Fredrick Federley besökte Halland

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fredrick Federley besökte Halland"

Transkript

1 Sid 4 Fredrick Federley besökte Halland Sid 11 Sid 5 NÄRODLAT i EUROPA VÄSTSVERIGES röst i europaparlamentet Sid 9 Hallands Eu-kandidat Per Johansson Sid 16 Kvinnoluncher i falkenberg Nr Hallandsbygden Hallandsbygdens tidningsförening

2 Nu är supervalåret 2014 här! Nu är supervalåret i full gång, planeringen av aktiviteter sker för fullt och själva kampanjandet är också igång. Det känns extra bra att skriva dessa rader efter Annie Lööfs och Centerpartiets framgångar i vårbudgeten. Det är inte bara prat om att vi vill ha utveckling i hela landet, vi får också igenom vår politik som skapar förutsättningar för det. Eller vad sägs om en dubblering av pengarna till bredbandsutbyggnad de närmsta sju åren i landsbygdsprogrammet. Det finns många fiberföreningar i vårt län som nu kan starta sina projekt tack vare att Centerpartiet fått gehör för detta i vårbudgeten. I höstas nådde vi ju inte ända fram med att kompensera med nationella pengar i landsbygdsprogrammet, men trägen vinner. Nu har vi återställt det och ökar det till och med. Vilket innebär att det inryms satsningar för att stödja butiker och mackar i glesbygd. Vårt goda djurskydd premieras också, för att nämna några. Vi var många Centerpartister som upprödes av Anders Borgs uttalande om svensk livsmedelsproduktion tidigt i våras. Mot bakgrund av det så får vi beteckna vår framgång som ännu större. Det är en grannlaga uppgift att övertyga övriga i regeringen om att landsbygden har en viktig roll i för att skapa jobb. En framgång för vår jobbskapande politik med fokus på småföretagare är ett nytt högkostnadsskydd som sänker sjuklönekostnaden för företag. Ett förslag som regeringen lagt fram också som vi inte jublar åt är att det ska införas betyg från årskurs fyra 2017, men det är ett givande och tagande. Hoppas att ni som jag gillar vår nya devis Närodlad politik, här har verkligen reklammakarna sammanfattat vad vår politik står för på ett bra sätt! Ett enklare begrepp att förklara än decentralisering. När ni läser detta är förhoppningsvis EP-valrörelsen i full gång. Centerpartiet har en riktigt skarp topptrio, ni kan läsa mer om Kent Johansson och Fredrick Federley i detta nummer och ni kunde läsa om Kristina Yngwe i förra numret. Vår egen Per Johansson gör ett utmärkt jobb för att lyfta EU- frågorna regionalt. Våra kandidater reser land och rike runt och kampanjar för ett smalare men vassare EU. Det är mycket viktigt att vi mobiliserar så att vi gör ett bra EP-val. För det första för att Centerpartister i parlamentet gör skillnad för miljön, det har Lena Ek på sin tid visat och nu Kent. EU:s grundtanke som ett fredsprojekt ställs nu verkligen på prov med det oroliga läget i Ukraina. Det är viktigt att Europa håller ihop. Jag hoppas verkligen att valet kan bli en markering mot de mörka högerextrema krafter som breder ut sig i Europa. Därför är det viktigt att vi gör vad vi kan för att hålla tillbaka SD, som förmodligen kommer att samarbeta med dessa i parlamentet om de kommer in. Tänk om vi kunde skicka åtminstående två Centerpartister till Bryssel efter valet den 25:e maj! Desto fler som röstar på Centerpartiet desto bättre för miljön och ett demokratiskt Europa. En framgång LEDARE för Centerpartiet i EP-valet ger självklart en rejäl energikick för det fortsatta arbetet mot valen i höst. En av våra äldre medlemmar ringde mig nyligen, hon berömde en debattartikel vi hade inne i HN, med anledning av framgångarna i vårbudgeten. Hon framförde också att hon var lite bekymrad över att det är svårt att komma in på äldreboende, en oro som jag delar. Hon sa också hur viktigt det är att det går bra för Centerpartiet och att hon uppmanar sina barn och barnbarn att rösta på oss. Gör ni det också? glöm inte vänner och bekanta också! Vi gläds åt Olas snabba rehabilitering efter hjärtoperationen och riktar ett tack till Helèn Andersson som fick göra ett inhopp från avbytarbänken, vilket hon gjorde med bravur! Avslutningsvis vill jag rikta ett särskilt tack till Lena Olofsdotter för det jobb hon har lagt ner i distriktets arbetsutskott under fyra år och hälsar Kerstin Angel välkommen! Nu hjälps vi åt för ett framgångsrikt EP-val! Harald Lagerstedt Distriktsordförande Hallandsbygden Möllegatan 11, Falkenberg Ansvarig utgivare: Tore Fritzson Redaktion: Agneta Åkerberg, Harald Lagerstedt Redigering/Tryck: V-TAB Falkenberg AB Tryckt på miljövänligt svanenmärkt papper. 2 HALLANDS BYGDEN NR

3 Distriktets stämma på Campus i Varberg Lördagen den 12 april hölls årets distriktsstämma på Campus i Varberg. Distriktsordförande Harald Lagerstedt hälsade välkommen till Varberg - västkustens kreativa mittpunkt och fortsatte med att berömma centerpartiets reklammakare som denna gång verkligen hittat rätt med Närodlad Politik. Det känns helt rätt att jobba utifrån denna slogan. Årsmötesförhandlingarna började och klubban överlämnades till Stämmoordförande Ove Bengtsson med Roland Gottfridsson som vice ordförande och Lena Olofsdotter som sekreterare, idel Laholmare. Med på stämman var drygt 90 stämmoombud, media och andra intresserade medlemmar. Centerkvinnornas ordförande Majvor Persson berättade bla om att man den 10 maj anordnar en utbildningsdag med Inger Fredriksson, förbundsstyrelseledamot och Doris Gunnarsson, Journalist, om de fyra prioriterade frågorna Jämställda löner, Våld i nära relationer, Jämställd vård och jämställd skola. CUFs distriktsordförande Erik- Nilsson Norddahl rapporterade om sin verksamhet och berättade att CUF ska vara de Jobbigaste ungdomsförbundet. Vill man som senior var med och stötta verksamheten så kan man bli Mentorsmedlem och betala 200 kr till CUF. Studieförbundet Vuxenskolans ordförande Lars-Erik Karlsson berättade om SVs verksamhet och att antalet cirkeltimmar ökat med Detta är roligt men verksamhet som växer dras tyvärr också ofta med en sämre ekonomi. SV i samarbete med Centerpartiet är arenan för våra utbildningssatsningar. Mer om utbildningar finns att läsa på Centerpartiets hemsidor. Stämman beslöt att distriktsstyrelsen ska bestå av 11 ordinarie ledamöter och 8 suppleanter. Till distriktsordförande omvaldes Harald Lagerstedt, Varberg. Till vice ordförande omvaldes Ola Johansson, Kungsbacka och nyvaldes Kerstin Angel, Falkenberg. För utförligare information hänvisas till hemsidan Per Johansson berättade om vikten av att rösta i EP-valet och om sina hjärtefrågor. Murar har aldrig löst några konflikter och därför står Centerpartiet för öppenhet. I miljöfrågor måste vi samarbeta för bättre resultat och våga bestraffa de som skitar ner säger Per. Ett smalare men vassare EU är vår paroll. Distriktsordförande Harald Lagerstedt delade ut förtjänsttecken till Eva Pehrsson-Karlsson, Varberg, Lennart Eriksson, Halmstad och Stig Agnåker, Falkenberg. Tre värdiga mottagare för särskilda insatser med arbete för Centerpartiet och Centerkvinnorna. Dagens Gäst Anders W Jonsson inspirerade med parollerna Jobb och tillväxt i Hela landet och Klimat och Miljö. Ingen har varken nu eller historiskt stått upp för Landsbygden. Det är vårt i särklass starkaste varumärke. Gå på det och sälj, sälj och sälj. Tre värdiga förtjänstteckenmottagare Lennart E. och Eva P-K (Stig Agnåker var bortrest). Centerpartiet i Hallands distriktsstyrelse 2014 DISTRIKTSORDFÖRANDE Harald Lagerstedt, Varberg VICE ORDFÖRANDE Ola Johansson, Kungsbacka Kerstin Angel, Falkenberg ORDINARIE LEDAMÖTER Christofer Bergenblock, Varberg Jenny Axelsson, Halmstad Tore Holmefalk, Falkenberg Majvor Person, Laholm Ingemar Steneteg, Hylte Heinrich Kaufmann, Kungsbacka Lorenz Pucher, Laholm Erik Nilsson Nordahl, Kungsbacka ERSÄTTARE Ingemar Johansson, Falkenberg Karin Åkesson, Hylte Anna-Karin Gustavsson, Varberg Karin Green, Kungsbacka Gudrun Pettersson, Laholm Jenny Håkansson, Halmstad Ewy Henriksson, Halmstad Olle Lindgren, Kungsbacka Kontaktuppgifter Centerpartiet och Centerkvinnorna i Halland Möllegatan 11, Falkenberg Telefon: Epost: Hemsida: centerpartiet.se/halland HALLANDS BYGDEN NR

4 IT- energiministern tillbaka i Halland Anna-Karin Hatt besökte Halland dagen innan landsbygdsprogrammet förstärktes och stödet till bredbandsutbyggnad fördubblades. Kanske var det därför hon var på strålande humör, eller så var hon bara glad att vara hemmavid Först på agendan var ett besök på Tomal i Vessigebro för att prata fiberutbyggnad med VD Teddy Eriksson. Har landsbygdsföretag samma rätt till utvecklingsmöjligheter som företag i städerna? Det var alla parter överens om att de har, och det nämndes många bra anledningar. En sådan var att vissa verksamheter, som exempelvis skogsbruk, av praktiska skäl måste förläggas på landsbygden. Det konstaterades att de effektiviseringsmöjligheter som fiber i allmänhet skulle medföra t.ex. i form av videokonferenser och fjärrsupport skulle förbättra landsbygdsföretagens 4 HALLANDS BYGDEN NR chanser att konkurrera på marknaden och i förlängningen skapa fler jobb på landsbygden. Med på mötet var också representanter från Vessigebros samhällsförening och Krogsereds fiberförening, som förklarade hur viktig fiber är för landsbygdens samhällen. Valfriheten att bo var man vill ska vara en självklarhet och då måste de som väljer att bruka jorden i vårt land, eller de som jobbar på landsbygdsföretag få samma förutsättningar för att leva som folket i städerna. Varför skrämma bort arbetskraften från landsbygden när det även där finns ett behov av arbetskraft? Anna-Karin avslutade sitt besök hos Fullt upp när Fredrick Federley besökte Halland Fredrick är partiets tredje namn i valet till Europaparlamentet. Han är en av Sveriges mest aktiva politiker på sociala medier och en av våra mest kontroversiella partikamrater. Något av en fanbärare för de mest liberala av centerpartister. I mars besökte Fredrick Halland under två intensiva dagar med besök kopplade till hans fokusfrågor som är Migration och Djurskydd. Migration Fredrick besökte både företag, kommunal verksamhet och föreningar som gynnar integration. Alla var de eniga om att utanförskap får negativa konsekvenser, främst i form av språksvårigheter kopplat till anställningsbarhet, men även att individers kunskaper om samhället och dess funktioner blir lidande. Fredrick berättade att många företagare har en Halmstad Stadsnät. Där fick hon värdefull information från VD Eric Ericsson om hur verksamheten fungerar samt vilka möjligheter och hinder som finns för utbyggnad. Det var med denna kunskap färskt i minnet som Anna-Karin lämnade Halland för denna gång. Oskar Kriborg mental spärr, att när de väl har anställt sin första nysvensk, så är sannolikheten större att de kommer anställa fler. En viktig slutsats är att se individer och möta varje människas behov i form av t.ex. språkundervisning. Speciellt när en individ är så utsatt och isolerad som många nysvenskar är. Djurskydd I Halland finns det många som berörs av djurhållningen. De besök som Fredrick gjorde kan sammanfattas av en mycket bra diskussion som ägde rum i Hebergs bygdegård. Inbjudna var flera LRF-avdelningar som grunnade på frågan; Hur viktigt är djurskyddet i relation till lantbrukarnas lönsamhet? Fredrick talade länge och väl om hur långt svenska lantbrukare har kommit med hållbarhets och kvalitetsarbetet och att övriga Europa måste tvingas höja sin standard. EU måste se till att dess beslut också efterföljs

5 Västsveriges röst i Europaparlamentet Jag vill även nästa mandatperiod vara en röst för ett grönt, hållbart och öppet Europa. Vårt partis grundvärderingar om lika värde och rättigheter är viktiga för mig. Hela Sverige ska utvecklas, och i Europa samarbetar vi för jobb, miljö och tolerans, säger Kent. Han är Västsveriges och hela landets Europaparlamentariker för Centerpartiet. När Lena Ek utnämndes till miljöminister i regeringen hösten 2011 blev det Kent Johansson från Skara som fick ta över hennes plats som Europaparlamentariker. Han hade redan då en gedigen erfarenhet av Europa och EU, framförallt från sina mer än 15 år som ledamot av EU:s regionkommitté. Nu är han förstanamnet på Centerpartiets lista i valet till Europaparlamentet den 25 maj. Samarbetet i Europa måste utgå från folks vardagsliv Kent var tidigare regionråd i Västra Götaland, och han säger att bred erfarenhet från lokal- och regionpolitik är en stor tillgång i uppdraget som Europaparlamentariker: Med min bakgrund inom folkhögskolan är jag mycket engagerad i frågor om folkbildning och livslångt lärande. Jag vill också arbeta för bättre villkor för aktiva lantbrukare och levande landsbygd med service och framtidstro. Kent har besökt mer än 100 orter runt om i Sverige under vintern och våren. I Halland har han nyligen besökt Laholm, Falkenberg och Kungsbacka för möten med gymnasieelever, föreningsaktiva, kommunfolk, lantbrukare och andra småföretagare. Han brukar säga att vi måste vända på Europa : För att vi ska få ett grönt, öppet och hållbart Europa måste vi byta synsätt. EU är inte bara 28 medlemsländer och deras regeringschefer. Vi är 500 miljoner medborgare, och var och en av oss har enorma möjligheter. Det handlar om medborgarna och inte staterna och byråkratin. Han påminner om bilderna i TV-nyheterna med ministrar och regeringschefer som kliver ur svarta, blänkande bilar och vinkar in i kameran innan de försvinner in på sina slutna möten. Samarbetet i Europa är större och viktigare än så. För mig är det självklart att vi måste utgå från folks vardagsliv, och göra det möjligt för ett utökat samarbete i alla sammanhang, inte bara mellan stater. Det handlar om kommuner och regioner förstås, men också om hela civilsamhället med föreningsliv, folkbildning och lokalt engagemang som är själva grundbulten i ett demokratiskt och öppet samhälle. Det som driver Kent som förtroendevald är ett tydligt underifrånperspektiv. Jag gillar Centerpartiets hundraåriga idétradition som bygger på decentralisering och motstånd mot maktkoncentration. Vi har aldrig tvekat att stå upp för solidaritet och rättvisa, samtidigt som vi slagit vakt om individens frihet. För mig blir det synsättet ännu tydligare i samarbetet i Europa. Vi har enorma möjligheter. EU ger oss inte bara fantastiska möjligheter att värna fred och frihet, utan också så mycket mer! Jag ser framför mig hur samarbetet mellan engagerade människor, lokala föreningar och kommuner gör det Kent Johansson Ålder: 62. Uppdrag: Europaparlamentariker för Centerpartiet. Yrke: Folkhögskollärare, aktiv skogsägare. Bor: Skara och Gårdby på Öland. Familj: Gift med Gull-Britt, två vuxna barn. Andra uppdrag: Ordförande för rörelsefolkhögskolorna (RIO) i Sverige sedan 2008, Trafikverkets styrelse sedan Bakgrund: EU:s regionkommitté , regionråd i Västra Götaland , landstingsråd i Skaraborg , förbundsordförande för Studieförbundet Vuxenskolan , kommunfullmäktige i Skara och , vice förbundsordförande i CUF möjligt att bygga en demokratisk, öppen och tolerant europeisk gemenskap underifrån. Miljöfrågorna och arbetet för att möta klimathotet har en särställning i Europasamarbetet, anser Kent: Det är så tydligt att vi måste samarbeta över gränserna för att möta gränsöverskridande utmaningar. Klimatkisen är en global fråga. Miljöhoten måste vi ta hand om tillsammans. Östersjön är ett bra exempel. HALLANDS BYGDEN NR

6 Varberg Våra kandidater Harald Lagerstedt 45 år. bor på gård i Valinge med fru och två döttrar. Jag drivs av att kunna påverka i vardagsnära frågor. Som att vi ska servera bra mat i våra skolor och på äldreboenden, tillagad av sven-ska råvaror så långt som möjligt. Varberg har alla förutsättningar för utveckling i hela kommunen, men det blir inte utan att vi i Centerpartiet driver på. Jag jobbar för att vi ska undvika att bygga på den bästa åkermarken. Inte bara maten utan också politiken ska vara närodlad! Stefan Bengtsson 40 år, bor i Skällinge med min familj. Gruppledare för Centerpartiet i Region Halland. Jag vill ha tillväxt och utveckling i hela Halland på riktigt! Snabbt och säkert bredband är viktigt. Bygg pendeltågstation i Väröbacka! Bättre samordning och mer kraft i turismutveckling, företagsstöd och näringslivsutveckling. Närhet till vården ger trygghet. Inför mobila läkare som kan göra hembesök. Satsa mer på hälsa och förebyggande vård. Se möjligheterna! Eva Pehrsson-Karlsson 61 år, bor i Värö och jobbar dels i eget företag med blomsterodling, dels som undersköterska i äldrevården. Är ledamot i barn- och utbildningsnämnden. Mina hjärtefrågor kretsar kring dem som av en eller annan anledning behöver extra stöd för att klara sin skolgång. Vill vara på tå för en utveckling av landsbygden. Christofer Bergenblock 39 år, från Träslövsläge. De frågor som jag brinner mest för i politiken är de som berör människors vardag, såsom omsorg, skola, kultur och fritid. Det är områden som jag har lång erfarenhet ifrån genom mitt yrke som gymnasielärare, mina år som ledamot i socialnämnden och mitt nuvarande ordförandeskap i kultur- och fritidsnämnden. Camilla Bengtsson 47 år, bor i Träslöv. Gift, tre barn och ett bonusbarn. Engagerade sedan 2012 i Centerpartiet, som stämmer med mina värderingar. Politik är roligt och inspirerande. Viktiga frågor är jobb, skola och landsbygd. Hur kan vi förbättra och förenkla för mindre företag, oavsett var de finns? Mer praktik i skolan liksom kunskap om entreprenörskap och företagande! Etablera en företagsbank i skolan och förbättra samarbete mellan skola och näringsliv. Ta långsiktiga beslut. Vilket arv vill vi efterlämna till våra barn, barnbarn? Sven-Anders Svensson 59 år, bor på gården Arves Munkaskog utanför Tvååker. Familjen består av Helene och fyra döttrar. Lantbruket är numera utarrenderat men min bakgrund är lantbrukare. Jag höll under 30 år på med grisuppfödning i olika former. Numera arbetar jag med Landsbygdsutveckling som ekonomiansvarig för Leader Halland. Det som är viktigt för mej är frågor som rör landsbygd och lantbruk samt miljö och energifrågor. Producerar egen el med ett gårdsvindkraftverk. Lena Språng 48 år från Karl Gustav. Mångsysslare, arbetat inom servicebranschen, som inredare och som egenföretagare. Nu projektledare inom allmännyttan i Göteborg, arbetar med kommunikation och information inom större underhåll/förnyelseprojekt. Ny inom politiken. Viktigt med engagemang och påverkan på alla nivåer. Min största hjärtefråga är landsbygden. För ett bra fungerande samhälle behövs långsiktlig planering och att hela landet ska kunna följa med utvecklingen. Stefan Stenberg 58 år, från Stråvalla Jag har i alla år som politiker ägnat mig åt byggande och planering. Jag tycker fortfarande att det är lika roligt. Förutom detta är jag mest intresserad av företagande och ekonomiska frågor. Som jag ser det är dessa områden basen för att vi ska ha någonting att beskatta och det är det som i sin tur gör det möjligt att göra all den trevliga politik som alla pratar sig varma för, som skolor, sjukvård och äldrevård. Gun Svensson 63 år, lantbrukare i Veddige med man och 3 utflugna barn med familjer. Är cirkelhandledare åt Studieförbundet Vuxenskolan i glas- och porslinsmålning och körsång. Har för tillfället 10 cirklar igång. Sitter med i Hallands Regionfullmäktige och i Varbergsnämnden. Viktigast är frågor som rör hälsa/vård, mat/landsbygd och kultur. Det ska va gott att leva i hela Halland! Om EU SKALL frodas behöver vi skära i byråkratin. 6 HALLANDS BYGDEN NR

7 varberg Våra kandidater Anna-Karin Gustavsson 54 år från Sibbarp, förskollärare. Gift, tre vuxna söner. Hela kommunen ska ges goda förutsättningar att utvecklas, mer fokus på landsbygdsfrågorna. Kommunen ska göra det enkelt för invånarna och vara stöttande och hjälpande både mot enskilda och företagare. Sociala frågor och skolfrågor intresserar mig. De som behöver stöd ska få det utifrån sina behov. ViviAnne Johansson 71 år, från Veddige. Mitt samhällsintresse och min långa erfarenhet som förtroendevald av hur politiska beslut berör den enskilda människan gör att jag vill fortsätta och värna den lilla människans rättigheter, samt forma ett bra samhälle för nuvarande och kommande generationer. En lärande skola, god äldreomsorg, rikt kulturliv, levande landsbygd och varierat näringsliv är viktigt för mig. Lars-Erik Karlsson 62 år, lantbrukare som bor i Värö. Viktiga frågor: Arbeta för en utvecklad kultur och folkbildning i det framtida Halland. Ulrika Rylin 34 år, småbarnsmamma som bor på landet i Tvååker. Sitter i Varberg Energis styrelse och driver där frågor om förnybar energi. Vill se lokal biogas som används lokalt för störst miljönytta. Trygga barn som får tillräcklig uppmärksamhet i en bra förskola och skola med rätt gruppstorlekar. Viktigt med levande landsbygd med god infrastruktur och service. Christian Persson 39 år. Bor på gård i Björkäng med fru och tre döttrar. Tillbringar fritiden med att umgås med familjen och renovera huset. Är egenföretagare och äger bl.a. en hyresfastighet. Jobbar på LRF Konsult som kontorschef och fastighetsmäklare. Är även engagerad inom Företagarna och LRF. Politiska intresseområden är företagande, landsbygdsutveckling och byggande. Olof Helmersson 65 år, bor i Trönninge. Ersättare i kommunfullmäktige, ordförande i Hallands Hamnar AB. Har alltid arbetat med ekonomifrågor (revisor, kreditchef) för lantbrukare och småföretagare på landsbygden. Vill fortsätta föra fram småföretagarnas behov och påverka deras villkor och ge de bästa förutsättningarna för utveckling och jobbskapande och därmed stärka Varbergs näringslivs konkurrenskraft. Susanna Thunberg 42 år, bor i Norra Näs med sambo, två barn och katt. Jobbar i Göteborg som informationsansvarig. Det kommunala bostadsbolaget har en viktig roll genom att bygga lägenheter runt om i de olika kommundelarna. Våra barn och gamla ska få god och näringsrik mat. Råvarorna ska i första hand komma från våra lokala leverantörer och vara ekologiska. Karolina Mourou 40 år från Träslöv. Arbetar som projektingenjör samt driver ett eget företag. Jag har idag uppdrag i Kultur & Fritidsnämnden och Kommunfullmäktige. Frågor som intresserar mig extra är den spännande utvecklingen av vår kommun, samt frågor som rör barn och ungdomar både i skolan och på fritiden. Annelie Bengtsson 44 år, bor i Sibbarp. Gift och två barn 7 och 12 år. Har hela tiden arbetat inom vården men byter nu yrkesinriktning till något grönare: trädgård. Viktiga frågor är en levande landsbygd så man kan bo och verka där man vill. Landsbygd och stad kompletterar varandra! Även om jag inte just nu fortsätter inom vården är jag av den fortsatta utvecklingen där. Kristina Lindfeldt 49 år, från Tofta. För mig viktiga frågor: Energi och miljöfrågor. Lantbruksfrågor t ex biogas, kretslopp, förbättrad lönsamhet, minskad regelbörda och ökad lokal produktion och inköp av livsmedel. Landsbygdsutveckling inkl ökat byggande på landet. Företagarfrågor. Barn- och ungdomsfrågor. Vård- och omsorgsfrågor samt skolfrågor Ulla Öhman 69 år, arkitekt/pensionär från Varberg. Ersättare i Hamn- och gatunämnden. Viktiga frågor: Demokrati, integritet. Minskad registrering och byråkratisering. Samhället mår bäst av ett bra samspel mellan stad och land. Små och medelstora företag är särskilt viktiga för utveckling och arbetstillfällen. Lokal utveckling förutsätter bra samhällsplanering liksom vacker och ändamålsenlig bebyggelse Maria Pettersson 42 år, specialistsjuksköterska från Derome. Det svenska jordbruket ska kunna hävda sig inom EU. Stöd det lokala genom att handla lokalt odlade och producerade livsmedel. Det skapar nya arbetstillfällen. Jag vill också driva skol- och äldrevårdsfrågor. Få bort giriga människor som driver skolor och sjukhem. Ge tillbaka folk tryggheten för sina barn och gamla. HALLANDS BYGDEN NR

8 Varberg Varbergskretsens valkommitté Olof Helmersson, Trönninge, tel , , e-post Camilla Bengtsson, Träslöv, tel , , e-post Christofer Bergenblock, Träslövsläge, tel , , e-post Anna-Karin Gustavsson, Sibbarp, tel , , e-post Göran Karlsson, Värö, tel , , e-post Stefan Stenberg, Stråvalla, tel , , e-post Ulla Öhman, Varberg, tel , , e-post 8 HALLANDS BYGDEN NR

9 Hallands EU-kandidat Nu börjar slutspurten inför valet i Europa Parlamentet, EP-valet, närmar sig. Än så länge har tempen varit ganska låg men det skall vi ändra på. Att resultatet i EP valet kommer att påverka oss är självklart. Ett framgångsrikt val kommer lyfta oss hela sommaren och vara till god hjälp i höstens riksdagsval. Lyckas vi med målet att ta ännu ett mandat och på så vis få ytterligare en plats till i parlamentet blir centerinflytandet i EU dubbelt så stort som idag. Mycket fokus ligger på vad EU skall jobba med, ibland glömmer vi bort varför Europasamarbetet en gång startades. Att bevara freden i Europa är av yttersta vikt och det får aldrig äventyras. Vi ser idag en utveckling i Ryssland och Ukraina som oroar och EU kommer att fylla en viktig funktion i att hålla krigen borta från Europa. Nu kavlar vi upp ärmarna och kör ända in i kaklet Vi ska gå ut och berätta varför Centerpartiet behövs i parlamentet. Ett smalare men vassare EU som arbetar med stora frågor så som att bekämpa klimathotet och bevara freden, men inte försöka skapa en gemensam penningpolitik och lägga sig i enskilda medlemmars skattepolitik. Det är också viktigt att vi en gång för alla slår fast att ansvaret för hur lång en gurka skall vara för att kallas gurka inte skall vara en fråga för EU. En stor del av väljarna har ännu inte bestämt sig för om de skall rösta och vem de i så fall skall välja. Det är en stor utmaning för oss att locka så många som möjligt att rösta på centerpartiet, men vi har alla möjligheter att lyckas. Sträck på ryggen och gå stolt ut och prata om att du är Centerpartist och varför Centerpartiet behövs, skylta med en tröja, pin eller dekal på bilen att du är Centerpartist. Vi har den bästa politiken och centerpolitik gör skillnad både i Sverige, Europa och i övriga världen. Nu kavlar vi upp ärmarna och kör ända in i kaklet och så ser vi fram emot att fira valsegern den 25 Maj. Per Johansson, Falkenberg Tel HALLANDS BYGDEN NR

10 Snus är snus om än i gyllene dosor Med all respekt för alla Er som nyttjar denna i den Svenska folksjälen djupt förankrade variant på den Sydamerikanska tobaksplantan. Dosan har en roll i EU-debatten som exempel på klåfingrighet när parlamentet förbjuder information om smaksättning på njutningsmedlet som är förbjudet att sälja i alla länder utom Sverige. Nu har vår högt värderade pris blivit Socialdemokraternas högsta prioritering inom skattepolitiken. Lågt pris på snus är viktigare än ungdomars jobb. De vill fördubbla arbetsgivaravgiften för unga, men behålla skatten på snus. Nils Ferlins ord gäller också i hög grad innehållet i den högblanka förpackning som omsluter oppositionspolitiken som helhet. Där har det under lång tid inte varit tal om att deklarera det oklara innehållet, ännu mindre vilka det är som skall betala för det. Vi i Centerpartiet har hela tiden vetat att det är landsbygden, småföretagen och ungdomarna. Socialdemokraterna höjer skatter med 22,5 miljarder Höjda arbetsgivaravgifter för unga med 14,8 miljarder. Fördubblad restaurangmoms med 5,3 miljarder. Halverat RUT-avdrag, olika punktskatter inom miljöområdet och inkomstskatter med 2,4 miljarder. Utöver det har de bland annat aviserat en kilometerskatt som innebär en kostnadschock för landsbygdens transporter. När det kommande Landsbygdsprogrammet tack vare Centerpartiet förstärks med 2,8 miljarder är det andra gången Alliansen ökar Sveriges medfinansiering. Det kompenserar med råge EU:s minskning och möjliggör Ola s KRÖNIKA satsning på bredband med 3,25 miljarder, stöd till kommersiell service som mackar och butiker i glesbygd med 0,7 miljarder, samt en djurvälfärdsersättning kopeng och suggpeng - som stärker bondens konkurrenskraft och gör att en redan hög djurvälfärd kan utvecklas. Annie Lööfs förhandlingsframgångar visar tydligt hur mycket bättre Allianspolitiken är när Centerpartiet påverkar den Fyra av fem jobb skapas i små- och medelstora företag. Det är extra betydelsefullt för dessa att högkostnadsskyddet för sjuklönekostnader förändras. Rädslan för att anställda drabbas av sjukdom och ohälsa skapar en rädsla hos företagaren att expandera verksamheten. Svårast är det för den som vill ha ett jobb, men som har en sjukdomshistoria som skapar osäkerhet. När vi talar om jobbskaparna så handlar det lika mycket om hur vi vill stärka välfärden och minska utanförskapet. I månadsskiftet april maj är jag tillbaka i Riksdagen efter åtta veckors sjukfrånvaro. Operationen av min hjärtklaff har gått så bra som jag väntade mig, men rehabiliteringen kommer att pågå ännu en tid. Jag vill passa på att tacka Helén Andersson för att hon tog sig an den svåra uppgiften, att träda in som tjänstgörande ersättare på ett så bra sätt. Hjärtat klappar hårt och taktfast för den Närodlade politik vi ska ut och vinna val på. Jag kommer inte att hålla klaffen. Ola Johansson Läs min blogg: Beslut ska fattas så nära människor som möjligt 10 HALLANDS BYGDEN NR

11 NÄRODLAT I EUROPA För en tid sedan gjorde EU-parlamentet ändringar i upphandlingsreglerna som innebär att det blir lättare att ställa krav på den mat kommunen köper in till skolor och äldreboenden, att den ska vara närproducerad, producerad på ett hälsosamt sätt för djuren och miljövänlig. Det dröjde bara några dagar innan Centerpartiet genom Fredrik Hansson ställde frågan till den ansvariga ordföranden (m). Vad gör Kungsbacka nu för att anpassa sig och handla upp livsmedel från gårdar i vår närhet? Det där är ett exempel på hur nära vår lokala politik är kopplad till de beslut som fattas i Bryssel. Centerpartiet driver på för att vi i Kungsbacka ska ta fram en energi- och klimatplan, samt för att vi ska använda fossilfria fordon i kommunens transporter. Det gör vi för att vi måste ta vårt ansvar för utsläppen av klimatgaser som sprider sig från utsläpp i hela världen och ökar temperaturen på hela klotet. Det är bra när EU-politikerna sätter höga mål för miljöarbetet, men överlåter till oss själva att besluta hur, utan att detaljreglera. Det är så vi vill se EU, smalare men vassare och med kraft att ingripa mot sådant vi inte kan acceptera som trafficking, människosmuggling och spridning av barnpornografi, m.m. När Sveriges bönder är laglydiga och låter grisarna få utrymme och strö i sina stior, medan danskarna konsekvent klipper svansarna av sina för att de är stressade och trångbodda, protesterar vi mot att det inte är lika för alla. Närproducerad mat kan man lita på, precis som Närodlad politik. Jag kommer att kryssa Kent Johansson i EU-valet den 25 maj. Gör det du också! Ola Johansson HALLANDS BYGDEN NR

12 Hållbart halland Centerpartiet går till val under rubriken Hållbart Halland. Vi ser hela Halland och jobbar för en positiv utveckling i hela Halland på riktigt. Hållbart, grönt och tryggt är det Halland som Centerpartiet kämpar för. Vi vill göra mer med de fantastiska förutsättningar som Halland har. Avgörande för en positiv utveckling är tillgång till bredband och infrastruktur med både vägar och järnvägar. Här finns utvecklingspotential. Centerpartiet vill hitta lösningar för att kunna få vettiga trafiklösningar även på vägar i inlandet, tex kring Ullared. Vi vill också utveckla tågpendlingen på västkustbanan med pendelstopp till en början i Väröbacka och Frillesås och vi ser gärna en Hallandspendel på lite sikt. De öst-västliga järnvägarna ser vi också potential i för att bredda arbetsmarknadsregionen. Inom några år när tunneln genom Hallandsås är klar vill vi att Pågatågen som idag går mellan Hässleholm och Markaryd ska fortsätta via Knäred och Veinge till Halmstad. Det är viktigt för utvecklingen och ger södra Halland tillgång till stambanan i Hässleholm. Näringslivet och i synnerhet de små och medelstora företagen är avgörande för sysselsättning och utveckling i Halland. Samhället ska ge stöd och underlätta deras vardag. Region Hallands roll som samordnare och möjliggörare behöver utvecklas tillsammans med näringsliv och högskola. Vården är en stor del av Region Hallands ansvar. Centerpartiet betonar närhet och trygghet för hallänningarna. Utveckla Vårdval Halland mer så att mer vård kan ges på vårdcentralerna. Ersättningssystemen måste ändras för att säkerställa att mindre enheter kan finnas. Hallänningarnas rätt att välja var man ska få sin vård är viktig. Centerpartiet vill införa mobila läkare som kan göra hembesök hos främst äldre istället för att behöva åka till akuten. Det är ett viktigt komplement till ambulant bedömning och vi tror att det kommer att öka tryggheten hos många hallänningar och samtidigt minska belastningen på akutmottagningarna. Halland ska ha två akutsjukhus, Halmstad och Varberg. Samordningen måste dock bli bättre mellan sjukhusen för att säkerställa hög kvalitet. Allt kan inte göras överallt, men båda sjukhusen ska klara akutuppdraget, så att sjuka människor, framför allt de äldre, inte ska behöva åka långa sträckor för att nå ett sjukhus. Förebyggande och hälsofrämjande insatser måste utvecklas. Centerpartiet vill införa Centerpartiet betonar närhet och trygghet hälsokontroller inspirerat av Västerbottenmodellen som är mycket framgångsrik. Det innebär att alla som fyller 40, 50 och 60 år kallas till hälsokontroll där värden kontrolleras, man uppskattar sin egen hälsa och genomför ett hälsosamtal med en distriktssköterska. Det finns bara vinnare med att förebygga sjukdom. Ett hållbart Halland är den mest dynamiska regionen mellan Hamburg och Oslo. Vi vill att Halland är fossiloberoende år Byggnation ska ske energismart. Satsa mer på solenergi och biogas. Vi vill se solceller på många tak, inte minst på Region Hallands byggnader. Infrastrukturen för tankställen behöver byggas ut och även där behöver vi hjälpas åt i Halland. Vi ser möjligheter. Stefan Bengtsson, gruppledare för Centerpartiet i Region Halland tycker du det är viktigt att hela landet utvecklas och mår bra? 12 HALLANDS BYGDEN NR

13 kungsbacka supervalåret 2014 har börjat i rasande fart! Starten på supervalåret 2014 har börjat i rasande fart! För oss föreningsmänniskor är det ofta ett flertal årsmöten som ska planeras och genomföras och många kvällar i almanackan är uppbokade. I februari hade vi kretsårsstämma och nomineringsstämma i fullmäktigesalen i Stadshuset. Det var många intressanta debatter inom flera ämnesområden när vi behandlade förslaget till kommunalt handlingsprogram. Extra roligt är att våra duktiga CUF:are kom med några nya förslag som gjorde att många deltog engagerat i debatten. Programmet fastställdes och ligger nu till grund för kommande framgångar i valrörelsen. Tack alla som bidragit till framtagandet av vårt kommunala handlingsprogram! Jag vill tacka allra ödmjukast för förtroendet att stå överst på kommunfullmäktigelistan! En lista som innehåller både erfarna och nya kandidater i olika åldrar från hela kommunen. En mycket bra blandning som jag är säker på kommer att tilltala våra väljare i höstens val. Vi har redan inlett valrörelsen med att vara ute och prata Centerpolitik med våra kommuninvånare. Senast hade vi kampanj på Hede Pendeltågstation där vi i arla morgonstund delade ut material från vårkampanjen Närodlad politik och bjöd på kaffe. Det är jätteroligt att träffa pendlare på väg till jobbet och över en kopp kaffe prata om de frågor vi driver i Kungsbacka och lyssna till vilka frågor som är viktiga i deras vardag. Deras positiva mottagande ger jättemycket energi och bekräftar att Centerpolitiken i Kungsbacka gör skillnad och ger ny kraft att driva våra frågor vidare! Närodlad politik ligger till grund för de utåtriktade aktiviteter som vi planerar under året då vi ska ut i kommundelarna och träffa våra invånare. Jag är övertygad om att det är vid det personliga mötet som vi på bästa och enklaste sätt kan få förtroendet att företräda dem i både kommun-, region- och riksdagsvalet! Fredrik Hansson Kretsordförande SV Arena och Centerkvinnorna inbjuder till dialog om Allt omkring oss är kemi - hur farligt är det egentligen med kemikalier? Professor Krister Holmberg, Chalmers delar med sig av sin kunskap. Vi samtalar, reflekterar och byter erfarenheter. 15 maj kl i Café Nyfiket, stadshuset Kontakta oss: Centerpartiet, Box , Kungsbacka Besöksadress: Tölögården Telefon: , E-post: Hemsida www. centerpartiet.se/kungsbacka Expeditionen är inte bemannad! HALLANDS BYGDEN NR

14 Kungsbacka Centerframgångar i budgetarbetet! I budgetarbetet för 2015 finner vi flera glädjeämnen som Centerpartiet jobbat för länge och som nu blir verklighet. Det första jag tänker på är införandet av en samordnad varudistribution till våra kommunala verksamheter. De första åren satsas 2 miljoner årligen och sedan beräknas verksamheten bli självfinansierande genom lägre kostnader i upphandlingarna. Vinsterna blir att mindre lokala leverantörer kan delta i kommunala upphandlingar och leverera till distributionscentralen. Det innebär fler närodlade livsmedel i våra kommunala kök! Miljön blir en stor vinnare med minskade utsläpp som följd, då en lastbil levererar alla varor till tex en skola, istället för som nu med upp till sex stycken dagligen. 8 miljoner satsas på att upprusta lokalerna på våra kommunala ridklubbar. Stall och ridhus renoveras och byggs om så att krav på djurhållning och säkra miljöer uppfylls. Centerpartiet har jobbat hårt för att detta ska genomföras då vi ser det som en satsning på flickidrott eftersom huvuddelen av de verksamma ungdomarna är flickor. En annan hjärtefråga som nu realiseras är att vägbidraget till enskilda vägar fördubblas under 2014 och Ska vägnätet i alla kommundelar kunna hålla en acceptabel standard så är höjningen av vägbidraget ett välkommet tillskott och det ideella arbetet som görs i många vägföreningar uppmuntras och underlättas av kommunen. Centerpartiet jobbar för att landsbygden ska få så likvärdiga förutsättningar som centralorten som möjligt! Yvonne Zingmark och Elisabeth Hesslefors, BOJ tar emot Guldklöverutdelningen Guldklöver för femte gången Kungsbackabygdens Centerkvinnor delade ut sitt hjältinnepris en guldklöver till BOJ - Brottsofferjouren i Kungsbacka, för deras fina och värdefulla stöttning av människor som utsatts för brott, blivit vittne till brott eller är anhörig till någon som drabbats av brott. De arbetar ideellt, ett oerhört viktigt arbete för att ge förutsättningar till ett socialt hållbart samhälle. Det är viktigt att vi vågar vittna när vi blivit utsatta för en kränkning. Det är oftast unga som utsätts för brott. Brottsofferjouren vill inrätta ett stödcentrum för unga brottsoffer i samarbete med kommunen men har hittills inte fått gehör, trots att behov finns. Kungsbackabygdens Centerkvinnor firade Internationella Kvinnodagen genom att lyfta fram kvinnor som gör skillnad för sina medmänniskor och bidrar till ett hållbart samhälle. Marie Andersson Kungsbackabygdens centerkvinnor Satsa på förebyggande och hälsofrämjande vård och omsorg. Öka valfriheten så att den enskildes rätt stärks. Fredrik Hansson (C) Kretsordförande 14 HALLANDS BYGDEN NR

15 kungsbacka Arena mat Vad skall vi välja för mat när vi handlar? Studieförbundet Vuxenskolan i samarbete med Kungsbackabygdens centerkvinnor ordnade en dialog som inleddes av Pär Ohlsson, tidigare livsmedelsforskare på SIK. Han berättade om hur miljön påverkas av livsmedelsproduktionen. Det är många faktorer som spelar in transporter, förpackningar, konstgödsel, besprutning. Han åskådliggjorde det med tre olika äpplen från Sverige, Frankrike och Nya Zeeland. Det från Sverige var ur klimatsynpunkt bäst beroende på att det hade transporterats kortast väg. Sammanfattningen av Pärs information var att det är etik och moral som väger tyngst. Hans råd var att äta upp maten, släng så lite som möjligt och ät något mindre nötkött. Katarina Cronelid, från Studieförbundet Vuxenskolan inledde den efterföljande dialogen med att det finns många trender när det gäller mat: närodlat, fairtrade och att mat numera är till för njutning, inte enbart föda. Idisslare avger metangas det har nog alla hört talas om, men hur många vet att soptippar avger 10 % av all metangas? Det är lätt att gömma sig bakom transporterna när man väljer produkter men man glömmer oftast transporten från affären till hemmet. En liter bensin släpper ut 2,5 kg koldioxid. Närodlat ger enklare förpackningar, hållbarheten behöver inte vara lika lång, så rådet är att källsortera inköpen och att framför allt undvika plast. Vi lever i ett överflöd idag och kastar alldeles för mycket. Krav på 100 % ekologiskt odlat utrotar det svenska lantbruket. Det gör att Sverige blir sårbart. En forskare i toxikologi från Göteborgs universitet berättade att fiskarna ändrar kön på grund av rester av östrogen. Läkemedel är fortfarande aktivt när det kommer ut i havet. Färdigmat med plast påverkar miljön och ger cancer. Brist på rörelse är förkastligt. Plast farligast av allt. Goda råd Vi måste börja använda glas och porslin igen. Köpa säsongsvaror - mat för varje årstid, dvs mer rotsaker på vintern. Vara trogen till de närproducerade produkterna. Konsumenten har mer makt än vad de själva tror. Ta de vita melittafiltren som ett exempel. Bästa kryddan är att vara hungrig och man måste vara hungrig för att maten skall förbrännas. Kristina Karlsson Gruppmöten kl i Särörummet, stadshuset: 19 maj, 16 juni 18 augusti Pendelkampanjer kl vid stationerna i Kungsbacka, Hede, Anneberg och Åsa: 12 maj 21 maj(gemensam med övriga i Halland) 9 juni Aktivitet i kommundelarna, utanför butiker: 16 maj 22, 23 och 24 maj Möt centerpartiet på torget under marknadsdagarna: 8 maj, 5 juni 3 juli, 7 augusti En hållbar framtid Våra idéer gör skillnad HALLANDS BYGDEN NR

16 Vi ska vara jobbigast! I skrivande stund är det 152 dagar kvar till de allmänna valen och 40 dagar till EU-valet. Det är även min första dag som valombudshen för Centerpartiets Ungdomsförbund Halland. Jag är väldigt taggad och känner att denna valrörelse kommer bli väldigt viktig, rolig och framgångsrik. Vi ska visa att CUF är det jobbigaste ungdomsförbundet som tar fighten tillsammans med Centerpartiet för jobben i dagens Sverige! Det är kul att komma tillbaka hem till Falkenberg och till Halland och möta energirika och taggade medlemmar. Man känner att Centerpartiet har så otroligt mycket att ge och att jag har ett drömjobb som kommer få vara med och hjälpa till att ge allt i valrörelsen. I drygt ett halvår har jag varit iväg och bodde samt reste runt i Australien. Att flytta dit själv och testa på att bo och leva i ett annat land var ett roligt och lärorikt äventyr. Ni har kanske hört talas om mig förut då jag har varit distriktsordförande för CUF Halland tidigare. Jag känner till distriktet och våra medlemmar väl. Just nu har vi en bra distriktsstyrelse i Halland med Erik Nilsson Nordahl i 16 HALLANDS BYGDEN NR spetsen som ordförande, Olle Lindgren som vice ordförande, Pontus Eriksson som kassör, Jonatan Riberth och Victor Rundqvist som ledamöter. Planen är att vi ska hinna med alla gymnasieskolor innan sommarlovet börjar, för att värva intresserade ungdomar in i medlemskåren men också för att det är många första gångsväljare som tar studenten nu i vår. Vår CUF kampanj från riks kommer handla om att vi är det jobbigaste ungdomsförbundet som tar fighten och inte viker undan när det kommer till jobb för ungdomar. Bland annat så vet vi att arbetsförmedlingen behöver konkurrensutsättas, vi vet att LAS måste reformeras och vi tycker att du som arbetar ska få bestämma mer över dina arbetsvillkor, inte facken. Det är på dessa sätt vi flyttar ner makten och skapar möjligheter för dig att vara med och påverka och förbättra din jobbsituation. Så vi hoppas att det kommer bli riktigt jobbigt att vara med i denna valrörelse! Vi vill vara med och synas överallt runt om i Halland. För att det ska bli möjligt så är det viktigt att vi vet vad som händer så bjud gärna in oss. Kommunikationen är viktig. Är det något ni i kretsarna har på gång som angår ungdomar så maila eller ring mig på en gång. Vi tar gärna debatter, kampanjar eller skriver debattartiklar tillsammans med er. Nu kör vi!! Stina Wernersson Valombudshen CUF Halland ,

17 Centerpartiet genomför utbildningar tillsammans med Studieförbundet Vuxenskolan I februari började vi med Påverka genom samtal med Emma Petersson från Riksorganisationen. Sen har vi haft Politikerskolan 1 -nyfiken på politik, och även Politikerskolan 2 -ett hållbart val i några kretsar. Det har också varit högaktuellt med utbildningar i media för att bilda opinion, framförallt i sociala medier, som har genomförts dels i distriktet men även i några av kretsarna. Kandidatträffarna har blivit till studiecirklar för utbildningar i några kretsar, där innehållet har anpassats efter kretsens önskemål. En Toppkandidatutbildning den 27 april med Julia Färjhage från Regionenhet Väst finns också med i utbudet. Till höstterminen har vi också planer på utbildningar, dels som upptakter/kick off inför valet, och som utbildningar för de förtroendevalda centerpartisterna. Ett urval av vad som är på gång; Nyfiken på politik- för alla som vill veta om hur det politiska systemet fungerar. Ett hållbart val- en introduktion till Centerpartiets ideologi och grundvärderingar. Organisation och ledarskap- För dig som är medlem, ledare eller förtroendevald och vill lära mer om organisationsteori, ledarskap och kommunikation för att kunna utveckla arbetet i kretsen. vara något från utbudet ovan, eller något annat som ni behöver mer kunskap om. Kontakta Gunvor Abrahamsson SV Halland, tel , Nyvald för förtroendevalda i kommunen eller regionen. Föreningskunskap Studieförbundet Vuxenskolan finns till för er i kretsarna och distriktet. Det kan HALLANDS BYGDEN NR

18 Må bra dag lördagen den 1 mars i Vinbergs församlingshem Centerkvinnor från hela Halland hade samlats för att under en dag samla kraft och inspiration inför valrörelsen. Dagen startade med att distriktssköterska Ann-Charlotte Johansson pratade under rubriken, Vad kan jag göra i vardagen för att må bra ur ett psykosocialt och medicinskt perspektiv. Ann-Charlotte lyfte många viktiga saker som är viktiga för att vi skall må bra, som Sömn, Stress, Fysiskt aktivitet, Vad vi äter. Gunilla Nilsson, som arbetar med akupressur, medicinsk Qigong friskvårdsmassage m.m i det egna företaget Animata Elata tipsade oss om många bra Rörelser i vardagen. Gunilla pratade om vikten av att röra på sig och göra det som är roligt, för då blir det av. Dansa, städa, promenera, cykla ja, gör det som du tycker bäst om. Efter två intressanta föreläsare blev det en god fisksoppa, bröd och frukt. Sist ut var Annika Arnesson som arbetar som projektledare på Gastronomiska samtal i Halland. Annika hade en dialog med deltagarna om Maten och dess betydelse. Vad är bra mat för dig? Vilken anledning finns det att köpa svensk mat? Vad kan jag bidra med? Var några frågeställningar som diskuterades flitigt. Dessa frågor är otroligt viktiga och engagerar Centerkvinnor. Centerkvinnorna är en kraft för jämställdhet inom flera områden. Centerkvinnorna antog även ett uttalande på dagens tema Satsa stort på hälsofrämjande och förbyggande vård ur ett jämställdhetsperspektiv KVINNOLUNCH FALKENBERG Min tanke när jag föreslog att ha kvinnoluncher i Falkenberg var att sätta lite fokus på centerkvinnornas arbete i Falkenberg, sätta Falkenberg på kartan och visa att tillsammans är vi kvinnor starka. Jag ville skapa en miljö där kvinnor kan utbyta vänskap, kunskap, kontakter och en chans att umgås och få en bit mat plus en dos livserfarenhet från en intressant, engagerad föredragshållare. Allt på bara en timma, en lunchtimma! Och äta ska man ju ändå så varför inte slå flera flugor i en smäll? Harrys nappade direkt på min idé och de är verkligen duktiga på det de gör. Arrangemanget är tänkt att vara opolitiskt men visst passar jag på att nämna centerkvinnorna och vad de står för vid luncherna. Hittills har jag genomfört två luncher och båda har varit fullbokade vilket är cirka 90 personer. Vid första tillfället talade Pernilla Andersson, motionshuset, om hur vi skulle tänka och göra för att få ett hälsosammare liv. Till detta avnjöts laxfilé med vitmögelost, potatis och tomatconfit, allt från lokala producenter, något jag sagt är mycket viktigt, helst närodlat men framförallt svensk mat. Det andra tillfället pratade Lisa Lemke, prostens pizza, framförallt om hur man kan tänka för att orka med att leva livet fullt ut. Till detta åt vi färsbiffar gjorda av färs från Thuressons Gårdsbutik i Glommen, fyllda med Ädelost från Kvibille, tillsammans med Timjanrostad Potatis & Grönsaker och tomatsås, mums. Den 7 maj klockan slår vi till igen och Anne Andersson kommer att tala om sin verksamhet med vårdhundar och jag hoppas givetvis på fullt igen. Välkomna att boka på Ni kan följa oss på facebook / kvinnolunch falkenberg. Maria Larsson Centerkvinnorna Falkenberg CENTERKVINNORNA ARRANGERAR KVINNOLUNCH! KVINNLIG FÖRELÄSARE VID VARJE TILLFÄLLE 7/5 kl ANNE ANDERSSON Vårdhundar, bli omhuldad av bordercollies. 4/6 kl LISELOTTE ABEL Sörby naturhälsogård Våga vara stark kvinna! Obligatorisk anmälan senast fredagen före aktuell dag, då kan även önskemål som matallergier o.dyl. framföras! Bindande anmälan görs via mail på betalning sker på plats vid varje tillfälle. VARMRÄTT, MÅLTIDSDRYCK, KAFFE, KAKA, PRIS 110:-/PERSON RÅDHUSTORGET FALKENBERG HALLANDS BYGDEN NR

19 Många år med jämställdhet i fokus gör skillnad Centervinnorna i Halland har under söndagen den 30 mars hållit distriktsstämma i Hebergs bygdegård. 65 ombud från hela Halland hade mött upp Vårsolen gästade stämman tillsammans med Mari-Louise Wernersson, kommunråd i Falkenberg och Stefan Bengtsson, gruppledare för Centerpartiet i regionen. Förebyggande hälso- och sjukvård och vi som står upp för jämställdheten var dagens teman. Vårt parti har valt starka och smarta kvinnor som ledare och nu är det upp till oss att stötta dem och berätta om deras bedrifter menar Mari-Louise. Valets viktigaste fråga är den om kvinnornas arbetsmarknad. Den finns till stor del inom offentligt finansierade verksamheter. De förslag som andra partier föreslår om vinstförbud gäller enbart den del av den offentligt finansierad verksamhet som i huvudsak sysselsätter kvinnor. 90 % av välfärdsföretagen är under 20 anställda och majoriteten av dem är kvinnor, ägarna är en större andel kvinnor. Dags att stå upp för kvinnors arbetsmarknad. Under stämman delades förtjänsttecken ut. Utmärkelsen är ett tack för att man gjort stora insatser för kvinnors rättigheter och insatser för Centerkvinnorna i Halland. Årets förtjänsttecken tilldelades Inga-Lill Bengtsson, Kungsbacka, för hennes engagemang som revisor, i valberedningsarbete och för hennes engagemang i biståndsfrågor. Förtjänsttecken tilldelades också Margareta Andersson, Åled, som är en stark profil inom Centerkvinnorna. Hennes engagemang sträcker sig till förbundskrets- och avdelningsstyrelser. Hon har haft ett stort engagemang för Centerkvinnornas biståndsarbete både i Sydafrika och i Bosnien. Kerstin Angel, Falkenberg utsågs till Årets Centerkvinna i Halland. Kerstin är ordf. i Barn- och utbildningsnämnden i Falkenberg, där hon lägger ner ett stort engagemang. Kerstin är även ordf. i Falkenbergs Centerkvinnoavdelning. Ebba Antonsson, Hyltebruk, valde att inte ställa upp för omval och avtackades med en blomma. Kvinnifest på Varbergs torg den 17 maj Centerkvinnornas medlemmar visade i höstas vägen på vilka frågor som ansågs viktigast under supervalåret 2014 Avstampet gjordes med Må bra dagen där ämnena berörde jämställd vård och hälsa med anknytning till mat. Den 17 maj samlas kvinnor (män är också välkomna) i Centerrörelsen på torget i Varberg mellan för en manifestation inför EU-valet veckan därpå. Temat är landsbygdsfrågor, vilket är den andra av medlemmarnas prioriterade frågor. Välkomna att vara med och visa att Centerpartiet gör skillnad i EU! Närodlad politik innebär närhet till beslut och att du skall kunna påverka din egen vardag Inga-Lill Bengtsson och Margareta Andersson mottog årets förtjänsttecken. Kerstin Angel, Falkenberg utsågs till Årets Centerkvinna HALLANDS BYGDEN NR

20 Posttidning B Avsändare: Hallandsbygden Möllegatan FALKENBERG Tävling! Denna gång har vi valt att samla ord och begrepp ur artiklarna som Centerpartiet står för. Vi drar 3 vinnare som får varsin trisslott. Vi vill ha ditt svar senast 30 maj Sänd in ditt svar, helst på vykort, till: Hallandsbygden, Möllegatan 11, Falkenberg eller via mail till Vi vill ha svaren före den 30 maj Glöm inte att skriva ditt namn och din adress. Vinnarna och de rätta svaren kommer i nästa nummer av Hallandsbygden. Lycka till! Grattis! De rätta svaren i Hallandsbygden Nr 1, 2014, där det gällde att para ihop människor med en speciell händelse eller sak var 1. Mohammed Ali C. Boxhandske 2. Ronny Pettersson F. Bil 3. Robinson Crusoe J. Fredag 4. Tore Wretman L. Stekpanna 5. Christoffer Columbus E. Santa Maria 6. Nordenskiöld A. Vega 7. Hasselblad I. Kamera 8. Fälting K. Dykardräkt 9. Bell B. Telefon 10. Luther H. Teser 11. Ling D. Gymnastik 12. John Ericsson G. Monitor Vinnare blev: Gudrun Andersson, Halmstad Lennart Ohlsson, Hyltebruk Arne Persson, Torup 1. Landsbygdsföretag har samma rätt till som företag i städerna. 2. Vill vi ha mer av i backen på landsbygden 3. Fredrick Federleys fokusfrågor är och 4. Anders W Jonsson inspirerade med parollerna 5. samt 6. CUF ska vara det 7. Harald Lagerstedt hälsade välkommen till 8. Vår paroll i EU-valet är 9. Temat på Centerkvinnornas stämma var 10. Vi vill att Halland är år ,, och är det Halland som Centerpartiet kämpar för 12. Hjärtat klappar hårt och taktfast för den