Samtidigt finns moln på en annars klar himmel. Rysk FDI i Sverige har minskat och den svenska banksektorn sänker sin ambitionsnivå i Ryssland.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Samtidigt finns moln på en annars klar himmel. Rysk FDI i Sverige har minskat och den svenska banksektorn sänker sin ambitionsnivå i Ryssland."

Transkript

1 Sid. 1(14) Anders Eriksson Sveriges ekonomiska förbindelser med Ryssland Sveriges handel med Ryssland har nu återhämtat sig efter 2009 års drastiska nedgång. Exporten ökade under 2010 med 49%, importen med 58%. Det totala värdet på varuhandeln uppgick till närmare 72 miljarder SEK. Även tjänstehandeln och svenska direktinvesteringar i Ryssland har ökat svenska företag investerade ca 900 miljoner USD Samtidigt finns moln på en annars klar himmel. Rysk FDI i Sverige har minskat och den svenska banksektorn sänker sin ambitionsnivå i Ryssland. Alla stora svenska företag, och en del mindre, finns representerade på den ryska marknaden. Många av dem expanderar nu sin verksamhet. Företag ser i Ryssland en stor marknad och goda tillväxtmöjligheter. Samtidigt utgör byråkrati, bristande infrastruktur och omfattande korruption stora utmaningar. Denna rapport består av tre delar. I den första delen ges på s. 2 först en genomgång av värdet och strukturen på den svensk-ryska varuhandeln vår export och import. På s. 4 återfinns ett stycke om tjänstehandeln, liksom en beskrivning av bilaterala direktinvesteringar och de svenska direktinvesteringstillgångarna i Ryssland. I den andra delen ges på s. 5 en översikt över de viktigaste svenska företagens verksamhet i Ryssland. Rapporten avslutas i den tredje delen på s. 12 med en kort kommentar om möjligheter och problem på den ryska marknaden.

2 Sveriges Ambassad 2(14) Handel och investeringar Export Värdet på Sveriges export till Ryssland var 20,9 miljarder SEK (3,3 miljarder USD) Det är en ökning med 49% sedan Exporten till Ryssland utgör 1,8% av Sveriges totala export, och andelen har sedan 2009 ökat med några tiondels procentenheter. Ryssland var 2010 vår 14:e största exportmarknad, ett oförändrat läge sedan Ryssland placerar sig före bl.a. Japan (16), Indien (18) och Brasilien (20), men fortsatt efter Kina (10), som gick om Ryssland Den svenska exporten består fortsatt till allra största del av hel- och halvfabrikat, som utgör 96%. Några exempel: Varuslag Andel 2010 % (2009) Transportmedel 21 (9,9) Utrustning för telekommunikation 17 (11) Prod. av kemiska o närst. industrier (inkl. läkemedel) 9,6 (12) Papper, papp och varor därav 4,7 (7,1) Generatorer, elektriska motorer, mm 4,2 (6,3) Järn och stål 3,5 (3,7) Målarfärger och lacker 3,1 (5,0) Pumpar, centrifuger, kompressorer 3,1 (2,8) Största post under transportmedel är fortsatt personbilar. Personbilsexporten utgör 9,5% av den totala varuexporten till Ryssland och ökade med 148% Ökningen sker dock från en låg nivå efter den kraftiga nedgången 2009 då personbilsexporten minskade med -83%. Ökningen följer samtidigt en tidigare trend exporten ökade med 413% Det samlade värdet på personbilsexporten är nu strax under 2006 års nivå. Den andra stora varugruppen, utrustning för telekommunikation, har också den ökat: 138% 2010 efter ett fall på -73% Telekomutrustning har under lång tid varit en viktig svensk exportvara till Ryssland och i perioder innehaft platsen som största varugrupp. Under den senaste tioårsperioden har exporten till Ryssland ökat starkt i värde. Från den ryska ekonomiska krisen 1999 fram till 2008 ökade Sveriges

3 Sveriges Ambassad 3(14) export till Ryssland med 600 procent. Även om större delen av exportökningen skedde åren direkt efter denna kris har ökningstakten varit påtaglig även under senare år. Den årliga värdeökningen för svensk export till Ryssland var 27 procent för både 2007 och övergick denna ökning i en drastisk nedgång och efter ett fall på -51 procent landade Sveriges export till Ryssland på en nivå jämförbar med Import Värdet på Sveriges import från Ryssland var 52,4 miljarder SEK (8,4 miljarder USD) Det är en ökning med 58% sedan Importen från Ryssland utgör 4,8% av Sveriges totala import. Ryssland låg 2010 på 7:e plats bland Sveriges största varuimportländer. Det är en högre placering än ett år tidigare då Ryssland innehade plats 11. Ryssland har därmed gått om Kina (9) och ligger före Frankrike (8) och Belgien (10). Den svenska importen från Ryssland består fortsatt till allra största del av råvaror och bränslen, till mindre del av hel- och halvfabrikat. Några exempel: Varuslag Andel 2010 % (2009) Råvaror och bränslen 87 (86) Inklusive: Råolja 72 (69) Mineraloljeprodukter, raffinerade 12 (14) Stenkol 1,7 (1,3) Trä och kork 1,1 (1,6) Varuslag Andel 2010 % (2009) Hel- och halvfabrikat 12 (13) Inklusive: Prod. av kemiska o närstående industrier 7,6 (6,1) Metaller utom järn och stål 2,0 (2,8) Järn och stål 1,3 (1,5) Råolja förblir den överlägset största posten i importen från Ryssland. Råolja står för 72% av vår import från Ryssland. Importvärdet ska därför ses i ljuset av oljepriset, som steg med nära 20% under 2010.

4 Sveriges Ambassad 4(14) Tjänstehandel Enligt den ryska centralbanken uppvisar Sverige 2010 ett överskott i tjänstehandeln med Ryssland. Den svenska exporten av tjänster till Ryssland uppgick till 364 miljoner USD en ökning med 5,0% jämfört mer samma period Den ryska exporten av tjänster till Sverige uppgick under de tre första kvartalen 2010 till 317 miljoner USD en ökning med 14,3% jämfört med samma period Direktinvesteringar Enligt svensk statistik investerade svenska företag ca 900 miljoner USD (5,7 miljarder SEK) i Ryssland under Det är en ökning från 2009 (4,1 miljarder SEK) och 2008 (3,9 miljarder SEK). Under de senaste tre åren har Sverige alltså investerat nästan 2,2 miljarder USD eller närmare 14 miljarder SEK. Den svenska statistiken anger betydligt lägre siffror än den ryska, enligt vilken Sverige de tre första kvartalen 2010 investerade 614 miljoner USD. För helåret 2009 var siffran 1,9 miljarder USD, ,6 miljarder USD. Sverige var enligt denna statistik 8:e största investerarland i Ryssland. Mellan januari 2008 och september 2010 investerade svenska företag ca 26 miljarder SEK (4,1 miljarder USD) i Ryssland. Ryssland står för ca 2,7% av de svenska investeringarna i utlandet. Enligt ryska centralbanken uppgick rysk FDI i Sverige till 120 miljoner USD de tre första kvartalen Det är mindre än de tre första kvartalen 2009 (100 miljoner USD). På helåret 2009 investerade ryska företag 257 miljoner USD i Sverige. De totala ryska direktinvesteringarna uppgick för 2010 års tre första kvartal till över 33 miljarder USD. Det innebär att ca 0,4% av de ryska direktinvesteringarna gjordes i Sverige. De svenska direktinvesteringstillgångarna i Ryssland uppgick enligt Riksbanken till 47 miljarder SEK (7,5 miljarder USD) år Det är mer än i t.ex. Spanien (40), Italien (37), Estland (36), Polen (29) och Kina (27). Avkastningen på dessa tillgångar var 11 miljarder SEK (1,8 miljarder USD). Statistiken över de utländska investeringarna i Ryssland är osäker. Nationalitetsbestämningen är oklar och en stor del av de utländska investeringarna är i själva verket ryska pengar som återvänder efter att ha passerat skatteparadis som Cypern eller Jungfruöarna. Dessutom väljer flera svenska företag att investera i Ryssland via utländska dotterbolag. IKEA, som

5 Sveriges Ambassad 5(14) anses vara den största utländska investeraren överhuvudtaget i Ryssland utanför råvarusektorn, inledde t.ex. sin satsning i Ryssland via bl.a. tyska bolag. Det bidrog till att öka de tyska investeringarna i Ryssland enligt rysk statistik. I föreliggande rapport har rysk statistik hämtats från den ryska centralbanken, vars FDI-siffror anses mer relevanta än de från den ryska statistikmyndigheten Rosstat. Skillnaden beror på att Centralbanken mäter återinvesteringar av utländskt ägda bolag i den ryska ekonomin som FDI, medan Rosstat mäter dem som inhemska investeringar. Svenska företag i Ryssland ABB Svensk-schweiziska ABB tillverkar produkter och system för kraftöverföring och utrustning för process- och industriautomation. ABB har kontor eller fabriker på 22 platser över hela Ryssland och finns representerat i alla större städer och regioner. Företaget sysselsätter 1400 personer och har i Ryssland en årsomsättning på 550 miljoner USD. Fram till 2015 planerar man att investera miljoner USD per år. Alfa Laval Alfa Laval har i regionen en fabrik för tillverkning av bl.a. värmeväxlare. Företaget har dessutom representationskontor och filialer i S:t Petersburg, Samara, Krasnodar, Murmansk, Kazan, Jekaterinburg, Irkutsk, Novosibirsk och Vladivostok. Atlas Copco Verkstadsföretaget Atlas Copco levererar olika typer av industriverktyg, trycklufts- och anläggningsutrustning, bl.a. till den ryska bilindustrin. Värdet på den ryska försäljningen var ca 1 miljard SEK 2010 och väntas öka med ca 10% Företaget sysselsätter idag 500 personer, en siffra som avses öka till det dubbla under en treårsperiod. Atlas Copco har försäljningskontor på 27 platser över hela landet och planerar att i nära framtid expandera med ytterligare två kontor. EF EF erbjuder i Ryssland utbildning i engelska på olika nivåer. Man har varit verksamma i Ryssland sedan 1995, då man öppnade sin första skola i. Idag har företaget 32 skolor i Ryssland. Förutom i, också i bland annat S:t Petersburg, Nizjnij Novgorod, Novosibirsk och Sotji.

6 Sveriges Ambassad 6(14) Ericsson Ericsson etablerade sig i Ryssland redan på 1880-talet senare med egen produktion i S:t Petersburg och planer på att flytta sitt huvudkontor dit. Idag har Ericsson 500 anställda i Ryssland fördelade på städerna, S:t Petersburg och Krasnojarsk. Ericsson förblir i Ryssland en ledande leverantör av mobilsystem med kunder som inkluderar alla de tre stora mobiloperatörerna. Man är också en av landets ledande leverantörer av utrustning för fast telefoni och uppskattar att ca 70% av alla riks- och utrikessamtal i Ryssland går genom Ericssonväxlar. Man undersöker just nu möjligheten att påbörja lokal tillverkning bl.a. i samarbete med Sitronics. Hilding Anders Hilding Anders utvecklar, tillverkar och marknadsför sängar, madrasser och kringprodukter under egna och kunders varumärken. År 2010 förvärvade man en majoritetspost i företaget Askona, Rysslands största sängtillverkare. Askona äger ett flertal varumärken och finns representerat i samtliga prissegment i Ryssland. Produkterna tillverkas i två fabriker i Vladimirregionen och i Novosibirsk. Med förvärvet blev Hilding Anders klar marknadsledare i Ryssland. H&M H&M gjorde entré på den ryska marknaden våren 2009 och har idag elva butiker i, S:t Petersburg och Rostov-na-Donu. Ytterligare två butiker planeras i respektive och Voronezj. IKEA IKEA har i Ryssland tolv varuhus tre i, två i S:t Petersburg och ett i vardera Kazan, Jekaterinburg, Nizjnij Novgorod, Rostov-na-Donu, Krasnodar, Novosibirsk och Omsk. Alla varuhus i Ryssland är byggda som ankare i större shoppingcentra, drivna under varumärket MEGA, i vilka IKEA hyr ut butiksyta. IKEA har i Ryssland 200 miljoner besökare per år. Efter att under tio år ha investerat över 4 miljarder USD i Ryssland valde IKEA i juni 2009 att frysa fortsatta investeringar. Man avser inte bygga fler varuhus i Ryssland så länge myndigheterna håller inne med slutgiltiga tillstånd för två färdigbyggda varuhus i Samara och Ufa.

7 Sveriges Ambassad 7(14) Ett stort MEGA-center, som de i, motsvarar en investering på ca 300 miljoner USD. Varje varuhus ger sysselsättning till 2500 personer vid själva köpcentret och till ytterligare 2000 personer i företag som tillhandahåller tjänster i centret. Företagets över 100 ryska underleverantörer sysselsätter drygt personer. Avsikten är att rysktillverkade varor i ökad utsträckning ska säljas i IKEA-varuhus över hela världen. IKEA är Rysslands största möbelexportör. Genom företaget Swedwood tillverkar och distribuerar man trämöbler i Ryssland. Företaget driver två anläggningar i nordvästra Ryssland och kontrollerar hela produktionskedjan, inklusive skogsbruk och sågverk. Företagets äldsta enhet ligger i Tichvin utanför S:t Petersburg där man sedan 2002 driver skogsbruk, sågverk och möbelfabrik. Verksamheten är uppbyggd för att förse IKEA med massivt furu, men företaget säljer även till kunder utanför IKEA-gruppen. Swedwood har investerat drygt 70 miljoner EUR i verksamheten i Tichvin, omsättningen 2009 var 50 miljoner EUR, man har anställda. Ytterligare en enhet ligger i Kostomuksja i Karelen. Här driver man skogsbruk, sågverk och tillverkar möbeldelar. Investeringarna uppgår hittills till 60 miljoner EUR, omsättningen 2009 var 20 miljoner EUR, man har 600 anställda i Kostomuksja. Våren 2010 hamnade IKEA på förstasidorna i de ryska tidningarna då det uppdagades att företagets ledning blundat för korruption i samband med anslutningen av varuhusen i S:t Petersburg till Lenenergos elnät. Skandalen tog sig dock aldrig i Ryssland och man kan nog snarare påstå att IKEA fick beröm i ryska medier då man raskt avskedade två av företagets toppchefer i Ryssland. NCC NCC Real Estate satsar på bostadsmarknaden i S:t Petersburg och planerar att bygga lägenheter både centralt och i stadens utkanter. Därmed närmar man sig finska YIT som i dagsläget är tredje största bostadsbyggande företag i staden. I början av juni togs i stadsdelen Primorskij det första spadtaget till ett miljövänligt bostadsområde där den första etappen inkluderar 128 lägenheter (av totalt 903). Planer finns även på investeringar i kommersiella fastigheter.

8 Sveriges Ambassad 8(14) Oriflame Oriflame säljer kosmetika genom direktförsäljning, dvs. genom återförsäljare med en liten fast kundkrets som oftast inte har detta som huvudsysselsättning. Oriflame har efter etableringen 1992 haft stora framgångar i Ryssland. Omsättningen i hela OSS uppgår till 900 miljoner EUR. Ryssland och övriga OSS svarar för nästan hälften av den totala omsättningen och Ryssland är företagets enskilt största marknad. Man sysselsätter 2000 personer och har hela en miljon säljkonsulenter knutna till sig. Gruppkontoret för OSS ligger i, därutöver har man kontor och verksamhet i ytterligare 15 städer. Oriflame expanderar nu och satsar 150 miljoner EUR på en ny produktionsanläggning i Noginsk utanför. Med den nya fabriken, som planeras stå klar 2013, omfattar företagets produktion två anläggningar den första invigdes De totala investeringarna, inklusive i den nya anläggningen, kommer de närmaste fem åren att uppgå till 200 miljoner EUR. Ryssland är för Oriflame ett viktigt produktionsland - nästan alla läppstift som Oriflame säljer tillverkas i Ryssland. RusForest RusForest är ett integrerat skogs- och sågverksbolag. Företaget kontrollerar ca hektar skogsmark i östra Sibirien och Archangelskregionen. Företaget planerar att öka båda avverkningsvolym och sågproduktion under de närmaste åren och har flera anläggningar under produktion och planering. För närvarande har man fyra anläggningar: i Irkutsk-, Krasnojarsk- och Archangelsk-regionerna. Sandvik Sandvik köpte 1994 ett existerande företag i för tillverkning av hårdmetallverktyg. Företaget investerade därefter över 80 miljoner USD för att skapa den moderna anläggning som 1996 invigdes av dåvarande statsminister Göran Persson. Sandvik har huvudkontor i och representation i S:t Petersburg, Jekaterinburg och fem andra ryska städer. SCA SCA är ett hygien- och pappersföretag. I Rysslands producerar och säljer företaget personliga hygienprodukter, mjukpapper och förpackningslösningar. SCA sysselsätter ca 1100 personer i Ryssland. Förutom huvudkontor i, har man produktionsanläggningar för tillverkning av mjukpapper och

9 Sveriges Ambassad 9(14) hygienprodukter i Leningrad- och Tula-regionerna och för förpackningsmaterial i Leningrad- och Krasnojarsk-regionen. Under 2010 invigde företaget två anläggningar i Tularegionen ett nytt mjukpappersbruk och en fabrik för hygienprodukter, den senare värd 85 miljoner EUR. Scania Scania sålde 2010 ca 2200 fordon i Ryssland. Försäljningsvärdet på den ryska verksamheten uppgick till ca 350 miljoner USD. Under 2011 räknar man med fördubblade försäljningsvolymer och -värde. Scania sysselsätter, återförsäljare inbegripet, omkring 1000 personer i Ryssland. I april 2010 invigde man en ny anläggning för montering av lastbilar utanför S:t Petersburg. Man har satsat 10 miljoner EUR på projektet och anläggningen kommer att kunna tillverka ett brett sortiment av lastfordon, med en kapacitet på enheter per år. Fabriken är en utbyggnad av en anläggning för montering av bussar som invigdes 2002 och var värd 7,5 miljoner USD. Monteringen av bussar ligger för närvarande nere. SKF Verkstadsföretaget SKF är ledande global leverantör av produkter, lösningar och tjänster inom kullager, tätningar och mekatronik. I Ryssland har SKF funnits sedan 1916 och har förutom i representation i bl.a. S:t Petersburg, Krasnojarsk, Vladivostok och Magnitogorsk. I juli 2010 invigde SKF en ny fabrik i Tver en investering värd 235 miljoner SEK. Fabriken tillverkar SKF:s nya generation av kullager för järnvägsindustrin och levererar bl.a. till det ryska statliga järnvägsbolaget RZjD. Vid samma tid öppnade man i en så kallad Solution Factory som erbjuder service och andra typer av tjänster. Södra Den ekonomiska föreningen Södra är en av världens största producenter av barrmassa för den öppna marknaden. I Ryssland planerar företaget att öka sin närvaro och undertecknade i februari ett avtal om strategiskt partnerskap med ryska träkemiföretaget Angara Paper. Med uppgörelsen erhåller Södra 10% i en massafabrik i Krasnojarsk-regionen som är under uppförande. Fabrikens totala värde uppskattas till 1,5-2 miljarder USD.

10 Sveriges Ambassad 10(14) Tetra Pak Tetra Pak är Rysslands största tillverkare av förpackningar för flytande livsmedel. Man har regionala representationskontor i S:t Petersburg, Krasnodar, Krasnojarsk och Jekaterinburg och en produktionsanläggning i regionen. År 2009 sålde Tetra Pak över 6 miljarder förpackningsenheter. I Tetra Pak-koncernen ingår också DeLaval, världsledande producent av utrustning för mjölkproduktion. DeLaval har lokalkontor och återförsäljare över hela Ryssland. Huvudkontoret ligger strax norr om och företaget sysselsätter idag 175 personer. DeLaval har ingen lokal produktion i Ryssland, men planerar att starta upp fabriker på 2-3 platser i landet, bland annat en kemikaliefabrik. Volvo Trucks Volvo Trucks säljer ungefär 5000 fordon om året i Ryssland. Drygt hälften monteras i den egna fabriken i Kaluga som invigdes 2009 en investering värd över 100 miljoner EUR. Anläggningen, som har en kapacitet på fordon per år plus 5000 fordon för Renaults räkning, har gått på sparlåga under krisåren, men ökar nu tillverkningen i snabb takt. Företaget uppskattar att ungefär var fjärde utländsk lastbil i Ryssland är en Volvo. Stenbeckgruppen/Kinnevik Tele2 Tele2 är Rysslands fjärde största mobiloperatör med nära 19 miljoner kunder. Man är verksamt med egna nät och licenser i 37 ryska regioner, inklusive S:t Petersburg, dock inte. Tele2:s samlade investeringar i Ryssland uppgår sedan starten 2001 till över 2 miljarder USD, något som gör Tele2 till en av de större svenska investerarna i Ryssland. Investeringarna väntas också öka under Den ryska verksamheten är Tele2:s främsta tillväxtmotor och nettoomsättningen ökade 2010 med 35% jämfört med MTG Modern Times Group äger 40% i Rysslands största oberoende TV-företag CTC Media som driver de välkända TV-kanalerna STS, Domasjnyj och DTV. I februari 2010 köpte MTG också 50% i den satellitsända betal-tvplattformen Raduga.

11 Sveriges Ambassad 11(14) Black Earth Farming Black Earth Farming investerar i och driver jordbruk i Rysslands svartjordsbälte. Företaget kontrollerar ca hektar jordbruksmark i regionerna Kursk, Tambov, Lipetsk, Samara, Voronezj och Rjazan. Black Earth Farming drabbades hårt av 2010 års svåra torka i Ryssland och resultatet för verksamhetsåret föll, men företaget fortsätter sin satsning. Avito.ru Avito.ru är ledande Internettjänst för radannonser i Ryssland med ca 14 miljoner unika besökare per månad. I början av juli 2010 tecknade Kinnevik avtal om att tillsammans med en extern investerare tillföra nytt kapital till Avito, varefter Kinnevik blev största ägare i Avito. Finansbolag Mint Capital är ett privatkapitalbolag som sedan 2000 investerar i entreprenörsbolag i Ryssland och OSS, bl.a. i språkteknologibolaget ABBYY. Fondförvaltaren East Capital investerar i tillväxtföretag i Ryssland och före detta Sovjetunionen. East Capitals Rysslandsfond har utnämnts till förra decenniets bästa fond i världen. Svenska banker Nordea Nordea köpte i november 2006 drygt 75% i den ryska banken Orgresbank köpte man återstående andel då man också lät förvärvet genomgå en rebrandingprocess och integreras i varumärket Nordea. Nordea har idag kontor i, S:t Petersburg och ytterligare fjorton ryska regioner. Banken är en fullservicebank och tillhör Rysslands 30 största banker. Svenska Handelsbanken Handelsbanken har funnits i Ryssland sedan I maj 2005 öppnade man en egen dotterbank i Ryssland. Handelsbanken har fokus på nordiska företagskunder och kontor i och filialer i och S:t Petersburg. Swedbank Swedbank köpte 2004 en mindre rysk bank via estniska Hansa Bank, helägd av Swedbank. Den ryska banken, omdöpt till Swedbank 2007, inledde sin verksamhet Idag har Swedbank kontor i, S:t Petersburg och Kaliningrad. Efter att innan krisen ha gjort en satsning på privatkunder minskar banken nu ambitionsnivån för den ryska marknaden.

12 Sveriges Ambassad 12(14) SEB SEB köpte 2006 den ryska banken Petroenergobank som året därpå döptes om till SEB Bank. SEB har bank- och leasingverksamhet i S:t Petersburg och ett representationskontor i. Banken fokuserar på att betjäna nordiska företagskunder i Ryssland. Lundingruppen Lundinfamiljen har genom sina bolag stora intressen i Ryssland. Investmentbolaget Vostok Nafta har ägarposter i rysk-brittiska oljebolaget TNK-BP, i skogsföretaget RusForest och i Black Earth Farming. Genom Lundin Petroleum är man verksamt i oljeutvinning i Kaspiska havet. Miljöteknik I Ryssland finns en rad svenska företag inriktade på miljöteknik och den växande energieffektiviseringsmarknaden. Följande är några exempel förutom storföretagen som nämns ovan. Företaget Fagerhult utvecklar, producerar och ger stöd vid installation av modern ljusteknik och har en tydlig miljöprofil. Konsultbolagen ÅF och Sweco deltar i flera miljöprojekt i Ryssland och har var och en över 100 anställda i Ryssland. ÅF har kontor i och S:t Petersburg, Sweco dessutom i Saratov. Camfil Farr tillverkar luftfilter. Företaget Fläkt Woods tillverkar ventilationslösningar. Övriga företag med tillväxtpotential Bland andra något mindre men snabbt växande företag kan noteras bl.a. Boråstapeter som under varumärket O-Design säljer svenska tapeter över hela Ryssland. Minomin säljer professionella hårvårdsprodukter och har 24 butiker i nio ryska städer. Rederiet TransAtlantic, som fokuserar på isbrytartjänster och service till olje- och gassegmentet, har kontor i. Möjligheter och problem på den ryska marknaden De möjligheter som den stora ryska marknaden erbjuder för det svenska näringslivet är så uppenbara att de nästan inte behöver kommenteras. Här följer dock några exempel: Stor marknad. Ryssland har en befolkning på över 140 miljoner invånare. Investeringsbehoven är enorma efter årtionden av vanskötsel av ekonomin, infrastrukturen, miljön och samhället i stort. Ryssland är idag ett utpräglat konsumtionssamhälle. En stor del av befolkningens inkomster är disponibla, eftersom inkomstkatten är låg

13 Sveriges Ambassad 13(14) (13% s.k. platt skatt) och boendekostnaderna fortfarande är symboliska för många. Enligt de enkätundersökningar och marknadsundersökningar som bland andra Exportrådet genomför bedömer en mycket stor majoritet av de tillfrågade företagen att den ryska marknadens tillväxtpotential är mycket stor inom i stort sett alla sektorer. Nära. Ryssland ligger närmast Sverige av alla BRIC-länder. ligger närmare Stockholm än både London och Bryssel. Tillväxt. Den ryska ekonomin utvecklades innan krisen mycket starkt med en genomsnittlig tillväxttakt på omkring 8% sedan år Efter krisen fortsätter tillväxten, låt vara på en lägre nivå (4% 2010) Tillväxten är inte bara koncentrerad till energisektorn eller till och S:t Petersburg utan sker i många branscher och på olika håll - bl.a. Ural, Volga-distriktet och södra Ryssland växer snabbt. Positiv Sverigebild. Sverige har en fördel av ett gott rykte och geografisk närhet. Vi har långa historiska förbindelser och i Ryssland kan man sin historia. Sverigebilden är nästan entydigt positiv bland ryssar i gemen. Svenska produkter uppfattas som gedigna och pålitliga, av hög kvalitet om än, ibland, något dyra. Sveriges klimat, som i mycket liknar det ryska, gör att förtroendet på miljöområdet för svensk erfarenhet och svenska lösningar är stort. Den ryska marknaden innehåller samtidigt en del utmaningar. Tröghet. Exempel är den tunga byråkratin, allmänt krångel, svaga rättsliga institutioner, återkommande tullproblem, den enorma mängden föreskrifter många otydliga eller motstridiga samt en osäker, godtycklig och selektiv tillämpning av dessa. Uthållighet krävs för att verka i Ryssland. Korruption. Korruptionen i Ryssland förblir ett allvarligt samhällsproblem. I Transparency Internationals årliga lista över korruptionen i världens länder ligger Ryssland 2010 på plats 154 av 179, en försämring sedan 2009.

14 Sveriges Ambassad 14(14) Undermålig infrastruktur. Det ryska vägnätet håller mycket låg standard, järnvägen fungerar men är långsam, posten är otillförlitlig. Kriminalitet. Brottsligheten i Ryssland anses inte som ett problem, men den ska inte underskattas.