SHR Norrlands Verksamhetsberättelse 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SHR Norrlands Verksamhetsberättelse 2007"

Transkript

1 SHR Norrlands Verksamhetsberättelse 2007

2 Ordförande har ordet Andra året som ordförande för SHR Norrland är avslutat. Man brukar alltid säga att första året är omtumlande som ny på jobbet. Men i fallet med ordförandeskapet för SHR Norrland känns det som mitt andra år har bjudit på otroligt mycket som har fått mig att öka mina kunskaper inom områden som jag tidigare inte varit fullt insatt i. Att man nu ökat kraven på sig själv att genomföra saker på ett bättre sett än tidigare, då man nu skall kunna jobbet. Detta medför att jag ser tillbaka på år två med samma omtumlande känsla som under mitt första år. Dock tror jag aldrig man blir fullärd på posten som ordförande, och tur är väl det, vad skulle man då ha att jobba för i framtiden? Året som gått har bjudit på mycket nya avtal, nedsättningen av arbetsavgifterna för ungdomar samt ett förslag från vår nya regering att sänka arbetsgivaravgifterna för hela restaurangnäringen. Grattis äntligen har våra beslutsfattare fattat att vi som näring kan sänka arbetslösheten. Om förslaget med sänkningen av de sociala avgifterna genomförs så kommer vi att kunna anställa mängder av nya medarbetare. Tyvärr har

3 man i EU beslutat att detta endast skall gälla företag med färre än 250 anställda. Men vi ger inte upp utan arbetar hårt för att detta skall genomföras så snart som möjligt, fast på ett sätt som inte snedvrider konkurrensen får utvisa om vår regering klarade av att svara upp till de högt ställda förväntningarna de skapade genom att föreslå denna sänkning. Under året har föreningen försökt att jobba aktivt ute i regionen på ett än mer markerat sätt än tidigare. Detta genom att förlägga medlemsmöten och medlemsträffar ute i regionen samt att vi påbörjat arbetet med att ordna utbildningar för våra medlemmar till subventionerade priser, så att man känner att man verkligen får valuta för sina medlemspengar. Under 2007 har vi haft lyckade utbildningsinsatser inom såväl HACCP samt Miljöhantering i hela regionen. Detta arbete kommer att fortgå under 2008, då vi fått enormt positiv respons. Vi har även startat upp arbetet med SHR Norrlands e-postutskick där vi försöker förmedla det som händer inom vår bransch som framförallt berör oss i Norrland samt att vi försöker visa på vad vi i styrelsen Norrland arbetar med för er räkning. Vi tar gärna emot förslag och idéer från våra medlemmar, så tveka inte att kontakta oss. En annan viktig del i vårt arbete är naturligtvis att fortsätta påverka våra politiker att verka för branschen och regionen och detta är ett fortlöpande arbete som vi i styrelsen lägger mycket kraft på. Vi kommer under våren att träffa riksdagspolitiker från vår region, bland annat genom ett vårmöte, för att diskutera frågor som berör Norrland och vår bransch. Som avslutning vill jag bara passa på att från styrelsens sida tacka för ert förtroende 2007 och hoppas att 2008 blir det år när vi i vår bransch får se en regering som verkar ännu mer för vår bransch och för det som är viktigast för vår region turismen och besöksnäringen. Susanne Pripp Ordförande SHR Norrland

4 Vi som har haft förtroendet Föreningens styrelse fick efter årsmöte och konstituerande styrelsemöte följande sammansättning: Ordförande: Vice ordförande: Susanne Pripp, Best Western Hotel Gamla Teatern i Östersund. Mandatperioden löper till Jonas Svensson, Restaurang Grankotten, Sundsvall. Mandatperioden löper till Ordinarie ledamöter: Mia Jonsson, Rex bar och grill i Umeå, mandatperioden löper till 2008 Ulf Steringer, Brandstationens Restaurang & Catering i Sundsvall, mandatperioden löper till 2009 Erik Sangevie, Scandic Bollnäs i Bollnäs t.o.m januari 2008 Per Arne Ylipää, Lappland River Hotel i Pajala, mandatperioden löper till 2009 Mimmo Cicero, Elite Stadshotellet i Luleå, mandatperioden löper till 2009 Isabel Hamilton, Fjällgården Åre i Åre, mandatperioden löper till 2008 Yvonne Lövbrand, Borgafjällen Hotell i Borgafjäll t.o.m. september 2007 Sekreterare: Förbundsjurist: Maria Lycknert/Magnus Klasson Louise Palm

5 Föreningens revisorer Eva Bard Nässén, Ernst & Young AB och Peter Nilsson, på Copper Hill i Åre. Valnämnd för föreningen Ordförande Jan Palm, Scandic Hotel i Skellefteå t.o.m januari 2008 Ledamöter Vanja Aronsson, Östersund Stefan Mörtberg, Svansjöliftarna i Tänndalen Representation i SHRs styrelse och råd m.m. Styrelsen: Susanne Pripp Valnämnden: Jonas Svensson SHRs utbildningsråd: Jonas Svensson, som suppleant Sammanträden och övriga möten Föreningen har haft årsmöte på Lapland River Hotel i Pajala den 22 mars Styrelsen har haft sju möten under året, varav ett i Umeå, ett i Sundsvall, tre i Stockholm samt två som hållits per telefon.

6 Vad händer i regionen? Årsmötet hölls den 22 mars på Lapland River Hotel i Pajala. Även detta år kombinerades årsmötet med en medlemsmiddag dagen före årsmötet. Själva årsmötesdagen påbörjades med att Mats Hulth informerade om vad som händer i branschen. Därefter gick agendan över till själva årsmötet och dagen avslutades med en trevlig skotersafari genom Pajala-Ylläs nationalpark. Styrelsen fick vissa förändringar då Gunnar Bäckström lämnade styrelsen och Yvonne Lövbrand, Hotell Borgafjäll i Borgafjäll tog över som styrelseledamot. Utbildningsinsatser i regionen Utbildningsfrågor engagerar Norrlands styrelses ledamöter särskilt och har varit prioriterat under verksamhetsåret Under verksamhetsåret har föreningen genomfört två större subventionerade utbildningsinsatser. Efterfrågan på utbildning inom HACCP och livsmedelshygien har länge varit efterfrågat, inte minst med tanke på den nya livsmedelslagstiftningen. Därför passade SHR Norrland på att anordna en endagskurs i samarbete med ett konsultföretag. Kursen subventionerades till stor del av föreningen och hölls i Sundsvall, Luleå och Östersund. Kurserna har varit mycket uppskattade och inte minst gett bra verktyg för att få igång ett anpassat och väl fungerande system för egenkontroll. Totalt utbildades 50 medarbetare från medlemsföretagen. Under hösten var det dags för föreningens nästa stora utbildningsinsats. Då startade en utbildningsserie i miljöhantering för föreningens medlemmar. Temat denna gång var hållbar utveckling. Kursen var helt kostnadsfri för föreningens medlemmar. Utbildningsserien påbörjades i Sundsvall under november och avslutades i januari med ett tillfälle i Umeå samt ett tillfälle i Östersund. Totalt har 39 medarbetare från föreningens medlemsföretag deltagit vid dessa utbildningstillfällen.

7 Politikerkontakter och lobbying Norrland är unikt i dess mångfald. Vår region sträcker sig från Bollnäs i söder till riksgränsen i norr. En region där förutsättningarna för företagande är olika och kontrasterna stora. I Norrbotten där utflyttningen är ett faktum har man förstått att det är turismen som genererar intäkter. Under 2006 togs ett glädjande beslut, utbyggningen av Pajala flygplats landningsbana. Det är med stor glädje SHR Norrland kunde delta i invigningen av den efterlängtade landningsbanan i november Styrelsen har under en lång period arbetat hårt för att genomförandet av utbyggnaden skulle bli av och det är oerhört roligt att projektet nu är genomfört. Den 2-4 mars 2007 arrangerades Nordiska Parlamentsmästerskapen i längdskidåkning i Östersund. SHR Norrland passade på att träffa deltagare från samtliga nordiska länder under en särskilt arrangerad lunch och informerade om vår bransch och våra förutsättningar. Under 2008 planeras det även en politikerträff med samtliga riksdagspolitiker från regionen. Målet är att få presentera viktiga frågeställningar och problem för branschen med särskild inriktning på företagande i norr. På flera håll i Norrland pågår ett arbete för att minska krogrelaterat våld, bland annat genom utbildning inom ansvarsfull alkoholhantering som på vissa orter hålls av representanter ur föreningens styrelse. Projekten drivs oftast på länsnivå. Styrelsens ledamöter deltar även i styrgrupper tillsammans med polis, kommun och socialnämnd. Vidare har styrelsens representanter vid ett flertal tillfällen skrivit debattartiklar och insändare rörande branschfrågor i lokalpressen runt om i regionen. Några av rubrikerna har bland annat varit: SHR Norrland kräver noggrann granskning av tillståndsansökningar, Sänkta arbetsgivaravgifter ger fler jobb och minskad svartekonomi, Positivt med kartläggning av överservering. Samarbete med Svenskt Näringsliv Under det gångna året har samarbetet med Svenskt Näringsliv utvecklats på ett positivt sätt. Samordningen har förbättrats och ett flertal gemensamma insatser har genomförts. Värt att nämna är den diskussion som blossade upp i samband med Svensk Näringslivs rapport Varför kommunägda bolag? som presenterades under november månad.

8 Föreningsinterna informationsinsatser Den 8 november genomfördes ett inspirationsmöte på restaurang Brandstation i Sundsvall. Mats Hulth informerade om aktuella branschfrågor i allmänhet och regeringens förslag om att sänka de sociala avgifterna i synnerhet. Representanter för 18 medlemsföretag närvarade. Under året har styrelsen varit representerad vid ett flertal olika mässor och event. Bland annat var styrelsens ordförande Susanne Pripp tillsammans med regionansvarig Magnus Klasson på plats på Servicegruppsmässan i Östersund i oktober. Såväl medlemsföretag som presumtiva medlemmar träffades. Under Servera-dagarna i Umeå i november var fem representanter ur styrelsen samt regionansvarig på plats i Serveras monter. Flertalet representanter för medlemsföretag träffades och informerades om hur arbetet fortskrider. Styrelsen informerade även presumtiva medlemmar om fördelarna med medlemskap i organisationen.

9 Styrelsens intention har under en längre tid varit att öka antalet medlemskontakter. Under kommande verksamhetsår har styrelsen planerat att förlägga åtminstone fyra medlemsträffar av varierande slag runt om i regionen förutom årsmötet. En uppdaterad eventkalender hittar ni på regionföreningens hemsida där även annan matnyttig information finns att finna. SHR Norrlands nyhetsbrev Under hösten skickades föreningens första egna nyhetsbrev ut till föreningens medlemmar. Tanken är att ca fyra gånger per år kommunicera vad som händer i regionen samt att informera om aktuella utbildningsinsatser och medlemsträffar. Nyhetsbrevet skickas ut via e-post. För att förbättra servicen till våra medlemsföretag kommer en enkät att författas under första kvartalet av 2008 för att utveckla och förbättra nyhetsbrevet. Krögarföreningar och Hotellgrupper På flertalet orter runt om i regionen finns det både krögarföreningar samt hotellgrupper. Styrelsens representanter deltar i dessa gruppers arbete och på de orter som det idag inte finns några sammanslutningar, så hjälper vi i regionföreningen gärna till med att starta upp verksamhet.

10 Resultaträkning för tiden 1 januari - 31 december Intäkter Medlemsavgifter mm Årsmöte Kurser Summa intäkter Kostnader Reklam och PR, stipendium Rese- och representationskostnader Kostnader för årsmöte och styrelse Administrationskostnader Bidrag och gåvor Arvoden revision mm Bankkostnader Styrelse arvoden inkl soc.avg Summa kostnader Finansiella poster Realisationsvinst aktier Utdelning och ränteintäkter Resultat före skatt Skatt Årets resultat Not1 Antal

11 Balansräkning den 31 december Tillgångar Aktier o värdepapper Not 1 Skattefordringar Skattekonto Kundfordringar Summa tillgångar Eget kapital och skulder Understödsfonden 4 4 Balanserat resultat Årets resultat Summa eget kapital Skulder Levskulder Skatteskulder Källskatt Upplupna sociala avgifter Beslutade ej utbetalda stipendier SHR Service AB SHR Summa skulder Summa eget kapital och skulder Ställda panter Inga Inga Ansvarsförbindelser Inga Inga Not1 Antal Antal Aktier Anskaffningsvärde Marknadsvärde Scania A Ainax Robur Lux Sv Likviditetsfond Summa anskaffningsvärde Summa marknadsvärde Aktier i övriga företag Svensk Turism AB

12 Östersund, den 19 mars 2008 Susanne Pripp Jonas Svensson Mimmo Cicero Ordförande Isabel Hamilton Mia Jonsson Ulf Steringer Per Arne Ylipää Vår revisionsberättelse har avgivits 19 mars 2008 Eva Bard Nässén Godkänd revisor Peter Nilsson Förtroendevald revisor

13 Revisionsberättelse Till föreningsstämman i Norrlands Hotell- och Restaurangföretagares Förening Org.nr Vi har granskat det förenklade årsbokslutet och bokföringen samt styrelsens förvaltning i Norrlands Hotell- och Restaurangföretagares Förening för år räkenskapsåret Det är styrelsen som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen. Vårt ansvar är att uttala oss om det förenklade årsbokslutet och förvaltningen på grundval av vår revision. Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att vi planerat och genomfört revisionen för att med hög men inte absolut säkerhet försäkra oss om att det förenklade årsbokslutet inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens tillämpning av dem samt att bedöma de betydelsefulla uppskattningar som styrelsen gjort när den upprättat det förenklade årsbokslutet samt att utvärdera den samlade informationen i det förenklade årsbokslutet. Vi har granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i föreningen för att kunna bedöma om någon styrelseledamot har handlat i strid med föreningens stadgar. Vi anser att vår revision ger oss rimlig grund för våra uttalanden nedan. Det förenklade årsbokslutet har upprättats i enlighet med god redovisningssed i Sverige. Styrelsens ledamöter har enligt vår bedömning inte handlat i strid med föreningens stadgar. Eva Bard Nässén Förtroendevald revisor Peter Nilsson Förtroendevald revisor

14 SHR Norrlands medlemsföretag Abisko Mountain Lodge AB Abisko Turiststation Actic Hotel Luleå AB Adana Kebab Bar HB AIM AB Albertina Amira's Hämtpizzan Andreas Palovaara i Sangis AB Annis Grill Annis Grillbar i Kiruna AB ArcAct AB Arena Restaurangen Arena Service Mitt AB Arken Arnes Sjöbod AB Bacchus Restaurang i Haparanda AB Backrestaurangerna & Olympiagrillen Bakgården och Café 1891 BarenTorget i Sundsvall AB Barista Fair Trade Coffee Bellerix AB Bengt-Ove's Restaurang AB Bergafjärdens Camping AB Bergeforsparken AB Berggårdens Gästgiveri Best Western Artic Hotel Best Western Hotel Baltic Best Western Hotel Botnia Best Western Hotel Södra Berget Best Western Hotell Gamla Teatern Best Western Hotell Hudik Best Western Hotell SöderH Best Western Malmia Hotel Bibliotekscafeét i Umeå AB Birsta Bar Birsta City Food Court Bishops Arms, The Biteline AB Bjurholms Turist AB Bjästa Bar & Motell KB Bjästa Grillen AB Björkliden Fjällby Björknäsgårdens Hotell Björkuddens Hotell & Restaurang Björnen Pensionat Björnforsens Konferenshotell AB Björnrike Lift och Sport Björnrike Skidshop Björnstugan AB Bli Cat AB Blå Havet Blå Huset Hotell Umeå AB Blåhammarens Fjällstation Boktryckaren 5 Restaurang AB Bolagshotellet Bondeborg Bygg Frakt Bowlingarenan i Piteå AB Bowlingkompaniet i Luleå AB Brandstation Bar & Restaurant Bredbyns Gästgiveri AB Brollans Grill AB Bruksvallarnas Fjällhotell Bruksvallsliden Hotell & Stugby Brunflo Café & Restaurang Kolmilan Brux AB Övik Brändö Konferens & Fritidsby Bröderna Dahlbom och Johan Hansson i Åre AB Bureå Camping Bureå Idrottsförening Burger Time Sweden AB Bussgrillen Buustamons Fjällgård Bydalens Fjällanläggningar AB Bygget Båtcharter i Sundsvall AB C.Laestadius AB Café Nian AB Café Olympia Café UH Camp Ripan AB Campus Restaurang Cape East Carin Broman AB Casino Cosmopol Casinoverksamhet Norr Centralens Pub & Rest Centrumbaren Centrumrestaurang Charlotta Företaget i Umeå AB China Tower KB CK i Bollnäs HB Clarion Collection Grand Hotel Sundsvall Clarion Collection Hotel Uman Clarion Hotel Grand Östersund Comfort Hotel Luleå

15 Conferera Coop Forum Kök & Café Copperhill Mountain Lodge AB Corona Cultum Restaurang Cupolen Dagoberts Mackbar Dalwhinnie Pub & Restaurang Dan Sandwich AB Darin Delicerano HB Den Nyfikna Humlan AB Dixies Gatukök Dockstabaren AB Dorotea Wärdshus AB Dosto i Östersund AB DoVi AB Drakborgen AB Droskan Pub & Restaurang Dundret Sweden AB Dådkraft AB Edsbyn Hotell & Restaurang AB Edsåsdalens Turism AB EFS UNGDOMSHEM Elite Hotel Knaust Elite Stadshotellet, Luleå Esplanadrestaurangen Eugens Kök & Cafe Eurasia, Restaurang Evenemangsarenan i Örnsköldsvik Eventhuset Executive Skiing Åre AB Expert Restaurang Familjen Karlström i Ramsele AB Family Resort Cape East KB First Camp Luleå AB First Camp Umeå First Hotel Stadt Härnösand First Hotel Statt Hudiksvall First Hotel Statt Söderhamn First Hotel Statt Örnsköldsvik First Hotel Strand First Hotel Trillevallen First Hotell Ett Fjällgården Fjällhornet Fjällhotellet Lofsdalen Drift AB Fjällsikten - Marie Eriksson Folkets Park Food Airport Food Restaurang Catering på Frösön AB FORE Restaurang AB Foster Pub & Restaurang Frasses Bar Fredriks Mat & Nöjen AB Fria Sällskapet Länkarna Frånö Hotell & Restaurang Funäsdalen, Hotell Funäsdalens Alpina AB Furufjärdens Gästgård G Larsens Kanonbar AB Garaget Restaurang GN Catering i Umeå AB Golden Dragon Golfkrogen Grand Hotel Lapland Gullviks Havsbad AB Gålsjö Bruk Gällivare Camping AB Gällivare Mat & Catering AB H.K Hotell Kramm Hallstaberget Hotelldrift AB Hamburgervagnar Hamrafjällets Lift AB Hamrestugan Hansen Grill och Catering AB Haparanda Stadshotell Harrys Harrys Pub & Restaurang Hassela Sport o Konferens HB Gästgivargården i Kalix HB Mannaminne Cafe HC Restaurang AB Hemavan Service AB Hemavans Högfjällshotell Hemavans Kursgård Hertsöns Restaurang AB Holiday Club Sweden Hot Burger i Bydalen HB Hotel & Café Victoria i Skellefteå AB Hotel Aveny Hotel Diplomat Åregården & Diplomat Ski L Hotel Royal i Härnösand AB Hotel Zäta Hotell Arjeplog Hotell Asken Hotell Aurum i Skellefteå AB Hotell Björken Hotell Bodensia Hotell Borgafjäll Hotell Dragonen i Umeå AB Hotell E-10 i Kiruna AB Hotell Edström Hotell Emma Hotell Focus AB Hotell Forsen i Vindeln AB

16 Hotell Granen Kittelfjäll Hotell Hammarstrand Hotell Höga Kusten Hotell Jemtlandia Hotell Jokkmokk Hotell Jämteborg i Östersund AB Hotell Jämtkrogen AB Hotell Kebne AB Hotell Lappland Hotell Lyktan i Arjeplog AB Hotell Mysoxen Hotell och restaurangutveckling i Norr AB Hotell Toppen i Storuman AB Hotell Tornedalia Hotell Wasa Hotell Vattudalen Hotell Wilhelmina Hotell Åre Torg AB Hotell Åregranen AB Hotell Älgen AB Hotell Örnviken AB Hummelstugan AB Hussborgs Herrgård Husum grillen Härjedalen Lindberg AB Höglekardalens Semesterby AB Ibis Hotel Sundsvall City IB's Konditori i Älvsbyn AB ICA Supermarket Hammarn och ICA Kälarne Icehotel AB Idi Vildmark AB Iggesund Paperboard AB IKEA Restaurangen IKEA Restaurangen IKSU Sportcenter Il Baderino Innergården 1891 Jazzomat Ekonomisk Förening JO i Örnsköldsvik AB Jo Jo Restaurang AB Jokkmokk Campingcenter Järnvägshotellet i Kiruna AB Järvsö Hotell AB Järvsöbadens Hotell Jö Da Kök & Bar AB Kalix Gästeri AB Kall Auto Lodge Åre Sweden AB Karhakka Utveckling AB Karolinen Hotell AB Kattisavan Camping Kbgrillen Frasses Bar Kebnekaise Fjällstation Kengis Bruk AB Kilafors Herrgård King Square Klimpfjälls Högfjällshotell AB Klövsjö Lift och Sport Klövsjöfjäll AB Kolåsens fjällhotell Bra utpost AB Korvgubben Kostproduktion R & M AB Kramsta Wärdshus Kriti Pizzeria KroCat AB Krokoms Värdshus Kukkolaforsen Kultsjögården i Saxnäs Kuo & Familj AB Källan Hotell-Spa-Konferens AB Köja Fjällhotell i Edsåsdalen AB La Veranda Laisalidens Fjällhotell Lantz Trading/Company HB Laponia Hotell och Konferens AB Lapplandia Event Lapporten Hotell & Restaurang Lars Mickelsson Restauranger AB Lasses Matstuga Lasserås AB LB s i Åre AB Lenas Vägkrog Levar Hotell Lilla Grand Hotel LM Kök AB Lofsdalens Fjällanläggningar Luleå Hockey Restaurang AB Lyktan Café M. Carlsson Fastighet & Hotellrörelse M.S.H. Colak M/S Norway AB MALF Bar & Kitchen i Östersund AB Malå Hotell Malå Hotell Skicamp AB Malå Stekhus & Pizzeria Margaretas Värdshus Mariedals Bar & Cafeteria AB Mark Twain Bar & Kitchen AB Matservice i Kalix Max Hamburgerrestauranger AB McDonald's Medskogssjöns Camping & Restaurang AB Mellringe Service AB Meteorologen Ski Lodge AB Metroiten AB MG Stadshotellet i Söderhamn AB Midlanda Flygplatsrestaurang Ming Palace

17 Mitt Gastronomi Utbildning AB Morito AB Morsans Bar o Grill HB Mr Husman Mr Husman Kök & Bar Åre MårtenLien Nikkaluokta Sarri AB Nolia Restaurangen Nordanågårdens Värdshus AB Nordic Poolgroup AB Nordkalotten Hotel Conference Incentive Nordmalings Camping AB Norrskensgården AB Nutti Sami Siida Nya Brännlands Wärdshus AB Nya Hotel Gyllene Hästen AB Nya Konditoriet Tournedos AB Nämforsens Gästgiveri i Näsåker AB Näske Krog OK Hotell Old School Hamburger Business AB O'Learys Oliba AB Open Window AB Orbaden Konferens & Spa AB Oscars Mat & Pub/Café Ottsjö Fjällgård P.L Esay AB Pajala Hotel & Restauarang AB Pensionat Rundvik HB Pensionat Svea Perssons Pensionat AB Persåsen Hotell och Konferens Pinass AB Pite Havsbad Hotell & Restaurang Piteå, Stämgaffeln Piteå Fast Food AB Piteå Stadshotell AB Pizzeria Il Padrino AB Pizzeria Nicastro AB Polar Hotel Portalen Primero Quality Hotel Luleå Quality Hotel Statt Skellefteå Quality Hotel Östersund Railway Saloon AB Rajamaa Ramundbergets Fjällgård Rautjoxa Värdshus AB Renmarkstorget Kök & Bar AB Restaurang & Event i Umeå AB Restaurang Alimak Restaurang Aveny Restaurang Bacchus Restaurang Bilbiten Restaurang Bjälken Restaurang Cantarellen AB Restaurang Celeste Restaurang Centrumhuset Restaurang Djaffar Restaurang Eden Restaurang Escarol Umeå AB Restaurang Grankotten Restaurang Greta & Co Restaurang Gyllene Kranen HIAB Restaurang Hayet AB Restaurang Kina-Centrum AB Restaurang Kitchen Luleå Restaurang Kitchen Skellefteå Restaurang Kraften AB Restaurang Krikelin i Kärnan AB Restaurang Krogen Krogen AB Restaurang Lime Restaurang Loftet Restaurang Lörudden Restaurang Magnetiten Restaurang Malmen SSAB Restaurang Mamma Mia AB Restaurang Ming Restaurang Murklan Restaurang NanKing i Kiruna AB Restaurang Norrigården Restaurang Norrlandsoperan Restaurang Oscar Restaurang Peking i Gällivare AB Restaurang Pentryt AB Restaurang Pizzeria Pantheon AB Restaurang Primero Restaurang Richard Sångkock Restaurang Skogskåtan Restaurang Stadskällaren i Östersund AB Restaurang Storgatan-Nybrogatan i Sundsvall Restaurang Svarta Björn i Kiruna AB Restaurang Svartviks Herrgård Restaurang Tre Kronor Restaurang Umeå UA Restaurang Umeå UE Restaurang Valh. AB Restaurang Varvsberget Restaurang Viktor Restaurang Vitsippan Restaurang Österns Pärla Restaurangbolaget i Luleå AB Restaurangen/Räddningsskolan Sandö Restaurant Havanna

18 Restuarang Experience i Umeå AB Rex Bar & Grill Richard Norberg Sång Kock AB Riksgränsen Hotell & Konferens Rinkside Skellefteå AB Rost Mat & Kaffe AB Royal Hotel Rune Brolin Rönnbäcks Kiosk & Gatukök AB Rött Bar & Restaurang AB Saffran Spansk Tapas Bar & Restaurang Saltoluokta Fjällstation Samba Café & Restaurang Sambibliotekets Restaurang & Café KB Sami Daoud Grill i Sollefteå AB Samzoul AB Sandys Sangis Kiosk & Grill Sanmina Personalrestaurang SCAluten, Restaurang Scandic Bollnäs Scandic Ferrum Scandic Luleå Scandic Skellefteå Scandic Sundsvall City Scandic Sundsvall Nord Scandic Plaza Umeå Scandic Umeå Syd Scandic Örnsköldsvik Scandic Östersund Sekelhusets Café Selenit AB Serveringsstugan Kattungen Seskarö Wärdshus Nya AB Sibylla Grillen Sibylla Restaurangen Sill & Strid AB Skalets Livs AB Skarvruets Turisthotell AB Skeppsbrokällaren i Sundsvall AB Slagträet AB Snöbolaget i Kiruna AB Sofias Kök Sofias Restaurang i Gellivare AB Speldosan Spisa hos Liza Sportbaren i Skellefteå AB Sportbaren i Sundsvall AB Sportbaren i Umeå AB Sportbaren i Östersund AB Sporthuset Vemdalen AB SSL Restauranger AB SSP Biggles Café SSP Storspoven, Café St Petri Logen Restaurang Stadshotellet i Ljusdal AB Stationen i Umeå AB Stenudden Fastigheter AB Stjärngrillen Stora Hotellet Storforsen Hotell Storhogna Högfjällshotell och Spa Storulvåns Fjällstation Storvallen Resort AB STP Restauranger HB Strandgatugrillen AB Studio Hälsa & Skönhet i Lycksele AB Sub Shop Sweden AB Subway Sundins Grill i Arvidsjaur AB Sundqvist Invest i Bollnäs AB Sundsvall Stadshus Sundsvalls Vandrarhem AB Sunes Gatukök AB Svansjöliftarna AB Svanstein Gård AB Sweden Arctic Management AB Swedish Watch unä Gällivare Värdshus SverigeRåd i Östersund AB Sylarnas Fjällstation Syn & Proj AB Sånninggården Restaurang & Pensionat Söråkers Herrgård T & L Pub & Restaurang AB Take Away/Domus Tapas i Umeå AB TC Festival HB Terminalbaren i Umeå AB Thai Thai & Sushi i Luleå AB Tjintokk AB Torof Restaurang Tott Operations AB Travrestaurangen i Östersund HB Tre Renar Träslottet Turist- och Hotellservice i Piteå AB Tälj AB Tärnaby Fjällhotell AB Tärnafjällen Lift Tönnebro Värdshus AB U&C restauranger AB Ullådalsstugan Ulvö Skärgårdshotell Umeå Naturvetar-och Teknologkår Umeå Restauranginvest AB Umeå Sub Food AB

19 Universitetssjukhusets Restaurang Umeå Valdino AB Walles Fjällhotell Vallviksbruk Resturang Variant i Sverige AB Waynes Coffee Veckefjärden Hotell & Konferens AB Vemdalsskalet Skidshop Vemdalsskalets Högfjällshotell Western Farm AB Vikingen Vildhussgrillen VInterpalatset Vittangi Wärdshus Vitåfors Vågbro Kursgård AB Vålådalens Fjällstation AB Vägkrog Örnen AB Värdshuset Glada Hudik AB Åhléns Café Åkroken Ålö Restaurang Åre Admin Åre Continental Inn Åre Fjällsätra AB Åre Logi och Fastighet Åre Resor Åre Sport och Drift Årestutan AB Årrenjarka Fjällby Åsarna Skicenter AB Åsele Wärdshus Åström's Mat & Catering AB Ängeln, Pizzeria Örnsköldsviks Matservice AB Österström Konferens & Rekreation Östjemten Hotell AB

20 SHR, Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare Kammakargatan 39, Box 1158, Stockholm Tel Fax

Mitt tredje år som ordförande för SHR Norrland är avslutat.

Mitt tredje år som ordförande för SHR Norrland är avslutat. SHR Norrlands Verksamhetsberättelse 2008 Ordförande har ordet Mitt tredje år som ordförande för SHR Norrland är avslutat. Året som gått har bjudit på mycket nedsättningen av sociala avgifterna för ungdomar

Läs mer

Ett år som har andats förändring, framtidstro och stor utveckling. Besöksnäringen har äntligen slagit igenom som den viktiga näring den är.

Ett år som har andats förändring, framtidstro och stor utveckling. Besöksnäringen har äntligen slagit igenom som den viktiga näring den är. SHR Norrlands Årsredovisning 2006 Ordförande har ordet Första året som ordförande i SHR Norrland är avslutat. Ett år som har andats förändring, framtidstro och stor utveckling. Besöksnäringen har äntligen

Läs mer

Årsberättelse 2010 Norrlands Hotell och Restaurangföretagares Förening

Årsberättelse 2010 Norrlands Hotell och Restaurangföretagares Förening Årsberättelse 2010 Norrlands Hotell och Restaurangföretagares Förening Årsberättelse 2010 Norrlands Hotell- och Restaurangföretagares Förening Organisationsnummer: 888800-0893 Ordföranden har ordet Mitt

Läs mer

Årsredovisning. Räkenskapsåret 2013 01 01-2013 1231

Årsredovisning. Räkenskapsåret 2013 01 01-2013 1231 Årsredovisning för Södra Avdelningen av Sveriges Ädvokatsamfund 846001-6499 Räkenskapsåret 2013 01 01-2013 1231 Ärsredovisningen är sammanställd av Tommy Nilsson, FöretagsEkonomema Atiktoriserad redovisningskonsult

Läs mer

Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden

Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden Årsredovisning för Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden 1(6) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden, får härmed avge

Läs mer

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening Årsredovisning för Skottanet Ekonomisk Förening Räkenskapsåret 2009 Skottanet Ekonomisk Förening 1(7) Styrelsen för Skottanet Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009.

Läs mer

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF Årsredovisning för Romeleåsens Golfklubb IF 845002-2218 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Romeleåsens Golfklubb IF får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning. Täby Ryttarsällskap

Årsredovisning. Täby Ryttarsällskap Årsredovisning för Täby Ryttarsällskap Räkenskapsåret 2012 Täby Ryttarsällskap 1(6) Styrelsen för Täby Ryttarsällskap får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31.

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. o ARS REDOVISNING för Göteborg Beachvolley Club Org.nr.857208-7271 Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - resultaträking

Läs mer

Årsberättelse 2013- Visita Norrland. Styrelsen på ishotellet i Jukkasjärvi

Årsberättelse 2013- Visita Norrland. Styrelsen på ishotellet i Jukkasjärvi Årsberättelse 2013- Visita Norrland Styrelsen på ishotellet i Jukkasjärvi Ordförande har ordet Mitt första år som ordförande för Visita Norrland är till ända, och trots att jag har suttit i styrelsen så

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 Årsredovisning för Brf Fiskaren 32.1' Räkenskapsåret 2007 1(7) Styrelsen får BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning får räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har till

Läs mer

Redovisning enligt Föreningslagen 11 kap 9 1 kap. för. Legevind Ekonomisk Förening Räkenskapsåret

Redovisning enligt Föreningslagen 11 kap 9 1 kap. för. Legevind Ekonomisk Förening Räkenskapsåret Redovisning enligt Föreningslagen 11 kap 9 1 kap. för Legevind Ekonomisk Förening Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-11-01 2(6) Förvaltningsberättelse Information om verksamheten Föreningen har inte haft någon

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 .------------------------ -- -- Årsredovisning för Brf Fiskaren 32 Räkenskapsåret 2008 Brf Fiskaren 32 1(7) Styrelsen för BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Visita Norrland. Årsberättelse 2015

Visita Norrland. Årsberättelse 2015 Visita Norrland Årsberättelse 2015 Box 3546, 103 69 Stockholm T +46 8 762 74 00 Box 404, 401 26 Göteborg T +46 31 62 94 00 Box 186, 201 21 Malmö T +46 40 35 25 00 Pedagogensväg 2, 831 40 Östersund T +46

Läs mer

Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Tempelekot i Stockholm

Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Tempelekot i Stockholm Styrelsen för Org.nr: 769617-8529 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 Resultaträkning 2009-12-31 2008-12-31 Nettoomsättning Not 1 250 494

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sida 1 av 6 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Solbacken 14 lämnar följande årsredovisning för verksamheten under räkenskapsåret. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Föreningens verksamhet består av 9

Läs mer

Wiskansfiber ekonomisk förening

Wiskansfiber ekonomisk förening Årsredovisning för Wiskansfiber ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-05-20-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltnings- och verksamhetsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda

Läs mer

- Förvaltningsberättelse - Resultaträkning - Balansräkning - Tilläggsupplysningar. - Underskrifter. Årsredovisning ftir räkenskapsåret 2010-(E41 - i I

- Förvaltningsberättelse - Resultaträkning - Balansräkning - Tilläggsupplysningar. - Underskrifter. Årsredovisning ftir räkenskapsåret 2010-(E41 - i I Ors m 55678-818 Årsredovisning ftir räkenskapsåret 21-(E41-211 {4-3 Styrelsen avger följande årsredovisning. Redovisningen omfattar - Förvaltningsberättelse - Resultaträkning - Balansräkning - Tilläggsupplysningar

Läs mer

Leader Gästrikebygden 1 (1) 802441-3083 Utskriven: 2010-03-12, 09:13 2009-01-01-2009-12-31 T o m ver nr: A 301

Leader Gästrikebygden 1 (1) 802441-3083 Utskriven: 2010-03-12, 09:13 2009-01-01-2009-12-31 T o m ver nr: A 301 Leader Gästrikebygden 1 (1) 802441-3083 Utskriven: 2010-03-12, 09:13 2009-01-01-2009-12-31 T o m ver nr: A 301 Balansrapport TILLGÅNGAR Omsättningstillgångar 2009-01-01 Förändring 2009-12-31 1630 Skattekonto

Läs mer

Årsredovisning BRF KUNGSLYCKAN

Årsredovisning BRF KUNGSLYCKAN Årsredovisning för BRF KUNGSLYCKAN Räkenskapsåret 2007 BRF KUNGSLYCKAN 1(7) Styrelsen för BRF KUNGSLYCKAN får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Årsredovisningen är upprättad i svenska

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Essingevarvet

Bostadsrättsföreningen Essingevarvet Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Essingevarvet 24 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Tilläggsupplysningar/underskrifter

Läs mer

Stiftelsen Hammarlunds donationsfond

Stiftelsen Hammarlunds donationsfond Årsredovisning för Stiftelsen Hammarlunds donationsfond Räkenskapsåret 2007 Stiftelsen Hammarlunds donationsfond 1(5) Styrelsen för Stiftelsen Hammarlunds donationsfond får härmed avge årsredovisning för

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Bostadsrättsföreningen Skalsbyn Org.nr 716414-8376. för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

ÅRSREDOVISNING. Bostadsrättsföreningen Skalsbyn Org.nr 716414-8376. för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 ÅRSREDOVISNING Bostadsrättsföreningen Skalsbyn Org.nr för räkenskapsåret Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet,

Läs mer

EKONOMISK REDOVISNING

EKONOMISK REDOVISNING Sid 1 EKONOMISK REDOVISNING 2010 HSB brf Lilla Le i Göteborg Sid 4 INTÄKTER 2010 Årsavgifter 4 278 749 Hyror 264 631 Övriga intäkter 7 200 Sid 12 ÅRSAVGIFTSUTVECKLING 2007 2008 2009 2010 2011 Årsavgiftsutveckling

Läs mer

Praktiska upplysningar

Praktiska upplysningar Praktiska upplysningar Förtroendemannautbildning Kurserna är kostnadsfria för dig om inte annat anges i inbjudan. Du som är förtroendevald deltar på betald arbetstid från arbetsgivaren enligt Förtroendemannalagen.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012 BRF Gillesgården, Lund Org nr 745000-0448

ÅRSREDOVISNING 2012 BRF Gillesgården, Lund Org nr 745000-0448 ÅRSREDOVISNING 212 BRF Gillesgården, Lund Org nr 745-448 Förvaltningsberättelse för 212 Brf Gillesgårdens styrelse får härmed överlämna berättelse om verksamheten under år 212. Styrelsen har efter årsstämman

Läs mer

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB bildades 2008 och skall utveckla och nyttja teknik för produktion av SNG (Substitute Natural Gas). G o B i G a s BILD INFOGAS HÄR SENARE INNEHÅLL INNEHÅLL Förvaltningsberättelse

Läs mer

Medlemmar Destination Skellefteå 2014-09-01

Medlemmar Destination Skellefteå 2014-09-01 Medlemmar Destination Skellefteå 2014-09-01 Företag Advokaterna Kaiding Anna Norqvist Kaffe AB Allstar Skellefteå AR Affärsresor Arena Bjuröklubb Axbur AB B&B Forest Inn Holmsvattnet Berlins Bishopa Arms

Läs mer

Årsredovisning. Sveriges Kommunala Yrkesrevisorer

Årsredovisning. Sveriges Kommunala Yrkesrevisorer Årsredovisning för Sveriges Kommunala Yrkesrevisorer Räkenskapsåret 2004-07-01-2005-06-30 Sveriges Kommunala Yrkesrevisorer 1(6) Styrelsen för Sveriges Kommunala Yrkesrevisorer får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Södermöja Samfällighetsförening

Södermöja Samfällighetsförening Årsredovisning rör räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehåll: Förvaltningsberättelse Resultat- och Balansräkning Noter Budget Revisionsberättelse.. Förvaltningsberättelse 2013 Styrelse under året har

Läs mer

Bilbolaget Nord AB, ny på listan över Umeås mest populära nummer

Bilbolaget Nord AB, ny på listan över Umeås mest populära nummer P R E S S M E D D E L A N D E 2 0 0 8-0 4-0 7 Bilbolaget Nord AB, ny på listan över Umeås mest populära nummer För första gången på tre år tar sig Bilbolaget Nord AB in på tio-i-topp listan över de mest

Läs mer

Riksbyggens Bostadsrättsförening Gamla Stan Helsingborg. Årsredovisning. Riksbyggens Bostadsrättsförening Gamla Stan Helsingborg 716407-3533

Riksbyggens Bostadsrättsförening Gamla Stan Helsingborg. Årsredovisning. Riksbyggens Bostadsrättsförening Gamla Stan Helsingborg 716407-3533 Årsredovisning 2005 Riksbyggens Bostadsrättsförening 716407-3533 ÅRSREDOVISNING Styrelsen för RIKSBYGGENS BOSTADSRÄTTSFÖRENING GAMLA STAN HELSINGBORG 716407-3533 får härmed avge redovisning för föreningens

Läs mer

Revisionsberättelse. Till Stockholmscenterns distriktsstämma. Orgnr 802000-4829

Revisionsberättelse. Till Stockholmscenterns distriktsstämma. Orgnr 802000-4829 Revisionsberättelse Till Stockholmscenterns distriktsstämma Orgnr 802000-4829 Vi av Stockholmscenterns distriktsstämma valda revisorer har granskat årsredovisning, räkenskaper samt styrelsens förvaltning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20

ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20 ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Jordgubben 20 får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2002. STYRELSE Styrelsen

Läs mer

DAGORDNING VID FAMYs ÅRSMÖTE MÅNDAG DEN 4 Mars 2013, kl. 19.00

DAGORDNING VID FAMYs ÅRSMÖTE MÅNDAG DEN 4 Mars 2013, kl. 19.00 DAGORDNING VID FAMYs ÅRSMÖTE MÅNDAG DEN 4 Mars 2013, kl. 19.00 1. Årsmötets öppnande. 2. Parentation 3. Val av presidium a) mötesordförande b) sekreterare. c) protokolljusterare tillika rösträknare. 4.

Läs mer

Årsredovisning. för. BRF Översten inom Kvibergs Terrass. Räkenskapsåret

Årsredovisning. för. BRF Översten inom Kvibergs Terrass. Räkenskapsåret Årsredovisning för BRF Översten inom Kvibergs Terrass 769619-4013 Räkenskapsåret 2009-07-09 2010-12-31 1 769619-4013 Förvaltningsberättelse Styrelsen fi3r Bostadsrättsföreningen Översten inom Kvibergs

Läs mer

Visita Norrland. Årsberättelse 2016

Visita Norrland. Årsberättelse 2016 Visita Norrland Årsberättelse 2016 visita.se Box 3546, 103 69 Stockholm, Telefon +46 8 762 74 00 Box 404, 401 26 Göteborg, Telefon +46 31 62 94 00 Box 186, 201 21 Malmö, Telefon +46 40 35 25 00 Pedagogens

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret

Årsredovisning för räkenskapsåret 1(8) Dannemora Mineral AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2005-03-17--2005-12-31 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. limehåll förvaltningsberättelse resultaträkning

Läs mer

Medlemsantalet vid årets slut var 19 stycken. Antalet upplåtna bostadsrätter uppgick till 20 stycken i 4 bostadshus.

Medlemsantalet vid årets slut var 19 stycken. Antalet upplåtna bostadsrätter uppgick till 20 stycken i 4 bostadshus. BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GRÄNJESVÅLEN NR 4 Org nr 716456-7583 ÅRSREDOVISNING Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Gränjesvålen nr 4 får hälmed avge förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 1januari 2005

Läs mer

Årsberättelse för NORDISKA FONDEN. 1 maj augusti 2011

Årsberättelse för NORDISKA FONDEN. 1 maj augusti 2011 Årsberättelse för NORDISKA FONDEN 1 maj 2010 31 augusti 2011 Nordiska Fonden 2 (9) Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Noter till de finansiella rapporterna 6 Årsberättelsens

Läs mer

Årsberättelse för NORDISKA FONDEN. 1 september 2009 30 april 2010

Årsberättelse för NORDISKA FONDEN. 1 september 2009 30 april 2010 Årsberättelse för NORDISKA FONDEN 1 september 2009 30 april 2010 Nordiska Fonden 2 (9) Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Noter till de finansiella rapporterna 6 Årsberättelsens

Läs mer

Arsredovisning. Brt Nybyggsgrind 6 769607-1724. Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31. Innehållsförteckning:

Arsredovisning. Brt Nybyggsgrind 6 769607-1724. Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31. Innehållsförteckning: Arsredovisning för Brt Nybyggsgrind 6 769607-1724 Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

HSB Bostadsrättsförening Svartvik nr 268 i Stockholm Resultaträkning

HSB Bostadsrättsförening Svartvik nr 268 i Stockholm Resultaträkning Resultaträkning 2009-12-31 2008-12-31 Nettoomsättning Not 1 17 249 184 18 540 167 Fastighetskostnader Drift Not 2-7 748 671-7 300 448 Planerat underhåll -2 366 831-683 160 Fastighetsskatt och kommunal

Läs mer

Årsredovisning. Leader Södertälje Landsbygd

Årsredovisning. Leader Södertälje Landsbygd Årsredovisning för Leader Södertälje Landsbygd 802447-2121 Räkenskapsåret 2012 1 (8) Styrelsen för Leader Södertälje Landsbygd får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse

Läs mer

STIFTELSEN KUNGLIGA SVEA ARTILLERIREGEMENTES OFFICERSKÅRS SAMLINGAR OCH FONDER. Org nr ÅRSREDOVISNING. för räkenskapsåret 2004

STIFTELSEN KUNGLIGA SVEA ARTILLERIREGEMENTES OFFICERSKÅRS SAMLINGAR OCH FONDER. Org nr ÅRSREDOVISNING. för räkenskapsåret 2004 Stiftelsen Kungliga Svea Artilleriregementes officerskårs samlingar och fonder 1 (7) STIFTELSEN KUNGLIGA SVEA ARTILLERIREGEMENTES OFFICERSKÅRS SAMLINGAR OCH FONDER Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret

Läs mer

STIFTELSEN KUNGLIGA SVEA ARTILLERIREGEMENTES OFFICERSKÅRS SAMLINGAR OCH FONDER. Org nr ÅRSREDOVISNING. för räkenskapsåret 2007

STIFTELSEN KUNGLIGA SVEA ARTILLERIREGEMENTES OFFICERSKÅRS SAMLINGAR OCH FONDER. Org nr ÅRSREDOVISNING. för räkenskapsåret 2007 Stiftelsen Kungliga Svea Artilleriregementes officerskårs samlingar och fonder 1 (6) STIFTELSEN KUNGLIGA SVEA ARTILLERIREGEMENTES OFFICERSKÅRS SAMLINGAR OCH FONDER Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret

Läs mer

Välkommen till Möja Turistförenings ordinarie årsmöte söndag 29 april 2012 kl 14.00 i Möjahallen, Möja Förslag till dagordning

Välkommen till Möja Turistförenings ordinarie årsmöte söndag 29 april 2012 kl 14.00 i Möjahallen, Möja Förslag till dagordning VERKSAMHETSBERÄTTELSE2011 Välkommen till Möja Turistförenings ordinarie årsmöte söndag 29 april 2012 kl 14.00 i Möjahallen, Möja Förslag till dagordning 1. Mötets öppnande 2. Val av ordförande, sekreterare

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012 för Bostadsrättsföreningen Blomsterhandlaren, Nyköping Org nr: 716402-1201

ÅRSREDOVISNING 2012 för Bostadsrättsföreningen Blomsterhandlaren, Nyköping Org nr: 716402-1201 ÅRSREDOVISNING 2012 för Bostadsrättsföreningen Blomsterhandlaren, Nyköping Org nr: 716402-1201 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Blomsterhandlaren i Nyköping får härmed avge redovisning för föreningens

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Kåktorps Fastighetsägareförening. Verksamhetsåret 2010

Verksamhetsberättelse för Kåktorps Fastighetsägareförening. Verksamhetsåret 2010 Verksamhetsberättelse för Kåktorps Fastighetsägareförening. Verksamhetsåret 2010 Det gångna året har präglats av höga kostnader för underhåll. En sträng vinter har inneburit stigande kostnader för snöröjning.

Läs mer

ÅRS- REDOVISNING 2012

ÅRS- REDOVISNING 2012 Årsredovisning 12, Sida 1/10 ÅRS- REDOVISNING 2012 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Björnen nr 2 avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Innehållsförteckning Sid 2 Förvaltningsberättelse

Läs mer

SvalOvs Golfklubb 844000-7980 ARSBOKSLUT. for. SvalOvs Golfldubb. Org. nr 844000-7980. Rakenskapsaret 2013-01-01-2013-12-31.

SvalOvs Golfklubb 844000-7980 ARSBOKSLUT. for. SvalOvs Golfldubb. Org. nr 844000-7980. Rakenskapsaret 2013-01-01-2013-12-31. SvalOvs Golfklubb ARSBOKSLUT for SvalOvs Golfldubb Org. nr Rakenskapsaret 2013-01-01-2013-12-31. SvalOvs Goltklubb 2 StyreIsen for SvalOvs Goltklubb far hanned avge arsbokslut far rakenskapsaret 2013.

Läs mer

Årsredovisning för Mystängens SMF år 2010

Årsredovisning för Mystängens SMF år 2010 Årsredovisning för Mystängens SMF år 2010 Förvaltningsberättelse Styrelsen har bestått av följande medlemmar: Bo Seger Ordförande Hus nr 21 Marie Hultgren Kassör Hus nr 20 Bo Hultgren Sekreterare Hus nr

Läs mer

Å R S B O K S L U T. för Svensk Förening För Allmänmedicin. Org.nr. 802009-5397

Å R S B O K S L U T. för Svensk Förening För Allmänmedicin. Org.nr. 802009-5397 Å R S B O K S L U T för Svensk Förening För Allmänmedicin Styrelsen får härmed avlämna årsbokslut för verksamhetsåret 2009-07-01--2010-06-30. Innehåll Sida - resultaträkning 2 - balansräkning 3 - ställda

Läs mer

Styrelsen för. Erik och Gertrud Mörtbergs donationsstiftelse. Org nr får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen för. Erik och Gertrud Mörtbergs donationsstiftelse. Org nr får härmed avge. Årsredovisning Styrelsen för Erik och Gertrud Mörtbergs donationsstiftelse får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2013 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 2 Balansräkning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013. Byggherrarna Sverige AB. Org. nr. 556093-6071 2014-02-18. Byggherrarna Sverige AB

ÅRSREDOVISNING 2013. Byggherrarna Sverige AB. Org. nr. 556093-6071 2014-02-18. Byggherrarna Sverige AB 2014-02-18 ÅRSREDOVISNING 2013 Byggherrarna Sverige AB Org. nr. 556093-6071 Byggherrarna Sverige AB Drottninggatan 33, 2 tr, 111 51 Stockholm Tel : 08-23 32 40 www.byggherre.se kansli@byggherre.se facebook.com/byggherrarna

Läs mer

ARSREDOVISNING. for. Antalet medlemmar i foreningen uppgick vid arsskiftet 2008/2009 till 30 medlemmar fordelat pa 20 bostadsratter.

ARSREDOVISNING. for. Antalet medlemmar i foreningen uppgick vid arsskiftet 2008/2009 till 30 medlemmar fordelat pa 20 bostadsratter. ARSREDOVISNING for BOSTADSRATTSFORENINGEN Styrelsen for Bostadsrattsforeningen Granjesvalen nr 4 far harmed avge redovisning for foreningens verksamhet under rakenskapsaret 29. STYRELSE Styrelsen har under

Läs mer

Årsredovisning. Södra Avdelningen av Sveriges Advokatsamfund

Årsredovisning. Södra Avdelningen av Sveriges Advokatsamfund c/o Advokat Eva Jensen Advokatfirman Lindahl KB Studentgatan 4 211 33 MALMÖ Telefon: 040-664 66 50 Telefax: 040-664 66 55 Årsredovisning för 846001-6499 Räkenskapsåret 2011 01 01-2011 12 31 Årsredovisningen

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Södra Stenhagen

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Södra Stenhagen Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Södra Stenhagen Räkenskapsåret 2012 1(8) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Södra Stenhagen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Årsredovisningen

Läs mer

Arsredovisning for Bostadsrattsforeningen Draken

Arsredovisning for Bostadsrattsforeningen Draken Arsredovisning for Bostadsrattsforeningen Draken 15 2010 Styrelsen for bostadsrattsfbrenmgen Draken 15, organisationsnummer 716454-7502 avger harmed arsredovisning for rakenskapsaret 2010-01-01 ~ 2010-12-31.

Läs mer

Turismutveckling i Finnskogarna Ekonomisk Förening Org nr 769626-0947 ÅRSREDOVISNING 2014

Turismutveckling i Finnskogarna Ekonomisk Förening Org nr 769626-0947 ÅRSREDOVISNING 2014 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för Turismutveckling i Finnskogarna får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-31 2014-12-31. Årsredovisningen omfattar Innehåll Sida Förvaltningsberättelse

Läs mer

Föreningen Villaägare i Järfälla

Föreningen Villaägare i Järfälla Årsredovisning för Föreningen Villaägare i Järfälla Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Föreningen Villaägare i Järfälla 1(6) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Föreningen Villaägare i Järfälla, får

Läs mer

Stockholms Köpmansklubb

Stockholms Köpmansklubb Verksamhetsberättelse Stockholms Köpmansklubb 2014-01-01-2014-12-31 Stockholms Köpmansklubb 1(6) VERKSAMHETSBERÄTTELSE Verksamhetsberättelse 2014 Stockholms Köpmansklubbs Nämnd får härmed avgiva redogörelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖrvaltnings berä ttelse Räkenskapsår: 2008-01-01-2008-12-31

ÅRSREDOVISNING FÖrvaltnings berä ttelse Räkenskapsår: 2008-01-01-2008-12-31 BRF Majtalaren 7 c/o Söderlund Bostadsförvaltning AB Box 27067 10251 Stockholm Org.nr. 716416-7541 ÅRSREDOVISNING FÖrvaltnings berä ttelse Räkenskapsår: 2008-01-01-2008-12-31 Styrelsen får härmed avge

Läs mer

Årsredovisning för. SoIK HELLAS Räkenskapsåret

Årsredovisning för. SoIK HELLAS Räkenskapsåret Årsredovisning för SoIK HELLAS 802002-9701 Räkenskapsåret 2015-01-01--2015-12-31 BOKSLUT för 2015 Sim & IK Hellas org.nr. 802002-9701 RESULTATRÄKNING Belopp i kr 2015-01-01-2014-01-01- 2015-12-31 2014-12-31

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2010 för Bostadsrättsföreningen Blomsterhandlaren, Nyköping Org nr:

ÅRSREDOVISNING 2010 för Bostadsrättsföreningen Blomsterhandlaren, Nyköping Org nr: ÅRSREDOVISNING 2010 för Bostadsrättsföreningen Blomsterhandlaren, Nyköping Org nr: 716402-1201 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Blomsterhandlaren i Nyköping får härmed avge redovisning för föreningens

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 20 Härmed lämnas redogörelse för föreningens verksamhet under ovanstående period. Föreningens styrelse har under verksamhetsåret 20 haft följande sammansättning: Ordförande Marinette

Läs mer

ARSREDOVISNING. för. BRF'LF Huset i HudiksYall Org.nr. 769618-4493

ARSREDOVISNING. för. BRF'LF Huset i HudiksYall Org.nr. 769618-4493 Upprättad av: Bjuråkers Bokftiringstjänst AB KöpmangatanlT 820 60 Delsbo tei.0653-16240 info@bjurbok.se ARSREDOVISNING för BRF'LF Huset i HudiksYall Styrelsen får härmed avlärnna årsredovisning ftir räkenskapsåret

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015 ! VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015! Styrelsens sammansättning Ordinarie Lars Westerlund, Kusfors, ordförande Gun Rehnman, Örträsk, vice ordförande Raquel Johansson, Gafsele, sekreterare Monica Marklund, Åbyn,

Läs mer

Årsredovisning för Östra Stenfruktens IT-förening ek. för. 769619-2868. Räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för Östra Stenfruktens IT-förening ek. för. 769619-2868. Räkenskapsåret 2013 Årsredovisning för Östra Stenfruktens IT-förening ek. för. 769619-2868 Räkenskapsåret 2013 Verksamhetsberättelse 2013 Östra stenfruktens IT-förenings sjätte verksamhetsår är slut. Föreningen bildades 2008-09-09.

Läs mer

Årsredovisning för Web 2.0 AB

Årsredovisning för Web 2.0 AB Årsredovisning för Web 2.0 AB Räkenskapsåret 2009-05-01-2010-04-30 Web 2.0 AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för Web 2.0 AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009-05-01-2010-04-30.

Läs mer

Styrelsen avger följande årsredovisning för verksamhetsåret Redovisningen omfattar. - Förvaltningsberättelse 2

Styrelsen avger följande årsredovisning för verksamhetsåret Redovisningen omfattar. - Förvaltningsberättelse 2 1(8) OTTSJÖ LIFT AKTIEBOLAG Årsredovisning för räkenskapsåret 2005/2006 Styrelsen avger följande årsredovisning för verksamhetsåret 2005-09-01-- 2006-12-31 Redovisningen omfattar sid - Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping Årsmöte 2015 Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping DAGORDNING 1. Val av mötesordförande, sekreterare och justerare för mötet 2. Godkännande av kallelsen 3. Godkännande av dagordningen 4. Styrelsens kassa-

Läs mer

PROTOKOLL från ÅRSMÖTE mars på Metropols Konferenscenter, Sundsvall

PROTOKOLL från ÅRSMÖTE mars på Metropols Konferenscenter, Sundsvall PROTOKOLL från ÅRSMÖTE 2013 21 mars på Metropols Konferenscenter, Sundsvall Närvarande: 80-talet röstberättigade medlemmar. 1 Årsmötets öppnande Ordföranden Sture Henningsohn hälsade alla välkomna. Sture

Läs mer

Underskrifter Sekreterare... 1-27 Agneta Lidin

Underskrifter Sekreterare... 1-27 Agneta Lidin sid 1 (9) Plats och tid Scandic Hotel, Luleå, lördagen den 29 mars 2014 kl. 13 00-15 00 Beslutande Närvarande ombud: Enligt särskild upprättad röstlängd Övriga närvarande Från SvRF: Eva Myrgren, styrelseledamot

Läs mer

Revisionsberättelse Till årsstämman i Lagercrantz Group AB (publ) Org nr 556282-4556 Vi har granskat årsredovisningen, koncernredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. for. ledamot, ordf. ledamot ledamot suppleant

ÅRSREDOVISNING. for. ledamot, ordf. ledamot ledamot suppleant GRÄNJESVÅLEN NR 4 ÅRSREDOVISNING for BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GRÄNJESVÅLEN NR 4 Styrelsen for Bostadsrättsforeningen Gränjesvålen nr 4 får härmed avge redovisning for foreningens verksamhet under räkenskapsåret

Läs mer

VÅRMÖTESPROTOKOLL 2012-04-17

VÅRMÖTESPROTOKOLL 2012-04-17 VÅRMÖTESPROTOKOLL 2012-04-17 Närvarolista: nostrad, Mattias Jernberg danlii, Daniel Liikamaa sandy, Joel Andersson firetech, Joakim Andersson ccw, Carl Cristian Arlock farsan, Tobias Lundquist kapsyl,

Läs mer

Västerås Idrottsallians Årsmöte 2014-03-18

Västerås Idrottsallians Årsmöte 2014-03-18 Västerås Idrottsallians Årsmöte 2014-03-18 Föredragningslista Västerås Idrottsallians årsmöte 2014-03-18 1. Mötets öppnande 2. Upprop av ombud och godkännande av fullmakter 3. Fastställande av föredragningslista

Läs mer

Styrelsen avger följande årsredovisning för verksamhetsåret Redovisningen omfattar. - Förvaltningsberättelse 2

Styrelsen avger följande årsredovisning för verksamhetsåret Redovisningen omfattar. - Förvaltningsberättelse 2 1(8) OTTSJÖ LIFT AKTIEBOLAG Årsredovisning för räkenskapsåret 2004/2005 Styrelsen avger följande årsredovisning för verksamhetsåret 2004-09-01-- 2005-08-31 Redovisningen omfattar sid - Förvaltningsberättelse

Läs mer

GOBIGAS AB ÅRSREDOVISNING 2015 FEL LAYOUT! SKRIV UT PDF-VERSION!

GOBIGAS AB ÅRSREDOVISNING 2015 FEL LAYOUT! SKRIV UT PDF-VERSION! ÅRSREDOVISNING 2015 FEL LAYOUT! SKRIV UT PDF-VERSION! GoBiGas AB Årsredovisning 2015 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter 4 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Rapport över förändring

Läs mer

Årsredovisning för Mystängens SMF år 2006

Årsredovisning för Mystängens SMF år 2006 Årsredovisning för Mystängens SMF år 2006 Förvaltningsberättelse Styrelsen har bestått av följande medlemmar Bo Seger Ordförande Hus nr 21 Ewa Lillskog Kassör Hus nr 18 Bo Hultgren Sekreterare Hus nr 20

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Bostadsrättsföreningen Stigbygeln i Umeå Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 -

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Falköping

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Falköping 1(8) Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Falköping 1 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Falköping 1 får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31

Läs mer

Möjaskärgårdens Bredband ekonomisk förening

Möjaskärgårdens Bredband ekonomisk förening Årsredovisning för Möjaskärgårdens Bredband ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

HSB Bostadsrättsförening Svartvik nr 268 i Stockholm Resultaträkning

HSB Bostadsrättsförening Svartvik nr 268 i Stockholm Resultaträkning Resultaträkning 2010-12-31 2009-12-31 Nettoomsättning Not 1 17 241 479 17 249 184 Fastighetskostnader Drift Not 2-9 036 852-7 748 671 Planerat underhåll -2 212 942-2 366 831 Fastighetsskatt och kommunal

Läs mer

Årsredovisning 2002/2003

Årsredovisning 2002/2003 OTTSJÖ LIFT AKTIEBOLAG 1(8) Årsredovisning 2002/2003 Styrelsen för Ottsjö Lift AB får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 2002-09-01 2003-08-31. Årsredovisningen omfattar sid - Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för. Brf. Brandvakten Räkenskapsåret Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Brf. Brandvakten Räkenskapsåret Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf. Brandvakten Räkenskapsåret 2014-09-01-2015-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Norrbottens Bowlingförbund

Norrbottens Bowlingförbund Norrbottens Bowlingförbund Årsmötesprotokoll 2014-06-08 Norrbottens bowlingförbunds årsmöte ägde rum i Luleå den 8 juni, 2014. Närvarande: Anders Nilsson, Kalix Andreas Lindgren, Luleå Anki Karlsson, Boden

Läs mer

ÅRSREDO VISNING. rör. Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland. Org.nr. 769624-9122

ÅRSREDO VISNING. rör. Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland. Org.nr. 769624-9122 ÅRSREDO VISNING rör Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

ÄGARFÖRENINGEN PROSKANDIAS VERKSAMHETSBERÄTTELSE AVSEENDE 2014

ÄGARFÖRENINGEN PROSKANDIAS VERKSAMHETSBERÄTTELSE AVSEENDE 2014 1 ÄGARFÖRENINGEN PROSKANDIAS VERKSAMHETSBERÄTTELSE AVSEENDE 214 Medlemsutvecklingen Vid årsskiftet hade ProSkandia drygt 6 medlemmar. Det var färre än kalkylerat orsakat av att utskicken av ProSkandias

Läs mer

ARSREDOVISNING RINGARLAN AB

ARSREDOVISNING RINGARLAN AB ARSREDVISNING 2010-05-01-2011-04-30 RINGARLAN AB FÖRVAL TNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Ringärian AB får härmed avlämna årsredovisning för tiden 2010-05-01 till och med 2011-04-30. Bolagsuppgifter Bolagets

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 Org nr 556760-0126 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 5 Om inte annat

Läs mer

BUSSGODSTIDTABELL FRÅN SKELLEFTEÅ BUSSTATION

BUSSGODSTIDTABELL FRÅN SKELLEFTEÅ BUSSTATION Abborrträsk 09.45 14.50 ja 09.30 Abborrträsk 14.20 15.45 ja 14.00 Adak 11.45 15.55 till Malå nej 11.30 Endast under skolåret Ammarnäs 09.45 17.00 Ej F (via Arvidsjaur) ja 09.30 Ammarnäs 16.15 12.25 ja

Läs mer

Årsredovisning för Mystängens SMF år 2014

Årsredovisning för Mystängens SMF år 2014 Årsredovisning för Mystängens SMF år 2014 Förvaltningsberättelse Styrelsen har bestått av följande medlemmar: Bo Seger Ordförande Hus nr 21 Bo Hultgren Sekreterare Hus nr 20 Marie Hultgren Kassör Hus nr

Läs mer

PROJEKT. Livsmedelskontroll hos restauranger del 1 2015-04-23

PROJEKT. Livsmedelskontroll hos restauranger del 1 2015-04-23 PROJEKT Livsmedelskontroll hos restauranger del 1 2015-04-23 BESÖKSADRESS Hertig Johans torg 2 Skövde TELEFON 0500-49 36 30 FAX 0500-41 83 87 E-POST miljoskaraborg@skovde.se WEBBPLATS www.miljoskaraborg.se

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsförening Bydalen 1

Årsredovisning. Bostadsrättsförening Bydalen 1 Årsredovisning för Bostadsrättsförening Bydalen 1 769620-3939 Räkenskapsåret 2014 1 (9) Styrelsen för Bostadsrättsförening Bydalen 1 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen

Läs mer

BRF Clüwer. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning:

BRF Clüwer. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning: Årsredovisning för BRF Clüwer Räkenskapsåret 2015-09-01-2016-09-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 5

Läs mer

Årsredovisning. för. Sanda Västergarn Fiber Ekonomisk förening 769623-5816

Årsredovisning. för. Sanda Västergarn Fiber Ekonomisk förening 769623-5816 Årsredovisning för Sanda Västergarn Fiber Ekonomisk förening 769623-5816 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning

Läs mer

Årsredovisning. S.Y.F Ytservice AB. räkenskapsåret. för. Org nr

Årsredovisning. S.Y.F Ytservice AB. räkenskapsåret. för. Org nr Årsredovisning för S.Y.F Ytservice AB räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 1(7) S.Y.F Ytservice AB Styrelsen för SXF Ytservice AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01 2015-12-31.

Läs mer