#AllaBehövs EN DEBATTSKRIFT OM INVANDRINGENS POSITIVA EKONOMISKA EFFEKTER

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "#AllaBehövs EN DEBATTSKRIFT OM INVANDRINGENS POSITIVA EKONOMISKA EFFEKTER"

Transkript

1 #AllaBehövs EN DEBATTSKRIFT OM INVANDRINGENS POSITIVA EKONOMISKA EFFEKTER ALEXANDER CRAWFORD MIKOLAJ NOREK APRIL 2015

2 OMSLAGSBILD: ANDREW R. WHALLEY

3 #AllaBehövs En debattskrift om invandringens positiva ekonomiska effekter FÖRFATTARE: ALEXANDER CRAWFORD MIKOLAJ NOREK

4

5 #ALLABEHÖVS - EN DEBATTSKRIFT OM INVANDRINGENS POSTIVA EKONOMISKA EFFEKTER 5 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Om författarna 6 Inledning 7 #Evidensbaserat 10 #DemografiskaVerkligheten: Invandringen behövs för att fylla gap i arbetsmarknaden och bibehålla befolkningstillväxten #HungrigaDrömmare: Att byta hemland och att bygga företag förutsätter samma färdigheter #InteFörstaGången: Sverige har tagit emot stora flyktinggrupper i 75 år - och vi är bra på det #Innovationskraft: Mångfald gynnar Innovation. Innovation främjar tillväxt. Så Mångfald = tillväxt. Punkt. #HelaSverigeSkaLeva: Från dynamiska storstäder till en hejdad avfolkning av glesbygden #Integrationsnycklar: Mottagandet och integrationsarbetet i Sverige behöver hållas ihop och designas om Referenser

6 6 #ALLABEHÖVS - EN DEBATTSKRIFT OM INVANDRINGENS POSTIVA EKONOMISKA EFFEKTER Om författarna: Alexander Crawford är en fristående omvärldsanalytiker, debattör, processledare och entreprenör. Han är knuten till Global Utmaning och till Implement Consulting Group. Han har ett förflutet på Tällberg Foundation och analysföretaget EuroFutures. Han är uppvuxen i Frankrike och studerade nationalekonomi vid London School of Economics. Han är bosatt i Sverige sedan Mikolaj Norek är Managing Director av FIM (Forum for Innovation Management), en verksamhet inom Karl-Adam Bonniers Stiftelse. Han bedriver även en konsultbyrå med fokus på innovation och entreprenörskap, både i Sverige och utomlands. Han är även engagerad i SE-Forum. Han är utbildad inom företagsekonomi och filosofi, uppvuxen i Österrike med rötter i Polen, och bosatt i Sverige sedan 2010.

7 #ALLABEHÖVS - EN DEBATTSKRIFT OM INVANDRINGENS POSTIVA EKONOMISKA EFFEKTER 7 Inledning Denna skrift är ett bidrag till samtalet om invandring i Sverige. Det är ett känsligt samtal om ett komplicerat ämne, där polarisering, begreppssammanblandning och tyckande ofta tar över från faktabaserad analys, stringenta argument och moget pragmatiskt resonerande. Detta är olyckligt och kontraproduktivt: Den offentliga debatten behöver ett bra samtal om invandring. Svensk ekonomi står idag inför en lång rad utmaningar, och i stort sett inga av dessa kan tacklas utan att på ett eller annat sätt diskutera invandringen. Det handlar om behovet av dynamism och konkurrenskraft. Det handlar om tillgång på spetskompetens för arbetsgivare. Det handlar om de demografiska utsikterna. Det handlar om den regionala utvecklingen och glesbygdens framtid. Det handlar om hushållens konsumtion och sparande. Det handlar om Sveriges utrikeshandel. Det handlar om hur Sverige ser på världen och hur världen ser på Sverige. Självklart handlar det också om hur världen utanför Sverige ser ut. Ingen, och framför allt inte ett litet land med starka ekonomiska beroendeband till omvärlden, kan isolera sig. Krig, fattigdom och brist på framtidsutsikter tvingar miljoner på flykt från Afrika, Mellanöstern, Centralasien och Latinamerika. Högutbildade och ambitiösa unga från länder som Indien, Pakistan, Brasilien, Kina, Turkiet, Mexico eller Ryssland söker sig till dynamiska storstäder i Västeuropa och Nordamerika. Inom EU förverkligas faktiskt visionen om fri rörlighet för människor, med betydande förflyttningar inom unionen. Och inom såväl många av Europas medlemsländer (däribland Sverige) som USA pågår betydande omflyttningar från orter och bygder på nedgång till tillväxtregioner, och framförallt de stora städerna. Vår utgångspunkt är att migration är (a) en ökande historisk realitet, (b) en central variabel i den demografiska balansen, (c) en förutsättning för tillväxt, (d) en källa till innovation och dynamism, (e) en naturlig och välkommen konsekvens av globaliseringen. Vi ska dock lämna de moraliska, etiska och ideologiska argumenten utanför argumentationen och ställer oss frågan: Vilka är invandringens positiva ekonomiska effekter?

8 8 #ALLABEHÖVS - EN DEBATTSKRIFT OM INVANDRINGENS POSTIVA EKONOMISKA EFFEKTER Vår ambition är att samla i en och samma rapport våra viktigaste argument för varför fortsatt invandring är en nödvändighet för svensk ekonomi, det svenska näringslivet och samhället i stort. Vi skall vara faktabaserade, Sverigerelevanta, och fria från moraliska pekpinnar. Det handlar om att så mycket som möjligt komma med en struktur för diskussionen om invandringens positiva effekter, snarare än detaljerade beräkningar eller kvantitativa prognoser. Sådana finns det gott om. Vi är medvetna om att situationen just nu, våren 2015, är extrem på grund av de stora flyktingströmmar från världens olika oroshärdar. Men vi menar också att dessa akuta problem inte får överskugga den större diskussionen om Sveriges demografiska framtid. Vi väljer att i denna skrift just diskutera helheten, och inte specifika delar av frågeställningen. Vi har gått igenom många expertrapporter, analyser och utredningar från såväl myndigheter som forskare och tankesmedjor och försökt samla de bästa argumenten. Kort sagt, vi vill förse debatten med nya och/eller bättre argument. Nya tankar, ny fakta, nya grepp. Låt oss också inledningsvis slå fast att vårt fokus är inte hur dagens migrations-och integrationspolitik fungerar i Sverige år Här finns många brister som behöver åtgärdas, på statlig och kommunal nivå. I debatten lyfts bl a skol-, bostads- och arbetsmarknadspolitiken fram som områden där reformer och förbättringar krävs. Detta är inte i fokus i denna skrift. Vi har också märkt det växande antal innovativa initiativ från civilsamhället och ideella organisationer för att tackla specifika mångfalds- och integrationsutmaningar. Dess välkomnas men beskrivs inte heller närmare.

9 #ALLABEHÖVS - EN DEBATTSKRIFT OM INVANDRINGENS POSTIVA EKONOMISKA EFFEKTER 9 Skriftens innehåll Utifrån en inläsning av relevanta rapporter och analyser, samtal med ett tiotal ämnesexperter samt eget analysarbete har sju olika argument identifierats, och skriften är strukturerad enligt dessa. De representerar olika perspektiv på frågan om invandringens positiva ekonomiska effekter. #Evidensbaserat: Samtalet om invandring och integration behöver förändras #DemografiskaVerkligheten: Invandringen behövs för att fylla gap i arbetsmarknaden och bibehålla befolkningstillväxten #HungrigaDrömmare: att byta hemland och att bygga företag förutsätter samma färdigheter. #InteFörstaGången: Sverige har tagit emot stora flyktinggrupper i 75 år - och vi är bra på det #Innovationskraft: Mångfald gynnar Innovation. Innovation främjar tillväxt. Så Mångfald = tillväxt. Punkt. #HelaSverigeSkaLeva: Från dynamiska storstäder till en hejdad avfolkning av glesbygden #Integrationsnycklar: Mottagandet och integrationsarbetet i Sverige behöver hållas ihop och designas om

10 10 #ALLABEHÖVS - EN DEBATTSKRIFT OM INVANDRINGENS POSTIVA EKONOMISKA EFFEKTER #Evidensbaserat Samtalet om invandring och integration behöver förändras Ett land som Sverige, i en tid som denna, behöver kunna föra ett vuxet, moget, faktaförankrat och komplexitetsbejakande samtal om invandring, där frågan sätts i sitt rätta sammanhang. Vi menar att så inte har varit fallet. Därför efterlyser vi ett evidensbaserat samtal om invandring. Frågan om invandring och integration är en s.k. stor eller komplex fråga: Det finns inga enkla lösningar, det råder många åsikter om frågan, maktstrukturer (t ex Regering och Riksdag) har bristande rådighet över den, och den påverkar och påverkas av många andra politik- och samhällsområden. Ett första steg är att bena upp diskussionen genom att särskilja de olika sorters invandringsflöden. Det finns sex olika kategorier, sex anledningar till varför människor flyttar till Sverige permanent eller för en långvarig vistelse. Flyktinginvandringen, som definierats som invandring av människor på flykt från sitt hemland, enskilt eller i större grupper. Det finns tre sätt att få flyktingstatus: när Migrationsverket godkänner en asylansökan, när en migrationsdomstol godkänner ett överklagat Migrationsverksbeslut, och när en person får flyktingstatus av FN och blir välkommen till Sverige som kvotflykting. Under 2014 sökte ca personer asyl, och ca beviljades uppehållstillstånd. Motsvarande siffror för 2013 var resp Vid flyktinginvandring är det främst de politiska förhållandena i hemlandet som framkallat utvandringen. Syrien, Somalia, Kosovo, Afghanistan och Eritrea är de länder mer flest asylsökande till Sverige i början på 2015 (januari till mars). Anhöriginvandringen (eller anknytningsinvandring), där en person vill flytta till Sverige på grund av att de har en anhörig som har uppehållstillstånd i Sverige eller är svensk medborgare. Den totala anhöriginvandringen stod för cirka 35 procent av de uppehållstillstånd som utfärdades Dessa utgjorde ungefär 40,000 personer. Cirka 40% var kärleksinvandrare, 15% var adoptivbarn, ensamkommande barn samt senare ankomna föräldrar och cirka 27% var anhöriga till flyktingar.

11 #ALLABEHÖVS - EN DEBATTSKRIFT OM INVANDRINGENS POSTIVA EKONOMISKA EFFEKTER 11 Utomeuropeisk arbetskraftsinvandring, där personer från utanför Norden och Europa flyttar till Sverige för en längre eller kortare period (säsongsarbetare). År 2013 tilldelades totalt ca arbetstillstånd. Av de arbetstillstånd som utfärdades till icke-européer gick flest till människor från Thailand (ca 6000), Indien (ca 3000), Kina (ca 900) och Syrien (ca 700). 2014: Indien (ca 3200, jämfört med 3000 år 2013) Thailand (ca 3000, ner från 6000), Kina (ca 900) Syrien (ca 700) och Turkiet (ca 400). Tre av de vanligaste yrkeskategorierna bland arbetskraftsinvandrare 2014 var medhjälpare inom jordbruk, trädgård, skogsbruk och fisk, IT- och dataspecialister och restaurangpersonal. Merparten av dem som utför icke-kvalificerade jobb är säsongsarbetare och stannar i regel bara några månader. Inomeuropeisk (inkl. inomnordisk) tillsvidareförflyttning, där människor från Norden och EU/EES kommer till Sverige med avsikt att stanna en längre tid. Inom EU råder fri rörlighet. Det innebär att alla som är medborgare i ett EU-land kan bosätta sig i ett annat EU-land i 3 månader. Om man arbetar, driver företag, studerar, är pensionär eller på annat sätt är självförsörjande får man stanna längre Inomeuropeisk (inkl. inomnordisk) tillfällig migration (bl a säsongsarbete), där människor från Norden och EU/EES kommer till Sverige för en begränsad tid (under 3 månader). Hemvändande svenska medborgare, där människor flyttar tillbaka till Sverige efter att ha bott utomlands. Detta har länge varit den största gruppen (18% år 2013) av alla som invandrat till Sverige, även om asylmigranter från Syrien var något fler 2014 ( personer från Syrien, och återvändare). Ett annat faktabaserat perspektiv handlar om kompositionen av Sveriges befolkning. Här gäller det att ta ett långt perspektiv komma till exempel på dryga 100 år. Tabellen på nästa sida visar storleken och härkomsten av den utrikesfödda befolkningen sedan 1900.

12 12 #ALLABEHÖVS - EN DEBATTSKRIFT OM INVANDRINGENS POSTIVA EKONOMISKA EFFEKTER Den svenska befolkningens sammansättning KÄLLA: SCB Historien som den här tabellen berättar handlar om ett fundamentalt skifte i Sveriges befolkning. Bakom den döljer sig miljontals människoöden, drömmar, tragedier och framgångssagor. Ska man sammanfatta den i tre ord kan man säga att Sverige har globaliserats. Det är en naturlig och ofrånkomlig konsekvens av utvecklingen i Norden, Europa och världen under samma period. Inte minst det faktum att Sverige inte förstördes under andra världskriget satte igång denna resa. Ibland genom långsamma processer, Och ibland genom kaotiska skeenden, har den svenska demografin ändrat skepnad. Det finns många andra perspektiv som behövs för att berika samtalet om invandring. Det regionala, det yrkes-, bransch- och kompetensmässiga, det demografiska, det statsfinansiella, det samhällsekonomiska. Gemensamt för alla dessa perspektiv här att man måste se frågan I ett större och längre perspektiv. Visst, osäkerheten ökar markant. Men statiska ögonblicksbilder passar inte när det handlar om dynamiska flöden.

13 #ALLABEHÖVS - EN DEBATTSKRIFT OM INVANDRINGENS POSTIVA EKONOMISKA EFFEKTER 13 Invandringen kan inte ses isolerat från övrig social och ekonomisk utveckling. Det har varit och är en förändringskraft av samma dignitet som teknologiutvecklingen, förändringar i näringsstruktur eller inhemska befolkningsförflyttningar (t ex den nu kraftiga urbaniseringen). Under samma efterkrigstid ägde en strukturomvandling av enorma mått rum i svensk ekonomi. En världsledande tillverkningsindustri och en svensk välfärdsmodell byggdes upp. Våra ömsesidiga beroenden med andra länder när och fjärran växte sig allt starkare. Och parallellt med flöden av människor förändrades flöden av varor, pengar och information. Sammantaget växte ett nytt Sverige fram. Men den samhällsförändringen är på väg att ersättas av en annan, vars konturer vi inte riktigt kan skönja. Mycket är ovisst, men en sak vet vi: Samtalet om invandring måste inrymmas i, och förhålla sig till, samtalet om gårdagens, dagens och morgondagens Sverige.

14 14 #ALLABEHÖVS - EN DEBATTSKRIFT OM INVANDRINGENS POSTIVA EKONOMISKA EFFEKTER #DemografiskaVerkligheten Invandringen behövs för att fylla gap i arbetsmarknaden och bibehålla befolkningstillväxten Demografiska prognoser skiljer sig från de allra flesta andra framtidsprognoser, eftersom de präglas i stor utsträckning av ganska liten osäkerhet. Det gäller förstås inte alla demografiska områden (inte minst flyktingströmmar är omöjliga att förutse på några års sikt). Men när det gäller hur många svenskar det finns i arbetsför ålder är demografiska prognoser tämligen säkra, och storleken på arbetskraften under kommande årtionden vet vi ganska mycket om. På demografiområdet brottas hela Europa med ett likartat problem: en åldrande befolkning med stora pensionsavgångar när efterkrigsgenerationen nu lämnar arbetslivet. Sveriges utgångsläge är dock förhållandevis bra jämfört med grannländer i Norden och Europa. Tysklands befolkning krymper till exempel, och Finland och Danmark har vuxit hälften så snabbt som Sverige under 2000 talet. Dock har Norge vuxit snabbare (framför allt de senaste 5 åren). Av EU:s större länder det endast Spanien, Belgien och Storbritannien som vuxit snabbare än Sverige under detta århundrade. In- och utvandring är en central del av den demografiska diskussionen. Enligt SCB motsvarar det årliga migrationsnettot (dvs invandring minus utvandring) under kommande fem år hälften av antalet födda i Sverige varje år: Översikt över prognos över årliga befolkningsförändringar KÄLLA: SCB Statistiska meddelanden 2014 BE 18 SM 1401

15 #ALLABEHÖVS - EN DEBATTSKRIFT OM INVANDRINGENS POSTIVA EKONOMISKA EFFEKTER 15 En mer detaljerad överblick över invandringen syns i grafen nedan, som även innehåller en långsiktig prognos. Invandring efter födelselandsgrupp samt prognos KÄLLA: SCB Statistiskt meddelande BE 18 SM (HDI = HUman Development Index, mått på länders utvecklingsnivå) Statistiken visar på stor variation från år till år, men en markant höjning sedan mitten på 00-talet, då Sverige har varit attraktivt för snart sagt alla grupper (inklusive många återvändande svenskar). Detta invandringstryck sammanföll med den globala finanskrisen åkte mycket djupa lågkonjunkturen som hela världen befunnit sig i sedan Och även om svensk ekonomi har klarat sig mycket lindrigt undan genom denna lågkonjunktur är det klart att den svenska arbetsmarknaden inte förmått absorbera detta tillskott fullt ut och Sverige brottas med för oss höga arbetslöshetsnivåer. 1) Generationsväxlingen på arbetsmarknaden - i riket och i ett regionalt perspektiv. Arbetsförmedlingen, 2014 Arbetskraftsbrist i vissa branscher Arbetsförmedlingen skriver i en skrift 2010 Det kommer att ske en extra stor pensionsavgång från arbetsmarknaden under åren 2010 till 2015, vilket leder till att tillväxten av antalet personer i arbetskraften hämmas. 1 Denna pågår just nu och påverkar vissa branscher mer än andra. Arbetsförmedlingen skriver i en genomgång av generationsväxlingen på arbetsmarknande att i drygt 60 yrkesgrupper är det fler än hälften av de yrkesaktiva som lämnar arbetsmarknaden av ålderskäl fram till och med år Mycket stora åldersavgångar väntas framför allt bland specialister inom sjukvård samt i yrken inom jord- och skogsbruk.

16 16 #ALLABEHÖVS - EN DEBATTSKRIFT OM INVANDRINGENS POSTIVA EKONOMISKA EFFEKTER Det innebär stora åldersavgångar inom yrkesgrupper såsom psykologer, specialistutbildade sjuksköterskor, läkare, tandläkare, speciallärare, gymnasielärare i yrkesämnen, lantmästare, lokförare, buss- och spårvagnsförare, tekniker på mellannivå med flera. Framför allt påverkas den offentliga sektorn, vilket får genomslag på grund av sektorns storlek - 1,5 miljoner svenskar är anställda inom offentligt finansierade tjänster, en tredjedel av samtliga sysselsatta. Här visar alla studier att arbetsgivare inom offentligt finansierade tjänster har svårt att hitta rätt personal. Arbetsförmedlingens prognos för åren 2015 och 2016 skriver De offentliga arbetsgivarna har blivit alltmer bekymrade över den knappa tillgången på utbildad arbetskraft. Ökade efterfrågan på personal har även medfört ökade rekryteringsproblem, detta från en redan i utgångsläget relativt utbredd brist på rätt kompetenser. 2 Utöver den matchningsproblematik som är väl dokumenterad på den svenska arbetsmarknaden finns en stor utmaning i att brygga det sysselsättningsgap mellan svenskfödda och utlandsfödda. OECD har visat 3 att Sverige är bland de sämsta länderna i Europa, sämre än våra nordiska grannländer. 2) Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2014, Arbetsförmedlingen december ) OECD Settling In: Indicators of Immigrant integration Det finns olika vägar för att råda bot på arbetskraftsbristen. Arbetsförmedlingen beskrev fyra olika räkneexempel där olika vägar beskrivs: Den första handlar om att utjämna de stora skillnaderna i arbetskraftsdeltagandet bland utlandsfödda (som varierar kraftigt mellan olika kommuner); tillskottet till arbetsmarknaden skulle kunna uppgå till så mycket som personer. Den andra vägen handlar om att utjämna skillnaden i arbetskraftsdeltagande mellan svenskfödda kvinnor och män (en skillnad som uppgår till nästan 3 procentenheter); Arbetsförmedlingen räknar fram att upp till personer (kvinnor) skulle tillföras arbetskraften. En tredje väg handlar om att jämna ut arbetskraftsdeltagandet mellan svenskfödda och utlandsfödda, nationellt och framför allt regionalt; denna utjämning skulle kunna skjuta till över personer till arbetskraften. En fjärde väg, som kanske är den som diskuteras flitigast, en höjd pensionsålder - är att höja sysselsättningsgraden för de mellan 65 och 69. Men Arbetsförmedlingens slutsats är glasklar: alla vägar kommer att behövas. Invandring och arbetslöshet? Många forskare har studerat relationen mellan invandring och arbetslöshet, och försökt besvara frågan vad skulle hända på arbetsmarknaden om vi stoppade eller kraftigt begränsade invandringen?. Det finns ytterst lite belägg för att man skulle se några väsentliga effekter. En omfattande utredning som gjordes av House of Lords i Storbritannien, med

17 #ALLABEHÖVS - EN DEBATTSKRIFT OM INVANDRINGENS POSTIVA EKONOMISKA EFFEKTER 17 4) The Economic Impact of Immigration, House of Lords Select Committee on Economic Affairs, report of session ) Cattaneo, C., Fiorio, C., Peri, G What happens to the careers of European workers with immigrants take their jobs? Institute for the Study of Labour (IZA) Discussion paper ) Beskrivning av IZA-studien gjord av Ekonomifakta. internationell expertis, kom fram till följande: den sannolika långsiktiga effekten av en ökad invandring är att öka sysselsättningen och den ekonomiska tillväxten, med liten eller ingen impact på per capita-inkomsten i den inhemska befolkningen. 4 Detta gällde såväl i Storbritannien som i USA, samt i andra utvecklade ekonomier. En annan europeisk studie där forskare tittade på 11 länder under perioden kom fram till en liknande slutsats: invandring orsakar inget hot för de inhemska arbetarnas möjligheter, utan snarare ger de ytterligare incitament att förbättra sina karriärmöjligheter. 5 Studien visar vidare att inhemska och utländska arbetare inte nödvändigtvis hamnar i en konkurrenssituation med ökad arbetslöshet som följd, utan snarare fungerar som ett slags komplement till varandra. 6 VAD KAN GÖRAS? UTÖKA INITIATIVEN ATT SNABBUTBILDA PERSONAL (TILL EXEM- PEL NYANLÄNDA INVANDRARE) TILL OFFENTLIGA TJÄNSTER, SAMT ÖVERSÄTTA BETYG OCH KOMPETENSER. TACKLA DET MOTSTÅND MOT ARBETSKRAFTSINVANDRING OCH ARBETSKRAFTSRÖRLIGHET SOM FINNS INOM VISSA FACKFÖRBUND. TYDLIGARE TALENT-MANAGEMENT -STRATEGI PÅ NATIONELL OCH REGIONAL NIVÅ POLICIES FÖR ATT ATTRAHERA TILLBAKA SPETSSTUDENTER TILL SVENSKA UNIVERSITET (BL A GENOM ATT OMPRÖVA BESLUTET ATT INFÖRA HÖGA STUDENTAVGIFTER FÖR STUDENTER UTANFÖR EU/EES).

18 18 #ALLABEHÖVS - EN DEBATTSKRIFT OM INVANDRINGENS POSTIVA EKONOMISKA EFFEKTER #HungrigaDrömmare Att byta hemland och att bygga företag förutsätter samma färdigheter En av de mer positiva åsikter, kanske till och med myterna som finns rund invandring världen över är att invandrare är bättre entreprenörer. Entreprenören och entreprenörskap har blivit något av en silver bullet för den ekonomiska politiken. Att få människor att ta eget ansvar för att hitta individuella lösningar och att skapa företag som kommer med erbjudanden som möter vår tids stora och små utmaningar har visat sig vara populärt med politiken - lite över ideologiska gränser. Entreprenörskap spelar en betydande roll för invandrare sedan lång tid tillbaka. Många kända varumärken och företag som har blivit en del av den svenska identiteten grundades av invandrare. Några exempel bland många är: Abba konserver, Bonnier, Bukowskis, Carnegie, Handelsbanken, Marabou, Securitas och Zeta. Den övergripande statistiken visar att invandrare har en högre andel egenföretagande än infödda svenskar skillnaden enligt OECD 7 är ca 2%. Varför är det så? Man närmar sig kanske enklast denna frågan genom att fundera på vad en entreprenör egentligen är? Det är en individ som medvetet tar risker för att förverkliga sina drömmar. Drömmar har givetvis en stor mängd av olika former, men kan nog reduceras i de flesta fall till ett sökande efter självförverkligande och frihet. Något som faktiskt i stor utsträckning påminner om motiven för många migranter till Sverige. Men inte bara detta. Att flytta till ett nytt land är ALLTID - om än i varierande grad - kopplat till risker och bygger på en stark tro på den egna förmågan. Självförtroendet må inte alltid finnas i samma utsträckning, men en hög tolerans för stress och osäkerhet är nödvändig. På så sätt är karaktärsdrag som finns hos entreprenörer mycket lika de som kan identifieras hos invandrarna, och det finns många exempel på att detta förs sedan vidare till andragenerationens invandrare. Till exempel berättar Sebastian Siemiatkowski, en av grundarna till snabbväxande internetbetalningstjänsten Klarna och son till polska flyktingar som kom till Sverige på 1960-talet att Oron för att det inte ska finnas bröd att ställa på bordet i morgon sitter kvar. Den känslan är rotad djupt inom mig och den stressen kommer nog alltid att finnas. Den känslan håller mig motiverad och gör att jag fortsätter att vara hungrig. 8 7) OECD (2010) 8) Klarnagrundarens klassresa, Computer Sweden

19 #ALLABEHÖVS - EN DEBATTSKRIFT OM INVANDRINGENS POSTIVA EKONOMISKA EFFEKTER 19 9) T ex Pernilla Andersson Joona (2011), The Native-Immigrant income gap among the self-employed in Sweden, i International Migration 10) En bra genomgång av denna forskning finns i Rodriguez-Pose, A., & Hardy, D Cultural Diversity and entrepreneurship (VoxEU December 2014) 11) Efendic m fl (2012) Tillväxt i företag ledda av personer med utländsk härkomst i Sverige, s 61 12) Efendic m fl (2012) Tillväxt i företag ledda av personer med utländsk härkomst i Sverige, s 83 13) https://share.america.gov/immigrant-entrepreneurs-power-us-economy/ Samtidigt måste tilläggas att det inte alltid just entreprenörskap som är förstahandsvalet för invandrare. Väldigt ofta hörs resonemanget att det inte fanns något annat val. En arbetsmarknad som är för låst, rekryteringsvanor som baserar på kännedom och ett exotiskt språk resulterar i sju års genomsnittstid för invandrare att hitta jobb. En sådan väntan är oacceptabelt för nästan vem som helst, inte minst människor som tog risken och samlade kraften att bytta land. Men denna brist på alternativ gör också att man möjligtvis orkar lite längre i sin entreprenöriella aktivitet än andra som har mer utstakade exitmöjligheter. Kanske är det just denna ytterligare push som kan ibland behövas för att slå genom. Det finns studier 9 som visar att invandrare (framförallt utomeuropeiska) är oftare egenföretagare, men tjänar mindre än svenskfödda entreprenörer. Det är också så att förekomsten av förebilder, dvs andra framgångsrika invandrarföretagare, spelar en viktig roll. Det finns också ett antal studier som visar en tydlig koppling mellan kulturell mångfald och entreprenörskap, kreativitet, innovation och produktivitet. 10 Växer invandrarnas företag mer än andra? Många påpekar att invandrare är ofta hungrigare än andra, i den meningen att de är beredda att jobba hårdare och investera mer i sin karriär. Men hur påverkar detta invandrarnas företagsamhet? Enligt en studie gjord av Företagarna (2010) är invandrare som driver företag mer positivt inställda till tillväxt i sitt företag. Bara 19 procent av de tillfrågade företagarna med utländsk bakgrund vill att deras företag ska fortsätta vara litet, medan motsvarande siffra för samtliga tillfrågade är 30 procent. 11 Rapporten tydliggör att det kanske mest intressanta resultatet är det i samtliga tillväxtmodeller som studerats finns en positiv och signifikant effekt av att ett företag leds av en person som är andra generationens invandrare. 12 Detta visar vikten av att tänka i nya banor vad gäller framgångsrikt entreprenörskap. Väldigt ofta ligger de stora entreprenöriella framgångarna i ett radikalt nytänkande och i utmaningen av etablissemang och status quo. Med mer begränsad anknytning till den lokala kulturen är det möjligt för invandrade entreprenörer att tänka helt nytt, bort från konvention och lokal kultur. I sammanhanget konstaterar till exempel rapporten New American Fortune 500, framtagen av Partnership for a New American Economy 13 att 40 % av alla Fortune 500 företag - inklusive företag som Apple, EBay, Google, General Electric, etc. - är grundade av första eller andra generations invandrare.

20 20 #ALLABEHÖVS - EN DEBATTSKRIFT OM INVANDRINGENS POSTIVA EKONOMISKA EFFEKTER Immigranter till USA är även dubbelt så ofta representerade bland företagsgrundare än infödda. Det finns inga motsvarande studier i Sverige, men mycket tyder på att mönstret känns igen, inte minst bland de växande företagen som har en chans att bli ryggraden i morgondagens svenskt näringsliv. VAD KAN GÖRAS? SKAPA ETT PROGRAM SOM PROAKTIVT JOBBAR MED ATT ATTRAHERA UTLÄNDSKA ENTREPRENÖRER ATT STARTA SINA BOLAG I SVERIGE. YTTERLIGARE FÖRSTÄRKA OCH SPRIDA DEN FRAMVÄXANDE BERÄTTELSEN OM EN SVENSK EKONOMI SOM BYGGER PÅ ENTREPRENÖRSKAP OCH SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG. INFÖRA MÖJLIGHETER TILL STARTUP-VISA ELLER INVESTOR-VISA. SKAPA TYDLIGA INCITAMENT FÖR ATT DRIVA EXPANSIVA BOLAG, T EX MED BÄTTRE MÖJLIGHETER FÖR STOCK OPTIONS PROGRAM. STIMULERA TILL YTTERLIGARE FORSKNING PÅ TEMA

21 #ALLABEHÖVS - EN DEBATTSKRIFT OM INVANDRINGENS POSTIVA EKONOMISKA EFFEKTER 21 #InteFörstaGången Sverige har tagit emot stora flyktinggrupper i 75 år - och vi är bra på det Sverige har genom historien visat sig vara bra på mycket. Att utvinna naturresurser, att attrahera entreprenörer som sedan fick framgångsrika företag. Att skapa världsledande företag, ofta med inslag av systemkombinationer, högteknologi och högproduktiv och högkvalitativ tillverkning. Att främja framväxten av hållbara samhällen ur ekologisk synvinkel. Att skapa jämlika och jämställda organisationer. Det finns dock ett annat område där Sverige kan sägas vara Europaledande: Att ta emot stora grupper människor på flykt. Låt oss blicka tillbaka över de senaste 75 åren. I samband med andra världskriget förändrades Sveriges demografi. Vi blev ett invandringsland, efter ett århundrade eller mer som utvandringsland. Under och 60-talet rörde det sig främst om arbetskraftsinvandring (från våra nordiska grannländer och Syd- och Mellaneuropa). Sedan 1980-talet har invandringen dominerats av flykting- och anhöriginvandring. De första stora befolkningsförflyttningarna skedde när andra världskriget bröt ut. Innan dess utmärkte sig inte svensk flyktingpolitik nämnvärt, man tog endast emot en bråkdel (runt 5000 personer, varav 3000 judar) av alla som flydde Tyskland före Men denna politik ändrades efter krigsutbrottet. Den svenska neutraliteten gjorde att landet blev tillflyktsort för uppemot norrmän. Närmare judiska flyktingar togs emot från Norge och Danmark. Det kom över ensamkommande barn från Finland (upp till 20% av dessa stannade kvar i Sverige efter 1945). Från Baltikum kom upp emot människor på flykt. Efter kriget tog Sverige emot befriade fångar från tyska koncentrationsläger. Sammantaget var den totala flyktingströmmen mellan 1940 och 1945 omfattande, för ett land med 6,5 m invånare. Det var en påfrestning och det förekom en hel del inrikespolitiskt och den tidens flyktingströmmar ger oss än idag insikter om betydelsen av ett väl utvecklat mottagande. Nu vet vi också att många av efterkrigstidens flyktingar flyttade vidare eller återvände till sina hemländer. Det vi lärt oss är att ett bra omhändertagande ger en bättre relation till Sverige och att möjligt återvända får vara det hindrar oss från att handla mitt i krisen varken i Skandinavien 1945 eller i Syrien och Somalia 2015.