Att bilda ny församling BERÄTTA TRO - Kyrkokonferens i Karlstad Det viktigaste i det nya

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Att bilda ny församling BERÄTTA TRO - Kyrkokonferens i Karlstad Det viktigaste i det nya"

Transkript

1 Mötesplatsen En tidning från Karlstads missionsförsamling Nr 1 februari - april 2013 Att bilda ny församling BERÄTTA TRO - Kyrkokonferens i Karlstad Det viktigaste i det nya

2 Föreståndartankar Tolkningar Ty Gud försonade hela världen med sig genom Kristus: han ställde inte människorna till svars för deras överträdelser, och han anförtrodde mig budskapet om denna försoning. (2 Kor 5:19) Vi sitter vid köksbordet, pratar vuxenprat. Hon är liksom spindeln i nätet, säger en av oss. Treåringen lägger sig plötsligt i, frågar var den spindeln kryper någonstans? Och så får vi lägga vuxenpratet åt sidan och ägna resten av pratet åt spindeln, var den kröp och när. Att det finns ett uttryck som heter spindel i nätet går inte hem. Vi vuxna har ofta en mer eller mindre medveten förförståelse av betydelsen hos texter och berättelser. Inte minst gäller det bibeltexter. Ibland är deras betydelser så självklara för oss att vi glömmer att de är tolkningar som vi har lärt oss. Att texten mycket väl kan läsas på andra sätt. Vi glömmer också bort att inte alla har den där förförståelsen. Ett exempel så här i fastetider är texterna om hur förlåten i templet rämnar när Jesus dör på korset. Hur, om alls, tolkar du den händelsen? Förlåten, för det första, är väl verkligen ett sånt där internt bibliskt ord? Förlåten var ett förhänge av tyg, som skilde det allra heligaste från resten av templet i Jerusalem, den judiska helgedomen under Jesus tid. Detta förhänge brast alltså, står det, när Jesus dog. Och detta fenomen har tolkats teologiskt av kristna genom alla tider. Händelsen får rent av en väldig betydelse som vi ska se. Faktum är att alla evangelier inte nämner det. Tre talar, en tiger - Johannes. Vidare: i Lukas rämnar förlåten först, sedan dör Jesus. I Matteus är det tvärtom. Det enda bibelforskarna är överens om är att förlåten rämnas det är Gud som handlar. Men vad betyder det? En vanlig tolkning är att det sker som ett tecken på Guds vrede. Gud sliter sönder förhänget, han är arg på israeliterna, sina egna, för de har mördat Gud. (Fast det var ju faktiskt romarna, hedningar, som utförde det.) Ca 100 år senare är judarna skyldiga. Allihop. Det kan vi läsa i en bevarad påskpredikan från den tiden. Vilka förödande konsekvenser den tolkningen har fått genom historien sedan dess vet vi. Varför predikades det så? Bibelforskaren Jesper Svartvik påpekar bland annat att predikan hölls i en stad där det fanns både en judisk och en kristen minoritet. De läser samma text, Gamla Testamentet, och tolkar den på olika sätt. Samma dag är en sorgedag -Jesus dog - eller en festdag - uttåget ur Egypten beroende på. Relationen mellan de två minoriteterna, där en har traditionerna och en försöker läsa på ett nytt sätt var nog ganska knepig. En annan tolkning som många känner igen är att när förlåten rämnar, då finns det skäl att glädjas. Hindret som människan uppfunnit genom att vända sig bort från Gud, är nu borta. Vägen till Gud är öppen. Men, invänder Svartvik, templet är och har hela tiden varit en mötesplats mellan det gudomliga och mänskliga, kan vi läsa t ex i Psalm 84. En mötesplats snarare än ett gömställe. En tolkning som omdefinierar begrepp istället för att bearbeta gammal teologi, menar han. Den tredje tolkningen handlar om gudomlig sorg och mänsklig omsorg. I dödens närhet är det judisk tradition att riva sina kläder. I Gamla Testamentet, ser vi detta bl a i berättelsen om när Jakob, Josefs far, ser sonens iturivna tunika. Då river också han sina kläder, tror att Josef är död. Templet var synliggjord gudomlig närvaro. Förlåtens rämnande blir då synliggjord gudomlig sorg över Jesus död. Hur långt tillbaka kan vi spåra en sådan här tolkning? Jo till samma påskpredikan från 100-talet som jag nämnde ovan. När folket inte rev sönder sina kläder, då rev ängeln sönder sin klädnad. När en människa dör, borde människorna visa sorg och omsorg, men gör de inte det, måste Gud gripa in. När vi, här och nu, i Karlstad, vill förklara vad det är att vara församling, säger vi rum för 2

3 Föreståndartankar försoning. Ibland tolkas 2 Kor 5:19, Paulus ord om att han anförtrotts budskapet om denna försoning, som att vi kristna äger försoningen. Men handlar det inte om att tala ord som är försoning? Som skapar försoning? Av de tre bibeltolkningarna ovan, vilken skapar mest försoning? Jag tror på den tredje och sista. Vad tror du? Anneli Sandberg, tf församlingsföreståndare Om att bilda ny församling Vi lever i ett glapp denna termin, mellan det gamla och det nya, mellan Karlstads Missionsförsamling och. Vad den nya församlingen nu kommer att heta, den som vi planerar att bilda den 27 april. I detta glapp kan vi tänka på Londons tunnelbana. Närmare bestämt vad det står på tusen och åter tusen skyltar i denna tunnelbana: Mind the gap. Kom ihåg glappet (avståndet mellan tåg och plattform). Det kan också översättas bry dig om vad som sker i glappet. Den som påminner mig om detta är Magnus Sundell, en av talarna på Vinterkonferensen nu i januari som många av oss medarbetare i Gemensam Framtid deltog i. Vårterminen -13 är ingen transportsträcka, inte heller en period fylld av praktikaliteter som måste lösas i rasande fart. Det är ett glapp, eller ett gränsland. Och det som sker här, behöver vi bry oss om. Jesus vandrade ofta i gränsland. Vågar vi följa honom dit? På riktigt? Han befann sig dessutom i olika sorters gränsland. Sina första år i livet var han flykting i ett främmande land, med ett annat språk än mammas och pappas. Sin sista tid var han i dödens gränsland. Har du förresten tänkt på att Jesus inte korsfästes mellan två ljus, som det ofta ser ut i kyrkan, utan mellan två rövare, och i en flerspråkig miljö. Och sedan kommer uppståndelsen på eller över gränsen till det fattbara. Men också många av oss som finns i kyrkor och församlingar är redan i detta glapp, eller gränsland. Vi rör oss i våra tankevärldar mellan agnosticism (att inte veta, att inte vara säker), ateism och tro, och mellan olika religioner. Vi tillhör många olika sammanhang kristna och andra. Vi kan på en och samma gång vara medlemmar i församling, någon fredsrörelse, ett politiskt parti och så vidare. Och - inte är det samfundet som för oss samman, egentligen, utan tron på och hoppet om Guds rike. Till detta kommer att många av kyrkorna också befinner sig i ett gränsland. Ta vårt eget samfund, t ex. Minns diskussionen som föregick bildandet, där frågan lite tillspetsat ställdes varför man ska lägga tre döende i samma säng. Det finns en slags cynism omkring ekumenik - att den har att göra med bristande resurser och att tröstlöst försöka vända en vikande medlemstrend. Visst det finns en sanning i detta. Men det är inte hela sanningen. Det finns i den ekumeniska rörelsen en annan berättelse. Kristna Studentrörelsen, KRISS, som jag varit medlem i, talar om kritisk solidaritet med kyrkan. Att reformera kyrkan inifrån. Inte för att spara pengar, utan för trovärdighetens skull. För livets skull, rent av. Vi, här i Karlstad, står i en utmaning: att vara en relevant och trovärdig innerstadsförsamling. Här finns ledord som hållbarhet och rättvisemärkt som sätt att gestalta Guds rike. Att genom ett rikt och varierat musikliv, genom verksamheter för olika åldrar och tvärs igenom åldersgränser skapa gemenskap. Att skapa en fristad där vi kan mötas i längtan efter levande Gud. Där vi får plats med hela våra liv, hela våra jag. Nu under våren börjar vi på allvar med den resan. Kanske finns det en sanning i det som Magnus Sundell säger: att det är viktigare vart vi är på väg än varifrån vi kom. Men hur som helst: låt oss bry oss om det som händer här och nu, i glappet, och ta vara på det. Anneli Sandberg 3

4 Stafetten Det viktigaste I förra numret fick Ing-Marie Arkbro från Baptistkyrkan och Anders Eriksson, Karlstads Missionsförsamling frågan av Elisabeth Bergström vad de tycker är det viktigaste att vi satsar på i den nya församlingen. 4 Ing-Marie Förändring Att vi ska bilda en ny församling har jag längtat efter länge och ännu mer efter att jag lärt känna några i Betlehemskyrkan. Båda församlingarna är i behov av något nytt och på detta sätt hoppas jag att när vi blandas förändras vi och har lättare att tänka i nya banor. Ibland är det trötthet som gör att vi inte orkar förändring, ibland rädsla. Med detta vill jag säga att vi ska arbeta för att människorna i båda församlingarna ska känna sig delaktiga i förändringarna. Barn och ungdomsledare Att barn och ungdomsarbetet får en egen anställd som har samordningsansvar för arbetet, inbjudningar via sms, facebook och de nya medierna för att ungdomar ska känna sig väntade och sedda. Barn- och ungdomsledaren ska ha många ideella ledare som stöttar så detta viktiga arbete får resurser och mycket förbön. Barn och ungdomar ska få chans att reflektera kring trosfrågor. Miljön ska inbjuda till att hänga i kyrkan Själavård Att varje medlem bidrar till att församlingen blir attraktiv att tillhöra. Alla har samma värde! I församlingen får jag vara mig själv oavsett hur jag Församlingen ska inte hoppa hit och dit utan be för och tro på att Gud ger oss tankar och tecken om förändring enligt hans vilja. mår. Vi får vara en gemenskap där vi bidrar med vad vi för stunden orkar. Församlingen är både en viloplats och en arbetsplats enligt mottot Man kan bara förändra sig själv. I församlingen gäller också det men jag är en viktig del i en större gemenskap och då påverkar jag andra. Jag har själv fått uppleva att Gud leder förändring. Församlingen ska inte hoppa hit och dit utan be för och tro på att Gud ger oss tankar och tecken om förändring enligt hans vilja. Smågrupper Smågrupper är en av byggstenarna för en växande församling. I smågruppen kan nya lättare få en gemenskap. I den lilla gruppen kommer alla till tals som i t.ex. bönegruppen, tonårsgruppen, städgruppen m.m. I den lilla gruppen är det lättare att utvecklas, dela livet och reflektera är min erfarenhet. Samhällsengagemang I en ny församling önskar jag att vi inte skall vara likgiltiga. Normen i dagens samhälle upplever jag vara nonchalans. Det är inte mitt ansvar, jag bryr mig inte. Jag önskar att den kristna församlingen ska ha samhällsengagemang, vara annorlunda och inte kunna låta bli att reagera på: hur vi bemöter varandra, att relationer inte vårdas, våld i hemmet,

5 Stafetten människohandel/trafficking, barnarbete. Därför gläds jag åt att Betlehemskyrkan är en fairtradekyrka! Ännu en av mina önskningar i den nya församlingen är att vi tänker på de människor som känt sig hemma i respektive kyrka. Vi har alla ett gemensamt ansvar att ingen glöms bort. Fler engagerade i gudstjänsterna För mig är det när jag medverkar i gudstjänst som jag sätter mig in i bibeltexter som jag inte gör annars. Ofta leder detta till att jag får nya tankar kring mitt kristna liv. Då kommer också helandet när vi i vårt eget möte med Gud får ta emot förlåtelse, kraft eller det som vi behöver. Detta är något jag hoppas i vår nya församling att anställda och vanliga medlemmar formar gudstjänster och ungdomsträffar tillsammans. Anders Gemensam Framtid Jag är liksom Ing-Marie glad att församlingarna slås samman, och känner en särskild tacksamhet för det. Genom historien har det oftast handlat om splittring inom kristendomen, skälen till det kan vara lika många som de olika samfundens antal. Samarbetet mellan olika församlingar är ingen nyhet, men det är en helt ny tid vi går in i när vi istället för att splittras, kan samlas. Steget in i en kyrka Jag är delvis uppvuxen i missionskyrkan och är mycket tacksam över att ha fått min gudsbild därifrån. Jag hörde aldrig om en straffande, hotfull eller tvingande Gud - en bild som många människor i min vardag gärna använder som någon form av argument mot att vara med i en kyrka. Jag har märkt att det finns ett tomrum att fylla hos många människor, som ofta inte alls kan något om Jesus budskap utan istället något från gamla testamentet eller Paulus brev. De undviker också möjligheterna som ges att lyssna, och de undviker gudstjänsterna. Vår församling måste kunna vara en plats att vila och läkas på. Idag stänger kyrkor i landet, en effekt av att engagemang saknas. Jag insåg att inte ta kyrkan för given, och vid 29 års ålder gick jag formellt med i församlingen. För mig var det ett lätt steg att ta, då jag alltid sett mig som missionare. För de som inte känner sig hemma i vår kyrka, anar jag att mitt lilla steg säkert känns mycket större för dem. Hur gör vi det steget lättare? Vittna om Jesus och vår församling Det viktigaste för mig att vi satsar på framöver är att du som församlingsmedlem skall försöka berätta för våra medmänniskor utanför kyrkliga sammanhang om vad vår kyrka står för, och varför du är med i församlingen. Vittna om vår församling, på dina egna villkor och vid rätt tillfälle. Andlighet och frid Som jag ser det får vi inte tappa bort det andliga perspektivet i vår verksamhet. När vi gör det är det ingen skillnad på det vi gör eller någon annan förening. Det finns många andra gemenskaper utanför kyrkans väggar där människor trivs tillsammans. Jag önskar att vi alla i den nya församlingen ska känna glädje över det vi faktiskt utför, än vånda över det som vi inte hunnit eller orkat. Ibland vill och orkar vi mycket, ibland inget alls. Därför håller jag med Ing-Marie att vår församling måste kunna vara en plats att vila och läkas på. Samtidigt som tröskeln skall vara låg för de som orkar kavla upp ärmarna och vill engagera sig mer i församlingens arbete. Stafetten går vidare till Johannes Forsberg med frågan: Hur var gudstjänsterna i Afrika där du växte upp? Ing-Marie Arkbro och Anders Eriksson 5

6 SMU Nyårsläger - fantastiskt slut och början 6 När 2012 blev 2013 stod jag tillsammans med ett gäng goa ungdomar uppe på Vägsjöfors Herrgård och välkomnade in det nya året! Vi var ungefär runt 25 personer på lägret vilket gjorde att det skapades i god gemenskap. På lägret fanns det ungdomar och ledare ifrån Karlstad, Kil, Skåre, Forshaga och Västra Ämtervik. Vi var tre personer som åkte ifrån Karlstad. Jag, Julia Kihlström och hennes kompis Hillevi ifrån Uppsala som fick representera Karlstad tillsammans med oss. Vi började lägret med lära-känna-lekar och ett givande Facebookseminarium av Unni Jonsson och Matilda Thörne. Sedan vankades det tacos och häng. Alla deltagare var uppdelade i olika grupper som hjälpte till och lagade mat olika gånger. Min grupp hade hand om tacosen och det blev ett gott samarbete runt tomaterna,tacochipsen och köttfärsen. När en liten olycka resulterade i en liten översvämningen i köket var hela gruppen där och hjälpte till och städade upp. Tacochipsen var självklart tvungna att bli godkända genom provsmakning, vilket gruppen gjorde mycket noggrant och bra. Den första natten rekommenderades det att gå och lägga sig och ladda inför nyårafton. Det följdes av ledarna och av de flesta av ungdomarna... Men vad vet jag, jag låg ju och sov. En spännande upplevelse för mig var att så fort gå ifrån att vara den ungdomen som är uppe och busar på nätterna till att bli den tydliga ledaren som säger till de oansvariga ungdomarna att gå och lägga sig. Småskrattade lite för mig själv när jag hade fått de sista ungdomarna i säng och tänkte på hur nyss det där var jag. Men det säger jag ju inte till ungdomarna. Foto: Unni Jonsson Snölekar Nyårsafton börjades med en sovmorgon och därefter snölekar utomhus. Vi hann faktiskt ta tillvara på den sista snön innan den försvann under nyårsnatten. Det blev stafetter, snöbollskrig och häxa-jätte-dvärg-lekar. En och annan berlinmur och apa dök även upp. Om ni vill veta vad detta är får ni ta och hänga med på nästa läger! Efter skratt och spring gick vi alla genomblöta in och myste och spelade spel innan vi skulle börja ladda inför kvällens firande. Varje grupp planerade ett spex och hade om varsin rätt på nyårsmiddagen. När kvällen kom

7 var alla taggade inför spännande nyårsparty! Det blev en suverän kväll fylld av bla: improvisationsdrama, apdans, god mat och skratt. Nya och gamla minnen Efter detta samlades vi i övre salen för andakt och nattvard. En go samling där vi körde en runda. Rundan innebar att vi alla skulle säga ett minne ifrån året som varit. Det blev väldigt fint när alla delade med sig något av vad de hade fått uppleva. Dela minnen och livet förenar verkligen en grupp. Att vi fick dela denna nyårskväll förenar nu alla oss som var där. Tillsammans har vi nu minnet av att vi sjöng lovsång, delade nattvard Jeriko Skatteverket Sackaios för att sedan gå ut och fira in det nya året. Nya vänner möttes och nya skämt uppkom på detta mysiga läger. Ett gott minne som vi alla nu tar med oss in på det nya året dansade många av ungdomarna sin första dans på Vägsjöfors, gick på sitt första toabesök, kastade sin första snöboll, missade sin första buss och genomförde sin första kramring för året. En fantastisk början på ett år som vi hoppas är fyllt mer fler sådana här läger och andakter. Kanske är det redan v.9 i Trysil? Stina Wesslund ungdomsledare i Betlehemskyrkan och Baptistkyrkan Sackaios Startsida Maria Magdalena har checkat in på Sackaios Place. Maria lyssnar på Amazing av Danny Saucedo på Spotify. Pontius Pilatus har bytt profilbild. Johannes gillar Petrus kommentar. Petrus, Klippan har kommenterat Jesus Kristus inlägg i din logg: Får man haka? Varje Vecka Scout För dig som är 8-15 år. Tisdagar 18:00 i Mariebergsskogen/Betlehemskyrkan samt i Kronoparkskyrkan Tonår För dig som är 13 år och äldre. Torsdagar 18:00-21:00 i Baptistkyrkan Söndagsklubben barnens aktivitet på gudstjänsttid. Söndagar 11:00 Öppen förskola Betlehemskyrkan måndag 9:30-12:30 (ålder 0-6 år), samt 13:30-16:00 (ålder 0-1,5 år) och Öppen onsdag :30 Baby/småbarnsrytmik i Betlehemskyrkan onsdagar 11:15-12:00. Volleyboll i Tingvallagymnasiets gymnastiksal söndagar kl 13:00-15:00. Jeriko, Israel Jesus Kristus Petrus, Klippan Johannes Maria Magdalena Pontius Pilatus Kajafas Marta Herodes Jesus Kristus Sackaios Sackaios har deltagit i Skatteåterbäringen 2012 Maria Hörde att det var käk hemma hos dig ikväll, får man komma eller? Sackaios gillar Sykomorer Unni Jonsson december 2012 Facebook!? Nyårslägerseminariet som Unni och Matilda hade skapade många goda samtal och tankar både bland ledare och ungdomar. Vad är fördelarna och nackdelarna med facebook? Kan man skriva vad som helst på facebook? Relationsstatusar? Internskämt? Nästan alla ungdomar idag har facebook. Varför? På facebook får alla vara med. Man kan visa att man har vänner. Man får en tillhörighet. Profilen visar att jag är någon. Jag är unik med mina intressen mina vänner och mina bilder. Det är kanske därför som facebook är så viktigt för ungdomarna idag. Man blir bekräftad som den personen som man är. Men när jag tänker efter så tror jag att detta gäller för äldre med. En rolig grej som Unni och Matilda tog upp var: Hur skulle Sackaios profil sett ut om han hade facebook? Se bilden ovan. Och om Jesus hade haft facebook då? Han skulle varit vän med alla och man hade inte ens behövt skicka en vänförfrågan. I Sackaios logg hade Jesus skrivit och undrat om det inte bringades lite käk hemma i Sackaios lya. Fast kanske skulle han inte använt facebook alls. Han hade kommit till dig personligen och frågat dig direkt. Får jag bli vän med dig? 7

8 Berätta TRO Kyrkokonferens i Karlstad 8 12 maj Som tidigare har nämnts ska årets kyrkokonferens för Gemensam framtid hållas under Kristi Himmelsfärdshelgen 8-12 maj i Karlstad. Temat Berätta TRO har sitt ursprung i den värmländska berättartraditionen. Huvudansvaret för konferensens genomförande ligger hos den Nationella styrgruppen, som består av Mikael Karlsson, Helen Åkerman och några andra tjänstemän på GF:s kansli i Alvik utanför Stockholm. På lokal nivå är det församlingarna i området runt Karlstad som har tagit på sig uppgiften att ta ansvar för att konferensen kan genomföras praktiskt. Det finns därför en Lokal styrgrupp som består av Mari Hermansson (ordf), Linnea Hjelm, Ulf Sandén, Jan Thunberg (ekonomi) och Lars Furuholm samt Roland Brage som är ständigt adjungerad. Vi har studerat erfarenheterna från tidigare års konferenser och kommit fram till följande organisation med några arbetsgrupper som självständigt får lösa de problem som uppstår. GF organiserar, vi ställer upp med folk! Mötena på Karlstad CCC och Löfbergs Lila Arena Mötesförhandlingarna är förlagda till Karlstad Congress Culture Center (Karlstad CCC) och börjar där på torsdagen den 9:de maj med en öppningsgudstjänst, medan kvällsmötena och avslutningsmötet hålls i Löfbergs Lila Arena på Färjestad. Diverse olika sidoarrangemang kommer att genomföras i bl a Betlehemskyrkan och Baptistkyrkan. Programmet färdigt 13 mars Det slutliga programmet beslutas 13 mars varefter anmälningarna kommer att tas in bl a via GF:s hemsida. Då kommer de olika boendealternativen att finnas klara för bokning. Det rör sig om hotell, vandrarhem, hem och skolor. Även andra detaljer som lokala transporter, parkering, rabatterade restauranger mm ska vara klart då. Arbetsgrupper Nedanstående är huvudgrupper som i många fall behöver delas upp i mindre ansvarsområden. Nu finns de ansvariga för arbetsgrupperna klara, men det behövs också många människor för att genomföra praktiska arbeten strax innan och under konferensen. Program/kringarrangemang: Eva Persson, Anders Bernspång Gudstjänstgruppen: Jenny Walan, Anki Löwenhamn och Arvid Lundtoft m fl Kommunikationsgrupp (information/marknadsföring; lokala media): Linnéa Hjelm Konferensbyrå/service: Lhena Ahlbäck Bo & Leva boende; billigare alternativ/mat: Sören Nytomt Transportlogistik/parkering: Ulf Sandén och Lars Furuholm

9 Mötes- seminarievärdar/funktionärer (nattvard, kollekt mm): Roland Brage, Jenny Sjöberg, Sven-Åke Asplund Dekoration och utsmyckning: Sylvia Asplund, Nils-Olof Ståhl Barnkonferens: Gunnel Rosenqvist Lokalkoordination: Bobo Andersson, Lars-Erik Hermansson Krisberedskap: ännu inte klart. Programmet är som sagt inte klart, men vi hoppas på en stor gospelkonsert i LLA på lördagskvällen, berättarcafé, filmcafé och olika musikarrangemang. Anmäl ditt engagemang Vi hoppas att många skriver sina namn på de listor som finns uppsatta i BK (längst ner i kyrkosalen och ute i foajen vid Café Innegården). Ange i vilken grupp som Du vill vara med i eller tipsa om någon annan person som Du anser vara lämplig så tar vi kontakt med vederbörande. Lars Furuholm ( , , Mari Hermansson ( , En väg till livsmod och tillit en kurs för dig som är nyfiken på kristen tro som vill fördjupa kristen tro som vill öva dig i praktisk andlighet Med hjälp av Frälsarkransen och de olika pärlornas betydelse utforskar vi tillsammans vad kristen tro och praktisk andlighet kan innebära. Du behöver inga förkunskaper. När? Torsdagskvällar kl after-worktid. Kvällsmat är en del av kurskvällen. Februari 21 Mars 7, 14, 21 April 11, 18, 25 Var? I Betlehemskyrkan, Östra Torggatan 18 Kostnad? Ja, för mat och material, 250:- Anmälan och frågor till eller senast 14 februari. Ange eventuell specialkost vid anmälan. Begränsat antal platser, max 10 (min 6) deltagare. Arrangör: Karlstads missionsförsamling i samarbete med studieförbundet Läs mer om Frälsarkransen 9

10 Kyrka för Fairtrade Som säkert många av er vet är vi en Kyrka för Fairtrade. Det innebär att vi strävar efter att använda Fairtrade-märkta produkter som garanterar att producenterna har fått skäligt betalt för sina varor. Många är duktiga och tänker på detta, men vi kan bli ännu bättre. När du handlar fika till en verksamhet i kyrkan - tänk på att köpa Fairtrademärkt, t.ex. frukt, marmelad och choklad. När ni har sammanträde i kyrkan får ni gärna använda det Fairtrade-märkta kaffe och te som finns där. Vi vill också slå ett slag för Fairtrade-märkta snittblommor till nattvardsbordet (som flera i församlingen redan upptäckt). På vintern när vi inte kan plocka vilda blommor (vilket är det bästa alternativet), är det viktigt att vi tänker på hur blommorna är producerade. Det är dåliga arbetsförhållanden på många blomsterplantager. Genom att köpa Fairtrade bidrar vi till bättre villkor. Fairtrade-märkta blommor finns i flera butiker i Karlstad. Exempelvis ICA och Coop säljer ibland fairtraderosor. Nya Drakes i Mitt i City har alltid något Fairtrade-alternativ; förutom rosor kan de även ha t.ex.astromeria, mini-gerbera, prärieklocka. Solrosen på Drottninggatan kan ibland ha Fairtrade-alternativ. Blomsterlandet kan också ha fairtraderosor. Fråga efter fairtradesymbolen Om du vill läsa mer: VÄLJ FAIRTRADE- MÄRKT! Läs mer på fairtrade.se Jakob Sandin, Sara & Bo-Jacob Enqvist I den vapenlöse Jesus fotspår VAR MED OCH VANDRA FÖR EN VAPENFRI VÄRLD! FRED OCH PÅSKVANDRING MARS 2013 Vandringen innehåller reflektion, andakt, möte med Bofors och vidareutbildning om vapenhandel och ickevåld. Både pilgrimsrörelsen och politiska marscher får inspirera oss. Vandringen börjar i Örebro eller Karlstad och avslutas i Karlskoga. Under ca 3 dagar kommer vi att få utbildning, vandra och reflektera, dela måltider och engagemang med varandra. Under vandringen kommer vi att övernatta på golv i församlingshem och liknande. Vi räknar med att gå cirka en mil per dag under vandringsdagarna. På onsdagen den 27 mars möter vi anställda på Bofors, håller en fredsandakt kring påskens tema. På kvällen utvärderar vi och har en liten fest tillsammans i Österledskyrkan i Karlskoga. På torsdagsmorgonen den 28:e avslutar vi gemensamt. Kostnad: 400 kr samt 200 kr för studenter. Anneli Sandberg och Hans Kvarnström, svarar på praktiska frågor men mer info kommer - håll utkik efter folder och info på hemsidan. Arrangemang: Universitetskyrkan i Örebro och Karlstad (och dess huvudmän, i Karlstad Karlstads Missionsförsamling och Norrstrands församling), Studieförbundet Bilda och Kristna Fredsrörelsen. 10

11 Kyrka på stan Kyrka på stan är ett ekumeniskt arbete där vi samtalar om livsfrågorpå kristen grund på en neutral plats. Vi träffas kl i Baptistkyrkan, ingång från Eneströmsgatan 7, för att förbereda fikakorgar och be för kvällen. Vi har tillstånd att stå vid Frödingstatyn som är en plats som många människor passerar på fredagskvällar. Inbjudan är att få en kopp kaffe/te och en kaka. På mottagarens villkor närmar vi oss de stora frågorna i livet. Att arbetet betyder mycket kan vi ana av alla människor som återkommer till vårt bord. Önskar man förbön kan man få det. Vi går tillbaka till kyrkan cirka kl , plockar undan, ber för kvällen och de samtal vi haft. Ett kort bönebrev skrivs och skickas till de som valt att vara förebedjare för arbetet. * Vill du stötta detta arbete kan du göra det genom att be för arbetet. Önskar du våra bönebrev maila * Följ med ut en kväll och naturligt lyssna på människor och berätta vad Jesus gjort i ditt liv. Datum för våren är 1 mars, 12 april, 26 april och 24 maj. Den 5 juni, kl. 19:00 i Baptistkyrkan planeras sommarperioden * Ge ett ekonomiskt bidrag. Bankgiro märk "Kyrkan på stan". Används till kaffe, kakor, plastmuggar samt biblar. Vill du veta mer? Kontakta Ing-Marie Arkbro, Ing-Marie Arkbro Välkommen på födelsedagstårta! 2013 blir ett speciellt år för våra två församlingar, och som ett led i arbetet med att lära känna varandra vill vi mötas också i mindre grupper. Vi tycker också om att fira födelsedagar, och vill därför bjuda in dig som fyller år under innevarande månad till ett enkelt firande med tårta. De som fyller år under januari månad bjuds in till en träff med tårta i slutet av januari. I slutet av februari blir det en träff för alla som fyller år under februari, och så vidare under året. I våra församlingar finns medlemmar boende både i Karlstad och över hela landet. De som är bosatta i Karlstad kommer få en skriftlig inbjudan till dessa träffar, men bor du på annan ort och har vägarna förbi när det är dags för din födelsedagsträff är du förstås också välkommen! Inbjudan är riktad till alla som på något vis har kontakt med Betlehemskyrkan och Baptistkyrkan medlemmar, vänner, körsångare Vi hoppas kunna skicka inbjudan till så många som möjligt. Foto: sxc.hu Församlingsmedlemmar som är bosatta i Karlstad kommer att få en skriftlig inbjudan men alla som känner sig träffade är välkomna. OBS du behöver anmäla dig, till expeditionen, tel , senast tre dagar innan träffen. Nyfiken på när träffarna är? 30 januari, 28 februari, 21 mars, 24 april och 23 maj - och den träffen är för alla som fyller år i maj och juni alla gångerna. Varmt välkommen! 11

12 12 Februari 18 måndag 19 tisdag 14:00 Tisdagsträff "Skolprojekt i Nepal" Carin Söderlind o Agneta Englund 20 onsdag 18:30 Öppen storsamling för samtal om verksamhet och lokaler inför samgåendet mellan missions- och baptistförsamlingen. I Betlehemskyrkan. 21 torsdag 24 söndag 11:00 Gudstjänst "I dåligt sällskap", Anneli Sandberg. Gospel Groove Company. Kyrkfika 25 måndag 28 torsdag Mars 3 söndag 11:00 Gudstjänst med möjlighet till Spa för Själen, "För kroppen, för själen" Jenny Walan. Kyrkfika. 13:00 Vandring från Karlstads universitet till BK. 16:00-18:00 Spa för själen. 4 måndag 5 tisdag 14:00 Tisdagsträff "Sång och musik" Ann-Marie Jägerskog etlehemskyrkan 7 torsdag 10 söndag 11:00 Gudstjänst med alla åldrar i Baptistkyrkan, Stina Wesslund, Andreas Möller, Anneli Sandberg. Kyrkfika 11 måndag 12 tisdag 14:00 Rpg-Träff "Nils Bolander i ord och ton" Göran Isaksson 14 torsdag 17 söndag 11:00 Gudstjänst Herren är med dig!, Peter Andersson. Vokalgruppen Cave Musica. Kyrkfika 18 måndag 19 tisdag 14:00 Tisdagsträff "I min pappas himmel" Anna Wilén berättar om sin bok 21 torsdag 23 lördag 09:00-12:00 Storsamling ang nya församlingen. Frukost. 24 söndag 11:00 Musikgudstjänst: Canticle of the Creature av Jim Curnow, Betlehemskyrkans Musikkår, Anneli Sandberg. Kyrkfika Församlingsmöte efter gudstjänst och kyrkfika. 25 måndag 28 torsdag 19:00 Getsemanestund, Jenny Walan. Vi följer skärtorsdagens händelser genom texten i Markusevangeliet 29 fredag 11:00 Långfredagsgudstjänst i Baptistkyrkan, Andreas Möller, Jenny Walan. 31 söndag 11:00 Påskdagsgudstjänst, "Gud skapar allting nytt" Jenny Walan, Andreas Möller. Kyrkfika. April 1 måndag 2 tisdag 14:00 Tisdagsträff "Besök av vår pastor Anneli Sandberg" 4 torsdag 7 söndag 11:00 Gudstjänst "Eldsjälar - människor som förändrar världen", Petter Jakobsson, Diakonia. Anneli Sandberg. Kyrkfika. Församlingsmöte efter gudstjänst och kyrkfika. 16:00 "To make a difference". Engelskspråkig gudstjänst, Kronoparkskyrkan 8 måndag

13 9 tisdag 14:00 Rpg-Träff i Pingstkyrkan "Glimtar från Skandinaviska Turistkyrkan" Gun-Britt o Lars- Erik Holgersson spelar och sjunger och talar. 11 torsdag 14 söndag 11:00 Gudstjänst med alla åldrar, Anneli Sandberg, Andreas Möller. Kyrkfika 15 måndag 16 tisdag 14:00 Tisdagsträff "Film om trettondagsmässa i Albanien" Ann-Marie Boström 18 torsdag 21 söndag 11:00 Gudstjänst, "Osynligt?" Jenny Walan. Sannerudskyrkans kör. Kyrkfika. 22 måndag 23 tisdag Heldag Syföreningsdag i Sunne 25 torsdag 27 lördag Bildarmöte nya församlingen. 28 söndag 11:00 Festgudstjänst med nattvard, firande av bildandet av ny församling, Anneli Sandberg, Andreas Möller, Jenny Walan. Gospel Groove Company. Lite festligare kyrkkaffe. Canticle of the creatures Söndagen den 24 april Franciskus av Assisi var en ung medeltida man som levde i sus och dus, men vände sitt rikemansliv ryggen och levde som munk i enkelhet och fred med människor och djur. I psalmboken hittar vi både psalm och bön som han har skrivit. Fransiskus solsång är nog den mest kända. På palmsöndagen kl gör Betlehemskyrkans Musikkår Canticle of the creatures, ett verk för symfonisk blåsorkester som bygger på Fransiskus texter där han lovprisar Gud för olika delar i skapelsen. Det blir en hel gudstjänst med musik, ord och böner. På kvällen kl görs samma sak i Arvika Missionskyrka. Medverkar gör också Anneli Sandberg. Festgudstjänst Söndagen den 28 april Vi firar bildandet av ny församling sista söndagen i april med festgudstjänst. Se kalendariet för mer info. Varje Vecka Café Innegården öppet måndag-fredag kl Måndag Öppen Förskola 9:30-12:30 (ålder 0-6 år), samt 13:30-16:00 (ålder 0-1,5 år). Stick och trivs kl 18 Betlehemskyrkans Musikkår kl 18:30 Tisdag Symöte kl 14 (jämna veckor) Scout kl 18 Gospel Groove Company kl 19 Onsdag Baby/småbarnsrytmik kl 11:15 Sopplunch kl 12 Öppen förskola kl 13-15:30 med sångsamling eller vardagsgudstjänst kl 14. Torsdag BIV (Betlehemskyrkans internationella vängrupp) kl 13:30 Tonår kl 18 i Baptistkyrkan Söndag Gudstjänst kl 11 Söndagsklubben Volleyboll kl Vad händer i Baptistkyrkan i veckorna? Tisdagar Veckoandakt i kyrksalen - ett enkelt samtal utifrån kommande söndags texter. Sista tisdagen i månaden Samtalskväll - bibelsamtal i brasrummet (ingång från Eneströmsgatan). Onsdagar Bön i kyrksalen i Baptistkyrkan. Första onsdagen i månaden Trivselträff - fika och gemenskap för daglediga. Torsdagar Tonår Söndagar Gudstjänst 13

14 14 Från styrelsen i korthet Styrelsens arbete handlar i stor utsträckning om att förbereda för bildandet av den nya församlingen tillsammans med Baptistförsamlingen. Det har bildats ett antal arbetsgrupper med representanter från de olika församlingarna om t.ex. personalfrågor, församlingens fokus Öppen arbetsplats Gratis kaffe, gratis WiFi. Nu prövar vi Öppen arbetsplats i caféet! Öppen arbetsplats är till för dig som saknar kontor att arbeta på och därmed en arbetsgemenskap. Du kanske är ensamföretagare Församlingsboken Nya medlemmar Ulrika Länsberg inflyttad från Skårekyrkan Granegatan 16 B, lgh 1203 Tfn , Till vila Ingegerd Leimar Född den 18 oktober Död den 3 december 2012 Begravningsgudstjänsten hölls i Betlehemskyrkan den 14 december Officiant var Gunnar Hansén. Elsa Sjöberg Född den 28 oktober Död den 3 januari och inriktning, ungdomsarbetet, organisation, ekonomi och formalia. Vi har också börjat prata om vad den nya församlingen ska heta. Om du har tankar och synpunkter om detta får du gärna höra av dig till någon i styrelsen eller till vår föreståndare Anneli Sandberg. eller student. Kom till Café Innegården, torsdagar kl 9-12, med start 14 februari. Ta med egen matlåda, eller köp något i cafét, så äter vi tillsammans kl 12. Välkommen! Begravningsgudstjänsten hölls i Betlehemskyrkan den 18 januari 2013 Officiant var Peter Andersson. Adressändring Anita Carlsson & Joakim Helgesson, Norrstrandsgatan Karlstad, hem tfn Jenne & Daniel Fröding, Senapsvägen 3, Karlstad. Telefonnumret har upphört. Utflyttade Karin Svedberg till Skårekyrkan Jennie Sjöberg till Skårekyrkan Per Malmestig utgått Datum för församlingsbildandet Under våren blir det flera samlingar kring samgående med Karlstad Baptistförsamling. Här följer datumen: Onsdag 20 februari kl 18:30 Öppen storsamling för samtal om verksamhet och lokaler inför samgåendet mellan missions- och baptistförsamlingen. I Betlehemskyrkan. Lördag 23 mars kl 09:00-12:00 Storsamling ang nya församlingen. Frukost. Söndag 24 mars ca kl 12:45 Församlingsmöte Karlstads Mfs efter gudstjänst och kyrkkaffe. Söndag 7 april ca kl 12:45 Församlingsmöte Karlstads Mfs efter gudstjänst och kyrkkaffe. Lördag 27 april Bildarmöte nya församlingen. Söndag 28 april kl 11:00 Festgudstjänst med nattvard, firande av bildandet av ny församling, Anneli Sandberg, Andreas Möller, Jenny Walan. Gospel Groove Company. Lite festligare kyrkkaffe.

15 Insamlingsresultat Karlstads missionsförsamling BETLEHEMSKYRKAN Adress: Ö:a Torggatan Karlstad Expeditionen har öppet mån-tis och tor-fre 10-12, onsd Telefon: (vx) Fax: E-post: Hemsida: Pastor/tf församlingsföreståndare/ universitetet Anneli Sandberg Pastor/vice församlingsföreståndare /universitetet Jenny Walan Vaktmästare/bokningar Sara Enqvist Ungdomsledare Stina Wesslund Förskollärare Lena Josefsson Husmor Cristina Nicoară Hellholm Framsidesbilden Affischen för kyrkokonferensen Berätta Tro i Karlstad maj Mötesplatsen utges av Karlstads Missionsförsamling. Ansvarig utgivare: Anneli Sandberg Redaktionen Sven Wedemalm, Mattias J Fröding, Christer Hellholm, Daniel Fröding GÅVOR TILL FÖRSAMLINGEN Karlstads Missionsförsamling Var noga med att ange vilket ändamål pengarna ska gå till. Karlstads SMU Betlehemskyrkans Musikkår Vill du kontakta redaktionen? Skriv eller faxa till kyrkans expedition, prata med någon i redaktionen eller e-posta till: Nästa manusstopp 22 mars. Prenumeration 100:-/år, betalas in på postgiro , glöm ej ange "prenumeration mötesplatsen" samt avsändare. 15

16 Posttidning B Något nytt ska växa fram Om vetekornet inte faller i jorden och dör, förblir det ett ensamt korn. Men om det dör, ger det rik skörd. (Joh 12:24) Det är Jesus som förutsäger sin egen död. Men texten handlar också om det kristna livet, om vårt liv, om mitt liv. Eller kanske mitt liv som det borde vara. Det är en besk medicin. Det handlar om att korsfästa sitt ego tillsamman med Jesus. Att låta högmod, själviskhet, habegär och självhävdelse dö bort. Det är inget som sker i en handvändning, utan är en process, en viljeprocess. Att låta sig förändras i mötet med Gud och medmänniskor. Och när detta sker kan också vi ge rik skörd. Men jag tror att detta bibelord även har mycket att säga oss nu när våra två församlingar skall bli en. Många av oss har varit med länge. Vi vet hur det skall vara. Varför ändra på något som fungerat hittills? Men om den nya församlingen skall ge skörd måste de gamla församlingarna dö, på riktigt. Störst tror jag frestelsen att hålla kvar vid det gamla, är för oss som har vår bakgrund i Karlstads missionsförsamling. Vi är fler och vi får dessutom vara kvar i vår kyrka. Men det får inte finnas något: Så har vi alltid gjort! Det är något nytt som skall växa fram. Om vi inte förmår detta är det upplagt för konflikter. Risken är stor att medlemmar kommer att känna sig besvikna, eller uppleva att de är utanför. Men om vi fullföljer den process som vi påbörjat med kärlek, ödmjukhet och öppenhet för varandras olikheter, då tror och hoppas jag på en gemensam framtid som ger rik skörd. Mattias J Fröding Tel Begravningsbyrån Roland Andersson AB Älvgatan 11, Karlstad, Nästa nummer av Mötesplatsen utkommer i mitten av april. Manusstopp är 22 mars.

Vision. Pingstkyrkan Alingsås Landskyrkoallén 4

Vision. Pingstkyrkan Alingsås Landskyrkoallén 4 Pingstkyrkans Vision Vi vill forma Alingsås framtid genom att vara en stor kyrka som har avgörande betydelse i stan. I vardagen vill vi lyssna, höras och vara en given tillgång. Söndagens gudstjänst och

Läs mer

SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer.

SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer. R I F T A M N IO N 0 O 2 K 5 1 0 2 6 1 SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer. Så mycket mer än

Läs mer

Församlingsordning för Abrahamsbergskyrkans församling (förslag 3 okt)

Församlingsordning för Abrahamsbergskyrkans församling (förslag 3 okt) Församlingsordning för Abrahamsbergskyrkans församling (förslag 3 okt) Församlingsordning för Abrahamsbergskyrkans församling antagen vid årsmöte 2013-03- XX Abrahamsbergskyrkans församling har antagit

Läs mer

Det händer i. IMMANUELSKYRKAN SKÖVDE Mars Maj 2013. Foto: Daniel Demming. www.imkskovde.se

Det händer i. IMMANUELSKYRKAN SKÖVDE Mars Maj 2013. Foto: Daniel Demming. www.imkskovde.se Det händer i IMMANUELSKYRKAN SKÖVDE Mars Maj 2013 Foto: Daniel Demming www.imkskovde.se Skövde Missionsförsamling & Skövde SMU Kungsgatan 17, 541 31 SKÖVDE Telefon: 0500-41 04 21 Hemsida: www.imkskovde.se

Läs mer

IMMANUELSKYRKAN. www.imkskovde.se. December 2014 - Februari 2015 SKÖVDE. Equmeniakyrkan

IMMANUELSKYRKAN. www.imkskovde.se. December 2014 - Februari 2015 SKÖVDE. Equmeniakyrkan IMMANUELSKYRKAN SKÖVDE December 2014 - Februari 2015 Equmeniakyrkan www.imkskovde.se Omslagsbilden: Välkommen in i värmen i Immanuelskyrkan! Skövde Missionsförsamling & Equmenia Skövde Kungsgatan 17, 541

Läs mer

Nu gör jag något nytt

Nu gör jag något nytt Nu gör jag något nytt Linda Alexandersson fredag 15 maj Det började med att två tjejer i min församling i Arvika, åkte ner hit till Göteborgsområdet för att träffa en präst. De hade bekymmer på ett område

Läs mer

Fakta om kristendomen

Fakta om kristendomen Kristendomen Jesus Fakta om kristendomen Kristendomen är världens största religion med fler än 2 miljarder anhängare. Kristendomen utgår från Jesus från Nasarets liv och lära som återges i Nya testamentet.

Läs mer

längtan, relationer, bön, Ande, tro, Kyrka, Jesus, hopp, identitet, 2014-2015 längtan, relationer, bön, Ande, tro, Kyrka, Jesus, hopp, identitet,

längtan, relationer, bön, Ande, tro, Kyrka, Jesus, hopp, identitet, 2014-2015 längtan, relationer, bön, Ande, tro, Kyrka, Jesus, hopp, identitet, längtan, relationer, bön, Ande, tro, Kyrka, Jesus, hopp, identitet, livsviktigt, Gud, smärta,framtid.. längtan, relationer, bön, Ande, tro, Kyrka, Jesus, hopp, identitet, livsviktigt, Gud, smärta,framtid..

Läs mer

Söndagsskolan och LoveNepal. sid12

Söndagsskolan och LoveNepal. sid12 Söndagsskolan och LoveNepal sid12 1 2 Den Helige Ande - Vår Hjälpare Nu går jag till honom som har sänt mig, och ingen av er frågar mig: Vart går du? Men eftersom jag har sagt er detta, är era hjärtan

Läs mer

TEMA Heliga Anden. Möt Stina och Jenny - BK:s nya medarbetare. Om vi menar allvar med vår vision

TEMA Heliga Anden. Möt Stina och Jenny - BK:s nya medarbetare. Om vi menar allvar med vår vision Mötesplatsen En tidning från Karlstads missionsförsamling Nr 4 oktober - december 2012 TEMA Heliga Anden Möt Stina och Jenny - BK:s nya medarbetare Om vi menar allvar med vår vision Föreståndartankar Det

Läs mer

Välkomnande av nya medlemmar

Välkomnande av nya medlemmar Välkomnande av nya medlemmar Anvisningar Församlingen välkomnar som medlem var och en som bekänner Jesus Kristus som Frälsare och Herre samt är döpt. Församlingen kan ge möjlighet till medlemskap i väntan

Läs mer

Håstenskyrkan Programblad för Equmeniakyrkan Varberg Nr 1 Våren 2016

Håstenskyrkan Programblad för Equmeniakyrkan Varberg Nr 1 Våren 2016 Håstenskyrkan Programblad för Equmeniakyrkan Varberg Nr 1 Våren 2016 Equmeniakyrkan Varberg Post- och besöksadress: Håstens torg 432 30 Varberg Telefon 0340-10466 E-mail: info@hastenskyrkan.se Hemsida:

Läs mer

Pastorns tankar. Temagudstjänster om bön vårterminen Herre, lär oss att be!

Pastorns tankar. Temagudstjänster om bön vårterminen Herre, lär oss att be! Pastorns tankar Det himmelska hemmet! En dag tar vårt jordiska liv slut. Det vet vi alldeles säkert. Min gamla mor fick hembud för en tid sedan. Hon var nästan 91 år och vägde drygt 30 kilo. De sista åren

Läs mer

Jag minns en sommar för några år sedan. Det var väldigt varmt. Jag orkade inte göra något mer än att sitta på altanen och bara titta ut över sjön.

Jag minns en sommar för några år sedan. Det var väldigt varmt. Jag orkade inte göra något mer än att sitta på altanen och bara titta ut över sjön. Pastorn har ordet SOMMAR är förskingringens tid, då vi flyr ut från våra instängda rum! Allt ska hinnas med, helst ska man besöka släkt och vänner, måla om, renovera och städa. Helst ska barnen ha hunnit

Läs mer

IMMANUELSKYRKAN SKÖVDE. Mars Maj 2014. www.imkskovde.se. Equmeniakyrkan

IMMANUELSKYRKAN SKÖVDE. Mars Maj 2014. www.imkskovde.se. Equmeniakyrkan IMMANUELSKYRKAN SKÖVDE Mars Maj 2014 Equmeniakyrkan www.imkskovde.se Skövde Missionsförsamling & Equmenia Skövde Kungsgatan 17, 541 31 SKÖVDE Telefon: 0500-41 04 21 Hemsida: www.imkskovde.se Pastor & Församlingsföreståndare

Läs mer

Ta steget! Konfirmation 2015/16. Järfälla kyrka Kyrkvägen 8. Maria kyrka Vasavägen 25. S:t Lukas kyrka Svarvargränd 1. Viksjö kyrka Agrargränd 2

Ta steget! Konfirmation 2015/16. Järfälla kyrka Kyrkvägen 8. Maria kyrka Vasavägen 25. S:t Lukas kyrka Svarvargränd 1. Viksjö kyrka Agrargränd 2 Ta steget! Järfälla kyrka Kyrkvägen 8 Maria kyrka Vasavägen 25 S:t Lukas kyrka Svarvargränd 1 Viksjö kyrka Agrargränd 2 Konfirmation 2015/16 Varför konfirmation? Konfirmandtiden är ett fantastiskt tillfälle

Läs mer

FÖRSAMLINGS- BLADET. Det är gott att i stillhet hoppas på hjälp från HERREN. KALMAR ADVENTKYRKA JULI 2014. Klag 3:26

FÖRSAMLINGS- BLADET. Det är gott att i stillhet hoppas på hjälp från HERREN. KALMAR ADVENTKYRKA JULI 2014. Klag 3:26 FÖRSAMLINGS- BLADET KALMAR ADVENTKYRKA JULI 2014 Det är gott att i stillhet hoppas på hjälp från HERREN. Klag 3:26 Hur läser man Bibeln? Under olika bibelsamtal uppstår då och då frågan om hur man läser

Läs mer

SALEMKYRKAN BORENSBERG

SALEMKYRKAN BORENSBERG SALEMKYRKAN BORENSBERG PROGRAM FEBRUARI-MARS 2017 Kom till mig, så ska ni finna vila för er själ När vi går in i februari brukar det kännas att året har börjat på riktigt. Förhoppningsvis infinner sig

Läs mer

VÄLKOMMEN till ett helt nytt liv! Innehåll. Dina första steg på vägen till ett liv tillsammans med Gud.

VÄLKOMMEN till ett helt nytt liv! Innehåll. Dina första steg på vägen till ett liv tillsammans med Gud. Gud i din stad! Innehåll VÄLKOMMEN till ett helt nytt liv!... 3 Dina första steg på vägen till ett liv... tillsammans med Gud... 3 Lösningen är Jesus, Guds Son... 4 Frälst?... 5 Du kan bli född på nytt:...

Läs mer

Välkommen till. Missionskyrkan. april - juni 2015

Välkommen till. Missionskyrkan. april - juni 2015 Välkommen till Missionskyrkan april - juni 2015 Sommartid Ockelbo Missionskyrka N. Åsgatan 26 816 31 Ockelbo 0297 423 37 Exp.tid tisd - onsd 10-12 ockelbo.missionskyrka@ telia.com Pg. 29 54 46-9 Bg. 336

Läs mer

Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf

Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf Vi har under de senaste två söndagarna talat om längtan efter liv i den kristna tron. Längtan efter Guds Helige Ande och att fortsätta bygga

Läs mer

Januari. Ekumeniska böneveckan 18-25 januari Samlingar i Saronhuset varje dag kl. 18

Januari. Ekumeniska böneveckan 18-25 januari Samlingar i Saronhuset varje dag kl. 18 Januari Vecka 1 Torsdag 1 januari 11.00 Ekumenisk gudstjänst i Uddevalla kyrka Söndag 4 januari 11.00 Gudstjänst med nattvard Sönd. eft. nyår Guds hus Lars Widéll, Yvonne Eriksdotter Vecka 2 Tisdag 6 januari

Läs mer

i Centrumkyrkan Tumba händer nr , 2 september 14 oktober

i Centrumkyrkan Tumba händer nr , 2 september 14 oktober i Centrumkyrkan Tumba händer nr 3 2012, 2 september 14 oktober DETTA PROGRAMBLAD är en hälsning till dig från Centrumkyrkan i Tumba. Du hittar den i centrum, Gröndalsvägen 10. Du är varmt välkommen till

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL EFS-KYRKAN HELSINGBORG

VÄLKOMMEN TILL EFS-KYRKAN HELSINGBORG TA GÄRNA MED MIG HEM! VÄLKOMMEN TILL EFS-KYRKAN HELSINGBORG EN GUIDE TILL EFS-KYRKAN HELSINGBORG Fr.o.m. september 2016 Jesus talade åter till dem och sade: Jag är världens ljus. Den som följer mig skall

Läs mer

FÖRSAMLINGSBLAD FÖR EQUMENIAKYRKAN PÅ SÖDRA DAL Juni - September 2017

FÖRSAMLINGSBLAD FÖR EQUMENIAKYRKAN PÅ SÖDRA DAL Juni - September 2017 FÖRSAMLINGSBLAD FÖR EQUMENIAKYRKAN PÅ SÖDRA DAL Juni - September 2017 Jag tycker nog att jag har skapligt bra lokalsinne, jag brukar inte gå vilse. Men visst händer det ändå ibland att jag tappar riktningen,

Läs mer

Kors och kärlek. Nr 4 i serien Kristusvägen

Kors och kärlek. Nr 4 i serien Kristusvägen Kors och kärlek Nr 4 i serien Kristusvägen 1 Det kristna livet KORSET När man går in i en kyrka ser man ofta ett kors över altaret eller på något annat ställe i kyrkorummet. Korset är en symbol för Jesu

Läs mer

Carlskyrkan. program. december & januari 2012/13. kom som du är

Carlskyrkan. program. december & januari 2012/13. kom som du är Carlskyrkan kom som du är program december & januari 2012/13 FINNS GUD? JA NEJ KANSKE VI TÄNKTE UTFORSKA LIVETS MENING. TA CHANSEN. GRUNDKURS I KRISTEN TRO VÅREN 2013 tisdagar 18-20.30 start 5/2 Ge dig

Läs mer

Barnvälsignelse Anvisningar Ordning

Barnvälsignelse Anvisningar Ordning Barnvälsignelse Anvisningar Den teologiska grunden för barnvälsignelsen grundar sig i att Jesus tog barnen i famnen och välsignade dem. Jesus visade att Guds rike hör barnen till. Det är en del av Guds

Läs mer

Mitt arbetshäfte om religion.

Mitt arbetshäfte om religion. Mitt arbetshäfte om religion. Centralt innehåll: Några högtider, symboler och berättelser ur kristendom, islam och judendom. Några berättelser ur Bibeln och deras innebörd samt några av de vanligaste psalmerna.

Läs mer

Dopgudstjänst SAMLING

Dopgudstjänst SAMLING Dopgudstjänst Psalm SAMLING Inledningsord och tackbön I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Gud vill att vi skall leva i gemenskap med honom. Därför har han sänt sin Son, Jesus Kristus, för att

Läs mer

2014/2015. konfirmand

2014/2015. konfirmand 2014/2015 konfirmand 1 Nya kompisar, läger och gå på vatten Vi lever i en tid där vi möter många olika tankar värderingar och trosuppfattningar. Det kan vara positivt men också förvirrande. Vad är rätt

Läs mer

Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN

Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN JESUS Jesus föräldrar är Maria & Josef från staden Nasaret. Ängel sa att Maria skulle föda Guds son. Jesus föddes i ett stall i staden Betlehem. 3 vise män kom med gåvor

Läs mer

Avskiljning av missionär

Avskiljning av missionär Avskiljning av missionär Anvisningar I Kyrkokonferensens samlade gemenskap av församlingar avskiljs kvinnor och män till särskilda tjänster. Det kan gälla redan ordinerade medarbetare som diakoner och

Läs mer

Jesus älskar alla barn! En berättelse om Guds stora kärlek till alla barn

Jesus älskar alla barn! En berättelse om Guds stora kärlek till alla barn Jesus älskar alla barn! En berättelse om Guds stora kärlek till alla barn Maria bodde i en liten stad som hette Nasaret. Den låg i Israel. En ängel kom till Maria och sa: Maria, du ska få ett barn. Barnet

Läs mer

På gång i Centrumkyrkan September 2015-Januari 2016

På gång i Centrumkyrkan September 2015-Januari 2016 - Vi vill hjälpa människor hitta fram - På gång i Centrumkyrkan September 2015-Januari 2016 Frukta inte, ty jag är med dig, se dig inte ängsligt om, ty jag är din Gud. Jag styrker dig, jag hjälper dig,

Läs mer

FÖRSAMLINGENS VISION. Sammanfattning av predikoserie i tre delar: INÅT UPPÅT -UTÅT. Stefan W Sternmo

FÖRSAMLINGENS VISION. Sammanfattning av predikoserie i tre delar: INÅT UPPÅT -UTÅT. Stefan W Sternmo FÖRSAMLINGENS VISION Sammanfattning av predikoserie i tre delar: INÅT UPPÅT -UTÅT Stefan W Sternmo FÖRSAMLINGENS VISION Vad är församlingens vision, väg och värderingar? Enligt vår församlingsordning är

Läs mer

Församlingsordning för Uppsala Missionsförsamling

Församlingsordning för Uppsala Missionsförsamling Församlingsordning för Uppsala Missionsförsamling Församlingsordning för Uppsala Missionsförsamling antagen vid årsmöte 2008-03-01 och församlingsmöte 2008-05-25 samt ändrad vid årsmöte 2009-03-07 och

Läs mer

Guds rike består i Kraft! Av: Johannes Djerf

Guds rike består i Kraft! Av: Johannes Djerf Guds rike består i Kraft! Av: Johannes Djerf En av de saker som jag inte tycker om att göra, det är att gå på kalas. Vilket säkert gör mig till en väldigt udda figur för dig om jag inte redan var det.

Läs mer

1 Syfte 3 2 Vision 3 3 Vår historia 3. 4 Vår gemensamma tro 3. 4.1 Bibeln 4 4.2 Undervisning 4 4.3 Bönen 5 4.4 Gudtjänst 5 4.

1 Syfte 3 2 Vision 3 3 Vår historia 3. 4 Vår gemensamma tro 3. 4.1 Bibeln 4 4.2 Undervisning 4 4.3 Bönen 5 4.4 Gudtjänst 5 4. Församlingsordning Innehållsförteckning 1 Syfte 3 2 Vision 3 3 Vår historia 3 4 Vår gemensamma tro 3 4.1 Bibeln 4 4.2 Undervisning 4 4.3 Bönen 5 4.4 Gudtjänst 5 4.5 Mission 5 5 Gemensamma handlingar 6

Läs mer

Texter till Predikan

Texter till Predikan Texter till Predikan 2016 05 01 Luk 11:1 En gång var Jesus på en plats och bad. När han hade slutat, sade en av hans lärjungar till honom: "Herre, lär oss att be, liksom Johannes lärde sina lärjungar."

Läs mer

KRISTENDOMEN. Grundare: Jesus

KRISTENDOMEN. Grundare: Jesus KRISTENDOMEN Grundare: Jesus Världens största religion med minst 2 miljarder troende. Utvecklades som en egen religion ur judendomen ungefär mellan åren 40-100 e Kr. I länderna som lyser lila är mer än

Läs mer

Carlskyrkan. kom som du är. program

Carlskyrkan. kom som du är. program Carlskyrkan kom som du är program februari & mars 2014 Om konsten att utvecklas i sin relation med Gud en bönekurs för dig som vill lära dig mer om bön tisdagar 4/2, 11/2 och 25/2 kl 18-20.30 En kurskväll:

Läs mer

November / december 2013

November / december 2013 November / december 2013 Vid den tiden utfärdade kejsar Augustus en förordning om att hela världen skulle skattskrivas. Det var den första skattskrivningen, och den hölls när Quirinius var ståthållare

Läs mer

VÄLKOMMEN. till Equmeniakyrkan Eggvena, Remmene, Rensvist och Tåstorp. EN härlig vår och en Glad påsk önskas dig

VÄLKOMMEN. till Equmeniakyrkan Eggvena, Remmene, Rensvist och Tåstorp. EN härlig vår och en Glad påsk önskas dig VÄLKOMMEN till Equmeniakyrkan Eggvena, Remmene, Rensvist och Tåstorp EN härlig vår och en Glad påsk önskas dig PROGRAMBLAD mars, april, maj 2015 Equmeniakyrkan Pastor Brita Blomdahl 0513-10154, mobil 0738-168461

Läs mer

CENTRUMKYRKAN. i Skånes Fagerhult MARS-MAJ 2012 VÄLKOMMEN

CENTRUMKYRKAN. i Skånes Fagerhult MARS-MAJ 2012 VÄLKOMMEN CENTRUMKYRKAN i Skånes Fagerhult MARS-MAJ 2012 VÄLKOMMEN TÄNKVÄRT Har du förstått Min Gud, har jag funnit min Glädje Min Gud, han har gett oss av sin Fröjd Av nåden så måste jag medge, att har man Jesus

Läs mer

TYDLIG. Älskad, förlåten och innesluten. Bibel och Frukost? Ingrid KÖREN INNEHÅLL

TYDLIG. Älskad, förlåten och innesluten. Bibel och Frukost? Ingrid KÖREN INNEHÅLL 2 11 Älskad, förlåten och innesluten På kyrkbladets framsida, ser du en hand som håller i ett kors. Korset är tillverkat för hand av olivträ från Betlehem. (från redan beskurna grenar). Det fungerar inte

Läs mer

En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling

En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling Sida2 BAS ABC Några grunder för BAS grupper i Lidköpings församling En BAS grupp är en grupp i församlingen. Där man på ett nära sätt kan träffas

Läs mer

KRISTENDOMEN. Grundare: Jesus

KRISTENDOMEN. Grundare: Jesus KRISTENDOMEN Grundare: Jesus Världens största religion med minst 2 miljarder troende. Utvecklades som en egen religion ur judendomen ungefär mellan åren 40-100 e Kr. I länderna som lyser lila är mer än

Läs mer

2013/2014. www.bibelskolagoteborg.se

2013/2014. www.bibelskolagoteborg.se 2013/2014 www.bibelskolagoteborg.se Välkommen till Bibelskola Göteborg! Bibelskola Göteborg vill vara en bibelskola där du får växa i ditt personliga liv som kristen, där du får hjälp att leva och växa

Läs mer

1. Psalm. T.ex. psalm 131, 180, 243, 244, 360 eller 399. Inledande välsignelse och växelhälsning

1. Psalm. T.ex. psalm 131, 180, 243, 244, 360 eller 399. Inledande välsignelse och växelhälsning D. I sorgehuset Andakten leds av en präst, en församlingsanställd eller en församlingsmedlem. På ett bord som är täckt med en vit duk kan man placera en bibel, ett kors eller ett krucifix och ett tänt

Läs mer

Programblad April - Juni 2016. Kom helige Ande! Uppväck oss! Utmana oss! Gör oss brinnande av kärlek! I EN VÄXANDE VARDAGSGEMENSKAP

Programblad April - Juni 2016. Kom helige Ande! Uppväck oss! Utmana oss! Gör oss brinnande av kärlek! I EN VÄXANDE VARDAGSGEMENSKAP I EN VÄXANDE VARDAGSGEMENSKAP Programblad April - Juni 2016 Kom helige Ande! Uppväck oss! Utmana oss! Gör oss brinnande av kärlek! Vi rör oss i påsktid på väg mot pingsten. En tid av omvälvningar - för

Läs mer

Gud blev människa. Nr 3 i serien Kristusvägen

Gud blev människa. Nr 3 i serien Kristusvägen Gud blev människa Nr 3 i serien Kristusvägen 1 Det kristna livet GUD UPPENBARAR SIG FÖR OSS Kristna tror att Gud söker oss människor i alla tider och överallt på jorden. Gud har visat oss vem han är genom

Läs mer

Guds Ande påverkar allt!

Guds Ande påverkar allt! Guds Ande påverkar allt! Av: Johannes Djerf I fredags kväll så var jag inbjuden till Rydaholm och tonårsgruppen i kyrkan där för att tala om relationer och sex. Och jag förstår om ni undrar om det var

Läs mer

Programblad för Valdshult Öreryds missionsförsamlingar

Programblad för Valdshult Öreryds missionsförsamlingar Programblad för Valdshult Öreryds missionsförsamlingar Mars Juni 2011 Snö och kyla, tö, halka och is. Denna vinter har vi verkligen fått smaka på båda delarna i fullt måtto. Och än är inte vintern slut.

Läs mer

Lärjungaskap / Följ mig

Lärjungaskap / Följ mig Lärjungaskap / Följ mig Dela in gruppen i par och bind för ögonen på en av de två i paret. Låt den andra personen leda den med förbundna ögon runt i huset och utomhus, genom trädgården, till exempel, och

Läs mer

DOPBEKRÄFTELSE Vid Leitourgias årskonferens på Island på Martin Luthers dopdag 2015-11-11

DOPBEKRÄFTELSE Vid Leitourgias årskonferens på Island på Martin Luthers dopdag 2015-11-11 DOPBEKRÄFTELSE Vid Leitourgias årskonferens på Island på Martin Luthers dopdag 2015-11-11 P. I Faderns och (+) Sonens och den heliga Andens namn. Amen. F. Välsignad vare den heliga Treenigheten, kärlekens

Läs mer

Helande. En lärjungens identitet. Av: Johannes Djerf

Helande. En lärjungens identitet. Av: Johannes Djerf Helande En lärjungens identitet Av: Johannes Djerf På en temasamling under årets tonårsläger så får ett 100-tal människor, under väldigt enkla omständigheter och under väldigt enkla och tydliga böner riktade

Läs mer

Samling - Musikstycke/solosång/gemensam sång till inledning/övergång

Samling - Musikstycke/solosång/gemensam sång till inledning/övergång Ordning vid dop av barn Denna ordning kan infogas som en del i en större gudstjänst eller vara fristående. Anvisningar, bibeltexter och böner är förslag som kan väljas och formuleras efter situationens

Läs mer

Församlingen lever i denna mission genom: evangelisation, att föra glädjebudet om Jesus Kristus till alla människor,

Församlingen lever i denna mission genom: evangelisation, att föra glädjebudet om Jesus Kristus till alla människor, Församlingskonstitution Församlingens konstitution består av Teologisk grund för Equmeniakyrkan samt Församlingsordning och Församlingsstadgar antagna av Fristads Missionskyrka 2014 09 29 och 2014 09 --.

Läs mer

Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen

Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen 1/5 17 sön e Trefaldighet Guds kärlek till oss Psalmer: 18, Ps 111, 242, 28, 157, L211 Texter: Pred 12:1-7, 1 Joh 4:13-21, Matt 6:19-24 Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus.

Läs mer

Byggt på Löften Av: Johannes Djerf

Byggt på Löften Av: Johannes Djerf Byggt på Löften Av: Johannes Djerf Om jag skulle beskriva mig själv och mina intressen så skulle inte ordet politik finnas med. Inte för att jag tror att det är oviktigt på något sätt. Men jag har ett

Läs mer

PROGRAMBLAD Februari - Maj Skänninge Missionskyrka.

PROGRAMBLAD Februari - Maj Skänninge Missionskyrka. PROGRAMBLAD Februari - Maj 2017 Skänninge Missionskyrka http://equmeniakyrkan.se/skanninge/ Vecka 5 To 2/2 Fr 3/2 Sö 5/2 Vecka 6 Må 6/2 To 9/2 Sö 12/2 Vecka 7 To 16/2 Lö 18/2 Sö 19/2 Vecka 8 Må 20/2 To

Läs mer

Gilla oss på Facebook

Gilla oss på Facebook & Gilla oss på Facebook www.facebook.com/lerumsforsamling www.svenskakyrkan.se/lerum Beröringspunkten Beröringspunkten är en mötesplats för alla som vill stanna upp en stund och låta sig bli berörda. En

Läs mer

Februari Maj 2015 INTERVJU MED MARTA KARLSSON

Februari Maj 2015 INTERVJU MED MARTA KARLSSON Februari Maj 2015 INTERVJU MED MARTA KARLSSON Marta, du är anställd på Equmeniakyrkans Region Nord. När började du där och vad har du för arbetsuppgifter? - Jag började jobba i september, men tjuvstartade

Läs mer

Tureholms kyrkan. En kyrka för hela livet där mötet med Jesus Kristus förvandlar - mig, dig och världen. www.tureholmskyrkan.se

Tureholms kyrkan. En kyrka för hela livet där mötet med Jesus Kristus förvandlar - mig, dig och världen. www.tureholmskyrkan.se Tureholms kyrkan april-september 2014 En kyrka för hela livet där mötet med Jesus Kristus förvandlar - mig, dig och världen. n 2 www.tureholmskyrkan.se Tre blir ett Text: Derek WALLES När jag för flera

Läs mer

September Oktober 2015

September Oktober 2015 Fotspår i sanden En natt hade en man en dröm. Han drömde att han gick längs en strand tillsammans med Gud. På himlen trädde plötsligt händelser från hans liv fram. Han märkte att vid varje period i livet

Läs mer

PULSGRUPPER HUR GÖR MAN OCH VARFÖR?

PULSGRUPPER HUR GÖR MAN OCH VARFÖR? PER PULSGRUP CH VARFÖR? HUR GÖR MAN O VARFÖR PULS? PULSGRUPP- VAD ÄR DET? Och varför ska vi ha det? Två relevanta och bra frågor som vi som jobbar med Puls-Tro och Idrott får ganska ofta. De frågorna försöker

Läs mer

Liv i Kyrkan Kyrkan i Livet

Liv i Kyrkan Kyrkan i Livet STUDIEGUIDE TILL BOKEN Liv i Kyrkan Kyrkan i Livet I Liv i Kyrkan beskrivs gudstjänstförnyelsen i Katarina församling som en resa i 12 steg. Utgångspunkten är, säger Olle Carlsson, den maktlöshet som vi

Läs mer

PROGRAM. 3 juli - 25 september

PROGRAM. 3 juli - 25 september PROGRAM 3 juli - 25 september 2016 www.wesleykyrkan.se GUDSTJÄNSTER OCH SAMLINGAR Fr.o.m. den 10 juli är vi tillbaka i Wesleykyrkan Sommarens tema: Kristens resa 2016 Söndag 3 juli 18:00 Sommargudstjänst

Läs mer

En tidning från. Nr 1 februari - april 2014 TEMA. Vilka vill vi vara? Bilden? Se sidan 14.

En tidning från. Nr 1 februari - april 2014 TEMA. Vilka vill vi vara? Bilden? Se sidan 14. Mötesplatsen Nr 1 februari - april 2014 En tidning från TEMA Vilka vill vi vara? Bilden? Se sidan 14. Föreståndartankar Gudstjänst för hela livet Varje söndag och nästan varje annan firningsdag i kyrkoåret

Läs mer

September / Oktober 2014

September / Oktober 2014 September / Oktober 2014 Foto: John Redstig Guds kärlek är som stranden och som gräset, är vind och vidd och ett oändligt hem. September 2014 V Dat Dag Tid Samling 36 2 tisd 19:00 Omsorgsgruppen 3 onsd

Läs mer

Programblad för december 2015 & januari 2016

Programblad för december 2015 & januari 2016 Programblad för december 2015 & januari 2016 Det folk som vandrar i mörkret ser ett stort ljus, över dem som bor i mörkrets land strålar ljuset fram. Du låter jublet stiga, du gör glädjen stor. De gläds

Läs mer

ÄLSKA GUD - ÄLSKA MÄNNISKOR

ÄLSKA GUD - ÄLSKA MÄNNISKOR ÄLSKA GUD - ÄLSKA MÄNNISKOR församlingsbl ade t ma j -Juni 2010 2 fö r sa m lingsb l ade t m a j -j u n i 2010 REDAKTION / FÖRSAMLINGSKONTAKT Stefan Beimark - Ansv.utg...016-702 22 Therese Ehrlin - Redaktör...016-42

Läs mer

Kristendomen. Kristendomens tidiga historia

Kristendomen. Kristendomens tidiga historia Jesus tog på sig alla människors misslyckanden och synder när han dog på korset. På så sätt befriade Jesus människorna till att kunna leva ett liv nära Gud och beroende av Gud. Kristendomen uppstod i det

Läs mer

Foto: John Redstig. September - oktober 2015

Foto: John Redstig. September - oktober 2015 Foto: John Redstig September - oktober 2015 September 2015 V Dat Dag Tid Samling 36 1 tisd 18:30 Omsorgsgrupp 2 onsd 18:00 Scout - start 3 torsd 4 fred 19:00 TONÅR: Skattjakt 5 lörd 19:00 Lägereko i Granö

Läs mer

Eva Andreas Tunadalskyrkan Tema: Att vara lärjunge utmaningar och möjligheter Grunden

Eva Andreas Tunadalskyrkan Tema: Att vara lärjunge utmaningar och möjligheter Grunden Eva Andreas Tunadalskyrkan 160904 Tema: Att vara lärjunge utmaningar och möjligheter Grunden Matt 28:16-20 Under hösten kommer de flesta av mina predikningar att ha ett gemensamt tema, och varje predikan

Läs mer

Spår Första samlingen Lärjungar

Spår Första samlingen Lärjungar Inledande bön Gud, vår Fader, vi tackar dig för att du alltid söker efter oss. I skapelsen ser vi spår av din kärlek; kom och befria oss från allt som hindrar vårt gensvar på din godhet. Herre Jesus Kristus,

Läs mer

Predikan av: Urban Ringbäck Smyrnakyrkan, 30 september 2012

Predikan av: Urban Ringbäck Smyrnakyrkan, 30 september 2012 NATTVARD Predikan av: Urban Ringbäck Smyrnakyrkan, 30 september 2012 Heliga vanor för vanliga människor - Nattvard När jag ger denna föreskrift kan jag inte berömma er för era sammankomster, som snarare

Läs mer

Ordning för dopgudstjänst

Ordning för dopgudstjänst Ordning för dopgudstjänst Inledningsord och tackbön P I Faderns och sonens och den helige Andes namn. Gud vill att vi ska leva i gemenskap med honom. Därför har han sänt sin son, Jesus Kristus, för att

Läs mer

Jesus: förödmjukad och upphöjd

Jesus: förödmjukad och upphöjd Lektion 9 Jesus: förödmjukad och upphöjd Vi undersöker Kristi liv i två faser Vilken underbar plan Gud förberedde för att rädda mänskligheten efter syndafallet! Denna plan som är given åt syndare världen

Läs mer

Försam lings nytt. Bibel ordet. Vetlanda Alliansförsamling. I detta nummer, bl a: Se oss på: http://www.vetlandaallianskyrka.se

Försam lings nytt. Bibel ordet. Vetlanda Alliansförsamling. I detta nummer, bl a: Se oss på: http://www.vetlandaallianskyrka.se Försam lings nytt Nr: 34 program mars april 2014 I detta nummer, bl a: Från pastorns penna Barn o Ungdomsverksamheten Program för mars, april 2014 Ekonomi Vision och mål (måldokument) Annonser mm. mm.

Läs mer

En levande församling

En levande församling PINGST VÄSTERÅS En levande församling Och Herren skall alltid leda dig; han skall mätta dig mitt i ödemarken och ge styrka åt benen i din kropp. Du skall vara lik en vattenrik trädgård och likna ett källsprång,

Läs mer

Söndagen efter nyår årg

Söndagen efter nyår årg Söndagen efter nyår 2014-01-05 3 årg Och Herren lät sitt ord gå i fullbordan: jag efterträdde min far David på Israels tron, så som Herren hade lovat, och jag byggde huset åt Herrens, Israels Guds, namn.

Läs mer

Programblad för Falköpings Missionsförsamling & SMU 1 december 2013 27 februari 2014

Programblad för Falköpings Missionsförsamling & SMU 1 december 2013 27 februari 2014 Hemvist för Falköpings Missionsförsamling Programblad för Falköpings Missionsförsamling & SMU 1 december 2013 27 februari 2014 Stina Lönnmyr, Nora Rydberg, Ellen Ahlrik, Karl Borgenhard och Joakim Svantesson.

Läs mer

Tunadalskyrkan, Köping Lärjungskap del 7, Alla har något att bidra med 1 Kor 14:26

Tunadalskyrkan, Köping Lärjungskap del 7, Alla har något att bidra med 1 Kor 14:26 1 Tunadalskyrkan, Köping 161204 Lärjungskap del 7, Alla har något att bidra med 1 Kor 14:26 Jag fick ett telefonsamtal häromdagen från någon som höll på med en uppgift i religion och som skulle jämföra

Läs mer

GUD ÄLSKAR DIG! Gud älskar Dig och har skapat Dig till att känna Honom personligen.

GUD ÄLSKAR DIG! Gud älskar Dig och har skapat Dig till att känna Honom personligen. Gud älskar Dig och har skapat Dig till att känna Honom personligen. Så älskade Gud världen att han gav den sin ende son, för att var och en som tror på honom inte skall gå under utan ha evigt liv. (Joh

Läs mer

IMMANUELSKYRKAN SKÖVDE. September- November 2013. www.imkskovde.se. Equmeniakyrkan

IMMANUELSKYRKAN SKÖVDE. September- November 2013. www.imkskovde.se. Equmeniakyrkan IMMANUELSKYRKAN SKÖVDE September- November 2013 Equmeniakyrkan www.imkskovde.se Skövde Missionsförsamling & Skövde SMU Kungsgatan 17, 541 31 SKÖVDE Telefon: 0500-41 04 21 Hemsida: www.imkskovde.se Pastor

Läs mer

Andreasakademin En lekmannaakademi Hösten 2015

Andreasakademin En lekmannaakademi Hösten 2015 Andreasakademin En lekmannaakademi Hösten 2015 Vad är Andreasakademin? Målsättningen för församlingsens vuxenfördjupning är att vi ska gripa oss an stora ämnen - utan att krångla till det. Namnet Andreasakademin

Läs mer

IMMANUELSKYRKAN SKÖVDE. September - November Equmeniakyrkan

IMMANUELSKYRKAN SKÖVDE. September - November Equmeniakyrkan IMMANUELSKYRKAN SKÖVDE September - November 2014 Equmeniakyrkan www.imkskovde.se Skövde Missionsförsamling & Equmenia Skövde Kungsgatan 17, 541 31 SKÖVDE Telefon: 0500-41 04 21 Hemsida: www.imkskovde.se

Läs mer

Församlingens källor (Apg 2:41-47) Predikan av Jan-Gunnar Wahlén sö 14 feb 2016

Församlingens källor (Apg 2:41-47) Predikan av Jan-Gunnar Wahlén sö 14 feb 2016 Församlingens källor (Apg 2:41-47) Predikan av Jan-Gunnar Wahlén sö 14 feb 2016 Inledning Vi är lite olika som människor och i samband med ett årsmöte har en del av oss lättast att blicka tillbaka och

Läs mer

välkommen till dop var du än står i livet

välkommen till dop var du än står i livet välkommen till dop var du än står i livet Du är sedd, du är älskad finns det något vackrare att säga? Det är precis detta som vi säger till alla barn och vuxna när de döps i vår församling. Lerums församling

Läs mer

FÖRSAMLINGS. bladet. september oktober. NÄSSJÖ. Allians & Baptist FÖRSAMLING

FÖRSAMLINGS. bladet. september oktober.  NÄSSJÖ. Allians & Baptist FÖRSAMLING FÖRSAMLINGS bladet www.nabf.se NÄSSJÖ Allians & Baptist FÖRSAMLING september oktober 2013 Nässjö Allians- och Baptistförsamling Pastor Anders Meyer tel: 076-94 222 70 e-post: anders.meyer@spray.se SJUKSKRIVEN

Läs mer

befriad äventyret Snäckan Klintehamn 16-19 juli barnkonferensen talare Robert Eriksson Britta Hermansson Viktor Paulsson sång & musik Jenny Wahlström

befriad äventyret Snäckan Klintehamn 16-19 juli barnkonferensen talare Robert Eriksson Britta Hermansson Viktor Paulsson sång & musik Jenny Wahlström befriad 2015 16-19 juli Snäckan Klintehamn talare Robert Eriksson Britta Hermansson Viktor Paulsson sång & musik Jenny Wahlström konsert med A Treehouse Wait barnkonferensen äventyret GOTLAND Pingstförsamlingarna

Läs mer

Tunadalskyrkan e tref. Joh. 1:35-46 Kallelsen till Guds rike

Tunadalskyrkan e tref. Joh. 1:35-46 Kallelsen till Guds rike 1 Tunadalskyrkan 13 06 09 2 e tref. Joh. 1:35-46 Kallelsen till Guds rike Under 1880-talet kom väckelsen till Köping med omnejd. Det bildads församlingar på flera platser med en livaktig verksamhet. Så

Läs mer

Tunadalskyrkan Att leva i Guds Nu

Tunadalskyrkan Att leva i Guds Nu 1 Mark 1:14 När Johannes hade blivit fängslad kom Jesus till Galileen och förkunnade Guds budskap och sade: Tiden är inne, Guds rike är nära. Omvänd er och tro på budskapet. Tunadalskyrkan 131208 Att leva

Läs mer

Håstenskyrkan Programblad för Equmeniakyrkan Varberg Nr 1 Vintern 2017

Håstenskyrkan Programblad för Equmeniakyrkan Varberg Nr 1 Vintern 2017 Håstenskyrkan Programblad för Equmeniakyrkan Varberg Nr 1 Vintern 2017 Equmeniakyrkan Varberg Post- och besöksadress: Håstens torg 432 30 Varberg Telefon 0340-10466 E-mail: info@hastenskyrkan.se Hemsida:

Läs mer

En given ordning. En traktat om Kyrkans ämbete

En given ordning. En traktat om Kyrkans ämbete En given ordning En traktat om Kyrkans ämbete en utvecklingen har ju gått vidare. Paulus skrev brev M för 2000 år sedan! utbrast min granne när vi talade om Bibeln. Jag förstod hur han tänkte. Utvecklingen

Läs mer

Predika Heliga Trefaldighets dag 2010, årg 2 Texter: 2 Mos 3:1-15, Rom 11:33-36, Matt 28:16-20 Pär-Magnus Möller

Predika Heliga Trefaldighets dag 2010, årg 2 Texter: 2 Mos 3:1-15, Rom 11:33-36, Matt 28:16-20 Pär-Magnus Möller Predika Heliga Trefaldighets dag 2010, årg 2 Texter: 2 Mos 3:1-15, Rom 11:33-36, Matt 28:16-20 Pär-Magnus Möller Jag har märkt att vi kristna ibland glömmer hur fantastiskt det är att känna Jesus. Vi blir

Läs mer

E. Vid en grav. Inledningsord Moment 2. Psaltarpsalm Moment 3.

E. Vid en grav. Inledningsord Moment 2. Psaltarpsalm Moment 3. E. Vid en grav När man t.ex. vid ett släktmöte samlas vid en grav kan man hålla en fri andakt använda detta material i tillämpliga delar. Andakten leds av en präst, en församlingsanställd en församlingsmedlem.

Läs mer

Tunadalskyrkan 13 08 11. Det är roten som bär Dig!

Tunadalskyrkan 13 08 11. Det är roten som bär Dig! 1 Tunadalskyrkan 13 08 11 Det är roten som bär Dig! Visst är det spännande att göra AHA-upplevelser ibland, för de kan ge både kraft och inspiration. Häromdagen gjorde jag en sådan upplevelse när jag upptäckte

Läs mer