Marknadsföring av företag på landsbygden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Marknadsföring av företag på landsbygden"

Transkript

1 DET AVGÖRANDE INTRYCKET Marknadsföring av företag på landsbygden Mål, medel och metoder för att skapa förutsättningar för livskraft och livskvalitet utanför Øresundsregioen.

2 Från glödhet till iskall. Välkommen till Skåne-Sjælland Liksom med alla temperaturskillnader uppstår termodynamik. Normalt sker strömningar från de varma områdena till de kalla, men i befolkningsutvecklingens dynamik är strömmarna de omvända. De kalla områdena dräneras på sina unga duktiga människor och kommunerna står handfallna och betraktar händelserna utan receptbok, manus eller ens idéer till hur man stoppar och vänder trenden.

3 Om Öresundsregionen växer så växer hela Skåne skulle man kunna tro. Men befolkningsutvecklingen i Skåne minus Öresundsregionen är inte positiv, utom mer än i rena siffror. Vi ser en tydlig läskpapperseffekt med Lund-Malmö-Köpenhamnskedjan där merparten av kreativitet, ambition, initiativförmåga, popularitet, anseende, inkomstmöjligheter och sociala kontaktnät absorberas. Kvar på landsbygden blir de passiva, de belåtna, de gamla, de förlorade, de outbildade och de gamla. Att balansera läskpapperseffekten i Øresundsregionen DEN KOMMERSIELLA VÄRLDEN FÖRÄNDRAS DAGLIGEN OCH GAPET MELLAN ØRESUNDSREGIONEN OCH LANDET BLIR ALLT STÖRRE. OM IREO IREO är ett företag som utvecklats positivt i Skånes minsta kommun och under 15 år sett och upplevt norra Skånes starka strukturella förvandling. Vi har sett stora industriföretag styckas till småbitar och säljas till investmentbolag och internationella storbolag för att rensas på kompetent personal och konverteras till rena produktionsenheter. Vi har från första parkett betraktat hur åldriga, håglösa kommunpolitiker sett -men inte uppfattat- vad som hände, som inte förstått vilka medel som behövs för att kompensera utvecklingen och som är så fastlåsta i gamla lokalpolitiska bindningar och tankebanor och därmed saknar fullständigt den flexibilitet och fantasi som krävs. De lösningar som överhuvud föreslås handlar mer om att försöka förhindra utvecklingen, snarare än om att skapa förutsättningar för att följa med och rida på böljorna. Arbetsgivarna väljer att expandera i Öresundsregionen för att säkra tillgången på kompetent arbetskraft och företag i Skånes inre, norra och östra regioner lider av att kompetens på alla nivåer företagsledning, mellanchefsnivå och på operatörsnivå är svårt att rekrytera. Specialkompetens finns bara att tillgå i Öresundsregionen och därmed självdör företag, även om de kan erbjuda samma eller högre lön. Flera skånska företag trodde att lösningen på företagens problem låg i att flytta företagens huvudkontor till de coola områdena i Malmö, Lund och Helsingborg. Detta påskyndade snarare företagens undergång, och några företag har därefter återvänt till landsbygden. Mellan studenterna vid lärosätena i Lund och Malmö där de nya generationerna av chefer skapas, får den människorna på skånska landsbygden en loserstämpel i sociala sammanhang och frågan är om inte den värsta konsekvensen är att människorna på landsbygden (dvs. alla skånska orter utom Malmö, Lund, Helsingborg, Ängelholm och Kristianstad) själva uppfattar sig som losers. Samma problematik finns i Tyskland och en rad andra länder, medan man i Baltikum och på Balkan inte ser denna negativa självbild. Massmedia, sociala nätverk och reklam skapar åtråvärda bilder av lyx och framgång och klyftan mellan stad och land växer; ett Norrland i miniatyr med en arbetslös övervägande manlig befolkning medan de duktiga unga kvinnorna finner utbildning, försörjning och en social status i städerna. Det största hotet mot landsbygdens utveckling kommer sålunda inte från Öresundsregionen utan från de inaktiva kommunledningarna själva och från en utpräglad brist på framtidstro hos företagen och människorna i dessa områden. Lösningen är att skapa nya lokala identiteter som invånarna kan vara stolta över, som folk kan leva av och som kan bidra till att återskapa livet på landsbygden. Lösningen är vidare att finna en logistik och en marknadsföringsstruktur så att mindre företag på landsbygden kan konkurrera med de attraktiva företagen i Öresundsregionen, i Sverige och Europa i övrigt. Landsbygden och människorna som väljer att bo där är en enorm resurs som kan och måste utnyttjas och låta växa. Värdena som finns på rena landsbygden och i orter som Bjärnum, Röstånga, Sibbhult etc är så stora att det vore ett extremt och oansvarigt slöseri att inte tillvarata och tjäna pengar på dem.

4 Tyvärr förstår vare sig kommuner eller små företag att intrycket är ett hinder för talet. Än mindre accepterar de värdet eller konsekvenserna av intrycket. Säg mig vilket riktnummer du har, så ska jag säga vem du är. Denna sanning är inte hämtad från en nylig 04-debatt, utan från många länder med riktnummerstatus. Ty verkligheten är så ytlig, att företag och människor bedöms efter dess geografiska position. Omvänt, om det inte vore så, varför är citybaserade företag så måna om att berätta i vilka expansiva och trendiga områden som Varvsudden de är belägna. INTRYCK OCH UTTRYCK - BÅDE KONSUMENTER OCH PROFESSIONELLA INKÖPARE BASERAR INKÖPSBESLUT MER PÅ UPPFATTNINGAR OCH FÖRESTÄLLNINGAR ÄN PÅ ERFARENHETER OCH FAKTA. Verkligheten marknaden bedömer företags kompetens, potential och ambitioner från dess geografiska position. Därav följer att företag på landsbygden lider av de fördomar som kunden har av hur företag på landsbygden normalt fungerar. Och som en cirkelkonsekvens, uppträder ofta företag på landsbygden som de uppfattas. Företag på landsbygden måste sålunda inte vara lika bra som om de vore belägna på Varvsudden, Norra Lund eller granne med Hyllie Arena; de måste vara bättre. Än viktigare, de måste ge ett intryck att de verkligen är bättre. Paradoxalt nog finns den reklam- och kommunikationskompetens som kan ge dem detta intryck dessvärre oftast på de flotta adresserna. Generellt fokuserar företag på landsbygden oftast på fel saker i sin marknadsföring. Med de strukturomvandlingar som skett under 2000-talet och som kommer från restrukturering av fordonsindustrin så kan företag på landsbygden i bästa fall! hoppas på att bli en anonym underleverantör av enstaka produkter. Företagen har i de flesta fall under högkonjunkturen varit upptagna med att producera att producera och tillfredsställa de kunder man redan har för att utveckla och säkra nya kunder inför nya och kommande tider. Därför rasar företag samman som korthus när de inbilleligen säkra kanalerna till marknaden snörps helt eller krymper rejält. Även om den geografiska positionen är ett stort handikapp, så är bilden av företagen ett ännu större problem. Företag på landsbygden måste ha en egenbild som deras anställda kan ha som modell för hur företaget är. Bilden av företaget måste ständigt förnyas och bristen i att inte inse värdet av förnyelse både från företagsledning och anställda - är bara det en riskfaktor i sig. Bilden av företaget som kunderna ser den och som personalen ser den måste vara bilden av den partner som kunderna förväntar sig. Till och med, eller ska vi säga i synnerhet, för besöksnäringen är bilden av företagen viktigt. När de lämnar städerna för att besöka landsbygden är de vana vid en viss standard och besöket på landsbygden blir dessvärre oftast en tids- och klassresa, vilket stärker uppfattningen om att landsbygden är en underutvecklad och primitiv motsats till den värld de lever i. Turisterna som besöker glesbygden är desamma som under veckorna fattar inköpsbeslut i företag. Det räcker med att med öppna ögon titta på hur de små orterna ser ut: skräpiga, förfallna och allmänt motbjudande. Orsaken till det finner vi oftast i ett mini-öresundstänkande, där kommunledningen i exempelvis Hörby betraktar Hörby som en metropol och försummar kommunens mindre orter, oftast med simpla bortförklaringar som att pengar saknas. Förfallet leder till en håglöshet hos invånarna och späder på den negativa spiralen. Titta på orter som Sösdala och andra orter med exponering mot stora trafikerade vägar, vägar som inköpare och potentiella inflyttare kör. Vad som behövs är en rejäl uppryckning av både verkligheten och bilden av verkligheten. Uppfräschning och städning av det exteriöra. Uppfräschning och förståelse för den enorma vikten av bilden på hur man uppfattas. Det gäller både företag, personal, kommunledning och invånare. Det gäller hur banker uppfattar överlevnadspotential för gamla och nya företag.

5 Händelserna kring Skånemejeriers vara eller icke-vara som leverantör hos ICA, Coop och Bergendahls visar med all tydlighet den totala makt som dessa oligopol har över vägen från produktion till inkassering av betalning. Konsekvensen blir att företag på landsbygden blir hänvisade till de små marknader som finns lokalt, och knappt ens det, när det är mycket svårt - för att inte säga omöjligt - för ett lokal bageri att ens sälja lokalt producerat matbröd i den lokala ICA-Coop butiken. ICA-Coop och liknande oligopol dödar medvetet eller omedvetet alla försök till produktion på landsbygden KONSUMENTERNA IDAG VILL HANDLA I STORA INKÖPSCENTRA. FRÅGAN ÄR HUR LANDSBYGDSPRODUCENTERNA NÅR DIT? KONSUMENTMARKNADSFÖRING De stora kedjornas totala brist på ansvar för näringslivets utveckling och avsaknad av emotionell etik är tydlig, inte bara inom dagligvaruhandeln utan tyvärr på de flesta områden. Dagens konsumenter vill handla på stora inköpscentra och i stora matbutiker. De producenter som inte finns med på kedjornas hyllor, blir hänvisade till små egna butiker på platser dit konsumenterna sällan kommer. På så sätt kan kedjorna effektivt styra att inga billiga små kvalitetstillverkare kan erbjuda andra varor än de som koncernledningar har bestämt ska ingå i kedjornas sortiment. Om den lokale tillverkaren ens får lov att presentera sina produkter för en kedja och även om han/hon skulle visa sig vara billigare än kedjornas etablerade leverantörer, stänger två nya scenario vägen till konsumenten. I det ena fallet saknar den lokale tillverkaren de stora produktionsresurser som krävs för att förse en stor marknad, eftersom dessa resurser är en konsekvens av en lyckad expansion - ett moment 22. I det andra fallet skulle den lokale tillverkarens erbjudanden presenteras de nuvarande leverantörerna med ett medföljande kravbrev om att minska priser för att möta det låga priset. Offerten och ansträngningarna från den lokale tillverkaren har därmed enbart som värde för de stora kedjorna att skapa ytterligare vinstmarginaler. Till denna grymma verklighetsbild kommer ännu fler fiender till företagsamhet på landsbygden. De stora köpcentrumen där stora volymer kan avsättas har en hyresnivå som kräver riskinsatser på flera miljoner per år. Ytterst få banker skulle låna ut etableringspengar till nystartade företag. Även om hyran skulle halveras, vilket är osannolikt eftersom fastighetsägare oftast hellre låter lokaler stå tomma än minskar hyran, är tröskeln alldeles för hög. Den sista - och kanske allvarligaste - fienden till landsbygdsutveckling är dagspressen, och i viss mån veckopressen. I Skåne dominerar Sydsvenskan och Helsingborgs Dagblad de konsumenttäta regionerna och annonstaxorna motverkar effektivt utveckling utanför Øresundsregionen. Så länge dessa tidningar betraktar landsbygden enbart som en utflyktsregion av för invånarna i de befolkningstäta regionerna kan ingen lokal tillverkare bära den annonskostnad på flera miljoner plus ett lågt varupris, som skulle krävas för att locka tillräckligt många konsumenter med tillräckligt bra erbjudanden. Till detta kommer bilden av de lokala företagen som besvarar frågan varför så få bilägare skulle köra fem + fem mil för att köpa däck och spara en tusenlapp. Marknadsföring och reklam är dyrt, och det största hindret för utveckling av företag på landsbygden idag och imorgon. Det behövs mer reklam idag än tidigare och konkurrenterna är större och resursstarkare än de små. Dessutom förstår de stora företagen hur bra reklam ska göras. När reklam- och shoppingcentrumen är blockerade för den mindre tillverkaren på landet gäller det sålunda att finna andra, livskraftiga vägar att nå konsumenter. Och sådana vägar finns. Lösningen är samverkan och pionjärskap. Att gå samman och skapa nya, smartare, fräschtänkande kedjor för att konkurrera. Konsumenterna vill ha alternativ - men rätt alternativ. Inte bara ännu en ny kedja.

6 Den ständiga kostnadsjakten bland industrin har slagit undan benen för många tillverkare som inte förstått vilka krav som ställs idag. Bara en sådan sak som att världens ledande kollektivtrafikföretag kör skolskjuts och färdtjänst i flera svenska glesbygdskommuner får en att undra om det verkligen inte finns lokala entreprenörer som kan erbjuda samma tjänster till ett bättre pris - eller om det är andra faktorer som avgör varför de lokala producenterna inte lyckas. I turbulensen kring lågkonjunkturen söker alla inköparna efter nya alternativ. Men... FÖR INDUSTRIKUNDER HANDLAR DET OM MYCKET MER ÄN BRA KVALITET OCH/ELLER DET LÄGSTA PRISET. INDUSTRIMARKNADSFÖRING För business-to-business-företag är det ett problem att finnas på landsbygden när kunderna är i Öresundsregionen och på andra platser i Sverige, Europa och världen. Men även om Internet och andra kommunikationsmedel överbryggar många av de kommunikativa hindren kvarstår verkligheten, att de stora ständigt fusionernade företagen oftast väljer stora leverantörer. Pris och kompetens har spelat ut sin roll som beslutsgrund, och därmed reduceras marknaden för den lokale tillverkaren till den direkt lokala marknaden, som i sin tur också krymper. Går det att bryta den negativa spiralen? Om man ser till offentliga upphandlingar är mönstret också alltför tydligt. Stora Europeiska koncerner med resursstarka säljavdelningar landar kontrakt efter kontrakt även inom områden där de lokala företagen har eller borde haft stora ekonomiska och praktiska fördelar. Många gånger har de små företagen sig själv att skylla, när man inte ens ids fylla i förfrågningsunderlag eller skaffa de intyg och godkännanden som krävs för att tävla. Liksom stora företag kan gå samman, kan små företag bilda grupper och celler för att komplettera varandra och skapa styrka. Man når längre om man står på varandras axlar, än på varandras tår. Företagen på landsbygden vilar ofta på gamla grunder och sekelgamla oförätter är dessvärre inte sällan ett reellt hinder som måste elimineras. Små företag är ofta hederliga men måste lära sig att slåss med samma medel och med samma spelregler som de stora konkurrenterna. En lokal järnhandlare vi talat med blev utkonkurrerad av en stor Malmöbaserad konkurrent som med hjälp av en turbil kunde förse järnhandlarens stora lokala kunder med en typ av service som inte var vare sig svår eller kostnadskrävande. Järnhandlarens konsumentkunder valde i allt större utsträckning de stora kedjorna, trots att de var dyrare och saknade både service och fackkompetens. Men järnhandlaren tordes inte i annonser skriva att hans priser var lägre än Bauhaus och K-Rauta; rädslan för repressalier från de stora kedjorna avskräckte. Han tordes heller inte utöva tillräckligt säljtryck på de större företagen för att få de åtråvärda servicekontrakten. Inte heller visionen att ha en Internetbutik där byggare och små företag kunde beställa förbrukningsvaror var ett steg han tordes ta. Mod, mental träning och utbildning är det som företag på landsbygden främst måste arbeta med. Modet att utmana, kunskapen om vad som är tillåtet och vad som är på gränsen till förbjudet i marknadsföring och knepen som de stora företagen använder för att slå ut landsbygdens leverantörer.

7 Gamla etablerade företag och nya verksamheter, startade av nyinflyttade eller landsbygdsbor sedan generationer har möjligheter att få lönsamhet i näringverksamhet. Kommunernas tjänstemän och politiker måste inte bara titta utanför sina normala kvadrater för att se verkligheten utan även ta för sig och aldrig ta nej som ett svar. Det går inte att stoppa utvecklingen. Det gäller att finna vägar för att utnyttja den. GAMMALT MÖTER NYTT - DET ÄR DET ABSOLUT VÄRSTA SCENARIOT FÖR LANDSBYGDEN. LANDSBYGDEN MÅSTE FÖLJA MED I UTVECKLINGEN OCH INTE BLI EN MUSEIFIERAD DEL AV SKÅNE. Landsbygden har problem. Man har problem med att behålla duktiga invånare, man har problem med att få företag att stanna kvar och man har problem med att skapa nyetableringar. Landsbygden har problem med förslumning av ortskärnor och man har problem med en minskande ekonomi och allt större sociala åtaganden. Man har problem med att få människor att engagera sig i kommunpolitiken och man ser problem med en växande del fritidsboende. Men det största problemet är snarare att kommunens politiker och tjänstemän fokuserar på och är fullt upptagna med att diskutera sina problem och ansvaret för dem, istället för att se möjligheterna och det positiva i framtiden. Man låter initiativ gå om intet och lämnar kreativa människor att arbeta på egen hand, istället för att ge den moraliska coachning som behövs. Kommuner avfärdar ofta förslag som orealistiska istället för att skapa kontakter med finansiärer och marknader. Lösningen är positivism och hårt arbete. Hårt arbete är normalt för egna företagare och ofta drivkraften för mindre företag. Men kommunerna skulle redan med de resurser de redan har idag, göra mycket. Och det som saknas helt är en modern, professionell analys av och syn på marknaden. Marknadsföring och reklam är dyrt, och det största hindret för utveckling av företag på landsbygden idag och imorgon, det har vi konstaterat tidigare. För att lyckas idag behövs det mer reklam än tidigare och konkurrenterna är större och resursstarkare än de små och kan bära stora annonskostnader och år av förluster. Men... dessutom förstår de stora företagen hur bra reklam ska göras. Mindre företag på landsbygden har inte råd att spela i elitdivisionen. Det gäller att finna andra, livskraftiga vägar att nå konsumenter. Och sådana vägar finns. För business-to-business-företag är det ett hinder att finnas på landsbygden när kunderna är i Öresundsregionen och på andra platser i Sverige, Europa och världen. Vi ser framför oss virtuella kontor i Malmö eller Lund som ett alternativ, där företag på landsbygden i Skåne kan verka, träffa kunder och ha som bas utan att behöva ha personal där dagligen. Sådana kontor skulle företagen rimligen inte kunna bekosta på egen hand, men i samarbete med andra företag och med eventuella bistånd från Regionen, skulle företag kunna ha skylt, kontorsservice och konferensutrymmen i dessa samlingskontor; det vore en väg för glesbygdsföretag att finnas i den geografi där kunderna helst rör sig till en kostnad som de kan bära. De många fördelar som finns med att finnas på landsbygden måste utnyttjas till maximum. Lokalhyran på landsbygden måste vara riktigt låg för att ge företagen rum för expansion och för att få nyetableringar. Samarbetet med kommunledningen måste vara snabb och effektiv och fri från fördomar och gamla kopplingar. När den rent formella kompetensen är högre i stadsregionen, måste arbetskraften på landsbygden i stället tränas i att tänka som en kund för att på så sätt bli smartare, duktigare, mera nogsam och pålitlig och därmed kunna bli en farlig konkurrent med företag i Öresundsregionen. För konsumentmarknadsföring måste man se två kanaler, dels i besöksnäringen, dvs att maximalt ta hand om dem som kommer till landsbygden, och dels i att finna samverkansformer för att nå de större och därmed lönsamma marknaderna.

8 INTRESSESKAPANDE OMSLAG ATT TÄNKA SOM EN KUND IREO är en reklambyrå som arbetar inom ett brett spektrum. Grundtanken är att få kunder att tänka som sina kunder. Vi erbjuder nu även kurser och coachning i att tänka som en kund. Vi har oräddheten att berätta den krassa sanningen och före- Exempel på vår produktion Jan-Mars 2009 PRODUKTINRIKTAT KREATIVT FÖRKLARANDE slå positiva, konkreta och enkla åtgärder. Vi ser möjligheterna i resurserna på landsbygden, vi kan identifiera styrkorna och vi kan formulera lösningarna för företag så att de inte bara överbryggar ravinerna mellan stad och landsbygd utan även lyfter fram landsbygdens företag som föregångare. Speciellt inför 2010-talet där lågkonjunkturen och energikriser totalt kastar om spelreglerna för företag finns stora möjligheter att avancera för oss som finns och arbetar i utomøreseundska regioner. Vi har själva arbetat i 15 år på POLICYINRIKTAT landsbygden med stora internationella företag som kunder och detta stärker trovärdigheten i vår analys. SEDAN 15 ÅR I NV-SKÅNE

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Antagen av Kommunfullmäktige den 17 juni 2013 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Strategin är framtagen i bred samverkan

Läs mer

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel JAG SAMSPELAR JAG VILL LYCKAS JAG SKAPAR VÄRDE JAG LEDER MIG SJÄLV MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel sid 1 av 8 Medarbetar- och ledarpolicy Medarbetare och ledare i samspel Syfte

Läs mer

AQ ska vara världsledande inom kostnadseffektivitet, kvalitet, leveranssäkerhet, alerthet och service. Kort sagt reliable.

AQ ska vara världsledande inom kostnadseffektivitet, kvalitet, leveranssäkerhet, alerthet och service. Kort sagt reliable. våra värderingar we are reliable Vi kan produktion, vi agerar långsiktigt och vi satsar helhjärtat för att leva upp till kundernas förväntningar i fråga om kvalitet, leveransprecision och service. AQs

Läs mer

Om man googlar på coachande

Om man googlar på coachande Coachande ledarskap Låt medarbetaren Att coacha sina medarbetare är inte alltid lätt. Men det allra viktigaste är att låta medarbetaren finna lösningen själv, att inte ta över och utföra den åt denne.

Läs mer

Företagens behov av rekrytering och kompetensförsörjning

Företagens behov av rekrytering och kompetensförsörjning Svenska Handelskammarförbundets analys 2009 mars Företagens behov av rekrytering och kompetensförsörjning På kort sikt kommer 28 procent av företagen att behöva göra sig av med kritisk kompetens som behövs

Läs mer

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör Näringslivsstrategi 2009-03-23 Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör NÄRINGSLIVSSTRATEGI FÖR HELSINGBORGS STAD Utifrån denna strategi ska Helsingborgs stads näringslivsarbete bedrivas. Uppdraget

Läs mer

Because I m worth it Intervju med Brigitte Mral, professor i retorik

Because I m worth it Intervju med Brigitte Mral, professor i retorik Because I m worth it Intervju med Brigitte Mral, professor i retorik www.fungerandemedier.se Han lanserade både retoriken och dramaturgin Aristoteles, född 384 före 0, insåg potentialen i att använda hjärnans

Läs mer

Intervjuguide - förberedelser

Intervjuguide - förberedelser Intervjuguide - förberedelser Din grundläggande förberedelse Dags för intervju? Stort grattis. Glädje och nyfikenhet är positiva egenskaper att fokusera på nu. För att lyckas på intervjun är förberedelse

Läs mer

Bilden av Malmö. Malmö stads varumärkesarbete. bilden av malmö

Bilden av Malmö. Malmö stads varumärkesarbete. bilden av malmö Bilden av Malmö Malmö stads varumärkesarbete bilden av malmö Innehåll Bilden av Malmö 3 En resa i tiden 4 Det medvetna bildskapandet 5 Den goda spiralen 6 Ett målinriktat arbete 7 Kommunikation & Utveckling

Läs mer

Evenemangstrategi för Region Skåne. Sammanfattad förkortad version

Evenemangstrategi för Region Skåne. Sammanfattad förkortad version Evenemangstrategi för Region Skåne Sammanfattad förkortad version Bakgrund Evenemang är en viktig del av Region Skånes varumärke. Målsättningen att vara en attraktiv och innovativ region kombineras med

Läs mer

KINNARPS UPPFÖRANDEKOD KINNARPS UPPFÖRANDEKOD

KINNARPS UPPFÖRANDEKOD KINNARPS UPPFÖRANDEKOD 1 KINNARPS UPPFÖRANDEKOD 2 INLEDNING Kinnarps, som grundades av Jarl och Evy Andersson 1942, har sina rötter i den svenska landsbygden. Från början var Kinnarps ett litet familjeföretag, men har idag vuxit

Läs mer

HANDSLAG FÖR ÖREBRO. Bostäder och arbetsplatser för en växande stad

HANDSLAG FÖR ÖREBRO. Bostäder och arbetsplatser för en växande stad HANDSLAG FÖR ÖREBRO Bostäder och arbetsplatser för en växande stad HANDSLAG FÖR ÖREBRO ÖrebroBostäders medlemskap i Fastighetsägarna MittNord är inte bara ett banbrytande steg för Örebro utan är också

Läs mer

Unionens handlingsprogram 2012 2015

Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Vår vision Vår vision är Tillsammans är vi i Unionen den ledande kraften som skapar framgång, trygghet och glädje i arbetslivet.

Läs mer

BättRe liv i Skåne Skåne. Region Skåne

BättRe liv i Skåne Skåne. Region Skåne Bättre liv i Skåne Bättre liv i Skåne Grafisk formgivning: Annelie Christensen, Enheten för kommunikation, Region Skåne Fotograf: Kasper Dudzik, Ingram, Dan Ljungsvik, Håkan Sandbring Tryck: AM-Tryck &

Läs mer

Coop Franchise en spännande och lönsam företagarform!

Coop Franchise en spännande och lönsam företagarform! Coop Franchise en spännande och lönsam företagarform! Har du drömt om att vara din egen men inte vågat ta steget? Som franchisetagare av en Coop Konsum- eller Coop Nära-butik får du det fulla ansvaret

Läs mer

Ekonomi betyder hushållning. Att hushålla med pengarna på bästa sätt

Ekonomi betyder hushållning. Att hushålla med pengarna på bästa sätt Ekonomi betyder hushållning Att hushålla med pengarna på bästa sätt Familjeekonomi Det är många saker man behöver i en familj, t ex kläder, men hyran höjs! Kanske kommer företaget att dra ner på skiftarbete

Läs mer

Reklamfilmsutredningen 2009 (RFU 2009)

Reklamfilmsutredningen 2009 (RFU 2009) Reklamfilmsutredningen 2009 (RFU 2009) En kartläggning av svensk reklamfilmsproduktion AB HANDELNS UTREDNINGSINSTITUT HUI har genomfört en branschanalys i tvådelar: En kvantitativ analys av de ekonomiska

Läs mer

Ett hållbart Örebro Vänsterpartiets och socialdemokraternas budget för Vuxenutbildnings och arbetsmarknadsnämnden 2009

Ett hållbart Örebro Vänsterpartiets och socialdemokraternas budget för Vuxenutbildnings och arbetsmarknadsnämnden 2009 Ett hållbart Örebro Vänsterpartiets och socialdemokraternas budget för Vuxenutbildnings och arbetsmarknadsnämnden 2009 Ett hållbart Örebro - Vänsterpartiets och socialdemokraternas förslag till budget

Läs mer

Konkurrens på sjysta villkor

Konkurrens på sjysta villkor KKV1000, v1.3, 2011-12-15 2012-11-13 1 (5) Verksstaben Jimmy Dominius 08-7001580 Konkurrens på sjysta villkor Anförande av Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom den 13 november 2012 vid konferensen

Läs mer

Hur jag personligen blev rånad med Google Adwords

Hur jag personligen blev rånad med Google Adwords 1 Hur jag personligen blev rånad med Google Adwords Visste du att anledningen till att de flesta inte tjänar pengar med Adwords är för att du troligtvis fallit offer för alla de lögner som cirkulerar på

Läs mer

Moderaterna i Bjuvs kommun

Moderaterna i Bjuvs kommun Moderaterna i Bjuvs kommun Framtid, vår vision En attraktiv boende kommun i randen av Söderåsen att leva, bo och verka i. ORDNING, REDA, EKONOMI OCH JOBB Text: För oss moderater är det A och O att det

Läs mer

Ramverk för: Brandingstrategi. Datum: Företag: Brand: Kontaktperson: Uppgjord av: Copyright 2013. Pyramid Communication AB

Ramverk för: Brandingstrategi. Datum: Företag: Brand: Kontaktperson: Uppgjord av: Copyright 2013. Pyramid Communication AB Ramverk för: Brandingstrategi Datum: Företag: Brand: Kontaktperson: Uppgjord av: Copyright 2013. Pyramid Communication AB Marketing lovar branding håller Ordet brand ska inte förväxlas med det svenska

Läs mer

Personlig service DHR För ett samhälle utan rörelsehinder

Personlig service DHR För ett samhälle utan rörelsehinder Personlig service Ett diskussionsunderlag om självbestämmande inom hemtjänsten. Principer förtillgängligheddf DHR För ett samhälle utan rörelsehinder Bakgrund Projekt Personlig service genomfördes mellan

Läs mer

MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ

MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ FÖRORD Malmö högskola var redan från början en viktig pusselbit i stadens omvandling från industristad till kunskapsstad och

Läs mer

Så vill vi utveckla landsbygdsföretagandet! Rebecca Källström, vice chefekonom Företagarna

Så vill vi utveckla landsbygdsföretagandet! Rebecca Källström, vice chefekonom Företagarna Så vill vi utveckla landsbygdsföretagandet! Rebecca Källström, vice chefekonom Företagarna Sveriges största företagarorganisation och företräder omkring 75 000 företagare Medlemsägd, medlemsstyrd och partipolitiskt

Läs mer

hur människor i vårt företag och i vår omvärld ser på oss. för att uppfattas som empatiska och professionella. Skanska Sveriges Ledningsteam

hur människor i vårt företag och i vår omvärld ser på oss. för att uppfattas som empatiska och professionella. Skanska Sveriges Ledningsteam Vårt sätt att vara Vi är Skanska. Men vi är också ett stort antal individer, som tillsammans har ett ansvar för att vårt företag uppfattas på ett sätt som andra respekterar och ser upp till. Det är hur

Läs mer

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Som ledare i Lunds kommun har du en avgörande betydelse för verksamhetens kvalitet. Du har stort inflytande på hur medarbetare presterar och trivs samt hur

Läs mer

Är du ett med din företagsidé?

Är du ett med din företagsidé? Är du ett med din företagsidé? Är du ett med din företagsidé? Testa Dig själv 1 Varför vill Du starta företag? 2 Är det rätt tillfälle för dig? 3 Har du lämpliga erfarenheter och kunskaper? DINA SLUTSATSER

Läs mer

Boost by FC Rosengård Lantmannagatan 32 214 48 Malmö info@boostbyfcr.se www.boostbyfcr.se BOOST BY FC ROSENGÅRD VI TROR PÅ FRAMTIDEN!

Boost by FC Rosengård Lantmannagatan 32 214 48 Malmö info@boostbyfcr.se www.boostbyfcr.se BOOST BY FC ROSENGÅRD VI TROR PÅ FRAMTIDEN! Boost by FC Rosengård Lantmannagatan 32 214 48 Malmö info@boostbyfcr.se www.boostbyfcr.se BOOST BY FC ROSENGÅRD VI TROR PÅ FRAMTIDEN! OM ATT TRO PÅ FRAMTIDEN Fotbollen har en fantastisk förmåga att sammanföra

Läs mer

Uppdragsbeskrivning. för rollen som

Uppdragsbeskrivning. för rollen som Uppdragsbeskrivning för rollen som VD Välkommen till FDT 04/09 2015 EEL-koncernen, i vilken bland annat kedjorna ELON, Elkedjan samt Euronics Norge verkar, satsar stort i Luleå. Under det senaste året

Läs mer

REvolution i e-handeln!

REvolution i e-handeln! REvolution i e-handeln! NU ÖPPNAR VI PLORIO nätshopping i verkligheten Du får en fysisk butik för dina varor Du och dina kollegor drar kunder till varandra Dina kunder kan känna på och prova varorna Du

Läs mer

Indexator Rotator Systems AB

Indexator Rotator Systems AB Indexators filosofi Indexators filosofi Indexator Rotator Systems har alltid jobbat med visioner och strategier. Dessa finns nedskrivna och ska verka som ett stöd i verksamhetens beslutsfattande på alla

Läs mer

SODEXOS FÖRKLARING OM AFFÄRSINTEGRITET

SODEXOS FÖRKLARING OM AFFÄRSINTEGRITET Stockholm 2009-06-01 SODEXOS FÖRKLARING OM AFFÄRSINTEGRITET Sodexos ambition är att ses som normgivande när det gäller de typer av tjänster vi tillhandahåller. Vår vision att som partner till våra kunder

Läs mer

5 WEBBSTRATEGIER SOM ÖKAR DITT FÖRETAGS FÖRSÄLJNING. www.webbstrategerna.se. 2010 Webbstrategerna Sverige AB

5 WEBBSTRATEGIER SOM ÖKAR DITT FÖRETAGS FÖRSÄLJNING. www.webbstrategerna.se. 2010 Webbstrategerna Sverige AB 5 WEBBSTRATEGIER SOM ÖKAR DITT FÖRETAGS FÖRSÄLJNING www.webbstrategerna.se 2010 Webbstrategerna Sverige AB 5 webbstrategier som ökar ditt företags försäljning Idag är ett företags webbnärvaro ordentligt

Läs mer

Att driva en Önskabutik!

Att driva en Önskabutik! Att driva en Önskabutik! Önskakedjan FAKTA OCH SIFFROR Önskakedjan består av 35 butiker med ett 100-tal anställda och omsatte 2014 ca 167 mkr, exklusive moms. Butikerna finns idag i huvudsak i mindre städer

Läs mer

Ditt professionella rykte är din främsta tillgång

Ditt professionella rykte är din främsta tillgång Ditt professionella rykte är din främsta tillgång Namn: Erik Fors-Andrée Ditt professionella rykte Erik är en driven visionär, inspirerande ledare och genomförare som med sitt brinnande engagemang får

Läs mer

B SHOPPER PULSE 2015

B SHOPPER PULSE 2015 B SHOPPER PULSE 2015 SHOPPER PULSE 2015 01. Rapporten i korthet 02. Demografisk utveckling 03. Hur vi handlar dagligvaror 04. Hur vi handlar dagligvaror på nätet 05. Kort om uteätande med fokus på lunchen

Läs mer

Stolta men inte nöjda

Stolta men inte nöjda stainless steel solutions Stolta men inte nöjda resultat av Damstahls kundundersökning KUNDUNDERSÖKNING 1 Fakta De 836 kunder som svarat på vår undersökning utgör 60 % av vår omsättning. 67 % av de som

Läs mer

Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar

Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar Din vilja, ditt engagemang och din kompetens är en viktig del av Martin & Serveras framgång. Våra värderingar Den här skriften beskriver Martin

Läs mer

Från noll till hundra - barometern för ungt företagande

Från noll till hundra - barometern för ungt företagande Från noll till hundra - barometern för ungt företagande Uppsalas företagsklimat sett med unga ögon Sveriges unga vill starta och driva företag. Siffror från Tillväxtverket visar att fyra av tio ungdomar

Läs mer

Projekt Solenergi Stockholm

Projekt Solenergi Stockholm Projekt Solenergi Stockholm Skriven av i samarbete med Solar Scandinavia 1 Innehållsförteckning Ursprunglig pitch... 3 Inledning... 4 Målgrupp... 4 Marknadsföring... 4 Målgrupp... 4 Marknadsföring... 4

Läs mer

Vi hjälper dig att hoppa över lågkonjunkturen!

Vi hjälper dig att hoppa över lågkonjunkturen! Vi hjälper dig att hoppa över lågkonjunkturen! Hur gör dem som lyckas stärka sina positioner under lågkonjunkturen? Vad och hur gör de för att ta marknadsandelar, stärka varumärket, öka försäljningen?

Läs mer

Laholm 7,5 miljoner kunder inom 30 mil Bästa skyltläge på E6:an BYGG KLART

Laholm 7,5 miljoner kunder inom 30 mil Bästa skyltläge på E6:an BYGG KLART 7,5 miljoner kunder inom 30 mil Bästa skyltläge på E6:an BYGG KLART Visste du att är en av Sveriges mest spännande och framåttänkande företagskommuner? Eller att vi har 7,5 miljoner kunder inom 30 mil

Läs mer

FIRA VIKTIGT DINA. DRÖMMaR. Nå dina mål DRIVKRAFT FOKUSERA LEDARE SKRIV VERKLIGHET RESURSER TRÄNING FRAMGÅNG BRA TYDLIGT MALIN BOSTRÖM

FIRA VIKTIGT DINA. DRÖMMaR. Nå dina mål DRIVKRAFT FOKUSERA LEDARE SKRIV VERKLIGHET RESURSER TRÄNING FRAMGÅNG BRA TYDLIGT MALIN BOSTRÖM RESURSER TRÄNING NÅ LYCKAS DRÖMMaR Ta VERKLIGHET DRIVKRAFT många VILjA Nå dina mål 10 enkla steg till framgång Malin Boström MÅLTAVLA TYDLIGT LEDARE FRAMGÅNG SKRIV INDER HANDLINGSPLAN DINA 10 ENkLA steg

Läs mer

Både bredd och spets vem tror på det idag? VI GÖR DET

Både bredd och spets vem tror på det idag? VI GÖR DET V Ä L K O M M E N T I L L A X I P T O I N N O V A T I V F Ö R Ä D L I N G Både bredd och spets vem tror på det idag? VI GÖR DET Vi tar ett steg tillbaka och går framåt. Axipto AB är ett ungt och nytänkande

Läs mer

Nominering - Årets Landsbygdsprojekt Med checklista

Nominering - Årets Landsbygdsprojekt Med checklista Nominering - Årets Landsbygdsprojekt Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Landsbygdsprojekt. Namn på förslaget: Bärkraft Journalnummer: 2008-4809 Kontaktperson, (namn, telefonnummer

Läs mer

STÄRKTA INSATSER FÖR FLER I ARBETE. Den nya majoritetens jobbpolitik för Linköping 2015-2018.

STÄRKTA INSATSER FÖR FLER I ARBETE. Den nya majoritetens jobbpolitik för Linköping 2015-2018. STÄRKTA INSATSER FÖR FLER I ARBETE Den nya majoritetens jobbpolitik för Linköping 2015-2018. 2 Linköping är en stad med goda förutsättningar för utveckling och framsteg, där möjligheten att få arbete är

Läs mer

Arbetstidsförkortning - en dålig reglering

Arbetstidsförkortning - en dålig reglering Arbetstidsförkortning - en dålig reglering Sammanfattning: Många tror att arbetstidsförkortning är den rätta metoden att minska arbetslösheten. Men problemet är snarare för mycket regleringar, inte för

Läs mer

Halmstad LEADER LEADER HALLAND HALLAND

Halmstad LEADER LEADER HALLAND HALLAND Halmstad g n i n l l ä t s n a m Sam LEADER LEADER LANDSBYGD KUSTBYGD HALLAND HALLAND Sammanställning Halmstad Workshop i Halmstad kommun Den 3 oktober 2013 samlades 26 personer på Kvibille Gästgivaregård

Läs mer

Vill du också synas bättre?

Vill du också synas bättre? Vill du också synas bättre? Det rör på sig... Det händer saker i blomsterbranschen. Den ökande konkurrensen från fler aktörer och ett starkare allmänt reklambrus har gjort det svårare att göra sig hörd.

Läs mer

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000 Antagen av kommunfullmäktige i januari 2008. Bygger vidare på kommunfullmäktiges utvecklingsprogram från 1998. VISION FÖR KARLSTADS KOMMUN Karlstads kommun, 651 84 Karlstad LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

Läs mer

Ordbok. SVT Fri television /Om alla, för alla

Ordbok. SVT Fri television /Om alla, för alla Ordbok 1 SVT Fri television /Om alla, för alla Välkommen att vara med och utveckla SVT! Vi har många utmaningar framför oss. En av de största är att göra viktiga frågor i samhället intressanta och engagerande

Läs mer

Three Monkeys Trading. Tärningar och risk-reward

Three Monkeys Trading. Tärningar och risk-reward Three Monkeys Trading Tärningar och risk-reward I en bok vid namn A random walk down Wall Street tar Burton Malkiel upp det omtalade exemplet på hur en apa som kastar pil på en tavla genererar lika bra

Läs mer

Tillsammans är vi starka

Tillsammans är vi starka Tillsammans är vi starka Välkommen! Sättet vi lever vår vision och vår affärsidé på är vad som bland annat skiljer oss från våra konkurrenter. Det handlar om HUR vår omgivning upplever samarbetet med oss

Läs mer

Värderingskartlägging. Vad är värderingar?

Värderingskartlägging. Vad är värderingar? Värderingskartlägging. Vad är värderingar? Man kan säga att värderingar är frågor som är grundläggande värdefullt för oss, som motiverar och är drivkraften bakom vårt beteende. De är centrala principer

Läs mer

TM. HEALTHY ATTRACTION SOLSTUDIOKONCEPT FRÅN ULTRA TAN

TM. HEALTHY ATTRACTION SOLSTUDIOKONCEPT FRÅN ULTRA TAN TM. HEALTHY ATTRACTION SOLSTUDIOKONCEPT FRÅN ULTRA TAN Ett nyckelfärdigt koncept Det stora praktiska arbetet som det innebär att skapa en egen solstudio har hindrat många duktiga människor från att våga

Läs mer

Modellerna Beskrivning av våra partners modeller för hur och varför rekrytering och anställning av personer med funktionsnedsättning genomförs.

Modellerna Beskrivning av våra partners modeller för hur och varför rekrytering och anställning av personer med funktionsnedsättning genomförs. Modellerna Beskrivning av våra partners modeller för hur och varför rekrytering och anställning av personer med funktionsnedsättning genomförs. Det som är gemensamt för partnerna är att de alla utgår från

Läs mer

Ramverk för: Produktlansering. Datum: Företag: Marknad 1: Marknad 2: Marknad 3: Marknad 4: Deltagare: Copyright 2013. Pyramid Communication AB

Ramverk för: Produktlansering. Datum: Företag: Marknad 1: Marknad 2: Marknad 3: Marknad 4: Deltagare: Copyright 2013. Pyramid Communication AB Ramverk för: Produktlansering Datum: Företag: Marknad 1: Marknad 2: Marknad 3: Marknad 4: Deltagare: Copyright 2013. Pyramid Communication AB Lönsamheten skapas genom rätt erbjudande Framgångsrik produktlansering

Läs mer

Hemligheterna med att kontakta kvinnor via nätet

Hemligheterna med att kontakta kvinnor via nätet Hemligheterna med att kontakta kvinnor via nätet Jonathan Jensen Dejtinghandboken.com Innehåll Inledning... 3 Tips 1: Varför?... 4 Tips 2: Våga fråga... 6 Tips 3: Visa inte allt (på en gång)... 7 Tips

Läs mer

Degerfors i Centrum Reviderad 2008-02-15

Degerfors i Centrum Reviderad 2008-02-15 Degerfors i centrum 2008 Degerfors i Centrum Reviderad 2008-02-15 Innehåll 1. Bakgrund och syfte 1 2. Mål. 2 3. Geografiskt område. 2 4. Nuläge 2 5. Organisation. 4 6. Åtgärdsförslag/delprojekt 4 7. Tidplan

Läs mer

Säljande kommunikation

Säljande kommunikation Säljande kommunikation 1. Konsten att vara tydlig 2. Konsten att lyssna 3. Konsten att hantera invändningar 4. Kontaktmatematik Copyright EQP Business School AB 1 Copyright EQP Business School AB. Denna

Läs mer

Chefs- och ledarskapspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009

Chefs- och ledarskapspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009 Chefs- och ledarskapspolicy Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009 Södertälje kommuns chefspolicy omfattar fyra delar Din mission som chef i en demokrati. Förmågor, egenskaper och attityder. Ditt konkreta

Läs mer

Ekonomichefernas nya utmaningar: Don t work harder work smarter. Ekonomichefsrapport 2014

Ekonomichefernas nya utmaningar: Don t work harder work smarter. Ekonomichefsrapport 2014 Ekonomichefernas nya utmaningar: Don t work harder work smarter Ekonomichefsrapport 2014 Inledning Att ta med det ekonomiska perspektivet och ekonomiska analyser vid verksamhetsförändringar borde vara

Läs mer

Näringslivsstrategi. Vision, mål, medel

Näringslivsstrategi. Vision, mål, medel Näringslivsstrategi Vision, mål, medel 2006 Visionen Med sitt annorlunda företagsvänliga klimat och förträffliga läge är Ystad den naturliga miljön för företag och familj. Huvudpunkterna i Näringslivsstrategin

Läs mer

Pressmeddelande. För mer information kontakta. Håkan Östlund VD & ägare Göthes AB. Tidigare VD & delägare Industribeslag Sjögren AB

Pressmeddelande. För mer information kontakta. Håkan Östlund VD & ägare Göthes AB. Tidigare VD & delägare Industribeslag Sjögren AB Pressmeddelande Måndag 6 oktober 2014 Den 2 oktober 2014 blev Industribeslag Sjögren AB en del av Göthes koncernen, ett förvärv som stärker och breddar Göthes position på OEM-marknaden inom lås, beslag

Läs mer

KAMPEN OM KOMPETENSEN

KAMPEN OM KOMPETENSEN NYA vägar för flexibilitet i högre utbildning Hur kan vi säkra kompetensförsörjningen i mindre städer och på landsbygden? KAMPEN OM KOMPETENSEN Ett samarbetsprojekt med Nitus, nätverket för kommunala lärcentra.

Läs mer

VILL DU VARA MED? FRAMTIDSKOMPIS ETT GIVANDE ÅTAGANDE DET ÄR UPP TILL OSS ALLA ATT GÖRA SKILLNAD

VILL DU VARA MED? FRAMTIDSKOMPIS ETT GIVANDE ÅTAGANDE DET ÄR UPP TILL OSS ALLA ATT GÖRA SKILLNAD Framtidskompis är Stiftelsen Framtidsgenerationens ömsesidiga mentorsprogram en konkret möjlighet för dig, ditt företag och era medarbetare att vara med och bygga framtidens samhälle. VILL DU VARA MED?

Läs mer

VVS Akademin Lyft dig själv och ditt företag till nya nivåer!

VVS Akademin Lyft dig själv och ditt företag till nya nivåer! PREMIÄR! Ny ledarskapsutbildning för dig inom VVS-branschen! VVS Akademin Lyft dig själv och ditt företag till nya nivåer! 1 Utmanande tider VVS-branschen utmanas och förändras. Det ställs allt högre krav

Läs mer

Sju nycklar för framgång. www.atvidaberg.se

Sju nycklar för framgång. www.atvidaberg.se 1 2 3 4 5 6 7 Sju nycklar för framgång www.atvidaberg.se barn- och utbildningsförvaltningen Amanda, 13 år Om lärarna samverkar med varandra, med oss elever och med föräldrarna får man flera perspektiv

Läs mer

NOLLPUNKTSMÄTNING AVESTA BILDNINGSFÖRVALTNING KOMMENTARER I FRITEXT- GRUNDSKOLAN

NOLLPUNKTSMÄTNING AVESTA BILDNINGSFÖRVALTNING KOMMENTARER I FRITEXT- GRUNDSKOLAN Vad innebär begreppet entreprenörskap och entreprenöriellt lärande som ett pedagogiskt förhållningssätt för dig som lärare? Bergsnässkolan Ett pedagogiskt förhållningssätt i klassrummet i entreprenöriellt

Läs mer

Lokal Näringslivsstrategi

Lokal Näringslivsstrategi Lokal Näringslivsstrategi Hur vi tillsammans skapar ett bra företagsklimat i Surahammars År 2014-2020 Sabine Dahlstedt, Lena Oderstad-Andersson, Dan Andersson, Britt-Inger Fröberg Robert Umerkajeff, Anna

Läs mer

DEN DEMOKRATISKA ORGANISATIONEN

DEN DEMOKRATISKA ORGANISATIONEN DEN DEMOKRATISKA ORGANISATIONEN Vi måste värna om den demokratiska ordningen och säkerställa att beslutsprocessen på stämman inte låter särintressen bli dominerande. Vi vill underlätta för medlemmarna

Läs mer

lll#vyazc#cj CHE>G6I>DC IG:C9:G FÖRELÄSNINGAR 2009

lll#vyazc#cj <yg6c 69AwC \dgvc5vyazc#cj >CHE>G6I>DC IG:C9:G FÖRELÄSNINGAR 2009 FÖRELÄSNINGAR 2009 Jag älskar citat, det vet alla som varit på en föreläsning med mig, eller om man läst mina böcker. En av de personer som alltid gett mig något att fundera på är den franske aforismförfattaren

Läs mer

Starthäfte för elever

Starthäfte för elever Starthäfte för elever Vi tror på unga människor och vill att de ska tro på sin egen företagsamhet. För dig som är nyfiken på UF-företagande! Detta häfte riktar sig till dig som är nyfiken på hur det fungerar

Läs mer

Testa och utveckla din företagsidé

Testa och utveckla din företagsidé Testa och utveckla din företagsidé TESTA OCH UTVECKLA DIN FÖRETAGSIDÉ Ännu har du inte bestämt dig för att starta, men du har en tydlig bild av vilken verksamhet du skulle ha i ditt företag om det blev

Läs mer

Ny bostadspolitik för Sverige

Ny bostadspolitik för Sverige Ny bostadspolitik för Sverige Nätverket för Hyresgästernas Boendetrygghet maj 2015 2(8) Ny bostadspolitik för Sverige 3(8) Bostadssituationen i Sverige är inte som den ska vara I stora delar av Sverige

Läs mer

De 10 mest basala avslutsteknikerna. Direkt avslutet: - Ska vi köra på det här då? Ja. - Om du gillar den, varför inte slå till? Ja, varför inte?

De 10 mest basala avslutsteknikerna. Direkt avslutet: - Ska vi köra på det här då? Ja. - Om du gillar den, varför inte slå till? Ja, varför inte? 20 vanliga avslutstekniker att använda för att öka din försäljning Du kanske blir förvirrad när du läser det här, men det är alldeles för många säljare som tror och hoppas, att bara för att de kan allt

Läs mer

Varför är vår uppförandekod viktig?

Varför är vår uppförandekod viktig? Vår uppförandekod Varför är vår uppförandekod viktig? Det finansiella systemet är beroende av att allmänheten har förtroende för oss som bank. Få saker påverkar kunden mer än det intryck du lämnar. Uppförandekoden

Läs mer

ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B

ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B Detta whitepaper hjälper dig att identifiera vilka faktorer som påverkar kundlojalitet och hur du kan stärka lojaliteten

Läs mer

Service Manager for future tourism

Service Manager for future tourism YH Malmö stad Service Manager for future tourism Yrkeshögskoleutbildning Näringslivet söker Vi utbildar Skåne och Sverige växer som besöksdestination vilket innebär en stark efterfrågan på projektledare

Läs mer

www.nulink.se Effektiv service för näringslivet Inom företag, entreprenörskap och etablering

www.nulink.se Effektiv service för näringslivet Inom företag, entreprenörskap och etablering www. Effektiv service för näringslivet Inom företag, entreprenörskap och etablering NuLink: en pigg ettåring med framtidstro NuLink har fyllt ett år. Vi är en livlig och pigg ettåring som nyfiket blickar

Läs mer

Kinda kommun Styrning och Kvalitet

Kinda kommun Styrning och Kvalitet Kinda kommun Styrning och Kvalitet Diarienummer: Publiceringsdatum: Publicerad: Hemsida, Kindanätet (inom snar framtid) Beslutsfattare: Ledningsgrupp Beslutsdatum: Giltighetstid: Tills vidare Uppföljning:

Läs mer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer Hallands sommarlovsentreprenörer Projektnamn Hallands sommarlovsentreprenörer Projektidé Att ta konceptet sommarlovsentreprenör till Halland och tillsammans med kommuner, lokala näringsidkare och föreningar

Läs mer

Drivkrafter bakom invandrarföretagande forskning om mångfald i affärslivet? Glenn Sjöstrand Fil. Dr. Sociologi

Drivkrafter bakom invandrarföretagande forskning om mångfald i affärslivet? Glenn Sjöstrand Fil. Dr. Sociologi Drivkrafter bakom invandrarföretagande forskning om mångfald i affärslivet? Glenn Sjöstrand Fil. Dr. Sociologi Vad kännetecknar invandrarföretag(are)? Företag som ägs av invandrare är koncentrerade till

Läs mer

Syftet med samverkan inom Entreprenörsregionen är att stärka förutsättningar för tillväxt, konkurrenskraft och ekonomisk utveckling.

Syftet med samverkan inom Entreprenörsregionen är att stärka förutsättningar för tillväxt, konkurrenskraft och ekonomisk utveckling. Verksamhetsplan Entreprenörsregionen 2015-2018 Entreprenörsregionen De elva kommunerna i Entreprenörsregionen har starka traditioner som en kreativ industribygd med framgångsrika företag och aktiva entreprenörer.

Läs mer

East Sweden Business Solutions. Effektiv logistik

East Sweden Business Solutions. Effektiv logistik East Sweden Business Solutions Effektiv logistik Välkommen till East Sweden, affärsmiljön med växtkraft! Rätt läge Vad har globala industriföretag som Siemens, Ericsson, Toyota, Saab och Väderstadverken

Läs mer

Moralfilosofi. Föreläsning 11

Moralfilosofi. Föreläsning 11 Moralfilosofi Föreläsning 11 Kants etik Immanuel Kant (1724-1804) är en av mest betydelsefulla moderna filosoferna Kant utvecklade inte bara en teori om moralen utan också teorier i metafysik, epistemologi,

Läs mer

FYRKLÖVERN 28 augusti 2013 Studieförbundet Vuxenskolan, Åmål KULTURSTRATEGI FÖR DALSLAND 2014 2020. Bilaga 3

FYRKLÖVERN 28 augusti 2013 Studieförbundet Vuxenskolan, Åmål KULTURSTRATEGI FÖR DALSLAND 2014 2020. Bilaga 3 Bilaga 3 FYRKLÖVERN 28 augusti 2013 Studieförbundet Vuxenskolan, Åmål KULTURSTRATEGI FÖR DALSLAND 2014 2020 Summering av workshop 28 augusti i Åmål. Rapporten kommer att användas som underlag i arbetet

Läs mer

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vår medarbetaridé Värdegrund för oss medarbetare i Skövde kommun Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vision Skövde 2025 Vår vision! Skövderegionen är känd i landet som en välkomnande och växande

Läs mer

Exempel på mallar. Är din HR funktion. Liam Ulvhag

Exempel på mallar. Är din HR funktion. Liam Ulvhag Exempel på mallar Är din HR funktion mogen för en SLA? Liam Ulvhag Förtydliga en komplex organisation 1. Det är dags att formalisera en professionell relation mellan HR och linjen Att implementera en HR

Läs mer

2(5) Kommunikationerna till och från Nynäshamn är goda. Det finns motorväg Nynäshamn Stockholm och tät pendeltågstrafik.

2(5) Kommunikationerna till och från Nynäshamn är goda. Det finns motorväg Nynäshamn Stockholm och tät pendeltågstrafik. Kommunikationsstrategi Kommunikationsstrategin är en långsiktig plan som beskriver hur kommunikationen ska bidra till att nå Nynäshamns kommuns övergripande mål enligt Mål och budget. Syftet med kommunikationsstrategin

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Därför att vi har börjat en spännande resa, för att vi vill ligga i framkant och styra båten i rätt riktning, just här i Karlskrona.

Därför att vi har börjat en spännande resa, för att vi vill ligga i framkant och styra båten i rätt riktning, just här i Karlskrona. Välkomna till årets näringslivsdag och extra varmt välkommen till vår ryska delegation från Kaliningrad, Mr Genady Cherbakov med vänner och vår nytillträdda landshövding Berit Andnor Bylund. Karlskrona

Läs mer

Som man uppfattar medarbetaren så uppfattar man också företaget.

Som man uppfattar medarbetaren så uppfattar man också företaget. Boksammanfattning Ditt professionella rykte - Upptäck DIN främsta tillgång. av Per Frykman & Karin Sandin Företag över hela världen lägger ner enorma summor på att vårda och stärka sitt varumärke, rykte

Läs mer

Processledar manual. Landsbygd 2.0

Processledar manual. Landsbygd 2.0 Processledar manual Landsbygd 2.0 Inledning och tips Bilda grupper Börja med att placera deltagarna i grupper om ca 5-8 personer i varje. De som kommer från samma ort ska vara i samma grupp eftersom det

Läs mer

www.chps.se www.capicom.se

www.chps.se www.capicom.se Hela vår verksamhet bygger på vetenskaplig forskning kring kommunikation och förändringsarbeten. I jämförande studier inom olika vetenskapliga fält, som pedagogik, psykologi, förhandling, försäljning och

Läs mer

Vad händer i Kina? KOSMOPOLITISKA KINESER

Vad händer i Kina? KOSMOPOLITISKA KINESER Vad händer i Kina? Publicerad: 2011-09-25 15:20 Ändrad: 2011-09-25 15:35 Fredrik Härén ägnade flera år i början av detta millennium åt att förstå vad det betyder att utvecklingsländer bestämt sig för att

Läs mer

Rapport från arbetsgruppen om digital arbetsmiljö

Rapport från arbetsgruppen om digital arbetsmiljö Rapport från arbetsgruppen om digital arbetsmiljö Bakgrund DIK-medlemmarna förenas av att de har hög kompetens inom digitala medier och att de arbetar i en digital arbetsmiljö. DIK-medlemmarnas kompetens

Läs mer

Remiss Strategi för tillväxt och utveckling för Västra Götaland 2014-2020

Remiss Strategi för tillväxt och utveckling för Västra Götaland 2014-2020 sida 1 2013-03-06 Dnr:2013-54 KOMMUNSTYRELSEN TJÄNSTESKRIVELSE Remiss Strategi för tillväxt och utveckling för Västra Götaland 2014-2020 Bakgrund VÄSTRA GÖTALAND 2020 sätter ramarna för arbetet med tillväxt

Läs mer