Vi gör radiolänkar Världen är vår marknad

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vi gör radiolänkar Världen är vår marknad"

Transkript

1 Vi gör radiolänkar Världen är vår marknad Ericsson, Borås Ericsson AB Box 22150, Borås Besöksadress: Sandlidsgatan 3 Telefon (växel): Fax:

2 Innehåll Vi knyter samman världen via radiolänk 5 Störst i världen, bäst i klassen 6 Mobiltelefonisystemsgenerationsoberoende. Yes! 9 Långa och korta hopp 10 Liten mikrovågsskola 11 Helheten gör oss unika 12 Ledtider det kan handla om dagar 15 Logistikens logik 16 Operativt inköp skapar ökad leveransprecision 19 MCM världsunikt chip, världsunik tilverkning/produktion 21 Personliga vägar 30 Svarta bälten i Six Sigma 33 CDC vårt marknadsinterface 35 Nya tekniksprång väntar 41 Ericsson Response akutstyrkan som ger hjälparna röst 42 Helhetsgrepp på miljön 44 Kom igen, nu kör vi! 47 Leva längre 48 Kul tillsammans 49 Från då till nu 50 Vägg i vägg med naturen 55 Ordlista 59 Ericsson, Borås är världens ledande tillverkare av digitala radiolänkar. Radiolänkar används bland annat för att trådlöst via mikrovågor överföra mobiltelefoni och datatrafik. Vi producerar också annan telekommunikationsutrustning. I den här boken berättar vi mer om vad vi tillverkar, vår plats i världen och om vårt arbete med att ständigt förfina systemen. Du får dessutom träffa flera av människorna bakom det arbetet och deras unika arbetsplats. Välkommen på en tur längs en hisnande teknisk utveckling av produkter och teknik som gör det möjligt att binda samman hela mänskligheten! Augusti

3 Vi knyter samman världen via radiolänk Idag finns mobiltelefoner över hela vår jord. Människor från norr till syd, öst till väst kan tala med varandra, skicka SMS, maila, fotografera, gå in på internet, ja i stort sett vad du vill. För första gången ges mänskligheten ett sätt att kommunicera där gränser inte längre sätter några hinder. Vår uppgift är att knyta ihop alla små och stora kommunikationsbehov oavsett språk, klimat eller geografi. Det gör vi med våra världsledande radiolänkar, MINI-LINK TM. Fysiskt ser de ut som små lådor med runda antenner och är placerade i mobiltelefonmaster. Oftast finns de på hustak i städer och i högre master, ofta på kullar och höjder, ute på landet. Överföringen radiolänkar emellan sker med hjälp av radiovågor, närmare bestämt på mikrovågsfrekvens. Istället för att gräva ned kabel skickar vi informationen genom luften det är både billigare och effektivare. Varje radiolänk kan hantera ett stort antal samtal samtidigt. Ofta finns flera radiolänkar i varje mast eftersom olika mobiltelefonioperatörer vill bygga egna system. I framtiden kommer det dessutom att finnas flera olika tekniker i masterna i takt med att det äldre GSM-nätet kompletteras med ny 3Goch 4G-telefoni (4G/HSDPA). Med ljusets hastighet Vid de flesta master finns också en markplacerad Ericssontillverkad radiobasstation. Basstationen hanterar ditt samtal när du ringer upp med din mobiltelefon och leder signalen till en mobilväxel. Från växeln går ditt samtal vidare till det fasta nätet om du ringt upp en vanlig telefon eller kanske till en annan basstation om du ringt ett mobilnummer. Samtal till avlägsna platser på jorden överförs med ljusets hastighet via telesatelliter. 4 5

4 Störst i världen, bäst i klassen Ericsson är Borås största privata arbetsgivare. Fler än personer är idag verksamma vid Boråsenheten och vi är världsledande på att utveckla och bygga digitala radiolänkar, som används av telefonioperatörer över hela vår jord. Vår marknadsandel är 40% och vi är tre till fyra gånger större än närmaste konkurrent. Totalt har vi mellan åren 1996 och 2005 byggt och levererat fler än enheter. I en undersökning genomförd av London Business School och IBM har Boråsenheten placerats i den högsta kategorin World Class. Vi är ISO 9001 och ISO certifierade. För oss är Six Sigma en viktig förbättringsmetodik och kvalitetsfilosofi. Vi är Six Sigma- Center med utbildningsansvar för hela Ericsson-koncernen. 6 7

5 Mobiltelefonisystemsgenerationsoberoende. Yes! Ibland vill man säga så mycket att bokstäverna nästan inte räcker till. Men det stämmer. De radiolänkar vi tillverkar är oberoende av system, världsdel, operatör, generation och antal G. Idag levererar vi radiolänkar till fler än 140 länder. En spännande tanke att fundera över är hur många samtal, SMS, bilder och data som förmedlas genom radiolänkarna varje dag. Rasande snabb tillväxt Även om alla minns nedgången efter millennieskiftet är de flesta eniga om att få produkter haft en så snabb och global tillväxt som mobiltelefoner beräknas 2 miljarder mobiltelefoner vara i bruk. En epokgörande produkt som mobiltelefonen skapar självfallet i sig stor efterfrågan, men den snabba tillväxten hade inte varit möjlig utan den avmonopolisering som ägt och äger rum världen över. Idag finns våra tillväxtmarknader framför allt i östra Europa, Latinamerika men även i Afrika och Indien. I Kina pågår fortfarande tele- och datakommunikationsutbyggnaden mellan de stora metropolerna med hjälp av fiberkabel. Det är först när regionerna kopplas upp i större utsträckning som radiolänkförbindelser blir nödvändiga. Här väntar en stark tillväxt framöver liksom i USA, där också fiberkabel tills nu dominerat. Effektiv teknik Teletrafik via länk är mycket kostnadseffektivt både i stadsmiljöer där kabelläggning orsakar dryga kostnader liksom i terräng och över vatten. I Asien och Afrika, där fasta nät för telefoni ofta saknas, tar man flera utvecklingssteg på en gång och bygger för trådlös telefoni direkt. 8 9

6 Låg frekvens lång våglängd Hög frekvens kort våglängd Långa och korta hopp över klotet Ickejoniserande strålning Optisk strålning Joniserande strålning Lågfrekventa elektromagnetiska fält Radiovågor 1m 1mm Mikrovågor Infraröd strålning Liten mikrovågsskola Synligt ljus UV-strålning 1nm Röntgenstrålning Gammastrålning MINI-LINK TM är unikt anpassbart både till olika miljöer och till olika kommuni kationsbehov på alla tänkbara frekvens band. I städer är avstånden mellan kommunikationsutrustningen i masterna ibland bara hundra meter, på landsbygden vanligtvis några kilometer upp till en halv mil. För överföring över längre områden används långhoppare här kan avstånden punkt till punkt mellan masterna vara upp till flera mil. Systemen är extremt kompakta med ett minimum av hårdvara och kablage och lågt effektbehov. Från befintlig utrustning är det enkelt att växla upp till nya behov i en snabbt växande kommu nikations marknad. MINI-LINK TM har inga inbyggda begränsningar vare sig i utbyggbar kommunikationskapacitet för nya mobiltelefonigenerationer eller krav på växande bandbredd för olika typer av bredbandslösningar. Korta radiovågor med svängningar mellan en meter och en millimeter kallas mikrovågor. I rymden skulle dagens mikrovågsteknik kunna användas som informationsbärare för att kommunicera över oändliga avstånd. Men mikrovågorna som enkelt når avlägsna stjärnor på tusentals ljusår begränsas hos oss av jordens krökning och olika störningar i atmosfären. Jorden är rundare än du tror! Om man spänner en rak lina mellan Vätterns båda ändpunkter Jönköping och Askersund så kommer linan som mest att hamna på 196 meters djup i sjön. För att nå direkt över Vättern krävs alltså radiolänkmaster med mikrovågssändare som är en bra bit över 200 meter höga. Då är det enklare att bygga fler master längs stranden som inte är fullt så höga. Vättern från norr till söder. Jordens rundning är 196 meter. Över 200 meters höjd 196 meters djup MINI-LINK TM finns också i ett stort antal varianter, bland annat en typ som kommunicerar från en punkt till flera, så kallad Punkt till Multipunkt. Inget kommunikationssystem kan konkurrera med den extrema flexibiliteten både vad gäller nätens uppbyggnad, transmissionskapacitet, valbara frekvensomfång och tillval av utrustning. Systemen kan förstås anpassas för att överföra röst, bild, data, video eller flera typer av service samtidigt. Gränslöst! Eftersom vi har hela världen som marknad kan vi också serva i stort sett alla frekvensband som används globalt. Vi bygger varje system så att det exakt matchar kundens affärsbehov. Skotten James Clark Maxwell är mikrovågs teknikens fader. Redan i mitten av 1800-talet beskrev han teoretiskt de elektromagnetiska vågorna. Under andra världskriget togs radarutrustning i bruk för att upptäcka flygplan och u-båtar på långt håll och därmed blev den militära sidan först att praktiskt använda mikrovågor som informations instru ment. Efter kriget användes mikrovågs tekniken för olika typer av kommunikation, först militärt, sedan civilt. Telstar, den första telekommu nikations satelliten, sköts upp år Men det var först i och med mobiltelefoniutbyggnaden som användningen av mikrovågsutrustning började växa explosionsartat. Radiolänkar är den viktigaste kommunikations tillämpningen, men också i fibernäten de digitala motorvägarna spelar mikrovågsteknik en viktig roll. Bull-teven, mikrovågsugnen, finns idag i de flesta hem och är ytterligare en produkt där mikrovågor förändrat vardagen. Men mikrovågorna kan användas till mycket mer än att sätta vattenmolekyler i svängning så att maten hettas upp. Till exempel för att torka virke och för att vulkanisera gummilister. Eller för att effektivisera cancerbekämpningen med cellgifter. Dessutom används tekniken i bland annat dörröppnare, stöldlarm och radioteleskop

7 Helheten gör oss unika Det som gör Ericsson, Borås unikt är helheten. En logistisk nod som innefattar hela kedjan från Designcenter för forskning och utveckling av produktionsprocesser och produkter, till Operativt inköp, Produktion och CDC för kundorder och leveranser. Designcenter forskning och utveckling Allt på ett ställe ger unika möjligheter, men också stort ansvar, att utveckla och producera för att behålla och befästa vår tätposition. Designcenter vägg i vägg med produktionen ger närhet till verkligheten och svar direkt. Principen om att inte testa ny produktionsteknik i provriggar utan köra skarpt från början, tar visserligen lite längre tid, men ger riktiga värden och skapar engagemang och ansvar från båda sidor. Så också med Operativt inköp som skall hantera att tusentals detaljer och komponenter utvecklas rätt, kommer till produktion och lager i avtalad mängd och tid för att passa i det totala flödet. Operativt inköp Produktion CDC Vårt CDC (Customer Distribution Center) knyter samman komplicerade logitiskflöden från och till 140 länder. En högst levande helhet där förmågan att producera, ställa om volymer och inställningen Det fixar vi gjort Borås till en mönsteranläggning inom koncernen. Många kommer till oss för att benchmarka sin verksamhet mot vår. Vi är naturligtvis smickrade över uppmärksamheten, men vi vilar inte på lagrarna. Det är framåt och mer ur helheten som gäller. kundorder och leveranser Leif Elmquist Jag är platschef på Ericsson, Borås, och har följt den här fabrikens långa resa från elektromekaniska reläsatser till ny, digital teknik. Jag startade min yrkesbana som byggnadsingenjör och kom till Borås Under den första tiden var Ericssons produktion utspridd på en rad olika ställen i centrala staden. När den nya fabriken var färdigbyggd 1974 gick jag över till produktion- och processteknik. Samtidigt pågick under 5 år en omfattande omställning från civil telefoni till hemlig militär radarproduktion med högsta säkerhetskrav. Ett årtionde senare, i början av 1990-talet, började den militära produktionen fasas ut och vi blev civila igen. Mobiltelefoniutvecklingen hade just startat på allvar och radiolänkar blev vår främsta produkt. Utvecklingen under det senaste decenniet har varit fullständigt explosionsartad. Den viktigaste förutsättningen för att kunna möta efterfrågan och hela tiden stärka vår ställning som världsledande är de stolta och engagerade människor som finns i vår verksamhet. Förutom att hålla ihop den här sajten är Leif supplyansvarig för affärsområde BTTN. Privat och på fritid är det Bohuslän, havet och öarna som gäller. Två ruffade motorbåtar finns i familjen. Båda egenhändigt gjutna från införskaffad gjutform och snickrade med inredning i teak. Leif är andra generation i Ericsson, hans pappa Åke var platschef under åren Tredje generationen Elmquist är på plats två vuxna söner som jobbar med logistik på Boråsenheten

8 Ledtider det kan handla om dagar Avancerade produkter och produktion är ett område där långa leveransstider brukar vara regel. Vi har ändrat på det. På fem år har vi mer än halverat våra ledtider och nu handlar det om dagar i stället för veckor och månader. Normaltid för inkommande beställningar är 9 dagar enligt följande tidtabell: Antal dagar OA (ordererkännande) inom 24 timmar. 1 Huvudplan 1 Produktion 4-5 dygn 5 CDC (konfigurera, plocka och packa) 2 dygn 2 9 Via buffertlager i Spanien och via våra sub-cdc i Brasilien och Kina skapar vi närhet även till avlägsna marknader med stora krav på snabba leveranser. I de flesta fall handlar det även här om dagar innan den nya kommunikationsutrustningen skall vara på plats dit kunden vill ha den levererad en mellanlastningsstation, ett lager i en hamnstad, till färdigbyggda master eller en avlägsen plats ute i terrängen. Vi har avtal om leveransgaranti i tid till kunder i mer än 120 länder. Distribution (DHL, Pan Alpina, Exel, m fl) 2-3 dygn 3 Reserv för helgdagar 3 Totalt till kund inom 15 Självfallet kan andra tidsscheman förekomma. Naturligtvis längre för omfattande och/eller skräddarsydda lösningar, men också kortare ner till ett par dagar

9 Logistikens logik Vad är logistik? Vad betyder ordet som numera används i nästan alla sammanhang och som står på de flesta lastbilssidor? Gamla ordböcker berättar om symbolisk eller matematisk logik, och de flesta är nog eniga om att ordet fick sin nuvarande betydelse under andra världskriget. Då logistiska metoder användes för att räkna ut hur aldrig tidigare skådade mängder av fartyg, soldater och gods skulle transporteras över Atlanten från USA till Europa. För oss handlar det om flöde. Så rakt och enkelt som möjligt från en punkt till en annan. Eller sunt förnuft om du vill. Ju fler gånger man korsar sitt spår eller ju fler gånger gods och produkter bearbetas, flyttas eller står i vänteläge desto sämre. Det handlar med andra ord inte om att springa fortare, utan om att tänka och jobba smartare. Genom att mycket medvetet jobba med logistik har vi på de senaste 5 åren till exempel minskat produktionstiden för RAU från 4 till 1,5 dag och kortat våra ledtider till kund med 60% samtidigt som leveranssäkerheten ökat. Det är något att gemensamt vara stolta över, men absolut inte slå sig till ro med. Utmaningar och möjligheter till förbättringar finns i allt vi gör. Inom logistikens område handlar det sällan om dyra investeringar och teknologi, snarare om vårt sätt att tänka och arbeta. Oavsett om vi talar om produktion, lager, distribution, utveckling, inköp eller administration. Vi gör det tillsammans! Peter Manfredsson Kom till Ericsson, Borås direkt från Chalmers där han läst Maskin med inriktning produktionslogistik. Hade tur, fick jobbet bara 4 veckor innan anställningsstoppet Betalar tillbaka ordentligt hans Six Sigma Black Belt-projekt ger en verifierad årlig besparing på 8 miljoner kronor. Jobbar nu övergripande med förbättring inom produktionslogistik där flera projekt pågår parallellt. Tycker det är viktigt att alla på en arbetsplats är med i processen och att det är operatören som är experten. Bor i Mölnlycke, suterränghus med uteplats. Har sticklingar som hobby och odlar plantor i lägenheten. Just nu mest tomater

10 Operativt inköp skapar ökad leveransprecision En förändrad syn på inköpsfunktionen skapar nya förutsättningar för leveransprecision och sänkta kostnader. Förutsättningen är exakt kontroll på flödet av kritiska komponenter. Buffra smartare Ericsson, Borås har ett 40-tal inköpare som köper artiklar från hela världen. Det handlar om allt från enkla skruvar och muttrar till färdiga elektronikprodukter. En förändrad syn på lagerhållning framför allt genom kategorisering av produkterna har resulterat både i ökad leveranssäkerhet och minskad kapitalbindning. Idag är vårt ITO (kapitalomsättningshastighet) 8 gånger per år. Vi har också nyligen genomfört ett flexibilitetsprojekt som resulterat i att alla nu planerar utifrån huvudfamiljer. Och sällan eller aldrig har ett projekt fallit så bra ut. Åsa Falk, chef för Inköp Jobbade tidigare inom dagligvaruhandeln/säljbolag. Var hemma i 4 år när barnen var små. Bor i Mölnlycke. Pluggade industriell ekonomi Därefter Ericsson, Borås. Kort innebär idén med huvudfamiljer att vi utgår från definierade produkter i vårt sortiment. Till exempel RAU 1, RAU 2, AMMmagasin, MMU-modem, antenn 0,6, antenn 1,2 osv totalt ett tiotal egna och lika många inköpta huvudfamiljer. Vi styr vår plan utifrån huvudfamiljerna och inkommande order ger direkt signal till alla inblandade vad som krävs i material, produktion, lager, konfigurering och distribution. Genom att ha kontroll över supplykedjan för respektive huvudfamilj kan vi tidigt undanröja hotande leveransmissar. Och att kompletterande material följer med utan självsvängningar. För att ytterligare öka vår leveransprecision och förmåga till flexibilitet identifierar vi eventuella begränsningar i vår supplykedja genom ett transparent arbetssätt. På längre sikt, 3-12 månader, säkras kapacitet genom att våra leverantörer från nuvarande leveransnivå får ange investeringsledtider för att öka ytterligare 10, 25, 50 och 75% i volym. På så sätt vet vi exakt vad våra leverantörer kan få fram på kort och lång sikt. Masterplanmöten mellan Inköp, CDC och Produktion följer upp och ger en bild av vår kapacitet och behov veckovis

11 Operativt inköp Produktion Flödet från hela världen knyts samman i Borås Varje vecka levererar lastbilar cirka 800 pallar inköpt material och produkter från hela världen till vår lastbrygga för ankommande gods. Det rör sig dels om komponenter och mekanik i hel- och halvfabrikat som används i vår produktion, dels om färdiga produkter och tillbehör som skall till vårt CDC i avvaktan på skeppning till kund. Verksamheten är igång i fyrskift och målsättningen är att inte ha längre hanteringstid än fyra timmar från lastbrygga till produktionsförråd. Därifrån fylls de lokala förråden på ute i produktionshallarna var fjärde timma, eller vid behov. Även till CDC har vi schemalagda turer för de interna transporterna. Roterande arbetsuppgifter inom ankomstregistrering och utleverans höjer medarbetarnas kompetens och ger helhetssyn på arbetet. Daniel Andersson, gruppchef ankommande gods Daniel började på Ericsson som inhyrd arbetskraft via Manpower blev han anställd av Ericsson och 2003 antagen till traineeutbildning. Den var han klar med i maj Från årskiftet 04/05 är Daniel gruppchef, så kallad linje 1 chef, vid avdelningen för ankommande gods. Daniel bor tillsammans med Camilla och deras son Erik i ett hyrt hus på landet strax utanför Sandared. Gillar jakt och fiske och tycker det är gott att bo nära naturen. Kritiska komponenter ständigt under luppen Ett radiofilter är frästa metallstycken som väger mellan 0,5-1 kg. En elektromekanisk komponent med kritisk prestanda som ingår i radioapparaterna. Därför gäller det att ständigt arbeta för högre leveranssäkerhet i intimt samarbete med leverantörerna. Idag finns de i Sverige, England och Italien. De stora volymerna ställer också stora logistiska krav. Leveranserna till oss sker med så gott som alla fraktsätt, berättar Jonas Lindblom, Supply Buyer i Borås. Matchade leveranser Innan en leverantör antas inspekteras tillverkningsenheten noga för att se om den kan leva upp till specifikationerna. Och när leveranserna väl kommit igång följs de upp månadsvis enligt ett fast schema. Samtliga leverantörer har någon form av konkurrerande flöde som matchas mot varandra. Den som sköter produktionen bäst kan räkna med att få en femprocentig ökning av order vid den månadsvisa avstämningen, omvänt kan givetvis den som inte håller lika hög leveranssäkerhet drabbas av en femprocentig minskning. Det är rent spel och rak konkurrens som alla kan dra nytta av. Vår relation med leverantörerna har blivit mycket bättre under senare år genom närhet och ständiga avstämningar, berättar Jonas Lindblom. Nu arbetar vi för att hitta ny design av filtren anpassad för höga volymer. Jag tror att Ericsson, Borås upplevs som en ganska besvärlig kund. Vi ställer enormt höga krav på våra leverantörer, men i gengäld driver vi även leverantörens verksamhet framåt mot en marknadsledande position. MCM världsunikt chip, världsunik tillverkning 20 21

12 Produktion Produktion Dynamisk produktionsenhet för globala kommunikationer Inom produktionen i Borås arbetar ca 900 personer. Hela produktionsanläggningen är högt automatiserad monteringskapaciteten är ca komponenter i timmen. Utvecklingen inom vårt produktionsområde går svindlande snabbt. 80% av det vi gör idag, fanns inte för 3 år sedan! Så gott som allt av det vi tillverkar ses över tekniskt och uppdateras varje kvartal med nya lösningar. Produktionen är extremt flexibel både vad gäller produktvolymer och produktvarianter. Vår vana vid snabba omställningar gör att vi kan växla upp den totala kapaciteten med 30 procent på några veckor och klara volymförändringar mellan produktvarianter inom timmar. Men det viktigaste för oss är att ständigt ha ett öppet informationsflöde av nya kunskaper och ny teknik. Produktion och utveckling av nya produkter och produktionsprocesser finns vägg i vägg. Det gör oss unika och svårslagna. Ulf Johansson Kom till Ericsson 1985 direkt efter Sven Erikson, det då fyraåriga tekniska gymnasiet som levererat så många medarbetare till Boråsenheten. Ulf började som provare, blev arbetsledare 87, 94 avdelningschef inom produktion, delat ansvar som produktionschef tillsammans med Anders Pedro Ernstson. Från 2003 ensam ansvarig för produktionen med 900 medarbetare. Världsklass, Speed Focus, Flexibilitet och enorm förmåga att växla upp är ledord för Ulf, som privat överraskar med att odla peppar. Nyfångad fisk på grillen, kryddad med egen chili och habanero, då är det härligt. Jag gillar att laga mat, gärna hot

13 Produktion Produktion VMS öppen redovisning för alla När ett skiftlag går på möts alla för att få veta förutsättningarna inför arbetspasset. Hur ligger vi till? Har vi störningar? Vad gör vi åt det? Hur mycket skall vi producera? Är vi rätt bemannade?, osv. Besluts- och resultatdata är visuellt redovisade på anslagstavlor, så att alla har tillgång till styrande information. Det är så vi jobbar med VMS (Visual Management System) för att koordinera verksamheten. Öppet och ärligt för att göra medarbetare kunniga, ansvarstagande och engagerade. Ett VMS-möte tar minuter förutom en något längre genomgång en gång i veckan där vi redovisar utveckling mot plan. Hur går det för oss? Hur utvecklas verksamheten?, etc. Att vi kommit långt, förmodligen längre än de allra flesta, i att implementera VMS bekräftas av de många besöks- och studiegrupper som kommer för att titta på vår verksamhet. Förändra/förbättra varje dag Öppenheten leder också till en självklarhet att bry sig. Inte bara i att jobba av sitt skift, utan också delta i och bidra till ett ständigt pågående förbättrings- och förändringsarbete. Att alltid fråga hur vi kan göra det smartare och enklare ger oss de bästa förutsättningarna på resan in i framtiden. Utveckling i skarp miljö Genom att produktionen även har rollen som produktionstekniskt utvecklingscentrum och på så sätt fungerar som en servicefunktion för Designcenter, integreras industrialiseringen av nya produkter och konstruktioner naturligt mellan konstruktörer och operatörer. Att utveckla i skarp miljö är ett tuffare sätt att jobba, men det blir rätt och realistiskt från början och därmed en snabbare väg mot nya, effektiva lösningar. VMS Samling och genomgång innan start. När varje arbetslag går på sitt skift görs en redovisning och genomgång av produktionsdata, mål, osv. Helena Linderholm, byggsätt och automatisering När ett nytt kretskort föds övervakar Helena Linderholm processen från ritning fram till full produktion. Mitt jobb är att se till att våra kretskort kan produceras i så få processteg som möjligt. Automatiseringsgraden måste vara hög och alla flöden ska löpa friktionsfritt. Vi är 14 personer på avdelningen som arbetar med producerbarhet och processutveckling. Vi är med från allra första början och vår uppgift är att tänka industrialisering genom hela produktutvecklingprocessen. Det börjar med uppdragsspecifikationen och målsättning. Sedan tittar vi på layout, komponenter och monteringssätt. Så småningom är det dags för testserier. Då är vi med genom varje steg i prototypkörningarna och efteråt går vi igenom med alla inblandade vad som fungerat bra och vad som fungerat mindre bra. Granskningsprotokollen återför information och kunskap till de konstruktionsansvariga. De många små förbättringarna som vi tillsammans plockar fram är oerhört viktiga när det är dags för volymproduktion

14 Produktion Produktion MCM unik teknisk lösning Ny arbetsplats för 40 personer på 4 timmar Unik kompetens och unik produktionsutrustning har gjort Ericsson, Borås till världsledande tillverkare av mikrovågsenheter. Vi är exempelvis först och ensamma i världen om kostnadseffektiv produktion av Multi Chip Module, MCM, i stora volymer. Produktionen av MCM sker i renrum under höga krav. De miniatyriserade komponenterna på chipen förbinds helautomatiskt på mikronivå med guldtrådar, tunnare än ett hårstrå, genom värme, vibration och tryck. MCM-modulerna monteras samman parvis till en mikrovågsenhet på radions moderkort innan dessa slutgiltigt förses med kundunika utformningar. Efter monteringsstadiet vidtar tuffa tester i temperaturkammare. Flexibiliteteten är inbyggd i fastighetens alla ytor. Det är nödvändigt eftersom produktionen alltid är stadd i snabba förändringar. Den genomsnittliga livstiden för produktionslayout är bara ett halvår. Gemensamma mått för lokalerna liksom förberedda anslutningar för el, tele, data, tryckluft och utsug i taken ger en miljö som är anpassbar in i minsta detalj. I Borås tillåts alltid produktion dominera över administration det kan betyda att skrivbord får lämna plats för maskiner i snabba rockader om det behövs. Rekordet för en koncentrerad flytt av 40 anställda till ett nytt rum i fastigheten är fyra timmar

15 Produktion Ordning och reda! TPM, TPU, 5S och Housekeeping. Solklara begrepp och betydelser för den invigde, men som kanske ändå kräver en förklaring därför att de är en så viktig del av framgångarna för Ericsson, Borås. Det handlar helt enkelt om att var och en förstår och ser till att verktyg är på rätt plats, underhållet sköts och att det inte bara är städat och rent utan att man också ser till att det inte blir smutsigt eller oordning. Helt enkelt en förbättringsfilosofi, en ständigt pågående process och samspel där var och en förstår och tar sitt ansvar. Från början en japansk filosofi som lovordar ordning och reda, nu med europeisk kultur och amerikansk fart kryddad med boråsanda. Leveranssäkerhet 95 x 95 blir inte 95! På vägen mot 100 procent leveransprecision finns mycket att finslipa. Och det är viktigt att vara medveten om att även om Inköp, Produktion och CDC håller 95 procents leveransprecision vardera, så blir totalsiffran därmed inte 95 procent. Den sjunker kraftigt och landar bara på dryga 85%. (Räkna själv 95x95x95%). Kravet är helt enkelt att varje del i helheten måste nå 100. Helen Håkansson, gruppchef Jag är gruppchef för 23 personer som arbetar med provning och test av MINI- LINK TM -utrustning. Jag tror att det var min bakgrund som fotbollstränare som gjorde att jag blev uttagen till cheftraineeutbildningen Då var jag 27, men inte yngst i utbildningsgruppen. Att bli gruppchef kändes som ett logiskt sätt att gå vidare när man inte har teknisk bakgrund. Traineeutbildningen gav mig väldigt mycket lärdomar som jag haft nytta av. Den grupp som jag har nu är min tredje. Tränarjobbet är väldigt likt det att vara gruppchef. Det gäller att försöka ta fram de bästa personliga egenskaperna hos alla och att samordna teamet så att det blir oslagbart

16 Personliga vägar Vägen in i Ericsson, Borås går oftast via högskola eller lägst treårigt gymnasium med bra betyg framför allt i naturvetenskapliga ämnen eller ekonomi för dom som väljer den administrativa banan. Som anställd i produktionen genomgår man introduktions- och yrkesutbildningar där omfattningen kan variera beroende på förmåga, egen utbildning och erfarenhet. Utbildningarna är både teoretiska och praktiska och genomförs i följande nivåer: 1. Montering och provning. 2. Reparation och felsökning. 3. Avancerad felsökning. För varje nivå avlägger man prov och tilldelas diplom och i den fall certifiering. Medarbetare i världsklass (MIV) är en utbildning som alla medarbetare har möjlighet att söka. Den pågår under 1 år och omfattar cirka 120 timmar i följande utbildningsmoduler: 1. Kommunikation jobba i grupp. 2. Organisationslära. 3. Ericssonkunskap. 4. World Class. 5. Förbättringsarbete. Efter avklarad utbildning blir man certifierad medarbetare MIV. Rekrytering av ledare Verksamheten vid Ericsson, Borås är delvis världsunik och präglas framför allt av en komplicerad produktfamilj, högt utvecklingstempo och förändringstakt. Detta ställer självfallet stora krav på alla medarbetare, men kanske särskilt på chefer och ledare. Vi lägger stor vikt vid chefsutveckling av egen personal och det betyder att den som har läggning, lust och förmåga har stora möjligheter att växa i företaget. Varje år, vid så kallade PD-talks (planerings/ utvecklingssamtal) görs bland annat en bedömning av prestation och framtida möjligheter. Det är ett första forum för att diskutera och eventuellt planera framtida vägval. Att söka till Traineeutbildning kan vara nästa steg. Trainee är en utbildning för att hitta kandidater till ledare och gruppchefsjobb. Utbildningen, som är intern, pågår under 8 till 9 månader. Teori och praktik varvas sida vid sida. Till Trainee, kurs 8 fanns 70 sökande till 15 platser. Management Planning är ett system för att hitta kandidater till chefsposter inom koncernen. Även om vi köper ett antal utbildningar externt, beroende på individ och krav, föredrar vi egna lärare i de flesta utbildningssammanhang. Skälet är enkelt. Vi har hög egen kunskap och på köpet får vi lärare som också är värderings- och kulturöverförare. Tre chefsnivåer Chefsnivåerna ser ut på följande sätt inom Ericsson, Borås. Gruppchef första linjens chef. Kan ibland också kallas arbetsledare. Sektionschef andra linjens chef. Avdelningschef tredje linjens chef. Ingår i företagets ledningsgrupp på totalt 9 personer. Linda Olausson, controller Innan jag kom till Ericsson arbetade jag som testförare på Volvo ett år. Det låter väl som ett drömjobb? Det var det inte alla gånger. Man kan bli rätt trött på att köra runt, runt på en testvelodrom. Men testförarjobbet var bara en kort utflykt från min ordinarie ekonombana. Mitt första Ericssonjobb fick jag 1998 som vikarie på avdelningen som skötte leverantörsfakturorna. Idag är jag controller på ekonomiavdelningen. Gänget här på ekonomi är uppdelat på olika avdelningar och jag håller ihop helheten. Dessutom arbetar jag med olika projekt för att utveckla verksamheten. Teknikspecialist Som alternativ till chef med arbetsledaransvar finns möjlighet att bli teknikspecialist och vara kunskapsresurs för hela företaget eller ansvara för och driva projekt. Idag finns ett 90-tal chefer på Boråsenheten, varav 27% är kvinnor

17 Svarta bälten i Six Sigma Jag har inte sett något område där Six Sigma inte kan användas. Peter Häyhänen. Eldsjäl och Six Sigma Driver för Ericsson Group. De som vet, nickar beundrande. De som inte vet tänker möjligen på karate där det svarta bältet är den högsta graden. Precis så är det. Men hos oss handlar det om förbättringsmetodik och kvalitetsfilosofi. Six Sigma som metodik för förbättring började på 80-talet när Motorola behövde ett kraftfullt instrument för att snabbt höja sin kvalitet. På 90-talet tog General Electric till sig tankarna och vidareutvecklade konceptet till att också vara tillämpligt för andra områden än enbart produktion. Till exempel finansiella tjänster, produktutveckling, inköp, logistik, marknadsföring och försäljning. Ericsson, Borås var bland de första i Sverige att införa Six Sigma och redan 1996/97 genomförde vi de första utbildningarna. Idag är 30 av våra medarbetare inne havare av svart bälte och Borås är Six Sigma-Center med utbildningsansvar för hela Ericssonkoncernen. Alla chefer vid Boråsenheten har gått utbildningen Six Sigma for managers. För att bli antagen till Black Belt-utbildning krävs att man som person är intresserad av förändringsarbeten och att man tillsammans med sin chef identifierat ett projekt som minst skall leda till kronors årlig besparing. Denna förbättring skall i första hand inte lösas genom investering, utan bygger på förändrat arbetssätt. Utbildningen pågår 6-9 månader och består dels av 5 teoriblock på 4 dagar vardera varvade med 3-4 veckors projektarbete på hemmaplan. 30 personer vid Boråsenheten har hittills genomfört Black Belt-utbildning och efter examination blivit certifierade. Det sammanlagda värdet av deras förbättringsprojekt genererar en nettobesparing som beräknas till cirka xxxx kronor. Per år! Därtill kommer 160 gula bälten, en utbildning på mellan 3 och 4 dagars teori plus ett mindre projekt, där besparingen skall vara minst kronor årligen. Vi är stolta över våra Six Sigma. Oavsett om de är svart eller gula. Utförlig information om Six Sigma hittar du på Boråsenhetens hemsida

18 CDC CDC CDC vårt marknadsinterface I byggnad M, symboliskt placerad längst ut mot motorvägen, möter Ericsson, Borås marknaden. Hit kommer samtal, fax och mail i en strid ström. Via orderdeskarna hanteras order från hela världen. En stor del av beställningarna från Ericssons Market Units, uppåt 90 procent, görs digitalt framför allt för att eliminera felkällor och effektivisera orderhantering och produktionsplanering. En del av våra större slutkunder kan direktbeställa via vår webbportal, vars beställningsmiljö då kundanpassas vid inloggning. Vårt interna krav är att ett OA (Ordererkännande med angiven leveranstid) skall vara hos kund inom 24 timmar. Produktionen sker vanligtvis inom fyra till fem dygn. Därefter löper alla trådar samman och ansvaret för att kundorder konfigueras, plockas, packas och skickas ligger nu på NPC (Node Production Center) en underavdelning inom CDC. Idag två skiftlag som hanterar kundorder per vecka, vilket i snitt innebär 1200 kolli per dag eller 7,5 lastbilar med släp. Rekordet för en dag är kolli motsvarande kubikmeter gods. Anders Pedro Ernstson Genom åren har jag haft en rad olika jobb här på fabriken allt från systemprovare till produktionschef. Just nu jobbar jag som chef för Customer Distribution Center. Jag kom till Ericsson när jag fyllt 19, och 19 år senare är jag fortfarande kvar man kan nog säga att jag är en trogen person! Allt är möjligt, det är vår målsättning på CDC. Vi satsar mer på jävlar anamma och stoltheten att alltid klara beställningarna än på paragrafer. Då blir det roligare på jobbet! Vad jag gör om fem år? Jag jobbar säkert kvar på Ericsson, men antagligen på någon annan post! SK ALL VAR A BYGGNAD M

19 CDC CDC Logistisk nod mot 140 länder Så snart en order är färdigpackad lämnar den huset och går antingen direkt till kund eller placeras i ett externt lager för packat gods (LPG) i väntan på till exempel letter of credit, tullhantering, samdistribution eller liknande. Johan Andersson Till Ericsson 93, gruppchef 95 och sektionschef för åtta produktionslinor Sedan 2002 ansvarig för NPC. Reservofficer, intresserad av ledarskap. Gift och har tvillingflickorna Stina och Clara. Stina fick en CP-skada vid födseln och använder rullstol. 90% av det vi gör går på export till kunder i 140 länder. Flygfrakt dominerar, men vi använder oss av alla typer av fraktslag, inklusive lastbilskolonner i Ryssland. Trots de stora godsmängderna och 1,5 miljoner utrustningskombinationer visar kundmätningar väldigt bra värden med snudd på 100% rätt, eller som mest 2 promille fel. Det som ändå blir fel hos kunden, så kallade Claims ersätts inom 48 timmar och ligger alltid längst fram i kön genom alla moment. Våra leveransgarantier ställer höga krav på effektiviteten i Customer Distribution Center oavsett om det gäller snabb utbyggnad av nya nät i avlägsna delar av världen eller OS-leveranser till Sydney, Athen och Peking. Ibland ställer naturens krafter också vårt CDC på mycket hårda prov. Att få igång kommunikationer efter orkaner och andra naturkatastrofer är oerhört angeläget. Returer ger värdefull information Inom CDC ryms också det vi kallar Reverse Logistics, alltså produkter och utrustningar som kommer i retur för att uppgraderas, kompletteras och/eller repareras i vårt Repair Center. En allt viktigare avdelning och funktion för att serva kunder över hela världen och samla kunskap av hur våra produkter fungerar ute i fält. Värdefull information både för konstruktionen och produktion. Mer om detta på nästa sida

20 CDC CDC Orkan! Allt har blåst bort. E-mejlet kom en fredagseftermiddag. Klockan var 12:24 den tionde september 2004: Orkanen Ivan har passerat den lilla karibiska ön Grenada och förstört allt i sin väg. Vår kund Grenada Digicel II är i omedelbart behov av ett tiotal MINI-LINK TM -hopp för att få igång mobiltelefontrafiken igen i det drabbade området. Hur snabbt kan vi få iväg skeppningarna? Vi knöt snabbt ihop ett team i Borås med Kista i Stockholm för att lösa jobbet. Det visade sig att vi inte hade tio MINI-LINK TM - hopp för exakt frekvens i lager, men vi kunde Peder Johannisson Chef för CDCs orderkontor har dagliga kontakter med folk över hela världen. När orkanen Grenada rutit färdigt gällde det att handla snabbt. Även om vi normalt arbetar oerhört strukturerat och systematiserat har vi en fantastisk förmåga att improvisera och ställa upp för att lösa problem och det oväntade. lösa det med snarlik utrustning som kunden kunde byta ut vid ett senare tillfälle, berättar Peder Johannisson, enhetschef vid CDCs orderkontor. Flexibilitet Digicels ägare hade ett privat jetplan baserat i London som han ställde till vårt förfogande för transporten. När vi såg att det var möjligt att sy ihop allting startade ett hektiskt arbete. Vid 14:30-tiden, två timmar efter att mejlet nått Borås, började personalen i CDC att plocka och packa utrustningen. Vid 17:30 fanns 47 lådor ca ett ton materiel färdigpackade för leverans till Landvetter flygplats i Göteborg. Allt emballerades i så små lådor som möjligt för att utrustningen skulle få plats i den lilla privatjeten. Stolar och inredning plockades bort innan planet lyfte från London. Det landade på Landvetter vid 21:30. Effektivt teamwork Nya problem uppstod när det visade sig att planets passageraringång ändå var för liten. Ericssons personal tvingades packa upp allting, vika ihop lådorna, bära in allt och sedan packa om inuti planet. Planet kunde lyfta mot Karibien innan midnatt. Ganska exakt tolv timmar efter att vi fått nödropet var leveransen iväg, säger Peder Johannisson. Insatsen i Grenada var givetvis ett extremfall, men det visar vad vi kan åstadkomma när vi sätter ihop ett fokuserat team för att snabbt lösa svåra uppgifter för våra kunder. Spanska flugor och kookaburror Våra produkter har mycket lång livslängd. Genom åren har vi levererat mer än utom- och inomhusenheter. Merparten är fortfarande i drift i oerhört skiftande miljöer världen över. Det har gett oss en rad erfarenheter, ibland udda. Idag vet vi till exempel att våra mikrovågsantenner har en frekvens som attraherar spanska flugor i sådan mängd att det kan orsaka transmissionsfel om vi inte vidtar specialåtgärder. Vi vet också att kookaburrorna i Australien har så skarp näbb att antennerna här måste förses med extra skydd för att de inte ska förvandlas till fågelbon. Säkrad kvalitet Vi säkerställer snabba åtgärder vid eventuella fel främst genom avtal där våra kunder får möjlighet att snabbt byta ut produkten mot en ny inom några timmar vid något av våra regionala center världen över. Den skadade produkten går därefter tillbaka till oss för reparation. Boråsfabrikens Repaircenter är vår specialenhet som hanterar alla typer av reparationer som levereras in från Amerika, Europa, Afrika samt Asien och Australien. Genom att alla typer av utrustning hanteras i Borås behåller vi en mycket hög kompetens i huset. Repaircenters kanske allra viktigaste uppgift är att ta vara på kundinformation och återföra den till konstruktion och produktion. Allt arbete registreras i vår kvalitetsdatabas och används vid fortsatt produktutveckling och för att eliminera felkällor genom hela produktionen