4 6 POSTEN I RYGGEN 7 AFTENPOSTEN VILL HA LOJALA LÄSARE 9 FULL KONTROLL HELA TIDEN TRYGGA TRANSAKTIONER

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "4 6 POSTEN I RYGGEN 7 AFTENPOSTEN VILL HA LOJALA LÄSARE 9 FULL KONTROLL HELA TIDEN 14 15 TRYGGA TRANSAKTIONER"

Transkript

1 En tidning om informationslogistik från Strålfors # Resor helt utan kontakt 8 Ett nytt resmål varje dag Hilton satsar på lojalitet POSTEN I RYGGEN 7 AFTENPOSTEN VILL HA LOJALA LÄSARE 9 FULL KONTROLL HELA TIDEN TRYGGA TRANSAKTIONER

2 LEDARE Anpassa budskapet till mottagaren 3 Budskapen får mycket större effekt om de anpassas till mottagarens önskemål. Det låter kanske självklart, men möjligheterna att i stora upplagor välja rätt kanal till rätt mottagare har hittills varit begränsade. I förra numret av Infolog berättade vi om hur nya digitala tryckmetoder innebär helt nya möjligheter att anpassa budskapen i marknadskommunikationen efter individen. I det här numret går vi ett steg längre och visar med konkreta exempel hur både medieval och budskap kan anpassas till mottagarens önskemål. Det handlar om komplicerade l ösningar för kundklubbar, där medlemmarna ofta graderas upp och graderas ner, smarta lösningar som förför garvade resenärer och mer värden som lockar tillbaka försvunna kunder. TRENDER Detta och mycket därtill har vi i Strålfors hittat lösningar på. Vi hade redan tidigare marknadens bredaste utbud av tjänster för marknadskommunikation. När vi nu dessutom har fått den svenska Posten som ny stark ägare har vårt utbud breddats ytterligare genom en förstärkt kompetens på distributionssidan inte bara i Sverige utan i hela EU-området. När det gäller att anpassa budskapet till mottagaren kan det även i det så kallade papperslösa samhället vara klokt att kommunicera med kunderna med hjälp av papper. När Posten lät göra en undersökning om hur allmänheten i Sverige ville ha information från sin bank och sitt försäkringsbolag visade det sig att en mycket stor majoritet fortfarande ville bli informerade på papper. Du vet säkert själv bäst hur din kund vill ha sitt budskap levererat för att bli nöjd. Chansen är mycket stor att det sättet också är något som vi på Strålfors kan genomföra. Ring din kontakt hos oss så lovar vi att hitta en speciallösning som passar dina kunder. Nyttig läsning! Steinar Höistad, divisionschef affärsområde Informationslogistik En bit kvar till det papperslösa samhället Hela 83 procent av svenskarna läser eller bläddrar igenom information och reklam som skickas ut tillsammans med räkningar. De allra fl esta föredrar att informeras genom sådana medskick framför exempelvis tidningsannonser och tv-reklam. 3 Det visar en undersökning som SIFO har gjort på uppdrag av svenska Posten svenskar telefonintervjuades om sina önskemål när det gäller försändelser via papper eller som e-post. Undersökningen visar tydligt att det papperslösa samhället ännu inte är här. De flesta svenskar vill fortfarande ha viktig information på papper. Nio av tio anser att det är viktigt att kunna få besked från läkare, deklarationshandlingar och räkningar hem till brevlådan. Fyra av tio tycker att det är viktigt att kunna få motsvarande information elektroniskt. Postens undersökning visar att många betalar sina fakturor via internet, men att de fortfarande vill ha underlaget i pappers form. Enkelheten med e-fakturorna lockar, men säkerheten oroar. Medskick i fakturan populärast Många företag lägger med små kundtidningar, rabatt kuponger eller andra erbjudanden när de skickar ut fakturan. Och intresset att läsa information och erbjudanden som kommer i samma kuvert som räkningar är stort. De allra flesta, 57 procent, bläddrar och läser det de är intresserade av. 15 procent lägger undan informationen för att läsa den senare, medan 11 procent läser noggrant direkt. Bara 15 procent slänger informationen utan att läsa. Män och kvinnor läser medskick i ungefär lika stor utsträckning. Däremot är det stora skillnader mellan de olika åldersgrupperna. Äldre läser mest och de som är mitt i livet läser minst. 23 procent av mottagarna över 65 läser noga genast, medan motsvarande siffra för människor i åldern 30 till 49 år är 5 procent. De svenskarna tillfrågades också hur de helst vill få information från sin bank eller sitt försäkringsbolag. Frågan gäller alltså inte hur de vill ha information från företag där de inte är kunder. Att få medskick med fakturan är det i särklass mest populäraste sättet att bli informerad eller få erbjudanden. 59 procent uppskattar det. God tvåa, men långt efter, kommer information via e-post som 23 procent uppskattar. Här är skillnaderna mellan könen tydliga. 64 procent av kvinnorna och 54 procent av männen föredrar att få sin information via medskick. Skillnaden mellan åldrarna är ännu större. 72 procent av svenskarna över 65 år föredrar att få information från sin bank via medskick. I åldrarna år föredrar 47 procent att få information via medskick, vilket ändå är klart mer än de 31 procent av de yngre som föredrar information via e-post. De populäraste informationskanalerna 1. Medskick 59 procent 2. E-post 23 procent 3. Telefon 17 procent 4. Tidningsannons 13 procent 5. Annons webbplats 12 procent 6. Tv-reklam 10 procent 2 INFOLOG INFOLOG 3

3 SVERIGE 3 Per Samuelson, vd Strålfors (tv) och Erik Olsson, Postens Koncernchef (th). Redan i höst kommer kunderna till både Strålfors och den svenska Posten se resultatet av att de båda företagen numera ingår i samma koncern. Utbudet av framtidens informationslogistik kommer nu att utvecklas i nära samarbete med kunderna. Det framgår av ett samtal med Postens koncernchef Erik Olsson och Strålfors vd Per Samuelson. 3 Vilka var de viktigaste skälen till affären mellan Posten och Strålfors? ERIK OLSSON: Under 370 år har vi på Posten byggt upp en växande kompetens när det gäller fysisk distribution av information. När informationsspridning nu tar sig nya vägar och blir allt mer komplex passar Strålfors kompetens perfekt i vårt totala utbud när det gäller såväl informationslogistik som spridning av elektroniska media och tryck. PER SAMUELSON: Våra utskicksvolymer inom Strålfors har blivit mycket stora och vi har sett ett behov av att få till stånd ett närmare samarbete med någon som har kompetens och resurser när det gäller fysisk distribution. Vi har redan sett att en av våra stora nordiska konkurrenter numera ägs av den finska posten. Att Posten köpte Strålfors blev en naturlig utveckling för att stärka vårt totala erbjudande till kunderna. Inte Ett mer komplett utbud gäller även för Strålfors kunder. De kommer också att märka att vi kan bli mer flexibla och snabbare. minst stärker det vårt erbjudande på den europeiska marknaden. Vilka fördelar kommer Postens och Strålfors kunder att märka nu när Posten är ny ägare till Strålfors? EO: Våra kunder får ett mer komplett erbjudande när det gäller marknadskommunikation och informationslogistik. PS: Ett mer komplett utbud gäller även för Strålfors kunder. De kommer också att märka att vi kan bli mer flexibla och snabbare när det gäller exempelvis sortering av utskick. Hur och när kommer kunderna att märka förändringarna? EO: Vi arbetar nu hårt med att redan i höst komma med ett gemensamt erbjudande till kunderna. De kommer att märka att vi blir både effektivare och mer prisvärda. PS: Förändringarna som blir en följd av att vi går samman kommer att märkas steg för steg. När vi i höst blir en del av postens organisation kommer vi att prioritera de delar som ger fördelar för kunder framför interna frågor. Finns det några nackdelar? EO: Nej. PS: Kunderna kanske skulle kunna tro att konkurrensen minskar när två aktörer går samman. Men vi arbetar på en nordisk och europeisk marknad och det som nu händer är att vi blir mer konkurrenskraftiga i relation till andra internationella aktörer. I hur hög grad kommer företagen att integreras? Kommer varumärket Strålfors att fi nnas kvar? EO: Strålfors är ett mycket starkt varumärke som står för en stor kompetens. Vi kommer att arbeta vidare med Strålfors modell att utveckla verksamheten i nära samarbete med kunderna. Vi har betalat mycket för varumärket och kommer självklart att arbeta vidare med det. Postens nya organisation kommer att ha tre ben: Posten, Strålfors och ett renodlat logistikföretag som ännu inte har fått något namn. Hur kommer affären att påverka utbudet av produkter och tjänster? PS: Vi vet att många människor vill ha administrativa meddelanden, exempelvis fakturor och kontoutdrag, liksom marknadskommunikation både på papper och som elektroniska meddelanden. Nu ökar vi möjligheterna till kombinationer av fysisk och digital kommunikation. Kunderna kommer i hög grad kunna välja hur de vill bli kontaktade. Hur ser ni på utvecklingen inom informationslogistik och marknadskommunikation under de kommande fem åren? 4 INFOLOG INFOLOG 5

4 Vi erbjuder redan elektroniska arkivmöjligheter för företag. NORGE EO: En sak vet vi säkert. Vi kommer att arbeta vidare med Strålfors modell att utveckla verksamheten i nära samarbete med kunderna. Kundens behov kommer att styra all utveckling. PS: Vi ser nu hur företag styr in allt fler kunder på elektroniska fakturor genom att avgiftsbelägga pappersfakturor, vilket kommer att påskynda övergången från papper till elektroniska medier när det gäller administrativa meddelanden. Samtidigt vet vi att marknadskommunikation fungerar sämre i elektronisk form. Alla är inte så förtjusta i reklammejl och pop-ups på hemsidor. Människor vill själva kunna välja hur de ska bli kontaktade och valmöjligheterna kommer att bli mycket större de närmaste åren. Vi kommer att kunna leverera de kombinationer som efterfrågas när det gäller till exempel fysiskt distribution, e-post och sms. EO: Ett problem som i dag hindrar en snabbare övergång till elektroniska meddelanden är användarens behov av en arkivfunktion. Många av oss vill kunna gå tillbaka och se de räkningar vi betalade för fem år sedan. PS: Vi erbjuder redan elektroniska arkivmöjligheter för företag och det är något som vi kommer att fortsätta att utveckla. Hur ser strategin inom informationslogistik ut internationellt? Kommer ni att sträva efter att vara en ledande aktör i Norden och en stark aktör i Europa även i fortsättningen? EO: Utvecklingen från en nordisk till en europeisk till en global marknad pågår och är oundviklig. Vi kommer att följa den utvecklingen i den takt våra kunder kräver det. Redan nu kan vi erbjuda kunderna tjänster långt utanför vår nordiska marknad. PS: Det kan hända att utvecklingen inte går så snabbt som vi tror ibland, men riktningen är helt klar. Vi har redan följt en del svenska kunder ut på en internationell marknad och det blir allt vanligare med komplexa distributionsuppdrag utanför Norden. EO: År 2010 ska postmarknaden vara avreglerad inom EU. Där har vi också ett stort försprång eftersom den svenska postmarknaden redan är mer avreglerad än i grannländerna. Vi har redan en rad duktiga konkurrenter som CityMail och det har fått oss att bli bättre. Redan i dag har vi ett dotterbolag som kan hjälpa oss att handla upp distribution globalt. Vi är väl rustade att följa kunderna ut i Europa liksom till Asien och USA. 3 Med A-kortet får prenumeranterna ett mervärde som kan locka dem tillbaka till tidningen, säger Morten Sand på norska Aftenposten. Slaget om läsarna Vi hade aldrig tidigare gjort något speciellt för våra trofasta kunder. Nu vill vi ge något tillbaka som visar att det lönar sig att prenumerera över ett helt år, säger Morten Sand, Aftenposten. 3 Tidningen ägs av Schibsted och är Norges största prenumererade tidning. Upplagan låg i fjol på exemplar, de flesta läsarna finns i Osloområdet. Tidningshuset ligger centralt placerat, i ett nybyggt kontorshus, intill Oslos centralstation. Aftenposten är en av få tidningar som har två editioner. Den som prenumererar får Aftenposten i brevlådan på morgonen och Aftenavisen på eftermiddagen. Fördelskortet, A-kortet, har fått en mycket bra mottagande och mellan prenumeranter får nu ta del av A-kortets förmåner. Därmed har A-kortet snabbt blivit det största fördelskortet i Norge. Aftenposten står för seriositet och kvalitet. Vi har medvetet arbetat med att överföra de värderingar Aftenposten står för till A-kortet. Och som A-kortskund ska man få ta del av arrangemang och erbjudande som är i samma anda, säger Morten Sand. Egna arrangemang är populära liksom erbjudanden inom kultur, till exempel teater, och sport. Resor, bland annat till Kina, har varit en stor succé. Att ha ett A-kort innebär att kunden får minst 25 procents rabatt på arrangemangen. Vi har också samarbetat med en del restauranger, där A-kortet till exempel ger en gratis dessert. Nu försöker man också rikta A-kortet mot unga som en del i en strategi för att föryngra tidningens läsarskara. Vi arbetar till exempel med konserter där de som har A-kortet inte bara får rabatt utan också en egen ingång vid arrangemanget för att synliggöra kortets fördelar, säger Morten Sand. Morgen. Torsdag 12. oktober Uke 41. Nr årg. Kr. 15. Läsarnas lojalitet viktig Tidningar i dag är mer upptagna än tidigare av läsarnas lojalitet. Många läsare väljer att surfa runt mellan tidningarna på korta, starkt rabatterade prenume- rationer. Allt fler tycker sig inte ha tid att läsa tidning, en del har blivit så vana vid gratistidningar att de inte vill betala för information medan andra retar sig på att de får för mycket papper att ta hand om. Med A-kortet får kundtjänst ett mervärde som håller prenumeranterna kvar hos tidningen. Våra prenumerationsförsäljare har fått ett bra argument, säger Morten Sand. Som tidning har man tillgång till en egen marknadsföringskanal. Kunderna får också erbjudanden med fakturautskicket och med e-post. Aftenposten samarbetar med Strålfors som står för att välkomstbrev, A-kort och broschyr sänds till alla prenumeranter. Prisgap på hvite smil ØKONOMI side KAN HA FÅTT BREMSESVIKT Bremsesporene på Stord flyplass kan tyde på at problemer med bremsene har vært medvirkende til dødsulykken tirsdag. DEL 1 side 6 og 7 I DAG flere 22 bo Mer fr Tryggere. Verden er blitt langt tr fredeligere de siste 15 årene, ifølg tunge tankesmien International FLYSTYRT SKAPTE REDSEL I NEW YORK Flystyrten inn i en boligblokk i New York var trolig ikke et terrorangrep. Flyet var registrert på en av stjernespillerne på baseballaget NY Yankees. DEL 1 side 20 EN MILLION HAR HELSEFRIKORT DEL 1 sid RUBRIKKANNONSER SE ÅP ÅP 6 INFOLOG INFOLOG 7

5 SVERIGE Snabbare resor utan kontakt Det ska bli enklare och snabbare att resa kollektivt. Ett kontaktlöst kort för resande är på väg i hela branschen. Samtidigt introduceras individanpassad information för att ytterligare underlätta för resenärerna. 3 Skånetrafiken ligger långt framme. De har valt att lansera biljettsystemet BIFF, Biljettsystem för framtiden, tillsammans med Cubic, ett amerikanskt företag som bland annat arbetar med tekniska lösningar inom biljettsystem. Hallands, Blekinge, Kronobergs och Jönköpings län har valt samma lösning. Vi räknar med att vara igång i hela Skåne under nästa år, säger Jonas Westerdahl, marknadschef på Skånetrafiken. Människor reser allt mer. Med de nya biljettsystemen ska man inte bara smidigt kunna röra sig i det egna området, utan på sikt även kunna resa på ett och samma kort i andra delar av landet. Även om trafikbolagen har valt olika leverantörer finns en gemensam standard, ett nordiskt clearingssystem. Det innebär att resande kommer att kunna använda sitt vanliga kort till och med i Danmark, speciellt praktiskt för skåningarna, säger Jonas Westerdahl. Att man kan använda ett och samma kort på både bussar och tåg gör att kollektivtrafiken blir ett naturligare resval. Taxi blir inte det första alternativet när man kommer till en ny ort utan det blir att ta kollektivtrafiken, säger Jonas Westerdahl. Säkrare och smidigare kort Det nya kortet ska kunna laddas med pengar på olika sätt. Kunderna ska kunna betala via internet, autogiro eller med OCR-avi. Försvinner kortet är det möjligt att spärra det för att säkra sina pengar. Kortet är försett med kontaktlös visering. Det innebär att det räcker med att lägga plånboken eller kortetuiet ovanpå läsaren eller till och med dra det ett par centimeter ovanför läsare. Det innebär att ombordstigningen går oerhört snabbt samtidigt som korten slits mindre, säger Jonas Westerdahl. Skånetrafiken gör turer varje dag och har hållplatser. 60 procent av skåningar reser med Skånetrafiken minst en gång i månaden och (35 procent) reser minst en gång i veckan. I samband med införandet av det nya biljettsystemet blir det möjligt för passagerarna att få information om vad som händer just på deras linje. Informationen kan man bland annat få via sin mobil. Det blir möjligt att skräddarsy informationen. Ingen är intresserad av att få reda på förseningar man inte är berörd av, säger Jonas Westerdahl. Samtidigt innebär de nya möjligheterna att det är viktigt att det inte skapas ett storebror-ser-dig-system. Integriteten är viktig. Enskilda kunders resmönster lämnas aldrig ut och personuppgifterna kan inte samköras med reseuppgifterna ner på individnivå, säger Jonas Westerdahl. Mina sidor Före årsskiftet lanseras Mina Sidor i stor skala. Tjänsten har redan testats i mindre omfång under sommaren. Mina sidor är en del av Skånetrafikens webb. Här ska resenärerna kunna ladda sitt kort, spärra det, prenumerera på trafikinformation och mycket annat. När så mycket av servicen blir digitaliserad kan vår personal i framtiden ägna mer tid åt de kunder som är i behov av extra hjälp, till exempel äldre eller de som inte har dator eller mobil, säger Jonas Westerdahl. Strålfors, som har ett underleverantörsavtal med Cubic, hanterar alla transaktioner i alla automater för bankkort och deltar även i EMV-uppgradering av enheter i systemet och distribution av en halv miljon kort till skånska resenärer. 3 Jonas Westerdahl är marknadschef på Skånetrafiken. Försvinner kortet är det möjligt att spärra det för att säkra sina pengar. 3 Arve Ryan ansvarar för fakturor för kunder med fast telefoni och bredband på Telenor. Han sitter i företagets nya lokaler vid Fornebu utanför Oslo. Full kontroll hela tiden Nästan hela det gamla fl ygplatsområdet vid Fornebu strax utanför Oslo har i dag tagits i anspråk av Telenor. Här ute arbetar personer i en modern kontorsmiljö där det har satsats mycket på den konstnärliga utsmyckningen. 3 Det är till exempel inte vanliga reklambudskap eller börskurser som möter besökaren på den ljusslinga som löper längst upp på alla byggnader. Det är den internationellt prisade videokonstnären Jenny Holzers korta budskap. Waiting to be transported och No chance to affect the ending läser jag på väg in i byggnaden. Arve Ryan ansvarar för fakturor för kunder med fast telefoni och bredband. Eftersom vi träffas vid lunchtid tar han mig ned till en av Telenors fyra restauranger. De anställda kan välja mellan kall buffé eller varma rätter och har dessutom utsikt över fjorden. Vi äter naturligtvis norsk lax och har sällskap av dottern Vilde som är med pappa på jobbet just den här dagen. Telenor är marknadsledande i Norden och dessutom ett av världens största mobil företag med verksamhet i, förutom Norden, Ryssland, Ukraina, Pakistan, Bangladesh, Ungern, Montenegro, Thailand och Malaysia. Företaget ombildades till Telenor Innan dess var namnet Televerket. I dag ser vi oss först och främst som ett internationellt företag, säger Arve Ryan. 18 miljoner fakturor Men själv arbetar han uteslutande med de norska kunderna. 18 miljoner fakturor som ska ut varje år plus ett par miljoner betalningspåminnelser. Privatkunder får en faktura en gång i kvartalet, företagskunderna varje månad. Strålfors har utvecklat ett kvalitetsverktyg, Strålfors Reliable Mailing (SRM), som innebär en extra kvalitetskontroll och möjlighet för bättre uppföljning. I dag har vi däremot full kontroll fram till leveransen. Vi har ett ansvar för vad kunden får. Tidigare hade vi bra kontroll på våra egna system, i dag har vi däremot full kontroll fram till posten mottar leveransen. Det förhindrar till exempel att det skickas ut två fakturor till samma kund. Om det går iväg dubbla filer så upptäcker vi felet innan det når ut till kunden. Det finns en proaktivitet inbyggd i systemet, säger Arve Ryan. Systemet innebär att nu kan vi säga precis när fakturan är utlämnad. Det är mycket betryggande i kontakten med våra kunder. Arve Ryan berättar om hur en kund, strax efter att SRM, som systemet kallas, hade införts, ringde och klagade över att hon hade fått två fakturor. Ett snabbt svar från Strålfors visade att detta inte var fallet och när vi ringde upp kunden visade det sig också att hon hade sett fel. Systemet innehåller en mängd detaljer och är därmed ett bra underlag för statistiska uppföljningar. Vi fokuserar mycket på kvalitet och bra rutiner. Varje felutskick ger oss onödiga kostnader, nu känner vi att kontrollen fungerar vilket ger oss en stor trygghet, säger Arve Ryan. NORGE 8 INFOLOG INFOLOG 9

6 SVERIGE 3 I de undersökningar vi har gjort säger drygt 50 procent av kunderna att det handlar om spontana köp. Det faktum att man bara har en begränsad tid, 24 timmar, att bestämma sig på gör att man slår till om man är intresserad av resmålet, säger Charlotte Linder von Platen, SAS. Alla vill ta del av SAS julkampanj Vilket företag drömmer inte om att under en månads tid ha kontakt med över kunder dagligen som alla personligen har sagt ja till att få erbjudanden via mejl? Det har SAS lyckats med genom sin populära julkalender där ett nytt resmål presenteras varje dag. 3 Priserna är inte alltid mycket lägre än ordinarie lägsta pris men platstillgången är hög och resperioden kan vara längre än normalt. Och julkalendern har medfört en markant merförsäljning av resor under perioden. Hela elva procent av dem som har öppnat mejlen säger sig ha köpt resor. Medelåldern ligger på 44,5 år och det handlar mestadels om personer med stor resvana. I de undersökningar vi har gjort säger drygt 50 procent av kunderna att det handlar om spontana köp. Det faktum att man bara har en begränsad tid, 24 timmar, att bestämma sig på gör att man slår till om man är intresserad av resmålet, säger Charlotte Linder von Platen, SAS. Julkalendern lanserades i Sverige 2001 men har sedan introducerats i flera länder. SAS har följt upp succén med att introducera andra aktiviteter för att hålla intresset uppe, till exempel utmaningar tillsammans med sporthändelser för att locka läsare till hemsidan. Många andra företag har följt efter med liknande koncept. Framtiden handlar om marknadsförföring. Vi måste flirta med publiken så att de väljer oss, säger Arvid Axland, från reklambyrån Pool som under flera år ansvarat för SAS julkalender och annan relationsskapande kommunikation. Majoriteten av kunderna öppnar mejlen och går in och tittar. Och de betraktar inte våra erbjudanden som reklam Majoriteten av kunderna öppnar mejlen. utan mer som information. Men det bygger på att det är kreativt gjort och att det är fråga om bra erbjudanden. Man ska inte underskatta vuxnas behov av att leka, säger Arvid Axland. Under friidrotts-em har SAS Sverige tillsammans med Svenska Dagbladet haft ett EM-tips på nätet, en upprepning av succén med OS-tipset för några år sedan. Det har visat sig att vara en bra snackis på arbetsplatsen. Hur går det för dig i SAS-tipset? Det är väldigt bra när konsumenterna pratar med varandra, säger Arvid Axland. Webben prioriterad kanal Webben är en av SAS prioriterade kanaler. Strålfors har varit leverantör de senaste två åren. Det handlar om stora mängder data och det ställer stora krav på tekniken och kapaciteten, säger Arvid Axland. SAS har också provat på att använda SMS. De har skickat ut meddelanden till frekventa Eurobonusmedlemmar för att i större utsträckning få dem att checka in via mobilen. 3 Julkalendern lanserades i Sverige 2001 men har sedan introducerats i flera länder. SAS har följt upp succén med att introducera andra aktiviteter för att hålla intresset uppe. Vi ser över hur vi kan använda den kanalen framöver. Men det krävs att kunden har en möjlighet att kunna tacka nej till kommunikation via mobilen och det har vi ännu inte löst, säger Charlotte Linder von Platen. Över 90 procent av kunderna tycker att julkalendern är en skojig idé och under senhösten är det inte ovanligt att kunder hör av sig och undrar vilka resmål som ska bli aktuella i julkalendern. Men det är alltid en hemlighet liksom om det över huvud taget blir en ny kalender till jul. Det kan bara tomten svara på, säger Arvid Axland. 10 INFOLOG INFOLOG 11

7 3 Morgonrushen är i full gång i frukostmatsalen på Hotel Scandic Continental, granne med centralstationen, mitt i Stockholm City. De vanliga affärsresenärerna har bytts ut mot semestrande barnfamiljer. Ungarna gläds åt barnbuffén och stora lass med nygräddade pannkakor fyller deras tallrikar. Vid ett av borden sitter Johan Michelson, marknadschef för HHonors i Sverige. Han berättar att medlemmarna i lojalitetsprogrammet har hotell i 80 länder att välja mellan. Det gör att det är lätt att samla poäng och lätt att ta ut ihopsamlade poäng i form av olika förmåner. Nackdelen är att det kan vara svårt att bevara den nordiska särprägeln, säger han. Generellt spelar naturligtvis också priset in och numera arbetar hotellbranschen alltmer med flytande prissättning. Samma rum kostar olika, beroende på veckodag, tid på året med mera. Även poängsättningen i lojalitetsprogrammet har ändrats efter internationell modell. Numera är poängen beroende på hur mycket pengar man har spenderat under sin vistelse. Incheckning via nätet testas just nu i USA och kommer säkert att komma hit så småningom. Det är en fördel att receptionisterna i framtiden mer kan fungera som värdar/ värdinnor vilket ger en bättre service i förlängningen, säger Johan Michelson. SVERIGE Hotellbranschen har alltid månat om sina stamgäster. Tidigare erbjöd man det bästa rummet eller andra fördelar. Nu har lojalitetsprogrammen tagit över. HHonors, lojalitetsprogrammet för Hiltongruppens elva varumärken inom hotellbranschen har 1,7 miljoner medlemmar i hela världen. Drygt av dem finns i Skandinavien där hotellen heter Hilton och Scandic. Norden är annorlunda Men fortfarande skiljer sig Norden en del från övriga världen. Ett exempel är att måltidskupongerna finns kvar, en kvarleva från tiden när nästan alla Scandichotellen låg längs vägarna och hade många resande som föredrog att stanna kvar på hotellet för att äta på kvällen. HHonors i Skandinavien är också ensamt om att använda sig av en lokalt baserad samarbetspartner, i form av Strålfors, för att hantera kundutskick såsom välkomstpaket, medlemskort och annat. Uppgiften är komplex. Medlemmarna uppgraderas varje månad och nedgraderas en gång om året. Alla kampanj utskick skickas ut per e-post. Allt detta ska göras på fyra olika språk. Då är det skönt att samarbeta med en partner med inarbetade rutiner, säger Johan Michelson. I framtiden väntas än fler kampanjer. Medlemsfördelar stärker lojaliteten hos kunderna och det är kul att vara generös och kunna erbjuda sina medlemmar gratis biljetter till fotboll, ishockey eller golf. För Hiltongästerna har vi smalare arrangemang, nyligen hade vi till exempel en tasmansk vecka. Säkerhet ny trend En annan trend är säkerhet och på det nyrenoverade Scandic Anglais i Stockholm finns en säkerhetsvåning, bemannad med vakter. Hela 90 procent av medlemmarna i HHonors är män men kvinnor är det snabbast växande segmentet. Medlemmarna uppgraderas varje månad och nedgraderas en gång om året. För att möta kvinnors krav har vi bland annat infört en minishop vid receptionen där man bland annat kan köpa små måltider att ta med sig upp på rummet. Många kvinnor vill inte gärna gå ut och äta ensamma eller gå ner i hotellets bar eller pub. Att Scandic och Hilton står för helt olika saker tycker Johan Michelson är en fördel. De attraherar olika kunder. I Norden är annars hotellen ganska lika, nästan alla ligger i mellanklassen, medan det i USA är betydligt större skillnader. Johan Michelsons eget favorithotell ligger i Rom. Hilton Cipriano på en av Roms kullar kombinerar det bästa hos ett storstadshotell och en spa-anläggning. Dit reser jag gärna igen. 3 Medlemsfördelar stärker lojaliteten hos kunderna och det är kul att vara generös, berättar Johan Michelson, marknadschef för v i Sverige. Kundbasen viktigare i framtiden För framtiden hoppas Johan Michelson att kunna arbeta betydligt mer med kundbasen än man gör i dag. Men redan nu är vi i full gång med att skicka ut ner riktade erbjudanden till våra kunder. Vi kan se hur gästerna har bott och hur mycket pengar de har spenderat. Vi har delat in våra kunder i 13 segment som innebär att vi i dag skickar ut olika erbjudanden beroende på vilket segment de tillhör. Hotellets läge, lojalitetsprogrammet och varumärket är de tre viktigaste anledningarna för Scandics kunder att välja just Scandic. Fakta Hilton Hotellkedjan Hilton lanserade lojalitetsprogrammet HHonors 1987 i USA. I Norden introducerades det 2002 efter att Hilton 2001 tagit över Scandic-kedjan. Medlemskapet är gratis och ger en rad olika förmåner som t ex dagstidning vid vistelsen och att ens partner får bo gratis. Från vanlig medlem kan man uppgraderas till Silver-, Gold- eller Diamond VIP-medlem. Kommunikationen med medlemmarna sker huvudsakligen via e-post. Databasen används för att segmentera kundgruppen och erbjudandena anpassas alltmer efter de olika segmenten. 12 INFOLOG INFOLOG 13

8 FINLAND Att använda Strålfors system för elektronisk arkivering för alla fakturor ger oss bättre kontroll över alla våra transaktioner. När en finsk byggfirma köper elektrisk utrustning från SLO går alltid en kopia av fakturan till Strålfors i Finland. Att använda Strålfors system för elektronisk arkivering för alla fakturor ger oss bättre kontroll över alla våra transaktioner, säger Tuomas Vasama, IT-chef på SLO. 3 Huvudkontoret för SLO ligger bara några minuter från Helsingfors flygplats i Vantaa, ett viktigt centrum för finsk logistik. I anslutning till huvudkontoret finns SLO:s centrallager som förser 33 egna försäljningsställen i Finland med varor. Ungefär hälften av leveranserna går direkt till kunden. Idén är leverans dagen efter, eller snabbare. Om exempelvis en viktig del fattas på ett stort byggprojekt är helikopterleveranser möjliga. Alla kunder är proffs i byggbranschen, el firmor, telekom- och nätföretag, stora industrier och offentlig sektor. Digitala fakturor ökar SLO levererade 3,3 miljoner order under 2005 och försäljningen ökar ständigt. Det stora antalet order kombinerad med en omsättning på 250 miljoner euro kräver en effektiv fakturahantering. SLO har länge haft Strålfors i Finland som leverantör av en rad tjänster och sedan förra sommaren används Strålfors webbaserade faktureringssystem för alla fakturor inom SLO, både från leverantörer och till kunder. En ökande del av fakturorna är digitala, men omkring 60 procent av leverantörsfakturorna och 70 procent av kundfakturorna skrivs fortfarande ut på papper, berättar Tuomas Vasama. När en leverantör skickar en digital faktura till SLO skickas en kopia automatiskt till Strålfors Finland. Och alla pappersfakturor som skickas till SLO vidarebefordras till Strålfors som en fil. Hanteringen av kundfakturorna fungerar på ett liknande sätt. Alla fakturaunderlag skickas till Strålfors, som trycker och distribuerar de fakturor skickas med posten. Även kopior på leveranssedlar och liknande skickas till Strålfors elektroniska arkiv. Full kontroll över faktureringen Det är SLO:s finans- och redovisningsavdelning som använder Strålfors system för elektronisk arkivering, bland annat för att leta efter fakturor och skicka dem på nytt om kunder inte betalar i tid. Personalen på avdelningen har också en snabb och enkel tillgång till de leveranssedlar som hör till respektive faktura. Här är lätt att se vad som sålts och skickats till kunden och jämföra det med vad som fakturerats. Systemet förser också SLO med finansiell finformation, som kan delas upp per försäljningsställe. Allt kan skrivas ut och skattemyndigheterna kan få den information de behöver via systemet. Vi loggar in på Strålfors system för elektronisk arkivering och kan söka på ett stort antal kriterier som belopp, datum och kund. Systemet är lätt och snabbt att använda, säger Tuomas Vasama. Mindre arbete Resultatet för SLO är inte bara bättre kontroll utan också mindre arbete. Vi har kunnat expandera utan att utöka vår finans- och redovisningsavdelning. Våra anställda får numera ut mer av sin arbetstid. Jag som IT-chef uppskattar att vi har ett system mindre att hantera. Strålfors system för elektronisk arkivering gör det möjligt för oss att koncentrera oss på vår kärnverksamhet, säger Tuomas Vasama. Och vilka är nackdelarna med systemet? Vi är mer beroende av att vår internet förbindelse fungerar än när vi hade allt i huset. Men hittills har det inte varit något problem. Fakta SLO Omsättning 2005: 250 miljoner euro Antal anställda: 420 Antal egna försäljningsställen: 33 Fakta Sonepar Omsättning 2005: 8 miljarder euro Antal anställda: SLO startade 1945, efter kriget, av en grupp finska elektriker. Avsikten var att i en turbulent tid försäkra sig om leveranser av kablar, lampor och annan elektrisk utrustning. I dag är SLO Finlands ledande grossist för elektriska produkter och teleprodukter. Det är en del av det globala franskägda Sonepar Group. I gruppen ingår också SLO:s snabbväxande företag i Estland, Lettland och Litauen, som alla styrs från Finland. Eftersom SLO är ett så starkt varumärke bland yrkesfolk i Finland har varunamnet SLO behållits även som en del av franska Sonepar. Utbudet är det mest omfattande i Finland med produkter i katalogen. I dag säljer SLO installationsmaterial, lampor och annan belysning, kablar, nätverksmaterial, teleprodukter, mätinstrument och säkerhetsutrustning. Strategin är att hålla en hög kvalitet genom att koncentrera sig på den snabbt föränderliga elektronikmarknaden och avstå från att sälja andra typer av byggmaterial. TRYGGA TRANSAKTIONER 14 INFOLOG INFOLOG 15