GÖTEBORGS BYGGMÄSTAREF GÖTEBORGS BYGGMÄSTAREFÖRENING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "GÖTEBORGS BYGGMÄSTAREF GÖTEBORGS BYGGMÄSTAREFÖRENING"

Transkript

1 GÖTEBORGS BYGGMÄSTAREF GÖTEBORGS BYGGMÄSTAREFÖRENING EKMANSGATAN EKMANSGATAN 32 GÖTEBORG VERKSAMHETEN 2014

2

3 Innehållsföteckning Föreningsstämma Verksamheten sid. 4 Medlemsaktiviteter Chalmerscortègen... sid. 5 Gothia Towers... sid. 6 Framtidens byggare Ledarspåret karriär platschef CMB... sid. 7 Temakvällar studenter... sid. 9 Stipendiet Byggmästaren; utlysning, motiveringar, mottagare... sid. 10 Ledarspåret karriär arbetsledare YRGO på Lindholmen... sid. 12 Teknikerstipendiet; motiveringar, mottagare... sid. 13 Ledarspåret karriär yrkesarbetare Yrkesstipendiet; motiveringar, mottagare... sid. 14 Förvalta och utveckla föreningens tillgångar Medlemmar Dagordning... sid 2 Valnämndens förslag... sid 3 Fastigheten... sid.15 Aktiekommittén... sid.15 Hjälpkassa och Understödsfond... sid.15 Utdrag ur SEB förvaltningsberättelse för Sven Steens Fond... sid. 16 Medlemsförteckning; företag och personliga medlemmar... sid.17 1

4 Föreningsstämma DAGORDNING FÖRENINGSSTÄMMA 1. Stämmans öppnande 2. Val av ordförande vid stämman 3. Upprop av medlemmarna 4. Upprättande av röstlängd 5. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare, att jämte ordföranden justera protokollet 6. Fråga om kallelse till stämman skett i behörig ordning 7. Styrelsens årsredovisning 8. Revisorernas berättelse 9. Fastställande av balansräkningen och resultaträkningen 10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 11. Beslut med anledning av vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen 12. Val av föreningsordförande tillika ordförande i styrelsen och vice ordförande 13. Val av övriga styrelseledamöter och suppleanter 14. Val av tre revisorer och två suppleanter 15. Val av valnämnd och utseende av sammankallande ledamot 16. Bestämmande av arvoden till styrelsen och revisorer 17. Fastställande av årsavgift 18. Övriga ärenden 19. Stämmans avslutande Dagordningen är upprättad i enlighet med Göteborgs Byggmästareförenings stadgar, 5. 2

5 Protokoll fört vid möte med Göteborgs Byggmästareförenings Valberedning Tid: Plats: Ekmansgatan 1 Närvarande: Tomas Saxborn Ingemar Edvardsson Sune Almqvist Mats Johansson Till ordförande och vice ordförande föreslår valberedningen 1. Sven Steen som ordförande, omval för ett år 2. Stephan Woodbridge som vice ordförande, omval för två år Till ordinarie ledamöter föreslår valberedningen 1. Therese Kilenstam, omval för två år 2. Anders Larsson, omval för två år Till suppleanter föreslår valberedningen 1. Tomas Gustafson, omval för två år 2. Jonas Öberg, nyval för två år (Öberg i Väst Bygg AB) Till revisorer föreslår valberedningen 1. Bengt Kron, omval för ett år 2. Ralf Hanson, omval för ett år 3. Carina Edblad, omval för ett år Till revisorssuppleanter föreslår valberedningen 1. Åsa Önfelt, omval för ett år 2. Anette Olsson, omval för ett år Magnus Juthage, Kjell Fröjdendahl och Tommy Ivarsson är tidigare valda som ordinarie ledamöter till 2016 samt Ulf-Göran Andersson och Anders Berne som suppleanter under samma tidsperiod. Vid protokollet Tomas Saxborn 3

6 Verksamhetsberättelse 2014 Göteborgs Byggmästareförening bedriver en mångfasetterad verksamhet som egentligen har fyra olika utgångspunkter; att företräda och tillgodose föreningens medlemmars behov och intressen, att säkerställa branschens fortlevnad genom att intressera unga för vår näring, att ge stöd till externa aktiviteter i syfte att främja branschen och regionen samt att förvalta föreningens tillgångar. Vad detta arbete, som genomförs genom skiftande aktiviteter och via utsedda kommittéer, bland annat har omfattat under 2014 beskrivs på nästkommande sidor. Årsmiddagen i föreningens lokaler är ett utmärkt tillfälle att träffa kollegor och inbjudna gäster 4

7 (88(bild Medlemsaktiviteter Medlemsaktiviteter har till avsikt att stärka och utveckla föreningen som en naturlig mötesplats för branschen. Det kan handla om att sprida kunskap och information kring aktuella ämnen, men också att skapa trivsel, avkoppling och samkväm. En särskild kommitté, bestående av styrelseledamöterna Anders Berne och Tommy Ivarsson, arbetar med att utveckla dessa programpunkter. AO - LOC Verksamhetsberättelse 2014 Cortège, spex och mingel Göteborgs Byggmästareförening bedriver en mångfasetterad verksamhet som egentligen har fyra olika utgångspunkter; att företräda och tillgodose föreningens medlemmars behov och intressen, att I samarbete med Samhällsbyggarna säkerställa (f branschens d SVR) anordnades fortlevnad traditionsenligt genom att intressera ett uppskattat unga Valborgsbesök för vår i stadens vackra konserthus. näring, att ge stöd till externa aktiviteter i syfte att främja branschen och Besöket inleddes med att deltagarna regionen samt fick möjligheten att förvalta att föreningens ta del av årets tillgångar. upplaga av Chalmerscortègen från konserthusets balkong en svårslagen åskådarplats mot Götaplatsen. Chalmeristernas unika återspeglingar av det gångna årets händelser Detta personifierades arbete, som genomförs av internationella genom storheter skiftande som aktiviteter exempelvis och Obama, via Putin, Påven och Zlatan. Självfallet uppmärksammades även mera lokala händelser. utsedda kommittéer, har under 2014 bland annat omfattat följande: Efter att cortègen passerat Götaplatsen intogs Stenhammarsalen för att avnjuta Chalmersspexet Bob, det vill säga det spex som bara har manliga artister. Årets föreställning var uppkallad efter Herakles en hjälte i Medlemsaktiviteter grekisk mytologi. I romersk mytologi heter han Hercules. Medlemsaktiviteter har till avsikt att stärka och utveckla föreningen som en naturlig mötesplats för branschen. Det kan handla om att sprida Kvällen avslutades med mingel och räkfrossa i föreningens sällskapsutrymmen på Ekmansgatan. kunskap och information kring aktuella ämnen, men också att skapa trivsel, avkoppling och samkväm. En särskild kommitté, bestående av Totalt var det 50 personer som denna kväll deltog i föreningarnas firande av vårens ankomst. styrelseledamöterna Anders Berne och Tommy Ivarsson, arbetar med att utveckla dessa programpunkter. Server: Jobb - Ordernummer:22463-Gbg Byggmästarförening Årsred2014:2 till 8 - Verksamhetsber:2015 Verksamhetsberättelse 2015 ( ).doc 1 5

8 AO - LOC Studiebesök Cortège, på Gothia spex och Towers mingel en höjdare I samarbete med Samhällsbyggarna (f d SVR) anordnades Den 30 oktober, traditionsenligt cirka fem veckor ett före uppskattat den officiella invigningen, Valborgsbesök fick medlemmarna i stadens i vackra konserthus. Göteborgs Byggmästareförening möjlighet att på nära håll studera det nya tredje tornet på Gothia Towers. Besöket inleddes med att deltagarna fick möjligheten att ta del av årets Detta är en upplaga imponerande av skapelse Chalmerscortègen som sträcker sig 100 från meter konserthusets upp mot himlen och balkong tornet är en därmed (åtminstone tillsvidare) Göteborgs högsta hus. svårslagen åskådarplats mot Götaplatsen. Chalmeristernas unika Patrik Albertsson, återspeglingar byggsamordnare av på det Svenska gångna Mässan, årets hälsade händelser välkommen personifierades och serverade en intressant av inblick i arbetet internationella med Gothia Towers storheter Triple Tower, som ett exempelvis projekt som då hade Obama, pågått under Putin, de senaste Påven åtta och åren. Zlatan. Självfallet uppmärksammades även mera lokala händelser. Projektet omfattade, förutom det tredje tornet, även en påbyggnad av det befintliga East Tower och resulterade bland annat i drygt 500 nya hotellrum. Det nya hotellet disponerar därmed över rum, vilket gör det till ett av de fem största hotellen i Europa. Efter att cortègen passerat Götaplatsen intogs Stenhammarsalen för att avnjuta Chalmersspexet Bob, det vill säga det spex som bara har manliga artister. Årets föreställning var uppkallad efter Herakles en hjälte Efter Patriks inledande projektbeskrivning var det dags för en guidad rundvandring under ledning av personal från Svenska Mässan och Peab. Visningen inkluderade bland annat besök i spektakulära konferensrum i grekisk med panorama mytologi. över Göteborg, I romersk festvåningen mytologi på Upper heter House han samt Hercules. snyggt designade hotellrum. Dessutom erbjöds det för dem som vågade en promenad på en av glasbroarna mellan tornen, 20 våningar upp i höjden. Kvällen avslutades med mingel och räkfrossa i föreningens sällskapsutrymmen på Ekmansgatan. Sammantaget en mycket trevlig eftermiddag på Svenska Mässan och Gothia Towers som samlade 30-talet deltagare. Totalt var det 50 personer som denna kväll deltog i föreningarnas firande av vårens ankomst. Studiebesök på Gothia Towers en höjdare 6 Server: Jobb - Ordernummer:22463-Gbg Byggmästarförening Årsred2014:2 till 8 - Verksamhetsber:2015 Verksamhetsberättelse 2015 ( ).doc 2

9 Framtidens byggare Göteborgs Byggmästareförening arbetar selektivt och långsiktigt när det gäller att ge stöd till externa aktiviteter i syfte att främja byggsektorn och regionen, men också för att hitta och stimulera ett framtida ledarskap inom branschen. För att säkerställa branschens fortlevnad i allmänhet och ett framtida ledarskap i synnerhet arbetar föreningen med att stödja olika former av bygginriktade utbildningar. Det har under året handlat om stipendier, informationsinsatser samt att erbjuda mötesplatser där unga får chans att träffa livs levande byggare. Ledarspåret - Karriär platschef Centrum för Management i Byggsektorn Ledarspåret - Karriär platschef År 1998 var Göteborgs Byggmästareförening med och tog initiativet till att skapa stiftelsen CMB, Centrum för Management i Byggsektorn, vid Chalmers. Föreningen har sedan dess genom sitt huvudmannaskap i stiftelsen stöttat utvecklingen av detta utbildningsprogram. Antalet huvudmän i stiftelsen är nu uppe i 60 stycken; däribland flera organisationer, ett statligt verk samt bygg-, konsult- och fastighetsförvaltande bolag. CMB har också lagt grunden till ett samarbete med branschföreningen BIM Alliance Sweden. Utbildningen ingår numera som ett valbart program i det utbud som erbjuds på Chalmers Mastersutbildning. Föreningen har under året lämnat anslag till stiftelsen med kronor. Se vidare under Centrum för Management i Byggsektorn År 1998 var Göteborgs Byggmästareförening att skapa stiftelsen CMB, Centrum för Manag Chalmers. Föreningen har sedan dess genom stiftelsen stöttat utvecklingen av detta utbildni Antalet huvudmän i stiftelsen är nu uppe i 60 organisationer, ett statligt verk samt bygg-, ko fastighetsförvaltande bolag. CMB har också l samarbete med branschföreningen BIM Allian Utbildningen ingår numera som ett valbart pro erbjuds på Chalmers Mastersutbildning. Före lämnat anslag till stiftelsen med kron Se vidare under 7

10 :46 Start CMB På CMB:s innehållsrika hemsida, finns en mängd matnyttig information exempelsiv om traineeprogram, utmärkelsen Guldhuset och andra aktualliteter. CMB in English» Start Om CMB Aktiviteter Nyheter Huvudmän Forskning Utbildning Kunskapsutveckling Guldhuset Kontakt Släpp sargen! Ledare : Simon Grimberg, trainee Framtidens Samhällsbyggare, jr. projektledare Bygg-Fast Nu är det klart det blir en omgång två av CMB och GR:s uppmärksammade och populära traineeprogram Framtidens Samhällsbyggare! Förra året sökte över 1400 personer de 17 platserna. En av dem som klarade sig igenom den hårda granskningen var Simon Grimberg, nu junior projektledare på Bygg-Fast. Hans uppmaning till företag och organisationer som vill attrahera de bästa och mest drivna unga medarbetarna - släpp sargen! Man måste utmana stuprörstänket och vara ödmjuk för att det alltid krävs förändring. Vi har två mantran i traineegruppen, Släpp sargen! och I samverkan för förändring, som vi försöker tillämpa när vi tar oss an en ny uppgift. Med den attityden tror jag man kan komma långt. Ledarskapsutmärkelsen Guldhuset CMB Chalmers Läs mer» Ledarskapsdagen: Unga måste kunna leda sina chefer! Renoveringstrategier i miljonprogrammet Bygglunch Information och anmälan» Forskningen tar plats på Business Arena Seminarium Information och anmälan» :55 Nästa deadline för ansökan är den 3 april Ansök här! CMB in English» När de unga kan mer om ny teknik och nya kommunikationskanaler än sina chefer ställs de traditionella hierarkierna på ända. Utvecklingen kräver ett nytt ledarskap, men innebär också att unga behöver kunna leda sina chefer för att företagen ska kunna förverkliga sina mål och dra nytta av sina talanger. Vill du vet mer om denna nya ordning anmäl dig till Ledarskapsdagen 28 april - det är bara en dryg månad kvar! Start Om CMB Aktiviteter Nyheter Huvudmän Forskning Utbildning Kunskapsutveckling Guldhuset Kontakt Läs mer» CMB:s ledarskapsutmärkelse» Guldhusets jury» Välkommen till CMB Cad-Q Bedömningskriterier» Nominera din kandidat» Press» Tidigare pristagare» CMB:s ledarskapsutmärkelse Guldhuset Guldhuset delas ut av CMB i samarbete med Byggherrarna, tidningen Byggindustrin, Fastighetsägarna, Svenska Teknik&Designföretagen och Sveriges Byggindustrier. Det årliga priset syftar till att stimulera utvecklingen av ledare inom samhällsbyggnadssektorn genom att uppmärksamma och synliggöra goda föredömen. Vinnaren presenteras varje vår på Ledarskapsdagen som CMB arrangerar. Juryns mål är att lyfta fram förebilder som representerar olika slags ledarskap i företag och projekt. Priset utgörs av äran samt ett diplom designat av Happy, Forsman & Bodenfors. Guldhuset delas ut i samband med CMB:s Ledarskapsdag på våren. För mer information, kontakta Bengt Christensson, Välkommen att nominera din kandidat! Läs om hur det gick för våra tidigare pristagare här (s 11-13)» Sida 1 av 2 8 För studenter Masterprogram» Traineeprogram» Mentorprogram» DCPM Alumni» För företag Extranät» Att vara huvudman i CMB» Mentorprogram» Examensarbeten» För forskare Ansök om forskningsmedel» Publikationer» Pågående forskningsprojekt» Kontakt Centrum för Management i Byggsektorn Chalmers tekniska högskola Göteborg

11 Studenters intresse för branschen Den 16 och 23 oktober genomfördes i samarbete med BI Väst traditionsenligt temakvällar med inbjudna ungdomar från Chalmers respektive Handelshögskolan. För att få en djupare diskussion med studenterna kring deras syn på byggbranschen organiserades sammankomsten under fyra huvudteman: Marknad, Karriär, Miljö och Anläggning. I huset arrangerades fyra stationer där dessa ämnen introducerades av företrädare för medlemsföretag, och där frågorna stundom duggade tätt. Intresset för branschens förutsättningar stegrades ytterligare med en tipspromenad som toppades med generösa priser, skänkta av medlemsföretag. Kvällen avslutades med en välsmakande italiensk buffé samt ytterligare tillfälle till givande diskussioner och mingel. 9

12 Stipendiet Byggmästaren Stipendiet Byggmästaren instiftades 1996 av Göteborgs Byggmästareförening och har sedan dess årligen utdelats till chalmerister och handelsstuderande som presterat prisvärda examensarbeten. Den för ändamålet utsedda stipendiekommittén hade efter genomgång av tjugotalet inlämnade redogörelser, nominerat sex arbeten för stipendiet. Samtliga dessa sex bidrag befanns hålla hög kvalitet, varför kommittén avstod från den tidigare gängse inbördes graderingen. På årsmötet utdelades till varje examensarbete en summa om kronor, således totalt kronor. Från vänster: civilingenjör Linda Ganehed, civilingenjör Amanda Otter, civilingenjör Niclas Jakobsen, civilingenjörerik Sundbom, civilingenjör Andreas Jurkiewicz, högskoleingenjör Sofia Kjellberg, högskoleingenjör Linn Sundqwist, civilingenjör Niclas Johansson, civilingenjör Tedh Adelbäck, civilingenjör Sandra Persson, civilingenjör Sandra Berg samt högskoleingenjör Patrik Ekström. På bilden saknas Gabriel Envall. Från vänster: Magnus Persson - Chalmers Arkitektur, Paula Wahlgren - Chalmers Bygg- & Miljöteknik, Thomas Sjögren - Sjögrens Byggnads AB, Lennart Apleberger - f.d. NCC, Anders Olovson - GBF, Jan Isberg - Borås Högskola, Bert Luvö - Chalmers Byggekonomi 10

13 Göteborgs Byggmästareförening Årsberättelse 2014

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25 Här följer stipendiater, rubrik på respektive examensarbete samt en sammanfattning ur kommitténs motiveringar: Linn Sundqwist och Sofia Kjellberg för deras examensarbete Intern kommunikation på PEAB:s arbetsplatser. Linn och Sofia fokuserar på att ta fram en rutin för den interna kommunikationen i ledet hantverkare arbetsledning och på hur kommunikationen på en arbetsplats kan förbättras. Sandra Berg och Sandra Persson för deras examensarbete Construction Management in Practice. Sandra och Sandra har på ett engagerat och undersökande sätt studerat, analyserat och beskrivit arbetsmodellen Construction Management vid genomförande av byggprojekt. Tedh Adelbäck och Niclas Johansson för deras examensarbete Success Factors in Large Infrastructure Projects. Tedh och Niclas har på ett systematiskt sätt beaktat framgångsfaktorer och definierat tio huvudkriterier för framgång utifrån byggentreprenörens perspektiv. Niclas Jakobsen, Andreas Jurkiewicz och Erik Sundbom för deras examensarbete Anläggningsbranschens syn på personcertifiering. Niclas, Andreas och Erik har i nära samarbete med Trafikverkets projekt Skandinavisk Infrastruktur (SIK) analyserat om personcertifiering kan öka kvalitet, säkerhet och kompetens i anläggningsbranschen. Patrik Ekström och Gabriel Envall för deras examensarbete Strategier för framtida utveckling av fastigheter. Patriks och Gabriels har utvecklat en trovärdig strategi- och affärsmodell för att värva framtida hyresgäster till en utvald fastighet. Linda Ganehed och Amanda Otter för deras examensarbete Platschefens roll och arbetsbelastning. Amanda och Linda har engagemang och noggrannhet analyserat en platschefs roll, arbetsuppgifter och arbetsbelastning. GÖTEBORGS BYGGMÄSTAREFÖRENING STIPENDIET Vill du veta mer om hur Du skall söka våra stipendier, kontakta GBF eller läs mer på vår hemsida. TILL EXAMENSARBETEN SOM VILL UTMANA! Göteborgs Byggmästareförening avsätter årligen SEK :- till stipendiet Byggmästaren i avsikt att främja utveckling inom byggmästeriet. STATUTER Berättigade att söka stipendiet är studenter från - Chalmers Tekniska Högskola, på V-, A-, AT-, AE-, och I- linjerna, på masters- resp. civilingenjörsprogram, och på ingenjörsprogram inom Bygg, - Handelshögskolan i Göteborg, - Göteborgs Universitet, - Högskolan i Borås. Stipendium kan sökas av studenter som valt att utföra examensarbete eller motsvarande prestation inom ämnesområdet byggmästeri (= teknik, miljö, design, ekonomi, produktion, juridik etc. med inriktning mot byggprocessen). Arbetet skall vara godkänt under Beloppet fastställes individuellt och skall utgå med högst SEK :- per stipendium. Antalet stipendiater kan variera. Ansökan inlämnas till Göteborgs Byggmästareförening, se adress nedan, senast den 28 februari Stipendiaterna utses av en kommitté bestående av representanter för Göteborgs Byggmästareförening och av respektive dekanus. Beslut om stipendium baseras på utfört och av skolan godkänt projektarbete. De av stipendiekommittén utsedda stipendiaterna presenteras på föreningens årsmöte under april månad. Det ges möjlighet för den eller de stipendiater, som nominerats, att redovisa sitt projekt i samband med föreningens årsmöte. Göteborg i september 2014 Göteborgs Byggmästareförening, Ekmansgatan 1, Göteborg, tel: , hemsida: 11

26 Ledarspåret - Karriär arbetsledare YRGO på Lindholmen Den 20 maj genomfördes en skärgårdstur med ångaren Bohuslän i syfte att låta studenter från Yrkeshögskolemyndighetens kurser vid YRGO på Lindholmen få möjligheter att träffa ledare från byggbranschen. Medlemsföretagen hade själva valt ut goda föredömen och skärgårdsturen gav bra möjligheter till erfarenhetsutbyten och konstruktiva samtal. Under utfärden informerade kursledningen bland annat om skolans planerade utvidgning av kursutbudet och det ökade ansvar för branschen som detta skulle komma att innebära. Det handlade bland annat om att kunna erbjuda lämpliga praktikplatser. Från Byggmästareföreningens sida underströks avsikten med föreningens engagemang i ledarfrågan. Ledarrekrytering är en ödesfråga för branschen och ett område som självfallet prioriteras högt av föreningens styrelse och dess medlemmar. Ett arrangemang av detta slag är ett utmärkt sätt att umgås, lära känna företrädare för branschen samt att ge studenterna möjlighet att vidga den personliga plattformen inför ett kommande inträde i arbetslivet. Träffen blev ju inte sämre av att vädret visade sig från sin bästa sida denna vårkväll och att den levande musiken skapade en gemytlig stämning på färden genom Göteborgs södra skärgård. De cirka 80 deltagarna kunde också avnjuta en enkel välsmakande buffé som dukades fram från kabyssen. AO - LOC YRGO på Lindholmen Den 20 maj genomfördes en skärgårdstur med ångaren Bohuslän i syfte att låta studenter från Yrkeshögskolemyndighetens kurser vid YRGO på Lindholmen få möjligheter att träffa ledare från byggbranschen. Medlemsföretagen hade själva valt ut goda föredömen och

27 Teknikerstipendiet Detta stipendium instiftades 1943 i samband med Göteborgs Byggmästareförenings 50-årsjubileum. Teknikstipendiet utdelas till förtjänta elever i avgångsklasserna från YRGO (f d Yrkeshögskolan i Göteborg) på Lindholmen års mottagare, som utsågs på rekommendation av lärarkollegiet, blev Frida Olausson och Adnan Delkic som vardera erhöll kronor ur rektor Svante Boströms hand vid skolans högtidliga våravslutning den 13 juni. 13

28 Server: Jobb - Ordernummer:22463-Gbg Byggmästarförening Årsred2014:2 till 8 - Verksamhetsber:2015 Verksamhetsberättelse 2015 ( ).doc Ledarspåret - Karriär yrkesarbetare Yrkesstipendiet AO - LOC Yrkesstipendiet instiftades år 1997 av Göteborgs Byggmästareförening och utdelar årligen ett eller flera stipendier till förtjänstfulla yrkeselever inom byggutbildningen. Urvalet sker efter rekommendation av Bräckegymnasiets lärarkollegium års mottagare blev Niclas Olofsson, Pontus Fagberg samt Rasmus Karlsson Julin, som erhöll kronor vardera. Stipendieceremonin genomfördes i samband med examensfirandet den 3 juni i skolans övningsverkstad, dagen till ära utsmyckad som festlokal. Vinnarna av årets Tekniktävling årskurs 5-6 Noltorpsskolan 5A Tekniska Samfundet och Tekniktävlingen Med tekniken mot framtiden. Ungdomen till tekniken! TEKNIKTÄVLINGEN SOM ENGAGERAR UNGDOMAR Tekniska Sam Yrkesstipendiet Yrkesstipendiet instiftades år 1997 av Göteborgs Byggmästareförening och utdelar årligen ett eller flera stipendier till förtjänstfulla yrkeselever inom byggutbildningen. Urvalet sker efter rekommendation av Bräckegymnasiets lärarkollegium. TEKNIKTÄVLINGAR» OM OSS» SPONSOR» TEKNISKA TJEJRUNDAN» MEDLEM Tekniska Samfundets tekniktävling 2014 års mottagare blev Niclas Olofsson, Pontus Fagberg samt Rasmus Karlsson Julin, som erhöll kronor vardera. Stipendieceremonin genomfördes i samband med examensfirandet den 3 juni i skolans övningsverkstad, dagen till ära utsmyckad som festlokal. GBF har tillsammans med bland andra Chalmers, AkzoNobel, SKF, Caterpillar, Semcon, Volvo, Egnahemsbolaget, Göteborgs universitet, ABB, Stena Teknik, Stena, Wallenstam, Ericsson, VGR, Universeum och Strömma sponsrat Tekniska Samfundets tekniktävling för årskurs 5-6. Finalen, som genomfördes i samband med Båtmässan i Göteborg, vanns av Noltorpsskolan klass 5A från Alingsås. Hem > Vinnarna av årets Tekniktävling årskurs 5-6 Noltorpsskolan 5A Förvalta och utveckla föreningens tillgångar VINNARNA AV ÅRETS TEKNIKTÄVLING ÅRSKURS 5-6 NOLTORPSSKOLAN 5A FEBRUARI 4, 2015 Tekniktävlingen årskurs 5-6 Add Comment Grattis Noltorpsskolan klass 5A till segern i dagens final av Tekniktävlingen som gick av stapeln på Båtmässan i Göteborg tisdagen 3/ Juryn hade ett stort arbete med att särskilja de sex finalisterna i årets final. Det var ett stort kämpande runt bassängen. Uppdraget var att bygga en båt som drivs med av gummibandspropeller. Alla klasser fick en hemlig låda med ett stort varierande innehåll. Man testade båtarna i bassängen inför de två finalheaten. De kämpande skolorna var: Alingsås: Noltorpsskolan kl. 5A / Noltorpsskolan klass 5B / Ödenäs skola kl. 5-6 Göteborg: Skutehagens skolan kl.6e / Sverigefinska skolan kl. 4-6 / Åkeredsskolan kl.6a SENASTE NYTT 8 Välj månad Vinnare Tekniktävlingen 2015 Båtmässan Noltorpsskolan 5A Foto: Maringuiden 14

29 Föreningens tillgångar Föreningen har under sina snart 125 år, och inte minst genom generösa donationer och gåvor, samlat på sig en del värden. Dessa måste självfallet ansvarsfullt och med största respekt förvaltas och utvecklas på bästa möjliga sätt. Fastigheten En av föreningens verkliga tillgångar är självfallet vår vackra fastighet vid Ekmansgatan 1. Det är av största vikt att denna fastighet vårdas och underhålls, men också att lokalerna utvecklas så att de är ändamålsenliga för dagens verksamhet. En särskild kommitté inom styrelsen har ansvar för detta arbete. Det är föreningsmedlemmarna Therese Kilenstam och Mats Johansson som främst arbetar med våra fastighetsrelaterade frågor. Under året har fastighetens försörjning med kyla kylmaskin med kringutrustning varit föremål för uppgradering i konsekvens med föregående års vidtagna åtgärder för husets ventilation. Invändigt har kontorsrum och salonger allt efter behov blivit föremål för utbyte av gardiner alternativt kemtvätt. På innergården har en stenlagd yta iordningställts för att fungera som cykelparkering. AO - LOC Föreningen har under sina snart 125 år, och inte minst genom generösa donationer och gåvor, samlat på sig en del värden. Dessa måste självfallet ansvarsfullt och med största respekt förvaltas på bästa möjliga sätt. Fastigheten En av föreningens verkliga tillgångar är självfallet vår vackra fastighet vid Ekmansgatan 1. Det är av största vikt att denna fastighet vårdas och underhålls, men också att lokalerna utvecklas så att de är ändamålsenliga för dagens verksamhet. En särskild kommitté inom styrelsen har ansvar för detta arbete. Det är föreningsmedlemmarna Therese Kilenstam och Mats Johansson som främst arbetar med våra fastighetsrelaterade frågor. Aktiekommittén Ett annat viktigt arbete är förvaltning av föreningens värdepappersportfölj. Arbetet sköts av föreningens särskilda Aktiekommitté som sammanträder vid fyra tillfällen per år eller då behovet så påkallar. Ytterligare information finns under rubriken Kapitalförvaltning. Under året har fastighetens försörjning med kyla kylmaskin med kringutrustning varit föremål för uppgradering i konsekvens med föregående års vidtagna åtgärder för husets ventilation. AO - LOC Invändigt har kontorsrum och salonger allt efter behov blivit föremål för utbyte av gardiner alternativt kemtvätt. På innergården har en stenlagd yta iordningställts för att fungera som cykelparkering. Server: Jobb - Ordernummer:22463-Gbg Byggmästarförening Årsred2014:2 till 8 - Verksamhetsber:2015 Verksamhetsberättelse 2015 ( ).doc 9 Aktiekommittén Ett annat viktigt arbete är förvaltning av föreningens värdepappersportfölj. Arbetet sköts av föreningens särskilda Aktiekommitté som sammanträder vid fyra tillfällen per år eller då behovet så påkallar. Ytterligare information finns under rubriken Kapitalförvaltning. Hjälpkassa och Understödsfond Göteborgs Byggmästareförenings Hjälpkassa, instiftad år 1928, innehåller tillgångar som självfallet också måste förvaltas. Statuter, se GBF:s hemsida. 15

30 Hjälpkassa och Understödsfond Göteborgs Byggmästareförenings Hjälpkassa, instiftad år 1928, innehåller tillgångar som självfallet också måste förvaltas. Statuter, se GBF:s hemsida. Utdrag ur SEB s förvaltningsberättelse för Sven Steens Fond Sven Steens Understödsfond instiftades år Fonden, som förvaltas av SEB, avsågs ursprungligen utgöra en slags kollektiv försäkring vid olycksfall bland verkmästare med flera hos föreningens medlemsföretag. Den årliga avkastningen fördelas av föreningens styrelse till sökande efter bland annat rekommendation från företagen. Statuter, se GBF:s hemsida. Sven Steens Understödsfond instiftades år Fo av SEB, avsågs ursprungligen utgöra en slags kolle olycksfall bland verkmästare med flera hos förening Den årliga avkastningen fördelas av föreningens sty efter bland annat rekommendation från företagen. S hemsida. Server: Jobb - Ordernummer:22463-Gbg Byggmästarförening Årsred2014:2 ti 16

31 Medlemmar 2014 Göteborgs Byggmästareförening 3-Stadsakustik AB Box Älvängen Krister Larsson 3P Tak AB Östadsvägen Gråbo Christer Bogeblad A.G. Kakelspecialisten AB Hältorp Ytterby Anders Graf AF Bygg Göteborg AB Theres Svenssons gata Göteborg Thomas Pelldén AG Anläggning & Grönt Entr AB Slakthusgatan 5 C Göteborg Magnus Jonsson Agnesbergs Grävtj. i Kungälv AB Bilgatan Kungälv Johan Johansson Ale Betongborrning AB Balltorp Nygård George Sjöberg Alingsås Takläggning AB Krangatan Alingsås Martin Scherman All-Bygg Kållered AB Labacka Kållered Ingemar Johansson Georg Anderson Golv AB Varbergsvägen Borås Erik Anderson Gösta Andersson Byggnadsfirma AB Box Göteborg Margareta Olofsson Anjobygg AB Gruvgatan 35 A Västra Frölunda Christian Jöhncke Assmundsons Golv AB Klangfärgsgatan Västra Frölunda Arne Lidman Axelssons Bygg i Aplared AB Stationsvägen Aplared Sthen Axelsson Backa Byggmontage AB Box Göteborg Tore Gustafsson Betongsprutnings Aktiebolaget Besab Tagenevägen Hisings Backa Lars-Göran Dahlqvist Betongbyggen Jonas Svensson AB Elementvägen Lindome Jonas Svensson Betongdoktorn AB Sixten Camps Gata Göteborg Peter Sörensson Peter Borrelit AB Tråkärrslättsvägen 42 A Billdal Peter Waldefors Boskalis Sweden AB Vassgatan 3 D Göteborg Michael Törnqvist Bygg-G Förvaltnings AB Box Göteborg Ronny Persson Bygg-Ovalen AB Ålgårdavägen Kungsbacka Patrik Olsson Bygg-S AB Hinderbanan Göteborg Kjell Sallander AB Byggarbeten Per Lindvall Torgny Segestedtsgatan Västra Frölunda Per Lindvall Byggfokus Entreprenad AB Ringögatan Göteborg Mathias Svensson Byggmästarna JW AB Östra Vägen Hönö Johan Wrennmark Byggproduktion & Konsult i Göteborg AB Tagenevägen Hisings Backa Lars Hansson Calderys Nordic AB Box Göteborg Thomas Höjer K & R Carlberg Dredging AB Exportgatan 51 B Hisings Backa Peter Burman Carlbergs i Göteborg AB Exportgatan 51 B Hisings Backa Peter Burman AB CD Bygg Corneliusson & Drevander Gundas gata Mölndal Johan Sjölund Celander AB Box Mölndal Örjan Berntsson City Industriservice i Göteborg AB J A Wettergrens gata Västra Frölunda Detlev Oldenburg DAB Domiflex AB, Reg. Väst Örlogsvägen Västra Frölunda Anders Berne E Edvardsson Bygg AB Hälleflundregatan Västra Frölunda Håkan Skålberg Effektiv Bygg i Mölndal AB Kråketorpsgatan Mölndal Björn Jansson Åke Ekstrand Byggnads AB Box Mölnlycke Åke Ekstrand Engman Tak AB Ringögatan Göteborg Fredrik Hallner Nils Ericsons Byggnads AB Box Alingsås Ulf-Göran Andersson Byggnads AB Eriksson & Rann Virvelvindsgatan 18 B Göteborg Victor Rann Erlandsson Bygg AB Box Göteborg Markus Brink Esselge Bygg AB Pl 3862 Hällesåker Lindome Lars-Gunnar Svensson FC Mureri AB Exportgatan Hisings Backa Peter Falk Flodén Byggnads AB Box Lerum Anders Ollander Fredrikssons Byggnads AB Alelundsgatan Göteborg Christer Fredriksson Frillesås Mur och Puts AB Annebergsvägen 7 B Varberg Morgan Dragstedt AB Fristad Bygg Trumslagare Blomgrens väg Fristad Peter Serrander AB Färdig Betong Box Göteborg Carina Edblad Gatu och Väg Väst AB Äsperedsgatan Gunnilse Per Svensson GBS Entreprenad AB Tjuvkil Lycke Niklas Martinsson GEBAB Service Box Göteborg Peter Ericsson Glose Murning & Puts AB Glose Kärna Jan-Erik Larsson Golvet Göteborg AB August Barks Gata Västra Frölunda Håkan Nordbolm Green Landscaping AB Ruskvädersgatan Göteborg Joakim Nogander Grundförstärkningar i Göteborg AB Box Göteborg Gunnar Lundqvist Göfast Gruppen AB Ringögatan Göteborg Ulf Stenholm 17

GÖTEBORGS BYGGMÄSTAREF GÖTEBORGS BYGGMÄSTAREFÖRENING

GÖTEBORGS BYGGMÄSTAREF GÖTEBORGS BYGGMÄSTAREFÖRENING GÖTEBORGS BYGGMÄSTAREF GÖTEBORGS BYGGMÄSTAREFÖRENING EKMANSGATAN 1 411 EKMANSGATAN 32 GÖTEBORG 1 411 32 VERKSAMHETEN 2013 GÖTEBORGS BYGGMÄSTAREFÖRENING VERKSAMHETEN 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Kap. Antal

Läs mer

Protokoll nr 4 fört vid Länsförsäkringar Blekinges ordinarie bolagsstämma i Slottslängorna Sölvesborg 16 april 2015.

Protokoll nr 4 fört vid Länsförsäkringar Blekinges ordinarie bolagsstämma i Slottslängorna Sölvesborg 16 april 2015. Protokoll nr 4 fört vid Länsförsäkringar Blekinges ordinarie bolagsstämma i Slottslängorna Sölvesborg 16 april 2015. Närvarande: Fullmäktige för kommunerna enligt förteckning, bilaga 1, samt styrelsens

Läs mer

Protokoll Svenska Jämthundklubbens klubbmöte. Hotell Scandic Östersund City 2011-02-05

Protokoll Svenska Jämthundklubbens klubbmöte. Hotell Scandic Östersund City 2011-02-05 Protokoll Svenska Jämthundklubbens klubbmöte. Hotell Scandic Östersund City 2011-02-05 1. Justering av röstlängden. Mötet beslutar att justering skall ske vid behov. 2. Val av ordförande för mötet. Som

Läs mer

Missiv D2 3 D1 3 VY 4 VÄ 4 J

Missiv D2 3 D1 3 VY 4 VÄ 4 J Missiv VÅRMÖNSTRINGEN 2016, MISSIV Deltagande föreningar Starter Härnösands PSK 14 Kramfors PSK 18 Nätra SKG 38 Sollefteå PSK 10 Sundsvalls PK 38 Sundsvalls SSK 27 Ånge PK 20 Örnsköldsviks PK 41 I21/T3

Läs mer

Resultatlista. Söndag 15 Juli 2007. Arrangör: Umeå Skytteförening

Resultatlista. Söndag 15 Juli 2007. Arrangör: Umeå Skytteförening Resultatlista Söndag 15 Juli 2007 Arrangör: Umeå Skytteförening Mästerskapsfinal Ställningar - Senior A H+M Knä S:a Stående S:a Tot 1 Donald Johansson Ale BD 238 47 285 10 9 10 8 10 47 332 2 Urban Johansson

Läs mer

ALLSVENSKAN 50m. Division 1 A. Division Elitserien

ALLSVENSKAN 50m. Division 1 A. Division Elitserien ALLSVENSKAN 50m Tavelkontroll omgång 2 (Redovisas tillsammans med omgång 4) Div Veteran Elit I19/A9 1103 1108 Götlunda 1 Götlunda 3 1077 1075 Bromma-Solna 1 Götlunda 2 1098 1095 Div Liggande 1 C Uddevalla

Läs mer

Fört vid ordinarie föreningsstämma för Transportarbetarnas Arbetslöshetskassa tisdagen den 12 maj 2015 klockan World Trade Center, Stockholm

Fört vid ordinarie föreningsstämma för Transportarbetarnas Arbetslöshetskassa tisdagen den 12 maj 2015 klockan World Trade Center, Stockholm TRANSPORTARBETARNAS ARBETSLÖSHETSKASSA PROTOKOLL Fört vid ordinarie föreningsstämma för Transportarbetarnas Arbetslöshetskassa tisdagen den 12 maj 2015 klockan 13.00 World Trade Center, Stockholm 1 Stämmans

Läs mer

Alliansen Varbergs Boulehall. Handlingar till Alliansens ordinarie årsmöte onsdagen den 26 februari 2014. kl. 17.00 i Boulodromen.

Alliansen Varbergs Boulehall. Handlingar till Alliansens ordinarie årsmöte onsdagen den 26 februari 2014. kl. 17.00 i Boulodromen. Alliansen Varbergs Boulehall Handlingar till Alliansens ordinarie årsmöte onsdagen den 26 februari 2014 kl. 17.00 i Boulodromen.se DAGORDNING: 1 Parentation 2 Mötets öppnande 3 Frågan om mötet kallats

Läs mer

Resultat Mikael Ljungbergs Minnesgolf 2006. 1:a Stefan Allbäck Byggnads AB Odd Andersson Stefan Jonsson Ronald "Sura-Pelle" Pettersson Christer Rose

Resultat Mikael Ljungbergs Minnesgolf 2006. 1:a Stefan Allbäck Byggnads AB Odd Andersson Stefan Jonsson Ronald Sura-Pelle Pettersson Christer Rose Resultat Mikael Ljungbergs Minnesgolf 2006 1:a Stefan Allbäck Byggnads AB Odd Andersson Stefan Jonsson Ronald "Sura-Pelle" Pettersson Christer Rose 2:a IFK-Kliniken Ulrika Lind Stefan Lind Louise Karlsson

Läs mer

Startlista Björkstubbematchen Sida

Startlista Björkstubbematchen Sida Startlista Björkstubbematchen Sida 1 H85 2500 meter 4 anmälda S1 30489 Bo Tyvik SKK Västergötland 18:00 29011 Torsten Björkeroth SKK Västergötland 18:02 11003 Ture Gunnarsson SKK Göteborg 18:04 37375 Arne

Läs mer

STARTLISTA FÖR ROND 1 den 3 oktober 2015 Vara-Bjertorp Golfklubb

STARTLISTA FÖR ROND 1 den 3 oktober 2015 Vara-Bjertorp Golfklubb 12:00 1 - U Larsson / S Gustavsson 19,8 6,3 Gul LARSSON, Ulf A 9,4 12 Gul GUSTAVSSON, Stefan A 10,4 13 - M Nilsson / F Andersson 8,3 2,8 Gul NILSSON, Mats A 2,8 4 Gul ANDERSSON, Fredrik A 5,5 7 12:10 1

Läs mer

Klubbmästare H30 & H35 & H40 & H45

Klubbmästare H30 & H35 & H40 & H45 Klubbmästare Pojkar 1972 Per Eriksson 1973 Mikael Björin 1974 Mats Fungdal 1975 Mårten Runow 1976 Mats Fungdal 1977 Claes Nilsson 1978 Claes Nilsson 1979 Pontus Carminger 1980 Magnus Berglund 1981 Pontus

Läs mer

Bostadsrättsförening Linero i Lund

Bostadsrättsförening Linero i Lund Bostadsrättsförening Linero i Lund Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma 2012-05-23 1 19 med bilagor Plats: Fritidslokalen, Kämpagränden 21 E, Lund Antal röstberättigade 29 st. varav en med fullmakt.

Läs mer

Resultat från Kretsmästerskap Uppsala fält A i Enköping 03-10-26.

Resultat från Kretsmästerskap Uppsala fält A i Enköping 03-10-26. Resultat från Kretsmästerskap Uppsala fält A i Enköping 03-10-26. Vapengrupp A 1 Lars Hagman Hedemora Pk 66666656 37 47/21 n7 S 2 Mikael Eriksson Bålsta Sks 56656666 49 46/20 n9 S 3 Per-Olov Andersson

Läs mer

Huselius Rullskidcup 2015

Huselius Rullskidcup 2015 Totala cupen huvudklass Karlsnäsrullen Nybrorullen Rull-Dacke Maran Skåneskejten Änglarullen Total 1 Johannes AnderssonIF Ski Team Skåne 50 100 100 250 2 Joakim Bydinger Ronneby OK 60 29 80 45 214 3 Lars

Läs mer

3. Val av mötessekreterare Till sekreterare för mötet valdes Gunilla Carlson

3. Val av mötessekreterare Till sekreterare för mötet valdes Gunilla Carlson Protokoll fört vid årsmöte med Gothems sockenförening den 8 mars 2015 i Gothems Bygdegård Närvarande: Ca 40 medlemmar 1. Mötets öppnande Ordförande Christina Näslund hälsade alla välkomna och inledde med

Läs mer

Svenskars rekord i NHL

Svenskars rekord i NHL Svenskars rekord i NHL Uppdaterad: 2015-06-16 SLUTSPELET Flest matcher av en svensk i NHL-slutspelet Nicklas Lidström 263 Tomas Holmström 159 Bob Nystrom 157 Peter Forsberg 151 Tomas Sandström 139 Ulf

Läs mer

2003-10-25. 152 skyttar från 34 klubbar gjorde 256 individuella starter och 5 lagstarter

2003-10-25. 152 skyttar från 34 klubbar gjorde 256 individuella starter och 5 lagstarter 152 skyttar från 34 klubbar gjorde 256 individuella starter och 5 lagstarter Medelresultat: Vpgrp : Tot 1 2 3 A : 42 ( 4 20 18) B : 8 ( 0 4 4) C : 94 ( 20 40 34) R : 65 ( 10 29 26) DAM : 17 ( 6 8 3) VET

Läs mer

Resultatlista för klasser Björkstubbematchen Sida

Resultatlista för klasser Björkstubbematchen Sida Resultatlista för klasser Björkstubbematchen Sida 1 H85 2500 meter 4 anmälda 1 Arne Svahn SKK Västergötland 43:47 2 Torsten Björkeroth SKK Västergötland 44:03 3 Ture Gunnarsson SKK Göteborg 47:05 4 Gustav

Läs mer

Welcome Hotel skyttestafett 2006

Welcome Hotel skyttestafett 2006 Welcome Hotel skyttestafett 2006 1 Moälven Modo 1160 Maria Falck 142 95 237 Linda Gustavsson 138 95 233 Helena Arvidsson 139 92 231 Mikael Olofsson 140 90 230 Petter Eriksson 137 92 229 2 Ale 1152 Mikael

Läs mer

Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 1 Protokoll fört vid årsmöte med PRO Kungshamn Datum 2015-03-17 Tid 15.30 Plats Närvarande Folkets Hus, Kungshamn 125 st. medlemmar Dagens värdpar Margareta och Sven Aronsson Nya medlemmar 1 Mötets öppnande

Läs mer

Resultatlista från Kretsfält 6 i Höganäs 2014-10-19

Resultatlista från Kretsfält 6 i Höganäs 2014-10-19 Resultatlista från Kretsfält 6 i Höganäs 2014-10-19 Fodringar för standardmedaljer Vpgrp Silver Brons A 45 40 R 45 41 B 47 45 C 46 43 Fodringar för Kretsens märke Vpgrp Guld Silver Brons A 46 39 31 R 46

Läs mer

M-båtsförbundets årsmöte 2010

M-båtsförbundets årsmöte 2010 1 (5) Protokoll 2010-11-28 M-båtsförbundets årsmöte 2010 1 Årsmötet öppnades Förbundets ordförande Kristina Lundevall hälsade närvarande medlemmar välkomna till mötet. Erik Persson anmäler frågan om mässan

Läs mer

Enstånk Mod -85. Heat 1 Heat 2 Heat 3. 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 2 Tomas Sjöström. 60 Johnny Olofsson 70 Mikael Karlsson

Enstånk Mod -85. Heat 1 Heat 2 Heat 3. 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 2 Tomas Sjöström. 60 Johnny Olofsson 70 Mikael Karlsson Enstånk Mod -85 Heat 1 Heat 2 Heat 3 9 Marino Carlsson 60 Johnny Olofsson 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 57 Pia Karlsson Fabjan 68 Anders Norell 2 Tomas Sjöström 63 Patrik Strandh 53 Kent Nordin

Läs mer

C-Vapen Klass Vintercuppen Poäng. ã Sol Grovskyttarna (Resultat cup kort) 17:11:

C-Vapen Klass Vintercuppen Poäng. ã Sol Grovskyttarna (Resultat cup kort) 17:11: C-Vapen Klass Vintercuppen 009 Bo Löfroth 795 Per Sundén 795 Robert Wikström 760 Jens Jarblad 7 5 Greger Berglin 7 6 Andreas Lampa 7 7 Dariusz Rymnszka 7 8 Mattias Nordsvan 70 9 Kenneth Johansson 696 0

Läs mer

Welcome Hotel skyttestafett 2006-08-19

Welcome Hotel skyttestafett 2006-08-19 1 Moälven Modo 1160 Maria Falck 142 95 237 Linda Gustavsson 138 95 233 Helena Arvidsson 139 92 231 Mikael Olofsson 140 90 230 Petter Eriksson 137 92 229 2 Ale 1152 Mikael Fors 147 89 236 Donald Johansson

Läs mer

Götenerundan 09 Augusti 2008 Götene Motorklubb Sträckprotokoll

Götenerundan 09 Augusti 2008 Götene Motorklubb Sträckprotokoll Götenerundan 09 Augusti 2008 Götene Motorklubb Sträckprotokoll 10/8 2008 (Inom parentes: Platssiffra sträcka i klass,/totalt) Plats Startnr Förare/Kartläsare Ungdomsrally 1 2 Mattias Adielsson / Peter

Läs mer

Bostadsrättsförening Linero i Lund

Bostadsrättsförening Linero i Lund Bostadsrättsförening Linero i Lund Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma 2014-05-21 1-19 med bilagor Plats: Fritidslokalen, Kämpagränden 21 E, Lund. Antal röstberättigade 34 st. varav två med fullmakt.

Läs mer

BRATTLÖFS CUP 2009. Midvintersprinten Silverrundan Lokabacken TOTALT. Utbildning 2009-02-14 2009-05-21 2009-09-19

BRATTLÖFS CUP 2009. Midvintersprinten Silverrundan Lokabacken TOTALT. Utbildning 2009-02-14 2009-05-21 2009-09-19 BRATTLÖFS CUP 29 29-2-14 29-5-21 29-9-19 Utbildning Jesper Ödberg Jacob Jansson Pontus Sevius David Pettersson Emil Överström Martin Nilsson Andreas Pettersson Johan Wedin Falköpings MK Säffle MC Falköpings

Läs mer

Protokoll fört vid Hallands Fotbollförbunds årsmöte 2015

Protokoll fört vid Hallands Fotbollförbunds årsmöte 2015 Protokoll fört vid Hallands Fotbollförbunds årsmöte 2015 Ordförande hälsar välkomna Parentation Föredragningslista 1. Upprop, godkännande av fullmakter och fastställande av röstlängd Årsmötet beslutar

Läs mer

Direktiv till fullmäktige inför bolagsstämma i Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag

Direktiv till fullmäktige inför bolagsstämma i Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag BESLUTSUNDERLAG 1(2) Ledningsstaben Susan Ols 2013-04-25 LiÖ 2013-213 Landstingsstyrelsen Direktiv till fullmäktige inför bolagsstämma i Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag Bolagsstämma kommer att

Läs mer

Kretsfält 5 Höganäs 2007-10-14 Arr. PSKF Magnus Stenbock

Kretsfält 5 Höganäs 2007-10-14 Arr. PSKF Magnus Stenbock Kretsfält 5 Höganäs 2007-10-14 Arr. PSKF Magnus Stenbock Preliminärt resultat Klass Plac Namn Klubbnamn Station Tot Poäng Särskj St med 1 2 3 4 5 6 7 8 A1 1 Sebastian Nilsson Lunds Pk 5 2 3 3 5 3 6 3 6

Läs mer

STÄMMOPROTOKOLL nr 1 ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA. Hemerycksalen, Louis De Geer, Norrköping Tid: Tisdag den 16 februari år 2016 kl. 18.

STÄMMOPROTOKOLL nr 1 ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA. Hemerycksalen, Louis De Geer, Norrköping Tid: Tisdag den 16 februari år 2016 kl. 18. Bostadsrättsförening Vilbergen i Norrköping Sidan 1 av 5 STÄMMOPROTOKOLL nr 1 ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA Plats: Hemerycksalen, Louis De Geer, Norrköping Tid: Tisdag den 16 februari år 2016 kl. 18.30 1 Föreningsstämmans

Läs mer

Joakim ÖDIK P år 1964 Övre raden från vänster: Nedre raden från vänster:

Joakim ÖDIK P år 1964 Övre raden från vänster: Nedre raden från vänster: Joakim ÖDIK P 49-50 år 1964 Övre raden från vänster: Lennart Adrian, Claes Lind, Jan Andersson, Roger Axelsson, Lennart Tobiasson, Torgny Tengvert, Björn Ullman trän. Nedre raden från vänster: Roger Andersson,

Läs mer

Kö_Ny_Bryggpla. Båt nr2 erbjuds i mån av plat 2016-02-13. Ködatum M Nr Medlem Postort TelHem MobilNr Båttyp BåLgd BåBrd Djup Kommentar

Kö_Ny_Bryggpla. Båt nr2 erbjuds i mån av plat 2016-02-13. Ködatum M Nr Medlem Postort TelHem MobilNr Båttyp BåLgd BåBrd Djup Kommentar 2000-10-07 522 ANDERSSON ROGER OXELÖSUND 0155-37923 070-5367814 MOTORBÅT 9,6 3,6 1,2 Väntar 2004-01-29 764 LÖVKVIST JAN OXELÖSUND 0155-37557 0736-674860 SEGELBÅT I lag med svärfar 2004-09-04 789 RADBÄCK

Läs mer

RESULTLISTA FRÅN ROSLAGSTRÄFFEN 2006-02-12 Plats: Söderbykarl Arrangör: Norrtälje skyttekrets

RESULTLISTA FRÅN ROSLAGSTRÄFFEN 2006-02-12 Plats: Söderbykarl Arrangör: Norrtälje skyttekrets RESULTLISTA FRÅN ROSLAGSTRÄFFEN 2006-02-12 Plats: Söderbykarl Arrangör: Norrtälje skyttekrets GF Elit 1 Olle Gabrielsson Rommehed Skf (W) 6 6 6 6 6 6 6 42 26 2 Bo Wiqvist Rommehed Skf (W) 6 6 6 6 6 6 6

Läs mer

Sammanträdesdatum: Torsdagen den 24 maj 2007. Hotel Tylösand, Halmstad

Sammanträdesdatum: Torsdagen den 24 maj 2007. Hotel Tylösand, Halmstad 1(5) ÅRSMÖTESPROTOKOLL DEN 24 MAJ 2007 Sammanträdesdatum: Torsdagen den 24 maj 2007 Plats: Hotel Tylösand, Halmstad Deltagarförteckning: Se bilaga 1 1 Stämmans öppnande Ordföranden Anders Drakes önskade

Läs mer

Årsredovisning Östra Stranden i Halmstad Ekonomisk förening

Årsredovisning Östra Stranden i Halmstad Ekonomisk förening Årsredovisning 2015-01-01 2015-12-31 Östra Stranden i Halmstad Ekonomisk förening Årsredovisning 2015 Östra Stranden i Halmstad ekonomisk förening, org.nr 769609 7620 Styrelse Ordförande Kassör Sekreterare

Läs mer

PROTOKOLL FRÅN FÖRENINGSSTÄMMA 2011-05-05 Brf Rosenfeldt

PROTOKOLL FRÅN FÖRENINGSSTÄMMA 2011-05-05 Brf Rosenfeldt PROTOKOLL FRÅN FÖRENINGSSTÄMMA 2011-05-05 Plats: Föreningslokalen, Drottninggatan Tid: 2011-05-05 kl 18.00. 1 STÄMMANS ÖPPNANDE Stämman öppnas av föreningens ordförande Stefan Grönqvist, som hälsar de

Läs mer

Resultat Öppen. Placering Startnr Namn Klubb Poäng

Resultat Öppen. Placering Startnr Namn Klubb Poäng Resultat Öppen 1 130 Bengt Davidsson Skärblacka 158 2 1 Stefan Arfvedsson Finspång 157 3 69 Mats Gustavsson Finspång 156 4 79 Tomas Persson Vingåker 156 5 100 Hans Björling Norrköping 156 6 92 Rolf Gillstam

Läs mer

Klara Jansson, Naturskyddsföreningen Jan Hansson, Öckerö kommun Rolf Holmgren, Strömstads kommun Bo Wernlundh, Västkustens Båtförbund

Klara Jansson, Naturskyddsföreningen Jan Hansson, Öckerö kommun Rolf Holmgren, Strömstads kommun Bo Wernlundh, Västkustens Båtförbund Protokoll Årsmöte Tid: Fredagen den 28 mars kl. 09.00-09.30 Plats: Sjöfartsmuseet, Göteborg Beslutande Klara Jansson, Naturskyddsföreningen Jan Hansson, Öckerö kommun Rolf Holmgren, Strömstads kommun Bo

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank.

Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank. Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank. Ordförande Joakim Sjögren hälsade alla välkomna, tackade Falkenbergs Sparbank för att vi får nyttja

Läs mer

Resultatlista Kretsfältskjutning 6. Stenbrottet Dalby

Resultatlista Kretsfältskjutning 6. Stenbrottet Dalby Resultatlista Kretsfältskjutning 6 Stenbrottet Dalby 2007-10-21 Kretsens Fältskytttemärke Vpg Guld Silver Brons A 46 43 37 B 48 - - C 47 43 39 R 47 44 44 1 Sebastian Nilsson Lunds Pk A1 37 27 6 2 Marcus

Läs mer

Hästveda Brottarklubb 1970-1971

Hästveda Brottarklubb 1970-1971 Hästveda Brottarklubb 1970-1971 Datum HBK-brottare Viktkl. Motståndare och klubb Vi Fö Oa Plac Arbetets cup, Hästveda - Ore 4-4. 1970-09-19 Modén Tomas Niklasson Anders, Ore 1 1970-09-19 Modén Leif W.O.

Läs mer

7 Johan Ljungren Lilla Beddinge 19/ Rolf Friberg M Stenbock 19/ Peter Bengtsson Malmö Pk 47/39 63 HP S

7 Johan Ljungren Lilla Beddinge 19/ Rolf Friberg M Stenbock 19/ Peter Bengtsson Malmö Pk 47/39 63 HP S Resultat i A-vapen Klass 1 HP S med 1 Peter Ardemalm Kullens Pk 46/36 76 HP S 2 Magnus Hansson Kullens Pk 43/34 65 HP B 3 Richard Hansson Pk Elbogen 38/33 52 HP 4 Jimmy Carlsen Torna Hällestads Pk 34/28

Läs mer

Resultatlista F Lönsboda

Resultatlista F Lönsboda Resultatlista F 5 140323 Lönsboda (Preliminär) Resultat i A 1 1 Rikard Stålring Hammenhög 35/25 9 2 Rickard Bäck Kristianstad 31/22 4 3 Anneli Skagerberg Ramsjö 30/20 10 4 Mikael Sällström Klippan 29/22

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Brf Pinnpojken. Onsdagen 29 maj 2013

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Brf Pinnpojken. Onsdagen 29 maj 2013 Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Brf Pinnpojken Onsdagen 29 maj 2013 1 Stämmans öppnande Styrelsens ordförande Tommy Ringart förklarade stämman öppnad. 2 Godkännande av dagordningen Styrelsens

Läs mer

Vimmerbyträffens VPSK 75 Års Jubileums Tävling

Vimmerbyträffens VPSK 75 Års Jubileums Tävling träffens Resultat Jubileumsstationen NR 9 Belönas med 1000 Kronor till 1 Peter Andersson SAAB PK 67 Poäng Resultat i A-vapen Klass 1 1 Christoffer Sjösten Växjö PK 6 9 7 7 8 11 2 7 57p 16 2 Lennart Andersson

Läs mer

DALABANANS INTRESSENTER

DALABANANS INTRESSENTER {Tl Kallelse till föreningsstämma och konstituerande styrelsemöte Dalabanans Intressenter Tid: fredagen den 16 juni, kl. 10.00 Plats: Teknikhuset, Hyttvägen 2, Sala (Kaffe finns serverat från kl. 09.30)

Läs mer

1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Ingrid Tapper hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat.

1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Ingrid Tapper hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. 1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Ingrid Tapper hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Fastställande av röstlängden Efter genomfört upprop fastställde årsmötet röstlängden

Läs mer

BADMINTON Tävlingsplats: Trelleborg 29 november 2012 Antal deltagare: 17

BADMINTON Tävlingsplats: Trelleborg 29 november 2012 Antal deltagare: 17 Tävlingsplats: Trelleborg 29 november 2012 Antal deltagare: 17 1. Joakim Nordh, Trelleborg 2. Ulf Magnusson, Göteborg 3. Thomas Fernemar, Trelleborg Mikael Ekdal, Trelleborg Johan Jönsson, Trelleborg Jimmy

Läs mer

DALABANANs INTRESSENTER

DALABANANs INTRESSENTER Bi KS 2015/14/1 En investeringför framtiden SALAKOMMUN Kommunstyrelsens förvaltning Ink. 2015-01- 2 6 Diarienr rktbilaga 2015-01-15 Avesta kommun, Borlänge kommun, Falu kommun, Gagnefs kommun, Heby kommun,,,

Läs mer

Protokoll Årsmöte 2013

Protokoll Årsmöte 2013 Protokoll Årsmöte 2013 www.sporren.info Datum: 2013-02-25 Plats: Stadshuset/Ryttmästaren Tid: 17.00-18.00 Närvarande: Helene Hopfgarten, Birgitta Lilja, Catharina Hedlund-Östman, Tordleif Hansson, Monica

Läs mer

STÄMMOPROTOKOLL nr 1 ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA. Hemerycksalen, Louis De Geer, Norrköping Tid: Tisdagen den 18 februari år 2014 kl. 18.

STÄMMOPROTOKOLL nr 1 ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA. Hemerycksalen, Louis De Geer, Norrköping Tid: Tisdagen den 18 februari år 2014 kl. 18. Bostadsrättsförening Vilbergen i Norrköping Sidan 1 av 6 STÄMMOPROTOKOLL nr 1 ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA Plats: Hemerycksalen, Louis De Geer, Norrköping Tid: Tisdagen den 18 februari år 2014 kl. 18.30 1

Läs mer

Deltagarlista Juniorledarkonferens Albatross 18/1 2008

Deltagarlista Juniorledarkonferens Albatross 18/1 2008 Deltagarlista Juniorledarkonferens Albatross 18/1 2008 Klubb Namn Adress Postnr Albatross Joachim Sjögren Lundgrensg. 10 412 56 Albatross GK Ulrika Johansson Sägengatan 67 422 58 Albatross GK Fidde Friberg

Läs mer

BÅGSKYTTEFÖRBUNDET MEMBER OF SVERIGES RIKSIDROTTSFÖRBUND AND FÉDERATION INTERNATIONALE DE TIR A L ARC

BÅGSKYTTEFÖRBUNDET MEMBER OF SVERIGES RIKSIDROTTSFÖRBUND AND FÉDERATION INTERNATIONALE DE TIR A L ARC Svenska Bågskytteförbundet Protokoll Fört vid Svenska Bågskytteförbundets förbundsstämma. Tid 2009-04-19 Plats Hotell Scandic, Södertälje Förbundsstämmans öppnande Förbundsordföranden, Berryl Arvehell,

Läs mer

TRANSPORTARBETARNAS ARBETSLÖSHETSKASSA

TRANSPORTARBETARNAS ARBETSLÖSHETSKASSA TRANSPORTARBETARNAS ARBETSLÖSHETSKASSA PROTOKOLL vid ordinarie föreningsstämma för Transportarbetarnas Arbetslöshetskassa torsdagen den 18 april 2013 klockan 13.00 Konferens Huset, Stockholm 1 Stämmans

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE TILL LEDAMÖTERNA AV STOCKHOLMSAVDELNINGEN AV SVERIGES ADVOKATSAMFUND

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE TILL LEDAMÖTERNA AV STOCKHOLMSAVDELNINGEN AV SVERIGES ADVOKATSAMFUND KALLELSE TILL ÅRSMÖTE TILL LEDAMÖTERNA AV STOCKHOLMSAVDELNINGEN AV SVERIGES ADVOKATSAMFUND Stockholmsavdelningen av Sveriges advokatsamfund håller årsmöte tisdagen den 15 mars 2016 kl. 17.30 på Fotografiska,

Läs mer

Rak lista. Resultatlista Svenska Cupen, Hårdton IK. SM Lag den 5 januari 2010 Spelplats: Hårdton IK EB

Rak lista. Resultatlista Svenska Cupen, Hårdton IK. SM Lag den 5 januari 2010 Spelplats: Hårdton IK EB Resultatlista Svenska Cupen, Hårdton IK SM Lag den 5 januari 2010 Spelplats: Hårdton IK EB Plac Namn Klubb S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S:a Snitt Andreas Frejborn BGK Laxen 19 20 18 22 20 - - - - 99 19,8

Läs mer

Stefan Hedin, förklarade stämman öppnad. De närvarande hälsades välkomna.

Stefan Hedin, förklarade stämman öppnad. De närvarande hälsades välkomna. Ideella föreningen Protokoll Sambruk Föreningsstämma 2007-04-23 Plats och tid: Ordenssällskapet W:6, Klara Östra Kyrkogata 8, Stockholm 2007-04-23, kl. 10.00-12.00 Närvarande: Borlänge kommun Botkyrka

Läs mer

RM för Hjärt- och Lungsjukas Föreningar 2013 HERRAR Backlund Birger Östersund 24-maj H 172 226 224 246 205 215 1288 1 Andersson Hans Gävle 24-maj H

RM för Hjärt- och Lungsjukas Föreningar 2013 HERRAR Backlund Birger Östersund 24-maj H 172 226 224 246 205 215 1288 1 Andersson Hans Gävle 24-maj H RM för Hjärt- och Lungsjukas Föreningar 2013 HERRAR Backlund Birger Östersund 24-maj H 172 226 224 246 205 215 1288 1 Andersson Hans Gävle 24-maj H 181 246 180 182 242 193 1224 2 Arvidsson Lars-Erik Köping

Läs mer

Bockstensträffen, nationell poängfältskjutning Max 77 poäng i vapengrupp B och C, max 75 poäng i övriga vapengrupper.

Bockstensträffen, nationell poängfältskjutning Max 77 poäng i vapengrupp B och C, max 75 poäng i övriga vapengrupper. 2 Bockstensträffen Bockstensträffen, nationell poängfältskjutning Max 77 poäng i vapengrupp B och C, max 75 poäng i övriga vapengrupper. Vandringspriser uppsatta av Varbergs Pk Vapengrupp C Öppen klass

Läs mer

Boråsknallen 2010, 2010-05-13 Arr: FOK Borås / Björn Lundberg Plats Skytt Klubb Klass Resultat 1 Krister Persson Borås PS A2 264 2 Andreas Åhman

Boråsknallen 2010, 2010-05-13 Arr: FOK Borås / Björn Lundberg Plats Skytt Klubb Klass Resultat 1 Krister Persson Borås PS A2 264 2 Andreas Åhman Boråsknallen 2010, 2010-05-13 Arr: FOK Borås / Björn Lundberg 1 Krister Persson Borås PS A2 264 2 Andreas Åhman Mölndals SF A2 263 3 Davor Gaupp FOK Borås A2 259 4 Göran Alfredsson Skepplanda SF A2 258

Läs mer

den 3 juli 2015 Dialecten RESULTATLISTA Plac Namn Klubb Klass Till par Total Sär.

den 3 juli 2015 Dialecten RESULTATLISTA Plac Namn Klubb Klass Till par Total Sär. 1 Åkesson / Åkesson 1-klass -11 61 ÅKESSON, Runo Sjögärde Golfklubb 1-klass 76 ÅKESSON, Jesper Sjögärde Golfklubb 1-klass 62 2 Hansson / Fransson 1-klass -10 62 S9 HANSSON, Peter Forsgårdens 1-klass 59

Läs mer

Vinnarna till sittplatsbiljetter - Kulijuli Special Fjärrvärme 50 år

Vinnarna till sittplatsbiljetter - Kulijuli Special Fjärrvärme 50 år Vinnarna till sittplatsbiljetter - Kulijuli Special Fjärrvärme 50 år Namn Abrahamsson Hans 29057 Abrahamsson Lars 31134 Agerström Bengt 97273 Ahlberg Lars-Erik 85078 Ahlström Björn 42992 Ahrens Kristina

Läs mer

Resultat i R-vapen Vet Y Stand M Resultat i A-vapen Klass 2

Resultat i R-vapen Vet Y Stand M Resultat i A-vapen Klass 2 Resultat i R-vapen Vet Y Stand M 1 Sören Wahlberg FOK Borås 47/34 91 S 2 Per Modin Torna Hällestad 47/33 108 S 3 Peter Hjortstam Alingsås Ksf 46/33 85 B 4 Kent Magnusson Kungsbacka Wiske Pk 43/28 105 5

Läs mer

Welcome Hotell Skyttestafett 2007-08-18

Welcome Hotell Skyttestafett 2007-08-18 SLUTRESULTAT Lagtävling Stafetten Plac Lag Omg 1 Omg 2 Total 1 Mönsterås 706 452 1158 Per Claesson 142 92 234 Roger Hansson 143 91 234 Clas Bernhardsson 144 89 233 Danne Lundquist 139 91 230 Jennie Lundquist

Läs mer

www.sjofartskultur.org

www.sjofartskultur.org Protokoll årsmöte i Sjöfartens Kultursällskap 2014 Årsmöte i Sjöfartens Kultursällskap DATUM & TID: Torsdag den 8 maj klockan 15.00 PLATS: Katarina Sjöfartsklubb Stockholm Närvarande: Berit Blomqvist Emma

Läs mer

PROTOKOLL 2008-04-28. 1 Stämmans öppnande Styrelseordförande Ruben Hansson hälsade alla välkomna och förklarade stämman öppnad.

PROTOKOLL 2008-04-28. 1 Stämmans öppnande Styrelseordförande Ruben Hansson hälsade alla välkomna och förklarade stämman öppnad. Bostadsrättsföreningen Egen Härd i Örebro Föreningsstämma 2008 PROTOKOLL 2008-04-28 1 (2) Plats: Stadsträdgårdens restaurang, Örebro Tid: 2008-04-28, kl. 19:00 Närvarande: Se bifogad närvarolista (Bil.

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN PRISMA

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN PRISMA BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN PRISMA ÄRENDE: PLATS: Ordinarie föreningsstämma Gothia Arena Högsbo Basket, Västra Frölunda DATUM: 2015-04-20 kl. 18.00 NÄRVARANDE: från styrelsen: Karl-Erik Edvardsson Bengt Allan

Läs mer

Welcome Hotel skyttestafett 2007

Welcome Hotel skyttestafett 2007 Welcome Hotel skyttestafett 2007 1 Mönsterås 1158 Per Claesson 142 92 234 Roger Hansson 143 91 234 Clas Bernhardsson 144 89 233 Danne Lundquist 139 91 230 Jennie Lundquist 138 89 227 2 Ununge 1157 Therese

Läs mer

Konstaterades att 49 medlemmar registrerats som röstberättigade vid dagens årsmöte.

Konstaterades att 49 medlemmar registrerats som röstberättigade vid dagens årsmöte. Protokoll fört vid sammanträde med: Ersta diakonisällskaps årsmöte 2015 Mötesdatum: Måndagen den 18 maj 2015 Tid: Kl. 19:00 20:00 Plats: Ordförande: Sekreterare: Bringsalen, Ersta hotell & konferens Kenneth

Läs mer

Protokoll Årsmöte 2016

Protokoll Årsmöte 2016 Protokoll Årsmöte 2016 Tid: 2016-04-15, 9.00-12.00 Plats: Uddevalla Museum, Uddevalla Beslutande Övriga deltagare Ordförande Justerare Sekreterare Elin Ruist (Sportfiskarna), Göran Ohlsson (Öckerö kommun),

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med HSB Uppsala ekonomisk förening, 2009-05-07.

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med HSB Uppsala ekonomisk förening, 2009-05-07. 1 (7) Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med HSB Uppsala ekonomisk förening, 2009-05-07. Plats: Clarion Hotel Gillet i Uppsala 1 Öppnande Styrelsens ordförande Sture Blomgren hälsar stämmodeltagarna

Läs mer

Saab Aktiv Mästerskap i Golf 2013 på Linköpings GK. Open Herrar

Saab Aktiv Mästerskap i Golf 2013 på Linköpings GK. Open Herrar 203 på Linköpings GK. Open Herrar Plac Efternamn Förnamn Förening SHC Resultat Dahl Håkan 0 77 2 Carlson Johan 0 77 3 Qvarnlöf John 0 78 4 Eriksson Fredrik 0 79 5 Uhlan Anders 0 8 T6 Ringh Peter 0 82 T6

Läs mer

Stadgar för Svensk Rättsodontologisk Förening Reviderad upplaga antagen vid SROF:s årsmöte 2007-11-09

Stadgar för Svensk Rättsodontologisk Förening Reviderad upplaga antagen vid SROF:s årsmöte 2007-11-09 Stadgar för Svensk Rättsodontologisk Förening Reviderad upplaga antagen vid SROF:s årsmöte 2007-11-09 1 Svensk Rättsodontologisk Förening, SROF, är en sammanslutning av tandläkare som är medlemmar i Sveriges

Läs mer

Resultat Brommastafetten 2014

Resultat Brommastafetten 2014 Resultat Brommastafetten 2014 Lag Omg 1 Omg 2 Total 1 Bälgviken(Lag 1) 700 470 1170 Göran Åhlin 145 100 245 Elin Åhlin 142 94 236 Eva Åhlin 141 94 235 Marcus Åhlin 137 96 233 Niklas Halling 135 86 221

Läs mer

Årsmötesprotokoll för Dataföreningen i Sverige, Södra kretsen tisdag 15 mars 2014

Årsmötesprotokoll för Dataföreningen i Sverige, Södra kretsen tisdag 15 mars 2014 Årsmötesprotokoll för Dataföreningen i Sverige, Södra kretsen tisdag 15 mars 2014 Samuel Persson hälsade välkommen till föreningsstämman och informerade att ordförande Andreas Wikfeldt blivit sjuk. 1.

Läs mer

Kongress Scandic Victoria Tower Stockholm. Följande punkter på respektive dagordning kommer att handläggas först och gemensamt:

Kongress Scandic Victoria Tower Stockholm. Följande punkter på respektive dagordning kommer att handläggas först och gemensamt: VentilationsFöreningen ByggnadsplåtFöreningen Stål & LättbyggnadsFöreningen Kongress Scandic Victoria Tower Stockholm Gemensam Dagordning 2015-05-22 Följande punkter på respektive dagordning kommer att

Läs mer

Föreningen för datorhjälp i släktforskningen (DIS)

Föreningen för datorhjälp i släktforskningen (DIS) Föreningen för datorhjälp i släktforskningen (DIS) Org.nr: 822001-6052 35:e ordinarie årsmötet Lördagen den 7 mars 2015 kl. 15.00 på Valla Folkhögskola, Linköping. 1 Årsmötet öppnas Årsmötet öppnades av

Läs mer

Norrbottens Fotbollförbund

Norrbottens Fotbollförbund Norrbottens Fotbollförbund PROTOKOLL fört vid Norrbottens Fotbollförbunds 95 årsmöte Dag: Lördag 9 mars 2013 Plats: Scandic Hotell, Luleå Ordförande Robert Lindström hälsade samtliga välkomna och parentation

Läs mer

Brommastafetten 2008. 8 F 21 Luleå 1127 Urban Johansson 141 90 231 Henrik Hansson 140 90 230

Brommastafetten 2008. 8 F 21 Luleå 1127 Urban Johansson 141 90 231 Henrik Hansson 140 90 230 Brommastafetten 2008 1 Karlstad Ulvsby 1159 Linda Strandh 143 95 238 Henric Nordlöf 142 94 236 Jonas Olsson 139 94 233 Krister Alesved 139 91 230 Roger Jansson 139 83 222 2 Moälven Modo 1153 Mikael Olofsson

Läs mer

Styrelsesammansättning för Gotlands Fotbollförbund Sid 1(10)

Styrelsesammansättning för Gotlands Fotbollförbund Sid 1(10) Sid 1(10) År Ordförande Vice ordförande Sekreterare Kassör Ledamot 1921 Ivar Persson Bertil Nordlander Otto Persson Conrad Hultberg Erik Lutterman Folke Linnman Albert Nilsson 1922 Ivar Persson Bertil

Läs mer

Tvetens Samfällighetsförening. Tvetens Samfällighetsförening. Tvetens Samfällighetsförening. Tvetens Samfällighetsförening

Tvetens Samfällighetsförening. Tvetens Samfällighetsförening. Tvetens Samfällighetsförening. Tvetens Samfällighetsförening Protokoll Föreningsstämma 2014 Protokoll fört vid s ordinarie årsstämma. Tid och plats: tisdagen den 20 maj. 18-19,30. Hotell Fars Hatt Kungälv. Omfattning 1-22 1 Öppnande Ordförande, Kjell Insulan, hälsar

Läs mer

Äldre damjuniorer: 1. SFK Trekroken 1026 gram 2 tävlande 2 avanmälda

Äldre damjuniorer: 1. SFK Trekroken 1026 gram 2 tävlande 2 avanmälda Resultatslista DM i Mete 4 juni 2006, Mariebergsviken, Karlstad. Arrangör Skoghall SFK LAG Äldre damjuniorer: 1. SFK Trekroken 1026 gram 2 tävlande 2 avanmälda Damseniorer: 1. SFK Wasa 2308 gram 4 tävlande

Läs mer

Protokoll fört vid Årsmötet för Dataföreningen i Sverige, Stockholmskretsen

Protokoll fört vid Årsmötet för Dataföreningen i Sverige, Stockholmskretsen Protokoll fört vid Årsmötet för Dataföreningen i Sverige, Stockholmskretsen Datum Måndagen den 11 mars 2002 Plats Nordic Sea Hotel, Vasaplan, Stockholm Närvarande 67 deltagare (bilaga) Förmöte Traditionsenligt

Läs mer

Resultat Västra Götalandsmästerskap (FG) och Mästerskap Region Väst (FG) i Stenungsund 7 april 2013

Resultat Västra Götalandsmästerskap (FG) och Mästerskap Region Väst (FG) i Stenungsund 7 april 2013 Resultat Västra Götalandsmästerskap (FG) och Mästerskap Region Väst (FG) i Stenungsund 7 april 2013 Mål och avstånd 1. 1/7 200 m 2. S25V 360 m 3. ¼ (knä) 330 m 4. 1/3 430 m 5. B65 560 m 6. L2 360 m 7.

Läs mer

Norrbottens Fotbollförbund

Norrbottens Fotbollförbund Norrbottens Fotbollförbund PROTOKOLL fört vid Norrbottens Fotbollförbunds 94 årsmöte Dag: Lördag 10 mars 2012 Plats: Scandic Hotell, Luleå Ordförande Robert Lindström hälsade samtliga välkomna och informerade

Läs mer

Protokoll Svenska PEFC Årsstämma Den 2 juni 2016 kl. 13:00-15:00 LRF Skogsägarna Franzéngatan 6 Stockholm

Protokoll Svenska PEFC Årsstämma Den 2 juni 2016 kl. 13:00-15:00 LRF Skogsägarna Franzéngatan 6 Stockholm Protokoll Svenska PEFC Årsstämma Den 2 juni 2016 kl. 13:00-15:00 LRF Skogsägarna Franzéngatan 6 Stockholm Deltagare med rösträtt Sture Karlsson Niklas Arvidsson Magnus Bergman Johnas Henrysson Bernt Hermansson

Läs mer

Årsstämma - Brf Bergakungen

Årsstämma - Brf Bergakungen HSB Brf Bergakungen Sida 1 (5) Årsstämma - Brf Bergakungen Datum 21 februari 2008 Klockan 19:00 Plats Föreningslokalen Becksjudarvägen 33-35 Dagordning Stämman öppnas 1. Stämman öppnas 2. Val av ordförande

Läs mer

HSB brf Saturnus Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma ange datum 20XX i fyll i plats.

HSB brf Saturnus Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma ange datum 20XX i fyll i plats. HSB brf Saturnus Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma ange datum 20XX i fyll i plats. 1 Stämmans öppnande Styrelsens ordförande fyll i namn hälsar varmt välkomna till den ordinarie föreningsstämman

Läs mer

Marathon Nr pl Namn klubb/ort kyrkobyn mellsjö rekärr sisjön ravinen v-berget Ml min/km Ravin split

Marathon Nr pl Namn klubb/ort kyrkobyn mellsjö rekärr sisjön ravinen v-berget Ml min/km Ravin split Marathon Nr pl Namn klubb/ort kyrkobyn mellsjö rekärr sisjön v-berget Ml 92 1 Patrik G Björkqvist Brittatorp 00:38:27 01:28:33 01:57:52 02:28:25 02:54:40 03:07:04 03:29:43 00:04:56 00:12:24 00:06:12 0.796

Läs mer

RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT

RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT Stålboda 2005-08-20 arr: Bromma Skf WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT 1 Bälgviken 1156 Jonas Malmqvist 141 96 237 Niklas Halling 141 93 234 Hans Sundén 138 93 231 Helena

Läs mer

Nyköpings Segelsällskaps årsmöte

Nyköpings Segelsällskaps årsmöte Nyköpings Segelsällskaps årsmöte 2015-11-11 1 Mötets öppnande Ordföranden, Karl-Inge Forslund hälsade alla välkomna till det 126:e årsmötet och förklarade mötet öppnat. 2 Fastställande av röstlängd för

Läs mer

Protokoll årsmöte

Protokoll årsmöte Protokoll fört vid Ringamåla Fiber Ekonomisk Förenings årsmöte 2014. Plats: Bygdegården Högaböke Närvarande: ca 20 medlemmar. Lennart Olofsson gjorde en tillbakablick över vad som hänt under året som gått.

Läs mer

RESULTATLISTA. den 1 juli 2015 Pro's Prize. Plac Namn Klubb Klass Till par Total Sär.

RESULTATLISTA. den 1 juli 2015 Pro's Prize. Plac Namn Klubb Klass Till par Total Sär. 1 Hagberg / Törnqvist 1-klass -7,8 64,2 HAGBERG, Ove Forsgårdens 1-klass TÖRNQVIST, Magnus Forsgårdens 1-klass 2 Andersson / Olsson 1-klass -7,2 64,8 ANDERSSON, Birgitta I Forsgårdens 1-klass OLSSON, Dennis

Läs mer

RESULTATLISTA KOPPARKNALLEN

RESULTATLISTA KOPPARKNALLEN RESULTATLISTA KOPPARKNALLEN 2008-09-14 Falu Sport- och Pistolskytteklubb vill härmed tacka alla deltagare och funktionärer för sina insatser. Foto: Hans Hedström Standardmedaljer: Vapengrupp Silver Brons

Läs mer

Tävling: Skinkan 2015, 11/22/2015

Tävling: Skinkan 2015, 11/22/2015 Tävling: Skinkan 2015, 11/22/2015 1A 1 Benny Lagerström Eksjö Skyttegille 55565566 43/20 26 B 2 Magnus Johansson Halmstad/Snöstorp PSF 56666454 42/22 28 B 3 Fredrik Petersson Jönköpings PSK 56465446 40/20

Läs mer

Västsvenska Touren Inomhus Slutlig poängställning

Västsvenska Touren Inomhus Slutlig poängställning Vänersborg 15101 Borås 151122 Askim MOS 15121 Jönköping 160131 Askim EB 160228 Västsvenska Touren Inomhus 2015-2016 Slutlig poängställning Klass A Marcus I Andersson Kungälvs BGK 1 6 11 5 = 23,0 Jenny

Läs mer

Linköpings Resultatbörsen 2002 2002-11-23 Orienteringsklubb

Linköpings Resultatbörsen 2002 2002-11-23 Orienteringsklubb Så är ännu en tävlingssäsong till ända och som brukligt är kommer här årets utgåva av Resultatbörsen från Tävlingskommittén. Då detta är mitt första år som ansvarig för dessa sammanställningar, hoppas

Läs mer