ANSGAR BOTVID 1/2011 FÖRSAMLINGSBREV FÖR SANKT ANSGARS KATOLSKA FÖRSAMLING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ANSGAR BOTVID 1/2011 FÖRSAMLINGSBREV FÖR SANKT ANSGARS KATOLSKA FÖRSAMLING"

Transkript

1 ANSGAR BOTVID 1/2011 FÖRSAMLINGSBREV FÖR SANKT ANSGARS KATOLSKA FÖRSAMLING

2 2 KÄRA FÖRSAMLING Kyrkoherde Björn Göransson VAD ÄR SANNING? Vad är sanning? Denna fråga ställs kort före Jesu död på korset av Pontius Pilatus, den ämbetsman som representerade den Romerska ockupationsmakten. Frågan besvarades inte med ord. Pilatus förklarade att han inte fann Jesus skyldig till något brott. Ändå lämnades Jesus till att korsfästas. Frågan vad är sanning? har ställts av människor runt omkring på jorden i tusentals år. Inför sin egen korsfästelse säger Jesus: Jag har fötts och kommit hit till världen för denna enda sak: att vittna för sanningen (Johannes evangelium kapitel 18). Detta uttalande gör Jesus när han är tillfångatagen, när tidigare anhängare lämnat honom, när han är trött och till synes maktlös. Att Jesus i den utsatta situation han befinner sig i gör anspråk på att vittna om sanningen kan vara svårt att förstå. Hur kan han bekräfta och bevisa att han vittnar för sanningen? Svaret kom inte då, utan senare. När Jesus som uppstånden gestaltar sin närvaro inför lärjungar för 2000 år sedan och när han gör det idag för människor som är öppna för att ta emot Jesus, då bekräftas det som Jesus sade strax före sin korsfästelse: Jag har kommit för att vittna om sanningen. Jesu sanningsanspråk är förankrade i verkligheten både i situationer där han låter sig misshandlas, baktalas och hånas och när han uppträder i uppståndelsens härlighet. Hur än livet och tillvaron ser ut finns Jesus vid var och ens sida och vill stödja, leda och bära. Jesu närvaro hos oss är inte beroende av om vi lyckas eller misslyckas, om vi tycks få framgång eller inte. Jesus levde själv alltid i gemenskap med Gud, vad som än mötte honom. Han kan därför vittna för oss om sanningen om Guds närvaro oberoende av vilka vi är och hur vi har det. Under påskens gudstjänster får vi följa Jesus när han hyllas, när han förs fram för att korsfästas och vi får möta honom som uppstånden. Följer vi Kristus genom påsken får vi uppleva att han följer med oss i våra liv och att han vittnar om sanningen. Jesus och Pilatus

3 3 SANKT ANSGARS KATOLSKA FÖRSAMLING på INTERNET Välkommen till: - S:t Ansgar - S:t Botvid - - Johanneskyrkan - Veckoprogram Kungörelser Församlingsblad (även arkiv) Bildreportage Gudstjänsttider Trosundervisningsinfo kontakter m.m... Armeniska katolska kyrkan Fader Khatchig Bahi tel Syriska katolska kyrkan Fader Amar Antanus tel S:t Botvids katolska kyrka (Fittja) P. Zdzislaw Lepper SDB kyrkorektor tel Plusgirokonto till barnhemmet i Moldavien: P. Włodzimierz Kruczkowski SDB Katolsk rörelse för livet Är det konflikt mellan din tro och ditt liv? - vi lyssnar på dig. Jourtelefon: E-post: SMS: Du kan vara anonym. KÖRSÅNG i S:t Ansgar och S:t Botvid Alla sångintresserade är välkomna att sjunga i kör. Repertoaren utgår från både klassisk kyrkomusik och moderna tongångar. Lars-Gunnar Ohlsson, kyrkomusiker

4 4 BESÖK AV PÅVENS SÄNDEBUD I SKANDINAVIEN Den helige Josefs dag, 19 mars, får Jesu fosterfar stå i förgrunden. På Joanna Agetorps målning av den heliga familjen har Josef däremot en plats vid jungfru Maria som samtidigt är något i bakgrunden. Jungfru Maria, den förnämsta av Guds skapelser, hon som fick föda Guds son, har en framstående plats i kyrkans liv. Den helige Josef finns både vid hennes sida och låter henne träda fram. Genom att han respekterar och bejakar hennes plats finner han själv sin rätta roll. Den 19 mars besökte den Apostoliske Nuntien för de Nordiska länderna, ärkebiskop Paul Tscherring, Sankt Ansgars församling. Under hans mycket uppskattade besök välsignade han en målning av den heliga familjen som funnit sin hemvist i församlingssalen i St. Ansgars kyrkbyggnad. Nuntien bidrog genom att på ett angenämt och engagerat sätt bry sig om församlingsbor till att skapa en förståelse för att vi alla har en oersättlig plats i Guds familj, kyrkan. Antingen vi har uppgifter som syns tydligt eller finns mer i bakgrunden får vi alla bejaka den kärleksfulla uppmärksamhet som Gud förmedlar genom sin kyrka. Utdrag ur ärkebiskopens predikan: Bröder och systrar i Kristus Jag är väldigt glad över att få vara här och som Apostolisk Nuntie har jag förmånen att till er alla få framföra den Helige Fadern Påven Benedikt den sextondes välsignelse och hälsning. Vi firar idag den helige Josef, han som liksom många av er genomlevde en landsflykt och fick uppleva den oro som åtföljer den. Låt oss nu överlåta oss och våra familjer till Josefs och Marias kärleksfulla beskydd så att de för all framtid kan vädja för oss till sin Son. Det är en alldeles särskild ära för mig att få möta er här i Sankt Ansgars församling. Ni är representanter för katoliker här i Sverige men också för katoliker i många andra delar av världen. Södertälje har verkligen blivit en av de mest mångkulturella städerna i Sverige. Därför har denna stad och var och en av er ett unikt uppdrag att sammanföra alla dessa individer från så många olika kulturer och bakgrunder till en enda familj av bröder och systrar.

5 5 Ni må ha kommit från Mellanöstern, från Afrika, Asien, Amerika eller från olika delar av Europa, men vad som förenar oss alla är Kristus, vår Herre och Frälsare. Våra riter och vårt sätt att fira den heliga liturgin må variera, ändå visar de alltid på samma mysterier som anförtrotts av Herren till den enda Katolska kyrkan. Vi må tala många språk och ha svårigheter att kommunicera med varandra, men det finns ett språk som förenar oss: trons, hoppets och kärlekens språk. Det spelar ingen roll var vi befinner oss eller var vi bor: det finns ingen plats i världen där vi inte är medborgare i himmelen och medlemmar i Guds familj. Ändå är det här och nu, och just här i Södertälje, som vi måste visa att vi förtjänar denna ära genom att i ord och handling acceptera att vi är varandras bröder och systrar. Vår tro finner sitt vackraste uttryck i den barmhärtighet som vi utövar i våra familjer och mot våra bröder och systrar, och utan att skilja mellan ursprung, kultur eller språk. På motsvarande sätt bör det inte förekomma någon konkurrens mellan våra olika riter och gemenskaper. Vi bör alla leva i harmoni med varandra och hjälpa och respektera varandra som medlemmar i Guds familj. Låt oss ta emot varandra som vi är: med våra olika historier som folk, vårt personliga förflutna, våra prövningar och våra förhoppningar. Då blir vår gemenskap och vår enhet ett budskap som alla kan se. Och på så sätt kan vi visa att det är möjligt för personer med olika ursprung och bakgrund att leva tillsammans som bröder och systrar. Det är genom att arbeta varje dag för denna enhet som vi verkligen infriar Herrens bud: att allt skall vara ett! Bröder och systrar. Vi har samlats här idag för att välsigna konstnären Joanna Agetorps konstverk. Den representerar den Heliga Familjen och är en del av en triptyk som gjordes inför firandet av den Nordiska Familjekongressen i Jönköping i maj förra året. Den får nu en bestående plats i er församlingssal. Må den alltid påminna er om att ni är medlemmar i Guds familj. Maria och Josef stod vid den mänskliga historiens vägskäl: det gamla led mot sitt slut och något nytt var i vardande. De visste inte vad som skulle bli resultatet av deras troshandling och hängivenhet. Ändå satte de sin fulla tillit till Herren och lät sig ledas och inspireras av honom. Många av er är i en liknande situation och oroar er för er framtid. Liksom Maria och Josef, överlåt era liv, era familjer och er gemenskap i händerna på den kärleksfulle Herren, som har upplevt alla livets skiftningar! Men framför allt, ge varandra stöd och tjäna varandra i kärlek, så att ni verkligen är en kropp och en familj i Herren.

6 6 Johannes Paulus II saligförklaras Vatikanens presstjänst har meddelat att Johannes Paulus II skall saligförklaras i Rom den förste maj 2011, den Gudomliga Barmhärtighetens söndag. Påven Benedikt XVI kommer att vara Mässans huvudcelebrant. Biskop Anders Arborelius välkomnar saligförklaringen av Johannes Paulus II. Han säger i ett uttalande att Johannes Paulus betydelse som påve kommer att gå till historien. Anders Arborelius påminner om hans betydelse för den fredliga avvecklingen av kommunismen i Östeuropa. Han betonar också Johannes Paulus personliga fromhet och humor. - Alla som fick möta honom personligen lade märke till detta. Själv kommer jag aldrig att glömma hans blick, som gick rakt in i hjärtat. När Johannes Paulus II dog höjdes röster för en omedelbar kanonisering av honom. Det dröjde dock några år, men processen har ändå gått ovanligt snabbt. I juni 1989 besökte Johannes Paulus Sverige och övriga nordiska länder. - Vi minns med tacksamhet hans besök och hans stora intresse för vår historia, säger Anders Arborelius. Vallfärd till fots från Krakow till Czestochowa i Polen Jag inbjuder er hjärtligt till att delta i en vallfärd från Krakow till Czestochowa i Polen, juli Sträckan vi ska gå är ungefär 150 km. Vi går ungefär 30 km till fots varje dag. Avresa från Skavsta flygplats med Ryanair till Krakow den 14 juli. Platserna är begränsade så först till kvarn gäller. Om du är intresserad av att delta i vallfärden, kontakta då p. Zdzislaw, rektor för St Botvids församling i Fittja. Anmälan senasts den 15 maj För mer information, kontakta p. Zdzislaw: Mobil: e- mail:

7 Sportlov i S:t Botvids kyrka i Fittja Under sportlovet, som i Stockholm varje år äger rum under vecka 9, hade man arrangerat intressanta aktiviteter för barn och ungdomar i S:t Botvids kyrka i Fittja. Under denna tid kunde barn och ungdomar som stannat hemma, dra nytta av aktiviteterna, föreslagna av p. Zdzislaw och ungdomsledarna i S:t Botvids kyrka. Vid sidan om bönen fanns det en pingisturnering, ett gemensamt biobesök och en bildtävling. Sportlovet var för barnen en fantastisk möjlighet att lära känna nya kamrater, att roa sig tillsammans och att berika sin tro. Under detta års sportlov vid S:t Botvids församling deltog 25 barn och ungdomar. 7

8 8 LIV DÖD UPPSTÅNDELSE i KYRKANS GUDSTJÄNSTER De grundläggande fysiska behoven av t.ex. föda och sömn anpassas överallt i världen enligt olika rytmer. Vi har också andliga behov. Kyrkan presenterar en rytm i sitt liturgiska liv. Denna rytm har under kyrkans historia utvecklats och anpassats så att den ger en komplett bild av den kristna tron. Olika sidor av tron betonas vid olika tider. Söndagen är normalt veckans höjdpunkt. Det tillhör en god veckorytm att åtminstone på söndagar delta i kyrkans gudstjänst. SKÄRTORSDAGENS KVÄLL inleds Tridum sacrum, d.v.s. de tre heliga dagar då man minns och deltar i Jesu lidande, död och uppståndelse. I n åskådliggörs instiftandet av nattvardens sakrament. Efter predikan demonstrerar prästen Kristi ödmjuka tjänst genom att själv tvätta fötterna på tolv män, som symboliserar Kristi tolv lärjungar. Efter n förflyttas sakramentet till ett rum nära kyrkan där det ges möjlighet att be och meditera fram till midnatt. Det kyrkliga året innehåller två stora cykler: julcykeln och påskcykeln. Under julcykeln koncentrerar sig kyrkan på Guds människoblivande i Kristus. Påskcykeln är centrerad till Jesu uppståndelse. Den varar från askonsdagen till och med pingstdagen. Första delen av denna cykel är fastetiden. Vi inbjuds då av kyrkan att öppna oss för en djupare och mer bestående glädje än den sinnliga glädjen kan ge. Vi uppmanas att ta ansvar för andra, reflektera över viktiga frågor i livet, ändra på dåliga vanor och med Guds hjälp för vår egen och andras skull bättra oss. Fastetiden mynnar ut i stilla veckan. PALMSÖNDAGEN inleder stilla veckan. Då åskådliggörs Jesu intåg i Jerusalem. Prästen välsignar gröna kvistar som delas ut till dem som kommer till kyrkan. Kvistarna påminner om att folket i Jerusalem hyllade Kristus när han red in i Jerusalem genom att lägga palmblad framför honom. Onsdagen i stilla veckan kl hålls i S:t Ansgars kyrka en botandakt med tillfälle till bikt på olika språk. LÅNGFREDAGEN firas en gudstjänst till åminnelse av Jesu lidande och död. Den inleds med att prästen och hans assistenter går inför altaret där de lägger sig raklånga på golvet och ber i tystnad. Detta är ett uttryck för den jordiska människans ödmjukhet och kyrkans sorg. Liksom på palmsöndagen läser tre personer passionsberättelsen om Jesu lidande och död. Efter predikan hyllas korset. Gudstjänstdeltagare inbjuds att visa respekt för Kristi frivilliga död av kärlek till oss genom att kyssa korset. PÅSKAFTON, lördag kväll. Utanför kyrkan är tänt en eld. På denna tänds påskljuset, som symboliserar den uppståndne Kristus. Man går i procession in i den mörka kyrkan. Prästen sjunger: Lumen Christi (latin för Kristi ljus ). Andra gången han gör detta tänder människor sina ljus på påskljuset, vilket symboliserar att Kristi uppståndelses ljus tas emot och sprids. Därefter sjunger prästen exultet, påskbudskapet om den uppståndne Herren. PÅSKDAGEN firas Kristi uppståndelse mycket högtidsfullt i gudstjänsten. Glädjen över att Kristus lever för att aldrig mera dö breder ut sig.

9 PÅSKFIRANDE BOTANDAKT OCH BIKT Vi inbjuder till botandakt med möjlighet till enskild bikt onsdagen i stilla veckan, 20 april, kl i S:t Ansgar. Det kommer präster utifrån som kan ta emot bikt på olika språk. Det finns även biktmöjligheter i S:t Ansgar fredagar kl , samt efter överenskommelse (vid behov kan kyrkoherde Björn Göransson höra bikt på svenska, engelska, franska, italienska, spanska och tyska). I S:t Botvid finns tillfälle till bikt på tisdag och onsdag före n och under välsignelse av mat på påskafton kl MATVÄLSIGNELSE Påskmaten välsignas under påsknattens gudstjänst i Södertälje och påskafton kl i S:t Botvid. GUDSTJÄNSTER under PÅSKHELGEN S:t Ansgars Södertälje S:t Botvids Fittja Syrisk katolsk rit Armenisk katolsk rit 9 17 april, Palmsöndagen - Passionssöndagen kl. 10:00 palmprocession och hög, kl. 12:00 palmprocession och hög kl. 18:00 kl. 11:45 20 april, Onsdag i stilla veckan kl botandakt och enskild bikt kl. 18: april, Skärtorsdagen kl. 19:00 på svenska kl. 16:30 kl. 20:30 22 april, Långfredagen kl Korsvägsandakt utomhus. Samling utanför St. Ansgars kyrka, kl. 15:00 gudstjänst på svenska kl. 11:30 gudstjänst kl. 19:30 gudstjänst kl. 16:00 gudstjänst 23 april, Påskafton kl. 22:00 påskliturgi på svenska Välsignelse av mat kl på svenska, kl på polska april, Påskdagen kl. 10:00 hög på svenska kl. 12:00 hög på svenska kl. 11:45 25 april, Annandag påsk kl. 11:00 på svenska kl. 9:30 på polska, kl. 12:00 kl. 18:

10 10 Mässtider S:t ANSGAR SÖDERTÄLJE Söndagar kl (på svenska) Normalt firas den heliga n på vardagar enligt nedan. Tider för vardagsmässor anges på söndagens veckoblad, på församlingens hemsida samt på anslagstavlan i S:t Ansgars kyrka. Måndag... kl Tisdag... kl Onsdag... kl Torsdag... kl Fredag... kl Lördag... kl (det kan finnas undantag, se veckoblad och hemsida). Tillfälle till bikt fredagar kl kl , samt efter överenskommelse. Ring gärna och avtala tid (tel ) HJÄLP FÖR BARN OCH UNGDOMAR I MOLDAVIEN Salesianorden bedriver verksamhet för gatubarn i Moldavien. S:t Ansgars församling har redan samlat in betydande belopp som bidragit till att hjälpa svårt utsatta barn och ungdomar. Bidrag till projektet kan betalas in på plusgirokonto: som är ett nyöppnat konto enbart för projektet i Moldavien. Varmt tack för din gåva! Ledaren för salesianernas verksamhet bland Moldaviens gatubarn, pater Sergio, berättar: En dag frågade en kille som såg oss hålla på att bygga: Gör ni allt detta för vår skull? Det är klart att vi även i fortsättningen ska göra det för deras skull. enligt armenisk-katolsk rit varje söndag... kl enligt syrisk-katolsk rit varje söndag... kl S:t BOTVID FITTJA Söndagar kl Tidagar-onsdagar-torsdagar kl. 18:30. Mässa på polska firas andra söndagen i månaden kl. 9.30, dvs: 10 april, 8 maj, 12 juni, 10 juli Församlingsafton i Södertälje Fredag 15 april kl Franciskus kallelse Kyrkoherde Ryszard Zielinski OFMCap

11 RELIGIONSUNDERVISNING S:t Ansgar i Södertälje 11 FÖRSTA KOMMUNION I S:T ANSGAR Första kommunion firas Kristi himmelsfärdsdag torsdagen 2 juni kl Barn som går i skolans årskurser 2 och 3 undervisas vanligen andra och fjärde söndagen i månaden kl (efter n). Söndagarna 27 mars, 3 april, 17 april, 8 maj, 22 maj. Första kommunion Kristi himmelsfärdsdag 2 juni. Undervisning för årskurserna 4-9: Normalt andra lördagen i månaden kl : 9 april, 14 maj. FAMILJEMÄSSA I församlingens religionsundervisning ingår även familjemässorna, normalt var fjärde söndag kl. 10 i St. Ansgar i Södertälje. Familjemässor: 27 mars, 8 maj kl (Södertälje). KONFIRMATION Söndagen 29 maj kl Om någon vuxen inte tagit emot konfirmationens sakrament och önskar göra detta ombeds han/hon att kontakta kyrkoherde Björn Göransson. S:t Botvid i Fittja Undervisning för årskurserna 2-9 en lördag i månaden kl Lördagarna: 16 april, 14 maj. FÖRSTA KOMMUNION I S:T BOTVID lördag 28 maj kl

12 Avs: S:T ANSGARS KATOLSKA FÖRSAMLING BIBORGSGATAN SÖDERTÄLJE TEL Sankt Ansgars katolska församling Biborgsgatan 2, Södertälje tel plusgiro: e-post: Internet: Expeditionstid: månd. och tisd. kl onsdagar kl Kyrkoherde Björn Göransson Armeniska katolska kyrkan fader Khatchig Bahi tel e-post: Syriska katolska kyrkan fader Amar Antanus tel e-post: Den Helige Botvids katolska kyrka Postängsvägen 11, Norsborg tel Nordea Bank Expeditionstid: tisdagar kl , torsdagar kl Kyrkorektor: P. Zdzislaw Lepper SDB tel e-post: Subsidiar: P. Wlodzimierz Kruczkowski SDB Församlingens plusgirokonto

ANSGAR BOTVID 2/2011 FÖRSAMLINGSBREV FÖR SANKT ANSGARS KATOLSKA FÖRSAMLING

ANSGAR BOTVID 2/2011 FÖRSAMLINGSBREV FÖR SANKT ANSGARS KATOLSKA FÖRSAMLING ANSGAR BOTVID 2/2011 FÖRSAMLINGSBREV FÖR SANKT ANSGARS KATOLSKA FÖRSAMLING VÄRLDSUNGDOMSDAG MADRID 2011 2 Kyrkoherde Björn Göransson KÄRA FÖRSAMLING Som alla vet har det i vårt grannland Norge skett mycket

Läs mer

Herre, Ge oss större tro!

Herre, Ge oss större tro! Nr 01 [03] /2013 2 Kära församlingsmedlemmar från S:t Botvids församling Herre, Ge oss större tro! Detta är ledorden för Trons År som påven Benedikt XVI utlyste i vår allmänneliga kyrka. När Helige Fadern

Läs mer

S:t Eskils Katolska församling

S:t Eskils Katolska församling S:t Eskils Katolska församling Månadsbladet Maj 2010 Välkommen till S:t Eskils Katolska Församling Den heliga mässan firas i regel varje dag kl. 18.30, utom torsdagar, och fredagar firas mässan kl.12.00.

Läs mer

Er kyrkoherde P. Zdzislaw Lepper SDB

Er kyrkoherde P. Zdzislaw Lepper SDB Nr 02 [ 06 ] /2014 2 GUDS FÖDELSES HELG I VÅRA HJÄRTAN Då jorden täcks av ett snötäcke och då kölden känns mer och mer, riktar vi våra tankar mot den stundande Julen. Hur många Jular har vi inte upplevt

Läs mer

FÖRSAMLINGSBREV PÅSKEN 2012 JAG HAR KOMMIT FÖR ATT DE SKAL HA LIV LIV I ÖVERFLÖD

FÖRSAMLINGSBREV PÅSKEN 2012 JAG HAR KOMMIT FÖR ATT DE SKAL HA LIV LIV I ÖVERFLÖD FÖRSAMLINGSBREV PÅSKEN 2012 JAG HAR KOMMIT FÖR ATT DE SKAL HA LIV LIV I ÖVERFLÖD (JOHANNES EVANGELIET 10:10) Kyrkoherdens påskhälsning: Via dolorosa Oftast kallar vi den för "korsvägen" (via crucis) eller

Läs mer

ANSGAR BOTVID 1/2010 FÖRSAMLINGSBREV FÖR SANKT ANSGARS KATOLSKA FÖRSAMLING

ANSGAR BOTVID 1/2010 FÖRSAMLINGSBREV FÖR SANKT ANSGARS KATOLSKA FÖRSAMLING ANSGAR BOTVID 1/2010 FÖRSAMLINGSBREV FÖR SANKT ANSGARS KATOLSKA FÖRSAMLING 2 Kyrkoherde Björn Göransson KÄRA FÖRSAMLING Guds återkomst - så lyder rubriken på en artikelserie i tidningen Svenska Dagbladet.

Läs mer

S:t Eskils Katolska Församling

S:t Eskils Katolska Församling S:t Eskils Katolska Församling Box 276, 701 45 Örebro www.sankteskil.com Tel. 019-611 1360. Bg 934-2957 Ingen har större kärlek än den som ger sitt liv för sina vänner /Joh 15:13/ Församlingsbladet Fastan

Läs mer

ANSGAR BOTVID 4/2011 FÖRSAMLINGSBREV FÖR SANKT ANSGARS KATOLSKA FÖRSAMLING

ANSGAR BOTVID 4/2011 FÖRSAMLINGSBREV FÖR SANKT ANSGARS KATOLSKA FÖRSAMLING ANSGAR BOTVID 4/2011 FÖRSAMLINGSBREV FÖR SANKT ANSGARS KATOLSKA FÖRSAMLING 2 KÄRA FÖRSAMLING Julhandeln väntas också i år slå rekord. Varor säljs, köps och byts som aldrig förr. Ändå är julens grundläggande

Läs mer

PREDIKAN 14 sö e Tref - 6 september 2015, S:ta Clara kyrka, Petter Sundelius

PREDIKAN 14 sö e Tref - 6 september 2015, S:ta Clara kyrka, Petter Sundelius PREDIKAN 14 sö e Tref - 6 september 2015, S:ta Clara kyrka, Petter Sundelius I Kära bröder och systrar i Kristus! Genom hela Bibeln möter vi den: splittringen inom Guds folk, splittringen som skapar strid

Läs mer

FÖRSAMLINGSBREV JULEN 2009

FÖRSAMLINGSBREV JULEN 2009 SANKT MIKAELS KATOLSKA FÖRSAMLING VÄXJÖ FÖRSAMLINGSBREV JULEN 2009 Kyrkoherdens julhälsning Levande tro Julen närmar sig, och vår förväntan stiger. Alla ljus, granar och glitter, so m lyser upp den mörka

Läs mer

Katolska Kyrkan i Örebro S:t Eskils Församling

Katolska Kyrkan i Örebro S:t Eskils Församling Katolska Kyrkan i Örebro S:t Eskils Församling Församlingsbladet Advent och Julen 2011 Ett barn blir oss fött Ett barn blir oss fött, så ljuder Julens glada budskap över hela världen. Ett stort under har

Läs mer

Jungfru Maria, trons och hoppets Moder

Jungfru Maria, trons och hoppets Moder Jungfru Maria, trons och hoppets Moder Predikan och föredrag vid vallfärd till Oskarström den 25 maj 2013 Biskop Anders Arborelius ocd Predikan (Predikan är nedskriven efter bandinspelning) Kära bröder

Läs mer

Församlingsbrev. Hösten 2009

Församlingsbrev. Hösten 2009 Sankt Mikaels katolska församling Församlingsbrev Hösten 2009 Sankt Mikaels katolska församling Ny kyrkoherde Kära församling! Det är er nye kyrkoherde som skriver denna hälsning, och det är väl på sin

Läs mer

Huvud, axlar, knä och tå: daglig läsning vecka 3

Huvud, axlar, knä och tå: daglig läsning vecka 3 Huvud, axlar, knä och tå: daglig läsning vecka 3 - om trons olika dimensioner Steg i tro denna vecka Skriv under veckan ner på ett papper, som du delar in i fyra kolumner, när du upplever tron som huvud,

Läs mer

Vid P läser präst. Vid F läser alla tillsammans. NN står för namnet/namnen.

Vid P läser präst. Vid F läser alla tillsammans. NN står för namnet/namnen. Dop av barn Vid P läser präst. Vid F läser alla tillsammans. NN står för namnet/namnen. Präst medhjälpare kan framföra en hälsning med egna ord. Psalm Inledningsord och tackbön P I Faderns och Sonens och

Läs mer

Lindome församlings Församlingsinstruktion KR 2006. Lindome församlings FörsamlingsInstruktioN F I N

Lindome församlings Församlingsinstruktion KR 2006. Lindome församlings FörsamlingsInstruktioN F I N Lindome församlings FörsamlingsInstruktioN F I N Lindome församling är ett enförsamlingspastorat som ej ingår i samfällighet. I församlingen finns fyra prästbefattningar: en kyrkoherde och tre komministrar.

Läs mer

Mässa i påsknatten (B)

Mässa i påsknatten (B) Mässa i påsknatten (B) De som har tjänaruppdrag i gudstjänsten anländer i procession till den mörka kyrkan. Ett tänt böneljus bärs i processionen. Orgeln kan tas i bruk vid moment 4 (Påsklovprisning) eller

Läs mer

HELGONEN BER FÖR OSS SJUNDE PÅSKSÖNDAGEN (ÅR C) (12 MAJ 2013) Tidsram: 20-25 minuter.

HELGONEN BER FÖR OSS SJUNDE PÅSKSÖNDAGEN (ÅR C) (12 MAJ 2013) Tidsram: 20-25 minuter. SJUNDE PÅSKSÖNDAGEN (ÅR C) (12 MAJ 2013) Tidsram: 20-25 minuter. Dagens evangelieläsning är Johannes evangelium, kapitel 17:20-26. Som omväxling för barnen föreslår vi att dagens bibelberättelse hämtas

Läs mer

B. Välsignelse inför skolstarten

B. Välsignelse inför skolstarten B. Välsignelse inför skolstarten De barn som skall börja skolan kan välsignas på våren strax före skolstarten på hösten. Välsignelsehandlingen leds av en präst en annan församlingsanställd. Välsignelsen

Läs mer

I dagens predikotext möter vi lärjungarna i väntan.

I dagens predikotext möter vi lärjungarna i väntan. 1 Tunadalskyrkan 13 05 12 Söndagen före pingst I väntans tider Apg 1:1-14 Att vänta på något och samtalen under väntetiden kan föra med sig många olika saker. Ett kan vara att man är överens om att man

Läs mer

Gudstjänsten inleds med orgelmusik, där så kan ske. Annan instrumental- och/eller vokalmusik kan utföras.

Gudstjänsten inleds med orgelmusik, där så kan ske. Annan instrumental- och/eller vokalmusik kan utföras. Vigselgudstjänst Den ordning som finns här är en grundritual. Vid läser präst. Vid F läser alla tillsammans. NN står för namnen/namnet. Inledningsmusik - Gudstjänsten inleds med orgelmusik, där så kan

Läs mer

Vigselgudstjänst GRYTNÄS FÖRSAMLING. Vigselgudstjänst. i Grytnäs församling

Vigselgudstjänst GRYTNÄS FÖRSAMLING. Vigselgudstjänst. i Grytnäs församling Vigselgudstjänst GRYTNÄS FÖRSAMLING Vigselgudstjänst i Grytnäs församling Några ord på vägen Vi gläds mer er i era vigselplaner och vi tycker det är särskilt roligt att ni planerar att gifta er i Grytnäs

Läs mer

Sankt Franciskus katolska församling

Sankt Franciskus katolska församling Sankt Franciskus katolska församling Årgång 6 nr 6 1 1 April 2014 2 Kära församlingsmedlemmar! Romersk triptyk, meditationer av Johannes Paulus II Den 27:e april närmar sig Det är helgonförklaringen av

Läs mer

DET HÄNDER I FÖRSAMLINGEN

DET HÄNDER I FÖRSAMLINGEN Bromölla Söndagar Torsdagar DET HÄNDER I FÖRSAMLINGEN S:T ANDREAS KATOLSKA FÖRSAMLING December 2015 S:t Petri katolska kyrka, Köpmansgatan 22, Bromölla 16.30 Rosenkransbön 17.00 Mässa 17.00 Sakramental

Läs mer

VÄLKOMMEN till ett helt nytt liv! Innehåll. Dina första steg på vägen till ett liv tillsammans med Gud.

VÄLKOMMEN till ett helt nytt liv! Innehåll. Dina första steg på vägen till ett liv tillsammans med Gud. Gud i din stad! Innehåll VÄLKOMMEN till ett helt nytt liv!... 3 Dina första steg på vägen till ett liv... tillsammans med Gud... 3 Lösningen är Jesus, Guds Son... 4 Frälst?... 5 Du kan bli född på nytt:...

Läs mer

ANSGAR BOTVID 2/2010 FÖRSAMLINGSBREV FÖR SANKT ANSGARS KATOLSKA FÖRSAMLING

ANSGAR BOTVID 2/2010 FÖRSAMLINGSBREV FÖR SANKT ANSGARS KATOLSKA FÖRSAMLING ANSGAR BOTVID 2/2010 FÖRSAMLINGSBREV FÖR SANKT ANSGARS KATOLSKA FÖRSAMLING 2 Kyrkoherde Björn Göransson KÄRA FÖRSAMLING På himlavalvet syntes en lysande prick som rörde sig. Stjärnfallet hade förutsetts

Läs mer

Vilja lyckas. Rätt väg

Vilja lyckas. Rätt väg Vilja lyckas Rätt väg Till Fadern genom Mig Predikan av pastor Göran Appelgren Läsningar: Ps 23; Joh 14:1-11; SKR 538. Och vart jag går, det vet ni. Den vägen känner ni. Thomas sade: Herre, vi vet inte

Läs mer

Kan man veta om Bibeln är sann? Eller HUR kan man veta om Bibeln är sann?

Kan man veta om Bibeln är sann? Eller HUR kan man veta om Bibeln är sann? Kan man veta om Bibeln är sann? Eller HUR kan man veta om Bibeln är sann? För det första så måste det givetvis till en ärlig vilja att själv ta del av det som sägs om Bibelns olika böcker. Att vilja läsa

Läs mer

Från Per and Abbi Åkvist E-nyhetsbrev-Vinter-10 januari, 2010 www.peroabbi.org

Från Per and Abbi Åkvist E-nyhetsbrev-Vinter-10 januari, 2010 www.peroabbi.org Från Per and Abbi Åkvist E-nyhetsbrev-Vinter-10 januari, 2010 www.peroabbi.org Käre vän, Vi hoppas och tror att det nya året har börjat bra för dig!!! Paulus uppmanar oss i 1kor13:5 Pröva er själva om

Läs mer

Tro en vardagsförmiddag- 10:27

Tro en vardagsförmiddag- 10:27 Tro en vardagsförmiddag- 10:27 Jonas Lundkvist equmenia 2012 Grafisk form: Rebecca Miana Olsson Första utgåvan equmenia Box 14038, 167 14 Bromma 2 INNEHÅLL Ett litet förtydligande... 4 Att använda materialet...

Läs mer

Bibeln i korthet. Christian Mölks Bibelkommentarer

Bibeln i korthet. Christian Mölks Bibelkommentarer Bibeln i korthet Christian Mölks Bibelkommentarer Gud är evig och har alltid funnits i Fadern, Sonen och den helige Ande. Vid en väl vald tidpunkt valde Gud att ur intet skapa universum och alla levande

Läs mer

2 e Trettondedagen. Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen.

2 e Trettondedagen. Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. 1/5 2 e Trettondedagen Psalmer: 236, L705 (Ps89), 246, 437, L724, 259 Texter: Jes 55:1-4, Upp 22:16-17, Joh 4:5-26 Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. Låt oss be!

Läs mer

Kristendomen. Kristendomens tidiga historia

Kristendomen. Kristendomens tidiga historia Jesus tog på sig alla människors misslyckanden och synder när han dog på korset. På så sätt befriade Jesus människorna till att kunna leva ett liv nära Gud och beroende av Gud. Kristendomen uppstod i det

Läs mer

Söndagsskolan och LoveNepal. sid12

Söndagsskolan och LoveNepal. sid12 Söndagsskolan och LoveNepal sid12 1 2 Den Helige Ande - Vår Hjälpare Nu går jag till honom som har sänt mig, och ingen av er frågar mig: Vart går du? Men eftersom jag har sagt er detta, är era hjärtan

Läs mer

Helande. En lärjungens identitet. Av: Johannes Djerf

Helande. En lärjungens identitet. Av: Johannes Djerf Helande En lärjungens identitet Av: Johannes Djerf På en temasamling under årets tonårsläger så får ett 100-tal människor, under väldigt enkla omständigheter och under väldigt enkla och tydliga böner riktade

Läs mer

LASAROS UPPVÄCKS FEMTE SÖNDAGEN I FASTAN (ÅR A) (6 APRIL 2014) Tidsram: 20-25 minuter.

LASAROS UPPVÄCKS FEMTE SÖNDAGEN I FASTAN (ÅR A) (6 APRIL 2014) Tidsram: 20-25 minuter. LASAROS UPPVÄCKS FEMTE SÖNDAGEN I FASTAN (ÅR A) (6 APRIL 2014) Tidsram: 20-25 minuter. Joh 11:1-45 eller Joh 11:3-7, 17,20-27,33b-45 (den kortare presenteras här nedan) Lasaros uppväcks Systrarna skickade

Läs mer

Församlingens källor (Apg 2:41-47) Predikan av Jan-Gunnar Wahlén sö 14 feb 2016

Församlingens källor (Apg 2:41-47) Predikan av Jan-Gunnar Wahlén sö 14 feb 2016 Församlingens källor (Apg 2:41-47) Predikan av Jan-Gunnar Wahlén sö 14 feb 2016 Inledning Vi är lite olika som människor och i samband med ett årsmöte har en del av oss lättast att blicka tillbaka och

Läs mer

Konfirmandverksamheten skall följa Riktlinjer för Svenska kyrkans konfirmandarbete.

Konfirmandverksamheten skall följa Riktlinjer för Svenska kyrkans konfirmandarbete. INLEDNING Denna församlingsinstruktion har utformats av kyrkoherden, förtroendevalda, anställda samt frivilliga medarbetare. Den skall ge uttryck för församlingens inriktning som sammanfattas i det pastorala

Läs mer

ÄRKEÄNGLARNA MIKAEL, GABRIEL OCH RAFAEL

ÄRKEÄNGLARNA MIKAEL, GABRIEL OCH RAFAEL ÄRKEÄNGLARNA MIKAEL, GABRIEL OCH RAFAEL 26 SÖNDAGEN UNDER ÅRET (ÅRGÅNG B) 27 SEPTEMBER 2015 Tidsram: 20-25 minuter (dock något längre om alla moment genomförs) Dagens läsning är Mark 9:38-43, 45, 47-48,

Läs mer

Grunden till kristendomen. Kristendomen. Vad Jesus ville förmedla. Vad Jesus ville förmedla

Grunden till kristendomen. Kristendomen. Vad Jesus ville förmedla. Vad Jesus ville förmedla Kristendomen Grunden till kristendomen Fyra evangelier (budskap, goda nyheter ) som berättar Jesu liv och lära. Traditionellt säger man att tre av författarna (Markus, Matteus och Johannes) kände Jesus

Läs mer

Fråga: Vad är du? Svar: En förnuftig och dödlig människa, en varelse skapad av Gud.

Fråga: Vad är du? Svar: En förnuftig och dödlig människa, en varelse skapad av Gud. En god och nyttig undervisning för alla kristna människor, inte endast för barn och ungdomar, utan i hög grad även nyttig för de gamla, sammanställd som frågor och svar. Fråga: Vad är du? Svar: En förnuftig

Läs mer

Församlingens verktygslåda del 2 Av: Johannes Djerf

Församlingens verktygslåda del 2 Av: Johannes Djerf Församlingens verktygslåda del 2 Av: Johannes Djerf Idag så tänkte jag fortsätta där vi slutade sist, förra söndagen, och ni som inte var här då, ja ni missade något kan man säga, vilket man alltid gör

Läs mer

ÄNKANS GÅVA 32 SÖNDAGEN UNDER ÅRET (ÅRGÅNG B) 8 NOVEMBER 2015. Tidsram: 20-25 minuter. Mark 12: 41-44 (eller Mark 12:38-44, nedan väljs den kortare)

ÄNKANS GÅVA 32 SÖNDAGEN UNDER ÅRET (ÅRGÅNG B) 8 NOVEMBER 2015. Tidsram: 20-25 minuter. Mark 12: 41-44 (eller Mark 12:38-44, nedan väljs den kortare) ÄNKANS GÅVA 32 SÖNDAGEN UNDER ÅRET (ÅRGÅNG B) 8 NOVEMBER 2015 Tidsram: 20-25 minuter. Mark 12: 41-44 (eller Mark 12:38-44, nedan väljs den kortare) Änkans gåva Han satte sig mitt för tempelkistan och såg

Läs mer

2 Kära församlingsmedlemmar! Jag hälsar alla hjärtligt med den traditionella Kristushälsningen: Lovad vare Jesus Kristus!

2 Kära församlingsmedlemmar! Jag hälsar alla hjärtligt med den traditionella Kristushälsningen: Lovad vare Jesus Kristus! Nr 01/2012 2 Kära församlingsmedlemmar! Jag hälsar alla hjärtligt med den traditionella Kristushälsningen: Lovad vare Jesus Kristus! Från och med den 1 januari 2012 utgör vi tillsammans en ny församling

Läs mer

DEN SAMARISKA KVINNAN

DEN SAMARISKA KVINNAN DEN SAMARISKA KVINNAN TREDJE SÖNDAGEN I FASTAN (ÅR A) (23 MARS 2014) Tidsram: 20-25 minuter. Joh 4: 5-15, 19b-26, 39a, 40-42 Jesus och den samariska kvinnan Han måste ta vägen genom Samarien och kom där

Läs mer

Delad tro delat Ansvar

Delad tro delat Ansvar Delad tro delat Ansvar Nehemja kap.2-3 Av: Johannes Djerf Jag vet att det bara är jag som gillar detta, men eftersom jag är så otroligt nöjd med min första inköpta tröja till min och Lisas tilltänkta knodd

Läs mer

1. Vad hette platsen där Jesus korsfästes? 1. Vad hette Jungfru Marias föräldrar?

1. Vad hette platsen där Jesus korsfästes? 1. Vad hette Jungfru Marias föräldrar? 1. Vad hette platsen där Jesus korsfästes? Golgata 2. I vilken månad firas Jungfru Marias bebådelsefest? I mars månad 3. När firas påsken? Första söndagen efter första fullmånen efter vårdagjämningen 1.

Läs mer

Och alla dessa frågor bottnar i den här, grundläggande frågan: Vad är en församling? Hur ofta försöker vi att formulera ett svar på den frågan?

Och alla dessa frågor bottnar i den här, grundläggande frågan: Vad är en församling? Hur ofta försöker vi att formulera ett svar på den frågan? Predikan Rönnekyrkan 26 januari 2014: Årshögtid Tema: Vad är en församling? Introduktion: Vad är en församling? Många här har levt med en församling i många år, i stort sett hela livet. Några har varit

Läs mer

VI FIRAR PINGST PINGSTDAGEN (ÅR C) (19 MAJ 2013) Tidsram: 20-25 minuter.

VI FIRAR PINGST PINGSTDAGEN (ÅR C) (19 MAJ 2013) Tidsram: 20-25 minuter. PINGSTDAGEN (ÅR C) (19 MAJ 2013) Tidsram: 20-25 minuter. VI FIRAR PINGST Dagens evangelieläsning är antigen Johannes 14 kapitel eller Johannes 20 kapitel (se hänvisning nedan), men eftersom kyrkoårets

Läs mer

Galaterbrevet Del 12) 5:9-16 Undervisning: Chuck Smith

Galaterbrevet Del 12) 5:9-16 Undervisning: Chuck Smith Galaterbrevet Del 12) 5:9-16 Undervisning: Chuck Smith Lite surdeg syrar hela degen. Gal 5:9 Om du öppnar upp dörren och tillåter ett litet fel, kommer detta snart att förstoras. På grund av bristerna

Läs mer

AV ANDREAS WEJDERSTAM DE OSEDDA DAGAR VI MÖTER MED TRÖST

AV ANDREAS WEJDERSTAM DE OSEDDA DAGAR VI MÖTER MED TRÖST FÖREDRAG VID STIFTELSEN SANKT ANSGARS 60-ÅRSJUBLIEUM 2009-10-31 AV ANDREAS WEJDERSTAM SÅ FORTSÄTTER DET DE OSEDDA DAGAR VI MÖTER MED TRÖST INLEDNING Stiftelsen Sankt Ansgar firar 60 år. Kyrkan mitt i Studentstaden.

Läs mer

Byggt på Löften Av: Johannes Djerf

Byggt på Löften Av: Johannes Djerf Byggt på Löften Av: Johannes Djerf Om jag skulle beskriva mig själv och mina intressen så skulle inte ordet politik finnas med. Inte för att jag tror att det är oviktigt på något sätt. Men jag har ett

Läs mer

Ett brev till en vän som tror att bara vuxna kan döpas

Ett brev till en vän som tror att bara vuxna kan döpas Ett brev till en vän som tror att bara vuxna kan döpas Samtal om dopet undviks numera ofta. Det verkar som om man har gett upp när det gäller att bli enig om vad Bibeln lär om dopet. Är verkligen Bibeln

Läs mer

När väckelsen kom till Efesos En predikoserie, hållen i Korskyrkan, Borås, av Micael Nilsson Del 4: Att ge bort det bästa man har

När väckelsen kom till Efesos En predikoserie, hållen i Korskyrkan, Borås, av Micael Nilsson Del 4: Att ge bort det bästa man har När väckelsen kom till Efesos En predikoserie, hållen i Korskyrkan, Borås, av Micael Nilsson Del 4: Att ge bort det bästa man har Illustration: En ung munk fick för första gången i ansvar att hålla i morgonandakten.

Läs mer

FÖRSAMLINGSBLADET. Om någon är i Kristus är han alltså en ny skapelse. Det gamla är förbi, något nytt har kommit. KALMAR ADVENTKYRKA JANUARI 2015

FÖRSAMLINGSBLADET. Om någon är i Kristus är han alltså en ny skapelse. Det gamla är förbi, något nytt har kommit. KALMAR ADVENTKYRKA JANUARI 2015 FÖRSAMLINGSBLADET KALMAR ADVENTKYRKA JANUARI 2015 Om någon är i Kristus är han alltså en ny skapelse. Det gamla är förbi, något nytt har kommit. 2 kor 5:17 2015 efter Kristus eller 5776 efter skapelsen

Läs mer

ANSGAR BOTVID 3/2010 FÖRSAMLINGSBREV FÖR SANKT ANSGARS KATOLSKA FÖRSAMLING

ANSGAR BOTVID 3/2010 FÖRSAMLINGSBREV FÖR SANKT ANSGARS KATOLSKA FÖRSAMLING ANSGAR BOTVID 3/2010 FÖRSAMLINGSBREV FÖR SANKT ANSGARS KATOLSKA FÖRSAMLING 2 KÄRA FÖRSAMLING När en människa talar med en annan är det för att göra sig förstådd. Många har erfarenheter av, inte minst när

Läs mer

Retreater. andlig vägledning. Vägar till stillhet våren 2013. vandringar bön & meditation

Retreater. andlig vägledning. Vägar till stillhet våren 2013. vandringar bön & meditation & Retreater andlig vägledning vandringar bön & meditation Vägar till stillhet våren 2013 Att låta stillheten få vara en del av våra liv I en tid där tempot ofta är högt, kraven stora och intrycken flödar

Läs mer

Bibelintro: Året var 1553 då den engelska Kungen, Edward den 6 låg dödligt sjuk.

Bibelintro: Året var 1553 då den engelska Kungen, Edward den 6 låg dödligt sjuk. Bibelintro: Året var 1553 då den engelska Kungen, Edward den 6 låg dödligt sjuk. - För att förhindra att hans halvsyster den katolska Maria skulle ta över tronen och där med göra England katolskt så skrevs

Läs mer

Ett Liv i Lärjungaskap Del 1 - Frälsningens Mysterium

Ett Liv i Lärjungaskap Del 1 - Frälsningens Mysterium Ett Liv i Del 1 - Den som är i Kristus är alltså en ny skapelse, det gamla är förbi, något nytt har kommit. 2 Kor 5:17 Ett Liv i är en serie av korta kurser arrangerade av Hestra Cafékyrka som utforskar

Läs mer

FÖRLÅTA I HERRENS NAMN En predikan av pastor Göran Appelgren (Läsningar: Joh 8: 1-20; AC 7273)

FÖRLÅTA I HERRENS NAMN En predikan av pastor Göran Appelgren (Läsningar: Joh 8: 1-20; AC 7273) FÖRLÅTA I HERRENS NAMN En predikan av pastor Göran Appelgren (Läsningar: Joh 8: 1-20; AC 7273) Inte heller jag dömer dig. Gå, och synda inte mer! (Joh 8:11) Det kommer ett starkt budskap från vår Herre

Läs mer

Om ni förblir i mitt ord, är ni verkligen mina lärjungar, och ni skall förstå sanningen, och sanningen skall göra er fria (Joh 8:31 32).

Om ni förblir i mitt ord, är ni verkligen mina lärjungar, och ni skall förstå sanningen, och sanningen skall göra er fria (Joh 8:31 32). Inledning Vår Frälsare Jesus Kristus, som skaffat fram en fullkomlig förlåtelse åt hela världen (Rom 5:18) säger: Amen säger jag er: Allt vad ni binder på jorden skall vara bundet i himlen, och allt vad

Läs mer

Fastlagssöndagen. Esto mihi. Kärlekens väg

Fastlagssöndagen. Esto mihi. Kärlekens väg Fastlagssöndagen Esto mihi Kärlekens väg Fastlagssöndagen anger tiden före fastan. De tre dagarna i fastlagen är Fastlagssöndag, fläskmåndag och fettisdag. Sedan kommer Askonsdag, då fastan börjar. Ordet

Läs mer

Inbjudan till gemensam bön Rosenkransens Jeriko. Eller: Jerikobönen

Inbjudan till gemensam bön Rosenkransens Jeriko. Eller: Jerikobönen Inbjudan till gemensam bön Rosenkransens Jeriko Eller: Jerikobönen Text: Mats och Dorota Wickenberg Bearbetning av text för S:t Franciskus Katolska Församling: Pater Joseph Maria Nilsson OFMConv 1 Kära

Läs mer

En given ordning. En traktat om Kyrkans ämbete

En given ordning. En traktat om Kyrkans ämbete En given ordning En traktat om Kyrkans ämbete en utvecklingen har ju gått vidare. Paulus skrev brev M för 2000 år sedan! utbrast min granne när vi talade om Bibeln. Jag förstod hur han tänkte. Utvecklingen

Läs mer

3 Hur ska vi uppfatta naturen?

3 Hur ska vi uppfatta naturen? 3 HUR SKA VI UPPFATTA NATUREN? 27 3 Hur ska vi uppfatta naturen? Vi människor är i naturen och lever av naturen. När vi människor reflekterar över naturen kan vi uppfatta den på olika sätt. Som en maskin

Läs mer

BrÖLLoPEt I KANA. Tidsram: 20-25 minuter.

BrÖLLoPEt I KANA. Tidsram: 20-25 minuter. ANDRA SÖNDAGEN UNDER 2. SÖNDAGEN ÅRET (ÅRGÅNG UNDEr året C) 17 JANUARI (år C) (20 2016 JANUArI 2013) Tidsram: 20-25 minuter. På tredje dagen hölls ett bröllop i Kana i Galileen, och Jesu mor var där. Jesus

Läs mer

Sions framtid Detta är det ord om Juda och Jerusalem som uppenbarades för Jesaja, Amos son.

Sions framtid Detta är det ord om Juda och Jerusalem som uppenbarades för Jesaja, Amos son. Advent Jesus kommer Första söndagen i advent (år A) (1 december 2013) Tidsram: 20-25 minuter. Dagens evangelium är Matteus 24:37-44 eller Matteus 21:1-9. Med hänsyn till barnens ålder väljer vi här att

Läs mer

OM GUD FINNS, VAD SKULLE DU FRÅGA HONOM?

OM GUD FINNS, VAD SKULLE DU FRÅGA HONOM? OM GUD FINNS, VAD SKULLE DU FRÅGA HONOM? Pingstkyrkan i Södertälje presenterar: Kan man vara kristen? - en predikoserie om grunderna i kristen tro VI TÄNKTE UTFORSKA LIVETS MENING TA CHANSEN GRUNDKURS

Läs mer

En 34 veckors onlinereträtt i det dagliga livet. Vägledning vecka 8

En 34 veckors onlinereträtt i det dagliga livet. Vägledning vecka 8 Vägledning vecka 8 Guds kärlek till oss Förlåtande nåd Vägledning: Hur mycket Gud måste glädja sig Den här veckankommer vi att vandra runt i Guds kärlek till oss. Vi vill smaka - och till fullo njuta av

Läs mer

FÖRSAMLINGSBREV FÖR SANKT ANSGARS KATOLSKA FÖRSAMLING ANSGAR BOTVID 2/2009

FÖRSAMLINGSBREV FÖR SANKT ANSGARS KATOLSKA FÖRSAMLING ANSGAR BOTVID 2/2009 FÖRSAMLINGSBREV FÖR SANKT ANSGARS KATOLSKA FÖRSAMLING ANSGAR BOTVID 2/2009 2 KÄRA FÖRSAMLING DEN INRE RESAN denna fras har använts av ett reseföretag som en påminnelse om att resor handlar om mer än att

Läs mer

Helsingborgs husförsamlingsnätverk Älska Jesus, älska människor, älska Helsingborg. Grunddokument 2013-01-23

Helsingborgs husförsamlingsnätverk Älska Jesus, älska människor, älska Helsingborg. Grunddokument 2013-01-23 Helsingborgs husförsamlingsnätverk Älska Jesus, älska människor, älska Helsingborg Grunddokument 2013-01-23 Innehåll I. Tro & värderingar... 3 Bibeln... 3 Gud... 3 Människan... 3 Jesus Kristus... 4 Mission...

Läs mer

När hon trodde att allt var för sent Predikotext: Apg 9:1-19

När hon trodde att allt var för sent Predikotext: Apg 9:1-19 Predikan, Korskyrkan Borås den 15 oktober 2006, av Micael Nilsson När hon trodde att allt var för sent Predikotext: Apg 9:1-19 SARA Den är veckan har jag stämt möte med Sara. Det har inte varit så enkelt

Läs mer

Christian Mölks Bibelkommentarer. Titus 3. (Vers 1-11) Påminnelser

Christian Mölks Bibelkommentarer. Titus 3. (Vers 1-11) Påminnelser Titus 3 (Vers 1-11) Påminnelser 1 Påminn dem om att de skall underordna sig och lyda myndigheter och makthavare och vara beredda att göra allt som är gott, 2 att inte förolämpa någon utan hålla frid och

Läs mer

Bön som grund Av: Johannes Djerf

Bön som grund Av: Johannes Djerf Bön som grund Av: Johannes Djerf När man har gjort en sak väldigt länge, så pass länge att det blivit en god vana så tror jag att man ständigt behöver återkomma till varför man gör det och varför det är

Läs mer

Kapitel 11: Kyrkan. fn:s barnkonvention, artikel 14 Tanke-, samvets- och religionsfrihet 11:1

Kapitel 11: Kyrkan. fn:s barnkonvention, artikel 14 Tanke-, samvets- och religionsfrihet 11:1 Kapitel 11: Kyrkan fn:s barnkonvention, artikel 14 Tanke-, samvets- och religionsfrihet 11:1 11: Kyrkan fn:s barnkonvention, artikel 14 Tanke-, samvets- och religionsfrihet bukala, 6 år, berättar: Jag

Läs mer

KREATIVA BÖNESÄTT. en praktisk hjälp till dig som är ledare! Initiativtagare till materialet: Maria Melin

KREATIVA BÖNESÄTT. en praktisk hjälp till dig som är ledare! Initiativtagare till materialet: Maria Melin KREATIVA BÖNESÄTT en praktisk hjälp till dig som är ledare! Initiativtagare till materialet: Maria Melin Information om materialet Till vem? I vår verksamhet är andakter en viktig del, men ibland är det

Läs mer

Ägget som ruvas av Anden Tjänstegåvorna, del 1 Av: Johannes Djerf

Ägget som ruvas av Anden Tjänstegåvorna, del 1 Av: Johannes Djerf Ägget som ruvas av Anden Tjänstegåvorna, del 1 Av: Johannes Djerf Jag har den stora förmånen att under vissa morgnar under dagens första timmar få titta på barnkanalen på tv med min äldsta dotter. Det

Läs mer

Den förlorade sonen:

Den förlorade sonen: Den förlorade sonen En bildrik berättelse direkt ur Lukas evangelium 15 och gjord efter bibeltexten. Handlar om sonen som bryter med hemmet och slarvar bort sin förmögenhet i främmande land, ångrar sig

Läs mer

Jag tror därför att det är viktigt att ivrigt studera Skriften för att se vad Gud har att säga om olika saker.

Jag tror därför att det är viktigt att ivrigt studera Skriften för att se vad Gud har att säga om olika saker. Dopet i vatten Inledning Det är viktigt att läsa Bibeln och lära sig vad Gud vill säga till sitt folk. Jag tror på att noggrant studera Skriften så att man vet exakt vad Gud har för oss. Han säger att

Läs mer

Att fortsätta formas

Att fortsätta formas Att fortsätta formas Av: Johannes Djerf Tre äldre damer brukade träffas varje torsdag för att läsa Bibeln tillsammans. En torsdags eftermiddag hade det blivit dags att läsa ur Malaki i gamla testamentet.

Läs mer

Elev 1 Kristendom. Religions frågor

Elev 1 Kristendom. Religions frågor Elev 1 Kristendom Religions frågor 1. Vilken roll har Jesus i kristen tro? Han var den så kallade messias den smorde som är gud som blir en människa, Jesus han visar sin kärlek som gud genom att offra

Läs mer

Utjämningskatekesen Finska Missionssällskapet 2014

Utjämningskatekesen Finska Missionssällskapet 2014 Utjämningskatekesen Finska Missionssällskapet 2014 Innehåll: Utjämningens betydelse De tio utjämningsbuden Tro Utjämningens betydelse Det liv som Jesus utmanar till innehåller mycket mera än materiella

Läs mer

Tunadalskyrkan 140316 Den kämpande tron Mark 14:3-9

Tunadalskyrkan 140316 Den kämpande tron Mark 14:3-9 Tunadalskyrkan 140316 Den kämpande tron Mark 14:3-9 Det händer nu och då att vi ställer oss frågan: Hur kunde det bli så i det och det sammanhanget. Vad var det som gjorde att det inte blev som vi tänkt

Läs mer

Vi tror ock på Jesus Kristus, hans enfödde Son, vår Herre, vilken är avlad av den Helig Ande, född av jungfrun Maria

Vi tror ock på Jesus Kristus, hans enfödde Son, vår Herre, vilken är avlad av den Helig Ande, född av jungfrun Maria Vi tror ock på Jesus Kristus, hans enfödde Son, vår Herre, vilken är avlad av den Helig Ande, född av jungfrun Maria Predikan Tältmöte på Heljarödsgården, 2014 Vi ska idag fortsätta med vårt fokus på den

Läs mer

Tunadalskyrkan 13 08 11. Det är roten som bär Dig!

Tunadalskyrkan 13 08 11. Det är roten som bär Dig! 1 Tunadalskyrkan 13 08 11 Det är roten som bär Dig! Visst är det spännande att göra AHA-upplevelser ibland, för de kan ge både kraft och inspiration. Häromdagen gjorde jag en sådan upplevelse när jag upptäckte

Läs mer

Kyrkans. församlingsblad. Nytt liv. Nr 1 2014 Svenska

Kyrkans. församlingsblad. Nytt liv. Nr 1 2014 Svenska Abild Asige Eftra Slöinge Årstad Nr 1 2014 Svenska Kyrkans församlingsblad Nytt liv När det här församlingsbladet kommer ut i brevlådorna är det kanske fortfarande några veckor kvar innan de första vårblommorna

Läs mer

Herren behöver dem. Av: Johannes Djerf

Herren behöver dem. Av: Johannes Djerf Herren behöver dem Av: Johannes Djerf Jag tänkte börja med att fråga om någon vet vilken produkt som denna logga tillhör? (bild). Karlsson Klister, det som är känt för att kunna laga allt. Det lagade mina

Läs mer

MAR S VÄRLDSBÖNDAGEN

MAR S VÄRLDSBÖNDAGEN Mars 48 MARS 1 2 Sonen i huset var nu vuxen och skulle flytta hemifrån. När han skulle lämna barndomshemmet vände sig hans far till honom och sade: Glöm inte att spela på alla nittionio tangenterna på

Läs mer

Kasta ut nätet på högra sidan

Kasta ut nätet på högra sidan Kasta ut nätet på högra sidan Predikan av pastor Göran Appelgren (Läsningar: Ps 89:12-14; Joh 21:1-14; AC 10061:1,2. Se sista sidan!) Tidigt på morgonen stod Jesus på stranden, men lärjungarna visste inte

Läs mer

VINGÅRDSARBETARNAS LÖN

VINGÅRDSARBETARNAS LÖN VINGÅRDSARBETARNAS LÖN 25:E SÖNDAGEN UNDER ÅRET (ÅRGÅNG A) (21 SEPTEMBER 2014) Tidsram: 20-25 minuter. Matt 20:1-16 Vingårdsarbetarnas lön Med himmelriket är det som när en jordägare vid dagens början

Läs mer

Predikan 6 dec 2009 Värnamo Allianskyrka. Guds rike är nära

Predikan 6 dec 2009 Värnamo Allianskyrka. Guds rike är nära Predikan 6 dec 2009 Värnamo Allianskyrka Guds rike är nära Jag kunde inte låta bli att låta tankarna fara iväg en aning när jag satt här i kyrkan för ett par veckor sedan och lyssnade till Anders Bengtsson

Läs mer

Kristendomen...2 Kristendomen ut i världen...2. Kristendomen kommer till Sverige...5. Proteströrelser i kyrkan...7

Kristendomen...2 Kristendomen ut i världen...2. Kristendomen kommer till Sverige...5. Proteströrelser i kyrkan...7 Kristendomen...2 Kristendomen ut i världen...2 De kristna förföljs...2 Kristendomen blir mäktig...3 Vem ska bestämma?...3 Den apostoliska trosbekännelsen...3 Kristendomen kommer till Sverige...5 Sverige

Läs mer

Att vara internationellt ombud

Att vara internationellt ombud Att vara internationellt ombud Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar: döp dem i Faderns och Sonens och den heliga Andens namn och lär dem att hålla

Läs mer

JESUS ÄR VÅRT LJUS. Tidsram: 20-25 minuter. KYNDELSMÄSSODAGEN (ÅR B) (8 FEBRUARI 2015) Luk 2: 22-40 eller Luk 2:22-32

JESUS ÄR VÅRT LJUS. Tidsram: 20-25 minuter. KYNDELSMÄSSODAGEN (ÅR B) (8 FEBRUARI 2015) Luk 2: 22-40 eller Luk 2:22-32 JESUS ÄR VÅRT LJUS KYNDELSMÄSSODAGEN (ÅR B) (8 FEBRUARI 2015) Tidsram: 20-25 minuter. Luk 2: 22-40 eller Luk 2:22-32 Jesus hos Symeon och Hanna i templet När tiden var inne för deras rening enligt Moses

Läs mer

DU ÄR MESSIAS 24 SÖNDAGEN UNDER ÅRET (ÅRGÅNG B) 13 SEPTEMBER 2015. Tidsram: 20-25 minuter. Mark 8:27-35

DU ÄR MESSIAS 24 SÖNDAGEN UNDER ÅRET (ÅRGÅNG B) 13 SEPTEMBER 2015. Tidsram: 20-25 minuter. Mark 8:27-35 DU ÄR MESSIAS 24 SÖNDAGEN UNDER ÅRET (ÅRGÅNG B) 13 SEPTEMBER 2015 Tidsram: 20-25 minuter. Mark 8:27-35 Petrus kallar Jesus för Messias Sedan gick Jesus och hans lärjungar bort till byarna kring Caesarea

Läs mer

SAMUEL HÖR GUD ROPA 2:A SÖNDAGEN UNDER ÅRET (ÅRGÅNG B) 18 JANUARI 2015. Tidsram: 20-25 minuter.

SAMUEL HÖR GUD ROPA 2:A SÖNDAGEN UNDER ÅRET (ÅRGÅNG B) 18 JANUARI 2015. Tidsram: 20-25 minuter. SAMUEL HÖR GUD ROPA 2:A SÖNDAGEN UNDER ÅRET (ÅRGÅNG B) 18 JANUARI 2015 Tidsram: 20-25 minuter. Dagens evangelieläsning är Joh 1:35-42, men i detta kapitel fokuserar vi på den första läsningen som handlar

Läs mer

De Complete 180: Andy Esche, personliga vittnesbörd Grundare av MissingPets.com 1. Mitt namn är Andy Esche, grundare av missingpets.com. 2.

De Complete 180: Andy Esche, personliga vittnesbörd Grundare av MissingPets.com 1. Mitt namn är Andy Esche, grundare av missingpets.com. 2. De Complete 180: Andy Esche, personliga vittnesbörd Grundare av MissingPets.com 1. Mitt namn är Andy Esche, grundare av missingpets.com. 2. Under mitt liv, har Gud gett mig två visioner att hjälpa människor.

Läs mer

Instuderingsfrågor Kristendom och islam NV10B

Instuderingsfrågor Kristendom och islam NV10B Instuderingsfrågor Kristendom och islam NV10B - - - Läs sidorna 76 81 och 120 122 i läroboken (Religion1) Läs stencilerna Jesu sista vecka, Jesus skärper lagens bud och Islam Instuderingsfrågorna hittar

Läs mer

Skapad för att Tillbe

Skapad för att Tillbe Skapad för att Tillbe Av: Johannes Djerf I onsdags så startade vi upp församlingens bibelskola. Vilket jag tycker är mycket spännande och jag hoppas även ni deltagare som var med kände det och med en förväntan

Läs mer