Den professionelle yrkesläraren

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Den professionelle yrkesläraren"

Transkript

1 Den professionelle yrkesläraren Erfarenhetslärande nyckeln till framgång Fortbildning för lärare, programansvariga och rektorer på Bygg- och anläggningsprogrammet mars 2014 Sunlight hotel, conference & spa, Nyköping Sista anmälningsdag är den 14 februari 2014 Bussar från Cityterminalen (Stockholms central) och Södertälje Södra

2 Den professionelle yrkesläraren nyckeln och makten På medeltiden hade den som ansvarade för en stads nyckel makten över staden åtminston symboliskt. Du har som lärare, pedagog och ledare nycklamakten över blivande yrkesarbetares lärande och utveckling. Därför är din uppgift bl.a. att säkra kvaliteten på både undervisning och lärande oavsett om det sker i skolan eller på arbetsplatser. Kvaliteten i lärarens arbete handlar om i vilken utsträckning eleverna lär sig, utvecklar sitt tänkande, sin problemlösningsförmåga och blir kunniga, dvs. når målsättningen med utbildningen. Vi är övertygade om att du som professionell yrkeslärare/lärare tar ansvar för din egen kunskapsutveckling och skaffar verktyg för att förbättra kvaliteten i din yrkesutövning. Dina erfarenheter är en god grund för lärande. Målet är att du under årets konferens, med utgångspunkt från din och andras erfarenheter, med nyfikenhet och öppenhet ska ges möjligheter att diskutera, analysera och reflektera. Årets seminarier kommer att ha en kort inledning för att sedan övergå till att du och dina kollegor delar med er av vad ni har prövat och lärt efter snart tre år med GY-11. Målet är att du ska få svar på frågor, inspiration till fortsatt utveckling och kunna ge synpunkter på hur utbildningarna inom Bygg- och anläggningsprogrammet ska utvecklas. Av de 10 olika seminarierna kan du välja 5. Är ni fler än en från din skola kan ni försöka sprida er på de olika seminarierna för att få ta del av så mycket som möjligt. Du kommer emellertid att delta i 6 seminarier. Det sjätte är ett öppet seminarium där de teman som tas upp bestäms av gruppen. Alla har ansvar, ingen är expert och ingen sitter inne med det rätta svaret. Program och tider 27 mars Buss från Cityterminalen (Centralen) och Södertälje Syd (Tågstationen) Registrering och fika Inledning Lärandets mysterium, Carl-Gustav Carlsson Lunch Pass 1 - temaseminarium Vandring Pass 2- temaseminarium Kaffe Pass 3- öppet temaseminarium för alla Vandring Handledarutbildning, aktuella statsbidrag. Per Kringberg, undervisningsråd, Skolverket Middag med underhållning 28 mars Frukost Pass 4- temaseminarium Vandring Pass 5- temaseminarium Kaffe Hur kan en lärlingsutbildning med god kvalitet organiseras? Skolverket Lunch Pass 6- temaseminarium Vandring Avslutning - alla Tack och adjö bussar till Södertälje Syd och Cityterminalen(Centralstationen)

3 Seminarierna - Anmälan till respektive seminarium är bindande I webbanmälan får du välja vilka 5 av de 10 seminarier som du vill delta i. Vi kommer att se till att seminariegrupperna blir lagom stora. Trots att vi räknar med ca 200 deltagare blir det möjligt till dialog och erfarenhetsutbyte. Innehåll Seminarium 1 Bedömning och betyg i yrkesämnen Förutsättningen för likvärdig bedömning är att lärare tillsammans med kollegor konkretiserar kunskapskraven och hur olika elevprestationer ska bedömas. Den som har god kompetens inom bedömning och betygssättning har möjlighet att skapa förutsättningar för eleverna att nå högre kunskapsnivåer. Det finns många intressanta frågor att diskutera som t.ex. vilken är den kvalitativa skillnaden mellan progressionsorden översiktligt utförligt utförligt och nyanserat. Dina frågor är viktiga därför har du som anmäler dig till detta seminarium möjlighet att i anmälan skriva ner de frågor som är mest angelägna för dig. Björn Sterner, undervisningsråd, gymnasieenheten, Skolverket Seminarium 2 APL förutsättningar för lärande I flera rapporter har det konstaterats att det arbetsplatsförlagda lärandet måste utvecklas för att det ska bli lärande det gäller både skolförlagd utbildning och lärlingsutbildning. Skolverket gör därför insatser för att förbättra kvaliteten på APL. Under det här seminariet ges möjlighet att tillsammans med två av Skolverkets APL-utvecklare utveckla dina strategier för lärande APL. Seminarieansvariga: Tomas Wijk, Kungsmadskolan, Växjö och Douglas Ljungborg, Praktiska, Kungsbacka Seminarium 3 Yrkesläraren - läromedel för lärande Liber visar den nya plattformen med ett flertal nya funktioner! Du som yrkeslärare delar med dig av dina erfarenheter så här jobbar vi med digitala läromedel! Prova genom att ladda hem våra digitala läromedel gratis här: https://www.liber.se/gymnasium/yrkesprogram-ba-ee-ft-in-nb-te- VF/Bygg-och-anlaggning/Fordjupning/Anlaggning/Bygg-360/ Seminarieansvariga: Börje Pettersson, Liber och Tore Allert, Liber och Anders Ljungstedts gymnasium, Linköping Seminarium 4 Prova samma verktyg som proffsen Du får själv prova på att använda bl. a AMA och Byggkalkylatorn under handledning av Byggtjänsts egna proffs. Läs mer om det kostnadsfria utbildningspaketet på Seminarieansvariga: Susanne Nyberg och Börje Larsson, Svensk Byggtjänst Seminarium 5 Systematiskt arbetsmiljöarbete i praktiken I de nya kurs- och ämnesplanerna, GY-11, är arbetsmiljö, hälsa och säkerhet centralt innehåll. Det innebär att det systematiska arbetsmiljöarbetet, SAM, på en skola måste vara en del i den vardagliga skolverksamheten. Enligt gällande föreskrifter har skolan ansvar för att uppmärksamma och ta hänsyn till alla förhållanden som kan påverka elevers och lärares hälsa och säkerhet. Patrick Wennebäck, Dykskolan, Göteborg

4 Seminarium 6 Blåklädersmatematik - samverkan yrkesämnen och gymnasiegemensamma ämnen Det finns en styrka i om ämnen inom Bygg- och anläggningsprogrammet kan samverka för att nå målen med utbildningen. Det är lika viktigt att yrkesläraren t.ex. utvecklar elevers förmåga att lösa matematiska problem som att matematikläraren arbetar med matematiska problem som är yrkesrelaterade. Det ger eleven möjlighet att förstå att matematiken är ett verktyg i den framtida yrkesutövningen. Hur kan en ömsesidig samverkan byggas upp, vilka är möjligheterna och vinsterna, och vilka hinder måste rivas? Seminarielansvariga: Johanna Karlsson, matematiklärare och Håkan Liski, yrkeslärare BA, Hushagsgymnasiet, Borlänge Seminarium 7 Skoltrötta elever och elevtrötta lärare Läroplanen säger att varje elev ska få stimulans att växa med uppgifterna och möjlighet att utvecklas efter sina förutsättningar. Varje elev ska möta respekt för sin person och sitt arbete. Eleverna ska bli medvetna om att nya kunskaper och insikter är förutsättningar för personlig utveckling. Vad krävs av läraren om eleven är skoltrött? Hur gör jag som elevtrött lärare? Marie Påsse, Kunskapsförbundet Väst Seminarium 8 Kvinnor i bygg- och anläggningsyrken (Genomförs endast dag 2, 28/3, pass 1-3) I skolan får kvinnor den första kontakten med yrket. Branschen som helhet har visserligen en hemläxa att göra, men det är i skolan den viktiga grunden läggs. Hur arbetar du eller din skola för att kvinnor ska få en bra utbildning och trivas med sitt blivande yrkesval? Arbetar ni systematiskt eller är det upp till respektive lärare på programmet att utgå från sig själv och göra sitt bästa? Vad händer med de kvinnliga eleverna när de kommer ut på APL? Hur borde skolan arbeta för att ge de kvinnor som går på programmet förutsättningar att etablera sig på arbetsmarknaden, och för att öka andelen kvinnor som vill bli bygg- och anläggningsarbetare. Ing-Marie Andersson Wik, BYN Seminarium 9 Gymnasiearbetet att visa att man är förberedd för yrkesområdet Nu eller i en nära framtid genomförs de första gymnasiearbetena. Att eleverna är förberedda för valt yrkesområde ska de visa genom att utföra vanligt förekommande arbetsuppgifter på ett yrkemässigt sätt. Hur ska gymnasiearbetet utformas, genomföras och bedömas? Var och när ska det genomföras? Hur ska läraren/handledaren arbeta? Bedömning och betyg? Ingvar Carlsson, Lars Kaggskolan, Kalmar Seminarium 10 Anläggningsfordon en inriktning inom Bygg- och anläggningsprogrammet I och med införandet av GY-11 sker utbildningen av maskinförare inom BA. Det har inneburit både svårigheter och möjligheter. Körkorkortsfrågan har diskuterats sedan starten, men har nu fått en lösning. Hur fungerar utbildningen idag? Vilka svårigheter finns? På vilket sätt behöver inriktningen utvecklas och förändras? Per-Erik Markström, regionschef Maskinentreprenörerna

5 Begränsat antal deltagare max 2 deltagare per skola Deltagarantalet är begränsat till 200 lärare. Varje skola får endast anmäla två deltagare var. Skälet till det är att vi vill att så många skolor som möjligt ska få ta del av konferensens innehåll. Förhoppningsvis kan de lärare som deltar ta med sig det bästa från konferensen hem till sina kollegor. Men, det finns möjlighet att anmäla reservdeltagare, som erbjuds delta i konferensen om och när plats finns. Om utbildningskonferensen Datum: mars 2014 Plats: Resa: Sunlight hotel, conference & spa, Nyköping Kommer du med tåg eller flyg kommer det att gå bussar (Ingår i konferenspriset) från Cityterminalen intill centralen i Stockholm och Södertälje Syd där tåg från söder och väster stannar. Busstider: Från Cityterminalen 9.00 Från Södertälje Syd 9.30 Logi: Pris: Enkelrum eller dubbelrum kronor i enkelrum eller kronor i dubbelrum exkl. moms per deltagare. I priset ingår utbildning, dokumentation, mat och logi. Sista anmälningsdag: 14 februari 2014 Fakturering: Faktura skickas från BYN till den faktureringsadress som anges i anmälan Anmälan Anmälan sker digitalt. Klicka på länken: OBS! Principen först till kvarn gäller. Vi meddelar när konferensen är fullbokad! Information Byggnadsindustrins yrkesnämnd Telefon: E-post: