Kursplan för kurs på grundnivå

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kursplan för kurs på grundnivå"

Transkript

1 Kursplan för kurs på grundnivå Modevetenskap, GN, 60 hp Fashion studies, FC, 60 hp 60.0 Högskolepoäng 60.0 ECTS credits Kurskod: FS1900 Gäller från: HT 2010 Fastställd: Ändrad: Institution Institutionen för mediestudier Ämne Modevetenskap Beslut Denna kursplan är fastställd av styrelsen vid Konstvetenskapliga institutionen ( och är en revision av den fastställda planen). Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen Svenska B/Svenska som andraspråk B/Svenska 3/Svenska som andraspråk 3 och Engelska B/Engelska 6. Kursens uppläggning Provkod Benämning Högskolepoäng 1901 Introduktion till modevetenskap Flärd och film Modets roll i fransk och italiensk litteratur och kultur Mode, konsumtion och marknadsföring Vetenskapligt skrivande 7.5 Kursens innehåll Kursen ger grundläggande kunskaper inom modevetenskap som interdisciplinärt ämne. De olika delkurserna behandlar olika perspektiv och syftar till att studenten skall bekanta sig med såväl humanistiska som samhällsvetenskapliga sätt att studera och förstå mode som samhälleligt, kulturellt, ekonomiskt och socialt fenomen. Dräkt- och modehistoria, modets betydelser, dess gestaltningar (i bild, på scen och i litteratur), dess marknadsföring och dess betydelse för ekonomisk utveckling är centrala områden som studeras. Kursen syftar även till träna studenterna i vetenskapligt skrivande. Delkurser: 1. Introduktion till modevetenskap 15hp Delkursen ger en övergripande introduktion till modevetenskap som ämne och lägger fokus på modets betydelser, på dess representation och på dräkt- och modehistoria från 1500-talet och framåt. 2. Flärd och film 15hp (ges tillsammans med Filmvetenskapliga institutionen) Delkursen behandlar den intima kopplingen mellan film- och modeindustri från tidigt 1900-tal fram till idag via frågor kring modernitet, representation, konsumtion, demokratisering och marknadsföring. 3. Modets roll i fransk och italiensk litteratur och kultur 15hp Delkursen fokuserar på modets sociala och kulturella uttryck och de förhållanden som påverkat modets utveckling från 1700-talet och fram till första hälften av 1900-talet. Sidan 1/6

2 4. Mode, konsumtion och marknadsföring 7.5hp Delkursen behandlar modets roll för konsumtionssamhället med fokus på produktion, konsumtion och marknadsföring. 5. Vetenskapligt skrivande 7.5hp Delkursen tränar studenterna i att behärska vetenskapligt skrivande och i att utföra kritiska analyser. Förväntade studieresultat Efter avslutad kurs skall studenten ha tillägnat sig: en bred kunskap om modets roll, historiskt som samtida, i samhällelig, kulturell, ekonomisk och social svensk och internationell kontext; och efter genongången kurs har visat: förmåga till vetenskaplig framställning, skriftligt och muntligt. Undervisning Undervisningen ges i form av föreläsningar, seminarier, studiebesök och peer-review-förfarande i mån av resurser. Kunskapskontroll och examination a. De olika delkurserna examineras genom essäer, analysövningar, muntliga presentationer, peer reviewmoment och salskrivningar. b. Betygssättningen sker enligt en sjugradig betygsskala: A = Utmärkt B = Mycket bra C = Bra D = Tillfredsställande E = Tillräckligt Fx = Otillräckligt F = Helt otillräckligt c. Kursens betygskriterier delas ut vid kursstart. d. För att få slutbetyg på hela kursen krävs lägst betyget E på samtliga moment. e. Vid underkännande gäller att studerande som fått betyget Fx eller F på ett prov har rätt att genomgå fyra ytterligare prov så länge kursen ges för att uppnå lägst betyget E. Studerande som fått lägst betyget E på prov får inte genomgå förnyat prov för högre betyg. Studerande som fått betyget Fx eller F på prov två gånger av en och samma examinator har rätt att få en annan examinator utsedd för att bestämma betyg på provet, om inte särskilda skäl talar emot det. Framställan härom ska göras till institutionsstyrelsen. Övergångsbestämmelser När kursen inte längre ges eller kursinnehållet väsentligen ändrats har studenten rätt att en gång per termin under en period om tre terminer examineras enligt denna kursplan. Dock gäller fortfarande begränsningarna enligt e. ovan. Kurslitteratur Delkurs 1: Introduktion till modevetenskap, 15 hp Böcker: Barthes, Roland. Camera Lucida: Reflections on photography. London: Cape, 1982 (el. senare upplaga) (alt. Det ljusa rummet: Tankar om fotografiet. Stockholm: Alfabeta, 1986) Breward, Christopher. The Culture of Fashion: A New History of Fashionable Dress. Manchester & New York: Manchester University Press, 1995 Entwistle, Joanne. The Fashioned Body: Fashion, Dress and Modern Social Theory. Cambridge: Polity Press, Sidan 2/6

3 2000 Kawamura, Yuniya. Modeologi: En introduktion till modevetenskap. Stockholm: Norstedts Akademiska Förlag, 2007 (alt. Fashion-ology: An Introduction to Fashion Studies. Oxford: Berg, 2005) Laver, James. Costume and Fashion: A Concise History. London: Thames & Hudson, 1995 (el. senare upplaga) Wallenberg, Louise & Dirk Gindt (red.). Modevetenskap i Sverige en introduktion. Stockholm: Raster, 2009 Wilson, Elizabeth. Adorned in Dreams: Fashion and Modernity. New Brunswick, N.J.:Rutgers University Press, 2003 (1985) (alt. Klädd i drömmar: Om mode, Stockholm: Alfabeta, OBS!: saknar sista kapitlet) Artiklar: * Barthes, Roland. The Photographic Message, i Susan Sontag (red.), A Barthes Reader. London: Vintage, 1993 (1961), s (I kompendium). * Hall, Stuart. The Work of Representation, i Representation: Cultural Representation & Signifying Practices. Milton Keynes: Open University Press, 1997, s (I kompendium). Delkurs 2: Flärd och film, 15hp Kursböcker Arnold, Rebecca, Fashion, Desire, and Anxiety: Image and Morality in the 20th Century (London: I.B. Tauris, 2001) Bruzzi, Stella och Pamela Church Gibson (red), Fashion Cultures: Theories, Explorations and Analysis (London: Taylor & Francis 2000) Bruzzi, Stella, Undressing Cinema: Clothing and Identity in the Movies (London/New York: Routledge, 1997) Moseley, Rachel, Fashioning Film Stars: Dress, Culture, Identity (London: BFI, 2005) Kurskompendium Andersson, Therése, À laméricain hollywoodstjärnor som stilikoner, i Beauty Box Filmstjärnor och skönhetskultur i det tidiga 1900-talets Sverige (Stockholm: Stockholm Cinema Studies, 2006), s Barthes, Roland, Dandyism and Fashion, i The Language of Fashion (Oxford: Berg, 2004), s Baudelaire, Charles, Till en som gick förbi, i De ondas blommor. Cohan, Steven, Masked Men: Masculinity and the Movies in the Fifties (Bloomington: Indiana UP, 1997), s Cole, Shaun, Don We Now Our Gay Apparel: Gay Mens Dress in the Twentieth Century (Oxford & New York: Berg, 2000) s Dyer, Richard, Se inte på mig den manliga modellens instabiliteter, Häften för kritiska studier nr , s. 38. Eckert, Charles, The Carole Lombard in Macys Window, i Quarterly Review of Film Studies vol. 3, nr. 1 (Winter 1978), s Entwistle, Joanne, Addressing the Body, i The Fashioned Body: Fashion, Dress and Modern Social Sidan 3/6

4 Theory (Cambridge: Polity 2000), s Fischer, Lucy, Designing Women. Cinema, Art Deco and The Female Form (New York: Columbia University Press, 2003). Kapitel 2, Counter Culture: Art Deco, Consumerism, and the Department Store, s Gaines, Jane, Dream/Factory, i red. Christine Gledhill och Linda Williams, Reinventing Film Studies (London: Arnold 2000), s Gaines, Jane, ur Costume and Narrative. How Dress Tells the Womans Story, i red. Jane Gaines och Charlotte Herzog, Fabrications: Costume and the Female Body, (London/New York: Routledge, 1990), s hooks, bell, Is Paris Burning, i Black Looks (1993). Lury, Celia, Consumer Culture (New Brunswick, N.J: Rutgers University Press), s , (s. 166 är utesluten). Sedgewick, Eve Kosofsky, Introduction, i Between Men English Literature and Male Homosocial Desire, (Colombia University Press, 1985) s. 1-5, Singer, Ben, Power and Peril in the Serial-Queen Melodrama, i Melodrama and Modernity: early sensational cinema and its contexts (New York: Columbia University Press, 2001), s Street, Sarah, Desperately Seeking Susan: Textures of Transformation, i Costume and cinema: Dress Codes in Popular Film (London: Wallflower, 2001), s Søland, Birgitte, Becoming Modern: Young Women and the Reconstruction of Womanhood in the 1920s (Princeton/Oxford: Princeton University Press, 2000), kapitel 2: Fit for Modernity, s Wallenberg, Louise, Paris is Burning En studie i kvinnlighet som konstruktion blottlagd via dragpraktiken, i red. Tytti Soila, Dialoger (Stockholm: Aura förlag, 1997), s Wallenberg, Louise, Mannequin in Red: Death and Desire in A Couture House, i red. Marketa Uhlirova, If Looks could Kill (London: Koening Books, 2008), s Wallenberg, Louise, Moden, makar och masker: Modets funktion i två filmer av Mauritz Stiller, i red. Louise Wallenberg & Dirk Gindt, Mode - en introduktion (Stockholm: Raster förlag, 2009) s (SEPARAT). E-texter Calefato, Patrizia, Fashion and Cinema, i The Clothed Body (Berg 2004) s Finns som e-bok på Cavallaro, Dani, Part 5: Monstrosity, i Gothic Vision: Three Centuries of Horror, Terror and Fear (London and New York: Continuum, 2002), s SUB E-böcker> Kawamura, Yuniya, Fashion-ology: An Introduction to Fashion Studies (Oxford: Berg 2004), s Finns som e-bok i Ebrary på Finns också att få tag på i svensk översättning som vanlig bok, Modeologi: en introduktion till modevetenskap (Stockholm: Norstedts 2007) Moon, Michael and Sedgwick, Eve Kosofsky. Divinity: A Dossier, A Performance Piece, a Little- Understood Emotion, i red. Jana Evans Braziel and Kathleen LeBesco, Bodies out of Bounds: Fatness and Transgression (Berkeley: University of California Press, 2001), s SUB E-böcker> Sobchack, Vivian, Scary Women: Cinema, Surgery, and Special Effects i Carnal Thoughts. Embodiment and Moving Image Culture (Berkeley: University of California Press, 2004), s SUB E-böcker> Tyler, Imogen, Chav Mum Chav Scum. Class Disgust in Contemporary Britain, i Feminist Media Studies 8:1(2008), s SUB E-tidskrifter> Delkurs 3: Modets roll i fransk och italiensk kultur och litteratur, 15hp Böcker: Sidan 4/6

5 Kawamura, Yuniya, Modeologi. En introduktion till modevetenskap. Norstedts Akademiska förlag. Paulicelli, Eugenia, Fashion under Fascism. Beyond the black shirt. Oxford: Berg. Peter McNeil and Vicki Karaminas, editors, The Mens Fashion Reader. Macaroni Masculinities av P. McNeil och Dandyism, visual games, and the strategies of representation av Olga Vainshtein. New York: Berg. Steele, Valerie Paris Fashion. A cultural history. Oxford: Berg. White, Nicola Reconstructing Italian Fashion: America and the Development of the Italian Fashion Industry. Oxford, New York: Berg. Williams, Rosalind Dream worlds. Mass consumption in late nineteenth-century France. University of California Press. Följande sidor: 1-15, 58-72, 78-84, , Artiklar: Braun, Emily. Futurist Fashion. Three Manifestoes in Art Journal, 1995:1, pp Buckberrough, Sherry. Delaunay Design: Aesthetics, Immigration, and the New Woman in Art Journal, 1995:1, pp Carrara, Gillion. Dior: The New Look in Fashion Theory: The Journal of Dress, body and culture, Volume 13, Number 1, March 2009, pp Veillon, Dominique. Fashion under the Occupation in Fashion Theory: The Journal of Dress, body and culture, Volume 8, Number 1, 1 March 2004, pp Steele, Valerie. Femme Fatale: Fashion and Visual Culture in Fin-de-siècle Paris in Fashion Theory: The Journal of Dress, body and culture, Volume 8, Issue 3, 2004, pp Sorlin, Pierre. Introduction in Italian National Cinema , pp (London & NY : Routledge, 1996). Skönlitteratur: Baudelaire, Charles, Det moderna livets målare. Stockholm: Leo förlag. Kapitlen «Dandyn», «Moderniteten» och «Till sminkets lov», delas ut av läraren. Flaubert, Gustave, Madame Bovary. Stockholm: Natur och Kultur. Zola, Émile, Ladies Paradise. Oxford World Classics. Delkurs 4: Mode, konsumtion och marknadsföring, 7.5hp Böcker: Corrigan, Peter (1997) The Sociology of Consumption, London: Sage Parment, Anders (2008) Marknadsföring - kort och gott, Malmö: Liber Förlag Bengtsson, Anders & Jacob Östberg (2005) Märken och Människor: Om marknadssymboler som kulturella resurser, Lund: Studentlitteratur Artiklar: Auty, S. & Elliott, R. 1998, "Fashion involvement, self-monitoring and the meaning of brands", Journal of Product and Brand Management, vol. 7, no. 2, pp Freitas, A., Kaiser, S.B., Chandler, J., Hall, C., Kim, J. & Hammidi, T. 1997, "Appearance Management as Border Construction: Least Favorite Clothing, Group Distancing, and Identity Not!", Sociological Inquiry, vol. 67, no. 3, pp Sidan 5/6

6 Rinallo, D. 2007, "Metro / Fashion / Tribes of men: negotiating the boundaries of men's legitimate consumption" in Consumer Tribes, eds. B. Cova, R.V. Kozinets & A. Shankar, Elsevier/Butterworth- Heinemann, Oxford, UK, pp Östberg, Jacob, En riktig man: Konsumtionskulturteori om mode, in Mode på tvären: En tvärvetenskaplig introduktion till modevetenskap, Louise Wallenberg and Dirk Gindt (eds.) Stockholm: Raster Förlag, Delkurs 5: Vetenskapligt skrivande, 7.5hp Ett större kompendium med urval av olika modevetenskapliga analyser. Sidan 6/6