Rev A mai 11 BM06104 Molift MOVER 300 Svensk Side 1 av 20

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rev A mai 11 BM06104 Molift MOVER 300 Svensk Side 1 av 20"

Transkript

1 Rev A mai 11 BM06104 Molift MOVER 300 Svensk Side 1 av 20

2 Innhold Om Molift Mover Innan du använder lyften... 3 Förklaring av symboler... 3 Allmänna försiktighetsåtgärder...4 Allmänt... 4 Vid lyft och förflyttning... 4 Montering / nedmontering...5 Uppackning... 5 Montering... 5 Nedmontering... 6 Förvaring... 6 Checklista för användning...7 Molift Mover använding...7 Lyft och förflyttning...8 Användning av benbreddning... 8 Använda lyftsele... 8 Tillbehör Lyftselar Alternativa lyftbyglar med quick release koppling Hjul med riktningsspärr Våg med lyftbygl Alternativ laddare Molift bårar Felsökning Underhåll Rengöring Månatlig kontroll Periodisk kontroll Service Kontrollpunkter for periodisk ettersyn CE deklaration Säkerhetsanordningar...9 Nödstopp och nödsänkning... 9 Batteri och laddningsystem Laddning och hantering av batteri Batterikapacitet Elektronik Tekniska data Märkning Side 2 av 20 BM06104 Molift MOVER 300 Svensk Rev A mai 11

3 Om Molift Mover 300 Molift Mover 300 är en mobil lyft som är avsedd för personlyft. Lyften är tillverkad av lätta material och är batteridriven. Den går på hjul och har elektriskt benbreddning, och en lyftkapacitet på 300 kg. Den är avsedd för mobil användning på vårdinrättningar. Molift Mover 300 med tillbehör som beskriven i bruksanvisningen är CE-märkt enligt EU-direktivet om medicinsk utrustning (93/42/EEG). Lyften är klassificerad som medicinsk utrustning klass 1 och är testad och kontrollerad av externa testinstitut. Tester har utförts enligt standarderna IEC , IEC och EN ISO 10535:2006. Förklaring av symboler Denna symbol används i bruksanvisningen för att markera information som handlar om säkerhet på arbetsplatsen och när det kan finnas risk för personskador. Följ alltid de här instruktionerna noga och var särskilt uppmärksam och försiktig. Denna symbol kännetecknar särskilt användbar information. Genom att följa denna information kan den som använder utrustningen arbeta mer effektivt. Informationen förenklar arbetsmoment eller är en förklaring av komplicerade fakta. Innan du använder lyften Anvisningar för montering av lyften finns på sidan 5. Innan du använder en personlyft på patienter behöver du nödvändig utbildning. Öva dig på att lyfta en kollega och prova även att bli lyft själv. Det är viktigt att du inte bara vet hur du ska lyfta andra utan också hur det känns att själv bli lyft. Prova alla de olika selarna som kan användas tills du känner dig trygg med hur lyftet ska utföras. Innan du ska lyfta en person bör du förklara proceduren för honom eller henne. När du ska använda en personlyft är det också viktigt att du använder rätt tillbehör och sele för: typ av funktionshinder storlek vikt typ av förflyttning Personlyften ska genast tas ur drift och märkas med Ur funktion, eller inte tas i drift, om fel som är relaterade till driftsmässig säkerhet och pålitlighet upptäcks. Rev A mai 11 BM06104 Molift MOVER 300 Svensk Side 3 av 20

4 Allmänna försiktighetsåtgärder Allmänt Innan en Molift Mover 300 kan börja användas måste alla som ska använda den försäkra sig om att lyften är i gott skick vad gäller säkerhet och drift. En Molift Mover 300 får endast användas när alla skyddskomponenter och all säkerhetsmässigt relevant utrustning har installerats och fungerar på fullgott sätt. Personlyften kan välta om den används felaktigt! Om varningar och instruktioner inte följs kan detta leda till personskador. Läs instruktionerna noga innan du försöker lyfta någon. Var mycket uppmärksam på vad du gör. Var säker på att alla fyra öglorna på selen sitter ordentligt fast i lyftbygeln. Använd körhandtagen vid manövrering av lyften: dra inte i patienten eller lyftarmen. Personlyften ska genast tas ur drift, eller inte tas i drift, om fel som är relaterade till driftsmässig säkerhet och pålitlighet upptäcks. Lyften är avsedd att användas i normal rumstemperatur, +10 till +40 C. Vid transport bör lyften därför om möjligt transporteras i en tempererad del av fordonet. Eventuellt måste lyften stå i rumstemperatur tills lämplig driftstemperatur har uppnåtts. Lyften har en förväntad livslängd på 10 år eller lyft med maxlast (SWL), när rekommenderad service har utförts. Vid felaktig användning Skador på person eller utrustning kan förekomma om Molift Mover 300 används på ett felaktigt sätt och till exempel i följande fall: när skydd tas bort av obehörig personal vid felaktig användning vid otillräckligt underhåll överskridning av maximal tillåten last angiven SWL är den maximalt tillåtna lasten när otillåtna ingrepp har gjorts i elektriska komponenter. Vid lyft och förflyttning Molift Mover 300 har en SWL (Safe Working Load) på 300 kg. Detta innebär att den är konstruerad och testad för lyft av patienter upp till 300 kg. Lyft av patienter med högre användarvikt kan medföra risk för skador på patient eller lyft. Slitna, fransiga eller på annat sätt skadade selar/öglor kan brista, vilket kan leda till personskador. Använd endast selar i gott skick. Kassera gamla, oanvändbara selar. Molift-lyftselar får endast användas för att lyfta personer. Använd ALDRIG lyftselen för att transportera föremål eller annat. Molift Mover 300 får inte köras mer än två minuter i sträck inom loppet av 18 minuter. Om lyftrörelsen inte startar när knappen trycks in kan du använda felsökningsschemat i kapitlet Underhåll för att hitta orsaken till felet. Under förflyttning är det flera saker du måste vara uppmärksam på. Stå vid sidan om personen när du lyfter. Se till att armar och ben inte slår i lyft, stol, säng eller liknande. Ha gärna ögonkontakt med patienten. Det ger en känsla av trygghet för den som blir lyft. Medicinsk elektrisk utrustning kräver särskilda förhållningsregler vad gäller elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) och får installeras och användas i enlighet med instruktionerna i denna bruksanvisning. Bärbar och mobil RF-kommunikationsutrustning (radiofrekvensutrustning) kan påverka medicinsk elektrisk utrustning. Side 4 av 20 BM06104 Molift MOVER 300 Svensk Rev A mai 11

5 Montering / nedmontering Uppackning Lyften levereras i en kartong. Kontrollera vid ankomst att emballaget inte har skadats. Om så är fallet måste innehållet kontrolleras. Kontakta genast din Molift-återförsäljare vid eventuell skada. Kartongen innehåller komplett Mover Personlyfter med handkontroll, batteri och batteriladdare. Montering Chassiet rullas ut ur kartongen. Ladda batteriet. OBS! Batteriet får inte stå i hållaren på masten under monteringen! Placera masten i fästet på chassit och tryck ned masten som på bilden nedan. Skruven framför masten ska passa i hålet inuti chassit. Om så inte sker kan du använda den manuella nödsänkningsfunktionen och försöka igen tills masten sitter som den ska. Kontrollera att den röda pilen på den nedre delen av masten är i linje med kanten på chassit. Om masten inte är korrekt placerad fungerar inte lyften. Sätt batteriet i hållaren på masten med de två batteripolerna vända nedåt. Kör sedan lyften upp och ner ett par gånger utan belastning för att kontrollera att den fungerar som den ska. (Batterierna ska alltid laddas innan lyften tas i normal drift.) Montera lyftbygeln. Vrid plasthöljet på armen så att öppningen är vänd uppåt. Sätt lyftbygelns gaffel på plats i öppningen (se bilden). Kontrollera att lyften är korrekt monterad och att det inte finns några lösa delar eller skador. Försäkra dig om att lyftbygeln och lyftmasten är ordentligt fastsatt. Kontrollista efter montering Före användning ska lyften kontrolleras enligt checklistan för användning på sidan 7. Masten låses på plats med spännet på chassiets baksida så att den står stadigt. Kontakten för handkontrollen ansluts längst ner på batterihållaren. Handkontrollen har en krok så att den kan hängas på mastens plastkrok. Rev A mai 11 BM06104 Molift MOVER 300 Svensk Side 5 av 20

6 Nedmontering Tag bort lyftbygeln. Kör ner lyftarmen i botten. Ta ur batteriet. Lossa spännet på chassiet och lyft av lyftmasten. Se till att fötter och armar inte kommer i kläm när masten och lyftarmen fälls ned. Fäst handkontrollen på körhandtaget. Förvaring Vid lång förvaring rekommenderas att batteriet tas bort och att nödstoppet aktiveras. Lyften kan förvaras och transporteras under följande forhållande: Tryck: kpa Relativ fuktighet: % Temperatur: 0-45 C Molift Group AS, Ole Deviksvei 44, 0668 Oslo Norway (+47) kpa 50 kpa 90 % 45 C 0 C Side 6 av % BM06104 Molift MOVER 300 Svensk Labeling outside on every cartoon with Molift lifter or accessories/spare parts Size on label ca 105x75 mm Rev A mai 11

7 Checklista för användning Batteri 1. Kontrollera att lyften inte har synliga skador eller brister. 2. Säkerställ att lyftarmen och lyftmasten sitter fast ordentligt och att inga delar sitter löst på lyften. 3. Kontrollera att nödstoppsbrytaren är avaktiverad och att lyften fungerar. 4. Kontrollera att batterierna är laddade med tillräckligt mycket kraft för uppgifterna som ska utföras. 5. Kontrollera att serviceindikatorn lyser grönt. Om serviceindikatorn lyser gult eller rött måste lyften servas 6. Vid fel eller brister ska lyften tas ur bruk och märkas med Ur funktion. Kontakta din servicepartner eller lokala representant. Molift Mover använding Batterilampa Servicelampa Elektrisk nödsänkning Nödstopp Batterilampa Upp Handkontrollen till Molift Mover 300 har fyra knappar: två knappar för lyft upp och ner samt ytterligare två knappar för inställning av benen. DessutFlytta ihop om har den en grön lysdiod som lyser när batteriet benen behöver laddas. Lyftarm Flytta isär benen Ner Handkontroll Körhandtag Lyftbygel Batteri Lyftmotor Lyftmast Batterihållare inkl. styrelektronik och elektrisk nödsänkning Ben Nödstopp FRAM (riktning framåt) Chassi BAK Rev A mai 11 BM06104 Molift MOVER 300 Svensk Side 7 av 20

8 Lyft och förflyttning Lyftbygeln ska alltid sättas tvärs över personen som ska lyftas (se till vänster på bilden nedan). Använda lyftsele Easy lyftselar är polstrade och mycket enkla att använda. Molift har även andra slags selar, se under tillbehör. Läs manualen som följer med alla selar för närmare beskrivning av användning och underhåll. Trasiga, fransiga eller på annat sätt skadade lyftselar/stroppar kan haverera och orsaka personskador. Använd därför endast lyftselar som är i gott skick. Förstör och kasta gamla, oanvändbara lyftselar. Se till att alla selens fyra öglor sitter fast ordentligt så att personen i selen inte halkar eller faller ur. Molift Easy sele När personen förflyttas ska han/hon sitta lågt och om möjligt med fötterna placerade på understället. Därmed får man lägsta möjliga tyngdpunkt vilket minskar risken för instabilitet och/eller att lyften välter. Lyften bör också köras med benen så brett isär som möjligt för att få bästa möjliga stabilitet. Var försiktig under förflyttningen så att personen som sitter i lyften inte krockar med föremål eller möbler i rummet. Kom ihåg att personen sitter relativt oskyddad och att man vid start, stopp eller svängsituationer kan märka att personen pendlar något från lyftbygeln. Lyften får inte användas till förflyttning på lutande golv eller ramper Undvik mattor med långa fransar, höga trösklar, ojämna ytor eller andra hinder som kan göra att hjulen fastnar. Om lyften knuffas över hinder kan den förlora stabiliteten och välta. Före användning viks lyftselen enligt bilden. Vid placering av selen vänds den grå sidan bort från Lyften ska bara användas till förflyttning personen som ska lyftas. Håll lyftselen med ena över korta avstånd, och är ingen ersättning handen och använd den andra handen för att för rullstolar eller liknande. stödja patienten. Användning av benbreddning Använd breddjusteringen av benen när det är möjligt, t.ex. för att komma runt (rull)stolar, toaletter och liknande. Side 8 av 20 BM06104 Molift MOVER 300 Svensk Rev A mai 11

9 Säkerhetsanordningar Molift Mover 300 är utrustad med säkerhetsanordningar som bidrar till att förhindra skador på personer och utrustning om utrustningen används felaktigt. Lyften har ett överbelastningsskydd som hindrar att lyften lyfter mer än 300 kg. Om vikten blir för stor stannar lyften. Lyften är också konstruerad så att patienter inte ska kunna komma i kläm om den sänks ned för långt. Motorn tillför därför ingen kraft i nedåtgående riktning. Lyftbygeln har säkerhetskrokar som är utvecklade för att förhindra att lyftselens öglor lossar. Elektroniken är försedd med överhettningsskydd som stoppar lyften om temperaturen blir för hög. Vänta tills temperaturen har gått ned. Om nödstoppsknappen trycks in bryts strömmen direkt och lyften stannar. Om det uppstår ett fel på lyften går den att sänka på manuell eller elektrisk väg med hjälp av nödsänkningsanordningen. Lyften har en servicelampa som indikerar när lyften ska lämnas in på service. Det är möjligt att utföra en nödsänkning om lyften får driftproblem eller motorn beter sig onormalt. Knappen för detta sitter på batterihållaren. Om du behöver utföra en nödsänkning flyttar du lyften till en lämplig plats där du kan lägga ned personen. Tryck in nödsänkningsknappen på batterihållaren lyftarmen rör sig då lugnt och kontrollerat nedåt. Elektrisk nödsänkning fungerar inte när nödstoppet är aktiverat. Om lyften fortfarande inte fungerar, byt batteri och försök göra en nödsänkning igen. Om detta inte fungerar måste patienten lyftas ut manuellt, antingen med manuell nödsänkning eller genom att tillkalla hjälp. Manuell nödsänkning Det finns en manuell nödsänkning på lyftmotorn som kan användas när den elektriska nödsänkningen inte fungerar. Manuell nödsänkning Nödstopp och nödsänkning Kontakta din servicepartner om orsaken till stoppet/nödsänkningen är okänd eller om ett fel uppstår. Lyften ska tas ur bruk tills felet är utrett. Nödstopp Nödstoppsknappen sitter på mastens batterihållare. När nödstoppet trycks in, bryts strömmen till motorn. Knappen vrids medurs för att återställas. Elektrisk nödsänkning Vrid i pilens riktning (medurs) och lyftarmen sänks kontrollerat tills patienten är tryggt placerad i stol eller säng. Nödstopp Elektrisk nödsänkning Rev A mai 11 BM06104 Molift MOVER 300 Svensk Side 9 av 20

10 Batteri och laddningsystem Laddning och hantering av batteri Molift Mover 300 levereras med ett batterisystem som består av ett batteripack på 26,4 V som placeras i batterihållaren på lyften. Dessutom finns det en batteriladdare monterad permanent på lyften. Parkera lyften och koppla in i ett vanligt vägguttag. Batteriet laddas i batterihållaren. Laddningslampa Elektronik Nya batterier har inte full kapacitet innan de har laddats och laddats ur helt några gånger. Batterilampa Servicelampa Elektrisk nödsänkning Nödstopp När laddningslampan lyser med stadigt grönt sken indikerar det att batteriet är fulladdat och endast underhållsladdas. Förklaring till laddningslampan på batteriladdaren: Laddningslampa Gul Gul Orange Grön/gul Grön Orange/grön Status Klar att användas Initieringsläge Snabbladdning Påfyllningsladdning Underhållsladdning Fel Batterikapacitet Lysdioden på handkontrollen och på batterihållaren lyser när batterispänningen sjunker under en bestämd nivå, vilket indikerar att batteriet behöver laddas. En ljudsignal avges också. Det finns fortfarande batterikapacitet kvar för 3 5 lyft (75 kg) när detta inträffar. Lyften har en inbyggd räknare som räknar antalet lyft. Detta kan läsas av med Molift Servicetool och indikerar när lyftmotorn ska bytas. Se även kapitlet Underhåll. Elektroniken har en strömsparfunktion som försätter systemet i viloläge efter ca tio minuters inaktivitet. Alla lampor släcks. Elektroniken aktiveras igen genom att du trycker på någon av knapparna. Om lyften körs konstant upp och ned över längre tid kan elektroniken överhettas och lyften stannar. Använd inte lyften förrän den har svalnat tillräckligt mycket för att användas igen. Kasserade lyftar och batterier ska hanteras som elektroniskt avfall och ska källsorteras enligt gällande lagar och regler. Om batteriet töms mitt i ett lyft finns det alltid tillräckligt med ström kvar för att patienten ska kunna sänkas ned igen. Side 10 av 20 BM06104 Molift MOVER 300 Svensk Rev A mai 11

11 Tekniska data Egenvikt, totalt: exkl. batteri och lyftbygel; 36 kg Chassi: 19 kg Lyftmast: 17 kg Batteri: 1,6 kg Lyftbygel: 3,3 kg Material: A Stål, aluminium och plastkomposit Motorer: Lyftmotor: 24 V DC Benspridningsmotor: 12 VDC Batteri: 26,4 V NiMH 2,2 Ah, Säkring A (ATO Fuse) Batteriladdare: Mascot 570 type 2215, cells NiCd/NiMH Skyddsklass: IPX4 Antal lyft med fulladdat batteri: 50 lyft ( 75 kg 50 cm upp/ner) Safe Working Load (SWL): 300 kg Lyftområde: 1321 mm Lyfthastighet: 27 mm/sek Ljudnivå, max A-weighted sound power level: L WA = XX db Användningskraft: Knappar på handkontroll: 2,4 N Benhöjd: Max 115 mm Vänddiameter: 1400 mm Mått: 1322 x 702 x 1388 mm (LxBxH) Alla mått i illustrationen är i millimeter. 2, , Rev. Rev A mai 11 BM06104 Molift MOVER 300 Svensk Side 11 av 20

12 Märkning Märkskylt med tekniska data är placerad på masten under batterihållaren.. Lyftselar Tillbehör Nominell batterispänning Modellnamn SWL, maxlast Molift Easy barnesele Storlek Utan huvudstöd Med huvudstöd XXS Art.nr Art.nr XS Art.nr Art.nr Easy toalettsele och Basic badsele för barn, se storlek XXS och XS i den aktuella tabellen. För inomhusbruk Källsorteras Läs användarmanualen Artikelnummer och tillverkningsår/vecka Serienummer / streckkod Tillverkare Type B Application Kontrollmärket sitter på höger sida av batterihållaren. Kontrollera lyften utifrån checklistan på sidan 18 Periodisk kontroll var 12:e månad Angett område för kalender och signerat märke för periodisk kontroll LÄS BRUKSAN- VISNINGEN! Molift Easy lyftsele Storlek Utan huvudstöd Med huvudstöd XS Art.nr Art.nr S Art.nr Art.nr M Art.nr Art.nr L Art.nr Art.nr XL Art.nr Art.nr XXL Art.nr Art.nr Molift Basic lyftsele Storlek Utan huvudstöd Med huvudstöd XXS Art.nr Art.nr XS Art.nr Art.nr S Art.nr Art.nr M Art.nr Art.nr L Art.nr Art.nr XL Art.nr Art.nr XXL Art.nr Art.nr Molift Basic badsele Storlek Utan huvudstöd Med huvudstöd XXS Art.nr Art.nr XS Art.nr Art.nr S Art.nr Art.nr M Art.nr Art.nr L Art.nr Art.nr XL Art.nr Art.nr XXL Art.nr Art.nr Molift Basic Helsele Storlek Med huvudstöd S Art.nr M Art.nr L Art.nr Side 12 av 20 BM06104 Molift MOVER 300 Svensk Rev A mai 11

13 Molift EasyToalettsele Storlek Utan huvudstöd Med huvudstöd XXS Art.nr Art.nr XS Art.nr Art.nr S Art.nr Art.nr M Art.nr Art.nr L Art.nr Art.nr XL Art.nr Art.nr XXL Art.nr Art.nr Guide för val av storlek på lyftsele A C B Molift Easy Toalettsele, Comfort Storlek Utan huvudstöd Separat huvudstöd XXS Art.nr Art.nr XS Art.nr Art.nr S Art.nr Art.nr M Art.nr Art.nr L Art.nr Art.nr XL Art.nr Art.nr XXL Art.nr Art.nr Molift Easy Amputationssele Storlek Utan huvudstöd Med huvudstöd XXS Art.nr Art.nr XS Art.nr Art.nr S Art.nr Art.nr M Art.nr Art.nr L Art.nr Art.nr XL Art.nr Art.nr XXL Art.nr Art.nr Easy och Basic lyftsele Storlek Färgkod Rekommenderad personvikt (kg) A (cm) B (cm) XXL Vit XL Blå L Grön M Gul S Röd XS Ljusblå XXS Rosa C (cm) Vilken storlek man ska välja beror dels på personens vikt, dels på kroppsomfånget/storleken. Förvaringsbag för sele - Art.nr Molift Patient Specific Sele Storlek Med huvudstöd S Art.nr M Art.nr L Art.nr XL Art.nr Molift Hammock Sele Storlek Med huvudstöd One size Art.nr Skalsele One size Art.nr Ullinlägg One size Art.nr Fleeceinlägg Se även användarmanualen som medföljer varje enskild sele. Rev A mai 11 BM06104 Molift MOVER 300 Svensk Side 13 av 20

14 Alternativa lyftbyglar med quick release koppling Lyftbyglar i stål 4-punkts stål, Large, mått 560 x 350 mm, Art.nr: punkts stål, Medium, mått 450 x 300 mm, Art.nr: punkts stål, Small, mått 350 x 240 mm, Art.nr: punkts stål, Large, mått 560 mm, Art.nr: punkts stål, Medium, mått 450 mm, Art.nr: punkts stål, Small, mått 350 mm, Art.nr: Hjul med riktningsspärr - Art.nr Hjulet kan bytas av auktoriserad personal enligt beskrivning i tekniska manualen. Läs manualen som medföljer vågen före användning. Våg med lyftbygel har quick relase koppling likt övriga lyftbyglar, och kan enkelt bytas ut enligt beskrivningen på sidan 7. Alternativ laddare Art.nr Det finns en separat batteriladdare som laddar alla typ av Molift PowerPac batterier. Laddaren kan stå fritt eller fästas på väggen och ansluts till ett vägguttag. Molift bårar Molift Stretcher utan fasta lyftband Art.nr: Set av standard lyftband, Art.nr: Set av utdragbara lyftband, Art.nr: Set med Säkerhetsband, Art.nr: Detta hjul har ingen broms, därför rekommenderar vi att bara ett av hjulen byts ut. Tryck ned den röda spaken för att låsa riktningen. Släpp genom att dra upp spaken. Våg med lyftbygel Våg med 4-punkt lyftbygel i stål, Large, Art.nr: Våg med 4-punkt lyftbygel i stål, Medium, Art.nr: Molift bårar kan användas tillsammans med alla Molifts 4-punkts lyftbyglar till Molift Mover 300. Molift Stretcher MR- kompatibel Art.nr: Endast med set av standard lyftband Art.nr: Läs användarmanualen som medföljer båren före användning. Side 14 av 20 BM06104 Molift MOVER 300 Svensk Rev A mai 11

15 Felsökning Om lyften inte fungerar som den ska efter montering (s. 5) och kontroll före användning (s. 7) kan felet eventuellt hittas med hjälp av felsökningstabellen: Symptom Lyftmasten glappar Lyften rullar ojämnt på plant underlag Lyften går bara upp eller bara ner/ Benen går bara att flytta inåt eller utåt Lyften går av sig själv/benen flyttar sig av sig själva Möjlig orsak/åtgärd Lyftmasten har inte placerats korrekt i chassiet, eller spännet är inte tillräckligt hårt åtdraget/ kontrollera att lyftmasten och spännet har fästs ordentligt enligt montering, sid 5. Hjulen rullar ojämnt på grund av damm och smuts / rengör hjulen/lyften enligt beskrivningen på s. 16. Fel på benbreddningsmekanismen eller på benen / kontakta lokal representant för service. Fel på handkontroll/försök med en annan handkontroll och byt eventuellt ut en defekt handkontroll Fel i elektroniken / kontakta lokal representant för service och använd eventuellt manuell nödsänkning för att sänka patienten. Kortslutning mellan handkontroll och lyft/rengör handkontrollens kontakt med sprit för att avlägsna fettrester Handkontrollen är trasig/byt handkontroll/kontakta din lokala servicerepresentant Fel i elektronik / kontakta lokal representant för service. Symptom Lyftarmen rör sig inte Batteriet laddas inte. Möjlig orsak/åtgärd Nödstoppet är aktiverat (intryckt) / vrid medurs för att återställa nödstoppsknappen, se s. 9. Batteriet är urladdat / byt till ett annat batteri eller ladda batteriet, se s. 10. Elektroniken i lyften har överhettats / använd inte lyften förrän den har svalnat, se s. 10. Lyften har överbelastats / se till att lasten inte överstiger 300 kg, se s. 9. Kontakten på sladden till handkontrollen har lossnat / sätt kontakten på plats. Handkontrollen är förstörd / byt handkontroll / kontakta lokal representant för service. Elektroniken fungerar inte / kontakta lokal representant för service. Fel på batteriet / prova med ett annat batteri / byt batteri. Fel på batteriladdare / prova med en annan laddare / kontakta lokal representant för service. Om du har tillgång till flera lyftar kan det vara bra att byta delar för att hitta felen. Om du till exempel misstänker att felet beror på handkontrollen kan du byta den mot en handkontroll av samma typ och se om problemet försvinner. Om det uppstår andra fel som inte kan lösas med hjälp av felsökningstabellen ska du kontakta auktoriserad servicepersonal. Du kan även ta kontakt med din lokala representant eller Molift Group AS som kan förmedla hjälp. Rev A mai 11 BM06104 Molift MOVER 300 Svensk Side 15 av 20

16 Underhåll Underhållet av lyften består av kontroll före användning, rengöring, kontroll och service. Lyften ska kontrolleras utifrån checklistan före användning (s. 7) för att upptäcka fel och brister. Dessutom bör det utföras en regelbunden kontroll av lyften, som består av en månatlig kontroll och en periodisk/årlig kontroll. Rengöring Rengöringsmedel som används ska vara ph-neutrala. Använd inte lösningsmedel eller andra starka vätskor som kan skada eller förstöra ytan eller andra egenskaper hos materialet i lyften. Använd isopropylalkohol om lyften behöver desinficeras. Slipmedel och etsande medel får inte användas. Torkas utvändigt med lätt fuktad trasa med lämpligt rengöringsmedel. Ta bort hår och ludd från hjulen och kontrollera att hjulen rullar fritt. Rengör eventuellt kontakten och sladden till handkontrollen försiktigt med sprit detta avlägsnar fett. Regelbunden rengöring rekommenderas och bör göras på rutin baserat på användning och behov. Månatlig kontroll Lyften ska vara monterad vid kontroll. Kontrollera lyften enligt checklistan före användning (s. 7). Rengör lyften. Se till att alla kontakter till handkontroll och laddare sitter fast och att sladdarna på handkontrollen och laddaren är intakta. Kör lyften upp och ned för att kontrollera att den går normalt utan ovanliga ljud. Vid fel eller brister ska lyften tas ur bruk och märkas med Ur funktion. Kontakta din servicepartner eller lokala representant. Periodisk kontroll Molift rekommenderar periodisk kontroll av lyften en gång om året, eller enligt gällande lokala föreskrifter. Den periodiska kontrollen sker enligt checklistan på s. 18. Kontrollen utförs av certifierad personal. Ägaren ansvarar för att en kontrollista fylls i och signeras varje gång lyften har genomgått en kontroll. Side 16 av 20 BM06104 Molift MOVER 300 Svensk Rev A mai 11

17 Service Lyften har en inbyggd serviceindikator som visar när lyften behöver service. Lampan lyser grönt när lyften kan användas normalt. Batterilampa Servicelampa Elektrisk nödsänkning Elektroniken registrerar lasten och hur mycket lyften används. Efter en given driftstid ges en signal om att lyften behöver service. Lampan lyser först gult, och sedan rött. Lyften kan fortfarande användas, men kontakta din lokala servicepartner och beställ service. En ljudsignal betyder det att lyften måste servas snarast möjligt. Serviceindikator Inget ljus Grön Gul Röd Röd + ljud Blinkande gult Status Energisparläge Klar för användning Beställ service, lyften fungerar Utför service Utför service snarast Överhettning Service består av byte av lyftmotor och kontroll/ byte av slitna delar, och ska utföras av auktoriserad personal enligt proceduren som beskrivs i Teknisk Manual. Servicepersonalen användar Molift Service Tool för att hämta data och logga service. Vid årlig service och reparationer måste ägaren kontrollera att detta loggförs för lyften. Rev A mai 11 BM06104 Molift MOVER 300 Svensk Side 17 av 20

18 Checklista för periodisk besiktning av Molift Personlyftar Checklista för periodisk besiktningmolift Mover 300 Version A April 2011 SKALL GENOMFÖRAS AV SÄKERHETSSKÄL (var 12:e månad): OK Fel Åtgärdat Visuell kontroll Hela lyften har kontrollerats med avseende på skador, sprickor och deformationer och befunnits vara i ordning. (I synnerhet lyftbyglar, lyftarm, lyftmotor, hjul och alla kablar). Lyften är korrekt monterad och inga delar saknas. (I synnerhet mastlåset, mastfästet och lyftbygel). Tillbehör har kontrollerats. Selar har sina egna kontrollscheman. Batteriladdaren räknas som ett tillbehör. Ange kontrollerade tillbehör: Funktionskontroll Nödstopp och kontrollenhet har kontrollerats och fungerar. Lyften har skjutits över golvet (gärna med last) och rullar lätt och stadigt. Benbreddningsmekanism har körts hela vägen ut och in (gärna med last). Den går jämnt och utan buller (stannar vid de rätta positionerna). Lyften har körts hela vägen upp och ned (gärna med last). Den går jämnt, utan buller och lyftmotorn kör ryckningsfritt. Obligatorisk service Service behövs inte eftersom serviceindikatorn lyser med grönt ljus och lyften är mindre än 5 år gammal. Utfört Utfört Ska genomföras vid fel på någon av ovanstående punkter: Lyften har tagits ur bruk och tydligt märkts med UR FUNKTION. Behörig personal har tillkallats för att utföra reparation och service. Namn/tel./fax: Ska utföras när lyften kontrollerats och godkänts: Lyften har gått igenom säkerhetskontrollen med godkänt resultat, och den har märkts med ett daterat och signerat säkerhetskontrollmärke. Kunden har fått en ifylld och underskriven checklista och en kopia har skickats till din Moliftåterförsäljare. Kommentarer till fel och reparationer: Lyftens serienummer: Eventuellt vårdinrättningens nummer:... Kund: Granskning utförd av: (Texta) från... Eventuellt Molift-certifieringsnummer på kontrollant/reparatör: Utrustningen har testats och godkänts Ja Nej Ort:... Datum:... Underskr.: Side 18 av 20 BM06104 Molift MOVER 300 Svensk Rev A mai 11

19 CE deklaration DECLARATION OF CONFORMITY Molift Group AS Ole Deviksvei OSLO NORWAY Telephone: hereby declare that: Molift MOVER 300 patient lifter and that the accessoires used only together with this product are in conformity with: The Council Directive concerning medical devices 93/42/EEC (incl amendment 2007/47/EC) and according to this classified as medical equipment class 1 Expiration date : 25 th March 201 Molift MOVER 300 is manufactured in conformity with the following national or international standards that also might implement a harmonised standard: ISO10535:2006 Hoists for the transfer of disabled persons - Requirements and test methods ISO Medical equipment - Risik analysis Notified body: Title: Name: Company: Managing Director Geir Olav Farstad Molift Group AS Date Signature Rev A mai 11 BM06104 Molift MOVER 300 Svensk Side 19 av 20

20 Norway Molift AS Ole Deviksvei OSLO Tlf: (+47) Fax: (+47) Australia Patient Handling Australia 8 Chapel Street Marrickville NSW 2204 Sydney Ceiling Hoist Solutions Melbourne Office Star Crescent AU-3803 Hallam, VIC Austria Paul Bständig GesmbH Strohbogasse Wien Tel Fax Belgium Pronk ergo NV Sint-Pietersmolenstraat 204/ Brugge T +32 (0)50/ F +32 (0)50/ Danmark Etac A/S Egeskovvej Horsens Tel Finland Mediq Suomi Oy Koskelonkuja 4 FI Espoo Tel.: Fax: France Praxis Medical Technologies Parc , rue Dassin Montpellier FRANCE Phone +(33) Fax +(33) Germany Herrmann & Co GmbH Oelder str Rheda-Wiedenbrück Tel: / Fax: / Iceland Eirberg Storhofoi 25 IS-110 Reykjavik Ireland Meditec Medical Ltd. Unit 28, Whitestown Drive Whitestown Industrial Estate Tallaght, Dublin 24 Tel: Israel Mediscan Systems Ltd P.B Box Hamanov St. Rehovot IL Rehovot Italy Fumagalli Piazza Puecher Pontelambro Tel Fax Japan Pacific Supply Co. Ltd Goryo, Daito-shi JP Netherlands Pronk Ergo bv Cobaltstraat RM Zoetermeer Tlf: Fax: New Zealand Morton & Perry Homecare Equipment P.O. Box Birkenhead Auckland Spain Karinter S.L C/Ramón Turró, 5-9 Local Barcelona Tel Fax Sverige Etac Sverige AB P. O. Box 203 SE Anderstorp Tel: Fax: Switzerland Kuhn und Bieri AG Sägestrasse Köniz Tel Fax United Kingdom Meditec Molift Ltd Hi Trac House Unit 1 Woodrow Business Centre Woodrow Way, Irlam Manchester M44 6NN Tel Fax USA Molift Inc Benjamin Road Suite C Tampa, FL Tel Fax

Innhold. Om Molift Mover 300...3 Innan du använder lyften... 3 Förklaring av symboler... 3

Innhold. Om Molift Mover 300...3 Innan du använder lyften... 3 Förklaring av symboler... 3 Rev C 09/2012 BM06104 Molift MOVER 300 Svensk Side 1 av 20 Innhold Om Molift Mover 300...3 Innan du använder lyften... 3 Förklaring av symboler... 3 Allmänna försiktighetsåtgärder...4 Allmänt... 4 Vid

Läs mer

BM09204 Molift SMART 150 Svensk - Rev E 10/2012 Sida 1 av 20B R

BM09204 Molift SMART 150 Svensk - Rev E 10/2012 Sida 1 av 20B R U K S A N V I S N I N G BM09204 Molift SMART 150 Svensk - Rev E 10/2012 Sida 1 av 20B R Innehåll Om Molift Smart 150...3 Innan du använder lyften... 3 Förklaring av symboler... 3 Allmänna försiktighetsåtgärder...4

Läs mer

ANVÄNDAR- MANUAL. Molift Mover 180. Etac AS Etac Supply Gjøvik Hadelandveien 2 N - 2816 Gjøvik

ANVÄNDAR- MANUAL. Molift Mover 180. Etac AS Etac Supply Gjøvik Hadelandveien 2 N - 2816 Gjøvik ANVÄNDAR- MANUAL Molift Mover 180 Etac AS Etac Supply Gjøvik Hadelandveien 2 N - 2816 Gjøvik BM08104 Molift MOVER 180 Svensk - Rev A 11-2012 Innehåll Om Molift Mover 180...3 Försäkran om överensstämmelse...

Läs mer

BM04104 Molift Quick Raiser Svensk Rev C1/02/11 - Svenska Sidan 1 av 20

BM04104 Molift Quick Raiser Svensk Rev C1/02/11 - Svenska Sidan 1 av 20 BM04104 Molift Quick Raiser Svensk Rev C1/02/11 - Svenska Sidan 1 av 20 Innehåll Om Molift Quick Raiser 1, 2 och 2+... 2 Molift Quick Raiser - användning... 3 Checklista före användning... 3 Allmänna säkerhetsregler...

Läs mer

Molift Air. SV - Bruksanvisning. BM16104 Rev B 2013-11-06

Molift Air. SV - Bruksanvisning. BM16104 Rev B 2013-11-06 Molift Air SV - Bruksanvisning BM16104 Rev B 2013-11-06 Svensk manual Innehåll Molift Air 205/300...2 Lyftens beståndsdelar...2 Om Molift Air...2 Allmänt...3 Försäkran om överensstämmelse...3 Villkor för

Läs mer

Etac Molift RgoSling. SV - Bruksanvisning. RgoSling Toilet LowBack. RgoSling Toilet HighBack. BM40204 Rev. B 2013-09-03. Toilet LowBack padded

Etac Molift RgoSling. SV - Bruksanvisning. RgoSling Toilet LowBack. RgoSling Toilet HighBack. BM40204 Rev. B 2013-09-03. Toilet LowBack padded Toilet LowBack padded max max UP/OPP 350 770 OUT/UT kg lbs MEDIUM User name / Brukers navn: Art no: 3036000 / Ergo 4 Low Back Material: Polyester Polypropylene Polyethylene Year 2012 2013 2014 2015 Month

Läs mer

Maxlast: 125kg. Visuell inspektion Gör regelbundna funktionskontroller på lyften. Kontrollera att materialet är helt fritt från skador.

Maxlast: 125kg. Visuell inspektion Gör regelbundna funktionskontroller på lyften. Kontrollera att materialet är helt fritt från skador. Manual 1 5 MiniLift125 är en elektrisk uppresningslyft för personer med nedsatt rörlighet. Den är utvecklad för inomhusbruk och för att på ett skonsamt sätt resa upp en person till stående tillsammans

Läs mer

Eva600EE. Kontroll av funktion. Läs alltid manualen. SystemRoMedic TM. Manual - Svenska

Eva600EE. Kontroll av funktion. Läs alltid manualen. SystemRoMedic TM. Manual - Svenska Eva600EE SystemRoMedic TM Manual - Svenska 3 4 5 6 7 2 13 11 12 1 9 1. Lyftarm 2. Lyftpelare 3. Körhandtag 4. Batteripack 5. Nödstopp 6. Kontrollbox 7. Motor för breddning 8. Bakre hjul med broms 9. Lyftbygel

Läs mer

- en bår från BM18104 Molift Stretcher Svensk

- en bår från BM18104 Molift Stretcher Svensk - en bår från BM18104 Molift Stretcher Svensk B R U K S A N V I S N I N G Innehåll Molift Stretcher...3 Tekniska data...3 Användning av båren...4 Checklista före användning...5 Lyft och förflyttning med

Läs mer

Nova Frilyft en stabil lyft för olika miljöer

Nova Frilyft en stabil lyft för olika miljöer Nova Frilyft en stabil lyft för olika miljöer Frilyften är ett bra hjälpmedel för personlyft i vardagen. Lyften står stadigt och monteras utan ingrepp i tak och väggar. Med en stilren design i matt aluminium

Läs mer

- en patientlyft från BM03104 Molift PARTNER 255 Svensk

- en patientlyft från BM03104 Molift PARTNER 255 Svensk - en patientlyft från BM03104 Molift PARTNER 255 Svensk Innehåll Allmänna råd... 3 Innan du tar lyften i bruk... 3 Ansvarsförhållanden... 3 Allmänna försiktighetsåtgärder... 4 Allmänt... 4 Vid fel... 4

Läs mer

BM05104 Molift Mover 205 Svensk

BM05104 Molift Mover 205 Svensk BM05104 Molift Mover 205 Svensk Innhold Allmänna råd... 3 Förklaring av symboler... 3 Innan du tar lyften i bruk... 3 Ansvarsförhållanden... 3 Allmänna försiktighetsåtgärder... 4 Allmänt... 4 Vid fel...

Läs mer

Nova Frilyft en stabil lyft för olika miljöer

Nova Frilyft en stabil lyft för olika miljöer Nova Frilyft en stabil lyft för olika miljöer Frilyften är ett bra hjälpmedel för personlyft i vardagen. Lyften står stadigt och monteras utan ingrepp i tak och väggar. Med en stilren design i matt aluminium

Läs mer

Nova Taklyft ett smidigt och säkert hjälpmedel

Nova Taklyft ett smidigt och säkert hjälpmedel Nova Taklyft ett smidigt och säkert hjälpmedel Med Nova taklyftsystem gör du smidiga överflyttningar i vardagen, till exempel till och från golv, säng, toalett och rullstol. Det fast installerade systemet

Läs mer

Lift Bruksanvisning. 2015-05-05/ ver 10 Bruksanvisning Art nr: 10780

Lift Bruksanvisning. 2015-05-05/ ver 10 Bruksanvisning Art nr: 10780 2015-05-05/ ver 10 Bruksanvisning Art nr: 10780 Lift Bruksanvisning VIKTIGT Lift får ej användas, servas eller rengöras av personer som ej läst eller tagit del av informationen i denna Bruksanvisning.

Läs mer

Bruksanvisning. Amfibi. Hygienstol. Amfibi Double 56-203DB

Bruksanvisning. Amfibi. Hygienstol. Amfibi Double 56-203DB Bruksanvisning Amfibi Hygienstol Amfibi Double 6-0DB . Uttag för batterikontakt. Uttag för stickpropp (OBS! För att IP-klassning ska gälla så ska stickpropp ALLTID vara ansluten till styrbox). Uttag för

Läs mer

Bruksanvisning Patientstol Lynea Översättning av bruksanvisning i orginal

Bruksanvisning Patientstol Lynea Översättning av bruksanvisning i orginal Bruksanvisning Patientstol Lynea Översättning av bruksanvisning i orginal VIKTIGT! Läs bruksanvisningen noga innan Du börjar använda patientstolen! Tillägg till bruksanvisning i orginal: Innan Ni börjar

Läs mer

BRUKSANVISNING. Lyftselarna kan kompletteras med Human Cares Midjebälte 25145/25146. 25080 och 25085 är anpassade för två- och trepunktsupphängning.

BRUKSANVISNING. Lyftselarna kan kompletteras med Human Cares Midjebälte 25145/25146. 25080 och 25085 är anpassade för två- och trepunktsupphängning. BRUKSANVISNING Hygiensele Plus 25080 & 25085 (nät) Human Care Hygiensele Plus 25080 och Human Care Hygiensele Plus Nät 25085 används framförallt i samband med toalettbesök. Selarna är förstärkta i ryggen

Läs mer

Bruksanvisning. Easy TILT. Hygienstol. Easy TILT/Gas 56-270 Easy TILT/El 56-271

Bruksanvisning. Easy TILT. Hygienstol. Easy TILT/Gas 56-270 Easy TILT/El 56-271 Bruksanvisning Easy TILT Hygienstol Easy TILT/Gas 6-70 Easy TILT/El 6-7 Övriga instruktioner Kopplingsschema Styrbox Laddning Batteri Kära Användare Gratulerar! Du har införskaffat en Easy Hygienstol.

Läs mer

Etac Nova 100. Nova 100 en snabb och effektiv lyftmotor.

Etac Nova 100. Nova 100 en snabb och effektiv lyftmotor. Etac Nova 100 Nova 100 en snabb och effektiv lyftmotor. Etac Nova 100 säker teknik ger trygga användare Nova 100 lyftmotor är utvecklad med utgångspunkt att produkten skall vara säker, flexibel och enkel

Läs mer

Batteriladdare Smart 75 Med inbyggd ficklampa och konstant 13.7VDC-läge för 1-150Ah bly-syra batterier

Batteriladdare Smart 75 Med inbyggd ficklampa och konstant 13.7VDC-läge för 1-150Ah bly-syra batterier ANVÄNDARMANUAL Batteriladdare Smart 75 Med inbyggd ficklampa och konstant 13.7VDC-läge för 1-150Ah bly-syra batterier Läs igenom denna manual noggrant innan du använder laddaren Använd alltid ögonskydd

Läs mer

Eva400EE/Eva400EM. Kontroll av funktion. Läs alltid manualen. SystemRoMedic TM. Manual - Svenska

Eva400EE/Eva400EM. Kontroll av funktion. Läs alltid manualen. SystemRoMedic TM. Manual - Svenska DRAWN APPROVED BY STATUS: COMMENTS: NAME DATE TITLE SIZE MATERIAL: SCALE:1:10 DWG. NO. WEIGHT: Eva400EE/Eva400EM SystemRoMedic TM Manual - Svenska 2 3 1 5 4 6 7 REVISION HISTORY A REV. DESCRIPTION 1 3

Läs mer

Bruksanvisning. trailerline elvinsch. Bruksanvisning Elvinsch version 3 01.2007. trailerline

Bruksanvisning. trailerline elvinsch. Bruksanvisning Elvinsch version 3 01.2007. trailerline Bruksanvisning trailerline elvinsch Bruksanvisning Elvinsch version 3 01.2007 trailerline INLEDNING Tack för att du har valt en elvinsch från vårt företag. Vi ber dig att noga läsa igenom och sätta dig

Läs mer

Batteriladdare 420.093.050, 420.093.050.A, 420.093.050.B

Batteriladdare 420.093.050, 420.093.050.A, 420.093.050.B Batteriladdare 420.093.050, 420.093.050.A, 420.093.050.B Batteriladdare 420.093.050, 420.093.050.A, 420.093.050.B schwedisch 12.09 2009 AUDI AG AUDI AG arbetar ständigt med vidareutveckling av alla typer

Läs mer

för raka trappor Användarmanual Modellnummer 420 Svenska

för raka trappor Användarmanual Modellnummer 420 Svenska för raka trappor Modellnummer 420 Användarmanual Svenska Servicebok Det är viktigt för oss att våra trapphissar alltid hjälper Er att komma upp och ner från Era trappor på ett säkert sätt. Med tanke på

Läs mer

echarger Bruksanvisning

echarger Bruksanvisning echarger Bruksanvisning Innehåll Innehåll Din echarger 58 Avsedd användning 59 Viktiga noteringar 60 Om batterierna 63 Så här laddar du 64 Användbara tips vid laddning 69 Underhåll och skötsel 70 Tekniska

Läs mer

Multiglide Single Patient Use. Bruksanvisning

Multiglide Single Patient Use. Bruksanvisning Multiglide Single Patient Use Bruksanvisning IMM1065_IFU_SV Version 2 2015 Bilder Bild 1 Bild 2 Bild 3 Bild 4 Bild 5 Bild 6 Bild 7 Bild 8 Bild 9 2 Innehåll Rubrik Sida Allmänt/Symboler/Avsedd användning/avsedd

Läs mer

VANTAGE TRÅDLÖST INDIREKT OFTALMOSKOP ANVISNINGAR

VANTAGE TRÅDLÖST INDIREKT OFTALMOSKOP ANVISNINGAR VANTAGE TRÅDLÖST INDIREKT OFTALMOSKOP ANVISNINGAR LÄS IGENOM OCH FÖLJ DESSA ANVISNINGAR NOGA INNEHÅLL 1. Symboler 2. Varningar och försiktighetsåtgärder 3. Miljö 4. Beskrivning av produkten 5. Isättning/byte

Läs mer

MHS 2500 MANUAL - SVENSKA

MHS 2500 MANUAL - SVENSKA MHS 2500 MANUAL - SVENSKA ! VARNING TIPPVINKEL ÖVER 3 ORSAKAR FEL I MÄTNINGEN. Begränsad 3 vinkel 3 Infästningarna är fabriksmonterade med belastningscellen. De ska inte under några omständigheter vridas.

Läs mer

Multiglide + SpilerGlide. Bruksanvisning

Multiglide + SpilerGlide. Bruksanvisning Multiglide + SpilerGlide Bruksanvisning IMM1001_IFU_SV Version 5 2015 Bilder Bild 1 Bild 2 Bild 3 Bild 4 Bild 5 Bild 6 Bild 7 Bild 8 Bild 9 2 Innehåll Rubrik Sida Allmänt/Symboler/Avsedd användning/avsedd

Läs mer

Batteriladdare Smart 100 Med inbyggd ficklampa för 6 240Ah bly-syra batterier

Batteriladdare Smart 100 Med inbyggd ficklampa för 6 240Ah bly-syra batterier ANVÄNDARMANUAL Batteriladdare Smart 100 Med inbyggd ficklampa för 6 240Ah bly-syra batterier Läs igenom denna manual noggrant innan du använder laddaren Använd alltid ögonskydd vid hantering av batterier

Läs mer

Sittsele 25030. Badsele Nät 25035. Viktigt! BRUKSANVISNING

Sittsele 25030. Badsele Nät 25035. Viktigt! BRUKSANVISNING Sittsele 25030 BRUKSANVISNING Badsele Nät 25035 Human Cares Sittsele 25030 är en förflyttningssele främst tänkt för förflyttningar mellan säng, rullstol och liknande. Selen är stadig med ett förstärkt

Läs mer

användarmanual 12 v blybatterier 20-300 ah

användarmanual 12 v blybatterier 20-300 ah användarmanual 12 v blybatterier 20-300 ah se 1 Tack för att du valt en laddare från Exide Technologies Din nya batteriladdare hjälper dig att hålla batteriet vid full kapacitet och förlänger livslängden.

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL 12 V Blybatterier 1-85 Ah

ANVÄNDARMANUAL 12 V Blybatterier 1-85 Ah ANVÄNDARMANUAL 12 V Blybatterier 1-85 Ah SE 1 Tack för att du valt en laddare från Exide Technologies Din nya batteriladdare hjälper dig att hålla batteriet vid full kapacitet och förlänger livslängden.

Läs mer

Instruktion för användare av COMFORTABEL. Sängryggstöd

Instruktion för användare av COMFORTABEL. Sängryggstöd Instruktion för användare av COMFORTABEL Sängryggstöd COMFORTABEL Sängryggstöd är ett enkelt och lättmonterat hjälpmedel för privatsängar i hemsjukvård eller liknande. Sängryggstödet skall placeras på

Läs mer

Batteriladdare Smart 50 Med inbyggd ficklampa för 6 200Ah bly-syra batterier

Batteriladdare Smart 50 Med inbyggd ficklampa för 6 200Ah bly-syra batterier ANVÄNDARMANUAL Batteriladdare Smart 50 Med inbyggd ficklampa för 6 200Ah bly-syra batterier Läs igenom denna manual noggrant innan du använder laddaren Använd alltid ögonskydd vid hantering av batterier

Läs mer

M1 PRO DHC Elvagn Instruktions Manual REGISTRERAONLINE. www.motocaddygolf.se/warranty-selector

M1 PRO DHC Elvagn Instruktions Manual REGISTRERAONLINE. www.motocaddygolf.se/warranty-selector M1 PRO DHC Elvagn Instruktions Manual REGISTRERAONLINE www.motocaddygolf.se/warranty-selector Hitta ditt serienummer Hitta ditt serienummer Serienummret för din Motocaddy vagn hittar du på undersidan av

Läs mer

LVI Low Vision International Verkstadsgatan 5 Tel: +46 470 727700 E-mail: info@lvi.se 352 46 Växjö Fax: +46 470 727725 Internet: www.lvi.

LVI Low Vision International Verkstadsgatan 5 Tel: +46 470 727700 E-mail: info@lvi.se 352 46 Växjö Fax: +46 470 727725 Internet: www.lvi. LVI Low Vision International Verkstadsgatan 5 Tel: +46 470 727700 E-mail: info@lvi.se 352 46 Växjö Fax: +46 470 727725 Internet: www.lvi.se MagniLink Visus bruksanvisning 7942143a Första användning Vi

Läs mer

Bruksanvisning. Blue Wave

Bruksanvisning. Blue Wave Bruksanvisning Blue Wave Denna bruksanvisning ger information om montering, inställningsmöjligheter, säkerhetsföreskrifter och skötselråd för badstolen Blue Wave. Genom att läsa igenom och följa anvisningarna

Läs mer

BATTERITESTARE EM Bruks- och underhållsanvisning

BATTERITESTARE EM Bruks- och underhållsanvisning BATTERITESTARE EM Bruks- och underhållsanvisning Inledning: Batteritestare EM är speciellt utvecklad för att kapacitetstesta batteripacken till Emotion drivhjul. Testet utförs genom att belasta batteripacken

Läs mer

Bruksanvisning Emma I & Emma II

Bruksanvisning Emma I & Emma II Bruksanvisning Emma I & Emma II Tillhör säng med serienummer: 1 2014-03-04 Denna bruksanvisning ger information om användningsområde, montering och skötselråd för sängen Emma I och Emma II. Genom att läsa

Läs mer

Nova Taklyft ett smidigt och säkert hjälpmedel

Nova Taklyft ett smidigt och säkert hjälpmedel Nova Taklyft ett smidigt och säkert hjälpmedel Med Nova taklyftsystem gör du smidiga överflyttningar i vardagen, till exempel till och från golv, säng, toalett och rullstol. Det fast installerade systemet

Läs mer

ReTurn7600 TM. Kontroll av funktion. Läs alltid manualen. SystemRoMedic. Manual - Svenska. Art. nr. 7600. Max: 205kg/450 lbs

ReTurn7600 TM. Kontroll av funktion. Läs alltid manualen. SystemRoMedic. Manual - Svenska. Art. nr. 7600. Max: 205kg/450 lbs ReTurn7600 TM SystemRoMedic Manual - Svenska Art. nr. 7600 Max: 205kg/450 lbs ReTurn7600 används inomhus vid kortare överflyttning av brukare mellan säng och rullstol, rullstol och toalett/mobil toastol/

Läs mer

Snabbreferens till ljudprocessor Nucleus CP910 och CP920. Komma igång Snabbreferens

Snabbreferens till ljudprocessor Nucleus CP910 och CP920. Komma igång Snabbreferens Snabbreferens till ljudprocessor Nucleus CP910 och CP920 Komma igång Snabbreferens Information Ljudprocessorerna Cochlear Nucleus CP910 och CP920 samverkar med cochleaimplantatet för att kunna överföra

Läs mer

- en vändsäng från. Närkes Vital B R U K S A N V I S N I N G

- en vändsäng från. Närkes Vital B R U K S A N V I S N I N G - en vändsäng från Närkes Vital B R U K S A N V I S N I N G Innehåll Allmänt... 3 Förklaring av symboler... 3 Innan sängen tas i bruk...3 Garanti... 3 Om produkten... 4 Allmänt... 4 Säkerhetsanmärkningar...

Läs mer

Monteringsanvisning och Garanti

Monteringsanvisning och Garanti Monteringsanvisning och Garanti Sängen som ger dig mer Stjärnbädden har en tydlig filosofi att ge högsta kvalitet, bästa sovkomfort och att alltid erbjuda riktigt prisvärda sängar Med en säng från Stjärnbädden

Läs mer

INSTRUKTIONSBOK FETTSPRUTA 907254, 0102459, 0102460

INSTRUKTIONSBOK FETTSPRUTA 907254, 0102459, 0102460 I26143-S-13.04 INSTRUKTIONSBOK FETTSPRUTA 907254, 0102459, 0102460 ASSALUB AB - 1 - www.assalub.se GENERELLA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER OBS! Läs instruktionen noga innan fettpistolen tas i bruk. Om inte instruktionerna

Läs mer

MULTI XS 7000 Batteriladdare

MULTI XS 7000 Batteriladdare MULTI XS 7000 Batteriladdare För blysyra batterier 14 225Ah Bruksanvisning och guide till professionell laddning av start- och djupcyklingsbatterier. Modell 1007 SE INTRODUKTION Vi gratulerar till köpet

Läs mer

Bruksanvisning MS 5900. Babyvåg 56-433. OBS! Läs igenom bruksanvisningen innan produkten tas i bruk.

Bruksanvisning MS 5900. Babyvåg 56-433. OBS! Läs igenom bruksanvisningen innan produkten tas i bruk. Bruksanvisning MS 5900 Babyvåg OBS! Läs igenom bruksanvisningen innan produkten tas i bruk. 56-433 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRORD...3 ALLMÄN INFORMATION...3 SÄKERHETSINSTRUKTIONER...3 MILJÖ...4 RENGÖRING...4

Läs mer

Smart laddare SBC - 8168 Bruksanvisning

Smart laddare SBC - 8168 Bruksanvisning Smart laddare SBC - 8168 Bruksanvisning Inledning SBC-8168 är en switchad batteriladdare med mikrodatorstyrning. Laddningen sker på effektivast möjliga sätt i fyra steg (batterianalys, bulkladdning, pulsladdning

Läs mer

COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING

COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING Grattis till ditt köp av den elektriska kaminen Cozzy Fire. Läs noga igenom monterings- och bruksanvisningen samt säkerhetsföreskrifterna innan du använder produkten.

Läs mer

S... Infraröd fjärrstyrning combi-lås vridskiva Växelspår traverskörmotor DH2000

S... Infraröd fjärrstyrning combi-lås vridskiva Växelspår traverskörmotor DH2000 S........ Infraröd fjärrstyrning combi-lås vridskiva Växelspår traverskörmotor DH2000 Infraröd fjärrstyrning Artikelnummer: 935075 93435 1.00......... Funktion och användning.......................................

Läs mer

Etac Molift RgoSling. SV - Bruksanvisning. RgoSling Fabric Stretcher. BM40704 Rev. B Rgosling Fabric Stretcher

Etac Molift RgoSling. SV - Bruksanvisning. RgoSling Fabric Stretcher. BM40704 Rev. B Rgosling Fabric Stretcher Rgosling Fabric Stretcher Etac Molift RgoSling SV - Bruksanvisning BM40704 Rev. B 2013-09-05 RgoSling Fabric Stretcher M Etac Molift RgoSling / www.molift.com / www.etac.com Manual Svenska Innehåll Allmänt...2

Läs mer

VIKTIGT! VID UPPLADDNING, FÅR LADDAREN INTE SÄTTAS I VÄGGEN FÖRRÄN LADDAREN ÄR KOPPLAD TILL STOLEN.

VIKTIGT! VID UPPLADDNING, FÅR LADDAREN INTE SÄTTAS I VÄGGEN FÖRRÄN LADDAREN ÄR KOPPLAD TILL STOLEN. VIKTIGT! VID UPPLADDNING, FÅR LADDAREN INTE SÄTTAS I VÄGGEN FÖRRÄN LADDAREN ÄR KOPPLAD TILL STOLEN. VID FÖRSTA UPPLADDNING SKALL BATTERIET LADDAS I 24 TIMMAR. NÄR BATTERIET HÅLLER PÅ ATT BLI URLADDAT HÖRS

Läs mer

-AireRx SPPC- -AireRx SPC-

-AireRx SPPC- -AireRx SPC- Brukar- och förskrivarmanual -AireRx SPPC- -AireRx SPC- AireRx SPPC och SPC är tillverkade och avsedda för att användas i alla på marknaden förekommande rullstolar. Denna manual skall användas för den

Läs mer

BatterIaddare Smart 20 för 1-20Ah bly-syra batterier

BatterIaddare Smart 20 för 1-20Ah bly-syra batterier ANVÄNDARMANUAL BatterIaddare Smart 20 för 1-20Ah bly-syra batterier Läs igenom denna manual noggrant innan du använder laddaren Använd alltid ögonskydd vid hantering av batterier INTRODUKTION Tack för

Läs mer

Smartboard manual/bruksanvisning

Smartboard manual/bruksanvisning Smartboard manual/bruksanvisning 1 Smartboard manual/bruksanvisning KÄRA KUND, Tack för att du har valt en Smartboard ifrån Hobbex. Vi hoppas att du kommer få mycket glädje av den. Tänk på att läsa hela

Läs mer

Kort bruksanvisning FLUX

Kort bruksanvisning FLUX Kort bruksanvisning FLUX Bruksanvisning art nr MB 3301KB Denna bruksanvisning ger information om montering, inställningsmöjligheter, säkerhetsföreskrifter och skötselråd av Flux bakåtvänd rollator. Genom

Läs mer

Användarmanual. Freedom Scientific BLV Group, LLC Augusti, 2007. Art Nr. 1-3083

Användarmanual. Freedom Scientific BLV Group, LLC Augusti, 2007. Art Nr. 1-3083 Användarmanual Freedom Scientific BLV Group, LLC Augusti, 2007 Art Nr. 1-3083 PUBLISHED BY Freedom Scientific 11800 31st Court North St. Petersburg, Florida 33716-1805 USA http://www.freedomscientific.com

Läs mer

S... Guldmann vårdsäng - Hjälparens Guide. Vers. 1.00

S... Guldmann vårdsäng - Hjälparens Guide. Vers. 1.00 S........ Guldmann vårdsäng - Hjälparens Guide Vers. 1.00 Innehåll 1.00......... Guldmann vårdsäng........................................... 3 2.00......... Säkerhet.....................................................

Läs mer

Bruksanvisning till Ping MKIII Dykmobiltelefon

Bruksanvisning till Ping MKIII Dykmobiltelefon Bruksanvisning till Ping MKIII Dykmobiltelefon Modeller DUF, DUR och DTU PING MARINELEKTRONIK 167 41 BROMMA www.pingmarine.com Ping Marinelektronik 2010 15 1 14 Innehåll 1 Introduktion... 3 2 Packlista...

Läs mer

Powerware 3105 UPS Användarhandbok

Powerware 3105 UPS Användarhandbok Powerware 3105 UPS 2005 Eaton Corporation Innehållet i denna handbok är skyddat enligt upphovsrättslagen och får varken helt eller delvis kopieras utan uttrycklig tillåtelse av utgivaren. Stor noggrannhet

Läs mer

Liko Comfortsele Plus, mod. 300, 310, 350, 360

Liko Comfortsele Plus, mod. 300, 310, 350, 360 Liko Comfortsele Plus, mod. 300, 310, 350, 360 Bruksanvisning Svensk 7SV160183-03 Mod. 300, 310 Mod. 350, 360 Produktbeskrivning Liko Comfortsele Plus ger en bekväm sittställning och en trygg överflyttning

Läs mer

Användarhandledning Undersökningsbord Linnea 130-00102-00, 130-00103-00, 130-00104-00, 130-00107-00 och 130-00109-00

Användarhandledning Undersökningsbord Linnea 130-00102-00, 130-00103-00, 130-00104-00, 130-00107-00 och 130-00109-00 Användarhandledning Undersökningsbord Linnea 130-00102-00, 130-00103-00, 130-00104-00, 130-00107-00 och 130-00109-00 2008-0007 utgåva 5 Tel +46- -0010n-00 Innehåll 1. Rini undersökningsbord Linnea... 3

Läs mer

Radiomottagare LE10 CRS-URE-0100. Användarhandbok

Radiomottagare LE10 CRS-URE-0100. Användarhandbok Radiomottagare LE10 CRS-URE-0100 sv Användarhandbok Radiomottagare LE10 Innehållsförteckning sv 3 Innehållsförteckning 1 Säkerhetsinstruktioner 5 1.1 Allmänna säkerhetsinstruktioner 5 1.2 Driftsmiljö

Läs mer

NaviTrack-sändare SÄNDARENS DELAR (BILD 1-4) KOMMA IGÅNG. Spiralkablar (4 m i utdraget läge) Knappsats. Handtag. Klämma

NaviTrack-sändare SÄNDARENS DELAR (BILD 1-4) KOMMA IGÅNG. Spiralkablar (4 m i utdraget läge) Knappsats. Handtag. Klämma NaviTrack-sändare Viktigt! För din egen säkerhet: Läs denna handbok och det medföljande säkerhetshäftet noggrant innan du använder denna utrustning. Behåll denna handbok. kan förstöras och kan utgöra en

Läs mer

ZAFIR 45 Batteriladdare

ZAFIR 45 Batteriladdare ZAFIR 45 Batteriladdare För bly-syra batterier 1.2 90Ah Bruksanvisning och guide till professionell laddning av start- och djupcyklingsbatterier. SE INTRODUKTION Vi gratulerar till köpet av din nya professionella

Läs mer

Användaranvisning - Förbränningstoalett. Cinderella Classic

Användaranvisning - Förbränningstoalett. Cinderella Classic Användaranvisning - Förbränningstoalett Cinderella Classic Cinderella förbränningstoalett Med korrekt användning och underhåll kan du ha nytta av din förbränningstoalett i många år. I den här användaranvisningen

Läs mer

CHUBBSAFES EVOLVE BRUKSANVISNING

CHUBBSAFES EVOLVE BRUKSANVISNING CHUBBSAFES EVOLVE BRUKSANVISNING 1 Ref: BASS-0010-B/21.02.2014 Innehållsförteckning 1- EGENSKAPER... 4 1-1 Modeller... 4 1-2 Mått och vikt... 4 1-3 Interiör (standard och tillval)... 5 2- TRANSPORT...

Läs mer

Molift EvoSling FlexiStrap

Molift EvoSling FlexiStrap Molift EvoSling FlexiStrap SV - Bruksanvisning BM28904 Rev. A 2015-06-08 Innehåll Allmänt...3 Försäkran om överensstämmelse...3 Villkor för användning...3 Garanti...3 Etiketter och symboler...3 Symboler...3

Läs mer

BRUKSANVISNING SPÄNNINGSPROVARE E4201193, 42.6702

BRUKSANVISNING SPÄNNINGSPROVARE E4201193, 42.6702 BRUKSANVISNING SPÄNNINGSPROVARE E4201193, 42.6702 Säkerhet Internationella säkerhetssymboler Varning för farlig spänning, läs bruksanvisningen. Varning! Farlig spänning. Risk för elektrisk chock Dubbel

Läs mer

Nucleus CP810 ljudprocessor och Nucleus CR110 Remote Assistant Handbok för felsökning

Nucleus CP810 ljudprocessor och Nucleus CR110 Remote Assistant Handbok för felsökning Nucleus CP810 ljudprocessor och Nucleus CR110 Remote Assistant Handbok för felsökning Symboler Notera Viktig information eller råd om handhavande. För enklare och säkrare användning. Tips Sparar tid och

Läs mer

Bruksanvisning TriomiX

Bruksanvisning TriomiX Bruksanvisning TriomiX Innehållsförteckning BAKGRUND... 3 UPPACKNING... 4 FUNKTIONSBESKRIVNING... 6 UPPLADDNING... 7 GARANTI... 7 SPECIFIKATIONER... 8 2 Bakgrund Ackreditering av laboratorieanalyser är

Läs mer

TENOR. Ett säkert lyftsystem för kraftigt överviktiga vårdtagare. with people in mind

TENOR. Ett säkert lyftsystem för kraftigt överviktiga vårdtagare. with people in mind TENOR Ett säkert lyftsystem för kraftigt överviktiga vårdtagare with people in mind Vård av kraftigt överviktiga - Tenor 3 KLARA UTMANINGARNA I VÅRDEN AV KRAFTIGT ÖVERVIKTIGA Antalet personer som klassas

Läs mer

BRUKS- OCH SKÖTSELANVISNING REAL 9000 PLUS/EL/VUXEN/BARN/MINI/COXIT

BRUKS- OCH SKÖTSELANVISNING REAL 9000 PLUS/EL/VUXEN/BARN/MINI/COXIT BRUKS- OCH SKÖTSELANVISNING REAL 9000 PLUS/EL/VUXEN/BARN/MINI/COXIT Artikelnr Ändrad 076 Giltig från 0 REAL SPIDER är en arbetsstol för personer med funktionshinder. REAL-stolen enligt nedan specificerade

Läs mer

BRUKERHÅNDBOK GRATULERER

BRUKERHÅNDBOK GRATULERER BRUKERHÅNDBOK GRATULERER med kjøpet av din nye profesjonelle svitsjmodus-batterilader. Denne laderen inngår i en serie profesjonelle ladere fra CTEK SWEDEN AB og representerer den nyeste teknologien for

Läs mer

Bruksanvisning Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen.

Bruksanvisning Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Bruksanvisning Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 ALLMÄNT... 3 BESKRIVNING AV ANVÄNDNINGSOMRÅDE... 3 SYMBOLER...

Läs mer

Molift EvoSling MediumBack

Molift EvoSling MediumBack Molift EvoSling MediumBack SV - Bruksanvisning BM28304 Rev. B 2015-06-12 Innehåll Allmänt...3 Försäkran om överensstämmelse...3 Villkor för användning...3 Garanti...3 Etiketter och symboler...3 Symboler...3

Läs mer

Installationsanvisning

Installationsanvisning Installationsanvisning SPISVAKT STARTKNAPP LÄCKAGEVAKT 20837 v4.5.3 Athena-Spisec-AddOn-installation-manual-v4-SWE.indd 1 8.4.2015 21.21 Athena-Spisec-AddOn-installation-manual-v4-SWE.indd 2 8.4.2015 21.21

Läs mer

Trådlös TV-länk SLV3100. Bruksanvisning

Trådlös TV-länk SLV3100. Bruksanvisning Trådlös TV-länk SLV3100 Bruksanvisning A 1 2 SLV3100 WIRELESS TVLINK TRANSMITTER IR DC 9V Channel 1 2 3 4 ON/OFF 7 6 5 4 3 B 8 9 SLV3100 WIRELESS TVLINK RECEIVER Channel 1 2 3 4 DC 9V ON/OFF 13 12 11 10

Läs mer

WT Serien IUOU Multi intelligent batteriladdare

WT Serien IUOU Multi intelligent batteriladdare WT Serien IUOU Multi intelligent batteriladdare SW Exergon art: 27-6600 15A (WT-1215-TB) 27-6700 25A (WT-1225-TB) 27-6800 45A (WT-1245-TB) Användarmanual Läs noggrannt denna manual innan installation och

Läs mer

Bruksanvisning. Visual Reinforcement Audiometry VRA201

Bruksanvisning. Visual Reinforcement Audiometry VRA201 Bruksanvisning Visual Reinforcement Audiometry VRA201 datum: 2002-03-01 sid 1/5 Säkerhetsföreskrifter Om denna apparatur är en del i ett system med en eller flera andra enheter med medicinskt CE-märke

Läs mer

GSM Gateway CRS-GSMGW-MSV. Användarhandbok

GSM Gateway CRS-GSMGW-MSV. Användarhandbok GSM Gateway CRS-GSMGW-MSV sv Användarhandbok GSM Gateway Innehållsförteckning sv 3 Innehållsförteckning 1 Säkerhetsinstruktioner 4 1.1 Säkerhetsanvisningar för miljö 4 1.2 Enhetsrelaterade säkerhetsinstruktioner

Läs mer

Fukthaltsmätare. Bruksanvisning

Fukthaltsmätare. Bruksanvisning Fukthaltsmätare SV Bruksanvisning INNEHÅLLSFÖRTECKNING BRUKSANVISNING FÖR Wile 55...4 1. Leveransens innehåll...4 2. Mätarens användning...4 2.1 Förberedelse för mätningen...4 2.2 Provtagning...4 2.3

Läs mer

Nokia Bluetooth-headset BH-217. Utgåva 1

Nokia Bluetooth-headset BH-217. Utgåva 1 Nokia Bluetooth-headset BH-217 1 2 3 4 5 6 8 7 Utgåva 1 10 9 12 13 11 14 ÖVERENSSTÄMMELSE MED KRAV OCH BESTÄMMELSER Härmed tillkännager NOKIA CORPORATION att denna BH-217-produkt överensstämmer med väsentliga

Läs mer

KCC Vinkylare 370 Drift & skötselinstruktion

KCC Vinkylare 370 Drift & skötselinstruktion KCC Vinkylare 370 Drift & skötselinstruktion Läs igenom instruktionen noga innan aggregatet tas i bruk! Förord Instruktionen är universell för flera producerade vinkylaremodeller, utseende och illustrationer

Läs mer

Falck 6709 Universal sändare

Falck 6709 Universal sändare Bruksanvisning Falck 6709 Universal sändare Art.nr.: 320 864 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Falck 6709 Universal sändare består av:... 2 Beskrivning av Falck 6709 Universal sändare... 2

Läs mer

Bruksanvisning. Mover. Överflyttningsplattform. Mover 53-300

Bruksanvisning. Mover. Överflyttningsplattform. Mover 53-300 Bruksanvisning Mover Överflyttningsplattform Mover 53-300 1 Allmän information Tack för att du köpt denna överflyttningsplattform från GATE. Läs igenom den här bruksanvisningen noggrant och kontakta oss

Läs mer

STERLING OPAL 3 & 4 Information till tekniker

STERLING OPAL 3 & 4 Information till tekniker S U N R I S E M E D I C A L STERLING OPAL 3 & 4 Information till tekniker Art nr: S Opal Man T 2010 Sunrise Medical AB, Britta Sahlgrens gata 8A 421 31 VÄSTRA FRÖLUNDA Tel nr 031-748 37 00 Fax nr 031-748

Läs mer

RUBY Handkamera. Användarmanual. Freedom Scientific BLV Group, LLC Juni, 2011. Art Nr. 1-3058

RUBY Handkamera. Användarmanual. Freedom Scientific BLV Group, LLC Juni, 2011. Art Nr. 1-3058 RUBY Handkamera Användarmanual Freedom Scientific BLV Group, LLC Juni, 2011 Art Nr. 1-3058 PUBLISHED BY Freedom Scientific 11800 31st Court North St. Petersburg, Florida 33716-1805 USA http://www.freedomscientific.com

Läs mer

Powerware 3105 UPS Användarhandbok

Powerware 3105 UPS Användarhandbok Powerware 3105 UPS 2005 Eaton Corporation Innehållet i denna handbok är skyddat enligt upphovsrättslagen och får varken helt eller delvis kopieras utan uttrycklig tillåtelse av utgivaren. Stor noggrannhet

Läs mer

Installations- och bruksanvisning

Installations- och bruksanvisning för Tracer 1206RN Tracer 1210RN V 1.57 Vitsand 406, 685 94 Torsby, +46 (0) 560 284 717 fragor@solexperten.se, www.solexperten.se Innehåll Allmänna säkerhetsföreskrifter... 4 Översikt... 4 Beskrivning av

Läs mer

Comfort Duett Svenska

Comfort Duett Svenska Bruksanvisning Comfort Duett Svenska Bruksanvisning Innehållsförteckning Sid Introduktion 3 Presentation av Comfort Duett 3 Funktioner - Comfort Duett 4 Komma igång 6 Volym 7 Batteri 7 Comfort Duett som

Läs mer

BRUKSANVISNING. Mobil luftkonditionering

BRUKSANVISNING. Mobil luftkonditionering BRUKSANVISNING Mobil luftkonditionering Modell No: 360008/ 360010 Vi rekommenderar att du läser instruktionerna noga innan du använder produkten. Bevara instruktionerna på en trygg plats, eftersom du kan

Läs mer

TV 2400. Trådlösa hörlurar med förstärkare. Bruksanvisning

TV 2400. Trådlösa hörlurar med förstärkare. Bruksanvisning TV 2400 Trådlösa hörlurar med förstärkare Bruksanvisning Översikt Denna broschyr visar en översikt över din TV 2400. ÜBERSICHT TV 2400 1 1 2 3 4 5 7 6 8 1 7 2 3 4 5 6 8 9 10 ÖVERSIKT Mottagare 1 Öronproppar

Läs mer

Image Elcykel!!?? Sjösala Elcykel. - Manual -

Image Elcykel!!?? Sjösala Elcykel. - Manual - Image Elcykel!!?? Sjösala Elcykel - Manual - SJÖSALA ELCYKEL SJÖSALA ELCYKEL Lycka till med din nya elcykel. Läs noggrant igenom den här bruksanvisningen. Den innehåller information om underhåll och hur

Läs mer

DEUTSCH. Silent 40 Batt 8211-3453-02

DEUTSCH. Silent 40 Batt 8211-3453-02 DEUTSCH D Silent 40 Batt 8211-3453-02 S SVENSKA R 1 1 R O P 2 2 3 L M M L 3 5 I J K 4 4 K J I N 1. 2 230 V 2 2. 3. 4 SVENSKA S A BC 4. 5. 6. 7. 8. 9. 36 mm 19 mm 10. 11. 5 S SVENSKA SYMBOLER Följande symboler

Läs mer

TOPAZ XL HD Förstoringskamera

TOPAZ XL HD Förstoringskamera TOPAZ XL HD Förstoringskamera Användarmanual Freedom Scientific Inc. December, 2011 Art Nr. 1-3304 PUBLISHED BY Freedom Scientific 11800 31st Court North St. Petersburg, Florida 33716-1805 USA http://www.freedomscientific.com

Läs mer

EC Declaration of Conformity. Decon Wheel AB Tel 0345-40880 Södra Ekeryd 115 Fax 0345-40895 314 93 Hyltebruk www.decon.se

EC Declaration of Conformity. Decon Wheel AB Tel 0345-40880 Södra Ekeryd 115 Fax 0345-40895 314 93 Hyltebruk www.decon.se Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 EC Declaration of Conformity... 2 Easywheel... 3 Leveranskontroll... 3 Ingående komponenter... 3 Identifiering och märknig av Easywheel... 4 CE-märkning...

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning CANDY4 HD 20150129 Innehållsförteckning 1 Vad är CANDY4 HD?... 4 2 Säkerhetsföreskrifter... 5 3 Vad finns i förpackningen?... 6 4 Fysisk beskrivning... 7 5 Kom igång... 9 5.1 Ladda batteriet... 9 5.2 Ta

Läs mer