Samtidigt finns moln på en annars klar himmel. Rysk FDI i Sverige har minskat och den svenska banksektorn sänker sin ambitionsnivå i Ryssland.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Samtidigt finns moln på en annars klar himmel. Rysk FDI i Sverige har minskat och den svenska banksektorn sänker sin ambitionsnivå i Ryssland."

Transkript

1 Sid. 1(14) Anders Eriksson Sveriges ekonomiska förbindelser med Ryssland Sveriges handel med Ryssland har nu återhämtat sig efter 2009 års drastiska nedgång. Exporten ökade under 2010 med 49%, importen med 58%. Det totala värdet på varuhandeln uppgick till närmare 72 miljarder SEK. Även tjänstehandeln och svenska direktinvesteringar i Ryssland har ökat svenska företag investerade ca 900 miljoner USD Samtidigt finns moln på en annars klar himmel. Rysk FDI i Sverige har minskat och den svenska banksektorn sänker sin ambitionsnivå i Ryssland. Alla stora svenska företag, och en del mindre, finns representerade på den ryska marknaden. Många av dem expanderar nu sin verksamhet. Företag ser i Ryssland en stor marknad och goda tillväxtmöjligheter. Samtidigt utgör byråkrati, bristande infrastruktur och omfattande korruption stora utmaningar. Denna rapport består av tre delar. I den första delen ges på s. 2 först en genomgång av värdet och strukturen på den svensk-ryska varuhandeln vår export och import. På s. 4 återfinns ett stycke om tjänstehandeln, liksom en beskrivning av bilaterala direktinvesteringar och de svenska direktinvesteringstillgångarna i Ryssland. I den andra delen ges på s. 5 en översikt över de viktigaste svenska företagens verksamhet i Ryssland. Rapporten avslutas i den tredje delen på s. 12 med en kort kommentar om möjligheter och problem på den ryska marknaden.

2 Sveriges Ambassad 2(14) Handel och investeringar Export Värdet på Sveriges export till Ryssland var 20,9 miljarder SEK (3,3 miljarder USD) Det är en ökning med 49% sedan Exporten till Ryssland utgör 1,8% av Sveriges totala export, och andelen har sedan 2009 ökat med några tiondels procentenheter. Ryssland var 2010 vår 14:e största exportmarknad, ett oförändrat läge sedan Ryssland placerar sig före bl.a. Japan (16), Indien (18) och Brasilien (20), men fortsatt efter Kina (10), som gick om Ryssland Den svenska exporten består fortsatt till allra största del av hel- och halvfabrikat, som utgör 96%. Några exempel: Varuslag Andel 2010 % (2009) Transportmedel 21 (9,9) Utrustning för telekommunikation 17 (11) Prod. av kemiska o närst. industrier (inkl. läkemedel) 9,6 (12) Papper, papp och varor därav 4,7 (7,1) Generatorer, elektriska motorer, mm 4,2 (6,3) Järn och stål 3,5 (3,7) Målarfärger och lacker 3,1 (5,0) Pumpar, centrifuger, kompressorer 3,1 (2,8) Största post under transportmedel är fortsatt personbilar. Personbilsexporten utgör 9,5% av den totala varuexporten till Ryssland och ökade med 148% Ökningen sker dock från en låg nivå efter den kraftiga nedgången 2009 då personbilsexporten minskade med -83%. Ökningen följer samtidigt en tidigare trend exporten ökade med 413% Det samlade värdet på personbilsexporten är nu strax under 2006 års nivå. Den andra stora varugruppen, utrustning för telekommunikation, har också den ökat: 138% 2010 efter ett fall på -73% Telekomutrustning har under lång tid varit en viktig svensk exportvara till Ryssland och i perioder innehaft platsen som största varugrupp. Under den senaste tioårsperioden har exporten till Ryssland ökat starkt i värde. Från den ryska ekonomiska krisen 1999 fram till 2008 ökade Sveriges

3 Sveriges Ambassad 3(14) export till Ryssland med 600 procent. Även om större delen av exportökningen skedde åren direkt efter denna kris har ökningstakten varit påtaglig även under senare år. Den årliga värdeökningen för svensk export till Ryssland var 27 procent för både 2007 och övergick denna ökning i en drastisk nedgång och efter ett fall på -51 procent landade Sveriges export till Ryssland på en nivå jämförbar med Import Värdet på Sveriges import från Ryssland var 52,4 miljarder SEK (8,4 miljarder USD) Det är en ökning med 58% sedan Importen från Ryssland utgör 4,8% av Sveriges totala import. Ryssland låg 2010 på 7:e plats bland Sveriges största varuimportländer. Det är en högre placering än ett år tidigare då Ryssland innehade plats 11. Ryssland har därmed gått om Kina (9) och ligger före Frankrike (8) och Belgien (10). Den svenska importen från Ryssland består fortsatt till allra största del av råvaror och bränslen, till mindre del av hel- och halvfabrikat. Några exempel: Varuslag Andel 2010 % (2009) Råvaror och bränslen 87 (86) Inklusive: Råolja 72 (69) Mineraloljeprodukter, raffinerade 12 (14) Stenkol 1,7 (1,3) Trä och kork 1,1 (1,6) Varuslag Andel 2010 % (2009) Hel- och halvfabrikat 12 (13) Inklusive: Prod. av kemiska o närstående industrier 7,6 (6,1) Metaller utom järn och stål 2,0 (2,8) Järn och stål 1,3 (1,5) Råolja förblir den överlägset största posten i importen från Ryssland. Råolja står för 72% av vår import från Ryssland. Importvärdet ska därför ses i ljuset av oljepriset, som steg med nära 20% under 2010.

4 Sveriges Ambassad 4(14) Tjänstehandel Enligt den ryska centralbanken uppvisar Sverige 2010 ett överskott i tjänstehandeln med Ryssland. Den svenska exporten av tjänster till Ryssland uppgick till 364 miljoner USD en ökning med 5,0% jämfört mer samma period Den ryska exporten av tjänster till Sverige uppgick under de tre första kvartalen 2010 till 317 miljoner USD en ökning med 14,3% jämfört med samma period Direktinvesteringar Enligt svensk statistik investerade svenska företag ca 900 miljoner USD (5,7 miljarder SEK) i Ryssland under Det är en ökning från 2009 (4,1 miljarder SEK) och 2008 (3,9 miljarder SEK). Under de senaste tre åren har Sverige alltså investerat nästan 2,2 miljarder USD eller närmare 14 miljarder SEK. Den svenska statistiken anger betydligt lägre siffror än den ryska, enligt vilken Sverige de tre första kvartalen 2010 investerade 614 miljoner USD. För helåret 2009 var siffran 1,9 miljarder USD, ,6 miljarder USD. Sverige var enligt denna statistik 8:e största investerarland i Ryssland. Mellan januari 2008 och september 2010 investerade svenska företag ca 26 miljarder SEK (4,1 miljarder USD) i Ryssland. Ryssland står för ca 2,7% av de svenska investeringarna i utlandet. Enligt ryska centralbanken uppgick rysk FDI i Sverige till 120 miljoner USD de tre första kvartalen Det är mindre än de tre första kvartalen 2009 (100 miljoner USD). På helåret 2009 investerade ryska företag 257 miljoner USD i Sverige. De totala ryska direktinvesteringarna uppgick för 2010 års tre första kvartal till över 33 miljarder USD. Det innebär att ca 0,4% av de ryska direktinvesteringarna gjordes i Sverige. De svenska direktinvesteringstillgångarna i Ryssland uppgick enligt Riksbanken till 47 miljarder SEK (7,5 miljarder USD) år Det är mer än i t.ex. Spanien (40), Italien (37), Estland (36), Polen (29) och Kina (27). Avkastningen på dessa tillgångar var 11 miljarder SEK (1,8 miljarder USD). Statistiken över de utländska investeringarna i Ryssland är osäker. Nationalitetsbestämningen är oklar och en stor del av de utländska investeringarna är i själva verket ryska pengar som återvänder efter att ha passerat skatteparadis som Cypern eller Jungfruöarna. Dessutom väljer flera svenska företag att investera i Ryssland via utländska dotterbolag. IKEA, som

5 Sveriges Ambassad 5(14) anses vara den största utländska investeraren överhuvudtaget i Ryssland utanför råvarusektorn, inledde t.ex. sin satsning i Ryssland via bl.a. tyska bolag. Det bidrog till att öka de tyska investeringarna i Ryssland enligt rysk statistik. I föreliggande rapport har rysk statistik hämtats från den ryska centralbanken, vars FDI-siffror anses mer relevanta än de från den ryska statistikmyndigheten Rosstat. Skillnaden beror på att Centralbanken mäter återinvesteringar av utländskt ägda bolag i den ryska ekonomin som FDI, medan Rosstat mäter dem som inhemska investeringar. Svenska företag i Ryssland ABB Svensk-schweiziska ABB tillverkar produkter och system för kraftöverföring och utrustning för process- och industriautomation. ABB har kontor eller fabriker på 22 platser över hela Ryssland och finns representerat i alla större städer och regioner. Företaget sysselsätter 1400 personer och har i Ryssland en årsomsättning på 550 miljoner USD. Fram till 2015 planerar man att investera miljoner USD per år. Alfa Laval Alfa Laval har i regionen en fabrik för tillverkning av bl.a. värmeväxlare. Företaget har dessutom representationskontor och filialer i S:t Petersburg, Samara, Krasnodar, Murmansk, Kazan, Jekaterinburg, Irkutsk, Novosibirsk och Vladivostok. Atlas Copco Verkstadsföretaget Atlas Copco levererar olika typer av industriverktyg, trycklufts- och anläggningsutrustning, bl.a. till den ryska bilindustrin. Värdet på den ryska försäljningen var ca 1 miljard SEK 2010 och väntas öka med ca 10% Företaget sysselsätter idag 500 personer, en siffra som avses öka till det dubbla under en treårsperiod. Atlas Copco har försäljningskontor på 27 platser över hela landet och planerar att i nära framtid expandera med ytterligare två kontor. EF EF erbjuder i Ryssland utbildning i engelska på olika nivåer. Man har varit verksamma i Ryssland sedan 1995, då man öppnade sin första skola i. Idag har företaget 32 skolor i Ryssland. Förutom i, också i bland annat S:t Petersburg, Nizjnij Novgorod, Novosibirsk och Sotji.

6 Sveriges Ambassad 6(14) Ericsson Ericsson etablerade sig i Ryssland redan på 1880-talet senare med egen produktion i S:t Petersburg och planer på att flytta sitt huvudkontor dit. Idag har Ericsson 500 anställda i Ryssland fördelade på städerna, S:t Petersburg och Krasnojarsk. Ericsson förblir i Ryssland en ledande leverantör av mobilsystem med kunder som inkluderar alla de tre stora mobiloperatörerna. Man är också en av landets ledande leverantörer av utrustning för fast telefoni och uppskattar att ca 70% av alla riks- och utrikessamtal i Ryssland går genom Ericssonväxlar. Man undersöker just nu möjligheten att påbörja lokal tillverkning bl.a. i samarbete med Sitronics. Hilding Anders Hilding Anders utvecklar, tillverkar och marknadsför sängar, madrasser och kringprodukter under egna och kunders varumärken. År 2010 förvärvade man en majoritetspost i företaget Askona, Rysslands största sängtillverkare. Askona äger ett flertal varumärken och finns representerat i samtliga prissegment i Ryssland. Produkterna tillverkas i två fabriker i Vladimirregionen och i Novosibirsk. Med förvärvet blev Hilding Anders klar marknadsledare i Ryssland. H&M H&M gjorde entré på den ryska marknaden våren 2009 och har idag elva butiker i, S:t Petersburg och Rostov-na-Donu. Ytterligare två butiker planeras i respektive och Voronezj. IKEA IKEA har i Ryssland tolv varuhus tre i, två i S:t Petersburg och ett i vardera Kazan, Jekaterinburg, Nizjnij Novgorod, Rostov-na-Donu, Krasnodar, Novosibirsk och Omsk. Alla varuhus i Ryssland är byggda som ankare i större shoppingcentra, drivna under varumärket MEGA, i vilka IKEA hyr ut butiksyta. IKEA har i Ryssland 200 miljoner besökare per år. Efter att under tio år ha investerat över 4 miljarder USD i Ryssland valde IKEA i juni 2009 att frysa fortsatta investeringar. Man avser inte bygga fler varuhus i Ryssland så länge myndigheterna håller inne med slutgiltiga tillstånd för två färdigbyggda varuhus i Samara och Ufa.

7 Sveriges Ambassad 7(14) Ett stort MEGA-center, som de i, motsvarar en investering på ca 300 miljoner USD. Varje varuhus ger sysselsättning till 2500 personer vid själva köpcentret och till ytterligare 2000 personer i företag som tillhandahåller tjänster i centret. Företagets över 100 ryska underleverantörer sysselsätter drygt personer. Avsikten är att rysktillverkade varor i ökad utsträckning ska säljas i IKEA-varuhus över hela världen. IKEA är Rysslands största möbelexportör. Genom företaget Swedwood tillverkar och distribuerar man trämöbler i Ryssland. Företaget driver två anläggningar i nordvästra Ryssland och kontrollerar hela produktionskedjan, inklusive skogsbruk och sågverk. Företagets äldsta enhet ligger i Tichvin utanför S:t Petersburg där man sedan 2002 driver skogsbruk, sågverk och möbelfabrik. Verksamheten är uppbyggd för att förse IKEA med massivt furu, men företaget säljer även till kunder utanför IKEA-gruppen. Swedwood har investerat drygt 70 miljoner EUR i verksamheten i Tichvin, omsättningen 2009 var 50 miljoner EUR, man har anställda. Ytterligare en enhet ligger i Kostomuksja i Karelen. Här driver man skogsbruk, sågverk och tillverkar möbeldelar. Investeringarna uppgår hittills till 60 miljoner EUR, omsättningen 2009 var 20 miljoner EUR, man har 600 anställda i Kostomuksja. Våren 2010 hamnade IKEA på förstasidorna i de ryska tidningarna då det uppdagades att företagets ledning blundat för korruption i samband med anslutningen av varuhusen i S:t Petersburg till Lenenergos elnät. Skandalen tog sig dock aldrig i Ryssland och man kan nog snarare påstå att IKEA fick beröm i ryska medier då man raskt avskedade två av företagets toppchefer i Ryssland. NCC NCC Real Estate satsar på bostadsmarknaden i S:t Petersburg och planerar att bygga lägenheter både centralt och i stadens utkanter. Därmed närmar man sig finska YIT som i dagsläget är tredje största bostadsbyggande företag i staden. I början av juni togs i stadsdelen Primorskij det första spadtaget till ett miljövänligt bostadsområde där den första etappen inkluderar 128 lägenheter (av totalt 903). Planer finns även på investeringar i kommersiella fastigheter.

8 Sveriges Ambassad 8(14) Oriflame Oriflame säljer kosmetika genom direktförsäljning, dvs. genom återförsäljare med en liten fast kundkrets som oftast inte har detta som huvudsysselsättning. Oriflame har efter etableringen 1992 haft stora framgångar i Ryssland. Omsättningen i hela OSS uppgår till 900 miljoner EUR. Ryssland och övriga OSS svarar för nästan hälften av den totala omsättningen och Ryssland är företagets enskilt största marknad. Man sysselsätter 2000 personer och har hela en miljon säljkonsulenter knutna till sig. Gruppkontoret för OSS ligger i, därutöver har man kontor och verksamhet i ytterligare 15 städer. Oriflame expanderar nu och satsar 150 miljoner EUR på en ny produktionsanläggning i Noginsk utanför. Med den nya fabriken, som planeras stå klar 2013, omfattar företagets produktion två anläggningar den första invigdes De totala investeringarna, inklusive i den nya anläggningen, kommer de närmaste fem åren att uppgå till 200 miljoner EUR. Ryssland är för Oriflame ett viktigt produktionsland - nästan alla läppstift som Oriflame säljer tillverkas i Ryssland. RusForest RusForest är ett integrerat skogs- och sågverksbolag. Företaget kontrollerar ca hektar skogsmark i östra Sibirien och Archangelskregionen. Företaget planerar att öka båda avverkningsvolym och sågproduktion under de närmaste åren och har flera anläggningar under produktion och planering. För närvarande har man fyra anläggningar: i Irkutsk-, Krasnojarsk- och Archangelsk-regionerna. Sandvik Sandvik köpte 1994 ett existerande företag i för tillverkning av hårdmetallverktyg. Företaget investerade därefter över 80 miljoner USD för att skapa den moderna anläggning som 1996 invigdes av dåvarande statsminister Göran Persson. Sandvik har huvudkontor i och representation i S:t Petersburg, Jekaterinburg och fem andra ryska städer. SCA SCA är ett hygien- och pappersföretag. I Rysslands producerar och säljer företaget personliga hygienprodukter, mjukpapper och förpackningslösningar. SCA sysselsätter ca 1100 personer i Ryssland. Förutom huvudkontor i, har man produktionsanläggningar för tillverkning av mjukpapper och

9 Sveriges Ambassad 9(14) hygienprodukter i Leningrad- och Tula-regionerna och för förpackningsmaterial i Leningrad- och Krasnojarsk-regionen. Under 2010 invigde företaget två anläggningar i Tularegionen ett nytt mjukpappersbruk och en fabrik för hygienprodukter, den senare värd 85 miljoner EUR. Scania Scania sålde 2010 ca 2200 fordon i Ryssland. Försäljningsvärdet på den ryska verksamheten uppgick till ca 350 miljoner USD. Under 2011 räknar man med fördubblade försäljningsvolymer och -värde. Scania sysselsätter, återförsäljare inbegripet, omkring 1000 personer i Ryssland. I april 2010 invigde man en ny anläggning för montering av lastbilar utanför S:t Petersburg. Man har satsat 10 miljoner EUR på projektet och anläggningen kommer att kunna tillverka ett brett sortiment av lastfordon, med en kapacitet på enheter per år. Fabriken är en utbyggnad av en anläggning för montering av bussar som invigdes 2002 och var värd 7,5 miljoner USD. Monteringen av bussar ligger för närvarande nere. SKF Verkstadsföretaget SKF är ledande global leverantör av produkter, lösningar och tjänster inom kullager, tätningar och mekatronik. I Ryssland har SKF funnits sedan 1916 och har förutom i representation i bl.a. S:t Petersburg, Krasnojarsk, Vladivostok och Magnitogorsk. I juli 2010 invigde SKF en ny fabrik i Tver en investering värd 235 miljoner SEK. Fabriken tillverkar SKF:s nya generation av kullager för järnvägsindustrin och levererar bl.a. till det ryska statliga järnvägsbolaget RZjD. Vid samma tid öppnade man i en så kallad Solution Factory som erbjuder service och andra typer av tjänster. Södra Den ekonomiska föreningen Södra är en av världens största producenter av barrmassa för den öppna marknaden. I Ryssland planerar företaget att öka sin närvaro och undertecknade i februari ett avtal om strategiskt partnerskap med ryska träkemiföretaget Angara Paper. Med uppgörelsen erhåller Södra 10% i en massafabrik i Krasnojarsk-regionen som är under uppförande. Fabrikens totala värde uppskattas till 1,5-2 miljarder USD.

10 Sveriges Ambassad 10(14) Tetra Pak Tetra Pak är Rysslands största tillverkare av förpackningar för flytande livsmedel. Man har regionala representationskontor i S:t Petersburg, Krasnodar, Krasnojarsk och Jekaterinburg och en produktionsanläggning i regionen. År 2009 sålde Tetra Pak över 6 miljarder förpackningsenheter. I Tetra Pak-koncernen ingår också DeLaval, världsledande producent av utrustning för mjölkproduktion. DeLaval har lokalkontor och återförsäljare över hela Ryssland. Huvudkontoret ligger strax norr om och företaget sysselsätter idag 175 personer. DeLaval har ingen lokal produktion i Ryssland, men planerar att starta upp fabriker på 2-3 platser i landet, bland annat en kemikaliefabrik. Volvo Trucks Volvo Trucks säljer ungefär 5000 fordon om året i Ryssland. Drygt hälften monteras i den egna fabriken i Kaluga som invigdes 2009 en investering värd över 100 miljoner EUR. Anläggningen, som har en kapacitet på fordon per år plus 5000 fordon för Renaults räkning, har gått på sparlåga under krisåren, men ökar nu tillverkningen i snabb takt. Företaget uppskattar att ungefär var fjärde utländsk lastbil i Ryssland är en Volvo. Stenbeckgruppen/Kinnevik Tele2 Tele2 är Rysslands fjärde största mobiloperatör med nära 19 miljoner kunder. Man är verksamt med egna nät och licenser i 37 ryska regioner, inklusive S:t Petersburg, dock inte. Tele2:s samlade investeringar i Ryssland uppgår sedan starten 2001 till över 2 miljarder USD, något som gör Tele2 till en av de större svenska investerarna i Ryssland. Investeringarna väntas också öka under Den ryska verksamheten är Tele2:s främsta tillväxtmotor och nettoomsättningen ökade 2010 med 35% jämfört med MTG Modern Times Group äger 40% i Rysslands största oberoende TV-företag CTC Media som driver de välkända TV-kanalerna STS, Domasjnyj och DTV. I februari 2010 köpte MTG också 50% i den satellitsända betal-tvplattformen Raduga.

11 Sveriges Ambassad 11(14) Black Earth Farming Black Earth Farming investerar i och driver jordbruk i Rysslands svartjordsbälte. Företaget kontrollerar ca hektar jordbruksmark i regionerna Kursk, Tambov, Lipetsk, Samara, Voronezj och Rjazan. Black Earth Farming drabbades hårt av 2010 års svåra torka i Ryssland och resultatet för verksamhetsåret föll, men företaget fortsätter sin satsning. Avito.ru Avito.ru är ledande Internettjänst för radannonser i Ryssland med ca 14 miljoner unika besökare per månad. I början av juli 2010 tecknade Kinnevik avtal om att tillsammans med en extern investerare tillföra nytt kapital till Avito, varefter Kinnevik blev största ägare i Avito. Finansbolag Mint Capital är ett privatkapitalbolag som sedan 2000 investerar i entreprenörsbolag i Ryssland och OSS, bl.a. i språkteknologibolaget ABBYY. Fondförvaltaren East Capital investerar i tillväxtföretag i Ryssland och före detta Sovjetunionen. East Capitals Rysslandsfond har utnämnts till förra decenniets bästa fond i världen. Svenska banker Nordea Nordea köpte i november 2006 drygt 75% i den ryska banken Orgresbank köpte man återstående andel då man också lät förvärvet genomgå en rebrandingprocess och integreras i varumärket Nordea. Nordea har idag kontor i, S:t Petersburg och ytterligare fjorton ryska regioner. Banken är en fullservicebank och tillhör Rysslands 30 största banker. Svenska Handelsbanken Handelsbanken har funnits i Ryssland sedan I maj 2005 öppnade man en egen dotterbank i Ryssland. Handelsbanken har fokus på nordiska företagskunder och kontor i och filialer i och S:t Petersburg. Swedbank Swedbank köpte 2004 en mindre rysk bank via estniska Hansa Bank, helägd av Swedbank. Den ryska banken, omdöpt till Swedbank 2007, inledde sin verksamhet Idag har Swedbank kontor i, S:t Petersburg och Kaliningrad. Efter att innan krisen ha gjort en satsning på privatkunder minskar banken nu ambitionsnivån för den ryska marknaden.

12 Sveriges Ambassad 12(14) SEB SEB köpte 2006 den ryska banken Petroenergobank som året därpå döptes om till SEB Bank. SEB har bank- och leasingverksamhet i S:t Petersburg och ett representationskontor i. Banken fokuserar på att betjäna nordiska företagskunder i Ryssland. Lundingruppen Lundinfamiljen har genom sina bolag stora intressen i Ryssland. Investmentbolaget Vostok Nafta har ägarposter i rysk-brittiska oljebolaget TNK-BP, i skogsföretaget RusForest och i Black Earth Farming. Genom Lundin Petroleum är man verksamt i oljeutvinning i Kaspiska havet. Miljöteknik I Ryssland finns en rad svenska företag inriktade på miljöteknik och den växande energieffektiviseringsmarknaden. Följande är några exempel förutom storföretagen som nämns ovan. Företaget Fagerhult utvecklar, producerar och ger stöd vid installation av modern ljusteknik och har en tydlig miljöprofil. Konsultbolagen ÅF och Sweco deltar i flera miljöprojekt i Ryssland och har var och en över 100 anställda i Ryssland. ÅF har kontor i och S:t Petersburg, Sweco dessutom i Saratov. Camfil Farr tillverkar luftfilter. Företaget Fläkt Woods tillverkar ventilationslösningar. Övriga företag med tillväxtpotential Bland andra något mindre men snabbt växande företag kan noteras bl.a. Boråstapeter som under varumärket O-Design säljer svenska tapeter över hela Ryssland. Minomin säljer professionella hårvårdsprodukter och har 24 butiker i nio ryska städer. Rederiet TransAtlantic, som fokuserar på isbrytartjänster och service till olje- och gassegmentet, har kontor i. Möjligheter och problem på den ryska marknaden De möjligheter som den stora ryska marknaden erbjuder för det svenska näringslivet är så uppenbara att de nästan inte behöver kommenteras. Här följer dock några exempel: Stor marknad. Ryssland har en befolkning på över 140 miljoner invånare. Investeringsbehoven är enorma efter årtionden av vanskötsel av ekonomin, infrastrukturen, miljön och samhället i stort. Ryssland är idag ett utpräglat konsumtionssamhälle. En stor del av befolkningens inkomster är disponibla, eftersom inkomstkatten är låg

13 Sveriges Ambassad 13(14) (13% s.k. platt skatt) och boendekostnaderna fortfarande är symboliska för många. Enligt de enkätundersökningar och marknadsundersökningar som bland andra Exportrådet genomför bedömer en mycket stor majoritet av de tillfrågade företagen att den ryska marknadens tillväxtpotential är mycket stor inom i stort sett alla sektorer. Nära. Ryssland ligger närmast Sverige av alla BRIC-länder. ligger närmare Stockholm än både London och Bryssel. Tillväxt. Den ryska ekonomin utvecklades innan krisen mycket starkt med en genomsnittlig tillväxttakt på omkring 8% sedan år Efter krisen fortsätter tillväxten, låt vara på en lägre nivå (4% 2010) Tillväxten är inte bara koncentrerad till energisektorn eller till och S:t Petersburg utan sker i många branscher och på olika håll - bl.a. Ural, Volga-distriktet och södra Ryssland växer snabbt. Positiv Sverigebild. Sverige har en fördel av ett gott rykte och geografisk närhet. Vi har långa historiska förbindelser och i Ryssland kan man sin historia. Sverigebilden är nästan entydigt positiv bland ryssar i gemen. Svenska produkter uppfattas som gedigna och pålitliga, av hög kvalitet om än, ibland, något dyra. Sveriges klimat, som i mycket liknar det ryska, gör att förtroendet på miljöområdet för svensk erfarenhet och svenska lösningar är stort. Den ryska marknaden innehåller samtidigt en del utmaningar. Tröghet. Exempel är den tunga byråkratin, allmänt krångel, svaga rättsliga institutioner, återkommande tullproblem, den enorma mängden föreskrifter många otydliga eller motstridiga samt en osäker, godtycklig och selektiv tillämpning av dessa. Uthållighet krävs för att verka i Ryssland. Korruption. Korruptionen i Ryssland förblir ett allvarligt samhällsproblem. I Transparency Internationals årliga lista över korruptionen i världens länder ligger Ryssland 2010 på plats 154 av 179, en försämring sedan 2009.

14 Sveriges Ambassad 14(14) Undermålig infrastruktur. Det ryska vägnätet håller mycket låg standard, järnvägen fungerar men är långsam, posten är otillförlitlig. Kriminalitet. Brottsligheten i Ryssland anses inte som ett problem, men den ska inte underskattas.

Sveriges export till Ryssland Värde miljoner SEK löpande priser Förändring % Andel i %

Sveriges export till Ryssland Värde miljoner SEK löpande priser Förändring % Andel i % Sveriges export till Ryssland Värde miljoner SEK löpande priser Förändring % Andel i % export 0,1,22,4 Livsmedel, drycker, tobak mm 570 710 572 571 662 167 117 16-30 2,4 2,3 1,2 2 exkl 22,3 Råvaror och

Läs mer

Utrikeshandel med teknikvaror

Utrikeshandel med teknikvaror Utrikeshandel med teknikvaror Ekonomisk analys 2012-03-29 Utrikeshandel med teknikvaror Svensk export och import av teknikvaror Teknikvaror till ett värde av 573 miljarder SEK exporterades från Sverige

Läs mer

Uppdaterad statistik till läroboken (5:e upplagan)

Uppdaterad statistik till läroboken (5:e upplagan) Uppdaterad statistik till läroboken (5:e upplagan) s. 26: Världshandeln per produkt och region 1960 2009 2 s. 29: Världsekonomins topp-20 år 2009 3 s. 35: Sveriges export/import 2010 4 s. 37: Topp-tio

Läs mer

Handelsstudie Island

Handelsstudie Island Handelsstudie Island Juni 2013 Andreas Thörnroos 2013-06-05 Sammanfattning Handelns utveckling totalt Sverige är ett av världens mest globaliserade länder och handeln har en avgörande betydelse för svensk

Läs mer

Sveriges varuhandel med Östersjöländerna

Sveriges varuhandel med Östersjöländerna Enheten för internationell handelsutveckling 2012-04-27 Dnr: 2012/00574 Petter Stålenheim Sveriges varuhandel med Östersjöländerna Mellan 2004 och 2007 ökade den svenska exporten till de nya EUmedlemmarna

Läs mer

Produktion - handel - transporter

Produktion - handel - transporter Produktion - handel - transporter Kunskapskrav E C A Eleven kan undersöka var olika varor och tjänster produceras och konsumeras, och beskriver då enkla geografiska mönster av handel och kommunikation

Läs mer

Årsbokslut för svensk turism och turistnäring

Årsbokslut för svensk turism och turistnäring Årsbokslut för svensk turism och turistnäring Turistnäringens effekter på ekonomi och sysselsättning i Sverige Fakta & statistik 2008 ÅrSbokSluT För SvenSk TuriSm och TuriSTnäring 2008 Tillväxtverket Stockholm,

Läs mer

1(5) 2010-05-06. Peking. Markus Lundgren. Det ekonomiska utbytet mellan Kina och Sverige går in i en ny dynamisk fas

1(5) 2010-05-06. Peking. Markus Lundgren. Det ekonomiska utbytet mellan Kina och Sverige går in i en ny dynamisk fas 1(5) 2010-05-06 Peking Markus Lundgren Det ekonomiska utbytet mellan Kina och Sverige går in i en ny dynamisk fas Kina är Sveriges största handelspartner i Asien. 2009 uppgick handeln till 75,2 miljarder

Läs mer

Bästa delårsrapport 2011

Bästa delårsrapport 2011 Bästa delårsrapport 2011 Samtliga bolag (i resultatordning) Företag Poäng Placering Axfood AB 19 1 Byggmax Group AB 18 2 Wallenstam AB 17 3 Billerud AB 16 4 Kungsleden AB 16 4 Systemair AB 15 6 Hennes

Läs mer

maj 2014 Aktieutdelningar 2014

maj 2014 Aktieutdelningar 2014 maj 2014 Aktieutdelningar 2014 Innehåll Förord... 2 Sammanfattning... 3 Varför aktieutdelningar?... 4 Prognoser för aktieutdelningar i media.... 5 Stockholmsbörsens utdelningar 2003 2014.... 6 Utdelningar

Läs mer

Finansiella risker och lösningar

Finansiella risker och lösningar Finansiella risker och lösningar Jonas Rybring, Deputy General Manager Swedbank Shanghai Branch Shanghai 2008-03-10 1 Lång erfarenhet i Kina Swedbank har gjort affärer i Kina i över 20 år Representationskontor

Läs mer

Kärnvärden Volvo Group Headquarters

Kärnvärden Volvo Group Headquarters Volvokoncernen 2013 2 2013 3 2013 4 2013 Kärnvärden 5 2013 6 2013 Volvokoncernens organisation Group Trucks Sales & Marketing EMEA Group Trucks Sales & Marketing Americas Group Trucks Sales & Marketing

Läs mer

SÅ ARBETAR CONTROLLERS PÅ LEDANDE SVENSKA FÖRETAG MED INFORMATION, ANALYS OCH BESLUT

SÅ ARBETAR CONTROLLERS PÅ LEDANDE SVENSKA FÖRETAG MED INFORMATION, ANALYS OCH BESLUT SÅ ARBETAR CONTROLLERS PÅ LEDANDE SVENSKA FÖRETAG MED INFORMATION, ANALYS OCH BESLUT Agenda Studiens bakgrund och syfte Controllerns roll Controllerns arbete Konsekvenser av dåligt arbete med information

Läs mer

Kina från ett handels- och affärsperspektiv

Kina från ett handels- och affärsperspektiv Kina från ett handels- och affärsperspektiv S v e r i g e s G e n e r a l k o n s u l a t, K a n t o n ULF SÖRMARK Sveriges närvaro i Kina Ambassaden Peking Generalkonsulatet Shanghai Generalkonsulatet

Läs mer

Finlands utrikeshandel 2013 Figurer och diagram. 7.2.2014 TULLI Tilastointi 1

Finlands utrikeshandel 2013 Figurer och diagram. 7.2.2014 TULLI Tilastointi 1 Finlands utrikeshandel 213 Figurer och diagram 7.2.214 TULLI Tilastointi 1 IMPORT, EXPORT OCH HANDELSBALANS 199-213 mrd e 7 6 5 4 3 2 1-1 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 Handelsbalans

Läs mer

DEL 2 AV 3: GODSTRAFIK I SKÅNE MAJ 2013

DEL 2 AV 3: GODSTRAFIK I SKÅNE MAJ 2013 hela DEL 2 AV 3: GODSTRAFIK I SKÅNE MAJ 2013 Mer än en miljon lastbilar passerar varje år Skåne på väg till och från andra destinationer - det blir tretton fordon i bredd genom hela Sverige. enom Skåne

Läs mer

East Sweden Business Solutions. Effektiv logistik

East Sweden Business Solutions. Effektiv logistik East Sweden Business Solutions Effektiv logistik Välkommen till East Sweden, affärsmiljön med växtkraft! Rätt läge Vad har globala industriföretag som Siemens, Ericsson, Toyota, Saab och Väderstadverken

Läs mer

Ekonomiska basfakta 2014-03-11

Ekonomiska basfakta 2014-03-11 Ekonomisk rapport Qatar Ekonomiska basfakta Valuta: Qatarisk Riyal (QAR) BNP per capita: Cirka 102 000 USD (2013) Export: Cirka 127 miljarder USD (2013) Främsta exportvara: Naturgas, råolja Största exportpartners:

Läs mer

Stockholms besöksnäring. December 2014

Stockholms besöksnäring. December 2014 Stockholms besöksnäring. December 214 När 214 summeras överträffas års rekordsiffor för övernattningar på länets kommersiella boendeanläggningar varje månad. Drygt 11,8 miljoner övernattningar under 214

Läs mer

Svensk export och import har ökat

Svensk export och import har ökat Svensk export och import har ökat utrikeshandel med jordbruksvaror och livsmedel 2005 2007 Sverige exporterade jordbruksvaror och livsmedel för 41,5 miljarder under 2007 och importerade för 77 miljarder

Läs mer

RYSKA FASTIGHETSFONDEN

RYSKA FASTIGHETSFONDEN RYSKA FASTIGHETSFONDEN RYSSLANDSFONDER Ett vanligt sparalternativ En av fem svenskar har investerat i ryska aktiefonder Cirka 80 miljarder av svenskars samlade fondförmögenhet är investerat i Rysslandsfonder

Läs mer

Statistiska centralbyråns författningssamling

Statistiska centralbyråns författningssamling Detaljerad beskrivning av insamlande uppgifter Bilaga 1 Variabler Beskrivning Undersökning Benämning Namn på rapporterande enhet. Samtliga undersökningar Adress Adress för rapporterande enhet Postnummer

Läs mer

Volvos A- respektive B-aktie handlas idag på Nasdaq OMX Stockholms Large Cap-lista.

Volvos A- respektive B-aktie handlas idag på Nasdaq OMX Stockholms Large Cap-lista. Historiskt dåliga marginaler och en sviktande konjunktur; Volvo har inte övertygat den senaste tiden. Är Volvo-aktien efter den senaste tidens nedgång ett fynd eller speglar kursen bolagets sanna värde

Läs mer

Latour Industries i korthet"

Latour Industries i korthet Latour Industries i korthet" Omsättning: 16 1,6 Mdr SEK Affärsenheter: 9 Medarbetare: +900 Länder: 19 Kärnan i vår affärside aktivt och omsorgsfullt ägande Skapar goda självständig utveckling möjligheter

Läs mer

FONDFAKTA. Anders Elsell Hans Toll Christina Guri Henrik Källèn Glenn Wigren ordförande

FONDFAKTA. Anders Elsell Hans Toll Christina Guri Henrik Källèn Glenn Wigren ordförande Avanza Zero Årsberättelse 2010 Bästa andelsägare Den 22 maj 2006 startade vi Sveriges enda och första helt avgiftsfria fond: AVANZA ZERO fonden utan avgifter. Avanza Zero är en indexfond. Fondens målsättning

Läs mer

Trailereffekter AB. Specialisten på delar till trailers och släpvagnar. Bild. 2013-03-26 Anita Lennerstad 1

Trailereffekter AB. Specialisten på delar till trailers och släpvagnar. Bild. 2013-03-26 Anita Lennerstad 1 Trailereffekter AB Bild Specialisten på delar till trailers och släpvagnar 2013-03-26 Anita Lennerstad 1 Utveckling bild bild Axel Johnson AB BRIAB bild Trailereffekter AB Transporteffekter AB Trailereffekter

Läs mer

Ett tryggare sparande med möjlighet till 30 procent årlig ränta.

Ett tryggare sparande med möjlighet till 30 procent årlig ränta. 30 procent Kupongränta DELTA GENOM INBETALNING SENAST 15 mars 2010 Ancoria AUTOCALL Svenska Favoriter Ett tryggare sparande med möjlighet till 30 procent årlig ränta. Fondens placering utgörs av en aktieobligation

Läs mer

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000 1 SECO TOOLS AB Bokslutskommuniké 2000 Årets rörelseresultat är det bästa i Secos historia, 778 MSEK (572). Efterfrågetrenden i Europa fortsatt positiv, men successiv avmattning i USA. Satsningar i Asien

Läs mer

Sveriges export av varor och direktinvesteringar i utlandet

Sveriges export av varor och direktinvesteringar i utlandet Sveriges export av varor och direktinvesteringar i utlandet Sammanfattande skrift av utredningen The relationship between international trade and foreign direct investments. Kommerskollegium Kommerskollegium

Läs mer

Aktieutdelningar 2015

Aktieutdelningar 2015 Aktieutdelningar 2015 Svenskt Näringslivs vision är: Företagsamma människor och konkurrenskraftiga företag i gemenskap leder Sverige till ökat välstånd. Vi representerar 50 medlemsorganisationer och omkring

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2011

Finländska dotterbolag utomlands 2011 Företag 2013 Finländska dotterbolag utomlands 2011 Finländska företag utomlands: drygt 4 600 dotterbolag i 119 länder år 2011 Enligt Statistikcentralens uppgifter bedrev finländska företag affärsverksamhet

Läs mer

Presentation 9 februari. Bokslutskommuniké Januari - December 2011

Presentation 9 februari. Bokslutskommuniké Januari - December 2011 Presentation 9 februari Bokslutskommuniké Januari - December 2011 Detta är New Wave Group New Wave Group är ett tillväxtbolag. Vi skapar, förvärvar och utvecklar varumärken och produkter för profil och

Läs mer

Den svenska konsumtionens miljöpåverkan i andra länder

Den svenska konsumtionens miljöpåverkan i andra länder Den svenska konsumtionens miljöpåverkan i andra länder Miljöräkenskaper innebär att miljöstatistik systematiseras och redovisas tillsammans med ekonomisk statistik i ett gemensamt system. Syftet är att

Läs mer

lindab vi förenklar byggandet Lindab

lindab vi förenklar byggandet Lindab Lindab Vi förenklar byggandet Lindab i korthet Försäljning, marknader Lindab är en internationell koncern som utvecklar, tillverkar, marknadsför och distribuerar produkter och systemlösningar i tunnplåt

Läs mer

Stockholms besöksnäring. September 2014

Stockholms besöksnäring. September 2014 Stockholms besöksnäring. September 214 Under september noterades 1,68 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var 95, eller 1 %, fler än under september 213, vilket i sin tur innebär

Läs mer

Svensk turismstatistik. Uppdaterad 2015-08-28 Föregående 2015-07-08

Svensk turismstatistik. Uppdaterad 2015-08-28 Föregående 2015-07-08 Svensk turismstatistik Uppdaterad 215-8-28 Föregående 215-7-8 FLYG passagerarfrekvens Juni 215 Källa: Transportstyrelsen pax fg år andel Sverige 639 212-1% 19% Europa, ank 1 125 375 2% 34% Europa, avr

Läs mer

AK TIEINFORMATION KURSUTVECKLING PÅ STOCKHOLMSBÖRSEN 2003 2005 AKTIEHANDEL 2005 (MILJONER AKTIER) London NASDAQ Stockholm. B-aktien, SEK OMX SPI-index

AK TIEINFORMATION KURSUTVECKLING PÅ STOCKHOLMSBÖRSEN 2003 2005 AKTIEHANDEL 2005 (MILJONER AKTIER) London NASDAQ Stockholm. B-aktien, SEK OMX SPI-index AKTIEINFORMATION BÖRSHANDEL Ericssonaktien noteras på Stockholmsbörsen (A- och B-aktier). B-aktien noteras även på Londonbörsen. Ericssonaktien kan också handlas i form av American Depositary Shares (ADS)

Läs mer

Sveriges utrikeshandel med varor och tjänster samt direktinvesteringar

Sveriges utrikeshandel med varor och tjänster samt direktinvesteringar 2011 03 Sveriges utrikeshandel med varor och tjänster samt direktinvesteringar Översiktlig analys av utrikeshandelsstatistiken för fjärde kvartalet samt helåret 2010 Enheten för internationell 2011-03-10

Läs mer

Swedish Match Company presentation Company presentation 2013. Swedish Match. Företagspresentation

Swedish Match Company presentation Company presentation 2013. Swedish Match. Företagspresentation Swedish Match Company presentation Company presentation 2013 Company Swedish Match presentation Företagspresentation 2012 Swedish Match vilka vi är, vad gör vi Swedish Match utvecklar, tillverkar och säljer

Läs mer

Folkmängd 2010 110 488Källa: Antal invånare i kommunen.

Folkmängd 2010 110 488Källa: Antal invånare i kommunen. BEFOLKNING Folkmängd 2010 110 488Källa: SCB Antal invånare i kommunen. Befolkningstillväxt Källa: SCB / Svenskt Näringsliv Prognos befolkningstillväxt SCB Prognos 2035: Tillväxt: 130 705 18% Befolkning

Läs mer

Kvartal 1 2006. Manpower Arbetsmarknadsbarometer. Manpower Employment Outlook Survey Sverige

Kvartal 1 2006. Manpower Arbetsmarknadsbarometer. Manpower Employment Outlook Survey Sverige Kvartal 1 26 Manpower Arbetsmarknadsbarometer Manpower Employment Outlook Survey Sverige Manpower Employment Outlook Survey Sverige Innehåll Sverige 3 Regionala jämförelser Branschjämförelser Globalt 8

Läs mer

Samhällets ekonomi Familjens ekonomi Ekonomi = hushållning Budget = uppställning över inkomster och utgifter Bruttoinkomst = lön innan skatt Nettoinkomst = lön efterskatt Disponibel inkomst = nettoinkomst

Läs mer

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2011

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2011 Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2011 Förvaltningsberättelse Halvårsredogörelsen omfattar perioden 2011-01-01 till 2011-06-30. Adrigo Hedge är en hedgefond med inriktning mot investeringar i nordiska aktier.

Läs mer

Försäkringslösningar. i världsklass

Försäkringslösningar. i världsklass Försäkringslösningar i världsklass Du står aldrig ensam! Livet förändras hela tiden. Vi studerar, bosätter oss, reser, gör affärer... Livet är en ständigt föränderlig blandning av framgångar och svårigheter,

Läs mer

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2012

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2012 Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2012 Förvaltningsberättelse Halvårsredogörelsen omfattar perioden 2012-01-01 till 2012-06-29. Adrigo Hedge är en hedgefond med inriktning mot investeringar i nordiska aktier.

Läs mer

Webbstudie. Webbplatsstudie av 30 Svenska företag på Stockholmsbörsen. Om Siteimprove

Webbstudie. Webbplatsstudie av 30 Svenska företag på Stockholmsbörsen. Om Siteimprove Webbstudie Webbplatsstudie av 30 Svenska företag på Stockholmsbörsen. bc Om Siteimprove Siteimprove förser organisationer och företag i alla storlekar med smarta verktyg för att göra webbplatshantering

Läs mer

Tjörn är en utpräglad småföretagarkommun med närmare 2 000 registrerade företag (1 948 företag per den 31/12 2014).

Tjörn är en utpräglad småföretagarkommun med närmare 2 000 registrerade företag (1 948 företag per den 31/12 2014). Näringslivet En presentation av företagen på Tjörn Tjörn är en utpräglad småföretagarkommun med närmare 2 000 registrerade företag (1 948 företag per den 31/12 2014). Företagsformer på Tjörn Andel % Enskild

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Oktober 2014

Stockholms besöksnäring. Oktober 2014 Stockholms besöksnäring. Oktober 214 För första gången nådde antalet gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i över en miljon under oktober månad och redan under oktober har över 1 miljoner övernattningar

Läs mer

25 ÅR EFTER MURENS FALL: ÖSTTYSKLAND FORTFARANDE OUTFORSKAT LAND FÖR MÅNGA SVENSKA FÖRETAG

25 ÅR EFTER MURENS FALL: ÖSTTYSKLAND FORTFARANDE OUTFORSKAT LAND FÖR MÅNGA SVENSKA FÖRETAG Pressmeddelande 25 ÅR EFTER MURENS FALL: ÖSTTYSKLAND FORTFARANDE OUTFORSKAT LAND FÖR MÅNGA SVENSKA FÖRETAG Även 25 år efter murens fall är få svenska företag etablerade i området som utgjorde det gamla

Läs mer

Resultatlista Bästa delårsrapport 2014

Resultatlista Bästa delårsrapport 2014 Resultatlista Bästa delårsrapport 2014 Samtliga bolag (i resultatordning) Bolag Poäng Placering Fabege AB* 18 1 Wallenstam AB 18 2 Sectra AB 18 2 Atrium Ljungberg AB 17 4 Axfood AB 17 4 Byggmax Group AB

Läs mer

Passagerarrederiernas betydelse för Sveriges tillväxt

Passagerarrederiernas betydelse för Sveriges tillväxt Ordföranden har ordet Passagerarrederierna en av Sveriges bäst bevarade turismhemligheter Förra året reste fler utrikes kunder med passagerarrederierna än med flyget. Ändå är det få som uppmärksammar den

Läs mer

Samhällets ekonomi Familjens ekonomi Ekonomi = hushållning Budget = uppställning över inkomster och utgifter Bruttoinkomst = lön innan skatt Nettoinkomst = lön efterskatt Disponibel inkomst = nettoinkomst

Läs mer

FKG Kortfattat maj 2013

FKG Kortfattat maj 2013 FKG Kortfattat maj 2013 Fakta & personligt Gjuteriföreingens Årsmöte 2013-05-07 1 1 Läget nu framtiden vad behöver vi göra = Branschens genomsnitt (n = 1000) 2 Kort om fordonsleverantörerna Över 80 procent

Läs mer

Sveriges utrikeshandel med varor och tjänster samt direktinvesteringar 2013

Sveriges utrikeshandel med varor och tjänster samt direktinvesteringar 2013 Sveriges utrikeshandel med varor och tjänster samt direktinvesteringar 2013 10,0 Sveriges bytesbalans 1998-2013 9,0 8,0 Andel av BNP (%) 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Läs mer

Månadskommentar, makro. Oktober 2013

Månadskommentar, makro. Oktober 2013 Månadskommentar, makro Oktober 2013 Uppgången fortsatte i oktober Oktober var en positiv månad för aktiemarknader världen över. Månaden började lite svagt i samband med den politiska låsningen i USA och

Läs mer

Dustin Group fastställer slutligt pris i börsintroduktionen till 50 kronor per aktie handel på Nasdaq Stockholm inleds idag

Dustin Group fastställer slutligt pris i börsintroduktionen till 50 kronor per aktie handel på Nasdaq Stockholm inleds idag DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE DISTRIBUERAS ELLER PUBLICERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA ELLER JAPAN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING

Läs mer

Resultatlista Bästa årsredovisning 2014

Resultatlista Bästa årsredovisning 2014 Resultatlista Bästa årsredovisning 2014 Samtliga bolag (i resultatordning) Bolag Poäng Placering Cloetta AB* 40 1 Swedol AB 40 1 Byggmax Group AB 39 3 Atrium Ljungberg AB 38 4 Proffice AB 38 4 Wallenstam

Läs mer

Schematisk beskrivning av styrelsens förslag till aktierelaterat incitamentsprogram 2009

Schematisk beskrivning av styrelsens förslag till aktierelaterat incitamentsprogram 2009 Schematisk beskrivning av styrelsens förslag till aktierelaterat incitamentsprogram 2009 1 Styrelsen för Rezidor föreslår för 2009 ett erbjudande med möjlighet till villkorad tilldelning av aktier i förhållande

Läs mer

Avanza Zero. Helårsrapport 2008. Bästa andelsägare. Fondfakta

Avanza Zero. Helårsrapport 2008. Bästa andelsägare. Fondfakta Avanza Zero Helårsrapport 2008 Bästa andelsägare Den 22 maj 2006 startade Avanza Fonder AB Avanza Zero, den första fonden i Sverige helt utan avgifter. Avanza Zero har under året ändrat index från OMXS30

Läs mer

Investment Management

Investment Management Investment Management Konjunktur Räntor och valutor Aktier April 2011 Dag Lindskog +46 70 5989580 dag.lindskog@cim.se Optimistens utropstecken! Bara början av en lång expansionsperiod Politikerna prioriterar

Läs mer

Turistnäringens Resindex och prognos Q2 2011

Turistnäringens Resindex och prognos Q2 2011 Turistnäringens Resindex och prognos Q2 Utfall Q2 jämfört med Q2 2010. Sammantaget visar turistnäringens resindex att resandet och boendet till, från och inom Sverige ökade med 3 procent jämfört med motsvarande

Läs mer

Sveriges utrikeshandel med varor och tjänster samt direktinvesteringar. Analys av utrikeshandelsstatistiken för fjärde kvartalet samt helåret 2012

Sveriges utrikeshandel med varor och tjänster samt direktinvesteringar. Analys av utrikeshandelsstatistiken för fjärde kvartalet samt helåret 2012 2013 03 Sveriges utrikeshandel med varor och tjänster samt direktinvesteringar Analys av utrikeshandelsstatistiken för fjärde kvartalet samt helåret 2012 Enheten för internationell 2013-03-19 Dnr: 2013/00386

Läs mer

Hur allting började. 1957 Albert Berner Sitter vid sitt arbetsbord i sin lilla skruvbutik i Künzelsau, Tyskland.

Hur allting började. 1957 Albert Berner Sitter vid sitt arbetsbord i sin lilla skruvbutik i Künzelsau, Tyskland. Berner Gruppen Hur allting började 1957 Albert Berner Sitter vid sitt arbetsbord i sin lilla skruvbutik i Künzelsau, Tyskland. hur det ser ut idag 9.000 Anställda 3 Separata koncerner 60 Företag > 25 Länder

Läs mer

ETT ÅR EFTER KRIMKRISEN Telefonkonferens 5 mars 2015 med Jan-Olov Olsson

ETT ÅR EFTER KRIMKRISEN Telefonkonferens 5 mars 2015 med Jan-Olov Olsson ETT ÅR EFTER KRIMKRISEN Telefonkonferens 5 mars 2015 med Jan-Olov Olsson TRE FRÅGOR I FOKUS Konflikten i Ukraina Oljepriset Sanktioner 2 RYSSLAND - UKRAINA Krims anslutning till Ryssland - Stöds helhjärtat

Läs mer

Scanacons erfarenheter av Kinaetablering. SET seminarie; Industriell vattenrening en Svensk paradgren. Rosenbad, 100526

Scanacons erfarenheter av Kinaetablering. SET seminarie; Industriell vattenrening en Svensk paradgren. Rosenbad, 100526 Scanacons erfarenheter av Kinaetablering SET seminarie; Industriell vattenrening en Svensk paradgren Rosenbad, 100526 Innehåll Om Scanacon Vår etablering i Kina Varför? Hur? Erfarenheter! Våra tips till

Läs mer

HELÅRSRAPPORT. Bästa andelsägare,

HELÅRSRAPPORT. Bästa andelsägare, Bästa andelsägare, Den 22 maj 2006 startade Avanza Fonder AB fonden AVANZA ZERO fonden utan avgifter (Avanza Zero). Avanza Zero är den första fonden i Sverige helt utan avgifter. HELÅRSRAPPORT 2007 ATT

Läs mer

Komplett intervju med Jacob Wallenberg och frågor till Investor som endast i delar publicerades i Svenska Dagbladet den 25-27/1 2011

Komplett intervju med Jacob Wallenberg och frågor till Investor som endast i delar publicerades i Svenska Dagbladet den 25-27/1 2011 Komplett intervju med Jacob Wallenberg och frågor till Investor som endast i delar publicerades i Svenska Dagbladet den 25-27/1 2011 Svenska Dagbladet (SvD): Många har reagerat på att Börje Ekholm tjänat

Läs mer

Landrapport från Finland NBO:s styrelsemöte 27 maj 2015 Tórshavn

Landrapport från Finland NBO:s styrelsemöte 27 maj 2015 Tórshavn Landrapport från Finland NBO:s styrelsemöte 27 maj 2015 Tórshavn Nyckeltal för Finland Folkmängd 5.479.000 Förväntad BNP-utveckling + 0,9 % Inflation 2014 + 1,0 % Arbetslöshet (mars 2015) 10,3 % Bostadsbyggande

Läs mer

GETINGE GROUP SECURING THE QUALITY OF CARE

GETINGE GROUP SECURING THE QUALITY OF CARE SECURING THE QUALITY OF CARE Getinge Treasury Dagens teman Organisation Valutahantering Upplåning Internbanksverksamhet Cash Management Administrativa rutiner Risk Management / Globala försäkringsprogram

Läs mer

Samhällsekonomi. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla. Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder

Samhällsekonomi. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla. Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder Samhällsekonomi Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder Samhällsekonomi Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla

Läs mer

SYDOSTLÄNKEN. För en bättre regional utveckling. Fyra kommuner i samverkan Älmhult Osby Olofström Karlshamn

SYDOSTLÄNKEN. För en bättre regional utveckling. Fyra kommuner i samverkan Älmhult Osby Olofström Karlshamn Alvesta Växjö För en bättre regional utveckling SYDOSTLÄNKEN Älmhult Hökön y Lönsboda Vilshult Olofström K Kristianstad Bromölla Sölvesborg Fyra kommuner i samverkan Älmhult Osby Olofström Karlshamn med

Läs mer

ARRANGÖRER OCH AKTÖRER

ARRANGÖRER OCH AKTÖRER BAKGRUND VARFÖR Ryssland är en av de fyra mest strategiskt viktiga marknaderna för Sverige och Sveriges utrikeshandel med Ryssland växer snabbt men från en låg nivå i absoluta termer (14:e plats bland

Läs mer

Detta är New Wave Group

Detta är New Wave Group Detta är New Wave Group New Wave Group är ett tillväxtbolag. Vi skapar, förvärvar och utvecklar varumärken och produkter för profil och detaljhandeln. Vi har tre affärsområden: Profil; profilkläder, yrkeskläder

Läs mer

Hägringar. Jobbskaparna och jobbkaparna. Det ekonomiska läget Svenskt Näringsliv September 2009

Hägringar. Jobbskaparna och jobbkaparna. Det ekonomiska läget Svenskt Näringsliv September 2009 Hägringar Jobbskaparna och jobbkaparna Det ekonomiska läget Svenskt Näringsliv September 2009 Det ekonomiska läget Svenskt Näringsliv Mars 2010 Konsoliderad bruttoskuld, andel av BNP 140 120 100 80 60

Läs mer

Välkommen till. bolagsstämman

Välkommen till. bolagsstämman Välkommen till bolagsstämman 2003 i sammandrag Industrirörelsen MÅL Rörelsemarginal 8% Lönsamhet 20% UTFALL Rörelsemarginal 9,5% Lönsamhet 21% Aktieportföljen Bättre än AFGX Geveko +28,1% AFGX +29,7% Geveko-aktien

Läs mer

FÖRSTA KVARTALET 2011

FÖRSTA KVARTALET 2011 Analys av riskkapitalmarknaden FÖRSTA KVARTALET 211 Med kommentarer till investeringar, avyttringar och kapitalanskaffning samt sex diagram. 2 FÖRSTA KVARTALET 211 Riskkapitalbranschen skiftar fokus från

Läs mer

Kurt Eriksson. Affärsansvarig, Nordisk Renting AB

Kurt Eriksson. Affärsansvarig, Nordisk Renting AB Kurt Eriksson Affärsansvarig, Nordisk Renting AB Nordisk Renting Källa till utveckling och tillväxt Presentation av Nordisk Renting Kundnyttan och motiv Exempel på genomförda affärer Nordisk Rentings affärsidé

Läs mer

Strategiska miljöteknikområden

Strategiska miljöteknikområden Strategiska miljöteknikområden i Sverige Hur kraftsamlar Västsverige för framtidens energimarknad Berit Gullbransson Verksamhetschef Swentec Uppdraget Swentec, Sveriges miljöteknikråd, har regeringens

Läs mer

Historik. Historisk tidsaxel

Historik. Historisk tidsaxel Historik Alla medarbetare, tillfälligheter och händelser genom åren har format och byggt upp företagskulturen och den verksamhet som idag bedrivs inom Helmia. Historiken sträcker sig flera decennier tillbaka

Läs mer

Agenda. Finans- och skuldkris Konjunkturuppdatering Räntor, valutor och börs

Agenda. Finans- och skuldkris Konjunkturuppdatering Räntor, valutor och börs Agenda Finans- och skuldkris Konjunkturuppdatering Räntor, valutor och börs Åke Linnander Anna-Maria Najafi BNP-prognoser BNP-prognos BNP prognos prognos bidrag till tillväxt 2011 2012 2013 2014 i Mdr

Läs mer

Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN

Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN BÖRSERNA SKAKAR Allmänt: Sensommarens börsturbulens har medfört att riskläget på marknaderna ökat och investerarsentimentet försämrats. Flera stora

Läs mer

ffitgf Fress release Aktiebolaget SKF (7 321). var cirka l3 procent. Försåljningen under andra kvartalet 1994 uppgick till 8 576 Mkr

ffitgf Fress release Aktiebolaget SKF (7 321). var cirka l3 procent. Försåljningen under andra kvartalet 1994 uppgick till 8 576 Mkr ffitgf Aktiebolaget SKF Fress release Halvårsrapport från SKF 1994 Koncernen SKF-koncernens resultat efter finansiella intäkter och kostnader uppgick för första halvåret 1994 till 817 miljoner kronor,

Läs mer

Samhällsekonomi. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla. Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder

Samhällsekonomi. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla. Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder Samhällsekonomi Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder Samhällsekonomi Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla

Läs mer

Delårsrapport januari september 2014

Delårsrapport januari september 2014 Delårsrapport januari september 2014 FÖR VMSPLAY AB (PUBL), ORG NR 556526-6748 Nio månader Nettoomsättningen uppgick till 7,9 Mkr Resultat före skatt uppgick till - 17,6 Mkr. Resultatet per aktie för årets

Läs mer

Gräva där man står En vinnande strategi i en osäker omvärld?

Gräva där man står En vinnande strategi i en osäker omvärld? Svenska företags utmaningar och fokusområden 2013 Gräva där man står En vinnande strategi i en osäker omvärld? Stockholm, 2013-01-18 Kontaktperson: Jakob Holm, VD Axholmen + 46 (0)8 55 00 24 81 jakob.holm@axholmen.se

Läs mer

ÅRSSTÄMMA 2013 KARL-JOHAN PERSSON VD

ÅRSSTÄMMA 2013 KARL-JOHAN PERSSON VD ÅRSSTÄMMA 2013 KARL-JOHAN PERSSON VD 2012 I KORTHET Fortsatt utmanande för klädhandeln på flera av H&M:s marknader Försäljningen +11% i lokala valutor jämförbara enheter +1% Bruttomarginal 59,5 procent

Läs mer

Strategi under maj. Månadsbrev Maj 2013. I korthet: I korthet:

Strategi under maj. Månadsbrev Maj 2013. I korthet: I korthet: Strategi under maj Ny all time high Midas kom att utvecklas mycket starkt under maj och avkastningen uppgick till 4,57%, vilket innebar en ny all time high. Som jämförelse steg STOXX Europé 600 med 1,40%

Läs mer

Tellus Eqvator 515602-5610

Tellus Eqvator 515602-5610 Halvårsredogörelse för Tellus Eqvator Perioden 2013-01-01-2013-06-30 Tellus Eqvator 1 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Tellus Fonder AB, 556702-9557 får härmed avge halvårsredogörelse

Läs mer

EKN:s Småföretagsrapport 2014

EKN:s Småföretagsrapport 2014 EKN:s Småföretagsrapport 2014 Rekordmånga exporterar till tillväxtmarknader Fyra av tio små och medelstora företag tror att försäljningen till tillväxtmarknader ökar det kommande året. Rekordmånga exporterar

Läs mer

Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat.

Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat. Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat. Våra råvaror måste användas igen. Den globala uppvärmningen är vår tids ödesfråga och vi måste alla bidra på det sätt vi kan. Hur vi på jorden använder och

Läs mer

Energisession 2009. Christina Lindbäck Kvalitets- och miljöchef, Ragn-Sells AB Ordförande, Näringslivets miljöchefer

Energisession 2009. Christina Lindbäck Kvalitets- och miljöchef, Ragn-Sells AB Ordförande, Näringslivets miljöchefer Energisession 2009 Christina Lindbäck Kvalitets- och miljöchef, Ragn-Sells AB Ordförande, Näringslivets miljöchefer Fakta om Ragn-Sells Sveriges största miljö- och återvinningsföretag 2 800 anställda Verksamma

Läs mer

Aktuella risker och utmaningar varuhandel

Aktuella risker och utmaningar varuhandel Aktuella risker och utmaningar varuhandel På vad ska moms redovisas? Huvudregel Omsättning inom landet av skattepliktiga varor och tjänster av en beskattningsbar person Definitioner materiella ting, bland

Läs mer

Handelns betydelse för Sveriges ekonomi

Handelns betydelse för Sveriges ekonomi Handelns betydelse för Sveriges ekonomi 2014 7% 6% 5% En halv miljon människor jobbar inom handeln 11 procent av alla sysselsatta i hela Sveriges ekonomi (privat och offentlig sektor) arbetar inom handeln

Läs mer

Telemeddelande Sid. 1(5) 2012-11-07 BERN. Per Sjönell. Svenska företag i och handel med Schweiz

Telemeddelande Sid. 1(5) 2012-11-07 BERN. Per Sjönell. Svenska företag i och handel med Schweiz Telemeddelande Sid. 1(5) 2012-11-07 BERN Per Sjönell Svenska företag i och handel med Schweiz Sverige och Schweiz har ett i huvudsak väl fungerande ekonomiskt utbyte där multinationella företag och basindustri

Läs mer

Presentation av. 2003 New Wave Group AB C-12

Presentation av. 2003 New Wave Group AB C-12 Presentation av 2003 New Wave Group AB C-12 Affärsidé New Wave Group är ett tillväxtföretag som skapar, förvärvar och utvecklar märkesvaror åt profilmarknaden (företagsmarknaden) och konsumentmarknaden,

Läs mer

SCANIA DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 1999

SCANIA DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 1999 1999-10-25 HIGHLIGHTS SCANIA DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 1999 Stark förbättring av rörelseresultatet, nio månader 1999 högre än helår 1998. Ökad orderingång på en fortsatt stark marknad i västra

Läs mer

Valutabevis. Låt dina pengar upptäcka världen!

Valutabevis. Låt dina pengar upptäcka världen! Valutabevis Låt dina pengar upptäcka världen! Valutabevis Låt dina pengar upptäcka världen! Reporäntan i dag: 0 % Så här fungerar valutabevis Löptid på cirka två år Nominellt belopp 10 000 kr/post Fyra

Läs mer

Energipolitiska prioriteringar för Europa Presentation av J.M. Barroso,

Energipolitiska prioriteringar för Europa Presentation av J.M. Barroso, Energipolitiska prioriteringar för Europa Presentation av J.M. Barroso, Europeiska kommissionens ordförande, inför Europeiska rådet den 22 maj 2013 Nya villkor på den internationella energimarknaden Finanskrisens

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern 1 Innehåll Småföretagsbarometern... 3 Örebros näringslivsstruktur... 4 Sammanfattning av konjunkturläget i Örebro län... 4 Småföretagsbarometern Örebro län... 6 1. Sysselsättning... 6 2. Orderingång...

Läs mer