APPLIKATIONS- EXEMPEL

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "APPLIKATIONS- EXEMPEL"

Transkript

1 APPLIKATIONS- EXEMPEL Praktiska exempel på datakommunikation för signalkabel, fiber och Ethernet M-4 LT-1V M-4 52 sidor praktisk information

2 Inledning I kataloger och andra referensböcker letar man ofta efter praktisk information utan att hitta något. Produktspecifikationer, märkesnamn och tekniska detaljer dominerar, men det är svårt att hitta exempel på applikationer och se hur olika produktfamiljer hänger ihop. Hur kan man visa detta? Detta häfte ger förslag och idéer hur de olika produkterna kan användas. På de följande sidorna visar vi på de stora möjligheter våra produkter ger i olika applikationer. På detta sätt vill vi ge systemintegratören råd och stöd i arbetet med att på bästa sätt planera sin applikation. Alla exempel visar projekt som är genomförda i praktiken inom varierande områden, som till exempel processtyrning, automation och fjärrstyrning. Ring oss gärna om ni har frågor. Om ni sänder en systemskiss med eventuella problemställningar återkommer vi med ett förslag. Telefon: E-post:

3 Innehållsförteckning 1 Gränssnitt 20 ma strömslinga / V.11/RS Fiberoptik M Produkt odukter er Produkttyper Mekanisk utformning Kor orthållsmodem Översikt A / med 2-trådsöverföring B Anslutning av skrivare över långa avstånd C Analog 4-20 ma ström till /-dator D / till radiomodem på hög mast E Brygga mellan -öar F Synkront korthållsmodem Linjedelare Linjedelare Översikt A linjedelare B / multidroppnät C multidroppnät D repeater E C-bussnätverk, multidropp med -öar F stjärnnät G Styrsystem för uppvärmning H utökning med förgreningar I / stjärnnät J stjärnnät K / linjedelare (1 till 2) L Nätverk över hyrd telelinje M Fastighetsnätverk N Fiberoptiskt stjärnnät O -buss med fiberoptik P Fiberoptiskt linjenät Q Fastighetskabeldragning R Fiberoptiskt ringnät NetContr tcontroller oller Översikt A / punkt-till-punkt via TCP/IP B Fastighetsstyrsystem integrerat med äldre styrsystem

4 Gränssnitt 20 ma strömslinga För att få fungerande kommunikation måste avsändare och mottagare vara överens om hur kommunikationen ska ske. Utrustningarna som ska kopplas samman måste ha ett gränssnitt där kablar och kontakter ska uppfylla vissa gemensamma krav som fysiska egenskaper, elektriska egenskaper och funktionen hos stiften och hylsorna. Den första kabelbundna kommunikationen var morsetelegrafen som användes utmed de amerikanska järnvägarna. Där använde man ström som slogs till och från med telegrafnyckeln för att markera de korta och långa teckendelar som morsetelegraferingen består av. Dagens teknik för kommunikation har alltså sitt ursprung i morsetelegrafen. Telex och fjärrskrift (TTY) utvecklades som ett slags automatisk telegraf. Till de första datorerna användes fjärrskrivare som terminaler. De anslöts med en variant av morsetelegrafens strömstyrning: 20 ma strömslinga. Den fungerar genom att en ström slås till och från av avsändarens elektronik. Exempelvis kan en etta motsvaras av ström och en nolla av ingen ström. Strömslingetekniken är inte standardiserad. Det innebär att olika leverantörer har olika sätt att implementera strömslinga. Vanligaste typen är 20 ma strömslinga, men det förekommer också 40 och 60 ma strömslinga. En annan viktig parameter gäller huruvida det är dator eller terminal som ger ström till slingan. Detta skiljer sig också åt mellan olika tillverkare. Det utvecklades också olika kommunikationstekniker med spänningsstyrning, som / och /RS422. Dessa har fått en större spridning än tekniken med 20 ma strömslinga. Dock är räckvidden för / begränsad till 15 meter och räckvidden för /RS422 begränsad till meter. För längre avstånd blir överföringen osäker. Därför har strömslingetekniken levt kvar vid sidan om dessa spänningsstyrningstekniker, till exempel i den modifierade form som utgör M-1-gränssnittet. Där kan avstånd på upp till 21 km överbryggas. 1.1

5 Gränssnitt / / är en standard som används för att ansluta terminaler, modem, datorer och annan utrustning till varandra. Standarden talar om vad de olika ledarna i kontakten heter och vad de används till. och är i praktiken lika, men definierade av olika standardiseringsorgan. Vanligen använder man -12 volt för etta och +12 volt för nolla. / har gemensam nolledare för alla signalledare. Detta innebär att den är relativt känslig för störningar. Räckvidden anses vara max 15 meter. / kan använda antingen 9- eller 25-polig D-subkontakt. Utrustningar med / är antingen DTE (Data Terminal Equipment) eller DCE (Data Communication Equipment). Den största skillnaden mellan DTE och DCE är riktningen på signalen i kontakten. Där DTE skickar ut tar DCE emot och tvärtom. Vissa av signalerna förekommer parvis: * RD och TD (data) * RTS och CTS (handskakning) * DTR och DSR (handskakning) Om man behöver koppla ihop utrustningar av samma typ kan man behöva korsa just dessa ledare parvis. Jordledaren är alltid densamma. Terminaler och datorer är oftast DTE. är oftast DCE. Annan utrustning som skrivare, styrutrustning (PLC), analysutrustning och robotar med mera kan vara vilket som. 1.2

6 Gränssnitt V.11/RS422 V.11/RS422 är en vidareutveckling av /. / utvecklades i en tid då det bara fanns diskreta komponenter att få tag på. När integrerade kretsar fanns att få tag på utvecklades V.11/RS422. V.11/RS422 är fullduplex, vilket betyder att data kan gå i bägge riktningarna samtidigt. Till skillnad från / har V.11/RS422 balanserade in- och utgångar. Det innebär att ledarna i paret byter polaritet beroende på om man skickar en etta eller nolla. I V.11/RS422 används fyra partvinnade ledare, två för varje signal. V.11/RS422 används ofta för att helt enkelt förlänga en /- förbindelse. Maximal räckvidd är meter vid 100 kbit/s. Varje ledarpar bör termineras vid de sista mottagarna utmed linjen för att minska reflektioner i ledarna. Överföringsavstånd - Överföringshastighet m 1000 m 100 m Begränsning på grund av ledningens resistans Begränsning på grund av kapacitans Påverkar fortplantningstid och fasvridning 10 m Bit/s: 10 k 100 k 1 k 10 k med termineringsmotstånd utan termineringsmotstånd 1.3

7 Gränssnitt är en variant på RS422. Spänningsnivåerna är de samma som RS422 men med tillägget att enheterna ska ha ett lyssningsläge med hög impedans (tristate) utöver sändningsläget. Då enheterna inte sänder är de i lyssningsläget. finns i två varianter: 2-tråd (som använder endast ett tvinnat trådpar och är halvduplex) och 4-tråd (som använder två tvinnade trådpar). -system är oftast master/slav. Varje slav har en unik adress och den reagerar endast på korrekt adresserade meddelanden från mastern (huvudenheten). En slav inleder aldrig en dialog. I ett tvåtrådssystem måste alla enheter ha möjlighet till högimpedansläge, eftersom de sänder och lyssnar på samma trådpar. I ett fyrtrådssystem behöver bara slavarna ha högimpedansläge, men inte huvudenheten (den kan alltså vara en RS422-enhet) eftersom den driver en buss där alla andra enheter bara lyssnar. När man på detta sätt använder -systemet för att koppla ihop upp till 32 enheter i ett master/slavnät kallas det för multidropp. När man istället kopplar ihop endast två enheter med 4-tråds motsvarar detta en RS422-förbindelse, och då behövs inte högimpedansläget. Den huvudsakliga nyttan med ett 4-tråds -system är att mastern inte behöver högimpedansläge. Det gör att man ofta kan använda program och drivrutiner utvecklade för / för att kommunicera över ett -multidroppnät, förutsatt att masterns program skickar adressen korrekt till slavarna. Terminering bör ske för att minska reflektioner i ledarna och därmed minska störningarna. 2-tråds bör termineras i bägge ändar med ett motstånd på 120 ohm. 4-tråds bör termineras i mottagarändarna. 1.4

8 Gränssnitt Fiberoptik Utvecklingen av optofibertekniken har varit snabb sedan slutet av 70-talet då den började användas kommersiellt för kommunikation. Numera används optofibertekniken mycket ofta där man har behov av snabb kommunikation. Optofiberteknikens främsta fördelar är att optofibern: * har extremt hög överföringskapacitet * ej störs av elkraftkablar och därför kan läggas med dessa * ger galvanisk isolation mellan utrustningar * är mycket svår att avlyssna * kan föra över alla sorters digitala och analoga signaler Optofibern består av en kärna med något högre brytningsindex än i manteln. Det gör att ljuset hålls kvar i kärnan. Det finns två huvudtyper av optofiber: singelmodfiber och multimodfiber. Skillnaden är i huvudsak kärnans tjocklek. Singelmodfibern är tunnare än multimodfibern. I en singelmodfiber reflekteras alla strålar med samma vinkel mot kärnans vägg och ljusstrålen går igenom kabeln utan att delas upp. I en multimodfiber får man fler reflektionsvinklar och ljusstrålen sprids. Alla ljusstrålar går inte lika lång väg. Det gör att vissa strålar kommer fram tidigare än andra, trots att de startade samtidigt. Multimodfibern används mest vid kortare avstånd, då den har mindre bandbredd och större dämpning. Optofiber kan skarvas med svetsning eller limning. Båda metoderna tar lika lång tid. Limningen ger dock något högre dämpning. Vid anslutning av optokabeln till utrustning används kontaktdon. Fibern ansluts i kontaktdonet med limning. 1.5

9 Gränssnitt M-1 M-1 är en speciell variant av strömslinga där man använder en balanserad strömslinga. Med M-1 skiftas riktningen på strömmen beroende på om en etta eller nolla ska föras över. Strömstyrkan är ±10 ma. M-1 möjliggör överföringsavstånd på ett par mil och en mycket säker förbindelse, även på ledningar av dålig kvalitet. Dataöverföringen sker i två, helst tvinnade, trådpar (4-tråd). En M-1-förbindelse gör de sammankopplade enheterna galvaniskt isolerade. M-1 behöver inte justeras för olika hastigheter, protokoll eller start- och stoppbitar, vilket innebär att det är helt kodtransparent. Sändning och mottagning kan ske helt oberoende av varandra. Det finns också möjlighet att föra över en statussignal i båda riktningarna. Mottagare M-1-gränssnitt upp till 21 km R+ T+ Sändare Optokopplare R- T- RS422 T+ T- R+ R- Optokopplare RS422 Sändare Mottagare +10mA 0mA -10mA För att skydda ansluten utrustning finns varistorer och transiler inbyggda i M-1-gränssnittet. Med M-1-gränssnittet behöver kablarna inte termineras. Det är viktigt att enheterna ansluts till en bra jordförbindelse. Överföringsavstånd med M-1-modem. Kabeltyp: 0,3mm 42pF/m 2 Hastighet bps Avstånd m Kabelns kapacitans påverkar den maximala kabellängden vid en given överföringshastighet. Ju högre kapacitans, desto kortare maximal kabellängd. I störande miljö väljer man gärna en skärmad kabel för att minska störningarna. En skärmad kabel har dock en högre kapacitans som i sin tur minskar den maximala kabellängden. 1.6

10 Produkter Produkttyper Kor orthållsmodem Fibermodem Omvandlare Linjedelare Fiberlinjedelare Stjärnnät NetContr tcontroller oller et garanterar en felfri datakommunikation upp till 21 km, på partvinnade signalkablar eller hyrda telelinjer. Korthållsmodem finns för /- och -gränssnitt. et garanterar en felfri dataöverföring på fiberkabel, multi- eller singelmodfiber, upp till 30 km beroende på fibertyp. finns för / och /RS422. Enhet som omvandlar ett signalsnitt till ett annat, t ex / till eller RS422. Används dels för att dela en / till 2 /- linjer, dels för att över längre avstånd sammanlänka utrustning med / eller /RS422-gränssnitt. Kommunikationen över längre avstånd, upp till 21 km, sker på 2- eller 4-tråds partvinnad signalkabel. Även fast förhyrda ledningar kan användas. Samma funktion som för vanliga linjedelare men med kommunikation på fiberkabel, multi- eller singelmod. Enhet för att ansluta olika enheter med signalgränssnitt /, /RS422 eller 20 ma strömslinga i stjärnnät. Enhet som gör det möjligt att använda befintligt 10 Mbit/s Ethernet för dataöverföring för utrustning med /- eller /RS422-gränssnitt. 2.1

11 Produkter Mekanisk utformning Ritex x kor orthållsmodem thållsmodempr produkt odukter er finns i tre olika a installationsvariant arianter er.. På front onten en av varje enhet t sitter er en display y med lysdioder som används för att visa status och dataflöde: TD, RD, DCD, PWR och på vissa även en RTS/CTS. Bordsmodell: Bordsmodellens kapsling är ett grått plasthölje med egen strömförsörjning för 230 V AC (ibland för 24 V DC). Nätkabeln är löstagbar. Bordsmodellens dimensioner är 129 x 47 x 134 mm (B x H x D). Vikten är ca 0,5 kg. Den kan installeras på två sätt, antingen ställas på bord eller fästas på vägg med kardborrband. Gummifötter medföljer leverans och kardborrband finns som option. Europak opakor ort t för 19-tums kor ortrack: Korten är framtagna för installation i Ritex kortrack RV-1. Korten får strömförsörjning via kortrackens baksida. Alla övriga utgångar sitter också på baksidan. Europakortet strömförsörjs med V DC. Kortets mått är 100 x 160 mm. Kortracken RV-1 är 19 tum bred och 3 HE hög. Kapsling för DIN-skenemontage: Enheten monteras enkelt på 35 mm DIN-skena. En DIN-skeneadapter fästes på DIN-skenan. I DIN-skeneadaptern finns kontaktanslutningen för kraft, 230 V AC eller V AC/ 24 V DC. enheten jackas därefter enkelt i DIN-skeneadaptern. Därmed är modemenheten spänningssatt. Anslutning av v kontakt ontakter: er: Alla anslutningar görs på baksidan på bordsmodeller och Europakort. På DIN-skenemodellen (D och LD) spänningssätts enheten när den sätts i DIN-skeneadaptern. Linjekontakterna ansluts på framsidan av enheten. MTBF: CE-märkning kning: Manualer: Medeltid mellan fel är timmar (15 år). Alla produkter är CE-godkända. Med varje leverans medföljer en installationsanvisning på svenska. 2.2

12 Korthållsmodem Översikt V.2.24/ för 4-trådsöver erföring M-1 Bordsmodell, 230 V AC M-1AC Bordsmodell, V DC/24 V AC R-1 Kortmodell för rackmontage D-1 DIN-skenemodell, 230 V AC, V DC/24 V AC eller V DC H-1 DIN-skenemodell, 24 V DC V.2.24/ för 2-trådsöver erföring M-4 Bordsmodell, 230 V AC M-4E Bordsmodell, 230 V AC, 115 V AC M-4EAC Bordsmodell, 230 V AC, 115 V AC eller 24 V DC Kortmodell för rackmontage D-4 DIN-skenemodell, 230 V AC, V DC/24 V AC eller V DC V.2.24/ för fiber iberoptisk över erföring M-1LWL Multimodfiber, bordsmodell, 230 V AC eller 24 V DC R-1LWL Multimodfiber, kortmodell för rackmontage M-1F Multi- eller singelmodfiber, bordsmodell, 230 V AC eller V DC R-1F Multi- eller singelmodfiber, kortmodell för rackmontage för 4-trådsöver erföring M-5 Bordsmodell, 230 V AC R-5 Kortmodell för rackmontage D-5 DIN-skenemodell, 230 V AC, V DC/24 V AC eller V DC H-5 DIN-skenemodell, 24 V DC för fiber iberoptisk över erföring M-5LWL Multimodfiber, bordsmodell, 230 V AC eller 24 V DC R-5LWL Multimodfiber, kortmodell för rackmontage M-5F Multi- eller singelmodfiber, bordsmodell, 230 V AC eller V DC R-5F Multi- eller singelmodfiber, kortmodell för rackmontage Synkrona modem M-3, punkt-till-punkt eller multidropp, bordsmodell 230 V AC R-3, kortmodell för rackmontage M-3X För X21, bordsmodell, 230 V AC Övrigt PM-1 Parallellmodem Centronics-gränssnitt, bordsmodell, 230 V AC PS-1 Omvandlare parallell till seriell, bordsmodell, 230 V AC LB-1 Larmenhet, bords/väggmodell, 230 V AC M-9 / isolator, bordsmodell, 230 V AC M-1AD 4-20mA analog till / eller M-1, bordsmodell, 230 V AC 3.1

13 Applikation Korthållsmodem / med 2-trådsöverföring 3A M m D-4 Förutsättning: Till ett vattenreningsverk finns en pumpstation med ett analysinstrument som ska avfrågas varje minut från det överordnade VA-systemet för att överföra sitt mätvärde om 30 tecken. Analysinstrumentet har ett /-gränssnitt. Pumpstationen finns 700 meter från reningsverket där styrsystemet står. Det finns endast 2 gamla styrkablar disponibla fram till pumpstationen. För att klara åtkomsttiden behöver man få svar från analysinstrumentet inom 100 ms, vilket kräver en överföringshastighet av bit/s. Genomförande: M-4 Signalomvandlare för / till /RS422, bordsmodell D-4 Signalomvandlare för / till /RS422, DIN-skenemodell Signalkabel, 2 trådar Beskrivning: / klarar endast avstånd upp till 15 meter vilket innebär att ett annat gränssnitt behövs. har en räckvidd på meter vid bit/s. Genom att huvudsystemet alltid avfrågar analysinstrumentet (master/slav) kan halvduplexkommunikation användas. Analysinstrumentets överföringsprotokoll innehåller inte RTS/CTS-styrning, utan endast RD, TD och signaljord används. Därför är det en förutsättning att modemen (M-4 och D-4) har en funktion för automatiskt riktningsavkänning, och att modemen har en snabb omslagstid mellan sändning och mottagning. en måste alltid termineras mot linjen. 3.2

14 Applikation Korthållsmodem Anslutning av skrivare över långa avstånd 3B Förutsättningar: Man önskar ansluta en skrivare på ett lager som ligger 500 meter från datorsystemet. Det finns erforderlig 4-tråds signalkabel mellan platserna. Genomförande: M-1 Korthållsmodem för /, bordsmodell PM-1 Korthållsmodem för parallellport med Centronicgränssnitt LB-1 Larmenhet med ljud- och ljussignalering PS-1 Parallell till serie /-omvandlare Signalkabel för M-1-gränssnitt, 4-tråds upp till 21 km 3.3

15 Beskrivning: Beroende på förutsättningar finns följande lösningar: M-1 M-1 1 När både PC och skrivare har seriellt /-gränssnitt. PM-1 M-1 2 När PC:n har parallellport och skrivare har seriellt /- gränssnitt. PM-1 PM-1 3 När både PC och skrivare har parallellportar. PM-1 PM-1 Ljud Ljus LB-1 4 När man önskar uppmärksamma att en skrivare har fått en utskrift, till exempel då skrivaren är en larmskrivare, kan man använda larmenhet LB-1: Fast hyrd linje PM-1 telemodem telemodem 5 När PC eller skrivare har parallellport och överföringen måste ske på fast, hyrd linje. 3.4

16 Applikation Korthållsmodem Analog 4-20 ma ström till /-dator 3C M-1 M-1AD Förutsättning: I ett VA-system kontrolleras vattennivån i dammar med en utrustning som har en analogutgång 4-20 ma. Utrustningen har en kurvskrivare ansluten. Man önskar nu överföra dessa analoga värden direkt till en mät- och analysdator som finns i pumpstationen. Avståndet mellan pumpstationen och dammen är 1,5 km. Det finns sedan tidigare gamla signalkablar. Genomförande: M-1 Korthållsmodem för /, bordsmodell M-1AD Korthållsmodem med A/D-omvandlare, bordsmodell Signalkabel för M-1-gränssnitt, 4-tråds upp till 21 km Beskrivning: Med hjälp av M-1AD omvandlas de analoga 4-20 ma-signalerna till ASCII eller binärt, som överförs med balanserad strömslinga till analysdatorsystemet. Maximalt kan 50 mätvärden per sekund överföras, med upp till bit/s. Samplingsfrekvensen är 200 gånger per sekund. I datoränden sitter ett mottagningsmodem M-1. Om man önskar DIN-skenemontering av modemet väljer man D-1. Not: M-1AD har även /-gränssnitt vilket möjliggör anslutning av fast kopplat telefonmodem över det allmänna telefonnätet. 3.5

17 Applikation Korthållsmodem / till radiomodem på hög mast 3D D-1 M-1 Förutsättning: I ett informationssystem för stadsbussar sker all dataöverföring till och från bussar och busshållplatser med radiomodem. Hastigheten är bit/s. För att få bästa tänkbara radiotäckning krävs att huvudcentralens radioantenn sätts högt upp i en mast 200 meter från centraldatorn. För att slippa dämpningen i och kostnaden för en lång antennkabel har man valt att sätta radiomodemet högst upp i masten och använda ett korthållsmodem mellan dator och radiomodem. Genomförande: M-1 Korthållsmodem för /, bordsmodell D-1 Korthållsmodem för /, DIN-skenemodell Signalkabel för M-1-gränssnitt, 4-tråds upp till 21 km Beskrivning: Med korthållsmodemen M-1 och D-1 får man en mycket säker dataöverföring ut på radiomodemnätet med bibehållen bra räckvidd. Hade man i stället valt en lång antennkabel hade dämpningen i kabeln blivit för stor. Not: Korthållsmodemen klarar hastigheter upp till 115 kbit/s vid avståndet meter. 3.6

18 Applikation Brygga mellan -öar Korthållsmodem 3E M-5 D-5 Förutsättning: I en processindustri har man sedan tidigare ett system baserat på PROFIBUS. Man har nu anslutit ett mindre system i en byggnad som ligger längre bort inom området. Överföringshastigheten via PROFIBUS var bit/s. När detta system togs i bruk uppstod driftstörningar i hela systemet, även i den del som tidigare fungerat bra. De visade sig i form av en stor mängd omsändningar och förlorade mätvärden, vilket berodde på för långa svarstider. Signalkabeln som innehåller 2 x 16 partvinnade kablar ligger på en kabelstege i en kulvert mellan byggnaderna. På kabelstegen finns även ledningar för matning av låg- och mellanspänning. Genomförande: M-5 Korthållsmodem för, bordsmodell D-5 Korthållsmodem för, DIN-skenemodell Signalkabel för M-1-gränssnitt, 4-tråds upp till 21 km Beskrivning: När PROFIBUS (-buss) förlängdes till den nya byggnaden uppstod kommunikationsstörningar på grund av den extra längden och potentialskillnaden men också på grund av den mängd induktiva transienter som fanns. Med korthållsmodem för (M-5, D-5) eliminerade man felen i överföringen. Det sker dels genom att man erhåller en galvanisk isolering mellan ändpunkterna, dels genom att korthållsmodem har en fullduplexfunktion (4-tråd) mellan modemen, vilket gör att transienter inte påverkar kommunikationen utefter signalkabeln på kabelstegen. Med en överföringshastighet om bit/s kan 2-2,5 km överbryggas. 3.7

19 Applikation Synkront korthållsmodem Korthållsmodem 3F M-3X M-3X Förutsättningar: En systemintegratör med övervakningsutrustning för högspänd kraftöverföring mäter reaktiva förluster utefter ett kraftledningssystem. Vid varannan kilometer vill man mäta den energi som passerar. Samplingsfrekvensen är 200 gånger per sekund. Varje mätvärde består av 30 tecken. Max ett mätvärde per sekund får gå förlorat. För att klara överföringen av erforderlig datamängd måste datahastigheten vara 64 kbit/s. Genomförande: M-3X Synkront korthållsmodem, bordsmodell Signalkabel, 4-tråds för upp till meter Beskrivning: Mätutrustningen har synkront X21-gränssnitt. Vid varje mätpunkt sätts därför ett synkront korthållsmodem M-3X som sänder mätvärdena via en signalkabel placerad högst upp i kraftledningsstolparna tillbaka till övervakningsstationer. Avståndet är meter. Tack vare att kommunikationen är synkron erhålls en mycket tidseffektiv dataöverföring. Not: Applikationen ovan är kanske inte den vanligaste för synkronmodem men visar på möjligheten. 3.8

20 Linjedelare Linjedelaren har många användningsområden. Huvudfunktionen är att dela upp en inkommande linje i två utgående linjer. Samtidigt kan den fungera som en repeater som förstärker signalen och också ge galvanisk isolation mellan de olika linjerna. Beroende på typ av linjedelare kan ingående och utgående linjer vara /, V.11/RS422/, M-1-gränssnitt eller optokabel. Linjedelaren är helt kodtransparent och har inte någon egen adress. Underenheterna adresseras av applikationens programvara. Förbikoppling LINJEDELARE eller M-1 Inkommande linje X1 X3 eller M-1 Utgående linje1 X2, M-1 eller Utgående linje 2 Flexibiliteten hos linjedelaren gör att den är utmärkt för att komma förbi de fysiska begränsningar som varje gränssnitt har, som till exempel förgreningsmöjligheter och räckviddsbegränsningar. Linjedelare är lämpliga att använda när flera /-utrustningar ska nås över långa avstånd. / har en rekommenderad räckvidd på 15 meter och kan inte användas i multidropplösningar. Genom att använda linjedelare som omvandlar gränssnittet till M-1 kan avståndet vara upp till 21 km till nästa linjedelare. Vid varje linjedelare kan ytterligare /-enheter anslutas och på så sätt kan man bygga ett multidroppnät. Det finns exempel där multidroppnät har byggts med mer än 50 linjedelare på djupet och 20 st på bredden. Totalt finns då mer än 500 linjedelare i ett system. 4.1

21 Räckvidden hos är maximalt meter. Längden på en förgreningsledning får dock högst vara någon decimeter. Genom att använda linjedelare/ repeater i förgreningen kan man bygga multidropplösningen med även där man har stora avstånd från huvudlinjen till den anslutna enheten. Fiberoptiktekniken har börjat användas mer och mer. Den är störningsokänslig, snabb och lämplig vid svåra förhållanden. Med en fiberoptisk linjedelare är det lätt att ansluta alla typer av utrustningar som har / eller RS422/- gränssnitt. På samma sätt är det lätt att bygga nätverk där de ingående enheterna har olika gränssnitt och där omvandlingen görs med en linjedelare/omvandlare. För programvaran ser det ut som om allt sitter på samma bussnät. När man kopplar ihop utrustningar i flera olika byggnader, till exempel med en lång -buss, får man ofta problem med dataöverföringen på grund av transienter (spänningsspikar) och potentialskillnader. Dessa störningar kan förvanska data vilket gör att systemet begär omsändning. När detta inträffar i stor omfattning sänks den reella överföringshastigheten och systemet uppfattas som trögt. Halvduplex -förbindelser i stora system är speciellt känsliga för störningar som påverkar funktionen för byte av sändningsriktning. Utrustningarna tror att störningen är data och byter sändningsriktning, vilket kan fortplantas genom hela systemet. Genom att då använda en linjedelare som galvanisk isolation mellan de anslutna utrustningarna kan jordströmmar förhindras. Dessutom använder linjedelaren fullduplexkommunikation vilket hindrar att problemen med störningar av sändningsriktningen sprider sig utanför den aktuella -ön. Eftersom linjedelarna kommunicerar med M-1-gränssnittet, vilket är en balanserad (±10 ma) strömslinga, ger detta också ett bättre skydd mot störningar. När en linjedelare finns i kommunikationslinjen förlängs maximala ledningslängden eftersom linjedelaren fungerar som en repeater. Vid installationen krävs ingen speciell konfigurering eller inställning av överföringshastighet. Linjedelare har som en extra säkerhetsfunktion möjlighet att vid avbrott i strömförsörjningen automatiskt koppla ihop X1 och X3 så att kommunikationen kan fortsätta på huvudlinjen. På så sätt bryggas linjedelaren över och kommunikationen fortsätter på huvudlinjen. 4.2

22 Linjedelare Översikt V.2.24/ med 4-trådsöver erföring LT-1V 3 portar, / eller M-1 med bypass, bordsmodell LR-1V Kortmodell för montage i kortrack RV-1, övrigt som LT-1V LD portar, / eller M-1 med bypass, DIN-skenemodell LD-1P4 Optionskort till LD-1, port 4, / eller M-1 LH-1V 3 portar, / eller M-1 med bypass, DIN-skenemodell V.2.24/ med 2-trådsöver erföring LD portar, 2-tråd eller / eller M-1, bordsmodell LD-120P4 Optionskort till LD-120, port 4, 2-tråd eller M-1 V.2.24/ för fiberöv iberöver erföring LT-4V Multimodfiber, bordsmodell LD-1F Multi- och/eller singelmodfiber, DIN-skenemodell med 4-trådsöver erföring LT-4V 3 portar, 2 med / eller M-1 med bypass, 1 port med isolerad valbart / eller, bordsmodell LD-4 DIN-skenemodell, 230V, V DC eller 24 V AC, övrigt som LT-1V LH-4V DIN-skenemodell, 24 V DC, övrigt som LT-4V LH-10 Multifunktionsmodem, DIN-skenemodell, 24 V DC, övrigt som LT-4V, kan dessutom överföra status RTS/CTS /RS422 repeater er med 2-trådsöver erföring LT-2 /RS422-repeater, 2-4-trådsomvandling, bordsmodell LT-2G -repeater med extra hög isolering, bordsmodell LR-2 /RS422-repeater, 2-4-trådsomvandling, kortmodell LH-2 /RS422-repeater, 2-4-trådsomvandling, DIN-skenemodell för fiberöv iberöver erföring LT-4V Multimodfiber, bordsmodell, LD-4F Multi- och/eller singelmodfiber, DIN-skenemodell V.2.24/ eller /RS422 stjärnnät LR-3C Intelligent stjärnnätsenhet, kortmodell för montage i kortrack RV-1 LR-3 /, expansionskort för LR-3C R-1,R-2 Stjärndelarkort för M-1-snitt respektive 20mA strömslinga, R-5 Stjärndelarkort för /RS422 R-1LWL Stjärndelarkort för /, multimodfiber R-5LWL Stjärndelarkort för, multimodfiber R-1F, R-5F Stjärndelarkort för / respektive /RS422, multi- eller singelmodfiber 4.3

23 Applikation Linjedelare Linjedelare 4A 4-tråd upp till 21km M-1-gränssnittt M-5 LT-4V 4-tråd upp till 21km M-1-gränssnitt H-5 Förutsättningar: Två byggnadsannex ligger 3 respektive 4 km från en huvudbyggnad. De ska kopplas ihop via en fast telefonledning (en gammal snabbtelefonlinje). Utrustningarna i byggnaderna har -gränssnitt för kommunikation. Genomförande: LT-4V Linjedelare för, bordsmodell M-5 Korthållsmodem för, bordsmodell H-5 Korthållsmodem för, DIN-skenemodell Signalkabel för M-1-gränssnitt, 4-tråds upp till 21 km Beskrivning: Alla -enheterna ansluts till en gemensam buss. Data överförs kodtransparent och utan fördröjning. Huvudenheten kan befinna sig var som helst på bussen. Det finns också stöd för en token-metod. 4.4

24 Applikation / Multidroppnät Linjedelare 4B Pump 1 Pump 3 / / Pump 4 Övervakningscentral / LH-1V Pump 2 LH-1V M-1 H-1 / / LH-1V Förutsättningar: Pumpstationer befinner sig längs en pipeline på olika avstånd från varandra. En telefonledning ligger parallellt med pipelinen. Alla pumpstationerna ska kommunicera med en övervakningscentral via RCOM-protokollet. Pumparna använder / för kommunikationen. Genomförande: M-1 Korthållsmodem för /, bordsmodell LH-1V Linjedelare för /, DIN-skenemodell H-1 Korthållsmodem för /, DIN-skenemodell Signalkabel för M-1-gränssnitt, 4-tråds upp till 21 km Beskrivning: Övervakningscentralen (mastern) är kopplad till pumpstationerna via en hyrd telefonlinje. Kommunikationsprotokollet hanterar kopplingen till de adresserade slavarna i stationerna. Överföringsavståndet mellan de olika pumpstationerna kan vara upp till 21 km eftersom datasignalerna förstärks på nytt efter varje linjedelare. Om man i framtiden vill utöka systemet kan pumpstation 4 innehålla en linjedelare istället för korthållsmodemet H

25 Applikation Multidroppnät Linjedelare 4C Byggn 4 Byggn 3 Byggn 2 H-5 LH-4V LH-4V Byggn 6 Byggn 5 Panncentral H-5 LH-4V LH-4V LH-1V Byggn 8 Byggn 7 H-5 LH-4V Förutsättningar: All styrning av ventilation och luftkonditionering på en flygplats ska integreras i ett nätverk. Utrustningarna har -gränssnitt. Privata telefonledningar ska användas. Genomförande: H-5 Korthållsmodem för, DIN-skenemodell LH-4V Linjedelare för, DIN-skenemodell LH-1V Linjedelare för /, DIN-skenemodell Signalkabel för M-1-gränssnitt, 4-tråds upp till 21 km Beskrivning: Genom att använda linjedelare är det möjligt att överföra -gränssnittet via telefonledningarna vid avstånd upp till 4 km och hastigheten bps. Systemet beter sig som en vanlig buss för alla enheter som är inkopplade, trots den besvärliga nätverkstopologin. Alla data överförs kodtransparent och utan fördröjning. 4.6