SHR Norrlands Verksamhetsberättelse 2007

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SHR Norrlands Verksamhetsberättelse 2007"

Transkript

1 SHR Norrlands Verksamhetsberättelse 2007

2 Ordförande har ordet Andra året som ordförande för SHR Norrland är avslutat. Man brukar alltid säga att första året är omtumlande som ny på jobbet. Men i fallet med ordförandeskapet för SHR Norrland känns det som mitt andra år har bjudit på otroligt mycket som har fått mig att öka mina kunskaper inom områden som jag tidigare inte varit fullt insatt i. Att man nu ökat kraven på sig själv att genomföra saker på ett bättre sett än tidigare, då man nu skall kunna jobbet. Detta medför att jag ser tillbaka på år två med samma omtumlande känsla som under mitt första år. Dock tror jag aldrig man blir fullärd på posten som ordförande, och tur är väl det, vad skulle man då ha att jobba för i framtiden? Året som gått har bjudit på mycket nya avtal, nedsättningen av arbetsavgifterna för ungdomar samt ett förslag från vår nya regering att sänka arbetsgivaravgifterna för hela restaurangnäringen. Grattis äntligen har våra beslutsfattare fattat att vi som näring kan sänka arbetslösheten. Om förslaget med sänkningen av de sociala avgifterna genomförs så kommer vi att kunna anställa mängder av nya medarbetare. Tyvärr har

3 man i EU beslutat att detta endast skall gälla företag med färre än 250 anställda. Men vi ger inte upp utan arbetar hårt för att detta skall genomföras så snart som möjligt, fast på ett sätt som inte snedvrider konkurrensen får utvisa om vår regering klarade av att svara upp till de högt ställda förväntningarna de skapade genom att föreslå denna sänkning. Under året har föreningen försökt att jobba aktivt ute i regionen på ett än mer markerat sätt än tidigare. Detta genom att förlägga medlemsmöten och medlemsträffar ute i regionen samt att vi påbörjat arbetet med att ordna utbildningar för våra medlemmar till subventionerade priser, så att man känner att man verkligen får valuta för sina medlemspengar. Under 2007 har vi haft lyckade utbildningsinsatser inom såväl HACCP samt Miljöhantering i hela regionen. Detta arbete kommer att fortgå under 2008, då vi fått enormt positiv respons. Vi har även startat upp arbetet med SHR Norrlands e-postutskick där vi försöker förmedla det som händer inom vår bransch som framförallt berör oss i Norrland samt att vi försöker visa på vad vi i styrelsen Norrland arbetar med för er räkning. Vi tar gärna emot förslag och idéer från våra medlemmar, så tveka inte att kontakta oss. En annan viktig del i vårt arbete är naturligtvis att fortsätta påverka våra politiker att verka för branschen och regionen och detta är ett fortlöpande arbete som vi i styrelsen lägger mycket kraft på. Vi kommer under våren att träffa riksdagspolitiker från vår region, bland annat genom ett vårmöte, för att diskutera frågor som berör Norrland och vår bransch. Som avslutning vill jag bara passa på att från styrelsens sida tacka för ert förtroende 2007 och hoppas att 2008 blir det år när vi i vår bransch får se en regering som verkar ännu mer för vår bransch och för det som är viktigast för vår region turismen och besöksnäringen. Susanne Pripp Ordförande SHR Norrland

4 Vi som har haft förtroendet Föreningens styrelse fick efter årsmöte och konstituerande styrelsemöte följande sammansättning: Ordförande: Vice ordförande: Susanne Pripp, Best Western Hotel Gamla Teatern i Östersund. Mandatperioden löper till Jonas Svensson, Restaurang Grankotten, Sundsvall. Mandatperioden löper till Ordinarie ledamöter: Mia Jonsson, Rex bar och grill i Umeå, mandatperioden löper till 2008 Ulf Steringer, Brandstationens Restaurang & Catering i Sundsvall, mandatperioden löper till 2009 Erik Sangevie, Scandic Bollnäs i Bollnäs t.o.m januari 2008 Per Arne Ylipää, Lappland River Hotel i Pajala, mandatperioden löper till 2009 Mimmo Cicero, Elite Stadshotellet i Luleå, mandatperioden löper till 2009 Isabel Hamilton, Fjällgården Åre i Åre, mandatperioden löper till 2008 Yvonne Lövbrand, Borgafjällen Hotell i Borgafjäll t.o.m. september 2007 Sekreterare: Förbundsjurist: Maria Lycknert/Magnus Klasson Louise Palm

5 Föreningens revisorer Eva Bard Nässén, Ernst & Young AB och Peter Nilsson, på Copper Hill i Åre. Valnämnd för föreningen Ordförande Jan Palm, Scandic Hotel i Skellefteå t.o.m januari 2008 Ledamöter Vanja Aronsson, Östersund Stefan Mörtberg, Svansjöliftarna i Tänndalen Representation i SHRs styrelse och råd m.m. Styrelsen: Susanne Pripp Valnämnden: Jonas Svensson SHRs utbildningsråd: Jonas Svensson, som suppleant Sammanträden och övriga möten Föreningen har haft årsmöte på Lapland River Hotel i Pajala den 22 mars Styrelsen har haft sju möten under året, varav ett i Umeå, ett i Sundsvall, tre i Stockholm samt två som hållits per telefon.

6 Vad händer i regionen? Årsmötet hölls den 22 mars på Lapland River Hotel i Pajala. Även detta år kombinerades årsmötet med en medlemsmiddag dagen före årsmötet. Själva årsmötesdagen påbörjades med att Mats Hulth informerade om vad som händer i branschen. Därefter gick agendan över till själva årsmötet och dagen avslutades med en trevlig skotersafari genom Pajala-Ylläs nationalpark. Styrelsen fick vissa förändringar då Gunnar Bäckström lämnade styrelsen och Yvonne Lövbrand, Hotell Borgafjäll i Borgafjäll tog över som styrelseledamot. Utbildningsinsatser i regionen Utbildningsfrågor engagerar Norrlands styrelses ledamöter särskilt och har varit prioriterat under verksamhetsåret Under verksamhetsåret har föreningen genomfört två större subventionerade utbildningsinsatser. Efterfrågan på utbildning inom HACCP och livsmedelshygien har länge varit efterfrågat, inte minst med tanke på den nya livsmedelslagstiftningen. Därför passade SHR Norrland på att anordna en endagskurs i samarbete med ett konsultföretag. Kursen subventionerades till stor del av föreningen och hölls i Sundsvall, Luleå och Östersund. Kurserna har varit mycket uppskattade och inte minst gett bra verktyg för att få igång ett anpassat och väl fungerande system för egenkontroll. Totalt utbildades 50 medarbetare från medlemsföretagen. Under hösten var det dags för föreningens nästa stora utbildningsinsats. Då startade en utbildningsserie i miljöhantering för föreningens medlemmar. Temat denna gång var hållbar utveckling. Kursen var helt kostnadsfri för föreningens medlemmar. Utbildningsserien påbörjades i Sundsvall under november och avslutades i januari med ett tillfälle i Umeå samt ett tillfälle i Östersund. Totalt har 39 medarbetare från föreningens medlemsföretag deltagit vid dessa utbildningstillfällen.

7 Politikerkontakter och lobbying Norrland är unikt i dess mångfald. Vår region sträcker sig från Bollnäs i söder till riksgränsen i norr. En region där förutsättningarna för företagande är olika och kontrasterna stora. I Norrbotten där utflyttningen är ett faktum har man förstått att det är turismen som genererar intäkter. Under 2006 togs ett glädjande beslut, utbyggningen av Pajala flygplats landningsbana. Det är med stor glädje SHR Norrland kunde delta i invigningen av den efterlängtade landningsbanan i november Styrelsen har under en lång period arbetat hårt för att genomförandet av utbyggnaden skulle bli av och det är oerhört roligt att projektet nu är genomfört. Den 2-4 mars 2007 arrangerades Nordiska Parlamentsmästerskapen i längdskidåkning i Östersund. SHR Norrland passade på att träffa deltagare från samtliga nordiska länder under en särskilt arrangerad lunch och informerade om vår bransch och våra förutsättningar. Under 2008 planeras det även en politikerträff med samtliga riksdagspolitiker från regionen. Målet är att få presentera viktiga frågeställningar och problem för branschen med särskild inriktning på företagande i norr. På flera håll i Norrland pågår ett arbete för att minska krogrelaterat våld, bland annat genom utbildning inom ansvarsfull alkoholhantering som på vissa orter hålls av representanter ur föreningens styrelse. Projekten drivs oftast på länsnivå. Styrelsens ledamöter deltar även i styrgrupper tillsammans med polis, kommun och socialnämnd. Vidare har styrelsens representanter vid ett flertal tillfällen skrivit debattartiklar och insändare rörande branschfrågor i lokalpressen runt om i regionen. Några av rubrikerna har bland annat varit: SHR Norrland kräver noggrann granskning av tillståndsansökningar, Sänkta arbetsgivaravgifter ger fler jobb och minskad svartekonomi, Positivt med kartläggning av överservering. Samarbete med Svenskt Näringsliv Under det gångna året har samarbetet med Svenskt Näringsliv utvecklats på ett positivt sätt. Samordningen har förbättrats och ett flertal gemensamma insatser har genomförts. Värt att nämna är den diskussion som blossade upp i samband med Svensk Näringslivs rapport Varför kommunägda bolag? som presenterades under november månad.

8 Föreningsinterna informationsinsatser Den 8 november genomfördes ett inspirationsmöte på restaurang Brandstation i Sundsvall. Mats Hulth informerade om aktuella branschfrågor i allmänhet och regeringens förslag om att sänka de sociala avgifterna i synnerhet. Representanter för 18 medlemsföretag närvarade. Under året har styrelsen varit representerad vid ett flertal olika mässor och event. Bland annat var styrelsens ordförande Susanne Pripp tillsammans med regionansvarig Magnus Klasson på plats på Servicegruppsmässan i Östersund i oktober. Såväl medlemsföretag som presumtiva medlemmar träffades. Under Servera-dagarna i Umeå i november var fem representanter ur styrelsen samt regionansvarig på plats i Serveras monter. Flertalet representanter för medlemsföretag träffades och informerades om hur arbetet fortskrider. Styrelsen informerade även presumtiva medlemmar om fördelarna med medlemskap i organisationen.

9 Styrelsens intention har under en längre tid varit att öka antalet medlemskontakter. Under kommande verksamhetsår har styrelsen planerat att förlägga åtminstone fyra medlemsträffar av varierande slag runt om i regionen förutom årsmötet. En uppdaterad eventkalender hittar ni på regionföreningens hemsida där även annan matnyttig information finns att finna. SHR Norrlands nyhetsbrev Under hösten skickades föreningens första egna nyhetsbrev ut till föreningens medlemmar. Tanken är att ca fyra gånger per år kommunicera vad som händer i regionen samt att informera om aktuella utbildningsinsatser och medlemsträffar. Nyhetsbrevet skickas ut via e-post. För att förbättra servicen till våra medlemsföretag kommer en enkät att författas under första kvartalet av 2008 för att utveckla och förbättra nyhetsbrevet. Krögarföreningar och Hotellgrupper På flertalet orter runt om i regionen finns det både krögarföreningar samt hotellgrupper. Styrelsens representanter deltar i dessa gruppers arbete och på de orter som det idag inte finns några sammanslutningar, så hjälper vi i regionföreningen gärna till med att starta upp verksamhet.

10 Resultaträkning för tiden 1 januari - 31 december Intäkter Medlemsavgifter mm Årsmöte Kurser Summa intäkter Kostnader Reklam och PR, stipendium Rese- och representationskostnader Kostnader för årsmöte och styrelse Administrationskostnader Bidrag och gåvor Arvoden revision mm Bankkostnader Styrelse arvoden inkl soc.avg Summa kostnader Finansiella poster Realisationsvinst aktier Utdelning och ränteintäkter Resultat före skatt Skatt Årets resultat Not1 Antal

11 Balansräkning den 31 december Tillgångar Aktier o värdepapper Not 1 Skattefordringar Skattekonto Kundfordringar Summa tillgångar Eget kapital och skulder Understödsfonden 4 4 Balanserat resultat Årets resultat Summa eget kapital Skulder Levskulder Skatteskulder Källskatt Upplupna sociala avgifter Beslutade ej utbetalda stipendier SHR Service AB SHR Summa skulder Summa eget kapital och skulder Ställda panter Inga Inga Ansvarsförbindelser Inga Inga Not1 Antal Antal Aktier Anskaffningsvärde Marknadsvärde Scania A Ainax Robur Lux Sv Likviditetsfond Summa anskaffningsvärde Summa marknadsvärde Aktier i övriga företag Svensk Turism AB

12 Östersund, den 19 mars 2008 Susanne Pripp Jonas Svensson Mimmo Cicero Ordförande Isabel Hamilton Mia Jonsson Ulf Steringer Per Arne Ylipää Vår revisionsberättelse har avgivits 19 mars 2008 Eva Bard Nässén Godkänd revisor Peter Nilsson Förtroendevald revisor

13 Revisionsberättelse Till föreningsstämman i Norrlands Hotell- och Restaurangföretagares Förening Org.nr Vi har granskat det förenklade årsbokslutet och bokföringen samt styrelsens förvaltning i Norrlands Hotell- och Restaurangföretagares Förening för år räkenskapsåret Det är styrelsen som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen. Vårt ansvar är att uttala oss om det förenklade årsbokslutet och förvaltningen på grundval av vår revision. Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att vi planerat och genomfört revisionen för att med hög men inte absolut säkerhet försäkra oss om att det förenklade årsbokslutet inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens tillämpning av dem samt att bedöma de betydelsefulla uppskattningar som styrelsen gjort när den upprättat det förenklade årsbokslutet samt att utvärdera den samlade informationen i det förenklade årsbokslutet. Vi har granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i föreningen för att kunna bedöma om någon styrelseledamot har handlat i strid med föreningens stadgar. Vi anser att vår revision ger oss rimlig grund för våra uttalanden nedan. Det förenklade årsbokslutet har upprättats i enlighet med god redovisningssed i Sverige. Styrelsens ledamöter har enligt vår bedömning inte handlat i strid med föreningens stadgar. Eva Bard Nässén Förtroendevald revisor Peter Nilsson Förtroendevald revisor

14 SHR Norrlands medlemsföretag Abisko Mountain Lodge AB Abisko Turiststation Actic Hotel Luleå AB Adana Kebab Bar HB AIM AB Albertina Amira's Hämtpizzan Andreas Palovaara i Sangis AB Annis Grill Annis Grillbar i Kiruna AB ArcAct AB Arena Restaurangen Arena Service Mitt AB Arken Arnes Sjöbod AB Bacchus Restaurang i Haparanda AB Backrestaurangerna & Olympiagrillen Bakgården och Café 1891 BarenTorget i Sundsvall AB Barista Fair Trade Coffee Bellerix AB Bengt-Ove's Restaurang AB Bergafjärdens Camping AB Bergeforsparken AB Berggårdens Gästgiveri Best Western Artic Hotel Best Western Hotel Baltic Best Western Hotel Botnia Best Western Hotel Södra Berget Best Western Hotell Gamla Teatern Best Western Hotell Hudik Best Western Hotell SöderH Best Western Malmia Hotel Bibliotekscafeét i Umeå AB Birsta Bar Birsta City Food Court Bishops Arms, The Biteline AB Bjurholms Turist AB Bjästa Bar & Motell KB Bjästa Grillen AB Björkliden Fjällby Björknäsgårdens Hotell Björkuddens Hotell & Restaurang Björnen Pensionat Björnforsens Konferenshotell AB Björnrike Lift och Sport Björnrike Skidshop Björnstugan AB Bli Cat AB Blå Havet Blå Huset Hotell Umeå AB Blåhammarens Fjällstation Boktryckaren 5 Restaurang AB Bolagshotellet Bondeborg Bygg Frakt Bowlingarenan i Piteå AB Bowlingkompaniet i Luleå AB Brandstation Bar & Restaurant Bredbyns Gästgiveri AB Brollans Grill AB Bruksvallarnas Fjällhotell Bruksvallsliden Hotell & Stugby Brunflo Café & Restaurang Kolmilan Brux AB Övik Brändö Konferens & Fritidsby Bröderna Dahlbom och Johan Hansson i Åre AB Bureå Camping Bureå Idrottsförening Burger Time Sweden AB Bussgrillen Buustamons Fjällgård Bydalens Fjällanläggningar AB Bygget Båtcharter i Sundsvall AB C.Laestadius AB Café Nian AB Café Olympia Café UH Camp Ripan AB Campus Restaurang Cape East Carin Broman AB Casino Cosmopol Casinoverksamhet Norr Centralens Pub & Rest Centrumbaren Centrumrestaurang Charlotta Företaget i Umeå AB China Tower KB CK i Bollnäs HB Clarion Collection Grand Hotel Sundsvall Clarion Collection Hotel Uman Clarion Hotel Grand Östersund Comfort Hotel Luleå

15 Conferera Coop Forum Kök & Café Copperhill Mountain Lodge AB Corona Cultum Restaurang Cupolen Dagoberts Mackbar Dalwhinnie Pub & Restaurang Dan Sandwich AB Darin Delicerano HB Den Nyfikna Humlan AB Dixies Gatukök Dockstabaren AB Dorotea Wärdshus AB Dosto i Östersund AB DoVi AB Drakborgen AB Droskan Pub & Restaurang Dundret Sweden AB Dådkraft AB Edsbyn Hotell & Restaurang AB Edsåsdalens Turism AB EFS UNGDOMSHEM Elite Hotel Knaust Elite Stadshotellet, Luleå Esplanadrestaurangen Eugens Kök & Cafe Eurasia, Restaurang Evenemangsarenan i Örnsköldsvik Eventhuset Executive Skiing Åre AB Expert Restaurang Familjen Karlström i Ramsele AB Family Resort Cape East KB First Camp Luleå AB First Camp Umeå First Hotel Stadt Härnösand First Hotel Statt Hudiksvall First Hotel Statt Söderhamn First Hotel Statt Örnsköldsvik First Hotel Strand First Hotel Trillevallen First Hotell Ett Fjällgården Fjällhornet Fjällhotellet Lofsdalen Drift AB Fjällsikten - Marie Eriksson Folkets Park Food Airport Food Restaurang Catering på Frösön AB FORE Restaurang AB Foster Pub & Restaurang Frasses Bar Fredriks Mat & Nöjen AB Fria Sällskapet Länkarna Frånö Hotell & Restaurang Funäsdalen, Hotell Funäsdalens Alpina AB Furufjärdens Gästgård G Larsens Kanonbar AB Garaget Restaurang GN Catering i Umeå AB Golden Dragon Golfkrogen Grand Hotel Lapland Gullviks Havsbad AB Gålsjö Bruk Gällivare Camping AB Gällivare Mat & Catering AB H.K Hotell Kramm Hallstaberget Hotelldrift AB Hamburgervagnar Hamrafjällets Lift AB Hamrestugan Hansen Grill och Catering AB Haparanda Stadshotell Harrys Harrys Pub & Restaurang Hassela Sport o Konferens HB Gästgivargården i Kalix HB Mannaminne Cafe HC Restaurang AB Hemavan Service AB Hemavans Högfjällshotell Hemavans Kursgård Hertsöns Restaurang AB Holiday Club Sweden Hot Burger i Bydalen HB Hotel & Café Victoria i Skellefteå AB Hotel Aveny Hotel Diplomat Åregården & Diplomat Ski L Hotel Royal i Härnösand AB Hotel Zäta Hotell Arjeplog Hotell Asken Hotell Aurum i Skellefteå AB Hotell Björken Hotell Bodensia Hotell Borgafjäll Hotell Dragonen i Umeå AB Hotell E-10 i Kiruna AB Hotell Edström Hotell Emma Hotell Focus AB Hotell Forsen i Vindeln AB

16 Hotell Granen Kittelfjäll Hotell Hammarstrand Hotell Höga Kusten Hotell Jemtlandia Hotell Jokkmokk Hotell Jämteborg i Östersund AB Hotell Jämtkrogen AB Hotell Kebne AB Hotell Lappland Hotell Lyktan i Arjeplog AB Hotell Mysoxen Hotell och restaurangutveckling i Norr AB Hotell Toppen i Storuman AB Hotell Tornedalia Hotell Wasa Hotell Vattudalen Hotell Wilhelmina Hotell Åre Torg AB Hotell Åregranen AB Hotell Älgen AB Hotell Örnviken AB Hummelstugan AB Hussborgs Herrgård Husum grillen Härjedalen Lindberg AB Höglekardalens Semesterby AB Ibis Hotel Sundsvall City IB's Konditori i Älvsbyn AB ICA Supermarket Hammarn och ICA Kälarne Icehotel AB Idi Vildmark AB Iggesund Paperboard AB IKEA Restaurangen IKEA Restaurangen IKSU Sportcenter Il Baderino Innergården 1891 Jazzomat Ekonomisk Förening JO i Örnsköldsvik AB Jo Jo Restaurang AB Jokkmokk Campingcenter Järnvägshotellet i Kiruna AB Järvsö Hotell AB Järvsöbadens Hotell Jö Da Kök & Bar AB Kalix Gästeri AB Kall Auto Lodge Åre Sweden AB Karhakka Utveckling AB Karolinen Hotell AB Kattisavan Camping Kbgrillen Frasses Bar Kebnekaise Fjällstation Kengis Bruk AB Kilafors Herrgård King Square Klimpfjälls Högfjällshotell AB Klövsjö Lift och Sport Klövsjöfjäll AB Kolåsens fjällhotell Bra utpost AB Korvgubben Kostproduktion R & M AB Kramsta Wärdshus Kriti Pizzeria KroCat AB Krokoms Värdshus Kukkolaforsen Kultsjögården i Saxnäs Kuo & Familj AB Källan Hotell-Spa-Konferens AB Köja Fjällhotell i Edsåsdalen AB La Veranda Laisalidens Fjällhotell Lantz Trading/Company HB Laponia Hotell och Konferens AB Lapplandia Event Lapporten Hotell & Restaurang Lars Mickelsson Restauranger AB Lasses Matstuga Lasserås AB LB s i Åre AB Lenas Vägkrog Levar Hotell Lilla Grand Hotel LM Kök AB Lofsdalens Fjällanläggningar Luleå Hockey Restaurang AB Lyktan Café M. Carlsson Fastighet & Hotellrörelse M.S.H. Colak M/S Norway AB MALF Bar & Kitchen i Östersund AB Malå Hotell Malå Hotell Skicamp AB Malå Stekhus & Pizzeria Margaretas Värdshus Mariedals Bar & Cafeteria AB Mark Twain Bar & Kitchen AB Matservice i Kalix Max Hamburgerrestauranger AB McDonald's Medskogssjöns Camping & Restaurang AB Mellringe Service AB Meteorologen Ski Lodge AB Metroiten AB MG Stadshotellet i Söderhamn AB Midlanda Flygplatsrestaurang Ming Palace

17 Mitt Gastronomi Utbildning AB Morito AB Morsans Bar o Grill HB Mr Husman Mr Husman Kök & Bar Åre MårtenLien Nikkaluokta Sarri AB Nolia Restaurangen Nordanågårdens Värdshus AB Nordic Poolgroup AB Nordkalotten Hotel Conference Incentive Nordmalings Camping AB Norrskensgården AB Nutti Sami Siida Nya Brännlands Wärdshus AB Nya Hotel Gyllene Hästen AB Nya Konditoriet Tournedos AB Nämforsens Gästgiveri i Näsåker AB Näske Krog OK Hotell Old School Hamburger Business AB O'Learys Oliba AB Open Window AB Orbaden Konferens & Spa AB Oscars Mat & Pub/Café Ottsjö Fjällgård P.L Esay AB Pajala Hotel & Restauarang AB Pensionat Rundvik HB Pensionat Svea Perssons Pensionat AB Persåsen Hotell och Konferens Pinass AB Pite Havsbad Hotell & Restaurang Piteå, Stämgaffeln Piteå Fast Food AB Piteå Stadshotell AB Pizzeria Il Padrino AB Pizzeria Nicastro AB Polar Hotel Portalen Primero Quality Hotel Luleå Quality Hotel Statt Skellefteå Quality Hotel Östersund Railway Saloon AB Rajamaa Ramundbergets Fjällgård Rautjoxa Värdshus AB Renmarkstorget Kök & Bar AB Restaurang & Event i Umeå AB Restaurang Alimak Restaurang Aveny Restaurang Bacchus Restaurang Bilbiten Restaurang Bjälken Restaurang Cantarellen AB Restaurang Celeste Restaurang Centrumhuset Restaurang Djaffar Restaurang Eden Restaurang Escarol Umeå AB Restaurang Grankotten Restaurang Greta & Co Restaurang Gyllene Kranen HIAB Restaurang Hayet AB Restaurang Kina-Centrum AB Restaurang Kitchen Luleå Restaurang Kitchen Skellefteå Restaurang Kraften AB Restaurang Krikelin i Kärnan AB Restaurang Krogen Krogen AB Restaurang Lime Restaurang Loftet Restaurang Lörudden Restaurang Magnetiten Restaurang Malmen SSAB Restaurang Mamma Mia AB Restaurang Ming Restaurang Murklan Restaurang NanKing i Kiruna AB Restaurang Norrigården Restaurang Norrlandsoperan Restaurang Oscar Restaurang Peking i Gällivare AB Restaurang Pentryt AB Restaurang Pizzeria Pantheon AB Restaurang Primero Restaurang Richard Sångkock Restaurang Skogskåtan Restaurang Stadskällaren i Östersund AB Restaurang Storgatan-Nybrogatan i Sundsvall Restaurang Svarta Björn i Kiruna AB Restaurang Svartviks Herrgård Restaurang Tre Kronor Restaurang Umeå UA Restaurang Umeå UE Restaurang Valh. AB Restaurang Varvsberget Restaurang Viktor Restaurang Vitsippan Restaurang Österns Pärla Restaurangbolaget i Luleå AB Restaurangen/Räddningsskolan Sandö Restaurant Havanna

18 Restuarang Experience i Umeå AB Rex Bar & Grill Richard Norberg Sång Kock AB Riksgränsen Hotell & Konferens Rinkside Skellefteå AB Rost Mat & Kaffe AB Royal Hotel Rune Brolin Rönnbäcks Kiosk & Gatukök AB Rött Bar & Restaurang AB Saffran Spansk Tapas Bar & Restaurang Saltoluokta Fjällstation Samba Café & Restaurang Sambibliotekets Restaurang & Café KB Sami Daoud Grill i Sollefteå AB Samzoul AB Sandys Sangis Kiosk & Grill Sanmina Personalrestaurang SCAluten, Restaurang Scandic Bollnäs Scandic Ferrum Scandic Luleå Scandic Skellefteå Scandic Sundsvall City Scandic Sundsvall Nord Scandic Plaza Umeå Scandic Umeå Syd Scandic Örnsköldsvik Scandic Östersund Sekelhusets Café Selenit AB Serveringsstugan Kattungen Seskarö Wärdshus Nya AB Sibylla Grillen Sibylla Restaurangen Sill & Strid AB Skalets Livs AB Skarvruets Turisthotell AB Skeppsbrokällaren i Sundsvall AB Slagträet AB Snöbolaget i Kiruna AB Sofias Kök Sofias Restaurang i Gellivare AB Speldosan Spisa hos Liza Sportbaren i Skellefteå AB Sportbaren i Sundsvall AB Sportbaren i Umeå AB Sportbaren i Östersund AB Sporthuset Vemdalen AB SSL Restauranger AB SSP Biggles Café SSP Storspoven, Café St Petri Logen Restaurang Stadshotellet i Ljusdal AB Stationen i Umeå AB Stenudden Fastigheter AB Stjärngrillen Stora Hotellet Storforsen Hotell Storhogna Högfjällshotell och Spa Storulvåns Fjällstation Storvallen Resort AB STP Restauranger HB Strandgatugrillen AB Studio Hälsa & Skönhet i Lycksele AB Sub Shop Sweden AB Subway Sundins Grill i Arvidsjaur AB Sundqvist Invest i Bollnäs AB Sundsvall Stadshus Sundsvalls Vandrarhem AB Sunes Gatukök AB Svansjöliftarna AB Svanstein Gård AB Sweden Arctic Management AB Swedish Watch unä Gällivare Värdshus SverigeRåd i Östersund AB Sylarnas Fjällstation Syn & Proj AB Sånninggården Restaurang & Pensionat Söråkers Herrgård T & L Pub & Restaurang AB Take Away/Domus Tapas i Umeå AB TC Festival HB Terminalbaren i Umeå AB Thai Thai & Sushi i Luleå AB Tjintokk AB Torof Restaurang Tott Operations AB Travrestaurangen i Östersund HB Tre Renar Träslottet Turist- och Hotellservice i Piteå AB Tälj AB Tärnaby Fjällhotell AB Tärnafjällen Lift Tönnebro Värdshus AB U&C restauranger AB Ullådalsstugan Ulvö Skärgårdshotell Umeå Naturvetar-och Teknologkår Umeå Restauranginvest AB Umeå Sub Food AB

19 Universitetssjukhusets Restaurang Umeå Valdino AB Walles Fjällhotell Vallviksbruk Resturang Variant i Sverige AB Waynes Coffee Veckefjärden Hotell & Konferens AB Vemdalsskalet Skidshop Vemdalsskalets Högfjällshotell Western Farm AB Vikingen Vildhussgrillen VInterpalatset Vittangi Wärdshus Vitåfors Vågbro Kursgård AB Vålådalens Fjällstation AB Vägkrog Örnen AB Värdshuset Glada Hudik AB Åhléns Café Åkroken Ålö Restaurang Åre Admin Åre Continental Inn Åre Fjällsätra AB Åre Logi och Fastighet Åre Resor Åre Sport och Drift Årestutan AB Årrenjarka Fjällby Åsarna Skicenter AB Åsele Wärdshus Åström's Mat & Catering AB Ängeln, Pizzeria Örnsköldsviks Matservice AB Österström Konferens & Rekreation Östjemten Hotell AB

20 SHR, Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare Kammakargatan 39, Box 1158, Stockholm Tel Fax