Att bilda ny församling BERÄTTA TRO - Kyrkokonferens i Karlstad Det viktigaste i det nya

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Att bilda ny församling BERÄTTA TRO - Kyrkokonferens i Karlstad Det viktigaste i det nya"

Transkript

1 Mötesplatsen En tidning från Karlstads missionsförsamling Nr 1 februari - april 2013 Att bilda ny församling BERÄTTA TRO - Kyrkokonferens i Karlstad Det viktigaste i det nya

2 Föreståndartankar Tolkningar Ty Gud försonade hela världen med sig genom Kristus: han ställde inte människorna till svars för deras överträdelser, och han anförtrodde mig budskapet om denna försoning. (2 Kor 5:19) Vi sitter vid köksbordet, pratar vuxenprat. Hon är liksom spindeln i nätet, säger en av oss. Treåringen lägger sig plötsligt i, frågar var den spindeln kryper någonstans? Och så får vi lägga vuxenpratet åt sidan och ägna resten av pratet åt spindeln, var den kröp och när. Att det finns ett uttryck som heter spindel i nätet går inte hem. Vi vuxna har ofta en mer eller mindre medveten förförståelse av betydelsen hos texter och berättelser. Inte minst gäller det bibeltexter. Ibland är deras betydelser så självklara för oss att vi glömmer att de är tolkningar som vi har lärt oss. Att texten mycket väl kan läsas på andra sätt. Vi glömmer också bort att inte alla har den där förförståelsen. Ett exempel så här i fastetider är texterna om hur förlåten i templet rämnar när Jesus dör på korset. Hur, om alls, tolkar du den händelsen? Förlåten, för det första, är väl verkligen ett sånt där internt bibliskt ord? Förlåten var ett förhänge av tyg, som skilde det allra heligaste från resten av templet i Jerusalem, den judiska helgedomen under Jesus tid. Detta förhänge brast alltså, står det, när Jesus dog. Och detta fenomen har tolkats teologiskt av kristna genom alla tider. Händelsen får rent av en väldig betydelse som vi ska se. Faktum är att alla evangelier inte nämner det. Tre talar, en tiger - Johannes. Vidare: i Lukas rämnar förlåten först, sedan dör Jesus. I Matteus är det tvärtom. Det enda bibelforskarna är överens om är att förlåten rämnas det är Gud som handlar. Men vad betyder det? En vanlig tolkning är att det sker som ett tecken på Guds vrede. Gud sliter sönder förhänget, han är arg på israeliterna, sina egna, för de har mördat Gud. (Fast det var ju faktiskt romarna, hedningar, som utförde det.) Ca 100 år senare är judarna skyldiga. Allihop. Det kan vi läsa i en bevarad påskpredikan från den tiden. Vilka förödande konsekvenser den tolkningen har fått genom historien sedan dess vet vi. Varför predikades det så? Bibelforskaren Jesper Svartvik påpekar bland annat att predikan hölls i en stad där det fanns både en judisk och en kristen minoritet. De läser samma text, Gamla Testamentet, och tolkar den på olika sätt. Samma dag är en sorgedag -Jesus dog - eller en festdag - uttåget ur Egypten beroende på. Relationen mellan de två minoriteterna, där en har traditionerna och en försöker läsa på ett nytt sätt var nog ganska knepig. En annan tolkning som många känner igen är att när förlåten rämnar, då finns det skäl att glädjas. Hindret som människan uppfunnit genom att vända sig bort från Gud, är nu borta. Vägen till Gud är öppen. Men, invänder Svartvik, templet är och har hela tiden varit en mötesplats mellan det gudomliga och mänskliga, kan vi läsa t ex i Psalm 84. En mötesplats snarare än ett gömställe. En tolkning som omdefinierar begrepp istället för att bearbeta gammal teologi, menar han. Den tredje tolkningen handlar om gudomlig sorg och mänsklig omsorg. I dödens närhet är det judisk tradition att riva sina kläder. I Gamla Testamentet, ser vi detta bl a i berättelsen om när Jakob, Josefs far, ser sonens iturivna tunika. Då river också han sina kläder, tror att Josef är död. Templet var synliggjord gudomlig närvaro. Förlåtens rämnande blir då synliggjord gudomlig sorg över Jesus död. Hur långt tillbaka kan vi spåra en sådan här tolkning? Jo till samma påskpredikan från 100-talet som jag nämnde ovan. När folket inte rev sönder sina kläder, då rev ängeln sönder sin klädnad. När en människa dör, borde människorna visa sorg och omsorg, men gör de inte det, måste Gud gripa in. När vi, här och nu, i Karlstad, vill förklara vad det är att vara församling, säger vi rum för 2

3 Föreståndartankar försoning. Ibland tolkas 2 Kor 5:19, Paulus ord om att han anförtrotts budskapet om denna försoning, som att vi kristna äger försoningen. Men handlar det inte om att tala ord som är försoning? Som skapar försoning? Av de tre bibeltolkningarna ovan, vilken skapar mest försoning? Jag tror på den tredje och sista. Vad tror du? Anneli Sandberg, tf församlingsföreståndare Om att bilda ny församling Vi lever i ett glapp denna termin, mellan det gamla och det nya, mellan Karlstads Missionsförsamling och. Vad den nya församlingen nu kommer att heta, den som vi planerar att bilda den 27 april. I detta glapp kan vi tänka på Londons tunnelbana. Närmare bestämt vad det står på tusen och åter tusen skyltar i denna tunnelbana: Mind the gap. Kom ihåg glappet (avståndet mellan tåg och plattform). Det kan också översättas bry dig om vad som sker i glappet. Den som påminner mig om detta är Magnus Sundell, en av talarna på Vinterkonferensen nu i januari som många av oss medarbetare i Gemensam Framtid deltog i. Vårterminen -13 är ingen transportsträcka, inte heller en period fylld av praktikaliteter som måste lösas i rasande fart. Det är ett glapp, eller ett gränsland. Och det som sker här, behöver vi bry oss om. Jesus vandrade ofta i gränsland. Vågar vi följa honom dit? På riktigt? Han befann sig dessutom i olika sorters gränsland. Sina första år i livet var han flykting i ett främmande land, med ett annat språk än mammas och pappas. Sin sista tid var han i dödens gränsland. Har du förresten tänkt på att Jesus inte korsfästes mellan två ljus, som det ofta ser ut i kyrkan, utan mellan två rövare, och i en flerspråkig miljö. Och sedan kommer uppståndelsen på eller över gränsen till det fattbara. Men också många av oss som finns i kyrkor och församlingar är redan i detta glapp, eller gränsland. Vi rör oss i våra tankevärldar mellan agnosticism (att inte veta, att inte vara säker), ateism och tro, och mellan olika religioner. Vi tillhör många olika sammanhang kristna och andra. Vi kan på en och samma gång vara medlemmar i församling, någon fredsrörelse, ett politiskt parti och så vidare. Och - inte är det samfundet som för oss samman, egentligen, utan tron på och hoppet om Guds rike. Till detta kommer att många av kyrkorna också befinner sig i ett gränsland. Ta vårt eget samfund, t ex. Minns diskussionen som föregick bildandet, där frågan lite tillspetsat ställdes varför man ska lägga tre döende i samma säng. Det finns en slags cynism omkring ekumenik - att den har att göra med bristande resurser och att tröstlöst försöka vända en vikande medlemstrend. Visst det finns en sanning i detta. Men det är inte hela sanningen. Det finns i den ekumeniska rörelsen en annan berättelse. Kristna Studentrörelsen, KRISS, som jag varit medlem i, talar om kritisk solidaritet med kyrkan. Att reformera kyrkan inifrån. Inte för att spara pengar, utan för trovärdighetens skull. För livets skull, rent av. Vi, här i Karlstad, står i en utmaning: att vara en relevant och trovärdig innerstadsförsamling. Här finns ledord som hållbarhet och rättvisemärkt som sätt att gestalta Guds rike. Att genom ett rikt och varierat musikliv, genom verksamheter för olika åldrar och tvärs igenom åldersgränser skapa gemenskap. Att skapa en fristad där vi kan mötas i längtan efter levande Gud. Där vi får plats med hela våra liv, hela våra jag. Nu under våren börjar vi på allvar med den resan. Kanske finns det en sanning i det som Magnus Sundell säger: att det är viktigare vart vi är på väg än varifrån vi kom. Men hur som helst: låt oss bry oss om det som händer här och nu, i glappet, och ta vara på det. Anneli Sandberg 3

4 Stafetten Det viktigaste I förra numret fick Ing-Marie Arkbro från Baptistkyrkan och Anders Eriksson, Karlstads Missionsförsamling frågan av Elisabeth Bergström vad de tycker är det viktigaste att vi satsar på i den nya församlingen. 4 Ing-Marie Förändring Att vi ska bilda en ny församling har jag längtat efter länge och ännu mer efter att jag lärt känna några i Betlehemskyrkan. Båda församlingarna är i behov av något nytt och på detta sätt hoppas jag att när vi blandas förändras vi och har lättare att tänka i nya banor. Ibland är det trötthet som gör att vi inte orkar förändring, ibland rädsla. Med detta vill jag säga att vi ska arbeta för att människorna i båda församlingarna ska känna sig delaktiga i förändringarna. Barn och ungdomsledare Att barn och ungdomsarbetet får en egen anställd som har samordningsansvar för arbetet, inbjudningar via sms, facebook och de nya medierna för att ungdomar ska känna sig väntade och sedda. Barn- och ungdomsledaren ska ha många ideella ledare som stöttar så detta viktiga arbete får resurser och mycket förbön. Barn och ungdomar ska få chans att reflektera kring trosfrågor. Miljön ska inbjuda till att hänga i kyrkan Själavård Att varje medlem bidrar till att församlingen blir attraktiv att tillhöra. Alla har samma värde! I församlingen får jag vara mig själv oavsett hur jag Församlingen ska inte hoppa hit och dit utan be för och tro på att Gud ger oss tankar och tecken om förändring enligt hans vilja. mår. Vi får vara en gemenskap där vi bidrar med vad vi för stunden orkar. Församlingen är både en viloplats och en arbetsplats enligt mottot Man kan bara förändra sig själv. I församlingen gäller också det men jag är en viktig del i en större gemenskap och då påverkar jag andra. Jag har själv fått uppleva att Gud leder förändring. Församlingen ska inte hoppa hit och dit utan be för och tro på att Gud ger oss tankar och tecken om förändring enligt hans vilja. Smågrupper Smågrupper är en av byggstenarna för en växande församling. I smågruppen kan nya lättare få en gemenskap. I den lilla gruppen kommer alla till tals som i t.ex. bönegruppen, tonårsgruppen, städgruppen m.m. I den lilla gruppen är det lättare att utvecklas, dela livet och reflektera är min erfarenhet. Samhällsengagemang I en ny församling önskar jag att vi inte skall vara likgiltiga. Normen i dagens samhälle upplever jag vara nonchalans. Det är inte mitt ansvar, jag bryr mig inte. Jag önskar att den kristna församlingen ska ha samhällsengagemang, vara annorlunda och inte kunna låta bli att reagera på: hur vi bemöter varandra, att relationer inte vårdas, våld i hemmet,

5 Stafetten människohandel/trafficking, barnarbete. Därför gläds jag åt att Betlehemskyrkan är en fairtradekyrka! Ännu en av mina önskningar i den nya församlingen är att vi tänker på de människor som känt sig hemma i respektive kyrka. Vi har alla ett gemensamt ansvar att ingen glöms bort. Fler engagerade i gudstjänsterna För mig är det när jag medverkar i gudstjänst som jag sätter mig in i bibeltexter som jag inte gör annars. Ofta leder detta till att jag får nya tankar kring mitt kristna liv. Då kommer också helandet när vi i vårt eget möte med Gud får ta emot förlåtelse, kraft eller det som vi behöver. Detta är något jag hoppas i vår nya församling att anställda och vanliga medlemmar formar gudstjänster och ungdomsträffar tillsammans. Anders Gemensam Framtid Jag är liksom Ing-Marie glad att församlingarna slås samman, och känner en särskild tacksamhet för det. Genom historien har det oftast handlat om splittring inom kristendomen, skälen till det kan vara lika många som de olika samfundens antal. Samarbetet mellan olika församlingar är ingen nyhet, men det är en helt ny tid vi går in i när vi istället för att splittras, kan samlas. Steget in i en kyrka Jag är delvis uppvuxen i missionskyrkan och är mycket tacksam över att ha fått min gudsbild därifrån. Jag hörde aldrig om en straffande, hotfull eller tvingande Gud - en bild som många människor i min vardag gärna använder som någon form av argument mot att vara med i en kyrka. Jag har märkt att det finns ett tomrum att fylla hos många människor, som ofta inte alls kan något om Jesus budskap utan istället något från gamla testamentet eller Paulus brev. De undviker också möjligheterna som ges att lyssna, och de undviker gudstjänsterna. Vår församling måste kunna vara en plats att vila och läkas på. Idag stänger kyrkor i landet, en effekt av att engagemang saknas. Jag insåg att inte ta kyrkan för given, och vid 29 års ålder gick jag formellt med i församlingen. För mig var det ett lätt steg att ta, då jag alltid sett mig som missionare. För de som inte känner sig hemma i vår kyrka, anar jag att mitt lilla steg säkert känns mycket större för dem. Hur gör vi det steget lättare? Vittna om Jesus och vår församling Det viktigaste för mig att vi satsar på framöver är att du som församlingsmedlem skall försöka berätta för våra medmänniskor utanför kyrkliga sammanhang om vad vår kyrka står för, och varför du är med i församlingen. Vittna om vår församling, på dina egna villkor och vid rätt tillfälle. Andlighet och frid Som jag ser det får vi inte tappa bort det andliga perspektivet i vår verksamhet. När vi gör det är det ingen skillnad på det vi gör eller någon annan förening. Det finns många andra gemenskaper utanför kyrkans väggar där människor trivs tillsammans. Jag önskar att vi alla i den nya församlingen ska känna glädje över det vi faktiskt utför, än vånda över det som vi inte hunnit eller orkat. Ibland vill och orkar vi mycket, ibland inget alls. Därför håller jag med Ing-Marie att vår församling måste kunna vara en plats att vila och läkas på. Samtidigt som tröskeln skall vara låg för de som orkar kavla upp ärmarna och vill engagera sig mer i församlingens arbete. Stafetten går vidare till Johannes Forsberg med frågan: Hur var gudstjänsterna i Afrika där du växte upp? Ing-Marie Arkbro och Anders Eriksson 5

6 SMU Nyårsläger - fantastiskt slut och början 6 När 2012 blev 2013 stod jag tillsammans med ett gäng goa ungdomar uppe på Vägsjöfors Herrgård och välkomnade in det nya året! Vi var ungefär runt 25 personer på lägret vilket gjorde att det skapades i god gemenskap. På lägret fanns det ungdomar och ledare ifrån Karlstad, Kil, Skåre, Forshaga och Västra Ämtervik. Vi var tre personer som åkte ifrån Karlstad. Jag, Julia Kihlström och hennes kompis Hillevi ifrån Uppsala som fick representera Karlstad tillsammans med oss. Vi började lägret med lära-känna-lekar och ett givande Facebookseminarium av Unni Jonsson och Matilda Thörne. Sedan vankades det tacos och häng. Alla deltagare var uppdelade i olika grupper som hjälpte till och lagade mat olika gånger. Min grupp hade hand om tacosen och det blev ett gott samarbete runt tomaterna,tacochipsen och köttfärsen. När en liten olycka resulterade i en liten översvämningen i köket var hela gruppen där och hjälpte till och städade upp. Tacochipsen var självklart tvungna att bli godkända genom provsmakning, vilket gruppen gjorde mycket noggrant och bra. Den första natten rekommenderades det att gå och lägga sig och ladda inför nyårafton. Det följdes av ledarna och av de flesta av ungdomarna... Men vad vet jag, jag låg ju och sov. En spännande upplevelse för mig var att så fort gå ifrån att vara den ungdomen som är uppe och busar på nätterna till att bli den tydliga ledaren som säger till de oansvariga ungdomarna att gå och lägga sig. Småskrattade lite för mig själv när jag hade fått de sista ungdomarna i säng och tänkte på hur nyss det där var jag. Men det säger jag ju inte till ungdomarna. Foto: Unni Jonsson Snölekar Nyårsafton börjades med en sovmorgon och därefter snölekar utomhus. Vi hann faktiskt ta tillvara på den sista snön innan den försvann under nyårsnatten. Det blev stafetter, snöbollskrig och häxa-jätte-dvärg-lekar. En och annan berlinmur och apa dök även upp. Om ni vill veta vad detta är får ni ta och hänga med på nästa läger! Efter skratt och spring gick vi alla genomblöta in och myste och spelade spel innan vi skulle börja ladda inför kvällens firande. Varje grupp planerade ett spex och hade om varsin rätt på nyårsmiddagen. När kvällen kom

7 var alla taggade inför spännande nyårsparty! Det blev en suverän kväll fylld av bla: improvisationsdrama, apdans, god mat och skratt. Nya och gamla minnen Efter detta samlades vi i övre salen för andakt och nattvard. En go samling där vi körde en runda. Rundan innebar att vi alla skulle säga ett minne ifrån året som varit. Det blev väldigt fint när alla delade med sig något av vad de hade fått uppleva. Dela minnen och livet förenar verkligen en grupp. Att vi fick dela denna nyårskväll förenar nu alla oss som var där. Tillsammans har vi nu minnet av att vi sjöng lovsång, delade nattvard Jeriko Skatteverket Sackaios för att sedan gå ut och fira in det nya året. Nya vänner möttes och nya skämt uppkom på detta mysiga läger. Ett gott minne som vi alla nu tar med oss in på det nya året dansade många av ungdomarna sin första dans på Vägsjöfors, gick på sitt första toabesök, kastade sin första snöboll, missade sin första buss och genomförde sin första kramring för året. En fantastisk början på ett år som vi hoppas är fyllt mer fler sådana här läger och andakter. Kanske är det redan v.9 i Trysil? Stina Wesslund ungdomsledare i Betlehemskyrkan och Baptistkyrkan Sackaios Startsida Maria Magdalena har checkat in på Sackaios Place. Maria lyssnar på Amazing av Danny Saucedo på Spotify. Pontius Pilatus har bytt profilbild. Johannes gillar Petrus kommentar. Petrus, Klippan har kommenterat Jesus Kristus inlägg i din logg: Får man haka? Varje Vecka Scout För dig som är 8-15 år. Tisdagar 18:00 i Mariebergsskogen/Betlehemskyrkan samt i Kronoparkskyrkan Tonår För dig som är 13 år och äldre. Torsdagar 18:00-21:00 i Baptistkyrkan Söndagsklubben barnens aktivitet på gudstjänsttid. Söndagar 11:00 Öppen förskola Betlehemskyrkan måndag 9:30-12:30 (ålder 0-6 år), samt 13:30-16:00 (ålder 0-1,5 år) och Öppen onsdag :30 Baby/småbarnsrytmik i Betlehemskyrkan onsdagar 11:15-12:00. Volleyboll i Tingvallagymnasiets gymnastiksal söndagar kl 13:00-15:00. Jeriko, Israel Jesus Kristus Petrus, Klippan Johannes Maria Magdalena Pontius Pilatus Kajafas Marta Herodes Jesus Kristus Sackaios Sackaios har deltagit i Skatteåterbäringen 2012 Maria Hörde att det var käk hemma hos dig ikväll, får man komma eller? Sackaios gillar Sykomorer Unni Jonsson december 2012 Facebook!? Nyårslägerseminariet som Unni och Matilda hade skapade många goda samtal och tankar både bland ledare och ungdomar. Vad är fördelarna och nackdelarna med facebook? Kan man skriva vad som helst på facebook? Relationsstatusar? Internskämt? Nästan alla ungdomar idag har facebook. Varför? På facebook får alla vara med. Man kan visa att man har vänner. Man får en tillhörighet. Profilen visar att jag är någon. Jag är unik med mina intressen mina vänner och mina bilder. Det är kanske därför som facebook är så viktigt för ungdomarna idag. Man blir bekräftad som den personen som man är. Men när jag tänker efter så tror jag att detta gäller för äldre med. En rolig grej som Unni och Matilda tog upp var: Hur skulle Sackaios profil sett ut om han hade facebook? Se bilden ovan. Och om Jesus hade haft facebook då? Han skulle varit vän med alla och man hade inte ens behövt skicka en vänförfrågan. I Sackaios logg hade Jesus skrivit och undrat om det inte bringades lite käk hemma i Sackaios lya. Fast kanske skulle han inte använt facebook alls. Han hade kommit till dig personligen och frågat dig direkt. Får jag bli vän med dig? 7

8 Berätta TRO Kyrkokonferens i Karlstad 8 12 maj Som tidigare har nämnts ska årets kyrkokonferens för Gemensam framtid hållas under Kristi Himmelsfärdshelgen 8-12 maj i Karlstad. Temat Berätta TRO har sitt ursprung i den värmländska berättartraditionen. Huvudansvaret för konferensens genomförande ligger hos den Nationella styrgruppen, som består av Mikael Karlsson, Helen Åkerman och några andra tjänstemän på GF:s kansli i Alvik utanför Stockholm. På lokal nivå är det församlingarna i området runt Karlstad som har tagit på sig uppgiften att ta ansvar för att konferensen kan genomföras praktiskt. Det finns därför en Lokal styrgrupp som består av Mari Hermansson (ordf), Linnea Hjelm, Ulf Sandén, Jan Thunberg (ekonomi) och Lars Furuholm samt Roland Brage som är ständigt adjungerad. Vi har studerat erfarenheterna från tidigare års konferenser och kommit fram till följande organisation med några arbetsgrupper som självständigt får lösa de problem som uppstår. GF organiserar, vi ställer upp med folk! Mötena på Karlstad CCC och Löfbergs Lila Arena Mötesförhandlingarna är förlagda till Karlstad Congress Culture Center (Karlstad CCC) och börjar där på torsdagen den 9:de maj med en öppningsgudstjänst, medan kvällsmötena och avslutningsmötet hålls i Löfbergs Lila Arena på Färjestad. Diverse olika sidoarrangemang kommer att genomföras i bl a Betlehemskyrkan och Baptistkyrkan. Programmet färdigt 13 mars Det slutliga programmet beslutas 13 mars varefter anmälningarna kommer att tas in bl a via GF:s hemsida. Då kommer de olika boendealternativen att finnas klara för bokning. Det rör sig om hotell, vandrarhem, hem och skolor. Även andra detaljer som lokala transporter, parkering, rabatterade restauranger mm ska vara klart då. Arbetsgrupper Nedanstående är huvudgrupper som i många fall behöver delas upp i mindre ansvarsområden. Nu finns de ansvariga för arbetsgrupperna klara, men det behövs också många människor för att genomföra praktiska arbeten strax innan och under konferensen. Program/kringarrangemang: Eva Persson, Anders Bernspång Gudstjänstgruppen: Jenny Walan, Anki Löwenhamn och Arvid Lundtoft m fl Kommunikationsgrupp (information/marknadsföring; lokala media): Linnéa Hjelm Konferensbyrå/service: Lhena Ahlbäck Bo & Leva boende; billigare alternativ/mat: Sören Nytomt Transportlogistik/parkering: Ulf Sandén och Lars Furuholm

9 Mötes- seminarievärdar/funktionärer (nattvard, kollekt mm): Roland Brage, Jenny Sjöberg, Sven-Åke Asplund Dekoration och utsmyckning: Sylvia Asplund, Nils-Olof Ståhl Barnkonferens: Gunnel Rosenqvist Lokalkoordination: Bobo Andersson, Lars-Erik Hermansson Krisberedskap: ännu inte klart. Programmet är som sagt inte klart, men vi hoppas på en stor gospelkonsert i LLA på lördagskvällen, berättarcafé, filmcafé och olika musikarrangemang. Anmäl ditt engagemang Vi hoppas att många skriver sina namn på de listor som finns uppsatta i BK (längst ner i kyrkosalen och ute i foajen vid Café Innegården). Ange i vilken grupp som Du vill vara med i eller tipsa om någon annan person som Du anser vara lämplig så tar vi kontakt med vederbörande. Lars Furuholm ( , , Mari Hermansson ( , En väg till livsmod och tillit en kurs för dig som är nyfiken på kristen tro som vill fördjupa kristen tro som vill öva dig i praktisk andlighet Med hjälp av Frälsarkransen och de olika pärlornas betydelse utforskar vi tillsammans vad kristen tro och praktisk andlighet kan innebära. Du behöver inga förkunskaper. När? Torsdagskvällar kl after-worktid. Kvällsmat är en del av kurskvällen. Februari 21 Mars 7, 14, 21 April 11, 18, 25 Var? I Betlehemskyrkan, Östra Torggatan 18 Kostnad? Ja, för mat och material, 250:- Anmälan och frågor till eller senast 14 februari. Ange eventuell specialkost vid anmälan. Begränsat antal platser, max 10 (min 6) deltagare. Arrangör: Karlstads missionsförsamling i samarbete med studieförbundet Läs mer om Frälsarkransen 9

10 Kyrka för Fairtrade Som säkert många av er vet är vi en Kyrka för Fairtrade. Det innebär att vi strävar efter att använda Fairtrade-märkta produkter som garanterar att producenterna har fått skäligt betalt för sina varor. Många är duktiga och tänker på detta, men vi kan bli ännu bättre. När du handlar fika till en verksamhet i kyrkan - tänk på att köpa Fairtrademärkt, t.ex. frukt, marmelad och choklad. När ni har sammanträde i kyrkan får ni gärna använda det Fairtrade-märkta kaffe och te som finns där. Vi vill också slå ett slag för Fairtrade-märkta snittblommor till nattvardsbordet (som flera i församlingen redan upptäckt). På vintern när vi inte kan plocka vilda blommor (vilket är det bästa alternativet), är det viktigt att vi tänker på hur blommorna är producerade. Det är dåliga arbetsförhållanden på många blomsterplantager. Genom att köpa Fairtrade bidrar vi till bättre villkor. Fairtrade-märkta blommor finns i flera butiker i Karlstad. Exempelvis ICA och Coop säljer ibland fairtraderosor. Nya Drakes i Mitt i City har alltid något Fairtrade-alternativ; förutom rosor kan de även ha t.ex.astromeria, mini-gerbera, prärieklocka. Solrosen på Drottninggatan kan ibland ha Fairtrade-alternativ. Blomsterlandet kan också ha fairtraderosor. Fråga efter fairtradesymbolen Om du vill läsa mer: VÄLJ FAIRTRADE- MÄRKT! Läs mer på fairtrade.se Jakob Sandin, Sara & Bo-Jacob Enqvist I den vapenlöse Jesus fotspår VAR MED OCH VANDRA FÖR EN VAPENFRI VÄRLD! FRED OCH PÅSKVANDRING MARS 2013 Vandringen innehåller reflektion, andakt, möte med Bofors och vidareutbildning om vapenhandel och ickevåld. Både pilgrimsrörelsen och politiska marscher får inspirera oss. Vandringen börjar i Örebro eller Karlstad och avslutas i Karlskoga. Under ca 3 dagar kommer vi att få utbildning, vandra och reflektera, dela måltider och engagemang med varandra. Under vandringen kommer vi att övernatta på golv i församlingshem och liknande. Vi räknar med att gå cirka en mil per dag under vandringsdagarna. På onsdagen den 27 mars möter vi anställda på Bofors, håller en fredsandakt kring påskens tema. På kvällen utvärderar vi och har en liten fest tillsammans i Österledskyrkan i Karlskoga. På torsdagsmorgonen den 28:e avslutar vi gemensamt. Kostnad: 400 kr samt 200 kr för studenter. Anneli Sandberg och Hans Kvarnström, svarar på praktiska frågor men mer info kommer - håll utkik efter folder och info på hemsidan. Arrangemang: Universitetskyrkan i Örebro och Karlstad (och dess huvudmän, i Karlstad Karlstads Missionsförsamling och Norrstrands församling), Studieförbundet Bilda och Kristna Fredsrörelsen. 10

11 Kyrka på stan Kyrka på stan är ett ekumeniskt arbete där vi samtalar om livsfrågorpå kristen grund på en neutral plats. Vi träffas kl i Baptistkyrkan, ingång från Eneströmsgatan 7, för att förbereda fikakorgar och be för kvällen. Vi har tillstånd att stå vid Frödingstatyn som är en plats som många människor passerar på fredagskvällar. Inbjudan är att få en kopp kaffe/te och en kaka. På mottagarens villkor närmar vi oss de stora frågorna i livet. Att arbetet betyder mycket kan vi ana av alla människor som återkommer till vårt bord. Önskar man förbön kan man få det. Vi går tillbaka till kyrkan cirka kl , plockar undan, ber för kvällen och de samtal vi haft. Ett kort bönebrev skrivs och skickas till de som valt att vara förebedjare för arbetet. * Vill du stötta detta arbete kan du göra det genom att be för arbetet. Önskar du våra bönebrev maila * Följ med ut en kväll och naturligt lyssna på människor och berätta vad Jesus gjort i ditt liv. Datum för våren är 1 mars, 12 april, 26 april och 24 maj. Den 5 juni, kl. 19:00 i Baptistkyrkan planeras sommarperioden * Ge ett ekonomiskt bidrag. Bankgiro märk "Kyrkan på stan". Används till kaffe, kakor, plastmuggar samt biblar. Vill du veta mer? Kontakta Ing-Marie Arkbro, Ing-Marie Arkbro Välkommen på födelsedagstårta! 2013 blir ett speciellt år för våra två församlingar, och som ett led i arbetet med att lära känna varandra vill vi mötas också i mindre grupper. Vi tycker också om att fira födelsedagar, och vill därför bjuda in dig som fyller år under innevarande månad till ett enkelt firande med tårta. De som fyller år under januari månad bjuds in till en träff med tårta i slutet av januari. I slutet av februari blir det en träff för alla som fyller år under februari, och så vidare under året. I våra församlingar finns medlemmar boende både i Karlstad och över hela landet. De som är bosatta i Karlstad kommer få en skriftlig inbjudan till dessa träffar, men bor du på annan ort och har vägarna förbi när det är dags för din födelsedagsträff är du förstås också välkommen! Inbjudan är riktad till alla som på något vis har kontakt med Betlehemskyrkan och Baptistkyrkan medlemmar, vänner, körsångare Vi hoppas kunna skicka inbjudan till så många som möjligt. Foto: sxc.hu Församlingsmedlemmar som är bosatta i Karlstad kommer att få en skriftlig inbjudan men alla som känner sig träffade är välkomna. OBS du behöver anmäla dig, till expeditionen, tel , senast tre dagar innan träffen. Nyfiken på när träffarna är? 30 januari, 28 februari, 21 mars, 24 april och 23 maj - och den träffen är för alla som fyller år i maj och juni alla gångerna. Varmt välkommen! 11

12 12 Februari 18 måndag 19 tisdag 14:00 Tisdagsträff "Skolprojekt i Nepal" Carin Söderlind o Agneta Englund 20 onsdag 18:30 Öppen storsamling för samtal om verksamhet och lokaler inför samgåendet mellan missions- och baptistförsamlingen. I Betlehemskyrkan. 21 torsdag 24 söndag 11:00 Gudstjänst "I dåligt sällskap", Anneli Sandberg. Gospel Groove Company. Kyrkfika 25 måndag 28 torsdag Mars 3 söndag 11:00 Gudstjänst med möjlighet till Spa för Själen, "För kroppen, för själen" Jenny Walan. Kyrkfika. 13:00 Vandring från Karlstads universitet till BK. 16:00-18:00 Spa för själen. 4 måndag 5 tisdag 14:00 Tisdagsträff "Sång och musik" Ann-Marie Jägerskog etlehemskyrkan 7 torsdag 10 söndag 11:00 Gudstjänst med alla åldrar i Baptistkyrkan, Stina Wesslund, Andreas Möller, Anneli Sandberg. Kyrkfika 11 måndag 12 tisdag 14:00 Rpg-Träff "Nils Bolander i ord och ton" Göran Isaksson 14 torsdag 17 söndag 11:00 Gudstjänst Herren är med dig!, Peter Andersson. Vokalgruppen Cave Musica. Kyrkfika 18 måndag 19 tisdag 14:00 Tisdagsträff "I min pappas himmel" Anna Wilén berättar om sin bok 21 torsdag 23 lördag 09:00-12:00 Storsamling ang nya församlingen. Frukost. 24 söndag 11:00 Musikgudstjänst: Canticle of the Creature av Jim Curnow, Betlehemskyrkans Musikkår, Anneli Sandberg. Kyrkfika Församlingsmöte efter gudstjänst och kyrkfika. 25 måndag 28 torsdag 19:00 Getsemanestund, Jenny Walan. Vi följer skärtorsdagens händelser genom texten i Markusevangeliet 29 fredag 11:00 Långfredagsgudstjänst i Baptistkyrkan, Andreas Möller, Jenny Walan. 31 söndag 11:00 Påskdagsgudstjänst, "Gud skapar allting nytt" Jenny Walan, Andreas Möller. Kyrkfika. April 1 måndag 2 tisdag 14:00 Tisdagsträff "Besök av vår pastor Anneli Sandberg" 4 torsdag 7 söndag 11:00 Gudstjänst "Eldsjälar - människor som förändrar världen", Petter Jakobsson, Diakonia. Anneli Sandberg. Kyrkfika. Församlingsmöte efter gudstjänst och kyrkfika. 16:00 "To make a difference". Engelskspråkig gudstjänst, Kronoparkskyrkan 8 måndag