Schack och sponsring. Motprestationer

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Schack och sponsring. Motprestationer"

Transkript

1 Schack och sponsring Genom sponsring finns det möjlighet att förvärva extern finansiering av kapitalbehovet till sin verksamhet. Med andra ord möjligheten att finansiera sin verksamhet genom andras insatser i form av pengar, men även i form av produkter och tjänster. I schacksammanhang kan sponsring behövas till olika projekt, exempelvis turneringar, men även till den enskilda klubben. Sponsring handlar egentligen om att ge och ta. Den sponsrade vill ofta tillhandahålla pengar att disponera på sitt projekt och sponsorn vill få tillbaka något som ofta är möjligheten att synas. Det är därför ofta enklare att få sponsring till större evenemang på offentliga platser med medial bevakning. En sponsring behöver inte alltid vara i form av pengar, många sponsorer väljer att sponsra med saker/produkter. Det finns ingen anledning att se saksponsring som något negativt, snarare positivt då detta kan utnyttjas på många sätt. Exempelvis kan det sökas sponsring till vissa tjänster vid specifika arrangemang likt turneringar. Det kanske behövs biltransport, kaffebjudning eller liknande till arrangemangen. Sponsorer ser gärna att deras sponsring är avdragsgill och därför är det viktigt att se till hur avtal gällande sponsring formuleras. Som huvudregel gäller det att utforma motprestationer till lika ansedda värde som sponsringen för att inte det skall anses vara en gåva, vilken inte är avdragsgill. Mer om detta finns att läsa om på skatteverkets hemsida. Vid sökandet av sponsorer har större företag samt övriga som ofta får förfrågningar om sponsring, ofta uppstaplat motprestationer och riktlinjer för sponsring på deras hemsida. Ett bra tips är att söka upp dessa innan kontakt med sponsorn tas för att se om projektet passar att sponsra och är i linje med företagets verksamhet. Motprestationer Precis som stora företag ofta har tydliga riktlinjer för sin sponsring kan även schackklubbarna ställa upp sina motprestationer på en tydligt och strukturerat sätt. Detta både för att underlätta för sponsorerna att välja ur sortimentet och för att klubbarna själva skall förstå och känna till vilka motprestationer som kan bli aktuella. Motprestationerna bör som tidigare nämnt vara av liknande värde som själva sponsringen. Det är svårt att avgöra hur mycket en motprestation kan tänkas vara värd då alla sponsorer värderar olika saker olika högt. Exempelvis är det svårt att prissätta och bedöma hur mycket ett företag värderar möjligheten att synas i olika sammanhang. Detta är därför något som måste uppskattas på ett ungefär. Det kan dock utgås ifrån att alla företag värderar denna möjlighet högt. Desto större publik desto mer värd blir också denna möjlighet för sponsorn. För att fastställa ett ungefärligt pris på sin motprestation kan det sökas upp vad denna skulle kosta om den skulle köpas från annat håll, eller om klubben själv skulle sälja den. Motprestationer kan erbjudas att utageras både under turneringar och på övrig tid. Beroende på turneringens omfattning bör det göras avvägningar vilka motprestationer som lämpar sig. Under turneringar kan det förslagsvis erbjudas: Sponsorn får presentera sig vid tillfälle samt ställa ut deras produkter Bjuda sponsorn på avslutningsmiddagen En schackspelare som representerar ett visst företag Det finna andra motprestationer som kan erbjudas vid sponsring och som även kan erbjudas av de enskilda klubbarna (mer om de enskilda klubbarna kommer senare i texten), för att finansiera sin verksamhet:

2 Företagets namn/logga på bilar, t-shirts, schackkläder med en viss tidsbegränsning, exempelvis vid en viss turnering eller ett visst antal månader/år Arrangera schackturneringar på företag med schackspel som gåva Ett heldagsarrangemang med besök på schacklokalen, en enklare tävling, museibesök samt annan lämplig schackaktivitet Erbjuda föreläsningar med inslag av exempelvis schackhistoria, strategiskt och analytiskt tänkande och/eller minnesgymnastik Den bäste spelaren i klubben gästar och lär ut spelet till företaget, alternativt till dess kunder Femkamp på ett nöjesfält eller i egen regi Guidade turer med en viss inriktning Motprestationerna kan självfallet även göras i kombination med varandra. Ett inslag av synlighet är sannolikt en viktig ingrediens då motprestationer erbjuds. Synligheten kan innebära allt från banderoller till företagets namn/logga på klubbtröjor. Om det finns utrymme att erbjuda synlighet i program eller liknande tryck när det är dags för turneringar är detta till en fördel. Bättre upp är om programmet eller det tryckta mediet når en bredare publik. Finns det möjlighet att dela ut det tryckta i närområdet där arrangemanget skall genomföras kan en bredare publik nås och kanske lockar det även oupptäckta schackspelare. För att få ytterligare struktur på motprestationerna kan de uttryckas likt ett paketerbjudande. Detta kan göras inför turneringar, där det behövs sponsring för specifika ändamål och även på den enskilda klubbens hemsida och/eller interna informationsblad. Förslagsvis kan dessa paket vara uppdelade i tre till fem nivåer med olika summor som sponsorn kan välja bidra med. Innehållet i dessa paket fylls på ju mer sponsorn väljer att bidra med. Nivåerna kan exempelvis kallas utefter summorna de kostar, 5 000, , osv. eller utefter medaljer, guld, silver, brons, eller i storleksordningen S, M, L. Utöver turneringar kan det finnas andra specifika ändamål som behöver finansieras, ändamål som är mer eller mindre bestående. Det finns kanske ett behov av att utbilda tränare/pedagoger. Då kan dessa ändamål ge namn till paketerbjudandet och på så sätt även tydliggöra för sponsorn vad deras bidrag kommer att användas till. Motprestationerna kan således paketeras och formuleras på ett sätt så att de utgör en valmöjlighet för sponsorn. Det bör självfallet finnas utrymme för ändringar och förslag från båda parters håll för att nå högsta nöjsamhet. Det kan exempelvis erbjudas just ett paket kallat egendesignat eller liknande där sponsorn själv kan plocka in motprestationer som skulle passa just dem. Detta förutsätter att dessa finns tillgängliga och är tydliga. När det kommer till vad sponsorer kan bidra med kan listan bli lång, men allt bör vara välkommet och inget bör försummas. Allt som anses behövas till ett visst arrangemang eller till den enskilda klubben kan sponsras. Vid turneringar kan sponsorn stå för priserna i form av lånebil, fria tåg/båt/flygbiljetter, eller det som företaget själva säljer eller tillverkar. Ett annat exempel av sakpriser är konstverk. Under turneringar kan det erbjudas konstnärer vernissage och möjligheten till att få dela ut priserna som då är i form av sina Sponsring i form av lån av bilar från VOLVO. egna konstverk. På liknande sätt kan det tänkas att nyföretagare, entreprenörer samt andra företag med produkter att sälja kan tänkas stå för utdelningen av priser.

3 Något som är mycket viktig gällande kontakten med sponsorer är omhändertagandet av dem. Om sponsringen löper över en längre tid är det viktigt att det finns en kontinuerlig kontakt med dem under hela den avtalade tiden, samt en tid efter denna. Sponsorn får inte vid något tillfälle få uppfattningen om att engagemanget endast fanns initialt då det var frågan om att få sponsringen. Exempel på hur kontakten med sponsorer kan underhållas är att anordna tävlingar sponsorer emellan, eller spontant erbjuda något oväntat. Oavsett som sponsringen har betytt en engångssumma, saksponsring eller ett längre sponsringsavtal är tackandet en mycket viktig del i omhändertagandet. Det är viktigt att tackandet uttrycks tydligt, vilket kan göras i form av brevutskick till enskilda sponsorer efter turneringar eller avtalets slut, även i efterkommande utskick till tävlingsdeltagare, samordnare och övriga deltagare kan sponsorer tilldelas ett tack. Genom att ta hand om sina sponsorer och underhålla kontakten med dem finns det större chans att de fortsättningsvis kommer att sponsra och eventuellt också höja den summan de bidragit med. Huvudsaken är dock att de skall känna sig nöjda med deras sponsring och värt det de satsade. Genomförandet av en turnering När beslutet om att anordna en turnering är taget kan finansieringsfrågan lösas med hjälp av sponsring. Det första som måste klargöras är vilken typ av turnering som skall göras, det kan exempelvis vara frågan om: Vinstgivande turneringar Titelbetonade Folkliga Storskaliga och internationella där internationella sponsorer kan tänkas vara inblandade Beroende på vilken typ av turnering det är frågan om kan det tänkas lämpligt att fundera kring vilka företag som skulle vilja synas i dessa sammanhang. Om det anordnas en turnering för en specifik grupp kan det vara intressant för sponsorer att veta detta. Genom att sponsra och därmed synas för just denna grupp kommer de att nå deras målgrupp. Detta är handfasta säljargument för att få företag att förstå och själva vilja sponsra för att nå en viss publik. Genom att erbjuda exponeringsmöjligheter för en bredare publik är det, som tidigare nämnt något enklare att få sponsorer intresserade. När all planering för turneringen är färdig finns det vissa extra steg att ta för att ytterligare öka turneringens värde. Genom att bjuda in celebriteter inom exempelvis näringslivet eller nöjeslivet kan en helt annan nivå på turneringen nås. Ett mycket välformulerat brev med information om turneringen samt programmet för just denna turnering bör finnas med i inbjudan. Har den inbjudna gästen inte någon kunskap om schack kan det förslagsvis erbjudas en enklare genomgång/spelomgång i turneringens program, samt eventuellt bifoga reglerna i en kortfattad version med inbjudan. Om det förekommer spelare från utlandet kan det tänkas att ambassadörer från dessa länder bjuds in. På så vis kan turneringen även leda till ett högre intresse för sponsorerna. Intresset för att sponsra en turnering som gästas av celebriteter ökar då associationsaspekten då beaktas. Även här är det således viktigt att fundera ut vilka sponsorer som vill synas i samband med turneringen och dess gäster. Samtidigt som associationsaspekten bör tas hänsyn

4 till med tanke på hur sponsorer vill synas, finns det många tänkbara sponsorer som verkar inom just detta område. Guidning, underhållning och upplevelser är några tänkbara områden inom vilket det finns många verksamma företag. Rysk dansgrupp som sponsrat en turnering med sin underhållning. Sponsring i form av mat. De aktiviteter dessa företag erbjuder är lika aktuella att ta del av för svenska företag och privatpersoner som internationella gäster. Under en turnering är det ett ypperligt tillfälle att kunna erbjuda både sponsorer och de internationella spelare som bjudits in denna typ av aktiviteter. Det fyller schemat för turneringen och spelare får uppleva något extra under den. En tur i ett vikingaskepp som sponsring. Helicopterassistance sponsrade med transport av stora schackspelare vid en turnering. När det gäller vilka spelare som bjuds in beror det till största del på vilken typ av turnering som skall spelas. Ett effektivt sätt att få ordning på vilka som bjuds in och skötseln av spelandet såsom anmärkningar, är att anställa en person som fungerar som sekretariat under en specifik turnering. Denne kan även sköta registreringen av turneringen samt övrigt arbete som krävs för att få struktur och kontroll under planeringstiden samt under turneringens gång. Det kan även komma att behövas hjälp under turneringens gång, såsom servering av mat, dukning av bord, rengöring av allmänna utrymmen och guidning. Då finns det anledning att anställa värdar/värdinnor för detta ändamål. Vilket kan göras via exempelvis tidningsannonsering. Om turneringen gästas av internationella spelare kan det komma att behövas personer med kunskap i olika språk.

5 Annonsering i tidningen då extra personal behövs till turneringar. Värdinnor som arbetar vid turneringar. Placeringen av sponsorers logotyper eller deras företags- namn bör beslutas utefter vad sponsringen ger turneringen. Den mest betydelsefulla sponsringen för turneringen bör få den mest synliga och den mest påtagliga placeringen. Om sponsringen blivit ett faktum genom färdiga sponsringspaket bör det i paketlösningen preciseras vilken exponerings- möjlighet det innebär för sponsorn. Med andra ord bör det framgå på vilket sätt placeringen av logga och företagsnamn kommer att göras. Detta kan även komma att gälla om sponsringen innefattar produkter som skall exponeras. Under en turnering finns det behov av allt från mat och dryck till specifika aktiviteter som ovan nämnt. Placering av sponsorers namn/logga på husfasaden där turneringen anordnas. Sponsring i form av sakpriser. Under vissa turneringar kan det komma att ingå utdelning av sakpriser. Dessa kan med fördel vara en del av sponsringen vid sådana tillfällen. Genom att sponsra med sakpriser kommer företagets produkter ut på marknaden och blir således igenkända av ytterligare en grupp konsumenter.

6 En broschyr till turneringen är lämpligt att trycka upp där innehållet består av information om turneringen och något om turneringens bakgrund. Syftet med anordnandet och vilka framtidsvisioner som finns gör turneringen mer intressant och meningsfull. I broschyren kan det exempelvis finnas statistik över tidigare spelade turneringar på samma nivå, bilder från dessa samt sponsorernas namn och logotyp till den aktuella turneringen. Broschyren i sig kan med andra ord fungera som en reklamplats för sponsorerna. Broschyren bör innehålla programmet för den aktuella turneringen med tid, plats och övrig nödvändig information. Detta för både ronderna och aktiviteter utöver spelet. Om turneringen gästas av internationella spelare bör broschyren även vara översatt till engelska eller annat lämpligt språk. För att fånga upp spelare till nästkommande turneringar under den pågående turneringen kan det förslagsvis finnas med en anmälningsblankett i broschyren. Broschyren för turneringen kan således fyllas med sådant som ger information till den enskilda spelaren, men också med sådant som marknadsför Broschyren till Ladies Open i Täby själva turneringen och konceptet i sig. Om broschyren delas ut till andra än spelare i turneringen är det viktigt att se till på vilket sätt den skulle fungera som en sorts reklam för schacket. Visitkort är ett annat medel med vilket turneringen som skall genomföras kan marknadsföras. Genom att dela ut visitkort med namn på ansvarig för turneringen, kan intresset väckas hos den som kortet delats ut till. Det ger också utrymme för dem att reflektera över huruvida turneringen är ett intressant projekt att sponsra. På så sätt kan intresserade sponsorer komma i kontakt med ansvarige även i ett senare stadium än vid förstakontakten. Den mediala kontakten inför en turnering är som tidigare nämnt av stor vikt. Det finns många sätt att exponera turneringen och göra den känd via media. Genom kontakt med tidningar och tv och radio finns möjligheten att visa turneringen för en bredare publik och på så sätt öka intresset för turneringen. Annonser i tidningar, exempelvis lokaltidningen kan vara ett steg i att göra turneringen känd lokalt. Annonsering i större skalor som exempelvis stortavlor är kostsamt och bör tänkas över beroende på turneringen omfattning. Affischering kan göras på specifika tavlor i kommunen där detta tillåts. Det är ett sätt att annonsera då endast tryckningen är en kostnad. Tv är svårt att få uppmärksamhet i och ett mycket kostsamt alternativ om det är reklamtid som skall köpas. Alternativet till reklamtid är att få möjligheten att göra ett reportage. Detta är även ett bra alternativ för tidningar och radio då kostnaden för detta oftast endast är i form av tiden att genomföra det. Ett väl synligt tack till sponsorerna med placering på husfasaden. Något som hör samman med att ta väl hand om sina sponsorer är att i slutskedet av en turnering dela ut offentliga tack till dem. Detta kan exempelvis göras i form av tavlor på platsen där turneringen utförs, diplom som delas ut vid en avslutningsmiddag eller genom andra minnesvärda symboliska handlingar. Under hela planeringstiden är det viktigt att se till kostnader och utgifter. Den person som anställts för att kontrollera och sköta turneringen kan förslagsvis även se till att allt som görs noteras. Det bör

7 finnas tydliga och fortlöpande noteringar över vad som görs inför varje turnering. Detta för att underlätta arbetet under den aktuella turneringen, men även för nästkommande turnering och projektgenomförande. Kostnaderna bör i slutändan inte överstiga intäkterna för turneringen i dess helhet. Ibland kan aktiviteter anordnas som för turneringen enbart kostar, men detta kan jämnas ut genom att det finns intäkter från annat håll som täcker upp dessa kostnader. Det är således det slutliga resultatet som räknas och att turneringen varit en upplevelse för samtliga, nämligen spelare, åskådare, arrangörer och sponsorer. Ekonomi för enskilda klubbar Det är viktigt att betona att den enskilda klubben måste ta sitt ansvar för sin ekonomi och till följd sin egen existens. Detta betyder att ett driv från ledningen inte är att underskatta för att medlemmarna skall känna sig motiverade att arbeta för att klubben skall ha det så bra som möjligt. Det finns ett antal punkter som enskilda klubbar inledningsvis kan se till för att på bästa sätt finansiera sin verksamhet: Om inte kommunala anrättningar används kan det sökas lokalbidrag hos kommunen För att få ett överflöd i likviditeten när turneringar anordnas kan startavgiften hållas på en nivå som gör att summan av dessa överstiger de totala priskostnaderna Vid vissa arrangemang kan det hållas vadhållning och låta åskådare/andra spelare satsa på vem som skall vinna En fond kan bildas med utdelning till exempelvis den mest lovande unga schackspelaren Anmäla klubben till olika sponsorhemsidor, exempelvis För att skapa en sammanhållning i en klubb och för att alla skall sträva efter samma mål är det viktigt att både motivera och aktivera sina medlemmar. Då många av klubbarnas medlemmar är relativt unga kan föräldrars arbetsplatser vara företag som kan tänkas bidra till verksamheten. Genom föräldrar finns en direkt möjlighet att upplysa företag om verksamheten och på så vis närma sig möjligheten till framtida finansieringsmöjligheter. Det är också viktigt att poängtera i sammanhanget att engagemanget leder till att verksamheten har möjlighet att ta hand om barn och ungdomar på ett pedagogiskt och betryggande sätt genom schacket. Det finns många företag som erbjuder idrottslag, föreningar och skolklasser att tjäna pengar genom att sälja deras produkter. Detta kan vara intressant att göra inför exempelvis turneringar, eller andra aktiviteter som anordnas av den enskilda klubben. Andra aktiviteter som kan vara lämpliga att introducera klubbvis och där intäkterna kan gå till klubben är: Anordna ett galaevent som en välgörenhet och samla allt överskott till schacket, detta kan göras både på klubbnivå samt i större skala Starta studiecirkel i schack/historia eller annat intressant ämne Anordna lotterier/lyckohjul Driva en cafeteria klubbvis och låta varje medlem ha ansvar för en dag vardera Erbjuda att anordna kickoffs till företag mot betalning Trycka kalendrar och/eller vykort och sälja

8 Vara parkeringsvakter Dela ut reklam Erbjuda kommunen städdagar Arbeta extra vid speciella helgdagar, med exempelvis paketinslagning vid jul. Hjälpa till med trädgårdsarbete Anordnandet av olika aktiviteter kan ske på olika nivåer och med olika tidskrävande medel. Att anordna en veteranturnering kan ses som en grundnivå där startavgifterna går oavkortat till den enskilda klubben. Att anordna en återkommande tillställning för ett större område kräver mer tid och engagemang av ansvariga klubben. Det betyder också att det finns möjlighet att samla ett större kapital från arrangemanget till klubben. Hässelby schackklubb anordnar sedan 30 år tillbaka en midsommarfest vid Mälaren, Riddarviken. Med Lennart Eriksson, spelare i Hässelby schackklubb, i spetsen startar förberedelserna inför detta arrangemang redan i maj månad. Det är också spelarna själva som arbetar under firandets dag. Underhållningen i form av dans och musik under denna dag står en spelmansgrupp för som klubben hyr in varje år. Intäkterna från denna dag kommer bland annat från ett lotteristånd som hyrs årligen, där 30% av intäkterna går till klubben. Ett chokladhjul som tillverkats av schackspelarna själva och ett polkagrisspel som anornas på plats är några av de aktiviteter där intäkterna från spelen går direkt till klubben. Inför denna dag köps det även in glass, korv och bröd, diverse bakverk samt dryck som säljs under dagen. Enligt Lennart Eriksson är det viktigt att det förs noggranna anteckningar över vad som köps in och vad som förbrukas vid arrangemanget. Detta för att inga onödiga överskott av inhandlat material i form av livsmedel eller dylikt skall gå till spillo och på så sätt utgöra en kostnad. På samma sätt bör det enligt Eriksson även föras anteckningar över allt annat som sker under dagen för att till nästa år kunna förbättra arrangemanget och även kontrollera intäkter och utgifter på ett smidigt sätt. En tredje nivå som kräver ett betydligt större engagemang och framför allt tid är att starta en verksamhet som verkar för att främja schacket och dess ekonomi i likhet med Scandinavian Chess. Schackets status Lennart Eriksson, anordnare av midsommarfesten i Hässelby, Hässelby schackklubb. Internationellt har schacket en betydligt högre status än i Sverige. För att schacket skall anses vara en aktivitet med status måste alla aktiva schackspelare tro på spelet och dess framtid. Genom att strukturera upp klubbarnas aktiviteter och öka spelares motivation kan detta uppnås. Utbildningen av schacktränare och schackpedagoger bör ökas då bristen på dessa gör att en stor grupp spelare, framför allt den yngre generationen går förlorade, eller tappar intresset. I och med satsningen Schack4an har de yngre spelarna en chans att spela organiserat, men utan tränare kommer dessa inte fortsätta spela om ingen organiserad verksamhet infinner sig och fångar upp dem efteråt. En viktig bit i hur schacket uppfattas är hur media framställer spelet. Den mediala påverkan är av stor betydelse och uppmärksamheten media erbjuder behövs för att framställa spelet som

9 en möjlig kanal för sponsorer att nå ut till sin målgrupp. För att schacket skall få en högre status och nå upp till en nivå där media ser ett värde i att uppmärksamma det, krävs det vissa ansträngningar från både enskilda spelare och högre nivå. En viktig del i arbetet att höja schackets status är att statusen på stormästare bör ökas. Genom att se upp till stormästare, likt fotbollsentusiaster ser upp till fotbollsproffsen i stora ligor, skapas en form av idol och något att sträva efter. På detta vis skapas det status kring att vara stormästare och det blir till ett privilegium att vara det. Detta leder i sin tur till att viljan infinner sig att satsa och arbeta sig upp för att nå denna titel. Det är således ett sätt att motivera spelare till att spela för att nå upp till något stort, nämligen en stormästartitel. Vad gäller sponsring av enskilda schackspelande individer är det svårt att motivera denna sponsring om inte schacket har en betydande roll i samhället eller övervakas av media i likhet med andra idrotter. Det är mer vanligt inom övrig sport att enskilda idrottare sponsras av företag och olika varumärken. Om stormästare skulle få samma status som övriga elitidrottare kan denna typ av sponsring i framtiden vara möjlig. När det kommer till vilka steg som kan tas för att närma sig den högre status som är önskvärd kan det tänkas starta med klädseln och egen vårdnad. Klädseln är en viktig del i vilket intryck som eftersträvas och vilka signaler som vill ges ut. En proper sådan signalerar exempelvis seriositet. Även skicket och utseendet på klubblokalerna signalerar hur schacket skall uppfattas, en ren och välskött lokal signalerar på samma sätt seriositet och värdighet. En stolthet för schacket bör direkt infinna sig då spelet skall introduceras till nya spelare och stoltheten bör vara total. För att övriga skall anse att schack är ett gediget spel med pondus måste spelarna själva anse detta, annars finns det ingen möjlighet att övertyga någon annan. Till detta hör att en seriositet som visas i det yttre, i form av klädsel och lokaler, även bör finnas i spelarnas och organisatörernas egna beteende. Exempelvis bör alkohol inte vara en del av spelandet, speciellt inte under turneringar och matcher då det är extra viktigt att profilera spelet. Inte i någon annan idrott tillåts alkohol under tävlingar och denna regel bör även hållas under schackturneringar. Några andra punkter som bör tas i beaktning i detta sammanhang är: Stående PR med kvalitetsmaterial Hålla en hög kvalitet på turneringar Välja sponsorer i högre kretsar Välja beskyddare av olika turneringar Ytterligare ett steg till att skapa en skarpare association till schacket är att visa att det finns till. Schackdagen är ett ypperligt tillfälle till detta och den bör aktiveras. Under denna dag bör tillfället tas i akt att anordna marknader, loppis, bokauktioner och övriga hederliga klubbaktiviteter såsom bakning för att samla in pengar till de enskilda klubbarna. Detta kan göras på alla orter och av alla klubbar under dagen och bli till en större händelse på stan. Även galaevent kan anordnas på denna dag för att göra dagen mer storslagen. Om detta sammanlagt tas i beaktning kan det säkerligen leda till att både spelare och övriga inser att schacket är ett sofistikerat, intelligensartat och mycket roligt spel. Detta kommer i sin tur att leda till att fler villiga finansiärer kommer att infinna sig och arbetet kring den ekonomiska situationen kommer på så vis att lätta. Med dessa medel kommer spelet i framtiden förhoppningsvis att få en naturlig plats bland övrig sport i Sverige.