Kurs 5 Opiskelu ja työ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kurs 5 Opiskelu ja työ"

Transkript

1 Kurs 5 Opiskelu ja työ Varför inte! -oppimateriaalisarjan viidennen kurssin tavoitteena on syventää ja laajentaa opiskelijan sanavarastoa yhä käsitteellisemmäksi ja vahvistaa kieliopin osaamista. Erityisesti pyritään parantamaan muodollisten tilanteiden vaatiman kielen ymmärtämistä ja käyttöä harjoittelemalla eri palvelutilanteille tyypillistä kirjallista ja suullista viestintää. Kurssin aihepiireinä ovat työ ja tulevaisuuden suunnitelmat, elinkeinot sekä palvelutilanteet yhteiskunnassamme. Kieliopista harjoitellaan erityisesti substantiiveja ja pronomineja. Opettajalle Kurssi 5 sisältää opetussuunnitelman mukaisesti seuraavia aihepiirejä: työ ja tulevaisuuden suunnitelmat, elinkeinot ja palvelutilanteet yhteiskunnassamme. Opiskelua ja jatko-opintoja käsitellään syventävissä kursseissa, sillä tässä vaiheessa pohditaan tulevaisuutta laajemmasta perspektiivistä. Aihekokonaisuus aktiivinen kansalaisuus ja yrittäjyys sisältävät mm. teemat kuluttaminen, mainonta ja kansalaisen vaikutusmahdollisuudet yhteiskunnassa nuorten näkökulmasta. Pohjoismaista esittelemme Islannin. Kirjassa on paljon tekstejä aihepiirien laajuuden vuoksi, mutta osan teksteistä voi käsitellä vain kuuntelemalla ja muutamalla sisältökysymyksellä. Tekstejä voi myös käyttää tekstinymmärtämisenä tai kuullunymmärtämisenä kokeessa. Tämä opettajanopas on sähköisessä muodossa, jotta sitä helposti voidaan täydentää myöhemmin. Toivomme edelleen palautetta kirjasarjastamme Yhteistyöterveisin Tekijät 1

2 DEL 1 Inledning 1. Minns du från kurs 4? s. 8 1) Fyll med rätt preposition eller pronomen 1. i 2. för 3. han 4. sina 5. på 6. deras 7. för 8. sitt 9. vad 10. av 11. om 12. i 13. deras 14. vad 15. sig 16. för-sedan 17. sina 18. i 19. sin 20. själva 21. efter 22. allt 23. med 24. våra 25. oss 26. som 27. dig 28. av s. 9 2) Diskutera parvis. (förslag) 1. Det kan vara litet svårt t.ex. därför att naturen har förorenats så mycket, många djurarter har dött ut, alla har inte tillgång till ren mat och rent vatten osv 2. mjöl, potatis, ris, pasta osv Det skulle inte finnas mycket kvar i skåpet! 3. Elevernas egna listor 4. Celiaki (inga sädesprodukter), laktosintolerans (man drack mest vatten, få mjölkprodukter eller inga alls) allergier mot t.ex. färgämnen i godis fanns inte, osv 2

3 s. 10 4) a. Översätt orden till finska. 1. en hydda = maja 2. ett avstånd = etäisyys 3. täckning, -en = kenttä 4. messa = tekstata 5. handsfree = langaton yhteys, handsfree b. Förklara dem på svenska på ett annat sätt. 1. en enkel bostad till skydd mot väder och vind 2. ett mellanrum, en sträcka 3. Din mobil ska ha täckning så att du kan tala i din telefon. 4. skicka sms 5. en apparat som gör att du inte behöver hålla mobilen mot örat/i handen när du talar s. 10 5) Pronominit. Översätt till svenska. 1. vilken farlig strålning 2. samma ofarliga avstånd 3. en sådan obekväm hydda 4. båda de moderna datorerna 5. ingen bra täckning 6. den här underbara stunden / det här underbara ögonblicket 7. de flesta höga vågor s. 11 7) Komplettera texten med hjälp av vinkarna. 1. sortera 2. avfall 3. återvinna 4. näring 5. lämnas 6. elprodukter 7. blandas 8. får man 9. hämtar 10. hos 3

4 s. 11 8) Komplettera texten med hjälp av tipsen. Klimatet 1. blir varmare Jordens klimat håller på att 2. förändras. I IPCC:s 3. nyaste rapport om klimatförändringen 4.konstaterar man att uppvärmningen nu är ett obestridligt faktum. Jordens medeltemperatur har 5. stigit med 0,74 grader under de senaste hundra åren. Världshavens 6. nivå har stigit med knappt åtta centimeter under perioden Huvuddelen av den uppvärmningen som skett sedan år 1950 är mycket sannolikt 7. orsakad av en förstärkt växthuseffekt. Människan har 8. förstärkt växthuseffekten 9. genom att öka mängden koldioxid och andra växthusgaser i atmosfären. 10. Även om det är ett fysikaliskt faktum att växthuseffekten håller på att förstärkas, vet man inte med säkerhet i vilken grad detta kommer att 11. inverka på klimatet i olika områden 12. på jordklotet. Faktorer som orsakar 13.osäkerhet världen runt är bl.a. aerosolerna och molnen samt, mera lokalt,14. förändringarna i havsströmmarna. Enligt 15. färska klimatprognoser kommer jordens medeltemperatur att stiga med 1,1-6,4 grader till år jämfört med medeltemperaturen åren Också i nederbörden förväntas förändringar; den kommer att öka vid polerna och 17. minska på många områden där 18. torkan redan nu är ett problem. Det är omöjligt att helt och hållet 19.stoppa klimatförändringen. Många av de växthusgaser som mänsklig 20. verksamhet ger upphov till stannar kvar i atmosfären i hundratals år. De värmer upp klimatet, även om man omedelbart satte stopp på nya 21. utsläpp. I princip kan klimatförändringen 22. bromsas upp så mycket att de skador som åsamkas miljön och människorna inte är oöverkomliga. Man kan också försöka 23.anpassa sig på olika sätt till de förändringar som klimatförändringen medför. 2. Fakta om Island Dialogitehtävä on pitkähkö, kannattaa valmistella repliikkejä ennen kuin se tehdään suullisesti. s.16 3) Fyll i luckorna. Det äventyrliga Island Eftersom mer än 1. hälften av öns invånare bor i huvudstaden är 3.landsbygden mer eller mindre obebodd. I själva verket tar en kort 20 minuters bilresa från Reykjaviks centrum dig bort från 4. stadslivets sorl och ut i avskildheten i Islands spektakulära 5. landskap. Allt detta kommer att inspirera dig till 6. äventyr från kanten av 7. en fjord till foten av 8. en glaciär. Men landskapet är inte bara till för att beskådas; Islands 9. floder är utmärkta för forsränning, 10. fiske, dykning och snorkling. Dess 11.berg, 12.vulkaner och glaciärer passar bra för 13. vandring, klättring, hundspann och snöskoter. De snöiga 14. backarna är idealiska för skidåkning och snowboard och 15. vågorna för surfning. Du hittar 16. grottor för utforskning och 4

5 karga högländer för jeep-safarin. Island är som gjort för extrema äventyr. s. 17 4) Gå igenom följande dialog parvis A: Vi läste i dag intressanta saker om Island. Hur kan landet skilja sig så mycket från de andra nordiska länderna? B: Det beror på att landet är geografiskt så ungt. Men vet du att ön är den näst största i Europa? A: Ja, men en stor del av ytan är glaciär. Det finns ju inte så många invånare, så det finns nog gott om plats för alla. Och skogar finns det ju inte alls där. B: Det stämmer, eftersom skogarna höggs ner och det växte inga nya skogar i stället. Nu håller klimatet igen på att bli varmare och det är ganska varmt på Island året om tack vare Golfströmmen. A: Värme får islänningarna också från det heta vattnet som sprutar upp ur jorden. Den isländska heta källan Geysir har gett namn åt alla heta källor i världen. B: Med det heta vattnet värms upp hus och drivhus. Men det finns också annat där som är hett nämligen vulkanerna. A: Så sant. Jag läste just om Hekla som är den mest kända av vulkanerna. Den är fortfarande aktiv och kan ha utbrott. B: En specialitet till på Island är islandshästen. Det är en gammal nordisk hästras som har bevarats ren på ön. A: Den har en speciell gångart som kallas för tölt. Den passar bra för långa sträckor och det är praktiskt eftersom de isländska vägarna är så dåliga och avstånden långa. B: När vi nu talar om djur bör/ska man komma ihåg fisket. Det är en viktig näring men sysselsätter inte längre särskilt många islänningar. A: Största delen av islänningarna jobbar väl i serviceyrken och inom turism. Alla vill ju se det här ovanliga landet. B: Det är sant. Men det finns någonting annat än sevärdheter på Island. Islänningarna är bra på att berätta historier och deras sagor är världsberömda. s. 18 Adjektiivi Komparatiivi Partisiipit Adverbi 5) Översätt orden i rätt form med hjälp av ordboken. Det rena Island Islänningarna har länge ståtat med en av 1. högsta (korkein) livslängderna i världen. Det finns ingen klar förklaring till detta, men en ren miljö och 2. hälsosam (terveellinen) kost och livsstil har antagligen ett finger med i spelet. Den isländska kosten är rik på fina råvaror som är 3. odlade (viljellä), fångade och 4. plockade (poimia) i en miljö som inte är 5. förorenad (saastua) och 6. producerade (valmistaa) med största omsorg. Kvaliteten på luften på Island är bra på grund av det oceaniska klimatet i norra Atlanten och stadiga vindar. Dessutom är de flesta av landets elbehov tillgodosedda med 7. förnybara (uusiutuva) energikällor. Geotermisk energi, ett mycket 8.renare (puhtaampi) alternativ till fossila bränslen, 9. används (käyttää) för att värma mer än 90 procent av landets byggnader och de flesta av landets simhallar. 5

6 Förutom 10. avkopplande (rentouttava) bad njuter islänningarna av naturligt 11. varma (lämmin) källor och geotermiska laguner, som exempelvis 12. Den berömda (kuuluisa) Blå Lagunen och naturbaden i Mývatn, vars 13. höga halt (korkea pitoisuus) av silikat och andra mineraler har en särskilt 14. välgörande (hyvää tekevä) effekt på huden. Kvaliteten på dricksvattnet på Island är också 15. speciellt god (erityisen hyvä) på grund av en mängd sötvattenfloder som strömmar ner från berg och glaciärer. Det är till och med varmt rekommenderat och 16. och helt tryggt (täysin turvallinen) att dricka detta vatten direkt från källan. I annat fall är det ändå bara ett rör bort till kranen. 3. Isländsk folksport s. 19 1) Läs texten och sammanfatta den kort på finska. Islantilaiset pyrkivät pitämään kielensä mahdollisimman puhtaana vierasperäisistä termeistä toisin kuin muut. Sen takia uudet keksinnöt saavat melkein poikkeuksetta islanninkielisen nimen, jota sitten aletaan käyttää arkikielessä. Yliopiston tutkijan mukaan uusien termien keksimisestä on tullut jonkinlainen kansanurheilu, jossa suuri yleisö ja erityisesti toimittajat ovat eteviä. Joskus otetaan jokin vanha sana käyttöön ja annetaan sille uusi merkitys. Esimerkki tällaisesta on puhelimen nimitys, joka ennen vanhalla pohjoismaisella kielellä tarkoitti lankaa. Joskus rakennetaan uusi yhdistelmä. Aina islantilaiset eivät tässä onnistu ja silloin tapahtuu niin, että islantilainen sana elää ulkomaisen sanan rinnalla, kuten sana flatbaka, mikä tarkoittaa pizzaa. s. 21 2) Fyll i! Islänningar gillar att 1. kombinera (yhdistää ) nya uppfinningar 2. med gamla ord. Tyvärr 3. lyckas de inte alltid med (he eivät onnistu ) att tränga undan nya lånord fast de 4. strävar efter (pyrkiä ) att deras språk skulle vara så fritt från 5. från (ulkomainen ) lånord 6. som möjligt (kuin mahdollista ). 7. Ett exempel på (esimerkki ) detta är ordet pizza som lever 8. sida vid sida (rinnakkain ) med den isländska versionen flatbaka. Att ge nya 9. betydelser (merkitys ) till gamla ord är vanligt. Islänningarna har blivit 10. allt (yhä) 11. skickligare på (etevämpi ) att översätta nya 12. företeelser/fenomen (ilmiö ) till isländska. 13. Delvis (osittain ) kan den här folksporten 14. handla om (olla kyseessä ) att 15. bevara (säilyttää) isländskan till kommande generationer. 6

7 s.22 Isländsk telefonkatalog 3) Studera telefonkataloget och försök att gissa vad människorna har till yrke. málari söngvari sjómadur bakari prentari skipstjóri prestur rakari bóndi skólastjóri kennari múrari smidur målare sångare sjöman bagare tryckare, typograf sjökapten präst frisör, barberare bonde skolrektor lärare murare smed s. 23 Sommarjobb i Reykjavik 4) Lyssna på texten om Kaisas tid på sagornas ö och svara på frågorna! (Följande text på bandet) Den här gången har jag åtminstone en chans att lära mig språket, för hela sommaren vistas jag i 101 Reykjavik, närmare bestämt på Finlands ambassad på Tungatan. Kontoret är litet, jag blev bekant med alla redan den första dagen. Vi talar finska, svenska och isländska, i telefonväxeln blir det oftast engelska. På jobbet betjänar jag kunder, söker information, översätter och renskriver texter, planerar hemsidor, inventerar möbler under presidentens vakande öga (som i så många offentliga lokaler hänger ett porträtt av Tarja Halonen på väggen). Ingen dag är den andra lik, även om jag knappast har lika bråttom som i Helsingfors, där jag frilansade som lärare förra vintern. Just nu har jag inte ens lust att tänka på mitt liv i Helsingfors, allra viktigast är att allt här går smidigt och att jag får vila lite och bada så ofta jag vill i de heta bassänger som Reykjavik har att erbjuda. (1, 2) Vädret gör också sitt för omväxlingen. Ibland går jag till jobbet i ösregn eller i en blåst som tar andan ur en, och en annan gång skiner solen. Alla varianter av det isländska sommarvädret har sin charm och jag störs lite av att resebroschyrerna ger en så ensidigt solig bild av landet. Där presenteras Reykjavik inte heller som en stor europeisk stad: var blev de vackra människorna på huvudgatan, med mobiltelefonen tryckt mot örat och solglasögon vilande på pannan. Pussar på kinden, vilda bilturer runt stadskvarteren, träff på uteserveringen genast när det blir uppehållsväder. Även de typiskt isländska dofterna fattas: dvärgbjörkarna, havet, fukten på betongväggarna. (3) Också jag bor i ett grått betonghus. Jag har ett rum i källaren och delar badrum och kök med flera trevliga människor. Vi hälsar på varandra och berättar de senaste nyheterna på isländska, det kan 7

8 jag också; de riktiga diskussionerna utspelar sig på engelska. Det är hela tiden trafik i huset, alla kommer och går och lagar sin egen mat. För de unga blir det pasta, medan mamman äter lunnefågel. Ibland tittar vi på TV tillsammans och mumsar på något gott: vindruvor, chips eller torrfisk. (4) Mina riktiga höjdare är dock helgerna. Då får jag sova lite längre och mera än vad det annars blir på Island. Här koncentreras livet till småtimmarna; filmerna och de bästa TV-serierna står sist på programmet, till krogen åker man först sent på natten, vissa mataffärer och bokhandlar stänger först klockan tio eller elva. Under mina lediga dagar har jag varit med mina vänner, gjort en båttur, ridit islandshäst, gått med i festtåget på nationaldagen och planterat träd i nationalparken. (5) Jag har försökt vara aktiv och har tackat ja till inbjudningar både till fester och till sommarstugor. Ibland är det dock svårt att veta om jag faktiskt borde ha tackat ja eller inte. Vad menade personen i fråga? Har jag förstått allt rätt utifrån mitt eget finska perspektiv? Men sina egna landsmän kan man också missförstå: jag trodde häromdagen att jag blev inbjuden till bio på kvällen, men fick i stället springa till banken med ett par räkningar! På vägen till banken måste jag bara skratta för mig själv. Jag kunde i alla fall njuta av det isländska sommarvädret. Det var bara åtta grader varmt men sommar är alltid sommar, så också i Reykjavik. (6) 1. Missä Kaisa työskenteli? Kuvaile työpaikkaa. Suomen suurlähetystö pieni konttori tutustui kaikkiin työntekijöihin jo ensimmäisenä päivänä puhuvat suomea, englantia ja islantia 2. Mitä työtehtäviä Kaisalla on? palvelee asiakkaita etsii tietoa kääntää ja puhtaaksikirjoittaa tekstejä suunnittelee kotisivuja inventoi huonekaluja 3. Mistä kolmesta asiasta hän kritisoi matkaesitteitä? ne antavat liian yksipuolisesti aurinkoisen kuvan Islannista Reykjavikia ei esitellä eurooppalaisena suurkaupunkina tyypilliset islantilaiset tuoksut puuttuvat 4. Miten Kaisa asuu? Kerro ainakin kaksi asiaa. harmaassa betonitalossa, huone kellarissa jakaa kylpyhuoneen ja keittiön muiden kanssa juttelevat keskenään kuulumiset islanniksi, oikeat keskustelut englanniksi koko ajan liikettä talossa nuoret syövät pastaa, vanhemmat lunni-lintua katselevat joskus tv:tä yhdessä 8

9 5. Miten Reykjavikin yöt eroavat suomalaisista öistä? elämä keskittyy pikkutunneille, filmit ja parhaat tv-ohjelmat ovat viimeisenä ohjelmistossa kapakkaan lähdetään vasta myöhään yöllä muutamat ruoka- ja kirjakaupat menevät kiinni vasta klo 22 tai Mikä on aiheuttanut hankaluuksia Kaisalle? vaikea tietää ovatko hänelle esitetyt kutsut todellisia s. 24 Björk Lite mera om Björk Björk Gudmundsdóttir född 1965 på Island föräldrarna skilde sig strax efter det att hon föddes uppfostrades huvudsakligen av sin mamma men även av sin pappa Björks mamma: Björk kunde sjunga innan hon lärde sig att tala Björk började i musikskolan när hon var fem år och lärde sig att spela flöjt och piano under tio år hon växte upp på olika ställen och blev påverkad av olika musikstilar. Hemma var det Jimi Hendrix och Janis Joplin som gällde, på musikskolan klassiskt och hemma hos släktingar jazzmusik och genom NATO:s radiostation lyssnade hon också på popmusik. i skolan var hon udda och frånvarande. Hon levde mest i sin egen fantasivärld och umgicks inte så mycket med andra barn. Hon blev inte retad utan lämnades i fred. redan som elvaåring skivdebut med mammas vänner. Albumet hette Björk och släpptes Björk blev rikskändis. under tonåren var hon med i många isländska punkband Björk fick sitt första barn sommaren Pojken fick namnet Sindri. i slutet av 80-talet turnerade hon med sitt band Sugarcubes överallt i världen och var förband åt den irländska gruppen U2. hon flyttade till London med sin son och år 1993 gjorde hon solodebut med albumet Debut Efter Debut har Björk gjort många album och har också spelat huvudrollen i Lars von Triers film Dancer In The Dark mera information om Björk på otaliga webbsidor på nätet. 9

10 s. 25 Substantiivilauseke Predikatiivi 5) Översätt fraserna till svenska. Det kreativa Island Kreativitet är viktigt för 1. det isolerade samhället (eristynyt yhteiskunta) i norra Atlanten. Ända sedan 2. Island koloniserades (Islanti asutettiin) på 800-talet har skrift och musik spelat 3. en viktig roll (tärkeä osa) på ön, och på senare år har denna kultur nått 4. en stor publik (suuri yleisö) på den globala arenan tack vare 5. internationella popstjärnor (kansainvälinen poptähti) som Björk och Sigur Rós och deras prestationer samt 6. författaren Laxness breda läsekrets (kirjailija Laxnessin laaja lukijakunta). Scenkonsten har länge varit en stomme i 7. den isländska kulturen (islantilainen kulttuuri). 8. Det lokala intresset (Paikallinen kiinnostus) för isländska teatrar är stort, och många 9. unga isländska dansgrupper (nuori islantilainen tanssiryhmä) vinner framgång i rask takt, såväl i hemland som utomlands. 10. De isländska regissörerna (Islantilaiset ohjaajat) som nyligen har dykt upp på 11. den globala scenen (globaali näyttämö) vittnar för sin del om hur viktigt nyskapande och kreativitet är för 12. det isländska samhället (islantilainen yhteiskunta). Kreativiteten kombinerad med nytänkande och engagemang för isländsk natur och fina 13. hållbara material (kestävä materiaali) kännetecknar isländsk design. Det är ingen slump att kultur och 14. kreativ industri (luova teollisuus) sysselsätter mer än fem procent av Islands arbetskraft, 15. en större andel än (isompi osuus kuin) fiskeindustrin och jordbruket tillsammans, och utgör en större del av BNP än jordbruket. s. 26 Transitiiviset ja intransitiiviset verbit 7) Välj lämpligt verb och skriv det i rätt form. 1. bränna/brinna Det är förbjudet att bränna löv och torra kvistar i tätorter. Varje sommar brinner hundratals hektar skog i Finland. Det är lätt att bränna sig när man grillar i öppen eld. Stackars Elin, hon brände alla gamla kärleksbrev hon fått av Albin och nu ångrar hon sig. 2. döda/dö Undrar hur många tjurar har dött i tjurfäktningar. Det finns en rörelse i EU som vill förbjuda tjurfäktning. Enligt medlemmarna är det fel att döda tjuren bara för nöjes skull. I programmet naturväktarna frågade en hundägare om det är rätt att döda en huggorm som har bitit en hund som kanske kommer att dö av det. 3. släcka/slockna Stormen vrålade och plötsligt släcktes alla lampor. Sedan slog blixten ner i vår gamla björk. Vi larmade brandkåren som kom snabbt och släckte branden. Kim slocknade, det vill säga att han somnade efter att ha jobbat dygnet runt. Nu är det dags att släcka alla stearinljus innan vi går och lägger oss. 10

11 4. sova/somna/söva Patienten sövdes före operationen. Efter bara några minuter somnade patienten och sov gott under operationen. Peter somnade framför TV:n och sov i länstolen hela natten. 5. väcka/vakna Efter operationen väcktes/vaknade patienten ur sin sömn. Normalt vaknar patienten inom önskad tid och mår bra. Vi vaknade utan att väckarklockan behövde väcka oss. Eftersom många tittar på TV långt in på småtimmarna har de svårt att vakna på morgnarna hur man än försöker väcka dem. 6. sätta (sig)/sitta "Får man sätta sig här" frågade killen med ett leende på läpparna. Det var klart att han ville sitta och snacka med den vackra bruden. "Sätt dig" svarade hon och avlägsnade sig från platsen. Där satt han sen med sin läsk och såg uttråkad ut. s. 27 Transitiiviset ja intransitiiviset verbit 8) Svara på frågorna eller fyll i med lämpligt verb i rätt form. 1. Vad bör man göra när elden bryter ut? Man skall försöka släcka elden. 2. Vad händer när man somnar? Man sover. 3. Vad är motsatsen till somna? vakna 4. Vad är motsatsen till sova? vaka 5. Vad är motsatsen till bränna? släcka 6. Vad händer när man blåser ut ett ljus? Det släcks. 7. När man eldar bastun måste man vara försiktig så att man inte bränner sig i elden. 8. Min morfar dog innan jag föddes. 9. Efter att hon fick höra att han hade ett förhållande med en annan dog hennes känslor mot honom. 10. Han är så snäll att han inte kan döda en fluga. 11

12 Del 2 Jag konsument och aktiv medborgare 1. Reklam, reklam, reklam... s. 28 1) Läs texten och besvara frågorna på finska. 1. Kutsuja jaettiin postikortteina kaupungilla ja ravintoloissa. Palaute ei ollut hyvä. 2. Se pitää yhteyttä asiakkaisiinsa. Erikoistapahtumien edellä sen asiakkaat saavat tarjouksia tekstiviesteinä. 3. Amerikkalaisesta avaruuselokuvasta. Palkintona oli ainutlaatuisia lippuja elokuvan ensi-iltaan, joka oli keskiyöllä. 4. Viisi uutta pikaruokatuotetta. Kuluttajat saivat viisi kruuna alennusta. s. 30 3) Översätt luckorna Reklamförbundet har 1.undersökt (tutkia) svenska ungdomars åsikter om reklam. I undersökningen 2. jämfördes (vertailla) två grupper i åldrarna och Ungdomarnas åsikter var 3.särskilt (erityisen) intressanta för de är den första 4. Generationen (sukupolvi) som vuxit upp med reklam-tv, reklamradio och internet. De unga 5. satte (panna) likhetstecken mellan bra och kul reklam, reklam som berättar en kul historia. Reklam uppskattades för vad den är även om det var 6. en självklarhet (itsestäänselvyys) att de 7. inte litade (ei luottaa) på innehållet. Ungdomarna har 8. accepterat (hyväksyä) reklamen som en naturlig del av sin tillvaro, något som 9. påverkar (vaikuttaa) dem åtminstone omedvetet. Det som överraskade forskarna var att ungdomarna inte var speciellt 10. oroliga för (huolissaan) denna påverkan. s. 31 4) Lyssna på intervjun med hjälp an ordlistan. Svara på frågorna medan du lyssnar andra gången. Reklamen förr och nu 1. Vad har Marika Tandefelt undersökt? Hur lång tidsperiod täcker annonserna? Varuhuset Stockmanns annonser. Ca ett sekel, 100 år. 2. Från vilka tidningar kommer annonserna? Vilka städer nämns och varför? Tidningar i Helsingfors, Tammerfors, Åbo på finska och svenska. Varuhuset hade filialer i dessa städer. Om M.T. hade kunnat ryska hade hon kunnat ha ta med tidningar i S:t Petersburg. 3. Vad sägs om humor och gamla annonser? Stockmanns annonser är inte humoristiska, men gamla annonser verkar roliga när man läser dem nu. 4. Vad är typiskt för Stockmanns annonser? De är trovärdiga, eleganta, präktiga, gedigna, sobra. 12

13 5. När blir annonserna lättsammare? Då Stockmann upptäcker tonåringarna på 60-talet. 6. Vad sägs om köp och släng? Man köpte inte nya varor varje vecka. 7. Vem ansågs ha köpkraft på talet? Män med löner och kvinnor med hushållskassa 8. Vad sägs om annonser till män och kvinnor på 30- och 40-talet? Män tilltalades på med tyska eller engelska, t.ex. tweed ansågs ha hög kvalitet. Kvinnor tilltalades på franska, till dem sålde man chiffong. 9. Vilket språk är fortfarande viktigt i annonser som riktar sig till kvinnor? Franska, då man säljer kosmetika. 2. Hela världen som marknadsplats s. 32 1) Är följande påståenden rätt eller fel enligt texten? Vad tycker du själv? 1. Rätt (de KAN ha påverkan) 2. Fel (det är bara effektiv marknadsföring som får de unga att vilja klä sig i likadana kläder.) 3. Fel (man måste få tillstånd innan man kan skicka ett reklam-sms) 4. Fel (företagen vill arbeta in sitt brand i barnens medvetande) 5. Fel (några påstår att matematiken blir konkretare då) 6. Rätt 7. Fel (de tycker att reklamen är en naturlig del av sin tillvaro) s. 36 2)Översätt frågorna till svenska och svara på dem. 1. Hur har reklamen utvecklats i medierna? I början var (bröd)texten viktigast i medierna. Reklamen fick komma med om det fanns plats. Nu är det nästan tvärtom. 2. På vilket sätt har tyngdpunkten inom reklamen förändrats? Nuförtiden marknadsförs en hel livsstil i stället för en produkt. 3. Vilken följd har reklamen globalt? Ungdomarna ser likadana ut överallt i världen och de lyssnar på likadan musik. 4. Hur förhåller man sig till SMS-reklam i Finland? Det är inte tillåtet att skicka ett reklam-sms utan lov i Finland. 5. Varför är barnen en viktig målgrupp? Vilka risker/faror har det? De kan få sina föräldrar att köpa en produkt. De förstår inte budskapet bakom reklamen och är okritiska. 6. På vilket sätt kan företagen marknadsföra sina produkter i smyg i skolan? Genom att t.ex. skänka skolorna (marknadsförings-)material som sedan används i undervisningen. 13

14 7. Vad är typiskt för ungdomarnas sätt att förhålla sig till reklam? De uppskattar reklam för vad den är även om de inte litar på innehållet. s. 37 Lauseadverbiaalit Sidoskeinoja 6a) Vilket adverb passar bäst i texten? I Sverige har nätverket Kvinnor utan gränser 1. äntligen (märkligt, nämligen, äntligen) gått till motattack mot reklamkampanjer. De har tryckt affischer med 2. helt (hela, helt, helst) vanliga människor på. De är 3. nämligen (därmed, nämligen, troligen) trötta på skönhetsidealen och hur olika kvinnor och män skildras i reklam och medierna, säger en av initiativtagarna. Målet är 4. alltså (alltså, därtill, faktiskt) att mana till eftertanke, väcka debatt och rikta kritik mot den rådande idealbilden av kvinnokroppen. Etiska rådet fällde 5. nyss (numera, nyss, någonsin) det Svenska Fotbollsförbundet för könsdiskriminerande reklam annonsen var 6. enligt rådet (därefter, efter rådet, enligt rådet) mansförnedrande. Förbundet hade 7. alltså (alltså, troligen, veterligen) en stor utomhuskampanj riktad till tjejer mellan 15 och 30 år. Etiska rådet ansåg 8. riktigt nog (konkret nog, konstigt nog, riktigt nog) att reklamen förmedlar en bild av män som objekt utan ett motiverat samband med den marknadsförda produkten. Kvinnorna framställs som om de 9. i verkligheten (faktiskt, verkligen, i verkligheten) saknar intresse för idrotten i sig och 10. snarare (hellre, främre, snarare) är intresserade av de män de kan se på fotbollsplanen. b) Svara på frågorna. 1. He kyllästyivät mainoksen ja median kauneusihanteeseen ja kuinka eri tavalla miehiä ja naisia kuvataan, he haluavat herättää keskustelua ja kritisoida vallitsevaa ihannekuvaa naisvartalosta. 2. Mainos välitti kuvan miehistä vain objekteina, joilla ei ollut yhteyttä markkinoitavaan tuotteeseen. 3. Benetton ett storföretag vars reklam upprör och berör s.39 1) Svara på frågorna 1. Familjens bakgrund var enkel. Luciano Benetton var bara tio år när fadern dog. 2. Giuliano Benetton stickade en gul tröja som alla Lucianos vänner tyckte om. Luciano kom på idén att börja sälja tröjor. 3. De tillverkar enkla kläder i olika färger. 4. Reklamen tar ställning till viktiga saker på ett starkt och ovanligt sätt. 5. Rasism, kamp mot aids, miljövård, fredsarbete och nej till dödsstraff. s. 40 Genetiivi Prepositiolauseke Kiertoilmaisut 14

15 4) Översätt de finska genitiverna med genitiv eller lämpliga fraser HUOM! Lauseessa, joka sisältää kohdan 7, on kirjassa painovirhe. 1. Familjen Benettons lilla bilverkstad (Benettonin perheen pieni autokorjaamo)sköttes av hela släkten. 2. Familjens äldsta barn/det äldsta barnet i familjen (Perheen vanhin lapsi) Luciano var bara tio år gammal när 3. pojkens kära pappa (pojan rakas isä) dog. 4. En av Benettons grannar/en granne till Benettons (Eräs Benettonien naapuri) hjälpte dem över den värsta tiden. Systern Giulianas kära hobby var 5. att sticka tröjor/ tröjstickning/stickning av tröjor (puseroiden kutominen) och hon stickade en tröja till sin bror. 6. Giulianas gula tröja (Giulianan keltainen pusero) väckte stor förtjusning bland Lucianos vänner. Normalt var 7. de stickade tröjorna på 50-talet/ 50-talets stickade tröjor (50-luvun kudotut puserot) blåa. Luciano kom på idén att han skulle kunna sälja 8. sin systers tröjor siskonsa puseroita). Från denna gula tröja började 9. produktionen/tillverkningen av ungdomskläder (nuorisovaatteiden tuotanto). 10. Benettons storföretag/storföretaget Benetton (Benettonin suuryritys) har idag 11. en omsättning på miljarder (miljardien liikevaihto). Till Benettons sortiment hör bl.a. också 12. filmproduktion/produktion av filmer (filmien tuottaminen). 13. Motiven i annonserna / annonsernas motiv (Mainosten aiheet) väckte enorm uppmärksamhet i början. 14. Det viktigaste budskapet i bilderna/bildernas viktigaste budskap (Kuvien tärkein viesti) var att det berör och upprör. 15. Hemligheten bakom succén (Suosion salaisuus) ligger till en stor del i 16. företagets personliga kommunikation (yrityksen persoonallisessa viestinnässä). s. 41 5) Så här såg annons ut år på vilket sätt är den annorlunda än dagens annonser? Språk: tilltalsformen Ni Er, gamla ordformer: icke (inte), ändock (ändå, dock) Innehåll: förr berättade annonsen om produktens egenskaper, nu marknadsför man en hel livsstil 4. Gå inte i köpfällan s. 44 2) Översätt till svenska. 1. Jag vet inte hur jag skulle lära mig att undvika butikernas köpfällor. 2. Också igår fick jag syn på en burk oliver i delikatessdisken och köpte den, fast jag bara skulle köpa ost. 3. Säljarna försöker ofta få kunderna att köpa annat än de behöver. 4. När min kompis köpte en ny dvd-spelare, prackade säljaren på honom också filmer. 5. På grund av stor konkurrens är många varor/produkter prispressade. 6. Jag brukar också falla för godis när jag masar mig fram i kön till kassan. 7. Hyllorna vid kassan lockar som bekant till impulsköp. 3) Översätt dialogen i par till svenska. Ennen harjoitusten tekemistä kannattaa katsoa lukusanat kieliopista. A. Vilken fantastisk kappa/jacka. Var köpte du den? 15

16 B. Nå ja, egentligen skulle jag bara köpa ett par jeans på Stockmann, men så fick jag syn på den här och måste absolut/helt enkelt få den! A. Jaha, det är alltså ett impulsköp! Vad betalade du för den? B. Det var 30 procents rabatt på kappan men den blev nog ganska dyr sist och slutligen. A. Hur så, vad menar du? B. Expediten ville också nödvändigtvis sälja mig en skarf och ett par handskar. A. Dem köpte du väl ändå inte? B. Tyvärr gjorde jag det. Men de passar faktiskt väldigt bra till kappan. A. Hur i all världen hade du råd med allt det där? B. Det hade jag ju egentligen inte. Nu ångrar jag mig över att jag slösade en stor del av lönen. A. Då följer du alltså inte med på kryssningen på veckoslutet? B. Nej du, definitivt inte/det kan du vara säker på! Nästa gång tänker jag noga efter om jag verkligen behöver allt jag köper. s.45 4) Säljare i butik och varuhus. Gör en dialog parvis på basis av de finska replikerna. Glöm inte hälsningarna och artighetsfraserna. I klädaffären Puseron osto Myyjä: Mihin tarkoitukseen? Arkikäyttöön, bilepusero? Hej, kan jag hjälpa dig? Behöver du en vardagströja eller något festligare? Asiakas: vastaa Jag skulle egentligen behöva både och, men just nu söker jag nånting till min systers konfirmationsfest. Myyjä: Minkä tyyppinen, t-paita, neule, paitapusero? Vilken typ har du tänkt dig, t-tröja, trikå, skjortblus? Asiakas: vastaa Jag vet inte riktigt. De här skjortblusarna är fina, finns de i andra färger? Myyjä: Koko, väri? Ja, de finns i flera pastellfärger, rosa, ljusblått, ljusgrönt. Vilken storlek har du? Asiakas: vastaa Det beror lite på modellen, medium eller brukar gå bra. Får jag prova en i rosa. Myyjä: Sovituskopit tuolla, kannattaa sovittaa Provhytterna är därborta, det kan vara bra att prova båda storlekarna Asiakas: vastaa Tack, jag tar då en rosa i storlek 40 och en 38 i blått. Myyjä: Miltä näyttää, onko koko hyvä? Hur ser det ut, passar någon av blusarna? 16

17 Asiakas: vastaa Ja, båda är faktiskt jättesnygga, men 38 räcker. Jag tror att tar jag den rosa, kan jag få den i 38? Myyjä: Kuitti säästettävä, jos haluaisi vaihtaa. Var så god! Spara kvittot om du ändå skulle vilja byta! Asiakas: Tack, hej Myyjä: Hej då, välkommen åter! s. 45 5) Herkkuosastolla På delikatessavdelningen Myyjä : Jag vad får det lov att vara? Asiakas: Onko teillä italialaista parmesaanijuustoa? Hej, har ni italiensk parmesanost? Myyjä: vastaa Tyvärr har den tagit slut men vi har många andra fina ostar. Vad ska du använda osten till? Asiakas: No mikä suomalainen kävisi sellaiseen pastareseptiin, jossa piti olla parmesaania? Det var ju synd. Kan du rekommendera någon finsk ost om passar till ett pastarecept med parmesan i? Myyjä: vastaa Du kan till exempel prova den här, det är en stark och mogen emmentaler, går bra att riva på pastarätter. Asiakas: Selvä, kokeillaan sitä, laitetaan noin 300 gr. Bra, då tar jag ungefär 300 gr av den. Myyjä: vastaa Får det vara lite över, den här biten väger 307 gr? Asiakas: Olisin vielä tarvinnut mustia oliiveja, kivettömiä. Teillä on ollut niitä irtomyynnissä. Visst. Och så behöver jag svarta oliver, utan kärnor/urkärnade. Ni har haft dem i lösvikt. Myyjä: vastaa Det här precis samma sort, vi har packat färdigt ca 100 gr i de små burkarna och 200 gr i de stora. Asiakas: No hyvä, sellainen pieni rasiallinen riittää Det är fint, det räcker med en liten. Myyjä: vastaa Var så god, var det något annat/var det bra så? 17

18 Asiakas: Ei kiitos muuta Nej tack det är bra. Myyjä: vastaa Okej, tack och hej då! s. 46 6) Kioskilla I kiosken Myyjä: Hei! Tulitko hakemaan iltalukemista? Hej! Behöver du kvällslektyr? Vill du ha nånting att läsa för kvällen? Asiakas: vastaa Hej! Ja, jag tänkte kolla in vad du har! Myyjä: Tänään tuli uusi Amelia vai olitko ajatellut jotain tiettyä? Nå till exempel Amelia kom i dag eller har du något speciellt i tankarna? Asiakas: vastaa Vad bra! Omslaget ser jätteintressant ut! Och så en Kalla Anka åt min lillebror. Myyjä: Tuliko vielä muuta, vähän namuja, vaikka suklaalevy? Var så god, var det något annat, litet godis, en chokladkaka kanske? Asiakas: vastaa Inget godis tack, men läsk tänkte jag köpa. En flaska kokis. Myyjä: Otatko puolen litran vai litran pullon? Kokis on tarjouksessa litran pullossa. En halv liter eller en hel? Det är specialerbjudande på enlitersflaskor. Asiakas: vastaa Då tar jag en liter. Det går nog åt. Myyjä: Entä muuta? Var det bra så? Asiakas: vastaa Tack det är bra. Myyjä: Tämä tekee Och det här gör Asiakas: vastaa Jag har här jämna pengar, var så god. Myyjä: Kiitos, hauskaa iltaa! Tack, trevlig kväll! 18

19 s. 48 8) Fyll i med rätt verb i imperativ. Dra ditt strå till stacken 1. Skaffa (dig) (hanki) storförpackningar, 2. undvik (vältä) förpackningar i dubbla material 3. köp (osta) grönsaker, ost och frukt i lösvikt. 4. Ta med dig (ota mukaan) egen kasse till affären eller 5. välj (valitse) papperskasse. 6. lämna (jätä) allt annat glas än returglas till återvinning. 7. Lägg (pane) det organiska avfallet utom kött och fisk i kompost eller 8. gräv (kaiva) dem ner direkt i grönsakslandet om möjligt. 9. samla (kerää) allt papper till papperinsamlingen. 10. Skänk (bort) (lahjoita) dina gamla kläder och andra onödiga prylar eller 11. sälj (myy) dem på en loppmarknad! s.50 10a) Översätt det som saknas. 1. stugan 2. en lag 3. ställning 4. varje dag 5. tre anmälningar 6. personer 7. sin resa 8. varannan 9. ersättning 10. researrangören 11. Ifjol 12. siffran 10b) Välj rätt form av substantivet. Hur gör jag då om jag är missnöjd? Det är viktigt att börja redan vid 1. resmålet, säger Ea Lundvall som är ansvarig för 2. reseavdelningen vid ARN. Det står faktiskt i 3. lagen att man ska säga till så fort som möjligt, så att 4. arrangören får en chans att ställa allt till rätta redan under 5. resan. Om man bara struntar i att ventilera sitt missnöje är 6. chanserna små att få 7. rätt i efterhand. 19

20 s ) Översätt de finska orden till svenska. Vilka är då de vanligaste klagomålen? 1. störande 2. som vi ofta får höra 3. betyder/innebär 4. sina 5. några/vissa 6. andra 7. dessutom 8. uppfattar/förstår 9. bokade 10. har rätt 11. erbjuds 12. bokats 13. försenat 14. för 15. förloras s ) Komplettera texten. Drömbilen är nästa bil 1. putsade 2. den perfekta/fullständiga 3. bäst/det bästa 4. dessutom 5. att jämföra 6. utrustning 7. sällan 8. ta ställning 9. bytesbil 10. gäller inte 11. i förväg 12. överklaga 13. ta reda på 14. att provköra 15. beter sig 16. bränsle 17. det fiffigaste/smartaste 20

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert Ökpojken Mitt i natten så vaknar Hubert han är kall och fryser. Han märker att ingen av familjen är där. Han blir rädd och går upp och kollar ifall någon av dom är utanför. Men ingen är där. - Hallå är

Läs mer

Malvina 5B Ht-15. Kapitel 1 Drakägget

Malvina 5B Ht-15. Kapitel 1 Drakägget 1 Kapitel 1 Drakägget Hej jag heter Felicia och är tio år. Jag bor på en gård i södra Sverige och jag har ett syskon som heter Anna. Hon är ett år äldre än mig. Jag har även en bror som är ett år, han

Läs mer

IP: Oj (skratt) svåra frågor du ställer (skratt).. Oj, nu måste jag tänka efter vad det är allt

IP: Oj (skratt) svåra frågor du ställer (skratt).. Oj, nu måste jag tänka efter vad det är allt ÖVNINGSTEXT FÖR KODNING Kan du berätta lite om vad du har jobbat med? IP: Oj (skratt) svåra frågor du ställer (skratt).. Oj, nu måste jag tänka efter vad det är allt som jag har sysslat med ja, först då

Läs mer

Klimat, vad är det egentligen?

Klimat, vad är det egentligen? Klimat, vad är det egentligen? Kan man se klimatet, beröra, höra eller smaka på det? Nej, inte på riktigt. Men klimatet påverkar oss. Vi känner temperaturen, när det regnar, snöar och blåser. Men vad skiljer

Läs mer

Den försvunna diamanten

Den försvunna diamanten Den försvunna diamanten Jag sitter utanför museet i London, jag ser en man gå lite misstänksamt ut genom dörren. Jag går in på museet och hör att personalen skriker och säger att diamanten är borta. Diamanten

Läs mer

Facit Spra kva gen B tester

Facit Spra kva gen B tester Facit Spra kva gen B tester En stressig dag B 1 Pappan (mannen) låser dörren. 2 Han handlar mat efter jobbet. 3 Barnen gråter i affären. 4 Han diskar och tvättar efter maten. 5 Han somnar i soffan. C 1

Läs mer

Lärarmaterial. Böckerna om Sara och Anna. Vilka handlar böckerna om? Vad tas upp i böckerna? Vem passar böckerna för? Vad handlar boken om?

Lärarmaterial. Böckerna om Sara och Anna. Vilka handlar böckerna om? Vad tas upp i böckerna? Vem passar böckerna för? Vad handlar boken om? sidan 1 Böckerna om Sara och Anna Författare: Catrin Ankh Vilka handlar böckerna om? Böckerna handlar om två tjejer i 15-årsåldern som heter Sara och Anna. De är bästa vänner och går i samma klass. Tjejerna

Läs mer

Veronica s. Dikt bok 2

Veronica s. Dikt bok 2 Veronica s Dikt bok 2 Det är bra att ha en syster Min syster betyder så mycket för mig. Jag vet att hon betyder likadant för mig. Om jag vill henne något så vet jag att hon finns där för mig. Jag är glad

Läs mer

NORDEN I BIO 2008/09 Film: Goðir gestir (Island 2006) Svensk text

NORDEN I BIO 2008/09 Film: Goðir gestir (Island 2006) Svensk text 1 Har du köpt tillräckligt med saker? 2 Tja... Jag vet inte. Vad tycker du? Borde jag handla mer saker? 3 Är det nån på ön som du inte har köpt nåt åt? 4 -Ja, en. -En? 5 -Dig. -Men jag bor inte på ön...

Läs mer

Tilla ggsrapport fo r barn och unga

Tilla ggsrapport fo r barn och unga Tilla ggsrapport fo r barn och unga 25 mars 2014 Vad berättar barn för Bris om hur de mår? Hur har barn det i Sverige? Jag har skilda föräldrar och vill så gärna bo hos min pappa. Mamma har ensam vårdnad

Läs mer

Vattnet finns överallt även inuti varje människa.

Vattnet finns överallt även inuti varje människa. Bygg en karusell tillsammans. Ställ er i en ring och kroka fast i varandras armar. När karusellen inte får energi står den still. En av er låtsas sätta i kontakten. Karusellen börjar snurra. Dra ut kontakten.

Läs mer

Huset på gränsen. Roller. Linda Hanna Petra. Dinkanish. Pan Näcken Skogsrå Troll Älva Häxa Vätte Hydra

Huset på gränsen. Roller. Linda Hanna Petra. Dinkanish. Pan Näcken Skogsrå Troll Älva Häxa Vätte Hydra Huset på gränsen Roller Linda Hanna Petra Dinkanish Pan Näcken Skogsrå Troll Älva Häxa Vätte Hydra Scen 1 Linda, Hanna och Petra kommer in och plockar svamp som dom lägger i sina korgar - Kolla! Minst

Läs mer

1 december B Kära dagbok!

1 december B Kära dagbok! 1 december B Kära dagbok! (Fast egentligen är det ju ingen dagbok, utan en blå svenskaskrivbok från skolan. Jag bad fröken om en ny och sa att jag hade tappat bort den andra. Sen kan jag bara säga att

Läs mer

Idag ska jag till djurparken! Wow vad kul det ska bli. Det var 2 år sedan jag var där sisst? Hur gammal var Rut då?

Idag ska jag till djurparken! Wow vad kul det ska bli. Det var 2 år sedan jag var där sisst? Hur gammal var Rut då? MATTE PÅ ZOO HEJSAN! Jag heter Mattias och jag är 8 år. Jag kallas Matte, det har jag gjort sedan jag var väldigt liten. Jag har tre syskon. Elin, Matilda och Rut. Elin är två år mindre än mig. Matilda

Läs mer

Joel är död Lärarmaterial

Joel är död Lärarmaterial sidan 1 Författare: Hans Peterson Vad handlar boken om? Den 9 maj förändras Linus liv. Linus är i skogen med mamma, pappa och storebror Joel. Linus ser upp till Joel och en dag vill han också vara stor

Läs mer

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå.

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå. Solen har gått ner Solen har gått ner, mörkret faller till, inget kan gå fel, men ser vi efter får vi se För det är nu de visar sig fram. Deras sanna jag, som ej får blomma om dan, lyser upp som en brand.

Läs mer

Samhällskunskap. Ett häfte om. -familjen. -skolan. -kompisar och kamratskap

Samhällskunskap. Ett häfte om. -familjen. -skolan. -kompisar och kamratskap Samhällskunskap Ett häfte om -familjen -skolan -kompisar och kamratskap 1 I det här häftet kommer du att få lära dig: Vad samhällskunskap är Hur olika familjer och olika slags vänskap kan se ut Hur barn

Läs mer

Ta vara på tiden, du är snabbt "för gammal" för att inte behöva ta ansvar.

Ta vara på tiden, du är snabbt för gammal för att inte behöva ta ansvar. Några ord till min Tips och råd från IHL1A, 16 januari 2015 Lev livet medan du kan Tänk ej för mycket på framtiden, ej heller på det förflutna Var snäll mot dem som är snälla mot dig; det lönar sig. Gör

Läs mer

IP: Oj (skratt) svåra frågor du ställer (skratt).. Oj, nu måste jag tänka efter vad det är allt

IP: Oj (skratt) svåra frågor du ställer (skratt).. Oj, nu måste jag tänka efter vad det är allt ÖVNINGSTEXT FÖR KODNING Intervju med Kenneth, 63 år. Kan du berätta lite om vad du har jobbat med? IP: Oj (skratt) svåra frågor du ställer (skratt).. Oj, nu måste jag tänka efter vad det är allt som jag

Läs mer

INSPIRATIONSMATERIAL TILL HIMMEL OCH PANNKAKA

INSPIRATIONSMATERIAL TILL HIMMEL OCH PANNKAKA PREMIÄR PÅ TEATER SAGOHUSET 6 MARS 2011 INSPIRATIONSMATERIAL TILL HIMMEL OCH PANNKAKA AV ISA SCHÖIER Regi och kostym Scenografi Ljusdesign Stalle Ahrreman Marta Cicionesi Ilkka Häikiö I rollerna Ulf Katten

Läs mer

Från bokvagn såg jag att det var ganska mörkt ute sen sprang jag till

Från bokvagn såg jag att det var ganska mörkt ute sen sprang jag till 1 De mystiska drakägget Kapitel 1 Jag vaknade upp tidigt jag vaknade för att det var så kallt inne i vår lila stuga. Jag var ganska lång och brunt hår och heter Ron. Jag gick ut och gick genom byn Mjölke

Läs mer

KAPITEL 6. Verb: preteritum. *imperativ som slutar på p, k, s, t eller x +te. Special (it-verb och oregelbundna verb) T ex: gå-gick, drick-drack

KAPITEL 6. Verb: preteritum. *imperativ som slutar på p, k, s, t eller x +te. Special (it-verb och oregelbundna verb) T ex: gå-gick, drick-drack KAPITEL 6 Verb: preteritum Imperativ Tala +de Ring +de Läs* +te Må +dde preteritum talade ringde läste mådde *imperativ som slutar på p, k, s, t eller x +te Special (it-verb och oregelbundna verb) T ex:

Läs mer

MANUS: HUSAN ANNAS HISTORIA

MANUS: HUSAN ANNAS HISTORIA MANUS: HUSAN ANNAS HISTORIA Bild 1: Annas bakgrund Anna växte upp i en fattig familj. Många syskon, trångt och lite mat. Föräldrarna arbetade båda två, och även Annas äldre syskon. Anna fick börja arbeta

Läs mer

Svenska från början 3

Svenska från början 3 Svenska från början 3 1 Fyll i rätt ord Höger patienten studenten hämta vann hjälp CV Viktigt 1. Här kan du få att sluta röka. 2. Bilar ska köra på sida i Sverige. 3. Det är att ha ett körkort. 4. Läkaren

Läs mer

Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå. Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå.

Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå. Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå. ALBUM: NÄR JAG DÖR TEXT & MUSIK: ERICA SKOGEN 1. NÄR JAG DÖR Erica Skogen När jag dör minns mig som bra. Glöm bort gången då jag somna på en fotbollsplan. När jag dör minns mig som glad inte sommaren då

Läs mer

Barn och medier. En lättläst broschyr

Barn och medier. En lättläst broschyr Barn och medier En lättläst broschyr Innehåll Inledning 3 Åldersgränser 4 Internet 8 Spel 14 Använder ditt barn medier för mycket? 15 Läsning 16 Alla kan vara medieproducenter 18 2 Inledning Alla barn

Läs mer

SFI-KURS C OCH D. ALKOHOL I SVERIGE. Ung och alkohol. Detta är ett utdrag från Så påverkas vi av alkohol, ett utbildningsmaterial på lätt svenska.

SFI-KURS C OCH D. ALKOHOL I SVERIGE. Ung och alkohol. Detta är ett utdrag från Så påverkas vi av alkohol, ett utbildningsmaterial på lätt svenska. SFI-KURS C OCH D. ALKOHOL I SVERIGE Ung och alkohol Detta är ett utdrag från Så påverkas vi av alkohol, ett utbildningsmaterial på lätt svenska. Att prata med din tonåring om alkohol När det gäller alkohol

Läs mer

ADJEKTIV. En cykel kan t ex vara: stor, svart, snabb, gammal, bra, fin flerväxlad och rostig. Alla dessa ord är adjektiv.

ADJEKTIV. En cykel kan t ex vara: stor, svart, snabb, gammal, bra, fin flerväxlad och rostig. Alla dessa ord är adjektiv. ADJEKTIV Adjektiv beskriver hur något är eller ser ut. En cykel kan t ex vara: stor, svart, snabb, gammal, bra, fin flerväxlad och rostig. Alla dessa ord är adjektiv. När du jämför din cykel med en kompis

Läs mer

Danielle hängde av sig kläderna och satte på lite musik, gick in i badrummet och började fylla upp vatten i

Danielle hängde av sig kläderna och satte på lite musik, gick in i badrummet och började fylla upp vatten i Ensamhet Danielle hade precis slutat jobbet och var på väg hemåt för en lugn och stilla fredagskväll för sig själv. Hon hade förberett med lite vin och räkor, hade inhandlat doftljus och köpt några bra

Läs mer

Uppdaterad. Tisdag v 47. Torsdag v 46. Tisdag v 45. Måndag v 43. Tisdag v 42

Uppdaterad. Tisdag v 47. Torsdag v 46. Tisdag v 45. Måndag v 43. Tisdag v 42 Uppdaterad Vill du vara med från starten, rulla då ner till slutet av dokumentet. Nya inlägg alltid först. Tisdag v 47 Utvärdering Avslutning Torsdag v 46 Vattnets kretslopp Tisdag v 45 Kretslopp Tippen

Läs mer

EXEMPELTEXTER SKRIVA D

EXEMPELTEXTER SKRIVA D EXEMPELTEXTER SKRIVA D Beskriv Må bra (s. 13) En god hälsa är viktig. Om man vill ha ett långt och bra liv, måste man ta hand om både kropp och själ. Jag försöker äta rätt för att må bra. Jag väljer ofta

Läs mer

Hur visar du andra att du tycker om dom? Vad märker du att andra människor blir glada av?

Hur visar du andra att du tycker om dom? Vad märker du att andra människor blir glada av? MBT 2013 Undervisning av Ulrika Ernvik Guds dröm om mej! Gud har en dröm! Ps 139:13-18 Gud har en dröm för varenda liten människa även mej. Drömmen handlar mest om vem han vill att jag ska VARA mer än

Läs mer

EN SEPTEMBER-REPRIS SFI. Hur är det idag? Får jag låna ditt busskort? Vad vill du ha, kaffe eller te? Vad vill du ha, nötter eller godis?

EN SEPTEMBER-REPRIS SFI. Hur är det idag? Får jag låna ditt busskort? Vad vill du ha, kaffe eller te? Vad vill du ha, nötter eller godis? SFI EN SEPTEMBERREPRIS Hur är det idag? Får jag låna ditt busskort? Vad vill du ha, kaffe eller te? Vad vill du ha, nötter eller godis? Vill du ha lite mer? Kan du hjälpa mig? Oj, förlåt! Tack för lånet!

Läs mer

10 september. 4 september

10 september. 4 september I AM GREGER PUTTESSON 4 september Hej dumma dagbok jag skriver för att min mormor gav mig den i julklapp! Jag heter Greger förresten, Greger Puttesson. Min mamma och pappa är konstiga, de tror att jag

Läs mer

PRONOMINIT 1. KÄYTETÄÄN SUBST. TILALLA 2. MÄÄRITTÄVÄT SUBSTANTIIVEJA 3. VOIVAT OLLA SUBSTANTIIVIN EDESSÄ TAI ITSENÄISESTI

PRONOMINIT 1. KÄYTETÄÄN SUBST. TILALLA 2. MÄÄRITTÄVÄT SUBSTANTIIVEJA 3. VOIVAT OLLA SUBSTANTIIVIN EDESSÄ TAI ITSENÄISESTI PRONOMINIT 1. KÄYTETÄÄN SUBST. TILALLA 2. MÄÄRITTÄVÄT SUBSTANTIIVEJA 3. VOIVAT OLLA SUBSTANTIIVIN EDESSÄ TAI ITSENÄISESTI INTERROGATIVA PRONOMEN =KYSYVÄT PRONOMINIT Voivat aloittaa suoran- tai epäsuoran

Läs mer

Kurt qvo vadis? 2007-01-11. Av Ellenor Lindgren

Kurt qvo vadis? 2007-01-11. Av Ellenor Lindgren qvo vadis? 2007-01-11 Av Ellenor Lindgren SCEN 1 HEMMA Publikinsläpp. tar emot publiken och förklarar att slagit huvudet. har bandage runt huvudet och ligger och ojar sig på scenen. leker och gör skuggspel.

Läs mer

Svenska 1-2-3-4 GRAMMATIK ÖVNINGAR OCH SVAR

Svenska 1-2-3-4 GRAMMATIK ÖVNINGAR OCH SVAR Svenska 1-2-3-4 GRAMMATIK ÖVNINGAR OCH SVAR This is a document containing all the grammar exercises and answers from the website www.svenska.digital ADJEKTIV ÖVNINGAR: Alla mina (fin) saker Jag har många

Läs mer

JAG LÅG BREDVID DIG EN NATT OCH SÅG DIG ANDAS

JAG LÅG BREDVID DIG EN NATT OCH SÅG DIG ANDAS JAG LÅG BREDVID DIG EN NATT OCH SÅG DIG ANDAS Christoffer Mellgren Roller: 3 kvinnor, 3 män Helsingfors 060401 1. MOTELLET. (Ett fönster står öppet mot natten. Man hör kvinnan dra igen det, och sedan dra

Läs mer

Tre misstag som äter upp din tid och hur kan göra någonting åt dem

Tre misstag som äter upp din tid och hur kan göra någonting åt dem Tre misstag som äter upp din tid och hur kan göra någonting åt dem En rapport från PersonligEffektivitet.com Innehåll Inledning... 3 Misstag #1: Önskelistan... 4 Misstag #2: Parkinsons lag... 7 Misstag

Läs mer

Övning: Föräldrapanelen Bild 5 i PowerPoint-presentationen.

Övning: Föräldrapanelen Bild 5 i PowerPoint-presentationen. Övning: Föräldrapanelen Bild 5 i PowerPoint-presentationen. Material: Bilder med frågor (se nedan) Tejp/häftmassa Tomma A4-papper (1-2 st/grupp) Pennor (1-2 st/grupp) 1) Förbered övningen genom att klippa

Läs mer

Övning: Föräldrapanelen

Övning: Föräldrapanelen Övning: Föräldrapanelen Bild 5 i PowerPoint-presentationen. Material: Bilder med frågor (se nedan) Tejp/häftmassa Tomma A4-papper (1-2 st/grupp) Pennor (1-2 st/grupp) 1) Förbered övningen genom att klippa

Läs mer

Du har bara en kropp - ta hand om den! av Elin Häggström

Du har bara en kropp - ta hand om den! av Elin Häggström Du har bara en kropp - ta hand om den! av Elin Häggström Du är värdefull! Det är viktigt att få höra att man är värdefull och att man är duktig på något. Så kom ihåg, beröm dina kompisar och personer i

Läs mer

Redigering och disposition av texter med hjälp av dator. Olika funktioner för språkbehandling i digitala medier. (SV åk 7 9)

Redigering och disposition av texter med hjälp av dator. Olika funktioner för språkbehandling i digitala medier. (SV åk 7 9) LINA STOLTZ SIDAN 1 Lärarmaterial Vad handlar boken om? Sam, Sams mamma och hans lillasystrar Nour och Asma har flytt från kriget i Syrien till Sverige. Nu sitter de på bussen på väg norrut. Det är mörkt

Läs mer

Innehållsförteckning. Kapitel 1

Innehållsförteckning. Kapitel 1 Innehållsförteckning Kapitel 1, Zara: sid 1 Kapitel 2, Jagad: sid 2 Kapitel 3, Slagna: sid 3 Kapitel 4, Killen i kassan: sid 5 Kapitel 5, Frågorna: sid 7 Kapitel 6, Fångade: sid 8 Kapitel 1 Zara Hej, mitt

Läs mer

Talmanus till presentation om nätvardag 2015

Talmanus till presentation om nätvardag 2015 Talmanus till presentation om nätvardag 2015 Bild 1: Här kommer det finnas ett stolpmanus för föreläsningen. Du kan även ladda hem manuset på www.surfalugnt.se om du vill ha manuset separat. Om du inte

Läs mer

TRO. Paula Rehn-Sirén. Här nedan finns de tre första scenerna ur pjäsen TRO. Kontakta författaren ifall du vill läsa pjäsen i sin helhet.

TRO. Paula Rehn-Sirén. Här nedan finns de tre första scenerna ur pjäsen TRO. Kontakta författaren ifall du vill läsa pjäsen i sin helhet. Här nedan finns de tre första scenerna ur pjäsen TRO. Kontakta författaren ifall du vill läsa pjäsen i sin helhet. TRO Paula Rehn-Sirén Personer: Tove Robert Olivia DEL 1 (Vi befinner oss i ett trevåningshus.

Läs mer

Samtal med Hussein en lärare berättar:

Samtal med Hussein en lärare berättar: Samtal med Hussein en lärare berättar: Under en håltimme ser jag Hussein sitta och läsa Stjärnlösa nätter. Jag hälsar som vanligt och frågar om han tycker att boken är bra. Han ler och svarar ja. Jag frågar

Läs mer

Inplaceringstest A1/A2

Inplaceringstest A1/A2 SVENSKA Inplaceringstest A1/A2 Välj ett ord som passar i meningen. Skriv inte det! Ring in bokstaven med det passande ordet! Exempel: Smöret står i kylskåpet. a) om b) på c) i d) från Svar c) ska ringas

Läs mer

Den magiska dörren. Författare Deni saeed

Den magiska dörren. Författare Deni saeed Den magiska dörren Författare Deni saeed Kap1 Hej jag heter Kristian. Jag är 10 år. Jag har en kompis, men han är inte riktigt min vän, jag är bara hans kompis för hans farsa är miljonär. Jag är lite rädd

Läs mer

Kapitel 1 - Hej Hej! Jag heter Lola. Och jag är 10 år och går på vinbärsskolan som ligger på Gotland. Jag går i skytte och fotboll. Jag älskar min bästa vän som heter Moa. Jag är rädd för våran mattant

Läs mer

Hip Hip hora Ämne: Film Namn: Agnes Olofsson Handledare: Anna & Karin Klass: 9 Årtal: 2010

Hip Hip hora Ämne: Film Namn: Agnes Olofsson Handledare: Anna & Karin Klass: 9 Årtal: 2010 Hip Hip hora Ämne: Film Namn: Agnes Olofsson Handledare: Anna & Karin Klass: 9 Årtal: 2010 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Bakrund.2 Syfte,frågeställning,metod...3 Min frågeställning..3 Avhandling.4,

Läs mer

Vem vinkar i Alice navel. av Joakim Hertze

Vem vinkar i Alice navel. av Joakim Hertze Vem vinkar i Alice navel av Joakim Hertze c 2006 Joakim Hertze. Detta verk är licensierat under Creative Commons Erkännande- Ickekommersiell-Inga bearbetningar 3.0 Unported licens. För att se en kopia

Läs mer

Bästa vänner Det är bra att ha en bästa vän tycker jag. Vår vänskap kommer att hålla för alltid. Jag är glad för att vi är bästa vänner.

Bästa vänner Det är bra att ha en bästa vän tycker jag. Vår vänskap kommer att hålla för alltid. Jag är glad för att vi är bästa vänner. Veronicas Diktbok Bästa vänner Det är bra att ha en bästa vän tycker jag. Vår vänskap kommer att hålla för alltid. Jag är glad för att vi är bästa vänner. Vi gör roliga saker tillsammans. Jag kommer alltid

Läs mer

Texter från filmen Prata Pengar

Texter från filmen Prata Pengar Texter från filmen Prata Pengar 1.1 Boendeformer - Inledning - Vad gör du för något? - Jag letar efter en lägenhet. - Jaha, har du hittat någon? - Ja, den här, titta. Den lägenheten vill jag ha. Den ligger

Läs mer

Din uppgift: trovärdig verklig inte

Din uppgift: trovärdig verklig inte Din uppgift: Ni kommer att arbeta med detta vecka 39 till vecka 43. Ni har svensklektionerna till ert förfogande. Uppgifterna ska lämnas in, allt tillsammans, senast fredag vecka 43. En kortare redovisning

Läs mer

Denna bok är tillägnad till mina bröder Sindre och Filip

Denna bok är tillägnad till mina bröder Sindre och Filip Kapitel: 1 hej! Sid: 5 Kapitel: 2 brevet Sid: 6 Denna bok är tillägnad till mina bröder Sindre och Filip Kapitel: 3 nycklarna Sid: 7 Kapitel: 4 en annan värld Sid: 9 Kapitel: 5 en annorlunda vän Sid: 10

Läs mer

Nivåplaceringsprov. 6. a) Han arbetar Stockholm. b) Han arbetar in Stockholm. c) Han arbetar av Stockholm. d) Han arbetar i Stockholm.

Nivåplaceringsprov. 6. a) Han arbetar Stockholm. b) Han arbetar in Stockholm. c) Han arbetar av Stockholm. d) Han arbetar i Stockholm. Nivåplaceringsprov Namn: Provet består av: A Grammatik B Ordförråd C Skrivuppgift A. Grammatik 1. a) Han läser den bok. b) Han läser boken. c) Han läser boket. d) Han läser bok. 2. a) Hon köpte två tröjor.

Läs mer

Hej snygging Hej. Skicka en bild ;) Vaddå för bild? :) Naket!! Nä känner inte dig.

Hej snygging Hej. Skicka en bild ;) Vaddå för bild? :) Naket!! Nä känner inte dig. Hej snygging Hej Skicka en bild ;) Vaddå för bild? :) Naket!! Nä känner inte dig. Lyssna din lilla hora! Jag känner folk som gillar att spöa på tjejer, de tvekar inte att hoppa på ditt huvud. Vill du det???

Läs mer

STADSLEDNINGSKONTORET

STADSLEDNINGSKONTORET Sommarkollo 2012-Granliden Barnens ö SIDAN 1 Det fanns alltid någon ledare till hands som du kunde prata med om du behövde A. Aldrig 1 1,5 B. Sällan 0 0 C. Ibland 2 3 D. Oftast 17 25,4 E. Alltid 47 70,1

Läs mer

Läggdags. Karaktärer:

Läggdags. Karaktärer: Karaktärer: : Kai, eldmästaren : Yoda : militär : räv : varg : rockstjärna : rockstjärna : hund : hund Edith : liten flicka som har en nallebjörn : tiger : prins : varulv Läggdags Scen 1,,,, och Ediths

Läs mer

Kommunikation. Tror du att det finns något universellt kroppsspråk? Vilket kroppsspråk brukar du använda?

Kommunikation. Tror du att det finns något universellt kroppsspråk? Vilket kroppsspråk brukar du använda? Kommunikation Vi människor kommunicerar på många olika sätt. Vi ringer, mejlar och pratar med varandra. Men vi använder också kroppen väldigt mycket. När personer kommunicerar är all kommunikation inte

Läs mer

Lärarrummet för lättläst lattlast.se/larare

Lärarrummet för lättläst lattlast.se/larare Kampen mot klockan - funderingsfrågor, diskussion om tid och skrivövning Ämne: Svenska, SVA, Årskurs: 7-9 Lektionstyp: reflektion, diskussion, skrivövning Lektionsåtgång: 2-5 Upp och hoppa! hojtar mamma.

Läs mer

Om författaren. Om boken

Om författaren. Om boken av Joel Om författaren Namn Joel Ålder 10 år Tidigare utgivna böcker Den magiska dörren Böcker som jag inspireras av Marlons böcker. Intressen Jag gillar att göra sagor, spela datorspel och titta på tv.

Läs mer

I do for money sattes upp i regi av Åsa Olsson på Dramalabbet under Teater Scenario 2008.

I do for money sattes upp i regi av Åsa Olsson på Dramalabbet under Teater Scenario 2008. I do for money sattes upp i regi av Åsa Olsson på Dramalabbet under Teater Scenario 2008. (journalist) och (sexsäljare) befinner sig i en bar i Pattaya, Thailand. En intervjusituation. och det va som om

Läs mer

Vad handlar boken om? Mål från Lgr 11: Reflektion. Värsta fyllan Lärarmaterial. Författare: Christina Wahldén

Vad handlar boken om? Mål från Lgr 11: Reflektion. Värsta fyllan Lärarmaterial. Författare: Christina Wahldén sidan 1 Författare: Christina Wahldén Vad handlar boken om? Klaras föräldrar har rest bort så Elin och Isa och alla andra är bjudna på fest hos henne. Klaras moster köper alkohol i Tyskland som hon sedan

Läs mer

KIDNAPPAD. Linus har kommit hem från pizzaresturangen. Han undrar om det är han som har gjort slut på alla pengar.

KIDNAPPAD. Linus har kommit hem från pizzaresturangen. Han undrar om det är han som har gjort slut på alla pengar. innehållsförteckning Kap 1 Byxor s.1 Kap 2 Kidnappad s.2 Kap 3 den stora resan s.3 Kap 4 Hittat honom s.4 kap 5 Ingen tror oss s.5 Kap 6 Äntligen fångade s.6 BYXOR $$ Kap 1 Linus satt en tidig lördagmorgon

Läs mer

Sune slutar första klass

Sune slutar första klass Bra vänner Idag berättar Sunes fröken en mycket spännande sak. Hon berättar att hela skolan ska ha ett TEMA under en hel vecka. Alla barnen blir oroliga och Sune är inte helt säker på att han får ha TEMA

Läs mer

BERÄTTARFESTIVALEN SKELLEFTEÅ 2013 22-28 APRIL. Skellefteå skriver. 6 Hålet. En berättelse från Skellefteå

BERÄTTARFESTIVALEN SKELLEFTEÅ 2013 22-28 APRIL. Skellefteå skriver. 6 Hålet. En berättelse från Skellefteå BERÄTTARFESTIVALEN SKELLEFTEÅ 2013 22-28 APRIL Skellefteå skriver # 6 Hålet En berättelse från Skellefteå Författaren & Skellefteå berättarförening 2013 Tryck: Skellefteå Tryckeri, april 2013 Jag var ute

Läs mer

S P Kie P O T P A Kim vill inte spela gitarr ensam i garaget i kväll. Kim ei halua soittaa kitaraa yksin autotallissa tänä iltana

S P Kie P O T P A Kim vill inte spela gitarr ensam i garaget i kväll. Kim ei halua soittaa kitaraa yksin autotallissa tänä iltana PÄÄLAUSEEN SANAJÄRJESTYS (MAGNET s. 126 ) RUB2 1. SUORA SANAJÄRJESTYS (S + P + Kie (= Li) + P + O + T + P + A) S P Kie P O T P A Kim vill inte spela gitarr ensam i garaget i kväll Kim ei halua soittaa

Läs mer

Den fabulösa Kurts dagbok ( _ ) 一 一 一 一 一 O-_- 一 一

Den fabulösa Kurts dagbok ( _ ) 一 一 一 一 一 O-_- 一 一 Den fabulösa Kurts dagbok ( _ ) 金 T O-_- 田 界 Gurgel Y(^_^)Y / Mårten von Torsten och borsten )( UU.. / 山 =( U Kurt ( _ ) Grabbarna grus (ˊ_>ˋ) / Lols återkomst.o :-D O Voldemort ( ) 11 september Hej skit

Läs mer

Mina tankar om empati och sympati hos personer med autismspektrumtillstånd

Mina tankar om empati och sympati hos personer med autismspektrumtillstånd Mina tankar om empati och sympati hos personer med autismspektrumtillstånd Av Henrik Ståhlberg Det sägs ibland att människor med autism inte kan tycka synd om andra. Hos människor som inte kan så mycket

Läs mer

Växthuseffekten ger extremt väder i Göteborg Dina val gör skillnad

Växthuseffekten ger extremt väder i Göteborg Dina val gör skillnad Växthuseffekten ger extremt väder i Göteborg Dina val gör skillnad www.nyavagvanor.se Växthuseffekten ger extremt väder i Göteborg Om du ännu inte har börjat fundera på växthuseffekten kan det vara dags

Läs mer

Övning 1: Vad är självkänsla?

Övning 1: Vad är självkänsla? Självkänsla Inledning OBS! Hela föreläsningen ska hålla på i 45 minuter. Samla gruppen och sitt gärna i en ring så att alla hör och ser dig som föreläsare. Första gången du träffar gruppen: Föreläsaren

Läs mer

Lägerutvärdering VETTRA 2016

Lägerutvärdering VETTRA 2016 Lägerutvärdering VETTRA 2016 26 juni-4 augusti 2016 Utvärdering 7-dagars läger (läger 1,3 och 4), Vettra 2016 Förmågor: (Före och efter lägret, skalan 1-5 där 1=lägst, 5=högst) Tänka positivt Före 3,40

Läs mer

Killen i baren - okodad

Killen i baren - okodad Killen i baren - okodad 1. R: (Säger sitt namn och hälsar välkommen.) K: Tack. Ja, e hmm jag tänkte väl bara säga så här att det känns djävligt konstigt å vara här. Jag brukar gå till doktorn när jag...

Läs mer

Den kidnappade hunden

Den kidnappade hunden Den kidnappade hunden Lisa, Milly och Kajsa gick ner på stan med Lisas hund Blixten. Blixten var det finaste och bästa Lisa ägde och visste om. När de var på stan gick de in i en klädaffär för att kolla

Läs mer

Om barns och ungas rättigheter

Om barns och ungas rättigheter Om barns och ungas rättigheter Att barn och unga har egna rättigheter har du kanske hört. Men vad betyder det att man har en rättighet? Sverige och nästan alla andra länder i världen har lovat att följa

Läs mer

Du är den jag vill ha

Du är den jag vill ha Text (Rosa): Måns Gahrton l Text (Ville): Johan Unenge Du är den jag vill ha Baserat på en berättelse av Måns Gahrton och Johan Unenge Illustrationer: Johan Unenge www.livetenligtrosa.se du är den jag

Läs mer

Tro på dig själv Lärarmaterial

Tro på dig själv Lärarmaterial sidan 1 Författare: Eva Robild och Mette Bohlin Vad handlar boken om? Den här boken handlar om hur du kan få bättre självkänsla. Om du har bra självkänsla så blir du mindre stressad. I boken får du tips

Läs mer

Ja jag la bort den sa mamma. Den ligger i mitt rum sa mamma. Kan du vara kvar i luren? En liten stund sa mamma. Men pappa är ju borta i en månad och

Ja jag la bort den sa mamma. Den ligger i mitt rum sa mamma. Kan du vara kvar i luren? En liten stund sa mamma. Men pappa är ju borta i en månad och Jag och min morbror. Jag var hemma själv och satt i soffan. Jag har inget och göra. Vart är tv kontrollen någonstans? Har mamma tagit bort kontrollen? Jag får väl leta sa jag med en suck. Ring ring, är

Läs mer

Nummer 1-13,15 Lördag 14 maj

Nummer 1-13,15 Lördag 14 maj Nummer 1-13,15 Lördag 14 maj 1 Innehåll Ledare 3 Incheckningen 4 Elins dagbok 5 Caroline - Festivaldrotning 2005 6 Peter - The king is Back(stage) 7 2 Ledare Äntligen har det blivit dags! UKM Regional

Läs mer

SVENSKA HÖRFÖRSTÅELSEPROV KESKIPITKÄ OPPIMÄÄRÄ MEDELLÅNG LÄROKURS 14.9.2010 YLIOPPILASTUTKINTOLAUTAKUNTA STUDENTEXAMENSNÄMNDEN

SVENSKA HÖRFÖRSTÅELSEPROV KESKIPITKÄ OPPIMÄÄRÄ MEDELLÅNG LÄROKURS 14.9.2010 YLIOPPILASTUTKINTOLAUTAKUNTA STUDENTEXAMENSNÄMNDEN SVENSKA HÖRFÖRSTÅELSEPROV KESKIPITKÄ OPPIMÄÄRÄ MEDELLÅNG LÄROKURS 14.9.2010 YLIOPPILASTUTKINTOLAUTAKUNTA STUDENTEXAMENSNÄMNDEN Lyssna noga på bandet och svara på frågorna 1 20 genom att för varje fråga

Läs mer

Tappa inte bort häftet för det ska du lämna in tillsammans med de skriftliga arbetsuppgifterna. Lycka till! Sofia

Tappa inte bort häftet för det ska du lämna in tillsammans med de skriftliga arbetsuppgifterna. Lycka till! Sofia Namn: Klass: Din uppgift: Ni kommer att arbeta med detta vecka 39 till vecka 43. Ni har svensklektionerna till ert förfogande. Uppgifterna ska lämnas in, allt tillsammans, senast måndag vecka 45. Då blir

Läs mer

Jakten på färgpiraterna

Jakten på färgpiraterna Jakten på färgpiraterna SÅNGTEXTER SEXÅRSKÖREN 2016 01 INTRO/REGNRAMSA Regn regn regn regn Det har regnat här i flera år Regn, regn mera regn Regn och mera regn ändå Och mera regn Välkommen sol, välkommen

Läs mer

Lärjungaskap / Följ mig

Lärjungaskap / Följ mig Lärjungaskap / Följ mig Dela in gruppen i par och bind för ögonen på en av de två i paret. Låt den andra personen leda den med förbundna ögon runt i huset och utomhus, genom trädgården, till exempel, och

Läs mer

Nell 5A Ht-15. Kapitel 1 Drakägget

Nell 5A Ht-15. Kapitel 1 Drakägget 1 Kapitel 1 Drakägget Jag vaknade på morgonen. Fåglarna kvittrade och solen lyste. Jag gick ut ur den trasiga fula dörren. Idag var det en vacker dag på gården. Jag satte mig på gräset vid min syster.

Läs mer

Pojke + vän = pojkvän

Pojke + vän = pojkvän Pojke + vän = pojkvän Min supercoola kusin Ella är två år äldre än jag. Det är svårt att tro att det bara är ett par år mellan oss. Hon är så himla mycket smartare och vuxnare än jag. Man skulle kunna

Läs mer

Hitta information (kurs C)

Hitta information (kurs C) Hitta information (kurs C) I dagstidningar finns det ofta annonser för olika typer av nöjen och aktiviteter. Svara på frågorna med hjälp av annonserna på nästa sida. A. Var kan man lyssna på musik gratis?

Läs mer

MASKERADKOSTYMER BONDGÅRD

MASKERADKOSTYMER BONDGÅRD MASKERADKOSTYMER BONDGÅRD Ref. 66010 Ref. 66010 Set: CD + MASKERADKOSTYMER "BONDGÅRDEN" INNEHÅLL OCH BESKRIVNING Paket bestående av 4 maskeradkostymer (storlek: barn 3-7 år) + LJUD-CD-SKIVA med MP3 (utan

Läs mer

Först till häcken... en berättelse om vad som hände innan prinsen kysste prinsessan ROLLER HÄCK-IRÈN MAMMA OLE DOLE DOFF

Först till häcken... en berättelse om vad som hände innan prinsen kysste prinsessan ROLLER HÄCK-IRÈN MAMMA OLE DOLE DOFF Först till häcken... en berättelse om vad som hände innan prinsen kysste prinsessan ROLLER HÄCK-IRÈN D sovande flicka mamma lat son lat son lat son flitig gårdskarl gift med Ingvild flitig gårdsfru gift

Läs mer

Gammal kärlek rostar aldrig

Gammal kärlek rostar aldrig Gammal kärlek rostar aldrig SammanTräffanden s. 4 YY Beskriv förhållandet mellan kvinnan och hennes man. Hur är deras förhållande? Hitta delar i texten som beskriver hur de lever med varandra. YY Vad tror

Läs mer

Erik på fest Lärarmaterial

Erik på fest Lärarmaterial sidan 1 Författare: Torsten Bengtsson Vad handlar boken om? Erik ska på fest hos Lea. Erik längtar för han är lite kär i henne. Erik ger en vampyrmask till Lea i present. De äter tårta, glass och godis.

Läs mer

hade. Många har nationella konflikter med andra länder vilket drabbar invånarna och det sitter kvar även om de har kommit till ett annat land.

hade. Många har nationella konflikter med andra länder vilket drabbar invånarna och det sitter kvar även om de har kommit till ett annat land. Jag träffade Elmir för att prata om hans flykt från Bosnien till Sverige när kriget bröt ut och belägringen av Sarajevo inträffade i början på 1990-talet. Han berättade hur det var precis innan det bröt

Läs mer

barnhemmet i muang mai söndag28 januari - onsdag 28 februari

barnhemmet i muang mai söndag28 januari - onsdag 28 februari barnhemmet i muang mai söndag28 januari - onsdag 28 februari Det har gått en hel månad sedan sist, vi ber om ursäkt för detta. Tiden har bara flugit iväg då det är lite mer jobb med 46 barn än med, som

Läs mer

40-årskris helt klart!

40-årskris helt klart! 40-årskris helt klart! Oj, det kom som ett brev på posten! En stor och enorm hemsk känsla! Det var krisdags igen! Jag ville helst inte vara med, jag kände mig så totalt misslyckad mitt i mitt liv! Så här

Läs mer

Inledning. Henrik Storm Attraktionsakademin. Hej!

Inledning. Henrik Storm Attraktionsakademin. Hej! Inledning Hej! Det här är en bok som är skriven till dig som är kille och som verkligen längtar efter att få träffa de tjejer du vill vara med men som fastnat någonstans på vägen. Jag vill ge dig chansen

Läs mer

BESTÄLLARSKOLAN #4: VAD KOSTAR DET ATT GÖRA FILM?

BESTÄLLARSKOLAN #4: VAD KOSTAR DET ATT GÖRA FILM? Sida 1/7 BESTÄLLARSKOLAN #4: VAD KOSTAR DET ATT GÖRA FILM? I detta avsnitt kommer du upptäcka bland annat: Hur du sparar halva reklamfilmskostnaden Vad det är som kostar i en film Vad du måste berätta

Läs mer

>>HANDLEDNINGSMATERIAL DET DÄR MAN INTE PRATAR OM HELA HAVET STORMAR

>>HANDLEDNINGSMATERIAL DET DÄR MAN INTE PRATAR OM HELA HAVET STORMAR >>HANDLEDNINGSMATERIAL DET DÄR MAN INTE PRATAR OM HELA HAVET STORMAR Den här föreställningen är skapad av vår ungdomsensemble. Gruppen består av ungdomar i åldern 15-20 år varav en del aldrig spelat teater

Läs mer

B. Vad skulle man göra för att vara bättre förberedd inför en lektion i det här ämnet?

B. Vad skulle man göra för att vara bättre förberedd inför en lektion i det här ämnet? Studieteknik STUDIEHANDLEDNING Syftet med dessa övningar är att eleverna själva ska fördjupa sig i olika aspekter som kan förbättra deras egen inlärning. arna görs med fördel i grupp eller parvis, och

Läs mer