HR&LEADERSHIP:BRIEFING

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HR&LEADERSHIP:BRIEFING"

Transkript

1 InsightgUIdE SERIES HR&LEADERSHIP:BRIEFING NR# AKTUELLA UTMANINGAR OCH LÖSNINGAR INOM HR OCH LEDARSKAP DELRAPPORT #1: NYA FÖRUTSäTTNINgAR FÖR FRAMgåNgSRIKA TEAM NYHETER: 6 nycklar för att utveckla ditt ledarskap 2012 Hur bra ledare man än är kan man alltid förbättra sig. Ledarskapskonsulten Mike Myatt, en av världens främsta ledarskapsexperter, tipsar om 6 områden. s.10 Läkemedelsföretag sjösätter nytt mentorskapsprogram Mentorskapsprogram har varit ett hett ämne i de flesta diskussioner kring talangutveckling och successionsplanering. Alla mentorskapsprogram behöver dock ses över och utvärderas med jämna mellanrum för att minimera risken för resursslöseri. s.11 Rollspel en viktig komponent i modernt lärande Fördelarna med och användningsområdena av rollspel i en organisation är många. Alla träningssituationer som innebär mellanmänskliga relationer eller kommunikation i någon form försäljning, utvecklingssamtal, rådgivning, mentorskap eller ledarskap kan för effektiv utlärning införliva rollspel i träningen. s.11 TEMA: McKinsey-studie: 3 nycklar för framgångsrika ledningsteam Få team fungerar perfekt och det är något man får leva med. När det gäller teamet eller teamen på toppen av en organisation är insatserna betydligt högre och det går inte att acceptera truismen i samma utsträckning. s.12 Annika R Malmberg: Team är oslagbart för att hantera de utmaningar våra organisationer står inför idag! Vi måste bli mer kostnadseffektiva, mer snabbrörliga och mer innovativa - och så måste vi kunna attrahera de bästa medarbetarna. Det är några av de utmaningar som många av dagens organisationer står inför. s.14 Nyhetsbilaga: HR:SVERIGE Samtal motverkar stressen på Volvo IT sid 1 Unilever satsar på hållbarhet sid 1 EU-nytt och arbetsrättsliga nyheter sid 2-3 Systembolaget ber kunderna om hjälp sid InsightLab,

2 BRIEFING NR: AKTUEllA TRENdER & ANAlYS Trend #1 Virtuella team ökar i antal kräver nya sätt att leda Källa: Thomas Nyberg, chefredaktör för HR&Leadership:Briefing, kommenterar i varje nummer några aktuella trender. Var med och grundade Insightlab Civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm. Har bevakat utvecklingen inom HR och ledarskap sedan 1989 och är författare till en lång rad rapporter inom området. Tack vare modern teknik har de flesta organisationer idag en rad olika virtuella team bestående av individer från olika funktioner och på olika fysiska platser runt om i organisationen. En nyligen publicerad undersökning från Chronos Consulting identifierade många fördelar med virtuella arbetsgrupper såsom minskade arbetskostnader, tillgång till en större talangpool, förbättrad produktivitet och motivation samt ökad flexibilitet. Undersökningen presenterade även tre huvudproblem; att det ofta behövs mer träning och guidning än vanligt vid en introduktion, kommunikationsbarriärer samt problem med tidsskillnader. Chronos menar att det behövs en tydlig strategi för att få virtuella team att fungera. Alla organisationer är olika och därför finns det inte ett framgångsrecept, utan en individuell analys krävs. Rekommendationen är dock att en introduktion sker på ett skalbart sett, först när lärdomar från ett pilotprogram dragits, kan en modell för virtuella team tas fram och implementeras över hela organisationen. Kommentar: Teamarbete är i sig en utmanande arbetsform där vår förmåga att samarbeta sätts på prov. Samtidigt som vinsterna med framgångsrikt teamarbete är stora är fallgroparna många. Motstridiga viljor, otydlig kommunikation och frånvaron av gemensamma spelregler kan snabbt grusa teamets ambitioner. I virtuella team, inte sällan med fler nationaliteter och språk inblandade, ökar svårighetsgraden ytterligare. I takt med att de tekniska verktygen för virtuellt samarbete förfinas lär utvecklingen mot allt fler virtuella team fortsätta. Behovet av särskilda verktyg och träning för den som leder och för de som deltar i dessa team kommer därmed att öka. Trend #2 Harvardforskning: Något saknas i traditionella ledarskapsmodeller Källa: HBS Working Knowledge, Michael Beer, professor vid Harvard Business School, har i en studie av framgångsrika ledare sett vad som krävs för att skapa verkligt ekonomiskt värde och samtidigt socialt bidrag till omvärlden. I sin nya bok, Higher Ambition: How Great Leaders Create Economic and Social Value, menar han att vi ännu inte fostrar ledare som är inriktade på att skapa genuint värde det vill säga att göra en positiv skillnad för sina anställda, kunder, ägare och samhället utan att för den skull försumma vinster och lönsamhet. Han menar att styrelser måste börja utvärdera vd/ledningen för att bedöma i vilken utsträckning den skapar en strategisk identitet, gemensamma värderingar och förtroendebaserade relationer med medarbetare, kunder, samhället och investerare. Han menar vidare att universitet, handelshögskolor och arbetsgivare måste börja utbilda och utveckla sina chefers förmåga att leda med integritet, skapa tydliga syften, värderingar och bygga organisationer med högre ambitioner än idag. Kommentar: Denna frågeställning är som bekant inte ny. Förutom de rent moraliska och mänskliga aspekterna av denna fråga ser vi dock en utveckling mot ökad genomlysning av organisationer via inte minst sociala medier. I takt med att kunder och medarbetare söker sig till organisationer med ett medvetet ledarskap ökar också de ekonomiska incitamenten för att utveckla sitt ledarskap, värderingar och agerande i denna riktning. Chefer och ledare måste börja diskutera dessa frågor på allvar. Tydliga och hållbara värderingar är på väg att bli hårdvaluta! InsightLab

3 AKTUEllA TRENdER & ANAlYS BRIEFING NR: Trend #3 Jobbkandidater sprider sina intryck via sina nätverk i sociala medier Källa: Organisationer som misslyckas med att skapa en anställningsprocess som upplevs som rättvis och positiv riskerar att förlora både intäkter och talanger, slår en undersökning från Alexander Mann Solutions fast. Undersökningen, som analyserade konsumenter i USA, Storbritannien och Kina, visar på att negativa intervjuupplevelser från en rekryteringssituation hos en organisation färgar av sig på deras köpintentioner av organisationens produkter eller tjänster i framtiden. Risken är även stor att deras negativa upplevelse snabbt sprids över sociala medier. 77 procent svarade att de skulle dela upplevelsen både med sitt professionella och med sitt privata nätverk. Kommentar: Naturligtvis kan även det omvända tänkas gälla: en negativ kundupplevelse gör att vi tvekar att söka anställning hos organisationen i fråga. Den viktiga insikten är emellertid att sluta betrakta den enskilde konsumenten, anställde eller jobbsökande som en i mängden någon som lätt kan ersättas med någon annan. Och att vad denne enskilde tycker och tänker inte spelar så stor roll i det stora hela. Varje person bör behandlas på samma respektfulla sätt av både mänskliga och affärsmässiga skäl. Denna utveckling lär accentueras i takt med att plattformarna för att uttrycka sina åsikter utvecklas och förfinas. Trend #4 ipad-applikation för design av utbildningar Källa: Att det finns en applikation för allt är sedan en tid tillbaka ett etablerat uttryck, dock är det först nu det finns applikationer speciellt utvecklade för HR och utbildningsansvariga. Ett nytt sådant verktyg är DesignJot en applikation som gör det enkelt att skapa egna utbildningar och introduktioner internt för medarbetare eller externt för kunder och partners. Applikationen är uppdelad på två områden, analys av behov och design av den aktuella utbildningsmodulen. För att säkerställa att utbildningen i fråga är i linje med organisationens specifika utbildningsbehov använder sig analysdelen av ANSWER-modellen, vilken kartlägger aktuell Målgrupp (Audience), behov (Needs), styrkor (Strengths), svagheter (Weaknesses) befintlig kunskap (Expertise) och önskat resultat (Results). Designkomponenten låter dig sedan bygga flödesscheman, lägga upp innehåll och utbildningsaktiviteter utifrån de lärandemål som satts upp. HR & leadership BRIEFINg Ansvarig utgivare: Håkan Rilegård Chefredaktör: Thomas Nyberg Redaktion: Jeanette Fagerhall, Jeanette Fors-Andrée, Mats Frick, Cristoffer Harlos, Annika Lagerhorn, Johanna Modigsson och Ylva Munkhammar Beställningar: , Fax Pris: kr exkl. 6% moms Insightlab AB, Kungsgatan 71, Stockholm. Innehållet i HR&Leadership:Briefing får ej dupliceras, distribueras eller säljas utan skriftligt tillstånd från Insightlab AB. HR&leadership:Briefing HR&Leadership:Briefing är Sveriges ledande kunskapskälla inom ledarskap och HR och vänder sig till dig som är personalansvarig, chefsutvecklare är vd eller sitter i ledningsgruppen. HR&Leadership:Briefing utges årligen och består av 8 delrapporter kring den senaste utvecklingen inom HR-området. Varje delrapport består av en nyhetsdel med det senaste inom HR-området samt en temabaserad fördjupningsdel kring någon av de största utmaningar personalansvariga står inför idag. I bilagan HR:Sverige får du det senaste inom svensk arbetsrätt och HR-relaterade projekt och samarbeten. om Insightlab Insightlab förser chefer och personalansvariga med lösningar och nyheter kring aktuella utmaningar inom ledarskap och human resource. Övriga produkter från Insight lab Time:Briefing Nyhetsbrev som utkommer med 8 nummer per år med tips och inspiration kring personlig effektivitet. Insightguide Handböcker för chefer kring aktuella ledarskapsfrågor. Kompetenskortet Seminarieserie med ett urval av de bästa föreläsarna i Sverige. Kommentar: Nya plattformar och medier förändrar snabbt hur vi kommunicerar och hur vi söker information och lär oss. Allt fler vänjer sig vid att söka information och kunskap via handburna enheter som smarta mobiltelefoner och läsplattor. Utvecklingen är ännu bara i sin linda. Inom en nära framtid lär vi få se en rad nya utbildningsverktyg anpassade till denna verklighet. Utbildningsansvariga har mycket att vinna på att börja experimentera med dessa lösningar InsightLab 3

4 Business Today India Business Week The Economist Entrepreneur Internationella nyheter Fast Company Financial Times Forbes Harvard Business Review HR Magazine HRM Asia Inc. Management Today McKinsey Quarterly New York Times Co-working is the latest working trend among People Management professionals the world over. So what exactly Sloan Management Reviewis co-working? It s when people from various companies get together at a place specifically Strategy & Business created for professionals as a happy blend of office and home. As per Emergent Research, Training Journal a California-based consulting company, there Wall Street Journal are already more than 750 co-working centres in the US. The emergence of co-working is Wired not surprising given the popularity of flexible Workforce work hours, advent of technologies such as Business Today India Business Week The Economist Entrepreneur Fast Company 80% of Human Resource professionals felt business ethics should be taught as a comfinancial Times pulsory module, discovers an IBE survey. The Forbes survey was conducted across 40 large UK Harvard Business Review companies. Even The Institute of Business Ethics has welcomed a document published HR Magazine by the Institute for Global Ethics, recommending universities to integrate business ethics HRM Asia into the Master of Business Administration Inc. curriculum. The majority of business studies courses have ethics as an elective module, Management Today while others do not teach it at all. All responmckinsey Quarterly New York Times People Management Sloan Management ReviewGeorge Anders book, The Rare Find, is flying off the shelves thanks to its insightful tips on Strategy & Business how to spot, attract and retain the best talent Training Journal out there before your competitors snap them Wall Street Journal up. Indeed, the ability to tell outstanding candidates from mediocre ones determines the sucwired cess of HR as a crucial management role. Here Workforce are a few tips garnered from Anders book Business Today India Look for employees with the potential to do dazzle in the long run, not candidates who Business Week will merely fill a short-term requirement. The Economist 4 Entrepreneur Fast Company Financial Times Forbes HRL Nr indd 4 Harvard Business Review Co-working: New workplace trend cloud-computing and skyrocketing property prices that make it difficult for many companies to rent an office. But this isn t the end of the conventional office. Organisational research experts predict that although co-working will become increasingly popular, it will be a while before co-working is embraced by big companies. Of course, issues such as security and confidentiality need to be sorted out as well. Source: The Economist Business ethics should be compulsory, say HR Professionals dents believed that ethical sensitivity was one of the most important criteria in selecting employees, who were assessed through behavioural and competency-based interviews with dilemma cameos or reference made to the company's values. Furthermore, when asked whether MBA candidates were deemed to be adequately knowledgeable about business ethics, only 20% agreed while the remainder saying to some extent. Source: Training Journal Broader scope finds future stars Some candidates are genuinely gifted and are indeed a rare find but they don t always seem exceptional. Cultivate the art of identifying these applicants. Don t ignore someone just because they lack qualifications and/or experience. Give unconventional applicants a chance. They might not be obvious stars but might just surprise you. Source: Inc :25:34

5 INTERNATIoNEllA NYHETER Sir Alex s Eight Management Secrets Simon Kuper, an FT Columnist and co-author of Soccernomics, shares some interesting management tips, citing reference from the life and experience of Sir Alexander Ferguson, a Scottish Football Manager and former soccer player. They are: identify yourself with your company s brand. Hone your strongest character trait into a weapon, the way Sir Alex learnt to use his temper. Cultivate every interest group inside your company. Sir Alex worries much less about outsiders, such as journalists or referees. Gather information everywhere and cultivate contacts. Seek total control, but recognise when you cannot have it. Sir Alex once listed for Mr. Campbell the three main qualities required for leadership: Control. Managing change. And observation. Do not let other people cause you stress. remember that crises blow over. Sir Alex never adjusts his strategy because he knows crises pass. Always be unsatisfied. it s like a drug and Sir Alex knows that satisfaction is fatal. Source: Financial Times Flexible workplace initiatives enhance employees' health and well-being! It is results that matter, not when or where these results are achieved ; finds out, University of Minnesota sociology professors, Erin Kelly and Phyllis Moen. The study included more than 600 employees of a whitecollar organisation before and after a Results Only Work Environment (ROWE) initiative was implemented, illustrates Brian Amble in her recent article. "Our study shows that moving from viewing time at the office as a sign of productivity, to emphasizing actual results can create a work environment that fosters healthy behaviour and well-being," Professor Moen said. It significantly reduces absenteeism rates and boosts employee commitment. Policies that HRL Nr indd 5 suggest time flexibility encouraged employees and resulted in the following benefits; they took better care of themselves increased their sense of schedule control reduced their work-family conflict improved their sleep quality, energy levels, self-reported health, and sense of personal mastery Decreased their emotional exhaustion and psychological distress Source: Management Issues research/happier--healthier-flexible-workplaces.asp Business Today India Business Week The Economist Entrepreneur Fast Company Financial Times Forbes Harvard Business Review HR Magazine HRM Asia Inc. Management Today McKinsey Quarterly New York Times People Management Sloan Management Review Strategy & Business Training Journal Wall Street Journal Wired Workforce Business Today India Business Week The Economist Entrepreneur Fast Company Financial Times Forbes Harvard Business Review HR Magazine HRM Asia Inc. Management Today McKinsey Quarterly New York Times People Management Sloan Management Review Strategy & Business Training Journal Wall Street Journal Wired Workforce Business Today India Business Week The Economist Entrepreneur 5 Fast Company Financial Times Forbes Harvard Business Review :25:37 HR Magazine

6 Business Today India Business Week The Economist Entrepreneur Internationella nyheter Fast Company Financial Times Forbes Harvard Business Review HR Magazine HRM Asia Inc. Management Today McKinsey Quarterly New York Times People Management They say that learning to say no is essential Sloan Management Review to work-life balance and stress reduction. But Strategy & Business organisational researchers concur that the most successful businesses are those where everyotraining Journal ne prides themselves on their ability to say yes Wall Street Journal to new opportunities and challenges. However, the onus of saying yes cannot rest only with Wired employees. Managers need to set an example Workforce and encourage creativity and discussion by saying yes to new ideas. A great leader and Business Today India manager should consider the following before Business Week saying no to an interesting proposition The Economist Entrepreneur Fast Company Financial Times A recent survey by Booz & Company discoveforbes red that nearly 53% of executives don t have Harvard Business Reviewfaith in their company s strategies. Additional findings of the survey are: HR Magazine 64% say their company has too many conhrm Asia flicting priorities, despite having strategies that Inc. are well formulated, communicated, and implemented Management Today 54% say that their employees and customers McKinsey Quarterly do not understand their company s way to New York Times create value 82% say growth initiatives lead to waste time People Management Sloan Management Review Strategy & Business Training Journal Wall Street Journal The Longevity Study published a report saying Wired that people who fail to achieve their goals in life, tended to die early, explains Dave Logan, Workforce a USC faculty member and management conbusiness Today India sultant in his recent article. The researchers (Howard Friedman and Leslie Martin) noted Business Week that accomplishing goals and living up to one's The Economist potential help people live longer. Avoiding 6 Entrepreneur Fast Company Financial Times Forbes HRL Nr indd 6 Harvard Business Review The power of having a culture of saying yes Ask the employee how s/he arrived at this idea and request them to explain their logic and thought. Find out how many people agree with the new idea. Ask how the new idea/strategy aligns with company goals. Outline the consequences of following through as well as not following through on the idea. Source: Forbes Booz & Company study: Low confidence in company strategies 55% say that their company s capabilities do not reinforce with one another Booz & Company Partners Paul Leinwand and Cesare Mainardi identified its fundamental problem as - lack of coherence. A coherent company deliberately aligns their strategic direction, its distinguishing capabilities, and respective products and services. Companies with such a coherent approach consistently outperform others. Source: Strategy & Business Join a tribe that will help you unlock your potential! stress, purging red meat, and hitting the gym three times a week mattered less in comparison. The researchers interviewed thousands of people to discover that influential people lived their life way out of balance to achieve something important. They concluded that the strength of having a social group goes a long way in predicting how long you'll live, as :25:39

7 INTERNATIoNEllA NYHETER people develop their potential in coordination with other people. The research groups with significant accomplishments stayed connected and 110% periods are best achieved in tribes and not in isolation. Therefore, forming a tribal leadership goes a long way, where a tribe seeks to change the world, demanding people to unlock their potential in the process. Source: BNET Five tips to scout for candidates through Facebook Facebook has reportedly 800 million users and developers are on the verge of creating software for recruiters to find candidates on Facebook. Shayndi Raice shares five interesting tips to recruit on Facebook: use professional-networking apps built for Facebook Recruiters can gain access to Facebook apps that allow people to create professional résumés. Ask employees to contact their Facebook friends who they think would be good candidates - Companies need to explicitly ask their employees to post job openings on Facebook and they should be rewarded who refer a new talent. Don't spam people - Facebook users are very wary of spam. Recruiters run the risk of being blocked by users if they post every job opening. Follow the same rules of behavior on Facebook that you use offline Be sure that you are close enough to the intermediary to ask for the introduction before you approach a potential candidate. Let your employees use Facebook at work Employees need to feel comfortable using Facebook as a professional tool to build professional connections. Source: Wall Street Journal html Organisations need coaching on how to coach, a report says Business results were 21% higher among organisations whose senior leaders made frequent efforts to coach others, according to High-Impact Performance Management: Maximizing Performance Coaching, produced by Oakland, California-based advisory firm Bersin & Associates. Further, organisations that reported "excellent" cultural support for coaching reflected 13% stronger business results and 39% stronger employee results, including engagement, productivity and customer service. Garry Kranz, a Workforce Management contributing editor, illustrates in his article that the report is based on responses of 200 U.S. companies. It HRL Nr indd 7 was discovered that senior leaders need to engage in coaching to ensure it becomes culturally accepted and liable. Finally, human resources should create an environment "that supports, teaches and measures coaching". Participants identified three traits to help managers improve their coaching abilities; says Garry. They are: Active listening, reinforcing the desired behaviours, and Asking open-ended questions Source: Workforce NEWS01/ /organisations-need-coaching-onhow-to-coach-report Business Today India Business Week The Economist Entrepreneur Fast Company Financial Times Forbes Harvard Business Review HR Magazine HRM Asia Inc. Management Today McKinsey Quarterly New York Times People Management Sloan Management Review Strategy & Business Training Journal Wall Street Journal Wired Workforce Business Today India Business Week The Economist Entrepreneur Fast Company Financial Times Forbes Harvard Business Review HR Magazine HRM Asia Inc. Management Today McKinsey Quarterly New York Times People Management Sloan Management Review Strategy & Business Training Journal Wall Street Journal Wired Workforce Business Today India Business Week The Economist Entrepreneur 7 Fast Company Financial Times Forbes Harvard Business Review :25:41 HR Magazine

8 CoMMUNICATIoN: NYTÄNKANDE LÖSNINGAR FÖR KOMMUNIKATIvA LEDARE TRENdBARoMETERN: Mobila gränssnitt för rekrytering i sociala medier HETT Inför det nya året märks flera trender inom rekrytering och personalhantering. Den sociala rekryteringen har ökat, med allt större aktivitet på sidor som LinkedIn, Facebook och Twitter. Många spenderar redan mycket av sin fritid på dessa sidor, som därmed blir till attraktiva kanaler för arbetsgivare att söka potentiella kandidater i. Framväxten av smarta telefoner och surfplattor innebär större krav på kompatibilitet med mobila gränssnitt för organisationers hemsidor, både i marknadsförings- och rekryteringssyften. En annan trend som har märkts i rekryteringssammanhang är ökad användning av tester i intervjuprocesser. I allt större HETT Trött på långa komplicerade webbsideadresser som tar upp mycket plats? Bitly är ett verktyg som tillåter användare att omvandla långa URL till kortare länkar som är mycket smidigare och tar upp mindre plats vid publicering på Twitter och andra sociala medier. Genom att lägga till ett plustecken i slutet på den förkortade länken får användaren även upp en sida med detaljerad statistik över hur många som har klickat på länken, geografisk utsträckning har spel, videoklipp och simuleringstekniker införts för att testa arbetssökandes kunskaper på en mer praktisk nivå. En mer negativ trend är att rekryteringsmarknaden befinner sig i obalans. Arbetsuppgifter blir mer och mer specialiserade, vilket ställer högre krav på rätt kompetens och kunskaper hos arbetssökanden. Då de arbetssökande inte uppfyller kravprofilerna leder detta till en situation där arbetslösheten är hög samtidigt som arbetsgivare har svårt att hitta rätt person för rätt jobb. Källa: Bitly förkortar långa URl-adresser lokalisering samt hur många som har gillat och kommenterat länken på Facebook. Det går även att lägga till.qr i slutet på den förkortade länken för att få fram en QR-kod som går att skanna med mobilen. Exempel: bit.ly/cujv Underprioriterad kompetensförsörjning hos svenska företag KAllT I dagsläget blir kravprofilerna inom rekrytering alltmer specifika samtidigt som utbildningssystemet har svårt att hänga med i utvecklingen. Hos många arbetsgivare har detta lett till svårigheter att matcha rätt person med rätt jobb och därmed brist på kvalificerad personal. En ny undersökning från Stardust Consulting i samarbete med tidningen Personal & Ledarskap samt Sveriges HR-förening visar att mindre än en femtedel av svenska chefer är nöjda med kompetensförsörjningen inom deras organisationer och att hela 90 procent tror att det kommer att bli viktigare i framtiden. Många av de tillfrågade cheferna anser att deras organisationer är duktiga på nyrekryteringar, medarbetarsamtal och introduktioner, medan inventering av kompetens och planering av efterträdare ligger betydligt sämre till. Ungefär en fjärdedel anger att det finns en strategi för kompetensförsörjning, men ofta handlar det om ad hoc-lösningar som inte ger effektiva genomslag. Studien visar också att ökade krav på specialistkompetenser leder till att betydelsen av intern kompetensutveckling ökar. Källa: SvD Näringsliv Källa: InsightLab

9 BRIEFING 2012 NYTÄNKANDE LÖSNINGAR FÖR KOMMUNIKATIvA LEDARE BEST/WoRST CASES Arbetsgivare stämmer före detta anställd för stöld av Twitter-följare En man i Kalifornien blev nyligen stämd av sin före detta arbetsgivare, mobiltelefonföretaget Phonedog, för att ha stulit Twitter-följare när han lämnade företaget. Under tiden som Noah Kravitz arbetade för Phonedog twittrade han åt företagets räkning under Phonedog_Noah och hade när han slutade sitt jobb lyckats attrahera tusentals följare med sina tweets om de senaste trenderna inom teknologi och prylar. Arbetsgivaren gav honom tillåtelse att behålla Twitter-kontot på villkoret att han fortsatte att twittra emellanåt. Kravitz ändrade senare kontots alias till det mer vilket har lett till att Phonedog nu stämmer honom för att orättfärdigt ha stulit Twitter-följare från företaget. Företaget värderar varje följare till 2,50 dollar och stämmer nu Kravitz på totalt dollar (2,50 dollar per månad och följare, över de senaste 8 månaderna). Frågan är nu vem som egentligen äger Twitter-kontot som skapades åt arbetsgivaren, men som rent operativt har skötts av den anställde. För att komplicera det ytterligare har kontot inte varit företagets officiella konto utan delvis varit kopplat till Kravitz egna namn, vilket skapar frågan huruvida det är företaget Phonedog eller Kravitz som person som har lyckats attrahera mängden följare i mediekanalen. Många arbetsgivare tillåter, och till och med uppmuntrar, anställda att använda sig av sociala medier i sitt arbete, vilket skapar ett behov av tydliga riktlinjer i de fall där den anställde och arbetsgivaren går skilda vägar. Eftersom mycket av inflytandet inom sociala medier är knutet till personer snarare än organisationer skapas en stor gråzon, vilket kan komplicera situationer där det inte finns någon tydlig policy. Källa: when-is-your-twitter-account-not-your-twitteraccount/?iid=pf-main-mostpop1 Att nå ut på Twitters varumärkessidor Twitters varumärkessidor ger organisationer möjligheten att marknadsföra varumärket och kommunicera med användare. När Twitter introducerade förändringar på hemsidan i slutet på 2011, fick några organisationer möjligheten att pröva de uppdaterade varumärkessidorna. Marknadsundersökningsföretaget Simple Usability har studerat resultaten genom att undersöka ögonoch handrörelserna hos användare som har fått utvärdera ett antal företags Twitter-sidor. Statistik visar att nästan hälften av alla Twitter-användare använder sig av tjänsten genom mobilen och även att många datoranvändare läser Twitter-uppdateringar genom en tredjepart, vilket gör att mycket av innehållet på varumärkessidorna går förlorade. Layoutmässigt är det viktigt att tänka på hur rubrikbilden ser ut för bästa genomslag. Inbäddad media bör framhållas i särskilda tweets och innehållsmässigt är transparens viktigt för användarna. Både HP, som i studien använde rubrikbilden för att rikta användarens uppmärksamhet mot en särskilt produkt längre ner på sidan, och Staples, som utropade en tävling i rubrikbilden, lyckades få användarnas uppmärksamhet. McDonalds och Coca-Cola, som i stället använde bilden mer som en traditionell annons, fick minst uppmärksamhet. Tweets fick mest uppmärksamhet när de innehöll inbäddad media i form av bilder eller videoklipp. Särskilt videoklipp var populära och när exempelvis Coca-Cola tweetade en video tittade majoriteten av användarna på hela klippet. Till sist visade det sig viktigt att blanda innehållet på Twitter-sidan, med en balanserad mix av tillkännagivanden och interaktion med användarna. HP fick positiva reaktioner från användarna, då de besvarade klagomål på Twitter-sidan, vilket framställde företaget som ärligt och transparent. Twitter har ett mer begränsat format jämfört med till exempel Facebook, vilket är viktigt att komma ihåg i all kommunikation genom mediet. Fördelen är däremot att Twitter underlättar direktkommunikation med användare och gör det enklare att både fånga upp hur varumärket upplevs av allmänheten samt att besvara frågor snabbt. Med detta i bakhuvudet finns det stor potential för att utveckla kommunikationen genom denna kanal. Källa: twitter-brand-pages-only-have-one-chance-to-makean-impression-here-are-some-tips/ 2012 InsightLab 9