JURIDIK&AFFÄRER. Tema:REKONSTRUKTION. Vi är en nischbyrå. Jan Ertsborn. Utlåning ökar trots finansiell kris Sida 12. om den nya insolvenslagen Sida 10

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "JURIDIK&AFFÄRER. Tema:REKONSTRUKTION. Vi är en nischbyrå. Jan Ertsborn. Utlåning ökar trots finansiell kris Sida 12. om den nya insolvenslagen Sida 10"

Transkript

1 ANNONS Hela denna bilaga är en annons från Provisa Information AB ANNONS JURIDIK&AFFÄRER Tema:REKONSTRUKTION Jan Ertsborn om den nya insolvenslagen Sida 10 Utlåning ökar trots finansiell kris Sida 12 MEDFÖLJER SOM BILAGA I DAGENS INDUSTRI MARS Vi är en nischbyrå.cradvokater.com

2 2 ANNONS Hela denna bilaga är en annons från Provisa Information AB ANNONS Rekonstruktioner under inanskrisen Sedan finanskrisen på 1990-talet har näringslivet förändrats genom globaliseringen och riskkapitalbolagens framväxt. Även insolvensrätten har förändrats genom EU: s insolvensförordning som tagit hänsyn till globaliseringen av näringslivet. Dock har formerna för att rekonstruera företag under och eter kris inte förändrats till det bättre. Den nuvarande inanskrisen sätter stort fokus på att de instrument som nu står till förfogande för att rekonstruera ett företag måste bli mer moderna. I många sammanhang anses att det amerikanska Chapter 11-förfarandet är ett föredöme i detta avseende. Tidigare har det av lera ansetts att det bästa sättet att rekonstruera ett företag i Sverige har varit genom konkurs. Till denna inställning har bidragit att den statliga lönegarantin tidigare bara gällde vid konkurs, ett förhållande som har förändrats genom att lönegarantin sedan 2004 är tillgänglig även under rekonstruktion. Antalet rekonstruktioner sedan 2004 har emellertid fram till den nuvarande inanskrisen inte ökat i nämnvärd omfattning. Skälet till detta torde kunna tillskrivas den något stelbenta rekonstruktionslagstitningen och den bristande harmoniseringen mellan konkurslagen och lagen om företagsrekonstruktion. Förhoppningsvis kan detta förhållande förändras till det bättre genom den insolvensrättsliga utredning som för närvarande pågår. Rekonstruktörerna och konkursförvaltarna har mycket goda erfarenheter av den inansiella marknaden och de industriella strukturer som inns i samhället. Många av dessa ägnar sig också åt M&A och inansiell juridik. Det är dessa aktörer som i första hand ser bristerna i det nuvarande systemet vilket påpekats under lera år av Rekonstruktör- och Konkursförvaltarkollegiet (REKON i Sverige). Även om den nuvarande lagstitningen innehåller brister är det inte det som avgör hur en rekonstruktion ska lyckas eller ej. Avgörande är huruvida ett företag i kris lyckas attrahera nytt kapital men även nytt förtroende. De rekonstruktioner som nu pågår kommer att visa huruvida rekonstruktionslagstitningen räcker till eller ej. Vid pennan, Odd Swarting & Fredrik Tengström, REKON Juridik&Afärer 2009 Tema: REKONSTRUKTION Från okänd till ökänd s. 4 Rekonstruktion är mer aktuellt än någonsin. Vilka möjligheter ryms i processen? Rekonstruktionens faser s. 6 REKON förklarar I huvudet på... s. 8 Rekonstruktören Intervju: Samlat insolvensförfarande s. 10 Riksdagsledamoten Jan Ertsborn berättar om ett nytt lagförslag där konkurslagen och lagen om rekonstruktion slås samman "Återställare försvårar" s. 11 Är företagshypoteket en blåkopia? Paradoxal kreditmarknad s. 12 Trots en instabil inansiell marknad ökar utlåningen till både företag och hushåll Så kan du möta krisen s. 14 Lågkonjunktur kräver framförhållning En tidning från Provisa Information Strandvägen 19, Stockholm Telefon , Redaktionsråd: Rekon och Provisa Information Projektledare: Johan Qvinth Red. projektledare: Cindy Ahrnewald Layout & Repro: Toni Canfora Primaform Produktion AB Omslagsbild: Peter Knutsson Tryck: DNEX/Sthlm, V-TAB/Aröd och MMP/Ö-vik Europeiska entreprenörer debatterar s. 16 Finanskrisen i centrum Aktuellt s. 18 Foto: Setterwalls Foto: Vinge Diskussion: Provisionsavtal s. 19 Svenska Bankföreningen, Sveriges Advokatsamfund, Svenskt Näringsliv och Finansbolagens Förening diskuterar provisionsavtal vid grupprättegångar Har du tips eller synpunkter? Hör av dig till eller ring Konkurshantering sedan 1942! Östermalmsgatan 87 E I Box , SE Stockholm I Tel I Fax I I

3 ANNONS Hela denna bilaga är en annons från Provisa Information AB ANNONS 3 Se varningstecken och klara stormen Foto: Andreas Dybeck En rejäl storm blåser upp till följd av den pågående kreditåtstramningen och en lågkonjunktur som blir allt värre. När det börjar blåsa snålt kan det gå fort utför men det finns hopp. Upptäck de tidiga varningssignalerna och se till att ta fram åtgärdsplaner för att hantera verksamheten och likviditeten. Text: Hans Hjelmstad Det är huvudbudskapet från Björn Dahl och Christer Wiberg, två erfarna konsulter från KPMG med lång erfarenhet av omstrukturering av företag, förvärv och inansiering. Björn Dahl är chef för Restructuring Group och Christer ansvarar för Transaction Services. Svåra situationer kräver erfarenhet Vi har alltid ett kundperspektiv. Vårt fokus är att hjälpa till så tidigt som möjligt, långt innan problem blir akuta och en formell rekonstruktion eller konkurs hotar att förstöra stora värden, säger Christer och Björn. Kunder till KPMG är banker, banksyndikat, riskkapitalbolag och företag av alla storlekar. KPMG anlitas ota som rådgivare och oberoende part. Olika specialister arbetar i team med att analysera ett bolags ekonomiska, finansiella, operationella och kommersiella situation, göra prognoser och delta i framtagande och genomförande av struktur- och åtgärdsplaner. All väsentlig kompetens finns inom KPMG förut- om den juridiska, där man samarbetar med advokatbyråer. KPMG har ett brett utbud av rådgivningstjänster för företag som drabbas av lågkonjunkturen. Beroende på vilken situation som våra kunder beinner sig i bildar vi olika team med specialister som har betydande erfarenhet inom områden som kapitalmarknad och inansiering, inansiell riskhantering, kostnadsrationalisering, M&A, omstrukturering, kommersiell omvärldsanalys, operationell verksamhetsstyrning och hantering av likviditet, säger Björn Dahl. Åtgärda problemen tidigt Björn Dahl och Christer Wiberg ser tydligt hur den inansiella stormen är på väg in över Sverige. Företagens orderingång minskar snabbt och kreditåtstramningen är tydlig, speciellt i vissa branscher. Detta medför ett ökat behov av rättvisande kassalödesprognoser samtidigt som den osäkra marknadssituationen gör det svårare än någonsin att förutse framtiden. Många bolag har en så aggressiv kapitalstruktur att marginalerna är små. Det inns bolag som är så högt belånade att de snabbt får problem med likviditeten när rörelsen inte riktigt utvecklas enligt plan. Det kan gå utför väldigt snabbt, säger Christer Wiberg. Båda betonar att förmågan att agera i tid är helt avgörande. Det gäller att tidigt se varningstecknen och agera medan det inns manöverutrymme. Då inns tiden och kapitalet att implementera åtgärder. Många bolag har dock inte system och processer för att snabbt och korrekt följa och förutse sin verksamhet. Dessa löper en stor risk att förlora stora värden när lågkonjunkturen förvärras. Å andra sidan, de företag som agerar i tid har möjligheten att ta tillvara de möjligheter som kommer att innas och stå som vinnare när det vänder. Färdiga åtgärdsplaner För att minimera krisens verkningar är det dock inte bara viktigt att tidigt se varningstecknen och förstå ett bolags situation. Det krävs också att åtgärdsplaner för inansiering och omstrukturering snabbt tas fram och genomförs, vilket KPMG ota hjälper sina kunder med. Det inns en mängd åtgärder att sätta in. Åtgärderna är av olika slag och utarbetas beroende på vilken situation som företaget beinner sig i. Det kan vara till exempel att sälja tillgångar, genomföra operationella förbättringar, minska kostnader samt minska rörelsekapitalbindningen. Otast är problemet att åtgärderna sätts in för sent och inte är helt genomarbetade. Vi analyserar olika delar och har förmågan att på ett systematiskt sätt prognostisera kassalöden och förstå strategiska möjligheter på marknaden. Tillgångar värderas och afärsmål och processer i företaget bedöms. Är målen realistiska? Vad går att göra? Vi är ota med och implementerar planen i företaget, säger Björn Dahl. Bedömer möjligheter och alternativ Många uppdrag handlar om att klarlägga och bedöma de alternativ som inns till hands för banker och andra långivare. Banker får nu ota nya afärsplaner från låntagare presenterade för sig, där KPMG får bedöma om planerna är realistiska eller inte. Och det kan ibland handla om stora pengar. Banker vill helst inte realisera sina panter utan först se om det inns andra möjligheter hos underpresterande företag. När vi arbetar för bankerna så slutar vår analys ota med att vi hjälper dem att utvärdera de olika alternativen som inns. Vi vill dock alltid komma in så tidigt som möjligt för då finns det flest alternativ. Då kan vi hjälpa företag att klara stormen, rädda stora värden och förhoppningsvis komma ut som vinnare när det vänder, avslutar Christer Wiberg. Fakta om KPMG KPMG är verksamma i 144 länder. Nationella företag bildar ett globalt nätverk med medarbetare. I Sverige finns 1500 medarbetare på 60 orter. KPMG är ett kunskapsföretag med världsledande kompetens inom områdena revision, skatt samt finansiell och kommersiell rådgivning och riskhantering. KPMG hjälper bland annat sina kunder vid transaktioner och med att skapa effektivare organisationer, processer och IT-system. I uppdragen sätts skräddarsydda team samman med specialister från olika delar av verksamheten. Kontakt: Björn Dahl, Head of Restructuring, Christer Wiberg, Head Transaction Services Adress: Tegelbacken 4A, Stockholm Telefon: +46 (0) Faxnummer: +46 (0) E-post:

4 4 ANNONS Hela denna bilaga är en annons från Provisa Information AB ANNONS JURIDIK & AFFÄRER REKONSTRUKTION Från okänd till ökänd Det krävdes en finansiell kris för att lagen om företagsrekonstruktion skulle stiftas, och ytterligare en för att svenska bolag skulle få upp ögonen för den. I dag är termen mer aktuell är någonsin, men vad är egentligen en företagsrekonstruktion? Text: Nanna Brickman Lagen om företagsrekonstruktion ger företag med en i grunden långsiktigt lönsam afärsidé möjlighet att under ordnade former lösa sina betalningssvårigheter, säger Elisabeth Lövgren, rekonstruktör och konkursförvaltare på Ackordscentralen samt expert i en pågående utredning gällande lagen om företagsrekonstruktion. Lagstiftningen skyddar Ett rekonstruktionsbeslut innebär att ett bolags betalningar ställs in, att dess balans- och resultaträkning analyseras samt att en rekonstruktionsplan upprättas. Under en offentlig rekonstruktions gång är bolaget skyddat mot exekutiva åtgärder från fordringsägare, beslut om konkurs och uppsägning av avtal. Bolaget har dessutom möjligheten att Elisabeth Lövgren få sina fordringar nedsatta. En nedsättning av fordringarna kräver en majoritet av fordringsägarnas röster. Detta är dock inte alls ovanligt skälen kan vara förväntade bra afärsrelationer i framtiden, eller mer krasst att en konkurs tros ge en sämre utdelning, säger Elisabeth Lövgren. Rätt och fel sorts problem Genom den ofentliga företagsrekonstruktionen får verksamheten helt enkelt skäligt andrum, så att man kan lösa de problem som orsakat likviditetskrisen. Huruvida detta är genomförbart eller inte beror dock till stor del på problemens natur. Vanliga orsaker till en likviditetskris är förlusten av en stor kund eller att en av bolagets avdelningar inte drivs på ett lönsamt sätt. Men ibland är problemen svårare att hantera, som när afärsidén inte håller, säger Håkan Dorm, chef för specialengagemang på Swedbank. Alternativa rekonstruktioner En ofentlig rekonstruktion är inte det enda alternativet för bolag som beinner sig i en likviditetskris. Innan lagen om företagsrekonstruktion stitades var så kallade informella rekonstruktioner praxis och även i dag är det många bolag som föredrar det diskreta tillvägagångssättet. Ulf Sahlin, konkursförvaltare och VD på Rosengrens Advokatbyrå, förklarar: I en informell rekonstruktion kontaktar bolaget ota sina fordringsägare med hjälp av en advokat som föreslår en ackordsuppgörelse där alla leverantörer behandlas lika, utan tingsrättens inblandning. Dessa så kallade underhandsackord kan vara ett fördelaktigt val särskilt för mindre företag som tenderar att ha färre fordringsägare. En informell rekonstruktion är generellt sett smidigare att genomföra än en formell sådan, och att bolagets ekonomiska svårigheter inte blir allmänt kända förhindrar på lera sätt att situationen förvärras. Fördelen med en informell rekonstruktion är att verksamheten kan leva mer av ett normalt liv under processens gång. I en formell rekonstruktion är allt offentligt, och då inns risken att kunder, leverantörer och kredit-givare blir rädda vilket kan förvärra likviditeten ytterligare, säger Håkan Dorm. Även konkurser kan mynna ut i rekonstruktioner. Många bolag som går i konkurs har fortfarande värdefulla tillgångar, till exempel varumärke eller lokaler. Vid denna slags rekonstruktion sätts styrelsens beslutanderätt ur Håkan Dorm spel Vanliga orsaker till en likviditetskris är förlusten av en stor kund eller att en av bolagets avdelningar inte drivs på ett lönsamt sätt. Men ibland är problemen svårare att hantera, som när afärsidén inte håller." Håkan Dorm och konkursförvaltaren stiger in som beslutsfattare. I vissa fall är en konkursbaserad rekonstruktion det bästa alternativet. Eter försäljningen av bolagets tillgångar kan fordringsägarna förhoppningsvis få Ulf Sahlin utdelning, och bolagets rörelse kan drivas vidare av nya ägare, säger Ulf Sahlin. Noterat Leksakstillverkaren Brio rekonstrueras och tillförs drygt 300 miljoner i eget kapital. I ett pressmeddelande den 11 mars framgår att Brios huvudägare garanterar företrädesemissioner av preferensaktier om 164 miljoner kronor. Totalt erhåller Brio minst 175 miljoner i utökad likviditet. Som bakgrund för den inansiella rekonstruktionen ges bland annat att Brio inte uppfyllt villkoren för sin bankinansiering sedan utgången av det tredje kvartalet Överenskommelsen mellan Brio, Proventus och Brios huvudsakliga kreditgivare förutsätter utöver årsstämmans beslut bland annat sedvanlig kreditdokumentation. Verksamheten delas även in i två nya afärsområden: Brio Toy och Brio Baby. Styrelsen uppger att de dels avser att tidigarelägga årsstämman, dels inte räknar med att Brio kommer att lämna kontant utdelning på sina aktier de närmaste åren. Källa: Brio.se Saabs formella företagsrekonstruktion fortsätter att väcka debatt. GM har låtit meddela att Saab ska stå på egna ben eter den 31 december 2009 men GM: s syte med rekonstruktionen väcker ändå frågetecken. Även formen för avyttringen diskuteras och man ifrågasätter om processen verkligen lämpar sig för företagsrekonstruktion, samt om rekonstruktionen kan lyckas utan att Saab försätts i konkurs. Källa: Dagens Industri Malmö Redhawks kan fortsätta sin planerade rekonstruktion eter att borgenärerna godkänt planen. Den sydsvenska ishockeyföreningen siktar på att kunna avslutar rekonstruktionen redan den sista april i år med tanke på elitlicensen. Källa: TT, Sydsvenskan.se ATTORNEYS-AT-LAW AVOCATS STOCKHOLM JÖNKÖPING PARIS Svensk och internationell affärsjuridik Advokatfirman Carler Box Stockholm Tel Fax

5 REKONSTRUKTÖR- & KONKURSFÖRVALTARKOLLEGIET (REKON) I SVERIGE Advokat Bengt Loquist Advokat Kristian Jensen Advokat Peter Rader Advokat Richard Ploman Advokat Rolf Hansen Advokataktiebolaget Urban Jansson & Partners Advokatbolaget Gullesjö& Jonasson Advokatbolaget Norman Fagersand Advokatbyrå Zedendahl Advokatbyrån Charlotte Rudebeck Advokatbyrån Eriksson & Bengtsson Advokatbyrån Kaiding Advokatbyrån Lidén & Schierenbeck Advokatbyrån Stillers Advokaterna Andén Thim och Eklund Advokaterna Backman & Clemert Advokaterna Bernling, Boberg, Ceder Advokaterna Dahlin & Bauhn Advokaterna Lund & Trojer Advokaterna Olofsson & Öhman Advokaterna Orrenius & Cederberg Advokaterna Öhlen & Nilsson Advokatirma Lindhs DLA Nordic Advokatirman Abersten Advokatirman Acta Advokatirman Anders Isaksson Advokatirman Bastling & Partners Advokatirman Berggren & Stoltz Advokatirman Bergman & Persson Advokatirman Bodén Advokatirman Broomé Advokatirman Bäck & Lohse Advokatirman Carler Advokatirman Christer Jakobsson Advokatirman Cumtell Advokatirman Delphi & Co Advokatirman Engström & Co Advokatirman Foyen Advokatirman Fredborg Advokatirman Frenander Advokatirman Fylgia Advokatirman Glimstedt Advokatirman Gunnard & Co Advokatirman Hammar Advokatirman Heinz Clauss Advokatirman Jan Ertsborn Advokatirman Kjällgren Advokatirman Kronan Advokatirman Kurt Lundberg Advokatirman Lars Solvik Advokatirman Lindahl Advokatirman Lindborg Advokatirman Lindgren & von Hofsten Advokatirman Lundberg & Åkerlund Advokatirman Luterkort Advokatirman Nordia Advokatirman Nova Advokatirman Olsson & Lilliebäck Advokatirman Per Svedlund Advokatirman Peter Rimo Advokatirman Ruthberg Advokatirman Rydberg & Erfors Advokatirman Rydberg Rohdin Advokatirman Sandberg & Partners Vi samlar de främsta rekonstruktörerna och konkursförvaltarna som hanterar företag i kris. REKON verkar för hög kompetens och kvalitet i rekonstruktions- och konkursarbetet och är remissorgan till Högsta domstolen och departement. Advokatirman Sparrin Advokatirman Sylwan och Fenger-Krog Advokatirman Thoms & Edholm Advokatirman Uppsala Juridiska Byrå Advokatirman Wagnsson Advokatirman Werner Advokatirman Wijk & Nordström Advokatirman Vinge Advokatirman Wåhlin Advokatirman Västerås Juridiska Byrå Advokatgruppen Advokatgruppen i Eskilstuna Advokathuset Actus Advokatteamet Nyman & Wergens Ahlford Advokatbyrå Ahlgrens Advokatbyrå Allenmarks Advokatbyrå Amber Advokater Andersson & Barmoro Advokatbyrå Berntö Lundin Advokatbyrå Borglands Advokatbyrå Büngers Advokatbyrå Båstad Advokatbyrå Carlsson Rings Advokatbyrå Cefyra Advokatbyrå Christensson & Roth Advokater Dufva Advokatbyrå Erik Matz Advokatbyrå Eversheds Advokatbyrå F. Victors Advokatbyrå Flood Advokatbyrå G Grönberg Advokatbyrå Grönberg Cederlöv Advokatbyrå Grönvall Advokatbyrå Gullack Advokatbyrå Gårde Wesslau Advokatbyrå Hamilton Advokatbyrå Heilborns Advokatbyrå Hökerberg & Söderqvist Advokatbyrå Juristgruppen, Advokaten Segenmark- Jansson Kihlstedts Advokatbyrå Kiruna Advokatbyrå Kristianstad Advokatbyrå Lindskog & Malmström Advokatbyrå Lofalk Advokatbyrå Malmströms Advokatbyrå MAQS Law Firm Advokatbyrå Nybro Advokatbyrå Nyström Bridal Widemar Advokatbyrå Pontens Advokatbyrå Rindborg & Rindborg Advokatbyrå Rosenberg Advokatbyrå Rosengrens Advokatbyrå Setterwalls Advokatbyrå Skantzes Advokatbyrå Tingvalla Advokatbyrå Tomelilla Advokatbyrå Trägårdh & Falkenborn Advokatbyrå Werners Advokatbyrå Wirgin Advokatbyrå Wistrand Advokatbyrå Växjö Advokatbyrå Älmhults Advokatbyrå Öberg & Heijne Advokatbyrå

6 6 ANNONS Hela denna bilaga är en annons från Provisa Information AB ANNONS Rekonstruktionens faser En formell företagsrekonstruktion är en omfattande publik process där både ekonomer och jurister spelar viktiga roller. Misslyckas rekonstrutören måste företaget med stor sannolikhet ansöka om konkurs. Här är guiden som tar dig genom rekonstruktionens olika faser. Text: Nanna Brickman En rekonstruktion börjar inte i tingsrätten som de lesta tror. Den startar långt tidigare, i bästa fall så fort företaget förstår att man inte kommer att kunna betala sina räkningar, säger Fredrik Tengström, vice ordförande i branschorganisationen Rekon. Steg 1 Företaget söker hjälp När ett företag ser tecken på en kommande likviditetskris vänder sig ledningen vanligtvis till sin ekonomiansvarige för att hitta roten till problemet. Det andra steget är att ta kontakt med en jurist. Juristen kan på ett objektivt sätt uppskatta om företagets grundläggande afärsidé är gångbar och om krisen är orsakad av hanterbara faktorer. Är detta fallet beslutar man troligtvis att rekonstruktion är ett bättre alternativ än konkurs, säger Fredrik Tengström. Steg 2 Ansökan förbereds När beslutet att genomföra en företagsrekonstruktion har tagits är det dags att lägga upp en plan. För vissa företag är underhandsackord, privata skuldförhandlingar med fordringsägarna, tillräckligt för att lösa likviditetskrisen. Om inte, är det dags att Leif Ljungholm förbereda en ansökan om företagsrekonstruktion till tingsrätten. I ansökan ska det bland annat innas en redovisning av bolagets ekonomi, orsaker till betalningsproblem och förslag på hur man ska ta sig ur krisen, så det är viktigt att i god tid ta kontakt med en företagsrekonstruktör, säger Leif Ljungholm på Advokatirman Glimstedt i Malmö. Om bolagsledningen har möjlighet är det fördelaktigt, och ota nödvändigt, att förbereda en ordentlig rekonstruktionsplan innan man lämnar in ansökan om företagsrekonstruktion. Odd Swarting, ordförande i Rekon, förklarar närmare. En formell företagsrekonstruktion är ju en publik process och i det här sammanhanget är det bättre ju snabbare bolaget kan ta sig ur ofentlighetens ljus. Att förbereda sig väl kan vara en förutsättning för en snabb och smidig rekonstruktion. Steg 3 Tingsrätten beslutar Godkänns bolagets ansökan så utser tingsrätten en företagsrekonstruktör. Trots att bolagets slutgiltiga beslutsrätt fortfarande ligger hos ledningen ska de arbeta i samråd med rekonstruktören under processens tre månader. Normalt sett har företaget hat kontakt med en tilltänkt rekonstruktör innan ansökan lämnas in och föreslår denne, men för att undvika en jävssituation får denne tidigare Magnus Näsholm inte ha tagit aktiv del i skötseln av företaget och dess ekonomi, säger Magnus Näsholm på advokatirman Abersten i Solleteå. Steg 4 Betalningarna ställs in Lagen om företagsrekonstruktion säger att ett bolag inte får betala gamla skulder under en rekonstruktion, därför är nästa steg att göra en så kallad betalningsinställelse. Detta görs genom att "En formell företagsrekonstruktion är ju en publik process, och i det här sammanhanget är det bättre ju snabbare bolaget kan ta sig ur ofentlighetens ljus Odd Swarting Tänk MAQS! Friska råd i sjuka tider Vi har Sveriges största samlade obeståndskompetens under ett och samma tak. Vi har stor erfarenhet av att hitta kreativa alternativ för organisationer i ekonomisk kris. Vår obeståndsgrupp, tillsammans med den kompetens vi har inom bla skatterätt, M&A, arbetsrätt, finansrätt och fastighetsrätt, gör att du kan agera i tid för att hitta hållbara lösningar. Kontakta Jörgen Estving, June Lassesson eller Mats Berter; via MAQS är en snabbt växande advokatbyrå och vårt mål är enkelt. Vi ska vara bäst på att finna lösningarna som ger dig fördelar i affärslivet. Tänk om, tänk nytt, tänk MAQS! COPENHAGEN GOTHENBURG MALMOE STOCKHOLM TALLINN

7 ANNONS Hela denna bilaga är en annons från Provisa Information AB ANNONS 7 Den informella rekonstruktionens olika faser skicka ett brev till bolagets samtliga borgenärer där man informerar dem om den beviljade företagsrekonstruktionen och dess konsekvenser. En företagsrekonstruktion kan även fungera som ett skydd mot personligt ansvar för bolagets skatter. För att detta ska gälla måste dock beslutet om företagsrekonstruktion beviljas före skatternas förfallodag, säger Magnus Nedstrand på advokatirman Magnus Nedstrand Delphi i Östergötland. Fredrik Tengström påpekar att detta skydd även kan erhållas utanför en företagsrekonstruktion. Huvudsaken är att bolaget ställer in betalningarna innan skatterna har förfallit till betalning. Steg 5 Rekonstruktionsplanen sammanställs Under rekonstruktionens gång arbetar rekonstruktören fram en handlingsplan tillsammans med företagsledningen. När samtliga delar av verksamheten har setts över hålls vanligtvis också en ackordförhandling där företagets skulder sätts ned genom omröstning bland fordringsägarna. I en väldigt lyckad rekonstruktion har man omstrukturerat verksamheten utan behov av eftergiter från fordringsägarna, men för det mesta måste företaget få igenom ett ackord, en nedsättning av skulderna som vid behov kan påtvingas en minoritet, säger Odd Swarting. "En rekonstruktion börjar inte i tingsrätten som de lesta tror" Fredrik Tengström Steg 6 Avslut Om rekonstruktionen inte är avslutad inom tre månader måste bolaget än en gång beinna sig i tingsrätten. Anser tingsrätten att företagsledningen och rekonstruktören behöver mer tid för att lösa problemen kan bolaget få en respit på upp till nio månader. Har rekonstruktionen misslyckats innebär det med största sannolikhet att ansökan om konkurs måste inges. Källa: REKON Vem har glädje av en rädd entreprenör? Utan entreprenörer stannar Sverige. Och det är tyvärr precis detta som håller på att hända. Rädslan för att misslyckas har nämligen lett till att många goda idéer stannar vid en tanke och att investerare och banker hellre säger nej än ja. För säkerhets skull. Och så fortsätter Sverige allt djupare in i krisen. Tyvärr vet allt för få vilka riskerna egentligen är. Kan styrelseledamöter drabbas personligen om företaget hamnar i krisläge? Finns det andra utvägar än konkurs? Medicinen mot denna rädsla heter kunskap. På Hamilton Advokatbyrå hjälper vi såväl entreprenörer som investerare att se nyktert på riskerna och att hitta möjligheterna som ger modet att våga. Välkommen att kontakta oss. Vi ger såväl förebyggande råd som hjälp i akuta frågor.

8 8 ANNONS Hela denna bilaga är en annons från Provisa Information AB ANNONS I huvudet på: Rekonstruktören Anna Tholander och Mats Emthen arbetar som advokater på Carler Advokatbyrå i Stockholm och har båda drygt 20 års erfarenhet av företagsrekonstruktioner. Vad är den största utmaningen i en rekonstruktion? En företagsrekonstruktion kan liknas vid ett läkarbesök: Att hitta rätt medicin kräver en grundlig undersökning där vi tittar både på verksamheten och på ekonomin. Utmaningen är att se till att företaget överlever och inte bara får en andningspaus. Vad krävs för att vända utvecklingen i ett företag på en så pass begränsad tid? Grundförutsättningen är att det inns en frisk kärna i företaget, sedan tar vi bort det som är sjukt. Ota behöver man avsluta oförmånliga avtal och kanske friställa personal. Det är dessutom otroligt viktigt att hitta ny inansiering. Uppfyller lagen om företagsrekonstruktion sitt syfte? På det stora hela har lagen om företagsrekonstruktion fått ett oförtjänt dåligt rykte. Ett tingsrättsbeslut om rekonstruktion medför att man kan jobba i lugn och ro utan att företaget riskerar att försättas i konkurs. Anledningen till att så många rekonstruktioner har fallerat är att företagen inte har varit ute i god tid. Hur vill ni att ett bolag förbereder sig inför en rekonstruktion? Idealklienten har framförhållning, en viss likviditet och ordning på sina papper. Hur ser svenska företagare på företagsrekonstruktion? Jag tror att vi befinner oss i ett mytskifte, att rekonstruktionerna kommer att öka. Saabs nuvarande situation har resulterat i att både allmänheten och de mindre företagen fått ett bättre grepp kring idén om företagsrekonstruktioner. Berättat för Nanna Brickman Omodern arbetsrätt skapar problem En dynamisk, rörlig arbetsmarknad med trygga jobb kräver konkurrenskraftiga företag. Den svenska arbetsrätten är dock hårt reglerad och arbetsgivare har få möjligheter att välja rätt person på rätt plats vid nedskärningar. Text: Cindy Ahrnewald Den senaste tidens varsel har fått många att uppmärksamma problemen med den omoderna arbetsrätten Det nya huvudavtalet, som skulle ersätta Saltsjöbadavtalet, har strandat. I avvaktan på uppgörelsen mellan fack och näringsliv står arbetstagare och arbetsgivare och väntar. Enligt Svenskt Näringsliv är det av högsta vikt att få till stånd ändringar som underlättar för arbetsgivaren att behålla den personal som är lämpligast. Den arbetsrättsliga lagstitningen har i mycket varit oförändrad under decennier. Men samhället, den internationella konkurrensen och arbetsmarknaden har genomgått stora förändringar, säger Lars Gellner, arbetsrättsjurist på Svenskt Näringsliv. Moderna företag är i behov av kompetent arbetskrat, men turordningsreglerna i anställningsskyddslagen hindrar arbetsgivaren och försvårar urvalet av arbetstagare. I en rekonstruktion är ota ett urval nödvändigt för att processen ska lyckas, särskilt om endast en del av den ursprungliga verksamheten ska fortsätta. Turordningsreglerna kan försvåra urvalet, etersom begreppet tillräckliga kvaliikationer ota blir föremål för diskussion, förklarar advokat Claes-Göran Westerberg från Eversheds. Kravet på tillräckliga kvaliikationer i LAS bygger på en avvägning mellan arbetsgivarens intresse av största lämplighet och efektivitet, samt den först anställdes behov av trygghet i anställningen vid en dritsinskränkning, inlikar kollegan Fredrik Järund från Eversheds. I kollektivavtalsförhållanden kan problemet lösas genom särskilda turordningsbestämmelser, alternativt med avtalsturlistor i den mån arbetsgivarens synpunkter uppfattas som riktiga. Denna möjlighet inns inte för dem som saknar kollektivavtal, utan här kvarstår alternativen att köpa ut de anställda i gällande turordning, alternativt få en högre lönekostnad genom att bolaget tvingas till en oönskad övertalighet. En ventil för den kollektiavtalslöse arbetsgivaren vid tvist om begreppet tillräckliga kvaliikationer, är det så kallade tvåundantaget. Tvåundantaget, det vill säga att arbetsgivare med högst tio anställda får undanta högst två nyckelpersoner innan turordning upprättas, gäller dock bara de minsta företagen, säger Lars Gellner. Undantaget är inte heller alltid tillräckligt för att företagets överlevnad och möjligheten att behålla den kompetens som krävs för överlevnad eter rekonstruktionen, förklarar Claes-Göran Westerberg. Företag som rekonstrueras borde i stället få större möjlighet att frångå turordningen genom att arbetsgivaren ges möjlighet att undanta ler än två arbetstagare innan turordningslistan upprättas. Begränsningen bör även avse varje dritställe för sig, avslutar Fredrik Järund. Ensam är inte stark! Rekonstruktörer Affärsjurister

9 ANNONS Hela denna bilaga är en annons från Provisa Information AB ANNONS 9 Så ökar man sannolikheten att lyckas med en rekonstruktion! Foto: Andreas Dybeck Lage Jonason AB grundades 2005 och huserar sedan dess högst upp i Sverigehuset. Idag har firman tio anställda, men man planerar att utöka under våren. Trots finanskrisen har uppdragsportföljen varit full. I dagarna avslutar Lage bland annat arbetet med rekonstruktionen av medieteknikbolaget Digital Vision som är noterat på Stockholmsbörsen, samt slutför Ålandsbankens förvärv av Kaupthing Bank Sverige. I dagens läge går allt fler företag en konkurs till mötes. Hoppet sätts i vissa fall till en rekonstruktion, men i de allra flesta fall misslyckas dessa ansträngningar. Kan någonting göras annorlunda? På corporate inance-företaget Lage Jonason AB menar man att den formella rekonstruktionens förödande statistik till viss del beror på att den afärsmässiga komplexiteten i en sådan process underskattas, att de förändringar som föreslås inte är tillräckligt kratfulla, samt att många inte inser hur svårt det är att hitta nytt kapital, vilket regelmässigt behövs. Vi ser till helheten och är inte rädda att rekommendera nödvändiga åtgärder. Om en kund kommer till oss för att de manövrerat fel behöver de ju veta hur de ska göra för att komma på rätt kurs, säger Lage Jonason, grundare och VD för corporate inance-irman Lage. Komplexiteten underskattas ofta Firman arbetar dagligen med frågor som rör kapitalstruktur, kassalöden och kapitaltillskott. På senare tid har uppdragen i allt större utsträckning kommit att handla om bolag som hamnat i en krissituation. Man betonar vikten av att, förutom att besitta den gedigna inansiella kunskapen, även kunna bedöma företagets möjligheter till turn-around, samt att ha en god förståelse för hur ägarna och ledningen resonerar och hur aktiemarknaden prissätter riskkapital. Om ett corporate inance-uppdrag kan liknas vid en blodtransfusion ska man nog likna en rekonstruktionsprocess vid en hjärttransplantation. Under en sådan operation vill man gärna ha tillgång till en expert på området, en erfaren thoraxkirurg, inte en allmänläkare, säger Lage Jonason. Vid en rekonstruktion, menar han, ställs alla corporate inance-frågeställningar på sin spets. Det krävs omfattande företagsekonomisk kompetens, kreativitet, förståelse för hur skilda intressentgrupper resonerar samt en förmåga att konstruktivt kunna samarbeta med banker, revisorer och advokater. Berörda parter och inte minst leverantörer, måste ges rimliga, löpande sannolikhetsbedömingar i frågan hur rekonstruktionen fortskrider. Investerarkontakter viktiga Vad är då anledningen till att en rekonstruktion sällan lyckas? Korrekt hantering av de juridiska processerna är mycket viktigt, men utan nya pengar går det helt enkelt inte att klara en rekonstruktion. Normalt betyder det att man snabbt behöver sätta sig in i företagets situation och förmå nya investerare att på rimliga villkor intressera sig. Det handlar först och främst att säkerställa företagets fortlevnad, men få investerare vill ju vara med i en kortsiktig räddningsaktion. Därför vill man gärna se en möjlighet att det kan bli en succé, både som företag och investering, säger Magnus Vestin, projektledare på Lage. Han menar att nyckeln ota är att hitta rätt investerare, vilket inte är helt lätt när det gäller bolag under rekonstruktion. Ota krävs att den som satsar pengar också är villig att satsa tid att förändra bolaget. Det är många pusselbitar som ska komma på plats innan investerarna ger klartecken. Goda investerarkontakter är lätt att underskatta. Det är nog ota där skon klämmer, fortsätter Magnus Vestin. Kan man inte hitta rätt investerare inns det inget organ till patienten, inlikar Lage Jonason. Informell rekonstruktion ofta bättre Till skillnad från den advokat som är utsedd till rekonstruktör i lagens mening, har Lage möjlighet att genomföra en informell rekonstruktion. Vi arbetar gärna sida vid sida med en formell rekonstruktör, men vårt mål är naturligtvis att inte behöva gå den vägen. För om vi kan rädda ett bolag innan det behöver ansöka om en formell rekonstruktion är det ota att föredra, säger Henrik von Stockenström, projektledare på Lage. Den turbulenta marknaden ger dock sällan utrymme för långa beslutsprocesser. Marknaden har vikt både mycket och snabbt, så buferten i många bolag är väldigt låg. Det är ota inte mycket tid att spela på när det gäller att åstadkomma en reinansiering och vändning av bolaget. I vissa fall blir då den formella rekonstruktionen den enda utvägen, det köper oss tid. Men, ju tidigare företaget kommer till oss, desto enklare kan en formell rekonstruktion och dess konsekvenser undvikas. Då har vi mer lexibilitet och därmed ökar också sannolikheten för en lyckad utgång, fortsätter Henrik von Stockenström. En inansiell rådgivare är alltså mindre begränsad än den formelle rekonstruktören. De behöver inte vänta på ett beslut i Tingsrätten, utan kan aktivt bidra till förändringar. Åtagandet är också bredare. Lage menar att man inte sällan driver på förändringar av företagets affärsmodell samt kan verka för förändringar i ledningen. Ett hus blir aldrig bättre än sin byggherre. På samma sätt blir aldrig ett företag bättre än sina ägare och sin ledning, menar Lage Jonason. Engagerad i läkningsprocessen När andra rådgivningsföretag proklamerar värdeord som kompetens pratar Lage hellre om vikten av att verka läkande. Som en seriös inansiell rådgivare kan du inte åta dig afärer endast för möjligheten att få ett arvode, du måste verkligen vilja lösa problematiken. Ett företag på obestånd behöver både tid att läka och en metod som gör det möjligt. Om det innebär att remittera kunden vidare, hjälpa kunden med kapitalanskafning eller ta sig igenom en ledarskapskris så gör vi det. För att kunna visa vägen ur ett obestånd måste man vara både ansvarstagande och passionerad, men framförallt våga gå först, menar Lage Jonason. Inte bara mörker Det kan vara lätt att förstå att obeståndsjurister har goda tider framför sig, men ser det inte mörkt ut i inansbranschen? Hur enkelt är det egentligen att åstadkomma någonting i dagens lågkonjunktur och inansiella oro? Tiderna är svåra för de allra lesta, men en klen tröst är att detta ger nyttiga lärdomar på längre sikt. Människan blir lätt övermodig utan motgångar. Nu inns inget annat att göra än att arbeta ännu hårdare och litet intelligentare, en genom tiderna välkänd medicin för att komma till rätta med problemen, säger Lage Jonason och avslutar: Förbanna inte mörkret, tänd ett ljus i stället! Fakta Lage Lage Jonason AB är ett värdepappersbolag och står som sådant under Finansinspektionens tillsyn. Som oberoende finansiell rådgivare bistår Lage företag i samband med börsnotering, kapitalanskaffningar publika bud, företagsaffärer och andra kapitalmarknadsrelaterade transaktioner. Kunderna utgörs av medelstora och litet större, oftast noterade, bolag. Lage arbetar noggrant, analytiskt, passionerat och lojalt med sina kunder hos en mindre firma blir alla kunder stora och viktiga. Under de fyra år firman har varit verksam har snart ett 50-tal uppdrag genomförts, bland annat flera börsintroduktioner, åtskilliga större kapitalanskaffningar, publika bud samt en rad övriga transaktioner. Lage Jonason AB Hamngatan Stockholm Kontaktperson: Lage Jonason Telefon: Fax:

10 10 ANNONS Hela denna bilaga är en annons från Provisa Information AB ANNONS JURIDIK & AFFÄRER INTERVJU Ny insolvenslag ger större möjligheter 2009 Jan Ertsborn Foto: Peter Knutsson "Den nya insolvenslagen ska korta tiden för rekonstruktion ordentligt. Rekonstruktionen måste vara väl förberedd och beslutet i domstol ska gå snabbt" Jan Ertsborn sättningar för företagare att få misslyckas och ändå kunna komma tillbaka, menar Jan Ertsborn. Bör ställföreträdaransvaret avskaffas? Per Lidström, ordförande på Företagarförbundet, tycker att det är positivt med utredningen och tror att den nya insolvenslagen kan bli ett bra verktyg för att samordna förfarande för konkurs och rekonstruktion, inte minst att processen för rekonstruktion kan bli mycket snabbare. Han vill dock lyta fram två saker som är viktiga för mindre företag. Ställföreträdaransvaret måste avskafas och i skuldsanering bör det finnas balans mellan avskrivning av skulder och möjligheter till fortsatt normal kreditgivning. Ställföreträdaransvaret innebär att företagaren vid obestånd blir personligt betalningsansvarig för skatterna, säger Per Lidström. I april 2007 fick riksdagsledamoten Jan Ertsborn regeringens uppdrag att utreda insolvenslagstiftningen. Till sommaren väntas det färdiga förslaget där konkurslagen och lagen om rekonstruktion slås samman i en ny insolvenslag. Text: Hans Hjelmstad Konkurslagen och Lagen om rekonstruktion hänger inte ihop på något sätt. Om en rekonstruktion misslyckas, så avslutar tingsrätten rekonstruktionen och man måste börja om från början med ett konkursförfarande med anmälan till tingsrätten, säger Jan Ertsborn, folkpartistisk riksdagsledamot och advokat. Förvaltaren har samma makt som en konkursförvaltare har nu och kan bestämma om läget för det drabbade företaget kräver konkurs eller en rekonstruktion är möjlig. Den andra huvudlinjen är att företaget får fortsätta driva verksamheten och en rekonstruktör tillsätts. Rekonstruktören företräder borgenärerna och får mer makt än vad fallet är idag. Den nya insolvenslagen ger en förvaltare större möjligheter att laborera med olika lösningar för rekonstruktion. Förvaltaren kan välja en gäldenärs-rekonstruktion som är lik dagens rekonstruktion eller en verksamhetsrekonstruktion där verksamheten säljs till en ny ägare. Den nya lagen prioriterar borgenärer och själva företaget, inte ägaren som i den nuvarande lagstitningen. Förvaltaren bedömer om företaget är livskratigt och en rekonstruktion meningsfull, understryker Jan Ertsborn. "Ställföreträdaransvaret måste avskafas och i skuldsanering bör det innas balans mellan avskrivning av skulder och möjligheter till fortsatt normal kreditgivning" Per Lidström Per Lindström Foto: Företagarförbundet Korta ner tiden för rekonstruktion Det är meningen att den nya insolvenslagen ska tillvarata borgenärers intressen bättre och ge större möjligheter att söka ackord eller rekonstruktion istället för konkurs. Den nya insolvenslagen ska korta ner tiden för rekonstruktion ordentligt. En rekonstruktion måste vara väl förberedd och beslutet i domstol ska gå snabbt. En rekonstruktionsplan ska vara klar inom två månader. Skulle sedan rekonstruktionen ändå misslyckas, ska det automatiskt leda till ett konkursförfarande, berättar Jan Ertsborn. Två huvudlinjer i nya insolvenslagen Jan Ertsborn berättar att det finns två huvudlinjer i den nya insolvenslagen. Den ena är ett allmänt förfarande där en förvaltare tillsätts. Enklare ackordsförfarande I den nya lagen inns ett enklare ackordsförfarande där alla borgenärer samlas för att fatta ett beslut om nedskrivningar av fordringar. Beslutet kräver kvaliicerad majoritet, antingen två tredjedelar eller 75 procent. Den nya lagen ska få företagare och ägare att tidigare än nu sätta in åtgärder för att undvika att senare tvingas hamna i ett insolvensförfarande där de kan förlora allt, säger Jan Ertsborn. I utredningen inns även ett delförslag om skuldsanering för företagare som drabbas av konkurs. De ska kunna få skuldsanering med en gång och därmed få bättre möjligheter att kunna komma tillbaka och starta ett nytt företag. Skuldsaneringsregler hänger ihop med rekonstruktioner. Skuldsanering ska skapa förut- ADVOKATFIRMAN GUNNARD & CO OBESTÅND - REKONSTRUKTION - KONKURS Hitechbuilding 102, Stockholm, tel , fax

11 Hela denna bilaga är en annons från Provisa Information AB Fakta företagshypotek, Lag (2008:990) om företagshypotek Ett företagshypotek omfattar lös egendom som hör till den intecknade verksamheten, till exempel maskiner, fordon och datorer. Företagshypoteket omfattar inte: - Kassa- och bankmedel - Aktier och andra finansiella instrument - Egendom som är särskilt pantsatt till exempel kundfordringar eller som kan vara föremål för panträtt på grund av inteckning till exempel skepp eller flygplan - Egendom som varken kan utmätas eller ingå i konkurs, till exempel pensions- eller kapitalförsäkringar Overall Law Firm Återställare försvårar of the Year Vid årsskiftet ersattes företagsinteckning med företagshypotek. Den nya lagen är i princip en blåkopia av de regler som gällde före Tanken är att bankerna, som återfår större säkerheter och sin starka ställning vid konkurs, ska bli mer benägna att låna ut pengar till företagen. Om det blir så är för tidigt att säga, men experter menar att återställaren på sikt kommer att försvåra företagsrekonstruktioner. Text: Tor Nordman Lagstitningen om företagshypotek/företagsinteckning hänger intimt samman med förmånsrättslagstitningen som styr vem som kommer först i kön vid utdelning i en konkurs. Reformen 2004 innebar att bankerna och även staten (skatter och avgiter) ick maka sig långt bak i kön. Bankerna blev mer benägna att medverka till rekonstruktion istället för att jaga sina säkerheter i konkurser. Även staten blev lättare att ha att göra med när skatteförmånsrätten togs bort, säger advokat Lars Eric Gustafsson, partner i Hamilton Advokatbyrå. I det nya regelverket är även statens förmånsrätt avseende lönegarantier borta. Ytterligare en faktor som underlättar rekonstruktion. Bankernas möjlighet att obstruera väger Lars Erik Gustafsson upp den effekten. Nygammal skala Den nygamla prioritetsordningen är: och fordringar i varulager i kön. Leverantörer är inte prioriterade. Staten är inte med i matchen Hängslen och svångrem När bankerna 2004 fann sig stå längre bak i kön övergick de raskt och på bred front till factoring och skaffade sig panter i kundfordringar och varulager. I många fall ströps krediter till företag utan säkerhet i bankernas smak. De kommer inte att släppa factoringdelen även om säkerheten ökar med företagshypoteket. De kör med både hängslen och svångrem, säger Lars Eric Gustafsson, som dock tror att 2009 kan bli ett bra år för rekonstruktioner på grund av rekonstruktionsincitamenten avvecklas inte förrän Men sedan Negativ reform anses vara en landets största auktoriteter inom obeståndsrätt och han är inte imponerad av återställaren. Säkert är att reformen i vart fall kommer att inverka menligt på företagsrekonstruktioner eter En av orsakerna till parentesen var att ge banker och kreditinstitut ett större intresse att medverka vid företagsrekonstruktioner. Sett ur rekonstruktionssynpunkt är de nygamla reglerna en negativ reform. Det finns inga incitament kvar, säger Mikael Möller. Inom insolvensrätten inns det dock ingen som tycker att det här är någon större fråga. Det Om det är bra eller dåligt beror på vem du frågar. Det inns ingen neutral, seriös utvärdering eller dokumentation av regelverken utan detta är ett rent politiskt beslut, fortsätter han. Kris och lågkonjunktur styr Mikael Möller tror inte att återställaren kommer att ha nämnvärd efekt på bankernas vilja att låna ut pengar till företagen. Även om bankerna nu på marginalen har större säkerheter gör de förhoppningsvis en seriös kreditprövning och där väger andra faktorer tyngre än säkerhet vid konkurs. Det som styr är viljan att ge kredit är lågkonjunktur och kris, inte smärre regeländringar. Stockholm Göteborg Malmö Linköping Norrköping Advokatfirman Delphi har rustat för oroliga tider Som en av de första svenska advokatbyråerna skapade Delphi en specialistgrupp för finansiell omstrukturering (Corporate Recovery) i företag med lönsamhets- och finansiella problem. Gruppen består av jurister från Delphis olika specialistgrupper, bland annat Bank och Finans, Företagsöverlåtelser, Bolagsrätt, Fastighetsrätt, Arbetsrätt och Insolvens- och konkursrätt. Den ska i ett tidigt skede biträda långivare, aktieägare, styrelser och företagsledningar med rådgivning kring omstrukturering. Inriktningen är att vidta åtgärder innan företaget hamnar i en obeståndssituation. Det kan exempelvis gälla omförhandling av låneavtal, avyttringar eller en ny bolagsstruktur. För styrelser gäller det också att hantera styrelseansvarsfrågor. Delphi har av den internationella affärstidskriften ACQ utnämnts till Overall Law Firm of the Year Sweden "Credit betyder förtroende på latin och allt som skapar förtroende och ger säkra krediter är av godo - kreditförsörjningen är själva grundbulten i det inansiella systemet" Lars Erik Gustafsson

12 12 ANNONS Hela denna bilaga är en annons från Provisa Information AB ANNONS JURIDIK & AFFÄRER Paradoxal kreditmarknad - utlåningen ökar trots inansiell kris Konkurserna ökar explosionsartat, ALMI har fått ökade resurser och breddat sin verksamhet med hjälp av två extra miljarder från staten. Bankerna har dock pengar, utlåningen till både hushåll och företag har ökat, men hugade låntagare får räkna med en tuff kreditprövning. Text: Tor Nordman I december 2008 ökade konkurserna med otroliga 41 procent jämfört med december Takten är inte lika hög nu, men Upplysningscentralen, UC, räknar med att antalet konkurser kommer att öka med 25 procent under 2009 jämför med ijol. I absoluta tal handlar det om att närmare företag kommer att slås ut. De som kastade in handduken först är företag som inte lyckats uppnå lönsamhet trots den starka konjunkturen. Den andra gruppen är de som drabbats av den inansiella krisen. De har inte fått hjälp med likviditeten. Framför allt är det bankerna som krävt större säkerheter än företagen kunnat ge och därför sagt upp krediter, säger Roland Sigbladh, marknadschef på UC. De flesta kreditvärdiga Den tredje gruppen är den som nu drabbas av den industriella krisen underleverantörer till Volvo, Saab och andra storföretag. De har hat några goda år och kunnat bygga upp det egna kapitalet och kan överleva lite längre. UCs bedömning är att många inte har den uthållighet som krävs om situationen inte stabiliseras relativt snart. Man måste dock komma ihåg att de allra lesta företag är kreditvärdiga och det går alltså att göra afärer fortfarande, men etersom det är tvärnit i produktionen i vissa branscher kan det gå Generellt sett kommer konkurserna att öka, men vi kommer från ganska låga nivåer, säger Roland Sigbladh. EKONOMI väldigt fort. Ett företag kan vara kreditvärdigt en månad och under isen nästa, förklarar Roland Sigbladh. Extrem ökning I slutet av förra året ick ALMI två extra miljarder av regeringen pengar som ska möta den ökande efterfrågan från företag som förr fick full finansiering från banksystemet. Tidigare hade ALMI cirka 4, 5 miljarder kronor i sin lånefond. Utlåningskapaciteten har således ökat med nästan 50 procent. Under 2007 lånade vi ut cirka1,4 miljarder kronor, 2008 var sifran cirka 1,7 miljarder. I år tyder utveckling på att det kommer att bli en utlåning om cirka tre miljarder på årsbasis med andra ord en extrem ökning, säger vice Vd Anna Hallberg. Vi arbetar nu mest med likviditetsförsörjning åt små och medelstora företag. I vanliga fall arbetar vi mest med småföretag, men nu kommer väletablerade medelstora företag med 50 till 250 anställda till oss. Företagen har svårt att hitta likviditet. De har gått till sin bank och bett om - Många upplever att bankerna prioriterar storföretagen, säger Anna Hallberg. checkkredit eller övertrasseringsrätt, men fått nej och då kommer de till oss. Många besvikna ALMI kan inte ställa upp för alla hjälpsökande. Företagen måste ha en sund underliggande verksamhet. Man måste ha klart för sig att vi säger nej till väldigt många, kanske så många som 50 procent. Många blir besvikna. De som kommer i fråga för lån måste ha en bra och hållbar afärsplan och en omställningsplan för hur de ska rida ut krisen. Företagen måste visa att de har en långsiktig överlevnadsförmåga annars är det bara att kasta pengar i sjön, säger Anna Hallberg. Ökad utlåning Bankerna får kritik från höger och vänster, men branschorganisationen Svenska Bankföreningens sifror visar att utlåningen ökar både till hushållen och företagen. I december 2007 lånade bankerna ut miljarder kronor till företagen. Samma månad 2008 var siffran miljarder. För hushållen är motsvarande sifror miljarder respektive miljarder. Hösten var en bedrövlig tid, men nu ökar utlåningen. Bankerna gör sitt yttersta för att förse både företag och hushåll med lån, men de måste göra gedigna kreditprövningar. Det inns lagar att hålla sig till och kunderna måste visa att de har dokumenterad återbetalningsförmåga, förklarar Svenska Bankföreningens Vd, Ulla Lundquist. Bankerna har lärt av tidigare misstag och har sedan krisen i början av 90-talet blivit väldigt noga med kreditprövning och säkerheter. Bankerna har pengar att låna ut, men ingen är hjälpt - Att ge lättsinniga krediter innebär inte att ta samhällsansvar. Det är tvärtom skadligt både för bankerna och företagen, säger Ulla Lundquist. av att hamna i en skuldfälla. Bankerna tar sitt kundansvar. Ett för stort lån kan stjälpa ett företag. Minskad efterfrågan Ett antal utländska banker har dragit in krediter för vacklande svenska storföretag och de svenska bankerna har tagit över. Jag vill trycka på att de svenska bankerna gått in för att stötta, men det inns ingenting som tyder på att små och medelstora företagen missgynnas på grund av det. Tvärtom är det så att efterfrågan på krediter minskat på grund av lågkonjunkturen, säger Ulla Lundquist. Län Jan-feb 2008 Jan-feb 2009 Noterat i världen Världsbanken tror att mitten av 2009 kommer att visa en global tillväxt på minst 5 procentenheter under potential, samt en global industriproduktion på motsvarande 15 procent under nivån Om Världsbankens sifror stämmer så innebär detta de lägsta nivåerna sedan andra världskriget. Centralbankernas organisation BIS tror dock att 2010 innebär en ekonomisk vändpunkt där tillväxten åter ökar, men medger att osäkerheten är hög. Faktorer som talar för en ökad tillväxt av världsekonomin är enligt Europeiska Central Bankens chef Jean-Claude Trichet, bland annat att deflationen inte är ett problem på global nivå, samt att tillväxtländerna står emot väl. Vidare uttryckte Jean-Claude Trichet att efekterna av de inans- och penningpolitiska stimulanserna är undervärderade. SCB spår minskade investeringsvolymer i alla svenska branscher under 2009, med undantag för gruvindustrin. Källa: SCB, Bloomberg News Skatteparadisen Schweiz, Luxembourg och Lichtenstein förbereder sig för att kunna försvara sina inansiella system inför G20-ländernas nästa sammankomst i april i London. Flera EU-länder har länge ansett att olika stitelser underlättar för deras medborgare att skattefuska men nu ökar alltså trycket på skatteparadisen ytterligare. Senast i februari tvingades den schweiziska storbanken UBS lämna ut namn på vissa av sina kunder till USA: s skattemyndighet. Källa: Financial Times Enligt USA: s centralbankchef Ben Bernanke så kommer världen inte att ta sig ur den ekonomiska krisen innan inansmarknadskrisen är löst. För att undvika framtida kollapser behövs ett nytt, heltäckande och samordnat regelverk. Ben Bernanke hoppas att G20-mötet den 2 april ska resultera i gemensamma grundläggande principer för framtida reformer och ett nytt finansiellt regelverk. Källa: reuters.com Företagskonkurser fördelade per län jämfört med föregående år (YTD & senaste månaden) Aktiebolag, handels- och kommanditbolag samt övriga juridiska personer. Källa: UC Skillnad procent Feb 2008 Feb 2009 Skillnad procent Stockholms län % % Uppsala län % % Södermanlands län % % Östergötlands län % % Jönköpings län % % Kronobergs län % % Kalmar län % % Gotlands län 5 5 0% % Blekinge län % % Skåne län % % Hallands län % % Västra Götalands län % % Värmlands län % % Örebro län % % Västmanlands län % % Dalarnas län % % Gävleborgs län % % Västernorrlands län % % Jämtlands län % % Västerbottens län % % Norrbottens län % % Sverige % % Läs mer på:

13 Metoder för en framgångsrik rekonstruktion En nyckelkomponent i en lyckad rekonstruktion och vid konkursförvaltning är specifik branschkunskap. En bred erfarenhet av många olika branscher underlättar därför möjligheterna till en lyckad rekonstruktion. Text: Cindy Ahrnewald Rosengrens Advokatbyrå är en afärsjuridisk fullservicebyrå specialiserad inom obeståndsrätt, arbetsrätt, processrätt, avtalsrätt, skadeståndsrätt och ofentlig upphandling. De har tillgång till ett stort antal kompetenta rekonstruktörer och konkursförvaltare samt mångårig erfarenhet av de lesta branscher. Nyrekryterar i Västsverige I dagsläget arbetar sju konkursförvaltare med rekonstruktion i Göteborg, Uddevalla samt Borås, och under våren 2009 kommer ytterligare två jurister knytas till företaget. Vi vill stärka vår kompetens inom alla afärsjuridiska områden. Det är naturligt att börja med obeståndsrätt där vi redan i dag är starka, berättar Ulf Sahlin vd på Rosengrens Advokatbyrå. Först ut, eller rättare sagt tillbaka, är Lennart Landrén som återvänder till Rosengrens eter drygt sju år som konkursförvaltare på Ackordcentralen. Lennart Landrén och numera rekryterade Christian Andersch kommer att arbeta på Göteborgskontoret. De har båda en lång och samlad erfarenhet inom obeståndsrätten och är väl införstådda med våra värderingar och vårt sätt att arbeta, berättar Ulf Sahlin. Verkar rikstäckande Det senaste halvårets inanskris är en anledning till att Rosengrens anställer rekonstruktörer, men framförallt så vill de bli ännu bättre inom ett av sina huvudsakliga kompetensområden. Ett samarbete med Advokatirman Gunnard & Co i Stockholm och deras fyra förvaltare gör det möjligt att verka rikstäckande utan att förlora den nära kontakt som är avgörande för ett bra resultat. Vårt mål är att lämna kvaliicerad juridisk rådgivning såväl i enskilda ärenden som genom långsiktiga lösningar. Samarbetet med Gunnard gör att vi kan erbjuda en mer efektiv hjälp vid rekonstruktioner och konkurser i hela Sverige, förklarar Ulf Sahlin. Rosengrens huvudsakliga målgrupp är medelstora företag men tack vare medlemskapet i det internationella nätverket Integrated Advisory Group, IAG, kan de även bistå stora internationella företag. Genom IAG får vi tillgång till mycket kompetenta jurister, revisorer samt skattekonsulter världen över. Vi kan hjälpa våra svenska klienter internationellt och utländska företag i Sverige. Förutom tillgången till nätverkets konsulttjänster och specialistkompetens, inbjuder IAG dessutom till en framgångsrik utveckling av de egna medarbetarnas språkkunskaper och känsla för afärer i internationell miljö, säger Ulf Sahlin. Om Lennart Landrén Ålder: 59 år Jurist med över 20 års erfarenhet som advokat Verkar sedan mars 2009 som konkursförvaltare och rekonstruktör på Rosengrens Advokatbyrå. Om Christian Andersch Ålder: 41 år Jurist med mångårig erfarenhet från Ackordcentralen och Rosengrens Advokatbyrå. Återvänder till Rosengrens april Fakta Rosengrens Advokatbyrå På Rosengrens Advokatbyrå arbetar cirka 30 stycken jurister i Göteborg, Uddevalla och Borås, specialiserade inom obeståndsrätt, arbetsrätt, processrätt, avtalsrätt, skadeståndsrätt och offentlig upphandling. Grundarens Lars F Rosengrens ideal, hög etik och moral, kompetens, jämlikhet mellan könen och en humanistisk människosyn, kännetecknar fortfarande verksamheten och är vägledande vid expansion och nyrekrytering. Medlemskapet i det internationella nätverket IAG ger byrån tillgång till affärsrelaterade konsulttjänster på flera betydelsefulla marknadsområden i världen. Kontakt: Ulf Sahlin, advokat, Göteborgskontoret Adress: Södra Larmgatan 4, , Göteborg Telefon +46 (0) Faxnummer +46 (0) E-post:

14 14 ANNONS Hela denna bilaga är en annons från Provisa Information AB ANNONS JURIDIK & AFFÄRER Så kan du möta krisen Lågkonjunkturen har inneburit att många svenska bolag fått dra åt svångremmen, men det finns åtgärder som kan hjälpa i kristider. Text: Nanna Brickman Det svenska företagsklimatet har kylts av ordentligt och i dag är många bolag inansiellt stressade, utan att veta hur de ska förbättra sin situation. Magnus Westerström, chef för Kronofogdens tillsynsmyndighet i konkurser, anser att företagare måste jobba på sin framförhållning för att klara sig under lågkonjunkturen. Det är otroligt viktigt att agera när man stöter på problem, inställningen att situationen kommer att lösa sig själv sätter otast företaget i en svår sits. Foto: J. Folke, KF Magnus Westerström Nyemission En ekonomisk kris behöver dock inte innebära slutet för ett bolag, det inns en mängd taktiska drag för att undvika en konkurssituation. Nytt, friskt kapital EKONOMI & FÖRETAGANDE kan bland annat tillföras genom en nyemission riktad till olika destinatärer. Vid en nyemission emitterar ett aktiebolag helt enkelt ler aktier - bolagets eget kapital stärks genom ett sådant kapitaltillskott, säger Hans L. Bergqvist, konkursförvaltare och rekonstruktör på Advokatirman Delphi i Göteborg. Aktieägartillskott En eller lera aktieägare kan också tillskjuta kapital till ett aktiebolag i form av ett aktieägartillskott. Ett sådant kan vara antingen ovillkorat eller villkorat. I det sistnämnda fallet kan tillskottet endast återbetalas när bolaget har fritt eget kapital tillgängligt för vinstutdelning. Även ett lån till bolaget kan eterställas andra fordringsägare och aktieägarnas rätt till utdelning. Ett villkorligt aktieägartillskott baseras på ett avtal med och mellan aktieägarna medan ett villkorat lån baseras på avtal med det låntagande bolaget. Meningen är i båda fallen att aktiebolaget inte ska behöva betala tillbaka tillskottet eller lånet förrän bolaget har kommit på fötter igen, förklarar Hans L Bergqvist. Hans L Bergqvist Ackord Vid inansiell kris är det inte ovanligt att ett bolag begär att dess fordringsägare går med på att sätta ned sina fordringar. En formell ackordförhandling följer lagen om företagsrekonstruktion medan ett så kallat underhandsackord är en privat uppgörelse mellan bolaget och fordringsägarna. Underhandsackord är något som företagare borde pröva i större utsträckning det öppnar upp för en informell dialog med fordringsägarna. Men man behöver hjälp från ett profs, någon som kan bedöma bolagets status och dessutom vet hur man förhandlar, säger Magnus Westerström. Noterat i Sverige Nytt finansiellt centrum ska ta helhetsgrepp på de svenska inansiella frågorna. Ett nytt projekt som bland annat kommer att innebära kontroller av olika inansiella tjänster, värdepappersbolag och granskning av kupongskatt kommer att startas. Initiativtagare är Skatteverket som också startar ett nytt riksprojekt som ska granska avancerad skatteplanering.det inansiella området är ett nyckelområde för att komma åt både organiserad ekonomisk brottslighet och det internationella skattefelet. Genom att ligga nära pengarna hoppas Skatteverket kunna förhindra att skatteintäkter går förlorade till skatteparadis och organiserad brottslighet. Källa: Skatteverket Bluffuniversiteten omsätter miljardbelopp varje år och examensbevisen kan vara så skickligt genomförda att arbetsgivaren omöjligt kan se att diplomet är oäkta. För att minska risken att bli lurad rekommenderas arbetsgivare att kontrollera den arbetssökandes utbildning via CSN, alternativt kontrollera universitetets äkthet med Högskoleverkets avdelning för bedömning av utländsk utbildning. I lera länder är det strabart att använda sig av en blufexamen när man söker jobb eller utbildning, och i Norge dömdes en person förra året till villkorligt fängelsestraf en månad. Sverige har än så länge en svag lagstitning på området. Källa: CSN, Högskoleverket Räds inte rekonstruktionen Trots att den rådande lågkonjunkturen framkallar bistra prognoser för många svenska bolag väntar företagare ofta för länge med att genomföra en rekonstruktion. Att inte vara ute i god tid kan dock vara en spik i kistan. Text: Nanna Brickman Med kompetens inom arbetsrätt och rekonstruktionsförfaranden hoppas den Stockholmsbaserade advokatbyrån Eversheds kunna bidra till att färre företagare tvingas till konkurs under För att detta ska vara möjligt krävs dock att företagarna söker hjälp i tid. Claes-Göran Westerberg, verksam som konkursförvaltare och rekonstruktör hos Eversheds, förklarar närmre. Hoppet är det sista som försvinner och många företagare pumpar in sina sista privata kronor i företaget innan de söker hjälp. Att vänta för länge kan försvåra en företagsrekonstruktion som trots allt är en rätt kapitaltung process. Fakta Eversheds International Eversheds International har 3000 jurister. Eversheds International har 42 kontor i 25 länder i Europa, Mellanöstern, Afrika och Asien. Eversheds International arbetar bland annat med insolvensförfaranden, arbetsrätt, finansjuridik, företagstransaktioner, tvister, och bolagsrätt. Varken företaget eller borgenärerna har någon glädje av en företagsrekonstruktion i ett skede där utsikterna till framgång är små. Kompetens på flera områden Orsakerna till att ett företag vill rekonstrueras kan vara många och ota behövs lera separata handlingsplaner för att lösa problemen. Fredrik Järund, advokat hos Eversheds med arbetsrätt som specialitet, påpekar att en lyckad rekonstruktion kräver expertis inom olika arbetsområden. För att efektivt kunna hantera alla sorters rekonstruktioner måste kompetens innas inom Kontakt: Claes-Göran Westerberg, advokat Fredrik Järund, advokat Adress: Norrlandgatan 16, Stockholm Telefon: +46 (0) Fax: +46 (0) E-post: ler områden än insolvensrätt. På Eversheds arbetar vi till exempel även i hög utsträckning med arbetsrätt, rådgivning vid köp och försäljning av verksamheter och tvistelösningar. Internationellt samarbete Med dagens ota globaliserade företagsstrukturer räcker det dock inte alltid att ha kompetens på hemmaplan. Svenska Eversheds är del av Eversheds International, en organisation med över jurister. Med kontor i 25 länder världen över anser Fredrik Järund att Eversheds klienter får tillgång till ett värdefullt kontaktnät. Samarbetet med våra internationella partners är till stor hjälp för de klientföretag som har dotterbolag utomlands. Kort sagt kan vi erbjuda heltäckande rekonstruktionslösningar både geograiskt och kompetensmässigt. Foto: Robin Ruhmich

15 KJÄLLGREN ADVOKATFIRMAN Advokatfirman Kjällgren AB, med tolv jurister, har lång erfarenhet av att hjälpa företag i ekonomiska svårigheter. Nedan angivna advokater arbetar bland annat med obeståndsrätt såsom konkurser och företagsrekonstruktion. Robert Arrelid Ingemar Josefson Staffan Karnå Claes-Göran Petre Jan Pettersson There s no business like your business STO CPH GOT OSL NORDIA är en skandinavisk advokatbyrå med kontor i Stockholm, Oslo, Köpenhamn och Göteborg. Vi biträder företag och företagare inom alla affärsjuridiska områden. Med vår skandinaviska struktur och vårt internationella nätverk kan vi erbjuda gränsöverskridande lösningar. Ditt bästa är vårt fokus. Välkommen att kontakta oss! Trollhättan Torggatan Uddevalla N Hamngatan Företag med bra produkter och tjänster skall om de har problem rekonstrueras utan konkurs! Ring för en första konfidentiell och kostnadsfri konsultation. Juridisk och ekonomisk rådgivning. Malmö Borås Göteborg Stockholm Umeå Falun Fyrbodal

16 16 ANNONS Hela denna bilaga är en annons från Provisa Information AB ANNONS I korthet... Minskad efterfrågan leder till ökade nedskrivningar av goodwill vilket kan påverka företagens förtroende på marknaden. Situationen förvärras dessutom av de senaste årens företagsförvärv som har skett till priser som i dag är svåra att försvara. På kort tid har företagens förhandlingspositioner kratigt försämrats gentemot banker och andra kreditinstitut, och villkoren för kreditgivning har stramats åt ordentligt samtidigt som värdet på företagens tillgångar har skrivits ner avsevärt, säger Johan Treschow, analytiker på Stockholms Handelskammare. Före inanskrisen beviljades ota företag banklån som inansierade mer än 80 procent av investeringskostnaderna. Aktörer på marknaden såg, eter flera års högkonjunktur, utvecklingen med konstant värdetillväxt på tillgångar som ett normaltillstånd. I dag beviljar bankerna lån som i bästa fall bara inansierar drygt hälten av investeringskostnaderna. Vid bedömning av företagens kreditvärdighet har dessutom värdet på goodwill samt reala och inansiella tillgångar kratigt sjunkit, vilket ytterligare försämrar företagets förhandlingsposition, förklarar Johan Treschow. Goodwill motsvarar vid svenska förvärv cirka 59 procent. Identiierbara tillgångar representerar drygt 20 procent. En nyligen släppt rapport påvisar att goodwillvärden kommer att bli mer känsliga för värdeluktuationer. En nedskrivning av goodwillvärden skulle kunna leda till negativa efekter på marknadens förtroende för företaget. Många företag som gick in i krisen med hög belåning upptäcker i dagens afärsklimat att värdet på deras tillgångar kratigt minskat och nu understiger skulderna för anskafandet av dem, avslutar Johan Treschow. Text: Cindy Ahrnewald Förhandlingarna mellan LO, PTK och Svenskt Näringsliv om hur parterna ska agera på arbetsmarknaden har strandat. Tidsfristen löper ut först den 31 mars men parterna är långt ifrån överens. Enligt Svenskt Näringsliv bröt samtalen samman då PTK och LO inte ville diskutera förslag om begränsningar i konliktregler och turordningen i LAS. Enligt LO så vill Svenskt Näringsliv helt avskaffa LAS vilket facket omöjligt kan gå med på. Parterna strålade samman för att ta fram ett huvudavtal som ska ersätta Saltsjöbadsavtalet från Källa: TT Debatten om svenska tillväxtföretag hämmas av att vinsten vid försäljning av aktier i det egna bolaget beskattas, fortsätter. Enligt Skatteverket är det deras uppgift att bedöma vad som ska beskattas som löneinkomst respektive kapitalvinst. Men företagsledare menar att aktier köpt till marknadspris inte är en skattepliktig förmån utan att den osäkra lagstitningen medför så omfattande konsekvenser att företagen hellre lyttar verksamheten. Källa: Dagens Industri Finanskrisen i centrum för debatt bland europeiska entreprenörer I mitten av oktober 2008 träffades representanter för europeiska företag för att debattera de nyckelfrågor som anses vara kritiska för EU att genomföra. Finanskrisen stod inte helt överraskande i centrum av debatten, men även vikten av gemensamma kriterier påvisades. Text: Cindy Ahrnewald Källa: chamber.se, eurochambrers.eu Totalt samlade European Parliament of Enterprises drygt 1000 deltagarna vilka i sin tur representerade cirka 23 miljoner europeiska medlemsföretag. Sverige deltog med 19 företag, vilket motsvarar antalet svenska ledamöter i Europaparlamentet. Enbart entreprenörer från medlemsländerna ick rösta om nyckelfrågorna och representationen mellan tillverkningsindustrin och tjänstesektorn var jämn. En tredjedel av företagen utgjordes av småföretag. Hård debatt Risken för överreglering och snedvridning av konkurrens debatterades hårt och man menade att det fanns en risk att den globala ekonomin och handeln skulle drabbas ytterligare. Många av entreprenörerna ansåg dock att EU inte skulle klara krisen utan Eurosamarbetet och lertalet berömde de europeiska ländernas överenskommelse om gemensamma inanskris åtgärder. 66 procent av företagen uppgav under röstningen att de inom en snar framtid kommer att tvingas ändra sina investeringsplaner till följd av krisen, och nära hälten kände tydligt av kreditåtstramningen i och med svårigheten att få lån. De svenska representanterna lyte fram tjänstehandeln och vikten av en fortsatt avreglering av energiområdet och sektorer som utbildning, hälsa, och sjukvård för att stimulera Europas tjänstesektor. Röstningens resultat påvisade framförallt en önskan om en tydligare gemensam politik och regelverk. Nuvarande situation Eurochambres genomförde en enkätundersökning kort eter European Parliament of Enterprises med syte att följa upp sammankomsten och dokumentera om konsekvenserna av inanskrisen motsvarade förväntningarna och röstningsresultatet. Man fann att resultatet stämde väl överens med de uttalade farhågorna. Mer än 60 procent av enkätens små och medelstora företag uppgav att de har svårt att låna kapital och närmare 45 procent att de kommer att minska sina investeringar under årets kommande två kvartal med anledning av nuvarande konjunkturläge. 35 procent av respondenterna uppger att de även kommer att varsla personal under årets kommande sex månader. Den största källan till oro uppges vara svårigheten att få betalt av sina kunder. Röstningens resultat i siffror: 90 procent av företagen ansåg att avsaknaden av ett gemensamt EU-patentsystem skadar näringslivet 81 procent ville ha en särskild SME-prövning av all EU-lagstiftning 76 procent sökte en gemensam migrationspolitik med ett så kallat "Blue Card" som underlättar arbetskraftsinvandring från länder utanför EU 71 procent ville ha gemensamma EU kriterier för "grön" upphandling 62 procent var för ett gemensamt bolagsskattesystem för medlemsländerna Konkurshantering sedan 1942! Östermalmsgatan 87 E I Box , SE Stockholm I Tel I Fax I I

17 Positivt kassalöde vägen till en lyckad rekonstruktion För Hökerberg & Söderqvist handlar obeståndsärenden om mycket mer än juridik och ett bolags balansräkning. För att lyckas med en rekonstruktion måste ett positivt kassaflöde skapas. Detta kräver en ordentlig genomgång av bolagets ekonomi och framförallt en analys av och åtgärder på det operativa området. Text: Hans Hjelmstad I formella rekonstruktionsuppdrag företräder vi borgenärernas intressen. Målet är att borgenärerna ska få fullt betalt för sina fordringar. I rekonstruktioner som vi har genomfört de senaste tio åren har, med undantag av ett fall, alla borgenärer fått fullt betalt, säger Lars Söderqvist, advokat och delägare i Hökerberg & Söderqvist Advokatbyrå KB. Rekonstruktionens tre delar Enligt Lars Söderqvist är det byråns sätt att arbeta som har lett till så goda resultat. I varje obeståndsärende arbetar byrån med tre delar; juridiken, den ekonomiska analysen och översynen av den operativa verksamheten i bolaget. I det ekonomiska blocket analyseras bolagets faktiska ekonomi, bland annat så kallade of balance-poster, som exempelvis leasingavtal och annat som inte syns i bolagets balansräkning. Viktigast är dock analysen av den operativa verksamheten, hur bolaget drivs och vilka delar av verksamheten som ger positivt kassalöde. Redan när vi åtar oss ett uppdrag tittar vi på afärsidén och verksamhetens drit samt tillgångar för att därigenom komma fram till hur ett positivt kassalöde kan skapas. Däreter övergår vi till själva genomförandefasen där föreslagna åtgärder för att skapa ett positivt kassalöde genomförs, berättar Lars Söderqvist. Ofta för låga krav från borgenärer Varför misslyckas så många rekonstruktioner? Lars Söderqvist menar att kravställandet ota har varit alldeles för lågt från borgenärerna och att branschföreningarna varit för passiva. Lars Söderqvist pekar vidare på att det historiskt funnits för mycket av rent balansräkningstänkande. En rekonstruktör har ota kommit in alldeles för sent och då mest tittat bara på balansräkningen. Resultatet blir då ota att borgenärerna ombeds göra uppofringar i ett ackord. Rekonstruktören tillsätts ota av det drabbade bolagets aktieägare eller styrelse och har enligt nuvarande lagstiftning inte någon egen reell makt, vilket gör det svårt att säga nej till önskemål från styrelse eller ledning. En väl genomförd analys borgar för en lyckad rekonstruktion, säger Lars Söderqvist, advokat Hökerberg & Söderqvist. Foto: HSA Nu går dock utvecklingen åt rätt håll. Kraven ökar. Man måste tydliggöra att rekonstruktion faktiskt handlar om att tillgodose borgenärernas intressen. En bra rekonstruktion skapar ett positivt kassalöde som gagnar både borgenärerna och i många fall även ägaren, avslutar Lars Söderqvist. Fakta Hökerberg & Söderqvist Advokatbyrå KB Hökerberg & Söderqvist Advokatbyrå KB grundades 1985 av Klas Hökerberg och Lars Söderqvist och har sedan dess vuxit av egen kraft. Av byråns cirka 40 anställda är 25 jurister. Hökerberg & Söderqvist har bland annat specialiserat sig på kapitalmarknadsfrågor där finansiella analyser är ett nödvändigt verktyg. Flera jurister arbetar som konkursförvaltare varför byrån har många uppdrag med anknytning till obeståndsrätt och företagsrekonstruktioner. I dag är Hökerberg & Söderqvist en av Sveriges största förvaltarbyråer med löpande förvaltningsuppdrag från tingsrätter. De deltar även i det pågående arbetet med ett reformerat konkursförfarande. Kontakt: Lars Söderqvist, advokat Adress: Kungsgatan 36, Stockholm Telefon: +46 (0) Mobiltelefon: +46 (0) Fax: +46 (0) E-post:

18 18 ANNONS Hela denna bilaga är en annons från Provisa Information AB ANNONS JURIDIK & AFFÄRER AKTUELLT I korthet... Åklagarmyndigheten har begärt 356 miljoner kronor mer för perioden , en höjning som är nödvändig för att nå de politiskt uppsatta kraven. Pengarna ska användas till att rationalisera tiden mellan gripande och dom, modernisera lagar samt utbilda och anställa ler poliser. Anslaget ska skapa resurser och motverka underbemanning men även inansiera 20 civila brottsutredare. Åklagarmyndighetens planerade satsning på egna utredare ska avlasta polisen med vissa typer av brott, främst inom korruption, ekobrott och miljöbrott. Polisförbundet riktar dock stark kritik mot förslaget. Källa: rod.se, TV4, Svenska Dagbladet Den nya krismyndigheten Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, ersatte den 31 december 2008 Räddningsverket och Styrelsen för psykologiskt ansvar. Myndigheten har till uppgit att utveckla och stödja samhällets beredskap mot olyckor och kriser, samt lindra konsekvenserna vid en allvarlig olycka eller kris. Källa: msb.se, Svenska Dagbladet Åklagarens uttalande i massmedier om den dråpmisstänkta barnläkaren ifrågasätts kratigt. Totalt har 12 JO-anmälningar lämnats in riktat mot åklagarens agerande. Den polariserade debatten har medfört att Socialstyrelsen blixtinkallar samtliga större aktörer inom sjukvården för att se över riktlinjerna för vård i livets slutskede. Socialstyrelsen vill också öppna upp för en diskussion om hur förståelsen mellan den juridiska och medicinska världen kan ökas, och välkomnar en närmare kontakt med riksåklagaren och rättsväsendet. Källa: Justitieombudsmannen, Socialstyrelsen Den hetsiga debatten kring IPRED-lagen fortsätter och visar inga tecken på att avta trots att lagförslaget redan klubbats igenom. IPRED står för International Property Rights Enforcement Directive, och innefattar lera lagar som gör det möjligt för upphovsrättsinnehavare att få ut IP-adresser och därmed kunna spåra användare. På så sätt ska olaglig nedladdning av musik, ilm och böcker kunna stoppas. Vissa anser att lagen utgör ett hot mot den personliga integriteten Andra menar att spårningen är nödvändig för att kunna hindra olaglig nedladdning. Klart är att lagen träder i krat den 1 april i år. Källa: Tekniska Museet, Piratbyran.org Kulturdepartementet har uppdraget att göra en allmän översyn av radio- och TV-lagen. Sytet är att förenkla regelverket för radio- och TV-företagen och förbättra lagens struktur och överskådlighet. Källa: Kulturdepartementet, enheten för medier, film och idrott Noterat Mutor fastställs 2009 Nuvarande lag mot mutor skapar problem för både näringslivet och rättsystemet. Justitiedepartementet förbereder därför en ny mutbrottslagstiftning som ska strama upp de nuvarande reglerna. Den nuvarande lagen från 70-talet skapar problem etersom den inte tydligt deinierar begreppen muta och bestickning. Källa: rod.se 18 år för mord Regeringen föreslår att det maximala tidsbestämda strafet för mord förlängs till 18 år från 1 juli, 2009 för att skapa en mer nyanserad strafmätning. Den som är under 21 när brotten begås får maximalt dömas till 14 års fängelse. Det tidsbestämda strafet ska även kunna användas vid lerfaldig brottslighet eller återfall av särskilt allvarlig brottslighet, samt för andra grova brott som föreskriver fängelse på viss tid och livstid, som till exempel mordbrand, sabotage, spioneri, folkrättsbrott, folkmord och terroristbrott. Syftet är att minska spannet mellan det nuvarande tidsbestämda straffet och straffet för livstid. Källa: Regeringens proposition 2008/09:118 Lagrådet stöder lag mot grooming Riksdagen ska under våren fatta beslut om grooming ska bli strabart. Om regeringens proposition antas så blir strafet för vuxna som söker kontakt med barn i syte att utnyttja dem sexuellt, fängelse upp till ett år från och med den 1 juli. Juristerna i Lagrådet motsätter sig inte att de nya reglerna införs men ställer sig frågande till om lagändringen bör ske nu, med hänvisning till den utredning som ska se över både de svenska lagarna om sexualbrott samt om och hur Europarådets konvention om sexualbrott mot barn ska införas i Sverige. Kritik riktas också mot vissa formuleringar som rådets jurister anser vara otydliga. Källa: rod.se Hjälpen kommer från Östergötland Kanske kommer bästa hjälpen vid obestånd och konkurser från Östergötland? I alla fall har Kihlstedts Advokatbyrå i Linköping mycket stor erfarenhet från tidigare kriser. Text: Hans Hjelmstad Det är en fördel att vi är en allmänpraktiserande byrå etersom det alltid dyker upp andra rättsliga frågor i samband med konkurser. Jämfört med jättar i Stockholm ses vi kanske som en liten byrå med våra åtta jurister, men i Östergötland är vi stora. Byråns regionala fokus göra att våra klienter förhoppningsvis känner sig betydelsefulla, säger Bengt Ivarsson. med när det har blåst snålt i tidigare kriser och vet vad konkurser handlar om. Dessutom har de hjälp av erfarna medarbetare på advokatbyrån, bland annat en kollega som tidigare har arbetat på kronofogdemyndigheten och en som har mångårig erfarenhet som bankjurist. Även anställda på ekonomi- och sekreterarsidan har bred och lång erfarenhet. Foto: Lasse Hejdenstam 50 års erfarenhet Kihlstedts Advokatbyrå är en traditionell byrå som gör det mesta inom juridiken. Byråns jurister är dock specialiserade på olika områden. Kristina Rågmark och Bengt Ivarsson arbetar bland annat med obestånds- och konkursrätt och har hat många uppdrag som konkursförvaltare de senaste tjugo åren. Byrån har arbetat med obeståndsjuridik i mer än femtio år. Kristina Rågmark och Bengt Ivarsson har varit Effektivt nätverk Vi har ett väl inarbetat nätverk med olika specialister och goda kontakter med banker, mäklare, branschföreningar, revisorer och konsulter. För oss är det viktigt att vara kostnadsefektiva, att konkurshanteringen ger ett bra resultat, med maximala inkomster till minimala utgiter. Vi försöker alltid ha en bra dialog med bolag som går i konkurs, säger Bengt Ivarsson. Målet är alltid att vi tillsammans ska få fram ett bra resultat. Det kräver att alla, gäldenär som borgenärer, drar åt samma håll. En viktig del av vårt arbete är att skapa förtroende mellan alla parter och från första sekunden bygga bra relationer, säger Kristina Rågmark. Ju tidigare, ju bättre Hon understryker att det vid konkurser och rekonstruktioner gäller att komma in så tidigt att det inns tid för samtal med borgenärer, revisorer, banker och andra berörda parter. Det ökar chanserna för att kunna sy ihop en bra lösning som till och med ibland kan rädda det drabbade företaget. Konkurser drabbar människor hårt. Det handlar därför mycket om förtroende och att bygga relationer. Här inns en fördel med storleken på vår byrå. På en stor byrå är det lätt hänt att en liten klient försvinner i mängden. Vi etersträvar istället att komma alla klienter personligen nära, avslutar Kristina Rågmark. Fakta Kihlstedts Advokatbyrå Kihlstedts Advokatbyrå är en av de större byråerna i Östergötland och har åtta verksamma jurister. Kontor finns centralt i Linköping i Rhyzeliusgården. Sedan slutet av 2007 har byrån även kontor i ett sekelskifteshus nära tingsrätten i Norrköping. Byrån grundades 1956 av advokaten Ulf Kihlstedt som var verksam vid byrån till Nuvarande delägare är advokaterna Bengt Ivarsson, Kristina Rågmark, Thomas Wasteson, Jonas Faresjö och Göran Tigerström. Byrån är allmänpraktiserande med bland annat konkurs- och obeståndsrätt, skadeståndsrätt, migrationsrätt, affärsjuridik och civil- och brottmål. Kontakt: Bengt Ivarsson, Kristina Rågmark Adress: Box 350, Linköping Telefon Linköping: +46 (0) Telefon Norrköping: +46 (0) Fax: +46 (0) E-post:

19 ANNONS Hela denna bilaga är en annons från Provisa Information AB ANNONS 19 Diskussion: Provisionsavtal Utvärderingen av den sex år gamla lagen om grupprättegång har bland annat resulterat i ett förslag om provisionsavtal. Ett provisionavtal innebär att ombudet får en viss procentsats, i detta fall maximalt 30 procent, av inprocessade medel i arvode, vilket skulle kunna öka effektiviteten och snabba på ärenden. Hur skulle detta påverka juristens arbete och engagemang? Kort om Lagen om grupprättegång Syftet med lagen är att möjliggöra för konsumenter att processa om anspråk som är för litet för att vara processbart. Lagen ska även minska den ekonomiska risk en större motparts rättegångskostnader utgör. Skandia Liv-affären är det mest uppmärksammade exemplet på grupptalan. Vad säger experterna? Foto: Svenska Bankföreningen Foto: Micke Lundström Foto: Svenskt Näringsliv Foto: Atelje Uggla Svenska Bankföreningen Ulla Lundquist, VD Sveriges Advokatsamfund Anne Ramberg, generalsekreterare Svenskt Näringsliv Anne Wigart, jurist Finansbolagens Förening Tom Ekelund, ordförande 1 Vilka stora skillnader skulle ett provisionsavtal innebära? För klienten och det svenska rättssamhället. Provisionsarvoden medför enligt vår mening en fara för intressekonfl ikter mellan ombudet och klienten. Risk fi nns att sådana arvoden öppnar upp för processer som snarare drivs av ombudens möjligheter att tjäna pengar än att få klienternas anspråk tillgodosedda. Det kan också leda till en ökad processbenägenhet i samhället. Riskavtal möter hård kritik inom EU. Kommissionen har uttalat att provisionsavtal utgör en av ingredienserna i den giftiga cocktailen som bör undvikas vid eventuell lagstiftning på EU-nivå. Det vore därför fel att i detta läge införa möjligheter till riskavtal i svensk lagstiftning. Vi anser att det vore lämpligare att istället öka möjligheterna till rättshjälp. Advokatsamfundet avvisar förslaget. Ett huvudproblem med lagen om grupptalan är att fi nansieringsfrågan inte lösts. Syftet med provisionsandelar om upp till 30 procent av tvisteföremålets värde är att öka genomslagslagskraften för grupptalan och därmed öka möjligheterna för den som anser sig förfördelad att få sin sak prövad i domstol. Risken för obefogade processer ökar dock, liksom risken för orseriös uppdragsakvisition, så kallat ambulance chasing. Tre skillnader: Provisionsavtal medför en fara för intressekonfl ikter mellan ombudet och klienten. Provisionsavtal medför att ombudet får ett eget, fristående vinstintresse, vilket kan vara i hög grad processdrivande. Kompensationen till den enskilde gruppmedlemmen kan urholkas eftersom skadestånd enligt svensk rätt baseras på faktisk skada (till skillnad från till exempel USA där det förekommer fl erdubbla skadestånd). Svenskt Näringsliv motsätter sig bestämt att provisionsavtal tillåts i svensk rätt. Går det att förena med den grundläggande principen att ersättning för rättegångskostnad ska vara skälig? Införandet av provisionsavtal kan komma att innebära att en mängd oberättigade krav måste hanteras av rättssamhället. Vi har dessutom svårt att se behovet av en särskild arvodesordning för grupprättegångar. Föreningen ser inte heller något behov av grupprättegångar eftersom bra och effektiva tvistlösningsmekanismer redan fi nns idag i form av till exempel Allmänna Reklamationsnämnden. 2 Är ett provisionsbaserat arvode förenligt med god advokatsed? Vi anser att provisionsbaserade arvoden inte bör tillåtas vid grupprättegångar. Att Sveriges Advokatsamfund i sina vägledande regler numera ger utrymme för provisionsavtal om särskilda skäl föreligger bör inte vara ett skäl för att ändra i lagen om grupprättegång. Huvudregeln är att provisionsbaserade arvoden som endast grundas på tvisteföremålets värde är förbjudna. Provisionsavtal riskerar att leda till att advokaten och klienten får motstående intressen. En intressekonfl ikt kan uppkomma mellan advokaten och klienten. Advokatens lojalitetsplikt kan därmed komma att åsidosättas. Ett riskavtal kan leda till att advokaten får oskäligt högt betalt för sin insats. En grundregel är att advokatens arvode alltid måste vara skäligt. Varje avtal om ersättning måste alltid kunna skälighetsprövas. Risken för intressekonfl ikt mellan ombud och klient med provisionsarvode kan resultera i advokatetiskt inte godtagbara resultat. Så kan också bli fallet om provisionsavtal godtas utan prövning av om arvodet är skäligt, till exempel om parterna förliks i ett tidigt skede av ett mål med höga anspråk. Som framgår av Advokatsamfundets remissvar med anledning av föreslagna ändringar i lagen om grupprättegång kan förslaget om provisionsbaserade arvoden leda till advokatetiskt icke godtagbara resultat. Advokatsamfundet har för övrigt avstyrkt förslaget. 3 Finns det en motsvarande eller liknande lag inom EU? I november 2008 publicerade kommissionen en grönbok om kollektiva prövningsmöjligheter för konsumenter och i april 2008 en vitbok om skadeståndtalan vid brott mot EG:s antitrustregler i vilken förslag lämnas till mekanismer för kollektiv talan. Tretton medlemsländer inom EU har redan lagstiftning som medger grupptalan. Flertalet av dessa lagar är nytillkomna och det är för tidigt att dra några mer långtgående slutsatser av effekterna av dessa. EU bör därför i nuläget avhålla sig från lagstiftningsåtgärder. Fokus bör istället ligga på att öka EU-medborgarnas tillgång till alternativa tvistlösningsmekanismer. Förbudet mot provisionsavtal gäller som huvudregel i hela Europa och gäller även gränsöverskridande advokattjänster. Nej, men utredning pågår. Ett tankespår är att grupptalan i någon form kan få den inre marknaden att fungera bättre. Vi ifrågasätter starkt denna teori, det vill säga att grupptalan i sig skulle främja gränsöverskridande handel. Istället bör man satsa på effektiv reklamationshantering och praktisk tvistlösning. Det fi nns dessutom en uppenbar risk att en EU-grupptalan skulle driva fram en processkultur av amerikansk typ. Över huvud taget bör Bryssel avstå från att lägga sig i de nationella processordningarna för skadeståndsmål. En s.k. grönbok med förslag till kollektiva prövningsmöjligheter för konsumenter har nyligen presenterats av EU-kommissionen. Av grönboken framgår att kollektiva prövningsmöjligheter fi nns i tretton av EU:s medlemsländer, med varierande utformning och resultat.

20 Obestånd Rekonstruktion Telefon

GWA ARTIKELSERIE VAD ÄR PROBLEMEN?

GWA ARTIKELSERIE VAD ÄR PROBLEMEN? GWA ARTIKELSERIE Titel: Kan företagsrekonstruktion och konkurs samordnas Rättområde: Obeståndsrätt Författare: Advokat Peter Thörnwall Datum: 2007-06-25 Regeringen har beslutat utreda om förfarandet för

Läs mer

FÖLJESLAGARE OCH RÅDGIVARE

FÖLJESLAGARE OCH RÅDGIVARE FÖLJESLAGARE OCH RÅDGIVARE Fylgia är namnet på den nordiska mytologins ständigt närvarande personliga skyddsande. Någon som alltid står vid din sida. Det är också så vi ser på oss själva, som en juridisk

Läs mer

Affärsjuridik enligt Lindahl

Affärsjuridik enligt Lindahl Affärsjuridik enligt Lindahl Ett affärsråd ska vara glasklart. Inte gömmas i en hög av papper. Ett rakare arbetssätt Du vill ha raka svar och tydliga råd. Vårt mål är att alltid leverera relevant rådgivning

Läs mer

Den kompletta affärsjuridiska byrån i Dalarna

Den kompletta affärsjuridiska byrån i Dalarna Den kompletta affärsjuridiska byrån i Dalarna PÅ ADVOKATFIRMAN GLIMSTEDT SER VI HELHETEN I AFFÄRSJURIDIKEN OCH KAN ERBJUDA ALL JURIDISK HJÄLP UNDER SAMMA TAK. DET GÖR OSS UNIKA I DALARNA. 1937 1997 18

Läs mer

ilaga 1 Urvalsdatum : Utskriftdatum : Advokat

ilaga 1 Urvalsdatum : Utskriftdatum : Advokat ilaga Urvalsdatum : 2008-0-0 Utskriftdatum : 2008-02-29 000 800 600 400 200 CM CN cr> ra co o> ro Kvinna Man Advokat 97 3509 4426 25-29 2 3 30-34 68 88 356 35-39 49 3 460 40-44 36 48 554 45-49 4 449 563

Läs mer

Ang proposition (2002/2003:49) Nya förmånsrättsregler

Ang proposition (2002/2003:49) Nya förmånsrättsregler Lagutskottet Riksdagen 100 12 STOCKHOLM 2003-03-04 Ang proposition (2002/2003:49) Nya förmånsrättsregler Regeringen har nu lagt en proposition om nya förmånsrättsregler som i stor utsträckning grundas

Läs mer

REMISSVAR Rnr 65.03 Lilla Nygatan 14 Box 2206 2003-09-22 103 15 STOCKHOLM Tel 08/613 48 00 Fax 08/24 77 01

REMISSVAR Rnr 65.03 Lilla Nygatan 14 Box 2206 2003-09-22 103 15 STOCKHOLM Tel 08/613 48 00 Fax 08/24 77 01 REMISSVAR Rnr 65.03 Lilla Nygatan 14 Box 2206 2003-09-22 103 15 STOCKHOLM Tel 08/613 48 00 Fax 08/24 77 01 Lena Maier/LE Till Justitiedepartementet LÖNEGARANTI VID FÖRETAGSREKONSTRUKTION (Ds 2003:17) ---------------------------------------------------

Läs mer

PETER SMEDMAN A B. Till fordringsägarna hos Kadax Produktion, Lancashirevägen 30, 819 40 Karlholmsbruk. Organisationsnummer: 556711-4029

PETER SMEDMAN A B. Till fordringsägarna hos Kadax Produktion, Lancashirevägen 30, 819 40 Karlholmsbruk. Organisationsnummer: 556711-4029 PETER SMEDMAN A B Till fordringsägarna hos Kadax Produktion, Lancashirevägen 30, 819 40 Karlholmsbruk Organisationsnummer: 556711-4029 Karlholmsbruk 2012-07-02 Angående företagsrekonstruktion och rekonstruktionsplan.

Läs mer

Cash or Crash Småföretagens ekonomiindikator

Cash or Crash Småföretagens ekonomiindikator Cash or Crash Småföretagens ekonomiindikator Cash or Crash? Hur går det för Sveriges småföretag? Vi har hört mycket om krisens effekter i storbolagen, inledningsvis de finansiella företagen och de större

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 18 december 2014 Ö 3190-14 KLAGANDE Kronofogdemyndigheten 106 65 Stockholm MOTPART LO SAKEN Entledigande av konkursförvaltare ÖVERKLAGAT

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (7) meddelad i Stockholm den 29 oktober 2015 KLAGANDE AA Ombud: Advokat Kristoffer Sparring Advokatfirman Fylgia Box 55555 102 04 Stockholm MOTPART Skatteverket 171

Läs mer

Där du kan välja vad och var. www.glimstedt.se www.facebook.com/advokatfirmanglimstedt

Där du kan välja vad och var. www.glimstedt.se www.facebook.com/advokatfirmanglimstedt Där du kan välja vad och var. www.glimstedt.se www.facebook.com/advokatfirmanglimstedt Var vill du jobba? Vi har 14 kontor i Sverige, tre i Baltikum och ett i Vitryssland. Vi är en av Sveriges största

Läs mer

Verksamhets- och branschrelaterade risker

Verksamhets- och branschrelaterade risker Riskfaktorer En investering i värdepapper är förenad med risk. Inför ett eventuellt investeringsbeslut är det viktigt att noggrant analysera de riskfaktorer som bedöms vara av betydelse för Bolagets och

Läs mer

KONKURS. Allmän information om konkursförfarandet

KONKURS. Allmän information om konkursförfarandet KONKURS Konkurs Syfte Tvångsvis ta i anspråk gäldenärs samlade tillgångar för betalning av sina fordringar. Under konkursen omhändertas tillgångarna för borgenärernas räkning av konkursboet. Obestånd Gäldenären

Läs mer

Stockholm den 27 januari 2017

Stockholm den 27 januari 2017 R-2016/2076 Stockholm den 27 januari 2017 Till Näringsdepartementet N2016/06470/FF Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 28 oktober 2016 beretts tillfälle att avge yttrande över betänkandet Entreprenörskap

Läs mer

Datum Tid Möte Målnummer Saken Lokal må 2015-07-13 09:15-16:30 Huvudförhandling B 2385-15 grovt narkotikabrott Sal 5 må 2015-07-13 13:00-13:30

Datum Tid Möte Målnummer Saken Lokal må 2015-07-13 09:15-16:30 Huvudförhandling B 2385-15 grovt narkotikabrott Sal 5 må 2015-07-13 13:00-13:30 Datum Tid Möte Målnummer Saken Lokal må 2015-07-13 09:15-16:30 Huvudförhandling B 2385-15 grovt narkotikabrott Sal 5 må 2015-07-13 13:00-13:30 Borgenärssammanträde Ä 8311-15 företagsrekonstruktion - rekonstruktör:

Läs mer

Roschier i korthet. Förstklassiga juridiska tjänster i norra Europa

Roschier i korthet. Förstklassiga juridiska tjänster i norra Europa Roschier Press kit Roschier i korthet 2 (5) En av Nordens ledande advokatbyråer Rankas som en av de främsta byråerna i Norden av internationella rankingpublikationer Medverkar regelbundet i de mest betydande

Läs mer

Angående företagsrekonstruktion och rekonstruktionsplan. Redogörelse för bolagets ekonomi och orsakerna till obeståndet

Angående företagsrekonstruktion och rekonstruktionsplan. Redogörelse för bolagets ekonomi och orsakerna till obeståndet PETER SMEDMAN A B Till fordringsägarna hos Karlit AB, Lancashirevägen 30, 819 40 Karlholmsbruk. Organisationsnummer: 556266-6510 Stockholm 2012-07-02 Angående företagsrekonstruktion och rekonstruktionsplan.

Läs mer

PRELIMINÄR REKONSTRUKTIONSPLAN

PRELIMINÄR REKONSTRUKTIONSPLAN 1 PRELIMINÄR REKONSTRUKTIONSPLAN Searchminds AB 556751-9219 Ä 3019-13, Kalmar tingsrätt Ackordscentralen Lund Kristianstad AB Östra Storgatan 44, 291 31 Kristianstad Tel 044-10 25 00, Fax 044-10 25 06

Läs mer

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 14/2006 Generalsekreteraren

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 14/2006 Generalsekreteraren SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 14/2006 Generalsekreteraren Till ledamöterna av Sveriges advokatsamfund Nyintagna ledamöter Styrelsesammanträde den 8 juni 2006 Jacob Asp Alexander Berger Manne Bergnéhr

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 12 juni 2007 Ö 2852-06 KLAGANDE Nordea Bank AB, 516406-0120 Obestånd P340 405 09 Göteborg MOTPARTER 1. ACB 2. Kronofogdemyndigheten 171

Läs mer

Lagen om anställningsskydd

Lagen om anställningsskydd Enskild motion Motion till riksdagen 2016/17:447 av Isabella Hökmark (M) Lagen om anställningsskydd Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om lagen om anställningsskydd

Läs mer

Banklagskommitténs slutbetänkande Offentlig administration av banker i kris (SOU 2000:66)

Banklagskommitténs slutbetänkande Offentlig administration av banker i kris (SOU 2000:66) Finansdepartementet Bankenheten 103 33 STOCKHOLM Banklagskommitténs slutbetänkande Offentlig administration av banker i kris (SOU 2000:66) Sammanfattning Stiftelsen Ackordscentralen är inte odelat positiv

Läs mer

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013 Ökad omsättning Perioden januari mars Omsättningen ökade till 61,9 MSEK (58,7), vilket ger en tillväxt om 6 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (4,5) vilket ger en rörelsemarginal om 6,9 % (7,7)

Läs mer

Nu blir vi Ackordscentralen Väst

Nu blir vi Ackordscentralen Väst ...en ännu större och kraftfullare organisation som möter marknadens krav på hantering av obeståndsärenden... Nu blir vi Ackordscentralen Väst Våra kontor i Göteborg och Borås går samman Intervju med Kristian

Läs mer

Företagarnas panel Rapport från Företagarna

Företagarnas panel Rapport från Företagarna Företagarnas panel Rapport från Företagarna oktober 2011 Inledning... 2 Vart fjärde småföretag anser att det är svårare än normalt att finansiera verksamheten... 2 Finansieringsmöjligheterna har försämrats

Läs mer

Ds 2004:47 Lönegaranti vid gränsöverskridande situationer

Ds 2004:47 Lönegaranti vid gränsöverskridande situationer Näringsdepartementet Enheten för arbetsrätt och arbetsmiljö 103 33 STOCKHOLM Ds 2004:47 Lönegaranti vid gränsöverskridande situationer Sammanfattning Stiftelsen Ackordscentralen kan inte tillstyrka promemorians

Läs mer

Riktlinjer för Skatteverket som borgenär

Riktlinjer för Skatteverket som borgenär Bilaga 1 1 Riktlinjer för Skatteverket som borgenär 1. Syfte Syftet med riktlinjerna är att lägga grunden för ett enhetligt förhållningssätt hos Skatteverkets medarbetare så att medborgarna känner förtroende

Läs mer

H A M M A R S K I Ö L D & CO 1

H A M M A R S K I Ö L D & CO 1 HAMMARSKIÖLD & CO 1 Välkommen till Hammarskiöld & Co! Hammarskiöld & Co är en av Sveriges ledande advokatbyråer inom affärsjuridik. I den här broschyren kan du läsa om vår inriktning, hur vi arbetar och

Läs mer

Föreläsning T3, 30 januari 2012 Utmätning och konkurs

Föreläsning T3, 30 januari 2012 Utmätning och konkurs Föreläsning T3, 30 januari 2012 Utmätning och konkurs TACK FÖR ATT NI HAR LYSSNAT Lotta Wikman Öman Advokat, delägare lwo@ahlford.se 018 18 90 00 2 Ahlford Advokatbyrå AB Ahlford Advokatbyrå arbetar inom

Läs mer

En värld i ständig förändring Family Business Survey 2014 Sverige

En värld i ständig förändring Family Business Survey 2014 Sverige En värld i ständig förändring Family Business Survey 2014 Sverige 2 Innehåll 4 6 8 10 12 14 Vi ser familjeföretagens utmaningar PwC:s analys Familjeföretagen vill vara hållbara Innovation och talang viktiga

Läs mer

Frågor och svar med anledning av Eniros rekapitalisering

Frågor och svar med anledning av Eniros rekapitalisering Frågor och svar med anledning av Eniros rekapitalisering Varför gör Eniro en rekapitalisering? Eniro gör en rekapitalisering för att bolagets lånebörda är för tung. Även om bolagets underliggande verksamhet

Läs mer

1. Bolagets verksamhet och ekonomiska förhållanden.

1. Bolagets verksamhet och ekonomiska förhållanden. Styrelsens redogörelse 31 mars 2010 för händelser av väsentlig betydelse för bolagets ställning som har inträffat efter det att årsredovisningen för 2008 lämnades 13 kap 6 punkt 3 ABL Utöver vad framgår

Läs mer

PROTOKOLL 2012-04-16 Edgångssammanträde i Vänersborg

PROTOKOLL 2012-04-16 Edgångssammanträde i Vänersborg VÄNERSBORGS TINGSRÄTT Målenhet 1 Edgångssammanträde i Vänersborg Aktbilaga 52 Mål nr Sid 1 (5) Tid: 12.35-12.55 RÄTTEN Rådmannen Cecilia Tisell FÖRARE Tingsnotarien Anna Frändberg PARTER Konkursgäldenär

Läs mer

Vad gör Riksbanken? 2. Att se till att landets export är högre än importen.

Vad gör Riksbanken? 2. Att se till att landets export är högre än importen. Arbetsblad 1 Vad gör Riksbanken? Här följer några frågor att besvara när du har sett filmen Vad gör Riksbanken? Arbeta vidare med någon av uppgifterna under rubriken Diskutera, resonera och ta reda på

Läs mer

Företagarens vardag 2014

Företagarens vardag 2014 En rapport om de viktigaste frågorna för svenska företagare nu och framöver. Företagarens vardag 2014 3 av 10 Många företagare tycker att det har blivit svårare att driva företag under de senaste fyra

Läs mer

RESTRUKTURERING I ET NORDISKT PERSPEKTIV

RESTRUKTURERING I ET NORDISKT PERSPEKTIV RESTRUKTURERING I ET NORDISKT PERSPEKTIV - eksempel på restruktureringar i Sverige og över landegrenserna ved Kent Hägglund 8. september 2016 www.dlapiper.com 8. september 2016 0 Kent Hägglund Kent är

Läs mer

Årsredovisning. Anna Karin Pettersson Lektion 10

Årsredovisning. Anna Karin Pettersson Lektion 10 Årsredovisning Anna Karin Pettersson 2017-05-22 Lektion 10 Innehåll Introduktion Årsredovisningens delar Finansiell analys (räkenskapsanalys) 2 Litteratur FARs. Samlingsvolym K3 kapitel 3 6, 8 Lärobok,

Läs mer

AKTIEBOLAG ÄR EN BOLAGSFORM SOM KAN VARA LÄMPLIG NÄR DET GÄLLER ATT BEDRIVA NÄRINGSVERKSAMHET. CHRISTER NILSSON

AKTIEBOLAG ÄR EN BOLAGSFORM SOM KAN VARA LÄMPLIG NÄR DET GÄLLER ATT BEDRIVA NÄRINGSVERKSAMHET. CHRISTER NILSSON AKTIEBOLAG ÄR EN BOLAGSFORM SOM KAN VARA LÄMPLIG NÄR DET GÄLLER ATT BEDRIVA NÄRINGSVERKSAMHET. Av CHRISTER NILSSON Aktiebolag är en bolagsform som kan vara ett lämpligt val för den näringsverksamhet som

Läs mer

Information beträffande Skatteverkets regler vid svårigheter att betala skatter och avgifter

Information beträffande Skatteverkets regler vid svårigheter att betala skatter och avgifter Sidan 1 av 6 Nr 03/09 Stockholm 2009-01-20 Till Medlemmarna i EnergiFöretagens Arbetsgivareförening I detta cirkuläret kommer vi att informera om: * Information beträffande Skatteverkets regler vid svårigheter

Läs mer

PROTOKOLL 2011-12-19 Handläggning i Vänersborg

PROTOKOLL 2011-12-19 Handläggning i Vänersborg 1 VÄNERSBORGS TINGSRÄTT Målenhet 1 PROTOKOLL 2011-12-19 Handläggning i Vänersborg Aktbilaga 15 Mål nr K 6779-11 Handläggning i parternas utevaro RÄTTEN Lagmannen Gunnar Krantz samt rådmännen Cecilia Tisell

Läs mer

Delårsrapport för Xavitech AB (publ)

Delårsrapport för Xavitech AB (publ) T.+46(0) 611 55 61 00 F.+46(0) 611 78 25 10 E.info@xavitech.com W.xavitech.com Delårsrapport för Xavitech AB (publ) Januari juni Omsättningen minskade med 51 % till 2 156 tkr (4 409 tkr) Orderingången

Läs mer

RÅD & TIPS VID UPPSÄGNINGAR. För dig som är anställd vid advokatbyrå

RÅD & TIPS VID UPPSÄGNINGAR. För dig som är anställd vid advokatbyrå RÅD & TIPS VID UPPSÄGNINGAR För dig som är anställd vid advokatbyrå Inledning Advokatbyråer drabbas ibland liksom andra företag av vikande lönsamhet. Därmed kan behov att minska antalet anställda jurister

Läs mer

Alla regler i LAS krockar med vår verklighet!

Alla regler i LAS krockar med vår verklighet! Alla regler i LAS krockar med vår verklighet! Trä- och Möbelindustriförbundet och Skogsindustrierna Visby den 5 juli 2010 1 Vi representerar företag med 40 000 anställda Trä- och Möbelindustriförbundet

Läs mer

Småföretagens vardag. En rapport om problem och möjligheter bland svenska småföretag

Småföretagens vardag. En rapport om problem och möjligheter bland svenska småföretag Småföretagens vardag En rapport om problem och möjligheter bland svenska småföretag September 2006 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 De viktigaste slutsatserna 4 Introduktion 5 Fakta om undersökningen

Läs mer

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 25/2003 Generalsekreteraren

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 25/2003 Generalsekreteraren SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 25/2003 Generalsekreteraren Till ledamöterna av Sveriges advokatsamfund Nyintagna ledamöter Styrelsesammanträde den 4 december 2003 Marie Andersson Per-Axel Andrén Henrik

Läs mer

Nya planer för gården?

Nya planer för gården? Nya planer för gården? Tio steg för att lyckas med ett generationsskifte För ett rikare liv på landet Gör en smidig växling till nästa generation Att genomgå en generationsväxling innebär mycket att tänka

Läs mer

Vässa dina juridiska kunskaper

Vässa dina juridiska kunskaper Affärsjuridiska utbildningar våren 2016 Vässa dina juridiska kunskaper I samarbete med kunniga medlemsföretag presenterar vi våra seminarier inom det juridiska området. Utbildningarna vänder sig till dig

Läs mer

ÅTTA STARKA SKÄL! DÄRFÖR VÄLJER DE FLESTA OSS FÖR EN FRAMGÅNGSRIK FÖRETAGSAFFÄR. Rätt köpare, rätt säljare och rätt pris i mer än 35 år

ÅTTA STARKA SKÄL! DÄRFÖR VÄLJER DE FLESTA OSS FÖR EN FRAMGÅNGSRIK FÖRETAGSAFFÄR. Rätt köpare, rätt säljare och rätt pris i mer än 35 år 8 ÅTTA STARKA SKÄL! DÄRFÖR VÄLJER DE FLESTA OSS FÖR EN FRAMGÅNGSRIK FÖRETAGSAFFÄR. Rätt köpare, rätt säljare och rätt pris i mer än 35 år Egentligen är det helt naturligt att vi är Sveriges ledande företagsmäklare.

Läs mer

Finansinspektionen och makrotillsynen

Finansinspektionen och makrotillsynen ANFÖRANDE Datum: 2015-03-18 Talare: Martin Andersson Möte: Affärsvärldens Bank och Finans Outlook Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35

Läs mer

Styrelsen lämnar följande motiverade yttrande enligt 18 kap. 4 aktiebolagslagen avseende vinstutdelningsförslaget:

Styrelsen lämnar följande motiverade yttrande enligt 18 kap. 4 aktiebolagslagen avseende vinstutdelningsförslaget: Punkt 8(c) s i, org. nr. 556313-4583, fullständiga förslag till beslut om utdelning för år 2010, inklusive motiverat yttrande enligt 18 kap. 4 aktiebolagslagen (2005:551) föreslår att utdelning för 2010

Läs mer

Behöver Sverige en ny insolvenslag? Bo Becker

Behöver Sverige en ny insolvenslag? Bo Becker Behöver Sverige en ny Bo Becker 1 Insolvens Insolvens: ett företag kan inte betala sina skulder Ett företag har tillgångar värda V och skulder D Insolvens om V < D Företaget kan likvideras eller rekonstrueras

Läs mer

Remissvar avseende betänkandet Ett samlat insolvensförfarande förslag till ny lag (SOU 2010:2)

Remissvar avseende betänkandet Ett samlat insolvensförfarande förslag till ny lag (SOU 2010:2) HOVRÄTTEN FÖR ÖVRE NORRLAND Datum Dnr149/10 2011-03-25 Regeringskansliet Justitiedepartementet Enheten för familjerätt och allmän förmögenhetsrätt 103 33 Stockholm Ju 2010/774/L2 Remissvar avseende betänkandet

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 9 maj 2014 Ö 5644-12 KLAGANDE K-JH Ombud: Advokat RE MOTPART CDC construction & services AB:s konkursbo, 556331-0423 Adress hos konkursförvaltaren

Läs mer

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2013:

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2013: Aktiemarknadsnämndens uttalande 2013:29 2013-06-12 Detta uttalande är meddelat av Aktiemarknadsnämnden med stöd av delegation från Finansinspektionen (se FFFS 2007:17). Uttalandet offentliggjordes 2013-06-18.

Läs mer

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2010:14 2010-02-29

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2010:14 2010-02-29 Aktiemarknadsnämndens uttalande 2010:14 2010-02-29 Detta uttalande är meddelat av Aktiemarknadsnämnden med stöd av NBK:s regler rörande offentliga uppköpserbjudanden avseende aktier i svenska aktiebolag

Läs mer

Hur hittar du som konkursförvaltare allt som är av värde?

Hur hittar du som konkursförvaltare allt som är av värde? Hur hittar du som konkursförvaltare allt som är av värde? När du som konkursförvaltare behöver hjälp med en konkursutredning har du tillgång till all specialistkompetens som Öhrlings PricewaterhouseCoopers

Läs mer

INNOVATIVA SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG SATSAR PÅ STRATEGISKT UTVECKLINGSARBETE ÄVEN I TUFFA TIDER. Jenni Nordborg och Rolf Nilsson

INNOVATIVA SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG SATSAR PÅ STRATEGISKT UTVECKLINGSARBETE ÄVEN I TUFFA TIDER. Jenni Nordborg och Rolf Nilsson INNOVATIVA SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG SATSAR PÅ STRATEGISKT UTVECKLINGSARBETE ÄVEN I TUFFA TIDER Jenni Nordborg och Rolf Nilsson 1 2 OM UNDERSÖKNINGEN Med syfte att öka kunskapen om hur lågkonjunkturen

Läs mer

Corpura är en finansiell rådgivare som arbetar långsiktigt, innovativt och nära kunden.

Corpura är en finansiell rådgivare som arbetar långsiktigt, innovativt och nära kunden. Corpura är en finansiell rådgivare som arbetar långsiktigt, innovativt och nära kunden. Om oss Vi erbjuder finansiell rådgivning med fokus på corporate finance och transaktioner för små- och medelstora

Läs mer

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012 Ökad orderingång noteras Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 58,2 MSEK (60,4), vilket motsvarar en minskning med -3 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (6,2) vilket ger en rörelsemarginal

Läs mer

FÖRETAGSPRESENTATION. Att tillföra ett mervärde

FÖRETAGSPRESENTATION. Att tillföra ett mervärde FÖRETAGSPRESENTATION Att tillföra ett mervärde Vi erbjuder juridiska tjänster inom merparten av de affärsjuridiska kompetensområdena. Våra klientrelationer bygger på långsiktighet och våra klienter är

Läs mer

Vad händer arbetstagarna vid arbetsgivarens konkurs?

Vad händer arbetstagarna vid arbetsgivarens konkurs? Vad händer arbetstagarna vid arbetsgivarens konkurs? Vad innebär konkurs? Tingsrätten kan besluta att en juridisk eller fysisk person, nedan benämnd gäldenär, ska försättas i konkurs då gäldenären inte

Läs mer

Förbättrad omsättningsökning och rörelsemarginal. Perioden januari mars Vd:s kommentar. Januari mars 2017

Förbättrad omsättningsökning och rörelsemarginal. Perioden januari mars Vd:s kommentar. Januari mars 2017 Förbättrad omsättningsökning och rörelsemarginal Perioden januari mars 2017 Omsättningen uppgick till 99,2 MSEK (84,7), vilket motsvarar en tillväxt om 17,2 % (0,7) Rörelseresultatet uppgick till 10,5

Läs mer

Ökad omsättning med bra rörelseresultat. Perioden januari - mars. Vd:s kommentar. Januari mars 2015

Ökad omsättning med bra rörelseresultat. Perioden januari - mars. Vd:s kommentar. Januari mars 2015 Ökad omsättning med bra rörelseresultat Perioden januari - mars Omsättningen uppgick till 84,1 MSEK (76,8), vilket motsvarar en tillväxt om 9,4 % (23,4) Rörelseresultatet uppgick till 8,6 MSEK (8,2) vilket

Läs mer

Hur ett aktivt styrelsearbete utvecklar mitt företag. - Hur bedrivs ett framgångsrikt styrelsearbete? 2015-10-01. Föreläsare

Hur ett aktivt styrelsearbete utvecklar mitt företag. - Hur bedrivs ett framgångsrikt styrelsearbete? 2015-10-01. Föreläsare Hur ett aktivt styrelsearbete utvecklar mitt företag - Hur bedrivs ett framgångsrikt styrelsearbete? 2015-10-01 Föreläsare Satish Sen Kaleidoscope Ann Theander Grant Thornton Hans Svedberg Maqs Advokatbyrå

Läs mer

FIKA. Sammanfattning av FIKA. 24 juni 2013

FIKA. Sammanfattning av FIKA. 24 juni 2013 FIKA FINANSIERINGS-, INVESTERINGS- OCH KONJUNKTURANALYSEN En sammanställning av hur svenska Mid Cap-bolag uppfattar konjunktur-, investeringsoch finansieringsläget 24 juni 2013 Syfte Syftet med FIKA är

Läs mer

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2011:

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2011: Aktiemarknadsnämndens uttalande 2011:14 2011-05-10 Detta uttalande är meddelat av Aktiemarknadsnämnden med stöd av NBK:s regler rörande offentliga uppköpserbjudanden avseende aktier i svenska aktiebolag

Läs mer

10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET

10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET 10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET Efter att man röstade ner långivarnas förslag för sparpaket samt att man missade sin betalning till IMF så godkänndes till slut ett sparpaket från

Läs mer

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 10/2012 Generalsekreteraren

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 10/2012 Generalsekreteraren SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 10/2012 Generalsekreteraren Till ledamöterna av Sveriges advokatsamfund Nyintagna ledamöter Styrelsesammanträde den 6 maj 2012 Emil Andersson Charlotte Frisack Brodin

Läs mer

Inför en modell för korttidsarbete

Inför en modell för korttidsarbete Socialdemokraterna Stockholm 2012-10-16 Inför en modell för korttidsarbete Regeringens passivitet riskerar jobben ännu en gång Hösten 2008 inleddes en våg av varsel som fick stora effekter på Sveriges

Läs mer

Advokatsamfundets yttrande omfattar endast de frågeställningar som Regeringskansliet uttryckligen bett remissinstanserna svara på i Ju2010/774/L2.

Advokatsamfundets yttrande omfattar endast de frågeställningar som Regeringskansliet uttryckligen bett remissinstanserna svara på i Ju2010/774/L2. R-2010/1856 Stockholm den 1 mars 2011 Till Justitiedepartementet Ju2010/774/L2 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 8 december 2010 beretts tillfälle att avge yttrande över valda delar över betänkandet

Läs mer

Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2008-01-01 till 2008-12-31

Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2008-01-01 till 2008-12-31 Stävrullen Finans AB (publ) org. nr. 556125-5851 1 Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2008-01-01 till 2008-12-31 Handel med värdepapper Bolagets verksamhetsidé är att genom en långsiktig kapitalförvaltning

Läs mer

Bygg- och fastighetsrapporten. En konjunkturindikator för bygg- och fastighetsbranschen, november 2015

Bygg- och fastighetsrapporten. En konjunkturindikator för bygg- och fastighetsbranschen, november 2015 Bygg- och fastighetsrapporten En konjunkturindikator för bygg- och fastighetsbranschen, november 2015 Bygg- och fastighetsrapporten Förord För nionde året i rad publicerar Grant Thornton Bygg- och fastighetsrapporten

Läs mer

Almega AB vill med anledning av SOU 2015:64 yttra sig om betänkandet En fondstruktur för innovation och tillväxt.

Almega AB vill med anledning av SOU 2015:64 yttra sig om betänkandet En fondstruktur för innovation och tillväxt. Datum vår referens 2015-09-07 Håkan Eriksson Näringsdepartementet Enheten för kapitalförsörjning Att: Henrik Levin 103 33 Stockholm Remissvar Almega AB vill med anledning av SOU 2015:64 yttra sig om betänkandet

Läs mer

Frågor och svar om förslaget till högre kapitaltäckningskrav för de stora svenska bankgrupperna

Frågor och svar om förslaget till högre kapitaltäckningskrav för de stora svenska bankgrupperna PROMEMORIA Datum 2011-11-25 Frågor och svar om förslaget till högre kapitaltäckningskrav för de stora svenska bankgrupperna Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787

Läs mer

Datum Vår referens Dokumentnr. 2009-05-07 Avtalsenheten 09.05. Gallringstid 2014-12-31

Datum Vår referens Dokumentnr. 2009-05-07 Avtalsenheten 09.05. Gallringstid 2014-12-31 CIRKULÄR Till Regionkontor, klubbar och arbetsplatsombud inom Teknikarbetsgivarnas, Industri- och Kemigruppens samt Stål och Metallarbetsgivarförbundets områden. Unionen Direkt Avtalsenheten Datum Vår

Läs mer

Upphandlingar av kollektivtrafik behöver inte innebära trafikkaos

Upphandlingar av kollektivtrafik behöver inte innebära trafikkaos Upphandlingar av kollektivtrafik behöver inte innebära trafikkaos Kommunal driver kampanj för bättre upphandlingar En facklig valrörelse Kommunals uppdrag är att förbättra villkoren för medlemmarna. Därigenom

Läs mer

Din karriär är lika viktig för oss som den är för dig.

Din karriär är lika viktig för oss som den är för dig. Hammarskiöld & Co Hammarskiöld & Co är en av Sveriges ledande affärsjuridiska advokatbyråer. Det innebär att vi frekvent anlitas av stora företag och myndigheter och att våra jurister arbetar med de mest

Läs mer

Frågor och svar om Custodia Credit AB

Frågor och svar om Custodia Credit AB Frågor och svar om Custodia Credit AB Uppdaterat 2006-06-16 Innehåll (länkar) 1. Om beslutet den 27 januari 2006 (Uppdaterad 2006-06-16) 2. Vad var skälet till FI:s beslut? 3. Överklagan till Kammarrätten

Läs mer

Småföretag om förmånsrättslagen

Småföretag om förmånsrättslagen Småföretag om förmånsrättslagen Jonas Frycklund oktober, 24 Resultat och analys av en undersökning om kreditgivningen till småföretag 1 Sammanfattning Riksdagen fattade förra året beslut om att införa

Läs mer

affärsfokus & personligt engagemang

affärsfokus & personligt engagemang affärsfokus & personligt engagemang välkommen till maminza Maminza är en juristbyrå med kontor i Linköping och Nyköping. Vi har ett arbetsfält där vi stöttar våra klienter såväl nationellt som internationellt.

Läs mer

Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011

Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011 Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011 Den externa nettoomsättningen under perioden uppgick till 211 (0) tkr. Rörelseresultatet uppgick till 5 471 (1

Läs mer

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2015:

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2015: Aktiemarknadsnämndens uttalande 2015:35 2015-11-12 Detta uttalande är meddelat av Aktiemarknadsnämnden med stöd av delegation från Finansinspektionen (se FFFS 2007:17). Uttalandet offentliggjordes 2015-11-18.

Läs mer

1 VÄNERSBORGS TINGSRÄTT Målenhet 1 PROTOKOLL 2011-12-19 Handläggning i Vänersborg Aktbilaga 15 Mål nr K 6778-11 Handläggning i parternas utevaro RÄTTEN Lagmannen Gunnar Krantz samt rådmännen Cecilia Tisell

Läs mer

Regeringens proposition 2008/09:73

Regeringens proposition 2008/09:73 Regeringens proposition 2008/09:73 Överlåtelse av aktier i Venantius AB till AB Svensk Exportkredit samt åtgärder för förstärkt utlåning från AB Svensk Exportkredit och Almi Företagspartner AB Prop. 2008/09:73

Läs mer

Företagsrekonstruktioner

Företagsrekonstruktioner Introduktion till Avantus erbjudande Vår bakgrund och organisation möjliggör såväl snabba enskilda insatser som en helhetssyn vid företagsrekonstruktioner Strategi & performance Erfarenhet från ledande

Läs mer

Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Hammarö GK

Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Hammarö GK Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Hammarö GK Vad är det som föranlett en övergång till spelrätter på Hammarö GK? Klubben har fått fler utträdesansökningar än vanligt och vi har ingen kö för

Läs mer

Effekterna av de. statliga stabilitetsåtgärderna

Effekterna av de. statliga stabilitetsåtgärderna Effekterna av de 2009-11-06 statliga stabilitetsåtgärderna Tionde rapporten 2009 INNEHÅLL SAMMANFATTNING 1 BAKGRUND 2 FI:s uppdrag 2 BANKERNAS FINANSIERINGSKOSTNADER 4 Marknadsräntornas utveckling 4 Bankernas

Läs mer

SÄRSKILT YTTRANDE. av experterna Marie Holmberg Lüning, Anne Wigart, Charlott Aston Brovall och Elisabeth Gustafsson Lövgren

SÄRSKILT YTTRANDE. av experterna Marie Holmberg Lüning, Anne Wigart, Charlott Aston Brovall och Elisabeth Gustafsson Lövgren SÄRSKILT YTTRANDE av experterna Marie Holmberg Lüning, Anne Wigart, Charlott Aston Brovall och Elisabeth Gustafsson Lövgren Sammanfattning Vi är positiva till regeringens uppdrag enligt kommittédirektiven

Läs mer

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2007:

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2007: Aktiemarknadsnämndens uttalande 2007:37 2007-10-02 Detta uttalande är meddelat av Aktiemarknadsnämnden med stöd av delegation från Finansinspektionen (se FFFS 2006:4). Uttalandet offentliggjordes 2007-10-17.

Läs mer

Datum Tid Möte Målnummer Saken Lokal må 2015-04-27 09:00-09:15 Konkursförhandling K 1333-15 ansökan om konkurs Sal 22 må 2015-04-27 09:00-09:45

Datum Tid Möte Målnummer Saken Lokal må 2015-04-27 09:00-09:15 Konkursförhandling K 1333-15 ansökan om konkurs Sal 22 må 2015-04-27 09:00-09:45 Datum Tid Möte Målnummer Saken Lokal må 2015-04-27 09:00-09:15 Konkursförhandling K 1333-15 ansökan om konkurs Sal 22 må 2015-04-27 09:00-09:45 Huvudförhandling B 16914-14 narkotikabrott, narkotikabrott

Läs mer

Datum Tid Möte Målnummer Saken Lokal må :00-09:15 Konkursförhandling K ansökan om konkurs Sal 22 må :00-11:00

Datum Tid Möte Målnummer Saken Lokal må :00-09:15 Konkursförhandling K ansökan om konkurs Sal 22 må :00-11:00 Datum Tid Möte Målnummer Saken Lokal må 2015-06-01 09:00-09:15 Konkursförhandling K 2417-15 ansökan om konkurs Sal 22 må 2015-06-01 09:00-11:00 Muntlig förberedelse T 17244-14 fordran må 2015-06-01 09:00-11:00

Läs mer

Rörelsemarginalen har fortsatt öka och uppgick för första kvartalet till 10,6 % och närmar sig det mål om 12 % som SJR:s styrelse lagt fast.

Rörelsemarginalen har fortsatt öka och uppgick för första kvartalet till 10,6 % och närmar sig det mål om 12 % som SJR:s styrelse lagt fast. Fortsatt ökad omsättning och rörelseresultat Perioden januari - mars Omsättningen uppgick till 76,8 MSEK (62,2), vilket motsvarar en tillväxt om 23,4 % Rörelseresultatet uppgick till 8,2 MSEK (4,5) vilket

Läs mer

Årsrapport. Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr).

Årsrapport. Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr). Årsrapport 2008 Tolv månader i korthet avseende koncernen Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr). Nettoomsättningen för koncernen ökade med 9 % och uppgick till

Läs mer

Små och medelstora företag planerar att anställa - och har brett förtroende för den ekonomiska politiken

Små och medelstora företag planerar att anställa - och har brett förtroende för den ekonomiska politiken Ingela Hemming, SEB:s Företagarekonom Måndag den 20 februari 2012 Positiva signaler i 2012 års första Företagarpanel från SEB: Små och medelstora företag planerar att anställa - och har brett förtroende

Läs mer

Handlingar inför årsstämman 2010 i MSC Konsult AB (publ)

Handlingar inför årsstämman 2010 i MSC Konsult AB (publ) Handlingar inför årsstämman 2010 i MSC Konsult AB (publ) 4 maj 2010 Årsstämma i MSC Konsult AB (publ) den 4 maj 2010 klockan 16:00 Bolagets lokaler, Vasagatan 52, Stockholm Förslag till dagordning 1. Val

Läs mer

GLÖM INTE DE SOM INTE SLÄPPS IN I KREDITPORTFÖLJEN. UC Affärsoptimering Kreditscoringmodeller. UC Affärsoptimering Du kör vi optimerar

GLÖM INTE DE SOM INTE SLÄPPS IN I KREDITPORTFÖLJEN. UC Affärsoptimering Kreditscoringmodeller. UC Affärsoptimering Du kör vi optimerar GLÖM INTE DE SOM INTE SLÄPPS IN I KREDITPORTFÖLJEN UC Affärsoptimering Kreditscoringmodeller UC Affärsoptimering Du kör vi optimerar UC Affärsoptimering Vi tillför nya perspektiv UC Affärsoptimering Vi

Läs mer

Unionens handlingsprogram 2012 2015

Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Vår vision Vår vision är Tillsammans är vi i Unionen den ledande kraften som skapar framgång, trygghet och glädje i arbetslivet.

Läs mer

2015 Bolagsstiftarna AB

2015 Bolagsstiftarna AB 2015 Charlotte Wiberg Vice VD Patrik Nilsson VD Ansvarig snabbavveckling Lämna ditt bolag i trygga händer Efter mer än 20 år i branschen har vi på Bolagsstiftarna blivit experter inom bolagsjuridik. Vi

Läs mer

PRELIMINÄR REKONSTRUKTIONSPLAN. Koster Escape AB

PRELIMINÄR REKONSTRUKTIONSPLAN. Koster Escape AB PRELIMINÄR REKONSTRUKTIONSPLAN Koster Escape AB 559030-9273 Ä 2892-16, Uddevalla tingsrätt Ackordscentralen Väst AB Box 2525, 403 17 Göteborg Tel 031-10 54 50, Fax 031-711 10 03 Jur. kand. Stefan Skeppstedt

Läs mer