ANBUDSFORMULÄR. 2OO9O9-2k. sa:r f:ji srr-:4 uarr: Göteborgsregionens kommunalförbund, GR, upphandlar. Gymnasial yrkesutbildning inom Komvux

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ANBUDSFORMULÄR. 2OO9O9-2k. sa:r f:ji srr-:4 uarr: Göteborgsregionens kommunalförbund, GR, upphandlar. Gymnasial yrkesutbildning inom Komvux"

Transkript

1 ANBUDSFORMULÄR sa:r f:ji srr-:4 uarr: - i 4. i. Ii--! 4,, f4 Datum: 2OO9O8-17 Dnr: O (22) ANBUDSFORMULÄR ÖPPNAT 2OO9O9-2k Anbudet består av Anbudsformuläret, bilaga 1, och två referenser inskrivna i bilaga 2. Tillsammans utgör dessa dokument vårt bästa anbud. Behövs ytterligare bilaga ska denna märkas bilaga 3 och far endast utgöra ett A4-ark. E-postadress: sven. erikson(kungsbacka.se Mobiltelefonnummer: Telefonnummer: Kontaktperson: Sven Erikson Nedan lämnas kontaktuppgifter till vilken all kommunikation ska ske under anbudstiden Firmatecknare: Sven Erikson Postadress: Kungsbacka Adress: Södra Torggatan Organisationsnumrner: företag/organisation: Namn på anbudsgivande Komvux Kungsbacka UPPGIFTER OM UTBILDNINGSANORDNARENIANBUDSGIVAREN intyg på att lämnade uppgifter är sanningsenliga. svar accepteras i förfrågningsunderlaget föreskrivna villkor. Undertecknat anbud är också ett utbildning i enlighet med förfrågningsunderlag med dnr: Genom detta anbuds Vi erbjuder oss att på uppdrag av Göteborgsregionens kommunalförbund, GR, anordna Gymnasial yrkesutbildning inom Komvux Göteborgsregionens kommunalförbund, GR, upphandlar Bilaga. 1 Fram till och med daci för tilldelnincisbeslut: Anbud nr Göteborgsregionens kommunalförbund, GR ( Box 5073 L3 Besök: Gardavägen 2 Tel: , fax: Götorg Webbplats: wwwgr.to E-post: av OCK

2 Kvaliteiskriterium B. Samverkan med arbetslivet 16 Kvaliteiskriterium D. Kompetens och erfarenhet 19 Kva/Iteiskriteritim.4. Pedagogik och metodik 9 2. SKAL [KRAV 8 3. KVALITETSKRITERIER A D 9 1. OFFERERADE UTBILDNINGAR OCH ORTER 3 ANVJS.VJNGAR 2 UPPGIEJFR OM UTB[LIXVLVGS.TVORDXARE.Y A:\BUDSGIV.IRE.V 1 Kvalitetskriterium C Referenser 18 ANBUDSFORMULÄR 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Bilaga 1: ANBUDSFORMULÄF? upphand/ing Gymnasial yrkesutbildning inom Komvux, dnr: (22) utgör, tillsammans med referensbilagan. ett anbud. Lämna ett pappersexemplar av originalanbudet och en anbudskopia på CD eller usb-minne. 4. Offererade priser för gymnasial yrkesutbildning 3. Kvalitetskriterier A D ANVISNINGAR 2. Skalikrav Utbildningsanordnaren ombeds lämna sitt anbudssvar enligt fbljande struktur: Sist i anbudsformuläret undertecknas anbudet av behörig firmatecknare. Anbudsformuläret Undertecknande och anbudskopia 1. Offererade utbildningar och orter Utvärdering avseende kvalitetskriterier omfattar 50 % vid anbudsutvärderingen. Här lämnar anbudsgivaren redogörelse för sitt bästa anbud inom fyra kvalitetsområden. 4. OFFERERADE PRISER FOR GYMNASTAL YRKESUTBILDNING 21 Anbudsgivaren sätter kryss i ja- respektive nej-rutan beroende på om utbildningsanordnaren UNDERTECKNANDE 22 verksamhetspoäng lämnas för gymnasiala ämneskurser, som ingår i respektive uppfyller dessa krav eller inte. Om svaret är nej medför det att anbudet diskvalificeras. Här lämnas anbudsgivarens bästa anbudspriser. Ett genomsnittligt pris per de offererade utbildningama kan genomföras från avtalets start. utbildningsanordnaren här uppgifter om vilka karaktärsämneskurser som kan erbjudas, samt anbudsutvä.rderingen, gymnasieprogram. samt pris per verksamhetspoäng för Orienteringskurser allmänt och Utifrån de nationella gymnasieprogram som är aktuella för denna upphandling lämnar Orienteringskurser i yrkessvenska. Utvärdering avseende pris omfattar 50 % vid förslag på yrkesinriktade kurspaket. Dessutom lämnas uppgifter om de orter, inom GR, där

3 Barn och Fritid, karaktärsämneskurser: Observera att i ett yrkesinriktat kurspaket kan även andra nationella passar in utifrån kursinnehåll. Placera ert kurspaket i den programruta där ni anser att det bäst och lokala gyninasiala kurser utöver karaktärsämneskurser inga. samt föreslår yrkesinriktade kurspaket enligt beskrivning erbjudas på följande orter nedan: inom Göteborgsregionen: Vi erbjuder följ ande gynmasiala karaktärsämneskurser, Utbildningarna kan Bilaga 1: ANBUDSFORMULÄR upphandling Gymnasial yrkesutbildning inom Komvux, dnr: (22) Fordon, karaktärsämneskurser: Energi, yrkesinriktade kurspaket: Energi, karaktärsänineskurser: El, yrkesinriktade kurspaket: El, karaktärsänmeskurser: Bygg, yrkesinriktade kurspaket: Bygg, karaktärsämneskurser: Utveckling livsvillkor och socialisation IOS gyp Skapande verksamhet EOS gyp Fritidsverksamhet BKF gyp Fritidskunskap IOS gyp Kommunikation LPL12O4 50 gyp Arbetsmiljö och säkerhet ARL12O1 50 gyp Natur och friluftsliv LPL12O6 50 gyp Psykosocialt arbete IOS gyp INRIKTNING FRITID 800 gyp Utveckling livsvillkor och socialisation IOS gyp Förskola, skola, fritidshem BKF gyp Skapande verksamhet EOS gyp Hälsopedagogik LPL gyp Kommunikation LPLI2O4 50 gyp Arbetsmiljö och säkerhet ARLI2O1 50 gyp Natur och friluftsliv LPL gyp Psykosocialt arbete IOS gyp PEDAGOGISK OCH SOCIAL INRIKTNING 800 gyp Kungsbacka Barn och Fritid, yrkesinriktade kurspaket: ; Rutorna expanderar vid llandet. 1. OFFERERADE UTBILDNINGAR OCH ORTER

4 Arbetsmiljö och säkerhet ARL gyp, Hälsa, miljö och säkerhet YRF gyp, Transportbestämmelser YRF gyp. Truck A TRTE gyp, Truck A TRTEI gyp, Godshantering hjullastare YRF g. YRKESFÖRARE GODSTRANSPORTER 750 gyp: Transportfordon grundkurs TRTE gyp, Kundservice och yrkesetik YRF gyp, Persontransporter YRF gyp. Chassikomponenter PBTE gyp Ottomotor och drivlina PBTE gyp Farligt gods TRTE gyp, Fordonsel A FOR gyp, Bilaga 1: ANBUDSFORMULÄR upphandling Gymnasial yrkesutbildning inom Komvux. dnr: (22) Hantverk, yrkesinriktade kurspaket: Hantverk, karaktärsämneskurser: Handel och Administration, yrkesinriktade kurspaket: Handel och Administration, karaktärsimneskurser: BILMEKANIKER 800 gyp: Arbetsmiljö och säkerhet ARL12O1 50 gyp, Fordonsteknik undkurs F0R gyp, Personbilssen ice PBTE gyp Hydrauliska bromssystem PBTE12O5 150 gyp Systemteknik ottomotor PBTEI2O8 150 gyp PERSONTRANSPORTER MED BUSS 300 gyp: Tunga godstransporter TRTEI gyp, Godshantering A TRTE gyp. Fordonsmonterad kran TRTE gyp, Fordonskombinationer TRTE gyp, Arbetsmiljö och säkerhet ARL12O1 50 gyp, Godshantering hjullastare YRF gyp. TRUCKUTBILDNING 150 gyp: Kungsbacka Fordon. vrkesinriktade kurspaket: Alla kurser nedan erbjuds också som enstaka kurser.

5 SVSTI 208 Manuell metallbågsvetsning Al 100 gyp SVST12O6 Lödning och skärning A 50 gyp SVST12O7 Lödning och skärning B 50 gyp Industri, karaktärsämneskurser: Hotell och Restaurang, yrkesinriktade kurspaket: Bilaga 1: ANBUDSFORMUR upphandfing Gymnasiai yrkesutbildning inom Komvux, dnr: (22)> INRIKTNING MOT CNC-teknik 750 gyp Arbetsmiljö och säkerhet ARL12OI 50 gyp CAD-teknik A TEU12OI 50 gyp CAD-teknik B TEU gyp CAD-teknik C TEU gyp Kvalitetsteknik PRTI gyp Produktionsprocessen PRT12O2 50 gyp Verkstadsteknik grundkurs VER gyp Industriell teknologi VER12O8 50 gyp CAD-teknik A TEU12O1 50 gyp, CAD-teknik B TEU12O2 50 gyp CAD-teknik C TEUI2O3 50 gyp CAD MED BYGGINRIKTNING, 150 gyp (programvara Revit): Industri, yrkesinriktade kurspaket: SVST122O Svetsarprövning 50 gyp SVSTI21 1 Manuell metallbågsvetsning B2 100 gyp SVST12I3 Manuell metallbågsvetsning C2 50 gyp SVST12I7 MIG/MAG-svetsning Bl 100 gyp SVSTI218 MIG/MAG-svetsning B2 50 gyp SVSTI219 MIG/MAG-svetsning C 100 gyp SVST 1209 Manuell rnetallbågsvetsning A2 50 gyp SVST 1210 Manuell rnetallbågsvetsning Bl 100 gyp SVST 1214 Manuell rnetallbågsvetsning C3 200 gyp SVST1212 Manuell rnetallbågsvetsning Cl 50 gyp SVST1215 MIG/MAG-svetsning Al 50 gyp SVST 1222 TIG-svetsning Al 50 gyp SVST1223 TIG-svetsning A2 50 gyp SVST1216 MIG/MAG-svetsning A2 50 gyp SVST1224 TIG-svetsning Bl 50 gyp SVST1225 TIG-svetsning B2 50 gyp SVST 1227 TIG-svetsning C2 50 gyp CAD MED MASKININRIKTNING, 150 gyp (programvara Kungsbacka Inventor): SVST122I Svetsmetoder undkurs 50 gyp SVST1226 TIG-svetsning Cl 50 gyp CAD-teknik A TEU12O1 50 gyp, CAD-teknik B TEU gyp CAD-teknik C TEU gyp Hotell och Restaurang, karaktärsämneskurser:

6 Livsmedel, karaktärsmneskurser: CNC-teknikBCNC gyp CNC-teknik A CNC gyp CNC-teknik C CXC gyp CAD/CAM-teknik CNC12O1 50 gyp OMV12O1/0MV gyp iiedia, yrkesinriktade kurspaket: Media. karaktirsämneskurser: Livsmedel, yrkesinriktade kurspaket: Bi/aga 1: ANBUDSFORMULÄR upphand/ing Gymnasiaf yrkesutbildning inom Komvux. dnr: (22) INRIKTNING MOT HALSA 800 gyp Kungsbacka Arbetsmiljö och säkerhet ARL12OI 50 Arbetsmiljö och säkerhet ARLI2O1 50 gyp Alla kurser nedan erbjuds också som enstaka kurser Naturbruk, karaktärsämneskurser: Proj ektarbete PA gyp Naturbruk, yrkesinriktade kurspaket: Psykiatri OMVI gyp Kungsbacka Alla kurser nedan erbjuds också som enstaka kurser Omvårdnad, karaktärsämneskurser: Företagsekonomi A FE gyp Etologi DJR gyp EGET FORETAGAi DE MED HAST 500 gyp Kungsbacka Småföretagande A FE gyp Projekt och företagande ARL gyp Alternativ medicin eller Folkhälsokunskap Människan socialt och kulturellt SOMS gyp HästkunskapDJR gyp Vård och omsorgsarbete OMV gyp Omvårdnad, yrkesinriktade kurspaket: UtvecklingsstörningIfunktionshinder SOMS gyp Lindrande vård 0mv gyp Omvårdnad OMV gyp Psykologi A PSI2OI 100 gvp Social omsorg SOMS gyp Vedicinsk grundkurs OMV gyp Etik och livsfrågor SOMS

7 Vård och omsorgsarbete OMV gyp Etik och livsfrågor SOM S gyp Sjukvård 0MV gyp Medicinsk grundkurs 0MV gyp Omvårdnad OMV gyp Rehabilitering och habilitering SOMS gyp INRIKTNING MOT ÄLDREOMSORG 800 gyp Arbetsmiljö och säkerhet ARL gyp Medicinsk grundkurs OMVI2O9 100 gyp 8/laga 1: ANBUDSFORMULR upphandling Gymnasial yrkesutbildning inom Komvux, dnr: (22) Teknik, yrkesinriktade kurspaket: Teknik, karaktärsämneskurser: Totalt: 200 poäng Taktil massage A Taktil massage B OMV15O5 OMV15O6 100 gyp 100 gyp TAKTIL MASSAGE 200 gyp MENTAL TRÄNING 200 gyp OMV 1504 Social omsorg 150 gyp Vård- och omsorgsarbete 200 gyp PERSONLIG ASSISTENT 500gyp Psykologi 50 gyp Medicinsk grundkurs 100 gyp Hemsjukvård OMV gyp Geriatrik OMV12O5 100 gyp Vård och ornsorgsarbete OMV gyp Social omsorg SOMS12O4 150 gyp Etik och livsfrågor SOMS gyp INRIKTNING NIOT SJUKVÅRD 900 gvp Arbetsmiljö och säkerhet ARL12O1 50 gyp

8 kommunikationen med deltagarna. erfarenhet från vuxenutbildning. Anbudsgivare skall lämna två referenser för utförda upp- D Anbudsgivaren skall använda sig av digital lärplattform i Varje kurs skall erbjuda distansinslag och flexibla lösningar såväl som fysiska träffar. Anbudsgivaren skall ha pedagogisk ledare på plats med Ja Nej 2. SKALLKRAV Bilaga 1: ANBUDSFORMULÄR upphandllng Gymnasial yrkesutbildning inom Komvux. dnr: (22) Varje utbildning skall ha arbetspiatsförlagda inslag mot Validering skall erbjudas i kursmoment och/eller kurser. Anbudsgivaren skall arbeta efier internt dokumenterad drag inom motsvarande område som denna upphandling omfattar. som ansvarar för den operativa ledningen av utbildningsbeställningen skall motsvara kompetensen som krävs för kvalitetssäkringsmodell. Den pedagogiska kompetensen hos den eller de personer svarande minst 20 % av utbildningstiden. en rektorstj änst inom det offentliga skolväsendet.

9 Anbudsgivaren ska tydligt och kortfattat beskriva: Utgör 25 % av anbudsutvärderingen. Pedagogik och metodik Kvalitetskriterium A. lärande nya denna VÅR PEDAGOGISKA GRUNDSYN sker inom individen process ifirutsätter ett socialt samspel där dialogen har stor betydelse. 1 dialogen ställs med andra manrnskor, menar vi leder till larande ar en hvslang process vars grundforutsattmng ar att individen sjalv vill starta och styra larande det det LAR SIG, inte att läraren lär ut. Vi vet att med egen motivation och inspiration från bedrivs. Minst 20 % av den totala utbildningsinsatsen ska vara lärande på en arbetsplats. Under med sig av sin kunskap. Den studerandes fakta-, flirdighets- och förståelsekunskap testas i en och den studerande pa arbetsplatsen omvandlas formella kunskaper till fortrogenhetskunskap, Det grundläggande i vår pedagogiska modell är att den studerande är aktiv i lärprocessen och Det är med hjälp av våra sinnen som vi tar in, bearbetar och lär oss nya saker. Inlärningsstilen för att individualisera och på så sätt effektivisera och förstärka lärandet för var och en. visuella auditiva att att handledning yrkesutbildning och innebär att den studerande får stöd av en erfaren yrkesmänniska, som delar flera år har vi hunnit utbilda mer än 100 individer inom olika branscher i pedagogisk verklig miljö: han/hon - får Bilaga 1 ANBUDSFORMULAR upphandling Gymnasial yrkesutbildning inom Komvux dnr (22) se/läsa lyssna/tala TAFR SIGN LARANDE deti1l saga egptt ytkeskunnande - därefter i samtal med handledaren reflekterar över resultatet. 1 detta samspel mellan handledaren lärare/handledare blir de studerande mer kreativa och företagsamma. Komvux Kungsbacka LARSTILAR OCH STUDIETEKNIK förutsättningar från handledaren, utför olika arbetsuppgifter och strävar efter att bli kända för sitt inspirerande studieklimat, där alla vågar och vill ta för sig av kunskapen. Vi förutsätter att god yrkesutbildning, med utrymme för kommunikation och reflektion, kräver god språkförmåga av de studerande. Därför erbjuder vi alla möjlighet att utvecklas i både svenska, yrkessvenska och även i engelska. beskriver varje individs unika sätt att lära sig. På Komvux utnyttjar vi kunskapen om inlärning Litteratur om inlärningsstilar brukar beakta fyra olika sinnen: Vi tror att lärande för ett yrke blir bäst om det sker i nära samarbete med en arbetsplats där yrket Den syn på lärande som vi utgår ifrån i vårt arbete i Kungsbacka är att: kunskaper laggs till personens tidigare ertarenheter d v s kunskaper och upple v elser sitt larande Det centrala fbr lararen/handledaren blir att trana/hjalpalstarka/motivera vuxna tanke mot tanke och åsikt mot åsikt, en variation skapas. Och just denna variation, i samspel deltagare, att själva ta ansvar för lärandet. (ax tecken) Al. Verksamhetens pedagogiska grundsyn kopplat till yrkesutbildning. Utgör 50 % av anbudsutvärderingen. 3. KVALITETSKRITERIER A - D /

10 - svensk/har Fronter- - van/ovan - har - ska det taktila Modern forskning visar att ett av dessa sinnen i allmänhet dominerar vid lärandet. Synen kan vid studier använda händerna det kinestetiska att upplevakänna att Hur informationen från läraren till de studerande förmedlas beror på individens/gruppens tidigare studie- och yrkesbakgrund: 8/laga 1: ANBUDSFORMULÄR upphandling Gymnasial yrkesutbildning inom Komvux. dnr: (22) kring individens: mål medutbildningen: tidigare utbildning och studievana behov av stöd tidigare yrkesverksamhet: shidfkt och st ujieuppläg. Tillsammans går de igenom IFS dvs post och chatforum. 1 detta Fronterrum kan de studerande också starta studiegrupper. ALLMÄN INFORMATION har 19 uppnått nivå 3 i PIM. 8 lärare är klara med nivå 2 och 2 lärare har länge varit certifierade poängberäkning, studietakt och den studerandes egen arbetsinsats förhåller sig till varandra. hörseln. Vissa vill experimentera sig fram och ytterligare andra fi5redrar att uppleva saker flir att vara bästa inlärningskanalen fbr vissa men kanske inte alls för andra, som lär sig bäst genom Kursmål Kursplan lndlvldd olika lärstilar. lära sig. För lärare är det viktigt attp INLARNINGSSITLATIONER SOtRASSAR integreras i yrkesutbildningen. en d jer engnykursenskursplan.kursmålochbetygskriterier. Läraren förklarar hur hjälper den studerande att uppnå inålen i kursen tillgodose olika inlärningsstilar för skilda individer är det viktigt flir lärare på Komvux att i sin undervisning medvetet öka F LEX IB IL ITETEN i ämnesmetodiken. Det finns, som i ser det, inte EN sanning när det gäller metodik, utan mån&a arianter. För att Den DIGITALA TEKNIKEN används genomtänkt i alla utbildningar. Av 30 lärare på Komvux i vilket Fronter-rum den studerande har tillgång till sin IFS. dvs Kurskompass. sin portfolio. e LARPLATTFORM Oavsett om den studerande startar sin utbildning enskilt eller i grupp, inleds alltid studierna med Kurskopasserocfl 1ikuteiar hur kursmålen och de individuella målen med utbildningen ska uppnås på bästa möjliga sätt. IFS - KURSKOMPASS som PIM-examinatorer. Andelen lärare med PIM3- nivå på gymnasieskolor är något lägre. men FNFORMATION OM LPA Om introduktionen sker i grupp träffar läraren därefter varje studerande för ett enslilt samla) Kurskompassen är tryckt material som innehåller: fbrvaltningen har de högsta siffrorna i kommunen. Skolans lärplattform - Läraren informerar om hur den arbetsplatsförlagda delen av kursen kommer att organiseras och arbetat inom yrkesområdet tidigare/saknar yrkeserfarenhet söka anställning/vill starta eget. annat modersmål än svenska och betygskriterier en lista på kursens planerade innehåll: studielitteratur Kursens omfattning utryckt i poäng Studiehandledning (Max tecken) A2. Hur deltagarna introduceras i studierna; hur kursplan och kursmål presenteras etc. en omfattande förteckning över tänkbara pedagogiska övningar som introduceras och alla får hjälp med inloggningen. Läraren visar

11 Läraren ställer frågor om individens erfarenhet inom yrket och föreslår validering av passande delar av utbildningen, allt fz5r att den studerande ska slippa repetera det han/hon redan kan och istället vinna tid. Om validering är aktuellt kommer man överens om hur denna ska genomföras. tidigare erfarenheter från skolan och eventuella behov av extra stöd. Med Kurskompassen som Läraren tar upp frågan om individe Lararen informerar omj jednmstillfallenevfoi,ev grupparbeten,ob1iatoriska bkar (o ra tr att lära sig på bästa sätt. Man diskuterar VALIDERING STUDIETEKNIK OCH STOD diskussionsunderlag väljer individen hur kunskapen ska inhämtas och senare redovisas. redovisrnngar Lararna vid Komvux Kungsbacka ar noggranna med att tanka pa bredden nar det bedömer kunskapens hela mångfald: gäller kunskapsformerna. Man reducerar inte kunskap till fakta och förståelse utan ser och Till grund för betygssättningen ligger olika typer av muntliga, skriftliga och praktiska BETYGSGRUNDER jämför och diskuterar med kollegor Detta innebär att lärarna OBJEKTIVITET OCH RÄTTSSÄKERHET Lärarna vid Komvux Kungsbacka är professionella i sin bedömning och i sin betygssättning. (Max tecken) A3 Hur deltagarnas framsteg kommer att foljas upp och hur betygsprocessen genomfors passar individens lärstil, någon speciell programvara som behövs för att individen ska uppnå sitt inlamrnngsai beten och andra redovisnmgssatt Tillsammans kommer man överen antngen av kursen ska göras, så att individen ska uppnå bästa nästa pedagogiska samtal studieresultat (t.ex. stöd vid LOS, stöd via yrkessvenska, studiematerial och studieteknik som utbildningsmål, osv.). Alla överenskommelser noteras i Kurskompassen och utvärderas vid kunskaper. Bedömning och betyg en relaterar diskuterar informerar till kursplanerna och bedömer kunskapskvaliteter med handledaren på praktikarbetspiatsen de studerande kontinuerligt inte praktiskt teoretisk deltagande förmåga 1 samband med genomgången av den studerandes resultat på olika uppgifter genomför läraren Bilaga 1: ANBUDSFQRMUR upphandllng Gymnasial yrkesutbildning inom Komuux, dnr: O (22) PORTFOLIO där inlämningsuppgifter och provresultat försedda med lärarkommentarer finns i Foi att kunna fj mistudierna hai studerande i issa kuiser en egen nå de egna målen inom ramen t5r tidsplanen. enskilda PPFOLJ\lNGSSAMTAL Dat diskuteras den studerandes framsteg och formaga att arbetsuppgifter och i skriftliga utlåtanden (även genom mail och Fronter) kommenterar läraren fortlöpande resultatet på det utförda arbetet. Bedömningen blir en del i kunskapsinhämtandet. hennes lärande. i vled stöd i de noteringar som görs i Kurskompassen (jämför IFS nedan) kan både lärare och studerande följa framstegen i studierna. Vid samtal om genomförda Att ge RESPONS PÅ UTFÖRT ARBETE är ett viktigt redskap för att stödja en människa i kunskapsnivå handlag i diskussioner med enbart lärare eller i grupp att använda kunskaperna på rätt sätt och i rätt sammanhang närvaro eller uppförande ffirteckning över tänkbara former ifir utvärdering av uppnådda

12 2. MÅL Den delar. Inför varje prov får den studerande en precisering av vad som krävs för olika betyg och vad som krävs för olika betygsnivåer. Efteråt lämnar läraren kommentarer och ger en personlig underlag för läraren vid betygssättning. Inlämningsarbeten är en viktig hedömningsgrund. eftersom den studerande här fr möjlighet att redovisa egna tankar kring sina lösningar. 1 samband mcd uppgiften ges också infonuation om respons för att stärka den studerande i dennes lärande. Genom muntliga och skriftliga prov testas den studerande kontinuerligt i kursens viktigaste efter provet diskuteras resultatet. företagande. (Max tecken) -und för uppföljningssamtalet mellan den studerande och läraren och blir dessutom ett bra Bilaga 1: ANBUDSFORMULÄR upphandling Gymnasial yrkesutbildning inom Komvux. dnr: (22) handledarstöd. samlade. Portfolion. som kan vara ett viktigt redskap i lärandeprocessen. kan också vara en 4. ARBETSSÄTT lärarhandledning och då dessa klarats av utförs motsvarande uppgifter på arbetsplats med Kurserna har inbördes samband och i IFS noteras att de båda A-kurserna respektive B-kursema målet med studierna noteras. yrkesområdet finns förutom praktiskt handlag och materialkännedom. Den studerandes tidigare yrkeskunskaper (framtagna under valideringen) noteras i IFS: problemområden och arbetsuppgifter väljs utifrån verkliga och aktuella frågeställningar. utvärderings- och bedömningstillfällen anpassas till den individuella lärstilen. Tidsplanen för verkstadsarbete med manuellt styrda maskiner innebär att förförståelse för uppgifter inom Ambitionen är att de studerande skall både känna igen sig och utveckla sin kompetens samtidigt Med hjälp av Kurskompassen skall varje studerande välja det arbetssätt som passar bäst. Även ETT KONKRET EXEMPEL som de tränas i helhetstänkande och professionellt arbetssätt. Konceptet är sådant att Kurskompassen kan individanpassas till studerande med olika behov, till För CNC-teknik A noteras att den studerande gör ett antal praktiska övningar i skolmiljö under studeras parallellt. Tidsplan bestäms och noteras för A-kurserna respektive B-kurserna, 3. TIDSPLAN Kurspaketet är avsett att ge fördjupning och breddning av den studerandes yrkeskompetens: En studerande har en ISP från hemkommunen. varje kurs och för hela utbildningen blir individuell. De olika kursernas innehåll, Kurskompasserna vid Komvux Kungsbacka är utvecklade efter ett och samma grundkoncept. Industriprogrammet: CNC-teknik A och B samt CAD-teknik A och B En IFS för den studerande tas fram. exempel studieovana. studievana, yrkesverksamma med behov av att kombinera arbete med studier, studerande med annat modersmål än svenska och studerande med idéer kring eget 1. BAKGRUNDSKIJNSKAPER A4. Konkreta exempel på hur IFS kommer att användas. innehåller ett kurspaket från

13 lärarledning i skolmiljö. Därefter arbetar den studerande självständigt med aktullt CAD-program Den studerande och lärare har kommit överens om att ambitionen är att de studerande skall känna igen sig och utveckla sin kompetens samtidigt som de tränas i helhetstänkande och professionellt arbetssätt. 5. BEDÖMNING Den studerande väljer ett arbetssätt som innebär ett bestämt antal studietillfällen under och med uppgifter som läraren tagit fram. Detta noteras i IFS. 6. REVIDERING AV IFS Bilaga 1: ANBUDSFORMULÄR upphandling Gymnasial yrkesutbildning inom Komvux, dnr: (22) VALIDERINGSPROCESSEN (Max tecken) A6. Hur validering genomförs mot kursmål samt mot anställningsbarhet. med denne under hela studietiden. Vi kommer stimulera bildandet av studiegrupper både och tillfälle till djupare reflektion i dialog med anda, Alla studerar visserligen individuellt men aldrig ensamma. Redan vid första mötet träffar den studerande sin lärare, vars roll blir bland annat att motivera den studerande och hålla kontakt virtuellt på Fronter och i verkligheten på skolan. Att träffa studiekamrater ger extra motivation Innehållet i kurser planeras utifrån kursplanen, individens intressen och framtida behov. som passar och genomföra sina studier på dagtid och vid behov hemifrån. Aven studier på så att individen tyå veö a sina studier. Den studerande kan välja den studietakt Yrkesstudier inom barn och fritid, omvårdnad och industri vid Komvux Kungsbacka organiseras kvällstid kan i vissa fall erbjudas. Alla kurser individanpassas vilket innebär att tidigare kunskaper i ämnet tas till vara och att individen inte behöver läsa om det hanlhon redan kan. (Max tecken) A5. Möjligheter till kontinuerlig antagning. den studerande ändamålsenligt sätt. Arbetet med A-kurserna ligger till grund för revidering av les för B-kurserna. Nu när en god kontakt råder mellan studerande, lärare och handledare kan fortsatta studier planeras på ett för under arbetstid på arbetsplatsen. Redovisningarna av studieuppgifter sker i ökad utsträckning digitalt. För B-kursema görs noteringar på samma sätt, men studieupgifter utförs i högre utsträckning FORTSATTA KURSER studeras under samma tidsperiod som CNC och övningar inom samma moment används. Noteras IFS. i För CAD-teknik A noteras inga andra förkunskaper än allmän och god datorvana. Kursen

14 inom yrket gett kunskaper som kanske inte framstått tydliga tidigare. studerande. Valideringen börjar med att den yrkestuderande själv BESKRIVER SINA KUNSKAPER OCH SIN KOMPETENS. Syftet är dubbelt: dels fr läraren omständigheterna medger skriftligt Den studerande och läraren går tillsammans igenom vad som kommit fram och läraren beslutar en bild av vilka kunskaper som finns att validera dels görs validanten medveten om att arbete om Bilaga 1: ANBUDSFORMULÄR upphandling Gymnasial yrkesutbildning inom Komvux, dnr: (22) diskussioner i samtliga kurser som skall vahderas. studlrande har kunskaplr genomförs G Under denna fas av bedömningsperioden genomförs den så kallade G-diskussionen. Denna GODKÄNDDISKUSSION vid ett tillfälle och diskuterar måluppfyllelse. BEDÖMNTNGS SAMTAL Valideringssperioden innehåller följande delar: Nedan beskrivs hur VALIDERING kan gå till inom vår OMVÅRDNADSUTBILDNING: detaljerad kontroll av kunskaperna vid, Läraren genomför relevanta test ochi samtal med BETYGSATTNING. validanten redogörs för resultaten. Läraren kan nu göra en detaljerad och RATTS SAKER hur undervisningen organiseras. Under denna praktik skall den studerande vara på en praktikplats och där visa vad han/hon kan. VALIDERINGSPRAKTIK på sin kunskap. Dessa arbetsmoment bidrar till en stark gruppgemenskap och de studerande tränas i att sätta ord som täcker många av kurserna. De studerande gör också en självskattning av sina kunskaper. Parallellt med bedömningssamtalen arbetar de studerande i små grupper med en fallbeskrivning FALLBEDÖMNING OCH SJÄLVSKATTNING bedömningsunderlag som finns för varje kurs. och arbetslivserfarenheter. Utifrån detta samtal identifierar läraren och den studerande vilka Validering av kunskaper görs enligt Göteborgsmodellen. Modellen bygger på att läraren under Validering sker individuellt och ibland dessutom i någon form av gruppverksamhet beroende på För delar av kurs skrivs OMDÖME och för hel kurs som skall tillgodoräknas tar en mer Till denna kompetensbeskrivning läggs en LEVNADSBESKRIVNING i vidare bemärkelse som första dagen intervjuar varje studerande, ca min, om den studerandes tidigare utbildningar kurser som vederbörande bör kunna validera. 1 nästa fas bedöms varje deltagare ca h i varje kurs som eventuellt skall valideras. Samtalen förs utifrån kursmålen enligt det Valideringshandledaren har av oss fått särskild handledarutbildning för att kunna bedöma vilka kunskaper den studerande har. Under valideringspraktiken går den studerande och handledaren igenom kursmålen för varje validerad kurs. Lärare kommer till praktikplatsen för kontaktbesök diskussion förs om möjligt i arupp. Diskussionen berör kursmålen och är till för att se om (len om vilka KURSER ELLER DELAR AV KURSER SOM KAN TILLGODORAKNAS den del till att stärka den studerandes självförtroende. kanske visar på ytterligare livserfarenheter av vikt för vald yrkesutbildning. Ofta syftar denna

15 REFLEKTIONSFASEN De studerande som vill arbeta för högre betyg än G ffir en skriftlig uppgift att arbeta med under reflektionsfasen. Arbetet lämnas sedan in fzir bedömning. Efter denna period är valideringen avslutad och den studerande erbjuds att studera resterande kurser/delar av kurser ur Omvårdnadsprogrammet. Studietidens längd blir beroende av hur mycket av utbildningsinnehållet som den studerande har kunnat validera. Bilaga 1: ANBUDSFORMULÄF? upphandling Gymnasial yrkesutbildning inom Komvux, dnr: (22)

16 w Utgör 1 0 % av anbudsutviirderingen. kurserna. studerande. (Max tecken) Anbudsgivaren ska kortfattat och tydligt beskriva: Samverkan med arbetslivet väljer själv en arbetsplats och då gör alltid ansvarig lärare en kontroll av arbetsplatsen när det gäller de arbetsuppgifter som den omfattar men även om handledare med utbildning och erfarenhet finns att tillgå. De arbetsplater vi anlitar uppfyller dessa krav. Bilaga 1: ANBUDSFORMULÄR upphandling Gymnasial yrkesutbildning inom Komvux, dnr: (22) att upprätthålla lärarnas kontakt mcd aktuella förhållanden inom yrket, Den mest frekventa kontakten mcd arbetsplatserna står lärarna för. Deras kontakt med de (Max tecken) ni kommer att samverka med. Kvalitetskriterium B. B2. Hur samverkan med företag och branschorganisationer kommer att ske för att garantera att Bl. Hur det arbetspiatsförlagda lärandet kommer att genomföras ur ett studerandeperspektiv. erbjudna uthildningar håller efterfrågad kvalitet och aktualitet. Uppge i redovisningen vilka Totalt utgör den sammanlagda tiden på arbetpiatsen mellan 20% och 80% av hela yrkesutbildningen. arbetsplatsen periodvis eller delar av veckan under länge perioder. Den tid en studerande vistas sammanhängande på arbetsplatsen kan variera: heltid på För att täcka den omfattning som finns inom en utbildning för en till diskussion under den skolförlagda tiden. Arbetsmomenten skall höra hemma i de valda mellan lärare och handledare lägger vi vikt vid att arbetsuppgifierna dokumenteras och tas upp På en arbetplats följer ju inte rutinerna utbildningens kursuppläggning så förutom kontakten dokumentation (loggbok). f tillfälle till samtal med handledaren om genomförda arbetsmoment och tid att föra skriftlig Den studerande följer de ordinarie arbetstidema på arbetsplatsen och skall inom ramen för denna studerandes handledare leder till direkta besök på arbetsplatserna. Dessa besök syftar även till Det arbetsplatsfbrlagda lärandet börjar med val av arbetsplats. Den studerande som så önskar