Samtidigt finns moln på en annars klar himmel. Rysk FDI i Sverige har minskat och den svenska banksektorn sänker sin ambitionsnivå i Ryssland.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Samtidigt finns moln på en annars klar himmel. Rysk FDI i Sverige har minskat och den svenska banksektorn sänker sin ambitionsnivå i Ryssland."

Transkript

1 Sid. 1(14) Anders Eriksson Sveriges ekonomiska förbindelser med Ryssland Sveriges handel med Ryssland har nu återhämtat sig efter 2009 års drastiska nedgång. Exporten ökade under 2010 med 49%, importen med 58%. Det totala värdet på varuhandeln uppgick till närmare 72 miljarder SEK. Även tjänstehandeln och svenska direktinvesteringar i Ryssland har ökat svenska företag investerade ca 900 miljoner USD Samtidigt finns moln på en annars klar himmel. Rysk FDI i Sverige har minskat och den svenska banksektorn sänker sin ambitionsnivå i Ryssland. Alla stora svenska företag, och en del mindre, finns representerade på den ryska marknaden. Många av dem expanderar nu sin verksamhet. Företag ser i Ryssland en stor marknad och goda tillväxtmöjligheter. Samtidigt utgör byråkrati, bristande infrastruktur och omfattande korruption stora utmaningar. Denna rapport består av tre delar. I den första delen ges på s. 2 först en genomgång av värdet och strukturen på den svensk-ryska varuhandeln vår export och import. På s. 4 återfinns ett stycke om tjänstehandeln, liksom en beskrivning av bilaterala direktinvesteringar och de svenska direktinvesteringstillgångarna i Ryssland. I den andra delen ges på s. 5 en översikt över de viktigaste svenska företagens verksamhet i Ryssland. Rapporten avslutas i den tredje delen på s. 12 med en kort kommentar om möjligheter och problem på den ryska marknaden.

2 Sveriges Ambassad 2(14) Handel och investeringar Export Värdet på Sveriges export till Ryssland var 20,9 miljarder SEK (3,3 miljarder USD) Det är en ökning med 49% sedan Exporten till Ryssland utgör 1,8% av Sveriges totala export, och andelen har sedan 2009 ökat med några tiondels procentenheter. Ryssland var 2010 vår 14:e största exportmarknad, ett oförändrat läge sedan Ryssland placerar sig före bl.a. Japan (16), Indien (18) och Brasilien (20), men fortsatt efter Kina (10), som gick om Ryssland Den svenska exporten består fortsatt till allra största del av hel- och halvfabrikat, som utgör 96%. Några exempel: Varuslag Andel 2010 % (2009) Transportmedel 21 (9,9) Utrustning för telekommunikation 17 (11) Prod. av kemiska o närst. industrier (inkl. läkemedel) 9,6 (12) Papper, papp och varor därav 4,7 (7,1) Generatorer, elektriska motorer, mm 4,2 (6,3) Järn och stål 3,5 (3,7) Målarfärger och lacker 3,1 (5,0) Pumpar, centrifuger, kompressorer 3,1 (2,8) Största post under transportmedel är fortsatt personbilar. Personbilsexporten utgör 9,5% av den totala varuexporten till Ryssland och ökade med 148% Ökningen sker dock från en låg nivå efter den kraftiga nedgången 2009 då personbilsexporten minskade med -83%. Ökningen följer samtidigt en tidigare trend exporten ökade med 413% Det samlade värdet på personbilsexporten är nu strax under 2006 års nivå. Den andra stora varugruppen, utrustning för telekommunikation, har också den ökat: 138% 2010 efter ett fall på -73% Telekomutrustning har under lång tid varit en viktig svensk exportvara till Ryssland och i perioder innehaft platsen som största varugrupp. Under den senaste tioårsperioden har exporten till Ryssland ökat starkt i värde. Från den ryska ekonomiska krisen 1999 fram till 2008 ökade Sveriges

3 Sveriges Ambassad 3(14) export till Ryssland med 600 procent. Även om större delen av exportökningen skedde åren direkt efter denna kris har ökningstakten varit påtaglig även under senare år. Den årliga värdeökningen för svensk export till Ryssland var 27 procent för både 2007 och övergick denna ökning i en drastisk nedgång och efter ett fall på -51 procent landade Sveriges export till Ryssland på en nivå jämförbar med Import Värdet på Sveriges import från Ryssland var 52,4 miljarder SEK (8,4 miljarder USD) Det är en ökning med 58% sedan Importen från Ryssland utgör 4,8% av Sveriges totala import. Ryssland låg 2010 på 7:e plats bland Sveriges största varuimportländer. Det är en högre placering än ett år tidigare då Ryssland innehade plats 11. Ryssland har därmed gått om Kina (9) och ligger före Frankrike (8) och Belgien (10). Den svenska importen från Ryssland består fortsatt till allra största del av råvaror och bränslen, till mindre del av hel- och halvfabrikat. Några exempel: Varuslag Andel 2010 % (2009) Råvaror och bränslen 87 (86) Inklusive: Råolja 72 (69) Mineraloljeprodukter, raffinerade 12 (14) Stenkol 1,7 (1,3) Trä och kork 1,1 (1,6) Varuslag Andel 2010 % (2009) Hel- och halvfabrikat 12 (13) Inklusive: Prod. av kemiska o närstående industrier 7,6 (6,1) Metaller utom järn och stål 2,0 (2,8) Järn och stål 1,3 (1,5) Råolja förblir den överlägset största posten i importen från Ryssland. Råolja står för 72% av vår import från Ryssland. Importvärdet ska därför ses i ljuset av oljepriset, som steg med nära 20% under 2010.

4 Sveriges Ambassad 4(14) Tjänstehandel Enligt den ryska centralbanken uppvisar Sverige 2010 ett överskott i tjänstehandeln med Ryssland. Den svenska exporten av tjänster till Ryssland uppgick till 364 miljoner USD en ökning med 5,0% jämfört mer samma period Den ryska exporten av tjänster till Sverige uppgick under de tre första kvartalen 2010 till 317 miljoner USD en ökning med 14,3% jämfört med samma period Direktinvesteringar Enligt svensk statistik investerade svenska företag ca 900 miljoner USD (5,7 miljarder SEK) i Ryssland under Det är en ökning från 2009 (4,1 miljarder SEK) och 2008 (3,9 miljarder SEK). Under de senaste tre åren har Sverige alltså investerat nästan 2,2 miljarder USD eller närmare 14 miljarder SEK. Den svenska statistiken anger betydligt lägre siffror än den ryska, enligt vilken Sverige de tre första kvartalen 2010 investerade 614 miljoner USD. För helåret 2009 var siffran 1,9 miljarder USD, ,6 miljarder USD. Sverige var enligt denna statistik 8:e största investerarland i Ryssland. Mellan januari 2008 och september 2010 investerade svenska företag ca 26 miljarder SEK (4,1 miljarder USD) i Ryssland. Ryssland står för ca 2,7% av de svenska investeringarna i utlandet. Enligt ryska centralbanken uppgick rysk FDI i Sverige till 120 miljoner USD de tre första kvartalen Det är mindre än de tre första kvartalen 2009 (100 miljoner USD). På helåret 2009 investerade ryska företag 257 miljoner USD i Sverige. De totala ryska direktinvesteringarna uppgick för 2010 års tre första kvartal till över 33 miljarder USD. Det innebär att ca 0,4% av de ryska direktinvesteringarna gjordes i Sverige. De svenska direktinvesteringstillgångarna i Ryssland uppgick enligt Riksbanken till 47 miljarder SEK (7,5 miljarder USD) år Det är mer än i t.ex. Spanien (40), Italien (37), Estland (36), Polen (29) och Kina (27). Avkastningen på dessa tillgångar var 11 miljarder SEK (1,8 miljarder USD). Statistiken över de utländska investeringarna i Ryssland är osäker. Nationalitetsbestämningen är oklar och en stor del av de utländska investeringarna är i själva verket ryska pengar som återvänder efter att ha passerat skatteparadis som Cypern eller Jungfruöarna. Dessutom väljer flera svenska företag att investera i Ryssland via utländska dotterbolag. IKEA, som

5 Sveriges Ambassad 5(14) anses vara den största utländska investeraren överhuvudtaget i Ryssland utanför råvarusektorn, inledde t.ex. sin satsning i Ryssland via bl.a. tyska bolag. Det bidrog till att öka de tyska investeringarna i Ryssland enligt rysk statistik. I föreliggande rapport har rysk statistik hämtats från den ryska centralbanken, vars FDI-siffror anses mer relevanta än de från den ryska statistikmyndigheten Rosstat. Skillnaden beror på att Centralbanken mäter återinvesteringar av utländskt ägda bolag i den ryska ekonomin som FDI, medan Rosstat mäter dem som inhemska investeringar. Svenska företag i Ryssland ABB Svensk-schweiziska ABB tillverkar produkter och system för kraftöverföring och utrustning för process- och industriautomation. ABB har kontor eller fabriker på 22 platser över hela Ryssland och finns representerat i alla större städer och regioner. Företaget sysselsätter 1400 personer och har i Ryssland en årsomsättning på 550 miljoner USD. Fram till 2015 planerar man att investera miljoner USD per år. Alfa Laval Alfa Laval har i regionen en fabrik för tillverkning av bl.a. värmeväxlare. Företaget har dessutom representationskontor och filialer i S:t Petersburg, Samara, Krasnodar, Murmansk, Kazan, Jekaterinburg, Irkutsk, Novosibirsk och Vladivostok. Atlas Copco Verkstadsföretaget Atlas Copco levererar olika typer av industriverktyg, trycklufts- och anläggningsutrustning, bl.a. till den ryska bilindustrin. Värdet på den ryska försäljningen var ca 1 miljard SEK 2010 och väntas öka med ca 10% Företaget sysselsätter idag 500 personer, en siffra som avses öka till det dubbla under en treårsperiod. Atlas Copco har försäljningskontor på 27 platser över hela landet och planerar att i nära framtid expandera med ytterligare två kontor. EF EF erbjuder i Ryssland utbildning i engelska på olika nivåer. Man har varit verksamma i Ryssland sedan 1995, då man öppnade sin första skola i. Idag har företaget 32 skolor i Ryssland. Förutom i, också i bland annat S:t Petersburg, Nizjnij Novgorod, Novosibirsk och Sotji.

6 Sveriges Ambassad 6(14) Ericsson Ericsson etablerade sig i Ryssland redan på 1880-talet senare med egen produktion i S:t Petersburg och planer på att flytta sitt huvudkontor dit. Idag har Ericsson 500 anställda i Ryssland fördelade på städerna, S:t Petersburg och Krasnojarsk. Ericsson förblir i Ryssland en ledande leverantör av mobilsystem med kunder som inkluderar alla de tre stora mobiloperatörerna. Man är också en av landets ledande leverantörer av utrustning för fast telefoni och uppskattar att ca 70% av alla riks- och utrikessamtal i Ryssland går genom Ericssonväxlar. Man undersöker just nu möjligheten att påbörja lokal tillverkning bl.a. i samarbete med Sitronics. Hilding Anders Hilding Anders utvecklar, tillverkar och marknadsför sängar, madrasser och kringprodukter under egna och kunders varumärken. År 2010 förvärvade man en majoritetspost i företaget Askona, Rysslands största sängtillverkare. Askona äger ett flertal varumärken och finns representerat i samtliga prissegment i Ryssland. Produkterna tillverkas i två fabriker i Vladimirregionen och i Novosibirsk. Med förvärvet blev Hilding Anders klar marknadsledare i Ryssland. H&M H&M gjorde entré på den ryska marknaden våren 2009 och har idag elva butiker i, S:t Petersburg och Rostov-na-Donu. Ytterligare två butiker planeras i respektive och Voronezj. IKEA IKEA har i Ryssland tolv varuhus tre i, två i S:t Petersburg och ett i vardera Kazan, Jekaterinburg, Nizjnij Novgorod, Rostov-na-Donu, Krasnodar, Novosibirsk och Omsk. Alla varuhus i Ryssland är byggda som ankare i större shoppingcentra, drivna under varumärket MEGA, i vilka IKEA hyr ut butiksyta. IKEA har i Ryssland 200 miljoner besökare per år. Efter att under tio år ha investerat över 4 miljarder USD i Ryssland valde IKEA i juni 2009 att frysa fortsatta investeringar. Man avser inte bygga fler varuhus i Ryssland så länge myndigheterna håller inne med slutgiltiga tillstånd för två färdigbyggda varuhus i Samara och Ufa.

7 Sveriges Ambassad 7(14) Ett stort MEGA-center, som de i, motsvarar en investering på ca 300 miljoner USD. Varje varuhus ger sysselsättning till 2500 personer vid själva köpcentret och till ytterligare 2000 personer i företag som tillhandahåller tjänster i centret. Företagets över 100 ryska underleverantörer sysselsätter drygt personer. Avsikten är att rysktillverkade varor i ökad utsträckning ska säljas i IKEA-varuhus över hela världen. IKEA är Rysslands största möbelexportör. Genom företaget Swedwood tillverkar och distribuerar man trämöbler i Ryssland. Företaget driver två anläggningar i nordvästra Ryssland och kontrollerar hela produktionskedjan, inklusive skogsbruk och sågverk. Företagets äldsta enhet ligger i Tichvin utanför S:t Petersburg där man sedan 2002 driver skogsbruk, sågverk och möbelfabrik. Verksamheten är uppbyggd för att förse IKEA med massivt furu, men företaget säljer även till kunder utanför IKEA-gruppen. Swedwood har investerat drygt 70 miljoner EUR i verksamheten i Tichvin, omsättningen 2009 var 50 miljoner EUR, man har anställda. Ytterligare en enhet ligger i Kostomuksja i Karelen. Här driver man skogsbruk, sågverk och tillverkar möbeldelar. Investeringarna uppgår hittills till 60 miljoner EUR, omsättningen 2009 var 20 miljoner EUR, man har 600 anställda i Kostomuksja. Våren 2010 hamnade IKEA på förstasidorna i de ryska tidningarna då det uppdagades att företagets ledning blundat för korruption i samband med anslutningen av varuhusen i S:t Petersburg till Lenenergos elnät. Skandalen tog sig dock aldrig i Ryssland och man kan nog snarare påstå att IKEA fick beröm i ryska medier då man raskt avskedade två av företagets toppchefer i Ryssland. NCC NCC Real Estate satsar på bostadsmarknaden i S:t Petersburg och planerar att bygga lägenheter både centralt och i stadens utkanter. Därmed närmar man sig finska YIT som i dagsläget är tredje största bostadsbyggande företag i staden. I början av juni togs i stadsdelen Primorskij det första spadtaget till ett miljövänligt bostadsområde där den första etappen inkluderar 128 lägenheter (av totalt 903). Planer finns även på investeringar i kommersiella fastigheter.

8 Sveriges Ambassad 8(14) Oriflame Oriflame säljer kosmetika genom direktförsäljning, dvs. genom återförsäljare med en liten fast kundkrets som oftast inte har detta som huvudsysselsättning. Oriflame har efter etableringen 1992 haft stora framgångar i Ryssland. Omsättningen i hela OSS uppgår till 900 miljoner EUR. Ryssland och övriga OSS svarar för nästan hälften av den totala omsättningen och Ryssland är företagets enskilt största marknad. Man sysselsätter 2000 personer och har hela en miljon säljkonsulenter knutna till sig. Gruppkontoret för OSS ligger i, därutöver har man kontor och verksamhet i ytterligare 15 städer. Oriflame expanderar nu och satsar 150 miljoner EUR på en ny produktionsanläggning i Noginsk utanför. Med den nya fabriken, som planeras stå klar 2013, omfattar företagets produktion två anläggningar den första invigdes De totala investeringarna, inklusive i den nya anläggningen, kommer de närmaste fem åren att uppgå till 200 miljoner EUR. Ryssland är för Oriflame ett viktigt produktionsland - nästan alla läppstift som Oriflame säljer tillverkas i Ryssland. RusForest RusForest är ett integrerat skogs- och sågverksbolag. Företaget kontrollerar ca hektar skogsmark i östra Sibirien och Archangelskregionen. Företaget planerar att öka båda avverkningsvolym och sågproduktion under de närmaste åren och har flera anläggningar under produktion och planering. För närvarande har man fyra anläggningar: i Irkutsk-, Krasnojarsk- och Archangelsk-regionerna. Sandvik Sandvik köpte 1994 ett existerande företag i för tillverkning av hårdmetallverktyg. Företaget investerade därefter över 80 miljoner USD för att skapa den moderna anläggning som 1996 invigdes av dåvarande statsminister Göran Persson. Sandvik har huvudkontor i och representation i S:t Petersburg, Jekaterinburg och fem andra ryska städer. SCA SCA är ett hygien- och pappersföretag. I Rysslands producerar och säljer företaget personliga hygienprodukter, mjukpapper och förpackningslösningar. SCA sysselsätter ca 1100 personer i Ryssland. Förutom huvudkontor i, har man produktionsanläggningar för tillverkning av mjukpapper och

9 Sveriges Ambassad 9(14) hygienprodukter i Leningrad- och Tula-regionerna och för förpackningsmaterial i Leningrad- och Krasnojarsk-regionen. Under 2010 invigde företaget två anläggningar i Tularegionen ett nytt mjukpappersbruk och en fabrik för hygienprodukter, den senare värd 85 miljoner EUR. Scania Scania sålde 2010 ca 2200 fordon i Ryssland. Försäljningsvärdet på den ryska verksamheten uppgick till ca 350 miljoner USD. Under 2011 räknar man med fördubblade försäljningsvolymer och -värde. Scania sysselsätter, återförsäljare inbegripet, omkring 1000 personer i Ryssland. I april 2010 invigde man en ny anläggning för montering av lastbilar utanför S:t Petersburg. Man har satsat 10 miljoner EUR på projektet och anläggningen kommer att kunna tillverka ett brett sortiment av lastfordon, med en kapacitet på enheter per år. Fabriken är en utbyggnad av en anläggning för montering av bussar som invigdes 2002 och var värd 7,5 miljoner USD. Monteringen av bussar ligger för närvarande nere. SKF Verkstadsföretaget SKF är ledande global leverantör av produkter, lösningar och tjänster inom kullager, tätningar och mekatronik. I Ryssland har SKF funnits sedan 1916 och har förutom i representation i bl.a. S:t Petersburg, Krasnojarsk, Vladivostok och Magnitogorsk. I juli 2010 invigde SKF en ny fabrik i Tver en investering värd 235 miljoner SEK. Fabriken tillverkar SKF:s nya generation av kullager för järnvägsindustrin och levererar bl.a. till det ryska statliga järnvägsbolaget RZjD. Vid samma tid öppnade man i en så kallad Solution Factory som erbjuder service och andra typer av tjänster. Södra Den ekonomiska föreningen Södra är en av världens största producenter av barrmassa för den öppna marknaden. I Ryssland planerar företaget att öka sin närvaro och undertecknade i februari ett avtal om strategiskt partnerskap med ryska träkemiföretaget Angara Paper. Med uppgörelsen erhåller Södra 10% i en massafabrik i Krasnojarsk-regionen som är under uppförande. Fabrikens totala värde uppskattas till 1,5-2 miljarder USD.

10 Sveriges Ambassad 10(14) Tetra Pak Tetra Pak är Rysslands största tillverkare av förpackningar för flytande livsmedel. Man har regionala representationskontor i S:t Petersburg, Krasnodar, Krasnojarsk och Jekaterinburg och en produktionsanläggning i regionen. År 2009 sålde Tetra Pak över 6 miljarder förpackningsenheter. I Tetra Pak-koncernen ingår också DeLaval, världsledande producent av utrustning för mjölkproduktion. DeLaval har lokalkontor och återförsäljare över hela Ryssland. Huvudkontoret ligger strax norr om och företaget sysselsätter idag 175 personer. DeLaval har ingen lokal produktion i Ryssland, men planerar att starta upp fabriker på 2-3 platser i landet, bland annat en kemikaliefabrik. Volvo Trucks Volvo Trucks säljer ungefär 5000 fordon om året i Ryssland. Drygt hälften monteras i den egna fabriken i Kaluga som invigdes 2009 en investering värd över 100 miljoner EUR. Anläggningen, som har en kapacitet på fordon per år plus 5000 fordon för Renaults räkning, har gått på sparlåga under krisåren, men ökar nu tillverkningen i snabb takt. Företaget uppskattar att ungefär var fjärde utländsk lastbil i Ryssland är en Volvo. Stenbeckgruppen/Kinnevik Tele2 Tele2 är Rysslands fjärde största mobiloperatör med nära 19 miljoner kunder. Man är verksamt med egna nät och licenser i 37 ryska regioner, inklusive S:t Petersburg, dock inte. Tele2:s samlade investeringar i Ryssland uppgår sedan starten 2001 till över 2 miljarder USD, något som gör Tele2 till en av de större svenska investerarna i Ryssland. Investeringarna väntas också öka under Den ryska verksamheten är Tele2:s främsta tillväxtmotor och nettoomsättningen ökade 2010 med 35% jämfört med MTG Modern Times Group äger 40% i Rysslands största oberoende TV-företag CTC Media som driver de välkända TV-kanalerna STS, Domasjnyj och DTV. I februari 2010 köpte MTG också 50% i den satellitsända betal-tvplattformen Raduga.

11 Sveriges Ambassad 11(14) Black Earth Farming Black Earth Farming investerar i och driver jordbruk i Rysslands svartjordsbälte. Företaget kontrollerar ca hektar jordbruksmark i regionerna Kursk, Tambov, Lipetsk, Samara, Voronezj och Rjazan. Black Earth Farming drabbades hårt av 2010 års svåra torka i Ryssland och resultatet för verksamhetsåret föll, men företaget fortsätter sin satsning. Avito.ru Avito.ru är ledande Internettjänst för radannonser i Ryssland med ca 14 miljoner unika besökare per månad. I början av juli 2010 tecknade Kinnevik avtal om att tillsammans med en extern investerare tillföra nytt kapital till Avito, varefter Kinnevik blev största ägare i Avito. Finansbolag Mint Capital är ett privatkapitalbolag som sedan 2000 investerar i entreprenörsbolag i Ryssland och OSS, bl.a. i språkteknologibolaget ABBYY. Fondförvaltaren East Capital investerar i tillväxtföretag i Ryssland och före detta Sovjetunionen. East Capitals Rysslandsfond har utnämnts till förra decenniets bästa fond i världen. Svenska banker Nordea Nordea köpte i november 2006 drygt 75% i den ryska banken Orgresbank köpte man återstående andel då man också lät förvärvet genomgå en rebrandingprocess och integreras i varumärket Nordea. Nordea har idag kontor i, S:t Petersburg och ytterligare fjorton ryska regioner. Banken är en fullservicebank och tillhör Rysslands 30 största banker. Svenska Handelsbanken Handelsbanken har funnits i Ryssland sedan I maj 2005 öppnade man en egen dotterbank i Ryssland. Handelsbanken har fokus på nordiska företagskunder och kontor i och filialer i och S:t Petersburg. Swedbank Swedbank köpte 2004 en mindre rysk bank via estniska Hansa Bank, helägd av Swedbank. Den ryska banken, omdöpt till Swedbank 2007, inledde sin verksamhet Idag har Swedbank kontor i, S:t Petersburg och Kaliningrad. Efter att innan krisen ha gjort en satsning på privatkunder minskar banken nu ambitionsnivån för den ryska marknaden.

12 Sveriges Ambassad 12(14) SEB SEB köpte 2006 den ryska banken Petroenergobank som året därpå döptes om till SEB Bank. SEB har bank- och leasingverksamhet i S:t Petersburg och ett representationskontor i. Banken fokuserar på att betjäna nordiska företagskunder i Ryssland. Lundingruppen Lundinfamiljen har genom sina bolag stora intressen i Ryssland. Investmentbolaget Vostok Nafta har ägarposter i rysk-brittiska oljebolaget TNK-BP, i skogsföretaget RusForest och i Black Earth Farming. Genom Lundin Petroleum är man verksamt i oljeutvinning i Kaspiska havet. Miljöteknik I Ryssland finns en rad svenska företag inriktade på miljöteknik och den växande energieffektiviseringsmarknaden. Följande är några exempel förutom storföretagen som nämns ovan. Företaget Fagerhult utvecklar, producerar och ger stöd vid installation av modern ljusteknik och har en tydlig miljöprofil. Konsultbolagen ÅF och Sweco deltar i flera miljöprojekt i Ryssland och har var och en över 100 anställda i Ryssland. ÅF har kontor i och S:t Petersburg, Sweco dessutom i Saratov. Camfil Farr tillverkar luftfilter. Företaget Fläkt Woods tillverkar ventilationslösningar. Övriga företag med tillväxtpotential Bland andra något mindre men snabbt växande företag kan noteras bl.a. Boråstapeter som under varumärket O-Design säljer svenska tapeter över hela Ryssland. Minomin säljer professionella hårvårdsprodukter och har 24 butiker i nio ryska städer. Rederiet TransAtlantic, som fokuserar på isbrytartjänster och service till olje- och gassegmentet, har kontor i. Möjligheter och problem på den ryska marknaden De möjligheter som den stora ryska marknaden erbjuder för det svenska näringslivet är så uppenbara att de nästan inte behöver kommenteras. Här följer dock några exempel: Stor marknad. Ryssland har en befolkning på över 140 miljoner invånare. Investeringsbehoven är enorma efter årtionden av vanskötsel av ekonomin, infrastrukturen, miljön och samhället i stort. Ryssland är idag ett utpräglat konsumtionssamhälle. En stor del av befolkningens inkomster är disponibla, eftersom inkomstkatten är låg

13 Sveriges Ambassad 13(14) (13% s.k. platt skatt) och boendekostnaderna fortfarande är symboliska för många. Enligt de enkätundersökningar och marknadsundersökningar som bland andra Exportrådet genomför bedömer en mycket stor majoritet av de tillfrågade företagen att den ryska marknadens tillväxtpotential är mycket stor inom i stort sett alla sektorer. Nära. Ryssland ligger närmast Sverige av alla BRIC-länder. ligger närmare Stockholm än både London och Bryssel. Tillväxt. Den ryska ekonomin utvecklades innan krisen mycket starkt med en genomsnittlig tillväxttakt på omkring 8% sedan år Efter krisen fortsätter tillväxten, låt vara på en lägre nivå (4% 2010) Tillväxten är inte bara koncentrerad till energisektorn eller till och S:t Petersburg utan sker i många branscher och på olika håll - bl.a. Ural, Volga-distriktet och södra Ryssland växer snabbt. Positiv Sverigebild. Sverige har en fördel av ett gott rykte och geografisk närhet. Vi har långa historiska förbindelser och i Ryssland kan man sin historia. Sverigebilden är nästan entydigt positiv bland ryssar i gemen. Svenska produkter uppfattas som gedigna och pålitliga, av hög kvalitet om än, ibland, något dyra. Sveriges klimat, som i mycket liknar det ryska, gör att förtroendet på miljöområdet för svensk erfarenhet och svenska lösningar är stort. Den ryska marknaden innehåller samtidigt en del utmaningar. Tröghet. Exempel är den tunga byråkratin, allmänt krångel, svaga rättsliga institutioner, återkommande tullproblem, den enorma mängden föreskrifter många otydliga eller motstridiga samt en osäker, godtycklig och selektiv tillämpning av dessa. Uthållighet krävs för att verka i Ryssland. Korruption. Korruptionen i Ryssland förblir ett allvarligt samhällsproblem. I Transparency Internationals årliga lista över korruptionen i världens länder ligger Ryssland 2010 på plats 154 av 179, en försämring sedan 2009.

14 Sveriges Ambassad 14(14) Undermålig infrastruktur. Det ryska vägnätet håller mycket låg standard, järnvägen fungerar men är långsam, posten är otillförlitlig. Kriminalitet. Brottsligheten i Ryssland anses inte som ett problem, men den ska inte underskattas.

Sveriges export till Ryssland Värde miljoner SEK löpande priser Förändring % Andel i %

Sveriges export till Ryssland Värde miljoner SEK löpande priser Förändring % Andel i % Sveriges export till Ryssland Värde miljoner SEK löpande priser Förändring % Andel i % export 0,1,22,4 Livsmedel, drycker, tobak mm 570 710 572 571 662 167 117 16-30 2,4 2,3 1,2 2 exkl 22,3 Råvaror och

Läs mer

Utrikeshandel med teknikvaror

Utrikeshandel med teknikvaror Utrikeshandel med teknikvaror Ekonomisk analys 2012-03-29 Utrikeshandel med teknikvaror Svensk export och import av teknikvaror Teknikvaror till ett värde av 573 miljarder SEK exporterades från Sverige

Läs mer

Uppdaterad statistik till läroboken (5:e upplagan)

Uppdaterad statistik till läroboken (5:e upplagan) Uppdaterad statistik till läroboken (5:e upplagan) s. 26: Världshandeln per produkt och region 1960 2009 2 s. 29: Världsekonomins topp-20 år 2009 3 s. 35: Sveriges export/import 2010 4 s. 37: Topp-tio

Läs mer

Handelsstudie Island

Handelsstudie Island Handelsstudie Island Juni 2013 Andreas Thörnroos 2013-06-05 Sammanfattning Handelns utveckling totalt Sverige är ett av världens mest globaliserade länder och handeln har en avgörande betydelse för svensk

Läs mer

Handel med teknikvaror 2016

Handel med teknikvaror 2016 217-2-8 Handel med teknikvaror 216 Ökad teknikhandel men försämrad handelsbalans Teknikvaror till ett värde av 4 miljarder SEK exporterades från Sverige under 216, vilket är en ökning med 2 procent i värde

Läs mer

Sveriges varuhandel med Östersjöländerna

Sveriges varuhandel med Östersjöländerna Enheten för internationell handelsutveckling 2012-04-27 Dnr: 2012/00574 Petter Stålenheim Sveriges varuhandel med Östersjöländerna Mellan 2004 och 2007 ökade den svenska exporten till de nya EUmedlemmarna

Läs mer

Utrikeshandel med teknikvaror 2012

Utrikeshandel med teknikvaror 2012 Utrikeshandel med teknikvaror 2012 Kraftigt fall i handeln med teknikvaror 2012 Exporten av teknikvaror föll med drygt 9 procent i värde Teknikvaror till ett värde av ca 520 miljarder SEK exporterades

Läs mer

Sveriges handel på den inre marknaden

Sveriges handel på den inre marknaden Enheten för internationell 2011-10-05 Dnr: 2011/00259 handelsutveckling Olle Grünewald Petter Stålenheim Sveriges handel på den inre marknaden Sveriges varuexport till EU:s inre marknad och östersjöländerna

Läs mer

Svenska teknikkoncerners anställda i världen

Svenska teknikkoncerners anställda i världen 2014-08-20 Svenska teknikkoncerners anställda i världen Svenska teknikkoncerner ökar antalet anställda utomlands De senaste åren har svenska teknikkoncerner ökat antalet anställda i länder utanför Sverige.

Läs mer

Produktion - handel - transporter

Produktion - handel - transporter Produktion - handel - transporter Kunskapskrav E C A Eleven kan undersöka var olika varor och tjänster produceras och konsumeras, och beskriver då enkla geografiska mönster av handel och kommunikation

Läs mer

Det ekonomiska utbytet mellan Kina och Sverige går in i en ny dynamisk fas

Det ekonomiska utbytet mellan Kina och Sverige går in i en ny dynamisk fas 1(5) 2010-04-21 Peking Markus Lundgren Det ekonomiska utbytet mellan Kina och Sverige går in i en ny dynamisk fas Kina är Sveriges största handelspartner i Asien. 2009 uppgick handeln till 75,2 miljarder

Läs mer

Produktion - handel - transporter

Produktion - handel - transporter Produktion - handel - transporter Kunskapskrav E C A Eleven kan undersöka var olika varor och tjänster produceras och konsumeras, och beskriver då enkla geografiska mönster av handel och kommunikation

Läs mer

Uppgift 8, s. 9. Märk substantivets form efter genitiv (omistusmuodon jälkeen)

Uppgift 8, s. 9. Märk substantivets form efter genitiv (omistusmuodon jälkeen) Facit Företag Uppgift 8, s. 9 1. S-gruppen ökade sin marknadsandel. 2. Antalet produktionsanläggningar fördubblades. 3. I fjol/förra året minskade antalet dotterbolag. 4. Den ökade konkurrensen har minskat

Läs mer

UTRIKESHANDEL I GÖTEBORGSREGIONEN 2016

UTRIKESHANDEL I GÖTEBORGSREGIONEN 2016 UTRIKESHANDEL I GÖTEBORGSREGIONEN 2016 En region med lång erfarenhet av utrikeshandel Sjöfart och internationell handel har präglat Göteborgsregionen i snart 400 år. Visserligen är varorna inte desamma

Läs mer

DETTA ÄR VBG GROUP. Vänersborg

DETTA ÄR VBG GROUP. Vänersborg DETTA ÄR VBG GROUP Vänersborg 2016-03-01 DETTA ÄR VBG GROUP Börsnoterad internationell industrikoncern. Tre divisioner. 1,3 miljarder i omsättning, 2015. Grundades 1951 av Herman Krefting. Huvudkontor

Läs mer

Årsbokslut för svensk turism och turistnäring

Årsbokslut för svensk turism och turistnäring Årsbokslut för svensk turism och turistnäring Turistnäringens effekter på ekonomi och sysselsättning i Sverige Fakta & statistik 2008 ÅrSbokSluT För SvenSk TuriSm och TuriSTnäring 2008 Tillväxtverket Stockholm,

Läs mer

Sverige i den globala ekonomin nu och i framtiden

Sverige i den globala ekonomin nu och i framtiden Sverige i den globala ekonomin nu och i framtiden Göran Wikner, Hanna Norström Widell, Jonas Frycklund Maj 2007 Trender för svenskt företagande Bilaga 1 till Globala affärer regler som hjälper och stjälper

Läs mer

Svenska teknikkoncerners anställda i världen

Svenska teknikkoncerners anställda i världen 2015-10-21 Svenska teknikkoncerners anställda i världen Svenska teknikkoncerner ökar antalet anställda utomlands De senaste åren har svenska teknikkoncerner ökat antalet anställda i länder utanför Sverige.

Läs mer

Sveriges export till Japan Värde miljoner SEK löpande priser Förändring % Andel i %

Sveriges export till Japan Värde miljoner SEK löpande priser Förändring % Andel i % Sveriges export till Japan Värde miljoner SEK löpande priser Förändring % Andel i % export 0,1,22,4 Livsmedel, drycker, tobak mm 240 233 188 246 158 111 138-36 24 1,0 1,1 0,3 2 exkl 22,3 Råvaror och bränslen

Läs mer

Sveriges utrikeshandel och internationella handelsmönster i skuggan av den ekonomiska krisen. 27 oktober 2009

Sveriges utrikeshandel och internationella handelsmönster i skuggan av den ekonomiska krisen. 27 oktober 2009 Sveriges utrikeshandel och internationella handelsmönster i skuggan av den ekonomiska krisen 27 oktober Förändring över motsvarande period föregående år (%) 30 Förändring i svensk varuexport (jan 2008

Läs mer

Presentation - Andra Kvartalet

Presentation - Andra Kvartalet Presentation - Andra Kvartalet Introduktion Utdelning av Momentum Group till aktieägarna är genomförd Syfte med avknoppning 2017 Avknoppning och utdelning till aktieägarna Öka resultattillväxten genom

Läs mer

1(5) 2010-05-06. Peking. Markus Lundgren. Det ekonomiska utbytet mellan Kina och Sverige går in i en ny dynamisk fas

1(5) 2010-05-06. Peking. Markus Lundgren. Det ekonomiska utbytet mellan Kina och Sverige går in i en ny dynamisk fas 1(5) 2010-05-06 Peking Markus Lundgren Det ekonomiska utbytet mellan Kina och Sverige går in i en ny dynamisk fas Kina är Sveriges största handelspartner i Asien. 2009 uppgick handeln till 75,2 miljarder

Läs mer

Lastbilsleveranser februari 2011

Lastbilsleveranser februari 2011 AB Volvo Pressrelease Lastbilsleveranser februari 2011 Det totala antalet leveranser från Volvokoncernens lastbilsverksamheter uppgick under februari till 17 862 fordon. Detta var en ökning med 49% jämfört

Läs mer

SVENSK TJÄNSTEEXPORT PÅ UPPGÅNG OCH EN MOGEN INVESTERINGSMARKNAD

SVENSK TJÄNSTEEXPORT PÅ UPPGÅNG OCH EN MOGEN INVESTERINGSMARKNAD SVENSK HANDEL 2015 SVENSK TJÄNSTEEXPORT PÅ UPPGÅNG OCH EN MOGEN INVESTERINGSMARKNAD BUSINESS SWEDEN Mars 2015 Stockholm SVENSK TJÄNSTEEXPORT ÄR PÅ UPPGÅNG OCH SVERIGE UTGÖR EN MOGEN INVESTERINGSMARKNAD

Läs mer

L A R G E C A P VM-Update: Large Cap Mid Cap Small Cap Råvaror Valutor USA-aktier Världsmarknaden

L A R G E C A P VM-Update: Large Cap Mid Cap Small Cap Råvaror Valutor USA-aktier Världsmarknaden VM-UPDATE 2 3 Världsmarknaden UPDATE Ett veckobrev från Börs VECKA 21 L A R G E C A P VM-Update: Large Cap Mid Cap Small Cap Råvaror Valutor USA-aktier Världsmarknaden ABB Alfa Laval Alliance Oil Assa

Läs mer

Avanza Zero. Halvårsrapport 2011. Bästa andelsägare

Avanza Zero. Halvårsrapport 2011. Bästa andelsägare Avanza Zero Halvårsrapport 2011 Bästa andelsägare Den 22 maj 2006 startade vi Sveriges första och enda helt avgiftsfria fond: Avanza Zero fonden utan avgifter. Avanza Zero är en indexfond. Fondens målsättning

Läs mer

Lastbilsleveranser oktober 2012

Lastbilsleveranser oktober 2012 AB Volvo Pressrelease Lastbilsleveranser oktober 2012 Det totala antalet leveranser från Volvokoncernens lastbilsverksamheter uppgick i oktober till 20 254 fordon. Detta var en minskning med 8% jämfört

Läs mer

BUSINESS SWEDENS MARKNADSÖVERSIKT SEPTEMBER 2015. Mauro Gozzo, Business Swedens chefekonom

BUSINESS SWEDENS MARKNADSÖVERSIKT SEPTEMBER 2015. Mauro Gozzo, Business Swedens chefekonom BUSINESS SWEDENS MARKNADSÖVERSIKT SEPTEMBER 2015 Mauro Gozzo, Business Swedens chefekonom 1 Business Swedens Marknadsöversikt ges ut tre gånger per år: i april, september och december. Marknadsöversikt

Läs mer

Danske capital / halvårsrapport 2013 3 HALVÅRSRAPPORT 2013

Danske capital / halvårsrapport 2013 3 HALVÅRSRAPPORT 2013 Danske capital / halvårsrapport 2013 3 Danske Capital Sverige Beta HALVÅRSRAPPORT 2013 4 Danske capital / halvårsrapport 2013 Förvaltningsberättelse per 2013-06-30 Fondfakta ISIN-kod SE0002374751 Startdatum

Läs mer

DEL 2 AV 3: GODSTRAFIK I SKÅNE MAJ 2013

DEL 2 AV 3: GODSTRAFIK I SKÅNE MAJ 2013 hela DEL 2 AV 3: GODSTRAFIK I SKÅNE MAJ 2013 Mer än en miljon lastbilar passerar varje år Skåne på väg till och från andra destinationer - det blir tretton fordon i bredd genom hela Sverige. enom Skåne

Läs mer

Finlands utrikeshandel 2014 Figurer och diagram. 27.2.2015 TULLEN Statistik 1

Finlands utrikeshandel 2014 Figurer och diagram. 27.2.2015 TULLEN Statistik 1 Finlands utrikeshandel 214 Figurer och diagram 27.2.215 TULLEN Statistik 1 IMPORT, EXPORT OCH HANDELSBALANS 199-214 Mrd e 7 6 5 4 3 2 1-1 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 Handelsbalans

Läs mer

Sveriges export till Kazakstan Värde miljoner SEK löpande priser Förändring % Andel i %

Sveriges export till Kazakstan Värde miljoner SEK löpande priser Förändring % Andel i % Sveriges export till Kazakstan Värde miljoner SEK löpande priser Förändring % Andel i % export 0,1,22,4 Livsmedel, drycker, tobak mm 47 30 3,1 12 9,3 2,8 3,6-24 28 1,4 1,8 0,0 2 exkl 22,3 Råvaror och bränslen

Läs mer

Finansiella risker och lösningar

Finansiella risker och lösningar Finansiella risker och lösningar Jonas Rybring, Deputy General Manager Swedbank Shanghai Branch Shanghai 2008-03-10 1 Lång erfarenhet i Kina Swedbank har gjort affärer i Kina i över 20 år Representationskontor

Läs mer

Tulli tiedottaa. Tullen informerar Customs Information. EXPORTVOLYMEN SJÖNK ÅR 2016 MED FYRA PROCENT Exportpriserna ökade en aning

Tulli tiedottaa. Tullen informerar Customs Information. EXPORTVOLYMEN SJÖNK ÅR 2016 MED FYRA PROCENT Exportpriserna ökade en aning Tulli tiedottaa Tullen informerar Customs Information 2.3.217 ÅRSPUBLICERING: detaljerade uppgifter EXPORTVOLYMEN SJÖNK ÅR 216 MED FYRA PROCENT Exportpriserna ökade en aning Enligt Tullens utrikeshandelsstatistik

Läs mer

HALVÅRSREDOGÖRELSE 2014 AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE

HALVÅRSREDOGÖRELSE 2014 AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE HALVÅRSREDOGÖRELSE 2014 AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE FONDFAKTA Fondens beteckning Aktiespararna Topp Sverige, ( Fonden ) Fonden förvaltas av Aktieinvest FK AB, ( bolaget ) Värdepappersbolag Aktieinvest FK

Läs mer

INTERNATIONELLA HALLAND EXPORT & IMPORT 2016

INTERNATIONELLA HALLAND EXPORT & IMPORT 2016 INTERNATIONELLA HALLAND EXPORT & IMPORT 2016 Oleg Zastenker Regional Exportrådgivare I Halland Maj 2017 PHOTO CREDIT: SARA INGMAN/IMAGEBANK.SWEDEN.SE 2 När Sverige först började handla över gränserna var

Läs mer

Bilen betyder mest för vårt resande

Bilen betyder mest för vårt resande Bilen betyder mest för vårt resande Personbilen dominerar vårt resande och står för 77 procent av de totala inrikes transporterna (personkm), framgår det av BIL Swedens nyligen publicerade årsbok Bilismen

Läs mer

Strukturstudie av näringslivet i Sverige 2004

Strukturstudie av näringslivet i Sverige 2004 S2007:001 Strukturstudie av näringslivet i Sverige 2004 Strukturstudie av näringslivet i Sverige 2004 Innehållsförteckning Definition av internationella och nationella företag 2 Sammanfattning 3 Resultat

Läs mer

FöreningsSparbanken Analys Nr 33 24 november 2005

FöreningsSparbanken Analys Nr 33 24 november 2005 FöreningsSparbanken Analys Nr 33 24 november 2005 God potential för en ökad tjänsteexport De svenska företagen får bättre betalt för sina exporttjänster än för exporten av varor. Under perioden 1995-2004

Läs mer

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000 1 SECO TOOLS AB Bokslutskommuniké 2000 Årets rörelseresultat är det bästa i Secos historia, 778 MSEK (572). Efterfrågetrenden i Europa fortsatt positiv, men successiv avmattning i USA. Satsningar i Asien

Läs mer

Sveriges utrikeshandel och internationella handelsmönster i skuggan av den ekonomiska krisen. 18 maj 2010

Sveriges utrikeshandel och internationella handelsmönster i skuggan av den ekonomiska krisen. 18 maj 2010 Sveriges utrikeshandel och internationella handelsmönster i skuggan av den ekonomiska krisen 18 maj 2010 Förändring över motsvarande period föregående år (%) 30 Förändring i svensk varuexport (jan 2008

Läs mer

Kärnvärden Volvo Group Headquarters

Kärnvärden Volvo Group Headquarters Volvokoncernen 2013 2 2013 3 2013 4 2013 Kärnvärden 5 2013 6 2013 Volvokoncernens organisation Group Trucks Sales & Marketing EMEA Group Trucks Sales & Marketing Americas Group Trucks Sales & Marketing

Läs mer

Systemair AB Q2 2015/16 Roland Kasper, VD och koncernchef Anders Ulff, CFO

Systemair AB Q2 2015/16 Roland Kasper, VD och koncernchef Anders Ulff, CFO Systemair AB Q2 2015/16 Roland Kasper, VD och koncernchef Anders Ulff, CFO Ventilation World Wide 47 länder 280 000 m 2 produktion 63 bolag 4 700 anställda NASDAQ OMX Nordic Exchange 5,9 mdr kr 2014/15

Läs mer

Systemair AB Roland Kasper, CEO Anders Ulff, CFO

Systemair AB Roland Kasper, CEO Anders Ulff, CFO Systemair AB Roland Kasper, CEO Anders Ulff, CFO Ventilation World Wide 6,1 mdr kr 2015/16 49 länder 5 000 anställda NASDAQ OMX Nordic Exchange Export till fler än 100 länder 93% av försäljning utanför

Läs mer

Sveriges handel med Kina - fortsatta framgångar

Sveriges handel med Kina - fortsatta framgångar Promemoria Erik Widman +86 1 6532 979, 8282 erik.widman@foreign.ministry.se Delges: Enl. bif. lista Sveriges handel med Kina - fortsatta framgångar Kina har trätt fram som Sveriges viktigaste handelspartner

Läs mer

Bästa delårsrapport 2011

Bästa delårsrapport 2011 Bästa delårsrapport 2011 Samtliga bolag (i resultatordning) Företag Poäng Placering Axfood AB 19 1 Byggmax Group AB 18 2 Wallenstam AB 17 3 Billerud AB 16 4 Kungsleden AB 16 4 Systemair AB 15 6 Hennes

Läs mer

Bästa årsredovisning 2011

Bästa årsredovisning 2011 Bästa årsredovisning 2011 Samtliga bolag (i resultatordning) Företag Poäng Placering Wallenstam AB 40 1 Axfood AB 38 2 Byggmax Group AB 38 2 Trelleborg AB 36 4 SAS AB 36 4 Ericsson, Telefonab. L M 35 6

Läs mer

lindab vi förenklar byggandet Lindab

lindab vi förenklar byggandet Lindab Lindab Vi förenklar byggandet Lindab i korthet Försäljning, marknader Lindab är en internationell koncern som utvecklar, tillverkar, marknadsför och distribuerar produkter och systemlösningar i tunnplåt

Läs mer

Gunnar Brock. Tillbakablick. VD och koncernchef Årsstämma Årsstämma

Gunnar Brock. Tillbakablick. VD och koncernchef Årsstämma Årsstämma Gunnar Brock VD och koncernchef 1 27-4-26 Årsstämma Tillbakablick 2 27-4-26 Årsstämma 1 26 i korthet Bästa året hittills Förbättrad marknadsposition, marknadsnärvaro och marknadsbearbetning Kraftig ökning

Läs mer

Strukturstudie av näringslivet i Sverige 2003

Strukturstudie av näringslivet i Sverige 2003 S2006:003 Strukturstudie av näringslivet i Sverige 2003 Strukturstudie av näringslivet i Sverige 2003 Innehållsförteckning Definition av internationella och nationella företag 3 Sammanfattning 5 Resultat

Läs mer

Bättre företagsklimat och fler vill växa

Bättre företagsklimat och fler vill växa 2010-09-17 NyföretagarCentrums och SEB:s Företagskompass, nummer 2 Bättre företagsklimat och fler vill växa men politikernas syn på företagande skiljer sig från företagarnas I den andra upplagan av NyföretagarCentrums

Läs mer

SCIENTIA HEDGE H A L V Å R S R A P P O R T 2 0 11. S c i e n t i a F u n d M a n a g e m e n t AB

SCIENTIA HEDGE H A L V Å R S R A P P O R T 2 0 11. S c i e n t i a F u n d M a n a g e m e n t AB SCIENTIA HEDGE H A L V Å R S R A P P O R T 2 0 11 S c i e n t i a F u n d M a n a g e m e n t AB 2 SCIENTIA HEDGE HALVÅRSRAPPORT 2011 Halvårsrapporten omfattar VD har ordet 4 Förvaltningsberättelse 6 Balansräkning

Läs mer

FKG oktober 2013 Fredrik Sidahl

FKG oktober 2013 Fredrik Sidahl FKG oktober 2013 Fredrik Sidahl 1 Återindustrialisera Sverige 1 2013-10-23 Kort om fordonsleverantörerna vilka är vi. Över 80 procent av leverantörerna är tillverkande företag (andel leverantörer per bransch,

Läs mer

Årsstämma 4 april 2014

Årsstämma 4 april 2014 Årsstämma 4 april 2014 Ellen fokuserar på att förbättra kvinnors intimvård Ellen ska vara det naturliga valet för kvinnor som är måna om sitt välbefinnande och sin intimhälsa 2013 var ett tufft år för

Läs mer

Konjunkturen i Stockholms län. kv Mars 2017

Konjunkturen i Stockholms län. kv Mars 2017 Konjunkturen i Stockholms län kv4 2016 Mars 2017 Positiv utveckling i Stockholm Konjunkturläget i Stockholm 2016 kv4 Om rapporten Rapporten är utgiven av Stockholm Business Region och publiceras fyra gånger

Läs mer

Samhällets ekonomi Familjens ekonomi Ekonomi = hushållning Budget = uppställning över inkomster och utgifter Bruttoinkomst = lön innan skatt Nettoinkomst = lön efterskatt Disponibel inkomst = nettoinkomst

Läs mer

Swedish Match Company presentation Company presentation 2013. Swedish Match. Företagspresentation

Swedish Match Company presentation Company presentation 2013. Swedish Match. Företagspresentation Swedish Match Company presentation Company presentation 2013 Company Swedish Match presentation Företagspresentation 2012 Swedish Match vilka vi är, vad gör vi Swedish Match utvecklar, tillverkar och säljer

Läs mer

Schematisk beskrivning av styrelsens förslag till Prestationsaktieprogram 2011

Schematisk beskrivning av styrelsens förslag till Prestationsaktieprogram 2011 Schematisk beskrivning av styrelsens förslag till Prestationsaktieprogram 2011 1 Styrelsen för Rezidor föreslår för 2011 ett erbjudande med möjlighet till villkorad tilldelning av aktier som baseras på

Läs mer

Gräva där man står En vinnande strategi i en osäker omvärld?

Gräva där man står En vinnande strategi i en osäker omvärld? Svenska företags utmaningar och fokusområden 2013 Gräva där man står En vinnande strategi i en osäker omvärld? Stockholm, 2013-01-18 Kontaktperson: Jakob Holm, VD Axholmen + 46 (0)8 55 00 24 81 jakob.holm@axholmen.se

Läs mer

East Sweden Business Solutions. Effektiv logistik

East Sweden Business Solutions. Effektiv logistik East Sweden Business Solutions Effektiv logistik Välkommen till East Sweden, affärsmiljön med växtkraft! Rätt läge Vad har globala industriföretag som Siemens, Ericsson, Toyota, Saab och Väderstadverken

Läs mer

ITAB Shop Concept. Förvärv av La Fortezza

ITAB Shop Concept. Förvärv av La Fortezza ITAB Shop Concept Förvärv av La Fortezza 2016-07-08 Förvärvet är i linje med vår strategi om att erbjuda helhetskoncept till detaljhandeln i Europa. Genom förvärvet stärker vi ytterligare vår ledande marknadsposition

Läs mer

Passagerarrederiernas betydelse för Sveriges tillväxt

Passagerarrederiernas betydelse för Sveriges tillväxt Ordföranden har ordet Passagerarrederierna en av Sveriges bäst bevarade turismhemligheter Förra året reste fler utrikes kunder med passagerarrederierna än med flyget. Ändå är det få som uppmärksammar den

Läs mer

Scanacons erfarenheter av Kinaetablering. SET seminarie; Industriell vattenrening en Svensk paradgren. Rosenbad, 100526

Scanacons erfarenheter av Kinaetablering. SET seminarie; Industriell vattenrening en Svensk paradgren. Rosenbad, 100526 Scanacons erfarenheter av Kinaetablering SET seminarie; Industriell vattenrening en Svensk paradgren Rosenbad, 100526 Innehåll Om Scanacon Vår etablering i Kina Varför? Hur? Erfarenheter! Våra tips till

Läs mer

RYSKA FASTIGHETSFONDEN

RYSKA FASTIGHETSFONDEN RYSKA FASTIGHETSFONDEN RYSSLANDSFONDER Ett vanligt sparalternativ En av fem svenskar har investerat i ryska aktiefonder Cirka 80 miljarder av svenskars samlade fondförmögenhet är investerat i Rysslandsfonder

Läs mer

Volvos A- respektive B-aktie handlas idag på Nasdaq OMX Stockholms Large Cap-lista.

Volvos A- respektive B-aktie handlas idag på Nasdaq OMX Stockholms Large Cap-lista. Historiskt dåliga marginaler och en sviktande konjunktur; Volvo har inte övertygat den senaste tiden. Är Volvo-aktien efter den senaste tidens nedgång ett fynd eller speglar kursen bolagets sanna värde

Läs mer

Presentation 9 februari. Bokslutskommuniké Januari - December 2011

Presentation 9 februari. Bokslutskommuniké Januari - December 2011 Presentation 9 februari Bokslutskommuniké Januari - December 2011 Detta är New Wave Group New Wave Group är ett tillväxtbolag. Vi skapar, förvärvar och utvecklar varumärken och produkter för profil och

Läs mer

Sveriges utrikeshandel och internationella handelsmönster i skuggan av den ekonomiska krisen. 2 september 2010

Sveriges utrikeshandel och internationella handelsmönster i skuggan av den ekonomiska krisen. 2 september 2010 Sveriges utrikeshandel och internationella handelsmönster i skuggan av den ekonomiska krisen 2 september 2010 Den globala ekonomiska krisens inverkan på Sveriges utrikeshandel Här kan du löpande följa

Läs mer

Samhällets ekonomi Familjens ekonomi Ekonomi = hushållning Budget = uppställning över inkomster och utgifter Bruttoinkomst = lön innan skatt Nettoinkomst = lön efterskatt Disponibel inkomst = nettoinkomst

Läs mer

Finlands utrikeshandel 2016 Figurer och diagram. 31.5.2016 TULLEN Statistik 1

Finlands utrikeshandel 2016 Figurer och diagram. 31.5.2016 TULLEN Statistik 1 Finlands utrikeshandel 2016 Figurer och diagram 31.5.2016 TULLEN Statistik 1 MÅNATLIGA IMPORTEN, EXPORTEN OCH HANDELSBALANSEN 2012-2016(1-3) 6 Mrd. e 5 4 3 2 1 0-1 -2 2012 2013 2014 2015 2016 Handelsbalans

Läs mer

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014 Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 79,0 MSEK (70,3), vilket motsvarar en tillväxt med 12,4 % Rörelseresultatet uppgick till 7,5 MSEK (8,2)

Läs mer

FKG Kortfattat maj 2013

FKG Kortfattat maj 2013 FKG Kortfattat maj 2013 Fakta & personligt Gjuteriföreingens Årsmöte 2013-05-07 1 1 Läget nu framtiden vad behöver vi göra = Branschens genomsnitt (n = 1000) 2 Kort om fordonsleverantörerna Över 80 procent

Läs mer

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3).

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens rörelseresultat före omstruktureringskostnader ökade med 28% till 41,6 MSEK (32,4). Koncernens resultat före skatt ökade med 13%

Läs mer

Sveriges export av varor och direktinvesteringar i utlandet

Sveriges export av varor och direktinvesteringar i utlandet Sveriges export av varor och direktinvesteringar i utlandet Sammanfattande skrift av utredningen The relationship between international trade and foreign direct investments. Kommerskollegium Kommerskollegium

Läs mer

Internationell Ekonomi

Internationell Ekonomi Internationell Ekonomi Internationell Ekonomi Nationalekonomi på högskolan består av: Mikroekonomi producenter och konsumenter Makroekonomi hela landet Internationell ekonomi handel mellan länder Varför

Läs mer

Gunnar Brock ett mycket bra år. VD och koncernchef Årsstämma Årsstämma

Gunnar Brock ett mycket bra år. VD och koncernchef Årsstämma Årsstämma Gunnar Brock VD och koncernchef 12 28-4-24 Årsstämma 27 ett mycket bra år 13 28-4-24 Årsstämma 1 Agenda Resultat i siffror Socialt och miljömässigt engagemang Våra verksamheter Tillväxtmöjligheter Atlas

Läs mer

AB VOLVO ÅRSSTÄMMA 2013

AB VOLVO ÅRSSTÄMMA 2013 Så når vi Volvokoncernens fulla potential 1999-2011 2012-2015 2016 TILLVÄXT GENOM FÖRVÄRV TRANSFORMATION FÖRBÄTTRAD LÖNSAMHET Omorganisation & strategi Omfattande produktförnyelse Driva organisk tillväxt

Läs mer

EXTRA BOLAGSSTÄMMA Billerud Aktiebolag (publ) 14 september 2012

EXTRA BOLAGSSTÄMMA Billerud Aktiebolag (publ) 14 september 2012 EXTRA BOLAGSSTÄMMA 2012 Billerud Aktiebolag (publ) 14 september 2012 ANFÖRANDE AV PER LINDBERG BAKGRUND TILL SAMGÅENDET MED KORSNÄS Samgåendet är ett led i Billeruds strategi att bli ett förpackningsmaterialföretag

Läs mer

SCANIA BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER 2004

SCANIA BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER 2004 4 februari 2005 SCANIA BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER 2004 2004 var ett framgångsrikt år och Scania stärktes som leverantör av tunga fordon och tjänster. Leveranserna av lastbilar var höga och försäljningen

Läs mer

Gunnar Brock VD och koncernchef Vår kärnkompetens Innovativa lösningar

Gunnar Brock VD och koncernchef Vår kärnkompetens Innovativa lösningar Gunnar Brock VD och koncernchef Vår kärnkompetens Innovativa lösningar 1 Vår kärnkompetens Innovativa lösningar Produkter Gruv-, bygg- och anläggningsutrustning Kompressorer Industriverktyg Maskinuthyrning

Läs mer

Den svenska konsumtionens miljöpåverkan i andra länder

Den svenska konsumtionens miljöpåverkan i andra länder Den svenska konsumtionens miljöpåverkan i andra länder Miljöräkenskaper innebär att miljöstatistik systematiseras och redovisas tillsammans med ekonomisk statistik i ett gemensamt system. Syftet är att

Läs mer

Volvo Group Headquarters Media relations & Corporate reputation

Volvo Group Headquarters Media relations & Corporate reputation Volvo Group 2014 Volvo koncernen är en av världens ledande tillverkare av lastbilar, bussar, anläggningsmaskiner och marin- och industrimotorer. Volvokoncernen tillhandahåller också kompletta finansiella

Läs mer

Finlands utrikeshandel 2017 Figurer och diagram. Tullen Statistik

Finlands utrikeshandel 2017 Figurer och diagram. Tullen Statistik Finlands utrikeshandel 2017 Figurer och diagram Tullen Statistik MÅNATLIGA IMPORTEN, EXPORTEN OCH HANDELSBALANSEN 2013-2017(1-9) 6 Mrd. e 5 4 3 2 1 0-1 2013 2014 2015 2016 2017 Handelsbalans Export Import

Läs mer

Finlands utrikeshandel 2017 Figurer och diagram. Tullen Statistik

Finlands utrikeshandel 2017 Figurer och diagram. Tullen Statistik Finlands utrikeshandel 2017 Figurer och diagram Tullen Statistik MÅNATLIGA IMPORTEN, EXPORTEN OCH HANDELSBALANSEN 2013-2017(1-6) 6 Mrd. e 5 4 3 2 1 0-1 2013 2014 2015 2016 2017 Handelsbalans Export Import

Läs mer

Kina från ett handels- och affärsperspektiv

Kina från ett handels- och affärsperspektiv Kina från ett handels- och affärsperspektiv S v e r i g e s G e n e r a l k o n s u l a t, K a n t o n ULF SÖRMARK Sveriges närvaro i Kina Ambassaden Peking Generalkonsulatet Shanghai Generalkonsulatet

Läs mer

Merchanting en växande del av tjänsteexporten

Merchanting en växande del av tjänsteexporten Merchanting en växande del av tjänsteexporten KURT GUSTAVSSON OCH LARS FORS Utrikeshandeln med tjänster har de senaste åren ökat i betydelse. Den snabba ökningen i särskilt exporten av tjänster har bidragit

Läs mer

ENERGI OCH MILJÖTEKNIK 2011 (URVAL)

ENERGI OCH MILJÖTEKNIK 2011 (URVAL) EXPORTRÅDET ENERGI OCH MILJÖTEKNIK 2011 (URVAL) Småföretagsuppdraget Säljkontor på plats för företag med färre än 50 anställda, 10 MEURO oms Koordination av besökshantering SymbioCity-utveckling Masdar

Läs mer

T2 Börskväll. Välkommen till Börskvällen! www.porssisaatio.fi. Börskväll 3

T2 Börskväll. Välkommen till Börskvällen! www.porssisaatio.fi. Börskväll 3 Välkommen till Börskvällen! I höst har Börsstiftelsen glädjen att presentera färska placeringsobjekt. Både Sotkamo Silver, som börslistades i juli, och Siili Solutions, som i oktober sökt sig till marknadsplatsen

Läs mer

VD:s anförande. 3 maj Per Lindberg VD & koncernchef

VD:s anförande. 3 maj Per Lindberg VD & koncernchef VD:s anförande 3 maj 2007 Per Lindberg VD & koncernchef Billerud 2006 Resultatutvecklingen har vänt Stark marknad under hela 2006 Fortsatt kostnadsökning Prisökningar > ökning av rörliga kostnader Besparingarna

Läs mer

Detta är New Wave Group

Detta är New Wave Group Detta är New Wave Group New Wave Group är ett tillväxtbolag. Vi skapar, förvärvar och utvecklar varumärken och produkter för profil och detaljhandeln. Vi har tre affärsområden: Profil; profilkläder, yrkeskläder

Läs mer

Konjunkturen i Stockholms län. Konjunkturläget kv Juni 2016

Konjunkturen i Stockholms län. Konjunkturläget kv Juni 2016 Konjunkturen i Konjunkturläget kv1 2016 Juni 2016 Stockholm fortsätter utvecklas positivt Konjunkturläget i Stockholm 2016 kv1 Om rapporten Rapporten är utgiven av Stockholm Business Region och publiceras

Läs mer

Nokian Tyres delårsrapport januari mars 2015

Nokian Tyres delårsrapport januari mars 2015 PRESSINFORMATION 2015-05- 08 Nokian Tyres delårsrapport januari mars 2015 Tillväxt i väst fortfarande utmaningar i Ryssland Koncernen Nokian Tyres omsättning minskade med 9.8 procent och var 281.3 MEUR

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT. Bästa andelsägare, * Utdelningar ingår ej i index

HALVÅRSRAPPORT. Bästa andelsägare, * Utdelningar ingår ej i index Bästa andelsägare, Den 22 maj 2006 startade Avanza Fonder AB fonden AVANZA ZERO fonden utan avgifter. Avanza Zero är den första fonden i Sverige helt utan avgifter. HALVÅRSRAPPORT 2008 ATT SPARA I FONDER

Läs mer

ENERGIPOLITISKA MÅL FÖR EUROPA

ENERGIPOLITISKA MÅL FÖR EUROPA ENERGIPOLITISKA MÅL FÖR EUROPA Presentation av J.M. Barroso, Europeiska kommissionens ordförande, vid Europeiska rådets möte den 4 februari 2011 Innehåll 1 I. Varför det är viktigt med energipolitik II.

Läs mer

Stockholms besöksnäring. December 2014

Stockholms besöksnäring. December 2014 Stockholms besöksnäring. December 214 När 214 summeras överträffas års rekordsiffor för övernattningar på länets kommersiella boendeanläggningar varje månad. Drygt 11,8 miljoner övernattningar under 214

Läs mer

Företagsägare i Kina mest optimistiska om tillväxt

Företagsägare i Kina mest optimistiska om tillväxt Pressrelease NYA RESULTAT FRÅN GRANT THORNTON-RAPPORTEN: Företagsägare i Kina mest optimistiska om tillväxt Europa sämst på att göra affärer med Kina. Positiv påverkan för svenska företag Nära ett av fem

Läs mer

Resultatlista Bästa delårsrapport 2012

Resultatlista Bästa delårsrapport 2012 Resultatlista Bästa delårsrapport 2012 Samtliga bolag (i resultatordning) Bolag Poäng Placering Axfood AB 19 1 Byggmax Group AB 18 2 Wallenstam AB 17 3 Billerud AB 16 4 Proffice AB 16 4 Kungsleden AB 15

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport juni 2014

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport juni 2014 Investeringsaktiebolaget Cobond AB Kvartalsrapport juni 2014 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Allmänt om bolaget 5 Marknadskommentar 6 2 KVARTALSRAPPORT JUNI 2014 HUVUDPUNKTER

Läs mer

Lönsamhet och ekonomiska nyckeltal för teknikföretag 2013

Lönsamhet och ekonomiska nyckeltal för teknikföretag 2013 Lönsamhet och ekonomiska nyckeltal för teknikföretag Innehåll Teknikföretag sammanfattning... 3 Teknikföretag efter bransch, leverantörer och storleksgrupper... 4 Metallvaruindustri... 5 Tele-, elektronik-

Läs mer

Ett tryggare sparande med möjlighet till 30 procent årlig ränta.

Ett tryggare sparande med möjlighet till 30 procent årlig ränta. 30 procent Kupongränta DELTA GENOM INBETALNING SENAST 15 mars 2010 Ancoria AUTOCALL Svenska Favoriter Ett tryggare sparande med möjlighet till 30 procent årlig ränta. Fondens placering utgörs av en aktieobligation

Läs mer

Finlands utrikeshandel 2013 Figurer och diagram. 7.2.2014 TULLI Tilastointi 1

Finlands utrikeshandel 2013 Figurer och diagram. 7.2.2014 TULLI Tilastointi 1 Finlands utrikeshandel 213 Figurer och diagram 7.2.214 TULLI Tilastointi 1 IMPORT, EXPORT OCH HANDELSBALANS 199-213 mrd e 7 6 5 4 3 2 1-1 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 Handelsbalans

Läs mer