EXTRA. Konstnärligt campus är unikt i världen sid 7. Aktuellt vid Umeå universitet En tidning om forskning och utbildning. Vintern 2010.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "EXTRA. Konstnärligt campus är unikt i världen sid 7. Aktuellt vid Umeå universitet En tidning om forskning och utbildning. Vintern 2010."

Transkript

1 Aktum EXTRA Aktuellt vid Umeå universitet En tidning om forskning och utbildning Vintern 2010 Arkitekthögskolan invigd Nu har studenterna intagit Arkitekthögskolans nya lokaler. sid 6 Rektor installerad Rektor Lena Gustafsson installerades i samband med årshögtiden. sid Margot Wallström: Vi måste stoppa det sexuella våldet i konflikter! sid 15 Tell me a story Storsatsning på berättarkulturen i Västerbotten. sid 21 Jana Revedin: Konstnärligt campus är unikt i världen sid 7

2 Ledaren Aktuellt vid Umeå universitet Vintern 2010 Umeå universitets nya rektor Lena Gustafsson installerades vid årshögtiden 23 oktober. Umeå universitet firade lördag den 23 oktober sin årshögtid för 2010, då nio hedersdoktorer promoverades, 28 nya professorer installerades och 15 vetenskapliga priser delades ut. Detta var kulmen på ett firande som inleddes med föreläsningar av våra nya professorer, pristagare och hedersdoktorer, som tillsammans visade på en imponerande bredd i kunskap! Vad jag med detta vill lyfta fram är de värden som universitetet står för och hur vi kan bidra till den samhällsutveckling som vi alla vill se. Tre av våra hedersdoktorer, Margot Wallström, Denis Mukwege och Gudrun Nordborg arbetar alla mot det ökade våldet mot kvinnor och barn, inte minst i väpnade konflikter. Svåra frågor som sätter stort tryck på demokratin och vårt ansvar för den globala utvecklingen. Andra gigantiska utmaningar vi står inför gäller klimatförändringar, naturkatastrofer, den demografiska omvandlingen och den allt hårdare exploateringen av våra begränsade naturresurser. Också detta är utmaningar som hotar utvecklingen av ett samhälle i demokratins tecken. Umeå universitet kan erbjuda ny kunskap och kompetens, men för att vända de stora utmaningarna till möjligheter också för vår regionala utveckling, inbegripet det regionala näringslivet, behövs fokuserade samarbeten och allianser såväl lokalt som regionalt, nationellt och internationellt. För universitetets egen utveckling och framgång måste vi arbeta över gränser, bygga broar och ta till vara den stora och i mångt och mycket outnyttjade potential som finns i samarbetet mellan olika områden. Det är inte sällan i gränslandet mellan de olika vetenskapsfälten humaniora, samhällsvetenskap, teknik och naturvetenskap och medicin som nya stora landvinningar görs. För att använda oss av alla tillgängliga resurser behöver vi dessutom vidareutveckla miljöer och nätverk för samarbete mellan studenter, lärare, forskare och andra offentliga organisationer och näringslivet. Detta gynnar universitetets egna kvaliteter, det vill säga eftertraktade utbildningar och en forskning som inom ett antal områden konkurrerar om en ledande position i världen. Samtidigt gynnar en effektiv samverkan den regionala utvecklingen av centrala områden som skola, vård och omsorg likväl som det regionala näringslivet. Målet är utbildning, forskning och samverkan för innovation i interaktion där samverkan är ett ledord för vår fortsatta utveckling. Men för att Umeå universitet ska vara en attraktiv samarbetspartner måste ett annat ledord vara kvalitet: Forskning i världsklass kräver sina förutsättningar, precis som utbildning av högsta kvalitet behöver sina framgångsfaktorer, inte minst avseende oerhört kompetenta lärare. Alla våra utbildningar ska ge de bästa förutsättningarna för att våra studenter ska utveckla kritiskt tänkande, vara attraktiva på arbetsmarknaden, rustade för att starta en framgångsrik forskarkarriär eller ha med sig de bästa förutsättningarna för att bli framgångsrika entreprenörer och egna företagare. Cirkeln sluts härmed för vår fortsatta gemensamma utveckling krävs samverkan i ett brett perspektiv. Vi inbjuder härmed till en fortsatt gemensam framgångsrik utveckling! Lena Gustafsson, rektor Ansvarig utgivare Ulrika Bergfors Kriström Adress Informationsenheten Umeå universitet Umeå Tel (vx) Texttel Fax Redaktör Anette Olofsson Tel Redaktion Carina Dahlberg, Michael Nordvall, Anette Olofsson Layout/produktion/repro Print & Media, Umeå universitet Tryck Taberg Media Group AB Upplaga ex Jana Revedin, programansvarig på Arkitekthögskolan vid Umeå universitet. Foto: Johan Gunséus 2 Aktum Extra Vintern 2010

3 God läsning! Två gånger per år ger Umeå universitet ut Aktum Extra. En tidning där vi vill berätta för dig om spännande forskning, nya utbildningar, intressanta personer och mycket annat vid vårt universitet. Aktum Extra når människor i hela landet och även utomlands, långt från Umeå universitets campus. Du som läser tidningen kanske är en av våra tidigare studenter, du kanske arbetar inom näringslivet, vid någon myndighet eller organisation, eller inom politiken. Vem du än är: Välkommen till Aktum Extra vintern 2010! innehåll Arkitekthögskolan invigd Den 2 oktober invigdes Arkitekthögskolan vid Umeå universitet. En viktig del av Konstnärligt campus den världsunika arena för arkitektur, design, konst och digital kultur som växer fram vid Umeälvens strand. Profilen Patrik Danielsson Patrik Danielsson har gjort raketkarriär. Bara 30 år gammal har han utbildat sig till läkare, disputerat och etablerat sid som forskare. Nu erhåller han Kungl. Skytteanska samfundets pris till yngre välförtjänta forskare. Sid 6 7 Sid Botniabanan minskar avstånden Efter år av planering är Botniabanan klar ett av Sveriges största infrastrukturprojekt någonsin. Under första året har man smygstartat med persontrafik mellan Umeå och Örnsköldsvik. Sid 8 9 Red Q vill ta ansvar Anders Sandlund och Jonas Forsberg är tidigare studenter vid Umeå universitet. Efter avslutade studier var de inriktade på att göra snabba pengar, men något fick dem att byta bana. Nu driver de Red Q som både vill göra hållbara affärer och ta ansvar för sina anställda. Sid Årshögtiden Med guldkant och sidenprassel hölls Umeå universitets årshögtid. Då installerades universitetets nya rektor Lena Gustafsson och hedersdoktorerna Margot Wallström och Denis Mukwege promoverades. Livet i en vattendroppe Vad är det egentligen som döljer sig djupt nere i våra hav? Många växter och djur är så små att vi knappt kan uppfatta dem. Projektet Livet i en vattendroppe kan lära oss mer. Sid Sid Aktum Extra Vintern

4 Forskningsingenjör fick hedersomnämnande för mikroskopiska bilder Marie Andersson, institutionen för molekylärbiologi vid Umeå universitet, har fått ett hedersomnämnande i Nikons världsomspännande fototävling Nikon Small World, för bilder tagna i mikroskop. Bland mer än bidrag var endast två svenska, båda tagna av Marie Andersson. Det här var jättekul och jag är jätteglad, säger hon. Redan att bli uttagen till tävlingen är en stor ära och trots att Marie inte kom på prispallen så kommer hennes bilder att bli uppmärksammade. Bilderna kommer att visas på Nikons turnerande utställning i USA. Det är roligt att andra uppskattar dem, och inspirerar mig att ta ännu fler bilder, säger Marie. Marie Andersson doktorerade våren 2009 i molekylärbiologi och arbetar nu på institutionen för molekylärbiologi och UCMR som förste forskningsingenjör med ansvar för en rad mikroskop. Se bilderna på Nikons webbsida: Marie Anderssons bilder kommer att visas på Nikons turnerande utställning i USA. Text: Anette Olofsson Foto: Mikael Lundgren Designhögskolan vid Umeå universitet rankad topp 18 i världen Designhögskolan vid Umeå universitet har av en av världens ledande webbplatser om professionell design Psd tuts+ valts ut som en av de 18 bästa designutbildningarna i världen. Det prestigefyllda urvalet består av sex skolor från Nordamerika, sex från Europa, fyra från Asien och två från Australien, och så här motiveras valet av Designhögskolan: Detta svenska institut har en mångfald av intressanta designorienterade kurser och är känd som den bästa konstnärliga utbildningen i hela Sverige. Institutet rankades också som en av världens bästa designutbildningar i världen, två år i rad, av tidskriften Business Week. Bara 14 studenter antas årligen till kandidatprogrammen, så det är definitivt svårt att bli antagen, men du kommer inte att ångra dig om du lyckas. Text: Michael Nordvall 4 Aktum Extra Vintern 2010

5 Campus Umeås nya centrala parkrum invigt Lagom till terminsstart stod Campus Umeås nya centrala parkrum klart och i slutet av september invigdes det med trädplantering och tal av bland andra universitetets rektor Lena Gustafsson. Campus Umeås nya centrala parkrum stod klart att avnjutas i slutet av september. Det centrala parkrummet med damm anlades i början av 1960-talet av landskapsarkitekt Walter Bauer. För något år sedan genomförde Umeå universitet och Akademiska Hus en tävling för att få idéer om hur man kunde förändra parkrummet. Sweco Arkitekter vann med det förslag som nu blivit verklighet. I maj 2009 startade arbetet och sedan dess har ett stort trädäck med sittplatser byggts utanför Lindellhallens glasfasad och dammen har muddrats på slam. Cykel- och gångvägar har anlagts runt dammen och gångstråken som löper närmast vattnet binds samman av en bro över till den lilla ön. Det har också byggts vackra träbryggor med sittplatser vid dammkanten och belysning har kommit på plats. Träd, buskar och blommor har planterats. Text: Anette Olofsson Foto: Andreas Nilsson Campus Friidrottsarena invigd I mitten av september invigdes Campus Friidrottsarena Umeås nya toppmoderna utomhusarena för friidrott. Anläggningen har stor betydelse för Umeå universitets ambition att bli Sveriges bästa idrottscampus. Campus Friidrottsarena är belägen i utkanten av Campus Umeå och intill Iksu Sportcenter. Anläggningen är utvecklad av Akademiska Hus och Umeå kommun och tanken är att den ska bidra till att göra Umeå till en ännu mer attraktiv idrottskommun. Den nya arenan har kostat 35 miljoner kronor att bygga och uppfyller kraven för både nationella och internationella tävlingar inom alla friidrottsgrenar. Den är bland annat utrustad med åtta löparbanor och på läktaren finns sittplatser under tak. Campus Friidrottsarena hyrs av Umeå kommun och kommer att ha koppling till Friidrottens prestationscentrum (FPC) i Umeå och idrottsmedicinska enheten vid Umeå universitet. Text: Anette Olofsson Foto: Akademiska hus Aktum Extra Vintern

6 Arkitekthögskolan vid Umeå universitet invigd Tidigt i höstas invigdes Umeå universitets nybyggda Arkitekthögskola. En viktig pusselbit i Konstnärligt campus den världsunika arena för utbildning, forskning och yrkesverksamhet inom arkitektur, design, konst och digital kultur som växer fram vid Umeälvens strand. Umeås utveckling mot utpräglad kunskapsstad och kreativt, kulturellt centrum fortsätter. År 2014 blir Umeå europeisk kulturhuvudstad och då ska Konstnärligt campus stå klart och visa upp en miljö där konst, vetenskap och samhälle knyts samman på ett tämligen unikt sätt startade förvandlingen av området kring etablerade Designhögskolan och Konsthögskolan. Den första byggnad som nu står klar är Arkitekthögskolan med den nya utbildning som redan lockar studenter från hela världen. Därefter följer Bildmuseet med konsthall, den digitala experimentverkstaden Humlab-X, en helt ny konsthögskola och en inkubatorverksamhet som ska stötta start av företag i kreativa näringar. Byggnaderna länkas samman för att möten mellan studenterna ska uppstå och promenadstråk, café och restaurang ska skapa möten också mellan studenter och allmänhet. Dansk pendlande rektor Arkitekthögskolan vid Umeå universitet är den första nystartade arkitektutbildningen i landet sedan Den första studentkullen började höstterminen 2009, samtidigt som Peter Kjaer kom från danska Århus för att bli skolans rektor. Efter ett första år i provisoriska lokaler har man nu flyttat in i den skräddarsydda byggnad som skapats av danska arkitektföretaget Henning Larsen Architects och svenska White. Husets fasad är av obehandlat trä och dess inre är lekfullt inrett med klättrande trappor och stora boxar som tycks sväva fritt i huskroppen. Ritsalarna inryms längs husets ytterkanter där många, mindre fönster har placerats oregelbundet. Funktioner för ventilation, belysning och värme har integrerats på ett sinnrikt sätt. Här bjuds en öppen miljö med en bitvis imponerande takhöjd. Rustika material ger en industriell känsla likt en verkstad för framtidens arkitekter. Internationell prägel Arkitekthögskolan beskrivs som ett laboratorium för experimentell arkitektur där hållbarhet, resursmedvetenhet och internationella perspektiv är ledord för verksamheten. Den internationella tanken finns redan stadigt befäst genom lärare och studenter från när och fjärrran. Utbildningen vilar på en konstnärlig grund med fokus på viljan att arbeta för en bättre värld med starkt estetiskt, etiskt, politisk, socialt och miljömässigt engagemang. Förverkligandet av Arkitekthögskolan sker genom ett samarbete mellan Umeå universitet och det lokala näringslivet, främst i form av Balticgruppen. Sammanlagt satsas under en sexårsperiod cirka 350 miljoner kronor, inklusive en donation på 36,6 miljoner från Baltics donationsstiftelse, på Konstnärligt campus. Text: Anette Olofsson Foto: Johan Gunséus Fakta: Arkitekthögskolan erbjuder ett arkitekturprogram om 300 hp med 60 studie platser. Utbildningen leder till en arkitektexamen, men det finns möjlighet att ta kandidatexamen efter tre år och masterexamen baserad på de två avslutande åren. Skolan leds av en styrelse med yrkesverksamma arkitekter, universitetsrepresentanter och studenter. Ett rådgivande organ, bestående av internationellt kända arkitekter och arkitektutbildare, finns med för att kvalitetssäkra och utveckla utbildningen. 6 Aktum Extra Vintern 2010

7 Jana Revedin, programansvarig för Arkitekthögskolan: Samarbetet inom Konstnärligt campus är unikt i världen Arkitekt Jana Revedin lämnade arbetet på det egna arkitektkontoret i Venedig när hon erbjöds tjänsten som programansvarig för Arkitekthögskolan vid Umeå universitet. Att vara med och skapa framtidens arkitekthögskola kunde jag inte säga nej till. Det är en unik chans, säger hon. Jana Revedin är en av flera internationella lärare på Arkitekthögskolan vid Umeå universitet. Jana Revedin berättar entusiastiskt om Arkitekthögskolan men även om mötet med Umeå. Hon är född och uppvuxen i Tyskland men bor sedan 20 år i Venedig, I Umeå har jag hittat tillbaka till mina nordliga rötter. Landskapet och ljuset är fantastiskt och respekten mellan människor unik, säger hon. Jana pendlar regelbundet hem till sin man och två tonårsdöttrar i Venedig, men stannar allt längre perioder i Umeå. Tjänsten som programansvarig på Arkitekthögskolan beskriver hon som en dröm som blivit verklig. Det är ovanligt att man bygger upp en ny arkitektutbildning. Samarbetet inom Konstnärligt campus är unikt i världen. Här kan vi koppla ihop det konstnärliga med resursmedvetenhet och forskning. Tänka fritt i nya banor, i nya miljöer och hitta nya infallsvinklar. Utveckla arkitekturen Jana Revedin påpekar att behovet av nytänkande, för att utveckla arkitekturen, är stort och akut. Även om det kan tyckas att vår glob blivit mindre och mer begriplig via nya kommunikationsmöjligheter, blir den ständigt alltmer fattig och överbefolkad. Det är i Indien, Asien och Afrika som de viktigaste uppgifterna för arkitekter kommer att finnas i framtiden. I en värld av snabb urbanisering behöver, under den kommande 20 åren, ytterligare 2 miljarder människor bostäder anpassade till kulturen och miljön, konstaterar hon och tillägger: Som arkitekt måste man vilja arbeta för en bättre värld. Kunna lyssna och ställa frågor för att förstå vad världen handlar om. Vid Arkitekthögskolan vid Umeå universitet vill vi utbilda arkitekter med etiskt, estetiskt, politiskt, socialt och miljömässigt engagemang som kan möta utmaningarna i framtiden. Hållbarhet, resursmedvetenhet och internationella perspektiv är därför centrala delar i utbildningen. År 2006 skapade Jana Revedin Global Award for Sustainable Architecture. Utmärkelsen delas ut årligen för att lyfta fram fem arkitekter runt om i världen som framgångsrikt arbetar med hållbar utveckling. Varje år presenterar de sina arbeten under ett internationellt symposium och i en vandringsutställning. I boken Sustainable Design av Jana Revedin och Marie-Hélène Contal (2009) presenteras några av pristagarna. Jana Revedin leder dessutom The Locus Foundation med syfte att stimulera förnyelse, nätverk och diskussioner i ämnet hållbarhet. Hållbar arkitektur Via Global Award och Locus har hon byggt upp ett betydelsefullt, internationellt nätverk av yrkesverksamma arkitekter och forskare som arbetar för hållbar arkitektur. Dessa får nu Arkitekthögskolan vid Umeå universitet ta del av. Arbetet med det egna arkitektkontoret har hon, på grund av tidsbrist, överlämnat till sina anställda. Nyfikenhet inför framtiden och pionjäranda präglar Arkitekthögskolan vid Umeå universitet, vilket lockar studenter och lärare från hela världen hit, konstaterar Jana Revedin. Text: Yvonne Rittvall Foto: Johan Gunséus Aktum Extra Vintern

8 Botniabanan minskar avstånden Fakta: Stambanan byggdes mellan Långsele och Boden. Byggstart Umeå C invigdes av Oscar II 1896 Umeå Östra invigdes av Carl XIV Gustav Botniabanan klarar tåg som kör 250 km/h Botniabanan har inga ljussignaler men en helt ny teknik ERTMS som gör att lokföraren får information på en dataskärm Under bygget har dumperlass körts 408 flodpärlmusslor har flyttats 500 meter uppströms Botniabanan har 16 tunnlar Göteborgaren Stefan Berntsson körde invigningståget Botniabanan har kostat cirka 15 miljarder att bygga Att åka mellan Umeå och Örnsköldsvik tar idag cirka 55 minuter. Dessutom finns pendlarkort. Under smygstarten körs fem turer per dag mellan Umeå och Örnsköldsvik, men ingen trafik på helgerna. Efter år av planering, projektering, överklaganden och byggnationer är nu Botniabanan mellan Umeå och Kramfors klar. 19 mil lång järnväg som går genom två landskap och fem kommuner, invigdes med buller och kung under augustis sista skälvande dagar. Botniabanan är ett av Sveriges största infrastrukturprojekt någonsin. Under första året smygstartar trafiken. Norrtåg AB har upphandlat trafiken på Botniabanan, men det är en operatör som kör mellan Umeå och Örnsköldsvik. I augusti 2011 börjar tågen köras mellan Umeå och Sundsvall. Då blir det också möjligt att åka mellan Umeå och Stockholm. En betydande del av trafiken på Botniabanan är godstrafik. Tanken är att lastbilstrafiken ska minska till fördel för järnvägen. Längs banan har sju resecentrum uppförts. I Umeå finns Umeå Östra strategiskt placerad med gångavstånd till Umeå universitet, Norrlands Universitetssjukhus och Umeå centrum. I Örnsköldsvik kommer det att finnas två resecentrum. Agneta Marell är kommundirektör i Örnsköldsvik men bosatt i Umeå. Tidigare har hon bland annat varit rektor för Handelshögskolan vid Umeå universitet. Botniabanan öppnar för många nya möjligheter i hela regionen. Med ökad rörlighet följer att vi som medborgare kommer att kunna nyttja ett större utbud av tjänster, aktiviteter och verksamheter, att arbetsmarknaden vidgas och att företagens möjligheter att rekrytera olika kompetenser ökar. Dessutom blir godstransporterna effektivare. Tillsammans främjas regionens utveckling, poängterar Agneta Marell. Konkurrenskraftiga godstransporter Bygget startade i augusti 1999 och banan har byggts av Botniabanan AB som nu hyr ut den färdiga banan till Trafikverket som har ansvar för förvaltning och trafikering. Trots en del trassel under smygstartstrafiken finns stora förhoppningar på Botniabanan. Den skapar möjligheter till regionförstoring vi kan bli norra Sveriges största och ledande arbetsmarknads- och boenderegion. Vår arbetsmarknad blir bredare, mer dynamisk och därmed mer konkurrenskraftig. Tillsammans med satsning på ny godsbangård, logistikcentrum och annan infrastruktur skapas också förutsättningar för rationellare och mer konkurrenskraftiga godstransporter, säger Roland Carlsson, näringslivschef i Umeå kommun. Text: Anette Olofsson Foto: Mikael Lundgren 8 Aktum Extra Vintern 2010

9 Han har fört Botniabanan i mål För 40 år sedan studerade Lennart Westberg till civilekonom vid Umeå universitet. Under karriären har han mött många sporrande utmaningar och för tio år sedan kom erbjudandet om att bli VD för Botniabanan AB. En sådan chans får man bara en gång i livet, säger han. Lennart kommer ursprungligen från Örnsköldsvikstrakten. Att han skulle läsa vidare efter gymnasiet var givet trots att ingen direkt akademisk tradition fanns i familjen. Jag hade vad man brukade kalla för läshuvud och uppmuntrades att söka till universitetet. Att det blev just Umeå universitet var naturligt, säger han. Studentåren minns han som en tid när det mesta var enkelt och svart eller vitt. Universiteten sjöd av politiska diskussioner och Lennart upplevde det som uppfriskande. Själv var han främst fokuserad på studierna och trots att han trivdes fint med studentlivet så ville han vidare och ut i arbete så fort som möjligt. Från Örnsköldsvik till Ryssland Efter avslutad examen tänkte han sig söderut, men året var 1972 och lågkonjunktur gjorde att arbetsmarknaden var tuff. Då dök möjligheten till ett jobb på skogsindustrikoncernen Mo och Domsjös (nu Holmen AB) huvudkontor i Örnsköldsvik upp och Lennart nappade. Här fick jag massor av erfarenheter och jag stannade i företaget till 1997, de sista åren som fabrikschef för Domsjö Fabriker, berättar han. Kunder i Ryssland gav honom oväntat användning av den ryska som han lärt under gymnasietiden, och så småningom fick han studera det ryska samhället på närmare håll när han i mars 1997 blev anställd som VD på Tetra Laval, en världsomspännande industrikoncern inom förpacknings- och livsmedelssystem, i Svetogorsk i Ryssland. Här fanns en helt annan arbetskultur än den som jag hade mött. Människorna var inte vana att agera självständigt och det innebar att jag fick lära mig att tänka annorlunda och ibland utanför de vanliga ramarna, beskriver Lennart. Samtidigt var det en spännande tid där människor från olika länder med olika språk arbetade sida vid sida. En fantastisk chans Tre år senare återvände Lennart till svensk mark och så småningom kom erbjudandet om att bli VD för Botniabanan AB. Det var en fantastisk chans och jag tackade ja, berättar Lennart, som nu tio år och många mil räls senare beskriver den här tiden som spännande, rolig och intressant. Han talar varmt om kompetenta medarbetare men sticker inte under stol med att det ibland varit tufft och osäkert. Just osäkerheten har varit svårast. Att lägga om planerna och arbeta vidare utifrån de domstolsbeslut som fattats när det gällt miljöprövningen i Umedeltat gjorde också att arbetet drog ut på tiden. Man kan nästan likna planeringen av arbetet vid ett avancerat elektronikschema, med olika vägval beroende på vilka beslut som skulle komma att fattas. Järnvägen i mål Den 28 augusti var Lennart en av passagerarna på invigningståget som rullade från Kramfors till Umeå Östra. Det kändes fantastiskt att äntligen vara framme vid målet men samtidigt lite overkligt. Invigningen var en klang- och jubelfest. Inte nog med att alla resecentrums invigningar var fyllda av glada och förväntansfulla människor, på många ställen efter banan vinkade folk med flaggor. Jag såg till och med människor som vajade med solrosor. Lennart tror att Botniabanan kommer att få stor betydelse för samarbetet mellan städerna längs Norrlandskusten och underlätta när kommunerna behöver låna kompetens från varandra. Det kändes fantastiskt att äntligen vara framme vid målet, men samtidigt lite overkligt, säger Lennart Westberg, VD för Botniabanan. Den kommer förstås att betyda mycket för arbetspendlare, men borde också ge möjlighet till samverkan om till exempel konserthallar och äventyrsbad på ett nytt sätt. Man får inte heller glömma konkurrenskraftig godstrafik som ett viktigt argument för att näringslivet i Norrland ska fortsätta att utvecklas. När det gäller Norrbotniabanan säger Lennart att samma argument som fört Botniabanan till verklighet gäller även för den. Sedan är det en tidsfråga innan beslut om Norrbotniabanan tas. Men ett är klart en framgångsrik start av trafiken på Botniabanan kommer att göra det lättare att fatta ett positivt beslut. Lennarts uppdrag för Botniabanan AB är snart avslutat. Vi får se om det väntar någon ny utmaning runt hörnet. Samtidigt har jag blivit farfar, så livsperspektiven förändras. Det som händer i livet är till stor del en slump. Men när chanserna dyker upp gäller det att vara aktiv och våga ta vara på dem, säger han. Text: Anette Olofsson Foto: Mikael Lundgren Aktum Extra Vintern

10 Linkedstudent för att stärka relationen mellan studenter och arbetsliv På Umeå universitets nya webbsida för arbetslivskontakter linkedstudent.umu.se kan regionens arbetsgivare söka studenter för alltifrån examensjobb till extraknäck. En som redan sett fördelarna med att anlita studenter är Nordmalings utvecklingschef Stina Lindholm. I Nordmaling händer det saker. Samtidigt och på många olika plan. Husmarknaden växer stadigt år efter år. Med Botniabanan är Umeå och Örnsköldsvik numera bara tjugo minuter bort. Medborgarförslag med konstruktiva, spännande idéer strömmar in till politikerna. Visst den klassiska landsbygdsproblematiken med låga födelsetal och en åldrande befolkning finns där. Men de positiva strömningarna överväger, menar kommunens utvecklingschef Stina Lindholm. Nordmaling är på gång. Det är oerhört positiva tongångar i kommunen, inte minst kring Botniabanans betydelse för Nordmalings framtid. Genom Linkedstudent kan Umeå universitets studenter få kontakt med regionens arbetsgivare. Foto: Johan Gunséus Mediebilden av Nordmaling analyserades Stinas arbete som utvecklingschef handlar mycket om att lyssna in och fånga upp kommuninvånarnas tankar och idéer kring morgondagens Nordmaling. En återkommande fråga, berättar Stina, har varit medierapporteringen om Nordmaling som många upplevt som alltför negativ. Stina tyckte det var dags för en faktakoll. Är detta verkligen sant? Sagt och gjort. En student från programmet för medie- och kommunikationsvetenskap vid Umeå universitet fick i uppdrag att skärskåda mediebilden av Nordmaling. Slutsatsen? Rapporteringen om Nordmaling skiljde sig inte nämnvärt från hur andra kommuner beskrevs i TV och tidningar. Det är en intressant fråga som jag aldrig skulle ha tid att titta på själv, men resultatet av studien är otroligt värdefullt att ha med sig man är ute och diskuterar framtidsfrågor med kommuninvånarna, säger Stina. 10 Aktum Extra Vintern 2010

11 Linkedstudent, som är en helt ny kontakttjänst, är en vidareutveckling av examensjobb.nu universitets tidigare sida för förmedling av examensarbeten och uppsatsuppdrag. På Linkedstudent ska regionens arbetsgivare, förutom sådana uppdrag, även kunna lägga in uppdrag som projektkurser/case, praktikplatser, jobberbjudanden, traineeplatser eller erbjudanden om att ta emot studenter på arbetsplatsbesök. Linkedstudent ger företag möjlighet att visa upp sig som intressanta arbetsgivare och studenterna får en bild av regionens arbetsmarknad. Projektansvarig för Linkedstudent är Boel Elmroth, samordnare på Enheten för näringsliv och samhälle, ENS, vid Umeå universitet. Studenter behöver arbetslivskontakter genom hela utbildningen och universitetet vill stärka relationen mellan studenter och arbetsliv. Här kan Linkedstudent bli en ny och spännande möjlighet för studenter att komma i kontakt med regionens näringsliv. För arbetsgivare kan exempelvis ett examensarbete vara ett ypperligt tillfälle att få en uppgift löst inom ett område där man själv kanske saknar kompetens, förklarar Boel. Stina Lindholm, som är utbildad kulturanalytiker vid Umeå universitet, har exempelvis använt sig av en blivande statistiker för att få hjälp att utreda Nordmalings befolkningsutveckling. Studenten, med sin specialkompetens inom statistik, gjorde en fantastiskt grundlig och bra analys. Politikerna blev enormt imponerade när jag presenterade rapporten, minns Stina. Tar inte arbetet med studenter mycket tid från dina ordinarie arbetsuppgifter? Nej, det tycker jag inte. Den tid det tar ger så otroligt mycket tillbaka. Det handlar mer om att strukturera upp sitt arbete och vara tydlig med vad det är man vill ha ut av de olika uppdragen. Rekrytera akademiker Stina Lindholm ser samarbetet med universitet och ENS som en viktig pusselbit i kommunens utvecklingsarbete. Vi kommer att behöva rekrytera akademiker inom bland annat offentlig förvaltning framöver. Här är kontakten med universitet och studenterna otroligt viktig för att visa på Nordmaling som ett spännande alternativ. Stina Lindholm, utvecklingschef på Nordmalings kommun. Foto: Mattias Pettersson Hon uppmanar personalansvariga på företag och i kommuner att se utanför den egna yrkesidentiteten när man anlitar studenter. Inte att som socionom endast begränsa sig till socionomstudenter när det är dags att ta in en praktikant. Utbytet över ämnesgränserna ger ofta oväntade idéer som man annars inte skulle ha tänkt på. Här är ENS till otrolig hjälp. Genom dem har jag fått upp ögonen för utbildningar och kompetenser som jag inte ens visste fanns! Text: Elin Axelsson Forskningsnyhet från Umeå universitet högintressant i internationella media Mammografi minskar dödlig heten i bröstcancer även i åldrarna år. Det visar den Umeå-ledda riksom fattande SCRY-studien, som är den hittills största i sitt slag i världen på området. Nyheten har fått rekordstor internationell uppmärksamhet. Under många år har endast omkring hälften av Sveriges landsting och kommuner bjudit in kvinnor mellan 40 och 49 år till mammografiscreening. Övriga har valt att bjuda in kvinnor över 50 år. Enligt The New York Times slog en forskargrupp i USA så sent som för ett år sedan fast att screening inte skulle rekommenderas för kvinnor under 50 år. Den Umeå-ledda studien visar att mammografiundersökning bland kvinnor i åldersgruppen år minskar dödligheten i bröstcancer med 29 procent, en statistiskt säkerställd minskning. Internt rekord Forskningsnyheten publicerades i slutet av september och fick genast stor uppmärksamhet i en mängd nationella och internationella webbmedia troligen ett internt rekord för Umeå universitet. Det är kul med den här uppmärksamheten. Det här är ju världens största studie i sitt slag. Vi hoppas att våra resultat ska bidra till att screening erbjuds till rätt åldersgrupper och att kvinnor får ännu bättre vård, säger Barbro Hellquist, doktorand vid institutionen för strålningsvetenskaper, onkologi, Umeå universitet. Idag rekommenderar Socialstyrelsen att kvinnor i åldrarna år kallas till mammografi. Artikeln, som publiceras i tidskriften Cancer, är skriven av åtta forskare från Sverige och en från England. Vid Umeå universitet har även Håkan Jonsson och Lennarth Nyström arbetat med studien. Text: Anette Olofsson Aktum Extra Vintern