PRESENTATION AV VÄRLDENS BÄSTA. Värme- och ångpannor. I harmoni med ekonomin och miljön. Version

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PRESENTATION AV VÄRLDENS BÄSTA. Värme- och ångpannor. I harmoni med ekonomin och miljön. Version 2014-04-07"

Transkript

1 PRESENTATION AV VÄRLDENS BÄSTA Värme- och ångpannor I harmoni med ekonomin och miljön Version

2 2 Zeta Värme- och ångpannor Vi har kunder och uppdrag jorden runt. Här ett representativt axplock. UKRAINA Uman Greenhouse Uppdrag: År 2011 installerade Zander & Ingeström en 40 MW hetvattenpanna hos Uman Greenhouse, en av Ukrainas största producenter av tomater och gurka. Tack vare billig ström under natten kan kunden köra pannan för fullt och samtidigt ladda hetvattenackumulatorn. TYSKLAND Saarbrücken/Ludwigsfelde, Flensburg, EON-Shamrock Uppdrag: I Tyskland har man under en lång tid installerat anläggningar som genererar förnyelsebar el med hjälp av sol och vind. För att ta hand om det elöverskott som naturligt uppstår i dessa anläggningar installeras våra pannor, vilka omvandlar överskottet till värme/ånga som sedan kan distribueras ut i fjärrvärmenätet eller i en industriverksamhet.

3 Referenser Kinesiska muren, ett av världens sju nya underverk, är nära 900 mil lång men den kan inte ses från månen. KINA Anguang, Jilin, Changchun, Rizhao Uppdrag: Under 2013 levererade vi fyra olika anläggningar till Kina. Dessa pannor utnyttjar låga elpriser nattetid och temporära elöverskott från vindkraften. Den största anläggningen i Rizhao består av fyra st 40 MW-pannor, vilket gör den till världens största elpanneanläggning. Hela leveransen omfattade 11 pannor med en total effekt på 250 MW. Närmast väntar hjälpångpannor till fyra kinesiska kärnkraftverk i Haiyang, Changjiang, Rongchen och Lufeng. SVERIGE Hallsta Pappersbruk Uppdrag: Vi fick i uppdrag att förstärka panncentralen på Hallsta pappersbruk dit vi tidigare levererat en 40 MW panna. Den nya pannan är på 60 MW och har ett beräkningstryck på 32 bar, vilket gör den till Sveriges största. Hallsta pappersbruk är för övrigt en gammal kund till oss. Redan 1917 beställde de sin första ångackumulator av Bengt Ingeström, dvs grundaren av vårt företag. 3

4 4 Zeta Värme- och ångpannor Producera värme/ånga på natten och använd den på dagen. Det är klok politik. Varje gång strömmen bryts bjuds vi på en oönskad resa tillbaka till tiden före civilisationen. Hela det moderna samhället vilar ju på en stabil tillgång till elektrisk ström, som därför produceras dygnet runt. Problemet är att elektricitet inte kan lagras, utan måste förbrukas i samma stund och i samma takt som den tillhandahålls. Det som inte används blir överskottsel som förspills utan att göra någon nytta, vilket bland annat inträffar varje natt när flertalet eldrivna maskiner och apparater vilar. Zeta-pannan, en framtidsklok investering En elegant lösning på problemet med överskottsel är att låta en elpanna omvandla den till ånga eller värme som kan nyttiggöras i fjärrvärmenät och industriella processer. Det här är alltså en lösning som är höggradigt intressant för bland annat kraft- och processindustrin, som med fördel låter elpannan arbeta på natten när elen är billig. Världens bästa elpanna heter Zeta och tillverkas av den svenska ingenjörsfirman Zander & Ingeström i två grundmodeller: en panna för ångproduktion i industrier och kraftverk, och en annan modell för hetvattenproduktion i värmeverk och hetvattennät. Den eldrivna Zeta-pannan ersätter således alla värmeoch ångpannor som drivs med olja, kol och andra fossila bränslen, vars rökgaser bidrar till växthuseffekten och försurar jord och vatten. Att investera i en Zeta-panna är med andra ord även en investering i en renare miljö. Flera användningsområden Att utnyttja överskottsel med hjälp av Zeta-pannor har länge varit vanligt i norra Europa där tillgången på elkraft varit historiskt god med stora överskott från vatten- och kärnkraft. Men det finns fler användningsområden. En elpanna är kanske dyrare att köra än en fossilt eldad panna på dagen men oftast inte på natten när elpriset

5 Affärsidé och marknad Gejser är en het källa där kokande vatten eller ånga sprutar upp ur jorden likt en naturens egen fontän. Ordet kommer av den isländska gejsern Geysir. Zeta-pannans användningsområden: Ång- och hetvattenproduktion när elpriset är lågt Nattackumulering Omvandling av förnybar elkraft till väme och ånga Hjälpångpanna i kraftoch pappersindustrin är lägre. Följaktligen har vi på Zander & Ingeström installerat ett stort antal ackumulatoranläggningar, bland annat i Kina, där ånga/värme produceras och lagras under natten för att sedan utnyttjas på dagen. Ett tredje användningsområde har uppstått genom den snabba utbyggnaden av miljövänlig kraft i Europa (vind, biogas och sol). De här elnäten behöver regleras av den uppenbara anledningen att en vindsnurra, till exempel, producerar elkraft när vinden blåser inte när industrin trycker på on-knappen. Det här är förklaringen till mer än 25 stycken Zeta-pannor bara i Danmark. Ett fjärde användningsområde erbjuder kraftverksindustrin, där Zeta-pannan fungerar som hjälpångpanna; dels genererar den ånga vid uppstart av verken, dels står den för ångproduktionen när verken är avställda. Zander & Ingeström har levererat pannor till kärnkraftsverken i Frankrike, Tyskland, Kina, Finland och Sverige. Fig 1 5

6 6 Zeta Värme- och ångpannor Behoven är globala, lösningen finns på vårt kontor i Sverige Marknaden för eldrivna värme- och ångpannor är global. Alla industrialiserade länder har samma energibehov och har att ta hänsyn till samma villkor och spelregler för ekonomi och miljö (se fig 1). Det är därför som telefonen ringer här hos oss på Zander & Ingeström oavsett var i världen behovet uppstår, för det är allmänt känt att vi levererar den bästa pannan och den bästa totallösningen. Zetas utveckling Vår ledande position i världen är ingen tilfällighet, utan en naturlig följd av en lång utveckling, baserad på ett gediget tekniskt kunnande och en visionär produktutveckling. Ingenjörsfirman Zander & Ingeström grundades 1898 och konstruerade de första elektriska pannorna redan på 1920-talet. Kunderna gjorde tummen upp men önskade större storlekar och högre spänning, vilket startade den verkliga utvecklingen av Zeta-pannan, vars internationella genombrott kom 1932 med sex ångpannor till finska Enso. Sedan dess har vi levererat tusentals pannor från enstaka kw till kompletta anläggningar på 150 MW. Vi är objektivt sett världens mest kvalificerade leverantör av eldrivna ång- och värmepannor. Vi har inte bara byggt de största, utan även installerat överlägset flest. Zetas egenskaper Dagens Zeta-panna är således frukten av en mycket lång praktisk erfarenhet, där våra produkter och system har finslipats tlll nära fulländning mot verkligheten. Resultatet är en panna som kännetecknas av hög tillförlitlighet, extremt hög verkningsgrad och låg ljudnivå. Kapitalkostnaden är låg och behovet av underhåll minimalt (se fig 2).

7 Affärsidé och marknad Våra kunder finns över hela världen med en särskild betoning på Europa och Asien, där vi representeras genom lokala återförsäljare och verkstäder. Vattnets kokpunkt bestäms, som bekant, av atmosfärens lufttryck. Vid havsytan kokar det vid 100 C, men på Mount Everest topp bubblar det redan vid 68 C. Zeta-pannans kännetecken: Verkningsgrad Kapitalkostnad Extremt hög verkningsgrad, liksom tillgänglighet och reglernoggrannhet Låg kapitalkostnad i kombination med minimalt underhåll Den bästa lösningen Zeta-pannan är visserligen juvelen i kronan, men faktum är att vi har en produkt som är ännu viktigare, nämligen att alltid kunna erbjuda den bästa lösningen för varje kund ekonomiskt och miljömässigt. Med detta följer att vårt uppdrag kan innefatta allt från tillverkning, leverans, montering och idrifttagning till service, underhåll och utbildning, inklusive kringutrustning och allt annat som krävs för att just kunna erbjuda den bästa lösningen. Ångkvalitet Spänning Reglering Pannans ångkvalitet uppfyller de allra högsta kraven Matande spänning kan väljas mellan 6 20 kv för samtliga modeller Steglös kapacitetsreglering från 0 till 100 procent. Minimal last är 0 procent. Ja tack! Zeta-pannan är med andra ord en framtidsklok investering som glädjer både ingenjören, ekonomen och miljöchefen på företaget och det händer förmodligen inte varje dag. Eller för att uttrycka det lite mera avspänt: Calvados, konjak eller whisky till kaffet? Svar: Ja tack! Fig 2 7

8 8 Zeta Värme- och ångpannor Vi har ett komplett sortiment av ångpannor, från de minsta till de allra största Zeta-pannan är av elektrodtyp och avsedd för anslutning till trefas växelström. Pannan kan garanterat aldrig torrkoka, eftersom den elektriska strömmen bryts automatiskt om elektroderna inte omges av vatten. (Garantin följer av fysikens lagar: Det är vattnet som utgör pannans värmealstrande mostånd.) Den tillförda energin omvandlas direkt till värme och effekten i pannan regleras genom att vattenståndet på elektroderna höjs eller sänks. Utförande Zeta elektrodångpanna (fig 3) består av ett yttre tryckkärl (pannstommen) och ett inre cylindriskt kärl, monterat på konsoler eller isolatorer i pannstommen. De tre faselektroderna är placerade i innerkärlet. De tillverkas i ett gjutet material och varje elektrod består av ett flertal stavelektroder, vilka är monterade i en gemensam elektrodplatta. Varje faselektrod är upphängd i isolatorgenomföringar i pannans övre gavel. Innerkärlet, som också utgör det elektriska systemets nollpunkt, delar pannan i två vattenrum (innerkärl och ytterkärl). I botten på innerkärlet finns en reglerventil, vars ställdon är monterat på pannans utsida. Cirkulationspumpen, som ingår i pannans utrustning, är ansluten med sugledningen till pannans ytterkärl. Tryckledningen förgrenas i pannan till tre rör, anslutna till innerkärlet under var sin faselektrod. Cirkulationspumpen är varvtalsstyrd och flödet i kretsen varierar med belastningen. Zeta elektrodpannor kan levereras med direktjordad A = Utgående ångledning, B = Bottenblåsning, C = Inkommande matarvatten, D = Cirkulationskrets Principschema för ånganläggning. A = Avgasare, B = Matarvattentank, C = Panna, D = Utgående ångledning

9 Ångpannor Moln består faktiskt inte av vattenånga som är en osynlig gas utan av vattendroppar eller iskristaller eller en blandning därav. eller högohmigt isolerad nollpunkt. I det senare fallet är innerkärlet avisolerat från ytterkärlet med isolatorer och samtliga rörförbindelser mellan innekärl och ytterkärl är tillverkade av isolermaterial. Pannan värmeisoleras med mineralull täckt med aluminium eller stålplåt. Funktion En elångpanneanläggning består i huvudsak av en elektrod- C A panna med tillhörande circkulationspump, armatur, regler- utrustning, instrument och automatikskåp med PLC-styrning. Som nämnts ovan omvandlas den elektriska energin direkt till värmeenergi genom att elektrisk ström leds genom pannvattnet. Vattnet utgör ett elektriskt motstånd B och uppvärms av strömmen. Storleken på strömmen som passerar genom vattnet är beroende av elektrodernas aktiva yta och vattnets ledningsförmåga. Strömstyrkan/effekten kan således lättregleras genom att vattennivån ändras och därmed elektrodernas verksamma yta. Med cirkulationspumpens hjälp flyttas pannvattnet från ytterkärlet via fördelnings- rören till innerkärlet. ZDKI/ZDK Kapacitet (MW) Kapacitet (t/h) Höjd (mm) Diameter (mm) Transportvikt (ton) Provtryckningsvikt (ton) , , ,5-40, > 60 > Fig 3. Zeta Elektrodångpanna. A = innerkärl, B = ytterkärl, C = elektrod. Generella data Spänning kv Isolertjocklek (mm) Material gavlar och mantel Reglerområde Reglertid min/max (min) Maximalt drifttryck bar [tecken?] Verkningsgrad Max. ledningsförmåga (spädvatten) (us/cm) Design PED 97/23/EG eller ASME Tillverkningsnorm EN P295GH % 5 50 > 99 % < 5 9

10 10 Zeta Värme- och ångpannor Vårt program av värmepannor täcker alla behov i alla fall i vårt solsystem Det finns två modeller av Zeta värmepannor för olika kundbehov. ZBVA-pannan bygger på samma princip som våra ångpannor och består av ett inre och ett yttre kärl. Den avgivna effekten är direkt proportionell mot vätskenivån i innerkärlet. Eftersom en elektrisk panna kräver ett behandlat vatten installeras också en vattenkrets mellan panna och värmeväxlare. Pannan utgör vattenkretsens expansionskärl. Denna typ av panna kan med fördel användas då minimumlasten ska vara låg och reglerhastigheten hög. Lastområdet är procent och pannan kan stå i stand-by med huvudbrytaren tillslagen utan att ta någon effekt från högspänningsnätet. Den levereras med högohmigt isolerad nollpunkt eller direktjordad. Hetvattenpanna med cirkulationspump och värmeväxlare. ZBVA med inre och yttre kärl. Effekten är direkt proportionell mot vätskenivån i det inre kärlet.

11 Värmepannor Grand Prismatic Spring i Yellowstone nationalpark är USAs största heta källa. Vattentemperaturen varierar mellan 63 C och 87 C. Värmepannor typ ZVPI/ZHPI Då kraven på säkerhet, verkningsgrad och tillgänglighet är särskilt höga väljer man en ZVPI/ZHPI-modell. Dessa pannor använder samma vatten om och om igen i pannkretsen. Ledningsförmågan är konstant över tiden och bottenblåsningar och vädring behövs inte. Pannorna har 1 eller 2 elektroder per fas beroende på storlek. Vattnet passerar elektroderna och hettas då upp. Effekten regleras med hjälp av rörliga skärmar som täcker elektroden i olika grad beroende på önskat effektuttag. Då elektroden är maximalt avskärmad befinner sig pannan i minimumlast. Reglerområdet är procent av maximaleffekt och reglertiden från min till max är ca 3 minuter. Automatikskåp till värmepanna ZVPI 1808 installerad strax söder om Beijing. ZVPI/ZVP Kapacitet (MW) Höjd (mm) Bredd (mm) Längd (mm) Diameter tryckkärl inkl isolering (mm) Röranslutning Transportvikt (ton) Provtryckningsvikt (ton) ,5 6, , , Generella data Spänning kv Isolertjocklek (mm) Material gavlar och mantel P265GH Reglerområde Reglertid min/max (min) Konstruktionstryck (bar) Drifttryck (bar) % till 3 Konstruktionstemperatur C Maximal drifttemperatur C Verkningsgrad Tillverkningsnorm EN > 99 % 11

12 12 Zeta Värme- och ångpannor Konsten att designa och tillverka, leverera och installera en anläggning H järtat i de anläggningar som Zander & Ingeström levererar är våra tryckkärl och styrsystem. Allt tillverkas in-house och samtliga konstruktioner godkänns av ett oberoende ackrediterat kontrollorgan. Uppdragets rutiner Varje nytt uppdrag vilar stadigt på beprövade rutiner, där vi börjar med konstruktionsgenomgångar och upprättar tidplaner och specifika kvalitetsplaner. Själva tillverkningen sker hos noga utvalda leverantörer, som vi i de flesta fall har en mångårig relation till. Skälen till att vi inte ha en egen verkstad är flera: Vi får en större kapacitet eftersom vi kan ha flera tillverkningar på gång samtidigt. Vi håller kostnaderna nere. Och vi kan lägga tillverkningen nära kunden. Service När kunden har tagit över sin anläggning finns vi till hands med olika typer av serviceprogram. Reservdelar finns alltid på lager och kan levereras inom 24 timmar. Design Tillverkning Installation Nyckelfärdigt Vi installerar kompletta nyckelfärdiga anläggningar i Sverige. I övriga länder har vi kontrakterade partners som skräddarsyr arbetet efter lokala förutsättningar. Idrifttagning Idrifttagning Sanningens ögonblick är själva idrifttagningen där vi provar samtliga funktioner, såsom säkerhet, funktionalitet och prestanda.

13 Från design till idrifttagning År 2009 meddelade Nasa att de funnit vatten på månen, men alla initierade vet ju att Tintin var först. Redan 1953 i Månen tur och retur gjorde han samma upptäckt Kundens önskemål och vår tekniska kompetens 3 2 Kraftverksstandard Väkända fabrikat 3 4 Noga utvalda representanter runt om i världen Absolut kontroll över driften

14 14 Zeta Värme- och ångpannor Våra leverantörer uppfyller samma höga kvalitetsvillkor som vi själva Zander & Ingeströms anläggningar är kvalitetsbyggen på alla plan och i alla funktioner. Kärnprodukterna tillverkar vi själva, men en leverans omfattar pumpar, instrument, reglerventiler och ventiler och en del av dessa produkter kommer från andra företag. I sak är det ingen skillnad, för vi ställer samma höga krav på våra leverantörer som på oss själva. Eller konkret uttryckt: När vi bedömer en leverantör kontrollerar vi produktkvalitet, leveranssäkerhet och teknisk kompetens, liksom uppförandekod och servicenivå, medan priset kommer sist på vår kravspecifikation. För att bli ännu lite konkretare: Vi arbetar endast med välkända fabrikat, och komponenterna i våra leveranser håller god kraftverksstandard. Se exemplen nedan. Asien och Europa Av transport- och miljöskäl vill vi att tillverkningen av skrymmande och tunga produkter ligger så nära kunderna som möjligt geografiskt. Därför tillverkas våra tryckkärl både i Asien och Europa. Kvalitetsexempel Cirkulationspumpar av god industristandard Cirkulationspumpar i API-utförande Värmeväxlare försedd med packningar, alternativt i helsvetsat utförande Luftdrivna ställdon med positioner borgar för snabb och noggrann reglering

15 Våra leverantörer Hänförande Iguazúfallen, på gränsen mellan Brasilien och Argentina, består av 275 olika vattenfall. Varje sekund passerar nära två miljoner liter vatten Operatörspanel används för att köra anläggningen lokalt. Denna kopplas via exempelvis profibus till överordnat styrsystem. 15

16 16 Zeta Värme- och ångpannor Utöver våra formella certifikat ser vi varje uppdrag som en ny certifiering Att Zander & Ingeström är världens ledande leverantör av elektriska värme- och ångpannor, liksom av alla slags industriella pumpar, är något som vi bevisar dagligen i praktisk handling. Men därutöver uppfyller vi självklart även olika formella kompetenskriterier. miljön: tillverkning, transport och montage, drift, service och reparation samt skrotning av våra produkter. Vi nöjer oss inte med att klara gällande miljölagar med marginal vi arbetar kontinuerligt med att bli ännu bättre. Eftersom miljön är ett gemensamt ansvar ställer vi lika stränga krav på våra huvudmän och leverantörer. ISO 9001:2008 Certifiering enligt ISO 9001 är en internationellt vedertagen kvalitetsstämpel på att företaget i fråga är att lita på över hela linjen: i det interna arbetet, i relationen till kunderna och, naturligtvis, i fråga om levererade produkter/tjänster. Det betyder också att vi ständigt arbetar med att ytterligare höja kvaliteten på företagets ledningssystem. Miljöpolicy Zander & Ingeströms miljöprogram innebär att vi tar ett aktivt ansvar för hur vår verksamhet i varje del påverkar Trace Code of Conduct Zander & Ingeström har också förbundit sig att respektera Trace Code of Conduct, vilket bl a innebär ett absolut krav på att följa alla lagar och bestämmelser (även i laglöst land), liksom ett absolut förbud mot mutor och otillbörliga gåvor och tjänster. Vi är också skyldiga att undvika varje relation som är affärsmässigt olämplig eller på annat sätt osund. Medlemskapet i Trace förpliktigar: Brott mot reglerna leder till omedelbar uteslutning. Eller kortare uttryckt: Trace Code of Conduct är gammal anständighet i modern språkdräkt.

17 ISO / Miljöpolicy / Code of Conduct Båda är vackra, men solnedgången är rödare än soluppgången, därför att atmosfären innehåller fler partiklar efter dagens aktivitet än efter nattens vila. ISO 9001:2008 betyder, kort uttryckt, att innehavaren är ett företag att lita på. Helt naturligt är Zander & Ingeström ett ekonomiskt stabilt företag med högsta kreditvärdighet. 17

18 18 Zeta Värme- och ångpannor På Zander & Ingeströms huvudkontor i Täby, norr om Stockholm, arbetar ungefär tjugofem personer. Runt om i världen sysselsätter våra partners och dotterbolag ytterligare cirka tjugofem stycken. Om än globalt utspridda utgör vi ett sammansvetsat gäng som jobbat ihop i många år med kunskap, erfarenhet och en stor lojalitet mot kunderna och därigenom också mot vårt eget företag. En bättre grund att bygga på för framtiden kan man inte önska sig.

19 Det här är vi När luften är så mättad med vattendroppar att sikten underskrider 1 kilometer, då föreligger dimma. Det är ingen poet som ligger bakom den beskrivningen. Inspirerad av ångturbinens möjligheter grundade Bengt Ingeström tillsammans med Oskar Zander ingenjörsfirman Zander & Ingeström redan år Svensk teknik- och industrihistoria har flera förgrundsgestalter som genom begåvning, starka visioner och hårt arbete lade grunden till det moderna välfärdssamhälle som många i dag tar för givet. En av dessa gestalter hette Bengt Ingeström. Han såg en strålande framtid i ångturbinen och startade tillsammans med kollegan Oskar Zander ingenjörsfirman Zander & Ingeström. Året var Det unga företaget marknadsförde ångturbiner och centrifugalpumpar. Med näsa för marknadens behov och teknikens möjligheter utvecklade de nya produkter medan verksamheten växte och erövrade fler områden. Och på samma sätt fortsatte det in i vår egen tid. I dag har Zander & Ingeström en ledande position på den globala marknaden mycket tack vare den inspirerande arbetsglädje och framtidstro som Bengt Ingeström lämnade i arv till dagens sammansvetsade gäng. 19

20 Tulipanaros Annonsbyrå I väntan på att någon ska uppfinna ångkameran får vi glädja oss åt ångpannan, som gör underbar nytta världen över, när den ersätter förbränning av fossila bränslen genom att omvandla överskottsel till värme/ånga för fjärrvärmenät och industrier. Zander & Ingeström Box Täby Besöksadress: Tillverkarvägen 11 Tel E-post Hemsida

Hållbar utveckling Vad betyder detta?

Hållbar utveckling Vad betyder detta? Hållbar utveckling Vad betyder detta? FN definition en ytveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generations möjlighet att tillfredsställa sina behov Mål Kunna olika typer

Läs mer

PRODUKTBLAD VÄRMEPUMP LUFT/VATTEN

PRODUKTBLAD VÄRMEPUMP LUFT/VATTEN Kostnadseffektiva produkter för maximal besparing! Anslut energisparprodukter för vattenburen värme maximalt för pengarna! Om din bostad har vattenburen värme kan du reducera dina uppvärmningskostnader

Läs mer

Kraftvärmeverket För en bättre miljö

Kraftvärmeverket För en bättre miljö Kraftvärmeverket För en bättre miljö EFFEKTIV OCH MILJÖVÄNLIG ENERGIPRODUKTION Eskilstuna använder stora mängder el för att fungera. Under många år har vi i avsaknad av egen produktion köpt vår elenergi

Läs mer

AKVA-standardtank. AKVASAN-tank för installation i efterhand

AKVA-standardtank. AKVASAN-tank för installation i efterhand Värme ur vatten Värme enligt mått En Akvaterm-ackumulatortank kan kombineras med de flesta värmekällor oberoende av värmesystem. Akvaterms standardmodeller omfattar varmvattentankar för villor, allt från

Läs mer

Facit/Lösningsförslag till Tentamen (TEN1) TSFS11 Energitekniska System. 23:e Aug, 2014, kl. 14.00-18.00

Facit/Lösningsförslag till Tentamen (TEN1) TSFS11 Energitekniska System. 23:e Aug, 2014, kl. 14.00-18.00 ISY/Fordonssystem Facit/Lösningsförslag till Tentamen (TEN1) TSFS11 Energitekniska System 23:e Aug, 2014, kl. 14.00-18.00 OBS: Endast vissa lösningar är kompletta Tillåtna hjälpmedel: TeFyMa, Beta Mathematics

Läs mer

Ett av Sveriges ledande företag när det gäller värmeväxlare och rörentreprenad.

Ett av Sveriges ledande företag när det gäller värmeväxlare och rörentreprenad. Ett av Sveriges ledande företag när det gäller värmeväxlare och rörentreprenad. Tradition och framtidstro När vi på RAMAB ser framåt gör vi det med utgångs punkt från vår mångåriga kompetens och erfarenhet.

Läs mer

Förnybara energikällor:

Förnybara energikällor: Förnybara energikällor: Vattenkraft Vattenkraft är egentligen solenergi. Solens värme får vatten från sjöar, älvar och hav att dunsta och bilda moln, som sedan ger regn eller snö. Nederbörden kan samlas

Läs mer

Hörneborgsverket i Örnsköldsvik. Från biobränsle till el, ånga och värme

Hörneborgsverket i Örnsköldsvik. Från biobränsle till el, ånga och värme Hörneborgsverket i Örnsköldsvik Från biobränsle till el, ånga och värme HÖRNEBORGSVERKET: Ett nytt landmärke i Örnsköldsvik Det kraftvärmeverk som Övik Energi just nu bygger i Hörneborg är något som alla

Läs mer

När du behöver. Flexibel, klimatsmart & problemfri värme

När du behöver. Flexibel, klimatsmart & problemfri värme När du behöver Flexibel, klimatsmart & problemfri värme LEVERANS kundanpassade värmeanläggningar En nyckelfärdig värmeanläggning anpassad efter din verksamhet, konstruerad med dina behov av värme, miljömål

Läs mer

Biobränsle. Biogas. Effekt. Elektricitet. Energi

Biobränsle. Biogas. Effekt. Elektricitet. Energi Biobränsle X är bränslen som har organiskt ursprung, biomassa, och kommer från de växter som lever på vår jord just nu. Exempel på X är ved, rapsolja, biogas och vissa typer av avfall. Biogas Gas som består

Läs mer

Repetition. Inför prov 1 i Energiteknik

Repetition. Inför prov 1 i Energiteknik Repetition Inför prov 1 i Energiteknik Värme i hus 1. Vattenburet 2. Direktverkande el 3. Luftburet värmesystem 1. Vattenburet system Vattnet värms En cirkulationspump pumpar runt vattnet i värmesystemet,

Läs mer

Platt- och tubvärmeväxlare för ångapplikationer är bra men... Helsvetsade plattvärmeväxlare

Platt- och tubvärmeväxlare för ångapplikationer är bra men... Helsvetsade plattvärmeväxlare Helsvetsad plattvärmeväxlare för ångapplikationer SUPERMAX Helsvetsad plattvärmeväxlare SYSTEMLÖSNINGAR Kompletta värmeväxlarmoduler Platt- och tubvärmeväxlare för ångapplikationer är bra men... Har du

Läs mer

Drift och underhåll Pelletspannan Mini Q

Drift och underhåll Pelletspannan Mini Q Drift och underhåll Pelletspannan Mini Q Godkännande enligt EN303-5 INSTRUKTIONSBOK FÖR EcoTec MiniQ MED MAXEFFEKT 20/25 kw TEKNISKA FAKTA 300 D C H 370 345 290 80 E B A 100 Pannans effekt [kw] Parametrar

Läs mer

Vindenergi. Holger & Samuel

Vindenergi. Holger & Samuel Vindenergi Holger & Samuel Hur utvinns elenergi ur vinden? Ett vindkraftverk består av ett torn med rotorblad samt en generator. Vinden får rotorbladen att snurra, varpå rotationen omvandlas till el i

Läs mer

ECODAN LUFT/VATTEN INVERTER. Ny revolutionerande teknik och ett komplett system för värme/varmvatten

ECODAN LUFT/VATTEN INVERTER. Ny revolutionerande teknik och ett komplett system för värme/varmvatten ECODAN LUFT/VATTEN INVERTER Ny revolutionerande teknik och ett komplett system för värme/varmvatten Ny effektiv och miljövänlig teknik sänker dina kostnader Ecodan ett komplett system I uteluften finns

Läs mer

IVT Solvärme. Kompletta solenergisystem för hus och fastigheter.

IVT Solvärme. Kompletta solenergisystem för hus och fastigheter. IVT Solvärme Kompletta solenergisystem för hus och fastigheter. Solenergisystem för fastigheter. Innehåll Solen vår starkaste energikälla. 4 Energibesparing och hållbarhet. 6 Om solfångare. 8 Solfångare

Läs mer

TERMOVAR LADDNINGSPAKET

TERMOVAR LADDNINGSPAKET TERMOVAR Laddningspaket (SE) 6.12 TERMOVAR LADDNINGSPAKET MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING Storlekar Rp 25 Rp 32 28 mm klämring Med EPP isolering Med backventil Utan backventil 1(8) TERMOVAR Laddningspaket

Läs mer

söndag den 11 maj 2014 Vindkraftverk

söndag den 11 maj 2014 Vindkraftverk Vindkraftverk Vad är ursprungskällan? Hur fångar man in energi från vindkraftverk? Ett vindkraftverk består utav ett högt torn, högst upp på tornet sitter en vindturbin. På den vindturbinen sitter det

Läs mer

Världens första koldioxidfria fordonsfabrik.

Världens första koldioxidfria fordonsfabrik. Världens första koldioxidfria fordonsfabrik. Ett samarbete för framtiden. Volvo Lastvagnars fabrik i Tuve utanför Göteborg byggdes 1982 och är 87 000 kvadratmeter stor. Där produceras varje år över 20

Läs mer

Lågspänningsprodukter Produkter för solcellsystem

Lågspänningsprodukter Produkter för solcellsystem Lågspänningsprodukter Produkter för solcellsystem 2 Produkter för solcellsystem Lågspänningsprodukter Solen är en gåva Solceller är en investering inför framtiden Energi är en av de största globala utmaningarna

Läs mer

Behovsreglerad Högre verkningsgrad Ingen frysrisk vid elavbrott Tar värme från uteluften ner till -25 C Ger stor mängd 65 C varmt tappvatten

Behovsreglerad Högre verkningsgrad Ingen frysrisk vid elavbrott Tar värme från uteluften ner till -25 C Ger stor mängd 65 C varmt tappvatten Behovsreglerad Högre verkningsgrad Ingen frysrisk vid elavbrott Tar värme från uteluften ner till -25 C Ger stor mängd 65 C varmt tappvatten Möjlighet att styras och övervakas över Internet Ett teknologiskt

Läs mer

Investera i solceller. och gör din egen solel

Investera i solceller. och gör din egen solel Investera i solceller och gör din egen solel 1 Omvandla solljus till förnybar el Solens energi ger egen klimatsmart el och en lägre elkostnad. Och du bidrar till ett hållbart energisystem. Vi erbjuder

Läs mer

Gaspanna ecocompact. Stående enhet med kondenserande gaspanna. ecocompact VSC 126/2 C VSC 196/2 C VSC 246/2 C

Gaspanna ecocompact. Stående enhet med kondenserande gaspanna. ecocompact VSC 126/2 C VSC 196/2 C VSC 246/2 C Gaspanna ecocompact Stående enhet med kondenserande gaspanna ecocompact VSC 126/2 C VSC 196/2 C VSC 246/2 C Nya tider... varma idéer till framtidssäkrad Idéer för intelligent bostadskomfort Vaillant har

Läs mer

Biobränslepanna 130-2000kW

Biobränslepanna 130-2000kW Februari 2014 Biobränslepanna 130-2000kW Rörlig roster Automatisk askutmatning Träflis eller liknande bränsle Keramisk brännkammare Sotblåsning Steglös effektreglering PLC med webserver D Alessandro CSA

Läs mer

Handel med elcertifikat - ett nytt sätt att främja el från förnybara energikällor (SOU 2001:77)

Handel med elcertifikat - ett nytt sätt att främja el från förnybara energikällor (SOU 2001:77) Lars Dahlgren N2001/10077/ESB Näringsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Handel med elcertifikat - ett nytt sätt att främja el från förnybara energikällor (SOU 2001:77) Svenska Bioenergiföreningen (SVEBIO)

Läs mer

UPONOR VVS GOLVVÄRME UPONOR ELPANNA. Uponor Elpanna

UPONOR VVS GOLVVÄRME UPONOR ELPANNA. Uponor Elpanna UPONOR VVS GOLVVÄRME UPONOR ELPANNA levereras komplett med pump, styrutrustning, expansionskärl m m. Pannan, som monteras på vägg, är speciellt anpassad för golvvärmesystem. Frontplåtarna är av vitlackerad

Läs mer

Energibok kraftvärmeverk. Gjord av Elias Andersson

Energibok kraftvärmeverk. Gjord av Elias Andersson Energibok kraftvärmeverk Gjord av Elias Andersson Innehållsförteckning S 2-3 Historia om kraftvärmeverk S 4-5 hur utvinner man energi S 6-7 hur miljövänligt är det S 8-9 användning S 10-11 framtid för

Läs mer

LK Elpanna - 4,5. Utförande. Rörinstallation. Funktion/Förutsättningar. Montage

LK Elpanna - 4,5. Utförande. Rörinstallation. Funktion/Förutsättningar. Montage LK Elpanna -,5 Utförande LK Elpanna,5 kw är en vägghängd elpanna, främst avsedd för lågtempererade värmesystem som t.ex. golvvärme. LK Elpanna,5 kw levereras helt komplett. Endast vatten och ström behöver

Läs mer

2-1: Energiproduktion och energidistribution Inledning

2-1: Energiproduktion och energidistribution Inledning 2-1: Energiproduktion och energidistribution Inledning Energi och energiproduktion är av mycket stor betydelse för välfärden i ett högteknologiskt land som Sverige. Utan tillgång på energi får vi problem

Läs mer

Turbin X Presentation av projekt elproduktion med avfallsånga Vattenfall AB Heat Nordic Uppsala Allan Magnusson projektledare Turbin X Vattenfall AB

Turbin X Presentation av projekt elproduktion med avfallsånga Vattenfall AB Heat Nordic Uppsala Allan Magnusson projektledare Turbin X Vattenfall AB Turbin X Presentation av projekt elproduktion med avfallsånga Vattenfall AB Heat Nordic Uppsala Allan Magnusson projektledare Turbin X Välkommen till Heat Uppsala Anläggningarna i Uppsala Kraftvärmeverket

Läs mer

KUNDUNIKA LÖSNINGAR OCH UTRUSTNING FÖR. Förnybar energi

KUNDUNIKA LÖSNINGAR OCH UTRUSTNING FÖR. Förnybar energi KUNDUNIKA LÖSNINGAR OCH UTRUSTNING FÖR Förnybar energi Mål för förnybar energi EU har tagit fram gemensamma mål om förnybar energi: År 2020 ska 20 procent av EU:s energikonsumtion komma från förnybara

Läs mer

Vindkraft. Varför? Finns det behov? Finns det ekonomi i vindkraft? Samverkan ett recept till framgång!

Vindkraft. Varför? Finns det behov? Finns det ekonomi i vindkraft? Samverkan ett recept till framgång! Vindkraft Varför? Finns det behov? Finns det ekonomi i vindkraft? Samverkan ett recept till framgång! Klimatförändring är ett faktum V i t ä n k e r p å m o r g o n d a g e n s e n e r g i b e h o v -

Läs mer

Vindkraft, innehåll presentation

Vindkraft, innehåll presentation Vindkraft. Vindkraft, innehåll presentation Vad är vindkraft? Vad är el? Energiläget i Sverige och mål Typer av verk Projektering Byggnation Äga Planerade etableringar i Sverige Projektgarantis erbjudande

Läs mer

Vi arbetar för en mindre fossil värld. HÄR PRESENTERAR VI TRE EXEMPEL FRÅN VERKLIGHETEN.

Vi arbetar för en mindre fossil värld. HÄR PRESENTERAR VI TRE EXEMPEL FRÅN VERKLIGHETEN. Vi arbetar för en mindre fossil värld. HÄR PRESENTERAR VI TRE EXEMPEL FRÅN VERKLIGHETEN. Pemco har flexibla energi lösningar. I vårt fall står Pemco för investeringen av anläggningen medan vi betalar för

Läs mer

KVALITET TILL ett RIMLIGT PRIS! BastuUGNAR VEDELDADE PRODUKTER 2012 2013

KVALITET TILL ett RIMLIGT PRIS! BastuUGNAR VEDELDADE PRODUKTER 2012 2013 KVALITET TILL ett RIMLIGT PRIS! BastuUGNAR VEDELDADE PRODUKTER 2012 2013 1 TRADITIONELLT Under nästan ett halvt sekel, har Kota bastuugnar och murgrytor erbjudit aktiva bastubadare kvalitet till ett rimligt

Läs mer

SOLENERGI. Solvärme, solel, solkraft

SOLENERGI. Solvärme, solel, solkraft SOLENERGI Solvärme, solel, solkraft Innehållsförteckning Historik/användning s. 2 Miljöpåverkan s. 6 Solvärme s. 7 Solel s. 10 Solkraft s. 16 Fördelar s. 18 Nackdelar s. 19 Framtid s. 20 Källförteckning

Läs mer

Solelserbjudande från Södra. Egen solel

Solelserbjudande från Södra. Egen solel Solelserbjudande från Södra Egen solel Så här tillverkas solel Solelserbjudande från Södra För att producera din egen el från solens energi behöver du ett tak eller en markyta utan skuggor. Se över hur

Läs mer

Solvärmesystem. Upptäck vårt eget solsystem

Solvärmesystem. Upptäck vårt eget solsystem THERMOTECH Solvärmesystem Upptäck vårt eget solsystem Välkommen Till Thermotechs värld Användarvänlighet, design och miljö. Det har varit ledstjärnor när vi skapat vårt solvärmesystem. Resultatet är kompletta

Läs mer

Solfångarstyrning SWP140

Solfångarstyrning SWP140 Solfångarstyrning SWP140 Innehåll. Solfångarstyrningen består av ett antal komponenter. 1 st Styrning kapslad i ljusblå/vit låda 1 st Givarkabel för solpanel, längd ca 12 meter. Gul anslutningskontakt.

Läs mer

Energirevolutionen börjar här

Energirevolutionen börjar här Energirevolutionen börjar här Rexel har gjort ett aktivt val att ta täten inom förnybar energi, miljövänliga och smarta lösningar som energieffektiviserar Sverige Rexel Energy Solutions Vi tillhandahåller

Läs mer

Fjärrvärmecentral Alfa Laval Midi Wall

Fjärrvärmecentral Alfa Laval Midi Wall Användningsområde Standardiserad komplett fjärrvärmecentral för uppvärmning och tappvarmvattenberedning för flerfamiljshus(10-30 lgh). Enheten kopplas direkt till fjärrvärmenätet och den kombinerade reglercentralen/rumsgivaren

Läs mer

den kompletta översikten av företag som levererar utrustning för ved- eller fliseldning i effektintervallet 20 kw - 300 kw

den kompletta översikten av företag som levererar utrustning för ved- eller fliseldning i effektintervallet 20 kw - 300 kw tema: BIOENERGI FÖR FASTIGHET OCH INDUSTRI Extra exemplar av "Fastighetsvärme" beställer du på: bioenergitidningen.se Bioenergi för FASTIGHET och industri den kompletta översikten av företag som levererar

Läs mer

Oceanen - Kraftvärmeverk

Oceanen - Kraftvärmeverk Oceanen - Kraftvärmeverk HEM Halmstads Energi och Miljö AB HEM, Halmstads Energi och Miljö AB, är ett kommunalt bolag, helägt av Halmstads kommun. Vi bildades den 1 november 2006 genom en sammanslagning

Läs mer

Framtida prisskillnader mellan elområden 2012-06-12

Framtida prisskillnader mellan elområden 2012-06-12 Framtida prisskillnader mellan elområden 2012-06-12 Modity Energy Trading Energihandel som skapar kundvärden Modity ska vara en attraktiv och självklar motpart i alla former av bilateral och marknadsbaserad

Läs mer

SOLVÄRME Spara energi och miljö med solvärme

SOLVÄRME Spara energi och miljö med solvärme SOLVÄRME Spara energi och miljö med solvärme Solen är en oändlig källa till förnybar energi. En resurs som ger smartare energianvändning för alla fastigheter som behöver värme och varmvatten under sommarhalvåret.

Läs mer

Energikällor Underlag till debatt

Energikällor Underlag till debatt Energikällor Underlag till debatt Vindkraft Vindkraft är den förnybara energikälla som ökar mest i världen. År 2014 producerade vindkraften i Sverige 11,5 TWh el vilket är cirka 8 procent av vår elanvändning.

Läs mer

OBM NORDEN Generatorgatan 5 195 60 Arlandastad Tel:08-591 211 80 www.obm.se

OBM NORDEN Generatorgatan 5 195 60 Arlandastad Tel:08-591 211 80 www.obm.se UTHYRNING Airco 2 Vatten (27kW) Airco 2 Vatten (35kW) Airco 4 Vatten (42kW) Airco 4 Vatten (50kW) Airco 3,7 El (18 kw) Airco 5 El (18 kw) Airco 2/3 Kombi (El/Vatten) 27/18 alt. 45 kw Airco 4/5 Kombi (El/Vatten)

Läs mer

Det finns många sätt att koppla ackumulatortankar

Det finns många sätt att koppla ackumulatortankar Det finns många sätt att koppla ackumulatortankar Skall man elda med ved i värmepannor skall man ha en ackumulatortank. Bekvämligheten och komforten ökar, verkningsgraden förbättras och utsläppen till

Läs mer

Pellets. naturlig värme. Information från Pellsam om bekväm, kostnadseffektiv och miljövänlig villavärme. www.pellsam.se

Pellets. naturlig värme. Information från Pellsam om bekväm, kostnadseffektiv och miljövänlig villavärme. www.pellsam.se Pellets naturlig värme Information från Pellsam om bekväm, kostnadseffektiv och miljövänlig villavärme www.pellsam.se Pellets naturlig värme Pellets är en naturlig uppvärmningsform som kombinerar en mycket

Läs mer

Fjärrvärme. Enkel, bekväm och miljöklok uppvärmning. FV-broschyr 2011_ALE&GE_svartplåtbyte.indd 1 2011-05-02 16.06

Fjärrvärme. Enkel, bekväm och miljöklok uppvärmning. FV-broschyr 2011_ALE&GE_svartplåtbyte.indd 1 2011-05-02 16.06 Fjärrvärme Enkel, bekväm och miljöklok uppvärmning FV-broschyr 211_ALE&GE_svartplåtbyte.indd 1 211-5-2 16.6 Nu kan du sänka dina energikostnader! Det finns en rad olika faktorer som påverkar den totala

Läs mer

Köparens krav på bränsleflis?

Köparens krav på bränsleflis? Köparens krav på bränsleflis? Skövde 2013-03-12 Jonas Torstensson Affärsutveckling Biobränslen Översikt E.ON-koncernen Runtom i Europa, Ryssland och Nordamerika har vi nästan 79 000 medarbetare som genererade

Läs mer

Kraftvärme i Katrineholm. En satsning för framtiden

Kraftvärme i Katrineholm. En satsning för framtiden Kraftvärme i Katrineholm En satsning för framtiden Hållbar utveckling Katrineholm Energi tror på framtiden Vi bedömer att Katrineholm som ort står inför en fortsatt positiv utveckling. Energi- och miljöfrågor

Läs mer

Biobränsle. Effekt. Elektricitet. Energi. Energianvändning

Biobränsle. Effekt. Elektricitet. Energi. Energianvändning Biobränsle X är bränslen som har organiskt ursprung, biomassa, och kommer från de växter som lever på vår jord just nu. Exempel på X är ved, rapsolja, biogas och vissa typer av avfall. Effekt Beskriver

Läs mer

Vad är en pelletskamin?

Vad är en pelletskamin? Vad är en pelletskamin? Enkelt uttryckt kan man säga att en pelletskamin är en maskin där man stoppar in pellets och ut kommer det värme till halva elpriset. Man ställer bara in önskad temperatur, sedan

Läs mer

Ett annorlunda uppdrag

Ett annorlunda uppdrag Vi har energi över. Ett annorlunda uppdrag Våra ägare är märkligt ointresserade av stora vinster. Erhard Borgren, init iativtagare till Öster sunds Elektriska Belysnin gsaktiebolag 1889. Jämtkraft är ett

Läs mer

Hur blåser vindarna. Potential, vad kan man göra, vad får man plats med och tekniska möjligheter. Power Väst - Chalmers, 5 september 2014

Hur blåser vindarna. Potential, vad kan man göra, vad får man plats med och tekniska möjligheter. Power Väst - Chalmers, 5 september 2014 Hur blåser vindarna Potential, vad kan man göra, vad får man plats med och tekniska möjligheter Power Väst - Chalmers, 5 september 2014 Lennart Söder Professor i Elektriska Energisystem, KTH Vindkraft

Läs mer

Bakgrund till Miljömärkning av Kompressorer. Version 1.0 2003-10-09

Bakgrund till Miljömärkning av Kompressorer. Version 1.0 2003-10-09 Bakgrund till Miljömärkning av. Version 1.0 2003-10-09 1 Inledning...2 2 Relevans...2 3 Potential...2 4 Styrbarhet...4 5 Marknad....5 5.1 Produktion...5 5.2 Andra märkningar...5 2 Bakgrundsdokument 1 Inledning

Läs mer

Sverige kan drabbas av elbrist i vinter. En skrift från E.ON som beskriver vad som händer vid en eventuell situation med elbrist

Sverige kan drabbas av elbrist i vinter. En skrift från E.ON som beskriver vad som händer vid en eventuell situation med elbrist Elbrist i vinter? Foto: Bo Nystrand Sverige kan drabbas av elbrist i vinter En skrift från E.ON som beskriver vad som händer vid en eventuell situation med elbrist Foto: Bo Nystrand När det blir riktigt

Läs mer

Fjärrvärmeåret 2010. Information och statistik från Mölndal Energi. Bild från bränslehallen i samband med invigningen av Riskulla KVV i mars 2010.

Fjärrvärmeåret 2010. Information och statistik från Mölndal Energi. Bild från bränslehallen i samband med invigningen av Riskulla KVV i mars 2010. Fjärrvärmeåret 2010 Information och statistik från Mölndal Energi Bild från bränslehallen i samband med invigningen av Riskulla KVV i mars 2010. ~ 1 ~ Mölndal Energi erbjuder el och fjärrvärme Mölndal

Läs mer

Biobränsle. Biogas. Biomassa. Effekt. Elektricitet

Biobränsle. Biogas. Biomassa. Effekt. Elektricitet Biobränsle Bränslen som har organiskt ursprung och kommer från de växter som finns på vår jord just nu. Exempelvis ved, rapsolja, biogas, men även från organiskt avfall. Biogas Gas, huvudsakligen metan,

Läs mer

Företagspresentation Produktöversikt. Vi gör allt för att svenskarna ska bli ett varmare folk

Företagspresentation Produktöversikt. Vi gör allt för att svenskarna ska bli ett varmare folk Företagspresentation Produktöversikt Vi gör allt för att svenskarna ska bli ett varmare folk Våra bioeldade pannor sprider skön värme i massor av skolor, äldreboenden, idrottshallar, bostadsrättsföreningar

Läs mer

Facit. Rätt och fel på kunskapstesterna.

Facit. Rätt och fel på kunskapstesterna. Facit. Rätt och fel på kunskapstesterna. Kunskapstest: Energikällorna. Rätt svar står skrivet i orange. 1. Alla använder ordet energi, men inom naturvetenskapen används en definition, dvs. en tydlig förklaring.

Läs mer

I över 50 år har vi trotsat tyngdlagen

I över 50 år har vi trotsat tyngdlagen I över 50 år har vi trotsat tyngdlagen )a Komplett leverantör Simson Power Tools tillverkar och säljer hydrauliska kraftverktyg med hög kvalitet, god säkerhet, flexibilitet och hög prestanda. I kombination

Läs mer

Fjärrvärme och Fjärrkyla

Fjärrvärme och Fjärrkyla Fjärrvärme och Fjärrkyla hej jag heter Linus Nilsson och jag går första året på el och energiprogrammet på Kaplanskolan. I den har boken kommer jag förklara hur fjärrvärme och fjärrkyla fungerar. Innehålsförteckning:

Läs mer

Checklistor och exempeltexter. Naturvetenskapens texttyper

Checklistor och exempeltexter. Naturvetenskapens texttyper Checklistor och exempeltexter Naturvetenskapens texttyper checklista argumenterande text Checklista för argumenterande text Tes Vilken åsikt har du? eller vilken fråga vill du driva? Argument För att motivera

Läs mer

Osby P500 100 till 1000 kw

Osby P500 100 till 1000 kw Osby P500 00 till 000 kw Optimalt värmeutbyte och låga emissioner. Osby P500 är en fastbränslepanna avsedd för eldning med torra träbränslen typ pellets, briketter, torv och flis med max 30% fukthalt.

Läs mer

Dina utmaningar. vår drivkraft

Dina utmaningar. vår drivkraft Dina utmaningar vår drivkraft Vi gillar utmaningar Eller som Svante * säger: "När kunden ber oss att reglera 200 bar till atmosfärstryck, då är det extra roligt att gå till jobbet. Vi gillar utmaningar.

Läs mer

Energisituation idag. Produktion och användning

Energisituation idag. Produktion och användning Energisituation idag Produktion och användning Svensk energiproduktion 1942 Energislag Procent Allmänna kraftföretag, vattenkraft 57,6 % Elverk 6,9 % Industriella kraftanläggningar (ved mm) 35,5 % Kärnkraft

Läs mer

VARVTALSSTYRNING ELMOTORER

VARVTALSSTYRNING ELMOTORER VARVTALSSTYRNING ELMOTORER ENERGIBESPARING SOM SÄNKER TILLGÄNGLIGHETEN JAG HETER BENGT-ARNE WALLDÉN KOMMER FRÅN STORA ENSO SKOGHALL MIN BAKGRUND: IDRIFTTAGNINGAR, SERVICE OCH PROJEKT MED VARVTALSREGLERADE

Läs mer

Kraftvärme. - Powered by Swebo.

Kraftvärme. - Powered by Swebo. Kraftvärme - Powered by Swebo. Kraftvärme UNICONFORT har arbetat i 60 år inom tekniksektorn av energiomvandling med hjälp av fast bio- massa. Främst från skogen, träindustrin, jordbruk, livsmedelsindustrin,

Läs mer

ALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR IALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR

ALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR IALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR ALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR IALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR ALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR IALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR SÄKERHETSANVISNINGAR Tillverkaren rekommenderar en korrekt användning av belysningsapparaterna! Därför

Läs mer

FÖRETAGSPRESENTATION. Rulljalusi Solskydd Ventilation

FÖRETAGSPRESENTATION. Rulljalusi Solskydd Ventilation FÖRETAGSPRESENTATION Rulljalusi Solskydd Ventilation PRODUKTION INTRODUKTION Berättelsen om Wilms börjar 1975, när Jos Wilms som ensam ägare startar en enskild firma, som snabbt växer till ett stort företag.

Läs mer

70 RB 50 RB 0 2 b Y L I N D Q U I S T H E A T I N G RB

70 RB 50 RB 0 2 b Y L I N D Q U I S T H E A T I N G RB b Y L I N D Q U I S T H E A T I N G RB20 RB50 RB70 R B - P e l l e t s b r ä n n a r e... ger dig en koldioxidneutral eldning och bidrar inte till global uppvärmning eller klimatförändringar. Askan kan

Läs mer

Uppvärmningspolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2006-11-30, 177

Uppvärmningspolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2006-11-30, 177 Uppvärmningspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2006-11-30, 177 Miljö- och stadsbyggnadskontoret Värnamo kommun Oktober 2006 Policyn ska vara vägledande vid all planering, handläggning och rådgivning som

Läs mer

by Lindquist Heating

by Lindquist Heating by Lindquist Heating En smart investering -nya generationen RB Grand Lux Driftsäkerhet, underhållsfritt och tillgänglighet var ledorden vid utvecklingen av nya RB Grand Lux serien. Nya RB Grand Lux serien

Läs mer

PROBLEM: DEt är svårt att hitta någon. LÖSNING: KuNSKapSfÖretaGet Som

PROBLEM: DEt är svårt att hitta någon. LÖSNING: KuNSKapSfÖretaGet Som PROBLEM: DEt är svårt att hitta någon som är specialiserad BåDE På vätske- Och vakuumpumpar LÖSNING: KuNSKapSfÖretaGet Som erbjuder helhetslösningar INom pumpteknik Jonas Andersson, Key Account Manager

Läs mer

Solelsinvestering i Ludvika kommun. Underlag för motion

Solelsinvestering i Ludvika kommun. Underlag för motion Solelsinvestering i Ludvika kommun Underlag för motion Vänsterpartiet i Ludvika 2013 Vänsterpartiet vill att Ludvika kommun tar en aktiv roll i omställningen av samhällets energiproduktion. Genom att använda

Läs mer

Bioenergi. En hållbar kraftkälla.

Bioenergi. En hållbar kraftkälla. Bioenergi. En hållbar kraftkälla. Energins naturliga kretslopp Inom Skellefteå Kraft finns det en stark övertygelse om att bioenergi kommer att spela en viktig roll i den svenska energiproduktionen i framtiden.

Läs mer

Roth Fördelarshunt Pro

Roth Fördelarshunt Pro Roth Fördelarshunt Pro Med termisk reglerventil för konstant framledningstemperatur och helautomatiskt varvtalsstyrd cirkulationspump. Fördelarshunten används tillsammans med Roth Golvvärmefördelare och

Läs mer

4. Om dioden inte lyser: Vänd den så att den första tråden rör zinkspiken och den andra tråden rör kopparspiken.

4. Om dioden inte lyser: Vänd den så att den första tråden rör zinkspiken och den andra tråden rör kopparspiken. Elproduktion åk 5-6; station a) Potatisbatteri Koppla ihop åtminstone 6 potatisar så här: 1. En kopparspik i en potatis sitter ihop med en zinkspik i nästa potatis. 2. Spikarna får inte ta ihop inne i

Läs mer

PREFABRICERADE ENHETER

PREFABRICERADE ENHETER PREFABRICERADE ENHETER TA-PICL TRYCKOBEROENDE REGLERKRETS TA-PICL är en 2-vägs reglerkrets för reglering av temperaturer. TA-PICL är oberoende av tillgängligt tryck till kretsen. Användingsområde är ventilationsbatterier,

Läs mer

skorstenar MODERNA SKORSTENAR FÖR GAMLA OCH NYA ELDSTÄDER

skorstenar MODERNA SKORSTENAR FÖR GAMLA OCH NYA ELDSTÄDER skorstenar MODERNA SKORSTENAR FÖR GAMLA OCH NYA ELDSTÄDER funktion, trygghet, flexibilitet Funktion och trygghet med moderna skorstenar Våra skorstenar kan du ansluta till olika typer av små eller stora

Läs mer

El, Automation & Process

El, Automation & Process El, Automation & Process El, Automation & Process Genom åren har vi byggt upp en mycket bra erfarenhet där vi idag åtar oss uppdrag inom projektering, dimensionering, konstruktion, dokumentation och programmering

Läs mer

Transair, det intelligenta tryckluftsystemet Presentation

Transair, det intelligenta tryckluftsystemet Presentation Transair, det intelligenta tryckluftsystemet Presentation Transair - Legris intelligenta tryckluftsystem Legris SA en av världens största leverantörer av snabbanslutningar utvecklar, tillverkar och säljer

Läs mer

det är så mycket man kan göra med el.

det är så mycket man kan göra med el. det är så mycket man kan göra med el. Förr värmde man sig vid öppen eld. Sen med kaminer och kakelugnar. Och man slutade jobba när det blev mörkt. Förr i världen levde folk nära naturen på ett helt annat

Läs mer

Prextherm RSW. Effektiva stålpannor

Prextherm RSW. Effektiva stålpannor Oktober 2012 Prextherm RSW Effektiva stålpannor Prextherm RSW är en serie säckeldade pannor. De görs av en av de största pannproducenterna i Europa. I de små storlekarna från 92 kw till 1890 kw har pannan

Läs mer

Energisamhällets framväxt

Energisamhällets framväxt Energisamhällets framväxt Energisamhället ett historiskt perspektiv Muskelkraft från djur och människor den största kraftkällan tom 1800-talets mitt Vindkraft, vattenkraft och ångkraft dominerar Skogen

Läs mer

SINKAMAT K Helautomatisk minipumpstation för fristående montage

SINKAMAT K Helautomatisk minipumpstation för fristående montage Installation Drift & underhåll SINKAMAT K Helautomatisk minipumpstation för fristående montage Figur 1 PRODUKTBESKRIVNING Sinkamat-K är ett helautomatiskt pumpaggregat för fristående montage på golv, Sinkamat

Läs mer

RADIATORTERMOSTATER RUMSTEMPERATUR TILLOPPSTEMPERATUR TRYCKFÖRHÅLLANDEN

RADIATORTERMOSTATER RUMSTEMPERATUR TILLOPPSTEMPERATUR TRYCKFÖRHÅLLANDEN Värt att veta om ENERGIMÄTNING av fjärrvärme RADIATORTERMOSTATER RUMSTEMPERATUR TILLOPPSTEMPERATUR TRYCKFÖRHÅLLANDEN i fjärrvärmenätet TRYCK OCH FLÖDE 1 VÄRT ATT VETA För att informera om och underlätta

Läs mer

Min bok om hållbar utveckling

Min bok om hållbar utveckling Min bok om hållbar utveckling av: Emilia Nordstrand från Jäderforsskola Energianvändning När jag såg filmen så tänkte jag på hur mycket energi vi egentligen använder. Energi är det som gör att te.x. lamporna

Läs mer

Solceller i dag och i framtiden

Solceller i dag och i framtiden Solceller i dag och i framtiden Solfångare Varmt vatten Solceller El Stabila Tysta Inga rörliga delar Lång livslängd 30 år Liten miljöpåverkan 20-40g CO2/kWh inkl. framställning. Hur fungerar solceller?

Läs mer

Koppla ihop åtminstone 6 potatisar så här: Potatisar, eller potatisbitar, kopparspikar, zinkspikar, lysdiod 1,5 V, ledningstråd.

Koppla ihop åtminstone 6 potatisar så här: Potatisar, eller potatisbitar, kopparspikar, zinkspikar, lysdiod 1,5 V, ledningstråd. Elproduktion åk 5-6; station a) Potatisbatteri Koppla ihop åtminstone 6 potatisar så här: Potatisar, eller potatisbitar, kopparspikar, zinkspikar, lysdiod 1,5 V, ledningstråd. 1. En kopparspik i en potatis

Läs mer

GASHÄLL AS 26 BRUKS- OCH INSTALLATIONSANVISNING

GASHÄLL AS 26 BRUKS- OCH INSTALLATIONSANVISNING GASHÄLL AS 26 BRUKS- OCH INSTALLATIONSANVISNING 1 Innehåll Innehåll 2 Allmän information 2 Viktig information rörande säkerhet. 3 Installation 4 Inbyggning av apparaten 4 Ventilation 5 Elektrisk anslutning

Läs mer

Solpaneler. Solpanelssystem: Solpanelssystemet består av: Solpanel Regulator Batteribank

Solpaneler. Solpanelssystem: Solpanelssystemet består av: Solpanel Regulator Batteribank Solpaneler Solpanelen är en anordning som omvandlar solenergin till elektricitet. Solljuset absorberas av solcellsmaterialet därefter sparkas elektroner ut ur materialet, dessa leds i en externkrets och

Läs mer

Bioenergi för värme och elproduktion i kombination 2012-03-21

Bioenergi för värme och elproduktion i kombination 2012-03-21 Bioenergi för värme och elproduktion i kombination 2012-03-21 Johan.Hellqvist@entrans.se CEO El, värme eller kyla av lågvärdig värme Kan man göra el av varmt vatten? Min bilmotor värmer mycket vatten,för

Läs mer

TA-PICL. Tryckoberoende reglerkrets ENGINEERING ADVANTAGE

TA-PICL. Tryckoberoende reglerkrets ENGINEERING ADVANTAGE Prefabricerade enheter TA-PICL Tryckoberoende reglerkrets Tryckhållning & Vattenkvalitet Injustering & Reglering Rumstemperaturreglering ENGINEERING ADVANTAGE TA-PICL är en 2-vägs reglerkrets för reglering

Läs mer

Monterings- och bruksanvisning. Sverigekassetten. Avser installation i befintlig öppen spis

Monterings- och bruksanvisning. Sverigekassetten. Avser installation i befintlig öppen spis Monterings- och bruksanvisning Sverigekassetten Avser installation i befintlig öppen spis Utgåva 01.2004 En investering i värme Vi gratulerar dig till en bra produkt och en god investering. En investering

Läs mer

M I L T O N TopLine. Milton TopLine. Milton introducerar en ny generation kondenserande gaspannor, som bygger på en patenterad ny flow teknologi.

M I L T O N TopLine. Milton TopLine. Milton introducerar en ny generation kondenserande gaspannor, som bygger på en patenterad ny flow teknologi. Milton TopLine 80 och 100 - en ny generation av gaspannor M I L T O N TopLine Milton TopLine Milton introducerar en ny generation kondenserande gaspannor, som bygger på en patenterad ny flow teknologi.

Läs mer

FÖR UPPVÄRMNING OCH MATLAGNING VID NÄTBORTFALL M M

FÖR UPPVÄRMNING OCH MATLAGNING VID NÄTBORTFALL M M Utskrift av denna folder kan medföra stor åtgång av skrivarens färgpatroner. För att minska förbrukningen ber vi er välja bort sidan ett (1) och två (2) och påbörja utskriftsintervallet från sidan tre

Läs mer

Tellus vedpanna DP-serien. Lättskött och prisvärd

Tellus vedpanna DP-serien. Lättskött och prisvärd Tellus vedpanna DP-serien Lättskött och prisvärd Vedpanna för expert och novis Enkel att sköta och mycket prisvärd. En panna ur Tellus DP-serie som passar den inbitne vedeldaren lika bra som nybörjaren.

Läs mer