Idébanken. 34 konkreta lektionsförslag

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Idébanken. 34 konkreta lektionsförslag"

Transkript

1 Idébanken l ä r a r h a n d l e d n i n g o c h i n t r o d u k t i o n t i l l s k o l m a t e r i a l e t» F ö r e t a g s a m h e t «f r å n s v e n s k t n ä r i n g s l i v 34 konkreta lektionsförslag Från idé till företag, en kort beskrivning Möt författaren Ulf Nilsson Att arbeta med Varg nosar och jagar Litteraturtips för mellanstadiet

2

3 Innehåll Företagsamhet Sektion 1: Introduktion 4 Förord: Företagandets äventyr 6 Företagsamhet en katalog av möjligheter Svårt att läsa, svårt att höra? Chokladrummet 10 Många tror att företagare är detsamma som direktörer 14 Hej, jag heter Ulf Nilsson och är författare Sektion 2: Att arbeta med Varg nosar och jagar 18 Att arbeta med Varg nosar och jagar 1. Sommarjobb. 2. Hemtrevligt bråk? 3. Hur får man Katarina att göra som man vill? 4. Att lyckas med det omöjliga. 5. Alla är bra på något! 6. Unga företagare. 7. Att söka jobb. 8. Lika lön för lika arbete? 9. Sommarjobbare och deras arbetsgivare. 10. Vad får man skriva i tidningen? 11. Man kan mycket mer än andra tror. 12. Schampofinska. 13. Säljande artiklar. 14. Lillemans bokföring. 15. Vem ska betala datorn? 16. Är pengar frihet? 17. Karl-Eriks besök. 18. Insändare till Varg nr Arbetets mening. 20. Företagsinventering. 21. Hur går det för Stefan? 22. Varför är Marina taskig? 23. Anställd eller egen företagare, fördelar och nackdelar. 24. För lite eller för mycket i lön? 25. Intäktsberäkning. 26. Skicka e-post. 27. Annonsredigering. 28. Vad är aktier? Vad är börs? 29. Innehållet i Varg Svenska grejer. 31. Vargbilaga. 32. Hur använda vinsten? 33. En egen klass- eller skoltidning. 34. Flashbacks Sektion 3: Mer om företagsamhet 34 Den lokala företagsamheten 38 Ordförklaringar för elever 40 Företagsfakta för elever 43 Ordförklaringar för lärare 44 Litteraturläsning i skolan när, var och hur 48 Barn- och ungdomsböcker som tematiserar företagsamhet Idébanken för lärare ingår som en komponent i skolmaterialpaketet Företagsamhet, vilket ges ut av Informationsförlaget för och 2007 Informationsförlaget och Text: Jan Nilsson, Malmö högskola (avsnitten om litteraturläsning och att arbeta med Varg nosar och jagar m.m.), Anders Johnson (faktatexter), Marcus Janson (litteraturtips), Bo Heurling Grafisk form: 2DD Bildredaktör: Iréne Berggren Illustrationer: Gert Andersson & Stig Andersson Tryck: AlfaPrint, Sundbyberg 2007 ISBN Beställningar av skolmaterialpaketet Företagsamhet görs till: Tel: Fax: Informationsförlaget * * * f ö r e t a g s a m h e t 3

4 Företagandets äventyr Företagsamhet: Några definitioner hämtade ur ett antal ordböcker företa, hitta, sätta i verket, utföra någon verksamhet av mer omfattande slag. företag, 1. tilltag, försök, handling som pågår under längre tid och inte säkert kommer att lyckas; 2. affärsrörelse, industri, självständig ekonomisk organisation för produktion av varor eller tjänster som vanligen inte är samhällsservice. Ibland när jag på något möte eller i någon intervju säger något kritiskt om de villkor och de regler som företagare brottas med händer det att någon frågar mig: Men varför säger du inget om hur roligt det är att vara företagare? Det är en bra fråga. Och även om jag kan försvara mina kritiska synpunkter med att ett förbättrat företagsklimat skulle göra att ännu fler upptäcker hur roligt det är att driva ett företag, så är frågan ändå tänkvärd. Att barn är företagsamma är ingen nyhet vare sig för föräldrar eller för lärare. Men för att denna företagsamhet ska följa med under uppväxten och in i vuxenlivet så behövs uppmuntran. Och goda berättelser om företagsamhet och vad den kan åstadkomma är en bra inspiration. När vi för en del år sedan gav ut ett skolmaterial om företagsamhet valde vi att ha en god berättelse som utgångspunkt. Den berättelsen, om sommarlediga skolungdomars företagsamma äventyr med att ge ut en tidning, riktade sig till landets fjärdeklassare och blev mycket uppskattad. företagaranda, anda som krävs för att bilda och driva företag. företagare, ledare eller ägare av ett företag. företagsam, energisk, driftig, som gärna startar egen, självständig verksamhet. företagsamhet, det att vara företagsam, (det privata) näringslivet. Urban Bäckström, VD 4 i d é b a n k e n

5 Om skolmaterialet Företagsamhet Företagsamhet är ett utbildningsmaterial för dig som undervisar på mellanstadiet. Materialet består av Ulf Nilssons ungdomsbok Varg nosar och jagar och av Idébanken, det vill säga den lärarhandledning som du nu håller i handen. Boken finns även inläst. Ljudboken kan laddas ner från eller Tanken att ge svenska skolbarn goda och lärorika berättelser är långt ifrån ny. Selma Lagerlöfs Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige (1906) var ursprungligen ett beställningsverk av Fritjuv Berg, folkskollärare och ecklesiastikminister. Vill du få besök av en företagare? På många håll i landet kan du få besök i klassen av en företagare som berättar med sina egna ord om hur det är att driva ett företag och vilka drivkrafter, problem och glädjeämnen som finns. Ett sådant besök kan ge dina elever helt nya kunskaper och insikter om företagande. Om du är intresserad, läs mer på Vi väljer nu att ge ut Ulf Nilssons Varg nosar och jagar än en gång. Vi tror att berättelsen som till stora delar handlar om verkliga människor och företag kan fortsätta att inspirera. Vi ger också ut lärarhandledningen, med idéer till olika aktiviteter, tillsammans med boken. Vi önskar spännande läsning. Men vi önskar också att det här skolpaketet om företagsamhet ska stimulera till ökad kontakt mellan skola och näringsliv. Min förhoppning är att sådana kontakter ska visa hur roligt det är med företagsamhet. Urban Bäckström VD för i n t r o d u k t i o n 5

6 Företagsamhet en katalog av möjligheter Lotta Lydig Lärare och medlem av Idébankens pedagogiska referensgrupp NÄR VI JOBBAR MED OLIKA TEMAN, brukar jag försöka att hitta skönlitterära böcker som passar till temat. Detta gör jag för att skapa djupare förståelse och för att göra undervisningen mer lustfylld och lättillgänglig. Barnen får ett flertal pass i veckan att läsa själva. Då har jag dessutom tid att prata enskilt med barnen om deras val av böcker och kanske ge förslag på nya böcker. Jag försöker prioritera enskild läsning samt högläsning för att skapa ett intresse. De främsta fördelarna med litteraturläsning i undervisningen är att kunna samlas runt en text och diskutera andra levnadsförhållanden, känslor och problem, att få möjlighet att gå in i en annan människas öde och ta lärdomar av detta och att få svepas bort från sin vardag och upptäcka helt nya världar. Utgångspunkten för hela paketet Företagsamhet är den goda berättelsen, i detta fall Ulf Nilssons ungdomsbok Varg nosar och jagar. Skolmaterialet bygger på att varje elev i klassen får varsitt exemplar att läsa själv. På sidorna i denna handledning hittar du tips och förslag på olika sätt att använda Ulf Nilssons bok i undervisningen. Övergripande resonemang om litteraturläsning i skolan finns på sidorna Enbart läraren kan avgöra vad som är möjligt och önskvärt att genomföra i den enskilda undervisningssituationen. Den kunskapen och kompetensen finns aldrig i en lärarhandledning. Detta häfte bör därför ses som en katalog av möjligheter en idébank. Det är inte meningsfullt att försöka gå igenom alla tips punkt för punkt. I stället kan läraren välja och vraka och kanske göra egna bearbetningar av vissa förslag. Läsningen av Varg nosar och jagar kan gå till på många sätt. När, var och MÅNGA BARN HAR FUNDERINGAR kring vad de vill arbeta med som vuxna. Ofta nämns yrken som hockeyproffs, ridlärare, lärare och dataingenjör. Jag tror det är viktigt att redan vid tidig ålder påpeka att det finns många olika slags yrken till exempel även egna företagare. Många barn har någon gång gått runt och försökt sälja saker (blombuketter, bullar etc.). Att samla till en klassresa är ett återkommande samtalsämne vid alla klassråd. Detta kan tas som en utgångspunkt för barnen att själva pröva på att vara egna företagare. 6 i d é b a n k e n

7 hur beror på den enskilda klassens förutsättningar och arbetssituation. Boken har sitt egenvärde som spännande berättelse. Samtidigt speglar handlingen företagandets grundläggande villkor och tar upp frågor som är värda att tala vidare om. Det här häftet ger idéer om vidare bearbetning och fördjupning av läsupplevelsen. De flesta tipsen har anknytning till företagande. Förslagen till uppgifter som anknyter till Varg nosar och jagar har utarbetats av Jan Nilsson, verksam som lärarutbildare vid högskolan i Malmö. Hans tips bygger på etablerade teorier om litteraturläsning och litteraturdidaktik. Av utrymmesskäl presenteras inte dessa teorier i denna handledning. För intresserade lärare finns dock en presentation av de teoretiska utgångspunkterna på Informationsförlagets webbplats: i n t r o d u k t i o n 7

8 Företagsamhet i Skåne Skåne är Sveriges viktigaste jordbruksregion. Här finns många livsmedelsföretag med varumärken som Felix (Eslöv), Findus (Bjuv), Kronfågel (Kristianstad), Pågens (Malmö) och Zoégas (Helsingborg). Svårt att läsa, svårt att höra? I nästan varje klass går det elever som har problem med att läsa eller svårt att förstå svenska språket. De kan ha god hjälp av att få lyssna till Varg nosar och jagar, antingen hela boken eller några utvalda kapitel. Vill du läsa Varg nosar och jagar som ljudbok kan du ladda ner den till din mp3-spelare. Gå in på eller och följ instruktionerna. Varumärket Felix kommer från Herbert Felix som lyckades fly från Tjeckoslovakien undan Hitler. Han anställdes 1939 av P Håkanssons ättiksoch salubrinfabrik i Eslöv för att starta tillverkning av konserverade gurkor. Senare övertog Felix verksamheten i ett eget företag. E-bokhandeln Bokus grundades i Lund Höganäs AB är världsledande inom järn- och metallpulver. Företaget grundades 1797 som en stenkolsgruva. 8 i d é b a n k e n

9 Chokladrummet Hur kan man motivera sig själv till uppoffringar som ger resultat först längre fram? Den frågan är grundläggande för både utbildning och företagande. I ett omskrivet försök fick små barn vistas ensamma i ett rum, där det fanns en chokladbit. Försöksledaren berättade att barnet fick chokladbiten och kunde äta upp den, men att barnet skulle få ytterligare en chokladbit om den första fanns kvar när försöksledaren återvände efter en stund. Skolan kan liknas vid detta försök. Även företagande är en likartad verksamhet: att satsa eller avstå från något nu (arbete, möda, pengar, oro etc.) för att senare uppnå något starkt eftersträvat. Det är precis samma mekanismer som får de flesta förtagare att ta på sig extremt stora arbetsbördor, offra en massa tid, riskera hus och hem. Man vill kunna åstadkomma något som man är road av och samtidigt ha ett mål för något bättre sedan. Utvecklingen under det förra seklet har på det hela taget inneburit att människor fått det bättre. Men utvecklingen sker inte av sig själv. Den beror inte heller på något anonymt dom. Den sker hela tiden tack vare människors vilja att göra något, för sig själva och för andra, på egen hand eller tillsammans med andra. De som åstadkommer detta är de som företar sig något det vill säga företagare. Eller eldsjälar. Den yttersta drivkraften är alltid densamma att åstadkomma något. Till saken hör också att långt ifrån alla lyckas med det de företar sig. Någon når en bit, en annan ganska långt medan många misslyckas helt. Men denna strävan behövs för att skapa jobb, framtidstro och möjligheter för människor att arrangera sina liv på bästa sätt. BRIO är en förkortning av Bröderna Ivarsson i Osby. Ivar Bengtsson grundade företaget Han överlät rörelsen till sönerna Victor, Anton och Emil 1908 för att de inte skulle emigrera till USA. Bergendahls är ett av landets största företag inom dagligvaruhandeln. Det grundades i Hässleholm 1922 av Mikael Bergendahl som ett agenturbolag för margarin och är fortfarande familjeägt. Jörgen Kocksgatan 1 B MALMÖ i n t r o d u k t i o n 9

10 Företagsamhet i Blekinge I Svängsta (Karlshamns kommun) ligger ABU Garcia som tillverkar spinnrullar och annan fiskeutrustning. Den finmekaniska traditionen i Svängsta inleddes 1887 då Henning Hammarlund grundade Halda Fickurfabrik. Olofström fick sitt namn 1759 efter Olof Ohlsson, en driftig handelsman från Karlshamn, som ägde det järnbruk kring vilket samhället växte upp tillverkade företaget karosserna till de första Volvobilarna. Det ägs sedan 1969 av Volvo (nu Volvo personvagnar). Telecom City i Karlskrona och Soft Center i Ronneby har bidragit till att Blekinge sedan 1990-talet har blivit en av Sveriges mer dynamiska IT-regioner. Karlskronavarvet grundades samtidigt som Karlskrona Varvet ingår numera i Kockums och är världsledande tillverkare av u-båtar och osynliga ytfartyg. Många tror att företagare är detsamma som direktörer En person som tjänar massor med pengar, lever gott och kanske nära lagens gräns. Det är en vanlig bild av företagaren. Men är det verkligen så? Företagare brukar själva dra fram nackdelar som hårt arbete, låg lön (särskilt om man räknar per arbetad timme), långa arbetstider, tungt ansvar och ständig oro för hur det ska gå. Varför vill då människor engagera sig i detta slit, med stora risker och osäkra möjligheter att få valuta för arbetsinsatsen? Enligt flera undersökningar uppskattar företagaren framför allt friheten att bestämma själv och möjligheten att jobba med det han eller hon gillar. Till detta kommer förhoppningen att få lön för mödan. Det viktiga för företagets fortlevnad är vad företaget gör, vilka varor eller tjänster som kommer ut i andra änden och hur det utvecklas det vill säga om kunderna vill fortsätta att ge företaget sitt förtroende. En företagare är en person som utför saker han eller hon är intresserad av och kunnig i. Företagaren klipper hår, odlar potatis, öppnar butik, driver förskola eller hjälper andra att få ordning på datorerna. Frågar man dessa företagare vad de sysslar med, svarar de: Jag är frisör/bonde/ica-handlare/ förskollärare/datakonsult. Först i andra hand svarar de att de är egna företagare. Det är innehållet i verksamheten som är det väsentliga, Drottninggatan KARLSHAMN i d é b a n k e n

11 överblick, att välja, handla och bära hem. Påslagen på priserna är just så stora att vi tycker det är värt att göra ett besök i butiken i stället för att ta oss runt till olika leverantörer. det som driver personer att starta och utveckla företag. Företag och företagare skapar något som brukar kallas förädlingsvärden. Av någonting gör företag något mer. Andra är villiga att betala för denna förädling. En damfrisör klipper och lägger hår. För denna förädling kan frisören ta betalt. Och många av oss är alltså villiga att betala för detta. Bonden sår frön, sätter potatis och föder upp boskap. Han förädlar dessa insatsvaror. Vi betalar för vår mat, och på så sätt får bonden inkomster som räcker till maskiner, nya frön och lön. Handlaren gör något mer sofistikerat. Han samlar ihop varor i en lokal och gör det lättare för oss att få en En vanlig missuppfattning är att påslaget på en vara är detsamma som ren förtjänst. Ta exempelvis en blomsterhandlare som köper tulpaner för tre kronor styck och sedan tar sex kronor av konsumenter. Det är inte så att han därmed tjänar tre kronor per tulpan, lika lite som trädgårdsmästaren som odlade tulpanerna tjänar de första tre kronorna. Nej, blomsterhandlaren behöver en lokal, kanske en anställd som expedierar kunderna, silkespapper, bast till i n t r o d u k t i o n 11

12 Marita Mäkelä Jansson Vikarierande lärare (förskollärare), Upplands Väsby: SKOLAN ÄR FORTFARANDE EN GANSKA STÄNGD INSTITUTION. Skolan borde öppna sina dörrar ut mot samhället. Barn borde få möta, i större utsträckning, olika yrkesgrupper, hantverkare och företagare i skolan och ute i verkliga arbetslivet. Lärandet sker alldeles för mycket inom skolans fyra väggar, och vi vuxna bestämmer vad barnen ska lära sig. När barnen har lärt sig läsa och skriva borde de få bestämma mycket mera vad de ska lära sig. När barn får göra någonting på riktigt, blir de mer intresserade och mer studiemotiverade. buketterna och så vidare i en lång rad små kostnadsposter som är speciella för en blomsteraffär. Ibland kan han inte sälja alla tulpaner. Några hinner vissna och för dessa måste han reservera ett antal kronor ur sin vinst. Företagande innebär också att ta en risk. Det finns alltså alltid en risk att man inte får en vinst. Sedan tar blomsterhandlaren ut lön och kvar blir i bästa fall pengar som han, likt de flesta företagare, återinvesterar i företaget för ombyggnad av butiken, för kylrum etc. Kanske har handlaren också banklån att amortera. Den synliga skillnaden mellan inköpspriset och försäljningspriset är alltså långt ifrån vad företagaren verkligen tjänar. Affärsidé, arbetskraft och kapital det är det som krävs för att driva företag enligt klassisk företagsekonomi. Affärsidén är företagets unika kunnande och inriktning, till exempel att ge ut (eller skriva) barnböcker, att frisera hår eller att leta efter mineraler. För att genomföra verksamheten behövs arbetskraft. Ofta utgörs arbetskraften av företagaren själv. Vissa företag kan sysselsätta flera familjemedlemmar, till exempel jordbruk. Så snart ett företag börjar växa, behövs fler händer och hjärnor. Företagaren anställer medarbetare, och de är nödvändiga förutsättningar för den fortsatta utvecklingen. Men det räcker inte med en affärsidé och arbetskraft. Det behövs också kapital (pengar) och sådant som kan köpas för pengar, till exempel maskiner (bondens skördetröska, geologens mätinstrument), lokaler (ICA-handlarens butik) och marknadsföring. Genom upplevelser lär man sig. Att uppleva musik, natur, skateboardåkning, dans och så vidare är kanske mer vanligt än att få en läsupplevelse. Barn får många färdigserverade bilder, men genom läsning utvecklar de bilder av det de läser. Via läsning växer barnen in i kulturen i det landet där de bor. Naturligtvis stimulerar man fantasin och kreativiteten ökar genom läsning. Eftersom Sverige är ett mångkulturellt land, är läsning en viktig kanal till rikare ordförråd och språkkunskap. JAG LÄSER HÖGT FÖR BARNEN. Barnen läser tyst för sig själva. Barnen läser högt för varandra. Vi besöker bibliotek, där en barnbibliotekarie berättar om aktuella böcker. Barnen får skaffa egna bibliotekskort. Då har vi visat läsvägen för dem. 12 i d é b a n k e n

13

14 Hej, jag heter Ulf Nilsson och är författare Ulf Nilsson, författare Född 1948 i Helsingborg. Föräldrar: tulltjänstemannen John Nilsson och Eudokia Nilsson. Har bott 25 år i Ronneby men har nyligen flyttat till Helsingborg Utbildning: bibliotekarie. Arbetat som barnboksförfattare, dramatiker, frilansjournalist, bibliotekarie, metallarbetare, socialkonsulent. Skrivit bilderböcker som Älskade lilla gris (Bonnier Carlsen 1982) och Lilla syster Kanin (Bonnier Carlsen 1984) med bilder av Eva Eriksson, Adjö herr Muffin (Bonnier Carlsen 2002) med bilder av Anna Clara Tidholm och Alla döda små djur (Bonnier Carlsen 2006) med bilder av Eva Eriksson, barnböcker som Om ni inte hade mig (Bonnier Carlsen 1994) och Håll svansen högt (Bonnier Carlsen 1999), ungdomsböcker som Det egyptiska mysteriet (Bonnier Carlsen 1990), tonårsböcker som Mästaren och de fyra skrivarna (Natur och Kultur 1994, belönad med Augustpriset), En halv tusenlapp (Bonnier Carlsen 2005) och Den döde talar (Bonnier Carlsen 2006) och vuxenböcker som Möllaren (Wiken 1992). Annan verksamhet: kurser i att skriva för både barn och vuxna. Ledamot av Svenska Barnboksakademin. Inkomst: kr/mån. Hobby: matlagning och resor. Jag är ofta ute i skolklasser och berättar om mitt skrivande. Mest möter jag 3:or och 4:or. Jag har nämligen många böcker för de åldersgrupperna, både bilderböcker för de svagare läsarna och annat för de mer avancerade. Hej Uffe! ropar någon. Hej, svarar jag. Ibland sträcker någon fram en hand, och då får jag skaka trettio små händer. Som en amerikansk president på valkampanj! Hej, jag heter Ulf Nilsson och är författare Så berättar jag lite om mig själv. Om huset där jag bor. Om att jag går upp klockan åtta och går över till lillstugan och skriver fyra timmar på morgonen. Jag brukar beskriva rummet med skrivbord, fax, kopieringsmaskin, dator, snurrstol, alla böcker på hyllorna, kassaskåp med guldpengar och var jag har gömt kassaskåpsnyckeln... Vad har du för dataprogram? Word, säger jag. Det använder vi med, säger klassen nöjt. Sedan brukar det bli dags för frågor. Där sitter klassen framför mig. De har små lappar i händerna, som de nervöst prasslar med. Nu väntar en kanonad av frågor. Hur många böcker har du skrivit? Hundra. Åh! Fast då är en del väldigt tunna förstås. Men det är ganska precis en meter när jag ställer dem på en hylla. När började du skriva? För tjugofem år sedan. Då har du skrivit fyra böcker varje år, säger någon som är snabb på att räkna. Just det, det är inte så farligt. En bok med mycket text i, en bilderbok, kanske en bok att använda i skolan, kanske en lättläst. Det är rätt lagom för ett års arbete. Hur gammal är du? 52. Åh! Hur lång är du? 1 och 92. Åh. Hur stora skor har du? Äsch, sluta nu! (Fast det är 46.) Hur gör man när man skriver en bok? Jag fattar inte! Så får jag berätta om hur jag sitter i en fåtölj med mitt kaffe och funderar och får idéer och försöker tänka ut en historia. Hur jag ibland kommer på en idé precis när jag ska somna och hur jag då måste skriva upp den på en lapp, för annars glömmer jag den. Efter några veckor har jag en hel liten bunt med idélappar. Och jag tar ett stort papper och några färgpennor och börjar planera. Det här kan passa i början. Och det här ska vara i kapitel två. Jag ändrar och pusslar tills jag blir nöjd. Är det roligt? Ja, det är jätteroligt att samla idéer och göra synopsis. Tycker jag. Sedan berättar jag att själva skrivandet faktiskt är mindre lustfyllt för mig. Jag skriver tre sidor om dagen. Jag får hålla på en månad tills boken vuxit färdigt. Det kan vara lite pressande. Hela tiden tvivlar jag på om det är bra nog... Ibland brukar jag berätta om några råd för att skapa en bra berättelse. Fast det bästa är nog något som Scott Fitzgerald sagt: Det finns tre mycket viktiga regler när man skriver en 14 i d é b a n k e n

15 roman. Tråkigt nog är det ingen som har kommit på dem. I varje klass finns det några elever som tycker om att skriva och som skulle vilja bli författare. De är intresserade av att veta hur jag gjorde alldeles i början. Vem sa till dig att du skulle skriva? Ingen sa till mig. Jag fick bara för mig att jag skulle bli författare. Jag ville bli det så intensivt. Först skrev jag en diktsamling som jag skickade till en massa olika förlag och frågade om de ville ge ut den. Jag skickade den till tio och ingen ville ge ut den. De tyckte den var dålig, skrev de. Sedan skrev jag en bok om fredskämpen Mahatma Gandhi. Ingen ville ge ut den. Sedan skrev jag en barnbok. Och då sa ett förlag att den var ganska bra, men att de ändå inte kunde ge ut den. På det sättet råkade det bli barnböcker för mig. Jag skrev förstås en till. Och bokförlaget nappade och ville ge ut den. Man bestämmer sig. Jag ska jäklar bli författare! Eller jag ska bli rockmusiker! Eller uppfinnare! Eller starta en resebyrå! Eller skriva en nationalsång eller ett helt dussin! Men räkna med att få mothugg och brev som säger att du inte duger. Men man börjar om och bara fortsätter och fortsätter. Unga människor har den kraften! Den kraften är oerhörd och benhård. Jag har rätt och resten av världen har fel och nu ska jag göra det här. Jag ser det som en av samhällets viktigaste uppgifter att peppa ungdomar till att tro på sig själva och sätta igång med något de vill göra. Därför tycker jag att Varg nosar och jagar har varit viktig för mig att skriva. Tjänar du mycket pengar? Är du miljonär? Nja, jag får betalt efter hur många i n t r o d u k t i o n 15

16

17 böcker som säljs, ungefär fem eller tio kronor per bok. Det kan bli flera hundra tusen på ett år. Men varje författare är ett litet företag som ska betala moms och sociala avgifter och skatt. Det som blir kvar är ungefär så mycket som en lärare tjänar, så har det varit för mig de senaste tio åren. Som företagare ska man göra bokföring och fylla i krångliga deklarationer. För några år sedan var jag sur på det och sa att en författare behöver en liten skrivmaskin och en stor räknemaskin. Nu tycker jag båda delarna är rätt roliga. Varför ska man betala så mycket skatt? undrar någon. Barn kan bli rätt upprörda över att två tredjedelar av inkomsterna försvinner. Jag är alltså både författare och ett litet företag. Om jag behöver en bra dator, så får företaget köpa den. Om jag behöver resa för att skaffa idéer och fakta, så gör jag det. Behöver jag läsa böcker så köper jag dem. Det är avdragsgillt i deklarationen. Mitt lilla företag har råd att ta mitt skrivande på allvar. Företagande är den form som jobbprojekt bedrivs i. Om det sedan är skrivande, spelande, uppfinnande eller producerande. Det egna företagandet är ett sätt för unga människor att ta sina drömmar på allvar. Så ringer det och lektionen är slut och jag tackar för mig. Lycka till med dina böcker! säger de vänligt. Och vi skakar hand en gång till. Lycka till med era projekt! skulle jag vilja säga. Kom ihåg att ni kan! Kom ihåg att ni har stora möjligheter. Kom ihåg att vårt samhälle faktiskt står och faller med att ni får bra idéer och genomför dem! Ulf Nilsson, Ronneby 2001 Företagsamhet i Jönköpings län Småland är präglat av en stark företagstradition, den s.k. Gnosjöandan. Det gäller i synnerhet trakterna kring Gnosjö, Gislaved, Vaggeryd och Värnamo. Klädnypan med spiralfjäder är en typisk Gnosjöuppfinning från 1920-talet. Polkagrisen lanserades av Amalia Eriksson som öppnade bageri i Gränna (Jönköpings kommun) Bruzaholms järnbruk (Eksjö kommun) grundades 1660 och är alltjämt verksamt med inriktning på värmebeständigt gods och slitgods. Träindustrin är viktig i regionen. Här finns bl.a. hustillverkaren Myresjöhus (Vetlanda kommun), grundat Skolgatan JÖNKÖPING i n t r o d u k t i o n 17

18 Företagsamhet i Kronobergs län Kosta (Lessebo kommun) grundades 1742 och är det äldsta verksamma glasbruket i Småland. Det har namn efter grundarna, landshövdingarna Anders Koskull och Georg Bogislaus Staël von Holstein. Bruket anlades i syfte att stimulera den ekonomiska aktiviteten i en fattig landsända. Att arbeta med Varg nosar och jagar Det här avsnittet ger förslag till bearbetning av Varg nosar och jagar. Det är naturligtvis möjligt att använda en del av förslagen medan läsningen pågår (i anslutning till läsning med avbrott, se sidan 48). Men om varje elev läser enskilt i var sin bok, kan det vara klokt att vänta med bearbetningen tills de flesta har läst färdigt. Lammhult (Växjö kommun) har varit ett viktigt möbelcentrum i 100 år. Här finns i dag flera framgångsrika företag med nyskapande formgivning. 1. Sommarjobb På sidorna 9 10 diskuterar de fyra huvudpersonerna sommarjobb. Hur är det med eleverna själva? Skulle de vilja ha sommarjobb? Varför? Varför inte? Vad är fördelarna med att ha ett sommarjobb? Vilka är nackdelarna? Vilken sorts sommarjobb får man ha när man är år? Vilken sorts sommarjobb skulle man vilja ha? Är det någon i klassen som har haft eller tänker ha ett sommarjobb? Hur var det? 2. Hemtrevligt bråk? På sidan 25 säger berättarjaget att han och Katarina brukar bråka på ett hemtrevligt sätt. Vad betyder det? Går det att bråka på ett trevligt sätt? Hur går det till? Och vad kan man uppnå med hemtrevligt bråk? 3. Hur får man Katarina att göra som man vill? På sidan 25 avslöjar berättarjaget ett knep som han brukar använda för att få Katarina att göra som han vill. Har eleverna i klassen några sådana IKEA grundades 1943 och företagets namn är en förkortning av grundarens namn och gård: Ingvar Kamprad, Elmtaryd, Agunnaryd öppnade han första möbelvaruhuset i Älmhult. Kungsgatan 1 B VÄXJÖ i d é b a n k e n

19 knep? Mot kompisar? Föräldrar? Syskon? Lärare? Har föräldrar några knep för att få sina barn att göra det de vill? Och hur är det med läraren i klassen? 4. Att lyckas med det omöjliga På sidorna berättas hur de fem barnen mot alla odds lyckas trycka Georgs löpsedlar. De klarade av vad ingen trott att de skulle klara. Vilka erfarenheter har eleverna själva? När lyckades de klara av det ingen annan trott att de skulle klara? 5. Alla är bra på något! På sidorna får vi veta vad de olika personerna är bra på. Göran kan datorer, Katarina kan svara på alla frågor, och Isabel kan sjunga för 200 människor utan att vara nervös eller blyg. Berättarjagets självförtroende på den här punkten är inte överdrivet stort, men efter viss vånda kommer han fram till att han kan skriva. Alla är bra på något! Här kan eleverna i klassen skriva ner vad de tycker att de själva är bra på. Detta kan göras enligt modellen Det betyder att eleverna börjar med att individuellt (1) skriva ner vad de är bra på. Därefter visar de varandra vad de skrivit, i mindre grupper (4). Till slut berättar varje grupp för de övriga i klassen vad de har kommit fram till (24). Detta kan följas upp med ytterligare en text där eleverna skriver vad de skulle vilja vara bra på. Är det något som många är bra på? Är det något som ingen är bra på? Vad kan det bero på? Hur gör man för att bli bra på något? Finns det saker man aldrig kan bli bra på? Vad kan det bero på? Är det något som många pojkar är bra på? Är det något som många flickor är bra på? Är det några skillnader mellan flickor och pojkar? Vad kan det i så fall bero på? Vad skulle man vilja vara bra på? Ett genomgående tema i boken är att unga kan. Detta kan diskuteras utifrån frågor av typen: Vad är unga bra på? Finns det saker Företagsamhet i Kalmar län ITT Flygt i Emmaboda är världsledande inom dränkbara pumpar och omrörare. Företaget grundades 1901 när klensmeden och formmakaren Peter Alfred Stenberg köpte en nedlagd verkstad med gjuteri för att tillverka utrustning till de många glasbruken i trakten grundades ett järnbruk i Orrefors startades glastillverkning och 1916 inleddes här utvecklingen av svensk konstglasindustri när konstnären Simon Gate knöts till glasbruket startade några ungdomar i Hultsfred föreningen Rockparty med Håkan Waxegård som ordförande. Ur detta växte sedan den årliga Hultsfredsfestivalen fram. En av Sveriges första cementfabriker byggdes på Öland. I dag driver Cementa en cementfabrik i Degerhamn. Produktionen är inriktad på anläggningscement särskilt lämpat för broar och grova betongkonstruktioner som är utsatta för hård påfrestning från miljön, t.ex. frost, tösalter och havsvatten. Varvsholmen KALMAR V a r g n o s a r o c h j a g a r 19

20

Ort Butik Telefonnr Mailadress

Ort Butik Telefonnr Mailadress Ort Butik Telefonnr Mailadress Alingsås Intersport 0322-10341 niklas.dahlberg@intersport.se Teamsportia 0322-63 99 90 klubb.alingsas@teamsportia.se Arvika Intersport 0570-12180 Lars.Silfalt@intersport.se

Läs mer

FÖRDJUPNINGS- OCH INSPIRATIONMATERIAL TILL FÖRETSTÄLLNINGEN ÄGGET. illustration: Fibben Hald

FÖRDJUPNINGS- OCH INSPIRATIONMATERIAL TILL FÖRETSTÄLLNINGEN ÄGGET. illustration: Fibben Hald FÖRDJUPNINGS- OCH INSPIRATIONMATERIAL TILL FÖRETSTÄLLNINGEN ÄGGET illustration: Fibben Hald Detta är ett material till dig som lärare att använda före eller efter ni sett föreställningen Ägget på Unga

Läs mer

BiMe trucks och andra satsningar på biogas Roland Nilsson

BiMe trucks och andra satsningar på biogas Roland Nilsson E.ON Gas Sverige AB BiMe trucks och andra satsningar på biogas Roland Nilsson Lite siffror om E.ON Gas Runt 100 anställda i bolaget. 25 000 kunder. 1.3 miljarder kronor i omsättning. Fordonsgasaffären

Läs mer

Tipshandledning 6-årsboken: Måntornet av Per Gustavsson

Tipshandledning 6-årsboken: Måntornet av Per Gustavsson Tipshandledning 6-årsboken: Måntornet av Per Gustavsson Hej. Du håller en tipshandledning i din hand som satts ihop av barnbibliotekarierna på biblioteken i Kävlinge kommun. Tanken är att den ska ge uppslag

Läs mer

Latte i lådan Mette Vedsø

Latte i lådan Mette Vedsø Lärarmaterial SIDAN 1 Boken handlar om: Kamal vill gärna ha ett eget marsvin, men hans mamma tycker inte att man ska ha djur i bur. Nu ska Kamal ta hand om Klaras marsvin, Lotto. Han är jätteglad för det.

Läs mer

LYCK. Nr 2 2012 Tema: Jobb. Tips och idéer till roliga och lärorika lektioner i samband med aktuellt tema i Lyckoslanten.

LYCK. Nr 2 2012 Tema: Jobb. Tips och idéer till roliga och lärorika lektioner i samband med aktuellt tema i Lyckoslanten. Lektionstips från Swedbank och Sparbankerna LYCK SLANTEN Tips och idéer till roliga och lärorika lektioner i samband med aktuellt tema i Lyckoslanten. Nr 2 2012 Tema: Jobb Till dig som är lärare i år 3

Läs mer

Varför är det viktigt att ditt barn läser?

Varför är det viktigt att ditt barn läser? LUST ATT LÄSA Många av oss föräldrar drar en lättnadens suck när barnen lärt sig läsa och vill börja läsa själva. Och visst är det en milstolpe att fira, men även efter detta har du möjlighet att uppleva

Läs mer

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Blekinge län * 18 16880 20 20980 25 24980 36 44680 39 50680 51 72724 52 74924 Karlshamn 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 Karlskrona 6 8100 8 12200 9 13000 20 32700 20 32700 20 32700 20

Läs mer

Att driva en Önskabutik!

Att driva en Önskabutik! Att driva en Önskabutik! Önskakedjan FAKTA OCH SIFFROR Önskakedjan består av 35 butiker med ett 100-tal anställda och omsatte 2014 ca 167 mkr, exklusive moms. Butikerna finns idag i huvudsak i mindre städer

Läs mer

Definition av svarsalternativ i Barn-ULF

Definition av svarsalternativ i Barn-ULF STATISTISKA CENTRALBYRÅN 2011-06-09 1(29) Definition av svarsalternativ i Barn-ULF I nedanstående tabeller visas hur svaren på de olika frågorna i undersökningen av barns levnadsförhållanden har grupperats

Läs mer

Bokningsläge (hela landet)

Bokningsläge (hela landet) Bokningsläge (hela landet) Uttagsdatum Provtyp Vecka 2015-06-15 kl 4:00:05 B Antal bokade provtider Summa Kapacitet Andel lediga provtide r % Antal lediga provtider 25 138 5 062 5 200 2,65% Borås 0 141

Läs mer

ELEVFRÅGOR. International Association for the Evaluation of Educational Achievement. Bo Palaszewski, projektledare Skolverket 106 20 Stockholm

ELEVFRÅGOR. International Association for the Evaluation of Educational Achievement. Bo Palaszewski, projektledare Skolverket 106 20 Stockholm ELEVFRÅGOR International Association for the Evaluation of Educational Achievement Bo Palaszewski, projektledare Skolverket 106 20 Stockholm Instruktioner I det här häftet finns frågor om dig själv och

Läs mer

Detta är en lättläst version av Vision Västra Götaland Det goda livet Bearbetningen har gjorts av Centrum för lättläst

Detta är en lättläst version av Vision Västra Götaland Det goda livet Bearbetningen har gjorts av Centrum för lättläst vision västra götaland det goda livet Detta är en lättläst version av Vision Västra Götaland Det goda livet Bearbetningen har gjorts av Centrum för lättläst Visionen gäller för Västra Götaland. Den är

Läs mer

Att använda svenska 1

Att använda svenska 1 Att använda svenska 1 Att använda svenska 1-4 är ett undervisningsmaterial utformat för att hjälpa eleverna att nå gymnasiesärskolans mål i ämnet svenska. Uppgifterna är utformade för att läraren både

Läs mer

Alla deltagare får också ett exemplar av lärarhandledningen Att öppna nya världar.

Alla deltagare får också ett exemplar av lärarhandledningen Att öppna nya världar. Källa till webbadress: http://www.riksteatern.se/content/forelasningatt-oppna-nya-varldar-0 Om att gå på teater med barn i förskola och skola Att gå på teater kan vara en fantastisk upplevelse och bli

Läs mer

Barn och medier. En lättläst broschyr

Barn och medier. En lättläst broschyr Barn och medier En lättläst broschyr Innehåll Inledning 3 Åldersgränser 4 Internet 8 Spel 14 Använder ditt barn medier för mycket? 15 Läsning 16 Alla kan vara medieproducenter 18 2 Inledning Alla barn

Läs mer

Skapa ditt eget konstiga djur. Rita en bild av djuret och låt djuret skriva en egen ansökan till tävlingen.

Skapa ditt eget konstiga djur. Rita en bild av djuret och låt djuret skriva en egen ansökan till tävlingen. Åk 1-2 Konstiga djur (2011) Lotta Olsson (text), Maria Nilsson Thore (bild) Bonnier Carlsen Nu ska det bli tävling! Vilket djur är det konstigaste i hela världen? Jättemyrsloken tror att det är han själv,

Läs mer

Du är klok som en bok, Lina!

Du är klok som en bok, Lina! Du är klok som en bok, Lina! Den här boken handlar om hur det är när man har svårt att vara uppmärksam och har svårt att koncentrera sig. Man kan ha svårt med uppmärksamheten och koncentrationen, men på

Läs mer

Kompletterande uppgifter / rättelser? Kontakta Magnus Lindell 08-379152 eller limag@bredband.net

Kompletterande uppgifter / rättelser? Kontakta Magnus Lindell 08-379152 eller limag@bredband.net Alingsås Arboga Arvika 14 BG Vikben 23 Au Vikben 22 BG Vikben 24 BG Vikben 24 Au Sporrong 24 Ag Vikben 24 Ag Vikben+krona 24 Au Sporrong Askersund (väldigt lik Säter??) Avesta Boden 13 Au Vikben 22 Au

Läs mer

Gasbil i Skåne ett självklar val!

Gasbil i Skåne ett självklar val! Gasbil i Skåne ett självklar val! 2009-11-17 - Mårten Johansson, Biogas Syd Samhälle och näringsliv stödjer Biogas Syd 1 Biogaspusslet har många aktörer Vad är biogas? -Metan-CH 4 -Koldioxid-CO 2 2 Biogas

Läs mer

Du är klok som en bok, Lina! Janssen-Cilag AB

Du är klok som en bok, Lina! Janssen-Cilag AB Du är klok som en bok, Lina! Janssen-Cilag AB Den här boken handlar om hur det är när man har svårt att vara uppmärksam och har svårt att koncentrera sig. Man kan ha svårt med uppmärksamheten och koncentrationen,

Läs mer

Idéer och uppfinningar för grundsärskolan

Idéer och uppfinningar för grundsärskolan Idéer och uppfinningar för grundsärskolan ETT SKOLPROGRAM FÖR GRUNDSÄRSKOLANS ÅRSKURS 1 9 SOM LÄSER ÄMNEN EFTERARBETSMATERIAL Det här materialet kompletterar lärarhandledning till Nobelmuseets skolprogram

Läs mer

Arbetslös men inte värdelös

Arbetslös men inte värdelös Nina Jansdotter & Beate Möller Arbetslös men inte värdelös Så behåller du din självkänsla som arbetssökande Karavan förlag Box 1206 221 05 Lund info@karavanforlag.se www.karavanforlag.se Karavan förlag

Läs mer

Kommunikation. Tror du att det finns något universellt kroppsspråk? Vilket kroppsspråk brukar du använda?

Kommunikation. Tror du att det finns något universellt kroppsspråk? Vilket kroppsspråk brukar du använda? Kommunikation Vi människor kommunicerar på många olika sätt. Vi ringer, mejlar och pratar med varandra. Men vi använder också kroppen väldigt mycket. När personer kommunicerar är all kommunikation inte

Läs mer

Ett gemensamt höjdsystem

Ett gemensamt höjdsystem Ett gemensamt höjdsystem Lars E. Engberg Geodesienheten Lantmäteriet Lars.Engberg@lm.se RH 2000 En del av Europas höjdsystem EVRS Stark relation till EVRF 2007 RH2000 är ett certifierat system enligt INSPIRE-direktivet,

Läs mer

PENDLINGSBARA SVERIGE 2015

PENDLINGSBARA SVERIGE 2015 PENDLINGSBARA SVERIGE 2015 PENDLINGSBARA SVERIGE LIKA STORT SOM HELA DANMARK För andra året i rad kartlägger vi på Samtrafiken hur pendlingsbara svenska städer är. I år har vi tittat närmare på Sveriges

Läs mer

TRRs metodik för uppsagda baseras på: Nuläge

TRRs metodik för uppsagda baseras på: Nuläge Vad gör TRR? Hur står det till idag då? Då och då uppstår situationer då ändrade förutsättningar tvingar företagsledningen att förändra företagets organisation. Vissa gånger med expansion och nyrekrytering

Läs mer

HÄVSTÅNGSEFFEKTEN 10 STEG Till ETT rikare liv Niklas Forser, 2012

HÄVSTÅNGSEFFEKTEN 10 STEG Till ETT rikare liv Niklas Forser, 2012 HÄVSTÅNGSEFFEKTEN 10 steg till ett rikare liv Niklas Forser, 2012 Hävstångseffekten Copyright 2012, Niklas Forser Ansvarig utgivare: Niklas Forser Illustration: Mats Forser Omslag: Frida Forser Framställt

Läs mer

ARCO VILL STUDERA MUSIK, MEN HANS FÖRÄLDRAR ÄR EMOT

ARCO VILL STUDERA MUSIK, MEN HANS FÖRÄLDRAR ÄR EMOT 200880_upphovsratt.qxd:COPYRIGHT-1.qxd 08-10-15 21.12 Sida 2 MUSIK ÄR SLÖSERI MED DIN TID! GLÖM DET! ÅH! ARCO VILL STUDERA MUSIK, MEN HANS FÖRÄLDRAR ÄR EMOT DET. DET ÄR ORÄTTVIST! VARFÖR SKULLE INTE JAG

Läs mer

Grekiska gudar och myter

Grekiska gudar och myter Under det här arbetsområdet kommer vi att arbeta med Antikens Grekland och Romarriket. Jag kommer att hålla genomgångar, ni kommer att få ta del av den här presentationen så kommer ni själva att få söka

Läs mer

Högsta priset i länet har Nynäshamn med 884 kr/mwh, medan det lägsta priset finns i Huddinge, Botkyrka

Högsta priset i länet har Nynäshamn med 884 kr/mwh, medan det lägsta priset finns i Huddinge, Botkyrka Stockholms län: Fjärrvärmen i Stockholm och Nynäshamn dyrast i länet I Stockholms län har Stockholm och Nynäshamn det klart högsta priset. Stockholms län är fjärde dyraste län bland Sveriges 21 län när

Läs mer

Lärarhandledning till: Serien Kom ketchup

Lärarhandledning till: Serien Kom ketchup Lärarhandledning till: Serien Kom ketchup Muntligt berättande och dramaturgi för åk 2-3. 10 program musik à 9 minuter Beställningsnummer tv101233 Projektledare: Malin Nygren Producent: Kalle Brunelius

Läs mer

för de små Vi bjuder på tröst till de allra minsta som aldrig fått gå på bio!

för de små Vi bjuder på tröst till de allra minsta som aldrig fått gå på bio! för de små Vi bjuder på tröst till de allra minsta som aldrig fått gå på bio! Snuttefilm är fem filmberättelser i ett paket som vänder sig till barn från två år och uppåt. Anna- Clara Tidholm och Gun Jacobson

Läs mer

Vad gör en entreprenör? 1/7

Vad gör en entreprenör? 1/7 i Lektionshandledning #171 Tema: Vad gör en entreprenör? Ämne: SO, Ekonomiska ämnen Rekommenderad årskurs: 8-9 & Gymnasiet Vad gör en entreprenör? 1/7 Lektionslängd: 120 minuter, välj enstaka delar ur

Läs mer

ANTIGONE PEDAGOGISKT MATERIAL

ANTIGONE PEDAGOGISKT MATERIAL ANTIGONE PEDAGOGISKT MATERIAL TILL LÄRAREN Vi hälsar dig och din klass varmt välkomna till Byteatern Kalmar Länsteater och föreställningen ANTIGONE. Vi hoppas att ni kommer att få en härlig teaterupplevelse

Läs mer

blandad matematik åk 4

blandad matematik åk 4 blandad matematik åk 4 PROBLEMLÖSNING Mellan 1970 och 1980 1. Förr i tiden kunde man åka flygbåt mellan Landskrona-Köpenhamn och Malmö- Köpenhamn. 1974 kostade en enkelbiljett mellan Malmö-Köpenhamn 16

Läs mer

SAGOTEMA. Kattgruppen. Stenänga Förskola. Vårterminen 2014. Ansvariga pedagoger Marina Undenius och Carina Nilsson

SAGOTEMA. Kattgruppen. Stenänga Förskola. Vårterminen 2014. Ansvariga pedagoger Marina Undenius och Carina Nilsson SAGOTEMA Kattgruppen Stenänga Förskola Vårterminen 2014 Ansvariga pedagoger Marina Undenius och Carina Nilsson BAKGRUND Barngruppen består av 11 barn varav 5 flickor och 6 pojkar. En pojke är 6 år, fyra

Läs mer

I denna broschyrserie ingår:

I denna broschyrserie ingår: Förbered rökstoppet I denna broschyrserie ingår: Vad vinner du på att sluta röka? Förbered rökstoppet Läkemedel vid rökstopp Stopp och håll ut! Tobak och vikt Snus Ett material av Sluta-Röka-Linjen Illustrationer

Läs mer

Programmering på papper. Datorer, programmering och instruktioner

Programmering på papper. Datorer, programmering och instruktioner Programmering på papper Lektion 1 av Valentina Chapovalova, valentina.chapovalova@gmail.com Datorer, programmering och instruktioner Uppskattningen är att lektionen kommer ta 40-50 minuter, men det beror

Läs mer

Får jag skriva ditt marknadsföringsmaterial?

Får jag skriva ditt marknadsföringsmaterial? Får jag skriva ditt marknadsföringsmaterial? Jag älskar att skriva! Säljbrev. Annonser. E-postkampanjer. Nyhetsbrev. Banners. Broschyrer. Flyers. Direktreklam. Tackbrev. Enkäter. Landningssidor. Hemsidor.

Läs mer

Definition av indikatorer i Barn-ULF 2014

Definition av indikatorer i Barn-ULF 2014 1(18) Barn-ULF 2015-05-26 Definition av indikatorer i Barn-ULF 2014 Innehåll: Barn 10-18 år... 2 Barns arbetsmiljö och inflytande i skolan... 2 Barns ekonomi och materiella resurser... 4 Barns fritid och

Läs mer

Lärarmaterial. Klara och grisen. Vad handlar boken om? Mål och förmågor från Lgr 11: Eleverna tränar på följande förmågor: Författare: Hans Peterson

Lärarmaterial. Klara och grisen. Vad handlar boken om? Mål och förmågor från Lgr 11: Eleverna tränar på följande förmågor: Författare: Hans Peterson Lärarmaterial SIDAN 1 Författare: Hans Peterson Vad handlar boken om? Boken handlar om Klara som ska flytta till en gård med sin mamma och hennes kille Johan. Klara vill inte flytta till landet för där

Läs mer

Swedish 2014 PUBLIC EXAMINATION. Continuers Level. Transcript. Section 1: Listening and Responding

Swedish 2014 PUBLIC EXAMINATION. Continuers Level. Transcript. Section 1: Listening and Responding 2014 PUBLIC EXAMINATION Swedish Continuers Level Section 1: Listening and Responding Transcript 2014 Board of Studies, Teaching and Educational Standards NSW Section 1, Part A Text 1 Angelica, om vi vill

Läs mer

Unionens Karriär & utvecklingstjänster. Din väg till ett rikare arbetsliv

Unionens Karriär & utvecklingstjänster. Din väg till ett rikare arbetsliv Unionens Karriär & utvecklingstjänster Din väg till ett rikare arbetsliv 2 Alltför sällan ställer vi oss frågan om vi jobbar med det vi är bra på eller om vi bara jobbar för jobbandets skull. Det är lätt

Läs mer

ST inom Försäkringskassan 2015-05-19 Avdelning 102

ST inom Försäkringskassan 2015-05-19 Avdelning 102 BESKRIVNING AV FÖRSÄKRINGSKASSANS ORGANISATION KOPPLAD TILL ORGANISATION FÖR PARTSSAMVERKAN OCH ÖVER VILKA SEKTIONER SOM ST:S MEDLEMMAR TILLHÖR Förteckningen ska tydliggöra hur FK:s organisation är kopplad

Läs mer

RATTVIS HANDEL I SKOLAN TEMAN, LARANDEMAL & OVNINGAR. www.malmo.se/fairtradecity

RATTVIS HANDEL I SKOLAN TEMAN, LARANDEMAL & OVNINGAR. www.malmo.se/fairtradecity RATTVIS HANDEL I SKOLAN TEMAN, LARANDEMAL & OVNINGAR RATTVIS HANDEL I SKOLAN DEN SOCIALA OCH ETISKA ASPEKTEN AV LARANDE FOR HALLBAR UTVECKLING Malmö är Sveriges första Fairtrade City. Genom att handla

Läs mer

Distrikt Förnamn Efternamn Golfklubb Blekinge Bohuslän Dal Dalarna Gotland/kontaktperson Gästrike/Hälsinge Göteborg Halland Jämtland-Härjedalen

Distrikt Förnamn Efternamn Golfklubb Blekinge Bohuslän Dal Dalarna Gotland/kontaktperson Gästrike/Hälsinge Göteborg Halland Jämtland-Härjedalen Distrikt Förnamn Efternamn Golfklubb Blekinge Eva Johansson 0 Johan Bjerngren Ronneby Anders Johansson 0 Bohuslän Dal Thore Carlsson Stenungsund Rickard Thörnqvist Gullbringa Birger Kjellstedt Mellerud

Läs mer

Fråga 1 6 Barnens kommentarer

Fråga 1 6 Barnens kommentarer Fråga 1 6 Barnens kommentarer Detta är en sammanställning av barnens kommentarer som lämnats i enkäten. Kommentarerna har grupperats efter fråga. För bättre läsbarhet har stavfel korrigerats. Ett stort

Läs mer

Antal svarande: Totalt: 125 Tjejer: 74 Killar: 51. Ålder: 13-14 år: 43 15-16 år: 37 17-18 år: 27 19-20 år: 9 Över 20 år: 9

Antal svarande: Totalt: 125 Tjejer: 74 Killar: 51. Ålder: 13-14 år: 43 15-16 år: 37 17-18 år: 27 19-20 år: 9 Över 20 år: 9 1 Vi har under tre veckor (20/6 8/7 2011) fått arbeta med att göra en marknadsundersökning om vad ungdomar tycker om biblioteken i Mjölby kommun. Det har inneburit att vi har intervjuat ungdomar på olika

Läs mer

lampor Grupp två är Svenska en-ord och grupp tre är en-ord som kommer från andra språk.

lampor Grupp två är Svenska en-ord och grupp tre är en-ord som kommer från andra språk. Lampa Lampor Det finns fem verb grupper. Grupp ett är en-ord som slutar på -a. Grupp två är Svenska en-ord och grupp tre är en-ord som kommer från andra språk. som inte slutar på vokal. En Grupp 1 En lampa

Läs mer

Max18skolan årskurs 4-6. Hälsa

Max18skolan årskurs 4-6. Hälsa Max18skolan Tema SYFTE Med detta material vill Barnombudsmannen ge elever kunskap om och insikt i att alla barn har rätt att må bra och har rätt till vård och hjälp om de blir sjuka eller skadar sig. Genom

Läs mer

Snabb introduktion till LäsDax & SkrivDax 1 De fyra tillfällena

Snabb introduktion till LäsDax & SkrivDax 1 De fyra tillfällena Snabb introduktion till LäsDax & SkrivDax 1 De fyra tillfällena Första tillfället Gemensam läsning Inled lektionen med en aktivitet som anknyter till texten. Samla sedan klassen kring storboken. Täck gärna

Läs mer

Biogas en klimatsmart vinnare. Mattias Hennius, E.ON Gas

Biogas en klimatsmart vinnare. Mattias Hennius, E.ON Gas Biogas en klimatsmart vinnare Mattias Hennius, E.ON Gas Vad är energigas? Naturgas Biogas Vätgas Gasol Fordonsgas Sveriges energitillförsel 620 TWh TWh Vattenkraft 62 Biobränsle 116 Gas 12 Värmepumpar

Läs mer

Intraprenörskap hur gör man?

Intraprenörskap hur gör man? Intraprenörskap hur gör man? Magnus Forslund Calcarius Consulting Ekonomihögskolan vid Växjö universitet Magnus Forslund Hur får man alla anställda att agera som intraprenörer? 1 2 3 Vad betyder egentligen

Läs mer

Nyhetsbrev maj 2015. Bästa Brismedlemmar,

Nyhetsbrev maj 2015. Bästa Brismedlemmar, Nyhetsbrev maj 2015 Bästa Brismedlemmar, Först och främst tack för att just du är medlem. Via ditt medlemskap har vi möjlighet att hänga med i barnens behov och utveckla verksamheten. Fler får en större

Läs mer

Ingen ska få veta funderingsfrågor, diskussion och skrivövning

Ingen ska få veta funderingsfrågor, diskussion och skrivövning en lektion från Lärarrumet för lättläst - www.lattlast.se/lararrum Ingen ska få veta funderingsfrågor, diskussion och skrivövning Ämne: Svenska, SVA, SFI Årskurs: 7-9, Gym Lektionstyp: reflektion och diskussion,

Läs mer

Varje gång jag har kommit på ett nytt mysterium, börjar jag med att ställa några frågor till mig själv:

Varje gång jag har kommit på ett nytt mysterium, börjar jag med att ställa några frågor till mig själv: Kommissarie Tax deckarskola Hej, jag heter Elsie Petrén och jag är författare till kommissarie Taxböckerna. Vill du också skriva ett mysterium? Här får du några tips på hur jag gör när jag skapar mina

Läs mer

Kapitel 1 Hej. Jag heter Max. Jag är 10 år gammal. Jag går på Rävskolan. Jag gillar tv och dataspel.

Kapitel 1 Hej. Jag heter Max. Jag är 10 år gammal. Jag går på Rävskolan. Jag gillar tv och dataspel. Kapitel 1 Hej Jag heter Max. Jag är 10 år gammal. Jag går på Rävskolan. Jag gillar tv och dataspel. Kalle är min bästis. Vi går i samma klass. Kalle har massor av coola tv och dataspel. Jag är rädd för

Läs mer

Nedlagda myndighetsarbetsplatser 2010-

Nedlagda myndighetsarbetsplatser 2010- Nedlagda myndighetsarbetsplatser 2010- Alvesta Arvidsjaur Statens fastighetsverk Arvika Boden Boden Borgholm Borås Båstad Dorotea Eksjö Eksjö Eskilstuna Eskilstuna Falkenberg Falköping Falun CSN Falun

Läs mer

Statens inköpscentral Box 2218 103 15 Stockholm Upprättat av Projektnamn Dokumenttyp Mattias Ek Fordonsförhyrning Bilaga 1 c, Kravspecifikation

Statens inköpscentral Box 2218 103 15 Stockholm Upprättat av Projektnamn Dokumenttyp Mattias Ek Fordonsförhyrning Bilaga 1 c, Kravspecifikation 2012-03-16 1 (8) Bilaga 1 c Kravspecifikation Övrig förhyrning 1 Introduktion 1.1 Avgränsning Denna kravspecifikation gäller för fordon som inte förhyrs i samband med annan resa, t.ex. flyg eller tågresa.

Läs mer

Välkomna till Vårsalongen 2015 på Liljevalchs!

Välkomna till Vårsalongen 2015 på Liljevalchs! Välkomna till Vårsalongen 2015 på Liljevalchs! Ett besök på Vårsalongen tillsammans med fröken Sara inleds med att vi tillsammans utforskar konsten i konsthallen. Vi funderar på hur man tittar på konst

Läs mer

Uppdrag direkt av kommun el annan

Uppdrag direkt av kommun el annan Ingrid Kennborn AB Genomförda uppdrag 2002 och framåt - augusti 2008 Uppdrag direkt av kommun el annan Fortbildning/ utbildning med Sol och LSS som grund kring Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

Läs mer

Den magiska dörren. - ett romanprojekt

Den magiska dörren. - ett romanprojekt Den magiska dörren - ett romanprojekt Idé och lärarhandledning av Josef Sahlin 2011 Bakgrund! 3 Idé! 3 Rättigheter! 4 Syfte! 4 Arbetets gång! 4 Lektionsupplägg! 5 Framsida! 5 Kapitel 1 - Hej! 6 Kapitel

Läs mer

Kör längre spara. Alla verkstäderna vi har

Kör längre spara. Alla verkstäderna vi har BILEKONOMI AV MIKAEL STJERNA/TEKNIKENS VÄRLD Kör längre spara Samma service, samma bil. Men du sparar över 2 000 kr på att välja rätt verkstad. Privata Affärer har jämfört priserna på Volvooch Saab-verkstäder.

Läs mer

Unionens Karriär & utvecklingstjänster. Förbättra dina chanser på jobbet

Unionens Karriär & utvecklingstjänster. Förbättra dina chanser på jobbet Unionens Karriär & utvecklingstjänster Förbättra dina chanser på jobbet Våra karriärtjänster passar inte en enda människa. De passar olika sorters människor. Hur vill du jobba imorgon? Jobbar du med det

Läs mer

Förslag på intervjufrågor:

Förslag på intervjufrågor: Förslag på intervjufrågor: FRÅGOR OM PERSONENS BAKGRUND 1. Var är du uppväxt? 2. Om du jämför din uppväxt med andras, hur skulle du ranka din egen uppväxt? 3. Har du några syskon? 4. Vad gör de? 5. Vilka

Läs mer

-B a han disk ska nog allt gå bra...

-B a han disk ska nog allt gå bra... Man behöver inte alltid köpa diamanter till en prinsessa, tuggummin går också bra - Fredrika 7 år När man gift sig reser man bort en vecka för att beställa en bebis - Hugo 7 år Pappor köper en ring som

Läs mer

VILL DU LYCKAS? VÅGA MISSLYCKAS! { ledarskap }

VILL DU LYCKAS? VÅGA MISSLYCKAS! { ledarskap } { ledarskap } VAD HAR PERSONER SOM WALT DISNEY, OPRAH WINFREY, STEVE JOBS OCH ELVIS PRESLEY GEMENSAMT? JO, DE HAR ALLA MISSLYCKATS. VILL DU LYCKAS? VÅGA MISSLYCKAS! V isste du att de flesta framgångsrika

Läs mer

Sverige under Gustav Vasa

Sverige under Gustav Vasa Sverige under Gustav Vasa Detta lektionsupplägg är planerat och genomfört av Daniel Feltborg. Upplägget är ett resultat av en praktiskt tillämpad uppgift i kursen Historiedidaktik då, nu och sedan, Malmö

Läs mer

ST inom Försäkringskassan 2012-10-26 Avdelning 102

ST inom Försäkringskassan 2012-10-26 Avdelning 102 FÖRHANDLINGSANSVARIGA VID REVISION 2012-10-01 Detta är den ansvarsfördelning som görs av avdelningsstyrelsen. Ansvaret handlar om att vara den person som arbetsgivaren tar kontakt med inför kallelse till

Läs mer

RAOUL 2015 SKOLMATERIAL

RAOUL 2015 SKOLMATERIAL RAOUL 2015 SKOLMATERIAL Den 27 augusti är Raoul Wallenbergs dag, Sveriges nationella dag för medmänsklighet, civilkurage och alla människors lika värde. Inför denna dag erbjuder vi på Raoul Wallenberg

Läs mer

Ranking av företagsklimatet 2015. Företagsamma människor och konkurrenskraftiga företag i gemenskap leder Sverige till ökat välstånd.

Ranking av företagsklimatet 2015. Företagsamma människor och konkurrenskraftiga företag i gemenskap leder Sverige till ökat välstånd. Ranking av företagsklimatet 2015 Företagsamma människor och konkurrenskraftiga företag i gemenskap leder Sverige till ökat välstånd. Vår definition av företagsklimat Företagsklimat är summan av de attityder,

Läs mer

Arbetsmaterial LÄSAREN Märtas tavlor Författare: Johanna Immonen. www.viljaforlag.se

Arbetsmaterial LÄSAREN Märtas tavlor Författare: Johanna Immonen. www.viljaforlag.se Arbetsmaterial LÄSAREN Märtas tavlor Författare: Johanna Immonen Bakgrund Det här materialet hör till boken Märtas tavlor som är skriven av Johanna Immonen. Materialet är tänkt som ett stöd för dig som

Läs mer

Testa och utveckla din företagsidé

Testa och utveckla din företagsidé Testa och utveckla din företagsidé TESTA OCH UTVECKLA DIN FÖRETAGSIDÉ Ännu har du inte bestämt dig för att starta, men du har en tydlig bild av vilken verksamhet du skulle ha i ditt företag om det blev

Läs mer

FRÅN ETT JOBB TILL ETT ANNAT

FRÅN ETT JOBB TILL ETT ANNAT FRÅN ETT JOBB TILL ETT ANNAT VÄRNA OM DINA MEDLEMMAR GENOM OMSTÄLLNINGSSTÖD VI HAR HJÄLPT MÄNNISKOR SEDAN 1912 AVSTÄLLNING ELLER OMSTÄLLNING? ABF Jobb ägs av Arbetarnas Bildningsförbund. Vi har en lång

Läs mer

Worldsat 2001. Skandinaviens mest centrala etableringsplats - Bredasten, Sydsvenska Krysset

Worldsat 2001. Skandinaviens mest centrala etableringsplats - Bredasten, Sydsvenska Krysset Worldsat 2001 Skandinaviens mest centrala etableringsplats - Bredasten, Sydsvenska Krysset Tre marknader inom nära avstånd Lokala marknaden inom 50 km radie Antal invånare 141 000 (1,5%) Antal villahushåll

Läs mer

TEMA JOBB a FÖLJ MED PÅ SVERIGES VANLIGASTE JOBB a I FRAMTIDEN ÄR DET DATORER OCH ROBOTAR SOM JOBBAR

TEMA JOBB a FÖLJ MED PÅ SVERIGES VANLIGASTE JOBB a I FRAMTIDEN ÄR DET DATORER OCH ROBOTAR SOM JOBBAR L E K T I O N ST I P S F R Å N S W E D B A N K O C H S PA R B A N K E R N A N ANTE L S Tips och idéer till roliga och lärorika lektioner i samband med aktuellt tema i Lyckoslanten. TEMA JOBB a FÖLJ MED

Läs mer

LÄRARHANDLEDNING EN NATT I FEBRUARI. Mittiprickteatern Box 6071, 102 31 Stockholm 08-15 33 12 info@mittiprickteatern.se www.mittiprickteatern.

LÄRARHANDLEDNING EN NATT I FEBRUARI. Mittiprickteatern Box 6071, 102 31 Stockholm 08-15 33 12 info@mittiprickteatern.se www.mittiprickteatern. LÄRARHANDLEDNING EN NATT I FEBRUARI Mittiprickteatern Box 6071, 102 31 Stockholm 08-15 33 12 info@mittiprickteatern.se www.mittiprickteatern. En natt i februari av Staffan Göthe Lärarhandledning Syftet

Läs mer

Bli medlem du också! På unionen.se eller 0771-743 743

Bli medlem du också! På unionen.se eller 0771-743 743 Unionen nära dig Bergslagen 019-17 46 00 Dalarna 0243-21 35 50 Gävleborg 026-64 76 00 Göteborg 031-701 28 00 Mellannorrland 060-55 31 00 Mälardalen 021-40 48 00 Norrbotten 0920-23 35 00 SjuHall 033-20

Läs mer

Vad kan jag låna på biblioteket?

Vad kan jag låna på biblioteket? Startsidan / Vad kan jag låna på biblioteket? Vad kan jag låna på biblioteket? På biblioteket kan du låna böcker böcker och tidningar på andra språk e-böcker e-ljudböcker lättlästa böcker böcker med extra

Läs mer

Ramp svenska som andraspråk

Ramp svenska som andraspråk AV-nr 100009tv1-4 sas Om serien Ramp svenska som andraspråk Porträtt Handledning av Pia Minati Ramp svenska som andraspråk Porträtt är fyra program som kommer från tv-serien Sve-à-long och som har bearbetats

Läs mer

AKTIVITETSHANDLEDNING

AKTIVITETSHANDLEDNING AKTIVITETSHANDLEDNING Av AnnMarie Lindman I SAMMA BÅT och NOORS TRÄDGÅRD av Sara Wadell, återberättade av Andreas Palmaer Handledningen är ett underlag för diskussion för den som vill läsa de här böckerna

Läs mer

ARBETSMATERIAL MR 5 FRÅN FÖRBUD TILL RÄTTIGHET

ARBETSMATERIAL MR 5 FRÅN FÖRBUD TILL RÄTTIGHET SIDA 1/6 de mänskliga rättigheterna (sid. 1) de mänskliga rättigheterna består av 30 artiklar. Nedan presenteras en förenklad översättning (ur Pådraget, Amnesty International). Artikel 1. Alla människor

Läs mer

V.A.T lärstilstest och studieteknik

V.A.T lärstilstest och studieteknik Namn Mål och syfte V.A.T lärstilstest och studieteknik o Ökad motivation till skolarbete. o Ökad självinsikt o Ökad kunskap om studieteknik o Ökad insikt om egna behov för bäst lärande. Förslag till ämne

Läs mer

Talmanus till presentation om nätvardag 2015

Talmanus till presentation om nätvardag 2015 Talmanus till presentation om nätvardag 2015 Bild 1: Här kommer det finnas ett stolpmanus för föreläsningen. Du kan även ladda hem manuset på www.surfalugnt.se om du vill ha manuset separat. Om du inte

Läs mer

RS 2011 RS-medier RS 2011 RS 2010 Förändring

RS 2011 RS-medier RS 2011 RS 2010 Förändring RS 2011 RS-medier RS 2011 RS 2010 Förändring 18 Minuter 18600 18100 2,8% Affarsliv.biz 42800 41800 2,4% Affärsresenären 18600 - Aktuell Produktion 20000 20000 0,0% Alingsås Kuriren 25700 25600 0,4% Amos

Läs mer

Skrivglädje i vardagen!

Skrivglädje i vardagen! glädje i vardagen! - distanskursen för dig som vill hitta skrivglädje i vardagen! Inspirationsbrev om drömmar Hej! Nu har du nått halvvägs in i kursen och viktigast är att du har startat upp ditt skrivande

Läs mer

HSBs BOSTADSINDEX 2014 1 (10)

HSBs BOSTADSINDEX 2014 1 (10) HSBs BOSTADSINDEX 2014 1 (10) 2 (10) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Varför bostadsindex?... 3 2 Hur har vi gjort?... 3 3 Avgränsningar... 4 4 Resultat av HSBs bostadsindex 2014... 5 5 bedömning... 9 6 Frågor och

Läs mer

Vem är jag i skolan? Om elevers sökande efter identitet. Hur uppfattas jag av andra genom mitt kroppsspråk och attityd?

Vem är jag i skolan? Om elevers sökande efter identitet. Hur uppfattas jag av andra genom mitt kroppsspråk och attityd? Vem är jag i skolan? Om elevers sökande efter identitet. Hur uppfattas jag av andra genom mitt kroppsspråk och attityd? Ju mer vi lär barnen om det icke- verbala språket, kroppsspråket, desto skickligare

Läs mer

Prisutdelning i årets Miljöfordonsdiagnos

Prisutdelning i årets Miljöfordonsdiagnos Prisutdelning i årets Miljöfordonsdiagnos Störst förändring andel miljöfordon Högst andel Miljöfordon Namn Förändring Namn Andel Miljöfordon Andel Miljöfordon 1 STOCKHOLMS STAD 92,9 1 YDRE KOMMUN 66,4

Läs mer

Comenius fortbildning, april 2013

Comenius fortbildning, april 2013 Comenius fortbildning, april 2013 Beviljade Dnr Projekt/aktivitet Poäng Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i euro 2151-2013 Konferens 115 M Ängelholm Skåne län 1310 PT 2374-2013 Allmän fortbildningskurs

Läs mer

Lärarhandledning: Civilkurage

Lärarhandledning: Civilkurage Lärarhandledning: Civilkurage Denna lärarhandledning styr inte dig som lärare utan ska ses just som en handledning, klassens behov och de ramfaktorer som råder är självklart viktiga. Handledningen innefattar

Läs mer

Sommarjobb, tips och idéer

Sommarjobb, tips och idéer Sommarjobb, tips och idéer Vill du tjäna extra pengar under sommaren och samtidigt få ut det mesta av lovet? Då är det ett perfekt tillfälle att söka jobb under sommaren! Vem vet, kanske leder sommarjobbet

Läs mer

KFUK-KFUM. Huvudbudskap är som tidigare: Var med och skapa mening för stunden och framtiden.

KFUK-KFUM. Huvudbudskap är som tidigare: Var med och skapa mening för stunden och framtiden. KFUK-KFUM Idéförklaring Kampanj 2011 Arbetsdokument senast uppdaterad 2011-03-07 Bakgrund och syfte Kampanjidén för KFUK-KFUM utgår från verksamhetsidén: Vi erbjuder mötesplatser där unga människor kan

Läs mer

Läsnyckel Smart för en dag av KG Johansson

Läsnyckel Smart för en dag av KG Johansson Läsnyckel Smart för en dag av KG Johansson Hegas arbetsmaterial heter nu Läsnycklar med lite mer fokus på samtal och bearbetning än tidigare. Vi vill att böckerna ska räcka länge och att läsaren ska aktiveras

Läs mer

'Waxaanu rabnaa in aan dadka awooda siino. Xisbiga Center Partiet bayaankiisa guud ee siyaasadeed oo Swidhish la fududeeyay ku dhigan'

'Waxaanu rabnaa in aan dadka awooda siino. Xisbiga Center Partiet bayaankiisa guud ee siyaasadeed oo Swidhish la fududeeyay ku dhigan' 1 'Waxaanu rabnaa in aan dadka awooda siino. Xisbiga Center Partiet bayaankiisa guud ee siyaasadeed oo Swidhish la fududeeyay ku dhigan' På ett möte i Västervik den 19 juni 2001 bestämde vi i centerpartiet

Läs mer

Kraftladda inför drömjobbet.

Kraftladda inför drömjobbet. Kraftladda inför drömjobbet. Unionen Direkt 0770-870 870 Vi svarar på alla dina frågor om arbetslivet mån-fre 08.15-17.00 bli medlem 0771-743 743 Inkomstförsäkring 0771-27 28 00 Unionens A-KASSA 0770-77

Läs mer

Du kan bli vad du vill!

Du kan bli vad du vill! Du kan bli vad du vill! 1 Mamma Nadia läser en bok för sin dotter Amanda. Boken handlar om en man som uppfinner saker. Mannen är en professor. Professor låter som ett spännande jobb. Är det bara killar

Läs mer

kalle ankas stora lästävling!

kalle ankas stora lästävling! kalle ankas stora lästävling! Välkommen till Kalle Ankas stora lästävling! Detta är ett initiativ från serietidningen Kalle Anka & C:o för att främja läsförståelse och skapa intresse för läsning bland

Läs mer

april 2013 Hej alla Klippan-sektioner! Våren är här! Hoppas ni är vår-glada.

april 2013 Hej alla Klippan-sektioner! Våren är här! Hoppas ni är vår-glada. april 2013 Hej alla Klippan-sektioner! Våren är här! Hoppas ni är vår-glada. brev Alla Klippan-sektioner får här ett nyhetsbrev. Hoppas jag! Kanske får du detta brev, fast det egentligen någon annan borde

Läs mer