APPLIKATIONS- EXEMPEL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "APPLIKATIONS- EXEMPEL"

Transkript

1 APPLIKATIONS- EXEMPEL Praktiska exempel på datakommunikation för signalkabel, fiber och Ethernet M-4 LT-1V M-4 52 sidor praktisk information

2 Inledning I kataloger och andra referensböcker letar man ofta efter praktisk information utan att hitta något. Produktspecifikationer, märkesnamn och tekniska detaljer dominerar, men det är svårt att hitta exempel på applikationer och se hur olika produktfamiljer hänger ihop. Hur kan man visa detta? Detta häfte ger förslag och idéer hur de olika produkterna kan användas. På de följande sidorna visar vi på de stora möjligheter våra produkter ger i olika applikationer. På detta sätt vill vi ge systemintegratören råd och stöd i arbetet med att på bästa sätt planera sin applikation. Alla exempel visar projekt som är genomförda i praktiken inom varierande områden, som till exempel processtyrning, automation och fjärrstyrning. Ring oss gärna om ni har frågor. Om ni sänder en systemskiss med eventuella problemställningar återkommer vi med ett förslag. Telefon: E-post:

3 Innehållsförteckning 1 Gränssnitt 20 ma strömslinga / V.11/RS Fiberoptik M Produkt odukter er Produkttyper Mekanisk utformning Kor orthållsmodem Översikt A / med 2-trådsöverföring B Anslutning av skrivare över långa avstånd C Analog 4-20 ma ström till /-dator D / till radiomodem på hög mast E Brygga mellan -öar F Synkront korthållsmodem Linjedelare Linjedelare Översikt A linjedelare B / multidroppnät C multidroppnät D repeater E C-bussnätverk, multidropp med -öar F stjärnnät G Styrsystem för uppvärmning H utökning med förgreningar I / stjärnnät J stjärnnät K / linjedelare (1 till 2) L Nätverk över hyrd telelinje M Fastighetsnätverk N Fiberoptiskt stjärnnät O -buss med fiberoptik P Fiberoptiskt linjenät Q Fastighetskabeldragning R Fiberoptiskt ringnät NetContr tcontroller oller Översikt A / punkt-till-punkt via TCP/IP B Fastighetsstyrsystem integrerat med äldre styrsystem

4 Gränssnitt 20 ma strömslinga För att få fungerande kommunikation måste avsändare och mottagare vara överens om hur kommunikationen ska ske. Utrustningarna som ska kopplas samman måste ha ett gränssnitt där kablar och kontakter ska uppfylla vissa gemensamma krav som fysiska egenskaper, elektriska egenskaper och funktionen hos stiften och hylsorna. Den första kabelbundna kommunikationen var morsetelegrafen som användes utmed de amerikanska järnvägarna. Där använde man ström som slogs till och från med telegrafnyckeln för att markera de korta och långa teckendelar som morsetelegraferingen består av. Dagens teknik för kommunikation har alltså sitt ursprung i morsetelegrafen. Telex och fjärrskrift (TTY) utvecklades som ett slags automatisk telegraf. Till de första datorerna användes fjärrskrivare som terminaler. De anslöts med en variant av morsetelegrafens strömstyrning: 20 ma strömslinga. Den fungerar genom att en ström slås till och från av avsändarens elektronik. Exempelvis kan en etta motsvaras av ström och en nolla av ingen ström. Strömslingetekniken är inte standardiserad. Det innebär att olika leverantörer har olika sätt att implementera strömslinga. Vanligaste typen är 20 ma strömslinga, men det förekommer också 40 och 60 ma strömslinga. En annan viktig parameter gäller huruvida det är dator eller terminal som ger ström till slingan. Detta skiljer sig också åt mellan olika tillverkare. Det utvecklades också olika kommunikationstekniker med spänningsstyrning, som / och /RS422. Dessa har fått en större spridning än tekniken med 20 ma strömslinga. Dock är räckvidden för / begränsad till 15 meter och räckvidden för /RS422 begränsad till meter. För längre avstånd blir överföringen osäker. Därför har strömslingetekniken levt kvar vid sidan om dessa spänningsstyrningstekniker, till exempel i den modifierade form som utgör M-1-gränssnittet. Där kan avstånd på upp till 21 km överbryggas. 1.1

5 Gränssnitt / / är en standard som används för att ansluta terminaler, modem, datorer och annan utrustning till varandra. Standarden talar om vad de olika ledarna i kontakten heter och vad de används till. och är i praktiken lika, men definierade av olika standardiseringsorgan. Vanligen använder man -12 volt för etta och +12 volt för nolla. / har gemensam nolledare för alla signalledare. Detta innebär att den är relativt känslig för störningar. Räckvidden anses vara max 15 meter. / kan använda antingen 9- eller 25-polig D-subkontakt. Utrustningar med / är antingen DTE (Data Terminal Equipment) eller DCE (Data Communication Equipment). Den största skillnaden mellan DTE och DCE är riktningen på signalen i kontakten. Där DTE skickar ut tar DCE emot och tvärtom. Vissa av signalerna förekommer parvis: * RD och TD (data) * RTS och CTS (handskakning) * DTR och DSR (handskakning) Om man behöver koppla ihop utrustningar av samma typ kan man behöva korsa just dessa ledare parvis. Jordledaren är alltid densamma. Terminaler och datorer är oftast DTE. är oftast DCE. Annan utrustning som skrivare, styrutrustning (PLC), analysutrustning och robotar med mera kan vara vilket som. 1.2

6 Gränssnitt V.11/RS422 V.11/RS422 är en vidareutveckling av /. / utvecklades i en tid då det bara fanns diskreta komponenter att få tag på. När integrerade kretsar fanns att få tag på utvecklades V.11/RS422. V.11/RS422 är fullduplex, vilket betyder att data kan gå i bägge riktningarna samtidigt. Till skillnad från / har V.11/RS422 balanserade in- och utgångar. Det innebär att ledarna i paret byter polaritet beroende på om man skickar en etta eller nolla. I V.11/RS422 används fyra partvinnade ledare, två för varje signal. V.11/RS422 används ofta för att helt enkelt förlänga en /- förbindelse. Maximal räckvidd är meter vid 100 kbit/s. Varje ledarpar bör termineras vid de sista mottagarna utmed linjen för att minska reflektioner i ledarna. Överföringsavstånd - Överföringshastighet m 1000 m 100 m Begränsning på grund av ledningens resistans Begränsning på grund av kapacitans Påverkar fortplantningstid och fasvridning 10 m Bit/s: 10 k 100 k 1 k 10 k med termineringsmotstånd utan termineringsmotstånd 1.3

7 Gränssnitt är en variant på RS422. Spänningsnivåerna är de samma som RS422 men med tillägget att enheterna ska ha ett lyssningsläge med hög impedans (tristate) utöver sändningsläget. Då enheterna inte sänder är de i lyssningsläget. finns i två varianter: 2-tråd (som använder endast ett tvinnat trådpar och är halvduplex) och 4-tråd (som använder två tvinnade trådpar). -system är oftast master/slav. Varje slav har en unik adress och den reagerar endast på korrekt adresserade meddelanden från mastern (huvudenheten). En slav inleder aldrig en dialog. I ett tvåtrådssystem måste alla enheter ha möjlighet till högimpedansläge, eftersom de sänder och lyssnar på samma trådpar. I ett fyrtrådssystem behöver bara slavarna ha högimpedansläge, men inte huvudenheten (den kan alltså vara en RS422-enhet) eftersom den driver en buss där alla andra enheter bara lyssnar. När man på detta sätt använder -systemet för att koppla ihop upp till 32 enheter i ett master/slavnät kallas det för multidropp. När man istället kopplar ihop endast två enheter med 4-tråds motsvarar detta en RS422-förbindelse, och då behövs inte högimpedansläget. Den huvudsakliga nyttan med ett 4-tråds -system är att mastern inte behöver högimpedansläge. Det gör att man ofta kan använda program och drivrutiner utvecklade för / för att kommunicera över ett -multidroppnät, förutsatt att masterns program skickar adressen korrekt till slavarna. Terminering bör ske för att minska reflektioner i ledarna och därmed minska störningarna. 2-tråds bör termineras i bägge ändar med ett motstånd på 120 ohm. 4-tråds bör termineras i mottagarändarna. 1.4

8 Gränssnitt Fiberoptik Utvecklingen av optofibertekniken har varit snabb sedan slutet av 70-talet då den började användas kommersiellt för kommunikation. Numera används optofibertekniken mycket ofta där man har behov av snabb kommunikation. Optofiberteknikens främsta fördelar är att optofibern: * har extremt hög överföringskapacitet * ej störs av elkraftkablar och därför kan läggas med dessa * ger galvanisk isolation mellan utrustningar * är mycket svår att avlyssna * kan föra över alla sorters digitala och analoga signaler Optofibern består av en kärna med något högre brytningsindex än i manteln. Det gör att ljuset hålls kvar i kärnan. Det finns två huvudtyper av optofiber: singelmodfiber och multimodfiber. Skillnaden är i huvudsak kärnans tjocklek. Singelmodfibern är tunnare än multimodfibern. I en singelmodfiber reflekteras alla strålar med samma vinkel mot kärnans vägg och ljusstrålen går igenom kabeln utan att delas upp. I en multimodfiber får man fler reflektionsvinklar och ljusstrålen sprids. Alla ljusstrålar går inte lika lång väg. Det gör att vissa strålar kommer fram tidigare än andra, trots att de startade samtidigt. Multimodfibern används mest vid kortare avstånd, då den har mindre bandbredd och större dämpning. Optofiber kan skarvas med svetsning eller limning. Båda metoderna tar lika lång tid. Limningen ger dock något högre dämpning. Vid anslutning av optokabeln till utrustning används kontaktdon. Fibern ansluts i kontaktdonet med limning. 1.5

9 Gränssnitt M-1 M-1 är en speciell variant av strömslinga där man använder en balanserad strömslinga. Med M-1 skiftas riktningen på strömmen beroende på om en etta eller nolla ska föras över. Strömstyrkan är ±10 ma. M-1 möjliggör överföringsavstånd på ett par mil och en mycket säker förbindelse, även på ledningar av dålig kvalitet. Dataöverföringen sker i två, helst tvinnade, trådpar (4-tråd). En M-1-förbindelse gör de sammankopplade enheterna galvaniskt isolerade. M-1 behöver inte justeras för olika hastigheter, protokoll eller start- och stoppbitar, vilket innebär att det är helt kodtransparent. Sändning och mottagning kan ske helt oberoende av varandra. Det finns också möjlighet att föra över en statussignal i båda riktningarna. Mottagare M-1-gränssnitt upp till 21 km R+ T+ Sändare Optokopplare R- T- RS422 T+ T- R+ R- Optokopplare RS422 Sändare Mottagare +10mA 0mA -10mA För att skydda ansluten utrustning finns varistorer och transiler inbyggda i M-1-gränssnittet. Med M-1-gränssnittet behöver kablarna inte termineras. Det är viktigt att enheterna ansluts till en bra jordförbindelse. Överföringsavstånd med M-1-modem. Kabeltyp: 0,3mm 42pF/m 2 Hastighet bps Avstånd m Kabelns kapacitans påverkar den maximala kabellängden vid en given överföringshastighet. Ju högre kapacitans, desto kortare maximal kabellängd. I störande miljö väljer man gärna en skärmad kabel för att minska störningarna. En skärmad kabel har dock en högre kapacitans som i sin tur minskar den maximala kabellängden. 1.6

10 Produkter Produkttyper Kor orthållsmodem Fibermodem Omvandlare Linjedelare Fiberlinjedelare Stjärnnät NetContr tcontroller oller et garanterar en felfri datakommunikation upp till 21 km, på partvinnade signalkablar eller hyrda telelinjer. Korthållsmodem finns för /- och -gränssnitt. et garanterar en felfri dataöverföring på fiberkabel, multi- eller singelmodfiber, upp till 30 km beroende på fibertyp. finns för / och /RS422. Enhet som omvandlar ett signalsnitt till ett annat, t ex / till eller RS422. Används dels för att dela en / till 2 /- linjer, dels för att över längre avstånd sammanlänka utrustning med / eller /RS422-gränssnitt. Kommunikationen över längre avstånd, upp till 21 km, sker på 2- eller 4-tråds partvinnad signalkabel. Även fast förhyrda ledningar kan användas. Samma funktion som för vanliga linjedelare men med kommunikation på fiberkabel, multi- eller singelmod. Enhet för att ansluta olika enheter med signalgränssnitt /, /RS422 eller 20 ma strömslinga i stjärnnät. Enhet som gör det möjligt att använda befintligt 10 Mbit/s Ethernet för dataöverföring för utrustning med /- eller /RS422-gränssnitt. 2.1

11 Produkter Mekanisk utformning Ritex x kor orthållsmodem thållsmodempr produkt odukter er finns i tre olika a installationsvariant arianter er.. På front onten en av varje enhet t sitter er en display y med lysdioder som används för att visa status och dataflöde: TD, RD, DCD, PWR och på vissa även en RTS/CTS. Bordsmodell: Bordsmodellens kapsling är ett grått plasthölje med egen strömförsörjning för 230 V AC (ibland för 24 V DC). Nätkabeln är löstagbar. Bordsmodellens dimensioner är 129 x 47 x 134 mm (B x H x D). Vikten är ca 0,5 kg. Den kan installeras på två sätt, antingen ställas på bord eller fästas på vägg med kardborrband. Gummifötter medföljer leverans och kardborrband finns som option. Europak opakor ort t för 19-tums kor ortrack: Korten är framtagna för installation i Ritex kortrack RV-1. Korten får strömförsörjning via kortrackens baksida. Alla övriga utgångar sitter också på baksidan. Europakortet strömförsörjs med V DC. Kortets mått är 100 x 160 mm. Kortracken RV-1 är 19 tum bred och 3 HE hög. Kapsling för DIN-skenemontage: Enheten monteras enkelt på 35 mm DIN-skena. En DIN-skeneadapter fästes på DIN-skenan. I DIN-skeneadaptern finns kontaktanslutningen för kraft, 230 V AC eller V AC/ 24 V DC. enheten jackas därefter enkelt i DIN-skeneadaptern. Därmed är modemenheten spänningssatt. Anslutning av v kontakt ontakter: er: Alla anslutningar görs på baksidan på bordsmodeller och Europakort. På DIN-skenemodellen (D och LD) spänningssätts enheten när den sätts i DIN-skeneadaptern. Linjekontakterna ansluts på framsidan av enheten. MTBF: CE-märkning kning: Manualer: Medeltid mellan fel är timmar (15 år). Alla produkter är CE-godkända. Med varje leverans medföljer en installationsanvisning på svenska. 2.2

12 Korthållsmodem Översikt V.2.24/ för 4-trådsöver erföring M-1 Bordsmodell, 230 V AC M-1AC Bordsmodell, V DC/24 V AC R-1 Kortmodell för rackmontage D-1 DIN-skenemodell, 230 V AC, V DC/24 V AC eller V DC H-1 DIN-skenemodell, 24 V DC V.2.24/ för 2-trådsöver erföring M-4 Bordsmodell, 230 V AC M-4E Bordsmodell, 230 V AC, 115 V AC M-4EAC Bordsmodell, 230 V AC, 115 V AC eller 24 V DC Kortmodell för rackmontage D-4 DIN-skenemodell, 230 V AC, V DC/24 V AC eller V DC V.2.24/ för fiber iberoptisk över erföring M-1LWL Multimodfiber, bordsmodell, 230 V AC eller 24 V DC R-1LWL Multimodfiber, kortmodell för rackmontage M-1F Multi- eller singelmodfiber, bordsmodell, 230 V AC eller V DC R-1F Multi- eller singelmodfiber, kortmodell för rackmontage för 4-trådsöver erföring M-5 Bordsmodell, 230 V AC R-5 Kortmodell för rackmontage D-5 DIN-skenemodell, 230 V AC, V DC/24 V AC eller V DC H-5 DIN-skenemodell, 24 V DC för fiber iberoptisk över erföring M-5LWL Multimodfiber, bordsmodell, 230 V AC eller 24 V DC R-5LWL Multimodfiber, kortmodell för rackmontage M-5F Multi- eller singelmodfiber, bordsmodell, 230 V AC eller V DC R-5F Multi- eller singelmodfiber, kortmodell för rackmontage Synkrona modem M-3, punkt-till-punkt eller multidropp, bordsmodell 230 V AC R-3, kortmodell för rackmontage M-3X För X21, bordsmodell, 230 V AC Övrigt PM-1 Parallellmodem Centronics-gränssnitt, bordsmodell, 230 V AC PS-1 Omvandlare parallell till seriell, bordsmodell, 230 V AC LB-1 Larmenhet, bords/väggmodell, 230 V AC M-9 / isolator, bordsmodell, 230 V AC M-1AD 4-20mA analog till / eller M-1, bordsmodell, 230 V AC 3.1

13 Applikation Korthållsmodem / med 2-trådsöverföring 3A M m D-4 Förutsättning: Till ett vattenreningsverk finns en pumpstation med ett analysinstrument som ska avfrågas varje minut från det överordnade VA-systemet för att överföra sitt mätvärde om 30 tecken. Analysinstrumentet har ett /-gränssnitt. Pumpstationen finns 700 meter från reningsverket där styrsystemet står. Det finns endast 2 gamla styrkablar disponibla fram till pumpstationen. För att klara åtkomsttiden behöver man få svar från analysinstrumentet inom 100 ms, vilket kräver en överföringshastighet av bit/s. Genomförande: M-4 Signalomvandlare för / till /RS422, bordsmodell D-4 Signalomvandlare för / till /RS422, DIN-skenemodell Signalkabel, 2 trådar Beskrivning: / klarar endast avstånd upp till 15 meter vilket innebär att ett annat gränssnitt behövs. har en räckvidd på meter vid bit/s. Genom att huvudsystemet alltid avfrågar analysinstrumentet (master/slav) kan halvduplexkommunikation användas. Analysinstrumentets överföringsprotokoll innehåller inte RTS/CTS-styrning, utan endast RD, TD och signaljord används. Därför är det en förutsättning att modemen (M-4 och D-4) har en funktion för automatiskt riktningsavkänning, och att modemen har en snabb omslagstid mellan sändning och mottagning. en måste alltid termineras mot linjen. 3.2

14 Applikation Korthållsmodem Anslutning av skrivare över långa avstånd 3B Förutsättningar: Man önskar ansluta en skrivare på ett lager som ligger 500 meter från datorsystemet. Det finns erforderlig 4-tråds signalkabel mellan platserna. Genomförande: M-1 Korthållsmodem för /, bordsmodell PM-1 Korthållsmodem för parallellport med Centronicgränssnitt LB-1 Larmenhet med ljud- och ljussignalering PS-1 Parallell till serie /-omvandlare Signalkabel för M-1-gränssnitt, 4-tråds upp till 21 km 3.3

15 Beskrivning: Beroende på förutsättningar finns följande lösningar: M-1 M-1 1 När både PC och skrivare har seriellt /-gränssnitt. PM-1 M-1 2 När PC:n har parallellport och skrivare har seriellt /- gränssnitt. PM-1 PM-1 3 När både PC och skrivare har parallellportar. PM-1 PM-1 Ljud Ljus LB-1 4 När man önskar uppmärksamma att en skrivare har fått en utskrift, till exempel då skrivaren är en larmskrivare, kan man använda larmenhet LB-1: Fast hyrd linje PM-1 telemodem telemodem 5 När PC eller skrivare har parallellport och överföringen måste ske på fast, hyrd linje. 3.4

16 Applikation Korthållsmodem Analog 4-20 ma ström till /-dator 3C M-1 M-1AD Förutsättning: I ett VA-system kontrolleras vattennivån i dammar med en utrustning som har en analogutgång 4-20 ma. Utrustningen har en kurvskrivare ansluten. Man önskar nu överföra dessa analoga värden direkt till en mät- och analysdator som finns i pumpstationen. Avståndet mellan pumpstationen och dammen är 1,5 km. Det finns sedan tidigare gamla signalkablar. Genomförande: M-1 Korthållsmodem för /, bordsmodell M-1AD Korthållsmodem med A/D-omvandlare, bordsmodell Signalkabel för M-1-gränssnitt, 4-tråds upp till 21 km Beskrivning: Med hjälp av M-1AD omvandlas de analoga 4-20 ma-signalerna till ASCII eller binärt, som överförs med balanserad strömslinga till analysdatorsystemet. Maximalt kan 50 mätvärden per sekund överföras, med upp till bit/s. Samplingsfrekvensen är 200 gånger per sekund. I datoränden sitter ett mottagningsmodem M-1. Om man önskar DIN-skenemontering av modemet väljer man D-1. Not: M-1AD har även /-gränssnitt vilket möjliggör anslutning av fast kopplat telefonmodem över det allmänna telefonnätet. 3.5

17 Applikation Korthållsmodem / till radiomodem på hög mast 3D D-1 M-1 Förutsättning: I ett informationssystem för stadsbussar sker all dataöverföring till och från bussar och busshållplatser med radiomodem. Hastigheten är bit/s. För att få bästa tänkbara radiotäckning krävs att huvudcentralens radioantenn sätts högt upp i en mast 200 meter från centraldatorn. För att slippa dämpningen i och kostnaden för en lång antennkabel har man valt att sätta radiomodemet högst upp i masten och använda ett korthållsmodem mellan dator och radiomodem. Genomförande: M-1 Korthållsmodem för /, bordsmodell D-1 Korthållsmodem för /, DIN-skenemodell Signalkabel för M-1-gränssnitt, 4-tråds upp till 21 km Beskrivning: Med korthållsmodemen M-1 och D-1 får man en mycket säker dataöverföring ut på radiomodemnätet med bibehållen bra räckvidd. Hade man i stället valt en lång antennkabel hade dämpningen i kabeln blivit för stor. Not: Korthållsmodemen klarar hastigheter upp till 115 kbit/s vid avståndet meter. 3.6

18 Applikation Brygga mellan -öar Korthållsmodem 3E M-5 D-5 Förutsättning: I en processindustri har man sedan tidigare ett system baserat på PROFIBUS. Man har nu anslutit ett mindre system i en byggnad som ligger längre bort inom området. Överföringshastigheten via PROFIBUS var bit/s. När detta system togs i bruk uppstod driftstörningar i hela systemet, även i den del som tidigare fungerat bra. De visade sig i form av en stor mängd omsändningar och förlorade mätvärden, vilket berodde på för långa svarstider. Signalkabeln som innehåller 2 x 16 partvinnade kablar ligger på en kabelstege i en kulvert mellan byggnaderna. På kabelstegen finns även ledningar för matning av låg- och mellanspänning. Genomförande: M-5 Korthållsmodem för, bordsmodell D-5 Korthållsmodem för, DIN-skenemodell Signalkabel för M-1-gränssnitt, 4-tråds upp till 21 km Beskrivning: När PROFIBUS (-buss) förlängdes till den nya byggnaden uppstod kommunikationsstörningar på grund av den extra längden och potentialskillnaden men också på grund av den mängd induktiva transienter som fanns. Med korthållsmodem för (M-5, D-5) eliminerade man felen i överföringen. Det sker dels genom att man erhåller en galvanisk isolering mellan ändpunkterna, dels genom att korthållsmodem har en fullduplexfunktion (4-tråd) mellan modemen, vilket gör att transienter inte påverkar kommunikationen utefter signalkabeln på kabelstegen. Med en överföringshastighet om bit/s kan 2-2,5 km överbryggas. 3.7

19 Applikation Synkront korthållsmodem Korthållsmodem 3F M-3X M-3X Förutsättningar: En systemintegratör med övervakningsutrustning för högspänd kraftöverföring mäter reaktiva förluster utefter ett kraftledningssystem. Vid varannan kilometer vill man mäta den energi som passerar. Samplingsfrekvensen är 200 gånger per sekund. Varje mätvärde består av 30 tecken. Max ett mätvärde per sekund får gå förlorat. För att klara överföringen av erforderlig datamängd måste datahastigheten vara 64 kbit/s. Genomförande: M-3X Synkront korthållsmodem, bordsmodell Signalkabel, 4-tråds för upp till meter Beskrivning: Mätutrustningen har synkront X21-gränssnitt. Vid varje mätpunkt sätts därför ett synkront korthållsmodem M-3X som sänder mätvärdena via en signalkabel placerad högst upp i kraftledningsstolparna tillbaka till övervakningsstationer. Avståndet är meter. Tack vare att kommunikationen är synkron erhålls en mycket tidseffektiv dataöverföring. Not: Applikationen ovan är kanske inte den vanligaste för synkronmodem men visar på möjligheten. 3.8

20 Linjedelare Linjedelaren har många användningsområden. Huvudfunktionen är att dela upp en inkommande linje i två utgående linjer. Samtidigt kan den fungera som en repeater som förstärker signalen och också ge galvanisk isolation mellan de olika linjerna. Beroende på typ av linjedelare kan ingående och utgående linjer vara /, V.11/RS422/, M-1-gränssnitt eller optokabel. Linjedelaren är helt kodtransparent och har inte någon egen adress. Underenheterna adresseras av applikationens programvara. Förbikoppling LINJEDELARE eller M-1 Inkommande linje X1 X3 eller M-1 Utgående linje1 X2, M-1 eller Utgående linje 2 Flexibiliteten hos linjedelaren gör att den är utmärkt för att komma förbi de fysiska begränsningar som varje gränssnitt har, som till exempel förgreningsmöjligheter och räckviddsbegränsningar. Linjedelare är lämpliga att använda när flera /-utrustningar ska nås över långa avstånd. / har en rekommenderad räckvidd på 15 meter och kan inte användas i multidropplösningar. Genom att använda linjedelare som omvandlar gränssnittet till M-1 kan avståndet vara upp till 21 km till nästa linjedelare. Vid varje linjedelare kan ytterligare /-enheter anslutas och på så sätt kan man bygga ett multidroppnät. Det finns exempel där multidroppnät har byggts med mer än 50 linjedelare på djupet och 20 st på bredden. Totalt finns då mer än 500 linjedelare i ett system. 4.1

21 Räckvidden hos är maximalt meter. Längden på en förgreningsledning får dock högst vara någon decimeter. Genom att använda linjedelare/ repeater i förgreningen kan man bygga multidropplösningen med även där man har stora avstånd från huvudlinjen till den anslutna enheten. Fiberoptiktekniken har börjat användas mer och mer. Den är störningsokänslig, snabb och lämplig vid svåra förhållanden. Med en fiberoptisk linjedelare är det lätt att ansluta alla typer av utrustningar som har / eller RS422/- gränssnitt. På samma sätt är det lätt att bygga nätverk där de ingående enheterna har olika gränssnitt och där omvandlingen görs med en linjedelare/omvandlare. För programvaran ser det ut som om allt sitter på samma bussnät. När man kopplar ihop utrustningar i flera olika byggnader, till exempel med en lång -buss, får man ofta problem med dataöverföringen på grund av transienter (spänningsspikar) och potentialskillnader. Dessa störningar kan förvanska data vilket gör att systemet begär omsändning. När detta inträffar i stor omfattning sänks den reella överföringshastigheten och systemet uppfattas som trögt. Halvduplex -förbindelser i stora system är speciellt känsliga för störningar som påverkar funktionen för byte av sändningsriktning. Utrustningarna tror att störningen är data och byter sändningsriktning, vilket kan fortplantas genom hela systemet. Genom att då använda en linjedelare som galvanisk isolation mellan de anslutna utrustningarna kan jordströmmar förhindras. Dessutom använder linjedelaren fullduplexkommunikation vilket hindrar att problemen med störningar av sändningsriktningen sprider sig utanför den aktuella -ön. Eftersom linjedelarna kommunicerar med M-1-gränssnittet, vilket är en balanserad (±10 ma) strömslinga, ger detta också ett bättre skydd mot störningar. När en linjedelare finns i kommunikationslinjen förlängs maximala ledningslängden eftersom linjedelaren fungerar som en repeater. Vid installationen krävs ingen speciell konfigurering eller inställning av överföringshastighet. Linjedelare har som en extra säkerhetsfunktion möjlighet att vid avbrott i strömförsörjningen automatiskt koppla ihop X1 och X3 så att kommunikationen kan fortsätta på huvudlinjen. På så sätt bryggas linjedelaren över och kommunikationen fortsätter på huvudlinjen. 4.2

22 Linjedelare Översikt V.2.24/ med 4-trådsöver erföring LT-1V 3 portar, / eller M-1 med bypass, bordsmodell LR-1V Kortmodell för montage i kortrack RV-1, övrigt som LT-1V LD portar, / eller M-1 med bypass, DIN-skenemodell LD-1P4 Optionskort till LD-1, port 4, / eller M-1 LH-1V 3 portar, / eller M-1 med bypass, DIN-skenemodell V.2.24/ med 2-trådsöver erföring LD portar, 2-tråd eller / eller M-1, bordsmodell LD-120P4 Optionskort till LD-120, port 4, 2-tråd eller M-1 V.2.24/ för fiberöv iberöver erföring LT-4V Multimodfiber, bordsmodell LD-1F Multi- och/eller singelmodfiber, DIN-skenemodell med 4-trådsöver erföring LT-4V 3 portar, 2 med / eller M-1 med bypass, 1 port med isolerad valbart / eller, bordsmodell LD-4 DIN-skenemodell, 230V, V DC eller 24 V AC, övrigt som LT-1V LH-4V DIN-skenemodell, 24 V DC, övrigt som LT-4V LH-10 Multifunktionsmodem, DIN-skenemodell, 24 V DC, övrigt som LT-4V, kan dessutom överföra status RTS/CTS /RS422 repeater er med 2-trådsöver erföring LT-2 /RS422-repeater, 2-4-trådsomvandling, bordsmodell LT-2G -repeater med extra hög isolering, bordsmodell LR-2 /RS422-repeater, 2-4-trådsomvandling, kortmodell LH-2 /RS422-repeater, 2-4-trådsomvandling, DIN-skenemodell för fiberöv iberöver erföring LT-4V Multimodfiber, bordsmodell, LD-4F Multi- och/eller singelmodfiber, DIN-skenemodell V.2.24/ eller /RS422 stjärnnät LR-3C Intelligent stjärnnätsenhet, kortmodell för montage i kortrack RV-1 LR-3 /, expansionskort för LR-3C R-1,R-2 Stjärndelarkort för M-1-snitt respektive 20mA strömslinga, R-5 Stjärndelarkort för /RS422 R-1LWL Stjärndelarkort för /, multimodfiber R-5LWL Stjärndelarkort för, multimodfiber R-1F, R-5F Stjärndelarkort för / respektive /RS422, multi- eller singelmodfiber 4.3

23 Applikation Linjedelare Linjedelare 4A 4-tråd upp till 21km M-1-gränssnittt M-5 LT-4V 4-tråd upp till 21km M-1-gränssnitt H-5 Förutsättningar: Två byggnadsannex ligger 3 respektive 4 km från en huvudbyggnad. De ska kopplas ihop via en fast telefonledning (en gammal snabbtelefonlinje). Utrustningarna i byggnaderna har -gränssnitt för kommunikation. Genomförande: LT-4V Linjedelare för, bordsmodell M-5 Korthållsmodem för, bordsmodell H-5 Korthållsmodem för, DIN-skenemodell Signalkabel för M-1-gränssnitt, 4-tråds upp till 21 km Beskrivning: Alla -enheterna ansluts till en gemensam buss. Data överförs kodtransparent och utan fördröjning. Huvudenheten kan befinna sig var som helst på bussen. Det finns också stöd för en token-metod. 4.4

24 Applikation / Multidroppnät Linjedelare 4B Pump 1 Pump 3 / / Pump 4 Övervakningscentral / LH-1V Pump 2 LH-1V M-1 H-1 / / LH-1V Förutsättningar: Pumpstationer befinner sig längs en pipeline på olika avstånd från varandra. En telefonledning ligger parallellt med pipelinen. Alla pumpstationerna ska kommunicera med en övervakningscentral via RCOM-protokollet. Pumparna använder / för kommunikationen. Genomförande: M-1 Korthållsmodem för /, bordsmodell LH-1V Linjedelare för /, DIN-skenemodell H-1 Korthållsmodem för /, DIN-skenemodell Signalkabel för M-1-gränssnitt, 4-tråds upp till 21 km Beskrivning: Övervakningscentralen (mastern) är kopplad till pumpstationerna via en hyrd telefonlinje. Kommunikationsprotokollet hanterar kopplingen till de adresserade slavarna i stationerna. Överföringsavståndet mellan de olika pumpstationerna kan vara upp till 21 km eftersom datasignalerna förstärks på nytt efter varje linjedelare. Om man i framtiden vill utöka systemet kan pumpstation 4 innehålla en linjedelare istället för korthållsmodemet H

25 Applikation Multidroppnät Linjedelare 4C Byggn 4 Byggn 3 Byggn 2 H-5 LH-4V LH-4V Byggn 6 Byggn 5 Panncentral H-5 LH-4V LH-4V LH-1V Byggn 8 Byggn 7 H-5 LH-4V Förutsättningar: All styrning av ventilation och luftkonditionering på en flygplats ska integreras i ett nätverk. Utrustningarna har -gränssnitt. Privata telefonledningar ska användas. Genomförande: H-5 Korthållsmodem för, DIN-skenemodell LH-4V Linjedelare för, DIN-skenemodell LH-1V Linjedelare för /, DIN-skenemodell Signalkabel för M-1-gränssnitt, 4-tråds upp till 21 km Beskrivning: Genom att använda linjedelare är det möjligt att överföra -gränssnittet via telefonledningarna vid avstånd upp till 4 km och hastigheten bps. Systemet beter sig som en vanlig buss för alla enheter som är inkopplade, trots den besvärliga nätverkstopologin. Alla data överförs kodtransparent och utan fördröjning. 4.6

Industriell Datakommunikation. Allt du behöver veta om RS-232

Industriell Datakommunikation. Allt du behöver veta om RS-232 Industriell Datakommunikation Allt du behöver veta om RS-232 Email info@foxcomputer.se, Website http://www.foxcomputer.se Ulf Rääf Datakommunikation och Industriell IT enligt standard RS-232 Teori och

Läs mer

Fastighetsnätets uppbyggnad

Fastighetsnätets uppbyggnad Fastighetsnätets uppbyggnad Vi skall försöka förklara hur fibernätet ansluts till huset och ge exempel på hur man kan bygga sitt eget nät inomhus. OBSERVERA ATT BILDERNA GER EXEMPEL HUR DE OLIKA KOMPONENTERNA

Läs mer

Beijer Electronics AB, MA00062D,

Beijer Electronics AB, MA00062D, Manual IFC PBDP Förord Denna manual är en installations och funktionsbeskrivning för expansionskortet IFC PBDP. Modulen kan användas till operatörsterminalerna i E-serien som har expansionskortsplats.

Läs mer

Kommunikation. 2015-10-05 Jan-Åke Olofsson

Kommunikation. 2015-10-05 Jan-Åke Olofsson Kommunikation 2015-10-05 Jan-Åke Olofsson Några årtal (1800-talet) Telegrafen https://www.youtube.com/watch?v=drlxz GMWnfI https://www.youtube.com/watch?v=jt9zm _-2S6g 1972 försvinner all manuell

Läs mer

Torfors LonWorks System X4

Torfors LonWorks System X4 Torfors LonWorks System X4 Reglersystemet för fastigheten byggs upp så att intelligensen distribueras d.v.s. man placerar en s.k. reglernod där något skall utföras (övervakning, inhämtning av data m.m.).

Läs mer

Larmcentral Övervakar 2500 m / kanal Registrerar larm (on/off) via signalkabel i rörgrav. Felinmätning med pulsekometer 2 kanaler för larmtrådar

Larmcentral Övervakar 2500 m / kanal Registrerar larm (on/off) via signalkabel i rörgrav. Felinmätning med pulsekometer 2 kanaler för larmtrådar Fuktlarmsystem 7:0 LC/Kabelradar Kabelradar Övervakar 5000 m / kanal Registrerar förändringar Felinmätning från dator via kabel, telefon, GSM. kanaler för larmtrådar Larmcentral Övervakar 500 m / kanal

Läs mer

Industriell Datakommunikation

Industriell Datakommunikation Industriell Datakommunikation Nätverk med signal- och partvinnad kabel samt fältbusstandard RS-485 Teori och övningar DataRäven Elektroteknik Email info@foxcomputer.se Webbsida http://www.foxcomputer.se

Läs mer

Inkopplingsanvisning. HWIO-Gateway. HWIO-Gateway Inkopplingsanvisning. INUX AB Katrinedalsg. 3, Borås Copyright

Inkopplingsanvisning. HWIO-Gateway. HWIO-Gateway Inkopplingsanvisning. INUX AB Katrinedalsg. 3, Borås  Copyright -Gateway Inkopplingsanvisning Inkopplingsanvisning -Gateway INUX AB Katrinedalsg. 3, 504 51 Borås http://www.inux.se Copyright 2008-2010 Rev 1.2 2010-12-01 Copyright 2008-2010 INUX AB 1 -Gateway Inkopplingsanvisning

Läs mer

WebAccess och dess moduler

WebAccess och dess moduler V8-10 för ECL Comfort 200 / 300 Beskrivning WebAccess-satsen möjliggör: Fjärrövervakning och styrning via Internet / Intranet Konfigureringsbara larminställningar och meddelanden till externa mottagare

Läs mer

Bruksanvisning i original. Vital 2 och Vital 3. Användarmanual

Bruksanvisning i original. Vital 2 och Vital 3. Användarmanual Bruksanvisning i original Vital 2 och Vital 3 Användarmanual Swedish v1b 2TLC172219401_B Allmänt Vital bygger på ett enkanaligt säkerhetskoncept där ett flertal säkerhetskomponenter (t.ex. givare) kan

Läs mer

Välkommen till NAV(N)ET kabel-tv MANUAL - 1 -

Välkommen till NAV(N)ET kabel-tv MANUAL - 1 - Välkommen till NAV(N)ET kabel-tv MANUAL - 1 - Välkommen till NAV(N)ET kabel-tv Du har nu tillgång till en stor mängd TV-kanaler, både analoga och digitala. Baspaketet i NAV(N)ET kabel-tv från Vaggeryds

Läs mer

Vad är kommunikation? Vad är datorkommunikation? Dataöverföring; Inledning

Vad är kommunikation? Vad är datorkommunikation? Dataöverföring; Inledning Vad är kommunikation? Kommunikation är ett vitt begrepp. Vi använder det för att benämna till exempel ett samtal eller att vi själv förflyttar oss med till exempel tåg eller buss. Kommunikation kommer

Läs mer

Seriellmeny. PS SmartSwitch. Baud. Robust XON. Databitar. Svara på DSR RS-232/RS-422. Jobb-buffring. RS-422-polaritet. NPA-läge.

Seriellmeny. PS SmartSwitch. Baud. Robust XON. Databitar. Svara på DSR RS-232/RS-422. Jobb-buffring. RS-422-polaritet. NPA-läge. I n kan du ändra skrivarinställningar för jobb som skickas till skrivaren via en seriell port (Standardseriell eller Seriellt tillval

Läs mer

M700 Serien Moduler EGENSKAPER GENERELLT. Utgåva februari 2008

M700 Serien Moduler EGENSKAPER GENERELLT. Utgåva februari 2008 Utgåva februari 2008 M700 Serien Moduler EGENSKAPER Analog, adresserbar kommunikation Inbyggd identifikation av modultyp som automatiskt identifierar modulen i brandlarmcentralen. (Ej M700X) Stabil kommunikationsteknik

Läs mer

Fysiska lagret. Kanal. Problem är att kanalen har vissa begränsningar: Kanalen är analog Kanalen är bandbreddsbegränsad och är oftast störd (av brus)

Fysiska lagret. Kanal. Problem är att kanalen har vissa begränsningar: Kanalen är analog Kanalen är bandbreddsbegränsad och är oftast störd (av brus) Fysiska lagret Sändare Digital information Kanal Mottagare Problem är att kanalen har vissa begränsningar: Kanalen är analog Kanalen är bandbreddsbegränsad och är oftast störd (av brus) Kanalens kapacitet

Läs mer

Några saker att tänka på för att ni ska få ut max av er nya fiberanslutning

Några saker att tänka på för att ni ska få ut max av er nya fiberanslutning Några saker att tänka på för att ni ska få ut max av er nya fiberanslutning Tjänsteleverantörerna (Telia/Boxer) levererar 100 Mbit/s till ert hus. Detta innebär dock inte att ni har möjlighet att använda

Läs mer

Installationsguide. Kreatel/Motorola VIP1920

Installationsguide. Kreatel/Motorola VIP1920 Installationsguide VARNING FÖR ATT UNDVIKA BRANDRISK OCH ELEKTRISK STÖT, UTSÄTT EJ DENNA APPARAT FÖR REGN ELLER FUKT Viktiga säkerhetsföreskrifter - Läs dessa instruktioner - Behåll dessa instruktioner

Läs mer

Allmänt om Modbus. Modbus

Allmänt om Modbus. Modbus Modbus Modbus är ett populärt och fritt publicerat, royaltyfritt kommunikationsprotokoll för seriekopplingar med master/slave. Modbus-specifikationen styr meddelandens struktur och hantering, medan den

Läs mer

Si-Tool e USB-HART Modem - Matningsdon - Precisionsmätning

Si-Tool e USB-HART Modem - Matningsdon - Precisionsmätning Si-Tool e USB-HART Modem - Matningsdon - Precisionsmätning Innehållsförteckning Introduktion...2 Produktbeskrivning...2 Installation av SiTool programvara och start av modem...3 Installation av padvisor

Läs mer

Den distribuerade värmedetektorn ULRICA

Den distribuerade värmedetektorn ULRICA Den distribuerade värmedetektorn ULRICA Värmedetektorsystemet ULRICA kan lokalisera värme från en brand med noggrannhet på 1,5 meter över en total kabellängd på 2000 meter. Systemet detekterar temperaturökningar

Läs mer

Kapitel 2 o 3 Information och bitar Att skicka signaler på en länk. Att sända information mellan datorer. Information och binärdata

Kapitel 2 o 3 Information och bitar Att skicka signaler på en länk. Att sända information mellan datorer. Information och binärdata Kapitel 2 o 3 Information och bitar Att skicka signaler på en länk Jens A Andersson (Maria Kihl) Att sända information mellan datorer värd 11001000101 värd Två datorer som skall kommunicera. Datorer förstår

Läs mer

BAS STRÖMFÖRSÖRJNING Slingövervakningsmodul-EXT/Kretskort

BAS STRÖMFÖRSÖRJNING Slingövervakningsmodul-EXT/Kretskort BAS STRÖMFÖRSÖRJNING Slingövervakningsmodul-EXT/Kretskort FUNKTION / PRESTANDA Monteringsalternativ: Slingövervakningsmodulen kan anslutas till alla 24Vdc strömförsörjningsenheter. I vissa modeller av

Läs mer

DM-420 + AXNET Ver. 1.3

DM-420 + AXNET Ver. 1.3 Installatörshandbok AXCARD DM- + AXNET Ver.. Ver.. DM- INNEHÅLLSFÖRTECKNING DM- INTRODUKTION.... INITIERING OCH NOLLSTÄLLNING AV MINNET... ANSLUTNING AV MASTER DM-... ANSLUTNINGAR I MASTERN... KABLAGE...

Läs mer

Kombi-instrument UPM 3010 PK1

Kombi-instrument UPM 3010 PK1 Kombi-instrument UPM 3010 PK1 Beskrivning Flexibiltet UPM 3010 PK1 är ett programmerbart kombi-instrument med extremt höga prestanda samt oöverträffad flexibilitet då hela 4 st tilläggs-moduler samtidigt

Läs mer

Fiberoptisk repeater för TP/FT-10 LRW-102PP

Fiberoptisk repeater för TP/FT-10 LRW-102PP Fiberoptisk repeater för TP/FT-10 LRW-102PP Länk mellan Lo n Wo r k s och fiberoptik, punkt till punkt-tillämpningar LRW-102PP är ett fiberoptiskt modem avsett för fiberoptiska punkt till punkt-anslutningar

Läs mer

Inlämningsuppgift 11e Nätvärksskrivare

Inlämningsuppgift 11e Nätvärksskrivare DATORTEKNIK 1A Nätverksskrivare Inlämningsuppgift 11e Nätvärksskrivare Namn: Datum: Här ska du: Installera skrivare i nätverket. Du behöver ha tillgång till följande: Minst två datorer Switch TP-kablar

Läs mer

Datakommunikation är inte bara kablar och kontakter

Datakommunikation är inte bara kablar och kontakter Datakommunikation är inte bara kablar och kontakter Den industriella IT-revolutionen Genom att skapa nya och effektivare informationsflöden i företagets processer, kan nya konkurrensfördelar nås. Kortare

Läs mer

USB till COM-port. Inlämningsuppgift 10b USB till COM-port. Här ska du: Installera en konverterare mellan gränssnitten USB och RS232 (COM-port).

USB till COM-port. Inlämningsuppgift 10b USB till COM-port. Här ska du: Installera en konverterare mellan gränssnitten USB och RS232 (COM-port). DATORTEKNIK 1A USB till COM-port Inlämningsuppgift 10b USB till COM-port Namn: Datum: Här ska du: Installera en konverterare mellan gränssnitten USB och RS232 (COM-port). Du behöver ha tillgång till följande:

Läs mer

Kapitel 2 o 3 Information och bitar Att skicka signaler på en länk. Jens A Andersson

Kapitel 2 o 3 Information och bitar Att skicka signaler på en länk. Jens A Andersson Kapitel 2 o 3 Information och bitar Att skicka signaler på en länk Jens A Andersson Att sända information mellan datorer värd 11001000101 värd Två datorer som skall kommunicera. Datorer förstår endast

Läs mer

Uppdaterad 20120214 Få din antenn att stråla ut som det är tänkt, eller lyckas få ner störnivåerna på mottagning eller bli av med RFI problem

Uppdaterad 20120214 Få din antenn att stråla ut som det är tänkt, eller lyckas få ner störnivåerna på mottagning eller bli av med RFI problem Uppdaterad 20120214 Få din antenn att stråla ut som det är tänkt, eller lyckas få ner störnivåerna på mottagning eller bli av med RFI problem Vet du hur dina antenner strålar ut i rymden? Har Du höga störnivåer

Läs mer

IMSE WebMaster. med inbäddad webbserverteknik

IMSE WebMaster. med inbäddad webbserverteknik IMSE WebMaster med inbäddad webbserverteknik IMSE WebMaster är ett unikt TCP/IP baserat system för övervakning, mätning och styrning. Det unika med IMSE WebMaster är att den har inbäddade hemsidor för

Läs mer

Installationsguide ME 3

Installationsguide ME 3 (5) Installationsguide ME 3 Ansvarig Författare Godkänd Distribution Nicklas Andersson Nicklas Andersson 999-0-2 / NA Inledning Detta dokument beskriver hur man installerar LuLIS mottagarenhet ME 3. ME

Läs mer

Fiberoptisk router för TP/FT-10 LRW-112PP

Fiberoptisk router för TP/FT-10 LRW-112PP Fiberoptisk router för TP/FT-10 LRW-112PP Lä n k m e l l a n Lo n Wo r k s och tillämpningar med fiberoptik, punkt till punkt Med routern LRW-112PP kan avståndet enkelt utökas mellan två eller flera Lo

Läs mer

Överspänningsskydd SNABBGUIDE 2016-2017 ELROND KOMPONENT AB. med ett urval av de vanligaste produkterna

Överspänningsskydd SNABBGUIDE 2016-2017 ELROND KOMPONENT AB. med ett urval av de vanligaste produkterna Överspänningsskydd SNABBGUIDE med ett urval av de vanligaste produkterna 06-07 ELROND KOMPONENT AB Fax: 08-449 80 89 Överspänningsskydd När det gäller inkommande kraft så kan följande punkter vara en vägledning

Läs mer

Välkommen till NAV(N)ET kabel-tv MANUAL - 1 -

Välkommen till NAV(N)ET kabel-tv MANUAL - 1 - Välkommen till NAV(N)ET kabel-tv MANUAL - 1 - Välkommen till NAV(N)ET kabel-tv Du har nu tillgång till en stor mängd TV-kanaler, både analoga och digitala. Basutbudet i NAV(N)ET kabel-tv från Vaggeryds

Läs mer

Nu är den här! ELS Vision. All kommunikation i en enhet! Med 5 års garanti!

Nu är den här! ELS Vision. All kommunikation i en enhet! Med 5 års garanti! Nu är den här! ELS Vision All kommunikation i en enhet! Med 5 års garanti! (Electrolux) Bokningstavla ELS Vision ELS Vision är en kommunikationscentral för alla berörda i en fastighet. Inomhusanvändning.

Läs mer

1 Allmänt Hårdvara och anslutning Modbus/RTU allmänt...2

1 Allmänt Hårdvara och anslutning Modbus/RTU allmänt...2 Innehåll 1 Allmänt... 2 1.1 Hårdvara och anslutning...2 1.2 Modbus/RTU allmänt...2 1.3 Variabler...3 1.4 Sammanfattning variabler...4 1.5 Operation Card...5 1.6 Hantering av Modbus inställningar i Operatörspanelen...6

Läs mer

www.telefrang.se Telefrang Smoke Control System Installationsmanual för Midi- och MaxiSmoke 2008-02-18 Sida 1 av 12

www.telefrang.se Telefrang Smoke Control System Installationsmanual för Midi- och MaxiSmoke 2008-02-18 Sida 1 av 12 Telefrang Smoke Control System Installationsmanual för Midi- och MaxiSmoke MaxiSmoke MidiSmoke File: D:\Projekt\SMOKE CONTROL\MIDI SMOKE\Man\Midisystem_inst_man_V01.odt 2008-02-18 Sida 1 av 12 1. Installation

Läs mer

Ethernet TCP/IP. Quantum, Premium och Momentum. Modemkommunikation mellan PC och ett Ethernet TCP/IP nätverk 2004-06-08

Ethernet TCP/IP. Quantum, Premium och Momentum. Modemkommunikation mellan PC och ett Ethernet TCP/IP nätverk 2004-06-08 Ethernet TCP/IP Quantum, Premium och Momentum Modemkommunikation mellan PC och ett Ethernet TCP/IP nätverk 2004-06-08 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING...3 2 KABLAR...3 3 INSTÄLLNINGAR...4 3.1 INLÄSNING

Läs mer

IQHeat ModBus. Innehåll

IQHeat ModBus. Innehåll Innehåll 1 Allmänt... 1 1.1 Hårdvara och anslutning... 1 1.2 ModBus/RTU allmänt... 1 1.1 Variabler... 2 1.1 Sammanfattning variabler... 3 1.2 Operation Card... 4 1.3 Hantering av ModBusinställningar i

Läs mer

Prestige 660M. Snabbinstallation. Version 1.0

Prestige 660M. Snabbinstallation. Version 1.0 Prestige 660M Snabbinstallation Version 1.0 1 Det här dokumentet hjälper dig att installera och använda din Prestige 660M. Observera att denna installationsguide endast beskriver installation av modemet

Läs mer

Att ansluta en fastighet till Karlstads Stadsnät och bygga ett fastighetsnät. www.stadsnat.karlstad.se

Att ansluta en fastighet till Karlstads Stadsnät och bygga ett fastighetsnät. www.stadsnat.karlstad.se Att ansluta en fastighet till Karlstads Stadsnät och bygga ett fastighetsnät www.stadsnat.karlstad.se Inledning Att ansluta en fastighet till Karlstads Stadsnät innebär att i stort sett få obegränsade

Läs mer

Överspänningsskydd SNABBGUIDE. med ett urval av de vanligaste produkterna

Överspänningsskydd SNABBGUIDE. med ett urval av de vanligaste produkterna Överspänningsskydd SNABBGUIDE med ett urval av de vanligaste produkterna 05 Överspänningsskydd När det gäller inkommande kraft så kan följande punkter vara en vägledning (även om varje anläggning är unik):

Läs mer

GYLT/GYLS. Manual. Sid 1(6) Smidig och enkel anslutning med M12-kontakten. Mekanisk specifikation

GYLT/GYLS. Manual. Sid 1(6) Smidig och enkel anslutning med M12-kontakten. Mekanisk specifikation Sid 1(6) GY-serien från Regal Components erbjuder givare som möter de absolut högsta kraven på marknaden, producerade av ledande givartillverkare i Japan. Årtionden av erfarenhet borgar för högsta kvalitet.

Läs mer

Beskrivning av PowerSoft

Beskrivning av PowerSoft BESKRIVNING AV POWERSOFT... 1 PRINCIPSKISS... 1 ANVÄNDARDEL... 2 Visningssidor... 2 Visning och hantering... 4 Diagram och tabeller... 5 KONFIGURATION... 7 Kommunikation och anslutningar... 7 Instrument...

Läs mer

Installationsguide för Nimbus Alarm Server

Installationsguide för Nimbus Alarm Server Installationsguide för Nimbus Alarm Server 1. Installera Nimbus Starta SETUP.EXE. Installationsprogrammet föreslår att programmet installeras i C:\Program\Nimbus Alarm Server. Välj annan installationskatalog

Läs mer

Instrument Link, en snabbguide

Instrument Link, en snabbguide Instrument Link, en snabbguide MJK Automation AB Tel: 0533-177 50 E-post: kontoret@mjk.se Hemsida: www.mjk.se Instrument Link, en snabbguide 120131 1. Innehåll 1. Inledning till Instrument Link... 3 2.

Läs mer

GDW-11 GSM/GPRS modem. Teknisk specifikation

GDW-11 GSM/GPRS modem. Teknisk specifikation GDW-11 GSM/GPRS modem Teknisk specifikation Innehållsförteckning Innehållsförteckning GDW 11 GSM/GPRS modem...2 Produkt... 2 Beteckning... 2 Tillbehör...2 Godkända standarder...2 Miljö...2 Kapsling...

Läs mer

Concept V2.6. Quantum. Programmering via modem 2004-10-21

Concept V2.6. Quantum. Programmering via modem 2004-10-21 Concept V2.6 Quantum Programmering via modem 2004-10-21 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ALLMÄNT...3 2 HÅRDVARA OCH KABLAGE...4 2.1 KABLAGE MELLAN MODEM OCH PLC-SYSTEM...4 3 INSTÄLLNINGAR...5 3.1 INSTÄLLNINGAR I

Läs mer

8SSJLIW.RPELQHUDEHJUHSSPHGGHILQLWLRQHUS

8SSJLIW.RPELQHUDEHJUHSSPHGGHILQLWLRQHUS Högskolan i Halmstad Institutionen för teknik och naturvetenskap/centrum för datorsystemarkitektur Magnus Jonsson.RUWIDWWDGHO VQLQJVI UVODJWLOORPWHQWDPHQL'DWRUNRPPXQLNDWLRQI U' MDQXDULNO 7LOOnWQDKMlOSPHGHOXW

Läs mer

Instruktion för I/O-Kort, med USB-anslutning.

Instruktion för I/O-Kort, med USB-anslutning. Instruktion för I/O-Kort, med USB-anslutning. I/O-kortet har: 8 digitala ingångar. Avsedda för slutande kontakter. Gemensam plus-matning 15Volt. Öppen ingång = 0. 8 digitala utgångar. Utgångskrets typ

Läs mer

Beijer Electronics AB, MA00328C

Beijer Electronics AB, MA00328C Manual IFC ETTP and IFC ETCX Förord Denna manual är en installations och funktionsbeskrivning för expansionskorten IFC ETTP och IFC ETCX. Modulerna kan anslutas och användas till operatörsterminalerna

Läs mer

M700 Serien Moduler EGENSKAPER GENERELLT. Utgåva oktober 2011

M700 Serien Moduler EGENSKAPER GENERELLT. Utgåva oktober 2011 Utgåva oktober 2011 M700 Serien Moduler EGENSKAPER Analog, adresserbar kommunikation Inbyggd identifikation av modultyp som automatiskt identifierar modulen i brandlarmcentralen. (Ej M700X) Stabil kommunikationsteknik

Läs mer

Adash 3900 Omvandlare för vibrationer till 4 20 ma strömloop. Ref: RS

Adash 3900 Omvandlare för vibrationer till 4 20 ma strömloop. Ref: RS " Användarmanual Adash 3900 Omvandlare för vibrationer till 4 20 ma strömloop Tillämpningar:! Grundläggande vibrationsdiagnostikmätning! Förebyggande underhåll! Mätning av lagerkondition Egenskaper:! Mätning

Läs mer

Åskskydd. Om du behöver hjälp. Tekniska fakta. Telia Andi. Bruksanvisning

Åskskydd. Om du behöver hjälp. Tekniska fakta. Telia Andi. Bruksanvisning Åskskydd har redan vid tillverkningen fått ett gott skydd mot överspänningar från t.ex. åska. I vissa delar av landet, främst på landsbygden, är emellertid telefonledningarna speciellt utsatta för åska.

Läs mer

Kapitel 2 o 3. Att skicka signaler på en länk. (Maria Kihl)

Kapitel 2 o 3. Att skicka signaler på en länk. (Maria Kihl) Kapitel 2 o 3 Information och bitar Att skicka signaler på en länk Jens A Andersson (Maria Kihl) Att sända information mellan datorer värd äd 11001000101 värd äd Tåd Två datorer som skall kllkommunicera.

Läs mer

Trajexia Motionenhet

Trajexia Motionenhet TJ1- Trajexia Motionenhet Motion Fristående avancerad motionstyrning med hjälp av Mechatrolink-II motionbuss 16-axlig avancerad motionkoordination över en robust och snabb motionlänk MECHATROLINK-II Stöder

Läs mer

FJÄRRKOMMUNIKATION 3G

FJÄRRKOMMUNIKATION 3G FJÄRRKOMMUNIKATION 3G Bakgrund Det finns idag en mängd olika lösningar för kommunikation. Det vanligaste sättet att kommunicera mellan olika system så som PLC, Paneler, SCADA etc. var förr via seriell

Läs mer

088U0240 / 088U0245. Instruktion för huvudstyrenheten CF-MC

088U0240 / 088U0245. Instruktion för huvudstyrenheten CF-MC 088U0240 / 088U0245 SE Instruktion för huvudstyrenheten CF-MC 2 Danfoss Heating Solutions VIUHK707 Danfoss 2010/09 Index 1. Introduktion..................................................................

Läs mer

Användarmanual BOXEN KONTROLLENHET

Användarmanual BOXEN KONTROLLENHET Användarmanual BOXEN KONTROLLENHET skapad version reviderad godkänd: 23.04.09 1.4 31.08.09 31.08.09 2 Innehåll 1. FÖRPACKNINGENS INNEHÅLL... 3 2. INTRODUKTION... 3 2.1. VARNING... 3 2.2. TYP C... 3 3.

Läs mer

5-29 Distribuerade I/O

5-29 Distribuerade I/O 5-29 Distribuerade I/O XFL 521, 522, 523 AND 524 MODULER AMA 8, UFB.5 BESKRIVNING SPECIFIKATION DATA 2-tråds LON bus mellan regulatorer och I/O Inga ytterligare plintar behövs Addresseras med hexadecimal

Läs mer

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Dokumentrevision 1.0, januari 2011 Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Installationsanvisning Börja här 1. Kontrollera att alla delar finns med i förpackningen. (1 sensor, 1 panel, 1 kontrollenhet

Läs mer

Nivåövervakare ES 33 / ES 33 K Kapacitiv givare ES4

Nivåövervakare ES 33 / ES 33 K Kapacitiv givare ES4 Nivåövervakare ES 33 / ES 33 K Kapacitiv givare ES4 INNEHÅLL: Deklaration... 2 Beskrivning... 3 Data... 4 Monteringsexempel... 4 Installation... 5 Inkopplingsexempel... 7 Certifikat... 8 Spara denna anvisning

Läs mer

Grundstruktur. Grundstruktur

Grundstruktur. Grundstruktur Firewire Källor Det mesta av presentationen kommer från Don Anderson: FireWire System Architecture, 2:nd ed MindShare, Inc. Addison-Wesley ISBN 0-201-48535-4 1 Bussystem Pear-to-pear Grundstruktur Vi har

Läs mer

Larmet går i bröstfickan

Larmet går i bröstfickan ÖVERFÖRING VIA SMS Larmet går i bröstfickan Med den här lösningen går det snabbt och lätt att skicka information till antingen ett överordnat automationssystem, eller direkt till din mobiltelefon som ett

Läs mer

SNABBGUIDE. Så installerar du ADSL-modemet

SNABBGUIDE. Så installerar du ADSL-modemet SNABBGUIDE Så installerar du ADSL-modemet 1 SNABBGUIDE FÖR INSTALLATION Välkommen som ADSL-kund hos Glocalnet! Du har nu fått ditt startpaket och med dessa instruktioner vill vi hjälpa dig att komma igång

Läs mer

RADIOMOTTAGARE FÖR STYRNING AV RGB-LYSDIODLIST GEMENSAM ANOD

RADIOMOTTAGARE FÖR STYRNING AV RGB-LYSDIODLIST GEMENSAM ANOD TELECO AUTOMATION SRL Via dell Artigianato, - 0 Colle Umberto (TV) ITALIEN TEL: ++9.0. FAX: ++9.0. - www.telecoautomation.com Detta dokument tillhör Teleco Automation Srl som har exklusiv rätt till all

Läs mer

LexCom Home Performance Triple Play System

LexCom Home Performance Triple Play System Allt i ett nätverk för bostäder Triple Play System Katalog 2011 Presentation P80721 Distribuera bredband (Internet), TV och telefoni i ett och samma system Huvudenheten i LexCom Home Perfomance systemet

Läs mer

Extra övningsuppgifter

Extra övningsuppgifter Optiska fibrer 1. En fiber har numerisk apertur 0,12 och kärnans brytningsindex är 1,4. Kärnans diameter är 7 µm. a) Vad är mantelns brytningsindex? b) För vilka våglängder är fibern en singelmodfiber?

Läs mer

COMBI-36 36-Kanalers Kombinations Modul

COMBI-36 36-Kanalers Kombinations Modul COMBI-36 36-Kanalers Kombinations Modul Allmänt 12 digitala ingångar, 8 digitala utgångar, 8 analoga ingångar, 8 analoga utgångar Optimal beträffande storlek och funktion Jackbara anslutningsplintar RS-485

Läs mer

Kapitel 2 o 3 Information och bitar Att skicka signaler på en länk. Jens A Andersson

Kapitel 2 o 3 Information och bitar Att skicka signaler på en länk. Jens A Andersson Kapitel 2 o 3 Information och bitar Att skicka signaler på en länk Jens A Andersson Att göra Kursombud Williams bok???? Kolla schemat: Övningar flyttade Labanmälan ska funka nu 2 Att sända information

Läs mer

Copyright 2001 Ulf Rääf och DataRäven Elektroteknik, All rights reserved.

Copyright 2001 Ulf Rääf och DataRäven Elektroteknik, All rights reserved. Ver 2001-03-31. Kopieringsförbud. Detta verk är skyddat av upphovsrättslagen! OBS! Kopiering i skolar enligt avtal ( UB4 ) gäller ej! Den som bryter mot lagen om upphovsrätt kan åtalas av allmän åklagare

Läs mer

Setup Internet Acess CSE-H55N

Setup Internet Acess CSE-H55N Setup Internet Acess CSE-H55N Installation och konfigurering av converter (omvandlare) CSE-H55N för tillgång till internet Rev 1.0 September 2014 Översatt till Svenska Innehåll 1. Installationsverktyg...

Läs mer

GYGS/GYGCC-01. Manual. Sid 1(6) Orderinformation

GYGS/GYGCC-01. Manual. Sid 1(6) Orderinformation GYGS/GYGCC-01 Sid 1(6) GYGS-givaren är med sitt lilla format mycket tacksam att montera i cylindrar som kräver litet installationsmått. De erbjuder dig slaglängder upp till 3500 mm samt spänning/strömsignal.

Läs mer

Installations och idriftagnings manual Avskiljarlarm. Separix ll

Installations och idriftagnings manual Avskiljarlarm. Separix ll Installations och idriftagnings manual Avskiljarlarm Separix ll 1. Presentation 2. Installation 3. Inkoppling 4. Kalibrering / Inställningar 5. Funktion 6. Underhåll / Kontroll 7. Tekniska data 8. Certifikat

Läs mer

Energy Managment Tillbehör Typ SIU-DL

Energy Managment Tillbehör Typ SIU-DL Energy Managment Tillbehör Typ Universell webbserver för loggning och presentation av mätarvärden Läser in data via RS232/RS485 Modbus RTU Färdiga drivrutiner för EM21, EM24, EM26, EM33, WM14 ADV, CPT

Läs mer

INSTALLATIONSANVISNING

INSTALLATIONSANVISNING 1189 INSTALLATIONSANVISNING LÅSA Revision 1 2 INSTALLATION ALLMÄNT Kombinerad läsare och lås. Används tillsammans med någon av våra centralenheter för att få ett komplett låsöppnings- och/eller larmförbikopplingssystem.

Läs mer

Produktspecifikation för Skanova Extern anslutningskabel koppar

Produktspecifikation för Skanova Extern anslutningskabel koppar 1 (7) Produktspecifikation för Skanova Extern gäller från 2014-10-01 Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 2 2. TEKNISK BESKRIVNING AV PRODUKTEN... 2 2.1 Allmänt... 2 2.2 Resistans, kapacitans och isolation...

Läs mer

EP1011. Main Power PIFA. Main Power PIFA med 4 DI och 4 DO. EP1011 strömförsörjer samtliga PIFA-enheter i ett EXOflex-hus.

EP1011. Main Power PIFA. Main Power PIFA med 4 DI och 4 DO. EP1011 strömförsörjer samtliga PIFA-enheter i ett EXOflex-hus. revision 0 00 EP0 Main Power PIFA Main Power PIFA med DI och DO. EP0 strömförsörjer samtliga PIFA-enheter i ett EXOflex-hus. Matningsspänning V DC DI, DO Kontakter för anslutning till extern display och

Läs mer

M-Bus Fjärravläsningssystem M-Bus master, GSM/GPRS, TCP/IP

M-Bus Fjärravläsningssystem M-Bus master, GSM/GPRS, TCP/IP M-Bus Utgåva produktkatalog master, 3, 2015-06-02 GSM/GPRS, TCP/IP Sidhuvud1 produktkatalog M-Bus Fjärravläsningssystem produktkatalog produktkatalog Användningsområde Serien består av flexibla och kostnadseffektiva

Läs mer

ELKO Link Home ANVÄNDARMANUAL

ELKO Link Home ANVÄNDARMANUAL TM ELKO Link Home ANVÄNDARMANUAL Ett smidigt och strukturerat nätverk för privat boende ELKO Link Home är ett flexibelt och framtidssäkert nätverk för bostäder och lägenheter. Det ger en universell och

Läs mer

Ett urval D/A- och A/D-omvandlare

Ett urval D/A- och A/D-omvandlare Ett urval D/A- och A/D-omvandlare Om man vill ansluta en mikrodator (eller annan digital krets) till sensorer och givare så är det inga problem så länge givarna själva är digitala. Strömbrytare, reläer

Läs mer

INSTALLATION GOLDen GATE, TBLZ-1/2-1-3-41

INSTALLATION GOLDen GATE, TBLZ-1/2-1-3-41 INSTALLATION GOLDen GATE, TBLZ-1/2-1-3-41 1. ALLMÄNT Kommunikationsenhet TBLZ-1/2-1-3-41 är avsedd att användas till luftbehandlingsaggregat GOLD version 4, A och B. Enheten består av: 1. 4-modulers normkapsling

Läs mer

Manual Sportident Onlinekontroll via GPRS

Manual Sportident Onlinekontroll via GPRS Manual Sportident Onlinekontroll via GPRS 2012-07-10 Komponenter För att använda onlinekontroll över GPRS behövs dessa delar: GPRS låda (GPRS-modem med samlingsbox och batterier) Riktantenn med kabel (anslutes

Läs mer

Lokalt ITinfrastrukturprogram

Lokalt ITinfrastrukturprogram Lokalt ITinfrastrukturprogram 2007 2012 BILAGA 5 Översikt av tekniska lösningar Version: 0.99 (2010-05-17) - ARBETSMATERIAL - IT-KONTORET IT-INFRASTRUKTURPLAN 2007-2012 Sida 2 av 6 ÖVERSIKT AV OLIKA TEKNIKER

Läs mer

Produkter som höjer tillgängligheten i ditt nät

Produkter som höjer tillgängligheten i ditt nät Produkter som höjer tillgängligheten i ditt nät P R O D U K T K A T A L O G 2015 Feldetektorer och reläskydd Protrols produkter är utvecklade för kostnadseffektiv och tillförlitlig driftövervakning och

Läs mer

Kommunikationssystem grundkurs, 2G1501 Övningar modul 1 Dataöverföring & fysisk infrastruktur 1 Dataöverföring

Kommunikationssystem grundkurs, 2G1501 Övningar modul 1 Dataöverföring & fysisk infrastruktur 1 Dataöverföring 1 Dataöverföring Syfte: Förstå begreppen dämpning och förstärkning av en signal. Kunna räkna i db och kunna använda det till beräkning av effektbudget. Ha en känsla för sambandet mellan bandbredd (Hz)

Läs mer

Omtentamen i Datakommunikation för E2

Omtentamen i Datakommunikation för E2 Högskolan i Halmstad Institutionen för teknik och naturvetenskap/centrum för datorsystemarkitektur Magnus Jonsson Omtentamen i Datakommunikation för E2 0 januari 2000. Tillåtna hjälpmedel utöver bifogat

Läs mer

Instruktionsbok. ExciControl CAN-brygga

Instruktionsbok. ExciControl CAN-brygga Instruktionsbok ExciControl CAN-brygga 0001- ExciControl CAN-brygga 1 Inledning Sida 1 2 Säkerhetsföreskrifter 2 2.1 Allmänna säkerhetsföreskrifter 2 3 Installation 3 3.1 Installationsanvisning 3 3.2

Läs mer

Mätteknik 2016 Mätsystem

Mätteknik 2016 Mätsystem Mätteknik 2016 Mätsystem Per Augustsson [per.augustsson@bme.lth.se] Inst. för Biomedicinsk Teknik 1 Upplägg I dag Mätsystem Gränssnitt - LabView - introduktion I morgon LabView fortsättning Om laborationen

Läs mer

Exigo. Den enkla vägen till kontroll av värmeanläggningar i bostadshus

Exigo. Den enkla vägen till kontroll av värmeanläggningar i bostadshus revision 03 2016 Exigo Den enkla vägen till kontroll av värmeanläggningar i bostadshus Regulator för värme- och pannstyrning Exigo gör alla steg från installation till handhavande och underhåll enklare

Läs mer

Teknisk manual Clipper Depth/Ekolod

Teknisk manual Clipper Depth/Ekolod 1 1 Teknisk manual Clipper Depth/Ekolod 2 2 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Teknisk data... 3 Installation... 4 Display-enhet... 4 Givare... 5 Normalt handhavande... 6 Spänningspåslag... 6 Ändra

Läs mer

Installationsanvisning För dig som har dynamisk IP-Adress

Installationsanvisning För dig som har dynamisk IP-Adress Installationsanvisning För dig som har dynamisk IP-Adress Inomhusnod Comega FTTH-TVMC... 2 Inomhusnod Allied Telesyn img616... 4 Inomhusnod CTS HET-3109... 5 Nätverkskort... 6 Kontakter och kablar... 6

Läs mer

Kihl & Andersson: , 3.1-2, (ej CDM) Stallings: 3.1-4, 5.1, 5.2, 5.3, 8.1, 8.2

Kihl & Andersson: , 3.1-2, (ej CDM) Stallings: 3.1-4, 5.1, 5.2, 5.3, 8.1, 8.2 Kihl & Andersson: 2.1-2.3, 3.1-2, 3.5-6 (ej CDM) Stallings: 3.1-4, 5.1, 5.2, 5.3, 8.1, 8.2 Hej Hej Vad är klockan? 14.00 Hej då New connection Connection approved Request for data Data transfer End connection

Läs mer

Normer: EMC: EN 61000-6-2, EN 61000-6-3 LVD: EN 60950 Matning:

Normer: EMC: EN 61000-6-2, EN 61000-6-3 LVD: EN 60950 Matning: Datoriserad Styr- och Övervakningsenhet (DUC) för Fastighetsautomation Teknisk Beskrivning Operatörspanel UCF48 / UCF32 UCF32 Max 96/48 signaler med lokal indikering, 3-färgade lysdioder (röd-gul-grön)

Läs mer

Instruktionsbok. Program ExciControl Admin för ExciControl 16-16

Instruktionsbok. Program ExciControl Admin för ExciControl 16-16 Instruktionsbok Program ExciControl Admin för ExciControl 16-16 ExciControl Innehåll ExciControl 16-16 styrenhet 1 Inledning Sida 1 1.1 Systemöversikt 1 2 Säkerhetsföreskrifter 2 2.1 Allmänna säkerhetsföreskrifter

Läs mer

MyConnect Link. Konfigurationsverktyg för Flygt MμConnect. Snabbguide

MyConnect Link. Konfigurationsverktyg för Flygt MμConnect. Snabbguide MyConnect Link Konfigurationsverktyg för Flygt MμConnect Snabbguide 1 Innehåll 1 Krav och installation... 3 1.1 Kännetecken och funktion... 3 1.2 Ladda ner, redigera, spara och visa konfigurationsfiler...

Läs mer

Capitex dataservertjänst

Capitex dataservertjänst Capitex dataservertjänst Beskrivning Capitex dataservertjänst fungerar som en mellanhand för arbetet mellan klienterna och databasen. Detta reducerar frekvensen och storleken på den nätverkstrafik som

Läs mer

Hi-O. Intelligent teknologi för dörrmiljöer. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions.

Hi-O. Intelligent teknologi för dörrmiljöer. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. Hi-O Intelligent teknologi för dörrmiljöer ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. 1 Vad är Hi-O? Innehåll Hi-O, Highly intelligent opening, är en standardiserad teknologi som gör att

Läs mer

SPA-ZC22 Bussanslutningsmodul

SPA-ZC22 Bussanslutningsmodul SPA-ZC Bussanslutningsmodul Bruksanvisning och teknisk beskrivning ON ON 3 4 6 7 8 3 4 RS Ser. No POWER UAUX 0//0 V DC 0/0/30/40 V AC 4/48/60 V DC AUX INT Tx 3 4 SPA-ZC B0M 4BM 3BM B3M B4M SC RS 48 SPA

Läs mer