Internationellt arbete 2012

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Internationellt arbete 2012"

Transkript

1 Internationellt arbete 2012 Foto: Microsoft Office, Office.com

2 Innehåll Utbildningsförvaltningens internationella arbete Centrum för pedagogisk inspiration/malmö Naturskola... 4 Internationell samordnare... 4 Studiebesök... 4 Konferenser, fortbildning och kurser... 5 Frans Suell och Jörgen Kocks gymnasium... 7 Internationaliseringsarbetet på skolan... 7 Internationell samordnare... 8 Projekt... 8 Studiebesök Studieresor Utbyte Internationell praktik Konferenser, fortbildning och kurser Utbytesstudenter Komvux Malmö Södervärn Internationaliseringsarbete på skolan Internationell samordnare Studiebesök Konferenser, fortbildning och kurser Komvux Malmö Södervärn /E2C/ Second Chance School Internationaliseringsarbete på skolan Internationell samordnare Studiebesök Konferenser, fortbildning och kurser Projekt Malmö Borgarskola Internationaliseringsarbete på skolan Internationell samordnare Studiebesök Internationell praktik Konferenser, fortbildning och kurser Utbytesstudenter Övrigt Malmö Latinskola

3 Internationaliseringsarbete på skolan Internationell samordnare Projekt Utbyte Internationellt projektarbete Studieresa Mediegymnasiet Projekt Pauli Gymnasium Studieresa Rönnens gymnasium, Komvux Malmö Rönnen Projekt Studiebesök Utbyte Internationell Praktik S:t Petri skola Internationaliseringsarbete på skolan Internationell samordnare Projekt Utbyte Studieresa Konferenser, fortbildning och kurser Utbildningsförvaltningens kansli Internationaliseringsarbete på förvaltningen Internationell samordnare Projekt Studieresa Konferenser, fortbildning och kurser Nätverk

4 Utbildningsförvaltningens internationella arbete 2012 Utbildningsnämndens prioriterade områden i det internationella arbetet Ökad satsning på internationell praktik Större andel elever uppnår minst level B i testet för Cambridge Certificate Större andel elever uppnår godkänt i språkcertifikat i franska, spanska och tyska, som ger elever behörighet att studera vid utländska universitet EU:s medel för internationellt arbete utnyttjas i högre grad. Samverkan mellan gymnasieskolor inom Malmö och i Öresundsregionen ska öka Internationell praktik Utbildningsnämnden ger skolorna bidrag för elever som utför internationell praktik/apl och projektarbete i utlandet utbetalades kr till internationell praktik och projektarbete i utlandet vilket motsvarar 86 elever utbetalades kr till internationell praktik och ca 174 elever utförde internationell praktik. År 2010 utbetalades kr till skolorna för internationell praktik, 83 gymnasieelever i internationell praktik var det färre elever från yrkesprogrammen som gjorde praktik i utlandet. Språkcertifikat Utbildningsnämnden finansierar språkcertifikat i engelska, CAE (Cambridge Certificate in Advanced English). Under 2012 anmäldes 431 elever till CAE från åtta skolor, 22 elever deltog inte och 19 elever blev underkända. 95 % godkändes av de som genomförde provet. 374 elever anmäldes till CAE under 2011 från sju skolor, 386 anmälda elever 2010 och 369 elever klarade 96 % godkänt. Jämförelse med tidigare års resultat är inte möjlig eftersom gränsen för godkänt ändrats. Antalet tyska språkprov ökade under 2012, på varierade nivåer från C1 till A2. Av 52 anmälda godkändes 87 % varav 31 elever på C1 och B2-nivå. Under 2011 genomförde 16 elever examinationer i tyska ( elever). Alla anmälda blev godkända. I Franska var 29 anmälda till B2, tre elever genomförde ej examinationen. Av de 26 elever som skrev provet blev alla godkända på B2-nivå. Fyra elever klarade även C1-nivå vilket är en mycket avancerad språknivå godkändes 90 % av de 32 elever som genomförde provet godkändes 73 % av 26 skrivande. 44 % av eleverna på Malmö Borgarskola som examinerats i spanska språktestet DELE klarade godkänt, 25 elever deltog. I fjol klarade 50 % av 18 elever godkänt. 3

5 Centrum för pedagogisk inspiration/malmö Naturskola Internationell samordnare Kontaktperson: Birger Emanuelsson, Studiebesök Studebesök 1 C:a 30 skolledare, borgmästare, planerare m.fl. kom till Malmö på ett besök 18-19/4. från flera orter i västra Ryssland. Värd för besöket var Nordiska ministerrådet. Temat för resan för framför allt hållbar utveckling. Malmö Naturskola, genom undertecknad berättade om Naturskolan och det nya Naturbåtsprojektet samt åkte med under dag 2. Sustainable Business Hub, Miljöförvaltningen i Malmö och Helsingborgs samt Lomma kommun deltog också. Studiebesök 2 Studiebesök från S:t Petersburg, 10 personer Den 14/ kom en delegation från S:t Petersburg. Där deltog framförallt lärare och personer från den ideella föreningen Friends of Baltic. Syftet var att studera utomhuspedagogiskt arbete samt olika lösningar för alternativ energiproduktion. De besökte Solar city, Västra hamnen och Malmö naturskolas hus i Torup. Josef Vilhelmsson, Kajsa Högfeldt och Erik Lensell guidade. Studiebesök 3 Studiebesök från Petrozavodsk Den 12-13/9 kom en delegation från Karelen (framför allt Petrozavodsk) hit. De kombinerade ett besök i Köpenhamn med att besöka Malmö Naturskola. De var mycket fokuserade på hur ett fortsatt samarbete med Malmö Naturskola och andra Malmöskolor skulle kunna se ut. I delegationen ingick 1 lärare, 5 rektorer och 1 skoldirektör. Så gott som samtliga från naturskolan var involverade. Studiebesök 4 Studiebesök från Oulu och Tammerfors i Finland Den 11/ Kom ett studiebesök på 8 personer från Oulu och Tammerfors i Finland. De hade först varit i Danmark under 2 dagar. Gruppen bestod av en rektor och 7 lärare och förskolelärare. De var främst intresserade av hur utomhuspedagogiken fungerade här och hann också med att besöka Stock och Sten samt Kungshögskolan. Tillsammans har vi planer på ett lärarutbyte på somrarna med dem och två ryska skolor. Birger Emanuelsson, Bo Lindvall, Josef Vilhelmsson och Lina Hällsten var involverade. 4

6 Konferenser, fortbildning och kurser Konferens i S:t Petersburg samt studiebesök (XI ANNUAL FORUM OF STRATEGIC PLANNING LEADERS ) 22-25/ Syftet var att berätta om Malmö naturskolas arbete med en Naturbåt i Öresund, skapa kontakter i Ryssland, få inblick i miljöarbete och utomhuspedagogiskt arbete i Ryssland samt besöka potentiella samarbetspartners i regionen. Besöket kan på lite sikt få stor betydelse för samarbeten med ryska skolor och naturvårdsorganisationer. Jag (Birger Emanuelsson) reste själv till konferensen Aktiviteten genomfördes på ett hotell i S:t Petersburg samt på en naturskyddsorganisations kontor ( Friends of Baltic) samt på två skolor i området. Länkhänvisning till konferensen: Infoday Life Long Learning Syftet med resan var att få mera information om de nya EU-projekten som kommer att börja gälla från Vårt huvudsakliga fokus var att få reda på mera om Comenius-projekten. Det hela syftar till att vi skall ha lättare för att söka medel från t.ex. Comenius som senare kommer Malmö Naturskola, Malmös skolor och skolbarn till del. Birger Emanuelsson och Erik Lensell från Malmö Naturskola deltog. Aktiviteten var i Bryssel i Belgien 12-13/ , Infoday Lifelong learning Programme Internationell Comeniuskurs Outdoor Environmental Education- Experiential Approaches to Learning Syfte - Fortbildning med fokus på olika pedagogiska övningar och föreläsningar kring lärande för hållbar utveckling med utomhuspedagogik i centrum. Internationellt utbyte av erfarenheter och nya nätverk. - Vi fick lära oss användbara pedagogiska övningar och hur vi kan arbeta med lärande för hållbar utveckling med utomhuspedagogik i centrum. Fick nytt internationellt nätverk som möjliggör samarbeten i framtiden. Eventuellt med lärarutbyten/studiebesök eller liknande Josefine Gustafsson (Karin Bengtsson,Serviceförvaltningen betalade, Kajsa Öberg åkte från sin nya naturskola i Huddinge) - Länkhänvisning, =33806 Studiebesök i Ryssland, Petrozavodsk. Syfte Hålla i ett föredrag om utomhuspedagogik på en konferens om hållbart lärande och grön tillväxt. 5

7 Undersöka förutsättningar för ett fotsatt samarbete gällande olika projekt finansierade av Nordiska ministerrådet. Målet är att svenska pedagoger ska kunna åka till petrozavodsk för fortbildning, och pedagoger från Petrozavodsk ska kunna åka hit. Besöka olika verksamheter som kan vara av intresse för svenska pedagoger På vilket sätt bidrog aktiviteten till elevers lärande (eller vårt). Vi fick bra kontakter Petrozavodsk som vi kommer fortsätta jobba med gällande fortsatt samarbete. Vilka från Naturskolan deltog: Erik Lensell och Josef Vilhelmsson. Länkhänvisning. Var genomförders aktiviteten stad och land Ryssland, staden Petrozavodsk. Sammanställning: Birger Emanuelsson, Malmö Naturskola 6

8 Frans Suell och Jörgen Kocks gymnasium Internationaliseringsarbetet på skolan Vi på Frans Suell och Jörgen Kocks gymnasium har en tydlig internationell profil och vi samarbetar med många europeiska skolor. Både elever och personal ges möjlighet till internationella kontakter genom praktik, studieresor, konferenser och också genom att delta i mottagandet av internationella besökare. Våra utvärderingar visar att vi är den skola som kanske har flest internationella projekt. Frans Suell och Jörgen Kocks gymnasium har flera stora projekt. Regional Matkultur Öresund (Upplev Öresund genom regional matkultur). Ett Interreg IV projekt som pågår mellan Dessutom är Frans Suell och Jörgen Kocks gymnasium med i ett TOI Leonardo projekt Improved Quality in Work Based Learning Vi har också ett Leonardo Partnerskapsprojekt An ICF based approach in Education and Training services som avslutas Vi har också i år startat ett annat Leonardo Partnerskapsprojekt EnTraiMo som avslutas Vi har också ett Athena samarbete med Jordanien, beviljat för Projektets syfte är ett elevutbyte mellan Frans Suell och Jörgen Kocks gymnasium Malmö, Sverige och Amman Training Center, Amman, Jordanien. De gemensamma programmen för ovan nämnda skolor är Frisörprogrammet och Spa-och stylistprogrammet. Vi kan också erbjuda spännande praktikplatser i närområdet eller ute i Europa och nu även i USA och länder österut. Skolan deltar årligen i flera globala konferenser och varje år reser vi till New York till FN-skolans stora internationella konferens, så också 2012 när temat var Exposing the Unseen Vi samarbetar med skolor i Europa och även utanför EU. Handels- och administrations- Programmet, speciellt fokuserat på IKEA och deltar med framgång i många andra EU-projekt. Livsmedelsprogrammet har bl.a. utbyte med dansk livsmedelsutbildning och bransch. Programmet deltar i tävlingar och varje år är vi med och anordnar Årets Skånska Matupplevelse detta år i samarbete med Älska Matmässan. Handelsprogrammet erbjuder också skötsamma elever möjlighet att praktisera utomlands, detta år i Limerick på Irland. Våra travelever får möjlighet att göra praktik på Malta Racing Club. Våra floristelever erbjuds möjlighet att praktisera i Tyskland i München, inom Leonardo da Vinci projektet FloreXX. Textil- och designeleverna har möjlighet att göra en del av sin APU utomlands hos någon designer. 7

9 Språkstuderande elever kan besöka skolor i olika länder och lära sig mer om både kultur och språk. På de flesta programmen ges möjlighet till praktik utomlands, vilket vi är både stolta och glada för. Internationell samordnare Skolan har en internationell samordnare på 50%. Skolan har också en internationell grupp med representanter för olika enheter. Kontaktperson/er: Claes Koverberg, International Coordinator, tel , mobil , fax , mail Projekt Regional Matkultur Öresund (Upplev Öresund genom regional matkultur). Status: pågående Projektperiod start ( ): Projektperiod slut ( ): Projektets lead partner: The Danish Meat Trade College (Slagteriskolen I Roskilde) Projektets övriga partners: Frans Suell och Jörgen Kocks gymnasium Fond/källa till finansiering: Interreg IV Projektets totala budget i SEK: Bidrag till Malmö stad för projektet som helhet: Euro EU-medel utbetalda till Malmö stad under 2011: Euro Syfte med projektet: Projektets syfte är att bidra till att utveckla lokala samhällen i de två regionerna och göra det attraktivt för lokalbefolkningen att bo och arbeta på landsbygden Samtidigt kommer regionala små livsmedelsproducenter att locka turister med spännande produkter och upplevelser. Projektet skall också sprida erfarenheter till andra med ett särskilt intresse av matkultur. Aktiviteter under året (resor, möten antal deltagare): 5 reor till Köpenhamn/Roskilde, 1 nätverksmöte i Ystad/Bornholm Projektkontakt; Claes Koverberg. Mail Leonardo da Vinci Tools of Innovation (TOI), Improved Quality in Work Based Learning (IQWBL) Status: pågående Projektperiod start ( ): 8

10 Projektperiod slut ( ): Projektets lead partner: Kokkolan kauppaopisto Projektets övriga partners: Frans Suell och Jörgen Kocks gymnasium, Sverige Kauno prekybos ir verslo mokykla, Litauen, Colegiul National Economic Gheorghe CHITU, Rumänien, Centro Servizzi Cultura Sviluppo Srl Italien. Fond/källa till finansiering: Leonardo da Vinci TOI Projektets totala budget i SEK: Bidrag till Malmö stad för projektet som helhet: Euro EU-medel utbetalda till Malmö stad under 2012: SEK Syfte med projektet: Målet med projektet är att införa bästa praxis i fråga om lärande på arbetsplatsen (WBL, On-The-Job Lärande), och tillämpliga delar av förvaltningen som praktiseras i Finska metoden Lighthouse, när nationella läroplanerner och praxis beaktas. Utbyte av erfarenheter när det gäller WBL i olika länder kommer att äga rum på 3 seminarier och med hjälp av intern kommunikation genom Internet mellan de olika seminarierna. Genomförandet av god praxis för att säkerställa god kvalitet WBL (med resultat från Lighthouse projekt och från andra projekt) kommer att vara en integrerad del av WBL förfaranden i de skolor som deltar i projektet. Aktiviteter under året (resor, möten antal deltagare): 1 möte i Pistoia. 1 möte i Malmö Projektkontakt; Claes Koverberg. Mail APU i Köpenhamn APU i Köpenhamn för årskurs 3 elever Datum start: Datum slut: Vid resa - Antal deltagare från Malmö stad: 5 elever Syfte med aktiviteten: Eleverna har genomfört fyra av sina 15 veckors APU i Köpenhamn i olika butiker på Fields, Fisketorvet och på Kastrup. Projektkontakt; Kerstin Olofsson, Leonardo da Vinci Partnerskap, A.I.E.T An ICF based approach in Education and Training services Status: pågående 9

11 Projektperiod start ( ) Projektperiod slut ( ) Projektets lead partner: Instituto di instruzione superior Piero Della Francesca. Projektets övriga partners: Cooperativa Sociale La Tappa Mlodziezowy Osrodek Wychowawczy w Kamionku Wielkim Zaklad Aktywnosci Zawodowej Frans Suell och Jörgen Kocks gymnasium, IHARL (f.d. IV-HML) Sydskånska Gymnasiet, Ro 7 Haydar Akcelik Technical and Vocational High School Istanbul Il Milli Egitim Mudurlugu Fond/källa till finansiering: Leonardo da Vinci Projektets totala budget i SEK: Bidrag till Malmö stad för projektet som helhet: euro EU-medel utbetalda till Malmö stad under 2011: SEK Frans Suell och Jörgen Kocks Gymnasium IHARL Leonardo da Vinci A.I.E.T Alla partners I projektet, två partners från respektive partnerland (Italien, Polen Turkiet och Sverige ), arbetar med elever eller unga vuxna med speciella behov och funktionsnedsättningar. I projektet vill vi dela med oss inom gruppen av framgångsfaktorer i arbetet med målgruppen samt tillsammans bygga vidare på olika modeller för utvärdering, dokumentation och arbete utifrån ICF kriterierna för utbildning, anställning, praktik och social inkludering i ett samhälle. Sedan projektstarten 2011, partnersen mötts vid tre separata tillfällen. Arezzo i Italien under hösten -11, Tolkmicko i Polen under våren -12 och senaste mötet hölls i Ystad och Malmö under hösten Till varje möte har gruppen arbetat utifrån en på förhand uppsatt agenda där första mötet inriktade sig på material för utvärdering, andra mötet för upprättandet av ett on-line CV (kan ses som en komplettering för målgruppen till det europass som redan finns). Under mötet i Ystad och Malmö var det arbete kring dokumentation i form av en portfolio som var huvudfokus. Vi, från Frans Suell och Jörgen Kocks Gymnasium, har representerats under mötena med en grupp bestående av fem lärare. Fyra elever från det förstärkta programment medverkade i Arezzo medan fyra elever från gymnasiesärskolan medverkade i Tolkmicko. Under mötet i Malmö, där den samlade gruppen av deltagare uppgick till 68 personer, varav 25 var elever, ställde restauranglärare och medialärare upp och arrangerade workshops för de gästande eleverna. Elever från IHARL och ISPR fanns på plats för att tolka på polska och turkiska för gästerna. Mötet i Malmö avslutades med en rundvandring (en tuff promenad) genom Malmö under ledning av Jonas Jarl, David Winqvist, Jonas Mårtensson, Tomas Lundberg och Ola Schönström. Med start på Quality Hotell och slutdestination Kallbadhuset för lunch. Två italienska elever testade det svenska kallbadet. Sammantaget ett mycket lyckat och uppskattat arrangemang. Nästa del i projektet är att jobba vidare med dokumentation (portfolio) samt inför kommande möte i Istanbul i april jobba med det som går under namnet key competences 10

12 Projektet An ICF based approach in Education and Training services är ett Leonardo partnerskapsprojekt som finansieras med EU-medel. Projektet syftar kortfattat till att hitta gemensamma nämnare och strategier för hur man får in personer med funktionsnedsättningar via yrkesutbildning till yrkeslivet. Målgruppen är således unga människor med olika former av funktionsnedsättningar som ska finna vägar in i arbetslivet och yrkesutbildningar som ska hitta strategier för att lyckas med detta via utbildningspraktik. Elever på individuella programmet som har praktik med inriktning handel/media respektive livsmedel kommer att delta i studiebesök som genomförs under projektets gång december 2011 åkte fem lärare och fyra elever från I-HARL (IV-HML) till Arezzo, Italien. De fem lärarna som tillhör kärntruppen är Cecilia Boström, Jonas Jarl, Tomas Lundberg, Ola Schönström och Elsa Widerberg. Toscana och våren 2012 kommer vi att besöka våra två parterskolor i Tolkmicko i Polen. Inför första fysiska mötet ska webbaserade möten genomföras för att skapa verktyg för utvärdering samt modeller för hur projektet ska rapporteras. Löpande digitala möten mellan de fysiska studieoch arbetsbesöken kommer att genomföras under projektets gång. Projektkontakt: Elsa Widerberg, FloreXX Status: avslutat Projektperiod start ( ): Projektperiod slut ( ): inklusive spridningsfas Projektets lead partner: Frans Suell och Jörgen Kocks gymnasium Projektets övriga partners: Berufsschule für Gartenbau und Floristik, Mûnchen Fond/källa till finansiering: Leonardo da Vinci Projektets totala budget i SEK: Bidrag till Malmö stad för projektet som helhet: Euro 7160 EU-medel utbetalda till Malmö stad under 2012: Euro 632 Syfte med projektet: Projektet är planerat för praktikelever från Frans Suell och Jörgen Kocks gymnasium i Malmö med inriktning professionell florist / blomsterhandel. Praktikanterna kommer att praktisera 3 veckor i blomsterbutiker i München. Praktikplatserna tillhandahålls genom försorg av vår partnerskola, Berufsschule für Gartenbau und Floristik, Mûnchen Blomsterhandlare i Europa är mycket starkt påverkade och formade av nationella och regionala särdrag. De, ofta mycket små, blomsterdetaljhandels företagens verksamhet är baserade på dessa egenskaper. Flexibilitet, och därigenom kreativa möjligheter för praktikanter, kommer därför markant att ökas genom erfarenheter från en APU utlands Aktiviteter under året (resor, möten antal deltagare): 3 elever på praktik i München Projektkontakt; Atti Norman Mail 11

13 EnTraiMo Status: pågående Projektperiod start ( ): Projektperiod slut ( ): Projektets lead partner: Berufskolleg Rheydt Mülfort für Wirtschaft und Verwaltung, Mönchengladbach, Tyskland Michael Schiffer Projektets övriga partners: Frans Suell och Jörgen Kocks gymnasium, Malmö. Stratford Upon Avon College, Stratford, UK. Stredná odborná škola, Bzinská 11, Nové Mesto nad Váhom, Slovakiet. CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY OF NÓGRÁD COUNTY, Ungern. Instituto Específico de FP superior MIGUEL ALTUNA, Spanien. Fond/källa till finansiering: Leonardo da Vinci Projektets totala budget i Euro (SEK: ) Bidrag till Malmö stad för projektet som helhet: Euro EU-medel utbetalda till Malmö stad under 2012: Euro Syfte med projektet: Students, especially in Vocational Education and Training with its heterogeneous classes (age, education, social and cultural background etc.), learn in different ways. The project would bring European Partners together to share and understand different learning styles and how this impacts on mixed groups of learners. The project would explore the methods for testing each student s preferred style of learning that currently exist within each Partner organisation and their country. Factors such as each other s teaching methods would have to be considered and how cultures impact on the approach taken. Groups of learners will be part of the testing process, initially to test existing techniques and their effectiveness through lessons using the results. Later they will be used to test new materials developed through the partnership. All tests will involve actual teaching sessions and the implementation of strategies to address the different learning styles found within the group. Results will be brought back to the partnership for analysis, including the impact of subject and culture, if they are relevant. Learners will be asked to comment on each stage of the process, from individual testing to being in a lesson. The aim will be to devise a method to recognise each learner s individuality and allow them to realise their full potential and to establish European quality standards to testing learners and usable approach to teaching that underpins learning and teaching across Europe. Aktiviteter under året (resor, möten antal deltagare): 1 resa, Projektkontakt; Thommy Göransson Mail Athena Jordanien IPK 2011:3119 Projektperiod: Projektet är externt finansierat via Athena, SIDA 12

14 Projektets lead partner är Frans Suell och Jörgen Kocks gymnasium och övrig partner UNRWA Amman Training Center. Projektets syfte är ett elev- och personalutbyte mellan Frans Suell och Jörgen Kocks gymnasium Malmö, Sverige och FN:s yrkesskola i Amman, UNRWA, Amman Training Center, Amman, Jordanien. De gemensamma programmen för ovan nämnda skolor är Frisörprogrammet och Spaoch stylistprogrammet. Vi har avslutat första projektomgången, och fick i oktober 2011 beviljat medel för ytterligare en projektomgång. Vi har nu expanderat projektet till 12 elever och 3 lärare i sammanlagt 2 veckor på värdskolan (Första projektomgången avsåg 8 elever och 2 personal). Eleverna kommer att få delta i ordinarie undervisning två dagar per vecka samt ägna ett par dagar åt studiebesök som är adekvat i förhållande till elevernas utbildning. Målgruppen är elever i årskurs ett till tre på ovan nämnda program. I år, 2012, besökte tre lärare och tolv elever från Jordanien Frans Suell och Jörgen Kocks gymnasium mellan den 16 och 29 april. Deltagarna fick göra studiebesök på diverse skönhetssalonger, SPA-center, frisörsalonger och andra skolor med samma utbildning. Eleverna deltog i vår ordinarie undervisning på skolan och besökte sista helgen internationella frisörtävlingar som anordandes av IAHS i Varberg och hölls på Peder Skrivares skola. I mars månad deltog fem lärare från frisör- och stylistarbetslaget på ett regionmöte för södra Sverige i Kalmar som Athena anordnade för de som deltar i den här typen av internationella utbyten. I september 2011 deltog en lärare från frisör-och stylistarbetslaget vid ett möte på SIDAs lokaler i Stockholm, då hela landets skolor var inbjudna. Projektet har fått ekonomiskt stöd av Athena, som går under SIDA, på kronor totalt för båda resorna. De som vi fick tilldelade för Jordaniensbesökets vistelse i Sverige 2011 är utbetalda och i stort sett nyttjade. Tanken är Frans Suell och Jörgen Kocks gymnasium besöker Jordanien i april Projektkontakt för projektet är Alexandra Allard. Studiebesök Studiebesök 1 En lärare och 2 elever från Obchodní Akademie, Liberec, Tjeckien besökte Frans Suell och Jörgen Kocks gymnasium för att följa undervisningen på Handelsprogrammet med APU för eleverna. En lärare och 2 elever tog emot besökarna (lärare) (elever) Studiebesök 2 13

15 Två finska elever från Kokkolan Kauppaopisto (Kokkola Business Institude) Kokkola/karleby Finland, besökte Frans Suell och Jörgen Kocks gymnasium för APU inom Handelsprogrammet En lärare och 2 elever tog emot besökarna Studiebesök 3 Robert Bosch-Fachoberschule für Wirtschaft, Vervaltung und Rechtspflege, München Tyskland. Fyra elever från Robert Bosch-Fachoberschule besökte Frans Suell och Jörgen Kocks gymnasium för APU inom Handelsprogrammet En lärare och 2 elever tog emot besökarna (2 elever) (2 elever) Studiebesök 4 Vi hade besök av 29 elever och 3 lärare från Catering school "Château les Coudraies" Etiolles i Frankrike. 5 elever och el övrig personal och en lärare fungerade som värdar vid besöket maj

16 Studiebesök Livsmedelsprojekt med Slagteriskolen Roskilde. 2 personal från Slagteriskolen Roskilde, 15 elever. Studiebesök/studieresa i Skåne Studiebesök Från Niels Brock business college Köpenhamn. En verksamhets chef och en lärare. Studieresor Studieresa 1 The 20th Annual International EfVET Conference, Palma Mallorca, Spanien Palma Mallorca October 2012 Deltagare från Frans Suell och Jörgen Kocks Gymnasium: 1 gymnasiechef och en lärare. Finansiering via Utbildningsförvaltningen och egna medel. Lärarens deltagande finansierades i sin helhet av Leonardo da Vinci Tools of Innovation Projektet IQWB Studieresa 2 En lärare från RL deltog i Cultural Heritage i Gdansk Polen Studieresa 3 UNIS/UN New York 1/3 7 / elever beledsagade av 4 lärare. Deltagande i konferensen med temat: Exposing the Unseen Utbyte med elever från FN-skolan. Eleverna var inkvarterade i värdfamiljer. Finansiering: Sponsorer, Utbildningsförvaltningen. 15

17 Studieresa 4 Uddannelsecenter Roskilde, samordnande rektor, en administrativ chef och en lärare besökte Uddannelsecenter Roskilde, Slagteriskolen. Finansiering InterregIV projektet Upplev Öresund genom regional matkultur Studieresa Två lärare genomförde en studieresa till Odense för deltagande i DM Skills, Där Danmarks duktigaste elever och lärlingar tävlar om titeln Danmarksmästare Studieresa 6 En lärare genomförde en studieresa till Niels Brock business college Köpenhamn,

18 Studieresa 7 En skolledare deltog i seminarium för den Globala resan i Stockholm 1 2 september. Studieresa 8 The IAHS Annual Meeting Varberg 2 lärare 4 elever IAHS är ett nätverk av frisörskolor från hela världen. I dagsläget är länder som Finland, Island, Sydkorea, Jamaica m.fl. anslutna. Tanken är att byta kompentenser gällande hår och frisöryrket, dessutom är nu även hår och make-up stylisterna inbjudna. Möten och tävlingar är några av de årliga evenemang som IAHS anordnar. Några av fördelarna är ett kontaktnätverk över hela världen, internationella elev och lärarutbyten, samarbeten mellan skolor från olika länder och internationella praktikplatser. Organisationen startade i Göteborg 1998 och målet är att skapa en högre utbildningsnivå för frisörutbildningarna. Varje år anordnas ett årsmöte någonstans i världen, i år är Irland värdland. Förra året var det Varberg och året innan dess Sydkorea. På årsmötet anordnas bl.a. elevtävlingar, seminarium och produktdemonstrationer. IAHS bygger broar mellan länder och ger elever möjligheter till internationella kontakter. Statistik för hela skolan (antal som deltagit i studieresor under 2012, dvs. mobiliteter) Elever: 16 Skolledning (rektorer och chefer): 4 Lärare: 12 Övrig personal: 0 Totalt: 32 17

19 Utbyte Frans Suell och Jörgen Kocks gymnasium har haft ett antal APU utbyten med Skolor i Tyskland, Frankrike, och Tjeckien Antal mottagna elever är från Tyskland 6, Frankrike 29 och från Tjeckien 2. Samarbetande skolor Tyskland: Robert Bosch Fachoberschule, Wirtschaft, Verwaltung, und Rechtspflege, München, Berufsschule für Gartenbau und Floristik, Mûnchen, Tyskland. Berufskolleg Rheydt-Mülfort für Wirtschaft und Verwaltung, Mönchengladbach. Tyskland. Tjeckien: Obchodni Academie, Liberéc, Tjeckien Frankrike: Catering school "Château les Coudraies" Etiolles, Frankrike. Internationell praktik Eleverna på Frans Suell och Jörgen Kocks gymnasium har haft mycket goda möjligheter till Internationell praktik. Hela 25 elever har haft sin APU i utlandet. (Se sammanställning i tabell nedan). Praktikföretagen skiftar från restautanger och hotell till butiker, resebyråer, kontor, flygplats, bageri och textil/design och sko framställning. Även IKEA i Milans har tagit emot praktikelev från FJG Alla elever har fått de bästa vitsord från sina praktikföretag och gjort ovärderliga erfarenheter under sin internationella praktik. Exempel; Resa till Limerick, Irland Måndagen den 29 oktober 2012 åkte vi, Madeleine Lundgren och Ulrika Armano, med fem elever från Handelsskolan till Limerick i Irland. Eleverna går i klasserna HP10 A, B och D. Syftet med resan var att följa eleverna till deras praktikplats, Strand Hotel i Limerick, vara med på introduktionsdagen och se till att allt praktiskt fungerade. Vi stannade kvar till onsdagen den 31 oktober. Första dagen blev eleverna inkvarterade i studentlägenheter endast fem minuters promenad från hotellet. Lägenheterna är stora och håller god standard. Andra dagen var introduktionsdag. Vi träffade Human Resources Manager Anne Callinan och fick grundlig information om hotellet och dess olika avdelningar. Dessutom gick vi en rundvandring runt hela hotellet. Allra sist fick eleverna reda på vilken avdelning de skulle börja på samt schema för de följande dagarna. Tre av eleverna fick börja på avdelningen Conference & Banqueting och de andra två på Housekeeping. Strand Hotel är ett fyrstjärnigt hotell som ligger utmed floden Shannon. Hotellet satsar mycket på konferenser och för årstiderna olika aktiviteter. En stor festlokal finns och där är ofta olika slags evenemang. Elevernas praktik varar i ca sex veckor. 18

20 Program och årskurs LP Antal elever Stad och land 5 Roskilde Danmark Program och årskurs HVTD 3 Antal elever Stad och land 3 Paris Frankrike 2 London UK 2 München Program och årskurs HP Antal elever Stad och land 5 Limerick Irland 5 Köpenhamn, Danmark 1 Budapest Ungern 2 München Program och årskurs HT Statistik för hela skolan (antal elever som deltagit i internationell praktik) Period Antal elever Två eller färre veckor 5 Två veckor 1 Tre veckor 16 Fyra eller fler veckor 3 Konferenser, fortbildning och kurser Comenius 2.2 fortbildning. En lärare vecka 41 i Florence Italien. Helt finansierat av Internationella Programkontoret Utbytesstudenter Inga under