VilstaGruppen ett väl fungerande nätverk som ständigt växer

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VilstaGruppen ett väl fungerande nätverk som ständigt växer"

Transkript

1 Hela denna tidning är en annons från VilstaGruppen, Eskilstuna VilstaGruppen ett väl fungerande nätverk som ständigt växer

2 2 Hela denna tidning är en annons från VilstaGruppen, Eskilstuna VILSTAGRUPPENS STYRELSE Fr vä: Daniel Jacobsson, Fuji Autotech, Tomas Öström, Inneväder, Susann Karlsson, IUC Öst, Marie Pettersson, MälarChark, Peter Wall, Mälarplast, Göran Pettersson, Vilsta Sporthotell, Ewert Johansson, GG Widlund/X-Ponent. Saknas på bild: Mikael Joki, E:a Elektronikpartner, Bertil Andersson, Tuna Kontor. är föreningen nu så pass utvecklad att många av medlemsföretagen drar nytta av varandra: man träffas, lär känna varandra och utvecklar samarbete inom olika områden vilket är en positiv förmån. En väl mixad styrelse tillsammans med en driven marknadskonsulent är det vinnande konceptet bakom VilstaGruppens framgångar. Här läggs förslag fram och beslut fattas av en gedigen grupp eldsjälar som själva är medlemmar i föreningen och arbetar helt ideellt med sina styrelseuppdrag. VilstaGruppens styrelse med Göran Pettersson i spetsen ser positivt på framtiden för föreningen och dess medlemmar. Vi har vind under vingarna nu. Bara det faktum att de som vill bli medlemmar i föreningen nu aktivt söker sig till oss istället för att vi ska kontakta företag i kommunen är ett otroligt uppsving, säger Göran. Men naturligtvis blir vi aldrig nöjda, det fi nns hela tiden nya saker att arbeta med och utveckla. Man får ju även vara realistisk och inte vara främmande för att det kan komma sämre tider. Samtidigt Styrelsens huvuduppgift är främst att lägga fram och besluta om VilstaGruppens mål, inriktning, marknadsplan och fokus för varje år och framföra samtliga förslag till marknadskonsulent Anna-Lena Backman- Eriksson som genomför arbetet med viss assistans från VilstaGruppens arbetsgrupper. De fl esta ledamöter i styrelsen ingår i minst varsitt arbetsutskott och följer då upp arbetet som sker under årets lopp. Ett av de främsta målen föreningen har under det närmaste året är att dra igång ett friskvårdsprojekt och att satsa på olika utbildningar för medlemsföretagen, vilket har bemötts som mycket positivt av medlemmarna. Göran betonar även vikten med att ha en bra mix i styrelsen för att fungera så komplett som möjligt. Det är viktigt att samtliga inriktningar från medlemmarna representeras som exempelvis tjänste- och tillverkningsföretag, män och kvinnor, nytänkare och smärre»bromsare«. Samtliga jobbar ideellt med sina uppdrag inom styrelsen och då vissa suttit i mer än ett år blivit en tight grupp med bra sammanhållning, som träffas sju gånger per år, samt ett par mindre möten som försöks hinnas med under frukost eller lunch. VilstaGruppen en resurs för medlemsföretagen MEDLEMSNYTTA VilstaGruppen: har egen hemsida med information om medlemsföretagen, aktiviteter, resursregister, sökmotor anpassad för branschord, intressanta länkar m.m. är en remissinsats och för medlemmarnas talan och bevakar medlemmarnas intresse beträffande utvecklingen inom bl. a. Vilsta industriområde anordnar intressanta och givande medlemsaktiviteter såsom frukost- och lunchmöten, utbildning, VG-representantträffar, golftävling, årlig guidad visning på Lilla Nyby m.m. upprätthåller kontinuerlig kontakt med Eskilstuna kommun, Mälardalens högskola, andra nätverk och övriga näringslivet driver olika samlingsprojekt som exempelvis Växtkraft mål 3 och Socialfonden Som medlemsföretag får du: tillgång till ett stort antal förmånliga avtal delta i samverkansprojekt ge dina anställda ett rabattkort som berättigar till olika förmåner hos ett antal tjänsteföretag ett produktblad som marknadsför ditt företag en dörröppnare till de övriga företagen i föreningen ge dina anställda tillfälle att köpa rabatterade årskort till Parken Zoo taxikort till alla anställda Tidningen om VilstaGruppen distribueras med Eskilstuna-Kuriren, Katrineholms-Kuriren, Tidningen Folket samt till företag i Västerås. Upplaga: ca ex Produktion: Reklamateljén, Eskilstuna-Kuriren Foto: Joakim Serrander, Anna Lindholm Tryck: Eskilstuna-Kurirens Tryckeri AB 2008 VilstaGruppens kontakt: Anna-Lena Backman-Eriksson Tel ,

3 Hela denna tidning är en annons från VilstaGruppen, Eskilstuna 3 SYNERGIER Samverkan något som gynnar alla Synergi mellan samtliga medlemsföretag är vad som gör VilstaGruppen unik i sitt slag. De avtal som binds ska gynna alla medlemmar, och även den enskilda anställda ska känna en mening med att vara medverkande i en förening som hela tiden strävar mot förmånliga erbjudanden för både företag och enskild person. IDÉN TILL VILSTAGRUPPEN KOM FRÅN BÖRJAN från kommunens administrative direktör Gunnar Högvall och näringslivsdirektör Carl-Ingvar Persson. De hade uppmärksammat en liknande verksamhet i Malmö och kom fram till att samma koncept skulle kunna fungera med fördel i Vilsta industriområde. Och visst fick de rätt. VilstaGruppen har idag 35 avtalsleverantörer där det förhandlas fram avtal som kan tillgodose behov hos samtliga medlemsföretag. Medlemmarnas efterfrågan styr vilka typer av avtal som ska finnas och Anna-Lena Backman- Eriksson förhandlar fram dem tillsammans med leverantörerna. Idag är VilstaGruppens synergi välutvecklad och samtliga företag har information om aktuella leverantörer lättillgängligt via webb och informationspärmar. FÖR ATT FÖRHANDLA FRAM SÅ GYNNSAMMA AVTAL SOM MÖJLIGT skrivs de flesta avtalen hos någon leverantör inte längre än ett år i taget. På så sätt håller man avtalen levande och ökar dessutom konkurrensen ifall något bättre avtal kan förhandlas fram hos någon annan leverantör. DÅ BENÄMNINGEN SAMVERKAN ÄR ETT LEDANDE KONCEPT inom VilstaGruppen vill man även gynna den enskilda anställde för att även de ska få ta del av den nytta VilstaGruppen utgör. Samtliga avtal är öppna för de företag som ingår i föreningen och varje enskild anställd får ett rabattkort som kan användas hos ett antal av leverantörerna för privata inköp. Då känner alla en mening med att vara medlemmar i VilstaGruppen och Vi-känslan stärks! avslutar Anna-Lena. MARKNADSKONSULENT MED STORA FRAMTIDSPLANER Marknadskonsulent Anna-Lena Backman-Eriksson är positivt inställd till VilstaGruppens framtid. Vid frågan hur VilstaGruppen kommer att se ut om tio år förkunnar hon självsäkert att den kommer ha vuxit ännu mer, och att tempot inte kommer att minska. Anna-Lena kom till VilstaGruppen för sex år sedan. Då fanns cirka 50 företag som medlemmar. Till en början var VilstaGruppen enbart avsedd för de företag belägna i Vilsta industriområde. Vid fortsatt nätverksexpansion beslöts det att erbjuda samtliga företag i kommunen möjligheten att ansöka om medlemskap, vilket inneburit att antalet medlemmar i föreningen har ökat markant. I samband med sin första tid i VilstaGruppen såg entreprenören Anna- Lena stora möjligheter att göra VilstaGruppen till ett framgångsrikt koncept. Därefter började arbetet tillsammans med Reklamateljén att utformade en ny logotyp för föreningen och tog fram en ny och aktuell mapp där tanken är att fylla mappen med målgruppsanpassad information. Slutligen såg hon tillsammans med Webbstudion även till att föreningens webbplats utvecklades, och den uppdaterar Anna-Lena kontinuerligt i dagsläget. VilstaGruppens konkreta och direkta mål är ständigt närvarande: Stärk varumärket! Anna-Lena kan inte nog betona hur viktigt det är med tydlighet inom nätverket. Inget lämnas åt slumpen utan allt är väl genomarbetat från logotyp och material till stark marknadsföring. Syftet är och kommer alltid att vara att företagen vill göra affärer och VilstaGruppen skapar ytterligare möjligheter för sina medlemmar att göra just detta. Anna-Lena berättar hur medlemsföretagen ser varandra som dörröppnare och hur den formen av samverkan stärker vi-känslan inom föreningen.

4 4 Hela denna tidning är en annons från VilstaGruppen, Eskilstuna Gjuteriet som håller formen SAND- och KOKILLGJUTNING BEARBETNING i aluminiumlegeringar Hejargatan 3 A Eskilstuna Tel: Fax: E-post: Medlemmar i Vilstagruppen har 20% rabatt på ordinarie pris vardagar och 10% på helger på alla våra svenska hotell. Boka snabbt och enkelt via eller ring vår centralbokning , ange ID nummer: BEST WESTERN HOTELS SVERIGE - 67 HOTELL PÅ 48 ORTER Vi har flyttat till nya lokaler! Välkommen! :) Adress Eleonoragatan 18 Bakom OK/Q8 Västergatan Ni vet vad ni behöver men vi vet hur man rekryterar dem Det blir allt svårare att finna rätt kompetens, därför har vi vässat till vår styrka och utökat med flera rekryterare. Certifierade användare av 16 PF, Bas IQ, IPU profilanalys Arena Personal startades 1994 och är börsnoterat på NGM Equity. Kontor finns i Stockholm, Göteborg, Malmö, Örebro, Södertälje, Eskilstuna,Västerås, Fagersta och Sundsvall. Bolaget arbetar med rekrytering och uthyrning av volymtjänster och specialister. Styrkan ligger i kreativitet, hög kompetens och ett aktivt kandidatnätverk.verksamhetsområden; Kontor & Administration, Ekonomi, Sälj,Teknik, Industri, Lager, Bygg & Fastighet, Fordon. Munktellstorg Eskilstuna Tel:

5 Hela denna tidning är en annons från VilstaGruppen, Eskilstuna 5 VilstaGruppen i stabil fas VilstaGruppen har under de senaste sex åren ökat från 50 medlemsföretag till nuvarande dryga 120, vilket innebär cirka 4000 anställda. Det är en ökning på 140 %. Och nätverket fortsätter att ständigt växa och har i och med den uppåtgående trenden skapat en ny slogan: VilstaGruppen är ett väl fungerande nätverk som ständigt växer. Anna-Lena Backman-Eriksson berättar med stort allvar att VilstaGruppen verkligen lever upp till sitt nya motto och ständigt ökar i medlemsantal. För att sätta lite siffror på nätverkets ökning har VilstaGruppen under senaste åren tagit in mellan 3-5 nya företag vid varje styrelsemöte, vilka sker cirka åtta gånger per år. VILSTAGRUPPEN HAR FUNNITS i 27 år och under föreningens tidigare år befann sig alla medlemsföretag i Vilsta industriområde. Idag är samtliga företag i Eskilstuna kommun välkomna. Vi säger väldigt sällan nej till företag som vill bli medlemmar. Dock ser jag alltid till att träffa våra blivande medlemmar för att de ska få en tydlig bild och ta del av alla fördelar VilstaGruppen kan erbjuda, berättar Anna-Lena. Numera behöver jag inte direkt jaga företag. Nu under den uppgående trenden kommer företag själva och är intresserade av medlemskap. Anledningen till denna automatik är främst att medlemsföretagen marknadsför nätverket genom att tipsa andra företag om föreningens alla fördelar och på så sätt få dem att söka sig till föreningen. VILSTAGRUPPEN SOM VARUMÄRKE har hela tiden stärkts och Anna- Lena är noga med att betona att man aldrig bygger klart ett varumärke utan att det alltid måste underhållas och byggas vidare på. ANNA-LENA VILL INTE STICKA UNDER STOL MED att organisationen är framgångsrik. Försök hitta ett liknande nätverk som växer lika fort som VilstaGruppen, du kommer inte att hitta det. Kanske låter det en aning kaxigt, men det är sant, säger Anna- Lena. VilstaGruppen är otroligt duktig på nätverkssamarbete och står som förespråkare till parollen»företag i samverkan«. För att slänga med klyshor kan man säga att VilstaGruppen har anammat det gamla uttrycket»tillsammans är vi starka«. A OCH O FÖR ETT FUNGERANDE NÄTVERK är många kontakter som genererar i goda affärer, förklarar Anna-Lena. Sedan hon blev marknadskonsulent för VilstaGruppen har hon knutit en enorm mängd kontakter med olika nätverk och leverantörer. Hon är även noga med att kontinuerligt uppdatera sina kontakter samt själv låta sig informeras om dagsläget hos dae övriga nätverken. Hon berättar att det under dessa tillfällen ofta kläcks nya idéer som kan gynna gruppen och dess medlemmar. Allt för att öka medlemsnyttan. ENKÄT VAD TYCKER DU ÄR DET BÄSTA MED VILSTAGRUPPEN? Josefin Pettersson, Eskilstuna Elektronikpartner Det bästa är att vi syns och får nya kontakter. VilstaGruppen är en väldigt bra marknadsplats. Genom Mål 3-projektet har vi även haft tillgång till intressanta utbildningar. De sköter all administration så vi sparar tid och kan istället koncentrera oss på utbildningen. Man kan använda kontakterna inom gruppen som bollplank. Där fi nns en mångfald av människor med olika kompetenser som kan ge tips och idéer. Sedan kan vi ha gemensam personal mellan företagen, t.ex. vaktmästeri och snöröjning. Jörgen Axelsson, Acta VilstaGruppen är en utmärkt kanal för Acta att utveckla sitt lokala varumärke. Gruppen är mycket levande med en hög aktivitetsnivå. Detta ger goda möjligheter att skapa nya relationer, vilket på sikt ger ett starkt nätverk och goda affärer. VilstaGolfen är ett exempel på aktivitet som både är trevlig och ger såväl medlemmar som leverantörer chansen att profi lera sig.

6 6 Hela denna tidning är en annons från VilstaGruppen, Eskilstuna Din partner inom energi och kommunikation En stor utmaning för alla företag i dag är att både hinna med sin egna konkurrensutsatta kärnverksamhet, den allt snabbare tekniska utvecklingen samt att upprätthålla en optimal inköpsrutin. NInorden hjälper Dig med marknadsbevakning och inköp inom produktområdena energi och kommunikation. Du får en förbättrad lönsamhet, en effektivare verksamhet samt bättre förutsättningar att identi era nya affärskoncept. BEHÖVER NI HJÄLP MED PRESSNING SLIPNING FÖRSILVRING POLERING Kontakta oss för ett offertförslag! Tel: Munktellstorget Eskilstuna Tel: Fax: Box 1115, Eskilstuna Tel: , Fax: Laserskärning & Stansning Svetsning & Bockning i moderna robotar Bearbetning samt Montering av mekanik och Elektronik. m.m m.m Vi står för kvalitet, hög kompetens & personligt bemötande

7 Hela denna tidning är en annons från VilstaGruppen, Eskilstuna 7 Eskilstuna kommun En samarbetspartner med stort framtidshopp Eskilstuna kommun, näringsliv är en betydelsefull samarbetspartner till VilstaGruppen. Näringslivsdirektör Eva Lilja har varit involverad i samarbetet sedan tre år tillbaka och ser från kommunens sida en organisation på uppgång och som ständigt utvecklas. Den främsta nyttan vi har av VilstaGruppen är ju att vi ständigt kan ha en dialog med företagen och att vi lättare utvecklar en relation och har ett forum i form av organisationen där vi lätt kan nå ut med information till medlemsföretagen. Vi kan hela tiden få ny input, idéer och synpunkter. Dessutom har vi en regelbunden kontakt med Anna-Lena Backman-Eriksson, som står ännu närmare samtliga företag i organisationen. SOM SAMARBETSPARTNER till VilstaGruppen kan kommunen även bistå med olika former av tjänster som de aldrig har möjlighet att erbjuda ett enskilt företag. De kan stötta organisationen både med personal och materiellt i viss mån. Till exempel jobbar man tillsammans vid olika mässor och andra evenemang, men också seminarier och projekt Vi drar ju åt samma håll och vill hela tiden utvecklas. Om företagen utvecklas och går bra leder det till tillväxt för hela kommunen. VilstaGruppen är en viktig samarbetspartner som ständigt växer och utvecklas. Vi ser ju också tydliga bevis på att de har utvecklat en stark medlemsnytta då företag nu självmant söker sig till organisationen. Om jag får blicka in i framtiden ser jag ett samarbete med VilstaGruppen som kommer att intensifieras och fortsätta gynna båda parter, avslutar Eva. ENKÄT VAD TYCKER DU ÄR DET BÄSTA MED VILSTAGRUPPEN? Kerstin Karlsson, MM Tech Cast Det bästa är att vi utvidgar vårt nätverk och träffar nya företag. Vi har sammankomster som leder till positiva och givande åsiktsutbyten. Om man behöver hjälp kan man ta kontakt med Anna-Lena. Hon letar efter rätt person som kan hjälpa dig. Sedan är det väldigt bra med årskort till Parken Zoo. Kenny Johansson, VN Maskin Heidi Korsu, Best Western Plaza Hotel Affärsmässigt drar vi nytta av att vara både medlemmar och leverantörer. Vi gick med i gruppen i våras och märker redan hur vårt kontaktnät växer. Alla drar nytta av varandra. Exempelvis, medan andra medlemmar får bo på våra hotell kan vi också använda deras tjänster. Det erbjuds många bra utbildningar. Jag fi ck själv gå en kurs för att prata inför folk och den var väldigt givande. Det är två år sedan vi gick med och det märks redan en stor skillnad. Det är lättare att synas, vi sparar tid och knyter nya kontakter. Flera kunder har hört om oss genom Vilsta- Gruppen. Det är också positivt att det fi nns möjlighet till kompetensutveckling. Om personalen vill utveckla sina maskinkunskaper så kan vi delta i projekt tillsammans med andra medlemmar. Vi får även bra erbjudanden som t.ex. rabatterade taxiresor, kontorsmaterial och bensin.

8 8 Hela denna tidning är en annons från VilstaGruppen, Eskilstuna AVTALSLEVERANTÖR FORSBÄCK BLECK & PLÅTSLAGERI AB Här finns allt samlat under samma tak Håkan Bolander, koncernens ägare samt Gert Klevefelt, vd. Bleck & Plåtslageriet Jäderholm & Andersson AB är för många Eskilstunabor ett välkänt företagsnamn, med en historia som sträcker sig nästan 100 år tillbaka i tiden. Sedan våren 2008 ingår företaget dock i Forsbäck Gruppen under namnet Forsbäck Bleck & Plåtslageri AB. Bleck & Plåtslageriet har alltid haft sin bas i Eskilstuna, även om man i dag arbetar över hela Mälardalen. Företaget utför alla arbeten som kan förekomma inom plåtslageri, som till exempel tak, fasader och ibland hela hallar. Bland kunderna finns många av de största byggföretagen, kommunen och bostadsrättsföreningar. Vi sysslar med allt från nybyggnation till reparationer och tillverkning åt andra företag, säger företagets vd Gert Klevefelt. SEDAN VÅREN 2008 ingår som sagt Bleck & Plåtslageriet i Forsbäck Gruppen AB. I koncernen ingår även Hagmans Tak i Mälardalen AB och Forsbäck Ventilation AB, med sitt ursprung i Strängnäs, där man också har ett kontor. Till årsskiftet kommer dock hela koncernen att samlas i en ny byggnad på Gap Sundins väg i Eskilstuna. Håkan Bolander är koncernens ägare. Tack vare att vi är en koncern så kan vi erbjuda våra kunder en paketlösning, säger han. Vi har allt inom takläggning, ventilation och plåtslageri i huset. På så sätt kan kunderna köpa alla dessa tjänster från ett och samma ställe, vilket så klart blir mer kostnadseffektivt för dem. Vi vill ha en direktkontakt med våra kunder, vilket innebär att vi är med hela vägen i ett projekt, från den första bedömningen, via anbudsunderlag till själva slutförandet. FORSBÄCK GRUPPEN har i dag 37 anställda, varav 18 personer arbetar i Bleck & Plåtslageriet. En av våra styrkor är att vi har väldigt duktiga plåtslagare, fortsätter Gert. Det har gjort att vi ofta får ta hand om lite svårare arbeten, som att till exempel renovera kyrktak. I koncernen har vi dessutom takläggare och ventilationsmontörer samt administrativ personal. PÅ FÖRETAGET MÄRKER MAN ännu inte någon avmattning på marknaden. Byggbranschen är ju ganska så konjunkturkänslig, säger Gert Klevefelt. Men som det är nu så märker vi inte av någon nedgång. Det har byggts väldigt mycket nytt den senaste tiden, inte minst i Eskilstuna med omnejd. Det ser ut att fortsätta ett bra tag till. Dessutom består vår verksamhet även till stor del av renoveringar och underhåll, något som det alltid kommer att finnas behov av. MÅNGA KANSKE UNDRAR varför man inom Forsbäck Gruppen har valt att driva de tre olika företagen som separata bolag inom en koncern, istället för att slå ihop alla till ett enda bolag. Håkan Bolander förklarar: De tre bolagen representerar ju lite olika kompetensområden, man kan säga att de har sin egen kod. Genom att marknadsföra de tre företagen som egna varumärken blir det tydligare för kunderna vad de kan förvänta sig och på så sätt kan vi undvika missförstånd. Varje bolag vet ju också bäst vad kunderna förväntar sig att de ska leverera inom sina respektive områden. ATT INGÅ I ETT NÄTVERK som VilstaGruppen tycker både Gert Klevefelt och Håkan Bolander är positivt. Man har haft viss samverkan med några av företagen i föreningen och båda menar att det finns en stor potential i ett sådant samarbete. Det är ju så klart bara bra om vi kan använda oss av produkter och tjänster från företag i närheten, säger Håkan. Dessutom finns det en hel del bra avtal som vi kan utnyttja.

9 Hela denna tidning är en annons från VilstaGruppen, Eskilstuna 9 Lyft Luren! Fiks Group Kyl & Elektroservice Kedjelösningar till Svensk Industri Bemanningsföretag Rekrytering Personaluthyrning Personalentreprenad Personalrekrytering Service & Installationsföretag Vitvaruservice Storköksteknik Kyla Rinmansgatan 18, Eskilstuna Tel Robert Karlsson Rinmansgatan 18, Eskilstuna Tel , fax Strängnäs, tel Pellets Prova-på-erbjudande Torsdagen den 2 okt. kl Vi fi nns nu på Hejargatan 21 Telefon: Hämta en säck pellets utan kostnad Hämtpris denna dag för hel pall 2.080:- Annars fritt levererat i Södermanland och Västmanland (minst 2 pallar). Budgetkonto Din lokala leverantör av ELDNINGSOLJA DIESEL INDUSTRIFÖRNÖDENHETER Europas största däckkedja Box 12, Kungsgatan 87, Eskilstuna, tel

10 10 Hela denna tidning är en annons från VilstaGruppen, Eskilstuna E-handel Virtualisering/ Lagring Kommunikation Drift/Stadsnät INVID

11 Hela denna tidning är en annons från VilstaGruppen, Eskilstuna 11 GENSE AB MEDLEMSFÖRETAG Om du någon gång har ätit med silverbestick, har du med ganska stor sannolikhet haft ett ätverktyg från Gense i din hand. Eskilstunaföretaget har tillverkat matbestick i silver och rostfritt i mer än 150 år och man siktar på att göra det minst lika länge till. Gense har varit marknadsledande i över 150 år Monica Törnqvist, försäljnings- och marknadschef för Genses silverprodukter samt Elisabet Ek, chef för marknadskommunikationen kring rostfria bestick i Norden. Det är framförallt som tillverkare av matbestick som Gense gjort sig ett namn i världen och företaget har en lång tradition att luta sig mot. Företaget, som sedan 1995 ingår i den norska K. A. Rasmussen-koncernen, har funnits i Eskilstuna sedan Gense är i dag Nordens största och en av Europas ledande producenter inom silverbestick samt gjutjärn och gåvoartiklar. Bestick i rostfritt stål utgör en annan stor del av företagets produktutbud. Huvudkontoret ligger i Eskilstuna, där också silverbesticken tillverkas. NÄR DET GÄLLER SILVER så har Gense i dag procent av marknaden i Sverige. Det är självklart trevligt att vara marknadsledande, men det ställer också stora krav, säger Monica Törnqvist, försäljnings- och marknadschef för Genses silverprodukter. Det är den som är störst som måste driva på marknaden och som måste stå för mycket av nytänkandet. PÅ GENSES ANLÄGGNING I ESKILSTUNA arbetar i dag cirka 60 personer, varav ungefär 40 direkt sysslar med tillverkning. Dessutom finns här en administrativ avdelning, ett lager och en fabriksbod. Alla som arbetar hos oss känner en oerhörd stolthet för det vi gör, säger Elisabet Ek, chef för marknadskommunikationen kring rostfria bestick i Norden. Att tillverka silverbestick är ett verkligt hantverk. Det krävs ungefär 30 olika moment innan besticket är klart, vilket kan ta upp till sex veckor. TOTALT FINNS DET 50 olika besticksserier i Genses sortiment, något som ses som en av företagets styrkor. Det är en trygghet för kunden att vi har så många produkter, säger Elisabet Ek. Det bestick som man köpte för år sedan eller mer, kommer med stor sannolikhet att finnas kvar på marknaden så att köparna alltid kan komplettera sina serier. Sortimentsbredden gör också att vi attrahera många olika konsumentgrupper. PÅ SENARE TID HAR GENSE satsat extra mycket på att nå ut till en lite yngre målgrupp. Silverbestick har fått en lite mossig stämpel hos många unga, säger Monica Törnqvist. Det är främst något som farmor eller mormor har. Vi vill så klart ändra den bilden och skapa ett nytt intresse kring silverbestick, så att även den yngre generationen ska vilja ha dem. Det ställer lite nya krav på vår marknadsföring och vi jobbar mycket med att försöka nå ut i massmedia. Vi arbetar också väldigt mycket med produktutveckling och samarbetar med många välkända formgivare. VID SIDAN AV SIN EGEN TILLVERKNING kan Gense även erbjuda legotillverkning åt andra företag. Det kan till exempel handla om försilvring, slipning och polering. I det sammanhanget är VilstaGruppen en viktig samarbetspartner. Det är ett jättebra sätt för oss att nå ut på, säger Monica Törnqvist. Men vi får dessutom väldigt mycket tillbaka. Nätverket erbjuder till exempel förmånliga avtal när det gäller personalrekrytering och det arrangeras många trevliga seminarier och utbildningar. Det är verkligen en otrolig organisation, säger Elisabet Ek. Det finns så mycket vi kan göra tillsammans, som är till nytta och glädje för både företagen och deras personal. Det är bara synd att vi inte hinner utnyttja allt som erbjuds, säger hon avslutningsvis.

12 12 Hela denna tidning är en annons från VilstaGruppen, Eskilstuna Energikostnader Betala eller spara? Ökande kostnader för värme och ventilation behöver inte vara ett problem. För att göra en energislukande ventilationsanläggning till en bra affär behövs bara de rätta styrmedlen. Vi kan med en priseffektiv lösning göra besparingar på värmekostnader för er fastighet vilket betyder en kort återbetalningstid för den gjorda investeringen, samt att brukaren får en ökad komfort och ett gladare humör. Många av ventilationssystemen står och går på helfart året om. Vilket innebär att man under den kalla perioden av året suger ut stora mängder av dyr värme, som i sin tur kostar pengar att producera och kostnaderna hamnar på hyror och avgifter. Affärshotellet med familjekänsla Atmosfär Kakelugnar Stora rymliga rum Konferenslokaler Egen parkering utan kostnad Måndag torsdag bjuder vi våra gäster på en kvällsbuffé. Samtliga veckans dagar bjuder vi också på eftermiddagskaffe med hembakad kaka. Varmt välkommen! Järnvägsplan 1 Eskilstuna Tel Fax Vi kan med en enkel undersökning av fastigheten beräkna LCC (livscykelkostnad) för just er fastighet. Vi lämnar en kostnadseffektiv lösning med möjlighet till att enligt önskemål anpassa funktioner och drifttider efter behov. Minskad driftkostnad, service och högre komfort är vårt mål. Utredning och kostnadsförslag Vi utför genomgång av ert befintliga värme- och ventilationssystem och utgår från kundens behov. Med denna utredning kan vi beräkna LCC (livscykelkostnad) om man kan då se hur stor besparing som är möjligt. InneVäder AB Sundbyvägen Eskilstuna Tel Fax E-post

13 Hela denna tidning är en annons från VilstaGruppen, Eskilstuna 13 ESKILSTUNA REKARNE SPARBANK AB AVTALSLEVERANTÖR Göran Östman, gruppchef för avdelningen Handel, industri och tjänsteföretag samt Timo Haavisto, företagsmarknadschef. Eskilstuna Rekarne Sparbank vill vara det naturliga valet för alla som bor och verkar i Eskilstuna kommun, såväl privatkunder som företag. Vi är den enda bank i världen som har sitt huvudkontor i Eskilstuna, säger bankens företagsmarknadschef Timo Haavisto. Vi känner till kommunen och de unika förutsättningar som finns här. Den lokala banken med de globala musklerna Vi ska vara den starkaste och mest aktiva banken i Eskilstuna, förklarar Timo. Vi har i dag cirka företagskunder, vilket motsvarar ungefär 40 procent av alla företag i kommunen. Vi vill så klart att ännu fler företag ska anlita oss och därför är det viktigt att synas och att aktivt delta i olika nätverk. GÖRAN ÖSTMAN ÄR GRUPPCHEF för avdelningen Handel, industri och tjänsteföretag. Han menar att bankens största fördel är just den lokala förankringen. Vi känner våra kunder och fattar alltid beslut lokalt, säger han. Det är självklart ett stort plus att vi inte behöver skicka iväg beslutsunderlagen till något stort huvudkontor, som ligger långt från vår marknad och våra kunder. ESKILSTUNA REKARNE SPARBANK ägs till hälften av storbanken Swedbank. Den andra halvan ägs av Sparbanksstiftelsen Rekarne. Del av den vinst som banken genererar stannar i kommunen genom att pengar delas ut till olika ändamål via stiftelsen. Det kan handla om stöd till idrottsföreningar och kulturaktiviteter, men även till näringsliv och utbildning. Om vi är minst lika bra som de andra bankerna, så är vi ändå lite bättre eftersom en del av vår vinst direkt kommer kommunen till godo, säger Timo Haavisto med ett leende. Att vi till hälften ägs av Swedbank innebär att vi dessutom kan erbjuda våra kunder alla de tjänster och produkter som storbanken kan. Det omfattar givetvis allt som har med hantering av pengar att göra, men även juridiska tjänster samt försäkringar. BANKEN ÄR NU INNE PÅ sitt femte år som avtalsleverantör till VilstaGruppen. Man levererar givetvis de sedvanliga banktjänsterna, men kan också erbjuda gruppens medlemsföretag och dess anställda ett förmånligt specialpaket. Många av medlemsföretagen har nappat på detta, men banken vill utöka samarbetet ännu mer. Att byta bank kanske inte är något som man gör i en handvändning, säger Göran Östman. Det gäller för oss att knyta kontakter och erbjuda bra tjänster och produkter. Vårt mål är att bli ännu mer aktiva och åka ut och träffa så många företag som möjligt. Vi känner oss alltid välkomna och det är jätteroligt att få träffa företagen och se hur de jobbar med olika saker. Vi är mycket glada över att vi får jobba med VilstaGruppen, säger Timo Haavisto. Föreningen ordnar många bra aktiviteter och det är ett ypperligt forum för oss att synas i. Det är också viktigt för oss att ha ett ständigt utbyte med våra kunder, att lyssna på vad de har att säga så att vi kan lära oss av dem. På så sätt kan vi själva utvecklas och bli bättre som bank. ESKILSTUNA REKARNE SPARBANK kommer även i framtiden att satsa offensivt. Personalstyrkan har ökat och man är i dag drygt hundra anställda på tre kontor i kommunen. Förutom huvudkontoret på Kungsgatan, så finns banken även i Fröslunda och Torshälla. Enligt Timo Haavisto så arbetar banken hela tiden på att ta ytterligare marknadsandelar i kommunen. Vårt mål är att utveckla alla kundkategorier, säger han. Vi ska hela tiden ligga i framkant av utvecklingen. Vi ska agera på marknaden, inte reagera på händelser som vi inte kunnat förutse. ENKÄT VAD TYCKER DU ÄR DET BÄSTA MED VILSTAGRUPPEN? Andreas Koponen, MälarChark De avtal som fi nns är väldigt bra och har hjälpt oss att spara på transportkostnaderna. Sedan är det mycket inspirerande att vara med på informationsträffarna där man får en personlig kontakt med andra medlemmar. Det fi nns även bra förmåner för personalen. Med Vilstakortet får vi bra rabatter hos många leverantörer. Årskortet till Parken Zoo är också mycket uppskattat.

14 14 Hela denna tidning är en annons från VilstaGruppen, Eskilstuna MEDLEMSFÖRETAG NINORDEN Våra tjänster sparar både tid och pengar åt andra företag. Det säger Mats Falk, vd på NInorden, ett företag som både är medlem i, och avtalsleverantör till VilstaGruppen. Företaget har fem anställda som arbetar med upphandlingar av kommunikationstjänster och energiavtal. NInorden hjälper företag att spara pengar I en bransch i ständig förändring och där utvecklingen ibland är svår att överblicka, kan det vara bra att ha få lite hjälp. Det har företaget NInorden tagit fasta på. De kan erbjuda företag hjälp med upphandling av kommunikationstjänster, som till exempel fast telefoni, internetuppkopplingar och telefonväxlar. Dessutom kan de vara behjälpliga med att upphandla energiavtal. Många företagare känner att de inte har tid eller kunskap till att göra alla upphandlingar själva och det är där vi kommer in i bilden, säger Mats Falk. Vi har många års erfarenhet av de branscher vi arbetar inom och kan därför erbjuda våra kunder en helhetslösning. Vi ska vara en förhandlingspart och ett stöd till företagen, som tjänar både tid och pengar på att anlita oss. Företagen ska helt enkelt slippa att tänka på upphandlingar och istället kunna fokusera på sina kärnverksamheter. NINORDEN HAR FUNNITS i snart elva år och kan därför sägas vara ett ganska ungt företag. När det gäller telekommunikation har vi dock funnits så länge som marknaden har varit avreglerad, säger Mats Falk. Under den tiden har vi kunnat bygga upp stor kunskap och ovärderliga kontaktytor, som vi givetvis har nytta av i vårt arbete. Vår största styrka är att vi verkligen känner marknaden och dess aktörer. Dessutom har vi en gedigen kompetens när det gäller förhandlingar samt specialistkunskap inom teknik och elhandel med mera. Vi vill att företagen ska kunna vända sig till oss och känna att man får stöd och hjälp, säger Mats Falk. Vi tittar först på vad vi kan göra för kunden, en enklare analys. Först därefter kommer vi med en offert. Även om vi inte direkt skruvar själva, så vill vi ändå vara med hela vägen och se till att allt fungerar för kunden i slutändan. Givetvis ligger vår fokus på att förhandla fram avtal, men om någon som tecknar telefoniavtal även behöver nya mobiltelefoner, så ordnar vi givetvis det också. NINORDEN HAR I DAG cirka 800 kunder i Sverige, varav 24 är andra medlemsföretag i VilstaGruppen. Bland kunderna märks bland andra Idesta Kök, CH Industry och Segerström Automotive. Andra stora kunder är First Hotels i Norden samt Hammarplast. Som namnet antyder, så arbetar Ninorden även utanför Sveriges gränser. Man har ett systerföretag i Norge och kunder i hela Skandinavien. Den lokala marknaden prioriteras dock högt och man har varit medlem i VilstaGruppen i cirka ett och ett halvt år. Medlemskapet har gett oss ett oerhört bra nätverk av kontakter, säger Mats Falk. Vi har tidigare varit lite dåliga på den lokala marknaden, men genom vårt engagemang i VilstaGruppen har vi lyckats få en mycket bra förankring i Eskilstuna. Det är mycket viktigt att kunna träffa andra lokala företag och dessa kontakter underlättas verkligen genom föreningen. Det erbjuds många bra aktiviteter genom nätverket, samtidigt som det också ställs höga krav på kvalitet. Det är nästan så att det ställs högre krav på en när man arbetar lokalt. Man kommer inte undan på samma sätt, avslutar Mats Falk med glimten i ögat. ENKÄT VAD TYCKER DU ÄR DET BÄSTA MED VILSTAGRUPPEN? Benny Södergren, Södergrens Metallindustri Vi drar förstås nytta av att vi är så många medlemmar. Vi är en rätt så stor grupp i en relativt stor stad och därmed har vi ett bra förhandlingsläge. Det är exempelvis viktigt för oss att få så låga fraktpriser som möjligt och det får vi genom de avtal som Anna-Lena förhandlar fram. Sedan fi nns det en positiv atmosfär i gruppen. Genom kontinuerliga träffar kommer vi i kontakt med andra företagsledare. Vi blir starka tillsammans.

15 Hela denna tidning är en annons från VilstaGruppen, Eskilstuna 15 KANONPRISER! ANDRA SORTERING & UTGÅENDE PRODUKTER Hos Gense Factory Outlet fyndar du husgeråd och presenter med % rabatt på rekommenderat ordinarie pris. Priserna gäller så långt lagret räcker. Java salt- och pepparkvarn NU: 79:- Ord pris: 299:- Sonat ljusstake NU: 79:- Ord pris: 289:- Silk & Triad kniv, gaffel & sked NU: 36:-/st. Ord pris: 129:-/st. så får du utan extra kostnad Java Pepparkvarn (värde 179:-) Öppettider: tis- fre: lör: Skogstorpsvägen 40, Vid köp för minst 500:- GENSE FACTORY OUTLET Vi ser ljust på framtiden......och du, solen går upp i morgon också! Sök jobb hos oss! Aluminium i gipsform Prototyptillverkning Hög precision Fin yta Skjulstagatan 3, Eskilstuna Tel Fax E-post: IQ är: En resurs för industrin Kompetensutveckling i samverkan Bemanning Läs mer om oss och om tjänsterna som finns att söka:

16 16 Hela denna tidning är en annons från VilstaGruppen, Eskilstuna Kontorsvaror på nätet -enkelt - billigt - snabbt Mer är 7000 artiklar i vår internetbutik Skaffa eget konto på Din ElektronikPartner! Kundanpassad elektronik från idé till färdig produkt. Fordonselektronik Industrielektronik Medicinteknik Konstruktion CAD Produktion i egen fabrik Tel Gustafsvägen 20, Box 93, Eskilstuna Tel Fax Specialister på banan FOTO: RYNO QUANTZ/SVENSK FRIIDROTT PASSA-PÅ-PRISER PÅ BEGAGNAT Allt i ett-hyra! Office hyr ut ett antal begagnade Ateadagen kommer till Eskilstuna 13/11! En mängd seminarier och en utställning med det allra senaste. Den 13 november är det dags för Ateadagen i Eskiltstuna. Ateadagen är ett årligt återkommande event som i år besöker 21 orter runt om i Sverige. Vi kommer att bjuda på kunskap från specialister i svenska landslaget i it-infrastruktur och från ett antal av våra viktigaste leverantörer. Vill du försäkra dig om en inbjudan så lämna en intresseanmälan på Kopiator Skrivare Skanner från 150 kronor i månaden* VISNING! Boka tid på eller OFFICIELL SPONSOR TILL SVENSK FRIIDROTT Atea är Sveriges ledande obundna leverantör av it-infrastruktur. Vi har medarbetare på 25 orter över hela landet, från Malmö i söder till Luleå i norr, och en omsättning på MSEK. Atea ingår i Ementorkoncernen, som är noterad på Oslobörsen.

17 Hela denna tidning är en annons från VilstaGruppen, Eskilstuna 17 SOLÖ MECHANICAL SOLUTIONS AB MEDLEMSFÖRETAG Solö Mechanical Solutions AB är ett relativt nytt företag. Det bildades hösten 2007 genom en sammanslagning av Stens Verkstad och Strängnäsföretaget Solö Industri. Ännu nyare är företagets vd Thomas Engblom. Han har bara suttit på sin nuvarande post sedan i maj Företaget som vill stå på fl era ben Thomas Engblom har en gedigen bakgrund inom verkstadsindustrin och vet vad som krävs för att lyckas i den branschen. Vi vill kunna erbjuda våra kunder en helhetslösning, säger han. Vår affärsidé går ut på att företaget ska tillverka allt från enskilda komponenter till kompletta produkter i små och medelstora serier. Vi gör i dag det mesta inom skärande bearbetning, plåtbearbetning och montering, som till exempel delar till borrutrustning, reservdelar av olika slag, chassis och motordetaljer. Vi monterar ihop utrustning av delar som vi själva har tillverkat och kan också erbjuda support på de tekniska bitarna. Dessutom kan vi hjälpa våra kunder med produktutveckling, fortsätter Thomas. Det innebär att vi kan vara med och bidra med vår kompetens från allra första början i ett projekt. Det är något som borgar för en mycket bra kvalitetssäkring av det vi gör. Vårt mål är att alltid leverera produkter av hög kvalitet och att göra det i rätt tid. SOLÖ MECHANICAL SOLUTIONS HAR I DAG 75 anställda, som arbetar med ovan nämnda delar inom plåt- och skärande bearbetning och montering samt logistik, produktionsteknik och administration. Personalstyrkan består till exempel av CNC-operatörer och svetsare. Vår personal är oerhört kompetent inom allt som har med mekanisk bearbetning att göra, understryker Thomas Engblom. Just vår tekniska kompetens är en av våra största styrkor. BLAND KUNDERNA FINNS ALLT från små lokala företag till multinationella jättar, med namn som Scania, Atlas Copco och Bombardier. Andra kunder är de för Eskilstunaborna välbekanta företagen ASSA, Volvo och Calix. Vi vill inte bara vara inriktade mot en specifik bransch, utan vill ha många ben att stå på, säger Thomas Engblom. På så sätt står vi bättre rustade mot konjunkturens svängningar, som kan drabba olika branscher olika hårt. PRECIS SOM MÅNGA ANDRA företag är Solö Mechanical Solutions beroende av ett bra nätverk med underleverantörer och andra samarbetspartners. Vi kan inte göra allt själva, säger Thomas Engblom. Det finns saker som vi måste köpa in från andra företag. Det kan handla om plast- och elektronikprodukter samt ytbehandlingar med mera. Vi söker därför ständigt efter samarbeten med andra företag och där är givetvis VilstaGruppen ett viktigt forum. Det är så klart bättre att bara behöva gå runt hörnet för att hitta det man söker, än att behöva ta sig till exempelvis Stockholm eller Västerås. ENLIGT THOMAS ENGBLOM ser framtiden positiv ut och företaget har en bra orderingång. Vi har ännu inte känt av någon lågkonjunktur, säger han. Våra stora kunder inom lastbilstillverkning, gruvindustri och tågtillverkning går fortsatt bra, vilket givetvis är en förutsättning för att det även ska gå bra för oss. Just nu fokuserar vi oss på våra befintliga kunder, även om vi givetvis vill utöka vår kundkrets. Det ligger helt i linje med företagets affärsidé att vi marknadsför oss utåt för att hitta kunder i nya branscher. Från idé till kvalitetssäkrad produkt Memo Industriplast är en högteknologisk tillverkare av avancerade polymera komponenter och system till kunder inom svenska industrisegment. En partner som tillsammans med kunden arbetar från idé, konstruktion och verktygsframtagning till formsprutning, kvalitetssäkring, montering och logistik. Prova oss! Nytt lag - samma spelare! Genom förvärvet av KIP, HAPAB och MEMO så erbjuds Du som kund höjd kompetens och ökad servicenivå. Små flexibla enheter med det stora företagets resurser skapar en storspelare med samtidig närhet till kunden. KIP tel fax , HAPAB tel fax , Memo E-tuna tel fax Internet e-post

18 18 Hela denna tidning är en annons från VilstaGruppen, Eskilstuna MEDLEMSFÖRETAG SHA TORSHÄLLAVERKEN AB Här sätts medarbetarnas kompetens främs Framgång handlar om hur man hanterar förändringar, hur benägen man är att ta till sig ny kunskap och anpassa sig för framtiden. Därför är det viktigt att ingå i ett större nätverk, så att man kan lära av andra. Det säger Stefan Svensson, vd på SHA Torshällaverken AB, ett av Vilsta- Gruppens medlemsföretag. Våra anställda måste klia sig i huvudet ganska ofta. Alla är någon form av problemlösare, säger Stefan Svensson. Vi arbetar huvudsakligen med tillverkning och bearbetning av svetsade stålkonstruktioner. Det kan vara allt från axlar som inte är större än en penna, till skänkar på 30 ton till stålindustrin. Vår produktion är i princip helt kundorderstyrd och det handlar i regel om enstycks- eller fåstyckstillverkning. Arbetet är väldigt självständigt och ansvarsfullt. Eftersom våra medarbetare ofta bara får en ritning i sin hand, så krävs det att man klarar av att tillverka produkten med endast den som underlag. SHA TORSHÄLLAVERKEN AB har funnits sedan Nästa år är det alltså dags för 50-årsjubileum. I början sysslade man mest med service och underhåll av maskiner ute hos andra företag. Nu har verksamheten nästan helt övergått till nytillverkning och behandling av stålkonstruktioner till den tunga industrin. Bland kunderna märks SSAB i Oxelösund, Sandvik, Alfa Laval, ÅF, Ovako och inte minst Volvo CE i Eskilstuna. Företagets grundarbetsstyrka ligger på cirka 25 personer, främst svetsare och CNC-operatörer. Vid större projekt och arbetstoppar tar man dock in extrapersonal i projektanställningar eller via bemanningsföretag. Att vi har funnits så pass länge som vi har gjort är givetvis en av våra styrkor, säger Stefan Svensson. Vi har lång erfarenhet och har byggt upp en stor kompetens inom vårt verksamhetsområde. En annan fördel är att vi har tillgång till så pass stora lokaler som vi har. Anläggningen omfattar kvadratmeter, vilket tillåter oss att ta beställningar på riktigt stora konstruktioner. Dessutom är vi bra på både tillverkning och bearbetning, många andra företag kan bara erbjuda det ena eller det andra. Men vår största styrka och konkurrensfördel är våra medarbetares kompetens, betonar Stefan. Vi har fått många jobb tack vare att vi har så kunniga och yrkesskickliga medarbetare. MEDLEMSKAPET I VILSTAGRUPPEN har också varit till stor nytta för företagets utveckling. Genom att gå på de utbildningar och seminarier som anordnas, så kan vi få många tips och inblickar i hur andra företag arbetar, säger Stefan. Det är ett väldigt nyttigt och bra kunskapsutbyte som erbjuds inom nätverket, som är utvecklande för vår verksamhet. Andra saker där vi har haft stor nytta av vårt medlemskap är till exempel när vi har ansökt om EU-pengar till utbildningar. Vi har dessutom tecknat elavtal genom VilstaGruppens försorg. På inköpssidan ser vi de riktigt stora fördelarna, när vi tillsammans med de andra företagen kan förhandla fram bra avtal på olika områden. ENLIGT STEFAN SVENSSON ser framtiden för SHA Torshällaverken ljus ut. Vi märker inte direkt av någon lågkonjunktur, utan har flera stora offertförfrågningar i pipeline. Målsättningen är givetvis att företaget ska växa, men då gäller det att man hänger med i utvecklingen och att man kan fokusera på det man ska göra. Det man gör, måste man göra bra. Så är det bara, säger Stefan Svensson innan han hastar vidare, beredd att möta de utmaningar som väntar. ENKÄT VAD TYCKER DU ÄR DET BÄSTA MED VILSTAGRUPPEN? Maj-Lis Back, Nike Hydraulics De avtalspriser som erbjuds på t.ex. taxiresor, frakter och hotell är väldig attraktiva. Det utnyttjar vi både privat och affärsmässigt. Det är bra att alltid ha tillgång till andras hjälp. Anna-Lena är ihärdig med att kunna erbjuda bra lösningar. Sedan är det värdefullt med de kontakter vi knyter på informationsträffarna och det stora utbudet på utbildningar och föreläsningar.

19 Hela denna tidning är en annons från VilstaGruppen, Eskilstuna 19 Hoodjacka Skön och ledig bonded jersey hoodjacka med fleece på insidan. Workerbyxa Avancerad workerbyxa med ställbara knäskyddsfickor. Preciform AB levererar avancerade metallprodukter. Pressade och svetsade plåtdetaljer Dekorativa tunnplåtsdetaljer i rostfritt och aluminium Montering av färdiga produkter Ytbehandlingstjänster Produkter från partner i Kina Formsprutning & formpressing Termoplast (låstryck upp till 775 ton) Härdplast (låstryck upp till 300 ton) Tillverkning av kastruller, grytor och kittlar i blankpolerad aluminium Kvalitet och miljötänkande är ledord i vår verksamhet, därför är vi certifierade enligt ISO 9001 och ISO Ridderhofsgatan 7, Eskilstuna Tel: Öppet: Mån-tors , fre Box 5026, Filargatan Eskilstuna, Sweden Tel +46 (0) Fax +46 (0) Det bekymmersfria kontoret Analys Helhetssyn Lösning Samarbete Ansvar Kvalitet ISS är lika med service. Vi låter våra kunder koncentrera sig på sin kärnverksamhet medan vi tar hand om servicen som stödjer denna. Växeln, receptionen eller personalrestaurangen. Fastighetsskötseln, städningen eller fruktkorgarna. Vi ser till att dina behov av internservice uppfylls och fungerar med en hög service och kvalitet. Kontakta oss för mer information för ett vinnande samarbete. Vi är proffs på ergonomi och kontorslösningar Köpingsvägen 26, Västerås Filargatan 6, Eskilstuna Kinnarps Interior Eskilstuna Västerås

20 20 Hela denna tidning är en annons från VilstaGruppen, Eskilstuna AVTALSLEVERANTÖR PROFFICE Ann Grenabo, säljare inom affärsområdet Kundservice och administration samt försäljningschef Annelie Attered. Ordet bemanningsföretag får säkert många att tänka på en relativt ny företeelse. Det är dock ganska långt ifrån sanningen. Proffice har funnits sedan 1960, då man började hyra ut sekreterare i Stockholmsområdet. Sedan dess har företaget bara vuxit och finns nu på över 100 orter i hela Norden, varav 32 i Sverige. Kontoret i Eskilstuna öppnade 1999 och omfattar även Strängnäs och Flen. Proffi ce har alltid kunden i fokus På Proffice i Eskilstuna arbetar i dag 14 personer, alla med sina specifika kunskaper inom affärsområdena Ekonomi, Kundservice och administration, Industri och logistik samt Rekrytering. Alla anställda är specialiserade inom ett område, säger försäljningschef Annelie Attered. På så sätt kan vi få en bättre och djupare förståelse för kundens verksamhet och de utmaningar de står inför. Vi vill att våra kunder ska veta att de alltid får en specialist när de vänder sig till oss. I DAGSLÄGET ÄR ungefär 300 konsulter knutna till Proffice i Eskilstuna, de flesta arbetar inom området Industri och logistik. Det innebär att de är anställda av Proffice, men hyrs ut till företag som behöver personal för längre eller kortare uppdrag. Att vara konsult hos oss är ofta den enklaste vägen till ett arbete, säger Ann Grenabo, säljare inom affärsområdet Kundservice och administration. Många av våra konsulter blir fast anställda på något företag efter en viss tid. BLAND PROFFICE KUNDER finns både små och stora företag. ICA är en stor kund och dessutom har man avtal med den svenska staten, vilket innebär att man är förstahandsleverantör av personal till statliga verk och myndigheter. I Eskilstuna är man i dag det största bemanningsföretaget. Vi strävar efter att arbeta nära våra kunder, säger Ann Grenabo. Vi är en värdedriven organisation, som arbetar utifrån de fyra ledorden mod, driv, handlingsfrihet och närhet. Ett av våra löften till kunderna är att vi alltid ska vara tillgängliga, dygnet runt. SYNEN PÅ BEMANNINGSFÖRETAG har ändrats under de senaste åren. Många ser företagen som mycket bra arbetsgivare, som erbjuder spännande och utvecklande arbeten och karriärmöjligheter. Vi ser en förändrad attityd på arbetsmarknaden, säger Annelie Attered. Många yngre vill gärna ha fasta anställningar, men de vill inte bli låsta hos en och samma arbetsgivare för länge. Ungdomar är också i större utsträckning inställda på att själva ta ansvar för att utveckla sina yrkeskarriärer. Där tror jag att vi kan vara till stor nytta, som en partner som kan hjälpa människor att hitta rätt vägar till arbeten som de kan trivas med. ANNELIE ATTERED MENAR att Proffice största styrkor är företagets storlek och starka varumärke, den lokala förankringen och att man alltid sätter kunden i fokus. Med kunden som utgångspunkt arbetar de hela tiden för att bli bättre. Det handlar om kvalitet, att det ska bli rätt från början. Vi har många kunder som kommer tillbaka och anlitar oss gång på gång. Det måste betyda att vi är bra på det vi gör. Det finns också ett större behov av en flexibel personalbemanning nu för tiden. Det hyrs in mer personal i dag och det ställer givetvis högre krav på oss som bemanningsföretag. ANN GRENABO HÅLLER MED. Vi är bra på att hitta de bästa konsulterna. Vi anställer allt ifrån avtalspensionärer som vill fortsätta jobba till nyutbildade ungdomar som kommer ut på sina första arbeten. Dessutom finns det en ökad efterfrågan på studenter från våra kunder. Vi samarbetar därför mycket med Mälardalens högskola, men även med andra skolor och utbildningsföretag. I VILSTAGRUPPEN HAR MAN VARIT MEDLEM sedan början av 2000-talet. Proffice kan även titulera sig avtalsleverantör och kan erbjuda medlemsföretagen en fast prislista när det gäller personaluthyrning och rekrytering. Vi besöker ofta de andra medlemsföretagen, berättar Ann Grenabo. Det är viktigt att vi lär känna företagen och det kan vi göra genom vårt medlemskap i VilstaGruppen. Jag tror att många företag i Eskilstuna ser oss som en engagerad och kunnig samarbetspartner och vi måste se till att upprätthålla det goda rykte som vi har. Vi vill bidra till att skapa en flexibel och bra arbetsmarknad i Eskilstuna, vilket vi tror gynnar kommunen på många sätt.

ENGAGEMANG KUNNANDE SERVICE ANDERS PETTERSSON VD INTERCUT SVERIGE AB A ANDERS Det är med oerhörd stolthet och glädje jag ser att Intercut de senaste åren, tillsammans med vårt systerföretag Areg, har

Läs mer

150 år av erfarenhet och nytänkande

150 år av erfarenhet och nytänkande 150 år av erfarenhet och nytänkande 1 Lyhörda och proaktiva Vi har valt Beijer Industri som huvudleverantör eftersom de är lyhörda och proaktiva. De har det tekniska kunnandet som krävs för att hålla vår

Läs mer

Ökad medlemsnytta. PLUS webshop MEDLEMSNYTTA FÖR ORGANISATIONER

Ökad medlemsnytta. PLUS webshop MEDLEMSNYTTA FÖR ORGANISATIONER = fler medlemmar Vill ni öka nyttan med att vara medlem i er organisation? MEDLEMSFÖRMÅNER ÄR VIKTIGA. PLUS är ett koncept för att hjälpa intressestyrda organisationer att öka upplevd medlemsnytta inom

Läs mer

Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning

Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning Kreativitet Personlighet Mässor Konferens Event Uthyrning Lust Nyskapande När människor och idéer möts. Det är då det händer. Tankar utbyts, erfarenheter

Läs mer

Stolta men inte nöjda

Stolta men inte nöjda stainless steel solutions Stolta men inte nöjda resultat av Damstahls kundundersökning KUNDUNDERSÖKNING 1 Fakta De 836 kunder som svarat på vår undersökning utgör 60 % av vår omsättning. 67 % av de som

Läs mer

NULINK NÄRINGSLIVSUTVECKLING I LINKÖPING AB. Effektiv och snabb service för näringslivet

NULINK NÄRINGSLIVSUTVECKLING I LINKÖPING AB. Effektiv och snabb service för näringslivet NULINK NÄRINGSLIVSUTVECKLING I LINKÖPING AB Effektiv och snabb service för näringslivet NULINK STÄRKER DITT FÖRETAG! 2007 ombildades Linköpings kommuns näringslivskontor till aktiebolaget NuLink, som betyder

Läs mer

Vill du också synas bättre?

Vill du också synas bättre? Vill du också synas bättre? Det rör på sig... Det händer saker i blomsterbranschen. Den ökande konkurrensen från fler aktörer och ett starkare allmänt reklambrus har gjort det svårare att göra sig hörd.

Läs mer

idealguiden.se ForetagsCity.se En community Sveriges företag En med community fokus på

idealguiden.se ForetagsCity.se En community Sveriges företag En med community fokus på ForetagsCity.se idealguiden.se En community En med community fokus på skönhet med fokus och hälsa! på Sveriges företag Byt erfarenhet med andra företagare Välkommen till ForetagCity.se! Foretagscity.se

Läs mer

Företagspresentation. ThyssenKrupp Materials Sverige

Företagspresentation. ThyssenKrupp Materials Sverige Företagspresentation ThyssenKrupp Materials Sverige Innehåll Litet företag, stora muskler Litet företag stora muskler 3 Branschens ledande serviceföretag 4 Kunskapsledare det tjänar du på 6 Sverigebäst

Läs mer

NätVerkstan Bli medlem i NätVerkstan och du får tillgång till värdefull expertkunskap och ett nätverk av samlade erfarenheter.

NätVerkstan Bli medlem i NätVerkstan och du får tillgång till värdefull expertkunskap och ett nätverk av samlade erfarenheter. NätVerkstan Bli medlem i NätVerkstan och du får tillgång till värdefull expertkunskap och ett nätverk av samlade erfarenheter. Som medlem i IUC Sjuhärads NätVerkstan ingår ditt företag i ett nätverk där

Läs mer

Visita en del av en växande framtidsbransch

Visita en del av en växande framtidsbransch Bli medlem Visita en del av en växande framtidsbransch FÖR DIG SOM VERKAR INOM BESÖKSNÄRINGEN HAR Visita jobbat i över hundra år. Vi har sedan starten arbetat för branschens utveckling och för att våra

Läs mer

Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och

Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och Swerea SWECAST projektet Våga Växa Vinna. Projektet

Läs mer

arbetsmarknad@luleastudentkar.com 0920-49 32 72 Luleå Studentkår Luleå Tekniska Universitet 971 87 Luleå

arbetsmarknad@luleastudentkar.com 0920-49 32 72 Luleå Studentkår Luleå Tekniska Universitet 971 87 Luleå Luleå Studentkår är en intresseorganisation som verkar för studenter på Luleå tekniska universitet. Genom våra studentföreningar har vi en nära anknytning till studenter hos samtliga utbildningar inom

Läs mer

Årets CFO-partner 2012

Årets CFO-partner 2012 S T R A T E G I. M A N A G E M E N T. L E D A R S K A P CFO WORLD CFO RAPPORTEN 2012 APRIL 2012 Särtryck ur CFO Rapporten 2012 { vinnare } Årets CFO-partner 2012 25 när CFO:n själv får välja så anlitar

Läs mer

ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B

ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B Detta whitepaper hjälper dig att identifiera vilka faktorer som påverkar kundlojalitet och hur du kan stärka lojaliteten

Läs mer

NORAB. De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida

NORAB. De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida NORAB Från berg till småsten Under drygt 20 år har vi på Norab samlat kunskap och

Läs mer

NMA NÄT VERK N YA K UNSK A P ER OCH GI VA NDE KON TA K T ER

NMA NÄT VERK N YA K UNSK A P ER OCH GI VA NDE KON TA K T ER NMA NÄT VERK N YA K UNSK A P ER OCH GI VA NDE KON TA K T ER Nya kontakter fler möjligheter, bättre affärer Genom NMA Nätverk når du fler affärsmöjligheter, nya kunskaper, bättre samarbetspartner och kompetent

Läs mer

Information från (IBAB) Industribyggnader i Borås AB Ett kommunalt bolag April 2008. Läs mer på sidan 6

Information från (IBAB) Industribyggnader i Borås AB Ett kommunalt bolag April 2008. Läs mer på sidan 6 Aktuellt med försäljning av Vinddraget Etablerande och ägande av industrifastigheter på Viared har varit ett sätt för Industribyggnader i Borås AB (IBAB) att vara en katalysator på industriområdet. Stimulera

Läs mer

Nytänkande effektivt samarbete

Nytänkande effektivt samarbete Nytänkande effektivt samarbete HELHETSLÖSNINGAR FÖR TEKNISKA INSTALLATIONER Behov av nya lösningar Bygg- och installationsbranschen utvecklas snabbt. Idag är fastigheter mer tekniskt krävande än tidigare.

Läs mer

LEGOTILLVERKNING I ROSTFRITT. Alla möjligheter tillsammans med oss på Furhoffs

LEGOTILLVERKNING I ROSTFRITT. Alla möjligheter tillsammans med oss på Furhoffs LEGOTILLVERKNING I ROSTFRITT Alla möjligheter tillsammans med oss på Furhoffs VÄLKOMMEN TILL FURHOFFS ROSTFRIA Den här broschyren tar dig med till Furhoffs i Skövde. Här har vi alla de möjligheter och

Läs mer

EXPEDITION FRAMÅT GÅ!

EXPEDITION FRAMÅT GÅ! EXPEDITION FRAMÅT Hej företagare! Vi har ett tillväxtprogram för just er. Programmet heter Expedition Framåt. Ja, vi vet att tillväxt kan kännas som ett ganska uttjatat ord. (En sökning på Google ger 9

Läs mer

DIN LEVERANTÖR AV EL- OCH VVS-ARTIKLAR

DIN LEVERANTÖR AV EL- OCH VVS-ARTIKLAR DIN LEVERANTÖR AV EL- OCH VVS-ARTIKLAR MARKNADSLEDANDE I BRANSCHEN Amiga AB grundades i augusti 2000 och är idag en av Sveriges ledande el- och VVS-grossister för proffsoch konsumentfackhandeln. Verksamheten

Läs mer

Lite mindre, lite mer erfarna. En intervju med vd Lilian Norin

Lite mindre, lite mer erfarna. En intervju med vd Lilian Norin Lite mindre, lite mer erfarna En intervju med vd Lilian Norin Lilian, varför ska man välja Andara? Vi är helt enkelt det vi säger oss vara: erfarna, engagerade, personliga, snabba, flexibla och kan verkligen

Läs mer

EXPERTER 12 NYA. Gör det enklare att vara proffs

EXPERTER 12 NYA. Gör det enklare att vara proffs EXPERTER 12 NYA Gör det enklare att vara proffs Det är det personliga handslaget som skiljer oss från mängden. MED AHLSELL SOM LEVERANTÖR FÅR DU: En trygg partner. Tillgång till marknadens bredaste ortiment

Läs mer

Företag, akademi och samhälle i samverkan automation i världsklass!

Företag, akademi och samhälle i samverkan automation i världsklass! Vad är Automation Region? Nya initiativ Automation Region är ett företagskluster som arbetar för att synliggöra och stärka Sveriges automationsindustri. Automationsbranschen har stor strategisk betydelse

Läs mer

Störst sortiment och bäst kompetens i lager

Störst sortiment och bäst kompetens i lager Störst sortiment och bäst kompetens i lager 1 Värdeskapande kundanpassning Lundgrens representerar några av världens ledande tillverkare av produkter inom flödesteknik och industrigummi. Tack vare detta

Läs mer

ALLT DU BEHÖVER VETA OM ETT MEDLEMSKAP I SHR

ALLT DU BEHÖVER VETA OM ETT MEDLEMSKAP I SHR ALLT DU BEHÖVER VETA OM ETT MEDLEMSKAP I SHR VÄLKOMNA TILL DET ROLIGASTE VI VET! Vi jobbar i en fantastiskt rolig och spännande bransch och vi kan varje år räkna in många nya medlemmar. Restauranger och

Läs mer

Våra gemensamma värderingar

Våra gemensamma värderingar Våra gemensamma värderingar Det är vår kunskap och vilja att göra det där lilla extra för kunderna som gör att de kommer tillbaka till oss. Affärsidé Att skapa effektiv handel med installationsprodukter,

Läs mer

NORAB. De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida

NORAB. De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida NORAB Från berg till småsten Under drygt 20 år har vi på Norab samlat kunskap och

Läs mer

Hjälp till nytt jobb - via Trygghetsfonden TSL omställningsförsäkring

Hjälp till nytt jobb - via Trygghetsfonden TSL omställningsförsäkring Hjälp till nytt jobb - via Trygghetsfonden TSL omställningsförsäkring Vi har bara ett mål - att hjälpa dig fram till ett nytt arbete! Vi vet att för de allra flesta är det är oerhört tungt att bli uppsagd

Läs mer

STORA BESÖKSDAGEN. Suzan Östman Bäckman Vingåkers Kommun 2012-06-08

STORA BESÖKSDAGEN. Suzan Östman Bäckman Vingåkers Kommun 2012-06-08 2012 STORA BESÖKSDAGEN Suzan Östman Bäckman Vingåkers Kommun 2012-06-08 Stora besöksdagen 2012 Syfte Syftet med besöken är att förbättra näringslivsklimatet, vårda befintligt näringsliv, ta del av företagarnas

Läs mer

Välkomna till Merx Din samarbetspartner vid högteknologisk tillverkning

Välkomna till Merx Din samarbetspartner vid högteknologisk tillverkning Välkomna till Merx Din samarbetspartner vid högteknologisk tillverkning År 1989 bildades Merx Svenska AB av Hans Hammargren och Thomas Smedberg. Tillverkningen startade i mindre skala och nu tjugosex år

Läs mer

Praktikrapport. Sofia Larsson MKVA12, HT12

Praktikrapport. Sofia Larsson MKVA12, HT12 Praktikrapport Facetime Media är en byrå belägen i Lund som hjälper företag att marknadsföra sig via sociala medier. I nuläget är det främst Facebook som är aktuellt men tanken är att företaget i framtiden

Läs mer

RESE GOLF FRILUFTS MÄSSA UPPSALA

RESE GOLF FRILUFTS MÄSSA UPPSALA RESE GOLF FRILUFTS MÄSSA UPPSALA Fyrishov 19-20 oktober 2013 Tre spännande mässor på samma plats vid samma tidpunkt! Resemässa - Golfmässa - Friluftsmässa Vill du möta tusentals människor som är intresserade

Läs mer

MECHANUM FRAMTIDENS BILVERKSTAD

MECHANUM FRAMTIDENS BILVERKSTAD MECHANUM FRAMTIDENS BILVERKSTAD Mechanum är ett bilserviceföretag som vill förändra synen på verkstadsbranschen genom att erbjuda allt kunden behöver för sin bil till en kvalitets- och servicenivå som

Läs mer

Personlig hjälp till nytt arbete - för tjänstemän!

Personlig hjälp till nytt arbete - för tjänstemän! Personlig hjälp till nytt arbete - för tjänstemän! Vi har bara ett mål - att hjälpa dig fram till ett nytt arbete! Vi vet att för de allra flesta är det är oerhört tungt att bli uppsagd - därför är det

Läs mer

S K O L A. Flexibla lokaler för en bra skolmiljö. Med skolmoduler från Indus löser du lokalbehoven snabbt och lätt

S K O L A. Flexibla lokaler för en bra skolmiljö. Med skolmoduler från Indus löser du lokalbehoven snabbt och lätt S K O L A Flexibla lokaler för en bra skolmiljö Med skolmoduler från Indus löser du lokalbehoven snabbt och lätt Stabil konstruktion och hög kvalitet Om elevantalet förändras eller om förutsättningarna

Läs mer

FunktionsIT Lönsamt, enkelt och tryggt

FunktionsIT Lönsamt, enkelt och tryggt FunktionsIT FunktionsIT Lönsamt, enkelt och tryggt Vad är FunktionsIT? FunktionsIT är vårt koncept för att paketera IT som tjänst. Det ger dig som kund en centraliserad och automatiserad hantering av

Läs mer

Vi är den kreativa mötesplatsen för idéer och innovativa företag som vill växa.

Vi är den kreativa mötesplatsen för idéer och innovativa företag som vill växa. Kapital Vi har direkta kontakter till olika finansiärer. Med våra samarbetspartners, exempelvis ALMI Företagspartner och Regionförbundet, kan du diskutera bidrag till din tjänst eller produkt. Kontor I

Läs mer

Eskilstunabarometern 2009

Eskilstunabarometern 2009 Resultat från Eskilstunabarometern 2009 Lokal företagsenkät genomförd i augusti 2009, målgrupp små och medelstora företag i Eskilstuna med 2-49 sysselsatta Enkäten har genomförts i samverkan mellan Eskilstuna

Läs mer

En snabbare och starkare affärspartner

En snabbare och starkare affärspartner En snabbare och starkare affärspartner Varför blir vissa företag mer framgångsrika än andra? Beror det på kortare time to market, innovationstakten eller produktionskostnaden? Svaret är ovillkorligen ja

Läs mer

Ett steg längre inom Print och IT

Ett steg längre inom Print och IT Ett steg längre inom Print och IT TDO som IT-partner. Alla företag är i behov av IT-kompetens, men det är inte alla företag som kan eller vill anställa en IT-specialist. Låt oss berätta hur vi kan ta över

Läs mer

Specialisten på skärande bearbetning

Specialisten på skärande bearbetning Specialisten på skärande bearbetning Företaget Ekets Ekets är ett av Sveriges 10 största företag när det gäller skärande bearbetning. Vi har en kapacitet på 500.000 timmar i mer än 100 CNC-styrda maskiner.

Läs mer

Välkommen som samarbetspartner!

Välkommen som samarbetspartner! Välkommen som samarbetspartner! VISIT ROSLAGEN 2014 Varför bör jag delta aktivt i Visit Roslagens arbete och synas med mitt företag på www.roslagen.se? VISIT ROSLAGEN Välkommen! Visit Roslagen välkomnar

Läs mer

Produktkatalog. Luleå Studentkår Luleå tekniska universitet

Produktkatalog. Luleå Studentkår Luleå tekniska universitet Produktkatalog Luleå Studentkår Luleå tekniska universitet LULEÅ STUDENTKÅR 1 kår 6 sektioner Luleå Studentkår är en intresseorganisation som verkar för studenter på Luleå tekniska universitet. Vårt ansvarsområde

Läs mer

Snabbaste sättet att få kontoret att växa. Lös tillfälliga lokalbehov med flexibla kontorsmoduler från Indus

Snabbaste sättet att få kontoret att växa. Lös tillfälliga lokalbehov med flexibla kontorsmoduler från Indus K O N T O R Snabbaste sättet att få kontoret att växa Lös tillfälliga lokalbehov med flexibla kontorsmoduler från Indus Enkelt och bekymmersfritt Att hyra moduler är den idealiska lösningen på tillfälliga

Läs mer

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Uppdrag Se över hur det lokala besöksnäringssamarbetet för Värmdö bör organiseras För att skapa lokalt engagemang och mervärde åt

Läs mer

teamarver Låt oss göra kontrollen av din digitala färdskrivare Sid 6 TÄVLING! Spara tusenlappar...

teamarver Låt oss göra kontrollen av din digitala färdskrivare Sid 6 TÄVLING! Spara tusenlappar... teamarver Höst 2009 Spara tusenlappar... Låt oss göra kontrollen av din digitala färdskrivare Sid 6 TÄVLING! Var med och vinn en exklusiv skinnjacka från Arver Lastbilar! Läs mer på sid 4 Höst 2009 Ansvarig

Läs mer

DIN LÖNSAMHET ÄR VÅR DYGD

DIN LÖNSAMHET ÄR VÅR DYGD DIN LÖNSAMHET ÄR VÅR DYGD Trots vår ödmjukhet kan vi stolt konstatera att vi ställer en av Skandinaviens modernaste och mest automatiserade produktionsanläggningar i branschen till ditt förfogande. För

Läs mer

AESSEAL SWEDEN AB SEALING THE WORLD

AESSEAL SWEDEN AB SEALING THE WORLD AESSEAL SWEDEN AB SEALING THE WORLD AESSEAL GÖR DET MÖJLIGT Redan år 1983 klev AESSEAL in i en bransch som dominerades av några stora internationella aktörer. För att kunna ta sig in på marknaden och överleva

Läs mer

Proffs på rengöring. Upplev skillnaden. Upplev Kärcher! Välkommen till ett av Stockholms största städföretag

Proffs på rengöring. Upplev skillnaden. Upplev Kärcher! Välkommen till ett av Stockholms största städföretag Välkommen till ett av Stockholms största städföretag Familjeföretaget Stockholms Städsystem har sedan starten 1968 hållit rent och snyggt på företag runt om i Storstockholm. Idag är vi en av de största

Läs mer

PÅ VÄG FÖR VÄRMLANDS ÅKARE

PÅ VÄG FÖR VÄRMLANDS ÅKARE PÅ VÄG FÖR VÄRMLANDS ÅKARE Affärer på värmländska Inget annat landskap är som Värmland. Och vi värmlänningar är inte som andra. Därför behövs Värmlandsåkarna en egen förening som hjälper åkerier i Värmland

Läs mer

LVI Low Vision International AB Företagspresentation

LVI Low Vision International AB Företagspresentation LVI Low Vision International AB Företagspresentation Emma Tooth från produktion och Henrik Blomdahl från utveckling monterar läskameror. Jag arbetar som rådgivare på Syncentralen i Oslo där vi inriktar

Läs mer

Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar

Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar Din vilja, ditt engagemang och din kompetens är en viktig del av Martin & Serveras framgång. Våra värderingar Den här skriften beskriver Martin

Läs mer

Företag, akademi och samhälle i samverkan automation i världsklass!

Företag, akademi och samhälle i samverkan automation i världsklass! Vad är Automation Region? Nya initiativ Automation Region är ett företagskluster som arbetar för att synliggöra och stärka Sveriges automationsindustri. Automationsbranschen har stor strategisk betydelse

Läs mer

» One-stop shopping «

» One-stop shopping « »One-stop shopping« »Bredden är Titech System AB ingår i Binar Group. Under våren 2007 beslutade Binar att verksamheten i Tivox Sweden AB skulle delas upp i två bolag: Tivox Sweden AB och Titech System

Läs mer

Total flexibilitet i produktionen EG Infor M3 inspirationsdag

Total flexibilitet i produktionen EG Infor M3 inspirationsdag Total flexibilitet i produktionen EG Infor M3 inspirationsdag Välkommen till en inspirerande dag på temat Kraftkällan Infor M3 så skapar du maximal effektivitet i alla företagets aktiviteter. INBJUDAN

Läs mer

Uppgraderingsfråga. Tänk dig varenda medarbetare i en ny och bättre version. Vill du sätta detta i system nu? NEJ

Uppgraderingsfråga. Tänk dig varenda medarbetare i en ny och bättre version. Vill du sätta detta i system nu? NEJ Uppgraderingsfråga Tänk dig varenda medarbetare i en ny och bättre version. Vill du sätta detta i system nu? JA NJ Vad blir skillnaden? Långsiktighet. I stället för Ad Hoc-lösningar och punktinsatser kan

Läs mer

VI ÖKAR ER SÄKERHET, KVALITET OCH LÖNSAMHET.

VI ÖKAR ER SÄKERHET, KVALITET OCH LÖNSAMHET. VI ÖKAR ER SÄKERHET, KVALITET OCH LÖNSAMHET. TORQUE ELITE startade sin verksamhet 2014. Vi är ett ungt företag men personalen har lång efarenhet av arbete med moment-, lyft- och hydrauliska verktyg. Vi

Läs mer

Köpguide för mobila växlar. Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan.

Köpguide för mobila växlar. Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan. Köpguide för mobila växlar Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan. Tänk om din nya telefonilösning kunde förenkla din vardag och hjälpa dina medarbetare att arbeta

Läs mer

Coop Franchise en spännande och lönsam företagarform!

Coop Franchise en spännande och lönsam företagarform! Coop Franchise en spännande och lönsam företagarform! Har du drömt om att vara din egen men inte vågat ta steget? Som franchisetagare av en Coop Konsum- eller Coop Nära-butik får du det fulla ansvaret

Läs mer

Vår verkstad. Utvecklar människor och affärer.

Vår verkstad. Utvecklar människor och affärer. Vår verkstad Utvecklar människor och affärer. Västerås Science Park är en inspirerande och innovativ miljö och mötesplats för företag i tillväxt där människor, idéer, kunskap och kapital kan mötas och

Läs mer

DIN PARTNER INOM AUTOMATION OCH ELEKTRONIK

DIN PARTNER INOM AUTOMATION OCH ELEKTRONIK DIN PARTNER INOM AUTOMATION OCH ELEKTRONIK 02. OM OSS 03. VÅRT HELHETSERBJUDANDE Anpassade erbjudanden. Personlig kontaktperson. Inköpsavdelning hos oss. Rätt produkter utifrån dina behov. Servicepaket

Läs mer

Ungt företag med stark marknadsposition

Ungt företag med stark marknadsposition Ungt företag med stark marknadsposition Westmetall AB är en lokal lagerhållare av halvfabrikat inom aluminium, stål, rostfritt och koppar. Till bygg- och verkstadsindustrin levereras standardprodukter

Läs mer

Sociala företag. egenmakt i praktiken. Sociala företag

Sociala företag. egenmakt i praktiken. Sociala företag Social franchising När någon köper det som man själv har gjort, får man självförtroende eftersom föremålet blir värdefullt för någon annan. Därför är kunderna mycket viktiga. Möten med människor i missbrukssvängen

Läs mer

Vi hjälper dig att hoppa över lågkonjunkturen!

Vi hjälper dig att hoppa över lågkonjunkturen! Vi hjälper dig att hoppa över lågkonjunkturen! Hur gör dem som lyckas stärka sina positioner under lågkonjunkturen? Vad och hur gör de för att ta marknadsandelar, stärka varumärket, öka försäljningen?

Läs mer

TEAM. Manus presentationen

TEAM. Manus presentationen 4 TEAM Manus presentationen Nu är chansen är din! 1 Ni startar upp er verksamhet med 1.000 p. Det ger er först och främst rätt till att kvalificera ert företagande i Nu Skin. Dessutom får ni ett stort

Läs mer

Tonsjökvalitet för din framgångs skull

Tonsjökvalitet för din framgångs skull Tonsjökvalitet för din framgångs skull 2 Vilken produkt ska vi göra åt dig? Oavsett om du behöver en enda produkt, till exempel ett högpresterande hjulnav för en extrem sportbil eller en oändlig serie

Läs mer

Från idé till färdig komponent

Från idé till färdig komponent Från idé till färdig komponent Från idé till färdig produkt Hydal Aluminium Profiler är en ledande leverantörer av strängpressade, bearbetade och ytbehandlade aluminiumprofiler och komponenter. Vi levererar

Läs mer

Vi skapar möten som ger affärer

Vi skapar möten som ger affärer Vi skapar möten som ger affärer Vi brinner för att knyta samman företag och se affärerna gå i lås. Luleå ska vara en intressant plats för människor, etableringar och investeringar. Luleå Näringsliv bidrar

Läs mer

HISTORIK. Idag har Dimoda växt till sju butiker:

HISTORIK. Idag har Dimoda växt till sju butiker: HISTORIK Dimoda har sin grund i ett presentbutikskoncept som startades av Gunn Karlsson. Gunn arbetade under 1980-talet med försäljning av garner, dels som grossist, dels genom försäljning i butik. Redan

Läs mer

FREETRAILER FÅR AFFÄRERNA ATT RULLA

FREETRAILER FÅR AFFÄRERNA ATT RULLA En av våra servicebilar FREETRAILER FÅR AFFÄRERNA ATT RULLA HISTORIA Freetrailer grundades i Danmark 2003 och kom till Sverige 2008. Bakom den rullande succén står ett par danska herrar med grundtanken

Läs mer

Nya företagare behöver goda råd

Nya företagare behöver goda råd Nya företagare behöver goda råd En bättre Vi start ger en bättre start Vår uppgift är att ge alla som vill starta eget bästa möjliga förutsättningar för att lyckas! NyföretagarCentrums Vi förmedlar uppgift

Läs mer

AFFÄRSIDÉ Svets & Montage Industri Partner AB ska, på bas av hög teknisk nivå, tillhandahålla metallprodukter, industritjänster och systemlösningar i

AFFÄRSIDÉ Svets & Montage Industri Partner AB ska, på bas av hög teknisk nivå, tillhandahålla metallprodukter, industritjänster och systemlösningar i AFFÄRSIDÉ Svets & Montage Industri Partner AB ska, på bas av hög teknisk nivå, tillhandahålla metallprodukter, industritjänster och systemlösningar i en helhet som ger kunden stabilitet, trygghet och kvalitet.

Läs mer

Industriell livskraft. i Fyrbodal

Industriell livskraft. i Fyrbodal Industriell livskraft i Fyrbodal IUC Väst en partner för industriell utveckling Industriföretagen i Sverige utgör en stor del av landets tillväxt och sysselsätter idag över en halv miljon svenskar. Branschen

Läs mer

LÅT OSS EFFEKTIVISERA DITT AFFÄRSRESANDE

LÅT OSS EFFEKTIVISERA DITT AFFÄRSRESANDE Du är värdefull och Din tid är värdefull LÅT OSS EFFEKTIVISERA DITT AFFÄRSRESANDE 6 argument varför du ska BIG AFFÄRSRE BIG Travel är den lokala, personliga resebyrån som navigerar bland Vi använder oss

Läs mer

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN UTBILDNINGSKATALOG F Ö R E L Ä S N I N G W O R K S H O P A F F Ä R S U T V E C K L I N G För utveckling av besöksnäringen ALUN VIKTEN AV ATT UTVECKLAS! I framtiden gäller det inte bara att ha rätt kunskaper

Läs mer

Verksamhetsinriktning. Eskilstuna Marknadsföring

Verksamhetsinriktning. Eskilstuna Marknadsföring Verksamhetsinriktning Eskilstuna Marknadsföring Verksamhetsinriktning för Eskilstuna Marknadsföring AB. För den verksamhet som bedrivs i Eskilstuna Marknadsföring AB nedan kallat EMAB gäller denna särskilda

Läs mer

Hållbara och trygga lösningar. För miljön, våra kunder och framtida generationer

Hållbara och trygga lösningar. För miljön, våra kunder och framtida generationer Hållbara och trygga lösningar. För miljön, våra kunder och framtida generationer Vi siktar högt. Men arbetar jordnära. Sandström erbjuder kvalificerade konsulttjänster inom Mark & Miljö, Bygg & Anläggning

Läs mer

Uppdragsbeskrivning. för rollen som

Uppdragsbeskrivning. för rollen som Uppdragsbeskrivning för rollen som VD Välkommen till FDT 04/09 2015 EEL-koncernen, i vilken bland annat kedjorna ELON, Elkedjan samt Euronics Norge verkar, satsar stort i Luleå. Under det senaste året

Läs mer

Välkomna till Merx Med kapacitet att växa med kunden

Välkomna till Merx Med kapacitet att växa med kunden Välkomna till Merx Med kapacitet att växa med kunden År 1989 bildades Merx Svenska AB av Hans Hammargren och Thomas Smedberg. Tillverkningen startade i mindre skala och nu 28 år senare är företaget en

Läs mer

Ljusning efter trög start på året men inhyrning kommer att gå före nyrekrytering

Ljusning efter trög start på året men inhyrning kommer att gå före nyrekrytering Ingela Hemming, SEB:s Företagarekonom Måndag den 21 maj 2012 Småföretagen tog stryk under första kvartalet Ljusning efter trög start på året men inhyrning kommer att gå före nyrekrytering Den 3 maj avslutade

Läs mer

Arbetsgivarvarumärke vad tycker kandidaterna?

Arbetsgivarvarumärke vad tycker kandidaterna? Arbetsgivarvarumärke vad tycker kandidaterna? En undersökning bland dagens talanger om arbetsgivare, karriärval och värderingar i yrkeslivet. En undersökning bland dagens talanger om arbetsgivare, karriärval

Läs mer

Stockholm 20 februari 2013

Stockholm 20 februari 2013 Stockholm 20 februari 2013 Den 20e februari 2013 arrangeras för femte året i rad succékonferensen Social Responsibility Day. Bakom konferensen står tidningen Miljöaktuellt och SIS tillsammans med flera

Läs mer

DIN MEST KOMPLETTA LEVERANTÖR.

DIN MEST KOMPLETTA LEVERANTÖR. DIN MEST KOMPLETTA LEVERANTÖR. VÄLKOMMEN TILL VÅR VÄRLD Att delta på mässor är en investering, och som med alla investeringar ska den naturligtvis ge resultat. Vi på L-Konsult Exhibition är specialister

Läs mer

Samhandel. & lojalitet

Samhandel. & lojalitet Samhandel - det nya sättet att handla på & lojalitet - enkla lösningar Merförsäljning Inköpsfördelar Lojalitet Marknadsföring Nätverk - det nya sättet att handla på Enkla lösningar är det bästa alternativet.

Läs mer

Specialisten på lönsam industriautomation

Specialisten på lönsam industriautomation Specialisten på lönsam industriautomation Projektledning, konstruktion, tillverkning och driftsättning av robotautomation, specialmaskiner och fixturer. Välkommen till Arho AB Jag är glad över att få presentera

Läs mer

2 VERKSAMHETSPLANEN UTGÅR IFRÅN 4 medlemmarnas behov 4 analyser av Oskarshamns företagsklimat 4 SWOT-analyser av Oskarshamns näringsliv 4

2 VERKSAMHETSPLANEN UTGÅR IFRÅN 4 medlemmarnas behov 4 analyser av Oskarshamns företagsklimat 4 SWOT-analyser av Oskarshamns näringsliv 4 Verksamhetsplan FöretagsCentrums verksamhetsplan antogs av styrelsen 20 oktober 2011 och gäller tills vidare. Planen följs upp fortlöpande och revideras vid behov (senast 2013-12-12). INNEHÅLL 1 FÖRETAGSCENTRUMS

Läs mer

Ta steget till eget. Vi hjälper dig att förverkliga din dröm!

Ta steget till eget. Vi hjälper dig att förverkliga din dröm! Ta steget till eget. Vi hjälper dig att förverkliga din dröm! Kan din idé bli till ett företag? Hos NyföretagarCentrum i Carlshamn får du kostnadsfri, konfidentiell och personlig rådgivning när du vill

Läs mer

INBJUDAN TILL BRANSCHDAGEN 2 FEBRUARI 2015

INBJUDAN TILL BRANSCHDAGEN 2 FEBRUARI 2015 INBJUDAN TILL BRANSCHDAGEN 2 FEBRUARI 2015 Företagens stora chans att träffa studenter som snart ska ut i arbetslivet men även knyta kontakter med andra företag inom samma bransch. INFORMATION OM BRANSCHDAGEN

Läs mer

På vägarna sedan 1929 Familjeföretaget inne på fjärde generationen

På vägarna sedan 1929 Familjeföretaget inne på fjärde generationen E t t m o d e r n t t r a n s p o r t - o c h l o g i s t i k f ö r e ta g OLSSONS åkeri Under alla år har Volvo varit, och är alltjämt, den största uppdragsgivaren. Vår huvudsysselsättning är fjärrtrafik

Läs mer

Från fotbollsplan till affärsplan

Från fotbollsplan till affärsplan Från fotbollsplan till affärsplan Berättelsen om Newbody PRODUKTION Newbody AB, Göteborg 2011 Telefon 031-709 56 50 TEXT Dahn Renholm ILLUSTRATIONER och GRAFISK FORM Ulf Swerin Tryckt på miljövänligt papper

Läs mer

B O S T A D. Trivsamma lokaler för alternativ boende. Lös lokalbehoven snabbt och lätt med moduler från Indus

B O S T A D. Trivsamma lokaler för alternativ boende. Lös lokalbehoven snabbt och lätt med moduler från Indus B O S T A D Trivsamma lokaler för alternativ boende Lös lokalbehoven snabbt och lätt med moduler från Indus Tryggt boende med god kvalitet Hyrmoduler kan många gånger vara den idealiska lösningen vid olika

Läs mer

Hej studerandemedlem i FUF

Hej studerandemedlem i FUF 1 Hej studerandemedlem i FUF Nu är det dags att söka till höstens arbetsgrupper i världens bästa förening! FUF-bladet Seminariegruppen Biståndsdebatten.se Projektgruppen FUF-nätverket Vem kan söka till

Läs mer

Arbeta för en bättre värd

Arbeta för en bättre värd Arbeta för en bättre värd Långsiktig lönsamhet och tillväxt skapas genom nöjda kunder och engagerade medarbetare. Som arbetsgivare ska Vasakronan erbjuda branschens bästa utvecklingsmöjligheter och arbetsmiljö.

Läs mer

SAMMANSTÄLLNING AV GRUPPDISKUSSIONER

SAMMANSTÄLLNING AV GRUPPDISKUSSIONER SAMMANSTÄLLNING AV GRUPPDISKUSSIONER Flera frågor kring Nya Visit Dalarna diskuterades kring borden under Up to Date. Vad krävs av oss i Dalarna för att vi ska fördubbla omsättningen till 2020? Dalarna

Läs mer

INBJUDAN TILL BRANSCHDAGEN 10 FEBRUARI 2016

INBJUDAN TILL BRANSCHDAGEN 10 FEBRUARI 2016 INBJUDAN TILL BRANSCHDAGEN 10 FEBRUARI 2016 Företagens stora chans att träffa studenter som snart ska ut i arbetslivet men även knyta kontakter med andra företag inom samma bransch. INFORMATION OM BRANSCHDAGEN

Läs mer

KOMPETENSKONTRAKTET SIGNATUR SOM SKAPAR KARRIÄRMÖJLIGHETER

KOMPETENSKONTRAKTET SIGNATUR SOM SKAPAR KARRIÄRMÖJLIGHETER KOMPETENSKONTRAKTET SIGNATUR SOM SKAPAR KARRIÄRMÖJLIGHETER SIGNATUR SOM SKAPAR KARRIÄRMÖJLIGHETER Kompetenskontraktet är ett sätt att skapa långsiktigt samarbete mellan Mittuniversitetet och regionens

Läs mer

Varmpressning Kunskap Kvalitet Utveckling

Varmpressning Kunskap Kvalitet Utveckling Varmpressning Kunskap Kvalitet Utveckling Kunskapsföretaget Mattsson Metal är ett av de ledande företagen i Norden när det gäller varmpressade metalldetaljer av högsta kvalitet. Våra produkter finns i

Läs mer

Produktkatalog CHARM 2015

Produktkatalog CHARM 2015 Produktkatalog CHARM 2015 Innehåll Våra paket 1 Ingår i alla paket 3 Överblick paket 4 Tillval 5 Tillval event 7 Tillval marknadsföring 12 Välkommen till CHARM 2015! Tack så mycket för Er anmälan till

Läs mer