Johannelunds teologiska högskola Kurskod EG 351

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Johannelunds teologiska högskola Kurskod EG 351"

Transkript

1 Johannelunds teologiska högskola Kurskod EG 351 Kursbenämning, svenska Kursbenämning, engelska Kursens högskolepoäng (hp) Inriktning Kurskategori Kursens nivå Förkunskapskrav Syfte Förväntade studieresultat Gamla testamentet särskilt Pentateuken. Old Testament The Pentateuch. 7,5 hp Exegetisk teologi. Valbar programkurs. Kan även läsas som fristående kurs. Grundnivå, fortsättningskurs (G1F/G2F). Exegetisk teologi minst 30 hp. Kursen syftar till att ge fördjupade kunskaper i Gamla testamentets teologiska innehåll och tolkning med särskild inriktning på Pentateuken. Kursen riktar sig i första hand till studerande som saknar djupare kunskap i hebreiska. Efter genomgången kurs förväntas den studerande kunna redogöra för det aktuella forskningsläget avseende Pentateuken, redogöra för och resonera kring de viktigaste dragen i Pentateukens teologiska innehåll, självständigt genomföra en kritisk granskning och analys av det teologiska innehållet i en av böckerna i Pentateuken eller i annan gammaltestamentlig historisk skrift, presentera resultaten i skrift på ett vetenskapligt godtagbart sätt. Moment a) Pentateuken i aktuell vetenskaplig forskning. b) Pentateukens teologi. c) Fördjupning i en av Pentateukens böcker eller annan gammaltestamentlig historisk skrift. Undervisnings- och arbetsformer Litteratur Föreläsningar och seminarier. Moment a): Old Testament Interpretation. Past, Present, and Future: Essays in Honor of Gene M Tucker, red James Luther Mays m fl, Nashville: Abingdon, 1995, ss eller Berättarna: en guide till Gamla testamentets historiska böcker, red LarsOlov Eriksson, Örebro: Libris, 2006 eller Wenham, Gordon, A Guide to the Pentateuch (Exploring the Old Testament 1), Downers Grove: InterVarsity Press, 2003 eller Satterthwaite, Philip E & J Gordon McConville, A Guide to the Historical Books (Exploring the Old Testament 2), Downers Grove: InterVarsity Press, Moment b): Clines, David J A, The Theme of the Pentateuch (JSOTS 10), Sheffield: Sheffield Academic Press, 1986 (eller senare). Craigie, Peter C, The Book of Deuteronomy (NICOT), Grand Rapids: Eerdmans, 1976, ss Douglas, Mary, Leviticus as Literature, Oxford: Oxford University Press, 1999 eller Grabbe, Lester L, Leviticus (OTG), Sheffield: Sheffield Academic Press, 1993 eller Wenham, Gordon J, Numbers (OTG), Sheffield: Sheffield Academic Press, Wenham, Gordon J, Genesis 1-15 (WBC 1), Waco: Word Books, 1

2 Betygsgrader Betygskriterier Examination Utvärdering Särskilt information 1987, ss xxi-liii, eller annan vetenskaplig kommentar till Genesis 1-11 eller Childs, Brevard S, Exodus (OTL), Louisville: Westminster/John Knox, 1974 (i urval). Moment c): Monografi till en av böckerna i Pentateuken eller annan gammaltestamentlig historisk skrift vald i samråd med examinator. Väl godkänd (VG), Godkänd (G) eller Underkänd (U). För betyget Godkänd krävs att den studerande: kan redogöra för det aktuella forskningsläget, kan redogöra för den grundläggande tesen i den ingående kommentaren och med viss självständighet göra en analys och värdering av dess resonemang, i sin recension av den egenvalda monografin följer det mönster som anges i instruktionerna, i de PM som lämnas in formulerar sig på ett vetenskapligt godtagbart sätt. För betyget Väl godkänd krävs dessutom att den studerande: i de PM som innehåller uppgiften att värdera genomför denna med tydlig argumentation, i sina uppgifter visar att de utförs i dialog med kurslitteraturen. PM samt aktivt deltagande vid slutseminarium. Kursen ska utvärderas muntligt. Kursplanen fastställd , rev Planen gäller från Vt 2008 Om den studerande saknar Religionsvetenskap A eller motsvarande ligger kursen på nivå G1F; om den studerande har Religionsvetenskap A ligger den på nivå G2F. Vid underkänt resultat kan den studerande komplettera sina PM men inte erhålla betyget Väl godkänd. 2

3 Johannelunds teologiska högskola Kurskod EG 352 Kursbenämning, svenska Kursbenämning, engelska Kursens högskolepoäng (hp) Inriktning Kurskategori Kursens nivå Förkunskapskrav Syfte Förväntade studieresultat Gamla testamentet Psaltaren och vishetslitteraturen. Old Testament The Psalms and the Wisdom Literature. 7,5 hp Exegetisk teologi. Valbar programkurs. Kan även läsas som fristående kurs. Grundnivå, fortsättningskurs (G1F/G2F). Exegetisk teologi minst 15 hp. Kursen syftar till att ge fördjupade kunskaper i Gamla testamentets teologiska innehåll och tolkning med särskild inriktning på Psaltaren och vishetslitteraturen. Kursen riktar sig i första hand till studerande som saknar djupare kunskap i hebreiska. Efter genomgången kurs förväntas den studerande kunna redogöra för det aktuella forskningsläget avseende Psaltaren och den gammaltestamentliga vishetslitteraturen, redogöra för och resonera kring de viktigaste dragen i Psaltarens teologiska innehåll, självständigt genomföra en kritisk granskning av det teologiska innehållet i en av Gamla testamentets poetiska eller vishetsteologiska skrifter, presentera resultaten i skrift på ett vetenskapligt godtagbart sätt. Moment a) Psaltaren och den gammaltestamentliga vishetslitteraturen i aktuell vetenskaplig forskning. b) Psaltarens teologi. c) Fördjupning i Psaltaren eller en av Gamla testamentets övriga poetiska eller vishetsteologiska skrifter. d) Psaltarens utläggningshistoria. Undervisnings- och arbetsformer Litteratur Föreläsningar och seminarier. Moment a): Old Testament Interpretation. Past, Present, and Future: Essays in Honor of Gene M Tucker, red James Luther Mays m fl, Nashville: Abingdon, 1995, ss eller Poeterna: en guide till Gamla testamentets poetiska böcker, Greger Andersson m fl, Örebro: Libris, 2004 eller Lucas, Ernest C, A Guide to the Psalms and Wisdom Literature (Exploring the Old Testament 3), Downers Grove: InterVarsity Press, Moment b): McCann, J Clinton, A Theological Introduction to the Book of Psalms: The Psalms as Torah, Nashville: Abingdon, Vetenskaplig kommentar till Psaltaren vald i samråd med examinator. Moment c): Monografi till en av Gamla testamentets poetiska eller vishetsteologiska skrifter vald i samråd med examinator. Moment d): Holladay, William L, The Psalms through Three Thousand Years: A 1

4 Betygsgrader Betygskriterier Examination Utvärdering Särskilt information Prayerbook of a Cloud of Witnesses, Minneapolis: Fortress, Väl godkänd (VG), Godkänd (G) eller Underkänd (U). För betyget Godkänd krävs att den studerande: kan redogöra fördet aktuella forskningsläget, kan redogöra för den grundläggande tesen i den ingående psaltarkommentaren och litteraturen till Psaltarens teologi och med viss självständighet göra en analys och värdering av de resonemang som förekommer, i sin recension av den egenvalda monografin följer det mönster som anges i instruktionerna, i PM som lämnas in formulerar sig på ett vetenskapligt godtagbart sätt. För betyget Väl godkänd krävs dessutom att den studerande: i de PM som innehåller uppgiften att värdera genomför denna med tydlig argumentation, i sina uppgifter visar att de utförs i dialog med kurslitteraturen. PM samt aktivt deltagande vid slutseminarium. Kursen ska utvärderas muntligt. Kursplanen fastställd , rev Planen gäller från Vt 2008 Om den studerande saknar Religionsvetenskap A eller motsvarande ligger kursen på nivå G1F; om den studerande har Religionsvetenskap A ligger den på nivå G2F. Vid underkänt resultat kan den studerande komplettera sina PM men inte erhålla betyget Väl godkänd. 2

5 Johannelunds teologiska högskola Kurskod EG 353 Kursbenämning, svenska Kursbenämning, engelska Kursens högskolepoäng (hp) Inriktning Kurskategori Kursens nivå Förkunskapskrav Syfte Förväntade studieresultat Moment Undervisnings- och arbetsformer Litteratur Betygsgrader Betygskriterier Gamla testamentet särskilt profeterna. Old Testament The Prophetic Literature. 7,5 hp Exegetisk teologi. Valbar programkurs. Kan även läsas som fristående kurs. Grundnivå, fortsättningskurs (G1F/G2F). Exegetisk teologi minst 15 hp. Kursen syftar till att ge fördjupade kunskaper i Gamla testamentets teologiska innehåll och tolkning med särskild inriktning på den profetiska litteraturen. Kursen riktar sig i första hand till studerande som saknar djupare kunskap i hebreiska. Efter genomgången kurs förväntas den studerande kunna redogöra för det aktuella forskningsläget avseende den gammaltestamentliga profetlitteraturen, redogöra för metod och huvudtes i en vetenskaplig kommentar till Jesajaboken samt resonera kring dessa på ett argumentativt sätt, självständigt genomföra en kritisk granskning av det teologiska innehållet i en av de gammaltestamentliga profetskrifterna, presentera resultaten i skrift på ett vetenskapligt godtagbart sätt. Kursen innehåller tre moment: a) Profetlitteraturen i aktuell vetenskaplig forskning. b) Jesajabokens teologi. c) Fördjupning i en av de gammaltestamentliga profetskrifterna. Föreläsningar och seminarier. Moment a): Old Testament Interpretation. Past, Present, and Future: Essays in Honor of Gene M Tucker, red James Luther Mays m fl, Nashville: Abingdon, 1995, ss eller Profeterna: en guide till Gamla testamentets profetiska böcker, Greger Andersson m fl, Örebro: Libris, 2003 eller Petersen, David L, The Prophetic Literature: An Introduction, Louisville & London: Westminster John Knox, 2002 eller McConville, J Gordon, A Guide to the Prophets (Exploring the Old Testament 4), Downers Grove: InterVarsity Press, Moment b): Childs, Brevard S, Isaiah (OTL), Louisville: Westminster John Knox, 2001 (i urval) eller Motyer, J Alec, The Prophecy of Isaiah, Leicester: InterVarsity Press, Moment c): Litteratur i anslutning till den gammaltestamentliga profetskrift som valts i samråd med examinator. Väl godkänd (VG), Godkänd (G) eller Underkänd (U). För betyget Godkänd krävs att den studerande: 1

6 Examination Utvärdering Särskilt information kan redogöra för det aktuella forskningsläget, kan redogöra för den grundläggande tesen i Jesajakommentaren och med viss självständighet göra en analys och värdering av dess resonemang, i sin PM om den egenvalda profetboken följer instruktion, i de PM som lämnats in formulerar sig på ett vetenskapligt godtagbart sätt. För betyget Väl godkänd krävs dessutom att den studerande: i de PM som innehåller uppgiften att värdera genomför denna med tydlig argumentation, i sina uppgifterna visar att de utförs i dialog med ingående litteratur, väljer den litteratur som används för den självständiga PMuppgiften med vetenskaplig bredd. PM samt aktivt deltagande vid slutseminarium. Kursen ska utvärderas muntligt. Kursplanen fastställd , rev Planen gäller från Vt 2008 Om den studerande saknar Religionsvetenskap A eller motsvarande ligger kursen på nivå G1F; om den studerande har Religionsvetenskap A ligger den på nivå G2F. Vid underkänt resultat kan den studerande komplettera sina PM men inte erhålla betyget Väl godkänd. 2

7 Johannelunds teologiska högskola Kurskod EG 354 Kursbenämning, svenska Kursbenämning, engelska Kursens högskolepoäng (hp) Inriktning Kurskategori Kursens nivå Förkunskapskrav Syfte Förväntade studieresultat Gammaltestamentlig teologi. Old Testament Theology. 7,5 hp Exegetisk teologi. Valbar programkurs. Kan även läsas som fristående kurs. Grundnivå, fortsättningskurs (G1F/G2F). Exegetisk teologi minst 15 hp. Kursen syftar till att ge fördjupade kunskaper i Gamla testamentets teologi, både vad gäller de speciella metodiska problem som är förbundna med att arbeta fram en gammaltestamentlig teologi och de olika innehållsliga frågor som arbetet väcker. Kursen riktar sig i första hand till studerande som saknar djupare kunskap i hebreiska. Efter genomgången kurs förväntas den studerande kunna redogöra för den aktuella forskningssituationen vad gäller gammaltestamentlig teologi, kunna analysera en större gammaltestamentlig teologi och redogöra för och kritiskt granska författarens metod, kunna självständigt genomföra en teologisk analys i kanoniskt sammanhang av en gammaltestamentlig skrift vald i samråd med examinator, kunna presentera resultaten i skrift på ett vetenskapligt sätt. Moment a) Metoder och möjligheter vid framarbetandet av en gammaltestamentlig teologi. b) Gammaltestamentlig teologi i kanoniskt sammanhang. Undervisnings- och arbetsformer Litteratur Betygsgrader Betygskriterier Föreläsningar och seminarier. Moment a): Brueggemann, Walter, Theology of the Old Testament: Testimony, Dispute, Advocacy, Minneapolis: Fortress, 1997 eller Childs, Brevard S, Theology of the Old and New Testaments: Theological Reflection on the Christian Bible, London: SCM Press, 1992 eller annan gammaltestamentlig teologi vald i samråd med examinator. Eriksson, LarsOlov, Om att skriva en bibelteologi några reflektioner med särskild hänsyn till Gamla testamentet, Med smak av nåd, red Tomas Nygren m fl, Örebro: Libris, 2000, ss Moment b): House, Paul R, Old Testament Theology, Downers Grove: InterVarsity Press, 1998 (som referens). Väl godkänd (VG), Godkänd (G) eller Underkänd (U). För betyget Godkänd krävs: att en allmän kunskap om forskningsläget kan redovisas, att analysen av den gammaltestamentliga teologin gjorts enligt instruktion, att PM om den valda gammaltestamentliga skriften uppvisar förmåga till analys och syntes, att de PM som lämnats in är formulerade på ett vetenskapligt 1

8 Examination Utvärdering Särskilt information godtagbart sätt. För betyget Väl godkänd krävs dessutom: att analysen av den gammaltestamentliga teologin genomförts med tydlig argumentation, att PM om en gammaltestamentlig skrifts teologi i kanoniskt sammanhang genomförts i dialog med annan litteratur, att den litteratur som använts för den självständiga PMuppgiften har viss vetenskaplig bredd. PM samt aktivt deltagande vid slutseminarium. Kursen ska utvärderas muntligt. Kursplanen fastställd , rev Planen gäller från Vt 2008 Om den studerande saknar Religionsvetenskap A eller motsvarande ligger kursen på nivå G1F; om den studerande har Religionsvetenskap A ligger den på nivå G2F. Vid underkänt resultat kan den studerande komplettera sina PM men inte erhålla betyget Väl godkänd. 2

9 Johannelunds teologiska högskola Kurskod EG 355 Kursbenämning, svenska Kursbenämning, engelska Kursens högskolepoäng (hp) Inriktning Kurskategori Kursens nivå Förkunskapskrav Syfte Förväntade studieresultat Gamla testamentet särskilt Pentateuken. Språklig variant. Old Testament The Pentateuch. With Hebrew. 7,5 hp Exegetisk teologi. Valbar programkurs. Kan även läsas som fristående kurs. Grundnivå, fortsättningskurs (G2F) eller motsvarande avancerad nivå (A1N). Religionsvetenskap A, Exegetisk teologi 15 hp samt Introduktion i bibelhebreiska (EG 205) eller motsvarande. Kursen syftar till att ge fördjupade kunskaper i Gamla testamentets teologiska innehåll och tolkning med särskild inriktning på Pentateuken. Kursen riktar sig till studerande som har grundläggande kunskaper i bibelhebreiska. Efter genomgången kurs förväntas den studerande: kunna redogöra för det aktuella forskningsläget avseende Pentateuken, kunna redogöra för och resonera kring de viktigaste dragen i Pentateukens teologiska innehåll, kunna presentera resultaten i skrift på ett vetenskapligt sätt, kunna läsa, översätta och språkligt analysera ett antal historiska texter på hebreiska från Gamla testamentet. Moment a) Pentateuken i aktuell vetenskaplig forskning. b) Pentateukens teologi. c) Text och kommentar till ett antal historiska texter ur Gamla testamentet på hebreiska.. Undervisnings- och arbetsformer Litteratur Föreläsningar och seminarier. Moment a): Old Testament Interpretation. Past, Present, and Future: Essays in Honor of Gene M Tucker, red James Luther Mays m fl, Nashville: Abingdon, 1995, ss eller Wenham, Gordon, A Guide to the Pentateuch (Exploring the Old Testament 1), Downers Grove: InterVarsity Press, 2003 eller Satterthwaite, Philip E & J Gordon McConville, A Guide to the Historical Books (Exploring the Old Testament 2), Downers Grove: InterVarsity Press, Moment b): Clines, David J A, The Theme of the Pentateuch (JSOTS 10), Sheffield: Sheffield Academic Press, 1986 (eller senare). Craigie, Peter C, The Book of Deuteronomy (NICOT), Grand Rapids: Eerdmans, 1976, ss Douglas, Mary, Leviticus as Literature, Oxford: Oxford University Press, 1999 eller Grabbe, Lester L, Leviticus (OTG), Sheffield: Sheffield Academic Press, 1993 eller Wenham, Gordon J, Numbers (OTG), Sheffield: Sheffield Academic Press, Wenham, Gordon J, Genesis 1-15 och Genesis 16-50(WBC 1 och 2), Waco: Word Books, 1987 och 1994 eller annan vetenskaplig 1

10 Betygsgrader Betygskriterier Examination Utvärdering Särskilt information kommentar till Genesis. Moment c): C:a 15 sidor hebreisk text (företrädesvis följande: Genesis 1:1-4:26; 15:1-6; 28:10-22; Exodus 1:15-2:10; 3:1-22; Deuteronomium 5:1-6:25; 2 Samuelsboken 5:1-7:29) med kommentar. Väl godkänd (VG), Godkänd (G) eller Underkänd (U). För betyget Godkänd krävs: att en allmän kunskap om forskningsläget kan redovisas, att den grundläggande tesen i den ingående kommentaren kan redovisas och analyseras med viss självständighet, att de PM som lämnats in är formulerade på ett vetenskapligt godtagbart sätt, att kunna läsa, översätta och analysera hebreisk text. För betyget Väl godkänd krävs dessutom: att uppgifterna genomförts i dialog med ingående litteratur, att läsning, översättning och analys av hebreisk text genomförts på ett självständigt sätt. PM, aktivt deltagande vid slutseminarium samt muntlig tentamen på hebreisk text. Kursen ska utvärderas muntligt. Kursplanen fastställd , rev Planen gäller från Vt 2009 Vid underkänt resultat kan den studerande komplettera sina PM men inte erhålla betyget Väl godkänd. 2

11 Johannelunds teologiska högskola Kurskod EG 356 Kursbenämning, svenska Kursbenämning, engelska Kursens högskolepoäng (hp) Inriktning Kurskategori Kursens nivå Förkunskapskrav Syfte Förväntade studieresultat Gamla testamentet Psaltaren och vishetslitteraturen. Språklig variant. Old Testament The Psalms and the Wisdom Literature. With Hebrew. 7,5 hp Exegetisk teologi. Valbar programkurs. Kan även läsas som fristående kurs. Grundnivå, fortsättningskurs (G2F) eller motsvarande avancerad nivå (A1N). Religionsvetenskap A, Exegetisk teologi 15 hp samt Introduktion i bibelhebreiska (EG 205) eller motsvarande. Kursen syftar till att ge fördjupade kunskaper i Gamla testamentets teologiska innehåll och tolkning med särskild inriktning på Psaltaren och vishetslitteraturen. Kursen riktar sig till studerande som har grundläggande kunskaper i bibelhebreiska. Efter genomgången kurs förväntas den studerande kunna redogöra för det aktuella forskningsläget avseende Psaltaren och den gammaltestamentliga vishetslitteraturen, kunna redogöra för och resonera kring de viktigaste dragen i Psaltarens teologiska innehåll, kunna presentera resultaten i skrift på ett vetenskapligt godtagbart sätt, kunna läsa, översätta och språkligt analysera ett antal texter ur Psaltaren och Predikaren på hebreiska. Moment a) Psaltaren och den gammaltestamentliga vishetslitteraturen i aktuell vetenskaplig forskning. b) Psaltarens teologi. c) Psaltarens utläggningshistoria. d) Text och kommentar till ett antal texter ur Psaltaren och Predikaren på hebreiska. Undervisnings- och arbetsformer Litteratur Föreläsningar och seminarier. Moment a): Old Testament Interpretation. Past, Present, and Future: Essays in Honor of Gene M Tucker, red James Luther Mays m fl, Nashville: Abingdon, 1995, ss eller Lucas, Ernest C, A Guide to the Psalms and Wisdom Literature (Exploring the Old Testament 3), Downers Grove: InterVarsity Press, Moment b): McCann, J Clinton, A Theological Introduction to the Book of Psalms: The Psalms as Torah, Nashville: Abingdon, Vetenskaplig kommentar till Psaltaren vald i samråd med examinator. Moment c): Holladay, William L, The Psalms through Three Thousand Years: A Prayerbook of a Cloud of Witnesses, Minneapolis: Fortress, 1993 (i urval). 1

12 Betygsgrader Betygskriterier Examination Utvärdering Särskilt information Moment d): C:a 15 sidor hebreisk text (företrädesvis följande: Psaltaren 1, 2, 13-15, 21-25, 34, 51, 89, 103, 121, 123, 139; Predikaren 3. Väl godkänd (VG), Godkänd (G) eller Underkänd (U). För betyget Godkänd krävs: att en allmän kunskap om forskningsläget kan redovisas, att den grundläggande tesen i den ingående psaltarkommentaren och litteraturen till Psaltarens teologi kan redovisas och analyseras med viss självständighet, att de PM som lämnats in är formulerade på ett vetenskapligt godtagbart sätt, att kunna läsa, översätta och analysera hebreisk text. För betyget Väl godkänd krävs dessutom: att uppgifterna genomförts i dialog med ingående litteratur, att läsning, översättning och analys av hebreisk text genomförts på ett självständigt sätt. PM, aktivt deltagande vid slutseminarium samt muntlig tentamen på hebreisk text. Kursen ska utvärderas muntligt. Kursplanen fastställd , rev Planen gäller från Vt 2009 Vid underkänt resultat kan den studerande komplettera sina PM men inte erhålla betyget Väl godkänd. 2

13 Johannelunds teologiska högskola Kurskod EG 357 Kursbenämning, svenska Kursbenämning, engelska Kursens högskolepoäng (hp) Inriktning Kurskategori Kursens nivå Förkunskapskrav Syfte Förväntade studieresultat Gamla testamentet särskilt profeterna. Språklig variant. Old Testament The Prophetic Literature. With Hebrew. 7,5 hp. Exegetisk teologi. Valbar programkurs. Kan även läsas som fristående kurs. Grundnivå, fortsättningskurs (G2F) eller motsvarande avancerad nivå (A1N). Religionsvetenskap A, Exegetisk teologi 15 hp samt Introduktion i bibelhebreiska (EG 205) eller motsvarande. Kursen syftar till att ge fördjupade kunskaper i Gamla testamentets teologiska innehåll och tolkning med särskild inriktning på den profetiska litteraturen. Kursen riktar sig till studerande som har grundläggande kunskaper i bibelhebreiska. Efter genomgången kurs förväntas den studerande kunna redogöra för det aktuella forskningsläget avseende den gammaltestamentliga profetlitteraturen, kunna redogöra för metod och huvudtes i en vetenskaplig kommentar till Jesajaboken samt resonera kring dessa på ett argumentativt sätt, kunna presentera resultaten i skrift på ett vetenskapligt sätt, kunna läsa, översätta och språkligt analysera ett antal profettexter från Gamla testamentet på hebreiska. Moment a) Profetlitteraturen i aktuell vetenskaplig forskning. b) Jesajabokens teologi. c) Text och kommentar till ett antal profettexter ur Gamla testamentet på hebreiska. Undervisnings- och arbetsformer Litteratur Betygsgrader Föreläsningar och seminarier. Moment a): Old Testament Interpretation. Past, Present, and Future: Essays in Honor of Gene M Tucker, red James Luther Mays m fl, Nashville: Abingdon, 1995, ss eller Petersen, David L, The Prophetic Literature: An Introduction, Louisville & London: Westminster John Knox, 2002 eller McConville, J Gordon, A Guide to the Prophets (Exploring the Old Testament 4), Downers Grove: InterVarsity Press, Moment b): Childs, Brevard S, Isaiah (OTL), Louisville: Westminster John Knox, 2001 (i urval) eller Motyer, J Alec, The Prophecy of Isaiah, Leicester: InterVarsity Press, Moment c): C:a 15 sidor hebreisk text (företrädesvis följande: Jesajaboken 1:1-16; 6:1-13; 40:1-31; 42:1-9; 52:13-53:12; Jeremiaboken 1:1-19; 12:1-5; 18:1-17; Amos bok 1:1-5:27; 9: Väl godkänd (VG), Godkänd (G) eller Underkänd (U). 1

14 Betygskriterier Examination Utvärdering Särskilt information För betyget Godkänd krävs: att en allmän kunskap om forskningsläget kan redovisas, att den grundläggande tesen i Jesajakommentaren kan redovisas och analyseras med viss självständighet, att de PM som lämnats in är formulerade på ett vetenskapligt godtagbart sätt, att kunna läsa, översätta och analysera hebreisk text. För betyget Väl godkänd krävs dessutom: att de PM som innehåller uppgiften att bedöma genomförts med tydlig argumentation, att uppgifterna genomförts i dialog med ingående litteratur, att värderingen av den recenserade boken gjorts på ett väl motiverat sätt att läsning, översättning och analys av hebreisk text genomförts på ett självständigt sätt. PM, aktivt deltagande vid slutseminarium samt muntlig tentamen på hebreisk text. Kursen ska utvärderas muntligt. Kursplanen fastställd , rev Planen gäller från Vt 2009 Vid underkänt resultat kan den studerande komplettera sina PM men inte erhålla betyget Väl godkänd. 2

15 Johannelunds teologiska högskola Kurskod EG 358 Kursbenämning, svenska Kursbenämning, engelska Kursens högskolepoäng (hp) Inriktning Kurskategori Kursens nivå Förkunskapskrav Syfte Förväntade studieresultat Gammaltestamentlig teologi. Språklig variant. Old Testament Theology. With Hebrew. 7,5 hp Exegetisk teologi. Valbar programkurs. Kan även läsas som fristående kurs. Grundnivå, fortsättningskurs (G2F) eller motsvarande avancerad nivå (A1N). Religionsvetenskap A, Exegetisk teologi 15 hp samt Introduktion i bibelhebreiska (EG 205) eller motsvarande. Kursen syftar till att ge fördjupade kunskaper i Gamla testamentets teologi, både vad gäller de speciella metodiska problem som är förbundna med att arbeta fram en gammaltestamentlig teologi och de olika innehållsliga frågor som arbetet väcker. Kursen riktar sig till studerande som har grundläggande kunskaper i bibelhebreiska. Efter genomgången kurs förväntas den studerande kunna redogöra för den aktuella forskningssituationen vad gäller gammaltestamentlig teologi, kunna analysera en större gammaltestamentlig teologi och redogöra för och kritiskt granska författarens metod, kunna presentera resultaten i skrift på ett vetenskapligt sätt, kunna läsa, översätta och språkligt analysera ett antal texter på hebreiska från Gamla testamentet. Moment a) Metoder och möjligheter vid framarbetandet av en gammaltestamentlig teologi. b) Gammaltestamentlig teologi i kanoniskt sammanhang. c) Text och kommentar till ett antal texter ur Gamla testamentet på hebreiska. Undervisnings- och arbetsformer Litteratur Betygsgrader Betygskriterier Föreläsningar och seminarier. Moment a) och c): Brueggemann, Walter, Theology of the Old Testament: Testimony, Dispute, Advocacy, Minneapolis: Fortress, 1997 eller Childs, Brevard S, Theology of the Old and New Testaments: Theological Reflection on the Christian Bible, London: SCM Press, 1992 eller annan gammaltestamentlig teologi vald i samråd med examinator. Eriksson, LarsOlov, Om att skriva en bibelteologi några reflektioner med särskild hänsyn till Gamla testamentet, Med smak av nåd, red Tomas Nygren m fl, Örebro: Libris, 2000, ss Moment c): C:a sidor hebreisk text vald i samråd med examinator. Väl godkänd (VG), Godkänd (G) eller Underkänd (U). För betyget Godkänd krävs: att en allmän kunskap om forskningsläget kan redovisas, att analysen av den gammaltestamentliga teologin gjorts enligt instruktion, att de PM som lämnats in är formulerade på ett vetenskapligt 1

16 Examination Utvärdering Särskilt information godtagbart sätt, att kunna läsa, övesätta och analysera hebreisk text. För betyget Väl godkänd krävs dessutom: att analysen av den gammaltestamentliga teologin genomförts med tydlig argumentation, att läsning, översättning och analys av hebreisk text genomförts på ett självständigt sätt. PM, aktivt deltagande vid slutseminarium samt muntlig tentamen på hebreisk text. Kursen ska utvärderas muntligt. Kursplanen fastställd , rev Planen gäller från Vt 2009 Vid underkänt resultat kan den studerande komplettera sina PM men inte erhålla betyget Väl godkänd. 2

Johannelunds teologiska högskola Kurskod EG 351

Johannelunds teologiska högskola Kurskod EG 351 Kurskod EG 351 Kursbenämning, svenska Kursbenämning, engelska Kursens högskolepoäng (hp) Inriktning Kurskategori Kursens nivå Förkunskapskrav Gamla testamentet särskilt Pentateuken. Old Testament The Pentateuch.

Läs mer

Kurskod ST 201. Independent Essay. Kursbenämning, engelska Kursens högskolepoäng (hp) 7,5 Inriktning Kurskategori Kursens nivå Förkunskapskrav

Kurskod ST 201. Independent Essay. Kursbenämning, engelska Kursens högskolepoäng (hp) 7,5 Inriktning Kurskategori Kursens nivå Förkunskapskrav Kurskod ST 201 Kursbenämning, svenska Kursbenämning, engelska Kursens högskolepoäng (hp) 7,5 Inriktning Kurskategori Kursens nivå Förkunskapskrav Syfte Förväntade studieresultat Moment Undervisnings- och

Läs mer

Introduktion till Gamla testamentets innehåll och tolkning.

Introduktion till Gamla testamentets innehåll och tolkning. Johannelunds teologiska högskola Kurskod EG 201 Kursbenämning, svenska Kursbenämning, engelska Kursens högskolepoäng (hp) Inriktning Kurskategori Kursens nivå Introduktion till Gamla testamentets innehåll

Läs mer

Kyrkans och missionens historia

Kyrkans och missionens historia Kurskod HK 201 Kursbenämning, svenska Kursbenämning, engelska Kursens högskolepoäng (hp) Inriktning Kyrkans och missionens historia History of Church and Mission 15 hp Historisk-praktisk teologi Kurskategori

Läs mer

Perspektiv på kommunikation i kyrkligt arbete - med fältstudium

Perspektiv på kommunikation i kyrkligt arbete - med fältstudium Kurskod HP 303 Kursbenämning, svenska Kursbenämning, engelska Kursens högskolepoäng (HP) Ämnesområde Kurskategori Kursens nivå Förkunskapskrav Syfte Förväntade studieresultat Perspektiv på kommunikation

Läs mer

Fördjupnings- PM om Höga visan och dess eventuella kristologi?

Fördjupnings- PM om Höga visan och dess eventuella kristologi? Fördjupnings- PM om Höga visan och dess eventuella kristologi? Frågeställning I detta fördjupnings-pm kommer jag analysera och diskutera följande frågeställning: Kan en kristologisk utläggning av Höga

Läs mer

Introduktion till Gamla testamentets innehåll och tolkning.

Introduktion till Gamla testamentets innehåll och tolkning. Johannelunds teologiska högskola Kurskod EG 201 Kursbenämning, svenska Kursbenämning, engelska Kursens högskolepoäng (hp) Inriktning Kurskategori Kursens nivå Introduktion till Gamla testamentets innehåll

Läs mer

Fastställande. Allmänna uppgifter. Kursens mål. Kunskap och förståelse. Humanistiska och teologiska fakulteterna

Fastställande. Allmänna uppgifter. Kursens mål. Kunskap och förståelse. Humanistiska och teologiska fakulteterna Humanistiska och teologiska fakulteterna BIVR11, Bibelvetenskap: Avancerad kurs I, 15 högskolepoäng Biblical Studies: Master (Two Years) Degree Course, 15 credits Avancerad nivå / Second Cycle Fastställande

Läs mer

Kursplan Fördjupningskurs i exegetisk teologi

Kursplan Fördjupningskurs i exegetisk teologi Kursplan Fördjupningskurs i exegetisk teologi Kurskod: EX 31 Ämnesområde: Exegetisk teologi Kursens benämning: Fördjupningskurs i exegetisk teologi Kursens nivå: Fördjupningskurskurs Kursens omfattning:

Läs mer

KURSPLAN Engelska, 31-60 hp, 30 högskolepoäng

KURSPLAN Engelska, 31-60 hp, 30 högskolepoäng 1(6) KURSPLAN Engelska, 31-60 hp, 30 högskolepoäng English, 31-60 credits, 30 credits Kurskod: LENB17 Fastställd av: Utbildningsledare 2013-11-01 Gäller fr.o.m.: Hösten 2015 Version: 8 Diarienummer: HLK

Läs mer

Efter genomgången kurs förväntas den studerande kunna. Förväntade studieresultat översiktligt redogöra för Nya testamentets innehåll

Efter genomgången kurs förväntas den studerande kunna. Förväntade studieresultat översiktligt redogöra för Nya testamentets innehåll Kursplan EN 101, Johannelunds teologiska högskola, HT 2016. Kurskod EN 101 Kursnamn Introduktion till Nya testamentet Course Title Introduction to the New Testament Kursens poäng 7,5 hp Inriktning Exegetisk

Läs mer

Introduktion till ledarskap och församlingsutveckling

Introduktion till ledarskap och församlingsutveckling Kurskod HL 353 Kursbenämning, svenska Kursbenämning, engelska Kursens högskolepoäng Ämnesområde Introduktion till ledarskap och församlingsutveckling Introduction to leadership and congregational development

Läs mer

Gamla testamentet i valfri översättning (450 s)

Gamla testamentet i valfri översättning (450 s) Kurskod EG 101 Kursbenämning, svenska Kursbenämning, engelska Kursens högskolepoäng (hp) Inriktning Kurskategori Kursens nivå Introduktion till Gamla testamentet I: Mosesböckerna och de historiska böckerna

Läs mer

Introduktion till Gamla testamentets innehåll och tolkning.

Introduktion till Gamla testamentets innehåll och tolkning. Johannelunds teologiska högskola Kurskod EG 201 Kursbenämning, svenska Kursbenämning, engelska Kursens högskolepoäng (hp) Inriktning Kurskategori Kursens nivå Introduktion till Gamla testamentets innehåll

Läs mer

Introduktion till Gamla testamentets innehåll och tolkning.

Introduktion till Gamla testamentets innehåll och tolkning. Johannelunds teologiska högskola Kurskod EG 201 Kursbenämning, svenska Kursbenämning, engelska Kursens högskolepoäng (hp) Inriktning Kurskategori Kursens nivå Introduktion till Gamla testamentets innehåll

Läs mer

Introduktion till Gamla testamentets innehåll och tolkning.

Introduktion till Gamla testamentets innehåll och tolkning. Johannelunds teologiska högskola Kurskod EG 201 Kursbenämning, svenska Kursbenämning, engelska Kursens högskolepoäng (hp) Inriktning Kurskategori Kursens nivå Introduktion till Gamla testamentets innehåll

Läs mer

Introduktion till Gamla testamentets innehåll och tolkning.

Introduktion till Gamla testamentets innehåll och tolkning. Johannelunds teologiska högskola Kurskod EG 201 Kursbenämning, svenska Kursbenämning, engelska Kursens högskolepoäng (hp) Inriktning Kurskategori Kursens nivå Introduktion till Gamla testamentets innehåll

Läs mer

Kursplan. Bibelvetenskap och religionshistoria. Biblical studies and History of Religion Religionsvetenskap

Kursplan. Bibelvetenskap och religionshistoria. Biblical studies and History of Religion Religionsvetenskap Kursplan Institutionen för humaniora Kurskod REX101 Dnr 02:146D Beslutsdatum 2002-11-05 Kursens benämning Engelsk benämning Ämne RELIGIONSVETENSKAP, allmän kurs Bibelvetenskap och religionshistoria RELIGIOUS

Läs mer

Perspektiv på kyrkligt/pedagogiskt arbete - med fältstudium

Perspektiv på kyrkligt/pedagogiskt arbete - med fältstudium Kurskod HP 202 Kursbenämning, svenska Kursbenämning, engelska Kursens högskolepoäng (hp) Ämnesområde Kurskategori Kursens nivå Förkunskapskrav Perspektiv på kyrkligt/pedagogiskt arbete - med fältstudium

Läs mer

Johannelunds teologiska högskola Kurskod ET 304 (EG 304, EN 304)

Johannelunds teologiska högskola Kurskod ET 304 (EG 304, EN 304) Johannelunds teologiska högskola Kurskod ET 304 (EG 304, EN 304) Kursbenämning, svenska Kursbenämning, engelska Kursens högskolepoäng (hp) Kandidatuppsats i exegetik. Old or New Testament Exegesis Independent

Läs mer

Kurskod ST 201. Independent Essay. Kursbenämning, engelska Kursens högskolepoäng (hp) 7,5 Inriktning Kurskategori Kursens nivå Förkunskapskrav

Kurskod ST 201. Independent Essay. Kursbenämning, engelska Kursens högskolepoäng (hp) 7,5 Inriktning Kurskategori Kursens nivå Förkunskapskrav Kurskod ST 201 Kursbenämning, svenska Kursbenämning, engelska Kursens högskolepoäng (hp) 7,5 Inriktning Kurskategori Kursens nivå Förkunskapskrav Syfte Förväntade studieresultat Moment Undervisnings- och

Läs mer

Predikaren 1, 12. Sidanvisningar anges på momentschemat, särskilt vilka sidor som hör ihop med de olika föreläsningarna.

Predikaren 1, 12. Sidanvisningar anges på momentschemat, särskilt vilka sidor som hör ihop med de olika föreläsningarna. Bibelvetenskaplig introduktion (7,5 hp) 790G01, 92RE21, 92RE27, 93RE27 Ansvarig lärare Carl-Magnus (Kalle) Carlstein, carl-magnus.carlstein@liu.se. Kurslitteratur LarsOlov Eriksson och Åke Viberg (red.),

Läs mer

Gamla testamentet i valfri översättning (450 s)

Gamla testamentet i valfri översättning (450 s) Kurskod EG 101 Kursbenämning, svenska Kursbenämning, engelska Kursens högskolepoäng (hp) Inriktning Kurskategori Kursens nivå Introduktion till Gamla testamentet I: Mosesböckerna och de historiska böckerna

Läs mer

Introduktion till ledarskap och församlingsutveckling

Introduktion till ledarskap och församlingsutveckling Kurskod HL 353 Kursbenämning, svenska Kursbenämning, engelska Kursens högskolepoäng Ämnesområde Introduktion till ledarskap och församlingsutveckling Introduction to leadership and congregational development

Läs mer

Introduktion till Gamla testamentets innehåll och tolkning.

Introduktion till Gamla testamentets innehåll och tolkning. Johannelunds teologiska högskola Kurskod EG 201 Kursbenämning, svenska Kursbenämning, engelska Kursens högskolepoäng (hp) Inriktning Kurskategori Kursens nivå Introduktion till Gamla testamentets innehåll

Läs mer

Kursbeskrivning. Narrativ analys: berättande om och av barn och unga

Kursbeskrivning. Narrativ analys: berättande om och av barn och unga 1 (7) 2013-12-19 Kursbeskrivning Narrativ analys: berättande om och av barn och unga 7,5 hp, avancerad nivå, helfart Kurskod: UB431F Våren 2014 Kursansvarig/kursledare Mats Börjesson mats.borjesson@buv.su.se

Läs mer

Johannelunds teologiska högskola

Johannelunds teologiska högskola Kurskod EN 205 Kursnamn Introduktion till nytestamentlig grekiska Course Title Introduction to New Testament Greek Kursens poäng 15 hp Inriktning Exegetisk teologi Kurskategori Obligatorisk programkurs

Läs mer

Allmänvetenskaplig forskningsmetodik i medicinsk vetenskap, 15 högskolepoäng

Allmänvetenskaplig forskningsmetodik i medicinsk vetenskap, 15 högskolepoäng Kursplan Utbildning på forskarnivå Allmänvetenskaplig forskningsmetodik i medicinsk vetenskap, 15 högskolepoäng General Scientific Methods in Medical Science (15 credits) 1. Kurskod70ME057 Allmänvetenskaplig

Läs mer

Kyrkans och missionens historia

Kyrkans och missionens historia Kurskod HK 201 Kursbenämning, svenska Kursbenämning, engelska Kursens högskolepoäng (hp) Inriktning Kyrkans och missionens historia History of Church and Mission 15 hp Historisk-praktisk teologi Kurskategori

Läs mer

Efter genomgången kurs förväntas den studerande kunna. Förväntade studieresultat översiktligt redogöra för Nya testamentets innehåll

Efter genomgången kurs förväntas den studerande kunna. Förväntade studieresultat översiktligt redogöra för Nya testamentets innehåll Kursplan EN 101, Johannelunds teologiska högskola, HT 2016. Kurskod EN 101 Kursnamn Introduktion till Nya testamentet Course Title Introduction to the New Testament Kursens poäng 7,5 hp Inriktning Exegetisk

Läs mer

Litteraturlista för BIV R12 Bibelvetenskap: Avancerad kurs I, 15 hp, HT 2015 fastställd av studierektor

Litteraturlista för BIV R12 Bibelvetenskap: Avancerad kurs I, 15 hp, HT 2015 fastställd av studierektor BIV R12 Litteraturlista Humaniora och teologi Centrum för teologi och religionsvetenskap Litteraturlista för BIV R12 Bibelvetenskap: Avancerad kurs I, 15 hp, HT 2015 fastställd av studierektor 2015-05-11

Läs mer

Kursplan. Religionsvetenskap

Kursplan. Religionsvetenskap Kursplan Institutionen för humaniora Kurskod REC160 Dnr 99:131D Beslutsdatum 1999-12-06 Kursens benämning Engelsk benämning Ämne RELIGIONSVETENSKAP, religionshistorisk inriktning, kandidatkurs HISTORY

Läs mer

Kurskod: MK003G Utbildningsområde: Tekniska området Humanistiska området Huvudområde: Medie- och

Kurskod: MK003G Utbildningsområde: Tekniska området Humanistiska området Huvudområde: Medie- och 1(5) Kursplan Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap Medie- och kommunikationsvetenskap grundkurs, inriktning film, 30 högskolepoäng Media and Communication Studies, Film Studies,

Läs mer

Samhällskunskap GR (B), Samhällskunskap 31-60, 30 hp

Samhällskunskap GR (B), Samhällskunskap 31-60, 30 hp 1 (5) Kursplan för: Samhällskunskap GR (B), Samhällskunskap 31-60, 30 hp Civics Ba (B) Allmänna data om kursen Kurskod Ämne/huvudområde Nivå Progression Inriktning (namn) Högskolepoäng SH008G Samhällskunskap

Läs mer

Introduktion till religionsvetenskap och religionsbeteendevetenskap

Introduktion till religionsvetenskap och religionsbeteendevetenskap Kurskod RV 101 svenska engelska Kursens högskolepoäng (hp) Inriktning Kurskategori Kursens nivå Förkunskapskrav Syfte Förväntade studieresultat Introduktion till religionsvetenskap och religionsbeteendevetenskap

Läs mer

Religionsvetenskap och teologi: Grundkurs. Religious Studies and Theology. Grundläggande behörighet, samt HiA/ShA.

Religionsvetenskap och teologi: Grundkurs. Religious Studies and Theology. Grundläggande behörighet, samt HiA/ShA. Kursbeteckning Religionsvetenskap och teologi, Grundkurs Kurskod RT 100 Religionsvetenskap och teologi: Grundkurs Religious Studies and Theology 30 hp Obligatorisk programkurs, kan även ges som fristående

Läs mer

Teacher Education in Studies of Religion: Specialization Course 30 ECTS

Teacher Education in Studies of Religion: Specialization Course 30 ECTS Institutionen för idé- och samhällsstudier Umeå universitet, 901 87 Umeå Telefon: 090-786 5000 E-post: studievagledare@religion.umu.se www.idesam.umu.se Dnr 2014-05-27 Sid 1 (6) Religionsvetenskap med

Läs mer

Kurskod HR 301. Kursbenämning, engelska

Kurskod HR 301. Kursbenämning, engelska Kurskod HR 301 Kursbenämning, svenska Kursbenämning, engelska Religionspedagogik med inriktning mot församling och kyrka Religious Education in Church Context Kursens högskolepoäng (hp) 7,5 Ämnesområde

Läs mer

Litteraturlista för BIV R12 Bibelvetenskap: Avancerad kurs I, 15 hp, HT 2016 fastställd av studierektor

Litteraturlista för BIV R12 Bibelvetenskap: Avancerad kurs I, 15 hp, HT 2016 fastställd av studierektor BIV R12 Litteraturlista Humaniora och teologi Centrum för teologi och religionsvetenskap Litteraturlista för BIV R12 Bibelvetenskap: Avancerad kurs I, 15 hp, HT 2016 fastställd av studierektor 2016-05-27

Läs mer

JCDA03, Juridik: Nätburen kurs i arbetsrätt, 15 högskolepoäng Internet based course in Labour Law, 15 credits Grundnivå / First Cycle

JCDA03, Juridik: Nätburen kurs i arbetsrätt, 15 högskolepoäng Internet based course in Labour Law, 15 credits Grundnivå / First Cycle Juridiska fakulteten JCDA03, Juridik: Nätburen kurs i arbetsrätt, 15 högskolepoäng Internet based course in Labour Law, 15 credits Grundnivå / First Cycle Fastställande Kursplanen är fastställd av Juridiska

Läs mer

Svenska som främmande språk Behörighetsgivande kurs i svenska 30 högskolepoäng

Svenska som främmande språk Behörighetsgivande kurs i svenska 30 högskolepoäng Kursbeskrivning med betygskriterier Svenska som främmande språk Behörighetsgivande kurs i svenska 30 högskolepoäng Höstterminen 2015 1 (14) Innehåll Välkommen till Behörighetsgivande kurs i svenska, 30

Läs mer

Introduktion till Gamla testamentets innehåll och tolkning.

Introduktion till Gamla testamentets innehåll och tolkning. Johannelunds teologiska högskola Kurskod EG 201 Kursbenämning, svenska Kursbenämning, engelska Kursens högskolepoäng (hp) Inriktning Introduktion till Gamla testamentets innehåll och tolkning. Introduction

Läs mer

Kursbeskrivning i franska 9AFR71. Franska 91-97,5hp

Kursbeskrivning i franska 9AFR71. Franska 91-97,5hp LINKÖPINGS UNIVERSITET Institutionen för kultur och kommunikation Franska Ht 20 Kursbeskrivning i franska 9AFR71 Franska 91-97,5hp Akademiskt skrivande på avancerad nivå 1 Franska (91-97,5hp), Akademiskt

Läs mer

Information om prövning i svenska 3, Kurskod: SVESVE03. Prövningen omfattar: Prövningen kommer att bestå av följande delar:

Information om prövning i svenska 3, Kurskod: SVESVE03. Prövningen omfattar: Prövningen kommer att bestå av följande delar: Information om prövning i svenska 3, Kurskod: SVESVE03 Prövningen omfattar: Prövningen kommer att bestå av följande delar: 1. Komparativ analys läs och jämför en roman och en novell utifrån temat samvete.

Läs mer

I kurstillfällen som är förlagda till campus ingår obligatorisk bibliotekskunskap. Obligatoriska moment:

I kurstillfällen som är förlagda till campus ingår obligatorisk bibliotekskunskap. Obligatoriska moment: Filosofi A Philosophy A Högskolepoäng: 30 Kurskod: 1FL052 Ansvarig institution: Institutionen för idé- och samhällsstudier Huvudområde: Filosofi Nivå: Grundnivå Fördjupning: Högskoleexamensnivå Betygsgrader:

Läs mer

SPORT MANAGEMENT I, 30 HÖGSKOLEPOÄNG SPORT MANAGEMENT I, 30 CREDITS

SPORT MANAGEMENT I, 30 HÖGSKOLEPOÄNG SPORT MANAGEMENT I, 30 CREDITS 1 (6) SPORT MANAGEMENT I, 30 HÖGSKOLEPOÄNG SPORT MANAGEMENT I, 30 CREDITS Basdata Kursen ingår i ämnesstudier och är en obligatorisk kurs inom Sport Managementprogrammet vid Gymnastik- och idrottshögskolan.

Läs mer

B. Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen

B. Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen KONSTFACK Institutionen för Design, Konsthantverk och Konst KURSPLAN 30030 Industridesign, individuell fördjupning Industrial, individual proficency 30 högskolepoäng / 30 ECTS credits Kurskod: IDK320,

Läs mer

L6EN20, Engelska 2 för lärare åk 4-6, 15,0 högskolepoäng English 2 for Teachers, 4th-6th grade, 15.0 higher education credits

L6EN20, Engelska 2 för lärare åk 4-6, 15,0 högskolepoäng English 2 for Teachers, 4th-6th grade, 15.0 higher education credits UTBILDNINGSVETENSKAPLIGA FAKULTETSNÄMNDEN L6EN20, Engelska 2 för lärare åk 4-6, 15,0 högskolepoäng English 2 for Teachers, 4th-6th grade, 15.0 higher education credits Grundnivå/First Cycle 1. Fastställande

Läs mer

Datum 2016-02-22. Kursens benämning: Påbyggnadskurs i statsvetenskap med inriktning krishantering och säkerhet

Datum 2016-02-22. Kursens benämning: Påbyggnadskurs i statsvetenskap med inriktning krishantering och säkerhet 1 (5) Kursplan Kursens benämning: Påbyggnadskurs i statsvetenskap med inriktning krishantering och säkerhet Engelsk benämning: Political Science III with a focus on Crisis Management and Security Kurskod:

Läs mer

Lärarutbildningsnämnden Svenska språket. Kursplan

Lärarutbildningsnämnden Svenska språket. Kursplan Dnr: LUN2014/15 Lärarutbildningsnämnden Svenska språket Kursplan Beslut om inrättande av kursen Kursplanen är fastställd av Lärarutbildningsnämnden, 2014-03-04 och gäller från höstterminen 2014 vid Karlstads

Läs mer

SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA FAKULTETSNÄMNDEN. Grundnivå/First Cycle

SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA FAKULTETSNÄMNDEN. Grundnivå/First Cycle SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA FAKULTETSNÄMNDEN PC1245, Personlighet, hälsa och socialpsykologi, 30,0 högskolepoäng Psychology, Intermediate Course with Emphasis on Personality, Health and Social Psychology, 30.0

Läs mer

Kurser inom ÖTH 2016/2017

Kurser inom ÖTH 2016/2017 Kurser inom ÖTH 2016/2017 Välkommen att söka kurser i ÖTHs utbud av intressanta kurser. Kurserna läses i första hand inom program vid ÖTH men vissa kan även sökas som fristående kurs. Ansökningsblankett

Läs mer

Kursplan. Psykologi III, 30 högskolepoäng Psychology III, 30 Credits. Mål 1(5) Mål för utbildning på grundnivå. Kursens mål

Kursplan. Psykologi III, 30 högskolepoäng Psychology III, 30 Credits. Mål 1(5) Mål för utbildning på grundnivå. Kursens mål 1(5) Kursplan Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete Psykologi III, 30 högskolepoäng Psychology III, 30 Credits Kurskod: PS702G Utbildningsområde: Samhällsvetenskapliga området Tekniska

Läs mer

TRÄNARSKAP II, 30 HÖGSKOLEPOÄNG SPORTS SPECIFIC METHODOLOGY, 30 HIGHER EDUCATION CREDITS

TRÄNARSKAP II, 30 HÖGSKOLEPOÄNG SPORTS SPECIFIC METHODOLOGY, 30 HIGHER EDUCATION CREDITS Ladokkod TGTRÄ2 Fastställd 2007-12-12 1 (5) TRÄNARSKAP II, 30 HÖGSKOLEPOÄNG SPORTS SPECIFIC METHODOLOGY, 30 HIGHER EDUCATION CREDITS Basdata Kursen är en obligatorisk kurs inom Tränarprogrammet vid Gymnastik-

Läs mer

Datum Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen Sh A samt Eng B

Datum Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen Sh A samt Eng B 1 (5) Kursplan Kursens benämning: Internationella relationer Engelsk benämning: International Relations Kurskod: 1FK001 Gäller från: HT 2013 Fastställd: Kursplanen är fastställd av det gemensamma ämnesrådet

Läs mer

VFU. Välkommen till Att undervisa i åk 4-6, 6.0hp Ht 2014

VFU. Välkommen till Att undervisa i åk 4-6, 6.0hp Ht 2014 UMEÅ UNIVERSITET Lärarutbildningen Inst. för Språkstudier Kursansv: Ingalill Gustafsson 090-786 5067 ingalill.gustafsson@sprak.umu.se 2014 08 30 Studieadministratör: Johanna Palm, 090-786 6457 Kurskod:6LÄ046

Läs mer

Engelska GR (B), Ämneslärarutbildning för gymnasieskolan, 30 hp

Engelska GR (B), Ämneslärarutbildning för gymnasieskolan, 30 hp 1 (5) Kursplan för: Engelska GR (B), Ämneslärarutbildning för gymnasieskolan, 30 hp English BA (B), Upper Secondary Level Teacher Education, 30 credits Allmänna data om kursen Kurskod Ämne/huvudområde

Läs mer

KURSPLAN Obligationsrätt med grundläggande juridisk metod, 20 högskolepoäng

KURSPLAN Obligationsrätt med grundläggande juridisk metod, 20 högskolepoäng 1(5) KURSPLAN Obligationsrätt med grundläggande juridisk metod, 20 högskolepoäng Law of Obligations and Basic Legal Methodology, 20 credits Kurskod: Fastställd av: JGOA17 Reviderad av: 2011-05-03 Gäller

Läs mer

Tolkningsövning 1 Mosebok 18:16-33

Tolkningsövning 1 Mosebok 18:16-33 1 Mosebok 18:16-33 Texten Abraham ber för Sodom 16Männen bröt upp och såg nu ner över Sodom. Abraham följde dem ett stycke på väg. 17Herren tänkte: Varför skulle jag dölja för Abraham vad jag ämnar göra?

Läs mer

Kursplan. Mål 1(5) Mål för utbildning på grundnivå. Kursens mål. Institutionen för hälsovetenskaper

Kursplan. Mål 1(5) Mål för utbildning på grundnivå. Kursens mål. Institutionen för hälsovetenskaper 1(5) Kursplan Institutionen för hälsovetenskaper Hörselvetenskap, Handledning och bedömning i verksamhetsförlagd utbildning, 7,5 högskolepoäng Audiology, Supervision and Evaluation in Workplace Education,

Läs mer

Engelska AV, Litteratur och miljö, 7,5 hp

Engelska AV, Litteratur och miljö, 7,5 hp 1 (5) Kursplan för: Engelska AV, Litteratur och miljö, 7,5 hp English MA, Environmental Literature and Ecocriticism, 7,5 Credits Allmänna data om kursen Kurskod Ämne/huvudområde Nivå Inriktning (namn)

Läs mer

Studiehandledning Sociala villkor och sociala problem II HT 2014

Studiehandledning Sociala villkor och sociala problem II HT 2014 Sociologiska Institutionen Studiehandledning Sociala villkor och sociala problem II HT 2014 Socionomprogrammet med huvudområde socialt arbete Programkod 2SC118, Delkurs 3, vecka 45-03, 13 hp Kursansvarig:

Läs mer

Bachelor Course in Education with Specialisation in Behavioural Analysis and IT Environments, 30.0 Credits

Bachelor Course in Education with Specialisation in Behavioural Analysis and IT Environments, 30.0 Credits 1 av 6 Bachelor Course in Education with Specialisation in Behavioural Analysis and IT Environments, 30.0 Credits Högskolepoäng: 30.0 hp Kurskod: 2PE121 Ansvarig institution: Pedagogiska inst Datum för

Läs mer

Uppföljning av magisterexamen i religionsvetenskap vid Linköpings universitet

Uppföljning av magisterexamen i religionsvetenskap vid Linköpings universitet BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Magnus Johansson 2015-05-05 411-00440-14 Till rektor Uppföljning av magisterexamen i religionsvetenskap vid Linköpings universitet Beslut Universitetskanslersämbetet

Läs mer

Kursplan. Kursens benämning: Militärteknik, Metod och självständigt arbete. Engelsk benämning: Military-Technology, Methods and Thesis

Kursplan. Kursens benämning: Militärteknik, Metod och självständigt arbete. Engelsk benämning: Military-Technology, Methods and Thesis 1 (5) Kursplan Kursens benämning: Militärteknik, Metod och självständigt arbete Engelsk benämning: Military-Technology, Methods and Thesis Kurskod: 1OP302 Gäller från: VT 2016 Fastställd: Denna kursplan

Läs mer

Kurs-PM. Mediernas utveckling och förändring VT 2008. Tobias Olsson och Lowe Hedman

Kurs-PM. Mediernas utveckling och förändring VT 2008. Tobias Olsson och Lowe Hedman Kurs-PM Mediernas utveckling och förändring VT 2008 Tobias Olsson och Lowe Hedman Innehåll Sida Detaljschema 3 Föreläsningarna 4 Seminarieer 4 Examination 5 Kursplan 6 Litteraturlista 7 2 Detaljschema

Läs mer

Engelska GR (A), 30 hp

Engelska GR (A), 30 hp 1 (5) Kursplan för: Engelska GR (A), 30 hp English BA (A), 30 credits Allmänna data om kursen Kurskod Ämne/huvudområde Nivå Progression EN001G Engelska Grundnivå (A) Inriktning (namn) Högskolepoäng 30.0

Läs mer

Religionsvetenskap: grundkurs 60 hp

Religionsvetenskap: grundkurs 60 hp UMEÅ UNIVERSITET KURSPLAN Religionsvetenskap: grundkurs 60 hp Religious Studies: Introductory Course 60 ECTS Högskolepoäng. 60 Kurskod: 1RE062 Ansvarig institution: Institutionen för idé- och samhällsstudier

Läs mer

Mall och riktlinjer för kursplan för kurser på grundnivå och avancerad nivå. Fastställd av KUFU 2012-09-06 Reviderad av KUFU 2013-03-26

Mall och riktlinjer för kursplan för kurser på grundnivå och avancerad nivå. Fastställd av KUFU 2012-09-06 Reviderad av KUFU 2013-03-26 Mall och riktlinjer för kursplan för kurser på grundnivå och avancerad nivå Fastställd av KUFU 2012-09-06 Reviderad av KUFU 2013-03-26 Dnr: 30-88-2013 Inledning För alla kurser vid Dans och Cirkushögskolan

Läs mer

Kursbeskrivning. Facköversättning I, 7,5 hp (TTA604) Masterprogram i översättning, 120 hp. Tolk- och översättarinstitutet (TÖI)

Kursbeskrivning. Facköversättning I, 7,5 hp (TTA604) Masterprogram i översättning, 120 hp. Tolk- och översättarinstitutet (TÖI) Tolk- och översättarinstitutet (TÖI) Kursbeskrivning Facköversättning I, 7,5 hp (TTA604) Masterprogram i översättning, 120 hp Fastställd av institutionsstyrelsen 2015-05-06 och gäller fr.o.m. ht 2015.

Läs mer

Kursen ingår som en obligatorisk kurs på juristprogrammets grundnivå och upptar programmets fjärde termin.

Kursen ingår som en obligatorisk kurs på juristprogrammets grundnivå och upptar programmets fjärde termin. Juridiska fakulteten LAGD01, Offentlig rätt - Förvaltningsrätt med kommunalrätt, förvaltningsprocessrätt, socialrätt, miljörätt och skatterätt, 30 högskolepoäng Public Law - Adm. Law, Municipal Law, Adm.

Läs mer

STOCKHOLMS UNIVERSITET Psykologiska institutionen Psykoterapeutprogrammet, 90 hp

STOCKHOLMS UNIVERSITET Psykologiska institutionen Psykoterapeutprogrammet, 90 hp STOCKHOLMS UNIVERSITET Psykologiska institutionen Psykoterapeutprogrammet, 90 hp Anvisningar och schema till kursen Vetenskapsteori och forskningsmetodik i psykoterapi, 10 hp Vårterminen 2011 Kursansvariga

Läs mer

KURSPLAN Engelska, hp, 30 högskolepoäng

KURSPLAN Engelska, hp, 30 högskolepoäng 1(6) KURSPLAN Engelska, 31-60 hp, 30 högskolepoäng English, 31-60 credits, 30 credits Kurskod: LENB17 Fastställd av: Nämnd för Fristående kurs 2013-11-01 Reviderad av: Utbildningsledare 2014-05-20 Gäller

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå till doktorsexamen i

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå till doktorsexamen i STUDIEPLAN 2013-03-21 Dnr HT 2012/604 Humanistiska och teologiska fakulteterna Centrum för teologi och religionsvetenskap Gamla testamentets exegetik Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå till

Läs mer

Sammanställning kursutvärdering

Sammanställning kursutvärdering Kulturgeografiska institutionen Sammanställning kursutvärdering Kurs: Destinationer, 15 hp Termin: ht 2014 Kursansvarig lärare: Erika Sörensson 26 studenter har regelbundet deltagit på kursen. Av dessa

Läs mer

Kursen ingår i verksamhetsförlagd utbildning och är en obligatorisk kurs inom Ämneslärarprogrammet vid Gymnastik- och idrottshögskolan.

Kursen ingår i verksamhetsförlagd utbildning och är en obligatorisk kurs inom Ämneslärarprogrammet vid Gymnastik- och idrottshögskolan. 1 (5) VERKSAMHETSFÖRLAGD UTBILDNING MED ÄMNESDIDAKTIK I, INRIKTNING GYMNASIET, 15 HÖGSKOLEPOÄNG TEACHING PRACTICE WITH DIDACTICS I, IN UPPER SECONDARY SCHOOL, 15 CREDITS Basdata Kursen ingår i verksamhetsförlagd

Läs mer

För att vara behörig att läsa kurserna behöver du ha minst ett års teologiska eller religionsvetenskapliga studier på högskolenivå.

För att vara behörig att läsa kurserna behöver du ha minst ett års teologiska eller religionsvetenskapliga studier på högskolenivå. Vill du fördjupa dig i kurser om karismatisk teologi? De på församlingsnivå mest expansiva och framgångsrika formerna för kristen tro i världen idag utgörs av olika typer av karismatisk kristendom. Den

Läs mer

Undervisningen i ämnet svenska ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

Undervisningen i ämnet svenska ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: Kursplan: SVENSKA Ämnets syfte Undervisningen i ämnet svenska ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: Förmåga att tala inför andra på ett sätt som är lämpligt i kommunikationssituationen

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR LITTERATUR, IDÉHISTORIA OCH RELIGION

INSTITUTIONEN FÖR LITTERATUR, IDÉHISTORIA OCH RELIGION INSTITUTIONEN FÖR LITTERATUR, IDÉHISTORIA OCH RELIGION LGRE40 Religionskunskap 4 för gymnasielärare, 15 högskolepoäng Religious Studies 4 for Teachers in Upper Secondary School, 15 higher education credits

Läs mer

Introduktion till religionsvetenskap och religionsbeteendevetenskap

Introduktion till religionsvetenskap och religionsbeteendevetenskap Kurskod RV 101 Kursbenämning, svenska Kursbenämning, engelska Kursens högskolepoäng (hp) Inriktning Kurskategori Kursens nivå Förkunskapskrav Syfte Förväntade studieresultat Introduktion till religionsvetenskap

Läs mer

Studiehandledning Det professionella samtalet I (7,5 hp) The professional Conversation (ECTS credits 7,5) Ht 2012

Studiehandledning Det professionella samtalet I (7,5 hp) The professional Conversation (ECTS credits 7,5) Ht 2012 Stockholms Universitet Institutionen för pedagogik och didaktik Kursansvariga: Christer Langström Ingrid Hultén Tfn. 08 1207 63 79 christer.langstrom@edu.su.se 08-1207 63 66 ingrid.hulten@edu.su.se Studiehandledning

Läs mer

Svenska språket GR (A), Svenska som andraspråk A2, 7,5 hp

Svenska språket GR (A), Svenska som andraspråk A2, 7,5 hp 1 (5) Kursplan för: Svenska språket GR (A), Svenska som andraspråk A2, 7,5 hp Swedish Language BA (A), Swedish as a Second Language A2, 7,5 Credits Allmänna data om kursen Kurskod Ämne/huvudområde Nivå

Läs mer

Studieplan för utbildning på forskarnivå i juridik

Studieplan för utbildning på forskarnivå i juridik Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Studieplan för utbildning på forskarnivå i juridik (Doctoral studies in Law) 1 Beslut om inrättande Studieplanen är fastställd av fakultetsnämnden vid fakulteten

Läs mer

KURSPLAN Svenska språket, 31-60 hp, 30 högskolepoäng

KURSPLAN Svenska språket, 31-60 hp, 30 högskolepoäng 1(5) KURSPLAN Svenska språket, 31-60 hp, 30 högskolepoäng The Swedish language, 31-60, 30 credits Kurskod: LSAB17 Fastställd av: VD 2007-06-18 Gäller fr.o.m.: HT 2011, Reviderad 2011-06-22 Version: 1 Utbildningsnivå:

Läs mer

Nationalekonomi GR (C), 30 hp

Nationalekonomi GR (C), 30 hp 1 (5) Kursplan för: Nationalekonomi GR (C), 30 hp Economics BA (C), 30 Credits Allmänna data om kursen Kurskod Ämne/huvudområde Nivå Progression NA003G Nationalekonomi Grundnivå (C) Inriktning (namn) Högskolepoäng

Läs mer

PM1612, Kurs 12: Utredning och åtgärder avseende individen, 15 högskolepoäng

PM1612, Kurs 12: Utredning och åtgärder avseende individen, 15 högskolepoäng Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden PM1612, Kurs 12: Utredning och åtgärder avseende individen, 15 högskolepoäng Investigative Methods and Remedial Measures Concerning Individuals, 15 higher education

Läs mer

Kandidatkurs i pedagogik med inriktning mot beteendevetenskap och IT-miljöer

Kandidatkurs i pedagogik med inriktning mot beteendevetenskap och IT-miljöer Kursplan Uttagen: 2014-11-21 Kandidatkurs i pedagogik med inriktning mot beteendevetenskap och IT-miljöer Bachelor Course in Education with Specialisation in Behavioural Analysis and IT Environments 30.0

Läs mer

SKOLANS UPPDRAG OCH LÄRANDETS VILLKOR I, 22,5 HÖGSKOLEPOÄNG THE OBJECTIVE OF SCHOOLING AND CONDITIONS OF LEARNING, 22.5 CREDITS

SKOLANS UPPDRAG OCH LÄRANDETS VILLKOR I, 22,5 HÖGSKOLEPOÄNG THE OBJECTIVE OF SCHOOLING AND CONDITIONS OF LEARNING, 22.5 CREDITS 1 (5) SKOLANS UPPDRAG OCH LÄRANDETS VILLKOR I, 22,5 HÖGSKOLEPOÄNG THE OBJECTIVE OF SCHOOLING AND CONDITIONS OF LEARNING, 22.5 CREDITS Basdata Kursen ingår i den utbildningsvetenskapliga kärnan och är en

Läs mer

Socialt arbete AV, Globalisering och internationellt socialt arbete, 15 hp

Socialt arbete AV, Globalisering och internationellt socialt arbete, 15 hp 1 (5) Kursplan för: Socialt arbete AV, Globalisering och internationellt socialt arbete, 15 hp Social Work Ma, Globalization and International Social Work, 15 Credits Allmänna data om kursen Kurskod Ämne/huvudområde

Läs mer

Psykologi GR (C), Uppsatskurs med kandidatexamen, 30 hp

Psykologi GR (C), Uppsatskurs med kandidatexamen, 30 hp 1 (5) Kursplan för: Psykologi GR (C), Uppsatskurs med kandidatexamen, 30 hp Psychology Ba (C), Bachelor thesis, 30 credits Allmänna data om kursen Kurskod Ämne/huvudområde Nivå Progression Inriktning (namn)

Läs mer

KURSPLAN Litteraturvetenskap, 31-60 hp, 30 högskolepoäng

KURSPLAN Litteraturvetenskap, 31-60 hp, 30 högskolepoäng 1(5) KURSPLAN Litteraturvetenskap, 31-60 hp, 30 högskolepoäng Literature, 31-60, 30 credits Kurskod: LLVB17 Fastställd av: VD 2007-06-18 Gäller fr.o.m.: Ht 2010 Version: 1 Utbildningsnivå: Utbildningsområde:

Läs mer

Datum 2015-06-04. Kursens benämning: Grundkurs Krigsvetenskap, Översiktskurs militärstrategi

Datum 2015-06-04. Kursens benämning: Grundkurs Krigsvetenskap, Översiktskurs militärstrategi 1 (5) Kursplan Kursens benämning: Grundkurs Krigsvetenskap, Översiktskurs militärstrategi Engelsk benämning: Basic Course War Studies, Military Strategy Kurskod: 1OP404 Gäller från: HT 2015 Fastställd:

Läs mer

Kursinformation med litteraturförteckning. Norska muntlig och skriftlig färdighet, 7,5 hp

Kursinformation med litteraturförteckning. Norska muntlig och skriftlig färdighet, 7,5 hp Kursinformation med litteraturförteckning Norska muntlig och skriftlig färdighet, 7,5 hp Höstterminen 2012 Välkommen till Norska muntlig och skriftlig färdighet, 7,5 högskolepoäng! I detta häfte får du

Läs mer

Informationsträff 4 nov 2015

Informationsträff 4 nov 2015 Informationsträff 4 nov 2015 UOO36P VFU 3 Förskolan 7,5hp Period vecka 47-51 Vem är jag och vem är du? Examinator: Anna Öqvist Kursledare: Monica Grape Övriga involverade lärare: Kattis Edström. Ull-Britt

Läs mer

IDROTT OCH HÄLSA FÖR ÅK 7-9, 15 HÖGSKOLEPOÄNG PHYSICAL EDUCATION AND HEALTH FOR SCHOOL YEAR 7-9, 15 CREDITS

IDROTT OCH HÄLSA FÖR ÅK 7-9, 15 HÖGSKOLEPOÄNG PHYSICAL EDUCATION AND HEALTH FOR SCHOOL YEAR 7-9, 15 CREDITS KURSPLAN Uppdragsutbildning Lärarlyft II 1 (5) IDROTT OCH HÄLSA FÖR ÅK 7-9, 15 HÖGSKOLEPOÄNG PHYSICAL EDUCATION AND HEALTH FOR SCHOOL YEAR 7-9, 15 CREDITS Basdata Kursen är en uppdragsutbildning inom ramen

Läs mer

Tolk- och översättarinstitutet (TÖI) Kursbeskrivning. Facköversättning II, 7,5 hp (TTA605) Masterprogram i översättning, 120 hp. Gäller vt 2017.

Tolk- och översättarinstitutet (TÖI) Kursbeskrivning. Facköversättning II, 7,5 hp (TTA605) Masterprogram i översättning, 120 hp. Gäller vt 2017. Tolk- och översättarinstitutet (TÖI) Kursbeskrivning Facköversättning II, 7,5 hp (TTA605) Masterprogram i översättning, 120 hp Gäller vt 2017. Innehåll väntade studieresultat Kursen är en fördjupning inom

Läs mer

STUDIEHANDLEDNING. Farmakoterapi 13,5 hp

STUDIEHANDLEDNING. Farmakoterapi 13,5 hp STUDIEHANDLEDNING Farmakoterapi 13,5 hp Receptarieutbildningen vid Umeå Universitet Välkommen till Farmakoterapi 13,5 hp Vi heter Sofia Mattsson och Maria Sjölander och är lärare på kursen i farmakoterapi.

Läs mer

- A1N, Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

- A1N, Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav Humanistiska och teologiska fakulteterna ENGX64, Engelska: Språkvetenskaplig inriktning (91-120 hp), 30 högskolepoäng English: Linguistic Option (91-120), 30 credits Avancerad nivå / Second Cycle Fastställande

Läs mer

JUBN18, Offentlig upphandling, 15 högskolepoäng Public Procurement, 15 credits Avancerad nivå / Second Cycle

JUBN18, Offentlig upphandling, 15 högskolepoäng Public Procurement, 15 credits Avancerad nivå / Second Cycle Juridiska fakulteten JUBN18, Offentlig upphandling, 15 högskolepoäng Public Procurement, 15 credits Avancerad nivå / Second Cycle Fastställande Kursplanen är fastställd av Juridiska fakultetsstyrelsens

Läs mer

Klinisk omvårdnad: Hälsobefrämjande och förebyggande vård 7,5 högskolepoäng Clinical Nursing: Health Promotion and Preventive Care, 7.

Klinisk omvårdnad: Hälsobefrämjande och förebyggande vård 7,5 högskolepoäng Clinical Nursing: Health Promotion and Preventive Care, 7. Kursplan Institutionen för vårdvetenskap Klinisk omvårdnad: Hälsobefrämjande och förebyggande vård 7,5 högskolepoäng Clinical Nursing: Health Promotion and Preventive Care, 7.5 credits Ladokkod: 61SÖ01

Läs mer