Naturen för mig. Nutida röster och kulturella perspektiv. Institutet för språk och folkminnen i samarbete med Folklivsarkivet, Lunds universitet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Naturen för mig. Nutida röster och kulturella perspektiv. Institutet för språk och folkminnen i samarbete med Folklivsarkivet, Lunds universitet"

Transkript

1 Naturen för mig

2 Naturen för mig Nutida röster och kulturella perspektiv Institutet för språk och folkminnen i samarbete med Folklivsarkivet, Lunds universitet Göteborg 2014

3 Innehåll Förord... 9 För mig är naturen I Ut i naturen Naturen för oss en inledning Annika Nordström och Katarina Saltzman Att fånga det svårgripbara Reflektioner kring metod och material Annika Nordström och Katarina Saltzman Tryckt med anslag från: Ebba och Sigfrid Svenssons fond för folklivsforskning Gulli och Nils Strömboms stiftelse för etnologisk bildforskning vid Lunds universitet Gunnar Olof Hyltén-Cavallius stiftelse för svensk folkminnesforskning Riksantikvarieämbetets forsknings- och utvecklingsanslag Stiftelsen Konung Gustaf VI Adolfs fond för svensk kultur Omslagsbild: Foto av Markus Idvall Utgiven av: Institutet för språk och folkminnen i samarbete med Folklivsarkivet, Lunds universitet Redaktionsgrupp: Katarina Ek-Nilsson, Lina Midholm, Annika Nordström, Katarina Saltzman, Göran Sjögård Redaktörer: Lina Midholm, Katarina Saltzman Grafisk form: Pia Nygren/Ladyrobot och Jocke Wester 2014 Institutet för språk och folkminnen och respektive författare ISBN Tryckt hos TMG Tabergs Distribution: Institutet för språk och folkminnen webbadress: e-post: telefon: (växel) II Att möta naturen Närmare än vi anar Katarina Saltzman Åtskillnad eller samhörighet jag och naturen Håkan Berglund-Lake Lovsång till skogen Otäcka djur och tråkig natur Charlotte Hagström Föreställningar om fladdermöss Bengt Edqvist Jag vill berätta om när jag började bli rädd III Naturen som plats Tidsgeograferna Om jakt, landskap och lokaliserade berättelser Lars-Eric Jönsson Andra måndagen i oktober Var slutar en hummer? Om familjehistorier, hummerfiske och platsskapanden Simon Ekström Natur över gränserna När tyskar, danskar och sydsvenskar delar skog med varandra Markus Idvall Den gränslösa naturen IV Natur i förändring Motvind på Höglandet Katarina Ek-Nilsson Den föränderliga naturen Jag fick ångest då jag såg vad människan gjorde med naturen Katarina Saltzman Skogens herrar Magnus Gustavsson

4 V Barn och natur När jag var liten Barndomens skogar Gunilla Halldén Storstadens barndomsland Lekar i miljonprogram och villaträdgårdar Ella Johansson Vi leker trollvärld En rapport från Dungen, Hästhagen, Indianplatsen och Skyttegravarna Katarina Ek-Nilsson Natur är allt tillsammans VI Respekt för naturen Jag går helst ensam Ro, trygghet och tröst Naturen som sammanhang Daniel Andersson och Coppélie Cocq Naturen som plats för andlighet, fantasi och själslig ro Tora Wall Ibland var det maneter i sjön Om små rädslor och stora känslor Lina Midholm Vilda vänner VII Vardagsnatur Skogspromenad Naturen som träningsrum Karin S. Lindelöf Att möta naturen i jobbet Göran Sjögård Trädgård kultiverad natur? Katarina Saltzman och Carina Sjöholm Igelkotten Den godmodiga gästen i trädgården Göran Sjögård Väderbitna landskap Orvar Löfgren Vårtecken VIII Att göra i naturen Friluftsliv När man kommer ut i naturen är det på riktigt Om att klättra Lina Midholm Kosläpp Den urbana människans folknöje Johanna Ståhlberg Svensk safari Marlene Hugoson Gäddan Var smakar en kopp kaffe bäst? Carina Sjöholm Musikevenemang i naturen Patrik Sandgren :e oktober, nu var det dags igen IX Att kunna sin natur Jizz, drag och dipp Tyst kunskap och naturupplevelse i fågelskådarkretsar Susanne Nylund Skog När naturen talar Jochum Stattin När den folkliga kunskapen finner nya vägar Marlene Hugoson Den ätbara naturen Håkan Jönsson Har du sett herr Kantarell Bär- och svampplockning, skattjakt eller barnarbete? Bengt Edqvist X Upplevelser av natur En skönhetsupplevelse i Jämtland Gränser mot det vilda Robert Willim Ekorren Göran Sjögård Ljud och oljud Vad hör naturen till? Patrik Sandgren Hur doftar naturen? Maja och Kebnekaise Vad betyder naturupplevelser? Carina Sjöholm Stranden och havet XI Ut ur naturen Blev det för lite natur Författarpresentationer Käll- och bildförteckning

5 Förord I Naturen för mig har kulturarvsinstitutioner och forskare vid flera av landets universitet samarbetat för att med kulturvetenskapliga perspektiv och metoder undersöka naturens roll i samtida vardagskultur. Boken är resultat av ett projekt som har medfinansierats genom Riksantikvarieämbetets anslag för forsknings- och utvecklingsinsatser inom kulturområdet. Det knyter an till Unescos konvention om tryggande av det immateriella kulturarvet, där kunskap och sedvänjor rörande naturen är ett av de tematiska områden som ingår. Arbetet påbörjades 2010 med dokumentation av människors egna berättelser under rubriken Naturen för mig och fältarbeten inriktades mot samtida företeelser och förhållningssätt. Materialet har här problematiserats utifrån olika infallsvinklar, ibland i jämförelser med arkivens äldre samlingar. De forskare som ingår är företrädelsevis etnologer, dels knutna till de samverkande kulturarvsinstitutionerna, dels till olika universitet. Under arbetets gång väcktes också idén om att, som längre eller kortare citat, publicera en del av insamlingens många beskrivningar, berättelser och dikter. De svar som har kommit in utgör ett mycket rikt material, som har ett stort värde i sig. Boken berättar inte bara med artiklar och citat. Bilden är viktig som ett bärande inslag i den etnologiska dokumentationen. En stor del av bokens bildmaterial är teckningar och privata fotografier som har skickats in till insamlingen. Fotodokumentation har också varit ett viktigt inslag i olika fältarbeten. Vi har funnit ytterligare illustrationer i våra samlingar och hos olika fotografer. Vår förhoppning är att de många perspektiven och rösterna ska ge bilder från olika delar av landet och av skiftande natur och att de kan ge mångfaldiga beskrivningar av människan i naturen i vår egen tid och svar på frågan: vad är naturen för mig? Hela redaktionsgruppen har medverkat i arbetet med bokens artiklar och delar det redaktionella ansvaret för bokens innehåll. Lina Midholm och Katarina Saltzman har svarat för urvalet av berättelser, citat och fotografier från det insamlade materialet. Katarina Saltzman har gjort en övergripande analys av materialet Foto: Urban Brunell 9

6 och står tillsammans med Annika Nordström Vi tackar också kolleger vid Institutet för språk bakom bokens tematisering. Lina Midholm och folkminnen som har hjälpt oss i arbetet med har hållit i alla trådar, sammanställt alla texter boken Bengt Edqvist har skannat bilder, Catarina Röjder har korrekturläst, Carina Ahlqvist och bilder, och varit redaktionens kontakt med Jocke Wester som har arbetat med bokens grafiska utformning. flera har hjälpt till på olika sätt. och Fredrik Skott har kommenterat artiklar och Tryckningen har bekostats av Institutet för Ett stort tack riktas också till bokens författare, som inte bara har skrivit artiklar, utan språk och folkminnen och Folklivsarkivet vid Lunds universitet med bidrag från Ebba och också deltagit i flera av projektets seminarier Sigfrid Svenssons fond för folklivsforskning, kring boken. Vi tackar också de fotografer och Gulli och Nils Strömboms stiftelse för etnologisk bildforskning vid Lunds universitet, Gun- illustrationerna. Ett särskilt tack till Ingvor artikelförfattare som har bidragit till de rika nar Olof Hyltén-Cavallius stiftelse för svensk H-son Parck, vars fina små bilder återkommer i folkminnesforskning, Riksantikvarieämbetets boken. Sist, men inte minst, vill vi tacka alla som forsknings- och utvecklingsanslag och Stiftelsen Konung Gustaf VI Adolfs fond för svensk kat denna bok. Tack för att ni har delat med er bidragit till insamlingen och vars röster har beri- kultur. Stort tack! av tankar, erfarenheter och kunskap, av berättelser, dikter, teckningar och fotografier! Redaktionsgruppen Katarina Ek-Nilsson, Institutet för språk och folkminnen, Uppsala Lina Midholm, Institutet för språk och folkminnen, Göteborg Annika Nordström, Institutet för språk och folkminnen, Göteborg Katarina Saltzman, Institutionen för kulturvård, Göteborgs universitet Göran Sjögård, Folklivsarkivet, Lunds universitet För mig är naturen koltrastens sång en marskväll och måsarnas skrän när de skyddar sina ungar, de små rosa klockorna på blåbärsriset och maskrosornas invasion i gräsmattan. Naturen är den tjutande vinden på fjället och ett stilla vårregn över en vitsippsbacke. Den är myrans släpande på en tung börda och rådjuren som biter av rosor, tulpaner och pärlhyacinter. Naturen för mig är högvatten över vägar och bryggor och det är den klara stjärnhimlen en februarinatt. Det är segelbåtens tysta färd med endast vinden som drivmedel och det är Estonias förlisning i vågorna. Naturen är vattenbrist i Afrika och forsande älvar i Norrland. För mig är naturen en slingrande skrämmande orm och en ekorre som svingar sig mellan träden. Naturen är älgen, med vilken min kusin krockade och dog i skymningen en juninatt. För mig är naturen tsunamins dödande flodvåg men också rosens lycklig görande doft och den förunderliga regnbågen en sommarkväll. Margareta Callersten Brunell 10 11

7 I Ut i naturen

8 Naturen för oss en inledning Annika Nordström och Katarina Saltzman Vilka betydelser kan naturen ha för människor idag? På vilka olika sätt förhåller vi oss till naturen? Hur använder vi den, och vad ser vi som natur? Det här är en bok som tar sig an det stora ämnet naturen med utgångspunkt i enskilda människors vardagliga erfarenheter, tankar och berättelser. I vardagen kan naturen bland annat vara ett viktigt samtalsämne: Idag har forsärlan kommit! Jag har sett årets första älgkalvar! Nej, redan, var då? Strömstaren syntes på iskanten vid älven igår! Nu hugger dom borta vid gamla fotbollsplanen. Måtte dom inte köra sönder granspiran, den växer bara där! Gullpudran har kommit upp på stigen ner till Lelång. Har ni plockat några blåbär än? Det verkar inte bli några i år Natur är onekligen ett stort och brett ämne som kan diskuteras ur en mängd olika infallsvinklar. Ofta tolkas naturen utifrån naturvetenskapliga perspektiv, inom ämnen som biologi, geologi, kemi och fysik. Men naturen är också en del av människors vardagliga och kulturella sammanhang, och behöver därför diskuteras även ur kulturvetenskaplig synvinkel. Denna bok vill bidra till en sådan diskussion genom att behandla frågor som: På vilka olika sätt förhåller vi oss idag till naturen? När, var och hur möter vi naturen i vår vardag? Citatet här intill är hämtat ur det material som en stor del av denna bok bygger på, vilket består av människors svar på frågor om naturens roll i vardagen. Bokens utgångspunkt är kulturvetenskaplig. Här medverkar forskare vid de svenska folkminnesarkiven och flera av landets universitet, som med kvalitativa metoder och etnologiska perspektiv undersöker naturens betydelse och immateriella värden för den enskilda män- 15

9 niskan. Inom etnologin finns en lång tradition spektiv och kompetenser formade i vår egen utsläpp, nationalparken är genom sin status som sätt på vilka vi uppfattar, värderar och definie- att studera olika aspekter av människans relatio- samtid. I enskilda människors förhållningssätt nationalpark, med tydliga gränser och särskilda rar densamma. Idén om naturen är onekligen ner till naturen, från den traditionella folklivs- till naturen blandas lokalt förankrade vanor och regler, i hög grad en kulturprodukt. kulturell. forskningens intresse för bruknings metoder och folktro i det gamla bondesamhället, till dagens kunskaper med influenser präglade av globaliserade rörelsemönster och informationsflöden. De Begreppet natur får i stor utsträckning sin innebörd i relation till sin motpol, nämligen kul- En konvention och ett projekt samtidsorienterade och kritiska kulturforskning. immateriella kulturarven har även stor betydelse tur. I och med att detta begreppspar är en av de Unescos konvention om tryggande av det imma- Natur som kulturarv för vår materiella omgivning, då det ofrånkomligen påverkar också vårt förhållande till mate- mest grundläggande tankefigurerna i vårt samhälle bör naturen vara en angelägen fråga även för teriella kulturarvet antogs 2003, trädde i kraft 2006 och ratificerades av Sverige Den syf- Vardagens relationer till naturen är en del av vårt riella kulturmiljöer. kulturvetenskaplig forskning. Antropologiska tar till att säkra respekten för och öka kunska- kulturarv. Hur vi förhåller oss till naturen omfat- Definitionen av begreppet kulturarv är varken och historiska studier har visat att den världsbild perna om de immateriella kulturarvens bety- tar såväl materiella som immateriella kulturarv. entydig eller statisk. Ibland kan kulturarv upp- som skiljer sådant som är människopåverkat (det delse. Immateriella kulturarv definieras som Vissa aspekter är mycket konkreta och materi- fattas som en bred benämning på ett samhälles vill säga kultur) från sådant som inte är det (det sedvänjor, framställningar, uttryck, kunskap ella, exempelvis de landskap som genom histo- kulturella arv, men oftare används det idag mer vill säga natur), långt ifrån är allmängiltig. Sna- och färdigheter som gemenskaper, grupper och rien präglats av människors närvaro och nytt- specifikt för att ringa in de företeelser som utpe- rare är det en kulturspecifik tankefigur som i vår i vissa fall enskilda personer erkänner som en jande, liksom föremål och byggnader där natur- kas och ges en särskild status som kulturarv. Det tid fått stor spridning i och med det moderna väs- del av sitt kulturarv. Endast kulturarv som är material formats till kulturella artefakter. Ska- utpekade kulturarvet består ofta av sådant som terländska tänkandets inflytande i så gott som förenliga med mänskliga rättigheter och hållbar pade eko system som traditionella slåtterängar vid en viss tid anses särskilt värdefullt och vik- alla hörn av världen. I andra kulturella och his- utveckling omfattas av konventionen. och anlagda parker vittnar om vår historia, och tigt att bevara. Vad som betraktas som kulturarv toriska sammanhang än vårt eget ser världsbil- Institutet för språk och folkminnen fick under kan betraktas som kulturarv. Historien speglas förändras alltså i takt med att samhället föränd- den annorlunda ut, och gränsen mellan män- år 2009, tillsammans med andra myndigheter, även i exempelvis kraftverksdammar, julgrans- ras, och detta gäller såväl materiella som imma- niskans värld och det av människan opåverkade i uppdrag att ta fram ett förslag till genomför- odlingar och gräsmattor, som kan betraktas teriella kulturarv. kan där vara mindre betydande eller saknas helt. ande av Unescos konvention om det immateri- som moderna kulturarv. Den människoskapade Forskare inom humaniora och samhällsve- Begreppet natur är alltså, liksom begreppet kul- ella kulturarvet i Sverige. I samband med detta mångfalden av kulturväxter, från jordbruksgrö- tenskap kan intressera sig för hur människors tur, att betrakta som en historiskt och kulturellt samlades institutets folkminnesavdelningar till- dor till snittblommor och prydnadsbuskar, är ett representationer av naturen formas och föränd- specifik tankekonstruktion. sammans med Folklivsarkivet i Lund och Nord- annat exempel där natur och kulturarv är över- ras, men överlåter ofta åt naturvetenskapen att I den mån naturen är kulturellt konstruerad, iska museets arkiv. Dessa institutioner rymmer lappande kategorier. Detsamma gäller de djur fundera på vad som verkligen händer i den del är det lika mycket fråga om en konkret, fysisk stora samlingar av olika former av immateri- som människan domesticerat för att använda för av verkligheten som vi brukar benämna natur. konstruktionsprocess som en tankemässig. Att ella kulturarv, som de sedan länge har arbetat olika ändamål, där medveten avel i kombination Vår utgångspunkt är att vi ser det som en angelä- tala om naturens enorma variation och kom- med att bevara och förmedla. I arkivens äldre med träning och utrustning bidragit till att forma genhet för kulturforskare att inte bara reflektera plexa processer i termer av kulturell konstruk- material är människors förhållande till naturen allt från honungsbin och mjölkkor till sällskaps- över människors tankar och erfarenheter, utan tion kan emellertid för många framstå som pro- ett återkommande tema; uppteckningar berät- hundar och travhästar. också över naturen i sig, och inte minst över hur vocerande. Naturen i sig måste väl ändå vara tar just om människors kunskaper, erfarenheter, Andra delar av våra relationer till natu- dessa båda påverkar varandra. Ängens flora är naturlig? Ett frö gror och en stjärna bildas, trosföreställningar och tankar om naturen i för- ren utgörs av mer immateriella kulturarv, som ett resultat av bönders arbete, liars skärpa och och det sker väl alldeles oavsett vad vi tänker gången tid. Med utgångspunkt i dessa samlingar omfattar synsätt och kunskaper som överförts klövars tramp, utflyktsskogen är ofta planterad, om saken? Och samtidigt kan vi konstatera att och i Unescokonventionen, inleddes under rub- från generation till generation, men även per- gallrad och påverkad av avlägsna industriers det är svårt att skilja naturen i sig från de riken Naturen för mig det dokumentationspro

10 jekt som ligger till grund för den här boken. lista över representativa kulturarv finns exem- på naturen kan vi lära av naturen och hitta natur, människa och djur. Sociologen och antro- Genom dokumentation i samtiden ville vi under- pelvis medelhavsdieten, som bygger på lokala sätt att leva i harmoni med naturen, vilket för- pologen Bruno Latour är en av dem som ifråga- söka naturens betydelser för människor av idag. kunskaper om odling, skörd, fiske, bevarande, utsätts kunna leda till välbefinnande för såväl satt själva begreppet natur. Ett av problemen, Projektets uppläggning och metoder samt det bearbetning och beredning av livsmedel. När människan som hennes medvarelser. Dessa per- enligt Latour, är hur vi talar om naturen i sing- insamlade materialets karaktär presenteras när- folkminnesarkiven närmade sig rubriken kun- spektiv måste förstås i sin historiska situation, ular, som en generaliserande förklaringsfaktor. mare i nästa avsnitt, under rubriken Att fånga skap och sedvänjor om naturen utifrån dagens där bilden av människan som ett hot mot natu- Latour menar att naturen, det vill säga våra före- det svårgripbara. Sverige ville vi också lyfta fram människors för- ren är utgångspunkten. ställningar om att det finns en natur, är en orsak I jämförelse med Unescos världsarvskonven- hållande till naturen som immateriellt kultur- Det kan finnas skäl att förhålla sig kritiskt till, snarare än en lösning på, många miljöpoli- tion, som rör mänsklighetens gemensamma arv i sig. granskande till vår tids natursyn, med fokus på tiska problem. Kanske vore det sundare, menar natur- och kulturarv, lägger konventionen om de immateriella kulturarven vikten vid tryggandet Med eller mot naturen? människans negativa inverkan på naturen. Vi har under det senaste seklet utan tvivel upplevt Latour, om vi på samma sätt som vi pratar om olika kulturer också skulle tala och tänka i ter- av ett levande bruk och är inriktad på utövande Relationen mellan människan och naturen är mycket stora miljökatastrofer till följd av vårt mer av att det finns olika naturer. och utövare. De immateriella kulturarven är komplicerad på flera olika sätt. Naturen rymmer sätt att utnyttja naturen i det moderna samhäl- Ordet natur är dock fast rotat i det västerländ- inte lika platsbundna som de landskap, monu- inte bara spår av vår historia utan handlar också let. Samtidigt är många av de naturvärden, ska samhällets kunskapstradition och även i var- ment och byggnader som skyddas av Världsarvs- om vår framtid. Vi är alla beroende av naturen arter och biotoper som idag anses värdefulla, dagliga förståelser av vår omvärld. När forskare konventionen; på så sätt kan de också vara mer för vår överlevnad, och vi har ett ansvar för den exempelvis det traditionella jordbruks land- kritiskt granskar begreppet natur och ifrågasät- gränslösa och flyktiga. De utgörs av andra slags natur som vi både hotar och vårdar. Ökade kun- skapets växter och djur, beroende av människ- ter dess gränsdragningar, görs det med medve- världar av berättelser, framföranden, ritualer skaper om människors vardagliga relationer till ans inblandning. I många av de ekosystem där tenhet om att detta ord inte utan vidare låter sig och traditioner, av handens och kroppens kun- naturen kan utgöra ett viktigt kunskapsunderlag den biologiska mångfalden är som störst kan hotas eller ersättas. Det material som denna bok skaper. De kan skapa känslor av tillhörighet om vi vill förstå och förändra människans inver- män niskan sägas vara en nyckelart, det vill säga bygger på bekräftar att begreppsparet natur/ eller av utanförskap. Immateriella kulturarv är kan på den fysiska miljön. en art som har mycket stor betydelse för andra kultur är en stark tankefigur och en viktig del något som har hamnat i fokus i en alltmer glo- Bilden av naturen och vårt förhållande till arters överlevnad. av många människors förståelse av sin vardag- baliserad värld där många människor upplever den har förändrats genom olika tider och mil- Flera forskare har pekat på det problematiska liga verklighet. Reflektioner över vad natur är, stora förändringar. Unesco arbetar i detta sam- jöer. Under andra halvan av 1900-talet, i takt i att se natur och kultur som väsensskilda sfä- liksom beskrivningar av naturens relation till manhang bland annat med att utveckla ett glo- med en ökande medvetenhet om industrisamhäl- rer, eftersom detta synsätt leder oss att tänka människan och samhället, är teman som åter- balt nätverk för kunskapsöverföring. lets miljöproblem, kom människan allt oftare att på ting, växter, människor, idéer med mera som kommer i det insamlade materialet. Här följer På det internationella planet finns dels en uppfattas som ett hot mot naturen. Här växte tillhöriga den ena eller andra av dessa katego- ett exempel: representativ lista över immateriella kultur- en ny slags motsättning mellan natur och kultur rier. Detta begränsar våra möjligheter att se och arv, dels en lista över kulturarv med omedelbart behov av tryggande. De kulturarv som har förts till Unescos listor under rubriken kunskap och sedvänjor om naturen handlar mestadels om traditioner som ritualiseras i naturen, eller om hantverk som kräver kunskap om naturen och använder material hämtat därifrån. På Unescos fram. I miljödebatten kunde man höra argument som att naturen skulle må mycket bättre om inte människan lade sig i. Det är mot denna bakgrund som vi bör förstå nutida förhållningssätt till naturen som en positiv kraft, som rymmer svaret på många frågor. Det sägs ju ofta att om vi ger oss tid att lyssna förstå de relationer och processer som överskrider gränsen. Klyftan inom vetenskapen mellan naturvetenskap och humaniora är en välkänd aspekt av denna problematik. Under den något provokativa benämningen post-humanistisk forskning utmanas idag föreställningar om uppdelningen mellan kropp och själ, samhälle och De flesta, för att inte säga alla, miljöer som jag har upplevat och som jag skulle vilja kalla natur har mer eller mindre skapats eller utformats eller förändrats av människor. [ ] En trädgård är mindre naturlig än en skog men hur naturlig den ändå är ser man så fort man slutar sköta den. På det viset är mina krukväxter 18 19

11 också natur. Och det är just det där vilda, okontrollerbara och oförutsägbara som är naturens tjusning. Bokens uppläggning Vi har valt att dela in boken i ett antal övergripande teman. Under den inledande rubriken Ut i naturen ryms denna inledning och följande artikel med reflektioner kring material och metod. Därefter följer: Att möta naturen, Naturen som plats, Natur i förändring, Barn och natur, Respekt för naturen, Vardagsnatur, Att göra i naturen, Att kunna sin natur, Upplevelser av natur och Ut ur naturen tio teman som speglar olika sidor av människors relationer till naturen. Gränserna Referenser: mellan de olika temana är flytande och flera av artiklarna skulle kunna passa under olika rubriker, vilket i sig speglar ämnets bredd och komplexitet. I boken varvas artiklar, skrivna av forskare och arkivmedarbetare, med längre och kortare citat ur människors egna berättelser om naturen hämtade ur det insamlade materialet. Artiklarna är av skiftande karaktär, en del är längre och problematiserande, andra är korta och beskrivande. Målet är att ge en mångsidig bild av bokens omfattande ämne, men vi har varken sett det som önskvärt eller möjligt att sträva efter total täckning av naturens alla aspekter. Där emot har vi försökt att lyfta fram så många sidor som möjligt av det rika material som har samlats in, vilket presenteras i nästa avsnitt. Naturens betydelse i vårt samhälle har diskuterats av idéhistorikern Sverker Sörlin i boken Naturkontraktet. Om naturumgängets idéhistoria (1991). I antologin Vad ska vi med naturen till? (red. Fredrik Sjöberg, 2001) bidrog forskare inom såväl naturvetenskap som humaniora med olika inspel på naturens nytta och betydelse. Inom etnologin var Åke Campbell en av de första som satte människans relationer till naturen i fokus, exempelvis i boken Från vildmark till bygd (1948). Senare har Orvar Löfgren, inte minst genom kapitlet Människan i naturen i Den kultiverade människan (1979), blivit tongivande i den etnologiska analysen av naturen. Löfgren har bland annat undersökt hur synen på naturen förändrades i takt med att det moderna samhället tog form, och fritidens naturbruk kom att få en mer framträdande roll. Birgitta Svensson och Katarina Saltzman har i olika texter, med början i antologin Moderna landskap. Identifikation och tradition i vardagen (1997), diskuterat hur relationerna mellan natur och kultur kommer till uttryck i landskapet. Folkloristiska aspekter av människans förhållande till naturen utforskades under första hälften av 1900-talet av bland andra Carl Wilhelm von Sydow, vilket senare följts upp exempelvis av Jochum Stattin i avhandlingen Näcken. Spelman eller gränsvakt (1984). Människans traditionella nyttjande av naturen behandlas inom etnobiologisk forsking, bland annat i bokverket Etnobiologi i Sverige som utkom i tre band, liksom i boken Nycklar till kunskap: om människans bruk av naturen (red. Håkan Tunón och Anna Dahlström, 2010). År 2009 fick Institutet för språk och folkminnen tillsammans med Nämnden för hemslöjdsfrågor, Riksantikvarieämbetet, Riksarkivet, Statens kulturråd och Stiftelsen Nordiska museet i uppdrag att ta fram ett Förslag till nationellt genomförande av UNESCO:s konvention om skydd/tryggande av det immateriella kulturarvet. Annika Nordström har beskrivit det svenska arbetet med konventionen i artikeln Hur ska vi tillämpa konventionen om det immateriella kulturarvet? i När bläcket har torkat. Vad gör vi nu? Svenska Unescorådets konferens om Unescos kulturkonventioner 1 december Institutet för språk och folkminnens uppdrag att utveckla arbetet med konventionen mellan januari 2011 och juni 2012 redovisas i Levande kulturarv. Delrapport om tilllämpningen av Unescos konvention om tryggande av det immateriella kulturarvet i Sverige. En slutrapport redovisas i februari Samtliga finns tillgängliga på Institutet för språk och folkminnens hemsida: Flera texter om konventionen finns på Unescos hemsida: Mer om post-humanistisk forskning och företrädare som Karen Barad och Donna Haraway kan man läsa i antologin Posthumanistiska nyckeltexter (red. Cecilia Åsberg, Martin Hultman och Frances Lee, 2012). Bruno Latours kritiska diskussion kring begreppet natur kan betraktas som post-humanistisk. Den återfinns i boken Politics of Nature. How to bring the sciences into democracy (2004)

12 Att fånga det svårgripbara Reflektioner kring metod och material Annika Nordström och Katarina Saltzman Hur kan man ta sig an ett så omfattande ämne som naturen? Den frågan fanns med i projektets tidiga diskussioner och vi var många som undrade hur ett så brett tema skulle fungera. Vilka svar kunde vi tänkas få på den frågelista som inledde dokumentationen? För en del av dem som så småningom skulle svara väckte vidden i temat Naturen för mig också många tankar och reflektioner: En sådan fråga, utan den kan jag inte existera, tänk att vara en robot i tomma intet. Frågelistan utformades gemensamt av Folklivsarkivet i Lund, Institutet för språk och folkminnen och Nordiska museet och skickades ut under 2010 och Cirka 300 svar kom in till arkiven. Svaren visar att många har tagit sig an detta svårgripbara ämne med påtagligt engagemang. Bokens artiklar bygger dels på detta frågelistmaterial, dels på andra kvalitativa forskningsmetoder, som tillsammans ger en mångfacetterad bild av människors vardagliga praktik och förhållningssätt till naturen. Genom frågelistor har folkminnesarkiven sedan slutet av 1920-talet dokumenterat människors minnen, erfarenheter och berättelser. Metoden har kontinuerligt utvecklats och dess målsättning och utformning har förändrats med tiden. Dagens frågelistor liknar många gånger skrivarupprop genom att de särskilt uppmanar Ett antal utvalda ord på omslaget till fråge listan Naturen för mig avsåg att inspirera meddelarna att berätta om olika aspekter av naturen

13 människor att berätta med egna ord; svaren är ofta av självbiografisk karaktär. Rubriker och delfrågor är tänkta att användas som hjälpmedel. Samtidigt som de skrivna svaren speglar enskilda individers tankar och vardagliga tiska huvudrubriker Plats, Görande, Kännedom, Min naturberättelse. Den uppmanade till att berätta fritt, men ställde samtidigt delfrågor och gav hjälp i skrivandet genom ett antal inspirationsord, tänkta att fungera som nycklar till Begreppet natur innefattar väl egentligen hela det stora oöverskådliga system där jag själv ingår som en mikroskopisk del [ ] och som vi människor har ägnat mycket tid och energi åt att försöka förstå och förklara. skriva om. Det framstår också som ett ämne av existentiell karaktär. Naturen betyder allt för mig, den är min största livlina och överlevnadsfaktor skriver en meddelare. En andlig dimension kan anas, då speciella platser beskrivs som erfarenheter kan metoden ge ett stort material på olika slags relationer till naturen. Det breda per- min kraftkälla, som ställen att finna och förhållandevis kort tid, i jämförelse med exempelvis intervjuer. Många som skriver för arkiven vill hjälpa till med att dokumentera sin samtid och historia, samtidigt som skrivandet är ett sätt att också förstå sig själv. Flera är medvetna spektivet stimulerade till reflektioner och skrivandet som metod gav ett material som speglar människors inre världar. Samtidigt som svarens längd, innehåll och karaktär vittnar om att naturen är ett tema som inspirerat och satt fart Natur är allt vad jag har fru, barn och gården. [ ] Tänk en morgon när man kommer ut och skall mjölka korna, solen är på väg upp, det ligger dagg i gräset, men det är ljuvligt vackert. möta sig själv. Någon beskriver naturen som ett vördnadsfullt erbjudande av Gud och flera svar associerar till religiösa föreställningar. Genom att i frågelistans form föra fram naturen som ett ämne att skriva om, tillförs det också och reflekterande skribenter som kan sätta in på både tankar och skrivande, signalerar flera en speciell betydelse. Den som inte funnit ämnet sina egna berättelser i ett större sammanhang. av meddelarna att de funnit ämnet svårt att ta Berättelserna rör sig såväl i världsalltet som med intressant har kanske låtit bli att svara, medan Vi menar att denna bok visar att frågelistan som sig an. fötterna på jorden kring frågor om världsbild den som har ett speciellt engagemang för natu- metod också kan användas för att diskutera och den egna rollen i ett större sammanhang, ren har kunnat breda ut sig över sidorna. Det liv stora och komplicerade frågor. Folkminnesarkivens fasta meddelarstab finns över hela Sverige och deltar kontinuerligt i dokumentationsarbete genom att besvara ett par frå- När jag fick frågelistan från Institutet för språk och folkminnen tänkte jag: Naturen är ju ett så svindlande stort ämne, hur kan jag beskriva den med enkla ord!? likaväl som om det personliga förhållandet till särskilda platser och landskap. Många börjar just i det stora, men övergår till naturen som en vardagsnära miljö, som förknippas med bland som levs eller levts har i svaren blivit till berättelser. Plats, görande och kännedom gelistor om året. De som ingår är vana vid många annat utflykter, promenader, arbete och iaktta- Var finner vi naturen? Svaren och tankarna och ibland utförliga frågor. Flera av arkivens med- Den som har satt sig för att skriva har haft ett gelser av djurliv och årstidsväxlingar. omkring naturen som plats är mångfaldiga. En delare tillhör en äldre generation. Naturen för ämne framför sig som omfattar många dimen- skriver att Natur för mig är Gotland och en mig har även besvarats av ett hundratal etnologistudenter vid Uppsala universitet och ett liknande upprop har skickats ut till skolor i Väst sverige. Av dem som har svarat på frågelistan är cirka 60 procent kvinnor och 40 procent män. Svaren är olika långa och formen varierar en del har följt sioner: från det lilla, enkla, vardagliga till det stora, där såväl miljöpolitiska som existentiella aspekter kan ingå. Svaren spänner från ljus till mörker, från det trygga till det skrämmande, från idyll till naturkatastrof. Att ämnet i flera avseenden är komplext avspeglas i hur olika Natur det är var helst det är kontakt med jord det vill säga ej asfalt eller trottoar. Det kan vara en gräsplätt, några buskar, ett träd. I större sammanhang är det en skog, en havsvik, ett fjäll men kan vara en park, en trädgård eller bara en liten gräsruta på någon meter. annan att Natur kan vara så mycket. Skog och hav men också odlad mark. Nu är det först och främst vår trädgård. Skog och vatten såväl hav som insjö är miljöer som återkommer i de flesta berättelserna, men många skriver också om fjäll liksom om olika typer av natur i staden. listan noggrant, andra har skickat in fritt hållna meddelare inleder sina svar: Den natur som beskrivs kan finnas både nära berättelser. Vissa har skrivit för hand, andra på Vad som uppfattas som natur skiftar i viss mån och långt borta, såväl i tid som i rum. Påfallande skrivmaskin, de flesta har suttit framför datorn. Ett svindlande stort ämne Frågelistan Naturen för mig blev brett formulerad, med ett stort antal frågor under fyra tema- Natur för mig är hav/sjö, bäckar, skog, ängar, klippor, stigar, träd, fält av grödor, blommor, dofter, alléer, fåglar, harar, ekorrar, rävar, avfallna löv och blomblad, bär, regn, snö, storm, kor, hästar och får. mellan berättelserna, men många vittnar om att naturen har haft stor betydelse för dem i livet. En del av svaren visar att naturen också kan uppfattas som tråkig och ointressant, men av flertalet framgår att ämnet ses som viktigt att ofta förknippas naturen med ett speciellt ställe, dit man kan återvända i levande livet eller i tankarna. Minnen av särskilda platser från barndomen förekommer inte minst i äldre meddelares berättelser: 24 25