Marknadsföring av företag på landsbygden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Marknadsföring av företag på landsbygden"

Transkript

1 DET AVGÖRANDE INTRYCKET Marknadsföring av företag på landsbygden Mål, medel och metoder för att skapa förutsättningar för livskraft och livskvalitet utanför Øresundsregioen.

2 Från glödhet till iskall. Välkommen till Skåne-Sjælland Liksom med alla temperaturskillnader uppstår termodynamik. Normalt sker strömningar från de varma områdena till de kalla, men i befolkningsutvecklingens dynamik är strömmarna de omvända. De kalla områdena dräneras på sina unga duktiga människor och kommunerna står handfallna och betraktar händelserna utan receptbok, manus eller ens idéer till hur man stoppar och vänder trenden.

3 Om Öresundsregionen växer så växer hela Skåne skulle man kunna tro. Men befolkningsutvecklingen i Skåne minus Öresundsregionen är inte positiv, utom mer än i rena siffror. Vi ser en tydlig läskpapperseffekt med Lund-Malmö-Köpenhamnskedjan där merparten av kreativitet, ambition, initiativförmåga, popularitet, anseende, inkomstmöjligheter och sociala kontaktnät absorberas. Kvar på landsbygden blir de passiva, de belåtna, de gamla, de förlorade, de outbildade och de gamla. Att balansera läskpapperseffekten i Øresundsregionen DEN KOMMERSIELLA VÄRLDEN FÖRÄNDRAS DAGLIGEN OCH GAPET MELLAN ØRESUNDSREGIONEN OCH LANDET BLIR ALLT STÖRRE. OM IREO IREO är ett företag som utvecklats positivt i Skånes minsta kommun och under 15 år sett och upplevt norra Skånes starka strukturella förvandling. Vi har sett stora industriföretag styckas till småbitar och säljas till investmentbolag och internationella storbolag för att rensas på kompetent personal och konverteras till rena produktionsenheter. Vi har från första parkett betraktat hur åldriga, håglösa kommunpolitiker sett -men inte uppfattat- vad som hände, som inte förstått vilka medel som behövs för att kompensera utvecklingen och som är så fastlåsta i gamla lokalpolitiska bindningar och tankebanor och därmed saknar fullständigt den flexibilitet och fantasi som krävs. De lösningar som överhuvud föreslås handlar mer om att försöka förhindra utvecklingen, snarare än om att skapa förutsättningar för att följa med och rida på böljorna. Arbetsgivarna väljer att expandera i Öresundsregionen för att säkra tillgången på kompetent arbetskraft och företag i Skånes inre, norra och östra regioner lider av att kompetens på alla nivåer företagsledning, mellanchefsnivå och på operatörsnivå är svårt att rekrytera. Specialkompetens finns bara att tillgå i Öresundsregionen och därmed självdör företag, även om de kan erbjuda samma eller högre lön. Flera skånska företag trodde att lösningen på företagens problem låg i att flytta företagens huvudkontor till de coola områdena i Malmö, Lund och Helsingborg. Detta påskyndade snarare företagens undergång, och några företag har därefter återvänt till landsbygden. Mellan studenterna vid lärosätena i Lund och Malmö där de nya generationerna av chefer skapas, får den människorna på skånska landsbygden en loserstämpel i sociala sammanhang och frågan är om inte den värsta konsekvensen är att människorna på landsbygden (dvs. alla skånska orter utom Malmö, Lund, Helsingborg, Ängelholm och Kristianstad) själva uppfattar sig som losers. Samma problematik finns i Tyskland och en rad andra länder, medan man i Baltikum och på Balkan inte ser denna negativa självbild. Massmedia, sociala nätverk och reklam skapar åtråvärda bilder av lyx och framgång och klyftan mellan stad och land växer; ett Norrland i miniatyr med en arbetslös övervägande manlig befolkning medan de duktiga unga kvinnorna finner utbildning, försörjning och en social status i städerna. Det största hotet mot landsbygdens utveckling kommer sålunda inte från Öresundsregionen utan från de inaktiva kommunledningarna själva och från en utpräglad brist på framtidstro hos företagen och människorna i dessa områden. Lösningen är att skapa nya lokala identiteter som invånarna kan vara stolta över, som folk kan leva av och som kan bidra till att återskapa livet på landsbygden. Lösningen är vidare att finna en logistik och en marknadsföringsstruktur så att mindre företag på landsbygden kan konkurrera med de attraktiva företagen i Öresundsregionen, i Sverige och Europa i övrigt. Landsbygden och människorna som väljer att bo där är en enorm resurs som kan och måste utnyttjas och låta växa. Värdena som finns på rena landsbygden och i orter som Bjärnum, Röstånga, Sibbhult etc är så stora att det vore ett extremt och oansvarigt slöseri att inte tillvarata och tjäna pengar på dem.

4 Tyvärr förstår vare sig kommuner eller små företag att intrycket är ett hinder för talet. Än mindre accepterar de värdet eller konsekvenserna av intrycket. Säg mig vilket riktnummer du har, så ska jag säga vem du är. Denna sanning är inte hämtad från en nylig 04-debatt, utan från många länder med riktnummerstatus. Ty verkligheten är så ytlig, att företag och människor bedöms efter dess geografiska position. Omvänt, om det inte vore så, varför är citybaserade företag så måna om att berätta i vilka expansiva och trendiga områden som Varvsudden de är belägna. INTRYCK OCH UTTRYCK - BÅDE KONSUMENTER OCH PROFESSIONELLA INKÖPARE BASERAR INKÖPSBESLUT MER PÅ UPPFATTNINGAR OCH FÖRESTÄLLNINGAR ÄN PÅ ERFARENHETER OCH FAKTA. Verkligheten marknaden bedömer företags kompetens, potential och ambitioner från dess geografiska position. Därav följer att företag på landsbygden lider av de fördomar som kunden har av hur företag på landsbygden normalt fungerar. Och som en cirkelkonsekvens, uppträder ofta företag på landsbygden som de uppfattas. Företag på landsbygden måste sålunda inte vara lika bra som om de vore belägna på Varvsudden, Norra Lund eller granne med Hyllie Arena; de måste vara bättre. Än viktigare, de måste ge ett intryck att de verkligen är bättre. Paradoxalt nog finns den reklam- och kommunikationskompetens som kan ge dem detta intryck dessvärre oftast på de flotta adresserna. Generellt fokuserar företag på landsbygden oftast på fel saker i sin marknadsföring. Med de strukturomvandlingar som skett under 2000-talet och som kommer från restrukturering av fordonsindustrin så kan företag på landsbygden i bästa fall! hoppas på att bli en anonym underleverantör av enstaka produkter. Företagen har i de flesta fall under högkonjunkturen varit upptagna med att producera att producera och tillfredsställa de kunder man redan har för att utveckla och säkra nya kunder inför nya och kommande tider. Därför rasar företag samman som korthus när de inbilleligen säkra kanalerna till marknaden snörps helt eller krymper rejält. Även om den geografiska positionen är ett stort handikapp, så är bilden av företagen ett ännu större problem. Företag på landsbygden måste ha en egenbild som deras anställda kan ha som modell för hur företaget är. Bilden av företaget måste ständigt förnyas och bristen i att inte inse värdet av förnyelse både från företagsledning och anställda - är bara det en riskfaktor i sig. Bilden av företaget som kunderna ser den och som personalen ser den måste vara bilden av den partner som kunderna förväntar sig. Till och med, eller ska vi säga i synnerhet, för besöksnäringen är bilden av företagen viktigt. När de lämnar städerna för att besöka landsbygden är de vana vid en viss standard och besöket på landsbygden blir dessvärre oftast en tids- och klassresa, vilket stärker uppfattningen om att landsbygden är en underutvecklad och primitiv motsats till den värld de lever i. Turisterna som besöker glesbygden är desamma som under veckorna fattar inköpsbeslut i företag. Det räcker med att med öppna ögon titta på hur de små orterna ser ut: skräpiga, förfallna och allmänt motbjudande. Orsaken till det finner vi oftast i ett mini-öresundstänkande, där kommunledningen i exempelvis Hörby betraktar Hörby som en metropol och försummar kommunens mindre orter, oftast med simpla bortförklaringar som att pengar saknas. Förfallet leder till en håglöshet hos invånarna och späder på den negativa spiralen. Titta på orter som Sösdala och andra orter med exponering mot stora trafikerade vägar, vägar som inköpare och potentiella inflyttare kör. Vad som behövs är en rejäl uppryckning av både verkligheten och bilden av verkligheten. Uppfräschning och städning av det exteriöra. Uppfräschning och förståelse för den enorma vikten av bilden på hur man uppfattas. Det gäller både företag, personal, kommunledning och invånare. Det gäller hur banker uppfattar överlevnadspotential för gamla och nya företag.

5 Händelserna kring Skånemejeriers vara eller icke-vara som leverantör hos ICA, Coop och Bergendahls visar med all tydlighet den totala makt som dessa oligopol har över vägen från produktion till inkassering av betalning. Konsekvensen blir att företag på landsbygden blir hänvisade till de små marknader som finns lokalt, och knappt ens det, när det är mycket svårt - för att inte säga omöjligt - för ett lokal bageri att ens sälja lokalt producerat matbröd i den lokala ICA-Coop butiken. ICA-Coop och liknande oligopol dödar medvetet eller omedvetet alla försök till produktion på landsbygden KONSUMENTERNA IDAG VILL HANDLA I STORA INKÖPSCENTRA. FRÅGAN ÄR HUR LANDSBYGDSPRODUCENTERNA NÅR DIT? KONSUMENTMARKNADSFÖRING De stora kedjornas totala brist på ansvar för näringslivets utveckling och avsaknad av emotionell etik är tydlig, inte bara inom dagligvaruhandeln utan tyvärr på de flesta områden. Dagens konsumenter vill handla på stora inköpscentra och i stora matbutiker. De producenter som inte finns med på kedjornas hyllor, blir hänvisade till små egna butiker på platser dit konsumenterna sällan kommer. På så sätt kan kedjorna effektivt styra att inga billiga små kvalitetstillverkare kan erbjuda andra varor än de som koncernledningar har bestämt ska ingå i kedjornas sortiment. Om den lokale tillverkaren ens får lov att presentera sina produkter för en kedja och även om han/hon skulle visa sig vara billigare än kedjornas etablerade leverantörer, stänger två nya scenario vägen till konsumenten. I det ena fallet saknar den lokale tillverkaren de stora produktionsresurser som krävs för att förse en stor marknad, eftersom dessa resurser är en konsekvens av en lyckad expansion - ett moment 22. I det andra fallet skulle den lokale tillverkarens erbjudanden presenteras de nuvarande leverantörerna med ett medföljande kravbrev om att minska priser för att möta det låga priset. Offerten och ansträngningarna från den lokale tillverkaren har därmed enbart som värde för de stora kedjorna att skapa ytterligare vinstmarginaler. Till denna grymma verklighetsbild kommer ännu fler fiender till företagsamhet på landsbygden. De stora köpcentrumen där stora volymer kan avsättas har en hyresnivå som kräver riskinsatser på flera miljoner per år. Ytterst få banker skulle låna ut etableringspengar till nystartade företag. Även om hyran skulle halveras, vilket är osannolikt eftersom fastighetsägare oftast hellre låter lokaler stå tomma än minskar hyran, är tröskeln alldeles för hög. Den sista - och kanske allvarligaste - fienden till landsbygdsutveckling är dagspressen, och i viss mån veckopressen. I Skåne dominerar Sydsvenskan och Helsingborgs Dagblad de konsumenttäta regionerna och annonstaxorna motverkar effektivt utveckling utanför Øresundsregionen. Så länge dessa tidningar betraktar landsbygden enbart som en utflyktsregion av för invånarna i de befolkningstäta regionerna kan ingen lokal tillverkare bära den annonskostnad på flera miljoner plus ett lågt varupris, som skulle krävas för att locka tillräckligt många konsumenter med tillräckligt bra erbjudanden. Till detta kommer bilden av de lokala företagen som besvarar frågan varför så få bilägare skulle köra fem + fem mil för att köpa däck och spara en tusenlapp. Marknadsföring och reklam är dyrt, och det största hindret för utveckling av företag på landsbygden idag och imorgon. Det behövs mer reklam idag än tidigare och konkurrenterna är större och resursstarkare än de små. Dessutom förstår de stora företagen hur bra reklam ska göras. När reklam- och shoppingcentrumen är blockerade för den mindre tillverkaren på landet gäller det sålunda att finna andra, livskraftiga vägar att nå konsumenter. Och sådana vägar finns. Lösningen är samverkan och pionjärskap. Att gå samman och skapa nya, smartare, fräschtänkande kedjor för att konkurrera. Konsumenterna vill ha alternativ - men rätt alternativ. Inte bara ännu en ny kedja.

6 Den ständiga kostnadsjakten bland industrin har slagit undan benen för många tillverkare som inte förstått vilka krav som ställs idag. Bara en sådan sak som att världens ledande kollektivtrafikföretag kör skolskjuts och färdtjänst i flera svenska glesbygdskommuner får en att undra om det verkligen inte finns lokala entreprenörer som kan erbjuda samma tjänster till ett bättre pris - eller om det är andra faktorer som avgör varför de lokala producenterna inte lyckas. I turbulensen kring lågkonjunkturen söker alla inköparna efter nya alternativ. Men... FÖR INDUSTRIKUNDER HANDLAR DET OM MYCKET MER ÄN BRA KVALITET OCH/ELLER DET LÄGSTA PRISET. INDUSTRIMARKNADSFÖRING För business-to-business-företag är det ett problem att finnas på landsbygden när kunderna är i Öresundsregionen och på andra platser i Sverige, Europa och världen. Men även om Internet och andra kommunikationsmedel överbryggar många av de kommunikativa hindren kvarstår verkligheten, att de stora ständigt fusionernade företagen oftast väljer stora leverantörer. Pris och kompetens har spelat ut sin roll som beslutsgrund, och därmed reduceras marknaden för den lokale tillverkaren till den direkt lokala marknaden, som i sin tur också krymper. Går det att bryta den negativa spiralen? Om man ser till offentliga upphandlingar är mönstret också alltför tydligt. Stora Europeiska koncerner med resursstarka säljavdelningar landar kontrakt efter kontrakt även inom områden där de lokala företagen har eller borde haft stora ekonomiska och praktiska fördelar. Många gånger har de små företagen sig själv att skylla, när man inte ens ids fylla i förfrågningsunderlag eller skaffa de intyg och godkännanden som krävs för att tävla. Liksom stora företag kan gå samman, kan små företag bilda grupper och celler för att komplettera varandra och skapa styrka. Man når längre om man står på varandras axlar, än på varandras tår. Företagen på landsbygden vilar ofta på gamla grunder och sekelgamla oförätter är dessvärre inte sällan ett reellt hinder som måste elimineras. Små företag är ofta hederliga men måste lära sig att slåss med samma medel och med samma spelregler som de stora konkurrenterna. En lokal järnhandlare vi talat med blev utkonkurrerad av en stor Malmöbaserad konkurrent som med hjälp av en turbil kunde förse järnhandlarens stora lokala kunder med en typ av service som inte var vare sig svår eller kostnadskrävande. Järnhandlarens konsumentkunder valde i allt större utsträckning de stora kedjorna, trots att de var dyrare och saknade både service och fackkompetens. Men järnhandlaren tordes inte i annonser skriva att hans priser var lägre än Bauhaus och K-Rauta; rädslan för repressalier från de stora kedjorna avskräckte. Han tordes heller inte utöva tillräckligt säljtryck på de större företagen för att få de åtråvärda servicekontrakten. Inte heller visionen att ha en Internetbutik där byggare och små företag kunde beställa förbrukningsvaror var ett steg han tordes ta. Mod, mental träning och utbildning är det som företag på landsbygden främst måste arbeta med. Modet att utmana, kunskapen om vad som är tillåtet och vad som är på gränsen till förbjudet i marknadsföring och knepen som de stora företagen använder för att slå ut landsbygdens leverantörer.

7 Gamla etablerade företag och nya verksamheter, startade av nyinflyttade eller landsbygdsbor sedan generationer har möjligheter att få lönsamhet i näringverksamhet. Kommunernas tjänstemän och politiker måste inte bara titta utanför sina normala kvadrater för att se verkligheten utan även ta för sig och aldrig ta nej som ett svar. Det går inte att stoppa utvecklingen. Det gäller att finna vägar för att utnyttja den. GAMMALT MÖTER NYTT - DET ÄR DET ABSOLUT VÄRSTA SCENARIOT FÖR LANDSBYGDEN. LANDSBYGDEN MÅSTE FÖLJA MED I UTVECKLINGEN OCH INTE BLI EN MUSEIFIERAD DEL AV SKÅNE. Landsbygden har problem. Man har problem med att behålla duktiga invånare, man har problem med att få företag att stanna kvar och man har problem med att skapa nyetableringar. Landsbygden har problem med förslumning av ortskärnor och man har problem med en minskande ekonomi och allt större sociala åtaganden. Man har problem med att få människor att engagera sig i kommunpolitiken och man ser problem med en växande del fritidsboende. Men det största problemet är snarare att kommunens politiker och tjänstemän fokuserar på och är fullt upptagna med att diskutera sina problem och ansvaret för dem, istället för att se möjligheterna och det positiva i framtiden. Man låter initiativ gå om intet och lämnar kreativa människor att arbeta på egen hand, istället för att ge den moraliska coachning som behövs. Kommuner avfärdar ofta förslag som orealistiska istället för att skapa kontakter med finansiärer och marknader. Lösningen är positivism och hårt arbete. Hårt arbete är normalt för egna företagare och ofta drivkraften för mindre företag. Men kommunerna skulle redan med de resurser de redan har idag, göra mycket. Och det som saknas helt är en modern, professionell analys av och syn på marknaden. Marknadsföring och reklam är dyrt, och det största hindret för utveckling av företag på landsbygden idag och imorgon, det har vi konstaterat tidigare. För att lyckas idag behövs det mer reklam än tidigare och konkurrenterna är större och resursstarkare än de små och kan bära stora annonskostnader och år av förluster. Men... dessutom förstår de stora företagen hur bra reklam ska göras. Mindre företag på landsbygden har inte råd att spela i elitdivisionen. Det gäller att finna andra, livskraftiga vägar att nå konsumenter. Och sådana vägar finns. För business-to-business-företag är det ett hinder att finnas på landsbygden när kunderna är i Öresundsregionen och på andra platser i Sverige, Europa och världen. Vi ser framför oss virtuella kontor i Malmö eller Lund som ett alternativ, där företag på landsbygden i Skåne kan verka, träffa kunder och ha som bas utan att behöva ha personal där dagligen. Sådana kontor skulle företagen rimligen inte kunna bekosta på egen hand, men i samarbete med andra företag och med eventuella bistånd från Regionen, skulle företag kunna ha skylt, kontorsservice och konferensutrymmen i dessa samlingskontor; det vore en väg för glesbygdsföretag att finnas i den geografi där kunderna helst rör sig till en kostnad som de kan bära. De många fördelar som finns med att finnas på landsbygden måste utnyttjas till maximum. Lokalhyran på landsbygden måste vara riktigt låg för att ge företagen rum för expansion och för att få nyetableringar. Samarbetet med kommunledningen måste vara snabb och effektiv och fri från fördomar och gamla kopplingar. När den rent formella kompetensen är högre i stadsregionen, måste arbetskraften på landsbygden i stället tränas i att tänka som en kund för att på så sätt bli smartare, duktigare, mera nogsam och pålitlig och därmed kunna bli en farlig konkurrent med företag i Öresundsregionen. För konsumentmarknadsföring måste man se två kanaler, dels i besöksnäringen, dvs att maximalt ta hand om dem som kommer till landsbygden, och dels i att finna samverkansformer för att nå de större och därmed lönsamma marknaderna.

8 INTRESSESKAPANDE OMSLAG ATT TÄNKA SOM EN KUND IREO är en reklambyrå som arbetar inom ett brett spektrum. Grundtanken är att få kunder att tänka som sina kunder. Vi erbjuder nu även kurser och coachning i att tänka som en kund. Vi har oräddheten att berätta den krassa sanningen och före- Exempel på vår produktion Jan-Mars 2009 PRODUKTINRIKTAT KREATIVT FÖRKLARANDE slå positiva, konkreta och enkla åtgärder. Vi ser möjligheterna i resurserna på landsbygden, vi kan identifiera styrkorna och vi kan formulera lösningarna för företag så att de inte bara överbryggar ravinerna mellan stad och landsbygd utan även lyfter fram landsbygdens företag som föregångare. Speciellt inför 2010-talet där lågkonjunkturen och energikriser totalt kastar om spelreglerna för företag finns stora möjligheter att avancera för oss som finns och arbetar i utomøreseundska regioner. Vi har själva arbetat i 15 år på POLICYINRIKTAT landsbygden med stora internationella företag som kunder och detta stärker trovärdigheten i vår analys. SEDAN 15 ÅR I NV-SKÅNE

Förslag Framtid Ånge 2.0. Strategi för utveckling av Ånge kommun

Förslag Framtid Ånge 2.0. Strategi för utveckling av Ånge kommun Förslag 2013-03-28 Framtid Ånge 2.0 Strategi för utveckling av Ånge kommun 2014-2020 1 Du håller framtiden i din hand Framtid Ånge 2.0 är Ånge kommuns utvecklingsstrategi för den bygd som vi lever och

Läs mer

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Antagen av Kommunfullmäktige den 17 juni 2013 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Strategin är framtagen i bred samverkan

Läs mer

Innehåll. Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8

Innehåll. Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8 Innehåll Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8 Varumärkesstrategi 10 Lunds kommun som ett gemensamt varumärke 13 Lund idéernas stad 13 Kommunen som en del av staden

Läs mer

Förslag till varumärkesplattform för platsvarumärket Trelleborg

Förslag till varumärkesplattform för platsvarumärket Trelleborg Förslag till varumärkesplattform för platsvarumärket Trelleborg Vad är varumärket Trelleborg? Enkelt uttryckt så är varumärket inget annat än de föreställningar, känslor, tankar, associationer, erfarenheter

Läs mer

Företagens behov av rekrytering och kompetensförsörjning

Företagens behov av rekrytering och kompetensförsörjning Svenska Handelskammarförbundets analys 2009 mars Företagens behov av rekrytering och kompetensförsörjning På kort sikt kommer 28 procent av företagen att behöva göra sig av med kritisk kompetens som behövs

Läs mer

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel JAG SAMSPELAR JAG VILL LYCKAS JAG SKAPAR VÄRDE JAG LEDER MIG SJÄLV MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel sid 1 av 8 Medarbetar- och ledarpolicy Medarbetare och ledare i samspel Syfte

Läs mer

Om man googlar på coachande

Om man googlar på coachande Coachande ledarskap Låt medarbetaren Att coacha sina medarbetare är inte alltid lätt. Men det allra viktigaste är att låta medarbetaren finna lösningen själv, att inte ta över och utföra den åt denne.

Läs mer

Intervjuguide - förberedelser

Intervjuguide - förberedelser Intervjuguide - förberedelser Din grundläggande förberedelse Dags för intervju? Stort grattis. Glädje och nyfikenhet är positiva egenskaper att fokusera på nu. För att lyckas på intervjun är förberedelse

Läs mer

Karlskrona Vision 2030

Karlskrona Vision 2030 Karlskrona Vision 2030 Attraktiva livsmiljöer Vi ska ta vara på våra unika miljöer med skärgården, staden och landsbygden. Karlskrona ska sjuda av aktivitet och ha ett kreativt och öppet kulturliv med

Läs mer

Så vill vi utveckla landsbygdsföretagandet! Rebecca Källström, vice chefekonom Företagarna

Så vill vi utveckla landsbygdsföretagandet! Rebecca Källström, vice chefekonom Företagarna Så vill vi utveckla landsbygdsföretagandet! Rebecca Källström, vice chefekonom Företagarna Sveriges största företagarorganisation och företräder omkring 75 000 företagare Medlemsägd, medlemsstyrd och partipolitiskt

Läs mer

Någonting står i vägen

Någonting står i vägen Det här vänder sig till dig som driver ett företag, eller precis är på gång att starta upp Någonting står i vägen Om allting hade gått precis så som du tänkt dig och så som det utlovades på säljsidorna

Läs mer

Ekonomi betyder hushållning. Att hushålla med pengarna på bästa sätt

Ekonomi betyder hushållning. Att hushålla med pengarna på bästa sätt Ekonomi betyder hushållning Att hushålla med pengarna på bästa sätt Familjeekonomi Det är många saker man behöver i en familj, t ex kläder, men hyran höjs! Kanske kommer företaget att dra ner på skiftarbete

Läs mer

Arjeplogs framtid. - en uppmaning till gemensamma krafttag. Populärversion

Arjeplogs framtid. - en uppmaning till gemensamma krafttag. Populärversion Arjeplogs framtid - en uppmaning till gemensamma krafttag Populärversion Förord Utvecklingen i Arjeplog präglas av två, relativt motstående, tendenser. Dels utvecklas delar av näringslivet, främst biltestverksamheten

Läs mer

Att stärka arbetet inom och lärandet mellan arbetsmarknadsenheter. - Att utveckla och vårda arbetslivskontakter 100415 Kristianstad

Att stärka arbetet inom och lärandet mellan arbetsmarknadsenheter. - Att utveckla och vårda arbetslivskontakter 100415 Kristianstad Att stärka arbetet inom och lärandet mellan arbetsmarknadsenheter - Att utveckla och vårda arbetslivskontakter 100415 Kristianstad Syfte: att dela erfarenheter kring och skapa bättre förutsättningar för

Läs mer

ESF-projekt Värdskap Valdemarsvik

ESF-projekt Värdskap Valdemarsvik Sammanställning kompetenskartläggning ESF-projekt Värdskap Valdemarsvik 2012-05-11 Elisabet Ström Bilagor: Bilaga 1: Intervjumall Bilaga 2: Kompetensbehov per företag sammanställning Sidan 1 av 12 1. Introduktion

Läs mer

Moderaterna i Örnsköldsviks handlingsprogram 2014-2018

Moderaterna i Örnsköldsviks handlingsprogram 2014-2018 Moderaterna i Örnsköldsviks handlingsprogram 2014-2018 5 frågor som vi tänker fokusera på 2014-2018 Norrlands bästa företagsklimat Ordning och reda i ekonomin Bra inomhusoch utomhus miljöer för barn, unga

Läs mer

Är du ett med din företagsidé?

Är du ett med din företagsidé? Är du ett med din företagsidé? Är du ett med din företagsidé? Testa Dig själv 1 Varför vill Du starta företag? 2 Är det rätt tillfälle för dig? 3 Har du lämpliga erfarenheter och kunskaper? DINA SLUTSATSER

Läs mer

Processledar manual. Landsbygd 2.0

Processledar manual. Landsbygd 2.0 Processledar manual Landsbygd 2.0 Inledning och tips Bilda grupper Börja med att placera deltagarna i grupper om ca 5-8 personer i varje. De som kommer från samma ort ska vara i samma grupp eftersom det

Läs mer

En stad. 9000 medarbetare. En vision.

En stad. 9000 medarbetare. En vision. guide till År 2035 ska Helsingborg vara den skapande, pulserande, gemensamma, globala och balanserade staden för människor och företag. Helsingborg är staden för dig som vill något. En stad. 9000 medarbetare.

Läs mer

Hur kan man uppnå tillståndet där Lean/Verksamhetsutveckling är en naturlig del av tillvaron?

Hur kan man uppnå tillståndet där Lean/Verksamhetsutveckling är en naturlig del av tillvaron? Hur kan man uppnå tillståndet där Lean/Verksamhetsutveckling är en naturlig del av tillvaron? Av Ronny Brandqvist Sida 1 av 19 Lean är INTE ett statiskt tillstånd Sida 2 av 19 Hur kan det se ut? Attityder,

Läs mer

AQ ska vara världsledande inom kostnadseffektivitet, kvalitet, leveranssäkerhet, alerthet och service. Kort sagt reliable.

AQ ska vara världsledande inom kostnadseffektivitet, kvalitet, leveranssäkerhet, alerthet och service. Kort sagt reliable. våra värderingar we are reliable Vi kan produktion, vi agerar långsiktigt och vi satsar helhjärtat för att leva upp till kundernas förväntningar i fråga om kvalitet, leveransprecision och service. AQs

Läs mer

Guide till HELSINGBORG

Guide till HELSINGBORG Guide till HELSINGBORG 2035 År 2035 ska Helsingborg vara den skapande, pulserande, gemensamma, globala och balanserade staden för människor och företag. Helsingborg är staden för dig som vill något. En

Läs mer

tillgång till offentlig och kommersiell service och investeringar i kommunikationer och infrastruktur.

tillgång till offentlig och kommersiell service och investeringar i kommunikationer och infrastruktur. Antagen av distriktskongressen 30 november 2013 2 (10) 3 (10) Om vi ska klara framtidens välfärd måste fler jobba. Därför har vi socialdemokrater satt upp ett mål om att Sverige senast år 2020 ska ha EU:s

Läs mer

Processledarmanual. Landsbygd 2.0

Processledarmanual. Landsbygd 2.0 Processledarmanual Landsbygd 2.0 Historien bakom Landsbygd 2.0 Landsbygdens invånare blir äldre, färre och dummare... Knappast! Men vi måste bli bättre på att ta vara på alla lantisars tankar och ideér.

Läs mer

B SHOPPER PULSE 2015

B SHOPPER PULSE 2015 B SHOPPER PULSE 2015 SHOPPER PULSE 2015 01. Rapporten i korthet 02. Demografisk utveckling 03. Hur vi handlar dagligvaror 04. Hur vi handlar dagligvaror på nätet 05. Kort om uteätande med fokus på lunchen

Läs mer

Personlig service DHR För ett samhälle utan rörelsehinder

Personlig service DHR För ett samhälle utan rörelsehinder Personlig service Ett diskussionsunderlag om självbestämmande inom hemtjänsten. Principer förtillgängligheddf DHR För ett samhälle utan rörelsehinder Bakgrund Projekt Personlig service genomfördes mellan

Läs mer

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Som ledare i Lunds kommun har du en avgörande betydelse för verksamhetens kvalitet. Du har stort inflytande på hur medarbetare presterar och trivs samt hur

Läs mer

Nominering - Årets Landsbygdsprojekt Med checklista

Nominering - Årets Landsbygdsprojekt Med checklista Nominering - Årets Landsbygdsprojekt Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Landsbygdsprojekt. Namn på förslaget: Bärkraft Journalnummer: 2008-4809 Kontaktperson, (namn, telefonnummer

Läs mer

version Vision 2030 och strategi

version Vision 2030 och strategi version 2012-01-25 Vision 2030 och strategi Två städer - en vision För att stärka utvecklingen i MalmöLund som gemensam storstadsregion fördjupas samarbetet mellan Malmö stad och Lunds kommun. Under år

Läs mer

Moderaterna i Bjuvs kommun

Moderaterna i Bjuvs kommun Moderaterna i Bjuvs kommun Framtid, vår vision En attraktiv boende kommun i randen av Söderåsen att leva, bo och verka i. ORDNING, REDA, EKONOMI OCH JOBB Text: För oss moderater är det A och O att det

Läs mer

Vi skapar Skandinaviens mest attraktiva stadskärna. Vill du vara med?

Vi skapar Skandinaviens mest attraktiva stadskärna. Vill du vara med? Vi skapar Skandinaviens mest attraktiva stadskärna. Vill du vara med? Målet är att göra Jönköping till Skandinaviens mest attraktiva stadskärna i sin storlek. Ganska kaxigt, tycker kanske en del. Men faktum

Läs mer

Ekonomi Sveriges ekonomi

Ekonomi Sveriges ekonomi Ekonomi Sveriges ekonomi Ekonomi = Att hushålla med det vi har på bästa sätt Utdrag ur kursplanen för grundskolan Mål som eleverna ska ha uppnått i slutet av det nionde skolåret. Eleven skall Ha kännedom

Läs mer

Nyckeln till framgång

Nyckeln till framgång Nyckeln till framgång 1 2 En liten bok om Industrilås värderingar att bära nära hjärtat. 3 När vi på Industrilås ville formulera vilka vi är och vad vi står för skapade vi begreppet En filosofi, många

Läs mer

BättRe liv i Skåne Skåne. Region Skåne

BättRe liv i Skåne Skåne. Region Skåne Bättre liv i Skåne Bättre liv i Skåne Grafisk formgivning: Annelie Christensen, Enheten för kommunikation, Region Skåne Fotograf: Kasper Dudzik, Ingram, Dan Ljungsvik, Håkan Sandbring Tryck: AM-Tryck &

Läs mer

lll#vyazc#cj CHE>G6I>DC IG:C9:G FÖRELÄSNINGAR 2009

lll#vyazc#cj <yg6c 69AwC \dgvc5vyazc#cj >CHE>G6I>DC IG:C9:G FÖRELÄSNINGAR 2009 FÖRELÄSNINGAR 2009 Jag älskar citat, det vet alla som varit på en föreläsning med mig, eller om man läst mina böcker. En av de personer som alltid gett mig något att fundera på är den franske aforismförfattaren

Läs mer

hur kan man jobba med attraktivt boende på landsbygden?

hur kan man jobba med attraktivt boende på landsbygden? 1 ett metodexempel hur kan man jobba med attraktivt boende på landsbygden? Maria Hagelberg & Pernilla Jacobsson 12 utgångspunkter tema: attraktivitet boende 1 3 utgångspunkter tema: attraktivitet boende

Läs mer

Arbetstidsförkortning - en dålig reglering

Arbetstidsförkortning - en dålig reglering Arbetstidsförkortning - en dålig reglering Sammanfattning: Många tror att arbetstidsförkortning är den rätta metoden att minska arbetslösheten. Men problemet är snarare för mycket regleringar, inte för

Läs mer

Framtidsvision NYNÄSHAMN 2030

Framtidsvision NYNÄSHAMN 2030 Framtidsvision NYNÄSHAMN 2030 1 Framtidsvision Framtidsvisionen är den styrande politikens idé om hur samhället i Nynäshamns kommun har utvecklats fram till 2030. Med visionen vill de styrande partierna

Läs mer

71 PROCENT GRANSKAR EN POTENTIELL ARBETSGIVARE NÄR DE SÖKER JOBB OCH SÖKER INFORMATION OM VAD REDAN ANSTÄLLDA TYCKER. - EN TRENDRAPPORT FRÅN LERNIA

71 PROCENT GRANSKAR EN POTENTIELL ARBETSGIVARE NÄR DE SÖKER JOBB OCH SÖKER INFORMATION OM VAD REDAN ANSTÄLLDA TYCKER. - EN TRENDRAPPORT FRÅN LERNIA 71 PROCENT GRANSKAR EN POTENTIELL ARBETSGIVARE NÄR DE SÖKER JOBB OCH SÖKER INFORMATION OM VAD REDAN ANSTÄLLDA TYCKER. - EN TRENDRAPPORT FRÅN LERNIA FÖRORD Varje dag möter vi människor som tillhör, eller

Läs mer

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör Näringslivsstrategi 2009-03-23 Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör NÄRINGSLIVSSTRATEGI FÖR HELSINGBORGS STAD Utifrån denna strategi ska Helsingborgs stads näringslivsarbete bedrivas. Uppdraget

Läs mer

Three Monkeys Trading. Tärningar och risk-reward

Three Monkeys Trading. Tärningar och risk-reward Three Monkeys Trading Tärningar och risk-reward I en bok vid namn A random walk down Wall Street tar Burton Malkiel upp det omtalade exemplet på hur en apa som kastar pil på en tavla genererar lika bra

Läs mer

De 5 vanligaste misstagen som inträffar när man anlitar en marknadsföringsstrateg...

De 5 vanligaste misstagen som inträffar när man anlitar en marknadsföringsstrateg... De 5 vanligaste misstagen som inträffar när man anlitar en marknadsföringsstrateg... Du har insett att det behövs hjälp med Internetmarknadsföringen och beslutar därför att anlita en marknadsföringsstrateg.

Läs mer

6 timmars arbetsdag. Fördela jobben/arbetsbördan. Galet att en del jobbar halvt ihjäl sig medan andra inte har sysselsättning.

6 timmars arbetsdag. Fördela jobben/arbetsbördan. Galet att en del jobbar halvt ihjäl sig medan andra inte har sysselsättning. Bättre frisktal och flera i arbete > mindre sjukskrivningar och mindre arbetslöshet. Minskad arbetstid och arbetslöshet. Utbildningsnivå. 6 timmars arbetsdag. Fördela jobben/arbetsbördan. Galet att en

Läs mer

KAMPEN OM KOMPETENSEN

KAMPEN OM KOMPETENSEN NYA vägar för flexibilitet i högre utbildning Hur kan vi säkra kompetensförsörjningen i mindre städer och på landsbygden? KAMPEN OM KOMPETENSEN Ett samarbetsprojekt med Nitus, nätverket för kommunala lärcentra.

Läs mer

Ditt professionella rykte är din främsta tillgång

Ditt professionella rykte är din främsta tillgång Ditt professionella rykte är din främsta tillgång Namn: Erik Fors-Andrée Ditt professionella rykte Erik är en driven visionär, inspirerande ledare och genomförare som med sitt brinnande engagemang får

Läs mer

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun LUNDS KOMMUN Box 41, 221 00 Lund kommunkontoret@lund.se www.lund.se Stortorget 7 Telefon (vx) 046-35 50 00 Produktion Personalavdelningen, Kommunkontoret Design www.mariannaprieto.com Foto Wirtén PR &

Läs mer

» Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås 2025. Vision och strategi

» Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås 2025. Vision och strategi » Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås 2025 Vision och strategi Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2012-XX-XX För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning och tidplan

Läs mer

NOLLPUNKTSMÄTNING AVESTA BILDNINGSFÖRVALTNING KOMMENTARER I FRITEXT- GRUNDSKOLAN

NOLLPUNKTSMÄTNING AVESTA BILDNINGSFÖRVALTNING KOMMENTARER I FRITEXT- GRUNDSKOLAN Vilka entreprenöriella förmågor-/kompetenser anser du att skolans elever behöver utveckla? Bergsnässkolan Att våga lita på sin förmåga att vara en kompetent människa med tankar och kunskap som verkligen

Läs mer

Sammanfattning av undersökningarna genomförda 9-10 januari 2006 Bilden av Dalarna

Sammanfattning av undersökningarna genomförda 9-10 januari 2006 Bilden av Dalarna Sammanfattning av undersökningarna genomförda 9-10 januari 2006 Bilden av Dalarna Sammanfattning resultat testgruppen Medverkande 63 personer Fråga 1: Känner du till att politikerna satt och ringde? Ja:

Läs mer

Swereas mål är att vara en attraktiv arbetsplats med kompetenta medarbetare under ständig utveckling

Swereas mål är att vara en attraktiv arbetsplats med kompetenta medarbetare under ständig utveckling p e r s o n a l p o l i c y Swereas mål är att vara en attraktiv arbetsplats med kompetenta medarbetare under ständig utveckling Vår personalpolicy Att bygga och utveckla ny kunskap ställer särskilda krav

Läs mer

Ett hållbart Örebro Vänsterpartiets och socialdemokraternas budget för Vuxenutbildnings och arbetsmarknadsnämnden 2009

Ett hållbart Örebro Vänsterpartiets och socialdemokraternas budget för Vuxenutbildnings och arbetsmarknadsnämnden 2009 Ett hållbart Örebro Vänsterpartiets och socialdemokraternas budget för Vuxenutbildnings och arbetsmarknadsnämnden 2009 Ett hållbart Örebro - Vänsterpartiets och socialdemokraternas förslag till budget

Läs mer

Indexator Rotator Systems AB

Indexator Rotator Systems AB Indexators filosofi Indexators filosofi Indexator Rotator Systems har alltid jobbat med visioner och strategier. Dessa finns nedskrivna och ska verka som ett stöd i verksamhetens beslutsfattande på alla

Läs mer

hur människor i vårt företag och i vår omvärld ser på oss. för att uppfattas som empatiska och professionella. Skanska Sveriges Ledningsteam

hur människor i vårt företag och i vår omvärld ser på oss. för att uppfattas som empatiska och professionella. Skanska Sveriges Ledningsteam Vårt sätt att vara Vi är Skanska. Men vi är också ett stort antal individer, som tillsammans har ett ansvar för att vårt företag uppfattas på ett sätt som andra respekterar och ser upp till. Det är hur

Läs mer

Tillväxtkommuner visar vägen. Gunnar Johnson

Tillväxtkommuner visar vägen. Gunnar Johnson Tillväxtkommuner visar vägen Gunnar Johnson Kommunens roll för tillväxt allt viktigare Globalisering, digitalisering, urbanisering Tjänste- och servicenäringarna växer Mer specialiserad arbetsmarknad Mer

Läs mer

#4av5jobb. Skapas i små företag. VÄRMLAND

#4av5jobb. Skapas i små företag. VÄRMLAND #4av5jobb Skapas i små företag. VÄRMLAND Rapport Juli 2014 Innehållsförteckning Småföretagen ryggraden i ekonomin.......... 3 Jobben kan bli fler om politikerna vill..3 Sverige totalt..... 4 Om undersökningen

Läs mer

Fokusområden-Besöksnäring

Fokusområden-Besöksnäring Fokusområden-Besöksnäring Framtagande av vision, profil, kärnvälden, USP, marknader/målgrupper Marknadsplan 2008 (VK) Internkommunikation (VK/VFAB) Kommunikationsplattform och grafiskprofil (VK) Marknadsbolag

Läs mer

landsbygdsprogram Landsbygdsprogram för Timrå kommun

landsbygdsprogram Landsbygdsprogram för Timrå kommun landsbygdsprogram Landsbygdsprogram för Timrå kommun 2015-2019 1 Bakgrund Programmets tillkomst En motion till kommunfullmäktige om att skapa ett landsbygdsprogram antogs 2007. Uppdraget genomfördes 2010-11

Läs mer

Stolta men inte nöjda

Stolta men inte nöjda stainless steel solutions Stolta men inte nöjda resultat av Damstahls kundundersökning KUNDUNDERSÖKNING 1 Fakta De 836 kunder som svarat på vår undersökning utgör 60 % av vår omsättning. 67 % av de som

Läs mer

Invandrarföretagare i Sverige och Europa. Farbod Rezania, Ahmet Önal Oktober 2009

Invandrarföretagare i Sverige och Europa. Farbod Rezania, Ahmet Önal Oktober 2009 Invandrarföretagare i Sverige och Europa Farbod Rezania, Ahmet Önal Oktober 2009 Sammanfattning 1 Sammanfattning I denna rapport har möjligheter och hinder för företagandet i Sverige jämförts med motsvarande

Läs mer

Konkurrera på rätt sätt! Så fungerar konkurrenslagen INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET

Konkurrera på rätt sätt! Så fungerar konkurrenslagen INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET Konkurrera på rätt sätt! Så fungerar konkurrenslagen INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET 1 Kom ihåg!» Samarbeta INTE om priser.» Dela INTE upp marknaden.» Utbyt INTE strategiskt viktig information. 2 Du

Läs mer

Hur jag personligen blev rånad med Google Adwords

Hur jag personligen blev rånad med Google Adwords 1 Hur jag personligen blev rånad med Google Adwords Visste du att anledningen till att de flesta inte tjänar pengar med Adwords är för att du troligtvis fallit offer för alla de lögner som cirkulerar på

Läs mer

Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar

Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar Din vilja, ditt engagemang och din kompetens är en viktig del av Martin & Serveras framgång. Våra värderingar Den här skriften beskriver Martin

Läs mer

Coop Franchise en spännande och lönsam företagarform!

Coop Franchise en spännande och lönsam företagarform! Coop Franchise en spännande och lönsam företagarform! Har du drömt om att vara din egen men inte vågat ta steget? Som franchisetagare av en Coop Konsum- eller Coop Nära-butik får du det fulla ansvaret

Läs mer

Grundkurs i nationalekonomi, hösten 2014, Jonas Lagerström

Grundkurs i nationalekonomi, hösten 2014, Jonas Lagerström Wall Street har ingen aning om hur dåligt det är därute. Ingen aning! Ingen aning! Dom är idioter! Dom förstår ingenting! Jim Cramer, programledare CNN (tre veckor före finanskrisen) Grundkurs i nationalekonomi,

Läs mer

#4av5jobb. Skapas i små företag. VÄSTERBOTTEN

#4av5jobb. Skapas i små företag. VÄSTERBOTTEN #4av5jobb Skapas i små företag. VÄSTERBOTTEN Rapport Juli 2014 Innehållsförteckning arna håller krisorterna under armarna........ 3 Jobben kan bli fler om politikerna vill..3 Sverige totalt..... 4 Om undersökningen

Läs mer

» 722G86 Marknadsföring Pris & distributionskanal. Pris & distribution. Processen var är vi? » Välkommen» Syfte och tidsplan» Frågor?

» 722G86 Marknadsföring Pris & distributionskanal. Pris & distribution. Processen var är vi? » Välkommen» Syfte och tidsplan» Frågor? » 722G86 Marknadsföring Pris & distributionskanal Linköping 2011-10-26 Magnus Moberg» Välkommen» Syfte och tidsplan» Frågor? Pris & distribution Processen var är vi? Omvärlsanalys/ situationsanalys makromiljö

Läs mer

Coachens rutor är åtta korta rutor kopplade till kapitlen i boken "Starta Eget! Handbok för entreprenörer" och det tillhörande webbprogrammets steg.

Coachens rutor är åtta korta rutor kopplade till kapitlen i boken Starta Eget! Handbok för entreprenörer och det tillhörande webbprogrammets steg. Coachens rutor är åtta korta rutor kopplade till kapitlen i boken "Starta Eget! Handbok för entreprenörer" och det tillhörande webbprogrammets steg. Dessa informationsrutor är tänkta som ett stöd för rådgivare

Läs mer

Sprida leenden. Folktandvården Skånes varumärke och företagskultur.

Sprida leenden. Folktandvården Skånes varumärke och företagskultur. 1 Sprida leenden. Folktandvården Skånes varumärke och företagskultur. 2016 Vi människor ler av många anledningar. När vi är glada, när vi känner tacksamhet, när vi känner sympati. Det finns också anledningar

Läs mer

En hållbar regional utveckling

En hållbar regional utveckling Kommittémotion Motion till riksdagen 2016/17:3096 av Peter Helander och Helena Lindahl (båda C) En hållbar regional utveckling Sammanfattning För Centerpartiet handlar regional tillväxt om att stärka regioners

Läs mer

SWECO AB (publ) Org nr 556542-9841 Gjörwellsgatan 22, Box 34044, 100 26 Stockholm Tel: 08-695 60 00 Fax: 08-695 60 10 E-post: info@sweco.

SWECO AB (publ) Org nr 556542-9841 Gjörwellsgatan 22, Box 34044, 100 26 Stockholm Tel: 08-695 60 00 Fax: 08-695 60 10 E-post: info@sweco. SWECO AB (publ) Org nr 556542-9841 Gjörwellsgatan 22, Box 34044, 100 26 Stockholm Tel: 08-695 60 00 Fax: 08-695 60 10 E-post: info@sweco.se www.swecogroup.com Code of Conduct Code of Conduct Brev från

Läs mer

Drivkrafter bakom invandrarföretagande forskning om mångfald i affärslivet? Glenn Sjöstrand Fil. Dr. Sociologi

Drivkrafter bakom invandrarföretagande forskning om mångfald i affärslivet? Glenn Sjöstrand Fil. Dr. Sociologi Drivkrafter bakom invandrarföretagande forskning om mångfald i affärslivet? Glenn Sjöstrand Fil. Dr. Sociologi Vad kännetecknar invandrarföretag(are)? Företag som ägs av invandrare är koncentrerade till

Läs mer

Fastställd av styrelsen 2015-04-29. Uppförandekod för Indutrade-koncernen

Fastställd av styrelsen 2015-04-29. Uppförandekod för Indutrade-koncernen Fastställd av styrelsen 2015-04-29 Uppförandekod för Indutrade-koncernen I Uppförandekoden ger oss vägledning, men det är det personliga ansvaret som spelar roll. II Bästa kollegor, Indutrade är en växande

Läs mer

Beredningen för tillväxt och hälsa Sydöstra Skåne

Beredningen för tillväxt och hälsa Sydöstra Skåne Beredningen för tillväxt och hälsa Sydöstra Skåne Elna Henriksson Sekreterare 044-309-30-60 elna.henriksson@skane.se Datum 2008-05-07 1 (5) Sammanställning av beredningens dialog kring framtidens kollektivtrafik

Läs mer

Verksamhetsplan. Personalkontorets verksamhetsplan KS 2016/ Fastställd av personaldirektören den 8 januari 2016.

Verksamhetsplan. Personalkontorets verksamhetsplan KS 2016/ Fastställd av personaldirektören den 8 januari 2016. Verksamhetsplan 2016-01-08 Personalkontorets verksamhetsplan 2016 KS 2016/0035 012 Fastställd av personaldirektören den 8 januari 2016. Verksamhetsplanen anger riktningen för personalkontorets arbete och

Läs mer

De 10 mest basala avslutsteknikerna. Direkt avslutet: - Ska vi köra på det här då? Ja. - Om du gillar den, varför inte slå till? Ja, varför inte?

De 10 mest basala avslutsteknikerna. Direkt avslutet: - Ska vi köra på det här då? Ja. - Om du gillar den, varför inte slå till? Ja, varför inte? 20 vanliga avslutstekniker att använda för att öka din försäljning Du kanske blir förvirrad när du läser det här, men det är alldeles för många säljare som tror och hoppas, att bara för att de kan allt

Läs mer

PROJEKT MARKNADSPLANERING I PRAKTIKEN METOD MARKNADSPLANERING - FÖR FÖRETAG I UTVECKLING - KONTAKTPERSONER: Projektledare Anita Carlsson 0708-290836

PROJEKT MARKNADSPLANERING I PRAKTIKEN METOD MARKNADSPLANERING - FÖR FÖRETAG I UTVECKLING - KONTAKTPERSONER: Projektledare Anita Carlsson 0708-290836 PROJEKT MARKNADSPLANERING I PRAKTIKEN KONTAKTPERSONER: HUSHÅLLNINGSSÄLLSKAPET RÅDGIVNING AGRI AB Projektledare Anita Carlsson 0708-290836 METOD MARKNADSPLANERING - FÖR FÖRETAG I UTVECKLING - VD Per Nilsson

Läs mer

Halmstad LEADER LEADER HALLAND HALLAND

Halmstad LEADER LEADER HALLAND HALLAND Halmstad g n i n l l ä t s n a m Sam LEADER LEADER LANDSBYGD KUSTBYGD HALLAND HALLAND Sammanställning Halmstad Workshop i Halmstad kommun Den 3 oktober 2013 samlades 26 personer på Kvibille Gästgivaregård

Läs mer

Vi växer för en hållbar framtid!

Vi växer för en hållbar framtid! Datum 2015-04-20 Vision Vi växer för en hållbar framtid! Politisk viljeinriktning Hållbarhet och tillväxt Vi i vill verka för en hållbar tillväxt. Vi vill skapa goda förutsättningar för ett hållbart samhälle,

Läs mer

#4av5jobb. Skapas i små företag. ÖSTERGÖTLAND

#4av5jobb. Skapas i små företag. ÖSTERGÖTLAND #4av5jobb Skapas i små företag. ÖSTERGÖTLAND Rapport Juli 2014 Innehållsförteckning Småföretagarna håller krisorterna under armarna........ 3 Jobben kan bli fler om politikerna vill..3 Sverige totalt.....

Läs mer

Som man uppfattar medarbetaren så uppfattar man också företaget.

Som man uppfattar medarbetaren så uppfattar man också företaget. Boksammanfattning Ditt professionella rykte - Upptäck DIN främsta tillgång. av Per Frykman & Karin Sandin Företag över hela världen lägger ner enorma summor på att vårda och stärka sitt varumärke, rykte

Läs mer

Arbetslös men inte värdelös

Arbetslös men inte värdelös Nina Jansdotter & Beate Möller Arbetslös men inte värdelös Så behåller du din självkänsla som arbetssökande Karavan förlag Box 1206 221 05 Lund info@karavanforlag.se www.karavanforlag.se Karavan förlag

Läs mer

Varför är vår uppförandekod viktig?

Varför är vår uppförandekod viktig? Vår uppförandekod Varför är vår uppförandekod viktig? Det finansiella systemet är beroende av att allmänheten har förtroende för oss som bank. Få saker påverkar kunden mer än det intryck du lämnar. Uppförandekoden

Läs mer

#4av5jobb. Skapas i små företag. FYRBODAL

#4av5jobb. Skapas i små företag. FYRBODAL #4av5jobb Skapas i små företag. FYRBODAL Rapport Juli 2014 Innehållsförteckning Småföretagarna håller krisorterna under armarna........ 3 Jobben kan bli fler om politikerna vill..3 Sverige totalt.....

Läs mer

2(5) Kommunikationerna till och från Nynäshamn är goda. Det finns motorväg Nynäshamn Stockholm och tät pendeltågstrafik.

2(5) Kommunikationerna till och från Nynäshamn är goda. Det finns motorväg Nynäshamn Stockholm och tät pendeltågstrafik. Kommunikationsstrategi Kommunikationsstrategin är en långsiktig plan som beskriver hur kommunikationen ska bidra till att nå Nynäshamns kommuns övergripande mål enligt Mål och budget. Syftet med kommunikationsstrategin

Läs mer

SKTFs undersökning om kommuners och landstings strategi för den framtida personalförsörjningen. Hur klarar kommuner och landsting återväxten?

SKTFs undersökning om kommuners och landstings strategi för den framtida personalförsörjningen. Hur klarar kommuner och landsting återväxten? SKTFs undersökning om kommuners och landstings strategi för den framtida personalförsörjningen. Hur klarar kommuner och landsting återväxten? November 27 2 Inledning SKTFs medlemmar leder, utvecklar och

Läs mer

Offentlig upphandling en koloss på lerfötter

Offentlig upphandling en koloss på lerfötter Offentlig upphandling en koloss på lerfötter Offentliga upphandlingar i Sverige uppgår till hisnande 500 miljarder SEK per år innebärande 20 % av Sveriges BNP och ca 55 000 SEK per svensk invånare. Antalet

Läs mer

Ekonomichefernas nya utmaningar: Don t work harder work smarter. Ekonomichefsrapport 2014

Ekonomichefernas nya utmaningar: Don t work harder work smarter. Ekonomichefsrapport 2014 Ekonomichefernas nya utmaningar: Don t work harder work smarter Ekonomichefsrapport 2014 Inledning Att ta med det ekonomiska perspektivet och ekonomiska analyser vid verksamhetsförändringar borde vara

Läs mer

Dra åt samma håll INSIGHTLAB: KOMPETENSKORT 2013 EXECUTIVE SUMMARY. Föreläsningsanteckningar Susanne Pettersson 20 mars 2013 Oscarsteatern, Stockholm

Dra åt samma håll INSIGHTLAB: KOMPETENSKORT 2013 EXECUTIVE SUMMARY. Föreläsningsanteckningar Susanne Pettersson 20 mars 2013 Oscarsteatern, Stockholm INSIGHTLAB: KOMPETENSKORT 2013 EXECUTIVE SUMMARY Dra åt samma håll Föreläsningsanteckningar Susanne Pettersson 20 mars 2013 Oscarsteatern, Stockholm Text: Gabriella Morath Layout: Pelle Stavlind Dra åt

Läs mer

Det handlar om dig. Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB

Det handlar om dig. Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB Att jobba på Sto Det handlar om dig Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB Som medarbetare på Sto är det i grunden dig och dina kollegor det handlar om. Utan att förringa vår fina produktportfölj, är det

Läs mer

Hur du tacklar intervjusituationen!

Hur du tacklar intervjusituationen! Hur du tacklar intervjusituationen! Denna artikel är skriven av Linda U Johansson, KarriärCoachen Informationen får ej spridas eller kopieras utan författarens medgivande www.karriarcoachen.nu Inledning

Läs mer

Evenemangstrategi för Region Skåne. Sammanfattad förkortad version

Evenemangstrategi för Region Skåne. Sammanfattad förkortad version Evenemangstrategi för Region Skåne Sammanfattad förkortad version Bakgrund Evenemang är en viktig del av Region Skånes varumärke. Målsättningen att vara en attraktiv och innovativ region kombineras med

Läs mer

"Content is king" - Vacker Webbdesign & Effektiv Sökmotorsoptimering för företag

Content is king - Vacker Webbdesign & Effektiv Sökmotorsoptimering för företag "Content is king" Skapad den jul 20, Publicerad av Anders Sällstedt Kategori Webbutveckling Jag funderade ett tag på vad jag skulle kalla detta blogginlägg. Problemet som sådant är att många undrar varför

Läs mer

Investera i Uppsalas landsbygd! Pressträff med Erik Pelling (S)

Investera i Uppsalas landsbygd! Pressträff med Erik Pelling (S) Investera i Uppsalas landsbygd! Pressträff med Erik Pelling (S) Nytt landsbygdsprogram med: 20 konkreta förslag 6 områden Landsbygdskommunen Uppsala Uppsala är inte bara Sveriges fjärde storstad. Både

Läs mer

Smakstarts folder, version för utskrift, sidan 1.

Smakstarts folder, version för utskrift, sidan 1. Smakstarts folder, version för utskrift, sidan 1. Själva grundtanken är att det ska bli mindre krångligt att handla lokalt producerad mat. Det ska inte behövas bil, en stor frys och att man råkar känna

Läs mer

Via Nordica 2008 session 7

Via Nordica 2008 session 7 Via Nordica 2008 session 7 Lisbeth Wester Informationschef Lunds Tekniska Högskola, LTH Lunds universitet 1 Åldersgruppen 19 åringar i Sverige 1990-2020 2 Den nya generationen studenter och medarbetare.

Läs mer

Västernorrlands län. Företagsamheten 2016. Maria Eriksson, Stöde Bud & Taxi Vinnare i tävlingen Västernorrlands mest företagsamma människa 2015

Västernorrlands län. Företagsamheten 2016. Maria Eriksson, Stöde Bud & Taxi Vinnare i tävlingen Västernorrlands mest företagsamma människa 2015 MARS 2016 Företagsamheten 2016 Maria Eriksson, Stöde Bud & Taxi Vinnare i tävlingen s mest företagsamma människa 2015 Foto: Anders Lövgren. s län Innehåll Inledning... 2 Så genomförs undersökningen...

Läs mer

#4av5jobb. Skapas i små företag. ÖREBRO

#4av5jobb. Skapas i små företag. ÖREBRO #4av5jobb Skapas i små företag. ÖREBRO Rapport Juli 2014 Innehållsförteckning arna håller krisorterna under armarna........ 3 Jobben kan bli fler om politikerna vill..3 Sverige totalt..... 4 Om undersökningen

Läs mer

NÄRINGSLIVSPOLICY FASTSTÄLLD AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2012-06-11. Näringslivspolicy. för Vallentuna kommun

NÄRINGSLIVSPOLICY FASTSTÄLLD AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2012-06-11. Näringslivspolicy. för Vallentuna kommun NÄRINGSLIVSPOLICY FASTSTÄLLD AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2012-06-11 Näringslivspolicy för Vallentuna kommun Näringslivspolicy Innehåll Näringslivspolicy... 1 1. Inledning... 1 2. Syfte... 1 3. Övergripande planer

Läs mer

Tillsammans. Vår väg mot visionen

Tillsammans. Vår väg mot visionen Vision 2031 Vad är en vision? Visionen är vår gemensamma önskan om hur det ska vara att leva, arbeta och besöka Kramfors kommun i framtiden. Ett läge som utmanar, inspirerar och ger energi. Med visionen

Läs mer