Innehåll. Nytt & nygammalt. Säker station

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innehåll. Nytt & nygammalt. Säker station"

Transkript

1 Kurskatalog 2012

2 Innehåll Nytt & nygammalt 1 Priser & villkor 2 Säkerhet 3 Brandfarliga varor föreståndare 3 Brandutbildning mera av allt 3 Grundkurs Livsmedelshygien och egenkontroll 4 Säker station 4 Säker station i blockformat 5 Hjärt-lungräddning & defibrillering med hjärtstartare 5 Systematiskt arbetsmiljöarbete på den lilla arbetsplatsen 6 Ledarskap 7 Kollektivavtalet och arbetsrätt 7 Presentationsteknik & retorik 7 Grundläggande Rekryteringsutbildning 8 Försäljning 9 Service i mästarklass 9 Administration & Ekonomi 10 Hogia handel - Bensinlön 10 LEAN i butiken (1/2 + 1/2 dag) 10 Affärsekonomi - för en lönsammare station (grund) 11 Affärsekonomi - för en lönsammare station (fördjupn.) 11 Biluthyrning 12 Säkerhetskurs för biluthyrare 12 Learning-by-working med nya Office 13 Nytt & nygammalt NYTT LEAN i butiken Som handlare strävar man att nå en effektivare och lönsammare verksamhet. Grunden till det kan vara ordning & reda. Låter det intressant? Läs vidare på sidan 10 Affärsekonomi för en lönsammare station NYTT (grund & fördjupning) Målet är att få en ökad förståelse för hur bruttovinst, marginaler, intäkter och kostnader hänger samman och hur du kan påverka resultat, lönsamhet och likviditet. Läs vidare på sidan 11 NYTT Five Star Five Star Service är ett unikt helhetskoncept för er som vill satsa på en professionell servicekultur och genom denna kvalitetsmärkning se konkurrensfördelar, höja motivationen hos medarbetarna och öka lönsamheten. Läs vidare på sidan 9 NYTT Grundläggande Rekryteringsutbildning Att anställa är en sak men att rekrytera rätt är svårare! Har du någon gång i en anställningssituation, tyckt att det kändes så rätt. Men blev ändå så fel. Läs vidare på sidan 8 NYTT Office 2007 learning-by-working Denna e-learning lägger fokus på att lösa arbetsprocesser i Office 2007 snarare än på formella studier och stöder därmed en learning-by-working pedagogik. Läs vidare på sidan 13 Säker station i blockformat Sedan ett par år tillbaka har vi testat att genomföra kursen Säker station i blockformat. Du som handlare får därmed valmöjligheten att välja de block som känns mest angelägna för dig och din station just nu. Vi fortsätter även 2012 på den banan, men återinför även Säker station Den traditionella 1-dagskursen. Där har vi lagt in två fasta kursdatum på vår agenda, då vi tror att det kan passa en del av våra medlemmar. Läs vidare på sidan 4 Presentationsteknik & retorik Hur lyckas du att få fram ditt budskap och få åhörarna att lyssna intresserat? Finns det saker som du skulle kunna bli bättre på. Hur hanteras nervositet? Läs vidare på sidan 7 Hogia handel Bensinlön Har du systemet och vill få grepp om de olika funktionerna? En grundläggande kurs för dig som är relativt ny användare och vill göra rätt från början! Läs vidare på sidan 10 Hjärt-lungräddning (HLR) samt Defibrillering med hjärtstartare (D-HLR) Kursen har inte fått en ärlig chans hos våra medlemmar, så vi gör en omstart på denna otroligt aktuella och viktiga kurs. Med denna kompetens hos personalen, så kommer dina kunder känna sig trygga. Läs vidare på sidan 5 1

3 Priser & villkor Aktuell information Besök gärna vår hemsida. Där hittar du alltid hittar aktuell information, kurser som tillkommer eller andra förändringar. Priser GENERELLA PRISER EXKLUSIVE MOMS Icke medlem Medlem Medlem med fond 1-dagskurs kr kr kr SPECIFIKA PRISER EXKLUSIVE MOMS 2-dagarskurs kr kr kr Kursanmälan Kursanmälan kan göras på vår hemsida, genom svarstalong eller genom att ringa till oss. Vi vill ha din kursanmälan så snart som möjligt, dock senast 15 dagar innan kursstart. Kurskallelse dagar innan kursstart skickar vi kallelse med all information inför kursstarten. Avbokning Din anmälan är bindande. Eventuell avbokning ska ske senast 8 dagar innan kursstart, därefter debiteras 50 % av kursavgiften. Mot uppvisande av sjukintyg senare än 8 dagar innan kursstart utgår ingen kursavgift. Uppdragsutbildning Svensk Bensinhandel arrangerar lokala kurser efter behov och efterfrågan utöver vårt kursprogram. Kontakta oss gärna om du har frågor eller speciella önskemål. Svensk Bensinhandels utbildningsgrupp Mattias Astborn Preem, Astborn Bensin AB Slättgårdsvägen Hägersten e-post telefon: mobil: Eva Carlson Shell, Eva & Christer Carlson AB Annelund Ljung e-post: telefon: mobil: Willy Heed OKQ8, Heeds Affär AB Åkerstigen Ekerö e-post: telefon: mobil: Mikael Widh Shell / M Widh Servicecenter AB svägen Eksjö e-post: telefon: mobil: Kontakt På Svensk Bensinhandel ansvarar Marlene Herrlin och Lennart Stolpe för utbildningsfrågor. Marlene Herrlin Telefon: Lennart Stolpe Telefon:

4 Brandutbildning mer av allt Säkerhet Brandfarliga varor föreståndare Att vara föreståndare för brandfarliga varor på en bensinstation är förknippat med ett ansvar som kräver både kunskap, erfarenhet och befogenheter. Kursen avser att svara upp mot de kompetens och föreståndarkrav som Lagen SFS 2011:1011 om brandfarliga och explosiva varor ställer på föreståndarens kunskaper om hantering av brandfarliga varor. Stationsinnehavare, föreståndare, ställföreträdande föreståndare Lagar, förordningar och föreskrifter Brandfarliga varors risker och egenskaper Brandrisker på en station Hantering av brandfarliga varor Tillstånd och tillsyn. Praktisk övning med handbrandsläckare Besök på en bensinstation Tvådagarsutbildning som ger dig och din personal mer av allt. Under dessa två dagar får du både kompetens som föreståndare för hantering av brandfarliga varor, lära dig hur det systematiska brandskyddsarbetet kan fungera på en bensinstation, kunskap i hantering av brandsläckare samt rädda liv med hjälp av HLR, Hjärt- och lungräddning. Du kommer att få all nödvändig kompetens, på de krav som ställs på dig och din personal, vid hantering av brandfarliga varor samt hur ansvaret gällande brandsäkerhet för personalen och verksamheten ska fungera. Under kvällen ges möjligheten till umgänge med kolleger vid en gemensam middag. Stationsinnehavare, föreståndare, ställföreträdande föreståndare tillsammans med sin personal. Lagar, förordningar och föreskrifter Brandfarliga varors risker och egenskaper Brandrisker på en station Hantering av brandfarliga varor Tillstånd och tillsyn Praktisk övning med handbrandsläckare Lagen om skydd mot olyckor Systematiskt brandskyddsarbete Organisation och regler för brandskydd Kontrollronder och uppföljning. Brandskyddsbeskrivningar, drift & underhållsinstruktioner Hjärt- & lungräddning. Kursen följer HLR-rådets kursplan Kontrollera livstecken Skaffa hjälp Starta HLR Lägga en person i stabilt sidoläge Presentera hjärtstartare för deltagarna Finspång 9 februari Borås 23 februari Luleå 19 april Örebro 12 juni Hässleholm 30 augusti Mjölby 2 oktober 15 november } } Borlänge 11 december mars Växjö april Sundsvall september Alingsås oktober 3

5 Säker station i blockformat Kanske just din station, din personal och kanske någon annan station i ert närområde vill ha ett enstaka kursmoment från Säker station. Kontakta varandra och prata er samman om vad ni önskar, och vad vi på svensk Bensinhandels utbildning kan hjälpa till med. Vi erbjuder fyra sk block, som omfattar ca två till tre timmars utbildning per block. Innehållet i Block 1: Hot och våld butikspersonalens rättigheter probleminventering åtgärder för att jobba säkert bemötande vid hot och våld konflikthantering Block 3: Hot och våld rättigheter vid upptäckt brott åtgärder vid smitning processer som minskar svinnet förste man på brottsplats interna och externa stölder Du/ni Block 2:- Hot och våld säkerhetsplanen säkerhetsanpassning av lokaler larm och rutiner mekaniskt inbrottsskydd försäkringsskydd Block 4: Rånskyddad station 13-punktsprogrammet kontanthantering rånarprofiler uppträdande vid rån ordnar så det blir minst 10 deltagare. uppträdande efter ett rån bestämmer vilket eller vilka block ni önskar föreslår kursdag, ort och tid Svensk Bensinhandel bokar lärare står för lärares arvode, resor och uppehälle ordnar kurslokal och eventuell förtäring All personal Säker station Säker station är en grundläggande och allmän kurs i säkerhet för all personal verksamma vid en bensinstation. Kursen ökar medarbetarnas trygghet och bidrar till en säkrare miljö med mindre svinn och bättre rutiner. Kursen Säker station rekommenderas idag av Arbetsmiljöverket som allmän säkerhetskurs för personal på bensinstationer. All personal Allmänt om säkerhet på en bensinstation Riskexponering Brott mot bensinstationer Intern och extern brottslighet Tekniska hjälpmedel Förebygg hot och våld Säkerhetsrutiner Rutiner vid brottsliga angrepp 18 april } } Göteborg 7 november 4

6 Grundkurs Livsmedelshygien och egenkontroll Allför många personer matförgiftas varje år. Medicinen heter kunskap. Matförgiftning kan förebyggas genom att ge personalen praktiskt användbar kunskap i att hantera livsmedel på rätt sätt. Genom utbildningen erhåller du också kunskap om hur varorna hålls fräschare och därmed också minskar svinnet. Mycket tidsbesparing finns att hämta genom att skapa bra rutiner med stöd av egenkontroll. Kursen baseras på Livsmedelsverkets och SAMS (samarbetsgrupp i storhuhållsfrågor) kursplan. All personal som hanterar livsmedel Kunskap om egenkontroll Smittämnen och smittkällor i livsmedelshantering Kritiska punkter vid inköp, lagring och beredning Rengöringsrutiner och personlig hygien Praktiska exempel och egna erfarenheter Livsmedelslagstiftningen Utbudet av orter och datum är omfattande, så kontakta Marlene eller Lennart för information om lämpligt datum på någon av orterna: Göteborg Varberg Linköping Malmö Helsingborg Skövde Hjärt-lungräddning (HLR) samt defibrillering med hjärtstartare (D-HLR) Ett par viktiga frågor till dig och dina medarbetare: Vet du hur man går till väga vid en hjärt- och lungräddning? Vet du hur man använder en hjärtstartare vid hjärtstopp i väntan på ambulans? Gå en kurs och få två på köpet! Vi har valt att lägga ihop dessa två helt separata kurser, då deltagare som önskar gå Defibrillering med hjärtstartare (D-HLR), måste ha dagsaktuella kunskaper i Hjärt-lungräddning (HLR). Efter genomförd kurs ska du ha fått kunskapen och tryggheten i vad du kan göra, om du står inför denna situation. Varje deltagare får en dokumentation hemskickad, som ska läsas igenom före kursen. Dessutom ett kompetenskort i D-HLR efter godkänd genomförd kurs. Kursledarna är av Svenska HLR-rådet certifierade instruktörer i HLR och D-HLR, med erfarenhet från ambulans, räddningstjänst och akutsjukvård. All personal. Hjärt-lungräddning (HLR), 1,5 timme, förmiddag De första kritiska minuterna Kedjan som räddar liv Kontrollera livstecken Ta hand om en medvetslös person, stabilt sidoläge Larma på rätt sätt Hjärt-lungräddning vid hjärtstopp AED/Hjärtstartare information och demonstration Defibrillering med hjärtstartare (D-HLR), 4,0 timme, eftermiddag Vikten av tidig defibrillering Larmrutiner Fysiologi vid hjärtstopp Apparatgenomgång Användning av en hjärtstartare på ett säkert & effektivt sätt Situationsanpassad träning Handlingsplanen Säkerhetsaspekter 11 april Göteborg 1 oktober 5

7 Systemat iskt arbetsmiljöarbete på den lilla arbetsplatsen (SAM) Systematiskt arbetsmiljöarbete behöver inte vara så komplicerat för små företag och arbetsplatser. SAM behövs för att förhindra arbetsskador och förbättra arbetsmiljön. SAM ska vara en naturlig del i den dagliga verksamheten på arbetsplatsen. Att arbeta effektivt med SAM kan bidra till stationens utveckling och vara en lönsam affär! Stationsinnehavaren och chefer Arbetsmiljö en del av den dagliga verksamheten Vad innebär systematiskt arbetsmiljöarbete? Ansvar för arbetsmiljön Fall exempel Det är lönsamt att satsa på arbetsmiljö Långtidsfrisk friskfaktorer Orter och datum är ej inlagda i agendan. Vi genomför kurs på förfrågan, och med ett minimiantal på deltagare. Kontakta oss på utbildningen för vidare diskussion. 6

8 Ledarskap Kollektivavtalet och arbetsrätt Kollektivavtalet och arbetsrätt har regler som en arbetsgivare måste känna till. Att bryta mot dessa kan bli kostsamt. På kursen går vi på ett lättsamt sätt igenom hur man räknar löner, vilka anställnings- former som finns och hur man undviker de värsta fällorna i dessa sammanhang. Vidare får deltagarna också veta hur man fyller i ett anställningsbevis korrekt samt lära sig när och hur man kan säga upp anställda. En omfattande kurspärm med exempel på bland annat varningar ingår i kursavgiften. Stationsinnehavare och chefer med personalansvar. Bensin- och garageavtalet Beräkning av löner och ersättningar LAS Presentationsteknik & retorik På den tid du får till ditt förfogande ska du förmedla budskapet på bästa möjligt sätt. Kursen syftar till att ge dig redskap och kunskap som gör det lättare för dig att lyckas med dina presentationer inför andra. För att bli en bra presentatör måste du ta vara på din personlighet, våga använda dina egna erfarenheter för att aktivera dina åhörare och skapa dialog. Alla som ställs inför situationen att presentera internt eller externt. Presentationsteknik och retorik Förhandlingsteknik Effektiva möten Personlig effektivitet Service Konflikthantering Praktisk pedagogik Kreativa processer Coachning Göteborg 28 mars 21 november Växjö 19 april } } 26 september 7

9 Grundläggande Rekryteringsutbildning Att anställa är en sak men att rekrytera rätt är svårare! Hur gör man för att säkerställa att man rekryterar rätt person? Vilka verktyg och metoder bör man använda för att kvalitetssäkra sin rekryteringsprocess? Under en dag går vi igenom rekryteringsprocessens olika delar. Utbildningen genomförs i föreläsningsform med praktiska exempel och träningsmöjligheter. Vi diskuterar också olika situationer som kan uppstå i en rekryteringsprocess. Stationschef, egen företagare och personalansvarig Genomgång av rekryteringsprocessen Behovsanalys vilket behov har företaget? Kravprofil hur och varför? Var finner vi vår målgrupp? Urvalsförfarande 1 hur väljer vi bland ansökningarna? Intervjumetodik - hur ställer vi frågor som är relevanta? Urvalsförfarande 2 hur görs det avgörande valet? } } Karlstad 21 november 8

10 Försäljning Service i mästarklass & kvalitetsmärkning inom personlig service Service mot slutkund är idag den absolut största efterfrågan på marknaden. Produkter eller tjänster utan personlig service tappar sitt värde. Genom att öka den personliga servicen får ni både motiverad och målinriktad personal samtidigt som kunderna blir mer lojala, och omsättningen ökar. Framför allt är högklassig service en stor konkurrensfördel. Five Star Service är ett unikt helhetskoncept som når både medarbetaren och kunden via vårt besiktningsverktyg. Tillsammans med er tas unika ledstjärnor fram utifrån er situation som kommer att vara grunden vilka ni är, vad som driver er, hur ni ska göra och vad ni ska kunna. Slutligen blir ert företag kvalitetsmärkt inom personlig service och ni mottar certifieringsmaterial. Denna kurs sker regionvis. All personal på varje enhet } } Steg 1 inre besiktning Steg 2 yttre besiktning Steg 3 utbildning a) vad innebär 5 Star Service b) attityd Ni ser till att... c) motivation d) struktur e) kunskap Steg 4 quality check Steg 5 certifiering minst 5 av era medarbetare deltar i utbildningen och ordnar transport för denna dag samtliga på enheten deltar i den inre besiktningen välja ut en eller två ambassadörer som bär servicefrågan hos er och blir vår kontaktperson Svensk Bensinhandel bokar lokal och står för fika och lunch 7 mars Göteborg 14 mars Växjö 21 mars Sundsvall 28 mars } } Piteå 4 april 9

11 Administration & Ekonomi Hogia handel - Bensinlön En grundläggande 1-dags kurs för dig som är relativt ny som användare och vill göra rätt från början. Vi går igenom upplägg av företag och anställda. Du får öva på att göra ett flertal löner och lär dig att förstå hur de olika lönearterna fungerar. Vi går också igenom historik och hur man tar ut olika rapporter. Utbildningen passar dig som har arbetat i programmet en tid och behärskar dagliga rutiner som löne- beredning och uttag av rapporter. Fördjupning av lönearter Hur du kan utnyttja ackumulatorer Bygga egna rapporter Ta fram, stämma av och tolka semesterskulden LEAN i butiken (1/2 + 1/2 dag) Vi vill ju alla få en effektivare och lönsammare verksamhet? Många av oss tillhör en generation och kultur som pratar mycket om att ha ordning och reda. Sedan många år tillbaka har man inom Svenskt näringsliv börjat kalla detta för LEAN. Sedan några år har denna form av effektiviserings- modell nått även oss som arbetar med tjänster. Syftet med Lean är att identifiera och eliminera alla faktorer i en produktionsprocess som inte skapar värde för slutkunden. Enkelt uttryckt handlar det om Mer värde för mindre arbete. Något som för oss i branschen borde vara högintressant? Efter utbildningen har du fått goda kunskaper om hur du konkret kan effektivisera din station och butik utifrån dina egna förutsättningar. För dig som förestår eller äger en station, men också för din försteman/förstekvinna. DAG 1 LEAN i praktiken Personalen och LEAN Mäta och följa upp Planen och att komma igång DAG 2 Vi gör studiebesök på en station, i din egen region som arbetar enligt denna metodik. Vi återkopplar även erfarenheter och tankar från föregående tillfälle. 30 maj } } Göteborg 28 november 22 maj Dag 1: 13:00-16:30 23 maj Dag 2: 09:00-12:00 Göteborg 18 sept Dag 1: 13:00-16:30 Göteborg 19 sept Dag 2: 09:00-12:00 10

12 Affärsekonomi - för en lönsammare station (fördjupning) Affärsekonomi - för en lönsammare station (grund) Konkurrensen ökar från andra aktörer, liksom kraven på dig och dina medarbetare ökar hela tiden. Genom att utveckla affärsmannaskapet och förstå vad som förbättrar resultat, lönsamhet och likviditet blir du och din personal vinnare! Kursen ger dig en ökad förståelse för hur bruttovinst, marginaler, intäkter och kostnader hänger samman och hur du/ ni kan påverka den. I utbildningen varvas ekonomisk teori med verklighetsanpassade och upplevelsebaserade övningar. Detta görs med stöd av en simulering där du jobbar med utveckling av en fiktiv station, självklart tävlar du med dina kurskamrater i vem som driver sin station mot bästa långsiktiga resultat. Att utveckla deltagarnas praktiska kunskaper och stärka deras ekonomiska kompetens så att bättre beslut tas för lönsammare affärer. Alla som driver station och vill utveckla sin affär ytterligare Planera och utveckla verksamheten Analys av resultat- och balansräkningen Hur påverka intäkter, kostnader och kapital? Styrning via nyckeltal Målstyrning Nya affärsmöjligheter Erfarenhetsutbyte Nu gäller det för dig att ta med dig kunskaperna du fick i grundutbildningen i Affärsekonomi och använda dem på din egen station. Du har nu ganska god koll på hur du skapar lönsamhet. Men du skulle vilja ha verktygen för att kunna utveckla och prova nya grepp i din egen affär. I utbildningen genomför vi simulering med stöd av dina egna siffror. Så är du redo att under kreativ handledning använda din egen station som underlag för vidare utveckling så är detta kursen för dig. I utbildningen varvas ekonomisk teori med verklighetsanpassade och upplevelsebaserade övningar som direkt kopplas till din stations verklighet. Detta görs med stöd av en simulering där du jobbar med utveckling av din egen station, självklart tävlar du med dina kurskamrater i vem som driver sin station mot bästa långsiktiga resultat. Deltagarna rekommenderas att ta med senaste årsbokslutet för stationen till utbildningen. Efter utbildningen har du god koll på vad som skapar lönsamhet i just din station Alla som gått kursen i Affärssimulering och för dig som driver station men vill utveckla din affär ytterligare. Dina mål och din plan för att utveckla verksamheten Analys av din egen resultat- och balansräkning Hur påverka intäkter, kostnader och kapital? Styrning med dina egna nyckeltal Målstyrning, att få personalen att ta sin del av ansvaret Nya affärsmöjligheter Erfarenhetsutbyte Göteborg 6 mars 4 september Göteborg 27 mars } } 25 september 11

13 Säkerhetskurs för biluthyrare Biluthyrningsbranschen drabbas allt oftare av oseriösa kunder och till och med rena ligor. Bilar försvinner, stjäls, skadas och återlämnas för sent. Detta resulterar i att företagen i branschen drabbas av stora kostnader. Även tvister kan uppstå vid tolkning av hyresavtalet och hur detta skall tillämpas. Biluthyrning Företagare som har biluthyrning i sin verksamhet måste gå en lagstadgad tvådagars utbildning. Kursen avslutas med ett skriftligt prov dag 2. Godkänt prov krävs för att kunna söka tillstånd hos Länsstyrelsen att få bedriva biluthyrning. Stationsinnehavare Biluthyrningsbranschen och dess regler Biluthyrningslagstiftning Hyresavtalet och dess juridik Brottsförebyggande kontroller Parkeringsregler med ägaransvar Eget företagande, företagsformer Branschanpassad företagsekonomi Bokföring, skatter och avgifter Arbetsgivarefrågor Försäkringsfrågor Arbetsmiljö Kursen syftar till att ge personal ökad kompetens och trygghet i att ge rätt information till kunden vid situationer som kan uppstå i samband med bedrägerier och tvister. All personal som hanterar biluthyrning Hyresavtalens juridiska innebörd och tolkning Rekommendationer om hur avtalet skall tillämpas Brottsförebyggande kontroll av kunder. Lär dig känna igen en bedragare Kundkontroll. Biluthyrarna Sveriges spärrsystem och nya datasystemet, samt hur dessa skall hanteras Körkortskontroll Nya biluthyrningslagen och förordningen. Vem är ansvarig? Felparkeringsavgifter och hanteringen av dessa Skadebegränsade åtgärder vid bedrägerifall Framtida risker på grund av lättare gränsöverskridande och bristande gränskontroll Myndigheternas agerande att bland annat inte åtala eller bedöma brott mot hyresavtal som straffbart Juristhjälp vid behov Försvunna/förskingrade bilar Larmtjänst rapporterar och har synpunkter februari 9-10 maj 22 februari } } 18 april 12

14 Learning-by-working med nya Office Kombinera lärandet med effektivt arbete i Office! Syftet med denna e-learning är att du snabbt ska få instruktioner i olika arbetssituationer i Office 2007, samtidigt som du lär dig programmet. Det benämns Learning-by-working. Med denna e-learning som stöd lär du dig snabbt det nya gränssnittet i Office 2007 och hittar nya smarta funktioner i allt, eftersom du arbetar vidare med ditt Officeprogram. Du når enkelt och snabbt innehållet utan separata nedladdningar eller inloggningar. Det är lätt att navigera via menyn, för att hitta just den instruktion du för tillfället behöver. Allt för att kunna ta nästa steg i din arbetsprocess. Office e-learning är tillgänglig för alla på stationen/företaget genom vår hemsida. Du prenumerarar på denna tjänst under 12 månader från det du tecknat en prenumeration och fått inloggningsuppgifter från oss. Allt till den överkomliga avgiften (för medlemmar med fond) på kr/år, exklusive moms. Kontakta oss för vidare information! 13

15 inbjudan igår... Gran Canaria 1-8 MAJ (GÖTEBORG) 2-9 MAJ (STOCKHOLM & KÖPENHAMN) SUNPRIME ATLANTIC VIEW SUITES & SPA PLAYA INGLES 4+ **** SVENSK BENSINHANDELS UTBILDNINGSKONFERENS 5-ÅRSJUBILERAR 2012 Ta fram din agenda och notera datumet med en gång. För vi vill se ny som gammal deltagare på resan i maj nästa år. Först till kvarn är det som gäller, då vi endast har 100 platser. Temat på utbildningskonferensen har två inriktningar (se bilaga för detaljerat program) Sociala medier (Facebook, Twitter, blogga mm) Hälsa & fritid (höj kvalitén på ditt liv, i och utanför jobbet) Som medlem med utbildningsfond blir kostnaden för dig (och ytterligare en person från stationen) endast kr/person (vid deltagande på utbildningsdagarna), och då ingår följande flygresa inklusive alla avgifter och skatter del i dubbelrum på ett 4+-stjärnigt hotell frukost alla dagar lunch på konferensdagarna välkomstmiddag Mot tillägg får du enkelrum kr/person/vecka del i juniorsvit 995 kr/person/vecka avslutningsmiddag mat på flygplanet transfer på Gran Canaria fyra kursdagar För person nummer tre och så vidare, blir kostnaden kr/person. Alla priser är exklusive moms. Vi reserverar oss för eventuella prisändringar. Avresa sker från /Arlanda, Göteborg/Landvetter samt Köpenhamn. Har du frågor om tilläggsveckor (före eller efter) medföljande (barn eller vuxen) allergier etc övrigt Kontakta Lennart Stolpe på tfn mobil e-post

16 igår... anmälan Vi ser fram emot att ha med dig till härliga Gran Canaria. Varmt välkommen med din anmälan! Faxa in din anmälan på (bindande from ) Anmälan (markera med ett X dina önskemål gällande logi samt övriga tillägg, se nedan) Företag Organisationsnummer Gatuadress Oljebolag Postnr och ort Tfn (inkl riktnr) E-post (till stationen) Fax (inkl riktnr) Deltagare (för- och efternamn) Mobilnr delar dubbelrum med tillägg, enkelrum 1100 kr/p tillägg, del i juniorsvit 995 kr/p e-post Deltagare (för- och efternamn) Mobilnr delar dubbelrum med tillägg, enkelrum 1100 kr/p tillägg, del i juniorsvit 995 kr/p e-post ÖNSKAR FLYGA FRÅN /Arlanda, 2-9 maj Göteborg/Landvetter, 1-8 maj Köpenhamn, 2-9 maj Övrig viktig information till Svensk Bensinhandel (t ex allergi) Faxa in din anmälan på

K U R S K A T A L O G 2 0 1 1

K U R S K A T A L O G 2 0 1 1 K U R S K A T A L O G 2 0 1 1 VA R G V Ä R M L A N D S L A N D S K A P S D J U R innehåll: NYHETER 2 PRISER OCH VILLKOR 3 KURSER: SÄKERHET 4-6 LEDARSKAP 6 FÖRSÄLJNING 7 ADMINISTRATION S T R A N D S K ATA

Läs mer

Priser & villkor. Priser Kurspriset inkluderar kursmaterial och kost. Alla priser är exklusive logi, resekostnad och moms.

Priser & villkor. Priser Kurspriset inkluderar kursmaterial och kost. Alla priser är exklusive logi, resekostnad och moms. Kurskatalog 2013 Priser & villkor Aktuell information Besök gärna vår hemsida. Där hittar du alltid aktuell information, kurser som tillkommer eller andra förändringar. Priser Kurspriset inkluderar kursmaterial

Läs mer

Vill du rädda ditt och andras liv? Ta del av vad Västra Sörmlands Räddningstjänst kan erbjuda för utbildningar!

Vill du rädda ditt och andras liv? Ta del av vad Västra Sörmlands Räddningstjänst kan erbjuda för utbildningar! Vill du rädda ditt och andras liv? Ta del av vad Västra Sörmlands Räddningstjänst kan erbjuda för utbildningar! 1 Innehåll Brandinstruktörsutbildning... 3 Brandombud... 4 Brandutbildning... 5 Information

Läs mer

BYGGNADSÄMNESINDUSTRIN

BYGGNADSÄMNESINDUSTRIN Nr 12 Juni 2007 Kurser hösten 2007 Vi översänder inbjudan till kurs i arbetsrätt samt kurs i arbetsgivarens ansvar för arbetsmiljön som genomförs i samarbete med Livsmedelsföretagen. Anmälan görs på bifogad

Läs mer

KURS KATALOG 2017 RÄDDNINGSTJÄNSTEN DALA MITT.

KURS KATALOG 2017 RÄDDNINGSTJÄNSTEN DALA MITT. KURS KATALOG 2017 RÄDDNINGSTJÄNSTEN DALA MITT www.dalamitt.se Räddningstjänstförbundet Dala Mitt tillhandahåller utbildningar för medlemskommunerna Kurser Grundläggandebrandskyddsutbildning SBA utbildning

Läs mer

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School Utveckla ditt ledarskap som chef Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School Lär dig leda ditt företag till tillväxt Du som är eller ska bli ledare i ett företag som är medlem

Läs mer

Kommunikativt ledarskap i praktiken En diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation

Kommunikativt ledarskap i praktiken En diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation Kommunikativt ledarskap i praktiken En diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation Längd: Utbildningen omfattar två dagar i följd samt tre fristående dagar, totalt fem dagar. Datum: 17-18 februari,

Läs mer

Nytt kurstillfälle för Gasolföreståndare

Nytt kurstillfälle för Gasolföreståndare Nytt kurstillfälle för Gasolföreståndare Flogas Sverige AB erbjuder tillfälle att delta i vår Gasolföreståndarkurs, som pågår under tre dagar mellan den 5-7 maj 2015. Kursen vänder sig till den som vill

Läs mer

Diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation

Diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation Diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation Längd: Utbildningen omfattar två dagar (internat) samt tre fristående dagar. Datum: 17-18 augusti, 24 september, 22 oktober samt 14 januari 2016. Ort

Läs mer

inför grupp. Dramaturgi Retorik

inför grupp. Dramaturgi Retorik KURSprogram Agera Kommunikation AB är, sedan företagets start 2003, en flitigt anlitad partner till företag, myndigheter, kommuner och organisationer som vill kompetensutveckla sina medarbetare inom praktisk

Läs mer

Våra utbildningar våren 2017

Våra utbildningar våren 2017 Våra utbildningar våren 2017 Allmän information För de företag som har timavtal kan utbildningskostnaden dras från timbanken alternativt faktureras. Vid heldagsutbildningar ingår för- och eftermiddagsfika

Läs mer

Information om ledarskapskursen Ledarskap för ökat resultat

Information om ledarskapskursen Ledarskap för ökat resultat 2014-04-03 Information om ledarskapskursen Ledarskap för ökat resultat VÄLKOMMEN! Varmt välkommen till kursen Ledarskap för ökat resultat! I det följande beskrivs kursens mål, innehåll, arbetsformer och

Läs mer

Utbildningar och evenemang 2016

Utbildningar och evenemang 2016 Utbildningar och evenemang 2016 GRUNDKURS - PERSONLIG ASSISTANS Vår grundläggande och obligatoriska grundkurs ger dig som personlig assistent en trygghet i din yrkesroll och dig som kund en trygghet

Läs mer

Personlig presentationsteknik

Personlig presentationsteknik 2014-11-21 15/17 OBS! Var vänlig distribuera inbjudan till berörd målgrupp inom förvaltningen Samtliga nämnder och styrelser Personlig presentationsteknik BAKGRUND Hur når jag fram med mitt budskap? Att

Läs mer

Tillsynsutveckling i Väst

Tillsynsutveckling i Väst Välj utbildningar! Projektet erbjuder: Utbildningar som ska stärka individ och arbetsplats. Utbildningarnas innehåll och upplägg har arbetats fram i samråd med representanter från era arbetsplatser, en

Läs mer

Information om ledarskapskursen. Ledarskap för att motivera grupper

Information om ledarskapskursen. Ledarskap för att motivera grupper 2014-05-13 Information om ledarskapskursen Ledarskap för att motivera grupper VÄLKOMMEN Varmt välkommen till kursen Ledarskap för motivera grupper! I det följande beskrivs kursens mål, innehåll, arbetsformer

Läs mer

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School Utveckla ditt ledarskap som chef Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School Dags att anmäla sig till EIO Ledarskapsprogram I januari drar en ny omgång av EIOs ledarskapsprogram

Läs mer

MORA BRANDKÅR. Vägledning inför tillsyn

MORA BRANDKÅR. Vägledning inför tillsyn Alltid redo? Du har säkert funderat på vad som skulle kunna hända om det börjar brinna i din verksamhet. Likaså hur du och din personal skulle hantera en eventuell brand. Om inte då är det dags att börja

Läs mer

AKTUELLA KURSSTARTER HOS PLUS INOM OMRÅDET BESIKTNING. www.plus.se. Ett företag i Lexicongruppen

AKTUELLA KURSSTARTER HOS PLUS INOM OMRÅDET BESIKTNING. www.plus.se. Ett företag i Lexicongruppen AKTUELLA KURSSTARTER HOS PLUS INOM OMRÅDET BESIKTNING www.plus.se Ett företag i Lexicongruppen Avflyttningsbesiktning av lägenheter grundkurs med praktisk besiktning För att genomföra en lägenhetsbesiktning

Läs mer

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School Utveckla ditt ledarskap som chef Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School Lär dig leda ditt företag till tillväxt Du som är eller ska bli ledare i ett företag som är medlem

Läs mer

GÖTEBORGS HJÄRT-LUNGRÄDDNINGSUTBILDNING

GÖTEBORGS HJÄRT-LUNGRÄDDNINGSUTBILDNING NI N G GÖTEBORG SH LD TBI SU GRÄD D -LUN NI NG RT JÄ WW E W.GBG-HLR.S GÖTEBORGS HJÄRT-LUNGRÄDDNINGSUTBILDNING Det händer plötsligt men med rätt kunskap kan du rädda liv! Du eller Jag? Presentation Syftet

Läs mer

Utbildningar hösten 2013

Utbildningar hösten 2013 Utbildningar hösten 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING VÅRA UTBILDNINGAR...3 ASSISTENTUTBILDNING...4 Stockholm 5/11, Göteborg 17/9 ARBETSLEDARUTBILDNING...5 Stockholm 15/10, Göteborg 1/10 KONDUKTIV PEDAGOGIK 1...6

Läs mer

Information om ledarskapskursen Personligt ledarskap

Information om ledarskapskursen Personligt ledarskap 2014-04-03 Information om ledarskapskursen Personligt ledarskap VÄLKOMMEN Varmt välkommen till kursen Personligt ledarskap! I det följande beskrivs kursens mål, innehåll, arbetsformer och annan praktisk

Läs mer

AKTUELLA KURSSTARTER HOS PLUS INOM OMRÅDET JURIDIK

AKTUELLA KURSSTARTER HOS PLUS INOM OMRÅDET JURIDIK AKTUELLA KURSSTARTER HOS PLUS INOM OMRÅDET JURIDIK www.plus.se Ett företag i Lexicongruppen Hyresjuridik - grundkurs Hyreslagens bestämmelser, är grundbulten för ett bostadsföretags verksamhet. Därför

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Utbildningskatalog sförteckning Brandkunskap för alla 3 Praktiska släckövningar. 4 Heta Arbeten.. 5 HLR & L-ABC 6 Brandskyddskontrollant. 7 Brandskyddsansvarig 8 Föreståndare brandfarlig vara mindre omfattning

Läs mer

Du - ett varumärke. Bygg ditt personliga varumärke och stärk ditt professionella rykte. Umeå 17-18 mars 2010

Du - ett varumärke. Bygg ditt personliga varumärke och stärk ditt professionella rykte. Umeå 17-18 mars 2010 Du - ett varumärke Umeå 17-18 mars 2010 Curomed Utbildning, Håkmark 213, 905 91 UMEÅ, tel 090-38375, fax 090-38331 e-post info@curomed.se, www.curomed.se 1 DU ETT VARUMÄRKE Du - Ett Varumärke Ditt personliga

Läs mer

INNEHÅLL OM PALIO 3 FÖR INDIVIDEN 4 FÖR LEDAREN 6 FÖR GRUPPEN 5 ÖVRIGA TJÄNSTER 7. Bättre service = ökad lönsamhet Kundvård en väg till framgång

INNEHÅLL OM PALIO 3 FÖR INDIVIDEN 4 FÖR LEDAREN 6 FÖR GRUPPEN 5 ÖVRIGA TJÄNSTER 7. Bättre service = ökad lönsamhet Kundvård en väg till framgång Kursprogram 2011 INNEHÅLL OM PALIO 3 FÖR INDIVIDEN 4 Bättre service = ökad lönsamhet Kundvård en väg till framgång Merförsäljning utifrån kundbehov Våga fråga - merförsäljningstekniker FÖR LEDAREN 6 Pay-Off

Läs mer

Assistentutbildning...3. Arbetsledarutbildning...4. Konduktiv pedagogik 1...5. Konduktiv pedagogik 2...6. Konduktiv pedagogik 3...

Assistentutbildning...3. Arbetsledarutbildning...4. Konduktiv pedagogik 1...5. Konduktiv pedagogik 2...6. Konduktiv pedagogik 3... Kurskatalog Hösten 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Assistentutbildning...3 Arbetsledarutbildning...4 Konduktiv pedagogik 1...5 Konduktiv pedagogik 2...6 Konduktiv pedagogik 3...7 Grundkurs i kommunikation och

Läs mer

GRUNDUTBILDNING I ARBETSMILJÖ. 1 GRUNDUTBILDNING I ARBETSMILJÖ. 3 DROGER I ARBETSLIVET. 5 VIDAREUTBILDNING ARBETSMILJÖ. 6 STEG 1 - DISTANSUTBILDNING.

GRUNDUTBILDNING I ARBETSMILJÖ. 1 GRUNDUTBILDNING I ARBETSMILJÖ. 3 DROGER I ARBETSLIVET. 5 VIDAREUTBILDNING ARBETSMILJÖ. 6 STEG 1 - DISTANSUTBILDNING. Innehåll GRUNDUTBILDNING I ARBETSMILJÖ... 1 GRUNDUTBILDNING I ARBETSMILJÖ... 3 DROGER I ARBETSLIVET... 5 VIDAREUTBILDNING ARBETSMILJÖ... 6 STEG 1 - DISTANSUTBILDNING... 8 STEG 3 - KONSTEN ATT PÅVERKA...

Läs mer

Du tjänar på kollektivavtal. för dig som är arbetsgivare

Du tjänar på kollektivavtal. för dig som är arbetsgivare Du tjänar på kollektivavtal för dig som är arbetsgivare 2 Kollektivavtal det tjänar du på För dig som är arbetsgivare Varför finns det kollektivavtal? Den svenska arbetsmarknaden bygger på att fackföreningar

Läs mer

Information om ledarskapskursen. Ledarskap för effektivt samarbete

Information om ledarskapskursen. Ledarskap för effektivt samarbete 2014-05-13 Information om ledarskapskursen Ledarskap för effektivt samarbete VÄLKOMMEN Varmt välkommen till kursen Ledarskap för effektivt samarbete! I det följande beskrivs kursens mål, innehåll, arbetsformer

Läs mer

Att införa kvalitets- och miljöledning i projektform

Att införa kvalitets- och miljöledning i projektform Att införa kvalitets- och miljöledning i projektform En kort sammanfattning En kurs som ger måleriföretaget allt som krävs för att kunna driva ett bra kvalitets- och miljöarbete. Under kursen inför kursdeltagarna

Läs mer

AKTUELLA KURSSTARTER HOS PLUS INOM OMRÅDET UTEMILJÖ

AKTUELLA KURSSTARTER HOS PLUS INOM OMRÅDET UTEMILJÖ AKTUELLA KURSSTARTER HOS PLUS INOM OMRÅDET UTEMILJÖ www.plus.se Ett företag i Lexicongruppen Beskärning av buskar och träd Du som arbetar i en skötselförvaltning eller i ett skötselföretag och inte vet

Läs mer

Umeå kommun Brandförsvar och säkerhet. Utbildningskatalog

Umeå kommun Brandförsvar och säkerhet. Utbildningskatalog Utbildningskatalog Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Grundläggande brandskydd... 3 Hem och Fritid... 4 Praktisk övning... 5 Utrymningsteori... 6 Utrymningsövning... 7 SBA Systematiskt brandskyddsarbete...

Läs mer

Vid frågor kontakta oss gärna! Förkunskaper: Inga förkunskaper krävs.

Vid frågor kontakta oss gärna! Förkunskaper: Inga förkunskaper krävs. Akutomhändertagande vid sjukdom eller olycka (L-ABCDE) I utbildningen får kursdeltagaren lära sig hur han eller hon på ett enkelt sätt kan hjälpa en person som drabbas av en akut sjukdom eller olycka.

Läs mer

RÄDDNINGSTJÄNSTENS UTBILDNINGAR

RÄDDNINGSTJÄNSTENS UTBILDNINGAR RÄDDNINGSTJÄNSTENS UTBILDNINGAR Brandskyddsutbildning (BKA) Kursen vänder sig till företag, organisationer och föreningar som vill öka sitt brandskydd. Kursdeltagaren får en grundläggande utbildning i

Läs mer

Kompetens genom vidareutbildning. www.krsystem.se. Kom på kurs!

Kompetens genom vidareutbildning. www.krsystem.se. Kom på kurs! Kompetens genom vidareutbildning www.krsystem.se Kom på kurs! Pyramid grundkurs Del 1 - KUP113 - Inloggning & Övningar - Navigering, sökningar & skapa favoriter - Grundmoduler & Rutiner - Genvägar & Övningar

Läs mer

Utbildningar 2015. Hälsa, arbetsmiljö, ledarskap och organisation

Utbildningar 2015. Hälsa, arbetsmiljö, ledarskap och organisation Utbildningar 2015 Hälsa, arbetsmiljö, ledarskap och organisation Vad skulle hända om alla chefer blev lite bättre Genom att på ett positivt sätt vägleda medarbetarna genom att förstärka beteenden som skapar

Läs mer

Hej! Anmälningsinformation hittar du på baksidan. Utbildningskatalog 2018 för öppna utbildningar och föreläsningar

Hej! Anmälningsinformation hittar du på baksidan. Utbildningskatalog 2018 för öppna utbildningar och föreläsningar Hej! Anmälningsinformation hittar du på baksidan. Utbildningskatalog 2018 för öppna utbildningar och föreläsningar Vi på Helsa Företagshälsovård hoppas kunna inspirera dig och din arbetsplats till godare

Läs mer

Utbildningsprogram 2015

Utbildningsprogram 2015 Utbildningsprogram 2015 - KUNSKAP ÄR ALDRIG TUNG ATT BÄRA - A-Assistans anordnar varje år utbildningar i syfte att stärka de anställda i sina yrkesroller. PERSONLIG ASSISTANS FÖR BARN Den 1 januari 2011

Läs mer

Du gör skillnad. Stark tillsammans

Du gör skillnad. Stark tillsammans Du gör skillnad Stark tillsammans Du gör skillnad Som medlem är du alltid i fokus hos oss. Tillsammans hjälps vi åt och ser till att medlemskapet lönar sig för dig och dina arbetskamrater. Ditt engagemang

Läs mer

Utbildningar våren 2014

Utbildningar våren 2014 Utbildningar våren 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING VÅRA UTBILDNINGAR...3 ASSISTENTUTBILDNING...4 Stockholm 5/2 & 14/5, Göteborg 26/3 ARBETSLEDARUTBILDNING...5 Stockholm 10/4, Göteborg 15/4 KONDUKTIV PEDAGOGIK

Läs mer

Social rekrytering och omvärldsbevakning

Social rekrytering och omvärldsbevakning 2013-06-24 13/72 OBS! Var vänlig distribuera inbjudan till berörd målgrupp inom förvaltningen Samtliga nämnder/styrelser BAKGRUND/ SYFTE Att rekrytera via sociala medier blir allt vanligare. Fler och fler

Läs mer

Varmt Välkommen att följa med på en sju dagars kurs i personlig utveckling till Italien och Toscana!

Varmt Välkommen att följa med på en sju dagars kurs i personlig utveckling till Italien och Toscana! Varmt Välkommen att följa med på en sju dagars kurs i personlig utveckling till Italien och Toscana! Vi vill med denna yttre och inre resa bjuda in dig till att utforska dig själv och den kvinnliga sidan

Läs mer

Att göra mål FORTBILDNING AT T G Ö R A M Å L. Att göra mål. INBJUDAN Kursanmälan. Svenska Ishockeyförbundet. www.coachescorner.nu ATT GÖRA MÅL sid 1

Att göra mål FORTBILDNING AT T G Ö R A M Å L. Att göra mål. INBJUDAN Kursanmälan. Svenska Ishockeyförbundet. www.coachescorner.nu ATT GÖRA MÅL sid 1 FORTBILDNING Att göra mål INBJUDAN Kursanmälan Svenska Ishockeyförbundet 2006 www.coachescorner.nu ATT GÖRA MÅL sid 1 Du står här inför den stimulerande utmaningen att lära dig bli en bättre tränare när

Läs mer

Utbildningsprogram 2012

Utbildningsprogram 2012 Utbildningsprogram 2012 - KUNSKAP ÄR ALDRIG TUNGT ATT BÄRA - A-Assistans anordnar varje år utbildningar i syfte att stärka de anställda i sina yrkesroller. Förutom de kurser som finns beskrivna i denna

Läs mer

LindgrenHelde Kommunikation

LindgrenHelde Kommunikation LindgrenHelde Kommunikation Kurskatalog Hösten 2014 LindgrenHelde KOMMUNIKATION KURSÖVERSIKT Hösten 2014 KURSDATUM Förbättra din kommunikation - och höja trivseln på jobbet! Välkommen att inspireras till

Läs mer

MILJÖSUPPORT I LINKÖPING AB

MILJÖSUPPORT I LINKÖPING AB MILJÖSUPPORT I LINKÖPING AB UTBILDNINGAR 2010 Gillbergagatan 7 582 73 Linköping Tfn: 013-10 19 19 E-post: info@miljosupport.se Öka förutsättningarna för ett lyckat verksamhetsarbete Ett framgångrikt verksamhetsarbete

Läs mer

Utbildningsprogram 2013

Utbildningsprogram 2013 Utbildningsprogram 2013 - KUNSKAP ÄR ALDRIG TUNG ATT BÄRA - A-Assistans anordnar varje år utbildningar i syfte att stärka de anställda i sina yrkesroller. GRUNDKURS - PERSONLIG ASSISTANS Vår grundläggande

Läs mer

Information om ledarskapskursen. Ledarskap för effektivt samarbete

Information om ledarskapskursen. Ledarskap för effektivt samarbete 2015-03-01 Information om ledarskapskursen Ledarskap för effektivt samarbete I det följande beskrivs kursens mål, innehåll, arbetsformer och annan praktisk information. Kursen är en av ledarskapskurserna

Läs mer

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School Utveckla ditt ledarskap som chef Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School EIO Ledarskapsprogram Så här tycker några av deltagarna om vad programmet haft för omvälvande betydelse

Läs mer

Hald & Tesch Brand ab Utbildningskatalog

Hald & Tesch Brand ab Utbildningskatalog Hald & Tesch Brand ab Utbildningskatalog 2016 Varför ska ett företag lägga tid och pengar på säkerhetsutbildningar? Målet med all utbildning är ökad kunskap. Säkerhet handlar i grunden om relation mellan

Läs mer

KURSKATALOG HSB SÖDRA NORRLAND

KURSKATALOG HSB SÖDRA NORRLAND KURSKATALOG HSB SÖDRA NORRLAND HÖSTEN 2015 VÅREN 2016 1 KUNSKAP GÖR ARBETET I STYRELSEN ROLIGARE Att arbeta i styrelsen i en bostadsrättsförening är en stor och rolig utmaning. Du ingår i en grupp som

Läs mer

Region Syd hösten 2007. Kurser och aktiviteter. för STs förtroendevalda

Region Syd hösten 2007. Kurser och aktiviteter. för STs förtroendevalda Region Syd hösten 2007 Kurser och aktiviteter för STs förtroendevalda Innehåll LEDARSKAPSDAGEN PÅ TURNING TORSO... 1 IDEKONFERENS FÖR ORDFÖRANDEN, SO, REGIONALA RÅDET... 3 GRUNDUTBILDNING I ARBETSMILJÖ...

Läs mer

Utbilda dig, lär dig att förebygga olyckor och att rädda liv! Utbildningskatalog 2015

Utbilda dig, lär dig att förebygga olyckor och att rädda liv! Utbildningskatalog 2015 Utbilda dig, lär dig att förebygga olyckor och att rädda liv! Utbildningskatalog 2015 BSU Brandskyddsutbildning En grundläggande brandsäkerhetsutbildning som riktar sig till den som inte har någon utbildning

Läs mer

Brand- och sjukvårdsutbildningar.

Brand- och sjukvårdsutbildningar. 1 Brand- och sjukvårdsutbildningar. Sjukvårdsutbildning: hjärt- lungräddning HLR. Vår grundläggande HLR-utbildning riktar sig till den breda allmänheten som personal anställd i kommunen, idrottsföreningar,

Läs mer

VVS Akademin Lyft dig själv och ditt företag till nya nivåer!

VVS Akademin Lyft dig själv och ditt företag till nya nivåer! PREMIÄR! Ny ledarskapsutbildning för dig inom VVS-branschen! VVS Akademin Lyft dig själv och ditt företag till nya nivåer! 1 Utmanande tider VVS-branschen utmanas och förändras. Det ställs allt högre krav

Läs mer

UTBILDNINGS- PROGRAM våren 2009

UTBILDNINGS- PROGRAM våren 2009 UTBILDNINGS- PROGRAM våren 2009 Har du frågor och synpunkter om utbildningar som SCR erbjuder kontakta Eva-Lena Milton 031-355 60 07, eller eva-lena.milton@scr.se. INNEHÅLL UTBILDNINGAR VÅREN 2009 4 GRUNDKURS

Läs mer

TOOLS Momentum Kursprogram 2009. Utbildningar inom: Rullningslager Transmissioner Tätningar Pneumatik Service av fläktar Kundanpassad utbildning

TOOLS Momentum Kursprogram 2009. Utbildningar inom: Rullningslager Transmissioner Tätningar Pneumatik Service av fläktar Kundanpassad utbildning TOOLS Momentum Kursprogram 2009 Utbildningar inom: Rullningslager Transmissioner Tätningar Pneumatik Service av fläktar Kundanpassad utbildning Introduktion Välkommen till TOOLS Momentums utbildningar!

Läs mer

24-25 oktober 2015 Hotell Selma SPA, Sunne. www.sisuidrottsutbildarna.se/varmland

24-25 oktober 2015 Hotell Selma SPA, Sunne. www.sisuidrottsutbildarna.se/varmland 24-25 oktober 2015 Hotell Selma SPA, Sunne www.sisuidrottsutbildarna.se/varmland Välkommen till SISU-helgen! SISU-helgen är vår enskilt största satsning för att stärka våra ledare. Förutom kicken av att

Läs mer

KURSÖVERSIKT VÅREN 2015

KURSÖVERSIKT VÅREN 2015 KURSÖVERSIKT VÅREN 2015 PLUS Kursöversikt är till för dig och ger en snabb överblick av våra utbildningar. Välkommen till PLUS Utbildning som 2015 firar 30 år som företag! PLUS arbetar sedan 1985 med kompetensutveckling

Läs mer

UTBILDNINGAR FÖR FASTIGHETSBRANSCHEN

UTBILDNINGAR FÖR FASTIGHETSBRANSCHEN KURSER UTBILDNINGAR FÖR FASTIGHETSBRANSCHEN VÅREN 2015 ARBETSMILJÖ BESIKTNING EKONOMI ENERGI & INNEMILJÖ ERFARENHETSTRÄFFAR FASTIGHETSTEKNIK JURIDIK PERSONLIG UTVECKLING KUNDER & MARKNAD UTEMILJÖ www.plus.se

Läs mer

Berg och Grus Oskarhamn 19 maj 2011

Berg och Grus Oskarhamn 19 maj 2011 ARBETSMILJÖVERKET www.av.se Berg och Grus Oskarhamn 19 maj 2011 Här kan man ändra texten genom att visa Sidhuvud och Sidfot 2011-05-20 1 Här kan man ändra texten genom att visa Sidhuvud och Sidfot 2011-05-20

Läs mer

Grundkurs elektronisk handel

Grundkurs elektronisk handel Inbjudan till... Grundkurs elektronisk handel 21-22 oktober 2015 i Stockholm Grundkurs elektronisk handel Syftet med denna kurs är att gå igenom vad elektronisk handel innebär, hur man kan införa e-handel

Läs mer

AMP- Ability Management Program Investering i kompetens

AMP- Ability Management Program Investering i kompetens AMP- Ability Management Program Investering i kompetens Genom att investera i kompetens för chefer kommer dessa via AMP genomföra förändringsarbeten som resulterar i värden större än investeringskostnaden,

Läs mer

Bild 1 av 17. Varför ska man arbeta systematiskt med att förbättra arbetsmiljön?

Bild 1 av 17. Varför ska man arbeta systematiskt med att förbättra arbetsmiljön? Varför ska man arbeta systematiskt med att förbättra arbetsmiljön? Det finns många skäl, men här är några: 1. För att det är ett lagstadgat krav. 2. För att arbetsmiljön påverkar personalens hälsa och

Läs mer

Praktiska upplysningar

Praktiska upplysningar Praktiska upplysningar Förtroendemannautbildning Kurserna är kostnadsfria för dig om inte annat anges i inbjudan. Du som är förtroendevald deltar på betald arbetstid från arbetsgivaren enligt Förtroendemannalagen.

Läs mer

KURSER UTBILDNINGAR FÖR FASTIGHETSBRANSCHEN HÖSTEN 2015 ARBETSMILJÖ BESIKTNING EKONOMI FASTIGHETSTEKNIK ERFARENHETSTRÄFFAR ENERGI & INNEMILJÖ

KURSER UTBILDNINGAR FÖR FASTIGHETSBRANSCHEN HÖSTEN 2015 ARBETSMILJÖ BESIKTNING EKONOMI FASTIGHETSTEKNIK ERFARENHETSTRÄFFAR ENERGI & INNEMILJÖ KURSER UTBILDNINGAR FÖR FASTIGHETSBRANSCHEN HÖSTEN 2015 ARBETSMILJÖ BESIKTNING EKONOMI ENERGI & INNEMILJÖ ERFARENHETSTRÄFFAR FASTIGHETSTEKNIK JURIDIK PERSONLIG UTVECKLING KUNDER & MARKNAD UTEMILJÖ KURSÖVERSIKT

Läs mer

KURSER UTBILDNINGAR FÖR FASTIGHETSBRANSCHEN HÖSTEN 2014 ARBETSMILJÖ BESIKTNING EKONOMI FASTIGHETSTEKNIK ERFARENHETSTRÄFFAR ENERGI & INNEMILJÖ

KURSER UTBILDNINGAR FÖR FASTIGHETSBRANSCHEN HÖSTEN 2014 ARBETSMILJÖ BESIKTNING EKONOMI FASTIGHETSTEKNIK ERFARENHETSTRÄFFAR ENERGI & INNEMILJÖ KURSER UTBILDNINGAR FÖR FASTIGHETSBRANSCHEN HÖSTEN 2014 ARBETSMILJÖ BESIKTNING EKONOMI ENERGI & INNEMILJÖ ERFARENHETSTRÄFFAR FASTIGHETSTEKNIK JURIDIK PERSONLIG UTVECKLING KUNDER & MARKNAD UTEMILJÖ KURSÖVERSIKT

Läs mer

Retorik och Pedagogik

Retorik och Pedagogik Retorik och Pedagogik 1 Bygger din kompetens Retorik och Pedagogik Kommunikation, projektledning och ledarskap är viktiga egenskaper för den som har en teknikorienterad arbetsuppgift. Därför erbjuder vi

Läs mer

Introduktion till systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) Introduktion

Introduktion till systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) Introduktion DEL 1: Introduktion till systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) Modulen inleds med det övergripande målet för modul 1 och en innehållsförteckning över utbildningens olika delar. Börja med att sätta ramarna

Läs mer

Hald & Tesch Brand ab Utbildningskatalog

Hald & Tesch Brand ab Utbildningskatalog Hald & Tesch Brand ab Utbildningskatalog 2015 Varför ska ett företag lägga tid och pengar på säkerhetsutbildningar? Målet med all utbildning är ökad kunskap. Säkerhet handlar i grunden om relation mellan

Läs mer

KURSER I GÖTEBORG. Hösten 2010

KURSER I GÖTEBORG. Hösten 2010 KURSER I GÖTEBORG Hösten 2010 Välkommen till Move & Walk Assistans utbildningar! Vi på Move & Walk Assistans vill att du som anställd ska kunna utvecklas i din yrkesroll. Vi värnar därför om den personliga

Läs mer

Information om ledarskapskursen. Personligt ledarskap

Information om ledarskapskursen. Personligt ledarskap 2015-03-01 Information om ledarskapskursen Personligt ledarskap I det följande beskrivs kursens mål, innehåll, arbetsformer och annan praktisk information. Kursen är en av ledarskapskurserna i Dalarnas

Läs mer

Kompetens genom vidareutbildning. www.krsystem.se. Kom på kurs!

Kompetens genom vidareutbildning. www.krsystem.se. Kom på kurs! Kompetens genom vidareutbildning www.krsystem.se Kom på kurs! Pyramid grundkurs - KUP113 - Beskrivning av Pyramids uppbyggnad - Navigering, funktionstangenter - Hjälpfunktioner och support - Delsystem

Läs mer

Se till att du vet var och vilka riskerna är!

Se till att du vet var och vilka riskerna är! Förebygg våld och hot i arbetsmiljön. Det går att skydda sig mot våld och hot i arbetet. Broschyren bygger på Arbetsmiljöverkets regler Våld och hot i arbetsmiljön AFS 1993:2. Reglerna säger att Arbetsgivaren

Läs mer

Liten guide för att komma igång med systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM

Liten guide för att komma igång med systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM Liten guide för att komma igång med systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM Ett vägledningsdokument till Arbetsmiljöverkets mallverktyg Startpaket SAM, som bygger på föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete,

Läs mer

Kursbeskrivning Första Hjälpen

Kursbeskrivning Första Hjälpen Kursbeskrivning Första Hjälpen Ur Arbetsmiljöverkets författningssamling AFS 1999:7 5 På varje arbetsställe skall finnas den beredskap och de rutiner för första hjälpen och krisstöd som behövs med hänsyn

Läs mer

Kalmar Brandkårs vägledning inför tillsyn enligt

Kalmar Brandkårs vägledning inför tillsyn enligt Kalmar Brandkårs vägledning inför tillsyn enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor och Lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor Vad gör Du om det brinner hos Dig? Att det skulle kunna börja

Läs mer

KURSKATALOG HÖSTEN 2016

KURSKATALOG HÖSTEN 2016 KURSKATALOG HÖSTEN 2016 INNEHÅLLSFÖRTECKNING VÅRA UTBILDNINGAR...3 ASSISTENTUTBILDNING...4 ARBETSLEDARUTBILDNING...5 KONDUKTIV PEDAGOGIK 1...6 KONDUKTIV PEDAGOGIK 2...7 KONDUKTIV PEDAGOGIK 3...8 FÖRFLYTTNINGSKURS...9

Läs mer

Utbildning Katalog Hösten 2015

Utbildning Katalog Hösten 2015 Utbildning Katalog Hösten 2015 Trivs bättre prestera mera - med klar och dialogisk kommunikation i kulturmöten och i konflikter! - Det är lönsamt att investera i medarbetarnas utbildning! På våra kurser

Läs mer

Coaching Stresshantering Presentationsteknik. Vidareutbildningar för Personliga tränare och Massageterapeuter

Coaching Stresshantering Presentationsteknik. Vidareutbildningar för Personliga tränare och Massageterapeuter Coaching Stresshantering Vidareutbildningar för Personliga tränare och Massageterapeuter 2015 Bergqvist Massage & Friskvårdsutbildningar Ett familjeföretag som erbjudit utbildningar inom massage och friskvård

Läs mer

Guide för en bättre arbetsmiljö

Guide för en bättre arbetsmiljö Guide för en bättre arbetsmiljö Hur har ni det på arbetsplatsen? Vad bidrar till att det känns bra? Hur kan det bli bättre? 1 Börja med att svara på frågorna i rutan. Svaren ger troligtvis några exempel

Läs mer

Introduktion till systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) Introduktion

Introduktion till systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) Introduktion DEL 1: Introduktion till systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) Modulen inleds med det övergripande målet för modul 1 och en innehållsförteckning över utbildningens olika delar. Börja med att sätta ramarna

Läs mer

KUNSKAP FRAMGÅNG. Kommunikativ Lösningsorienterad Affärsfokuserad Passionerad

KUNSKAP FRAMGÅNG. Kommunikativ Lösningsorienterad Affärsfokuserad Passionerad KUNSKAP FRAMGÅNG Kommunikativ Lösningsorienterad Affärsfokuserad Passionerad Kursutbud 2014 - Vi ska vara Sveriges bästa företag inom mediaförsäljning Medarbetarna är vår viktigaste resurs. Att få er att

Läs mer

FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER STOCKHOLM HÖSTEN 2013. Föreläsningar som förändrar.

FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER STOCKHOLM HÖSTEN 2013. Föreläsningar som förändrar. FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER STOCKHOLM HÖSTEN 2013 Föreläsningar som förändrar. Lära för Livet Seminarier Utbildning Talarförmedling Er partner inom individ-, ledarskaps- och teamutveckling Sveriges bästa

Läs mer

Kurskatalog Hösten 2015

Kurskatalog Hösten 2015 Kurskatalog Hösten 2015 Välkommen på kurs i höst! I broschyren hittar du kurser med olika innehåll för dig och dina assistenter, lägg fram katalogen så alla får ta utbud av innehållet. Du anmäler ditt

Läs mer

KURSER I STOCKHOLM. Hösten 2010

KURSER I STOCKHOLM. Hösten 2010 KURSER I STOCKHOLM Hösten 2010 Välkommen till Move & Walk Assistans utbildningar! Vi på Move & Walk Assistans vill att du som anställd ska kunna utvecklas i din yrkesroll. Vi värnar därför om den personliga

Läs mer

God Jul & Gott Nytt År! Studiefrämjandet i Väst

God Jul & Gott Nytt År! Studiefrämjandet i Väst Vi vill tacka för det gångna året och hoppas vi fortsätter i samma anda även 2014. Passar på att bifoga vårt Ledarutvecklingsprogram samt inbjudningar till Ekonomi i förening och Föreningskunskap. Vill

Läs mer

En vägledning inför räddningstjänstens tillsyn

En vägledning inför räddningstjänstens tillsyn En vägledning inför räddningstjänstens tillsyn Södertörns brandförsvarsförbund Vad gör du om det brinner hos dig? Att det skulle kunna börja brinna i din anläggning är säkert något du tänkt på. Likaså

Läs mer

2013-02-15 13/35. Samtliga nämnder/styrelser Kommunala bolag/stiftelser Landstinget Länsstyrelsen

2013-02-15 13/35. Samtliga nämnder/styrelser Kommunala bolag/stiftelser Landstinget Länsstyrelsen 2013-02-15 13/35 Samtliga nämnder/styrelser Kommunala bolag/stiftelser Landstinget Länsstyrelsen Engelska för kommun och offentlig sektor Utveckla ditt ordförråd i engelska med inriktning på kommun och

Läs mer

Kom igång med utbildningen säkervardag.nu!

Kom igång med utbildningen säkervardag.nu! GUIDE Kom igång med utbildningen säkervardag.nu! Det här dokumentet riktar sig till dig som ansvarar för att personalen får utbildning på ett företag eller till dig som utbildar i arbetsmiljöfrågan hot

Läs mer

Program. Spana, lyssna, tala. Kommunikationsdagarna 17-18 mars, 2015. Barkarby Gård, Stockholm

Program. Spana, lyssna, tala. Kommunikationsdagarna 17-18 mars, 2015. Barkarby Gård, Stockholm Program Spana, lyssna, tala Kommunikationsdagarna 17-18 mars, 2015 Barkarby Gård, Stockholm PROGRAM Tisdagen den 17 mars 11.00 Buss Från Cityterminalen 11.00 12.00 Registreringen öppnar Lunch 13.00 Välkommen

Läs mer

organisation eller förening, möjligheten att utvecklas i din roll.

organisation eller förening, möjligheten att utvecklas i din roll. Ledarutveckling Du är viktig! Vi vill ge dig som arbetar med människor i grupp och dig som är aktiv i en organisation eller förening, möjligheten att utvecklas i din roll. Som cirkelledare, förtroendevald,

Läs mer

THE AMAZING ACADEMY. Välkommen till ett nytt år med spännande utbildning!

THE AMAZING ACADEMY. Välkommen till ett nytt år med spännande utbildning! THE AMAZING ACADEMY KURSER JAN-MAR 2013 Genom vår akademi erbjuder vi kurser och seminarier så att du och din organisation kan komma igång med sociala medier på allvar. Kurserna genomförs antingen på plats

Läs mer

Ledarutvecklingsprogram

Ledarutvecklingsprogram Kalmarsundsregionens arbetsgivarring erbjuder i samverkan med Indigo Management Ledarutvecklingsprogram UGL + 2+2+2+2+1 dagar Hur hanterar du att bli chef över dina tidigare kollegor? Vilken ledarstil

Läs mer

Inbjudan till utbildning Förhandlingsteknik Kamp eller samarbete? - En utbildning för chefer inom privat och offentlig sektor -

Inbjudan till utbildning Förhandlingsteknik Kamp eller samarbete? - En utbildning för chefer inom privat och offentlig sektor - Inbjudan till utbildning Förhandlingsteknik Kamp eller samarbete? - En utbildning för chefer inom privat och offentlig sektor - Passa på att gå en av Sveriges bästa utbildningar inom Förhandlingsteknik

Läs mer

Fördelning av arbetsuppgifter gällande arbetsmiljö, brandskydd- och miljöskydd inom Ängelholms kommun

Fördelning av arbetsuppgifter gällande arbetsmiljö, brandskydd- och miljöskydd inom Ängelholms kommun ÅNGELHOL'>f.S KOM.;.'\{UN Fördelning av arbetsuppgifter gällande arbetsmiljö, brandskydd- och miljöskydd inom Ängelholms kommun I egenskap av kommundirektör fördelar jag härmed arbetsuppgifter gällande

Läs mer

Kyrkan på Facebook. Stockholm Göteborg Malmö. Mer information om de tre kurserna. Välkommen till kurs

Kyrkan på Facebook. Stockholm Göteborg Malmö. Mer information om de tre kurserna. Välkommen till kurs Välkommen till kurs Kyrkan på Facebook I februari, mars och april arrangeras tre olika kurser om Facebook för dig som är anställd eller på annat sätt verksam inom kyrka och församling: En grundkurs för

Läs mer

UTBILDNINGAR. Förbättra ditt bemötande! Hantera dina konflikter! Lyckas med kulturmöten!

UTBILDNINGAR. Förbättra ditt bemötande! Hantera dina konflikter! Lyckas med kulturmöten! LindgrenHelde Kommunikation Mångfald hanteras med omsorg! UTBILDNINGAR Förbättra ditt bemötande! Hantera dina konflikter! Lyckas med kulturmöten! - genom tydlig och dialogisk kommunikation På våra kurser

Läs mer