Flygplatserna i Västernorrlands län

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Flygplatserna i Västernorrlands län"

Transkript

1 Flygplatserna i Västernorrlands län - översiktlig analys av samhällsnyttan December 2014

2 Innehåll Slutsatser Inledning Bakgrund Syfte och metod Regionen och dess utveckling Näringsliv Befolkning Arbetsmarknad Kompetensförsörjning Specialiserad samhällsservice Transportsystem och kommunikationer Flyget i Västernorrland Allmänt Sundsvall-Timrå Airport Höga Kusten Airport Örnsköldsvik Airport Tillgänglighet och marknadsunderlag Allmänt Upptagningsområde för Sundsvall Timrå Airport Upptagningsområde för Höga Kusten Airport Upptagningsområde för Örnsköldsvik Airport Styrkor, svagheter, möjligheter och hot Sundsvall-Timrå Airport Höga Kusten Airport Örnsköldsvik Airport Metoder för att värdera flygplatsernas samhällsekonomiska betydelse Allmänt Sätt att beskriva effekter av flygplatser Mätfrågor Tidigare liknande studier Vald metod för denna studie Flygplatsernas samhällsekonomiska betydelse Nyttan med länets flygplatser Årliga genomsnittliga effekter om flygplatserna inte finns Olika flygplatsstrategiers lönsamhet Hur trovärdiga är resultaten? Effekter av Sundsvall Timrå Airport Flygplatsens påverkan på tillgängligheten Flygplatsens påverkan på sysselsättningen Effekter av Höga Kusten Airport Flygplatsens påverkan på tillgängligheten Flygplatsens påverkan på sysselsättningen Effekter av Örnsköldsvik Airport Flygplatsens påverkan på tillgängligheten Flygplatsens påverkan på sysselsättningen Referenser Medverkande Styrgrupp Daniel Gustafsson, Projektledare, Länsstyrelsen Västernorrland Gunnar Holmgren, Länsstyrelsen Västernorrland Robert Nordevi, Länsstyrelsen Västernorrland Tomas Jansson, Höga Kusten Airport Anders Eriksson, Höga Kusten Airport Frank Olofsson, Sundsvall Timrå Airport Robert Gyllroth, Örnsköldsvik Airport Christer Karlsson, Trafikverket Stefan Karlsson, Trafikverket Konsulter ÅF Peter Stensson, uppdragsledare Tryggve Sigurdson, utredare Ulf Silbersky Maria Lundberg Carina Emanuelsson Christer Wilhelmsson WSP Janne Henningsson Göran Tegnér WSP anlitades i separat av länsstyrelsen för att genomföra beräkningar av den samhällsekonomiska nyttan enligt den sk RUT-modellen, som använts vid liknande analyser för svenska flygplatser. 2

3 Slutsatser Samhällsnyttan för Västernorrlands tre flygplatser WSP Analys & Strategi har på uppdrag av länsstyrelsen Västernorrland beräknat samhällsnyttan av att bedriva flygverksamhet på länets flygplatser. Till sin hjälp för att göra detta har de använt den regionala tillväxtmodellen RUT för att simulera den regionala utvecklingen om en eller flera flygplatser skulle läggas ner. Genom att kombinera olika utredningsalternativ med uppgiftger om driftunderskott, har WSP beräknat samhällsnyttan för åtta olika flygplatsalternativ med hänsyn till deras lönsamhet. Med lönsamhet avses här den samhällsekonomiska nettonyttan, definierad som samhällsnyttan (i form av lönesumma) minus driftunderskottet för respektive flygplats. Diagrammet nedan redovisas nettonyttan av åtta olika rangordnade flygplatsalternativ. Mest lönsamt är att bevara alla tre flygplatserna. Nettonyttan överstiger en halv miljard kronor per år. Om vi betraktar de kommunala och statliga bidragen (som täcker driftunderskotten) som en årlig investering i flygplatsverksamheten, då blir den årliga avkastningen 15 kr för varje satsad budgetkrona på att ha kvar alla tre flygplatserna. Om alla tre flygplatserna läggs ned blir förlusten lika stor, minus 574 Mkr per år. Om två flygplatser skulle läggas ned, då är det de båda mindre flygplatserna som hamnar i riskzonen. Då förloras 194 Mkr per år i minskad samhällsnytta (inkomster), men sparas 25 Mkr i minskade driftunderskott. Marginalnyttan av en sådan nedläggning blir således en förlust på nästan 7 kr per inbesparad driftutgiftskrona. Alla alternativ med någon flygplats kvar ger en positiv samhällnytta efter avdrag för driftskostnader (netto) även om nyttan skulle reduceras med ca 50 % pga osäkerheter i kalkylerna. 3

4 4

5 1 Inledning 1.1 Bakgrund I Västernorrlands län finns idag tre regionala flygplatser, Sundsvall-Timrå Airport, Höga Kusten Airport och Örnsköldsvik Airport. Flyget har stor betydelse för länets näringsliv, invånare och verksamheter och därmed även för Sverige som helhet. De långa avstånden och avsaknad av rimliga alternativa transportmöjligheter är några av anledningarna. ÅF har på uppdrag av Länsstyrelsen i Västernorrlands län och de tre regionala flygplatserna i länet analyserat samhällsnyttorna av flygplatserna. 1.2 Syfte och metod Uppdraget syftar dels till att samla in en bred kunskapsbas om flygplatserna och deras funktion och utveckling, dels att beräkna den samhällsekonomiska nyttan. Beräkningarna avser olika aspekter som kopplade till den regionala utvecklingen: befolkningsutveckling sysselsättningsutveckling regionalekonomisk utveckling (i termer av exempelvis lönesumma, regionprodukt eller skatteintäkter) Studien är tänkt att kunna användas i ett brett sammanhang avseende utvecklingen av flygplatserna och för att tydliggöra flygplatsernas påverkan på länet och kommunernas utveckling och ekonomi i olika perspektiv. 5

6 Rapport Regionen och dess utveckling 2.1 Näringsliv 2.2 Befolkning Kiruna Industrin i Västernorrlands län har höga produktionsvärden, förädlingsvärden och stark tillväxt. Kommunerna i Västernorrland har ett speciagällivare liserat näringsliv med olika inriktningar i olika kommuner. Sundsvall och Timrå har omfattande kapitalintensiv tillverkningsindustri. Härnösand Jokkmokkk har som länscentrum större offentlig sektor. Kramfors har stor industrisektor. Sollefteå domineras av offentlig sektor. Örnsköldsvik har särskilt stor industrisektor Arjeplog med stora enheter inom massa- och pappersindustri, världsledande verkarvidsjaur Hemavan och en stark småföretagartradition. stadsindustri Sorsele Turismnäringen är betydelsefull i Västernorrlands län. År 2012 omsatte näringen ca 6,5 Storuman miljarder kr, och tillväxten är bland de största i Sverige. Vilhelmina Ortsstrukturen är starkt fokuserad till kuststråket. Tillväxten är starkast i region- och utbildningcentrumen. Pajala Sundsvalls och Timrå kommuner har en befolkning på sammantaget invånare. Härnösand har ca invånare, och kommunen har stark koppling med Sundsvall-Timråområdet. Kramfors och Sollefteå kommuner har tillsammans ca invånare, men befolkningshaparanda minskningen är betydande i kommunerna (- % resp -8 % mellan åren ). Luleå Örnsköldsvik har ca invånare. Samarbetet Oulu mellan Örnsköldsvik och Umeå utvecklas starkt och effekterna av Botniabanan börjar bli allt tydligare. Skellefteå Piteå Lycksele Näringslivsstruktur Tätortsbefolkning Tillverkning Service/tjänster Strömsund Offentlig sektor ÖKNING >5% 2-5 % 1-2 % 1- -1% Andel anställda Dorotea per sektor 20 Storuman Förändring ( ) Umeå Befolkning Nordmaling Åre Östersund n Malå Lycksele Vilhelmina Åsele Örnsköldsvik Sollefteå MINSKNING % % >-7 % Nya tätorter Umeå Strömsund Kramfors Åre Timrå Sundsvall Örnsköldsvik Sollefteå Östersund Härnösand Kramfors Funäsdalen Sveg Härnösand Ånge Sundsvall Sveg Hudiksvall Idre Ljusdal Tampere Hudiksvall Söderhamn n Malung arlstad Mora Sälen Falun Mora Gävle Malung Turku Borlänge HELSINKI Torsby Uppsala Figur Näringslivet Västerås har olika karaktärer i kommunerna. Figur De större tätorterna och orter nära länsoch utbildningscentrum växer. STOCKHOLM Örebro 6

7 Varberg und mstad hamn Arvika Helsingborg Åmål Landskrona Varberg 2.3 Arbetsmarknad Arbets- och utbildningsmarknaderna Kiruna i norra Sverige är inbördes åtskilda och kan inte komplettera Bodö varandra fullt ut. Dagens begränsade Gällivare arbetsmarknadssamspel hämmar möjligheterna att ta tillvara de långsiktiga tillväxtmöjligheterna. Jokkmokk Dessutom innebär de bristfälliga samspelsmöjligheterna en sårbarhet för konjunktur- och strukturrelaterade Hemavan/Tärnaby näringar. Botniabanan, Arjeplog Ådalsbanan och Nya Ostkustbanan är viktiga satsningar för Arvidsjaur ökat arbetsmarknadssamspel. Sorsele Flyget är också Piteå mycket viktigt för arbetsmarknaderna Malå i Västernorrlands län, eftersom länets näringsliv har ett Storuman Skellefteå brett nationellt Vilhelmina och internationellt samspel. Dorotea 2.4 Kompetensförsörjning Tillfredsställande Strömsund kompetensförsörjning med Umeå högre utbildande och andra nyckelkompetenser, inom alla sektorer, har strategiskt mycket stor betydelse för att klara norra Sveriges Örnsköldsvik Vasa långsiktiga Sollefteå Östersund industriella hållbarhet. Utbildningsnivåerna i norra Sveriges kommuner Sundsvall är generellt låga jämfört med Sverige som helhet. Undantag finns för Umeå, Luleå och Östersund. Andelen högutbildade män Hudiksvallär överlag betydligt Bollnäs lägre Mora än för kvinnor. Trondheim Den otillräckliga kompentensförsörjningen i industridominerade regioner Gävle hänger strakt samman med otillräcklig tillgänglighet till ett brett Uppsala utbud av högre utbildning. Malung Grythyttan Västerås 2.5 Specialiserad samhällsservice Karlstad Falköping Tillgången Örebro Bergen till strategisk viktig samhällsservice Stockholm (sjukvård, Skara högre utbildning, etc) är grundläggande för en dynamisk Norrköping region. Norrlands universitetssjukhus i Umeå är regionsjukhus för de Motala Linköping Oslo fyra nordligaste länen. Sundsvall har länssjukhus Västervik (med enhet även i Härnösand) och Visby länsdelssjukhus finns i Örnsköldsvik och Sollefteå. Högre Hultsfred Arvika utbildning finns i Sundsvall, Härnösand och Växjö Örnsköldsvik genom Mittuniversitetet. Även Umeå universitet har Kalmar campus i Örnsköldsvik. I Umeå finns två universitet med ett flertal Ronneby nischade högskolor. Malmö Kopparberg Karlskoga Ystad Karlshamn Bornholm Narvik Karlskrona Åsele Eskilstuna Abisko Lycksele Härnösand Norrtälje Göteborg Stenungsund Luleå Åbo Pajala Bodö Uleåborg Rovaniemi Narvik Östersund Hemavan/Tärnaby Tromsö Abisko Rapport Sundsvall Gävle Uppsala Motala HELÅRSPRESTATIONER Linköping Figur 2.4:1 Utbud av högre utbildning. Visby Kiruna Gällivare Skellefteå Vilhelmina Figur 2.3:1 Pendling till och från Stockholms Lycksele län. Malung Arbetspendling till/från Stockholmsregionen Umeå Mora 1240 Sundsvall Östersund Dorotea Tammerfors Strömsund Helsingfors Bollnäs UTBILDNINGSUTBUD ht 2006/vt 2006 Sorsele ÅF Hultsfred Infraplan Sollefteå Storuman Åsele Humaniora och teologi Juridik och samhällsvetenskap Kopparberg Konstnärliga utbildningar Lant- Grythyttan och skogsbrukvästerås Medicin och odontologi Naturvetenskap Teknik Åmål Karlstad Undervisning Karlskoga Eskilstuna Vård och Örebro omsorg Övriga Skara Utlokaliserade utbildningar (osäkra och förändeliga data) Norrköping Falköping Örnsköldsvik Härnösand Sollefteå Västervik Kramfors Arbetspendlare till/från Stockholms län, per 00-invånare i kommunen Umeå Sundsvall Östersund Örnsköldsvik Härnösand Sollefteå Hudiksvall Från Stockholmsregionen Till Stockholmsregionen Arjeplog Kramfors Timrå Malå Härnösand Nordanstig Arvidsjaur Timrå Örnsköldsvik Jokkmokk Nordanstig Norrtälje Ånge Ånge Nordmaling Umeå Vasa Stockholm Nordmaling Piteå Luleå Åbo Pajal

8 2.6 Transportsystem och kommunikationer Vägar E4 binder samman städerna längs norrlandskusten. I Örnsköldsvik, Härnösand och Sundsvall går E4 genom städernas centrala delar. Nu pågår utbyggnad av ny E4 från Njurundabommen upp till Skönsberg, via en ny bro. Sträckan beräknas vara färdig år Genomfarterna av Örnsköldsvik och Härnösand är stora flaskhalsar och tankar kring förbifarter även här studeras. Järnvägar Botniabanan/Ådalsbanan har inneburit kraftigt förkortade restider för resor mellan exempelvis Örnsköldsvik-Umeå och Härnösand-Kramfors- Örnsköldsvik. Ådalsbanan mellan Härnösand och Sundsvall har låg standard och låg hastighetsstandard. Utredning av ny, högklassig järnväg på sträckan pågår. Ostkustbanan är en av Sveriges mest trafikerade enkelspår. Kapacitetsbristen har lett till längre restider och stor känslighet för störningar. Behov finns på dubbelspår mellan Härnösand-Sundsvall-Gävle, men innebär mycket stora investeringskostnader och idag finns inte medel avsatta för detta. Mittbanan Sundsvall-Ånge-Östersund-Åre- Trondheim har viktig funktion i tvärstråket. Banan har behov av kapacitetsförstärkningar. Det planeras för ett triangelspår västerut vid Botniabanans anslutning till Ådalsbanan, intill Höga Kusten Airport. Tringelspåret skulle möjliggöra persontågstrafik mellan Sollefteå och Örnsköldvik/Umeå. Flyg Samtliga flygplatser i Västernorrlands län är numera kommunalt ägda. Flygplatserna i Umeå och Östersund är statligt ägda och drivs av Swedavia. Pågående och planerade investeringar i transportinfrastruktur Ny E4 Sundsvall Vad: 20 kilometer ny E4, mellan Myre och Skönsberg. Den längsta bron sträcker sig över Sundsvallsfjärden och är 29 meter lång. Varför: För en förbättrad trafiksäkerhet, framkomlighet och miljö. Restidsvinsten för hela den nybyggda sträckan av E4 kommer att uppgå till drygt tjugo minuter under tider med god framkomlighet. Under högtrafik kan restidsvinsten uppgå till ca 45 minuter på samma sträcka. Byggtid: Våren hösten 2015 Kostnad: Budget 4,6 miljarder kr (Prisnivå 2012) Ostkustbanan Härnösand-Timrå- Sundsvall-Gävle - Arlanda/Stockholm För att stärka kapaciteten byggs nya mötesstationer mellan Sundsvall och Gävle. Utredning om ny järnväg mellan Härnösand och Sundvall pågår. Utredning om järnvägen genom Sundsvall pågår Utredning om dubbelspår pågår 8

9 Vännäs Umeå Airport Umeå Örnsköldsvik Airport Hörnefors Nordmaling Vasa Krokom Husum Östersund Långsele Sollefteå Örnsköldsvik Åre-Östersund Airport Bispgården Kramfors Höga Kusten Airport Bräcke Ånge Timrå Sundsvall Njurunda Härnösand Sundsvall-Timrå Airport Sveg Statligt ägd flygplats Regionalt ägd flygplats Ljusdal Hudiksvall Järnväg Resecentrum/Hållplats (tåg) Väg Bollnäs Söderhamn Ockelbo Falun Gävle Figur 2.6:1 Transportinfrastrukturen i Västernorrland 9

10 Sett till antal passagerare är Sundsvall-Timrå länets största flygplats med ca passagerare år Örnsköldsvik Airport och Höga Kusten Airport hade resp passagerare. Tillgänglighet är en mycket viktig faktor i den globala konkurrensen. Tillgängligheten via flyg till/från norra Sverige är en viktig förutsättning för att klara ett långsiktigt hållbart näringsliv och för att möjliggöra fortsatt positiv samhällsutveckling. Flygtrafiken har stor betydelse för att befintligt näringsliv och för att möjliggöra ett differentierat näringsliv med ändamålsenlig kompetensförsörjning och höjda förädlingsvärden. Norra Sverige är idag mycket beroende av snabba flygförbindelser för resor över dagen till/ från andra delar av Sverige och kontinenten. Ett yttäckande nät av flygplatser är nödvändigt för att kunna nå det nationella navet Stockholm- Arlanda inom några timmar. Passagerare per flygplats 2013 Inrikes Utrikes Källa: Transportstyrelsen 2014 Bearbetning ÅF Infraplan 12' Hemavan Vilhelmina Östersund 408' Sveg 3' Mora 12' Kiruna 226' Pajala 5' Gällivare 40' Luleå 16' Arvidsjaur 51' Lycksele 14' 20' Örnsköldsvik 80' 17' Kramfors 272' Sundsvall- Timrå Figur 2.6:2 Passagerarvolymer 39' ' Skellefteå Umeå 988' Atlanten Flygberoendet illustreras av figur 2.6:3, där flygbenägenheten (passagerare per invånare i upptagningsområdet, staplarnas höjd) ökar markant i höjd med Västernorrlands län, dvs ungefär där tåg eller bil inte längre kan konkurrera med flygtrafikens restider. För omlanden kring Örnsköldsvik, Lycksele och även Vilhelmina flygplatser är flygbenägenheten i verkligheten högre, eftersom en betydande del av resorna från dessa omland nu sker via Umeå. Höga Kusten Airport har relativt låg flygbenägenhet per 00 invånare, men har ändå mycket högre passagerarfrekvens jämfört flera sydligare flygplatser. En del av resorna från detta omland nu sker via Sundsvall/ Timrå eller Önsköldsvik. 180 Torsby Passagerare per 00 inv i upptagningsområdet (2013) Inv i upptagningsområdet Regional flygplats Swedavia 5000 Hemavan- Tärnaby Åre Östersund Sveg Mora 700 Vilhelmina Borlänge 80 Hagfors Arvidsjaur 0 Kiruna Pajala- Gällivare Ylläs Lycksele 400 Höga Kusten 60 Örnsköldsvik Sundsvall Timrå 70 Umeå Luleå 3900 Skellefteå Figur 2.6:3 Passagerarvolymer jämfört med omlandsbefolkning 2013

11 Jörn Bastuträsk Rapport Persontågtrafiken (Norrtåg + SJ + XT) Lycksele Hällnäs Vindeln Umeå Ö Trafikutbud/linjer Den interregional snabbtågstrafiken bedrivs av SJ med X00-tåg. Uppehåll görs i Umeå C-Umeå Ö-Örnsköldsvik C-Kramfors-Härnösand- Sundsvall C-Hudiksvall-Söderhamn-Gävle- Uppsala-Arlanda-Stockholm C. Mellan Umeå-Sundsvall körs två SJ-dubbelturer och mellan Sundsvall-Arlanda-Stockholm C är det totalt 5 SJ-dubbelturer. Den regionala tågtrafiken är uppdelad med Norrtåg som trafikhuvudman för linjerna norr och väster om Sundsvall, och X-Trafik som huvudman för trafiken Sundsvall-Gävle. Uppehåll görs vid mellanliggande stationer, bl a vid Höga Kusten Airport. Sträckan Umeå-Sundsvall har 8 dubbelturer/dag. Umeå-Örnsköldsvik har ytterligare 2 dubbelturer/dag (12 totalt). Sundsvall-Gävle har fem dubbelturer med regionaltåg. Ånge tågbetjänas av såväl Mittbanantrafiken mellan Sundsvall-Ånge-Östersund-Åre-Storlien som trafiken på Norra Stambanan Åre-Östersund-Ånge-Stockholm. Trondheim Vännäsby Umeå C Hell/Vaernes Airport Hörnefors Vännäs C Meråker Storlien Nordmaling Duved Husum Åre Örnsköldsvik N Järpen Krokom Örnsköldsvik C Östersunds C Brunflo Kramfors flp Pilgrimstad Kramfors Bräcke Härnösand Ånge Timrå Ljungaverk Torphammar Sundsvall C Stöde Sundsvall V Gnarp Hudiksvall Iggesund Söderhamn Ljusne Gävle Uppsala C Arlanda C Stockholm C Tågrestider till Stockholm C Umeå 6:23 Örnsköldsvik 5:36 Kramfors 5:01 Härnösand 4:38 Timrå 4:04 Sundsvall 3:35 Ånge 4:19 11

12 3 Flyget i Västernorrland 3.1 Allmänt Generella trender Inrikestrafiken i Sverige tog fart under 1980-talet, då Linjeflyg med en ny marknadsstrategi satsade på att bredda passagerarunderlaget. (källa: Inrikesflygets förändringar). År 1990 nåddes toppen med 8,7 miljoner passagerare. Därefter bröts den positiva trenden av bl a konjunkturnedgång, prishöjningar och införande av moms på persontransporter samt utveckling av alternativa transportmöjligheter, främst snabbtåg. Utrikesflyget har däremot en fortsatt stark utveckling, vilket delvis beror på den ökade globaliseringen, som medfört såväl ökat tjänstresande som privatresande till andra länder. Lågkostnadsbolagen, som kom till Sverige 1997, har haft stor betydelse för utrikes linjetrafik. Även charterresandet, dvs ej regelbunden passagerartrafik, har ökat kraftigt sedan 1990-talet. Den generellt positiva utvecklingen har avbrutits vid ett antal händelser, bl a Kuwaitkriget, terrorattacken mot USA 2001 och den globala finanskrisen 2008 med efterföljande lågkonjunktur. Under senare år har resande åter tilltagit. Miljoner passagerare Svenska flygplatser Utrikes Inrikes Figur Resandeutveckling på svenska flygplatser mellan åren 1969 och 2012 visar på en kraftig utveckling inom utrikesflyget. Miljoner passagerare/år 1 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 PAX Västernorrlands flygplatser Inrikes Utrikes Flygets utveckling i Västernorrland De senaste åren har flygplatserna i Västernorrland uppvisat en kraftig minskning i passagerarantal, från ca passagerare (1990) till (2013). På närliggande flygplatser i Gävle, Hudiksvall, Söderhamn har den reguljära flygtrafiken upphört under och 2000-talet i takt med förbättrade tåganslutningar (X2000) och uppgraderad E4 längs södra norrlandskusten ner till Arlanda/Stockholm. Utrikes charter ökar i omfattning och har stor betydelse för invånarna i upptagningsområdet och för flygplatserna. 0, Figur Resandeutveckling på Västernorrlands flygplatser mellan åren 1970 och

13 Trafik på regionens flygplatser Sundsvall Timrå Airport har ca 50 reguljära avgångar (och ankomster) i veckan till Stockholmsflygplatserna Arlanda och Bromma. Helgavgångarna är relativt få med totalt 2 resp. 3 avgångar lördagar och söndagar. Flygplatsen har även direktlinjer till Göteborg-Landvetter och Luleå med två avgångar (och ankomster) per vardag. Örnsköldsvik Airport har 22 avgångar till/från Arlanda i veckan, varav två helgturer på söndagar. Höga Kusten Airport har 11 avgångar i veckan till Arlanda respektive Gällivare, varav 1 avgång på söndagar.för närvarande ingen avgång på lördagar. Ingen av länets flygplatser har internationella reguljära direktlinjer. Utgående charter finns på Sundsvall Timrå och Örnsköldsviks flygplatser. Ett utvecklingsarbete pågår avseende möjlig inkommande charter till regionen men någon sådan trafik har ännu ej etablerats. Umeå Airport är den mest trafikerade flygplatsen i anslutning till Västernorrland. Totalt har Umeå nästan 0 avgångar i veckan till Stockholm (Arlanda och Bromma). Åre Östersund Airport har ca 75 avgångar per vecka till Stockholm (Arlanda och Bromma). Rundturer/dag (1 rundtur = 1 avgång + 1 ankomst) inom grundutbud Flygplats Destination Bolag ev. via Må Ti On To Fr Lö Sö Må- Fr Lö-Sö Totalt Sundsvall Timrå - Arlanda SAS Sundsvall Timrå - Bromma Sundsvallsfl Sundsvall Timrå - Göteborg Direktflyg Sundsvall Timrå - Luleå Direktflyg Höga Kusten Airport - Arlanda NextJet Höga Kusten Airport - Gällivare NextJet Örnsköldsvik Airport - Arlanda H-K-flyg Umeå Airport - Arlanda SAS/NORW Umeå Airport - Bromma MALMÖ AV Umeå Airport - Göteborg MALMÖ AV BRM Umeå Airport - Luleå Direktflyg Umeå Airport - Östersund Direktflyg Åre Östersund Airport - Arlanda SAS Åre Östersund Airport - Bromma MALMÖ AV Åre Östersund Airport - Umeå Direktflyg * Fullpris vid internetbokning X-0X. Figur Destinationer och turutbud en vecka våren Källa: LFV och flygbolagens bokningstjänster. Bearbetning ÅF Infraplan 13

14 3.2 Sundsvall-Timrå Airport Trafikutbud Stockholm-Arlanda trafikeras av SAS med 5 avgångar per vardag samt 2 avgångar på lördagar och söndagar. Stockholm-Bromma trafikeras av Sundsvallsflyg med 4 avgångar per vardag samt 1 avgångar på söndagar. Göteborg-Landvetter trafikeras av Direktflyg med 2 avgångar per vardag och 1 avgång på söndagar. Även Luleå trafikeras av Direktflyg med 2 avgångar per vardag. Inga helgturer. Under sommaren går dessutom trafik till/från Visby. Sundsvall-Timrå Airport Banlängd 1954 m Banbredd 45 m Bankod/Bärighet 4C/PCN 50 Tull Ja Passagerare varav charter Maxkapacitet Största möjliga trafikflygplan Boeing 757 Marknadssegment 70 % är tjänsteresenärer, % privatresor. Många arbetspendlar dagligen med flyget. Charter Utöver de reguljära flyglinjerna har Sundsvall- Timrå också betydande chartertrafik till flera destinationer. Under 2014 planeras följande charterupplägg. Turkiet: 17 april-18 juni och 6 augusti-24 oktober (Ving/Fritidsresor, Detur och Turkietresor) Kroatien: 16 maj-18 juli och 2 september-23 september (Scandjet) Gran Canaria: 12 december-27 mars (Ving/ Fritidsresor) Mallorca: 3 maj-14 juni och 9 augusti-27 september (Ving/Fritidsresor) Kreta: 9 maj-13 juni och 8 augusti-24 oktober (Detur) Prisbild, enkel resa Arlanda: kr Bromma: kr Luleå: kr Göteborg: kr 14

15 Passagerarutveckling Konkurrensen från snabbtågstrafiken på Ostkustbanan (slutet av 1990-talet) och IT-kraschen (år 2000) har märkts tydligt på passagerarvolymerna på Sundsvall-Timrå Airport. Idag ligger passagerarantalet på de lägsta nivåerna på år, men flyget har fortsatt stor betydelse och är ett viktigt komplement. Senaste helåret hade Sundsvall-Timrå Airport passagerare, varav charterresenärer. Under 1990-talet låg volymen kring passagerare/år, för att sedan falla kraftigt under 2000-talet. Frakt, post och övrig trafik Sundsvall-Timrå Airport är nav för postflyget i Sverige. Postflyget går fyra turer/dag, fem dagar i veckan. Totalt hanterade Sundsvall-Timrå Airport ton post under Fraktvolymen är 24,5 ton. Flygplatsen har beredskap dygnet runt för att kunna ta emot ambulansflyg. Chartertrafiken ökar i omfattning och står idag för ca % av passagerarvolymen PAX Sundsvall-Timrå Airport Avreglering, oljekris Utrikes Inrikes Snabbtåg OKB IT-kraschen Finanskris Figur Resandeutveckling på Sundsvall Timrå Airport mellan 1970 och

16 Anslutande transportinfrastruktur Sundsvall-Timrå Airport ligger i direkt anslutning till E4, ca 2 mil norr om Sundsvall och ca 3 mil söder om Härnösand. Det går inga flygbussar till/från flygplatsen. Ett nystartat koncept med flygshuttle prövas nu, där resenären kan boka en plats i förväg eller kliva på vid någon av de hållplatser som passeras. I dagsläget körs dessa turer med en minibuss för max 8 personer. Flygtaxi finns med fasta priser till Sundsvall, Timrå och Härnösand. Reguljär busstrafik finns som alternativ. Linje 201 mellan Sundsvall och Härnösand stannar vid E4 ca 1 km söder om flygplatsen. Här stannar också linje 611 som går mellan Sundsvall-Timrå- Söråker. Målpunkt Timrå centrum Alnö centrum Sundsvalls centrum Härnösands centrum Avstånd km 20 km 21 km 32 km Flygplatsområdet och terminalen Flygplatsen ligger på Skeppsholmen i Indalsälvens deltaområde med anslutningsväg från E4. Nya terminalen invigdes 1997 med en yta av 6500 kvadratmeter. I terminalen finns bl a restaurang, café och konferensvåning för upp till 200 personer. Bistro finns tillgänglig vid charteravgångar. Från lokaler på flygplatsen kommer Luftfartsverket att bedriva fjärrstyrd flygtrafikledning för Örnsköldsvik med början första kvartalet Landningsbanan är 1800 m vid landning och 1950 vid start. Banan har relativt hög bärighet, PCN 50, vilket innebär att de vanligaste charterflygplanen kan tas emot. 16

17 Ekonomi Ägare Sundsvall Timrå Airport ägs från och med den 17 juni 2013 av Sundsvalls och Timrå kommuner. Tidigare ägdes flygplatsen av Swedavia. Sundsvalls kommun äger 84 % av flygplatsen och Timrå kommun äger 16 % (andel efter kommunernas folkmängd). Flygplatsen drivs av två bolag, Midlanda Fastighet AB och Midlanda Flygplats AB. Sundsvall Timrå Airport 2013 (mkr) Nettoomsättning,7 Övriga rörelseintäkter 4,4 Rörelseintäkter 35,1 Rörelsekostnader -33,2 Antal anställda (STA AB) 56 Antal sysselsatta på området 350 * Finansiering och driftsbidrag Sundsvall Timrå Airport är den enda regionala flygplatsen som inte har regionalt bidrag från exempelvis länstransportplanen. Fördelningen av flygdriftsbidragen kan dock komma att ändras. Vid eventuellt beslut att Sundsvall Timrå Airport ska inkluderas i systemet gällande driftbidrag till ickestatliga flygplatser, kommer de erhålla utökningssumman för perioden I övrigt ger Sundsvalls och Timrå kommun underskottstäckning för flygplatsens underskott utefter ägarprocent. Budgeterat underskott för åren ,7 milj SEK, ,0 milj SEK ,5 milj SEK. Personal På flygplatsområdet finns cirka 20 flygtrafikanknunta företag med totalt ca 350 anställda. För flygplatsdrift, fälthållning, säkerhetskontroll, räddningstjänst och ramptjänst har Sundsvall Timrå Airport cirka 40 anställda på flygplatsen. Ytterligare personer arbetar inom flygtrafiktjänsten. Gymnasieutbildning Sundsvall Timrå Airport samarbetar med Timrå Gymnasium som bl a erbjuder en flygplatsteknikerutbildning. Den praktiska delen av utbildningen genomförs på flygplatsen. 17

18 3.3 Höga Kusten Airport Trafikutbud Höga Kusten Airport trafikeras av NextJet och är en del av den upphandlade sträckan Stockholm/ Arlanda-Gällivare. Totalt går två avgångar per vardag och en på söndagar. Avsaknad av turer på lördagar är en obekvämlighet för näringslivet och besöksnäringen i regionen. Chartertrafik Flygplatsen har ingen ut- eller inchartertrafik för närvarande. Utredning kring anpassning av terminalen för att kunna hantera charterresenärer pågår. Höga Kusten Airport Banlängd: 2001 m Banbredd: 45 m Bankod/Bärighet: 3C/PCN * Tull: Ja Passagerare 2013: st Maxkapacitet (terminal): PAX Största möjliga trafikflygplan: B757 Marknadssegment Enligt passagerarundersökning (2013) är 80 % tjänsteresor och övriga 20 % privata resor. Av passagerarna kommer ca 40 % från Kramfors och ca % från Sollefteå. Prisbild, enkel resa Arlanda: kr Gällivare: kr 18

19 Passagerarutveckling Kramfors kommun har minskat i befolkning med ca 2000 personer, vilket motsvarar %, mellan 2003 och För Sollefteå kommun var minskningen ca personer, eller 8 % under samma tidsperiod. Den minskade befolkningsunderlaget, nedläggningen av regementet I21 i Sollefteå (år 2000) och ändringar i trafikutbudet har bidragit till att passagerarvolymen minskat kraftigt, från ca till mellan åren Under slutet av 1980-talet hade flygplatsen omkring passagerare, där försvarsmaktens resor stod för en stor andel. Frakt, post och övrig trafik 12,4 ton fraktgods hanterade på flygplatsen år Ingen post flygs till Höga Kusten Airport. Skolflyg, taxiflyg etc förekommer i begränsad utsträckning PAX Höga Kusten Airport Utrikes Inrikes Avreglering, oljekris Nedläggning T3 Nedläggning I Figur Resandeutveckling på Höga Kusten Airport mellan 1970 och

20 Ö Anslutande transportinfrastruktur Flygplatsen nås via väg 333/786, ca 3 km norr om Nyland. Till Kramfors centrum är avståndet ca 23 km, till Sollefteå centrum ca 35 km och till Härnösand ca 61 km. Höga Kusten Airport har även järnvägsstation för resandeutbyte. Tågstationen ligger ca 1,5 kilometer (bilväg) från flygplatsen (700 m fågelvägen) och möjlighet till gratis shuttle-transport finns. Tågstationen har även bussangöring och pendlarparkeringar med motorvärmaruttag. Det vanligaste transportsättet till flygplatsen är flygtaxi (38 %) följd av egen bil som parkeras ( %). Flygplatsområdet och terminalen Gaten rymmer passagerare idag. Utredning pågår om ombyggnad för kunna hantera chartertrafik. I terminalen finns biluthyrning, cafeteria med kaffeoch varuautomat samt toaletter. Parkeringsplatserna ligger i nära anslutning till terminalen och är gratis (avgift för motorvärmare). Landningsbanan är asfalterad och har relativt låg bärighet (PCN ). Tillfälliga landningstillstånd för tyngre flygplan kan erhållas (upp till ACN 45). Flygplatsen har bl a lång erfarenhet av trafik med MD80-plan utan någon påverkan på bansystemet. Begränsningarna PCN bedöms främst finnas under sommarhalvåret och stort antal tunga plan. Planer finns på att förlänga landningsbanan med omkring 200 meter (till ca m). Räddningsförbundets kår i Nyland kommer att flytta sin verksamhet till flygplatsen under 2014, vilket ger flera samordningsvister. Sollefteå 90 Kramfors 786 Höga Kusten Airport E4 Världsarvet Höga kusten 20