Hälsokonvent 2013 med arbetsmiljön som framgångskoncept! augusti, 2013 Södertälje Stadshus

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hälsokonvent 2013 med arbetsmiljön som framgångskoncept! 29-30 augusti, 2013 Södertälje Stadshus"

Transkript

1 Hälsokonvent 2013 med arbetsmiljön som framgångskoncept! augusti, 2013 Södertälje Stadshus

2 Hälsokonvent 2013 För tredje året i rad anordnar Sveriges Företagshälsor ett Hälsokonvent i Södertälje Stadshus. Återigen möts bransch, näringsliv och forskning för att bli inspirerade och ta del av intressanta seminarier, föredrag, samtal och debatter. I år fokuserar vi på arbetsmiljön som framgångskoncept. Alla vet att arbetsmiljöfrågorna är viktiga men vad krävs det för att frågorna ska komma högre upp på agendan hos företag och organisationer? Företagshälsovården är en kunskapsbransch som är svår att konkurrera med när samarbetet fungerar som bäst. Men för att ligga i framkant kanske argumenten behöver vässas ytterligare för alla som arbetar med dessa frågor. Hur ser kommande generationer på arbetslivet? Hur resonerar politikerna kring frågorna? Hur kommunicerar man ut kunskap? Lyssna på samtal om livsstilsfrågor och ett längre arbetsliv. Hör om hur det ligger till med forskningen. Var med på intressanta djupdykningar inom juridik, hälsopromotion, riskbruk, stress, livsbalans och mycket mer. Passa på att diskutera såväl aktuella arbetslivsfrågor som frågor kring framtidens arbetsliv med fokus på hur vi tillsammans kan vara med och skapa hållbara, effektiva och attraktiva organisationer för ett långsiktigt hållbart arbetsliv. Dessutom blir det studiebesök, utställning, mingel, fest och mycket mer! Jag vill hälsa dig och dina kollegor varmt välkomna till några mycket innehållsrika och spännande dagar, läs mer om alla föreläsare och de spännande programpunkterna på följande sidor. Välkommen till Hälsokonvent 2013! Lars Hjalmarson, vd Sveriges Företagshälsor

3 Program 29 AUGUSTI Registrering, kaffe och smörgås Välkommen till Hälsokonvent TRENDSPANING ARBETETS BETYDELSE FÖR KOMMANDE GENERATIONER - Fredrik Claesson Kaffe, frukt VART ÄR VI PÅ VÄG OCH VILL VI DIT? - Christer Olsson Lunch KOMMUNIKATION LÄTTARE SAGT ÄN GJORT - Erik Mattson Kaffe och kaka Studiebesök på Scania axel- och växellådsmonteringen, samling utanför Stadshuset. PARALLELLA SEMINARIUM Ett längre arbetsliv - Jobba efter 65? - Ingemar Eriksson, Magnus Svartengren Dirigent 2. Företagshälsovårdens juridik - Ulf Fröberg Symfoni 3. Lean & Kaizen Sakta ner och gör mer - Åsa Meland Estrad 4. Effektiva metoder för att ändra levnadsvanor - Ragnhild Ivarsson Walther m.fl. Trombon 5. FHV Forskning & Evidensbaserade metoder för FHV - Irené Jensen, Jörgen Eklund, Malin Lohela Karlsson (Obs pågår till 16.45) Demokrati 6. Tidiga insatser mot alkoholproblem i arbetslivet - Ulric Hermansson, Pernilla Nordkvist (Obs pågår till 16.45) Opus Stress och hörselproblem - Dan Hasson Trombon 8. Att tänka och arbeta Hälsopromotivt vad betyder det?- Jan Winroth Estrad 9. Kunskap som konkurrensfördel - Anna Jonsson Dirigent 10. Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar och företagshälsovårdens roll - Jakob Broman Symfoni Slut seminariedag Konferensmiddag & underhållning, Torekällberget 30 AUGUSTI HUR SKAPAR MAN LIVSBALANS? - Per Naroskin Kaffe och kaka VACKER, SUND OCH VÄLTRÄNAD ÄR LIVSSTILEN EN ARBETSGIVARFRÅGA? - David Eberhard samt samtal/debatt med Ragnhild Ivarsson Walther, Helena Börjesson och Sofia Vahlne Bensträckare ARBETSMILJÖVERKETS SYN PÅ FHV - i det förebyggande arbetsmiljöarbetet Mikael Sjöberg DEBATT; Arbetslivet, arbetsmiljön och framtiden. Representanter från Socialförsäkringsutskottet Tomas Eneroth (S) vice ordf., Solveig Zander (C) ledamot, Finn Bengtsson (M) Prisutdelning och avslutning av Hälsokonvent 2013 Enklare stående lunch

4 Föreläsare & programinnehåll Fredrik Claesson Strategikonsult Assessio International Arbetets betydelse för kommande generationer - Ledarskap, medarbetaransvar och företagskultur Hur ser olika generationer på arbete? Hur viktigt är ett arbete och vad ska man göra när man inte trivs? Hur kan man motivera sina medarbetare på olika sätt? Hur kan man få sina medarbetare att stanna och stanna friska på arbetsplatsen längre? Christer Olsson Författare och ledarskapsutvecklare, Utvecklingspoolen Vart är vi på väg - Och vill vi dit? Att sätta kunden i fokus och att göra val som man tar ansvar för. Värdegrund, kultur och policys tomt prat eller kraftfullt verktyg? Hur ökar man medvetenheten om att alla i organisationen kan göra skillnad och har ett ansvar som medarbetare för att förbättra kundmöten och skapa bättre affärer med kunden i fokus? Erik Mattson Statsvetare, författare med ett förflutet som lärare i retorik vid Uppsala universitet Kommunikation lättare sagt än gjort Hur kan vi bli bättre på att presentera, bemöta, övertyga, informera, berätta, beröra och skapa goda möten? Jakob Broman Advokat Elmzell Advokatbyrå Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar och företagshälsovårdens roll Det senaste om tystnadsplikt/sekretess, lagar och regler, kollektivavtal, AD och parters respektive ansvar. Jakob Broman har stor erfarenhet som rådgivare i arbetsrättsliga frågor och som ombud i arbetsrättsliga processer vid Arbetsdomstolen och allmänna domstolar. Medförfattare till boken Rehabiliteringsansvaret En arbetsrättslig handbok. Irené Jensen Professor i företagshälsovård KI, Jörgen Eklund professor KTH samt Malin Lohela Karlsson PhD, postdoc KI FHV Forskning & evidensbaserade metoder för FHV Aktuellt läge om företagshälsovårdsforskningen. Ulric Hermansson Socionom, med dr Karolinska Institutet m.fl. Tidiga insatser mot alkoholproblem i arbetslivet Omkring svenskar ligger i farozonen med sitt alkoholbruk men flertalet drar sig för att vända sig till den specialiserade missbruksvården. Studier har visat att arbetsgivarna har ett stort behov av mer kunskap för att tidigt upptäcka och förhindra såväl alkohol- som narkotikaproblem. Företagshälsovården kan, utan specialistkompetens inom beroendeområdet, okomplicerat och okontroversiellt behandla måttliga alkoholproblem med goda resultat genom korta motiverande och rådgivande samtal enligt 15-metoden.

5 Ulf Fröberg Chefsjurist Institutet för Medicinsk Rätt Företagshälsovårdens juridik Vilka krav ställer lagstiftningen på företagshälsovårdens ledning? Ny lagstiftning och strängare krav ställer högre krav på företagshälsovården än tidigare. Förändringar i patientdatalagen och patientsäkerhetslagen påverkar både medarbetare och ledning. Vad är viktigt och nödvändigt att känna till? Anna Jonsson Ekonomie doktor och universitetslektor, Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet. Kunskap som konkurrensfördel, Kunskapsöverföring & Knowledge management Att överföra kunskap om hälsans betydelse för arbetet är en grundläggande uppgift för FHV samtidigt står FHV inför en egen generationsväxling. Att ta vara på kunskap i organisationen blir allt viktigare för att vara konkurrenskraftig. Men hur säljer man kunskap? Med exempel från näringslivet beskrivs hur en uttalad lärandekultur och delaktighet kan se ut för att få en avgörande betydelse för affärsmässig framgång. Dan Hasson Docent i folkhälsovetenskap vid Karolinska institutet och anknuten till Stressforskningsinstitutet vid Stockholms universitet Stress och hörselproblem ökar - Från avancerad vetenskap till lätthanterlig problemlösning Presentation av ett hälsoverktyg med inbyggda möjligheter att åtgärda problem på gruppnivå som fångar upp människor innan de blir sjuka och ger cheferna möjlighet till att hantera resultaten. Med en direkt koppling till företagshälsovården kan de reagera på alarmerande resultat. Åsa Meland,( fd pilot), författare och vd Kaizen Support Lean & Kaizen sakta ner och gör mer Det finns många arbetsförhållanden som påverkar hälsan och trivseln. Arbetsvardagen - hur man jobbar rent praktiskt och hur man organiserar arbetet - kan vara både en friskfaktor och en riskfaktor. Hur tar man bort tids- och energitjuvar för att kunna fokusera på utveckling och kvalitet? Hur skapar man ordning och reda och får alla att dra åt samma håll? Hur väver man samman utvecklingssatsningar och Lean/ Kaizen med ett hälsofrämjande arbete? Lean har blivit mycket populärt under de senaste åren. Med vad som krävs är ett verktyg för att omsätta tankesättet i handling. Jan Winroth Universitetslektor Högskolan Väst Att tänka och arbeta Hälsopromotivt vad betyder det? Hur får man företagsledning och chefer att bättre förstå sambanden mellan verksamhetsfrågor och hälsofrågor så att strategier och förutsättningar för hälsofrämjande organisationer kan skapas?

6 Ingemar Eriksson Departementsråd huvudsekreterare i Pensionsåldersutredningen Magnus Svartengren professor Arbetsmiljöverket Ett längre arbetsliv - Jobba efter 65? För en bibehållen välfärd i framtiden krävs att alla som kan och vill jobba längre också får möjlighet att göra det, både för sin egen del och för samhället i stort. Men ett längre arbetsliv kräver också ett bättre och hälsosammare arbetsliv. Hur skapas ett flexiblare arbetsliv och förändrade attityder? Ragnhild Ivarsson Walther och Stig Norberg, Företagsläkare Effektiva metoder för att ändra levnadsvanor Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder och företagshälsovården är ett samarbetsprojekt mellan Socialstyrelsen och Svenska Läkaresällskapet med syfte att implementera riktlinjerna och dess metoder. Per Naroskin Psykolog och författare Hur skapar man livsbalans? Arbetslivet, samhället och omvärlden förändras i allt snabbare takt. Det ställer höga krav på både organisationen, ledaren och individen. Slimmade och mer flexibla arbetsorganisationer ökar kraven på de anställda och kanske framförallt på cheferna. Vad utmärker ett bra ledarskap? Hur hanterar man förändringar och kriser och hur skapar man goda medarbetare? Per Naroskin menar att många chefer behöver större kunskap kring hur medarbetare reagerar på förändringar och de ofta obeaktade sociala konsekvenserna av en organisationsförändring Vacker, sund och vältränad - Är livsstilen en arbetsgivarfråga? David Eberhard Överläkare i psykiatri, författare och debattör bl.a. kring frågor om hälsohets i Samtal / Debatt med bl. a. Ragnhild Ivarsson Walther Företagsläkare och projektledare för Läkares samtal om levnadsvanor, Helena Börjesson chef Arbetsmiljö & Hälsa, Betania samt Sofia Vahlne förhandlingschef Scania Vad innebär egentligen den allt större fokuseringen på hälsa? Var går gränsen för när arbetsgivarna ska kunna lägga sig i vad anställda äter och vad de gör på sin fritid? Och vad är en osund livsstil? Vad händer om arbetsgivare börjar kräva att de anställda motionerar och äter hälsosamt för att de ska få ha jobbet kvar. Vad händer med den psykosociala arbetsmiljön om de individuella livsstilsfaktorerna som kost, motion, sömn, alkohol och rökning blir det viktigaste medlet att skapa effektivitetsvinster i företag och organisationer? Försvinner en viktig del av arbetsmiljön om arbetsgivaren fokuserar på personalens kondition? Hur får vi till en sund hälsofokusering? ARBETSMILJÖVERKETS SYN PÅ FHV - i det förebyggande arbetsmiljöarbetet Mikael Sjöberg, gd Arbetsmiljöverket

7 Debatt: Arbetslivet, arbetsmiljön och framtiden Vad vill politikerna? Representanter från Socialförsäkringsutskottet Tomas Eneroth (S) vice ordf., Solveig Zander (C) ledamot, Finn Bengtsson (M) Moderator Tomas Tengby journalist och författare Eventuella PPT bilder från föreläsningarna kommer i möjligaste mån att publiceras på Sveriges Företagshälsors hemsida för nedladdning

8 Utställare Universitet och Högskolor Master- och Magisterutbildningar för företagshälsovården Yrkesföreningar Svenska Företagsläkarföreningen Ergonomisektionen LSR Läkares samtal om levnadsvanor - ett nationellt projekt Kompetenscentret för företagshälsovård en länk mellan forskning om FHV och praktik