Rapport Datum: Författare: Kjell-Ove Nordström. Bergslagsleden. En attraktionskraft för folkhälsa och turism i Örebroregionen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rapport Datum: 2015-12-10 Författare: Kjell-Ove Nordström. Bergslagsleden. En attraktionskraft för folkhälsa och turism i Örebroregionen"

Transkript

1 Rapport Datum: Författare: Kjell-Ove Nordström Bergslagsleden En attraktionskraft för folkhälsa och turism i Örebroregionen

2 Bergslagsleden En attraktionskraft för folkhälsa och turism i Örebroregionen Kjell-Ove Nordström

3 Innehåll 1. Sammanfattning Inledning... 5 Friluftsliv en viktig pusselbit för folkhälsan Mätningar av vandrare på Bergslagsleden... 6 Vandrare och registreringar Hur många vandrar Bergslagsleden Vilka etapper är populärast på Bergslagsleden När används leden Hur förbättrar vi mätningarna Standardiserade mätningar vid fasta punkter Löpande mätpunkter Några resultat från årets mätningar Webbundersökning om Bergslagsleden Boende i Örebro län Kommentar - Hur många har vandrat Bergslagsleden Kommentar - Hur många gånger har de svarande vandrat Bergslagsleden Kommentar - Hur stort är intresset för Bergslagsleden Kommentar - Vilken är önskad servicenivå Boende i Mälardalen Kommentar - Hur välkänd är Bergslagsleden Hur många har besökt Bergslagsleden Kommentar - Vilken potential har Bergslagsleden Kommentar - Vad är viktigt för potentiella vandrare Kommentar från Markör AB om marknadsundersökningarna Antal besök på Vem är vandraren på Bergslagsleden Resultat från tidigare år Avslutning Region Örebro län Bergslagsleden Datum: (23)

4 1. Sammanfattning Bergslagsleden är ett viktigt verktyg för folkhälsa i Örebro län. Den är också en viktig resurs för länets naturturism och bidrar till en ökad attraktionskraft i regionen. Varje år vandrar minst personer leden. Två tredjedelar vandrar på vardagarna. En tredjedel på helgen, lika fördelat över lördag och söndag. De populäraste etapperna är etapperna i Kilsbergen. Etapp 17 med koppling till Tivedens nationalpark är också populär. Kommande år kommer vi att mäta på tre fasta och återkommande punkter för att kunna se förändringar i vandranden. Vi fokuserar numera på de tre destinationerna Bergslagen, Kilsbergen och Tiveden vart tredje år koncentrerade vi oss på Tiveden. (se tabell 2 sid 11). I våra webbundersökningar uppger sex av tio boende i Örebro län att de någon gång besökt Bergslagsleden. Motsvarande siffra för Mälardalen är en av tio. Sex av tio länsbor uppger att de någon gång besökt Bergslagsleden. Av dessa uppger 83 % att de också vandrat Bergslagsleden. Det innebär att hälften av boende i Örebro län någon gång vandrat leden. Nästan 70 procent av de boende i Örebro län som aldrig besökt Bergslagsleden svarar att de kan tänka sig att besöka leden för en vandring och en spännande naturupplevelse. En av tre boende i Mälardalen uppger att de skulle vara beredda att resa 10 mil för en attraktiv vandring på Bergslagsleden. Här finns alltså goda utvecklingsmöjligheter utifrån ett relativt högt generellt intresse för den typen av upplevelser som Bergslagsleden erbjuder och en potential för att utveckla naturismen i Örebroregionen. Nationella forskningsresultat visar att möjligheter till friluftsliv och närhet till natur har helt eller delvis påverkat valet av boende för fyra personer av tio. 4 (23) Bergslagsleden Datum: Region Örebro län

5 2. Inledning Bergslagsleden fyllde 30 år Den 28 mil långa leden lockar varje år tiotusentals vandrare. Förutom att vara ett viktigt verktyg för folkhälsan i Örebroregionen är det också en resurs för länets naturturism och bidrar till en ökad attraktionskraft i Regionen. Den här rapporten berättar om de mätningar vi gjort på Bergslagsleden med start i större skala år Den redovisar också resultat av enkätundersökningar vi gjort bland boende i Örebro län och potentiella vandare i Mälardalen. Rapporten avslutas med att dra upp riktlinjerna för det fortsatta arbetet med att utveckla leden. Sedan några år arbetar Region Örebro län med turistdestinationerna Tiveden, Kilsbergen och Bergslagen. Vi kommer att tydligare fokusera på dessa destinationer i kommande mätningar. Rapporten är framtagen tillsammans med Thomas Eriksson, Aira kommunikation och Jonas Karlsson, Markör Marknad AB. Friluftsliv en viktig pusselbit för folkhälsan Nationella forskningsresultat visar att möjligheter till friluftsliv och närhet till natur har helt eller delvis påverkat valet av boende för fyra personer av tio. Intressant att notera är att nära 90 procent menar att utomhusvistelse i natur gör deras vardag mer meningsfull. (Friluftsliv i förändring 2008) I en enkätstudie från 2005 om svenskarnas syn på skogen och naturen svarade 80 procent att det är nödvändigt för livskvalitet att komma ut i skog och mark. 42 procent svarade att det är absolut nödvändigt. (Kairos Future) Bäst i test - Naturbaserade aktiviteter, (Stresshantering). Att ta ansvar för sin egen hälsa är viktigt. Vill man skapa motståndskraft mot stress är naturbaserade aktiviteter det bästa, vilket ger avkoppling, intellektuell stimulans och positiva hälsoeffekter (Norling Larsson, 2004) Region Örebro län Bergslagsleden Datum: (23)

6 3. Mätningar av vandrare på Bergslagsleden Antalet vandrare har mätts på Bergslagsleden i större skala och mer frekvent under åren Sammanlagt har över ett fyrtiotal mätningar utförts. Vandrarna registreras genom att en elektronisk räknare, bestående av två delar, skruvas fast i ett träd på varsin sida om Bergslagsleden. När en vandrare passerar, bryts en radiovåg och en registrering görs. Mätningarna tankas ner i en dator och antalet registerar kan avläsas per dag. Räknarna, som är batteridrivna, sätts upp i början av maj, och tas ned ca 25 veckor senare. Region Örebro län äger tio räknare. Idag har vi en god bild över vilka etapper som är populärast. Vi har också en uppskattad siffra hur många som vandrar på Bergslagsleden varje år. Vi vet också vilka veckor vandrandet är som intensivast, och även vilka veckodagar. På kommande sidor redovisas resultaten. Vandrare och registreringar Vi använder oss i rapporten generellt av vandrare. Egentligen är det mer rätt att använda ordet registreringar i och med att vi bara har ett värde på när någon passerar förbi en räknare. Vi vet inte om det är en vandrare som går hela etappen, eller någon som går en bit och sedan tillbaka, vilket ju innebär två registreringar. Det kan också vara någon som passerar en räknare på väg till ett vindskydd för att grilla korv. Det innebär också att det finns delar av en etapp som inte mäts där kortare besök görs för att exempelvis plocka bär, svamp eller bara besöka ett vindskydd. Vi sätter oftast räknarna i mitten av etapperna, för att de i möjligaste mån ska räknare vandrare som går hela sträckan. Det viktigaste är emellertid inte att bergsäkert kunna skilja dem åt, det viktiga är att kunna se förändringar över tid och att se hur många människor som på ett eller annat sätt använder Bergslagsleden. Sedan några år arbetar Region Örebro län med turistdestinationerna Tiveden, Kilsbergen och Bergslagen valde vi att fokusera mätningarna på Tiveden för att kunna få ett mer heltäckande resultat. Kommande år väntar Kilsbergen och Bergslagen. 6 (23) Bergslagsleden Datum: Region Örebro län

7 3.1. Hur många vandrar Bergslagsleden Bergslagsleden består av 17 etapper på en sträcka av 28 mil. Vissa etapper vandras mer frekvent än andra. Kilsbergsetapperna och de etapper som går genom Tiveden är mer vandrade än de norra etapperna. Antalet mätningar är för få för att kunna göra några helt säkra beräkningar om hur många personer som varje år vandrar Bergslagsleden. Variationen mellan de olika etapperna är stor. Det är också stora skillnader mellan tid på året. Vi vet heller inte hur många som vandrar under den hälft av året, när vi inte har räknare uppe. Det finns heller inte möjligheter att täcka av hela etapper. Vi har nu efter att ha mätt samtliga etapper utom två fått en ganska klar bild över hur många som passerar våra räknare och kan göra någorlunda säkra beräkningar utifrån detta. Om vi tar de medelvärden vi har för varje mätt etapp och summerar ihop dem får vi en siffra på vandrare per säsong. Summan blir samma om vi istället utgår från medianvärdena. Då tillkommer som nämnts ovan ett antal vandare under tiden november till april, när vi inte har räknare ute. Så en siffra på vandrare per år är en rimlig siffra. Till det kommer ett stort antal som undgår våra mätningar. De startar i andra änden av etappen, går in och vandrar en sträcka, för att sedan gå tillbaka. De kanske besöker en rastplats på mitten för lite korvgrillning eller bara använder korta sträckor för att komma till och från svamp och bärställen. Varje år vandrar minst personer Bergslagsleden Region Örebro län Bergslagsleden Datum: (23)

8 3.2. Vilka etapper är populärast på Bergslagsleden Etapp Medel Median Antal mätningar 9 Blankhult-Ånnaboda Ånnaboda-Suttarboda Hammarby-Digerberget Mogetorp-Blankhult Tivedstorp-Stenkällegården Digerberget-Mogetorp Leken-Sixtorp Ramundeboda-Gråmon Gråmon-Tivedstorp Uskavi-Hammarby Kloten-Gillersklack Svartå herrgård-ramundeboda Stjärnfors-Nyberget Nyberget-Uskavi Sixtorp-Svartå herrgård Suttarboda-Leken Fiktivt värde 2 Gillersklack-Stjärnfors Fiktivt värde Tabell 1 visar resultaten av våra mätningar. När det gäller etapperna två och elva, har vi utgått från ett fiktivt värde, då inga mätningar gjorts på etappen. Som nämnts ovan är det är etapperna i Kilsbergen som är mest populära att vandra. De båda etapperna som utgår från Ånnaboda, ligger som vi ser i topp. Etapp 17 i Tiveden, ligger tillsammans med de båda andra Tivedsetapperna också högt. Lägst tryck är det på de båda etapperna i södra Kilsbergen, samt etapp 3 och 4 i norr När används leden Vi vet att i medeltal vandrar två tredjedelar leden måndag-fredag, se figur 1. Resterande tredjedel vandrar under helgen, med lika stor spridning på lördagar som på söndagar. 8 (23) Bergslagsleden Datum: Region Örebro län

9 Vandrandet har också några tydliga toppar under säsongen. Den första toppen infaller i början av juni, då vi vet många skolbarn vandrar leden på friluftsdagar. Nästa topp infaller under semestertid i mitten av juli. I augusti-september har många av våra utländska besökare semester. Sedan dalar vandrandet lite vid skolstart, för att sedan ligga på en ganska jämn nivå fram till älgjakten, då vandrandet avtar. Kilsbergsetapperna är populärast. Två tredjedelar vandrar på vardagar. Figur 1 visar vandrandet fördelat över veckodagar. Figur 2 visar fördelningen över antal veckor. Medelvärde för alla mätningar alla år. Region Örebro län Bergslagsleden Datum: (23)

10 3.4. Hur förbättrar vi mätningarna För att utveckla mätningarna och få dem mer tillförlitliga, påbörjades i början av 2015 ett kvalitetsarbete. Markör AB, ett Örebrobaserat företag med lång erfarenhet av kvalificerat intervjuarbete och mätningar, togs in som ett bollplank, för att analysera våra tidigare mätningar och ge oss lite nya vinklingar. Årliga mätningar sedan 2008 har gett Region Örebro län värdefulla kunskaper om hur leden används, vilka etapper som vandras mest och minst, när människor vandrar på säsongen och vilka veckodagar vandrandet sker. Under 2015 togs nästa steg i utvecklingen av Bergslagsleden. Framför allt blir syftet att kunna kartlägga förändringar i vandrandet över tid. Har de stora satsningar som gjorts de senaste åren gett resultat? Ökar vandrandet? Fungerar leden som en livaktig pulsåder för regionens turistutveckling? 3.5. Standardiserade mätningar vid fasta punkter För att kunna mäta förändringar över tid är det viktigt med standardiserade mätningar. Under 2015 har tre standardiserade mätpunkter satts upp. En i norr, en i Kilsbergen och en i Tiveden. Dessa punkter ska mätas varje år på samma sätt och under samma tid, för att därigenom få bra underlag. Dessa blir alltså komplement till de som görs inom respektive destinationsområde Löpande mätpunkter Förutom de fasta mätpunkterna kommer vi att göra ett upplägg där resterande mätare flyttas från söder till norr med ett treårsintervall på samma platser varje gång mätarna återkommer till ett område. På så sätt täcks hela Bergslagsleden in. Markör betonar att det viktigaste för de kommande mätningarna är att Region Örebro län har en framåtblickande syn, där varje moment i hur mätningarna göra ska vara upprepningsbart nästkommande år och året efter det. Företaget rekommenderar upprättandet av en sexårsplan, där varje geografiskt del av leden får särskilt fokus två gånger. Efter dessa sex år kan en slututvärdering genomföras och vid behov kan metoden revideras något. Däremot om det upplevs ha fungerat bra kan undersökningarna fortsätta på samma sätt. Genom ett sådant upplägg kommer aktiviteten på leden över tid kunna jämföras i betydligt högre utsträckning och slutsatser kommer kunna dras på ett helt annat sätt än vad som varit möjligt hittills. Om Region Örebro län väljer att gå på Markörs förslag är det viktigt att i nuläget förankra samtliga moment i undersökningen med beslutsfattare inom organisationen så att dessa är väl införstådda med vad det innebär samt inser att justeringar av metoderna helst inte ska göras under den inplanerade sexårsperioden. (Markör 2015) 10 (23) Bergslagsleden Datum: Region Örebro län

11 3.7. Några resultat från årets mätningar Under 2015 har Region Örebro län haft tio räknare uppsatta från maj till oktober. Detta år särskilt fokus på Tivedsetapperna. Tabell 2. Tabellen visar antal vandrare på y-axeln och etappens nummer på x-axeln. Värden kan skifta mycket även inom etapperna. Räknaren med 1000 registreringar på etapp 17 har suttit på samma plats alla år. Den sitter på mitten av etappen. Den andra räknaren var ett prov för i år. Den sattes en kilometer norr om Stenkällegården som är Bergslagsledens slutmål. Tabell 3 visar antal vandrare på etapp 3 under tre mätningar. Etapp 3 mellan Stjärnfors och Nyberget har ganska få vandrare. Vi har mätt på samma plats sedan Det är ledens längsta etapp, 23 km med stora nivåskillnader. Region Örebro län Bergslagsleden Datum: (23)

12 Tabell 4 visar antal vandrare på etapp 8 vid tre mätningar. Etapp 8 går mellan Mogetorp och Blankhult. Vår räknare sitter strax norr om rastplats Vinterhagen. Räknaren har suttit på samma plats alla år. Tabell 5 visar antal vandrare på etapp 17 under tre mätningar. Räknaren har suttit på exakt samma plats alla år. Vi förbättrar mätningarna genom att ha flera räknare. Vi har tre fasta punkter som mäts varje år. Vi mäter extra intensivt på varje destination Bergslagen, Kilsbergen och Tiveden vart tredje år. 12 (23) Bergslagsleden Datum: Region Örebro län

13 4. Webbundersökning om Bergslagsleden För att få kunskap om hur många som känner till Bergslagsleden i Örebro län, respektive Mälardalen genomfördes under 2013 och 2014 två webbundersökningar. Undersökningarna genomfördes av Markör Marknad & Kommunikation AB. För att nå ut till målgruppen har en webbpanel används. Det innebär att de som har besvarat enkäten har registrerat sina intressen att besvara undersökningar hos webbpanelföretaget. 500 svarande ingick i varje undersökning Boende i Örebro län % Ja Nej Vet ej 6 4 Figur 3 visar hur många som besök Bergslagsleden. Ljusblå innebär boende i Örebro län, mörkblå är boende i Mälardalen. Kommentar - Hur många har vandrat Bergslagsleden Figur 3 visar hur många boende i Örebro län och i Mälardalen som uppger att de besökt Bergslagsleden. Ljusblå markering är boende i Örebro län. Sex av tio uppger att de någon gång besökt Bergslagsleden. Motsvarande siffra för Mälardalen är en av tio. Region Örebro län Bergslagsleden Datum: (23)

14 Drygt åtta av tio personer (83 procent) som besökt Bergslagsleden uppger även att de någon gång även har vandrat på leden. Det innebär att hälften av alla boende i Örebro län någon gång har vandrat Bergslagsleden. Örebro län har omkring invånare. 100 % gång 2-5 gånger 6-10 gånger Fler än 10 gånger Vill ej svara 0 Figur 4 visar hur många gånger de svarande uppger att de vandrat på Bergslagsleden. Kommentar - Hur många gånger har de svarande vandrat Bergslagsleden Av de som vandrat på Bergslagsleden boende i Örebro län, svarar nästan hälften att de gjort det mellan 2-5 gånger. Två av tio uppger att de vandrat 6-10 gånger och lika många uppger att de vandrat över tio gånger, se figur 4. Sex av tio i Örebro län uppger att de någon gång besökt Bergslagsleden. Åtta av tio som vandrat Bergslagsleden har gjort det mer än en gång. Nästan 70 procent av de boende i Örebro län som aldrig besökt Bergslagsleden svarar att de kan tänka sig att besöka leden för en vandring och en spännande naturupplevelse. 14 (23) Bergslagsleden Datum: Region Örebro län

15 % Ja Nej Vet ej/vill ej svara Figur 5 visar hur många av Örebrolänningarna inte besökt Bergslagsleden som kan tänka sig att besöka den. Kommentar - Hur stort är intresset för Bergslagsleden Nästan 70 procent av de boende i Örebro län som aldrig besökt Bergslagsleden svarar att de kan tänka sig att besöka leden för en vandring och en spännande naturupplevelse. Det finns alltså en mycket stor potential mellan de som idag nyttjar leden och de som säger sig skulle kunna tänka sig att nyttja den. Endast 14 procent av de som aldrig besökt Bergslagsleden svarar att de inte har något intresse av Bergslagsleden. 100 % På rastplats med vindskydd, eldplats och toalett I enkel övernattningsstuga för 2-4 personer Ombonat med service som bekväma sängar, dusch och frukost. Figur 6 visar vilken service de svarande vill ha för en övernattning på Bergslagsleden. Ljusblå visar boende i Örebro län, mörkblå, visar boende i Mälardalen. Region Örebro län Bergslagsleden Datum: (23)

16 Kommentar - Vilken är önskad servicenivå En av frågorna i undersökningen var vilken servicenivå de svarandena önskade om de skulle övernatta längs leden. 38 procent uppger att de gärna övernattar på enklaste sätt, i etappens vindskydd, i tält eller under bar himmel. Omkring hälften föredrog en enkel övernattningsstuga för 2-4 personer. Endast 16 procent vill gärna ha ett ordnat och bekvämt boende med dusch, sköna sängar och frukost. Respondenterna i Mälardalen svarar lite annorlunda. De ser hellre ett bekvämare boende än övernattning i tält eller vindskydd. Det kanske också bero på att de rest längre och ser kanske vandringen som en semesteraktivitet och därmed önskar ett bättre boende Boende i Mälardalen För att få kunskap om hur många som känner till Bergslagsleden i Mälardalen genomförde Markör Marknad en webbundersökning i Mälardalen under veckorna år Målgruppen var personer i åldrarna år. Antal svarande var 500 personer. Syftet med undersökningen var att mäta den övergripande kännedomen av Bergslagsleden hos den utvalda målgruppen. Syftet var också att undersöka hur intressanta olika aspekter av vandring/naturupplevelser är för dessa utvalda målgrupper, samt kartlägga vilka typer av beteenden målgrupperna har relaterat till vandring/naturupplevelser. Exempelvis vilka aktiviteter de ägnar sig åt och hur hämtar de information inför en vandring % 50% 100% 1 Inte alls väl Mycket väl Vet ej Figur 7 visar svaret på frågan hur väl de svarande känner till Bergslagsleden. 16 (23) Bergslagsleden Datum: Region Örebro län

17 Kommentar - Hur välkänd är Bergslagsleden Endast fyra procent sade sig känna till Bergslagsleden mycket väl. Resten hade allting från tämligen vaga till obefintliga kunskaper om Bergslagsleden % Ja Nej Vet ej Figur 8 visar hur många som säger sig ha besökt Bergslagsleden. Hur många har besökt Bergslagsleden Av de svarande i Mälardalen är det endast en av tio som svarar att de har besökt Bergslagsleden. Gällande hur de svarande tagit till sig information om Bergslagsleden kan det noteras att två av tre aldrig läst någon information om den. För de personer som tagit del av information är det vanligast att de fått höra om leden från vänner/bekanta, genom turistinformation eller genom att de själva varit där. Kommentar - Vilken potential har Bergslagsleden En av tre svarar att de skulle vara beredda att resa 10 mil för en attraktiv vandring på Bergslagsleden. Mälardalen förutom Stockholmsområdet har omkring invånare inklusive Örebro län. Det finns alltså en stor potential att locka besökare. På frågan var de helst skulle vilka övernatta om de gjorde en vandring på Bergslagsleden uppgav 23 procent att de föredrog rastplats med vindskydd. 45 procent uppgav att de ville övernatta i enkel övernattningsstuga och 33 procent vill övernatt ombonat med bekväma sängar, dusch och frukost. Region Örebro län Bergslagsleden Datum: (23)

18 Färskvatten Rastplatser med vindskydd Kartmaterial Intressant natur Boende inomhus Möjlighet till proviantering % 50% 100% 1 Inte alls viktigt Mycket viktigt Vet ej Figur 9 svarar på frågan hur viktigt ovanstående är för en vandring på 2-4 dagar. Svart färg symboliserar mycket viktigt. Boende i Mälardalen. Kommentar - Vad är viktigt för potentiella vandrare God tillgång till färskvatten, samt en intressant natur, var de viktigaste aspekterna, liksom tillgång till ett bra kartmaterial och att det finns rastplatser med vindskydd. Ombonat boende och möjlighet till proviantering kommer lägre ned på behovsskalan. En ytterligare aspekt som efterfrågades var hur viktigt det är med färdiga vandringspaket där kommunikationer, boende, mat och annan service erbjuds. Resultaten visar att 44 procent av de svarande anser att det är viktigt att det finns den typen av färdiga vandringspaket. Ungefär en av tre svarande anger att de har ett ganska eller mycket stort intresse för vandring/naturupplevelser i Sverige. Då frågan om intresset för vandring/naturupplevelser har bedömts utifrån ett framtidsperspektiv visar resultaten att ungefär en av tre tror att deras intresse kommer öka, drygt hälften tror att det kommer vara oförändrat och sju procent tror att det kommer minska. 18 (23) Bergslagsleden Datum: Region Örebro län

19 Kommentar från Markör AB om marknadsundersökningarna Undersökningen visar att kännedomen om Bergslagsleden i Mälardalen i dagsläget är relativt låg, men att det finns goda utvecklingsmöjligheter utifrån ett relativt högt generellt intresse för den typen av upplevelser. Därmed är Markörs rekommendationer att marknadsföra leden i Mälardalsområdet och skapa relevanta och spännande informationsmaterial. Det som Markör anser bör framgå i dessa är att det finns många olika sätt att upptäcka Bergslagsleden på. Allt från en mycket bekväm och ombonad vandring till mer naturnära upplevelser. Resultaten som rör intresseaspekten visar att fler än tre av tio menar att de skulle kunna tänka sig en resa på tio mil för att uppleva en attraktiv vandring på Bergslagsleden, drygt en av tre menar att de har ett ganska eller mycket stort intresse för vandring/naturupplevelser och tre av tio svarar att de tror att deras intresse för vandringar/naturupplevelser kommer öka över tid. Dessa resultat visar att Bergslagsleden har möjlighet att attrahera betydligt fler personer från Mälardalen De förutsättningar som ses som viktigast vid en vandring enligt de svarande är tillgång till: färskvatten, rastplatser med vindskydd, kartor samt en intressant natur. Möjlighet till proviantering och boende inomhus ses inte som lika viktigt. De två övernattningstyper som personerna i Örebro län föredrar är övernattning på rastplats eller i en enklare övernattningsstuga. Dessutom är en återkommande åsikt att det saknas förbindelser till och från olika delar av leden. Även om det inte går att erbjuda transportmöjligheter över hela leden kan det ändå vara viktigt att tydligt informera de boende i Örebro län om hur de kan ta sig till och från leden med kollektivtrafiken. Det finns också anledning att fundera på att skapa projekt som förbättrar tillgängligheten till leden. Svaren visar att Bergslagsledens kommande vidareutveckling snarare ska inriktas på att marknadsföra leden än att göra några direkta förändringar. Vid en eventuell marknadsföring kan det vara intressant att utgå från de aspekter som de svarande i denna undersökning var mest intresserade av. En sådan aspekt, som 85 procent anser är viktigt vid en vandring, är att det finns intressant natur kring leden. Det kan därmed vara viktigt att en vinkling i marknadsföringen visar det som är utmärkande med naturen kring Bergslagsleden. Det Markör framförallt anser bör beaktas är skillnaden mellan könen och mellan åldersgrupperna utifrån hur man önskar uppleva leden. De äldre personerna och kvinnorna anser att det är viktigare med boenden som är mer bekväma och är i högre grad intresserade av färdiga vandringspaket. För att lyckas med att attrahera äldre personer och kvinnor kan det därmed vara viktigt att framhålla att Bergslagsleden kan erbjuda den typen av faciliteter och paketlösningar. Region Örebro län Bergslagsleden Datum: (23)

20 Utifrån brytningen på ålder kan det noteras att de äldre åldersgrupperna väljer att söka information på ett mer varierat sätt än vad de yngre gör. De yngre åldersgrupperna skulle nästan uteslutande söka information via Bergslagsleden hemsida eller söka via en sökmotor på Internet, vilket även de äldre skulle göra. Skillnaden är dock att de äldre även skulle besöka en turistbyrå, i relativt hög utsträckning, för att tillförskansa sig information. 5. Antal besök på Bergslagsledens webb har blivit en allt viktigare informationskanal för att sprida information om leden men också för att skriva ut ledens etappkartor. Nedan lite statistik om trafiken på webbsidan. Antal besök på webbplatsen unika besökare. Räknar man med återkommande besök så är totalsiffran Det ger i genomsnitt 452 unika besök per vecka. Svårt att värdera, men en gissning är att det är en ganska bra siffra. Var kommer besökarna från? Över 90 % av besöken kommer från Sverige. Tyskland näst största trafikkälla med 3,5 %. 45 % av de svenska besöken kommer från Örebroregionen. Drygt 30 % kommer från Stockholm. Övriga Mälardalen 8 % och därefter övriga landet. Lite överraskande att 38 % av besökarna kommer från Mälardalsområdet, inkl. Stockholm. Här finns en potential som också stämmer överens med tidigare gjord marknadsundersökning. 20 (23) Bergslagsleden Datum: Region Örebro län

21 6. Vem är vandraren på Bergslagsleden 2016 Vi vet nu ganska väl hur många som vandrar på Bergslagsleden och när de vandrar. Vi har vissa kunskaper om vilka som vill vandra på Bergslagsleden och vilka önskemål och behov dessa har. Men vi vet fortfarande ganska lite om vilka de som vandrar är. Ålder, kön, boendekommun, nationalitet m.m. Vi behöver också få in fler önskemål om förbättringar för att kunna fortsätta utveckla leden, både för boende i länet, och för utsocknes Resultat från tidigare år Bergslagsleden fyllde 30 år Under ledens första år gjordes några undersökningar av ledens vandrare. Det gick till så att ett antal frivilliga delade ut enkäter under en hösthelg. Omkring 150 enkäter samlades in och bearbetades. Undersökningar finns från 1986, 1990 och Sedan dess har inga undersökningar gjorts. Något av det som slog fasts vid dessa undersökningar var: Andelen kvinnor/män var relativt lika. Något större andel kvinnor. Den vanligaste åldern på vandraren var år. En av tio kom från orter utanför Örebro län. Hälften av de boende i länet kom från Örebro kommun. 6 av 10 hade samma start- som målpunkt 94 procent tog till leden i egen bil. En av fem vandrare övernattade, de flesta i vindskydd. En av tio vandrade en gång per år, hälften vandrade 2-3 gånger per år och en tredjedel vandrade 4 gånger eller flera. Det kommer att bli spännande att studera resultatet från kommande års undersökning med dessa äldre resultat för att se om vandraren förändrats över tid. Region Örebro län Bergslagsleden Datum: (23)

22 7. Avslutning Bergslagsledens sträcker sig som en pulsåder genom hela Örebroregionen. Huvudman för ledens 28 mil är Region Örebro län. Genom att hålla hög kvalité och förbättra tillgängligheten ges allt fler möjligheten att upptäcka ledens naturvärden. Bergslagsleden är idag ett viktig redskap för folkhälsa och naturturismen. Leden erbjuder unika möjligheter för våra länsinvånare att komma ut i naturen, få naturupplevelser utöver det vanliga och lära känna sin hembygd och sitt län. Friluftliv och naturvistelse har för många ett stort egenvärde i form av omedelbar glädje i själva aktiviteten och naturupplevelsen. Att själv eller tillsammans med andra kunna tillbringa tid i naturen är en självklarhet och en viktig del av tillvaron. Men friluftliv kan också ses som ett medel att uppnå andra syften. Det kan handla om förbättrad folkhälsa/rehabilitering, ökad naturturism, utomhuspedagogik, allemansrätt eller miljöengagemang. Här har Bergslagsleden en viktig roll att fylla. Tillgänglighet till friluftliv är en central fråga och kan alltid förbättras. Att så många som hälften av länets invånare någon gång vandrat Bergslagsleden är en hög siffra. Av de som aldrig vandrat leden uppger 70 % att det skulle kunna tänka sig göra en vandring och få del av en spännande naturupplevelse. Här finns det alltså en stor grupp nya utövare av friluftliv. Tillgång till friluftliv och naturupplevelser ska vara en självklarhet oavsett om man är gammal, ung eller har en funktionsnedsättning. Ur ett integrationssyfte kan friluftslivet ha positiva effekter för att minska utanförskapet. Bergslagsleden står väl rustad för att i framtiden ta emot nya och gamla besökare. 22 (23) Bergslagsleden Datum: Region Örebro län

23 Region Örebro län Bergslagsleden Datum: (23)

24 Postadress Region Örebro län, Box 1613, Örebro E-post Besöksadress Eklundavägen 1, Örebro Tel Fax ,

Svenska drömjobbet 2013 RAPPORT BASERAD PÅ RESULTATEN FRÅN MANPOWER WORK LIFE, SEPTEMBER 2013

Svenska drömjobbet 2013 RAPPORT BASERAD PÅ RESULTATEN FRÅN MANPOWER WORK LIFE, SEPTEMBER 2013 Svenska drömjobbet 2013 RAPPORT BASERAD PÅ RESULTATEN FRÅN MANPOWER WORK LIFE, SEPTEMBER 2013 0 Manpower Work Life Rapport SVENSKA DRÖMJOBBET 2013 Vilket är det svenska drömjobbet 2013? Manpower Work Life

Läs mer

Verksamhetsplan för naturum Vindelfjällen Ammarnäs År 2014 År 2015-2018

Verksamhetsplan för naturum Vindelfjällen Ammarnäs År 2014 År 2015-2018 1 (12) Naturvårdsverkets ärendenr: NV-07103-13 Länsstyrelsen Västerbotten Diarienr: 512-8811-2013 VERKSAMHETSPLAN för naturum 2013-11-29 Verksamhetsplan för naturum Vindelfjällen Ammarnäs År 2014 År 2015-2018

Läs mer

SAMMANSTÄLLNING AV GRUPPDISKUSSIONER

SAMMANSTÄLLNING AV GRUPPDISKUSSIONER SAMMANSTÄLLNING AV GRUPPDISKUSSIONER Flera frågor kring Nya Visit Dalarna diskuterades kring borden under Up to Date. Vad krävs av oss i Dalarna för att vi ska fördubbla omsättningen till 2020? Dalarna

Läs mer

Innehåll. Flerdagarsäventyr

Innehåll. Flerdagarsäventyr Innehåll Endagspass 30-40 km Hälleforsnäs-Bälgviken, km Mörkö-Trosa, km Mölnbo-Gnesta, 33 km Hälleforsnäs-Malmköping, 33 km Björkhagen-Handen, 38 km 74 76 78 80 84 88 1000 kilometer löpäventyr Introduktion

Läs mer

BASKET FÖR UNGA SPELARE

BASKET FÖR UNGA SPELARE 106 BASKET FÖR UNGA SPELARE 4 COACHEN PÅ TRÄNING 107 Coachen på träning Jose María Buceta Konstruktiv attityd Att leda övningar Använda förebilder Instruktioner och kommentarer Frågor och påminnelser Att

Läs mer

Den äldre, digitala resenären

Den äldre, digitala resenären Den äldre, digitala resenären Resebranschen är en av de mest växande branscherna i världen. Digitaliseringen har dock gjort att branschen förändrats mycket under de senaste åren. Många resenärer agerar

Läs mer

2013-09-09. Regionalt handlingsprogram för besöksnäring och turism för Örebroregionen 2014-2020.

2013-09-09. Regionalt handlingsprogram för besöksnäring och turism för Örebroregionen 2014-2020. Regionalt handlingsprogram för besöksnäring och turism för Örebroregionen 2014-2020. 1 Inledning Regionförbundets uppdrag är att på olika sätt medverka till att regionen utvecklas så att fler människor

Läs mer

Manpower Work Life. Mat på jobbet. Oktober 2012

Manpower Work Life. Mat på jobbet. Oktober 2012 Manpower Work Life Mat på jobbet Oktober 2012 ARBETSBRÄNSLET: OM JOBB OCH MATVANOR RESULTAT FRÅN MANPOWER WORK LIFE, APRIL 2012 I Spanien finns ett talesätt som lär att det är magen som styr tanken. Här

Läs mer

Mer kvalitetsturism i Sveriges nationalparker

Mer kvalitetsturism i Sveriges nationalparker Mer kvalitetsturism i Sveriges nationalparker Remissvar på förslag till nya föreskrifter för Tivedens nationalpark Ärendenummer NV-08544-12. Ekoturismföreningen vill framföra följande synpunkter på förslaget

Läs mer

VARUMÄRKET UDDEVALLA

VARUMÄRKET UDDEVALLA VARUMÄRKET UDDEVALLA 2 VARUMÄRKET UDDEVALLA LÖFTET TILL OSS SJÄLVA OCH ANDRA Uddevallas varumärke är allt det som förknippas med namnet Uddevalla - bilder, känslor och associationer. Varumärket är ett

Läs mer

Åker igenom samtliga sträckor, men finner till vår besvikeslse att det inte finns speciellt mycket sevärt på denna tävling, fastnade för en vänster

Åker igenom samtliga sträckor, men finner till vår besvikeslse att det inte finns speciellt mycket sevärt på denna tävling, fastnade för en vänster Så var det då dags att för första gången sammanfatta händelserna för en rallyfantast, s k gam, detta utspelade sig under en helg och beskriver många tankar och känslor upplevda under en och samma helg...

Läs mer

Hogslaby. järnåldersbyn WWW.BOTKYRKA.SE/HOGSLABY

Hogslaby. järnåldersbyn WWW.BOTKYRKA.SE/HOGSLABY I Hogslaby järnåldersbyn INFORMATION LÄGERSKOLA WWW.BOTKYRKA.SE/HOGSLABY BOTKYRKA KOMMUN Informationsmaterial för era besök i Hogslaby I denna mapp har ni all praktisk information ni behöver inför besöket.

Läs mer

Kultur- och fritidsvaneundersökningen

Kultur- och fritidsvaneundersökningen LERUM Kultur- och fritidsvaneundersökningen Frivan en källa att ösa ur Barn, kultur och natur ska göras till bärare av kommunens identitet Saxat ur kommunens inriktningsmål 2009-2011 Bakgrund Kultur- och

Läs mer

Faktaunderlag till Kommunals kongress i Stockholm 28-31 maj 2013. kongressombud. välfärdssektorn

Faktaunderlag till Kommunals kongress i Stockholm 28-31 maj 2013. kongressombud. välfärdssektorn Faktaunderlag till Kommunals kongress i Stockholm 28-31 maj 2013 2013 2013 Att Delade vara turer i kongressombud välfärdssektorn Delade turer i välfärdssektorn Faktaunderlag Rapport av Kristina Mårtensson

Läs mer

Enkät till 5-åringar som går på förskola i Enskede-Årsta och ska börja förskoleklass hösten 2006. Anmälan av rapport

Enkät till 5-åringar som går på förskola i Enskede-Årsta och ska börja förskoleklass hösten 2006. Anmälan av rapport Förskola- skola Enskede- Årsta stadsdelsförvaltning Handläggare: Katharina Norström Tfn: 08-508 14 018 Tjänsteutlåtande Sid 1 (6) 2006-09-04 Enskede- Årsta stadsdelsnämnd Enkät till 5-åringar som går på

Läs mer

90 000 feriejobb i kommuner och landsting/regioner sommaren 2016. Nästan samtliga kommuner erbjuder feriejobb/feriepraktik

90 000 feriejobb i kommuner och landsting/regioner sommaren 2016. Nästan samtliga kommuner erbjuder feriejobb/feriepraktik 2016-03-30 1 (6) Utbildning och Arbetsmarknad Tor Hatlevoll 90 000 feriejobb i kommuner och landsting/regioner sommaren 2016 Kommunerna och landstingen/regionerna planerar att erbjuda 90 000 ungdomar en

Läs mer

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Sökande: Wetlandi event Strandviksvägen 2 294 77 Sölvesborg Kontaktpersoner: Håkan Lorentzson Ägare 0735 314 314 Tobias Delfin Turistsamordnare Bromölla kommun 0709-171 254 Medfinansiär: Wetlandi event,

Läs mer

Kort om resvanor i Luleå kommun

Kort om resvanor i Luleå kommun KORT OM RESVANOR I LULEÅ 2015 Kort om resvanor i Luleå kommun RESVANEUNDERSÖKNING 2015 Oktober november 2015 Genomförd av Koucky & Partners och Enkätfabriken på uppdrag av Luleå kommun Innehållsförteckning

Läs mer

2010-09-13 Resultatnivåns beroende av ålder och kön analys av svensk veteranfriidrott med fokus på löpgrenar

2010-09-13 Resultatnivåns beroende av ålder och kön analys av svensk veteranfriidrott med fokus på löpgrenar 1 2010-09-13 Resultatnivåns beroende av ålder och kön analys av svensk veteranfriidrott med fokus på löpgrenar av Sven Gärderud, Carl-Erik Särndal och Ivar Söderlind Sammanfattning I denna rapport använder

Läs mer

Vandrande Tidsverkstad. Ett naturligt tillfälle till reflektion och samtal om tiden och tillvaron

Vandrande Tidsverkstad. Ett naturligt tillfälle till reflektion och samtal om tiden och tillvaron Vandrande Tidsverkstad. Ett naturligt tillfälle till reflektion och samtal om tiden och tillvaron Trots att jag har det bra, mår jag inget vidare. Det känns som att livet snurrar på och att jag följer

Läs mer

RAPPORT Bemötandets betydelse i kollektivtrafiken 2010-10-19. Analys & Strategi

RAPPORT Bemötandets betydelse i kollektivtrafiken 2010-10-19. Analys & Strategi RAPPORT Bemötandets betydelse i kollektivtrafiken 2010-10-19 Analys & Strategi Innehåll/Sammanfattning BAKGRUND... 4 Undersökning om bemötandets betydelse i kollektivtrafiken... 4 Undersökningsmetodik...

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete för Förskolan Kohagen med avd Kohagen och Kalvdansen. Läsåret 2011 2012

Systematiskt kvalitetsarbete för Förskolan Kohagen med avd Kohagen och Kalvdansen. Läsåret 2011 2012 Systematiskt kvalitetsarbete för Förskolan Kohagen med avd Kohagen och Kalvdansen Läsåret 2011 2012 Arbetslaget som omfattas Kvalitetsarbetet omfattar arbetslaget vid Förskolan Kohagen och Kalvdansen.

Läs mer

Susedalens rastplats Hur kan den utvecklas?

Susedalens rastplats Hur kan den utvecklas? 2014 06 27 Susedalens rastplats Hur kan den utvecklas? Förstudie en möjlighetsanalys Möjlighetsanalys är många gånger ett bättre ord istället för ordet förstudie, eftersom det oftast handlar om att visa

Läs mer

Dnr: 2008-311-76. Statliga pensioner trender och tendenser

Dnr: 2008-311-76. Statliga pensioner trender och tendenser Dnr: 2008-311-76 Statliga pensioner trender och tendenser Framtida pensionsavgångar 2008-2017 Innehållsförteckning Förord 2 Sammanfattning av trender & tendenser 3 1. Pensionsavgångar inom statsförvaltningen

Läs mer

Utepedagogik i Örnsköldsviks kommun 2006/2007

Utepedagogik i Örnsköldsviks kommun 2006/2007 1 Utepedagogik i Örnsköldsviks kommun 2006/2007 Under några månader runt årsskiftet 2006/2007 har ett antal förskolor besökts i Örnsköldsviks kommun. Syftet var att undersöka hur arbetet med utepedagogik

Läs mer

Bättre hälsa för barn och ungdomar

Bättre hälsa för barn och ungdomar Bättre hälsa för barn och ungdomar Mer friluftsliv bättre hälsa för barn och ungdomar Så här går det till RENT PRAKTISKT SÅ HÅLLER NÅGON av kommunens fritidsgårdar i själva aktiviteten. Genomförare är

Läs mer

Hur upplevde eleverna sin Prao?

Hur upplevde eleverna sin Prao? PRAO20 14 PRAO 2015 Hur upplevde eleverna sin Prao? Sammanställning av praoenkäten 2015. INNEHÅLLSFÖRTECKNING BAKGRUND OCH INFORMATION 1 UPPLEVELSE AV PRAO 2 OMHÄNDERTAGANDE PÅ PRAOPLATS 3 SYN PÅ HÄLSO-

Läs mer

REFERAT KOMMUNDELSSTÄMMA I MÖLNLYCKE 2015-10-20

REFERAT KOMMUNDELSSTÄMMA I MÖLNLYCKE 2015-10-20 1 REFERAT KOMMUNDELSSTÄMMA I MÖLNLYCKE 2015-10-20 Kommundelsstämman i Mölnlycke var välbesökt med drygt 50 engagerade medborgare. Stämman kom att handla mycket om Götalandsbanan och utvecklingen av centrum

Läs mer

Attraktionsindex Laholm Oktober 2008

Attraktionsindex Laholm Oktober 2008 Attraktionsindex Laholm Oktober 2008 Geobrands / Axiro AB Adress: Smålandsgatan 26, 392 34 Kalmar Tel: 0480-40 38 60 E-post: per.ekman@geobrands.se www: www.geobrands.se Innehållsförteckning Information

Läs mer

DALARNAS BESÖKSNÄRING FRAMTIDS- SATSAR MED STARKARE SAMVERKAN

DALARNAS BESÖKSNÄRING FRAMTIDS- SATSAR MED STARKARE SAMVERKAN DALARNAS BESÖKSNÄRING FRAMTIDS- SATSAR MED STARKARE SAMVERKAN Den 14 oktober har Besöksnäringens Sverigeturné intagit Mora och träffar Dalarnas olika destinationsbolag, kommuner, Region Dalarna och andra

Läs mer

UNGA I FOKUS U N G A I F O K U S

UNGA I FOKUS U N G A I F O K U S UNGA I FOKUS Ungdomar är länets framtid. Det är viktigt att länet erbjuder en attraktiv livsmiljö för att fler unga ska välja att bo och verka i Västernorrland. 91 Sammanfattning De allra flesta ungdomar

Läs mer

Uppföljning Nyanställda 2014

Uppföljning Nyanställda 2014 Uppföljning Nyanställda 2014 Resultat IMA MARKNADSUTVECKLING AB 2014-06-10 IMA MARKNADSUTVECKLING AB Almekärrsvägen 9, S-443 39 LERUM Tel.: +46 (0)302-165 60 Fax: +46 (0)302-161 77 E-post: ima@imamarknadsutveckling.se

Läs mer

Turistundersökning Marstrand 2009

Turistundersökning Marstrand 2009 Turistundersökning Marstrand 2009 Undersökning på uppdrag av Kungälvs kommun HHGS HandelsConsulting AB Innehåll 1. Sammanfattning, sid 3-5 2. Inledning och metod, sid 6-7 3. Resultat, sid 8-26 4. Förbättringsområden

Läs mer

Så bildas en nationalpark

Så bildas en nationalpark Så bildas en nationalpark 1. ABISKO 2. STORA SJÖFALLET STUOR MUORKKE 3. SAREK 4. PIELJEKAISE 5. SONFJÄLLET 6. HAMRA 7. ÄNGSÖ 8. GARPHYTTAN 9. GOTSKA SANDÖN 10. DALBY SÖDERSKOG 11. VADVETJÅKKA 12. BLÅ JUNGFRUN

Läs mer

Recept för rörelse. TEXT Johan Pihlblad. Lena Kallings är medicine doktor och landets främsta expert på fysisk aktivitet på recept.

Recept för rörelse. TEXT Johan Pihlblad. Lena Kallings är medicine doktor och landets främsta expert på fysisk aktivitet på recept. Recept för rörelse Minst hälften av svenska folket rör sig för lite. Forskare varnar för negativa hälsoeffekter och skenande sjukvårdskostnader i en snar framtid. Frågan är vad som går att göra. Fysisk

Läs mer

Söra kollogårds inre och yttre miljö

Söra kollogårds inre och yttre miljö SÖRA ÄVENTYRSKOLLO Söra kollogård är belägen i Södermanland, en bit norr om Nyköping i en lugn och avskild miljö omgiven av skog och stora ängar med utsikt över Hovrasjön. Kollogården ligger ca tio mil

Läs mer

Vandring i Astrid Lindgrens Hembygd

Vandring i Astrid Lindgrens Hembygd Vandring i Astrid Lindgrens Hembygd Markerade vandringsleder i kommunerna Hultsfred, Vimmerby, Eksjö och Kristdala församling Hultsfred kommun Tätorten Virserum är utgångspunkt för Virserumsleden, en ca

Läs mer

Barns och ungdomars informationskanaler kring hälsofrågor

Barns och ungdomars informationskanaler kring hälsofrågor 2013-02-06 Barns och ungdomars informationskanaler kring hälsofrågor Önskas mer information om hur Landstinget Kronoberg arbetar med kontaktklasser eller om innehållet i denna rapport, kontakta: Susann

Läs mer

Ansökan för Leader Sjuhärads Turismcheck - projekt för utveckling av turism

Ansökan för Leader Sjuhärads Turismcheck - projekt för utveckling av turism Leader-kontorets anteckningar Ankomdatum: Diarienummer: Turismcheckens namn Kölingareds Byalag Sökande (Namn/Förening) Ansökan för Leader Sjuhärads Turismcheck - projekt för utveckling av turism Natur-

Läs mer

Projekt Västlänken 2015 Projektnummer: TRV 2013/45076 Markör

Projekt Västlänken 2015 Projektnummer: TRV 2013/45076 Markör Projekt Västlänken 2015 Projektnummer: TRV 2013/45076 Markör Innehåll Bakgrund Syfte Metod och urval Resultat Kännedom Attityder till projektet Kontakter med Trafikverket Information Om Trafikverket Bakgrundsdata

Läs mer

Hur kör vi egentligen en undersökning om trafikanters beteende och nya hastighetsgränser utifrån en bussförares perspektiv?

Hur kör vi egentligen en undersökning om trafikanters beteende och nya hastighetsgränser utifrån en bussförares perspektiv? Hur kör vi egentligen en undersökning om trafikanters beteende och nya hastighetsgränser utifrån en bussförares perspektiv? NTF Skåne 2009 Hur kör vi egentligen en undersökning om trafikanters beteende

Läs mer

Lägesrapport avseende införandet av miljöledningssystem med förslag till det fortsatta arbetet.

Lägesrapport avseende införandet av miljöledningssystem med förslag till det fortsatta arbetet. Tjänsteutlåtande Kommunledningskontoret 2007-08-13 Johan Sundqvist 08-590 977 68 Dnr: Fax 08-590 733 40 KS/2006:137 Johan.Sundqvist@upplandsvasby.se /Kommunstyrelsen/ Lägesrapport avseende införandet av

Läs mer

Arbetsmodellen Bostad först har införts Fortsatt insats med Jobbpaket Krogar mot knark-kampanjen Ge knarket fingret har genomförts

Arbetsmodellen Bostad först har införts Fortsatt insats med Jobbpaket Krogar mot knark-kampanjen Ge knarket fingret har genomförts En stad för alla Tillväxt Attraktiv stad Utbildning och kunskap En stad för alla Den goda gröna staden Karlstad ska vara en omtänksam stad där människor känner sig trygga och välkomna. Vi ska vara en bra

Läs mer

Naturturismen. - en resurs för att värna naturarvet och kulturarvet. Men då krävs långsiktighet och rättvisa villkor. Ulf Lovén & Staffan Widstrand

Naturturismen. - en resurs för att värna naturarvet och kulturarvet. Men då krävs långsiktighet och rättvisa villkor. Ulf Lovén & Staffan Widstrand Naturturismen - en resurs för att värna naturarvet och kulturarvet. Men då krävs långsiktighet och rättvisa villkor Ulf Lovén & Staffan Widstrand Vi är naturturismens näringsföreträdare 450 företagsmedlemmar

Läs mer

... Blir skjutsad med bil. Blir skjutsad med bil med kompisar (samåkning) Bli skjutsad med bil med kompisar (samåka)

... Blir skjutsad med bil. Blir skjutsad med bil med kompisar (samåkning) Bli skjutsad med bil med kompisar (samåka) Bilaga 1: Enkät om resvanor Namn:. Klass:... Enkät om resvanor På skolan pågår just nu ett arbete med att ta fram en skolreseplan. En skolreseplan ska lyfta fram frågor att arbeta med när det gäller trafiksäkerhet,

Läs mer

Solgårds villaförening. Nyhetsbrev december 2012. Översiktsplan Huddinge 2030

Solgårds villaförening. Nyhetsbrev december 2012. Översiktsplan Huddinge 2030 Nyhetsbrev december 2012 Översiktsplan Huddinge 2030 Översiktsplan Huddinge 2030 är ett övergripande dokument som beskriver hur Huddinges bebyggelse, naturområden och infrastruktur skall utvecklas. Den

Läs mer

Maktsalongen Verksamhetsplan 2015

Maktsalongen Verksamhetsplan 2015 Bilaga 5 Maktsalongen Verksamhetsplan 2015 Maktsalongen är en organisation som arbetar med jämställdhet i det unga civilsamhället. 2015 är organisationens fjärde år och organisationen växer med raketfart.

Läs mer

Remissvar Bygg Gotland förslag till översiktsplan för Gotlands kommun 2010 2025 Dnr 82004

Remissvar Bygg Gotland förslag till översiktsplan för Gotlands kommun 2010 2025 Dnr 82004 Gotlands Ornitologiska Förening c/o Måns Hjernquist Sproge Snoder 806 623 44 Klintehamn 0498-24 42 63 gof@blacku.se Stadsarkitektkontoret Gotlands Kommun 621 81 Visby Remissvar Bygg Gotland förslag till

Läs mer

Brukarundersökning 2010 Särvux

Brukarundersökning 2010 Särvux TNS SIFO 114 78 Stockholm Sweden Visiting address Vasagatan 11 tel +46 (0)8 507 420 00 fax +46 (0)8 507 420 01 www.tns-sifo.se Brukarundersökning 2010 Särvux En undersökning genomförd av TNS SIFO på uppdrag

Läs mer

Studerandes sysselsättning 2015. YH-studerande som examinerades 2014

Studerandes sysselsättning 2015. YH-studerande som examinerades 2014 Studerandes sysselsättning 2015 YH-studerande som examinerades 2014 Förord Utbildningar inom yrkeshögskolan ska tillgodose arbetslivets behov av kvalificerad arbetskraft. Det är därför angeläget att följa

Läs mer

Bilaga 8. Pilotkommunernas egna erfarenheter

Bilaga 8. Pilotkommunernas egna erfarenheter Bilaga 8 Pilotkommunernas egna erfarenheter 95 Erfarenheter från Luleå kommuns deltagande i IESN-projektet 2009-2011 Miljökontoret i Luleå har deltagit i projektet med sammanlagt elva personer + miljöchefen

Läs mer

Rapport 5 preliminär, version maj 2010. Fokusgrupper med coacher. Projekt Världen i Skåne, Polismyndigheten i Skåne

Rapport 5 preliminär, version maj 2010. Fokusgrupper med coacher. Projekt Världen i Skåne, Polismyndigheten i Skåne Projekt Världen i Skåne, Polismyndigheten i Skåne Rapport 5 preliminär, version maj 2010 Fokusgrupper med coacher - En resultatsammanställning baserad på 2 fokusgrupper med sammanlagt 8 coacher. Bengt

Läs mer

PROGNOS FÖR NYPRODUCERADE LÄGENHETER PÅ ÅRSTAFÄLTET 2014-2038 BEFOLKNING OCH KOMMUNAL BARNOMSORG

PROGNOS FÖR NYPRODUCERADE LÄGENHETER PÅ ÅRSTAFÄLTET 2014-2038 BEFOLKNING OCH KOMMUNAL BARNOMSORG PROGNOS FÖR NYPRODUCERADE LÄGENHETER PÅ ÅRSTAFÄLTET 214-238 BEFOLKNING OCH KOMMUNAL BARNOMSORG Stockholms Stads Utrednings- och Statistikkontor AB Karin Fägerlind 8-58 35 34 karin.fagerlind@usk.stockholm.se

Läs mer

En Sifoundersökning om attityder kring att åldras

En Sifoundersökning om attityder kring att åldras En Sifoundersökning om attityder kring att åldras Innehållsförteckning Metod Introduktion Svenskarna om att åldras ATT ÅLDRAS Positiv syn på åldrandet LIVSGLÄDJE Äldre nöjdast med livet Familj och hälsa

Läs mer

Förskoleenkäten 2015 Förskoleförvaltningen

Förskoleenkäten 2015 Förskoleförvaltningen Förskoleenkäten 2015 Förskoleförvaltningen Datum: Version: Ansvariga: Förvaltning: Enhet: 2015-06-04 1.0 Christina Persson & Jimmie Brander Förskoleförvaltningen Kvalitetsenheten Innehållsförteckning Inledning...

Läs mer

Inlåning & Sparande Nummer 1 2014 17 januari 2014

Inlåning & Sparande Nummer 1 2014 17 januari 2014 Inlåning & Sparande Nummer 1 2014 17 januari 2014 Strukturer i hushållens sparande, - Kvinnor med samma inkomster spar mer än män. - Sparandekulturen skiljer mycket mellan hushållstyper. - Nettosparandet

Läs mer

Arbetslöshet 1996-2009 i Sveriges kommuner

Arbetslöshet 1996-2009 i Sveriges kommuner Linköpings kommun Statistik & Utredningar Statistikinfo 2010:14 Arbetslöshet 1996-2009 i Sveriges kommuner Den totala arbetslösheten 1996-2009 (inklusive personer i program med aktivitetsstöd) har varierat

Läs mer

Avlösning som anhörigstöd

Avlösning som anhörigstöd Avlösning som anhörigstöd Viktiga faktorer som styr när anhöriga ska ta beslut om avlösning Pia Rylander och 2015-05-13 Arbetet har genomförts med hjälp av Utvärderingsverkstaden på FoU Sjuhärad Innehåll

Läs mer

Nordiska språk i svenskundervisningen

Nordiska språk i svenskundervisningen Nordiska språk i svenskundervisningen Nordiska språk i svenskundervisningen Innehåll Inledning 6 Lärarna i årskurs 4-6 i grundskolan 8 Lärarna i årskurs 7-9 i grundskolan 11 Lärarna i gymnasieskolan

Läs mer

Fisketurism. Inspirationsträff för ännu bättre fisketurism i Sjuhärad

Fisketurism. Inspirationsträff för ännu bättre fisketurism i Sjuhärad Fisketurism Inspirationsträff för ännu bättre fisketurism i Sjuhärad Rådde gård onsdag 8 januari 2014 Inspirationsträff om fisketurism arbetsgrupp skapad för fortsatt analys Ett 60-tal personer samlades

Läs mer

INLEDNING 1. Sammanställning av medborgardialog för utveckling av området mellan Björkhaga, Mellringe och Västra Runnaby

INLEDNING 1. Sammanställning av medborgardialog för utveckling av området mellan Björkhaga, Mellringe och Västra Runnaby INLEDNING 1 Sammanställning av medborgardialog för utveckling av området mellan Björkhaga, Mellringe och Västra Runnaby Genomförd i juni 2015 Örebro kommun, Sam 405/2015 2 SAMMANSTÄLLNING AV MEDBORGARDIALOG

Läs mer

1. Motionen. Kultursekretariatet. Rapport Kulturupplevelser för regionens unga

1. Motionen. Kultursekretariatet. Rapport Kulturupplevelser för regionens unga Kultursekretariatet Diana Ghinea, diana.ghinea@gmail.com Rapport Kulturupplevelser för regionens unga 1. Motionen... 1 2. Befintliga satsningar... 2 3. Utredningen... 3 3.1 Finansiella aspekter... 3 3.2.

Läs mer

Finns det en skillnad mellan vad barn tror sig om att klara jämfört med vad de faktiskt klarar?

Finns det en skillnad mellan vad barn tror sig om att klara jämfört med vad de faktiskt klarar? Praktiknära forskning inom ämnet idrott och hälsa Rapport nr. 3: 2006 Finns det en skillnad mellan vad barn tror sig om att klara jämfört med vad de faktiskt klarar? En studie kring barns självvärderingar

Läs mer

Minnesanteckningar från Ringsjöbygdens Framtid - Stormöte 2 Bosjökloster 18 september 2007, 18.00-21.00

Minnesanteckningar från Ringsjöbygdens Framtid - Stormöte 2 Bosjökloster 18 september 2007, 18.00-21.00 Minnesanteckningar från Ringsjöbygdens Framtid - Stormöte 2 Bosjökloster 18 september 2007, 18.00-21.00 1. Mötets inledning Projektledare Richard Nilsson hälsar välkomna och lämnar över till mötesledare

Läs mer

Slutrapport för projektstöd i landsbygdsprogrammet. Projektnamn: Naturturism. - del 1 och 2. Foto: Frida Hedin, HS Konsult AB

Slutrapport för projektstöd i landsbygdsprogrammet. Projektnamn: Naturturism. - del 1 och 2. Foto: Frida Hedin, HS Konsult AB Slutrapport för projektstöd i landsbygdsprogrammet Projektnamn: Naturturism - del 1 och 2 Foto: Frida Hedin, HS Konsult AB Frida Hedin HS Konsult AB 2011-10-12 Journalnummer: 2010-2614 Innehållsförteckning

Läs mer

Innehåll. Smakprov från boken ORKA! utgiven på www.egetforlag.se

Innehåll. Smakprov från boken ORKA! utgiven på www.egetforlag.se FRIDA SÖDERMARK Innehåll Jag lever min dröm 5 1. Orka 9 2. Hitta din grej 11 3. Hitta tiden 17 4. Utgå från dig själv 27 5. Att sätta upp mål 30 6. Motivation 36 7. Motgångar 43 8. Jämvikt och fokus 50

Läs mer

Resvane- undersökning 2013

Resvane- undersökning 2013 Resvaneundersökning 2013 Bakgrund och syfte Kunskap om hur medborgarna reser är många gånger en förutsättning för att kunna planera för en hållbar utveckling för staden och dess relationer med omgivningen.

Läs mer

Förord... 2. Inledning... 3. Ungas politiska engagemang... 4. Politiskt kontra partipolitiskt engagemang... 4. Vill unga engagera sig politiskt?...

Förord... 2. Inledning... 3. Ungas politiska engagemang... 4. Politiskt kontra partipolitiskt engagemang... 4. Vill unga engagera sig politiskt?... Innehållsförteckning Förord... 2 Inledning... 3 Ungas politiska engagemang... 4 Politiskt kontra partipolitiskt engagemang... 4 Vill unga engagera sig politiskt?... 4 Hur ser unga på de politiska ungdomsförbunden?...

Läs mer

Schemalagd lunch. Intervju med Ann-Christin Pinola, rektor på Gustav Adolfsskolan i Alingsås 9 mars 2012

Schemalagd lunch. Intervju med Ann-Christin Pinola, rektor på Gustav Adolfsskolan i Alingsås 9 mars 2012 Schemalagd lunch Intervju med Ann-Christin Pinola, rektor på Gustav Adolfsskolan i Alingsås 9 mars 2012 Hur länge har du varit rektor på skolan? Ca 12 år. Hur många elever och vilka årskurser har ni på

Läs mer

Kust till kust leden, Skummeslövsstrand Torekov 3 nätter Sida 1 av 6. Vandra i Sverige. Hamnen i Båstad

Kust till kust leden, Skummeslövsstrand Torekov 3 nätter Sida 1 av 6. Vandra i Sverige. Hamnen i Båstad Kust till kust leden, Skummeslövsstrand Torekov 3 nätter Sida 1 av 6 Vandra i Sverige Hamnen i Båstad Bjärehalvön, 3 nätter Skummeslövstrand Torekov, 2 vandringsdagar Leden på Bjärehalvön ingår i Skåneleden

Läs mer

Storyline Familjen Bilgren

Storyline Familjen Bilgren Storyline Familjen Bilgren Du har valt att jobba med trafik med hjälp av Storyline. Denna Storyline vänder sig till årskurs 4 6 Eleverna får till en början möta familjen Bilgren som bor i Ringstorp. Familjen

Läs mer

75059 Stort sorteringsset

75059 Stort sorteringsset 75059 Stort sorteringsset Aktivitetsguide Detta set innehåller: 632 st sorteringsföremål 3 st snurror 6 st sorteringsskålar 1 st sorteringsbricka i plast 1 st siffertärning Detta sorteringsset har tagits

Läs mer

Lära och utvecklas tillsammans!

Lära och utvecklas tillsammans! Lära och utvecklas tillsammans! Studiematerial Vård-sfi - förberedande kurs för Omvårdnadsprogrammet Annika Brogren och Monica Ehn Kompetensutveckling för sfi-lärare Lärarhögskolan i Stockholm Myndigheten

Läs mer

Eget val inom hemtjänsten

Eget val inom hemtjänsten UTFÖRARE Eget val inom hemtjänsten Hur du som företagare blir extern utförare av hemtjänst 1 Möjligheter och begränsningar! Från och med hösten 2011 inför Falköpings kommun eget val av utförare inom hemtjänsten

Läs mer

CYKELBESIKTNING 2009 Hållbart resande i Umeåregionen / VIVA arbete unga VIVA resurs / NTF Västerbotten 2009-10-02

CYKELBESIKTNING 2009 Hållbart resande i Umeåregionen / VIVA arbete unga VIVA resurs / NTF Västerbotten 2009-10-02 CYKELBESIKTNING 2009 Hållbart resande i Umeåregionen / VIVA arbete unga VIVA resurs / NTF Västerbotten 2009-10-02 Sammanfattning Projektet Hållbart resande i Umeåregionen arbetar för att resorna i Umeåregionen

Läs mer

Manpower Work Life Drömjobbet 2016

Manpower Work Life Drömjobbet 2016 Manpower Worklife Life Rapport 2016 Manpower Work Life Drömjobbet 2016 Vilket är svenskarnas drömjobb? Det är en fråga som Manpower ställt till svenskarna sedan 2008 i Sveriges största arbetslivspanel

Läs mer

Taxiundersökning. 2001 Rapport 3. Intervjuer med 200 taxiresenärer kring deras erfarenheter från taxiresor. Helena Hartzell

Taxiundersökning. 2001 Rapport 3. Intervjuer med 200 taxiresenärer kring deras erfarenheter från taxiresor. Helena Hartzell Taxiundersökning Intervjuer med 200 taxiresenärer kring deras erfarenheter från taxiresor Helena Hartzell 2001 Rapport 3 Förord Taxitrafiken i Stockholm utgör en betydande del av det totala trafikarbetet

Läs mer

Biathlon till Beste Bror!

Biathlon till Beste Bror! Biathlon till Beste Bror! Vi vill hitta nyckeln till Norsk vinteridrottsturism via regionens skidskytte- och längd anläggningar. I dag finns en rad destinationer i regionen som aktivt jobbat med profileringen

Läs mer

Tillsyn vattenmätare 2013

Tillsyn vattenmätare 2013 2013-xx2013-08-xxxx Tillsyn vattenmätare 2013 Swedac, Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll, Box 878, 501 15 Borås Tel. 0771-990 900 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 3 2. Bakgrund 3 3.

Läs mer

Etablering på arbetsmarknaden 2012. Examinerade från KY/YH-utbildningar 2010

Etablering på arbetsmarknaden 2012. Examinerade från KY/YH-utbildningar 2010 Etablering på arbetsmarknaden 2012 Examinerade från KY/YH-utbildningar 2010 Myndigheten för yrkeshögskolan Diarienummer: MYH 2015/494 ISBN-nummer: 978-91-87073-31-1 Foton: Johner Bildbyrå Västerås 2015

Läs mer

Analys av utgångsläget

Analys av utgångsläget Analys av utgångsläget Nu har ni mätt nattfastan på era kunder och det är dags att analysera och reflektera över resultatet. Vi rekommenderar att ni gör en handlingsplan för er enhet och vid behov även

Läs mer

Projektmaterial KÄRLSJUKDOMAR. Hampnäs folkhögskola

Projektmaterial KÄRLSJUKDOMAR. Hampnäs folkhögskola Projektmaterial HÄLSOPROBLEM, NYINSJUKNADE I HJÄRT- OCH KÄRLSJUKDOMAR Hampnäs folkhögskola Folkbildningsnätets Pedagogiska resurser Folkbildningsrådet Box 730 101 34 Stockholm 08-412 48 00 www.resurs.folkbildning.net

Läs mer

Kommuners kontakt med butiker i tillgänglighetsfrågor

Kommuners kontakt med butiker i tillgänglighetsfrågor Rapport 2010:27 Kommuners kontakt med butiker i tillgänglighetsfrågor Kommuners kontakt med butiker i tillgänglighetsfrågor Rapport 2010:27 Konsumentverket 2010 2 (20) 3 (20) Innehåll Förord... 4 Bakgrund...

Läs mer

Planförutsättningar. Del 2 Planförutsättningar. Introduktion Områdesbeskrivning Redogörelse för planförutsättningarna

Planförutsättningar. Del 2 Planförutsättningar. Introduktion Områdesbeskrivning Redogörelse för planförutsättningarna Del 2 Introduktion Områdesbeskrivning Redogörelse för planförutsättningarna En områdesbeskrivning har gjorts i syfte att inventera Östra Dalslundsområdet med dess planförutsättningar för geoteknik, trafi

Läs mer

UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE

UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE Detaljplan för del av Kärna 67:1, hyresbostäder i Hermansby socken, Kungälvs kommun PLANERING SAMHÄLLSBYGGNAD Mall skapad 041115 ADRESS Nämndhuset 442 81 Kungälv TELEFON 0303-23 80

Läs mer

Prognos för feriejobb i kommuner och landsting sommaren 2014

Prognos för feriejobb i kommuner och landsting sommaren 2014 2014-03-27 1 (9) Lärande och Arbetsmarknad Tor Hatlevoll Prognos för feriejobb i kommuner och landsting sommaren 2014 Varje sommar anordnar kommuner och landsting feriejobb för ungdomar, syftet är dels

Läs mer

Skidåkning i Tomasboda

Skidåkning i Tomasboda Skidåkning i Tomasboda Sammanställning av räknare vintern 2010-2011 på skidspåren i Kilsbergen Thomas Eriksson Aira natur- och kulturinformation Frösvidal 542 70592 Örebro T 019-611 56 00 F 070-317 52

Läs mer

Rapport från StrateGIS-projektet år 2002, etapp 3

Rapport från StrateGIS-projektet år 2002, etapp 3 1 Rapport från StrateGIS-projektet år 2002, etapp 3 Uppdrag och organisation av arbetet Länsstyrelserna fick i sitt regleringsbrev för 2001 uppdrag att fullfölja satsningen på utbildning inom GIS i StrateGIS-projektets

Läs mer

INLEDNING... 3 SYFTE... 3 METOD... 3 URVAL OCH INSAMLING AV INFORMATION... 3 FRÅGEFORMULÄR... 3 SAMMANSTÄLLNING OCH ANALYS... 4

INLEDNING... 3 SYFTE... 3 METOD... 3 URVAL OCH INSAMLING AV INFORMATION... 3 FRÅGEFORMULÄR... 3 SAMMANSTÄLLNING OCH ANALYS... 4 INLEDNING... 3 SYFTE... 3 METOD... 3 URVAL OCH INSAMLING AV INFORMATION... 3 FRÅGEFORMULÄR... 3 SAMMANSTÄLLNING OCH ANALYS... 4 BORTFALLREDOVISNING... 4 Bortfall... 4 RESULTAT SAMTLIGA RESPONDENTER...

Läs mer

En önskad långsiktig utveckling i norra Bohuslän Reflektioner och frågeställningar. Diskussionsunderlag på väg mot en strukturbild för norra Bohuslän

En önskad långsiktig utveckling i norra Bohuslän Reflektioner och frågeställningar. Diskussionsunderlag på väg mot en strukturbild för norra Bohuslän En önskad långsiktig utveckling i norra Bohuslän Reflektioner och frågeställningar Diskussionsunderlag på väg mot en strukturbild för norra Bohuslän Innehållsförteckning INLEDNING...2 1. BOSTAD OCH BYGGANDE

Läs mer

JÖNKÖPING 2012 FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET

JÖNKÖPING 2012 FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET JÖNKÖPING 2012 FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET INLEDNING OCH SAMMANFATTNING Fastighetsbranschen utgör själva fundamentet i samhällsstrukturen. Människor bor, arbetar, konsumerar och umgås i stor utsträckning

Läs mer

Renar och snöskotertrafik

Renar och snöskotertrafik Renar och snöskotertrafik www.snöskoterrådet.se Tips och råd om hur du som snöskoterförare kan visa hänsyn och respekt om du möter renar på din färd Att komma ut i naturen en gnistrande vacker vårvinterdag

Läs mer

Till dig som har barn på Bråviksskolan

Till dig som har barn på Bråviksskolan Till dig som har barn på Bråviksskolan 2014-10-03 Mötesanteckningar från föräldramöten för år F-3 samt år 4-6 på Bråviksskolan, torsdag 2 oktober Närvarande utöver föräldrarna: Caroline Strid, rektor Bråviksskolan

Läs mer

Matematik Åk 9 Provet omfattar stickprov av det centrala innehållet i Lgr-11. 1. b) c) d)

Matematik Åk 9 Provet omfattar stickprov av det centrala innehållet i Lgr-11. 1. b) c) d) 1. b) c) d) a) Multiplikation med 100 kan förenklas med att flytta decimalerna lika många stg som antlet nollor. 00> svar 306 b) Använd kort division. Resultatet ger igen rest. Svar 108 c) Att multiplicera

Läs mer

Rapport över enkätundersökning av de kulturella och kreativa näringarna i Jämtland-Härjedalen, 2014

Rapport över enkätundersökning av de kulturella och kreativa näringarna i Jämtland-Härjedalen, 2014 Rapport över enkätundersökning av de kulturella och kreativa näringarna i Jämtland-Härjedalen, 2014 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning s. 2 2 Inledning..s. 7 3 Informanternas könsmässiga fördelning

Läs mer

Enkätundersökning med personal, före arbete med digitalt stöd i hemmet

Enkätundersökning med personal, före arbete med digitalt stöd i hemmet Bilaga 6 Enkätundersökning med personal, före arbete med digitalt stöd i hemmet Personalen som deltog i projektet och därmed skulle omfattas av de nya arbetsrutinerna för testpersonerna, var det som arbetar

Läs mer

Varför en vision? Och det roliga arbetet börjar nu!

Varför en vision? Och det roliga arbetet börjar nu! Varför en vision? Det finns en sådan stolthet och vilja till utveckling i Hjo, men för att samla våra krafter och få draghjälp av varandra behöver vi också en gemensam målbild en vision som talar om för

Läs mer

Vad tycker de närstående om omvårdnaden på särskilt boende?

Vad tycker de närstående om omvårdnaden på särskilt boende? Omvårdnad Gävle Vad tycker de närstående om omvårdnaden på särskilt boende? November 2015 Markör AB 1 (19) Uppdrag: Beställare: Närstående särskilt boende Omvårdnad Gävle Kontaktperson beställaren: Patrik

Läs mer

Destinationsutveckling Järvsö nya entreprenörsgruppen Rovdjursturism

Destinationsutveckling Järvsö nya entreprenörsgruppen Rovdjursturism Large 2011 i Järvsö 2011-11-22 Sammanfattning från regionalt dialogmöte om rovdjursturism. 1. Olle Fack från Destination Järvsö och Linda Thelin från Rovdjurscentret hälsar välkommen till ett möte med

Läs mer

Följa upp, utvärdera och förbättra

Följa upp, utvärdera och förbättra Kapitel 3 Följa upp, utvärdera och förbättra Det tredje steget i tillsynsprocessen är att följa upp och utvärdera tillsynsverksamheten och det fjärde steget är förbättringar. I detta kapitel beskrivs båda

Läs mer