Användarguide. Solid AB

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Användarguide. Solid AB"

Transkript

1 Användarguide Solid AB

2 Copyright , Solid AB Solid AB Sjöviksbacken 24 SE Stockholm SWEDEN Telefon: Fax: E-post: UG D

3 Innehåll ARX ACCESS 3 Om ARX ACCESS 3 Om denna användarguide 5 Typografi i användarguiden 5 ARX ACCESS klient 6 Huvudfönster 6 Knapprad 8 Generella tips 11 Hjälp 11 Avbryta inmatning 12 Olika menyer 13 Varningsmeddelanden 14 Sortera kolumner 14 Sortera listor 15 Skriva ut rapporter 15 Språk 16 Inloggning 17 Rekommendation 17 Personer 19 Om personer 19 Lägga till person 20 Tilldela dörrfunktion 22 Tilldela behörighetskategorier 23 Tilldela en begränsad giltighetstid 25 Användarguide ARX ACCESS Innehåll iii

4 Tilldela kort 26 Söka efter en person 31 Ändra en person 31 Ta bort person 32 Behörighetskategori 33 Om behörighetskategorier 33 Skapa en behörighetskategori 34 Ändra en behörighetskategori 36 Ta bort en behörighetskategori 36 Kort 37 Om kort 37 Kort 37 Spärra ett kort 38 Rensa ägare 39 Byt ägare 40 Ta bort ett kort 40 Kortformat 42 Ändra formatinställningar 42 Lägga till kortformat 43 Ta bort kortformat 45 Lägg till kortformatmall 46 Kortkvittensmallar 47 Om kortkvittensmallar 47 Skapa en kortkvittensmall 49 Extra information (fält) 51 Ändra en kortkvittensmall 53 Ta bort en kortkvittensmall 53 Scheman 54 Om scheman 54 Behörighetsschema 56 Säkerhetsnivåschema 57 Övriga scheman 59 iv Innehåll Användarguide ARX ACCESS

5 Lägg till schema 60 Ändra schema 63 Ta bort schema 64 Passerområden 65 Om passerområden 65 Menyval (områden) 66 Lägg till passerområde 67 Lägg till behörighetskategori 69 Ta bort behörighetskategori 73 Lägg till undantag för behörighetskategori74 Rensa undantag för behörighetskategori 76 Lägg till dörr 77 Ändra passerområde 81 Ändra dörr 81 Ta bort passerområde eller dörr 83 Kopiera och flytta passerområde eller dörr 83 Kontrollfunktion 84 Dörrtyper 85 Om dörrtyper 85 Skapa ny dörrtyp 85 Ändra dörrtyp 89 Ta bort en dörrtyp 89 Installation 90 Om installation 90 Menyval (installation) 91 Symboler i installationsträd 92 Kataloger 93 Lägg till katalog 93 Ta bort katalog 94 Undercentral 95 Lägg till undercentral 95 Ändra undercentral 98 Ta bort undercentral 98 Användarguide ARX ACCESS Innehåll v

6 Extrafunktion (undercentral) 99 DAC 100 Lägg till ny DAC 100 Lägg till ansluten DAC 102 DAC-alternativ 103 Ändra DAC 114 Ta bort DAC 114 Lås upp dörr 115 Relä 115 Ändra relä 118 Ta bort relä 118 Ingång 118 Ändra ingång 120 Ta bort ingång 120 Sluss (tillval) 121 Ändra sluss 122 Ta bort ingång 123 Läsare 123 Lägg till läsare 123 Ändra läsare 125 Ta bort läsare 126 Larm 127 Om larm 127 Menyval (Larm) 127 Lägg till larmzon 128 Inställningar av larmzon 129 Fliken Inställningar 130 Fliken Ingångsinställningar 131 Larminställningar av DAC 132 Ta bort larmzon 134 Firmware 135 Om Firmware 135 Kontrollera och uppdatera 135 Automatisk uppdatering 137 vi Innehåll Användarguide ARX ACCESS

7 Loggar 139 Om loggar 139 Visa loggar 139 Visa detaljer 141 Filter 142 Kalender 145 Om kalender 145 Ändra en kalender 145 Fliken Kalender 148 Fliken Undantag 150 Fliken Inställningar 151 Lägga till kalender 154 System 156 Menyn System 156 Systemkonfiguration 157 Inställningar 158 Extrafält för person 163 Standardgiltighet för behörighetskategori165 PIN-kodsinställningar 166 Licenser 167 Operatörer 168 Lägga till en operatör 168 Ändra operatörsuppgifter 171 Ta bort operatör 172 Lås ARX ACCESS 173 Anpassa knappraden 173 MDU-inställningar (tillval) 174 Fliken Inställningar 175 Fliken Kort 175 Fliken Dörrgrupper 176 PCI-läsare 177 Om PCI-läsare 177 Användarguide ARX ACCESS Innehåll vii

8 SOLICARD ARX Offline (tillval) 181 Om SOLICARD ARX Offline 181 Lägg till MDU (i Installationsträd) 181 Lägg till MDU-dörrgrupp (i Passerområden) 183 Kort och Scheman i SOLICARD ARX Offline 184 Koda kort 184 Koda raderingskort 186 Visa schema 187 Spara filer 188 Om att spara filer 188 Appendix A 190 Förslag på arbetsgång vid installation 190 Importer och exporter i ARX ACCESS 192 HTTP-access i ARX ACCESS 193 Händelseloggar 193 Dörrfunktioner 193 Licensinformation 194 Termer och förkortningar 195 Index 197 viii Innehåll Användarguide ARX ACCESS

9 Användarguide ARX ACCESS ARX ACCESS 1

10

11 ARX ACCESS Om ARX ACCESS ARX ACCESS är en klient/server-baserat system för administration och övervakning av olika säkerhetsmoduler. Systemuppbyggnaden med hårdvara, logiska enheter och områden i en tydlig trädstruktur ger ett överskådligt och lätthanterat system. Användarguide ARX ACCESS ARX ACCESS 3

12 Principskiss över ARX ACCESS med server/klient, undercentral och två underliggande dörrenheter. 4 ARX ACCESS Användarguide ARX ACCESS

13 Om denna användarguide Denna handledning är framtagen för att underlätta för användarna av ARX ACCESS. Den huvudsakliga målgruppen är personer som kommer arbeta med antingen vissa av funktionerna eller hela systemet. Användarguiden är skriven för att kunna användas antingen som en instruktion som steg för steg beskriver alla funktioner i ARX ACCESS, eller som ett referensdokument där man vid behov kan gå tillbaka och få information om en viss funktion. Många av texterna i användarguiden är skrivna i form av steg-försteg-anvisningar för att tydligt beskriva arbetsgången i de olika momenten. Även om vissa användare inte har behörighet att komma åt samtliga funktioner i programmet beskriver denna användarguide de funktioner och inställningsmöjligheter som finns i programmet. Typografi i användarguiden Objekt som förekommer i programmet så som knappar, flikar eller menyalternativ markeras i löpande text med kursiv stil. Text eller kommandon som ska skrivas in ordagrant markeras i texten med typsnittet Courier. Användarguide ARX ACCESS ARX ACCESS 5

14 ARX ACCESS klient Huvudfönster Genom huvudfönstret i ARX ACCESS klientprogram kan man enkelt sköta uppbyggnaden av en installation, såväl som daglig hantering av personer och kort. Huvudfönstret i ARX ACCESS innehåller olika grupper av val och information: Menyraden genom vilken man kan nå samtliga funktioner och alternativ i ARX. Menyerna är: Arkiv, Redigera, Verktyg, System, Fönster och Hjälp. Knappraden som är ett snabbt val av viktiga funktioner. Se även utförligare beskrivning i stycket Knapprad på sidan 8. Statusfältet visar statusen för anslutna undercentraler. I normalfallet har statusfältet en grön undercentralsymbol. Vid de tillfällen då information laddas ut till en eller flera undercentraler visas detta genom att symbolen då skiftar till gult så länge detta pågår. 6 ARX ACCESS klient Användarguide ARX ACCESS

15 Klientprogrammet ARX ACCESS (huvudfönster) Användarguide ARX ACCESS ARX ACCESS klient 7

16 Knapprad För att enkelt nå de vanligaste och viktigaste funktionerna i programmet finns åtta snabbknappar i huvudfönstret. Nedan förklaras vad knapparna heter och vad de leder till. Man kan själv bestämma om alla knappar ska visas i huvudfönstret eller om exempelvis bara de knappar som man oftast använder ska vara synliga. Personer Med denna knapp kommer du direkt till huvudfönstret för administration av personer. Behörighetskategorier Leder till huvudfönstret för hantering av behörighetskategorier. Scheman Denna knapp leder till funktionen för ARX ACCESS schemahantering. 8 ARX ACCESS klient Användarguide ARX ACCESS

17 Passerområden Leder till huvudfönstret för hantering av passerområden. Dörrtyper Genväg till hanteringen av olika dörrtyper. Installation Denna knapp tar dig till huvudfönstret för installation. Larm Med funktionen Larm kan du bygga upp larmzoner och integrera passersystemet med larm. Loggar Alla logghändelser för systemet visas i ett separat fönster då du trycker på denna knapp. Användarguide ARX ACCESS ARX ACCESS klient 9

18 Firmware Då du vill komma till fönstret för firmware väljer du denna knapp. Kortkvittensmallar Efter att ha tryckt denna knapp kommer du till huvudfönstret för administrering av kortkvittensmallar. (Denna knapp visas inte som standard i huvudfönstret, men går att lägga till.) Kalender Då du vill arbeta med kalendrar väljer du denna knapp. (Denna knapp visas inte som standard i huvudfönstret, men går att lägga till.) 10 ARX ACCESS klient Användarguide ARX ACCESS

19 Generella tips Hjälp ARX ACCESS klient har en inbyggd hjälpfunktion. Med denna kan användaren få hjälp och stöd under pågående arbete. Ifrån huvudfönstret kan man komma åt hjälpfunktionerna genom menyn Hjälp eller genom att trycka på funktionstangenten F1 på tangentbordet. Hjälpfunktionen är innehållskänslig, det vill säga att den känner av vilket fönster som är aktivt i klienten och öppnar sedan hjälpfönstret med information om den aktuella funktionen. Menyn Hjälp i huvudfönstret Menyalternativet Innehåll öppnar hjälpfönstret med en innehållsförteckning över samtliga hjälpavsnitt. Hjälpmenyns alternativ Om ARX ACCESS öppnar ett fönster där information om bland annat programversion och copyright finns. Användarguide ARX ACCESS ARX ACCESS klient 11

20 Avbryta inmatning I de fönster i programmet där man kan mata in uppgifter eller ändra inställningar finns alltid en Avbryt-knapp. För att ha bättre kontroll rekommenderas att man använder sig av denna Avbryt-knapp om man vill avbryta en pågående inmatning och stänga det aktuella fönstret. Detta för att programmet då ställer kontrollfrågan: Spara ändringar? Avbryt-knapp (kontrollerat avslut) Om man istället avbryter en inmatning genom att stänga fönstret med Stäng-knappen (i fönstrets övre högra hörn) förkastas alla eventuella inmatningar direkt. Detta ger användaren sämre kontroll och är inte att rekommendera. Stäng-knapp (direkt avslut, sämre kontroll) 12 ARX ACCESS klient Användarguide ARX ACCESS

21 Olika menyer I några av funktionerna i ARX ACCESS kan man komma åt samma inställningsalternativ på olika sätt. Antingen genom att först markera det aktuella objektet, sedan välja en av menyerna i det aktuella fönstret och sist välja ett av de underliggande menyalternativen. Exempel på ett markerat objekt (Hus C) och en fönstermeny Alternativt kan man i vissa fönster (exempelvis Passerområden eller Installationsträdet) markera ett objekt och sedan högerklicka för att få upp motsvarande undermeny med alternativ. Exempel på ett markerat objekt (Hus C) med meny (höger musknapp) I denna användarguide beskrivs företrädesvis det första av dessa två menyalternativ, även om det andra går lika bra att använda. Användarguide ARX ACCESS ARX ACCESS klient 13

22 Varningsmeddelanden Då man exempelvis avbryter en inmatning med Avbryt-knappen utan att ha sparat informationen först visar ARX ACCESS ett varningsmeddelande med kontrollfrågan: Spara ändringar? (Ja / Nej) Varningsmeddelandet Spara ändringar? Vill man inte vill att detta varningsmeddelande ska visas varje gång du försöker avsluta en inmatning (utan att först ha sparat informationen), avmarkera då kryssrutan Visa igen. Det går senare att återställa visningen av varningsmeddelanden så att alla meddelanden visas igen. Detta görs med hjälp av funktionen Systemkonfiguration i Verktyg-menyn. Sortera kolumner I alla de fönster i ARX ACCESS som innehåller listor uppbyggda av kolumner är det möjligt för användaren att själv bestämma i vilken kolumnerna ska visas. Man flyttar kolumn genom att med muspekaren ta tag i den gråa kolumnrubriken och dra den till önskad plats. Sortering av kolumner (exempel) 14 ARX ACCESS klient Användarguide ARX ACCESS

23 Sortera listor I de fönster som visar listor av information kan man välja hur dessa ska sorteras, i stigande eller fallande ordning. Man skiftar mellan stigande och fallande sortering genom att klicka på den pil som visas intill aktuell kolumnrubrik. Val av sortering i stigande eller fallande ordning (exempel) Skriva ut rapporter Ifrån de allra flesta funktionerna i ARX ACCESS kan man skapa och skriva ut rapporter. Det går att studera en rapport direkt på skärmen och sedan välja att skriva ut den på papper med hjälp av en ansluten skrivare. För att skapa en rapport för ett aktivt fönster, gör på följande sätt: 1. Välj Arkiv-menyn i huvudfönstrets menyrad och välj alternativet Skriv ut. (Alternativt, tryck Ctrl+P på tangentbordet) Meny för att skriva ut aktivt fönster Användarguide ARX ACCESS ARX ACCESS klient 15

24 2. I fönstret Förhandsgranskning som nu visas kan du välja att detaljstudera den skapade rapporten på skärmen, eller skriva ut rapporten på papper. Övre delen av fönstret Förhandsgranskning 3. För att skriva ut rapporten på papper klicka på Skriv ut. 4. Nu öppnas ett standardfönster för val av skrivare. Språk ARX ACCESS väljer automatiskt det språk som datorns operativsystem är inställt på. Om operativsystemet är inställt på ett språk som inte stöds av ARX ACCESS visas en engelsk version. Det är möjligt att i Microsoft Windows ändra språkinställningarna för program med hjälp av alternativen under Kontrollpanelen > Nationella inställningar och språk. (Detta kan exempelvis vara aktuellt om man kör operativsystemet engelska men vill köra ARX ACCESS på svenska.) 16 ARX ACCESS klient Användarguide ARX ACCESS

25 Inloggning Då du startat klienten dyker ett inloggningsfönster upp. Inloggningsfönster 1. Skriv in i användarnamn, lösenord och välj server. 2. Klicka på OK. OBS! Programmet skiljer på stora och små bokstäver (versaler och gemener). OBS! Första gången man loggar in på klienten använder man användarnamnet master och lämnar lösenordsfältet tomt. Rekommendation Efter den första inloggningen på klienten rekommenderar vi att man byter lösenord. Detta för att hindra obehöriga att komma åt systemet. (För mer information om hur man kan byter lösenord, se avsnittet Ändra operatörsuppgifter på sidan 171.) Användarguide ARX ACCESS ARX ACCESS klient 17

26 Påminnelse om att byta lösenord 18 ARX ACCESS klient Användarguide ARX ACCESS

27 Personer Om personer I ARX ACCESS utgår man från en person och kopplar sedan alla övriga data (exempelvis behörighetskategorier eller kort) till personen. Det här avsnittet går steg för steg igenom hur du: lägger till och tar bort personer tilldelar personer behörighet till områden kopplar kort till personer Användarguide ARX ACCESS Personer 19

28 Lägga till person Innan du lägger till en ny person kan det vara lämpligt att ha en del uppgifter till hands, som till exempel: För- och efternamn Beskrivning av personen ID-nummer Gör så här för att sedan lägga till en person: 1. Klicka på Person-knappen i huvudfönstret. Fönster med en lista på de personer som är inlagda i systemet. 2. Klicka på Ny-knappen längst ned i fönstret Personer. 20 Personer Användarguide ARX ACCESS

29 Fönster för ny person 3. Fyll i alla personuppgifter upptill i fönstret: Förnamn, Efternamn, Beskrivning och ID. OBS! Om man inte fyller i ett unikt ID för en person kommer systemet själv skapa ett ID-nummer och knyta detta till personen. 4. Om du vill koppla en bild till personen, klicka på Välj under bildfältet uppe till höger i fönstret och markera den önskade bilden i sökfönstret som öppnas. 5. Klicka sedan på Spara & Ny om du vill spara uppgifterna och få upp ett nytt tomt fönster. Klicka OK om du vill spara uppgifterna och stänga fönstret. Klicka på Avbryt om du vill stänga fönstret utan att spara uppgifterna. Klicka på Verkställ om du vill spara uppgifterna och samtidigt behålla fönstret öppet. Användarguide ARX ACCESS Personer 21

30 Det finns också möjlighet att lägga till ytterligare informationsfält för personer (exempelvis Telefonnummer eller Bolag). För mer information om hur man gör detta, se avsnittet Extrafält för person på sidan 163. Tilldela dörrfunktion Det finns också möjlighet tilldela en person en PIN-kod, sätta villkoret Kräv byte (av PIN-kod) samt att tilldela personen Handikappbehörighet. 1. Ange eventuell personlig kod (PIN). 2. Välj om det ska krävas byte av PIN-kod med hjälp av kryssrutan Kräv byte och ange i så fall också inom hur många dagar detta byte måste ske. 3. Välj om personen ska ha Handikappbehörighet. Fönster för en person, med dörrfunktioner 22 Personer Användarguide ARX ACCESS

31 4. Klicka på Spara & Ny om du vill spara uppgifterna och få upp ett nytt tomt fönster. Klicka OK om du vill spara uppgifterna och stänga fönstret. Klicka på Avbryt om du vill stänga fönstret utan att spara uppgifterna. Klicka på Verkställ om du vill spara uppgifterna och samtidigt behålla fönstret öppet. Handikappfunktion Handikappbehörighet ger en person extra tid vid in- och utpassering. Detta innebär att tider för exempelvis dörröppning och inmatning av kod blir längre än i normalfallet. Observera att förutom att tilldela en person handikappbehörighet måste man även aktivera den tillhörande dörrfunktionen Handikappfunktion för de områden där personen ska ha denna behörighet. (För mer information, se avsnittet Passerområden på sidan 65.) Tilldela behörighetskategorier Nertill i fönstret Redigera person finns fliken Behörighetskategorier. Här kan man knyta den aktuella personen till en eller flera behörighetskategorier. 1. Klicka på knappen Lägg till för att koppla personen till en behörighetskategori. Användarguide ARX ACCESS Personer 23

32 Fönstret Välj behörighetskategori. 2. Markera en behörighetskategori och klicka OK. 3. Klicka på OK om du vill spara uppgifterna och stänga fönstret. Klicka på Avbryt om du vill stänga fönstret utan att spara uppgifterna. För mer information om hur man skapar behörighetskategorier, se avsnittet Behörighetskategori på sidan 33. Det är också möjligt att ställa in vilket slutdatum som ska vara standard (default) för en behörighetskategori. Detta görs med menyalternativet Standardgiltighet för behörighetskategori ( System-menyn). 24 Personer Användarguide ARX ACCESS

33 Tilldela en begränsad giltighetstid De följande stegen beskriver hur du sätter en begränsad giltighetstid för den behörighetskategori personen är tilldelad. Detta kan exempelvis vara aktuellt för personer som bara under en viss tid behöver tillhöra en behörighetskategori. OBS! Om en person inte tilldelats någon begränsad giltighet (dvs. det är tomt i behörighetskategorifälten Till och Från) innebär det att personen hela tiden kommer tillhöra den aktuella behörighetskategorin. 1. Markera den aktuella behörighetskategorin nertill i fönstret Redigera person. Vid markering av en behörighetskategori aktiveras knappen Sätt giltighet. 2. Klicka på Sätt giltighet. Användarguide ARX ACCESS Personer 25

34 Fönster för val av giltighetstid. 3. I det fönster som visas, välj start- och slutdatum med hjälp av de kalenderfönster som öppnas när du klickar på knapparna... intill texten Från respektive Till. 4. Fyll slutligen i de klockslag som ska gälla och klicka på OK. Giltighetstiden visas nu i listan över behörighetskategorier knutet till personen. 5. Klicka på OK om du vill spara uppgifterna och stänga fönstret. Klicka på Avbryt om du vill stänga fönstret utan att spara uppgifterna. Tilldela kort De följande stegen beskriver hur du kopplar ett passerkort till en person. 1. Klicka på fliken Kort nertill i personfönstret för att koppla ett kort till personen. 26 Personer Användarguide ARX ACCESS

35 Personfönstret med fliken Kort aktiv. 2. Klicka på Ny. Fönster för nytt kort 3. I fönstret Nytt kort skriv in kortnummer, ange Kortformat och skriv in en kort Beskrivning. 4. Klicka på OK om du vill spara uppgifterna och stänga fönstret. Klicka på Avbryt om du vill stänga fönstret utan att Användarguide ARX ACCESS Personer 27

36 spara uppgifterna. Klicka på Verkställ om du vill spara uppgifterna och samtidigt behålla fönstret öppet. Kortet hamnar nu i tabellen med kortnummer, kortformat, osv. Kort knutet till person. 5. Du kan nu välja att skriva ut en kortkvittens och använda denna för att dokumentera att personen tagit emot kortet. Klicka på knappen Kvittens i kortfältet för att göra detta. 28 Personer Användarguide ARX ACCESS

37 Fönster för Kortkvittens (exempel) 6. I fönstret Kortkvittens som öppnas kan man välja om en särskild kvittensmall ska användas. Anger man ingen egen mall används standardmallen Ingen text som finns i systemet. 7. Välj Skriv ut i Arkiv-menyn (eller tryck Ctrl+P). Användarguide ARX ACCESS Personer 29

38 Exempel på kortkvittens för utskrift (exempel utan extra text) 8. För att skriva ut kortkvittensen på papper, klicka på Skriv ut för att öppna ett standardfönster för val av skrivare. OBS! Det går också att skapa egna mallar för kortkvittens. För mer information se avsnittet Kortkvittensmallar på sidan Personer Användarguide ARX ACCESS

39 Söka efter en person Sökfunktionen i fönstret Personer hjälper dig att hitta en person i en lång lista med personer. Sökfältet i fönstret Personer 1. Skriv in en valfri text i inmatningsfältet Sökord. Skilj föroch efternamn åt med ett enkelt mellanslag. Sökfunktionen är okänslig för om du matar in stora eller små bokstäver (versaler eller gemener). 2. Klicka på Sök. Detta är en så kallad fritextsökning och alla förekomster av textsträngen visas nu i listan på personer. Ändra en person Du kan när som helst lägga till, ändra och ta bort data knutna till en person. 1. Markera personen i fönstret Personer. 2. Klicka på Redigera. Se vidare i avsnittet Lägga till person på sidan 20 om hur du ändrar och lägger till data. Användarguide ARX ACCESS Personer 31

40 Ta bort person Gör på följande sätt om du vill ta bort en person: 1. Markera den aktuella personen i fönstret Personer. 2. Klicka på Ta bort. Dialogruta Ta bort person 3. Klicka Ja om du är säker på att det är rätt person du vill ta bort. OBS! Om man tar bort en person så ligger dennes eventuella kort kvar i kortlistan, men utan att vara kopplat till någon ägare och utan att fungera. 32 Personer Användarguide ARX ACCESS

41 Behörighetskategori Om behörighetskategorier En behörighetskategori är en grupp personer med gemensamma behörighetsvillkor. Exempel på behörighetskategorier kan vara ITpersonal eller Lagerpersonal. Det är möjligt för en person att tillhöra en eller flera behörighetskategorier. Det här avsnittet går steg för steg igenom hur du: skapar en behörighetskategori ändra information knuten till en behörighetskategori. tar bort en behörighetskategori Användarguide ARX ACCESS Behörighetskategori 33

42 Skapa en behörighetskategori 1. Klicka på Behörighetskategori-knappen i huvudfönstret. Fönstret Behörighetskategorier med en lista över de kategorier som finns i systemet. 2. Klicka på Ny-knappen längst ned i fönstret. 34 Behörighetskategori Användarguide ARX ACCESS

43 Fönstret Skapa behörighetskategori 3. Fyll i Namn och Beskrivning för den nya behörighetskategorin. 4. Det är också möjligt att i lägga till, ta bort eller sätta giltighet för personer som hör till denna kategori. 5. Klicka OK om du vill spara uppgifterna och stänga fönstret. Klicka på Avbryt om du vill stänga fönstret utan att spara uppgifterna. Klicka på Verkställ om du vill spara uppgifterna och samtidigt behålla fönstret öppet. Användarguide ARX ACCESS Behörighetskategori 35

44 Ändra en behörighetskategori Du kan när som helst lägga till, ändra och ta bort information knuten till en behörighetskategori. 1. Markera behörighetskategorin i fönstret Behörighetskategorier. 2. Klicka på Redigera. Se vidare i avsnittet Skapa en behörighetskategori på sidan 34 om hur du ändrar och lägger till data. Ta bort en behörighetskategori 1. Markera den aktuella behörighetskategorin i fönstret Behörighetskategorier. 2. Klicka på Ta bort. Dialogruta Ta bort behörighetskategori 3. Klicka Ja om du är säker på att det är rätt behörighetskategori du vill ta bort. 36 Behörighetskategori Användarguide ARX ACCESS

45 Kort Om kort I huvudfönstrets meny Verktyg finns funktionen Kort med de två undermenyerna Kort och Kortformat. Menyn Verktyg med alternativen Kort och Kortformat Kort Man kan i ARX ACCESS tilldela en person ett eller flera kort. Det här avsnittet går steg för steg igenom hur du: spärrar kort rensar ägare från kort byta ägare för kort tar bort kort Användarguide ARX ACCESS Kort 37

46 Spärra ett kort 1. Välj alternativet Kort i menyn Verktyg i huvudfönstret. 2. I fönstret Kort som öppnas, visas en lista över de kort som finns inlagda i systemet. Fönstret Kort 3. Markera det kort som du vill spärra i kortlistan och klicka på knappen Ändra. Fönster för att ändra ett kort 4. I fönstret som nu öppnas bocka för Spärrat-rutan. 38 Kort Användarguide ARX ACCESS

47 5. Klicka OK om du vill spara uppgifterna och stänga fönstret. Klicka på Avbryt om du vill stänga fönstret utan att spara uppgifterna. Klicka på Verkställ om du vill spara uppgifterna och samtidigt behålla fönstret öppet. I fönstret Kort visas nu det spärrade kortet med ett kryss i kolumnen Spärrat. Rensa ägare Detta alternativ innebär att kortet blir ledigt igen, genom att information om ägaren tas bort från kortlistan. 1. Välj alternativet Kort i menyn Verktyg i huvudfönstret. 2. I fönstret Kort som öppnas, visas en lista över de kort som finns inlagda i systemet. 3. Markera det kort som du vill spärra i kortlistan och klicka på knappen Ändra. Fönster för att ändra ett kort 4. I fönstret som nu öppnas klicka på knappen Rensa ägare. 5. Klicka OK om du vill spara uppgifterna och stänga fönstret. Klicka på Avbryt om du vill stänga fönstret utan att spara uppgifterna. Klicka på Verkställ om du vill spara uppgifterna och samtidigt behålla fönstret öppet. I fönstret Kort visas nu det rensade kortet utan information om ägare. Användarguide ARX ACCESS Kort 39

48 Byt ägare Med detta alternativ kan man byta ägare för ett kort. 1. Välj alternativet Kort i menyn Verktyg i huvudfönstret. 2. I fönstret Kort som öppnas, visas en lista över de kort som finns inlagda i systemet. 3. Markera det kort som du vill byta ägare för i kortlistan och klicka på knappen Ändra. Fönster för att ändra ett kort 4. I fönstret som nu öppnas klicka på knappen Byt ägare. 5. Välj en ny ägare i den personlista som nu visas och klicka sedan OK. 6. Klicka OK om du vill spara uppgifterna och stänga fönstret. Klicka på Avbryt om du vill stänga fönstret utan att spara uppgifterna. Klicka på Verkställ om du vill spara uppgifterna och samtidigt behålla fönstret öppet. I fönstret Kort visas nu kortet med information om den nya ägaren. Ta bort ett kort 1. Välj alternativet Kort i menyn Verktyg i huvudfönstret. 2. I fönstret Kort som öppnas, visas en lista över de kort som finns inlagda i systemet. 40 Kort Användarguide ARX ACCESS

49 3. Markera det kort som du vill ta bort i kortlistan och klicka på knappen Ta bort. 4. Om du är säker på att du vill ta bort detta kort, klicka Ja i den dialogruta som dyker upp. Fönster för att ta bort ett kort När man tar bort ett kort ifrån listan i fönstret Kort tas detta kort också bort från aktuell person. Användarguide ARX ACCESS Kort 41

50 Kortformat Med funktionen Kortformat kan du ändra inställningarna för befintliga kortformat, lägga till nya eller ta bort kortformat. Ändra formatinställningar För att ändra inställningarna för ett kortformat, gör på följande sätt: 1. Välj Verktyg-menyn i huvudfönstret och klicka på alternativet Kortformat. Fönster Kortformat 42 Kort Användarguide ARX ACCESS

51 2. Markera det kortformat som du vill ändra i listan och klicka på knappen Redigera. Fönster för formatinställningar 3. Väljer man alternativet Standardformat för kortläsare innebär detta att det aktuella kortformatet kommer vara det format som automatiskt föreslås när man läger till läsare i sin installation. 4. Klicka på OK om du vill spara uppgifterna. Klicka på Avbryt om du vill stänga fönstret utan att spara uppgifterna. OBS! För vissa kortformat är en del parametrar låsta och gråmarkerade. Låsta parametrar kan inte ändras. Lägga till kortformat För att lägga till ett nytt kortformat, gör på följande sätt: 1. Välj Verktyg-menyn i huvudfönstret och klicka på alternativet Kortformat. 2. I fönstret Kortformat välj en läsartyp och klicka på knappen Ny. Användarguide ARX ACCESS Kort 43

52 3. I det nya fönster som öppnas kan du nu till namnge och ställa in parametrarna för det nya kortformatet. Fönstret Kortformat med inställningar för nytt kortformat 4. I fältet Systemnummer ange det gemensamma systemnummer som gäller för detta kortformat. 5. Väljer man alternativet Standardformat för kortläsare innebär detta att det aktuella kortformatet kommer vara det format som automatiskt föreslås när man lägger till en ny läsare i sin installation. 6. Kryssrutan Lägg till läsare innebär att ett nytt fönster visas där man kan välja att lägga ut det nya kortformatet på läsare som redan finns i installationen. 44 Kort Användarguide ARX ACCESS

53 Fönster för att lägga till ett nytt kortformat tillbefintliga läsare 7. Klicka på OK om du vill spara uppgifterna. Klicka på Avbryt om du vill stänga fönstret utan att spara uppgifterna. Ta bort kortformat För att ta bort ett befintligt kortformat, gör på följande sätt: 1. Välj Verktyg-menyn i huvudfönstret och klicka på alternativet Kortformat. 2. Markera det kortformat som du vill ta bort i listan och klicka på knappen Ta bort. Användarguide ARX ACCESS Kort 45

54 3. Om du är säker på att du vill ta bort detta kortformat, klicka Ja i den dialogruta som dyker upp. Fönster för att ta bort ett kort 4. Kortformatet försvinner nu från listan över giltiga kortformat. Lägg till kortformatmall Man kan även lägga till (eller importera) färdiga formatmallar i ARX ACCESS. Formatmallarna måste i så fall vara i CTI-format (dvs. med filändelsen *.cti) 1. Välj Verktyg-menyn i huvudfönstret och klicka på alternativet Kortformat. 2. I fönstret Kortformat klicka på knappen Lägg till formatmall. 3. I den filhanterare som öppnas, stega fram till den katalog/enhet där formatmallen är lagrad, markera formatmallen och klicka Öppna. 4. Formatmallen läggs nu till i listan över giltiga kortformat. 46 Kort Användarguide ARX ACCESS

55 Kortkvittensmallar Om kortkvittensmallar Med hjälp av funktionen Kortkvittensmallar kan man själv skapa olika mallar för de kvittenser som man sedan kan använda när man lämnar ut kort till personer. Vad man väljer att ta med på en kvittensmall är upp till kortadministratören att bestämma, men vanligt förekommande uppgifter är: Utfärdare Innehavare/Mottagare av kort Kortnummer Datum Kvittens/Underskrift Dessutom kan det vara lämpligt att ta med information om vilka regler som gäller för kortinnehav och andra eventuella instruktioner. Väljer man att inte skapa någon egen kortkvittensmall går det bra att använda den basmall som finns. Användarguide ARX ACCESS Kortkvittensmallar 47

ARX Passersystem Användarmanual. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. M1852.0705-702298

ARX Passersystem Användarmanual. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. M1852.0705-702298 ARX Passersystem Användarmanual ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. M1852.0705-702298 2 3 Innehåll ARX passersystem 14 Om ARX passersystem 14 ARX passersystem 14 ARX passersystem översikt

Läs mer

Användarguide ASSA ABLOY

Användarguide ASSA ABLOY Användarguide ASSA ABLOY Copyright 2003-2010, ASSA ABLOY ASSA ABLOY Förmansvägen 11 SE-117 43 Stockholm Phone: +46 (0)8-775 16 00 Fax: +46 (0)8-775 16 20 UG 559 050 920 M Contents ARX passersystem 15 Om

Läs mer

Copyright 2003-2011, ASSA AB. ASSA AB Förmansvägen 11 SE-117 43 Stockholm. Phone: +46 (0)8-775 16 00 Fax: +46 (0)8-775 16 20

Copyright 2003-2011, ASSA AB. ASSA AB Förmansvägen 11 SE-117 43 Stockholm. Phone: +46 (0)8-775 16 00 Fax: +46 (0)8-775 16 20 Copyright 2003-2011, ASSA AB ASSA AB Förmansvägen 11 SE-117 43 Stockholm Phone: +46 (0)8-775 16 00 Fax: +46 (0)8-775 16 20 UG 559 050 920 N Innehåll ARX passersystem 1 Om ARX passersystem ARX passersystem

Läs mer

Användarguide. Copyright 2003-2013, ASSA AB. ASSA AB Förmansvägen 11 SE-117 43 Stockholm. Phone: +46 (0)8-775 16 00 Fax: +46 (0)8-775 16 20

Användarguide. Copyright 2003-2013, ASSA AB. ASSA AB Förmansvägen 11 SE-117 43 Stockholm. Phone: +46 (0)8-775 16 00 Fax: +46 (0)8-775 16 20 Användarguide Copyright 2003-2013, ASSA AB ASSA AB Förmansvägen 11 SE-117 43 Stockholm Phone: +46 (0)8-775 16 00 Fax: +46 (0)8-775 16 20 UG 559 050 920 R Användarguide Standard Template Innehåll i Innehåll

Läs mer

ALEPH ver. 16 Introduktion

ALEPH ver. 16 Introduktion Fujitsu, Westmansgatan 47, 582 16 Linköping INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SKRIVBORDET... 1 2. FLYTTA RUNT M.M.... 2 3. LOGGA IN... 3 4. VAL AV DATABAS... 4 5. STORLEK PÅ RUTORNA... 5 6. NAVIGATIONSRUTA NAVIGATIONSTRÄD...

Läs mer

Vaka Användarmanual. Användarmanual. VAKA Passersystem

Vaka Användarmanual. Användarmanual. VAKA Passersystem Användarmanual VAKA Passersystem axema Sida 1 Copyright Axema Access Control AB, Stockholm 2012. 200xx-sv Vaka användarmanual Axema Access Control AB är ett svenskt säkerhetsföretag som sedan 1992 utvecklar

Läs mer

TIS-Web startguide 3.6. TIS-Web Startguide

TIS-Web startguide 3.6. TIS-Web Startguide TIS-Web Startguide Den här guiden hjälper dig komma igång med de vanligaste funktionerna i TIS-Web, ladda upp data och utvärdering av färdskrivardata. För mer detaljerad information se manualerna som finns

Läs mer

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt. Kom igång Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.se/login Nu dyker en ruta upp på skärmen. Fyll i ditt användarnamn och lösenord och klicka på "logga in". Nu

Läs mer

Läsa dokument/information i advantum

Läsa dokument/information i advantum Läsa dokument/information i advantum Förhandsgranskning Välj vilken funktion du vill ha på fönstret genom att klicka på knappen i fönstrets övre högra hörn. Intryckt knapp = du granskar varje dokument

Läs mer

Guide för behörighetssystemet i Matilda

Guide för behörighetssystemet i Matilda Guide för behörighetssystemet i Matilda Guiden är uppdaterad t o m Matildaversion 4.7.0. Eftersom olika personer med olika arbetsuppgifter och funktioner inom kostverksamheten använder Matilda på olika

Läs mer

Lathund för BankID säkerhetsprogram

Lathund för BankID säkerhetsprogram Lathund för BankID säkerhetsprogram BankID säkerhetsprogram för Windows, version 4.10 Datum: 2009-11-23 Introduktion När du ska hämta ut och använda e-legitimationen BankID behöver du ha ett installerat

Läs mer

Användarguide Galaxy ASSA ABLOY

Användarguide Galaxy ASSA ABLOY Användarguide Galaxy ASSA ABLOY Copyright 2003-2008, ASSA ABLOY ASSA ABLOY Förmansvägen 11 SE-117 43 Stockholm Phone: +46 (0)8-775 16 00 Fax: +46 (0)8-775 16 20 UG 559 012 920F Innehåll Galaxy 3 Om Galaxy

Läs mer

Webbklient för användare

Webbklient för användare Webbklient för användare Time Care Planering 4.2.30xx Copyright 20112 Allocate Software plc and its subsidiaries 1 (23) Copyright 20112 Allocate Software plc and its subsidiaries 2 (23) Innehållsförteckning

Läs mer

Kopplingar via datalänk från Winbas till Excel samt Pivottabell 1 (13)

Kopplingar via datalänk från Winbas till Excel samt Pivottabell 1 (13) Kopplingar via datalänk från Winbas till Excel samt Pivottabell 1 (13) Skapa datakälla Första gången man gör en koppling till databasen måste man skapa en ny datakälla, denna källa kan sedan användas till

Läs mer

INTRODUKTION TILL LADOK

INTRODUKTION TILL LADOK Innehåll 1. Huvudmenyn... 2 2. Menyraden... 3 Arkiv... 3 Redigera... 3 Inställningar... 3 Special... 3 Funktion... 4 Hjälp... 4 3. Funktion och förflyttningar... 4 Förflyttning mellan fält... 4 Förflyttning

Läs mer

Vaka Användarmanual. Användarmanual. VAKA Passersystem. axema Sida 1. 20008-03 Vaka Användarmanual

Vaka Användarmanual. Användarmanual. VAKA Passersystem. axema Sida 1. 20008-03 Vaka Användarmanual Användarmanual VAKA Passersystem axema Sida 1 Copyright Axema Access Control AB, Stockholm 2012. 200xx-sv Vaka användarmanual Axema Access Control AB är ett svenskt säkerhetsföretag som sedan 1992 utvecklar

Läs mer

Operativsystem - Windows 7

Operativsystem - Windows 7 Uppgift 5 B Operativsystem - Windows 7 Skapa mappar och undermappar Det finns olika sätt att skapa nya mappar på. Alternativ. Högerklicka på en tom yta. Håll muspekaren över Nytt. Klicka på Mapp Alternativ.

Läs mer

Kom igång med. Windows 8. www.datautb.se DATAUTB MORIN AB

Kom igång med. Windows 8. www.datautb.se DATAUTB MORIN AB Kom igång med Windows 8 www.datautb.se DATAUTB MORIN AB Innehållsförteckning Grunderna i Windows.... 1 Miljön i Windows 8... 2 Startskärmen... 2 Zooma... 2 Snabbknappar... 3 Sök... 4 Dela... 4 Start...

Läs mer

Publicera taltidningen

Publicera taltidningen Publicera taltidningen Innehåll Publicera taltidningen...1 Två-stegs-raketen: Webbpubliceringen av taltidningen...1 Manual för publiceringsverktyget WaveFusion...2 Starta verktyget WaveFusion och skapa

Läs mer

Introduktion till Winbas. excel till Winbas

Introduktion till Winbas. excel till Winbas Introduktion till Winbas excel till Winbas Skapa datakälla Första gången man gör en koppling till databasen måste man skapa en ny datakälla, denna källa kan sedan användas till flera olika kopplingar.

Läs mer

Nyckelbrickshantering

Nyckelbrickshantering Användarinstruktion Nyckelbrickshantering Svenska Stöldskyddsföreningen/ID-system Användarinstruktion Nyckelbrickshantering SSFs Nyckelhanteringsprogram 1 Innehållsförteckning SSFs Nyckelhanteringsprogram

Läs mer

Aktivitetsstöd Importfunktion

Aktivitetsstöd Importfunktion Utbildningsmaterial Aktivitetsstöd Importfunktion Sidan 1 (20) Datum: 2011-10-05 Version 1.2 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Importera en fil med medlemmar i Aktivitetsstöd... 4 3. Lägga till

Läs mer

Dok nr SOF/AV-13:054,Ver I Treserva Genomfo randewebb. 1 Inloggning... 2 1.1 Växla användare... 3 2 Skrivbordet... 4

Dok nr SOF/AV-13:054,Ver I Treserva Genomfo randewebb. 1 Inloggning... 2 1.1 Växla användare... 3 2 Skrivbordet... 4 Treserva Genomfo randewebb Innehåll 1 Inloggning... 2 1.1 Växla användare... 3 2 Skrivbordet... 4 3 Sök... 5 4 Meddelanden... 6 5 Nya uppdrag läsa/kvittera uppdrag... 9 6 Vårdplaner... 10 6.1 Läsa vårdplan...

Läs mer

Innehållsförteckning. Sidan 2 (24)

Innehållsförteckning. Sidan 2 (24) Innehållsförteckning 1. Ansvarig i föreningen.. 2 1.1 Internetadress... 3 1.2 Inloggning och glömt lösenord... 3 1.3 Låst lösenord... 5 1.4 Huvudmeny i Aktivitetsstöd... 7 2. Administration 8 2.1 Föreningens

Läs mer

Använda Internet. med hjälp av Internet Explorer. Nybörjarguide

Använda Internet. med hjälp av Internet Explorer. Nybörjarguide Använda Internet med hjälp av Internet Explorer Nybörjarguide Av Carl Ewnert 1 Innehåll: 1. Introduktion 3 2. Utseendet 4 3. Verktygsfältet 4 4. Börja Surfa. 5 5. Att söka på Internet 5 6. Spara en sida

Läs mer

Önska arbetstider- Manual

Önska arbetstider- Manual Önska arbetstider- Medarbetare Manual Version 2015.01 Medvind Informationsteknik AB Innehåll Innehåll... 2 Logga in... 3 Ange lösen... 3 Lägga in tider... 4 Välj period... 4 Välja arbetspass... 4 Snabbinmatning...

Läs mer

Handledning till FC 12 på webben

Handledning till FC 12 på webben Handledning till FC 12 på webben Detta är en kortfattad handledning där vi går igenom de viktigaste funktionerna i nya FirstClass. Förändringen av FirstClass är kanske den största under de snart 25 år

Läs mer

Mirasys 5.10. Användarguide: Live Sök Export. November 2010. Bygger på delar ur dokumentet Mirasys NVR 5.10 Användarvägledning Mirasys, Ltd.

Mirasys 5.10. Användarguide: Live Sök Export. November 2010. Bygger på delar ur dokumentet Mirasys NVR 5.10 Användarvägledning Mirasys, Ltd. Mirasys 5.10 Användarguide: Live Sök Export November 2010 TTC_TI_Mirasys_Anvandarguide/EW Bygger på delar ur dokumentet Mirasys NVR 5.10 Användarvägledning Mirasys, Ltd. Sida 1 Innehållsförteckning Inloggning...

Läs mer

Sharpdesk V3.5. Installationsguide: produktnyckelversion. Version 1.0

Sharpdesk V3.5. Installationsguide: produktnyckelversion. Version 1.0 Sharpdesk V3.5 Installationsguide: produktnyckelversion Version 1.0 Copyright Upphovsrätten för denna programvara tillhör Sharp Corporation. All reproduktion, bearbetning eller översättning utan skriftligt

Läs mer

Grundläggande Ordbehandling Microsoft Word

Grundläggande Ordbehandling Microsoft Word Grundläggande Ordbehandling Microsoft Word Programfönstret Namnlist Verktygsfält Menyrad Vågrät linjal Lodrät linjal Rullningslist Statusfält Menyer och Verktygsfält Visa eller dölja ett verktygsfält Högerklicka

Läs mer

SLUNIK manual. SLUNIK version 2 2010-08-03

SLUNIK manual. SLUNIK version 2 2010-08-03 SLUNIK manual SLUNIK version 2 2010-08-03 Innehåll SLUNIK...1 Kursledare... 1 Lärare... 1 LOGGA IN... 1 Hjälp, inloggning... 2 Välj kurs att administrera... 2 Om du inte ser din kurs i listan... 3 Filtrera

Läs mer

Korrespondens och intyg HighEdit

Korrespondens och intyg HighEdit Korrespondens och intyg HighEdit Läsa dokument Funktionen för att läsa och skriva mallbaserade brev och intyg finns under fliken Korr/Intyg. 1 Ta fram patientens journalmapp. 2 Välj fliken Korr/Intyg.

Läs mer

Administration av porttelefon SO-3396-GSM. cloud.tidomat.com

Administration av porttelefon SO-3396-GSM. cloud.tidomat.com cloud.tidomat.com Innehåll Administration av porttelefon... 3 Konto... 3 Logga in första gången... 3 Språkval... 3 Navigering i cloud.tidomat.com... 3 Navigera till olika vyer... 4 Lägga till ny lägenhet...

Läs mer

Personlig anpassning av Microsoft Word 2003. Vers 20101001

Personlig anpassning av Microsoft Word 2003. Vers 20101001 Personlig anpassning av Microsoft Word 2003 Vers 20101001 Innehållsförteckning Startåtgärdsfönster... 3 Anpassa antalet ikoner... 3 Lägga till ett nytt verktygsfält... 4 Återställ till normalläge... 4

Läs mer

Logga in på din hemsideadministration genom dina inloggningsuppgifter du fått.

Logga in på din hemsideadministration genom dina inloggningsuppgifter du fått. Joomla Guide 2.5.11 MENYER Sida 1 av 41 MENYER En meny är centerpunkten på en hemsida. Det är ifrån denna man utgår om man vill navigera på hemsidan. Menyer kan vara vertikala eller horisontella och är

Läs mer

Aktivitetsstöd Närvarorapportering. Ansvarig i Föreningen

Aktivitetsstöd Närvarorapportering. Ansvarig i Föreningen Aktivitetsstöd Närvarorapportering Ansvarig i Föreningen 2 (27) Datum 2013-09-26 Innehållsförteckning 1. Ansvarig i föreningen/föreningsadministratör... 3 1.1 Internetadress... 3 1.2 Inloggning och glömt

Läs mer

UTBILDNINGSMATERIAL. Procapita. Mina sidor

UTBILDNINGSMATERIAL. Procapita. Mina sidor UTBILDNINGSMATERIAL Procapita Mina sidor Vård och Omsorg 2011 Procapita ett verksamhetssystem... 3 Tangentbord/musen... 3 Menyrad... 4 Första gången du loggar in i Procapita... 5 Du kommer inte in i Procapita...

Läs mer

Instruktion för applikation Var sitter känslan?

Instruktion för applikation Var sitter känslan? Instruktion Var sitter känslan 2016-02-25 1 (17) Instruktion för applikation Var sitter känslan? Instruktion Var sitter känslan 2016-02-25 2 (17) Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Allmänt...

Läs mer

IT-system. BUP Användarmanual

IT-system. BUP Användarmanual IT-system Användarmanual Innehållsförteckning 1. Att komma igång med... 1 1.1 Installera... 1 1.1.1 Byt databas... 1 1.1.2 Behörighet att byta databas... 2 1.2 Logga in... 3 1.2 Inloggad... 3 1.3 Logga

Läs mer

APA för nybörjare. Innan du börjar. Översikt

APA för nybörjare. Innan du börjar. Översikt APA för nybörjare Den här texten är tänkt som en snabb introduktion hur du kan använda publiceringssystemet APA (Advanced Publication Application) för att redigera webbplatser. Texten kräver inga förkunskaper

Läs mer

Allmänt. Beskrivning av funktioner

Allmänt. Beskrivning av funktioner Allmänt Beskrivning av funktioner När kommandon beskrivs i manualtexten anges t ex Välj Avbryt. Det är därefter upp till användaren att välja på vilket sätt man vill aktivera funktionen. Tangentbordsknappar

Läs mer

FELANMÄLAN PÅ INTERNET

FELANMÄLAN PÅ INTERNET FELANMÄLAN PÅ INTERNET Inledning, skapa länkar på skrivbordet. 1. Felanmälan 2. Kvittens på felanmälan 3. Lösen 4. Arbetsledare 5. Dela ut fel till utförare, Ändra och lägga till kommentarer 6. Sätta prioritering

Läs mer

Användarmanual WebNailer. 19 januari 2004

Användarmanual WebNailer. 19 januari 2004 Användarmanual WebNailer Tobias Holgers Mattias Castegren 19 januari 2004 1 Innehåll 1 Inledning 3 1.1 Definitionerochförkortningar... 3 2 WebNailer 4 2.1 Knapprad... 4 2.1.1 Gemensamma... 4 2.1.1.1 Webbläsare...

Läs mer

Snabbguide för användare SourceTech Telllus

Snabbguide för användare SourceTech Telllus Snabbguide för användare SourceTech Telllus Copyright SourceTech AB 2000-2012 Innehållet i denna manual är skyddat enligt upphovsrättslagen och får varken helt eller delvis kopieras utan uttrycklig tillåtelse

Läs mer

Hur man lägger upp och redigerar dokument i Typo3.

Hur man lägger upp och redigerar dokument i Typo3. Hur man lägger upp och redigerar dokument i Typo3. Typo3 är ett så kallat CMS, Content Management System där du enkelt och smidigt kan lägga ut kursinformation och bilder. Detta verktyg är webbaserat vilket

Läs mer

Juni 2003 PlanCon Viewer Handledning PlanCon PROJEKT

Juni 2003 PlanCon Viewer Handledning PlanCon PROJEKT PlanCon Viewer Med PlanCon Viewer kan du som inte har PlanCon öppna PlanCon projekt (*.prj) och skriva ut dessa. Inga ändringar i projektet kan göras. Filtreringar, sorteringar och vissa ändringar i utseendet

Läs mer

Manual. It s learning. Målgruppen: externa utförare inom Vård och Omsorg

Manual. It s learning. Målgruppen: externa utförare inom Vård och Omsorg Manual It s learning Målgruppen: externa utförare inom Vård och Omsorg Rekommenderade webbläsare: Internet Explorer, aktuella versioner (PC) Safari (ipad, Mac) Örebro kommun 20150911 v 1.1 orebro.se 2

Läs mer

Lathund Behörighetshantering

Lathund Behörighetshantering Lathund Behörighetshantering För att kunna ställa in behörigheter krävs det att SiteVision är kopplat till en katalogtjänst. Behörigheter Hantering av behörigheter och rättigheter kan göras för hela webbplatsen,

Läs mer

Symprint Snabbstartsguide

Symprint Snabbstartsguide Symprint Snabbstartsguide Artikelnummer: 12020, 12021, 12022 v.1 0.10 1 Innehåll Välkommen till SymPrint... 3 Installation av medföljande mjukvara:... 3 Komma igång... 4 Skapa nytt dokument från mall...

Läs mer

Visma Proceedo. Att logga in - Manual. Version 1.3 / 140414 1

Visma Proceedo. Att logga in - Manual. Version 1.3 / 140414 1 Visma Proceedo Att logga in - Manual Version 1.3 / 140414 1 Innehållsförteckning 1) INLOGGNING VIA VERKTYG OCH SYSTEM... 3 2) INTERNET EXPLORER... 6 2.1 Java... 6 2.2 Popup-fönster... 8 2.3 Browser, 32-

Läs mer

Mikromarc 3 Fjärrlån. Version 6.30

Mikromarc 3 Fjärrlån. Version 6.30 Mikromarc 3 Fjärrlån Version 6.30 Bibliotekscentrum Sverige AB, Växjö, januari 2015 Innehåll INLEDNING... 3 KOM IGÅNG MED FJÄRRLÅN... 4 KOPPLING MOT LIBRIS FJÄRRLÅN... 4 E-POSTINSTÄLLNINGAR... 4 FUNKTIONSINSTÄLLNINGAR...

Läs mer

Huvudfönstret för GroupWise

Huvudfönstret för GroupWise Huvudfönstret för Det mesta arbetet i utförs i huvudfönster. Huvudfönstrets olika delar beskrivs nedan. HUVUDMENY visas längst upp i och innehåller menypunkter: Arkiv, Redigera, Visa, Åtgärder, Verktyg,

Läs mer

ENTRÉ DOKUMENTHANTERING...

ENTRÉ DOKUMENTHANTERING... Entré Innehåll ENTRÉ DOKUMENTHANTERING... - 2 - Starta Dokumenthantering... - 3 - Lägga till dokument via frågeguide... - 4 - Frågeguiden... - 5 - Lägga till dokument manuellt... - 7 - Lägg till fil...

Läs mer

Kom igång med TIS-Office

Kom igång med TIS-Office Kom igång med TIS-Office Denna guide hjälper dig att komma igång med TIS-Office, mer information om hur man använder programmet finns i manualer på TIS-Office CD-skivan och i den inbyggda hjälpfunktionen

Läs mer

LUVIT Resource Centre 1.4. Användarmanual

LUVIT Resource Centre 1.4. Användarmanual LUVIT Resource Centre 1.4 Användarmanual INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 1 PORTALEN... 2 LOGGA IN... 2 SJÄLVREGISTRERING... 2 ÖPPNA KURSER... 3 NYHETER... 4 DEN PERSONLIGA MENYN... 4 MENYN...

Läs mer

Komma igång med 3L Pro 2014. Komma igång med 3L. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB

Komma igång med 3L Pro 2014. Komma igång med 3L. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB Komma igång med 3L Innehåll LOGGA IN I 3L... 3 Verktyg och kortkommandon... 6 Övriga tangenter... 9 RAPPORTUTSKRIFT I 3L... 10 Instruktioner för att skriva till fil:... 11 Logga in i 3L Ikonen för 3L Pro

Läs mer

Lathund Behörighetshantering

Lathund Behörighetshantering Lathund Behörighetshantering För att kunna ställa in behörigheter krävs det att SiteVision är kopplat till en katalogtjänst. Behörigheter Hantering av behörigheter och rättigheter kan göras för hela webbplatsen,

Läs mer

Datum: 2013-03-22 Version 1.6. Sidan 1 (43)

Datum: 2013-03-22 Version 1.6. Sidan 1 (43) Datum: 2013-03-22 Version 1.6 Sidan 1 (43) Innehållsförteckning 1. Aktivitetsstöd - Inledning...3 1.1 Användare - Webbadress till Aktivitetsstöd... 3 1.2 Användare - Inloggning och glömt lösenord... 3

Läs mer

www.luvit.com LUVIT Portal Användarmanual

www.luvit.com LUVIT Portal Användarmanual www.luvit.com LUVIT Portal Användarmanual Innehållsförteckning 1 INLEDNING... 4 2 STARTSIDA... 5 2.1 MENYN UPPE TILL HÖGER... 5 2.1.1 Mitt campus... 5 2.1.2 Om BSVC... 5 2.1.3 Kurskatalog... 5 2.1.4 Länkar...

Läs mer

Beställning till Husfoto. Handledning

Beställning till Husfoto. Handledning Beställning till Husfoto Handledning Datum: 13 mars 2012 Innehåll Inställningar... 2 Så här gör du en beställning... 4 Så här hämtar du materialet... 7 Hur sparas filerna?... 8 Support...11 Kortkommandon

Läs mer

3. Skapa sida 5. Hitta innehåll 6. Meny 7. Användare

3. Skapa sida 5. Hitta innehåll 6. Meny 7. Användare 3. Skapa sida 5. Hitta innehåll 6. Meny 7. Användare 2 Så här skapar du en ny sida. Mycket av informationen nedan kan tillämpas på skapandet av andra typer av innehåll, till exempel nyheter, blogginlägg,

Läs mer

Anpassning av Windows 7 och Word 2010

Anpassning av Windows 7 och Word 2010 Anpassning av Windows 7 och Word 2010 Det finns en hel del små förändringar man kan göra för att det ska bli lättare att navigera i datorn, läsa och skriva. Med kortare rader, tydligt typsnitt större avstånd

Läs mer

Elevhantering. Välj Tabell - Elev. Konstatera att elevtabellen är tom! I brist på elevinformation måste schemafilen få reda på följande:

Elevhantering. Välj Tabell - Elev. Konstatera att elevtabellen är tom! I brist på elevinformation måste schemafilen få reda på följande: Öppna elevtabellen Välj Tabell - Elev. Konstatera att elevtabellen är tom! I brist på elevinformation måste schemafilen få reda på följande: Från vilka klasser hämtas eleverna till undervisningsgrupperna?

Läs mer

UTBILDNINGSMATERIAL Handläggare. Procapita VoO. Användarnamn. Support Telefon: E-post:

UTBILDNINGSMATERIAL Handläggare. Procapita VoO. Användarnamn. Support Telefon: E-post: UTBILDNINGSMATERIAL Handläggare Procapita VoO Användarnamn. Support Telefon: 248450 E-post: dsoit-support@nykoping.se 1 Mina sidor... 3 Kom ihåg... 4 Nya Meddelanden... 5 Läsa, skriva och skicka meddelanden...

Läs mer

SPF/MiRiaM Manual avancerad sökning

SPF/MiRiaM Manual avancerad sökning SPF/MiRiaM Manual avancerad sökning 2016-09-15 Skapat av: Fältström Ingrid 1 (31) Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1 Begreppsförklaringar... 3 1.1.1 Kolumn... 3 1.1.2 Lista... 3 1.1.3 Posttyp...

Läs mer

WebViewer Manual för administratör. 2013 Nova Software AB

WebViewer Manual för administratör. 2013 Nova Software AB WebViewer Manual för administratör 2 Manual WebViewer Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1 Introduktion... 3 2 Inställningar... 4 2.1 Uppdatera licensinformation... 4 2.2 Inmatning av användaruppgifter...

Läs mer

TES Mobil. Användarmanual. Användarmanual TES Mobil Dok.nr. 32-019-03-02 v8

TES Mobil. Användarmanual. Användarmanual TES Mobil Dok.nr. 32-019-03-02 v8 1 TES Mobil Användarmanual 2 Innehållsförteckning 1 Introduktion... 3 1.1 Vad kan man göra med TES Mobil?... 3 1.2 Vad är en RFID-tag?... 3 1.3 Olika hantering på olika mobiltelefoner... 3 1.4 Rekommendationer

Läs mer

Windows 8.1, hur gör jag?

Windows 8.1, hur gör jag? 2014 Windows 8.1, hur gör jag? Tor Stenberg Piteå Kommun 2014-03-28 1 av 13 Innehåll Hur jobbar jag med Windows 8.1... 2 Logga in... 2 Skrivbordet och programportal... 2 Logga ut och stänga datorn... 3

Läs mer

På följande sidor återfinns en kort dokumentation som beskriver några användbara programfunktioner.

På följande sidor återfinns en kort dokumentation som beskriver några användbara programfunktioner. RengöringsSystemet V4 På följande sidor återfinns en kort dokumentation som beskriver några användbara programfunktioner. Översikt över innehåll i bifogad dokumentation: Visa / Visa ej flikar/knappar i

Läs mer

www.grade.com LUVIT Utbildningsplanering Manual

www.grade.com LUVIT Utbildningsplanering Manual www.grade.com LUVIT Utbildningsplanering Manual Innehåll 1. INLEDNING 4 2. ROLLER 4 2.1. CHEF 4 2.2. MEDARBETARE 4 2.3. ADMINISTRATÖR 4 2.4. KURSLEDARE 5 2.5. UTBILDARE 5 3. BEGREPP 5 3.1. ENHET 5 3.2.

Läs mer

Lathund SSK 6.9. 1. Gå till www.kontrollera.se/login 2. Skriv in användarnamn/e-post 3. Skriv in lösenord 4. Logga in. Startsidan

Lathund SSK 6.9. 1. Gå till www.kontrollera.se/login 2. Skriv in användarnamn/e-post 3. Skriv in lösenord 4. Logga in. Startsidan Lathund SSK 6.9.. Gå till www.kontrollera.se/login. Skriv in användarnamn/e-post. Skriv in lösenord 4. Logga in Startsidan Lägg till ny användare Klicka på Skapa användare Skriv in: E-post: Det användarnamn

Läs mer

BuildingPortalSuite. Beskrivning. 2012-09-03 BuildingPortalSuite - Beskrivning

BuildingPortalSuite. Beskrivning. 2012-09-03 BuildingPortalSuite - Beskrivning Beskrivning 1 Komma igång Följ dessa steg för att enkelt komma igång med BuildingPortalSuite: 1. Installera BuildingPortalSuite 2. Använd Setup Tool BuildingPortalSuite för att ställa in uppkopplingen

Läs mer

Revu Handledning: Markeringslista

Revu Handledning: Markeringslista Revu Handledning: Markeringslista Markeringslistan är en specialanpassad flik med horisontell layout som ger dig kraftfulla funktioner för att hantera, komma åt, granska och summera markeringar i en PDF-fil.

Läs mer

INSTALLATION AV VITEC MÄKLARSYSTEM

INSTALLATION AV VITEC MÄKLARSYSTEM INSTALLATION AV VITEC MÄKLARSYSTEM Studentversion september 2013 Innehållsförteckning 1. Installera VITEC Mäklarsystem... 2 2. Läs noga igenom manualen... 2 3. Systemkrav... 2 4. Kundservice/Teknisk support...

Läs mer

SELLOUT. Version 2.5. eyescream information ab

SELLOUT. Version 2.5. eyescream information ab SELLOUT Version 2.5 av eyescream information ab Detta verk är skyddat av upphovsrättslagen och får ej helt eller delvis mångfaldigas! Sigurdsgatan 6 721 30 VÄSTERÅS 021-14 62 00 Artikelnummer: 5XXX PA9

Läs mer

Installation/uppdatering av Hogia Personal fr.o.m. version 13.1

Installation/uppdatering av Hogia Personal fr.o.m. version 13.1 Installation/uppdatering av Hogia Personal fr.o.m. version 13.1 Viktig information gällande installation Från version 12.2 av Hogia Personal krävs Microsoft.Net Framework 3.5 SP1 för att installation skall

Läs mer

Sharpdesk V3.5. Push - installationsguide: produktnyckelversion. Version 1.0

Sharpdesk V3.5. Push - installationsguide: produktnyckelversion. Version 1.0 Sharpdesk V3.5 Push - installationsguide: produktnyckelversion Version 1.0 Copyright Upphovsrätten för denna programvara tillhör Sharp Corporation. All reproduktion, bearbetning eller översättning utan

Läs mer

Se till att posten är i Ändringsläge. Gå till rullgardinsmenyn under Föremål och välj Lägg in bild.

Se till att posten är i Ändringsläge. Gå till rullgardinsmenyn under Föremål och välj Lägg in bild. Bilder (11) Det går att lägga en eller flera bilder till varje föremålspost. Det enklaste är att lägga in en bild, från den registrerade föremålsposten. Det går också att lägga in ett större antal bilder

Läs mer

Kommentar [k1]: Behöver vi kommentera det som finns till höger ovanför schematyp?

Kommentar [k1]: Behöver vi kommentera det som finns till höger ovanför schematyp? Webbklienten Webben är uppbyggd med hjälp av flikar. När du öppnar lärosätets schemasida finns ett antal flikar som syns på webben för alla. Om du loggar in får du ytterligare flikar och möjligheter till

Läs mer

IdrottOnline Klubb manual medlemsregistret

IdrottOnline Klubb manual medlemsregistret IdrottOnline Klubb manual medlemsregistret IDROTTONLINE KLUBB MEDLEMSREGISTRET... 2 Så loggar du in... 2 Systemets uppbyggnad... 2 Medlemmar... 3 Vad är medlemsfliken?/medlemmar... 3 Lägg till ny medlem/medlemmar...

Läs mer

Startanvisning för Bornets Internet

Startanvisning för Bornets Internet Startanvisning för Bornets Internet Denna guide kommer att hjälpa dig igång med Bornets Internet. Sidan 1 av 41 Innehållsförteckning Titel Sidan Kapitel 1. Introduktion... 3 Kapitel 2. TCP/IP-inställningar

Läs mer

Användarmanual. Shoppa Plus

Användarmanual. Shoppa Plus Användarmanual Shoppa Plus Visste du att... med rätt skyltning så fördubblas de tänkta inköpen. Komma igång Logga in Klicka på Shoppaikonen som finns på ditt skrivbord. Fyll i ditt användarnamn och lösenord

Läs mer

Microsoft. Access 2007. Grundkurs. www.databok.se

Microsoft. Access 2007. Grundkurs. www.databok.se Microsoft Access 2007 Grundkurs www.databok.se Innehållsförteckning 1 Börja arbeta med Access... 1 Vad är en databas?... 1 Starta Access 2007... 1 Skapa en ny databas... 2 Skärmbilden, arbetsytan och deras

Läs mer

Sekreterare och Plussekreterare Version via Melior

Sekreterare och Plussekreterare Version via Melior Sekreterare och Plussekreterare Version 3.7.3 via Melior Logga in i Melior. Öppna MedSpeech via Externa program i menyraden, välj Utskrift diktatlista, v.g. se nedan. MedSpeech startar och du får upp en

Läs mer

1 Skoladministrator. Meny för skoladministrator: TRAFIKSKOLA ADMINISTRATION

1 Skoladministrator. Meny för skoladministrator: TRAFIKSKOLA ADMINISTRATION 1 Skoladministrator När skoladministratorn har loggat in får skoladministratorn upp denna bild, en meny över de funktioner som administratorn kan göra. Här nedan, under funktionsbeskrivning, kommer alla

Läs mer

LATHUND WINDOWS 2000. RXK Läromedel, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk.

LATHUND WINDOWS 2000. RXK Läromedel, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk. LATHUND WINDOWS 2000 RXK Läromedel, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se Detta material är författat av RXK Läromedel. Mångfaldigande

Läs mer

12 Webb och kurshemsidor

12 Webb och kurshemsidor 12 Webb och kurshemsidor Många lärare använder sig av kurswebbsidor eller egna personliga webbsidor som ett ställe att samla information och dokumentation kring sitt arbete. Om du ska skapa en webbsida,

Läs mer

Lathund Google Kalender (i webbläsare)

Lathund Google Kalender (i webbläsare) Lathund Google Kalender (i webbläsare) För att komma till Google Kalender skriver du www.calendar.google.com i webbläsaren. För att logga in skriver du förnamn.efternamn@zonline.se och sedan ditt lösenord.

Läs mer

Copyright 2014 Pausit AB medföljer programvaran Pausit. Pausit version 1.9 Användarmanual

Copyright 2014 Pausit AB medföljer programvaran Pausit. Pausit version 1.9 Användarmanual Copyright 2014 Pausit AB medföljer programvaran Pausit Pausit version 1.9 Användarmanual Välkommen! Med en liten insats kan du nå en stor effekt! Dagens samhälle och arbetsliv kännetecknas av krav på ett

Läs mer

Från vilka klasser hämtas eleverna till undervisningsgrupperna? Vilka undervisningsgrupper kan schemaläggas samtidigt?

Från vilka klasser hämtas eleverna till undervisningsgrupperna? Vilka undervisningsgrupper kan schemaläggas samtidigt? Elevhantering Öppna elevtabellen Välj Tabell - Elev. Konstatera att elevtabellen är tom! I brist på elevinformation måste schemat få reda på följande: Från vilka klasser hämtas eleverna till undervisningsgrupperna?

Läs mer

INSTALLATION AV KLIENT

INSTALLATION AV KLIENT INSTALLATION AV KLIENT BOOK-IT 8.0 2015-03-27 Axiell Sverige AB, Box 24014, 224 21 Lund Fältspatvägen 4, 224 78 Lund, tel: 046-2700 400, e-post: axiellsverige@axiell.com Innehållsförteckning Förberedelse

Läs mer

STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN. Aktivitetsstöd. Behörigheten Föreningsadministratör. Datum: 2015-09-22 Version 2. Sidan 1 (30)

STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN. Aktivitetsstöd. Behörigheten Föreningsadministratör. Datum: 2015-09-22 Version 2. Sidan 1 (30) Aktivitetsstöd Behörigheten Föreningsadministratör Datum: 2015-09-22 Version 2 Sidan 1 (30) Innehållsförteckning 1. Aktivitetsstöd - Inledning... 3 1.1 Användare - Webbadress tillre Aktivitetsstöd... 3

Läs mer

ARX på Windows Vista, Windows 7 eller Windows 2008 server

ARX på Windows Vista, Windows 7 eller Windows 2008 server ARX på Windows Vista, Windows 7 eller Windows 2008 server 1. Inledning För att den i Arx interna Jetty Web servern skall kunna skapa temporära filer måste den ha tillgång till en användarkatalog (ett användarkonto)

Läs mer

Användarmanual Operator Console

Användarmanual Operator Console Användarmanual Operator Console Villkor för användning Ingen del av detta dokument får reproduceras eller överföras i någon form eller med några medel, elektroniskt eller mekaniskt, inklusive kopiering

Läs mer

Switch Driver 4. Programvara för Radio Switch, JoyBox och JoyCable. Sensory Software

Switch Driver 4. Programvara för Radio Switch, JoyBox och JoyCable. Sensory Software Switch Driver 4 Programvara för Radio Switch, JoyBox och JoyCable. Sensory Software Innehåll ATT ANVÄNDA PROGRAMVARAN SWITCH DRIVER... 3 SWITCH DRIVER ANSLUTNING... 4 USB JOYSTICK KALIBRERING... 4 TESTFUNKTION...

Läs mer

Mobilus får inte användas under tiden uppdateringen genomförs.

Mobilus får inte användas under tiden uppdateringen genomförs. Uppdatera Mobilus Professional till version 1.0.6 Mobilus får inte användas under tiden uppdateringen genomförs. OBS! Innan du påbörjar uppdateringen till version 1.0.6 måste du ladda ner och installera

Läs mer

Handledning för Installation av etikettskrivare

Handledning för Installation av etikettskrivare Handledning för Installation av etikettskrivare Windows 7 Expert Systems 2011 Expert Systems kundtjänst: Senast Uppdaterad: 15-02-23 Exder Etikettskrivare Windows 7 Sida 2 av 23 Innehållsförteckning 1.

Läs mer

Handbok KDE:s Menyeditor. Milos Prudek Anne-Marie Mahfouf Lauri Watts Översättare: Stefan Asserhäll

Handbok KDE:s Menyeditor. Milos Prudek Anne-Marie Mahfouf Lauri Watts Översättare: Stefan Asserhäll Milos Prudek Anne-Marie Mahfouf Lauri Watts Översättare: Stefan Asserhäll 2 Innehåll 1 Inledning 5 1.1 Användarfall......................................... 6 1.1.1 Anpassa en användares meny...........................

Läs mer

Uppdaterad 2010-05-11. Lathund Synpunkten för handläggare och ansvarig chef

Uppdaterad 2010-05-11. Lathund Synpunkten för handläggare och ansvarig chef Uppdaterad 2010-05-11 Lathund Synpunkten för handläggare och ansvarig chef 1 Innehållsförteckning Handläggarens roll och ansvarsuppgifter... 3 Närmaste chefs roll och ansvarsuppgifter... 3 Praktisk handläggning

Läs mer