Vad är bäst för Dalby?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vad är bäst för Dalby?"

Transkript

1 1 Arbetsbok 2 Lunds kommun - Fokus Dalby Vad är bäst för Dalby? Dalbyborna har lämnat synpunkter på framtiden! I Arbetsbok 1 har 102 personer svarat via hemsidan och 29 har valt att fylla i den tryckta arbetsboken. På följande sidor redovisas nu samtliga inkomna synpunkter, helt oredigerade. FOKUS DALBY

2 2 Inledning Lunds kommun har bestämt att genom en särskild satsning, Fokus Dalby, bland annat ge dalbyborna möjlighet att vara med och påverka utvecklingen i Dalby. Den arbetsbok (Arbetsbok 2) du nu har i din hand är en redovisning av de synpunkter som samlades in i arbetsbok 1 under våren Synpunkterna kommer bland annat att ligga till grund för kommunens vidare hantering av frågor gällande Dalby. Vad är en arbetsbok? En arbetsbok är en ARBETSMETOD. Arbetsboksmetoden är ett sätt att arbeta fram förändringar baserade på de berördas egna synpunkter. Alla som är med har samma möjligheter att komma till tals. Målet är att finna de bästa idéerna. Svaren redovisas noggrant i två steg (Arbetsbok 2 och 3). Metoden engagerar många människor. Förslagen blir därför väl kända och förankrade bland de berörda. Arbetsboken består av tre delar I Arbetsbok 1 kan alla boende/verksamma i Dalby svara på de frågor som tagits upp. I Arbetsbok 2 sammanställs alla inkomna synpunkter. Då kan de som var med i arbetet med Arbetsbok 1 få se vad alla andra svarade. I Arbetsbok 3 sammanställs synpunkterna från Arbetsbok 1 och 2 till konkreta förslag hur man skall gå vidare. Arbetsbok 2 Arbetsbok 2 är nu färdig. I den finns alla synpunkter sammanställda (oredigerade). Där kan du alltså se vad alla har svarat. Dock anges inte vem som lämnat en viss synpunkt. Boken finns upptryckt, att låna på medborgarkontoret, men den kommer också att läggas ut på hemsidan, Arbetsbok 2 kommer att vara underlag för diskussioner och arbete av redaktionen som därefter skriver Arbetsbok 3. Arbetsbok 3 Arbetsbok 3 kommer att innehålla en plan för hur vi arbetar vidare med det framtida Dalby. I Arbetsbok 3 kommer vi också att ta hänsyn till de synpunkter som kommit fram vid andra tillfällen och möten inom projektet. Arbetsbok 3 kommer under hösten 2011 Fokus Dalby Projekt Fokus Dalby pågår till och med Arbetsboken är ett av många sätt att samtala med dalbyborna. Redaktionen/projektgruppen för Fokus Dalby består av Kerstin Brattgård, Bibbi Gudmundsson, Hans-Martin Hansen och Annika André. Har du frågor? Om du har frågor kan du kontakta Kerstin Brattgård, telefon eller mejla till På torsdagarna finns vi vanligtvis dagtid på Träffpunkten i Dalby Centrum. Välkommen dit.

3 3 Sammanställning av synpunkter lämnade i Arbetsbok 1 Innehåll Dalby är en god plats att växa upp i för barn och unga. Hur kan det bli ännu bättre?... 4 Det talas ofta om Dalbys identitet. Vad är Dalby för dig?... 9 Man ska ta sig till och från Dalby och man måste förflytta sig inom Dalby. Hur skulle du vilja ha det? Det kommer att byggas mycket i Dalby framöver. Hur skulle du vilja bo? Det är mycket grönt i och kring Dalby. Hur vill du använda det som inte är trädgårdar, gator och vägar? Behovet av bra butiker och olika typer av service ökar med fler invånare. Hur vill du att detta ska se ut? Ett bra liv innefattar också en bra fritid. Vilka förutsättningar behövs för att du ska kunna ha en bra fritid i Dalby? Ett hållbart Dalby är framtidens Dalby. Var har du för synpunkter på Dalbys miljö? På vilket sätt vill du vara med och påverka Dalbys framtid? Övriga synpunkter?... 46

4 4 Dalby är en god plats att växa upp i för barn och unga. Hur kan det bli ännu bättre? Synpunkter 1. Barnsäkrare trafikmiljö 2. Öppen förskola 3. Mer resurser till biblioteksverksamheten för barn Genom bättre kommunikationer. Stimulera cykling fixa belysning på spåret till Hällestad t ex. Bättre kommunikationer till Malmö en storstad som lockar många både för arbete och nöje. Pendlingen från Hällestad till Malmö är i princip omöjlig man måste köra bil till Dalby eftersom bussarna inte passar ihop. Inomhusbad, kafé, bättre cykelvägar+ trottoarer framför allt på Domaregatan/Västra Fäladsvägen som inte har någon markering för bilar/gångtrafikanter. Att vi bevarar den naturen som finns kvar. Kulturhus för ungdom + barn. Konstaktiviteter. Ta bort fårhagar och staket på öppna platser. Får och hästskit är inte skoj att ha på barn eller vuxenskor. Gratis bad sommartid fritt inträde. Poliser som även är på plats i byn kvällar och helger. Caféer, fritidsgårdar Inte så mycket bilar. Fler farthinder och återvändsgränder, fler enkelriktade vägar. Mer bilfritt! Gör något åt de livsfarliga övergångsställena utanför Konsum och djuraffären. Här har vi (nästan) blivit påkörda flera gånger! Nytt badhus! En samlingspunkt, som Byahuset i Sandby. Bygglekplats, 4Hgård. Skridskobana, skateboardramp. Behåll småskaligheten även i skolan. Behåll idén om skola i närområdet med trygg gångväg till skolan. Genomför planerna att bygga ny Hagalundsskola, på samma plats som den förra efter de verksamhetsanpassade ritningar som redan presenterats. Mer säkra cykelstråk, viadukter under trafikerade gator och fler övergångsställen. Vinterbadhus. Diskotek på behörigt avstånd från boende. Det skulle finnas en mötesplats där alla generationer kan träffas. Större utbud av fritidsaktiviteter på orten för mindre barn, t ex friidrott. Satsa på undgdomarna - vad gillar de på sin fritid? Dataspel/skateboard/sport. Ge dem möjlighet att göra detta tillsammans. Starta projekt där undgomar kan vara involverade och kanske t o m tjäna pengar. Stoppa bus och sprit i byn. Satsa på nattvandrare. Utöka fritidssysselsättningen för de unga. Utöka bidrag till fritidsgårdar. Ett ordentligt inomhusbad kan behövas. Önskemål om mer kreativa platser för pojkar. Det är mycket fotboll och brottning. Kyrkans sångliga för pojkar ligger i dvala da har ett antar körer för flickor. Dalby borde kunna erbjuda dans, kör och musikspelande för båda könen utan att det kostar mängder. Det är ofta pojkarna som gör bus när de inte har stimulans. Dramagrupper/rollspel/skapande som inte är pärlor. Satsa mer på föräldraföreläsningar!! Som den som hölls på Nyvång tidigare i vår med Gunlög Rosén(?). Även föreläsningar för föräldrar + ungdom (läs tonåringar). Satsa på föreningslivet. Värna om naturen. Bygg inomhusbad. Bra lekplatser. Fritidsgård. Bättre lekplatser som blir en samlingsplats för byns barnfamiljer. Flygtrafiken måste utredas. Vi kan inte blunda för dess negativa effekter. Är det så att man dumpar bränsle och råkar spilla över Dalby med vindarnas hjälp? Många klagar över beläggningar på tak och ytor. Man måste ta prover och ha en ständig dialog med luftfartsverket om trafiken över våra huvuden. Oljudet från planen är olidligt men jag vill inte lämna Dalby p g a detta efter snart 20 år. Dalby är en kultur- och naturort att frodas i och bör utvecklas med dessa förtecken. Bygg inte ut för mycket utan gör istället byn till en BRA plats att växa upp, istället för en STOR plats att växa upp på! Begränsad trafik genom centrum. Man behöver inte kunna köra bil förbi torget/biblioteket t.ex. Fortsatt bra bibliotek med generösa öppettider. Förbättrade gemensamma grönytor. Förbättrade cykelbanor. För ungdomar finns det många sportaktiviteter att välja mellan men för barn/ungdomar som är intresserade av kultur, t ex dans, är alla verksamheter förlagda till Lund. Det är inte hållbart för barnfamiljer att skjutsa barnen in till Lund när man återvänt från staden efter arbetets slut. Som skattebetalare bosatt i Dalby önskar man aktiviteter på den ort man bor. Genom att öka möjligheterna för ett hållbart liv. Satsa mer på platser för att umgås med vänner och familj istället för shopping. Bygga in spårtrafik på ett snyggt sätt.

5 5 Man kanske ska fråga sig om Dalby måste växa hela tiden? Finns det inte fler värden än ständig tillväxt och att hela tiden bygga ut. Stråk av sammanhängande natur med koppling till skåneleden ända i till centrum. Utveckla områdena kring skolorna och förskolorna. Nyvångsskolans stora område där fotbollsplanerna ligger kunde göras om med hockyrinkar, redskapsbanor. Biltrafiken: 30km/h i hela Dalby - särskilt vid skolor och förskolor. Kanske ett aktivitets hus där det fanns att göra för alla åldrar. Mer fritidssysselsättning. Jag undrar om Dalby verkligen är så bra ur tonåringarnas synpunkt. Det finns en hel del fylleri och drogmissbruk bland dem. Många tonåringar verkar alienerade som kanske förklara en del av den meninglösa förstörelsen som man hittar, i synnerhet efter helger. Något fel är det och kanske handlar det inte bara om Dalby. Hastigheten på Veberödsvägen borde kollas oftare. För övrigt hoppas jag att Dalby inte bara blir ett ställe där folk sover. Lekplatserna behöver rustas. Området mellan Allaktivitetshuset och biblioteket har potentiell för en spännande mötes-/lekplats. Kulturskolefilial hade suttit fint! Genom att se till att skolorna inte får gå i genom så många besparingar som de gör idag. Att man beaktar att barn och ungdomar uppmärksammas och vi alla tar ett gemensamt ansvar för den. Fler pedagoger på förskolan, inomhusbad, fler lekplatser då de som finns nu är slitna och i vissa fall farliga. Det vore bra ifall dagisbarnen kunde få tillgång till mer gymnastik. Mina barn hade gymnastik 2 ggr per vecka och älskade det. Det skulle gynna det fysiska tillväxten. Sen tycker jag det vore bra med en större eller en till gymnastikhall till skolan. Om det sedan kunde bli plats till en fotbollsplan till med konstgräs vore det toppen. Mina barn tycker om biblioteket och jag önskar det kunde få lite större lokaler. Utomhusbadet är mycket bra men på vintern vore det bra om det fanns inomhusbad också. Samlingspunkter behövs liknande Tolvan i T.Hällestad. Gärna där flera generationer kan mötas, samlingspunkter för musik, hantverk och liknande. Det är viktigt att det finns mer än fotboll och innebandy att samlas kring. Det behöver sättas upp staket runt de dammar/torrdammar som anlagts på Påskagänget. Ett område så fyllt med barnfamiljer måste också vara barnsäkert. Dalby är en jättefin plats. Har bott här sedan Började 1:e klass 1974 när Hagalundskolan precis var färdigbyggd. Trist att den ser likadan ut idag som för 37 år sedan! Gymnastiksalen byggs nu ut och det är väl på tiden. Skolan behöver målas om invändigt och fräschas upp. Och bifrostpedagogiken bör tas bort. Flummare har vi nog av i Danmark! Barnen behöver lära sig vanligt vett. Dra ner tempot på Hällestadsvägen! Farthinder vore bra. Folk kör rally där. Bredda trottoarer, cykelbanor. Jag anser att det viktigaste för Dalby just nu är att komma tillrätta med trafiksituationen. Det finns flera stora vägar som genomkorsar byn. På Sandbyvägen har man i höjd med Nyvångsskolan gjort en avsmalning med upphöjning och trafikljus samt begränsat hastigheten till 30 km/h. Jag tycker vore bra att göra detta även på Veberödsvägen och Hällestadsvägen. Det är farligt för barnen att korsa dessa vägar till och från skolan och buskörandet som förekommar på Veberödsvägen är både otrevligt och farligt. Inte sällan kör man i upp mot 100 km/h på sommarnätter när sk streetrace förekommer. Trafiken till Påskagänget skall inte behöva gå längs Veberödsvägen, led om denna trafik med en väg från väg 11. Det måste satsas på en rejäl utbyggnad av idrottshallar. Som det är idag tvingas A-lagen i innebandy att spela inne i lund vilket är förödande för all ungdomsverksamhet. Eftermiddagsaktiviteter för unga och barn så att de inte behöver åka till Lund. Dans, musik och teater för dem som inte vill hålla på med sporter. En plats där även invandrare kan känna sig välkomna och trygga. Fler ungdomsaktiviteter på allhuset kvällstid, ungdomsfilm, disko, kurser ex capoeira. Bygg fler Solbyar, bostadsområden som ligger i framkant av ekologi, hållbarhet och gemenskap. Säkra cykelvägar, småskalighet. Låt grönområden förbli vilda,den absolut bästa lek och utvecklingsmiljön för barn. En riktig idrottshall till. Föreningarna har svårt att få tillräckligt med halltid. Föreningslivet är viktigt och det uppskattas om man kan vara i Dalby och inte behövs köra barn till Lund. Det behövs en skridskobana! En spolad plan utomhus på vintern skulle räcka långt och inte kosta mycket. Utveckla centrumet, flytta busstationen, utveckla istället en liten bykärna med fler feel good-affärer kring triangeltorget med lugn gata att flanera över, uteserveringar, o s v, -skulle även kunna bli ett turist- och utflyktsmål! Gör parken i triangeln till en inbjudande överblickbar och blomstrande oas, istället för dagens visuella barriär med höga rufsiga buskar som man mest passerar snabbt över på väg till buss/affärer. Ta vara på mysigheten och i den

6 6 gamla bykärnan och ge den nytt liv! Låt inte ödsliga asfaltsytor, bussavgaser och höga trottoarkanter dominera! Det behövs fler lekplatser, nu finns det bara i norra och östra Dalby, det behövs fler i den södra delen. Vi behöver också mer innehållsrika parker med vårlökar och intressantare växtlighet. Satsa mer på Nyvångsskolans skolgård, den behöver rustas upp, den är idag hårt sliten med väldigt många barn på liten yta. Vi önskar oss också en simhall med innomhusbad. Mer aktiviteter o sport - attraktivare ställen att utöva det på, gör man miljöer trevliga att vistas i vill även ungdomar att det ska vara så. T ex är Nyvångsskolans gymnastiksal den skitigaste jag någonsin sett tror jag (städas aldrig golvet där???) samt - ena klockan har inte fungerat på 7 år. Det tyder på en nonchalans och att ingen bryr sig som jag ser det. TRIST! Satsa på barn och ungdomar genom roliga och fungerande lekplatser, trygga cykelvägar, en levande ungdomsgård, bra och trygg skola. Hälsoprofil som är sammankopplad med den fina närmiljön - skog och äventyr. Nytt badhus och ett välskött utebad. Årliga arrangemang som stärker vi-känslan. Ex. midsommardans, valborgsmässobål finns men annonseras inte ut! Kulturvecka á la Genarp! (hade varit fantastiskt). En cykelbutik. En skateboardpark. En lekplats utanför bibliotek och allaktivitetshus. Utökat samarbete mellan bibliotek och förskola och skola. Aktiviteter för barn och unga som vill aktivera sig men inte delta i lagsport/föreningsidrott (tänk skateboard, klättervägg etc.). Led mer trafik runt Dalby och försvåra för genomfartstrafik genom Dalby och försvåra för trafik på Torna Hällestadsvägen, allévägen och bygg mycket mer farthinder runt hela Nyvångsskolan. Ytterligare en gångtunnel under Sandbyvägen. Badhus Nu!! Mer aktiviteter!! Inomhus bad så vi kan få en simklubb. Ridvägar så vi kan ha en ridskola. Lokaler till de som redan finns här - brottning, scouter, fotboll mm. En fungerande fritidsgård! Eller kanske två? En skateboardpark - finns gott om plats vid Hagalund t ex. Mer aktiviteter som inte är sport, t. ex. musikinstrument, dans, teater. En tennishall hade inte varit fel. Organisera aktiviteter efter skolan för högstadiebarn.de flesta sitter bara framför datorn hela eftermiddagen.till exempel skolsport, där de kan prova på olika sporter efter skolan. 6 veckor baskett, 6 veckor..., etc. Finns gott om mycket bra lekplatser i Dalby men det skulle vara bra att ha en mer gemensam samlingsplats där barnen kan leka av sig och föräldrarna kan lära känna varandra. Kan ej lämna kommentar - är precis nyinflyttad. En ny stor central belägen lekplats för yngre som en naturlig samlingspunkt. Tex i trekanten. Gärna i anslutning till centrum så folk stannar i centrum och umgås. Även naturliga samlingspunkter för de äldre ungdomar. Jag har ingen riktig uppfattning ännu. Vi har bara bott i Dalby i ett år och har inga barn ännu. Men det verkar bra :-) Bättre kommunikationer INOM Dalby och TILL/FRÅN Dalby. Pågatåg till Malmö och Köpenhamn åt ena hållet och Österlen åt det andra.bättre matvaruaffär. Gärna fler affärer överhuvudtaget. Bättre central mötesplats för alla, t.ex ett ombyggt allaktivitetshus rensat från tidigare belastningar, ett bättre utnyttjande av trekanten, som just nu bara är ett tomt hål. Platsen skulle kunna vara en öppen och välkomnande oas. Fler arbetsplatser i Dalby. Gärna ett forskningscentrum kopplat till Universitetet kring Dalbys och Skånes kulturarv. Göra det lättare för barnfamiljer, bar och unga att ta sej fram i Dalby utan bil. Bilisterna kör ofta för fort och tar ej hänsyn till övergångställena, vilket gör att det känns osäkert att ta sej fram till fots med barn. Det skulle underlätta om barnen kunde ta sej fram till kompisar och aktiviteter själva på ett säkrare sätt. Satsa på att begränsa hastigheterna på vägarna och gör övergångarna säkra för barnen som går till skolan. Hindra buskörandet med fysiska hinder på vägarna. Håll rent i centrala byn. Ta bort klotter direkt. Genom mindre nedskräpning. - Renhållningspersonalen gör nog ett bra arbete, men dalbyborna skräpar ner för mycket. Rena och fina lekplatser utan glass, ogräs, fimpar och dåliga lekredskap. Sandlådor utan kattskit. En sandlåda med lock, för att lägga på sandlådan. Förskola med stora ytor att leka på och röra sig på. Stora rum, gröna ytor, mycket träd att klättra i och gungor. i. Gärna äppelträd, så barn kan plocka och äta frukten. Bärbuskar, t.ex. vinbär. En liten plats där man kan så och sätta blommor, sallad och rädisor. En liten damm att leka med båtar i. En skola som lär barn att håla rent i naturen. Gamla Dalby är avskuret från de nyare delarna av trafikerade vägar som hindrar rörlighet för barnen i området. Lekplatserna är i de nyare delarna och blir då inte så tillgängliga för barn i de äldre områdena. En samlingsplats som är öppen för ungdomar då ungdomar har behov med vuxna förebilder i verksamheten. Dalby som musik- och kulturcentrum. Siporexområdet skulle vara perfekt för ändamålet. Lokaler finns, bra parkeringsmöjligheter och infarter till området. Det som sak-

7 7 nas är en busshållplats i anslutning till detta. Fortsätt stötta det som redan finns via kyrkan, Lions engagemang osv. Fråga barn- och ungdomar vad de själva önskar då deras önskemål skiftar över tid. Vem frågar de äldre i vår by som kanske inte orkar ta sig genom materialet eller ens har en dator vad de vill? Bra initiativ för övrigt! En Håll Dalby rent dag! Fler alternativ för aktiviteter, stöd för utökning av befintliga sporter och stöttning för uppstart av nya. Konst- och musikskolor för barn och ungdomar. Fler o roligare lekplatser, även för lite större barn än 4-åringar. Allaktivitetshus för olika åldrar o med öppet även kvällar/helger. Genom mindre klasser i skolan och högre lärartäthet, som det är nu får de svaga eleverna för lite hjälp och många starka elever får klara sig utan hjälp då tiden för läraren inte räcker till. Fler fritidsaktiviteter för barn i kommunens regi med rimliga deltagarkostnader skulle behövas precis som en öppen förskola. Genom att sänka hastigheten på Veberödsvägen samt bygga farthinder på denna väg. Bygga en väg direkt till väg 11 genom nybyggnationen på Påskagänget så att denna trafik inte går på Veberödsvägen. Bygga en större matbutik än de befintliga. Bygga säkrare övergångsställe på Hällestadsvägen än den som finns idag samt sänka hastigheten även där. Bättre öppettider på polisstationen. Bygg badhus samt fler idrottshallar. Förbättra parkeringsmöjligheterna vid Nyvångs skola. Skapa bostäder anpassade för alla åldrar, även friska seniorer. Far- och morföräldrar ska få möjlighet att bo kvar i Dalby. Detta bidrar till ökad trygghet även för barnen. Mer fokus på skolan. Aktiviteter på fritiden.polis som visar sig ute, gående som pratar med folk. Mer fokus på skolan. Skolgårdarna är tråkiga och i bedrövligt skick. Mer aktiviteter som internetcafe, längre öppet tider för affärer och crossbana. För oss ungdomar så vill vi göra det vi gillar bäst: supa, festa, knarka. Stimulera och hjälp alla sorters idrottsföreingarna i Dalby! Satsa på lekplatser och barnvänliga områden. Fler lägenheter (hyres/bostadsrätter)så att det blev mer varierad blandning av Dalbybor. Bra skolor och skolmiljö, möjlighet till aktiviteter efter skolan. Hanteringen av Hagalundsskolan är katastrofal. Tänk vilka summor som lagts på utredningar och brandkårsutryckningar vad gäller underhåll. Mindre klasser, bra pedagoger etc. är viktigt. Badhus med året-runt-öppet och barnbassäng. 4H-gård. Aktiviteter för barn och ungdomar, typ gymnastik och tennis. Det hade varit trevligt om man kunde promenera/jogga en slinga från Dalby Söderskog, via Dalby Hage (i ett något sånär avgränsat/inhägnat promenadstråk på grusunderlag så att man dels slipper råka ut för närgångna kor och hästar som betar i hagen, och dels slipper sjunka ner i den oftast våta gräsmarken), till Norreskog och tillbaka. Vi skulle vilja ha en karta över Dalby med omnejd där ALLA lekplatser, idrott- och friluftsaktiviteter är utmärkta t. ex. Billebjer, idrottsplatsen, scoutstugan, Skrylle m.m. På så vis kan nyinflyttade snabbt få överblick. Fler arbetsplatser i Dalby så föräldrarna inte behöver lägga tid på att pendla till andra orter för att jobba utan får mer tid tillsammans med barnen i Dalby. Fler och bättre utrustade lekplatser. Lägre hastighet på de stora gatorna genom centrum : Veberödsvägen, Hällestadsvägen, Allégatan, Lundavägen/Tingsgatan. Detta kräver ordentliga gupp/ramper/ upphöjningar för att uppnå 30 km/h (= högsta hastighet som gör miljön trygg för gående och cyklister). Lundavägen/Tingsgatan och platsen där busshållplatsen ligger (inkl lilla triangulära parken) behöver en rejäl omdaning för att bli en attraktiv centrumpunkt. Jag bor i Björnstorp och mina barn gick i skolan i Dalby. Jag som säkert alla föräldrar hoppas att man i all framtid satsar på skolan och ger dem resurser för att forma barnen till goda medborgare och uppmuntra dem att bli kunskapstörstiga.det var väl inte alltid kul att vara bussbarn men mina barn klarade sig bra ändå. Fler och fräschare lekplatser som är lättåtkomliga. Ett djupare engagemang av lärare och fritidsledare. Styrd verksamhet på allaktivitetshuset inte bara springa runt och flamsa. Man saknar också kyrkans engagemang ungdoms mission är ett måste om inte kristendomen skall dö ut. Rikliga anslag till Dalby GIF som idag gör ett beundransvärt arbete för Dalbys ungdomar. Satsa mer på fritidsmöjligheterna för dem. Genom bra förbindelser med Lund och Malmö. Detta innebär också pendlarparkeringar. Ibland behöver man parkera flera timmar när man tar bussen till Lund eller Malmö - måste finnas parkeringar där man kan stå en hel dag!

8 8 Helst borde inte Dalby bli större ev. växa mycket långsamt. Att Dalby känns trygg att röra sig i. Trafiken ska anpassas efter barnen inte tvärt om som det är idag! 30 km i hela Dalby, fler förträningar på de bredaste gatorna (även huvudleder) och gupp som gör att det blir ok för alla att röra sig! Mer fritidsaktiviteter. Längre öppettider på Allaktivitetshuset. Minska trafiken genom Dalby. Snygga till, laga sneda staket, påkörda skyltar, tvätta bort alger på skyltar och fasader, ta bort allt klotter. Bevara gröna ytor och håll dem rena. Åtgärda gift-tomten på Veberödsvägen. Bättre och bredare gångstigar längs gatorna. T.ex. Hällestadsvägen behöver bredare gångbana. Plantera trädalléer längs gatorna. Mer grönska inom centrum. Reducera hastigheterna till 30/40 km/h. Fartgupp i anslutning till övergångsställen. Viktigt att skapa en tollerant och öppen miljö där alla barn och unga ska känna att de har en plats. Ska finnans möjlighet att utveckla flera olika sidor och intressen. Begränsa trafik genom byn och sänk hastigheter även på pinnmöllevägen, veberödsvägen mfl. Satsa på bilfri by. Inomhusbad vid stationsområdet. Säkra cykelvägar bör finnas inom hela Dalby. Ett forum för unga, där deras intressen tas till vara. Aktiviteter som riktas till alla åldrar. Hög kvalité på skola och omsorg, utrymme för fritidsaktiviteter av olika slag. Upprustad Nyvångskola och lekplatser. Färgen och betongen flagnar. Spara inte på skolan, då flyr barnfamiljer från byn. Ordna offentliga grillplatser på gångavstånd med barn och barnvagn. Det ger nya mötesplatser mellan barnfamiljer och över generationsgränser. Det bör finnas bord och bänkar och helst några med tak över. Fler aktiviteter för barn,även kvällstid.något kul att göra en lördagskväll istället för bus. En central lekplats. Bättre trafiksäkerhet på många vägar, särskilt till skolorna. Bredare trottoarer där man kan gå med barnvagn. Öka antalet cyckelvägar till och från skolorna. Sänk hastigheten till 30 i hela byn. Installera solenegi i alla kommande fastigheter. Skapa fler inomhushallar så att barn och unga inte behöver träna på sena tider. Det är viktigt att finns bra dagis och skolor. Att det inte är för långa köer till dagis och att skolorna håller en bra kvaliet! Det får gärna öppna ett till utomhus (ur och skur) dagis, ty detta är eftertraktat och passar utmärkt i Dalby miljön. Det är också bra om den tunga trafiken och ev framtida tågtrafik hålls i utkanten av Dalby. Fortsätta utveckla grönstrukturen i direkt anslutning till förskolor - förskolebarnen går inte långt till dardags. Skolgårdarna (och hela Hagalundsskolan)behöver förbättras - kvalitativt. Säkrare gångvägar i centrum till bussar. Mer av kulturskolans aktiviteter förlagt till Dalby. Det saknas välplanerade och underhållna lekplatser i Dalby. Några lekplatser finns det men de flesta är gamla och fallfärdiga. För oss som bor inne i centrum finns det i stort sett inga lekplatser i närheten. Den öde grusplanen vid allaktivitetshuset skulle vara ett utmärkt ställe att anlägga en rolig och inspirerande lekplats på. Se på Malmö, de har med sina temaplatser på alvar satsat på de unga. Ytterligare en idrottshall. Pengaresurser/lärarresurser till skolan. Större variation i invånarnas etniska bakgrund. Jag växte upp i Dalby. För mig var den fria naturen viktig, den som inte var tillrättalagd av vuxna. Kombinationen av ett tryggt bostadskvarter där allas föräldrar höll ett varmt öga, roliga lekplatser och fri natur, var mycket bra. Vad gäller Nyvångskolan så pågick där mobbing av 4-5 individer i min klass. Ett okänt antal var utsatta i andra klasser. Mobbingen skedde trots att jag vet att lärare var medvetna (informerade) om den, och trots att lärare själva stod och såg den med egna ögon. Det fanns två lärare som själva uppmuntrade och/eller deltog i mobbingen. Jag vet att mobbing pågått både före och efter min årskull. Idag vet jag att en flicka jag känner är i skolan här i Dalby, och mår dåligt. Hon har pratat om självmord, för hon blir mobbad. Det är inte ok. Som tonåring tycker jag inte att Dalby var/är en bra plats för en. Det behövs nattöppna kaféer och andra alkoholfria mötesplatser. Det behövs mer bio-visningar, mer prova på-aktiviteter av alla slag. Fler klubbar, även för flickors intressen. (Inte bara brottning och fotboll). Trafiken genom och i byn är fortfarande för tung och intensiv. Många småvägar som kan verka oansenliga och oviktiga är mycket farliga för barn, det gäller exempelvis vägar norr och söder om Hällestadsvägen och Veberödsvägen, i Dalbacka, på Tetravägen där både privat- och yrkeschaufförer kör alldeles för fort och hetsigt, och fortfarande runt Nyvångskolan. Kommunen behöver inte ordna roliga saker åt barn & unga, det kan de fixa själva, de behöver en tryggare trafikmiljö.

9 9 Fortsätta att jobba hårt för att ha bra och attraktiva förskolor och skolor. Jag vet inte riktigt hur det är med fritidsgårdar i byn, men det är viktigt att sådan finns. Dessutom är det viktigt att främja idrotts- och föreningslivet i byn så att barn- och unga har nära tillgång till sådana aktiviteter. Rusta upp den gamla bykärnan på ett sätt som förstärker och bygger vidare på de stora kulturhistoriska värdena som finns här. Framförallt behövs gatumiljön genom byn rustas upp och trafiksituationen för de oskyddade trafikanterna behöver definitivt förbättras. Detta genom att smalna av körbanorna och bygga ut gång- och cykelvägar genom byn så att de oskyddade trafikanterna kan ta sig genom byn på dessa. Idag finns det enbart smala trottoarer genom byn, vilka det inte går att mötas på om man går med barnvagn eller vitnertid när det är snö på trottoarerna. Man tvingas då ut i vägbanan för att ta sig fram. Den skyltade hastigheten genom byn skulle definitivt behöva sänkas till 30 eller 40 km/h. Bortsett från vandaliseringen är Dalby en bra plats. Mer aktivitet för ungdomar Jag upplever att nordvästra Dalby och Skrylleområdet är utsatt för mycket trafikbuller från väg 952. Hagalundskolan, bostäder och rekriationsområdet Skrylle ligger utmed denna väg. Vägen trafikeras av många tunga lastbilar som för ett förfärligt liv. Ofta kör fordonen alldeles för fort. Jag hade önskat att hela vägsträckan från Skryllegårdens infart till rondellen sydväst om Dalby hade begränsats till 50km/h. Då hade kanske den tunga trafiken till och från stenbrottet valt vägen över Rögle, vilket jag läst är komunens önskan. Ännu bättre hade varit om genomfartstrafiken inte hade passerat så nära byn Cykelväg till Måryd & Dalby stenbrott som avstickare från gamla Dalby-Hällestadsbanan (till förmån även för nybyggda Påskagänget), ty bilvägen till stenbrottet är inte barnvänlig. Det talas ofta om Dalbys identitet. Vad är Dalby för dig? Synpunkter Närheten till naturen. Lagom storlek för att bygga sociala nätverk. Närhet till Lund och Malmö och dess utbud! Närhet till flyg och järnväg. Närhet till Köpenhamn En pendlingsort med ett otroligt trist centrum. Kan man på något sätt göra centrum mer attraktvit det är ju lika fult som Oxie!!! Dalby är också naturnära och traditionstyngt. Liten by, nära till Lund och Malmö och natur som har allt utom kulturutbud. Alltför homogen befolkning = allt för få med utländsk bakgrund. Här finns mycket fördomar och inskränkthet som säkert bottnar i allt för litte kontakt med människor från andra kulturer. Trevliga affärer (lagom stora). Bibliotek med vänlig personal. Bykänsla, Närhet till skog och stad. Lugn och ro! Trygghet Skön natur, bra bussförbindelser, Nära stan. Lagom stort. Fler affärer, hyresrätter önskas. Närhet till naturen. En liten by mitt i naturen lagom långt från större städer. Än så länge genom bykaraktär med mångskiftande historia som tyvärr är dold för många. Jag brukar säga att Dalby har kyrkan som de flesta känner till och så har vi nappaträdet som åtminstone föräldrar i regionen känner till, men det behövs fler minnesmärken som informerar om byns liv och leverne. Jag ser gärna statyer eller textplattor som berättar om forna verksamheter som t ex resandeoch postverksamheten vid gästgivaregården eller stenindustrin. Varför inte en sten med bronsmedaljong av Sven Estridsson. Inte alla byar har haft en kung boende. Så har vi resterna av Pinnemöllan och tegelbrukets bränningsugn som är värda en textmarkering + en bättre röjd stig dit. Dalbys historia och gamla miljöer. Lugn, trygghet, nära till naturen, ett bra ställe att växa upp på. En vacker plats med fin natur. Tack för alla nya bänkar som gör att vi äldre vågar att ta promenader. En plats där alla hälsar på varandra. En central boendeplats, när till Lund och Malmö. Bra subcentrum med butiker (livs-), vårdcentral, systembolag, medborgarkontor, polisstation m m. Nära till skog &

10 10 mark för rekreation. Skrylle, Dalby Hage, Brottet för bad o s v. Närhet till natur. Närhet till Lund och Malmö. Tryggt område. Natur (Skrylle), ängar, parkområden, cykelstigar, bra affärer, närhet till städer, tradition (kyrkan, Gästis, bibliotekets lokaler), framtidstro (Påskagänget, utbyggnad av Nyvång, nya affärer), blandning av unga och äldre, aktiviteter (idrottsföreningar, föreläsningar, marknad, etc). Naturen Kyrkan Gamla centrum En by där man bor, inte så mycket mer. Det finns mycket att önska. M Om busskuren som centrumsymbol rustas upp och om man utreder flygtrafikens effekter på människor och miljö så är Dalby en trygghet som jag är stolt över att bo i. Dalby = gemytlig by med gamla anor där de flesta kände varandra och hälsade på varandra i byn, men det är på väg att försvinna... Litet, enkelt, nära, naturrikt, blandad bebyggelse. Jag tycker inte att Dalby har någon identitet. Vi bor här för den natur som finns kvar och som ständigt naggas i kanten och krymper. Nu senast har det fina grönområdet runt vattentornet stängslats in. Så var det slut med fina strövtåg med barnen på ängen, pulkaåkningen på vintern och barnens cykelgenväg till skolan. Vi blev väldigt ledsna över detta. En liten trevlig ort som har det mesta man behöver nära. Nära till både naturen och stan. Man får den mesta servicen man vill ha men en mycket lugnare tillvaro än i stan. Småskalighet, utsikt, naturnära, stadsnära, en själ tack vare bevarade äldre byggnader. Kollektivtrafiken i centrum. Lugnt, grönt, trevligt. Boende nära fin natur. Vacker, bovänlig och vänlig (alla hälsar på varandra) by med identitet. En by nära skog o mark men inte långt från staden. Dalby= hemma. För mig är Dalby (=ÄNGBY PÅ FORNNORDISKA) ett mycket historiskt ställe. Troligen har Dalby bebotts i omgångar under de senaste 400,000 åren. Efter den senaste istid flyttade folk hit västerifrån. Höjden c:a 100 meter väster om vatten tornet är en drottningagrav* från bronsåldern. Brunnen i kyrkans krypta lär var ett kultställe också från bronsåldern. Rättegångar hölls där i hopp om gudomlig inflyttande vad resultatet skulle bli. *Drottningagraven - De första som kom hit för c:a 12,0000 år sedan lär bara ha haft kvinnliga regenter och bara prästinnor. En by med stark kulturhistoria och en själ. Upplever ett generationsskifte som påverkar byn. Omväxlande natur och kuperat landskap. Närhet till större städer. Det är viktigt att Dalby behåller sitt kulturarv och sin litenhet samtitidg som det inte blir en del av Lund Öster utan är just Dalby med all den vackra natur som finns. inte för hår exploaterat. Dalby är viktigt för mig då det är här jag växt upp (är 26 år gammal) och jag älskar Dalbys historia och tycker det är viktigt att bevara byns historia och gamla byggnader. Det är en mysig liten by utanför lund. Jag trivs mycket bra men ibland känns dalby lite litet. Det är roligt att man bygger ut. Den gamla bebyggelsen och dess historia. Nära till naturen med bl a Skrylle. Dalby för mig idag är, tyvärr, bara en ort där man BOR. Har försökt engagera mig nu i många år, via Lions och med att ha eget företag i Dalby. Tyvärr är det så att dalbybor söker sig utanför byn för att handla. Jag kallar dessutom byn idag för fattigbyn. 50% av mina kunder vid St1 stationen i Dalby skulle krita eller ha rabatt. Sällan var det någon som ville betala fullt pris=affären gick inte att driva. De som bara BOR i byn handlar sällan här, de handlar i Malmö, Lund, Staffanstorp och framförallt S. Sandby. Varför? Vad är det för fel med dalbybor? Det är gemenskap över åldersgräns och sociala gränser. Ett lugn genom att man känner varann men också en öppenhet så att nya kan komma hit.en vacker natur och ett rikt fritidsutbud, vackra hus och trädgårdar. En förort till Malmö och Lund med by karaktär. Byn mina barn växt upp i, där jag har jobbat många år, där mitt friluftsliv har pågått. Gammal historia, fin kyrka mitt i byn, nära till fina naturområden. Till och med liten vildmark. Bevara Dalby söderskog så vilt som möjligt. En pärla för Dalby och dess omnejd. Kyrkan är byns hjärta! Där har gudstjänst firats utan uppehåll i 950 år. Det är Nordens äldsta kyrka som ännu är i bruk. Den innehåller symboler som ännu i dag fascinerar, både som historiska vittnesbörd och som inspiration för framtiden. Dalby är byn som växte upp kring Dalby kloster. En centralort för 1000 år sedan, en stödjepunkt för

11 11 både kungamakt och kyrka. Idag är Dalby en förort till Lund och Malmö. Dalby är också en plats i sin egen rätt, en trivsam ort som har lite av allt. Dalby är en LUGN plats, trygg och fridfull. Dalby har potential att bli en modern idyll. Bykänsla och småskalighet men ändå med god kommersiell och allmän service. Kulturort med gammal kyrka, gästgiveri och tingshus. Närhet till natur i Söderskogen och Skrylle. Dalby har gamaldags bykänskla med mycket kultur och historia bevarad.den gamla delen med hus från 20 och 30-talen är särskilt bevaransvärd likaså de gamla trädgårdarna där många är bevarade med buxbumshäckar och uppfarter och gångar i grus.närheten till skog och äng är också en viktig del av identiteten. Närheten! Närheten till BÅDE skog/natur och Lund & Malmö. Dalby är förknippat med sin kulturhistoria - kyrkan & gamla hus. Samt den underbara naturen runt knuten - kullarna och utblickarna! En vänlig atmosfär där man hälsar på varandra. Ett fungerande centrum (som kan bli bättre) och ett rikt föreningsliv. Lugn och fridfull sovstad. Öka kulturutbudet lite till.(är dock bra redan i dag) Mysigt, tryggt. Sovstad (i positiv mening) Nära till naturen. Närhet till apotek, systembolag och Skrylle. Kulturmiljön och kyrkans historia. En by mer gamla anor! Borde finnas mer möjligheter att föra historian vidare om kyrkan, landets äldsta lanthandel, Dalby Söderskog och samla in berättelser från de äldre i byn! Varför inte skriva ihop ett kompendie/bok? Tyvärr, det smärtar mig att säga, men Dalby är mest en sovstad. Kan förhoppningsvis avhjälpas delvis om Dalby blir lite större. Porten till naturen. Närhet till naturen! Barnvänligt boende med vacker närmiljö. Skog, bad och äldre hus. Sovstad till Lund/Malmö. En oas att landa i efter jobbet. Skönt att komma bort från storstadens puls, och kunna njuta av stillheten och närheten till naturen. Närhet mellan invånarna, värme, enkelt och naturligt umgänge. Den påtagliga känslan av att bo i en ort som har rötter långt bak i tiden. Närhet till naturen. Närhet till Lund. Stark bykänsla (Lionsmarknad, adventsmarknad, kompakt centrum med service, mötesplatser)med närhet till både städerna och till naturen. Närhet till skog och natur. Mycket trevlig by, barnvänligt område med närhet till Lund och Malmö. Lugn och trivsam by. En by som man blir glad av att se. Kyrkan är ett landmärke och gamla centrum runt gästis är genuint och viktigt att bevara i stilen. 1. Kyrkan 2. Möllan, Gästis/Tingshuset 3. Stenbrottet 4. Skrylle 5. Biblioteket 6. Lejonmarknaden 7. Närheten till två stora städer och skogen inpå knuten. En by, med divergerad bebyggelse- gammal och ny inga villamattor av samma hustyp i mängder. Ytor med lekplates och gröna ytor. Stora tomter. Min bostadsort sedan 1984 eftersom jag inte vill bo i sta n. Närhet till natur. Ett ställe där jag är igenkänd i affärer, på bibliotek o d, d v s där jag inte är helt anonym. Närhet till naturen och bykänsla trots närheten till både Lund och Malmö. Tycket att förslaget om att byta postort till Lund för dalbyborna låter märkligt, vi bor i Dalby och inte Lund - hade vi velat bo i Lund hade vi bosatt oss där. Dalby för mig är porten till naturen här nere på slätten. Det gemytliga lilla Dalby jag en gång flyttade till håller på att ändras. Detta förstörs genom nybyggnationen. En mycket gammal ort som fick nytt liv under miljonprogrammet, men som slapp dess brister. En bostadsort med mycket stora naturvärden, och som extra krydda en helt unik kyrka. Nära till allt! En by som har det mesta och framför altt nära till underbar natur. En håla (ingen vill komma hit). Fet bull. MER KNARK! En trevlig ort där man hälsar på varandra och inte behöver låsa dörren på natten. Grönt och tillgängligt och bra servicefunktioner. En stor by, med många fina lekplatser och grannar som jag känner. Genuin bykänsla. Lugn och ro. Skog och natur. Körsång. Historia.

12 12 Vi flyttar till Dalby i september 2011 men har fått en positiv känsla för ett levande samhälle med bykänsla och god sammanhållning. En historiskt intressant by med flera nyinflyttade familjer. En lugn trygg by med trevliga invånare. Dalby för mig är närhet till naturen. Små affärer med närhet mellan människor. Jag är igenkänd i affären och blir bemött av ett genuint hej riktat till mig inte till kunden som råkade komma in i affären. Grannar som finns där och jag finns för dem. Vi behöver inte springa ner dörrarna för varandra utan finns vid behov. Landskapets natur och kulturhistoria i en liten skånsk punkt, serverad på silverfat för alla! Dalby är fortfarande ganska intetsägande och jag tror man skulle satsa mer på ett torg, likt ett torg, för det centrum som är nu är helt charmlöst. Dalby har stora chanser att bli fint med alla gamla byggnader och bort med busshållplatsen. Just där skulle man ju verkligen åxå kunna göra en oas. En lugn och trevlig by. Dalby är för mig by på Romeleåsens sluttning med en vidunderlig utsikt över Lundaslätten ända till Sundsbron. Det är av yttersta vikt att bevara denna utsikt och inte förstöra den med vedervärdiga vädermöllor.det är närheten till naturen Dalbyhage, Skrylle, Revinge och de vattenfyllde stenbrotten. Dalbys läge och goda kommunikationer gör det lätt att ta sig till alla delar av Skåne. Många flyttar hit av just denna orsak. Dalby har också all tänkbar service. Naturnära och nattligt flygbuller. Bra by, härliga omgivningar, bra storlek. Lagom stort samhälle. En idyllisk landsortsby med vacker natur och nära till Lund och Malmö. Framåtanda och utveckling. Inflyttning. En del av den bonniga stämpeln håller på att tvättas bort. En by nära Lund, Malmö, där kommunikationerna är bra. Nära till naturen och gammal genuin bebyggelse. En förort till Lund. En levande by. Inte bara ett ställe där man bor. En levande by med gamla anor. Det är viktigt att Dalby inte bara blir en sovstad till Lund/Malmö. Ett samhälle, nära till service och naturupplevelser. Gammal fin kärna och närhet till underbar natur. Levande by med trevlig atmosfär, alla hälsar på alla. Natur, vacker och levande historisk by med en fantastisk kyrka på backen. Byn där man har chansen att lära känna människor utan att alla vet allt om alla. Man hälsar på varandra. Det finns gott om trevliga människor som kan ge sig tid för en kortare pratstund. Storstadens stress hålls på avstånd. Det verkar vara förhållandevis lätt att samla människor runt gemensamma projekt. Kyrkan mitt i byn är viktig. Byn har en lång och spännande historia. Man märker av många årsringar (hundraårsringar.) Mitt hem framför allt. Lugn och ro. Här kan jag andas igen efter en dag i stan. Miljöprofil som del i identeteten En bra by för barn att växa upp i En by med närhet till Lund och Malmö, men även till Köpenhmn och Hamburg via framtida väg, tåg och broprojekt. Natur Identitet Närhet Delaktighet Tillgänglighet. Den underbara naturen som finns runt om kring och är tillgänglig! Ett mindre samhälle med vardagsservice och suverän närhet till naturområden. Dessutom med en äldre kärna som ger karaktär. Naturnära, relativt god service i form av butiker o liknande, lugnt, hyggliga kommunikationer, tryggt. Lugnt boende med närhet till naturen. Bra service. Nära storsta n. Natur nära och kultur nära Skön blandning av jordnära arbetare och visionära akademiker och vice versa! Alla behövs. Dock saknar jag en större variation i etniciteten. Jag vet inte i vilka kretsar det talas om Dalby identitet, eller vad det då betyder. För mig är Dalby mitt hem på jorden. Det är här jag bor, det är här jag har mina barndomsminnen. Det är hit jag återvänder när jag varit ute på äventyr. Det underbara med Dalby är att det är hisnande vacker när man åker in till det, med den fina kyrkan och rapsfälten, som döljer en trygg och lite sömnig by. I denna by

13 13 finns det både tillrättalagd och fri natur, det är som en blandning mellan landsbygd (gårdar) och villasamhälle. Här finns mer än en lanthandel, men tack och lov går det att ströva timtals utan att möta andra också. Socialt och kontemplativt. Frodigt, med mycket fåglar. Hunder och Hej. Och allt detta bara en mil ifrån Lund, med sin karaktäristika, och tre mil från stora Malmö, med sina. Men Dalby är en lugn juvel, som behöver bevaras. Kanske finns det en identitet. Den behöver i så fall bevaras med integritet. Slipa juvelen försiktigt, och framförallt rätt. (Lyster! Inte grå dimma). Dalby kyrka och området runt Kulturkvadranten, möllan. Inget annat. Jo, centrum som revs innan Centrum byggdes. Det är den plats, där min farfar är född. (i f. d. Slöjdboden) där jag har kunnat förverkliga min dröm att leva miljövänligt i Solbyn en ekoby, där vi bor i energisnåla hus kan odla ekologiskt utan konstgödning o. besprutning, i gemenskap med likasinnade. Dalby med sin historia och spåren efter den med kyrkan, tingshuset, Gästis och övrigt i den gamla bykärnan ger Dalby dess karaktär. Dessutom gör det sitt till att byn är belägen i ett fantastiskt vackert natur- och kulturlandskap. Dalby är inte bara en villamatta som man rullat ut, utan Dalby har en lång historia som boendeplats. En mysig by med bra skola och bra bussförbindelser. Vi har mycket vacker natur. En sovstad med stor potential. Närheten till naturen och historia i form av kyrkan och gamla hus i centrum. En höjd med närhet till skogsplantering omgivet av jordbrukets industrilandskap. Man ska ta sig till och från Dalby och man måste förflytta sig inom Dalby. Hur skulle du vilja ha det? Synpunkter Kraftigt utbyggd kollektivtrafik både till Lund och Malmö. Bättre och fler trottoarer. Belysning på cykelbanan Dalby-Lund!!! Jag vill behålla snabbussen 175 (jag vill inte pendla till Malmö via Staffanstorp!) och utöka antalet turer. Mellan 6 & 8 går bara 3 bussar (en i timmen) och det borde finnas underlag för turer en gång i halvtimmen istället. Försämrade busskommunikationer med Lund 6:ans sträckning är katastrof. Dessutom är det dålig spridning på turerna till både Malmö och Lund. Skånetrafiken har inte tagit något samlat grepp. Hellre fler naturgasbussar än dyr spårvagn. Många bussar idag allt för fulla. Tätare bussförbindelser (även mellan Dalby S Sandby). Tåg. Belysta cykelvägar Lund-Dalby. Tätare bussturer Lund- Dalby P-platser i Dalby. Riv allaktivitetshuset och inred polishuset för aktiviteter med tidsenliga lokaler. Bygg busskur utmed busshållplatsen Gör parkeringsplats från Hällestadsvägen till Biblioteket och utmed Allégatan (skolgården). Västra delen avses för besökare till kyrkan och Eginogården samt biblioteket och kommunkontoret. Östra delen för pendlare. Frigör området från träd. Plantera buskar kring p-platsen. Alltså p-platser på hela skolgården. Bussar inom samhället, som även kör Dalby-Skryllegården. Järnväg. Tåg/spårvagn! Begränsning av biltrafiken, trevligare cykelväg till Lund. Vindskyddad? Inom Dalby finns många trygga cykelvägar. Mitt i centrum saknas det på genomfartsväg. Järnväg till Malmö, spårväg till Lund. Stadstrafik till Lunds centrum. Matarbuss inom Dalby. Bättre direktförbindelser med Sandby som har hållplats vid Skrylle även under helger. Man ska ju åka kollektivt så mycket som möjligt. Då det är svårt för alla som bor i utkanterna av Dalby, i Torna

14 14 Hällestad eller Sjöstorp eller Bonderup att kunna ställa ifrån sig bilen för vidare resa med 174:an, 175:an, 161:an eller 162:an till Malmö resp Lund. Var ska man parkera? Mycket kort parkeringstid är det på alla parkeringsplatser i centrum och gatorna räcker inte till. Kollektiva möjligheter till Lund & Malmö Cykelvägar till Lund & Malmö Att busslinjerna bibehålls och framför allt att parkeringsmöjligheterna utökas. Vi äldre som har bil, men ej vågar köra långt, ska ha möjligheter att ta bilen ner till busshållplatsen och kunna parkera medan vi sen tar bussen vidare och vara borta kanske en dag. Vid spårbunden trafik till Lund bör man ha några hållplatser inom Dalby: Pinnmöllan, Påskagänget, gamla järnvägsstationen och Gästis. Bussar inom Dalby. Bussar från Dalby inom Skåne. Det ska också finnas en tågstation, den ska åka till Stockholm och Göteborg och Småland och Blekinge, Halmstad osv. Så klart så kan tågen stanna vid några Skånska storbyar/städer på vägen! Vi ska gör Dalby stort och känt! Då behövs en fin och bra tågstation! En tågstation skulle få Dalby att bli större bara den! Större plats för cyklar vid busstationen. Det blir väldigt trångt och cyklarna välter. 6:ans buss borde gå tidigare på lördagar och söndagar. Vi som jobbar på sjukhuset måste ta bilen. Bredare trottoarer i området kring busstorget/konsum. Trottoaren längs Idrottsvägen var en mycket bra satsning! Även bredare trottoarer runt 4-vägskorsningen vid centrum vore bra. Cykelbanor inom Dalby Tåg till Malmö! Tätare busslinjer till Malmö. Hela dagen. Funkar bra som det gör nu. Busstrafiken är fantastiskt bra. Några fler av- och tillgångar hade underlättat. Bygg inte en järnväg! Kostnaderna är orimliga i proporttion! Varför skulle Dalbybors resor till Simrishamn plötsligt bli så angelägna? Vi kan ju resa dit ändå. Förra sommaren erbjöd Skånetrafiken ett förmånligt sommarkort. Lobba för det. Flyttar man till Dalby så upplever man lokaltrafiken positiv. Buss är ett utmärkt alternativ! MEN då måste det bli bättre tidtabeller! Om vi dessutom ska ha biogasanläggning så blir de ju även miljövänliga! By-buss inom byn kanske kan vara ett alternativ om inte folk kan cykla eller gå! Oavsett vilken typ av transportsätt som kommer att bli av så måste det finnas pendlarparkering I NÄRHETEN av station, annars kommer inte folk att åka kollektivt! Utökad kollektivtrafik såsom tätare bussturer och pågatåg både till Lund och Malmö. Cykelbanor förbättring. T.ex längs Sandbyvägen (finns inte hela biten). Bilfria cykel och gångstråk, med belysning inom hela Dalby. Fler hållplatser där man kan stiga på/av. Inom Dalby är det cykel som gäller men varför finns det ingen cykelsäkerhet längs med Sandbyvägen som passerar skolan. Varför tillåts t ex höga staket utmed vägen som tar all sikt så att barnen som är på väg till skolan inte kan se om bilar närmar sig från sidogatorna. Det saknas trottoar längs ena sidan av Sandbyvägen och på den andra får cyklister och fotgängare samsas på samma smala remsa som inte tillåter möten. Detta är inte acceptabelt. Var är säkerhetstänkandet? Spårvagn o tåg som ligger i planerna verkar vettigt tycker jag. Bussförbindelsenra med lund kunde vara lita mer frekventa.. På en del ställen hade jag önskat att trottoaren var lite bredare så det var lättare att ta sig fram med barnvagn/cykel. Inom Dalby - Bra cykelmöjligheter - även cykelparkering. Belysning på cykelvägarna till Lund och Staffanstorp. Gratis cykelpump i centrum. Direktbuss till Malmö. Etablering av komersiell bilpool i centrala Dalby. Att kollektivtrafiken har en fortsatt central roll i Dalby - utveckla som mötesplats. Cykel, gång och spårvagn/tåg Fler cykelleder och bättre bussförbindelser med Genarp t ex skulle det kunna vara möjligt att ringa kompletteringstaxi på tider då det inte är lönsamt att köra med en hel stor buss. Genomfart till Utmarksvägen från Dalbyvägen i Lund! Jobbar man på Ericsson är det konstigt att behöva köra omvägar! Varför har Trelleborg fått pågaatåg -hur jobbar man i Lund med denna fråga? kanske någon liten buss som tog dom äldre o handikappade ja naturligt vis alla men det är ju främst dessa grupper som är strand satta,in till centrum för att gå till doktor, apotek eller aktivitet, Järnvägsförbindelse, bättre bussförbindelser, senare nattbuss. Det är tråkigt att bussbolaget, Veolia, ägs av Rothschilds Bank, den värsta terroristorganisation någonsin. Jag vägrar att åka med Veolia så jag cyklar istället. (Om jag ger Veolia pengar måste jag polisanmäla mig själv för att ha stött en terroristorganisation.) TÅG!!!! Så fort det går! Både till Malmö och Lund I den närmaste framtiden - tätare bussturer till Malmö och

15 15 Lund. Den nya sträckningen av linje 6 till Lund är en klar försämring. Bussarna är rätt skruttiga, särskilt 175an till Malmö. Jag menar att det borde finnas den tåg eller spårvagnssträcka som diskuterats. Att bussförbindelserna åter måste göras bättre, vartför tog man bort 160:an. Att behålla 175 och utöka turerna till Sandby, för oss som arbetar i Sandby ser vi vilka ypperliga kommunikationer de har in till Lund. Man är alltid i tid till nästa buss där men inte i Dalby fast att Dalby växer så, så att det hörs att det knakar. Fler avgångar till Lund, både till Bankgatan och Centralen. Som det ser ut nu fungerar det bra på vardagar, men helgerna är hopplösa om man vill ta sig snabbt till stan. Jag skulle vilja ha järnväg mellan dalby och lund och Dalby och malmö. Många pendlar och jag tror det vore bra med spårvagn/tåg mellan lund och dalby (t.ex röda s- tågen som de har i köpenhamn). Naturligvis två rälsbanor så det inte blir trångt när dalby växer. Sedan vore det bra med en tågbana mellan dalby och malmö. Om den kunde gå mot simrishamn vore en bonus. Väl fungerande kollektivtrafik med möjlighet att ta sig till och från samt mellan tätorterna såväl vardag som helg, dagtid och kvällstid. Välfungerande cykelvägar som ansluter varandra samt säkra övergångar vid de trafikerade vägarna. Exempel är Pinnmöllevägen vid förskolan Östra mölla där det inte finns gång resp cykelväg idag. Busstätheten till/från Malmö måste öka. Istället för att det går dubbla bussar i rusningstrafik bör de gå oftare och dessutom mer till de östra delarna av byn. En gång-/cykeltunnel under Veberödsvägen. Trevlig fråga! Med tanke på att man tagit bort busshållplatsen på Veberödsvägen, dragit in busslinjer via S.Sandby och nu dessutom har busstrafik enbart till C Lund och sällan bankgatan så är det klart att man är besviken! Dottern ska alltså gå 1 km till byn för att ta bussen till Lund för att sedan byta till tåg (Malmö) - innebär att man får planera 2 timmars resväg för att ta sig till Malmö! Skandal! Parkera i byn får man inte längre, P- skiva krävs och det finns ingenstans man kan parkera för att ta bussen vidare. Hur tänker man? Dalby VÄXER! Det är många som pendlar! En busslinga är vad som behövs i Dalby, det är 1-2 km avstånd till det mesta i byn och kan man då dessutom inte parkera någonstans så måste man ju tänka om! Jobbade ett tag i Svedala. Det tog 2 timmar och 20 min med buss (ej gångtid inräknad) att ta sig dit! Om nu Dalby ska utökas till invånare bör nog kommunikationerna fungera också! Tätare bussar.men varför måste de bullra så? Tex genom Hällestadsvägen! Järnväg, nu!! Tätare bussturer till Lund och Malmö. Även senare turer på kvällarna för att ha bättre tillgång till det som händer i städerna nära. Små elbussar till olika bydelar med en central anslutning till Länstrafiken strax utanför centrum. Busshållplats närmare påskagänget-området. Allra helst tåg till Malmö, annars tätare bussturer till Malmö, främst med snabbussen. Bussarna är nu överfulla i rusningstid så behovet finns. Mycket viktigt!!!! med goda förbindelser till Lund och Malmö. Ett konkret förslag för att snabbt förbättra kommunikationen till och från och även inom Dalby är att låta bussarna till och från Lund köra via Sandbyvägen och Norrevångsvägen i stället för bara rakt ned för Lundavägen. Och skapa några extra hållplatser längs Norrevångsvägen. Många fler dalbybor skulle få tillgång till nära busshållplats och det skulle va möjligt för Lundabor och andra (och dalbybor med för den delen) att ta sig till Dalby hage och även till Dalbybadet. Och ingen skulle förlora på en ändring av körrouten. Möjligen skulle körtiden till och från Lund bli några minuter längre. Tätare bussförbindelser (eller spårväg) till Lund och Malmö. Bygg Simrishamnsbanan så snart som möjligt! Bygg spårväg från Lund lika snabbt. En lämplig dragning för spårvägen vore: Dalby Söderskog, Domkyrkovägen, söderut längs gångbanan mellan Kaplanvägen och Prebendevägen, in på Lundavägen, Trekanten, Mellanbacken ned till stationen. Hållplatser vid Söderskog, Domkyrkovägen nära skolan, Trekanten (varje tur behöver inte stanna överallt). För att alla ska ha lätt att ta sig till den nya stationen bör det finnas en busslinje Sandby-Genarp som går via Sandbyvägen, Allégatan, Dalby centrum och Genarpsvägen, samt en buss Hällestad-Dalby station som går via Påskagänget. Bättre busslinjer som täcker in mer av orten, kanske en slinga inom Dalby som matar till busstationen. Trygga cykelvägar till busstationen. Cykelställ samt varmt väntrum vid busstationen. Samt gärna tåg till Malmö och Lund!!! Koppla samman nytt stationsområde med centrumet och övriga Dalby med bra gång- och cykelvägar. Jag vill ha tätare bussförbindelser till Malmö och en spårförbindelse. Jag ser gärna att Simrishamnsbanan byggs. Inom Dalby vill jag kunna cykla bekvämt. Kanske shuttle för de som inte kan cykla då...? Dalby är inte stort och jag förstår inte riktigt problemet. Kommunikationer direkt till Lund och Malmö - måste bli bättre. Gärna spårbundet! Gud vad jag skulle vilja slippa ta bilen, det kollektiva är inte tillräckligt attraktivt. Stå

16 16 utomhus och frysa på vintern eller när det blåser/regnar - nej tack. Spårväg nu! Sikta mot Köpenhamn!!! Mer busstrafik till Malmö och Lund. Glöm inte våra vänner i Torna hällestad. Tåg. Det är bra som det är tycker jag än så länge iaf! Om vi skulle ha en buss var skulle den gå? Ingen vill ju ha en buss som går på den gatan där de bor... kanske skulle en linje kunna gå på de större vägarna - Genarpsvägen, Pumpvägen, Veberödsvägen, T Hällestadsvägen och Sandbyvägen - blir ju nästan en rundslinga! och det vore bra! Det är i det närmaste ett måste att man ska kunna ta sig mellan sitt hem och sin arbetsplats eller aktiviteter etc. UTAN BIL. Så är tyvärr inte fallet med Dalby i dag. Därför kan jag inte rekommendera Dalby som farmtidsort. Bygg inte bostäder på orter där det inte finns fungerande kommunikationer! Fixa kommunikationerna först! Är det utanför politikernas makt att påverka Skånetrafiken? I så fall får politiken anpassas till Skånetrafiken: bygg i Lunds stad i stället! Bussavgångarna var mycket bättre för Dalbyborna innan ändringen som gjordes i vintras! Kommunikationer med Lund har försämrats och till Malmö ska försämras har jag hört. Det tar redan nu 70 minuter att komma till arbetsplatsen i Malmö och jag bor bara 5 min gångavstånd från busstationen. Inom Dalby går utmärkt med cykel. Punkt 1: Någon form av allmän kommunikation med tex buss som förbinder de olika delarna av byn med centrum, busstorg och ev framtida tågstation. Under vintern har jag även saknat en buss som kunnat ta mig och barnen till skolan på morgonen. Om man inte har bil och barnen är små är det långt för dem att pulsa någon kilometer i snön. Punkt 2: Är i dagsläget svårt/klumpigt att gå/cykla mellan östra Dalby och Påskagänget då gång- och cykelvägen inte går över bilbron vid äldreboendet. Förbättra kommunikationen Dalby-Lund och Dalby-Malmö. Fler avgångar, speciellt direktlinje Dalby-Lund under rusningstid är önskvärt. Cykel är det mest naturliga, även om man måste ha ett bussstråk som fungerar vid pendlingstider. Till/från Dalby behövs snabbussar eller spårvagn både till Malmö och Lund. Tätare direktbussar till Malmö. Vad gäller inom Dalby så cyklar jag alltid, och jag tycker att det är väldigt bra med så mycket cykelvägar överallt. Tätare och bättre förbindelser framförallt till Lund. Lightrail låter tilltalande om det innebär bättre turtäthet. Men ofta är det Lunds centrum jag vill komma till(bankgatan) - inte Lund NE. Förbindelser som terminerar vid Lunds C är bara attraktiva om man ska resa vidare med tåg. Det behövs även betydligt bättre kommunikationer inom Dalby. Kanske en ringlinje? Till och från är i princip inget problem. Kollektivtrafiken är dock viktig, och behöver ev. utökas då bussarna Lund - Dalby ofta är överfulla. Inom Dalby är det allt för få gång och cykelbanor, speciellt runt centrum. Svårt att komma in i centrum utan att gå över parkeringen eller gå bakom barkerade bilar på allegatan.små barn syns inte här vilket utgör en fara när de parkerade bilarna ska backa över gångbanan för att komma ut på vägen. Samma sak sker vid Nyvångskolan på idrottsvägen. Tydligt markerade och avgränsade gång och cykelbanor behövs också i bostadområdena. Jag återvänder till trafiken. Vi bor längs Veberödsvägen och barnen passerar denna väg ofta då de har kompisar på andra sidan vägen. Det bor barn i stort sett varje hus längs denna vägen i centrala delarna av byn. Därtill många barn längs Hofvanders väg och området nedanför. Alla dessa måste passera Veberödsvägen på väg till skolan. Då vägen och trottoarerna är breda blir hastigheterna höga. Det är många som buskör och det är både farligt och otrevligt. HASTIGHETEN PÅ VÄGEN MÅSTE BEGRÄNSAS, ÄVEN MED FYSISKA HINDER. OLYCKOR KOM- MER INTRÄFFA. Det finns INGEN anledning att tillåta höga hastigheter genom byn. Jmf med huvudgatan genom tex Borgeby. Utöka busstrafiken, behåll bussar med olika sträckningar i Lund. Nya linje 6 är superbra och snabb. En liten buss som gick runt i Dalby. Bättre bussförbindlser till Genarp och Skryllegården. Bättre bussförbindlser till Lund på förmiddagen, fler bussförbindlser till Bankgatan i Lund. Extrabussar så, man slipper stå upp hela tiden. Lite smidigare gång och cykelstråk mellan områdena söder om centrum upp till Nyvångsområdet. Bussförbindelserna till Lund och Malmö är bra. Ju fler avgångar desto bättre och om man skulle täcka södra lund med en linje hade jag inte blivit ledsen, omvägen runt sjukhuset gör inte att jag tar bussen... - Spårbunden trafik till Malmö- Simrishamn med Dalby som nav. - Direktbuss till Lund centralt (busstorget) som tidigare inte som nu. - Upprusta cykelvägen till Lund. Försköna med växter och täpp till håligheter i vägen. - Förbättrad gång- och cykelväg hela vägen från Shellmacken till Dalby stenbrott med gatubelysning hela vägen för cyklister. Sänka hastigheten också i samband med detta från gamla Sydstensinfarten till stenbrottet. Cykelvänligt. Buss inom Dalby från centrum/framtida station i två linjer: Dalbacka och Pinnamöllan.

17 17 Minst 20 minuters busstrafik till/från Lund o Malmö från tidig morgon till sen kväll. Anslutningsbuss ut till ytterområdena, t ex Pinnmöllan till de turerna. Försämringen som gjorts i busstrafiken genom att sträckningen Dalby-Lund inte längre passerar centrum gör det besvärligt för många pendlare samt andra som ibland tar bussen. För äldre och rörelsehindrade blir bussen inte alltid längre ett alternativ, tillgängligheten för Dalbyborna har minskat. Många som tidigare tog bussen kör nu bil istället p g a försämringarna, rent tidsmässigt tar buss minuter längre in till centrum nu och man kan dessutom bli tvingad att gå en längre sträcka för att komma till sitt slutmål vilket gör att tidsvinsten med bil blir ännu större. Jag är förvånad över att man fattar ett beslut gällande kollektivtrafiken som innebär en försämring för en stor skara människor som bor utanför stadsgränsen och istället hänvisar dem till att bilpendla. Varför vill man uppmuntra ensamt bilpendlande? Är nöjd som det är idag, förutom att hastigheten behövs sänkas på bla Veberödsvägen samt Hällestadsvägen. Övergångsställen bör utvecklas så att de blir säkrare för barn. Förbättra busstrafiken. Linjedragningen efter 12 december 2010 innebär en dramatisk försämring för resandet in till Lund. På lördagar och söndagar går det inte längre att åka buss till södra och centrala delen av Lund från Dalby. Spårbunden trafik: OM man mot förmodan satsar på spårbunden trafik mellan Lund och Dalby måste linjedragningen ske genom centrala Dalby, inte bara till gamla stationsläget. Går det att köra spårvagn genom centrala Lund, går det även att köra på gatorna i Dalby. Den naturliga dragningen blir då att låta spåret komma in till Dalby på Domkyrkovägen och bygga en hållplats där bebyggelsen börjar. Spåret ska sedan gå via Biskopsvägen och Domaregatan fram till södra delen av nuvarande idrottsplats. Här blir centrumhållplatsen. Spåret fortsätter sedan via Möllevägen öster ut på Hällestadsvägen till Pinnmöllevägen och in i området sydost om vägen(fortfarande odlingsområde?, där den östra hållplatsen anläggs. Därefter fortsätter spåret söder ut genom Pinnmölleparken och ansluter till befintlig järnvägsbank Dalby-Hällestad. Spåret går på banken ända fram till Genarpsvägen och gamla stationsområdet. Fördelen med detta förslag är att avståndet för oss boende till en hållplats nästan aldrig blir mer än 1000 meter. Nackdelen kan vara att Trafikverket kommer att använda banvallen mot Hällestad OM det byggs järnväg mellan Dalby och Simrishamn. När Pinnmöllevägen genom Påskagänget fram till Genarpsvägen blir färdig kommer trafiken på Hällestadsvägen mellan centrum och Pinnmöllevägen minska kraftigt, åtminstone den tunga trafiken. Det är därför möjligt att bygga spår här. Omstigning buss/spårvagn för resande Hällestad till Lund kan ske vid Pinnmölleparken eller vid gamla idrottsplatsen. Skulle man välja att låta spåret från Lund bara gå utanför Dalby fram till gamla stationsläget, blir avståndet för de boende orimligt långt. Genom att dra spåret i en slinga genom Dalby behövs ingen matartrafik. Hur ska de äldre ta sig från Pinnamöllan och handla när buss förbindelserna blivit sämre? Stadsbuss. Gratis taxi 24/7. Inom Dalby via cykelvägar. Utanför Dalby med tåg eller buss. Bra som det är, men fler ridstigar och mindre vägar så att man skulle kunna åka häst o vagn eller rida hit. Bra bussförbindelser till Lund, Malmö. Lund funkar hyfsat nu, men det funkar inte att pendla till Malmö, tar för lång tid och går för sällan. Tågförbindelse till Malmö och Lund borde vara det mest optimala. Viktigt att kunna cykla smidigt inom Dalby samt till Lund, Skrylle, Knivsåsen och Dalby stenbrott. Mycket viktigt att kunna ta sig smidigt till Lund och Malmö med allmäna kommunikationsmedel, helst tåg. Det är ingen konst att susa ner till Lund på cykeln (ca 20 min), men den långa och jobbiga uppförsbacken på tillbakaresan, sista biten upp mot byn, är direkt avskräckande. Det som kunde varit skön vardagsmotion blir svettig hårdträning. Kan man inte göra något åt backen? I Trondheim har de anlagt en enkel cykellift i en besvärlig backe. (Bilder och filmer finns på nätet.) Det kanske finns ännu bättre och smidigare lösningar? Tåg/spårvagn till både Lund och Malmö och även österut. Däremot måste man även på något sätt ordna så att Centrum inte dör bort när transporterna centraliseras på stationsområdet. En liten elbuss för transporter inom Dalby till kyrkan, Centrum, skolorna, badet, nya stationen och Skrylle - Dalbybussen. Lånecyklar på bl. a. stationen för besökare och bybor. Bättre turtäthet mitt på dagen. Bättre förbindelser med utkanten av Dalby till centrum. Hoppas på Simrishamnsbanan inom en snar framtid. Med järnväg från/till Malmö och Lund, med buss till resten av omgivningen och med cykel eller till fots inom Dalby, på gång- och cykelbanor som är generösa och ligger längs alla naturliga stråk, dvs längs många av de stora gatorna genom byn. Biltrafiken får stå tillbaka men kan användas för att komma åt alla målpunkter, men på de oskyddades villkor (låg hastighet, max 30 km/h). Eftersom jag bor i Björnstorp måste jag ta bilen. Kärnan är så liten så man skulle mkt väl kunna stänga av biltrafiken från kyrkan till centrum.

18 18 Tågförbindelse till Malmö och Lund. Som nu med bil och buss. Med naturgasbussar får vi ett nästan perfekt kretslopp och minimala utsläpp. Några bussar och spårvagnar i byns villakvarter vill vi inte ha.barn och ungdomar går och cyklar som de gjort i alla tider. Det är viktigt att alla byns bostäder kan nås med bil. Äldre och sjuka kan inte släpa varor många meter. Barnfamiljer handlar stora volymer och har barn och barnvagnar. De måste därför kunna köra till sitt hus. Jag förutsätter att alla har garage. Bussförbindelser När vi betalar skatt tillhör vi Lunds kommun. Då vi behöver åka buss till Lund tillhör vi däremot landsbygden. Jämför med Malmö. Där går stadsbussarna till Oxie och andra kranskommuner. Skall vi betala skatt till Lund så kan vi också kräva att kunna åka stadsbuss dit. Matarbussar vore ett bra alternativ för dem som har svårt att ta sig till centrum och inte har bil. Dalby är inte större än att det går att cykla och gå kan ev kompleteras med beställningstrafik. Lugn och tyst trafik. Idag så kör många mot rött vid trafikljuset vid Nyvångskolan. Häromdagen var det en bil som körde så fort att han inte hann stanna vid rött utan gled i gruset som inte sopats bort över hela guppet och förbi rödljuset kl 8 på morgonen! Hur kan denna övergång inte vara säkrare? Varför får det gå tunga lastbilar och traktorer genom Dalby och utanför en skola, hur är bullret på skolgården och på Nyvångs IP? Tyst asfalt, 30- gräns och avsmalningar runt hela skol- och idrottsområdet! Bättre kommunikationer till alla orterna kring Dalby t.ex. spårvagn till Södra Sandby-Lund och tåg Malmö-Simrishamn. Minibusslinje inom Dalby. Fler bussar från Lund och Malmö, det känns som det går mycket fler bussar till S Sandby än till Dalby. Det måste finnas separat infart till påskagänget så att all den nya trafiken hit inte måste gå via byn. Spårvagn till Lund och tåg till Malmö. Man ska klara sin vardag utan bil, dvs ännu bättre kollektivtrafik till främst Lund och Malmö samt bättre cykelvägar inom Dalby. Gång- och cykelvägarna inom Dalby är mycket dåliga. Däremot är det bra cykelväg till Lund. Bilarna tar allt för stort utrymme i Dalby just nu och det krävs åtgärder för att få ner hastigheterna på byns vägar. Tätare trafik mellan Malmö-Dalby och Lund - Dalby. Varför vänta på tåg? Sätt in fler bussar! Hällestadsvägen kunde göras smalare för bilar till förmån för gående och cyklister. Se ovan, fler cykelvägar. Bättre bussförbindelser till Malmö-Lund, spec lördag-söndag är de dåliga. I framtiden en miljövänlig (buss,tåg, spårvagn) förbindelse mellan Dalbacka via centrum till Påskagänget. Ringlinje inom Dalby Bättre förbindelser buss/tåg mellan Dalby Lund, Malmö. Pågatåg, bra bussförbindelser - är idag lite knepigt om man vill pendla med buss till annan ort än Lund eller Malmö. Tåg till Lund och Malmö. Cykelvägar i byn. Det måste finnas offentliga parkeringar i anslutning till centrum där bilen kan stå mer än 1-2 timmar. Jag tänker på t ex föreläsningar och liknande på kvällstid. Vid behov är det ok med parkeringsavgift. Ett alternativ är parkering lite längre från centrum, men det kräver offentliga transporter in till centrum för de som har svårt att gå. Spårväg till Malmö ( och Simrishamn) Spårväg till Lund Fler bussar Sandby-Skrylle- Dalby, kanske fortsättning till nya badet och påskagänget. När klosterområdet blir tillgängligt gångväg nerifrån stationsområdet via klostret. Cykelväg från påskagänget till Bonderup och helst vidare till Genarp. (gång och cykeltunnel under väg 11.) Inom Dalby: Liten miljövänlig buss som kan ta sig runt på småvägar. Till och från: Tätare turer, gärna spår. Fler cykelvägar till och från skolor Bredare trottoarer och övergångsställe Bygg gler fartdämpare Se till att det är plogat på vägar vintertid. Till och från Dalby vill jag helst komma med kommunala färdmedel. Det räcker därför inte med en hållplats till vidsträckta Dalby. Komplettera med gratisbussar i en ringlinje runt byn. Viktigt att helg och kvällstrafik kompletteras med ringlinje. Idag finns bara linje 6 kvällar och helger. Ordna en pendlarparkering. Ännu bättre bussförbindelser - fler direktbussar till Malmö. Busstationen i centrum är visserligen förbättrad, men är fortfarande liten om man betänker det stora antalet som använder den. För att förflytta sig inom Dalby krävs det att trottoarerna i centrum snöröjs och buskar etc hålls efter. Ofta är det privata fastighetsägare som inte orkar med sin uppgift - då måste kommunen se till att det blir gjort. Jag har många gånger tvingats ut i körbanan med två barn + barnvagn. Det måste gå att både pendla till och från Dalby utan bil, samt att leva i Dalby utan bil! Trafiksäkerheten för gående och cyklister behöver bli bättre, Trafikplaneringen i Dalby känns väldigt omodern men breda gator, smala trotoarer och få cyckelvägar. Värst

19 19 tycker jag att Hällestadsvägen är, Denna gata korsas av alla skolbarn som bor söder om Hällestadsvägen och ska till Nyvångskolan. De måste ta sig över den hårt trafikerade vägen där bilarna kör i 50 km/h. Trottoarerna längs med denna gata är mycket smala, på den södra sidan är den så smal att jag på vissa ställen inte kunde gå där med vår syskonbarnvagn. Cyckelväg saknas helt på denna väg västra halvan av denna väg. Skolgatan måste också åtgärdas då denna korsas av en cyckelväg. Denna cyckelkorsning är väldigt dåligt skyltad och det farthinder som finns där är så lågt att bilarn kan passera i stort sett obehindrat i 50 km/h. Jag vet att detta händer daglingen då jag bor på denna gata. Ovan nämnda gator, tillsammans men många andra gator i Dalby behöver smalnas av, få breda trottoarer och cyckelvägar. Hastigheten måste också säkas till 40 km/h eller helst 30 km/h Skånetrafiken är på väg att ta bort busslinje 175 till Malmö för att ersätta med fler bussar via Staffanstorp, linje 174. Nackdelen men 174:an är att den tar längre tid. Om kommunen vill att de boende ska åka kollektivt till sina arbeten känns det helt fel att förlänga restiden för dessa. Det borde finnas utrymme för att behålla de messt trafikerade turerna med buss 175 och samtidigt öka antalet 174:or. Snabb kommunikation med buss och tåg, ringlinje inom Dalby med angöring centrum och stationsområdet. Vid det senare en pendlarparkering Centrum = service och affärscentra Stationsområdet = pendlarstation Cykelparkeringen måste förbättras kring Allaktivitetshuset. Offentliga toaletter behöver finnas i anslutning till bussar och centrum Bussar varje 30 min till Lund! Buss direkt Dalby Malmö tågcentral förutom de som går idag. Spårväg Dalby Lund Malmö!! Inom Dalby ska vi gå och cykla, åka rollerblades eller liknande. Avstånden är lagom för alla med normal fysisk förmåga. Skolbussar och äldrebussar inom Dalby är bra. Gratis, eller nästan gratis, taxi inom Dalby för de med fysiskt ont. Annars tycker jag att SJ ska ta sitt ansvar. Busslinjer måste gå att hoppa på såväl på Veberödsvägen, (borta vid stenbrottet), som vid Pinnamöllan. Bussar behöver gå oftare till och från Skryllegården, och till och från Torna Hällestad. Ett lågtrafikkort, (som både pensionärer, sjukpensionärer och arbetslösa, bland andra, kommer att kunna utnyttja), kan införas. Bussar under dessa tider på dagen är ofta nästan tomma. Dalbyborna bör kunna förhandla fram ett avtal som innebär att lågtrafiktidskort kan kosta 250:- månad, inom en zon till Lund och Malmö. Alla vinner på detta, bussbolaget också. Till varje kostnad elpump och vätgasstation vid en mack här. Seminarier om miljövänligare bilar, rabatt på sådana. Inga tåg. Bara bussar. Promenera & cykla i norra Dalby. Mindre intensiv biltrafik. Förbindelserna till Lund är bra, bortsett ifrån att man nu måste ta omvägen över LTH o. sjukhuset, om man vill komma till Centralen. Jag skulle önska att 175 t. S. Sandby gick lite oftare, hela dagen, inte bara morgon o. eftermiddag. Ett stort önskemål är att vi finge en buss, typ minibuss för pers., som gick mellan busstationen o. Dalbybadet 1 gång i tim. Heltimmar fr. Dalby, halvtimmar från badet. Genom att förbättra kollektivtrafiken till byn. Exempelvis har Skånetrafiken tagit beslut om att Regionbusslinje 175 ska dras in i december Denna linje går direkt Dalby-Malmö. Istället ska enbart linje 174, som går via Staffanstorp och som tar mellan 7-10 minuter längre tid, att gå var 15:e minut. Skånetrafiken tycker att det är en klar förbättring för Dalbyborna, men om man hör med många av de som dagligen pendlar mellan Dalby och Malmö tycker de att detta är en klar försämring eftersom linje 174 tar så pass mycket längre tid. Många kommer nog att köra till Malmö istället, eftersom det kommer att löna sig i tid så pass mycket. Som det ser ut idag med linje 175 så lönar sig det inte att köra med egen bil för tidsvinsten blir nästan lika med 0. Jag fattar inte hur Lunds kommun kan gå med på detta, då Dalby är ett av Lunds kommuns största utbyggnadsområden och man räknar med att Dalby ska växa till det dubbla de närmaste decennierna. Jag föreslår att man istället utökar linje 175 till halvtimmestrafik. Detta skulle definitivt öka kollektivtrafikresandet Dalby-Malmö!!! Rusta upp den gamla bykärnan på ett sätt som förstärker och bygger vidare på de stora kulturhistoriska värdena som finns här. Framförallt behövs gatumiljön genom byn rustas upp och trafiksituationen för de oskyddade trafikanterna behöver definitivt förbättras. Detta genom att smalna av körbanorna och bygga ut gång- och cykelvägar genom byn så att de oskyddade trafikanterna kan ta sig genom byn på dessa. Idag finns det enbart smala trottoarer genom byn, vilka det inte går att mötas på om man går med barnvagn eller vitnertid när det är snö på trottoarerna. Man tvingas då ut i vägbanan för att ta sig fram. Den

20 20 skyltade hastigheten genom byn skulle definitivt behöva sänkas till 30 eller 40 km/h. Till och från Dalby med buss eller bil och inom Dalby kan man cykla eller gå då Dalby är väldigt litet. Promota cykelturer från Lund till Dalby under sommarhalvåret. * Bättre (=tätare) bussförbindelse Dalby-S Sandby med stop nära Skrylle så att man kan åka mellan byarna och handla. * Spårvagnslinje Lund-Dalby T&R med följande stopp: Gastelyckan-Mårtenstorget-Lundagård-Skissernas Museum-Lassarettblocket-Kårhuset. * Kommunsponsrad placering i Dalby av bil i Lunds Bilpool tills medlemsantalet i Dalby blivit tillräckligt. * Bättre med tätare bussturer Lund-Dalby T&R än dubbla bussar som ej framgår i tidtabellen (jämf 170 och 171 Lund-Malmö) och bussavgångar för tätt och ojämt (SE 6 och 16X). Busskommunikationen under all kritik. Varför tog man bort busslinje 160? Det går ej att åka till Lund mellan och på morgonen - skandal! Detta påverkar mångas lämning av barn på förskola och skola. Busslinjerna ej anpassade till oss pendlande småbarnsföräldrar och skolan, och arbetslivets tider. Föreslår direktbuss genom hela byn till Lund - så att även vi i östra delen kan nyttja bussarna. Det kommer att byggas mycket i Dalby framöver. Hur skulle du vilja bo? Synpunkter Senior(55+)kollektiv kvm friliggande villa med tomt på ca 1000 kvm. Gärna kring Hovanders väg, eller Sjöstorpsvägen = centralt Små hyreslägenheter med liten uteplats och liten täppa. Källsortering i närheten. Så naturvänligt, ekologiskt, energivänligt som möjligt. Som vi bor för närvarande i hus. Varierande bostadsformer behövs. Hyresrätter och små lägenheter till unga och äldre till rimlig hyra. Vi är många som vill sölja sina villor (orkar inte mer). Vi behöver +55 bostäder och det snarast. Riv Hällbodal, bra läge för äldre. Bygg för +55. Vi behöver lägenheter och det så fort som möjligt. Bostäderna ska ligga i centrum av Dalby. Marklägenheter, hyresrätter. Lugnt,tyst. Jag trivs mycket bra med den form av kollektivitet som vi har i Solbyn, där jag bor. Nära centrum i hus med äldreservice. I liten villa (2-rums) med liten trädgård eller lägenhet med stor balkong med utsikt över Lundaslätten. Fin utsikt, nära till skogen, inga bullrande vägar, ljust och rymligt. Att hyresbostäder byggs. Gärna lite mindre med bara 1 eller 2 rum. Det är vad många av oss fattigpensionärer behöver. Mindre äldreboenden med radhus-karaktär och trägårdstäppa- Gärna 1-plans. Om flerfamiljshusboenden; hyresrätter eller bostadsrätter, äldreanpassa med hiss osv. Satsa på seniorerna! Än så länge har det inte byggts något jag skulle vilja bo i. Jag skulle vilja ha ett stort och stabilt stenhus. Men jag skulle aldrig vilja bo på en gata där alla husen ser likadana ut.

Inkomna synpunkter till Trafikplanen

Inkomna synpunkter till Trafikplanen Inkomna synpunkter till Trafikplanen Mitt förslag är en fortsättning av gång och cykelvägen längs med Stenskogsvägen ända ut till Backagården Jag bor med min familj i Yxnaholma vi och många med oss skulle

Läs mer

Översiktsplan för Simrishamns kommun Dnr: 2010/74

Översiktsplan för Simrishamns kommun Dnr: 2010/74 1 (6) Datum: 12-11-12 Översiktsplan för Simrishamns kommun Dnr: 2010/74 Vad Gärsnäsborna tycker om Gärsnäs. Sammanställning av inkomna synpunkter 2012-10-24 - -2012-11-07. 1. Gärsnäs har många fördelar:

Läs mer

Trygghetsvandring tankar på vägen

Trygghetsvandring tankar på vägen Trygghetsvandring tankar på vägen 1 LÄTT SVENSKA Innehåll Sätt ner foten för ett tryggt, jämställt och mer demokratiskt samhälle... 3 Din kunskap behövs!... 4 Förmöte... 5 Andra mötet vandringen... 5 Avslutande

Läs mer

Synpunkter och förslag. till utvecklingen av Eriksberg och Ekebydalen

Synpunkter och förslag. till utvecklingen av Eriksberg och Ekebydalen Synpunkter och förslag till utvecklingen av Eriksberg och Ekebydalen Från öppet hus 24 september 2015 Så här tycker boende i Eriksberg om utvecklingen av området sammanfattning från öppet hus 24 september

Läs mer

DOKUMENTATION KOMMUNDELSDIALOG I LANDVETTER

DOKUMENTATION KOMMUNDELSDIALOG I LANDVETTER 1 (5) DOKUMENTATION KOMMUNDELSDIALOG I LANDVETTER Vad tycker du är viktigt för utvecklingen i Landvetter? Positivt och viktigt att det ska bli en idrottshall. Det är viktigt med polisiär närvaro för att

Läs mer

E-postformulär 1 sammanställning. Fråga 1. Fråga 2. När jag tänker på Trönninge är jag mest stolt över...

E-postformulär 1 sammanställning. Fråga 1. Fråga 2. När jag tänker på Trönninge är jag mest stolt över... E-postformulär 1 sammanställning Fråga 1 När jag tänker på Trönninge är jag mest stolt över... Pizzeriorna Att få bo på landet med närhet till havet och ändå bara ha ca 1 mil till centrum i Halmstad. Nära

Läs mer

Dialog med Elevrådet på Älvkvarnsskolan Om Ursvik idag och i framtiden

Dialog med Elevrådet på Älvkvarnsskolan Om Ursvik idag och i framtiden 1(5) PM Dialog med Elevrådet på Älvkvarnsskolan Om Ursvik idag och i framtiden 2013-09-10 2(5) Dialog om Ursviks västra delar NAI Svefa och Sundbybergs kommun träffade elevråden och pratade om Ursvik idag

Läs mer

Uppföljning av nya bostadsområden Baserad på medborgardialoger om Norra Hallsås och Östra Stamsjön

Uppföljning av nya bostadsområden Baserad på medborgardialoger om Norra Hallsås och Östra Stamsjön Baserad på medborgardialoger om Norra Hallsås och Östra Stamsjön juni 2011 Beredningen för infrastruktur och boende Innehåll 1 Uppdrag 5 1.1 Bakgrund, syfte...5 1.2 Metod och genomförande...5 1.3 Resultat...5

Läs mer

Röster från kvinnor 40-49 år

Röster från kvinnor 40-49 år OP 2010 Röster från kvinnor 40-49 år 1. Hur skulle du vilja förbättra miljön i Sandvikens kommuns olika centrum? Ta tillbaka hundskatten så vi slipper gå i hundskit i stadsparken och på trottoarerna. Då

Läs mer

Utvärdering av Tölö ängar. Elin Johansson, planchef, Plan & Bygg

Utvärdering av Tölö ängar. Elin Johansson, planchef, Plan & Bygg Utvärdering av Tölö ängar Elin Johansson, planchef, Plan & Bygg Upplägg av presentation 1. Kort om utvärderingen 2. Fakta om området 3. Utformningen av området och de boendes attityder 4. Sammanfattning

Läs mer

Sporthallen i Malmberget

Sporthallen i Malmberget Sporthallen i Malmberget Maria Holmström 1 Innehållsförteckningen Inledning. Syfte. Bakgrund. Mål. Min vision. Bilder på Sporthallen. Sid:3 Sid:3 Sid:4 Sid:5-6 Sid:7 Sid:8-9 2 Indelning Den här rapporten

Läs mer

Trafikutredning, Hälle Lider, Ljungskile I samband med planering av nya seniorbostäder.

Trafikutredning, Hälle Lider, Ljungskile I samband med planering av nya seniorbostäder. Trafikutredning, Hälle Lider, Ljungskile Beställare: Konsult: Uppdragsledare Handläggare Hälle Lider AB Husåsvägen 2 459 30 Ljungskile Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Maria Young Uppdragsnr: 102

Läs mer

Vad tycker ni är bra med Lomma i dag? Hur vill ni att Lomma ska se ut när ni är vuxna? Lugnt och tryggt

Vad tycker ni är bra med Lomma i dag? Hur vill ni att Lomma ska se ut när ni är vuxna? Lugnt och tryggt Lugnt och tryggt Vad tycker ni är bra med Lomma i dag? Hur vill ni att Lomma ska se ut när ni är vuxna? WORKSHOP Elevråden i Lomma kommun 2009-04-15 Naturen och omgivningarna Trafik och kommunikationer

Läs mer

Trygghetsvandring - för att skapa en bättre och tryggare närmiljö

Trygghetsvandring - för att skapa en bättre och tryggare närmiljö Trygghetsvandring - för att skapa en bättre och tryggare närmiljö Vad är en trygghetsvandring? Trygghetsvandringar är en metod för att skapa en bättre och tryggare kommun men också för att se hur invånarna

Läs mer

Visionen- vad jag tycker är bra

Visionen- vad jag tycker är bra Visionen- vad jag tycker är bra Utveckling framåtanda- satsning Vacker stad levande centrum, mysigt, bilfritt, Rekreationsmöjligheter parker, planteringar, natur, bad, friluftsliv Boendemiljö byggnader,

Läs mer

Särö Väg- & Villaägareföreningar

Särö Väg- & Villaägareföreningar Trafikverket trafikverket@trafikverket.se; karin.danielsson@trafikverket.se no2 gällande planerad GC-väg på Guntoftavägen Diarienummer TRV 2012/8805 Med anledning av det möte som hölls den 18/11 med Karin

Läs mer

RAPPORT FRAN WORKSHOP 2 OKTOBER

RAPPORT FRAN WORKSHOP 2 OKTOBER RAPPORT FRAN WORKSHOP 2 OKTOBER Workshopen arrangerades i Gula Villan i Aneby. Ett 60-tal personer medverkade i den fyra timmar långa workshopen. Aktiviteten inleddes med ett föredrag av Peter Eklund,

Läs mer

Sammanställning av statistik och kommentarer från medborgarna

Sammanställning av statistik och kommentarer från medborgarna Sammanställning av statistik och kommentarer från medborgarna 1. Statistik 1.1 Statistik över förslagslämnare Figur 1. Åldersfördelning av total andel förslag (196 st) Figur 2. Fördelningen på bostadsområde

Läs mer

Stadsbyggnadskontoret Göteborg. Stadsbyggnadskontoret Göteborg

Stadsbyggnadskontoret Göteborg. Stadsbyggnadskontoret Göteborg Välkommen hem Äppelträdgården är inget vanligt bostadsområde, hastigt hoprafsat för att tjäna snabba pengar. Så vill vi inte jobba. Därför började vi med att verkligen tänka efter: hur ser ett optimalt

Läs mer

Dialog Tullinge - bildprotokoll, workshop Dialog Tullinge, bildprotokoll Idévecka 1

Dialog Tullinge - bildprotokoll, workshop Dialog Tullinge, bildprotokoll Idévecka 1 Grupp 1 ENSKILD ÖVNING - post it GRUPPDISKUSSION Gemensam framtidsspaning - så här vill vi utveckla centrala Tullinge! Rätt så lugnt centrum Mataffär Bra utbud av basvaror Pendeln Ny bebyggelse Offentliga

Läs mer

Bra platser Park/gräsytan mitt emot Rohman Haas är en bra mötesplats för mammor och barn.

Bra platser Park/gräsytan mitt emot Rohman Haas är en bra mötesplats för mammor och barn. 1(6) Teknik- och serviceförvaltningen Datum 2013-11-14 Handläggare Emilia Löfgren Er Referens Vår Referens Sammanfattning av inkomna synpunkter vid dialogmötet om Öster den 22 oktober 2013 Bra platser

Läs mer

1. Hur nöjd är du med din kommun i dess helhet som en plats att leva och bo på?

1. Hur nöjd är du med din kommun i dess helhet som en plats att leva och bo på? Enkätsvar från medborgarpanel Sammanfattning Idag ingår 43 personer i medborgarpanelen och av dessa har 32st svarat på utskickad enkät. Trots en relativt liten population så ger svaren en fingervisning

Läs mer

FÖRDJUPAD ÖVERSIKTSPLAN FÖR JÄRNA TÄTORT MED OMGIVNING

FÖRDJUPAD ÖVERSIKTSPLAN FÖR JÄRNA TÄTORT MED OMGIVNING FÖRDJUPAD ÖVERSIKTSPLAN FÖR JÄRNA TÄTORT MED OMGIVNING B A R N, U N G D O M A R O C H D E T O F F E N T L I G A R U M M E T En undersökning i samband med arbetet med den fördjupade översiktsplanen B A

Läs mer

Staden Ystad 2030. dokumentation från workshop den 23 april 2013

Staden Ystad 2030. dokumentation från workshop den 23 april 2013 Staden Ystad 2030 dokumentation från workshop den 23 april 2013 Workshopen är en del av den tidiga dialogen för fördjupningen av översiktsplanen för staden Ystad. Temat för workshopen var förtätning, fokus

Läs mer

28(65) 28(65) Fördjupad översiktsplan, Tanumshede

28(65) 28(65) Fördjupad översiktsplan, Tanumshede 28(65) 28(65) Fördjupad översiktsplan, Tanumshede Fördjupad översiktsplan, Tanumshede 29(65) TRAFIK Järnväg Cirka 2 km väster om Tanumshede ligger järnvägsstationen med tåg mot Strömstad samt Uddevalla/Göteborg.

Läs mer

Sammanställning av samråd med boende i Njurunda den 25 april ÅVS resor Njurunda-Sundsvall

Sammanställning av samråd med boende i Njurunda den 25 april ÅVS resor Njurunda-Sundsvall Sammanställning av samråd med boende i Njurunda den 25 april ÅVS resor Njurunda-Sundsvall Med vilka färdmedel skulle du vilja resa sträckan Njurunda-Sundsvall? Pendeltåg Cykla, pendeltåg, buss Cykel och

Läs mer

Stadsdelsanalys av Rosengård. Ali Hamed Ulf Liljankoski 4 november 2011

Stadsdelsanalys av Rosengård. Ali Hamed Ulf Liljankoski 4 november 2011 Stadsdelsanalys av Rosengård Ali Hamed Ulf Liljankoski 4 november 2011 Inledning Inför arbetet med att inventera och göra en nulägesanalys av Rosengård har vi valt att begränsa vårt område. Det område

Läs mer

Infrastruktur. Befintligt vägnät SKALA 1:50 000

Infrastruktur. Befintligt vägnät SKALA 1:50 000 Befintligt vägnät SKALA 1:50 000 0m 1000m 2000m 3000m 43 Infrastruktur Vägnätet Att ha tillgång till bil är nästan en förutsättning för att kunna leva i Säve stationssamhälle idag eftersom bussen inte

Läs mer

DIALOG 2016 HERTSÖN/LERBÄCKEN

DIALOG 2016 HERTSÖN/LERBÄCKEN DIALOG 2016 HERTSÖN/LERBÄCKEN Arbete pågår med att ta fram en utvecklingsplan för Hertsön/ Lerbäcken. För att ta reda på vad de som bor i området tycker är viktigast har Luleå kommun bjudit in till ett

Läs mer

PiteåPanelen. Samhällsbyggande. Rapport 22. Maj 2013 Anett Karlström Kommunledningskontoret

PiteåPanelen. Samhällsbyggande. Rapport 22. Maj 2013 Anett Karlström Kommunledningskontoret PiteåPanelen Rapport 22 Samhällsbyggande Maj 2013 Anett Karlström Kommunledningskontoret Samhällsbyggnad Piteå kommun har påbörjat arbetet med en ny Översiktsplan. En översiktsplans syfte är att ge vägledning

Läs mer

Medborgardialog ÖP-boden

Medborgardialog ÖP-boden Medborgardialog ÖP-boden Sammanfattning av svar från alla orter 2016-07-26 Nordanstig Naturligtvis Här förverkligar du dina livsdrömmar Den viktigaste frågan när det gäller kommunikationer är att Satsa

Läs mer

Möts och umgås. Äter och fikar

Möts och umgås. Äter och fikar Bilaga 3 Sammanställning av webbenkätens fritext (6 oktober - 1 november). Tolka sammanställningen: De olika färgerna representerar kategorier som innehåller olika aktiviteter. Varje aktivitet beskrivs

Läs mer

DOKUMENTATION KOMMUNDELSDIALOG I HÄLLINGSJÖ

DOKUMENTATION KOMMUNDELSDIALOG I HÄLLINGSJÖ 1 (5) DOKUMENTATION KOMMUNDELSDIALOG I HÄLLINGSJÖ Vad tycker du är viktigt för utvecklingen i Hällingsjö? Det är viktigt att det blir en utveckling av byggnationen på orten och VA-arbetet är en förutsättning

Läs mer

Enkät 2 - Utveckling av servicecentra på landsbygden i Dalarna och Gävleborg

Enkät 2 - Utveckling av servicecentra på landsbygden i Dalarna och Gävleborg Bilaga Enkät 2 - Utveckling av servicecentra på landsbygden i Dalarna och Gävleborg. I vilken by bor du? Antal Procent 5. Stora Skedvi 93 00,00% 2. Kön Antal Procent. Kvinna 5 55,43% 2. Man 4 44,57% Totalt

Läs mer

Nödinge - Från förort > stationssamhälle > attraktiv småstad

Nödinge - Från förort > stationssamhälle > attraktiv småstad Ortsutvecklingsmöte NÖDINGE 20141016 Nödinge Från förort > stationssamhälle > attraktiv småstad SAMMANSTÄLLNING 2 1. Vad ska Nödinge erbjuda dig om 10 respektive 25 år? Hyresrätter nära pendelstation och

Läs mer

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Diarienummer: KS-504/2008 I Norrköping finns det goda livet. Här finns möjligheter till ett berikande liv för människor i alla åldrar med möjligheter

Läs mer

ETF:s enkät 2011 översikt

ETF:s enkät 2011 översikt ETF:s enkät 11 översikt 1. Anordna Midsommarfirande 2. Anordna Simskola 3. Anordna Valborgseld: 4. Anordna Höstfest/ Kräftskiva: 1 2 3 4 6 1 2 3 4 6 1 2 3 4 6 1 2 3 4 6. Anordna gemensamma arbetsdagar:

Läs mer

Brandbergen tar klivet in i framtiden. En enkätstudie av ungdomars syn på Brandbergen, gjord på elever i 6-9 på Brandbergsskolan.

Brandbergen tar klivet in i framtiden. En enkätstudie av ungdomars syn på Brandbergen, gjord på elever i 6-9 på Brandbergsskolan. Brandbergen tar klivet in i framtiden En enkätstudie av ungdomars syn på Brandbergen, gjord på elever i 6-9 på Brandbergsskolan. Undersökningen gjordes i november 2014 av Arvsfondsprojektet Speak app.

Läs mer

Sammanställning av synpunkter

Sammanställning av synpunkter Sammanställning av synpunkter Samrådsträff och workshop på Seaside FÖP Björkö Naturen Villasamhälle Gemenskap Växtlighet Mysigt Grönska Nära till allt Vi känsla Småskaligt Samvaro Friluftsliv Byliv Hjälpsamhet

Läs mer

MEDBORGARDIALOG SÖDRA CENTRUM

MEDBORGARDIALOG SÖDRA CENTRUM MEDBORGARDIALOG SÖDRA CENTRUM Sammanställning till webbsidan Medborgardialog södra centrum Måndagen den 17 november 2014 genomförde Samhällsbyggnadsnämnden en medborgardialog om hur södra centrum ska utvecklas.

Läs mer

OP 2010. Röster från kvinnor 70 år och uppåt

OP 2010. Röster från kvinnor 70 år och uppåt OP 2010 Röster från kvinnor 70 år och uppåt 1. Hur skulle du vilja förbättra miljön i Sandvikens kommuns olika centrum? Bilar som inte måste köra runt i stan, Storgatan har på helgerna och onsdagar racerbanan

Läs mer

Var rädd om våra barn i trafiken!

Var rädd om våra barn i trafiken! Var rädd om våra barn i trafiken! Du är förälder till ett barn som just har börjat skolan Nacka kommun arbetar aktivt med trafiksäkerheten och tryggheten runt skolorna. Idag skjutsar många föräldrar sina

Läs mer

Anmäl ditt. Hyllie Allé. intresse nu! Kvadratsmarta hyresrätter

Anmäl ditt. Hyllie Allé. intresse nu! Kvadratsmarta hyresrätter Anmäl ditt Hyllie Allé intresse nu! Kvadratsmarta hyresrätter Välkommen till Hyllie I Hyllie skapas en ny levande stadsdel med färgstark arkitektur, spännande torg och all slags service. Samtidigt finns

Läs mer

Attitydundersökning Wieselgrensplatsen Trygg Göteborg

Attitydundersökning Wieselgrensplatsen Trygg Göteborg Attitydundersökning Wieselgrensplatsen Trygg Göteborg 198 personliga intervjuer har genomförts på Wieselgrensplatsen med personer som åker spårvagn till och från Wieselgrensplatsen minst 1 gång i veckan.

Läs mer

24 Så här vill vi utveckla våra stadsdelar, byar och vattenområden. Hällbacken. Dalbo. Bodskataudden. Porsön. Kronan. Lulsundet. Bergviken.

24 Så här vill vi utveckla våra stadsdelar, byar och vattenområden. Hällbacken. Dalbo. Bodskataudden. Porsön. Kronan. Lulsundet. Bergviken. Hällbacken Dalbo Bodskataudden Porsön Stormvägen Blidvägen Sinksundet Björkskatans centrum Väderleden Höstvägen Björkskataleden Kronan Lulsundet Bergviken Kronan 24 Så här vill vi utveckla våra stadsdelar,

Läs mer

Socialdemokraternas vision för Hjärup

Socialdemokraternas vision för Hjärup Socialdemokraternas vision för Hjärup 1 Pierre Sjöström, kandidat till fullmäktige och uppdraget som kommunstyrelsens ordförande Hjärup är den tätort som växer mest i vår kommun. Expansionen innebär utmaningar,

Läs mer

Svar på Solna Cykelplan etapp I med diarenummer SBN 2014:319

Svar på Solna Cykelplan etapp I med diarenummer SBN 2014:319 Svar på Solna Cykelplan etapp I med diarenummer SBN 2014:319 Sammanfattning Naturskyddsföreningen ser positivt på cykelplanen och ser med stor förväntan att cykeln som transportsätt får mycket större utrymme

Läs mer

Bilaga 1, Medborgardialog 26 maj Kärnvärden och vision

Bilaga 1, Medborgardialog 26 maj Kärnvärden och vision Bilaga 1, Medborgardialog 26 maj 2016 Kärnvärden och vision Sammanställning kärnvärden och vision Nära till allt Definitioner av nära till allt Ja! Det är nära till allt. Inte nära till mörka platser.

Läs mer

Lokal plan för Petaredbackens byalag

Lokal plan för Petaredbackens byalag Lokal plan för Petaredbackens byalag Innehållsförteckning Sida 1 Syfte med den lokala planen...3 2 Vem har tagit fram planen och hur...3 3 Beskrivning av Petaredbacken...3 4 Vad är det bästa med Petaredbacken?...4

Läs mer

Utredning om intresset för anslutningtrafik till pendlingstrafik i Vännäs kommun

Utredning om intresset för anslutningtrafik till pendlingstrafik i Vännäs kommun 2012-10-29 Utredning om intresset för anslutningtrafik till pendlingstrafik i Vännäs kommun -bland boende i området runt Vindelälven och Tväråbäck med omnejd i Vännäs kommun Enligt uppdrag av Vännäs kommun

Läs mer

Länk till presentationen som hölls: content/väg Esarps- by.pdf. Kontaktpersoner Esarps Bygdelags väggrupp:

Länk till presentationen som hölls:  content/väg Esarps- by.pdf. Kontaktpersoner Esarps Bygdelags väggrupp: Väg 798 genom Esarp Denna rapport är framtagen av Esarps Bygdelags väggrupp baserat på det bymöte som hölls 2010-12- 14 i Esarps Skola med anledning av samrådshandlingen från Trafikverket daterad 2010-11-

Läs mer

Dialogmöte Exercisheden

Dialogmöte Exercisheden Dialogmöte Exercisheden Anteckningar från möte #1 med allmänheten (21 januari 2017) Varför är vi här? Stadsbyggnadskontoret har bjudit in till ett antal dialoger kring utvecklingen av Heden på temat Vad

Läs mer

F Ö R S L A G 11 V I S I O N O C H Ö V E R G R I P A N D E S T R A T E G I E R Järna 2025 - En kreativ småstad i en ekologisk landsbygd År 2025 är Järna en ort med karaktär av småstad där närheten till

Läs mer

Bilaga 1; Bakgrund Innehåll

Bilaga 1; Bakgrund Innehåll Bilaga 1; Bakgrund Innehåll KOMMUNEN... 2 BEFINTLIGA G/C-VÄGAR... 2 ÖRESUND SOM CYKELREGION... 3 CENTRALORTEN... 4 BEFINTLIGA G/C-VÄGAR... 4 BRISTER... 5 MARKNADSFÖRING... 6 HISTORISKT ARV... 6 UNDERSÖKNINGAR...

Läs mer

138 svarande - av estimerade 5.000-15.000 besökande

138 svarande - av estimerade 5.000-15.000 besökande Blanketter för publikundersökning fanns att hämta på Bella Gästis och att ladda ned från hemsidan. 138 svarande - av estimerade 5.000-15.000 besökande (under perioden 9 juli 30 september hämtades ca. 4600

Läs mer

Skärhamns Samhällsförening

Skärhamns Samhällsförening Skärhamns Samhällsförening Prepared: Magnus Gustavsson Anna Karlsson Anders Sundling Marianne Sundling Berndt Axelsson Susanne Axelsson Date: 2014-11-15 Agenda Introduktion Bakgrund Samhällsförening Vision

Läs mer

Sammanställning Ortsutveckling Hälleforsnäs

Sammanställning Ortsutveckling Hälleforsnäs Sammanställning Ortsutveckling Hälleforsnäs Stormöte den 6/4 på Bruksskolan Boende Information Fritid Natur och miljö - Trafik och kommunikationer Turism och marknadsföring Yngre och äldre Färgerna representerar

Läs mer

Bild: Stiliserad bandragning. Lommabanan.

Bild: Stiliserad bandragning. Lommabanan. Bild: Stiliserad bandragning Lommabanan. » Lommabanan behöver byggas ut nu Planerna för att bygga ut Lommabanan för persontrafik har funnits länge, och de flesta utredningar som krävs har också genomförts.

Läs mer

Sammanställning av workshop för Idéverkstaden 21 februari 2017, kl

Sammanställning av workshop för Idéverkstaden 21 februari 2017, kl Sammanställning av workshop för Idéverkstaden 21 februari 2017, kl 16-18 Deltagare: 16 personer, varav 9 killar, 7 tjejer Ålder: 15-19 år Workshopledare: Karin Andersson & Johanna Bratel, Disorder Deltagare

Läs mer

ca 8 m Gatans bredd är ca 7 m. Om gatan är smalare ökas avståndet mellan lådorna. Om gatan är bredare kan avståndet minskas.

ca 8 m Gatans bredd är ca 7 m. Om gatan är smalare ökas avståndet mellan lådorna. Om gatan är bredare kan avståndet minskas. 2005 Till Er som vill ställa ut blomlådor för en bättre trafiksäkerhet Blomlådor för ökad trafiksäkerhet startade som ett projekt i Luleå 1992. Då det visat sig ha en mycket god effekt har modellen spritt

Läs mer

FJÄLKINGE BYPLAN. Anna Haraldson Jensen, processledare Leader Skånes Ess, med och för Byfrämjarna Fjälkinge

FJÄLKINGE BYPLAN. Anna Haraldson Jensen, processledare Leader Skånes Ess, med och för Byfrämjarna Fjälkinge FJÄLKINGE BYPLAN Anna Haraldson Jensen, processledare Leader Skånes Ess, med och för Byfrämjarna Fjälkinge 1 BAKGRUND Fjälkinge är en så kallad basort i Kristianstad kommun med ca 1700 invånare. På orten

Läs mer

Sammanställning av åsikter Oktober 2014 Anett Karlström, Kommunledningskontoret

Sammanställning av åsikter Oktober 2014 Anett Karlström, Kommunledningskontoret Sammanställning av åsikter Oktober 2014 Anett Karlström, Kommunledningskontoret Bakgrund Kommunfullmäktige har antagit ett strategiskt område; Barn och unga vår framtid. Utifrån de övergripande och nämndspecifika

Läs mer

Sammanställda synpunkter från diskussionskvällen den 6 april på Scandic Hallandia

Sammanställda synpunkter från diskussionskvällen den 6 april på Scandic Hallandia Sammanställda synpunkter från diskussionskvällen den 6 april på Scandic Hallandia Grupp A Att skapa förutsättningar på nya platser för uteserveringar och möten. Aktiviteter i centrum året runt. Lilla torgplanen

Läs mer

Planens syfte. Trafiksäkerhet. Planerade åtgärder. Bymiljöväg. Cykelpassage

Planens syfte. Trafiksäkerhet. Planerade åtgärder. Bymiljöväg. Cykelpassage Gång- och cykelplan för Ockelbo kommun... 2 Förklaringar.... 2 Planens syfte Gång- och cykelplanen ska användas som underlag för kommande översikts- och detaljplaneläggning samt infrastrukturplanering.

Läs mer

Sammanställning av dialogmöten Landsbygdsutveckling

Sammanställning av dialogmöten Landsbygdsutveckling Sammanställning av dialogmöten Landsbygdsutveckling Lillpite 2014-03-11 Om synpunkter eller frågor när det gäller sammanställningen, kontakta helena.lindehag@pitea.se Inledning: I Piteå kommun pågår flertal

Läs mer

November 2013. September 2013. Medborgarpanel 6. Kollektivtrafik

November 2013. September 2013. Medborgarpanel 6. Kollektivtrafik November 2013 September 2013 Medborgarpanel 6 Kollektivtrafik 1 Inledning Landstinget Kronoberg har utöver det huvudsakliga uppdraget att bedriva hälso- och sjukvård även uppdrag inom andra områden, som

Läs mer

...för fotgängare, cyklister och bilister. Så kan Hornsgatan bli säkrare, trevligare och vänligare...

...för fotgängare, cyklister och bilister. Så kan Hornsgatan bli säkrare, trevligare och vänligare... Så kan Hornsgatan bli säkrare, trevligare och vänligare......för fotgängare, cyklister och bilister. Hornsgatan är ett av Stockholms viktigaste trafikstråk. Den är också en livlig stadsgata med många butiker,

Läs mer

Tätortsprogram för Södra Sandby

Tätortsprogram för Södra Sandby Tätortsprogram för Södra Sandby Sammanställning av dialog Inledning Tätortsprogram för Södra Sandby togs fram hösten 2006 som underlag för en dialog med invånarna i Södra Sandby. Målet var att försöka

Läs mer

Idéer och värden. Dokumentation från visionsworkshopar. februari/ mars 2015.

Idéer och värden. Dokumentation från visionsworkshopar. februari/ mars 2015. Idéer och värden Dokumentation från visionsworkshopar om Älvsjö Örby februari/ mars 2015. Bakgrund Stockholm växer. Ett politiskt löfte finns om att bygga 140 000 nya bostäder till år 2030. Älvsjö är

Läs mer

Källbyängar. Inspiration. Nyabostäder. 80 lägenheter och 40 gathus i bostadsrättsform i södra Lund

Källbyängar. Inspiration. Nyabostäder. 80 lägenheter och 40 gathus i bostadsrättsform i södra Lund Källbyängar Inspiration 80 lägenheter och 40 gathus i bostadsrättsform i södra Lund Nyabostäder 2 RIKSBYGGEN INSPIRATION källbyängar Välkommen till ett strandnära boende i södra Lund Riksbyggen reserverar

Läs mer

OP 2010 Röster från kvinnor 50-59 år

OP 2010 Röster från kvinnor 50-59 år OP 2010 Röster från kvinnor 50-59 år 1. Hur skulle du vilja förbättra miljön i Sandvikens kommuns olika centrum? Enkla handikappanpassningar tillsammans med handikapporganisationer. Mer trivsamt centrum

Läs mer

Tvättstugor och källargångar

Tvättstugor och källargångar 1 Tvättstugor och källargångar Tvättstugorna är viktiga, men känns eftersatta och otrygga. De upplevs ofta som trånga, smutsiga och osäkra. Öppna upp ytorna i tvättstugorna, ta bort onödiga väggar och

Läs mer

Trygg i trafiken. Rapport från dialogmöte den 6:e september 2015

Trygg i trafiken. Rapport från dialogmöte den 6:e september 2015 Trygg i trafiken Rapport från dialogmöte den 6:e september 2015 Tr ygg i tra fiken? V i vi ll ve ta va d d u so m b o r i N o rr vi k tr a fi k m il jö e n ty c k e r o m n i d it t o m rå d e. 2/8 Innehåll

Läs mer

Några frågor om dig själv

Några frågor om dig själv Några frågor om dig själv B Vi ber dig besvara frågorna om din hemkommun, KOMMUN. Har du flyttat till en annan kommun efter den DATUM vill vi att du besvarar frågorna rörande din tidigare hemkommun. Fråga

Läs mer

Åtgärdsvalsstudie väg 282 resultat övning 1 vad fungerar idag och dagens brister

Åtgärdsvalsstudie väg 282 resultat övning 1 vad fungerar idag och dagens brister Åtgärdsvalsstudie väg 282 resultat övning 1 vad fungerar idag och dagens brister Vad som fungerar idag Grupp 1 Grupp 2 Grupp 3 Grupp 4 Turtäthet för busstrafiken Effektiv busstrafik med mera genom att

Läs mer

Sammanställning av synpunkter inkomna vid vandring i Lenhovda 2013 04 02

Sammanställning av synpunkter inkomna vid vandring i Lenhovda 2013 04 02 2013-04-03 Synpunkter Lenhovda Sammanställning av synpunkter inkomna vid vandring i Lenhovda 2013 04 02 TILLGÄNGLIGHET Trottoarerna i centrum är inte tillgänglighetsanpassade vilket gör det svårt för äldre

Läs mer

Östra Karup. Vid foten av Hallandsåsen bor du granne med ett naturreservat men också nästgårds till kommunikationer i en växande by.

Östra Karup. Vid foten av Hallandsåsen bor du granne med ett naturreservat men också nästgårds till kommunikationer i en växande by. Östra Karup Vid foten av Hallandsåsen bor du granne med ett naturreservat men också nästgårds till kommunikationer i en växande by. ÖSTRA KARUP 2 Fotograf: Mette Ottosson, mettesfoto.blogg.se BÅSTADS KOMMUN

Läs mer

Tack till alla deltagande för er medverkan och engagerade diskussion under kvällen! Demokratiberedningen. Grupp 1

Tack till alla deltagande för er medverkan och engagerade diskussion under kvällen! Demokratiberedningen. Grupp 1 Dialogkaféet besöktes av 32 ungdomar och demokratiberedningen och kommunfullmäktige representerades av sju politiker. Två tjänstemän från enheten för Processtöd fanns med under kvällen. Fyra bord fylldes

Läs mer

Nedanstående hus är förslag. Ni väljer själva vilket hus ni vill bygga. Tomt nr 13. Villa Kivik med matplatsvinkel 1,5-planshus, 157,3 m 2

Nedanstående hus är förslag. Ni väljer själva vilket hus ni vill bygga. Tomt nr 13. Villa Kivik med matplatsvinkel 1,5-planshus, 157,3 m 2 linnéa park VEBERÖD bo naturnära I veberöd Vid foten av Lund, på Romeleåsens sluttningar i Veberöd, ligger detta nya natursköna område med en unik boendemiljö omsluten av blandskog och enorma rekreationsområden.

Läs mer

DITT NYA HEM I linnéa park

DITT NYA HEM I linnéa park linnéa park VEBERÖD bo naturnära I veberöd Vid foten av Lund, på Romeleåsens sluttningar i Veberöd, ligger detta nya natursköna område med en unik boendemiljö omsluten av blandskog och enorma rekreationsområden.

Läs mer

DIALOG SKÄGGETORP. Sammanfattning av gruppdiskussioner vid stordialog

DIALOG SKÄGGETORP. Sammanfattning av gruppdiskussioner vid stordialog DIALOG SKÄGGETORP Sammanfattning av gruppdiskussioner vid stordialog 160602 Workshop Stordialog 160602 STORDIALOG SKÄGGETORP - GRUPPDISKUSSION 1. VAD TYCKER NI ÄR BRA OCH DÅLIGT I DE OLIKA ALTERNATIVEN?

Läs mer

Hur ser du på din kommun som en plats att bo och leva på?

Hur ser du på din kommun som en plats att bo och leva på? Hur ser du på din kommun som en plats att bo och leva på? Här nedan följer ett antal frågor där vi vill att du betygsätter din kommun som en plats att bo och leva på. Frågorna handlar bl. a. om arbetsmöjligheter,

Läs mer

Trotsade kylan för att förbättra Påryd

Trotsade kylan för att förbättra Påryd Handläggare Datum Elisabeth Karlsson 2012-02-09 Trotsade kylan för att förbättra Påryd Måndagkvällen den 6 februari samlades 15 Pårydsbor utanför Ica för att visa kommunala tjänstemän vad som är bra och

Läs mer

Dialogmöte 1 - Ladan, Lennartsnäs

Dialogmöte 1 - Ladan, Lennartsnäs Dialogmöte 1 - Ladan, Lennartsnäs Plats Dialogmöte 1 hölls i Ladan, som ligger på Lennartsnäs, Öråkers gård. I byggnaden finns olika butiker, verksamheter och det anordnas även en del aktiviteter. Beskrivning

Läs mer

Visionsarbete Bollebygd Arbetsgruppen för ungdomsdemokrati genomförde ett dialogcafé på 7-9 skolan den 19 mars 2012

Visionsarbete Bollebygd Arbetsgruppen för ungdomsdemokrati genomförde ett dialogcafé på 7-9 skolan den 19 mars 2012 Visionsarbete Bollebygd Arbetsgruppen för ungdomsdemokrati genomförde ett dialogcafé på 7-9 skolan den 19 mars 2012 I detta dokument presenteras resultatet! Arbetsgruppen för ungdomsdemokrati I Bollebygds

Läs mer

FRIPARKEN. Framtidens mötesplats i Fristad Borås Norra Centrum

FRIPARKEN. Framtidens mötesplats i Fristad Borås Norra Centrum FRIPARKEN Framtidens mötesplats i Fristad Borås Norra Centrum LITE FAKTA OM FRISTAD I Fristadbygden bor det 9860 personer 2357 av invånarna är barn och ungdomar Cirka 24 % är barn och ungdomar LITE MER

Läs mer

Gå och cykla för ökad hälsa DEN GODA STADEN

Gå och cykla för ökad hälsa DEN GODA STADEN Gå och cykla för ökad hälsa DEN GODA STADEN När vi planerar för att bygga den goda staden är det många aspekter som bör finnas med. En mycket viktig del rör människors hälsa och välbefinnande. Därför behöver

Läs mer

Resultatet av trafikenkät Sturebyskolan

Resultatet av trafikenkät Sturebyskolan Resultatet av trafikenkät Sturebyskolan Trafikenkät vt 2012 Trafikenkäten fylldes i av elever och föräldrar 415 enkäter sammanställdes(av 950 elever totalt) Ganska jämt fördelat i ålder, men flest i åk

Läs mer

falun.se/resecentrum Samhällsinformation Resecentrum Falun Följ med på resan! Ett viktigt steg mot en större stad

falun.se/resecentrum Samhällsinformation Resecentrum Falun Följ med på resan! Ett viktigt steg mot en större stad falun.se/resecentrum Samhällsinformation Resecentrum Falun Ett viktigt steg mot en större stad Följ med på resan! Nu bygger vi framtidens Falun En satsning för dig och morgondagens falubor! I en modern

Läs mer

Utvecklingsprogram för stadsdelen Vallås. - Framtid Vallås

Utvecklingsprogram för stadsdelen Vallås. - Framtid Vallås Utvecklingsprogram för stadsdelen Vallås - Framtid Vallås Utvecklingsprogrammet beskriver den gemensamma framtidsbilden och viljeinriktningen för Vallås. Programmet har tagits fram i dialog med invånare,

Läs mer

Trygghetsvandring. Simlångsdalen den 5 maj 2015

Trygghetsvandring. Simlångsdalen den 5 maj 2015 Trygghetsvandring Simlångsdalen den 5 maj 2015 Tre olika grupper bestående av boende och tjänstemän vandrade i tre förutbestämda områden i Simlångsdalen och noterade iakttagelser, förslag på åtgärder samt

Läs mer

Ungdomsenkät Stadsdel Öster 2013

Ungdomsenkät Stadsdel Öster 2013 Ungdomsenkät Stadsdel Öster 2013 Genomfört: Ungdomsrådet; Stormöte 130925 Elevråd; Bodaskolan 131010, Dalsjöskolan 131021. Under november/december fick alla elevrådsrepresentanter i uppdrag att genomföra

Läs mer

Framkomlighetsstrategin Sammanfattning

Framkomlighetsstrategin Sammanfattning Framkomlighetsstrategin Sammanfattning stockholm.se/trafiken 1 2 Varför behövs en framkomlighetsstrategi? Stockholm fortsätter att växa. År 2030 kommer Stockholms stads befolkning att ha ökat med cirka

Läs mer

Prata framtidens Sävar med oss!

Prata framtidens Sävar med oss! Prata framtidens Sävar med oss! Fördjupad översiktsplan för Sävar Umeå kommun arbetar med en fördjupad översiktsplan för Sävar. Översiktsplanen ska visa hur Sävar kan komma att se ut och utvecklas i framtiden.

Läs mer

Sammanställning av synpunkter från väggfrågor 1 års jubileum på Hjärtpunkten

Sammanställning av synpunkter från väggfrågor 1 års jubileum på Hjärtpunkten Sammanställning av synpunkter från väggfrågor 1 års jubileum på Hjärtpunkten Hängde uppe 17 mars 23 mars Mötesplatser Behövs bättre mötesplatser (inomhus/utomhus)? För vem och var någonstans? Nåt ställe

Läs mer

Området Ångfärjan Mål och motiv

Området Ångfärjan Mål och motiv Området Ångfärjan Mål och motiv w w w. h e l s i n g b o r g. s e /a n g f a r j a n Området Ångfärjan ska utvecklas till en ny mötesplats för helsingborgarna. Här ska man ses, flanera, umgås, äta, underhållas

Läs mer

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Arbetsgruppen Regionalt handlingsprogram Barn och ungas kultur och fritid -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Huset,

Läs mer

2008-12-21. Inkomna synpunkter redovisas nedan efter de frågeställningar som dialogmöten och utskicken fokuserat på.

2008-12-21. Inkomna synpunkter redovisas nedan efter de frågeställningar som dialogmöten och utskicken fokuserat på. sida 1 (9) Översiktsplan för Sölvesborgs kommun PROGRAMSAMRÅDSREDOGÖRELSE Förslag till program för ny kommunomfattande Översiktsplan för Sölvesborgs kommun har varit föremål för samråd under mars-april

Läs mer

T R Ä D G Å R D S D E S I G N E N M I N I K U R S

T R Ä D G Å R D S D E S I G N E N M I N I K U R S T R Ä D G Å R D S D E S I G N E N M I N I K U R S EN VACKER TRÄDGÅRD KRÄVER OMSORG När du har skapat en trädgård precis som du vill ha den ger det en riktigt skön känsla - känslan att kunna slappna av

Läs mer

Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050

Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 En sammanfattning Västerås översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 lägger grunden för den fortsatta planeringen. Den har tagits fram i samarbete mellan

Läs mer