Schack och sponsring. Motprestationer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Schack och sponsring. Motprestationer"

Transkript

1 Schack och sponsring Genom sponsring finns det möjlighet att förvärva extern finansiering av kapitalbehovet till sin verksamhet. Med andra ord möjligheten att finansiera sin verksamhet genom andras insatser i form av pengar, men även i form av produkter och tjänster. I schacksammanhang kan sponsring behövas till olika projekt, exempelvis turneringar, men även till den enskilda klubben. Sponsring handlar egentligen om att ge och ta. Den sponsrade vill ofta tillhandahålla pengar att disponera på sitt projekt och sponsorn vill få tillbaka något som ofta är möjligheten att synas. Det är därför ofta enklare att få sponsring till större evenemang på offentliga platser med medial bevakning. En sponsring behöver inte alltid vara i form av pengar, många sponsorer väljer att sponsra med saker/produkter. Det finns ingen anledning att se saksponsring som något negativt, snarare positivt då detta kan utnyttjas på många sätt. Exempelvis kan det sökas sponsring till vissa tjänster vid specifika arrangemang likt turneringar. Det kanske behövs biltransport, kaffebjudning eller liknande till arrangemangen. Sponsorer ser gärna att deras sponsring är avdragsgill och därför är det viktigt att se till hur avtal gällande sponsring formuleras. Som huvudregel gäller det att utforma motprestationer till lika ansedda värde som sponsringen för att inte det skall anses vara en gåva, vilken inte är avdragsgill. Mer om detta finns att läsa om på skatteverkets hemsida. Vid sökandet av sponsorer har större företag samt övriga som ofta får förfrågningar om sponsring, ofta uppstaplat motprestationer och riktlinjer för sponsring på deras hemsida. Ett bra tips är att söka upp dessa innan kontakt med sponsorn tas för att se om projektet passar att sponsra och är i linje med företagets verksamhet. Motprestationer Precis som stora företag ofta har tydliga riktlinjer för sin sponsring kan även schackklubbarna ställa upp sina motprestationer på en tydligt och strukturerat sätt. Detta både för att underlätta för sponsorerna att välja ur sortimentet och för att klubbarna själva skall förstå och känna till vilka motprestationer som kan bli aktuella. Motprestationerna bör som tidigare nämnt vara av liknande värde som själva sponsringen. Det är svårt att avgöra hur mycket en motprestation kan tänkas vara värd då alla sponsorer värderar olika saker olika högt. Exempelvis är det svårt att prissätta och bedöma hur mycket ett företag värderar möjligheten att synas i olika sammanhang. Detta är därför något som måste uppskattas på ett ungefär. Det kan dock utgås ifrån att alla företag värderar denna möjlighet högt. Desto större publik desto mer värd blir också denna möjlighet för sponsorn. För att fastställa ett ungefärligt pris på sin motprestation kan det sökas upp vad denna skulle kosta om den skulle köpas från annat håll, eller om klubben själv skulle sälja den. Motprestationer kan erbjudas att utageras både under turneringar och på övrig tid. Beroende på turneringens omfattning bör det göras avvägningar vilka motprestationer som lämpar sig. Under turneringar kan det förslagsvis erbjudas: Sponsorn får presentera sig vid tillfälle samt ställa ut deras produkter Bjuda sponsorn på avslutningsmiddagen En schackspelare som representerar ett visst företag Det finna andra motprestationer som kan erbjudas vid sponsring och som även kan erbjudas av de enskilda klubbarna (mer om de enskilda klubbarna kommer senare i texten), för att finansiera sin verksamhet:

2 Företagets namn/logga på bilar, t-shirts, schackkläder med en viss tidsbegränsning, exempelvis vid en viss turnering eller ett visst antal månader/år Arrangera schackturneringar på företag med schackspel som gåva Ett heldagsarrangemang med besök på schacklokalen, en enklare tävling, museibesök samt annan lämplig schackaktivitet Erbjuda föreläsningar med inslag av exempelvis schackhistoria, strategiskt och analytiskt tänkande och/eller minnesgymnastik Den bäste spelaren i klubben gästar och lär ut spelet till företaget, alternativt till dess kunder Femkamp på ett nöjesfält eller i egen regi Guidade turer med en viss inriktning Motprestationerna kan självfallet även göras i kombination med varandra. Ett inslag av synlighet är sannolikt en viktig ingrediens då motprestationer erbjuds. Synligheten kan innebära allt från banderoller till företagets namn/logga på klubbtröjor. Om det finns utrymme att erbjuda synlighet i program eller liknande tryck när det är dags för turneringar är detta till en fördel. Bättre upp är om programmet eller det tryckta mediet når en bredare publik. Finns det möjlighet att dela ut det tryckta i närområdet där arrangemanget skall genomföras kan en bredare publik nås och kanske lockar det även oupptäckta schackspelare. För att få ytterligare struktur på motprestationerna kan de uttryckas likt ett paketerbjudande. Detta kan göras inför turneringar, där det behövs sponsring för specifika ändamål och även på den enskilda klubbens hemsida och/eller interna informationsblad. Förslagsvis kan dessa paket vara uppdelade i tre till fem nivåer med olika summor som sponsorn kan välja bidra med. Innehållet i dessa paket fylls på ju mer sponsorn väljer att bidra med. Nivåerna kan exempelvis kallas utefter summorna de kostar, 5 000, , osv. eller utefter medaljer, guld, silver, brons, eller i storleksordningen S, M, L. Utöver turneringar kan det finnas andra specifika ändamål som behöver finansieras, ändamål som är mer eller mindre bestående. Det finns kanske ett behov av att utbilda tränare/pedagoger. Då kan dessa ändamål ge namn till paketerbjudandet och på så sätt även tydliggöra för sponsorn vad deras bidrag kommer att användas till. Motprestationerna kan således paketeras och formuleras på ett sätt så att de utgör en valmöjlighet för sponsorn. Det bör självfallet finnas utrymme för ändringar och förslag från båda parters håll för att nå högsta nöjsamhet. Det kan exempelvis erbjudas just ett paket kallat egendesignat eller liknande där sponsorn själv kan plocka in motprestationer som skulle passa just dem. Detta förutsätter att dessa finns tillgängliga och är tydliga. När det kommer till vad sponsorer kan bidra med kan listan bli lång, men allt bör vara välkommet och inget bör försummas. Allt som anses behövas till ett visst arrangemang eller till den enskilda klubben kan sponsras. Vid turneringar kan sponsorn stå för priserna i form av lånebil, fria tåg/båt/flygbiljetter, eller det som företaget själva säljer eller tillverkar. Ett annat exempel av sakpriser är konstverk. Under turneringar kan det erbjudas konstnärer vernissage och möjligheten till att få dela ut priserna som då är i form av sina Sponsring i form av lån av bilar från VOLVO. egna konstverk. På liknande sätt kan det tänkas att nyföretagare, entreprenörer samt andra företag med produkter att sälja kan tänkas stå för utdelningen av priser.

3 Något som är mycket viktig gällande kontakten med sponsorer är omhändertagandet av dem. Om sponsringen löper över en längre tid är det viktigt att det finns en kontinuerlig kontakt med dem under hela den avtalade tiden, samt en tid efter denna. Sponsorn får inte vid något tillfälle få uppfattningen om att engagemanget endast fanns initialt då det var frågan om att få sponsringen. Exempel på hur kontakten med sponsorer kan underhållas är att anordna tävlingar sponsorer emellan, eller spontant erbjuda något oväntat. Oavsett som sponsringen har betytt en engångssumma, saksponsring eller ett längre sponsringsavtal är tackandet en mycket viktig del i omhändertagandet. Det är viktigt att tackandet uttrycks tydligt, vilket kan göras i form av brevutskick till enskilda sponsorer efter turneringar eller avtalets slut, även i efterkommande utskick till tävlingsdeltagare, samordnare och övriga deltagare kan sponsorer tilldelas ett tack. Genom att ta hand om sina sponsorer och underhålla kontakten med dem finns det större chans att de fortsättningsvis kommer att sponsra och eventuellt också höja den summan de bidragit med. Huvudsaken är dock att de skall känna sig nöjda med deras sponsring och värt det de satsade. Genomförandet av en turnering När beslutet om att anordna en turnering är taget kan finansieringsfrågan lösas med hjälp av sponsring. Det första som måste klargöras är vilken typ av turnering som skall göras, det kan exempelvis vara frågan om: Vinstgivande turneringar Titelbetonade Folkliga Storskaliga och internationella där internationella sponsorer kan tänkas vara inblandade Beroende på vilken typ av turnering det är frågan om kan det tänkas lämpligt att fundera kring vilka företag som skulle vilja synas i dessa sammanhang. Om det anordnas en turnering för en specifik grupp kan det vara intressant för sponsorer att veta detta. Genom att sponsra och därmed synas för just denna grupp kommer de att nå deras målgrupp. Detta är handfasta säljargument för att få företag att förstå och själva vilja sponsra för att nå en viss publik. Genom att erbjuda exponeringsmöjligheter för en bredare publik är det, som tidigare nämnt något enklare att få sponsorer intresserade. När all planering för turneringen är färdig finns det vissa extra steg att ta för att ytterligare öka turneringens värde. Genom att bjuda in celebriteter inom exempelvis näringslivet eller nöjeslivet kan en helt annan nivå på turneringen nås. Ett mycket välformulerat brev med information om turneringen samt programmet för just denna turnering bör finnas med i inbjudan. Har den inbjudna gästen inte någon kunskap om schack kan det förslagsvis erbjudas en enklare genomgång/spelomgång i turneringens program, samt eventuellt bifoga reglerna i en kortfattad version med inbjudan. Om det förekommer spelare från utlandet kan det tänkas att ambassadörer från dessa länder bjuds in. På så vis kan turneringen även leda till ett högre intresse för sponsorerna. Intresset för att sponsra en turnering som gästas av celebriteter ökar då associationsaspekten då beaktas. Även här är det således viktigt att fundera ut vilka sponsorer som vill synas i samband med turneringen och dess gäster. Samtidigt som associationsaspekten bör tas hänsyn

4 till med tanke på hur sponsorer vill synas, finns det många tänkbara sponsorer som verkar inom just detta område. Guidning, underhållning och upplevelser är några tänkbara områden inom vilket det finns många verksamma företag. Rysk dansgrupp som sponsrat en turnering med sin underhållning. Sponsring i form av mat. De aktiviteter dessa företag erbjuder är lika aktuella att ta del av för svenska företag och privatpersoner som internationella gäster. Under en turnering är det ett ypperligt tillfälle att kunna erbjuda både sponsorer och de internationella spelare som bjudits in denna typ av aktiviteter. Det fyller schemat för turneringen och spelare får uppleva något extra under den. En tur i ett vikingaskepp som sponsring. Helicopterassistance sponsrade med transport av stora schackspelare vid en turnering. När det gäller vilka spelare som bjuds in beror det till största del på vilken typ av turnering som skall spelas. Ett effektivt sätt att få ordning på vilka som bjuds in och skötseln av spelandet såsom anmärkningar, är att anställa en person som fungerar som sekretariat under en specifik turnering. Denne kan även sköta registreringen av turneringen samt övrigt arbete som krävs för att få struktur och kontroll under planeringstiden samt under turneringens gång. Det kan även komma att behövas hjälp under turneringens gång, såsom servering av mat, dukning av bord, rengöring av allmänna utrymmen och guidning. Då finns det anledning att anställa värdar/värdinnor för detta ändamål. Vilket kan göras via exempelvis tidningsannonsering. Om turneringen gästas av internationella spelare kan det komma att behövas personer med kunskap i olika språk.

5 Annonsering i tidningen då extra personal behövs till turneringar. Värdinnor som arbetar vid turneringar. Placeringen av sponsorers logotyper eller deras företags- namn bör beslutas utefter vad sponsringen ger turneringen. Den mest betydelsefulla sponsringen för turneringen bör få den mest synliga och den mest påtagliga placeringen. Om sponsringen blivit ett faktum genom färdiga sponsringspaket bör det i paketlösningen preciseras vilken exponerings- möjlighet det innebär för sponsorn. Med andra ord bör det framgå på vilket sätt placeringen av logga och företagsnamn kommer att göras. Detta kan även komma att gälla om sponsringen innefattar produkter som skall exponeras. Under en turnering finns det behov av allt från mat och dryck till specifika aktiviteter som ovan nämnt. Placering av sponsorers namn/logga på husfasaden där turneringen anordnas. Sponsring i form av sakpriser. Under vissa turneringar kan det komma att ingå utdelning av sakpriser. Dessa kan med fördel vara en del av sponsringen vid sådana tillfällen. Genom att sponsra med sakpriser kommer företagets produkter ut på marknaden och blir således igenkända av ytterligare en grupp konsumenter.

6 En broschyr till turneringen är lämpligt att trycka upp där innehållet består av information om turneringen och något om turneringens bakgrund. Syftet med anordnandet och vilka framtidsvisioner som finns gör turneringen mer intressant och meningsfull. I broschyren kan det exempelvis finnas statistik över tidigare spelade turneringar på samma nivå, bilder från dessa samt sponsorernas namn och logotyp till den aktuella turneringen. Broschyren i sig kan med andra ord fungera som en reklamplats för sponsorerna. Broschyren bör innehålla programmet för den aktuella turneringen med tid, plats och övrig nödvändig information. Detta för både ronderna och aktiviteter utöver spelet. Om turneringen gästas av internationella spelare bör broschyren även vara översatt till engelska eller annat lämpligt språk. För att fånga upp spelare till nästkommande turneringar under den pågående turneringen kan det förslagsvis finnas med en anmälningsblankett i broschyren. Broschyren för turneringen kan således fyllas med sådant som ger information till den enskilda spelaren, men också med sådant som marknadsför Broschyren till Ladies Open i Täby själva turneringen och konceptet i sig. Om broschyren delas ut till andra än spelare i turneringen är det viktigt att se till på vilket sätt den skulle fungera som en sorts reklam för schacket. Visitkort är ett annat medel med vilket turneringen som skall genomföras kan marknadsföras. Genom att dela ut visitkort med namn på ansvarig för turneringen, kan intresset väckas hos den som kortet delats ut till. Det ger också utrymme för dem att reflektera över huruvida turneringen är ett intressant projekt att sponsra. På så sätt kan intresserade sponsorer komma i kontakt med ansvarige även i ett senare stadium än vid förstakontakten. Den mediala kontakten inför en turnering är som tidigare nämnt av stor vikt. Det finns många sätt att exponera turneringen och göra den känd via media. Genom kontakt med tidningar och tv och radio finns möjligheten att visa turneringen för en bredare publik och på så sätt öka intresset för turneringen. Annonser i tidningar, exempelvis lokaltidningen kan vara ett steg i att göra turneringen känd lokalt. Annonsering i större skalor som exempelvis stortavlor är kostsamt och bör tänkas över beroende på turneringen omfattning. Affischering kan göras på specifika tavlor i kommunen där detta tillåts. Det är ett sätt att annonsera då endast tryckningen är en kostnad. Tv är svårt att få uppmärksamhet i och ett mycket kostsamt alternativ om det är reklamtid som skall köpas. Alternativet till reklamtid är att få möjligheten att göra ett reportage. Detta är även ett bra alternativ för tidningar och radio då kostnaden för detta oftast endast är i form av tiden att genomföra det. Ett väl synligt tack till sponsorerna med placering på husfasaden. Något som hör samman med att ta väl hand om sina sponsorer är att i slutskedet av en turnering dela ut offentliga tack till dem. Detta kan exempelvis göras i form av tavlor på platsen där turneringen utförs, diplom som delas ut vid en avslutningsmiddag eller genom andra minnesvärda symboliska handlingar. Under hela planeringstiden är det viktigt att se till kostnader och utgifter. Den person som anställts för att kontrollera och sköta turneringen kan förslagsvis även se till att allt som görs noteras. Det bör

7 finnas tydliga och fortlöpande noteringar över vad som görs inför varje turnering. Detta för att underlätta arbetet under den aktuella turneringen, men även för nästkommande turnering och projektgenomförande. Kostnaderna bör i slutändan inte överstiga intäkterna för turneringen i dess helhet. Ibland kan aktiviteter anordnas som för turneringen enbart kostar, men detta kan jämnas ut genom att det finns intäkter från annat håll som täcker upp dessa kostnader. Det är således det slutliga resultatet som räknas och att turneringen varit en upplevelse för samtliga, nämligen spelare, åskådare, arrangörer och sponsorer. Ekonomi för enskilda klubbar Det är viktigt att betona att den enskilda klubben måste ta sitt ansvar för sin ekonomi och till följd sin egen existens. Detta betyder att ett driv från ledningen inte är att underskatta för att medlemmarna skall känna sig motiverade att arbeta för att klubben skall ha det så bra som möjligt. Det finns ett antal punkter som enskilda klubbar inledningsvis kan se till för att på bästa sätt finansiera sin verksamhet: Om inte kommunala anrättningar används kan det sökas lokalbidrag hos kommunen För att få ett överflöd i likviditeten när turneringar anordnas kan startavgiften hållas på en nivå som gör att summan av dessa överstiger de totala priskostnaderna Vid vissa arrangemang kan det hållas vadhållning och låta åskådare/andra spelare satsa på vem som skall vinna En fond kan bildas med utdelning till exempelvis den mest lovande unga schackspelaren Anmäla klubben till olika sponsorhemsidor, exempelvis För att skapa en sammanhållning i en klubb och för att alla skall sträva efter samma mål är det viktigt att både motivera och aktivera sina medlemmar. Då många av klubbarnas medlemmar är relativt unga kan föräldrars arbetsplatser vara företag som kan tänkas bidra till verksamheten. Genom föräldrar finns en direkt möjlighet att upplysa företag om verksamheten och på så vis närma sig möjligheten till framtida finansieringsmöjligheter. Det är också viktigt att poängtera i sammanhanget att engagemanget leder till att verksamheten har möjlighet att ta hand om barn och ungdomar på ett pedagogiskt och betryggande sätt genom schacket. Det finns många företag som erbjuder idrottslag, föreningar och skolklasser att tjäna pengar genom att sälja deras produkter. Detta kan vara intressant att göra inför exempelvis turneringar, eller andra aktiviteter som anordnas av den enskilda klubben. Andra aktiviteter som kan vara lämpliga att introducera klubbvis och där intäkterna kan gå till klubben är: Anordna ett galaevent som en välgörenhet och samla allt överskott till schacket, detta kan göras både på klubbnivå samt i större skala Starta studiecirkel i schack/historia eller annat intressant ämne Anordna lotterier/lyckohjul Driva en cafeteria klubbvis och låta varje medlem ha ansvar för en dag vardera Erbjuda att anordna kickoffs till företag mot betalning Trycka kalendrar och/eller vykort och sälja

8 Vara parkeringsvakter Dela ut reklam Erbjuda kommunen städdagar Arbeta extra vid speciella helgdagar, med exempelvis paketinslagning vid jul. Hjälpa till med trädgårdsarbete Anordnandet av olika aktiviteter kan ske på olika nivåer och med olika tidskrävande medel. Att anordna en veteranturnering kan ses som en grundnivå där startavgifterna går oavkortat till den enskilda klubben. Att anordna en återkommande tillställning för ett större område kräver mer tid och engagemang av ansvariga klubben. Det betyder också att det finns möjlighet att samla ett större kapital från arrangemanget till klubben. Hässelby schackklubb anordnar sedan 30 år tillbaka en midsommarfest vid Mälaren, Riddarviken. Med Lennart Eriksson, spelare i Hässelby schackklubb, i spetsen startar förberedelserna inför detta arrangemang redan i maj månad. Det är också spelarna själva som arbetar under firandets dag. Underhållningen i form av dans och musik under denna dag står en spelmansgrupp för som klubben hyr in varje år. Intäkterna från denna dag kommer bland annat från ett lotteristånd som hyrs årligen, där 30% av intäkterna går till klubben. Ett chokladhjul som tillverkats av schackspelarna själva och ett polkagrisspel som anornas på plats är några av de aktiviteter där intäkterna från spelen går direkt till klubben. Inför denna dag köps det även in glass, korv och bröd, diverse bakverk samt dryck som säljs under dagen. Enligt Lennart Eriksson är det viktigt att det förs noggranna anteckningar över vad som köps in och vad som förbrukas vid arrangemanget. Detta för att inga onödiga överskott av inhandlat material i form av livsmedel eller dylikt skall gå till spillo och på så sätt utgöra en kostnad. På samma sätt bör det enligt Eriksson även föras anteckningar över allt annat som sker under dagen för att till nästa år kunna förbättra arrangemanget och även kontrollera intäkter och utgifter på ett smidigt sätt. En tredje nivå som kräver ett betydligt större engagemang och framför allt tid är att starta en verksamhet som verkar för att främja schacket och dess ekonomi i likhet med Scandinavian Chess. Schackets status Lennart Eriksson, anordnare av midsommarfesten i Hässelby, Hässelby schackklubb. Internationellt har schacket en betydligt högre status än i Sverige. För att schacket skall anses vara en aktivitet med status måste alla aktiva schackspelare tro på spelet och dess framtid. Genom att strukturera upp klubbarnas aktiviteter och öka spelares motivation kan detta uppnås. Utbildningen av schacktränare och schackpedagoger bör ökas då bristen på dessa gör att en stor grupp spelare, framför allt den yngre generationen går förlorade, eller tappar intresset. I och med satsningen Schack4an har de yngre spelarna en chans att spela organiserat, men utan tränare kommer dessa inte fortsätta spela om ingen organiserad verksamhet infinner sig och fångar upp dem efteråt. En viktig bit i hur schacket uppfattas är hur media framställer spelet. Den mediala påverkan är av stor betydelse och uppmärksamheten media erbjuder behövs för att framställa spelet som

9 en möjlig kanal för sponsorer att nå ut till sin målgrupp. För att schacket skall få en högre status och nå upp till en nivå där media ser ett värde i att uppmärksamma det, krävs det vissa ansträngningar från både enskilda spelare och högre nivå. En viktig del i arbetet att höja schackets status är att statusen på stormästare bör ökas. Genom att se upp till stormästare, likt fotbollsentusiaster ser upp till fotbollsproffsen i stora ligor, skapas en form av idol och något att sträva efter. På detta vis skapas det status kring att vara stormästare och det blir till ett privilegium att vara det. Detta leder i sin tur till att viljan infinner sig att satsa och arbeta sig upp för att nå denna titel. Det är således ett sätt att motivera spelare till att spela för att nå upp till något stort, nämligen en stormästartitel. Vad gäller sponsring av enskilda schackspelande individer är det svårt att motivera denna sponsring om inte schacket har en betydande roll i samhället eller övervakas av media i likhet med andra idrotter. Det är mer vanligt inom övrig sport att enskilda idrottare sponsras av företag och olika varumärken. Om stormästare skulle få samma status som övriga elitidrottare kan denna typ av sponsring i framtiden vara möjlig. När det kommer till vilka steg som kan tas för att närma sig den högre status som är önskvärd kan det tänkas starta med klädseln och egen vårdnad. Klädseln är en viktig del i vilket intryck som eftersträvas och vilka signaler som vill ges ut. En proper sådan signalerar exempelvis seriositet. Även skicket och utseendet på klubblokalerna signalerar hur schacket skall uppfattas, en ren och välskött lokal signalerar på samma sätt seriositet och värdighet. En stolthet för schacket bör direkt infinna sig då spelet skall introduceras till nya spelare och stoltheten bör vara total. För att övriga skall anse att schack är ett gediget spel med pondus måste spelarna själva anse detta, annars finns det ingen möjlighet att övertyga någon annan. Till detta hör att en seriositet som visas i det yttre, i form av klädsel och lokaler, även bör finnas i spelarnas och organisatörernas egna beteende. Exempelvis bör alkohol inte vara en del av spelandet, speciellt inte under turneringar och matcher då det är extra viktigt att profilera spelet. Inte i någon annan idrott tillåts alkohol under tävlingar och denna regel bör även hållas under schackturneringar. Några andra punkter som bör tas i beaktning i detta sammanhang är: Stående PR med kvalitetsmaterial Hålla en hög kvalitet på turneringar Välja sponsorer i högre kretsar Välja beskyddare av olika turneringar Ytterligare ett steg till att skapa en skarpare association till schacket är att visa att det finns till. Schackdagen är ett ypperligt tillfälle till detta och den bör aktiveras. Under denna dag bör tillfället tas i akt att anordna marknader, loppis, bokauktioner och övriga hederliga klubbaktiviteter såsom bakning för att samla in pengar till de enskilda klubbarna. Detta kan göras på alla orter och av alla klubbar under dagen och bli till en större händelse på stan. Även galaevent kan anordnas på denna dag för att göra dagen mer storslagen. Om detta sammanlagt tas i beaktning kan det säkerligen leda till att både spelare och övriga inser att schacket är ett sofistikerat, intelligensartat och mycket roligt spel. Detta kommer i sin tur att leda till att fler villiga finansiärer kommer att infinna sig och arbetet kring den ekonomiska situationen kommer på så vis att lätta. Med dessa medel kommer spelet i framtiden förhoppningsvis att få en naturlig plats bland övrig sport i Sverige.

Insamlingsguide. Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen

Insamlingsguide. Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen Insamlingsguide Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen TÄNK OM DIABETES KUNDE BOTAS Du som läser denna insamlingsguide hoppas troligen på samma sak som vi en framtid

Läs mer

RIKTLINJER AVSEENDE SPONSRING. Riktlinjer avseende sponsring. Definitioner av sponsring

RIKTLINJER AVSEENDE SPONSRING. Riktlinjer avseende sponsring. Definitioner av sponsring RIKTLINJER AVSEENDE SPONSRING Riktlinjer avseende sponsring Eslövs kommun har kontakter och samarbeten med en rad olika verksamheter, såväl offentliga som privata och ideella. I en del av dessa samarbeten

Läs mer

Vad är marknadsföring? En föreläsning i samband med naturpassets konferens 2010 av: Andreas Davidsson www.adreklamkonsult.

Vad är marknadsföring? En föreläsning i samband med naturpassets konferens 2010 av: Andreas Davidsson www.adreklamkonsult. Vad är marknadsföring? En föreläsning i samband med naturpassets konferens 2010 av: Andreas Davidsson www.adreklamkonsult.se 070-425 47 94 andreas@adreklamkonsult.se Vad är marknadsföring? För många är

Läs mer

INSAMLINGSGUIDE. Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen

INSAMLINGSGUIDE. Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen INSAMLINGSGUIDE Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen 13 Du som läser denna insamlingsguide hoppas troligen på samma sak som vi - en framtid där diabetes kan botas och

Läs mer

EVENEMANGSÅRET 2014 SÅ SÄTTER VI EVENEMANG PÅ KARTAN

EVENEMANGSÅRET 2014 SÅ SÄTTER VI EVENEMANG PÅ KARTAN EVENEMANGSÅRET 2014 SÅ SÄTTER VI EVENEMANG PÅ KARTAN Anteckningar från gruppdiskussioner FrukostForum, 2014-01-23 Den 23/1 samlades ett 70-tal personer för att delta i FrukostForum för Vänersborgs näringsliv.

Läs mer

Att söka ekonomiskt stöd (sponsormedel) av läkemedelsföretag, medicintekniska- och laboratorietekniska företag

Att söka ekonomiskt stöd (sponsormedel) av läkemedelsföretag, medicintekniska- och laboratorietekniska företag Att söka ekonomiskt stöd (sponsormedel) av läkemedelsföretag, medicintekniska- och laboratorietekniska företag Att söka ekonomiskt stöd (sponsormedel) från företag Denna broschyr har framtagits för att

Läs mer

PITEÅ KOMMUNS RIKTLINJER FÖR SPONSRING

PITEÅ KOMMUNS RIKTLINJER FÖR SPONSRING PITEÅ KOMMUNS RIKTLINJER FÖR SPONSRING Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Piteå kommuns riktlinjer för sponsring Riktlinjer 2009-05-18, 55 Kommunfullmäktige (Beslut om riktlinjera

Läs mer

Presidium Nämnd för Arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet

Presidium Nämnd för Arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet PROTOKOLL UTDRAG Presidium Nämnd för Arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet Tid: 2016-11-30 kl. 08.30-11.30 Plats: Regionens hus, Sal B 3 Kultursponsring Diarienummer: RJL 2016/3367 Vid protokollet

Läs mer

Leveransdokument. Välgörenhetskonsert. Sofia Nordström Jan Nylén Billy Jonsson Matheus Henriksson Christofer Wållberg

Leveransdokument. Välgörenhetskonsert. Sofia Nordström Jan Nylén Billy Jonsson Matheus Henriksson Christofer Wållberg Leveransdokument Välgörenhetskonsert Sofia Nordström Jan Nylén Billy Jonsson Matheus Henriksson Christofer Wållberg Introduktion I denna rapport kommer vårt arbete med att finna band, lokaler och sponsorer

Läs mer

Riktlinjer sponsring

Riktlinjer sponsring 1 Riktlinjer sponsring Lokala samarbeten och samhällsnytta med barn & ungdom i centrum. Där har du nyckelorden i PiteEnergis sponsringsarbete. Vi vill stimulera och främja positiva aktiviteter, gärna för

Läs mer

Loket och Vagnarna. Tips. Rekrytering Marknadsföring Sponsring

Loket och Vagnarna. Tips. Rekrytering Marknadsföring Sponsring Loket och Vagnarna Tips Rekrytering Marknadsföring Sponsring Undertecknad var under våren och hösten 2006 ute och besökte sammanlagt 28 föreningar runt om i Sverige. Jag hade med mig representanter från

Läs mer

SVERIGES SCHACKFÖRBUND

SVERIGES SCHACKFÖRBUND SVERIGES SCHACKFÖRBUND Styrelsen 2007-02-03 Plan för MARKNADSFÖRING av svenskt schack - synas.. - säljas.. - stimuleras... - styras.. Inledning Schack har i breda kretsar blivit en symbol för taktik och

Läs mer

Omfattning, åtaganden och avtalslängd diskuteras fram med sponsorn.

Omfattning, åtaganden och avtalslängd diskuteras fram med sponsorn. Principer sponsring 2013-05-30/eb Huvudsponsor Avtal 3-5 år. Information om samarbetet med HIF får användas av sponsorn i marknadsföringssyfte. Dock skall eventuell marknadsexponering av HIF:s logga och

Läs mer

Riktlinjer för samarbetsstöd, marknadsföring och övrig profilering

Riktlinjer för samarbetsstöd, marknadsföring och övrig profilering 1(5) Möte med människor Riktlinjer för samarbetsstöd, marknadsföring och övrig profilering KSAU den 12 december 2013, 254 Syfte och mål Allt kommunikationsarbete inom Mullsjö kommun ska präglas av eftertanke,

Läs mer

6 Lathund rikstäckande arrangemang

6 Lathund rikstäckande arrangemang LATHUND RIKSTÄCKANDE AR R A N G E M A N G SPÄNNANDE PROJEKT Att arrangera ett Rikstäckande Arrangemang är ett roligt men ganska stort och krävande arbete. Det behövs planering och mycket förberedelser

Läs mer

GUIDE BUTIKSEVENT EASTON DAY

GUIDE BUTIKSEVENT EASTON DAY GUIDE BUTIKSEVENT EASTON DAY NYA EASTON UTVECKLAR DIN AFFÄR >> >> Easton Hockey har en relativt kort men framgångsrik historia på hemkontinenten Nordamerika. Framgången har nåtts tack vare ett starkt fokus

Läs mer

RIKTLINJER FÖR SPONSRING FÖR UDDEVALLA KOMMUN. Fastställda av kommunfullmäktige den 12 januari 2005, 11

RIKTLINJER FÖR SPONSRING FÖR UDDEVALLA KOMMUN. Fastställda av kommunfullmäktige den 12 januari 2005, 11 Blad 1 RIKTLINJER FÖR SPONSRING FÖR UDDEVALLA KOMMUN Fastställda av kommunfullmäktige den 12 januari 2005, 11 Kommunens vision Uddevallas invånare skall ges förutsättningar för en god livskvalitet. Detta

Läs mer

IT- och informationsavdelningen. Ärendenummer: 2016/109 Fastställd: KS Reviderad: KS RIKTLINJE. Sponsring

IT- och informationsavdelningen. Ärendenummer: 2016/109 Fastställd: KS Reviderad: KS RIKTLINJE. Sponsring IT- och informationsavdelningen Ärendenummer: 2016/109 Fastställd: KS 2014-11-05 Reviderad: KS 2016-04-06 RIKTLINJE Sponsring Sponsring 2/5 Generella kriterier... 3 Ansökan... 3 Kriterier vid bedömning...

Läs mer

Sponsorer sökes! Satsa på hockeyns framtid. Stöd DIF-lag 04 säsongen 2014-2015. Maila: lag04@difhockey.se

Sponsorer sökes! Satsa på hockeyns framtid. Stöd DIF-lag 04 säsongen 2014-2015. Maila: lag04@difhockey.se Sponsorer sökes! Satsa på hockeyns framtid. Stöd DIF-lag 04 säsongen 2014-2015 Maila: lag04@difhockey.se Säsongen 2013-2014 Vilken säsong killarna har haft! Laget har tränat, kämpat, haft roligt och spelat

Läs mer

3 Lathund Rixhajk LATHUND RIXHAJK

3 Lathund Rixhajk LATHUND RIXHAJK LATHUND RIXHAJK SPÄNNANDE PROJEKT Rixhajken är ett av de få seniorscoutarrangemangen som återkommer varje år, därför är det extra kul om seniorscouterna kommer ihåg just Er hajk. Det ska vara roligt att

Läs mer

Stöd till interkulturella projekt

Stöd till interkulturella projekt Handbok för Stöd till interkulturella projekt En praktisk guide för dig som vill söka eller redan har fått stödet Innehållsförteckning sida Vad är stödet till interkulturella projekt? 3 Vem kan söka stödet

Läs mer

Kommunikationsstrategi

Kommunikationsstrategi Kommunikationsstrategi Inledning Vi har valt att rikta in oss på en målgrupp som är unga kvinnor och män i åldern 18-35 år. Efter de efterforskningar vi gjort på internet kan vi uppskatta att de flesta

Läs mer

Sponsorbrev 2014. Trelleborgs Ryttarförening

Sponsorbrev 2014. Trelleborgs Ryttarförening Sponsorbrev 2014 Trelleborgs Ryttarförening Trelleborgs Ryttarförening är en helt ideell förening som grundades 1971 och driver sin verksamhet på Brosjödals gård, föreningen har ca 350 medlemmar. Vår vision

Läs mer

Rosersbergs IK. Den stora klubben i det lilla samhället. Alla får vara med!

Rosersbergs IK. Den stora klubben i det lilla samhället. Alla får vara med! Rosersbergs IK Den stora klubben i det lilla samhället Alla får vara med! rosersbergsik.se Det du håller i din hand är information till dig som aktiv, ledare/ tränare, förälder, medlem eller blivande medlem.

Läs mer

Heby kommuns författningssamling

Heby kommuns författningssamling Heby kommuns författningssamling KOMMUNSTYRELSEN ISSN 2000-043X HebyFS 2009:12 Infördes i författningssamlingen den 6 juli 2009 Riktlinjer för sponsring, reklamförsäljning och försäljningsverksamhet; Kommunstyrelsen

Läs mer

ATT STÖTTA IFK. Partner 2014. Bohusläns bästa När du stöttar IFK Uddevalla så stöttar du en förening med en stor och framgångsrik ungdomsverksamhet.

ATT STÖTTA IFK. Partner 2014. Bohusläns bästa När du stöttar IFK Uddevalla så stöttar du en förening med en stor och framgångsrik ungdomsverksamhet. ATT STÖTTA IFK Älskar du fotboll och vill stötta en förening som satsar på ungdomarna? Välkommen till IFK Uddevalla. Bohusläns bästa När du stöttar IFK Uddevalla så stöttar du en förening med en stor och

Läs mer

Utställarpaket Microsoft TechDays

Utställarpaket Microsoft TechDays Utställarpaket Microsoft TechDays Örebro 23-24 mars 2010 TechDays 2009 blev en stor succé. Med nästan 1300 deltagare - två dagar fyllda av 97 sessioner, över 100 experter, mötesplatser, utställningar och

Läs mer

Luleå kommun Fastställt av Kommunstyrelsen 2013-06-03

Luleå kommun Fastställt av Kommunstyrelsen 2013-06-03 Luleå kommun Fastställt av Kommunstyrelsen 2013-06-03 Innehållsförteckning 1. Bakgrund 3 2. Syfte 3 3. Olika typer av sponsring och avgränsning 3 3.1 Evenemangssponsring 3 3.2 Idrottsponsring 3.3 Övrig

Läs mer

Skolmästerskap. Hur man arrangerar en schacktävling

Skolmästerskap. Hur man arrangerar en schacktävling Skolmästerskap Hur man arrangerar en schacktävling Det är omvittnat både av pedagoger och i forskning att schack utvecklar barn socialt och intellektuellt. Schack är ett spel, och något av det roligaste

Läs mer

Simklubben Elfsborgs policy gällande MARKNADSFÖRING

Simklubben Elfsborgs policy gällande MARKNADSFÖRING Simklubben Elfsborgs policy gällande MARKNADSFÖRING och riktlinjer för reklam, sponsring, försäljning och gåvor 1 Denna marknadsföringspolicy är ett av flera policydokument för att styra arbetet och verksamheten

Läs mer

Tränarskap och ledarskap

Tränarskap och ledarskap Tränarskap och ledarskap Idrotten är en viktig del i fostran Bättre hälsa genom basketträning med tanke på samhällsutvecklingen Du har en spännande och betydelsefull roll Spelare är inte schackpjäser Varför

Läs mer

Riktlinjer för Österåkers kommun avseende gåvor, finansiella bidrag och sponsring

Riktlinjer för Österåkers kommun avseende gåvor, finansiella bidrag och sponsring Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-06-18 1} AU 6:14 Dnr. KS 2013/296-020 Riktlinjer för Österåkers kommun avseende gåvor, finansiella bidrag och sponsring Arbetsutskottets förslag

Läs mer

Sammanfattning grupparbeten

Sammanfattning grupparbeten Sammanfattning grupparbeten Antal intresserade av idrotter av populationen Framtidens Seglare 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 356 408 937 618 1484 967 2172 2431 Segling Golf Utförsåkning Längdskidor

Läs mer

Riktlinjer för sponsring m m

Riktlinjer för sponsring m m Riktlinjer 1 (7) Riktlinjer för sponsring m m Inledning Skurups kommun är en politiskt styrd organisation, vilket ställer särskilda krav på styrning och ledning. För att underlätta styrningen och ledningen

Läs mer

innehåll Inledning 3 Projektplan 3 Tidsplan 4 Min tidsplan 5 Budget 6 Min budget 7 Marknadsföring 8 Redovisning 8

innehåll Inledning 3 Projektplan 3 Tidsplan 4 Min tidsplan 5 Budget 6 Min budget 7 Marknadsföring 8 Redovisning 8 Drömdeg innehåll Inledning 3 Projektplan 3 Tidsplan 4 Min tidsplan 5 Budget 6 Min budget 7 Marknadsföring 8 Redovisning 8 inledning Det ska vara roligt att genomföra ett projekt! Att göra förarbete med

Läs mer

Vår framtid som golfnation en satsning på idrotten golf 2011-2017

Vår framtid som golfnation en satsning på idrotten golf 2011-2017 Proposition till extra Förbundsmöte 21 februari 2010 Vår framtid som golfnation en satsning på idrotten golf 2011-2017 Bakgrund På några decennier gick golf från att vara en överklassport utan förankring

Läs mer

Gåvoriktlinjer m.m. Bengt Nordqvist Regeringskansliet. Förvaltningsavdelningen

Gåvoriktlinjer m.m. Bengt Nordqvist Regeringskansliet. Förvaltningsavdelningen Gåvoriktlinjer m.m. Bengt Nordqvist Regeringskansliet Gåvoriktlinjer En gåva till ett statsråd måste som huvudregel tas emot av artighetsskäl. Gåvor i form av frikort, inköpsrabatter och liknande bör dock

Läs mer

Företagskatalog Datatekniksektionen

Företagskatalog Datatekniksektionen Företagskatalog Datatekniksektionen 01000100 01100001 01110100 01100001 01110100 00101 01101011 01101110 01101001 01101011 1 01100101 01101011 01110100 01101001 101110 01100101 01101110 00100001 01 01110100

Läs mer

Sponsringspolicy UPPRÄTTAD AV KOMMUNIKATIONSENHETEN ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sponsringspolicy UPPRÄTTAD AV KOMMUNIKATIONSENHETEN ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE Sponsringspolicy UPPRÄTTAD AV KOMMUNIKATIONSENHETEN ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2016-12-11 Sidan 2 av 5 Sponsringspolicy för Lidköpings kommun 1. Vem vänder sig policyn till? Denna policy vänder sig till

Läs mer

Vi bidrar till ett levande Veberöd

Vi bidrar till ett levande Veberöd Vi bidrar till ett levande Veberöd Vi är stolt samarbetspartner med Veberöds tennisklubb På 80-talet rådde tennisfeber i Veberöd! Det byggdes tennishall! Förre justitieministern Gun Hellsvik, då fullmäktigeordförande

Läs mer

Sponsringspolicy för Värnamo kommun

Sponsringspolicy för Värnamo kommun Kommunledningskontoret Sponsringspolicy för Värnamo kommun antagen av kommunfullmäktige 2012-03-29 Sponsringspolicy för Värnamo kommun Allmänt Sponsring är en affärsöverenskommelse mellan två parter som

Läs mer

Futebol dá força Åland

Futebol dá força Åland Futebol dá força Åland Varför? Med växande psykisk ohälsa bland unga tjejer, ätstörningar, sexuella övergrepp och våld, höga krav på prestation, integrationsproblematik, en icke jämställd fördelning av

Läs mer

I-SEKTIONENS ARBETSMARKNADSKATALOG

I-SEKTIONENS ARBETSMARKNADSKATALOG I-SEKTIONENS ARBETSMARKNADSKATALOG Innehållsförteckning EVENT... TJEJKVÄLLEN... KARRIÄRKVÄLLEN... TIMES WEEK... STUDIERESAN... LUNCHFÖRELÄSNING... SKRÄDDARSYTT EVENT... 1 2 3 4 5 6 7 MARKNADSFÖRING...

Läs mer

Fårösunds GoIK. Fårösunds Gymnastik och Idrotts Klubb

Fårösunds GoIK. Fårösunds Gymnastik och Idrotts Klubb Fårösunds GoIK Fårösunds Gymnastik och Idrotts Klubb FÖRENINGENS VISION OCH MÅL Visioner och målsättningar Vår Vision är att: Att engagera ungdomar och vuxna i aktiviteter som bidrar till en sund hälsa

Läs mer

Dokumentet är en enkel guide till hur du löser följande händelser:

Dokumentet är en enkel guide till hur du löser följande händelser: LATHUND FONDSÖKNINGAR 2014/2015 Sida 1 av 8 Dokumentet är en enkel guide till hur du löser följande händelser: Reglemente för fondsökningar o o o Sektionsfonden Projektfond Föreläsningsfond Hur bör en

Läs mer

Att marknadsföra bibliotekens tjänster

Att marknadsföra bibliotekens tjänster Att marknadsföra bibliotekens tjänster Innan ni påbörjar planeringen av olika marknadsföringsaktiviteter så bör ni fundera igenom några grundläggande saker: resurser som ni har att tillgå, era viktigaste

Läs mer

Teknologkåren vid Luleå tekniska universitet Arbetsmarknadsenheten EventPortfölj

Teknologkåren vid Luleå tekniska universitet Arbetsmarknadsenheten EventPortfölj Teknologkåren vid Luleå tekniska universitet Välkommen till Teknologkårens arbetsmarknadsenhet. Vi jobbar med mötet mellan studenter och företag genom dels vår arbetsmarknadsvecka, LARV, och dels olika

Läs mer

RUJK 2015. Marcus Lindström, Örnsköldsviks MGK Mats Nilsson, Perstorp BGK Carina Lindström, Umeå BGK Nicklas Strömberg, Kalmar MGK

RUJK 2015. Marcus Lindström, Örnsköldsviks MGK Mats Nilsson, Perstorp BGK Carina Lindström, Umeå BGK Nicklas Strömberg, Kalmar MGK RUJK 2015 Marcus Lindström, Örnsköldsviks MGK Mats Nilsson, Perstorp BGK Carina Lindström, Umeå BGK Nicklas Strömberg, Kalmar MGK Ungdomskommitténs aktiviteter under årsmötet Lördag Presentation av Ungdomsverksamheten

Läs mer

projekt VARDAG - ett kulturprojekt från Gullspångs kommun inom ramen för Gullspångsmodellen, dec 2008 till sep 2009

projekt VARDAG - ett kulturprojekt från Gullspångs kommun inom ramen för Gullspångsmodellen, dec 2008 till sep 2009 projekt VARDAG - ett kulturprojekt från Gullspångs kommun inom ramen för Gullspångsmodellen, dec 2008 till sep 2009 Erkännandet av att individen aldrig kan stå ensam, utan är medlem av en social gemenskap

Läs mer

1. Så sponsrar PiteEnergi

1. Så sponsrar PiteEnergi Sida 1 (7) 1. Så sponsrar PiteEnergi 1.1. Syfte Vi skall genom en god sponsringsverksamhet, skapa goda relationer med alla våra intressenter så att det på lång sikt stödjer vårt varumärke och våra affärer.

Läs mer

Företagens attityd till barnhälsa i sin marknadsföring

Företagens attityd till barnhälsa i sin marknadsföring Företagens attityd till barnhälsa i sin marknadsföring En undersökning bland livsmedelstillverkare om deras känsla för ansvar Juli 2005 1. Bakgrund Reklam påverkar vårt beteende och får oss att agera,

Läs mer

Evenemangsbeskrivning 2009

Evenemangsbeskrivning 2009 Evenemangsbeskrivning 2009 Arrangör MPC AB MPC är ett evenemangsbolag med bas i Stockholm men som verkar över hela landet och även internationellt. MPC skräddarsyr företagsaktiviteter för företag och deras

Läs mer

CHECKLISTA TIPS. Saker som kan vara bra att tänka på inför arrangemanget:

CHECKLISTA TIPS. Saker som kan vara bra att tänka på inför arrangemanget: CHECKLISTA TIPS Saker som kan vara bra att tänka på inför arrangemanget: Finns det en ansvarig för varje sak? Hur ser vår organisation ut? Är alla med? Känns det bra? Vet alla vad de ska göra? Överhuvudtaget

Läs mer

Dessutom erbjöd sig 8 Rotarymedlemmar att bidra med mellan 500 och 1.500 SEK vardera, vilket blev summa 6.000 SEK.

Dessutom erbjöd sig 8 Rotarymedlemmar att bidra med mellan 500 och 1.500 SEK vardera, vilket blev summa 6.000 SEK. Välgörenhetskonserten i Mariefreds Kyrka med saxofonisten Johan Stengård och Magnus Ludwigsson vid flygeln, som den 2 juni 2014 arrangerades av Mariefred Rotaryklubb och Mariefreds Församling, inbringade

Läs mer

ATT STÖTTA IFK. Partner 2014. Bohusläns bästa När du stöttar IFK Uddevalla så stöttar du en förening med en stor och framgångsrik ungdomsverksamhet.

ATT STÖTTA IFK. Partner 2014. Bohusläns bästa När du stöttar IFK Uddevalla så stöttar du en förening med en stor och framgångsrik ungdomsverksamhet. ATT STÖTTA IFK Älskar du fotboll och vill stötta en förening som satsar på ungdomarna? Välkommen till IFK Uddevalla. Bohusläns bästa När du stöttar IFK Uddevalla så stöttar du en förening med en stor och

Läs mer

Sponsorarbetet i klubben

Sponsorarbetet i klubben Sponsorarbetet i klubben Offensiv orientering Vägval till glädje och framgång sponsorarbete i klubben. v2.indd1 1 2009-02-05 14:16:24 Sponsorarbetet i klubben Det är nog de flesta klubbars mål att hitta

Läs mer

Utställarerbjudande för Microsoft TechDays 2011

Utställarerbjudande för Microsoft TechDays 2011 Utställarerbjudande för Microsoft TechDays 2011 Örebro 29-30 mars 2011 Vad är TechDays? TechDays är Microsofts största konferens i Sverige för de som arbetar med Microsofts produkter, plattform och lösningar.

Läs mer

Arrangemang Vad kan det vara? Öppet hus Uppvisningar Triangelloppet Blodomloppet Tjejrundan Korpen National Cup Halvvättern Eskilstunaloppet Haningedagen Jägarmilen Växjö Convent Konstgräscup Sweden Floorball

Läs mer

Linköping 3 8 feb. 2004

Linköping 3 8 feb. 2004 SUCCÉN FORTSÄTTER! Linköping 3 8 feb. 2004 En av Europas allra största squashtävlingar med världseliten på plats Publik- och TV-vänlig fyrglasbana i Linköpings Sporthall TV-exponering på riksnivå och TV-sändningar

Läs mer

Författningssamling. Fastställda av kommunstyrelsen , 206.

Författningssamling. Fastställda av kommunstyrelsen , 206. Författningssamling RIKTLINJER FÖR SPONSRING OCH MARKNADSFÖRING Fastställda av kommunstyrelsen 2016-10-18, 206. Gäller från och med 2017-01-01 1. Allmänt om kommunal sponsring Riktlinjerna för sponsring

Läs mer

Sällan har en webannons innehållit så mycket!

Sällan har en webannons innehållit så mycket! Sällan har en webannons innehållit så mycket! En givande webannons! Köp en webannons på Göteborg Rugbyförenings hemsida och hjälp oss att fortsätta utvecklas! Förra året gick vårt Herrlag till semifinal

Läs mer

Hur arrangerar man Utbildningsdag och Vårmöte i Nuklearmedicin kort handledning

Hur arrangerar man Utbildningsdag och Vårmöte i Nuklearmedicin kort handledning SWEDISH SOCIETY OF NUCLEAR MEDICINE sid. 1(4) Hur arrangerar man Utbildningsdag och Vårmöte i Nuklearmedicin kort handledning Allmänt om vårmöte i Nuklearmedicin Svensk Förening för Nuklearmedicin (SFNM)

Läs mer

En vanlig vecka i MalMö

En vanlig vecka i MalMö En vanlig vecka i Malmö Foto: Eva Klamméus I början av april 2006 sändes brev och enkät till ideella och kommersiella arrangörer inom kultur- nöjes- och idrottslivet i Malmö. Syftet med undersökningen

Läs mer

Tävlingsregler för SM i jodo. Senast reviderade 2012-12-16

Tävlingsregler för SM i jodo. Senast reviderade 2012-12-16 Tävlingsregler för SM i jodo Senast reviderade 2012-12-16 Sammanfattning Svenska Kendoförbundets (nedan benämnt Förbundet) tävlingsregler för SM i jodo är framtagna för att tydliggöra de ramar och regler

Läs mer

Sponsringspolicy för Ronneby kommun

Sponsringspolicy för Ronneby kommun 2017-03-14 Dnr KS 2016-000533 Handläggare: Sanja Gojkovic, jurist Sponsringspolicy för Ronneby kommun Beslutad av kommunfullmäktige 2017-03-30 111 2(5) Inledning och syfte Ronneby kommun är en politiskt

Läs mer

LFK skall som Svensk fäktning i övrigt präglas av värderingarna nytänkande, hederlighet, gemenskap, glädje och tradition.

LFK skall som Svensk fäktning i övrigt präglas av värderingarna nytänkande, hederlighet, gemenskap, glädje och tradition. Vision Linköpings fäktklubb (LFK) ska främja intresset för fäktidrotten och kunna ta emot alla som önskar att träna och tävla inom alla discipliner inom fäktningen. LFK skall verka för att vara den främsta

Läs mer

Marknad & Sponsring Emmelie Johansson Marknadschef, SvRF

Marknad & Sponsring Emmelie Johansson Marknadschef, SvRF Marknad & Sponsring Emmelie Johansson Marknadschef, SvRF Vilka är era största intäktskällor? Intäktsmöjligheter Tävlingar Clinics Almanacka Lotter Programridning Sponsring Agenda Vad är sponsring? Vilka

Läs mer

Tävlingsregler för SM i iaido. Senast reviderade 2012-12-16

Tävlingsregler för SM i iaido. Senast reviderade 2012-12-16 Tävlingsregler för SM i iaido Senast reviderade 2012-12-16 Sammanfattning Svenska Kendoförbundets (SKF) tävlingsregler för SM i iaido är framtagna för att tydliggöra de ramar och regler som gäller för

Läs mer

Givande och mottagande av sponsring

Givande och mottagande av sponsring Givande och mottagande av sponsring Riktlinjer Fastställt av Barn- och utbildningsnämnden Datum för fastställande 2016-03-23 Giltighetstid Tills vidare + Första översyn 2017-07- 30 Ansvarig funktion Stabchef

Läs mer

Sponsring. Sponsring är den marknadsföringskanal som svenskar tycker bäst om. Källa: IRM

Sponsring. Sponsring är den marknadsföringskanal som svenskar tycker bäst om. Källa: IRM Sponsring Definitionen av sponsring är associationsmarknadsföring; en affärsmässig metod för kommunikation, marknadsföring och försäljning. Kort och gott så är sponsring definierat som kommunikation via

Läs mer

Som tävlingsryttare så kom vi som var på träffen fram till dessa önskemål.

Som tävlingsryttare så kom vi som var på träffen fram till dessa önskemål. Vi hade på dressyrarrangörsträffen på Huseby 17 juni frågeställningar som utgick ifrån två olika perspektiv: Du som tävlingsryttare Du som arrangör En del hade erfarenhet och inblick ifrån båda sidor.

Läs mer

Riktlinje för sponsring

Riktlinje för sponsring RIKTLINJE Gäller från och med 2015-10-09 Diarienummer: V-2015-0712 Riktlinje för sponsring Bakgrund Tidigare har sponsring beskrivits som företeelsen att företag lämnar ekonomiskt stöd till idrottslig

Läs mer

Vad har du för idéer och tankar på hur Småland och din förening ska växa och bli fler?

Vad har du för idéer och tankar på hur Småland och din förening ska växa och bli fler? Vad har du för idéer och tankar på hur Småland och din förening ska växa och bli fler? Votes: 97 Bli bättre på att visa och marknadsföra våra aktiviteter till nya människor Fler närtävlingar Vilket ger

Läs mer

Vad? Hur? Vem? När? Föräldrabrottning. Klubben. Prova att sitta fast Regler Låt nybörjarna se. Klubben

Vad? Hur? Vem? När? Föräldrabrottning. Klubben. Prova att sitta fast Regler Låt nybörjarna se. Klubben Föräldrabrottning en Prova att sitta fast Regler Låt nybörjarna se en Se äldre/duktigare träna Regler samma oavsett ålder? Skicka fler tränare på utbildningar så att alla känner trygghet. Distriktsförbundet

Läs mer

Produktkatalog CHARM 2015

Produktkatalog CHARM 2015 Produktkatalog CHARM 2015 Innehåll Våra paket 1 Ingår i alla paket 3 Överblick paket 4 Tillval 5 Tillval event 7 Tillval marknadsföring 12 Välkommen till CHARM 2015! Tack så mycket för Er anmälan till

Läs mer

THS Näringslivsgrupp 2010-2011

THS Näringslivsgrupp 2010-2011 THS Näringslivsgrupp 2010-2011 En plattform mellan företag och studenter THS Näringsliv THS Näringsliv är Tekniska Högskolans Studentkårs centrala organ för näringslivssamverkan. Vi arbetar ständigt för

Läs mer

Sandareds IBS:s riktlinjer och policy

Sandareds IBS:s riktlinjer och policy Sandareds IBS:s riktlinjer och policy FÖRORD I detta dokument har vi satt Sandareds IBS: s policy och riktlinjer på pränt. Syftet med dokumentet är att ge vägledning i hur föreningen ställer sig i en rad

Läs mer

KTH. Företagskatalog Stockholm

KTH. Företagskatalog Stockholm 11111011100 KTH Företagskatalog Stockholm Innehållsförteckning Välkomna 3 Datatjej konferens 4 Sponsorpaketen 6 Sponsortabell 7 Förtydliganden 8 Övrig spons 10 Intresseanmälan 11 Projektgruppen 12 Välkomna

Läs mer

Handbok för. En snabb slant. Tips för dig som vill söka eller redan har fått stipendiet

Handbok för. En snabb slant. Tips för dig som vill söka eller redan har fått stipendiet Handbok för En snabb slant Tips för dig som vill söka eller redan har fått stipendiet Innehållsförteckning Om en snabb slant 3 Vem kan söka en snabb slant? 3 Vad kan du söka för? 3 Hur du söker e-tjänsten

Läs mer

Hur man blir en av svensk fotbolls viktigaste spelare

Hur man blir en av svensk fotbolls viktigaste spelare Hur man blir en av svensk fotbolls viktigaste spelare Sverige älskar fotboll Inledning Hur mycket kan man älska fotboll? Mycket. Det finns en stor grupp svenska supportrar som följer våra landslag på

Läs mer

Tävlingsregler för SM i iaido. Senast reviderade 2014-12-01

Tävlingsregler för SM i iaido. Senast reviderade 2014-12-01 Tävlingsregler för SM i iaido Senast reviderade 2014-12-01 Sammanfattning Svenska Kendoförbundet (SKF) tävlingsregler för SM i iaido är framtagna för att tydliggöra de ramar och regler som gäller för svenska

Läs mer

Helsatsning på Superettan 2013

Helsatsning på Superettan 2013 Helsatsning på Superettan 2013 Samarbete SEF/TV4 och C More; Superettan först ut Storsatsning på Superettan 2013 Hur? 90 matcher TV4 Sport Veckans match med Anna Brolin Resterande matcher på C Sports (150

Läs mer

Utvecklingsplan för Idrottslyftet 2013-2015 Svenska Castingförbundet (SCF)

Utvecklingsplan för Idrottslyftet 2013-2015 Svenska Castingförbundet (SCF) Utvecklingsplan för Idrottslyftet 2013-2015 (SCF) Denna utvecklingsplan är ett levande dokument som kan göra förändringar i om så krävs för att Idrottslyftets mål i ännu högre utsträckning ska uppnås.

Läs mer

WRK FÖRENINGSUTVECKLINGSKVÄLL 2013-05-05

WRK FÖRENINGSUTVECKLINGSKVÄLL 2013-05-05 WRK FÖRENINGSUTVECKLINGSKVÄLL 2013-05-05 De viktigaste frågorna att ta tag i direkt! Utbilda domare, överdomare och banbyggare inom klubben. Arrangera nationell tävling i någon form: Samverka med andra

Läs mer

Arbetsunderlag för att bearbeta vad SGF ska fortsätta utveckla inom målområdet Kommunikation. Bord 1 FORTSÄTT UTVECKLA! VARFÖR? KONSEKVENSER?

Arbetsunderlag för att bearbeta vad SGF ska fortsätta utveckla inom målområdet Kommunikation. Bord 1 FORTSÄTT UTVECKLA! VARFÖR? KONSEKVENSER? Arbetsunderlag för att bearbeta vad SGF ska fortsätta utveckla inom målområdet Kommunikation. Bord 1 FORTSÄTT UTVECKLA! VARFÖR? KONSEKVENSER? Tillgängliggöra golfen i media Golf & Affärer och golf.se Utveckla

Läs mer

Sebastian Bourghardt Motorsport 2013

Sebastian Bourghardt Motorsport 2013 Sebastian Bourghardt Motorsport 2013 www.sbmotorsport.inc.se Förord Täta race med lite bök och stök. Billiga bilar med toppfart på 80 km/h. Med sådana ingredienser är Folkrace en riktig breddsport, och

Läs mer

Handbok för. En snabb slant. En praktisk guide för dig som vill söka eller redan har beviljats stipendiet

Handbok för. En snabb slant. En praktisk guide för dig som vill söka eller redan har beviljats stipendiet Handbok för En snabb slant En praktisk guide för dig som vill söka eller redan har beviljats stipendiet Innehållsförteckning Om en snabb slant 3 Vem kan söka en snabb slant? 3 Vad kan man söka för? 3 Hur

Läs mer

Bli en samarbetspartner!

Bli en samarbetspartner! Bli en samarbetspartner! Klagshamns Ryttarförening har bedrivit ridskola i den vackra naturen på Klagshamns udde i Malmö i snart 30 år. I dag är KRF en av Skånes största ridklubbar och vår ambition är

Läs mer

INBJUDAN TILL BRANSCHDAGEN 10 FEBRUARI 2016

INBJUDAN TILL BRANSCHDAGEN 10 FEBRUARI 2016 INBJUDAN TILL BRANSCHDAGEN 10 FEBRUARI 2016 Företagens stora chans att träffa studenter som snart ska ut i arbetslivet men även knyta kontakter med andra företag inom samma bransch. INFORMATION OM BRANSCHDAGEN

Läs mer

Grupper i Gloryfires. Välkommen till The Gloryfires!

Grupper i Gloryfires. Välkommen till The Gloryfires! Grupper i Gloryfires Kören bygger på alla körmedlemmars engagemang och att vi fördelar arbetsuppgifter mellan oss. Vi är organiserade i 6 beslutsfattande grupper som träffas kontinuerligt för att leda

Läs mer

Vilka är era produkter/tjänster? Vilka värden finns i er/din verksamhet/utbud? Hur kommunicerar ni ert varumärke?

Vilka är era produkter/tjänster? Vilka värden finns i er/din verksamhet/utbud? Hur kommunicerar ni ert varumärke? kulturstrategi 1 arbetsmaterial eget arbete för företag Att samarbeta med kulturlivet kräver förarbete. Detta förarbete startar alltid med ett internt arbete för att tydliggöra det egna företagets syften

Läs mer

NIBF SÖKER ARRANGÖRER AV

NIBF SÖKER ARRANGÖRER AV Sidan 1 (6) Till: Alla Föreningar inom NIBF NIBF SÖKER ARRANGÖRER AV DISTRIKTSMÄSTERSKAP (DM) 12/13, 13/14 & 14/15 Stora DM-Final helgen & Junior-DM Sidan 2 (6) Era ansökningar med kompletta handlingar

Läs mer

Verksamhetsplan och Budget

Verksamhetsplan och Budget Verksamhetsplan och Budget för Hindås Gymnastikförening 852000-4519 Verksamhetsåret 2015 1 Föreningen Under år 2015 är målet att Fastställa en Vision 2025 för hela föreningen Certifiera föreningen Sörja

Läs mer

Vad står ni/du för? Vilka värden finns i er/din verksamhet/utbud? Varför söker ni sponsorer/samarbetspartners?

Vad står ni/du för? Vilka värden finns i er/din verksamhet/utbud? Varför söker ni sponsorer/samarbetspartners? kulturstrategi 1 arbetsmaterial eget arbete för kulturaktörer Att samarbeta med näringslivet, vare sig man gör det som ensemble/grupp/organisation, eller som enskild konstnär, kräver förarbete. Detta förarbete

Läs mer

Tävlingsledarkurs Pass 5 Tillämpad del

Tävlingsledarkurs Pass 5 Tillämpad del Tävlingsledarkurs Pass 5 Tillämpad del Moderna media Extern och Intern information Inbjudan Funktionärsvård Moderna media Vad en Tävlingsledning bör känna till Det handlar om: Att få information från skogen/mål

Läs mer

BIK Karlskoga ungdom

BIK Karlskoga ungdom BIK ungdom består idag av 9 lag med barn och ungdomar fördelade från team 07-08 som är ett gemensamt lag, sedan följer årskullarna varandra upp till team 99. Totalt finns ca xxxxx barn och ungdomar i BIK

Läs mer

Pengar, pengar, pengar hur får r jag tag i dem?? Harriet Sundholm 24.3.2010

Pengar, pengar, pengar hur får r jag tag i dem?? Harriet Sundholm 24.3.2010 Pengar, pengar, pengar hur får r jag tag i dem?? Harriet Sundholm 24.3.2010 Svenska Österbottens 4H distrikt r.f. INLEDNING Ekonomi är A och O, utan pengar ingen verksamhet Vem kan 4H samarbeta med? m.a.o.

Läs mer

Mölle Business Club Företagsnätverket med affärsnytta på Mölle Golfklubb

Mölle Business Club Företagsnätverket med affärsnytta på Mölle Golfklubb Mölle Business Club Företagsnätverket med affärsnytta på Mölle Golfklubb Mölle Business Club ett trevligt sätt att ta hand om dina kunder Företag har många möjligheter till givande samarbeten med Mölle,

Läs mer

Lathund för IF...SO Tour 2015 Maxitennis

Lathund för IF...SO Tour 2015 Maxitennis Lathund för IF...SO Tour 2015 Maxitennis Tennis Stockholm, Anders Heimklo Äger rätten till detta material. Får ej kopieras eller lämnas till annan utan medgivande från Tennis Stockholm, Anders Heimklo

Läs mer

Policy för företagsgåvor, samarbeten och specialprojekt

Policy för företagsgåvor, samarbeten och specialprojekt Policy för företagsgåvor, samarbeten och specialprojekt Hjärt-Lungfonden Beslutad av styrelsen 2015-06-12 Dokumentägare: Karolina Sjöstedt/Anna Fredholm Dokumentansvarig: Kristina Sparreljung Innehåll

Läs mer