INNehåll. toppen i koppen!! Kafferostare sedan 1891

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "INNehåll. toppen i koppen!! Kafferostare sedan 1891"

Transkript

1 GAIUS 2013

2

3 ANNONS FRÅN EN AV GAIUS SPONSORER INNehåll toppen i koppen!! Kafferostare sedan INVIK Karta över mässområdet & hålltider under dagen 5 Innehållsförteckning 6 Projektledarna har ordet 9 Prefektens krönika 11 Handelshögskolans rektor 16 Projektgruppen Föreläsningar 23 Kontaktsamtal 25 Heta stolen 27 Banketten 29 Tävla med GAIUS 31 Juridiska föreningen 38 Huvudsamarbetspartner Setterwalls 40 Förteckning över utställande företag 41 Företagspresentationer 154 GAIUS vill tacka 5

4 Juriststudentens möjligheter: Oändliga Om vi inte visste vad som väntade oss på Handelshögskolan, hur säkra kan vi då vara på att vi vet vad som väntar oss efter examen? För ungefär tre och ett halvt år sedan klev vi för första gången in som juriststudenter i Malmstenssalen. Med våra nyinköpta böcker, pärmar, anteckningsblock och datorer tog vi plats bland ett enormt antal välklädda studenter som antagligen var lika nervösa som vi själva var. Vi hade antagligen precis som alla andra en del förutfattade meningar om hur de kommande nio terminerna skulle se ut. För vår del innefattade förväntningarna främst att vi skulle lära oss tyda kryptiskt formulerad lagtext och läsa om brott och straff. Till viss del stämde den förväntade bilden överens med vår tid på Handelshögskolan. Vi har ägnat många timmar med näsan i lagboken och naturligtvis har vi fått tagit oss in i straffrättens värld, men när vi nu tänker tillbaka inser vi att vi resultatet inte stämmer helt överens med vad vi förväntade oss första dagen i Malmstenssalen. Det är just den insikten som har stått i centrum under det senaste årets arbete med GAIUS. Om vi inte visste vad som väntade oss på Handelshögskolan, hur säkra kan vi då vara på att vi vet vad som väntar oss efter examen? Det tog inte särskilt lång tid på juristprogrammet innan tingsmeritering och advokatyrket diskuterades bland oss studenter. Rykten florerade om både arbetstider, jämställdhet och betygskrav. Men vet vi verkligen vad som är sant och vad som bara är ord från en annan students mun? Och är det verkligen så att vi alla strävar mot samma arbetsplats, eller råkar det bara vara ett fåtal arbetsplatser som diskuteras? Redan när vi rekryterade vår projektgrupp blev det ganska tydligt att vi faktiskt har olika mål med vår utbildning. Det har därför varit viktigt för oss att framhäva de delar av juridiken som inte alltid syns och tar plats på utbildningen. Vi tror att våra skillnader speglar hur olika juriststudenterna faktiskt är och att just olikheterna har varit vår största tillgång när vi skapat årets GAIUS. Vi har ägnat timmar åt att klura, diskutera och arbeta fram idéer för att skapa GAIUS - Möjligheternas jurist. Eftersom varken vi eller projektgruppen visste vad som väntade när vi började arbeta med GAIUS har vi själva fått chansen att arbeta fram en mässa som vi tror passar er! Nio månader efter start kan vi inte säga annat än att vi är otroligt nöjda med vårt val av projektgrupp som har hjälpt oss att skapa den mässa ni idag kan besöka. Resan hit har varit full av överraskningar, utmaningar och tillfällen där vi trott att vi aldrig skulle kunna knyta ihop säcken. Men trots alla tvivel står vi här idag och vi hoppas att ni alla har utnyttjat möjligheterna som GAIUS erbjuder! I år kommer ni att får möta en blandning mellan stora och små advokatbyråer, myndigheter och ideella organisationer. Dessutom kommer ni i år att få möjlighet att lyssna på intressanta föreläsare och utställare som inte har helt vanliga jobb! Vi hoppas att vi på så sätt lyckas ge er chansen att träffa arbetsgivare som ni redan är intresserade av, men också få er att öppna ögonen för möjligheter som kanske inte tidigare varit lika synliga. Kanske inser ni, precis som vi har gjort, att juriststudentens möjligheter är oändliga! Emma Blomstervall & Frida Lantoft Projektledare GAIUS

5 ANNONS FRÅN EN AV GAIUS SPONSORER INSTITUTIONENS PREFEKT OM... GAIUS TEMA MÖJLIGHETERNAS JURIST Traditionellt var juristutbildningen en ämbetsexamen med en tydlig domarprägel. Men med en ändrad bild av vad en jurist både skall kunna och göra ändras också kraven på juristutbildningen för att svara mot den nya juristrollen. Den traditionella domarrollen präglar fortfarande utbildningen i ganska hög utsträckning, eftersom utbildningen vill kunna ge kompetens till de traditionella juristyrkena. Inget ont i det. Men vi kan inte blunda för att samhället förändras och att det därför finns behov av att placera jurister i andra roller än de traditionella. Det är en av anledningarna till att juristutbildningarna har kunnat expandera samtidigt som nyutexaminerade jurister faktiskt får arbete. Och för detta krävs att jurister har andra färdigheter än bara renodlat rättsligt beslutsfattande. Juristen skall kunna arbeta som pålitlig analytiker, beslutsfattare och ledare inom det offentliga såväl som i näringslivet. inte. På juristutbildningen försöker vi att skapa möten med jurister i olika roller tidigt under utbildningen, och under utbildningen skapas bilder av vad en jurist skall kunna. GAIUS är ett tillfälle då Göteborgs juriststudenter får möjlighet att träffa ett brett spektrum av jurister som representerar en mängd olika möjliga juristroller. GAIUS är ett tillfälle för att ställa frågor om vad en jurist skall kunna och hur det är att arbeta som jurist. Gör det - och upptäck att juristyrket kan bestå både av en spännande roll som traditionell jurist men också att det finns andra spännande arbetsuppgifter som väntar. Thomas Erhag Juridiska institutionens prefekt Den beskrivna bilden är också på sätt och vis ett dilemma och antyder att studenten själv skall välja hur hon skall skapa sig sin egen juristidentitet, traditionell eller 9

6 ANNONS FRÅN EN AV GAIUS SPONSORER Är du ny student? Missa inte vårt välkomstprogram! Som ny student i Göteborg välkomnar vi dig med en mängd gratiserbjudanden och rabatter som hjälper dig att upptäcka staden. Allt inleds med en stor Kick-off torsdagen den 24 januari. Läs mer på goteborg.com/student REKTOR Per Cramér Vår juristutbildning i en tid av globalisering Utvecklingen av nationella rättssystem kom att påbörjas under den senare delen av medeltiden. Detta skedde i takt med etableringen av stater med en centraliserad världslig maktutövning, ofta personifierad av en kung eller furste, som upprätthöll kontroll över ett definierat territorium. Rättsystemet utgjorde ett centralt instrument för att bygga enhet och stabilitet inom staten. Land skall med lag byggas blev ett motto som i olika variationer återfinns i många staters tidiga politiska retorik. Statens självständighet att reglera det egna samhället kom att bli en grundläggande princip för varje stats identitet. Utifrån denna tanke kom de nationella rättssystemen att utgöra instrument för samhällsutvecklingen och spegla förändringar i samhällsmoralen i varje stat. Samtidigt som stater tagit intryck av varandra och inspirerats av goda exempel har utveckling främst varit nationellt baserad med stora variationer mellan olika stater. Det nationella rättssystemet har uppfattats som en självinnesluten enhet. Under de senaste tjugofem åren har denna traditionella syn på det nationella rättssystemet som enhetligt och avskilt från omvärlden i allt snabbare takt kommit att förändras. Ur ett svenskt perspektiv har denna förändring framförallt drivits fram av två skilda utvecklingslinjer: I det politiska regionala integrationsprojektet inom den Europeiska unionen utgör utvecklingen av harmoniserade rättsregler det centrala instrumentet för att etablera en enhet bortom nationalstaten. Europarätten utgör en rättskälla som är direkt tilllämplig inom samtliga medlemsstater och i takt med dess utveckling krymper den nationella lagstiftarens kompetens att reglera samhällsförhållanden inom sin jurisdiktion. Den andra förändringsprocessen är global och främst relaterad till att våra samhällen i ökad utsträckning står inför utmaningar som inte känner nationsgränser och vars lösning kräver reglering på multilateral nivå. Uppenbara exempel är relaterade till villkoren för internationell handel och investeringar, fördelning och förbrukning av ändliga naturresurser, hotet om klimatförändringar, internationell migration, grundläggande arbetsvillkor och risken för spridning av massförstörelsevapen. Dessa utvecklingslinjer innebär att en svensk jurist idag måste ha en förståelse för hur regler på nationell, regional och global nivå förhåller sig tillvarandra och för hur de samverkar i varje enskild fråga. Dessutom krävs i ökad omfattning att yrkesverksamma jurister har en förmåga att kommunicera med kollegor som har sin utgångspunkt i andra nationella rättsordningar. Juristens verklighet blir således allt mer komplex och kommer att kräva ett allt större mått av systemförståelse. Juristens roller i samhället har samtidigt kommit att breddas och förändras. I ett samhälle där regelstyrning blir alt viktigare för att tackla svåra utmaningar får jurister i ökad utsträckning en konstruktiv roll. Istället för att agera reaktivt i konflikter som redan uppkommit får juristen en proaktiv roll för att förebygga konflikter och bidra till utformningen av väl fungerande regelsystem som svarar mot våra samhällens behov. Juristprogrammet utgör en av Handelshögskolans två huvudinriktningar inom utbildning. Det är vår absoluta ambition att utbildningens innehåll skall svara mot samhällets framtida kompetensbehov. Detta sker främst genom ett fortlöpande arbete med utveckling (forts. nästa sida) 11

7 SALLAD Välj bland godsaker som hummus, fetaost, kycklingfilé, manchego, kräftstjärtsröra, tonfiskröra och hemlagade dressingar. STUDENTERBJUDANDE Sallad med kräftstjärtsröra 65 kr övriga sallader 63 kr Lägg till 5 kr för mineralvatten VARMT VÄLKOMMEN IN av utbildningsprogrammet och dess enskilda kurser. Utöver detta är det ett mål att utveckla och expandera möjligheterna till internationellt studentutbyte. Mot bakgrund av de utmaningar som en yrkesverksam jurist ställs inför idag är erfarenheterna från att ha studerat en tid vid ett utländskt universitet allt mer värdefulla. Det är också viktigt att studentgrupperna på våra engelskspråkiga fördjupningskurser har en internationell sammansättning. Föreläsningssalen blir då ett multikulturellt laboratorium som ger alla deltagande studenter erfarenheten av att kommunicera över kulturella gränser. Sedan många år tillbaka har vi successivt etablerat ett allt bättre nätverk av samarbeten med universitet i Europa. Utanför Europa har det sedan en lång tid tillbaka funnits möjligheter för juriststudenter att skriva sitt examensarbete i ett utvecklingsland med finansiering inom ramen för SIDA:s stipendieprogram för minor field studies (MFS). Vi arbetar nu medvetet med att få till stånd avtal om studentutbyte med utomeuropeiska lärosäten av mycket hög kvalitet. För ett år sedan slöt vi ett avtal med Guanghua Law School vid Zhejiang University i Hangzhou, Kina. Detta avtal ger möjligheten för studenter från Göteborg att delta i sommarkurser i kinesisk rätt på plats i Kina. Inom kort kommer vi även att ingå ett avtal om samarbete med National Indian Law School University i Bangalore. Detta är Indiens främsta juristutbildning med ett brett internationaliserat kursutbud på engelska. Förhoppningsvis kommer möjligheten till studentutbyte med detta universitet att vara öppen redan under I en snabbt föränderlig och allt mer internationaliserad värld söker vi att fortlöpande anpassa Juristprogrammet för att det skall svara upp mot morgondagens kunskapsbehov. Som student gäller det att ta till vara de möjligheter till breddning och profilering som finns inom ramen för utbildningen. Per Cramér Rektor för Handelshögskolan i Göteborg Professor i internationell rätt ANNONS FRÅN EN AV GAIUS SPONSORER Besök Herrljunga Ciders gårdsbutik 1 timme från Göteborg Äppelboden Östergårdsgatan 11, Herrljunga 13

8 ANNONS FRÅN EN AV GAIUS SPONSORER ANNONS FRÅN EN AV GAIUS SPONSORER myrorna är en del av frälsningsarmén Nu kan du handla nya gamla saker även på söndagar! Myrorna Järntorget Vardagar Lördagar Söndagar älska återanvändning

9 PROJEKTGRUPPEN FÖR GAIUS SHAHRYAR SIRI 22 år, termin 4, IT-ansvarig 2. ALBIN HALLGREN 22 år, termin 6, marknadsföringsansvarig 3. SANDRA ÅSBERG WETZÉR 24 år, termin 6, sponsoransvarig 4. DAVID THORÉN 21 år, termin 6, informationsansvarig 5. Freja LINDERSTAM 21 år, termin 6, loungeansvarig 6. EMMA BLOMSTERVALL 25 år, termin 6, projektledare 7. CAROLINA HELGESSON 22 år, termin 6, eventansvarig 8. ISABELLA LIDSTRÖM 21 år, termin 6, crewansvarig 9. MITAR MARJANOVIC 23 år, termin 8, ekonimiansvarig 10. GUSTAV SVENSSON 22 år, termin 8, mässansvarig 11. RICHARD FÜRST 35 år, termin 4, logistikansvarig 12. BJÖRN SWANBERG 24 år, termin 8, kontaktsamtalansvarig 13. FRIDA LANTOFT 22 år, termin 8, projektledare 14. SOFIA SJÖÖ 23 år, termin 6, bankettansvarig DET VAR VI SOM GJORDE GAIUS

10 ANNONS FRÅN EN AV GAIUS SPONSORER Här har du ditt liv. MÅNDAG 4 FEBRUARI KL Juridik på internet något för dig? föreläsningar TISDAG 5 FEBRUARI KL VAD KRÄVS FÖR ATT BLI ADVOKAT? INFÖR MÄSSAN Vi säger inte att det inte går att leva utan Sveriges Rikes Lag. Men om du ändå ska läsa juridik, varför chansa? VEM: AGNES ANDERSSON Var: VOLVOSALEN OBS! Setterwalls bjuder på lunch! Agnes Andersson är advokat på Setterwalls med inriktning mot IT, personuppgifter och teknik. Hon kommer till GAIUS för att ge en introduktion till IT-juridiken och klargöra vad en IT-advokat egentligen gör. Den snabba teknikutvecklingen har inte bara förändrat vår vardag utan också affärslivets spelregler. IT-juridik som arbetsområde för jurister har därför vuxit stort och utgör idag ett dynamiskt och internationellt rättsområde. I Setterwalls IP Tech grupp bara i Göteborg är det hela 13 personer som arbetar inom detta område. Vilka lagar gäller på internet? Vad får man säga om sin arbetsgivare på Facebook? Vilket skydd har den personliga integriteten vid köp online? Missa inte chansen att utöka din kunskap om detta innovativa och ständigt växande rättsområde. VEM: MARIA BILLING Var: VOLVOSALEN OBS! GAIUS bjuder på lunch! (Föranmälan krävs.) Maria Billing, chefsjurist på Sveriges advokatsamfund, berättar om vad advokatyrket egentligen innebär. Vad krävs för att bi advokat? Vad innebär det egentligen att vara advokat kontra biträdande jurist? Dessa frågor och fler därtill kommer att besvaras. ONSDAG 6 FEBRUARI KL SÅ KAN DU KOMBINERA FOTBOLL MED JURIDIK! VEM: CARL FHAGER Var: VOLVOSALEN OBS! MAQS bjuder på lunch! Främst för de främsta. Sveriges kunnigaste inom juridik, skatt, ekonomi och offentlig förvaltning har en sak gemensamt. Vi står bakom dem med förstklassig programvara, litteratur, utbildning och internettjänster. Norstedts Juridik främst för de främsta. För mer information se Carl Fhager ansvarar för MAQS avdelning för Sport, Media och Underhållning och har tidigare varit sportchef för BK Häcken. Han berättar om hur du kan forma den juridiska karriären efter dina intressen och om vikten av juridik inom idrotten på många plan. Slutligen tar Carl med oss bakom kulisserna på de stora internationella spelarövergångarna och berättar vad som händer - egentligen. FLER FÖRELÄSNINGAR 19

11 ANNONS FRÅN EN AV GAIUS SPONSORER föreläsningar PÅ MÄSSDAGEN! ÄLSKA, GLÖMMA OCH VAD DU SKA ÄTA TILL MIDDAG IKVÄLL. Middagsräddarna. Kryddblandningar utvecklade för the Chaos Hour den där stressiga timmen mellan 18 och 19 på vardagar då maten bara måste stå på bordet. Mindre stress. Noggrant utvalda kryddor. Roliga smaker. God middag på er. torsdag 7 februari kl 11:00 Elisabeth Massi Fritz Brottsoffrens orädda försvarare Var: Malmstensalen OBS! FÖRANMÄLAN KRÄVS FÖR GARANTERAD PLATS! ANMÄLAN SKER VIA Som grundare och VD driver Elisabeth Sveriges enda advokatbyrå med specialistkompetens inom hedersbrott och med inriktning på brottsoffer. Under året har Elisabeth frekvent figurerat i SVT som deras juridiska expert vid rättegången mot den norske terroristen Ander Behring Breivik och hon har arbetat som målsägandebiträde i många uppmärksammade mål i hedersbrott, sexualbrott och andra grova våldsbrott. På GAIUS 2013 vill hon tala om hennes möten med offren i Oslo, hur det gick till när hon blev de tilltalades värsta mardröm och varför hennes jobb trots allt är det roligaste hon vet. torsdag 7 februari kl 14:00 Torgny Håstad VAD GÖR HÖGSTA DOMSTOLEN? Var: Malmstensalen OBS! FÖRANMÄLAN KRÄVS FÖR GARANTERAD PLATS! ANMÄLAN SKER VIA F.d. justitierådet Torgny Håstad talar om verksamheten i HD. Han tar upp organisationen, urvalet av mål, hur överläggningarna går till, hur domskäl utformas och hur de ska tolkas, dissenser och tillägg samt gränsen för HD:s rättskapande verksamhet. I mån av tid kan även resningar och domvillor komma att behandlas. MIDDAGSRÄDDARNA LAGA RIKTIG MAT. RIKTIGT ENKELT. 21

12 ANNONS FRÅN EN AV GAIUS SPONSORER KONTAKTSAMTAL EN CHANS ATT BLI PERSONLIG DESSA FÖRETAG KAN DU TRÄFFA Setterwalls Mannheimer Swartling Awapatent Deloitte Gärde Wesslau Linklaters Lindahl Roschier Vinge PWC Wåhlin Wistrand MAQS Delphi Centrum för Rättvisa Cederquist Bird & Bird Baker & McKenzie Kontaktsamtalen pågår under hela mässdagen (7 feb) i mindre lokaler på Handelshögskolan. Här ges studenter och företag en möjlighet till att träffas en liten stund för att marknadsföra sig själva, lära känna varandra lite bättre och helt enkelt bli lite mer personliga än ute på den stora mässan. OBS! Ett antal företag erbjuder dessutom en intressant student de träffar under mässdagen ett kontaktsamtal. Ingen föranmälan krävs. Visa framfötterna och du kan bli den utvalde hos: Gärde Wesslau, Vinge, Wåhlin, Bird & Bird, Awapatent eller Lindahl. Frågor eller funderingar? Kontaktsamtalsansvarig: Björn Swanberg 23

13 ANNONS FRÅN EN AV GAIUS SPONSORER HETA STOLEN VI VANN VI VANN RYMDKAPPLÖPNINGEN. När jorden inte längre räcker till tävlar stormakterna om att upptäcka rymden, och medan de fortsätter med sina När jorden inte längre räcker till tävlar stormakterna om att upptäcka rymden, och medan de fortsätter med sina När högtflygande jorden inte planer längre står räcker vi stadigt till tävlar med bägge fötterna om på att jorden. Nya BMW 3-serie Touring har nämligen redan högtflygande När jorden planer inte längre står räcker vi stadigt till tävlar med stormakterna bägge fötterna om på att jorden. upptäcka Nya rymden, BMW 3-serie och medan Touring de fortsätter har nämligen med redan sina avgjort rymdkapplöpningen. planer står vi Med ett med bagage på 495 liter på är rymligast klassen, och kombination med 40- avgjort högtflygande rymdkapplöpningen. planer står vi Med stadigt ett med bagage bägge på fötterna 495 liter på är jorden. den rymligast Nya BMW i klassen, 3-serie och Touring i kombination har nämligen med redan 40- avgjort fällbart avgjort rymdkapplöpningen. baksäte och Med mycket Med ett ett låg bagage lasttröskel på på 495 står liter det är är den bara rymligast skrivet stjärnorna i klassen, och hur i mycket kombination du får med plats 40- med fällbart baksäte och en mycket låg lasttröskel står det bara skrivet i stjärnorna hur mycket du får plats med fällbart baksäte och och en en mycket låg låg lasttröskel står det bara skrivet i stjärnorna hur mycket du får plats med. NYA NYA BMW BMW 3-SERIE TOURING. VÄGVISAREN. KÖRGLÄDJE KÖRGLÄDJE FRÅN :- KÖRGLÄDJE FRÅN :- FRÅN :- Nya BMW 3-serie Tourimg. Effekt från 184 hk. Bränsleförbrukning vid blandad körning enl EU-norm från 4,7 l/100 km. Koldioxidvärde Nya BMW 3-serie Tourimg. Effekt från 184 hk. Bränsleförbrukning vid blandad körning enl EU-norm från 4,7 l/100 km. Koldioxidvärde från 124 g/km. Miljöklass: EU5. Billån från kr/mån. Baseras på 6,25% ränta (ränteläge september 2012), 30% kontantinsats, 50% restskuld efter 36 månader. Effektiv ränta 6,90%. Uppläggningsavgift och administrationsavgift Nya BMW Nya BMW från serie 3-serie g/km. Tourimg. Tourimg. Miljöklass: Effekt Effekt EU5. från från Billån hk. hk. från Bränsleförbrukning Bränsleförbrukning kr/mån. Baseras vid vid blandad blandad på 6,25% körning körning ränta enl enl (ränteläge EU-norm EU-norm från från september 4,7 4,7 l/ ), km. Koldioxidvärdoxidvärde från från g/km. g/km. Miljöklass: Miljöklass: EU5. EU5. Billån Billån från från kr/mån. kr/mån. Baseras Baseras på på 6,25% 6,25% ränta ränta (ränteläge (ränteläge september september 2012), 2012), 30% kontantinsats, 50% restskuld efter 36 månader. Effektiv ränta 6,90%. Uppläggningsavgift och administrationsavgift tillkommer. 30% kontantinsats, Finansiering 50% via BMW restskuld Financial efter Services. 36 månader. Enskild Effektiv återförsäljare ränta 6,90%. äger Uppläggningsavgift rätt att sätta eget och pris. administrationsavgift 30% tillkommer. kontantinsats, Finansiering 50% via restskuld BMW Financial efter 36 Services. månader. Enskild Effektiv återförsäljare ränta 6,90%. äger Uppläggningsavgift rätt att sätta eget och pris. administrationsavgift tillkommer. Finansiering via BMW Financial Services. Enskild återförsäljare äger rätt att sätta eget pris. tillkommer. Finansiering via BMW Financial Services. Enskild återförsäljare äger rätt att sätta eget pris. KAMPANJERBJUDANDE PÅ UTVALDA BILAR MED COMFORTPAKET. BMW BMW BMW X1 X1 X1 Comfort Comfort Edition Edition BMW 1-serie Comfort Edition BMW Comfort Comfort X1 Edition Edition Comfort innehåller: Edition Park Park Distance Control BMW Comfort 1-serie Edition innehåller: Comfort Farthållare Editionmed broms- Comfort Edition innehåller: Park Distance Control Comfort Edition innehåller: Farthållare med bromsfunktion, Park Distance Control (PDC bak), Blue- Comfort (PDC) (PDC) bak, Edition bak, Farthållare innehåller: med med bromsfunktion, Park Distance Control Bluetooth-förberedelse bak, Farthållare Business med bromsfunktion, samt samt USB-anslutning Bluefunktiontooth-förberedelse Park Distance Business Control samt (PDC USB-anslutning. bak), Blue- Comfort funktion, Edition Park Distance innehåller: Control Farthållare (PDC bak), med Blue- broms- (PDC) bak, Farthållare med bromsfunktion, Bluetooth-förberedelse Business samt USB-anslutning tooth-förberedelse Business samt USB-anslutning. tooth-förberedelse Exempel: Business samt USB-anslutning tooth-förberedelse Exempel: Business samt USB-anslutning. (PDC) Exempel: Exempel: Exempel: BMW BMW X1 X1 xdrive 18d 18d Comfort Edition. Exempel: BMW 114i inkl Drive Comfort BMW BMW inkl. inkl. Funktionspaket. X1 xdrive 18d Comfort Edition. BMW 114i inkl Drive Comfort X1 xdrive 18d Comfort Edition. BMW Ord. pris 114i inkl kr Drive Comfort Nu kr inkl. kr inkl. Ord. Ord. Funktionspaket. Funktionspaket. pris pris kr kr Nu Nu kr kr Ord. pris kr Nu kr Ord. pris kr Nu kr Ord. pris kr Nu kr Ord. pris kr Nu kr BMW 116d Comfort Edition. Tillvalserbjudande för för BMW 116d Comfort Edition. BMW Ord. pris 116d Comfort kr Edition. Nu kr Tillvalserbjudande kr BMW Tillvalserbjudande BMW X1 X1 xdrive xdrive 18d 18d för för och och X1 X1 xdrive xdrive 20d. 20d. Ord. pris kr Nu kr BMW X1 xdrive 18d och X1 xdrive 20d. Ord. pris kr Nu kr BMW X1 xdrive 18d och X1 xdrive 20d. BMW 118d Comfort Edition. Navigation Navigation Business. Business. BMW 118d Comfort Edition. Navigation BMW Ord. pris 118d Comfort kr Edition. kr Navigation Ord. Ord. Business. pris pris Business. kr kr Nu Nu kr kr Ord. pris kr Nu kr Ord. pris kr Nu kr Ord. pris kr Nu kr Ord. pris kr Nu kr Ord. pris kr Nu kr Automatisk Automatisk växellåda växellåda Bilarna på bilderna kan vara extrautrustade. Bilarna på bilderna kan vara extrautrustade. Automatisk Ord. pris växellåda kr Automatisk Ord. pris växellåda kr Nu Nu kr kr Bilarna Reservation på bilderna för slutförsäljning kan vara extrautrustade. samt eventuella tryckfel. Bilarna Reservation på bilderna för slutförsäljning kan vara extrautrustade. samt eventuella tryckfel. Ord. pris kr Nu kr Reservation för slutförsäljning samt eventuella tryckfel. Ord. pris kr Nu kr Reservation för slutförsäljning samt eventuella tryckfel. Bilia Group Göteborg Bilia Group Göteborg filial Kungsbacka Mån fre Lör sön Bilia Group Göteborg Bilia Group Göteborg filial Kungsbacka Bilia Göteborgsvägen Group Göteborg 92, Mölndal Bilia Hallabäcksvägen Group Göteborg 2, Kungsbacka filial Kungsbacka Bilia Göteborgsvägen Group Göteborg 92, Mölndal Bilia Hallabäcksvägen Group Göteborg 2, Kungsbacka filial Kungsbacka Göteborgsvägen Tel: , 00. Mölndal Hallabäcksvägen Tel: , 00. Kungsbacka Göteborgsvägen Tel: , Mölndal Hallabäcksvägen Tel: Tel: Tel: , Kungsbacka Mån fre Lör sön Mån fre Lör sön Mån fre Lör sön DIN CHANS ATT STÄLLA FRÅGOR TILL FÖRETAGEN Heta stolen är momentet som hjälper juriststudenten skaffa sig en sanningsenlig uppfattning av det juridiska arbetslivet. Momentet går ut på att representanter från advokatbyråer, myndigheter och diverse andra arbetsplatser ställer upp i en debatt där de grillas av frågor från varandra, juriststudenter samt vår moderator. Tanken är inte att arbetsgivarna ska framföra det som låter bra det vi vill få fram är sanningen. Förhoppningsvis får vi äntligen svar på hur det egentligen förhåller sig med arbetstider, föräldraledighet, löner, bonusutdelningar, antagningsförfaranden m.m. Har du frågor som du vill ha svar på? Mejla dina frågor till så ska vi se till att du får tillfredställande svar. Missa inte chansen att få svaren som gör dig lite klokare inför ditt framtida karriärsval! Moderator: THOMAS ERHAG Vår moderator Thomas Erhag är jur dr och docent i offentlig rätt samt juridiska institutionens prefekt. OM SANNINGEN SKALL FRAM Sveriges Domstolar, Wåhlin, Mannheimer Swartling och Lindahl Åklagarmyndigheten, Bird & Bird, Setterwalls och Glimstedt Vinge, Centrum för Rättvisa, Wistrand och Awapatent. Med reservation för ev. ändringar. 25

14 ANNONS FRÅN EN AV GAIUS SPONSORER Välkommen att upptäcka en MoDerN hudvård MeD hjärtat i NatureN! BANKETTEN EN VÄRDIG AVSLUTNING PÅ GAIUS Vad är väl en bankett full av jurister? Den kan vara dötrist och långtråkig och alldeles alldeles underbar! Klockan på torsdagen slås portarna upp till Banketten på Kajskjul 8. Banketten ramas in av mingel under avslappnade former och dans natten lång. En värdig avslutning på Gaius 2013 en kväll ni sent lär glömma. KVÄLLENS MENY FÖRRÄTT: Krämig hummersoppa smaksatt med tryffel och cognac. (inkl. ett glas vitt vin eller en öl) a b c d e VARMRÄTT: Grillad majskyckling med rostad paprikasky, glaserad ugnsbakad potatis och säsongens grönsaker. (inkl. ett glas rött vin eller en öl) DESSERT: Hjortronpannacotta med spån av Grand Marniertryffel och myntacaramel. (inkl. kaffe) a. Hippophaë rhamnoides, skenfrukter b. Natuvive Sea BuckthorN vitamin c c. Prunus dulcis, frukt d. Natuvive almond Protect e. Prunus dulcis, blommor Fotograf: Cim Ek Dresscode: Mörk kostym Toastmasters: Christoffer Treutiger och Malin Henriksson 27

15 ANNONS FRÅN EN AV GAIUS SPONSORER TÄVLA MED GAIUS KAN DU DINA LAGRUM? För att vara en sann möjligheternas jurist fordras stor kunskap om lagstiftningen i sin helhet från de mest ljusskygga och praxisfattiga regleringarna till de mest välflikade och nötta paragraferna i den stora blå. Vi söker efter ett lagrum Tävlingen är som en storstädning i ett gammalt hus. Bjälkar och reglar ska dammas av, lik i garderoben ska ut och allmän ordning upprätthållas. Problematiken kring vårt lagrum är i hög utsträckning knuten till Kista där graverande uppgifter framkommit om ovanlig aktivitet på 180 centimeters djup. Så gräv ner dig i ledtrådarna och försök bena ut dem en efter en. Lös gåtan och vinn stor ära samt en middag för två på Hos Pelle. Om inspirationen tryter, sörj inte ty den är strax tillbaka! Maila ditt svar, d.v.s. vilket lagrum våra ledtrådar syftar på, till gaius.nu senast den 7 februari kl Bland de rätta svaren lottas fram en vinnare som presenteras på årets bankett samt på vår Facebook-sida: Gaius. Sist men inte minst, glöm aldrig: Gudasvar är på konungens läppar, i domen felar icke hans mun. Djupedalsgatan 2, telefon:

16 STUDENTERNAS REPRESENTANT JURIDISKA FÖRENINGEN Juridiska föreningen i Göteborg (JF) är en programförening för juriststudenterna på Handelshögskolan och är en del av Handelshögskolan i Göteborgs studentkår (HHGS). Juridikstudenter blir automatiskt och kostnadsfritt medlemmar i JF när de går med i HHGS. JF:s arbete handlar om att representera studenterna gentemot HHGS, Handelshögskolan och Juridiska Institutionen. En stor del av arbetet handlar om utbildningsbevakning, dels i förhållande till juristutbildningen i Göteborg men även i förhållande till andra juristutbildningar runtom i Sverige såväl som utomlands. JF hjälper även till i kontakten med näringslivet där vi försöker bygga broar mellan yrkesverksamma och studenterna genom exempelvis studiebesök, gästföreläsningar och olika aktiviteter tillsammans med våra samarbetspartners. Genom detta ges studenterna konkreta möjligheter till att knyta viktiga kontakter för framtiden och inspiration inför förestående vägval. Dessutom är JF arrangör av diverse studiesociala aktiviteter för att främja sammanhållningen mellan studenterna. Årets viktigaste evenemang är bl.a. nollningen och årsbalen. JF anordnar även tentafester och olika sportsliga aktiviteter. 31

17 ANNONS FRÅN EN AV GAIUS SPONSORER ANNONS FRÅN EN AV GAIUS SPONSORER Bredaste sortimentet av krantömda system Ta bussen eller cykeln!...när du kan! Helt eller delvis nedgrävda behållare för källsortering och avfallshantering. San Sac har bredaste sortimentet: Molok, Molok Domino, Villiger, RMP-bottentömmande. Fördelar med krantömning: Förbättrad arbetsmiljö för hämtningspersonalen. Stor uppsamlingsvolym, på liten yta, upp till 5m³. Stor flexibilitet vid placering. Möjlighet till längre tömningsintervaller. Hela sortimentet av utrustning för källsortering och avfallshantering hittar du på sunfleet.com När du har för mycket packning passar inte alltid bussen eller cykeln. Men det betyder inte att du måste äga en bil. Hos Sunfleet bilpool får du tillgång till bil per timme i hela Sverige. Sunfleet bilpool är ett smartare sätt att ha tillgång till bil och billigare! Du betalar bara när du använder den. Sunfleet - när bussen eller cykeln inte räcker till Bil bara när du vill

18 ANNONS FRÅN EN AV GAIUS SPONSORER ANNONS FRÅN EN AV GAIUS SPONSORER NU ÄR DET PREMIÄR! Jobb/ karriär Nöje/ livsstil Mat/ recept Nyheter Kalender Krönikor Med konceptet Make it your way lanserar vi en ny sajt för akademiker. Syftet med den nya sajten är att förena akademiker med potentiella möjligheter inför framtiden, att inspirera, coacha och motivera dessa att fullfölja sina studier, projekt och idéer. I samband med premiären lanserar vi även MyCalendar, en skräddarsydd onlinekalender och en förlängd arm till Karriärskalendern.

19 ANNONS FRÅN EN AV GAIUS SPONSORER ANNONS FRÅN EN AV GAIUS SPONSORER

20 Vilka är Setterwalls Vilka främsta är Setterwalls konkurrens- Vilka Vilka är är Setterwalls Setterwalls främsta konkurrens- Vi är mycket stolta över vår företagskultur, Vi är mycket stolta över toret vår och företagskultur, tyckte att hela atmosfären toret och tyckte var att hela Vilka atmosfären tror du var är Setterwalls Vilka främsta tror konkurrensfördelar tror du vad är gäller Setterwalls rekrytering? främsta konkur- du är Setterwalls främsta konkurrensfördelar tror du vad är gäller Setterwalls rekrytering? främsta konkur- Vi det är vi mycket kallar Setterwallsandan. stolta över vår företagskultur, Den präglas toret mer avslappnad och tyckte att än vad hela jag atmosfären var van vid var från främsta konkurrensfördelarfördelar? Vilka fördelar? främsta konkurrens- Vi är det mycket vi kallar stolta Setterwallsandan. över vår företagskultur, Den präglas toret mer och avslappnad tyckte att än hela vad atmosfären jag var van vid var från Vilka det av att vi vi kallar har Setterwallsandan. trevlig Vilka stämning, är det Setterwalls vi stöttar Den kallar präglas varan- Setterwallsandan. mer mina avslappnad besök Den präglas på andra än vad byråer. jag mer var avslappnad van vid från än vad rensfördelar jag var van vad vid från Jag tror att den gäller största rekrytering? konkurrensfördelen rensfördelar vad gäller rekrytering? dra, av att uppskattar vi har trevlig personliga stämning, egenskaper stöttar varandra, mångfald. uppskattar Med och fördelar? av att vi har trevlig stämning, stöttar varandra, uppskattar personliga egenskaper och mina besök på andra byråer. av att vi har trevlig stämning, mina besök är stöttar mycket på varandra, uppskattar personliga egenskaper det vi kallar Setterwallsandan. och Den präglas mer avslappnad än vad jag var van vid från stolta andra över byråer. vår mina företagskultur, besök på andra toret byråer. Jag tror att den största konkurrensfördelen Jag tror att den största konkurrensfördelen Setterwalls har flera år i rad rankats som en av främsta personliga denna anda konkurrensfördelar? en av och är tyckte att Setterwalls att hela atmosfären erbjuder var egenskaper skapas ständigt och Vilka faktorer är viktiga för att Jag tror arbetsplats Vilka att den tror största du är Setterwalls konkurrensfördelen främsta konkur- Setterwalls har flera år i rad rankats som en av mångfald. Med denna anda skapas ständigt Vilka faktorer är viktiga för att är att Setterwalls erbjuder arbetsplats är att Setterwalls erbjuder en arbetsplats Setterwalls har flera år i rad rankats som en av mångfald. Med denna anda skapas ständigt Vilka faktorer är viktiga för att med trevlig stämning där medarbetarna rensfördelar vad gäller rekrytering? du ska trivas på jobbet? de mest attraktiva advokatbyråerna att arbeta nya förutsättningar kreativitet och av att vi har trevlig stämning, stöttar varan- mina besök på andra byråer. Setterwalls har flera år i rad rankats som mångfald. Med denna anda skapas ständigt Vilka du ska faktorer trivas på är jobbet? viktiga för att är att trevlig Setterwalls stämning erbjuder där medarbetarna en arbetsplats de mest attraktiva advokatbyråerna att arbeta nya förutsättningar för du kreativitet ska dra, uppskattar trivas och på jobbet? med kan ha trevlig ett rikt stämning privatliv, där samtidigt medarbetarna Jag som tror att den största konkurrensfördelen personliga du egenskaper de på mest något attraktiva som vi advokatbyråerna självklart är mycket stolta arbeta nya arbetsglädje. förutsättningar På Setterwalls för kreativitet vet också och att Det trivas och viktigaste på jobbet? kan ha trevlig ett rikt stämning privatliv, där samtidigt medarbetarna som de mest kan Setterwalls ha rikt är en privatliv, av Sveriges samtidigt största är att som fullservicebyråer med trevlig stämning där medarbetarna Setterwalls erbjuder en arbetsplats på attraktiva något som advokatbyråerna vi självklart är mycket att arbeta Setterwalls stolta nya har flera år arbetsglädje. förutsättningar i rad rankats som På en Setterwalls för kreativitet av mångfald. vet vi och Med också denna att anda skapas ständigt Vilka faktorer är Det viktiga viktigaste för att kan Setterwalls ha rikt är en privatliv, av Sveriges samtidigt största som fullservicebyråer största uppdrag kan ha är full- ett med en rikt av spännande privatliv, Sveriges samtidigt största uppdrag som full- på över. Tack något vare som att vi vi självklart lyckats är samla mycket några stolta av arbetsglädje. en bra balans På mellan Setterwalls arbete vet och vi privatliv också att är Det för att viktigaste jag ska Setterwalls på något du ska trivas på jobbet? över. Tack som vare vi självklart att vi lyckats är mycket samla stolta några de mest av attraktiva arbetsglädje. advokatbyråerna en bra balans På att Setterwalls mellan arbeta arbete nya vet förutsättningar och vi också privatliv att för är Det för viktigaste att är jag med en ska kreativitet och av spännande Sveriges Setterwalls över. landets Tack vassaste vare att affärsjurister vi lyckats över. samla och Tack bygga några dedikerade team vassaste runt affärsjurister klienternas frågeställningar, och bygga dedi- detta förutsättning som ledstjärna för bra är det prestationer. ingen tillfällig- Med trivas har bra är kol- över. Tack vare att vi lyckats samla några av en bra balans mellan arbete och privatliv är att jag och Det skräddarsydda är en kombination för att jag ska av en bra förutsättning balans mellan för bra arbete prestationer. och privatliv Med är för trivas att är jag att ska jag landets vare vassaste att vi lyckats affärsjurister samla några och bygga på av något dedikerade vassaste team affärsjurister runt klienternas och frågeställningar, bygga dedi- en förutsättning detta som ledstjärna för bra är prestationer. det ingen tillfällig- Med trivas har bra är kol- att jag karriärmöjligheter. som unik servicebyråer i den med spännande uppdrag som en vi självklart bra en förutsättning balans är mycket mellan stolta för arbete bra arbetsglädje. prestationer. och privatliv På Setterwalls Med är vet vi också att servicebyråer och skräddarsydda för trivas att är jag med att ska Det jag spännande karriärmöjligheter. viktigaste servicebyråer och skräddarsydda uppdrag Setterwalls med är karriärmöjligheter. en spännande av Sveriges uppdrag största full- landets landets kerade kan vi alltid team erbjuda runt klienternas bra utvecklingsmöjligheter frågeställningar, detta het att som vi attraherar ledstjärna landets vassaste så är många det ingen nya tillfällig- duktiga har legor. bra Det kollegor. Det var var affärsjurister och bygga dedikerade eller att team de runt som klienternas redan frågeställningar, detta som ledstjärna är det ingen en förutsättning för bra prestationer. Med trivas är att och Det jag skräddarsydda en kombination karriärmöjligheter. som unik i den Det här branschen. är kombination och skräddarsydda karriärmöjligheter. kerade kan team vi alltid runt erbjuda klienternas bra utvecklingsmöjligheter frågeställningar, detta het som att vi ledstjärna attraherar är så det många ingen nya tillfällighet medarbetare att vi attraherar eller så att många de som duktiga har legor. Det kol-valegor. anledningen Det var som unik i den kan vi alltid erbjuda bra utvecklingsmöjligheter att vi attraherar så många nya duktiga och en karriärväg som passar. medarbetare valt anledningen tillfällighet nya redan har bra kollegor. Det här var branschen. här branschen. Det här branschen. är kombination som är unik i den här branschen. Det är en kombination som är unik i den kan vi och alltid en erbjuda karriärväg bra som utvecklingsmöjligheter passar. kan vi alltid erbjuda bra utvecklingsmöjligheter att vi duktiga valt att attraherar så många nya duktiga och en karriärväg som passar. medarbetare på Setterwalls eller att stannar de som kvar. redan valt att anledningen till att jag sökte och en karriärväg som passar. medarbetare eller att de som redan valt att anledningen och en karriärväg som passar. medarbetare på Setterwalls eller att de stannar som redan kvar. valt att anledningen till att jag sökte Setterwalls hör till de affärsjuridiska Setterwalls byråer hör till arbeta de affärsjuridiska på Setterwalls byråer stannar arbeta kvar. på Setterwalls stannar arbeta kvar. på Setterwalls stannar kvar. till Setterwalls att jag sökte till till att Setterwalls jag sökte till att jag sökte Setterwalls som expanderar hör till starkast de affärsjuridiska i Sverige och Setterwalls hör till de affärsjuridiska byråer byråer till från Setterwalls början till Setterwalls Setterwalls som expanderar hör till de starkast affärsjuridiska i Sverige Hur det att byråer och till från Setterwalls början arbeta Hur är det att arbeta som expanderar starkast i Sverige och från början som verksamheten expanderar omfattar starkast alla i som Sverige affärsjuridiska expanderar verksamheten och starkast omfattar från och det början är Hur i Sverige alla affärsjuridiska som är biträdande det och Hur är det att arbeta från och början det är att verksamheten arbeta jurist? omfattar Hur som är alla det biträdande affärsjuridiska att arbeta jurist? och det är verksamheten områden, från omfattar bank- och alla verksamheten finansjuridik affärsjuridiska områden, omfattar till från bank- alla och affärsjuridiska finansjuridik områden, till som biträdande jurist? från bank- och finansjuridik till och anledningen det är och anledningen det är anledningen som biträdande jurist? områden, sport, media från och bank- underhållning. och finansjuridik till sport, media och underhållning. anledningen till att jag fort- till att jag fortfarande trivs områden, sport, från media bankoch och underhållning. som biträdande jurist? finansjuridik till anledningen till att jag fortfarande att jag sport, media och underhållning. Varför valde du affärsjuridik? Varför valde du affärsjuridik? Varför valde du affärsjuridik? till farande att jag trivs sport, media och underhållning. fort- till trivs fortfarande trivs Varför Jag har valde alltid du varit affärsjuridik? intresserad av ekonomi Jag har alltid varit intresserad av farande så ekonomi så bra. Det Varför gäller Jag att har valde vara alltid du duktig affärsjuridik? varit intresserad av ekonomi bra. trivs Martin Vildhede, så bra. Martin Vildhede, Martin Vildhede, Det gäller att vara duktig Det gäller att vara duktig och juridik. En anledning till att jag valde en av våra biträdande jurister Jag och har juridik. alltid En varit anledning intresserad såväl till taktiskt och att juridik. av jag ekonomi som valde juridiskt. En anledning en av våra till biträdande att jag valde en jurister så av våra bra. biträdande jurister Jag har alltid varit intresserad Martin affärsjuridik Vildhede, av ekonomi var att affärsjuridiken erbjuder så bra. Setterwalls i korthet Det såväl gäller taktiskt att vara som duktig juridiskt. Det gäller såväl taktiskt att och affärsjuridik vara som duktig juridiskt. Martin Vildhede, juridik. En var anledning att affärsjuridiken affärsjuridik till att jag erbjuder var att affärsjuridiken valde en av en våra spännande erbjuder biträdande kombination jurister av dessa två Vad är mest Setterwalls utmanande i ditt i arbete? korthet Setterwalls i korthet och juridik. En anledning till att jag valde en av våra biträdande jurister Vi är ca 260 medarbetare, varav 190 jurister. såväl taktiskt som juridiskt. såväl taktiskt affärsjuridik en som spännande juridiskt. en spännande kombination var kombination att affärsjuridiken av dessa erbjuder två Vad ämnen av mest som dessa utmanande jag två direkt kände i ditt Vad passade arbete? är mig. mest utmanande i ditt arbete? Alla ett gemensamt fokus att våra klienters Vi Setterwalls är ca 260 medarbetare, i korthet varav 190 jurister. Eftersom våra klienters verksamheter var att ofta affärsjuridiken erbjuder Det mest utmanande i mitt arbete är alla Setterwalls Vi är ca 260 medarbetare, i korthet varav 190 jurister. En annan anledning var alla spännande affärer ska bli mer famgångsrika. ämnen som jag direkt ämnen spännande som jag är kombination inriktade direkt kände mot den av passade senaste dessa tekniken två mig. eller Vad kände Det mest är mest passade utmanande utmanande mig. i mitt i ditt arbete arbete? är alla tvister och förhandlingar. Vi Alla är med ca 260 ett gemensamt Under tvister/ Alla med ett gemensamt fokus att våra klienters en spännande kombination medarbetare, fokus varav 190 att våra jurister. klienters och av prestigefyllda dessa två Vad Det är mest utmanande i i mitt ditt arbete? är alla Eftersom våra klienters verksamheter ofta uppdrag som man får Eftersom våra klienters verksamheter ofta En annan anledning var alla spännande ämnen En annan som anledning jag bygger direkt på var nya kände alla spännande passade mig. Alla affärer ställs med ska juridiken ett bli gemensamt mer verkligen famgångsrika. på Vi affärer ca ska 260 Till bli ditt medarbetare, mer förfogande famgångsrika. finns varav erfarna 190 specialister jurister. inom ämnen affärsmodeller som är jag uppgifter- direkt kände fokus att våra klienters Det tvister arbeta mest passade och med utmanande förhandlingar. mig. tvister och förhandlingar. Under tvister/ både nationella i mitt Under och arbete internationella vilka inte sällan uppmärksammas tvister/ alla juridiska områden och en gedigen erfarenhet är inriktade mot den senaste tekniken eller är alla sin spets och det gäller att vara duktig såväl Alla med ett gemensamt fokus att våra klienters är Eftersom inriktade våra mot klienters den senaste verksamheter tekniken ofta eller En och annan prestigefyllda na anledning inom uppdrag Setterwalls och var alla som både prestigefyllda spännande man utmanande får och uppdrag som får Det affärer ska bli mer famgångsrika. tvister förhandlingar och förhandlingar. ställs juridiken Under verkligen tvister/ på Till ditt förfogande finns erfarna specialister av inom flesta branscher. Eftersom våra klienters verksamheter ofta En annan anledning var alla spännande förhandlingar mest utmanande ställs juridiken i mitt arbete verkligen är alla på Till ditt förfogande finns erfarna specialister inom taktiskt som juridiskt. Det är fantastiskt affärer ska bli mer famgångsrika. bygger på nya affärsmodeller är uppgifterna inom Setterwalls både utmanande några av och marknadens och prestigefyllda mest kvalificerade uppdrag som man får förhandlingar ställs juridiken inom är bygger inriktade på nya mot affärsmodeller den senaste tekniken är uppgifterna bygger inom på Setterwalls nya affärsmodeller både utmanande är uppgifter- och arbeta tionella med vilka både inte nationella sällan uppmärksammas och interna- alla stimulerande. Vi ska arbeta bistå klienterna med både med nationella eller och arbeta prestigefyllda med både uppdrag nationella som och man interna- i media. och internationella vilka inte sällan uppmärksammas affärsjuridisk finns erfarna partner. Det specialister ska vara lätt inom att tvister och förhandlingar. Under tvister/ alla juridiska områden och en gedigen erfarenhet får förhandlingar sin spets och det spännande och ställs gäller juridiken att vara verkligen duktig såväl på Till alla ditt juridiska lärorikt förfogande att områden arbeta finns och tillsammans med Det skickliga är fantastiskt äldre erfarna en gedigen specialister erfarenhet Vår ambition är alltid att vara en flexibel och inriktade mot den senaste tekniken eller sin spets och det gäller att vara duktig såväl av de verkligen juridiska flesta branscher. på Till av de ditt flesta förfogande vass branscher. bygger på nya affärsmodeller är uppgifterna inom Setterwalls både utmanande och spännande och lärorikt att arbeta tillsam- av de flesta branscher. taktiskt som juridiskt. juridiska tjänster, något som ställer höga områden kollegor och som en gedigen erfarenhet sin taktiskt Varför spets som sökte och juridiskt. det du dig gäller till Setterwalls? samarbeta med oss och vi är alltid lätta att nå. stimulerande. Vi ska bistå klienterna med arbeta både nationella och internationella vilka inte sällan taktiskt spännande uppmärksammas Jag besökte som och juridiskt. Setterwalls lärorikt under Det att är arbeta En fantastiskt dag tillsam- på erfarenhet. alla juridiska områden och en gedigen erfarenhet i media. Det att sin vara är spets fantastiskt duktig och det såväl na stimulerande. inom Setterwalls Vi ska både bistå utmanande klienterna med sitter gäller inne att med och av vara de så flesta duktig mycket branscher. kunskap såväl och Vår ambition är alltid att vara en flexibel och tionella i media. vilka krav inte på såväl sällan byrån uppmärksammas som på alla våra medar- Vår ambition är alltid att vara en flexibel Det och innebär att du alltid kan få precis den hjälp några av marknadens mest kvalificerade vass affärsjuridisk stimulerande. några av marknadens Vi ska bistå mest klienterna kvalificerade med i media. Vår vass du för tillfället partner. behöver. Det ska vara lätt att taktiskt stimulerande. Vi ska bistå klienterna betare. med mans med som skickliga juridiskt. äldre Det kollegor är fantastiskt ambition affärsjuridisk som är alltid partner. att vara Det en ska flexibel vara lätt och att juridiska tjänster, något som ställer höga i media. Varför sökte du dig till spännande mans Setterwalls? Setterwalls med skickliga under min och lärorikt äldre studietid att kollegor och kände arbeta tillsammans sitter inne med med skickliga så mycket äldre kollegor kunskap som och juridiska krav på såväl tjänster, byrån något som som på alla ställer våra höga medar- Varför sökte du dig till Setterwalls? samarbeta som Vår samarbeta ambition med några juridiska av marknadens tjänster, något mest som kvalificerade ställer höga Varför sökte du dig till Setterwalls? spännande och lärorikt att vass samarbeta arbeta tillsammans trevliga med skickliga äldre kollegor som juridiska tjänster, något som ställer höga Varför sökte du dig till Setterwalls? erfarenhet. samarbeta du för tillfället med behöver. oss och vi är alltid lätta att nå. Du hittar är alltid oss och våra kontor att vi vara är alltid i de en tre största flexibel lätta att städerna och nå. affärsjuridisk med oss partner. och vi Det är alltid ska lätta vara lätt att nå. några marknadens mest kvalificerade Tillsammans med kompetenta och erfarna direkt att detta var en byrå för sitter mig. Jag inne med så mycket kunskap och vass Det innebär affärsjuridisk att Stockholm, att du alltid partner. Göteborg kan Det få och precis ska Malmö. vara den lätt hjälp krav på såväl byrån som på alla våra medar- att Det innebär med att du oss alltid och kan vi är få alltid precis lätta den att hjälp nå. Jag besökte Setterwalls kollegor erbjuds under du Jag en professionell besökte Setterwalls En dag på och under kommer En framför dag allt på ihåg den betare. sitter erfarenhet. inne med så mycket kunskap och Det du för innebär tillfället att behöver. du alltid kan få precis den hjälp krav betare. utvecklande miljö som Setterwalls ligger i juridikens under min studietid stämning och laganda kände som sitter fanns på inne kon- med så mycket kunskap och Det Du hittar innebär våra att kontor du alltid i de kan tre största få precis städerna den hjälp på såväl byrån som på krav alla på våra såväl medar- byrån som Jag Setterwalls på besökte alla våra Setterwalls under medarbetare. Tillsammans med kompetenta och framkant. erfarna min under studietid Jag direkt besökte En och att dag Setterwalls kände detta på var en under erfarenhet. byrå för En mig. dag Jag på erfarenhet. du Du för hittar tillfället våra kontor behöver. i de tre största du Stockholm, för städerna tillfället Göteborg behöver. och Malmö. betare. Tillsammans med kompetenta kollegor och erfarna erbjuds du Setterwalls direkt en professionell att detta under var och min en byrå studietid Setterwalls för kommer mig. och Jag framför under kände min allt studietid ihåg den och trevliga kände Du Stockholm, hittar våra Göteborg kontor i de och tre Malmö. största Du hittar städerna våra kontor i de tre största städerna Tillsammans kollegor erbjuds med du kompetenta en professionell Tillsammans utvecklande och erfarna och med miljö kompetenta som direkt kommer ligger att och framför detta i juridikens erfarna var allt ihåg byrå direkt den för stämning trevliga mig. att detta Jag och var laganda en byrå som för fanns mig. Jag på kon- Stockholm, Göteborg och Malmö. Stockholm, Göteborg och Malmö. kollegor utvecklande erbjuds miljö du som en professionell ligger kollegor i framkant. juridikens erbjuds och du en professionell kommer stämning framför och och laganda allt ihåg som kommer den fanns trevliga på framför kon- allt ihåg den trevliga utvecklande framkant. miljö som ligger utvecklande i juridikens miljö som ligger stämning i juridikens och laganda som stämning fanns på och kon- laganda som fanns på kon- framkant. framkant. Annons Gaius arbetsmarknadsdag indd : Annons Gaius arbetsmarknadsdag indd :10

Där du kan välja vad och var. www.glimstedt.se www.facebook.com/advokatfirmanglimstedt

Där du kan välja vad och var. www.glimstedt.se www.facebook.com/advokatfirmanglimstedt Där du kan välja vad och var. www.glimstedt.se www.facebook.com/advokatfirmanglimstedt Var vill du jobba? Vi har 14 kontor i Sverige, tre i Baltikum och ett i Vitryssland. Vi är en av Sveriges största

Läs mer

Juristbarometern. Svarsfrekvens på 31 % 66,4 % juridikstudenter 9,4 % tingsnotarier 24,3 % biträdande jurister

Juristbarometern. Svarsfrekvens på 31 % 66,4 % juridikstudenter 9,4 % tingsnotarier 24,3 % biträdande jurister 1 Juristbarometern Totalundersökning Sveriges juridikstudenter, tingsnotarier och biträdande jurister Population 10 823 individer varav 3 366 besvarade enkäten Svarsfrekvens på 31 % 66,4 % juridikstudenter

Läs mer

Välkommen till Hammarskiöld & Co

Välkommen till Hammarskiöld & Co Välkommen till Hammarskiöld & Co På 1700-talet låg näringslivets centrum inte på Stureplan utan i Gamla Stan. Till stor del ligger det fortfarande här, närmare bestämt hos Hammarskiöld & Co på Skeppsbron

Läs mer

GAIUS 2014 20 ÅR AV MÖJLIGHETER. Lite av innehållet... TORSDAG 6 FEBRUARI

GAIUS 2014 20 ÅR AV MÖJLIGHETER. Lite av innehållet... TORSDAG 6 FEBRUARI TORSDAG 6 FEBRUARI GAIUS 2014 20 ÅR AV MÖJLIGHETER Lite av innehållet... INFO OM ALLA UTSTÄLLARE SIDAN 37 TÄVLA OM EN ÖVERNATTNING FÖR TVÅ SIDAN 27 FÖRBERED DIG CAREER SERVICE TIPSAR SIDAN 10-11 LÄS PROJEKTLEDARNAS

Läs mer

H A M M A R S K I Ö L D & CO 1

H A M M A R S K I Ö L D & CO 1 HAMMARSKIÖLD & CO 1 Välkommen till Hammarskiöld & Co! Hammarskiöld & Co är en av Sveriges ledande advokatbyråer inom affärsjuridik. I den här broschyren kan du läsa om vår inriktning, hur vi arbetar och

Läs mer

Din karriär är lika viktig för oss som den är för dig.

Din karriär är lika viktig för oss som den är för dig. Hammarskiöld & Co Hammarskiöld & Co är en av Sveriges ledande affärsjuridiska advokatbyråer. Det innebär att vi frekvent anlitas av stora företag och myndigheter och att våra jurister arbetar med de mest

Läs mer

INFORMATIONSBROSCHYR

INFORMATIONSBROSCHYR ELSA GÖTEBORG ANORDNAR HÖSTEN 2008: LEGAL ENGLISH EN FÖRELÄSNINGSSERIE I JURIDISK ENGELSKA INFORMATIONSBROSCHYR LEGAL ENGLISH SPONSRAS AV: JURIDIK ÖVER NATIONERS GRÄNSER I dagens samhälle bedrivs alltfler

Läs mer

17 mars Colosseum, C-huset Linköpings Universitet

17 mars Colosseum, C-huset Linköpings Universitet 2010 17 mars Colosseum, C-huset Linköpings Universitet Välkommen till Juroday! Äntligen är det åter igen dags för affärsjuristernas egen arbetsmarknadsdag på Linköpings universitet - Juroday. Här kan du

Läs mer

INBJUDAN TILL BRANSCHDAGEN 2 FEBRUARI 2015

INBJUDAN TILL BRANSCHDAGEN 2 FEBRUARI 2015 INBJUDAN TILL BRANSCHDAGEN 2 FEBRUARI 2015 Företagens stora chans att träffa studenter som snart ska ut i arbetslivet men även knyta kontakter med andra företag inom samma bransch. INFORMATION OM BRANSCHDAGEN

Läs mer

Uppstart. Till nya studenter på Rättsvetenskapliga programmet och Juristprogrammet. 2012 Juridiska Föreningen vid Örebro universitet

Uppstart. Till nya studenter på Rättsvetenskapliga programmet och Juristprogrammet. 2012 Juridiska Föreningen vid Örebro universitet Uppstart Till nya studenter på Rättsvetenskapliga programmet och Juristprogrammet 2012 Juridiska Föreningen vid Örebro universitet VÄLKOMMEN INNEHÅLL Hej! Hej! Välkommen till oss rättsvetar- och juriststudenter

Läs mer

Arbetsmarknadsdagarna för Industriell ekonomi vid Lunds Tekniska Högskola

Arbetsmarknadsdagarna för Industriell ekonomi vid Lunds Tekniska Högskola Arbetsmarknadsdagarna för Industriell ekonomi vid Lunds Tekniska Högskola 29-30 januari, 2014 Välkomna till Industriell ekonomi vid LTH En av Sveriges mest framstående och attraktiva utbildningar! Den

Läs mer

Sammanfattning av 2012 års resultat. Rätt talang på rätt plats

Sammanfattning av 2012 års resultat. Rätt talang på rätt plats Sammanfattning av 2012 års resultat Rätt talang på rätt plats BAKGRUND JURISTBAROMETERN 2012 är den nionde upplagan av BG Researchs årligen återkommande attityd- och kunskapsundersökning som kartlägger

Läs mer

MASKINTEKNOLOGSEKTIONENS YRKES- & ARBETSMARKNADSDAG

MASKINTEKNOLOGSEKTIONENS YRKES- & ARBETSMARKNADSDAG Postbeskrivningar KASSÖR Du kommer vara projektledarens högra hand genom att ständigt ha en uppdaterad bild av det ekonomiska läget tillgängligt för att möjliggöra snabba beslut. Du arbetar strukturerat

Läs mer

Varför ARBETA som sekreterare hos oss? Därför att en bra advokatbyrå blir ännu bättre med duktiga sekreterare

Varför ARBETA som sekreterare hos oss? Därför att en bra advokatbyrå blir ännu bättre med duktiga sekreterare Varför ARBETA som sekreterare hos oss? Därför att en bra advokatbyrå blir ännu bättre med duktiga sekreterare Väx i rollen 2 & 3 EN ADVOKATBYRÅ är mer än bara advokater MANNHEIMER SWARTLING är en av Sveriges

Läs mer

Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång.

Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång. Våra värderingar Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång. Vi vill att de ska fortsätta se oss som sin framtida arbetsgivare. Vi vill också att vårt varumärke ska locka

Läs mer

Hej studerandemedlem i FUF

Hej studerandemedlem i FUF 1 Hej studerandemedlem i FUF Nu är det dags att söka till höstens arbetsgrupper i världens bästa förening! FUF-bladet Seminariegruppen Biståndsdebatten.se Projektgruppen FUF-nätverket Vem kan söka till

Läs mer

Hej studerandemedlem i FUF

Hej studerandemedlem i FUF 1 Hej studerandemedlem i FUF Nu är det dags att söka till höstens arbetsgrupper i världens bästa förening! Filmgruppen FUF-bladet Studentpanelen Biståndsdebatten.se NY! Projektgruppen NY! Vem kan söka

Läs mer

Mentorskapsprogram 2013/2014. i samarbete med

Mentorskapsprogram 2013/2014. i samarbete med Mentorskapsprogram 2013/2014 i samarbete med REDIRE - att återvända och avkastning Mentor - handledare och förebild med uppdrag att vägleda en yngre person i dennes personliga och professionella utveckling

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2014/2015

VERKSAMHETSPLAN 2014/2015 VERKSAMHETSPLAN 2014/2015 Näringslivsutskottet Näringslivsutskottet (NU) verkar som en länk mellan Föreningen Ekonomernas medlemmar och näringslivet. Genom projekt och event skapar utskottet en bra kontakt

Läs mer

Välkommen till TEAM-dagarnas 30-årsjubileum

Välkommen till TEAM-dagarnas 30-årsjubileum 30 SEPTEMBER & 1 OKTOBER Välkommen till TEAM-dagarnas 30-årsjubileum Företagspaketet: 30 000 kronor för monterplats under de två mässdagarna, kontaktsamtalsmöjligheter, mingelafton och bankett. Vi erbjuder

Läs mer

Hej studerandemedlem i FUF

Hej studerandemedlem i FUF 1 Hej studerandemedlem i FUF Nu är det dags att söka till vårens arbetsgrupper - i världens bästa förening! Våren 2011 Filmgruppen FUF-bladet Biståndsdebatten Seminariegruppen Projektgruppen Vem kan söka

Läs mer

Utveckla ditt företag. samarbeta med en student från Malmö högskola

Utveckla ditt företag. samarbeta med en student från Malmö högskola Utveckla ditt företag samarbeta med en student från Malmö högskola Varför samverkar Malmö högskola? Partnerskap och samarbete är viktigt för Malmö högskola. Genom samverkan med andra aktörer vill vi på

Läs mer

Affärsjuridik enligt Lindahl

Affärsjuridik enligt Lindahl Affärsjuridik enligt Lindahl Ett affärsråd ska vara glasklart. Inte gömmas i en hög av papper. Ett rakare arbetssätt Du vill ha raka svar och tydliga råd. Vårt mål är att alltid leverera relevant rådgivning

Läs mer

Utveckla ditt företag. samarbeta med en student från Malmö högskola

Utveckla ditt företag. samarbeta med en student från Malmö högskola Utveckla ditt företag samarbeta med en student från Malmö högskola Foto: Leif Johansson Vad kan Malmö högskola erbjuda ditt företag? Att avsätta resurser för samarbete med högskolan kan vara en viktig

Läs mer

Varmt välkommen till Bergh & Co Advokatbyrå.

Varmt välkommen till Bergh & Co Advokatbyrå. WE ARE SPECIALIZED AND STAND OUT IN WHAT WE DO Varmt välkommen till Bergh & Co Advokatbyrå. Ingen kan vara specialist på allt, vi har valt att fokusera på det vi kan bäst - M&A (företag, fastigheter, finansiering),

Läs mer

Domstolsakademin. Utbildning för nyutnämnda domare

Domstolsakademin. Utbildning för nyutnämnda domare Domstolsakademin Utbildning för nyutnämnda domare I dag är frånvaron av tingsmeritering inget hinder för den som vill söka en domartjänst. Nyttan är ömsesidig. Jurister från den privata sektorn eller andra

Läs mer

Hej studerandemedlem i FUF

Hej studerandemedlem i FUF Hej studerandemedlem i FUF Nu är det dags att söka till vårens arbetsgrupper i världens bästa förening! Våren 2012 Filmgruppen FUF-bladet Biståndsdebatten Seminariegruppen Projektgruppen FUF-radion Vem

Läs mer

Ditt företag och Linnéuniversitetet har mycket att lära. Av varandra.

Ditt företag och Linnéuniversitetet har mycket att lära. Av varandra. Ditt företag och Linnéuniversitetet har mycket att lära. Av varandra. Vi erbjuder möten som kan utveckla ditt företag. Och dig. Att samverka med forskare sätter igång kreativa processer och lyfter frågan

Läs mer

Att bygga en generell examen

Att bygga en generell examen Att bygga en generell examen - TANKAR OM HUR EN GENERELL EXAMEN FÅR RÄTT INNEHÅLL Anna Selfvén Allmän studievägledare, Lunds universitet Allmän studievägledning LU -Vad kan jag välja utifrån mina intressen?

Läs mer

Lars Andrén. Samhällsnyttan säkrar kompetensen i den statliga sektorn

Lars Andrén. Samhällsnyttan säkrar kompetensen i den statliga sektorn Lars Andrén Samhällsnyttan säkrar kompetensen i den statliga sektorn En liten sektor med kända verksamheter Sveriges minsta arbetsmarknadssektor 250 000 anställda (kommunoch landsting ca 1,1 miljoner,

Läs mer

BMW X5. När Sheer du älskar. www.bmw.com. allt annat än statisk elektricitet.

BMW X5. När Sheer du älskar. www.bmw.com. allt annat än statisk elektricitet. Annons Hela denna bilaga är en annons från BMW Annons BMW The all-new i BMW X5 www.bmw.com När Sheer du älskar Driving att köra Pleasure allt annat än statisk elektricitet. BILEN SOM ÄR BYGGD AV KOL ISTÄLLET

Läs mer

Ett helt nytt affärsutvecklingsprogram för företag som: Vill utveckla Ledning och Styrning Vill sticka ut på marknaden Vågar Vilja Växa

Ett helt nytt affärsutvecklingsprogram för företag som: Vill utveckla Ledning och Styrning Vill sticka ut på marknaden Vågar Vilja Växa Ett helt nytt affärsutvecklingsprogram för företag som: Vill utveckla Ledning och Styrning Vill sticka ut på marknaden Vågar Vilja Växa Anmälan t o m 31 oktober 2013 - är uppföljaren till det mycket uppskattade

Läs mer

Den kompletta affärsjuridiska byrån i Dalarna

Den kompletta affärsjuridiska byrån i Dalarna Den kompletta affärsjuridiska byrån i Dalarna PÅ ADVOKATFIRMAN GLIMSTEDT SER VI HELHETEN I AFFÄRSJURIDIKEN OCH KAN ERBJUDA ALL JURIDISK HJÄLP UNDER SAMMA TAK. DET GÖR OSS UNIKA I DALARNA. 1937 1997 18

Läs mer

Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2011/2012

Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2011/2012 Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2011/2012 Styrelsens sammansättning Juridiska Föreningen vid Örebro förenings (JF Örebros) styrelse för det gångna verksamhetsåret valdes på valmötet den 10 maj

Läs mer

BMW ökar mest bland tjänstebilar i Sverige!

BMW ökar mest bland tjänstebilar i Sverige! BMW ökar mest bland tjänstebilar i Sverige! Eftersom BMW, enligt det oberoende tjänstebilsförlaget Ynnor, ökar mest bland tjänstebilar i Sverige, så vet vi att allt fler får sina tjänstebilsdrömmar uppfyllda.

Läs mer

Vad hände sedan? En uppföljning av 2011 års examensstudenter

Vad hände sedan? En uppföljning av 2011 års examensstudenter Vad hände sedan? En uppföljning av 2011 års examensstudenter På Handelshögskolan utbildas morgondagens ekonomer och jurister Layout och grafisk form: Daniel Karlsson, Johanna Haglund Flemström Text och

Läs mer

HÖGSKOLESTUDENTER OM STATEN SOM ATTRAKTIV ARBETSGIVARE

HÖGSKOLESTUDENTER OM STATEN SOM ATTRAKTIV ARBETSGIVARE HÖGSKOLESTUDENTER OM STATEN SOM ATTRAKTIV ARBETSGIVARE Om undersökningen Onlineundersökning i Universums regi mellan 13 maj och 4 juni 2014. Cirka 1100 svarande. Utgångspunkt är motsvarande undersökning

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

RÄDDA BARNENS LOKALFÖRENING I LUND

RÄDDA BARNENS LOKALFÖRENING I LUND Oj, vad tiden går fort! April är snart slut och sommaren närmar sig med stormsteg. Men innan sommaren kommer har vi ytterliggare en fartfylld månad att se fram emot! Vårinsamling, mångfaldsrunda, nätverksträff,

Läs mer

HANDELNS DAG TORSDAG 17 NOVEMBER LANDSKRONA TEATER 2011 INSPIRERANDE FÖRELÄSARE MODESHOW MED BUTIKER. Fotograf: Gekås Ullared

HANDELNS DAG TORSDAG 17 NOVEMBER LANDSKRONA TEATER 2011 INSPIRERANDE FÖRELÄSARE MODESHOW MED BUTIKER. Fotograf: Gekås Ullared FÖRELÄSNINGAR MODESHOW KONTAKTER INSPIRATION ETABLERINGAR HANDELNS DAG TORSDAG 17 NOVEMBER LANDSKRONA TEATER 2011 MODESHOW MED BUTIKER INSPIRERANDE FÖRELÄSARE Fotograf: Gekås Ullared VÄLKOMMEN TILL HANDELNS

Läs mer

Så skapar du en framgångsrik ägarförändring i tuffare tider. Inbjudan till seminarium med. business matchmaking. En aktivitet inom Deloitte Access

Så skapar du en framgångsrik ägarförändring i tuffare tider. Inbjudan till seminarium med. business matchmaking. En aktivitet inom Deloitte Access Så skapar du en framgångsrik ägarförändring i tuffare tider En aktivitet inom Deloitte Access Inbjudan till seminarium med business matchmaking Ägarförändring är en komplicerad process i vanliga fall och

Läs mer

1100 högskolestudenters syn på statliga myndigheter som arbetsgivare

1100 högskolestudenters syn på statliga myndigheter som arbetsgivare 1100 högskolestudenters syn på statliga myndigheter som arbetsgivare Ekonomi, IT, juridik, samhällsvetenskap samt teknik Hösten 2008 Vad är viktigast vid valet av din framtida arbetsplats? Stimulerande

Läs mer

Advokater av RÄTT kaliber?

Advokater av RÄTT kaliber? Advokater av RÄTT kaliber? Information till dig som funderar på en anställning hos Mannheimer Swartling Ta steget in i en affärsjuridisk värld Är du klippt och skuren för rollen? Hur passar din personlighet

Läs mer

Teknologkåren vid Luleå tekniska universitet Arbetsmarknadsenheten EventPortfölj

Teknologkåren vid Luleå tekniska universitet Arbetsmarknadsenheten EventPortfölj Teknologkåren vid Luleå tekniska universitet Välkommen till Teknologkårens arbetsmarknadsenhet. Vi jobbar med mötet mellan studenter och företag genom dels vår arbetsmarknadsvecka, LARV, och dels olika

Läs mer

Stolthet& företagande

Stolthet& företagande SFÖ presenterar Stolthet& företagande Inbjudan till SFÖ:s konferens 9 11 maj 2014 i Jönköping Huvudsponsor 2014 Vi i konferensgrupp 2014 hälsar er varmt välkomna till tre dagar i Jönköping med massor av

Läs mer

Arbetsliv på lika villkor ett mångfaldsprojekt

Arbetsliv på lika villkor ett mångfaldsprojekt Arbetsliv på lika villkor ett mångfaldsprojekt Arbetsliv på lika villkor ett mångfaldsprojekt Befolkningen i Sverige består till cirka en femtedel av personer med utländsk bakgrund. I det avseendet är

Läs mer

Vad hände sedan? En uppföljning av 2012 års examensstudenter

Vad hände sedan? En uppföljning av 2012 års examensstudenter Vad hände sedan? En uppföljning av 2012 års examensstudenter På Handelshögskolan utbildas morgondagens ekonomer och jurister Handelshögskolan - i ständig utveckling Handelshögskolan vid Göteborgs universitet

Läs mer

Mölle Business Club Företagsnätverket med affärsnytta på Mölle Golfklubb

Mölle Business Club Företagsnätverket med affärsnytta på Mölle Golfklubb Mölle Business Club Företagsnätverket med affärsnytta på Mölle Golfklubb Mölle Business Club ett trevligt sätt att ta hand om dina kunder Företag har många möjligheter till givande samarbeten med Mölle,

Läs mer

Studerande i fjordernas och trollens land

Studerande i fjordernas och trollens land Studerande i fjordernas och trollens land Att studera utomlands är en vacker och spännande upplevelse. Det ger dig möjlighet att träffa och umgås med människor från många olika delar av världen, skaffa

Läs mer

Ekonomiprogrammet. Efter programmet

Ekonomiprogrammet. Efter programmet Ekonomiprogrammet EK Ekonomiprogrammet är ett program som vänder sig till dig som är intresserad av att få kunskaper i ekonomi, samhällsekonomi, entreprenörskap och juridik. Här får du en bred och attraktiv

Läs mer

Mentorskapsprojektet i Göteborg

Mentorskapsprojektet i Göteborg 2008/2009 Mentorskapsprojektet i Göteborg FÖRBUNDET FÖR J URISTER, CIVILEKONOMER, SY STEMVETARE, PERSONALVETARE OCH SAMHÄLLSVETARE 2 (13) 3 (13) Välkommen till Juseks mentorskapsprojekt i Göteborg 2008/2009

Läs mer

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet Allt att vinna Juseks arbetslivspolitiska program Akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare, kommunikatörer och samhällsvetare När arbetslivet präglas av förändringar är

Läs mer

VVS Akademin Lyft dig själv och ditt företag till nya nivåer!

VVS Akademin Lyft dig själv och ditt företag till nya nivåer! PREMIÄR! Ny ledarskapsutbildning för dig inom VVS-branschen! VVS Akademin Lyft dig själv och ditt företag till nya nivåer! 1 Utmanande tider VVS-branschen utmanas och förändras. Det ställs allt högre krav

Läs mer

Mitt USA I augusti 2013 flyttade jag till North Carolina, USA. Mitt enda mål var att bli en bättre simmerska, men det jag inte visste då var att mycket mer än min simning skulle utvecklas. Jag är född

Läs mer

Enskede Gårds Gymnasium. Blackebergs gymnasium

Enskede Gårds Gymnasium. Blackebergs gymnasium UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Hantverkargatan 2F Box 22049 104 22 Stockholm Tel 08-508 33 000 www.stockholm.se/utbildning epost: registrator@utbildning.stockholm.se Nästa: Kina Praktik i Kina För att ge eleverna

Läs mer

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM 2 >> Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb >> Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland

Läs mer

Mer om programmet: Vi presenterar medverkande personer & Värdet för dig och ditt företag! Den 4 december drar vi igång!

Mer om programmet: Vi presenterar medverkande personer & Värdet för dig och ditt företag! Den 4 december drar vi igång! Mer om programmet: Vi presenterar medverkande personer & Värdet för dig och ditt företag! Den 4 december drar vi igång! Nu startar vi Region Skånes fjärde affärsutvecklingsprogram för vård- och omsorgsföretag!

Läs mer

den professionella identiteten och förändra värderingen av yrket i samhället.

den professionella identiteten och förändra värderingen av yrket i samhället. Redo för framtiden Grattis, snart tar du examen och lämnar livet som student för att arbeta i ditt nya yrke. Du har ett spännande arbetsliv framför dig inom ett fantastiskt yrke som är självständigt, ansvarsfullt

Läs mer

Mer om programmet: Vi presenterar medverkande personer & Värdet för dig och ditt företag! Den 6 november drar vi igång!

Mer om programmet: Vi presenterar medverkande personer & Värdet för dig och ditt företag! Den 6 november drar vi igång! Mer om programmet: Vi presenterar medverkande personer & Värdet för dig och ditt företag! Den 6 november drar vi igång! Nu startar vi Region Skånes fjärde affärsutvecklingsprogram för vård- och omsorgsföretag!

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Det här är vi! EN BOK OM VAD VI TYCKER ÄR VIKTIGT

Det här är vi! EN BOK OM VAD VI TYCKER ÄR VIKTIGT Det här är vi! EN BOK OM VAD VI TYCKER ÄR VIKTIGT Vi är samma lag Vi levererar minnen Ledande branschkunskap Våga sticka ut Ingen kund är den andra lik Glöd Vi är alla stolta ambassadörer Utstråla glädje

Läs mer

OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19

OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19 OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19 Telefontider: måndag, onsdag, fredag 8.30 12.00 och tisdag, torsdag kl. 13.00 16.00 Vad jobbar vi med just nu: Mycket händer i TioHundra ab. Hela bolagsstyrelsen

Läs mer

LINKÖPINGS GOLFKLUBB Vi älskar golf

LINKÖPINGS GOLFKLUBB Vi älskar golf LINKÖPINGS GOLFKLUBB Vi älskar golf Vi älskar golf! Välkommen att dela vår passion för världens roligaste spel. Elitspelare, nybörjare, barnfamilj, pensionär kom precis som du är. För oss är det viktigt

Läs mer

TALENT MANAGEMENT. Är du med och slåss om stjärnorna? inbjudan till konferens i Stockholm den 11-12 september 2012

TALENT MANAGEMENT. Är du med och slåss om stjärnorna? inbjudan till konferens i Stockholm den 11-12 september 2012 inbjudan till konferens i Stockholm den 11-12 september 2012 PRAKTIKFALL FRÅN Microsoft Anne-Marie Andric Google Jeanette Duvebrant Byråchef Är du med och slåss om stjärnorna? Mc Donalds Lotta Björk Sweco

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2014-2015. Internationella Juristkommissionen, svenska avdelningen

VERKSAMHETSPLAN 2014-2015. Internationella Juristkommissionen, svenska avdelningen VERKSAMHETSPLAN 2014-2015 Internationella Juristkommissionen, svenska avdelningen Innehåll FÖRORD... 2 ÖVERGRIPANDE OCH LÅNGSIKTIGA UPPDRAG... 3 MÅLGRUPPER... 4 VERKSAMHET I SVERIGE... 5 ARBETET I ARBETSGRUPPERNA...

Läs mer

Sammanställning av resultat Enkätundersökning Speak the J(F) up! 2011

Sammanställning av resultat Enkätundersökning Speak the J(F) up! 2011 1. Vilken termin läser du? Sammanställning av resultat Enkätundersökning Speak the J(F) up! 2011 2. Är du medlem vid JF idag? Besvarad av 137 st. Ja: 131 Nej: 6 3. Om du svarade ja på fråga 1: Tycker du

Läs mer

Det här är vi! En skrift om medarbetarskapet på FOI. Vi forskar för en säkrare värld

Det här är vi! En skrift om medarbetarskapet på FOI. Vi forskar för en säkrare värld Det här är vi! En skrift om medarbetarskapet på FOI Vi forskar för en säkrare värld 2 Den här skriften har flera hundra författare Skriften i din hand tydliggör vad vi på FOI menar med medarbetarskap och

Läs mer

Juridiska Föreningen i Uppsala presenterar. Recceveckan VT14 - Den Overkliga. 20 januari - 27 januari

Juridiska Föreningen i Uppsala presenterar. Recceveckan VT14 - Den Overkliga. 20 januari - 27 januari Juridiska Föreningen i Uppsala presenterar Recceveckan VT14 - Den Overkliga Veckan 20 januari - 27 januari Kära recentior! Välkommen till juristprogrammet och Uppsala, Sveriges bästa studentstad! Juridiska

Läs mer

Skåneakademier 4-YES. Utvecklingsprogram för företagsledare Träff 8

Skåneakademier 4-YES. Utvecklingsprogram för företagsledare Träff 8 Skåneakademier 4-YES Utvecklingsprogram för företagsledare Träff 8 1 Välkommen tillbaka! Vecka 3/4 Kävlinge Grupp 1 Tisdag 8-12 Vecka 4 25 Januari Vecka 6 11 Februari (FREDAG!8-12) Vecka 10 8 mars Vecka

Läs mer

Terrorism och krig i en virtuell värld

Terrorism och krig i en virtuell värld > Hela denna sida är en annons från Sif < Nätverket Hans Blix om IT-säkerhet: Terrorism och krig i en virtuell värld Under Sweden ICT Week får du en unik chans att lyssna till världens mest kände utlandssvensk

Läs mer

TOYOTA YARIS EN LITEN BIL MED STORA NYHETER.

TOYOTA YARIS EN LITEN BIL MED STORA NYHETER. ÖPPETHELG LÖR 30 AUG 10.00-14.00 (JÖNKÖPING 10.00-15.00), SÖN 31 AUG 11.00-15.00. 30-31 AUG PREMIÄR FÖR NYA TOYOTA YARIS EN LITEN BIL MED STORA NYHETER. SE VÅR VIDEOPRESENTATION AV NYA YARIS (LÄS MER PÅ

Läs mer

Välkommen till Uppsala!

Välkommen till Uppsala! Välkommen till Uppsala! Reccekommittén vill gratulera till antagningen till Sveriges ledande Juristprogram på Sveriges, i särklass, främsta universitet. Juristutbildningen innehåller nio terminer och snart

Läs mer

Social resursförvaltning. Att leva hela livet. 2015 års konferens om förvärvade hjärnskador TORSDAG FREDAG NOVEMBER

Social resursförvaltning. Att leva hela livet. 2015 års konferens om förvärvade hjärnskador TORSDAG FREDAG NOVEMBER Social resursförvaltning Att leva hela livet 2015 års konferens om förvärvade hjärnskador TORSDAG FREDAG 12 13 NOVEMBER www.goteborg.se/dalheimershus www.facebook.se/dalheimershus Välkommen till den nionde

Läs mer

Arbetsgivarvarumärke vad tycker kandidaterna?

Arbetsgivarvarumärke vad tycker kandidaterna? Arbetsgivarvarumärke vad tycker kandidaterna? En undersökning bland dagens talanger om arbetsgivare, karriärval och värderingar i yrkeslivet. En undersökning bland dagens talanger om arbetsgivare, karriärval

Läs mer

Vi kallar det Collaborative Business Experience

Vi kallar det Collaborative Business Experience Att jobba hos oss Vi kallar det Collaborative Business Experience Tänk dig att arbeta i ett företag som är övertygat om att sättet att samarbeta är lika viktigt som resultatet du uppnår. Tänk dig att arbeta

Läs mer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer Hallands sommarlovsentreprenörer Projektnamn Hallands sommarlovsentreprenörer Projektidé Att ta konceptet sommarlovsentreprenör till Halland och tillsammans med kommuner, lokala näringsidkare och föreningar

Läs mer

Celiakinytt NUMMER 2 2014. Bussen fylld av gula kassar på vår Ullaredsresa!

Celiakinytt NUMMER 2 2014. Bussen fylld av gula kassar på vår Ullaredsresa! Celiakinytt NUMMER 2 2014 Bussen fylld av gula kassar på vår Ullaredsresa! INNEHÅLL/ NUMMER 1 Innehåll 3 KOMMANDE AKTIVITET ICA veteranernas handelsbod 4 KOMMANDE AKTIVITET Julbak för hela familjen 5 AKTUELL

Läs mer

LindgrenHelde Kommunikation

LindgrenHelde Kommunikation LindgrenHelde Kommunikation Kurskatalog Hösten 2014 LindgrenHelde KOMMUNIKATION KURSÖVERSIKT Hösten 2014 KURSDATUM Förbättra din kommunikation - och höja trivseln på jobbet! Välkommen att inspireras till

Läs mer

Verksamhetsplan Näringslivsutskottet

Verksamhetsplan Näringslivsutskottet Verksamhetsplan Näringslivsutskottet Näringslivsutskottets övergripande mål är att stärka kontakten mellan utbildningarna som tillhör PULS och arbetslivet genom det arbete som utskottets arbetsgrupper

Läs mer

Utbildning Katalog Hösten 2015

Utbildning Katalog Hösten 2015 Utbildning Katalog Hösten 2015 Trivs bättre prestera mera - med klar och dialogisk kommunikation i kulturmöten och i konflikter! - Det är lönsamt att investera i medarbetarnas utbildning! På våra kurser

Läs mer

skola och arbetsliv i samverkan

skola och arbetsliv i samverkan skola och arbetsliv i samverkan Transfer - skola och arbetsliv i samverkan Transfer är Sveriges största organisation för förmedling av föreläsare och förebilder från arbetslivet till skolan. Syftet är

Läs mer

Välj energi för livet. Så är det att jobba på Skellefteå Kraft.

Välj energi för livet. Så är det att jobba på Skellefteå Kraft. Välj energi för livet. Så är det att jobba på Skellefteå Kraft. Varför Skellefteå Kraft? Här får jag arbeta med hållbar utveckling, som är viktig både för Sverige och resten av världen. Det många kopplar

Läs mer

Äventyret kan börja...

Äventyret kan börja... Företag 2013-2014 Äventyret kan börja... PRODUKTIVA UPPLEVELSER FÖR FÖRETAG Företag 2013-2014 Produktiva upplevelser Större effektivitet och mera nöje Boda Borg i Karlskoga ger företagsgrupper upp till

Läs mer

White & Case Young Professionals Weekend. Project Bubble

White & Case Young Professionals Weekend. Project Bubble White & Case Young Professionals Weekend Project Bubble Mälargården, 18-20 november 2011 Äntligen är förra årets succéhelg tillbaka. Hur ser dina framtidsplaner ut? Den 18 20 november åker vi med Sveriges

Läs mer

Personalpolitiskt Program

Personalpolitiskt Program Personalpolitiskt Program Landskrona kommuns personalpolitiska målsättning Kommunens personalpolitik är ett strategiskt medel för att kunna ge kommunens invånare omvårdnad, utbildning och övrig samhällsservice

Läs mer

KTH. Företagskatalog Stockholm

KTH. Företagskatalog Stockholm 11111011100 KTH Företagskatalog Stockholm Innehållsförteckning Välkomna 3 Datatjej konferens 4 Sponsorpaketen 6 Sponsortabell 7 Förtydliganden 8 Övrig spons 10 Intresseanmälan 11 Projektgruppen 12 Välkomna

Läs mer

Välkommen till KHAD 2013!

Välkommen till KHAD 2013! Välkommen till KHAD 2013! Nu börjar den 1a februari, mässdagen, att närma sig och vi vill därför komma med en mer detaljerad information om vad som gäller under dagen. Totalt blir det 36 företag från skolans

Läs mer

arbetsmarknad@luleastudentkar.com 0920-49 32 72 Luleå Studentkår Luleå Tekniska Universitet 971 87 Luleå

arbetsmarknad@luleastudentkar.com 0920-49 32 72 Luleå Studentkår Luleå Tekniska Universitet 971 87 Luleå Luleå Studentkår är en intresseorganisation som verkar för studenter på Luleå tekniska universitet. Genom våra studentföreningar har vi en nära anknytning till studenter hos samtliga utbildningar inom

Läs mer

Produktkatalog. Luleå Studentkår Luleå tekniska universitet

Produktkatalog. Luleå Studentkår Luleå tekniska universitet Produktkatalog Luleå Studentkår Luleå tekniska universitet LULEÅ STUDENTKÅR 1 kår 6 sektioner Luleå Studentkår är en intresseorganisation som verkar för studenter på Luleå tekniska universitet. Vårt ansvarsområde

Läs mer

Advokatexamen, delkurs 2 Förhandlingsteknik

Advokatexamen, delkurs 2 Förhandlingsteknik Advokatexamen, delkurs 2 Förhandlingsteknik DAG 1 Förberedelse inför förhandling 10.15 10.45 Registrering 10.45 12.15 Klientpsykologi med psykologerna Tasha Landberg och Jens Näsström, se bilaga 1. 12.15

Läs mer

PREMIÄR I HELGEN. BråvikenBil. Provkörningar och tävlingar! Oslagbara premiärerbjudanden! PREMIÄRPAKET! Din nya Peugeothandlare i Norrköping

PREMIÄR I HELGEN. BråvikenBil. Provkörningar och tävlingar! Oslagbara premiärerbjudanden! PREMIÄRPAKET! Din nya Peugeothandlare i Norrköping Totalt vä rde u 64.900 k pp till r ingår! PREMIÄR I HELGEN 7.000 kr, cykelhållare ingår värde 400 kr, ränterabatt värde 5.000 kr, förmånlig försäkring 1 år värde ca 2.500 kr, extra för din inbytesbil 10.000

Läs mer

Tio bra anledningar till varför en karriär inom JSB är rätt för dig!

Tio bra anledningar till varför en karriär inom JSB är rätt för dig! Tio bra anledningar till varför en karriär inom JSB är rätt för dig! 1VI VÅGAR TÄNKA NYTT JSB vågar tänka nytt. På så sätt kan vi leverera vad samhället behöver både idag och imorgon. Det är ett nytänkande

Läs mer

Sveriges professionella organisation av utlandsfödda akademiker presenterar. Tänk Om!

Sveriges professionella organisation av utlandsfödda akademiker presenterar. Tänk Om! Sveriges Internationella Talanger Sveriges professionella organisation av utlandsfödda akademiker presenterar Tänk Om! Sammanfattning och Rekommendation från vår första paneldiskussion i serien SIT SAMTAL

Läs mer

PERSONA 80-90-TALIST Att leda den unga generationen: Generation Ordning

PERSONA 80-90-TALIST Att leda den unga generationen: Generation Ordning 1 PERSONA 80-90-TALIST Att leda den unga generationen: Företaget måste förtjäna lojalitet Ifrågasätter auktoriteter Frågar varför Kräver insyn och transparens Förväntar sig tillit Vill ha varierande arbetsuppgifter

Läs mer

Det var en gång... Recceveckan 2012

Det var en gång... Recceveckan 2012 Det var en gång... Recceveckan 2012 Jurist! Javisst! Stort grattis till att ha blivit antagen till Juristprogrammet vid Uppsala universitet! Snart kommer du att vara i full gång med allt vad juridikstudier

Läs mer

Din drivkraft, styrkor och hur du utnyttjar dem. Konsten att göra rätt saker, och saker rätt. E-bokföring effektiv koll på din lönsamhet

Din drivkraft, styrkor och hur du utnyttjar dem. Konsten att göra rätt saker, och saker rätt. E-bokföring effektiv koll på din lönsamhet Program vecka 17 Nyföretagarveckan Anmäl dig NU! till linkoping@nyforetagarcentrum.se eller via Facebook. 1 Mån 22 apr 17.30 19, essio ab, Näringslivets hus, Ågatan 9 Din drivkraft, styrkor och hur du

Läs mer

Martin Engelbrecht Reklam & PR Uppdrag i urval för Advokatsamfundet

Martin Engelbrecht Reklam & PR Uppdrag i urval för Advokatsamfundet Martin Engelbrecht Reklam & PR Uppdrag i urval för Advokatsamfundet 2014, Grafisk profil Grand Hôtel 6 7 november 2014 PROGRAM 2014, Deltagarförteckning Grand Hôtel 6 7 november 2014 DELTAGARE 2014, Bordsplacering

Läs mer

Engagerade medarbetare skapar resultat!

Engagerade medarbetare skapar resultat! Föreläsningsanteckningar Berit Friman, vd Dale Carnegie Sverige 11 februari 2015 Engagerade medarbetare skapar resultat! Berit Friman är en av Sveriges mest erfarna föreläsare och utbildare inom områdena

Läs mer

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Som ledare i Lunds kommun har du en avgörande betydelse för verksamhetens kvalitet. Du har stort inflytande på hur medarbetare presterar och trivs samt hur

Läs mer

När tänkte du på dig själv senast?

När tänkte du på dig själv senast? Bli medlem du också! 8 av 10 läkare är redan med. När tänkte du på dig själv senast? Vi tänker på dig under hela din karriär 1 Vi tänker på dig under hela din karriär Som läkare har du ett viktigt och

Läs mer