forts. från föregående sida

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "forts. från föregående sida"

Transkript

1 forts. från föregående sida hjälp. Det finns i Sverige ett tiotal smärtläkare som också är neurologer för mer än drabbade! Internationellt arbetar vi nu för att producera ett förenklat test för att allmänläkare tillsammans med patient snabbare ska kunna konstatera möjlig neuropatisk diagnos. De smärtdrabbade känner sig osedda och offer för stigmatisering den svenska debatten om att en rad svåra smärtsjukdomar är typiskt svenska kultursjukdomar drabbar allt fler som söker hjälp av sjukvård, försäkringskassa etc. Här krävs ett enormt opinionsarbete för att ändra en förlegad och i även i omvärldens ögon omodern, svensk syn på smärta. Vilket SSF intensivt arbetar med. De smärtdrabbade behöver också kompletterande stöd eftersom samhället på alla nivåer har en njugg inställning. SSF arbetar därför med ett ökande antal kontaktpersoner spridda över landet, med egen smärtläkartelefon, nyöppnad, bemannad Jourtelefon, egen tidning, omfattande hemsida, egna undersökningar, allt fler lokalföreningar, självhjälpsprogram, konstklubb, poesiklubb, seminarier och större konferenser, bokutgivning, produktion av smärtvårdshjälpmedel etc. Vi samarbetar också alltmer intensivt med andra patientorganisationer, med smärtläkareföreningen, med forskare, universitet, folkbildning, företagshälsovård, svensk industri, kyrkan etc. Socialstyrelsens uppfattning om att vi inte ägnar uppmärksamhet åt många olika samhällssektorer är enligt vår uppfattning helt enkelt felaktig och styrd av ett gammalmodigt tänkande. Socialstyrelsen fördelar årligen 165 miljoner kronor till ett antal handikapporganisationer. Vi har sökt ett startbidrag om kr för att kunna hantera en kraftigt växande verksamhet som i stort sett genomförs med frivilliga insatser och begränsat projektstöd från olika företag. Vi följer härvid mycket strikt de regler som utgivits av LIF och andra branchorganisationer för hur samarbete mellan patientorganisationer och näringsliv ska ske. Vi gör det förmodligen mer strikt än många andra av de organisationer som sedan lång tid också får stora anslag från Socialstyrelsen. Som väl inses genom bl.a detta brev tänker vi inte låta oss nöja med de skäl som i ert senaste brev anges för avslag på vår ansökan om statsbidrag. Formuleringarna i detta brev är närmast kränkande.vi anser detta beslut felaktigt och stridande mot andemeningen i reglerna för stöd till handikapporganisationer. För oss har detta blivit mer en principfråga än en fråga om pengar. Vi inser att vi med denna inställning knappast kan räkna med anslag från Socialstyrelsen besluten kan ju dessutom inte överklagas till annan instans. Men vi anser oss ha den demokratiska rätten att med tillgängliga medel och med medlemmarnas stöd ifrågasätta skälen till avslag och skapa debatt och opinion mot fördelningen av dessa skattepengar. Vi planerar just nu vår stora smärtkonferens i Stockholm. Motsvarande hölls förra året i Stockholms Konserthus med medverkan från svensk och internationell smärtexpertis, EFIC, andra patientorganisationer, svenska politiska partier och företrädare för berörda myndigheter. Ny konferens planeras till den 14 oktober 2005 sammanfallande med den Internationella Smärtveckan och med medverkan från EFIC, Europakommissionen, regeringen, oppositionspartier, smärtexpertis etc. Vi vill under denna konferens lägga en programpunkt om fördelning av statliga medel för patientorganisationer. Den kommer att förberedas genom en rad artiklar i vår tidning, på vår hemsida och genom debattartiklar i dagspressen. Första inslag i denna debatt ägde rum i Sveriges Radio för en tid sedan då stödet från bl.a läkemedelsindustrin till erkända handikapporganisationer diskuterades. Vi skulle uppskatta om Socialstyrelsens ansvariga för ovannämnda beslut kan ställa upp för intervjuer för vår tidning LEVA med smärta och vid konferensen den 14 oktober redovisa sin syn på fördelningen av statligt stöd till handikapporganisationer. Redaktionen för vår tidning arbetar nu med research för ett antal artiklar om detta och skulle uppskatta att få komplettera med intervjuer med ansvariga från Socialstyrelsen. Vi håller dessutom på att producera en omfattande vitbok i ämnet och skulle uppskatta att få svar på ett antal frågor även i detta sammanhang. Boken kommer att presenteras vid ovannämnda smärtkonferens. Med vänlig hälsning Raymond Berggren, ordförande Svenska Smärtföreningen. ps. Vi har nu fått svar från Kjell Asplund. Enligt detta brev uppfyller Svenska Smärtföreningen samtliga krav för statsbidrag utom villkor i 3 p.1 om att verka inom ett flertal samhällsområde det som beskrivs i vårt senaste brev. Vi får alltså skriva igen och fråga om vår verksamhet kan anses gälla ett flertal samhällsområden. Så går det ytterligare något år utan att vi får det etableringsbidrag som vi anser oss berättigade till. Det ger oss ännu en gång anledning att sända en tacksamhetens tanke till alla dem som med frivilligt arbete bidrar till kampen för de smärtdrabbade! Ledare brev till Socialstyrelsen Mirakelväxten Silfion SPA Salus Per Aqua hälsa med vatten Opinionskonferens på Oscars i oktober Usla betyg för försäkringsbolagen Låt kroppen möta själen Husapotek för sommaren Svenska Spa-hotell vilket utbud! Internationellt möte om nervsmärta Smärtlindring för diabetiker Läkarintervjuer Smärtföreningen uppvaktar regeringen Hallå där köp blåbär Poesi-sidan Kåseriet Selma Lagerlöf Spa Tavla från 80-talet! Rosenrot minskar tröttheten Den gömda smärtan Medlemmarna har ordet! Smärtvårdsmotståndare Tack! Konstverk! Världskongress om ledsmärta Vårt eget VISA-kort nu med extra bensinrabatt Hot chocolate-massage! Ny hälsosajt på nätet Smärtmottagning i Stockholm Nya stödmedlemmar 3

2 Den utrotade mirakelväxten Silfion Vid Libyens kust låg under antiken staden Kyrene. Från Kyrene kom ju också Simon, som bar Jesu kors. Det var en i dubbel mening blomstrande stad på sin tid. Dess rikedom berodde på exporten av en medicinalväxt en mirakelmedicin som av grekerna kallades Silfion och av romarna Laserpitium. Den växte enbart runt Kyrene. Bladen åts av fåren som blev speciellt välsmakande, unga skott åts som grönsak och fröna användes som krydda. Men det var mjölksaften som utvanns ur roten som gav staden dess rikedomar. Den vita saften omvandlades med luftens syre till ett hartsliknande ämne som upplöst i vin eller vatten användes som botemedel mot allehanda krämpor. Rotsaften kallades för laser och var värd sin vikt i silver. Dess verkan var så effektiv att efterfrågan blev allt större och växten utrotades. Försök med odling hade misslyckats. När Plinius skriver om denna undergörande växt runt år 70, var den redan utrotad den sista stjälken hade skickats till kejsar Nero några år innan men år 49 e.kr kunde Caesar jämte guld och silver plocka fram 750 kilo laser ur skattkammaren. Trots att Silfion finns avbildad på mynt och dryckeskärl från 550-talet f.kr. är det ovisst vilken växt det egentligen rörde sig om. Sökandet efter denna märkliga växt har aldrig upphört. Ett är säkert nutida växter med namnet Silfion är inte antikens underväxt. Det finns enligt Plinius säkra metoder för att för att veta om det är äkta vara. För grekerna blev Asafoetida en ersättning för äkta silfion. På svenska heter den Dyvelsträck eller Stinknäva. Örten har fint bladverk av flikiga, smala, dillika blad. Gula blommor (i Sverige juni september) i rätt stor, platt flock. Hela växten luktar illa. Växten skattas på mjölksaft när den är minst fyra år gammal och har en rot som är grov som en arm. Efter soltorkning av saften är hartsen färdig för användning. Mjölksaften hartsen finns upptagen i svenska apotekstaxor från 1600-talet och senare i den nationella farmakopén från 1775 och fanns kvar där till 1908 års upplaga. Medicinen fanns att köpa på svenska apotek till åtminstone 1930-talet. Under 1800-talet gick handeln med hartsen från Persiska viken ut i världen. För stankens skull måste den fraktas på egna skepp eller upphängd i masttoppen allt annat tog lukt av den. Den elaka lukten gjorde dyvelsträck populär i den svenska folkmedicinen. Man ansåg förr att medicin var bättre ju värre den luktade. Det hade att göra med att allt som luktade illa också kunde avvärja onda makter. Under talet var denna stinkande medicin också ett säkert sätt att behandla galenskap. Äcklet skulle uppliva livsandarna och ge ny kraft så att den sjuke blev frisk. Behandlingen stärktes med Ungerskt drottningsvatten bittra och beska droger. Tinktur på hartsen har kallats Kuragedroppar. Tillsammans med bävergäll och opium ingick den i de berömda Dörjes moderdroppar mot nervösa åkommor. De komponerades av drottning Kristinas livläkare Du Rietz. Detta Elixir antihystericum var i ett par århundraden mycket använt och fanns på apoteken fram till 1940-talet. Bävergäll kommer från ett speciellt sekret i två pungar hos bävern. Den använder sekretet i sin revirmarkering. Det är en gulgrå massa som blir brun när den torkar.bävergäll har en komplicerad kemisk sammansättning som innehåller hela 75 ämnen däribland salicylsyra. Detta undergörande medel skattades högt och under 1830-talet fick man betala två drängars årslöner för 15 gram! Detta gav lönande extraknäck vilket resulterade i att bävern utrotades i vårt land. Nu är den ju dessbättre återinförd. Tinkturen fanns också i s.k. Marodördroppar som gavs till simulanter i t.ex armén. Några skedar av denna vedervärdiga medicin gjorde vanligtvis marodören frisk. På 1960-talet reste författarinnan Christina Söderling-Brydolf till Libyen för att söka finna ett exemplar av Silfion på något undanskymt ställe i någon bergsskreva. Hon skildrar sitt sökande i boken Blomman från Cyrene. Men varken hon eller någon annan har lyckats lösa mysteriet. Denna botaniska deckare om jakten på en växt som gäckat historiker och botaniker i 2000 år utkom på Norstedts förlag Man kan efter denna historia fråga sig vad bot mot sjukdomar som kan finnas i alla de örter och arter som nu dagligen hotas av utrotning? Hur många försvinner innan den moderna vetenskapen fått chansen att upptäcka allt det som här kan döljas för bekämpning av mänsklig plåga? De tropiska regnskogarna upptar bara 7% av jordens yta men där lever 2/3- delar av jordens alla växter och djur. Ett skäl så gott som något att värna om dessa oersättliga resurser. 4

3 Aldrig förr eller senare har det badats som i antikens Rom. Termerna, de stora badhusen, var Roms ståtligaste byggnader. S P A ristades ofta in i marmorn på de offentliga badhusen. Salus Per Aqua Hälsa Genom Vatten. Romarna hade ärvt idéerna från de grekiska gymnasierna för idrott och bad. Vid kung Minos tid, runt 2000 f.kr, såg drottningens badrum ut som vilket Hollywoodbadrum från 80-talet som helst Men redan de gamla egyptierna var närmast maniskt renliga. I utgrävningar har man hittat bostäder med hela badavdelningar med flera rum med kar och avlopp. Termerna byggdes årtiondena f.kr. Diocietianus bad hade plats för 3000 badande, där fanns träningslokaler, läsrum, bibliotek, trädgårdar och parker. På 300-talet fanns i Rom 856 badhus för stadens invånare. Till badhuset gick man på förmiddagen då allt var uppvärmt. Lite kroppsövningar eller spel värmde upp innan man gick till omklädningsrummet och blev avklädd av slavar. Sedan ett första svalkande dopp i den kalla bassängen frigidarium. Sedan till det halvvarma rummet, tepidarium, där man kunde vila och få mat. Så var det dags för rengöring, inoljning med oljor. Sedan till svettrummet, uppvärmt av varmluft mellan dubbla väggar. Från svettrummet gick man ut i labrum och överhälldes med växelvis varmt, ljummet och kallt vatten. Sedan ny inoljning i salvrummet. Så tillbringade man hela dagen eller flera dagar i sällskap och under skvaller. Här fanns allt från butiker, barer, teater, och föreläsningssalar. Inträdet var billigt eller gratis och hög som låg gick dit. 5 I Sverige samlades förr samhällets fattigaste tillsammans med ädlingar och kungar för att kurera sin hälsa vid kurorternas hälsokällor. Man drack hälsovatten, badade och fick gyttjemassage. Hit kunde man resa och bo flott på hotellen, äta gott och frottera sig i socitetssalongerna. Här fanns en helhetssyn på människan som vi genom de allt fler moderna spa-anläggningarna åter tycks börja anamma talets brunnsläkare uppmuntrade sina patienter att lämna vardagsbekymren hemma. Ett gott humör var viktigt för kurens resultat upptäcktes i Harrogate i England en svavelkälla och ordet Spa används för första gången i England för en hälsoanläggning. Nu är spa-vistelse på väg att bli lika populärt igen. Alltfler behöver muntra upp sig med en välgörande spa-upplevelse. I den tilltagande vardagsstressen behöver vi lite lugn och ro och hälsobringande behandling för värkande ryggar och sinnen. Det finns alltmer att välja på för alla smaker och alla plånböcker. Vi kan resa på lyxiga spa-resor till exotiska länder eller boka några timmar behandling på närmaste salong. Att riktigt få skämma bort sig själv och bli ompysslad av duktiga specialister gör underverk för trötta själar. Trenden avspeglas också i utbildningaen. Att bli spakonsult är ett drömyrke för många. Den nya två-åriga utbildningen vid Umeå universitet (Örnsköldsvik) har blivit en succé. Totalt har 700 personer sökt de 30 platserna. Utbildningen finns i övrigt bara i Örebro. forts. på nästa sida

4 forts. från föreg. sida Man kan välja att få en enstaka behandling under någon timme till att ta en helpension under en helg eller längre. Där kan ingå logi, trerätters gorumermiddagar, frukostbuffé, lunch. På många håll har man tillgång till välutbildad sjukvårdspersonal, terapeuter, sjukgymnaster, massörer och rader av specialister för olika behandlingar. Ordförande i föreningen svenska Spahotell berättar att spavistelser för bara 15 år sedan var lite hälsohemspräglade. Sedan kom en period där spa skulle vara kul, glassigt och man ville mer ha trevligt än att kurera sig. Nu har vi hamnat någonstans mitt emellan. Nu ser vi spa som en plats där vi kan få kraft och energi. Bastun är på väg tillbaka, liksom olika typer av bassängbad etc. Det finns numera väldigt många spa-anläggningar runt om i Sverige. Kvaliteten och utbudet är fantastiskt och växer. Man profilerar sig alltmer det finns redan nu till exempel japanskt spa, dagspa och många betonar lokal kultur, mat, produkter och natur. Vi kommer att få se nya gallerior där det finns frisörer, klädbutiker, hudterapeuter och personliga spa-konsulter som hjälper kunderna att hitta rätt bland anläggningar, behandlingar och aktiviteter. Det finns numera spa-anläggningar som lockar med kombinationer med golf, skidåkning, gourmetmat och vinprovning. Andra har österländsk inriktning. Alltfler vill ha behandlingar för avslappning och antistress med bad, massage, musik och dofter. Den mentala delen ökar med yoga, pilates, qigong etc. Nu börjar också spa med barnaktiviteter. Stressade föräldrar vill tillbringa en helg med barnen och samtidigt koppla av med avstressande behandlingar och bli lite uppassade för en gångs skull. På spa ska det vara rena naturprodukter under behandlingarna och mycket frukter och alger. Nya former av massage blir allt vanligare. Thaimassage, Hot Stone, hawaiansk Lomi-lomi, Indian head för axlar och hals, Arommassage, ayurvedisk marma-massage, Shirodara-massage, Energimassage och den japanska massageformen Shiatsu som exempel. LEVA har tidigare besökt Varbergs Kurort Hotell & Spa och beskrivit den magnifika upplevelsen att bli bortskämd i lyxig miljö och fantastiska naturomgivningar. Vi betalade kronor för ett paket med övernattning etc och massage/badbehandling. En rundringning antyder att det är ett slags genomsnittspris för en övernattning och behandlingar. Men man kan hitta ett ofantligt utbud av spa-besök på någon timma för några 100-lappar till exotiska sparesor med flyg till andra sidan jorden. Vi har hittat mer info på bl.a

5 Opinionskonferens på Oscars i Stockholm den 14 oktober! Smärtlindring är en mänsklig rättighet! I samband med The Global Day Against Pain (internationella smärtveckan) evenemang över hela Europa! Från kl Kronisk smärta i vart tredje svenskt hushåll! Raymond Berggren 2 Cancerpatienter får inte smärtlindring. Senaste forskarrapporter! 3 Du får nya stora Smärtboken 500 sidor för introd. pris 100 kr! 4 Fibromyalgi är INTE inbillning! Hör senaste nytt från forskarna. 5 Gråt en bra smärtbot! Hör forskaren om gråt och skratt. 6 Vad är kronisk smärta? Hör smärtläkare Peter Dahm. 7 Hur ser man på smärtvård i USA. Penney Cowan ACPA/USA 8 Paus! Nu får du en läcker lunch. 9 Vad är neuropatisk smärta. Hör professor Per Hansson 10 Visste du detta om nya naturmediciner. Kåseri av Rolf Malm 11 Så här blir sjukvården vid borgerlig regering. Cristina Husmark-Persson (m) 12 Socialdemokraternas planer på smärtvård. Riksdagsman (s) 13 Smärtdrabbades eget VISA-kort. Vi presenterar förmånerna! 14 Vi delar ut Årets Stora Smärtpris 5000 kr för enastående insatser! 15 Varför anser Socialstyrelsen inte att kronisk smärta ger funktionshinder i vardagen! Hör smärtläkare Tomas Timander. 16 Nytt om smärtvård Presentation av smärtläkare Björn Bragées internetportal SmärtGuiden. 17 Vår telefondoktor ger orgelkonsert. Hör Tomas Ekström! 18 Vinn spa-resor på biljetten! Begränsat antal platser! Beställ NU! Medlemmar har företräde. Biljetter kan beställas via vårt kansli telefon , via hemsidan eller via Jourtelefon Detta är ett kort sammandrag av konferensen utförligare konferensprogram kommer att presenteras på Svenska Smärtföreningens hemsida under sommaren. Usla betyg för försäkringsbolagen! Just nu är FOLKSAM minst dåligt. På Svenska Smärtföreningens hemsida har vi bett läsarna att betygsätta sina försäkringsbolag. När underlaget är tillräckligt stort kommer vi löpande att presentera en tio-i-topplista. Tills vidare har vi lovat att presentera det försäkringsbolag som enligt avlagda röster är det bästa. Vi har bett de röstande att avge omdömen på en femgradig skala, där 1 är dåligt och fem är mycket bra. Fem kriterier bedöms allmänt bemötande, vilken tid ärendet tagit, hur de försäkrade bedömer bolagens egna försäkringsläkare, hur nöjd man blev med ersättningen/ regleringen och ett sammanfattande helhetsbetyg. Redan efter de första drygt femtio svaren kan vi konstatera: (Ett 10-tal bolag finns med på listan så här långt.) - De röstande ger försäkringsbolagen mycket låga betyg! Ingen enda har på någon enda punkt givit något för säkringsbolag en femma (mycket bra)! - Bäst betyg får bolagen när det gäller allmänt bemötande där är genomsnittsbetyget knappt godkänt. - När det gäller frågan om hur lång tid ärendet tagit så får alla bolag absolut lägsta betyg, dvs en etta. - Försäkringsläkarnas betyg är lika dåligt inte ett enda godkänt betyg! - Man är inte heller nöjd med den ersättning man till slut fått övervägande ettor! - Det är då inte så konstigt att den totala uppfattningen är klart underkänd. Det visar sig alltså svårt att med dessa mycket dåliga betyg utnämna något försäkringsbolag som det f.n bästa. Vi väljer alltså att istället tillkännage det försäkringsbolag som enligt denna första genomgång är det minst dåliga. Detta bolag är måndagen den 13 juni FOLKSAM. 7

6 DAGSEDELN Godtycket regerar! I Sverige tycks det alltmer som om brottsoffer och sjuka kommer längst ner på välfärdssamhällets stege. Det är förfärligt att vi har en justitieminister som inte anser att detta är hans bord! Alltfler blir utslängda från Försäkringskassan. Tusentals sätts på bar backe. I ambitionen att minska sjukskrivningarna går Försäkringskassan mycket långt i jakten på försvarslösa människor. Begår du brott har du rätt till offentlig försvarare men blir du sjuk och nekas ersättning får du betala din advokat själv. Nekas du av juridiskt outbildade handläggare på Försäkringskassan ersättning är du illa ute de gör i stort sett som de vill. Kan du få hjälp av facket, så är chansen stor att du vinner över Försäkringskassan men det är inte självklart att du får den hjälpen. Ditt försäkringsbolag ställer inte upp i tvister med Försäkringskassan. Den statliga rättshjälpen gäller inte. Du måste betala egna advokater med tusentals kronor som du som sjuk och utslagen inte har. Försäkringskassan kan i stort sett säga nej till vad som helst och har i i princip idiotförklarat hela läkarkåren. Advokatbyråerna blir alltmer upprörda över hur människor behandlas. Det som kommer fram i pressen är bara toppen på ett isberg säger juristerna verkligheten är tio gånger värre. Det råder ett godtycke utan like! Men justitieminister Thomas Bodström tycker inte att rättshjälp för sjuka är hans fråga. Det är just detta som är problemet säger Dennis Töllberg, professor i rättsvetenskap. Att svenskar inte har rättshjälp i förvaltningsdomstolar bygger på myten om att myndigheter aldrig gör fel. Men verkligheten ser helt annorlunda ut. De gör mycket ofta fel! Vi vanliga människor som möter makten hos instanser som den lokala a-kassan, byggnadsnämnden, socialkontor etc får aldrig någon rättshjälp. Myndigheterna betraktar sjukpenningen som en gåva och inte en rättighet. Besluten fattas av människor ofta utan juridisk skolning, som bara gör som kollegorna gör det leder till total rättslöshet! Detta är en skam för Sverige. Sedan länge har brottsoffer behandlats sämre än brottslingarna. Den som utsätts för våld eller förmögenhetsbrott sitter i samma båt som den som nobbas av Försäkringskassan. Man får ingen som helst hjälp från samhället och de flesta drabbade har inte råd att anlita advokater. Nu ska det införas ännu hårdare kontroll av sjukskrivna. Det kommer att leda till att ännu fler får avslag och att ännu fler kränks och ställs på bar backe. Svenska Smärtföreningen kommer att kräva bättre besked från Thomas Bodström vi kommer att utnyttja alla tillgängliga metoder för att han ska inse att detta i allra högsta grad är hans ansvar! 8

7 Låt kroppen möta själen! Lundsbrunn Konferens & Kurort har en 280-årig historia där vattnet spelat en central roll. Odins källa i Lundsbrunn är känd sedan urminnes tider redan 1724 togs den i bruk som hälsokälla. Lundsbrunn är inget vanligt spa-hotell. Det är en hel by med allt från golfbana, elljusspår, Brunnskyrka, flera olika hotell och konferensbyggnader etc. Lundbrunn ligger i hjärtat av Västergötland. Här är Spa inget nytt redan 1802 fick man sitt första badhus och apotek. Området omfattar över kvadratmeter med 14 byggnader i olika storlekar. Här finns inte mindre än fyra hotell, där Sörbodal är ett av de äldsta i Sverige som fortfarande är i bruk. Det är ett fyrstjärnigt hotell. På Lundbrunns Spa erbjuds det mesta från de berömda örtbaden, massage, ansiktskurer, kroppspeeling, aromainpackning, lerinpackning etc. Du kan välja att anlita egen spaterapeut och tränare eller delta i gruppaktiviteter som Qi-gong, vattengympa mm. Man har egen diplomerande utbildning av spaterapeuter. Ett komplett spa med mycket stort urval av kurer, god kapacitet och välutbildad personal. Här finns en rad restauranger och barer. Man har eget bageri och maten är verkligen utsökt vare det sig är kulinariska specialiteter, husmanskost eller bakverk. Var du än bor inom detta kulturområde har du badrocksavstånd till den 33-gradiga poolen och till receptionen där information om alla aktiviteter finns det kan gälla Brunnsmusiken med brass och mässingorkestrar utomhus, den berömda jazzfestivalen, Sommarteater på Kinnekulle (i sommar Medea med Eva-Britt Strandberg) eller aktuella golftävlingar. Golfbanan är en naturskön parkbana som invigdes Under sommaren finns en rad erbjudande om kortare eller längre spavistelser. Du kan t.ex få boende i dubbelrum. middag, lunch, frukost, saft, kaffe, juice, frukt, pool, örtbad, gruppaktiviteter etc etc för 995 kr/vuxen 415 kr/barn. Du kan kombinera din dag eller dina dagar med besök på Broby strutsfarm, gokart på Kinnekulle, Skara Sommarland, Läckö Slott eller kanske en tur i riddar Arns fotspår. Allt om detta otroliga utbud hittar du på 9

8 Husapotek inför sommaren Vare sig man tillbringar sommaren i staden, på landet, till sjöss eller utomlands kan olyckor och missöden inträffa som kräver viss grad av omhändertagande. Du kommer att tacka dig själv om du har hjälp hemma. Det är inte så lätt att få tag på en doktor eller sköterska mitt i sommaren, speciellt krångligt blir det om man inte är hemma. Här följer en lista av det viktigaste: Rent vatten Plåster Kompresser/gasväv Kraftig vävhäfta 2,5 cm Elastiska bindor Brännskadeplåster Hög solskyddsfaktor Hydrokortisonkräm Fästingplockare och pincett Svalkande liniment Paracetamol Druvsocker Vatten kan tyckas självklart men ibland har man inte tillgång till riktigt rent vatten. Det är så enkelt att ha en tvåliters PETflaska med vanligt kranvatten liggande i bilen eller båten. Jag har flera gånger erfarit att en resa mellan Järna och Stockholm (50 km motorväg) kan ta åtskilliga timmar. Man hinner bli rejält törstig en varm sommardag. Vatten är det bästa man kan tvätta ett sår i dessutom. Glöm Desivon och andra sterila tvättlösningar. Grävda brunnar på sommartorpen är nu för tiden alltid att betrakta som förorenade och vattnet ska inte ges okokt till barn. På operationsavdelningar är det ju proffs som tvättar patienten före operation och man använder olika spritlösningar på hel hud. På hel slemhinna nedanför nyckelbenet används klorhexidinlösning och i vissa fall tvål och vatten. Om operationssköterskan ska tvätta ett sår används vatten eller natriumkloridlösning. Tvättlösningar som desivon eller klorhexidin gör skadan större i ett sår! Det är trots allt dina egna hudbakterier som är den vanligaste orsaken till variga sår. Rejäl tvättning/tvagning är den bästa inledande sårvården. Klorhexidin kan göra dig döv om det kommer in i övre luftvägarna så det använder man aldrig över nyckelbenet. Variga håltagningar i öronen hålls rent med tvål och vatten. PLÅSTER ÄR JU SJÄLVKLART som första förband, gärna klippmodellen. Ska man plåstra om en led eller finger topp kan man klippa upp klisterdelen i två flikar så det passar bättre. KOMPRESSER OCH GASVÄV behöver inte vara sterila men förvara det i en egen ren plastpåse. Kraftig vit vävhäfta kan rädda liv och hälar. Sportaffärerna har en sort som är billig och bra. Tejpa hälarna innan du får skoskav. Man kan även tejpa ihop sår, både jättestora och små. Vid en stor blödning tar man sin största elastiska binda och tejpar den hårt över blödningskällan. Sen kan man lägga på kompresser utanpå. Vanliga sår läker jättefint med tejpning men då brukar jag använda klippta smala remsor 5 x 0.5cm längd. Det är viktigt att tejpen får sitta kvar minst en vecka. River man av den sliter man lätt upp läkningen. Elastisk binda kan ju även behövas för ömmande fotoch handleder. BRÄNNSKADEPLÅSTER är en välsignelse som finns på apoteket. Ett måste för alla alltid! Det heter DuoDerm extra thin här i Sverige. Man köper plattor på 10 x 10 cm. och klipper till en fyrkant som täcker brännskadan/skrubbsåret med några millimeter runt om. Den här extra huden ska sitta kvar så länge som möjligt, ev. med ett löst förband utanpå som skydd. Tvätta rent och byt till nytt plåster om det ramlar av. Låt det sitta tills såret är helt läkt. Detta reducerar ärrbildning avsevärt och dessutom försvinner den hemska smärtan nästan bums. Man kan kyla brännskadan i början utanpå Duoderm plattan om det behövs. ALLA SPÄDBARN (under ett år) ska alltid till sjukhus vid brännskada. Äldre barn ska till sjukhus om skadan är större än barnets hand, det gäller även vuxna. BRÄNNSKADEGRADERNA är: I Rodnad. II Rodnad och skadad hud. III Överhudslagret är bortbränt. Börjar med blåsa. SOLSALVA MED HÖG solskyddsfaktor ska alla använda. En vit skjorta motsvarar faktor 7. På hög höjd (3000m+) eller nära ekvatorn är det oerhört lätt att bränna huvudet, även om man har hår. Man blir solbränd även under palmerna om man sitter på en strand där solstrålarna reflekteras 10

9 av vattnet. Har olyckan ända skett är det kylande liniment och kallt vatten som lindrar. Man kan sova med en våt handduk på skadan. Tänk på att alla med reumatiska sjukdomar kan lätt utveckla solexcem och ska därför helst inte sola alls. HYDROCORTISIONSALVA är bra mot olika insektsbett. Vid geting-, bi-, eller humlestick trycker man en fuktad sockerbit mot sticket när ev. gadd tagits bort. Sockrets stora molekyler drar ut blåsyran och smärtlindringen är momentan. När man inte behöver sockret längre tar man på lite hydrokortison salva. Det kan upprepas morgon och kväll under några dagar. Blåsyran som insekten sprutar in är oerhört vävnadsskadligt och det blir alltid en liten svart prick efter sticket. Får giftet stanna kvar kan man få en svart fläck av vävnadsdöd i storlek som en femkrona. Det får läka spontant. Penicillin hjälper inte! BROMSAR ELLER HÄSTFLUGOR sticker inte. De biter ut en bit i stället och det kan förorsaka fula märken. Behandla med hydrokortison. Fästingar ska aldrig fastna! Är man vaksam i skog och mark så kan man undvika bett. De små djuren kryper alltid omkring en stund innan de hittar en bra plats så man hinner stryka bort dem. När man går i gräs och vid buskage (inte bara av al) är det bra att bära ljusa kläder så syns de lättare. Stryk pälsen på husdjuren ofta och ge dem vitlök i maten. Det är ju ännu svårare för fästingen att hitta in till skinnet genom pälsen så man har god chans att stryka bort insekterna. Det finns ett nytt preparat som heter Mygg och sånt gjort av nimträds essens som verkar vara mycket effektivt mot fästingar. Kan användas av både djur och människor. För ett litet djur som katt räcker det med att spraya lite på handen och stryka in i pälsen på nacken en gång i veckan. Skulle olyckan ändå hända ska fästingen bort så fort som möjligt. Apotekets fästingplockare är det bästa instrumentet att arbeta med och man lirkar lite med den eller vrider försiktigt. Skulle det bli några mundelar kvar kommer de att stötas bort av kroppen några dagar senare. Observera fästingstället minst två veckor. Skulle det uppträda en rodnad större än en femkrona uppsöker man läkare för boreliaprovtagning. FÄSTINGAR ÖVERFÖR två sjukdomar som vi känner till. Borelia är en bakteriell sjukdom som kan ge många diffusa besvär men det blir alltid en inflammation på stickstället. Ett vanligt symptom är partiell ansiktsförlamning. Man behandlar med antibiotika om blodprovet är positivt. DEN ANDRA SJUKDOMEN är TBE = Tick Borne Encephalitis = Fästingburen hjärnhinneinflammation. Är en virussmitta som man kan vaccineras mot. Tbe finns utmed Östersjökusten, Mälarkusten samt Stockholms skärgård. Stora delar av Östeuropa och hela Österrike är riskområde och man ska vaccinera sig om man planerar att vistas utanför städerna på dessa orter. Har man väl fått sjukdomen finns ingen bot mot själva viruset. Feber eller oklar sjukdomskänsla ska föranleda läkarkontakt. Även här kan förlamningar uppstå samt hjärnhinneinflammation. 11 PARACETAMOL ÄR EN RECEPTFRI febernedsättare samt värkmedicin. Den saluförs under många olika namn Alvedon, Panodil, Perfalgan, Reliv. Innehållet är exakt det samma oavsett namn. En vuxen människa med frisk lever och njurar kan upp till 8 tabletter om dagen. Bästa dosering är 2 tabletter med 6 timmars intervall. Paracetamol är den värkmedicin med minst biverkningar, därför rekommenderar jag den först. Tänk på att mer än 8 tabletter per dygn är skadligt för levern och därför ska det aldrig kombineras med alkohol. MAN MÅSTE INTE TA ner feber med tabletter. Det har visat sig att hög feber i själva verket dödar virusinfektionen till viss grad så man blir fortare frisk från en virus snuva om febern får härja fritt. Man behöver inte ge små barn paracetamol vid feber heller. När man tar ner febern vill ju kroppen ta upp febern igen eftersom temperaturcentrum i hjärnan är inställd på en viss temperatur t.ex. 39,5 Kroppen börjar då frossa kraftigt för att producera mer värme men dessa frossbrytningar gör att man inte kan andas ordentligt och syrgaskoncentrationer sjunker från 97% till 92% eller lägre. Som vuxen klarar man det under en stund utan men ett litet barns hjärna är mycket känsligare för syrebrist och då kan barnet få kramper. Det är inget farligt men det är oerhört dramatiskt att se som förälder. Bred på kläder vid frossa och ta av kläderna när frossan är över. Svettningarna kyler av. Det är väldigt lätt för kvinnor att få urinvägsinfektion om man badar på grunt vatten med småbarnen när vädret varit varmt ett tag. Även risken för magsjuka är stor för alla. Man kan tycka att vattnet borde spädas ut men det tar tid och det varma vattnet är idealisk tillväxtplats för bakterier. Urinvägsinfektioner måste behandlas av läkare. Symptomen är vanligen sveda vid urinering och smärta över blygdbenet samt feber. Tycker du att urinen luktar illa trots stora mängder vätska bör man kontakta vårdcentral för provtagning. forts. nästa sida

10 Magsjuka kallas ibland för sommarsjuka, det är ganska vanligt. Orsakerna är vanligen fel handhavande av mat. Kylkedjan har blivit bruten en eller flera gånger så bakterierna tillåtits växa. Ta med frusna kylklampar när du handlar. Packa i dubbla papperskassar om du inte har kylväska och åk hem genast. Tillagad mat som stått framme ska kasseras. All mat ska hetas upp ordentligt, så se upp med rosa grillat kött under rötmånaderna. HAR MAN DRABBATS av diarée eller kräkningar så ska man sluta äta! Ingen fast föda förrän magkramperna ger sig eller minst ett dygn. Det är nu druvsockret kan bli livsviktigt. Vatten socker och salt är allt kroppen ska ha nu. Kräks man är doseringen teskedsvis när man orkar. Har man bara diarée tar man en mun i taget. Det är ingen ide att forcera för det kommer bara ut direkt. Mag- tarmkanalen behöver vila! Socker-salt-lösning kokar man själv med 1dl vatten, 2 matskedar druvsocker och ett kryddmått (1ml)salt. Det här smakar inte gott men är det enda du behöver och en vuxen kan leva på det i 5 dygn. Klarar man inte det får man ta vattnet separat och äta druvsockertabletter. Huvudvärken och kräkningarna kan i själva verket underhållas av energibris och druvsocker är redan nerbrutet i minsta sockermolekylen så det går direkt till blodet. Det här är mycket viktigt att komma ihåg med barn. Låt dem äta så mycket druvsocker de vill för då blir de törstiga också förr eller senare. Saltet får man försöka tillföra på något sätt. DIABETIKER, SMÅ BARN och de som är beroende av lång tids kortisonbehandling ska till sjukhus. Övriga stannar hemma i 5 dygn om så behövs. Alla måste kissa lite varje dag annars kan njurarna skadas. Klarar man inte av att dricka behöver man komma till sjukhus för droppbehandling. När man sen kan börja inta mer än vätskeersättning och vatten är det en rejäl dos med druvsocker man börjar med för det är socker kroppen behöver mest. Muslimerna säger att man ska bryta fastan med dadlar och det är mycket klokt. Alla mejeriprodukter är förbjudna tills man är helt frisk. Det enda tänkbara är i så fall de små kurerna av bakteriekultur. STOPPANDE MAT är allt gjort av ris och majs. Kokt ris, riskakor, cornflakes, polenta och popcorn! Kokt fisk eller kyckling med potatis eller ris är bra som första rätt. Ceralier eller sädesprodukter ska också undvikas helt för det är för kraftigt för tarmslemhinnan. Vanligt svart tea är givetvis den bästa drycken och man får söta hur mycket man vill. Blåbär är ju ett gammalt knep och ofta lättåtkomligt på sommaren men det är urindrivande så man måste kunna dricka ordentligt. Tabletter som Immodium botar inte diaréen. Den stoppar bara upp den tillfälligt om man måste resa. Orsaken till att man kräks och har diarée är ju att kroppen så snabbt som möjligt vill göra sig av med bakteriernas giftiga ämnen. Njut av sommaren för vi behöver den så väl. Gunilla Forssberg Svenska Spahotell vilket utbud! Föreningen Svenska Spahotell är en sektion inom SHR. Syftet är att sprida kunskap om fördelarna med spaupplevelser och fastställa kvalitetskriterier för spahotell i Sverige. Medlemskap ger gästerna garanti för att spahotellet har visst utbud av behandlingar och aktiviteter samt att dessa utförs av välutbildad personal. Man arbetar också med utbildning, personalfrågor, branschstandard, nätverk, marknadsföring, arbetsgivarfrågor och politiska beslut. Mer information och bokning hittar du på anläggningar har också väl utbyggd medicinsk kompetens och många smärtpatienter har berättat om de underbara upplevelser de fått både mentalt och fysiskt. Varbergs Kurort Hotell & Spa har vunnit tävlingen om Europas bästa spa! Här hittar du ett fantastiskt spa-utbud i fantastisk miljö nära havet. LEVA har besökt denna anläggning och vill passa på att tacka personalen på denna kurort! En otroligt vänlig service överallt! Bland medlemshotellen finns ett fantastiskt utbud för de allt fler som vill unna sig att koppla av, bli bortskämd, ladda upp, komma till hälsa och fylla på med ny energi. Dessa 12

11 Berömda Quality Hotel Selma Lagerlöf med sin herrgårdsmiljö är en lisa för själen. Här finns allt lugn och ro, god mat, nöje. Golfbana, paddlingsleder, jaktstigar och klätterberg... Hasseludden Konfernens & Yasuragi är helt unikt! Här lovordas långsamheten. Andas ut. Kom till ro. Öppna dina sinnen. Se rummets avskalade skönhet och känn doften av grönt te, obehandlat trä och nytvättat bomullstyg. Här kan du njuta japanska bad, god mat och välgörande aktiviteter Yasuragi betyder på japanska harmoni, inre lugn! Skepparholmen Spa erbjuder en rad spa-behandlingar och har nyligen startat dagspa-paket vissa dagar. För 170 kr får du tillgång till pool, bastu, relaxavdelning med havsutsikt, badrock, handduk, tofflor, frukt, juice och tillgång till gym. Tylösands Spa har allt och lite till! På ditt rum hänger badrocken och det är bara att byta om och gå ner till spa där bubbelpoolen finns. Du kan välja allt från Yoga till Body Pump. Kvällen inleds med trerätters supè med havsutsikt...för den som orkar väntar nattklubben... Smögens Havsbad är en del av öns historia. Idag är hotellanläggningen supermodern med en spektakulär tillbyggnad. Den gamla träbyggnaden bland klipporna är kulturminnesmärkt. Här finns hotellet, restaurangen. Du erbjuds rader av aktiviteter som privatgäst eller i samband med konferens. Ystads Saltsjöbad har varit mötesplatsen för rekreation sedan Från anrikt badhotell till dagens kompletta konferens och spaanläggning med hög standard, utsökt mat allt präglat av det unika läget vid havet. På Varbergs Stadshotell & Asia Spa erbjuds lugn, ro och harmoni. Här är man inspirerad av behandlingar från Kina, Indien, Japan och Tahailand. Fantastisk utsikt över havet och fästningen. Restaurangen är ett spännade måste! Lundsbrunn har sedan urminnes tider varit Odins källa en gudagåva! Sedan 1724 har människor här sökt hälsa och harmoni. Lundsbrunn är idag en modern konferens- och spa-anläggning byggd på den gamla kurortens traditioner. Ronneby Brunn Hotell Du befinner dig på ett av Sveriges modernaste spa med en mångfald av behandlingar. Ayurveda, massage, lerinpackning, floating, heta lavastenar, pilates... Du ser ut över den magnifika Brunnsparken och utanför dörren ligger den japanska trädgården. År 1705 upptäcktes Hälsokällan dit folk reste för att dricka brunn. Loka Brunn i Garphyttan. Här finns t.ex Loka Brunn Medical Spa, som svarar för Hälso & Livsstilsprogram, rehabilitering mm. Här finns läkare, beteendevetare, sjukgymnaster, kostinformatör och träningsinstruktör. Loka Brunn har kurerat Sverige i snart 300 år! Storhogna Högfjällshotell & Spa. En modern konferens- och spaanläggning med brett utbud av aktiviteter året runt. En fantastisk spa-anläggning mitt i det vackraste som finns den svenska fjällvärlden. Hotell Skansen ligger vid hamnen i Båstad. Hotellets äldre del är från 1877 och är en skön kontrast till den nybyggda delens rymd och sinnrika ljusinsläpp. Här finns 200 bäddar, sjutton konferensrum, vinterträdgård och en generös spa-avdelning. Park Inn Tott i Åre. Bland allt annat som hotellet är känt för finns här en gedigen spa-avdelning med 17 behandlingsrum, gym, Body & Mind-rum, relaxavdelning, bubbelpooler, isvak, bastu ta ett Qi Gong-pass med utsikt över hela Åresjön. forts. nästa sida 13

12 forts. från föregående sida Färna Herrgård & Spa. Här blandas gammaldags charm med ett kreativt kök i sjönära miljö. Det finns hela 244 sjöar i den lilla kommunen. Färna Spa har uppvärmd pool och erbjuder en lång rad ljuvliga behandlingar. Man förstår att H.M. Konungen väljer att bo här under sin årliga älgjakt! Mer om dessa fantastiska svenska spa-hotell finns på deras välgjorda och inspirerande hemsidor. Överallt erbjuder man nya spännande former för inre lugn och hälsa. Lättast hittar du dem genom att gå via Svenska Spahotell och dess hemsida Därifrån finns direktlänkar till alla medlems-spa. Det är inspirerande att bara läsa de bildrika och spännande historierna om dessa klassiska hälsopalats! Internationellt möte om nervsmärta I Frankfurt hölls april 2005 ett omfattande möte om neuropatisk smärta. Det var den nybildade globala koalitionen NPN ( Neuropathic Pain Network) som arrangerat sitt första medlemsmöte. 15 länders patientföreningar ska samarbeta för att sprida information om neuropatisk smärta och medverka till bättre diagnosmetoder och bättre behandling. Svenska Smärtföreningen är medlem av NPN:s styrgrupp där i övrigt Tyskland, USA och England ingår. Närvarande vid detta första medlemsmöte var: American Chronic Pain Association, German Pain League, Swedish Association of Pain, Action on Pain, England, Mexican Ass. for the Study of Pain, Poortuguese Ass. for the Study of Pain, Patients of the Peruvian Diabetes Ass, Peru, European League of Diabetics, Canadian Pain Coalition, Finnish Pain Patient Ass., Danish Chronic Pain Ass., Chile Diabetic Ass. I koalitationen ingår dessutom Association Francaise Diabetiqes, Federatzione Italiana Associazioni Neurologiche, Norwegian Chronic Pain Patients Association. MÖTET INLEDDES med en föreläsning om vad neuropatisk smärta är. Professor Frank Birklein från Neurological University Hospital, Mainz - redovisade de senaste rönen om orsakerna till sjukdomen och möjliga behandlingar. Svenska Smärtföreningen avser att redovisa detta mycket intressanta seminarium på hemsidan MINST DRABBADE I SVERIGE. Neuropatisk smärta anses som svårdiagnostiserad och informationen om antalet drabbade är osäker. En försiktig uppskattning är att svenskar lider av nervsmärta men delegaterna vid detta möte anser att mörkertalet är mycket stort och att antalet drabbade är betydligt högre. I England ca 3 miljoner människor, i Frankrike 2,5 miljoner, i Tyskland 3,5 miljoner, i Spanien 2,1 miljoner. Man räknar med att över 15 miljoner människor är drabbade bara i Europa och USA. En gigantisk utmaning för politiker och beslutsfattare runt om i världen! SVERIGE STICKER UT I INTERNATIONELL UNDERSÖKNING. NPN:s ordförande Harry Kletzko från den tyska Smärtföreningen presenterade en ny undersökning. Den är gjord av Harris Interactive och omfattar intervjuer med patienter från Australien, UK, Frankrike, Tyskland, Spanien, Italien, Sverige och Mexiko. Tillfrågade har fått gradera sin smärta, beskriva dess effekter i det dagliga livet, fysiskt och psykiskt lidande, hur snabbt man fått diagnos, tillgång till läkarexpertis, hur många läkare man tvingats besöka, tillgång till information om neurologisk smärta etc. I NÄSTAN SAMTLIGA FALL anger tillfrågade svenskar mycket höga siffror. Svenskar anger oftare att smärtan är olidlig, oftare att den gör det omöjligt att arbeta, att det psykiska lidandet är mycket stort etc. Det är också i 14

13 Sverige man tvingats besöka flest läkare, fått vänta längst på att få diagnos och behandling och följaktligen också lidit längst av sin smärta. Smärtföreningen kommer inom kort att presentera hela denna undersökning här på hemsidan. Den kommer också att presenteras på NPN:s internationella website NPN lanserar enkel test för läkare och patienter. Delegaterna enades om att ett mycket stort problem är svårigheten att få neuropatisk smärta konstaterad. Det behövs mycket information till både läkare och allmänhet om vad som är typiskt för denna svåra form av kronisk smärta.alltför många får i åratals lida av nervsmärta utan korrekt behandling. Doktor César Amescua från Mexiko presenterade ett enkelt testformulär som man sprider till läkare i Mexiko. Det består av ett fåtal frågor och en enkel vägledning och är en hjälp för allmänläkare att bedöma om patienten kan vara drabbad av neuropatisk smärta. Ett sådant testdokument kommer nu att produceras av NPN och spridas både till sjukvården och till patienter runt om i världen. Det kommer att göras anpassningsbart till varje lands speciella behov och förutsättningar. Doktor Amescua påminde t.ex om att en stor del av Mexikos befolkning inte kan läsa. VAS-skalan har t.ex fått anpassas eftersom många inte kan relatera sin smärta till siffror. Den mexikanska smärtskalan utgår därför istället från hur stor smärtan upplevs av patienten. Siffror ersätts med olika stora frukter. En pumpa motsvarar 10 på vår smärtskala. På liknande sätt måste detta planerade screening tool göras anpassningsbart till olika förutsättningar i olika delar av världen. NPN tar nu hjälp av expertis från medlemsländerna för att snarast producera detta viktiga testinstrument. Detta kommer att bli ett av NPN:s mest prioriterade mål under UPPMÄRKSAMMAD KAMPANJ I USA. Penney Cowan är grundare och President i American Chronic Pain Association. Hon har i mer än 25 år arbetat med att skapa förståelse för den kroniska smärtans svåra effekter för både individer och samhälle. Hon redovisade den omfattande kampanj som i USA genomförs för att öka kunskapen om nervsmärta. Den kallas It Takes Nerve och är kanske mest känd genom det gula armband som introducerades av den cancerdrabbade amerikanske cykel-mästaren Lance Armstrong. Han har vunnit Tour de France ett antal gånger och skapade oerhört stor uppmärksamhet för kronisk smärta när han i alla sammanhang visade sitt engagemang genom detta armband som därefter sålts i miljoner till snart sagt varje amerikan och hjälpt till att finansiera ACPA:s omfattande opinionsbildning. Mer om denna organisations verksamhet finns på dess omfattande website Medlemsländerna vill tacka arrangörerna av detta möte. Harry Kletzko och Silke Schneider från Tyska Smärtföreningen, Ian Simmons från Action on Pain i England. Malcolm Crooks från Pfizer Inc, United States, Sameena Mirza och Lori Vadala från Burson-Marsteller Halthcare och personalen på hotell Kempinski i Frankfurt. Snabb smärtlindring för diabetiker med nervsmärta Data från sex studier som presenterades vid American Diabetes Associations möte nyligen visar att Lyrica snabbt minskade diabetesrelaterad smärta. Detta är en typ av nervsmärta som många diabetiker utvecklar och som är ett av de mest svårbehandlade kroniska smärttillstånden. Ca svenskar har diabetes och det är en sjukdom som ökar. Den diabetesrelaterade nervsmärtan är en vanlig komplikation och kan yttra sig på många olika sätt. Vissa patienter upplever smärtan så extrem att de känner en olidlig, brännande smärta bara genom att ha kläder på kroppen. Det är första gången data från alla kliniska prövningar med Lyrica vid diabtesrelaterad nervsmärta har presenterats samtidigt, säger professor Jörgen Boivie, överläkare vid neurologiska kliniken vid Universitetssjukhuset i Linköping. Resultaten visar både på en snabb smärtlindring och förbättringar av de smärtrelaterade sömnstörningarna. Lyrica är ett nytt, viktigt behandlingsalternativ. Totalt har diabetiker med nervsmärta ingått i de sex studierna. Resultaten visar en snabb, signifikant smärtlindring av nervsmärtan jämfört med placebo. Dessutom fick Lyricabehandlade en kraftigt förbättring av sömnstörningar. Upp till 80% av Lyrica-behandlade angav en förbättring av den totala hälsan. Ca svenskar lider av nervsmärta men mörkertalet är stort. Nervsmärta kan uppkomma till följd av bland annat diabetes, bältros, cancer, stroke, AIDS och MS. Lyrica godkändes av EU-kommissionen förra året för behandling av vuxna med perifer neuropatisk smärta och som tilläggsbehandling vid partiella epileptiska anfall, med eller utan sekundär generalisering. För mer information kontakta professor Jörgen Boivie, överläkare vid neuropatiska kliniken vid Universitetssjukhuset i Linköping, telefon , Erik Lindh, medicinsk rådgivare på Pfizer AB, telefon eller Susanne E Andersson, informationschef på Pfizer AB, telefon

14 Många smärtdrabbade botas på Ellmankliniken Ellmankliniken i Helsingborg har som målsättning att hjälpa människor att bli smärtfria. LEVA med smärta har tidigare intervjuat en rad smärtdrabbade som med Ellmantekniken fått uppleva just detta att efter lång tid till slut få slippa värken. EFTER KARRIÄR SOM yrkesmilitär och senare som chef inom Securitas växlade Kjell Ellman bana och utbildade sig inom området. Efter hand utvecklade han en speciell teknik som förenklat kan beskrivas som en form av pressurteknik som utgår från anatomisk kunskap. Vanlig massage använder vi numera sällan, säger Kjell Ellman. Problemet är att det i de flestas öron låter för bra, säger han.. Smärta har blivit något slags tillstånd som man ska lära sig att leva med. Men sedan 1997 har vi hjälpt otaliga smärtpatienter från hela världen. Med min teknik öppnas blockerade muskler de kan inte vila sig till avslappning. Blockerade muskler gör andra muskler överansträngda och det gör ont. Även läkare får ju ont och när vi lyckats hjälpa dem, så har intresset för vår teknik ökat. VI HAR IDAG GODA REFERENSER FRÅN EN RAD SMÄRTLÄKARE. På Ellmankliniken behandlas: Whiplash, migrän, ischias, ryggbesvär, huvudvärk, cirkulationsstörningar, nacke, axlar, skuldror, ben och vader... Allteftersom Ellmantekniken visade sig framgångsrik ökade tyvärr väntetiden. Man har därför utbildat fler behandlare och erbjuder i samarbete med sjukvården utbildningar i Ellmantekniken för sjuksköterskor, sjukgymnaster och massageteraupeuter. I nästa nummer av LEVA intervjuar vi medlemmar som besökt Ellmankliniken. Man kan sedan nyligen också erbjuda patienter övernattningsmöjligheter på kliniken. FÖR KONTAKT: ELLMAN KLINIKEN. DROTTNINGGATAN 62, HELSINGBORG. TELEFON SMÄRTFÖRENINGENS SMÄRTTELEFON Under senare tid har Smärtföreningen närmast blivit nerringd av människor som behöver tala med någon kunnig människa inom smärta. Ofta för att man behöver tröst, hjälp med att orientera sig i vårdlabyrinten, veta vad man själv kan göra, få tips om mediciner och metoder, alternativa vårdformer, information om vad man gör när man plötsligt med utförsäkrad etc. TOMAS EKSTRÖM ÄR EN AV SVERIGES MEST ERFARNA SMÄRTLÄKARE. I SNART 25 ÅR HAR HAN MÖTT ETT STORT ANTAL PATIENTER MED SMÄRTA. HAN HAR ARBETAT PÅ SMÄRTKLINIKER I PITEÅ, GÖTEBORG OCH I USA. SVENSKA SMÄRTFÖRENINGEN ÖPPNAR NU - TILLSAMM- MANS MED SMÄRTLÄKAREN TOMAS EKSTRÖM EN SUPPORTTELEFON FÖR DE MÅNGA SMÄRTDRABBADE. Såhär kommer Smärtföreningens supporttelefon att fungera: Besök hos smärtläkaren via telefonen kostar: För medlemmar kr För icke medlemmar kr. Telefontider: Söndag, tisdag Tors Telefonnummer:

15 Patienter med långvarig, svår smärta lider i onödan Europeisk expertgrupp kräver ändrad lagstiftning och bättre utbildning. BAKGRUND I sin årsrapport tillkännager INBC (Internationella narkotikakontrollstyrelsen) att det globala användandet av nödvändiga narkotiska preparat för smärtbehandling är otillräckligt. Man pekar ut tre huvudanledningar: 1. Onödigt stränga regler och föreskrifter har förhindrat en tillfredsställande tillgång till vissa kontrollerade mediciner. 2. Den negativa uppfattningen om kontrollerade mediciner hos den medicinska yrkeskåren och bland patienter i många länder har begränsat ett förnuftigt bruk av dessa mediciner. 3. Brist på ekonomiska medel samt otillräckliga resurser har resulterat i bristfällig medicinsk behandling, användningen av narkotiska preparat inräknad. Lagstiftningen som reglerar användning av narkotiska läkemedel (starka opioider), skiljer sig mycket åt mellan olika europeiska länder. Utifrån det goda syftet att bekämpa missbruk, och minska risken för att patienter blir beroende av sin smärtmedicin, vill man på många håll kontrollera förskrivningen av dessa preparat ännu hårdare. Risken är dock att detta kan leda till att t ex cancerpatienter med långvarig, svår smärta inte får den hjälp de behöver. Detta diskuteras i en forskningsrapport som presenterades för Europaparlamentets medlemmar onsdagen 14 juni. Rapporten som går under namnet Vitbok om Opiodider och Smärta en paneuropeisk utmaning, överlämnades samma dag också till Socialdepartementet i Sverige. Den ytterst ansvarige för dessa frågor, vårdoch äldreomsorgsminister Ylva Johansson var upptagen i Riksdagen, men Smärtföreningens ordförande Raymond Berggren fick träffa den politiskt sakkunnige på departementet, som verkade mycket intresserad av rapporten. Vitboken har tagits fram av gruppen Opioids and Pain European Network of Minds (OPEN Minds). Man vill belysa den situation som råder på lagstiftningsfronten i 17 europeiska länder och som orsakar negativa attityder till starka opioidpreparat. Man beräknar att det finns minst 75 miljoner människor i Europa som lider av långvarig, svår smärta. I Sverige finns en smärtdrabbad i vart tredje hushåll. OPEN MINDS, som består av 26 ledande smärtspecialister från 16 länder, däribland Sverige, har under studerat hur Ordförande i Smärtföreningen, Raymond Berggren överlämnar vitboken till regeringens politiskt sakkunniga, Jenny Aktander. regelverket skiljer sig åt mellan olika europeiska länder. Man har bl a genomfört en omfattande enkät till läkare och jämfört svaren med officiella dokument från ländernas myndigheter. Dessutom gjordes en stor undersökning om allmänhetens uppfattningar om opioider och starka smärtstillande medel. Över 1000 personer i fem olika länder intervjuades. Gruppens slutsats är att regelverket på många håll bör ses över samt att attityden till opioider som läkemedel vid behandling av långvarig, svår smärta, måste förändras. Framförallt är rätt utbildning inom smärtbehandling en förutsättning för att få bort rädsla, missförstånd och felaktig förskrivning av denna läkemedelsgrupp. STRÄNGARE REGLER I Sverige förs just nu en debatt om att begränsa missbruk av narkotikaliknande läkemedel, genom hårdare regler och större kontrollapparat. Detta kan vara bra, men får inte gå ut över patienter som verkligen behöver hjälp. 17

16 100 % Naturlig - fri från tillsatser Original silicea kiselgel lägger sig som en skyddande hinna på mag- och tarmslemhinnan Original silicea kan du ta regelbundet eller direkt när problemen uppstår. Kiselgel har en naturlig antibakteriell effekt, binder gaser och retande substanser liksom toxiner och skadliga bakterier. En del av kislet tas även upp i kroppen och stärker bindväv, hud, hår och naglar. Original silicea hittar du i din hälsokostbutik. 18

17 Blåbär har länge använts inom folkmedicinen. De torkade bären och de garvämnesrika bladen har varit beprövade medel mot lindriga magåkommor och hörde förr till varje husapotek. Torkade blåbär kunde köpas på apotek långt fram i vår tid. Blåbärsbuskens jordstam kan bli upp till hundra år. Bara 13% av växten finns ovan jord. Varje år växer det ca 250 miljoner kilo blåbär i Sveriges skogar, men vi plockar bara 5% av detta. Bären är för det mesta överdragna med en tunn vaxhinna som skyddar mot uttorkning. Men en del bär har inte denna hinna och är blanksvarta. Förr kallades de för skomakarbär och ansågs giftiga eftersom räven pissat på dem. I sin ABC-bok skrev Lennart Hellsing om blåbär så här: Harald Blåtand och hans fränder, står på tå och borstar tänder. Harald Blåtand tänker så: Om man inte blev så blå skulle blåbär vara godare ändå! Nu kommer det nya vetenskapliga rön om blåbärets unika egenskaper. Det gäller både möjlig bot mot Alzheimer, starr och hjälp för njursjuka. En forskare i Boston har upptäckt att blåbär underlättar samtalen mellan våra hjärnceller och att råttor som fötts upp på blåbär är mer motståndskraftiga mot hjärnsjukdomar som Alzheimer. Vi har också kunnat läsa att antioxidanterna i blåbär kan motverka ögonsjukdomar. Gula fläcken i ögat är den del av näthinnan som står för det skarpa, centrala seendet. Cellförlust i denna del av ögat är den vanligaste orsaken till synnedsättning. I ögat liksom i annan nervcellrik vävnad bildas med tiden ett ålderspigment som kallas lipofuscin. Det finns samband mellan detta ämne och s.k. makuladegeneration. Syretillförseln i näthinnan är mycket hög och kortvågigt blått ljus kommer hela tiden in i ögat. Detta ger risk för bildning av fria syreradikaler. Därför har forskare nyligen varnat för att trendiga solglasögon med blått glas kan skada synen. Ljuset de släpper igenom kan döda cellerna i gula fläcken. Forskare tester nu effekten av fyra olika antioxidativa ämnen E-vitamin, lypocin, lutein och zeaxanthin. Blåbär innehåller färgade växtämnen som kan minska dessa risker. 19 KARL-GÖRAN BJÖRKMAN OCH HANS KÖRKORT. Karl-Göran är 71 år gammal. Dragspelande Hallandsbo med många intressen och ett långt, skiftande yrkesliv bakom sig. Han fick föreläggande om att låta undersöka sina ögon för fortsatt körkortsinnehav. Det var något fel med gula fläcken och man krävde att han skulle genomgå en ögonbottenundersökning. Han besökte ögonläkare i Halmstad och fick remiss till Lund. Där menade man att det krävdes en svår operation för att rätta till hans synfel. Sedan länge hade Karl-Göran ätit Mullberry-preparat, nu började han också äta BlueBerry, sedan han läst att blåbärsextrakt kunde hjälpa mot hans ögonproblem. När han senare återkom till Lund konstaterade läkaren att hans ögon var i det närmaste perfekta. Vad gör du här, frågade läkaren. Karl-Göran läser obehindrat finstilt text med hjälp av läsglasögon och har med vederbörliga intyg kunnat visa att han fortsatt kan behålla sitt körkort. Nyligen har vi också fått veta att ett kosttillskott av blåbär kan hjälpa kroppen att försvara sig och bromsa den inre stressen och åldrandet. Kroppens celler attackeras ständigt av giftiga former av syre, sk. fria radikaler. Försvaret mot detta är antioxidanter. Men när kroppen inte klarar av att stöta bort giftet uppstår inre stress sk oxidativ stress. Den kan accelerera åldrandet och öka risken för sjukdomar som hjärtkärlsjukdomar, cancer mm. forts. nästa sida

18 forts. från föregående sida Ett kosttillskott som innehåller blåbär har tagits fram mot detta av forskare på Karolinska institutet. Man har testat produkten på 15 friska försökspersoner tolv av dem fick påtagligt sänkt oxidativ stress. Man ser en stor potential i detta, isynnerhet som vi svenskar äter alldeles för lite bär, frukt och grönsaker. Nu ska forskarna också undersöka hur blåbärstillskott påverkar svårt njursjuka personer. De har höga nivåer av oxidativ stress, som orsakar snabbare åldrande. De åldras för snabbt i hjärt-kärlsystemet och får oftare åderförkalkning säger professor Martin Schalling vid KI. FÖR NJURSJUKA DIALYSPATIENTER kan den oxidativa stressen vara direkt livsavgörande. Det inre åldrandet går mycket snabbt och det är inte ovanligt att en 30-årig dialyspatient har blodkärl som motsvarar en 80-årings. I den studie som ska påbörjas kommer patienterna att behandlas med ett läkemedel innehållande antocyaner från blåbär och svarta vinbär. Förhoppningen är att man med hjälp av dessa ska kunna bromsa nedbrytningen i celler och vävnader. Resultaten av studien förväntas var klara någon gång i slutet av året. Antioxidanter är kroppens försvar mot fria radikaler. Antioxidanternas uppgift i kroppen är att neutralisera s.k. fria radikler som ständigt bildas i våra celler. Studier har visat att fria radiklaer kan skada arvsmassan, förändra viktiga proteiners funktion och oxidera fleromättat fett. De startar destruktiva processer som kan ge upphov till ohälsa och sjukdom t.ex åldrande, cancer, Alzheimers sjukdom, inflammatoriska tillstånd, grå starr, reumatism. Om blåbärstillskottet sänker njursjukas nivåer av oxidativ stress borde det väl också fungera för friska personer? Om jag i sommar går ut i skogen och vräker i mig vanliga blåbär, vad händer då? Förmodligen blir du rätt trög i magen, säger forskaren Martin Schalling. En tablett med blåbärsextrakt motsvarar ett halvt kilo blåbär. Kosttillskott av blåbär kan hjälpa kroppen att försvara sig och bromsa den inre stressen och åldrandet. ÖGONLÄKAREN HILLEVI Blomster disputerar inom området! Hon började 2004 ett forskningsprojekt för att undersöka om specifika ämnen i blåbär kan motverka åldersförändringar i ögat. De första resultaten är mycket positiva. Slutresultatet som baseras på studier av Strix Forte blåbärspreparat från Ferrosan ska presenteras under under ögonläkardagarna vid Umeå universitet i augusti. Blåbärets inverkan på synen konstaterades redan under andra världskriget, då stridspiloter fick bättre mörkerseende då de åt blåbärsmarmelad. De flesta svenskar drabbas av ögonproblem någon gång under livet. Ingenstans i kroppen är tätheten av tunna bodkärl så stor som i ögonen, vilket gör dem extremt känsliga mot nedbrytande processer. Förändringar på näthinnan och ögonbotten blir allt vanligare och nedsatt syn även hos unga är idag ingen ovanlighet. Orsaken är oklar, men kan ha att göra med ökad exponering för förorenigar, skadligt ljus vid solande, och alltför mycket snabbmat enligt experterna. Fria radikaler är en av huvudorsakerna till att våra ögon försämras. De angriper ögats tunna och känsliga blodkärl och försämrar transporten av näringsämnen och syre samtidigt som avfallsprodukter inte kan avlägsnas snabbt nog. ÖGATS NEDBRYTNINGSPROCESS kan för många börja tidigt i livet. Ett vanligt fenomen är att zoomfunktioen rostar och det blir svårare för ögat att skärpa synen på nära håll. Ny forskning visar att detta kan bromsas genom intag av antioxidativa antocyanosider som finns i blåbär. Dessa har visat sig vara naturens mest effektiva antioxidanter och kan liknas vid ett naturligt rostskyddsmedel. Dessa upptäckter kan innebära hjälp för ett stort antal svenskar som lider av de vanligaste ögonsjukdomarna. Förutom att stärka ögats blodkärl motverkar antocyanosiderna åderförkalkning och underlättar upptaget av näring. De snabbar också på nybildningen av synpurpur, vilket innebär en stor lättnad för personer med mycket tid framför datorn, bilkörning i mörker etc. Strix Forte innehåller också Lutein, A- vitamin, E-vitamin. Zink och Selen. Lutein skyddar ögat genom att filtrera bort skadliga blå vågländer. Näringsvärde per 100g blåbär: Energi 46 kcal, Vatten 86g, Protein 0,7, Kolhydrater 8,9, Kostfiber 3,1, Kalium 86 mg, B-karoten 47 ug, C-vitamin 21 mg.

19 Spa och njutning Spapaket Njuta från kr Lundsbrunn är som en liten by i pittoresk brunnsmiljö. En kurort dit människor vallfärdat ända sedan 1724 för att dricka brunn och njuta av lugnet och naturen. I dag är det möjligheternas oas där byromantiken och harmonin alltjämt lever kvar. De gula trähusen och paviljongerna lyser av snickarglädje. Ett helt dygn med skönt innehåll Spa örtbad, gruppaktivitet (t.ex. Qi gong), hotellboende och god mat hela dagen. Från kr. [PRIS PER PERSON T.O.M. 28/2-06] Låt kroppen möta själen i hjärtat av Västergötland Telefon Fax Götene 21

20 Om man djupt känt en enda smärta, så förstår man alla andra lidanden. Fredrika Bremer Lid inte i tysthet! Vårt försiktiga förslag om att medlemmar gärna får höra av sig med texter, dikter, ordspråk etc har hörsammats över våra vildaste förväntningar! Vi blir så imponerade av allt det som våra medlemmar åstadkommer! Så har t.ex pseudonymen Matilda Valfridsson sänt oss ett exemplar av sin senaste bok. Det är hennes tredje bok i serien Pappas flicka. I första boken Uppväxten handlar det om uppväxttiden på 50-talet. Sedan kom Vetenskapen och Politiken om studietiden i Lund. Nu har tredje delen kommit med titeln Sönderfallet där författaren ger en bild av samhället fram till Det är 500-sidig bok om författarens fysiska och psykiska utmattningsreaktion. Boken tillägnas alla dem som bistått mig i att resa mig, gång på gång, trots allt, som en fjällbjörk skriver hon i inledningen. Till alla er som liksom jag har burit och bär på för tunga bördor. Öppenhet lindrar! Böckerna är tryckta av Instant Book AB. Print on demand innebär att det trycks en mindre upplaga, ibland endast för speciella behov. Mer information om detta sätt att ge ut en bok finns på Vi kan här bara ge några få exempel på allt det material som kommit till oss. Men fortsätt skicka texter vi kommer att ge dessa mer plats i kommande nummer och på vår hemsida! Att återvända till nuet är att återvända till ditt inre. Att få livet åter Fyra små tabletter Plus tre stora jag tar För att få vila Från nervsmärtan jag har Jag har vakat många nätter gråtit, skrikit och föbannat men också bett om nåd till Gud men de läkare jag sökte fann ej annat än en ofördärvad hud. Då till slut hjäp jag fick av en Man som titeln smärtläkare bar. Han gav mig livet åter och min Eviga tacksamhet nu har. Tina Vi kan ofta göra mer för oss själva genom att rätta till våra egna brister snarare än att peka ut Deras. Rädslan att inte vara perfekt förgör din egen självinsikt. Efterklokhet är en exakt vetenskap Kurt Gördis Karlén Magnus Skriv och sänd till Smärtföreningens poesiklubb. Vi har redan en försvarlig hög dikter som efterhand kommer att publiceras. På vår hemsida och på en egen sida i kommande nummer av LEVA. Någon Det gäller inte att finna någon som man har lust att gå till sängs med, Det gäller att finna någon som man har lust att stiga upp med. Jens Locher Osynlig Jag vill att blodet skall sluta rinna... Jag vill att lungorna skall sluta andas... Jag vill att hjärtat ska sluta slå, för det måste vara bättre så! Åsikter är som spikar! Lätta att slå i men svåra att få bort. Känn kraften av universums energier Ackumulera dessa till dagar i förtvivlan Anette Nisse Osynliga S Det är med goda idéer som med svamp där man hittar en finns det oftatst flera. Smaken av livet Jag vet hur tårar smakar Och hur läppar ler. Jag vet hur kroppen skakar När ingen annan ser Jag känner alltid smärtan och Nu orkar jag ej mer. Frasse Så eller så eller så... Abstrakt visshet begråter framtiden. Men lycka är ingalunda att sakna syn, långt förr att sakna ögon Ingen enskild förvissning, Om än aldrig så fin, sig tillåtes stå upp mot friden. Döden Död? Nej bara äntligen ute på egna äventyr, sa Själen. Jag vill inte se min kropp ligga där oanvändbar. Bry er inte om min kropp, den blir snart förvandlad till fåglar. Tänk blott på mitt riktiga jag, min Själ. Den är oändlig i tidens gång. Mia Gunilla Bergman Okänd Aktiva människor tänker om. Passiva människor tänker: Om! Anna 22