FÖREDRAGNINGSLISTA VID SKÅNES FRIIDROTTSFÖRBUNDS ÅRSMÖTE MÅNDAGEN DEN 3 MARS 2014, KL LOKAL: BEST WESTERN HOTEL STENSSON, ESLÖV

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FÖREDRAGNINGSLISTA VID SKÅNES FRIIDROTTSFÖRBUNDS ÅRSMÖTE MÅNDAGEN DEN 3 MARS 2014, KL 18.30 LOKAL: BEST WESTERN HOTEL STENSSON, ESLÖV"

Transkript

1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013

2 FÖREDRAGNINGSLISTA VID SKÅNES FRIIDROTTSFÖRBUNDS ÅRSMÖTE MÅNDAGEN DEN 3 MARS 2014, KL LOKAL: BEST WESTERN HOTEL STENSSON, ESLÖV 1. Upprop av ombud, fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd. 2. Fastställande av föredragningslista för årsmötet. 3. Fråga om årsmötet blivit behörigen utlyst. 4. Val av ordförande för årsmötet. 5. Val av sekreterare för årsmötet. 6. Val av 2 justeringsmän att jämte mötesordföranden justera årsmötets protokoll samt val av 2 rösträknare. 7. Behandling av styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelser samt revisorernas berättelse. 8. Fastställande av balans- och resultaträkningar samt beslut med anledning av årets vinst eller förlust. 9. Fråga om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsens förvaltning. 10. Behandling av: a) Verksamhetsplan 2014 b) Motioner från röstberättigad förening inkommen till förbundsstyrelsens senast den 1 februari 2014 c) Budget Fastställande av serviceavgift 2014 till Skånes Friidrottsförbund. 12. Val av förbundsordförande tillika styrelseordförande för Avgående: Robert Nord, Malmö. 13. Val av halva antalet (3) styrelseledamöter för en tid av två år. Avgående: Kaj Göransson, Villands Vånga Åke Norén, Kristianstad Sven Trönne, Eslöv 14. Fyllnadsval av två (2) styrelseledamöter för en tid av ett år. Avgående: Ann Krogsgaard, Höör Thomas Stålbrand, Malmö 15. Val av revisor jämte en suppleant för Avgående: Evald Fridén, Malmö, resp. Thomas Kristiansson, Råå. 16. Val av ordförande och 2 ledamöter i valberedningen för Avgående: Johan Wallerstein, Lund (ordf.), Eva Måbrink, Kristianstad, Claus Elnif, Helsingborg 17. Val av ombud till Svenska Friidrottsförbundets årsmöte Val av ombud till Skånes Idrottsförbunds årsmöte Val av ombud till SISU Skånes årsstämma Prisutdelning. 1

3 Styrelsen för Skånes Friidrottsförbund får härmed avgiva berättelse för verksamheten under året 1 januari - 31 december STYRELSENS BERÄTTELSE STYRELSENS SAMMANSÄTTNING M.M. Styrelsen har under verksamhetsåret 2013 haft följande sammansättning: Ordförande: Robert Nord, Malmö, (9) Vice ordförande: Ann Krogsgaard, Höör (7) Sekreterare: Sven Trönne, Eslöv (9) Kassör: Gert-Åke Ivarsson, S:t Olof t.o.m 4 mars (3) Thomas Stålbrand, Malmö fr.o.m. 5 mars (6) Övriga ledamöter: Annika Hovang, Bjärred (6) Kaj Göransson, Villands Vånga (8) Johan Wallerstein, Lund t.o.m 4 mars (3) Åke Norén, Kristianstad fr.o.m. 5 mars (5) Adjungerad Lesley Lundberg, Åhus fr.o.m., 16 september (2) Siffror inom parentes anger närvaro för resp. ledamot i antal sammanträden. Styrelsen har sammanträtt 9 gånger under verksamhetsåret, varav 6 gånger efter årsmötet. Styrelsen genomförde också en idé- och planeringskonferens i Malmö i november 2013 tillsammans med kommittéledamöter och valberedning. Styrelsen har i enlighet med sin organisation, varom principiellt beslut togs vid årsmötet 2010 och utformades i detalj vid styrelsens konstituerande möte, arbetat med fem fasta kommittéer, nämligen ekonomikommitté, tävlingskommitté för arenafriidrott, tävlingskommitté för friidrott utanför arena, utbildningskommitté och veterankommitté. Kommittéerna har haft följande sammansättning efter årsmötet: Ekonomikommitté Tävlingskommitté, arenafriidrott Tävlingskommitté, friidrott utanför arena Thomas Stålbrand, ordförande Robert Nord Sven Trönne Åke Norén, ordförande Kristina Wärff Kyllan Quick Kaj Göransson, ordförande Ulf Agrell Per Månsson 2

4 Utbildningskommitté Veterankommitté Annika Hovang, ordförande Alexander Tursell Markus Nilsson Emma Brorsson Ulf Agrell, ordförande, långlopp Margareta Millestam, arenafriidrott kvinnor Christer Stensson, arenafriidrott män Ledningsgruppen för Skånes Utbildningscentrum (Skånes UC) har bestått av Robert Nord, ordförande, Thomas Stålbrand, ekonomiansvarig, Ann Krogsgaard, ungdomsansvarig och Annika Hovang, utbildningsansvarig. Följande ansvariga har fungerat under året: Ekonomiansvarig Tävlingsansvarig, arenafriidrott Tävlingsansvarig, friidrott utanför arena Utbildningsansvarig Veteransvarig Lägeransvarig Thomas Stålbrand Åke Norén Kaj Göransson Annika Hovang Ulf Agrell Lesley Lundberg (fr.o.m. 19 augusti) Förbundets revisor har under 2013 varit Evald Fridén, Malmö, med Thomas Kristianssson, Råå, som suppleant, valda av årsmötet. Förbundets valberedning har under 2013 bestått av Johan Wallerstein, Lund (ordförande) samt Eva Måbrink, Kristianstad och ClausElnif, Helsingborg. Maria Nilsson har varit anställd konsulent 1 januari 31 mars 2013 på heltid. Från och med 1 juni 2013 har tecknats avtal om administrativa tjänster med Diz Access AB och där dess företrädare Cecilia Björklund tjänstgjort på kansliet cirka 15 timmar per vecka. 3

5 SKÅNES FRIIDROTTSFÖRBUNDS ÅRSMÖTE Skånes Friidrottsförbunds årsmöte avhölls måndagen den 4 mars 2013 på Best Western Hotel Stensson i Eslöv med cirka 40 personer närvarande. Vid årsmötet fanns 21 röstberättigade ombud som representerade 14 skånska friidrottsföreningar. Robert Nord, Malmö, valdes till att leda årsmötet. Robert Nord, Malmö, omvaldes enhälligt som förbundsordförande. På de 3 styrelseposterna på 2 år som årsmötet hade att besätta omvaldes Annika Hovang, Bjärred och Ann Krogsgaard, Höör samt nyvaldes Thomas Stålbrand, Malmö. Dessutom nyvaldes på 1 år (fyllnadsval) Åke Norén, Kristianstad. Skånes Friidrottsförbunds ledarplakett för 2012 tilldelades Fredrik Hällefors, Hässleholms AIS medan Sarah Lahti, Klippans FK och Thobias Nilsson Montler, Malmö AI erhöll de traditionella hederspriserna till yngre lovande idrottsflicka respektive yngre lovande idrottspojke. Ängelholms IF erhöll priset som Årets förening 2012 för framgångsrikt ungdomsarbete. Ulf Agrells hederspriser till lovande flicka och pojke på medel-/långdistans 2012 gick till Isabell Norstedt, IFK Helsingborg och Hussein Nur, Malmö AI. Avgående ledamoten Gert-Åke Ivarsson utsågs till hedersledamot i förbundet. FÖRBUNDSREPRESENTATION Styrelse- och kommittéledamöter i Skånes Friidrottsförbund och skånska friidrottsledare har under året i likhet med tidigare år representerat förbundet i andra förbund enligt följande förteckning: Svenska Friidrottsförbundet Ulf Agrell Götalandsregionen i friidrott Karl-Gustav Holmgren (hedersordförande) Gert-Åke Ivarsson (hedersledamot) ledamot i veterankommittén ordförande i regionstyrelsen ledamot i regionstyrelsen ÅRSMÖTESREPRESENTATION Vid centrala organs årsmöten m.m. har Skånes Friidrottsförbund representerats av följande ombud: Svenska Friidrottsförbundets förbundsmöte den mars 2013 i Borås Skånes Idrottsförbunds och SISU Skånes årsmöten (Distriktsmötet) 18 april 2013 i Hässleholm Jonas Areheim, Claus Elnif, Börje Hägg. Ann Krogsgaard, Stefan Kreüger, Erica Mårtensson, Robert Nord, Tomas Strandberg, Jörgen Zaki och Anton Wåhlin. Kaj Göransson och Åke Norén Götalandsregionens årsmöte den Karl-Gustav Holmgren (hedersordförande) 20 oktober 2013 i Värnamo Gert-Åke Ivarsson (hedersledamot) 4

6 ANSLUTNA FÖRENINGAR Till förbundet har under verksamhetsåret nittioåtta (98) föreningar varit anslutna. Jämfört med föregående år har sex nya föreningar anslutits till förbundet, Tre föreningar har begärt sitt utträde. För två av dessa föreningar är det endast fråga om en omstrukturering av föreningen och ny organisationsenhet har istället blivit medlem i förbundet. Det innebär i realiteten att förbundet fått fyra nya medlemmar och förlorat en under verksamhetsåret. Föreningarna har enligt årsmötets beslut erlagt serviceavgift till förbundet under Avgiften har varierat i sex steg mellan och kr. Fördelningen har varit baserad på föreningarnas LOKsammankomster FÖRENINGSKONFERENSER I likhet med tidigare år samlade förbundsstyrelsen de skånska föreningarna till konferenser under hösten 2013 för att förbereda och planera verksamheten under En sådan var tävlingskonferens i Lund på Lundia Hotell den 5 oktober för både arena och långlopp gällande det kommande årets tävlingsverksamhet och som samlade 18 respektive 15 deltagare. Konferensen föregicks av en ledarskapsutbildning Att leda mot framgång med Sven Nylander och Pia Sander som föreläsare och i den deltog 24 deltagare. Vidare presenterades vid detta tillfälle Svenska Friidrottsförbundets förslag till verksamhetsinriktning för perioden

7 HEMSIDA/FACEBOOK Skånes Friidrottsförbund har haft en hemsida igång sedan slutet av år Sidan har haft samma grundutformning hela tiden även om den successivt byggts ut och kompletterats med fler avdelningar och nya uppgifter. Hemsidan har haft många besök genom åren, men 13 år är en mycket lång tid på internet och det var hög tid för en modernisering. Fr.o.m. sommaren 2013 har en ny hemsida tagits fram med modern utformning för såväl dator som pekplatta och smart mobil och som bättre skall svara mot distriktets nuvarande behov. Från början var det främst de mest lästa avsnitten på den gamla hemsidan som fick en ny utformning kalendarium för vårt tävlings- och utbildningsprogram samt statistik. Därefter har hemsidan successivt fyllts med mer innehåll. Vid årsskiftet återstod dock ännu en del arbete. Främst gäller det föreningsinformationen, som motsvarar vår tidigare tryckta adresskalender, som kräver en aktualisering. Distriktet har även en Facebook-sida, som hittills mest använts för att speciellt lyfta fram olika distriktsarrangemang. Det finns en samordning mellan informationen på Facebook och hemsidan. Man kan också lätt komma från den ena informationskanalen till den andra. Antalet gilla -markeringar för Facebook-sidan har ökat rejält under året. 6

8 SKÅNES UTVECKLINGSCENTRUM Organisation Skånes Friidrottsförbund är juridisk huvudman för Skånes Utvecklingscentrum (Skånes UC). Verksamheten leds av en ledningsgrupp, som utses inom Skånes Friidrottsförbunds styrelse. Verksamhet Verksamheten har omfattat utbildning av ledare, tränare och funktionärer samt ungdomsuppföljning. Följande verksamheter har genomförts: Utbildning Utbildningsverksamheten i Skånes UC har under det gångna året utbildat flera nya ledare och tränare på olika åldersnivåer. Under året har såväl centrala som lokala utbildningar kunnat genomföras på olika nivåer, där förbundet försöker möta föreningarnas önskemål i så stor utsträckning som möjligt. Friidrott var i våras förlagd till största delen i Ängelholm då förening efterfrågade utbildningen där. Eftersom friidrott hade för få deltagare fick utbildningen ställas in i Skåne, men de som anmält sig fick möjlighet att vara med på friidrott i Göteborg, vilket var ett gott samarbete, som vi har för avsikt att fortsätta med. Förbundet har som målsättning att utbildningsinsatserna ska leda till bättre nätverk, förstärkning av ledarteamen och en positiv helhetsutveckling för föreningarna. För att samla distriktets alla ledare och tränare erbjöds en fördjupningsutbildning, som riktade sig till ledare och tränare på alla nivåer. De 24 som var på plats var mycket nöjda, och vi hoppas att inbjudan till nästa års inspirations- och fördjupningsutbildning hinner spridas bättre, så att fler får ta del av detta tillfälle att få ny kunskap och träffa tränare och ledare från andra föreningar. Inom ramen för dessa utbildningar engagerar vi de bästa instruktörerna vi har i vårt distrikt. Sammanlagt har följande utbildning genomförts under 2013: Instruktörsutbildning: Våren 2013 Friidrott år del 1 7/4, 13/4, 6/6 Ängelholm 16 deltagare Friidrott år del 2 18/5 Malmö 16 deltagare Friidrott 7-10 år del 1 & 2 7/4, 6/6 Malmö 16 deltagare Fördjupning diskus 13/4 Malmö 3 deltagare Fördjupning kula 27/4 Helsingborg 5 deltagare Hösten 2013 Friidrott 7-10 år, del 1 & 2 28/9, 26/10 Malmö 26 deltagare Friidrott år, del /9 Malmö 12 deltagare Friidrott år, del 2 12/10 Malmö 12 deltagare Löpträningsutbildning 12-13/10 Malmö 10 deltagare 7

9 Domare och funktionärutbildning: Distriktsdomarutbildning, eltid 23/11 Malmö 4 deltagare Distriktsdomarutbildning, starter 3/12, 7/12 Malmö 8 deltagare Fördjupningskurs Att leda mot framgång 5/10 Lund 24 deltagare Breddläger/Ungdomsuppföljning/ Unga Ledare Under året har ett läger för ungdomar arrangerats. Ett förberedande dagläger inför DM och Götalands för års ungdomar genomfördes den 14 december i Malmö (Atleticum). Lägret samlade 40 ungdomar från 10 klubbar. Träningen och teorin leddes av kvalificerade skånska tränare. Fokus låg på teknik och genomfördes grenvis med två 3-timmars pass på lördagen. På kvällen genomfördes aktiviteter för att brygga relationer och gemenskapen. Målet med lägret var dels att bygga upp en social gemenskap och dels att erbjuda bra inspirerande träning i ett led att öka antalet startande på DM och bredda truppen till Götalands. Kristina Wärff och Lesley Lundberg har varit huvudansvarig för lägret och även för kommande skånelag till Götalandsmästerskapen under

10 TÄVLINGSVERKSAMHET ARENA Vi kan lägga ytterligare ett verksamhetsår bakom oss och konstatera att friidrottsåret 2013 i vårt distrikt har varit lika händelserikt som tidigare år. Vi har många aktiva föreningar som gör ett värdefullt arbete för de aktiva barn, ungdomar och seniorer som sökt sig till deras verksamheter, och vi kan också blicka tillbaka på året som gick och se att flera skånska ungdomar och juniorer håller sig väl framme på både ungdomsoch junior SM. På ungdomssidan, åringar togs inte minde än 20 SM guld detta år fördelat på 6 skånska föreningar, IFK Helsingborg (1), Hässleholms AIS (5), Malmö AI (8), Ystads IF (1), Åhus FIK (2) och Öresund FK (1). 2 av SM gulden kom i stafettlöpning och resterande 18 guld erövrades av totalt 9 aktiva, 2 på flicksidan och 7 på pojksidan. Noterbart är också att omnämna Hässleholms AIS lovande kastartalang Wictor Petersson 15 år som tog samtliga guld för sin förening. Dessutom visade Malmö AI sin dominans på ungdomssidan genom att även vinna Lag-USM i överlägsen stil. Glädjande i denna tävling var att tre skånska föreningar fanns representerade. Förutom MAI, blev IFK Helsingborg sexa och IFK Lund tionde lag. På juniorsidan, åringar lyckades aktiva från våra skånska föreningar med bedriften att erövra inte mindre än 25 SM-guld som fördelades på fyra föreningar, IFK Helsingborg (3), Hässleholms AIS (7), IFK Lund (3) och Malmö AI (12). Precis som på ungdomssidan kom 2 av gulden i stafettlöpning och de resterande 23 gulden belades av 13 skånska aktiva där 5 av dessa var dubbla eller flerfaldiga mästare, inte minst Hässleholms AIS Elise Malmberg som under 2013 kan titulera sig som mästarinna i 6 grenar och Malmö AI:s Charles Mitala som trefaldig mästare. Detta befäster samtidigt Malmö AI:s framgångsrecept att lyckas med att förvalta ungdomsåren väl upp i junioråldern. Malmö AI syns även väl på seniornivå och liksom 2012 kanske distriktets enda elitförening som har möjligheter och resurser att möjliggöra detta för sina aktiva vilket också medför att andra lovande aktiva från övriga skånska föreningar vänder sig till klubben för att fortsätta sin utveckling gav Skåne 10 svenska seniorguld fördelat på tre skånska föreningar, IFK Helsingborg (1), IFK Lund (1) och Malmö AI (8). Det blev 3 stafettitlar och där Malmö AI:s kvinnliga kvartett (Josefin Magnusson, Pernilla Tornemark, Daniella Busk och Linnea Killander) dessutom satte svenskt rekord på 4x100 meter. I SM standaren slutade Malmö AI inte överraskande som bästa skånska förening på herrsidan med sina 65 poäng, vilket gav dem en fjärdeplats. Här tog IFK Helsingborg 13 poäng och slutade på en 18:e plats det märktes tydligt att Johan Wissman lämnat föreningen till detta år. Anmärkningsvärt är dock att endast ytterligare 2 skånska föreningar lyckades ta poäng i mästerskapsstandaren IFK Lund och Öresund FK. På damsidan lyckades sex skånska föreningar plocka poäng och även som på herrsidan placerade sig Malmö AI högst upp med sina 50 poäng vilket renderade dem en total femteplacering. Här ser vi överraskande nog Hässleholms AIS som 15:e förening med sina 15 insamlade poäng. Övriga skånska föreningar som tog poäng var IFK Lund, IFK Helsingborg, Öresund FK och Ryssbergets IK. Skåne har under året haft ytterligare några starka föreningslag på högre nivå. I svenska cupen lyckades IFK Lunds båda lag (damer och herrar) stanna kvar till kommande säsong, liksom IFK Helsingborgs damlag. I Götalandserierna division 1 behåller IFK Helsingborg och Öresund FK (herrar) och Åhus FIK (damer) sina positioner även under Sammanfattar vi året som gick ser vi att trenden, som de föregående åren, är att Skåne i princip har en enda elitförening som kan hävda sig nationellt och att krafttag behöver göras för att få fler föreningar med denna inriktning, där våra aktiva kan hävda sig i SM sammanhang och plocka SM-poäng även på seniornivå. Vi ser också att trenden som ett fortsatt starkt ungdoms- och juniordistrikt fortsätter, men att antalet föreningar minskar, och att antalet aktiva som väljer att tävla avtar, och här måste vi tillsammans hitta nya former för tävlingar, våga öppna upp samarbetet mellan våra skånska föreningar både vad gäller träningar och tävlingsarrangemang. 9

11 Skånska mästerskapen 2013 var en nysatsning mot att göra tävlingen mer attraktiv och viktig både för den enskilde aktive och för våra föreningar. Satsningen kommer att fortsätta även under 2014 och tävlingen kommer att vara ett viktigt inslag inte minst för våra åringar som senare har Götalandsmästerskap i sikte. Detta mästerskap har under flera år varit ett framgångsrikt mästerskap för Skåne och under 2013 hamnade vi på tredjeplats såväl inom- som utomhus under ledning av Kristina Wärff och Lesley Lundberg. TÄVLINGSVERKSAMHET UTOM ARENA Den nya löparvåg som vi sedan några år tillbaka har kunnat se fortsätter att öka. Intresset för att springa långlopp, korta eller långa, ökar för varje år och 2013 var inget undantag. Detta är naturligtvis glädjande inte bara för deltagarna utan kanske i ännu högre grad för de arrangerande föreningarna. Möjligheten att öka intäkterna som kommer den skånska friidrotten till godo är naturligtvis positiv. Flera av de nyare loppen i Skåne har genom nya upplägg för loppen samlat stora startled och visar på att det ibland behövs nya strategier och initiativ för att locka till sig de löpintresserade. Men även flera av de etablerade loppen ökar på sina startled vilket visar att även äldre upplägg av tävlingar kan vara lockande. Fortfarande finns det mindre lopp som kämpar för sin överlevnad. Förhoppningsvis kan de ta lärdom av de nya eventen och med förändring och förnyelse få en positiv utveckling. Skånes Grand Prix genomfördes i sin 22:a upplaga. Tävlingen har fått en liten pånyttfödelse, möjligen påverkad att det stora intresset för löpning som vi upplever nu. I damklassen segrade Maria Sundström, Malmö AI genom bl.a. 2 delsegrar och slutligen som segrare i finalen i samband med Yddingeloppet. Hans Larsson, även han från Malmö AI tog förstaplatsen i herrklassen och hade 4 delsegrar. Standarden på de skånska loppen håller generellt hög klass, många har kontrollmätta banor som tillsammans med elektronisk tidtagning ger förutsättningar för korrekta km-tider och annat som deltagarna ställer allt högre krav på. Publicering av resultatlistor på nätet har bidragit till ett större intresse. Inte bara de som deltog i loppen kan läsa resultat utan även vänner och bekanta kan bevaka de resultat som uppnåtts. Detta kan naturligtvis locka nya deltagare till de olika loppen. Spring i Skåne fyller fortfarande en funktion i marknadsföringen av de skånska långloppen. Tillsammans med förbundets nya hemsida, föreningarnas egna hemsidor, Facebook och sedvanliga annonser i massmedia har de skånska löparna en värdefull informationsdisk när de planerar sina lopp ute på de skånska vägarna eller terrängen. 10

12 EM INOMHUS Det 32:a Europa Mästerskapen inomhus arrangerades hemma i Sverige och Göteborg på Ullevi den 28 februari till den 3 mars 2013, med 3 skånska deltagare på startlinjen. Det blev svenskt juniorrekord inomhus av Melker Svärd-Jacobsson i stavhopp. Manliga seniorer Philip Nossmy, Malmö AI... Löpning 60 meter häck, utsl. i semifinal... 7,78 sek. Melker Svärd-Jacobsson, Malmö AI... Stavhopp, utsl. i kval... 5,50 mtr. I det svenska kvinnliga laget på 4 x 400 m, som blev 6:a i finalen med tiden 3.36,17, ingick Josefin Magnusson, Malmö AI. NM I MÅNGKAMP FÖR UNGDOM/JUNIORER/SENIORER Nordiska mästerskapen i mångkamp för ungdomar och juniorer arrangerades på Källbrinkens IP i Huddinge den 6-8 juni 2013 och samtidigt arrangerades seniorlandskamp mellan Sverige, Finland och Estland. I det svenska mångkampslaget ingick 1 deltagare från Skåne. Kvinnliga seniorer Elise Malmberg, Hässleholms AIS... Sjukamp, 2:a p. VM FÖR 17-ÅRS UNGDOMAR Det 8:e världsmästerskapet för ungdomar upp till 17 år arrangerades den juli 2013 i Donetsk i Ukraina. I det svenska laget ingick 4 deltagare från Skåne. Pojkar Thobias Nilsson Montler, Malmö AI... Längdhopp, 8:a... 7,32 mtr. Charles Mitala, Malmö AI... Löpning 110 m häck, utsl. i semi... 13,88 sek. Jakob Gardenkrans, Malmö AI... Diskuskastning, utsl. i kval... 51,12 mtr. Charles Mitala, MAI JSM 2013 Foto: Hasse Sjögren DECA Text&Bild 11

13 Flickor Adriana Janic, Malmö AI... Löpning 100 m häck, 5:a... 13,33 sek. Adriana Janic, MAI JSM 2013 Foto: Hasse Sjögren, DECA Text&Bild EM FÖR 22-ÅRS JUNIORER Det 9:e europamästerskapet för 22-års juniorer arrangerades den juli 2013 i Tampere i Finland. I det svenska laget ingick 2 deltagare från Skåne. Manliga juniorer Benjamin Olsson, IFK Helsingborg... Löpning 200 meter, utsl. i försök... 21,21 sek. I det svenska manliga laget på 4 x 100 m, som blev 8:a i finalen med tiden 39,58, ingick Benjamin Olsson, IFK Helsingborg. Kvinnliga juniorer Daniella Busk, Malmö AI... Löpning 100 meter, 8:a... 11,86 sek. I det svenska kvinnliga laget på 4 x 100 m, som blev 6:a i finalen med tiden 44,79, ingick Daniella Busk, Malmö AI. Benjamin Olsson, IFK Helsingborg JEM22, 2013, Tammerfors 12 Foto: Hasse Sjögren, DECA Text&Bild

14 EM FÖR 19-ÅRS JUNIORER Det 22:a Europamästerskapet för 19-års juniorer arrangerades den juli i Rieti i Italien. I det svenska laget ingick 3 deltagare från Skåne. Flickor Elise Malmberg, Hässleholms AIS... Längdhopp, 6:a... 6,15 mtr. Elise Malmberg, Hässleholms AIS... Löpning 100 m häck, utsl. i semi... 13,88 sek. Marinda Petersson, Hässleholms AIS... Släggkastning, 11:a... 58,67 mtr. Lina Bengtsson, Öresund FK... Kulstötning, 11:a... 13,93 mtr. Lina Bengtsson, Öresund FK... Diskuskastning, -... ugr. VM Det 14:e världsmästerskapet för seniorer avgjordes på Luzhnikistadion i Moskva, Ryssland den augusti. I det svenska laget ingick 1 deltagare från Skåne. Män Philip Nossmy, Malmö AI... Löpning 110 m häck, utsl. i försök... 13,66 sek. NM I TERRÄNGLÖPNING Det 16:e nordiska terrängmästerskapet för seniorer och juniorer avgjordes den 9 november i Reykjavik på Island. I årets svenska trupp ingick inga deltagare från Skåne. EM I TERRÄNGLÖPNING Årets sista mästerskap, det 20:e Europamästerskapet i terränglöpning för seniorer och juniorer arrangerades den 8 december i Belgrad, Serbien. I den svenska truppen fanns inga representanter från Skåne. EM INOMHUS FÖR VETERANER De 9:e veteraneuropamästerskapen inomhus inkl. kast, terränglöpning och landsvägsgång utomhus genomfördes 2013 i San Sebastian, Spanien den mars. I Veteran-EM deltog nära deltagare från 38 länder. De skånska deltagarna erövrade 4 guld, 2 silver och 4 brons. Klass M 35 Stefan Jeppsson. Vittsjö GIK... Häcklöpning 60 m, utsl. i semifinal... 9,32 sek. Stefan Jeppsson, Vittsjö GIK... Stavhopp, 3:a... 4,70 mtr. Klass M 60 Bo Andersson, Björnstorps IF... Terränglöpning, 30:e min. Kenneth Jansson, IFK Helsingborg... Diskuskastning, 9:a... 35,16 mtr. Kenneth Jansson, IFK Helsingborg... Släggkastning, 2:a... 51,12 mtr. Kenneth Jansson, IFK Helsingborg... Viktkastning, 2:a... 19,19 mtr. 13

15 Klass M 70 Kenneth Arvidsson, Malmö AI... Kulstötning, 1:a... 14,19 mtr. Kenneth Arvidsson, Malmö AI... Diskuskastning, 5:a... 36,20 mtr. Kenneth Arvidsson, Malmö AI... Viktkastning, 3:a... 16,95 mtr. Lars-Erik Granberg, Malmö AI... Höjdhopp, 3:a... 1,35 mtr. Lars-Erik Granberg, Malmö AI... Längdhopp, 10:a... 3,20 mtr. Klass M 75 Carl-Erik Särndal, IFK Lund... Höjdhopp, 1:a... 1,46 mtr. Klass K 70 Kerstin Nilsson, IFK Lund... Löpning 60 m, 1:a... 10,61 sek. Sonja Nilsson, IFK Lund... Löpning 60 m, 6:a... 10,61 sek. Kerstin Nilsson, IFK Lund... Löpning 200 m, 3:a... 38,27 sek. Kerstin Nilsson, IFK Lund... Häcklöpning 60 m, 1:a... 14,37 sek. Sonja Nilsson, IFK Lund... Höjdhopp, 4:a... 0,95 mtr. EM I LANDSVÄGSLÖPNING FÖR VETERANER De 13:e europamästerskapen i landsvägslöpning för veteraner arrangerades maj 2013 i Úpice, Tjeckien. I den svenska truppen ingick inga skåningar. NM UTOMHUS FÖR VETERANER De 20:e nordiska mästerskapen för veteraner genomfördes detta år i Moss, Norge juni. De skånska deltagarna erövrade 11 guld, 10 silver och 6 brons. Klass M 35 Stefan Jeppsson. Vittsjö GIK... Häcklöpning 110 m, 1:a... 16,61 sek. Stefan Jeppsson. Vittsjö GIK... Häcklöpning 400 m, 1:a... 62,25 sek. Stefan Jeppsson, Vittsjö GIK... Stavhopp, 1:a... 4,50 mtr. Klass M 40 Jens Persson, Ystads IF, Friidrott... Jens Persson, Ystads IF, Friidrott... Stefan Pettersson, Ystads IF, Friidrott... Stefan Pettersson, Ystads IF, Friidrott... Klass M 50 Bo-Göran Nilensjö, IS Göta... Bo-Göran Nilensjö, IS Göta... Löpning 800 m, 5:a ,16 min. Löpning m, 3:a ,41 min. Löpning m, 3:a ,06 min. Hinderlöpning m, 2:a ,81 min. Löpning m, 3:a ,24 min. Löpning m, 1:a ,72 min. Klass M 55 Ove Persson. Ryssbergets IK... Häcklöpning 100 m, 3:a... 19,11 sek. Ove Persson. Ryssbergets IK... Häcklöpning 400 m, 3:a... 73,56 sek. Ove Persson, Ryssbergets IK... Hinderlöpning m, 2:a ,77 min. 14

16 Klass M 60 Kenneth Jansson, IFK Helsingborg... Släggkastning, 1:a... 51,87 mtr. Kenneth Jansson, IFK Helsingborg... Viktkastning, 1:a... 19,23 mtr. Kenneth Jansson, IFK Helsingborg... Kastmångkamp, 2:a p. Klass M 70 Åke Jonson, Heleneholms IF... Löpning m, -... DNF Lars-Erik Granberg, Malmö AI... Höjdhopp, 2:a... 1,36 mtr. Lars-Erik Granberg, Malmö AI... Längdhopp, 2:a... 3,85 mtr. Klass M 75 Carl-Erik Särndal, IFK Lund... Höjdhopp, 1:a... 1,38 mtr. Klass M 80 Folke Persson, Hästveda OK... Löpning 200 m, 2:a... 63,02 sek. Folke Persson, Hästveda OK... Löpning 400 m, 2:a ,37 min. Gunnar Nilsson, Heleneholms IF... Löpning 800 m, 1:a ,20 min. Folke Persson, Hästveda OK... Löpning 800 m, 3:a ,53 min. Folke Persson, Hästveda OK... Löpning m, 2:a ,08 min. Gunnar Nilsson, Heleneholms IF... Löpning m, 1:a ,21 min. Nils Rågstedt, IFK Helsingborg... Kulstötning, 5:a... 8,19 mtr. Nils Rågstedt, IFK Helsingborg... Diskuskastning, 4:a... 23,97 mtr. Klass K 45 Cecilia Tornerefeldt, Vittsjö GIK... Höjdhopp, 1:a... 1,40 mtr. Klass K 55 Eva Lönnqvist, Ystads IF, Friidrott... Eva Lönnqvist, Ystads IF, Friidrott... Eva Lönnqvist, Ystads IF, Friidrott... Löpning 800 m, 2:a ,82 min. Löpning m, 2:a ,77 min. Löpning m, 1:a ,72 min. 15

17 VM FÖR VETERANER De 20:e veteranvärldsmästerskapen genomfördes 2013 i Porto Alegre, Brasilien oktober. I Veteran-VM deltog c:a deltagare från 82 länder. De skånska deltagarna erövrade 1 guld, 2 silver och 4 brons. Klass M 75 Carl-Erik Särndal, IFK Lund... Höjdhopp, 1:a... 1,46 mtr. Klass M 90 Axel Magnusson, IFK Lund... Kulstötning, 3:a... 5,91 mtr. Axel Magnusson, IFK Lund... Diskuskastning, 3:a... 12,77 mtr. Axel Magnusson, IFK Lund... Spjutkastning, 2:a... 13,90 mtr. Axel Magnusson, IFK Lund... Kastmångkamp, 2:a p. Klass K 70 Kerstin Nilsson, IFK Lund... Löpning 100 m, 3:a... 17,27 sek. Sonja Nilsson, IFK Lund... Löpning 100 m, utsl. i försök... 20,26 sek. Kerstin Nilsson, IFK Lund... Löpning 200 m, utsl. i försök... 38,73 sek. Kerstin Nilsson, IFK Lund... Häcklöpning 80 m, 4:a... 19,73 sek. Kerstin Nilsson, IFK Lund... Häcklöpning 200 m, 3:a... 45,87 sek. Sonja Nilsson, IFK Lund... Höjdhopp, 4:a... 1,00 mtr. Kerstin Nilsson, IFK Lund... Längdhopp, 4:a... 3,18 mtr. Klass K 75 Astrid Nilsson, IFK Lund... Löpning 100 m, 6:a... 19,33 sek. Astrid Nilsson, IFK Lund... Löpning 200 m, 6:a... 42,04 sek. 16

18 ÅRETS SM-TÄVLINGAR I FRIIDROTT 2013-års senior- och juniormästerskap genomfördes vid följande tävlingar: Inomhus-SM/JSM/USM, mångkamp... Växjö 8-10 februari Inomhus-SM... Norrköping februari Inomhus-JSM/USM17... Uddevalla februari Halvmarathon-SM... Göteborg 18 maj Stafett-SM/JSM/USM17... Huddinge maj Marathon-SM... Stockholm 1 juni SM 100 km... Stockholm 4 augusti Utomhus-JSM/USM17... Västerås 9-11 augusti Utomhus-SM... Borås augusti, 1 sep. Mångkamps-SM/JSM/USM17... Kalmar september Terräng-SM/JSM/USM17... Falun oktober De skånska föreningarnas aktiva har som vanligt gjort fina insatser i årets alla SM-tävlingar för seniorer och juniorer och vann under 2013 totalt 34 titlar (2012: 33 titlar). Fr.o.m genomförs P/F 17 i samband med Junior-SM. Följande skåningar blev svenska mästare 2013: Manliga Seniorer Löpning 400 m (i)... Nick Ekelund Arenander, Malmö AI... 46,85 sek. Löpning 60 m häck (i)... Philip Nossmy, Malmö AI sek. Stafett 4x200 meter (i)... Malmö AI ,19 min. (Austin Hamilton, Nick Ekelund Arenander, Emmanuel Amoh, Thobias Nilsson Montler) Löpning 400 m... Nick Ekelund Arenander, Malmö AI... 46,35 sek. Löpning 110 m häck... Philip Nossmy, Malmö AI... 13,68 sek. Nick Ekelund Arenander, MAI SM 2013 Foto: Anders Sjögren, DECA Text&Bild 17

19 Kvinnliga Seniorer Löpning 400 m (i)... Josefin Magnusson, Malmö AI... 54,44 sek. Stafett 4x200 meter (i)... Malmö AI ,28 min. (Pernilla Nilsson, Josefin Magnusson, Pernilla Tornemark, Daniella Busk) Häcklöpning 100 m... Emma Tuvesson, IFK Helsingborg... 13,74 sek. Sjukamp... Victoria Joäng, IFK Lund p. Stafett 4x100 meter... Malmö AI... 45,22 sek. (Josefin Magnusson, Pernilla Tornemark, Daniella Busk, Linnea Killander) Svenskt rekord MAI stafettlag 4 x 100 m SM 2013 Svenskt rekord Josefin Magnusson, Pernilla Tornemark, Daniella Busk, Linnea Killander Foto: Anders Sjögren, DECA Text&Bild 18

20 Manliga Juniorer år Häcklöpning 60 m (i) M22... Anton Levin, IFK Helsingborg... 8,04 sek. Höjdhopp (i) P19... Fredrik Löfgren, IFK Lund... 2,12 mtr. Trestegshopp (i) P19... Fredrik Löfgren, IFK Lund... 14,47 mtr. Häcklöpning 60 m (i) P17... Charles Mitala, Malmö AI... 8,09 sek. Längdhopp (i) P17... Thobias Nilsson Montler, MAI... 6,80 mtr. Sjukamp (i) P17... Charles Mitala, Malmö AI p. Löpning 100 m P19... Adam Denguir, IFK Lund... 10,59 sek. Stavhopp P19... Melker Svärd-Jacobsson, MAI... 5,30 mtr. Kulstötning P19... Viktor Gardenkrans, Malmö AI... 17,17 mtr. Häcklöpning 110 m P17... Charles Mitala, Malmö AI... 14,12 sek. Stafett 4x100 meter P17... Malmö AI... 42,21 sek. (Austin Hamilton, Anton Sigurdsson, Charles Mitala, Thobias Nilsson Montler) Kvinnliga Juniorer år Löpning 60 m (i ) F19... Elise Malmberg, Hässleholms AIS... 7,54 sek. Löpning 60 m häck (i) F19... Elise Malmberg, Hässleholms AIS... 8,51 sek. Längdhopp (i) F19... Elise Malmberg, Hässleholms AIS... 6,15 mtr. Löpning 60 m häck (i) F17... Adriana Janic, Malmö AI... 8,56 sek. Löpning 100 m K22... Daniella Busk, Malmö AI... 11,72 sek. Löpning 200 m K22... Daniella Busk, Malmö AI... 24,12 sek. Häcklöpning 100 m K22... Emma Tuvesson, IFK Helsingborg... 13,86 sek. Löpning 100 m F19... Elise Malmberg, Hässleholms AIS... 11,73 sek. Häcklöpning 100 m F19... Elise Malmberg, Hässleholms AIS... 13,82 sek. Häcklöpning 300 m F19... Elise Malmberg, Hässleholms AIS... 41,63 sek. Släggkastning F19... Marinda Petersson, Hässleholms AIS... 55,37 mtr. Häcklöpning 100 m F17... Adriana Janic, Malmö AI... 13,57 sek. Stavhopp F17... Annika Jönsson, IFK Helsingborg... 3,80 mtr. Stafett 4x100 meter F17... Malmö AI... 48,69 sek. (Linnea Sandell, Adriana Jancic, Elin Nossmy, Malin Olsson) Elise Malmberg, Hässleholms AIS SM 2013 Foto: Thomas Windestam, DECA Text&Bild 19