APPLIKATIONS- EXEMPEL

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "APPLIKATIONS- EXEMPEL"

Transkript

1 APPLIKATIONS- EXEMPEL Praktiska exempel på datakommunikation för signalkabel, fiber och Ethernet M-4 LT-1V M-4 52 sidor praktisk information

2 Inledning I kataloger och andra referensböcker letar man ofta efter praktisk information utan att hitta något. Produktspecifikationer, märkesnamn och tekniska detaljer dominerar, men det är svårt att hitta exempel på applikationer och se hur olika produktfamiljer hänger ihop. Hur kan man visa detta? Detta häfte ger förslag och idéer hur de olika produkterna kan användas. På de följande sidorna visar vi på de stora möjligheter våra produkter ger i olika applikationer. På detta sätt vill vi ge systemintegratören råd och stöd i arbetet med att på bästa sätt planera sin applikation. Alla exempel visar projekt som är genomförda i praktiken inom varierande områden, som till exempel processtyrning, automation och fjärrstyrning. Ring oss gärna om ni har frågor. Om ni sänder en systemskiss med eventuella problemställningar återkommer vi med ett förslag. Telefon: E-post:

3 Innehållsförteckning 1 Gränssnitt 20 ma strömslinga / V.11/RS Fiberoptik M Produkt odukter er Produkttyper Mekanisk utformning Kor orthållsmodem Översikt A / med 2-trådsöverföring B Anslutning av skrivare över långa avstånd C Analog 4-20 ma ström till /-dator D / till radiomodem på hög mast E Brygga mellan -öar F Synkront korthållsmodem Linjedelare Linjedelare Översikt A linjedelare B / multidroppnät C multidroppnät D repeater E C-bussnätverk, multidropp med -öar F stjärnnät G Styrsystem för uppvärmning H utökning med förgreningar I / stjärnnät J stjärnnät K / linjedelare (1 till 2) L Nätverk över hyrd telelinje M Fastighetsnätverk N Fiberoptiskt stjärnnät O -buss med fiberoptik P Fiberoptiskt linjenät Q Fastighetskabeldragning R Fiberoptiskt ringnät NetContr tcontroller oller Översikt A / punkt-till-punkt via TCP/IP B Fastighetsstyrsystem integrerat med äldre styrsystem

4 Gränssnitt 20 ma strömslinga För att få fungerande kommunikation måste avsändare och mottagare vara överens om hur kommunikationen ska ske. Utrustningarna som ska kopplas samman måste ha ett gränssnitt där kablar och kontakter ska uppfylla vissa gemensamma krav som fysiska egenskaper, elektriska egenskaper och funktionen hos stiften och hylsorna. Den första kabelbundna kommunikationen var morsetelegrafen som användes utmed de amerikanska järnvägarna. Där använde man ström som slogs till och från med telegrafnyckeln för att markera de korta och långa teckendelar som morsetelegraferingen består av. Dagens teknik för kommunikation har alltså sitt ursprung i morsetelegrafen. Telex och fjärrskrift (TTY) utvecklades som ett slags automatisk telegraf. Till de första datorerna användes fjärrskrivare som terminaler. De anslöts med en variant av morsetelegrafens strömstyrning: 20 ma strömslinga. Den fungerar genom att en ström slås till och från av avsändarens elektronik. Exempelvis kan en etta motsvaras av ström och en nolla av ingen ström. Strömslingetekniken är inte standardiserad. Det innebär att olika leverantörer har olika sätt att implementera strömslinga. Vanligaste typen är 20 ma strömslinga, men det förekommer också 40 och 60 ma strömslinga. En annan viktig parameter gäller huruvida det är dator eller terminal som ger ström till slingan. Detta skiljer sig också åt mellan olika tillverkare. Det utvecklades också olika kommunikationstekniker med spänningsstyrning, som / och /RS422. Dessa har fått en större spridning än tekniken med 20 ma strömslinga. Dock är räckvidden för / begränsad till 15 meter och räckvidden för /RS422 begränsad till meter. För längre avstånd blir överföringen osäker. Därför har strömslingetekniken levt kvar vid sidan om dessa spänningsstyrningstekniker, till exempel i den modifierade form som utgör M-1-gränssnittet. Där kan avstånd på upp till 21 km överbryggas. 1.1

5 Gränssnitt / / är en standard som används för att ansluta terminaler, modem, datorer och annan utrustning till varandra. Standarden talar om vad de olika ledarna i kontakten heter och vad de används till. och är i praktiken lika, men definierade av olika standardiseringsorgan. Vanligen använder man -12 volt för etta och +12 volt för nolla. / har gemensam nolledare för alla signalledare. Detta innebär att den är relativt känslig för störningar. Räckvidden anses vara max 15 meter. / kan använda antingen 9- eller 25-polig D-subkontakt. Utrustningar med / är antingen DTE (Data Terminal Equipment) eller DCE (Data Communication Equipment). Den största skillnaden mellan DTE och DCE är riktningen på signalen i kontakten. Där DTE skickar ut tar DCE emot och tvärtom. Vissa av signalerna förekommer parvis: * RD och TD (data) * RTS och CTS (handskakning) * DTR och DSR (handskakning) Om man behöver koppla ihop utrustningar av samma typ kan man behöva korsa just dessa ledare parvis. Jordledaren är alltid densamma. Terminaler och datorer är oftast DTE. är oftast DCE. Annan utrustning som skrivare, styrutrustning (PLC), analysutrustning och robotar med mera kan vara vilket som. 1.2

6 Gränssnitt V.11/RS422 V.11/RS422 är en vidareutveckling av /. / utvecklades i en tid då det bara fanns diskreta komponenter att få tag på. När integrerade kretsar fanns att få tag på utvecklades V.11/RS422. V.11/RS422 är fullduplex, vilket betyder att data kan gå i bägge riktningarna samtidigt. Till skillnad från / har V.11/RS422 balanserade in- och utgångar. Det innebär att ledarna i paret byter polaritet beroende på om man skickar en etta eller nolla. I V.11/RS422 används fyra partvinnade ledare, två för varje signal. V.11/RS422 används ofta för att helt enkelt förlänga en /- förbindelse. Maximal räckvidd är meter vid 100 kbit/s. Varje ledarpar bör termineras vid de sista mottagarna utmed linjen för att minska reflektioner i ledarna. Överföringsavstånd - Överföringshastighet m 1000 m 100 m Begränsning på grund av ledningens resistans Begränsning på grund av kapacitans Påverkar fortplantningstid och fasvridning 10 m Bit/s: 10 k 100 k 1 k 10 k med termineringsmotstånd utan termineringsmotstånd 1.3

7 Gränssnitt är en variant på RS422. Spänningsnivåerna är de samma som RS422 men med tillägget att enheterna ska ha ett lyssningsläge med hög impedans (tristate) utöver sändningsläget. Då enheterna inte sänder är de i lyssningsläget. finns i två varianter: 2-tråd (som använder endast ett tvinnat trådpar och är halvduplex) och 4-tråd (som använder två tvinnade trådpar). -system är oftast master/slav. Varje slav har en unik adress och den reagerar endast på korrekt adresserade meddelanden från mastern (huvudenheten). En slav inleder aldrig en dialog. I ett tvåtrådssystem måste alla enheter ha möjlighet till högimpedansläge, eftersom de sänder och lyssnar på samma trådpar. I ett fyrtrådssystem behöver bara slavarna ha högimpedansläge, men inte huvudenheten (den kan alltså vara en RS422-enhet) eftersom den driver en buss där alla andra enheter bara lyssnar. När man på detta sätt använder -systemet för att koppla ihop upp till 32 enheter i ett master/slavnät kallas det för multidropp. När man istället kopplar ihop endast två enheter med 4-tråds motsvarar detta en RS422-förbindelse, och då behövs inte högimpedansläget. Den huvudsakliga nyttan med ett 4-tråds -system är att mastern inte behöver högimpedansläge. Det gör att man ofta kan använda program och drivrutiner utvecklade för / för att kommunicera över ett -multidroppnät, förutsatt att masterns program skickar adressen korrekt till slavarna. Terminering bör ske för att minska reflektioner i ledarna och därmed minska störningarna. 2-tråds bör termineras i bägge ändar med ett motstånd på 120 ohm. 4-tråds bör termineras i mottagarändarna. 1.4

8 Gränssnitt Fiberoptik Utvecklingen av optofibertekniken har varit snabb sedan slutet av 70-talet då den började användas kommersiellt för kommunikation. Numera används optofibertekniken mycket ofta där man har behov av snabb kommunikation. Optofiberteknikens främsta fördelar är att optofibern: * har extremt hög överföringskapacitet * ej störs av elkraftkablar och därför kan läggas med dessa * ger galvanisk isolation mellan utrustningar * är mycket svår att avlyssna * kan föra över alla sorters digitala och analoga signaler Optofibern består av en kärna med något högre brytningsindex än i manteln. Det gör att ljuset hålls kvar i kärnan. Det finns två huvudtyper av optofiber: singelmodfiber och multimodfiber. Skillnaden är i huvudsak kärnans tjocklek. Singelmodfibern är tunnare än multimodfibern. I en singelmodfiber reflekteras alla strålar med samma vinkel mot kärnans vägg och ljusstrålen går igenom kabeln utan att delas upp. I en multimodfiber får man fler reflektionsvinklar och ljusstrålen sprids. Alla ljusstrålar går inte lika lång väg. Det gör att vissa strålar kommer fram tidigare än andra, trots att de startade samtidigt. Multimodfibern används mest vid kortare avstånd, då den har mindre bandbredd och större dämpning. Optofiber kan skarvas med svetsning eller limning. Båda metoderna tar lika lång tid. Limningen ger dock något högre dämpning. Vid anslutning av optokabeln till utrustning används kontaktdon. Fibern ansluts i kontaktdonet med limning. 1.5

9 Gränssnitt M-1 M-1 är en speciell variant av strömslinga där man använder en balanserad strömslinga. Med M-1 skiftas riktningen på strömmen beroende på om en etta eller nolla ska föras över. Strömstyrkan är ±10 ma. M-1 möjliggör överföringsavstånd på ett par mil och en mycket säker förbindelse, även på ledningar av dålig kvalitet. Dataöverföringen sker i två, helst tvinnade, trådpar (4-tråd). En M-1-förbindelse gör de sammankopplade enheterna galvaniskt isolerade. M-1 behöver inte justeras för olika hastigheter, protokoll eller start- och stoppbitar, vilket innebär att det är helt kodtransparent. Sändning och mottagning kan ske helt oberoende av varandra. Det finns också möjlighet att föra över en statussignal i båda riktningarna. Mottagare M-1-gränssnitt upp till 21 km R+ T+ Sändare Optokopplare R- T- RS422 T+ T- R+ R- Optokopplare RS422 Sändare Mottagare +10mA 0mA -10mA För att skydda ansluten utrustning finns varistorer och transiler inbyggda i M-1-gränssnittet. Med M-1-gränssnittet behöver kablarna inte termineras. Det är viktigt att enheterna ansluts till en bra jordförbindelse. Överföringsavstånd med M-1-modem. Kabeltyp: 0,3mm 42pF/m 2 Hastighet bps Avstånd m Kabelns kapacitans påverkar den maximala kabellängden vid en given överföringshastighet. Ju högre kapacitans, desto kortare maximal kabellängd. I störande miljö väljer man gärna en skärmad kabel för att minska störningarna. En skärmad kabel har dock en högre kapacitans som i sin tur minskar den maximala kabellängden. 1.6

10 Produkter Produkttyper Kor orthållsmodem Fibermodem Omvandlare Linjedelare Fiberlinjedelare Stjärnnät NetContr tcontroller oller et garanterar en felfri datakommunikation upp till 21 km, på partvinnade signalkablar eller hyrda telelinjer. Korthållsmodem finns för /- och -gränssnitt. et garanterar en felfri dataöverföring på fiberkabel, multi- eller singelmodfiber, upp till 30 km beroende på fibertyp. finns för / och /RS422. Enhet som omvandlar ett signalsnitt till ett annat, t ex / till eller RS422. Används dels för att dela en / till 2 /- linjer, dels för att över längre avstånd sammanlänka utrustning med / eller /RS422-gränssnitt. Kommunikationen över längre avstånd, upp till 21 km, sker på 2- eller 4-tråds partvinnad signalkabel. Även fast förhyrda ledningar kan användas. Samma funktion som för vanliga linjedelare men med kommunikation på fiberkabel, multi- eller singelmod. Enhet för att ansluta olika enheter med signalgränssnitt /, /RS422 eller 20 ma strömslinga i stjärnnät. Enhet som gör det möjligt att använda befintligt 10 Mbit/s Ethernet för dataöverföring för utrustning med /- eller /RS422-gränssnitt. 2.1

11 Produkter Mekanisk utformning Ritex x kor orthållsmodem thållsmodempr produkt odukter er finns i tre olika a installationsvariant arianter er.. På front onten en av varje enhet t sitter er en display y med lysdioder som används för att visa status och dataflöde: TD, RD, DCD, PWR och på vissa även en RTS/CTS. Bordsmodell: Bordsmodellens kapsling är ett grått plasthölje med egen strömförsörjning för 230 V AC (ibland för 24 V DC). Nätkabeln är löstagbar. Bordsmodellens dimensioner är 129 x 47 x 134 mm (B x H x D). Vikten är ca 0,5 kg. Den kan installeras på två sätt, antingen ställas på bord eller fästas på vägg med kardborrband. Gummifötter medföljer leverans och kardborrband finns som option. Europak opakor ort t för 19-tums kor ortrack: Korten är framtagna för installation i Ritex kortrack RV-1. Korten får strömförsörjning via kortrackens baksida. Alla övriga utgångar sitter också på baksidan. Europakortet strömförsörjs med V DC. Kortets mått är 100 x 160 mm. Kortracken RV-1 är 19 tum bred och 3 HE hög. Kapsling för DIN-skenemontage: Enheten monteras enkelt på 35 mm DIN-skena. En DIN-skeneadapter fästes på DIN-skenan. I DIN-skeneadaptern finns kontaktanslutningen för kraft, 230 V AC eller V AC/ 24 V DC. enheten jackas därefter enkelt i DIN-skeneadaptern. Därmed är modemenheten spänningssatt. Anslutning av v kontakt ontakter: er: Alla anslutningar görs på baksidan på bordsmodeller och Europakort. På DIN-skenemodellen (D och LD) spänningssätts enheten när den sätts i DIN-skeneadaptern. Linjekontakterna ansluts på framsidan av enheten. MTBF: CE-märkning kning: Manualer: Medeltid mellan fel är timmar (15 år). Alla produkter är CE-godkända. Med varje leverans medföljer en installationsanvisning på svenska. 2.2

12 Korthållsmodem Översikt V.2.24/ för 4-trådsöver erföring M-1 Bordsmodell, 230 V AC M-1AC Bordsmodell, V DC/24 V AC R-1 Kortmodell för rackmontage D-1 DIN-skenemodell, 230 V AC, V DC/24 V AC eller V DC H-1 DIN-skenemodell, 24 V DC V.2.24/ för 2-trådsöver erföring M-4 Bordsmodell, 230 V AC M-4E Bordsmodell, 230 V AC, 115 V AC M-4EAC Bordsmodell, 230 V AC, 115 V AC eller 24 V DC Kortmodell för rackmontage D-4 DIN-skenemodell, 230 V AC, V DC/24 V AC eller V DC V.2.24/ för fiber iberoptisk över erföring M-1LWL Multimodfiber, bordsmodell, 230 V AC eller 24 V DC R-1LWL Multimodfiber, kortmodell för rackmontage M-1F Multi- eller singelmodfiber, bordsmodell, 230 V AC eller V DC R-1F Multi- eller singelmodfiber, kortmodell för rackmontage för 4-trådsöver erföring M-5 Bordsmodell, 230 V AC R-5 Kortmodell för rackmontage D-5 DIN-skenemodell, 230 V AC, V DC/24 V AC eller V DC H-5 DIN-skenemodell, 24 V DC för fiber iberoptisk över erföring M-5LWL Multimodfiber, bordsmodell, 230 V AC eller 24 V DC R-5LWL Multimodfiber, kortmodell för rackmontage M-5F Multi- eller singelmodfiber, bordsmodell, 230 V AC eller V DC R-5F Multi- eller singelmodfiber, kortmodell för rackmontage Synkrona modem M-3, punkt-till-punkt eller multidropp, bordsmodell 230 V AC R-3, kortmodell för rackmontage M-3X För X21, bordsmodell, 230 V AC Övrigt PM-1 Parallellmodem Centronics-gränssnitt, bordsmodell, 230 V AC PS-1 Omvandlare parallell till seriell, bordsmodell, 230 V AC LB-1 Larmenhet, bords/väggmodell, 230 V AC M-9 / isolator, bordsmodell, 230 V AC M-1AD 4-20mA analog till / eller M-1, bordsmodell, 230 V AC 3.1

13 Applikation Korthållsmodem / med 2-trådsöverföring 3A M m D-4 Förutsättning: Till ett vattenreningsverk finns en pumpstation med ett analysinstrument som ska avfrågas varje minut från det överordnade VA-systemet för att överföra sitt mätvärde om 30 tecken. Analysinstrumentet har ett /-gränssnitt. Pumpstationen finns 700 meter från reningsverket där styrsystemet står. Det finns endast 2 gamla styrkablar disponibla fram till pumpstationen. För att klara åtkomsttiden behöver man få svar från analysinstrumentet inom 100 ms, vilket kräver en överföringshastighet av bit/s. Genomförande: M-4 Signalomvandlare för / till /RS422, bordsmodell D-4 Signalomvandlare för / till /RS422, DIN-skenemodell Signalkabel, 2 trådar Beskrivning: / klarar endast avstånd upp till 15 meter vilket innebär att ett annat gränssnitt behövs. har en räckvidd på meter vid bit/s. Genom att huvudsystemet alltid avfrågar analysinstrumentet (master/slav) kan halvduplexkommunikation användas. Analysinstrumentets överföringsprotokoll innehåller inte RTS/CTS-styrning, utan endast RD, TD och signaljord används. Därför är det en förutsättning att modemen (M-4 och D-4) har en funktion för automatiskt riktningsavkänning, och att modemen har en snabb omslagstid mellan sändning och mottagning. en måste alltid termineras mot linjen. 3.2

14 Applikation Korthållsmodem Anslutning av skrivare över långa avstånd 3B Förutsättningar: Man önskar ansluta en skrivare på ett lager som ligger 500 meter från datorsystemet. Det finns erforderlig 4-tråds signalkabel mellan platserna. Genomförande: M-1 Korthållsmodem för /, bordsmodell PM-1 Korthållsmodem för parallellport med Centronicgränssnitt LB-1 Larmenhet med ljud- och ljussignalering PS-1 Parallell till serie /-omvandlare Signalkabel för M-1-gränssnitt, 4-tråds upp till 21 km 3.3

15 Beskrivning: Beroende på förutsättningar finns följande lösningar: M-1 M-1 1 När både PC och skrivare har seriellt /-gränssnitt. PM-1 M-1 2 När PC:n har parallellport och skrivare har seriellt /- gränssnitt. PM-1 PM-1 3 När både PC och skrivare har parallellportar. PM-1 PM-1 Ljud Ljus LB-1 4 När man önskar uppmärksamma att en skrivare har fått en utskrift, till exempel då skrivaren är en larmskrivare, kan man använda larmenhet LB-1: Fast hyrd linje PM-1 telemodem telemodem 5 När PC eller skrivare har parallellport och överföringen måste ske på fast, hyrd linje. 3.4

16 Applikation Korthållsmodem Analog 4-20 ma ström till /-dator 3C M-1 M-1AD Förutsättning: I ett VA-system kontrolleras vattennivån i dammar med en utrustning som har en analogutgång 4-20 ma. Utrustningen har en kurvskrivare ansluten. Man önskar nu överföra dessa analoga värden direkt till en mät- och analysdator som finns i pumpstationen. Avståndet mellan pumpstationen och dammen är 1,5 km. Det finns sedan tidigare gamla signalkablar. Genomförande: M-1 Korthållsmodem för /, bordsmodell M-1AD Korthållsmodem med A/D-omvandlare, bordsmodell Signalkabel för M-1-gränssnitt, 4-tråds upp till 21 km Beskrivning: Med hjälp av M-1AD omvandlas de analoga 4-20 ma-signalerna till ASCII eller binärt, som överförs med balanserad strömslinga till analysdatorsystemet. Maximalt kan 50 mätvärden per sekund överföras, med upp till bit/s. Samplingsfrekvensen är 200 gånger per sekund. I datoränden sitter ett mottagningsmodem M-1. Om man önskar DIN-skenemontering av modemet väljer man D-1. Not: M-1AD har även /-gränssnitt vilket möjliggör anslutning av fast kopplat telefonmodem över det allmänna telefonnätet. 3.5

17 Applikation Korthållsmodem / till radiomodem på hög mast 3D D-1 M-1 Förutsättning: I ett informationssystem för stadsbussar sker all dataöverföring till och från bussar och busshållplatser med radiomodem. Hastigheten är bit/s. För att få bästa tänkbara radiotäckning krävs att huvudcentralens radioantenn sätts högt upp i en mast 200 meter från centraldatorn. För att slippa dämpningen i och kostnaden för en lång antennkabel har man valt att sätta radiomodemet högst upp i masten och använda ett korthållsmodem mellan dator och radiomodem. Genomförande: M-1 Korthållsmodem för /, bordsmodell D-1 Korthållsmodem för /, DIN-skenemodell Signalkabel för M-1-gränssnitt, 4-tråds upp till 21 km Beskrivning: Med korthållsmodemen M-1 och D-1 får man en mycket säker dataöverföring ut på radiomodemnätet med bibehållen bra räckvidd. Hade man i stället valt en lång antennkabel hade dämpningen i kabeln blivit för stor. Not: Korthållsmodemen klarar hastigheter upp till 115 kbit/s vid avståndet meter. 3.6

18 Applikation Brygga mellan -öar Korthållsmodem 3E M-5 D-5 Förutsättning: I en processindustri har man sedan tidigare ett system baserat på PROFIBUS. Man har nu anslutit ett mindre system i en byggnad som ligger längre bort inom området. Överföringshastigheten via PROFIBUS var bit/s. När detta system togs i bruk uppstod driftstörningar i hela systemet, även i den del som tidigare fungerat bra. De visade sig i form av en stor mängd omsändningar och förlorade mätvärden, vilket berodde på för långa svarstider. Signalkabeln som innehåller 2 x 16 partvinnade kablar ligger på en kabelstege i en kulvert mellan byggnaderna. På kabelstegen finns även ledningar för matning av låg- och mellanspänning. Genomförande: M-5 Korthållsmodem för, bordsmodell D-5 Korthållsmodem för, DIN-skenemodell Signalkabel för M-1-gränssnitt, 4-tråds upp till 21 km Beskrivning: När PROFIBUS (-buss) förlängdes till den nya byggnaden uppstod kommunikationsstörningar på grund av den extra längden och potentialskillnaden men också på grund av den mängd induktiva transienter som fanns. Med korthållsmodem för (M-5, D-5) eliminerade man felen i överföringen. Det sker dels genom att man erhåller en galvanisk isolering mellan ändpunkterna, dels genom att korthållsmodem har en fullduplexfunktion (4-tråd) mellan modemen, vilket gör att transienter inte påverkar kommunikationen utefter signalkabeln på kabelstegen. Med en överföringshastighet om bit/s kan 2-2,5 km överbryggas. 3.7

19 Applikation Synkront korthållsmodem Korthållsmodem 3F M-3X M-3X Förutsättningar: En systemintegratör med övervakningsutrustning för högspänd kraftöverföring mäter reaktiva förluster utefter ett kraftledningssystem. Vid varannan kilometer vill man mäta den energi som passerar. Samplingsfrekvensen är 200 gånger per sekund. Varje mätvärde består av 30 tecken. Max ett mätvärde per sekund får gå förlorat. För att klara överföringen av erforderlig datamängd måste datahastigheten vara 64 kbit/s. Genomförande: M-3X Synkront korthållsmodem, bordsmodell Signalkabel, 4-tråds för upp till meter Beskrivning: Mätutrustningen har synkront X21-gränssnitt. Vid varje mätpunkt sätts därför ett synkront korthållsmodem M-3X som sänder mätvärdena via en signalkabel placerad högst upp i kraftledningsstolparna tillbaka till övervakningsstationer. Avståndet är meter. Tack vare att kommunikationen är synkron erhålls en mycket tidseffektiv dataöverföring. Not: Applikationen ovan är kanske inte den vanligaste för synkronmodem men visar på möjligheten. 3.8

20 Linjedelare Linjedelaren har många användningsområden. Huvudfunktionen är att dela upp en inkommande linje i två utgående linjer. Samtidigt kan den fungera som en repeater som förstärker signalen och också ge galvanisk isolation mellan de olika linjerna. Beroende på typ av linjedelare kan ingående och utgående linjer vara /, V.11/RS422/, M-1-gränssnitt eller optokabel. Linjedelaren är helt kodtransparent och har inte någon egen adress. Underenheterna adresseras av applikationens programvara. Förbikoppling LINJEDELARE eller M-1 Inkommande linje X1 X3 eller M-1 Utgående linje1 X2, M-1 eller Utgående linje 2 Flexibiliteten hos linjedelaren gör att den är utmärkt för att komma förbi de fysiska begränsningar som varje gränssnitt har, som till exempel förgreningsmöjligheter och räckviddsbegränsningar. Linjedelare är lämpliga att använda när flera /-utrustningar ska nås över långa avstånd. / har en rekommenderad räckvidd på 15 meter och kan inte användas i multidropplösningar. Genom att använda linjedelare som omvandlar gränssnittet till M-1 kan avståndet vara upp till 21 km till nästa linjedelare. Vid varje linjedelare kan ytterligare /-enheter anslutas och på så sätt kan man bygga ett multidroppnät. Det finns exempel där multidroppnät har byggts med mer än 50 linjedelare på djupet och 20 st på bredden. Totalt finns då mer än 500 linjedelare i ett system. 4.1

21 Räckvidden hos är maximalt meter. Längden på en förgreningsledning får dock högst vara någon decimeter. Genom att använda linjedelare/ repeater i förgreningen kan man bygga multidropplösningen med även där man har stora avstånd från huvudlinjen till den anslutna enheten. Fiberoptiktekniken har börjat användas mer och mer. Den är störningsokänslig, snabb och lämplig vid svåra förhållanden. Med en fiberoptisk linjedelare är det lätt att ansluta alla typer av utrustningar som har / eller RS422/- gränssnitt. På samma sätt är det lätt att bygga nätverk där de ingående enheterna har olika gränssnitt och där omvandlingen görs med en linjedelare/omvandlare. För programvaran ser det ut som om allt sitter på samma bussnät. När man kopplar ihop utrustningar i flera olika byggnader, till exempel med en lång -buss, får man ofta problem med dataöverföringen på grund av transienter (spänningsspikar) och potentialskillnader. Dessa störningar kan förvanska data vilket gör att systemet begär omsändning. När detta inträffar i stor omfattning sänks den reella överföringshastigheten och systemet uppfattas som trögt. Halvduplex -förbindelser i stora system är speciellt känsliga för störningar som påverkar funktionen för byte av sändningsriktning. Utrustningarna tror att störningen är data och byter sändningsriktning, vilket kan fortplantas genom hela systemet. Genom att då använda en linjedelare som galvanisk isolation mellan de anslutna utrustningarna kan jordströmmar förhindras. Dessutom använder linjedelaren fullduplexkommunikation vilket hindrar att problemen med störningar av sändningsriktningen sprider sig utanför den aktuella -ön. Eftersom linjedelarna kommunicerar med M-1-gränssnittet, vilket är en balanserad (±10 ma) strömslinga, ger detta också ett bättre skydd mot störningar. När en linjedelare finns i kommunikationslinjen förlängs maximala ledningslängden eftersom linjedelaren fungerar som en repeater. Vid installationen krävs ingen speciell konfigurering eller inställning av överföringshastighet. Linjedelare har som en extra säkerhetsfunktion möjlighet att vid avbrott i strömförsörjningen automatiskt koppla ihop X1 och X3 så att kommunikationen kan fortsätta på huvudlinjen. På så sätt bryggas linjedelaren över och kommunikationen fortsätter på huvudlinjen. 4.2

22 Linjedelare Översikt V.2.24/ med 4-trådsöver erföring LT-1V 3 portar, / eller M-1 med bypass, bordsmodell LR-1V Kortmodell för montage i kortrack RV-1, övrigt som LT-1V LD portar, / eller M-1 med bypass, DIN-skenemodell LD-1P4 Optionskort till LD-1, port 4, / eller M-1 LH-1V 3 portar, / eller M-1 med bypass, DIN-skenemodell V.2.24/ med 2-trådsöver erföring LD portar, 2-tråd eller / eller M-1, bordsmodell LD-120P4 Optionskort till LD-120, port 4, 2-tråd eller M-1 V.2.24/ för fiberöv iberöver erföring LT-4V Multimodfiber, bordsmodell LD-1F Multi- och/eller singelmodfiber, DIN-skenemodell med 4-trådsöver erföring LT-4V 3 portar, 2 med / eller M-1 med bypass, 1 port med isolerad valbart / eller, bordsmodell LD-4 DIN-skenemodell, 230V, V DC eller 24 V AC, övrigt som LT-1V LH-4V DIN-skenemodell, 24 V DC, övrigt som LT-4V LH-10 Multifunktionsmodem, DIN-skenemodell, 24 V DC, övrigt som LT-4V, kan dessutom överföra status RTS/CTS /RS422 repeater er med 2-trådsöver erföring LT-2 /RS422-repeater, 2-4-trådsomvandling, bordsmodell LT-2G -repeater med extra hög isolering, bordsmodell LR-2 /RS422-repeater, 2-4-trådsomvandling, kortmodell LH-2 /RS422-repeater, 2-4-trådsomvandling, DIN-skenemodell för fiberöv iberöver erföring LT-4V Multimodfiber, bordsmodell, LD-4F Multi- och/eller singelmodfiber, DIN-skenemodell V.2.24/ eller /RS422 stjärnnät LR-3C Intelligent stjärnnätsenhet, kortmodell för montage i kortrack RV-1 LR-3 /, expansionskort för LR-3C R-1,R-2 Stjärndelarkort för M-1-snitt respektive 20mA strömslinga, R-5 Stjärndelarkort för /RS422 R-1LWL Stjärndelarkort för /, multimodfiber R-5LWL Stjärndelarkort för, multimodfiber R-1F, R-5F Stjärndelarkort för / respektive /RS422, multi- eller singelmodfiber 4.3

23 Applikation Linjedelare Linjedelare 4A 4-tråd upp till 21km M-1-gränssnittt M-5 LT-4V 4-tråd upp till 21km M-1-gränssnitt H-5 Förutsättningar: Två byggnadsannex ligger 3 respektive 4 km från en huvudbyggnad. De ska kopplas ihop via en fast telefonledning (en gammal snabbtelefonlinje). Utrustningarna i byggnaderna har -gränssnitt för kommunikation. Genomförande: LT-4V Linjedelare för, bordsmodell M-5 Korthållsmodem för, bordsmodell H-5 Korthållsmodem för, DIN-skenemodell Signalkabel för M-1-gränssnitt, 4-tråds upp till 21 km Beskrivning: Alla -enheterna ansluts till en gemensam buss. Data överförs kodtransparent och utan fördröjning. Huvudenheten kan befinna sig var som helst på bussen. Det finns också stöd för en token-metod. 4.4

24 Applikation / Multidroppnät Linjedelare 4B Pump 1 Pump 3 / / Pump 4 Övervakningscentral / LH-1V Pump 2 LH-1V M-1 H-1 / / LH-1V Förutsättningar: Pumpstationer befinner sig längs en pipeline på olika avstånd från varandra. En telefonledning ligger parallellt med pipelinen. Alla pumpstationerna ska kommunicera med en övervakningscentral via RCOM-protokollet. Pumparna använder / för kommunikationen. Genomförande: M-1 Korthållsmodem för /, bordsmodell LH-1V Linjedelare för /, DIN-skenemodell H-1 Korthållsmodem för /, DIN-skenemodell Signalkabel för M-1-gränssnitt, 4-tråds upp till 21 km Beskrivning: Övervakningscentralen (mastern) är kopplad till pumpstationerna via en hyrd telefonlinje. Kommunikationsprotokollet hanterar kopplingen till de adresserade slavarna i stationerna. Överföringsavståndet mellan de olika pumpstationerna kan vara upp till 21 km eftersom datasignalerna förstärks på nytt efter varje linjedelare. Om man i framtiden vill utöka systemet kan pumpstation 4 innehålla en linjedelare istället för korthållsmodemet H

25 Applikation Multidroppnät Linjedelare 4C Byggn 4 Byggn 3 Byggn 2 H-5 LH-4V LH-4V Byggn 6 Byggn 5 Panncentral H-5 LH-4V LH-4V LH-1V Byggn 8 Byggn 7 H-5 LH-4V Förutsättningar: All styrning av ventilation och luftkonditionering på en flygplats ska integreras i ett nätverk. Utrustningarna har -gränssnitt. Privata telefonledningar ska användas. Genomförande: H-5 Korthållsmodem för, DIN-skenemodell LH-4V Linjedelare för, DIN-skenemodell LH-1V Linjedelare för /, DIN-skenemodell Signalkabel för M-1-gränssnitt, 4-tråds upp till 21 km Beskrivning: Genom att använda linjedelare är det möjligt att överföra -gränssnittet via telefonledningarna vid avstånd upp till 4 km och hastigheten bps. Systemet beter sig som en vanlig buss för alla enheter som är inkopplade, trots den besvärliga nätverkstopologin. Alla data överförs kodtransparent och utan fördröjning. 4.6

Industriell Datakommunikation. Allt du behöver veta om RS-232

Industriell Datakommunikation. Allt du behöver veta om RS-232 Industriell Datakommunikation Allt du behöver veta om RS-232 Email info@foxcomputer.se, Website http://www.foxcomputer.se Ulf Rääf Datakommunikation och Industriell IT enligt standard RS-232 Teori och

Läs mer

Fastighetsnätets uppbyggnad

Fastighetsnätets uppbyggnad Fastighetsnätets uppbyggnad Vi skall försöka förklara hur fibernätet ansluts till huset och ge exempel på hur man kan bygga sitt eget nät inomhus. OBSERVERA ATT BILDERNA GER EXEMPEL HUR DE OLIKA KOMPONENTERNA

Läs mer

Kommunikation. 2015-10-05 Jan-Åke Olofsson

Kommunikation. 2015-10-05 Jan-Åke Olofsson Kommunikation 2015-10-05 Jan-Åke Olofsson Några årtal (1800-talet) Telegrafen https://www.youtube.com/watch?v=drlxz GMWnfI https://www.youtube.com/watch?v=jt9zm _-2S6g 1972 försvinner all manuell

Läs mer

Larmcentral Övervakar 2500 m / kanal Registrerar larm (on/off) via signalkabel i rörgrav. Felinmätning med pulsekometer 2 kanaler för larmtrådar

Larmcentral Övervakar 2500 m / kanal Registrerar larm (on/off) via signalkabel i rörgrav. Felinmätning med pulsekometer 2 kanaler för larmtrådar Fuktlarmsystem 7:0 LC/Kabelradar Kabelradar Övervakar 5000 m / kanal Registrerar förändringar Felinmätning från dator via kabel, telefon, GSM. kanaler för larmtrådar Larmcentral Övervakar 500 m / kanal

Läs mer

Fiberoptisk router för TP/FT-10 LRW-112PP

Fiberoptisk router för TP/FT-10 LRW-112PP Fiberoptisk router för TP/FT-10 LRW-112PP Lä n k m e l l a n Lo n Wo r k s och tillämpningar med fiberoptik, punkt till punkt Med routern LRW-112PP kan avståndet enkelt utökas mellan två eller flera Lo

Läs mer

Torfors LonWorks System X4

Torfors LonWorks System X4 Torfors LonWorks System X4 Reglersystemet för fastigheten byggs upp så att intelligensen distribueras d.v.s. man placerar en s.k. reglernod där något skall utföras (övervakning, inhämtning av data m.m.).

Läs mer

Välkommen till NAV(N)ET kabel-tv MANUAL - 1 -

Välkommen till NAV(N)ET kabel-tv MANUAL - 1 - Välkommen till NAV(N)ET kabel-tv MANUAL - 1 - Välkommen till NAV(N)ET kabel-tv Du har nu tillgång till en stor mängd TV-kanaler, både analoga och digitala. Baspaketet i NAV(N)ET kabel-tv från Vaggeryds

Läs mer

Den distribuerade värmedetektorn ULRICA

Den distribuerade värmedetektorn ULRICA Den distribuerade värmedetektorn ULRICA Värmedetektorsystemet ULRICA kan lokalisera värme från en brand med noggrannhet på 1,5 meter över en total kabellängd på 2000 meter. Systemet detekterar temperaturökningar

Läs mer

Installationsguide. Kreatel/Motorola VIP1920

Installationsguide. Kreatel/Motorola VIP1920 Installationsguide VARNING FÖR ATT UNDVIKA BRANDRISK OCH ELEKTRISK STÖT, UTSÄTT EJ DENNA APPARAT FÖR REGN ELLER FUKT Viktiga säkerhetsföreskrifter - Läs dessa instruktioner - Behåll dessa instruktioner

Läs mer

Si-Tool e USB-HART Modem - Matningsdon - Precisionsmätning

Si-Tool e USB-HART Modem - Matningsdon - Precisionsmätning Si-Tool e USB-HART Modem - Matningsdon - Precisionsmätning Innehållsförteckning Introduktion...2 Produktbeskrivning...2 Installation av SiTool programvara och start av modem...3 Installation av padvisor

Läs mer

Några saker att tänka på för att ni ska få ut max av er nya fiberanslutning

Några saker att tänka på för att ni ska få ut max av er nya fiberanslutning Några saker att tänka på för att ni ska få ut max av er nya fiberanslutning Tjänsteleverantörerna (Telia/Boxer) levererar 100 Mbit/s till ert hus. Detta innebär dock inte att ni har möjlighet att använda

Läs mer

Nu är den här! ELS Vision. All kommunikation i en enhet! Med 5 års garanti!

Nu är den här! ELS Vision. All kommunikation i en enhet! Med 5 års garanti! Nu är den här! ELS Vision All kommunikation i en enhet! Med 5 års garanti! (Electrolux) Bokningstavla ELS Vision ELS Vision är en kommunikationscentral för alla berörda i en fastighet. Inomhusanvändning.

Läs mer

Kombi-instrument UPM 3010 PK1

Kombi-instrument UPM 3010 PK1 Kombi-instrument UPM 3010 PK1 Beskrivning Flexibiltet UPM 3010 PK1 är ett programmerbart kombi-instrument med extremt höga prestanda samt oöverträffad flexibilitet då hela 4 st tilläggs-moduler samtidigt

Läs mer

IQHeat ModBus. Innehåll

IQHeat ModBus. Innehåll Innehåll 1 Allmänt... 1 1.1 Hårdvara och anslutning... 1 1.2 ModBus/RTU allmänt... 1 1.1 Variabler... 2 1.1 Sammanfattning variabler... 3 1.2 Operation Card... 4 1.3 Hantering av ModBusinställningar i

Läs mer

Copyright 2001 Ulf Rääf och DataRäven Elektroteknik, All rights reserved.

Copyright 2001 Ulf Rääf och DataRäven Elektroteknik, All rights reserved. Ver 2001-03-31. Kopieringsförbud. Detta verk är skyddat av upphovsrättslagen! OBS! Kopiering i skolar enligt avtal ( UB4 ) gäller ej! Den som bryter mot lagen om upphovsrätt kan åtalas av allmän åklagare

Läs mer

Välkommen till NAV(N)ET kabel-tv MANUAL - 1 -

Välkommen till NAV(N)ET kabel-tv MANUAL - 1 - Välkommen till NAV(N)ET kabel-tv MANUAL - 1 - Välkommen till NAV(N)ET kabel-tv Du har nu tillgång till en stor mängd TV-kanaler, både analoga och digitala. Basutbudet i NAV(N)ET kabel-tv från Vaggeryds

Läs mer

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Dokumentrevision 1.0, januari 2011 Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Installationsanvisning Börja här 1. Kontrollera att alla delar finns med i förpackningen. (1 sensor, 1 panel, 1 kontrollenhet

Läs mer

Prestige 660M. Snabbinstallation. Version 1.0

Prestige 660M. Snabbinstallation. Version 1.0 Prestige 660M Snabbinstallation Version 1.0 1 Det här dokumentet hjälper dig att installera och använda din Prestige 660M. Observera att denna installationsguide endast beskriver installation av modemet

Läs mer

Energy Managment Tillbehör Typ SIU-DL

Energy Managment Tillbehör Typ SIU-DL Energy Managment Tillbehör Typ Universell webbserver för loggning och presentation av mätarvärden Läser in data via RS232/RS485 Modbus RTU Färdiga drivrutiner för EM21, EM24, EM26, EM33, WM14 ADV, CPT

Läs mer

LexCom Home Performance Triple Play System

LexCom Home Performance Triple Play System Allt i ett nätverk för bostäder Triple Play System Katalog 2011 Presentation P80721 Distribuera bredband (Internet), TV och telefoni i ett och samma system Huvudenheten i LexCom Home Perfomance systemet

Läs mer

PROFORT. Fjärrstyrning och mätning. Övervaka dina installationer med GSM, oberoende av internet och telefonlinjer. multiguard-produktserien

PROFORT. Fjärrstyrning och mätning. Övervaka dina installationer med GSM, oberoende av internet och telefonlinjer. multiguard-produktserien -produktserien Fjärrstyrning och mätning Övervaka dina installationer med GSM, oberoende av internet och telefonlinjer UTVECKLAD FÖR NORDISKA FÖRHÅLLANDEN Serien av -produkter är anpassad för alla behov

Läs mer

Beskrivning av PowerSoft

Beskrivning av PowerSoft BESKRIVNING AV POWERSOFT... 1 PRINCIPSKISS... 1 ANVÄNDARDEL... 2 Visningssidor... 2 Visning och hantering... 4 Diagram och tabeller... 5 KONFIGURATION... 7 Kommunikation och anslutningar... 7 Instrument...

Läs mer

Produktspecifikation för Skanova Extern anslutningskabel koppar

Produktspecifikation för Skanova Extern anslutningskabel koppar 1 (7) Produktspecifikation för Skanova Extern gäller från 2014-10-01 Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 2 2. TEKNISK BESKRIVNING AV PRODUKTEN... 2 2.1 Allmänt... 2 2.2 Resistans, kapacitans och isolation...

Läs mer

Kommunikationssystem grundkurs, 2G1501 Övningar modul 1 Dataöverföring & fysisk infrastruktur 1 Dataöverföring

Kommunikationssystem grundkurs, 2G1501 Övningar modul 1 Dataöverföring & fysisk infrastruktur 1 Dataöverföring 1 Dataöverföring Syfte: Förstå begreppen dämpning och förstärkning av en signal. Kunna räkna i db och kunna använda det till beräkning av effektbudget. Ha en känsla för sambandet mellan bandbredd (Hz)

Läs mer

Ethernet TCP/IP. Quantum, Premium och Momentum. Modemkommunikation mellan PC och ett Ethernet TCP/IP nätverk 2004-06-08

Ethernet TCP/IP. Quantum, Premium och Momentum. Modemkommunikation mellan PC och ett Ethernet TCP/IP nätverk 2004-06-08 Ethernet TCP/IP Quantum, Premium och Momentum Modemkommunikation mellan PC och ett Ethernet TCP/IP nätverk 2004-06-08 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING...3 2 KABLAR...3 3 INSTÄLLNINGAR...4 3.1 INLÄSNING

Läs mer

Allt om datalogging och datakommunikation!

Allt om datalogging och datakommunikation! Allt om datalogging och datakommunikation! Data Logging Elementär datakommunikation PLC8D:1 Elementär datakommunikation, E-Designer och Ethernet PLC8D:2 Data Logging Data Logging innebär att data samlas

Läs mer

COMBI-36 36-Kanalers Kombinations Modul

COMBI-36 36-Kanalers Kombinations Modul COMBI-36 36-Kanalers Kombinations Modul Allmänt 12 digitala ingångar, 8 digitala utgångar, 8 analoga ingångar, 8 analoga utgångar Optimal beträffande storlek och funktion Jackbara anslutningsplintar RS-485

Läs mer

Larmet går i bröstfickan

Larmet går i bröstfickan ÖVERFÖRING VIA SMS Larmet går i bröstfickan Med den här lösningen går det snabbt och lätt att skicka information till antingen ett överordnat automationssystem, eller direkt till din mobiltelefon som ett

Läs mer

Lokalt ITinfrastrukturprogram

Lokalt ITinfrastrukturprogram Lokalt ITinfrastrukturprogram 2007 2012 BILAGA 5 Översikt av tekniska lösningar Version: 0.99 (2010-05-17) - ARBETSMATERIAL - IT-KONTORET IT-INFRASTRUKTURPLAN 2007-2012 Sida 2 av 6 ÖVERSIKT AV OLIKA TEKNIKER

Läs mer

Beskrivning - Installation

Beskrivning - Installation Singelgatan 2 212 28 Malmö tel 040-922050 fax 040-193358 Beskrivning - Installation Olje- bensin- fettvarnare Typ ema signal OSA Nivåövervakare OSA Kapacitiv givare ES4 Termistorgivare R6 Läs anvisningen

Läs mer

Användarmanual BOXEN KONTROLLENHET

Användarmanual BOXEN KONTROLLENHET Användarmanual BOXEN KONTROLLENHET skapad version reviderad godkänd: 23.04.09 1.4 31.08.09 31.08.09 2 Innehåll 1. FÖRPACKNINGENS INNEHÅLL... 3 2. INTRODUKTION... 3 2.1. VARNING... 3 2.2. TYP C... 3 3.

Läs mer

Omtentamen i Datakommunikation för E2

Omtentamen i Datakommunikation för E2 Högskolan i Halmstad Institutionen för teknik och naturvetenskap/centrum för datorsystemarkitektur Magnus Jonsson Omtentamen i Datakommunikation för E2 0 januari 2000. Tillåtna hjälpmedel utöver bifogat

Läs mer

SPA-ZC22 Bussanslutningsmodul

SPA-ZC22 Bussanslutningsmodul SPA-ZC Bussanslutningsmodul Bruksanvisning och teknisk beskrivning ON ON 3 4 6 7 8 3 4 RS Ser. No POWER UAUX 0//0 V DC 0/0/30/40 V AC 4/48/60 V DC AUX INT Tx 3 4 SPA-ZC B0M 4BM 3BM B3M B4M SC RS 48 SPA

Läs mer

Installationsanvisning för Access Direct Bredbands Adapter - Till kortterminalen Thales Artema Desk

Installationsanvisning för Access Direct Bredbands Adapter - Till kortterminalen Thales Artema Desk 1 Installationsanvisning för Access Direct Bredbands Adapter - Till kortterminalen Thales Artema Desk Innehåll Anslut kortterminalen till Access Direct Bredbands...2 1. Kontrollera leveransen:...2 2. Detta

Läs mer

RADIOMOTTAGARE FÖR STYRNING AV RGB-LYSDIODLIST GEMENSAM ANOD

RADIOMOTTAGARE FÖR STYRNING AV RGB-LYSDIODLIST GEMENSAM ANOD TELECO AUTOMATION SRL Via dell Artigianato, - 0 Colle Umberto (TV) ITALIEN TEL: ++9.0. FAX: ++9.0. - www.telecoautomation.com Detta dokument tillhör Teleco Automation Srl som har exklusiv rätt till all

Läs mer

Aktiv DVB-T Inomhus Antenn SRT ANT 12

Aktiv DVB-T Inomhus Antenn SRT ANT 12 Aktiv DVB-T Inomhus Antenn SRT ANT 12 Användarmanual 1.0 Introduktion Tack för att du väljer STRONG SRT ANT 12 DVB-T antennen. Denna antenn är speciellt designad till användning för mottagning av digital

Läs mer

När fibern kom till byn

När fibern kom till byn När fibern kom till byn 1 Att bo på landsbygden, ha nära till djur och natur, men ändå ha samma förutsättningar till kommunikation som de som bor på större orter. Det är livskvalitet samt en nödvändighet

Läs mer

En samlingsbox med ingångar för 6 st SPORTident/EMIT - enheter, samt ett inbyggt "Current-Loop modem", för trådbunden överföring upp till 6 km.

En samlingsbox med ingångar för 6 st SPORTident/EMIT - enheter, samt ett inbyggt Current-Loop modem, för trådbunden överföring upp till 6 km. Samlingsboxen 6211 En samlingsbox med ingångar för 6 st SPORTident/EMIT - enheter, samt ett inbyggt "Current-Loop modem", för trådbunden överföring upp till 6 km. Om BSM 7 kopplas till samlingsboxen så

Läs mer

P-660H Triple Play modem. Snabbinstallation. Version 2.0

P-660H Triple Play modem. Snabbinstallation. Version 2.0 P-660H Triple Play modem Snabbinstallation Version 2.0 1 Det här dokumentet hjälper dig att installera och använda ditt P-660H Triple Play modem. Följande installationsguide beskriver installation av modemet

Läs mer

Teknisk specifikation

Teknisk specifikation Teknisk specifikation APP 700/APX 700 Styr- och övervakningsenheter 97019_01 Data Produkt APP 700/APX 700-serien är särskilt utformad för avloppsoch renvattensystem, både vad gäller konstruktion och funktionalitet.

Läs mer

ELKO Link Home ANVÄNDARMANUAL

ELKO Link Home ANVÄNDARMANUAL TM ELKO Link Home ANVÄNDARMANUAL Ett smidigt och strukturerat nätverk för privat boende ELKO Link Home är ett flexibelt och framtidssäkert nätverk för bostäder och lägenheter. Det ger en universell och

Läs mer

Normer: EMC: EN 61000-6-2, EN 61000-6-3 LVD: EN 60950 Matning:

Normer: EMC: EN 61000-6-2, EN 61000-6-3 LVD: EN 60950 Matning: Datoriserad Styr- och Övervakningsenhet (DUC) för Fastighetsautomation Teknisk Beskrivning Operatörspanel UCF48 / UCF32 UCF32 Max 96/48 signaler med lokal indikering, 3-färgade lysdioder (röd-gul-grön)

Läs mer

M-Bus Fjärravläsningssystem M-Bus master, GSM/GPRS, TCP/IP

M-Bus Fjärravläsningssystem M-Bus master, GSM/GPRS, TCP/IP M-Bus Utgåva produktkatalog master, 3, 2015-06-02 GSM/GPRS, TCP/IP Sidhuvud1 produktkatalog M-Bus Fjärravläsningssystem produktkatalog produktkatalog Användningsområde Serien består av flexibla och kostnadseffektiva

Läs mer

Instrument Link, en snabbguide

Instrument Link, en snabbguide Instrument Link, en snabbguide MJK Automation AB Tel: 0533-177 50 E-post: kontoret@mjk.se Hemsida: www.mjk.se Instrument Link, en snabbguide 120131 1. Innehåll 1. Inledning till Instrument Link... 3 2.

Läs mer

INSTALLATION GOLDen GATE, TBLZ-1/2-1-3-41

INSTALLATION GOLDen GATE, TBLZ-1/2-1-3-41 INSTALLATION GOLDen GATE, TBLZ-1/2-1-3-41 1. ALLMÄNT Kommunikationsenhet TBLZ-1/2-1-3-41 är avsedd att användas till luftbehandlingsaggregat GOLD version 4, A och B. Enheten består av: 1. 4-modulers normkapsling

Läs mer

ISAC. Tel. 08/ 544 404 00 styrlogic@styrlogic.se

ISAC. Tel. 08/ 544 404 00 styrlogic@styrlogic.se 1 2 ISAC är en väl beprövad produkt som har utvecklats av Styrlogic AB. ISAC grundar sig på många års erfarenhet under ett flertal installationer. Den första ISAC-applikationen levererades 1990. ISAC betyder

Läs mer

Varför ska jag ha fiber och vilket bredband ska vi ha? Kontaktpersonmöte 21 sep 2014

Varför ska jag ha fiber och vilket bredband ska vi ha? Kontaktpersonmöte 21 sep 2014 Varför ska jag ha fiber och vilket bredband ska vi ha? Kontaktpersonmöte 21 sep 2014 2014-09-21 H. Stomberg/Vilket bredband?/bilaga 4 1 Vilket bredband? Hastigheten mäts i megabit per sekund (Mb/s). Fler

Läs mer

Installationsanvisning För dig som har dynamisk IP-Adress

Installationsanvisning För dig som har dynamisk IP-Adress Installationsanvisning För dig som har dynamisk IP-Adress Inomhusnod Comega FTTH-TVMC... 2 Inomhusnod Allied Telesyn img616... 4 Inomhusnod CTS HET-3109... 5 Nätverkskort... 6 Kontakter och kablar... 6

Läs mer

Access Direct Bredband

Access Direct Bredband TM Installationsanvisning för Access Direct Bredband Till kortterminalen Thales Artema Desk Välkommen till tjänsten Access Direct Bredband en snabbare och mer stabil kommunikationslösning för dina kortterminaler!

Läs mer

Välkomna. Fibernät i Hackvad

Välkomna. Fibernät i Hackvad Välkomna till informationen Fibernät i Hackvad Vi berättar om det pågående projektet för att kunna erbjuda alla fastigheter i Hackvad med omnejd med fibernät och om villkoren för anslutning. Fibernät behövs

Läs mer

8SSJLIW.RPELQHUDEHJUHSSPHGGHILQLWLRQHUS

8SSJLIW.RPELQHUDEHJUHSSPHGGHILQLWLRQHUS Högskolan i Halmstad Institutionen för teknik och naturvetenskap/centrum för datorsystemarkitektur Magnus Jonsson.RUWIDWWDGHO VQLQJVI UVODJWLOORPWHQWDPHQL'DWRUNRPPXQLNDWLRQI U' MDQXDULNO 7LOOnWQDKMlOSPHGHOXW

Läs mer

Del 1 Frågor om vad höghastighetsnät är:

Del 1 Frågor om vad höghastighetsnät är: Frågor och svar om installation av höghastighetsnät i BRF STÄMJÄRNET Vi i styrelsen hoppas att du genom att läsa nedan frågor och svar, ska få den information du behöver om höghastighetsinstallationen

Läs mer

Installationsguide för Nimbus Alarm Server

Installationsguide för Nimbus Alarm Server Installationsguide för Nimbus Alarm Server 1. Installera Nimbus Starta SETUP.EXE. Installationsprogrammet föreslår att programmet installeras i C:\Program\Nimbus Alarm Server. Välj annan installationskatalog

Läs mer

SNABBGUIDE. Så installerar du ADSL-modemet

SNABBGUIDE. Så installerar du ADSL-modemet SNABBGUIDE Så installerar du ADSL-modemet 1 SNABBGUIDE FÖR INSTALLATION Välkommen som ADSL-kund hos Glocalnet! Du har nu fått ditt startpaket och med dessa instruktioner vill vi hjälpa dig att komma igång

Läs mer

Installationsanvisning För dig som har valt fast IP-Adress

Installationsanvisning För dig som har valt fast IP-Adress Installationsanvisning För dig som har valt fast IP-Adress Inomhusnod Comega FTTH-TVMC... 2 Inomhusnod Allied Telesyn img616... 4 Inomhusnod CTS HET-3109... 5 Nätverkskort... 6 Kontakter och kablar...

Läs mer

Manuell SMARTCD.G2 02.2015

Manuell SMARTCD.G2 02.2015 02.2015 2 / 14 1 Avsedd användning... 3 2 Säkerhetsanvisningar... 4 3 Ingår i leveransen... 5 4 Anslutning till en dator/bärbar dator... 6 5 Ladda batterierna... 7 6 Driftsättning... 8 7 Konfigurering

Läs mer

Att koppla in TV, telefon och dator i Bodikasnätverk

Att koppla in TV, telefon och dator i Bodikasnätverk Att koppla in TV, telefon och dator i Bodikasnätverk Denna skrift utgör det försök att ge information och instruktion om hur olika apparater kopplas in på vårt nätverk. Bodikas nätverk Från Stadsnätet

Läs mer

kom igång med Maestro 100

kom igång med Maestro 100 kom igång med Maestro 100 Maestro 100 Kom igång med Maestro 100 1 Förberedelser Du behöver ett simkort för att använda modemet, om Du bara ska skicka sms så fungerar ett kontantkort, men har Du tänkt att

Läs mer

Operatörsmanual JPC Kombipanel

Operatörsmanual JPC Kombipanel Operatörsmanual JPC Kombipanel 2008 JEFF Electronics AB Sida 1(13) Innehåll Produktserie Kombi- och Driftspanel... 3 Datainsamling-/Displayenhet... 3 JPC Kombipanel... 4 JPDM Datainsamlingsenhet, master...

Läs mer

Landskrona Stadsnät. kom igång guide. landskrona.net

Landskrona Stadsnät. kom igång guide. landskrona.net Landskrona Stadsnät kom igång guide landskrona.net Landskrona Stadsnät Landskrona Stadsnät rankas i undersökningar som ett av de bästa och mest välutbyggda i Sverige. Nätet är helt fiberbaserat vilket

Läs mer

Perimeterlarm. Mur- & skalskyddslarm

Perimeterlarm. Mur- & skalskyddslarm Perimeterlarm Mur- & Skalskyddslarm Mur- & skalskyddslarm VibraFon en VibraFon är ett nytt avancerat mur- och skalskyddslarm för tidig detektering av angrepp mot murar och robusta omslutningsytor. Systemet

Läs mer

Typ Beskrivning Kraftmatning

Typ Beskrivning Kraftmatning webscada: webserver för Modbussystem webscada är en Linux-baserad webbserver avsedd för distansövervakning av Modbusenheter ex. ergoflex eller EQJW värmeregulatorer eller andra Modbusenheter som kopplats

Läs mer

Användningsområde För tillfällig flödesmätning i applikationer där höga krav på noggrannhet ställs och där processen inte kan avbrytas.

Användningsområde För tillfällig flödesmätning i applikationer där höga krav på noggrannhet ställs och där processen inte kan avbrytas. Utanpåliggande sensorer, ingen påverkan på flödet Kompakt format Monterad i väska med utvändiga kontakter Integrerat batteri för 42 timmars drift Temperaturområde -40 till 250 C Flödeshastighet -12 till

Läs mer

Att koppla in TV, telefon och dator i Bodikasnätverk

Att koppla in TV, telefon och dator i Bodikasnätverk Att koppla in TV, telefon och dator i Bodikasnätverk Denna skrift utgör det försök att ge information och instruktion om hur olika apparater kopplas in på vårt nätverk. Bodikas nätverk Från Stadsnätet

Läs mer

Guide för att välja fibertjänst

Guide för att välja fibertjänst Guide för att välja fibertjänst Förord Många är vi som i dagarna skall välja nya leverantörer för Internet, TV och telefoni. Sundholmens fiberförening har valt Quadracom som komunikationsopperatör. De

Läs mer

Setup Internet Acess CSE-H55N

Setup Internet Acess CSE-H55N Setup Internet Acess CSE-H55N Installation och konfigurering av converter (omvandlare) CSE-H55N för tillgång till internet Rev 1.0 September 2014 Översatt till Svenska Innehåll 1. Installationsverktyg...

Läs mer

FAQs: HomeSecure GSM-MA-0004

FAQs: HomeSecure GSM-MA-0004 FAQs: Trådlöst larmsystem inkl. GSM-modul (GSM-MA-0004) Vi uppdaterar konstant informationen på våra produkter. För att få den nyaste informationen av våra produkter, gå till: downloads på www.homealarm.se

Läs mer

uppcom. i samarbete med

uppcom. i samarbete med Välkomna Marie Johansson UppCom Anette Larsson - UppCom Åke Johansson - UppCom Mats Bildh - Wexnet Fel väg Rätt väg UppCom Redan 2002 påbörjades utbyggnaden av det öppna fibernätet av Uppvidinge kommun.

Läs mer

EC Vent Installationsinstruktion

EC Vent Installationsinstruktion -SE 15-03-2011V.A-002 Innehåll 1 Försäkran om överensstämmelse... 1 2 Varning... 2 3 Produktbeskrivning... 3 3.1 Allmänt... 3 3.1.1 Beskrivning av rumsenhet... 3 3.1.2 Beskrivning av huvudenhet... 3 3.2

Läs mer

HANDBOK för dig som ska installera optofiber ansluten till Härjedalens kommuns byanät.

HANDBOK för dig som ska installera optofiber ansluten till Härjedalens kommuns byanät. HANDBOK för dig som ska installera optofiber ansluten till Härjedalens kommuns byanät. Innehållsförteckning Fakta om din fiberkabel sid 2 Steg för steg sid 3 Installationsanvisningar sid 3-4 Inför anslutningen

Läs mer

uppcom. i samarbete med

uppcom. i samarbete med Välkomna Peter Eklund - Wexnet Anette Larsson - UppCom Åke Johansson - UppCom Mats Bildh - Wexnet Fel väg Rätt väg UppCom Redan 2002 påbörjades utbyggnaden av det öppna fibernätet av Uppvidinge kommun.

Läs mer

EMC-problem vid motorinstallationer? Några enkla regler. Komponenter för automation. Nordela V04.10

EMC-problem vid motorinstallationer? Några enkla regler. Komponenter för automation. Nordela V04.10 EMC-problem vid motorinstallationer? Några enkla regler. Komponenter för automation Vid installation av elektriska motorer bör nedan angivna regler följas. Detta för att minimera de problem som kan uppstå

Läs mer

TELEPROTECTION EQUIPMENT (TPE)

TELEPROTECTION EQUIPMENT (TPE) SvK4005, v3.3, 2012-08-09 ENHET, VERKSAMHETSOMRÅDE NK, Kontrollanläggning VÅR BETECKNING TR02-05-3-2 DATUM 2008-09-01 TEKNISK RIKTLINJE UTGÅVA A TELEPROTECTION EQUIPMENT (TPE) 1/7 Uppdateringar Utgåva

Läs mer

Access Direct Bredband

Access Direct Bredband TM Installationsanvisning för Access Direct Bredband Till kortterminalen Point S3000 EMV Välkommen till tjänsten Access Direct Bredband en snabbare och mer stabil kommunikationslösning för dina kortterminaler!

Läs mer

Strömdelning. och spänningsdelning. Strömdelning

Strömdelning. och spänningsdelning. Strömdelning elab005a Strömdelning och spänningsdelning Namn Datum Handledarens sign Laboration I den här laborationen kommer du omväxlande att mäta ström och spänning samt även använda metoden för indirekt strömmätning

Läs mer

SYSTEM MANUAL R M S D D 1

SYSTEM MANUAL R M S D D 1 SYSTEM MANUAL R M S D D 1 RMS-DD1 SYS SE.docx 2001-09-15 1(6) INNEHÅLL 1. ENHETER 2. BLOCKSCHEMA 3. BLOCKSCHEMA BESKRIVNING 4. KABELSCHEMA RGP-68DD 5. KABELSCHEMA RGPA-68DD RMS-DD1 SYS SE.docx 2001-09-15

Läs mer

Mät resistans med en multimeter

Mät resistans med en multimeter elab003a Mät resistans med en multimeter Namn Datum Handledarens sign Laboration Resistans och hur man mäter resistans Olika ämnen har olika förmåga att leda den elektriska strömmen Om det finns gott om

Läs mer

Temperaturregulatorer Drews Electronic. Komponenter för automation. Nordela V08.04

Temperaturregulatorer Drews Electronic. Komponenter för automation. Nordela V08.04 Temperaturregulatorer Drews Electronic Komponenter för automation Indikerings & kontrollinstrument Indikering och kontrollinstrument Basfunktion antal absolutvärdeslarm programmerbar givaringång analog

Läs mer

snabbmanual för installation av bredband och telefoni

snabbmanual för installation av bredband och telefoni snabbmanual för installation av bredband och telefoni STARTBOXEN INNEHÅLLER FÖLJANDE UTRUSTNING Modem Nätverkskabel Strömadapter Splitter Testplugg T0087 Bredbandsbolaget 0770-777 000 www.bredbandsbolaget.se

Läs mer

Hi-O. Intelligent teknologi för dörrmiljöer. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions.

Hi-O. Intelligent teknologi för dörrmiljöer. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. Hi-O Intelligent teknologi för dörrmiljöer ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. 1 Vad är Hi-O? Innehåll Hi-O, Highly intelligent opening, är en standardiserad teknologi som gör att

Läs mer

uppcom. i samarbete med

uppcom. i samarbete med Välkomna Peter Eklund - Wexnet Anette Larsson - UppCom Åke Johansson - UppCom Bill Johansson ElTel - Entreprenör UppCom Redan 2002 påbörjades utbyggnaden av det öppna fibernätet i Uppvidinge kommun. UppCom

Läs mer

Detta dokument beskriver enbart konfigurering av FX3U-ENET för att programmera/monitorera via Ethernet.

Detta dokument beskriver enbart konfigurering av FX3U-ENET för att programmera/monitorera via Ethernet. FX1S FX1N FX2N(C) FX3U(C) 1 Funktion och användningsområde Genom att använda FX3U-ENET kan man kommunicera med ett FX3U-system via Ethernet. Kommunikationsmodulen stödjer funktioner som överföring av PLC-program,

Läs mer

Tentamen i Fotonik - 2013-04-03, kl. 08.00-13.00

Tentamen i Fotonik - 2013-04-03, kl. 08.00-13.00 FAFF25-2013-04-03 Tentamen i Fotonik - 2013-04-03, kl. 08.00-13.00 FAFF25 - Fysik för C och D, Delkurs i Fotonik Tillåtna hjälpmedel: Miniräknare, godkänd formelsamling (t ex TeFyMa), utdelat formelblad.

Läs mer

Larmkommunikation. Larmsändare ODEN. Installationsanvisning 80 X1 7108. Uppgjord datum Reviderad datum Antal sidor S-klass 1999-04-22 1999-08-24 14

Larmkommunikation. Larmsändare ODEN. Installationsanvisning 80 X1 7108. Uppgjord datum Reviderad datum Antal sidor S-klass 1999-04-22 1999-08-24 14 Larmkommunikation Installationsanvisning 0 X 70 Uppgjord datum Reviderad datum Antal sidor S-klass 999-0- 999-0- Innehållsförteckning Allmänt 3 Installation Förberedelser Installera larmsändaren 5 Prova

Läs mer

Inkopplingsanvisning

Inkopplingsanvisning Inkopplingsanvisning MGSM 5.0 MGSM 5.0-PS VARNING: Enheten får endast kopplas in av behörig person. Läs igenom instruktionerna innan inkoppling. All inkoppling måste ske med spänningen avstängd Spänningen

Läs mer

Dataöverföring på Parallell- och serieform MOP 11/12 1

Dataöverföring på Parallell- och serieform MOP 11/12 1 Dataöverföring på Parallell- och serieform MOP 11/12 1 Parallell dataöverföring I digitala system finns ofta behovet att flytta ett eller flera dataord från ett ställe (sändare) till ett annat ställe (mottagare).

Läs mer

IVT Nordic Inverter IVT-IR. Handledning. Art. nr: 12894 Utgåva 1.0

IVT Nordic Inverter IVT-IR. Handledning. Art. nr: 12894 Utgåva 1.0 IVT Nordic Inverter IVT-IR Handledning Art. nr: 12894 Utgåva 1.0 Handledning IVT Nordic Inverter, IVT-IR IVT Industrier AB, 2007-04-15 Artikelnummer: 12894 Utgåva 1.0 Copyright 2007. IVT Industrier AB.

Läs mer

Kom i gång med trådlösa

Kom i gång med trådlösa 1 Kom i gång med trådlösa nätverk Lite historia För ganska många år sedan började man att koppla samman datorer i ett nätverk med kablar. Detta gör man fortfarande, och kommer även att göra i framtiden.

Läs mer

Installations och idriftagnings manual Avskiljarlarm. Separix ll

Installations och idriftagnings manual Avskiljarlarm. Separix ll Installations och idriftagnings manual Avskiljarlarm Separix ll 1. Presentation 2. Installation 3. Inkoppling 4. Kalibrering / Inställningar 5. Funktion 6. Underhåll / Kontroll 7. Tekniska data 8. Certifikat

Läs mer

Transmitter Drift och Skötsel Afriso Ema AB 040-92 20 50 info@afriso.se

Transmitter Drift och Skötsel Afriso Ema AB 040-92 20 50 info@afriso.se APEX Transmitter Drift och Skötsel Afriso Ema AB 040-92 20 50 info@afriso.se 1. INNEHÅLL 2 2. SÄKERHET 3 SIDA 3. INSTALLATION 4 3.1. DIMENSIONER 4 4. ANSLUTNINGAR 7 5. KONFIGURERING 8 5.1. INSTÄLLNINGAR

Läs mer

snabbmanual för installation av Bredband 60

snabbmanual för installation av Bredband 60 snabbmanual för installation av Bredband 60 Startboxen innehåller följande utrustning Modem Splitter Strömadapter Telefonikabel RJ 11 (små kontakter) Nätverkskabel Rak RJ 45 (stora kontakter) Testplugg

Läs mer

Förslag till lösningar för framtidens Kabel-TV och Bredband i Segelkobben. Presentation för medlemmarna 11 mars 2009

Förslag till lösningar för framtidens Kabel-TV och Bredband i Segelkobben. Presentation för medlemmarna 11 mars 2009 Förslag till lösningar för framtidens Kabel-TV och Bredband i Segelkobben Presentation för medlemmarna 11 mars 2009 1 Uppdrag Kabel-TV Samfällighetens uppdrag. Bredband Intresseföreningens uppdrag. Beslut

Läs mer

Wexnet bygger ett täckande fibernät för framtiden

Wexnet bygger ett täckande fibernät för framtiden Wexnet visar vägen till framtidens kommunikation Vi på Wexnet tror att fri konkurrens leder till bättre kvalitet, bättre service och lägre priser. Vi sätter kunden i centrum! Wexnet bygger ett täckande

Läs mer

MyConnect Link. Konfigurationsverktyg för Flygt MμConnect. Snabbguide

MyConnect Link. Konfigurationsverktyg för Flygt MμConnect. Snabbguide MyConnect Link Konfigurationsverktyg för Flygt MμConnect Snabbguide 1 Innehåll 1 Krav och installation... 3 1.1 Kännetecken och funktion... 3 1.2 Ladda ner, redigera, spara och visa konfigurationsfiler...

Läs mer

Finspångs Stadsnät Ett öppet nät

Finspångs Stadsnät Ett öppet nät Finspångs Stadsnät Ett öppet nät Finet Ett av kommunen helägt bolag Två affärsområden - IT-service & Stadsnät Öppet nät = Alla leverantörer är välkomna Finns i hela kommunen Vad är fiber? Optofiber är

Läs mer

Anslut världen på dina villkor. Med Öresundskraft stadsnät

Anslut världen på dina villkor. Med Öresundskraft stadsnät Anslut världen på dina villkor Med Öresundskraft stadsnät Frihetsfibern Öresundskraft stadsnät är det självklara alternativet för dig som inser att en bra digital uppkoppling är lika viktig som vattnet

Läs mer

RemoteRig RRC-1258 alla modeller..

RemoteRig RRC-1258 alla modeller.. RemoteRig RRC-1258 alla modeller.. Vad är detta? RRC (Radio-Remote-Control?) är en produkt från Norrländska Microbit 2.0 AB som gör att man kan fjärrstyra sin radio via kabel (standard-nätverkskabel) eller

Läs mer

IVT Nordic Inverter IVT-IR. Handledning. Art. nr: 6 720 616 401 Utgåva 2009/11

IVT Nordic Inverter IVT-IR. Handledning. Art. nr: 6 720 616 401 Utgåva 2009/11 SV IVT Nordic Inverter IVT-IR Handledning Art. nr: 6 720 616 401 Utgåva 2009/11 Handledning IVT Nordic Inverter, IVT-IR IVT Värmepumpar, 2009-10-05 Artikelnummer: 6720616401 Utgåva 2009/10 Copyright 2010.

Läs mer

Installationsanvisningar. IQ Web 200. Webbkommunikation

Installationsanvisningar. IQ Web 200. Webbkommunikation Ver 060109 Cetetherm IQHeat Installation IQ Web 200 Installationsanvisningar IQ Web 200 Webbkommunikation 1. Systemkrav...3 2. Inledning / Leveransomfattning...4 2.1 Inledning... 4 2.2 Leveransomfattning...

Läs mer

Mjuka starter smarta stopp. Emotron MSF 2.0 mjukstartare

Mjuka starter smarta stopp. Emotron MSF 2.0 mjukstartare Mjuka starter smarta stopp Emotron MSF 2.0 mjukstartare Mycket mer än mjuka starter Att starta en elektrisk motor medför en mängd utmaningar, såsom hög startström och mekanisk påfrestning på utrustningen.

Läs mer