MOTORFÖRARNAS HELNYKTERHETSFÖRBUND

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MOTORFÖRARNAS HELNYKTERHETSFÖRBUND"

Transkript

1 Ratta Ren region mälardalen nr 1/09 Opinionsbildare i tiden MOTORFÖRARNAS HELNYKTERHETSFÖRBUND

2

3 Mälardalen Ansvarig utgivare John-Eric Ericsson Regionkontor MHF Mälardalen Smedjegatan Eskilstuna Tel Fax Bil E-post: Huvudredaktör John-Eric Ericsson Radhusvägen Upplands Väsby Tel Läns-redaktörer A B. John-Eric Ericsson Se ovan. C. Ulf Hellgren Kilby, Vasängen Österbybruk Tel Bil D. Marie Andersson MHF-Regionkontor Smedjegatan Eskilstuna Tel I. Vakant U. Ulla Stenberg Frejgatan 9 D Kungsör Tel Utgivningsplan 2009 Nr Utg.dag Manusstopp 2 omkr. 1 juni 15 april Annonser MHF Box 16, Partille Tel Fax Tryckeri Svärd & Söner Tryckeri AB Tryckerigatan Falköping Tel Fax För ej beställt material ansvaras ej. Omslagsbild Foto: Ulf Hellgren Regionens avdelningar kallas till Regionårsmöte Lördagen den 25 april 2009 kl Plats: Sikhjälma Ombud och gäster hälsas varmt välkomna! Regionstyrelsen Nästa nummer av Ratta Ren Manusstopp: 15 april 2009 Redaktionskommittén vill ha bidrag från flera avdelningar och medlemmar. Skicka gärna med bilder. Materialet skickas till regionkontoret. Adress: se här intill. Välkommen till Sikhjälma Fritidsområde Pärlan vid ostkusten * Camping * Stuguthyrning * Minigolf * Kiosk * m. m. Skärplinge MHF Tel ,

4 Motorcykel- och mopedmässan januari 2009 i Älvsjö Under fyra härliga da gar var MHF Re - gion Mälar dalen, MHF Ungdom Stock holm samt MHF Ung dom KAK närvarande som funktionärer på mässan. Dessa dagar var fyllda med mycket motorcyklar och mopeder med dess tillbehör. I vår monter hade vi mo - ped simulatorn och alko - glasögon, dessa två aktiviteter drog många besökare, flest besökare hade vi un der lördagen då be talande besökte mässan. Un der de fyra dagar som mäs san genomfördes be - sök tes mässan av be sökare. Vilket ypperligt till fälle för MHF Region Mä lardalen att marknadsföra sig. Vid lediga stunder som per sonalen hade kunde man titta på mycket fina åk don. Att man kunde dröm ma sig bort ibland alla besökare när man satt på en motorcykel var det in gen tvekan om. Under vissa tider på mäs san genomförde MCgänget scenuppträdande med mc-kläder av olika slag, fantastisk duktiga ung domar med fart i sitt framförande. En av de största höjdpunkterna var när Robert Gus tafsson var på scenen, oj vad trångt det var runt vår monter som låg i an - slut ning till stora scenen. Dessa fyra dagar gick fort, personalen som ställde upp och jobbade gjorde ett fantastiskt bra jobb med arrangemang och gla da insatser under alla da gar na. Verksamhetsansvarig Ma rie Andersson, MHF Re gion Mälardalen vill fram föra ett varmt och myc ket TACK till alla som ställ de upp med ar bets - kraft dessa dagar alla gjorde ett jättebra jobb. Marie Andersson MHF Camping Club Sektion Sörmland Inbjuder till följande träffar Påskträff 12 april vid Julita skola Underhållning och påskbuffé Anmälan senast den 5 april till Lars och Inga-May Fredriksson, Bertil och Monia Rombing, och Träff i Sköldinge Folkets Hus den 9 maj Underhållning av Huggormarna någon slags förtäring Anmälan senast den 4 maj till Bernt Mählqvist, Alla Hjärtligt Välkomna! Första Hjälpen Roffes Svets Aluminiumsvetsar n Svetsar dina spruckna topplock, båtmotorer, motorkåpor till mc, styrväxlar m. m. Svetsar även udda metaller såsom zink, magnesium. Välkommen för ett besök på Nystrandsg. 19 i Eskilstuna eller ring: , LUMAVÄGEN STOCKHOLM TEL Nystrandsgatan 19, ESKILSTUNA 2

5 Ska du byta bil? Byt bank också! Box 147, Nyköping. Tel Box 2147, Uppsala. Tel Box 1046, Västerås. Tel tekniska kontoret Vi stöder MHF i deras arbete för en nykter trafikmiljö 3

6 Dyr hobby! så mycket det bara går, helst en eller två gån ger varje helg. Och det mest fantastiska är att en 14- åring och en 18-åring kan bygga sina motorcyklar helt själva utan några spon sorer. Författare: Anders Sandbom och Dennis Folcker De duktiga killarna Alexander och Philip på sina egna motorcyklar. Foto: Anders Sandbom Många har en hob by att titta på och köra mo torcyklar, men bröderna Alexander och Phi lip Hofbauer, 18 och 14 år, bygger dem som sin hobby. Alexander är inne på sitt 3:e år inom motorcykelbygget, medan Philip är inne på sitt 2:a år. I sin källare konstruerar Alexan der och Philip mo - tor cyklar för kr STYCK!!! Mo - tor cyklarna har idag i snitt en topphastighet på km/h. Dessa monster till fordon tävlas det också med och då mest Drag ra - cing, som går ut på att köra en raksträcka på så kort tid som möjligt. Täv lin garna de åker på och käm par för att vinna, arr an geras av MoppeNet.com Under sommarhalvåret täv las det Såhär ser motorcyklarna ut som Alexander och Philip byggt. Foto: Anders Sandbom MHF Flen-Malmköping inbjuder i samarbete med RPG-Flen och Continent Touring till en bussresa till Passionsspelen i Oberammergau 1 7 juni 2010 Oberammergau ligger i det vackra södra Tyskland. Un der resan besöker vi många intressanta platser, bl. a. slottet i Bruchsal och dess musikmuseum, sta den Augsburg, fredagen den 4 juni kommer vi att se själva passionsspelet i Oberammergau. Hela den lilla byn är engagerad och uppfyller vart tionde år ett löfte från sina förfäder lovade de att spela upp passionshistorien om Jesu lidande och död om byn förskonades från den pesten som härjade då. Då var det en byangelägenhet, idag kommer be sökare från hela världen. Välkommen med på en intressant resa. Priset beräknas till kronor. I detta ingår buss resa, färjor, 5 middagar, 6 frukostar, 1 brunch, biljett till passionsspelen, transferbuss, programbok på engelska eller tyska, guidning och entré till slottet och musikmuseet i Bruchsal, lokalguide i Ber - lin, entré och guidning i The story of Berlin Nu vill vi inbjuda till att skicka in nedanstående ta long som en intresseanmälan. OBS! att detta inte är en bindande anmälan. För mera information ring Mischa Herfert eller skicka till Intresseanmälan för bussresan till Pas sions - spelen i Oberammergau 1 7 juni 2010 Jag/vi anmäler vårt intresse till bussresan till Oberammergau Namn Adress Tel nr ev. adress Skickas till RPG Flen, Götgatan 10, Flen eller per 4

7 Dagen M!!! Dennis Folcker redo att jobba. Foto: Anders Sandbom Ordföranden och sek reteraren i den nystartade klubben MHF Ungdom KAK, var på lördagen den 24/1-09, på Stock - holms mässan i Älvsjö, där vi arbetade med MHF i deras monter. Dagen började stressigt, då det var trafikstockning och många förare körde ga let och trängde sig före an dra trafikanter. När vi Kjell-Åke Ellström läser på. Foto: Anders Sandbom kom in på mässan började vi arbeta på en gång med att informera de nyfikna om hur promillehalten i blo det försämrar din syn och din körförmåga. Mo - ped simulatorn var en stor suc cé bland de unga. Men mån ga, både barn och vux - na, var intresserade av vår Fyllegång, där vi hade glas ögon som gav bäraren er farenhet om hur man som alkoholpåverkad fungerar när det gäller av stånd och balans. Under da gen fanns där även en grupp som sjöng och dansade samtidigt som de vi sa de upp kollektioner av MCställ. Vi fick även möj - Fullt ös vid mopedsimulatorn. Foto: Anders Sandbom lighet att ta några bilder då de besökte vår mon ter. Författare: Anders Sandbom och Dennis Folcker Robert Gustavsson framträder under sista mässdagen. Foto: Marie Andersson Här är gruppen som dansade och sjöng, Emilie Karlsson, Moa Thuresson, Ida Kumar, Benjamin Brandth, Hannes Lundin och Charlotte Zettergren. Foto: Marie Andersson Med rätt glasögon ser du bekvämt KONTAKTLINSER är ett bra alternativ Beställ tid för synundersökning Fagersta Tel

8 Entusiastiska KAK:are Rönö 17 mars 1959 inbjöds intresserade i Rönö till ett möte sammankallat av Södermanlands Dis - trikt av MHF, Nyköpings lokalavdelning samt MHF Stockholm för att eventuellt bilda en lo - kal avdelning i området. Detta är nu femtio år se dan och vår avdelning vill fira detta med ett jubileum lördagen den 4 april kl i Skälbykyrkan Runtuna. Alla Hjärtligt välkomna! Vi är en nyskapad avdelning inom MHF Ungdom som heter MHF Ungdom KAK. Vårt område sprider sig över Köping, Ar - bo ga och Kungsör med om nejd. Anders Sand - bom och Dennis Folcker var de som tog initiativet att starta klubben, och med hjälp av Marie An - ders son blev klubben till slut verksam och håller nu på att bygga upp en bra grund att stå på. MHF Ungdom bildas. Efter ett förslag från An - ders Sandbom till Dennis Folc ker om att bilda en klubb inom MHF Ung - dom, så började vi att ar - be ta på en idéskiss om hur vi skulle få denna klubb star tad. Vi fick hjälp av Ma rie Andersson att officiellt starta vår MHF Ung - doms klubb, då började vårt arbete att skapa en fungerande verksamhet. Författare: Anders Sandbom och Dennis Folcker TURKISKA DELIKATESSER Hötorgshallen STOCKHOLM Telefon Specialitet: Turkiska burgare endast här TILLSAMMANS SKAPAR VI TRAFIKSÄKERHET SOLNA STAD Stöder med denna annons MHF & MHF Ungdom Arla Foods AB Stockholm Mejeri Box 2510, Järfälla Tel Fax

9 Bettna i juletid Den 7 december 2008 vid Peugeots lo kaler var det som sed vanligt julmarknad med allt ifrån en levande gris till luciatåg. Klass fem i skolan på orten hade för säljning till förmån för sin klassresa och de var lite av huvudpersoner på den na marknad. Vi ifrån MHF-U hade i uppdrag att visa att det går bra att dric ka alkoholfri glögg och att den smakar bra. Hundra per soner kom för att sma ka så tomtefar och tomtemor hade lite att göra un der dessa timmar som mark naden varade. Detta var en fantastisk marknad med mycket folk med gla da leende, en bra tradition som stärker en fin ort. Tomtefar Ingemar Larsson Tomtemor Gerd Larsson Årsmöte med Rönö MHF Bergaholmsvägen 6 Tel Södertälje Ordförande Roine Alesand, Rosa Johansson och Tomas Johansson. Å rsmötet hölls i Skälbykyrkan Runtuna lördagen den 14 februari. Mötet in led - des av ordförande Roi ne Alesand som höll en pa - rentation över medlemmar som avlidit under året som gått. Den sittande styrelsen fick förtroendet att leda av delningen även det kom mande året. Arbets - pla nen för år 2009 beslöts att fira avdelningens 50- åri ga tillvaro med en festlighet i Skälbykyrkan lördagen den 4 april. (Se annons). Man skall anordna med cykeldagar i Damm löts och Råby skolor under april månad. Man skall även anordna re flexkvällar i Tystberga och Sjösa skolor. Vidare skall avdelningen göra en ut flykt tillsammans med Skälbykyrkan och Frikyrkan i Tystberga till Ma rie - fred under våren. Vid mötet utdelades ve - te ranmärken för 50-årigt med lemskap till Rosa Jo - hans son och till Tomas Jo - hans son för 25-årigt medlemskap. Mötet avslutades med en sam ling kring kaffekoppen med gott tilltugg. Göran Gillerstrand 7

10 Förening Alkoholfritt alternativ Foto: Ulla Stenberg För tredje året i rad arrangerades Förenings dagen i Folkets Hus i Hallstahammar. Det är den dag då alla intresserade föreningar i kommunen har möjlighet att presentera sig. I år var det ett re kordstort antal förenin - gar, 57 stycken, som ställde upp på lördagen den 24 januari MHF var representerat ge nom samarbete mellan Hall stahammars och Kol - bäcks lokalföreningar. Här pre senterades Bara en öl, provsmakning av al - ko holfritt vin, tipsfrågor, mopedsimulatorn och medlemsvärvning. Drycken som erbjöds var en alkoholfri cidertyp med smak av persika, drycken he ter Peach Pearl och är ett för vånansvärt gott alternativ. Peach Pearl säljs av Sy stemet som denna dag sponsrade MHF. Mopedsimula Många aktiviteter på föreningsdagen. Foto: Ulla Stenberg

11 sdagen torn prövas. Foto: Monica Ridderström Tipsfrågorna hade stor åt gång och med många giss ningar eftersom flera nya vägmärken var med bland frågorna. Men tre täv lande av 64 stycken hade alla sju frågor rätt och får varsin reflexväst i pris. MHF på föreningsdagen i Hallstahammar. Mopedsimulatorn var mäk ta populär. Det visade sig inte så lätt att klara sig från kollision med andra for don, murar och väggar. Medlemsvärvning försökte alla med, där hade grup pen hjälp av Lennart och Ulla Stenberg som var på besök. Dagen var välbesökt med en jämn genomströmning. Uppskattningsvis Foto: Ulla Stenberg kom cirka personer på besök som tittade på fö - reningarnas presentationer, Folkdans och Line Dan ce, uppträdande av gymnastikgrupp, lyssnade till dragspelsgrupp och oli ka körer. En trevlig dag, bra arrangerad och fint ge - nomfört under ledning av Ann-Britt på Folkets Hus. Vid pennan Lars Ejvind Succé på mässan På två hjul Två dagar tillbringade jag på mässan På två hjul. Så omsvärmad har jag aldrig varit i hela mitt liv! Mest killar var det mellan 4 och år som stod i kö för att få köra, så jag insåg ganska snart att det var simulatorn och inte jag som var intressant. Med andra ord vi gjorde succé med våran mopedoch motorcykelsimulator! Vi var ett glatt gäng från MHF-ungdom och MHF-vu - xen som genom ett fint samarbete gjorde mässdagarna till bra PR för MHF. Ann-Marie Lundmark 9

12 Lokalavdelningen i Nyköping har hållit sitt 81 årsmöte Söndagen den 8 feb - rua ri höll Nyköpings MHF sitt årsmöte. Års mötet blev historiskt i den mening att ett beslut fat tades att lägga ner av - del ningen på grund av de ak tiva i avdelningen är till åren komna och att få yng - re krafter att ta vid saknas. Årsmötet inleddes av ord - förande Henry Petters son som hälsade alla välkomna och hade en parentation över avlidna medlemmar. Av styrelsens verksamhetsberättelse framgick det att aktiviteten Ta paus utfördes vid två rast platser och det var vid Sten dörren och rastplats Sille krog. En studiecirkel om Väs - ter götland avslutades med att man gjorde en resa till land skapet. En ny studiecirkel har startas om landskapet Västmanland. Under året firade att av - del ningen att man har fyllt 80 år med en välsmakande tre rätters middag på Blom - menhofs Hotell där vi sade Stellan Ahlin en vi deo film med nostaliska åter blickar på verksamheten. Efter en diskussion enades man om att avdelnin - gen skall upphöra efter näs ta årsmöte som skall hål las i februari månad Styrelsen och ordförande Henry Pettersson om valdes att leda avdelningen det sista året. Stellan Ahlin tilldelades MHF:s 50-årsmärke med till hörande diplom för långt och troget arbete. Därefter inbjöds till kaf - fe och smörgåstårta och se dan fick vi se en videofilm som Stellan tagit un - der året som gått. Göran Gillerstrand Skadad eller sliten bilruta? Byt eller laga för säkerhets skull! Din vindruta är livsviktig. Visste du att den ofta efter ca 7000 mil har blivit så sliten att sikten kraftigt försämrats? Om du bara har ett stenskott så lagar vi det snabbt till låg kostnad. Ha koll på din vindruta, för säkerhets skull. Vill du ha hjälp, råd eller tips ska du vända dig till något av våra drygt 400 auktoriserade bilglasmästerier. Vi är Sveriges främsta experter på allt som handlar om bilglas och vi kan alla bilmodeller. Välj alltid den som är bäst på sikt. Välj... AUKTORISERADE BILGLASMÄSTERIER Bagaregatan 33, Nyköping Tel Förstklassiga konditorivaror, stort smörgåssortiment, varma mackor, även lättare luncher. Vi håller öppet: Vardagar Lördagar VÄLKOMMEN! 10

13 Fallhammarg. 2 A Västerås 11

14 Årsmöte med MHF i Flen-Malmköping MHF:s årsmöte i Enköping Från vänster Evert Nordlöf 50-årsmärke, Olof Liljeström 25- årsmärke, Thor Andersson 25-årsmärke, Hans Carlsson 50- årsmärke, Sven Pettersson 25-årsmärke. Sittande framför verk samhetsansvarig för MHF Region Mälardalen Marie Andersson. MHF i Flen-Malm - kö ping har hållit års möte i An - dreas kyrkan Flen. Ett 20- tal medlemmar var samlade då ordförande Göran Gil lerstrand öppnade årsmötet med att alla hälsades välkomna. Att leda årsmötesförhandlingarna valdes Marie An dersson från Region Mä lardalen. Göran Giller - strand redogjorde med vad som har hänt under året i av delningen. En Ta paus -aktivitet vid rast - platsen Stenhammars skans gjordes veckan före mid sommar, där vi informerade om att hur viktigt det är att man tar en paus un der bilfärden. Vi bjöd på kaffe och saft samt in - for merade om MHF. Två lör dagar i december må - nad stod vi utanför sy - stem bolaget i Flen och de - la de ut flygblad med uppmaning om att stoppa lang ningen, samtidigt bjöd vi alkoholfri glögg. Under det kommande året skall Ta paus -aktiviteten vid Stenhammars skans utföras samt stoppa lang - ningen utföras. Likaså be - slöts att en utfärd till Flyg - museét i Skavsta utan för Nyköping skall be sökas. Vid mötet utdelades ve - te ranmärken med tillhörande diplom till tre medlemmar som har varit med - lemmar i 50 år samt sju medlemmar fick mottaga veteranmärken och di plom för 25-årigt medlemskap. Mötet avslutades med en sam ling kring kaffebordet. Vid pennan Göran Gillerstrand FÖRETAGSFLYTTNINGAR, BOHAGSFLYTTNINGAR, PACKAR, FLYTT STÄD NINGAR, BUDBILAR Styckjunkarvägen 4, ESKILSTUNA Veteranerna Rune Ryd och Anders Elovsson tillsammans med Roland Emanuelsson. MHF-avdelningen i En köping har haft årsmöte på Åsen - stugan i Enköping. Ord - förande Roland Ema nuels - son kunde hälsa ett 20-tal medlemmar välkomna, och bjöd till bords för att inta goda landgångar. Roland Emanuelsson val des att leda årsmötesförhandlingarna. Verksamhetsberättelsen för 2008 upplästes och godkändes. Ur berättelsen fram gick att avdelningen har 118 medlemmar varav 39 tillhörande MHF-support. Under rubriken aktiviteter syns t. ex. att avdelningen har haft olika konsert- och teaterresor, sänt tre deltagare på funktionärskurs i Häggvik samt ge nomfört tre kampanjer: Stop pa Langningen utan för Systembolaget i sam band med midsommar- och luciafirande och ge nomfört Trafiknykterhetens dag tillsammans med Polisen och NTF i sep tember. Kassör Rolf Ryrholm re - do gjorde för den ekonomiska situationen och ef - ter uppläsning av revisionsberättelsen godkände årsmötet redovisningen och gav styrelsen an svars - fri het för året Till ordförande för 2009 valdes Roland Emanuelsson. Övriga ledamöter blev Rolf Ryrholm, Sten G Svens son, Gertrud An - ders son och Bo Holmgren. Till ersättare valdes Börje Karls son och Birgitta Svensson. Efter styrelsevalet av tac - ka des Sture Taxén för lång och trogen tjänst i MHFsty relsen med presentkort och blommor. Efter mötesförhandlin - gar na delade ordföranden ut veteranmärken. För 60- års medlemskap erhöll Karl Olov Andersson, Ale Nils son och Rune Ryd ve - te rannålar och diplom och för 50-års medlemskap fick Anders Elovsson och Carl Axel Svegmar sina nå lar och diplom. Mötet avslutades med kaf fe, varunder Gustav Lind berg och Östen Brinck informerade om Re seklubbens program, ett sam arbete mellan IOGT- NTO och MHF. 12

15 Vi kämpar på! Ö steråkers MHF har ge nomfört sitt årsmöte. Man noterar att det är svårt att arrangera nya aktiviteter som er - sätt ning för den verksamhet man tidigare haft på Röllingby-gymnasiet. Men skam den som ger sig. Styrelsen skall försöka hitta nya bra aktiviteter att genomföra. De som skall göra det är från vänster sittande Tage Olsson, revisor och Gunnar Hallberg, ordförande. De stående styrelseledamöterna är Lars-Erik Hultgren, Gunnel Kjäll, Birgitta och Rolf Raneryd. SANGJUTGODS KOPPAR- och ALUMINIUMLEGERINGAR Specialitet: Aluminiumbrons Box 86, ARBOGA Tel Fax FEL PÅ BILEN? Reparationer, service, rostskador. Riktbänk för krockskador. Husvagnar och släpkärror ALL BILSERVICE Gjuterigatan 4, (G.a Pumpen) Katrineholm Tel Nedanstående artikel är hämtad från tidningen Mo torföraren. Den ger bra argument för dig som MHF-are i debatten om varför det är så lön samt att satsa på nykter trafik. Alkoholskadorna i trafiken kostar 11,8 miljarder kr Svenska folket betalar ett högt pris för al koholen i trafiken. 11,8 miljarder kronor per år är samhällets nettokostnader för dödade och skadade i vägtrafiken där alkohol finns med i bilden, säger Lars Olov Sjöström, tidningen Motorföraren. Det betyder att varje svensk "betalar" drygt kronor per år för att någ ra få kör bil med alkohol i kroppen. Den svenska biltrafiken är extremt säker sett ur ett internationellt perspektiv. Bara två promille av alla bil förare kör med alkohol i kroppen. Men dessa rattfulla fö - rare ställer till stor skada, kon staterar Lars Olov Sjö - ström. Ungefär en tredjedel av alla dödsfallen i trafiken kan kopplas direkt till alkohol. Dessutom blir flera tu - sen svenskar skadade i den här sortens olyckor. Totalt beräknades trafik - olyckorna ge en kostnad på 63,4 miljarder kronor (2004). Eftersom alkoholrelaterade trafikskador upp skattas till en knapp fem tedel av summan blir slut räkningen 11,8 miljarder kronor. Siffrorna har ta gits fram av regeringens alkolåsutredning. Man tar på sig ett stort an svar när man sätter sig ba kom ratten med alkohol i kroppen, konstaterar Lars Olov Sjöström på MHF. De rent mänskliga tragedierna som rattfylleriet or sakar går inte att mäta i pen gar. Men även om man en bart ser till de ekonomiska konsekvenserna så är det betydande belopp. 11,8 miljarder blir cirka kronor per år för varje svensk! MHF Motorförarnas Hel nykterhetsförbund har länge kämpat för att var je svensk personbil ska ut rustas med ett så kallat al kolås. Det betyder att bi - len inte kan köras av en al - koholpåverkad person. Om alla bilar får al ko - lås så skulle antalet döda och skadade minska drastiskt, konstaterar Lars Olov Sjöström. De alkoholrelaterade trafikolyc - korna skulle minska med 80 procent om alla bilar för ses med alkolås, skriver tidningen Motorföraren. Meullers El AB Installation, Reparation, Service Försäljning, Datanät Verkstadsvägen 7, ÖSTHAMMAR tel fax Mobil Claes Meuller

16 Vill vi ha det så här? Den frågan tycker jag det finns all anledning att ställa. Varför? Jo, i Karlstad har det upp stått problem och samma problem finns sä kert på många håll. Tret ton avgångselever på Sund sta- Älvkullegymnasiet riskerar nämligen att inte få gå på årets studentbal. Dom har nämligen ännu inte fyllt 18 år och på studentbalen kommer det att serveras alkohol. Man har hållit ett stormöte för att försöka lösa problemet. Det har föreslagits att 17- åringarna skall skri va på ett kontrakt där de går med på att blåsa i en alkometer flera gånger un der kvällen. Det finns ju en enklare lös ning att arrangera en alkoholfri studentbal. Men det förslaget verkar in gen ha kommit på. Och sam tidigt beklagar man sig över att skolavslutnin - gar na medför mycket Ordförandens ruta ungdomsfylleri. Dubbelmoral! Dubbelmoral finns på mån ga håll. Vår riksdag, som beslutat att arbets - platsen ska vara en av fle - ra alkoholfria zoner, är ju en stor arbetsplats. Nu har åter igen en riksdagsledamot åkt dit för rattfylleri ef ter att ha druckit på ar - bets tid. Jag trodde att ar - be tet som riksdagsledamot var viktigt, men tydligen är inte arbetet viktigare än att man kan vara al koholpåverkad när det ut förs. Finns det en antagen alkoholpolicy för riks dagen? Om inte hög tid att utarbeta en! OCH TILLÄMPA DEN!! kel om din kommuns al - koholpolitik; mopedmästaren; stoppa langningen; ta paus; trafiknykterhetsdagen; alkolåsinformation; bara en öl nej tack, jag kör. Det är några av de mån ga aktiviteter, som vi mås te hjälpas åt att ge - nom föra. Nu tycker säkert nå gon så här: Det är så myc ket, vi orkar inte med det. Men nej. Många bäc kar små gör en stor å. Gör det ni orkar med. En ak tivitet, två aktiviteter, tre, fyra eller??? Vi hjälps åt. Vi klarar av det. Vi önskar varandra LYC KA TILL med MHFverksamheten. Jag, och flera av mina styr elsekamrater, har haft för månen att besöka ett antal lokalavdelningsårsmöten. Det har varit stimulerande och det har gett nya impulser för det fortsatta arbetet. Så vill jag hälsa alla välkomna till regionårsmötet Så till något helt annat Ett nytt, viktigt arbetsår har börjat för MHF. Det är där för nödvändigt att planering och verksamhet för året ute i avdelningarna kommer igång. Cyk - ling på rätt sätt; studieciri Sikhjälma den 25 april. Ty värr måste vi inhibera stu diebesöket i Forsmark, då ett studiebesök där skul le ta c:a tre timmar + res tid. Men är det ett bra vår väder så räcker det långt med vad Sikhjälma har att erbjuda. Alla, inte bara de valda ombuden, är varmt välkomna. Men vi vill ha din anmälan till re - gionkontoret, om du inte är ombud, senast 17 april. Vi vill ju inte att den goda maten skall ta slut. Ta tillfället att lyssna på vår förbundsordförande Ben ny Ruus, som besöker års mötet. Han svarar ock - så på dina frågor om MHF:s verksamhet. Det blir säkert för deltagarna en trevlig och för MHF en viktig dag. VÄLKOMNA! John-Eric Ordertelefon Tallmätargatan 1C Västerås Tel Fax Trä- och byggterminal med resurser Trävaror Gipsskivor Gyproc Fönster Isolering Spånskivor Swedspan Dörrar Swedoor Nu även med järnavdelning Måleriavd. Grundmålade paneler Kök- och badrumssnickerier Marbodal Tel Kungsängsesplanaden 2. Telefax Vallongatan 2. Tel UPPSALA STADSBUDSKONTOR Grundat år 1887 HJÄLPER ER MED! Flyttningar med möbelbuss, skåpbilar o. lastbilar *Packningar *Magasinering m.m. i Sverige och internationellt. GÄLLANDE FÖRSÄKRINGAR Sankt Eriks Gränd 6, Uppsala , Tillstånd C 0222 C

17 All heder åt Örbyhus MHF-avd. För ett antal år sedan la des Örbyhus MHFavdelning ned. Orsaken var hög ålder på medlemmarna och låg verksamhet. Och sedan hände in get mer. Återigen en av - som nad avdelning. Men vi tog fel. År 2008 har Örbyhusavdelningen plötsligt haft en sprudlande aktivitet och till och med ordnat ak tiviteter i skolan. Vad hade hänt? Jo, detta. Göte Her lovs - son ringde mig och berättade att MHF-arna planerade att återuppväcka av - del ningen för att ha ett årsmöte och ta ett nytt beslut om nedläggning och samgående med Skärplinge MHF. Nu har jag fått protokoll från deras årsmöte samt verksamhetsberättelse för år Av verksamhetsberättelsen framgår att man valt inte rims - sty relse vid ett medlemsmöte i april, att styrelsen haft två protokollförda sty relsemöten och att man ge nomfört tre medlemsmöten. Vid ett av dessa fi - ra des föreningens 70-åriga till varo med samkväm tillsammans med inbjudna rep resentanter från region och närliggande avdelnin - gar. Vid samtliga medlemsmöten har närvaron va rit god! Avdelningen har köpt in tio cykelhjälmar till Örbyhus skola och ordnat cykelhjälmsinformation i skolan med hjälp av NTF Uppsala. Vid årsmötet, som nyligen hållits, togs beslut om att lägga sam man avdelningen med Skärp linge och att överföra den kontanta kassan, kronor och en MHF-fana till den nya av - del ningen. En medlem fick också uppdraget att kon takta den nya avdelningen och Marie på re - gionkontoret för att om möjligt kunna arrangera Mopedmästaren. Det är gjort och under vecka 20 kommer Mopedmästaren att genomföras i Örbyhus. Örbyhusavdelningen har 16 medlemmar och av dessa var 13 st med på årsmötet! Ett stort tack till alla i avdelningen för ert initiativ att för ett år återuppväcka Örbyhus MHF. John-Eric Ericsson Ett intressant Europa-projekt Stiftelsen Ansvar för Fram tiden har uppstått som ett resultat av försäljningen av nykterhetsrörelsens och frikyrkornas ömsesidiga försäkringsbolag Ansvar. Av - kast ningen av kapitalet ska bland annat utdelas för opi nionsbildning om den hel nyktra livsstilen och till nykterhetsfrämjande insatser bland barn och ungdomar. Region Mälardalen har fått bidrag från Stif tel - sen till projektet Nya Eu - ro pa nyktrare. Förre re - gionchefen Sören Gustafs - son håller i projektet. Vår upp gift är att föra ut MHF:s trafiksäkerhetsarbete till ungdomar i Est - land. Planeringstiden har va rit lång. Men i slutet av mars åker Sören Gus tafs - son, Marie Andersson och Lars-Eric Jacobsson tillsammans med tre gymnasielärare från Haninge och en tolk till Haapsalu, som lig ger tio mil från Tallin. Haap salu är vänort till Ha - nin ge och Eskilstuna. Där ska man träffa estniska lä - ra re, skolledning, elever och ungdomsledare och visa hur man kan arbeta för trafiksäkerhet. I bagaget har man också med sig regionens mopedsimulator. Alla kostnader täcks av erhållet projektbidrag. Det är bara att önska trafiksäkerhetsambassadörerna lycka till! John-Eric Ericsson Tel Öppet månd. fred Ånghammargatan 1C 15

18 Något att fira? Köp MHF-fondens gåvogram! Festligt gåvogram - pris 50 kr. Beställ på Till minne av Behållningen tillfaller oavkortat Stiftelsen MHFs Fond för trafiksäkerhet med uppgift att främja forskning om alkohol och trafiksäkerhet Bild: Gâteau Till minne - minnesgåvor vid begravning Minnesgåvor till MHF:s fond för trafiksäkerhet sätts in på Plusgiro Beställ minnesbrev på minnesbrev_1.indd 1 har av överlämnats en gåva till Stiftelsen MHF:s Fond för trafiksäkerhet med uppgift att främja forskning om alkohol, droger och trafiksäkerhet. Plusgiro Foto: Sören Persson Din gåva räddar människoliv! Stiftelsen MHF:s fond för trafiksäkerhet stödjer vetenskaplig forskning om alkohol, droger och trafiksäkerhet. Fonden byggs upp av gåvor och insamlingar. Ge en gåva: Plusgiro Exempel på forskning som stöds av Stiftelsen MHF:s fond för trafiksäkerhet: Drogpåverkan hos olycksförare Förekomst av andra droger än alkohol i samband med motorfordonsolyckor. Kristin Ahlm, Ulf Björnstig och Anders Eriksson, Umeå universitetssjukhus, 2007 Skattning av rattfylleriets omfattning -metod frågor och datakvalitet Åsa Forsman och Susanne Gustafsson, VTI 2007 Alkometer med infrarött ljus SAFT - en föstudie för utveckling av alkolås med IR-teknik. Kurt Sjödin, Signalteknik i Stockholm AB och Nanopuls AB i Uppsala på uppdrag av MHF och Sveriges Försäkringsförbund, 2005 Skadade cyklister är ofta påverkade av alkohol Kartläggningar av cyklister som skallskadats i trafiken under perioden Per-Olof Bylund och Ulf Björnstig, Umeå universitetssjukhus 2004 Stiftelsen MHF:s fond för trafiksäkerhet Plusgiro Insamlingsansvarig: Bengt Swahn, tel Fondens handläggare: Lars Olov Sjöström, tel

19 17

20 MHF Mälar-krysset nr 1/2009 Fem vinnare får varsin SKRAPLOTT. Lösningarna skall vara oss tillhanda senast 15 april 2009 skickas till: (OBS! Ny adress) MHF, Ödegårdsgatan 12, Linköping. Märk kuvertet Mälar-krysset nr 1/2009. Lycka till! Namn: Telefon: Adress: Län: Postnummer: Postadress: 18