GÖTEBORGS BYGGMÄSTAREF GÖTEBORGS BYGGMÄSTAREFÖRENING

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "GÖTEBORGS BYGGMÄSTAREF GÖTEBORGS BYGGMÄSTAREFÖRENING"

Transkript

1 GÖTEBORGS BYGGMÄSTAREF GÖTEBORGS BYGGMÄSTAREFÖRENING EKMANSGATAN EKMANSGATAN 32 GÖTEBORG VERKSAMHETEN 2014

2

3 Innehållsföteckning Föreningsstämma Verksamheten sid. 4 Medlemsaktiviteter Chalmerscortègen... sid. 5 Gothia Towers... sid. 6 Framtidens byggare Ledarspåret karriär platschef CMB... sid. 7 Temakvällar studenter... sid. 9 Stipendiet Byggmästaren; utlysning, motiveringar, mottagare... sid. 10 Ledarspåret karriär arbetsledare YRGO på Lindholmen... sid. 12 Teknikerstipendiet; motiveringar, mottagare... sid. 13 Ledarspåret karriär yrkesarbetare Yrkesstipendiet; motiveringar, mottagare... sid. 14 Förvalta och utveckla föreningens tillgångar Medlemmar Dagordning... sid 2 Valnämndens förslag... sid 3 Fastigheten... sid.15 Aktiekommittén... sid.15 Hjälpkassa och Understödsfond... sid.15 Utdrag ur SEB förvaltningsberättelse för Sven Steens Fond... sid. 16 Medlemsförteckning; företag och personliga medlemmar... sid.17 1

4 Föreningsstämma DAGORDNING FÖRENINGSSTÄMMA 1. Stämmans öppnande 2. Val av ordförande vid stämman 3. Upprop av medlemmarna 4. Upprättande av röstlängd 5. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare, att jämte ordföranden justera protokollet 6. Fråga om kallelse till stämman skett i behörig ordning 7. Styrelsens årsredovisning 8. Revisorernas berättelse 9. Fastställande av balansräkningen och resultaträkningen 10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 11. Beslut med anledning av vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen 12. Val av föreningsordförande tillika ordförande i styrelsen och vice ordförande 13. Val av övriga styrelseledamöter och suppleanter 14. Val av tre revisorer och två suppleanter 15. Val av valnämnd och utseende av sammankallande ledamot 16. Bestämmande av arvoden till styrelsen och revisorer 17. Fastställande av årsavgift 18. Övriga ärenden 19. Stämmans avslutande Dagordningen är upprättad i enlighet med Göteborgs Byggmästareförenings stadgar, 5. 2

5 Protokoll fört vid möte med Göteborgs Byggmästareförenings Valberedning Tid: Plats: Ekmansgatan 1 Närvarande: Tomas Saxborn Ingemar Edvardsson Sune Almqvist Mats Johansson Till ordförande och vice ordförande föreslår valberedningen 1. Sven Steen som ordförande, omval för ett år 2. Stephan Woodbridge som vice ordförande, omval för två år Till ordinarie ledamöter föreslår valberedningen 1. Therese Kilenstam, omval för två år 2. Anders Larsson, omval för två år Till suppleanter föreslår valberedningen 1. Tomas Gustafson, omval för två år 2. Jonas Öberg, nyval för två år (Öberg i Väst Bygg AB) Till revisorer föreslår valberedningen 1. Bengt Kron, omval för ett år 2. Ralf Hanson, omval för ett år 3. Carina Edblad, omval för ett år Till revisorssuppleanter föreslår valberedningen 1. Åsa Önfelt, omval för ett år 2. Anette Olsson, omval för ett år Magnus Juthage, Kjell Fröjdendahl och Tommy Ivarsson är tidigare valda som ordinarie ledamöter till 2016 samt Ulf-Göran Andersson och Anders Berne som suppleanter under samma tidsperiod. Vid protokollet Tomas Saxborn 3

6 Verksamhetsberättelse 2014 Göteborgs Byggmästareförening bedriver en mångfasetterad verksamhet som egentligen har fyra olika utgångspunkter; att företräda och tillgodose föreningens medlemmars behov och intressen, att säkerställa branschens fortlevnad genom att intressera unga för vår näring, att ge stöd till externa aktiviteter i syfte att främja branschen och regionen samt att förvalta föreningens tillgångar. Vad detta arbete, som genomförs genom skiftande aktiviteter och via utsedda kommittéer, bland annat har omfattat under 2014 beskrivs på nästkommande sidor. Årsmiddagen i föreningens lokaler är ett utmärkt tillfälle att träffa kollegor och inbjudna gäster 4

7 (88(bild Medlemsaktiviteter Medlemsaktiviteter har till avsikt att stärka och utveckla föreningen som en naturlig mötesplats för branschen. Det kan handla om att sprida kunskap och information kring aktuella ämnen, men också att skapa trivsel, avkoppling och samkväm. En särskild kommitté, bestående av styrelseledamöterna Anders Berne och Tommy Ivarsson, arbetar med att utveckla dessa programpunkter. AO - LOC Verksamhetsberättelse 2014 Cortège, spex och mingel Göteborgs Byggmästareförening bedriver en mångfasetterad verksamhet som egentligen har fyra olika utgångspunkter; att företräda och tillgodose föreningens medlemmars behov och intressen, att I samarbete med Samhällsbyggarna säkerställa (f branschens d SVR) anordnades fortlevnad traditionsenligt genom att intressera ett uppskattat unga Valborgsbesök för vår i stadens vackra konserthus. näring, att ge stöd till externa aktiviteter i syfte att främja branschen och Besöket inleddes med att deltagarna regionen samt fick möjligheten att förvalta att föreningens ta del av årets tillgångar. upplaga av Chalmerscortègen från konserthusets balkong en svårslagen åskådarplats mot Götaplatsen. Chalmeristernas unika återspeglingar av det gångna årets händelser Detta personifierades arbete, som genomförs av internationella genom storheter skiftande som aktiviteter exempelvis och Obama, via Putin, Påven och Zlatan. Självfallet uppmärksammades även mera lokala händelser. utsedda kommittéer, har under 2014 bland annat omfattat följande: Efter att cortègen passerat Götaplatsen intogs Stenhammarsalen för att avnjuta Chalmersspexet Bob, det vill säga det spex som bara har manliga artister. Årets föreställning var uppkallad efter Herakles en hjälte i Medlemsaktiviteter grekisk mytologi. I romersk mytologi heter han Hercules. Medlemsaktiviteter har till avsikt att stärka och utveckla föreningen som en naturlig mötesplats för branschen. Det kan handla om att sprida Kvällen avslutades med mingel och räkfrossa i föreningens sällskapsutrymmen på Ekmansgatan. kunskap och information kring aktuella ämnen, men också att skapa trivsel, avkoppling och samkväm. En särskild kommitté, bestående av Totalt var det 50 personer som denna kväll deltog i föreningarnas firande av vårens ankomst. styrelseledamöterna Anders Berne och Tommy Ivarsson, arbetar med att utveckla dessa programpunkter. Server: Jobb - Ordernummer:22463-Gbg Byggmästarförening Årsred2014:2 till 8 - Verksamhetsber:2015 Verksamhetsberättelse 2015 ( ).doc 1 5

8 AO - LOC Studiebesök Cortège, på Gothia spex och Towers mingel en höjdare I samarbete med Samhällsbyggarna (f d SVR) anordnades Den 30 oktober, traditionsenligt cirka fem veckor ett före uppskattat den officiella invigningen, Valborgsbesök fick medlemmarna i stadens i vackra konserthus. Göteborgs Byggmästareförening möjlighet att på nära håll studera det nya tredje tornet på Gothia Towers. Besöket inleddes med att deltagarna fick möjligheten att ta del av årets Detta är en upplaga imponerande av skapelse Chalmerscortègen som sträcker sig 100 från meter konserthusets upp mot himlen och balkong tornet är en därmed (åtminstone tillsvidare) Göteborgs högsta hus. svårslagen åskådarplats mot Götaplatsen. Chalmeristernas unika Patrik Albertsson, återspeglingar byggsamordnare av på det Svenska gångna Mässan, årets hälsade händelser välkommen personifierades och serverade en intressant av inblick i arbetet internationella med Gothia Towers storheter Triple Tower, som ett exempelvis projekt som då hade Obama, pågått under Putin, de senaste Påven åtta och åren. Zlatan. Självfallet uppmärksammades även mera lokala händelser. Projektet omfattade, förutom det tredje tornet, även en påbyggnad av det befintliga East Tower och resulterade bland annat i drygt 500 nya hotellrum. Det nya hotellet disponerar därmed över rum, vilket gör det till ett av de fem största hotellen i Europa. Efter att cortègen passerat Götaplatsen intogs Stenhammarsalen för att avnjuta Chalmersspexet Bob, det vill säga det spex som bara har manliga artister. Årets föreställning var uppkallad efter Herakles en hjälte Efter Patriks inledande projektbeskrivning var det dags för en guidad rundvandring under ledning av personal från Svenska Mässan och Peab. Visningen inkluderade bland annat besök i spektakulära konferensrum i grekisk med panorama mytologi. över Göteborg, I romersk festvåningen mytologi på Upper heter House han samt Hercules. snyggt designade hotellrum. Dessutom erbjöds det för dem som vågade en promenad på en av glasbroarna mellan tornen, 20 våningar upp i höjden. Kvällen avslutades med mingel och räkfrossa i föreningens sällskapsutrymmen på Ekmansgatan. Sammantaget en mycket trevlig eftermiddag på Svenska Mässan och Gothia Towers som samlade 30-talet deltagare. Totalt var det 50 personer som denna kväll deltog i föreningarnas firande av vårens ankomst. Studiebesök på Gothia Towers en höjdare 6 Server: Jobb - Ordernummer:22463-Gbg Byggmästarförening Årsred2014:2 till 8 - Verksamhetsber:2015 Verksamhetsberättelse 2015 ( ).doc 2

9 Framtidens byggare Göteborgs Byggmästareförening arbetar selektivt och långsiktigt när det gäller att ge stöd till externa aktiviteter i syfte att främja byggsektorn och regionen, men också för att hitta och stimulera ett framtida ledarskap inom branschen. För att säkerställa branschens fortlevnad i allmänhet och ett framtida ledarskap i synnerhet arbetar föreningen med att stödja olika former av bygginriktade utbildningar. Det har under året handlat om stipendier, informationsinsatser samt att erbjuda mötesplatser där unga får chans att träffa livs levande byggare. Ledarspåret - Karriär platschef Centrum för Management i Byggsektorn Ledarspåret - Karriär platschef År 1998 var Göteborgs Byggmästareförening med och tog initiativet till att skapa stiftelsen CMB, Centrum för Management i Byggsektorn, vid Chalmers. Föreningen har sedan dess genom sitt huvudmannaskap i stiftelsen stöttat utvecklingen av detta utbildningsprogram. Antalet huvudmän i stiftelsen är nu uppe i 60 stycken; däribland flera organisationer, ett statligt verk samt bygg-, konsult- och fastighetsförvaltande bolag. CMB har också lagt grunden till ett samarbete med branschföreningen BIM Alliance Sweden. Utbildningen ingår numera som ett valbart program i det utbud som erbjuds på Chalmers Mastersutbildning. Föreningen har under året lämnat anslag till stiftelsen med kronor. Se vidare under Centrum för Management i Byggsektorn År 1998 var Göteborgs Byggmästareförening att skapa stiftelsen CMB, Centrum för Manag Chalmers. Föreningen har sedan dess genom stiftelsen stöttat utvecklingen av detta utbildni Antalet huvudmän i stiftelsen är nu uppe i 60 organisationer, ett statligt verk samt bygg-, ko fastighetsförvaltande bolag. CMB har också l samarbete med branschföreningen BIM Allian Utbildningen ingår numera som ett valbart pro erbjuds på Chalmers Mastersutbildning. Före lämnat anslag till stiftelsen med kron Se vidare under 7

10 :46 Start CMB På CMB:s innehållsrika hemsida, finns en mängd matnyttig information exempelsiv om traineeprogram, utmärkelsen Guldhuset och andra aktualliteter. CMB in English» Start Om CMB Aktiviteter Nyheter Huvudmän Forskning Utbildning Kunskapsutveckling Guldhuset Kontakt Släpp sargen! Ledare : Simon Grimberg, trainee Framtidens Samhällsbyggare, jr. projektledare Bygg-Fast Nu är det klart det blir en omgång två av CMB och GR:s uppmärksammade och populära traineeprogram Framtidens Samhällsbyggare! Förra året sökte över 1400 personer de 17 platserna. En av dem som klarade sig igenom den hårda granskningen var Simon Grimberg, nu junior projektledare på Bygg-Fast. Hans uppmaning till företag och organisationer som vill attrahera de bästa och mest drivna unga medarbetarna - släpp sargen! Man måste utmana stuprörstänket och vara ödmjuk för att det alltid krävs förändring. Vi har två mantran i traineegruppen, Släpp sargen! och I samverkan för förändring, som vi försöker tillämpa när vi tar oss an en ny uppgift. Med den attityden tror jag man kan komma långt. Ledarskapsutmärkelsen Guldhuset CMB Chalmers Läs mer» Ledarskapsdagen: Unga måste kunna leda sina chefer! Renoveringstrategier i miljonprogrammet Bygglunch Information och anmälan» Forskningen tar plats på Business Arena Seminarium Information och anmälan» :55 Nästa deadline för ansökan är den 3 april Ansök här! CMB in English» När de unga kan mer om ny teknik och nya kommunikationskanaler än sina chefer ställs de traditionella hierarkierna på ända. Utvecklingen kräver ett nytt ledarskap, men innebär också att unga behöver kunna leda sina chefer för att företagen ska kunna förverkliga sina mål och dra nytta av sina talanger. Vill du vet mer om denna nya ordning anmäl dig till Ledarskapsdagen 28 april - det är bara en dryg månad kvar! Start Om CMB Aktiviteter Nyheter Huvudmän Forskning Utbildning Kunskapsutveckling Guldhuset Kontakt Läs mer» CMB:s ledarskapsutmärkelse» Guldhusets jury» Välkommen till CMB Cad-Q Bedömningskriterier» Nominera din kandidat» Press» Tidigare pristagare» CMB:s ledarskapsutmärkelse Guldhuset Guldhuset delas ut av CMB i samarbete med Byggherrarna, tidningen Byggindustrin, Fastighetsägarna, Svenska Teknik&Designföretagen och Sveriges Byggindustrier. Det årliga priset syftar till att stimulera utvecklingen av ledare inom samhällsbyggnadssektorn genom att uppmärksamma och synliggöra goda föredömen. Vinnaren presenteras varje vår på Ledarskapsdagen som CMB arrangerar. Juryns mål är att lyfta fram förebilder som representerar olika slags ledarskap i företag och projekt. Priset utgörs av äran samt ett diplom designat av Happy, Forsman & Bodenfors. Guldhuset delas ut i samband med CMB:s Ledarskapsdag på våren. För mer information, kontakta Bengt Christensson, Välkommen att nominera din kandidat! Läs om hur det gick för våra tidigare pristagare här (s 11-13)» Sida 1 av 2 8 För studenter Masterprogram» Traineeprogram» Mentorprogram» DCPM Alumni» För företag Extranät» Att vara huvudman i CMB» Mentorprogram» Examensarbeten» För forskare Ansök om forskningsmedel» Publikationer» Pågående forskningsprojekt» Kontakt Centrum för Management i Byggsektorn Chalmers tekniska högskola Göteborg

11 Studenters intresse för branschen Den 16 och 23 oktober genomfördes i samarbete med BI Väst traditionsenligt temakvällar med inbjudna ungdomar från Chalmers respektive Handelshögskolan. För att få en djupare diskussion med studenterna kring deras syn på byggbranschen organiserades sammankomsten under fyra huvudteman: Marknad, Karriär, Miljö och Anläggning. I huset arrangerades fyra stationer där dessa ämnen introducerades av företrädare för medlemsföretag, och där frågorna stundom duggade tätt. Intresset för branschens förutsättningar stegrades ytterligare med en tipspromenad som toppades med generösa priser, skänkta av medlemsföretag. Kvällen avslutades med en välsmakande italiensk buffé samt ytterligare tillfälle till givande diskussioner och mingel. 9

12 Stipendiet Byggmästaren Stipendiet Byggmästaren instiftades 1996 av Göteborgs Byggmästareförening och har sedan dess årligen utdelats till chalmerister och handelsstuderande som presterat prisvärda examensarbeten. Den för ändamålet utsedda stipendiekommittén hade efter genomgång av tjugotalet inlämnade redogörelser, nominerat sex arbeten för stipendiet. Samtliga dessa sex bidrag befanns hålla hög kvalitet, varför kommittén avstod från den tidigare gängse inbördes graderingen. På årsmötet utdelades till varje examensarbete en summa om kronor, således totalt kronor. Från vänster: civilingenjör Linda Ganehed, civilingenjör Amanda Otter, civilingenjör Niclas Jakobsen, civilingenjörerik Sundbom, civilingenjör Andreas Jurkiewicz, högskoleingenjör Sofia Kjellberg, högskoleingenjör Linn Sundqwist, civilingenjör Niclas Johansson, civilingenjör Tedh Adelbäck, civilingenjör Sandra Persson, civilingenjör Sandra Berg samt högskoleingenjör Patrik Ekström. På bilden saknas Gabriel Envall. Från vänster: Magnus Persson - Chalmers Arkitektur, Paula Wahlgren - Chalmers Bygg- & Miljöteknik, Thomas Sjögren - Sjögrens Byggnads AB, Lennart Apleberger - f.d. NCC, Anders Olovson - GBF, Jan Isberg - Borås Högskola, Bert Luvö - Chalmers Byggekonomi 10

13 Göteborgs Byggmästareförening Årsberättelse 2014

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25 Här följer stipendiater, rubrik på respektive examensarbete samt en sammanfattning ur kommitténs motiveringar: Linn Sundqwist och Sofia Kjellberg för deras examensarbete Intern kommunikation på PEAB:s arbetsplatser. Linn och Sofia fokuserar på att ta fram en rutin för den interna kommunikationen i ledet hantverkare arbetsledning och på hur kommunikationen på en arbetsplats kan förbättras. Sandra Berg och Sandra Persson för deras examensarbete Construction Management in Practice. Sandra och Sandra har på ett engagerat och undersökande sätt studerat, analyserat och beskrivit arbetsmodellen Construction Management vid genomförande av byggprojekt. Tedh Adelbäck och Niclas Johansson för deras examensarbete Success Factors in Large Infrastructure Projects. Tedh och Niclas har på ett systematiskt sätt beaktat framgångsfaktorer och definierat tio huvudkriterier för framgång utifrån byggentreprenörens perspektiv. Niclas Jakobsen, Andreas Jurkiewicz och Erik Sundbom för deras examensarbete Anläggningsbranschens syn på personcertifiering. Niclas, Andreas och Erik har i nära samarbete med Trafikverkets projekt Skandinavisk Infrastruktur (SIK) analyserat om personcertifiering kan öka kvalitet, säkerhet och kompetens i anläggningsbranschen. Patrik Ekström och Gabriel Envall för deras examensarbete Strategier för framtida utveckling av fastigheter. Patriks och Gabriels har utvecklat en trovärdig strategi- och affärsmodell för att värva framtida hyresgäster till en utvald fastighet. Linda Ganehed och Amanda Otter för deras examensarbete Platschefens roll och arbetsbelastning. Amanda och Linda har engagemang och noggrannhet analyserat en platschefs roll, arbetsuppgifter och arbetsbelastning. GÖTEBORGS BYGGMÄSTAREFÖRENING STIPENDIET Vill du veta mer om hur Du skall söka våra stipendier, kontakta GBF eller läs mer på vår hemsida. TILL EXAMENSARBETEN SOM VILL UTMANA! Göteborgs Byggmästareförening avsätter årligen SEK :- till stipendiet Byggmästaren i avsikt att främja utveckling inom byggmästeriet. STATUTER Berättigade att söka stipendiet är studenter från - Chalmers Tekniska Högskola, på V-, A-, AT-, AE-, och I- linjerna, på masters- resp. civilingenjörsprogram, och på ingenjörsprogram inom Bygg, - Handelshögskolan i Göteborg, - Göteborgs Universitet, - Högskolan i Borås. Stipendium kan sökas av studenter som valt att utföra examensarbete eller motsvarande prestation inom ämnesområdet byggmästeri (= teknik, miljö, design, ekonomi, produktion, juridik etc. med inriktning mot byggprocessen). Arbetet skall vara godkänt under Beloppet fastställes individuellt och skall utgå med högst SEK :- per stipendium. Antalet stipendiater kan variera. Ansökan inlämnas till Göteborgs Byggmästareförening, se adress nedan, senast den 28 februari Stipendiaterna utses av en kommitté bestående av representanter för Göteborgs Byggmästareförening och av respektive dekanus. Beslut om stipendium baseras på utfört och av skolan godkänt projektarbete. De av stipendiekommittén utsedda stipendiaterna presenteras på föreningens årsmöte under april månad. Det ges möjlighet för den eller de stipendiater, som nominerats, att redovisa sitt projekt i samband med föreningens årsmöte. Göteborg i september 2014 Göteborgs Byggmästareförening, Ekmansgatan 1, Göteborg, tel: , hemsida: 11

26 Ledarspåret - Karriär arbetsledare YRGO på Lindholmen Den 20 maj genomfördes en skärgårdstur med ångaren Bohuslän i syfte att låta studenter från Yrkeshögskolemyndighetens kurser vid YRGO på Lindholmen få möjligheter att träffa ledare från byggbranschen. Medlemsföretagen hade själva valt ut goda föredömen och skärgårdsturen gav bra möjligheter till erfarenhetsutbyten och konstruktiva samtal. Under utfärden informerade kursledningen bland annat om skolans planerade utvidgning av kursutbudet och det ökade ansvar för branschen som detta skulle komma att innebära. Det handlade bland annat om att kunna erbjuda lämpliga praktikplatser. Från Byggmästareföreningens sida underströks avsikten med föreningens engagemang i ledarfrågan. Ledarrekrytering är en ödesfråga för branschen och ett område som självfallet prioriteras högt av föreningens styrelse och dess medlemmar. Ett arrangemang av detta slag är ett utmärkt sätt att umgås, lära känna företrädare för branschen samt att ge studenterna möjlighet att vidga den personliga plattformen inför ett kommande inträde i arbetslivet. Träffen blev ju inte sämre av att vädret visade sig från sin bästa sida denna vårkväll och att den levande musiken skapade en gemytlig stämning på färden genom Göteborgs södra skärgård. De cirka 80 deltagarna kunde också avnjuta en enkel välsmakande buffé som dukades fram från kabyssen. AO - LOC YRGO på Lindholmen Den 20 maj genomfördes en skärgårdstur med ångaren Bohuslän i syfte att låta studenter från Yrkeshögskolemyndighetens kurser vid YRGO på Lindholmen få möjligheter att träffa ledare från byggbranschen. Medlemsföretagen hade själva valt ut goda föredömen och

27 Teknikerstipendiet Detta stipendium instiftades 1943 i samband med Göteborgs Byggmästareförenings 50-årsjubileum. Teknikstipendiet utdelas till förtjänta elever i avgångsklasserna från YRGO (f d Yrkeshögskolan i Göteborg) på Lindholmen års mottagare, som utsågs på rekommendation av lärarkollegiet, blev Frida Olausson och Adnan Delkic som vardera erhöll kronor ur rektor Svante Boströms hand vid skolans högtidliga våravslutning den 13 juni. 13

28 Server: Jobb - Ordernummer:22463-Gbg Byggmästarförening Årsred2014:2 till 8 - Verksamhetsber:2015 Verksamhetsberättelse 2015 ( ).doc Ledarspåret - Karriär yrkesarbetare Yrkesstipendiet AO - LOC Yrkesstipendiet instiftades år 1997 av Göteborgs Byggmästareförening och utdelar årligen ett eller flera stipendier till förtjänstfulla yrkeselever inom byggutbildningen. Urvalet sker efter rekommendation av Bräckegymnasiets lärarkollegium års mottagare blev Niclas Olofsson, Pontus Fagberg samt Rasmus Karlsson Julin, som erhöll kronor vardera. Stipendieceremonin genomfördes i samband med examensfirandet den 3 juni i skolans övningsverkstad, dagen till ära utsmyckad som festlokal. Vinnarna av årets Tekniktävling årskurs 5-6 Noltorpsskolan 5A Tekniska Samfundet och Tekniktävlingen Med tekniken mot framtiden. Ungdomen till tekniken! TEKNIKTÄVLINGEN SOM ENGAGERAR UNGDOMAR Tekniska Sam Yrkesstipendiet Yrkesstipendiet instiftades år 1997 av Göteborgs Byggmästareförening och utdelar årligen ett eller flera stipendier till förtjänstfulla yrkeselever inom byggutbildningen. Urvalet sker efter rekommendation av Bräckegymnasiets lärarkollegium. TEKNIKTÄVLINGAR» OM OSS» SPONSOR» TEKNISKA TJEJRUNDAN» MEDLEM Tekniska Samfundets tekniktävling 2014 års mottagare blev Niclas Olofsson, Pontus Fagberg samt Rasmus Karlsson Julin, som erhöll kronor vardera. Stipendieceremonin genomfördes i samband med examensfirandet den 3 juni i skolans övningsverkstad, dagen till ära utsmyckad som festlokal. GBF har tillsammans med bland andra Chalmers, AkzoNobel, SKF, Caterpillar, Semcon, Volvo, Egnahemsbolaget, Göteborgs universitet, ABB, Stena Teknik, Stena, Wallenstam, Ericsson, VGR, Universeum och Strömma sponsrat Tekniska Samfundets tekniktävling för årskurs 5-6. Finalen, som genomfördes i samband med Båtmässan i Göteborg, vanns av Noltorpsskolan klass 5A från Alingsås. Hem > Vinnarna av årets Tekniktävling årskurs 5-6 Noltorpsskolan 5A Förvalta och utveckla föreningens tillgångar VINNARNA AV ÅRETS TEKNIKTÄVLING ÅRSKURS 5-6 NOLTORPSSKOLAN 5A FEBRUARI 4, 2015 Tekniktävlingen årskurs 5-6 Add Comment Grattis Noltorpsskolan klass 5A till segern i dagens final av Tekniktävlingen som gick av stapeln på Båtmässan i Göteborg tisdagen 3/ Juryn hade ett stort arbete med att särskilja de sex finalisterna i årets final. Det var ett stort kämpande runt bassängen. Uppdraget var att bygga en båt som drivs med av gummibandspropeller. Alla klasser fick en hemlig låda med ett stort varierande innehåll. Man testade båtarna i bassängen inför de två finalheaten. De kämpande skolorna var: Alingsås: Noltorpsskolan kl. 5A / Noltorpsskolan klass 5B / Ödenäs skola kl. 5-6 Göteborg: Skutehagens skolan kl.6e / Sverigefinska skolan kl. 4-6 / Åkeredsskolan kl.6a SENASTE NYTT 8 Välj månad Vinnare Tekniktävlingen 2015 Båtmässan Noltorpsskolan 5A Foto: Maringuiden 14

29 Föreningens tillgångar Föreningen har under sina snart 125 år, och inte minst genom generösa donationer och gåvor, samlat på sig en del värden. Dessa måste självfallet ansvarsfullt och med största respekt förvaltas och utvecklas på bästa möjliga sätt. Fastigheten En av föreningens verkliga tillgångar är självfallet vår vackra fastighet vid Ekmansgatan 1. Det är av största vikt att denna fastighet vårdas och underhålls, men också att lokalerna utvecklas så att de är ändamålsenliga för dagens verksamhet. En särskild kommitté inom styrelsen har ansvar för detta arbete. Det är föreningsmedlemmarna Therese Kilenstam och Mats Johansson som främst arbetar med våra fastighetsrelaterade frågor. Under året har fastighetens försörjning med kyla kylmaskin med kringutrustning varit föremål för uppgradering i konsekvens med föregående års vidtagna åtgärder för husets ventilation. Invändigt har kontorsrum och salonger allt efter behov blivit föremål för utbyte av gardiner alternativt kemtvätt. På innergården har en stenlagd yta iordningställts för att fungera som cykelparkering. AO - LOC Föreningen har under sina snart 125 år, och inte minst genom generösa donationer och gåvor, samlat på sig en del värden. Dessa måste självfallet ansvarsfullt och med största respekt förvaltas på bästa möjliga sätt. Fastigheten En av föreningens verkliga tillgångar är självfallet vår vackra fastighet vid Ekmansgatan 1. Det är av största vikt att denna fastighet vårdas och underhålls, men också att lokalerna utvecklas så att de är ändamålsenliga för dagens verksamhet. En särskild kommitté inom styrelsen har ansvar för detta arbete. Det är föreningsmedlemmarna Therese Kilenstam och Mats Johansson som främst arbetar med våra fastighetsrelaterade frågor. Aktiekommittén Ett annat viktigt arbete är förvaltning av föreningens värdepappersportfölj. Arbetet sköts av föreningens särskilda Aktiekommitté som sammanträder vid fyra tillfällen per år eller då behovet så påkallar. Ytterligare information finns under rubriken Kapitalförvaltning. Under året har fastighetens försörjning med kyla kylmaskin med kringutrustning varit föremål för uppgradering i konsekvens med föregående års vidtagna åtgärder för husets ventilation. AO - LOC Invändigt har kontorsrum och salonger allt efter behov blivit föremål för utbyte av gardiner alternativt kemtvätt. På innergården har en stenlagd yta iordningställts för att fungera som cykelparkering. Server: Jobb - Ordernummer:22463-Gbg Byggmästarförening Årsred2014:2 till 8 - Verksamhetsber:2015 Verksamhetsberättelse 2015 ( ).doc 9 Aktiekommittén Ett annat viktigt arbete är förvaltning av föreningens värdepappersportfölj. Arbetet sköts av föreningens särskilda Aktiekommitté som sammanträder vid fyra tillfällen per år eller då behovet så påkallar. Ytterligare information finns under rubriken Kapitalförvaltning. Hjälpkassa och Understödsfond Göteborgs Byggmästareförenings Hjälpkassa, instiftad år 1928, innehåller tillgångar som självfallet också måste förvaltas. Statuter, se GBF:s hemsida. 15

30 Hjälpkassa och Understödsfond Göteborgs Byggmästareförenings Hjälpkassa, instiftad år 1928, innehåller tillgångar som självfallet också måste förvaltas. Statuter, se GBF:s hemsida. Utdrag ur SEB s förvaltningsberättelse för Sven Steens Fond Sven Steens Understödsfond instiftades år Fonden, som förvaltas av SEB, avsågs ursprungligen utgöra en slags kollektiv försäkring vid olycksfall bland verkmästare med flera hos föreningens medlemsföretag. Den årliga avkastningen fördelas av föreningens styrelse till sökande efter bland annat rekommendation från företagen. Statuter, se GBF:s hemsida. Sven Steens Understödsfond instiftades år Fo av SEB, avsågs ursprungligen utgöra en slags kolle olycksfall bland verkmästare med flera hos förening Den årliga avkastningen fördelas av föreningens sty efter bland annat rekommendation från företagen. S hemsida. Server: Jobb - Ordernummer:22463-Gbg Byggmästarförening Årsred2014:2 ti 16

31 Medlemmar 2014 Göteborgs Byggmästareförening 3-Stadsakustik AB Box Älvängen Krister Larsson 3P Tak AB Östadsvägen Gråbo Christer Bogeblad A.G. Kakelspecialisten AB Hältorp Ytterby Anders Graf AF Bygg Göteborg AB Theres Svenssons gata Göteborg Thomas Pelldén AG Anläggning & Grönt Entr AB Slakthusgatan 5 C Göteborg Magnus Jonsson Agnesbergs Grävtj. i Kungälv AB Bilgatan Kungälv Johan Johansson Ale Betongborrning AB Balltorp Nygård George Sjöberg Alingsås Takläggning AB Krangatan Alingsås Martin Scherman All-Bygg Kållered AB Labacka Kållered Ingemar Johansson Georg Anderson Golv AB Varbergsvägen Borås Erik Anderson Gösta Andersson Byggnadsfirma AB Box Göteborg Margareta Olofsson Anjobygg AB Gruvgatan 35 A Västra Frölunda Christian Jöhncke Assmundsons Golv AB Klangfärgsgatan Västra Frölunda Arne Lidman Axelssons Bygg i Aplared AB Stationsvägen Aplared Sthen Axelsson Backa Byggmontage AB Box Göteborg Tore Gustafsson Betongsprutnings Aktiebolaget Besab Tagenevägen Hisings Backa Lars-Göran Dahlqvist Betongbyggen Jonas Svensson AB Elementvägen Lindome Jonas Svensson Betongdoktorn AB Sixten Camps Gata Göteborg Peter Sörensson Peter Borrelit AB Tråkärrslättsvägen 42 A Billdal Peter Waldefors Boskalis Sweden AB Vassgatan 3 D Göteborg Michael Törnqvist Bygg-G Förvaltnings AB Box Göteborg Ronny Persson Bygg-Ovalen AB Ålgårdavägen Kungsbacka Patrik Olsson Bygg-S AB Hinderbanan Göteborg Kjell Sallander AB Byggarbeten Per Lindvall Torgny Segestedtsgatan Västra Frölunda Per Lindvall Byggfokus Entreprenad AB Ringögatan Göteborg Mathias Svensson Byggmästarna JW AB Östra Vägen Hönö Johan Wrennmark Byggproduktion & Konsult i Göteborg AB Tagenevägen Hisings Backa Lars Hansson Calderys Nordic AB Box Göteborg Thomas Höjer K & R Carlberg Dredging AB Exportgatan 51 B Hisings Backa Peter Burman Carlbergs i Göteborg AB Exportgatan 51 B Hisings Backa Peter Burman AB CD Bygg Corneliusson & Drevander Gundas gata Mölndal Johan Sjölund Celander AB Box Mölndal Örjan Berntsson City Industriservice i Göteborg AB J A Wettergrens gata Västra Frölunda Detlev Oldenburg DAB Domiflex AB, Reg. Väst Örlogsvägen Västra Frölunda Anders Berne E Edvardsson Bygg AB Hälleflundregatan Västra Frölunda Håkan Skålberg Effektiv Bygg i Mölndal AB Kråketorpsgatan Mölndal Björn Jansson Åke Ekstrand Byggnads AB Box Mölnlycke Åke Ekstrand Engman Tak AB Ringögatan Göteborg Fredrik Hallner Nils Ericsons Byggnads AB Box Alingsås Ulf-Göran Andersson Byggnads AB Eriksson & Rann Virvelvindsgatan 18 B Göteborg Victor Rann Erlandsson Bygg AB Box Göteborg Markus Brink Esselge Bygg AB Pl 3862 Hällesåker Lindome Lars-Gunnar Svensson FC Mureri AB Exportgatan Hisings Backa Peter Falk Flodén Byggnads AB Box Lerum Anders Ollander Fredrikssons Byggnads AB Alelundsgatan Göteborg Christer Fredriksson Frillesås Mur och Puts AB Annebergsvägen 7 B Varberg Morgan Dragstedt AB Fristad Bygg Trumslagare Blomgrens väg Fristad Peter Serrander AB Färdig Betong Box Göteborg Carina Edblad Gatu och Väg Väst AB Äsperedsgatan Gunnilse Per Svensson GBS Entreprenad AB Tjuvkil Lycke Niklas Martinsson GEBAB Service Box Göteborg Peter Ericsson Glose Murning & Puts AB Glose Kärna Jan-Erik Larsson Golvet Göteborg AB August Barks Gata Västra Frölunda Håkan Nordbolm Green Landscaping AB Ruskvädersgatan Göteborg Joakim Nogander Grundförstärkningar i Göteborg AB Box Göteborg Gunnar Lundqvist Göfast Gruppen AB Ringögatan Göteborg Ulf Stenholm 17