Göteborgs Golfförbund. Verksamhetsberättelse 2008 Verksamhetsplan 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Göteborgs Golfförbund. Verksamhetsberättelse 2008 Verksamhetsplan 2009"

Transkript

1 Göteborgs Golfförbund Verksamhetsberättelse 2008 Verksamhetsplan 2009

2 Innehållsförteckning Innehåll Sidan GGFs Ordförande tycker till 3 Styrelsen 4-5 Juridiska kommittén 5 Ungdomskommittén 6-7 Seniorkommittén 8 Bankommittén 9 Tävlingskommittén Golf för funktionshindrade 11 Regelkommittèn 12 Medlemsutvecklingskommittén 12 PR och information 13 Utbildningskommittén 14 Ekonomisk rapport 15 Utfall 2008 och Budget Resultaträkning 18 Balansräkning 19 Mål och visioner 20 Verksamhetsplan Styrelsens förslag till beslut 22 Revisionsberättelse 22 Golfklubbar 23 Välkommen till GGFs årsmöte 2009 Plats: Delsjö Golfrestaurang (Delsjö GK) Tid: Tisdagen den 24 mars 2009, klockan 18:00 Texter till omslaget: Några av volontärerna samlade vid Göteborg Masters på Lycke GK. Foto Marianne Persson. Udda bunker. Foto Agni Aronsson Mästarmötet 2008 Marie Rehnberg Lerjedalens GK, Peter Malmberg Särö GC, spelades på Forsgårdens GK. Foto Gustav Lagergren. Myra GK. Foto Marianne Persson GGFs verksamhetsberättelse 2008 är producerad av EWS International AB 2 Göteborgs Golfförbund Verksamhetsberättelse 2008

3 GGFs Ordförande tycker till S äsongen 2008 utgör tyvärr inget undantag från de senaste årens totala minskning av golfspelare i Sverige, även om vårt distrikt även i år redovisar en liten ökning. Inom GGF har vi tagit fasta på de ständigt vikande medlemsantalen och kommer förhoppningsvis via vår nystartade Medlemsutvecklingskommitté (MUK) kunna vara en inspirerande länk mellan klubbarna för att sprida goda idéer om hur vi kan locka nya medlemmar till klubbarna liksom det kanske viktigaste av allt. Hur skall vi få de klubbtrogna medlemmarna att stanna? Det är min förhoppning att klubbarnas satsning på en Öppen Golfdag den 17 maj skall kunna utgöra en grund för att kunna locka nya medlemmar. En mer kontroversiell fråga som tagit mycket tid i anspråk är förslaget mot greenfee-klubbar som, den av klubbarna sammansatta, arbetsgruppen presenterade. Att det är på klubbarnas initiativ och inte på GGFs som förslaget tagits fram, är mycket viktigt att påpeka varför jag gör det igen. Göteborg är inte på något sätt det enda distrikt som ser greenfeeklubbar som ett stort problem. Vårt arbete har noggrant följts av många andra distrikt och klubbar, som också visat stort intresse att följa Göteborgs initiativ. Trots att vi nått en mycket stor majoritet bland klubbarna som beslutat att följa arbetsgruppens förslag är det beklagligt att vi inte nått ända fram. Det hade underlättat och gett ännu större effekt. Tyvärr har arbetsgruppens förslag, av några få uppfattats som en bestraffning, vilket är helt felaktigt! Förslaget bygger bland annat på att de medlemmar som aktivt väljer ett billigt greenfee-medlemskap i en avlägsen klubb får acceptera att lämna sitt bidrag, via något högre greenfee, till de klubbar som faktiskt sköter banorna på hemmaplan åt dem. Ett högst rimligt förslag. Frågan kommer att var mycket aktuell såväl i vårt distrikt som i hela Sverige varför vi säkert får anledning att återkomma under säsongen Andra frågor som varit aktuella under året är vikten av en bandefinition liksom hur frågan om arvoderingskravet från förbundsdomarna skall hanteras i framtiden. I dessa båda frågor har GGF lämnat in motioner som förhoppningsvis kommer att antagas av förbundsmötet. Under säsongen har GGF fått tillökning via Myra GK som hälsas varmt välkommen till oss. Jag vill också framföra ett stort GRATTIS till Öijared GK som i år firat 50 årsjubileum liksom till vårt eget distriktsförbund; GGF, som i år firat 40 år. Rent sportsligt var vi många som besökte Lycke GK under några dagar i september då Europatouren åter besökte oss. Det var fantastiskt roligt att återigen få känna av atmosfären av en riktigt stor tävling i Göteborg. Det lär komma fler. När jag ändå är inne på det sportsliga måsta jag nämna Gullbringas golftjej, Helen Alfredssons fantastiska bedrifter på LPGA som är beundransvärd och återigen på ett tydligt sätt visar hur fantastiskt golfen är där man inte är slut för att man passerat de trettio..grattis Helen!!!! Avslutningsvis tar jag också tillfället i akt att tacka alla ideellt arbetande personer inom vår underbara sport. Utan alla er hade det aldrig fungerat. Ralph Håkanson / Ordförande Göteborgs Golfförbund Verksamhetsberättelse

4 Styrelsen Klubbar Vid verksamhetsårets slut består Göteborgs Golfförbund av 26 M1-klubbar och fyra M2-klubbar, samt två A1-klubbar (Hills GC och Vallda G&CC) och en A2-klubb (Gullbringa Pay & Play). De fyra M2-klubbarna är Annebergs GK, Myra GK, Lökeberg GK och Pixbo GK (Annebergs GK och Pixbo GK är under projektering). Utöver distriktets (40 370) medlemmar, finns det enligt centrala medlemsregistret Klubb Medl. +/- Medl. / Slopade hål Albatross GK (56) Ale GK (66) Annebergs GK 99-9 Bollestad GK (118) Chalmers GK (81) Delsjö GK (72) Forsgårdens GK (64) Gräppås GK (85) Gullbringa G&CC (69) Göteborgs GK (56) Hills GC AB (21) Ingetorps GK (78) Kungsbacka GK (79) Kungälv-Kode GK (43) Lerjedalens GK (60) Lycke GK (11) Lysegårdens GK (55) Lökeberg GK Myra GK Mölndals GK (80) Nödinge GK (54) Partille GK (72) Pixbo GK 59-5 S:t Jörgen GK (64) Sisjö GK (92) Sjögärde GK (59) Stora Lundby GK (61) Särö GC (171) Torrekulla GK (258) Torslanda GK (73) Vallda G&CC Öijared GK (125) ytterligare ett antal tusen golfare som bor inom GGFs geografiska område, men som är medlemmar i en klubb i ett annat distrikt. Det fanns totalt ( ) golfare i Sverige under 2008, en minskning med -1,29 % mot föregående år. Ökningen inom GGF motsvarar 0,79% (1,20% ). Juniorantalet är (6 031), en minskning med 7,1% (6,8%). Detta innebär att juniorandelen i distriktet är 13,8% (14,9%). Styrelsen 2008 Ralph Håkanson ordförande Olof Palmlund kassaförvaltare Hans Johansson vice ordförande, sekr. /PR Info Göran Persson tävlingsansvarig Willgodt Bokhede utbildningsansvarig Håkan Jaldeborg ban & slopeansvarig Leif Thuresson ungdomsansvarig Thomas Claéson suppleant/senioransvarig Birgitta Brandberg suppleant/medlemsutvecklingsansvarig Förbundets hedersordförande Stig-Lennart Alehammar. Förbundets revisor Göran Ekström med Jonas Cullberg som suppleant. Styrelsemöten Styrelsen har under året haft 12 protokollförda sammanträden, utöver detta har såväl formella som informella möten och kontakter förekommit. Styrelsen har företrätt distriktet i övriga möten som distriktet inbjudits till som idrottsorganisation. Kommittéerna har haft fortlöpande kontakter och möten med berörda parter på klubbarna under året. Mötena har förlagts dels i GGFs kansli, men även ute på klubbarna och andra platser när så ansetts lämpligt. Någon lön eller arvode har ej utgått till styrelsen, allt arbete har skett på ideell basis. Förtroendevalda erhåller enligt Idrottsavtalet bilersättning, bredband- och telefonersättning. Summa (GGF) Medel 72 (76) De 32 klubbarna redovisar per september 2008 följande medlemstal: (till höger ett tillgänglighetstal baserat på antal medlemmar/slopade hål) (inom parentes redovisas siffra för september 2007) 4 Göteborgs Golfförbund Verksamhetsbesrättelse 2008

5 Kostnaderna för bilersättningar har under 2008 varit 61 kkr (62 kkr). Ordförandeträff En konferens för klubbordförande på Delsjö GK där SGFs årsmöte och klubbarnas marknadsföring m.m. diskuterades. En ordförandekonferens på Delsjö GK, där medlemsformer inom svensk golf diskuterades. En ordförandekonferens på Delsjö GK, där Medlemsformer inom svensk golf och omorganisationen av golf-sverige diskuterades En ordförande / intendentkonferens på Albatross GK där medlems/greenfeeformer diskuterades En ordförandekonferens på Delsjö GK, där Kenneth Grahn SGF, presenterade valberedningens arbete, samt förbundsdomarnas krav på arvodering m.m. diskuterades. Valberedningen Gay Persson, Bollestads GK ordförande James Rawsthorne, Sisjö GK Jan-Erik Olsson, Nödinge GK Ideellt Engagerade i GGF För de personer, ett 75-tal, som hjälper GGFs verksamhet, anordnas en golfträff med förtäring. Årets träff var på Delsjö GK och var mycket uppskattad. Miljö Göteborgs Golfförbund har som övergripande mål att samtliga distriktets klubbar med bana skall ha ett miljöstyrningsprogram som minst motsvarar SGFs Miljödiplom. Vid årsskiftet innehar 23 klubbar miljödiplomet, vilket motsvarar 77 % av distriktet, vilket är oförändrat gentemot Som distriktsförbund ger detta en andra plats, mätt på nationell nivå. Göteborgs Golfförbund uppmärksammar, tillsammans med SGFs representanter, årligen Årets Miljöklubb till den klubb som sätter ett extra fokus till sitt miljöarbete och 2008 uppmärksammades Öijared GK för sin miljöredovisning. Via fasta sidor i tidningen Göteborgsgolfaren kommuniceras ett varierat budskap och en miljöinformation till distriktets samtliga medlemmar och klubbar. Under året har ett nätverk skapats för GDFs miljösamordnare i Halland, Bohuslän-Dal, Västergötland samt Göteborgs Golfförbund, tillsammans med SGFs miljöansvarig Peter Edman. Erfarenhetsutbyte med studiebesök och efterföljande diskussion har genomförts på Öijareds och Särös anläggningar. Representation Göteborgs Golfförbund representerades vid SGFs ordinarie förbundsmöte av Ralph Håkanson och Hans Johansson, styrelsen GGF, Björn Emegård, Ale GK och Lars Äng, Forsgårdens GK. GGF har varit representerade vid aktuella distriktssammandragningar för olika kommittéer som arrangerats av SGF under året. GGF har även representerat vid de flesta av klubbarnas årsmöten. GGF har under året haft utbyte med andra distrikt, både formellt och informellt. Årets Göteborgsgolfare Denna utmärkelse, inkluderande stipendier, tilldelas på damsidan Helen Alfredsson Gullbringa G&CC. På herrsidan har ingen utsetts Årets Matchklubb Torslanda GK Årets Miljöklubb Lysegårdens GK Årets Ledare Björn Wessman, Partille GK Kansli Intendent 80% har varit Marianne Persson och bitr. intendent på 80% har varit Agni Aronsson. Extra anställd på 50% 3 månader har varit Peter Flach. Juridiska kommittén Juridiska kommittén har till uppgift att på delegation av GGFs styrelse, handha ärenden och frågor rörande brott mot regler, farligt spel och andra liknande frågor. Kommittén består av Ewa Aulin, Marie- Louise Månsson, Hans Johansson, Peter Edström och Ralph Håkanson. Under året har inga ärenden behandlats i kommittén. Göteborgs Golfförbund Verksamhetsberättelse

6 Ungdomskommittén EK+JK=UK Året började med att Göteborgs Golfförbund beslutade att slå ihop Elitkommittén och Juniorkommittén och bilda en helt ny Ungdomskommitté. Ungdomskommittén blir nu den absolut enskilt största kommittén inom Göteborgs Golfförbund. UK har en stor tävlingsverksamhet med utbud för alla åldrar och skicklighet, allt från knatteålder till äldre tonår och kommer numera också att ha en träningsverksamhet för morgondagare, yngre talanger och äldre elitjuniorer. Allt under samma tak. Vinterträning Torsdagar och Söndagar Årets vinterträning för elitgruppen Team Göteborg genomfördes på City Golf. De tränade hela vintern två ggr per vecka á 2 timmar t.o.m. mars månads utgång. Rekorddeltagande vid Ungdomskoferensen Lördagen den 21 januari hade UK sin första ungdomskonferens på Albatross GK med över 45 deltagare från 26 klubbar vilket i sig är rekord i antal deltagare. Ulf Ledmyr höll en två timmars övning med bättre juniorverksamhet i klubben. Projektet kommer även drivas vidare under 2009 inom distriktet tillsammans med SGF. Under eftermiddagen delgavs det information om våra barn och ungdomsledarutbildningar, årets kommande tjej- och juniorserie, förändringar i SGFs rankingsystem och dagen avslutades med vår traditionsenliga prisutdelning. Uttagningar till golfgymnasiet Katrinelund Under vecka 3 genomförde vi sedermera våra elevuttagningar till golfgymnasiet med intervjuer, rörlighetstester, praktiska golfövningar på WOG men p.g.a. stormen Per fick vi tyvärr ställa in våra fystester med bl.a. en 8 km lång löprunda i Skatås. Till slut tog sig åtta elever in på skolan via goda skolbetyg och våra golfrekommendationer. Lycka till mer era studier och golf. Ett sista vårmötet med samtliga elitledare inom distriktet I mitten av mars månad genomförde undertecknad elitkommitténs sista årliga elitmöte på Delsjö GK. Totalt deltog 21 ledare från distriktets 32 klubbar vilket är ett bra deltagande. Beslut togs att fortsätta med de traditionsenliga elittävlingarna Göteborgsserien och Order of Merit och samtidigt lämnade undertecknad med varm hand över ansvaret för ovanstående tävlingar till GGFs tävlingsansvarige Göran Persson. Träningsläger i Spanien Årets elitträningsläger gick till Spanien och Valle del Este i slutet av mars månad. I år hade vi valt att hoppa över Skottland och i stället åka till värmen och solen. Visst fick vi sol men vi fick också spela två riktigt svåra golfbanor i mycket, mycket svårare vind än i Skottland. Årets elitläger handlade om att ta eget ansvar och göra egna övningar i form av poänggolf, spegelmatch i syfte att ta ansvar för sin egna träning och fokusera på sig själv och sin egen golf. Något vi måste jobba vidare med under Tränare var Gabriella Gundersrud. Team Talang - flickor och pojkar I år provade vi något nytt och vi samlade distriktets flick- och pojktalanger i en yngre och en äldre träningsgrupp som tränade på WOG under ledning av Martin Alergård i april, maj och juni månad. Tema för i år var också närspelsträning. Totalt deltog över 32 ungdomar från 20 olika klubbar. Årligt närspelsläger på Kungsbacka GK I början av juni månad hade vi vårt traditionsenliga närspelsläger på Kungsbacka GK. I år hade vi enbart samlat spelare från Team Göteborg med träning från morgon till sena kvällen. I dagarna två spelade, tränade och genomförde vi en rad närspelstester. Överlag mycket bra testresultat. Distriktsmatch och läger i Bohuslän Under försommaren fick vi ett erbjudande om att få deltaga med ett 20-talet yngre ungdomar på ett golfläger i Bohuslän på Torreby GK. Ungdomarna fick sova i tält, spela nattgolf, träna drives och spela en distriktsmatch. Ett otroligt uppskattat golfläger. Bohusbanken Junior Tour 2008 Göteborgs Golfförbund junior distriktstour innehållande 6 delomgångar i 3 olika klasser hade under 2008 över 1000 startande. 6 Göteborgs Golfförbund Verksamhetsbesrättelse 2008

7 SEGRARNA I RESPEKTIVE KLASS/LAG OCH PER OMGÅNG NEDAN: Klass 1 Flickor Klass 1 Pojkar Omgång 1. Sophie Bruce, Stora Lundby GK Lucas Crisp, Gullbringa G&CC Omgång 2. Sofie Karsberg, Öijared GK Tobias Jonsson, Stora Lundby GK Omgång 3. Frida Karlsson, Ale GK Henric Adielsson, Ingetorps GK Omgång 4. Nina Erlandsson, Forsgårdens GK Victor Johansson, S:t Jörgens GK Omgång 5. Emelie Svensson, Stora Lundby GK Fredrik Sävestrand, Stora Lundby GK Omgång 6. Nina Erlandsson, Forsgårdens GK Jonathan Wikström, Albatross GK SEGRARE LAGTÄVLING I KLASS 1 BLEV STORA LUNDBY GK Klass 2 Flickor Klass 2 Pojkar Omgång 1. Jennie Thunberg, Vallda G&CC Erik Ullman, Kungsbacka GK Omgång 2. Sofia Langenius, Göteborgs GK Tobias Friman, Ingetorps GK Omgång 3. Hanna Behmer, Stora Lundby GK Magnus Wallgren, Torslanda GK Omgång 4. Sofia Langenius, Göteborgs GK William Eriksson, Torslanda GK Omgång 5. Klara Nädele, Delsjö GK Viktor Barnö, Gullbringa G&CC Omgång 6. Linnéa Johnsson, Gräppås GK David Gavin, Falkenberg GK SEGRARE LAGTÄVLING I KLASS 2 BLEV KUNGSBACKA GK Klass 3 Flickor Klass 3 Pojkar Omgång 1. Hanna Karlsson, Stora Lundby GK Jesper Jungmark, Gräppås GK Omgång 2. Vilma Strand, Tjörns GK Anton Maxén, Gullbringa G&CC Omgång 3. Elenor Skoog, Partille GK Johan Pedersen, Lysegårdens GK Omgång 4. Josephine Nordin, Gräppås GK Johan Rudhag, Kungsbacka GK Omgång 5. Vilma Strand, Tjörns GK Jesper Alm, Gräppås GK SEGRARE LAGTÄVLING I KLASS 3 BLEV GRÄPPÅS GK Bohusbanken - Juniorserien I årets upplaga av Juniorserien deltog totalt 21 lag från 14 olika klubbar. Slutresultat från samtliga serier nedan: Div 1 Div 2 Div Delsjö GK 1. Gräppås GK 1. Gullbringa G&CC 2. Göteborgs GK 2. Lerjedalens GK 2. Delsjö GK 3. Gullbringa G&CC 3. Ingetorps GK 3. Lysegårdens GK Bohusbanken - Tjejserien Med en avslutningstävling, middag och stor prisutdelning avslutades årets upplaga av Tjejserien. Segrare för dagen blev tjejerna från Ale GK men under året vann Delsjö GK tjejer grupp 1 och i grupp 2 vann Lysegårdens GK och i grupp 3 vann Ale GK. Final i Bohusbanken Masters I år avgjordes Finalen av Bohusbanken Masters på Stora Lundby GK. Vi har aldrig haft så många anmälda till start kom 100 segervissa ungdomar. Junior lag DM Årets junior lag DM guld gick till Delsjö GK, på silver plats kom Göteborgs GK följt av Gullbringa G&CC på en hedrade bronsplats. Individuella junior DM Årets Junior DM för flickor gick av stapeln på Lycke GK och vanns av Elin Marcsdottir från Gräppås GK, och på Forsgårdens GK spelade pojkarna om DM och där vann Henric Landström-Bengtsson från Kungsbacka GK. Distriktmatch mot Värmland Årets elitdistriktsmatch mot Värmland gick av stapeln första helgen i oktober på Lerjedalens GKs fina golfbana. Distriktslaget bestod av 4 flickor och 8 pojkar. Göteborg vann med klara 10-2 efter ett fantastiskt bra spel av samtliga deltagare. Grattis Göteborg! Ett stort tack till hela Värmlands lag och huvudledare Michael Sahlin, vi ser redan fram emot nästa års distriktsmatch i Värmlands djupa skogar. Michael har lovat att Värmland tar tillbaka vandringspokalen. Uppstart Team Göteborg 2009 Andra veckan i november månad startade vi upp 2009 års Team Göteborg med två dagars klubb- och utrustningsarbete/ analys på Hiber Golf i Kungsbacka. Året avslutades som det började, med att gå igenom inkomna ansökningar till golfgymnasiet Leif Thuresson Ordförande Ungdomskommittén Göteborgs Golfförbund Verksamhetsberättelse

8 Seniorkommittén Ansvarig för seniorkommittén under år 2008 har varit Thomas Claéson - FGGK. Kommitténs arbetsutskott har bestått av Göran Amborn - KbGK, Eva Aurell - SGC, Klas Ingelson - GGK, Agneta Lilja - GsGK, Claes Svensson - KbGK och Lena Törnros - GsGK. Inge Karmebäck - AlGK har varit ansvarig för lottning och redovisning av seriespelet, samt under året administrerat seniorernas seriespel, DM och OoM, samt varit ansvarig för uttagning och coachning av GGFs lag vid tävlingsutbyte med andra distrikt. Seriespelet Seriespelet har under året skett i ålderskategorierna D35, D50, D60, D70, H35, H45, H55, H65 och H75. Klass H35 introducera- des Varje kategori har varit indelad i divisioner från div. 1 till i vissa fall div. 4. Varje lag består av 4 spelare och de två bäst placerade lagen i varje division flyttas upp till högre serie och de två lägst placerade flyttas ner. Undantaget mellan div. 1 och div. 2, där enbart det bäst placerade laget i div. 2 flyttades upp till div. 1 och det lägst placerade laget i div. 1 flyttades ner till div. 2. Det lag som hamnade på 5:e plats i div. 1 spelade en kvalmatch mot det lag som hamnade på 2:a plats i div. 2, där vinnaren av kvalmatchen hamnade i div. 1. Årets segrande lag i varje div. 1 erhöll en inteckning i ett ständigt vandrande pris. Samtliga seriesegrare erhöll en statyett. I seriespelet har totalt 136 lag deltagit fördelat på 45 damlag och 91 herrlag. Tävlingar mot andra distrikt Matchen mot Småland arrangerades i år av Smålands GDF och spelades på Tranås GK. Tävlingen slutade med en klar seger för Småland. Det innebar att de lade beslag på det åtråvärda vandringspriset för gott. Vi har kommit överens med Smålands GDF om att sätta upp ett nytt vandringspris för ett fortsatt utbyte är det GGF som arrangerar tävlingen. Triangelslaget, tävlingen mot Halland (tidigare Västergötland) och Bohuslän-Dal, arrangerades i år av Hallands GDF och spelades på Vinbergs GK. Göteborg segrade med god marginal, Bohuslän-Dal kom på 2:a och Halland på 3:e plats är det GGF som arrangerar tävlingen. Resultat av seriespelet 2008 D35 div. 1 D35 div. 2 D50 div. 1 D50 div. 2 D60 div. 1 KbGK LerGK KbGK TlGK KbGK MöGK ÖiGK DeGK LysGK ÖiGK STLGK GsGK GGK ChGK GGK GGK SjöGK GsGK ÖiGK DeGK TlGK GGCC SGC ParGK SGC DeGK S:tJGK AlGK GGCC GGCC FGGK MöGK SjöGK D60 div. 2 D70 div. 1 H35 div. 1 H45 div. 1 H45 div. 2 GsGK ÖiGK KbGK GGK GsGK FGGK GGK LysGK DeGK KbGK LerGK SGC S:tJGK AlGK LysGK SjöGK DeGK LerGK GGCC FGGK LysGK Sisjö AleGK LerGK ParGK AlGK STLGK ChGK STLGK TlGK ItGK LyeGK GsGK H45 div. 3 H45 div. 4 H55 div. 1 H55 div. 2 H55 div. 3 S:tJGK ÖiGK KbGK LysGK S:tJGK AleGK ItGK ÖiGK STLGK LerGK MöGK SjöGK DeGK GGK ChGK TkGK TlGK AlGK GGCC ParGK LyeGK Sisjö FGGK TlGK GsGK SGC KKGK MöGK AleGK SjöGK Distriktsmästare 2008 D35 Charlotte Ödman, KbGK D50 Elisabeth Wendels, SjöGK D60 Marianne Fastesson, KbGK D70 Eva Olgard, GsGK H45 Johan Källén, DeGK H55 Roy Syle, GGK H65 Christer Andresen, ParGK H75 Urban Ek, SjöGK Order-of merit-vinnare 2008 D35 Therése Lewrén, AlGK D50 Anki Hermansson, STLGK D60 Agneta Lilja, GsGK H55 Claes-Göran Wibréus, Hills H65 Ingemar Karlsson, KbGK H55 div. 4 H65 div. 1 H65 div. 2 H65 div. 3 H65 div. 4 BlsGK KbGK SjöGK STLGK ParGK TkGK DeGK GGCC TlGK S:tJGK KKGK AleGK GGK LerGK TkGK Sisjö AlGK FGGK ChGK Sisjö NöGK ÖiGK GsGK ItGK KKGK ItGK LysGK MöGK SGC SGC H75 div. 1 H75 div. 2 DeGK STLGK GGK MöGK ÖiGK TlGK GGCC ItGK AlGK ParGK Thomas Claéson Seniorkommitténs ordförande 8 Göteborgs Golfförbund Verksamhetsbesrättelse 2008

9 Bankommittén Bankommittén i GGF omspänner tre områden, Nya Banor, Banvärdering samt Banor/ Banutveckling. Nya banor När det gäller nya banor har vi fått in en ny golfanläggning i vårt distrikt, Myra GK, banan ligger vid gamla E6 några kilometer söder om Kungsbacka. Anläggningen består av en 9-håls bana på ca meter. Banan är slopad och är redo för spel. Vi räknade med att ytterligare en ny bana som skulle vara klar för spel under året, Vallda Golf och Country Club, men vädret satte stopp för detta, men vi hoppas att banan kommer att kunna öppnas under våren Vallda Golf och Country Club ligger även den i Kungsbacka kommun. Trots dålig konjunktur håller Annebergs GK på att planera för en egen golfbana. Vi håller tummarna för att Annebergs GK lyckas med att få en egen golfanläggning. Banvärdering I januari hade vi en välbesökt informationsträff för distriktets klubbar där vi gick igenom hur en banvärdering går till, vilka förberedelser som varje klubb måste göra innan banvärderings teamet kommer. Året började med att våra banvärderare deltog på en av SGF anordnad kalibreringskurs. Efter kursen var vi beredda att starta årets banvärdering. Planeringen inför 2008 fick göras om, då inga av de banor vi hade i vår plan för sommaren kunde slopas då den torra sommaren gjorde att banorna inte kunde etablera gräsväxt. Vi fick vänta tills mitten av augusti innan vi kunde slopa den första banan. Vi lyckades trots det dåliga vädret att slopa den ombyggda gamla banan på Öijared GK, Myra GK samt kontrollslopning av Torrekulla GK och Lycke GK. Banor Tillsammans med utbildningskommittén planerade vi och bjöd in våra klubbar till en kurs för sommar anställda banarbetare. Tyvärr fick vi ställa in denna kurs då det blev för få deltagare. Bankommitténs arbetsutskott består av Klas Bengtsson (banvärdering), Ingemar Moström (banvärdering/bana) Arthur Andersson (bana). Till slut ett stort tack till alla våra engagerade och duktiga banvärderare. Håkan Jaldeborg Bankommitténs ordförande Lycke GK Foto: Bo Rogelius Göteborgs Golfförbund Verksamhetsberättelse

10 Tävlingskommittén GGFs tävlingskommittè, bestående av respektive TK-ordförande i distriktets klubbar samt undertecknad som ordförande, har under året haft tre vårmöten, ett sommarmöte på Lysegårdens GK samt tre höstmöten, vilka genomförts med god representation från klubbarna. Detta har gjort att utvärdering och planering av verksamheten har skett i positiv anda och på ett konstruktivt sätt. Arbetsutskottet bestående av Hannes Båth, GGCC, Roger Fredman, LerGK, Lasse Urholm, ItGK, Zinita Hedberg, SjöGK samt undertecknad har med historik och utvärdering som grund förberett TK-mötena. Säsongsplaneringen startas upp genom undertecknads deltagande i tävlingskonferensen i Stockholm med SGF:s tävlingsansvariga tjänstemän. Samliga distrikts TKO:are (tävlingsansvariga) har den okt tillsammans kommit överens om fördelning av alla SGF-arrangemang såsom Nationella seriespelet, Skandia Junior Tour och SGF Senior Tour, Handi Golf Tour och andra rikstäckande tävlingar. Distriktets egna tävlingar såsom GP Golfen, Göteborgs Golfens Dag, DM, Mästarmötet, Göteborgsserien, juniorernas distriktstour och seriespel samt eventuella distriktsutbyte fördelas därefter över samtliga klubbar. Detta innebär per år vardera 3-4 tävlingsdagar på niohålsbanorna och 5-6 på 18-hålsbanorna, som klubbarna åtagit sig att arrangera. GP Golfen En liten ökning av anmälda lag jämfört med föregående år, vilka delades i tre klasser. Tjugofem klubbar ställde bana till förfogande varav två genomförde både kval och final. Ett stort tack för det och dessutom till alla tävlingsledare, som behövs för detta jättearrangemang. Naturligtvis riktas ett stort tack till vår samarbetspartner Göteborgs-Posten. Årets segrare i respektive klass blev: Klass 1: Telia lag 8, med spelarna Håkan Linder och Torbjörn Borgkvist. Bruttopriset vanns av Forsgårdens GK Lag 1, Mattias Gustafsson och Mattias Jöckert. Klass 2: Arbetsförmedlingen 3, med spelarna Lisbeth Lundell och Jan Sammels. Klass 3: GTC 3, med spelarna Ulf Peterson och Jan Johansson. Göteborgs golfens dag Tävlingskommittén beslutade efter flera diskussioner att ändra från singelspel till bästboll, då parspel anses mycket populärt och möjlighet till att fler deltagare skulle kunna vara med. Dessutom skulle en miljöaspekt tillgodoses genom att fler skulle kunna samåka. Vad som dock inte togs med i beräkningen var vädrets makter. Nederbörden var av sådan mängd att tävlingsförhållandet vid Regnmästerskapen 2004 (RM) kom att framstå som fullt acceptabelt. Således tvingades årets samtliga fem arrangörer inställa eller avbryta tävlandet. GGFs styrelse hade därefter att besluta om konsekvenserna, vilket visade sig bli svårt och naturligtvis inte till allas belåtenhet. Årets tävling förblev inställd och anmälningsavgifter skulle återbetalas enligt Spel- och Tävlingshandbokens rekommendationer. Distriktmästerskap Damernas tävling arrangerades för andra året i följd av Lycke GK och mästarinna blev Elin Marcsdottir Gräppås GK. Forsgårdens GK stod värd för herrarnas tävling med Daniel Kahnberg Torrekulla GK som segrare. DM var en av deltävlingarna i årets Order of Merit. Maketouren Efter tre år med samma segrande par blev det skifte på tronen, då Annika Amberntsson- Carlsson och Per-Anders Carlsson, Sjögärde GK segrade med Malou Sundström och Ulf Axsäter Öijared GK på andra plats samt Mirre Gustafsson och Ingemar Karlsson Kungsbacka GK som trea. I Hcp-klassen segrade åter Mirre Gustafsson och Ingemar Karlsson, vilka följdes av Annie Bedö och Hans-Jörgen Holtz Lerjedalens GK samt Annika Amberntsson- Carlsson och Per-Anders Carlsson. Mästarmötet för Klubbmästarna Mästarmötet arrangerades på Forsgården, där resultaten visade mycket bra spel på en kanonfin bana. Överraskningen Marie Rehnberg Lerjedalens GK tog damtiteln medan Peter Malmberg Särö GC genom sin hcp-sänkning var bäst bland herrarna. Matchspelscupen Andra säsongen med GGFs matchspelscup för klubblag lockade tio klubbar att deltaga. Segrare och tillika utsedda till Årets Matchspelsklubb i distriktet blev regerande mästarna Torslanda GK, som i finalen denna gång besegrade Ingetorps GK. Nationella Seriespelet Tjugoen klubbar har deltagit samtliga med herrlag och tretton även med damlag. Fem lag blev seriesegrare och avancerade tillsammans med fyra andraplacerade. Fyra lag får emellertid ta nya tag i en lägre serie nästa år. Nio lag upp och endast fyra ner är ett bättre resultat än föregående år. Måhända bidrog spridningen av antal lag i samma division till olika grupper inte minst bland damer division två. Elitserien, LAG-SM herrar Öijareds herrar förbättrade sin placering från föregående år och slutade på fjärde plats och blev därmed bästa lag från distriktet. Ale GKs första år blev till en elfte plats medan Lysegården genom att bli sist, får ta nya tag nästa år efter degradering till div 1. Elitserien, LAG-SM damer Delsjö GKs damer befäste sin plats i serien genom att bli sexa för andra året i rad. DIV I herrar västra Av halva antalet lag från distriktet spelade Göteborgs GK allra bäst och segrade med god marginal och får därmed möjlighet vinna lag-sm nästa år. Kungsbacka GK trea, nyuppflyttade Sjögärde GK fyra, Stora Lundby GK sexa, Gullbringa G&CC sjua, Chalmers GK åtta och S:t Jörgen GK nia stannar alla kvar nästa år. DIV I damer sydvästra Gräppås GK tog mycket glädjande segern och får tampas med de stora om lag-sm nästa år. Göteborg GK tvåa, Kungsbacka GK fyra och Ale GK sexa följde på säker mark medan Gullbringa G&CC, Sjögärde GK och Stora Lundby GK tyvärr inte räckte till och degraderas. DIV II herrar sydvästra Som enda lag från distriktet i denna grupp klarade sig Gräppås GK kvar med god marginal på en sjunde plats. DIV II herrar västra Delsjö GK avancerade i seriesystemet till 10 Göteborgs Golfförbund Verksamhetsbesrättelse 2008

11 nästa år genom andra plats. Lerjedalens GK fyra, Partille femma och Albatross sjua stannade kvar. Div II herrar västra mellan Ingetorp visade med tredje platsen, att förra årets avancemang var berättigat. Div II damer sydvästra Två av distriktets klubbar placerades i denna grupp. Ett lyckat drag då Forsgården blev överlägsen etta och Chalmers tvåa. Båda till division ett nästa år. Div II damer västra Öijared som enda lag från distriktet i gruppen tog med två slags marginal andra plats och klarade därmed att kliva upp en serie. Div II damer bohuslän dal Albatross segrade med förkrossande 64 slag före Lysegården. Båda lagen från distriktet spelar en division högre nästa år. Div III herrar bohuslän dal Nödinge halkade ner några placeringar jämfört med föregående år till den sjätte av totalt åtta lag. Div III herrar Göteborg/halland Forsgården visade direkt genom klar seger, att degraderingen förra året var en tillfällighet. Torrekulla trea, Särö fyra och Sisjö sexa var övriga deltagare från distriktet. Göteborgsserien med lag-dm Segrare i damserien blev Forsgårdens GK före Kungsbacka GK och Gullbringa G&CC. Herrar division 1 blev rafflande in i det sista, då särspel behövdes för att Gullbringa skulle stå som segrare före Ale. På bronsplats hamnade Öijared. Herrar division två slutade med seger för Torrekulla GK. Order of Merit Endast fem deltävlingar erbjöds damerna i årets Order of Merit. Bäst lyckades Fanny Eineren Göteborgs GK. På herrsidan genomfördes helt enligt plan sex deltävlingar med Torrekulla GK som framgångsrikaste klubb genom att lägga beslag på de tre främsta placeringarna med Daniel Kahnberg som den främste. Ladies European Tour En deltävling, Göteborg Masters, arrangerad av Golf Engineers AB i samarbete med Svenska Golfförbundet och Ladies European Tour (LET) på Lycke, där ca 300 volontärer från distriktets klubbar hjälpte till med genomförandet. Överlägset segrade fransyskan Gwladys Nocera med Nina Reis Lysegården på andra plats efter att 127 deltagare försökt nå den eftertraktade titeln. Göran Persson Tävlingskommitténs ordförande Tävlingskommitténs Arbetsutskott består av: Roger Fredman, Göran Persson (ordf) Lasse Urholm, Zinita Hedberg och Hannes Båth Golf för funktionshindrade I år har vi haft pröva på dag för funktionshindrade, samt varit med på Åby Idrottshus och informerat i GGFs regi om golf för funktionshindrade. Som ansvarig har jag också haft kontakt med SGF i vissa frågor och svarat på frågor som kommer till förbundet gällande golf för funktionshindrade. Vi har också deltagit i matchspelet för distrikten. Ralph Andersson Ansvarig för handigolfen Göteborgs Golfförbund Verksamhetsberättelse

12 Regelkommittén Regelkommittén har under 2008 utgjorts av Marie-Louise Månsson, AlGK, Jan Brännström, ChGK, Klas G Bengtsson, LyeGK, Marianne Fastesson och Oddbjörn Fastesson, KbGK samt som ordförande Leif Aurell, SGC. Huvuduppgiften för Regelkommittén är att utbilda Distriktsdomare för att sedan kunna ge dessa uppdrag vid vissa tävlingar i distriktet. I år fördelades uppdragen bland 28 (36 föregående år) Distriktsdomare och 7 (0) Assisterande Distriktsdomare, som tjänstgjort vid 60 (62) tävlingar med sammanlagt 74 (71) tävlingsdagar. 7 av uppdragen bestod i att vara telefonjour, i 5 uppdrag ingick även telefonjour i annan tävling, 10 har varit tvådagars och 3 tredagarstävlingar. Vid fler än hälften av tävlingarna spelades fler än 18 hål per dag. De flesta domare har tjänstgjort vid 3-4 tävlingar under året. Några har dessutom haft uppdrag vid tävlingar arrangerade av SGF. Genom att antalet tillgängliga Distriktsdomare varit färre och antalet tävlingar fler än under föregående år, så har arbetsbelastningen ökat i sådan omfattning att några tävlingar, som normalt skulle tilldelats Distriktsdomare, inte kunnat bemannas genom Regelkommittén. Under vinterhalvåret bedrivs utbildningsverksamhet. En tvådagars grundutbildning genomfördes i år för 25 (utfördes ej 2007) domaraspiranter, varav 7 (0) godkändes som Assisterande Distriktsdomare. Dessutom fanns det 19 klubbdomare, varav 17 var nya för året. Distriktet hade 2 (3) Förbundsdomare och tre Distriktsdomare genomgick under året förbundsdomarutbildning i SGFs regi - de har under året verkat som Assisterande Förbundsdomare. Fortbildningen av Distriktsdomarna sker i första hand genom självstudier, som kompletteras med 3 kvällsseminarier samt en fältövning under våren. Vid den årliga distriktsdomarkonferensen i mars genomfördes det årliga kunskapstestet, som en Distriktsdomare måste klara minst vartannat år. En träff för erfarenhetsutbyte mellan Distriktsdomarna från Västergötlands GDF och GGF genomfördes i oktober. Regelkommittén har i år, liksom tidigare, uppmanat samtliga klubbar i distriktet att låta de av klubben utfärdade lokala reglerna bli granskade av Regelkommittén. Efter granskning med avseende på överensstämmelse med Regelboken och formuleringar har under året 23 av 29 klubbars (med spelbar bana) lokala regler blivit godkända. Regelkommitténs målsättning är att det vid varje klubb skall finnas minst två Distriktsdomare. Under året har 9 (11) av GGFs 33 (32) klubbar levt upp till detta, varav 4 klubbar har fler än två. 5 (7) klubbar har en Distriktsdomare, medan hela 19 (14) klubbar inom GGF saknar Distriktsdomare. Leif Aurell Regelkommitténs ordförande Medlemsutvecklingskommittén Medlingsutvecklingskommittén (MUK) bildades i år och är en efterföljare till Bättre Golf för Alla. Kommittén har ett arbetsutskott som består av Ninni Wetterlin, Conny Leisjö samt undertecknad. Vi har under året haft sex möten samt varit med på samtliga ordförandekonferenser under året. Varit med på SGF:s idrottskonferens Glöd i klubben som hölls i Ljungbyhed, Skåne. Denna konferens handlade om hur man får medlemmarna att bli mer engagerade i sin klubb och därmed blir det ett större engagemang och en levande och välmående klubb. Kommitténs huvuduppgift under året har varit att arbeta fram information och förslag till Öppen Golfdag som skall gå av stapeln på klubbarna den 17 maj nästa år. Vi var representerade vid Göteborg Masters på Lycke golfbana där vi hade en monter tillsammans med Göteborgs-Posten. Vid detta tillfälle delade vi ut informationsblad angående Öppen Golfdag. Undertecknad har träffat representanter från Halland, Västergötland och Bohuslän Dals distrikt som också skall ha en Öppen golfdag 17 maj och vi har diskuterat och utbytt idéer inför denna dag. Birgitta Brandberg Medlemsutvecklingskommitténs ordförande 12 Göteborgs Golfförbund Verksamhetsbesrättelse 2008

13 PR och information Det är nu dags att försöka sammanfatta och lägga årets verksamhet till handlingarna. PR och informationsansvarig samt chefredaktör för vår tidning GöteborgsGolfaren har varit undertecknad. Tillsammans med våra ideella redaktörer Gustav Lagergren, Kurt Chico Johansson, Sven Palm och Bo Rogelius har vi tillsammans med Info Media Wests representanter Eva Ljungberg och Kjell Andreasson producerat fyra nummer av GöteborgsGolfaren under året. Upplagan närmar sig och når på detta viss närmare golfare. Samarbetet med Info Media West kommer även att fortgå under Vi har även i år, liksom tidigare år, om än i liten skala kunnat erbjuda prenumeration och lösnummerförsäljning till dem som så önskat, något som vi hoppas kunna utveckla ytterligare under nästa år. Vår utgivningsplan har under året varit lite flexibel för att kunna parera helger och samtidigt kunnat tillmötesgå våra annonsörers önskemål. Tidningens innehåll förändras kontinuerligt utifrån vår omvärld, vilket vi känner givit oss god respons från distriktets klubbar och dess medlemmar. Innehållet har som tidigare år varit både hårda och mjuka ting så som till exempel banskötsel, regler, reseskildringar, miljö, ledarskap, tävlingar, jubileum, invigningar, klubbesök, juniorreportage, elitläger, resereportage, handikappgolf, olika hälsoteman, klubbreportage etc. etc. Ansvaret för regelfrågor under 2008 har Marie-Louise Månsson haft. Precis som under tidigare år har vi haft samarbete med SGF, Svensk Golf och golf.se när det gäller information om vad som händer i distriktet. Denna kontakt har i första hand Gustav Lagergren ansvarat för. Även i år har vi genomfört ett redaktörsmöte med golfspel, i år på Bollestads Golfklubb. En gammal tradition som vi försöker upprätthålla även framgent. Ett stort tack till Bollestad. Förra året var vi på Albatross GK, föregående år på Ale GK, nästa år avser vi fråga Chalmers GK om vi får komma till dem. Under året har vi också på uppdrag av klubbarna framtagit en liten folder med samtliga klubbars basuppgifter för distribution till klubbar, hotell, resebyråer, etc. Vi har också tillsammans med vårt kansli uppdaterat och utvecklat vår hemsida www. ggf.nu. Tillsammans med kansli och övriga styrelserepresentanter har vi också deltagit vid årets stora golfarrangemang i distriktet på Lycke GK, nämligen Göteborg Masters (LET). Vi fanns på plats för att informera intresserade golfare om distriktets klubbar och om vad golfrörelsen i distriktet står för. Till sist vill jag passa på att tacka för i år. Ett stort tack till alla som medverkat i ovanstående aktiviteter samt de som hjälpt till med att göra vår tidning Göteborgs Golfaren till vad den är idag. Ser fram emot att tillsammans med er alla försöka lyfta tidningen ytterligare ett snäpp, om det nu går! Hans Johansson PR/Informationskommitténs ordförande samt chefredaktör för Göteborgs Golfaren. Foto: Chico Göteborgs Golfförbund Verksamhetsberättelse

14 Utbildningskommittén Kommittén har under året bestått av: Harry Bech, Kungälv-Kode GK Roger Fredman, Lerjedalens GK Lars Äng, Forsgårdens GK Stig Arvidsson, Gullbringa GCC Wille Bokhede, Lerjedalens GK (ordförande) Man kan nu efter några år generellt säga att det har blivit svårare att intressera våra golfare för att deltaga i olika utbildningar. Men vi har jobbat på utifrån det planerade programmet. Ibland har vi fått ställa in och för det mesta har det blivit riktigt bra. Barn- o ungdom steg 1 och steg 2 Här har vi stundtals haft det kämpigt. Planerade att i början på året tillsammans med Ljungskile Folkhögskola genomföra dessa kurser i internatform. Skolan erbjöd också att gratis ställa upp med en kursledare. Men bara några få anmälda gjorde att vi fick avblåsa det hela. Steg 1 genomfördes i början av april på Kungsbacka GK. Det blev en riktigt fin kurshelg. Men så kom hösten och vi skulle som lovat följa upp med steg 2. Då blev det tvärstopp igen. Bara några få anmälningar kom in. För övrigt har vårt utbildningsteam (Monica Backman-Svensson, Lars Äng och Stig Arvidsson) arbetat vidare med att utveckla utbildningen och materialet. Tävlingsledare steg 2 Denna kurs har anordnats under många år. Alla platser fyllda och vi höll till på Stora Lundby GK. Domarutbildning: Nedanstående utbildningar genomförs i samarbete med Regelkommittén. DD2: I år prövade vi en ny variant av klubb- och distriktsdomarutbildningen. Tidigare har vi anordnat två kurstillfällen DD1 och DD2, båda tvådagars. Nu drog vi ihop dessa två till ett tvådagarstillfälle. Tidigare har provet genomförts under sista dagen av DD2. Men nu genomfördes detta prov vid ett separat tillfälle. Dels för att deltagarna skulle få möjlighet att läsa på, men också för att spara utbildningstid under själva kurstillfället. Det blev vad vi kunnat se både omtyckt och lyckat. Fältvandring Ägde rum på Forsgårdens GK Men även här visade sig det jag inledningsvis påtalade att det är svårt att få folk att komma till kurserna. Bara ett tjugotal av cirka 40 domare hade hörsammat inbjudan. DD3: Nytt för i år var platsbytet för distriktsdomarprovet. Vi har under många år varit på Nya Ullevi men då priset där har legat runt nästan 9000:- beslöt vi oss för att leta efter en annan lämplig lokal. Albatross GK har en stor övervåning samt några smårum till förfogande. Det fungerade alldeles förträffligt. Både vad gäller lokal, provgenomförande och provresultat. som handlar om de frågor som uppkommit vid säsongens domaruppdrag. Det kan vara kluriga svårbedömda situationer bland annat. Dessa träffar är mycket lärorika och framförallt kursledarna genomför dem alltid på ett mycket bra och trivsamt sätt. Därför brukar dom alltid vara välbesökta. ULF-träffar Har under året haft två träffar med klubbarnas utbildningsledare. Den 12 mars där det var en vanlig träff med information och erfarenhetsutbyte. Den 3 juni spelade vi innan mötet om årets ULF-golfare. Mats Kihlberg Göteborgs GK var den som tog hem segern, och som första pris får arrangera 2009 års mästerskap. Utbildnings-kommittén Konferenser: Utbildningsledarkonferens SGF, Utbildningsledarkonferens Halland (sydliga o mellersta distriktet) Idrottskonferensen på Ljungbyhed Glöd i klubben Nya förbundsdommare För att bygga ut regelkommittén beslöt vi att för GGF låta utbilda fler med förbundsdomarkompetens. Åsa Gustavsson har flyttat till annat distrikt. Tre personer skickades därför upp på årets förbundsdomarkonferens i Stockholm. Marianne Fastesson, Oddbjörn Fastesson samt Klas Bengtsson. Golf och skola Tillsammans med Stig Arvidsson, SISU och VSIF diskuterat möjligheterna att starta upp aktiviteter mellan golfen och skolan. Stig hade redan påbörjat en sådan verksamhet i Kungälv. Men vi försöker nu inför nästa år att integrera den med SISU, VSIF, GGF och SGF. Regelträffar Vid tre tillfällen under året anordnar Regelkom. tillsammans med utbildningskom. erfarenhetsträffar Wille Bokhede Utbildningskommitténs ordförande 14 Göteborgs Golfförbund Verksamhetsbesrättelse 2008

15 Ekonomisk rapport Göteborgs Golfförbund bedriver gemensam golfverksamhet för de 33 medlemsklubbarna (32 klubbar år 2007). Verksamheten finansieras med årsavgifter från golfklubbarna och anmälnings- och deltagaravgifter, bidrag och sponsorintäkter. Intäkter Intäkterna har 2008 uppgått till kkr (2 320 kkr år 2007) jämfört med budgeterat kkr. Intäkterna från årsavgiften från klubbarna ökade obetydligt (+9,5%) mellan 2007 och 2008 pga nya medlemmar i de nya klubbarna resp serviceavgifter från de nya klubbar. Avgiften för år 2008 var oförändrat 17kr (17kr) per klubbmedlem oavsett kategori. GP Golfen är efter medlemsavgiften GGFs viktigaste intäktskälla. År 2008 ökade intäkterna för denna tävling till 950 kkr (934 kkr) som en följd av fler deltagare. Bidragen från Västra Götalandsregionen har legat kvar på samma nivå som året innan. Kostnader De totala kostnaderna uppgick till kkr (2 466 kkr) jämfört med budgeterat kkr. Resultat Utfallet för år 2008 är plus 91 kkr (-188 kkr) vilket är 87 kkr bättre än budgeterat. Under 2008 blev intäkterna 42 kkr högre än budgeterat belopp. Som en följd av god budgetkontroll är kostnaderna totalt 57 kkr bättre än budget. Personal Bemanningen på kansliet är sedan årsskiftet 2002/2003 två tillsvidareanställda medarbetare om sammanlagt 1,6 tjänst. Därutöver har också ideella arbetsinsatser utförts på kansliet. Övrigt För att skydda namnet Göteborgs Golf Förlag är GGF sedan 1997 ägare till handelsbolaget Göteborgs Golf Förlag HB. GGF blev år 2001 ägare till 50 % av aktierna i Mästerskaps-banan i Göteborg AB. Övriga 50 % av aktierna har ägts av SGF. Under året har GGF övertagit SGFs andel och äger nu 100% av bolaget. Investeringar Under året har GGF investerat 0 kkr (2 kkr) i inventarier. Årets avskrivningar uppgår till 51 kkr, varav 29 kkr avser kanslibyggnaden. Finansiell inriktning GGF har idag ett eget kapital på ca 1,2 Mkr och en god likviditet och mycket god soliditet. Likviditeten har minskat som en effekt av vår investering i kanslibyggnad. År 2000 och år 2001 minskades medlemsavgiften sammanlagt med 5 kr/medlem, vilket är möjligt pga GP Golfens framgångar. GGF är ekonomiskt beroende av att GP Golfens fungerar bra, att deltagandet är oförändrat högt och att GGF har tillgång till golfklubbarnas banor för detta arrangemang. Vid årsmötet 2008 togs beslut om att GGF s verksamhet skall balanseras finansiellt, dvs varken visa över- eller underskott. Budget 2009 Budgeten är enligt förslaget till finansiell inriktning således balanserad med ett resultat av -4 kkr. Verksamheten förväntas under året vara oförändrad i de flesta av kommittéerna. Medlemskommittén har fått ökade resurser för att medverka i Öppen Golfdag. Olof Palmlund Kassaförvaltare GP Golfens final på Gulbringa GCC, lag Volvo truck 1 puttar. Foto: Marianne Persson Göteborgs Golfförbund Verksamhetsberättelse

16 Utfall 2008 och budget 2009 Utfall 2008 och Budget 2009 INTÄKTER (TKR) Budget 2008 Utfall 2008 Avvikelse Budget 2009 Klubbarnas årsavgifter Bidrag Västra Götalandsregionen GP Golfen Tävlingskommittén Ungdomskommittén Seniorkommittén Utbildningskommitten PR/Info Bankommitten Miljö Summa intäkter Göteborgs Golfförbund Verksamhetsbesrättelse 2008

17 Utfall 2008 och budget 2009 KOSTNADER (TKR) Budget 2008 Utfall 2008 Avvikelse Budget 2009 Årsmöte och ordförandemöte Styrelse, Juridiska kommittén Kansli GP Golfen Medlemskommittéen Tävlingskommittén Ungdomskommittén Seniorkommittén Utbildningskommittén PR och Info Bankommittén Miljö Summa kostnader Resultat före avskrivningar Avskrivningar Resultat efter avskrivningar Finansnetto Resultat efter finansnetto Göteborgs Golfförbund Verksamhetsberättelse

18 Resultaträkning 2008 Resultaträkning INTÄKTER Klubbarnas årsavgifter Anmälnings- och deltagaravgifter Sponsorintäkter Bidrag Övriga intäkter Summa rörelseintäkter KOSTNADER Priser, material Köpta tjänster, lokaler, utbildning Läger, resor och bilersättning Övriga externa kostnader Löner och personalkostnader Summa rörelsekostnader Resultat före avskrivningar Avskrivningar Ränteintäkter Räntekostnader RESULTAT Göteborgs Golfförbund Verksamhetsbesrättelse 2008

19 Balansräkning 2008 Balansräkning TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Byggnader Not Inventarier Not Aktier och andelar Not Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Förutbetalda kostnader & upplupna intäkter 501 Likvida medel Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR SKULDER OCH EGET KAPITAL Eget kapital Eget kapital Årets resultat Summa EGET KAPITAL Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader & förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA SKULDER EGET KAPITAL Ställda panter och ansvarsförbindelser: Inga. Not 1 Kansliet är färdigbyggt och kostnaderna aktiverade som en investering i balansräkningen. Investeringen uppgick till kr. Avskrivningar har gjorts med kr. Not. 2: Inventarier avskrivits enligt plan.kontorsinventarier på 5 år. Data- och övrig utrustning på 3 år. Inventariernas anskaffningsvärde Ackumulerad avskrivning Restvärde Not. 3: Aktier: 100% av aktiekapitalet i Mästerskapsbanan i Göteborg AB om kr Göteborgs Golfförbund Verksamhetsberättelse

20 Verksamhetsplan Verksamhetsberättelse Mål och visioner Utöver SGFs övergripande mål och verksamhetsplan utarbetar styrelsen förslag till prioriterade mål som fastställs av GGFs årsmöte. Golfens framtid Värna om golfens tradition, idé, etik och moral Verka för och genomföra erfarenhetsutbyte mellan klubbarna Stimulera samarbete mellan klubbarna Bistå klubbarna i arbetet att stärka medlems- och klubbkänsla Stimulera ideellt ledarskap Inspirera och bistå klubbarna i miljöarbetet Profilering och kommunikation Kommunicera samhällsnyttan av golf med fokus på friskvård Utveckla kommunikation och information Levande och aktuell webbplats Kvalitet och idrottslig utveckling Genomföra utbildning av ungdomstränare och ledare Stimulera klubbarnas ungdomsverksamhet Verka för god säkerhet på golfbanan Stärka och stödja idrotten golf i klubbarna Verka för att alla klubbar skall ha miljödiplom Verksamheten skall alltid uppfattas som tongivande för ett hållbart samhälle Verksamhetsplan 2009 PR och information (PR/ INFO) GöteborgsGolfaren skall komma ut med fyra nummer per år. GöteborgsGolfaren även fortsättningsvis skall publiceras via GGFs hemsida. Utöka och skapa en bred tidningsredaktion för framtiden. Intensifiera samarbetet mellan klubbarnas tidningsredaktioner. Utveckla tidningens kvalitet, layout och journalistik. Försöka erbjuda prenumeration och lösnummerförsäljning om behovet finns. Bearbeta media om golf som idrott, motion och friskvård. Skapa ett närmare samarbete med tidningen Svensk Golf och golf.se Föra debatter i ämnen som påverkar och främjar golfsportens framtid. Vara representerade vid större tävlingsarrangemang inom distriktet. Tillsammans med kansliet utveckla GGFs hemsida. Utbildningskommittén (UTB) Arbeta med klubbarnas nybörjarutbildning för att värna om vett, etikett, effektivare spel och säkerhet. Organisera kurser för domare och tävlings- ledare. Organisera steg 1 och steg 2 utbildningar för ungdomsledare. Tillsammans med SGF arbeta för att all utbildningsverksamhet skall bedrivas på ideell basis. För att stärka i första hand klubbarnas juniorverksamhet och rekrytering av ungdomar planeras två projekt under året. 1 Tillsammans med VSIF och SISU informera om bidrag o.dyl. som klubbarna kan erhålla beroende på omfattning av verksamhet. Vad det finns för några, hur man söker och hur man administrerar dem. 2 För att skapa en grund för att barn i framtiden skall välja idrotten golf har vi under hösten 2008 börjat aktivt deltaga i ett projekt Golf i Skolan, som leds av SGF och Skandia Junior Club. Detta gör vi också tillsammans med VSIF och SISU. Under 2009 hoppas vi komma igång med ett par pilotprojekt. Ungdomskommittén (UK) I projektform genomgöra ungdomsledarutveckling. Utveckla året-runt-verksamheten för elitjuniorerna i Team Göteborg och Team Talang Genomföra matcher mot andra GDF. Bibehålla samarbetet med pojk- och flicklandslaget. Seniorkommitteén (SK) Ha en god planering så att GGFs seniorverksamhet inte belägger för stor tid på klubbarna. Utbilda de inblandade klubbarna för att snabbare få ut resultaten i seriespelet. Detta uppnås genom information på möten samt tydliga manualer på hemsidan. Göra materialet på hemsidan enkelt och lättåtkomligt. Genomföra ytterligare 1-2 möten med klubbarnas seniorkommittéordförande. Eventuellt ett planeringsmöte på våren och ett planeringsmöte på hösten. Stärka intresset från kategorierna D35, H35 och H45 i klubbarnas seniorkommittéer. Se över möjligheterna att utse OoM i kategorierna H35 och eventuellt också H45. Revidera omfattningen av reglerna för OoM. Genomföra DM i alla klasser. Stärka intresset för att delta i Smålandsmatchen och Triangelslaget. Vara lyhörd för de förändringar som klubbarna önskar. 20 Göteborgs Golfförbund Verksamhetsbesrättelse 2008

Verksamhetsplan 2011

Verksamhetsplan 2011 GÖTEBORGS GOLFFÖRBUND VERKSAMHETSPLAN 2011 VISIONER OCH MÅL VISION Vi skapar Sveriges bästa förutsättningar för golf. Detta innebär att Vi skall vara ledande inom tävlingsgolf Alla som vill skall kunna

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2009

Verksamhetsberättelse 2009 GÖTEBORGS GOLFFÖRBUND VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009 VERKSAMHETSPLAN 2010 Verksamhetsberättelse 2009 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehåll sidan MOT ETT NYTT DECENNIUM MED POSITIV ANDA 3 STYRELSEN 4 JURIDISKA KOMMITTÉN

Läs mer

Göteborgs Golfförbund Historik klubbrepresentation. Valberedning Mötesordförande GGF Årsmöte Delegater till SGF Årsmöte

Göteborgs Golfförbund Historik klubbrepresentation. Valberedning Mötesordförande GGF Årsmöte Delegater till SGF Årsmöte Göteborgs Golfförbund Historik klubbrepresentation Valberedning 1989-2016 Mötesordförande GGF Årsmöte 1989-2016 Delegater till SGF Årsmöte 1990-2016 Göteborgs Golfförbund Valberedning 1989-2016 1989-1990

Läs mer

GÖTEBORGS GOLFFÖRBUND VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011 VERKSAMHETSPLAN 2012

GÖTEBORGS GOLFFÖRBUND VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011 VERKSAMHETSPLAN 2012 GÖTEBORGS GOLFFÖRBUND VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011 VERKSAMHETSPLAN 2012 Innehåll Verksamhetsberättelse 2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING sidan INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2 NÅGRA ORD FRÅN ORDFÖRANDEN 3 STYRELSEN 4 JURIDISKA

Läs mer

Förslag till förändring av seriespelet för Div 1, 2, 3, 4 Herrar och Damer

Förslag till förändring av seriespelet för Div 1, 2, 3, 4 Herrar och Damer Förslag och Diskussionsunderlag Förslag till förändring av seriespelet för Div 1, 2, 3, 4 Herrar och Damer Förslaget är uppdelat i fem punkter från 1-5 utan inbördes prioritering där varje punkt tas upp

Läs mer

Idrottsprojektet Bättre golf för alla!

Idrottsprojektet Bättre golf för alla! 1 Idrottsprojektet Bättre golf för alla! 1.1 Bakgrund Golfklubbarna i Sverige bestämmer vad Svenska Golfförbundet har för uppdrag, vision och idrottsmål. En av alla dessa uppdrag och idrottsmål är att

Läs mer

GÖTEBORGS GOLFFÖRBUND VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 VERKSAMHETSPLAN 2013

GÖTEBORGS GOLFFÖRBUND VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 VERKSAMHETSPLAN 2013 GÖTEBORGS GOLFFÖRBUND VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 VERKSAMHETSPLAN 2013 Innehåll Verksamhetsberättelse 2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING sidan INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2 NÅGRA ORD FRÅN ORDFÖRANDEN 3 STYRELSEN 4 JURIDISKA

Läs mer

Tävlingsmanual för Juniorserien J21 inkl Lag-DM och J16 inom Göteborgs Golfförbund.

Tävlingsmanual för Juniorserien J21 inkl Lag-DM och J16 inom Göteborgs Golfförbund. Tävlingsmanual för Juniorserien J21 inkl Lag-DM och inom Göteborgs Golfförbund. 1 TÄVLINGSBESTÄMMELSER LAG Generellt Varje lag består av 8 personer varav 6 stycken spelar varje omgång. Man har rätt att

Läs mer

Order of Merit Herrar 2015, Göteborgs Golfförbund

Order of Merit Herrar 2015, Göteborgs Golfförbund Order of Merit Herrar 2015, Göteborgs Golfförbund Slutställning AlGK LerGK GGK TlGK Total DM 1 Alexander Wennstam S:t Jörgen Park Golf Club 20 12 32 2 Jens Alfrost Albatross Golfklubb 10 17 27 3 Oscar

Läs mer

HÖSTMÖTE. Golfrestaurangen klockan 19:00. 28 november. Gävle Golfklubb

HÖSTMÖTE. Golfrestaurangen klockan 19:00. 28 november. Gävle Golfklubb Vi börjar med ett föredrag om modern banskötsel av bankonsulent Mikael "Bobban" Frisk. Därefter prisutdelningar KM och vandringspris. 28 november HÖSTMÖTE 2013 Golfrestaurangen klockan 19:00 Gävle Golfklubb

Läs mer

GÖTEBORGS GOLFFÖRBUND VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 VERKSAMHETSPLAN 2015

GÖTEBORGS GOLFFÖRBUND VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 VERKSAMHETSPLAN 2015 GÖTEBORGS GOLFFÖRBUND VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 VERKSAMHETSPLAN 2015 Innehåll INNEHÅLLSFÖRTECKNING sidan INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 NÅGRA ORD FRÅN ORDFÖRANDEN 3 STYRELSEN 4 JURIDISKA KOMMITTÉN 7 JUNIOR- OCH

Läs mer

Verksamhetsplan 2015

Verksamhetsplan 2015 Verksamhetsplan 2015 Inledning Verksamhetsplanen är ett styrande dokument för Södermanlands Golfförbunds (SöGDF) verksamhet under år 2015. I stora drag styrs dokumentet av fattade beslut på Svenska Golfförbundets

Läs mer

Årsmöte Vår

Årsmöte Vår Årsmöte Vår 2017-02-28 Varför finns : Vi tillhör riksidrottsrörelsen som finns till för att utveckla idrotten, samt skapa glädje och gemenskap. Högsta prioritet har s medlemmar Erbjudande Vi erbjuder en

Läs mer

Golf i Göteborg. Juniorkalendern. www.ggf.nu

Golf i Göteborg. Juniorkalendern. www.ggf.nu Golf i Göteborg Juniorkalendern 2013 www.ggf.nu Gemenskap Glädje och Uppmuntran! Innehåll Innehåll GGF Tävlingar Lexus Junior Tour 9-10 år...6 Lexus Junior Tour 11-12 år...7 Lexus Junior Tour 13-21 år...8

Läs mer

Årsmöteshandlingar. Hälla GK

Årsmöteshandlingar. Hälla GK Årsmöteshandlingar Hälla GK till årsmöte den 31 mars 2009 Innehåll Verksamhetsberättelse 2009 Händelser under året Årsredovisning med förvaltnings- och revisionsberättelse Verksamhetsplan 2010 Budgetförslag

Läs mer

Verksamhetsplan för Örebro Läns Golfförbund år 2010

Verksamhetsplan för Örebro Läns Golfförbund år 2010 Verksamhetsplan för Örebro Läns Golfförbund år 2010 Övergripande målsättning Enligt stadgarna har Örebro läns Golfförbund som övergripande målsättning att: - Verka för att golfidrotten inom distriktet

Läs mer

Deltagarlista Juniorledarkonferens Albatross 18/1 2008

Deltagarlista Juniorledarkonferens Albatross 18/1 2008 Deltagarlista Juniorledarkonferens Albatross 18/1 2008 Klubb Namn Adress Postnr Albatross Joachim Sjögren Lundgrensg. 10 412 56 Albatross GK Ulrika Johansson Sägengatan 67 422 58 Albatross GK Fidde Friberg

Läs mer

Göteborg Info nr HCP-gränser: 10,0-30,0.

Göteborg Info nr HCP-gränser: 10,0-30,0. HeP-serierna D50+/H55+ "klubbar emellan 2017" D50+ 1 D50+ 2 D50+ 3 D50+ 4 161212 Datum Tid Lag Datum Tid Lag Datum Tid Lag Datum Tid Lag - 08-maj 1000 Sjögärde 8.maj 1000 Partille 08-maj 00:00 Backa Säteri

Läs mer

GÖTEBORGS GOLFFÖRBUND

GÖTEBORGS GOLFFÖRBUND GÖTEBORGS GOLFFÖRBUND VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015 VERKSAMHETSPLAN 2016 Innehåll INNEHÅLLSFÖRTECKNING sidan INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2 NÅGRA ORD FRÅN ORDFÖRANDEN 3 STYRELSEN 4 JURIDISKA KOMMITTÉN 7 JUNIOR- OCH

Läs mer

Styrelsen för. Örkelljunga Golfklubb. Org nr får härmed avge. Årsredovisning. för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2010

Styrelsen för. Örkelljunga Golfklubb. Org nr får härmed avge. Årsredovisning. för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2010 Styrelsen för Örkelljunga Golfklubb får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2010 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Noter med redovisningsprinciper

Läs mer

Verksamhet Verksamhetsutveckling Allerum GK

Verksamhet Verksamhetsutveckling Allerum GK Verksamhet Verksamhetsutveckling Allerum GK Verksamhetsidé Allerum GK är en golfklubb, som är verksam på Allerum Golf AB:s anläggning och som har lokal förankring i Helsingborg med omnejd Värdegrund Våra

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR SÖLVESBORGS GOLFKLUBB 2015

HANDLINGSPLAN FÖR SÖLVESBORGS GOLFKLUBB 2015 SÖLVESBORGS GOLFKLUBB HANDLINGSPLAN 1(7) Distribution: Styrelsen Reception Samtliga kommittéordföranden Hemsidan 2 HANDLINGSPLAN FÖR SÖLVESBORGS GOLFKLUBB 2015 Sölvesborgs Golfklubb Attraktiv golfklubb

Läs mer

HÖSTMÖTE FÖR FALKENBERGS GOLFKLUBB

HÖSTMÖTE FÖR FALKENBERGS GOLFKLUBB HÖSTMÖTE FÖR FALKENBERGS GOLFKLUBB Plats: Falkenberg Strandbad Tid: 2015-11-30 klockan 18.30 FÖREDRAGNINGSLISTA FÖR HÖSTMÖTET 1 Fastställande av röstlängd för mötet. 2 Fråga om mötet har utlysts på rätt

Läs mer

SSG Årsmöte Onsdagen 12 december kl. 19:00 på Albatross GK.

SSG Årsmöte Onsdagen 12 december kl. 19:00 på Albatross GK. SSG Årsmöte 2012 Onsdagen 12 december kl. 19:00 på Albatross GK. Dagordning 1. Årsmötets öppnande 2. Fastställande av röstlängd 3. Fråga om årsmötets behöriga utlysande 4. Fastställande av dagordning 5.

Läs mer

Bohus Banken Junior Tour 2009

Bohus Banken Junior Tour 2009 GGF s JUNIORKOMMITTÉ 2009-05-20 Sida: 1 (21) TÄVLINGSPROGRAM 2 TÄVLINGSPROGRAM KLASS 1 3 TÄVLINGSPROGRAM KLASS 2 4 TÄVLINGSPROGRAM KLASS 3 5 BOHUS BANKEN Master 6 JDM Individuellt 7 JDM Lag 7 TÄVLINGSBESTÄMMELSER

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Juniorkommittén

Verksamhetsplan 2015 Juniorkommittén Verksamhetsplan 2015 Juniorkommittén Nulägesanalys Det blev en framgångsrik juniorverksamhet på Melleruds GK under 2014, även om antalet juniorer var mindre än förväntat. Under 2014 hade vi på Melleruds

Läs mer

Kallelse till Höstmöte i Torslanda Golfklubb

Kallelse till Höstmöte i Torslanda Golfklubb ! Kallelse till Höstmöte i Torslanda Golfklubb Måndag 23 november 2015 klockan 18.30 Kulturhuset Vingen Amhults Torg 7, Torslanda!1 ! Höstmöte i Torslanda Golfklubb Måndag den 23 november 2015 klockan

Läs mer

Forsgårdens Tävlingsprogram 2016

Forsgårdens Tävlingsprogram 2016 Forsgårdens Tävlingsprogram 2016 Lör 23 apr Tor 5 maj Sön 22 maj Fre 27 maj Sön 5 juni Sön 12 juni Tis 14 juni Fre 24 juni Vårrullen + Vårlunch 18 hål Texas scramble, lottade lag 1 Klass, kanonstart TL:

Läs mer

HALLANDS GOLFFÖRBUND

HALLANDS GOLFFÖRBUND 2015-10-12 HALLANDS GOLFFÖRBUND Handlingar till Höstårsmöte 2015 Den 29 oktober kl. 18.30 på Halmstad GK Kallelse till höstårsmöte med Hallands Golfförbund. Representanter för golfklubbarna i distriktet

Läs mer

Göteborgs Golfförbunds Ungdomstävlingar

Göteborgs Golfförbunds Ungdomstävlingar Göteborgs Golfförbunds Ungdomstävlingar TÄVLINGSPROGRAM Lexus Junior Tour 13-14, 15-16, 17-21 år 4 Lexus Junior Tour 9-10, 11-12 år 5 Lexus Junior Masters 6 JDM Individuellt 7 JDM Lag 7 TÄVLINGSBESTÄMMELSER

Läs mer

Verksamhetsplaner 2016 Östergötlands Golfdistriktsförbund

Verksamhetsplaner 2016 Östergötlands Golfdistriktsförbund Verksamhetsplaner 2016 Östergötlands Golfdistriktsförbund ÖSTERGÖTLANDS GOLFDISTRIKTSFÖRBUND STYRELSE 2015 Ordförande Jan Ställborn Sekreterare Maria Uller Ekonomi Susanne Pedersen Almqvist Bana Björn

Läs mer

Björkliden Bodaholm Golf AB

Björkliden Bodaholm Golf AB Årsredovisning för Björkliden Bodaholm Golf AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Verksamhetsplan för. Isaberg Golfklubb

Verksamhetsplan för. Isaberg Golfklubb Verksamhetsplan för Isaberg Golfklubb 2012 Inledning Verksamhetsplanen är ett dokument som behandlar kort- och långsiktiga mål och aktiviteter, samt vision och strategier. Syftet med dokumentet är att

Läs mer

Kårsta Golfklubb/ Styrelsens verksamhetsberättelse/ Utgåva 1/2014-03-04/

Kårsta Golfklubb/ Styrelsens verksamhetsberättelse/ Utgåva 1/2014-03-04/ 1 Styrelsens verksamhetsberättelse 2014 2 Inledning Verksamhetsåret 2014-01-01 12-31. 2014 har varit ett bra år för klubben med mycket aktivitet både sportsligt och med arbetet att utveckla klubben att

Läs mer

Org nr Årsredovisning. för räkenskapsåret

Org nr Årsredovisning. för räkenskapsåret Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2004-10-01-2005-09-30 Styrelsen för Byske Skidklubb får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004-10-01-2005-09-30. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE VERKSAMHET Byske

Läs mer

Org nr Årsredovisning. för räkenskapsåret

Org nr Årsredovisning. för räkenskapsåret Byske Skidklubb Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2003-10-01-2004-09-30 Byske Skidklubb 1(6) Styrelsen för Byske Skidklubb får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2003-10-01-2004-09-30.

Läs mer

Värmland-Örebros Volleybollförbund Org nr 873201-1930 Verksamhetsberättelse med årsredovisning 2012

Värmland-Örebros Volleybollförbund Org nr 873201-1930 Verksamhetsberättelse med årsredovisning 2012 Värmland-Örebros Volleybollförbund Org nr Verksamhetsberättelse med årsredovisning 2012 Värmland-Örebros Volleybollförbund VERKSAMHET 2012... 2 ORGANISATION OCH STYRELSEARBETE... 3 FÖRENINGAR... 3 LICENSER...

Läs mer

Verksamhet Verksamhetsutveckling Allerum GK

Verksamhet Verksamhetsutveckling Allerum GK Verksamhet Verksamhetsutveckling Allerum GK Verksamhetsidé Allerum GK är en golfklubb, som är verksam på Allerum Golf AB:s anläggning och som har lokal förankring i Helsingborg med omnejd med tyngdpunkt

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Tönnersjö golfklubb 2016

Verksamhetsberättelse för Tönnersjö golfklubb 2016 Verksamhetsberättelse för Tönnersjö golfklubb 2016 Tönnersjö golfklubb har 491 medlemmar varav 263 greenfee medlemmar, 107 aktiva medlemmar, 82 nybörjarmedlemmar, tillkommer anställda, sekundära medlemmar

Läs mer

Bohus Banken Junior Tour 2007

Bohus Banken Junior Tour 2007 GGF s JUNIORKOMMITTÉ 2007-04-01 Sida: 1 (21) TÄVLINGSPROGRAM ALLA KLASSER... 2 TÄVLINGSPROGRAM KLASS 1... 3 BOHUS BANKEN Master... 6 JDM... 7 TÄVLINGSPROGRAM KLASS 2... 4 TÄVLINGSPROGRAM KLASS 3... 5 TÄVLINGSBESTÄMMELSER...

Läs mer

Org nr Årsredovisning. för räkenskapsåret

Org nr Årsredovisning. för räkenskapsåret BYSKE SKIDKLUBB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2001-10-01-2002-09-30 Byske Skidklubb 1 (6) Styrelsen för Byske Skidklubb får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2001-10-01-2002-09-30.

Läs mer

NVGF projektplan för juniorutveckling 2013

NVGF projektplan för juniorutveckling 2013 NVGF Juniorprojektet 2013 Sida 1 (8) NVGF projektplan för juniorutveckling 2013 Allmänt I samband med Norr- och Västerbottens golfförbunds planeringskonferens i Piteå den 21-22 november 2009 tog ordförande

Läs mer

DUS ordnar träffar och aktiviteter för ungdomar som är aktiva inom distriktens klubbar.

DUS ordnar träffar och aktiviteter för ungdomar som är aktiva inom distriktens klubbar. VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR DISTRIKTETS UNGDOMSSEKTION 2010 DUS STYRELSEN 2010 UPPDRAG OCH VERKSAMHET Ordförande Vice ordf. Sekreterare Vice sekr. Kassör Övriga ledamöter Karolina Peterson Louise Bergström

Läs mer

SSG Årsmöte 2014. Torsdag 11 december kl. 18:30 på Albatross GK. 12. Förslag till ändring av föreningens stadgar avseende (se kommentarer sid 2)

SSG Årsmöte 2014. Torsdag 11 december kl. 18:30 på Albatross GK. 12. Förslag till ändring av föreningens stadgar avseende (se kommentarer sid 2) SSG Årsmöte 2014 Torsdag 11 december kl. 18:30 på Albatross GK. Dagordning 1. Årsmötets öppnande 2. Fastställande av röstlängd 3. Fråga om årsmötets behöriga utlysande 4. Fastställande av dagordning 5.

Läs mer

ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2012 1

ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2012 1 ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2012 1 Kallelse till Årsmöte Datum: Torsdagen den 26 april 2012 Tid: 18.00 Plats: Åsundsholm Förslag till dagordning 1. Mötet öppnas 2. Fastställande av röstlängd för mötet 3. Fråga

Läs mer

TÄVLINGSKONFERENS 15/11 2014

TÄVLINGSKONFERENS 15/11 2014 TÄVLINGSKONFERENS 15/11 2014 PRESENTATION, PROGRAM OCHINLEDNING PRESENTATION Pierre Oksanen, Tävlingskommittén Hasse Pettersson, Juniorkommittén PROGRAM 09.00 Inledning 09.15 Återblick från säsongen/statistik

Läs mer

Protokoll för HÖSTMÖTE Tisdagen den 18 okt kl Mötet hölls i klubbhuset.

Protokoll för HÖSTMÖTE Tisdagen den 18 okt kl Mötet hölls i klubbhuset. Protokoll för HÖSTMÖTE 2017 Tisdagen den 18 okt. 2016 kl.15.00 Mötet hölls i klubbhuset. 1 Mötets öppnande Lars Åke hälsade alla mötesdeltagarna (47 st.) välkomna. 2 Mötets behöriga utlysande Mötet godkände

Läs mer

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening Årsredovisning för Skottanet Ekonomisk Förening Räkenskapsåret 2009 Skottanet Ekonomisk Förening 1(7) Styrelsen för Skottanet Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009.

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013

Verksamhetsberättelse 2013 Jämtland-Härjedalens Golfdistriktsförbund Verksamhetsberättelse 2013 I distriktet ingår följande klubbar Funäsdalsfjällens GK Klövsjö-Vemdalens GK Sandnäset GK Norderöns GK Rossöns GK Sonfjällets GK Storsjöbygdens

Läs mer

Årsredovisning för. Woodlands Golfklubb 837600-6501. Räkenskapsåret 2013-10-01-2014-09-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Woodlands Golfklubb 837600-6501. Räkenskapsåret 2013-10-01-2014-09-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Woodlands Golfklubb Räkenskapsåret 2013-10-01-2014-09-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer

Läs mer

Kallelse till årsmöte i Tyresö Golfklubb Måndagen den 31 mars 2014 kl Golfrestaurangen Spis & Vin vid Tyresö Golf

Kallelse till årsmöte i Tyresö Golfklubb Måndagen den 31 mars 2014 kl Golfrestaurangen Spis & Vin vid Tyresö Golf 1 Kallelse till årsmöte i Tyresö Golfklubb Måndagen den 31 mars 2014 kl. 19.00 Golfrestaurangen Spis & Vin vid Tyresö Golf Innehållsförteckning SID 2: FÖREDRAGNINGSLISTA / STYRELSE / REVISION / VALBEREDNING

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank.

Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank. Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank. Ordförande Joakim Sjögren hälsade alla välkomna, tackade Falkenbergs Sparbank för att vi får nyttja

Läs mer

Handlingar till årsmötet Björnhults GK 2014-03-01

Handlingar till årsmötet Björnhults GK 2014-03-01 Handlingar till årsmötet Björnhults GK 2014-03-01 INNEHÅLL sida Kallelse och dagordning 2 Verksamhetsberättelser 2013 4 Resultaträkning 2013 6 Balansräkning 2013 7 Förslag verksamhetsplaner 2014 8 Budgetförslag

Läs mer

ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2013 1

ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2013 1 ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2013 1 Kallelse till Årsmöte Datum: Onsdagen den 24 april 2013 Tid: 18.30 Plats: Åsundsholm Förslag till dagordning 1. Mötet öppnas 2. Fastställande av röstlängd för mötet 3. Fråga om

Läs mer

Verksamhetsplan PCS Racing Club 2003

Verksamhetsplan PCS Racing Club 2003 Verksamhetsplan PCS Racing Club 2003 Styrelsen för Porsche Racing Club förelägger årsmötet följande förslag till verksamhetsplan för verksamhetsåret 2003. Tävlingar och andra aktiviteter Feb 26 Michelin

Läs mer

Golfnyttan. Göteborg 2017: Richard Norling, Lars Äng och Lars O. Carlsson

Golfnyttan. Göteborg 2017: Richard Norling, Lars Äng och Lars O. Carlsson Golfnyttan. Göteborg 2017: Richard Norling, Lars Äng och Lars O. Carlsson Golfnyttan Hälso- och Friskvård Livslångt idrottande Hållbarhet och Miljö Turism Golfens historia Pastor Despard startar Gothenburg

Läs mer

Golfens Utveckling Rekrytering Utbildning i Lundsbrunn GK inom Grönt ljus GURU Idrottsprogram för Lundsbrunn Golfklubb 2010-2013

Golfens Utveckling Rekrytering Utbildning i Lundsbrunn GK inom Grönt ljus GURU Idrottsprogram för Lundsbrunn Golfklubb 2010-2013 Golfens Utveckling Rekrytering Utbildning i Lundsbrunn GK inom Grönt ljus GURU Idrottsprogram för Lundsbrunn Golfklubb 2010-2013 (Revideras 2013) INNEHÅLLSFÖRTECKNING GOLF ÄR IDROTT! Inledning... 3 Bakgrund

Läs mer

Motala Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning:

Motala Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning: Årsredovisning för Motala Golf AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Antalet anställda har under året i medeltal uppgått till 8 personer. Utbetalda löner har uppgått till 2.314.399:-

Antalet anställda har under året i medeltal uppgått till 8 personer. Utbetalda löner har uppgått till 2.314.399:- ORUST GOLFKLUBB ORG NR 858500-7159 ÅRSREDOVISNING 2011 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Medlemmar Klubbens medlemsantal uppgår vid utgången av verksamhetsåret till 1.309 personer, fördelat på 505 damer, varav 52

Läs mer

NVGF projektplan för juniorutveckling 2012

NVGF projektplan för juniorutveckling 2012 Sida 1 (9) NVGF projektplan för juniorutveckling 2012 Allmänt I samband med Norr- och Västerbottens golfförbunds planerinskonferens i Piteå den 21-22 november 2009 tog ordförande för distriktets klubbar

Läs mer

Strategi för att uppnå Junior & Elitverksamhetens vision och mål.

Strategi för att uppnå Junior & Elitverksamhetens vision och mål. Innehåll Verksamhetsplan Junior- och Elitverksamheten vid Sölvesborgs GK...3 Vision...3 Målsättning t o m 2015...3 Strategi för att uppnå Junior & Elitverksamhetens vision och mål....3 Värdegrund...4 Handlingsplan

Läs mer

Svenska Golfförbundet. Vision

Svenska Golfförbundet. Vision Allmänt Jämtland-Härjedalens Golfdistriktsförbunds huvuduppgift är att verka på de anslutna klubbarnas uppdrag och, i enlighet med RF:s och SGF:s stadgar såsom SGF:s regionala organ, ha ett samlat ansvar

Läs mer

Vreta Kloster GK Damkommitté

Vreta Kloster GK Damkommitté Vreta Kloster GK Damkommitté Verksamhetsberättelse 2012 Säsongen 2012, allmänt 3 Mål för säsongen 2012 3 Verksamhetsplanen 4 Genomförda tävlingar 5 Tisdagsgolf 5 Målarstegen 6 Ladies Tour 6 Klubbmästare

Läs mer

Org nr 894700-4944. Årsredovisning. för räkenskapsåret 2002-10-01-2003-09-30

Org nr 894700-4944. Årsredovisning. för räkenskapsåret 2002-10-01-2003-09-30 Byske Skidklubb Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2002-10-01-2003-09-30 Byske Skidklubb 1(6) Styrelsen för Byske Skidklubb får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2002-10-01-2003-09-30.

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Idrottsprogram för Dalsjö GK

Idrottsprogram för Dalsjö GK DALSJÖ GOLFKLUBB Idrottsprogram för Dalsjö GK 2015-2019 Ett handlingsprogram för hela klubben Styrelsen 2015-03-05 Inledning, inriktning, vision, övergripande mål, delmål, långsiktiga mål, aktiviter, utbildning,

Läs mer

ORGANISATIONSGUIDE FÖR BRIDGEKLUBBEN ALLIANS (Föreningen)

ORGANISATIONSGUIDE FÖR BRIDGEKLUBBEN ALLIANS (Föreningen) ORGANISATIONSGUIDE FÖR BRIDGEKLUBBEN ALLIANS (Föreningen) 1 INLEDNING 1.1 SYFTE Syftet med organisationsguiden (guiden) är att ge föreningens medlemmar och funktionärer en samlad information om hur föreningen

Läs mer

Verksamhetsberättelse Arboga GK Juniorverksamheten Utbildning, Träningsansvarig, Projektansvarig

Verksamhetsberättelse Arboga GK Juniorverksamheten Utbildning, Träningsansvarig, Projektansvarig Verksamhetsberättelse Arboga GK Juniorverksamheten 2016 Juniorkommittén 2016 Ronny Strand Peter Thelin Petra Sjöberg Benny Garman Stefan Ryberg Magnus Norgren Ordförande Sammankallande Utbildning, Träningsansvarig,

Läs mer

STYRELSENS SAMMANFATTNING AV VERKSAMHETEN 2002-01-01 2002-12-31

STYRELSENS SAMMANFATTNING AV VERKSAMHETEN 2002-01-01 2002-12-31 STYRELSENS SAMMANFATTNING AV VERKSAMHETEN 2002-01-01 2002-12-31 Till Årets förening valdes Värnamo VBA som i år dominerat SM-tävlingarna för flickor 15,17 och 19. Två SM-guld och ett SM-silver och flera

Läs mer

Blekinge BGDF Höst-Årsmöte 2016 Måndagen den 31 oktober 2016 KL 18:00 Ronneby Brunn. Dagordning

Blekinge BGDF Höst-Årsmöte 2016 Måndagen den 31 oktober 2016 KL 18:00 Ronneby Brunn. Dagordning Blekinge BGDF Höst-Årsmöte 2016 Måndagen den 31 oktober 2016 KL 18:00 Ronneby Brunn Dagordning 1 Mötets öppnande 2 Astrid Wennberg- Dikander, Valberedningen SGF 3 Upprop, fullmakter fastställande av röstlängd

Läs mer

Sockenvägen 290, 120 40 Årsta, eltk.tennis@tele2.se, www.eltk.se, 08-81 90 70

Sockenvägen 290, 120 40 Årsta, eltk.tennis@tele2.se, www.eltk.se, 08-81 90 70 VERKSAMHETSBERÄTTELSE Styrelsen får härmed avge följande redovisning för förvaltningen under räkenskapsåret 2007-09-01 - - 2008-08-31 KANSLI Sockenvägen 290, 120 40 Årsta, eltk.tennis@tele2.se, www.eltk.se,

Läs mer

Order of Merit Herrar 2016, Göteborgs Golfförbund

Order of Merit Herrar 2016, Göteborgs Golfförbund Order of Merit Herrar 2016, Göteborgs Golfförbund Slutställning efter 5 omgångar GGCC AlGK LerGK GGK StLGK Total DM 1 Daniel Dagsved Gullbringa Golf & Country Club 17 12 17 8 20 74 2 Kristoffer Idestål

Läs mer

ÅRSBERÄTTELSE. Fredrik Åström, Ordförande JAMTLAND REPUBLICANS

ÅRSBERÄTTELSE. Fredrik Åström, Ordförande JAMTLAND REPUBLICANS ÅRSBERÄTTELSE 2009 Fredrik Åström, Ordförande Styrelsens verksamhetsberättelse Styrelsen har under verksamhetsåret genomfört tre stycken protokollförda möten. Styrelsen har bestått av följande individer:

Läs mer

Styrelsen för. Östergötlands Fotbollförbund. Org nr får härmed avge. Årsredovisning. för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2011

Styrelsen för. Östergötlands Fotbollförbund. Org nr får härmed avge. Årsredovisning. för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2011 Styrelsen för Östergötlands Fotbollförbund Org nr 825000-6460 får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2011 Innehåll sid Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Välkomna till Valldas juniorträning 2015

Välkomna till Valldas juniorträning 2015 Välkomna till Valldas juniorträning 2015 Välkomna till ett nytt golfår på Vallda Golf & Country Club och tack för ert engagemang under 2014! Det är fantastiskt roligt att få vara en del av Valldas juniorverksamhet

Läs mer

Karlskoga GK. Junior och Elit utveckling. Värderingar och mål Styrdokument

Karlskoga GK. Junior och Elit utveckling. Värderingar och mål Styrdokument Karlskoga GK Junior och Elit utveckling Värderingar och mål Styrdokument 1 Innehåll VERKSAMHETSIÈ 3 VÄRDEGRUND 3 VISION 3 VERKSAMHETEN I KORTHET 4 VÅRA GRUPPER 4-6 TRÄNINGSGRUPPER GOLFKUL 7 JUNIOR CLUB

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Södra Fräkne Fiberförening, ek. för Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01--2015-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Sundsvalls Golfklubbs Höstmöte

Sundsvalls Golfklubbs Höstmöte Sundsvalls Golfklubbs Höstmöte 2017 12 04 Prisutdelning Innan höstmötet öppnades, inleddes kvällen med prisutdelning till vinnare och stipendiater av: KM Argentinapokalen Kay von Schultz Sundsvalls Golfklubbs

Läs mer

HÖSTMÖTE FÖR FALKENBERGS GOLFKLUBB

HÖSTMÖTE FÖR FALKENBERGS GOLFKLUBB HÖSTMÖTE FÖR FALKENBERGS GOLFKLUBB Plats: Samlingssalen på Falkenbergs Sparbank Tid: 2013-11-25 klockan 18.30 FÖREDRAGNINGSLISTA FÖR HÖSTMÖTET 1 Fastställande av röstlängd för mötet. 2 Fråga om mötet har

Läs mer

Saltsjöbadens Golfklubb

Saltsjöbadens Golfklubb 1(16) Saltsjöbadens Golfklubb Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 6 - balansräkning 7 - noter

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

www.brastadgolfcenter.nu/golfklubb Ordinarie årsmöte, Brastad GK Plats: Stångenäs AIS klubbstuga Datum 2009-02-14 Tid: 13:00 Förslag till dagordning 1 Öppnande 2 Fastställande av röstlängd 3 Fastställande

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012

Verksamhetsberättelse 2012 Verksamhetsberättelse 2012 Styrelsen Ordförande Kassör Sekreterare Ledamöter Suppleant Revisorer Revisorssuppleant Valberedning Jan Löfgren Hans Jonsson Per-Anders Björk Birgitta Dignell (Vice ordf.) Dag

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte med Loftahammars Golfklubb och Loftahammars Golf AB den 29 mars 2015 mellan kl 09.00-13.00

Protokoll från styrelsemöte med Loftahammars Golfklubb och Loftahammars Golf AB den 29 mars 2015 mellan kl 09.00-13.00 Protokoll från styrelsemöte med Loftahammars Golfklubb och Loftahammars Golf AB den 29 mars 2015 mellan kl 09.00-13.00 Plats: Klubbhuset Närvarande Svante Gustafsson, ordförande Ossian Nilsson Eva Thörngren

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 20 Härmed lämnas redogörelse för föreningens verksamhet under ovanstående period. Föreningens styrelse har under verksamhetsåret 20 haft följande sammansättning: Ordförande Marinette

Läs mer

Sammanträde med styrelsen för Västergötlands Orienteringsförbund Nr 7-2014

Sammanträde med styrelsen för Västergötlands Orienteringsförbund Nr 7-2014 Protokoll Sammanträde med styrelsen för Nr 7-2014 Torsdag 16 oktober 2014, kl.18:30 Hagatorpet, Tranemo Närvarande Ledamöter Suppleant Konsulenter Kansli Agneta Berlin Karin Johansson Fredrik Plumppu Johan

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2016 ARLANDASTAD GOLFKLUBB. den 29 mars 2016 Skriven av: Styrelsen ARLGK

VERKSAMHETSPLAN 2016 ARLANDASTAD GOLFKLUBB. den 29 mars 2016 Skriven av: Styrelsen ARLGK VERKSAMHETSPLAN 2016 ARLANDASTAD GOLFKLUBB den 29 mars 2016 Skriven av: Styrelsen ARLGK VERKSAMHETSPLAN 2016 ARLANDASTAD GOLFKLUBB NÄR DU ÄLSKAR ATT SPELA GOLF. När vi planerar verksamheten i golfklubben

Läs mer

Forsgårdens Tävlingsprogram 2015

Forsgårdens Tävlingsprogram 2015 Forsgårdens Tävlingsprogram 2015 Lör 25 apr Sön 10 maj Tor 14 maj Fre 22 maj Sön 24 maj Sön 14 juni Tis 16 juni Fre 19 juni Vårrullen + Vårlunch 18 hål scramble, lottade lag 1 Klass, kanonstart TL: Karin

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 1(14) Sundsvalls Golfklubb Org nr 889200-5383 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

En lång och framgångsrik säsong börjar lida mot sitt slut..

En lång och framgångsrik säsong börjar lida mot sitt slut.. Sida 1 av 6 En lång och framgångsrik säsong börjar lida mot sitt slut.. Efter att ha öppnat tidigt, samt genomlidigt den kallaste maj månad i mannaminne, fick säsongen äntligen fart i augusti och vi hade

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte i Ringenäs Golfklubb

Protokoll från styrelsemöte i Ringenäs Golfklubb Protokoll från styrelsemöte i Ringenäs Golfklubb Datum: Måndag den 13 april 2015. Plats: Ringenäs Golfklubb Närvarande: Jan-Olof Svensson, Bo Eliasson, Gunilla Björkman, Martin Engström, Peter Ljungkvist,

Läs mer

Årsmöte 2014 på Albatross GK, Göteborg den 11 december 2014

Årsmöte 2014 på Albatross GK, Göteborg den 11 december 2014 Svensk Senior Golf Årsmöte 2014 på Albatross GK, Göteborg den 11 december 2014 Protokoll 1 Årsmötets öppnande Tf ordföranden Per Ljungberg hälsade medlemmarna hjärtligt välkomna och förklarade årsmöte

Läs mer

Bestämmelser för Skånes Golfförbunds Seriespel för Damer. Skåneserien och Foursome handicap

Bestämmelser för Skånes Golfförbunds Seriespel för Damer. Skåneserien och Foursome handicap Bestämmelser för Skånes Golfförbunds Seriespel för Damer Skåneserien och Foursome handicap INNEHÅLL 1. Generellt 2. Representation 2.1 Kontaktperson 2.2 Ålderskategorier, ålder och handicap 2.3 Lagen 2.4

Läs mer

Källatorp Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

Källatorp Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Källatorp Golf AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Nyhetsbrev #6 KM Årets medlem Ny enkät Höstårsmötet Fest 21:a oktober

Nyhetsbrev #6 KM Årets medlem Ny enkät Höstårsmötet Fest 21:a oktober Nyhetsbrev #6 KM Årets medlem Ny enkät Höstårsmötet Fest 21:a oktober Sida 1 av 5 Vänner, Inom kort får vi lägga ännu en framgångsrik säsong bakom oss. Men inte riktigt än, det finns fortfarande mycket

Läs mer

Årsberättelse 1/1-31/12 2010

Årsberättelse 1/1-31/12 2010 Årsberättelse 1/1-31/12 2010 - 2 - Förbundsstyrelse / övriga uppdrag Styrelseuppdrag Ordförande Sekreterare, vice kassör Mats Simonsson Lödde Birgitta Nilsson Lödde Eleonor Ståhl Ängelholm Tommy Persson

Läs mer

ÅRSREDOVISNING för Golf Administratörernas Förening, GAF Org. nr

ÅRSREDOVISNING för Golf Administratörernas Förening, GAF Org. nr 1(5) ÅRSREDOVISNING för Golf Administratörernas Förening, GAF Org. nr 883201-6227 Styrelsen för Golf Administratörernas Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013

Verksamhetsberättelse 2013 2 (9) Verksamhetsberättelse 2013 Styrelsen för Tobo Golfklubb har nedtecknat följande verksamhetsberättelse för det gångna året. Styrelsens arbete under det gångna året har åter präglats av klubbens ekonomiska

Läs mer

Verksamhetsplan UEK 2014-2016

Verksamhetsplan UEK 2014-2016 Verksamhetsplan UEK 2014-2016 Detta dokument innefattar Växjö Golfklubbs Ungdoms och Elitkommités verksamhetsplan. Den täcker tre år framöver. Det ska användas som ett arbetsdokument med en tydling inriktning

Läs mer