Hur underlätta för unga entreprenörer?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hur underlätta för unga entreprenörer?"

Transkript

1 Hur underlätta för unga entreprenörer? Resultat från PIDoT Pre-event kring Ungt Entreprenörskap. Gideå 4/ Lars Albinsson

2 1. Pre-eventet Ett antal deltagare samlades i Gideå 4-5/ i samband med espinns projektavslutning. 24 av dessa arbetade i 2,5 timmar med att diskuterar hur unga entreprenörer kan få stöd. I denna rapport sammanställs dels de situationer som de anser är viktigast att förbättra inklusive en del idéer, dels vilka faktorer de anser är viktigast för att göra det lätt för unga entreprenörer. De 24 personerna som lämnade ifyllda blanketter var:! 10 kvinnor och 13 män (1 angav ej)! 11 entreprenörer och 13 med anställning! 18 angav att de boende i Norra Sverige och 4 att de bor på annan plats (2 angav ej)! Medianålder var 51 år och medlet 46 år. 2. Situationer som kan stärkas Ur deltagarnas berättelser om hur livet som entreprenör idealt borde vara framträder följande situationer och idéer som centrala att inrikta utveckling av e-tjänster kring. I skolan Idag anses skolan vara starkt orienterad på yrkesliv som anställd. En viktig situation att stärka är när elever formar sin bild av vad som är normalt. Idag får många en bild av att entreprenörskap är mycket riskfyllt och kräver mycket speciella personer. När man funderar En intressant diskussion uppstod när en deltagare föreslog att man skall kunna ges en samlad bild över allt som krävs av en entreprenör. Flera med egen entreprenörsbakgrund protesterade och menade at då kommer ingen att vilja start nya företag. Okunskapen om allt kan vara bidragande till att man tar sig an detta. Uppenbarligen finns mycket att göra när det gäller vilken bild man kan ge av resan med ett nytt företag för den som funderar på att starta ett. Komma igång! Nätverk, stöd och mentorer?! Co-work space gemensamma platser att arbeta på?! ICT cafeer?! Nätverksträffar?! Virtuella nyföretagscentrum - Grupper på nätet, wikis etc etc?! Nätverk som stöd för tidig finansiering Samlade e-tjänster samlar ett antal e-tjänster men detta räcker inte. Särskilt sådant som inte faller under statliga myndigheter saknas dock. Dessutom är tjänsten inte välkänd. 2 Lars Albinsson

3 Att få idéer som anställd Hur kan man stödja den som i sitt jobba får en ide och vill utveckla den? Drivkraft: att bo kvar och köra eget Vissa drivs i första hand av lusten att ha eget företag och be i Norra Sverige, snarare än av en viss ide. Dessa behöver då stöd med att finna en lämplig verksamhet. Entreprenörsombudsmannen (EM)! Jobbar för bättre processer och minskad administration! Företräda entreprenören mot alltför nitiska kommunala och statliga tjänstemän! Kan detta göras på nätet? Av grupperingar och nätverk? 3. Resultat er som gör det lättare att bli entreprenör som ung Även om antalet deltagare (24) inte är så stort går det att skönja skillnader mellan de som själv driver företag och de som har anställning. T ex rangordnar entreprenörer finansiering i tidiga skeden högre. Sammantaget kan vi dock följa det som de deltagande entreprenörerna pekat ut som en rimlig prioriteringsordning: 1. Inte fast i gammalt tänkande 2. Goda nätverk 3. Finansiering i tidiga skeden 4. Passion 5. Enkel offentlig administration Samtliga deltagare Inte fast i gammalt tänkande 1,71 Enkel offentlig administration 1,38 Goda nätverk 1,38 Passion 1,17 Finansiering i tidiga skeden 1,04 Kompetens 0,96 Högt oberoende (socialt och ekonomiskt) 0,79 Goda mötesplatser 0,75 Socialt arv (bl a familj som driver företag) 0,75 Kontakt med marknaden 0,71 3 Lars Albinsson

4 Entreprenörer Inte fast i gammalt tänkande 1,45 Goda nätverk 1,45 Finansiering i tidiga skeden 1,45 Passion 1,27 Enkel offentlig administration 1,18 Vara en doer 0,91 Högt oberoende (socialt och ekonomiskt) 0,82 Kompetens 0,73 Kontakt med marknaden 0,73 Mod 0,55 Anställda Inte fast i gammalt tänkande 1,92 Enkel offentlig administration 1,54 Goda nätverk 1,31 Goda mötesplatser 1,31 Kompetens 1,15 Passion 1,08 Socialt arv (bl a familj som driver företag) 1,08 Högt oberoende (socialt och ekonomiskt) 0,77 Kontakt med marknaden 0,69 Finansiering i tidiga skeden 0, Lars Albinsson

5 5. Bilaga: metod Agenda för pre-eventet: 16:00 Grupper om 4-6 personer, blandat 16:10 Intro 16:30 Lista själv upp faktorer som gör det lättare att bli ung entreprenör 16:40 Diskutera i grupp (Beskriv dina, lyssna) 17:00 Skriva ner och rangordna de du nu tycker är viktigast 17:10 Tänk ut en situation som du tycker behöver göras bättre 17:20 Skriv/rita en berättelse hur det borde vara. Vad händer? Vad gör entreprenören? 18:00 Presentation av urval av faktorer och berättelser 18:15 Lycksele upplägg, planering 18:30 Slut Blankettens frågor: Del 1: er Vilka faktorer gör det lätt att bli entreprenör som ung? Tabell: ordning Vilka faktorer bör stärkas i Norra Sverige? Vilken är regionens största utmaningar när det gäller ungt entreprenörskap? Vilken roll kan e-tjänster spela? Del 2: Borde-bild Vilken situation för unga entreprenörer vill du förbättra? Berättelse: vad gör entreprenören i ditt ideal? Idealet = bästa möjliga. Min entreprenörspersona heter: och är: år. Bakgrund: Personlighet: Vad krävs för att göra verklighet av borde-bilden? Analys Resultatet i denna rapport har tagits fram genom statistik och en typ av sk grounded theory. er och situationer har identifierats och klustrats vid genomläsningar av svaren. Fördelen är att deltagarnas perspektiv då styr, snarare än undersökarens. Kring faktorerna har sedan statistik gjorts. Deltagarna satte rang 1-5 på sina faktorer, vilka angavs fritt. Viktad rang är summan av poäng där rang 1 ger 5 poäng, rang 2 ger 4 poäng osv, dividerad med antalet personer. Detta ger då i någon mån jämförbara värden. Underlaget är för litet för att göra generella påståenden om uppfattningen i Norra Sverige kring ungt entreprenörskap. Syftet är att materialet skall fungera som inspiration och ge idéer. 5 Lars Albinsson