Nordsvenska hästar och sportfiske lockar sid 4

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nordsvenska hästar och sportfiske lockar sid 4"

Transkript

1 NYHETSBREV från Landsbygdsnätverket Tema: Naturturism Arbetsgrupp ska reda ut frågetecken sid 3 Nr Nordsvenska hästar och sportfiske lockar sid 4 Tusentals turismföretag hägrar i naturen Trenden är tydlig. Naturturismen har strålande framtidsutsikter enligt branschens barometrar. Ny forskning från Mittuniversitetet visar att den typiske företagaren arbetar deltid, driver en blandad verksamhet med starkt personligt engagemang, men har svårt att leva på sitt företag. Kajaking, vandring, jakt, skidåkning och annan naturturism borde ha goda framtidsutsikter, eftersom allt fler har råd att resa och är intresserade av upplevelser. Det menar Peter Fredman, professor vid Mittuniversitetet. Han har sänt ut en enkät till 2000 företag och organisationer som arbetar med naturturism för att få klarhet i deras styrkor och svagheter. På frågan vilka faktorer som bidragit till att ge framgång tonar en tydlig bild fram. Hög kompetens, tillgång till naturresurser och starkt personligt intresse är de tre viktigaste delarna, som lyfts fram, menar Peter Fredman. På minuskontot hamnar lönsamheten Bland utmaningarna märks brist på eget kapital samt lönsamhetsproblem, ingen egen mark att tillgå samt svårigheter att förstå regler som rör natur- och markanvändning. Här finns det anledning att titta på hindren. Reglerna kan förenklas för företagare. Stöd för att förbättra lönsamheten är också angeläget. Ibland kan de med goda idéer sakna tillgång till natur eller mark. Kanske kan markägare gå samman med företagare, frågar sig Peter Fredman. Hur många av företagen som egentligen kan leva på naturturism är svårt att exakt säga utifrån undersökningen, men siffror visar att hälften av dem omsatte mindre än en miljon kronor årligen. Genomsnittet bland de 2000 företagen låg på två miljoner kronor i omsättning, men det var några stora som drog upp siffrorna. Många är småföretagare, menar Fredman. Företagare med många järn i elden Generellt ger resultatet ett intryck av en diversifierad bransch där många olika verksamheter ofta kombineras. Endast ett av fem företag får 100 procent av sina intäkter från naturturism. Många kombinerar med annan verksamhet och hur stora de kan bli är svårt att spekulera i. Men hela 37 procent svarade att de var i en tillväxtfas medan 43 procent ansåg sig vara i en mer mogen fas. Merparten ansåg att guidade aktiviteter i naturen samt boende var de viktigaste affärsverksamheterna medan fiske, kajakpaddling och kanot/forsränning var de viktigaste friluftsaktiviteterna. Text: Agneta Borgström Foto: Peter Fredman/Ulrika Håård Medlem har ordet sid 4

2 LEDARE Landsbygdsnätverket satsar på naturturism Naturturism är ett av de nya områden som Landsbygdsnätverkets styrgrupp valt att fokusera på under 2015 och Naturturism är turism med inriktning på naturupplevelser och här har vi en tydlig koppling till de program som Landsbygdsnätverket arbetar med. Arbetsgruppen har som övergripande mål att nå en ökad kvalitet i genomförandet av landsbygdsprogrammet, havs- och fiskeriprogrammet och programmet för lokalt ledd utveckling i de avseende de berör stärkt konkurrenskraft i företag inom branschen för naturturism. Gruppen har även som mål att nå en ökad delaktighet i landsbygdsutveckling hos branschens organisationer och aktörer. En viktig aspekt här är att arbetsgruppen ska verka för ett socialt och miljömässigt hållbart företagande. Naturen lyfts ofta fram som en viktig resurs för svensk turism och den har stor betydelse för bilden av Sverige internationellt. Vi har en fantastisk natur och vi är lyckligt lottade då vi har en bra tillgänglighet till densamma. Urvalskommitténs arbete med lokalt ledd utveckling Just nu pågår det ett intensivt arbete med urval av strategier för lokalt ledd utveckling. Först har en expertgrupp granskat och bedömt strategierna. Därefter gör urvalskommittén en egen bedömning med expertgruppens bedömning som underlag. Urvalskommitténs uppgift är att bedöma och prioritera de lokala utvecklingsstrategierna utifrån av Jordbruksverkets fastställda urvalskriterier. Urvalskommittén består av personer från ideell, privat och offentlig sektor. Personerna i kommittén representerar de olika fondernas mål utifrån sin kunskap och representerar därför inte enbart sin egen organisations mål. Urvalskommitténs arbete är slutfört den 8 april Sedan tar Jordbruksverkets arbete vid. Efter sommaren 2015 fattar Jordbruksverket det slutliga beslutet om vilka som ska få starta leaderområden. Enligt en nyligen publicerad rapport från Mittuniversitetet omsätter landets företag inom naturturism hela 3,6 miljarder kronor årligen och vart tredje företag bedömer att de är i en tillväxtfas. Vi har med andra ord stora möjligheter att ytterligare på olika sätt stärka branschen. Landsbygdsnätverkets arbetsgrupp för naturturism har här en möjlighet att bidra till denna utveckling. Arbetsgruppen har många intressanta utmaningar. Ni som inte kommer att sitta med i gruppen kan följa deras arbete på Landsbygdsnätverkets webbplats. Givetvis är alla välkomna att hålla kontakt med gruppmedlemmarna och bidra med värdefulla inspel. Det arbetsgrupperna gör ska komma hela nätverket till nytta. Vi kommer inom Landsbygdsnätverket även att arbeta på tvärs mellan våra olika arbetsgrupper. Här tror jag vi har en fantastisk möjlighet att titta på beröringspunkter och hitta och se nya innovativa lösningar. I detta nyhetsbrev fokuserar vi på naturturism. Hoppas de artiklar som finns i nyhetsbrevet ska ge dig inspiration i ditt fortsatta arbete. Nya grupper i det europeiska nätverket Flera arbetsgrupper startar nu i det europeiska landsbygdsnätverket. Bland andra en för lokalt ledd utveckling och en för innovationer. Två andra ska fördjupa sig i hur vi når de övergripande målen för de nationella nätverken. Hur kan vi få fler intressenter mer delaktiga i landsbygdsutveckling och hur ökar vi kvaliteten i genomförandena av landsbygdsprogrammen? Grupperna kommer att arrangera seminarier och skriva slutrapporter om sina slutsatser. Ett sådant seminarium är i slutet av mars. Då deltar tre av ordförandena från svenska arbetsgrupper. De ska diskutera hur intressenters delaktighet kan öka. Våra svenska nätverksrepresentanter kommer att fortlöpande rapportera på nätverkets webbplats. Peter Melin, Landsbygdsnätverkets ordförande "Det är inget fel på förändring, bara den går i rätt riktning." Winston Churchill 2

3 Arbetsgrupp ska reda ut frågetecken Vilka regler gäller för branschen natur turism? Hur kan nya, gröna före tagare stöttas? Hur kan mark ägare samarbeta med till exempel Skistar eller bonden med fågelskådaren? Det är några frågor som ska hanteras av Landsbygdsnätverkets nya arbetsgrupp för naturturism. Vi har en snabb urbaniseringsvåg, samtidigt som både skogs- och jordbrukssektorn fortsätter att rationaliseras. Skogsbruket skapar numera bara årsarbeten på gårdsnivå. Detta i en näring som tidigare stod för kanske jobb på landsbygden. Utvecklingen är densamma inom jordbruk och djurhållning. Men turismen går i motsatt riktning med en stadig tillväxt på cirka fyra procent årligen över hela världen. Många nya jobb kan skapas på landsbygden inom branschen naturturism, säger Leif Öster, ordförande för den nya arbetsgruppen och styrelsemedlem i Ekoturismföreningen som var en av dem som tog initiativ till gruppen. Finansiering och regelverk Ökat företagande, mer entreprenörskapstänk, nya samarbeten och fler goda exempel är enligt Leif Öster lösningar för att lyfta naturturismen. Likaså menar han att naturturismen måste bli en begriplig näring för potentiella finansiärer. Bankerna förstår idag hur man kan belåna en skog, en åker eller jordbruksbyggnader. Men när det kommer till naturturism upplever de att det är svårt att finansiera satsningar, säger Leif Öster, som själv driver konferensanläggningen Dalagård. En lika central fråga är att titta på möjligheterna till samverkan kring markanvändning. Björn Galant på LRF, som är en av flera initiativtagare till arbetsgruppens bildande, är expert på allemansrätt och infrastruktur. Om man som markägare och turismföretagare är överens, kan man göra mycket mer än det som tillåts inom ramen för allemansrätten. Du skulle till exempel kunna bygga vindskydd, ordna hus för packning eller få hjälp med transporter, säger Björn Galant. Ordning och reda löser problem Exempel finns; Skistar samarbetar med markägare kring cykel- och längdskidspår och med aktörer för ridleder, där ryttare gjort upp med markägare. Ibland kan dock olika intressen hamna i konflikt med varandra. I Funäsdalen löste man ett stort problem med otillåten skoteråkning genom att kommunen förbjöd skoterkörning över- Många nya jobb kan skapas på landsbygden inom branschen naturturism, säger Leif Öster, ordförande för den nya arbetsgruppen. allt förutom på leder. Därefter slöts avtal med 350 markägare och man byggde upp ett finfint ledsystem. Till dessa kunde man köpa ledkort som blev billigare för lokalbefolkningen att använda året om, men dyrare för turister, menar Galant. Mer ordning och reda gynnar området naturturism avslutar Leif Öster: 3 Vi måste reda ut befintliga regelverk så att de blir tydliga för företagare, markägare och andra. Vi måste hitta en infrastuktur för hur en utvecklad framtida naturturism ska fungera på landsbygden. Det blir en av arbetsgruppens stora frågor. Text: Agneta Borgström Foto: Staffan Widstrand, Ekoturismföreningen

4 Tillsammans för nya jobb på landsbygden I början av mars presenterade vi en framtidsplan för svensk fisketurism. Bland våra förslag och synpunkter gör vi tummen upp för Jordbruksverkets vision att fördubbla fisketurismen under det här årtiondet. Visserligen är begreppet fisketurism inte tydligt definierat och det saknas kunskap kring antal jobb, omsättning och exportintäkter för basåret Trots dessa brister är det odiskutabelt att en fördubbling av fisketurismen åtminstone skulle skapa flera hundra nya jobb och ett par hundra miljoner kronor mer i omsättning på svensk landsbygd. En viktig del av dessa skulle dessutom bestå av exportintäkter för Sverige. Årliga gränsundersökningar visar nämligen att dubbelt så många utländska besökare fiskade under sin Sverigevistelse, jämfört med de som besökte ett idrottsevenemang. En ambitiös vision är utmärkt, men det räcker inte. Vad är det för fördubbling vi vill uppnå? Dubbelt så många sålda fiskekort? Hundra procent högre omsättning bland företagen utifrån fler besökande sport- och fritidsfiskare, som dessutom konsumerar mer på resmålet i form av boende, måltider, guidningar och annan service? Och viktigast av allt: Hur når vi dit? Frågorna är många, svaren är få och nu skriver vi Det är hög tid att visionen omsätts i praktisk handling. Men då måste vi veta vad som ska göras, i vilken ordning och med vilka resurser. Branschens eget förslag till framtidsplan är en bra början, men vi behöver också klara ut vem som gör vad. Branschen, inte minst på nationell nivå, bör ha huvudansvaret och leda utvecklingen. En nära samverkan och dialog mellan fiskevattenägare och utövande sport- och fritidsfiskare är ett villkor för framgång, liksom en ordentlig titt i backspegeln. Det är ju inte första gången vi spänner bågen för svensk naturturism, och eftersom resultaten inte alltid varit optimala måste vi lära MEDLEM HAR ORDET av tidigare misstag. Sammantaget blir visionen om fördubblad fisketurism en rejäl utmaning att sätta tänderna i. Knappast något som branschen klarar på egen hand, och inget som uppnås genom spridda projektskurar runt om i Sverige. Istället måste vi fokusera på egenskaper, som vi brukar vara bra på i Sverige. Lagarbete, långsiktighet och rollfördelning. Detta är därför några av de strategiska frågor som Landsbygdsprogrammets nybildade arbetsgrupp kring naturturism nu sätter upp på sin agenda. Per Jiborn är verksamhetsansvarig på Ekoturismföreningen och har arbetat med utveckling av svensk natur- och ekoturism sedan Per Jiborn, Ekoturismföreningen Nordsvenska hästar och sportfiske lockar Lappländskt flugfiske eller hästtur i trolsk hälsingeskog. När Per Jobs vågade hoppa från kanten och släppa allt annat kunde hans fiskeföretag FishYourDream utvecklas. Maria Strömbäck Svärds helhjärtade satsning på hästupplevelseföretaget Tur o Ton, har vuxit genom starka lokala samarbeten och känslan för traditioner. Text: Agneta Borgström Foto:Trons Som många andra började gotlänningen Per Jobs sin sportfiskeverksamhet i liten skala. Under vår och höst erbjud han havsöringsfiske från Gotlands kalkrika stränder. Efter några år kände han att verksamheten skulle må bra av att utvecklas och byggas ut med fler upplevelser. Det fanns ingen havsöring på sommaren, så vi investerade i en anläggning vid Kaitumälven, Tjuonajokk i Kirunafjällen. Dit flyger vi nu gäster med helikopter för mycket fint flugfiske, säger Per Jobs, som nyligen också köpt en fiskeverksamhet i Ammarnäs. Utbyggd verksamhet med boende Fiskeupplevelser vid hav och raukar, men också fjäll och sjö kompletterar varandra väl. Det innebär att turismföretagaren kan rikta sig till olika kunder. Lättillgängligt havsfiske med billigare vistelse tilltalas av vissa och mer exklusiva upplevelser i svårtillgänglig miljö av andra. Jag kan erbjuda fiske året runt. Från början satsade jag bara på guidning, men så fort jag kunde satsa på boende samt mat Upplevelseföretaget Tur o Ton i Hälsingland har en verksamhet som står på flera ben, åkturer i häst och vagn, slädfärder, musikupplevelser, historieberättande och lokal mat. och dryck ökade intäkterna, säger Per Jobs, vars verksamhet i dag har en helårsanställd fiskeguide samt tio säsongsanställda. Certifiering vinnande faktor Även upplevelseföretaget Tur o Ton i Hälsingland har en verksamhet som står på flera ben, åkturer i häst och vagn, slädfärder, musikupplevelser, historieberättande och lokal mat. Verksamheten, som startade 2006, bedrivs nu året om på två anläggningar nära Järvsö. Ägaren Maria Strömbäck Svärd menar att upplevelserna skapar en fin helhet. Den lokala förankringen och livet i skogen är kärnan. Vår produkt kretsar kring hållbarhet. Vi 4 har byggt upp ett stort nätverk av lokala matleverantörer som valts med omsorg, säger Maria Strömbäck Svärd, som driver företaget med sin man. För de båda företagen har certifieringen à la naturens bästa hjälpt dem att synas och öka sin trovärdighet. Tur o Ton samarbetar med Destination Järvsö, Hälsingland Turism, Region Gävleborg och har marknadsförts i allt från tunnelbanekampanjer till Coop och nordiska resemagasin. Att nischa sig inom naturturism är viktigt, säger Maria Strömbäck Svärd. I dia log med gäster förbättras ständigt utbudet.

5 Från finska nätverkets webbplats. Nätverk byggs i samarbete Finska Landsbygdsnätverket rustar för nystart Nu planerar det finska Landsbygdsnätverket för fullt inför den nya programperioden. Den 25 och 26 mars går startskottet vid en första nätverksträff. Och redan har utbytet av erfarenheter påbörjats med det svenska nätverket. Den 24 februari träffade representanter från det svenska nätverket det finska nätverket på skogs- och jordbruksministeriet i Helsingfors. Från Sverige deltog tre representanter från olika arbetsgrupper, Contact Points resursperson samt en representant från Landsbygdnätverkets kansli. Efter att det svenska Landsbygdsnätverket berättat om sin verksamhet och planerade struktur fick det finska ta vid. Satsning på kommunikation, innovation och checksystem Representanterna från det finska nätverket berättade att det finländska Landsbygdsnätverkets budget ligger på över 91 miljoner kronor totalt under programperioden, vilket är motsvarande ca 30 miljoner kr större än vår svenska. Nätverket lägger mycket resurser på kommunikation. Det planeras en stor lanseringsplan för att informera om landsbygdsutvecklingsprogrammet. Samverkan mellan Landsbygdsnätverkets kommunikationsavdelning och de regionalt kommunikationsansvariga, som ofta är finansierade inom landsbygdsutvecklingsprogrammet i samverkansprojekt mellan leadergrupperna, gör nätverket starkare, menar man. Det finska Landsbygdsnätverket funderar även på att ha ett checksystem med medel som organisationerna kan söka, motsvarande som det svenska nätverket arbetade med förra perioden. Vad gäller EIP planerar man att inom nätverket ha tio stycken större innovationsgrupper. Utöver det planerar man att få till ca 300 mindre innovationsprojekt på regional nivå som finansieras av samarbetsåtgärden i programmet. Arbetsgrupper och koordinering av nationella projekt Det finska nätverket har hittills startat fyra arbetsgrupper som ska arbeta med entreprenörskap, innovation, miljö och unga. Ledamöterna i arbetsgrupperna handplockas av de utsedda ordförandena. Det finländska nätverket har tidigare gjort och kommer även framöver att koordinera de nationella projekten inom landsbygdsutvecklingsprogrammet. Sofia Lindblad, ordförande i Gröna näringar-gruppen, tyckte det var inspirerande att lyssna till det finska nätverkets planering: Det var exempelvis intressant att höra hur de ser på medlemskapet i Landsbygdsnätverket där alla på landsbygden är medlemmar. Det skiljer sig ju från hur vi gör i Sverige där det är nationella organisationer och myndigheter som söker medlemskap. Det var även intressant att höra om deras arbets grupper och jämföra med våra, att de hand plockar vilka som ska vara med medan vi låter medlemsorganisationerna nominera. Diskussion om framtida samarbeten Under mötet diskuterades en alternativ möjlighet till framtida utvärdering där det svenska nätverkskansliet utvärderar det finska och vice versa. Diskussioner fördes även om ett gemensamt styrgruppsmöte, exempelvis på Åland. Helt klart är att samarbetet och utbytet av erfarenheter med det finska Landsbygdsnätverket kommer att fortsätta under programperioden. Snart ska vi börja ha gemensamt fika med det svenska nätverkskansliet. Den här typen av mer regelbunden kontakt ska bli intressant att dra igång, eftersom vi genom våra diskussioner upptäcker gemensamma frågor att arbeta vidare med. Som till exempel samarbeten mellan våra respektive arbetsgrupper som vi tillsammans kan säkra upp, avslutar Juha-Matti Markkola, på det finska nätverkskansliet. Text: Jessica Hagård och Nils Lagerroth 5

6 Ny chef för lokalt ledd utveckling Johan Magnusson är ny chef på den nya enheten för lokalt ledd utveckling på Jordbruksverket. Johan började den 1 mars. Han har lång erfarenhet från arbete på EU-kommissionen och kommer nu direkt från Bryssel. Under de senaste åren har Johan arbetat med EU:s integrerade havspolitik på DG Mare och dessförinnan DG Regio där han var ansvarig för EU:s sammanhållningspolitik i Litauen. Han arbetade även med att få in lokalt ledd utveckling i regionalfonden. Tidigare har Johan arbetat i nio år på DG Agri med landsbygdsutveckling. Han var ansvarig för första versionen av landsbygdsprogrammet ( ) och kontakterna med Sverige. Han arbetade även med Leader+ under den tiden. Innan dess, under andra halvan av 90-talet arbetade han med Leader mål 5b och Leader mål 6. Jo, jag har en viss erfarenhet av lokalt ledd utveckling även om det ligger några år tillbaka i tiden säger Johan. Det är en del som är nytt nu. Att vi har fyra fonder gör att innehållet kan bli bredare. Det är verkligen en styrka. Inom landsbygdsprogrammet och fiskeriprogrammet har man jobbat med lokalt ledd utveckling förut men för regional- och socialfonden är det nytt. Johan känner till Landsbygdsnätverket och tycker förstås att det är mycket viktigt. Text: Carin Hörnsten. Foto: Jessica Hagård Samordningsgruppen för lokalt ledd utveckling Samordningsgruppen är en plattform för dialog och utbyte av erfarenheter mellan leadergrupper, nationella organisationer och myndigheter under programperioden. Gruppen i sin nuvarande form har funnits i snart ett år och har jobbat intensivt med att lärdomar från tidigare programperiod tas till vara i uppbyggnaden av det nya. Att prata med varandra och att kunna utbyta erfarenheter är särskilt viktigt nu i startskedet av den nya programperioden. Oavsett om grupperna arbetar uteslutande med en eller alla fyra av de tillgängliga fonderna kallas de leadergrupper. Eftersom det är möjligt för leadergrupperna att arbeta med en lokal utvecklingsstrategi finansierad från flera olika fonder, är det bra att både regionalfonden och socialfonden är representerade i samordningsgruppen tillsammans med Jordbruksverket, som har huvudansvaret för de två övriga fonderna, konstaterar Staffan Markström som är samordningsgruppens ordförande. Även de nationella organisationerna Hela Samordningsgruppens ordförande Staffan Markström. Sverige ska leva, LRF, Naturskyddsföreningen och Hushållningssällskapen är med för att tillsammans bidra med ett brett perspektiv på hur lokalt ledd utveckling kan genomföras på bästa sätt. Leaders representation I förra programperioden delade leadergrupperna in sig i sex regioner och valde representanter till den dåvarande Samverkansgruppen. Fram till att de nya leadergrupperna har kommit igång och därmed kan välja sina nya representanter, är det de ursprungliga leaderrepresentanterna som ingår i Samordningsgruppen. Två representanter för fiskegrupperna FOG i den förra perioden, finns också med. Under senhösten 2015 blir det aktuellt med en omstrukturering av Samordningsgruppen baserad på de nya grupperna. Arbetar genom utskott och undergrupper Det är totalt 23 personer i Samordningsgruppen och dessutom är ytterligare fem personer adjungerade bland andra från näringsdepartementet och Landsbygdsnätverkets kansli. För att få ett fungerande arbete har flera utskott bildats. Ett dialogutskott har avstämningar med Jordbruksverket varannan vecka och tar ansvar för att förankra sig bland de övriga i samordningsgruppen. Ett av utskotten har ansvar för planering av regionala och nationella leaderträffar, ett ansvarar för specifika frågor för Havs- och fiskerifonden och en nybildad undergrupp, den så kallade kvalitetsgruppen arbetar med handläggnings- och IT-frågor. Syftet med den sistnämnda är att identifiera orsaker till avvikelser och fel i projekthandläggningen från idé till slutrapport och försöka hitta lösningar. Text: Hans-Olof Stålgren Följ oss även på internet: facebook.com/landsbygdsnatverket Ansvarig utgivare: Maria Gustafsson Grafisk form: Holmbergs i Malmö AB För att prenumerera på nyhetsbrevet anmäl dig på 6

Havs- och fiskeriprogrammet slår upp portarna

Havs- och fiskeriprogrammet slår upp portarna Webbversion Skicka vidare Dela: November 2015/Nr 3 Havs- och fiskeriprogrammet slår upp portarna Nu har landsbygdsprogrammet sakta men säkert kommit igång och de ansökningar om stöd som kommit in sedan

Läs mer

Kommunikationsstrategi för landsbygdsprogrammet 2014-2020 Version 2015-09-24

Kommunikationsstrategi för landsbygdsprogrammet 2014-2020 Version 2015-09-24 Kommunikationsstrategi för landsbygdsprogrammet 2014-2020 Version 2015-09-24 1 Inledning Under hela perioden för genomförandet av landsbygdsprogrammet 2014-2020 är det viktigt med god information och kommunikation

Läs mer

Stora förhoppningar på ny. leaderperiod sid 5

Stora förhoppningar på ny. leaderperiod sid 5 NYHETSBREV från Landsbygdsnätverket Tema: Integration Möjlighet att vända negativ flyttrend sid 3 Nr 6 2015 Stora förhoppningar på ny leaderperiod sid 5 Olikheterna ger inspiration och förbättring sid

Läs mer

Fisketurism. Inspirationsträff för ännu bättre fisketurism i Sjuhärad

Fisketurism. Inspirationsträff för ännu bättre fisketurism i Sjuhärad Fisketurism Inspirationsträff för ännu bättre fisketurism i Sjuhärad Rådde gård onsdag 8 januari 2014 Inspirationsträff om fisketurism arbetsgrupp skapad för fortsatt analys Ett 60-tal personer samlades

Läs mer

Mall med skrivanvisningar för regional handlingsplan

Mall med skrivanvisningar för regional handlingsplan 1(30) INFORMATION 2014-01-28 Dnr 3.2.17-2297 13 Mall med skrivanvisningar för regional handlingsplan Dokumentet i sin helhet består av både anvisningar, färdigskriven text och luckor där ni på länsstyrelserna

Läs mer

URVALSKRITERIER LEADER SYDÖSTRA SKÅNE

URVALSKRITERIER LEADER SYDÖSTRA SKÅNE URVALSKRITERIER LEADER SYDÖSTRA SKÅNE Urvalskriterierna är LAG:s verktyg för att bedöma och prioritera projektansökningar samt att säkerställa att de projekt som får stöd av lokalt ledd utveckling genom

Läs mer

Sveriges landsbygdsprogram 2014-2020. Hans-Olof Stålgren Landsbygdsnätverket 2014 01 16

Sveriges landsbygdsprogram 2014-2020. Hans-Olof Stålgren Landsbygdsnätverket 2014 01 16 Sveriges landsbygdsprogram 2014-2020 Hans-Olof Stålgren Landsbygdsnätverket 2014 01 16 Min presentation Inledning Generell info Budget Tidsplan Gårdsstöd LFA Miljöstöd Flerfond CLLD Transnationell komponent

Läs mer

KORTVERSIONEN AV VÅR LEADERSTRATEGI 2014-2020

KORTVERSIONEN AV VÅR LEADERSTRATEGI 2014-2020 KORTVERSIONEN AV VÅR LEADERSTRATEGI 2014-2020 Välkommen till kortversionen av vår strategi Syftet med denna kortversion är att snabbt ge dig en idé om vad Leader är, hur du kan söka Leaderpengar och för

Läs mer

2015-10-23 (1) Arbetsplan arbetsgrupp Service i landsbygder

2015-10-23 (1) Arbetsplan arbetsgrupp Service i landsbygder 2015-10-23 (1) Arbetsplan arbetsgrupp Service i landsbygder Innehållsförteckning 1. Bakgrund och syfte... 4 1.1 Bakgrund... 4 1.2 Förändringar vi vill få till stånd som direkt följd av våra prioriteringar...

Läs mer

10063 Nationella turistfiskeprojektet

10063 Nationella turistfiskeprojektet Projektplan Projektnamn Beställare/Projektägare Projektledare Projekttid 10063 Nationella turistfiskeprojektet Leader Blekinge Johan Johansson 2010-12- 09 till 2013-12- 31 1. Sammanfattning Nationella

Läs mer

Utdrag ur godkänd 2016-03-14 Regional handlingsplan för landsbygdsprogrammet och havs- och fiskeriprogrammet 2014-2020

Utdrag ur godkänd 2016-03-14 Regional handlingsplan för landsbygdsprogrammet och havs- och fiskeriprogrammet 2014-2020 REDOVISNING Dnr 604-6474-2015 2016-03-14 Utdrag ur godkänd 2016-03-14 Regional handlingsplan för landsbygdsprogrammet och havs- och fiskeriprogrammet 2014-2020 1.1. Stöd till bredband (delåtgärd 7.3 fokusområde

Läs mer

Landsbygdsnätverkets virtuella tankesmedja om samordningsmöjligheter mellan GSR-fonderna

Landsbygdsnätverkets virtuella tankesmedja om samordningsmöjligheter mellan GSR-fonderna Promemoria 2012-10-12 Näringsdepartementet Arbetsmarknadsdepartementet Landsbygdsdepartementet Camilla Lehorst Telefon 08-405 16 30 Mobil 070-519 01 18 E-post camilla.lehorst@enterprise.ministry.se Landsbygdsnätverkets

Läs mer

Minnesanteckningar vid möte med samverkansgruppen för Leaderordföranden och Leaders verksamhetsledare den 30 mars 2011 i Östersund.

Minnesanteckningar vid möte med samverkansgruppen för Leaderordföranden och Leaders verksamhetsledare den 30 mars 2011 i Östersund. Minnesanteckningar vid möte med samverkansgruppen för Leaderordföranden och Leaders verksamhetsledare den 30 mars 2011 i Östersund. Närvarande: Annika Andersson, Leader Sjuhärad Karl Johan Adolfsson, Leader

Läs mer

Minnesanteckningar förda vid telefonmöte med samverkansgruppen för leaderordföranden och leaders verksamhetsledargrupp måndagen den 30 mars 2012.

Minnesanteckningar förda vid telefonmöte med samverkansgruppen för leaderordföranden och leaders verksamhetsledargrupp måndagen den 30 mars 2012. Minnesanteckningar förda vid telefonmöte med samverkansgruppen för leaderordföranden och leaders verksamhetsledargrupp måndagen den 30 mars 2012. Närvarande: Staffan Markström, Leader Mare Boreale Per

Läs mer

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande För att du ska trivas på jobbet och känna att du gör ett bra arbete behöver du kunna påverka din arbetssituation

Läs mer

Bättre landsbygdsutveckling. Flaggskeppet sätter ungdomarna vid rodret

Bättre landsbygdsutveckling. Flaggskeppet sätter ungdomarna vid rodret NYHETSBREV Tema: Unga på landsbygden från Landsbygdsnätverket Nr 3 2014 Unga lantbrukare som förebilder sid 3 Bättre landsbygdsutveckling sid 5 Medlem har ordet sid 4 Flaggskeppet sätter ungdomarna vid

Läs mer

FRAMTIDENS FOLKRÖRELSE

FRAMTIDENS FOLKRÖRELSE FRAMTIDENS FOLKRÖRELSE Sofia Arkelsten, partisekreterare 20110704 INLEDNING Politiken påverkar människors liv. Därför är det viktigt vilka människor som utformar politiken. Och därför är det viktigt att

Läs mer

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande För att du ska trivas på jobbet och känna att du gör ett bra arbete behöver du kunna påverka din arbetssituation

Läs mer

Mer kvalitetsturism i Sveriges nationalparker

Mer kvalitetsturism i Sveriges nationalparker Mer kvalitetsturism i Sveriges nationalparker Remissvar på förslag till nya föreskrifter för Tivedens nationalpark Ärendenummer NV-08544-12. Ekoturismföreningen vill framföra följande synpunkter på förslaget

Läs mer

Kommunal medverkan inom lokal ledd utveckling genom Leadermetoden under EU:s strukturfondsprogram 2014-2020

Kommunal medverkan inom lokal ledd utveckling genom Leadermetoden under EU:s strukturfondsprogram 2014-2020 Kommunstyrelsens kontor Handläggare: Ylva Hedman Datum 2015-03-24 Dnr KS 2015/01 10 Till Kommunstyrelsen Kommunal medverkan inom lokal ledd utveckling genom Leadermetoden under EU:s strukturfondsprogram

Läs mer

Leader en metod för landsbygdsutveckling. Grundkunskap

Leader en metod för landsbygdsutveckling. Grundkunskap Leader en metod för landsbygdsutveckling Grundkunskap Leader betyder Länkar mellan åtgärder för att utveckla landsbygdens ekonomi Vi börjar med en titt i backspegeln, Leader har ju faktiskt funnits i Sverige

Läs mer

Nominering - Årets Landsbygdsprojekt Med checklista

Nominering - Årets Landsbygdsprojekt Med checklista Nominering - Årets Landsbygdsprojekt Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Landsbygdsprojekt. Namn på förslaget: Coaching för landsbygdsföretag Journalnummer: 2007-6632 Kontaktperson,

Läs mer

Ny struktur för Landsbygdsprogrammet 2014-2020 överordnat Växtlustteman

Ny struktur för Landsbygdsprogrammet 2014-2020 överordnat Växtlustteman Ny struktur för Landsbygdsprogrammet 2014-2020 överordnat Växtlustteman EU 2020 är EU:s gemensamma tillväxt- och sysselsättningsstrategi. Den har tre prioriteringar om smart, hållbar och inkluderande tillväxt

Läs mer

Utveckla ditt företag och din landsbygd med andra.

Utveckla ditt företag och din landsbygd med andra. Utveckla ditt företag och din landsbygd med andra. 1 Leadermetoden kopplar den lokala kunskapen och erfarenheten med samhällets målsättningar. 2 Leader stöd till landsbygdsutveckling Har du en projektidé?

Läs mer

2011-02-04 Leaders ordföranden på Saturnus konferenscenter i Stockholm

2011-02-04 Leaders ordföranden på Saturnus konferenscenter i Stockholm 2011-02-04 Leaders ordföranden på Saturnus konferenscenter i Stockholm I det följande ges noteringar, kommentarer med synpunkter från möte med leaders ordföranden den 4 feb i Stockholm. Anteckningarna

Läs mer

VAL 2014 SOCIALDEMOKRATERNAS POLITIK FÖR FLER JOBB PÅ LANDSBYGDEN

VAL 2014 SOCIALDEMOKRATERNAS POLITIK FÖR FLER JOBB PÅ LANDSBYGDEN VAL 2014 SOCIALDEMOKRATERNAS POLITIK FÖR FLER JOBB PÅ LANDSBYGDEN INNEHÅLLSFÖRTECKNING SOCIALDEMOKRATERNAS LANDSBYGDSPOLITIK...5 Jobben ska komma i hela Sverige...6 Utbildning och boende...9 Vägar, järnvägar,

Läs mer

Vattenråden inom Västerhavets vattendistrikt sammanställning av årsredovisningar för 2013

Vattenråden inom Västerhavets vattendistrikt sammanställning av årsredovisningar för 2013 Vattenråden inom Västerhavets vattendistrikt sammanställning av årsredovisningar för 2013 Inledning Aktiviteter inom vattenråden är en av hörnstenarna för lokal förankring av den svenska vattenförvaltningen.

Läs mer

EU:s Strukturfondsprogram 2007-2013. Europeiska Unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden

EU:s Strukturfondsprogram 2007-2013. Europeiska Unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden EU:s Strukturfondsprogram 2007-2013 Europeiska Unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Tre mål 1. Konvergens 2. Konkurrenskraft och sysselsättning Regionala fonden Sociala fonden 3. Europeiskt territoriellt

Läs mer

Förslag till arbetsordning Leader Vättern

Förslag till arbetsordning Leader Vättern Förslag till arbetsordning Leader Vättern I arbetsordningen specificeras ansvar och uppgifter för Leader Vättern. Dessa bygger på antagna stadgar och de regler som styr arbetet med lokalt ledd utveckling.

Läs mer

Handledning till SÖK ARRANGÖRSBIDRAG

Handledning till SÖK ARRANGÖRSBIDRAG Handledning till SÖK ARRANGÖRSBIDRAG 1 Handledning till Sök arrangörsbidrag inom Globala Västerbotten och SEE Västerbottens hållbarhetsvecka 1. INLEDNING Vad är SEE Västerbottens hållbarhetsvecka? SEE

Läs mer

Minnesanteckningar från Ringsjöbygdens Framtid - Stormöte 2 Bosjökloster 18 september 2007, 18.00-21.00

Minnesanteckningar från Ringsjöbygdens Framtid - Stormöte 2 Bosjökloster 18 september 2007, 18.00-21.00 Minnesanteckningar från Ringsjöbygdens Framtid - Stormöte 2 Bosjökloster 18 september 2007, 18.00-21.00 1. Mötets inledning Projektledare Richard Nilsson hälsar välkomna och lämnar över till mötesledare

Läs mer

SCR:s PUNKTER FÖR 2020

SCR:s PUNKTER FÖR 2020 20 PUNKTER 2020 SCR:s PUNKTER FÖR 2020 Vårt arbete med att utveckla vår bransch tar nu verklig fart. Sedan 2011 har vi tillsammans jobbat med våra framtidsfrågor och lyft fram vad vi vill göra och hur

Läs mer

1 Långsiktig strategi för Skogsstyrelsens medverkan i det regionala tillväxtarbetet

1 Långsiktig strategi för Skogsstyrelsens medverkan i det regionala tillväxtarbetet PROTOKOLL Nr H- 11/2015 Datum 2015-03-24 1(1) Närvarande: Monika Stridsman Göran Rune Peter Blombäck Göran Lindberg Generaldirektör, beslutande Avdelningschef Enhetschef Handläggare, föredragande Justeras

Läs mer

Regionala bredbandskoordinatorer och nationellt sekretariat

Regionala bredbandskoordinatorer och nationellt sekretariat Regionala bredbandskoordinatorer och nationellt sekretariat Regionala bredbandskoordinatorer länge efterfrågade underlätta för alla bredbandsföreningar som finns runtom i landet, som jobbar ideellt och

Läs mer

Rapport: Verkstad Landsbygdsnätverket KALMAR

Rapport: Verkstad Landsbygdsnätverket KALMAR Vimmerby 2011-04-13 Rapport: Verkstad Landsbygdsnätverket KALMAR Ansvarig: Nils Lagerroth, Landsbygdsnätverket (070 534 91 64) nils.lagerroth@hushallningssallskapet.se Processledare: Lisa Renander, Go

Läs mer

Verksamhetsplan för naturum Vindelfjällen Ammarnäs År 2014 År 2015-2018

Verksamhetsplan för naturum Vindelfjällen Ammarnäs År 2014 År 2015-2018 1 (12) Naturvårdsverkets ärendenr: NV-07103-13 Länsstyrelsen Västerbotten Diarienr: 512-8811-2013 VERKSAMHETSPLAN för naturum 2013-11-29 Verksamhetsplan för naturum Vindelfjällen Ammarnäs År 2014 År 2015-2018

Läs mer

Protokoll nr 1/2015 från möte med Övervakningskommittén för lokalt ledd utveckling 2014-2020

Protokoll nr 1/2015 från möte med Övervakningskommittén för lokalt ledd utveckling 2014-2020 Övervakningskommittén för lokalt ledd utveckling ÖK-sekretariatet 2015-11-19 Protokoll nr 1/2015 från möte med Övervakningskommittén för lokalt ledd utveckling 2014-2020 Tid: Den 15 oktober 2015 Plats:

Läs mer

Riktlinjer för arbetsgrupper. Fastställd av styrgruppen den 10 sept. 2014

Riktlinjer för arbetsgrupper. Fastställd av styrgruppen den 10 sept. 2014 Riktlinjer för arbetsgrupper Fastställd av styrgruppen den 10 sept. 2014 Varför arbetsgrupper? Deltagare i arbetsgrupper ska bidra till nätverkets mål om att stärka aktörers förmåga till landsbygdsutveckling

Läs mer

Nominering - Årets Leader Med checklista

Nominering - Årets Leader Med checklista Nominering - Årets Leader Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Leader. Namn på förslaget: Fiber till alla i Hejde/Väte och Grötlingbo Journalnummer: 2009-3490 Kontaktperson, (namn,

Läs mer

2013-09-09. Regionalt handlingsprogram för besöksnäring och turism för Örebroregionen 2014-2020.

2013-09-09. Regionalt handlingsprogram för besöksnäring och turism för Örebroregionen 2014-2020. Regionalt handlingsprogram för besöksnäring och turism för Örebroregionen 2014-2020. 1 Inledning Regionförbundets uppdrag är att på olika sätt medverka till att regionen utvecklas så att fler människor

Läs mer

Internationell policy för Tranemo kommun

Internationell policy för Tranemo kommun Internationell policy för Tranemo kommun 2012-2013 Fastställd av kommunfullmäktige (datum) Innehållsförteckning 1. INLEDNING 2. SYFTE 3. FRAMTIDSBILD 4. ÖVERGRIPANDE MÅL 5. FRAMGÅNGSFAKTORER 6. PRIORITERADE

Läs mer

Naturturismen. - en resurs för att värna naturarvet och kulturarvet. Men då krävs långsiktighet och rättvisa villkor. Ulf Lovén & Staffan Widstrand

Naturturismen. - en resurs för att värna naturarvet och kulturarvet. Men då krävs långsiktighet och rättvisa villkor. Ulf Lovén & Staffan Widstrand Naturturismen - en resurs för att värna naturarvet och kulturarvet. Men då krävs långsiktighet och rättvisa villkor Ulf Lovén & Staffan Widstrand Vi är naturturismens näringsföreträdare 450 företagsmedlemmar

Läs mer

Janssen Nyhetsbrev. Helhetslösningar eller kortsiktiga insatser Hur bemöter vi framtidens patient?

Janssen Nyhetsbrev. Helhetslösningar eller kortsiktiga insatser Hur bemöter vi framtidens patient? Janssen Nyhetsbrev Helhetslösningar eller kortsiktiga insatser Hur bemöter vi framtidens patient? Förord Under årets Almedalsvecka var Janssen självklart på plats. Vi anordnade två populära seminarier

Läs mer

Företagskompassen, 10 mars 2010: Svenskt företagsklimat behöver bli bättre

Företagskompassen, 10 mars 2010: Svenskt företagsklimat behöver bli bättre Företagskompassen, 10 mars 2010: Svenskt företagsklimat behöver bli bättre Jobs and Society NyföretagarCentrum och SEB har låtit 3 000 personer svara på frågor om hur de ser på det svenska företagsklimatet.

Läs mer

Slutrapport för projektstöd i landsbygdsprogrammet. Projektnamn: Naturturism. - del 1 och 2. Foto: Frida Hedin, HS Konsult AB

Slutrapport för projektstöd i landsbygdsprogrammet. Projektnamn: Naturturism. - del 1 och 2. Foto: Frida Hedin, HS Konsult AB Slutrapport för projektstöd i landsbygdsprogrammet Projektnamn: Naturturism - del 1 och 2 Foto: Frida Hedin, HS Konsult AB Frida Hedin HS Konsult AB 2011-10-12 Journalnummer: 2010-2614 Innehållsförteckning

Läs mer

Att ansöka. Hur går du tillväga? Verktyg

Att ansöka. Hur går du tillväga? Verktyg Att ansöka Hur går du tillväga? Verktyg Skaffa innan ansökan E-legitimation Du skaffar din e-legitimation hos din bank eller hos Telia. De flesta banker kallar e-legitimationen för BankID. Fullmakt Se

Läs mer

Utvärdering av landsbygdsstöd till häst-, turist- och livsmedelsföretag i Västra Götaland.

Utvärdering av landsbygdsstöd till häst-, turist- och livsmedelsföretag i Västra Götaland. 2011-11-21 Eva Olsson Landsbygdsenheten 031-60 59 82 eva.olsson@lansstyrelsen.se Utvärdering av landsbygdsstöd till häst-, turist- och livsmedelsföretag i Västra Götaland. SAMMANFATTNING. Omsättningen

Läs mer

Bedömningsgrunder för Leader Gutes strategi - bil 1A. Målområde 1 Hållbart småföretagande

Bedömningsgrunder för Leader Gutes strategi - bil 1A. Målområde 1 Hållbart småföretagande Bedömningsgrunder för Leader Gutes strategi - bil 1A Bedömningsgrunderna är till för att förtydliga vad som krävs för respektive poäng. Urvalskriterium nr 1 är anpassat till varje insatsområde och fond.

Läs mer

Kommunikationsstrategi Leader Höga Kusten 2014 2020

Kommunikationsstrategi Leader Höga Kusten 2014 2020 BILAGA 9 Kommunikationsstrategi 2014 2020 Kommunikationsstrategi för Syftet med s kommunikationsarbete är att göra vårt leaderområde och det arbete som genomförs inom ramen för det synligt. Genom att göra

Läs mer

Sociala Ekonomins Råd i Västra Götaland (SER) Plats: Norra Hamngatan 14, Göteborg 2011-11-07 kl 15.00 18.30

Sociala Ekonomins Råd i Västra Götaland (SER) Plats: Norra Hamngatan 14, Göteborg 2011-11-07 kl 15.00 18.30 Sociala Ekonomins Råd i Västra Götaland (SER) Sammanträde Plats: Norra Hamngatan 14, Göteborg 2011-11-07 kl 15.00 18.30 NÄRVARANDE Ledamöter: Ulrika Frick, VGR ordförande Rosie Rothstein, VGR Marie-Ann

Läs mer

Besöknäringsstrategi 2016-2018. Fastställd av kommunfullmäktige 2016-02-22, 4 Uppdateras före 2020-02-28

Besöknäringsstrategi 2016-2018. Fastställd av kommunfullmäktige 2016-02-22, 4 Uppdateras före 2020-02-28 Besöknäringsstrategi 2016-2018 Fastställd av kommunfullmäktige 2016-02-22, 4 Uppdateras före 2020-02-28 Foto: Victoria Hallqvist Besöksnäringen är en av världens största näringar. Den totala turismkonsumtionen

Läs mer

Lanseringskonferens av EU:s fonder. Välkomna!

Lanseringskonferens av EU:s fonder. Välkomna! Lanseringskonferens av EU:s fonder Välkomna! Strukturfondspartnerskap Ordförande Kommuner och Landsting (tio) Arbetsmarknadens organisationer (fem) Länsstyrelser (tre) Arbetsförmedling/Försäkringskassa

Läs mer

Östersjöfiske 2020. Sedan konferensen ÖF2020 i Simrishamn i november, har vi ägnat oss åt två saker.

Östersjöfiske 2020. Sedan konferensen ÖF2020 i Simrishamn i november, har vi ägnat oss åt två saker. Östersjöfiske 2020 Hej! Fisk är en fantastisk råvara. Helst skall den vara riktigt färsk och dessutom fångad på ett ansvarsfullt och ekologiskt sätt. Fisk finns nära oss i Östersjön. Vi har kunniga fiskare

Läs mer

Stadgar för Leader Gränslandet (org nr 802440-1849)

Stadgar för Leader Gränslandet (org nr 802440-1849) Stadgar för Leader Gränslandet (org nr 802440-1849) 1 Firma Föreningens firma är Leader Gränslandet, ideell förening. 2 Ändamål Föreningen ska verka inom ramen för Landsbygdsprogrammet 2007 2013. Föreningen

Läs mer

Tillsammans får vi fler att välja Skellefteå!

Tillsammans får vi fler att välja Skellefteå! Tillsammans får vi fler att välja Skellefteå! Ett häfte om VISIT SKELLEFTEÅ - om organisationen, medlemskapet och det gemensamma arbetet mot ett attraktivare Skellefteå. VARFÖR TURISM? Turism är en exportindustri

Läs mer

5. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen. om behovet av en aktiv regionalpolitik för tillväxt i hela landet.

5. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen. om behovet av en aktiv regionalpolitik för tillväxt i hela landet. Enskild motion Motion till riksdagen: 2014/15:1753 av Berit Högman m.fl. (S) Regional tillväxt för fler jobb Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som

Läs mer

Destinationsutveckling Järvsö nya entreprenörsgruppen Rovdjursturism

Destinationsutveckling Järvsö nya entreprenörsgruppen Rovdjursturism Large 2011 i Järvsö 2011-11-22 Sammanfattning från regionalt dialogmöte om rovdjursturism. 1. Olle Fack från Destination Järvsö och Linda Thelin från Rovdjurscentret hälsar välkommen till ett möte med

Läs mer

Analys av kompetensutvecklingen

Analys av kompetensutvecklingen Analys av kompetensutvecklingen inom landsbygdsprogrammet - Fördjupning av rapport 1:3 Efter rådgivning menar cirka procent att de har förändrat sitt arbetssätt oberoende av om det var en konsult eller

Läs mer

Future City 2016 2017. Så här kan ditt företag delta i Future City:

Future City 2016 2017. Så här kan ditt företag delta i Future City: Så här kan ditt företag delta i Future City: Future City 2016 2017 Guldarrangör, max sex 100 000 kr Silverarrangör, max sex 50 000 kr Bronsarrangör 25 000 kr Dela ut ett pris, max tre 15 000 kr Supporter

Läs mer

STRATEGISK PLATTFORM. För en växande, lönsam och hållbar besöksnäring i sydöstra Skåne: Simrishamn, Sjöbo, Tomelilla och Ystads kommuner

STRATEGISK PLATTFORM. För en växande, lönsam och hållbar besöksnäring i sydöstra Skåne: Simrishamn, Sjöbo, Tomelilla och Ystads kommuner STRATEGISK PLATTFORM För en växande, lönsam och hållbar besöksnäring i sydöstra Skåne: Simrishamn, Sjöbo, Tomelilla och Ystads kommuner Foto denna sida: Elise Nilsson Foto omslag: Cecilia Smitt, Carolina

Läs mer

Finns finansiering att finna?

Finns finansiering att finna? Finns finansiering att finna? Havs- och fiskeriprogrammet och Landsbygdsprogrammet Hans-Olof Stålgren 2015 11 14 Landsbygdsnätverket hans-olof.stalgren@jordbruksverket.se www.landsbygdsnatverket.se Varför

Läs mer

Ett hållbart tillvägagångssätt att uppnå EU:s ekonomiska och sociala målsättningar. Finansiella instrument

Ett hållbart tillvägagångssätt att uppnå EU:s ekonomiska och sociala målsättningar. Finansiella instrument Ett hållbart tillvägagångssätt att uppnå EU:s ekonomiska och sociala målsättningar , som samfinansieras av Europeiska strukturoch investeringsfonder, är ett hållbart och effektivt sätt att investera i

Läs mer

1. Hur ser ni på svensk rovdjursturism?

1. Hur ser ni på svensk rovdjursturism? 1. Hur ser ni på svensk rovdjursturism? Svenska Jägareförbundet har inga invändningar mot rovdjursturism i sig så länge den inte utformas på ett sätt som menligt påverkar andra aktörers möjlighet att bedriva

Läs mer

Varför en vision? Och det roliga arbetet börjar nu!

Varför en vision? Och det roliga arbetet börjar nu! Varför en vision? Det finns en sådan stolthet och vilja till utveckling i Hjo, men för att samla våra krafter och få draghjälp av varandra behöver vi också en gemensam målbild en vision som talar om för

Läs mer

INNEHÅLL DET ÄR MÄNNISKORNA SOM FÖRNYAR VÅRDEN. Idéer, kreativitet och innovation Sidan två.

INNEHÅLL DET ÄR MÄNNISKORNA SOM FÖRNYAR VÅRDEN. Idéer, kreativitet och innovation Sidan två. NYHETSBREV APRIL 2010 DET ÄR MÄNNISKORNA SOM FÖRNYAR VÅRDEN Ett behov identifieras, en idé föds, en forskare finner nya vägar, en innovatör hittar nya lösningar, en entreprenör kommersialiserar, nya arbetstillfällen

Läs mer

Sammanställning 1 100215

Sammanställning 1 100215 Sammanställning 1 100215 Bakgrund Nationellt Kompetenscentrum Anhöriga, NKA, har sedan starten 2008 arbetat inom fyra olika prioriterade områden. Ett av dessa är Individualisering, utveckling och utvärdering

Läs mer

Internationell strategi

Internationell strategi Internationell strategi 1 Inledning Den globaliseringsprocess världen genomgår gör Sverige och Skellefteå allt mer beroende av omvärlden och dess utveckling. Eftersom Skellefteå kommun är en del av en

Läs mer

Om ni skulle göra om Lupp vad skulle ni göra bättre/ändra på?

Om ni skulle göra om Lupp vad skulle ni göra bättre/ändra på? Tips från Mora Om ni skulle göra om Lupp vad skulle ni göra bättre/ändra på? Involvera ungdomarna ännu mer än vad vi redan gör. Vad är viktig att tänka på i Lupparbetet? Förankring, bland lärare, tjänstemän,

Läs mer

Ett livsviktigt arbete

Ett livsviktigt arbete Stockholmshemmet Tidningen för dig som bor hos oss Nr 3 September 2015 Årets enkätresultat klara! Ett livsviktigt arbete Hitta information om ditt boende i Min lägenhet Vår, sommar, höst och vinter nu

Läs mer

Koncernkontoret Avdelning för samhällsplanering

Koncernkontoret Avdelning för samhällsplanering Avdelning för samhällsplanering Enheten för infrastruktur Lars Brümmer Infrastrukturstrateg 044-309 32 03 lars.brummer@skane.se Datum 2013-08-18 1 (8) Inriktning för fortsatt cykelutveckling i Skåne Bakgrund

Läs mer

Så här arbetar vi 2020 En vision i 20 punkter för svensk camping

Så här arbetar vi 2020 En vision i 20 punkter för svensk camping Så här arbetar vi 2020 En vision i 20 punkter för svensk camping Ett litet häfte med stor betydelse Visionen syftar till att befästa branschens position som motorn i svensk besöksnäring. När sista workshopen

Läs mer

Vision och övergripande mål 2010-2015

Vision och övergripande mål 2010-2015 Vision och övergripande mål 2010-2015 Beslut: Högskolestyrelsen, 2009-12-17 Revidering: - Dnr: DUC 2009/1139/10 Gäller fr o m: 2010-01-01 Ersätter: Dalauniversitetet akademi och yrkesliv i partnerskap.

Läs mer

Att starta en kunskapspilot inom Unesco LUCS

Att starta en kunskapspilot inom Unesco LUCS Att starta en kunskapspilot inom Unesco LUCS En kunskapspilot är ett arbete för att utveckla och förändra något inom området mänskliga rättigheter. Arbetet sker lokalt på en eller flera platser i Sverige

Läs mer

Hur skriva bättre, inkluderande och förankrade strategier? 2014-2020

Hur skriva bättre, inkluderande och förankrade strategier? 2014-2020 Hur skriva bättre, inkluderande och förankrade strategier? 2014-2020 1 Förutsättningar just nu Lokalt ledd utveckling i Landsbygdsfond och Havs- och fiskerifond Gemensamma strategier där det är möjligt

Läs mer

1 Mötets öppnande Ordförande Enar Jonsson öppnade mötet och riktade ett särskilt välkommen till de medlemmar som deltar vid dagens möte.

1 Mötets öppnande Ordförande Enar Jonsson öppnade mötet och riktade ett särskilt välkommen till de medlemmar som deltar vid dagens möte. Sid 1(7) Protokoll fört vid LAG-gruppsmöte URnära Datum: 2016-04-27 Tid: kl. 17.30 20.00 Plats: Ersboda slöjdförening Öppet sammanträde. 1 Mötets öppnande Ordförande Enar Jonsson öppnade mötet och riktade

Läs mer

Mata fåglar. Mata fåglar. Studiehandledning till. Mata. fåglar. Niklas Aronsson SOF. En studiehandledning från Studiefrämjandet

Mata fåglar. Mata fåglar. Studiehandledning till. Mata. fåglar. Niklas Aronsson SOF. En studiehandledning från Studiefrämjandet Mata fåglar Mata fåglar Studiehandledning till Mata SOF Niklas Aronsson fåglar En studiehandledning från Studiefrämjandet Vad är en studiecirkel? En studiecirkel är en liten grupp människor som samlas

Läs mer

Landsbygdsprogrammet 2014-2020. Länsstyrelsen Västernorrland

Landsbygdsprogrammet 2014-2020. Länsstyrelsen Västernorrland Landsbygdsprogrammet 2014-2020 Länsstyrelsen Västernorrland Europeiska struktur och investeringsfonderna (ESI- fonderna) Regionala utvecklingsfonden Socialfonden Havs- och fiskerifonden Jordbruksfonden

Läs mer

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Sökande: Wetlandi event Strandviksvägen 2 294 77 Sölvesborg Kontaktpersoner: Håkan Lorentzson Ägare 0735 314 314 Tobias Delfin Turistsamordnare Bromölla kommun 0709-171 254 Medfinansiär: Wetlandi event,

Läs mer

SKOGSRIKET-regional färdplan för Västerbotten

SKOGSRIKET-regional färdplan för Västerbotten SKOGSRIKET, regional färdplan för Västerbotten Skogsriket från ord till handling Nationella visioner möter den regionala utvecklingskraften Lycksele, 31 oktober och 1 november 2012 1 Förord När jag fick

Läs mer

Lokalt ledd utveckling gör skillnad

Lokalt ledd utveckling gör skillnad Lokalt ledd utveckling gör skillnad Bakgrund Lokalt ledd utveckling stammar ur de erfarenheter man har av flera programperioder med Leadermetoden inom EU. Leader var från början ett gemenskapsinitiativ

Läs mer

Ett nytt sätt att se på Falköping Sveriges första Cittaslow har börjat värdesätta sin särart och identitet

Ett nytt sätt att se på Falköping Sveriges första Cittaslow har börjat värdesätta sin särart och identitet Ett nytt sätt att se på Falköping Sveriges första Cittaslow har börjat värdesätta sin särart och identitet Allt är klätt i vitt denna vackra januaridag i Falköping, Sveriges hittills enda Slow City. Eller

Läs mer

Landsbygdsdepartementet. Europadagen 2012

Landsbygdsdepartementet. Europadagen 2012 Europadagen 2012 Den nya landsbygdspolitiken i EU EU-processen Råds- och parlamentsarbetet rådsarbetsgrupper under 2012, beslut (förhoppningsvis) under första halvåret 2013 (gäller flera relevanta råds-

Läs mer

Besöksmål Åsgarn - förstudie

Besöksmål Åsgarn - förstudie Besöksmål Åsgarn - förstudie Iordningställande av nedfart till sjön Åsgarn i Kolarbo by. Projektägare: Folkärna norra bygdegårdsförening, upa Projektledare: Leif Öster Kommun: Avesta Dnr: 73 Jnr: 2010

Läs mer

Landsbygdsfotbollen som bygdeutvecklare

Landsbygdsfotbollen som bygdeutvecklare Landsbygdsfotbollen som bygdeutvecklare Projektledare Mikael Israelsson Dalslands Fotbollförbund e-post: mi.famis@telia.com telefon: 070-227 53 85 Layoutarbete Ingela Gustavsson e-post: ingela.gustavsson@westgotasport.se

Läs mer

ANALYS AV DAGSLÄGET BAKGRUND

ANALYS AV DAGSLÄGET BAKGRUND 1 ANALYS AV DAGSLÄGET Sport- och turistfisket har en stor betydelse för den åländska turistnäringen. Fisket är en av de viktigaste säsongsförlängarna då fisket är som bäst andra tider på året än sommarmånaderna.

Läs mer

Styrning och ledning av Leader Upplandsbygd Ansvarsbeskrivning och allmänna riktlinjer för verksamheten

Styrning och ledning av Leader Upplandsbygd Ansvarsbeskrivning och allmänna riktlinjer för verksamheten Version 2013-10-14 Styrning och ledning av Leader Upplandsbygd Ansvarsbeskrivning och allmänna riktlinjer för verksamheten LAG (Local Action Group) LAG är Upplandsbygds styrelse. LAG i Leader Upplandsbygd

Läs mer

Samråd för hbtq-frågor

Samråd för hbtq-frågor !Infoga logotyp här Sida 1(6) Samråd för hbtq-frågor Datum: 2 oktober 2014 Tid: 09.00 12.00 Plats: Regionens hus, Norra Hamngatan 14, Göteborg Närvarande: Angelica Löwdin, FPES Annika Håkansson, kommittén

Läs mer

Verksamhetsplan och budget för Hela Sverige ska leva Dalarna 2016

Verksamhetsplan och budget för Hela Sverige ska leva Dalarna 2016 Verksamhetsplan och budget för Hela Sverige ska leva Dalarna 2016 Dalarna Innehåll Om Hela Sverige ska leva Dalarna 1 Vårt uppdrag enligt våra stadgar: 2 Om verksamhetsplanen 2 Strategi för 2016 2018 3

Läs mer

Verksamhetsplan. Skolmatsakademin 2016-2017. Beslutad av Skolmatsakademins Styrgrupp: Datum: Ort :

Verksamhetsplan. Skolmatsakademin 2016-2017. Beslutad av Skolmatsakademins Styrgrupp: Datum: Ort : Verksamhetsplan Skolmatsakademin 2016-2017 Beslutad av Skolmatsakademins Styrgrupp: Datum: Ort : 1. Vision & Strategi Skolmatsakademins vision är att på ett inspirerande sätt grundlägga sunda och hållbara

Läs mer

Ny teknik kräver nya tankar!

Ny teknik kräver nya tankar! Ny teknik kräver nya tankar! Plenarpass 1 Föreläsare Carola Gunnarsson, Ny teknik kräver nya tankar! Offentliga Rummet i Norrköping den 26 maj 2009 Det sägs att den som har gjort en resa har något att

Läs mer

REMISS FÖR ETT BRA NÄRINGSLIVSKLIMAT OCH NYA JOBB

REMISS FÖR ETT BRA NÄRINGSLIVSKLIMAT OCH NYA JOBB REMISS FÖR ETT BRA NÄRINGSLIVSKLIMAT OCH NYA JOBB Skicka svaren till remissvar@ framtidsjobb.nu eller Remissvar Socialdemokraterna, Slottsgatan 154, 602 20 Norrköping senast den 15 november Förord till

Läs mer

SKL:s arbete med skolan

SKL:s arbete med skolan Från 80 till 100 SKL:s arbete med skolan SKL leder flera projekt för lokalt utvecklingsarbete inom skolan. De grönmarkerade kommunerna (nära hälften av Sveriges kommuner) deltar i ett eller flera av följande

Läs mer

Leader Sverige 2007-2013. Rikstäckande decentraliserad organisation. 63 Geografiska områden = Resultat enheter Ca 200 anställda Ca 1000 LAG-medlemmar

Leader Sverige 2007-2013. Rikstäckande decentraliserad organisation. 63 Geografiska områden = Resultat enheter Ca 200 anställda Ca 1000 LAG-medlemmar Leader Sverige 2007-2013 Rikstäckande decentraliserad organisation. 63 Geografiska områden = Resultat enheter Ca 200 anställda Ca 1000 LAG-medlemmar LEADER - Liaisons Entre Actions de Dévelopment de l

Läs mer

Goda exempel och inspiration från landsbygdsprojekt och aktiviteter

Goda exempel och inspiration från landsbygdsprojekt och aktiviteter R E S U R S C E N T R A F Ö R K V I N N O R I S V E R I G E Goda exempel och inspiration från landsbygdsprojekt och aktiviteter September 2012 www.winnet.se Quadruple Helix Central Baltic Quadruple är

Läs mer

Innehållsförteckning. Visionen Ett större Falun... 2

Innehållsförteckning. Visionen Ett större Falun... 2 Innehållsförteckning Visionen Ett större Falun... 2 Perspektiv på visionen... 2 Trygghet och välfärd... 2 Näringsliv och arbetsmarknad... 2 Hållbar utveckling... 2 Plats för alla... 2 Stadsplanering och

Läs mer

Internationellt program för Karlshamns kommun

Internationellt program för Karlshamns kommun Programmet antaget av kommunfullmäktige 2012-04-02, Internationellt program för Karlshamns kommun 1 (13) Karlshamns kommun Kommunledningsförvaltningen Rådhuset 374 81 Karlshamn Tel +46 454-810 00 E-post:

Läs mer

Granskning av EU-arbete inom Motala kommun

Granskning av EU-arbete inom Motala kommun Revisionsrapport Granskning av EU-arbete inom Motala kommun November 2008 Elisabeth Björk Innehållsförteckning Sammanfattning...3 1 Inledning...4 1.1 Bakgrund...4 1.2 Syfte och metod...4 1.3 Revisionsfråga...4

Läs mer

Näringslivsutveckling inom Leader

Näringslivsutveckling inom Leader 2009-10-22 Näringslivsutveckling inom Leader Den strategiska inriktningen av landsbygdsprogrammet har ett tydligt fokus på åtgärder som främjar företagande, tillväxt och sysselsättning på landsbygden och

Läs mer

LATHUND Att planera en mässa eller utställning

LATHUND Att planera en mässa eller utställning LATHUND Att planera en mässa eller utställning När man medverkar vid utställningar av olika slag är det viktigt att ha en klar strategi kring sitt deltagande. Att bara åka dit på vinst och förlust med

Läs mer

Minnesanteckningar för telefonmöte med samverkansgruppen för leaderordföranden och Leaders verksamhetsledargrupp den 10 juni 2011

Minnesanteckningar för telefonmöte med samverkansgruppen för leaderordföranden och Leaders verksamhetsledargrupp den 10 juni 2011 Minnesanteckningar för telefonmöte med samverkansgruppen för leaderordföranden och Leaders verksamhetsledargrupp den 10 juni 2011 Närvarande: Annika Andersson, Leader Sjuhärad Maria Gustafsson, Landsbygdsnätverkets

Läs mer