Tidrapporteringssystem för mobiltelefoner

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tidrapporteringssystem för mobiltelefoner"

Transkript

1 Författare: Johan Andersson, Håkan Spaak Extern handledare: Peter Svensson, Intelliplan AB Intern handledare: Jan-Erik Moström, Umeå Universitet

2 2

3 Sammanfattning Rapporten behandlar utvecklingen av en applikation för mobiltelefoner. Applikationen är skriven i J2ME (Java 2 Micro Edition) och är ett program för planering och rapportering av konsulttjänster via mobiltelefon. Med applikationen kan konsulterna kontrollera, avrapportera och lägga till nya uppdrag. Systemet hämtar och skickar data från en webbserver med hjälp av XML-dokument och fungerar på mobiltelefoner som stöder och MIDP 1.0 eller senare versioner av J2ME. Förutom utvecklingen, behandlar rapporten J2ME och användargränssnitt på små skärmar i detalj

4 Abstract This report discusses the development of a mobile phone application written in J2ME (Java 2 Micro Edition). The purpose of the system is reporting and scheduling of consultant services. With the application consultants can inspect, report or add new assignments. The application communicates with a web server through XML-documents and works on phones supporting and MIDP 1.0 or later versions of J2ME. Except the development of the application the report discusses J2ME and graphical user interfaces on small screens in more detail. 4

5 Innehållsförteckning Sammanfattning...1 Abstract...4 Innehållsförteckning Disposition Bakgrund Kravspecifikation Användargränssnitt Teknik Krav Resultat Genomförande Gränssnitt Teknik Implementering Optimering och test Teknisk genomgång Trådlösa mobila teknologier GSM/GPRS/EDGE/HSCSD UMTS/3G AMPS/DAMPS och PDC CDMA Sammanfattning Tekniker för kommunikation och applikationsutveckling SMS EMS MMS WAP J2ME Teknikval Version av J2ME Nuvarande gränssnitt Tidrapportering Analys av nuvarande gränssnitt Sammanfattning Sessionshantering XML-hantering Hantering av trådar Kryptering RMS (Record Managment System) Flyttalshantering Felhantering Optimering Klassbeskrivningar Flöde Nedladdning av applikationen Lösningens begränsningar Systemkrav Slutsatser

6 8. Tack Referenser...46 Appendix Appendix Mobiltelefoner som stöder MIDP Appendix Mobiltelefoner som stöder MIDP Appendix bibliotek...59 Appendix CLDC1.0 klasser...60 Appendix CLDC 1.1 tillägg...61 Appendix MIDP 1.0 bibliotek och klasser...63 Appendix Exempel, GET och POST...64 Appendix Översiktsbild av Intelliplans webgränssnitt...65 Appendix Kommunikationsprotokoll...66 Appendix J2ME...71 KVM...72 CLDC...73 MIDP...79 Applikationsbyggnad...84 Appendix Prototyper...85 Prototyp Prototyp Appendix Användargränssnitt...89 Syfte...89 Människans kognitiva förmågor...90 Affordance...91 Genomgång av tidigare studier...92 Användargränssnitt i allmänhet...92 Riktlinjer och principer...93 Enkelhet...93 Transparens...93 Standardiserade tillvägagångssätt...94 Användarkontroll...94 Återkoppling...94 Konsekvent, grafiskt format...95 Distinkt markör...95 Distinkta beteckningar...95 Färg...95 Språk...95 Genvägar

7 Användning av metaforer...95 Funktionalitet och utseende...96 Sammanfattning...96 Användargränssnitt på små skärmar...97 Menysystem...98 Ikoner...99 Händelsehorisontsmodellen Återkoppling Riktlinjer och principer Typsnitt Färg Pekskärmar Grafik Sammanfattning Appendix Tester Inloggning Kalendern Ändra och lägga till arbetspass Ta bort arbetspass Tolkning av XML-dokument Kompabilitet med andra enheter Appendix Användningsbeskrivning Installation Inloggning Val av vecka Veckans arbetspass Detaljinformation och klar-rapportering Övriga utgifter Lägg till/ta bort Lägg till Ta bort Appendix Utvecklingsverktyg

8 1. Disposition Rapporten är uppdelad enligt följande: Bakgrund Beskriver bland annat syftet till att projektet genomfördes samt de krav som ställdes. Här återfinns också en kort beskrivning av det nuvarande, webbaserade tidrapporteringsystemet. Resultat Redovisar den färdiga prototypen, dess funktionalitet och utseende. Genomförande Beskriver det webbgränssnitt som det gamla systemet bygger på. Här finns också en bakgrundsbeskrivning på de trådlösa teknologier som finns på marknaden samt genomgång av tekniker för kommunikation och applikationsutveckling. Teknisk genomgång Innehåller implementationsdetaljer och tekniska beskrivningar av projeketet. Lösningens begränsningar Tar upp lösningens begränsningar samt de krav som ställs för att javaapplikationer ska kunna köras på mobiltelefoner. Slutsatser Går igenom kraven och redovisar i korthet vad som gjorts för att möta dem. Appendix 1 15 Innehåller bland annat de fördjupningsstudier som utförts. 8

9 2. Bakgrund Examensarbetet är utfört på uppdrag av företaget Intelliplan AB i Stockholm. Företaget utvecklar, säljer och förvaltar affärssystem för företag som arbetar med bemannings- och rekryteringsprocesser. En av företagets produkter är ett webbaserat system för tidrapportering och tidsplanering av konsulttjänster, med vilken man kan: Titta på uppdrag. Lägga till uppdrag Ta bort uppdrag Ändra uppdrag Lägga till uppgifter om eventuella resor, raster med mera Klarrapportera uppdrag Systemet används idag främst av bemanningsföretag av olika slag men även inom kommuner och landsting. Med hjälp av systemet kan en konsult kontrollera/planera vad han eller hon ska göra eller har gjort. Arbetspassen planeras oftast in centralt för att senare kunna rapporteras eller ändras av konsulterna. Fram till dags datum har konsulter kunnat utföra denna tjänst på webben. WWW Bemmaningsföretag Databas Schema / Arbetsuppgifter Här planeras de tjänster och uppdrag som konsulterna arbetar med. Konsult Konsult Konsult Konsulter som kontrollerar, rapporterar eller lägger till nya uppdrag

10 För att ytterligare underlätta för konsulterna vill Intelliplan att denna tjänst ska göras tillgänglig på mobiltelefoner. Detta skulle innebära att konsulterna slipper koppla upp sig via en PC varje gång de vill kontrollera eller ändra ett uppdrag och kan dessutom göra detta från i stort sett vilken plats som helst. Målet med examensarbetet har varit att skapa en mobiltelefonapplikation med funktionalitet som Intelliplans befintliga webbaserade system. För ändamålet måste befintlig teknik undersökas, ett lämpligt användargränssnitt utformas och en prototyp tas fram. Prototypen kan eventuellt komma att vidareutvecklas och användas som produkt i företagets sortiment. All data ska kunna skickas och hämtas från företagets webbserver. Själva applikationen ska kunna laddas ner från nätet och kunna användas av så många mobiltelefoner som möjligt. 10

11 2.1 Kravspecifikation I samarbete med Intelliplan diskuterades bakgrund, utformning och de övergripande förutsättningarna för projektet. Användarna av det webbaserade systemet har vitt skilda datorkunskaper då Intelliplans kunder sträcker sig från bemanningsföretag inom vårdsektorn till IT-sektorn Användargränssnitt Ett beslut som var tvunget att tas var det hur användargränssnittet skulle byggas upp. Med anledning av det gjordes en fördjupningsstudie. Målet med denna studie var att ta reda på vedertagna och ofta förekommande modeller samt att ta reda vid vilka tillfällen och av vilka anledningar just dessa används. Intelliplan ville även att systemet skulle ha liknande användargränssnitt som det webbaserade systemet Teknik Ett av de stora vägvalen i detta projekt var att utreda vilken teknik som var lämpligast att använda sig av. Den andra fördjupningsstudien gick ut på att utreda vilka tekniker som finns och därefter besluta sig för vilken som är bäst lämpad för den applikation som skulle implementeras. De olika varianterna undersöktes och bedömdes utifrån ett utvecklarperspektiv men även utifrån det faktum att applikationen skulle vara kompatibel med många olika sorters telefoner Krav De krav som ställdes på detta projekt kan sammanfattas enligt följande: Ta fram en fungerande prototyp för ändamålet. En prototyp som kan köras på en verklig telefon och inte bara i en emulator. Systemet ska kunna användas på så många mobiltelefoner som möjligt. Vilket innebar att en standard skulle följas. Användargränssnittet måste vara enkelt och intuitivt. Detta krav innebar att en analys av nuvarande gränssnitt behövdes för att i möjligaste mån kunna omformas i linje med de generella riktlinjer som finns för att passa små skärmar. Systemet skall vara lätt att administrera Vilket bland annat innebar att nya versioner skulle kunna distribueras och installeras hos användare med minimalt supportbehov. Systemet måste kunna kommunicera med en webbserver. Specificering av ett gränssnitt mellan telefon och server. Dessa fem krav är de övergripande och mest framträdande krav som ställdes på projektet. Förutom dessa ställdes en del mindre viktiga krav. Dessa omnämns nedan. Utvärdering av säkerhetsaspekter hos tekniken, så som kryptering och säkerhetsrisker. Inga direkta säkerhetskrav finns egentligen i dagsläget, dock skulle lösenord krypteras

12 Tester av applikationen på så många mobiltelefoner som möjligt. För att säkerställa att systemet är användbart. Test och utvärdering av applikation och användargränssnitt ute hos kunden. Den bästa testmetoden för användargränssnitt och funktionalitet. 12

13 3. Resultat Efter många omarbetningar av både de funktionalitet och användargränssnitt ser en översiktlig bild av funktionaliteten ut som följande: Titta på ett uppdrag Klarrapportera uppdrag Lägg till/ändra uppdrag Logga in Ta bort uppdrag Applikationen som implementerats har funktionalitet liknande den webbaserade tjänst som företaget tillhandahåller. Inloggning sker med krypterat lösenord som valideras av servern. Därefter har användaren möjlighet att utföra ett eller flera av alternativen ovan. All data som efterfrågas i applikationen hämtas från Intelliplans server och väntetider mellan olika vyer varierar ibland beroende på uppkoppling och täckning. Skulle applikationen tappa förbindelsen med server under pågående session kommer applikationen meddela detta och användaren får försöka igen. Inkommande samtal under exekvering släpps fram av systemet och försätter applikationen i viloläge

14 Startbild Inloggning Kalender Veckoöversikt Ett arbetspass Övriga utgifter Det mobila användargränssnittet är uppbyggt av en mängd grafiska komponenter som används för att låta användaren se över, och vid behov ändra befintlig data. Användaren loggar in med företagsnummer, användarnamn och lösenord. Är uppgifterna korrekta visas en kalender över inplanerade och slutförda uppdrag. I kalendern väljer användaren vilken vecka som man vill titta närmare på. Här visas även vilken status olika dagar har; ljusblå är ett icke klarrapporterat uppdrag, mörkblå ett klarrapporterat uppdrag och gul-brun markerar frånvaro av något slag som exempelvis sjukfrånvaro eller tjänstledighet. Varje vecka kan ha uppdrag inplanerade. Dessa kan användaren välja att studera närmare samt klarrapportera dem. I veckoöversikten visas veckans alla uppdrag upp samt vilken status de har. Från denna översikt kan detaljer om varje arbetspass kan väljas, där även uppgifter om övriga utgifter ingår. Applikationen låter även användaren lägga till och ta bort uppdrag. Vissa arbetspass kan vara låsta och får i de fallen ej raderas. Ett låst arbetspass symboliseras med ett litet gult hänglås medan ett klarrapporterat arbetspass symboliseras med en grön bock. Om användaren av någon anledning gjort en felaktig eller otillåten handling visas ett felmeddelande med tillhörande förklaring upp under 2 sekunder i en egen vy. Fler vyer och förklaringar samt en djupare genomgång av användargränssnittsdesign finns under appendix 14 som innehåller en användningsbeskrivning respektive appendix 12 där litteraturstudien om användargränssnitt återfinns. 14

15 4. Genomförande Avsnittet beskriver översiktligt projektets genomförande, hur arbetet har utförts och vad som gjorts. 4.1 Gränssnitt Vid utvecklandet av det mobila användargränssnittet togs stor hänsyn till det redan befintliga webbgränssnittet. Det gicks igenom och analyserades för att se vilka delar som var lämpliga att försöka behålla, men även för att se vilka delar som kunde utelämnas. Eftersom systemet bygger på att visa upp en relativt stor mängd information var vissa inskränkningar tvungna att göras, både funktionellt och utseendemässigt. En genomgång och analys av webbgränssnittet finns att läsa under kapitlet Teknisk genomgång. Prototyper på ett nytt mobilt användargränssnitt togs fram i samarbete med delar av företagets utvecklingsavdelning och idéer bollades fram och tillbaka. En del av dessa idéer uppkom i samband med den fördjupningsstudie om användargränssnitt som utförts och par av prototyperna återfinns under appendix 11. Fördjupningsstudien om användargränssnitt finns att läsa under appendix Teknik När det gäller valet av teknik har de mest använda teknikerna och de tekniker som anses möta kraven undersökts lite närmare. En översikt över teknik och motivering till val av teknik finns i kapitlet Teknisk genomgång längre fram i rapporten. Valet av teknik föll till sist på J2ME (Java 2 Micro Edition) vad det gäller mobiltelefondelen av projektet. De två största anledningarna till valet av J2ME var dess plattformsoberoende och att det var en relativt ny och spännande teknik. En av fördjupningsstudierna i denna rapport behandlar J2ME mer grundligt och återfinns i appendix 10. Serverdelen av applikationen är skriven i Microsoft.NET som är Intelliplans utvecklingsmiljö för deras webbaserade system. På så vis kan en del av den kod som används i webbsystemet återanvändas för mobiltelefonsystemet. För att ytterligare underlätta för implementationen i servern beslutades att all data skulle skickas med samma standard som redan gjordes i webbsystemet (XML-dokument)

16 4.3 Implementering Applikationen kan delas in i två stora block, en visuell bit och en uppkopplings- och överföringsbit. Varje kontakt med servern sker med ett sessionsnummer som erhålls vid inloggning. Servern håller reda på alla inloggade klienter med hjälp av detta nummer. Nedan visas en översiktsbild över systemet. Visualisering Uppkoppling Överföring Server Inloggning Kalender Veckoöversikt Uppdragsinformation Övriga uppgifter Vy för lägg till dagar Vy för ta bort dagar Systeminformation Verifiera användare Begär översiktlig information om dagar under en 7 månadersperiod. (färgkoder) Begär detaljerad information om dagar i en vecka. Skicka en uppdaterad dag. XML XML Från början var avsikten att även serverdelen i projektet skulle implementeras, något som senare blev ändrat. Anledningen till att serverimplementationen togs ifrån projektet var att den biten skulle bli ganska liten samt att utveckling skulle ske mot företagets databas, något som de ville hantera själva. För att inte göra alltför stora ändringar i deras befintliga system skulle all kommunikation mot servern ske via XML-dokument vilket inte var tanken från början och innebar att mer arbete lades på telefonen. Detta eftersom J2ME saknar stöd för hantering av XML-dokument. Program som hanterar XML-parsning fanns att ladda ner men då dessa hade ett begränsat stöd och var förhållandevis stora tog beslut om att hantera detta med egna metoder. Applikationen utvecklades och testades uteslutande med hjälp av emulatorer fram till dess att största delen av funktionaliteten var klar. Detta främst på grund av att vi inte fick tillgång till någon telefon förrän efter 10 veckor. När funktionaliteten på mobiltelefonen började bli klar utvecklades ett protokoll i samarbete med Intelliplan för kommunikation med deras server. I samband med detta anlände även telefonen. Denna kritiska punkt i projektet ledde till två stora problem. Applikationen fungerade inte alls på telefonen då det visade sig att emulatorn skiljde sig ganska mycket från telefonen, bland annat när det gällde upplösning på skärmen. Problemen var i och för sig inte oväntade men försvårade naturligtvis utvecklingen. Även protokollet för kommunikationen reviderades ett par gånger under denna period. 16

17 4.3.1 Optimering och test När väl implementationen av telefonens och serverns funktionalitet var klar utfördes en del optimering av koden. Främst då det gällde grafiska komponenter i applikationen som var långsamma och krävande för telefonen. Även överföring mellan server och telefon optimerades. Målet för denna optimering vara att skicka så lite data som möjligt mellan dem då denna process är långsam och gjorde att systemet upplevdes som segt. Testprotokoll med black-box -metoden som mall skapades och testades för att hitta de mest uppenbara och allvarliga felen. Dessa tester utfördes främst på telefoner från Ericsson och Nokia. Andra modeller har också testats men då i form av simulering på emulatorer. Mer tid skulle eventuellt kunna läggas på denna bit men med tanke på tidsbegränsningen och bristen på telefoner är resultatet av våra tester fullt tillfredställande och finns under appendix

18 5. Teknisk genomgång Efterföljande stycken under denna rubrik behandlar valet av teknik, information om det webbaserade gränssnittet och implementationsdetaljer i systemet. När det gäller källkoden för applikationen kommer ingen sådan att redovisas i rapporten då detta är företaget Intelliplans upphovsrättsliga egendom och skyddas enligt lag om företagshemligheter. 5.1 Trådlösa mobila teknologier Under denna rubrik kommer de trådlösa mobila teknologierna som finns på marknaden att översiktligt gås igenom. Därefter kommer tekniker för kommunikation och applikationsutveckling över den mobila marknaden att utvärderas för att avgöra vilken av dessa som är mest lämplig för projektet. Denna utvärdering har resulterat i vilken av teknikerna som tillämpats i projektet, denna teknik gås även igenom mer grundligt under appendix GSM/GPRS/EDGE/HSCSD GSM (Global System for Mobile communication) uppfanns av Bell Industries I början av 70- talet, men började inte användas kommersiellt förrän i början av 80-talet. Den gemensamma GSM-standarden skapades 1982 i Frankrike av CEPT (Conference of European Posts and Telecommunication) och kallades från början för Groupe Spécial Mobile [1]. Tekniken bygger på ett cellbaserat mobilt radiosystem. Med cellbaserat menar man att basstationerna (sändarna) byggs upp i ett nät av celler som står i förbindelse till varandra. Till skillnad från tidigare system var GSM baserad på digital teknik. De viktigaste kraven som ställdes på GSM var: Effektiv frekvensutnyttjning. Kompabilitet med ISDN. (Integrated Service Digital Network) Stöd för att mobiltelefoner ska kunna röra sig fritt mellan olika länders GSM nät. Stöd för handburna enheter En god ljudkvalité Med digital bas utnyttjades frekvenserna bättre samt att kravet på ISDN-kompabilitet uppfylldes. Basstationerna i cellerna skiftar även frekvensområden för att inte störa intilliggande basstationer. Att basstationerna kan skifta frekvenser innebär även att systemets skalbarhet ökar. I städer med hög trafik minskas avstånden mellan basstationerna för att kunna öka frekvensen så att mer trafik kan passera. På landsbygden där behovet av trafik inte är lika stort minskas frekvensen, basstationerna kan vara längre ifrån varandra och på så vis täcka större områden. Idag har tekniken cirka 1 miljard användare, 205 länder har tillgång till GSM tekniken och sammanlagt står den för 70% av den trådlösa marknaden (Januari 2004)[7]. Åtkomsten till GSM-nätet styrs av ett TDMA(Time Division Multiple Access)-protokoll vilket innebär att signaler skickas inom vissa tidsluckor. Rent praktiskt får det följden att hastigheten i nätet varierar med hur många samtidiga kanaler en mobiltelefon har tillgång till. Hastigheten varierar mellan 9,6-14,4 kbps. För att öka denna hastighet används ibland en teknik som kallas HSCSD (High Speed Circuit Switched Data). Tekniken går ut på att öka tillgången på tidsluckor i TDMA och med den kan hastigheten ökas upp till 57,6 kbps [4]. 18

19 GPRS (General Packet Radio Service) är en vidareutveckling av GSM men här finns ett inbyggt stöd för paketförmedling av data. Att GPRS har stöd för detta innebär dels att kommunikationshastigheten ökar samt att en användare har möjligheten att vara konstant uppkopplad mot Internet samtidigt som samtal kan tas emot. Hastigheten för GPRS ligger runt kbps men även här finns tekniker för att ytterligare öka hastigheten [2]. En av dom är EDGE (Enhanced Data GSM Environment). EDGE medför att en uppgradering av både hård- och mjukvara måste göras. I gengäld erbjuder EDGE en förbättrad paket- och felhantering och hastigheten ökas nämnvärt med upp till 384 kbps [2] UMTS/3G UMTS (Universal Mobile Telecommunication System) eller 3G är en gemensam världsstandard för mobil telekommunikation. UMTS är utvecklad ur GSM och kan användas med system utvecklade för GSM/GPRS. Tekniken har stöd för IP-nummer och har en teoretisk överföringshastighet på 2000 kbps [2]. En annan förändring är kanalåtkomsten. UMTS använder CDMA (Code Division Muliple Access). CDMA innebär att signalen delas upp över flera olika frekvenser. Fördelen med detta är att signalen blir mindre känslig för störningar, kräver mindre energi och gör att informationen transporteras säkrare. Denna tjänst har ännu inte riktigt tagit fart på allvar än. Anledningarna till detta är att systemet tagit lång tid på sig att breda ut sig och att UMTS kräver en relativt hög energikonsumtion vilket ställer högre krav på enheterna AMPS/DAMPS och PDC DAMPS (Digital Advanced Mobile Phone System) är amerikanarnas motsvarighet till GSM/GPRS och täcker Amerikanska kontinenten samt, Australien, Nya Zeeland och delar av Asien. PDC (Personal Digital Cellular) är den japanska och asiatiska motsvarigheten. Teknikerna är dock inte GSM-kompatibla. Denna rapport kommer dock inte behandla dessa system närmare CDMA CDMA (Code Division Multiple Access) eller CDMA2000 är en teknik som bygger på just CDMA-protokollet vilket också används av UMTS (se rubriken ovan). Protokollet utvecklades i teorin under andra världskriget men kom inte in på marknaden förrän 1995 och lanserades då av företaget Qualcomm [1]. Vid den tidpunkten existerade redan ett GSM-nät i Europa och därför utvecklades protokollet vidare i USA. Ett problem med CDMA är att det inte är en öppen standard till skillnad från GSM vilket innebär att de som använder CDMA får betala en avgift för varje produkt Sammanfattning Sammanfattningsvis kan man säga att i dagsläget är den GSM/GPRS-baserade teknologin den dominerande tekniken på marknaden. Framförallt i norden och övriga Europa där också detta projekts primära marknad finns. Även om GSM/GPRS använder TDMA för kanalåtkomst och den nya UMTS/3G-tekniken använder CDMA så kommer systemet fortfarande att kunna användas också när UMTS/3G tas i fullt bruk. Övergången till UMTS/3G kommer alltså inte att påverka detta projekt

20 5.2 Tekniker för kommunikation och applikationsutveckling När det gäller applikationsutveckling kommer WAP och J2ME att granskas lite närmare då dessa tekniker kan användas för utveckling på fler än en mobiltelefontillverkares produkt. Dessa tekniker är de vanligaste och mest använda teknikerna på marknaden just nu. Anledningen till att C++ inte kommer att tas upp trots att det är det vanligaste språket på mobiltelefoner är att applikationer skrivna i C++ blir plattformsberoende, och därmed endast kompatibla med den mobiltelefon som de utvecklas för SMS SMS (Short Message Service) används för att skicka mindre meddelanden som max får bestå av 160 tecken. SMS ger inga garantier för att ett meddelande ska komma fram. Meddelandet skickas till en SMSC (SMS-Center) där meddelandet vanligtvis skickas vidare eller om mottagaren inte är tillgänglig sparas tills mottagaren är tillgänglig. Hur länge ett meddelande sparas beror på operatören men vanligtvis omkring en vecka. SMS har en liten fördel gentemot ett vanligt samtal. SMS-meddelanden skickas nämligen över GSM:s kontrollkanaler vilket gör att SMS kan skickas på vissa ställen där man normalt sett inte har någon mottagning. SMS kan även skickas från en stationär dator som tar kontakt med en SMSC med hjälp av ett speciellt protokoll [11] EMS EMS (Enhanced Message Service) är en vidareutveckling av SMS. EMS har stöd för att skicka upp till 255 sammanhörande SMS. Detta möjliggörs genom att man lägger på en UDH (User Data Header) på vanliga SMS som möjliggör att binär data kan skickas. På detta vis kan upp till 38KB text, bilder, ljud eller animationer skickas [11] MMS MMS (Multimedia Messaging Service) är tänkt att kunna hantera text, ljud, bild och video i ännu större och bättre utsträckning än EMS. Skillnaden mellan MMS och EMS är att MMS inte använder någon kontrollkanal, annars fungerar de ganska lika. MMS använder sig liksom EMS av en server MMSC (MMS-Center) där meddelanden lagras innan de skickas vidare. MMS är tänkt att vara bakåtkompatibelt och för att göra sig så plattformsoberoende som möjligt så stödjer sig MMS på internetprotokoll som MIME (Multipurpose Internet Mail Extension) och SMTP (Simple Message Transfer Protocol). Exempel på format som MMS stödjer är GIF, JPEG, MPEG 4, MP3 och MIDI [2,11] WAP WAP (Wireless Application Protocol) är en standard för trådlös överföring framtagen 1997 av företagen Nokia, Ericsson, Motorola och Openwave(tidigare phone.com,unwired Planet). WAP är en standardisering av internetåtkomst för mobilkommunikation och dök upp på marknaden i mitten av 1997 [12,13]. I sin utformning påminner WAP lite om de olika messaging services (SMS, EMS, MMS)-teknikerna. En WAP-klient kommunicerar nämligen med en WAP-Gateway som i sin tur tar kontakt med webbserver eller en WAP-sida. Tanken med denna typ av konstruktion är att en WAP-Gateway ska innehålla den mesta intelligensen mot vilken tunna WAP-klienter kommunicerar. Klientapplikationen ska kunna fungera oavsett operativsystem och vilken typ av kommunikation (från SMS till UMTS/3G) som den mobila enheten använder sig av. 20

21 WAP s protokollstack, med tillhörande OSI-modell Applikation Session Transport Nätverk Nedan kommer protokollstacken att översiktligt gås igenom. De olika resurserna som nämns i respektive lager varierar mellan olika versioner av WAP. WAE Här definieras själva användargränssnittet upp med hjälp av bland annat: Wireless Telephony Application (WTA) Ett system för att hantera mobiltelefonens funktioner. Wireless Markup Language (WML) Bygger på XML och var det första ML-språk som användes i WAP. extensible Markup Language (XML) Ett språk i vilket man kan beskriva exempelvis HTML. Används främst till webbapplikationer och kommer inte beskrivas djupare här. extensible HyperText Markup Language (XHTML) HTML omformulerat i XML, stöds i senare versioner. Datalänk Fysiska ML-språkens primära uppgift i detta lager är att göra HTML-dokument läsbara för en begränsad mobil enhet. Detta lager kan kompletteras med java eller C++. WSP Kopplar samman WAE(applikationslagret) med WTP(transportlagret) genom connectionlesseller conection oriented service. I de nyare WAP-protokollen ligger ett HTTP1.1-protokoll här. Detta innebär att någon WAP-Gateway inte längre behövs och applikationerna kan kommunicera direkt mot internet

22 WTP Här hade man i de äldre versionerna anpassat TCP/IP-protokollet för att passa till små enheter med begränsad bandbredd. De tjänster som erbjöds var 3 olika klasser av kommunikation: Opålitlig envägskommunikation Pålitlig envägskommunikation Pålitlig tvåvägskommunikation De tre olika klasserna var till för att kunna anpassa applikationen efter vilken typ av internetkoppling man hade tillgång till. De senast WAP-protokollet har stöd för hela TCP/IP protokollet här. WTLS I de tidiga versionerna togs delar av TLS-protokollet medan man i de nyare tagit med hela. Lagret sköter olika säkerhetsfunktioner så som dataintegritet och autentisering. WDP Förser de övre lagren med en datagramservice som ligger ovan på den mobila kommunikation enheten tillhandahåller. Beroende på WAP-version kan man använda alltifrån SMS till 3G. Sammanfattning Avslutningsvis kan man säga att WAP används som kommunikations- och applikationsplattform för webblösningar. Dess främsta användningsområde är kanske som web- browser. Tidigare har det funnits flera olika utvecklingsmiljöer beroende på vilken mobiltelefontillverkare man utvecklar mot. En av anledningarna har varit att tillverkarna inte använt någon standardiserad WML-läsare, utan det har behövts speciella toolkits om man utvecklat mot exempelvis Ericsson eller Nokia. I nyare versioner av WAP försöker man ändra på detta genom att införa bland annat XHTML för att få till en gemensam standard. De mobiltelefoner som främst stöds av WAP kommer från Ericsson, Nokia och Motorola vilket kanske är naturligt. Idag används WAP mer som ett komplement vid applikationsutveckling än en fullständig utvecklingsmiljö J2ME När det gäller applikationsutveckling och mobiltelefoner är det i dagsläget JAVA som är den dominerande tekniken. Anledningen till detta är med största sannolikhet språkets plattformsoberoende karaktär och att den senaste java versionen J2ME (Java 2 Micro Edition) stöds av allt fler nya mobiltelefoner. Andra tekniker för applikationsutveckling är i det flesta fall systemberoende och kräver att man använder så kallade toolkits från tillverkaren. Java 2 Micro Edition är en javaplattform framtagen Sun Microsystems för mindre mobila enheter. Plattformen används på resurssnåla system med begränsad kapacitet. Den presenterades i juni 1999 och var färdig för utveckling på mobiltelefoner i september 2000 [15]. I dagsläget är det den mest utbredda utvecklingsplattformen till mobiltelefoner. En av anledningarna till detta är att spelapplikationer till mobiltelefoner drivit på utvecklingen. Så gott som alla nya mobiltelefoner har stöd för denna plattform [appendix 1, appendix 2]. 22