FÖREDRAGNINGSLISTA VID SKÅNES FRIIDROTTSFÖRBUNDS ÅRSMÖTE MÅNDAGEN DEN 3 MARS 2014, KL LOKAL: BEST WESTERN HOTEL STENSSON, ESLÖV

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FÖREDRAGNINGSLISTA VID SKÅNES FRIIDROTTSFÖRBUNDS ÅRSMÖTE MÅNDAGEN DEN 3 MARS 2014, KL 18.30 LOKAL: BEST WESTERN HOTEL STENSSON, ESLÖV"

Transkript

1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013

2 FÖREDRAGNINGSLISTA VID SKÅNES FRIIDROTTSFÖRBUNDS ÅRSMÖTE MÅNDAGEN DEN 3 MARS 2014, KL LOKAL: BEST WESTERN HOTEL STENSSON, ESLÖV 1. Upprop av ombud, fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd. 2. Fastställande av föredragningslista för årsmötet. 3. Fråga om årsmötet blivit behörigen utlyst. 4. Val av ordförande för årsmötet. 5. Val av sekreterare för årsmötet. 6. Val av 2 justeringsmän att jämte mötesordföranden justera årsmötets protokoll samt val av 2 rösträknare. 7. Behandling av styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelser samt revisorernas berättelse. 8. Fastställande av balans- och resultaträkningar samt beslut med anledning av årets vinst eller förlust. 9. Fråga om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsens förvaltning. 10. Behandling av: a) Verksamhetsplan 2014 b) Motioner från röstberättigad förening inkommen till förbundsstyrelsens senast den 1 februari 2014 c) Budget Fastställande av serviceavgift 2014 till Skånes Friidrottsförbund. 12. Val av förbundsordförande tillika styrelseordförande för Avgående: Robert Nord, Malmö. 13. Val av halva antalet (3) styrelseledamöter för en tid av två år. Avgående: Kaj Göransson, Villands Vånga Åke Norén, Kristianstad Sven Trönne, Eslöv 14. Fyllnadsval av två (2) styrelseledamöter för en tid av ett år. Avgående: Ann Krogsgaard, Höör Thomas Stålbrand, Malmö 15. Val av revisor jämte en suppleant för Avgående: Evald Fridén, Malmö, resp. Thomas Kristiansson, Råå. 16. Val av ordförande och 2 ledamöter i valberedningen för Avgående: Johan Wallerstein, Lund (ordf.), Eva Måbrink, Kristianstad, Claus Elnif, Helsingborg 17. Val av ombud till Svenska Friidrottsförbundets årsmöte Val av ombud till Skånes Idrottsförbunds årsmöte Val av ombud till SISU Skånes årsstämma Prisutdelning. 1

3 Styrelsen för Skånes Friidrottsförbund får härmed avgiva berättelse för verksamheten under året 1 januari - 31 december STYRELSENS BERÄTTELSE STYRELSENS SAMMANSÄTTNING M.M. Styrelsen har under verksamhetsåret 2013 haft följande sammansättning: Ordförande: Robert Nord, Malmö, (9) Vice ordförande: Ann Krogsgaard, Höör (7) Sekreterare: Sven Trönne, Eslöv (9) Kassör: Gert-Åke Ivarsson, S:t Olof t.o.m 4 mars (3) Thomas Stålbrand, Malmö fr.o.m. 5 mars (6) Övriga ledamöter: Annika Hovang, Bjärred (6) Kaj Göransson, Villands Vånga (8) Johan Wallerstein, Lund t.o.m 4 mars (3) Åke Norén, Kristianstad fr.o.m. 5 mars (5) Adjungerad Lesley Lundberg, Åhus fr.o.m., 16 september (2) Siffror inom parentes anger närvaro för resp. ledamot i antal sammanträden. Styrelsen har sammanträtt 9 gånger under verksamhetsåret, varav 6 gånger efter årsmötet. Styrelsen genomförde också en idé- och planeringskonferens i Malmö i november 2013 tillsammans med kommittéledamöter och valberedning. Styrelsen har i enlighet med sin organisation, varom principiellt beslut togs vid årsmötet 2010 och utformades i detalj vid styrelsens konstituerande möte, arbetat med fem fasta kommittéer, nämligen ekonomikommitté, tävlingskommitté för arenafriidrott, tävlingskommitté för friidrott utanför arena, utbildningskommitté och veterankommitté. Kommittéerna har haft följande sammansättning efter årsmötet: Ekonomikommitté Tävlingskommitté, arenafriidrott Tävlingskommitté, friidrott utanför arena Thomas Stålbrand, ordförande Robert Nord Sven Trönne Åke Norén, ordförande Kristina Wärff Kyllan Quick Kaj Göransson, ordförande Ulf Agrell Per Månsson 2

4 Utbildningskommitté Veterankommitté Annika Hovang, ordförande Alexander Tursell Markus Nilsson Emma Brorsson Ulf Agrell, ordförande, långlopp Margareta Millestam, arenafriidrott kvinnor Christer Stensson, arenafriidrott män Ledningsgruppen för Skånes Utbildningscentrum (Skånes UC) har bestått av Robert Nord, ordförande, Thomas Stålbrand, ekonomiansvarig, Ann Krogsgaard, ungdomsansvarig och Annika Hovang, utbildningsansvarig. Följande ansvariga har fungerat under året: Ekonomiansvarig Tävlingsansvarig, arenafriidrott Tävlingsansvarig, friidrott utanför arena Utbildningsansvarig Veteransvarig Lägeransvarig Thomas Stålbrand Åke Norén Kaj Göransson Annika Hovang Ulf Agrell Lesley Lundberg (fr.o.m. 19 augusti) Förbundets revisor har under 2013 varit Evald Fridén, Malmö, med Thomas Kristianssson, Råå, som suppleant, valda av årsmötet. Förbundets valberedning har under 2013 bestått av Johan Wallerstein, Lund (ordförande) samt Eva Måbrink, Kristianstad och ClausElnif, Helsingborg. Maria Nilsson har varit anställd konsulent 1 januari 31 mars 2013 på heltid. Från och med 1 juni 2013 har tecknats avtal om administrativa tjänster med Diz Access AB och där dess företrädare Cecilia Björklund tjänstgjort på kansliet cirka 15 timmar per vecka. 3

5 SKÅNES FRIIDROTTSFÖRBUNDS ÅRSMÖTE Skånes Friidrottsförbunds årsmöte avhölls måndagen den 4 mars 2013 på Best Western Hotel Stensson i Eslöv med cirka 40 personer närvarande. Vid årsmötet fanns 21 röstberättigade ombud som representerade 14 skånska friidrottsföreningar. Robert Nord, Malmö, valdes till att leda årsmötet. Robert Nord, Malmö, omvaldes enhälligt som förbundsordförande. På de 3 styrelseposterna på 2 år som årsmötet hade att besätta omvaldes Annika Hovang, Bjärred och Ann Krogsgaard, Höör samt nyvaldes Thomas Stålbrand, Malmö. Dessutom nyvaldes på 1 år (fyllnadsval) Åke Norén, Kristianstad. Skånes Friidrottsförbunds ledarplakett för 2012 tilldelades Fredrik Hällefors, Hässleholms AIS medan Sarah Lahti, Klippans FK och Thobias Nilsson Montler, Malmö AI erhöll de traditionella hederspriserna till yngre lovande idrottsflicka respektive yngre lovande idrottspojke. Ängelholms IF erhöll priset som Årets förening 2012 för framgångsrikt ungdomsarbete. Ulf Agrells hederspriser till lovande flicka och pojke på medel-/långdistans 2012 gick till Isabell Norstedt, IFK Helsingborg och Hussein Nur, Malmö AI. Avgående ledamoten Gert-Åke Ivarsson utsågs till hedersledamot i förbundet. FÖRBUNDSREPRESENTATION Styrelse- och kommittéledamöter i Skånes Friidrottsförbund och skånska friidrottsledare har under året i likhet med tidigare år representerat förbundet i andra förbund enligt följande förteckning: Svenska Friidrottsförbundet Ulf Agrell Götalandsregionen i friidrott Karl-Gustav Holmgren (hedersordförande) Gert-Åke Ivarsson (hedersledamot) ledamot i veterankommittén ordförande i regionstyrelsen ledamot i regionstyrelsen ÅRSMÖTESREPRESENTATION Vid centrala organs årsmöten m.m. har Skånes Friidrottsförbund representerats av följande ombud: Svenska Friidrottsförbundets förbundsmöte den mars 2013 i Borås Skånes Idrottsförbunds och SISU Skånes årsmöten (Distriktsmötet) 18 april 2013 i Hässleholm Jonas Areheim, Claus Elnif, Börje Hägg. Ann Krogsgaard, Stefan Kreüger, Erica Mårtensson, Robert Nord, Tomas Strandberg, Jörgen Zaki och Anton Wåhlin. Kaj Göransson och Åke Norén Götalandsregionens årsmöte den Karl-Gustav Holmgren (hedersordförande) 20 oktober 2013 i Värnamo Gert-Åke Ivarsson (hedersledamot) 4

6 ANSLUTNA FÖRENINGAR Till förbundet har under verksamhetsåret nittioåtta (98) föreningar varit anslutna. Jämfört med föregående år har sex nya föreningar anslutits till förbundet, Tre föreningar har begärt sitt utträde. För två av dessa föreningar är det endast fråga om en omstrukturering av föreningen och ny organisationsenhet har istället blivit medlem i förbundet. Det innebär i realiteten att förbundet fått fyra nya medlemmar och förlorat en under verksamhetsåret. Föreningarna har enligt årsmötets beslut erlagt serviceavgift till förbundet under Avgiften har varierat i sex steg mellan och kr. Fördelningen har varit baserad på föreningarnas LOKsammankomster FÖRENINGSKONFERENSER I likhet med tidigare år samlade förbundsstyrelsen de skånska föreningarna till konferenser under hösten 2013 för att förbereda och planera verksamheten under En sådan var tävlingskonferens i Lund på Lundia Hotell den 5 oktober för både arena och långlopp gällande det kommande årets tävlingsverksamhet och som samlade 18 respektive 15 deltagare. Konferensen föregicks av en ledarskapsutbildning Att leda mot framgång med Sven Nylander och Pia Sander som föreläsare och i den deltog 24 deltagare. Vidare presenterades vid detta tillfälle Svenska Friidrottsförbundets förslag till verksamhetsinriktning för perioden

7 HEMSIDA/FACEBOOK Skånes Friidrottsförbund har haft en hemsida igång sedan slutet av år Sidan har haft samma grundutformning hela tiden även om den successivt byggts ut och kompletterats med fler avdelningar och nya uppgifter. Hemsidan har haft många besök genom åren, men 13 år är en mycket lång tid på internet och det var hög tid för en modernisering. Fr.o.m. sommaren 2013 har en ny hemsida tagits fram med modern utformning för såväl dator som pekplatta och smart mobil och som bättre skall svara mot distriktets nuvarande behov. Från början var det främst de mest lästa avsnitten på den gamla hemsidan som fick en ny utformning kalendarium för vårt tävlings- och utbildningsprogram samt statistik. Därefter har hemsidan successivt fyllts med mer innehåll. Vid årsskiftet återstod dock ännu en del arbete. Främst gäller det föreningsinformationen, som motsvarar vår tidigare tryckta adresskalender, som kräver en aktualisering. Distriktet har även en Facebook-sida, som hittills mest använts för att speciellt lyfta fram olika distriktsarrangemang. Det finns en samordning mellan informationen på Facebook och hemsidan. Man kan också lätt komma från den ena informationskanalen till den andra. Antalet gilla -markeringar för Facebook-sidan har ökat rejält under året. 6

8 SKÅNES UTVECKLINGSCENTRUM Organisation Skånes Friidrottsförbund är juridisk huvudman för Skånes Utvecklingscentrum (Skånes UC). Verksamheten leds av en ledningsgrupp, som utses inom Skånes Friidrottsförbunds styrelse. Verksamhet Verksamheten har omfattat utbildning av ledare, tränare och funktionärer samt ungdomsuppföljning. Följande verksamheter har genomförts: Utbildning Utbildningsverksamheten i Skånes UC har under det gångna året utbildat flera nya ledare och tränare på olika åldersnivåer. Under året har såväl centrala som lokala utbildningar kunnat genomföras på olika nivåer, där förbundet försöker möta föreningarnas önskemål i så stor utsträckning som möjligt. Friidrott var i våras förlagd till största delen i Ängelholm då förening efterfrågade utbildningen där. Eftersom friidrott hade för få deltagare fick utbildningen ställas in i Skåne, men de som anmält sig fick möjlighet att vara med på friidrott i Göteborg, vilket var ett gott samarbete, som vi har för avsikt att fortsätta med. Förbundet har som målsättning att utbildningsinsatserna ska leda till bättre nätverk, förstärkning av ledarteamen och en positiv helhetsutveckling för föreningarna. För att samla distriktets alla ledare och tränare erbjöds en fördjupningsutbildning, som riktade sig till ledare och tränare på alla nivåer. De 24 som var på plats var mycket nöjda, och vi hoppas att inbjudan till nästa års inspirations- och fördjupningsutbildning hinner spridas bättre, så att fler får ta del av detta tillfälle att få ny kunskap och träffa tränare och ledare från andra föreningar. Inom ramen för dessa utbildningar engagerar vi de bästa instruktörerna vi har i vårt distrikt. Sammanlagt har följande utbildning genomförts under 2013: Instruktörsutbildning: Våren 2013 Friidrott år del 1 7/4, 13/4, 6/6 Ängelholm 16 deltagare Friidrott år del 2 18/5 Malmö 16 deltagare Friidrott 7-10 år del 1 & 2 7/4, 6/6 Malmö 16 deltagare Fördjupning diskus 13/4 Malmö 3 deltagare Fördjupning kula 27/4 Helsingborg 5 deltagare Hösten 2013 Friidrott 7-10 år, del 1 & 2 28/9, 26/10 Malmö 26 deltagare Friidrott år, del /9 Malmö 12 deltagare Friidrott år, del 2 12/10 Malmö 12 deltagare Löpträningsutbildning 12-13/10 Malmö 10 deltagare 7

9 Domare och funktionärutbildning: Distriktsdomarutbildning, eltid 23/11 Malmö 4 deltagare Distriktsdomarutbildning, starter 3/12, 7/12 Malmö 8 deltagare Fördjupningskurs Att leda mot framgång 5/10 Lund 24 deltagare Breddläger/Ungdomsuppföljning/ Unga Ledare Under året har ett läger för ungdomar arrangerats. Ett förberedande dagläger inför DM och Götalands för års ungdomar genomfördes den 14 december i Malmö (Atleticum). Lägret samlade 40 ungdomar från 10 klubbar. Träningen och teorin leddes av kvalificerade skånska tränare. Fokus låg på teknik och genomfördes grenvis med två 3-timmars pass på lördagen. På kvällen genomfördes aktiviteter för att brygga relationer och gemenskapen. Målet med lägret var dels att bygga upp en social gemenskap och dels att erbjuda bra inspirerande träning i ett led att öka antalet startande på DM och bredda truppen till Götalands. Kristina Wärff och Lesley Lundberg har varit huvudansvarig för lägret och även för kommande skånelag till Götalandsmästerskapen under

10 TÄVLINGSVERKSAMHET ARENA Vi kan lägga ytterligare ett verksamhetsår bakom oss och konstatera att friidrottsåret 2013 i vårt distrikt har varit lika händelserikt som tidigare år. Vi har många aktiva föreningar som gör ett värdefullt arbete för de aktiva barn, ungdomar och seniorer som sökt sig till deras verksamheter, och vi kan också blicka tillbaka på året som gick och se att flera skånska ungdomar och juniorer håller sig väl framme på både ungdomsoch junior SM. På ungdomssidan, åringar togs inte minde än 20 SM guld detta år fördelat på 6 skånska föreningar, IFK Helsingborg (1), Hässleholms AIS (5), Malmö AI (8), Ystads IF (1), Åhus FIK (2) och Öresund FK (1). 2 av SM gulden kom i stafettlöpning och resterande 18 guld erövrades av totalt 9 aktiva, 2 på flicksidan och 7 på pojksidan. Noterbart är också att omnämna Hässleholms AIS lovande kastartalang Wictor Petersson 15 år som tog samtliga guld för sin förening. Dessutom visade Malmö AI sin dominans på ungdomssidan genom att även vinna Lag-USM i överlägsen stil. Glädjande i denna tävling var att tre skånska föreningar fanns representerade. Förutom MAI, blev IFK Helsingborg sexa och IFK Lund tionde lag. På juniorsidan, åringar lyckades aktiva från våra skånska föreningar med bedriften att erövra inte mindre än 25 SM-guld som fördelades på fyra föreningar, IFK Helsingborg (3), Hässleholms AIS (7), IFK Lund (3) och Malmö AI (12). Precis som på ungdomssidan kom 2 av gulden i stafettlöpning och de resterande 23 gulden belades av 13 skånska aktiva där 5 av dessa var dubbla eller flerfaldiga mästare, inte minst Hässleholms AIS Elise Malmberg som under 2013 kan titulera sig som mästarinna i 6 grenar och Malmö AI:s Charles Mitala som trefaldig mästare. Detta befäster samtidigt Malmö AI:s framgångsrecept att lyckas med att förvalta ungdomsåren väl upp i junioråldern. Malmö AI syns även väl på seniornivå och liksom 2012 kanske distriktets enda elitförening som har möjligheter och resurser att möjliggöra detta för sina aktiva vilket också medför att andra lovande aktiva från övriga skånska föreningar vänder sig till klubben för att fortsätta sin utveckling gav Skåne 10 svenska seniorguld fördelat på tre skånska föreningar, IFK Helsingborg (1), IFK Lund (1) och Malmö AI (8). Det blev 3 stafettitlar och där Malmö AI:s kvinnliga kvartett (Josefin Magnusson, Pernilla Tornemark, Daniella Busk och Linnea Killander) dessutom satte svenskt rekord på 4x100 meter. I SM standaren slutade Malmö AI inte överraskande som bästa skånska förening på herrsidan med sina 65 poäng, vilket gav dem en fjärdeplats. Här tog IFK Helsingborg 13 poäng och slutade på en 18:e plats det märktes tydligt att Johan Wissman lämnat föreningen till detta år. Anmärkningsvärt är dock att endast ytterligare 2 skånska föreningar lyckades ta poäng i mästerskapsstandaren IFK Lund och Öresund FK. På damsidan lyckades sex skånska föreningar plocka poäng och även som på herrsidan placerade sig Malmö AI högst upp med sina 50 poäng vilket renderade dem en total femteplacering. Här ser vi överraskande nog Hässleholms AIS som 15:e förening med sina 15 insamlade poäng. Övriga skånska föreningar som tog poäng var IFK Lund, IFK Helsingborg, Öresund FK och Ryssbergets IK. Skåne har under året haft ytterligare några starka föreningslag på högre nivå. I svenska cupen lyckades IFK Lunds båda lag (damer och herrar) stanna kvar till kommande säsong, liksom IFK Helsingborgs damlag. I Götalandserierna division 1 behåller IFK Helsingborg och Öresund FK (herrar) och Åhus FIK (damer) sina positioner även under Sammanfattar vi året som gick ser vi att trenden, som de föregående åren, är att Skåne i princip har en enda elitförening som kan hävda sig nationellt och att krafttag behöver göras för att få fler föreningar med denna inriktning, där våra aktiva kan hävda sig i SM sammanhang och plocka SM-poäng även på seniornivå. Vi ser också att trenden som ett fortsatt starkt ungdoms- och juniordistrikt fortsätter, men att antalet föreningar minskar, och att antalet aktiva som väljer att tävla avtar, och här måste vi tillsammans hitta nya former för tävlingar, våga öppna upp samarbetet mellan våra skånska föreningar både vad gäller träningar och tävlingsarrangemang. 9

11 Skånska mästerskapen 2013 var en nysatsning mot att göra tävlingen mer attraktiv och viktig både för den enskilde aktive och för våra föreningar. Satsningen kommer att fortsätta även under 2014 och tävlingen kommer att vara ett viktigt inslag inte minst för våra åringar som senare har Götalandsmästerskap i sikte. Detta mästerskap har under flera år varit ett framgångsrikt mästerskap för Skåne och under 2013 hamnade vi på tredjeplats såväl inom- som utomhus under ledning av Kristina Wärff och Lesley Lundberg. TÄVLINGSVERKSAMHET UTOM ARENA Den nya löparvåg som vi sedan några år tillbaka har kunnat se fortsätter att öka. Intresset för att springa långlopp, korta eller långa, ökar för varje år och 2013 var inget undantag. Detta är naturligtvis glädjande inte bara för deltagarna utan kanske i ännu högre grad för de arrangerande föreningarna. Möjligheten att öka intäkterna som kommer den skånska friidrotten till godo är naturligtvis positiv. Flera av de nyare loppen i Skåne har genom nya upplägg för loppen samlat stora startled och visar på att det ibland behövs nya strategier och initiativ för att locka till sig de löpintresserade. Men även flera av de etablerade loppen ökar på sina startled vilket visar att även äldre upplägg av tävlingar kan vara lockande. Fortfarande finns det mindre lopp som kämpar för sin överlevnad. Förhoppningsvis kan de ta lärdom av de nya eventen och med förändring och förnyelse få en positiv utveckling. Skånes Grand Prix genomfördes i sin 22:a upplaga. Tävlingen har fått en liten pånyttfödelse, möjligen påverkad att det stora intresset för löpning som vi upplever nu. I damklassen segrade Maria Sundström, Malmö AI genom bl.a. 2 delsegrar och slutligen som segrare i finalen i samband med Yddingeloppet. Hans Larsson, även han från Malmö AI tog förstaplatsen i herrklassen och hade 4 delsegrar. Standarden på de skånska loppen håller generellt hög klass, många har kontrollmätta banor som tillsammans med elektronisk tidtagning ger förutsättningar för korrekta km-tider och annat som deltagarna ställer allt högre krav på. Publicering av resultatlistor på nätet har bidragit till ett större intresse. Inte bara de som deltog i loppen kan läsa resultat utan även vänner och bekanta kan bevaka de resultat som uppnåtts. Detta kan naturligtvis locka nya deltagare till de olika loppen. Spring i Skåne fyller fortfarande en funktion i marknadsföringen av de skånska långloppen. Tillsammans med förbundets nya hemsida, föreningarnas egna hemsidor, Facebook och sedvanliga annonser i massmedia har de skånska löparna en värdefull informationsdisk när de planerar sina lopp ute på de skånska vägarna eller terrängen. 10

12 EM INOMHUS Det 32:a Europa Mästerskapen inomhus arrangerades hemma i Sverige och Göteborg på Ullevi den 28 februari till den 3 mars 2013, med 3 skånska deltagare på startlinjen. Det blev svenskt juniorrekord inomhus av Melker Svärd-Jacobsson i stavhopp. Manliga seniorer Philip Nossmy, Malmö AI... Löpning 60 meter häck, utsl. i semifinal... 7,78 sek. Melker Svärd-Jacobsson, Malmö AI... Stavhopp, utsl. i kval... 5,50 mtr. I det svenska kvinnliga laget på 4 x 400 m, som blev 6:a i finalen med tiden 3.36,17, ingick Josefin Magnusson, Malmö AI. NM I MÅNGKAMP FÖR UNGDOM/JUNIORER/SENIORER Nordiska mästerskapen i mångkamp för ungdomar och juniorer arrangerades på Källbrinkens IP i Huddinge den 6-8 juni 2013 och samtidigt arrangerades seniorlandskamp mellan Sverige, Finland och Estland. I det svenska mångkampslaget ingick 1 deltagare från Skåne. Kvinnliga seniorer Elise Malmberg, Hässleholms AIS... Sjukamp, 2:a p. VM FÖR 17-ÅRS UNGDOMAR Det 8:e världsmästerskapet för ungdomar upp till 17 år arrangerades den juli 2013 i Donetsk i Ukraina. I det svenska laget ingick 4 deltagare från Skåne. Pojkar Thobias Nilsson Montler, Malmö AI... Längdhopp, 8:a... 7,32 mtr. Charles Mitala, Malmö AI... Löpning 110 m häck, utsl. i semi... 13,88 sek. Jakob Gardenkrans, Malmö AI... Diskuskastning, utsl. i kval... 51,12 mtr. Charles Mitala, MAI JSM 2013 Foto: Hasse Sjögren DECA Text&Bild 11

13 Flickor Adriana Janic, Malmö AI... Löpning 100 m häck, 5:a... 13,33 sek. Adriana Janic, MAI JSM 2013 Foto: Hasse Sjögren, DECA Text&Bild EM FÖR 22-ÅRS JUNIORER Det 9:e europamästerskapet för 22-års juniorer arrangerades den juli 2013 i Tampere i Finland. I det svenska laget ingick 2 deltagare från Skåne. Manliga juniorer Benjamin Olsson, IFK Helsingborg... Löpning 200 meter, utsl. i försök... 21,21 sek. I det svenska manliga laget på 4 x 100 m, som blev 8:a i finalen med tiden 39,58, ingick Benjamin Olsson, IFK Helsingborg. Kvinnliga juniorer Daniella Busk, Malmö AI... Löpning 100 meter, 8:a... 11,86 sek. I det svenska kvinnliga laget på 4 x 100 m, som blev 6:a i finalen med tiden 44,79, ingick Daniella Busk, Malmö AI. Benjamin Olsson, IFK Helsingborg JEM22, 2013, Tammerfors 12 Foto: Hasse Sjögren, DECA Text&Bild

14 EM FÖR 19-ÅRS JUNIORER Det 22:a Europamästerskapet för 19-års juniorer arrangerades den juli i Rieti i Italien. I det svenska laget ingick 3 deltagare från Skåne. Flickor Elise Malmberg, Hässleholms AIS... Längdhopp, 6:a... 6,15 mtr. Elise Malmberg, Hässleholms AIS... Löpning 100 m häck, utsl. i semi... 13,88 sek. Marinda Petersson, Hässleholms AIS... Släggkastning, 11:a... 58,67 mtr. Lina Bengtsson, Öresund FK... Kulstötning, 11:a... 13,93 mtr. Lina Bengtsson, Öresund FK... Diskuskastning, -... ugr. VM Det 14:e världsmästerskapet för seniorer avgjordes på Luzhnikistadion i Moskva, Ryssland den augusti. I det svenska laget ingick 1 deltagare från Skåne. Män Philip Nossmy, Malmö AI... Löpning 110 m häck, utsl. i försök... 13,66 sek. NM I TERRÄNGLÖPNING Det 16:e nordiska terrängmästerskapet för seniorer och juniorer avgjordes den 9 november i Reykjavik på Island. I årets svenska trupp ingick inga deltagare från Skåne. EM I TERRÄNGLÖPNING Årets sista mästerskap, det 20:e Europamästerskapet i terränglöpning för seniorer och juniorer arrangerades den 8 december i Belgrad, Serbien. I den svenska truppen fanns inga representanter från Skåne. EM INOMHUS FÖR VETERANER De 9:e veteraneuropamästerskapen inomhus inkl. kast, terränglöpning och landsvägsgång utomhus genomfördes 2013 i San Sebastian, Spanien den mars. I Veteran-EM deltog nära deltagare från 38 länder. De skånska deltagarna erövrade 4 guld, 2 silver och 4 brons. Klass M 35 Stefan Jeppsson. Vittsjö GIK... Häcklöpning 60 m, utsl. i semifinal... 9,32 sek. Stefan Jeppsson, Vittsjö GIK... Stavhopp, 3:a... 4,70 mtr. Klass M 60 Bo Andersson, Björnstorps IF... Terränglöpning, 30:e min. Kenneth Jansson, IFK Helsingborg... Diskuskastning, 9:a... 35,16 mtr. Kenneth Jansson, IFK Helsingborg... Släggkastning, 2:a... 51,12 mtr. Kenneth Jansson, IFK Helsingborg... Viktkastning, 2:a... 19,19 mtr. 13

15 Klass M 70 Kenneth Arvidsson, Malmö AI... Kulstötning, 1:a... 14,19 mtr. Kenneth Arvidsson, Malmö AI... Diskuskastning, 5:a... 36,20 mtr. Kenneth Arvidsson, Malmö AI... Viktkastning, 3:a... 16,95 mtr. Lars-Erik Granberg, Malmö AI... Höjdhopp, 3:a... 1,35 mtr. Lars-Erik Granberg, Malmö AI... Längdhopp, 10:a... 3,20 mtr. Klass M 75 Carl-Erik Särndal, IFK Lund... Höjdhopp, 1:a... 1,46 mtr. Klass K 70 Kerstin Nilsson, IFK Lund... Löpning 60 m, 1:a... 10,61 sek. Sonja Nilsson, IFK Lund... Löpning 60 m, 6:a... 10,61 sek. Kerstin Nilsson, IFK Lund... Löpning 200 m, 3:a... 38,27 sek. Kerstin Nilsson, IFK Lund... Häcklöpning 60 m, 1:a... 14,37 sek. Sonja Nilsson, IFK Lund... Höjdhopp, 4:a... 0,95 mtr. EM I LANDSVÄGSLÖPNING FÖR VETERANER De 13:e europamästerskapen i landsvägslöpning för veteraner arrangerades maj 2013 i Úpice, Tjeckien. I den svenska truppen ingick inga skåningar. NM UTOMHUS FÖR VETERANER De 20:e nordiska mästerskapen för veteraner genomfördes detta år i Moss, Norge juni. De skånska deltagarna erövrade 11 guld, 10 silver och 6 brons. Klass M 35 Stefan Jeppsson. Vittsjö GIK... Häcklöpning 110 m, 1:a... 16,61 sek. Stefan Jeppsson. Vittsjö GIK... Häcklöpning 400 m, 1:a... 62,25 sek. Stefan Jeppsson, Vittsjö GIK... Stavhopp, 1:a... 4,50 mtr. Klass M 40 Jens Persson, Ystads IF, Friidrott... Jens Persson, Ystads IF, Friidrott... Stefan Pettersson, Ystads IF, Friidrott... Stefan Pettersson, Ystads IF, Friidrott... Klass M 50 Bo-Göran Nilensjö, IS Göta... Bo-Göran Nilensjö, IS Göta... Löpning 800 m, 5:a ,16 min. Löpning m, 3:a ,41 min. Löpning m, 3:a ,06 min. Hinderlöpning m, 2:a ,81 min. Löpning m, 3:a ,24 min. Löpning m, 1:a ,72 min. Klass M 55 Ove Persson. Ryssbergets IK... Häcklöpning 100 m, 3:a... 19,11 sek. Ove Persson. Ryssbergets IK... Häcklöpning 400 m, 3:a... 73,56 sek. Ove Persson, Ryssbergets IK... Hinderlöpning m, 2:a ,77 min. 14

16 Klass M 60 Kenneth Jansson, IFK Helsingborg... Släggkastning, 1:a... 51,87 mtr. Kenneth Jansson, IFK Helsingborg... Viktkastning, 1:a... 19,23 mtr. Kenneth Jansson, IFK Helsingborg... Kastmångkamp, 2:a p. Klass M 70 Åke Jonson, Heleneholms IF... Löpning m, -... DNF Lars-Erik Granberg, Malmö AI... Höjdhopp, 2:a... 1,36 mtr. Lars-Erik Granberg, Malmö AI... Längdhopp, 2:a... 3,85 mtr. Klass M 75 Carl-Erik Särndal, IFK Lund... Höjdhopp, 1:a... 1,38 mtr. Klass M 80 Folke Persson, Hästveda OK... Löpning 200 m, 2:a... 63,02 sek. Folke Persson, Hästveda OK... Löpning 400 m, 2:a ,37 min. Gunnar Nilsson, Heleneholms IF... Löpning 800 m, 1:a ,20 min. Folke Persson, Hästveda OK... Löpning 800 m, 3:a ,53 min. Folke Persson, Hästveda OK... Löpning m, 2:a ,08 min. Gunnar Nilsson, Heleneholms IF... Löpning m, 1:a ,21 min. Nils Rågstedt, IFK Helsingborg... Kulstötning, 5:a... 8,19 mtr. Nils Rågstedt, IFK Helsingborg... Diskuskastning, 4:a... 23,97 mtr. Klass K 45 Cecilia Tornerefeldt, Vittsjö GIK... Höjdhopp, 1:a... 1,40 mtr. Klass K 55 Eva Lönnqvist, Ystads IF, Friidrott... Eva Lönnqvist, Ystads IF, Friidrott... Eva Lönnqvist, Ystads IF, Friidrott... Löpning 800 m, 2:a ,82 min. Löpning m, 2:a ,77 min. Löpning m, 1:a ,72 min. 15

17 VM FÖR VETERANER De 20:e veteranvärldsmästerskapen genomfördes 2013 i Porto Alegre, Brasilien oktober. I Veteran-VM deltog c:a deltagare från 82 länder. De skånska deltagarna erövrade 1 guld, 2 silver och 4 brons. Klass M 75 Carl-Erik Särndal, IFK Lund... Höjdhopp, 1:a... 1,46 mtr. Klass M 90 Axel Magnusson, IFK Lund... Kulstötning, 3:a... 5,91 mtr. Axel Magnusson, IFK Lund... Diskuskastning, 3:a... 12,77 mtr. Axel Magnusson, IFK Lund... Spjutkastning, 2:a... 13,90 mtr. Axel Magnusson, IFK Lund... Kastmångkamp, 2:a p. Klass K 70 Kerstin Nilsson, IFK Lund... Löpning 100 m, 3:a... 17,27 sek. Sonja Nilsson, IFK Lund... Löpning 100 m, utsl. i försök... 20,26 sek. Kerstin Nilsson, IFK Lund... Löpning 200 m, utsl. i försök... 38,73 sek. Kerstin Nilsson, IFK Lund... Häcklöpning 80 m, 4:a... 19,73 sek. Kerstin Nilsson, IFK Lund... Häcklöpning 200 m, 3:a... 45,87 sek. Sonja Nilsson, IFK Lund... Höjdhopp, 4:a... 1,00 mtr. Kerstin Nilsson, IFK Lund... Längdhopp, 4:a... 3,18 mtr. Klass K 75 Astrid Nilsson, IFK Lund... Löpning 100 m, 6:a... 19,33 sek. Astrid Nilsson, IFK Lund... Löpning 200 m, 6:a... 42,04 sek. 16

18 ÅRETS SM-TÄVLINGAR I FRIIDROTT 2013-års senior- och juniormästerskap genomfördes vid följande tävlingar: Inomhus-SM/JSM/USM, mångkamp... Växjö 8-10 februari Inomhus-SM... Norrköping februari Inomhus-JSM/USM17... Uddevalla februari Halvmarathon-SM... Göteborg 18 maj Stafett-SM/JSM/USM17... Huddinge maj Marathon-SM... Stockholm 1 juni SM 100 km... Stockholm 4 augusti Utomhus-JSM/USM17... Västerås 9-11 augusti Utomhus-SM... Borås augusti, 1 sep. Mångkamps-SM/JSM/USM17... Kalmar september Terräng-SM/JSM/USM17... Falun oktober De skånska föreningarnas aktiva har som vanligt gjort fina insatser i årets alla SM-tävlingar för seniorer och juniorer och vann under 2013 totalt 34 titlar (2012: 33 titlar). Fr.o.m genomförs P/F 17 i samband med Junior-SM. Följande skåningar blev svenska mästare 2013: Manliga Seniorer Löpning 400 m (i)... Nick Ekelund Arenander, Malmö AI... 46,85 sek. Löpning 60 m häck (i)... Philip Nossmy, Malmö AI sek. Stafett 4x200 meter (i)... Malmö AI ,19 min. (Austin Hamilton, Nick Ekelund Arenander, Emmanuel Amoh, Thobias Nilsson Montler) Löpning 400 m... Nick Ekelund Arenander, Malmö AI... 46,35 sek. Löpning 110 m häck... Philip Nossmy, Malmö AI... 13,68 sek. Nick Ekelund Arenander, MAI SM 2013 Foto: Anders Sjögren, DECA Text&Bild 17

19 Kvinnliga Seniorer Löpning 400 m (i)... Josefin Magnusson, Malmö AI... 54,44 sek. Stafett 4x200 meter (i)... Malmö AI ,28 min. (Pernilla Nilsson, Josefin Magnusson, Pernilla Tornemark, Daniella Busk) Häcklöpning 100 m... Emma Tuvesson, IFK Helsingborg... 13,74 sek. Sjukamp... Victoria Joäng, IFK Lund p. Stafett 4x100 meter... Malmö AI... 45,22 sek. (Josefin Magnusson, Pernilla Tornemark, Daniella Busk, Linnea Killander) Svenskt rekord MAI stafettlag 4 x 100 m SM 2013 Svenskt rekord Josefin Magnusson, Pernilla Tornemark, Daniella Busk, Linnea Killander Foto: Anders Sjögren, DECA Text&Bild 18

20 Manliga Juniorer år Häcklöpning 60 m (i) M22... Anton Levin, IFK Helsingborg... 8,04 sek. Höjdhopp (i) P19... Fredrik Löfgren, IFK Lund... 2,12 mtr. Trestegshopp (i) P19... Fredrik Löfgren, IFK Lund... 14,47 mtr. Häcklöpning 60 m (i) P17... Charles Mitala, Malmö AI... 8,09 sek. Längdhopp (i) P17... Thobias Nilsson Montler, MAI... 6,80 mtr. Sjukamp (i) P17... Charles Mitala, Malmö AI p. Löpning 100 m P19... Adam Denguir, IFK Lund... 10,59 sek. Stavhopp P19... Melker Svärd-Jacobsson, MAI... 5,30 mtr. Kulstötning P19... Viktor Gardenkrans, Malmö AI... 17,17 mtr. Häcklöpning 110 m P17... Charles Mitala, Malmö AI... 14,12 sek. Stafett 4x100 meter P17... Malmö AI... 42,21 sek. (Austin Hamilton, Anton Sigurdsson, Charles Mitala, Thobias Nilsson Montler) Kvinnliga Juniorer år Löpning 60 m (i ) F19... Elise Malmberg, Hässleholms AIS... 7,54 sek. Löpning 60 m häck (i) F19... Elise Malmberg, Hässleholms AIS... 8,51 sek. Längdhopp (i) F19... Elise Malmberg, Hässleholms AIS... 6,15 mtr. Löpning 60 m häck (i) F17... Adriana Janic, Malmö AI... 8,56 sek. Löpning 100 m K22... Daniella Busk, Malmö AI... 11,72 sek. Löpning 200 m K22... Daniella Busk, Malmö AI... 24,12 sek. Häcklöpning 100 m K22... Emma Tuvesson, IFK Helsingborg... 13,86 sek. Löpning 100 m F19... Elise Malmberg, Hässleholms AIS... 11,73 sek. Häcklöpning 100 m F19... Elise Malmberg, Hässleholms AIS... 13,82 sek. Häcklöpning 300 m F19... Elise Malmberg, Hässleholms AIS... 41,63 sek. Släggkastning F19... Marinda Petersson, Hässleholms AIS... 55,37 mtr. Häcklöpning 100 m F17... Adriana Janic, Malmö AI... 13,57 sek. Stavhopp F17... Annika Jönsson, IFK Helsingborg... 3,80 mtr. Stafett 4x100 meter F17... Malmö AI... 48,69 sek. (Linnea Sandell, Adriana Jancic, Elin Nossmy, Malin Olsson) Elise Malmberg, Hässleholms AIS SM 2013 Foto: Thomas Windestam, DECA Text&Bild 19

FÖREDRAGNINGSLISTA VID SKÅNES FRIIDROTTSFÖRBUNDS ÅRSMÖTE MÅNDAGEN DEN 4 MARS 2013 KL 19.00 LOKAL: BEST WESTERN HOTEL STENSSON, ESLÖV

FÖREDRAGNINGSLISTA VID SKÅNES FRIIDROTTSFÖRBUNDS ÅRSMÖTE MÅNDAGEN DEN 4 MARS 2013 KL 19.00 LOKAL: BEST WESTERN HOTEL STENSSON, ESLÖV FÖREDRAGNINGSLISTA VID SKÅNES FRIIDROTTSFÖRBUNDS ÅRSMÖTE MÅNDAGEN DEN 4 MARS 2013 KL 19.00 LOKAL: BEST WESTERN HOTEL STENSSON, ESLÖV 1. Upprop av ombud, fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd.

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA VID SKÅNES FRIIDROTTSFÖRBUNDS ÅRSMÖTE MÅNDAGEN DEN 5 MARS 2012 KL 19.00 LOKAL: BACKAGÅRDEN, HÖÖR

FÖREDRAGNINGSLISTA VID SKÅNES FRIIDROTTSFÖRBUNDS ÅRSMÖTE MÅNDAGEN DEN 5 MARS 2012 KL 19.00 LOKAL: BACKAGÅRDEN, HÖÖR FÖREDRAGNINGSLISTA VID SKÅNES FRIIDROTTSFÖRBUNDS ÅRSMÖTE MÅNDAGEN DEN 5 MARS 2012 KL 19.00 LOKAL: BACKAGÅRDEN, HÖÖR 1. Upprop av ombud, fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd. 2. Fastställande

Läs mer

Malmö Indoor, IDM och IVDM i Atleticum RESULTATLISTA

Malmö Indoor, IDM och IVDM i Atleticum RESULTATLISTA Malmö Indoor, IDM och IVDM i Atleticum RESULTATLISTA Tävlingsdatum: 31.01.2015 Tävlingsarena: Atleticum, Malmö Arrangör: Björnstorps IF/Malmö AI Tävlingsledare: Marie Olsson (löpning) och Mats Åkesson

Läs mer

IVDM, del 4 28 februari 2015

IVDM, del 4 28 februari 2015 IVDM, del 4 28 februari 2015 Atleticum, Malmö Arr. Malmö AI / Heleneholms IF Tävlingsledare: Mats Åkesson, Malmö AI / Ulf Agrell, Heleneholms IF 800 m Heat 1 (M85/M80/M75) 10:10 1 Ingvar Olausson -40 Heleneholms

Läs mer

Klass Gren Namn Resultat Vind Ort Datum 100 m 10, m 21, m 48, m 1.52, m 3.36, m 7.59, m 13.

Klass Gren Namn Resultat Vind Ort Datum 100 m 10, m 21, m 48, m 1.52, m 3.36, m 7.59, m 13. MS 100 m Austin Hamilton 1997 10,40 +1,0 Sollentuna 26 aug MS 200 m Austin Hamilton 1997 21,37 +0,7 Hässleholm 07 aug MS 400 m Nick Ekelund Arenander 1989 48,20 Stockholm 18 aug MS 800 m Warsame Doley

Läs mer

M90 Höjdhopp 1 Axel Magnusson -21 IFK Lund 0,98. M90 Diskuskastning 1 Axel Magnusson -21 IFK Lund 14,59

M90 Höjdhopp 1 Axel Magnusson -21 IFK Lund 0,98. M90 Diskuskastning 1 Axel Magnusson -21 IFK Lund 14,59 Resultatlista DM och VDM i Eslöv den 31 augusti 2011 Plats Ekevalla IP Tävlingsledning: Alger Westring och Gert-Åke Hansson Väder: mest uppehåll endast en kort tid med lätt regn, ringa vindar Temp: ca

Läs mer

Klass Gren Namn År Resultat Vind Tävling/Ort Datum MS 100 m Austin Hamilton ,67 +0,2 SM i Borås MS 200 m Nick Ekelund-Arenander

Klass Gren Namn År Resultat Vind Tävling/Ort Datum MS 100 m Austin Hamilton ,67 +0,2 SM i Borås MS 200 m Nick Ekelund-Arenander Klass Gren Namn År Resultat Vind Tävling/Ort Datum MS 100 m Austin Hamilton 1997 10,67 +0,2 SM i Borås 30.08.2013 MS 200 m Nick Ekelund-Arenander 1989 21,21 +1,6 SM i Borås 31.08.2013 MS 400 m Nick Ekelund-Arenander

Läs mer

Information Skånelaget

Information Skånelaget Information Skånelaget Götalandsmästerskapen inomhus för 13-14 åringar Telekonsult Arena, Växjö 16-17 mars 2013 Båda de två DM-tävlingarna som utgör uttagningen till tävlingarna är avgjorda och de direktkvalificerade

Läs mer

Rättelse: Sammanställningen och spjutpoängen för P 15 har rättats från den prel.resultatlistan. Nya rättelser har noterats vid respektive namn

Rättelse: Sammanställningen och spjutpoängen för P 15 har rättats från den prel.resultatlistan. Nya rättelser har noterats vid respektive namn Rättade resultat DM i mångkamp för Skåne den 18-19 september 2010 Plats: Ekevalla IP i Eslöv Arrangör: Eslövs AI Friidrott Tävlingsledning: Dick Blom. Gert-Åke Hansson Väder: Uppehåll båda dagarna, men

Läs mer

- 1 - KLUBBREKORD I FRIIDROTT FÖR HELENEHOLMS VETERANER 2014-12-31

- 1 - KLUBBREKORD I FRIIDROTT FÖR HELENEHOLMS VETERANER 2014-12-31 - 1 - KLUBBREKORD I FRIIDROTT FÖR HELENEHOLMS VETERANER 2014-12-31 För femte gången presenteras klubbrekord (inomhus) i friidrott för Heleneholms veteraner: Det kan finnas en hel del brister i materialet

Läs mer

RESULTATLISTA Malmö Indoor, IDM och IVDM i Atleticum

RESULTATLISTA Malmö Indoor, IDM och IVDM i Atleticum RESULTATLISTA Malmö Indoor, IDM och IVDM i Atleticum Tävlingsdatum: 2016-01-23 Tävlingsarena: Atleticum, Malmö Arrangör: Björnstorps IF/Malmö AI Tävlingsledare: Mattias Grundelius (löpning) och Mats Åkesson

Läs mer

DM och Veteran DM. M85 400 meter Guld 2007-05-31 1 Axel Magnusson -21 IFK Lund 2.10,28

DM och Veteran DM. M85 400 meter Guld 2007-05-31 1 Axel Magnusson -21 IFK Lund 2.10,28 Resultatlista från DM och Veteran DM på Ekevalla Ip I Eslöv onsdagen den 30 maj 2007. Arrangör: Eslövs AI. Tävlingsledning: Susanne Justsen och Alger Westring. Uppehållsväder, ingen sol och ringa vinder,

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2016

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2016 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2016 FÖREDRAGNINGSLISTA VID SKÅNES FRIIDROTTSFÖRBUNDS ÅRSMÖTE ONSDAGEN DEN 1 MARS 2017, KL 18.30 LOKAL: GRAND HOTEL, LUND 1. Upprop av ombud, fullmaktsgranskning samt fastställande

Läs mer

Flickor 13. Linnea Andersson. Thelma Carlsson. Ellinor Aurell. Thea Petersson. Tanya Rajkovic. Nellie Erlandsson. Nellie Malmros.

Flickor 13. Linnea Andersson. Thelma Carlsson. Ellinor Aurell. Thea Petersson. Tanya Rajkovic. Nellie Erlandsson. Nellie Malmros. Flickor 13 Thelma Carlsson 200m, 600m, längd Linnea Andersson Båstads GIF 60m, längd Thea Petersson 60m, längd Ellinor Aurell Ängelholms IF 600m, 1500m, 200mh Nellie Erlandsson 60mh, 200mh Tanya Rajkovic

Läs mer

Klubbrekord ute kvinnor 2015

Klubbrekord ute kvinnor 2015 Klubbrekord ute kvinnor 2015 Kvinnliga seniorer 100m 11,68 Helsingborg 2010 200m Jenny Ljunggren 23,35 Tammerfors 2003 400m Anne Arén 53,60 Helsingfors 1978 1500m Nina Andersson 4.29,73 Palo Alto 2006

Läs mer

Resultatlista Skånes IVDM, del 3

Resultatlista Skånes IVDM, del 3 Resultatlista Skånes IVDM, del 3 1 mars 2014 Malmö/Atleticum Malmö AI/Heleneholms IF Tävl.ledare: Christer Stensson/Ulf Agrell 800 m Heat 1 1. Gunnar Nilsson-33, Heleneholms IF 3.29,01 2. Sven Svanfelt-39,

Läs mer

VDM och DM i Eslöv RESULTATLISTA. Senior DM och Veteran DM i Eslöv. Onsdagen den 8 juni 2005

VDM och DM i Eslöv RESULTATLISTA. Senior DM och Veteran DM i Eslöv. Onsdagen den 8 juni 2005 RESULTATLISTA Senior DM och Veteran DM i Eslöv Onsdagen den 8 juni 2005 Arrangör: Eslövs AI Ekevalla Idrottsplats Tävlingsledare: Alger Westring Väder: Behagligt sommarväder ca 18 grader. Något blåsigt

Läs mer

Preliminära Resultat Pojkar Skånska Ungdomsspelen P meter Vind: +1, Sebastian Kemvik -91 IK Finish 24,60

Preliminära Resultat Pojkar Skånska Ungdomsspelen P meter Vind: +1, Sebastian Kemvik -91 IK Finish 24,60 Preliminära Resultat Pojkar Skånska Ungdomsspelen 2008 Väderförhållande: Solsken och 20ºC med svaga sydliga vindar P19 200 meter Vind: +1,3 2008-08-31 1 Sebastian Kemvik -91 IK Finish 24,60 P19 Längdhopp

Läs mer

Resultat Götalandsserien div 2 match 2

Resultat Götalandsserien div 2 match 2 Resultat Götalandsserien div 2 match 2 Arangör: Datum: 9 jun Plats: Sandskogens IP Ort: Ystad Tävlingsledare: Margaretha Ohlsson Väder: Soligt, ca 16 grader och en svag vind från väst. MS 200 m Deltagare

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Närkes Friidrottsförbund verksamhetsåret 2010

Verksamhetsberättelse för Närkes Friidrottsförbund verksamhetsåret 2010 Verksamhetsberättelse för Närkes Friidrottsförbund verksamhetsåret 2010 Hedersordförande Olle Ollward Styrelsen har under året haft följande sammansättning: Ordförande Lars-Gunnar Dackeryd V. ordförande

Läs mer

RESULTATLISTA Malmö Indoor, IDM och IVDM i Atleticum

RESULTATLISTA Malmö Indoor, IDM och IVDM i Atleticum RESULTATLISTA Malmö Indoor, IDM och IVDM i Atleticum Tävlingsdatum: 2017-01-21 Tävlingsarena: Atleticum, Malmö Arrangör: Björnstorps IF/Malmö AI Tävlingsledare: Mattias Grundelius (löpning) och Mats Åkesson

Läs mer

Årsberättelse 1/1-31/12 2010

Årsberättelse 1/1-31/12 2010 Årsberättelse 1/1-31/12 2010 - 2 - Förbundsstyrelse / övriga uppdrag Styrelseuppdrag Ordförande Sekreterare, vice kassör Mats Simonsson Lödde Birgitta Nilsson Lödde Eleonor Ståhl Ängelholm Tommy Persson

Läs mer

Svenska Judoförbundet

Svenska Judoförbundet KALLELSE TILL ÅRSMÖTE SMÅLANDS JUDOFÖRBUND När: Söndagen den 3 mars 2013 Kl 11:30, Västbo Judoklubbs dojo, Ringvägen 7, 33236 Gislaved Föredragslista för Smålands judoförbunds årsmöte 2013-03-03 1 Mötet

Läs mer

2010-04-18 1, MS 12 KM

2010-04-18 1, MS 12 KM Resultat Ystad Terrängen 2010-04-18 Klass 1, MS 12 KM 1 348 Tommy Olofsson 76 BJÖRNSTORPS IF 39.18 2 306 Andreas Svensson 82 YIF 47.41 3 307 Robin Lagerqvist 86 YIF 49.14 4 305 Jonni Gend 87 YIF 49.24

Läs mer

Protokoll från Hallands Orienteringsförbunds Årsmöte Onsdagen den 24/ i IF Rigors klubbstuga.

Protokoll från Hallands Orienteringsförbunds Årsmöte Onsdagen den 24/ i IF Rigors klubbstuga. Protokoll från Hallands Orienteringsförbunds Årsmöte Onsdagen den 24/2 2016 i IF Rigors klubbstuga. Närvarande: HOF: Sven-Erik Dahlberg Frida Andersson Anders Larsson Fredrik Böregård Peter Badenfelt Tomas

Läs mer

MAI, IK PALLAS Heleneholms IF. Malmö Spelen 2009

MAI, IK PALLAS Heleneholms IF. Malmö Spelen 2009 200M F15 VIND +0,3 F15 Adriana Janic 1996 MAI 26,64 1:a F15 Natalie Möllerberg 1995 MAI 27,85 2:a F15 Emmy Ahlqvist 1995 IK Finish 28,03 3:a F15 Amanda Johansen 1995 MAI DNS F15 Alissa Söderberg 1994 MAI

Läs mer

IK Sisu 2011 VAD HAR HÄNT I KLUBBEN UNDER 2011 LITE INSLAG FRÅN DET GÅNGNA ÅRET

IK Sisu 2011 VAD HAR HÄNT I KLUBBEN UNDER 2011 LITE INSLAG FRÅN DET GÅNGNA ÅRET IK Sisu 2011 VAD HAR HÄNT I KLUBBEN UNDER 2011 LITE INSLAG FRÅN DET GÅNGNA ÅRET Tränare (träningskommitten Kioskkommitten Arenakommitten Tävlingskommittén Informationskommitten Ordförande: Tommy Dahlbom

Läs mer

F meter häck Vind 0, Alexandra Svensson -91 Åhus FIK 15,7m

F meter häck Vind 0, Alexandra Svensson -91 Åhus FIK 15,7m F17 100 meter Försök Heat 1 Vind 0,5 2007-05-20 1 Michelle Nilsson -90 Heleneholms IF 13,08 2 Sofie Beckvall -91 Eslövs AI 13,34 3 Isabella Lendt -91-91 IFK Trelleborg 13,43 4 Fredrika Rytter -90 Klippans

Läs mer

VDM i viktkastning på Malmö kastplan/mai

VDM i viktkastning på Malmö kastplan/mai VDM i viktkastning 2017 05 06 på Malmö kastplan/mai Det var säsongspremiär för våra veterankasttävlingar på Malmö kastplan. Tävlingarna genomfördes i strålande försommarväder, till skillnad från förra

Läs mer

Seriematch 2, div. 3, i Karlshamn

Seriematch 2, div. 3, i Karlshamn Seriematch 2, div. 3, i Karlshamn 2011-06-12 Män 100m Vind 2,8 m/s 1 Per Strandquist-87 Öresunds FK 11,13 2 Fredrik Ottosson-84 Alvesta Friidrott 11,20 3 Simon Tofft-93 FIF Gnistan 11,39 4 Adam Axelsson-93

Läs mer

Klubbrekord Gren Resultat Namn År Plats

Klubbrekord Gren Resultat Namn År Plats Klubbrekord 2013-07-29 Gren Resultat Namn År Plats Män seniorer 100m 10,92 Hans Hansson 1982 Olofström 10,92 Per-Anders Persson 1983 Kyrkhult 200m 22,38 Gustav Sewall 2001 Växjö 400m 49,20 Thomas Nyberg

Läs mer

Seriematch 2, div. 3, i Karlshamn

Seriematch 2, div. 3, i Karlshamn Seriematch 2, div. 3, i Karlshamn 2011-06-12 Män 100m Vind 2,8 m/s 1 Per Strandquist-87 Öresunds FK 11,13 2 Fredrik Ottosson-84 Alvesta Friidrott 11,20 3 Simon Tofft-93 FIF Gnistan 11,39 4 Adam Axelsson-93

Läs mer

Ordföranden Curt Högberg öppnade mötet och önskade alla välkomna.

Ordföranden Curt Högberg öppnade mötet och önskade alla välkomna. IFK Lidingö Friidrottsklubb Protokoll årsmöte 2013-04-17 Ordföranden Curt Högberg öppnade mötet och önskade alla välkomna. Före det formella årsmötet förrättas prisutdelning. Hanen utdelades till Nadja

Läs mer

Siffran inom parentes förra året placering på listan

Siffran inom parentes förra året placering på listan DEN TRADITIONELLA GOTLÄNDSKA FRIIDROTTENS TOPPLISTA 2015 Listan baseras på Landslagsmeriter, mästerskapsplaceringar och placering i Sverige bästa statistiken och övriga tävlingsprestationer. Island Games

Läs mer

Svenska Taekwondoförbundet ITF Sektionen

Svenska Taekwondoförbundet ITF Sektionen Svenska Taekwondoförbundet ITF Sektionen Verksamhetsberättelse år 2003 Januari Annonsprojekt På initiativ av ITF sektionens styrelse inleddes ett annonsprojekt för sektionens klubbar i tidningen Fighter

Läs mer

Kustmaran med Veteran-SM i marathon Lördagen den 27 juni, Kristianopel Arrangör: Team Blekinge Löparförening Banan kontrollmätt av förbundsmätare Per

Kustmaran med Veteran-SM i marathon Lördagen den 27 juni, Kristianopel Arrangör: Team Blekinge Löparförening Banan kontrollmätt av förbundsmätare Per Kustmaran med Veteran-SM i marathon Lördagen den 27 juni, Kristianopel Arrangör: Team Blekinge Löparförening Banan kontrollmätt av förbundsmätare Per Månsson, Lund 17-19 grader, växlande molnighet, lätt

Läs mer

Resultat DM 10km Landsväg Arangör: Ystads IF Friidrott Datum: 6 okt 2013 Plats: Ort: Ystad Tävlingsledare: Håkan Nilsson

Resultat DM 10km Landsväg Arangör: Ystads IF Friidrott Datum: 6 okt 2013 Plats: Ort: Ystad Tävlingsledare: Håkan Nilsson Resultat DM 10km Landsväg Arangör: Ystads IF Friidrott Datum: 6 okt 2013 Plats: Ort: Ystad Tävlingsledare: Håkan Nilsson MS 10km 1 Johan Larsson (utom tävlan) 1983 Strömstad Löparklubb 30,06 2 Freyr Karlsson

Läs mer

PROTOKOLL fört vid Gymnastikförbundet Stockholms 90:e årsmöte söndagen den 22 mars 2010

PROTOKOLL fört vid Gymnastikförbundet Stockholms 90:e årsmöte söndagen den 22 mars 2010 PROTOKOLL fört vid Gymnastikförbundet Stockholms 90:e årsmöte söndagen den 22 mars 2010 Närvarande: Ett 35-tal representanter från föreningar, styrelsen, kommittéer och kansli. Mötets öppnande Birgitta

Läs mer

VÄSTERBOTTENS BOWLINGFÖRBUND

VÄSTERBOTTENS BOWLINGFÖRBUND ÅRSRAPPORT 2012-05-01 --- 2013-04-30 VÄSTERBOTTENS BOWLINGFÖRBUND 2 FÖREDRAGNINGSLISTA Västerbottens Bowlingförbunds årsmöte 2013-06-06 1. Årsmötets öppnande 2. Upprop och godkännande av fullmakter 3.

Läs mer

Fjugesta september Jan-Olof Nordén

Fjugesta september Jan-Olof Nordén Fjugesta IF grundades år 1914, samma år som första världskriget bröt ut. Redan från början fanns det en sektion för terränglöpning. Materialförteckningen för klubben 1917 bestod bl.a. av 1 kula, 1 diskus,

Läs mer

INOMHUSREKORD FÖR IFK TRELLEBORG-FRIIDROTT PER 31/

INOMHUSREKORD FÖR IFK TRELLEBORG-FRIIDROTT PER 31/ INOMHUSREKORD FÖR IFK TRELLEBORG-FRIIDROTT PER 31/10 2015 Klass Gren Resultat Namn Ort År M 60m 6,98 Djordje Djekic Malmö 2006-02-04 200m 23,34 Ulf Andersson Malmö 1994 400m 50,00 Joakim Andersson Malmö/A

Läs mer

Protokoll Årsmöte Frosta OK

Protokoll Årsmöte Frosta OK Protokoll Årsmöte Frosta OK 20160207 1. Göran hälsade de dryga 30 medlemmar som anslutit välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Mötet förklarades utlyst i behörig ordning, denna gång via ett antal mail

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH ÅRSBOKSLUT

VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH ÅRSBOKSLUT VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH ÅRSBOKSLUT STOCKHOLMS CASTINGFÖRBUND/ CASTING REGION ÖST FÖR VERKSAMHETSÅRET 2009 01 01 2009 12 31 Sida 1 av 5 STOCKHOLMS CASTINGFÖRBUND/CASTING REGION ÖST VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2006-03-12 på Åhus Roddklubb

Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2006-03-12 på Åhus Roddklubb Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2006-03-12 på Åhus Roddklubb Närvarande: 8 medlemmar representerade Helsingborgs Roddklubb, Landskrona Roddklubb, Malmö Roddklubb samt Åhus Roddklubb.

Läs mer

Verksamhetsberättelse år 2004

Verksamhetsberättelse år 2004 Verksamhetsberättelse år 2004 År 2004 var ett händelserikt år för Svenska Taekwondoförbundets ITF sektion regionalt, nationellt och internationellt. Styrelse ITF sektionens styrelse för år 2004 hade följande

Läs mer

PROTOKOLL fört vid Gymnastikförbundet Stockholms 89:e årsmöte söndagen den 29 mars 2009 på Carlshälls Gård, Långholmen.

PROTOKOLL fört vid Gymnastikförbundet Stockholms 89:e årsmöte söndagen den 29 mars 2009 på Carlshälls Gård, Långholmen. PROTOKOLL fört vid Gymnastikförbundet Stockholms 89:e årsmöte söndagen den 29 mars 2009 på Carlshälls Gård, Långholmen. Närvarande: Ett 30-tal representanter från föreningar, styrelsen, kommittéer och

Läs mer

Klubbrekord FK Athlet

Klubbrekord FK Athlet KV Klubbrekord Utomhus 2011-08-01 LN 100m Paula Olsson -74 15.29s Ystad S-KM 11/8 2010 K35 Paula Olsson -74 32.66s Sjöbo Kretserien 17/5 2009 K35 800m Paula Olsson -74 3.09.84min Ystad Kretsserien 22/5

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2007-03-12 på Malmö Roddklubb

Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2007-03-12 på Malmö Roddklubb Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2007-03-12 på Malmö Roddklubb Närvarande: 14 medlemmar representerade Helsingborgs Roddklubb, Höganäs Roddförening, Landskrona Roddklubb, Malmö Roddklubb

Läs mer

Siffran inom parentes förra året placering på listan

Siffran inom parentes förra året placering på listan DEN TRADITIONELLA GOTLÄNDSKA FRIIDROTTENS TOPPLISTA 2014 Listan baseras på Landslagsmeriter, mästerskapsplaceringar och placering i Sverige bästa statistiken och övriga tävlingsprestationer. Island Games

Läs mer

- 1 - KLUBBREKORD I FRIIDROTT FÖR HELENEHOLMS VETERANER

- 1 - KLUBBREKORD I FRIIDROTT FÖR HELENEHOLMS VETERANER - 1 - KLUBBREKORD I FRIIDROTT FÖR HELENEHOLMS VETERANER 2014-12-31 För artonde gången presenteras klubbrekord (utomhus) i friidrott för Heleneholms veteraner: Materialet blir allt säkrare, men brister

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE MED SVENSK KNIVFÖRENING DEN 10 JULI 2009 I LUDVIKA

PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE MED SVENSK KNIVFÖRENING DEN 10 JULI 2009 I LUDVIKA 2009-08-03 PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE MED SVENSK KNIVFÖRENING DEN 10 JULI 2009 I LUDVIKA 1 Årsmötets öppnande Ordförande Lars Billström hälsade medlemmarna välkomna och öppnade årsmötet. 2 Fastställande

Läs mer

Caperiotäby FC 0. IBF Falun NEJ Klas Hedlund IBK Dalen Levi Bergström Urban Karlsson

Caperiotäby FC 0. IBF Falun NEJ Klas Hedlund IBK Dalen Levi Bergström Urban Karlsson Protokoll Föreningen Svensk elitinnebandy Årsmöte 2014-06-15 Svenska Innebandyförbundets kansli, Solna Närvarande ombud med fullmakt: AIK IBF Damförening Herrförening Johan Nilsson Caperiotäby FC 0 Djurgårdens

Läs mer

GK Engelholmsgymnasterna

GK Engelholmsgymnasterna GK Engelholmsgymnasterna Årsbokslut för räkenskapsåret 2014-07-01-2015-06-30 Styrelsen för GK Engelholmsgymnasterna avger härmed följande årsbokslut Innehåll Verksamhetsberättelse 2 Resultaträkning 9 Balansräkning

Läs mer

Kasttävling 24 maj 2014. VDM i kula på Malmö kastplan/mai

Kasttävling 24 maj 2014. VDM i kula på Malmö kastplan/mai VDM i kula på Malmö kastplan/mai VDM i kula genomfördes i fint väder, även om kastvindarna för diskus kunde varit mer gynnsamma. För egen del kunde jag skylla på det när jag nu inte kom över 40 m. Undertecknad

Läs mer

ÅRSMÖTESHANDLINGAR Handlingar till SmOF årsmöte läggs in på Smålands OF hemsida samt mailas till föreningarna

ÅRSMÖTESHANDLINGAR Handlingar till SmOF årsmöte läggs in på Smålands OF hemsida samt mailas till föreningarna ÅRSMÖTESHANDLINGAR Handlingar till SmOF årsmöte läggs in på Smålands OF hemsida samt mailas till föreningarna 2016-03-02 * Program vid årsmötet 2016-03-02 på Njudungsgymnasiet, Vetlanda * Dagordning *

Läs mer

42,2 km Damer Place Name Born Club/City/Country Bib no Net result Gross result Sub class 1. Anna Salaneck 1974 Lidköpings VSK 12 2:58:40 2:58:41 K40

42,2 km Damer Place Name Born Club/City/Country Bib no Net result Gross result Sub class 1. Anna Salaneck 1974 Lidköpings VSK 12 2:58:40 2:58:41 K40 42,2 km Damer 1. Anna Salaneck 1974 Lidköpings VSK 12 2:58:40 2:58:41 K40 2. Petra Skiöld 1975 Björnstorps IF 14 2:58:46 2:58:47 K40 3. Åsa Hällstorp 1973 Varbergs Gif 87 3:13:40 3:13:42 K40 4. Jaana Jobe

Läs mer

Trollbäckens IP den 4 maj, Månadsbrev maj, 2017

Trollbäckens IP den 4 maj, Månadsbrev maj, 2017 Trollbäckens IP den 4 maj, 2017 Månadsbrev maj, 2017 Äntligen känns det som om sommaren är i antågande, åtminstone de senaste dagarna. Jag är full av optimism inför framtiden och något säger mig att den

Läs mer

Svenska Mästare 1978-2013 Mästare under studietiden Till och med avgångsåret

Svenska Mästare 1978-2013 Mästare under studietiden Till och med avgångsåret Svenska Mästare 1978-2013 Mästare under studietiden Till och med avgångsåret 1978 Inomhus SM, ungdom Jari Lepistö SM, ungdom Peter Reissmüller 400 Pia Engström 100 Jill McCabe 800,1500 SM, ungdom Marie

Läs mer

Linköpings Resultatbörsen 2002 2002-11-23 Orienteringsklubb

Linköpings Resultatbörsen 2002 2002-11-23 Orienteringsklubb Så är ännu en tävlingssäsong till ända och som brukligt är kommer här årets utgåva av Resultatbörsen från Tävlingskommittén. Då detta är mitt första år som ansvarig för dessa sammanställningar, hoppas

Läs mer

Uppdaterad 2014-08-27 KLUBBREKORD INOMHUS (rekord satta under 2013 markerat med rött)

Uppdaterad 2014-08-27 KLUBBREKORD INOMHUS (rekord satta under 2013 markerat med rött) KLUBBREKORD INOMHUS (rekord satta under 2013 markerat med rött) MÄN SENIORER 60m Patrik Lövgren,75 6,58 Paris, Frankrike 97-03-07 200m Rikard Rasmusson,74 21,09 Malmö/Atleticum 94-02-12 400m Rikard Rasmusson,74

Läs mer

Fondens syfte är att stimulera insatser för breddskytte oavsett ålder i sektioner och föreningar i Östergötlands Skyttesportförbund.

Fondens syfte är att stimulera insatser för breddskytte oavsett ålder i sektioner och föreningar i Östergötlands Skyttesportförbund. Årsmöte 2011-03-14 Protokoll fört vid Östergötlands Skyttesportsförbunds årsmöte måndagen den 14 mars 2011. Plats: Hemgården, Norrköping Totalt deltog 32 personer 1) Mötets öppnande Vice ordförande Roger

Läs mer

F1 Klippans PK

F1 Klippans PK RESULTATLISTA F1 Klippans PK 2008-01-20 Resultat i A-vapen Klass 1 Träff/Fig Poäng 1 Eddie Karlsson Lunds PK 36/21 6 B 100:- 2 Peter Kastell Ängelholms PK 31/21 9 40:- 3 Michael Blomqvist Lunds PK 31/19

Läs mer

1 Årsmötets öppnande. Ordförande Torgny Lagerkvist hälsade de närvarande mötesdeltagarna välkomna och förklarade därmed mötet öppnat.

1 Årsmötets öppnande. Ordförande Torgny Lagerkvist hälsade de närvarande mötesdeltagarna välkomna och förklarade därmed mötet öppnat. Protokoll fört vid Västsvenska bangolförbundets årsmöte den 12 mars 2016 Kl 11,00 Plats: Askimhallen, Klangfärgsgatan 3 Frölunda. 1 Årsmötets öppnande. Ordförande Torgny Lagerkvist hälsade de närvarande

Läs mer

Protokoll fört vid Svenska Cheerleaderförbundets Årsmöte 2005-01-22

Protokoll fört vid Svenska Cheerleaderförbundets Årsmöte 2005-01-22 Protokoll fört vid Svenska Cheerleaderförbundets Årsmöte 2005-01-22 Plats: Hotell Örgryte, Göteborg. kl: 14.00. Kallade: Samtliga röstberättigade föreningar inom SCF, avgående styrelse, kandidater till

Läs mer

Norra Norrlands Judoförbund

Norra Norrlands Judoförbund Norra Norrlands Judoförbund Årsmöte 2013 - Protokoll 2013-11- 30 Närvarande Lea Alhonen, IKSU Judo Matilda Hylander, Star SC Judo Elina Bergvall, Star SC Judo Mirbek Niyazaliev, Star SC Judo Ingemar Lundberg,

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Hallands Badmintonförbund. verksamhetsåret

Verksamhetsberättelse för Hallands Badmintonförbund. verksamhetsåret Verksamhetsberättelse för Hallands Badmintonförbund verksamhetsåret 2009 2010 Styrelsen för Hallands Badmintonförbund får härmed avge verksamhetsberättelse för säsongen 2009/2010. Styrelsens sammansättning

Läs mer

TRADITIONELLA GOTLÄNDSKA FRIIDROTTENS TOPPLISTA 2012

TRADITIONELLA GOTLÄNDSKA FRIIDROTTENS TOPPLISTA 2012 TRADITIONELLA GOTLÄNDSKA FRIIDROTTENS TOPPLISTA 2012 Listan baseras på Landslagsmeriter, mästerskapsplaceringar och placering i Sverige bästa statistiken och övriga tävlingsprestationer. Island Games väger

Läs mer

HK erping VERKSAMHETS BERÄTTELSE

HK erping VERKSAMHETS BERÄTTELSE HK erping VERKSAMHETS BERÄTTELSE 2013-2014 VERKSAMHETSBERÄTTELSE HK erping får avge följande verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2013-2014 Styrelsen Ordförande Sekreterare Kassör Jan Carmesten Jenny

Läs mer

Våra Smålandsrekord i SIF Namn: Klass Datum: Plats Gren/resultat: 1. Ove Goldmar-41 juniorer 1960-07-16 Stockholm 1500m hinder 4,26,6 2.

Våra Smålandsrekord i SIF Namn: Klass Datum: Plats Gren/resultat: 1. Ove Goldmar-41 juniorer 1960-07-16 Stockholm 1500m hinder 4,26,6 2. Namn: Klass Datum: Plats Gren/resultat: 1. Ove Goldmar-41 juniorer 1960-07-16 Stockholm 1500m hinder 4,26,6 2. Ambjörn Martinsson-45 juniorer 1964-08-11 Stensjön slägga 45,94 3. Ambjörn Martinsson-45 juniorer

Läs mer

Orienteringssektionens verksamhetsberättelse 2015

Orienteringssektionens verksamhetsberättelse 2015 Orienteringssektionens verksamhetsberättelse 2015 Ungdomsverksamhet- träning Även under 2015 har ungdomsverksamheten var OK Löftan största, viktigaste och mest framgångsrika verksamhet. Träningsupplägget

Läs mer

Sid. 1. 2 Val av mötesordförande Att leda dagens förhandlingar valdes Krister Sörhede.

Sid. 1. 2 Val av mötesordförande Att leda dagens förhandlingar valdes Krister Sörhede. Sid. 1 PROTOKOLL FÖRT VID SKÅNSKA SÅNGARFÖRBUNDETS REPRESENTANTSKAPSMÖTE SÖNDAGEN DEN 8 MARS 2009 PÅ "DEGEBERGA-WITTSKÖFLE GOLFKLUBB" I DEGEBERGA. 25 MEDLEMMAR NÄRVARANDE 1 Mötets öppnande Ordförande Kjell

Läs mer

Svenska Judoförbundet

Svenska Judoförbundet Protokoll från SJF:s årsmöte 2011 Datum: Söndagen 13 mars 2011, kl 11.00-14.20 Plats: Ibis Hotell, Stadiongatan 21, Malmö. Inledning SJF:s förbundsordförande Kent Härstedt hälsade samtliga hjärtligt välkomna

Läs mer

Skånestatistik 2012, 13 och 14 åringar - Uppdaterad 2012-07-15

Skånestatistik 2012, 13 och 14 åringar - Uppdaterad 2012-07-15 Skånestatistik 2012, 13 och 14 åringar - Uppdaterad 2012-07-15 Flickor 13 år, födda 1999: 80 meter: Kvalgräns - 11.10 10.87 (+2.0) Emilia Jönsson 1999 IFK Helsingborg 03.06 Klippan, Bedaspelen 10.93 (-0.10)

Läs mer

FÖRBUNDSMÖTESPROTOKOLL Hotel Arlandastad , kl.09.00

FÖRBUNDSMÖTESPROTOKOLL Hotel Arlandastad , kl.09.00 FÖRBUNDSMÖTESPROTOKOLL Hotel Arlandastad 2014-09-14, kl.09.00 1 MÖTETS ÖPPNANDE Förbundsordförande Mats Tibbelin öppnade Svenska Badmintonförbundets sjuttiosjätte ordinarie årsmöte. 2 UPPROP OCH FULLMAKTSGRANSKNING

Läs mer

V ästrä Göätäländs Styrkelyftsföä rbund

V ästrä Göätäländs Styrkelyftsföä rbund V ästrä Göätäländs Styrkelyftsföä rbund Verksämhetsber ä ttelse föä r 2013 Styrelsen har under verksamhetsåret haft 9 stycken möten. Styrelsens sammansättning har varit följande: Ordförande Kenneth Mattsson

Läs mer

Protokoll fört vid ÅRSMÖTE med SMKF:s sektion för Modern Femkamp 2010-01-24. Uppsala Garnison, Uppsala 09.00 10.30

Protokoll fört vid ÅRSMÖTE med SMKF:s sektion för Modern Femkamp 2010-01-24. Uppsala Garnison, Uppsala 09.00 10.30 SMKF/ Modern Femkamp 2010-01-26 Protokoll fört vid ÅRSMÖTE med SMKF:s sektion för Modern Femkamp 2010-01-24. Uppsala Garnison, Uppsala 09.00 10.30 1 ÅRSMÖTETS ÖPPNANDE Ordföranden Johan Hederstedt hälsade

Läs mer

GmDAG 4.00j G.Mevel o14 - User licence granted to RYSSBERGETS IK

GmDAG 4.00j G.Mevel o14 - User licence granted to RYSSBERGETS IK Page 1/7 K 55 - FEMALE 1 ROSENLUND Annika #777 4 00:21:15 4'10 Björnstorps IF K 60 - FEMALE 1 LÖNNQVIST Eva #794 13 00:23:47 4'40 Ystads IF 2 ENGELBY Ulla #522 25 00:26:14 5'08 Pan-Kristianstad 3 JÖNSSON

Läs mer

Salomon Trail Tour Kristianstad km (6.200 kms) - 10 May 2014 C A T E G O R Y R A N K I N G Kms. Page 1/6 18:53.

Salomon Trail Tour Kristianstad km (6.200 kms) - 10 May 2014 C A T E G O R Y R A N K I N G Kms. Page 1/6 18:53. Page 1/6 Dam K - FEMALE 1 PALM Frida SWE #409 16 00:30:23 4'54 FK Boken 2 STENBACK Hanne SWE #172 17 00:31:51 5'08 OK Kåre 3 CARLSSON Kit SWE #152 20 00:32:09 5'11 Kristianstad 4 EDVARDSSON Jenny SWE #398

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Friidrottssektionen i Högby IF - 2006.

Verksamhetsberättelse för Friidrottssektionen i Högby IF - 2006. Verksamhetsberättelse för Friidrottssektionen i Högby IF - 2006. SEKTIONSSTYRELSEN Ordförande: Carl-Gustaf Nilsson, Kassör: Leif Johansson, Övriga: Christer Persson, Arne Olander, Sten Medelius TRÄNINGAR

Läs mer

M 100m. Antal deltagare: 2. M 200m. Antal deltagare: 1. M 800m. Christopher Martinsson 90 KFUM Kristianstad. Antal deltagare: 6.

M 100m. Antal deltagare: 2. M 200m. Antal deltagare: 1. M 800m. Christopher Martinsson 90 KFUM Kristianstad. Antal deltagare: 6. M 100m Göte Henriksson Folke Lindskog M 200m Folke Lindskog M 800m Henrik Rosenborg Nicklas Petersson Jonatan Björnberg Christopher Martinsson Hjalmar Hallberg Jojje Arvidsson M Längd Sebastian Lundh P19

Läs mer

Medvind/okänd vind Homander Simon 97 80m 11,71 07/06 Ängelholm +2,38 Nilsson Henrik 97 80m 11,99 07/06 Ängelholm +2,38

Medvind/okänd vind Homander Simon 97 80m 11,71 07/06 Ängelholm +2,38 Nilsson Henrik 97 80m 11,99 07/06 Ängelholm +2,38 Årsbästa Män utomhus 2009 60m Tornée Marcus 98 60m 8,84 30/08 Malmö Segerfält Alexander 98 60m 9,10 07/06 Ängelholm Sommer Noah 98 60m 9,36 24/05 Eslöv Norstedt Frederik 99 60m 10,27 12/07 Helsingborg

Läs mer

Veteraner. : Ove Edlund, Nyköpings BIS FI

Veteraner. : Ove Edlund, Nyköpings BIS FI Resultat vid Svenska Mästerskapen i KASTFEMKAMP för Veteraner i Bottnaryd 10 september 2016 Arrangör : Bottnaryds IF Tävlingsledare: Sonny Stridh Kontrollant : Ove Edlund, Nyköpings BIS FI Vädret var bra

Läs mer

GmDAG 4.00j G.Mevel o14 - User licence granted to RYSSBERGETS IK

GmDAG 4.00j G.Mevel o14 - User licence granted to RYSSBERGETS IK Page 1/8 K - FEMALE 1 SÖDERGREN Sandra #467 11 00:51:42 4'00 FIF Gnistan 2 ERLINGSON Caroline #497 22 00:55:39 4'19 Ryssbergets IK 3 JENSEN Tilde #620 41 00:57:54 4'29 Stigmännen Karlshamns OK 4 PERSSON

Läs mer

11 röster 10 röster 18 röster 18 röster 13 röster. Mötet valde enhälligt Ulf Skande.och Ingemar Karlsson till protokolljusterare och rösträknare.

11 röster 10 röster 18 röster 18 röster 13 röster. Mötet valde enhälligt Ulf Skande.och Ingemar Karlsson till protokolljusterare och rösträknare. Svenska VattenskiClforbunClet Medlem av Riksidrottsförbundet! Member of the Swedish Sports Confecleration Medlem av Världsvattenskidförbundet! Melllber of the International Waterski Federation Årsmöte

Läs mer

ÅRSMÖTESHANDLINGAR Handlingar till SmOF årsmöte läggs in på Smålands OF hemsida samt mailas till föreningarna

ÅRSMÖTESHANDLINGAR Handlingar till SmOF årsmöte läggs in på Smålands OF hemsida samt mailas till föreningarna ÅRSMÖTESHANDLINGAR Handlingar till SmOF årsmöte läggs in på Smålands OF hemsida samt mailas till föreningarna 2017-03-08 * Program vid årsmötet 2017-03-08 på Vrigstad Wärdshus, Vrigstad * Dagordning *

Läs mer

Högby IF:s placeringar i SM-tävlingar

Högby IF:s placeringar i SM-tävlingar Högby IF:s placeringar i SM-tävlingar Statistik: Calle Nilsson, Markus Andersson Senior=12 bästa 1 Guld Junior/Ungdom=8 bästa 2 Silver Veteran=3 bästa 3 Brons Skol-SM=3 bästa 1979 Terräng-SM, Huskvarna

Läs mer

Resultat Terräng-DM 2015 Arangör: Ystads IF Datum: 11 okt 2015 Plats: Dag Hammarskölds Park Ort: Ystad Tävlingsledare: Håkan Nilsson

Resultat Terräng-DM 2015 Arangör: Ystads IF Datum: 11 okt 2015 Plats: Dag Hammarskölds Park Ort: Ystad Tävlingsledare: Håkan Nilsson Resultat Terräng-DM 2015 Arangör: Ystads IF Datum: 11 okt 2015 Plats: Dag Hammarskölds Park Ort: Ystad Tävlingsledare: Håkan Nilsson P 7 2km 1 Eskil Soelberg 2007 Andrarums IF 10,50 2 Filip Vaugarny 2008

Läs mer

ÅRSMÖTE ÖREBRIDGEN 2009-09-06

ÅRSMÖTE ÖREBRIDGEN 2009-09-06 ÅRSMÖTE ÖREBRIDGEN 2009-09-06 Datum: 2009-08-28 1 (5) 1. Mötets öppnande Föredragningslista Örebridgens årsmöte söndagen den 6 sept 2009 2. Godkännande av föredragningslista 3. Val av ordförande för mötet

Läs mer

Årsmöte Smålands bilsportsförbund

Årsmöte Smålands bilsportsförbund Årsmöte Smålands bilsportsförbund 2016-02-19 1. Mötets öppnande: Dagen började med att ungdomarna Frida Lindström och Daniel Nordenborg berättade om sina tankar och visioner för 2016. Önskar b.la. att

Läs mer

Distriktsstyrelsen Ordförande : Lena Näslund 0410-245 76 naeslund.information@telia.com

Distriktsstyrelsen Ordförande : Lena Näslund 0410-245 76 naeslund.information@telia.com SKÅNE Olof Palmes plats 1, 214 44 Malmö Tel: 040-660 73 06 Mobil: 070 261 66 69 E-post: s-kvinnor@skane.sap.se Hemsida: www.s-info.se/skvinnorskane Bankgiro: 5661-1403 Innehåll Inbjudan till årsmöte Ombudsfullmakt

Läs mer

ÅRSMÖTESPROTOKOLL För verksamhetsåret 2015, fört den 21/ Klockargården Tällberg

ÅRSMÖTESPROTOKOLL För verksamhetsåret 2015, fört den 21/ Klockargården Tällberg ÅRSMÖTESPROTOKOLL För verksamhetsåret 2015, fört den 21/2 2016. Klockargården Tällberg STYRELSE Mötesordförande: Eva Eriksson (till 7) Pierre Ellison (fr. 7) Mötessekreterare: Brittmarie Jonsson 1. Årsmötets

Läs mer

ÖSTERGÖTLANDS FOTBOLLFÖRBUND fört vid ÖFF:s årsmöte 2010-02-13. Valla Folkhögskola i Linköping

ÖSTERGÖTLANDS FOTBOLLFÖRBUND fört vid ÖFF:s årsmöte 2010-02-13. Valla Folkhögskola i Linköping ÖSTERGÖTLANDS FOTBOLLFÖRBUND PROTOKOLL fört vid ÖFF:s årsmöte 2010-02-13 Tid 13.00 13.30 Plats Valla Folkhögskola i Linköping DISTRIKTSORDFÖRANDENS VÄLKOMSTHÄLSNING Styrelsens ordförande Gillis Persson

Läs mer

DM-JDM Småland OFFICIELL STARTLISTA

DM-JDM Småland OFFICIELL STARTLISTA 2011-01-23 DM-JDM Småland tid D 8 Intervallstart klassisk stil 1,3 km 1 SJÖBERG Emma 10:00:00 2 DJURSTEDT Agnes 10:00:30 3 OLIN Emma 10:01:00 H 8 Intervallstart klassisk stil 1,3 km 6 HULT Simon 10:02:30

Läs mer

Inomhusguide 2005/2006

Inomhusguide 2005/2006 Svenska Friidrottsförbundet Inomhusguide 2005/2006 För kalenderns faktiska innehåll svarar Svenska Friidrottsförbundet Gunilla Dahlén e-post: gunilla.dahlen@friidrott.se Tel. 08-587 721 62 Fax. 08-587

Läs mer

Deltagare Född Klubb Tävlingsplats Datum S:a P. Deltagare Född sek cm m cm min sek Poäng Poäng. Vinddata(m/s) Gren 80mh Längd Summa

Deltagare Född Klubb Tävlingsplats Datum S:a P. Deltagare Född sek cm m cm min sek Poäng Poäng. Vinddata(m/s) Gren 80mh Längd Summa Veteran SM Femkamp 2017, Ludvika 16 september Arrangerande klubb: Ludvika FFI Tävlingsledare Tobias Heldt K35 Marie Linnarsson -81 Malmö AI Ludvika 16-sep-17 2472 Hanna Lundqvist -78 IK Sisu Ludvika 16-sep-17

Läs mer

Årsmöte Smålands bilsportsförbund

Årsmöte Smålands bilsportsförbund Årsmöte Smålands bilsportsförbund 2015-02-21 1. Mötets öppnande: Ordförande Roger Engström hälsade närvarande välkomna till årsmötet i Vrigstad och förklarade mötet öppnat. Han lämnade därefter över ordet

Läs mer

Lunds KFUK-KFUM Scoutdistrikt

Lunds KFUK-KFUM Scoutdistrikt Följebrev Hej Dessa handlingar är skickade i pappersform till postmottagarna i respektive kår. Årsmötet kommer äga rum söndagen den 13 mars med början klockan 15.00 i Uppåkra scoutkårs lokal i Hjärup.

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2015

Verksamhetsberättelse 2015 Verksamhetsberättelse 2015 Styrelsen Ordförande Kassör Sekreterare Ledamöter Suppleant Revisorer Revisorssuppleant Valberedning Mikael Schander Ann Berglund Birgitta Dignell Björn Johansson (vice ordf.)

Läs mer

Föreningen för datorhjälp i släktforskningen (DIS)

Föreningen för datorhjälp i släktforskningen (DIS) Föreningen för datorhjälp i släktforskningen (DIS) Org.nr: 822001-6052 36:e ordinarie årsmötet Lördagen den 12 mars 2016 kl. 16.00 på Hotell Höga Kusten i Kramfors kommun. 1 Årsmötet öppnas Årsmötet öppnades

Läs mer

Norrbottens Fotbollförbund

Norrbottens Fotbollförbund Norrbottens Fotbollförbund PROTOKOLL fört vid Norrbottens Fotbollförbunds 95 årsmöte Dag: Lördag 9 mars 2013 Plats: Scandic Hotell, Luleå Ordförande Robert Lindström hälsade samtliga välkomna och parentation

Läs mer