Innehåll. Nytt & nygammalt. Säker station

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innehåll. Nytt & nygammalt. Säker station"

Transkript

1 Kurskatalog 2012

2 Innehåll Nytt & nygammalt 1 Priser & villkor 2 Säkerhet 3 Brandfarliga varor föreståndare 3 Brandutbildning mera av allt 3 Grundkurs Livsmedelshygien och egenkontroll 4 Säker station 4 Säker station i blockformat 5 Hjärt-lungräddning & defibrillering med hjärtstartare 5 Systematiskt arbetsmiljöarbete på den lilla arbetsplatsen 6 Ledarskap 7 Kollektivavtalet och arbetsrätt 7 Presentationsteknik & retorik 7 Grundläggande Rekryteringsutbildning 8 Försäljning 9 Service i mästarklass 9 Administration & Ekonomi 10 Hogia handel - Bensinlön 10 LEAN i butiken (1/2 + 1/2 dag) 10 Affärsekonomi - för en lönsammare station (grund) 11 Affärsekonomi - för en lönsammare station (fördjupn.) 11 Biluthyrning 12 Säkerhetskurs för biluthyrare 12 Learning-by-working med nya Office 13 Nytt & nygammalt NYTT LEAN i butiken Som handlare strävar man att nå en effektivare och lönsammare verksamhet. Grunden till det kan vara ordning & reda. Låter det intressant? Läs vidare på sidan 10 Affärsekonomi för en lönsammare station NYTT (grund & fördjupning) Målet är att få en ökad förståelse för hur bruttovinst, marginaler, intäkter och kostnader hänger samman och hur du kan påverka resultat, lönsamhet och likviditet. Läs vidare på sidan 11 NYTT Five Star Five Star Service är ett unikt helhetskoncept för er som vill satsa på en professionell servicekultur och genom denna kvalitetsmärkning se konkurrensfördelar, höja motivationen hos medarbetarna och öka lönsamheten. Läs vidare på sidan 9 NYTT Grundläggande Rekryteringsutbildning Att anställa är en sak men att rekrytera rätt är svårare! Har du någon gång i en anställningssituation, tyckt att det kändes så rätt. Men blev ändå så fel. Läs vidare på sidan 8 NYTT Office 2007 learning-by-working Denna e-learning lägger fokus på att lösa arbetsprocesser i Office 2007 snarare än på formella studier och stöder därmed en learning-by-working pedagogik. Läs vidare på sidan 13 Säker station i blockformat Sedan ett par år tillbaka har vi testat att genomföra kursen Säker station i blockformat. Du som handlare får därmed valmöjligheten att välja de block som känns mest angelägna för dig och din station just nu. Vi fortsätter även 2012 på den banan, men återinför även Säker station Den traditionella 1-dagskursen. Där har vi lagt in två fasta kursdatum på vår agenda, då vi tror att det kan passa en del av våra medlemmar. Läs vidare på sidan 4 Presentationsteknik & retorik Hur lyckas du att få fram ditt budskap och få åhörarna att lyssna intresserat? Finns det saker som du skulle kunna bli bättre på. Hur hanteras nervositet? Läs vidare på sidan 7 Hogia handel Bensinlön Har du systemet och vill få grepp om de olika funktionerna? En grundläggande kurs för dig som är relativt ny användare och vill göra rätt från början! Läs vidare på sidan 10 Hjärt-lungräddning (HLR) samt Defibrillering med hjärtstartare (D-HLR) Kursen har inte fått en ärlig chans hos våra medlemmar, så vi gör en omstart på denna otroligt aktuella och viktiga kurs. Med denna kompetens hos personalen, så kommer dina kunder känna sig trygga. Läs vidare på sidan 5 1

3 Priser & villkor Aktuell information Besök gärna vår hemsida. Där hittar du alltid hittar aktuell information, kurser som tillkommer eller andra förändringar. Priser GENERELLA PRISER EXKLUSIVE MOMS Icke medlem Medlem Medlem med fond 1-dagskurs kr kr kr SPECIFIKA PRISER EXKLUSIVE MOMS 2-dagarskurs kr kr kr Kursanmälan Kursanmälan kan göras på vår hemsida, genom svarstalong eller genom att ringa till oss. Vi vill ha din kursanmälan så snart som möjligt, dock senast 15 dagar innan kursstart. Kurskallelse dagar innan kursstart skickar vi kallelse med all information inför kursstarten. Avbokning Din anmälan är bindande. Eventuell avbokning ska ske senast 8 dagar innan kursstart, därefter debiteras 50 % av kursavgiften. Mot uppvisande av sjukintyg senare än 8 dagar innan kursstart utgår ingen kursavgift. Uppdragsutbildning Svensk Bensinhandel arrangerar lokala kurser efter behov och efterfrågan utöver vårt kursprogram. Kontakta oss gärna om du har frågor eller speciella önskemål. Svensk Bensinhandels utbildningsgrupp Mattias Astborn Preem, Astborn Bensin AB Slättgårdsvägen Hägersten e-post telefon: mobil: Eva Carlson Shell, Eva & Christer Carlson AB Annelund Ljung e-post: telefon: mobil: Willy Heed OKQ8, Heeds Affär AB Åkerstigen Ekerö e-post: telefon: mobil: Mikael Widh Shell / M Widh Servicecenter AB svägen Eksjö e-post: telefon: mobil: Kontakt På Svensk Bensinhandel ansvarar Marlene Herrlin och Lennart Stolpe för utbildningsfrågor. Marlene Herrlin Telefon: Lennart Stolpe Telefon:

4 Brandutbildning mer av allt Säkerhet Brandfarliga varor föreståndare Att vara föreståndare för brandfarliga varor på en bensinstation är förknippat med ett ansvar som kräver både kunskap, erfarenhet och befogenheter. Kursen avser att svara upp mot de kompetens och föreståndarkrav som Lagen SFS 2011:1011 om brandfarliga och explosiva varor ställer på föreståndarens kunskaper om hantering av brandfarliga varor. Stationsinnehavare, föreståndare, ställföreträdande föreståndare Lagar, förordningar och föreskrifter Brandfarliga varors risker och egenskaper Brandrisker på en station Hantering av brandfarliga varor Tillstånd och tillsyn. Praktisk övning med handbrandsläckare Besök på en bensinstation Tvådagarsutbildning som ger dig och din personal mer av allt. Under dessa två dagar får du både kompetens som föreståndare för hantering av brandfarliga varor, lära dig hur det systematiska brandskyddsarbetet kan fungera på en bensinstation, kunskap i hantering av brandsläckare samt rädda liv med hjälp av HLR, Hjärt- och lungräddning. Du kommer att få all nödvändig kompetens, på de krav som ställs på dig och din personal, vid hantering av brandfarliga varor samt hur ansvaret gällande brandsäkerhet för personalen och verksamheten ska fungera. Under kvällen ges möjligheten till umgänge med kolleger vid en gemensam middag. Stationsinnehavare, föreståndare, ställföreträdande föreståndare tillsammans med sin personal. Lagar, förordningar och föreskrifter Brandfarliga varors risker och egenskaper Brandrisker på en station Hantering av brandfarliga varor Tillstånd och tillsyn Praktisk övning med handbrandsläckare Lagen om skydd mot olyckor Systematiskt brandskyddsarbete Organisation och regler för brandskydd Kontrollronder och uppföljning. Brandskyddsbeskrivningar, drift & underhållsinstruktioner Hjärt- & lungräddning. Kursen följer HLR-rådets kursplan Kontrollera livstecken Skaffa hjälp Starta HLR Lägga en person i stabilt sidoläge Presentera hjärtstartare för deltagarna Finspång 9 februari Borås 23 februari Luleå 19 april Örebro 12 juni Hässleholm 30 augusti Mjölby 2 oktober 15 november } } Borlänge 11 december mars Växjö april Sundsvall september Alingsås oktober 3

5 Säker station i blockformat Kanske just din station, din personal och kanske någon annan station i ert närområde vill ha ett enstaka kursmoment från Säker station. Kontakta varandra och prata er samman om vad ni önskar, och vad vi på svensk Bensinhandels utbildning kan hjälpa till med. Vi erbjuder fyra sk block, som omfattar ca två till tre timmars utbildning per block. Innehållet i Block 1: Hot och våld butikspersonalens rättigheter probleminventering åtgärder för att jobba säkert bemötande vid hot och våld konflikthantering Block 3: Hot och våld rättigheter vid upptäckt brott åtgärder vid smitning processer som minskar svinnet förste man på brottsplats interna och externa stölder Du/ni Block 2:- Hot och våld säkerhetsplanen säkerhetsanpassning av lokaler larm och rutiner mekaniskt inbrottsskydd försäkringsskydd Block 4: Rånskyddad station 13-punktsprogrammet kontanthantering rånarprofiler uppträdande vid rån ordnar så det blir minst 10 deltagare. uppträdande efter ett rån bestämmer vilket eller vilka block ni önskar föreslår kursdag, ort och tid Svensk Bensinhandel bokar lärare står för lärares arvode, resor och uppehälle ordnar kurslokal och eventuell förtäring All personal Säker station Säker station är en grundläggande och allmän kurs i säkerhet för all personal verksamma vid en bensinstation. Kursen ökar medarbetarnas trygghet och bidrar till en säkrare miljö med mindre svinn och bättre rutiner. Kursen Säker station rekommenderas idag av Arbetsmiljöverket som allmän säkerhetskurs för personal på bensinstationer. All personal Allmänt om säkerhet på en bensinstation Riskexponering Brott mot bensinstationer Intern och extern brottslighet Tekniska hjälpmedel Förebygg hot och våld Säkerhetsrutiner Rutiner vid brottsliga angrepp 18 april } } Göteborg 7 november 4

6 Grundkurs Livsmedelshygien och egenkontroll Allför många personer matförgiftas varje år. Medicinen heter kunskap. Matförgiftning kan förebyggas genom att ge personalen praktiskt användbar kunskap i att hantera livsmedel på rätt sätt. Genom utbildningen erhåller du också kunskap om hur varorna hålls fräschare och därmed också minskar svinnet. Mycket tidsbesparing finns att hämta genom att skapa bra rutiner med stöd av egenkontroll. Kursen baseras på Livsmedelsverkets och SAMS (samarbetsgrupp i storhuhållsfrågor) kursplan. All personal som hanterar livsmedel Kunskap om egenkontroll Smittämnen och smittkällor i livsmedelshantering Kritiska punkter vid inköp, lagring och beredning Rengöringsrutiner och personlig hygien Praktiska exempel och egna erfarenheter Livsmedelslagstiftningen Utbudet av orter och datum är omfattande, så kontakta Marlene eller Lennart för information om lämpligt datum på någon av orterna: Göteborg Varberg Linköping Malmö Helsingborg Skövde Hjärt-lungräddning (HLR) samt defibrillering med hjärtstartare (D-HLR) Ett par viktiga frågor till dig och dina medarbetare: Vet du hur man går till väga vid en hjärt- och lungräddning? Vet du hur man använder en hjärtstartare vid hjärtstopp i väntan på ambulans? Gå en kurs och få två på köpet! Vi har valt att lägga ihop dessa två helt separata kurser, då deltagare som önskar gå Defibrillering med hjärtstartare (D-HLR), måste ha dagsaktuella kunskaper i Hjärt-lungräddning (HLR). Efter genomförd kurs ska du ha fått kunskapen och tryggheten i vad du kan göra, om du står inför denna situation. Varje deltagare får en dokumentation hemskickad, som ska läsas igenom före kursen. Dessutom ett kompetenskort i D-HLR efter godkänd genomförd kurs. Kursledarna är av Svenska HLR-rådet certifierade instruktörer i HLR och D-HLR, med erfarenhet från ambulans, räddningstjänst och akutsjukvård. All personal. Hjärt-lungräddning (HLR), 1,5 timme, förmiddag De första kritiska minuterna Kedjan som räddar liv Kontrollera livstecken Ta hand om en medvetslös person, stabilt sidoläge Larma på rätt sätt Hjärt-lungräddning vid hjärtstopp AED/Hjärtstartare information och demonstration Defibrillering med hjärtstartare (D-HLR), 4,0 timme, eftermiddag Vikten av tidig defibrillering Larmrutiner Fysiologi vid hjärtstopp Apparatgenomgång Användning av en hjärtstartare på ett säkert & effektivt sätt Situationsanpassad träning Handlingsplanen Säkerhetsaspekter 11 april Göteborg 1 oktober 5

7 Systemat iskt arbetsmiljöarbete på den lilla arbetsplatsen (SAM) Systematiskt arbetsmiljöarbete behöver inte vara så komplicerat för små företag och arbetsplatser. SAM behövs för att förhindra arbetsskador och förbättra arbetsmiljön. SAM ska vara en naturlig del i den dagliga verksamheten på arbetsplatsen. Att arbeta effektivt med SAM kan bidra till stationens utveckling och vara en lönsam affär! Stationsinnehavaren och chefer Arbetsmiljö en del av den dagliga verksamheten Vad innebär systematiskt arbetsmiljöarbete? Ansvar för arbetsmiljön Fall exempel Det är lönsamt att satsa på arbetsmiljö Långtidsfrisk friskfaktorer Orter och datum är ej inlagda i agendan. Vi genomför kurs på förfrågan, och med ett minimiantal på deltagare. Kontakta oss på utbildningen för vidare diskussion. 6

8 Ledarskap Kollektivavtalet och arbetsrätt Kollektivavtalet och arbetsrätt har regler som en arbetsgivare måste känna till. Att bryta mot dessa kan bli kostsamt. På kursen går vi på ett lättsamt sätt igenom hur man räknar löner, vilka anställnings- former som finns och hur man undviker de värsta fällorna i dessa sammanhang. Vidare får deltagarna också veta hur man fyller i ett anställningsbevis korrekt samt lära sig när och hur man kan säga upp anställda. En omfattande kurspärm med exempel på bland annat varningar ingår i kursavgiften. Stationsinnehavare och chefer med personalansvar. Bensin- och garageavtalet Beräkning av löner och ersättningar LAS Presentationsteknik & retorik På den tid du får till ditt förfogande ska du förmedla budskapet på bästa möjligt sätt. Kursen syftar till att ge dig redskap och kunskap som gör det lättare för dig att lyckas med dina presentationer inför andra. För att bli en bra presentatör måste du ta vara på din personlighet, våga använda dina egna erfarenheter för att aktivera dina åhörare och skapa dialog. Alla som ställs inför situationen att presentera internt eller externt. Presentationsteknik och retorik Förhandlingsteknik Effektiva möten Personlig effektivitet Service Konflikthantering Praktisk pedagogik Kreativa processer Coachning Göteborg 28 mars 21 november Växjö 19 april } } 26 september 7

9 Grundläggande Rekryteringsutbildning Att anställa är en sak men att rekrytera rätt är svårare! Hur gör man för att säkerställa att man rekryterar rätt person? Vilka verktyg och metoder bör man använda för att kvalitetssäkra sin rekryteringsprocess? Under en dag går vi igenom rekryteringsprocessens olika delar. Utbildningen genomförs i föreläsningsform med praktiska exempel och träningsmöjligheter. Vi diskuterar också olika situationer som kan uppstå i en rekryteringsprocess. Stationschef, egen företagare och personalansvarig Genomgång av rekryteringsprocessen Behovsanalys vilket behov har företaget? Kravprofil hur och varför? Var finner vi vår målgrupp? Urvalsförfarande 1 hur väljer vi bland ansökningarna? Intervjumetodik - hur ställer vi frågor som är relevanta? Urvalsförfarande 2 hur görs det avgörande valet? } } Karlstad 21 november 8

10 Försäljning Service i mästarklass & kvalitetsmärkning inom personlig service Service mot slutkund är idag den absolut största efterfrågan på marknaden. Produkter eller tjänster utan personlig service tappar sitt värde. Genom att öka den personliga servicen får ni både motiverad och målinriktad personal samtidigt som kunderna blir mer lojala, och omsättningen ökar. Framför allt är högklassig service en stor konkurrensfördel. Five Star Service är ett unikt helhetskoncept som når både medarbetaren och kunden via vårt besiktningsverktyg. Tillsammans med er tas unika ledstjärnor fram utifrån er situation som kommer att vara grunden vilka ni är, vad som driver er, hur ni ska göra och vad ni ska kunna. Slutligen blir ert företag kvalitetsmärkt inom personlig service och ni mottar certifieringsmaterial. Denna kurs sker regionvis. All personal på varje enhet } } Steg 1 inre besiktning Steg 2 yttre besiktning Steg 3 utbildning a) vad innebär 5 Star Service b) attityd Ni ser till att... c) motivation d) struktur e) kunskap Steg 4 quality check Steg 5 certifiering minst 5 av era medarbetare deltar i utbildningen och ordnar transport för denna dag samtliga på enheten deltar i den inre besiktningen välja ut en eller två ambassadörer som bär servicefrågan hos er och blir vår kontaktperson Svensk Bensinhandel bokar lokal och står för fika och lunch 7 mars Göteborg 14 mars Växjö 21 mars Sundsvall 28 mars } } Piteå 4 april 9

11 Administration & Ekonomi Hogia handel - Bensinlön En grundläggande 1-dags kurs för dig som är relativt ny som användare och vill göra rätt från början. Vi går igenom upplägg av företag och anställda. Du får öva på att göra ett flertal löner och lär dig att förstå hur de olika lönearterna fungerar. Vi går också igenom historik och hur man tar ut olika rapporter. Utbildningen passar dig som har arbetat i programmet en tid och behärskar dagliga rutiner som löne- beredning och uttag av rapporter. Fördjupning av lönearter Hur du kan utnyttja ackumulatorer Bygga egna rapporter Ta fram, stämma av och tolka semesterskulden LEAN i butiken (1/2 + 1/2 dag) Vi vill ju alla få en effektivare och lönsammare verksamhet? Många av oss tillhör en generation och kultur som pratar mycket om att ha ordning och reda. Sedan många år tillbaka har man inom Svenskt näringsliv börjat kalla detta för LEAN. Sedan några år har denna form av effektiviserings- modell nått även oss som arbetar med tjänster. Syftet med Lean är att identifiera och eliminera alla faktorer i en produktionsprocess som inte skapar värde för slutkunden. Enkelt uttryckt handlar det om Mer värde för mindre arbete. Något som för oss i branschen borde vara högintressant? Efter utbildningen har du fått goda kunskaper om hur du konkret kan effektivisera din station och butik utifrån dina egna förutsättningar. För dig som förestår eller äger en station, men också för din försteman/förstekvinna. DAG 1 LEAN i praktiken Personalen och LEAN Mäta och följa upp Planen och att komma igång DAG 2 Vi gör studiebesök på en station, i din egen region som arbetar enligt denna metodik. Vi återkopplar även erfarenheter och tankar från föregående tillfälle. 30 maj } } Göteborg 28 november 22 maj Dag 1: 13:00-16:30 23 maj Dag 2: 09:00-12:00 Göteborg 18 sept Dag 1: 13:00-16:30 Göteborg 19 sept Dag 2: 09:00-12:00 10

12 Affärsekonomi - för en lönsammare station (fördjupning) Affärsekonomi - för en lönsammare station (grund) Konkurrensen ökar från andra aktörer, liksom kraven på dig och dina medarbetare ökar hela tiden. Genom att utveckla affärsmannaskapet och förstå vad som förbättrar resultat, lönsamhet och likviditet blir du och din personal vinnare! Kursen ger dig en ökad förståelse för hur bruttovinst, marginaler, intäkter och kostnader hänger samman och hur du/ ni kan påverka den. I utbildningen varvas ekonomisk teori med verklighetsanpassade och upplevelsebaserade övningar. Detta görs med stöd av en simulering där du jobbar med utveckling av en fiktiv station, självklart tävlar du med dina kurskamrater i vem som driver sin station mot bästa långsiktiga resultat. Att utveckla deltagarnas praktiska kunskaper och stärka deras ekonomiska kompetens så att bättre beslut tas för lönsammare affärer. Alla som driver station och vill utveckla sin affär ytterligare Planera och utveckla verksamheten Analys av resultat- och balansräkningen Hur påverka intäkter, kostnader och kapital? Styrning via nyckeltal Målstyrning Nya affärsmöjligheter Erfarenhetsutbyte Nu gäller det för dig att ta med dig kunskaperna du fick i grundutbildningen i Affärsekonomi och använda dem på din egen station. Du har nu ganska god koll på hur du skapar lönsamhet. Men du skulle vilja ha verktygen för att kunna utveckla och prova nya grepp i din egen affär. I utbildningen genomför vi simulering med stöd av dina egna siffror. Så är du redo att under kreativ handledning använda din egen station som underlag för vidare utveckling så är detta kursen för dig. I utbildningen varvas ekonomisk teori med verklighetsanpassade och upplevelsebaserade övningar som direkt kopplas till din stations verklighet. Detta görs med stöd av en simulering där du jobbar med utveckling av din egen station, självklart tävlar du med dina kurskamrater i vem som driver sin station mot bästa långsiktiga resultat. Deltagarna rekommenderas att ta med senaste årsbokslutet för stationen till utbildningen. Efter utbildningen har du god koll på vad som skapar lönsamhet i just din station Alla som gått kursen i Affärssimulering och för dig som driver station men vill utveckla din affär ytterligare. Dina mål och din plan för att utveckla verksamheten Analys av din egen resultat- och balansräkning Hur påverka intäkter, kostnader och kapital? Styrning med dina egna nyckeltal Målstyrning, att få personalen att ta sin del av ansvaret Nya affärsmöjligheter Erfarenhetsutbyte Göteborg 6 mars 4 september Göteborg 27 mars } } 25 september 11

13 Säkerhetskurs för biluthyrare Biluthyrningsbranschen drabbas allt oftare av oseriösa kunder och till och med rena ligor. Bilar försvinner, stjäls, skadas och återlämnas för sent. Detta resulterar i att företagen i branschen drabbas av stora kostnader. Även tvister kan uppstå vid tolkning av hyresavtalet och hur detta skall tillämpas. Biluthyrning Företagare som har biluthyrning i sin verksamhet måste gå en lagstadgad tvådagars utbildning. Kursen avslutas med ett skriftligt prov dag 2. Godkänt prov krävs för att kunna söka tillstånd hos Länsstyrelsen att få bedriva biluthyrning. Stationsinnehavare Biluthyrningsbranschen och dess regler Biluthyrningslagstiftning Hyresavtalet och dess juridik Brottsförebyggande kontroller Parkeringsregler med ägaransvar Eget företagande, företagsformer Branschanpassad företagsekonomi Bokföring, skatter och avgifter Arbetsgivarefrågor Försäkringsfrågor Arbetsmiljö Kursen syftar till att ge personal ökad kompetens och trygghet i att ge rätt information till kunden vid situationer som kan uppstå i samband med bedrägerier och tvister. All personal som hanterar biluthyrning Hyresavtalens juridiska innebörd och tolkning Rekommendationer om hur avtalet skall tillämpas Brottsförebyggande kontroll av kunder. Lär dig känna igen en bedragare Kundkontroll. Biluthyrarna Sveriges spärrsystem och nya datasystemet, samt hur dessa skall hanteras Körkortskontroll Nya biluthyrningslagen och förordningen. Vem är ansvarig? Felparkeringsavgifter och hanteringen av dessa Skadebegränsade åtgärder vid bedrägerifall Framtida risker på grund av lättare gränsöverskridande och bristande gränskontroll Myndigheternas agerande att bland annat inte åtala eller bedöma brott mot hyresavtal som straffbart Juristhjälp vid behov Försvunna/förskingrade bilar Larmtjänst rapporterar och har synpunkter februari 9-10 maj 22 februari } } 18 april 12

14 Learning-by-working med nya Office Kombinera lärandet med effektivt arbete i Office! Syftet med denna e-learning är att du snabbt ska få instruktioner i olika arbetssituationer i Office 2007, samtidigt som du lär dig programmet. Det benämns Learning-by-working. Med denna e-learning som stöd lär du dig snabbt det nya gränssnittet i Office 2007 och hittar nya smarta funktioner i allt, eftersom du arbetar vidare med ditt Officeprogram. Du når enkelt och snabbt innehållet utan separata nedladdningar eller inloggningar. Det är lätt att navigera via menyn, för att hitta just den instruktion du för tillfället behöver. Allt för att kunna ta nästa steg i din arbetsprocess. Office e-learning är tillgänglig för alla på stationen/företaget genom vår hemsida. Du prenumerarar på denna tjänst under 12 månader från det du tecknat en prenumeration och fått inloggningsuppgifter från oss. Allt till den överkomliga avgiften (för medlemmar med fond) på kr/år, exklusive moms. Kontakta oss för vidare information! 13

15 inbjudan igår... Gran Canaria 1-8 MAJ (GÖTEBORG) 2-9 MAJ (STOCKHOLM & KÖPENHAMN) SUNPRIME ATLANTIC VIEW SUITES & SPA PLAYA INGLES 4+ **** SVENSK BENSINHANDELS UTBILDNINGSKONFERENS 5-ÅRSJUBILERAR 2012 Ta fram din agenda och notera datumet med en gång. För vi vill se ny som gammal deltagare på resan i maj nästa år. Först till kvarn är det som gäller, då vi endast har 100 platser. Temat på utbildningskonferensen har två inriktningar (se bilaga för detaljerat program) Sociala medier (Facebook, Twitter, blogga mm) Hälsa & fritid (höj kvalitén på ditt liv, i och utanför jobbet) Som medlem med utbildningsfond blir kostnaden för dig (och ytterligare en person från stationen) endast kr/person (vid deltagande på utbildningsdagarna), och då ingår följande flygresa inklusive alla avgifter och skatter del i dubbelrum på ett 4+-stjärnigt hotell frukost alla dagar lunch på konferensdagarna välkomstmiddag Mot tillägg får du enkelrum kr/person/vecka del i juniorsvit 995 kr/person/vecka avslutningsmiddag mat på flygplanet transfer på Gran Canaria fyra kursdagar För person nummer tre och så vidare, blir kostnaden kr/person. Alla priser är exklusive moms. Vi reserverar oss för eventuella prisändringar. Avresa sker från /Arlanda, Göteborg/Landvetter samt Köpenhamn. Har du frågor om tilläggsveckor (före eller efter) medföljande (barn eller vuxen) allergier etc övrigt Kontakta Lennart Stolpe på tfn mobil e-post

16 igår... anmälan Vi ser fram emot att ha med dig till härliga Gran Canaria. Varmt välkommen med din anmälan! Faxa in din anmälan på (bindande from ) Anmälan (markera med ett X dina önskemål gällande logi samt övriga tillägg, se nedan) Företag Organisationsnummer Gatuadress Oljebolag Postnr och ort Tfn (inkl riktnr) E-post (till stationen) Fax (inkl riktnr) Deltagare (för- och efternamn) Mobilnr delar dubbelrum med tillägg, enkelrum 1100 kr/p tillägg, del i juniorsvit 995 kr/p e-post Deltagare (för- och efternamn) Mobilnr delar dubbelrum med tillägg, enkelrum 1100 kr/p tillägg, del i juniorsvit 995 kr/p e-post ÖNSKAR FLYGA FRÅN /Arlanda, 2-9 maj Göteborg/Landvetter, 1-8 maj Köpenhamn, 2-9 maj Övrig viktig information till Svensk Bensinhandel (t ex allergi) Faxa in din anmälan på