Framkallning med amidosvart och visualisering med digital bildbehandling.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Framkallning med amidosvart och visualisering med digital bildbehandling."

Transkript

1 Framkallning med amidosvart och visualisering med digital bildbehandling. Kriminalteknikerutbildning på SKL ht 2000 vt Författare: Benny Samuelson, tekniska roteln i Eskilstuna. Handledare: Maria Nilsson, kemi och teknikenheten på SKL i Linköping. SKL ansvarar, som institution åt Polishögskolan, för all kriminalteknisk utbildning inom Polisen.

2 Förord Jag vill tacka alla personer som varit inblandade i denna studie. Min handledare Maria Nilsson på SKL för hjälpen med studiens uppläggning. Jens Carlson, Björn Thurfors samt Per Thollin m.fl. på rikskriminalpolisens identifieringsrotel i Stockholm för granskningen av spåren. Samt mina närmsta kollegor på tekniska roteln i Eskilstuna för deras engagemang, särskilt Ola Stuvemark. Till sist Patrick Warrick i USA som är upphovsman till metoden. Vid telefonsamtal med honom gavs en närmare beskrivning av metoden i sin helhet.

3 Sammanfattning Blodiga tyger förekommer på många brottsplatser där våld ägt rum. I den här studien har fingeravtrycksframkallning på tre tygsorter testats där handflateavtryck avsatts med blod. Framkallningsmetoden som använts har varit en våtkemisk metod med amidosvart. De framkallade handflateavtrycken har sedan med varierande kvalité visualiserats med hjälp av digital bildbehandling i bildbehandlingsprogrammet photoshop. Tygsorterna som testats var bomull, linne samt polyester. Samtliga var till 100 % rena i sitt slag. De testade tygerna hade olika grovlek och struktur. Enligt personal på identifieringsroteln i Stockholm var avtrycket på polyestertyget identifieringsbart. Avtrycket på bomullstyget tror de skulle vara identifieringsbart om fotografiet tagits med mellanformatskamera. Avtrycket på linnetyget var inte identifieringsbart. Behandlingen med amidosvart och bildbehandlingen med photoshop ökade visualiseringen av avtrycken på polyestertyget och bomullstyget var för sig, medan avtrycket på linnetyget inte gick att förbättra i något avseende. Tygets täthet och ytstruktur har en avgörande betydelse för spårets kvalité. Blodmängden, blodets koagulationstillstånd på tyget eller handen torde också ha en avgörande betydelse för hur bra en spåravsättning och därpå följande spårframkallning kan bli. Metoden kan utföras i ett ordinärt kriminaltekniskt laboratorium med dragskåp. Tillgång till digital kamera alternativt skanner samt dator med bildhanteringsprogrammet photoshop, alternativt traditionellt fotolab är en förutsättning. Benny Samuelson, kriminalteknikerutbildning, SKL HT VT 2001 III

4 Innehållsförteckning: Förord II Sammanfattning III Innehållsförteckning: IV Bakgrund 1 Syfte 1 Undersökningsmaterial 1 Metod 2 Resultat 3 Bomullstyget 5 Linnetyget 7 Polyestertyget 9 Analys och diskussion 12 Slutsatser 13 Skriftlig källförteckning 14 Benny Samuelson, kriminalteknikerutbildning, SKL HT VT 2001 IV

5 Bakgrund På brottsplatser där våld ägt rum ställs kriminalteknikern ofta inför blodbesudlade klädespersedlar av olika slag, såsom tröjor, skjortor och sängkläder. Brotten varierar naturligtvis från misshandel utomhus av okända gärningsmän till kvinnomisshandel och mord i bostaden med för offret känd gärningsman. Även andra brottstyper förekommer. I Journal of forensic identification beskriver Patrick Warrick en metod för fingeravtrycksframkallning där blodbesudlade händer avsatt avtryck på tyg. Han använde amidosvart på tyget och sköljde därefter bort överskottsvätskan med metanol och vatten. Efter detta fotograferade han spåret och bildbehandlade fotografiet med ett speciellt bildbehandlingsprogram Pattern removal. I samråd med handledaren Maria Nilsson, SKL, beslutar vi att studien skall omfatta tre vanligt förekommande tygsorter. För att studien inte skall bli för stor beslutar vi att endast tre tygstycken per tygsort skall ingå i studien. Syfte I denna uppsats studeras framkallning/förstärkning med amidosvart av handavtryck i blod på tre tygsorter utifrån följande frågställningar: Blir avtrycken bättre med amidosvartbehandlingen? Kan man förbättra avtryckens tydlighet på ett enkelt sätt med bildbehandling i photoshop? Fungerar metoden lika bra på alla tygsorterna? Undersökningsmaterial Tre typer av tyger testas i denna studie, bomull av typ lakansväv, linne med något grövre och ojämnare struktur samt polyestertyg med tätt och jämn struktur. Samtliga tygsorter är 100 % rena i sitt slag. Tygerna utgörs av inköpta tygstycken från tygaffär. De har maskintvättats en gång för att i möjligaste mån simulera verkligheten. För enkelhetens skull är samtliga tygstycken vita till kulören. Tre handflateavtryck per tygsort blir undersökningens volym, alltså sammanlagt nio tygstycken. Appliceringen av handavtrycken gör Ola Stuvemark, kriminaltekniker i Eskilstuna, genom att han placerar venöst blod på sin hand och sedan trycker handen mot tyget. Blodmängden på handen samt trycket mot tygstyckena kommer att vara relativt lika. Benny Samuelson, kriminalteknikerutbildning, SKL HT VT

6 Metod Det blodiga tygstycket doppas 3 minuter i fixeringsvätska. Denna vätska består av 10 gram 5- sulfosalicylsyra 2-hydrat och 500 milliliter destillerat vatten. Därefter doppas tyget i cirka 15 sekunder i en lösning bestående av 2 gram amido black, ( Naphthol blue black ), 100 milliliter ättikssyra ( 99,7% ) samt 900 milliliter metanol. Efter detta sköljs överskottsvätskan av från tygstycket genom att det placeras i ett metanolbad. Eftersom vissa tyger suger åt sig mer än andra, så kan det behövas mer än ett metanolbad. Metanolen sköljs bort med destillerat vatten och därefter får tygstycket lufttorka. När tyget torkat fotograferas det med digital kamera, alternativt skannas in. Bilderna bearbetas sedan i bildhanteringsprogrammet photoshop där ljussättning, kontrastförstärkning, färgintensitet etc. förändras för att visualisera avtryckens papillarlinjer och detaljer. Att exakt beskriva hur mycket varje parameter skall ändras kan inte göras på ett generellt sätt. Varje bild måste hanteras på ett unikt sätt. Normal fotografering kan naturligtvis också göras där sedan bildmaterialet på något sätt görs om till digital form. Benny Samuelson, kriminalteknikerutbildning, SKL HT VT

7 Resultat Samtliga bilder i detta protokoll har skannats in på en flatbäddsskanner av märket Hewlett Packard, modell C6260A Upplösningen var 300DPI vilket var högsta upplösningsnivån. Bild 1-3 visar tygernas vävstruktur samt enskilda fibrers utseende. Varje bild motsvarar 4 X 5 cm tyg som förstorats upp med 300%. Bild 1. Närbild på 100% bomullstyg Bild 2. Närbild på 100% linnetyg Bild 3. Närbild på 100% polyestertyg Benny Samuelson, kriminalteknikerutbildning, SKL HT VT

8 De utvalda bilderna är representativa för hur de andra tygstyckena såg ut. Av utrymmesskäl har storleken förminskats med drygt 150%. Bild 4-6 visar tygstyckena efter att de blodiga handflateavtrycken avsatts. På bomullstyget skymtas linjer i handflatan. Linnetygets väv och fiberstruktur är så grov att inga hela linjer kan ses. Polyestertyget har en tät och jämn ytstruktur där linjerna och detaljer i fingeravtrycken syns redan innan framkallningsproceduren inletts. Bild 4. Bomullstyget Bild 5. Linnetyget Bild 6. Polyestertyget Benny Samuelson, kriminalteknikerutbildning, SKL HT VT

9 Bomullstyget Bild 7. Bomullstyget efter behandling med amidosvart Linjerna i handflatan syns bättre än innan behandlingen med amidosvart. Mönstertypen vänsterslinga på lång- och pekfinger kan skönjas. Vissa detaljer i fingeravtrycken syns också. Benny Samuelson, kriminalteknikerutbildning, SKL HT VT

10 Bild 8. Bomullstyget efter behandling med amidosvart och bildbehandling i photoshop Linjerna i handflatan samt vissa detaljer i fingeravtrycken syns nu tydligare. Enligt personal på identifieringsroteln i Stockholm kanske spåret skulle kunna identifieras om fotograferingen skett med mellanformatskamera. Benny Samuelson, kriminalteknikerutbildning, SKL HT VT

11 Linnetyget Bild 9. Linnetyget efter behandling med amidosvart Tygstrukturen och fibrerna i tyget är så grovt att endast ett fåtal linjer i handflatan kan ses. Tygvecken stör också bilden på ett sådant sätt att det är svårt att med säkerhet avgöra vad som är en linje i handflatan eller ett veck från tyget. Inga detaljer i fingrarna syns. Behandlingen med amidosvart gjorde inte spåret bättre. Benny Samuelson, kriminalteknikerutbildning, SKL HT VT

12 Bild 10. Linnetyget efter behandling med amidosvart och bildbehandling i photoshop Någon direkt förbättring har inte kunnat åstadkommits genom bildhanteringen i photoshop. Handavtrycket är inte identifieringsbart. Benny Samuelson, kriminalteknikerutbildning, SKL HT VT

13 Polyestertyget Bild 11. Polyestertyget efter behandling med amidosvart Linjerna i handflatan, mönstertypen, vänsterslinga, på ring-, lång- och pekfingret syns. Vissa detaljer i fingeravtrycken syns också. Behandlingen med amidosvart gjorde spåret bättre. Benny Samuelson, kriminalteknikerutbildning, SKL HT VT

14 Bild 12. Polyestertyget efter behandling med amidosvart och bildbehandling i photoshop Handflatans linjer, detaljerna i fingeravtrycken samt mönstertypen syns nu tydligare. Handavtrycket är identifierat av personal på identifieringsroteln i Stockholm. Benny Samuelson, kriminalteknikerutbildning, SKL HT VT

15 Bild 13. Ola Stuvemarks vänstra handflata daktyloskoperad på sedvanligt sätt Mönstertypen på fingeravtrycken är vänsterslinga. Benny Samuelson, kriminalteknikerutbildning, SKL HT VT

16 Analys och diskussion Arten av tyg, struktur och fiberform verkar ha stor betydelse på den kvalité ett avtryck kan ha. Detta är ett känt faktum sedan tidigare vad gäller mekanisk fingerspårsökning på andra ytor. Detaljer och linjer i avtrycken kunde framkallas på polyester och bomullstyget. Avtrycken på polyestertyget var identifieringsbara. Eventuellt skulle avtrycken på bomullstyget kunna identifieras om det fotograferats med mellanformatskamera. Linnetyget var så grovt till sin form att inga linjer i handflatan och än mindre papilarlinjer och detaljer i fingeravtrycken kunde framkallas. Bildhanteringen i photoshop är komplicerad och kräver kunskaper om programmet, fotografering samt bildhantering i stort. Bildbehandlingen måste anpassas från fall till fall på ett unikt sätt. Det är tillämpligt att ta utskrift med olika exponering. Då olika detaljer visualiseras med olika exponering kan flera bilder ge en bättre totalbild över spåret. Chansen att kunna identifiera spåren torde öka på detta sätt. Bilderna som bearbetas skall naturligtvis vara kopia från originalfilen. Det av rättssäkerhetsskäl och bildkvalitetsskäl viktigt att originalfilen inte lagras i komprimerad form. Orsaken är att en komprimerad bildfil förlorar information vilket gör att bildens äkthet vad gäller färger, innehåll etc. kan ifrågasättas. Redan vid inskanningen av spåret kan en del inställningar göras såsom justering av ljus, kontrast, förkastning av färginformation Svartvit foto etc. göras för att på detta sätt underlätta arbetet i photoshop. Under bildbehandlingen i photoshop har jag förändrat färg, intensitet/kontrast samt ljusnivån. Det torde vara av betydelse hur mycket blod som finns på handen eller tyget då avtrycket avsätts. Vidare torde också blodet koaguleringstillstånd vara av betydelse för avtryckets tillkomst och kvalité. Det finns anledning till att fortsätta studera denna metod, här ges några förslag. 1. Vilken betydelse mängden blod på tyget eller handen har vid avsättningsögonblicket mot tyget. 2. Om metoden fungerar på osynliga blodspår avsatta med blodplasma. 3. Huruvida åldern på blodspåren har någon betydelse för framkallningsmetoden. 4. Vilka andra tygsorter som metoden kan användas på. 5. Förekomsten av andra bildbehandlingsprogram. Av denna studies ringa omfattning skall inga långtgående konklusioner dras vad gäller metodens tillämplighet mot andra material. Benny Samuelson, kriminalteknikerutbildning, SKL HT VT

17 Slutsatser Det är möjligt att framkalla/förstärka blodiga avtryck på tyg med amidosvart. Tygets struktur och ingående material har betydelse för hur användbara resultaten blir. I denna undersökning erhölls bäst resultat på det testade polyestertyget, vilket också hade tätast och jämnast struktur. Nästbäst resultat erhölls på bomullstyget som hade jämn men grövre struktur än polyestertyget. Sämst resultat erhölls på linnetyget vilket också hade grövsta och ojämnaste strukturen av de testade tygerna. Bildbehandling i photoshop kan göra avtrycken tydligare. Kunskaper om fotografering och bildhantering fodras. Bildhanteringen framkallar inte detaljer utan visualiserar dem endast. Metoden omfattas av ett flertal steg. Den låter sig dock göras i ett ordinärt kriminaltekniskt laboratorium med dragskåp. Tillgång till digital kamera alternativt skanner samt dator med bildhanteringsprogrammet photoshop alternativt traditionellt fotolab är en förutsättning. Benny Samuelson, kriminalteknikerutbildning, SKL HT VT

18 Skriftlig källförteckning Författare Patrick Warrick. Journal of Forensic identification Vol. 50, No. 1 January/February 2000, sidan Författare Jenny Winter. Problemformulering undersökning och rapport Almqvist och Wiksell Benny Samuelson, kriminalteknikerutbildning, SKL HT VT

Digitalt säkrade fingeravtryck

Digitalt säkrade fingeravtryck Digitalt säkrade fingeravtryck En jämförelse mellan en digital metod och ett konventionellt sätt att säkra fingeravtryck. kriminalteknisk utbildning, kurs 2000-2001 Statens kriminaltekniska laboratorium

Läs mer

MODERN TEKNIK FÖR FINGERAVTRYCKSUPPTAGNING

MODERN TEKNIK FÖR FINGERAVTRYCKSUPPTAGNING 1 MODERN TEKNIK FÖR FINGERAVTRYCKSUPPTAGNING EN STUDIE AV MIGRATIONSVERKETS FINGERAVTRYCKSSYSTEM Kriminalteknisk grundutbildning, kurs 2001-2002 Statens Kriminaltekniska Laboratorium Specialarbete Handledare:

Läs mer

Amidosvart. Kriminalteknisk grundutbildning, Kurs 2000-2001 Statens Kriminaltekniska Laboratorium. Specialarbete

Amidosvart. Kriminalteknisk grundutbildning, Kurs 2000-2001 Statens Kriminaltekniska Laboratorium. Specialarbete Amidosvart En experimentell studie om ett blodspårs ålder har någon betydelse för framkallningsresultatet vid användandet av amidosvart. Kriminalteknisk grundutbildning, Kurs 2000-2001 Statens Kriminaltekniska

Läs mer

Specialarbete utfört under Kriminalteknisk grundutbildning 2001-2002 Statens Kriminaltekniska Laboratorium, Linköping

Specialarbete utfört under Kriminalteknisk grundutbildning 2001-2002 Statens Kriminaltekniska Laboratorium, Linköping Specialarbete utfört under Kriminalteknisk grundutbildning 2001-2002 Statens Kriminaltekniska Laboratorium, Linköping Författare: Sven Lindén Tekniska Roteln, Malmö Handledare: Ingemar Edvardsson Tekniska

Läs mer

Den flytande brottsplatsen Brottsplatsundersökning ombord på passagerarfartyg

Den flytande brottsplatsen Brottsplatsundersökning ombord på passagerarfartyg Den flytande brottsplatsen Brottsplatsundersökning ombord på passagerarfartyg Erik Palmqvist Ålands polismyndighet Specialarbete i Kriminalteknisk grundutbildning 2007-2008 vid Statens kriminaltekniska

Läs mer

Acid Yellow 7 Ett alternativ till Hungarian Red? Anders Åkesson Tekniska roteln Polismyndigheten i Skåne län

Acid Yellow 7 Ett alternativ till Hungarian Red? Anders Åkesson Tekniska roteln Polismyndigheten i Skåne län Acid Yellow 7 Ett alternativ till Hungarian Red? Tekniska roteln Specialarbete i Kriminalteknisk grundutbildning 2006-2007 SAMMANFATTNING Vid HOSDB, Home Office Scientific Development Branch, i England

Läs mer

Fotografering av spår i snö En jämförande undersökning av obehandlade spår och spår som har behandlats med snöspårspulver.

Fotografering av spår i snö En jämförande undersökning av obehandlade spår och spår som har behandlats med snöspårspulver. Fotografering av spår i snö En jämförande undersökning av obehandlade spår och spår som har behandlats med snöspårspulver. Mattias Huhtasaari Tekniska roteln Polismyndigheten i Västerbottens län Specialarbete

Läs mer

Ljusmätning 1 "Mäta i handen i skugga". Med handhållen ljusmätare för befintligt ljus så finns en metod som är mycket enkel, snabb och fungerar till de flesta genomsnittliga motiv: att "mäta i handen i

Läs mer

Foto och Bild - Lab B

Foto och Bild - Lab B Biomedicinsk fysik & röntgenfysik Kjell Carlsson Foto och Bild - Lab B Svartvitt kopieringsarbete, tonreproduktion Kurs: 2D1574, Medieteknik grundkurs, moment: Foto och bild Kjell Carlsson & Hans Järling

Läs mer

Färdighetsprov. Rotlarnas möjlighet att kvalitetssäkra sig själva

Färdighetsprov. Rotlarnas möjlighet att kvalitetssäkra sig själva Färdighetsprov Rotlarnas möjlighet att kvalitetssäkra sig själva Text: Gunilla Nyström Två gånger per år erbjuder SKL de tekniska rotlarna färdighetsprov inom olika områden. Färdighetsproven ger kriminalteknikerna

Läs mer

DLK ute? Ett nytt sätt att säkra fibrer utomhus.

DLK ute? Ett nytt sätt att säkra fibrer utomhus. DLK ute? Ett nytt sätt att säkra fibrer utomhus. (Ev. bild) Pia Stigsdotter Polismyndigheten i Stockholms län Specialarbete i Kriminalteknisk grundutbildning 2008-2009 vid Statens kriminaltekniska laboratorium

Läs mer

Blodspårsfotografering Fotografering av blodspår för framtida analyser

Blodspårsfotografering Fotografering av blodspår för framtida analyser Blodspårsfotografering Fotografering av blodspår för framtida analyser Margareta Jakobi Polismyndigheten i Västra Götaland, Göteborg Specialarbete i Kriminalteknisk grundutbildning 2008-2009 vid Statens

Läs mer

Lägg till bilder i Disgen

Lägg till bilder i Disgen Lägg till bilder i Disgen 4 I Disgen finns möjlighet att lägga in såväl porträtt som andra bilder. Med bilder i Disgen får du lätt släkttavlor och släktböcker som är roliga att ge bort vid födelsedagar

Läs mer

Yttrande över betänkandet Forensiska institutet Ny myndighet för kriminalteknik, rättsmedicin och rättspsykiatri (SOU 2006:63)

Yttrande över betänkandet Forensiska institutet Ny myndighet för kriminalteknik, rättsmedicin och rättspsykiatri (SOU 2006:63) Åklagarmyndigheten Sida 1 (7) Överåklagare Lisbeth Johansson ÅM-A 2006/1343 Ert Er beteckning Ju 2006/5624/PO Regeringskansliet Justitiedepartementet Enheten för polisfrågor samt allmän ordning och säkerhet

Läs mer

Statistik 2015- Brottsofferjourens kvinnofridsrapport

Statistik 2015- Brottsofferjourens kvinnofridsrapport Statistik 2015- Brottsofferjourens kvinnofridsrapport Om hjälpsökande kvinnor, brott i nära relation och hedersrelaterade brott Sofia Barlind statistik@boj.se Innehåll Om den här rapporten... 2 Brottsofferjourens

Läs mer

Skola: Photoshop och Elements Redigering för äkta bilder

Skola: Photoshop och Elements Redigering för äkta bilder Skola: Photoshop och Elements Redigering för äkta bilder Med Photoshop kan du lägga på coola effekter, skruva färger och kontraster till oigenkännlighet och skapa fantasibilder, men här lär vi dig i stället

Läs mer

Leg. Biomedicinsk Analytiker på ett forensiskt laboratorium

Leg. Biomedicinsk Analytiker på ett forensiskt laboratorium Leg. Biomedicinsk Analytiker på ett forensiskt laboratorium 2016-09-29 1 Kenneth Åberg Leg Biomedicinsk Analytiker Anställd som biomedicinsk analytiker hos polismyndigeten sedan 1 april 2008. Varit anställd

Läs mer

Pris Bröllopsfotografering 2016

Pris Bröllopsfotografering 2016 Pris Bröllopsfotografering 2016 I alla paket ingår detta: *Rådgivning & planering. Finns möjlighet träffas vi. *Ett X antal högupplösta redigerade bilder på fil som ni själva kan använda till det ni vill,

Läs mer

Kriminalteknisk grundkurs i Norden

Kriminalteknisk grundkurs i Norden Kriminalteknisk grundkurs i Norden Hur lika är utbildningarna? Marit Norström Friberg Polismyndigheten i Stockholms län Fältgrupp City Specialarbete i Kriminalteknisk grundutbildning 2007-2008 vid Statens

Läs mer

ORDNA DINA BILDER. Var finns bilderna Var bör de finnas

ORDNA DINA BILDER. Var finns bilderna Var bör de finnas ORDNA DINA BILDER Var finns bilderna Var bör de finnas VAR ÄR MINA BILDER? Några råd till dej som inte kan hitta dina dokument och bilder eller som tycker att de finns på flera ställen och ändå vet du

Läs mer

K.L. Photography. Fotograf Kimmo Lång Modell-Porträtt-Familje-Bröllop-Barn-Dop Reklam- Produkt

K.L. Photography. Fotograf Kimmo Lång Modell-Porträtt-Familje-Bröllop-Barn-Dop Reklam- Produkt K.L. Photography Fotograf Kimmo Lång Modell-Porträtt-Familje-Bröllop-Barn-Dop Reklam- Produkt Om, K.L. Photography och fotografen Kimmo Lång Fotografering handlar om att fånga ögonblicket. Att vara med

Läs mer

Photoshop Elemements 2.0

Photoshop Elemements 2.0 Mittuniversitetet ITM Telefon 063-16 53 00 Photoshop Elemements 2.0 Laborationskompendium för grundläggande digital bildbehandling Detta exemplar tillhör: VT 2005 Innehållsförteckning Gränssnitt 1 Laborationskompendium

Läs mer

Granskning av ärenden vid Åklagarkammaren i Östersund där den enskilde inte underrättats om hemlig tvångsmedelsanvändning

Granskning av ärenden vid Åklagarkammaren i Östersund där den enskilde inte underrättats om hemlig tvångsmedelsanvändning SÄKERHETS- OCH INTEGRITETSSKYDDSNÄMNDEN Uttalande 2015-11-18 Dnr 2144-2014 Granskning av ärenden vid Åklagarkammaren i Östersund där den enskilde inte underrättats om hemlig tvångsmedelsanvändning 1. SAMMANFATTNING

Läs mer

Från foto till bildskärm och tryck med bästa kvalitet Ulrik Södergren ulrik@digitalfotografen.se

Från foto till bildskärm och tryck med bästa kvalitet Ulrik Södergren ulrik@digitalfotografen.se Från foto till bildskärm och tryck med bästa kvalitet Ulrik Södergren ulrik@digitalfotografen.se 1 Kontaktinfo Göteborg: DigitalFotografen AB Mintensgatan 3b 416 63 Göteborg Sweden Telefon: +46-31-711

Läs mer

Rekommendationer vid användande av Kameraövervaknings system

Rekommendationer vid användande av Kameraövervaknings system Rekommendationer vid användande av Kameraövervaknings system SKL Rapport 2005 : 01 Rekommendationer vid användande av Kameraövervaknings system SKL Rapport 2005 : 01 Författare och kontaktperson Peter

Läs mer

K./. Riksåklagaren m.fl. angående stöld m.m.

K./. Riksåklagaren m.fl. angående stöld m.m. ÅKLAGARMYNDIGHETEN SVARSSKRIVELSE Sida 1 (9) Chefsåklagaren Lars Persson 2006-10-27 Ert ÅM 2006/5088 Er beteckning 2006-09-25 B 2946-06 Rotel 22 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM K./. Riksåklagaren

Läs mer

AG./. riksåklagaren ang. grovt rattfylleri (Hovrätten för Västra Sveriges dom den 5 juni 2014 i mål B 2767-14)

AG./. riksåklagaren ang. grovt rattfylleri (Hovrätten för Västra Sveriges dom den 5 juni 2014 i mål B 2767-14) Svarsskrivelse Sida 1 (7) 2015-02-26 Ert datum Er beteckning Verksjurist Roger Waldenström 2014-11-19 B 3480-14 Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm AG./. riksåklagaren ang. grovt rattfylleri (Hovrätten

Läs mer

Smygmaskvirkade vantar

Smygmaskvirkade vantar Smygmaskvirkade vantar Virka luftmaskor, och gör luftmaskkedjan så lång, att den når 1 ½ varv runt handen, där den är bredast, vid tumleden. Jag har ett 3-trådigt garn och virknål nummer 5 ½. Det blev

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning Sammanfattning...s 3 Bakgrund och inledning...s 4 Problemformulering och syfte & Avgränsningar...s 5 Genomförande...s 6 Resultat av projektet...s 7 Värdering av arbetet och resultatet...s

Läs mer

cecilia engvall P H O T O G R A P H Y

cecilia engvall P H O T O G R A P H Y cecilia engvall P H O T O G R A P H Y Bröllopspaket 2016 Ditt bröllop är det enda i sitt slag Det spelar ingen roll om det är ett bröllop med de närmaste närvarande eller om det är ett bröllop som varar

Läs mer

Utvärdering APL frågor till handledare VT2015

Utvärdering APL frågor till handledare VT2015 Utvärdering APL frågor till handledare VT2015 Utvärdering APL frågor till handledare VT 2015 Jag har inte gått någon handledarutbildning Instämmer 3 100 Total 3 100 10,3% (3/29) Min praktikant studerar

Läs mer

Utlåtandeskala. Resultaten talar med visshet för att inte. Resultaten talar starkt för att inte. Resultaten talar i någon mån för att inte

Utlåtandeskala. Resultaten talar med visshet för att inte. Resultaten talar starkt för att inte. Resultaten talar i någon mån för att inte Forensisk vetenskap 1 Utlåtandeskala Ett sakkunnigutlåtande från SKL är en redovisning av de resultat som erhålls vid en undersökning. Resultaten har prövats dels gentemot den hypotes (antagande) som ligger

Läs mer

Er beteckning Byråchefen Hedvig Trost 2014-10-01 B 4574-14 R 12. Ert datum

Er beteckning Byråchefen Hedvig Trost 2014-10-01 B 4574-14 R 12. Ert datum Svarsskrivelse Sida 1 (5) Rättsavdelningen Datum 2014-10-10 ÅM 2014/7296 Ert datum Er beteckning Byråchefen Hedvig Trost 2014-10-01 B 4574-14 R 12 Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm PS./. riksåklagaren

Läs mer

Verktyg för Achievers

Verktyg för Achievers Verktyg för Achievers 2.5. Glöm aldrig vem som kör Bengt Elmén Sothönsgränd 5 123 49 Farsta Tel 08-949871 Fax 08-6040723 http://www.bengtelmen.com mailto:mail@bengtelmen.com Ska man kunna tackla sina problem

Läs mer

Träna med Träningslera

Träna med Träningslera Träna med Träningslera Butik & showroom Södergatan 38, 195 47 MÄRSTA Tel: 08-591 292 50 Fax: 08-591 297 84 info@euforia.se www.euforia.se Träna med Träningslera Alla leror kan blandas med varandra. Dom

Läs mer

Anvisningar för passfoto

Anvisningar för passfoto Anvisningar för passfoto Finland införde nya passfotokrav 21.8.2006. De nya passfotokraven grundar sig på definitioner av den internationella civilluftfartsorganisation som lyder under FN. Syftet med anvisningarna

Läs mer

TÄNK GRÖNT FÖR MILJÖVÄNLIG TVÄTT

TÄNK GRÖNT FÖR MILJÖVÄNLIG TVÄTT TVÄTTA SKÖTSELRÅD För att kläder och andra textiler ska hålla sig fräscha och fina länge, är det viktigt att tvätta och torka dem enligt skötselråden som finns i plaggen. Kläderna bör vara lättskötta.

Läs mer

Klagande Riksåklagaren, Box 5553, 114 85 STOCKHOLM. Motpart MF, Anstalten Beateberg, 142 36 TRÅNGSUND Ombud och offentligt biträde: Advokaten JE

Klagande Riksåklagaren, Box 5553, 114 85 STOCKHOLM. Motpart MF, Anstalten Beateberg, 142 36 TRÅNGSUND Ombud och offentligt biträde: Advokaten JE ÖVERKLAGANDE Sida 1 (5) Rättsavdelningen 2011-01-1 4 ÅM 2011/0283 Överåklagare Nils Rekke Ert datum Er beteckning Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM Klagande Riksåklagaren, Box 5553, 114 85 STOCKHOLM

Läs mer

Mätning av brottsplats med hjälp av laseravståndsmätare. Specialarbete utfört under kriminaltekniskgrundutbildning vid SKL 2002-2003

Mätning av brottsplats med hjälp av laseravståndsmätare. Specialarbete utfört under kriminaltekniskgrundutbildning vid SKL 2002-2003 Mätning av brottsplats med hjälp av laseravståndsmätare. Specialarbete utfört under kriminaltekniskgrundutbildning vid SKL 2002-2003 Handledare: Thomas Åberg Statens Kriminaltekniska Laboratorium Linköping

Läs mer

meddelad i Stockholm den 6 juni 2003 B 4597-01

meddelad i Stockholm den 6 juni 2003 B 4597-01 Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 6 juni 2003 B 4597-01 KLAGANDE 1. I.K. Offentlig försvarare och ombud: advokaten B.I. 2. F.N. Offentlig försvarare och ombud: advokaten

Läs mer

Frågor och Svar - Dräger Alcotest 3000

Frågor och Svar - Dräger Alcotest 3000 Frågor och Svar - Dräger Alcotest 3000 Vad skiljer olika alkomätare åt? Dräger kommenterar aldrig konkurrenters produkter. Som riktlinje för dig som konsument finns det dock ett antal saker som brukar

Läs mer

PIXLR #1 BILDBEHANDLING

PIXLR #1 BILDBEHANDLING PIXLR #1 BILDBEHANDLING lightbox image ronny hvass 2015 #1 Beskriver och visar en arbetsmetod från start till färdig bild. Arbetsmetoden innehåller få och enkla moment och fungerar på de allra flesta bilder.

Läs mer

SIS Capture Station. IIIIII Användarhandbok

SIS Capture Station. IIIIII Användarhandbok SIS Capture Station IIIIII Användarhandbok www.gemalto.com 1. En beställning i korthet 2. Huvudmenyn När du startar SIS Capture Station visas huvudmenyn. Från denna kan du välja att starta applikationen,

Läs mer

Snabbhjälp. SkanRead 3.1

Snabbhjälp. SkanRead 3.1 Snabbhjälp SkanRead 3.1 Snabbhjälp i SkanRead Snabbhjälp i SkanRead 3 Innehållsförteckning Snabbhjälp i SkanRead 3 Om SkanRead 6 Så här gör du! 7 När du vill skanna in en text 7 När du omvandlar bild/pdf

Läs mer

HÄR BOR JAG Skogstrollen vt 2013

HÄR BOR JAG Skogstrollen vt 2013 HÄR BOR JAG Skogstrollen vt 2013 Fruktstunden (när det startade) Fyra barn och en pedagog satt och åt frukt en förmiddag. Fruktstunden Ett av barnen (Teo 2:10 år) funderar över att pedagogen har sagt att

Läs mer

Att få in bilder i datorn

Att få in bilder i datorn Att få in bilder i datorn 32 Första steget är att skapa bilden och få in den i datorn. Har du en digitalkamera känner du redan till hur man gör. Har du bilder på papper eller film kan dessa skannas och

Läs mer

HANDSKSORTIMENT 2010-07

HANDSKSORTIMENT 2010-07 HANDSKSORTIMENT 2010-07 07 KROMFRI HANDSKE KROMFRI HANDSKE Kromfri allroundhandske i mjuk och slitstark specialgarvad svinnarv. Förstärkning av pekfinger, fingertoppar och sömmar. Keystonetumme för maximal

Läs mer

FOTOGRAFISK BILD 1. Genomgång av prov i Fototeori

FOTOGRAFISK BILD 1. Genomgång av prov i Fototeori FOTOGRAFISK BILD 1 Genomgång av prov i Fototeori FRÅGA 1 1. Vilken av följande bländare släpper in minst ljus? a. 2.8 c. 5.6 b. 4 d. 8 FRÅGA 2 2. Vilken av följande slutartid släpper in minst ljus? a.

Läs mer

DELEGERING PROVTAGNING BLODTRYCK OCH PULS

DELEGERING PROVTAGNING BLODTRYCK OCH PULS DELEGERING PROVTAGNING BLODTRYCK OCH PULS Fastställt av: 2015-11-01, Medicinskt Ansvarig Sjuksköterska Dokumentet framtaget av: MAS För revidering ansvarar: MAS Dokumentet gäller till och med: Tillsvidare

Läs mer

Allt om HDR. Reglagen i Photomatix. Tone Compressor

Allt om HDR. Reglagen i Photomatix. Tone Compressor Allt om HDR Det är inte lätt att komma ihåg vad alla reglage och funktioner gör. Här får du en lathund som påminner dig. I slutet ger jag också två recept du kan ha som utgångspunkt när du vill skapa realistiska

Läs mer

Adobe PHO SHOP CC. Fördjupning

Adobe PHO SHOP CC. Fördjupning Adobe PHO SHOP CC Fördjupning Innehållsförteckning 1 Färghantering...5 Färgomfång... 6 Behöver du färghantering?... 6 Färginställningar... 6 Arbetsfärgrymder... 8 Färgmodeller... 9 Provtryck... 11 Kalibrera

Läs mer

Fingeravtryckets roll inom kriminaltekniken, nu och i framtiden

Fingeravtryckets roll inom kriminaltekniken, nu och i framtiden Fingeravtryckets roll inom kriminaltekniken, nu och i framtiden Människofoster i 16:e veckan. Kuddarna på fingertopparna övergår senare till permanenta fingeravtryck Innehållsförteckning Ordlista..2 Sammanfattning...........3

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (9) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 11 mars 2016 B 2268-15 KLAGANDE Riksåklagaren MOTPARTER 1. RA Ombud och offentlig försvarare: Advokat BA 2. MM Ombud och offentlig försvarare:

Läs mer

Frågeställning. Metod. Teoretiskt perspektiv

Frågeställning. Metod. Teoretiskt perspektiv Bakgrund Ett av de mest betydelsebärande tillfällena i mitt liv som innebar en vändpunkt, var när jag förstod att jag i hela mitt liv aldrig ens hade förstått att jag liksom alla andra bär på en egen liten

Läs mer

Digitalt foto Modern teknik för alla fotografer

Digitalt foto Modern teknik för alla fotografer Fördelar Enkelt Billigt Snabbt Bildbehandlig Bildhantering Lätt att dela med sig Bli bättre fotograf Digitalt foto Modern teknik för alla fotografer Vad behöver jag? Kamera Oundgängligt Dator Praktiskt

Läs mer

SMAK- PROV. Utkommer till ht 14

SMAK- PROV. Utkommer till ht 14 SMAK- PROV Utkommer till ht 14 Tankar om biologi I KAPITLET FÅR DU LÄRA DIG: { något om vad biologi är ( hur man vet det man vet idag u hur man sorterar växter och djur och ger dem namn hur man gör en

Läs mer

TILLVAL 2015. Brandwold PHOTOGRAPHY

TILLVAL 2015. Brandwold PHOTOGRAPHY TILLVAL 2015 Brandwold PHOTOGRAPHY GÖR INVESTERINGAR ATT NJUTA AV Bland det bästa jag vet är fotoalbum, att kunna bläddra tillbaka och uppleva minnen om och om igen. Mitt första album innehåller en mörk,

Läs mer

Panorama och VR teknik

Panorama och VR teknik Panorama och VR teknik Malin Persson VKM07 Examensarbete i Hypermediavetenskap Handledare: Tyronne Martinson Högskolan i Skövde Innehåll Inledning... 1 Syfte och metod... 2 Process... 2 Diskussion och

Läs mer

Rutiner för registerutdrag vid anställning inom förskola och grundskola. Mjölby kommun

Rutiner för registerutdrag vid anställning inom förskola och grundskola. Mjölby kommun Revisionsrapport Rutiner för registerutdrag vid anställning inom förskola och grundskola Mjölby kommun Håkan Lindahl Innehållsförteckning Bakgrund och revisionsfråga... 1 Metod... 2 Lagens syfte och tillämpning...

Läs mer

DEN MYSTISKA TÄRNINGEN. Effekt: Läs publikens tankar genom att förutse vilket nummer som valts.

DEN MYSTISKA TÄRNINGEN. Effekt: Läs publikens tankar genom att förutse vilket nummer som valts. DEN MYSTISKA TÄRNINGEN Läs publikens tankar genom att förutse vilket nummer som valts. Rekvisita: Liten och stor behållare med lock samt en tärning. 1. Be en åskådare att välja ett nummer på tärningen

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Kameraövervakning vid Hemköp i Östersund

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Kameraövervakning vid Hemköp i Östersund Datum Diarienr 2012-02-03 1546-2011 Hemköpskedjan AB 171 78 SOLNA Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Kameraövervakning vid Hemköp i Östersund Datainspektionens beslut Datainspektionen bedömer

Läs mer

Tillsynsrapport Djurplågeri och brott mot djurskyddslagen

Tillsynsrapport Djurplågeri och brott mot djurskyddslagen Tillsynsrapport Djurplågeri och brott mot djurskyddslagen Tillsynsrapport 2013:2 Utvecklingscentrum Malmö Januari 2013 2 1 Sammanfattning... 3 2 Arbetets bedrivande... 4 2.1 Projektorganisation... 4 2.2

Läs mer

NATIONELLT ÄMNESPROV I BIOLOGI VÅREN 2009

NATIONELLT ÄMNESPROV I BIOLOGI VÅREN 2009 Prov som ska återanvändas omfattas av sekretess enligt 4 kap. 3 sekretesslagen. Avsikten är att detta prov ska kunna återanvändas t.o.m. 2009-06-30. Vid sekretessbedömning skall detta beaktas. Delprov

Läs mer

VEM ÄR DU? OTTOSSONPHOTO

VEM ÄR DU? OTTOSSONPHOTO VEM ÄR DU? Mellan städerna Oslo och Göteborg finns samhället Tanumshede, där bor en man med sin fru. Mannen har två barn och två barnbarn. Hans namn är Benny Ottosson. Benny är utbildad och har jobbat

Läs mer

Högskolebiblioteket vid Mälardalens högskola

Högskolebiblioteket vid Mälardalens högskola Högskolebiblioteket vid Mälardalens högskola Biblioteksenkät 2009 1 Innehåll Innehåll... 2 Inledning... 3 Metod... 3 Redovisningen... 3 Antal svar... 4 Förhållandet mellan orterna... 4 Användarkategorier...

Läs mer

SVARTVITT METOD 1. Originalbilden

SVARTVITT METOD 1. Originalbilden SVARTVITT METOD 1 Svartvita bilder är fortfarande populära och att skapa dem i Photoshop erbjuder en viss utmaning. Alla bilder passar inte att göra svartvita. För att skapa en fungerande svartvit bild

Läs mer

Klädsömnad: haremsbyxor

Klädsömnad: haremsbyxor De här byxorna är superbekväma! Du behöver: bomulls- eller linnetyg, gärna begagnat. Jag har tagit en gardinlängd som jag hittat på Kupan. Den låg i lådan för mattrasor; en hel kasse för 20 kronor. Så

Läs mer

En studie i brott kriminalfotografens vardag

En studie i brott kriminalfotografens vardag En studie i brott kriminalfotografens vardag Blod på strumpa. Hennes jobb är att dokumentera brottets pusselbitar. Alltifrån fingeravtryck till blodiga knivar placeras framför linsen. Inte sällan är fotografierna

Läs mer

Effektiv fotoproduktion Ulrik Södergren - ulrik@digitalfotografen.se

Effektiv fotoproduktion Ulrik Södergren - ulrik@digitalfotografen.se Effektiv fotoproduktion Ulrik Södergren - ulrik@digitalfotografen.se 1 1 Kontaktinfo Göteborg: DigitalFotografen AB Mintensgatan 3b 416 63 Göteborg Sweden Telefon: +46-31-711 17 01 ulrik@digitalfotografen.se

Läs mer

VACKRA SMYCKEN AV LIM

VACKRA SMYCKEN AV LIM VACKRA SMYCKEN AV LIM Magisterexamen Rapport av Klara Schmidt Ädellab/Metallformgivning, Konstfack 2005 Handledare: Aurél Schiller 1 Den här rapporten visar mitt sätt att arbeta när jag undersöker materialet

Läs mer

Tygblöjor. Olika typer av tygblöjor

Tygblöjor. Olika typer av tygblöjor De som tror att tygblöjor är svåra, jobbiga och bara läcker har bara inte hittat rätt blöja än. Tygblöjemarknaden översvämmas av olika nya innovationer och system, det finns något för alla. Man behöver

Läs mer

TS-E17mm f/4l TS-E24mm f/3.5l II Bruksanvisning

TS-E17mm f/4l TS-E24mm f/3.5l II Bruksanvisning TS-E17mm f/4l TS-E24mm f/3.5l II SWE Bruksanvisning Tack för att du köpt en Canon-produkt. Canons TS-E-objektiv har lutnings- och perspektivkontroll och är avsedda för EOSkamerorna. TS-mekanismen ger lutnings-

Läs mer

BLICK Matilda Enegren

BLICK Matilda Enegren BLICK Matilda Enegren Examensarbete för bildkonstnär (YH)-examen Utbildningsprogrammet för Bildkonst Handledare Robert Back Yrkeshögskolan Novia Nykarleby 2012 2 BLICK MATILDA ENEGREN »De målningar som

Läs mer

Den återstående inspirationskvällen (ikväll) är fullbokad och vi kan tyvärr inte ta emot flera gäster

Den återstående inspirationskvällen (ikväll) är fullbokad och vi kan tyvärr inte ta emot flera gäster Sista veckan med vårkampanjen Äntligen har vi några dagar med strålande sol. Hoppas att det är våren som knackar på dörren. Några bakslag vill vi inte veta av nu Årets vårkampanj pågår t o m 6 april, så

Läs mer

D I G I TA LT S K A PA N D E

D I G I TA LT S K A PA N D E DIGITALT SKAPANDE Innehåll WEBBPLATS PRESENTATION AV DIN KARMTAT... 4 Översiktsplan för arbetets olika moment... 4 Intervjuguide... 5 Inlämning senast onsdagen den 9 december... 5 Redovisning onsdagen

Läs mer

FOTOKURS ONLINE. Bli en bättre fotograf medan du plåtar 1.3-26.4 2014 ANNA FRANCK

FOTOKURS ONLINE. Bli en bättre fotograf medan du plåtar 1.3-26.4 2014 ANNA FRANCK FOTOKURS ONLINE Bli en bättre fotograf medan du plåtar 1.3-26.4 2014 ANNA FRANCK Kursprogrammet: 1. Introduktion - 1.3 2. Bländaren - 8.3 3. Slutaren - 15.3 4. Människan i fokus - 22.3 5. Svart-vitt -

Läs mer

Enendalångresa. 24 Konstperspektiv 2/03 LINNEA ÖBERG SELLERSJÖ

Enendalångresa. 24 Konstperspektiv 2/03 LINNEA ÖBERG SELLERSJÖ LINNEA ÖBERG SELLERSJÖ Enendalångresa EGENTLIGEN BÖRJADE DET PÅ TAKET TILL ETT HUS I PAKISTAN 1999. Ett formidabelt ljus föll över huskropparna runt omkring, och nedanför på gatan vallade en herde sin

Läs mer

Kk Ekstubbe på semester (Cold Case-gruppen)

Kk Ekstubbe på semester (Cold Case-gruppen) Fall Kk Ekstubbe på semester Max Bolly blir polis Tågmordet Lottoligan Knarkförrådet Agentens brev Vem mördade Marilyn Monroe Ägare mtekla fredrikr TeamFetchezLaCache KesoVerre TeamFetchezLaCache fredrikr

Läs mer

Julia Nilsson Talmanus Demonstration Avgå 20150915 FINAL Version

Julia Nilsson Talmanus Demonstration Avgå 20150915 FINAL Version Idag är vi samlade här i Stockholm för att visa vår regering i Sverige att vi inte tänker stå och se på när Sverige håller på att sjunka som ett skepp i ett djupt hav. Jag är djupt oroad över den utveckling

Läs mer

Tärna Folkhögskola 2010-06-03 IT-pedagogutbildningen Individuellt fördjupningsarbete Vt 2010 2010-06-03 IT I FÖRSKOLAN. Författare:Tove Andersson

Tärna Folkhögskola 2010-06-03 IT-pedagogutbildningen Individuellt fördjupningsarbete Vt 2010 2010-06-03 IT I FÖRSKOLAN. Författare:Tove Andersson Tärna Folkhögskola 2010-06-03 IT-pedagogutbildningen Individuellt fördjupningsarbete Vt 2010 2010-06-03 IT I FÖRSKOLAN Författare:Tove Andersson Innehåll Inledning:... 2 Syfte:... 2 Frågeställningar:...

Läs mer

wedding photography Price Guide 2012

wedding photography Price Guide 2012 wedding photography Price Guide 2012 Outside the Box - Personal - Modern - Romantic vem är jag? och varför håller jag på med bröllopsfoto egentligen? hej. Jag heter Mickael Tannus, och är bröllopsfotograf.

Läs mer

Statens Kriminaltekniska Laboratorium Kriminalteknisk grundutbildning 2002-2003 Handledare: Nils Ångström, SKL

Statens Kriminaltekniska Laboratorium Kriminalteknisk grundutbildning 2002-2003 Handledare: Nils Ångström, SKL Statens Kriminaltekniska Laboratorium Kriminalteknisk grundutbildning 2002-2003 Handledare: Nils Ångström, SKL Specialarbete Författare: Bo Andersson Tekniska roteln fältgrupp Roslagen i Stockholms län

Läs mer

OS./. riksåklagaren ang. våldtäkt m.m.; nu fråga om utfående av kopior av ljudupptagningar av förhör vid tingsrätten och i hovrätten

OS./. riksåklagaren ang. våldtäkt m.m.; nu fråga om utfående av kopior av ljudupptagningar av förhör vid tingsrätten och i hovrätten SVARSSKRIVELSE Sida 1 (5) Riksåklagarens kansli Datum Rättsavdelningen 2012-04-11 Ert datum Er beteckning Byråchefen My Hedström 2012-03-28 B 567-12 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM OS./. riksåklagaren

Läs mer

Polismyndighetens behandling av personuppgifter i signalementsregistret

Polismyndighetens behandling av personuppgifter i signalementsregistret Uttalande SÄKERHETS- OCH INTEGRITETSSKYDDSNÄMNDEN 2015-12-15 Dnr 47-2015 Polismyndighetens behandling av personuppgifter i signalementsregistret 1. SAMMANFATTNING Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden

Läs mer

Hyltevägens förskola Fallstudie av informations- och kommunikationsteknologins inverkan i förskolan

Hyltevägens förskola Fallstudie av informations- och kommunikationsteknologins inverkan i förskolan Bild: Barnen gör skuggbilder vid filmduken innan de tittar på sin PowerPoint, som handlar om hur de hjälper till att bevara naturen. (Foto: Anna Klerfelt) Hyltevägens förskola Fallstudie av informations-

Läs mer

POLISENS TRYGGHETSUNDERSÖKNING

POLISENS TRYGGHETSUNDERSÖKNING POLISENS TRYGGHETSUNDERSÖKNING Polisområde Luleå, 2009 Gårdavägen 1 412 50 Göteborg Tel: 031 703 73 70 Fax: 031 703 73 71 www.statistikkonsulterna.se Innehållsförteckning 1 Om Trygghetsundersökningen...

Läs mer

Endless shooter neon - Post mortem

Endless shooter neon - Post mortem Endless shooter neon - Post mortem Markus Lok Axelsson Abstrakt Följande rapport berör ett mjukvaruutvecklingsprojekt som pågått under tio veckor på våren 2013. Projektet var ett tvådimensionellt datorspel

Läs mer

meddelad i Stockholm den 2 maj 2003 B 1038-03 E. O. Offentlig försvarare och ombud: advokaten B. S.

meddelad i Stockholm den 2 maj 2003 B 1038-03 E. O. Offentlig försvarare och ombud: advokaten B. S. Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 2 maj 2003 B 1038-03 KLAGANDE E. O. Offentlig försvarare och ombud: advokaten B. S. MOTPARTER 1. Riksåklagaren 2. S. M. Ombud, tillika målsägandebiträde:

Läs mer

Ljus och färg - Lite teori

Ljus och färg - Lite teori Ljus och färg - Lite teori I samband med musik- och ljud-framträdanden pratar vi om akustik, dvs att ljudet färgas av det material som finns i rummet. En fantastisk flygel kan i en bra konsertlokal låta

Läs mer

The Pirate Bay-rättegången, dag 6 Fritt nedtecknat

The Pirate Bay-rättegången, dag 6 Fritt nedtecknat The Pirate Bay-rättegången, dag 6 Fritt nedtecknat PB Pirate Bay TBP The Pirate Bay M Vittne, Jurist vid IFPI, Magnus Mårtensson Å Åklagare, med inriktning på IT-relaterade brott, Håkan Roswall t0 + 00:15:35

Läs mer

Kritik mot Statens institutionsstyrelses ungdomshem Johannisberg för att en ungdom under viss tid hållits avskild utan rättsligt stöd

Kritik mot Statens institutionsstyrelses ungdomshem Johannisberg för att en ungdom under viss tid hållits avskild utan rättsligt stöd BESLUT Justitieombudsmannen Lilian Wiklund Datum 2015-08-31 Dnr 714-2014 Sid 1 (6) Kritik mot Statens institutionsstyrelses ungdomshem Johannisberg för att en ungdom under viss tid hållits avskild utan

Läs mer

INCIDENTER GLAS I LIVSMEDEL

INCIDENTER GLAS I LIVSMEDEL 1 (5) Kriminalpolisenheten PM Datum 2009-10-22 INCIDENTER GLAS I LIVSMEDEL BAKGRUND Torsdagen den 19 mars 2009 inkom två reklamationer till Kronfågel AB där konsumenter hittat glas i inköpta förpackningar

Läs mer

Konsultation angående skötsel av dammar och ängar på Kungsbacka golfbana

Konsultation angående skötsel av dammar och ängar på Kungsbacka golfbana PM Konsultation angående skötsel av dammar och ängar på Kungsbacka golfbana Jonas Stenström Naturcentrum AB 2014-06-23 1 (5) Ängar Allmän bedömning Visserligen kan man konstatera att det verkar som att

Läs mer

1. Kameran 2. Ljus 3. Motiv 4. Kommunikation 5. Att ta bra bilder 6. Studio

1. Kameran 2. Ljus 3. Motiv 4. Kommunikation 5. Att ta bra bilder 6. Studio Jonas foto guide är din guide till att bli bättre fotograf. Den går igenom grunderna i fotografi, hur kameran fungerar och annat bra att veta. Denna guide är inriktad främst för fotografering med digital

Läs mer

Barn som far illa Polisens skyldigheter

Barn som far illa Polisens skyldigheter Polisutbildningen vid Umeå universitet Moment 4:3, Skriftligt fördjupningsarbete Höstterminen, 2009 Rapport nr. 581 Barn som far illa Polisens skyldigheter Hämtat från: http://www.lulea.se/images/18.cbcf80b11c19cd633e800016527/sick_350.png

Läs mer

Kv. Ogräset. Martin Stenmarck, janst942@student.liu.se

Kv. Ogräset. Martin Stenmarck, janst942@student.liu.se Kv. Ogräset Martin Stenmarck, janst942@student.liu.se Fig 1. Kv. Ogräset. Bakgrund Kvarteret Ogräset är en samling av tre bostadsrättshus i Gottfridsberg, Linköping. Dessa tre hus håller på att byggas

Läs mer

Riktlinjer för medicintekniska produkter i elevhälsans medicinska insats, egenkontroll

Riktlinjer för medicintekniska produkter i elevhälsans medicinska insats, egenkontroll Riktlinjer för medicintekniska produkter i elevhälsans medicinska insats, egenkontroll Den hälso- och sjukvårdspersonal som skall använda och hantera medicintekniska produkter ska ha kunskap om produktens

Läs mer

Ert datum. ML är född 1992 och var vid tiden för gärningarna 20 år fyllda.

Ert datum. ML är född 1992 och var vid tiden för gärningarna 20 år fyllda. Svarsskrivelse Sida 1 (8) Datum Rättsavdelningen 2014-09-24 ÅM 2014/5010 Ert datum Er beteckning Byråchefen Hedvig Trost 2014-07-03 B 1041-14 R 1 Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm ML./. riksåklagaren

Läs mer

Jordprover. Ta lite jord från vardera provet och placera i små högar på den runda plastskålen.

Jordprover. Ta lite jord från vardera provet och placera i små högar på den runda plastskålen. Jordprover Undersök de olika jordproverna i stereomikroskopet. Ta lite jord från vardera provet och placera i små högar på den runda plastskålen. Placera skålen under stereomikroskopet. Ställ in 2x förstoring

Läs mer

3. Den 17-årige pojken dömdes för grovt förtal. Vad exakt är det för brott som han har dömts för?

3. Den 17-årige pojken dömdes för grovt förtal. Vad exakt är det för brott som han har dömts för? Svar med anledning av frågor från SVT Nyheter SVT Nyheter har ställt några frågor till Göta hovrätt om den dom som hovrätten nyligen har meddelat i ett uppmärksammat mål om kränkningsersättning. I det

Läs mer