Nordsvenska hästar och sportfiske lockar sid 4

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nordsvenska hästar och sportfiske lockar sid 4"

Transkript

1 NYHETSBREV från Landsbygdsnätverket Tema: Naturturism Arbetsgrupp ska reda ut frågetecken sid 3 Nr Nordsvenska hästar och sportfiske lockar sid 4 Tusentals turismföretag hägrar i naturen Trenden är tydlig. Naturturismen har strålande framtidsutsikter enligt branschens barometrar. Ny forskning från Mittuniversitetet visar att den typiske företagaren arbetar deltid, driver en blandad verksamhet med starkt personligt engagemang, men har svårt att leva på sitt företag. Kajaking, vandring, jakt, skidåkning och annan naturturism borde ha goda framtidsutsikter, eftersom allt fler har råd att resa och är intresserade av upplevelser. Det menar Peter Fredman, professor vid Mittuniversitetet. Han har sänt ut en enkät till 2000 företag och organisationer som arbetar med naturturism för att få klarhet i deras styrkor och svagheter. På frågan vilka faktorer som bidragit till att ge framgång tonar en tydlig bild fram. Hög kompetens, tillgång till naturresurser och starkt personligt intresse är de tre viktigaste delarna, som lyfts fram, menar Peter Fredman. På minuskontot hamnar lönsamheten Bland utmaningarna märks brist på eget kapital samt lönsamhetsproblem, ingen egen mark att tillgå samt svårigheter att förstå regler som rör natur- och markanvändning. Här finns det anledning att titta på hindren. Reglerna kan förenklas för företagare. Stöd för att förbättra lönsamheten är också angeläget. Ibland kan de med goda idéer sakna tillgång till natur eller mark. Kanske kan markägare gå samman med företagare, frågar sig Peter Fredman. Hur många av företagen som egentligen kan leva på naturturism är svårt att exakt säga utifrån undersökningen, men siffror visar att hälften av dem omsatte mindre än en miljon kronor årligen. Genomsnittet bland de 2000 företagen låg på två miljoner kronor i omsättning, men det var några stora som drog upp siffrorna. Många är småföretagare, menar Fredman. Företagare med många järn i elden Generellt ger resultatet ett intryck av en diversifierad bransch där många olika verksamheter ofta kombineras. Endast ett av fem företag får 100 procent av sina intäkter från naturturism. Många kombinerar med annan verksamhet och hur stora de kan bli är svårt att spekulera i. Men hela 37 procent svarade att de var i en tillväxtfas medan 43 procent ansåg sig vara i en mer mogen fas. Merparten ansåg att guidade aktiviteter i naturen samt boende var de viktigaste affärsverksamheterna medan fiske, kajakpaddling och kanot/forsränning var de viktigaste friluftsaktiviteterna. Text: Agneta Borgström Foto: Peter Fredman/Ulrika Håård Medlem har ordet sid 4

2 LEDARE Landsbygdsnätverket satsar på naturturism Naturturism är ett av de nya områden som Landsbygdsnätverkets styrgrupp valt att fokusera på under 2015 och Naturturism är turism med inriktning på naturupplevelser och här har vi en tydlig koppling till de program som Landsbygdsnätverket arbetar med. Arbetsgruppen har som övergripande mål att nå en ökad kvalitet i genomförandet av landsbygdsprogrammet, havs- och fiskeriprogrammet och programmet för lokalt ledd utveckling i de avseende de berör stärkt konkurrenskraft i företag inom branschen för naturturism. Gruppen har även som mål att nå en ökad delaktighet i landsbygdsutveckling hos branschens organisationer och aktörer. En viktig aspekt här är att arbetsgruppen ska verka för ett socialt och miljömässigt hållbart företagande. Naturen lyfts ofta fram som en viktig resurs för svensk turism och den har stor betydelse för bilden av Sverige internationellt. Vi har en fantastisk natur och vi är lyckligt lottade då vi har en bra tillgänglighet till densamma. Urvalskommitténs arbete med lokalt ledd utveckling Just nu pågår det ett intensivt arbete med urval av strategier för lokalt ledd utveckling. Först har en expertgrupp granskat och bedömt strategierna. Därefter gör urvalskommittén en egen bedömning med expertgruppens bedömning som underlag. Urvalskommitténs uppgift är att bedöma och prioritera de lokala utvecklingsstrategierna utifrån av Jordbruksverkets fastställda urvalskriterier. Urvalskommittén består av personer från ideell, privat och offentlig sektor. Personerna i kommittén representerar de olika fondernas mål utifrån sin kunskap och representerar därför inte enbart sin egen organisations mål. Urvalskommitténs arbete är slutfört den 8 april Sedan tar Jordbruksverkets arbete vid. Efter sommaren 2015 fattar Jordbruksverket det slutliga beslutet om vilka som ska få starta leaderområden. Enligt en nyligen publicerad rapport från Mittuniversitetet omsätter landets företag inom naturturism hela 3,6 miljarder kronor årligen och vart tredje företag bedömer att de är i en tillväxtfas. Vi har med andra ord stora möjligheter att ytterligare på olika sätt stärka branschen. Landsbygdsnätverkets arbetsgrupp för naturturism har här en möjlighet att bidra till denna utveckling. Arbetsgruppen har många intressanta utmaningar. Ni som inte kommer att sitta med i gruppen kan följa deras arbete på Landsbygdsnätverkets webbplats. Givetvis är alla välkomna att hålla kontakt med gruppmedlemmarna och bidra med värdefulla inspel. Det arbetsgrupperna gör ska komma hela nätverket till nytta. Vi kommer inom Landsbygdsnätverket även att arbeta på tvärs mellan våra olika arbetsgrupper. Här tror jag vi har en fantastisk möjlighet att titta på beröringspunkter och hitta och se nya innovativa lösningar. I detta nyhetsbrev fokuserar vi på naturturism. Hoppas de artiklar som finns i nyhetsbrevet ska ge dig inspiration i ditt fortsatta arbete. Nya grupper i det europeiska nätverket Flera arbetsgrupper startar nu i det europeiska landsbygdsnätverket. Bland andra en för lokalt ledd utveckling och en för innovationer. Två andra ska fördjupa sig i hur vi når de övergripande målen för de nationella nätverken. Hur kan vi få fler intressenter mer delaktiga i landsbygdsutveckling och hur ökar vi kvaliteten i genomförandena av landsbygdsprogrammen? Grupperna kommer att arrangera seminarier och skriva slutrapporter om sina slutsatser. Ett sådant seminarium är i slutet av mars. Då deltar tre av ordförandena från svenska arbetsgrupper. De ska diskutera hur intressenters delaktighet kan öka. Våra svenska nätverksrepresentanter kommer att fortlöpande rapportera på nätverkets webbplats. Peter Melin, Landsbygdsnätverkets ordförande "Det är inget fel på förändring, bara den går i rätt riktning." Winston Churchill 2

3 Arbetsgrupp ska reda ut frågetecken Vilka regler gäller för branschen natur turism? Hur kan nya, gröna före tagare stöttas? Hur kan mark ägare samarbeta med till exempel Skistar eller bonden med fågelskådaren? Det är några frågor som ska hanteras av Landsbygdsnätverkets nya arbetsgrupp för naturturism. Vi har en snabb urbaniseringsvåg, samtidigt som både skogs- och jordbrukssektorn fortsätter att rationaliseras. Skogsbruket skapar numera bara årsarbeten på gårdsnivå. Detta i en näring som tidigare stod för kanske jobb på landsbygden. Utvecklingen är densamma inom jordbruk och djurhållning. Men turismen går i motsatt riktning med en stadig tillväxt på cirka fyra procent årligen över hela världen. Många nya jobb kan skapas på landsbygden inom branschen naturturism, säger Leif Öster, ordförande för den nya arbetsgruppen och styrelsemedlem i Ekoturismföreningen som var en av dem som tog initiativ till gruppen. Finansiering och regelverk Ökat företagande, mer entreprenörskapstänk, nya samarbeten och fler goda exempel är enligt Leif Öster lösningar för att lyfta naturturismen. Likaså menar han att naturturismen måste bli en begriplig näring för potentiella finansiärer. Bankerna förstår idag hur man kan belåna en skog, en åker eller jordbruksbyggnader. Men när det kommer till naturturism upplever de att det är svårt att finansiera satsningar, säger Leif Öster, som själv driver konferensanläggningen Dalagård. En lika central fråga är att titta på möjligheterna till samverkan kring markanvändning. Björn Galant på LRF, som är en av flera initiativtagare till arbetsgruppens bildande, är expert på allemansrätt och infrastruktur. Om man som markägare och turismföretagare är överens, kan man göra mycket mer än det som tillåts inom ramen för allemansrätten. Du skulle till exempel kunna bygga vindskydd, ordna hus för packning eller få hjälp med transporter, säger Björn Galant. Ordning och reda löser problem Exempel finns; Skistar samarbetar med markägare kring cykel- och längdskidspår och med aktörer för ridleder, där ryttare gjort upp med markägare. Ibland kan dock olika intressen hamna i konflikt med varandra. I Funäsdalen löste man ett stort problem med otillåten skoteråkning genom att kommunen förbjöd skoterkörning över- Många nya jobb kan skapas på landsbygden inom branschen naturturism, säger Leif Öster, ordförande för den nya arbetsgruppen. allt förutom på leder. Därefter slöts avtal med 350 markägare och man byggde upp ett finfint ledsystem. Till dessa kunde man köpa ledkort som blev billigare för lokalbefolkningen att använda året om, men dyrare för turister, menar Galant. Mer ordning och reda gynnar området naturturism avslutar Leif Öster: 3 Vi måste reda ut befintliga regelverk så att de blir tydliga för företagare, markägare och andra. Vi måste hitta en infrastuktur för hur en utvecklad framtida naturturism ska fungera på landsbygden. Det blir en av arbetsgruppens stora frågor. Text: Agneta Borgström Foto: Staffan Widstrand, Ekoturismföreningen

4 Tillsammans för nya jobb på landsbygden I början av mars presenterade vi en framtidsplan för svensk fisketurism. Bland våra förslag och synpunkter gör vi tummen upp för Jordbruksverkets vision att fördubbla fisketurismen under det här årtiondet. Visserligen är begreppet fisketurism inte tydligt definierat och det saknas kunskap kring antal jobb, omsättning och exportintäkter för basåret Trots dessa brister är det odiskutabelt att en fördubbling av fisketurismen åtminstone skulle skapa flera hundra nya jobb och ett par hundra miljoner kronor mer i omsättning på svensk landsbygd. En viktig del av dessa skulle dessutom bestå av exportintäkter för Sverige. Årliga gränsundersökningar visar nämligen att dubbelt så många utländska besökare fiskade under sin Sverigevistelse, jämfört med de som besökte ett idrottsevenemang. En ambitiös vision är utmärkt, men det räcker inte. Vad är det för fördubbling vi vill uppnå? Dubbelt så många sålda fiskekort? Hundra procent högre omsättning bland företagen utifrån fler besökande sport- och fritidsfiskare, som dessutom konsumerar mer på resmålet i form av boende, måltider, guidningar och annan service? Och viktigast av allt: Hur når vi dit? Frågorna är många, svaren är få och nu skriver vi Det är hög tid att visionen omsätts i praktisk handling. Men då måste vi veta vad som ska göras, i vilken ordning och med vilka resurser. Branschens eget förslag till framtidsplan är en bra början, men vi behöver också klara ut vem som gör vad. Branschen, inte minst på nationell nivå, bör ha huvudansvaret och leda utvecklingen. En nära samverkan och dialog mellan fiskevattenägare och utövande sport- och fritidsfiskare är ett villkor för framgång, liksom en ordentlig titt i backspegeln. Det är ju inte första gången vi spänner bågen för svensk naturturism, och eftersom resultaten inte alltid varit optimala måste vi lära MEDLEM HAR ORDET av tidigare misstag. Sammantaget blir visionen om fördubblad fisketurism en rejäl utmaning att sätta tänderna i. Knappast något som branschen klarar på egen hand, och inget som uppnås genom spridda projektskurar runt om i Sverige. Istället måste vi fokusera på egenskaper, som vi brukar vara bra på i Sverige. Lagarbete, långsiktighet och rollfördelning. Detta är därför några av de strategiska frågor som Landsbygdsprogrammets nybildade arbetsgrupp kring naturturism nu sätter upp på sin agenda. Per Jiborn är verksamhetsansvarig på Ekoturismföreningen och har arbetat med utveckling av svensk natur- och ekoturism sedan Per Jiborn, Ekoturismföreningen Nordsvenska hästar och sportfiske lockar Lappländskt flugfiske eller hästtur i trolsk hälsingeskog. När Per Jobs vågade hoppa från kanten och släppa allt annat kunde hans fiskeföretag FishYourDream utvecklas. Maria Strömbäck Svärds helhjärtade satsning på hästupplevelseföretaget Tur o Ton, har vuxit genom starka lokala samarbeten och känslan för traditioner. Text: Agneta Borgström Foto:Trons Som många andra började gotlänningen Per Jobs sin sportfiskeverksamhet i liten skala. Under vår och höst erbjud han havsöringsfiske från Gotlands kalkrika stränder. Efter några år kände han att verksamheten skulle må bra av att utvecklas och byggas ut med fler upplevelser. Det fanns ingen havsöring på sommaren, så vi investerade i en anläggning vid Kaitumälven, Tjuonajokk i Kirunafjällen. Dit flyger vi nu gäster med helikopter för mycket fint flugfiske, säger Per Jobs, som nyligen också köpt en fiskeverksamhet i Ammarnäs. Utbyggd verksamhet med boende Fiskeupplevelser vid hav och raukar, men också fjäll och sjö kompletterar varandra väl. Det innebär att turismföretagaren kan rikta sig till olika kunder. Lättillgängligt havsfiske med billigare vistelse tilltalas av vissa och mer exklusiva upplevelser i svårtillgänglig miljö av andra. Jag kan erbjuda fiske året runt. Från början satsade jag bara på guidning, men så fort jag kunde satsa på boende samt mat Upplevelseföretaget Tur o Ton i Hälsingland har en verksamhet som står på flera ben, åkturer i häst och vagn, slädfärder, musikupplevelser, historieberättande och lokal mat. och dryck ökade intäkterna, säger Per Jobs, vars verksamhet i dag har en helårsanställd fiskeguide samt tio säsongsanställda. Certifiering vinnande faktor Även upplevelseföretaget Tur o Ton i Hälsingland har en verksamhet som står på flera ben, åkturer i häst och vagn, slädfärder, musikupplevelser, historieberättande och lokal mat. Verksamheten, som startade 2006, bedrivs nu året om på två anläggningar nära Järvsö. Ägaren Maria Strömbäck Svärd menar att upplevelserna skapar en fin helhet. Den lokala förankringen och livet i skogen är kärnan. Vår produkt kretsar kring hållbarhet. Vi 4 har byggt upp ett stort nätverk av lokala matleverantörer som valts med omsorg, säger Maria Strömbäck Svärd, som driver företaget med sin man. För de båda företagen har certifieringen à la naturens bästa hjälpt dem att synas och öka sin trovärdighet. Tur o Ton samarbetar med Destination Järvsö, Hälsingland Turism, Region Gävleborg och har marknadsförts i allt från tunnelbanekampanjer till Coop och nordiska resemagasin. Att nischa sig inom naturturism är viktigt, säger Maria Strömbäck Svärd. I dia log med gäster förbättras ständigt utbudet.

5 Från finska nätverkets webbplats. Nätverk byggs i samarbete Finska Landsbygdsnätverket rustar för nystart Nu planerar det finska Landsbygdsnätverket för fullt inför den nya programperioden. Den 25 och 26 mars går startskottet vid en första nätverksträff. Och redan har utbytet av erfarenheter påbörjats med det svenska nätverket. Den 24 februari träffade representanter från det svenska nätverket det finska nätverket på skogs- och jordbruksministeriet i Helsingfors. Från Sverige deltog tre representanter från olika arbetsgrupper, Contact Points resursperson samt en representant från Landsbygdnätverkets kansli. Efter att det svenska Landsbygdsnätverket berättat om sin verksamhet och planerade struktur fick det finska ta vid. Satsning på kommunikation, innovation och checksystem Representanterna från det finska nätverket berättade att det finländska Landsbygdsnätverkets budget ligger på över 91 miljoner kronor totalt under programperioden, vilket är motsvarande ca 30 miljoner kr större än vår svenska. Nätverket lägger mycket resurser på kommunikation. Det planeras en stor lanseringsplan för att informera om landsbygdsutvecklingsprogrammet. Samverkan mellan Landsbygdsnätverkets kommunikationsavdelning och de regionalt kommunikationsansvariga, som ofta är finansierade inom landsbygdsutvecklingsprogrammet i samverkansprojekt mellan leadergrupperna, gör nätverket starkare, menar man. Det finska Landsbygdsnätverket funderar även på att ha ett checksystem med medel som organisationerna kan söka, motsvarande som det svenska nätverket arbetade med förra perioden. Vad gäller EIP planerar man att inom nätverket ha tio stycken större innovationsgrupper. Utöver det planerar man att få till ca 300 mindre innovationsprojekt på regional nivå som finansieras av samarbetsåtgärden i programmet. Arbetsgrupper och koordinering av nationella projekt Det finska nätverket har hittills startat fyra arbetsgrupper som ska arbeta med entreprenörskap, innovation, miljö och unga. Ledamöterna i arbetsgrupperna handplockas av de utsedda ordförandena. Det finländska nätverket har tidigare gjort och kommer även framöver att koordinera de nationella projekten inom landsbygdsutvecklingsprogrammet. Sofia Lindblad, ordförande i Gröna näringar-gruppen, tyckte det var inspirerande att lyssna till det finska nätverkets planering: Det var exempelvis intressant att höra hur de ser på medlemskapet i Landsbygdsnätverket där alla på landsbygden är medlemmar. Det skiljer sig ju från hur vi gör i Sverige där det är nationella organisationer och myndigheter som söker medlemskap. Det var även intressant att höra om deras arbets grupper och jämföra med våra, att de hand plockar vilka som ska vara med medan vi låter medlemsorganisationerna nominera. Diskussion om framtida samarbeten Under mötet diskuterades en alternativ möjlighet till framtida utvärdering där det svenska nätverkskansliet utvärderar det finska och vice versa. Diskussioner fördes även om ett gemensamt styrgruppsmöte, exempelvis på Åland. Helt klart är att samarbetet och utbytet av erfarenheter med det finska Landsbygdsnätverket kommer att fortsätta under programperioden. Snart ska vi börja ha gemensamt fika med det svenska nätverkskansliet. Den här typen av mer regelbunden kontakt ska bli intressant att dra igång, eftersom vi genom våra diskussioner upptäcker gemensamma frågor att arbeta vidare med. Som till exempel samarbeten mellan våra respektive arbetsgrupper som vi tillsammans kan säkra upp, avslutar Juha-Matti Markkola, på det finska nätverkskansliet. Text: Jessica Hagård och Nils Lagerroth 5

6 Ny chef för lokalt ledd utveckling Johan Magnusson är ny chef på den nya enheten för lokalt ledd utveckling på Jordbruksverket. Johan började den 1 mars. Han har lång erfarenhet från arbete på EU-kommissionen och kommer nu direkt från Bryssel. Under de senaste åren har Johan arbetat med EU:s integrerade havspolitik på DG Mare och dessförinnan DG Regio där han var ansvarig för EU:s sammanhållningspolitik i Litauen. Han arbetade även med att få in lokalt ledd utveckling i regionalfonden. Tidigare har Johan arbetat i nio år på DG Agri med landsbygdsutveckling. Han var ansvarig för första versionen av landsbygdsprogrammet ( ) och kontakterna med Sverige. Han arbetade även med Leader+ under den tiden. Innan dess, under andra halvan av 90-talet arbetade han med Leader mål 5b och Leader mål 6. Jo, jag har en viss erfarenhet av lokalt ledd utveckling även om det ligger några år tillbaka i tiden säger Johan. Det är en del som är nytt nu. Att vi har fyra fonder gör att innehållet kan bli bredare. Det är verkligen en styrka. Inom landsbygdsprogrammet och fiskeriprogrammet har man jobbat med lokalt ledd utveckling förut men för regional- och socialfonden är det nytt. Johan känner till Landsbygdsnätverket och tycker förstås att det är mycket viktigt. Text: Carin Hörnsten. Foto: Jessica Hagård Samordningsgruppen för lokalt ledd utveckling Samordningsgruppen är en plattform för dialog och utbyte av erfarenheter mellan leadergrupper, nationella organisationer och myndigheter under programperioden. Gruppen i sin nuvarande form har funnits i snart ett år och har jobbat intensivt med att lärdomar från tidigare programperiod tas till vara i uppbyggnaden av det nya. Att prata med varandra och att kunna utbyta erfarenheter är särskilt viktigt nu i startskedet av den nya programperioden. Oavsett om grupperna arbetar uteslutande med en eller alla fyra av de tillgängliga fonderna kallas de leadergrupper. Eftersom det är möjligt för leadergrupperna att arbeta med en lokal utvecklingsstrategi finansierad från flera olika fonder, är det bra att både regionalfonden och socialfonden är representerade i samordningsgruppen tillsammans med Jordbruksverket, som har huvudansvaret för de två övriga fonderna, konstaterar Staffan Markström som är samordningsgruppens ordförande. Även de nationella organisationerna Hela Samordningsgruppens ordförande Staffan Markström. Sverige ska leva, LRF, Naturskyddsföreningen och Hushållningssällskapen är med för att tillsammans bidra med ett brett perspektiv på hur lokalt ledd utveckling kan genomföras på bästa sätt. Leaders representation I förra programperioden delade leadergrupperna in sig i sex regioner och valde representanter till den dåvarande Samverkansgruppen. Fram till att de nya leadergrupperna har kommit igång och därmed kan välja sina nya representanter, är det de ursprungliga leaderrepresentanterna som ingår i Samordningsgruppen. Två representanter för fiskegrupperna FOG i den förra perioden, finns också med. Under senhösten 2015 blir det aktuellt med en omstrukturering av Samordningsgruppen baserad på de nya grupperna. Arbetar genom utskott och undergrupper Det är totalt 23 personer i Samordningsgruppen och dessutom är ytterligare fem personer adjungerade bland andra från näringsdepartementet och Landsbygdsnätverkets kansli. För att få ett fungerande arbete har flera utskott bildats. Ett dialogutskott har avstämningar med Jordbruksverket varannan vecka och tar ansvar för att förankra sig bland de övriga i samordningsgruppen. Ett av utskotten har ansvar för planering av regionala och nationella leaderträffar, ett ansvarar för specifika frågor för Havs- och fiskerifonden och en nybildad undergrupp, den så kallade kvalitetsgruppen arbetar med handläggnings- och IT-frågor. Syftet med den sistnämnda är att identifiera orsaker till avvikelser och fel i projekthandläggningen från idé till slutrapport och försöka hitta lösningar. Text: Hans-Olof Stålgren Följ oss även på internet: facebook.com/landsbygdsnatverket Ansvarig utgivare: Maria Gustafsson Grafisk form: Holmbergs i Malmö AB För att prenumerera på nyhetsbrevet anmäl dig på 6

Fisketurism. Inspirationsträff för ännu bättre fisketurism i Sjuhärad

Fisketurism. Inspirationsträff för ännu bättre fisketurism i Sjuhärad Fisketurism Inspirationsträff för ännu bättre fisketurism i Sjuhärad Rådde gård onsdag 8 januari 2014 Inspirationsträff om fisketurism arbetsgrupp skapad för fortsatt analys Ett 60-tal personer samlades

Läs mer

Havs- och fiskeriprogrammet slår upp portarna

Havs- och fiskeriprogrammet slår upp portarna Webbversion Skicka vidare Dela: November 2015/Nr 3 Havs- och fiskeriprogrammet slår upp portarna Nu har landsbygdsprogrammet sakta men säkert kommit igång och de ansökningar om stöd som kommit in sedan

Läs mer

Kommunikationsstrategi för landsbygdsprogrammet 2014-2020 Version 2015-09-24

Kommunikationsstrategi för landsbygdsprogrammet 2014-2020 Version 2015-09-24 Kommunikationsstrategi för landsbygdsprogrammet 2014-2020 Version 2015-09-24 1 Inledning Under hela perioden för genomförandet av landsbygdsprogrammet 2014-2020 är det viktigt med god information och kommunikation

Läs mer

10063 Nationella turistfiskeprojektet

10063 Nationella turistfiskeprojektet Projektplan Projektnamn Beställare/Projektägare Projektledare Projekttid 10063 Nationella turistfiskeprojektet Leader Blekinge Johan Johansson 2010-12- 09 till 2013-12- 31 1. Sammanfattning Nationella

Läs mer

Mall med skrivanvisningar för regional handlingsplan

Mall med skrivanvisningar för regional handlingsplan 1(30) INFORMATION 2014-01-28 Dnr 3.2.17-2297 13 Mall med skrivanvisningar för regional handlingsplan Dokumentet i sin helhet består av både anvisningar, färdigskriven text och luckor där ni på länsstyrelserna

Läs mer

Stora förhoppningar på ny. leaderperiod sid 5

Stora förhoppningar på ny. leaderperiod sid 5 NYHETSBREV från Landsbygdsnätverket Tema: Integration Möjlighet att vända negativ flyttrend sid 3 Nr 6 2015 Stora förhoppningar på ny leaderperiod sid 5 Olikheterna ger inspiration och förbättring sid

Läs mer

KORTVERSIONEN AV VÅR LEADERSTRATEGI 2014-2020

KORTVERSIONEN AV VÅR LEADERSTRATEGI 2014-2020 KORTVERSIONEN AV VÅR LEADERSTRATEGI 2014-2020 Välkommen till kortversionen av vår strategi Syftet med denna kortversion är att snabbt ge dig en idé om vad Leader är, hur du kan söka Leaderpengar och för

Läs mer

Sveriges landsbygdsprogram 2014-2020. Hans-Olof Stålgren Landsbygdsnätverket 2014 01 16

Sveriges landsbygdsprogram 2014-2020. Hans-Olof Stålgren Landsbygdsnätverket 2014 01 16 Sveriges landsbygdsprogram 2014-2020 Hans-Olof Stålgren Landsbygdsnätverket 2014 01 16 Min presentation Inledning Generell info Budget Tidsplan Gårdsstöd LFA Miljöstöd Flerfond CLLD Transnationell komponent

Läs mer

Minnesanteckningar förda vid telefonmöte med samverkansgruppen för leaderordföranden och leaders verksamhetsledargrupp måndagen den 30 mars 2012.

Minnesanteckningar förda vid telefonmöte med samverkansgruppen för leaderordföranden och leaders verksamhetsledargrupp måndagen den 30 mars 2012. Minnesanteckningar förda vid telefonmöte med samverkansgruppen för leaderordföranden och leaders verksamhetsledargrupp måndagen den 30 mars 2012. Närvarande: Staffan Markström, Leader Mare Boreale Per

Läs mer

Utveckla ditt företag och din landsbygd med andra.

Utveckla ditt företag och din landsbygd med andra. Utveckla ditt företag och din landsbygd med andra. 1 Leadermetoden kopplar den lokala kunskapen och erfarenheten med samhällets målsättningar. 2 Leader stöd till landsbygdsutveckling Har du en projektidé?

Läs mer

URVALSKRITERIER LEADER SYDÖSTRA SKÅNE

URVALSKRITERIER LEADER SYDÖSTRA SKÅNE URVALSKRITERIER LEADER SYDÖSTRA SKÅNE Urvalskriterierna är LAG:s verktyg för att bedöma och prioritera projektansökningar samt att säkerställa att de projekt som får stöd av lokalt ledd utveckling genom

Läs mer

Minnesanteckningar vid möte med samverkansgruppen för Leaderordföranden och Leaders verksamhetsledare den 30 mars 2011 i Östersund.

Minnesanteckningar vid möte med samverkansgruppen för Leaderordföranden och Leaders verksamhetsledare den 30 mars 2011 i Östersund. Minnesanteckningar vid möte med samverkansgruppen för Leaderordföranden och Leaders verksamhetsledare den 30 mars 2011 i Östersund. Närvarande: Annika Andersson, Leader Sjuhärad Karl Johan Adolfsson, Leader

Läs mer

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande För att du ska trivas på jobbet och känna att du gör ett bra arbete behöver du kunna påverka din arbetssituation

Läs mer

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande För att du ska trivas på jobbet och känna att du gör ett bra arbete behöver du kunna påverka din arbetssituation

Läs mer

2015-10-23 (1) Arbetsplan arbetsgrupp Service i landsbygder

2015-10-23 (1) Arbetsplan arbetsgrupp Service i landsbygder 2015-10-23 (1) Arbetsplan arbetsgrupp Service i landsbygder Innehållsförteckning 1. Bakgrund och syfte... 4 1.1 Bakgrund... 4 1.2 Förändringar vi vill få till stånd som direkt följd av våra prioriteringar...

Läs mer

FRAMTIDENS FOLKRÖRELSE

FRAMTIDENS FOLKRÖRELSE FRAMTIDENS FOLKRÖRELSE Sofia Arkelsten, partisekreterare 20110704 INLEDNING Politiken påverkar människors liv. Därför är det viktigt vilka människor som utformar politiken. Och därför är det viktigt att

Läs mer

Leader en metod för landsbygdsutveckling. Grundkunskap

Leader en metod för landsbygdsutveckling. Grundkunskap Leader en metod för landsbygdsutveckling Grundkunskap Leader betyder Länkar mellan åtgärder för att utveckla landsbygdens ekonomi Vi börjar med en titt i backspegeln, Leader har ju faktiskt funnits i Sverige

Läs mer

Utdrag ur godkänd 2016-03-14 Regional handlingsplan för landsbygdsprogrammet och havs- och fiskeriprogrammet 2014-2020

Utdrag ur godkänd 2016-03-14 Regional handlingsplan för landsbygdsprogrammet och havs- och fiskeriprogrammet 2014-2020 REDOVISNING Dnr 604-6474-2015 2016-03-14 Utdrag ur godkänd 2016-03-14 Regional handlingsplan för landsbygdsprogrammet och havs- och fiskeriprogrammet 2014-2020 1.1. Stöd till bredband (delåtgärd 7.3 fokusområde

Läs mer

Landsbygdsnätverkets virtuella tankesmedja om samordningsmöjligheter mellan GSR-fonderna

Landsbygdsnätverkets virtuella tankesmedja om samordningsmöjligheter mellan GSR-fonderna Promemoria 2012-10-12 Näringsdepartementet Arbetsmarknadsdepartementet Landsbygdsdepartementet Camilla Lehorst Telefon 08-405 16 30 Mobil 070-519 01 18 E-post camilla.lehorst@enterprise.ministry.se Landsbygdsnätverkets

Läs mer

Vattenråden inom Västerhavets vattendistrikt sammanställning av årsredovisningar för 2013

Vattenråden inom Västerhavets vattendistrikt sammanställning av årsredovisningar för 2013 Vattenråden inom Västerhavets vattendistrikt sammanställning av årsredovisningar för 2013 Inledning Aktiviteter inom vattenråden är en av hörnstenarna för lokal förankring av den svenska vattenförvaltningen.

Läs mer

Kommunal medverkan inom lokal ledd utveckling genom Leadermetoden under EU:s strukturfondsprogram 2014-2020

Kommunal medverkan inom lokal ledd utveckling genom Leadermetoden under EU:s strukturfondsprogram 2014-2020 Kommunstyrelsens kontor Handläggare: Ylva Hedman Datum 2015-03-24 Dnr KS 2015/01 10 Till Kommunstyrelsen Kommunal medverkan inom lokal ledd utveckling genom Leadermetoden under EU:s strukturfondsprogram

Läs mer

Varför en vision? Och det roliga arbetet börjar nu!

Varför en vision? Och det roliga arbetet börjar nu! Varför en vision? Det finns en sådan stolthet och vilja till utveckling i Hjo, men för att samla våra krafter och få draghjälp av varandra behöver vi också en gemensam målbild en vision som talar om för

Läs mer

EU:s Strukturfondsprogram 2007-2013. Europeiska Unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden

EU:s Strukturfondsprogram 2007-2013. Europeiska Unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden EU:s Strukturfondsprogram 2007-2013 Europeiska Unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Tre mål 1. Konvergens 2. Konkurrenskraft och sysselsättning Regionala fonden Sociala fonden 3. Europeiskt territoriellt

Läs mer

2013-09-09. Regionalt handlingsprogram för besöksnäring och turism för Örebroregionen 2014-2020.

2013-09-09. Regionalt handlingsprogram för besöksnäring och turism för Örebroregionen 2014-2020. Regionalt handlingsprogram för besöksnäring och turism för Örebroregionen 2014-2020. 1 Inledning Regionförbundets uppdrag är att på olika sätt medverka till att regionen utvecklas så att fler människor

Läs mer

Företagskompassen, 10 mars 2010: Svenskt företagsklimat behöver bli bättre

Företagskompassen, 10 mars 2010: Svenskt företagsklimat behöver bli bättre Företagskompassen, 10 mars 2010: Svenskt företagsklimat behöver bli bättre Jobs and Society NyföretagarCentrum och SEB har låtit 3 000 personer svara på frågor om hur de ser på det svenska företagsklimatet.

Läs mer

Bättre landsbygdsutveckling. Flaggskeppet sätter ungdomarna vid rodret

Bättre landsbygdsutveckling. Flaggskeppet sätter ungdomarna vid rodret NYHETSBREV Tema: Unga på landsbygden från Landsbygdsnätverket Nr 3 2014 Unga lantbrukare som förebilder sid 3 Bättre landsbygdsutveckling sid 5 Medlem har ordet sid 4 Flaggskeppet sätter ungdomarna vid

Läs mer

Regionala bredbandskoordinatorer och nationellt sekretariat

Regionala bredbandskoordinatorer och nationellt sekretariat Regionala bredbandskoordinatorer och nationellt sekretariat Regionala bredbandskoordinatorer länge efterfrågade underlätta för alla bredbandsföreningar som finns runtom i landet, som jobbar ideellt och

Läs mer

Riktlinjer för arbetsgrupper. Fastställd av styrgruppen den 10 sept. 2014

Riktlinjer för arbetsgrupper. Fastställd av styrgruppen den 10 sept. 2014 Riktlinjer för arbetsgrupper Fastställd av styrgruppen den 10 sept. 2014 Varför arbetsgrupper? Deltagare i arbetsgrupper ska bidra till nätverkets mål om att stärka aktörers förmåga till landsbygdsutveckling

Läs mer

Handledning till SÖK ARRANGÖRSBIDRAG

Handledning till SÖK ARRANGÖRSBIDRAG Handledning till SÖK ARRANGÖRSBIDRAG 1 Handledning till Sök arrangörsbidrag inom Globala Västerbotten och SEE Västerbottens hållbarhetsvecka 1. INLEDNING Vad är SEE Västerbottens hållbarhetsvecka? SEE

Läs mer

Minnesanteckningar från Ringsjöbygdens Framtid - Stormöte 2 Bosjökloster 18 september 2007, 18.00-21.00

Minnesanteckningar från Ringsjöbygdens Framtid - Stormöte 2 Bosjökloster 18 september 2007, 18.00-21.00 Minnesanteckningar från Ringsjöbygdens Framtid - Stormöte 2 Bosjökloster 18 september 2007, 18.00-21.00 1. Mötets inledning Projektledare Richard Nilsson hälsar välkomna och lämnar över till mötesledare

Läs mer

Rapport: Verkstad Landsbygdsnätverket KALMAR

Rapport: Verkstad Landsbygdsnätverket KALMAR Vimmerby 2011-04-13 Rapport: Verkstad Landsbygdsnätverket KALMAR Ansvarig: Nils Lagerroth, Landsbygdsnätverket (070 534 91 64) nils.lagerroth@hushallningssallskapet.se Processledare: Lisa Renander, Go

Läs mer

SCR:s PUNKTER FÖR 2020

SCR:s PUNKTER FÖR 2020 20 PUNKTER 2020 SCR:s PUNKTER FÖR 2020 Vårt arbete med att utveckla vår bransch tar nu verklig fart. Sedan 2011 har vi tillsammans jobbat med våra framtidsfrågor och lyft fram vad vi vill göra och hur

Läs mer

Slutrapport för projektstöd i landsbygdsprogrammet. Projektnamn: Naturturism. - del 1 och 2. Foto: Frida Hedin, HS Konsult AB

Slutrapport för projektstöd i landsbygdsprogrammet. Projektnamn: Naturturism. - del 1 och 2. Foto: Frida Hedin, HS Konsult AB Slutrapport för projektstöd i landsbygdsprogrammet Projektnamn: Naturturism - del 1 och 2 Foto: Frida Hedin, HS Konsult AB Frida Hedin HS Konsult AB 2011-10-12 Journalnummer: 2010-2614 Innehållsförteckning

Läs mer

Förslag till arbetsordning Leader Vättern

Förslag till arbetsordning Leader Vättern Förslag till arbetsordning Leader Vättern I arbetsordningen specificeras ansvar och uppgifter för Leader Vättern. Dessa bygger på antagna stadgar och de regler som styr arbetet med lokalt ledd utveckling.

Läs mer

VAL 2014 SOCIALDEMOKRATERNAS POLITIK FÖR FLER JOBB PÅ LANDSBYGDEN

VAL 2014 SOCIALDEMOKRATERNAS POLITIK FÖR FLER JOBB PÅ LANDSBYGDEN VAL 2014 SOCIALDEMOKRATERNAS POLITIK FÖR FLER JOBB PÅ LANDSBYGDEN INNEHÅLLSFÖRTECKNING SOCIALDEMOKRATERNAS LANDSBYGDSPOLITIK...5 Jobben ska komma i hela Sverige...6 Utbildning och boende...9 Vägar, järnvägar,

Läs mer

Janssen Nyhetsbrev. Helhetslösningar eller kortsiktiga insatser Hur bemöter vi framtidens patient?

Janssen Nyhetsbrev. Helhetslösningar eller kortsiktiga insatser Hur bemöter vi framtidens patient? Janssen Nyhetsbrev Helhetslösningar eller kortsiktiga insatser Hur bemöter vi framtidens patient? Förord Under årets Almedalsvecka var Janssen självklart på plats. Vi anordnade två populära seminarier

Läs mer

Nominering - Årets Landsbygdsprojekt Med checklista

Nominering - Årets Landsbygdsprojekt Med checklista Nominering - Årets Landsbygdsprojekt Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Landsbygdsprojekt. Namn på förslaget: Coaching för landsbygdsföretag Journalnummer: 2007-6632 Kontaktperson,

Läs mer

Naturturismen. - en resurs för att värna naturarvet och kulturarvet. Men då krävs långsiktighet och rättvisa villkor. Ulf Lovén & Staffan Widstrand

Naturturismen. - en resurs för att värna naturarvet och kulturarvet. Men då krävs långsiktighet och rättvisa villkor. Ulf Lovén & Staffan Widstrand Naturturismen - en resurs för att värna naturarvet och kulturarvet. Men då krävs långsiktighet och rättvisa villkor Ulf Lovén & Staffan Widstrand Vi är naturturismens näringsföreträdare 450 företagsmedlemmar

Läs mer

Ny struktur för Landsbygdsprogrammet 2014-2020 överordnat Växtlustteman

Ny struktur för Landsbygdsprogrammet 2014-2020 överordnat Växtlustteman Ny struktur för Landsbygdsprogrammet 2014-2020 överordnat Växtlustteman EU 2020 är EU:s gemensamma tillväxt- och sysselsättningsstrategi. Den har tre prioriteringar om smart, hållbar och inkluderande tillväxt

Läs mer

ARBETSPLANERNA ÄR BESLUTADE

ARBETSPLANERNA ÄR BESLUTADE INFO FRÅN ARBETSGRUPPERNA Kvartal 1 2017 En stor del av arbete genomförs genom olika arbetsgrupper som består av representanter från nätverkets medlemsorganisationer. styrgrupp beslutar varje år vilka

Läs mer

Analys av kompetensutvecklingen

Analys av kompetensutvecklingen Analys av kompetensutvecklingen inom landsbygdsprogrammet - Fördjupning av rapport 1:3 Efter rådgivning menar cirka procent att de har förändrat sitt arbetssätt oberoende av om det var en konsult eller

Läs mer

Mer kvalitetsturism i Sveriges nationalparker

Mer kvalitetsturism i Sveriges nationalparker Mer kvalitetsturism i Sveriges nationalparker Remissvar på förslag till nya föreskrifter för Tivedens nationalpark Ärendenummer NV-08544-12. Ekoturismföreningen vill framföra följande synpunkter på förslaget

Läs mer

Om ni skulle göra om Lupp vad skulle ni göra bättre/ändra på?

Om ni skulle göra om Lupp vad skulle ni göra bättre/ändra på? Tips från Mora Om ni skulle göra om Lupp vad skulle ni göra bättre/ändra på? Involvera ungdomarna ännu mer än vad vi redan gör. Vad är viktig att tänka på i Lupparbetet? Förankring, bland lärare, tjänstemän,

Läs mer

Att följa dina drömmar och förbättra världen LINA EGGEMAR

Att följa dina drömmar och förbättra världen LINA EGGEMAR Att följa dina drömmar och förbättra världen LINA EGGEMAR INNEHÅLL Inledning 5 ATT FÖLJA DINA DRÖMMAR 7 Framtiden 8 Hur jag ser på framtiden Hur jag inte vill att min framtid ska se ut Min mardrömsframtid

Läs mer

2011-02-04 Leaders ordföranden på Saturnus konferenscenter i Stockholm

2011-02-04 Leaders ordföranden på Saturnus konferenscenter i Stockholm 2011-02-04 Leaders ordföranden på Saturnus konferenscenter i Stockholm I det följande ges noteringar, kommentarer med synpunkter från möte med leaders ordföranden den 4 feb i Stockholm. Anteckningarna

Läs mer

Sociala Ekonomins Råd i Västra Götaland (SER) Plats: Norra Hamngatan 14, Göteborg 2011-11-07 kl 15.00 18.30

Sociala Ekonomins Råd i Västra Götaland (SER) Plats: Norra Hamngatan 14, Göteborg 2011-11-07 kl 15.00 18.30 Sociala Ekonomins Råd i Västra Götaland (SER) Sammanträde Plats: Norra Hamngatan 14, Göteborg 2011-11-07 kl 15.00 18.30 NÄRVARANDE Ledamöter: Ulrika Frick, VGR ordförande Rosie Rothstein, VGR Marie-Ann

Läs mer

1. Hur ser ni på svensk rovdjursturism?

1. Hur ser ni på svensk rovdjursturism? 1. Hur ser ni på svensk rovdjursturism? Svenska Jägareförbundet har inga invändningar mot rovdjursturism i sig så länge den inte utformas på ett sätt som menligt påverkar andra aktörers möjlighet att bedriva

Läs mer

Vision och övergripande mål 2010-2015

Vision och övergripande mål 2010-2015 Vision och övergripande mål 2010-2015 Beslut: Högskolestyrelsen, 2009-12-17 Revidering: - Dnr: DUC 2009/1139/10 Gäller fr o m: 2010-01-01 Ersätter: Dalauniversitetet akademi och yrkesliv i partnerskap.

Läs mer

Nominering - Årets Leader Med checklista

Nominering - Årets Leader Med checklista Nominering - Årets Leader Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Leader. Namn på förslaget: Fiber till alla i Hejde/Väte och Grötlingbo Journalnummer: 2009-3490 Kontaktperson, (namn,

Läs mer

Östersjöfiske 2020. Sedan konferensen ÖF2020 i Simrishamn i november, har vi ägnat oss åt två saker.

Östersjöfiske 2020. Sedan konferensen ÖF2020 i Simrishamn i november, har vi ägnat oss åt två saker. Östersjöfiske 2020 Hej! Fisk är en fantastisk råvara. Helst skall den vara riktigt färsk och dessutom fångad på ett ansvarsfullt och ekologiskt sätt. Fisk finns nära oss i Östersjön. Vi har kunniga fiskare

Läs mer

Ett nytt sätt att se på Falköping Sveriges första Cittaslow har börjat värdesätta sin särart och identitet

Ett nytt sätt att se på Falköping Sveriges första Cittaslow har börjat värdesätta sin särart och identitet Ett nytt sätt att se på Falköping Sveriges första Cittaslow har börjat värdesätta sin särart och identitet Allt är klätt i vitt denna vackra januaridag i Falköping, Sveriges hittills enda Slow City. Eller

Läs mer

Internationell policy för Tranemo kommun

Internationell policy för Tranemo kommun Internationell policy för Tranemo kommun 2012-2013 Fastställd av kommunfullmäktige (datum) Innehållsförteckning 1. INLEDNING 2. SYFTE 3. FRAMTIDSBILD 4. ÖVERGRIPANDE MÅL 5. FRAMGÅNGSFAKTORER 6. PRIORITERADE

Läs mer

Besöknäringsstrategi 2016-2018. Fastställd av kommunfullmäktige 2016-02-22, 4 Uppdateras före 2020-02-28

Besöknäringsstrategi 2016-2018. Fastställd av kommunfullmäktige 2016-02-22, 4 Uppdateras före 2020-02-28 Besöknäringsstrategi 2016-2018 Fastställd av kommunfullmäktige 2016-02-22, 4 Uppdateras före 2020-02-28 Foto: Victoria Hallqvist Besöksnäringen är en av världens största näringar. Den totala turismkonsumtionen

Läs mer

1 Långsiktig strategi för Skogsstyrelsens medverkan i det regionala tillväxtarbetet

1 Långsiktig strategi för Skogsstyrelsens medverkan i det regionala tillväxtarbetet PROTOKOLL Nr H- 11/2015 Datum 2015-03-24 1(1) Närvarande: Monika Stridsman Göran Rune Peter Blombäck Göran Lindberg Generaldirektör, beslutande Avdelningschef Enhetschef Handläggare, föredragande Justeras

Läs mer

Förarbete, planering och förankring

Förarbete, planering och förankring Förarbete, planering och förankring Förarbete, planering och förankring Att arbeta med vilka etiska värden och normer som ska känneteckna den äldreomsorgsverksamhet vi arbetar i och hur vi konkret ska

Läs mer

LATHUND Att planera en mässa eller utställning

LATHUND Att planera en mässa eller utställning LATHUND Att planera en mässa eller utställning När man medverkar vid utställningar av olika slag är det viktigt att ha en klar strategi kring sitt deltagande. Att bara åka dit på vinst och förlust med

Läs mer

Protokoll nr 1/2015 från möte med Övervakningskommittén för lokalt ledd utveckling 2014-2020

Protokoll nr 1/2015 från möte med Övervakningskommittén för lokalt ledd utveckling 2014-2020 Övervakningskommittén för lokalt ledd utveckling ÖK-sekretariatet 2015-11-19 Protokoll nr 1/2015 från möte med Övervakningskommittén för lokalt ledd utveckling 2014-2020 Tid: Den 15 oktober 2015 Plats:

Läs mer

Sammanställning 1 100215

Sammanställning 1 100215 Sammanställning 1 100215 Bakgrund Nationellt Kompetenscentrum Anhöriga, NKA, har sedan starten 2008 arbetat inom fyra olika prioriterade områden. Ett av dessa är Individualisering, utveckling och utvärdering

Läs mer

Verksamhetsplan för naturum Vindelfjällen Ammarnäs År 2014 År 2015-2018

Verksamhetsplan för naturum Vindelfjällen Ammarnäs År 2014 År 2015-2018 1 (12) Naturvårdsverkets ärendenr: NV-07103-13 Länsstyrelsen Västerbotten Diarienr: 512-8811-2013 VERKSAMHETSPLAN för naturum 2013-11-29 Verksamhetsplan för naturum Vindelfjällen Ammarnäs År 2014 År 2015-2018

Läs mer

Stadgar för Leader Gränslandet (org nr 802440-1849)

Stadgar för Leader Gränslandet (org nr 802440-1849) Stadgar för Leader Gränslandet (org nr 802440-1849) 1 Firma Föreningens firma är Leader Gränslandet, ideell förening. 2 Ändamål Föreningen ska verka inom ramen för Landsbygdsprogrammet 2007 2013. Föreningen

Läs mer

Mata fåglar. Mata fåglar. Studiehandledning till. Mata. fåglar. Niklas Aronsson SOF. En studiehandledning från Studiefrämjandet

Mata fåglar. Mata fåglar. Studiehandledning till. Mata. fåglar. Niklas Aronsson SOF. En studiehandledning från Studiefrämjandet Mata fåglar Mata fåglar Studiehandledning till Mata SOF Niklas Aronsson fåglar En studiehandledning från Studiefrämjandet Vad är en studiecirkel? En studiecirkel är en liten grupp människor som samlas

Läs mer

Att ansöka. Hur går du tillväga? Verktyg

Att ansöka. Hur går du tillväga? Verktyg Att ansöka Hur går du tillväga? Verktyg Skaffa innan ansökan E-legitimation Du skaffar din e-legitimation hos din bank eller hos Telia. De flesta banker kallar e-legitimationen för BankID. Fullmakt Se

Läs mer

UTVÄRDERINGSRAPPORT 2014-03-26

UTVÄRDERINGSRAPPORT 2014-03-26 UTVÄRDERINGSRAPPORT 2014-03-26 Innehållsförteckning Inledning 3 Beskrivning av behov och förutsättningar i projektansökan 5 Kvantitativ utvärderingsinformation 6 Kvalitativ utvärderingsinformation 8 Relevanta

Läs mer

Chefens sju dödssynder - undvik dem och lyckas som ledare!

Chefens sju dödssynder - undvik dem och lyckas som ledare! White Paper #6 Chefens sju dödssynder - undvik dem och lyckas som ledare! Malin Trossing för Kontentan, augusti 2013 Kontentan Förlags AB www.kontentan.se För att bli programmerare krävs flera års programmeringsutbildning

Läs mer

Ett livsviktigt arbete

Ett livsviktigt arbete Stockholmshemmet Tidningen för dig som bor hos oss Nr 3 September 2015 Årets enkätresultat klara! Ett livsviktigt arbete Hitta information om ditt boende i Min lägenhet Vår, sommar, höst och vinter nu

Läs mer

Kommunikationsstrategi Leader Höga Kusten 2014 2020

Kommunikationsstrategi Leader Höga Kusten 2014 2020 BILAGA 9 Kommunikationsstrategi 2014 2020 Kommunikationsstrategi för Syftet med s kommunikationsarbete är att göra vårt leaderområde och det arbete som genomförs inom ramen för det synligt. Genom att göra

Läs mer

Ett hållbart tillvägagångssätt att uppnå EU:s ekonomiska och sociala målsättningar. Finansiella instrument

Ett hållbart tillvägagångssätt att uppnå EU:s ekonomiska och sociala målsättningar. Finansiella instrument Ett hållbart tillvägagångssätt att uppnå EU:s ekonomiska och sociala målsättningar , som samfinansieras av Europeiska strukturoch investeringsfonder, är ett hållbart och effektivt sätt att investera i

Läs mer

Utvärdering av landsbygdsstöd till häst-, turist- och livsmedelsföretag i Västra Götaland.

Utvärdering av landsbygdsstöd till häst-, turist- och livsmedelsföretag i Västra Götaland. 2011-11-21 Eva Olsson Landsbygdsenheten 031-60 59 82 eva.olsson@lansstyrelsen.se Utvärdering av landsbygdsstöd till häst-, turist- och livsmedelsföretag i Västra Götaland. SAMMANFATTNING. Omsättningen

Läs mer

Future City 2016 2017. Så här kan ditt företag delta i Future City:

Future City 2016 2017. Så här kan ditt företag delta i Future City: Så här kan ditt företag delta i Future City: Future City 2016 2017 Guldarrangör, max sex 100 000 kr Silverarrangör, max sex 50 000 kr Bronsarrangör 25 000 kr Dela ut ett pris, max tre 15 000 kr Supporter

Läs mer

Nätverksträffar Kvalitetsarbetet

Nätverksträffar Kvalitetsarbetet Nätverksträffar Kvalitetsarbetet Nationella Turistfiskeprojektet inom Leader Målet med nätverksträffarna är att deltagarna skall få en förståelse för vad marknaden kräver av en sportfiskeanläggning utifrån

Läs mer

ESF-projekt Värdskap Valdemarsvik

ESF-projekt Värdskap Valdemarsvik Sammanställning kompetenskartläggning ESF-projekt Värdskap Valdemarsvik 2012-05-11 Elisabet Ström Bilagor: Bilaga 1: Intervjumall Bilaga 2: Kompetensbehov per företag sammanställning Sidan 1 av 12 1. Introduktion

Läs mer

Minnesanteckningar för telefonmöte med samverkansgruppen för leaderordföranden och Leaders verksamhetsledargrupp den 10 juni 2011

Minnesanteckningar för telefonmöte med samverkansgruppen för leaderordföranden och Leaders verksamhetsledargrupp den 10 juni 2011 Minnesanteckningar för telefonmöte med samverkansgruppen för leaderordföranden och Leaders verksamhetsledargrupp den 10 juni 2011 Närvarande: Annika Andersson, Leader Sjuhärad Maria Gustafsson, Landsbygdsnätverkets

Läs mer

Vid arbetsgivarens sida

Vid arbetsgivarens sida Vid arbetsgivarens sida Med oss är du aldrig ensam som arbetsgivare Medlemskapet är en trygghet för oss Det bästa med medlemskapet är att vi som företag inte behöver lägga tid och energi på att teckna

Läs mer

Välkommen till YFUs värdfamiljrekrytering 2012

Välkommen till YFUs värdfamiljrekrytering 2012 Välkommen till YFUs värdfamiljrekrytering 2012 Sverige är ett populärt land! 2012 kommer YFU Sverige att ta emot totalt 76 utbytesstudenter varav 4 är sommarstudenter, 5 är halvårsstudenter och 67 är helårsstudenter.

Läs mer

Lokalt ledd utveckling gör skillnad

Lokalt ledd utveckling gör skillnad Lokalt ledd utveckling gör skillnad Bakgrund Lokalt ledd utveckling stammar ur de erfarenheter man har av flera programperioder med Leadermetoden inom EU. Leader var från början ett gemenskapsinitiativ

Läs mer

SVENSKA BÅGSKYTTEFÖRBUNDET. Modernt Fältskytte

SVENSKA BÅGSKYTTEFÖRBUNDET. Modernt Fältskytte SVENSKA BÅGSKYTTEFÖRBUNDET Modernt Fältskytte Fotograf Jari Hjerpe Studieplan Studieplan Inledning Modernt Fältskytte Välkomna till en gemensam stund kring bordet! Styrelsepaketet syftar främst till att

Läs mer

I detta korta PM sammanfattas huvuddragen i de krav som ställs och som SKA uppfyllas för att ett projekt ska kunna få pengar.

I detta korta PM sammanfattas huvuddragen i de krav som ställs och som SKA uppfyllas för att ett projekt ska kunna få pengar. Vad krävs för att få pengar från ESF (EU:s socialfond) för projekt i Stockholmsregionen? - En genomgång av förutsättningar och krav som gäller på EU-, nationell- och regional nivå För alla som ska söka

Läs mer

Landsbygdsprogrammet 2014-2020. Länsstyrelsen Västernorrland

Landsbygdsprogrammet 2014-2020. Länsstyrelsen Västernorrland Landsbygdsprogrammet 2014-2020 Länsstyrelsen Västernorrland Europeiska struktur och investeringsfonderna (ESI- fonderna) Regionala utvecklingsfonden Socialfonden Havs- och fiskerifonden Jordbruksfonden

Läs mer

Mailis Carlsvärd och Liselotte Johansson har varit av bystämman utsedda revisorer för 2014 med Anita Larsson som ersättare.

Mailis Carlsvärd och Liselotte Johansson har varit av bystämman utsedda revisorer för 2014 med Anita Larsson som ersättare. Klockrike byråd Verksamhetsberättelse 2014 Om Klockrike byråd Klockrike byråd bildades 14 mars 2001. Klockrike byråd är ett partipolitiskt och religiöst neutralt nätverk för föreningar, verksamheter och

Läs mer

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Sökande: Wetlandi event Strandviksvägen 2 294 77 Sölvesborg Kontaktpersoner: Håkan Lorentzson Ägare 0735 314 314 Tobias Delfin Turistsamordnare Bromölla kommun 0709-171 254 Medfinansiär: Wetlandi event,

Läs mer

Tillsammans får vi fler att välja Skellefteå!

Tillsammans får vi fler att välja Skellefteå! Tillsammans får vi fler att välja Skellefteå! Ett häfte om VISIT SKELLEFTEÅ - om organisationen, medlemskapet och det gemensamma arbetet mot ett attraktivare Skellefteå. VARFÖR TURISM? Turism är en exportindustri

Läs mer

Näringslivsutveckling inom Leader

Näringslivsutveckling inom Leader 2009-10-22 Näringslivsutveckling inom Leader Den strategiska inriktningen av landsbygdsprogrammet har ett tydligt fokus på åtgärder som främjar företagande, tillväxt och sysselsättning på landsbygden och

Läs mer

Volymen av bokningar som görs online

Volymen av bokningar som görs online Ställ ut på Sportfiskemässan i Älvsjö. Angeln i Duisburg. Fiskeguidens erfarenheter. Säljkanaler View this email in your browser Vi har med 10 snabba frågor kollat läget med guiden och fiskeprofilen Mikael

Läs mer

Internationell strategi

Internationell strategi Internationell strategi 1 Inledning Den globaliseringsprocess världen genomgår gör Sverige och Skellefteå allt mer beroende av omvärlden och dess utveckling. Eftersom Skellefteå kommun är en del av en

Läs mer

Styrning och ledning av Leader Upplandsbygd Ansvarsbeskrivning och allmänna riktlinjer för verksamheten

Styrning och ledning av Leader Upplandsbygd Ansvarsbeskrivning och allmänna riktlinjer för verksamheten Version 2013-10-14 Styrning och ledning av Leader Upplandsbygd Ansvarsbeskrivning och allmänna riktlinjer för verksamheten LAG (Local Action Group) LAG är Upplandsbygds styrelse. LAG i Leader Upplandsbygd

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2015

Verksamhetsberättelse 2015 Verksamhetsberättelse 2015 Styrelsen för SENS - Sociala ekonomins nätverk Skaraborg avger härmed följande verksamhetsberättelse för år 2015. Styrelse Ordförande Vice ordförande Sekreterare Kassör Ledamot

Läs mer

Lanseringskonferens av EU:s fonder. Välkomna!

Lanseringskonferens av EU:s fonder. Välkomna! Lanseringskonferens av EU:s fonder Välkomna! Strukturfondspartnerskap Ordförande Kommuner och Landsting (tio) Arbetsmarknadens organisationer (fem) Länsstyrelser (tre) Arbetsförmedling/Försäkringskassa

Läs mer

Projektidé? Leader kan hjälpa till att förverkliga den! www.leadertimra.se

Projektidé? Leader kan hjälpa till att förverkliga den! www.leadertimra.se Projektidé? Leader kan hjälpa till att förverkliga den! Leader - ett sätt att utvecklas Leader är en metod för att arbeta med landsbygdsutveckling Vi fördelar stöd till projekt som utvecklar landsbygdens

Läs mer

UTVECKLA SÅ UTVECKLAR NI ER FÖRENING!

UTVECKLA SÅ UTVECKLAR NI ER FÖRENING! UTVECKLA SÅ UTVECKLAR NI ER FÖRENING! HEJ! Föreningen eller klubben är en av de viktigaste grundstenarna i Socialdemokraterna. Det är den verksamhet som de flesta av våra medlemmar möter i sitt vardagsengagemang.

Läs mer

Så här arbetar vi 2020 En vision i 20 punkter för svensk camping

Så här arbetar vi 2020 En vision i 20 punkter för svensk camping Så här arbetar vi 2020 En vision i 20 punkter för svensk camping Ett litet häfte med stor betydelse Visionen syftar till att befästa branschens position som motorn i svensk besöksnäring. När sista workshopen

Läs mer

Destinationsutveckling Järvsö nya entreprenörsgruppen Rovdjursturism

Destinationsutveckling Järvsö nya entreprenörsgruppen Rovdjursturism Large 2011 i Järvsö 2011-11-22 Sammanfattning från regionalt dialogmöte om rovdjursturism. 1. Olle Fack från Destination Järvsö och Linda Thelin från Rovdjurscentret hälsar välkommen till ett möte med

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Ansökan om bidrag för spontanfotboll i Rosengård

Tjänsteskrivelse. Ansökan om bidrag för spontanfotboll i Rosengård Malmö stad Fritidsförvaltningen 1 (5) Datum 2013-09-19 Vår referens Rebecka Olofsson Föreningssekreterare Tjänsteskrivelse rebecka.olofsson@malmo.se Ansökan om bidrag för spontanfotboll i Rosengård FRI-2013-1575

Läs mer

Nyckeltalsinstitutets. årsrapport 2013

Nyckeltalsinstitutets. årsrapport 2013 Nyckeltalsinstitutets årsrapport 2013 För 18:e året i rad sammanställer Nyckeltalsinstitutet en rad olika personalnyckeltal. För tolfte året presenteras Attraktiv Arbetsgivarindex AVI och för nionde året

Läs mer

POLICYSAMMANFATTNING FRÅN ENTREPRENÖRSKAPSFORUM VARFÖR SILOTÄNKANDE KAN VARA BRA FÖR INNOVATION

POLICYSAMMANFATTNING FRÅN ENTREPRENÖRSKAPSFORUM VARFÖR SILOTÄNKANDE KAN VARA BRA FÖR INNOVATION POLICYSAMMANFATTNING FRÅN ENTREPRENÖRSKAPSFORUM VARFÖR SILOTÄNKANDE KAN VARA BRA FÖR INNOVATION PS från Entreprenörskapsforum En viktig uppgift för Entreprenörskapsforum är att finna nya vägar att nå ut

Läs mer

Finns finansiering att finna?

Finns finansiering att finna? Finns finansiering att finna? Havs- och fiskeriprogrammet och Landsbygdsprogrammet Hans-Olof Stålgren 2015 11 14 Landsbygdsnätverket hans-olof.stalgren@jordbruksverket.se www.landsbygdsnatverket.se Varför

Läs mer

NYHETSBREV nr 23 2013

NYHETSBREV nr 23 2013 1 (7) Januari 2013 NYHETSBREV nr 23 2013 Välkommen till NYN:s nyhetsbrev som utkommer ca två gånger per år. Läs mer på Gröna Jobb Allmänt Året har precis börjat. Vi lägger 2012 till handlingarna och sammanfattar

Läs mer

Slutrapport. Vad är bakgrunden till projektidén och vad planerade du/ni att genomföra?

Slutrapport. Vad är bakgrunden till projektidén och vad planerade du/ni att genomföra? Slutrapport 1. Allmänna uppgifter vilket projekt redovisas? Datum (ÅÅÅÅ-MM-DD) 2012-04-30 Projektnamn Turisthemsida för Södra skärgården Journalnummer (ex. 2012-1234) 2011-4146 Diarienummer (ex. TM999)

Läs mer

Se dig omkring för dina affärers skull

Se dig omkring för dina affärers skull Se dig omkring för dina affärers skull Omvärldsanalysens värde ökar i takt med globaliseringen. Här visar vi vad du bör tänka på när du gör din analys. Av Anne Nilsson, Dagens Miljö nr 10/2006 Omvärldsanalysen

Läs mer

Projektplan Landsbygdsinspiratör i Vi Unga under perioden 1 februari 2010 till 31 oktober 2010

Projektplan Landsbygdsinspiratör i Vi Unga under perioden 1 februari 2010 till 31 oktober 2010 Projektplan Landsbygdsinspiratör i Vi Unga under perioden 1 februari 2010 till 31 oktober 2010 Vi Unga Vi Unga är en partipolitiskt och religiöst obunden ungdomsorganisation. Vi baserar all vår verksamhet

Läs mer

LUP för Motala kommun 2015 till 2018

LUP för Motala kommun 2015 till 2018 LUP för Motala kommun 2015 till 2018 Sammanfattning Det lokala utvecklingsprogrammet (LUP) beskriver den politik som styr verksamheten i Motala kommun under mandatperioden. Programmet bygger på majoritetens

Läs mer