Internationellt arbete 2012

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Internationellt arbete 2012"

Transkript

1 Internationellt arbete 2012 Foto: Microsoft Office, Office.com

2 Innehåll Utbildningsförvaltningens internationella arbete Centrum för pedagogisk inspiration/malmö Naturskola... 4 Internationell samordnare... 4 Studiebesök... 4 Konferenser, fortbildning och kurser... 5 Frans Suell och Jörgen Kocks gymnasium... 7 Internationaliseringsarbetet på skolan... 7 Internationell samordnare... 8 Projekt... 8 Studiebesök Studieresor Utbyte Internationell praktik Konferenser, fortbildning och kurser Utbytesstudenter Komvux Malmö Södervärn Internationaliseringsarbete på skolan Internationell samordnare Studiebesök Konferenser, fortbildning och kurser Komvux Malmö Södervärn /E2C/ Second Chance School Internationaliseringsarbete på skolan Internationell samordnare Studiebesök Konferenser, fortbildning och kurser Projekt Malmö Borgarskola Internationaliseringsarbete på skolan Internationell samordnare Studiebesök Internationell praktik Konferenser, fortbildning och kurser Utbytesstudenter Övrigt Malmö Latinskola

3 Internationaliseringsarbete på skolan Internationell samordnare Projekt Utbyte Internationellt projektarbete Studieresa Mediegymnasiet Projekt Pauli Gymnasium Studieresa Rönnens gymnasium, Komvux Malmö Rönnen Projekt Studiebesök Utbyte Internationell Praktik S:t Petri skola Internationaliseringsarbete på skolan Internationell samordnare Projekt Utbyte Studieresa Konferenser, fortbildning och kurser Utbildningsförvaltningens kansli Internationaliseringsarbete på förvaltningen Internationell samordnare Projekt Studieresa Konferenser, fortbildning och kurser Nätverk

4 Utbildningsförvaltningens internationella arbete 2012 Utbildningsnämndens prioriterade områden i det internationella arbetet Ökad satsning på internationell praktik Större andel elever uppnår minst level B i testet för Cambridge Certificate Större andel elever uppnår godkänt i språkcertifikat i franska, spanska och tyska, som ger elever behörighet att studera vid utländska universitet EU:s medel för internationellt arbete utnyttjas i högre grad. Samverkan mellan gymnasieskolor inom Malmö och i Öresundsregionen ska öka Internationell praktik Utbildningsnämnden ger skolorna bidrag för elever som utför internationell praktik/apl och projektarbete i utlandet utbetalades kr till internationell praktik och projektarbete i utlandet vilket motsvarar 86 elever utbetalades kr till internationell praktik och ca 174 elever utförde internationell praktik. År 2010 utbetalades kr till skolorna för internationell praktik, 83 gymnasieelever i internationell praktik var det färre elever från yrkesprogrammen som gjorde praktik i utlandet. Språkcertifikat Utbildningsnämnden finansierar språkcertifikat i engelska, CAE (Cambridge Certificate in Advanced English). Under 2012 anmäldes 431 elever till CAE från åtta skolor, 22 elever deltog inte och 19 elever blev underkända. 95 % godkändes av de som genomförde provet. 374 elever anmäldes till CAE under 2011 från sju skolor, 386 anmälda elever 2010 och 369 elever klarade 96 % godkänt. Jämförelse med tidigare års resultat är inte möjlig eftersom gränsen för godkänt ändrats. Antalet tyska språkprov ökade under 2012, på varierade nivåer från C1 till A2. Av 52 anmälda godkändes 87 % varav 31 elever på C1 och B2-nivå. Under 2011 genomförde 16 elever examinationer i tyska ( elever). Alla anmälda blev godkända. I Franska var 29 anmälda till B2, tre elever genomförde ej examinationen. Av de 26 elever som skrev provet blev alla godkända på B2-nivå. Fyra elever klarade även C1-nivå vilket är en mycket avancerad språknivå godkändes 90 % av de 32 elever som genomförde provet godkändes 73 % av 26 skrivande. 44 % av eleverna på Malmö Borgarskola som examinerats i spanska språktestet DELE klarade godkänt, 25 elever deltog. I fjol klarade 50 % av 18 elever godkänt. 3

5 Centrum för pedagogisk inspiration/malmö Naturskola Internationell samordnare Kontaktperson: Birger Emanuelsson, Studiebesök Studebesök 1 C:a 30 skolledare, borgmästare, planerare m.fl. kom till Malmö på ett besök 18-19/4. från flera orter i västra Ryssland. Värd för besöket var Nordiska ministerrådet. Temat för resan för framför allt hållbar utveckling. Malmö Naturskola, genom undertecknad berättade om Naturskolan och det nya Naturbåtsprojektet samt åkte med under dag 2. Sustainable Business Hub, Miljöförvaltningen i Malmö och Helsingborgs samt Lomma kommun deltog också. Studiebesök 2 Studiebesök från S:t Petersburg, 10 personer Den 14/ kom en delegation från S:t Petersburg. Där deltog framförallt lärare och personer från den ideella föreningen Friends of Baltic. Syftet var att studera utomhuspedagogiskt arbete samt olika lösningar för alternativ energiproduktion. De besökte Solar city, Västra hamnen och Malmö naturskolas hus i Torup. Josef Vilhelmsson, Kajsa Högfeldt och Erik Lensell guidade. Studiebesök 3 Studiebesök från Petrozavodsk Den 12-13/9 kom en delegation från Karelen (framför allt Petrozavodsk) hit. De kombinerade ett besök i Köpenhamn med att besöka Malmö Naturskola. De var mycket fokuserade på hur ett fortsatt samarbete med Malmö Naturskola och andra Malmöskolor skulle kunna se ut. I delegationen ingick 1 lärare, 5 rektorer och 1 skoldirektör. Så gott som samtliga från naturskolan var involverade. Studiebesök 4 Studiebesök från Oulu och Tammerfors i Finland Den 11/ Kom ett studiebesök på 8 personer från Oulu och Tammerfors i Finland. De hade först varit i Danmark under 2 dagar. Gruppen bestod av en rektor och 7 lärare och förskolelärare. De var främst intresserade av hur utomhuspedagogiken fungerade här och hann också med att besöka Stock och Sten samt Kungshögskolan. Tillsammans har vi planer på ett lärarutbyte på somrarna med dem och två ryska skolor. Birger Emanuelsson, Bo Lindvall, Josef Vilhelmsson och Lina Hällsten var involverade. 4

6 Konferenser, fortbildning och kurser Konferens i S:t Petersburg samt studiebesök (XI ANNUAL FORUM OF STRATEGIC PLANNING LEADERS ) 22-25/ Syftet var att berätta om Malmö naturskolas arbete med en Naturbåt i Öresund, skapa kontakter i Ryssland, få inblick i miljöarbete och utomhuspedagogiskt arbete i Ryssland samt besöka potentiella samarbetspartners i regionen. Besöket kan på lite sikt få stor betydelse för samarbeten med ryska skolor och naturvårdsorganisationer. Jag (Birger Emanuelsson) reste själv till konferensen Aktiviteten genomfördes på ett hotell i S:t Petersburg samt på en naturskyddsorganisations kontor ( Friends of Baltic) samt på två skolor i området. Länkhänvisning till konferensen: Infoday Life Long Learning Syftet med resan var att få mera information om de nya EU-projekten som kommer att börja gälla från Vårt huvudsakliga fokus var att få reda på mera om Comenius-projekten. Det hela syftar till att vi skall ha lättare för att söka medel från t.ex. Comenius som senare kommer Malmö Naturskola, Malmös skolor och skolbarn till del. Birger Emanuelsson och Erik Lensell från Malmö Naturskola deltog. Aktiviteten var i Bryssel i Belgien 12-13/ , Infoday Lifelong learning Programme Internationell Comeniuskurs Outdoor Environmental Education- Experiential Approaches to Learning Syfte - Fortbildning med fokus på olika pedagogiska övningar och föreläsningar kring lärande för hållbar utveckling med utomhuspedagogik i centrum. Internationellt utbyte av erfarenheter och nya nätverk. - Vi fick lära oss användbara pedagogiska övningar och hur vi kan arbeta med lärande för hållbar utveckling med utomhuspedagogik i centrum. Fick nytt internationellt nätverk som möjliggör samarbeten i framtiden. Eventuellt med lärarutbyten/studiebesök eller liknande Josefine Gustafsson (Karin Bengtsson,Serviceförvaltningen betalade, Kajsa Öberg åkte från sin nya naturskola i Huddinge) - Länkhänvisning, =33806 Studiebesök i Ryssland, Petrozavodsk. Syfte Hålla i ett föredrag om utomhuspedagogik på en konferens om hållbart lärande och grön tillväxt. 5

7 Undersöka förutsättningar för ett fotsatt samarbete gällande olika projekt finansierade av Nordiska ministerrådet. Målet är att svenska pedagoger ska kunna åka till petrozavodsk för fortbildning, och pedagoger från Petrozavodsk ska kunna åka hit. Besöka olika verksamheter som kan vara av intresse för svenska pedagoger På vilket sätt bidrog aktiviteten till elevers lärande (eller vårt). Vi fick bra kontakter Petrozavodsk som vi kommer fortsätta jobba med gällande fortsatt samarbete. Vilka från Naturskolan deltog: Erik Lensell och Josef Vilhelmsson. Länkhänvisning. Var genomförders aktiviteten stad och land Ryssland, staden Petrozavodsk. Sammanställning: Birger Emanuelsson, Malmö Naturskola 6

8 Frans Suell och Jörgen Kocks gymnasium Internationaliseringsarbetet på skolan Vi på Frans Suell och Jörgen Kocks gymnasium har en tydlig internationell profil och vi samarbetar med många europeiska skolor. Både elever och personal ges möjlighet till internationella kontakter genom praktik, studieresor, konferenser och också genom att delta i mottagandet av internationella besökare. Våra utvärderingar visar att vi är den skola som kanske har flest internationella projekt. Frans Suell och Jörgen Kocks gymnasium har flera stora projekt. Regional Matkultur Öresund (Upplev Öresund genom regional matkultur). Ett Interreg IV projekt som pågår mellan Dessutom är Frans Suell och Jörgen Kocks gymnasium med i ett TOI Leonardo projekt Improved Quality in Work Based Learning Vi har också ett Leonardo Partnerskapsprojekt An ICF based approach in Education and Training services som avslutas Vi har också i år startat ett annat Leonardo Partnerskapsprojekt EnTraiMo som avslutas Vi har också ett Athena samarbete med Jordanien, beviljat för Projektets syfte är ett elevutbyte mellan Frans Suell och Jörgen Kocks gymnasium Malmö, Sverige och Amman Training Center, Amman, Jordanien. De gemensamma programmen för ovan nämnda skolor är Frisörprogrammet och Spa-och stylistprogrammet. Vi kan också erbjuda spännande praktikplatser i närområdet eller ute i Europa och nu även i USA och länder österut. Skolan deltar årligen i flera globala konferenser och varje år reser vi till New York till FN-skolans stora internationella konferens, så också 2012 när temat var Exposing the Unseen Vi samarbetar med skolor i Europa och även utanför EU. Handels- och administrations- Programmet, speciellt fokuserat på IKEA och deltar med framgång i många andra EU-projekt. Livsmedelsprogrammet har bl.a. utbyte med dansk livsmedelsutbildning och bransch. Programmet deltar i tävlingar och varje år är vi med och anordnar Årets Skånska Matupplevelse detta år i samarbete med Älska Matmässan. Handelsprogrammet erbjuder också skötsamma elever möjlighet att praktisera utomlands, detta år i Limerick på Irland. Våra travelever får möjlighet att göra praktik på Malta Racing Club. Våra floristelever erbjuds möjlighet att praktisera i Tyskland i München, inom Leonardo da Vinci projektet FloreXX. Textil- och designeleverna har möjlighet att göra en del av sin APU utomlands hos någon designer. 7

9 Språkstuderande elever kan besöka skolor i olika länder och lära sig mer om både kultur och språk. På de flesta programmen ges möjlighet till praktik utomlands, vilket vi är både stolta och glada för. Internationell samordnare Skolan har en internationell samordnare på 50%. Skolan har också en internationell grupp med representanter för olika enheter. Kontaktperson/er: Claes Koverberg, International Coordinator, tel , mobil , fax , mail Projekt Regional Matkultur Öresund (Upplev Öresund genom regional matkultur). Status: pågående Projektperiod start ( ): Projektperiod slut ( ): Projektets lead partner: The Danish Meat Trade College (Slagteriskolen I Roskilde) Projektets övriga partners: Frans Suell och Jörgen Kocks gymnasium Fond/källa till finansiering: Interreg IV Projektets totala budget i SEK: Bidrag till Malmö stad för projektet som helhet: Euro EU-medel utbetalda till Malmö stad under 2011: Euro Syfte med projektet: Projektets syfte är att bidra till att utveckla lokala samhällen i de två regionerna och göra det attraktivt för lokalbefolkningen att bo och arbeta på landsbygden Samtidigt kommer regionala små livsmedelsproducenter att locka turister med spännande produkter och upplevelser. Projektet skall också sprida erfarenheter till andra med ett särskilt intresse av matkultur. Aktiviteter under året (resor, möten antal deltagare): 5 reor till Köpenhamn/Roskilde, 1 nätverksmöte i Ystad/Bornholm Projektkontakt; Claes Koverberg. Mail Leonardo da Vinci Tools of Innovation (TOI), Improved Quality in Work Based Learning (IQWBL) Status: pågående Projektperiod start ( ): 8

10 Projektperiod slut ( ): Projektets lead partner: Kokkolan kauppaopisto Projektets övriga partners: Frans Suell och Jörgen Kocks gymnasium, Sverige Kauno prekybos ir verslo mokykla, Litauen, Colegiul National Economic Gheorghe CHITU, Rumänien, Centro Servizzi Cultura Sviluppo Srl Italien. Fond/källa till finansiering: Leonardo da Vinci TOI Projektets totala budget i SEK: Bidrag till Malmö stad för projektet som helhet: Euro EU-medel utbetalda till Malmö stad under 2012: SEK Syfte med projektet: Målet med projektet är att införa bästa praxis i fråga om lärande på arbetsplatsen (WBL, On-The-Job Lärande), och tillämpliga delar av förvaltningen som praktiseras i Finska metoden Lighthouse, när nationella läroplanerner och praxis beaktas. Utbyte av erfarenheter när det gäller WBL i olika länder kommer att äga rum på 3 seminarier och med hjälp av intern kommunikation genom Internet mellan de olika seminarierna. Genomförandet av god praxis för att säkerställa god kvalitet WBL (med resultat från Lighthouse projekt och från andra projekt) kommer att vara en integrerad del av WBL förfaranden i de skolor som deltar i projektet. Aktiviteter under året (resor, möten antal deltagare): 1 möte i Pistoia. 1 möte i Malmö Projektkontakt; Claes Koverberg. Mail APU i Köpenhamn APU i Köpenhamn för årskurs 3 elever Datum start: Datum slut: Vid resa - Antal deltagare från Malmö stad: 5 elever Syfte med aktiviteten: Eleverna har genomfört fyra av sina 15 veckors APU i Köpenhamn i olika butiker på Fields, Fisketorvet och på Kastrup. Projektkontakt; Kerstin Olofsson, Leonardo da Vinci Partnerskap, A.I.E.T An ICF based approach in Education and Training services Status: pågående 9

11 Projektperiod start ( ) Projektperiod slut ( ) Projektets lead partner: Instituto di instruzione superior Piero Della Francesca. Projektets övriga partners: Cooperativa Sociale La Tappa Mlodziezowy Osrodek Wychowawczy w Kamionku Wielkim Zaklad Aktywnosci Zawodowej Frans Suell och Jörgen Kocks gymnasium, IHARL (f.d. IV-HML) Sydskånska Gymnasiet, Ro 7 Haydar Akcelik Technical and Vocational High School Istanbul Il Milli Egitim Mudurlugu Fond/källa till finansiering: Leonardo da Vinci Projektets totala budget i SEK: Bidrag till Malmö stad för projektet som helhet: euro EU-medel utbetalda till Malmö stad under 2011: SEK Frans Suell och Jörgen Kocks Gymnasium IHARL Leonardo da Vinci A.I.E.T Alla partners I projektet, två partners från respektive partnerland (Italien, Polen Turkiet och Sverige ), arbetar med elever eller unga vuxna med speciella behov och funktionsnedsättningar. I projektet vill vi dela med oss inom gruppen av framgångsfaktorer i arbetet med målgruppen samt tillsammans bygga vidare på olika modeller för utvärdering, dokumentation och arbete utifrån ICF kriterierna för utbildning, anställning, praktik och social inkludering i ett samhälle. Sedan projektstarten 2011, partnersen mötts vid tre separata tillfällen. Arezzo i Italien under hösten -11, Tolkmicko i Polen under våren -12 och senaste mötet hölls i Ystad och Malmö under hösten Till varje möte har gruppen arbetat utifrån en på förhand uppsatt agenda där första mötet inriktade sig på material för utvärdering, andra mötet för upprättandet av ett on-line CV (kan ses som en komplettering för målgruppen till det europass som redan finns). Under mötet i Ystad och Malmö var det arbete kring dokumentation i form av en portfolio som var huvudfokus. Vi, från Frans Suell och Jörgen Kocks Gymnasium, har representerats under mötena med en grupp bestående av fem lärare. Fyra elever från det förstärkta programment medverkade i Arezzo medan fyra elever från gymnasiesärskolan medverkade i Tolkmicko. Under mötet i Malmö, där den samlade gruppen av deltagare uppgick till 68 personer, varav 25 var elever, ställde restauranglärare och medialärare upp och arrangerade workshops för de gästande eleverna. Elever från IHARL och ISPR fanns på plats för att tolka på polska och turkiska för gästerna. Mötet i Malmö avslutades med en rundvandring (en tuff promenad) genom Malmö under ledning av Jonas Jarl, David Winqvist, Jonas Mårtensson, Tomas Lundberg och Ola Schönström. Med start på Quality Hotell och slutdestination Kallbadhuset för lunch. Två italienska elever testade det svenska kallbadet. Sammantaget ett mycket lyckat och uppskattat arrangemang. Nästa del i projektet är att jobba vidare med dokumentation (portfolio) samt inför kommande möte i Istanbul i april jobba med det som går under namnet key competences 10

12 Projektet An ICF based approach in Education and Training services är ett Leonardo partnerskapsprojekt som finansieras med EU-medel. Projektet syftar kortfattat till att hitta gemensamma nämnare och strategier för hur man får in personer med funktionsnedsättningar via yrkesutbildning till yrkeslivet. Målgruppen är således unga människor med olika former av funktionsnedsättningar som ska finna vägar in i arbetslivet och yrkesutbildningar som ska hitta strategier för att lyckas med detta via utbildningspraktik. Elever på individuella programmet som har praktik med inriktning handel/media respektive livsmedel kommer att delta i studiebesök som genomförs under projektets gång december 2011 åkte fem lärare och fyra elever från I-HARL (IV-HML) till Arezzo, Italien. De fem lärarna som tillhör kärntruppen är Cecilia Boström, Jonas Jarl, Tomas Lundberg, Ola Schönström och Elsa Widerberg. Toscana och våren 2012 kommer vi att besöka våra två parterskolor i Tolkmicko i Polen. Inför första fysiska mötet ska webbaserade möten genomföras för att skapa verktyg för utvärdering samt modeller för hur projektet ska rapporteras. Löpande digitala möten mellan de fysiska studieoch arbetsbesöken kommer att genomföras under projektets gång. Projektkontakt: Elsa Widerberg, FloreXX Status: avslutat Projektperiod start ( ): Projektperiod slut ( ): inklusive spridningsfas Projektets lead partner: Frans Suell och Jörgen Kocks gymnasium Projektets övriga partners: Berufsschule für Gartenbau und Floristik, Mûnchen Fond/källa till finansiering: Leonardo da Vinci Projektets totala budget i SEK: Bidrag till Malmö stad för projektet som helhet: Euro 7160 EU-medel utbetalda till Malmö stad under 2012: Euro 632 Syfte med projektet: Projektet är planerat för praktikelever från Frans Suell och Jörgen Kocks gymnasium i Malmö med inriktning professionell florist / blomsterhandel. Praktikanterna kommer att praktisera 3 veckor i blomsterbutiker i München. Praktikplatserna tillhandahålls genom försorg av vår partnerskola, Berufsschule für Gartenbau und Floristik, Mûnchen Blomsterhandlare i Europa är mycket starkt påverkade och formade av nationella och regionala särdrag. De, ofta mycket små, blomsterdetaljhandels företagens verksamhet är baserade på dessa egenskaper. Flexibilitet, och därigenom kreativa möjligheter för praktikanter, kommer därför markant att ökas genom erfarenheter från en APU utlands Aktiviteter under året (resor, möten antal deltagare): 3 elever på praktik i München Projektkontakt; Atti Norman Mail 11

13 EnTraiMo Status: pågående Projektperiod start ( ): Projektperiod slut ( ): Projektets lead partner: Berufskolleg Rheydt Mülfort für Wirtschaft und Verwaltung, Mönchengladbach, Tyskland Michael Schiffer Projektets övriga partners: Frans Suell och Jörgen Kocks gymnasium, Malmö. Stratford Upon Avon College, Stratford, UK. Stredná odborná škola, Bzinská 11, Nové Mesto nad Váhom, Slovakiet. CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY OF NÓGRÁD COUNTY, Ungern. Instituto Específico de FP superior MIGUEL ALTUNA, Spanien. Fond/källa till finansiering: Leonardo da Vinci Projektets totala budget i Euro (SEK: ) Bidrag till Malmö stad för projektet som helhet: Euro EU-medel utbetalda till Malmö stad under 2012: Euro Syfte med projektet: Students, especially in Vocational Education and Training with its heterogeneous classes (age, education, social and cultural background etc.), learn in different ways. The project would bring European Partners together to share and understand different learning styles and how this impacts on mixed groups of learners. The project would explore the methods for testing each student s preferred style of learning that currently exist within each Partner organisation and their country. Factors such as each other s teaching methods would have to be considered and how cultures impact on the approach taken. Groups of learners will be part of the testing process, initially to test existing techniques and their effectiveness through lessons using the results. Later they will be used to test new materials developed through the partnership. All tests will involve actual teaching sessions and the implementation of strategies to address the different learning styles found within the group. Results will be brought back to the partnership for analysis, including the impact of subject and culture, if they are relevant. Learners will be asked to comment on each stage of the process, from individual testing to being in a lesson. The aim will be to devise a method to recognise each learner s individuality and allow them to realise their full potential and to establish European quality standards to testing learners and usable approach to teaching that underpins learning and teaching across Europe. Aktiviteter under året (resor, möten antal deltagare): 1 resa, Projektkontakt; Thommy Göransson Mail Athena Jordanien IPK 2011:3119 Projektperiod: Projektet är externt finansierat via Athena, SIDA 12

14 Projektets lead partner är Frans Suell och Jörgen Kocks gymnasium och övrig partner UNRWA Amman Training Center. Projektets syfte är ett elev- och personalutbyte mellan Frans Suell och Jörgen Kocks gymnasium Malmö, Sverige och FN:s yrkesskola i Amman, UNRWA, Amman Training Center, Amman, Jordanien. De gemensamma programmen för ovan nämnda skolor är Frisörprogrammet och Spaoch stylistprogrammet. Vi har avslutat första projektomgången, och fick i oktober 2011 beviljat medel för ytterligare en projektomgång. Vi har nu expanderat projektet till 12 elever och 3 lärare i sammanlagt 2 veckor på värdskolan (Första projektomgången avsåg 8 elever och 2 personal). Eleverna kommer att få delta i ordinarie undervisning två dagar per vecka samt ägna ett par dagar åt studiebesök som är adekvat i förhållande till elevernas utbildning. Målgruppen är elever i årskurs ett till tre på ovan nämnda program. I år, 2012, besökte tre lärare och tolv elever från Jordanien Frans Suell och Jörgen Kocks gymnasium mellan den 16 och 29 april. Deltagarna fick göra studiebesök på diverse skönhetssalonger, SPA-center, frisörsalonger och andra skolor med samma utbildning. Eleverna deltog i vår ordinarie undervisning på skolan och besökte sista helgen internationella frisörtävlingar som anordandes av IAHS i Varberg och hölls på Peder Skrivares skola. I mars månad deltog fem lärare från frisör- och stylistarbetslaget på ett regionmöte för södra Sverige i Kalmar som Athena anordnade för de som deltar i den här typen av internationella utbyten. I september 2011 deltog en lärare från frisör-och stylistarbetslaget vid ett möte på SIDAs lokaler i Stockholm, då hela landets skolor var inbjudna. Projektet har fått ekonomiskt stöd av Athena, som går under SIDA, på kronor totalt för båda resorna. De som vi fick tilldelade för Jordaniensbesökets vistelse i Sverige 2011 är utbetalda och i stort sett nyttjade. Tanken är Frans Suell och Jörgen Kocks gymnasium besöker Jordanien i april Projektkontakt för projektet är Alexandra Allard. Studiebesök Studiebesök 1 En lärare och 2 elever från Obchodní Akademie, Liberec, Tjeckien besökte Frans Suell och Jörgen Kocks gymnasium för att följa undervisningen på Handelsprogrammet med APU för eleverna. En lärare och 2 elever tog emot besökarna (lärare) (elever) Studiebesök 2 13

15 Två finska elever från Kokkolan Kauppaopisto (Kokkola Business Institude) Kokkola/karleby Finland, besökte Frans Suell och Jörgen Kocks gymnasium för APU inom Handelsprogrammet En lärare och 2 elever tog emot besökarna Studiebesök 3 Robert Bosch-Fachoberschule für Wirtschaft, Vervaltung und Rechtspflege, München Tyskland. Fyra elever från Robert Bosch-Fachoberschule besökte Frans Suell och Jörgen Kocks gymnasium för APU inom Handelsprogrammet En lärare och 2 elever tog emot besökarna (2 elever) (2 elever) Studiebesök 4 Vi hade besök av 29 elever och 3 lärare från Catering school "Château les Coudraies" Etiolles i Frankrike. 5 elever och el övrig personal och en lärare fungerade som värdar vid besöket maj

16 Studiebesök Livsmedelsprojekt med Slagteriskolen Roskilde. 2 personal från Slagteriskolen Roskilde, 15 elever. Studiebesök/studieresa i Skåne Studiebesök Från Niels Brock business college Köpenhamn. En verksamhets chef och en lärare. Studieresor Studieresa 1 The 20th Annual International EfVET Conference, Palma Mallorca, Spanien Palma Mallorca October 2012 Deltagare från Frans Suell och Jörgen Kocks Gymnasium: 1 gymnasiechef och en lärare. Finansiering via Utbildningsförvaltningen och egna medel. Lärarens deltagande finansierades i sin helhet av Leonardo da Vinci Tools of Innovation Projektet IQWB Studieresa 2 En lärare från RL deltog i Cultural Heritage i Gdansk Polen Studieresa 3 UNIS/UN New York 1/3 7 / elever beledsagade av 4 lärare. Deltagande i konferensen med temat: Exposing the Unseen Utbyte med elever från FN-skolan. Eleverna var inkvarterade i värdfamiljer. Finansiering: Sponsorer, Utbildningsförvaltningen. 15

17 Studieresa 4 Uddannelsecenter Roskilde, samordnande rektor, en administrativ chef och en lärare besökte Uddannelsecenter Roskilde, Slagteriskolen. Finansiering InterregIV projektet Upplev Öresund genom regional matkultur Studieresa Två lärare genomförde en studieresa till Odense för deltagande i DM Skills, Där Danmarks duktigaste elever och lärlingar tävlar om titeln Danmarksmästare Studieresa 6 En lärare genomförde en studieresa till Niels Brock business college Köpenhamn,

18 Studieresa 7 En skolledare deltog i seminarium för den Globala resan i Stockholm 1 2 september. Studieresa 8 The IAHS Annual Meeting Varberg 2 lärare 4 elever IAHS är ett nätverk av frisörskolor från hela världen. I dagsläget är länder som Finland, Island, Sydkorea, Jamaica m.fl. anslutna. Tanken är att byta kompentenser gällande hår och frisöryrket, dessutom är nu även hår och make-up stylisterna inbjudna. Möten och tävlingar är några av de årliga evenemang som IAHS anordnar. Några av fördelarna är ett kontaktnätverk över hela världen, internationella elev och lärarutbyten, samarbeten mellan skolor från olika länder och internationella praktikplatser. Organisationen startade i Göteborg 1998 och målet är att skapa en högre utbildningsnivå för frisörutbildningarna. Varje år anordnas ett årsmöte någonstans i världen, i år är Irland värdland. Förra året var det Varberg och året innan dess Sydkorea. På årsmötet anordnas bl.a. elevtävlingar, seminarium och produktdemonstrationer. IAHS bygger broar mellan länder och ger elever möjligheter till internationella kontakter. Statistik för hela skolan (antal som deltagit i studieresor under 2012, dvs. mobiliteter) Elever: 16 Skolledning (rektorer och chefer): 4 Lärare: 12 Övrig personal: 0 Totalt: 32 17

19 Utbyte Frans Suell och Jörgen Kocks gymnasium har haft ett antal APU utbyten med Skolor i Tyskland, Frankrike, och Tjeckien Antal mottagna elever är från Tyskland 6, Frankrike 29 och från Tjeckien 2. Samarbetande skolor Tyskland: Robert Bosch Fachoberschule, Wirtschaft, Verwaltung, und Rechtspflege, München, Berufsschule für Gartenbau und Floristik, Mûnchen, Tyskland. Berufskolleg Rheydt-Mülfort für Wirtschaft und Verwaltung, Mönchengladbach. Tyskland. Tjeckien: Obchodni Academie, Liberéc, Tjeckien Frankrike: Catering school "Château les Coudraies" Etiolles, Frankrike. Internationell praktik Eleverna på Frans Suell och Jörgen Kocks gymnasium har haft mycket goda möjligheter till Internationell praktik. Hela 25 elever har haft sin APU i utlandet. (Se sammanställning i tabell nedan). Praktikföretagen skiftar från restautanger och hotell till butiker, resebyråer, kontor, flygplats, bageri och textil/design och sko framställning. Även IKEA i Milans har tagit emot praktikelev från FJG Alla elever har fått de bästa vitsord från sina praktikföretag och gjort ovärderliga erfarenheter under sin internationella praktik. Exempel; Resa till Limerick, Irland Måndagen den 29 oktober 2012 åkte vi, Madeleine Lundgren och Ulrika Armano, med fem elever från Handelsskolan till Limerick i Irland. Eleverna går i klasserna HP10 A, B och D. Syftet med resan var att följa eleverna till deras praktikplats, Strand Hotel i Limerick, vara med på introduktionsdagen och se till att allt praktiskt fungerade. Vi stannade kvar till onsdagen den 31 oktober. Första dagen blev eleverna inkvarterade i studentlägenheter endast fem minuters promenad från hotellet. Lägenheterna är stora och håller god standard. Andra dagen var introduktionsdag. Vi träffade Human Resources Manager Anne Callinan och fick grundlig information om hotellet och dess olika avdelningar. Dessutom gick vi en rundvandring runt hela hotellet. Allra sist fick eleverna reda på vilken avdelning de skulle börja på samt schema för de följande dagarna. Tre av eleverna fick börja på avdelningen Conference & Banqueting och de andra två på Housekeeping. Strand Hotel är ett fyrstjärnigt hotell som ligger utmed floden Shannon. Hotellet satsar mycket på konferenser och för årstiderna olika aktiviteter. En stor festlokal finns och där är ofta olika slags evenemang. Elevernas praktik varar i ca sex veckor. 18

20 Program och årskurs LP Antal elever Stad och land 5 Roskilde Danmark Program och årskurs HVTD 3 Antal elever Stad och land 3 Paris Frankrike 2 London UK 2 München Program och årskurs HP Antal elever Stad och land 5 Limerick Irland 5 Köpenhamn, Danmark 1 Budapest Ungern 2 München Program och årskurs HT Statistik för hela skolan (antal elever som deltagit i internationell praktik) Period Antal elever Två eller färre veckor 5 Två veckor 1 Tre veckor 16 Fyra eller fler veckor 3 Konferenser, fortbildning och kurser Comenius 2.2 fortbildning. En lärare vecka 41 i Florence Italien. Helt finansierat av Internationella Programkontoret Utbytesstudenter Inga under

Internationellt arbete 2011

Internationellt arbete 2011 Internationellt arbete 2011 Utbildningsförvaltningen, Malmö stad Foto:Colourbox.com Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2012-05-23 2.0 Sofia Sjödin och Mona El Foli Utbildningsförvaltningen

Läs mer

2010-12-01. UG har också delfinansierat APU för 5 elever 10 veckor från Handels och administrationsprogrammet till Kanarieöarna.

2010-12-01. UG har också delfinansierat APU för 5 elever 10 veckor från Handels och administrationsprogrammet till Kanarieöarna. s internationaliseringsarbete. Internationella projekt under verksamhetsåret 2010, har deltagit i internationellt samarbeten inom exempelvis, da Vinci partnership,, Athena utbyte, förberedande besök och

Läs mer

Internationella programkontoret vägen till världens kunskap

Internationella programkontoret vägen till världens kunskap Internationella programkontoret vägen till världens kunskap Internationella programkontoret vägen till världens kunskap Internationella programkontoret är en myndighet som främjar kunskapsutbyte och samarbete

Läs mer

INTERNATIONELLA AKTIVITETER PÅ GKH 2007-2012

INTERNATIONELLA AKTIVITETER PÅ GKH 2007-2012 INTERNATIONELLA AKTIVITETER PÅ GKH 2007-2012 2007 Comenius fortbildningsstipendium: Ursula S. Gullander på språkkurs i Málaga, Spanien SP05Int på studieresa till Rom 2008 Comenius fortbildningsstipendium:

Läs mer

Enskede Gårds Gymnasium. Blackebergs gymnasium

Enskede Gårds Gymnasium. Blackebergs gymnasium UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Hantverkargatan 2F Box 22049 104 22 Stockholm Tel 08-508 33 000 www.stockholm.se/utbildning epost: registrator@utbildning.stockholm.se Nästa: Kina Praktik i Kina För att ge eleverna

Läs mer

ERASMUS FÖR ALLA? - ett integrerat program för utbildning, ungdom och sport (2014-2020)

ERASMUS FÖR ALLA? - ett integrerat program för utbildning, ungdom och sport (2014-2020) ERASMUS FÖR ALLA? - ett integrerat program för utbildning, ungdom och sport (2014-2020) Presentation vid Erasmus Mundus seminarium, Uppsala 24 februari 2012 Anna Gudmundsson, Nuvarande program Ett nytt

Läs mer

Gå över gränsen! hur kan du som arbetar med vuxnas lärande ta hjälp av oss för internationellt samarbete?

Gå över gränsen! hur kan du som arbetar med vuxnas lärande ta hjälp av oss för internationellt samarbete? Gå över gränsen! hur kan du som arbetar med vuxnas lärande ta hjälp av oss för internationellt samarbete? Vad vill du göra och vad kan vi hjälpa till med? Fortbilda dig personligen? Göra ett studiebesök?

Läs mer

Grundtvig inför 2013. Sara lindholm och Kerstin hagblom 2012-12-03

Grundtvig inför 2013. Sara lindholm och Kerstin hagblom 2012-12-03 Grundtvig inför 2013 Sara lindholm och Kerstin hagblom 2012-12-03 Dagens program 09.30 Morgonkaffe/thé 10.00 - Genomgång av utlysningen 2013 - Hur Grundtvig kan bidra till ökad kvalitet och internationalisering

Läs mer

Kan internationalisering ge bättre matematikundervisning?

Kan internationalisering ge bättre matematikundervisning? Kan internationalisering ge bättre matematikundervisning? Internationella programkontoret är en statlig myndighet som arbetar för att höja kvaliteten inom utbildningsområdet genom att ge förutsättningar

Läs mer

Nytt europeiskt utbildningsprogram: Erasmus+

Nytt europeiskt utbildningsprogram: Erasmus+ Nytt europeiskt utbildningsprogram: Erasmus+ "Erasmus+" är namnet på EU:s nya program för utbildning, ungdom och sport. Det kommer att ersätta det ramprogram som finns idag och starta 2014. Det nya programmet

Läs mer

Erasmus+ EU:s nya program för utbildning, ungdom och idrott 2014-01-01

Erasmus+ EU:s nya program för utbildning, ungdom och idrott 2014-01-01 Erasmus+ EU:s nya program för utbildning, ungdom och idrott 2014-01-01 Sammanhanget Erasmus+ Strategi: Europa 2020 Tillväxtstrategi som antogs av medlemsländerna och EUkommissionen 2010. Kom till för att

Läs mer

Leonardo da Vinci - programmen som rör yrkesutbildning

Leonardo da Vinci - programmen som rör yrkesutbildning Leonardo da Vinci - programmen som rör yrkesutbildning Internationella PROGRAMKONTORET Statlig myndighet Utbildningsdepartementet Uppdrag: stödja olika former av internationellt samarbete inom utbildning

Läs mer

PRAKTIK SOM LÄRARASSISTENT

PRAKTIK SOM LÄRARASSISTENT Comenius Europeiska unionens program för skolundervisning PRAKTIK SOM LÄRARASSISTENT Comeniusprogrammet Comenius för skolundervisning erbjuder alla inom skolgemenskapen eleverna, lärarna och övrig personal

Läs mer

Blackebergs gymnasium

Blackebergs gymnasium Nästa: Kina Praktik i Kina För att ge eleverna på Stockholm stads gymnasieskolor en så bra utbildning som möjligt har en satsning genomförts de senaste två åren: Gymnasieskolorna har kraftigt utökat sitt

Läs mer

What s in it for me? hur kan du som arbetar med vuxnas lärande ta hjälp av oss för nordiskt - baltiskt samarbete?

What s in it for me? hur kan du som arbetar med vuxnas lärande ta hjälp av oss för nordiskt - baltiskt samarbete? What s in it for me? hur kan du som arbetar med vuxnas lärande ta hjälp av oss för nordiskt - baltiskt samarbete? Internationella programkontoret Statlig myndighet under Utbildningsdepartementet Uppdrag:

Läs mer

INTERNATIONELL UTVECKLINGSPLAN European Development Plan 2015-2017 GYMNASIESKOLAN KNUT HAHN RONNEBY

INTERNATIONELL UTVECKLINGSPLAN European Development Plan 2015-2017 GYMNASIESKOLAN KNUT HAHN RONNEBY INTERNATIONELL UTVECKLINGSPLAN European Development Plan 2015-2017 GYMNASIESKOLAN KNUT HAHN RONNEBY INTERNATIONELL UTVECKLINGSPLAN Detta är Gymnasieskolan Knut Hahns internationella utvecklingsplan, där

Läs mer

MOTTAGNING AV LÄRARASSISTENT

MOTTAGNING AV LÄRARASSISTENT Comenius Europeiska unionens program för skolundervisning MOTTAGNING AV LÄRARASSISTENT Comeniusprogrammet Comenius för skolundervisning erbjuder alla inom skolgemenskapen eleverna, lärarna och övrig personal

Läs mer

Kvalitet i ansökan Grundtvig och Comenius Fortbildning samt Grundtvig Besök och utbyten. Kerstin Hagblom Sara Norlund

Kvalitet i ansökan Grundtvig och Comenius Fortbildning samt Grundtvig Besök och utbyten. Kerstin Hagblom Sara Norlund Kvalitet i ansökan Grundtvig och Comenius Fortbildning samt Grundtvig Besök och utbyten Kerstin Hagblom Sara Norlund Kort information om delprogrammen Comenius Fortbildning pedagogisk personal inom för-

Läs mer

Grundtvig och Comenius Fortbildning samt Grundtvig Besök och utbyten. Sara Norlund, handläggare Christina Erenvidh, Regional nätverkare

Grundtvig och Comenius Fortbildning samt Grundtvig Besök och utbyten. Sara Norlund, handläggare Christina Erenvidh, Regional nätverkare Grundtvig och Comenius Fortbildning samt Grundtvig Besök och utbyten Sara Norlund, handläggare Christina Erenvidh, Regional nätverkare DAGENS PROGRAM 13:15 Information om Internationella programkontoret

Läs mer

Lärande för hållbar utveckling i Malmö

Lärande för hållbar utveckling i Malmö Lärande för hållbar utveckling i Malmö Verksamhetsplan 2010 Upprättad Datum: Version: Ansvariga: Förvaltning: Enhet: 2010-06-15 1.0 Johanna Ekne, Åsa Hellström, Per-Arne Nilsson Miljöförvaltningen Miljöstrategiska

Läs mer

Internationaliseringsstrategi för lärarutbildningen 2011-2014

Internationaliseringsstrategi för lärarutbildningen 2011-2014 Internationaliseringsstrategi för lärarutbildningen 2011-2014 Internationalisering i lärarutbildningen Skälen till att ha en målsättning om hög grad av internationalisering i Linnéuniversitetets lärarutbildning

Läs mer

Europeiska unionens program för yrkesutbildning

Europeiska unionens program för yrkesutbildning Leonardo da Vinci Europeiska unionens program för yrkesutbildning Leonardo da Vinci Leonardo da Vinci är Europeiska unionens program för utveckling av yrkesutbildningen, som startade 1995. Programmet har

Läs mer

Nyhetsbrev EU/Internationella relationer. God Jul och Gott Nytt År!

Nyhetsbrev EU/Internationella relationer. God Jul och Gott Nytt År! Nyhetsbrev 6 2017 EU/Internationella relationer "Syftet med internationalisering handlar om att öka utbyte, förståelse och samverkan mellan människor, kulturer och nationer samt utveckla kommunens verksamheter

Läs mer

Europeiska unionens ungdomsprogram

Europeiska unionens ungdomsprogram Youth in Action Europeiska unionens ungdomsprogram Youth in Action är en resa uti europeism och inom dig. Om du vill påverka din egen livsmiljö, skaffa dig internationell erfarenhet, göra din röst hörd

Läs mer

Strategiska partnerskap inom Erasmus+ erfarenheter från första ansökningsomgången

Strategiska partnerskap inom Erasmus+ erfarenheter från första ansökningsomgången 2014 05 19 Jari Rusanen Strategiska partnerskap inom Erasmus+ erfarenheter från första ansökningsomgången Programdagarna 2014 Hasseludden Aktiviteterna måste vara länkade till målen för programmet samt

Läs mer

Programmet för livslångt lärande. Nya möjligheter till europeiskt samarbete och utveckling för utbildningssektorn

Programmet för livslångt lärande. Nya möjligheter till europeiskt samarbete och utveckling för utbildningssektorn Programmet för livslångt lärande Nya möjligheter till europeiskt samarbete och utveckling för utbildningssektorn Vilka möjligheter finns? För individer: studiebesök fortbildningskurser job shadowing praktik

Läs mer

Övergång skola arbetsliv, ur ett europeiskt perspektiv. European Agency/SPSM och Karlstad kommun i samverkan

Övergång skola arbetsliv, ur ett europeiskt perspektiv. European Agency/SPSM och Karlstad kommun i samverkan Välkommen Övergång skola arbetsliv, ur ett europeiskt perspektiv. European Agency/SPSM och Karlstad kommun i samverkan Vår presentation European Agency? Vad är VET? VET i Karlstad Final Conference, VET

Läs mer

PEC: European Science Teacher: Scientific Knowledge, Linguistic Skills and Digital Media

PEC: European Science Teacher: Scientific Knowledge, Linguistic Skills and Digital Media PEC: Fredagen den 22/9 2006, Forum För Ämnesdidaktik The aim of the meeting A presentation of the project PEC for the members of a research group Forum För Ämnesdidaktik at the University of Gävle. The

Läs mer

NYHETSBREV från EUROPA DIREKT FYRBODAL September 2012

NYHETSBREV från EUROPA DIREKT FYRBODAL September 2012 VETA MER OM EU Ny tillväxt- och sysselsättningsstrategi Europeiska kommissionen drar igång en ny strategi för att främja tillväxten och öka sysselsättningen i de kulturella och kreativa sektorerna. Strategin

Läs mer

Uddevalla Gymnasieskolas internationaliseringsarbete

Uddevalla Gymnasieskolas internationaliseringsarbete s internationaliseringsarbete Internationella projekt under verksamhetsåret 2011, har deltagit i internationellt samarbeten inom exempelvis, Leonardo da Vinci partnership. Leonardo da Vinci praktik, Comenius,

Läs mer

Universitets- och högskolerådet Internationella möjligheter för dig som är studie- och yrkesvägledare inom vuxenutbildning

Universitets- och högskolerådet Internationella möjligheter för dig som är studie- och yrkesvägledare inom vuxenutbildning 2015-11-12 Universitets- och högskolerådet Internationella möjligheter för dig som är studie- och yrkesvägledare inom vuxenutbildning Ewa Gustafsson Birgitta Fridell Kerstin Hagblom Program 12.30 13.15

Läs mer

Europeiska unionens ungdomsprogram

Europeiska unionens ungdomsprogram Youth in Action Europeiska unionens ungdomsprogram Youth in Action är en resa uti europeism och inom dig. Om du vill påverka din egen livsmiljö, skaffa dig internationell erfarenhet, göra din röst hörd

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015. Internationella Kvinnoföreningen Lokalt ResursCentrum för kvinnor i Öresundsregionen

VERKSAMHETSPLAN 2015. Internationella Kvinnoföreningen Lokalt ResursCentrum för kvinnor i Öresundsregionen VERKSAMHETSPLAN 2015 Internationella Kvinnoföreningen Lokalt ResursCentrum för kvinnor i Öresundsregionen Inledning Internationella Kvinnoföreningen i Malmö, IKF i Malmö, är en väl etablerad ideell förening

Läs mer

Europass Sverige. Så dokumenterar du dina meriter i Europa

Europass Sverige. Så dokumenterar du dina meriter i Europa Europass Sverige Så dokumenterar du dina meriter i Europa Förord För att Europa ska vara konkurrenskraftigt i världen behövs medborgare med högt kvalificerade kunskaper. Grunden för detta är att kunna

Läs mer

Erasmus för alla vanliga frågor (se även IP/11/1398)

Erasmus för alla vanliga frågor (se även IP/11/1398) MEMO/11/818 Bryssel den 23 november 2011 Erasmus för alla vanliga frågor (se även IP/11/1398) Vad är Erasmus för alla? Erasmus för alla är EU-kommissionens förslag till nytt program för allmän och yrkesinriktad

Läs mer

Handels- och administrationsprogrammet

Handels- och administrationsprogrammet FRANS SUELL OCH JÖRGEN KOCKS GYMNASIUM VÄRNHEMSSKOLAN Handels- och administrationsprogrammet NYA HANDELSSKOLAN Business College Service College HANDELS- OCH ADMINISTRATIONSPROGRAMMET Värnhemsskolan Handels-

Läs mer

Skolambassadör för EU. Vad innebär det? Vad är det?

Skolambassadör för EU. Vad innebär det? Vad är det? Skolambassadör för EU Vad innebär det? Vad är det? Varför har vi en skolambassadör på vår skola? Kan stimulera till ett ökat ansvar för EU-frågor på skolan. En inspiratör framför allt när det gäller internationalisering

Läs mer

UNITE-IT NÄTVERK FÖR DIGITAL DELAKTIGHET

UNITE-IT NÄTVERK FÖR DIGITAL DELAKTIGHET UNITE-IT NÄTVERK FÖR DIGITAL DELAKTIGHET Hanteras av UNITE-IT 2014 ALLMÄN ÖVERSIKT Unite-IT-nätverket har firat sitt andra projektår, men endast det första året med fullskalig verksamhet. Vi fortsätter

Läs mer

HANDLINGSPLAN för INTERNATIONELLT ARBETE i Kultur- och fritidsförvaltningen juli 2012 - juni 2014

HANDLINGSPLAN för INTERNATIONELLT ARBETE i Kultur- och fritidsförvaltningen juli 2012 - juni 2014 HANDLINGSPLAN för INTERNATIONELLT ARBETE i Kultur- och fritidsförvaltningen juli 2012 - juni 2014 Dnr KFN-2012-214 Dpl 03 Postadress: Kultur- och fritidsförvaltningen, 651 84 Karlstad Besöksadress: V.

Läs mer

Handels-och administrationsprogrammet

Handels-och administrationsprogrammet Handels-och administrationsprogrammet Frans Suell och Jörgen kocks gymnasium Handelsgymnasiet Service College Turism och resor Känsla för service HANDELSGYMNASIET Frans Suell och Jörgen Kocks gymnasium

Läs mer

Student-UT försäkring

Student-UT försäkring Student-UT försäkring All information om Student-UT försäkringen hittar du på www.liu.se/ut eller på din fakultets hemsida/virtuella mapp. Länkar till hemsidorna: LiU LiU student utlandsstudier 1 Student-UT

Läs mer

Erasmus+ Utbildningssamarbete i Europa 2014-2020 Informationsmöte om KA1 mobilitetsprojekt. Katrin Lilliehöök

Erasmus+ Utbildningssamarbete i Europa 2014-2020 Informationsmöte om KA1 mobilitetsprojekt. Katrin Lilliehöök Erasmus+ Utbildningssamarbete i Europa 2014-2020 Informationsmöte om KA1 mobilitetsprojekt Katrin Lilliehöök Varför ett europeiskt utbildningsprogram? Erasmus+ Strategi: Europa 2020 Tillväxtstrategi som

Läs mer

Madelene Johansson Stockholm 27 jan 2012

Madelene Johansson Stockholm 27 jan 2012 Madelene Johansson Stockholm 27 jan 2012 Internationella programkontoret Uppdrag: stödja olika former av internationellt samarbete inom utbildning främja svenskt deltagande i programmen analysera och sprida

Läs mer

Vara i världen. Helena Torsell, Internationell samordnare

Vara i världen. Helena Torsell, Internationell samordnare Vara i världen Helena Torsell, Internationell samordnare STRATEGISKT VÄGVAL Hur skapar vi en attraktiv kommun? FRAMGÅNGSFAKTORER KOMPETENS INTERNATIONALISERING KULTUR 1995 Sverige blir medlem i EU Bas

Läs mer

Besök från Latinamerika Internationell temadag Språk och medias skoltidningsprojekt Poltava Kommunalt partnerskap med Uganda Den lärande organisationen Den globala resan Bangladesh Språksamarbeten med

Läs mer

vi bygger broar mellan skola och näringsliv

vi bygger broar mellan skola och näringsliv FRANS SUELL OCH JÖRGEN KOCKS GYMNASIUM DEN NYA RESTAURANG- SKOLAN ÖPPNAR AUGUSTI 2010 Livsmedelsprogrammet Bageri och konditori Kött och charkuteri vi bygger broar mellan skola och näringsliv Livsmedelsprogrammet

Läs mer

Välkomna till koordinatorsmöte. Tema ERASMUS

Välkomna till koordinatorsmöte. Tema ERASMUS Välkomna till koordinatorsmöte Tema ERASMUS Välkomnande och inledning 09.05 Erasmusprogrammet Programmets olika delar Förutsättningar för att delta i Erasmus Koordinering av programmet på Stockholms universitet

Läs mer

Utsikt ger insikt - Internationalisering som utvecklingskraft

Utsikt ger insikt - Internationalisering som utvecklingskraft Utsikt ger insikt - Internationalisering som utvecklingskraft Your learning outcomes are your passport to the European labour market Allmän projektinformation EURIAC = European Industrial Automation Class

Läs mer

Erasmus+ EU:s nya program för utbildning, ungdom och idrott 2014-01-01

Erasmus+ EU:s nya program för utbildning, ungdom och idrott 2014-01-01 Erasmus+ EU:s nya program för utbildning, ungdom och idrott 2014-01-01 Sammanhanget Erasmus+ Strategi: Europa 2020 Tillväxtstrategi som antogs av medlemsländerna och EUkommissionen 2010. Kom till för att

Läs mer

Leonardo da Vinci. Europeiska unionens. program för. yrkesutbildning

Leonardo da Vinci. Europeiska unionens. program för. yrkesutbildning Leonardo da Vinci Europeiska unionens program för yrkesutbildning Leonardo da Vinci Programmet för livslångt lärande Leonardo da Vinci -programmet är Europeiska unionens program för yrkesutbildning. Från

Läs mer

Internationellt lärande i Norden och i Baltikum Nordplus ny programperiod 2012-2016. Roswitha Melzer Informationsmöte Göteborg/ 2012-02-08

Internationellt lärande i Norden och i Baltikum Nordplus ny programperiod 2012-2016. Roswitha Melzer Informationsmöte Göteborg/ 2012-02-08 Internationellt lärande i Norden och i Baltikum Nordplus ny programperiod 2012-2016 Roswitha Melzer Informationsmöte Göteborg/ 2012-02-08 08.30 Samling med kaffe Program några hållpunkter 09.00 Kort om

Läs mer

Konsthögskolan i Umeå

Konsthögskolan i Umeå Konsthögskolan i Umeå Kandidatprogrammet i fri konst, 180 hp Masterprogrammet i fri konst, 120 hp Konsthögskolan är vackert och centralt belägen vid Umeälvens strand. Skolan startade 1987, i före detta

Läs mer

Programmet för livslångt lärande

Programmet för livslångt lärande Programmet för livslångt lärande Medverka till att EU blir ett konkurrenskraftigare kunskapssamhälle med hållbar utveckling, fler och bättre jobb samt ökad social sammanhållning över nationsgränser Programmet

Läs mer

Restaurang- och livsmedelsprogrammet VIRGINSKA

Restaurang- och livsmedelsprogrammet VIRGINSKA Restaurang- och livsmedelsprogrammet VIRGINSKA Restaurang- och livsmedelsbranschen växer hela tiden och efterfrågan på utbildad arbetskraft ökar. Är du intresserad av nya trender inom mat & dryck? Har

Läs mer

Rapport angående utbyte inom Kompetensutveckling för framtiden steg 1 Katrinebergs folkhögskola. Jobbskuggning

Rapport angående utbyte inom Kompetensutveckling för framtiden steg 1 Katrinebergs folkhögskola. Jobbskuggning Rapport angående utbyte inom Kompetensutveckling för framtiden steg 1 Katrinebergs folkhögskola Projektdeltagare, namn Christina Lindström Huvudsaklig typ av mobilitet Kurs/konferens Jobbskuggning x Mottagande

Läs mer

Hva kjennetegner en god søknad? PÄR SVENSSON, EXTERNA RELATIONER, LUNDS UNIVERSITET

Hva kjennetegner en god søknad? PÄR SVENSSON, EXTERNA RELATIONER, LUNDS UNIVERSITET Hva kjennetegner en god søknad? PÄR SVENSSON, EXTERNA RELATIONER, LUNDS UNIVERSITET Innehåll DEL 1: Vad kännetecknar en god ansökan? DEL 2: Vilka ramar ger E+ ICM? DEL 3: Hur har Lunds universitet arbetat

Läs mer

Handels- och administrationsprogrammet

Handels- och administrationsprogrammet FRANS SUELL OCH JÖRGEN KOCKS GYMNASIUM Handels- och administrationsprogrammet NYA HANDELSSKOLAN Business College Service College HANDELS- OCH ADMINISTRATIONSPROGRAMMET Handels- och administrationsprogrammet

Läs mer

En internationell jämförelse. Entreprenörskap i skolan

En internationell jämförelse. Entreprenörskap i skolan En internationell jämförelse Entreprenörskap i skolan september 2008 Sammanfattning Förhållandevis få svenskar väljer att bli företagare. Trots den nya regeringens ambitioner inom området har inte mycket

Läs mer

2013-09-04 Atlas Förberedande besök och partnerskap 2013

2013-09-04 Atlas Förberedande besök och partnerskap 2013 2013-09-04 Atlas Förberedande besök och partnerskap 2013 Susanne Hagström Larsson Program Onsdag 4 sept 10.30-12.30 Programinformation 12.30-13.30 Lunch 13.30-15.00 Metodövning 15.00-15.30 Kaffe 15.30-16.30

Läs mer

Utlandspraktik Rehabilitering med raketbränsle

Utlandspraktik Rehabilitering med raketbränsle Utlandspraktik Rehabilitering med raketbränsle Jag har påbörjat studier på folkhögskola och väntar på ett års anställning. Att praktisera utomlands var nog bland det bästa jag någonsin gjort och att

Läs mer

Ny internationell policy och ett utvecklat internationellt arbete

Ny internationell policy och ett utvecklat internationellt arbete 2013-09-24 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2013/545-105 Kommunstyrelsen Ny internationell policy och ett utvecklat internationellt arbete Förslag till beslut 1. Kommunstyrelsen noterar rapporten kartläggning

Läs mer

5. Högskolenivå. Svensk högskoleutbildning i ett internationellt perspektiv

5. Högskolenivå. Svensk högskoleutbildning i ett internationellt perspektiv Högskolenivå 5 5. Högskolenivå Svensk högskoleutbildning i ett internationellt perspektiv ISCED Klassificering av utbildningarna på primär-, sekundär- och tertiärskolenivå finns i utbildningsnomenklaturen

Läs mer

NI - Naturvetenskapligt program med internationell inriktning Malmö Borgarskola

NI - Naturvetenskapligt program med internationell inriktning Malmö Borgarskola NI - Naturvetenskapligt program med internationell inriktning Malmö Borgarskola 2 Malmö Borgarskola Malmö Borgarskola är en mötesplats i en stimulerande studiemiljö för ungdomar från hela Skåne. Vi har

Läs mer

Det livslånga lärandet

Det livslånga lärandet Det livslånga lärandet 6 6. Det livslånga lärandet Totalt deltagande i lärande Livslångt lärande är ett vitt begrepp som sträcker sig från vaggan till graven. Enligt EU täcker det livslånga lärandet in

Läs mer

Kommunfullmäktiges långsiktiga mål för Utbildningsnämnden 2008-2010. Alla som inte vill studera i gymnasiet skall erbjudas ett annat alternativ.

Kommunfullmäktiges långsiktiga mål för Utbildningsnämnden 2008-2010. Alla som inte vill studera i gymnasiet skall erbjudas ett annat alternativ. WESTERLUNDSKA GYMNASIET HANDLINGSPLAN FÖR INTERNATIONELL SAMVERKAN INLEDNING OCH SYFTE Westerlundska gymnasiet är en stor gymnasieskola som har en tradition av utbyte med andra länder på olika sätt. Inför

Läs mer

Universitets- och högskolerådet Lika barn kanske leker bäst men olika barn lär sig mest

Universitets- och högskolerådet Lika barn kanske leker bäst men olika barn lär sig mest 2015-11-04 Universitets- och högskolerådet Lika barn kanske leker bäst men olika barn lär sig mest Ewa Gustafsson Eva Flemming Birgitta Fridell Kerstin Hagblom Svante Sandell Från policy till program Varför

Läs mer

End consumers. Wood energy and Cleantech. Infrastructure district heating. Boilers. Infrastructu re fuel. Fuel production

End consumers. Wood energy and Cleantech. Infrastructure district heating. Boilers. Infrastructu re fuel. Fuel production End consumers Wood energy and Cleantech Infrastructure district heating Boilers Infrastructu re fuel Fuel production Forest harvesting and transport infrastructure Sustainable forestry Information and

Läs mer

Tema: Interna'onalisering

Tema: Interna'onalisering Tema: Interna'onalisering Introduk/on /ll interna/onaliseringstemat Varför interna'onalisering som tema Vad gör vi inom temat interna'onalisering? Hur genomför vi projektarbetet? Var är det möjligt a8

Läs mer

Slutrapport Promet(H)eo

Slutrapport Promet(H)eo Slutrapport Promet(H)eo PROMET(H)EO (Promote Education and Training in Europe) har varit ett projekt inom Grundtvig partnerskap inom programmet för livslångt lärande. Sju deltagande länder, Spanien, Frankrike,

Läs mer

La bella Italia på Fyrisskolan!

La bella Italia på Fyrisskolan! La bella Italia på Fyrisskolan! De kulturella inslagen bland eleverna på Fyrisskolan är stora. Personalens ambition är att ta vara på elevernas bakgrund och främja möten mellan olika kulturer genom språk,

Läs mer

LiU TurRetur - information inför utbytesstudierna

LiU TurRetur - information inför utbytesstudierna LiU TurRetur - information inför utbytesstudierna LiU TurRetur - Praktisk information från din fakultet - Krishantering - StudentUT försäkring - LiU-material för egna presentationer - Erasmusstipendium

Läs mer

In-Diversity 1:a elektroniska nyhetsbrevet

In-Diversity 1:a elektroniska nyhetsbrevet 1:a elektroniska nyhetsbrevet MAJ 2011 Projektet genomförs med ekonomiskt stöd från Europeiska kommissionen. För uppgifterna i denna publikation ansvarar endast upphovsmannen. Europeiska kommissionen tar

Läs mer

INTERNATIONELL UTVECKLINGSPLAN FÖR GYMNASIESKOLAN KNUT HAHN 2014-2016 (European Development Plan)

INTERNATIONELL UTVECKLINGSPLAN FÖR GYMNASIESKOLAN KNUT HAHN 2014-2016 (European Development Plan) INTERNATIONELL UTVECKLINGSPLAN FÖR GYMNASIESKOLAN KNUT HAHN 2014-2016 (European Development Plan) Detta är Gymnasieskolan Knut Hahns internationella utvecklingsplan, där vi beskriver skolans identifierade

Läs mer

Hotell- och turismprogrammet VIRGINSKA

Hotell- och turismprogrammet VIRGINSKA Hotell- och turismprogrammet VIRGINSKA Hur vill du att din framtid ska se ut? Din framtid kan börja hos oss. Är du öppen för nya utmaningar? Är du modig? Gillar du språk? Vill du arbeta med människor i

Läs mer

VÄRNHEMSSKOLAN. Hantverksprogrammet Florist Mode & design Hår, makeup och styling Hantverk, konsthantverk och design Frisör

VÄRNHEMSSKOLAN. Hantverksprogrammet Florist Mode & design Hår, makeup och styling Hantverk, konsthantverk och design Frisör VÄRNHEMSSKOLAN Hantverksprogrammet Florist Mode & design Hår, makeup och styling Hantverk, konsthantverk och design Frisör HANTVERKSPROGRAMMET Hantverksprogrammet På hantverksprogrammet hittar du många

Läs mer

Statistik ICM

Statistik ICM Statistik ICM 2015-2017 2016-09-23 Rebecka Herdevall Uppgifter från interimsrapporteringen i MT+ 1 juni 2016 Totalt antal rapporterade mobiliteter för svenska lärosäten 70 60 61 50 40 30 20 21 Antal rapporterade

Läs mer

Programråd för natur- och teknikprogrammen på Vallentuna Gymnasium 5/10 2015. Närvarande: Roswitha Melzer (Vallentuna kommun - utbildningsnämnden),

Programråd för natur- och teknikprogrammen på Vallentuna Gymnasium 5/10 2015. Närvarande: Roswitha Melzer (Vallentuna kommun - utbildningsnämnden), Programråd för natur- och teknikprogrammen på Vallentuna Gymnasium 5/10 2015 Närvarande: Roswitha Melzer (Vallentuna kommun - utbildningsnämnden), Helena Henriksson, Magnus Naumann (Skolledning och lärare

Läs mer

Ella New Leaders Kommunikationsmanual. En introduktion till projektet New Leaders

Ella New Leaders Kommunikationsmanual. En introduktion till projektet New Leaders Ella New Leaders Kommunikationsmanual En introduktion till projektet New Leaders Syftet med New Leaders var att utveckla en metod som skulle kunna användas av organisationer i Europa som var intresserade

Läs mer

RESTAURANG- OCH LIVSMEDELSPROGRAMMET KOCK SERVITRIS ELLER SERVITÖR BAGARE OCH KONDITOR BUTIKSSÄLJARE INOM FÄRSKVAROR OCH DELIKATESS.

RESTAURANG- OCH LIVSMEDELSPROGRAMMET KOCK SERVITRIS ELLER SERVITÖR BAGARE OCH KONDITOR BUTIKSSÄLJARE INOM FÄRSKVAROR OCH DELIKATESS. FRANS SUELL OCH JÖRGEN KOCKS GYMNASIUM RESTAURANG- OCH LIVSMEDELSPROGRAMMET KOCK SERVITRIS ELLER SERVITÖR BAGARE OCH KONDITOR BUTIKSSÄLJARE INOM FÄRSKVAROR OCH DELIKATESS. RESTAURANGSKOLAN I MALMÖ RESTAURANG-OCH

Läs mer

Nyckeldata om språkundervisningen i europeiska skolor 2012

Nyckeldata om språkundervisningen i europeiska skolor 2012 Nyckeldata om språkundervisningen i europeiska skolor 2012 Nyckeldata om språkundervisningen i europeiska skolor 2012 ger en heltäckande bild av hur språkundervisning är uppbyggd i 32 europeiska länder.

Läs mer

Tjänsteskrivelse Återrapportering av förstelärare, Vallentuna gymnasium

Tjänsteskrivelse Återrapportering av förstelärare, Vallentuna gymnasium TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2015-08-10 DNR MARTIN FROM SID 1/1 REGISTRATOR/NÄMNDSEKRETERARE MARTIN.FROM@VALLENTUNA.SE UTBILDNINGSNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Återrapportering av förstelärare, Vallentuna

Läs mer

EU projektanalys Bromölla kommun Övergripande mål och EU finansiering

EU projektanalys Bromölla kommun Övergripande mål och EU finansiering Inledning Analysen är genomförd utifrån Kommunstyrelsens handlingsplan för att uppnå kommunfullmäktiges mål. Analysen följer huvudsakligen den systematik som finns i dokumentet. Fokus för analysen är att

Läs mer

Övergång från skola till arbetsliv Principer och rekommendationer

Övergång från skola till arbetsliv Principer och rekommendationer Övergång från skola till arbetsliv Principer och rekommendationer I slutet av 1999 påbörjade European Agency ett projekt för att undersöka processen för övergången från skola till arbetsliv runt om i Europa.

Läs mer

18th February 2016, Gothenburg. Handlingsplan för Skapande skola

18th February 2016, Gothenburg. Handlingsplan för Skapande skola 18th February 2016, Gothenburg Handlingsplan för Skapande skola Bakgrund The International School of the Gothenburg Region (ISGR) är en International Baccalaureate (IB)-skola för årskurserna 0-12. Skolan

Läs mer

Nordplus APL utomlands

Nordplus APL utomlands Nordplus APL utomlands 2016-11-15 Universitets- och Högskolerådet Jessica Svedlund Internationella program Ett 20-tal program under 2015 och initiativ som erbjuder internationella utbyten och samarbeten

Läs mer

Drivkrafter hinder mervärde

Drivkrafter hinder mervärde 2013 03 06 Ulf Hedbjörk Universitets och högskolerådet Internationell mobilitet Drivkrafter hinder mervärde Ny myndighet: Universitets och högskolerådet HSV VHS YH UHR IPK KRUS Tre studier från UHR under

Läs mer

Universitets- och högskolerådet

Universitets- och högskolerådet Programdagar 2013-05-07 Universitets- och högskolerådet Nina Ahlroos Euroguidance Sweden Enheten för studieinformation Euroguidance verktygslåda för mobilitet Euroguidance Sweden Nyheter och publikationer

Läs mer

Samhällsvetenskapsprogrammet SPYKEN 2013/14

Samhällsvetenskapsprogrammet SPYKEN 2013/14 Samhällsvetenskapsprogrammet SPYKEN 2013/14 Spyken 2011 Vår vision SPYKEN ger dig kunskap, kompetens och positiva erfarenheter för framtiden! ÄR SAMHÄLLSVETENSKAPSPROGRAMMET PÅ SPYKEN NÅGOT FÖR DIG? Är

Läs mer

Internationellt lärande i Norden och i Baltikum Nordplus ny programperiod 2012-2016. Roswitha Melzer Informationsmöte Lund/ 2012-01-12

Internationellt lärande i Norden och i Baltikum Nordplus ny programperiod 2012-2016. Roswitha Melzer Informationsmöte Lund/ 2012-01-12 Internationellt lärande i Norden och i Baltikum Nordplus ny programperiod 2012-2016 Roswitha Melzer Informationsmöte Lund/ 2012-01-12 Nordplus deltagande länder Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige

Läs mer

2014-01-31 Atlas förberedande besök 2014

2014-01-31 Atlas förberedande besök 2014 2014-01-31 Atlas förberedande besök 2014 Susanne Hagström Larsson Program 09.00 09.30 Registrering & kaffe 09.30 10.00 Välkomsthälsning Sten Vesterman, chef Internationella avd. Universitets- och högskolerådet

Läs mer

internationell strategi 1

internationell strategi 1 Internationell strategi internationell strategi 1 Internationell strategi Bakgrund Vi lever idag i ett globaliserat samhälle där ländernas gränser suddas ut. Fler reser, studerar eller bor i andra länder,

Läs mer

Den internationella dimensionen i vägledning

Den internationella dimensionen i vägledning Linköping 2015-04-23 Den internationella dimensionen i vägledning Nina Ahlroos Euroguidance Sweden Universitets- och högskolerådet Studieinformation studera.nu Antagning till högskolan antagning.se, universityadmissions.se

Läs mer

L6EN20, Engelska 2 för lärare åk 4-6, 15,0 högskolepoäng English 2 for Teachers, 4th-6th grade, 15.0 higher education credits

L6EN20, Engelska 2 för lärare åk 4-6, 15,0 högskolepoäng English 2 for Teachers, 4th-6th grade, 15.0 higher education credits UTBILDNINGSVETENSKAPLIGA FAKULTETSNÄMNDEN L6EN20, Engelska 2 för lärare åk 4-6, 15,0 högskolepoäng English 2 for Teachers, 4th-6th grade, 15.0 higher education credits Grundnivå/First Cycle 1. Fastställande

Läs mer

Leonardo da Vinci partnerskapsprojekt. Providence

Leonardo da Vinci partnerskapsprojekt. Providence Leonardo da Vinci partnerskapsprojekt Providence GPG - Guide med Goda Exempel för att förse arbetskraften med kompetens www.leonardoprovidence.eu Yrkeshögskolan i Helsingborg 251 89 Helsingborg Sweden

Läs mer

Personalutbildning inom EU och Norge

Personalutbildning inom EU och Norge Tema utbildning: Personalutbildning inom EU och Norge 1999 Nr 2 oktober 22 Personalutbildning spelar en betydande roll för att förbättra de europeiska företagens konkurrenskraft på en global marknad. Med

Läs mer

Hur fungerar ett utbyte? Våga ta steget!

Hur fungerar ett utbyte? Våga ta steget! Sikte på utlandet Våga ta steget! Hur fungerar ett utbyte? Vad finns det egentligen för möjligheter för dig som student vid LTH när du har sikte på utlandet? LTH:s Internationella avdelning tillsammans

Läs mer

Reseberättelse från IAEVG-konferensen 3-6 oktober 2012 i Mannheim, Tyskland

Reseberättelse från IAEVG-konferensen 3-6 oktober 2012 i Mannheim, Tyskland Reseberättelse från IAEVG-konferensen 3-6 oktober 2012 i Mannheim, Tyskland Att få medverka på en av IAEVG:s årskonferenser har varit en dröm för mig sedan jag började studera studieoch yrkesvägledarprogrammet

Läs mer

Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad

Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad Kommunstyrelsen Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad Kommunstyrelsen beslöt på sammanträde den 22 augusti 2002, 183, att anta ett

Läs mer

Europa Direkt nätverk EU på lokal och regional nivå. Katarina ARESKOUG MASCARENHAS Chef för EU-kommissionen i Sverige

Europa Direkt nätverk EU på lokal och regional nivå. Katarina ARESKOUG MASCARENHAS Chef för EU-kommissionen i Sverige EU på lokal och regional nivå Katarina ARESKOUG MASCARENHAS Chef för EU-kommissionen i Sverige Syftet med EDIC Nätverket av Europa Direkt informationskontor (EDIC) är sedan 2005 ett av EU:s viktigaste

Läs mer