Internationellt arbete 2012

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Internationellt arbete 2012"

Transkript

1 Internationellt arbete 2012 Foto: Microsoft Office, Office.com

2 Innehåll Utbildningsförvaltningens internationella arbete Centrum för pedagogisk inspiration/malmö Naturskola... 4 Internationell samordnare... 4 Studiebesök... 4 Konferenser, fortbildning och kurser... 5 Frans Suell och Jörgen Kocks gymnasium... 7 Internationaliseringsarbetet på skolan... 7 Internationell samordnare... 8 Projekt... 8 Studiebesök Studieresor Utbyte Internationell praktik Konferenser, fortbildning och kurser Utbytesstudenter Komvux Malmö Södervärn Internationaliseringsarbete på skolan Internationell samordnare Studiebesök Konferenser, fortbildning och kurser Komvux Malmö Södervärn /E2C/ Second Chance School Internationaliseringsarbete på skolan Internationell samordnare Studiebesök Konferenser, fortbildning och kurser Projekt Malmö Borgarskola Internationaliseringsarbete på skolan Internationell samordnare Studiebesök Internationell praktik Konferenser, fortbildning och kurser Utbytesstudenter Övrigt Malmö Latinskola

3 Internationaliseringsarbete på skolan Internationell samordnare Projekt Utbyte Internationellt projektarbete Studieresa Mediegymnasiet Projekt Pauli Gymnasium Studieresa Rönnens gymnasium, Komvux Malmö Rönnen Projekt Studiebesök Utbyte Internationell Praktik S:t Petri skola Internationaliseringsarbete på skolan Internationell samordnare Projekt Utbyte Studieresa Konferenser, fortbildning och kurser Utbildningsförvaltningens kansli Internationaliseringsarbete på förvaltningen Internationell samordnare Projekt Studieresa Konferenser, fortbildning och kurser Nätverk

4 Utbildningsförvaltningens internationella arbete 2012 Utbildningsnämndens prioriterade områden i det internationella arbetet Ökad satsning på internationell praktik Större andel elever uppnår minst level B i testet för Cambridge Certificate Större andel elever uppnår godkänt i språkcertifikat i franska, spanska och tyska, som ger elever behörighet att studera vid utländska universitet EU:s medel för internationellt arbete utnyttjas i högre grad. Samverkan mellan gymnasieskolor inom Malmö och i Öresundsregionen ska öka Internationell praktik Utbildningsnämnden ger skolorna bidrag för elever som utför internationell praktik/apl och projektarbete i utlandet utbetalades kr till internationell praktik och projektarbete i utlandet vilket motsvarar 86 elever utbetalades kr till internationell praktik och ca 174 elever utförde internationell praktik. År 2010 utbetalades kr till skolorna för internationell praktik, 83 gymnasieelever i internationell praktik var det färre elever från yrkesprogrammen som gjorde praktik i utlandet. Språkcertifikat Utbildningsnämnden finansierar språkcertifikat i engelska, CAE (Cambridge Certificate in Advanced English). Under 2012 anmäldes 431 elever till CAE från åtta skolor, 22 elever deltog inte och 19 elever blev underkända. 95 % godkändes av de som genomförde provet. 374 elever anmäldes till CAE under 2011 från sju skolor, 386 anmälda elever 2010 och 369 elever klarade 96 % godkänt. Jämförelse med tidigare års resultat är inte möjlig eftersom gränsen för godkänt ändrats. Antalet tyska språkprov ökade under 2012, på varierade nivåer från C1 till A2. Av 52 anmälda godkändes 87 % varav 31 elever på C1 och B2-nivå. Under 2011 genomförde 16 elever examinationer i tyska ( elever). Alla anmälda blev godkända. I Franska var 29 anmälda till B2, tre elever genomförde ej examinationen. Av de 26 elever som skrev provet blev alla godkända på B2-nivå. Fyra elever klarade även C1-nivå vilket är en mycket avancerad språknivå godkändes 90 % av de 32 elever som genomförde provet godkändes 73 % av 26 skrivande. 44 % av eleverna på Malmö Borgarskola som examinerats i spanska språktestet DELE klarade godkänt, 25 elever deltog. I fjol klarade 50 % av 18 elever godkänt. 3

5 Centrum för pedagogisk inspiration/malmö Naturskola Internationell samordnare Kontaktperson: Birger Emanuelsson, Studiebesök Studebesök 1 C:a 30 skolledare, borgmästare, planerare m.fl. kom till Malmö på ett besök 18-19/4. från flera orter i västra Ryssland. Värd för besöket var Nordiska ministerrådet. Temat för resan för framför allt hållbar utveckling. Malmö Naturskola, genom undertecknad berättade om Naturskolan och det nya Naturbåtsprojektet samt åkte med under dag 2. Sustainable Business Hub, Miljöförvaltningen i Malmö och Helsingborgs samt Lomma kommun deltog också. Studiebesök 2 Studiebesök från S:t Petersburg, 10 personer Den 14/ kom en delegation från S:t Petersburg. Där deltog framförallt lärare och personer från den ideella föreningen Friends of Baltic. Syftet var att studera utomhuspedagogiskt arbete samt olika lösningar för alternativ energiproduktion. De besökte Solar city, Västra hamnen och Malmö naturskolas hus i Torup. Josef Vilhelmsson, Kajsa Högfeldt och Erik Lensell guidade. Studiebesök 3 Studiebesök från Petrozavodsk Den 12-13/9 kom en delegation från Karelen (framför allt Petrozavodsk) hit. De kombinerade ett besök i Köpenhamn med att besöka Malmö Naturskola. De var mycket fokuserade på hur ett fortsatt samarbete med Malmö Naturskola och andra Malmöskolor skulle kunna se ut. I delegationen ingick 1 lärare, 5 rektorer och 1 skoldirektör. Så gott som samtliga från naturskolan var involverade. Studiebesök 4 Studiebesök från Oulu och Tammerfors i Finland Den 11/ Kom ett studiebesök på 8 personer från Oulu och Tammerfors i Finland. De hade först varit i Danmark under 2 dagar. Gruppen bestod av en rektor och 7 lärare och förskolelärare. De var främst intresserade av hur utomhuspedagogiken fungerade här och hann också med att besöka Stock och Sten samt Kungshögskolan. Tillsammans har vi planer på ett lärarutbyte på somrarna med dem och två ryska skolor. Birger Emanuelsson, Bo Lindvall, Josef Vilhelmsson och Lina Hällsten var involverade. 4

6 Konferenser, fortbildning och kurser Konferens i S:t Petersburg samt studiebesök (XI ANNUAL FORUM OF STRATEGIC PLANNING LEADERS ) 22-25/ Syftet var att berätta om Malmö naturskolas arbete med en Naturbåt i Öresund, skapa kontakter i Ryssland, få inblick i miljöarbete och utomhuspedagogiskt arbete i Ryssland samt besöka potentiella samarbetspartners i regionen. Besöket kan på lite sikt få stor betydelse för samarbeten med ryska skolor och naturvårdsorganisationer. Jag (Birger Emanuelsson) reste själv till konferensen Aktiviteten genomfördes på ett hotell i S:t Petersburg samt på en naturskyddsorganisations kontor ( Friends of Baltic) samt på två skolor i området. Länkhänvisning till konferensen: Infoday Life Long Learning Syftet med resan var att få mera information om de nya EU-projekten som kommer att börja gälla från Vårt huvudsakliga fokus var att få reda på mera om Comenius-projekten. Det hela syftar till att vi skall ha lättare för att söka medel från t.ex. Comenius som senare kommer Malmö Naturskola, Malmös skolor och skolbarn till del. Birger Emanuelsson och Erik Lensell från Malmö Naturskola deltog. Aktiviteten var i Bryssel i Belgien 12-13/ , Infoday Lifelong learning Programme Internationell Comeniuskurs Outdoor Environmental Education- Experiential Approaches to Learning Syfte - Fortbildning med fokus på olika pedagogiska övningar och föreläsningar kring lärande för hållbar utveckling med utomhuspedagogik i centrum. Internationellt utbyte av erfarenheter och nya nätverk. - Vi fick lära oss användbara pedagogiska övningar och hur vi kan arbeta med lärande för hållbar utveckling med utomhuspedagogik i centrum. Fick nytt internationellt nätverk som möjliggör samarbeten i framtiden. Eventuellt med lärarutbyten/studiebesök eller liknande Josefine Gustafsson (Karin Bengtsson,Serviceförvaltningen betalade, Kajsa Öberg åkte från sin nya naturskola i Huddinge) - Länkhänvisning, =33806 Studiebesök i Ryssland, Petrozavodsk. Syfte Hålla i ett föredrag om utomhuspedagogik på en konferens om hållbart lärande och grön tillväxt. 5

7 Undersöka förutsättningar för ett fotsatt samarbete gällande olika projekt finansierade av Nordiska ministerrådet. Målet är att svenska pedagoger ska kunna åka till petrozavodsk för fortbildning, och pedagoger från Petrozavodsk ska kunna åka hit. Besöka olika verksamheter som kan vara av intresse för svenska pedagoger På vilket sätt bidrog aktiviteten till elevers lärande (eller vårt). Vi fick bra kontakter Petrozavodsk som vi kommer fortsätta jobba med gällande fortsatt samarbete. Vilka från Naturskolan deltog: Erik Lensell och Josef Vilhelmsson. Länkhänvisning. Var genomförders aktiviteten stad och land Ryssland, staden Petrozavodsk. Sammanställning: Birger Emanuelsson, Malmö Naturskola 6

8 Frans Suell och Jörgen Kocks gymnasium Internationaliseringsarbetet på skolan Vi på Frans Suell och Jörgen Kocks gymnasium har en tydlig internationell profil och vi samarbetar med många europeiska skolor. Både elever och personal ges möjlighet till internationella kontakter genom praktik, studieresor, konferenser och också genom att delta i mottagandet av internationella besökare. Våra utvärderingar visar att vi är den skola som kanske har flest internationella projekt. Frans Suell och Jörgen Kocks gymnasium har flera stora projekt. Regional Matkultur Öresund (Upplev Öresund genom regional matkultur). Ett Interreg IV projekt som pågår mellan Dessutom är Frans Suell och Jörgen Kocks gymnasium med i ett TOI Leonardo projekt Improved Quality in Work Based Learning Vi har också ett Leonardo Partnerskapsprojekt An ICF based approach in Education and Training services som avslutas Vi har också i år startat ett annat Leonardo Partnerskapsprojekt EnTraiMo som avslutas Vi har också ett Athena samarbete med Jordanien, beviljat för Projektets syfte är ett elevutbyte mellan Frans Suell och Jörgen Kocks gymnasium Malmö, Sverige och Amman Training Center, Amman, Jordanien. De gemensamma programmen för ovan nämnda skolor är Frisörprogrammet och Spa-och stylistprogrammet. Vi kan också erbjuda spännande praktikplatser i närområdet eller ute i Europa och nu även i USA och länder österut. Skolan deltar årligen i flera globala konferenser och varje år reser vi till New York till FN-skolans stora internationella konferens, så också 2012 när temat var Exposing the Unseen Vi samarbetar med skolor i Europa och även utanför EU. Handels- och administrations- Programmet, speciellt fokuserat på IKEA och deltar med framgång i många andra EU-projekt. Livsmedelsprogrammet har bl.a. utbyte med dansk livsmedelsutbildning och bransch. Programmet deltar i tävlingar och varje år är vi med och anordnar Årets Skånska Matupplevelse detta år i samarbete med Älska Matmässan. Handelsprogrammet erbjuder också skötsamma elever möjlighet att praktisera utomlands, detta år i Limerick på Irland. Våra travelever får möjlighet att göra praktik på Malta Racing Club. Våra floristelever erbjuds möjlighet att praktisera i Tyskland i München, inom Leonardo da Vinci projektet FloreXX. Textil- och designeleverna har möjlighet att göra en del av sin APU utomlands hos någon designer. 7

9 Språkstuderande elever kan besöka skolor i olika länder och lära sig mer om både kultur och språk. På de flesta programmen ges möjlighet till praktik utomlands, vilket vi är både stolta och glada för. Internationell samordnare Skolan har en internationell samordnare på 50%. Skolan har också en internationell grupp med representanter för olika enheter. Kontaktperson/er: Claes Koverberg, International Coordinator, tel , mobil , fax , mail Projekt Regional Matkultur Öresund (Upplev Öresund genom regional matkultur). Status: pågående Projektperiod start ( ): Projektperiod slut ( ): Projektets lead partner: The Danish Meat Trade College (Slagteriskolen I Roskilde) Projektets övriga partners: Frans Suell och Jörgen Kocks gymnasium Fond/källa till finansiering: Interreg IV Projektets totala budget i SEK: Bidrag till Malmö stad för projektet som helhet: Euro EU-medel utbetalda till Malmö stad under 2011: Euro Syfte med projektet: Projektets syfte är att bidra till att utveckla lokala samhällen i de två regionerna och göra det attraktivt för lokalbefolkningen att bo och arbeta på landsbygden Samtidigt kommer regionala små livsmedelsproducenter att locka turister med spännande produkter och upplevelser. Projektet skall också sprida erfarenheter till andra med ett särskilt intresse av matkultur. Aktiviteter under året (resor, möten antal deltagare): 5 reor till Köpenhamn/Roskilde, 1 nätverksmöte i Ystad/Bornholm Projektkontakt; Claes Koverberg. Mail Leonardo da Vinci Tools of Innovation (TOI), Improved Quality in Work Based Learning (IQWBL) Status: pågående Projektperiod start ( ): 8

10 Projektperiod slut ( ): Projektets lead partner: Kokkolan kauppaopisto Projektets övriga partners: Frans Suell och Jörgen Kocks gymnasium, Sverige Kauno prekybos ir verslo mokykla, Litauen, Colegiul National Economic Gheorghe CHITU, Rumänien, Centro Servizzi Cultura Sviluppo Srl Italien. Fond/källa till finansiering: Leonardo da Vinci TOI Projektets totala budget i SEK: Bidrag till Malmö stad för projektet som helhet: Euro EU-medel utbetalda till Malmö stad under 2012: SEK Syfte med projektet: Målet med projektet är att införa bästa praxis i fråga om lärande på arbetsplatsen (WBL, On-The-Job Lärande), och tillämpliga delar av förvaltningen som praktiseras i Finska metoden Lighthouse, när nationella läroplanerner och praxis beaktas. Utbyte av erfarenheter när det gäller WBL i olika länder kommer att äga rum på 3 seminarier och med hjälp av intern kommunikation genom Internet mellan de olika seminarierna. Genomförandet av god praxis för att säkerställa god kvalitet WBL (med resultat från Lighthouse projekt och från andra projekt) kommer att vara en integrerad del av WBL förfaranden i de skolor som deltar i projektet. Aktiviteter under året (resor, möten antal deltagare): 1 möte i Pistoia. 1 möte i Malmö Projektkontakt; Claes Koverberg. Mail APU i Köpenhamn APU i Köpenhamn för årskurs 3 elever Datum start: Datum slut: Vid resa - Antal deltagare från Malmö stad: 5 elever Syfte med aktiviteten: Eleverna har genomfört fyra av sina 15 veckors APU i Köpenhamn i olika butiker på Fields, Fisketorvet och på Kastrup. Projektkontakt; Kerstin Olofsson, Leonardo da Vinci Partnerskap, A.I.E.T An ICF based approach in Education and Training services Status: pågående 9

11 Projektperiod start ( ) Projektperiod slut ( ) Projektets lead partner: Instituto di instruzione superior Piero Della Francesca. Projektets övriga partners: Cooperativa Sociale La Tappa Mlodziezowy Osrodek Wychowawczy w Kamionku Wielkim Zaklad Aktywnosci Zawodowej Frans Suell och Jörgen Kocks gymnasium, IHARL (f.d. IV-HML) Sydskånska Gymnasiet, Ro 7 Haydar Akcelik Technical and Vocational High School Istanbul Il Milli Egitim Mudurlugu Fond/källa till finansiering: Leonardo da Vinci Projektets totala budget i SEK: Bidrag till Malmö stad för projektet som helhet: euro EU-medel utbetalda till Malmö stad under 2011: SEK Frans Suell och Jörgen Kocks Gymnasium IHARL Leonardo da Vinci A.I.E.T Alla partners I projektet, två partners från respektive partnerland (Italien, Polen Turkiet och Sverige ), arbetar med elever eller unga vuxna med speciella behov och funktionsnedsättningar. I projektet vill vi dela med oss inom gruppen av framgångsfaktorer i arbetet med målgruppen samt tillsammans bygga vidare på olika modeller för utvärdering, dokumentation och arbete utifrån ICF kriterierna för utbildning, anställning, praktik och social inkludering i ett samhälle. Sedan projektstarten 2011, partnersen mötts vid tre separata tillfällen. Arezzo i Italien under hösten -11, Tolkmicko i Polen under våren -12 och senaste mötet hölls i Ystad och Malmö under hösten Till varje möte har gruppen arbetat utifrån en på förhand uppsatt agenda där första mötet inriktade sig på material för utvärdering, andra mötet för upprättandet av ett on-line CV (kan ses som en komplettering för målgruppen till det europass som redan finns). Under mötet i Ystad och Malmö var det arbete kring dokumentation i form av en portfolio som var huvudfokus. Vi, från Frans Suell och Jörgen Kocks Gymnasium, har representerats under mötena med en grupp bestående av fem lärare. Fyra elever från det förstärkta programment medverkade i Arezzo medan fyra elever från gymnasiesärskolan medverkade i Tolkmicko. Under mötet i Malmö, där den samlade gruppen av deltagare uppgick till 68 personer, varav 25 var elever, ställde restauranglärare och medialärare upp och arrangerade workshops för de gästande eleverna. Elever från IHARL och ISPR fanns på plats för att tolka på polska och turkiska för gästerna. Mötet i Malmö avslutades med en rundvandring (en tuff promenad) genom Malmö under ledning av Jonas Jarl, David Winqvist, Jonas Mårtensson, Tomas Lundberg och Ola Schönström. Med start på Quality Hotell och slutdestination Kallbadhuset för lunch. Två italienska elever testade det svenska kallbadet. Sammantaget ett mycket lyckat och uppskattat arrangemang. Nästa del i projektet är att jobba vidare med dokumentation (portfolio) samt inför kommande möte i Istanbul i april jobba med det som går under namnet key competences 10

12 Projektet An ICF based approach in Education and Training services är ett Leonardo partnerskapsprojekt som finansieras med EU-medel. Projektet syftar kortfattat till att hitta gemensamma nämnare och strategier för hur man får in personer med funktionsnedsättningar via yrkesutbildning till yrkeslivet. Målgruppen är således unga människor med olika former av funktionsnedsättningar som ska finna vägar in i arbetslivet och yrkesutbildningar som ska hitta strategier för att lyckas med detta via utbildningspraktik. Elever på individuella programmet som har praktik med inriktning handel/media respektive livsmedel kommer att delta i studiebesök som genomförs under projektets gång december 2011 åkte fem lärare och fyra elever från I-HARL (IV-HML) till Arezzo, Italien. De fem lärarna som tillhör kärntruppen är Cecilia Boström, Jonas Jarl, Tomas Lundberg, Ola Schönström och Elsa Widerberg. Toscana och våren 2012 kommer vi att besöka våra två parterskolor i Tolkmicko i Polen. Inför första fysiska mötet ska webbaserade möten genomföras för att skapa verktyg för utvärdering samt modeller för hur projektet ska rapporteras. Löpande digitala möten mellan de fysiska studieoch arbetsbesöken kommer att genomföras under projektets gång. Projektkontakt: Elsa Widerberg, FloreXX Status: avslutat Projektperiod start ( ): Projektperiod slut ( ): inklusive spridningsfas Projektets lead partner: Frans Suell och Jörgen Kocks gymnasium Projektets övriga partners: Berufsschule für Gartenbau und Floristik, Mûnchen Fond/källa till finansiering: Leonardo da Vinci Projektets totala budget i SEK: Bidrag till Malmö stad för projektet som helhet: Euro 7160 EU-medel utbetalda till Malmö stad under 2012: Euro 632 Syfte med projektet: Projektet är planerat för praktikelever från Frans Suell och Jörgen Kocks gymnasium i Malmö med inriktning professionell florist / blomsterhandel. Praktikanterna kommer att praktisera 3 veckor i blomsterbutiker i München. Praktikplatserna tillhandahålls genom försorg av vår partnerskola, Berufsschule für Gartenbau und Floristik, Mûnchen Blomsterhandlare i Europa är mycket starkt påverkade och formade av nationella och regionala särdrag. De, ofta mycket små, blomsterdetaljhandels företagens verksamhet är baserade på dessa egenskaper. Flexibilitet, och därigenom kreativa möjligheter för praktikanter, kommer därför markant att ökas genom erfarenheter från en APU utlands Aktiviteter under året (resor, möten antal deltagare): 3 elever på praktik i München Projektkontakt; Atti Norman Mail 11

13 EnTraiMo Status: pågående Projektperiod start ( ): Projektperiod slut ( ): Projektets lead partner: Berufskolleg Rheydt Mülfort für Wirtschaft und Verwaltung, Mönchengladbach, Tyskland Michael Schiffer Projektets övriga partners: Frans Suell och Jörgen Kocks gymnasium, Malmö. Stratford Upon Avon College, Stratford, UK. Stredná odborná škola, Bzinská 11, Nové Mesto nad Váhom, Slovakiet. CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY OF NÓGRÁD COUNTY, Ungern. Instituto Específico de FP superior MIGUEL ALTUNA, Spanien. Fond/källa till finansiering: Leonardo da Vinci Projektets totala budget i Euro (SEK: ) Bidrag till Malmö stad för projektet som helhet: Euro EU-medel utbetalda till Malmö stad under 2012: Euro Syfte med projektet: Students, especially in Vocational Education and Training with its heterogeneous classes (age, education, social and cultural background etc.), learn in different ways. The project would bring European Partners together to share and understand different learning styles and how this impacts on mixed groups of learners. The project would explore the methods for testing each student s preferred style of learning that currently exist within each Partner organisation and their country. Factors such as each other s teaching methods would have to be considered and how cultures impact on the approach taken. Groups of learners will be part of the testing process, initially to test existing techniques and their effectiveness through lessons using the results. Later they will be used to test new materials developed through the partnership. All tests will involve actual teaching sessions and the implementation of strategies to address the different learning styles found within the group. Results will be brought back to the partnership for analysis, including the impact of subject and culture, if they are relevant. Learners will be asked to comment on each stage of the process, from individual testing to being in a lesson. The aim will be to devise a method to recognise each learner s individuality and allow them to realise their full potential and to establish European quality standards to testing learners and usable approach to teaching that underpins learning and teaching across Europe. Aktiviteter under året (resor, möten antal deltagare): 1 resa, Projektkontakt; Thommy Göransson Mail Athena Jordanien IPK 2011:3119 Projektperiod: Projektet är externt finansierat via Athena, SIDA 12

14 Projektets lead partner är Frans Suell och Jörgen Kocks gymnasium och övrig partner UNRWA Amman Training Center. Projektets syfte är ett elev- och personalutbyte mellan Frans Suell och Jörgen Kocks gymnasium Malmö, Sverige och FN:s yrkesskola i Amman, UNRWA, Amman Training Center, Amman, Jordanien. De gemensamma programmen för ovan nämnda skolor är Frisörprogrammet och Spaoch stylistprogrammet. Vi har avslutat första projektomgången, och fick i oktober 2011 beviljat medel för ytterligare en projektomgång. Vi har nu expanderat projektet till 12 elever och 3 lärare i sammanlagt 2 veckor på värdskolan (Första projektomgången avsåg 8 elever och 2 personal). Eleverna kommer att få delta i ordinarie undervisning två dagar per vecka samt ägna ett par dagar åt studiebesök som är adekvat i förhållande till elevernas utbildning. Målgruppen är elever i årskurs ett till tre på ovan nämnda program. I år, 2012, besökte tre lärare och tolv elever från Jordanien Frans Suell och Jörgen Kocks gymnasium mellan den 16 och 29 april. Deltagarna fick göra studiebesök på diverse skönhetssalonger, SPA-center, frisörsalonger och andra skolor med samma utbildning. Eleverna deltog i vår ordinarie undervisning på skolan och besökte sista helgen internationella frisörtävlingar som anordandes av IAHS i Varberg och hölls på Peder Skrivares skola. I mars månad deltog fem lärare från frisör- och stylistarbetslaget på ett regionmöte för södra Sverige i Kalmar som Athena anordnade för de som deltar i den här typen av internationella utbyten. I september 2011 deltog en lärare från frisör-och stylistarbetslaget vid ett möte på SIDAs lokaler i Stockholm, då hela landets skolor var inbjudna. Projektet har fått ekonomiskt stöd av Athena, som går under SIDA, på kronor totalt för båda resorna. De som vi fick tilldelade för Jordaniensbesökets vistelse i Sverige 2011 är utbetalda och i stort sett nyttjade. Tanken är Frans Suell och Jörgen Kocks gymnasium besöker Jordanien i april Projektkontakt för projektet är Alexandra Allard. Studiebesök Studiebesök 1 En lärare och 2 elever från Obchodní Akademie, Liberec, Tjeckien besökte Frans Suell och Jörgen Kocks gymnasium för att följa undervisningen på Handelsprogrammet med APU för eleverna. En lärare och 2 elever tog emot besökarna (lärare) (elever) Studiebesök 2 13

15 Två finska elever från Kokkolan Kauppaopisto (Kokkola Business Institude) Kokkola/karleby Finland, besökte Frans Suell och Jörgen Kocks gymnasium för APU inom Handelsprogrammet En lärare och 2 elever tog emot besökarna Studiebesök 3 Robert Bosch-Fachoberschule für Wirtschaft, Vervaltung und Rechtspflege, München Tyskland. Fyra elever från Robert Bosch-Fachoberschule besökte Frans Suell och Jörgen Kocks gymnasium för APU inom Handelsprogrammet En lärare och 2 elever tog emot besökarna (2 elever) (2 elever) Studiebesök 4 Vi hade besök av 29 elever och 3 lärare från Catering school "Château les Coudraies" Etiolles i Frankrike. 5 elever och el övrig personal och en lärare fungerade som värdar vid besöket maj

16 Studiebesök Livsmedelsprojekt med Slagteriskolen Roskilde. 2 personal från Slagteriskolen Roskilde, 15 elever. Studiebesök/studieresa i Skåne Studiebesök Från Niels Brock business college Köpenhamn. En verksamhets chef och en lärare. Studieresor Studieresa 1 The 20th Annual International EfVET Conference, Palma Mallorca, Spanien Palma Mallorca October 2012 Deltagare från Frans Suell och Jörgen Kocks Gymnasium: 1 gymnasiechef och en lärare. Finansiering via Utbildningsförvaltningen och egna medel. Lärarens deltagande finansierades i sin helhet av Leonardo da Vinci Tools of Innovation Projektet IQWB Studieresa 2 En lärare från RL deltog i Cultural Heritage i Gdansk Polen Studieresa 3 UNIS/UN New York 1/3 7 / elever beledsagade av 4 lärare. Deltagande i konferensen med temat: Exposing the Unseen Utbyte med elever från FN-skolan. Eleverna var inkvarterade i värdfamiljer. Finansiering: Sponsorer, Utbildningsförvaltningen. 15

17 Studieresa 4 Uddannelsecenter Roskilde, samordnande rektor, en administrativ chef och en lärare besökte Uddannelsecenter Roskilde, Slagteriskolen. Finansiering InterregIV projektet Upplev Öresund genom regional matkultur Studieresa Två lärare genomförde en studieresa till Odense för deltagande i DM Skills, Där Danmarks duktigaste elever och lärlingar tävlar om titeln Danmarksmästare Studieresa 6 En lärare genomförde en studieresa till Niels Brock business college Köpenhamn,

18 Studieresa 7 En skolledare deltog i seminarium för den Globala resan i Stockholm 1 2 september. Studieresa 8 The IAHS Annual Meeting Varberg 2 lärare 4 elever IAHS är ett nätverk av frisörskolor från hela världen. I dagsläget är länder som Finland, Island, Sydkorea, Jamaica m.fl. anslutna. Tanken är att byta kompentenser gällande hår och frisöryrket, dessutom är nu även hår och make-up stylisterna inbjudna. Möten och tävlingar är några av de årliga evenemang som IAHS anordnar. Några av fördelarna är ett kontaktnätverk över hela världen, internationella elev och lärarutbyten, samarbeten mellan skolor från olika länder och internationella praktikplatser. Organisationen startade i Göteborg 1998 och målet är att skapa en högre utbildningsnivå för frisörutbildningarna. Varje år anordnas ett årsmöte någonstans i världen, i år är Irland värdland. Förra året var det Varberg och året innan dess Sydkorea. På årsmötet anordnas bl.a. elevtävlingar, seminarium och produktdemonstrationer. IAHS bygger broar mellan länder och ger elever möjligheter till internationella kontakter. Statistik för hela skolan (antal som deltagit i studieresor under 2012, dvs. mobiliteter) Elever: 16 Skolledning (rektorer och chefer): 4 Lärare: 12 Övrig personal: 0 Totalt: 32 17

19 Utbyte Frans Suell och Jörgen Kocks gymnasium har haft ett antal APU utbyten med Skolor i Tyskland, Frankrike, och Tjeckien Antal mottagna elever är från Tyskland 6, Frankrike 29 och från Tjeckien 2. Samarbetande skolor Tyskland: Robert Bosch Fachoberschule, Wirtschaft, Verwaltung, und Rechtspflege, München, Berufsschule für Gartenbau und Floristik, Mûnchen, Tyskland. Berufskolleg Rheydt-Mülfort für Wirtschaft und Verwaltung, Mönchengladbach. Tyskland. Tjeckien: Obchodni Academie, Liberéc, Tjeckien Frankrike: Catering school "Château les Coudraies" Etiolles, Frankrike. Internationell praktik Eleverna på Frans Suell och Jörgen Kocks gymnasium har haft mycket goda möjligheter till Internationell praktik. Hela 25 elever har haft sin APU i utlandet. (Se sammanställning i tabell nedan). Praktikföretagen skiftar från restautanger och hotell till butiker, resebyråer, kontor, flygplats, bageri och textil/design och sko framställning. Även IKEA i Milans har tagit emot praktikelev från FJG Alla elever har fått de bästa vitsord från sina praktikföretag och gjort ovärderliga erfarenheter under sin internationella praktik. Exempel; Resa till Limerick, Irland Måndagen den 29 oktober 2012 åkte vi, Madeleine Lundgren och Ulrika Armano, med fem elever från Handelsskolan till Limerick i Irland. Eleverna går i klasserna HP10 A, B och D. Syftet med resan var att följa eleverna till deras praktikplats, Strand Hotel i Limerick, vara med på introduktionsdagen och se till att allt praktiskt fungerade. Vi stannade kvar till onsdagen den 31 oktober. Första dagen blev eleverna inkvarterade i studentlägenheter endast fem minuters promenad från hotellet. Lägenheterna är stora och håller god standard. Andra dagen var introduktionsdag. Vi träffade Human Resources Manager Anne Callinan och fick grundlig information om hotellet och dess olika avdelningar. Dessutom gick vi en rundvandring runt hela hotellet. Allra sist fick eleverna reda på vilken avdelning de skulle börja på samt schema för de följande dagarna. Tre av eleverna fick börja på avdelningen Conference & Banqueting och de andra två på Housekeeping. Strand Hotel är ett fyrstjärnigt hotell som ligger utmed floden Shannon. Hotellet satsar mycket på konferenser och för årstiderna olika aktiviteter. En stor festlokal finns och där är ofta olika slags evenemang. Elevernas praktik varar i ca sex veckor. 18

20 Program och årskurs LP Antal elever Stad och land 5 Roskilde Danmark Program och årskurs HVTD 3 Antal elever Stad och land 3 Paris Frankrike 2 London UK 2 München Program och årskurs HP Antal elever Stad och land 5 Limerick Irland 5 Köpenhamn, Danmark 1 Budapest Ungern 2 München Program och årskurs HT Statistik för hela skolan (antal elever som deltagit i internationell praktik) Period Antal elever Två eller färre veckor 5 Två veckor 1 Tre veckor 16 Fyra eller fler veckor 3 Konferenser, fortbildning och kurser Comenius 2.2 fortbildning. En lärare vecka 41 i Florence Italien. Helt finansierat av Internationella Programkontoret Utbytesstudenter Inga under

Internationellt arbete 2011

Internationellt arbete 2011 Internationellt arbete 2011 Utbildningsförvaltningen, Malmö stad Foto:Colourbox.com Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2012-05-23 2.0 Sofia Sjödin och Mona El Foli Utbildningsförvaltningen

Läs mer

2010-12-01. UG har också delfinansierat APU för 5 elever 10 veckor från Handels och administrationsprogrammet till Kanarieöarna.

2010-12-01. UG har också delfinansierat APU för 5 elever 10 veckor från Handels och administrationsprogrammet till Kanarieöarna. s internationaliseringsarbete. Internationella projekt under verksamhetsåret 2010, har deltagit i internationellt samarbeten inom exempelvis, da Vinci partnership,, Athena utbyte, förberedande besök och

Läs mer

INTERNATIONELLA AKTIVITETER PÅ GKH 2007-2012

INTERNATIONELLA AKTIVITETER PÅ GKH 2007-2012 INTERNATIONELLA AKTIVITETER PÅ GKH 2007-2012 2007 Comenius fortbildningsstipendium: Ursula S. Gullander på språkkurs i Málaga, Spanien SP05Int på studieresa till Rom 2008 Comenius fortbildningsstipendium:

Läs mer

Enskede Gårds Gymnasium. Blackebergs gymnasium

Enskede Gårds Gymnasium. Blackebergs gymnasium UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Hantverkargatan 2F Box 22049 104 22 Stockholm Tel 08-508 33 000 www.stockholm.se/utbildning epost: registrator@utbildning.stockholm.se Nästa: Kina Praktik i Kina För att ge eleverna

Läs mer

ERASMUS FÖR ALLA? - ett integrerat program för utbildning, ungdom och sport (2014-2020)

ERASMUS FÖR ALLA? - ett integrerat program för utbildning, ungdom och sport (2014-2020) ERASMUS FÖR ALLA? - ett integrerat program för utbildning, ungdom och sport (2014-2020) Presentation vid Erasmus Mundus seminarium, Uppsala 24 februari 2012 Anna Gudmundsson, Nuvarande program Ett nytt

Läs mer

What s in it for me? hur kan du som arbetar med vuxnas lärande ta hjälp av oss för nordiskt - baltiskt samarbete?

What s in it for me? hur kan du som arbetar med vuxnas lärande ta hjälp av oss för nordiskt - baltiskt samarbete? What s in it for me? hur kan du som arbetar med vuxnas lärande ta hjälp av oss för nordiskt - baltiskt samarbete? Internationella programkontoret Statlig myndighet under Utbildningsdepartementet Uppdrag:

Läs mer

Kan internationalisering ge bättre matematikundervisning?

Kan internationalisering ge bättre matematikundervisning? Kan internationalisering ge bättre matematikundervisning? Internationella programkontoret är en statlig myndighet som arbetar för att höja kvaliteten inom utbildningsområdet genom att ge förutsättningar

Läs mer

Gå över gränsen! hur kan du som arbetar med vuxnas lärande ta hjälp av oss för internationellt samarbete?

Gå över gränsen! hur kan du som arbetar med vuxnas lärande ta hjälp av oss för internationellt samarbete? Gå över gränsen! hur kan du som arbetar med vuxnas lärande ta hjälp av oss för internationellt samarbete? Vad vill du göra och vad kan vi hjälpa till med? Fortbilda dig personligen? Göra ett studiebesök?

Läs mer

Uddevalla Gymnasieskolas internationaliseringsarbete

Uddevalla Gymnasieskolas internationaliseringsarbete s internationaliseringsarbete Internationella projekt under verksamhetsåret 2011, har deltagit i internationellt samarbeten inom exempelvis, Leonardo da Vinci partnership. Leonardo da Vinci praktik, Comenius,

Läs mer

Nytt europeiskt utbildningsprogram: Erasmus+

Nytt europeiskt utbildningsprogram: Erasmus+ Nytt europeiskt utbildningsprogram: Erasmus+ "Erasmus+" är namnet på EU:s nya program för utbildning, ungdom och sport. Det kommer att ersätta det ramprogram som finns idag och starta 2014. Det nya programmet

Läs mer

Erasmus+ EU:s nya program för utbildning, ungdom och idrott 2014-01-01

Erasmus+ EU:s nya program för utbildning, ungdom och idrott 2014-01-01 Erasmus+ EU:s nya program för utbildning, ungdom och idrott 2014-01-01 Sammanhanget Erasmus+ Strategi: Europa 2020 Tillväxtstrategi som antogs av medlemsländerna och EUkommissionen 2010. Kom till för att

Läs mer

Skolambassadör för EU. Vad innebär det? Vad är det?

Skolambassadör för EU. Vad innebär det? Vad är det? Skolambassadör för EU Vad innebär det? Vad är det? Varför har vi en skolambassadör på vår skola? Kan stimulera till ett ökat ansvar för EU-frågor på skolan. En inspiratör framför allt när det gäller internationalisering

Läs mer

Madelene Johansson Stockholm 27 jan 2012

Madelene Johansson Stockholm 27 jan 2012 Madelene Johansson Stockholm 27 jan 2012 Internationella programkontoret Uppdrag: stödja olika former av internationellt samarbete inom utbildning främja svenskt deltagande i programmen analysera och sprida

Läs mer

Programmet för livslångt lärande. Nya möjligheter till europeiskt samarbete och utveckling för utbildningssektorn

Programmet för livslångt lärande. Nya möjligheter till europeiskt samarbete och utveckling för utbildningssektorn Programmet för livslångt lärande Nya möjligheter till europeiskt samarbete och utveckling för utbildningssektorn Vilka möjligheter finns? För individer: studiebesök fortbildningskurser job shadowing praktik

Läs mer

INTERNATIONELL UTVECKLINGSPLAN FÖR GYMNASIESKOLAN KNUT HAHN 2014-2016 (European Development Plan)

INTERNATIONELL UTVECKLINGSPLAN FÖR GYMNASIESKOLAN KNUT HAHN 2014-2016 (European Development Plan) INTERNATIONELL UTVECKLINGSPLAN FÖR GYMNASIESKOLAN KNUT HAHN 2014-2016 (European Development Plan) Detta är Gymnasieskolan Knut Hahns internationella utvecklingsplan, där vi beskriver skolans identifierade

Läs mer

Leonardo da Vinci. Europeiska unionens. program för. yrkesutbildning

Leonardo da Vinci. Europeiska unionens. program för. yrkesutbildning Leonardo da Vinci Europeiska unionens program för yrkesutbildning Leonardo da Vinci Programmet för livslångt lärande Leonardo da Vinci -programmet är Europeiska unionens program för yrkesutbildning. Från

Läs mer

Student-UT försäkring

Student-UT försäkring Student-UT försäkring All information om Student-UT försäkringen hittar du på www.liu.se/ut eller på din fakultets hemsida/virtuella mapp. Länkar till hemsidorna: LiU LiU student utlandsstudier 1 Student-UT

Läs mer

Handels- och administrationsprogrammet

Handels- och administrationsprogrammet FRANS SUELL OCH JÖRGEN KOCKS GYMNASIUM VÄRNHEMSSKOLAN Handels- och administrationsprogrammet NYA HANDELSSKOLAN Business College Service College HANDELS- OCH ADMINISTRATIONSPROGRAMMET Värnhemsskolan Handels-

Läs mer

ATT FRÄMJA TILLGÄNGLIGHET TILL INFORMATION FÖR ETT LIVSLÅNGT LÄRANDE

ATT FRÄMJA TILLGÄNGLIGHET TILL INFORMATION FÖR ETT LIVSLÅNGT LÄRANDE ATT FRÄMJA TILLGÄNGLIGHET TILL INFORMATION FÖR ETT LIVSLÅNGT LÄRANDE Tillgänglig information är en grundläggande rättighet för alla studerande, med eller utan funktionsnedsättning och/eller särskilda behov

Läs mer

Internationaliseringsstrategi för lärarutbildningen 2011-2014

Internationaliseringsstrategi för lärarutbildningen 2011-2014 Internationaliseringsstrategi för lärarutbildningen 2011-2014 Internationalisering i lärarutbildningen Skälen till att ha en målsättning om hög grad av internationalisering i Linnéuniversitetets lärarutbildning

Läs mer

Kvalitet i ansökan Grundtvig och Comenius Fortbildning samt Grundtvig Besök och utbyten. Kerstin Hagblom Sara Norlund

Kvalitet i ansökan Grundtvig och Comenius Fortbildning samt Grundtvig Besök och utbyten. Kerstin Hagblom Sara Norlund Kvalitet i ansökan Grundtvig och Comenius Fortbildning samt Grundtvig Besök och utbyten Kerstin Hagblom Sara Norlund Kort information om delprogrammen Comenius Fortbildning pedagogisk personal inom för-

Läs mer

Kommunfullmäktiges långsiktiga mål för Utbildningsnämnden 2008-2010. Alla som inte vill studera i gymnasiet skall erbjudas ett annat alternativ.

Kommunfullmäktiges långsiktiga mål för Utbildningsnämnden 2008-2010. Alla som inte vill studera i gymnasiet skall erbjudas ett annat alternativ. WESTERLUNDSKA GYMNASIET HANDLINGSPLAN FÖR INTERNATIONELL SAMVERKAN INLEDNING OCH SYFTE Westerlundska gymnasiet är en stor gymnasieskola som har en tradition av utbyte med andra länder på olika sätt. Inför

Läs mer

Nyckeldata om språkundervisningen i europeiska skolor 2012

Nyckeldata om språkundervisningen i europeiska skolor 2012 Nyckeldata om språkundervisningen i europeiska skolor 2012 Nyckeldata om språkundervisningen i europeiska skolor 2012 ger en heltäckande bild av hur språkundervisning är uppbyggd i 32 europeiska länder.

Läs mer

End consumers. Wood energy and Cleantech. Infrastructure district heating. Boilers. Infrastructu re fuel. Fuel production

End consumers. Wood energy and Cleantech. Infrastructure district heating. Boilers. Infrastructu re fuel. Fuel production End consumers Wood energy and Cleantech Infrastructure district heating Boilers Infrastructu re fuel Fuel production Forest harvesting and transport infrastructure Sustainable forestry Information and

Läs mer

Hur fungerar ett utbyte? Våga ta steget!

Hur fungerar ett utbyte? Våga ta steget! Sikte på utlandet Våga ta steget! Hur fungerar ett utbyte? Vad finns det egentligen för möjligheter för dig som student vid LTH när du har sikte på utlandet? LTH:s Internationella avdelning tillsammans

Läs mer

Utsikt ger insikt - Internationalisering som utvecklingskraft

Utsikt ger insikt - Internationalisering som utvecklingskraft Utsikt ger insikt - Internationalisering som utvecklingskraft Your learning outcomes are your passport to the European labour market Allmän projektinformation EURIAC = European Industrial Automation Class

Läs mer

Ny internationell policy och ett utvecklat internationellt arbete

Ny internationell policy och ett utvecklat internationellt arbete 2013-09-24 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2013/545-105 Kommunstyrelsen Ny internationell policy och ett utvecklat internationellt arbete Förslag till beslut 1. Kommunstyrelsen noterar rapporten kartläggning

Läs mer

UNITE-IT NÄTVERK FÖR DIGITAL DELAKTIGHET

UNITE-IT NÄTVERK FÖR DIGITAL DELAKTIGHET UNITE-IT NÄTVERK FÖR DIGITAL DELAKTIGHET Hanteras av UNITE-IT 2014 ALLMÄN ÖVERSIKT Unite-IT-nätverket har firat sitt andra projektår, men endast det första året med fullskalig verksamhet. Vi fortsätter

Läs mer

Konsthögskolan i Umeå

Konsthögskolan i Umeå Konsthögskolan i Umeå Kandidatprogrammet i fri konst, 180 hp Masterprogrammet i fri konst, 120 hp Konsthögskolan är vackert och centralt belägen vid Umeälvens strand. Skolan startade 1987, i före detta

Läs mer

Hotell- och turismprogrammet VIRGINSKA

Hotell- och turismprogrammet VIRGINSKA Hotell- och turismprogrammet VIRGINSKA Hur vill du att din framtid ska se ut? Din framtid kan börja hos oss. Är du öppen för nya utmaningar? Är du modig? Gillar du språk? Vill du arbeta med människor i

Läs mer

Slutrapport Promet(H)eo

Slutrapport Promet(H)eo Slutrapport Promet(H)eo PROMET(H)EO (Promote Education and Training in Europe) har varit ett projekt inom Grundtvig partnerskap inom programmet för livslångt lärande. Sju deltagande länder, Spanien, Frankrike,

Läs mer

Övergång från skola till arbetsliv Principer och rekommendationer

Övergång från skola till arbetsliv Principer och rekommendationer Övergång från skola till arbetsliv Principer och rekommendationer I slutet av 1999 påbörjade European Agency ett projekt för att undersöka processen för övergången från skola till arbetsliv runt om i Europa.

Läs mer

Restaurang- och livsmedelsprogrammet VIRGINSKA

Restaurang- och livsmedelsprogrammet VIRGINSKA Restaurang- och livsmedelsprogrammet VIRGINSKA Restaurang- och livsmedelsbranschen växer hela tiden och efterfrågan på utbildad arbetskraft ökar. Är du intresserad av nya trender inom mat & dryck? Har

Läs mer

La bella Italia på Fyrisskolan!

La bella Italia på Fyrisskolan! La bella Italia på Fyrisskolan! De kulturella inslagen bland eleverna på Fyrisskolan är stora. Personalens ambition är att ta vara på elevernas bakgrund och främja möten mellan olika kulturer genom språk,

Läs mer

Drivkrafter hinder mervärde

Drivkrafter hinder mervärde 2013 03 06 Ulf Hedbjörk Universitets och högskolerådet Internationell mobilitet Drivkrafter hinder mervärde Ny myndighet: Universitets och högskolerådet HSV VHS YH UHR IPK KRUS Tre studier från UHR under

Läs mer

VÄRNHEMSSKOLAN. Hantverksprogrammet Florist Mode & design Hår, makeup och styling Hantverk, konsthantverk och design Frisör

VÄRNHEMSSKOLAN. Hantverksprogrammet Florist Mode & design Hår, makeup och styling Hantverk, konsthantverk och design Frisör VÄRNHEMSSKOLAN Hantverksprogrammet Florist Mode & design Hår, makeup och styling Hantverk, konsthantverk och design Frisör HANTVERKSPROGRAMMET Hantverksprogrammet På hantverksprogrammet hittar du många

Läs mer

Internationell utblick

Internationell utblick 2014-11-14 Internationell utblick studier, praktik och arbete utomlands Nina Ahlroos Euroguidance Sweden Sambandet mobilitet - vägledning Europeiska unionens utvidgning har gett en ökad potential för rörlighet

Läs mer

Youth in Action Europeiska unionens ungdomsprogram på lättläst svenska

Youth in Action Europeiska unionens ungdomsprogram på lättläst svenska Youth in Action Europeiska unionens ungdomsprogram på lättläst svenska Europeiska unionens ungdomsprogr Youth in Action, gemensam verksamhet för ungdomar Vill du resa och träffa andra ungdomar i ett annat

Läs mer

Principer och riktlinjer för praktik och uppsatsarbete utomlands HT11 och VT12.

Principer och riktlinjer för praktik och uppsatsarbete utomlands HT11 och VT12. Avdelningen för sociala studier 2011-05-03 Principer och riktlinjer för praktik och uppsatsarbete utomlands HT11 och VT12. Universitetsövergripande riktlinjer Internationalisering är ett viktigt kvalitetsmål

Läs mer

Svenska studenter utomlands

Svenska studenter utomlands Svenska studenter utomlands Först 1989 tilläts svenska studenter ta med sig studiemedlen utomlands, något som gjorde att svenska studenter i utlandet blev allt fler. Under 2000-talet har antalet varit

Läs mer

Er resa - Vårt hantverk! Travellink Konferens & Event

Er resa - Vårt hantverk! Travellink Konferens & Event Er resa - Vårt hantverk! Travellink Konferens & Event Vi kan Konferens & Event Vi möter Era förväntningar En konferensresa innebär höga förväntningar och krav. Vår ambition är att motsvara och gärna överträffa

Läs mer

Besök från Latinamerika Internationell temadag Språk och medias skoltidningsprojekt Poltava Kommunalt partnerskap med Uganda Den lärande organisationen Den globala resan Bangladesh Språksamarbeten med

Läs mer

Stockholms besöksnäring. September 2014

Stockholms besöksnäring. September 2014 Stockholms besöksnäring. September 214 Under september noterades 1,68 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var 95, eller 1 %, fler än under september 213, vilket i sin tur innebär

Läs mer

Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland

Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland Regional Action Plan 7 YES Let s do it Förord 8 4 Det regionala utvecklingsprogrammet Regionförbundet

Läs mer

EU projektanalys Bromölla kommun Övergripande mål och EU finansiering

EU projektanalys Bromölla kommun Övergripande mål och EU finansiering Inledning Analysen är genomförd utifrån Kommunstyrelsens handlingsplan för att uppnå kommunfullmäktiges mål. Analysen följer huvudsakligen den systematik som finns i dokumentet. Fokus för analysen är att

Läs mer

Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk

Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk Priorities Teachers competence development (mobility!) Contribution of universities to the knowledge triangle Migration and social inclusion within education

Läs mer

Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad

Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad Kommunstyrelsen Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad Kommunstyrelsen beslöt på sammanträde den 22 augusti 2002, 183, att anta ett

Läs mer

En hel värld väntar dig. Internationellt utbyte vid Institutionen för socialvetenskap

En hel värld väntar dig. Internationellt utbyte vid Institutionen för socialvetenskap En hel värld väntar dig Internationellt utbyte vid Institutionen för socialvetenskap Ersta Sköndal högskola 2015 0 INNEHÅLL Inledning..2 1. Minor Field Studies...3 2. Erasmus (Europa).4 3. Nordplus (Norden)...5

Läs mer

Skapande i en kreativ miljö HANTVERKSSPROGRAMMET FLORIST FASHION DESIGN FRISÖR HÅR- OCH MAKEUPSTYLIST

Skapande i en kreativ miljö HANTVERKSSPROGRAMMET FLORIST FASHION DESIGN FRISÖR HÅR- OCH MAKEUPSTYLIST Skapande i en kreativ miljö HANTVERKSSPROGRAMMET FLORIST FASHION DESIGN FRISÖR HÅR- OCH MAKEUPSTYLIST FLORIST Är du estetiskt lagd och vill arbeta praktiskt med skapande och kreativitet? Då är August Kobbs

Läs mer

RESTAURANG OCH LIVSMEDELSPROGRAMMET KOCK SERVITRIS ELLER SERVITÖR BAGARE OCH KONDITOR BUTIKSSÄLJARE INOM FÄRSKVAROR OCH DELIKATESS.

RESTAURANG OCH LIVSMEDELSPROGRAMMET KOCK SERVITRIS ELLER SERVITÖR BAGARE OCH KONDITOR BUTIKSSÄLJARE INOM FÄRSKVAROR OCH DELIKATESS. FRANS SUELL OCH JÖRGEN KOCKS GYMNASIUM VÄRNHEMSSKOLAN RESTAURANG OCH LIVSMEDELSPROGRAMMET KOCK SERVITRIS ELLER SERVITÖR BAGARE OCH KONDITOR BUTIKSSÄLJARE INOM FÄRSKVAROR OCH DELIKATESS. RESTAURANG OCH

Läs mer

En internationell jämförelse. Entreprenörskap i skolan

En internationell jämförelse. Entreprenörskap i skolan En internationell jämförelse Entreprenörskap i skolan september 2008 Sammanfattning Förhållandevis få svenskar väljer att bli företagare. Trots den nya regeringens ambitioner inom området har inte mycket

Läs mer

Aktiva Ute Malmö Naturskola

Aktiva Ute Malmö Naturskola Aktiva Ute Malmö Naturskola I projektet Aktiva Ute utbildades unga Malmöbor till att bli naturinspiratörer. Syftet med utbildningen var att göra deltagarna nyfikna på naturen, ge positiva upplevelser av

Läs mer

Specialiserade på utbildnings- och arbetsmarknadsprojekt. Moa Ärlemalm, MSc. 4 September 2013 moa.arlemalm@amledo.com www.amledo.

Specialiserade på utbildnings- och arbetsmarknadsprojekt. Moa Ärlemalm, MSc. 4 September 2013 moa.arlemalm@amledo.com www.amledo. Specialiserade på utbildnings- och arbetsmarknadsprojekt. Moa Ärlemalm, MSc. 4 September 2013 moa.arlemalm@amledo.com www.amledo.com Om oss Professionell utformning av EU-ansökningar för projektfinansiering

Läs mer

Kartläggning av svenska skolors internationella kontakter. Temoundersökning genomförd 2001

Kartläggning av svenska skolors internationella kontakter. Temoundersökning genomförd 2001 4 Kartläggning av svenska skolors internationella kontakter Temoundersökning genomförd 2001 Internationella programkontoret Kartläggning av svenska skolors internationella kontakter Genomförd april 2001

Läs mer

Verksamhetsplan 2005 arbetsgruppen utbildning

Verksamhetsplan 2005 arbetsgruppen utbildning Verksamhetsplan 2005 arbetsgruppen utbildning 1. Arbetsgruppens namn och dess medlemmar STYRGRUPPEN Gro Sommerfelt-Karlsen, Administrationschef, Utbildningsetaten, Oslo kommun Marianne Grødum, Fagkonsulent,

Läs mer

SYVBarometern 2011: Regional nedbrytning GR

SYVBarometern 2011: Regional nedbrytning GR SYVBarometern 2011: Regional nedbrytning Intervjumetod: Fältperiod: Målgrupp: Antal respondenter: Kvantitativ enkätstudie via e-post, genom samarbete med 12 regioner, Lärarnas Riksförbund samt kompletterande

Läs mer

Årsredovisning Globala Kronoberg 2011

Årsredovisning Globala Kronoberg 2011 Årsredovisning Globala Kronoberg 2011 Nätverket SIP är en paraplyorganisation för ideella föreningar och sociala företag som grundades år 2000. Vi har vår bas i Växjö och våra projekt har social inriktning

Läs mer

Stockholms besöksnäring. December 2014

Stockholms besöksnäring. December 2014 Stockholms besöksnäring. December 214 När 214 summeras överträffas års rekordsiffor för övernattningar på länets kommersiella boendeanläggningar varje månad. Drygt 11,8 miljoner övernattningar under 214

Läs mer

Enklare att sälja tjänster med EU:s kontaktpunkter

Enklare att sälja tjänster med EU:s kontaktpunkter Enklare att sälja tjänster med EU:s kontaktpunkter Sälja och köpa tjänster inom EU samma villkor som hemma Inom EU råder fri rörlighet för varor, tjänster, kapital och personer. För dig och ditt företag

Läs mer

Kick-off för utbytesstudier! 2015-2016 JOHANNA PERSSON KOORDINATOR UTRESANDE UTBYTESSTUDENTER FILOSOFISKA FAKULTETENS KANSLI

Kick-off för utbytesstudier! 2015-2016 JOHANNA PERSSON KOORDINATOR UTRESANDE UTBYTESSTUDENTER FILOSOFISKA FAKULTETENS KANSLI Kick-off för utbytesstudier! 2015-2016 JOHANNA PERSSON KOORDINATOR UTRESANDE UTBYTESSTUDENTER FILOSOFISKA FAKULTETENS KANSLI Vad händer nu? Ansökan Språkintyg Finansiering Försäkring Begrepp och ord Att

Läs mer

Exportmentorserbjudandet!

Exportmentorserbjudandet! Exportmentor - din personliga Mentor i utlandet Handelskamrarnas erbjudande till små och medelstora företag som vill utöka sin export Exportmentorserbjudandet! Du som företagare som redan har erfarenhet

Läs mer

WP2. Nulägesrapport: Sammanställning av de nationella behovsanalysrapporterna

WP2. Nulägesrapport: Sammanställning av de nationella behovsanalysrapporterna THE PROJECT NUMBER: UK/13/LLP LDV/TOI 615 WP2. Nulägesrapport: Sammanställning av de nationella behovsanalysrapporterna Rapporten är sammanställd av: (INVESLAN) Projektet genomförs med ekonomiskt stöd

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Oktober 2014

Stockholms besöksnäring. Oktober 2014 Stockholms besöksnäring. Oktober 214 För första gången nådde antalet gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i över en miljon under oktober månad och redan under oktober har över 1 miljoner övernattningar

Läs mer

Selma Lagerlöfgymnasiet

Selma Lagerlöfgymnasiet Selma Lagerlöfgymnasiet Barn- och fritidsprogrammet Handel- och administrationsprogrammet Hotell- och turismprogrammet Restaurang- och livsmedelsprogrammet Introduktionsprogrammet Barn- och fritidsprogrammet,

Läs mer

Vuxnas deltagande i utbildning

Vuxnas deltagande i utbildning Utbildningsstatistisk årsbok 2014 Vuxnas deltagande i 18 Vuxnas deltagande i Innehåll Fakta om statistiken... 372 Kommentarer till statistiken... 374 18.1 Andel deltagare i åldern 25 64 år i formell eller

Läs mer

Reseberättelse från IAEVG-konferensen 3-6 oktober 2012 i Mannheim, Tyskland

Reseberättelse från IAEVG-konferensen 3-6 oktober 2012 i Mannheim, Tyskland Reseberättelse från IAEVG-konferensen 3-6 oktober 2012 i Mannheim, Tyskland Att få medverka på en av IAEVG:s årskonferenser har varit en dröm för mig sedan jag började studera studieoch yrkesvägledarprogrammet

Läs mer

ERASMUS. Vill du studera eller praktisera i Europa?

ERASMUS. Vill du studera eller praktisera i Europa? ERASMUS Vill du studera eller praktisera i Europa? Erasmus ger dig möjligheter Upplev ett annat land och en annan kultur. Träffa nya vänner. Förbättra dina språkkunskaper. Vässa på ditt cv. Att studera

Läs mer

Välkommen till SYVBarometern TM

Välkommen till SYVBarometern TM Välkommen till SYVBarometern TM 2013 Finns det något du anser kan göras lokalt i din region/kommun för att stärka studie- och yrkesvägledningen? 28% Ja Nej 3% Osäker/vet inte 69% 2 Finns det något du anser

Läs mer

EU Innovation Scoreboard resultat för Sverige och Västsverige

EU Innovation Scoreboard resultat för Sverige och Västsverige Rapport 2015:4 EU Innovation Scoreboard resultat för Sverige och Västsverige Varje år tar EU-kommissionen fram en rapport som mäter EU-ländernas forsknings och innovationsförmåga (Innovation Union Scoreboard).

Läs mer

Verksamhetsplan. Invest in Skåne AB. Utgåva 01/05 2015

Verksamhetsplan. Invest in Skåne AB. Utgåva 01/05 2015 Verksamhetsplan Invest in Skåne AB 2015 Utgåva 01/05 2015 Verksamhetsplan 2015 för Invest in Skåne AB, 1. Verksamhetsidé Våra aktiviteter skall göra skillnad för att utveckla internationaliseringen av

Läs mer

Bli värdfamilj åt en utbytesstudent

Bli värdfamilj åt en utbytesstudent Connecting Lives, Sharing Cultures Ta hem världen till dig Bli värdfamilj åt en utbytesstudent Att vara värdfamilj är att växa som individer, lära nytt & få uppleva ett fantastiskt år tillsammans. Att

Läs mer

Samhällsvetenskapsprogrammet SPYKEN 2013/14

Samhällsvetenskapsprogrammet SPYKEN 2013/14 Samhällsvetenskapsprogrammet SPYKEN 2013/14 Spyken 2011 Vår vision SPYKEN ger dig kunskap, kompetens och positiva erfarenheter för framtiden! ÄR SAMHÄLLSVETENSKAPSPROGRAMMET PÅ SPYKEN NÅGOT FÖR DIG? Är

Läs mer

Kapacitetsuppbyggnad och gemensamma masterprogram i Sverige

Kapacitetsuppbyggnad och gemensamma masterprogram i Sverige 2014-11-14 Rebecka Herdevall Kapacitetsuppbyggnad och gemensamma masterprogram i Sverige Capacity Building and Joint Master Degrees Kapacitetsuppbyggnad Capacity Building for Higher Education Rebecka Herdevall

Läs mer

i EUROPA PROGRAMMET Unga på väg Delta i vår Euroquiz och vinn priser varje dag!

i EUROPA PROGRAMMET Unga på väg Delta i vår Euroquiz och vinn priser varje dag! Delta i vår Euroquiz och vinn priser varje dag! i EUROPA PROGRAMMET Unga på väg Morgon Torsdag 29 November 2012 Alla projekt som presenteras har finansierats av EU-program för utbildning, yrkesutbildning,

Läs mer

Projektets längd: Besöket eller utbytet pågår minst en dag och högst 12 veckor.

Projektets längd: Besöket eller utbytet pågår minst en dag och högst 12 veckor. Fondens namn: Grundtvig Mobilitetsstipendier Besök och utbyten Om fonden: Inom programmet Grundtvig är mobilitetsstipendierna individuella bidrag som gör det möjligt för personer anställda inom vuxenutbildningen

Läs mer

SVENSKA SKOLAN I NAIROBI

SVENSKA SKOLAN I NAIROBI SVENSKA SKOLAN I NAIROBI Upplev Afrika under din gymnasietid! Ta klivet ut i världen och var med om något som du inte kan uppleva någon annanstans än i just Nairobi, Kenya. Fortsätt samtidigt med dina

Läs mer

Innovation in the health sector through public procurement and regulation

Innovation in the health sector through public procurement and regulation Innovation in the health sector through public procurement and regulation MONA TRUELSEN & ARVID LØKEN 1 14/11/2013 Copyright Nordic Innovation 2011. All rights reserved. Nordic Innovation An institution

Läs mer

QUIS, EN KORT HISTORIK

QUIS, EN KORT HISTORIK QUIS, EN KORT HISTORIK 1982 Tekniska Museet Sammanställer en utställning Kvinnliga uppfinnare finns dom? i samarbete med gruppen Kvinnor och Teknik från Fredrika Bremerförbundet. Kvinnliga uppfinnare från

Läs mer

Studera utomlands! UNDER TIDEN DU LÄSER I LUND

Studera utomlands! UNDER TIDEN DU LÄSER I LUND Studera utomlands! UNDER TIDEN DU LÄSER I LUND Välkomna till Lunds universitet! Christina Grossmann Chef, Internationella avdelningen LTH http://www.lu.se/studera/studera-utomlands Lunds universitets strategiska

Läs mer

Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten

Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten Johan Sander, partner Deloitte. jsander@deloitte.se 0733 97 12 34 Life Science Management Day, 14 mars 2013 Expertskatt historik De

Läs mer

Internationalisering som en strategi för högre kvalitet utmaningar och möjligheter

Internationalisering som en strategi för högre kvalitet utmaningar och möjligheter Internationalisering som en strategi för högre kvalitet utmaningar och möjligheter Eva Åkesson Lund Universitet Seminarium om joint/double degrees och gemensamma studieprogram \ÇàxÜÇtà ÉÇxÄÄt xç{xàxç EC

Läs mer

KomTek Järfälla. Bakgrund, nuläge och framtid. Roger Viklund, verksamhetsledare KomTek. Maj 2015 Kon 2015/52

KomTek Järfälla. Bakgrund, nuläge och framtid. Roger Viklund, verksamhetsledare KomTek. Maj 2015 Kon 2015/52 KomTek Järfälla Bakgrund, nuläge och framtid Roger Viklund, verksamhetsledare KomTek Maj 2015 Kon 2015/52 1 (6) Innehåll 1. KONCEPTET KOMTEK... 2 1.1. Bakgrund och mål... 2 1.2. Organisation... 2 2. KOMTEK

Läs mer

Rutiner och system kring det finansiella arbetet med EU-projekt 16 november 2004. Yvonne Wernebjer Kommunalförbundet BOSAM

Rutiner och system kring det finansiella arbetet med EU-projekt 16 november 2004. Yvonne Wernebjer Kommunalförbundet BOSAM Rutiner och system kring det finansiella arbetet med EU-projekt 16 november 2004 Yvonne Wernebjer Kommunalförbundet BOSAM The project is co-financed by ERDF through the InterregIIIB North Sea Region programme

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING POLICY FÖR INTERNATIONELLT ARBETE Kf 2012-02-23, 6 Blad 1(6) Bakgrund Mark är en framåt kommun med högt ställda mål för kommun-invånarnas trivsel, trygghet och livskvalité. Kommunen är angelägen om att

Läs mer

BECOSI ett EU-projekt om förorenade områden, med myndighetsperspektiv

BECOSI ett EU-projekt om förorenade områden, med myndighetsperspektiv BECOSI ett EU-projekt om förorenade områden, med myndighetsperspektiv Elisabeth Omsäter, Länsstyrelsen Östergötland Fredrik Lundgren, WSP Environmental Myndighetsarbete med förorenade områden Tre vägar

Läs mer

Stöd för kompetensutveckling

Stöd för kompetensutveckling 1. Grundläggande information 1.1. Projektets titel 1.1.1. Projektet är: Förprojekt Pilotprojekt Projekt * Förprojekt är en undersökning, ett tydliggörande av förutsättningarna för att genomföra ett större

Läs mer

Följ med DIU på en resa fylld med skolutveckling och framtidsspaning

Följ med DIU på en resa fylld med skolutveckling och framtidsspaning DIU@BETT 21-23 januari 2015 Följ med DIU på en resa fylld med skolutveckling och framtidsspaning I januari 2015 är det dags för BETT, världens största mötesplats kring IT och lärande. Att delta på BETT

Läs mer

VÄRLDENS MÖJLIGHETER

VÄRLDENS MÖJLIGHETER VÄRLDENS MÖJLIGHETER Hjälp till små och medelstora företag med att utveckla möjligheterna och överkomma hindren på krångliga marknader En presentation av Exportrådet Vi gör det enklare för svenska företag

Läs mer

27 nov 2014. Kerstin Hagblom EPALE. Electronic Platform for Adult Learning in Europe

27 nov 2014. Kerstin Hagblom EPALE. Electronic Platform for Adult Learning in Europe EPALE Electronic Platform for Adult Learning in Europe 27 nov 2014 Kerstin Hagblom 2 EPALE: http://ec.europa.eu/epale/ Webbplats för att samla stöd till vuxenutbildningsaktörer i Europa För vem? Den som

Läs mer

Pressinformation inför bildningsnämndens sammanträde

Pressinformation inför bildningsnämndens sammanträde 2013-04-25 Bildningsnämnden Pressinformation inför bildningsnämndens sammanträde För ytterligare information kontakta bildningsnämndens ordförande Carina Boberg (FP), telefon 013-20 69 37 Ärende 5 Preliminär

Läs mer

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS HANDBOK för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS Världen angår oss Centerkvinnornas fond Världen angår oss (VAO) är fonden för Centerkvinnornas medlemmar som vill jobba för en

Läs mer

Tjänstemannautbyte. En möjlighet till. internationalisering. för statligt anställda

Tjänstemannautbyte. En möjlighet till. internationalisering. för statligt anställda Tjänstemannautbyte En möjlighet till internationalisering för statligt anställda Programmen för tjänstemannautbyte stödjer internationell mobilitet och personalutveckling hos de anställda inom den statliga

Läs mer

VERKSAMHETSMÅL FÖR FRIDHEMS FOLKHÖGSKOLAS 2014-2015

VERKSAMHETSMÅL FÖR FRIDHEMS FOLKHÖGSKOLAS 2014-2015 VERKSAMHETSMÅL FÖR FRIDHEMS FOLKHÖGSKOLAS 2014-2015 Ledningens mål Lägga upp en strategi för Fridhems pedagogiska utveckling för de närmaste fem åren. Göra en omvärldsanalys över presumtiva kursdeltagares

Läs mer

Kommunal arbetsmarknadspolitik vad säger forskningen och hur ska det tolkas i praktiken?

Kommunal arbetsmarknadspolitik vad säger forskningen och hur ska det tolkas i praktiken? Kommunal arbetsmarknadspolitik vad säger forskningen och hur ska det tolkas i praktiken? Arbetsmarknaden & arbetslösheten Om globala utmaningar och lokala lösningar på arbetsmarknaden Norrköping den 15

Läs mer

Studenter utan gränser Strengthening Students International Education

Studenter utan gränser Strengthening Students International Education Studenter utan gränser Strengthening Students International Education Catherine Gillo Nilsson Göteborgs universitet Del I INLEDNING Syfte och Fokus Workshopens Lärandemål What to expect Efter workshopen

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL UTBILDNING AFFÄRSUTVECKLINGSCOACH KICK-OFF 2014-06-09 00INTRO

VÄLKOMMEN TILL UTBILDNING AFFÄRSUTVECKLINGSCOACH KICK-OFF 2014-06-09 00INTRO VÄLKOMMEN TILL UTBILDNING AFFÄRSUTVECKLINGSCOACH KICK-OFF 2014-06-09 00INTRO Johan Nihlman Programledare Orren Shalit Programledare AFFÄRSUTVECKLINGSCOACH KICK OFF Gunnar Storfeldt Cobi Wennergren Johan

Läs mer

Förvaltningschefernas studieresa till London. 19-21 april 2010. Syfte;

Förvaltningschefernas studieresa till London. 19-21 april 2010. Syfte; Avenue Marnix 28 1000 Bryssel, Belgien www.stockholmregion.org Förvaltningschefernas studieresa till London 19-21 april 2010 Syfte; Inblick i Londons utbildningspolitik genom möten med nationella och lokala

Läs mer