affärsplan Antagen av styrlesen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "affärsplan Antagen av styrlesen 2010-10-26"

Transkript

1 affärsplan Antagen av styrlesen

2 Bakgrund 2006 formades partnerskapet BoråsBorås, ett treårsprojekt mellan Borås Stad och Näringslivet i Borås. Före det hade diskussioner pågått i flera omgångar, då båda parter kände att helhetsperspektivet över Borås saknades. Det fanns många fungerande delar, men arenan för att prata framtids- och samordningsfrågor saknades, både inom staden och mellan näringslivet och staden. Det upplevdes också svårt för utomstående att veta vem man skulle ta kontakt med om man vill arrangera något i Borås i allmänhet. Målsättningen med partnerskapet att tillsammans göra vissa riktade projekt för att göra Borås en bättre stad att arbeta, leva, studera i och att besöka. I en omvärld där bara en tredje del av Sveriges kommuner ökar i befolkning, är det viktigt att förstå vikten av att ha en positiv utveckling, och för att lyckas måste man ha en gemensam samsyn och vilja att satsa. Det är lika viktigt för kommunen, som vill ha fler invånare som ger skatteintäkter, som för näringslivet för att behålla och kunna rekrytera arbetskraft. Då handeln och upplevelseindustrin står för stor del av vår BNP är detta i synnerhet viktigt för besöksnäringen. Projektet BoråsBorås leddes av en styrgrupp med representanter från Näringsliv och Stad som träffades var sjätte vecka och senare anställdes två operativa projektledare. Målet med projektet var att efter de tre åren kunna bilda en varaktig organisation för samverkan mellan stad och näringslivet för att öka attraktionskraften, och mot slutet av projekttiden togs beslutet att bilda ett gemensamt bolag. Vägen dit var kantad av många diskussioner men viljan och uthållighet att övervinna dessa och hitta samsyn var stark. Bolaget fick som uppgift att samordna, marknadsföra och utveckla Borås inom destinations- och platsmarknadsföring. Den kommunala turistbyrån med 5 årsanställda, Affärsresenäravdelning med 3 årsanställda samt projektet med 2 årsanställda, en halv tjänst för marknadsföring samt en nyanställning av VD skulle samlas i bolaget BoråsBorås TME AB som startade där TME står för Turism, Möten och Evenemang. Turismen i Sverige Under 2009 ökade turismens totala omsättning i Sverige med drygt 6 % till 251,7 miljarder kronor.* Exportvärdet ökade till 93,6 miljarder vilket var mer än det samlade exportvärdet för järn, stål och svenska personbilar tillsammans. Dessutom är näringen en viktig kassako för vår offentligstyrda välfärd till vilken den levererar nära 60 öre av varje turismkrona. Turistekonomiska effekter i Borås I Borås är de turistekonomiska effekterna ca en halv miljard. ** År 2006: kr. År 2008: kr. År 2009: kr. Mätning görs enligt en vedertagen modell TEM som mäter de ekomiska och sysselsättningsmässiga effekterna av turism. * källa. Tidningen Fokus nr 34 år ** källa: Resurs AB. *** källa: Fickdata Borås 2010, Borås Stad. 2 3

3 Av den totala omsättningen kom 77% av dessa från övernattade gäster. Totalt antal övernattningar var st där hela 69% av dessa var övernattningar hos släkt och vänner eller eget fritidshus. Borås hade kommersiella gästnätter under 2008 vilket är ca 50% i beläggningsgrad. De största besöksmålen i Borås är Stadsparksbadet med över besökare per år, Djurparken med ca besökare per år. Navet, Konstmuseet, Textilmuseet, Stadsteatern och Borås Museum har alla mellan ca besökare per år. Antal arbetstillfällen inom hotell och restaurang var under st, vilket är 2,0% i Borås, jämförande siffra för riket är 2,9%*** Borås och Sjuhärad Som Västsveriges andra stad är Borås en viktig motor för samarbete inom Sjuhärad och de kommunerna. Hela Sjuhärad har en turistekonomisk effekt på en miljard totalt, vilket gör att Borås står för hälften av den omsättning. Samarbete mellan turistbyråerna sker idag på operativ nivå och under året har direktionen för Sjuhärads Kommunalförbund tillsatt en politisk ledningsgrupp för turismsamarbetet i Sjuhärad. På regional nivå arbetar vi med Västsvenska Turistrådet och under hösten har Borås och Sjuhärad gått med i deras metodutvecklingsprojekt kallad Danmark i kubik för att få våra aktörer i Sjuhärad att utveckla sina verksamheter, både produkt- och kvalitetsmässigt. Affärsidén BoråsBorås AB har till uppgift att marknadsföra, sälja och aktivt verka för att staden, genom aktiviteter och evenemang, upplevs som en attraktiv destinationsort med gott värdskap. Effekten är ökad hållbar tillväxt till nytta för medborgarna och näringslivet i Borås. Organisation Bolaget ingår i kommunens koncern som ett dotterbolag till Borås Stadshus AB. BoråsBorås Näringslivs ekonomiska förening som under projekttiden varit näringslivets del i partnerskapet, består av totalt drygt 400 medlemmar, där Mitt i Borås, Knallelandsgruppen och Viareds Företagarförening är de största och där deras respektive medlemmar räknas in. Högskolan i Borås är också en stor och viktigt del av föreningen. Föreningen äger 9% av det samägda kommunala bolaget. Även om kommunen är huvudägare till bolaget, är styrelsesammansättningen lika fördelad, med fyra företrädare från kommunen och fyra representanter från näringslivet, samt två suppleanter.. Ordförandeposten innehas av kommunen. År 2010 har bolaget följande styrelse: Ordförande Morgan Hjalmarsson (fp), Ulf Olsson (s) Björn Bergquist (m) och Lena Palmén (s) suppelanter KG Drotz (kd) och Sara Andersson (s) Näringslivet representeras av: Torbjörn L. Johansson ordförande BoråsBorås Näringslivs Ekonomisk Förening, Mattias Johnsson Knallelandsgruppen, Jonas Törndahl Åhaga, Bosse Edvinsson Mitt i Borås, Hanna Lassing Kanico, Catrin Wirfalk Espria. 4 Samrådsarena Bolagets fokus är besöksnäringen och utanför bolaget men kvar i partnerskapet mellan stad och näringsliv finns Samrådsarena. (SRA) Här träffas en bredare grupp från stad och näringsliv, samt bolagets VD och ordförande för att prata strategiska frågor och även frågorna som handlar om bo, leva och arbeta i Borås. Beslut som tas och behöver verkställas kan då uppdras åt bolaget att utföras. Bolaget har också med samrådsarenan en plattform att lyfta strategiska frågor som uppkommer under arbetets gång. Kommunstyrelsens ordförande och ordförande i BoråsBorås Näringslivs Ekonomiska förenings ordförande ansvarar för Samrådsarenans möten. Samrådsarena står som värd för ERFA möten, kvällsmöten med föreläsningar, information och möjlighet till att skapa kontakter och erfarenhetsutbyte mellan företrädarna för kommunala företrädare och medlemmar i BoråsBorås Näringslivs Ekonomiska förening. ERFA mötena sker fyra gånger per år och administreras av bolaget, då samrådsarenan inte är bemannad. Samrådsarenan har startat arbetet med sina övergripande målsättningar. Visionen skulle kunna vara en Stor Stad. Det strategiska målet skulle kunna omsättas och vara vägledande på vilka arrangemang, aktiviteter och evenemang man aktivt skall bearbeta. Verksamhet Bolaget har en kostnadsbudget för verksamhetsåret 2010 på 15, 3 miljoner, varav Borås Stadshus står för 13,7 miljoner och BoråsBorås Näringslivs ekomisk förening står för 1,55 miljoner och halva av kostnaden för bolagets verkställande direktör. Bolaget i sig är inte vinstdrivande utan vinsten uppstår i ägarnas verksamheter och hos invånarna och studenterna i staden. För att verksamheten skall lyckas behöver bolaget ha goda relationer med de som står för utbudet, bolagets samarbetspartners, vilka kan vara fasta attraktioner, tillfälliga evenemang eller händelse, aktörer på orten. Genom att samla och paketera dessa mot olika målgrupper i olika mediekanaler blir summan mer än delarna för sig. Vision Allt börjar med ett besök. Visionen är att besökaren under sin vistelse, medvetet eller omedvetet tänker och/eller känner; Här skulle jag vilja stanna! Mål Övergripande mål: Att gå från ett endagsbesök på ett besöksmål, till en flerdagsvistelse i Borås. Strategiska mål: Att ha en hög och jämn beläggning över hela veckan och året. Fördubbla de turistekonomiska effekterna till Fler besöksmål för fler målgrupper Vi mäter kvantitativt: Övernattningar Turistekonomiska effekter Antal besöksmål 5

4 Värdegrund Partnerskapet BoråsBorås kärnvärden är satta till närhet, gott värdskap och nytänkande. Vid en personalaktivitet på BoråsBorås AB processade alla anställda gemensamt fram värdegrunden för bolaget: Professionella Produktiva Personliga Behovet på marknaden: Vi måste förstå alla våra intressenters olika behov. Bolagets roll BoråsBorås är en understödjande organisation, vars uppgift är att samla in information om händelser, attraktioner eller evenemang sammanställa dem och sedan marknadsföra eller sälja dessa till olika målgrupper genom olika kanaler. Den kunskap som ackumuleras inom organisationen genom att lära av vad besökaren nyttjar och besöker så kan BoråsBorås också vara med och påverka produkt- och stadsutvecklingen. Vår uppgift är att vi paketerar erbjudanden och med marknadsbearbetning attraherar fler besökare. Samarbetspartners THS Examen Kanaler Trycksaker Samarbetspartner Är de som är arrangörer till evenemang och aktiviteter som vi marknadsför, tillfälliga eller återkommande. Även de fasta attraktionerna/besöksmålen är våra samarbetspartners. En samarbetspart behandlar vi som kunder men de är också leverantörer till oss i form av sitt innehåll. Borås Djurpark Navet Annonsering boras.com Besökare Besökare är de (privat)personer som besöker evenemanget eller attraktionen. Både stadens invånare, studenter och utomstående. Stadsparksbadet Evenemang BoråsBorås TME AB Turistbyrån Boråsarna Ägarna Här menar vi staden och näringslivet inom Borås Stad. Hjältar De som vi vill skall lägga en kongress eller event i Borås och som vi bearbetar med försäljningsåtgärder. Det finns olika behov från dessa grupper: Behov från nya samarbetspartners som vill göra något i Borås och söker en kontaktyta mot staden. Behov från befintliga samarbetspartners att få en arena för att hitta samverkan och nätverka. Behov från Besökare som vill få en samlad bild av utbudet. Behov från Ägarna att någon tar helhetsperspektivet och projektleder. Behov från Hjältar att få en samlad bild över vad Borås kan erbjuda på mötesmarknaden, samt den uppmärksamhet dom förtjänar. Aktiviteter Hjälten modell över bolagets roll Samarbetspartner och Kanaler kan vara flera och andra än på den skiss Vår uppgift är att vi paketerar kundernas erbjudande och med marknadsbearbetning attraherar fler besökare till våra samarbetspartners. Nyttan är att vi kan ge ett intressantare utbud till Besökaren, och Samarbetspartnern får marknadsbearbetning som är kraftigare än om de skulle gjort det ensamma och själva. Bolaget äger själv inga produkter utan paketera och marknadsför i olika kanaler, varför budskapen är olika beroende på vilken målgrupp som skall attraheras. Vår avsändare Mot besökaren kommunicerar vi BORÅS och mot samarbetspartners är vi BoråsBorås. Landvetter Kongressdeltagaren Mot besökare: Mot samarbetspartners: 6 7

5 Bolagets affärsområden Privatresenär Mot privatpersoner, dvs besökare och Boråsare är vi den självklara informationscentralen. På turistbyrån gör man personliga besök eller ringer, mailar för att få information eller hänvisning. Man kan också boka boendepaket och köpa biljetter då vi är ticnet-ombud. Turistbyrån besöks inte bara av turister, utan många är studenter och invånare. Besökarantalet på högssäsong är ca i månaden och ca besökare i månaden under resten av året, uppskattningsvis är hälften av dem ticnetkunder och resten till själva turistbyrån. Av dessa är ca 80% svensktalande. Internationella gäster kommer främst från Tyskland, Norge, Danmark och Holland i fallande ordning. Inom affärsområdet finns den kampanjinriktade marknadsföring som riktar sig mot privatresenären och utveckling av paketerbjudande, buss och grupp, klassresor, souvernier och bemanning av mässor och liknande uppdrag. Affärsområdet har också Affärsområde privatresenären och Turistbyråns roll är att vara kontakt/relationsansvarig för: Turistattraktionerna inom kommunen. Övriga turistbyråer i Sjuhärad. Västsvenska Turistrådet och Visit Sweden. Guider. Beställningar och distribution av turistinformation från övriga Sverige. Medlem och engagemang i Sveriges samlade turistförening, FörTur. Affärsområdet har också ansvar för att evenemang och aktiviteters besökare bearbetas med lämpligt marknadsmaterial. boras.com Boras.com är den virtuella turistbyrån, där man också får information och kan boka boende idag, i framtiden även entréer mm. Ticnetapplikationer är möjligt att ordna, så kunden upplever att de bokar biljetten hos oss. Plattformen är den som Västsvenska Turistrådet har gemensamt för alla de 49 kommunerna i regionen. Borås anslöt sig för något år sedan och det är först vid bolagets bildande som en heltidsanställd resurs avsatts för detta affärsområde. Affärsområdet innefattar att vidareutveckla boras.com och att den alltid äruppdaterad efter den information som den erhåller från övriga affärsområden. Affärsområde boras.com ansvarar för utbildning och aktiverar turistaktörerna i Borås i databasen basetool. Utvecklingen av kommunikationsformerna för sociala och mobila media ligger inom detta affärsområrde och i samarbete med övriga aktörer inom besöksnäringen i Borås, där BoråsBorås har kontakt och relationsansvar. Evenemang och aktiviteter Events är samlingsnamnet för de idrotts- kultur- musikevenemang och arrangemang som sker i staden, genomförda av våra samarbetspartner. Vi kan stötta dem ekonomiskt, och med kunskap och samordning, men framförallt marknadsföringsmässigt. Vi ser evenemang och aktiviteter som en kanal för att besökaren och Boråsaren skall uppleva staden som attraktiv och vilja besöka den. Evenemanget i sig kan vara en reseanledning och skall utnyttjas vid marknadsbearbetning. Affärsområdet ansvarar för att information om evenemang, andras och egna finns på boras.com. BoråsBorås är kontakt/relationsansvar mot övriga kommunala förvaltningar, lokala arrangörer och fasta anläggningar och att eventpyramiden underhålls och mäts. BoråsBorås ansvarar för att evenemangsstråket utvecklas och skyltning sk citydress i staden. Convention Bureau Affärsområdet arbetar med alla de besökare som inte är privatresenärer och i första hand med kongresser och möten framför allt inom alla offentliga verksamheter, Högskolan i Borås, SP och Södra Älvsborgs Sjukhus. Att arrangera ett möte på hemmaplan stärker den egna organisation men kräver tid och engagemang. Borås Convetion Bureau ska inspirera, informera och stötta de personer, dvs hjältarna, i en fakultet, förening eller annan organisation vi vill ska förlägga sin kongress i Borås. Affärsområdet stöttar och har relationsansvar även för tidigare och årligen återkommande möten som sker i Borås: Hotell/boendeanläggningar Nationella och internationella nätverk PCO/utförare Föreningar och organisationer Företagare Högskolan i Borås, SäS och SP Mot dessa genomförs försäljningsarbete för att hitta hjältarna vilket gör att Bids, Site Inspection och Famtrips kommer att genomföras inom BoråsBorås. Kongressdeltagaren är den person som deltar och dessa blir då Besökare, men denna har till skillnad inte valt att (bara) besöka Borås för ortens skull utan för att mötet hölls här. Convention Bureau har till uppgift att informera och sälja kring- och kvällsarrangemang. Både evenemangs och kongressbesökare ska också bearbetas från bolaget sida med marknadsmaterial om Borås. Stab / Marknadsföring Den marknadsföring av Borås som stödjer varumärkesarbetet ligger inom detta affärsområde vilket också tangerar Samrådsarenas och föreningens mål med partnerskapet. 8 9

6 ORGANISATIONSKISS Turistbyrå boras.com Events Projektledning Styrinstrument Stab Convention Bureau Affärsidén Budget Styrelse Nyttor Besöksnäringen är inte en isolerad fråga och därför är nyttan med BoråsBorås flerdelad: Att paketera och samarbeta ger ett starkare utbud, möjlighet att nå längre och effektivare marknadsföringspeng. För Samarbetspartners är nyttan fler besökare till eventen och utveckling av dessa. Blivande samarbetspartners har nytta av bolaget för att behöva ta en kontakt när man som arrangör vill göra en aktivitet eller evenemang. För Besökaren är nyttan att hitta allt på ett ställe, få en överblick över allt vad staden har att erbjuda. Boende på orten får ett större utbud att ta del av, då mängden som konsumerar blir större. För Kommunen som ägare är nyttan/vinsten att staden blir mer känd och attraktivare, vilket i förlängningen kan bidra till inflyttning och tillväxt. För Näringslivet som ägare är nyttan/vinsten att fler besökare ger mer konsumtion av näringslivets produkter och tjänster på orten. Dessutom bidrar ett attraktivt och aktivt Borås till att behålla sina invånare och lättare rekrytera personal till kommun och företag. För Hjälten ger vi en helhetsbild över vad Borås kan erbjuda i form av mötesanläggningar, hotellkapacitet, sociala kringaktiviteter

7 Unicitet Jämfört med traditionella turistbolag så skiljer sig Borås Borås AB genom att se helhetsbilden och jobba inom besöksnäringen, ej enbart turism. Då denna typ av bolag är inte är vinstdrivande i sig, utan effekterna visar sig i tidigare nämnda nyttor för olika intressenter gör att konkurrensen som på en vanlig marknad inte riktigt finns. Utmaningen är att vara till nytta så att samarbetspartnerna vill och ser oss som nyttiga och att vårt arbete ger effekt. Gör vi inte arbetet bra kommer näringslivets medlemmar inte längre att vilja vara med och förmodligen kanske även kommunen minskar sina insatser. Samarbetspartners aktiva och inaktiva Alla de kommunala verksamheterna är egentligen redan samarbetspartners, det gäller mer att få dem att bli aktiva, dvs. att de vill samarbeta med oss. Ex att kulturförvaltningen använder oss som marknadsförare av deras arrangemang. Ju fler som vill samarbeta med oss desto bättre. Vi vill även aktivera de privata samarbetspartnerna och ser gärna att de är medlemmar i BoråsBorås näringslivsekonomisk förening. Det bör ligga i deras intresse att vara medlemmar då både resurser, kontaktytor och marknadsföringseffekter blir större för alla inblandade. Konkurrenter/Kollegor Turism är egentligen inget kommunalt ansvar men då de flesta kommuner valt att satsa på besöksnäring, så leder det till att BoråsBorås konkurerar med andra orters erbjudande. Vi konkurrerar mot andra aktiviteter/besöksorter. På Convention Bureau konkurrerar vi med de orter som har samma möjligheter att ta emot möten i den storlek som vi kan erbjuda. Konkurrenter kan också bli kollegor, då transportörer t.ex. Stena Line, flygbolag behöver intressanta besöksmål på destinationerna, och paketerar gärna dessa. Stena Line kan sälja Liseberg och Djurpark i ett paket. Positionering - Privatmarknaden Företagets position i förhållande till andra organisationer inom besöksnäringen i Borås. Hösten 2008 genomfördes i partnerskapet ett idéarbete över fyra områden som fick följande övergripande visionsmål: Borås Event - området kring Knalleland, Djurparken, Borås Arena och där målet vara att det skulle hamna på varje svensk barnfamils måstebesökalista. Cityupplevelser - där stadskärnan måste utvecklas med mer boende och mer innehåll mot en mer mogen målgrupp med unika kulturupplevelser och uppmaningen Reclaim Textile. Mötesindustrin - att utveckla Borås som mötesstad för kongresser. Evenemang - att strategiskt och fokuserat arbeta med evenemang för att stärka stadens image. Dessa fyra områdens målsättningar har på olika sett bearbetas, där blandat Borås Simarena har förstärkt Borås Eventområdet. Cityupplevelserna har med sina skulpturer blivit ett besöksmål och framför allt har vi i bolaget nu startat den Convention Bureau som man satte som mål. Dessutom har det geografiska området mellan Borås City och Knalleland fått fullt fokus, då Textilhögskolan, Textilmuseet och andra verksamheter kommer att fylla de kvm i Konstsilkes gamla fabriker och nu skapas en ny stadsdel Simonsland, att stå klar till Geografiskt finns nu tre områden inom Borås som alla är engagerade och del av BoråsBorås. Nedan modell visar på hur de olika områdena och dess organisation samspelar mellan varandra och i relation till BoråsBorås. boråsborås ab evenemang område Borås City Simonsland Borås Event Erbjudande Cityupplevelser Ledande affärsarena inom mode & design Familjeupplevelser Målgrupper Opaler Den kreativa Barnfamiljen samarbets- Partner Mitt i Borås med medlemmar Market Place Knallelndsgruppen med medlemmar Mötesindustrin 12 13

8 Marknadsföringsstrategi privatmarknadens olika målgrupper För att nå det övergripande målet att få flerdagsvistelser till staden tillsammans med det strategiska målet att ha en hög och jämn beläggning över hela veckan och året arbetar vi med marknadsstrategi att paketera olika erbjudanden mot de olika målgrupperna. Barnfamilj Inom familjeupplevelser har Djurparken alltid varit dragplåstret och Borås största besöksmål. Borås har också Stadsparksbadet, Navet och Up-Zone att paktera mot målgruppen. Aktiva OPALer (Older People Active Life) Stadens satsningar och utveckling på kultur och i synnerhet skulpturer har gjort att intresse för Borås i media fått stark genomslagskraft. Antikrundan från Åhaga gav Borås en position som skulpturstaden och levande stadskärna och i program två, som textilstaden. Att staden 2010 arrangerar Internationell Skulpturfestival 2010 med vandringar 3 gånger i veckan, gör att vi har för första gången kunna marknadsföra staden med ett kulturpaket. DINKis och minglande singlar (Double Income No Kids) Om vi skall locka denna målgrupp till Borås behöver staden utvecklas i nya erbjudande där evenemang är ett effektivt sätt. När den textila satsningen med Simonsland som geografiskt nav och aktiviteter som FashionDays, FashionPark, modevisningar kommer på plats ger det oss möjligheter att utveckla vår marknadsbearbetning. Detta kommer att ske i samband med Textilhögskolans flytt till Simonsland och utvecklingen av detta område, med målbild Till dess kan vi stötta och marknadsföra de enskilda aktiviteter och händelser som sker mot denna målgrupp. Marknaden idag som vi punktvis kan bearbeta är Göteborg och närområdet, men inget fokus på övernattning. Marknadsföringsstrategi Convention Bureau Privatresenärens besök sker oftast under helg och semester. För att nå målet att ha en hög och jämn beläggning över hela veckan behöver staden fyllas under veckodagarna. Därför arbetar vi aktivt med mötesindustrin, genom vår Convention Bureau. Marknadskanalerna är ICCA databasen för att hitta alla de cirkulerande möten. Vi kan också stötta utvecklingen av nya möten, där vi inom textil, utbildning och SP har unik kompetens som vi istället kan paketera. Strategiskt arbetar vi mot att möten sker under lågsäsong då inte företagens vanliga affärsmöten och konferenser sker. Marknadsföringsstrategi Evenemang och Aktiviteter Införsäljningen av sportarrangemang görs av FoF och kulturevenemang av Kulturförvaltningen. Bolagets roll är att kommunicera med besökaren till evenemangen. Evenemang och aktiviteterna i sig kan vara en reseanledning och skall utnyttjas vid marknadsbearbetning. SWOT analys för destinationen Borås ur ett besöksperspektiv Styrkor Geografiskt läge, i södra Sverige med bra kommunikation och stort upptagningsområde. Tillgänglig, i att ta sig till staden. Ligger i en växande region Entrepenörsanda Starkt näringsliv Bildandet av BoråsBorås Vilja att satsa Högskola Goda kommunfinanser Fina idrottsanläggningar och idrottslag, Elfsborg är starkt förknippat med Borås. Stad och natur nära varandra Trendkänsliga invånare Djurpark, svår att nyetablera för annan ort Upzone, unik i Sverige Navet, kompetensmässigt bästa science centret i Sverige Skulptursatsningen, sätter Borås på kulturkartan Svagheter Ingen bra kongressanläggning Tågresa från Stockholm håller inte sista biten från Herrljunga Tråkig o regnig image Entrepenörsandas baksida allt ska tjäna pengar Jantelagen finns kvar, kan hämma utveckling Få stora företag Möjligheter Simonsland ger fler målgrupper, DINKYs m.fl. Utvecklat city, mot målbilden cityupplevelser (se bilaga) Borås eventområde, se bilaga Ökad handelsindex Ökat invånarantal Högre hotellbeläggnin Fler kongresser Fler arbetstillfällen Bättre kommunikation, Götalandsbanan, vägar mm. Hot Att vi inte vågar satsa Icke-beslut Sämre kommunekonomi 14 15

9

Bakgrund Visit Sweden, Västsvenska Turistrådet och Boråsregionen Effekter av besöksnäringen

Bakgrund Visit Sweden, Västsvenska Turistrådet och Boråsregionen Effekter av besöksnäringen AFFÄRSPLAN 2 Bakgrund 2006 formades partnerskapet BoråsBorås, ett treårsprojekt mellan Borås Stad och Näringslivet i Borås. Före det hade diskussioner pågått i flera omgångar, då båda parter kände att

Läs mer

4 f. Årsredovisning 2013 för BoråsBorås TME AB BESLUTSFÖRSLAG. Styrelsen föreslås besluta: Årsredovisningen läggs till handlingarna.

4 f. Årsredovisning 2013 för BoråsBorås TME AB BESLUTSFÖRSLAG. Styrelsen föreslås besluta: Årsredovisningen läggs till handlingarna. 4 f BESLUTSFÖRSLAG Årsredovisning 2013 för BoråsBorås TME AB Styrelsen föreslås besluta: Årsredovisningen läggs till handlingarna. Datum Kommunalråd Tillstyrkes Alternativt förslag Datum Kommunalråd Samverkan

Läs mer

Innehållsförteckning:

Innehållsförteckning: årsredovisning 2011 årsredovisning för BORÅSBORÅS TME AB 556784-7719 Räkenskapsåret 20110101-20111231 Innehållsförteckning: VD har ordet 4 Förvaltningsberättelse 8 Ekonomisk översikt 9 Resultaträkning

Läs mer

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Uppdrag Se över hur det lokala besöksnäringssamarbetet för Värmdö bör organiseras För att skapa lokalt engagemang och mervärde åt

Läs mer

Strategi för besöksnäringen i Ljungandalen Framtagen av Ånge kommun och Destination Ljungandalen

Strategi för besöksnäringen i Ljungandalen Framtagen av Ånge kommun och Destination Ljungandalen Strategi för besöksnäringen i Ljungandalen 2015-2020 Framtagen av Ånge kommun och Destination Ljungandalen Innehåll Inledning Idag och framtiden Bakgrund Byggstenar 1. Varumärke och kommunikation 2. Målgrupper

Läs mer

Långsiktighet och målmedvetenhet. Boråspusslet

Långsiktighet och målmedvetenhet. Boråspusslet Långsiktighet och målmedvetenhet Boråspusslet Nyckeltal 106 000 INVÅNARE 12 000 FÖRETAG 1/3 INTERNATIONELL MARKNAD 54 % AV ALL TEXTIL PASSERAR BORÅS >750 000 m² YTOR FÖR LOGISTIK CENTRUM FÖR E-HANDEL 1

Läs mer

Välkommen till Norrköping! #inorrköping AFFÄRSPLAN

Välkommen till Norrköping! #inorrköping AFFÄRSPLAN Välkommen till Norrköping! #inorrköping AFFÄRSPLAN 2016-2020 Besöksnäringen i Norrköping har de senaste åren haft en positiv utveckling och näringen har fått den uppmärksamhet som den förtjänar som en

Läs mer

Antagen av kommunstyrelsen:

Antagen av kommunstyrelsen: Strategi för besöksnäringen i Nykvarns kommun Antagen av kommunstyrelsen: 2017-01-31 Innehållsförteckning Inledning och bakgrund... 2 Turism och besöksnäring... 2 Sverige som besöksmål... 2 Nykvarn som

Läs mer

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Visit Östergötland - för en Visit Östergötland är det nya namnet på det som tidigare hette Östsvenska turistrådet. Förutom att byta namn har vi även påbörjat

Läs mer

Årsredovisning 2014 BoråsBorås TME AB 556784-7719

Årsredovisning 2014 BoråsBorås TME AB 556784-7719 Årsredovisning 2014 BoråsBorås TME AB 556784-7719 Innehållsförteckning: VD har ordet 4 Förvaltningsberättelse 6 Resultaträkning 10 Balansräkning 14 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 11 Tilläggsupplysningar

Läs mer

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör Näringslivsstrategi 2009-03-23 Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör NÄRINGSLIVSSTRATEGI FÖR HELSINGBORGS STAD Utifrån denna strategi ska Helsingborgs stads näringslivsarbete bedrivas. Uppdraget

Läs mer

COLLABORATIVE TOURISM

COLLABORATIVE TOURISM COLLABORATIVE TOURISM SKÅNEMODELLEN Strategisk plan för turism och besöksnäring i Skåne TOURISM IN SKÅNE AB - Ett av Business Region Skånes fyra dotterbolag Näringsliv Skåne och Business Region Skåne Styrelse

Läs mer

2 f) Årsredovisning 2012 för BoråsBorås TME AB BESLUTSFÖRSLAG. Styrelsen föreslås besluta: Årsredovisningen läggs till handlingarna.

2 f) Årsredovisning 2012 för BoråsBorås TME AB BESLUTSFÖRSLAG. Styrelsen föreslås besluta: Årsredovisningen läggs till handlingarna. 2 f) BESLUTSFÖRSLAG Årsredovisning 2012 för BoråsBorås TME AB Styrelsen föreslås besluta: Årsredovisningen läggs till handlingarna. Datum Kommunalråd Tillstyrkes Alternativt förslag Datum Kommunalråd Samverkan

Läs mer

1 5 3 3 4 Lugn Närhet

1 5 3 3 4 Lugn Närhet Grupp Kunskap Drivkraft Lugn Mångfald Byt ut Lägg till 1 5 3 3 4 Lugn Närhet Övriga kommentarer: Utvecka ordet mångfald. Drivkraft Inspiritation 2 6 6 3 2 Lugn Öppenhet Mångfald Internationellt Trivsel

Läs mer

Möten som utvecklar staden.

Möten som utvecklar staden. Möten som utvecklar staden. Redan på 40-talet insåg boråsarna att det behövdes ett speciellt hus för möten. Därför byggdes ett stort möteshus av framsynta invånare. Byggnaden har sedan använts flitigt,

Läs mer

Leif Johansson, Xrayfoto AB. LUND SAMVERKAN 2.0 -Turism, möten och event

Leif Johansson, Xrayfoto AB. LUND SAMVERKAN 2.0 -Turism, möten och event Leif Johansson, Xrayfoto AB LUND SAMVERKAN 2.0 -Turism, möten och event 1 INNEHÅLL SIDA Sverige - Besöksnäringen i Sverige 3 - Besöksnäringen i Skåne 3 Marknader 3 - Mötesindustrin i Sverige 4 Vad genererar

Läs mer

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé Tranås den 20 april 2010 Destinationsutveckling Sommenbygd 1 Projektidé Projektet är ett paraplyprojekt som ska utveckla besöksnäringen av Sommenbygd med de tillhörande sex kommunerna i Sommenbygd. Detta

Läs mer

2013-09-09. Regionalt handlingsprogram för besöksnäring och turism för Örebroregionen 2014-2020.

2013-09-09. Regionalt handlingsprogram för besöksnäring och turism för Örebroregionen 2014-2020. Regionalt handlingsprogram för besöksnäring och turism för Örebroregionen 2014-2020. 1 Inledning Regionförbundets uppdrag är att på olika sätt medverka till att regionen utvecklas så att fler människor

Läs mer

Analys av förutsättningar för kommersiellt boende i Nybro kommun

Analys av förutsättningar för kommersiellt boende i Nybro kommun Analys av förutsättningar för kommersiellt boende i Nybro kommun Uppdragets syfte Att undersöka förutsättningarna för kommersiellt boende (Hotell/stugby) i Nybro kommun Frågeställningar: Finns det behov

Läs mer

Tillsammans får vi fler att välja Skellefteå!

Tillsammans får vi fler att välja Skellefteå! Tillsammans får vi fler att välja Skellefteå! Ett häfte om VISIT SKELLEFTEÅ - om organisationen, medlemskapet och det gemensamma arbetet mot ett attraktivare Skellefteå. VARFÖR TURISM? Turism är en exportindustri

Läs mer

Innehåll Det här är No Limit Street Art Borås...5

Innehåll Det här är No Limit Street Art Borås...5 Förord Det har varit mycket roligt att få arbeta med detta projekt och vi är glada över att No Limit mottagits så positivt av Boråsare såväl som besökare. Vi är överraskade över det stora mediala intresset

Läs mer

STOCKHOLMSSTRATEGIN AKTIVITETSPLAN

STOCKHOLMSSTRATEGIN AKTIVITETSPLAN STOCKHOLMSSTRATEGIN AKTIVITETSPLAN 2013 1 Om detta dokument Detta dokument är en aktivitetsplan för 2013 för projektet Stockholmsstrategin. Stockholmsstrategin bygger på en förstudie som presenterades

Läs mer

Besöksnäringsstrategi Söderhamn 2015-2020

Besöksnäringsstrategi Söderhamn 2015-2020 Besöksnäringsstrategi Söderhamn 2015-2020 Förord Besöksnäringen räknas som världens största och snabbast växande näring. Den turistiska omsättningen i Sverige 2012 närmade sig 300 miljarder. Den turistiska

Läs mer

Verksamhetsinriktning. Eskilstuna Marknadsföring

Verksamhetsinriktning. Eskilstuna Marknadsföring Verksamhetsinriktning Eskilstuna Marknadsföring Verksamhetsinriktning för Eskilstuna Marknadsföring AB. För den verksamhet som bedrivs i Eskilstuna Marknadsföring AB nedan kallat EMAB gäller denna särskilda

Läs mer

Aktivitetsplan 2015 Besöksnäring och Turistbyrån (Näringslivsenheten)

Aktivitetsplan 2015 Besöksnäring och Turistbyrån (Näringslivsenheten) Aktivitetsplan 2015 Besöksnäring och Turistbyrån (Näringslivsenheten) ÖVERGRIPANDE MÅL FÖR BESÖKSNÄRINGEN Nyköpings mål 2017 är en stark besöksnäring med en turismomsättning på 1,4 miljarder kr. Nyköpings

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Tjänsteutlåtande Utfärdat: 2015-01-16 Diarienummer: N137-0033/15

Tjänsteutlåtande Utfärdat: 2015-01-16 Diarienummer: N137-0033/15 Tjänsteutlåtande Utfärdat: 2015-01-16 Diarienummer: N137-0033/15 Utvecklingsavdelningen Lars Olausson Telefon: 366 41 40 E-post: lars.olausson@vastra.goteborg.se Projekt Göteborgs skärgård Förslag till

Läs mer

NATIONELL STRATEGI FÖR SVENSK BESÖKSNÄRING

NATIONELL STRATEGI FÖR SVENSK BESÖKSNÄRING NATIONELL STRATEGI FÖR SVENSK BESÖKSNÄRING Vem ligger bakom? Den nationella strategin är näringens dokument. Strategin har vuxit fram på initiativ av Svensk Turism i dialog med näringens olika aktörer

Läs mer

Välkommen som samarbetspartner!

Välkommen som samarbetspartner! Välkommen som samarbetspartner! VISIT ROSLAGEN 2014 Varför bör jag delta aktivt i Visit Roslagens arbete och synas med mitt företag på www.roslagen.se? VISIT ROSLAGEN Välkommen! Visit Roslagen välkomnar

Läs mer

VÄXJÖ Evenemangs- och mötesstrategi 2014

VÄXJÖ Evenemangs- och mötesstrategi 2014 VÄXJÖ Evenemangs- och mötesstrategi 2014 BAKGRUND OCH NULÄGE Växjös evenemangs- och mötesstrategi tar sin utgångspunkt i ambitionen att skapa en god plattform för att utveckla Växjö som evenemangs- och

Läs mer

Shoppingturism i Sverige

Shoppingturism i Sverige Shoppingturism i Sverige Förord Handeln är en motor i Sveriges ekonomi och så även i besöksnäringen. Med en omsättning på mer än 84 miljarder kronor står våra svenska och utländska besökare för 13% av

Läs mer

EVENEMANGSÅRET 2014 SÅ SÄTTER VI EVENEMANG PÅ KARTAN

EVENEMANGSÅRET 2014 SÅ SÄTTER VI EVENEMANG PÅ KARTAN EVENEMANGSÅRET 2014 SÅ SÄTTER VI EVENEMANG PÅ KARTAN Anteckningar från gruppdiskussioner FrukostForum, 2014-01-23 Den 23/1 samlades ett 70-tal personer för att delta i FrukostForum för Vänersborgs näringsliv.

Läs mer

BJUD IN TILL ETT MÖTE OCH BLI EN VÄRDEFULL AMBASSADÖR FÖR DIN STAD. [ eskilstunaconvention.se ]

BJUD IN TILL ETT MÖTE OCH BLI EN VÄRDEFULL AMBASSADÖR FÖR DIN STAD. [ eskilstunaconvention.se ] BJUD IN TILL ETT MÖTE OCH BLI EN VÄRDEFULL AMBASSADÖR FÖR DIN STAD [ eskilstunaconvention.se ] Att delta i nationella och internationella möten och kongresser är ofta berikande och utvecklande. Men har

Läs mer

Ägardirektiv för Nya Destination Uppsala aktiebolag

Ägardirektiv för Nya Destination Uppsala aktiebolag KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Dahlmann Christian Wallin Carl Datum 2016-11-16 Diarienummer KSN-2016-0572 Kommunstyrelsen Ägardirektiv för Nya Destination Uppsala aktiebolag Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Strategidokument. Visit Lund Strategidokument

Strategidokument. Visit Lund Strategidokument Visit Lund Strategidokument 1 DÄRFÖR VISIT LUND Visit Lund har funnits i snart två år och växer så det knakar. Därför behöver vi sätta visioner och strategier för framtiden, bli ännu bättre på att paketera

Läs mer

Västsverige i Sverige - Norden - Världen. Verksamhetsinriktning

Västsverige i Sverige - Norden - Världen. Verksamhetsinriktning Västsverige i Sverige - Norden - Världen Verksamhetsinriktning Uppdrag och verksamhet Västsvenska Turistrådet har det regionala uppdraget att med tydlig målsättning driva en hållbar, och en för besöksnäringens

Läs mer

SAMMANSTÄLLNING AV GRUPPDISKUSSIONER

SAMMANSTÄLLNING AV GRUPPDISKUSSIONER SAMMANSTÄLLNING AV GRUPPDISKUSSIONER Flera frågor kring Nya Visit Dalarna diskuterades kring borden under Up to Date. Vad krävs av oss i Dalarna för att vi ska fördubbla omsättningen till 2020? Dalarna

Läs mer

Turism AB (svb) Affärsplan 2014

Turism AB (svb) Affärsplan 2014 Turism AB (svb) Affärsplan 2014 Övergripande målsättning - fördubbla omsättningen i besöksnäringen i MittSkåne till 1 miljard 2020 Fo k u s b e s ö k s n ä r i n g e n s o m basindustri och samhällsbyggare

Läs mer

SÖRMLANDS STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR BESÖKSNÄRING 2013-2023

SÖRMLANDS STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR BESÖKSNÄRING 2013-2023 SÖRMLANDS STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR BESÖKSNÄRING 2013-2023 Det välkomnande Sörmland - en attraktiv och tillgänglig destination i närheten av Stockholms storstadsområde Foto: Parken Zoo Vision och mål för

Läs mer

Nya. Skandinaviens ledande destinationsbolag. Visit Dalarna

Nya. Skandinaviens ledande destinationsbolag. Visit Dalarna Nya Skandinaviens ledande destinationsbolag Visit Dalarna Vi konkurrerar med 150 000 kommuner och regioner i Europa om boende, besökare, företag, investeringar och kompetens. Beslutsunderlag Syfte och

Läs mer

Nytt ärendehanteringssystem Public 360 AKK2016/ Besöksplan. Kommunstyrelsen. Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner

Nytt ärendehanteringssystem Public 360 AKK2016/ Besöksplan. Kommunstyrelsen. Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner Nytt ärendehanteringssystem Public 360 AKK2016/399-9 Besöksplan Kommunstyrelsen Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner Fastställt av: Kommunstyrelsen Datum: 2016-11-29 219/2016 För revidering

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

BESÖKSNÄRINGSSTRATEGI

BESÖKSNÄRINGSSTRATEGI BESÖKSNÄRINGSSTRATEGI Antagen av kommunfullmäktige 2012-06-11, 117 STRATEGI Besöksnäringsstrategi för Haninge kommun Vision 2020 Haninge är navet för besöksnäringen bland Stockholms kranskommuner och den

Läs mer

Turismindustrin, Trender & omvärlden

Turismindustrin, Trender & omvärlden Turismindustrin, Trender & omvärlden 4 Turismen är världens största näring Turismen, världens största och snabbast växande näring Idag står 5% av världens befolkning för 95% av resandet Enligt WTO kommer

Läs mer

Aktiviteter under 2017

Aktiviteter under 2017 Aktiviteter under 2017 Kommunikation Det är viktigt att de marknadsföringskanaler vi har och det marknadsföringsmaterial som vi producerar är sammanhängande. Genom att ha en enad bild över vår målgrupp

Läs mer

Bli medlem i marknadsförings& destinationsutvecklingpaket DESTINATION LÄCKÖ-KINNEKULLE AB

Bli medlem i marknadsförings& destinationsutvecklingpaket DESTINATION LÄCKÖ-KINNEKULLE AB Bli medlem i marknadsförings& destinationsutvecklingpaket DESTINATION LÄCKÖ-KINNEKULLE AB Destination Läckö-Kinnekulle AB Destination Läckö-Kinnekulle AB har mångårig kunskap, erfarenhet och bred kompetens

Läs mer

Antagen av kommunstyrelsen:

Antagen av kommunstyrelsen: Strategi för besöksnäringen i Nykvarns kommun Antagen av kommunstyrelsen: 2014-12-01 Innehållsförteckning Besöksnäringen en allt viktigare näring... 2 Hållbar tillväxt för företag och destinationer...

Läs mer

En strategi för hur VästerbottensTurism och kommunerna gemensamt driver turistfrågorna i Västerbottens län.

En strategi för hur VästerbottensTurism och kommunerna gemensamt driver turistfrågorna i Västerbottens län. Färdledaren En strategi för hur VästerbottensTurism och kommunerna gemensamt driver turistfrågorna i Västerbottens län. Vad är färdledaren? Färdledaren är framtagen av Strategigruppen som består av representater

Läs mer

Övergripande affärsplan för Västsvenska Turistrådet 2012-2015

Övergripande affärsplan för Västsvenska Turistrådet 2012-2015 Övergripande affärsplan för Västsvenska Turistrådet 2012-2015 Inledning Detta dokument är den övergripande affärsplanen för Västsvenska Turistrådet för år 2012-2015. Den är inte ett fristående dokument

Läs mer

Evenemangstrategi för Region Skåne. Sammanfattad förkortad version

Evenemangstrategi för Region Skåne. Sammanfattad förkortad version Evenemangstrategi för Region Skåne Sammanfattad förkortad version Bakgrund Evenemang är en viktig del av Region Skånes varumärke. Målsättningen att vara en attraktiv och innovativ region kombineras med

Läs mer

Verksamhetsplan 2015

Verksamhetsplan 2015 Event in Skåne AB Verksamhetsplan 2015 Kontakt +46 (0) 40 675 30 01 event@skane.com eventinskane.com Besöksadress Dockplatsen 26 211 19 Malmö Sweden Postadress 205 25 Malmö Verksamhetsplan 1 Sweden Vision

Läs mer

Eurovision Song Contest Malmö 2013

Eurovision Song Contest Malmö 2013 Eurovision Song Contest Malmö 2013 En analys av direkta och dynamiska effekter Genomförd av Berglund&Wiberg consulting på uppdrag av Malmö stad och Region Skåne Juni 2013 Inledning På uppdrag av Malmö

Läs mer

Näringslivsstrategi Strömstads kommun

Näringslivsstrategi Strömstads kommun Strömstads kommun Näringslivsstrategi Strömstads kommun 2017-2020 Dokumenttyp Beslutande organ Förvaltningsdel Strategi Kommunfullmäktige Kommunledningsförvaltningen Antagen 2017-03-23 Ansvar Kommunstyrelsen

Läs mer

VÄSTSVENSKA TURISTRÅDET AB BUDGET 2015. Förslag inför styrelsen 2014-11-27

VÄSTSVENSKA TURISTRÅDET AB BUDGET 2015. Förslag inför styrelsen 2014-11-27 VÄSTSVENSKA TURISTRÅDET AB BUDGET 2015 Förslag inför styrelsen 2014-11-27 Budget för Västsvenska Turistrådet 2015 1. Sammanfattning Vision Vi är den självklara partnern för utveckling och marknadsföring

Läs mer

NYHETSBREV 2011 # 2. Convention Bureau

NYHETSBREV 2011 # 2. Convention Bureau NYHETSBREV 2011 # 2 Lite klarare luft, lite starkare färger och en härlig energi efter sommarens ledighet. Hoppas att ni också känner så nu när hösten närmar sig. Efter sommarens många möten med vänner

Läs mer

Ockelbo. Framtidens centrum i fokus. Marlene Hassel Svenska Stadskärnor / 2014-02-10

Ockelbo. Framtidens centrum i fokus. Marlene Hassel Svenska Stadskärnor / 2014-02-10 Ockelbo Framtidens centrum i fokus Marlene Hassel Svenska Stadskärnor / 2014-02-10 Hur kan vi......utveckla en ort eller stad...öka attraktiviteten...och för vem? Ockelbos situation och möjligheter? -

Läs mer

Hållbar produktutveckling Om cykelturimens betydelse för besöksnäringens utveckling. Cykelkonferensen 2017 i Jönköping

Hållbar produktutveckling Om cykelturimens betydelse för besöksnäringens utveckling. Cykelkonferensen 2017 i Jönköping Hållbar produktutveckling 2016-19 Om cykelturimens betydelse för besöksnäringens utveckling Cykelkonferensen 2017 i Jönköping Källa: Arena för Tillväxt Besöksnäringen bygger på samverkan mellan aktörer

Läs mer

Handbok i marknadsföring till Besöksnäringsstrategin

Handbok i marknadsföring till Besöksnäringsstrategin Bilaga 2 Handbok i marknadsföring till Besöksnäringsstrategin Definitioner: Turism omfattar människors aktiviteter när de reser till och vistas på platser utanför sin vanliga omgivning för kortare tid

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR DESTINATION HALMSTAD AB

ÄGARDIREKTIV FÖR DESTINATION HALMSTAD AB ÄGARDIREKTIV FÖR DESTINATION HALMSTAD AB Organisationsnummer 556650-5227 Bolagets syfte Det kommunala ändamålet med Destination Halmstad AB:s verksamhet är, enligt bolagsordningen, att arbeta för att utveckla

Läs mer

28 DestinationHalland beslut om medfinansiering av EU-projekt RS150304

28 DestinationHalland beslut om medfinansiering av EU-projekt RS150304 Ärende 28 RS 2015-09-23 28 DestinationHalland2020 - beslut om medfinansiering av EU-projekt RS150304 Ärende Projektet syfte är att skapa en attraktiv och innovativ samverkansarena för utveckling av den

Läs mer

Att besöksnäringen är framgångsrik visar sig tydligt i statistiken.

Att besöksnäringen är framgångsrik visar sig tydligt i statistiken. 2014 2014 HAR VARIT ETT SPÄNNANDE ÅR FÖR ARENABOLAGET Linköpings kommun presenterade under våren den Eventstrategi som framöver ska styra Linköping mot målsättningen att bli en av Sveriges tre främsta

Läs mer

FashionDAYS 2015 Projektplan Projektledare: Sarah Norving

FashionDAYS 2015 Projektplan Projektledare: Sarah Norving FashionDAYS 2015 Projektplan Projektledare: Sarah Norving 1. BAKGRUND FashionDAYS är eventet som syftar till att uppmärksamma och stärka vår region inom mode, textil och design. Ambitionen är att genomföra

Läs mer

STRATEGISK PLATTFORM. För en växande, lönsam och hållbar besöksnäring i sydöstra Skåne: Simrishamn, Sjöbo, Tomelilla och Ystads kommuner

STRATEGISK PLATTFORM. För en växande, lönsam och hållbar besöksnäring i sydöstra Skåne: Simrishamn, Sjöbo, Tomelilla och Ystads kommuner STRATEGISK PLATTFORM För en växande, lönsam och hållbar besöksnäring i sydöstra Skåne: Simrishamn, Sjöbo, Tomelilla och Ystads kommuner Foto denna sida: Elise Nilsson Foto omslag: Cecilia Smitt, Carolina

Läs mer

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Internationell strategi Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Vi lever i en allt mer globaliserad värld som ger ökade möjligheter men som också ställer nya krav. Linköpings

Läs mer

24 Januari 2013 handlingar separat bilaga. Nr 2 Principbeslut om ett nytt Kongresscenter i Borås

24 Januari 2013 handlingar separat bilaga. Nr 2 Principbeslut om ett nytt Kongresscenter i Borås 24 Januari 2013 handlingar separat bilaga Nr 2 Principbeslut om ett nytt Kongresscenter i Borås 2012-12-17 2012/KS0141 1 (6) Kommunfullmäktige Principbeslut om ett nytt Kongresscenter i Borås Varför ett

Läs mer

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2014-11-04 1.0 Marie Holmberg Stadskontoret Näringslivsavdelningen

Läs mer

2 Internationell policy

2 Internationell policy Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 19 februari 2002 Reviderad den: 20 augusti 2009 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Dokumentet gäller för:

Läs mer

Evenemangsstrategi för Eskilstuna kommunkoncern

Evenemangsstrategi för Eskilstuna kommunkoncern Kommunstyrelsen 2015-01-14 1 (12) Kommunledningskontoret KLK Kommunikation Eva Norberg, 016-710 16 92 Evenemangsstrategi för Eskilstuna kommunkoncern Fastställd av Eskilstuna kommunfullmäktige 2014-11-27

Läs mer

EN PRIVILIGIERAD STAD. En stad fylld med engagemang, erfarenhet och kreativitet! www.halmstadcvb.se

EN PRIVILIGIERAD STAD. En stad fylld med engagemang, erfarenhet och kreativitet! www.halmstadcvb.se EN PRIVILIGIERAD STAD En stad fylld med engagemang, erfarenhet och kreativitet! www.halmstadcvb.se Med sitt kustnära läge mitt på den svenska västkusten erbjuder Halmstad en mångfasetterad stad med unika

Läs mer

På väg till Borås? Modern marknadsplats med gångavstånd

På väg till Borås? Modern marknadsplats med gångavstånd På väg till Borås? Modern marknadsplats med gångavstånd Handelsutredning 2012 Borås unika historia är stadens framtid. Vi har alltid varit bra på handel. Till och med så bra att Gustav II Adolf år 1621

Läs mer

Att skapa möjligheter för erfarenhets- och kompetensutbyten mellan parkerna och trädgårdarna

Att skapa möjligheter för erfarenhets- och kompetensutbyten mellan parkerna och trädgårdarna Vision Sverige ska vara en självklar destination för trädgårdsturism och vara en medpart i flera europeiska sammanhang när det gäller tillvaratagandet och utvecklingen av det gemensamma trädgårdskulturarvet.

Läs mer

Varumärkesplattform för Mariestad och Mariestads kommun

Varumärkesplattform för Mariestad och Mariestads kommun Varumärkesplattform för Mariestad och Mariestads kommun 1 Att bygga ett starkt varumärke Att bygga ett starkt varumärke kräver inte enbart en bra produkt eller tjänst. Att bygga ett starkt varumärke kräver

Läs mer

Strategi för turism- och besöksnäring Gullspångs Kommun 2013-2015

Strategi för turism- och besöksnäring Gullspångs Kommun 2013-2015 Strategi för turism- och besöksnäring Gullspångs Kommun 2013-2015 Ulrika Nilsson 2013-05-16 Fredrik Tidholm Bakgrund Värdegrund 2020 Ur framtidsberättelsen för Gullspångs Kommun Gullspångs kommun är väl

Läs mer

Pressmeddelande inför kommunstyrelsens sammanträde

Pressmeddelande inför kommunstyrelsens sammanträde 2014-06-17 Kommunstyrelsen Pressmeddelande inför kommunstyrelsens sammanträde Ärende 8 Trygghet och säkerhet blir planeringsutskottets ansvar Kommunstyrelsens planeringsutskott ska arbeta mer med trygghets-

Läs mer

Informations- och kommunikationspolicy för Piteå kommun

Informations- och kommunikationspolicy för Piteå kommun Informations- och kommunikationspolicy för Piteå kommun Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Informations- och kommunikationspolicy för Piteå kommun Policy 2009-09-14, 120 Kommunfullmäktige

Läs mer

Idé och tanke från Anders Ahlgren. Krav från Visit Falun Borlänge AB - Vill näringen? - Varumärkesundersökning. - Hedemora och Avesta med!

Idé och tanke från Anders Ahlgren. Krav från Visit Falun Borlänge AB - Vill näringen? - Varumärkesundersökning. - Hedemora och Avesta med! Samordning av utvecklingen av besöksnäringen inom Södra Dalarna Gagnef, Falun, Borlänge, Säter, Hedemora, Ludvika, Avesta och Smedjebacken Idé och tanke från Anders Ahlgren Krav från Visit Falun Borlänge

Läs mer

Näringslivsprogram Karlshamns kommun

Näringslivsprogram Karlshamns kommun Programmet antaget av kommunfullmäktige 2014-04-07 Näringslivsprogram Karlshamns kommun 1 (7) Karlshamns kommun Kommunledningsförvaltningen Näringslivsenheten Rådhuset 374 81 Karlshamn Tel +46 454-810

Läs mer

VATTENRIKET 2011 VATTENRIKET 2011. Utförd av Resurs AB, Februari 2012 på uppdrag av Kristianstads kommun

VATTENRIKET 2011 VATTENRIKET 2011. Utförd av Resurs AB, Februari 2012 på uppdrag av Kristianstads kommun VATTENRIKET 2011 Utförd av Resurs AB, Februari 2012 på uppdrag av Kristianstads kommun SAMMANFATTNING Totalt gjordes det 148 250 besök i Vattenriket under 2011. Juli månad toppar med över 22 000 besök.

Läs mer

Version Gruppens uppdrag var att för området Tillväxt och Innovation

Version Gruppens uppdrag var att för området Tillväxt och Innovation ÖSTERGÖTLAND EN VÄRDESKAPANDE REGION 1. Uppdraget Gruppens uppdrag var att för området Tillväxt och Innovation 2. Arbetet 1. Inventera nuläget (vad är gjort hittills och varför, gällande strategier och

Läs mer

Borlänges evenemang ska vara nyskapande, lättillgängliga, trygga, mångkulturella och internationella av hög kvalitet.

Borlänges evenemang ska vara nyskapande, lättillgängliga, trygga, mångkulturella och internationella av hög kvalitet. Bakgrund Evenemangsstrategin är Borlänge Kommuns verktyg för att enhetligt koordinera och hantera evenemangsfrågor i syfte att tillföra kommunens invånare positiva kultur- och idrottsupplevelser samt förstärka

Läs mer

Framtidens lokala besöksservice

Framtidens lokala besöksservice Framtidens lokala besöksservice Så här arbetar vi i Skaraborg med framtidens lokala besöksservice. Lotta Samuelsson Turistchef i Mariestad och Klara Börjesson Ahlqvist Turistchef i Falköping. Strategiska

Läs mer

Exportdag för Besöksnäringen 28 april 2015

Exportdag för Besöksnäringen 28 april 2015 Exportdag för Besöksnäringen 28 april 2015 Nationell strategi för besöksnäringen/turismen år 2020 Målsättning år 2020 Från 252 till 500 miljarder i omsättning Från 160 till 260 tusen arbetstillfällen Från

Läs mer

Reviderad varumärkesplattform för varumärket Uppsala

Reviderad varumärkesplattform för varumärket Uppsala KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Florell Kristian Näsström Yvonne Palmquist Teresa Datum 2016-03-23 Diarienummer KSN-2016-0374 Kommunstyrelsen Reviderad varumärkesplattform för varumärket Uppsala Förslag

Läs mer

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000 Antagen av kommunfullmäktige i januari 2008. Bygger vidare på kommunfullmäktiges utvecklingsprogram från 1998. VISION FÖR KARLSTADS KOMMUN Karlstads kommun, 651 84 Karlstad LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

Läs mer

STRATEGISK PLAN för utveckling av Besöks- och Turismnäringen i Norra Bohuslän - för företagen inom branschen

STRATEGISK PLAN för utveckling av Besöks- och Turismnäringen i Norra Bohuslän - för företagen inom branschen STRATEGISK PLAN för utveckling av Besöks- och Turismnäringen i Norra Bohuslän - för företagen inom branschen INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning 1 Rollfördelning 2 Vision 4 Vad är en hållbar besöks- och turismdestination

Läs mer

Vi måste ha drömmar och lusten at t för verk liga dem DESTIN AT IONSU T V ECK LING & TURISM

Vi måste ha drömmar och lusten at t för verk liga dem DESTIN AT IONSU T V ECK LING & TURISM Vi måste ha drömmar och lusten at t för verk liga dem DESTIN AT IONSU T V ECK LING & TURISM Det här Vi erbjuder vet vad som vi krävs Bjerkne & Co hjälper Idag investerar destinationer, städer, organisationer

Läs mer

Var med och säkra besöksnäringens växtkraft

Var med och säkra besöksnäringens växtkraft Var med och säkra besöksnäringens växtkraft 1 Foto: istockphoto Därför är besöksnäringen vår viktigaste framtidsnäring > den är arbetsintensiv > den är geografiskt spridd > den stärker attraktionskraften

Läs mer

Resor, attraktioner & utmaningar. Äntligen får Stockholm och Sverige en riktig rese- och upplevelsemässa! www.upplevsverigemassan.

Resor, attraktioner & utmaningar. Äntligen får Stockholm och Sverige en riktig rese- och upplevelsemässa! www.upplevsverigemassan. Resor, attraktioner & utmaningar Äntligen får Stockholm och Sverige en riktig rese- och upplevelsemässa! Upplev Sverige är helt klart intressant. Vi har fokus på möten, privatresor och evenemang. De senare

Läs mer

Kommunikationsguide för Samverkan 2.0 - turism, möten och event

Kommunikationsguide för Samverkan 2.0 - turism, möten och event Kommunikationsguide för Samverkan 2.0 - turism, möten och event För nationell och internationell marknadsföring av Lund för ökad tillväxt och lönsamhet. Gemensamma budskap och kampanjer ger bättre affärer!

Läs mer

Projektplan. bankgiro nr: 379-6448

Projektplan. bankgiro nr: 379-6448 Projektplan 1. Allmänna uppgifter a) Projektets namn (enligt ansökan): Motocross i nya banor b) Juridisk status på projektägare: (t.ex. kommun, myndighet, ekonomisk eller ideell förening, enskild firma

Läs mer

HANDLINGSPLAN 2016/17 UTVECKLING AV BESÖKSNÄRING 4 MÄLARSTÄDER

HANDLINGSPLAN 2016/17 UTVECKLING AV BESÖKSNÄRING 4 MÄLARSTÄDER HANDLINGSPLAN 2016/17 UTVECKLING AV BESÖKSNÄRING 4 MÄLARSTÄDER Innehåll 1. SAMMANFATTNING... 2 2. BAKGRUND... 3 3. SYFTE MED SAMVERKAN... 3 4. MÅLBILD 2020... 4 5. NULÄGE... 4 6. PRIORITERADE ÅTGÄRDER

Läs mer

Bolagsstämman i Next Skövde Destinationsutveckling AB har fastställt ägardirektiven 3 maj 2013, 12

Bolagsstämman i Next Skövde Destinationsutveckling AB har fastställt ägardirektiven 3 maj 2013, 12 Bolagsstämman i Next Skövde Destinationsutveckling AB har fastställt ägardirektiven 3 maj 2013, 12 För den verksamhet som bedrivs i Next Skövde Destinationsutveckling AB, nedan kallat Bolaget, gäller dessa

Läs mer

The International Bioenergy Days, Trollhättan 2009 Västsvenska Turistrådet Karin Olsson Oktober 2009

The International Bioenergy Days, Trollhättan 2009 Västsvenska Turistrådet Karin Olsson Oktober 2009 The International Bioenergy Days, Trollhättan Västsvenska Turistrådet Karin Olsson Oktober Viktoriagatan 13, Box 568, SE-42 22 Göteborg, Sweden, Tel +46 31 75 95, Fax +46 31 75 95 1, www.turismensutredningsinstitut.se

Läs mer

Samverkansavtal mellan Eslövs, Hörbys och Höörs kommuner avseende partnerskap för utveckling av besöksnäringen under 2015-2017

Samverkansavtal mellan Eslövs, Hörbys och Höörs kommuner avseende partnerskap för utveckling av besöksnäringen under 2015-2017 Samverkansavtal mellan Eslövs, Hörbys och Höörs kommuner avseende partnerskap för utveckling av besöksnäringen under 2015-2017 De tre kommunerna Eslöv, Höör och Hörby har kommit överens att från den 1

Läs mer

ETT ÅR KVAR. VI SUMMERAR OCH BLICKAR FRAMÅT.

ETT ÅR KVAR. VI SUMMERAR OCH BLICKAR FRAMÅT. ETT ÅR KVAR. VI SUMMERAR OCH BLICKAR FRAMÅT. 1 2 kunskap som lyfter besöksnäringen Visit Västernorrland har som uppdrag att via kunskapsförmedling bidra till att stärka turismen i Västernorrland. Verksamheten

Läs mer

EN UNIK MÖJLIGHET. Småland och Blekinge gör gemensam satsning

EN UNIK MÖJLIGHET. Småland och Blekinge gör gemensam satsning EN UNIK MÖJLIGHET. Småland och Blekinge gör gemensam satsning för att marknadsföra regionen och dess näringsliv på en internationell arena. 2010 deltar man i världsutställningen i Shanghai, Expo 2010.

Läs mer

Projektplan - utkast Fisketurism i Gästrikland

Projektplan - utkast Fisketurism i Gästrikland Projektplan - utkast Fisketurism i Gästrikland Besök www.leadergastrikebygden.se eller bli ett fan på www.facebook.com/leadergastrikebygden sidan 1 Fisketurism i Gästrikland - Projektplan Vad Vi satsar

Läs mer

SÅ FÅR VI TURISMEN I SKÅNE ATT VÄXA! STRATEGISK PLAN FÖR TURISM- OCH BESÖKSNÄRINGEN I SKÅNE ÅR 2020

SÅ FÅR VI TURISMEN I SKÅNE ATT VÄXA! STRATEGISK PLAN FÖR TURISM- OCH BESÖKSNÄRINGEN I SKÅNE ÅR 2020 SÅ FÅR VI TURISMEN I SKÅNE ATT VÄXA! STRATEGISK PLAN FÖR TURISM- OCH BESÖKSNÄRINGEN I SKÅNE ÅR 2020 Under hösten 2011 inledde Tourism in Skåne ett omfattande arbete med att samla politiker och besöksnäring

Läs mer

Forshaga - en attraktiv kommun

Forshaga - en attraktiv kommun Forshaga - en attraktiv kommun Strategi för tillväxt Fastställd av kommunfullmäktige 2013-08- 27, 82 Att öka attraktionskraften En kommun där medborgare och företag trivs och vill skapa sin framtid. En

Läs mer