Användarguide. Solid AB

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Användarguide. Solid AB"

Transkript

1 Användarguide Solid AB

2 Copyright , Solid AB Solid AB Sjöviksbacken 24 SE Stockholm SWEDEN Telefon: Fax: E-post: UG D

3 Innehåll ARX ACCESS 3 Om ARX ACCESS 3 Om denna användarguide 5 Typografi i användarguiden 5 ARX ACCESS klient 6 Huvudfönster 6 Knapprad 8 Generella tips 11 Hjälp 11 Avbryta inmatning 12 Olika menyer 13 Varningsmeddelanden 14 Sortera kolumner 14 Sortera listor 15 Skriva ut rapporter 15 Språk 16 Inloggning 17 Rekommendation 17 Personer 19 Om personer 19 Lägga till person 20 Tilldela dörrfunktion 22 Tilldela behörighetskategorier 23 Tilldela en begränsad giltighetstid 25 Användarguide ARX ACCESS Innehåll iii

4 Tilldela kort 26 Söka efter en person 31 Ändra en person 31 Ta bort person 32 Behörighetskategori 33 Om behörighetskategorier 33 Skapa en behörighetskategori 34 Ändra en behörighetskategori 36 Ta bort en behörighetskategori 36 Kort 37 Om kort 37 Kort 37 Spärra ett kort 38 Rensa ägare 39 Byt ägare 40 Ta bort ett kort 40 Kortformat 42 Ändra formatinställningar 42 Lägga till kortformat 43 Ta bort kortformat 45 Lägg till kortformatmall 46 Kortkvittensmallar 47 Om kortkvittensmallar 47 Skapa en kortkvittensmall 49 Extra information (fält) 51 Ändra en kortkvittensmall 53 Ta bort en kortkvittensmall 53 Scheman 54 Om scheman 54 Behörighetsschema 56 Säkerhetsnivåschema 57 Övriga scheman 59 iv Innehåll Användarguide ARX ACCESS

5 Lägg till schema 60 Ändra schema 63 Ta bort schema 64 Passerområden 65 Om passerområden 65 Menyval (områden) 66 Lägg till passerområde 67 Lägg till behörighetskategori 69 Ta bort behörighetskategori 73 Lägg till undantag för behörighetskategori74 Rensa undantag för behörighetskategori 76 Lägg till dörr 77 Ändra passerområde 81 Ändra dörr 81 Ta bort passerområde eller dörr 83 Kopiera och flytta passerområde eller dörr 83 Kontrollfunktion 84 Dörrtyper 85 Om dörrtyper 85 Skapa ny dörrtyp 85 Ändra dörrtyp 89 Ta bort en dörrtyp 89 Installation 90 Om installation 90 Menyval (installation) 91 Symboler i installationsträd 92 Kataloger 93 Lägg till katalog 93 Ta bort katalog 94 Undercentral 95 Lägg till undercentral 95 Ändra undercentral 98 Ta bort undercentral 98 Användarguide ARX ACCESS Innehåll v

6 Extrafunktion (undercentral) 99 DAC 100 Lägg till ny DAC 100 Lägg till ansluten DAC 102 DAC-alternativ 103 Ändra DAC 114 Ta bort DAC 114 Lås upp dörr 115 Relä 115 Ändra relä 118 Ta bort relä 118 Ingång 118 Ändra ingång 120 Ta bort ingång 120 Sluss (tillval) 121 Ändra sluss 122 Ta bort ingång 123 Läsare 123 Lägg till läsare 123 Ändra läsare 125 Ta bort läsare 126 Larm 127 Om larm 127 Menyval (Larm) 127 Lägg till larmzon 128 Inställningar av larmzon 129 Fliken Inställningar 130 Fliken Ingångsinställningar 131 Larminställningar av DAC 132 Ta bort larmzon 134 Firmware 135 Om Firmware 135 Kontrollera och uppdatera 135 Automatisk uppdatering 137 vi Innehåll Användarguide ARX ACCESS

7 Loggar 139 Om loggar 139 Visa loggar 139 Visa detaljer 141 Filter 142 Kalender 145 Om kalender 145 Ändra en kalender 145 Fliken Kalender 148 Fliken Undantag 150 Fliken Inställningar 151 Lägga till kalender 154 System 156 Menyn System 156 Systemkonfiguration 157 Inställningar 158 Extrafält för person 163 Standardgiltighet för behörighetskategori165 PIN-kodsinställningar 166 Licenser 167 Operatörer 168 Lägga till en operatör 168 Ändra operatörsuppgifter 171 Ta bort operatör 172 Lås ARX ACCESS 173 Anpassa knappraden 173 MDU-inställningar (tillval) 174 Fliken Inställningar 175 Fliken Kort 175 Fliken Dörrgrupper 176 PCI-läsare 177 Om PCI-läsare 177 Användarguide ARX ACCESS Innehåll vii

8 SOLICARD ARX Offline (tillval) 181 Om SOLICARD ARX Offline 181 Lägg till MDU (i Installationsträd) 181 Lägg till MDU-dörrgrupp (i Passerområden) 183 Kort och Scheman i SOLICARD ARX Offline 184 Koda kort 184 Koda raderingskort 186 Visa schema 187 Spara filer 188 Om att spara filer 188 Appendix A 190 Förslag på arbetsgång vid installation 190 Importer och exporter i ARX ACCESS 192 HTTP-access i ARX ACCESS 193 Händelseloggar 193 Dörrfunktioner 193 Licensinformation 194 Termer och förkortningar 195 Index 197 viii Innehåll Användarguide ARX ACCESS

9 Användarguide ARX ACCESS ARX ACCESS 1

10

11 ARX ACCESS Om ARX ACCESS ARX ACCESS är en klient/server-baserat system för administration och övervakning av olika säkerhetsmoduler. Systemuppbyggnaden med hårdvara, logiska enheter och områden i en tydlig trädstruktur ger ett överskådligt och lätthanterat system. Användarguide ARX ACCESS ARX ACCESS 3

12 Principskiss över ARX ACCESS med server/klient, undercentral och två underliggande dörrenheter. 4 ARX ACCESS Användarguide ARX ACCESS

13 Om denna användarguide Denna handledning är framtagen för att underlätta för användarna av ARX ACCESS. Den huvudsakliga målgruppen är personer som kommer arbeta med antingen vissa av funktionerna eller hela systemet. Användarguiden är skriven för att kunna användas antingen som en instruktion som steg för steg beskriver alla funktioner i ARX ACCESS, eller som ett referensdokument där man vid behov kan gå tillbaka och få information om en viss funktion. Många av texterna i användarguiden är skrivna i form av steg-försteg-anvisningar för att tydligt beskriva arbetsgången i de olika momenten. Även om vissa användare inte har behörighet att komma åt samtliga funktioner i programmet beskriver denna användarguide de funktioner och inställningsmöjligheter som finns i programmet. Typografi i användarguiden Objekt som förekommer i programmet så som knappar, flikar eller menyalternativ markeras i löpande text med kursiv stil. Text eller kommandon som ska skrivas in ordagrant markeras i texten med typsnittet Courier. Användarguide ARX ACCESS ARX ACCESS 5

14 ARX ACCESS klient Huvudfönster Genom huvudfönstret i ARX ACCESS klientprogram kan man enkelt sköta uppbyggnaden av en installation, såväl som daglig hantering av personer och kort. Huvudfönstret i ARX ACCESS innehåller olika grupper av val och information: Menyraden genom vilken man kan nå samtliga funktioner och alternativ i ARX. Menyerna är: Arkiv, Redigera, Verktyg, System, Fönster och Hjälp. Knappraden som är ett snabbt val av viktiga funktioner. Se även utförligare beskrivning i stycket Knapprad på sidan 8. Statusfältet visar statusen för anslutna undercentraler. I normalfallet har statusfältet en grön undercentralsymbol. Vid de tillfällen då information laddas ut till en eller flera undercentraler visas detta genom att symbolen då skiftar till gult så länge detta pågår. 6 ARX ACCESS klient Användarguide ARX ACCESS

15 Klientprogrammet ARX ACCESS (huvudfönster) Användarguide ARX ACCESS ARX ACCESS klient 7

16 Knapprad För att enkelt nå de vanligaste och viktigaste funktionerna i programmet finns åtta snabbknappar i huvudfönstret. Nedan förklaras vad knapparna heter och vad de leder till. Man kan själv bestämma om alla knappar ska visas i huvudfönstret eller om exempelvis bara de knappar som man oftast använder ska vara synliga. Personer Med denna knapp kommer du direkt till huvudfönstret för administration av personer. Behörighetskategorier Leder till huvudfönstret för hantering av behörighetskategorier. Scheman Denna knapp leder till funktionen för ARX ACCESS schemahantering. 8 ARX ACCESS klient Användarguide ARX ACCESS

17 Passerområden Leder till huvudfönstret för hantering av passerområden. Dörrtyper Genväg till hanteringen av olika dörrtyper. Installation Denna knapp tar dig till huvudfönstret för installation. Larm Med funktionen Larm kan du bygga upp larmzoner och integrera passersystemet med larm. Loggar Alla logghändelser för systemet visas i ett separat fönster då du trycker på denna knapp. Användarguide ARX ACCESS ARX ACCESS klient 9

18 Firmware Då du vill komma till fönstret för firmware väljer du denna knapp. Kortkvittensmallar Efter att ha tryckt denna knapp kommer du till huvudfönstret för administrering av kortkvittensmallar. (Denna knapp visas inte som standard i huvudfönstret, men går att lägga till.) Kalender Då du vill arbeta med kalendrar väljer du denna knapp. (Denna knapp visas inte som standard i huvudfönstret, men går att lägga till.) 10 ARX ACCESS klient Användarguide ARX ACCESS

19 Generella tips Hjälp ARX ACCESS klient har en inbyggd hjälpfunktion. Med denna kan användaren få hjälp och stöd under pågående arbete. Ifrån huvudfönstret kan man komma åt hjälpfunktionerna genom menyn Hjälp eller genom att trycka på funktionstangenten F1 på tangentbordet. Hjälpfunktionen är innehållskänslig, det vill säga att den känner av vilket fönster som är aktivt i klienten och öppnar sedan hjälpfönstret med information om den aktuella funktionen. Menyn Hjälp i huvudfönstret Menyalternativet Innehåll öppnar hjälpfönstret med en innehållsförteckning över samtliga hjälpavsnitt. Hjälpmenyns alternativ Om ARX ACCESS öppnar ett fönster där information om bland annat programversion och copyright finns. Användarguide ARX ACCESS ARX ACCESS klient 11

20 Avbryta inmatning I de fönster i programmet där man kan mata in uppgifter eller ändra inställningar finns alltid en Avbryt-knapp. För att ha bättre kontroll rekommenderas att man använder sig av denna Avbryt-knapp om man vill avbryta en pågående inmatning och stänga det aktuella fönstret. Detta för att programmet då ställer kontrollfrågan: Spara ändringar? Avbryt-knapp (kontrollerat avslut) Om man istället avbryter en inmatning genom att stänga fönstret med Stäng-knappen (i fönstrets övre högra hörn) förkastas alla eventuella inmatningar direkt. Detta ger användaren sämre kontroll och är inte att rekommendera. Stäng-knapp (direkt avslut, sämre kontroll) 12 ARX ACCESS klient Användarguide ARX ACCESS

21 Olika menyer I några av funktionerna i ARX ACCESS kan man komma åt samma inställningsalternativ på olika sätt. Antingen genom att först markera det aktuella objektet, sedan välja en av menyerna i det aktuella fönstret och sist välja ett av de underliggande menyalternativen. Exempel på ett markerat objekt (Hus C) och en fönstermeny Alternativt kan man i vissa fönster (exempelvis Passerområden eller Installationsträdet) markera ett objekt och sedan högerklicka för att få upp motsvarande undermeny med alternativ. Exempel på ett markerat objekt (Hus C) med meny (höger musknapp) I denna användarguide beskrivs företrädesvis det första av dessa två menyalternativ, även om det andra går lika bra att använda. Användarguide ARX ACCESS ARX ACCESS klient 13

22 Varningsmeddelanden Då man exempelvis avbryter en inmatning med Avbryt-knappen utan att ha sparat informationen först visar ARX ACCESS ett varningsmeddelande med kontrollfrågan: Spara ändringar? (Ja / Nej) Varningsmeddelandet Spara ändringar? Vill man inte vill att detta varningsmeddelande ska visas varje gång du försöker avsluta en inmatning (utan att först ha sparat informationen), avmarkera då kryssrutan Visa igen. Det går senare att återställa visningen av varningsmeddelanden så att alla meddelanden visas igen. Detta görs med hjälp av funktionen Systemkonfiguration i Verktyg-menyn. Sortera kolumner I alla de fönster i ARX ACCESS som innehåller listor uppbyggda av kolumner är det möjligt för användaren att själv bestämma i vilken kolumnerna ska visas. Man flyttar kolumn genom att med muspekaren ta tag i den gråa kolumnrubriken och dra den till önskad plats. Sortering av kolumner (exempel) 14 ARX ACCESS klient Användarguide ARX ACCESS

23 Sortera listor I de fönster som visar listor av information kan man välja hur dessa ska sorteras, i stigande eller fallande ordning. Man skiftar mellan stigande och fallande sortering genom att klicka på den pil som visas intill aktuell kolumnrubrik. Val av sortering i stigande eller fallande ordning (exempel) Skriva ut rapporter Ifrån de allra flesta funktionerna i ARX ACCESS kan man skapa och skriva ut rapporter. Det går att studera en rapport direkt på skärmen och sedan välja att skriva ut den på papper med hjälp av en ansluten skrivare. För att skapa en rapport för ett aktivt fönster, gör på följande sätt: 1. Välj Arkiv-menyn i huvudfönstrets menyrad och välj alternativet Skriv ut. (Alternativt, tryck Ctrl+P på tangentbordet) Meny för att skriva ut aktivt fönster Användarguide ARX ACCESS ARX ACCESS klient 15

24 2. I fönstret Förhandsgranskning som nu visas kan du välja att detaljstudera den skapade rapporten på skärmen, eller skriva ut rapporten på papper. Övre delen av fönstret Förhandsgranskning 3. För att skriva ut rapporten på papper klicka på Skriv ut. 4. Nu öppnas ett standardfönster för val av skrivare. Språk ARX ACCESS väljer automatiskt det språk som datorns operativsystem är inställt på. Om operativsystemet är inställt på ett språk som inte stöds av ARX ACCESS visas en engelsk version. Det är möjligt att i Microsoft Windows ändra språkinställningarna för program med hjälp av alternativen under Kontrollpanelen > Nationella inställningar och språk. (Detta kan exempelvis vara aktuellt om man kör operativsystemet engelska men vill köra ARX ACCESS på svenska.) 16 ARX ACCESS klient Användarguide ARX ACCESS

25 Inloggning Då du startat klienten dyker ett inloggningsfönster upp. Inloggningsfönster 1. Skriv in i användarnamn, lösenord och välj server. 2. Klicka på OK. OBS! Programmet skiljer på stora och små bokstäver (versaler och gemener). OBS! Första gången man loggar in på klienten använder man användarnamnet master och lämnar lösenordsfältet tomt. Rekommendation Efter den första inloggningen på klienten rekommenderar vi att man byter lösenord. Detta för att hindra obehöriga att komma åt systemet. (För mer information om hur man kan byter lösenord, se avsnittet Ändra operatörsuppgifter på sidan 171.) Användarguide ARX ACCESS ARX ACCESS klient 17

26 Påminnelse om att byta lösenord 18 ARX ACCESS klient Användarguide ARX ACCESS

27 Personer Om personer I ARX ACCESS utgår man från en person och kopplar sedan alla övriga data (exempelvis behörighetskategorier eller kort) till personen. Det här avsnittet går steg för steg igenom hur du: lägger till och tar bort personer tilldelar personer behörighet till områden kopplar kort till personer Användarguide ARX ACCESS Personer 19

28 Lägga till person Innan du lägger till en ny person kan det vara lämpligt att ha en del uppgifter till hands, som till exempel: För- och efternamn Beskrivning av personen ID-nummer Gör så här för att sedan lägga till en person: 1. Klicka på Person-knappen i huvudfönstret. Fönster med en lista på de personer som är inlagda i systemet. 2. Klicka på Ny-knappen längst ned i fönstret Personer. 20 Personer Användarguide ARX ACCESS

29 Fönster för ny person 3. Fyll i alla personuppgifter upptill i fönstret: Förnamn, Efternamn, Beskrivning och ID. OBS! Om man inte fyller i ett unikt ID för en person kommer systemet själv skapa ett ID-nummer och knyta detta till personen. 4. Om du vill koppla en bild till personen, klicka på Välj under bildfältet uppe till höger i fönstret och markera den önskade bilden i sökfönstret som öppnas. 5. Klicka sedan på Spara & Ny om du vill spara uppgifterna och få upp ett nytt tomt fönster. Klicka OK om du vill spara uppgifterna och stänga fönstret. Klicka på Avbryt om du vill stänga fönstret utan att spara uppgifterna. Klicka på Verkställ om du vill spara uppgifterna och samtidigt behålla fönstret öppet. Användarguide ARX ACCESS Personer 21

30 Det finns också möjlighet att lägga till ytterligare informationsfält för personer (exempelvis Telefonnummer eller Bolag). För mer information om hur man gör detta, se avsnittet Extrafält för person på sidan 163. Tilldela dörrfunktion Det finns också möjlighet tilldela en person en PIN-kod, sätta villkoret Kräv byte (av PIN-kod) samt att tilldela personen Handikappbehörighet. 1. Ange eventuell personlig kod (PIN). 2. Välj om det ska krävas byte av PIN-kod med hjälp av kryssrutan Kräv byte och ange i så fall också inom hur många dagar detta byte måste ske. 3. Välj om personen ska ha Handikappbehörighet. Fönster för en person, med dörrfunktioner 22 Personer Användarguide ARX ACCESS

31 4. Klicka på Spara & Ny om du vill spara uppgifterna och få upp ett nytt tomt fönster. Klicka OK om du vill spara uppgifterna och stänga fönstret. Klicka på Avbryt om du vill stänga fönstret utan att spara uppgifterna. Klicka på Verkställ om du vill spara uppgifterna och samtidigt behålla fönstret öppet. Handikappfunktion Handikappbehörighet ger en person extra tid vid in- och utpassering. Detta innebär att tider för exempelvis dörröppning och inmatning av kod blir längre än i normalfallet. Observera att förutom att tilldela en person handikappbehörighet måste man även aktivera den tillhörande dörrfunktionen Handikappfunktion för de områden där personen ska ha denna behörighet. (För mer information, se avsnittet Passerområden på sidan 65.) Tilldela behörighetskategorier Nertill i fönstret Redigera person finns fliken Behörighetskategorier. Här kan man knyta den aktuella personen till en eller flera behörighetskategorier. 1. Klicka på knappen Lägg till för att koppla personen till en behörighetskategori. Användarguide ARX ACCESS Personer 23

32 Fönstret Välj behörighetskategori. 2. Markera en behörighetskategori och klicka OK. 3. Klicka på OK om du vill spara uppgifterna och stänga fönstret. Klicka på Avbryt om du vill stänga fönstret utan att spara uppgifterna. För mer information om hur man skapar behörighetskategorier, se avsnittet Behörighetskategori på sidan 33. Det är också möjligt att ställa in vilket slutdatum som ska vara standard (default) för en behörighetskategori. Detta görs med menyalternativet Standardgiltighet för behörighetskategori ( System-menyn). 24 Personer Användarguide ARX ACCESS

33 Tilldela en begränsad giltighetstid De följande stegen beskriver hur du sätter en begränsad giltighetstid för den behörighetskategori personen är tilldelad. Detta kan exempelvis vara aktuellt för personer som bara under en viss tid behöver tillhöra en behörighetskategori. OBS! Om en person inte tilldelats någon begränsad giltighet (dvs. det är tomt i behörighetskategorifälten Till och Från) innebär det att personen hela tiden kommer tillhöra den aktuella behörighetskategorin. 1. Markera den aktuella behörighetskategorin nertill i fönstret Redigera person. Vid markering av en behörighetskategori aktiveras knappen Sätt giltighet. 2. Klicka på Sätt giltighet. Användarguide ARX ACCESS Personer 25

34 Fönster för val av giltighetstid. 3. I det fönster som visas, välj start- och slutdatum med hjälp av de kalenderfönster som öppnas när du klickar på knapparna... intill texten Från respektive Till. 4. Fyll slutligen i de klockslag som ska gälla och klicka på OK. Giltighetstiden visas nu i listan över behörighetskategorier knutet till personen. 5. Klicka på OK om du vill spara uppgifterna och stänga fönstret. Klicka på Avbryt om du vill stänga fönstret utan att spara uppgifterna. Tilldela kort De följande stegen beskriver hur du kopplar ett passerkort till en person. 1. Klicka på fliken Kort nertill i personfönstret för att koppla ett kort till personen. 26 Personer Användarguide ARX ACCESS

35 Personfönstret med fliken Kort aktiv. 2. Klicka på Ny. Fönster för nytt kort 3. I fönstret Nytt kort skriv in kortnummer, ange Kortformat och skriv in en kort Beskrivning. 4. Klicka på OK om du vill spara uppgifterna och stänga fönstret. Klicka på Avbryt om du vill stänga fönstret utan att Användarguide ARX ACCESS Personer 27

36 spara uppgifterna. Klicka på Verkställ om du vill spara uppgifterna och samtidigt behålla fönstret öppet. Kortet hamnar nu i tabellen med kortnummer, kortformat, osv. Kort knutet till person. 5. Du kan nu välja att skriva ut en kortkvittens och använda denna för att dokumentera att personen tagit emot kortet. Klicka på knappen Kvittens i kortfältet för att göra detta. 28 Personer Användarguide ARX ACCESS

37 Fönster för Kortkvittens (exempel) 6. I fönstret Kortkvittens som öppnas kan man välja om en särskild kvittensmall ska användas. Anger man ingen egen mall används standardmallen Ingen text som finns i systemet. 7. Välj Skriv ut i Arkiv-menyn (eller tryck Ctrl+P). Användarguide ARX ACCESS Personer 29

38 Exempel på kortkvittens för utskrift (exempel utan extra text) 8. För att skriva ut kortkvittensen på papper, klicka på Skriv ut för att öppna ett standardfönster för val av skrivare. OBS! Det går också att skapa egna mallar för kortkvittens. För mer information se avsnittet Kortkvittensmallar på sidan Personer Användarguide ARX ACCESS

39 Söka efter en person Sökfunktionen i fönstret Personer hjälper dig att hitta en person i en lång lista med personer. Sökfältet i fönstret Personer 1. Skriv in en valfri text i inmatningsfältet Sökord. Skilj föroch efternamn åt med ett enkelt mellanslag. Sökfunktionen är okänslig för om du matar in stora eller små bokstäver (versaler eller gemener). 2. Klicka på Sök. Detta är en så kallad fritextsökning och alla förekomster av textsträngen visas nu i listan på personer. Ändra en person Du kan när som helst lägga till, ändra och ta bort data knutna till en person. 1. Markera personen i fönstret Personer. 2. Klicka på Redigera. Se vidare i avsnittet Lägga till person på sidan 20 om hur du ändrar och lägger till data. Användarguide ARX ACCESS Personer 31

40 Ta bort person Gör på följande sätt om du vill ta bort en person: 1. Markera den aktuella personen i fönstret Personer. 2. Klicka på Ta bort. Dialogruta Ta bort person 3. Klicka Ja om du är säker på att det är rätt person du vill ta bort. OBS! Om man tar bort en person så ligger dennes eventuella kort kvar i kortlistan, men utan att vara kopplat till någon ägare och utan att fungera. 32 Personer Användarguide ARX ACCESS

41 Behörighetskategori Om behörighetskategorier En behörighetskategori är en grupp personer med gemensamma behörighetsvillkor. Exempel på behörighetskategorier kan vara ITpersonal eller Lagerpersonal. Det är möjligt för en person att tillhöra en eller flera behörighetskategorier. Det här avsnittet går steg för steg igenom hur du: skapar en behörighetskategori ändra information knuten till en behörighetskategori. tar bort en behörighetskategori Användarguide ARX ACCESS Behörighetskategori 33

42 Skapa en behörighetskategori 1. Klicka på Behörighetskategori-knappen i huvudfönstret. Fönstret Behörighetskategorier med en lista över de kategorier som finns i systemet. 2. Klicka på Ny-knappen längst ned i fönstret. 34 Behörighetskategori Användarguide ARX ACCESS

43 Fönstret Skapa behörighetskategori 3. Fyll i Namn och Beskrivning för den nya behörighetskategorin. 4. Det är också möjligt att i lägga till, ta bort eller sätta giltighet för personer som hör till denna kategori. 5. Klicka OK om du vill spara uppgifterna och stänga fönstret. Klicka på Avbryt om du vill stänga fönstret utan att spara uppgifterna. Klicka på Verkställ om du vill spara uppgifterna och samtidigt behålla fönstret öppet. Användarguide ARX ACCESS Behörighetskategori 35

44 Ändra en behörighetskategori Du kan när som helst lägga till, ändra och ta bort information knuten till en behörighetskategori. 1. Markera behörighetskategorin i fönstret Behörighetskategorier. 2. Klicka på Redigera. Se vidare i avsnittet Skapa en behörighetskategori på sidan 34 om hur du ändrar och lägger till data. Ta bort en behörighetskategori 1. Markera den aktuella behörighetskategorin i fönstret Behörighetskategorier. 2. Klicka på Ta bort. Dialogruta Ta bort behörighetskategori 3. Klicka Ja om du är säker på att det är rätt behörighetskategori du vill ta bort. 36 Behörighetskategori Användarguide ARX ACCESS

45 Kort Om kort I huvudfönstrets meny Verktyg finns funktionen Kort med de två undermenyerna Kort och Kortformat. Menyn Verktyg med alternativen Kort och Kortformat Kort Man kan i ARX ACCESS tilldela en person ett eller flera kort. Det här avsnittet går steg för steg igenom hur du: spärrar kort rensar ägare från kort byta ägare för kort tar bort kort Användarguide ARX ACCESS Kort 37

46 Spärra ett kort 1. Välj alternativet Kort i menyn Verktyg i huvudfönstret. 2. I fönstret Kort som öppnas, visas en lista över de kort som finns inlagda i systemet. Fönstret Kort 3. Markera det kort som du vill spärra i kortlistan och klicka på knappen Ändra. Fönster för att ändra ett kort 4. I fönstret som nu öppnas bocka för Spärrat-rutan. 38 Kort Användarguide ARX ACCESS

47 5. Klicka OK om du vill spara uppgifterna och stänga fönstret. Klicka på Avbryt om du vill stänga fönstret utan att spara uppgifterna. Klicka på Verkställ om du vill spara uppgifterna och samtidigt behålla fönstret öppet. I fönstret Kort visas nu det spärrade kortet med ett kryss i kolumnen Spärrat. Rensa ägare Detta alternativ innebär att kortet blir ledigt igen, genom att information om ägaren tas bort från kortlistan. 1. Välj alternativet Kort i menyn Verktyg i huvudfönstret. 2. I fönstret Kort som öppnas, visas en lista över de kort som finns inlagda i systemet. 3. Markera det kort som du vill spärra i kortlistan och klicka på knappen Ändra. Fönster för att ändra ett kort 4. I fönstret som nu öppnas klicka på knappen Rensa ägare. 5. Klicka OK om du vill spara uppgifterna och stänga fönstret. Klicka på Avbryt om du vill stänga fönstret utan att spara uppgifterna. Klicka på Verkställ om du vill spara uppgifterna och samtidigt behålla fönstret öppet. I fönstret Kort visas nu det rensade kortet utan information om ägare. Användarguide ARX ACCESS Kort 39

48 Byt ägare Med detta alternativ kan man byta ägare för ett kort. 1. Välj alternativet Kort i menyn Verktyg i huvudfönstret. 2. I fönstret Kort som öppnas, visas en lista över de kort som finns inlagda i systemet. 3. Markera det kort som du vill byta ägare för i kortlistan och klicka på knappen Ändra. Fönster för att ändra ett kort 4. I fönstret som nu öppnas klicka på knappen Byt ägare. 5. Välj en ny ägare i den personlista som nu visas och klicka sedan OK. 6. Klicka OK om du vill spara uppgifterna och stänga fönstret. Klicka på Avbryt om du vill stänga fönstret utan att spara uppgifterna. Klicka på Verkställ om du vill spara uppgifterna och samtidigt behålla fönstret öppet. I fönstret Kort visas nu kortet med information om den nya ägaren. Ta bort ett kort 1. Välj alternativet Kort i menyn Verktyg i huvudfönstret. 2. I fönstret Kort som öppnas, visas en lista över de kort som finns inlagda i systemet. 40 Kort Användarguide ARX ACCESS

49 3. Markera det kort som du vill ta bort i kortlistan och klicka på knappen Ta bort. 4. Om du är säker på att du vill ta bort detta kort, klicka Ja i den dialogruta som dyker upp. Fönster för att ta bort ett kort När man tar bort ett kort ifrån listan i fönstret Kort tas detta kort också bort från aktuell person. Användarguide ARX ACCESS Kort 41

50 Kortformat Med funktionen Kortformat kan du ändra inställningarna för befintliga kortformat, lägga till nya eller ta bort kortformat. Ändra formatinställningar För att ändra inställningarna för ett kortformat, gör på följande sätt: 1. Välj Verktyg-menyn i huvudfönstret och klicka på alternativet Kortformat. Fönster Kortformat 42 Kort Användarguide ARX ACCESS

51 2. Markera det kortformat som du vill ändra i listan och klicka på knappen Redigera. Fönster för formatinställningar 3. Väljer man alternativet Standardformat för kortläsare innebär detta att det aktuella kortformatet kommer vara det format som automatiskt föreslås när man läger till läsare i sin installation. 4. Klicka på OK om du vill spara uppgifterna. Klicka på Avbryt om du vill stänga fönstret utan att spara uppgifterna. OBS! För vissa kortformat är en del parametrar låsta och gråmarkerade. Låsta parametrar kan inte ändras. Lägga till kortformat För att lägga till ett nytt kortformat, gör på följande sätt: 1. Välj Verktyg-menyn i huvudfönstret och klicka på alternativet Kortformat. 2. I fönstret Kortformat välj en läsartyp och klicka på knappen Ny. Användarguide ARX ACCESS Kort 43

52 3. I det nya fönster som öppnas kan du nu till namnge och ställa in parametrarna för det nya kortformatet. Fönstret Kortformat med inställningar för nytt kortformat 4. I fältet Systemnummer ange det gemensamma systemnummer som gäller för detta kortformat. 5. Väljer man alternativet Standardformat för kortläsare innebär detta att det aktuella kortformatet kommer vara det format som automatiskt föreslås när man lägger till en ny läsare i sin installation. 6. Kryssrutan Lägg till läsare innebär att ett nytt fönster visas där man kan välja att lägga ut det nya kortformatet på läsare som redan finns i installationen. 44 Kort Användarguide ARX ACCESS

53 Fönster för att lägga till ett nytt kortformat tillbefintliga läsare 7. Klicka på OK om du vill spara uppgifterna. Klicka på Avbryt om du vill stänga fönstret utan att spara uppgifterna. Ta bort kortformat För att ta bort ett befintligt kortformat, gör på följande sätt: 1. Välj Verktyg-menyn i huvudfönstret och klicka på alternativet Kortformat. 2. Markera det kortformat som du vill ta bort i listan och klicka på knappen Ta bort. Användarguide ARX ACCESS Kort 45

54 3. Om du är säker på att du vill ta bort detta kortformat, klicka Ja i den dialogruta som dyker upp. Fönster för att ta bort ett kort 4. Kortformatet försvinner nu från listan över giltiga kortformat. Lägg till kortformatmall Man kan även lägga till (eller importera) färdiga formatmallar i ARX ACCESS. Formatmallarna måste i så fall vara i CTI-format (dvs. med filändelsen *.cti) 1. Välj Verktyg-menyn i huvudfönstret och klicka på alternativet Kortformat. 2. I fönstret Kortformat klicka på knappen Lägg till formatmall. 3. I den filhanterare som öppnas, stega fram till den katalog/enhet där formatmallen är lagrad, markera formatmallen och klicka Öppna. 4. Formatmallen läggs nu till i listan över giltiga kortformat. 46 Kort Användarguide ARX ACCESS

55 Kortkvittensmallar Om kortkvittensmallar Med hjälp av funktionen Kortkvittensmallar kan man själv skapa olika mallar för de kvittenser som man sedan kan använda när man lämnar ut kort till personer. Vad man väljer att ta med på en kvittensmall är upp till kortadministratören att bestämma, men vanligt förekommande uppgifter är: Utfärdare Innehavare/Mottagare av kort Kortnummer Datum Kvittens/Underskrift Dessutom kan det vara lämpligt att ta med information om vilka regler som gäller för kortinnehav och andra eventuella instruktioner. Väljer man att inte skapa någon egen kortkvittensmall går det bra att använda den basmall som finns. Användarguide ARX ACCESS Kortkvittensmallar 47