ANBUDSFORMULÄR. 2OO9O9-2k. sa:r f:ji srr-:4 uarr: Göteborgsregionens kommunalförbund, GR, upphandlar. Gymnasial yrkesutbildning inom Komvux

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ANBUDSFORMULÄR. 2OO9O9-2k. sa:r f:ji srr-:4 uarr: Göteborgsregionens kommunalförbund, GR, upphandlar. Gymnasial yrkesutbildning inom Komvux"

Transkript

1 ANBUDSFORMULÄR sa:r f:ji srr-:4 uarr: - i 4. i. Ii--! 4,, f4 Datum: 2OO9O8-17 Dnr: O (22) ANBUDSFORMULÄR ÖPPNAT 2OO9O9-2k Anbudet består av Anbudsformuläret, bilaga 1, och två referenser inskrivna i bilaga 2. Tillsammans utgör dessa dokument vårt bästa anbud. Behövs ytterligare bilaga ska denna märkas bilaga 3 och far endast utgöra ett A4-ark. E-postadress: sven. erikson(kungsbacka.se Mobiltelefonnummer: Telefonnummer: Kontaktperson: Sven Erikson Nedan lämnas kontaktuppgifter till vilken all kommunikation ska ske under anbudstiden Firmatecknare: Sven Erikson Postadress: Kungsbacka Adress: Södra Torggatan Organisationsnumrner: företag/organisation: Namn på anbudsgivande Komvux Kungsbacka UPPGIFTER OM UTBILDNINGSANORDNARENIANBUDSGIVAREN intyg på att lämnade uppgifter är sanningsenliga. svar accepteras i förfrågningsunderlaget föreskrivna villkor. Undertecknat anbud är också ett utbildning i enlighet med förfrågningsunderlag med dnr: Genom detta anbuds Vi erbjuder oss att på uppdrag av Göteborgsregionens kommunalförbund, GR, anordna Gymnasial yrkesutbildning inom Komvux Göteborgsregionens kommunalförbund, GR, upphandlar Bilaga. 1 Fram till och med daci för tilldelnincisbeslut: Anbud nr Göteborgsregionens kommunalförbund, GR ( Box 5073 L3 Besök: Gardavägen 2 Tel: , fax: Götorg Webbplats: wwwgr.to E-post: av OCK

2 Kvaliteiskriterium B. Samverkan med arbetslivet 16 Kvaliteiskriterium D. Kompetens och erfarenhet 19 Kva/Iteiskriteritim.4. Pedagogik och metodik 9 2. SKAL [KRAV 8 3. KVALITETSKRITERIER A D 9 1. OFFERERADE UTBILDNINGAR OCH ORTER 3 ANVJS.VJNGAR 2 UPPGIEJFR OM UTB[LIXVLVGS.TVORDXARE.Y A:\BUDSGIV.IRE.V 1 Kvalitetskriterium C Referenser 18 ANBUDSFORMULÄR 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Bilaga 1: ANBUDSFORMULÄF? upphand/ing Gymnasial yrkesutbildning inom Komvux, dnr: (22) utgör, tillsammans med referensbilagan. ett anbud. Lämna ett pappersexemplar av originalanbudet och en anbudskopia på CD eller usb-minne. 4. Offererade priser för gymnasial yrkesutbildning 3. Kvalitetskriterier A D ANVISNINGAR 2. Skalikrav Utbildningsanordnaren ombeds lämna sitt anbudssvar enligt fbljande struktur: Sist i anbudsformuläret undertecknas anbudet av behörig firmatecknare. Anbudsformuläret Undertecknande och anbudskopia 1. Offererade utbildningar och orter Utvärdering avseende kvalitetskriterier omfattar 50 % vid anbudsutvärderingen. Här lämnar anbudsgivaren redogörelse för sitt bästa anbud inom fyra kvalitetsområden. 4. OFFERERADE PRISER FOR GYMNASTAL YRKESUTBILDNING 21 Anbudsgivaren sätter kryss i ja- respektive nej-rutan beroende på om utbildningsanordnaren UNDERTECKNANDE 22 verksamhetspoäng lämnas för gymnasiala ämneskurser, som ingår i respektive uppfyller dessa krav eller inte. Om svaret är nej medför det att anbudet diskvalificeras. Här lämnas anbudsgivarens bästa anbudspriser. Ett genomsnittligt pris per de offererade utbildningama kan genomföras från avtalets start. utbildningsanordnaren här uppgifter om vilka karaktärsämneskurser som kan erbjudas, samt anbudsutvä.rderingen, gymnasieprogram. samt pris per verksamhetspoäng för Orienteringskurser allmänt och Utifrån de nationella gymnasieprogram som är aktuella för denna upphandling lämnar Orienteringskurser i yrkessvenska. Utvärdering avseende pris omfattar 50 % vid förslag på yrkesinriktade kurspaket. Dessutom lämnas uppgifter om de orter, inom GR, där

3 Barn och Fritid, karaktärsämneskurser: Observera att i ett yrkesinriktat kurspaket kan även andra nationella passar in utifrån kursinnehåll. Placera ert kurspaket i den programruta där ni anser att det bäst och lokala gyninasiala kurser utöver karaktärsämneskurser inga. samt föreslår yrkesinriktade kurspaket enligt beskrivning erbjudas på följande orter nedan: inom Göteborgsregionen: Vi erbjuder följ ande gynmasiala karaktärsämneskurser, Utbildningarna kan Bilaga 1: ANBUDSFORMULÄR upphandling Gymnasial yrkesutbildning inom Komvux, dnr: (22) Fordon, karaktärsämneskurser: Energi, yrkesinriktade kurspaket: Energi, karaktärsänineskurser: El, yrkesinriktade kurspaket: El, karaktärsänmeskurser: Bygg, yrkesinriktade kurspaket: Bygg, karaktärsämneskurser: Utveckling livsvillkor och socialisation IOS gyp Skapande verksamhet EOS gyp Fritidsverksamhet BKF gyp Fritidskunskap IOS gyp Kommunikation LPL12O4 50 gyp Arbetsmiljö och säkerhet ARL12O1 50 gyp Natur och friluftsliv LPL12O6 50 gyp Psykosocialt arbete IOS gyp INRIKTNING FRITID 800 gyp Utveckling livsvillkor och socialisation IOS gyp Förskola, skola, fritidshem BKF gyp Skapande verksamhet EOS gyp Hälsopedagogik LPL gyp Kommunikation LPLI2O4 50 gyp Arbetsmiljö och säkerhet ARLI2O1 50 gyp Natur och friluftsliv LPL gyp Psykosocialt arbete IOS gyp PEDAGOGISK OCH SOCIAL INRIKTNING 800 gyp Kungsbacka Barn och Fritid, yrkesinriktade kurspaket: ; Rutorna expanderar vid llandet. 1. OFFERERADE UTBILDNINGAR OCH ORTER

4 Arbetsmiljö och säkerhet ARL gyp, Hälsa, miljö och säkerhet YRF gyp, Transportbestämmelser YRF gyp. Truck A TRTE gyp, Truck A TRTEI gyp, Godshantering hjullastare YRF g. YRKESFÖRARE GODSTRANSPORTER 750 gyp: Transportfordon grundkurs TRTE gyp, Kundservice och yrkesetik YRF gyp, Persontransporter YRF gyp. Chassikomponenter PBTE gyp Ottomotor och drivlina PBTE gyp Farligt gods TRTE gyp, Fordonsel A FOR gyp, Bilaga 1: ANBUDSFORMULÄR upphandling Gymnasial yrkesutbildning inom Komvux. dnr: (22) Hantverk, yrkesinriktade kurspaket: Hantverk, karaktärsämneskurser: Handel och Administration, yrkesinriktade kurspaket: Handel och Administration, karaktärsimneskurser: BILMEKANIKER 800 gyp: Arbetsmiljö och säkerhet ARL12O1 50 gyp, Fordonsteknik undkurs F0R gyp, Personbilssen ice PBTE gyp Hydrauliska bromssystem PBTE12O5 150 gyp Systemteknik ottomotor PBTEI2O8 150 gyp PERSONTRANSPORTER MED BUSS 300 gyp: Tunga godstransporter TRTEI gyp, Godshantering A TRTE gyp. Fordonsmonterad kran TRTE gyp, Fordonskombinationer TRTE gyp, Arbetsmiljö och säkerhet ARL12O1 50 gyp, Godshantering hjullastare YRF gyp. TRUCKUTBILDNING 150 gyp: Kungsbacka Fordon. vrkesinriktade kurspaket: Alla kurser nedan erbjuds också som enstaka kurser.

5 SVSTI 208 Manuell metallbågsvetsning Al 100 gyp SVST12O6 Lödning och skärning A 50 gyp SVST12O7 Lödning och skärning B 50 gyp Industri, karaktärsämneskurser: Hotell och Restaurang, yrkesinriktade kurspaket: Bilaga 1: ANBUDSFORMUR upphandfing Gymnasiai yrkesutbildning inom Komvux, dnr: (22)> INRIKTNING MOT CNC-teknik 750 gyp Arbetsmiljö och säkerhet ARL12OI 50 gyp CAD-teknik A TEU12OI 50 gyp CAD-teknik B TEU gyp CAD-teknik C TEU gyp Kvalitetsteknik PRTI gyp Produktionsprocessen PRT12O2 50 gyp Verkstadsteknik grundkurs VER gyp Industriell teknologi VER12O8 50 gyp CAD-teknik A TEU12O1 50 gyp, CAD-teknik B TEU12O2 50 gyp CAD-teknik C TEUI2O3 50 gyp CAD MED BYGGINRIKTNING, 150 gyp (programvara Revit): Industri, yrkesinriktade kurspaket: SVST122O Svetsarprövning 50 gyp SVSTI21 1 Manuell metallbågsvetsning B2 100 gyp SVST12I3 Manuell metallbågsvetsning C2 50 gyp SVST12I7 MIG/MAG-svetsning Bl 100 gyp SVSTI218 MIG/MAG-svetsning B2 50 gyp SVSTI219 MIG/MAG-svetsning C 100 gyp SVST 1209 Manuell rnetallbågsvetsning A2 50 gyp SVST 1210 Manuell rnetallbågsvetsning Bl 100 gyp SVST 1214 Manuell rnetallbågsvetsning C3 200 gyp SVST1212 Manuell rnetallbågsvetsning Cl 50 gyp SVST1215 MIG/MAG-svetsning Al 50 gyp SVST 1222 TIG-svetsning Al 50 gyp SVST1223 TIG-svetsning A2 50 gyp SVST1216 MIG/MAG-svetsning A2 50 gyp SVST1224 TIG-svetsning Bl 50 gyp SVST1225 TIG-svetsning B2 50 gyp SVST 1227 TIG-svetsning C2 50 gyp CAD MED MASKININRIKTNING, 150 gyp (programvara Kungsbacka Inventor): SVST122I Svetsmetoder undkurs 50 gyp SVST1226 TIG-svetsning Cl 50 gyp CAD-teknik A TEU12O1 50 gyp, CAD-teknik B TEU gyp CAD-teknik C TEU gyp Hotell och Restaurang, karaktärsämneskurser:

6 Livsmedel, karaktärsmneskurser: CNC-teknikBCNC gyp CNC-teknik A CNC gyp CNC-teknik C CXC gyp CAD/CAM-teknik CNC12O1 50 gyp OMV12O1/0MV gyp iiedia, yrkesinriktade kurspaket: Media. karaktirsämneskurser: Livsmedel, yrkesinriktade kurspaket: Bi/aga 1: ANBUDSFORMULÄR upphand/ing Gymnasiaf yrkesutbildning inom Komvux. dnr: (22) INRIKTNING MOT HALSA 800 gyp Kungsbacka Arbetsmiljö och säkerhet ARL12OI 50 Arbetsmiljö och säkerhet ARLI2O1 50 gyp Alla kurser nedan erbjuds också som enstaka kurser Naturbruk, karaktärsämneskurser: Proj ektarbete PA gyp Naturbruk, yrkesinriktade kurspaket: Psykiatri OMVI gyp Kungsbacka Alla kurser nedan erbjuds också som enstaka kurser Omvårdnad, karaktärsämneskurser: Företagsekonomi A FE gyp Etologi DJR gyp EGET FORETAGAi DE MED HAST 500 gyp Kungsbacka Småföretagande A FE gyp Projekt och företagande ARL gyp Alternativ medicin eller Folkhälsokunskap Människan socialt och kulturellt SOMS gyp HästkunskapDJR gyp Vård och omsorgsarbete OMV gyp Omvårdnad, yrkesinriktade kurspaket: UtvecklingsstörningIfunktionshinder SOMS gyp Lindrande vård 0mv gyp Omvårdnad OMV gyp Psykologi A PSI2OI 100 gvp Social omsorg SOMS gyp Vedicinsk grundkurs OMV gyp Etik och livsfrågor SOMS

7 Vård och omsorgsarbete OMV gyp Etik och livsfrågor SOM S gyp Sjukvård 0MV gyp Medicinsk grundkurs 0MV gyp Omvårdnad OMV gyp Rehabilitering och habilitering SOMS gyp INRIKTNING MOT ÄLDREOMSORG 800 gyp Arbetsmiljö och säkerhet ARL gyp Medicinsk grundkurs OMVI2O9 100 gyp 8/laga 1: ANBUDSFORMULR upphandling Gymnasial yrkesutbildning inom Komvux, dnr: (22) Teknik, yrkesinriktade kurspaket: Teknik, karaktärsämneskurser: Totalt: 200 poäng Taktil massage A Taktil massage B OMV15O5 OMV15O6 100 gyp 100 gyp TAKTIL MASSAGE 200 gyp MENTAL TRÄNING 200 gyp OMV 1504 Social omsorg 150 gyp Vård- och omsorgsarbete 200 gyp PERSONLIG ASSISTENT 500gyp Psykologi 50 gyp Medicinsk grundkurs 100 gyp Hemsjukvård OMV gyp Geriatrik OMV12O5 100 gyp Vård och ornsorgsarbete OMV gyp Social omsorg SOMS12O4 150 gyp Etik och livsfrågor SOMS gyp INRIKTNING NIOT SJUKVÅRD 900 gvp Arbetsmiljö och säkerhet ARL12O1 50 gyp

8 kommunikationen med deltagarna. erfarenhet från vuxenutbildning. Anbudsgivare skall lämna två referenser för utförda upp- D Anbudsgivaren skall använda sig av digital lärplattform i Varje kurs skall erbjuda distansinslag och flexibla lösningar såväl som fysiska träffar. Anbudsgivaren skall ha pedagogisk ledare på plats med Ja Nej 2. SKALLKRAV Bilaga 1: ANBUDSFORMULÄR upphandllng Gymnasial yrkesutbildning inom Komvux. dnr: (22) Varje utbildning skall ha arbetspiatsförlagda inslag mot Validering skall erbjudas i kursmoment och/eller kurser. Anbudsgivaren skall arbeta efier internt dokumenterad drag inom motsvarande område som denna upphandling omfattar. som ansvarar för den operativa ledningen av utbildningsbeställningen skall motsvara kompetensen som krävs för kvalitetssäkringsmodell. Den pedagogiska kompetensen hos den eller de personer svarande minst 20 % av utbildningstiden. en rektorstj änst inom det offentliga skolväsendet.

9 Anbudsgivaren ska tydligt och kortfattat beskriva: Utgör 25 % av anbudsutvärderingen. Pedagogik och metodik Kvalitetskriterium A. lärande nya denna VÅR PEDAGOGISKA GRUNDSYN sker inom individen process ifirutsätter ett socialt samspel där dialogen har stor betydelse. 1 dialogen ställs med andra manrnskor, menar vi leder till larande ar en hvslang process vars grundforutsattmng ar att individen sjalv vill starta och styra larande det det LAR SIG, inte att läraren lär ut. Vi vet att med egen motivation och inspiration från bedrivs. Minst 20 % av den totala utbildningsinsatsen ska vara lärande på en arbetsplats. Under med sig av sin kunskap. Den studerandes fakta-, flirdighets- och förståelsekunskap testas i en och den studerande pa arbetsplatsen omvandlas formella kunskaper till fortrogenhetskunskap, Det grundläggande i vår pedagogiska modell är att den studerande är aktiv i lärprocessen och Det är med hjälp av våra sinnen som vi tar in, bearbetar och lär oss nya saker. Inlärningsstilen för att individualisera och på så sätt effektivisera och förstärka lärandet för var och en. visuella auditiva att att handledning yrkesutbildning och innebär att den studerande får stöd av en erfaren yrkesmänniska, som delar flera år har vi hunnit utbilda mer än 100 individer inom olika branscher i pedagogisk verklig miljö: han/hon - får Bilaga 1 ANBUDSFORMULAR upphandling Gymnasial yrkesutbildning inom Komvux dnr (22) se/läsa lyssna/tala TAFR SIGN LARANDE deti1l saga egptt ytkeskunnande - därefter i samtal med handledaren reflekterar över resultatet. 1 detta samspel mellan handledaren lärare/handledare blir de studerande mer kreativa och företagsamma. Komvux Kungsbacka LARSTILAR OCH STUDIETEKNIK förutsättningar från handledaren, utför olika arbetsuppgifter och strävar efter att bli kända för sitt inspirerande studieklimat, där alla vågar och vill ta för sig av kunskapen. Vi förutsätter att god yrkesutbildning, med utrymme för kommunikation och reflektion, kräver god språkförmåga av de studerande. Därför erbjuder vi alla möjlighet att utvecklas i både svenska, yrkessvenska och även i engelska. beskriver varje individs unika sätt att lära sig. På Komvux utnyttjar vi kunskapen om inlärning Litteratur om inlärningsstilar brukar beakta fyra olika sinnen: Vi tror att lärande för ett yrke blir bäst om det sker i nära samarbete med en arbetsplats där yrket Den syn på lärande som vi utgår ifrån i vårt arbete i Kungsbacka är att: kunskaper laggs till personens tidigare ertarenheter d v s kunskaper och upple v elser sitt larande Det centrala fbr lararen/handledaren blir att trana/hjalpalstarka/motivera vuxna tanke mot tanke och åsikt mot åsikt, en variation skapas. Och just denna variation, i samspel deltagare, att själva ta ansvar för lärandet. (ax tecken) Al. Verksamhetens pedagogiska grundsyn kopplat till yrkesutbildning. Utgör 50 % av anbudsutvärderingen. 3. KVALITETSKRITERIER A - D /

10 - svensk/har Fronter- - van/ovan - har - ska det taktila Modern forskning visar att ett av dessa sinnen i allmänhet dominerar vid lärandet. Synen kan vid studier använda händerna det kinestetiska att upplevakänna att Hur informationen från läraren till de studerande förmedlas beror på individens/gruppens tidigare studie- och yrkesbakgrund: 8/laga 1: ANBUDSFORMULÄR upphandling Gymnasial yrkesutbildning inom Komvux. dnr: (22) kring individens: mål medutbildningen: tidigare utbildning och studievana behov av stöd tidigare yrkesverksamhet: shidfkt och st ujieuppläg. Tillsammans går de igenom IFS dvs post och chatforum. 1 detta Fronterrum kan de studerande också starta studiegrupper. ALLMÄN INFORMATION har 19 uppnått nivå 3 i PIM. 8 lärare är klara med nivå 2 och 2 lärare har länge varit certifierade poängberäkning, studietakt och den studerandes egen arbetsinsats förhåller sig till varandra. hörseln. Vissa vill experimentera sig fram och ytterligare andra fi5redrar att uppleva saker flir att vara bästa inlärningskanalen fbr vissa men kanske inte alls för andra, som lär sig bäst genom Kursmål Kursplan lndlvldd olika lärstilar. lära sig. För lärare är det viktigt attp INLARNINGSSITLATIONER SOtRASSAR integreras i yrkesutbildningen. en d jer engnykursenskursplan.kursmålochbetygskriterier. Läraren förklarar hur hjälper den studerande att uppnå inålen i kursen tillgodose olika inlärningsstilar för skilda individer är det viktigt flir lärare på Komvux att i sin undervisning medvetet öka F LEX IB IL ITETEN i ämnesmetodiken. Det finns, som i ser det, inte EN sanning när det gäller metodik, utan mån&a arianter. För att Den DIGITALA TEKNIKEN används genomtänkt i alla utbildningar. Av 30 lärare på Komvux i vilket Fronter-rum den studerande har tillgång till sin IFS. dvs Kurskompass. sin portfolio. e LARPLATTFORM Oavsett om den studerande startar sin utbildning enskilt eller i grupp, inleds alltid studierna med Kurskopasserocfl 1ikuteiar hur kursmålen och de individuella målen med utbildningen ska uppnås på bästa möjliga sätt. IFS - KURSKOMPASS som PIM-examinatorer. Andelen lärare med PIM3- nivå på gymnasieskolor är något lägre. men FNFORMATION OM LPA Om introduktionen sker i grupp träffar läraren därefter varje studerande för ett enslilt samla) Kurskompassen är tryckt material som innehåller: fbrvaltningen har de högsta siffrorna i kommunen. Skolans lärplattform - Läraren informerar om hur den arbetsplatsförlagda delen av kursen kommer att organiseras och arbetat inom yrkesområdet tidigare/saknar yrkeserfarenhet söka anställning/vill starta eget. annat modersmål än svenska och betygskriterier en lista på kursens planerade innehåll: studielitteratur Kursens omfattning utryckt i poäng Studiehandledning (Max tecken) A2. Hur deltagarna introduceras i studierna; hur kursplan och kursmål presenteras etc. en omfattande förteckning över tänkbara pedagogiska övningar som introduceras och alla får hjälp med inloggningen. Läraren visar

11 Läraren ställer frågor om individens erfarenhet inom yrket och föreslår validering av passande delar av utbildningen, allt fz5r att den studerande ska slippa repetera det han/hon redan kan och istället vinna tid. Om validering är aktuellt kommer man överens om hur denna ska genomföras. tidigare erfarenheter från skolan och eventuella behov av extra stöd. Med Kurskompassen som Läraren tar upp frågan om individe Lararen informerar omj jednmstillfallenevfoi,ev grupparbeten,ob1iatoriska bkar (o ra tr att lära sig på bästa sätt. Man diskuterar VALIDERING STUDIETEKNIK OCH STOD diskussionsunderlag väljer individen hur kunskapen ska inhämtas och senare redovisas. redovisrnngar Lararna vid Komvux Kungsbacka ar noggranna med att tanka pa bredden nar det bedömer kunskapens hela mångfald: gäller kunskapsformerna. Man reducerar inte kunskap till fakta och förståelse utan ser och Till grund för betygssättningen ligger olika typer av muntliga, skriftliga och praktiska BETYGSGRUNDER jämför och diskuterar med kollegor Detta innebär att lärarna OBJEKTIVITET OCH RÄTTSSÄKERHET Lärarna vid Komvux Kungsbacka är professionella i sin bedömning och i sin betygssättning. (Max tecken) A3 Hur deltagarnas framsteg kommer att foljas upp och hur betygsprocessen genomfors passar individens lärstil, någon speciell programvara som behövs för att individen ska uppnå sitt inlamrnngsai beten och andra redovisnmgssatt Tillsammans kommer man överen antngen av kursen ska göras, så att individen ska uppnå bästa nästa pedagogiska samtal studieresultat (t.ex. stöd vid LOS, stöd via yrkessvenska, studiematerial och studieteknik som utbildningsmål, osv.). Alla överenskommelser noteras i Kurskompassen och utvärderas vid kunskaper. Bedömning och betyg en relaterar diskuterar informerar till kursplanerna och bedömer kunskapskvaliteter med handledaren på praktikarbetspiatsen de studerande kontinuerligt inte praktiskt teoretisk deltagande förmåga 1 samband med genomgången av den studerandes resultat på olika uppgifter genomför läraren Bilaga 1: ANBUDSFQRMUR upphandllng Gymnasial yrkesutbildning inom Komuux, dnr: O (22) PORTFOLIO där inlämningsuppgifter och provresultat försedda med lärarkommentarer finns i Foi att kunna fj mistudierna hai studerande i issa kuiser en egen nå de egna målen inom ramen t5r tidsplanen. enskilda PPFOLJ\lNGSSAMTAL Dat diskuteras den studerandes framsteg och formaga att arbetsuppgifter och i skriftliga utlåtanden (även genom mail och Fronter) kommenterar läraren fortlöpande resultatet på det utförda arbetet. Bedömningen blir en del i kunskapsinhämtandet. hennes lärande. i vled stöd i de noteringar som görs i Kurskompassen (jämför IFS nedan) kan både lärare och studerande följa framstegen i studierna. Vid samtal om genomförda Att ge RESPONS PÅ UTFÖRT ARBETE är ett viktigt redskap för att stödja en människa i kunskapsnivå handlag i diskussioner med enbart lärare eller i grupp att använda kunskaperna på rätt sätt och i rätt sammanhang närvaro eller uppförande ffirteckning över tänkbara former ifir utvärdering av uppnådda

12 2. MÅL Den delar. Inför varje prov får den studerande en precisering av vad som krävs för olika betyg och vad som krävs för olika betygsnivåer. Efteråt lämnar läraren kommentarer och ger en personlig underlag för läraren vid betygssättning. Inlämningsarbeten är en viktig hedömningsgrund. eftersom den studerande här fr möjlighet att redovisa egna tankar kring sina lösningar. 1 samband mcd uppgiften ges också infonuation om respons för att stärka den studerande i dennes lärande. Genom muntliga och skriftliga prov testas den studerande kontinuerligt i kursens viktigaste efter provet diskuteras resultatet. företagande. (Max tecken) -und för uppföljningssamtalet mellan den studerande och läraren och blir dessutom ett bra Bilaga 1: ANBUDSFORMULÄR upphandling Gymnasial yrkesutbildning inom Komvux. dnr: (22) handledarstöd. samlade. Portfolion. som kan vara ett viktigt redskap i lärandeprocessen. kan också vara en 4. ARBETSSÄTT lärarhandledning och då dessa klarats av utförs motsvarande uppgifter på arbetsplats med Kurserna har inbördes samband och i IFS noteras att de båda A-kurserna respektive B-kursema målet med studierna noteras. yrkesområdet finns förutom praktiskt handlag och materialkännedom. Den studerandes tidigare yrkeskunskaper (framtagna under valideringen) noteras i IFS: problemområden och arbetsuppgifter väljs utifrån verkliga och aktuella frågeställningar. utvärderings- och bedömningstillfällen anpassas till den individuella lärstilen. Tidsplanen för verkstadsarbete med manuellt styrda maskiner innebär att förförståelse för uppgifter inom Ambitionen är att de studerande skall både känna igen sig och utveckla sin kompetens samtidigt Med hjälp av Kurskompassen skall varje studerande välja det arbetssätt som passar bäst. Även ETT KONKRET EXEMPEL som de tränas i helhetstänkande och professionellt arbetssätt. Konceptet är sådant att Kurskompassen kan individanpassas till studerande med olika behov, till För CNC-teknik A noteras att den studerande gör ett antal praktiska övningar i skolmiljö under studeras parallellt. Tidsplan bestäms och noteras för A-kurserna respektive B-kurserna, 3. TIDSPLAN Kurspaketet är avsett att ge fördjupning och breddning av den studerandes yrkeskompetens: En studerande har en ISP från hemkommunen. varje kurs och för hela utbildningen blir individuell. De olika kursernas innehåll, Kurskompasserna vid Komvux Kungsbacka är utvecklade efter ett och samma grundkoncept. Industriprogrammet: CNC-teknik A och B samt CAD-teknik A och B En IFS för den studerande tas fram. exempel studieovana. studievana, yrkesverksamma med behov av att kombinera arbete med studier, studerande med annat modersmål än svenska och studerande med idéer kring eget 1. BAKGRUNDSKIJNSKAPER A4. Konkreta exempel på hur IFS kommer att användas. innehåller ett kurspaket från

13 lärarledning i skolmiljö. Därefter arbetar den studerande självständigt med aktullt CAD-program Den studerande och lärare har kommit överens om att ambitionen är att de studerande skall känna igen sig och utveckla sin kompetens samtidigt som de tränas i helhetstänkande och professionellt arbetssätt. 5. BEDÖMNING Den studerande väljer ett arbetssätt som innebär ett bestämt antal studietillfällen under och med uppgifter som läraren tagit fram. Detta noteras i IFS. 6. REVIDERING AV IFS Bilaga 1: ANBUDSFORMULÄR upphandling Gymnasial yrkesutbildning inom Komvux, dnr: (22) VALIDERINGSPROCESSEN (Max tecken) A6. Hur validering genomförs mot kursmål samt mot anställningsbarhet. med denne under hela studietiden. Vi kommer stimulera bildandet av studiegrupper både och tillfälle till djupare reflektion i dialog med anda, Alla studerar visserligen individuellt men aldrig ensamma. Redan vid första mötet träffar den studerande sin lärare, vars roll blir bland annat att motivera den studerande och hålla kontakt virtuellt på Fronter och i verkligheten på skolan. Att träffa studiekamrater ger extra motivation Innehållet i kurser planeras utifrån kursplanen, individens intressen och framtida behov. som passar och genomföra sina studier på dagtid och vid behov hemifrån. Aven studier på så att individen tyå veö a sina studier. Den studerande kan välja den studietakt Yrkesstudier inom barn och fritid, omvårdnad och industri vid Komvux Kungsbacka organiseras kvällstid kan i vissa fall erbjudas. Alla kurser individanpassas vilket innebär att tidigare kunskaper i ämnet tas till vara och att individen inte behöver läsa om det hanlhon redan kan. (Max tecken) A5. Möjligheter till kontinuerlig antagning. den studerande ändamålsenligt sätt. Arbetet med A-kurserna ligger till grund för revidering av les för B-kurserna. Nu när en god kontakt råder mellan studerande, lärare och handledare kan fortsatta studier planeras på ett för under arbetstid på arbetsplatsen. Redovisningarna av studieuppgifter sker i ökad utsträckning digitalt. För B-kursema görs noteringar på samma sätt, men studieupgifter utförs i högre utsträckning FORTSATTA KURSER studeras under samma tidsperiod som CNC och övningar inom samma moment används. Noteras IFS. i För CAD-teknik A noteras inga andra förkunskaper än allmän och god datorvana. Kursen

14 inom yrket gett kunskaper som kanske inte framstått tydliga tidigare. studerande. Valideringen börjar med att den yrkestuderande själv BESKRIVER SINA KUNSKAPER OCH SIN KOMPETENS. Syftet är dubbelt: dels fr läraren omständigheterna medger skriftligt Den studerande och läraren går tillsammans igenom vad som kommit fram och läraren beslutar en bild av vilka kunskaper som finns att validera dels görs validanten medveten om att arbete om Bilaga 1: ANBUDSFORMULÄR upphandling Gymnasial yrkesutbildning inom Komvux, dnr: (22) diskussioner i samtliga kurser som skall vahderas. studlrande har kunskaplr genomförs G Under denna fas av bedömningsperioden genomförs den så kallade G-diskussionen. Denna GODKÄNDDISKUSSION vid ett tillfälle och diskuterar måluppfyllelse. BEDÖMNTNGS SAMTAL Valideringssperioden innehåller följande delar: Nedan beskrivs hur VALIDERING kan gå till inom vår OMVÅRDNADSUTBILDNING: detaljerad kontroll av kunskaperna vid, Läraren genomför relevanta test ochi samtal med BETYGSATTNING. validanten redogörs för resultaten. Läraren kan nu göra en detaljerad och RATTS SAKER hur undervisningen organiseras. Under denna praktik skall den studerande vara på en praktikplats och där visa vad han/hon kan. VALIDERINGSPRAKTIK på sin kunskap. Dessa arbetsmoment bidrar till en stark gruppgemenskap och de studerande tränas i att sätta ord som täcker många av kurserna. De studerande gör också en självskattning av sina kunskaper. Parallellt med bedömningssamtalen arbetar de studerande i små grupper med en fallbeskrivning FALLBEDÖMNING OCH SJÄLVSKATTNING bedömningsunderlag som finns för varje kurs. och arbetslivserfarenheter. Utifrån detta samtal identifierar läraren och den studerande vilka Validering av kunskaper görs enligt Göteborgsmodellen. Modellen bygger på att läraren under Validering sker individuellt och ibland dessutom i någon form av gruppverksamhet beroende på För delar av kurs skrivs OMDÖME och för hel kurs som skall tillgodoräknas tar en mer Till denna kompetensbeskrivning läggs en LEVNADSBESKRIVNING i vidare bemärkelse som första dagen intervjuar varje studerande, ca min, om den studerandes tidigare utbildningar kurser som vederbörande bör kunna validera. 1 nästa fas bedöms varje deltagare ca h i varje kurs som eventuellt skall valideras. Samtalen förs utifrån kursmålen enligt det Valideringshandledaren har av oss fått särskild handledarutbildning för att kunna bedöma vilka kunskaper den studerande har. Under valideringspraktiken går den studerande och handledaren igenom kursmålen för varje validerad kurs. Lärare kommer till praktikplatsen för kontaktbesök diskussion förs om möjligt i arupp. Diskussionen berör kursmålen och är till för att se om (len om vilka KURSER ELLER DELAR AV KURSER SOM KAN TILLGODORAKNAS den del till att stärka den studerandes självförtroende. kanske visar på ytterligare livserfarenheter av vikt för vald yrkesutbildning. Ofta syftar denna

15 REFLEKTIONSFASEN De studerande som vill arbeta för högre betyg än G ffir en skriftlig uppgift att arbeta med under reflektionsfasen. Arbetet lämnas sedan in fzir bedömning. Efter denna period är valideringen avslutad och den studerande erbjuds att studera resterande kurser/delar av kurser ur Omvårdnadsprogrammet. Studietidens längd blir beroende av hur mycket av utbildningsinnehållet som den studerande har kunnat validera. Bilaga 1: ANBUDSFORMULÄF? upphandling Gymnasial yrkesutbildning inom Komvux, dnr: (22)

16 w Utgör 1 0 % av anbudsutviirderingen. kurserna. studerande. (Max tecken) Anbudsgivaren ska kortfattat och tydligt beskriva: Samverkan med arbetslivet väljer själv en arbetsplats och då gör alltid ansvarig lärare en kontroll av arbetsplatsen när det gäller de arbetsuppgifter som den omfattar men även om handledare med utbildning och erfarenhet finns att tillgå. De arbetsplater vi anlitar uppfyller dessa krav. Bilaga 1: ANBUDSFORMULÄR upphandling Gymnasial yrkesutbildning inom Komvux, dnr: (22) att upprätthålla lärarnas kontakt mcd aktuella förhållanden inom yrket, Den mest frekventa kontakten mcd arbetsplatserna står lärarna för. Deras kontakt med de (Max tecken) ni kommer att samverka med. Kvalitetskriterium B. B2. Hur samverkan med företag och branschorganisationer kommer att ske för att garantera att Bl. Hur det arbetspiatsförlagda lärandet kommer att genomföras ur ett studerandeperspektiv. erbjudna uthildningar håller efterfrågad kvalitet och aktualitet. Uppge i redovisningen vilka Totalt utgör den sammanlagda tiden på arbetpiatsen mellan 20% och 80% av hela yrkesutbildningen. arbetsplatsen periodvis eller delar av veckan under länge perioder. Den tid en studerande vistas sammanhängande på arbetsplatsen kan variera: heltid på För att täcka den omfattning som finns inom en utbildning för en till diskussion under den skolförlagda tiden. Arbetsmomenten skall höra hemma i de valda mellan lärare och handledare lägger vi vikt vid att arbetsuppgifierna dokumenteras och tas upp På en arbetplats följer ju inte rutinerna utbildningens kursuppläggning så förutom kontakten dokumentation (loggbok). f tillfälle till samtal med handledaren om genomförda arbetsmoment och tid att föra skriftlig Den studerande följer de ordinarie arbetstidema på arbetsplatsen och skall inom ramen för denna studerandes handledare leder till direkta besök på arbetsplatserna. Dessa besök syftar även till Det arbetsplatsfbrlagda lärandet börjar med val av arbetsplats. Den studerande som så önskar

17 1 vår verksamhet finns aktiva råd för yrkesutbildning i olika former. För de utbildningar vi lämnar anbud finns PQMÅD/LARLINGSRd&D. Dessa har varit aktiva sedan decennier men under olika benämningar och sammansättningen har varierat. 1 råden ingår alltid representanter fi5r: ARBETSLIVET (enligt bifogad lista bilaga 3) BERORDA FACKLIGA ORGANISATIONER LOKALA POLITIKER ELEVER OCH VUXENSTUDERANDE STUDIEVÄGLEDARE LÄRARE SKOLLEDNING ÄRENDEN för dessa råd - utbildingarnas innehåll och kvalitet - information om aktuella förhållanden på arbetsmarknaden inom respektive yrke presentation av lämpliga arbetsplatser och företag för den arbetspiatsförlagda delen - lämpligt innehåll i handledarutbildning HANDLEDARUTBILDNING är i sig en kontakyta mellan skola och arbetsliv. 1 Kungsbackas vuxenutbidning utbildas handledarna dels inom de olika programmen dels gemensamt, ordnat genom gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen. Utbildningen tar bland annat upp - utbildningspianer med kurser och mål - pedagogik; kunskapssyn och lärandeprocesser - bedömning och utvärdering L) Bilaga 1: ANBUDSFORMULÄR upphandling Gymnasial yrkesutbildning inom Komvux. dnr: (22)

18 ansvariga företrädare för vuxenutbildning. resultat? De referenter som lämnas på bilaga 2 får inte vara privatpersoner utan ska vara, eller ha varit. Referenser Under utvärderingsfasen kontaktar GR två referenter som får svara på följande frågor och avge svar enligt betygsskalan vilken grad har X visat sig vara flexibel, tillmötesgående och lyhörd när det gäller de 1. i mindre utsträckning än förväntat 1. i mindre utsträckning än förväntat, vi har behövt kontinuerliga samtal och åtgärder för att 1. i mindre utsträckning än förväntat, den pedagogiska ledningen har inte visat på någon Bilaga 1 ANBUDSFORMULÄR upphandling Gymnasial yrkesutbildning inom Komvux. dnr (22) positiv utveckling 2. tillfredsställande, utbildningarna har anpassats efter de behov som uppkommit 3. bättre än förväntat. X har visat en pedagogisk ledningsförmåga som inneburit en mycket utveckling inom vuxenutbildningsuppdraget 3. Har arbetet som X utfört inneburit att nytänkande och utvecklingsförmåga bidragit till goda 3. bättre än förväntat, det har fungerat mycket bra 2. tillfredsställande, det har fungerat bra uppnå full funktion. 2. Har X utfört administrationen av vuxenutbildningen på ett effektivt, enkelt och korrekt sätt? 2. tillfredsställande, både de studerande och vi har varit nöjda 3. bättre än förväntat. både de studerande och vi har varit mycket nöjda studerandes behov? Kvalitetskriterium C. Utvärdering av referenser avser den person hos anbudsgivaren som kommer att vara pedagogisk ledare och ha det operativa ansvaret för offererad utbildning. Personen ska ha utfbrt uppdragen inom vuxenutbildning under de senaste fem åren. Utgör 10 % av anbudsutvärderingen.

19 Kvalitetskriterium D. Kompetens och erfarenhet Utgör 5 % av anbudsutvärderingen. Anbudsgivaren ska korifattat och tydligt beskriva: Dl. Vilken kompetens lärarna har och hur/på vilket sätt den kommer de studerande till del så att individen når målen fzsr sin utbildning på ett effektivt sätt. (Max tecken) De lärare vi anställer ska vara behöriga samt ha erfarenhet inom sitt yrkesområde. Lärarnas egen erfarenhet inom yrket kommer de studerande till del genom att studieuppgifter och exempel av Inte minst värdefull är yrkeserfarenheten när det gäller de stöd som de studerande kan få i val/tilldelning av arbetsplats under studietiden och i den kontakt som läraren kan utveckla med handledaren. Lärarnas egen pedagogiska utbildning i och erfarenhet av kursutformad gymnasieutbildning ger styrka när det gäller att bedöma hur långt den studerande nått i sin kompetens. Vid väl genomförd validering kan effektiv studietid uppnås och vid betygättning kan rättvisa och rättssäkerhet garanteras. Lärarna har under en lång lärarbana mött ett mycket stort antal studerande och på så sätt skaffat en människcwmedmcketskiftandbhoyj utbildningshänseende. Erfarenhet av vuxenutbildning gör att våra utbildade, erfarna lärare känner igen och kan ta hänsyn till de speciella studiesituationer som uppkommer för vuxna när det gäller t ex familj, försörjning och ekonomi. D2. Personalens erfarenhet från kommunal vuxenutbildning och hur de skapar en effektiv och rättssäker kursadministration. (Max tecken) För samtliga yrkesutbildningar vi här lämnar anbud bedriver vi redan olika varianter av vuxenutbildning. Våra lärare har undervisat vuxna inom Kvalificerad Yrkesutbildning, uppdrag från kommunal serviceverksamhet och från företagare inom Kungsbacka och angränsande kommuner, uppdrag från LRF och Länsarbetsnämnden. Dessa utbildningar varierar mycket i organisation från gruppundervisning till individuella studier liknande lärlingsuthildning. Bilaga 1: ANBUDSFORMULÄR upphandling Gymnasia! yrkesutbildning inom Komvux, dnr: (22)

20 Lärarna har på ett fullgott sätt utbildat personer utan tidigare vana inom yrkesområdet men även vidareutbildning och behörighetskomplettering av redan yrkesverksamma. Individer som varit mycket kort tid i Sverige och personer i med funktionshinder har blivit utbildade genom deras engagemang och fbrsorg. Vi håller strikt på att alla kurser i yrkesutbildningen skall ledas av utbildade lärare med erfarenhet av undervisning som bygger på nationella eller godkända lokala kurser och de mål och hetygskriterier som gäller. Detta borgar för den rättssäkerhet som krävs när det gäller kursinnilbdömnig. Vaije kursdeltagare har ju under utbildningens gång fortlöpande samtal med ansvarig lärare och kan lita på att kunskaper bedöms efier uppställda nationella mål och betygskriterier. En bred och långvarig verksamhet även inom ungdomsgymnasiets motsvarande utbildningar borgar även för rutin när det gäller administration och arbete enligt gällande förordningar. 8/laga 1; ANBUDSFORMULÄR upphandling Gymnasial yrkesutbildning morn Komvux, dnr: (22)

Detta anbudsformulär ska användas vid inlämnande av anbud. Ersätter tidigare anbudsformulär daterat 2009-07-31.

Detta anbudsformulär ska användas vid inlämnande av anbud. Ersätter tidigare anbudsformulär daterat 2009-07-31. ANBUDSFORMULÄR Bilaga. 1 Datum: 2009-08-17 Dnr: 09-134.713 1 (11) Detta anbudsformulär ska användas vid inlämnande av anbud. Ersätter tidigare anbudsformulär daterat 2009-07-31. ANBUDSFORMULÄR Göteborgsregionens

Läs mer

ANBUDSFORMULÄR. Detta anbudsformulär ska användas vid inlämnande av anbud. Ersätter tidigare anbudsformulär daterat 2009-07-31.

ANBUDSFORMULÄR. Detta anbudsformulär ska användas vid inlämnande av anbud. Ersätter tidigare anbudsformulär daterat 2009-07-31. jan.wennebrink Ersätter tidigare anbudsformulär daterat 2009-07-31. ANBUDSFORMULÄR Detta anbudsformulär ska användas vid inlämnande av anbud. 1(14) Datum, 2009-08-17 Dnr 09-134 713 1 Bilaga. 1 402 22 Göteborg

Läs mer

Vårdutbildningar. som ger dig möjligheter. Studera i grupp. Studera på distans. Studera flexibelt - individuella upplägg.

Vårdutbildningar. som ger dig möjligheter. Studera i grupp. Studera på distans. Studera flexibelt - individuella upplägg. Gymnasial vuxenutbildning Vårdutbildningar som ger dig möjligheter Studera i grupp Studera på distans Studera flexibelt - individuella upplägg Studera effektivt Studera för framtiden Falun@svok.se Västra

Läs mer

ANBUDSFORMULÄR. Detta anbudsformulär ska användas vid inlämnande av anbud. Ersätter tidigare anbudsformulär daterat 2OO9O7-31.

ANBUDSFORMULÄR. Detta anbudsformulär ska användas vid inlämnande av anbud. Ersätter tidigare anbudsformulär daterat 2OO9O7-31. Ersätter tidigare anbudsformulär daterat 2OO9O7-31. ANBUDSFORMULÄR Detta anbudsformulär ska användas vid inlämnande av anbud. 1(21) Datum: 2009-08-17 Dnr: 09-134713 ANBUDSFORMULÄR Anbudet består av Anbudsformuläret,

Läs mer

Omvårdnadsutbildning HÖSTEN 2011 MEDLEARN 1. Solna stad i samarbete med Medlearn. Du väljer själv studietakt. Förkunskapskrav.

Omvårdnadsutbildning HÖSTEN 2011 MEDLEARN 1. Solna stad i samarbete med Medlearn. Du väljer själv studietakt. Förkunskapskrav. HÖSTEN 2011 MEDLEARN 1 Omvårdnadsutbildning Du väljer själv studietakt Du väljer om du vill läsa heltid eller deltid. Heltid innebär 20-30 poäng/vecka. Hela yrkesutbildningen omfattar 1350 poäng. Förkunskapskrav

Läs mer

KURSUTBUD MED SCHEMA 14-01-13 14-05-30

KURSUTBUD MED SCHEMA 14-01-13 14-05-30 VUXENUTBILDNINGEN GÄVLE KURSUTBUD MED SCHEMA Komvux 14-01-13 14-05-30 För heltidsstudier VT-14 krävs minst 400 gymnasiepoäng Omfattningen av studierna mäts i poäng = gymnasiepoäng eller studiepoäng. Varje

Läs mer

DOKUMENTATIONSMALL. Individuell anpassning av studierna, IPS, IFS, validering

DOKUMENTATIONSMALL. Individuell anpassning av studierna, IPS, IFS, validering Granskning för yrkesutbildningar upphandlade av GR Komvux, Elof Lindälv Godstransport (lastbil) och Fordonsförare (buss). Möte med ledning 100621 och lärare 100906 Individuell anpassning av studierna,

Läs mer

Granskning för yrkesutbildningar upphandlade av GR Komvux/Elof Lindälv, Lastbil och Truck Möte med ledning 101220 och lärare 110103

Granskning för yrkesutbildningar upphandlade av GR Komvux/Elof Lindälv, Lastbil och Truck Möte med ledning 101220 och lärare 110103 Granskning för yrkesutbildningar upphandlade av GR Komvux/Elof Lindälv, Lastbil och Truck Möte med ledning 101220 och lärare 110103 Utbildningarna är granskade av Kungsbacka kommun, Inger Karlsson Dahlström

Läs mer

Vårdutbildningar. som leder till arbete. Studera i grupp. Studera på distans

Vårdutbildningar. som leder till arbete. Studera i grupp. Studera på distans Vårdutbildningar som leder till arbete Studera i grupp Studera på distans Studera flexibelt - individuella upplägg Studera effektivt Studera för framtiden Svensk Vård & Kompetensutveckling vardkompetens@svok.se

Läs mer

Omvårdnadsutbildning Hösten 2011

Omvårdnadsutbildning Hösten 2011 Omvårdnadsutbildning Hösten 2011 1 2 SÅ HÄR ARBETAR VI! GEMENSAMMA OCH VALBARA KURSER, BLOCK 1 OCH BLOCK 2 Omvårdnadsutbildningen för vuxenstuderande omfattar gemensamma kurser och valbara kurser. Kurserna

Läs mer

KOMVUX I ÅTVIDABERGS KOMMUN 2017/2018

KOMVUX I ÅTVIDABERGS KOMMUN 2017/2018 KOMVUX I ÅTVIDABERGS KOMMUN 2017/2018 VUXENUTBILDNING KOMVUX I ÅTVIDABERGS KOMMUN Den kommunala vuxenutbildningen i Åtvidaberg består av utbildning i Svenska för invandrare (SFI), Grundläggande vuxenutbildning

Läs mer

Kurskod X X X X X X X X X X X. Block 1 X X X X. obligatoriska. kurs) Block 2. Geriatrik X X X X X X X. Rehabilitering och. habilitering Psykiatri

Kurskod X X X X X X X X X X X. Block 1 X X X X. obligatoriska. kurs) Block 2. Geriatrik X X X X X X X. Rehabilitering och. habilitering Psykiatri Omvårdnadsutbildning Hösten 2009 1 SÅ HÄR ARBETAR VI OMVÅRDNADSUTBILDNING HÖSTTERMINEN 2009 INTRODUKTION TILL REGULJÄRA OCH FLEIBLA STUDIER INOM OMVÅRDNAD OCH OMSORG Du kan läsa omvårdnadd på två sätt

Läs mer

Gymnasial vuxenutbildning

Gymnasial vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning Kursutbud och schematider Skolan har gemensamma provtider vissa onsdagar klockan 13.00 16.00. Det innebär att skriftliga prov för en del kurser/lärare endast görs under denna

Läs mer

Gymnasial vuxenutbildning

Gymnasial vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning Kursutbud och schematider Skolan har gemensamma provtider vissa onsdagar klockan 13.00 16.00. Det innebär att skriftliga prov för en del kurser/lärare endast görs under denna

Läs mer

Skolverkets föreskrifter om påbyggnadsutbildningen Barnskötare inom kommunal vuxenutbildning

Skolverkets föreskrifter om påbyggnadsutbildningen Barnskötare inom kommunal vuxenutbildning SKOLFS 2004:18 Utkom från trycket den 24 augusti 2004 Senaste lydelse av Skolverkets föreskrifter om påbyggnadsutbildningen Barnskötare inom kommunal vuxenutbildning 2004-08-09 Skolverket föreskriver med

Läs mer

Kort om gymnasiesärskolan

Kort om gymnasiesärskolan Kort om gymnasiesärskolan Den här broschyren kan beställas från: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm tel: 08-690 95 76 fax: 08-690 95 50 e-post: skolverket@fritzes.se ISBN 978-91-87115-81-3 Beställningsnummer:

Läs mer

Aktuella projekt 2. Omvårdnadslyftet 2012-14

Aktuella projekt 2. Omvårdnadslyftet 2012-14 Aktuella projekt 2. Omvårdnadslyftet 2012-14 Omvårdnadslyftet och krav på utbildningsnivå Bakgrund Omvårdnadslyftet anknyter till Socialstyrelsens allmänna råd om grundläggande kunskaper hos personal som

Läs mer

UTBILDNINGSUTBUD -fokus yrkesutbildning. Billingehus 2016-03-10

UTBILDNINGSUTBUD -fokus yrkesutbildning. Billingehus 2016-03-10 UTBILDNINGSUTBUD -fokus yrkesutbildning Billingehus 2016-03-10 Redovisning av uppdrag om insatser inom yrkesinriktad gymnasial vuxenutbildning och lärlingsutbildning för vuxna m.m. Skolverket 2015 Yrkes-

Läs mer

studera hos oss! LÄRCENTRUM Vuxenutbildningen i Svenljunga

studera hos oss! LÄRCENTRUM Vuxenutbildningen i Svenljunga studera hos oss! LÄRCENTRUM Vuxenutbildningen i Svenljunga välkommen till Lärcentrum, vuxenutbildning utbildningsutbud läsåret 2011/2012 innehåll 3 vem får studera 4 grundläggande vuxenutbildning (gruv)

Läs mer

Myndigheten för yrkeshögskolans författningssamling

Myndigheten för yrkeshögskolans författningssamling Myndigheten för yrkeshögskolans författningssamling ISSN 2000-6802 Myndigheten för yrkeshögskolans allmänna råd om lärande i arbete; MYHFS 2015:3 Utkom från trycket den 8 juni 2015 beslutade den 19 maj

Läs mer

Checklista Hur fungerar det att ta emot en lärling?

Checklista Hur fungerar det att ta emot en lärling? Checklista Hur fungerar det att ta emot en lärling? Detta är en checklista och guide för dig som funderar på att ta emot en lärling i ditt företag. Checklistan är applicerbar på den nuvarande gymnasiala

Läs mer

Aktuellt rörande Yrkesvuxsatsningen i Halmstads kommun januari 2010

Aktuellt rörande Yrkesvuxsatsningen i Halmstads kommun januari 2010 Aktuellt rörande Yrkesvuxsatsningen i Halmstads kommun januari 2010 Sedan i april 2009 har arbetet med att bredda och mångfaldiga utbildningar med yrkesinriktning för vuxna pågått mycket intensivt i Halmstads

Läs mer

Fordonsprogrammet KATTEGATTGYMNASIET

Fordonsprogrammet KATTEGATTGYMNASIET Fordonsprogrammet KATTEGATTGYMNASIET fordonsprogrammet gör världen snabbare Fordonsprogrammet vänder sig till dig som är tekniskt intresserad och vill meka med fordon. Vill du bli yrkesförare eller arbeta

Läs mer

Gymnasial vuxenutbildning

Gymnasial vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning Kursutbud och schematider Skolan har gemensamma provtider vissa onsdagar klockan 13.00 16.00. Det innebär att skriftliga prov för en del kurser/lärare endast görs under denna

Läs mer

Granskningsmall för yrkesutbildningar upphandlade av GR

Granskningsmall för yrkesutbildningar upphandlade av GR Granskningsmall för yrkesutbildningar upphandlade av GR Lokalvård, Academedia 17 maj 2010 Tre samtal genomfördes: 1. Margaretha Frimodig, verksamhetsansvarig 2. Siv Hultmark, administratör 3. Ann-Louise

Läs mer

Ett kunskapscenter för vuxna

Ett kunskapscenter för vuxna KUNSKAPSCENTER AB Ett kunskapscenter för vuxna Yrkesutbildning Barn och fritid Yrkesutbildning Vård och omsorg Lärlingsutbildning Svenska som andraspråk (Sva) Sva grundläggande med barn och fritid/vård

Läs mer

Myndighetens syn på. Lärande i arbete

Myndighetens syn på. Lärande i arbete Myndighetens syn på Lärande i arbete 1 2 Utgiven av Myndigheten för yrkeshögskolan 2012 Dnr: YH 2012/3 ISBN-nr: 978-91-87073-07-6 Grafisk form: Markant Reklambyrå AB Myndighetens syn på lärande i arbete

Läs mer

Granskning av Miljövärdsutbildningen, NTI-skolan HT10-VT11 Granskningen utförd av Härryda Kommuns Vuxenutbildning, Staffan Uddenberg och Sofia Grebner

Granskning av Miljövärdsutbildningen, NTI-skolan HT10-VT11 Granskningen utförd av Härryda Kommuns Vuxenutbildning, Staffan Uddenberg och Sofia Grebner Granskning av Miljövärdsutbildningen, NTI-skolan HT10-VT11 Granskningen utförd av Härryda Kommuns Vuxenutbildning, Staffan Uddenberg och Sofia Grebner Sammanfattning av granskningen: De studerande är positiva

Läs mer

Granskningsmall för yrkesutbildningar upphandlade av GR

Granskningsmall för yrkesutbildningar upphandlade av GR GRANSKNINGSKOMMUN Granskningsmall för yrkesutbildningar upphandlade av GR Omvårdnad, Medlearn 20 maj 2010 Två samtal genomfördes: 1. Inger Shakarchi, verksamhetsansvarig 2. Elisabeth Kindblom och Anna-Malin

Läs mer

www.liberhermods.se Kurskatalog 2008 Liber Hermods för en lysande framtid

www.liberhermods.se Kurskatalog 2008 Liber Hermods för en lysande framtid www.liberhermods.se Kurskatalog 2008 Liber Hermods för en lysande framtid 898 1 n a d e s ande r ä l t l e b i flex s d o m r Liber He Välkommen till Liber Hermods! hos oss når du dina mål Från och med

Läs mer

Vuxenutbildning Mariestad. Kursutbud hösten 2015

Vuxenutbildning Mariestad. Kursutbud hösten 2015 Vuxenutbildning Mariestad Kursutbud hösten 2015 Välkommen till Vuxenutbildning i Mariestad! Passar någon av punkterna in på dig? Du har bestämt dig för att fullfölja dina avbrutna studier Du vill komplettera

Läs mer

Studium Restaurang i Göteborg

Studium Restaurang i Göteborg Studium Restaurang i Göteborg Hyam Yanni hyam.yanni@educ.goteborg.se Yrkeslärare inom Restaurang- och livsmedelsprogrammet, ansvarig för valideringar och för lärlingsutbildning Katarina Larsson katarina.larsson@educ.goteborg.se

Läs mer

Vård och omsorg 2014-2015

Vård och omsorg 2014-2015 Vård och omsorg 2014-2015 Kursöversikt Vård- och omsorg karaktärsämneskurser 3 terminer heltid Termin 1 start HT 2014 Programgemensamma karaktärsämneskurser Kurskod Poäng Period/tid Termin Termin 1 Hälsopedagogik

Läs mer

Antal elever som ingår: N = 331

Antal elever som ingår: N = 331 Diagram A: Kursbetyg för barn- och fritidsprogrammet (BF) Elever som avslutat sina gymnasiestudier i årskurs 3 läsåret 26/7 med 1 5 2 249 godkända kurs ( 2 - < 3 års gymnasiestudier). Redovisning av elever

Läs mer

Studie- och yrkesvägledning. Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna

Studie- och yrkesvägledning. Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna Studie- och yrkesvägledning Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna Studie- och yrkesvägledning Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna Beställningsuppgifter: Fritzes

Läs mer

Vuxenutbildning utbildning för vuxna på grundläggande, gymnasial och påbyggnadsnivå

Vuxenutbildning utbildning för vuxna på grundläggande, gymnasial och påbyggnadsnivå 1 (6) 2000-09-26 230.2000-607 Vuxenutbildning utbildning för vuxna på grundläggande, gymnasial och påbyggnadsnivå Vision, mål och uppdrag Utbildningskommunen Eksjö ska erbjuda:. en vuxenutbildning som

Läs mer

Komvux. Det här kan du göra på komvux: Vem får läsa på komvux? Rätt till utbildning på grundläggande nivå SVENSKA

Komvux. Det här kan du göra på komvux: Vem får läsa på komvux? Rätt till utbildning på grundläggande nivå SVENSKA Komvux Kommunal vuxenutbildning (komvux) är för dig som behöver läsa kurser på grundläggande eller gymnasial nivå. Du kan läsa en eller flera kurser, för att sedan exempelvis fortsätta studera på högskolan,

Läs mer

Kurser på Hermods. Kursutbud

Kurser på Hermods. Kursutbud Kurser på Hermods Hermods erbjuder individuellt lärande med flexibilitet i tid, tempo och rum. Du kan välja enstaka kurser eller kombinera flera till ett kurspaket. Kombinera dina studier med arbete, föräldraledighet

Läs mer

Statsbidrag för yrkesvux i kombination med SFI och svenska som andraspråk på grundläggande nivå. Bidragsåret 2016.

Statsbidrag för yrkesvux i kombination med SFI och svenska som andraspråk på grundläggande nivå. Bidragsåret 2016. Statsbidrag för yrkesvux i kombination med SFI och svenska som andraspråk på grundläggande nivå. Bidragsåret 2016. Statsbidrag för yrkesvux i kombination med SFI och svenska som andraspråk på grundläggande

Läs mer

Granskning för yrkesutbildningar upphandlade av GR NTI, El och El-automation Möte med ledning 101201

Granskning för yrkesutbildningar upphandlade av GR NTI, El och El-automation Möte med ledning 101201 Granskning för yrkesutbildningar upphandlade av GR NTI, El och El-automation Möte med ledning 101201 Utbildningarna är granskade av Kungsbacka kommun, Inger Karlsson Dahlström och Lena Modin Granskningsmötet

Läs mer

Välkommen till gymnasieskolan!

Välkommen till gymnasieskolan! 030509 Välkommen till gymnasieskolan! Inledning: Jämfört med den skolan du kommer från, grundskolan, så kommer du snart att märka en del skillnader. I grundskolan läste du ämnen. Det gör du också i gymnasieskolan

Läs mer

Ansökan om statsbidrag för lärlingsutbildning för vuxna

Ansökan om statsbidrag för lärlingsutbildning för vuxna Ansökan om statsbidrag för lärlingsutbildning för vuxna Observera att Skolverket endast tar emot ansökningar om statsbidrag för lärlingsutbildning för vuxna via webben. Detta dokument är endast för er

Läs mer

Vård- och omsorg Barn- och fritid. Klassrum Distans

Vård- och omsorg Barn- och fritid. Klassrum Distans Vård- och omsorg Barn- och fritid Klassrum Distans Välkommen till Lärgården! Hos oss studerar du i en trivsam och trygg miljö. Våra välutbildade lärare ger dig en inspirerande studietid och gör dig väl

Läs mer

Statsbidrag Regionalt Yrkesvux

Statsbidrag Regionalt Yrkesvux Statsbidrag Regionalt Yrkesvux SFS 2016:937 mats.soderberg@skl.se Statsbidrag utgår för, Orienteringskurser Kurser i ämnena svenska, svenska som andraspråk, engelska, matematik eller samhällskunskap inom

Läs mer

Granskning för yrkesutbildningar upphandlade av GR Komvux, Egenföretagare - Häst Möte med ledning och lärare 101215

Granskning för yrkesutbildningar upphandlade av GR Komvux, Egenföretagare - Häst Möte med ledning och lärare 101215 Granskning för yrkesutbildningar upphandlade av GR Komvux, Egenföretagare - Häst Möte med ledning och lärare 101215 Utbildningen är granskad av Kungsbacka kommun, Inger Karlsson Dahlström och Lena Modin

Läs mer

vuxenutbildning för dig

vuxenutbildning för dig CAS vuxenutbildning för dig Studie- och yrkesvägledarna hjälper dig att hitta rätt Nytt yrke? Högskolebehörighet? Gymnasiekompetens? Jobbkompetens? I samtal med vägledare får du hjälp med att strukturera

Läs mer

YrkesVux Gymnasial Vuxenutbildning

YrkesVux Gymnasial Vuxenutbildning Kursöversikt YrkesVux Senast reviderad 2015-03-26 Barn- och utbildningsförvaltningen Kompetenscentrum Dan Randelid 0346-88 67 38 dan.randelid@falkenberg.se YrkesVux Gymnasial Vuxenutbildning Kurspaket

Läs mer

ALLMÄN INFORMATION SID 1 GRUNDLÄGGANDE VUXENUTBILDNING SID 2-3 GYMNASIAL VUXENUTBILDNING SID 4-8 MOTSVARANDELISTA NYA/GAMLA KURSER SID 9

ALLMÄN INFORMATION SID 1 GRUNDLÄGGANDE VUXENUTBILDNING SID 2-3 GYMNASIAL VUXENUTBILDNING SID 4-8 MOTSVARANDELISTA NYA/GAMLA KURSER SID 9 ALLMÄN INFORMATION SID 1 GRUNDLÄGGANDE VUXENUTBILDNING SID 2-3 GYMNASIAL VUXENUTBILDNING SID 4-8 MOTSVARANDELISTA NYA/GAMLA KURSER SID 9 UTBILDNING INOM VÅRD OCH OMSORG SID 10-13 1 ALLMÄN INFORMATION Elsa

Läs mer

Vård- och omsorg Barn- och fritid. Klassrum Distans

Vård- och omsorg Barn- och fritid. Klassrum Distans Vård- och omsorg Barn- och fritid Klassrum Distans Välkommen till Lärgården! Hos oss studerar du i en trivsam och trygg miljö. Våra välutbildade lärare ger dig en inspirerande studietid och gör dig väl

Läs mer

Yrkesintroduktion. Preparandutbildning för behörighet till nationella gymnasieprogram. Individuellt alternativ. Språkintroduktion

Yrkesintroduktion. Preparandutbildning för behörighet till nationella gymnasieprogram. Individuellt alternativ. Språkintroduktion Yrkesintroduktion Preparandutbildning för behörighet till nationella gymnasieprogram Programmet vänder sig till dig som är studiemotiverad men inte har fått behörighet till ett nationellt gymnasieprogram.

Läs mer

VUXENUTBILDNING PÅ SÖDERTÖRN 2014

VUXENUTBILDNING PÅ SÖDERTÖRN 2014 VUXENUTBILDNING PÅ SÖDERTÖRN 2014 Sammanställning av utbud inom grundläggande och gymnasial vuxenutbildning samt särskild utbildning för vuxna I kommunerna Södertälje, Nykvarn, Botkyrka, Salem, Nynäshamn,

Läs mer

Välkommen till Vuxenutbildningen i Arboga

Välkommen till Vuxenutbildningen i Arboga Välkommen till Vuxenutbildningen i Arboga Alla är välkomna att studera hos oss. Du kan studera efter dina egna förutsättningar och behov. Vi arbetar på ett flexibelt sätt vilket innebär att du kan välja

Läs mer

Slutrapport. Omvårdnadslyftet 2012-14

Slutrapport. Omvårdnadslyftet 2012-14 Slutrapport Omvårdnadslyftet 2012-14 Omvårdnadslyftet och krav på utbildningsnivå Bakgrund Omvårdnadslyftet anknyter till Socialstyrelsens allmänna råd om grundläggande kunskaper hos personal som arbetar

Läs mer

Granskningsmall för yrkesutbildningar upphandlade av GR Medlearn, omvårdnad i Partille

Granskningsmall för yrkesutbildningar upphandlade av GR Medlearn, omvårdnad i Partille Granskningsmall för yrkesutbildningar upphandlade av GR Medlearn, omvårdnad i Partille Utbildningen är granskad av Partille kommun, Bosse Andersson och Stefan Kallus. Granskningsbesök har gjorts 110427

Läs mer

Vård och omsorg Barn och fritid. Klassrum Distans Lärling

Vård och omsorg Barn och fritid. Klassrum Distans Lärling Vård och omsorg Barn och fritid Klassrum Distans Lärling Välkommen till Lärgården! Hos oss studerar du i en trivsam och trygg miljö. Våra välutbildade lärare ger dig en inspirerande studietid och gör dig

Läs mer

VUXENSTUDIER I HANINGE

VUXENSTUDIER I HANINGE VUXENSTUDIER I HANINGE Kurser & utbildningar Våren 2015 PERIODER VÅREN 2015 Period 1: 12 januari 20 mars 2015 (sista ansökningsdag 12 november 2014) Period 1 2: 12 januari 29 maj 2015 (sista ansökningsdag

Läs mer

Kort om särskild utbildning för vuxna på gymnasial nivå

Kort om särskild utbildning för vuxna på gymnasial nivå Kort om särskild utbildning för vuxna på gymnasial nivå Tryck: Wikströms tryckeri Upplaga: 5 000 Grafisk produktion: Typisk Form designbyrå Foto, omslag: Dan Lepp/Johnér, Michael McLain, s. 5 Juliana Wiklund/Johnér

Läs mer

ANBUDSFORMULÄR Slåtter i skyddade områden 2014-2016

ANBUDSFORMULÄR Slåtter i skyddade områden 2014-2016 1(9) Bilaga 2 - ANBUDSFORMULÄR Datum Diarienummer 2013-12-20 512-7972-2013 ANBUDSFORMULÄR Slåtter i skyddade områden 2014-2016 Anbudsformuläret syfte är att tydliggöra för anbudsgivaren vilka uppgifter

Läs mer

Vård- och omsorg Barn- och fritid. Klassrum Distans

Vård- och omsorg Barn- och fritid. Klassrum Distans Vård- och omsorg Barn- och fritid Klassrum Distans Välkommen till Lärgården! Hos oss studerar du i en trivsam och trygg miljö. Våra välutbildade lärare ger dig en inspirerande studietid och gör dig väl

Läs mer

Arbetsplatsfo rlagt la rande inom vuxenutbildning

Arbetsplatsfo rlagt la rande inom vuxenutbildning 1 (10) Arbetsplatsfo rlagt la rande inom vuxenutbildning Med arbetsplatsförlagt lärande, apl, avses ett lärande i en utbildning som genomförs på en eller flera arbetsplatser utanför skolan. Detta är möjligt

Läs mer

Granskning för yrkesutbildningar upphandlade av GR Academedia, El och El-automation Möte med ledning och lärare 100617

Granskning för yrkesutbildningar upphandlade av GR Academedia, El och El-automation Möte med ledning och lärare 100617 Granskning för yrkesutbildningar upphandlade av GR Academedia, El och El-automation Möte med ledning och lärare 100617 Kryssen på skattningsskalan är satt av ledning, men alla frågor har även diskuterats

Läs mer

Projekt Validering i äldreomsorg VÄS Projektet stöttas av ESF och Omvårdnadslyftet 20110901-20130831

Projekt Validering i äldreomsorg VÄS Projektet stöttas av ESF och Omvårdnadslyftet 20110901-20130831 Projekt Validering i äldreomsorg VÄS Projektet stöttas av ESF och Omvårdnadslyftet 20110901-20130831 Projektet vill skapa och prova en långsiktigt hållbar modell för validering av kunskaper och kompetenshöjande

Läs mer

Granskningsmall för yrkesutbildningar upphandlade av GR

Granskningsmall för yrkesutbildningar upphandlade av GR Granskningsmall för yrkesutbildningar upphandlade av GR Svetsutbildningen, Lernia 21 maj 2010 Två samtal genomfördes: 1. Andrè Essebro, platschef verksamhetsansvarig för GR-utbildningar Thorbjörn Kruus,

Läs mer

HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE

HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE Välkommen som handledare inom Teknikcollege Denna broschyr är en första allmän information till dig som handledare inom Teknikcollege. Du kommer också att under handledarutbildningen

Läs mer

AVSIKTSFÖRKLARING. avseende kvalitetskriterier för arbetslivskontakter i ett livslångt lärandeperspektiv

AVSIKTSFÖRKLARING. avseende kvalitetskriterier för arbetslivskontakter i ett livslångt lärandeperspektiv avseende kvalitetskriterier för arbetslivskontakter i ett livslångt lärandeperspektiv Bakgrund Arbetslivskontakter i ungdomsskolan och inom vuxenutbildningen är enligt de statliga och kommunala styrdokumenten

Läs mer

Bilaga 1. Förteckning över kurser som berättigar till statsbidraget Omvårdnadslyftet 2014

Bilaga 1. Förteckning över kurser som berättigar till statsbidraget Omvårdnadslyftet 2014 Förteckning över bidragsberättigade kurser 2013-11-14 Dnr 9.1-42284/2013 1(7) Regler och behörighet Åsa Pettersson asa.pettersson@socialstyrelsen.se Bilaga 1. Förteckning över kurser som berättigar till

Läs mer

Kurs: Specialpedagogik 1, 100p Bedömningsunderlag APL

Kurs: Specialpedagogik 1, 100p Bedömningsunderlag APL Kurs: Specialpedagogik 1, 100p Bedömningsunderlag APL Jan 2015 Vård och omsorgsprogrammet Bedömningsunderlag under APL Kurs: Specialpedagogik 1, SPCSPE01, 100 poäng Elev: Handledare: APL-plats: APL-tid:

Läs mer

Adekvat utbildning Kompetensförsörjning Anställningspolicyn Utbildningskrav vid upphandling Behov av att höja kvalitén i verksamheterna

Adekvat utbildning Kompetensförsörjning Anställningspolicyn Utbildningskrav vid upphandling Behov av att höja kvalitén i verksamheterna Adekvat utbildning Kompetensförsörjning Anställningspolicyn Utbildningskrav vid upphandling Behov av att höja kvalitén i verksamheterna Forshaga kommun samverkar med Karlstad universitet och arbetslivet

Läs mer

Ansökan om statsbidrag för yrkesförare inom gymnasial vuxenutbildning 2012

Ansökan om statsbidrag för yrkesförare inom gymnasial vuxenutbildning 2012 Ansökan om statsbidrag för yrkesförare inom gymnasial vuxenutbildning 2012 Detta dokument är endast för er förberedelse. Skolverket tar emot ansökan om statsbidrag via webben. Länken till ansökan har skickats

Läs mer

Översikt över innehåll

Översikt över innehåll 1 (7) Regelbunden tillsyn av skolenhet Bedömningsunderlag Skolform: Gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram Översikt över innehåll 1. Undervisning och lärande 2. Extra anpassningar och särskilt

Läs mer

Meritpoäng för områdeskurser

Meritpoäng för områdeskurser Meritpoäng för områdeskurser 1 (10) Från och med sommarterminen 2012 kan du som har ett äldre betyg med bokstavsbetyg också få meritpoäng för områdeskurser. Du som har läst enligt de kursplaner som började

Läs mer

HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE

HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE Välkommen som handledare inom Teknikcollege Denna broschyr är en första allmän information till dig som handledare inom Teknikcollege. Du kommer också att under handledarutbildningen

Läs mer

EN1201 Engelska A (100 p) KÄ T K 100. ESV1201 Estetisk verksamhet (50 p) KÄ T K 50. IDH1201 Idrott och hälsa A (100 p) KÄ T K 100

EN1201 Engelska A (100 p) KÄ T K 100. ESV1201 Estetisk verksamhet (50 p) KÄ T K 50. IDH1201 Idrott och hälsa A (100 p) KÄ T K 100 Enoch Thulingymna Timplan för: IP00 Timplan: 09 Industriprogrammet Kärnämneskurser EN1201 Engelska A (100 p) KÄ T K 100 ESV1201 Estetisk verksamhet ( p) KÄ T K IDH1201 Idrott och hälsa A (100 p) KÄ T K

Läs mer

Välkommen till Vuxenutbildningen i Arboga

Välkommen till Vuxenutbildningen i Arboga Välkommen till Vuxenutbildningen i Arboga Alla är välkomna att studera hos oss. Du kan studera efter dina egna förutsättningar och behov. Vi arbetar på ett flexibelt sätt vilket innebär att du kan välja

Läs mer

Utvärdering av utbildningen inom SpråkSam

Utvärdering av utbildningen inom SpråkSam Utvärdering av utbildningen inom SpråkSam Utvärderare: Ingrid Skeppstedt 22 mars 2011 Mål på individnivå De anställda som deltar i utbildningen ska få sådant stöd i sin språk- och kompetensutveckling att

Läs mer

Tips för att utbilda handledare med hjälp av Skolverkets webbaserade handledarutbildning. aplhandledare.skolverket.se

Tips för att utbilda handledare med hjälp av Skolverkets webbaserade handledarutbildning. aplhandledare.skolverket.se Tips för att utbilda handledare med hjälp av Skolverkets webbaserade handledarutbildning aplhandledare.skolverket.se Webbaserad handledarutbildning din roll som utbildare Du är viktig som utbildare av

Läs mer

Malmö stad Arbetsmarknads-, gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 1 (1) Vidtagna åtgärder under 2015 avseende distansutbildning

Malmö stad Arbetsmarknads-, gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 1 (1) Vidtagna åtgärder under 2015 avseende distansutbildning Malmö stad Arbetsmarknads-, gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 1 (1) Datum 2015-12-16 Vår referens Elin Ewers Sekreterare elin.ewers@malmo.se Tjänsteskrivelse under 2015 avseende distansutbildning

Läs mer

UAL:en. Utvecklings- och arbetsplan för lärare 2013 2015 Komvux Malmö Södervärn

UAL:en. Utvecklings- och arbetsplan för lärare 2013 2015 Komvux Malmö Södervärn UAL:en Utvecklings- och arbetsplan för lärare 2013 2015 Komvux Malmö Södervärn Innehållsförteckning: Inledning 2 Förväntningar och förhoppningar 3 Årscykel 5 Lärarens egen utvecklingsplan 5 Medarbetarsamtal

Läs mer

VUXENSTUDIER I HANINGE

VUXENSTUDIER I HANINGE VUXENSTUDIER I HANINGE Kurser & utbildningar Sommaren och hösten 2011 PERIODER 2011 Period 3: 30 juni 29 juli (sista ansökan 19 maj 2011) Period 4 5: 8 augusti 23 december (sista ansökan 30 maj 2011) Period

Läs mer

YH Stödpedagog, 200 poäng Utbildningsnummer: Utbildningsomgång 1 & 2 Ht 2016 tom. Vt 2019

YH Stödpedagog, 200 poäng Utbildningsnummer: Utbildningsomgång 1 & 2 Ht 2016 tom. Vt 2019 Kursplaner YH Stödpedagog, 200 poäng Utbildningsnummer: 201500540 Utbildningsomgång 1 & 2 Ht 2016 tom. Vt 2019 Utbildningen består av sju kurser om totalt 200 YH-poäng och genomförs som en distansutbildning

Läs mer

Information till medarbetare och chefer

Information till medarbetare och chefer Datum: 20120503 Handläggare: Lars Wingfors Direktnr: 0322-61 61 97 Beteckning: Projektledare Information till medarbetare och chefer Validerings- och utbildningsinsatserna pågår mellan mars 2012 och augusti

Läs mer

www.liberhermods.se Kurskatalog 2008 Liber Hermods för en lysande framtid Liber Hermods flexibelt lärande sedan 1898

www.liberhermods.se Kurskatalog 2008 Liber Hermods för en lysande framtid Liber Hermods flexibelt lärande sedan 1898 Kurskatalog 2008 www.liberhermods.se Liber Hermods för en lysande framtid Liber Hermods flexibelt lärande sedan 1898 Välkommen till Liber Hermods! hos oss når du dina mål Sedan starten 1898 har Liber Hermods

Läs mer

Kursen kan ingå som valbar kurs eller delkurs i någon/något av följande kurser/program:

Kursen kan ingå som valbar kurs eller delkurs i någon/något av följande kurser/program: Tolk- och översättarinstitutet (TÖI) Kursbeskrivning Praktik inom översättning, 7,5 hp (TTA007) Kursen kan ingå som valbar kurs eller delkurs i någon/något av följande kurser/program: Översättning III,

Läs mer

Välkommen till Vuxenutbildningen i Arboga

Välkommen till Vuxenutbildningen i Arboga Välkommen till Vuxenutbildningen i Arboga Alla är välkomna att studera hos oss. Du kan studera efter dina egna förutsättningar och behov. Vi arbetar på ett flexibelt sätt vilket innebär att du kan välja

Läs mer

Betyg och bedömning. Lokala kursplaner. Konsten att synliggöra kurskriterier för elever och för oss själva

Betyg och bedömning. Lokala kursplaner. Konsten att synliggöra kurskriterier för elever och för oss själva Betyg och bedömning Lokala kursplaner Konsten att synliggöra kurskriterier för elever och för oss själva Johan Dahlberg 2010 Att arbeta med bedömning och betygssättning så att en rättssäker och likvärdig

Läs mer

Vård- och omsorgscollege i Halland

Vård- och omsorgscollege i Halland En snabbguide inför uppstarten av Vård- och omsorgscollege i Halland en modern samverkansform mellan arbetsliv och utbildningar inom vård och omsorg Baserad på underlag från Vård-och omsorgscollege Västmanland

Läs mer

Kvalitetskriterium för ansökan om certifiering av ett lokalt Vård- och omsorgscollege

Kvalitetskriterium för ansökan om certifiering av ett lokalt Vård- och omsorgscollege Kvalitetskriterium för ansökan om certifiering av ett lokalt Vård- och omsorgscollege Övergripande En kontaktperson för styrgruppen ska anges: Namn Adress Postadress Fakturaadress, E-postadress Telefon

Läs mer

Kurser som kan höja meritvärdet för dig som har utländska gymnasiebetyg

Kurser som kan höja meritvärdet för dig som har utländska gymnasiebetyg 1 (4) Ur Högskoleverkets författningssamling 2012:6, bilaga 2 Här ser du vilka kurser från komvux som kan höja meritvärdet. Tänk på att den kurs som du måste ha för att bli behörig till en utbildning alltid

Läs mer

Personalvetenskaplig integration och praktik 15 hp

Personalvetenskaplig integration och praktik 15 hp Anvisningar och schema Personalvetenskaplig integration och praktik 15 hp Integrating Human Resource Management with Internship 15 ECTS 16 januari 2017 20 mars 2017 170105 17:00 170110 17:00 Viktiga datum

Läs mer

Vuxenutbildningen i Strängnäs. Utbildning på vuxnas villkor. Komvux. Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet

Vuxenutbildningen i Strängnäs. Utbildning på vuxnas villkor. Komvux. Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet Vuxenutbildningen i Strängnäs Utbildning på vuxnas villkor 2012 Komvux Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet 2 /KOMVUX Katalog 2011/2012 Välkommen till Komvux - en del av Campus Strängnäs Vårt

Läs mer

Inget behov av gymnasial lärlingsutbildning inom yrkesförarområdet

Inget behov av gymnasial lärlingsutbildning inom yrkesförarområdet Inget behov av gymnasial lärlingsutbildning inom yrkesförarområdet Ett mindre antal gymnasieskolor har startat försöksverksamhet med gymnasial lärlingsutbildning med målsättning att utbilda yrkesförare

Läs mer

Ansökan om statliga medel för gymnasial yrkesutbildning för vuxna

Ansökan om statliga medel för gymnasial yrkesutbildning för vuxna UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN VUXENUTBILD NINGSAVDELNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE Dnr 09-433/292 SID 1 (7) 2009-03-12 Handläggare: Elisabeth Ryde Telefon: 508 33 937 Till Utbildningsnämnden 2009-03-12 Ansökan om

Läs mer

U P P F Ö L J N I N G AV V U X E N U T B I L D N I N G I G Ö T E B O R G S R E G I O N E N, M A L M Ö S TA D O C H S T O C K H O L M S S TA D

U P P F Ö L J N I N G AV V U X E N U T B I L D N I N G I G Ö T E B O R G S R E G I O N E N, M A L M Ö S TA D O C H S T O C K H O L M S S TA D U P P F Ö L J N I N G AV V U X E N U T B I L D N I N G I G Ö T E B O R G S R E G I O N E N, M A L M Ö S TA D O C H S T O C K H O L M S S TA D U T B I L D N I N G A R S L U T F Ö R D A 2 0 1 5 T E K N I

Läs mer

Vårt arbetssätt i vuxenutbildning 2014-06-15

Vårt arbetssätt i vuxenutbildning 2014-06-15 Vårt arbetssätt i vuxenutbildning 2014-06-15 Vårt arbetssätt i vuxenutbildning Vi skapar flexibla lösningar utifrån elevens behov. Hos oss ser man möjligheter, inte hinder. Introduktion och planering av

Läs mer

Utvecklingsförvaltningen Den 25 november 2010. Kvalitetsredovisning 2009/10 C3L

Utvecklingsförvaltningen Den 25 november 2010. Kvalitetsredovisning 2009/10 C3L Utvecklingsförvaltningen Den 25 november 2010 Kvalitetsredovisning 2009/10 C3L Innehållsförteckning 1. FÖRORDNING OM KVALITETSREDOVISNING... 3 2. SAMMANFATTNING... 3 2.1 STARKA SIDOR... 3 2.2 OMRÅDEN FÖR

Läs mer

YrkesVux Gymnasial Vuxenutbildning på dagtid

YrkesVux Gymnasial Vuxenutbildning på dagtid YrkesVux Gymnasial Vuxenutbildning på dagtid Kurspaket Butikssäljare karaktärsämneskurser för vuxna 1 termin Enbart vuxenstuderande EL karaktärsämneskurser för vuxna 3 terminer Studierna bedrivs i samundervisning

Läs mer

OMVÅRDNADSBLADET. generationsväxling. i serien! GY/VUX Hösten 2009 GRÄNSLÖST LÄRANDE

OMVÅRDNADSBLADET. generationsväxling. i serien! GY/VUX Hösten 2009 GRÄNSLÖST LÄRANDE GY/VUX Hösten 2009 OMVÅRDNADSBLADET GRÄNSLÖST LÄRANDE generationsväxling i serien! TESTA EN NY GENERATION omvårdnadsbladet Utgivare liber, 113 98 Stockholm redaktion Miriam Barzelatto linda Ericsson layout

Läs mer

PEAB09 Pedagogik, psykologi och sociologi. Verksamhetsförlagd utbildning inom personal- och arbetslivsområdet, 15 hp, grundnivå

PEAB09 Pedagogik, psykologi och sociologi. Verksamhetsförlagd utbildning inom personal- och arbetslivsområdet, 15 hp, grundnivå Sociologiska institutionen Avdelningen för pedagogik PEAB09 Pedagogik, psykologi och sociologi Verksamhetsförlagd utbildning inom personal- och arbetslivsområdet, 15 hp, grundnivå Postadress Box 114,221

Läs mer

Myndighetens syn på. utbildningsplan och kursplaner

Myndighetens syn på. utbildningsplan och kursplaner Myndighetens syn på utbildningsplan och kursplaner 1 2 Utgiven av Myndigheten för yrkeshögskolan 2012 Dnr: YH 2012/3 ISBN-nr: 978-91-87073-03-8 Grafisk form: Markant Reklambyrå AB Myndighetens syn på utbildningsplan

Läs mer

Ämne Kursbetyg Frånvaro Kursbetyg Kursbetyg Kursbetyg Kursbetyg Kursbetyg Kursbetyg Kursbetyg Kursbetyg (riket) Kursbetyg Antal

Ämne Kursbetyg Frånvaro Kursbetyg Kursbetyg Kursbetyg Kursbetyg Kursbetyg Kursbetyg Kursbetyg Kursbetyg (riket) Kursbetyg Antal Ämne Kursbetyg Frånvaro Kursbetyg Kursbetyg Kursbetyg Kursbetyg Kursbetyg Kursbetyg Kursbetyg Kursbetyg (riket) Kursbetyg Antal % % 09/10 08/09 07/08 06/07 05/06 04/05 08/09 % (riket) 08/09 IG G VG MVG

Läs mer