Produktion i KINA - framgångsfaktorer för etablering på världens största marknad

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Produktion i KINA - framgångsfaktorer för etablering på världens största marknad"

Transkript

1 Ordförande: Lars Warenmo Almi Företagspartner Talare: Johan Vinberg VD Habia Cable Johan Lembre Vice President Axis Communication Per Jansson Projektchef Stilexo Industri AB Hans Wikner Styrelseledamot Sino-Swed Pharmaceutical Corp. Fredrik Hähnel Chef Östra Kina Swedish Trade Council Shanghai Ingolf Kiesow Ambassadör Utrikesdepartementet Lars Rambe Advokat Advokatbyrån Rambe & Co Lars Ragvald Professor Lunds Universitet Elisabet Söderström VD Sweden China Trade Council Björn Olanders Affärsutvecklare Lars Warenmo Affärsutvecklare Almi Företagspartner Produktion i KINA - framgångsfaktorer för etablering på världens största marknad Ta del av tio års erfarenhet av både med- och motgångar för Axis i Kina Processöverföring vid tillverkning i Kina Så ökar du dina chanser till succé vid det kinesiska förhandlingsbordet Vilken strategi ska du välja för att skydda din produkt från kopiering? Kritiska framgångsfaktorer för etablering av småföretag i Kina Keynote address: Vilka utmaningar ställs du inför när du etablerar fabrik i Kina? Johan Vinberg, VD Habia Cable Workshop: HUR PÅVERKAS LÖNSAMHETEN VID FLYTT AV PRODUKTION TILL KINA? beräkna själv vad det skulle innebära för ditt företag Under ledning av Almi Företagspartner, som utvecklat ett program där outsourcing till Kina jämförs med Lettland, Slovakien, Polen, Indien och att stanna i Sverige. Ta med dig en bärbar dator och räkna själv i modellen programmet får du med dig hem utan extra kostnad juni 2005, Stockholm SIFU AB -ett dotterbolag till Teknologisk Institut, Danmark

2 Funderar du på att flytta eller har du redan bestämt dig? Vill du få tillgång till information från dem som vet vad de pratar om missa inte: PRODUKTION I KINA framgångsfaktorer för etablering på världens största marknad Europeiska konsumenter vägrar köpa varor en enda krona dyrare än de behöver. Samtidigt accepterar de inte heller undermåliga produkter. Fler och fler företag kan därför inte vara bundna av sitt hemland, utan måste söka sig dit de mest prisvärda lösningarna för produktion finns - och då är Kina det uppenbara alternativet. Om du, liksom två av tre stora industriföretag i Västsverige, planerar att flytta hela eller delar av din verksamhet utomlands gäller det att skaffa sig ett stabilt underlag för beslutet. Inför detta strategiska beslut ger vi dig ett unikt tillfälle att ta del av både bra och dåliga erfarenheter som svenska företag gjort av Kina. Under två dagar har vi samlat en namnkunnig skara talare med sammanlagt mer än 80 års erfarenhet från Kina och Asien. Här får du veta vad det krävs för att etablera sig i Kina genom föredragshållare med praktiskt tillämpade kunskaper från verkligheten: Vilka utmaningar ställs du inför när du etablerar en fabrik i Kina? Johan Vinberg, VD, Habia Cable Hur kan ett mindre eller medelstort företag etablera sig framgångsrikt i Kina? erfarenheter från Stilexo Per Jansson, Projektchef, Stilexo Industri AB Så etablerade sig Axis Communications i Kina Johan Lembre, Vice President Product Management, Axis Communication Du får också tips om hur du ska förhandla och sluta avtal i den kinesiska kulturen och vilka flaskhalsar Kina står inför det närmaste decenniet. Efter två faktaspäckade dagar med erfarenheter från Habia Cable, Stilexo, Axis Communication samt SSPC, Kinas fjärde största läkemedelsföretag (och dessutom från ADtranz, Alstom Transport och Microcell) kommer du att stå väl rustad inför ditt strategiska kinabeslut. Dessa två dagar är inte ett hallelujamöte där outsourcingens lov sjungs i alla upptänkliga tonlägen. På SIFU:s konferens om kinesiska affärsmöjligheter får du en balanserad bild av vad en flytt till Kina skulle innebära i verkligheten. På workshopen kommer Kina att jämföras med andra länder som också anses konkurrenskraftiga vad gäller produktion, samt vilka effektivitetshöjningar under svenska förhållanden som kan ge dig besparingar, utan att flytta. Konferensen kommer att ge dig en allsidig belysning ur många aspekter alltså både för- och nackdelar. Går du och funderar på att flytta din produktion, eller delar därav, till Kina? Eller är du redan där, men vill ta del av andras erfarenheter för att bli effektivare på den kinesiska marknaden? Då är detta konferensen för dig. Med vänliga hälsningar Christian Fredriksson Projektledare SIFU AB

3 Program dag Registrering med morgonkaffe Ordförande Lars Warenmo, Almi Företagspartner, inleder konferensen Tips för hur du ska gå tillväga vid etablering i Kina - Vilken typ av svenska företag etablerar sig i Kina, och varför? - Vem gör succé på den kinesiska marknaden? exempel på svenska företag i med- och motgång i Kina - När bör du låta bli att etablera dig i Kina - kriterier som indikerar framgång eller mindre lyckade satsningar - Vilka hjälpmedel/verktyg finns när du vill etablera kontakter - handelskammare, exportråd, ambassaden osv. - Hur ser framtidsutsikterna ut för den kinesiska ekonomin avseende konsumtion och köpkraft? Fredrik Hähnel, Chef Östra Kina, Swedish Trade Council Shanghai Exportrådet i Shanghai har varit involverade i ett 20-tal etableringar av svenska produktionsbolag i Kina. Fredrik pratar kinesiska flytande och är sedan mer än två år chef för Exportrådets kontor i Shanghai Kort bensträckare Praktikfall: Vilka utmaningar ställs du inför när du etablerar fabrik i Kina? - Varför producera i Kina? - Eget företag eller Joint Venture? - Byråkrati i Kina, lätt eller svårt? - Så arbetar kineser - för- och nackdelar med kinesiska anställda - Praktiska tips med utgångspunkt från erfarenheter med ADtranz, Alstom Transport, Microcell och Habia Cable Johan Vinberg, VD, Habia Cable Habia Cable utvecklar, tillverkar och säljer kablar och kundanpassade kabelsystem. Johan Vinberg har bred erfarenhet från verksamhet i Kina, bl.a. genom försäljning och leverans av X2000-tåg till Kina, som VD för Microcell Panda Mobile Communication Co, Ltd i Nanjing, som vice styrelseordförande i Alstom Quingdao Railway Equipment Ltd samt styrelseordförande i Habia Cable China Ltd i Changzhou Förmiddagskaffe Praktikfall: Erfarenheter från etablering av läkemedelstillverkning i Kina - Vad kan du förvänta dig när du börjar göra affärer i Kina? - Processöverföring från Kabi/Pharmacia vid tillverkning i Kina - Svårigheter man stöter på vid etablering i Kina - Undvik att falla i våra fallgropar uppfinn inte hjulet igen, lär av våra misstag! - Ta del av mångåriga erfarenheter från det första svensk-kinesiska joint venture-projektet som numera är Kinas fjärde största läkemedelsföretag - Erfarenheter från export till Europa Hans Wikner, apotekare, advisor och styrelseledamot, Sino-Swed Pharmaceutical Corp. Ltd. (SSPC) SSPC var från början ett samarbete mellan Swedfund, fem svenska läkemedelsföretag (bl.a. Astra och Kabi/Pharmacia) samt tre kinesiska ägare. Hans var med redan 1987 när SSPC etablerade produktion i Kina och deltog i att bygga upp fabriken från grunden. Idag sitter han i styrelsen och har ett eget konsultföretag, Wihapharm Consulting. SSPC är idag Kinas fjärde största läkemedelsföretag.

4 Program dag Lunch Värt att veta om regler för uppförande, seder och bruk i kinesiska affärssammanhang - Takt och ton i Kina vad ska du tänka på vad gäller kulturella skillnader? - Vem ska du förhandla med och vad du kan göra för att öka din prestige och ditt inflytande i kinesernas ögon? - Så ökar du dina chanser till succé vid förhandlingsbordet - Att gå från förhandling till affär vänskap kontra affärsförbindelser - Vilka gåvor är acceptabla och vem ska du ge dem till och när blir det korruption? Lars Ragvald, professor, Institutionen för östasiatiska språk, Lunds Universitet Lars Ragvald är professor i kinesiska samt prefekt för Institutionen för östasiatiska språk vid Lunds Universitet. Lars har besökt, samt i olika omgångar bott i, Kina sedan 1965 och har publicerat ett antal studier om kinesisk kultur och politik. För närvarande forskar han på kinesisk folkreligion Kort bensträckare Praktikfall: Hur kan ett mindre eller medelstort företag etablera sig framgångsrikt i Kina? erfarenheter från Stilexo - Krävs det experthjälp, eller går det att vara småländskt naiv när man ger sig in i Kina? - Så byggde Stilexo sin verksamhet från scratch i Kina - Vad kan du förvänta dig i form av byråkratiskt krångel? - Korruption kanske bara ett problem om du tillåter det? - Så säkrar Stilexo sin energitillgång Per Jansson, Projektchef, Stilexo Industri AB Stilexo är ett av Sveriges största lättmetallgjuterier med produktionsverksamhet i Skillingaryd och i Suzhou industriområde nära Shanghai. Tillsammans med Alteams Oy är Stilexo Skandinaviens största tillverkare av gjutna aluminium- och magnesiumkomponenter och den största leverantören av dessa till telekomindustrin. Per Jansson var ansvarig för att sätta upp Stilexos fabrik i Kina och även driftsansvarig de första sex månaderna Eftermiddagskaffe Avtal och patent i Kina - Att sluta avtal i Kina vad ska du tänka på? - Skillnaden i juridiska synsätt mellan Europa och Kina - Så fungerar kinesisk patentlagstiftning går det att skydda sig mot piratkopiering? - Vilken strategi ska du välja för att skydda din produkt från kopiering? - Strategier och praktiska erfarenheter Lars Rambe, Advokat, Advokatbyrån Rambe & Co Lars Rambe har tidigare varit internationell bolagsjurist på Amersham Pharmacia Biotech och är specialist inom företagsöverlåtelser och immaterialrätt. Han har byggt upp ett nätverk med advokatbyråer i Kina som Advokatbyrån Rambe & Co har kontakt med Ordföranden avslutar konferensens första dag

5 Program dag Morgonkaffe Ordföranden inleder konferensens andra dag Praktikfall: Så etablerade sig Axis Communications i Kina - Ta del av tio års erfarenhet av både med- och motgångar för Axis i Kina - För- och nackdelar med rep-office kontra WOFE (wholly owned foreign enterprise) - Så resonerar Axis om att lägga tillverkning i Kina gällande tullar och skatt Johan Lembre, Vice President, Product Management, Axis Communication Johan Lembre är ansvarig för produktledning på Axis Communication och har tidigare bl.a. arbetat för Ericsson i Hong Kong. Axis utvecklar och säljer nätverksbaserad video och skrivarservrar samt applikationer för säkerhetssystem, fjärrövervakning och dokumenthantering. I Kina har Axis sålt nätverkskameror för i huvudsak säkerhetsinstallationer sedan tolv år tillbaka Förmiddagskaffe Vilka flaskhalsar måste du överväga innan du etablerar dig i Kina? - Några strategiska övervägande som måste vägas in innan du ger dig in på världens största marknad - Flaskhalsar för utveckling i Kina vad måste du räkna med de närmaste fem åren? - Vilka problem kan uppkomma för din export från Kina framtida scenario för Kinas relationer med USA och Japan - Vilken hjälp kan du få från den svenska utrikesförvaltningen när du etablerar dig i Kina? Ingolf Kiesow, ambassadör, Utrikesdepartementet och FOI Totalförsvarets Forskningsinstitut Ingolf Kiesow har en omfattande erfarenhet från Kina och Asien. Han har varit generalkonsul i Hong Kong och varit stationerad i asiatiska länder i sammanlagt 18 år (bl.a. i Delhi, Tokyo, Pyongyang samt som ambassadör i Kuwait under det första Gulfkriget). Ingolf Kiesow har bl.a. publicerat China s Quest for Energy; Impact upon Foreign and Security Policy, Energy in Asia - An Outline of Some Strategic Energy Issues in Asia, From Taiwan to Taliban: two danger zones in Asia. Kinas nya stora språng : WTO och Se upp med Asien! Kort bensträckare Kritiska framgångsfaktorer för etablering av småföretag i Kina - Erfarenheter från småföretags etablering i Kina - fördelar, nackdelar och överväganden som måste göras - Samarbete, partnerskap, uppköp av leverantör - möjligheterna till etablering är många - Vad kan du spara vad gäller inköp - och var kommer merkostnaderna att finnas? - Vad är bäst att börja med vid en seriös satsning - eget kontor på plats, eller agent? - Verkar ditt företag inom en sektor som räknar med att få problem i Kina i framtiden? Elisabet Söderström, VD, Sweden - China Trade Council (SCTC) Elisabet Söderström har tidigare arbetat sex år vid Exportrådets kontor i Hongkong. SCTC ökar kunskapen om Kina, underlättar medlemmarnas strategival, skapar affärskontakter samt bidrar aktivt till erfarenhetsutbyte Ordföranden avslutar konferensen, lunch

6 Program dag Workshop: Hur påverkas lönsamheten vid flytt av produktion till Kina? beräkna själv vad det skulle innebära för ditt företag Ta med dig din resultat- och balansräkning(helår/kontonivå) och din bärbara dator, så får du ett beräkningsprogram som du kan mata in ditt företags uppgifter i och göra dina egna kalkyler! Almi Företagspartner har utvecklat en kalkylmodell som tar med alla de olika faktorer som man måste ta hänsyn till innan man fattar beslut om en flytt till bl.a. Kina. Ta en halvdag och sätt dig och beräkna vad det skulle innebära för dig att flytta din produktion eller att köpa material från Kina. Modellen ger även svar på vilken konkurrens du har att förvänta dig från kinesiska företag samt möjlighet att simulera vilka nödvändiga förbättringsåtgärder som skulle krävas för att uppnå motsvarande lönsamhet på hemmaplan i Sverige. Kalkylmodellen tar hänsyn till skillnader i: Personalkostnader Driftkostnader Materialkostnader Kapitalkostnader Skatter/avgifter Arbetsrätt/Arbetsmarknadslagstiftning Miljölagstiftning Regler/branschstandard Utbildningsmöjligheter Rationaliseringsmöjligheter Kvalitet/leveranstider/flexibilitet Kommunikation (Hur kommer du att klara av samarbetet mellan produktutveckling -produktion-marknad? Hur kommer du att klara av att leda företaget?) Flytt- och avvecklingskostnader Övriga för-/nackdelar Björn Olanders, affärsutvecklare Lars Warenmo, affärsutvecklare Almi Företagspartner Eftermiddagen kommer att bestå av ett pass där Björn och Lars går igenom de teoretiska förutsättningarna och hur modellen är uppbyggd. Efter en kaffepaus kommer de sedan att gå igenom ett case där du kan mata in ditt eget företags uppgifter i programmet för att komma fram till en förberedande kalkyl för vad en flytt till Kina skulle innebära för dig. Programmet kommer du sedan att få med dig hem så att du i lugn och ro kan sätta dig och fundera på olika alternativ. Almis program innehåller även jämförelsetal från Lettland, Slovakien, Polen och Indien samt möjlighet att simulera nödvändiga förbättringsåtgärder på hemmaplan. För att kunna ta del av alla erbjudanden i workshopen bör du ha en bärbar dator med OFFICE-paketet och möjlighet att läsa CD-skiva med dig.

7 B Borås Porto betalt Praktiska upplysningar Tid Onsdagen den 15 juni och torsdagen den 16 juni 2005 Plats Norra Latin Drottninggatan 71 B Stockholm Tel /71 Pris Priset för att delta är kr. Priset inkluderar konferens och workshop (inkl beräkningsprogram), samt lunch, förfriskningar under pauser och dokumentationsmaterial. Moms tillkommer. Faktura och anmälningsbekräftelse sänds efter mottagen anmälan. Avbeställningsvillkor Lämnar du återbud mellan 3-1 vecka före konferensstart, debiterar vi halva konferensavgiften. Vid återbud senare än 1 vecka före konferensstart debiteras hela avgiften. Avbeställning skall ske skriftligt. Om du blir förhindrad att delta är du naturligtvis välkommen att ge din plats till en kollega. Förbehåll SIFU förbehåller sig rätten till ändringar av program, tid och plats. För ytterligare upplysningar Christian Fredriksson, , Hur du anmäler dig lättast Tel Fax Posta anmälningstalongen nr RESPONSTRYCK, Borås

8 Fler konferenser i SIFUs regi Wally Olins the branding guru Produktchefen Produktionsledaren Key Account Manager Inhyrning av personal från Östeuropa och Baltikum SIFU AB Klipp av kupongen. Posta eller faxa Se oss på internet Anmälan till Produktion i Kina Pris för att delta är kr. Moms tillkommer. Företag...Org.nr... Adress... Avd... Postnr/ort... Tel... Namn Frankeras ej. SIFU betalar portot Befattning... Avd... Namn Befattning... Avd... Namn Befattning... Avd... Kontaktperson... Ert beställningsnr... Fakturaadress (Ifylls endast om den inte är samma som ovan) Företag... SIFU AB Svarspost Kundnummer BORÅS Adress...Org.nr... Postnr/ort... Bekräftelse skickas till deltagare kontaktperson Sänd mig SIFUs utbildningskatalog (totalt utbud). Jag kan dessvärre inte deltaga på konferensen, men jag önskar att få tillsänt information om framtida arrangemang. SIFU kan gärna sända relevanta erbjudande och nyheter till min .