Flygplatserna i Västernorrlands län

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Flygplatserna i Västernorrlands län"

Transkript

1 Flygplatserna i Västernorrlands län - översiktlig analys av samhällsnyttan December 2014

2 Innehåll Slutsatser Inledning Bakgrund Syfte och metod Regionen och dess utveckling Näringsliv Befolkning Arbetsmarknad Kompetensförsörjning Specialiserad samhällsservice Transportsystem och kommunikationer Flyget i Västernorrland Allmänt Sundsvall-Timrå Airport Höga Kusten Airport Örnsköldsvik Airport Tillgänglighet och marknadsunderlag Allmänt Upptagningsområde för Sundsvall Timrå Airport Upptagningsområde för Höga Kusten Airport Upptagningsområde för Örnsköldsvik Airport Styrkor, svagheter, möjligheter och hot Sundsvall-Timrå Airport Höga Kusten Airport Örnsköldsvik Airport Metoder för att värdera flygplatsernas samhällsekonomiska betydelse Allmänt Sätt att beskriva effekter av flygplatser Mätfrågor Tidigare liknande studier Vald metod för denna studie Flygplatsernas samhällsekonomiska betydelse Nyttan med länets flygplatser Årliga genomsnittliga effekter om flygplatserna inte finns Olika flygplatsstrategiers lönsamhet Hur trovärdiga är resultaten? Effekter av Sundsvall Timrå Airport Flygplatsens påverkan på tillgängligheten Flygplatsens påverkan på sysselsättningen Effekter av Höga Kusten Airport Flygplatsens påverkan på tillgängligheten Flygplatsens påverkan på sysselsättningen Effekter av Örnsköldsvik Airport Flygplatsens påverkan på tillgängligheten Flygplatsens påverkan på sysselsättningen Referenser Medverkande Styrgrupp Daniel Gustafsson, Projektledare, Länsstyrelsen Västernorrland Gunnar Holmgren, Länsstyrelsen Västernorrland Robert Nordevi, Länsstyrelsen Västernorrland Tomas Jansson, Höga Kusten Airport Anders Eriksson, Höga Kusten Airport Frank Olofsson, Sundsvall Timrå Airport Robert Gyllroth, Örnsköldsvik Airport Christer Karlsson, Trafikverket Stefan Karlsson, Trafikverket Konsulter ÅF Peter Stensson, uppdragsledare Tryggve Sigurdson, utredare Ulf Silbersky Maria Lundberg Carina Emanuelsson Christer Wilhelmsson WSP Janne Henningsson Göran Tegnér WSP anlitades i separat av länsstyrelsen för att genomföra beräkningar av den samhällsekonomiska nyttan enligt den sk RUT-modellen, som använts vid liknande analyser för svenska flygplatser. 2

3 Slutsatser Samhällsnyttan för Västernorrlands tre flygplatser WSP Analys & Strategi har på uppdrag av länsstyrelsen Västernorrland beräknat samhällsnyttan av att bedriva flygverksamhet på länets flygplatser. Till sin hjälp för att göra detta har de använt den regionala tillväxtmodellen RUT för att simulera den regionala utvecklingen om en eller flera flygplatser skulle läggas ner. Genom att kombinera olika utredningsalternativ med uppgiftger om driftunderskott, har WSP beräknat samhällsnyttan för åtta olika flygplatsalternativ med hänsyn till deras lönsamhet. Med lönsamhet avses här den samhällsekonomiska nettonyttan, definierad som samhällsnyttan (i form av lönesumma) minus driftunderskottet för respektive flygplats. Diagrammet nedan redovisas nettonyttan av åtta olika rangordnade flygplatsalternativ. Mest lönsamt är att bevara alla tre flygplatserna. Nettonyttan överstiger en halv miljard kronor per år. Om vi betraktar de kommunala och statliga bidragen (som täcker driftunderskotten) som en årlig investering i flygplatsverksamheten, då blir den årliga avkastningen 15 kr för varje satsad budgetkrona på att ha kvar alla tre flygplatserna. Om alla tre flygplatserna läggs ned blir förlusten lika stor, minus 574 Mkr per år. Om två flygplatser skulle läggas ned, då är det de båda mindre flygplatserna som hamnar i riskzonen. Då förloras 194 Mkr per år i minskad samhällsnytta (inkomster), men sparas 25 Mkr i minskade driftunderskott. Marginalnyttan av en sådan nedläggning blir således en förlust på nästan 7 kr per inbesparad driftutgiftskrona. Alla alternativ med någon flygplats kvar ger en positiv samhällnytta efter avdrag för driftskostnader (netto) även om nyttan skulle reduceras med ca 50 % pga osäkerheter i kalkylerna. 3

4 4

5 1 Inledning 1.1 Bakgrund I Västernorrlands län finns idag tre regionala flygplatser, Sundsvall-Timrå Airport, Höga Kusten Airport och Örnsköldsvik Airport. Flyget har stor betydelse för länets näringsliv, invånare och verksamheter och därmed även för Sverige som helhet. De långa avstånden och avsaknad av rimliga alternativa transportmöjligheter är några av anledningarna. ÅF har på uppdrag av Länsstyrelsen i Västernorrlands län och de tre regionala flygplatserna i länet analyserat samhällsnyttorna av flygplatserna. 1.2 Syfte och metod Uppdraget syftar dels till att samla in en bred kunskapsbas om flygplatserna och deras funktion och utveckling, dels att beräkna den samhällsekonomiska nyttan. Beräkningarna avser olika aspekter som kopplade till den regionala utvecklingen: befolkningsutveckling sysselsättningsutveckling regionalekonomisk utveckling (i termer av exempelvis lönesumma, regionprodukt eller skatteintäkter) Studien är tänkt att kunna användas i ett brett sammanhang avseende utvecklingen av flygplatserna och för att tydliggöra flygplatsernas påverkan på länet och kommunernas utveckling och ekonomi i olika perspektiv. 5

6 Rapport Regionen och dess utveckling 2.1 Näringsliv 2.2 Befolkning Kiruna Industrin i Västernorrlands län har höga produktionsvärden, förädlingsvärden och stark tillväxt. Kommunerna i Västernorrland har ett speciagällivare liserat näringsliv med olika inriktningar i olika kommuner. Sundsvall och Timrå har omfattande kapitalintensiv tillverkningsindustri. Härnösand Jokkmokkk har som länscentrum större offentlig sektor. Kramfors har stor industrisektor. Sollefteå domineras av offentlig sektor. Örnsköldsvik har särskilt stor industrisektor Arjeplog med stora enheter inom massa- och pappersindustri, världsledande verkarvidsjaur Hemavan och en stark småföretagartradition. stadsindustri Sorsele Turismnäringen är betydelsefull i Västernorrlands län. År 2012 omsatte näringen ca 6,5 Storuman miljarder kr, och tillväxten är bland de största i Sverige. Vilhelmina Ortsstrukturen är starkt fokuserad till kuststråket. Tillväxten är starkast i region- och utbildningcentrumen. Pajala Sundsvalls och Timrå kommuner har en befolkning på sammantaget invånare. Härnösand har ca invånare, och kommunen har stark koppling med Sundsvall-Timråområdet. Kramfors och Sollefteå kommuner har tillsammans ca invånare, men befolkningshaparanda minskningen är betydande i kommunerna (- % resp -8 % mellan åren ). Luleå Örnsköldsvik har ca invånare. Samarbetet Oulu mellan Örnsköldsvik och Umeå utvecklas starkt och effekterna av Botniabanan börjar bli allt tydligare. Skellefteå Piteå Lycksele Näringslivsstruktur Tätortsbefolkning Tillverkning Service/tjänster Strömsund Offentlig sektor ÖKNING >5% 2-5 % 1-2 % 1- -1% Andel anställda Dorotea per sektor 20 Storuman Förändring ( ) Umeå Befolkning Nordmaling Åre Östersund n Malå Lycksele Vilhelmina Åsele Örnsköldsvik Sollefteå MINSKNING % % >-7 % Nya tätorter Umeå Strömsund Kramfors Åre Timrå Sundsvall Örnsköldsvik Sollefteå Östersund Härnösand Kramfors Funäsdalen Sveg Härnösand Ånge Sundsvall Sveg Hudiksvall Idre Ljusdal Tampere Hudiksvall Söderhamn n Malung arlstad Mora Sälen Falun Mora Gävle Malung Turku Borlänge HELSINKI Torsby Uppsala Figur Näringslivet Västerås har olika karaktärer i kommunerna. Figur De större tätorterna och orter nära länsoch utbildningscentrum växer. STOCKHOLM Örebro 6

7 Varberg und mstad hamn Arvika Helsingborg Åmål Landskrona Varberg 2.3 Arbetsmarknad Arbets- och utbildningsmarknaderna Kiruna i norra Sverige är inbördes åtskilda och kan inte komplettera Bodö varandra fullt ut. Dagens begränsade Gällivare arbetsmarknadssamspel hämmar möjligheterna att ta tillvara de långsiktiga tillväxtmöjligheterna. Jokkmokk Dessutom innebär de bristfälliga samspelsmöjligheterna en sårbarhet för konjunktur- och strukturrelaterade Hemavan/Tärnaby näringar. Botniabanan, Arjeplog Ådalsbanan och Nya Ostkustbanan är viktiga satsningar för Arvidsjaur ökat arbetsmarknadssamspel. Sorsele Flyget är också Piteå mycket viktigt för arbetsmarknaderna Malå i Västernorrlands län, eftersom länets näringsliv har ett Storuman Skellefteå brett nationellt Vilhelmina och internationellt samspel. Dorotea 2.4 Kompetensförsörjning Tillfredsställande Strömsund kompetensförsörjning med Umeå högre utbildande och andra nyckelkompetenser, inom alla sektorer, har strategiskt mycket stor betydelse för att klara norra Sveriges Örnsköldsvik Vasa långsiktiga Sollefteå Östersund industriella hållbarhet. Utbildningsnivåerna i norra Sveriges kommuner Sundsvall är generellt låga jämfört med Sverige som helhet. Undantag finns för Umeå, Luleå och Östersund. Andelen högutbildade män Hudiksvallär överlag betydligt Bollnäs lägre Mora än för kvinnor. Trondheim Den otillräckliga kompentensförsörjningen i industridominerade regioner Gävle hänger strakt samman med otillräcklig tillgänglighet till ett brett Uppsala utbud av högre utbildning. Malung Grythyttan Västerås 2.5 Specialiserad samhällsservice Karlstad Falköping Tillgången Örebro Bergen till strategisk viktig samhällsservice Stockholm (sjukvård, Skara högre utbildning, etc) är grundläggande för en dynamisk Norrköping region. Norrlands universitetssjukhus i Umeå är regionsjukhus för de Motala Linköping Oslo fyra nordligaste länen. Sundsvall har länssjukhus Västervik (med enhet även i Härnösand) och Visby länsdelssjukhus finns i Örnsköldsvik och Sollefteå. Högre Hultsfred Arvika utbildning finns i Sundsvall, Härnösand och Växjö Örnsköldsvik genom Mittuniversitetet. Även Umeå universitet har Kalmar campus i Örnsköldsvik. I Umeå finns två universitet med ett flertal Ronneby nischade högskolor. Malmö Kopparberg Karlskoga Ystad Karlshamn Bornholm Narvik Karlskrona Åsele Eskilstuna Abisko Lycksele Härnösand Norrtälje Göteborg Stenungsund Luleå Åbo Pajala Bodö Uleåborg Rovaniemi Narvik Östersund Hemavan/Tärnaby Tromsö Abisko Rapport Sundsvall Gävle Uppsala Motala HELÅRSPRESTATIONER Linköping Figur 2.4:1 Utbud av högre utbildning. Visby Kiruna Gällivare Skellefteå Vilhelmina Figur 2.3:1 Pendling till och från Stockholms Lycksele län. Malung Arbetspendling till/från Stockholmsregionen Umeå Mora 1240 Sundsvall Östersund Dorotea Tammerfors Strömsund Helsingfors Bollnäs UTBILDNINGSUTBUD ht 2006/vt 2006 Sorsele ÅF Hultsfred Infraplan Sollefteå Storuman Åsele Humaniora och teologi Juridik och samhällsvetenskap Kopparberg Konstnärliga utbildningar Lant- Grythyttan och skogsbrukvästerås Medicin och odontologi Naturvetenskap Teknik Åmål Karlstad Undervisning Karlskoga Eskilstuna Vård och Örebro omsorg Övriga Skara Utlokaliserade utbildningar (osäkra och förändeliga data) Norrköping Falköping Örnsköldsvik Härnösand Sollefteå Västervik Kramfors Arbetspendlare till/från Stockholms län, per 00-invånare i kommunen Umeå Sundsvall Östersund Örnsköldsvik Härnösand Sollefteå Hudiksvall Från Stockholmsregionen Till Stockholmsregionen Arjeplog Kramfors Timrå Malå Härnösand Nordanstig Arvidsjaur Timrå Örnsköldsvik Jokkmokk Nordanstig Norrtälje Ånge Ånge Nordmaling Umeå Vasa Stockholm Nordmaling Piteå Luleå Åbo Pajal

8 2.6 Transportsystem och kommunikationer Vägar E4 binder samman städerna längs norrlandskusten. I Örnsköldsvik, Härnösand och Sundsvall går E4 genom städernas centrala delar. Nu pågår utbyggnad av ny E4 från Njurundabommen upp till Skönsberg, via en ny bro. Sträckan beräknas vara färdig år Genomfarterna av Örnsköldsvik och Härnösand är stora flaskhalsar och tankar kring förbifarter även här studeras. Järnvägar Botniabanan/Ådalsbanan har inneburit kraftigt förkortade restider för resor mellan exempelvis Örnsköldsvik-Umeå och Härnösand-Kramfors- Örnsköldsvik. Ådalsbanan mellan Härnösand och Sundsvall har låg standard och låg hastighetsstandard. Utredning av ny, högklassig järnväg på sträckan pågår. Ostkustbanan är en av Sveriges mest trafikerade enkelspår. Kapacitetsbristen har lett till längre restider och stor känslighet för störningar. Behov finns på dubbelspår mellan Härnösand-Sundsvall-Gävle, men innebär mycket stora investeringskostnader och idag finns inte medel avsatta för detta. Mittbanan Sundsvall-Ånge-Östersund-Åre- Trondheim har viktig funktion i tvärstråket. Banan har behov av kapacitetsförstärkningar. Det planeras för ett triangelspår västerut vid Botniabanans anslutning till Ådalsbanan, intill Höga Kusten Airport. Tringelspåret skulle möjliggöra persontågstrafik mellan Sollefteå och Örnsköldvik/Umeå. Flyg Samtliga flygplatser i Västernorrlands län är numera kommunalt ägda. Flygplatserna i Umeå och Östersund är statligt ägda och drivs av Swedavia. Pågående och planerade investeringar i transportinfrastruktur Ny E4 Sundsvall Vad: 20 kilometer ny E4, mellan Myre och Skönsberg. Den längsta bron sträcker sig över Sundsvallsfjärden och är 29 meter lång. Varför: För en förbättrad trafiksäkerhet, framkomlighet och miljö. Restidsvinsten för hela den nybyggda sträckan av E4 kommer att uppgå till drygt tjugo minuter under tider med god framkomlighet. Under högtrafik kan restidsvinsten uppgå till ca 45 minuter på samma sträcka. Byggtid: Våren hösten 2015 Kostnad: Budget 4,6 miljarder kr (Prisnivå 2012) Ostkustbanan Härnösand-Timrå- Sundsvall-Gävle - Arlanda/Stockholm För att stärka kapaciteten byggs nya mötesstationer mellan Sundsvall och Gävle. Utredning om ny järnväg mellan Härnösand och Sundvall pågår. Utredning om järnvägen genom Sundsvall pågår Utredning om dubbelspår pågår 8

9 Vännäs Umeå Airport Umeå Örnsköldsvik Airport Hörnefors Nordmaling Vasa Krokom Husum Östersund Långsele Sollefteå Örnsköldsvik Åre-Östersund Airport Bispgården Kramfors Höga Kusten Airport Bräcke Ånge Timrå Sundsvall Njurunda Härnösand Sundsvall-Timrå Airport Sveg Statligt ägd flygplats Regionalt ägd flygplats Ljusdal Hudiksvall Järnväg Resecentrum/Hållplats (tåg) Väg Bollnäs Söderhamn Ockelbo Falun Gävle Figur 2.6:1 Transportinfrastrukturen i Västernorrland 9

10 Sett till antal passagerare är Sundsvall-Timrå länets största flygplats med ca passagerare år Örnsköldsvik Airport och Höga Kusten Airport hade resp passagerare. Tillgänglighet är en mycket viktig faktor i den globala konkurrensen. Tillgängligheten via flyg till/från norra Sverige är en viktig förutsättning för att klara ett långsiktigt hållbart näringsliv och för att möjliggöra fortsatt positiv samhällsutveckling. Flygtrafiken har stor betydelse för att befintligt näringsliv och för att möjliggöra ett differentierat näringsliv med ändamålsenlig kompetensförsörjning och höjda förädlingsvärden. Norra Sverige är idag mycket beroende av snabba flygförbindelser för resor över dagen till/ från andra delar av Sverige och kontinenten. Ett yttäckande nät av flygplatser är nödvändigt för att kunna nå det nationella navet Stockholm- Arlanda inom några timmar. Passagerare per flygplats 2013 Inrikes Utrikes Källa: Transportstyrelsen 2014 Bearbetning ÅF Infraplan 12' Hemavan Vilhelmina Östersund 408' Sveg 3' Mora 12' Kiruna 226' Pajala 5' Gällivare 40' Luleå 16' Arvidsjaur 51' Lycksele 14' 20' Örnsköldsvik 80' 17' Kramfors 272' Sundsvall- Timrå Figur 2.6:2 Passagerarvolymer 39' ' Skellefteå Umeå 988' Atlanten Flygberoendet illustreras av figur 2.6:3, där flygbenägenheten (passagerare per invånare i upptagningsområdet, staplarnas höjd) ökar markant i höjd med Västernorrlands län, dvs ungefär där tåg eller bil inte längre kan konkurrera med flygtrafikens restider. För omlanden kring Örnsköldsvik, Lycksele och även Vilhelmina flygplatser är flygbenägenheten i verkligheten högre, eftersom en betydande del av resorna från dessa omland nu sker via Umeå. Höga Kusten Airport har relativt låg flygbenägenhet per 00 invånare, men har ändå mycket högre passagerarfrekvens jämfört flera sydligare flygplatser. En del av resorna från detta omland nu sker via Sundsvall/ Timrå eller Önsköldsvik. 180 Torsby Passagerare per 00 inv i upptagningsområdet (2013) Inv i upptagningsområdet Regional flygplats Swedavia 5000 Hemavan- Tärnaby Åre Östersund Sveg Mora 700 Vilhelmina Borlänge 80 Hagfors Arvidsjaur 0 Kiruna Pajala- Gällivare Ylläs Lycksele 400 Höga Kusten 60 Örnsköldsvik Sundsvall Timrå 70 Umeå Luleå 3900 Skellefteå Figur 2.6:3 Passagerarvolymer jämfört med omlandsbefolkning 2013

11 Jörn Bastuträsk Rapport Persontågtrafiken (Norrtåg + SJ + XT) Lycksele Hällnäs Vindeln Umeå Ö Trafikutbud/linjer Den interregional snabbtågstrafiken bedrivs av SJ med X00-tåg. Uppehåll görs i Umeå C-Umeå Ö-Örnsköldsvik C-Kramfors-Härnösand- Sundsvall C-Hudiksvall-Söderhamn-Gävle- Uppsala-Arlanda-Stockholm C. Mellan Umeå-Sundsvall körs två SJ-dubbelturer och mellan Sundsvall-Arlanda-Stockholm C är det totalt 5 SJ-dubbelturer. Den regionala tågtrafiken är uppdelad med Norrtåg som trafikhuvudman för linjerna norr och väster om Sundsvall, och X-Trafik som huvudman för trafiken Sundsvall-Gävle. Uppehåll görs vid mellanliggande stationer, bl a vid Höga Kusten Airport. Sträckan Umeå-Sundsvall har 8 dubbelturer/dag. Umeå-Örnsköldsvik har ytterligare 2 dubbelturer/dag (12 totalt). Sundsvall-Gävle har fem dubbelturer med regionaltåg. Ånge tågbetjänas av såväl Mittbanantrafiken mellan Sundsvall-Ånge-Östersund-Åre-Storlien som trafiken på Norra Stambanan Åre-Östersund-Ånge-Stockholm. Trondheim Vännäsby Umeå C Hell/Vaernes Airport Hörnefors Vännäs C Meråker Storlien Nordmaling Duved Husum Åre Örnsköldsvik N Järpen Krokom Örnsköldsvik C Östersunds C Brunflo Kramfors flp Pilgrimstad Kramfors Bräcke Härnösand Ånge Timrå Ljungaverk Torphammar Sundsvall C Stöde Sundsvall V Gnarp Hudiksvall Iggesund Söderhamn Ljusne Gävle Uppsala C Arlanda C Stockholm C Tågrestider till Stockholm C Umeå 6:23 Örnsköldsvik 5:36 Kramfors 5:01 Härnösand 4:38 Timrå 4:04 Sundsvall 3:35 Ånge 4:19 11

12 3 Flyget i Västernorrland 3.1 Allmänt Generella trender Inrikestrafiken i Sverige tog fart under 1980-talet, då Linjeflyg med en ny marknadsstrategi satsade på att bredda passagerarunderlaget. (källa: Inrikesflygets förändringar). År 1990 nåddes toppen med 8,7 miljoner passagerare. Därefter bröts den positiva trenden av bl a konjunkturnedgång, prishöjningar och införande av moms på persontransporter samt utveckling av alternativa transportmöjligheter, främst snabbtåg. Utrikesflyget har däremot en fortsatt stark utveckling, vilket delvis beror på den ökade globaliseringen, som medfört såväl ökat tjänstresande som privatresande till andra länder. Lågkostnadsbolagen, som kom till Sverige 1997, har haft stor betydelse för utrikes linjetrafik. Även charterresandet, dvs ej regelbunden passagerartrafik, har ökat kraftigt sedan 1990-talet. Den generellt positiva utvecklingen har avbrutits vid ett antal händelser, bl a Kuwaitkriget, terrorattacken mot USA 2001 och den globala finanskrisen 2008 med efterföljande lågkonjunktur. Under senare år har resande åter tilltagit. Miljoner passagerare Svenska flygplatser Utrikes Inrikes Figur Resandeutveckling på svenska flygplatser mellan åren 1969 och 2012 visar på en kraftig utveckling inom utrikesflyget. Miljoner passagerare/år 1 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 PAX Västernorrlands flygplatser Inrikes Utrikes Flygets utveckling i Västernorrland De senaste åren har flygplatserna i Västernorrland uppvisat en kraftig minskning i passagerarantal, från ca passagerare (1990) till (2013). På närliggande flygplatser i Gävle, Hudiksvall, Söderhamn har den reguljära flygtrafiken upphört under och 2000-talet i takt med förbättrade tåganslutningar (X2000) och uppgraderad E4 längs södra norrlandskusten ner till Arlanda/Stockholm. Utrikes charter ökar i omfattning och har stor betydelse för invånarna i upptagningsområdet och för flygplatserna. 0, Figur Resandeutveckling på Västernorrlands flygplatser mellan åren 1970 och

13 Trafik på regionens flygplatser Sundsvall Timrå Airport har ca 50 reguljära avgångar (och ankomster) i veckan till Stockholmsflygplatserna Arlanda och Bromma. Helgavgångarna är relativt få med totalt 2 resp. 3 avgångar lördagar och söndagar. Flygplatsen har även direktlinjer till Göteborg-Landvetter och Luleå med två avgångar (och ankomster) per vardag. Örnsköldsvik Airport har 22 avgångar till/från Arlanda i veckan, varav två helgturer på söndagar. Höga Kusten Airport har 11 avgångar i veckan till Arlanda respektive Gällivare, varav 1 avgång på söndagar.för närvarande ingen avgång på lördagar. Ingen av länets flygplatser har internationella reguljära direktlinjer. Utgående charter finns på Sundsvall Timrå och Örnsköldsviks flygplatser. Ett utvecklingsarbete pågår avseende möjlig inkommande charter till regionen men någon sådan trafik har ännu ej etablerats. Umeå Airport är den mest trafikerade flygplatsen i anslutning till Västernorrland. Totalt har Umeå nästan 0 avgångar i veckan till Stockholm (Arlanda och Bromma). Åre Östersund Airport har ca 75 avgångar per vecka till Stockholm (Arlanda och Bromma). Rundturer/dag (1 rundtur = 1 avgång + 1 ankomst) inom grundutbud Flygplats Destination Bolag ev. via Må Ti On To Fr Lö Sö Må- Fr Lö-Sö Totalt Sundsvall Timrå - Arlanda SAS Sundsvall Timrå - Bromma Sundsvallsfl Sundsvall Timrå - Göteborg Direktflyg Sundsvall Timrå - Luleå Direktflyg Höga Kusten Airport - Arlanda NextJet Höga Kusten Airport - Gällivare NextJet Örnsköldsvik Airport - Arlanda H-K-flyg Umeå Airport - Arlanda SAS/NORW Umeå Airport - Bromma MALMÖ AV Umeå Airport - Göteborg MALMÖ AV BRM Umeå Airport - Luleå Direktflyg Umeå Airport - Östersund Direktflyg Åre Östersund Airport - Arlanda SAS Åre Östersund Airport - Bromma MALMÖ AV Åre Östersund Airport - Umeå Direktflyg * Fullpris vid internetbokning X-0X. Figur Destinationer och turutbud en vecka våren Källa: LFV och flygbolagens bokningstjänster. Bearbetning ÅF Infraplan 13

14 3.2 Sundsvall-Timrå Airport Trafikutbud Stockholm-Arlanda trafikeras av SAS med 5 avgångar per vardag samt 2 avgångar på lördagar och söndagar. Stockholm-Bromma trafikeras av Sundsvallsflyg med 4 avgångar per vardag samt 1 avgångar på söndagar. Göteborg-Landvetter trafikeras av Direktflyg med 2 avgångar per vardag och 1 avgång på söndagar. Även Luleå trafikeras av Direktflyg med 2 avgångar per vardag. Inga helgturer. Under sommaren går dessutom trafik till/från Visby. Sundsvall-Timrå Airport Banlängd 1954 m Banbredd 45 m Bankod/Bärighet 4C/PCN 50 Tull Ja Passagerare varav charter Maxkapacitet Största möjliga trafikflygplan Boeing 757 Marknadssegment 70 % är tjänsteresenärer, % privatresor. Många arbetspendlar dagligen med flyget. Charter Utöver de reguljära flyglinjerna har Sundsvall- Timrå också betydande chartertrafik till flera destinationer. Under 2014 planeras följande charterupplägg. Turkiet: 17 april-18 juni och 6 augusti-24 oktober (Ving/Fritidsresor, Detur och Turkietresor) Kroatien: 16 maj-18 juli och 2 september-23 september (Scandjet) Gran Canaria: 12 december-27 mars (Ving/ Fritidsresor) Mallorca: 3 maj-14 juni och 9 augusti-27 september (Ving/Fritidsresor) Kreta: 9 maj-13 juni och 8 augusti-24 oktober (Detur) Prisbild, enkel resa Arlanda: kr Bromma: kr Luleå: kr Göteborg: kr 14

15 Passagerarutveckling Konkurrensen från snabbtågstrafiken på Ostkustbanan (slutet av 1990-talet) och IT-kraschen (år 2000) har märkts tydligt på passagerarvolymerna på Sundsvall-Timrå Airport. Idag ligger passagerarantalet på de lägsta nivåerna på år, men flyget har fortsatt stor betydelse och är ett viktigt komplement. Senaste helåret hade Sundsvall-Timrå Airport passagerare, varav charterresenärer. Under 1990-talet låg volymen kring passagerare/år, för att sedan falla kraftigt under 2000-talet. Frakt, post och övrig trafik Sundsvall-Timrå Airport är nav för postflyget i Sverige. Postflyget går fyra turer/dag, fem dagar i veckan. Totalt hanterade Sundsvall-Timrå Airport ton post under Fraktvolymen är 24,5 ton. Flygplatsen har beredskap dygnet runt för att kunna ta emot ambulansflyg. Chartertrafiken ökar i omfattning och står idag för ca % av passagerarvolymen PAX Sundsvall-Timrå Airport Avreglering, oljekris Utrikes Inrikes Snabbtåg OKB IT-kraschen Finanskris Figur Resandeutveckling på Sundsvall Timrå Airport mellan 1970 och

16 Anslutande transportinfrastruktur Sundsvall-Timrå Airport ligger i direkt anslutning till E4, ca 2 mil norr om Sundsvall och ca 3 mil söder om Härnösand. Det går inga flygbussar till/från flygplatsen. Ett nystartat koncept med flygshuttle prövas nu, där resenären kan boka en plats i förväg eller kliva på vid någon av de hållplatser som passeras. I dagsläget körs dessa turer med en minibuss för max 8 personer. Flygtaxi finns med fasta priser till Sundsvall, Timrå och Härnösand. Reguljär busstrafik finns som alternativ. Linje 201 mellan Sundsvall och Härnösand stannar vid E4 ca 1 km söder om flygplatsen. Här stannar också linje 611 som går mellan Sundsvall-Timrå- Söråker. Målpunkt Timrå centrum Alnö centrum Sundsvalls centrum Härnösands centrum Avstånd km 20 km 21 km 32 km Flygplatsområdet och terminalen Flygplatsen ligger på Skeppsholmen i Indalsälvens deltaområde med anslutningsväg från E4. Nya terminalen invigdes 1997 med en yta av 6500 kvadratmeter. I terminalen finns bl a restaurang, café och konferensvåning för upp till 200 personer. Bistro finns tillgänglig vid charteravgångar. Från lokaler på flygplatsen kommer Luftfartsverket att bedriva fjärrstyrd flygtrafikledning för Örnsköldsvik med början första kvartalet Landningsbanan är 1800 m vid landning och 1950 vid start. Banan har relativt hög bärighet, PCN 50, vilket innebär att de vanligaste charterflygplanen kan tas emot. 16

17 Ekonomi Ägare Sundsvall Timrå Airport ägs från och med den 17 juni 2013 av Sundsvalls och Timrå kommuner. Tidigare ägdes flygplatsen av Swedavia. Sundsvalls kommun äger 84 % av flygplatsen och Timrå kommun äger 16 % (andel efter kommunernas folkmängd). Flygplatsen drivs av två bolag, Midlanda Fastighet AB och Midlanda Flygplats AB. Sundsvall Timrå Airport 2013 (mkr) Nettoomsättning,7 Övriga rörelseintäkter 4,4 Rörelseintäkter 35,1 Rörelsekostnader -33,2 Antal anställda (STA AB) 56 Antal sysselsatta på området 350 * Finansiering och driftsbidrag Sundsvall Timrå Airport är den enda regionala flygplatsen som inte har regionalt bidrag från exempelvis länstransportplanen. Fördelningen av flygdriftsbidragen kan dock komma att ändras. Vid eventuellt beslut att Sundsvall Timrå Airport ska inkluderas i systemet gällande driftbidrag till ickestatliga flygplatser, kommer de erhålla utökningssumman för perioden I övrigt ger Sundsvalls och Timrå kommun underskottstäckning för flygplatsens underskott utefter ägarprocent. Budgeterat underskott för åren ,7 milj SEK, ,0 milj SEK ,5 milj SEK. Personal På flygplatsområdet finns cirka 20 flygtrafikanknunta företag med totalt ca 350 anställda. För flygplatsdrift, fälthållning, säkerhetskontroll, räddningstjänst och ramptjänst har Sundsvall Timrå Airport cirka 40 anställda på flygplatsen. Ytterligare personer arbetar inom flygtrafiktjänsten. Gymnasieutbildning Sundsvall Timrå Airport samarbetar med Timrå Gymnasium som bl a erbjuder en flygplatsteknikerutbildning. Den praktiska delen av utbildningen genomförs på flygplatsen. 17

18 3.3 Höga Kusten Airport Trafikutbud Höga Kusten Airport trafikeras av NextJet och är en del av den upphandlade sträckan Stockholm/ Arlanda-Gällivare. Totalt går två avgångar per vardag och en på söndagar. Avsaknad av turer på lördagar är en obekvämlighet för näringslivet och besöksnäringen i regionen. Chartertrafik Flygplatsen har ingen ut- eller inchartertrafik för närvarande. Utredning kring anpassning av terminalen för att kunna hantera charterresenärer pågår. Höga Kusten Airport Banlängd: 2001 m Banbredd: 45 m Bankod/Bärighet: 3C/PCN * Tull: Ja Passagerare 2013: st Maxkapacitet (terminal): PAX Största möjliga trafikflygplan: B757 Marknadssegment Enligt passagerarundersökning (2013) är 80 % tjänsteresor och övriga 20 % privata resor. Av passagerarna kommer ca 40 % från Kramfors och ca % från Sollefteå. Prisbild, enkel resa Arlanda: kr Gällivare: kr 18

19 Passagerarutveckling Kramfors kommun har minskat i befolkning med ca 2000 personer, vilket motsvarar %, mellan 2003 och För Sollefteå kommun var minskningen ca personer, eller 8 % under samma tidsperiod. Den minskade befolkningsunderlaget, nedläggningen av regementet I21 i Sollefteå (år 2000) och ändringar i trafikutbudet har bidragit till att passagerarvolymen minskat kraftigt, från ca till mellan åren Under slutet av 1980-talet hade flygplatsen omkring passagerare, där försvarsmaktens resor stod för en stor andel. Frakt, post och övrig trafik 12,4 ton fraktgods hanterade på flygplatsen år Ingen post flygs till Höga Kusten Airport. Skolflyg, taxiflyg etc förekommer i begränsad utsträckning PAX Höga Kusten Airport Utrikes Inrikes Avreglering, oljekris Nedläggning T3 Nedläggning I Figur Resandeutveckling på Höga Kusten Airport mellan 1970 och

20 Ö Anslutande transportinfrastruktur Flygplatsen nås via väg 333/786, ca 3 km norr om Nyland. Till Kramfors centrum är avståndet ca 23 km, till Sollefteå centrum ca 35 km och till Härnösand ca 61 km. Höga Kusten Airport har även järnvägsstation för resandeutbyte. Tågstationen ligger ca 1,5 kilometer (bilväg) från flygplatsen (700 m fågelvägen) och möjlighet till gratis shuttle-transport finns. Tågstationen har även bussangöring och pendlarparkeringar med motorvärmaruttag. Det vanligaste transportsättet till flygplatsen är flygtaxi (38 %) följd av egen bil som parkeras ( %). Flygplatsområdet och terminalen Gaten rymmer passagerare idag. Utredning pågår om ombyggnad för kunna hantera chartertrafik. I terminalen finns biluthyrning, cafeteria med kaffeoch varuautomat samt toaletter. Parkeringsplatserna ligger i nära anslutning till terminalen och är gratis (avgift för motorvärmare). Landningsbanan är asfalterad och har relativt låg bärighet (PCN ). Tillfälliga landningstillstånd för tyngre flygplan kan erhållas (upp till ACN 45). Flygplatsen har bl a lång erfarenhet av trafik med MD80-plan utan någon påverkan på bansystemet. Begränsningarna PCN bedöms främst finnas under sommarhalvåret och stort antal tunga plan. Planer finns på att förlänga landningsbanan med omkring 200 meter (till ca m). Räddningsförbundets kår i Nyland kommer att flytta sin verksamhet till flygplatsen under 2014, vilket ger flera samordningsvister. Sollefteå 90 Kramfors 786 Höga Kusten Airport E4 Världsarvet Höga kusten 20

Flygplatserna i Västernorrland betydelse för regionen

Flygplatserna i Västernorrland betydelse för regionen Flygplatserna i Västernorrland betydelse för regionen Flygplatserna i Västernorrland betydelse för regionen Flygplatsernas betydelse för regionens funktion och utveckling Styrkor, svagheter, möjligheter,

Läs mer

SKOGSBASERADE NÄRINGAR

SKOGSBASERADE NÄRINGAR SKOGSBASERADE NÄRINGAR Industriella produktionsvärden Skogsbaserad industri, 2005, MSEK 10 000 5 000 1 000 Årlig genomsnittlig skogsproduktion, 2001-2005 0 MSEK 300 MSEK ÅF Infraplan Setra Billerud Smurfit

Läs mer

Utmaningar: Utmaningar: Höjda standarden på E4 genom Härnösand. Öka bärigheten av lågtrafikerade inlandsvägar för skogsindustrins transporter

Utmaningar: Utmaningar: Höjda standarden på E4 genom Härnösand. Öka bärigheten av lågtrafikerade inlandsvägar för skogsindustrins transporter till de större städerna Sundsvall, Härnösand och Örnsköldsvik. har också två betydande flaskhalsar, genom Härnösand samt genom Örnsköldsvik. åda projekten bedöms samhällsekonomiskt lönsamma att åtgärda

Läs mer

FLYGTRAFIK- STATISTIK UTVECKLINGEN UNDER FÖRSTA KVARTALET 2017

FLYGTRAFIK- STATISTIK UTVECKLINGEN UNDER FÖRSTA KVARTALET 2017 FLYGTRAFIK- STATISTIK UTVECKLINGEN UNDER FÖRSTA KVARTALET 2017 Transportstyrelsen Sjö- och luftfartsavdelningen Enheten för marknad, miljö och analys Rapporten finns tillgänglig på Transportstyrelsens

Läs mer

FLYGTRAFIK- STATISTIK UTVECKLINGEN UNDER ANDRA KVARTALET 2014

FLYGTRAFIK- STATISTIK UTVECKLINGEN UNDER ANDRA KVARTALET 2014 FLYGTRAFIK- STATISTIK UTVECKLINGEN UNDER ANDRA KVARTALET 2014 Transportstyrelsen Sjö- och luftfartsavdelningen Enheten för marknad, miljö och analys Rapporten finns tillgänglig på Transportstyrelsens webbplats

Läs mer

BOTNIAREGIONEN Norrlands största arbetsmarknadsregion

BOTNIAREGIONEN Norrlands största arbetsmarknadsregion BOTNIAREGIONEN Norrlands största arbetsmarknadsregion Umeå LA + Ö-vik LA = Botniaregionen? (o) sant Båda städerna är idag självständiga centra i var sin arbetsmarknadsregion De måste bli mer beroende av

Läs mer

FLYGTRAFIK- STATISTIK UTVECKLINGEN UNDER FJÄRDE KVARTALET 2016

FLYGTRAFIK- STATISTIK UTVECKLINGEN UNDER FJÄRDE KVARTALET 2016 FLYGTRAFIK- STATISTIK UTVECKLINGEN UNDER FJÄRDE KVARTALET 2016 Transportstyrelsen Sjö- och luftfartsavdelningen Enheten för marknad, miljö och analys Rapporten finns tillgänglig på Transportstyrelsens

Läs mer

Duved - Östersund - Stockholm - Göteborg (endast nattåg) Göteborg - Stockholm - Östersund - Duved (endast nattåg)

Duved - Östersund - Stockholm - Göteborg (endast nattåg) Göteborg - Stockholm - Östersund - Duved (endast nattåg) 20 Duved - Östersund - Stockholm - Göteborg (endast nattåg) 17 aug 2015-12 dec 2015 Uppdaterad 21 aug 2015 SJ SJ SJ SJ SJ SJ SJ SJ Natt Natt Natt Natt Natt Natt Natt Natt Tågnummer 10071 2 10071 2 10071

Läs mer

Marknadsinformation från Luftfartsavdelningen Trafikutvecklingen fjärde kvartalet 2012

Marknadsinformation från Luftfartsavdelningen Trafikutvecklingen fjärde kvartalet 2012 Trafikutvecklingen fjärde kvartalet 2012 Sammanfattning Passagerare Antalet passagerare på de svenska flygplatserna uppgick till 7,3 miljoner under det fjärde kvartalet 2012. Jämfört med föregående års

Läs mer

FLYGTRAFIK- STATISTIK UTVECKLINGEN UNDER FÖRSTA KVARTALET 2016

FLYGTRAFIK- STATISTIK UTVECKLINGEN UNDER FÖRSTA KVARTALET 2016 FLYGTRAFIK- STATISTIK UTVECKLINGEN UNDER FÖRSTA KVARTALET 2016 Transportstyrelsen Sjö- och luftfartsavdelningen Enheten för marknad, miljö och analys Rapporten finns tillgänglig på Transportstyrelsens

Läs mer

FLYGTRAFIK- STATISTIK UTVECKLINGEN UNDER FÖRSTA KVARTALET 2014

FLYGTRAFIK- STATISTIK UTVECKLINGEN UNDER FÖRSTA KVARTALET 2014 FLYGTRAFIK- STATISTIK UTVECKLINGEN UNDER FÖRSTA KVARTALET 2014 Transportstyrelsen Sjö- och luftfartsavdelningen Enheten för marknad, miljö och analys Rapporten finns tillgänglig på Transportstyrelsens

Läs mer

20 Storlien-Östersund-Stockholm-Göteborg/Malmö Endast nattåg Jämtland-Stockholm/Göteborg/Malmö

20 Storlien-Östersund-Stockholm-Göteborg/Malmö Endast nattåg Jämtland-Stockholm/Göteborg/Malmö 20 Storlien-Östersund-Stockholm-Göteborg/Malmö Endast nattåg Jämtland-Stockholm/Göteborg/Malmö 16 aug-12 dec 2009 SJ SJ SJ SJ Natt Natt Natt Natt Tågnummer 10077 10077 2 10073 10073 3 16/8-5/9 16/8-5/9

Läs mer

Fakta och argument för dubbelspår Gävle Härnösand

Fakta och argument för dubbelspår Gävle Härnösand Fakta och argument för dubbelspår Gävle Härnösand Sveriges längsta flaskhals Ostkustbanan har blivit en flaskhals i hela det nationella transportsystemet. Med dubbelspår skulle kapaciteten fyrdubblas och

Läs mer

Kiruna. Gällivare. Piteå Storuman. Skellefteå Lycksele. Tåsjö Vännäs Umeå. Örnsköldsvik. Östersund Sollefteå. Härnösand

Kiruna. Gällivare. Piteå Storuman. Skellefteå Lycksele. Tåsjö Vännäs Umeå. Örnsköldsvik. Östersund Sollefteå. Härnösand Appendix II kartor Karta 1. Teracom Kiruna Gällivare Pajala Överkalix Kalix Arvidsjaur Älvsbyn Luleå Piteå Storuman Skellefteå Lycksele Tåsjö Vännäs Umeå Åre 34 Mbit/s Östersund Sollefteå Örnsköldsvik

Läs mer

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov Uppgifterna i tabellerna på följande sidor är ögonblicksbilder och visar antal lediga provtider, antal bokade

Läs mer

FLYGTRAFIK- STATISTIK UTVECKLINGEN UNDER ANDRA KVARTALET 2015

FLYGTRAFIK- STATISTIK UTVECKLINGEN UNDER ANDRA KVARTALET 2015 FLYGTRAFIK- STATISTIK UTVECKLINGEN UNDER ANDRA KVARTALET 2015 Transportstyrelsen Sjö- och luftfartsavdelningen Enheten för marknad, miljö och analys Rapporten finns tillgänglig på Transportstyrelsens webbplats

Läs mer

FLYGTRAFIK- STATISTIK

FLYGTRAFIK- STATISTIK VÄG SJÖFART LUFTFART JÄRNVÄG FLYGTRAFIK- STATISTIK VÄG SJÖFART LUFTFART JÄRNVÄG UTVECKLINGEN UNDER FJÄRDE KVARTALET 2015 Transportstyrelsen Sjö- och luftfartsavdelningen Enheten för marknad, miljö och

Läs mer

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov Uppgifterna i tabellerna på följande sidor är ögonblicksbilder och visar antal lediga provtider, antal bokade

Läs mer

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov Uppgifterna i tabellerna på följande sidor är ögonblicksbilder och visar antal lediga provtider, antal bokade

Läs mer

FLYGTRAFIK- STATISTIK

FLYGTRAFIK- STATISTIK VÄG SJÖFART LUFTFART JÄRNVÄG FLYGTRAFIK- STATISTIK VÄG SJÖFART LUFTFART JÄRNVÄG UTVECKLINGEN UNDER TREDJE KVARTALET 2014 Transportstyrelsen Sjö- och luftfartsavdelningen Enheten för marknad, miljö och

Läs mer

Kommittédirektiv. Flygplatsöversyn. Dir. 2006:60. Beslut vid regeringssammanträde den 1 juni 2006

Kommittédirektiv. Flygplatsöversyn. Dir. 2006:60. Beslut vid regeringssammanträde den 1 juni 2006 Kommittédirektiv Flygplatsöversyn Dir. 2006:60 Beslut vid regeringssammanträde den 1 juni 2006 Sammanfattning av uppdraget En särskild utredare tillkallas för att göra en översyn av det samlade svenska

Läs mer

Tillgänglighet och åtkomlighet med flyg, orsaker och konsekvenser

Tillgänglighet och åtkomlighet med flyg, orsaker och konsekvenser Rapport 1 (23) Upprättad av Pernilla Gunnarsson Sjö- och luftfartsavdelningen Enheten för marknad, miljö och analys Sektionen för marknad Tillgänglighet och åtkomlighet med flyg, orsaker och konsekvenser

Läs mer

RAPPORT Nationell behovsanalys

RAPPORT Nationell behovsanalys RAPPORT Nationell behovsanalys Rapport 2016-01-21 1 Trafikverket Postadress: Box 186, 871 24 Härnösand E-post: trafikverket@trafikverket.se Telefon: 0771-921 921 Dokumenttitel: Nationell behovsanalys Författare:

Läs mer

FLYGTRAFIK- STATISTIK

FLYGTRAFIK- STATISTIK VÄG SJÖFART LUFTFART JÄRNVÄG FLYGTRAFIK- STATISTIK VÄG SJÖFART LUFTFART JÄRNVÄG UTVECKLINGEN UNDER FÖRSTA KVARTALET 2015 Transportstyrelsen Sjö- och luftfartsavdelningen Enheten för marknad, miljö och

Läs mer

VÄG SJÖFART LUFTFART JÄRNVÄG FLYGTRAFIK- VÄG SJÖFART LUFTFART JÄRNVÄG STATISTIK 2013

VÄG SJÖFART LUFTFART JÄRNVÄG FLYGTRAFIK- VÄG SJÖFART LUFTFART JÄRNVÄG STATISTIK 2013 VÄG SJÖFART LUFTFART JÄRNVÄG FLYGTRAFIK- VÄG SJÖFART LUFTFART JÄRNVÄG STATISTIK 2013 Transportstyrelsen Sjö- och luftfartsavdelningen Enheten för marknad, miljö och analys Rapporten finns tillgänglig på

Läs mer

Nedlagda myndighetsarbetsplatser 2010-

Nedlagda myndighetsarbetsplatser 2010- Nedlagda myndighetsarbetsplatser 2010- Alvesta Arvidsjaur Statens fastighetsverk Arvika Boden Boden Borgholm Borås Båstad Dorotea Eksjö Eksjö Eskilstuna Eskilstuna Falkenberg Falköping Falun CSN Falun

Läs mer

Blekinge län , , ,5 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Dalarnas län

Blekinge län , , ,5 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Dalarnas län Blekinge län 20980 20 24980 25 44680 36 50680 39 72723,5 51 74923,5 52 78923,5 54 Karlshamn 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 Karlskrona 12200 8 13000 9 32700 20 32700 20 32700 20 32700

Läs mer

Yttrande över betänkandet Framtidens flygplatser - utveckling. av det framtida flygplatssystemet (SOU 2007:70)

Yttrande över betänkandet Framtidens flygplatser - utveckling. av det framtida flygplatssystemet (SOU 2007:70) TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (5) Landstingsdirektören Handläggare: Hans Brattström 2007-11-10 LS 0710-1097 Landstingsstyrelsen Yttrande över betänkandet Framtidens flygplatser - utveckling av det framtida flygplatssystemet

Läs mer

Tillgänglighet och åtkomlighet med flyg

Tillgänglighet och åtkomlighet med flyg Tillgänglighet och åtkomlighet med flyg En jämförelse mellan 2013 och 2014 1 (9) Transportstyrelsen Sjö- och luftfartsavdelningen Enheten för marknad, miljö och analys Rapporten finns tillgänglig på Transportstyrelsens

Läs mer

Bakgrund. Flygplatsbolaget Tillgänglighet 2011-2030

Bakgrund. Flygplatsbolaget Tillgänglighet 2011-2030 Airport Bakgrund Utvecklandet av området Södra Lappland kan beskrivas genom tre olika faser. Genom skapandet av ett destinationsbolag har de fyra kommunerna lagt grunden för att öka antalet besökare och

Läs mer

- En angelägenhet av stor regionalekonomisk betydelse -

- En angelägenhet av stor regionalekonomisk betydelse - - En angelägenhet av stor regionalekonomisk betydelse - Vår uppgift Ägardirektiv Tillsammans med ägaren, regionen och näringslivet utveckla, driva och förvalta Kalmar flygplats. Kalmar Airport skall utveckla

Läs mer

NTF Västernorrland Årsmöte 24 mars 2010

NTF Västernorrland Årsmöte 24 mars 2010 NTF Västernorrland Årsmöte 24 mars 2010 Kort Historia 1999 Processen runt tågtrafiken i Norrland startar 2001 Intresseföreningen Norrtåg startar som på ett politiskt plan drivit tågfrågan i Norrland vidare.

Läs mer

ITPS A2001: års rapport om den regionala utvecklingen i Sverige

ITPS A2001: års rapport om den regionala utvecklingen i Sverige ITPS A2001:003 2001 års rapport om den regionala utvecklingen i Sverige ITPS Box 4, 831 21 Östersund Telefon: 063-161870 Telefax: 063-161880 E-post: info@itps.nu www.itps.nu För ytterligare information

Läs mer

Ådalsbanan. - den viktiga länken

Ådalsbanan. - den viktiga länken Ådalsbanan - den viktiga länken Tunnelborrning i Svedjetunneln, norr om Härnösand. Länken mellan norr och söder När Ådalsbanan nyinvigs 2011 skapas helt nya förutsättningar för järnvägstrafiken i regionen.

Läs mer

Kalmar Kommunbolag AB. Utdrag ur protokoll fört vid styrelsemöte den 15 december 2015

Kalmar Kommunbolag AB. Utdrag ur protokoll fört vid styrelsemöte den 15 december 2015 Kalmar Kommunbolag AB Utdrag ur protokoll fört vid styrelsemöte den 15 december 2015 89 Kompletterande SGEI-uppdrag för Kalmar Öland Airport AB Handling Tjänsteskrivelse om nytt förordnande av Kalmar Öland

Läs mer

Einar Schuch och Christer Agerback

Einar Schuch och Christer Agerback Trafikverket startar den 1 april 2010 Einar Schuch och Christer Agerback Varför bildas Trafikverket? Ett trafikslagsövergripande synsätt Ett tydligare kundperspektiv förenklar för operatörer, trafikanter

Läs mer

Flygplatsens komplexitet. Marcus Öberg, Göteborg Landvetter Airport Sebastian Zaar, Swedavia Konsult

Flygplatsens komplexitet. Marcus Öberg, Göteborg Landvetter Airport Sebastian Zaar, Swedavia Konsult Flygplatsens komplexitet Marcus Öberg, Göteborg Landvetter Airport Sebastian Zaar, Swedavia Konsult Marcus Öberg Examen från KTS 2006 Projektingenjör, LFV Teknik 2006-2010 Uppdragsledare, Swedavia Konsult

Läs mer

Umeå - Sundsvall - Gävle - Stockholm

Umeå - Sundsvall - Gävle - Stockholm 13 dec 2015-10 dec 2016 XT SJ SJ XT XT SJ SJ SJ SJ SJ XT SJ SJ SJ b Snabbtåg Snabbtåg 2 2 Natt 2 Natt 2 Snabbtåg Snabbtåg Snabbtåg 2 Snabbtåg Reg Reg X-Tåg X-Tåg X-Tåg Tågnummer 151 10561 561 8351 8351

Läs mer

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Blekinge län * 18 16880 20 20980 25 24980 36 44680 39 50680 51 72724 52 74924 Karlshamn 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 Karlskrona 6 8100 8 12200 9 13000 20 32700 20 32700 20 32700 20

Läs mer

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov utökad B (kod 96), på Trafikverket Förarprov

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov utökad B (kod 96), på Trafikverket Förarprov Bokningsstatus - lediga provtider, körprov utökad B (kod 96), på Trafikverket Förarprov Uppgifterna i tabellerna på följande sidor är ögonblicksbilder och visar antal lediga provtider, antal bokade provtider,

Läs mer

Åtgärdsvalsstudier en metodik för planering i tidiga skeden

Åtgärdsvalsstudier en metodik för planering i tidiga skeden Åtgärdsvalsstudier en metodik för planering i tidiga skeden Jan Lindgren, Trafikverket 1 2015-02-24 Åtgärdsval vad, varför? När ett problem i transportsystemet identifierats påbörjas ett åtgärdsval. Åtgärdsval

Läs mer

Gatukontorsdagar 2010. Håkan Wennerström Regionchef Region Väst

Gatukontorsdagar 2010. Håkan Wennerström Regionchef Region Väst Gatukontorsdagar 2010 Håkan Wennerström Regionchef Region Väst Varför bildas Trafikverket? Ett trafikslagsövergripande synsätt Ett tydligare kundperspektiv Stärkt regional förankring En effektivare organisation

Läs mer

BILAGA 4 SAMMANSTÄLLNING VIKTIGASTE PRIORITERADE FUNKTIONER EFTER MÅLOMRÅDE

BILAGA 4 SAMMANSTÄLLNING VIKTIGASTE PRIORITERADE FUNKTIONER EFTER MÅLOMRÅDE BILAGA 4 SAMMANSTÄLLNING VIKTIGASTE PRIORITERADE FUNKTIONER EFTER MÅLOMRÅDE Deltagarna fick gruppvis ta fram de funktioner de ansåg viktiga inom regionen på ett 00, 040 och 050 års perspektiv. Efter varje

Läs mer

Kursnamn Kurstid Datum och starttid Ort Brandskyddsutbildning 3 timmar :00:00 Alingsås Brandskyddsutbildning 3 timmar

Kursnamn Kurstid Datum och starttid Ort Brandskyddsutbildning 3 timmar :00:00 Alingsås Brandskyddsutbildning 3 timmar Kursnamn Kurstid Datum och starttid Ort Brandskyddsutbildning 3 timmar 2015-02-02 09:00:00 Alingsås Brandskyddsutbildning 3 timmar 2015-03-02 09:00:00 Alingsås Brandskyddsutbildning 3 timmar 2015-04-07

Läs mer

Ort Butik Telefonnr Mailadress

Ort Butik Telefonnr Mailadress Ort Butik Telefonnr Mailadress Alingsås Intersport 0322-10341 niklas.dahlberg@intersport.se Teamsportia 0322-63 99 90 klubb.alingsas@teamsportia.se Arvika Intersport 0570-12180 Lars.Silfalt@intersport.se

Läs mer

Andel behöriga lärare

Andel behöriga lärare Andel behöriga lärare Svenska Matematik Engelska Kommun Totalt antal Andel behöriga % Kommun Totalt antal Andel behöriga % Kommun Totalt antal Andel behöriga % Åtvidaberg 13 100,0 Mariestad 16 100,0 Skellefteå

Läs mer

Flygtrafiktjänsten Air Navigation Services. Flygtrafik & Logistik

Flygtrafiktjänsten Air Navigation Services. Flygtrafik & Logistik Flygtrafiktjänsten Air Navigation Services Flygtrafik & Logistik World Traffic 2 Innehåll Introduktion Historia Roller och styrningar Flygsäkerhet Luftrum Före flygning Flygplatskontrolltjänst Inflygningskontrolltjänst

Läs mer

DEN SVENSKA URBANISERINGEN BORTOM MYTER, PERSPEKTIV OCH POLARISERING

DEN SVENSKA URBANISERINGEN BORTOM MYTER, PERSPEKTIV OCH POLARISERING DEN SVENSKA URBANISERINGEN BORTOM MYTER, PERSPEKTIV OCH POLARISERING Stefan Svanström Avdelningen för regioner och miljö facebook.com/statisticssweden @SCB_nyheter Källa: Bearbetningar SCB, övrig geodata

Läs mer

PENDLINGSBARA SVERIGE 2015

PENDLINGSBARA SVERIGE 2015 PENDLINGSBARA SVERIGE 2015 PENDLINGSBARA SVERIGE LIKA STORT SOM HELA DANMARK För andra året i rad kartlägger vi på Samtrafiken hur pendlingsbara svenska städer är. I år har vi tittat närmare på Sveriges

Läs mer

Varför bildas Trafikverket?

Varför bildas Trafikverket? Varför bildas Trafikverket? Ett trafikslagsövergripande synsätt Ett tydligare kundperspektiv Stärkt regional förankring En effektivare organisation Stödja innovation och produktivitetsförbättring i anläggningsbranschen

Läs mer

Tillgänglighet och åtkomlighet med flyg

Tillgänglighet och åtkomlighet med flyg Dnr TSG 2017-3442 Oktober 2017 Tillgänglighet och åtkomlighet med flyg 2014-2015 Transportstyrelsen Sjö- och luftfartsavdelningen Enheten för marknad, miljö och analys Rapporten finns tillgänglig på Transportstyrelsens

Läs mer

Vägledning för avrop från Flyg Inrikes

Vägledning för avrop från Flyg Inrikes Sid 1 (8) 2014-03-10 Vägledning för avrop från Flyg Inrikes Referens nr: 96-3-2013 Allmänna kommentarer Word-mallen är ful, försök hitta en bättre www.avropa.se borde alltid vara en hyperlänk Hänvisningar

Läs mer

Verksamhetsområde Samhälles roll i Trafikverket. Einar Schuch Regionchef Region Öst. Trafikverket startade den 1 april 2010

Verksamhetsområde Samhälles roll i Trafikverket. Einar Schuch Regionchef Region Öst. Trafikverket startade den 1 april 2010 Verksamhetsområde Samhälles roll i Trafikverket Einar Schuch Regionchef Region Öst Varför bildades Trafikverket? Framtidens samhällsutvecklare Ett trafikslagsövergripande synsätt planerar för alla trafikslag

Läs mer

Näringsliv och arbetsmarknad

Näringsliv och arbetsmarknad Turism 35 Genom Höga Kusten skapa en hög attraktionskraft som ger en långsiktig, konkurrenskraftig besöksnäring som bidrar till ökad tillväxt och social hållbarhet. (Härnösand Översiktsplan) 36 Turistnäringen

Läs mer

Kapacitetsbristen i järnvägssystemet Fulla spår hotar näringslivet. Per Corshammar, Ramböll

Kapacitetsbristen i järnvägssystemet Fulla spår hotar näringslivet. Per Corshammar, Ramböll Kapacitetsbristen i järnvägssystemet Fulla spår hotar näringslivet Per Corshammar, Ramböll Transportkapacitet Ökad kapacitet leder till punktligare, säkrare och snabbare transporter till lägre kostnad

Läs mer

Ändring av avgift för säkerhetskontroll av

Ändring av avgift för säkerhetskontroll av Missiv 1 (5) Datum Dnr/Beteckning 2014-12-10 TSF 2014-260 Enligt sändlista Ändring av avgift för säkerhetskontroll av passagerare och deras bagage Välkommen att ta del av remiss av förslag till ändring

Läs mer

Utmaningar: Resande med buss- och tågtrafik. Förändra attityderna till kollektivt resande Anpassa kollektivtrafikutbudet till olika målgrupper

Utmaningar: Resande med buss- och tågtrafik. Förändra attityderna till kollektivt resande Anpassa kollektivtrafikutbudet till olika målgrupper Resande med buss- och tågtrafik Endast åtta procent av resorna i regionen sker idag med kollektivtrafik jämfört med 14 procent i resten av landet. Inte ens Sundsvalls tätort, där flest reser, når högre

Läs mer

Trafikplikt på Mora flygplats

Trafikplikt på Mora flygplats Enskild motion Motion till riksdagen 2016/17:2804 av Hans Unander m.fl. (S) Trafikplikt på Mora flygplats Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att i infrastrukturplaneringen

Läs mer

Jobb- och tillväxtsatsningar: 55 miljarder till järnväg

Jobb- och tillväxtsatsningar: 55 miljarder till järnväg Jobb- och tillväxtsatsningar: 55 miljarder till järnväg 55 miljarder till Ostlänken, Göteborg-Borås samt investeringar i drift och underhåll som del i investeringssatsning för jobb och tillväxt Regeringen

Läs mer

Förslag till nationell plan för transportsystemet augusti Kompl. med bilder. TMALL 0145 Presentation Widescreen v 1.

Förslag till nationell plan för transportsystemet augusti Kompl. med bilder. TMALL 0145 Presentation Widescreen v 1. TMALL 0145 Presentation Widescreen v 1.0 Förslag till nationell plan för transportsystemet 2018-2029 Kompl. med bilder 31 augusti 2017 Modernt, effektivt och hållbart transportsystem 2 Uppdrag och utgångspunkter

Läs mer

Gröna tåget för bättre ekonomi och konkurrenskraft

Gröna tåget för bättre ekonomi och konkurrenskraft Gröna tåget för bättre ekonomi och konkurrenskraft 9 januari 2008 Transportforum 08-790 83 79 Session 4 1 Varför Gröna tåget? Tågresandet ökar nya attraktiva tåg behövs Kortare restider är lönsamt och

Läs mer

SÖDRA BOHUSBANAN UDDEVALLA STENUNGSUND STORA HÖGA KODE GÖTEBORG LJUNGSKILE SVENSHÖGEN YTTERBY UDDEVALLA GÖTEBORG PÅ 40 MINUTER

SÖDRA BOHUSBANAN UDDEVALLA STENUNGSUND STORA HÖGA KODE GÖTEBORG LJUNGSKILE SVENSHÖGEN YTTERBY UDDEVALLA GÖTEBORG PÅ 40 MINUTER SÖDRA BOHUSBANAN UDDEVALLA GÖTEBORG PÅ 40 MINUTER UDDEVALLA STENUNGSUND STORA HÖGA KODE LJUNGSKILE SVENSHÖGEN YTTERBY GÖTEBORG Vi gör Västsverige starkare Bygg ut Södra Bohusbanan stärk hela regionen Potentialen

Läs mer

Projektbeskrivning Nya Ostkustbanan 2014

Projektbeskrivning Nya Ostkustbanan 2014 Projektbeskrivning Nya Ostkustbanan 2014 2013-09-19 Projektbeskrivning Nya Ostkustbanan 2014 1. Inledning Mellan 2011-2013 pågår projekt Nya Ostkustbanan. Projektets övergripande syfte är att uppnå en

Läs mer

Swedavias resvanebarometer. Kvartal 1, 2011. Sammanfattande kommentar:

Swedavias resvanebarometer. Kvartal 1, 2011. Sammanfattande kommentar: Swedavias resvanebarometer Kvartal 1, 2011 Sammanfattande kommentar: Den totala ökningen av privat- samt affärsresor inom och utom Sverige ökade under det första kvartalet 2011 med 9 procent. I denna rapport

Läs mer

Planering. Allt fler i Umeåregionen arbetspendlar

Planering. Allt fler i Umeåregionen arbetspendlar Planering Allt fler i Umeåregionen arbetspendlar Utredningar och rapporter från Planering, nr 4, juni 2013 Innehållsförteckning sid. 1. INLEDNING 3 Bakgrund 3 Syfte 3 2. PENDLING TILL OCH FRÅN UMEÅ 4 Total

Läs mer

Luleå/Lycksele-Vännäs-Umeå-Sundsvall Luleå-Boden tab 34

Luleå/Lycksele-Vännäs-Umeå-Sundsvall Luleå-Boden tab 34 Luleå/Lycksele-Vännäs-Umeå-Sundsvall Luleå-Boden tab 34 Norrtåg Norrtåg SJ Norrtåg Norrtåg Norrtåg Norrtåg Norrtåg SJ SJ SJ Norrtåg Norrtåg Norrtåg 2 2 Snabbtåg 2 2 2 2 2 Snabbtåg Snabbtåg Snabbtåg 2 2

Läs mer

Motion till riksdagen 1987/88: T82. av Hans Dau (m) om trafikpolitiken inför 1990-talet (pro p. 1987/88: 50) Järnvägar

Motion till riksdagen 1987/88: T82. av Hans Dau (m) om trafikpolitiken inför 1990-talet (pro p. 1987/88: 50) Järnvägar Motion till riksdagen 1987/88: T82 av Hans Dau (m) om trafikpolitiken inför 1990-talet (pro p. 1987/88: 50) Den trafikpolitiska propositionen är ett tjockt aktstycke med många olika både synpunkter och

Läs mer

JÄRNVÄGSUTREDNING. Sundsvall Härnösand. Sundsvall-, Timrå- samt Härnösands kommun, Västernorrlands län PM Timrå resecentrum 2013-10-15

JÄRNVÄGSUTREDNING. Sundsvall Härnösand. Sundsvall-, Timrå- samt Härnösands kommun, Västernorrlands län PM Timrå resecentrum 2013-10-15 JÄRNVÄGSUTREDNING Sundsvall Härnösand Sundsvall-, Timrå- samt Härnösands kommun, Västernorrlands län PM Timrå resecentrum 2013-10-15 Titel: PM Timrå resecentrum Utgivningsdatum: 2013-10-15 Utgivare: Trafikverket

Läs mer

SVERIGES NYA GEOGRAFI Så funkar tillväxten i våra lokala arbetsmarknadsregioner

SVERIGES NYA GEOGRAFI Så funkar tillväxten i våra lokala arbetsmarknadsregioner SVERIGES NYA GEOGRAFI 2016 Så funkar tillväxten i våra lokala arbetsmarknadsregioner Emma Andersson Samhällsplanerare Allt större och färre lokala arbetsmarknadsregioner Sverige är indelat i 73 lokala

Läs mer

Marknad och trafik. Forskningsprojektet Gröna tåget. Oskar Fröidh. 14 februari 2007. oskar@infra.kth.se 08-790 83 79

Marknad och trafik. Forskningsprojektet Gröna tåget. Oskar Fröidh. 14 februari 2007. oskar@infra.kth.se 08-790 83 79 Marknad och trafik Forskningsprojektet Gröna tåget Oskar Fröidh oskar@infra.kth.se 08-790 83 79 14 februari 2007 1 Delprojektet Marknad och trafik Mål: Att ta fram ett attraktivt tågkoncept i form av en

Läs mer

Kort historia. Norrtågstrafiken

Kort historia. Norrtågstrafiken Kort historia Norrtågstrafiken 1999 Processen runt tågtrafiken i Norrland startar 2001 Intresseföreningen Norrtåg startar ett politiskt samarbete kring tågutvecklingen i Norrland utmaningar och möjligheter

Läs mer

FLYGPLATSENS MARKNADSFÖRUTSÄTTNINGAR

FLYGPLATSENS MARKNADSFÖRUTSÄTTNINGAR Jean-Marie Skoglund JMP Consulting AB Bilaga 1 till Riksintresseprecisering Växjö flygplats FLYGPLATSENS MARKNADSFÖRUTSÄTTNINGAR Kronobergs län är Sveriges fjortonde till storleken och omfattar 8 467 km².

Läs mer

Mötes- och resepolicy Kick-off 8 november 2011. Trafikverket och Hålllbar Mobilitet Skåne i samverkan!

Mötes- och resepolicy Kick-off 8 november 2011. Trafikverket och Hålllbar Mobilitet Skåne i samverkan! Mötes- och resepolicy Kick-off 8 november 2011 Trafikverket och Hålllbar Mobilitet Skåne i samverkan! Snabba fakta om Trafikverket Generaldirektör Gunnar Malm Huvudkontoret ligger i Borlänge Regionkontor

Läs mer

RAPPORT Nattågstrafik efter 2018

RAPPORT Nattågstrafik efter 2018 RAPPORT Nattågstrafik efter 2018 Underlag för beslut om framtida trafikavtal för nattågstrafiken Stockholm-övre Norrland/Narvik Trafikverket Postadress: Box 186 871 24 Härnösand E-post: trafikverket@trafikverket.se

Läs mer

SJ Reserapport 9/10. miljoner. /dag. i rätt tid. SJ AB våren Antal resor Punktlighet Helt nya resor 6,7. Våren Våren 2017.

SJ Reserapport 9/10. miljoner. /dag. i rätt tid. SJ AB våren Antal resor Punktlighet Helt nya resor 6,7. Våren Våren 2017. SJ Reserapport SJ AB våren 2017 Antal resor Punktlighet Helt nya resor 6,7 miljoner Våren 2017 9/10 i rätt tid Våren 2017 5000 /dag Våren 2017 Reserapport februari 2017 En rapport om tågresor SJs Reserapport

Läs mer

ETT ENAT SYDSVERIGE SKAPAR ETT STARKT SVERIGE

ETT ENAT SYDSVERIGE SKAPAR ETT STARKT SVERIGE ETT ENAT SYDSVERIGE SKAPAR ETT STARKT SVERIGE POSITIONSPAPPER INFRASTRUKTUR & TRANSPORT 2016 1 ETT ENAT SYDSVERIGE SKAPAR ETT STARKT SVERIGE Vi sex regioner i Sydsverige; Jönköping, Kronoberg, Kalmar,

Läs mer

Blekinge i Sverigeförhandlingen

Blekinge i Sverigeförhandlingen Blekinge i Sverigeförhandlingen Redovisning av nyttoberäkningar Vi vill vara med om att utveckla Sveriges järnvägssystem, men då måste vi få rätt förutsättningar att delta. Bild från långfilmen Gäst hos

Läs mer

Ändring av avgift för säkerhetskontroll av

Ändring av avgift för säkerhetskontroll av Missiv 1 (5) Datum Dnr/Beteckning Ändring av avgift för säkerhetskontroll av passagerare och deras bagage Välkommen att ta del av remiss av förslag till ändring av avgift för säkerhetskontroll av passagerare

Läs mer

Andel beh. inom 3 tim. %

Andel beh. inom 3 tim. % Webbtabell 1. Andel av trombolysbehandlade patienter som behandlats inom 3 tim av samtliga behandlade med trombolys samt antal behandlade patienter över 80 år. Andel beh. inom 3 tim. Antal >80 år Andel

Läs mer

Höghastighetsbanor en samhällsbygge för stärkt utveckling och konkurrenskraft (SOU 2009:74). Svar på remiss, kontorsyttrande.

Höghastighetsbanor en samhällsbygge för stärkt utveckling och konkurrenskraft (SOU 2009:74). Svar på remiss, kontorsyttrande. STADSLEDNINGSKONTORET EXPLOATERINGSKONTORET TRAFIKKONTORET MILJÖFÖRVALTNINGEN Bilaga 1 2009-10-29 DNR 314-2120/2009 DNR E2009-000-01681 DNR T2009-000-03390 DNR 2009-011868-217 Kontaktperson stadsledningskontoret

Läs mer

Kompletterande uppgifter / rättelser? Kontakta Magnus Lindell 08-379152 eller limag@bredband.net

Kompletterande uppgifter / rättelser? Kontakta Magnus Lindell 08-379152 eller limag@bredband.net Alingsås Arboga Arvika 14 BG Vikben 23 Au Vikben 22 BG Vikben 24 BG Vikben 24 Au Sporrong 24 Ag Vikben 24 Ag Vikben+krona 24 Au Sporrong Askersund (väldigt lik Säter??) Avesta Boden 13 Au Vikben 22 Au

Läs mer

ST inom Försäkringskassan 2012-10-26 Avdelning 102

ST inom Försäkringskassan 2012-10-26 Avdelning 102 FÖRHANDLINGSANSVARIGA VID REVISION 2012-10-01 Detta är den ansvarsfördelning som görs av avdelningsstyrelsen. Ansvaret handlar om att vara den person som arbetsgivaren tar kontakt med inför kallelse till

Läs mer

UPPDRAGSLEDARE. Anders Lundberg UPPRÄTTAD AV. Linda Isberg

UPPDRAGSLEDARE. Anders Lundberg UPPRÄTTAD AV. Linda Isberg UPPDRAG Ostkustbanan underlag Sverigeförhandlingen UPPDRAGSLEDARE Anders Lundberg DATUM 2016-04-29 Rev 2015-05-09 UPPDRAGSNUMMER 7001346100 UPPRÄTTAD AV Linda Isberg SLUTVERSION Dokumentation och resultat

Läs mer

SVERIGEFÖRHANDLINGEN MISSAR SINA MÅL

SVERIGEFÖRHANDLINGEN MISSAR SINA MÅL SVERIGEFÖRHANDLINGEN MISSAR SINA MÅL En sammanfattning av Nätverket Höghastighetsbanans analys av urvalskriterier och beslutsunderlag för vägvalet genom Småland SAMMANFATTNING Den 1 februari 2016 presenterade

Läs mer

Statistikbilder. för december 2016

Statistikbilder. för december 2016 Statistikbilder för december 206 i december 206 som andel (%) av den registerbaserade arbetskraften 6 64 år = 6,7 % = 6,8 8,8 % = 8,9 % Genomsnitt för Riket +/- procentenhet O W S Z T E X U D F N G H K

Läs mer

Ändring av avgift för säkerhetskontroll av

Ändring av avgift för säkerhetskontroll av Missiv 1 (5) Datum Dnr/Beteckning Ändring av avgift för säkerhetskontroll av passagerare och deras bagage Välkommen att ta del av remiss av förslag till ändring av avgift för säkerhetskontroll av passagerare

Läs mer

Summa utrikes. Summa. Ank

Summa utrikes. Summa. Ank GÖTEBORGLANDVETTER HALMSTAD 00 00 00 00 0 00 0 0 0 0 000 0 0 00 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Läs mer

Trafikverkets flygutredning (dnr TRV2016/96125)

Trafikverkets flygutredning (dnr TRV2016/96125) 1 (5) YTTRANDE 2017-11-30 17RV343-2 Trafikverket Bosse Andersson bosse.andersson@trafikverket.se Trafikverkets flygutredning (dnr TRV2016/96125) har beretts möjlighet att lämna yttrande ovan rubricerade

Läs mer

Landsting/region Andel avlidna, % Hjärnblödning Hjärninfarkt Alla

Landsting/region Andel avlidna, % Hjärnblödning Hjärninfarkt Alla WEBBTABELL 1 Andel avlidna inom 90 dagar, landstings-/regionjämförelser 2014. Justerat i statistisk modell för skillnader i kön, ålder och medvetandegrad. L = statsistiskt signifikant lägre än riksgenomsnittet.

Läs mer

Höghastighetsjärnvägens finansiering och kommersiella förutsättningar

Höghastighetsjärnvägens finansiering och kommersiella förutsättningar Enheten för transportinfrastruktur och finansiering 103 33 Stockholm peter.kalliopuro@regeringskansliet.se 2016-03-30 Anna Wilson Föreningen Svenskt Flyg Intresse AB 0709263177 Anna.wilson@svensktflyg.se

Läs mer

Hur kopplar Arlanda samman den regionala kollektivtrafiken med den globala kollektivtrafiken?

Hur kopplar Arlanda samman den regionala kollektivtrafiken med den globala kollektivtrafiken? Hur kopplar Arlanda samman den regionala kollektivtrafiken med den globala kollektivtrafiken? 18/2 2011 Kerstin Lindberg Göransson, flygplatsdirektör Swedavia Arlanda Swedavia AB Bildades 1 april 2010

Läs mer

4 Mälarstäder

4 Mälarstäder 4 Mälarstäders yttrande gällande Nationell transportplan 2018-2029 Som fjärde största storstadsregion har 4 Mälarstäder idag en befolkning på fler än 320 000 invånare och växer mer än riket i genomsnitt.

Läs mer

Så kan effektivare järnvägstransporter bidra till tillväxt och miljö

Så kan effektivare järnvägstransporter bidra till tillväxt och miljö Så kan effektivare järnvägstransporter bidra till tillväxt och miljö Logistikforum i Jönköping 2008 Bo-Lennart Nelldal Adj. professor Järnvägsgruppen KTH 2008-08-20 1 KTH Järnvägsgruppen - Systemsyn Intäkt

Läs mer

RAPPORT. Flygutredning 2015-2019

RAPPORT. Flygutredning 2015-2019 RAPPORT Flygutredning 2015-2019 Dokumenttitel: Flygutredning 2015-2019 Skapat av: Bosse Andersson Dokumentdatum: 2013-06-17 Dokumenttyp: Rapport Ärendenummer: TRV 2012/72785 Version: 1.0 Publiceringsdatum:

Läs mer

Hur långt är det till Stockholm?

Hur långt är det till Stockholm? Hur långt är det till Stockholm? Pris som avståndsmått 17 ROGER MARJAVAARA & MAGNUS STRÖMGREN Avstånd är ett centralt och viktigt begrepp inom geografin. Vem har väl inte talat om avståndet mellan olika

Läs mer

Rese- och turistnäringen i Världen, Sverige och Norrbotten. Björn Arvidsson, Razormind Toppmötet, Gällivare 24 Nov 2011

Rese- och turistnäringen i Världen, Sverige och Norrbotten. Björn Arvidsson, Razormind Toppmötet, Gällivare 24 Nov 2011 Rese- och turistnäringen i Världen, Sverige och Norrbotten Björn Arvidsson, Razormind Toppmötet, Gällivare 24 Nov 2011 Global infrastruktur Global infrastruktur 2,5 miljarder passagerare 920 flygbolag

Läs mer

Utredning om intresset för anslutningtrafik till pendlingstrafik i Vännäs kommun

Utredning om intresset för anslutningtrafik till pendlingstrafik i Vännäs kommun 2012-10-29 Utredning om intresset för anslutningtrafik till pendlingstrafik i Vännäs kommun -bland boende i området runt Vindelälven och Tväråbäck med omnejd i Vännäs kommun Enligt uppdrag av Vännäs kommun

Läs mer

Ägare/Organisation. Norrtåg AB är garanten och möjliggöraren Operatör på våra tåg är Botniatåg AB ( SJ & DB Bahn)

Ägare/Organisation. Norrtåg AB är garanten och möjliggöraren Operatör på våra tåg är Botniatåg AB ( SJ & DB Bahn) Norrtågsförsöket Ägare/Organisation Omfattar de fyra nordligaste länen (Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Jämtland) Ägs av Länstrafikbolagen Finansieras av landstingen och staten Norrtåg AB

Läs mer

Fastigheter längs den svenska järnvägen

Fastigheter längs den svenska järnvägen Dec. 2005 Fastigheter längs den svenska järnvägen Page 1 Uppdrag Näringsdepartementet har gett Jernhusen i uppdrag att medverka till att stationer och verkstäder utvecklas och ställs till operatörernas

Läs mer