HUR KNYTER FOLKBIBLIOTEKEN AN TILL DET LITTERÄRA LANDSKAPET? av Marie Lundquist

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HUR KNYTER FOLKBIBLIOTEKEN AN TILL DET LITTERÄRA LANDSKAPET? av Marie Lundquist"

Transkript

1 HUR KNYTER FOLKBIBLIOTEKEN AN TILL DET LITTERÄRA LANDSKAPET? av Marie Lundquist Så löd alltså frågan som jag fick mig tilldelad. Jag ska säga direkt att jag kommer inte att besvara den. Istället kommer jag att tala om det som är själva förutsättningen för frågan. Det äktenskap mellan bibliotek och litteratur som för mig är själva andemeningen med det arbete ni bedriver. Inga äktenskap kan tas för givna. Inte heller detta. Därför ser jag som min uppgift här idag att gjuta liv i det här äktenskapet. Att bekräfta dess existens kommer först och känns viktigast just nu. Hur denna förbindelse ska komma till utryck är fråga nummer två, som jag ser det. Min metod för att beskriva det här äktenskapet kommer att vara att gripa mig an frågan rent bokstavligt och språkligt. Man gör gärna det om man är författare. Särskilt om man som jag huvudsakligen är poet. Då är uppmärksamheten, inte bara inställd på en menings, i det här fallet en frågas, kommunikativa innehåll, utan lika mycket på ordens etymologi och ursprung, språkets rytm och klang, varje enskild bokstavs form och ljudbild. Allt det där som förmedlar det som ska sägas, språkets hela potential och palett, den som den som skriver ständigt har att brottas med och i möjligaste mån utnyttja till fullo och på sitt eget sätt. 1

2 Alltså började jag, när jag väl hade frågan framför mig på papperet lyfta ur orden ur sitt sammanhang och titta lite närmare på dem. Jag började med de två substantiven, därför att de på något sätt kändes som meningens tyngsta. Folkbiblioteken och landskapet alltså. Vad kan de ha gemensamt förutom denna tyngd? Ordet bibliotek är, som ni säkert redan vet, en sammansättning av grekiskans biblion, som betyder liten bok, och théke, förvaringsrum. Ordet landskap, som man ju kan tycka borde ha ett mycket äldre ursprung är svårare att hitta någon enhetlig etymologi kring. Det urgamla finska låneordet lannas, som betyder strand, alltså i motsats till hav, verkar ha ett finger med i spelet. I fornsvenskan betecknar land också ett mer eller mindre självständigt område. Landskapet i min fråga står dock inte ensamt utan definieras genom ett adjektiv, ordet litterärt, det är ett litterärt landskap. Ett ord som kommer ur latinets litteratura, språkkonst, bokstavsskrift, etc (och enligt min etymologiska ordbok kan det även betyda bokvett, ett ord som jag inte kan undanhålla er vem vet kanske står det för motsatsen till vanvett?). Om vi lägger ihop dessa två ord utifrån vår etymologiska kunskap, vad får vi då? Ett förvaringsrum för små böcker, mer eller mindre självständigt. Eller: En strand för boklig förvaring. 2

3 Se där redan genom etymologin har vi knutit samman frågans bibliotek med dess landskap! För er som tycker att jag glömt bort det viktiga förledet folk, kommer här lite extra etymologisk bonus: i en mängd olika fornspråk tycks ordet folk ha betecknat inte bara en större mängd människor, utan framförallt en krigarskara. Vi har ju varit vana att betrakta biblioteksbesökare först som låntagare, en inte alls krigisk utan fridfull och vacker beteckning, (som dock riskerar att blandas samman med den i media betydligt vanligare användningen i pekuniära sammanhang) och sedan som kunder, (något som jag, som alltid haft svårt att tala om biblioteket i så marknadsmässiga termer lyckligtvis slapp uppleva, eftersom denna benämning uppstod efter det att jag slutat vara verksam som bibliotekarie). Dock måste jag säga, eftersom jag som ni vid det här laget säkert förstår gärna går till varje ords etymologiska rot, blev en smula positivare inställd till ordet efter att ha läst att ordet kund härstammar ur tyskans Kunde, som ursprungligen helt enkelt betyder bekant, och alltså inte har med någon direkt köparesäljare relation att göra. Så långt alltså två av frågans ordklasser: substantiven och adjektivet. Nu till själva verbet: knyta an. Ordet knyta är en ombildning av knut, och i synonymordboken ser jag att den som anknyter till något därmed: ansluter sig, lierar sig, eller inleder en förbindelse. Och att det inte är någon oskuldfull eller tillfällig 3

4 förbindelse skvallrar till exempel uttrycket att knyta hymens band om. Nej, det handlar om förbindelse med passion och sammansmältning, kanske rent av symbios som yttersta mening och målsättning. Det här var en lång omväg genom språket alla underbara irrgångar för att slutligen komma fram till just det som jag tycker är definitionen på själva halten i förbindelsen mellan folkbiblioteket och det litterära landskapet. Den är och måste vara passionerad, tät och trogen. Löftesrik och uthållig och förhoppningsvis mycket fruktsam. Det känns lite underligt, måste jag erkänna, att försöka ge några slags anvisningar för hur biblioteken ska knyta an till litteraturen? Är inte just den anknytningen självklar? Har inte dessa två biblioteket och litteraturen redan ingått ett livslångt äktenskap där det ömsesidiga beroendet och respekten för varandras egenart står som ledstjärnor. Vad vore de utan varandra? Biblioteket utan litteraturen och litteraturen utan biblioteket? Skilsmässan är otänkbar. Ändå ställer vi oss alltså frågan Hur? Hur ska denna förbindelse utvecklas och hållas levande? Och säkert är det bra att vi gör det. Ingen kärleksförbindelse hur djup och välgrundad den är, bör tas för självklar. Nej, som vilket äktenskap som helst behöver den fyllas på, bekräftas, vattnas och omhuldas. Annars kanske man glömmer bort den där underbara speglingen och självbekräftelsen som fanns där från början och som riskerar att 4

5 gå förlorad om den inte underhålls. Vardagens trivialiteter tar över, penningbekymren gnager, och istället för att gå till grunden med relationen låter man sig lockas av annan, mer ytlig behovstillfredsställelse. Första steget till svar på frågan Hur tror jag alltså är att biblioteket minns sitt ursprung och sin kallelse. Och tar tillbaka sin stolthet över att vara just förvaringsrum, skattkammare, ja till och med strand, för alla de berättelser i alla former om människan och hennes värld som litteraturen utgör. Ur den stoltheten och insikten om bibliotekets livsviktiga uppdrag måste idéerna om hur det ska föras ut födas. Ingen kärlek och lust till litteraturen kan förmedlas om man inte själv äger en sådan. Det finns redan många fantastiska litteraturprojekt i omlopp inom biblioteksvärlden, (jag känner säkert bara till en bråkdel ), från Det sköna med skönlitteraturen till Stockholms stadsbibliotek nyöppnade Bokbazar. Jag tror på att varje bibliotek måste arbeta för att göda sin självkänsla, känna stolthet över sitt ursprung och att var och en som arbetar på ett bibliotek, för att kunna entusiasmera andra läsare, måste fråga sig själv vad litteraturen tillfört i hennes eller hans eget liv. För mig har biblioteket alltid, långt innan jag själv började arbeta där, och fortfarande när jag nu besöker det, ibland som låntagare, ibland som författare, alltid varit den plats där ensamheten kan 5

6 brytas. Jag behöver bara sträcka ut handen, greppa första bästa bok, och stiga in i en annan människas kropp och tanke. Förenas och avgränsas, rita upp konturerna till det egna jaget. Själens kyrka /Alltings rum, så fritt och tillåtande har poeten Ann Jäderlund benämnt den plats där denna märkliga akt kan äga rum. Jag har hennes ord i åtanke när jag går längs bibliotekets hyllor, där berättelserna bidar, enstavigt stammande eller mångordigt vältaliga. Utan att någon riktigt förstår hur det går till lyfter de ur sin trånga klassificering och växer ur sina pärmar och in i oss som läser dem. Jag ska avsluta med att cirkla lite kring en rad från en annan poet, en fransman som heter René Char. En mycket kort enradig aforism, som säger mycket mer än de sex ord den innehåller. Den lyder: I våra trädgårdar förbereder sig skogar. Det litterära landskapet som idag breder ut sig runt omkring biblioteket liknar i mångt och mycket en skog. Jag har i sommar suttit och översatt en norsk poet Steinar Opstad. I en dikt skriver han om en människa som blir förvisad till et villniss. Jag har haft en lång diskussion med upphovsmannen om hur detta ord villniss ska översättas. Et villniss har han sagt till mig är en krattskog, alltså en skog där, som det heter på norsk det bare har fått gro til utan inblanding av kulturen. Litteraturen är ju nu inte okultiverad, utan tvärtom en mycket kulturellt odlad företeelse. Ändå finns det mycket som gör att det litterära landskapet idag kan liknas vid 6

7 just en krattskog, (helst vill man ju inte översätta detta talande, närmast onomatopoetiska ord, till svenskans snårskog eller urskog.) Alltså en vildvuxen plats där arter och genrer kan beblanda sig hej vilt med varandra och skapa en svårgenomtränglig men fascinerande biotop. Om det är någonting som utmärker det samtida litterära landskapet så är det mångfalden. Ändå ser det ibland ut som motsatsen rådde i det som kallas bokbranschen. Den som domineras av bästsäljarism attityd och tar sig uttryck i att några enstaka titlar av spänningslitteratur i massupplagor dominerar allt golvutrymme i bokhandeln. Men det är ju inte i den begränsade definitionen av det litterära landskapet som biblioteken hör hemma! Biblioteken hör hemma i snårskogen, i den fantastiska litterära undervegetationen som breder ut vid sidan av. Det är där det finns allianser att knyta. Bland småförlag, bokbloggar, författarmöten, bokcirklar, skrivarkurser, uppläsningar, litterära workshops. Det finns en stor entusiasm och framförallt stolthet som är bränsle för alla de som till exempel startar nya förlag för att ge ut ny samtida tjeckisk litteratur på svenska, genom en aldrig sinande uppfinningsrikedom trollar fram pengar som inte finns för att bjuda in fyra kinesiska poeter till Stockholmsförorten Tensta, eller ordnar ett samtal mellan två författare om tro och hänryckning på ett queercafée vid Hornstull i Stockholm, (det här vara bara tre aktuella exempel i min omedelbara närhet, jag skulle 7

8 kunna nämna många fler). Den entusiasmen och tron på att litteraturen kan försätta berg, borde vara inspirerande ledstjärnor för bibliotekens sätt att arbeta. Det som förenar alla dessa exempel som jag nämnt är att de drivs av arrangörernas starka tro på och kärlek till litteraturen. Det var i den jag började. Och det är också där man måste börja nysta. I sin egen passion för litteraturen. I tron på dess nödvändighet. För sin överlevnad i det litterära landskapet borde alltså biblioteken i ännu högre grad än vad som sker, liera sig med all denna livskraftiga undervegetation. Se sig själv som en del av den. En plats som gör att den litterära mångfalden kan få finnas och utvecklas. De litteraturstödda titlarna från Kulturrådet är till exempel en del av den kampen. Och ett sätt att synliggöra mångfalden, ge biblioteken tillgång till det som faller lite utanför ramen, det icke strömlinjeformade, det udda, det experimentella, det oväntade, allt det där som alltid behövs om inte förutsägbarheten och likriktningen ska vara allenarådande. Biblioteken kan på så sätt hjälpa till att utveckla inte bara läsandet, läsekonsten, utan också själva litteraturen. Eftersom den var så kort tar jag René Chars aforism en gång till: I våra trädgårdar förbereder sig skogar. Man skulle kunna se biblioteket som en trädgård, en av människan kultiverad och 8

9 ordnad plats för all slags växtlighet, ogräs såväl som rosor. Skogen däremot är något annat, ett stycke vildmark, oöverskådligt, rikt, snårigt. Ett landskap som man kan gå vilse och förlora sig i, precis som i det litterära, men också ett landskap med gläntor, rastplatser. Skogen, det litterära landskapets hela potential, finns där under golvet och mellan pärmarna i våra välordnade bibliotek och förbereder sig för att växa in och beblanda sig med den trädgård som redan är där. Se det inte som ett hot, utan som en möjlighet! 9

Pia Williams & Niklas Pramling

Pia Williams & Niklas Pramling Att bli en berättande person: Samverkan mellan bibliotek och förskola i syfte att främja barns språkutveckling Pia Williams & Niklas Pramling Innehåll Förord... 4 Inledning... 5 Rapportens disposition...

Läs mer

Använd av Gud. Av: Johannes Djerf

Använd av Gud. Av: Johannes Djerf Använd av Gud Av: Johannes Djerf Under den här adventstiden så har vi talat om en sak. Guds angelägenhet att få komma nära ditt liv. Vi har talat om Jesus som sann konung och Gud, som kommer ridandes in

Läs mer

Den magiska dörren. - ett romanprojekt

Den magiska dörren. - ett romanprojekt Den magiska dörren - ett romanprojekt Idé och lärarhandledning av Josef Sahlin 2011 Bakgrund! 3 Idé! 3 Rättigheter! 4 Syfte! 4 Arbetets gång! 4 Lektionsupplägg! 5 Framsida! 5 Kapitel 1 - Hej! 6 Kapitel

Läs mer

MAN INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter.

MAN INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter. MAN VI U INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter. Länsstyrelsen Östergötland Handbok: Man vill ju finnas! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter.

Läs mer

Att vara förebedjare ett material från Livskraft Norr

Att vara förebedjare ett material från Livskraft Norr Att vara förebedjare ett material från Livskraft Norr 1. Inledande tankar om förbön Först och främst uppmanar jag till bön och åkallan, till förbön och tacksägelse för alla människor (1 Tim 2:1). Denna

Läs mer

PÅ VÄG MOT ÅTERHÄMTNING

PÅ VÄG MOT ÅTERHÄMTNING PÅ VÄG MOT ÅTERHÄMTNING Ett studiematerial om att hantera svåra psykiska besvär Tommy Engman Studiematerialet är framtaget av Återhämtningsprojektet, som är ett samarbete mellan Riksförbundet för Social

Läs mer

100 sätt att börja Älska sig själv

100 sätt att börja Älska sig själv 100 sätt att börja Älska sig själv Ta inte dig själv på för stort allvar! Det leder aldrig till något bra, haha. Om du kan skratta åt sig själv, är du på god väg. Bli kär i dig själv. Tänk på vad som gör

Läs mer

LÄS EN FILM. diskutera, analysera och upptäck två sätt att berätta en historia. en studiehandledning från Film i Dalarna av Bisse Falk

LÄS EN FILM. diskutera, analysera och upptäck två sätt att berätta en historia. en studiehandledning från Film i Dalarna av Bisse Falk LÄS EN FILM, analysera och upptäck två sätt att berätta en historia en studiehandledning från Film i Dalarna av Bisse Falk Film i Dalarna. Kaserngården 13. 79140 Falun. 023-26275. www.filmidalarna.se innehåll:

Läs mer

Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas!

Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas! Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas! Vad händer när föräldrarna ska skiljas? Vad kan jag som barn göra? Är det bara jag som tycker det är jobbigt? Varför lyssnar ingen på mig? Många barn och unga skriver

Läs mer

Upp till dans! En etnologisk iakttagelse. Inledning. Av Maria Ek

Upp till dans! En etnologisk iakttagelse. Inledning. Av Maria Ek Upp till dans! En etnologisk iakttagelse Av Maria Ek Ett konstprojekt i samarbete med Östhammars kommuns kultur-och fritidsförvaltning genom kulturrådets satsning Kultur för Äldre, samt Kultur i Länet,

Läs mer

Proseminarium 8.10.96 för Nikolai Enckell Camilla Kronqvist, 22149. Begreppet person. Camilla Kronqvist Citera inte utan tillstånd, tack!

Proseminarium 8.10.96 för Nikolai Enckell Camilla Kronqvist, 22149. Begreppet person. Camilla Kronqvist Citera inte utan tillstånd, tack! Proseminarium 8.10.96 för Nikolai Enckell Camilla Kronqvist, 22149 Begreppet person Camilla Kronqvist Citera inte utan tillstånd, tack! Inledning Innan jag närmare börjar diskutera begreppet person vill

Läs mer

Attityder och bemötande mot funktionshindrade.

Attityder och bemötande mot funktionshindrade. Beteckning: Institutionen för vårdvetenskap och sociologi. Attityder och bemötande mot funktionshindrade. Tanja Sjöstrand Juni 2008 Examensarbete 10 p Social omsorg HK 97 Anders Hydén Sammanfattning Studien

Läs mer

5 hemligheter om chefen och att få honom att göra som du vill.

5 hemligheter om chefen och att få honom att göra som du vill. e-bok från Henrik Persson 5 hemligheter om chefen och att få honom att göra som du vill. web: henrikpersson.nu email: henrikpersson@mac.com msn: hen-per@hotmail.com tel: 0739 32 30 49 Är det här verkligen

Läs mer

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring För att en process ska hållas vid liv, måste den ständigt fyllas med ny energi och få andrum för att ladda energi. Processen

Läs mer

Ett sätt att tala om böcker

Ett sätt att tala om böcker Ett sätt att tala om böcker I den här lilla handledningen vill vi ge tips och idéer om hur man kan föra ett samtal om böcker i en läsecirkel eller litteraturcirkel, men också i cirklar i andra ämnen, där

Läs mer

Lyssna på mig. Barnets upplevelse av skilsmässa och föräldrars konflikter

Lyssna på mig. Barnets upplevelse av skilsmässa och föräldrars konflikter 2013 Lyssna på mig Barnets upplevelse av skilsmässa och föräldrars konflikter Snacka aldrig skit om varandra. Aldrig. Det gör så jävla ont. Barn borde få bestämma 50% vid en skilsmässa så de vuxna inte

Läs mer

Det respektfulla mötet

Det respektfulla mötet Det respektfulla mötet 1 Att få använda hela sitt jag är en demokratisk rättighet Att forma mottagarkapacitet och organisera kreativa mötesplatser i sin verksamhet är en utmaning. Aktiva processer som

Läs mer

Lärande och utveckling genom leken.

Lärande och utveckling genom leken. Lärande och utveckling genom leken. En studie om pedagogers syn på lekens betydelse för förskolebarns lärande och utveckling. Ann-Charlotte Augustsson och Cecilia Jacobsson Handledare: Maj Arvidsson Examinator:

Läs mer

Bygg upp ditt tempel!

Bygg upp ditt tempel! Bygg upp ditt tempel! Av: Johannes Djerf År 586 f kr. Så hade Babylons arméer lagt Jerusalems tempel i ruiner. Guds hus, beviset på Guds närvaro bland dem var förstört. Men några årtionden senare omkring

Läs mer

EMPATI. - Hur utvecklar barn empati? EVELINA ALA-TAINIO CAMILLA LINDSKOG

EMPATI. - Hur utvecklar barn empati? EVELINA ALA-TAINIO CAMILLA LINDSKOG EMPATI - Hur utvecklar barn empati? EVELINA ALA-TAINIO CAMILLA LINDSKOG Akademin för utbildning, kultur och kommunikation Pedagogik Examensarbete i lärarutbildningen Grundnivå 15 hp Handledare Kamran Namdar

Läs mer

första hjälpen vid spelproblem

första hjälpen vid spelproblem första hjälpen vid spelproblem för dig som har problem med spel om pengar för dig som vill hjälpa någon som har det för dig som vill veta mer om spelproblem Författare: Henrik Josephson Om.författaren.och.

Läs mer

GUNILLA CARLSSON KENDALL. Snubbel tråden. ADHD Så funkar det

GUNILLA CARLSSON KENDALL. Snubbel tråden. ADHD Så funkar det GUNILLA CARLSSON KENDALL Snubbel tråden ADHD Så funkar det Bruksanvisning Till alla mammor och pappor eller andra vuxna: Läs gärna en liten bit i taget tillsammans med barnet. Hjälp till att hitta svaren

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

"ATT BEFRIAS FRAN VARJE HORISONTLINJE".

ATT BEFRIAS FRAN VARJE HORISONTLINJE. FOLIA SCANDINAVICA VOL. 7 POZNAŃ 2003 "ATT BEFRIAS FRAN VARJE HORISONTLINJE". BIRGITTA LILLPERS POETISKA LANDSKAP E w a N iew ia r o w s k a -R a sm u ssen A dam Mi.ckie.wicz University, Poznan A b s t

Läs mer

Det goda mötet. Samtalscirklar runt bemötande. Studiematerial

Det goda mötet. Samtalscirklar runt bemötande. Studiematerial Det goda mötet Samtalscirklar runt bemötande Studiematerial Samtalscirklar runt bemötande En studieplan Detta är en studieplan för dig som ska deltaga i samtalscirklar runt bemötandefrågor. Vi kommer att

Läs mer

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

TILL DIG SOM AR LARARE!

TILL DIG SOM AR LARARE! .... TILL DIG SOM AR LARARE! 1 .. VALKOMMEN! Det här är en lärarhandledning till Pernilla Stalfelts bok Vem är du? En bok om tolerans. Den är tänkt att vara ett inspirerande verktyg för dig som vill arbeta

Läs mer

En by som alla andra. Spel: Del 1 Historiebruk och nationalism. Sammanfattning. Översikt. Tips till handledaren

En by som alla andra. Spel: Del 1 Historiebruk och nationalism. Sammanfattning. Översikt. Tips till handledaren Spel: Del 1 Historiebruk och nationalism En by som alla andra Sammanfattning En by som alla andra är ett spel som i första hand handlar om historiebruk och nationalism. Det använder en vanlig svensk by

Läs mer

VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige

VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige RÄDDA BARNEN 2014 1 Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer

Läs mer