Förvaltningsberättelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förvaltningsberättelse"

Transkript

1

2 Styrelsen för IFK Göteborg, Idrottsföreningen Kamraterna Göteborg , avger härmed årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 1 januari december Förvaltningsberättelse Koncernen Redovisningen omfattar föreningen IFK Göteborg som ansvarar för och bedriver all idrottslig verksamhet, publik och arrangemang, dotterbolaget IFK Göteborg Promotion AB som ansvarar för all försäljning av merchandise och driver butiken BlåvittShopen på Gamla Ullevi samt IFK Göteborg Sportskadeklinik AB, vars verksamhet omfattar rehabilitering av sportskador. Styrelsen i IFK Göteborg Under året har styrelsen i IFK Göteborg haft följande sammansättning: Bertil Rignäs, ordförande 4/3-15/ Conny Blessner, vice ordf. 4/3-15/ , tf ordf. 15/ / Kaj Thorén, kassör Tore B Carlsson, sekreterare Ulf Ivarsson, ledamot Mikael Kjellström, ledamot Cecilia Andersson, ledamot Lars-Rune Bohlin, ledamot Stefan Albrechtson, ledamot Styrelsen har under verksamhetsåret haft 15 protokollförda sammanträden. Revisorer Som revisorer för IFK Göteborg har fungerat: Berth Hilmersson, auktoriserad revisor Jerry Carlsson IFK Göteborgs operativa ledning Martin Kurzwelly, klubbdirektör från april 2013 Håkan Mild, sportchef Lena Mattsson Ågren, ekonomichef Fredrik Abrahamsson, försäljningschef Andrej Häggblad, marknadschef Roger Gustafsson, akademichef Hedersordförande Gunnar Larsson IFK Göteborgs styrelse 2013 Ekonomiskt resultat och ekonomisk ställning 2013 (koncernen) Omsättningen i koncernen för verksamhetsåret uppgår till totalt 113,5 mkr. Koncernens resultat före avskrivningar uppgår till 6,7 mkr. Efter avskrivningar uppgående till 10 mkr uppvisar koncernen en förlust om 3,3 mkr. Det negativa resultatet medför att det egna kapitalet minskar från 27,3 mkr till 24 mkr. Under sommaren lämnade spelaren David Moberg Karlsson föreningen för spel i den engelska klubben Sunderland AFC. Detta var den största enskilda affären under året. Av ersättningen, erlagd 2007, från IFK Göteborg Fotboll AB för rätten till vinstdelning vid försäljning av vissa spelare, är alla medel investerade i spelarförvärv enligt avtal. Vinstdelning avseende vidare-försäljningsklausuler kvarstår för ett antal spelare. Tkr Nettoomsättning Resultat efter finansiella poster Årets resultat Nettoomsättning exkl spelartransfer * Resultat före transfer/avskrivning *** Balansomslutning Eget kapital Soliditet ** 25,4% 35,9% Likvida medel (kassa) * Nettoomsättningen minskat med vinster från spelarförsäljningar ** Eget kapital/balansomslutning *** Årets resultat före vinst från spelarförsäljningar och avskrivningar externa spelarförvärv Beträffande koncernens och föreningens resultat och ställning i övrigt hänvisas till nedanstående resultat- och balansräkning samt noter. Hedersordförande Bertil Rignäs Conny Blessner Tore B Carlsson Kaj Thorén Cecilia Andersson Lars-Rune Bohlin Mikael Kjellström Stefan Albrechtson Ulf Ivarsson Gunnar Larsson Medlemmar Medlemsantal 2013: stycken. Varav ständiga medlemmar 2013: 478 stycken. Avlidna medlemmar 2013: Göte Jarkvist, Lennart Johansson, Bengt Jonsson, Knut W Jahreskog, Rolf Berndtson, Leif RV Ohlsson, Uno Nyström, Holger Hansson, Gustav Wettin, Evert Torkelsson, Leif Jönsson, Leif Nilsson, Stig Rasmusson, Åke Hallner, Carl-Erik Hagström, Sven- Arne Frykheden, Josef Halasz, Bo Lundström, Sixten Larsson, Hans-Göran Björck, Leif Karlsson, Sture Johansson, Jan-Olof Persson, Ronny Sjölund, Ingemar Lindblom, Lars-Erik Walter, Bengt Engström, Bo Hultfelt, Jan Fredriksson, Bo-W Karlsson, Bengt Johannesson, Benny Etteklint, Peter Hultman, Jörgen Andersson, Fikret Kavdar, Ingvar Lomfors. 2 6

3 Tillsammans är vi IFK Göteborg Min första säsong som klubbdirektör är avklarad. Och det är bara att buga och bocka för ett oerhört inspirerande år som ger stor energi inför framtiden. Utåt sett och för de flesta uppfattas IFK Göteborg som ett fotbollslag som alltid ska vara med i toppen av allsvenskan och kontinuerligt även delta i internationella sammanhang. Det är vårt mål och så vi vill att omvärlden ska se på oss. Vi har en tydlig ambition att vara den ledande föreningen i Sverige och i topp bland de skandinaviska klubbarna, vi ska spela i Europa varje år. Det var fantastiskt kul att vi 2013 tog oss tillbaka till toppen med seger i svenska cupen, en tredjeplats i serien och att vi åter fick möjlighet att komma ut i den stora fotbollsvärlden. Samtidigt består Blåvitt av så mycket mer än enbart ett representationslag, vilket förväntas vara framgångsrikt. Vi har en akademi som erbjuder en utbildning i toppklass som genererat egna spelare till vår a-trupp och som så småningom ska vidare ut i Europa, något som är en bra utveckling inte minst för vår ekonomi. Vi har landets bästa supportrar som inspirerar till kraft och mod. Ni ger oss ett visuellt och ljudligt stöd som saknar motstycke i fotbolls-sverige och de har en passion och ett engagemang som inga andra. Vi har trogna partners som år efter år visar att de tror på IFK Göteborg genom ett ekonomiskt stöd vi inte skulle klara oss utan och vars konstruktiva närvaro dessutom bidrar till ett klimat som är utvecklande för oss båda. Vi har ideella krafter som i det tysta lägger ner ett arbete som bland annat möjliggör för IFK Göteborg att skapa arrangemang av högsta klass. Vi står för värderingar där ordet kamratskap har en central roll och där gemenskap ska få oss att bli ännu bättre och mera framgångsrika. Genom att utvecklas, genom trivsel, genom kunskap och genom förändring. Tillsammans ska vi utveckla en professionalism och en passion för att bibehålla och stärka den position som IFK Göteborg skaffat sig under snart 110 år. Vi har historiken, kunskapen, erfarenheten och visionen. Vi har Samspelet som tar ett socialt samhällsansvar för att barn och ungdom i Göteborg ska utvecklas i kamratskapets värderingar, känna delaktighet och få en god tillvaro. Vi är Göteborg! Vår SLO, Anders Almgren, har bland annat under 2013 också gjort en betydande insats för IFK Göteborg genom att via ett engagerat och ambitiöst arbete lyckas behålla den så kallade 51-procentregeln efter en tuff kamp med stora delar av Sveriges idrottsrörelse. Genom klokskap och lyhördhet har han tillsammans med kollegor fått gehör och vunnit en stor seger i idrottsföreningarnas och IFK Göteborgs intresse. Även om den här texten ska sammanfatta 2013 måste jag även ta mig en bit in i 2014 och tacka Håkan Mild å föreningens vägnar. Han kom första gången till IFK Göteborg sommaren 1987 och har haft en kolossalt stor betydelse för vår verksamhet, både enormt dedikerad och drivande som spelare och ledare och det har varit en stor förmån för mig att få arbeta med en så professionell och målinriktat medansvarig person. Jag vill dessutom passa på att skriva några rader om Leif Nilsson, som gick bort våren Under 1990-talet hade jag förmånen att få arbeta som fystränare i IFK och träffade för första gången Leif och hans hustru Gun, som på den tiden var värdpar på vår kära Kamratgård. Leif personifierade på något vis IFK Göteborg. Han verkade som ungdomsledare, var med i styrelsen, arbetade med våra matcharrangemang och servade spelarna, det vill säga bland mycket annat. Han stod upp för vårt a-lag men insåg också att en fungerande förening är mer än så. Nu laddar vi för ett ännu mera framgångsrikt 2014 för den finaste av alla föreningar. MARTIN KURZWELLY 6 3

4 Idrottsföreningen Kamraterna Göteborg Ordinarie årsmöte, Svenska Mässan. Torsdagen den 6 mars 2014 kl 18:30. Föredragningslista 1. Mötets öppnande Inledningsanförande av klubbens tf ordförande. 2. Parentation. 3. Mikael Stahre inför säsongen a) Val av ordförande för mötet. b) Val av sekreterare för mötet. 5. Fråga om mötets behöriga utlysande. 6. Godkännande av dagordningen. 7. Val av justeringsmän att jämte ordförande justera årsmötets protokoll. 8. Val av tre röstkontrollanter. 9. Godkännande av röstlängden. 10. a) Föredragning av styrelsens verksamhets- respektive förvaltningsberättelse för b) Fondkommitténs berättelse för c) Genomgång av föreningens resultat- och balansräkning och revisionsberättelse. 11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen. 12. Fastställande av arvoden för styrelseledamöter och revisorer för räkenskapsåret Val av ordförande och styrelseledamot. a) Val av ordförande för b) Val av fyra styrelseledamöter på två år. I tur att avgå: Kaj Thorén, Tore B Carlsson, Conny Blessner, Cecilia Andersson. 14. Val av två revisorer för I tur att avgå: Berth Hilmersson och Jerry Carlsson. 15. Val av två revisorssuppleanter för I tur att avgå: Bo Kroon, Henrik Elmqvist. 16. Val av tre ledamöter i Fondkommittén. I tur att avgå: Kaj Thorén, Jan-Olle Folkesson, Ralph Öberg. 17. Val av tre ledamöter i Guldmedaljutskottet för I tur att avgå: Kent Olsson, Ralph Öberg, Leif Nilsson. 18. Val av tre ledamöter i Valberedningen inför årsmötet I tur att avgå: Joakim Brinkenberg, Marcus Toremar, Kent Olsson. 19. Behandling av till årsmötet inkomna förslag. a) Styrelsens förslag beträffande sektionsstyrelser. b) Styrelsens förslag beträffande biljetter/biljettpriser. c) Eventuella skriftliga förslag. 20. Årsavgiften. 21. Val av ständig medlem genom lottning att gälla från och med Prisutdelning och utdelning av utmärkelsetecken. 23. Mötets avslutning. Gamla Kamrater höll sitt årsmöte 17 oktober 2013 Mötet hölls på Kamratgården där följande nya medlemmar valdes in: Kjell Gunnarsson, Håkan Mild, Gustav Hessfelt, Martin Kurzwelly, Stig Andersson och Bertil Rignäs. Styrelsen i GK 2013: Jan-Olle Folkesson (ordförande), Ralph Öberg (sekreterare), Kennet Dahlén (kassör), Per-Olof Lundqvist (ledamot), Bengt Berndtsson ledamot), Bertil Hultin (ledamot), Lennart Wallin (ledamot). Donald Niklasson (ledamot), Paul Michael Dungstedht (ledamot), Björn Nordqvist (ledamot). 4 6

5 En säsong då det vände Vinst i svenska cupen, en tredjeplats i allsvenskan och ett JSM-guld var IFK Göteborg tillbaka på den fotbollsbana vi alltid ska vara. Efter tre raka säsonger med sjundeplatser i allsvenskan och det uteblivna cupframgångar var det blåvita utrymmet för ytterligare en misslyckas säsong oerhört begränsad. Tränarparet Mikael Stahre och Magnus Edlund, tillsammans med sportchefen Håkan Mild, hade gjort en grundlig analys av 2012 och tagit fram en tydlig plan för hur 2013 skulle komma att se annorlunda ut. Det resulterade bland annat i två läger redan i inledningen av säsongen. Först i Spanien, där vistelsen enbart handlade om träning och om att sätta agendan för säsongen. Några veckor senare (månadsskiftet januari/februari) drog gänget åter till Spanien för att delta i Copa de Sol. I truppen fanns ett antal förändringar. Stefan Selakovic (Halmstad BK), Erik Dahlin (Sogndal, Norge) och Nicklas Bärkroth (Brommapojkarna) hade lämnat för andra klubbar. Dessutom var Jonathan Azulay (Öis), Sebastian Ohlsson (Öis) och Nordin Gerzic (Örebro) utlånade. In hade istället Adam Johansson (tillbaka från Seattle Sounders, USA), Marcus Sandberg (åter från Ljungskile) och Ludwig Augustinsson (BP) kommit. Även senare under 2013 skedde det förändringar i truppen. David Moberg Karlsson gick till Sunderland, Lasse Vibe värvades från danska Sönderjysk. Dessutom kom Darijan Bojanic från Öster. Tävlingssäsongen startade med gruppspel i svenska cupen, där två vinster och en förlust tog IFK till kvartsfinal, där Öster besegrades. Semifinalen mot Helsingborg på bortaplan slutade 1 0, vilket innebar final på Friends Arena och mot Djurgården. Tusentals fans, som åkt med det blåvita cuptåget, fick jubla högst sedan Pontus Farnerud slagit in den avgörande straffen. Första titeln sedan 2008 var klar, precis som den sjätte titeln i svenska cupen. Vinsten innebar dessutom att IFK var klart för spel i Europa den efterföljande sommaren. Där blev det tyvärr respass direkt efter 0-0 i en hemmamatch som spelades på Olympia då Gamla Ullevi var upptaget av Dam-EM och 1 2 i returen. Samtidigt var IFK med i den allsvenska guldstriden, inte minst efter ett antal starka insatser på hemmaplan. Av årets 15 matcher på Gamla Ullevi förlorades endast en. Då serien skulle avgöras under hösten gjorde tre raka bortaförluster att segertåget gick och IFK Göteborg slutade trea bakom Malmö FF och AIK, den bästa allsvenska placeringen sedan Säsongen avslutades med Supercupen, där åter Malmö FF stod som vinnare efter seger med 3-2. Nu blev det ändå ett SM-guld under Alf Westerberg hade tagit över som ansvarig för u-truppen och tillsammans med Thomas Olsson ledde de båda blåvita ungdomar till ett svenskt mästerskap. Efter att ha slagit ut Brommapojkarna i semifinalen blev det övertygande 4-1 mot AIK i finalen och på bortaplan. Senast IFK vann JSM var ULF JÖRNVIK 6 5

6 Skyttekung för femte året i följd Han är en äkta skyttekung. Även om det slutade snöpligt i allsvenska måltoppen. För femte året i följd svarade Tobias Hysén för flest fullträffar i Göteborg. 2013: : : : : 25. Hösten 2007 köpte IFK Göteborg loss Tobias Hysén från engelska Sunderland. Tanken och ambitionen var självklart att få en vass målgörare i laget. Tobbe har, som synes ovan, levererat och även den här säsongen svarat för flest fullträffar i den blåvita tröjan. Låt vara att Imad Khalili, Norrköping och Helsingborg, med en straffspark i sista minuten sköt sig förbi Tobias i den allsvenska skytteligan och därmed hindrade Tobbe från att ta titeln. Här är a-lagsfakta för Matcher totalt John Alvbåge Tobias Hysén, Philip Haglund, Jakob Johansson, Sam Larsson Emil Salomonsson Mikael Dyrestam Robin Söder, Mattias Bjärsmyr Kjetil Waehler Hannes Stiller, Adam Johansson Daniel Sobralense Hjalmar Jonsson Pontus Farnerud David Moberg Karlsson Nordin Gerzic, Lasse Vibe Joel Allansson Logi Valgardsson Ludwig Augustinsson Darijan Bojanic Erik Lund, Gustav Engvall Marcus Sandberg, Hampus Zackrisson..2 Karl Bohm Matcher i allsvenskan John Alvbåge Sam Larsson Emil Salomonsson, Philip Haglund, Tobias Hysén Adam Johansson, Jakob Johansson Robin Söder Hannes Stiller, Mikael Dyrestam Pontus Farnerud Kjetil Waehler, Mattias Bjärsmyr Hjalmar Jonsson Lasse Vibe, Daniel Sobralense Nordin Gerzic David Moberg Karlsson Darijan Bojanic Logi Valgardsson Joel Allansson, Gustav Engvall Ludwig Augustinsson, Hampus Zackrisson, Karl Bohm Matcher i svenska cupen John Alvbåge, Kjetil Waehler, Tobias Hysén, Jakob Johansson, Sam Larsson, Mattias Bjärsmyr Emil Salomonsson, Philip Haglund, Daniel Sobralense, Mikael Dyrestam....6 Hannes Stiller Joel Allansson Logi Valgardsson, Ludwig Augustinsson.3 Robin Söder, Hjalmar Jonsson, Adam Johansson, David Moberg Karlsson Nordin Gerzic, Lasse Vibe, Darijan Bojanic, Pontus Farnerud Skytteliga totalt Tobias Hysén Philip Haglund, Robin Söder Jakob Johansson, Sam Larsson David Moberg Karlsson Kjetil Waehler, Lasse Vibe Darijan Bojanic, Hannes Stiller, Mattias Bjärsmyr Nordin Gerzic, Pontus Farnerud, Joel Allansson Skytteliga allsvenskan Tobias Hysén Robin Söder Philip Haglund Jakob Johansson Sam Larsson Kjetil Waehler, David Moberg Karlsson...2 Darijan Bojanic, Hannes Stiller, Pontus Farnerud, Mattias Bjärsmyr Poängliga allsvenskan Tobias Hysén (14+3) 17 Robin Söder (9+3) 12 Sam Larsson (4+7) 11 Philip Haglund (7+1) 8 Jakob Johansson (5+2) 7 Lasse Vibe (2+4) 6 (2+1) Kjetil Waehler, (1+2) Pontus Farnerud, (2+1) David Moberg Karlsson Darijan Bojanic (1+1) 2 (0+1) Logi Valgardsson, (0+1) Daniel Sobralense, (1+0) Hannes Stiller, (0+1) Mikael Dyrestam, (0+1) Gustav Engvall Måljubel. Tobias Hysén levererade i vanlig ordning. Nu önskar vi honom lycka till i Shanghai East Asia. Och säger välkommen tillbaka. Skytteliga svenska cupen Tobias Hysén David Moberg Karlsson Philip Haglund, Lasse Vibe, Jakob Johansson, Sam Larsson, Darijan Bojanic, Joel Allansson A-lagsdebutanter 2013 Ludwig Augustinsson, Shaktar Donetsk, La Manga (1 2), 25 januari. Gustav Engvall, BP borta (1 2), 13 juli. Karl Bohm, BP borta (1 2), 13 juli. Lasse Vibe, AS Trencin hemma (0 0), 18 juli. Darijan Bojanic, Häcken hemma (3 1), 4 augusti. Allsvenska debutanter i IFK 2013 Gustav Engvall, BP borta (1 2), 13 juli. Karl Bohm, BP borta (1 2), 13 juli. Hampus Zackrisson, BP borta (1 2) 13 juli. Lasse Vibe, Helsingborg hemma (2 4), 28 juli. Darijan Bojanic, Häcken hemma (3 1), 4 augusti. Ludwig Augustinsson, Malmö borta (1 3) 25 augusti. Matcher totalt 2013 Matcher totalt Antal vinster Antal oavgjorda Antal förluster Målskillnad Landslagsspelare från IFK Göteborg 2013 Sverige A: Tobias Hysén, Adam Johansson och Jakob Johansson. Norge A: Kjetil Waehler. Island A: Hjalmar Jonsson. Sverige U21: Joel Allansson, Jonathan Azulay (utlånad till Öis 2013), Sam Larsson och Ludwig Augustinsson. Sverige U21/U19: Hampus Zackrisson och Darijan Bojanic. Sverige P95: Suljemen Sarajlic, Karl Bohm och Billy Nordström. Sverige P96: Gustav Engvall, Jakob Bergman och Oscar Kindlund. Sverige P97: Alexander Leksell och Hampus Dahlqvist.

7 Matcher och motståndare 2013 Det startade i januari mot Shakhtar Donetsk och avslutades i november mot Malmö FF. Totalt spelade IFK Göteborg under säsongen 46 matcher. 25 av dem slutade med vinst, nio oavgjort och tolv med förlust. Månad Motståndare Matchtyp Spelplats Resultat januari Shakhtar Donetsk Träningsmatch La Manga Olympia Ljubljana Träningsmatch La Manga Stromsgodset Träningsmatch La Manga Sönderjyske Träningsmatch Valhalla Fredrikstad FK Träningsmatch Valhalla februari Örgryte IS Träningsmatch Valhalla mars IK Brage Svenska Cupen Valhalla Nyköpings BIS Svenska Cupen Rosvalla Kalmar FF Svenska Cupen Valhalla BK Häcken Allsvenskan Ullevi april Helsingborgs IF Svenska Cupen Olympia Brommapojkarna Allsvenskan Gamla Ullevi IF Elfsborg Allsvenskan Borås Arena Syrianska FC Allsvenskan Gamla Ullevi Åtvidaberg Allsvenskan Kopparvallen Malmö FF Allsvenskan Gamla Ullevi maj Östers IF Svenska Cupen Myresjöhus Arena AIK Allsvenskan Friends Arena Halmstads BK Allsvenskan Gamla Ullevi Kalmar FF Allsvenskan Gamla Ullevi Gefle IF Allsvenskan Strömvallen Djurgårdens IF Svenska Cupen Friends Arena Östers IF Allsvenskan Myresjöhus Arena Månad Motståndare Matchtyp Spelplats Resultat juni Djurgårdens IF Allsvenskan Gamla Ullevi IFK Norrköping Allsvenskan Idrottsparken Mjällby AIF Allsvenskan Gamla Ullevi juli Helsingborgs IF Allsvenskan Olympia Brommapojkarna Allsvenskan Grimsta IP AS Trencín Europa League Olympia AS Trencín Europa League MFK Dubnica Stadium 1 2 Helsingborgs IF Allsvenskan Gamla Ullevi augusti BK Häcken Allsvenskan Gamla Ullevi Syrianska FC Allsvenskan Södertälje F-Center IF Elfsborg Allsvenskan Gamla Ullevi Lunds BK Svenska Cupen Klostergårdens IP Malmö FF Allsvenskan Swedbank Stadion september Åtvidaberg Allsvenskan Gamla Ullevi Halmstads BK Allsvenskan Örjans Vall AIK Allsvenskan Gamla Ullevi Gefle IF Allsvenskan Gamla Ullevi Kalmar FF Allsvenskan Guldfågeln Arena oktober Djurgårdens IF Allsvenskan Tele 2 Arena Östers IF Allsvenskan Gamla Ullevi Mjällby AIF Allsvenskan Strandvallen november IFK Norrköping Allsvenskan Gamla Ullevi Malmö FF Supercupen Swedbank Stadion Tabell Malmö AIK IFK Göteborg Kalmar Helsingborg Elfsborg Djurgården Åtvidaberg IFK Norrköping Häcken Mjällby Gefle BP Halmstad Öster Syrianska Hemmatabell IFK Göteborg Malmö AIK Helsingborg Åtvidaberg Mjällby Djurgården Kalmar BP Elfsborg Gefle Häcken IFK Norrköping Halmstad Öster Syrianska Bortatabell Malmö Kalmar AIK Helsingborg Elfsborg Djurgården IFK Göteborg IFK Norrköping Halmstad Häcken Åtvidaberg Öster Mjällby Gefle BP Syrianska Publiksnitt hemma AIK Malmö Djurgården IFK Göteborg Helsingborg Elfsborg IFK Norrköping Kalmar Öster Halmstad Åtvidaberg Häcken Mjällby Gefle Brommapojkarna Syrianska Publiksnitt borta IFK Göteborg AIK Djurgården Helsingborgs Syrianska Malmö Elfsborg IFK Norrköping Halmstad Kalmar Brommapojkarna Öster Åtvidaberg Gefle Mjällby Häcken Publiksnitt totalt AIK Malmö IFK Göteborg Djurgården Helsingborg Elfsborg IFK Norrköping Kalmar Öster Halmstad Syrianska Åtvidaberg Mjällby Gefle Häcken Brommapojkarna

8 Våra lag i seriespel 2013 En seriesäsong är över även för de under vårt representationslag. Och IFK Göteborg kan räkna in ett antal framgångar. Störst är självklart SM-guldet i U19. Men även 13-åringarna imponerade stort i serie - spelet. Eller vad sägs om 18 vinster av 18 möjliga och 169 gjorda mål? U21 Allsvenskan Södra Häcken IFK Göteborg Mjällby AIF Öster Kalmar Halmstad Helsingborg Malmö FF Slutspelsgrupp Elfsborg Mjällby IFK Göteborg Hammarby Juniorallsvenskan Elit Södra Malmö FF IFK Göteborg Elfsborg Häcken Mjällby Halmstad Kalmar Landskrona Kristianstad Jönköping Öster Öis Gais Lund Slutspel semifinal: Brommapojkarna IFK Göteborg Målskyttar: Billhall Titi, 2, Martin Johansson Zanjanchi. Final: AIK IFK Göteborg Målskyttar: Billhall Titi, Jesper Andersson, Patrik Karlsson Lagemyr, Victor Edvardsen. U17 Allsvenskan Södra Malmö FF Elfsborg IFK Göteborg Halmstad Mjällby Helsingborg Landskrona Kalmar Gais Öster Limhamn/B.flo Ängelholm Slutspel åttondelsfinal: IFK Göteborg AIK Mål: Victor Edvardsen, 3. Kvartsfinal: Helsingborg IFK Göteborg Regionserie P16 Halmstad Elfsborg Malmö FF Landskrona Mjällby Helsingborg Öster IFK Göteborg Pojkar 16, Sanktan 1 Gais Öis Blå Warta IFK Göteborg Lärje Angered Gunnilse Mölnlycke Zenith Slutspel Sanktan Kvartsfinal: Solväders IFK Göteborg Semifinal: Gais IFK Göteborg Final: Öis IFK Göteborg Pojkar 15, Sanktan 2B Häcken Lärje Angered Torslanda Älvsborg IFK Göteborg Qviding Azalea Stenungsund Kongahälla Pojkar 14, Sanktan 2B Häcken Lerum Gunnilse Qviding Warta Öckerö IFK Göteborg Lärje Angered Kongahälla Pojkar 13 Sanktan 2A IFK Göteborg Gais Kungsladugård Lerum Mölnlycke Lärje Angered Askim Mölndal Fotboll Kållered Lindome Pojkar 13 Sanktan 3B IFK Göteborg Guldheden Assyriska Mölndal Fotboll Qviding Tölö Sävedalen Näset Mölnlycke Slutspel Sanktan Åttondelsfinal: IFK Göteborg Vit Warta Lerum IFK Göteborg Blå

9 Vinstlott. I höstas fick Roger Gustafsson, ansvarig för IFK Göteborgs akademi, ta emot en check från Svenska Spel på drygt kronor. Det välkomna tillskottet kommer från spelkunder, som valt att kryssa för IFK Göteborg i samband med inlämnat spel. Fotbollsakademin I Akademins verksamhet ingår ungdomsverksamheten på Änglagården för flickor och pojkar 5-16 år samt Tipselitverksamheten med U17 och U19 trupperna som tränar på Kamratgården. Vi är även delägare i två skolor Änglagårdsskolan på Kviberg samt sedan hösten 2013 Prolympia i Västra Göteborg som ligger granne med Välenområdet. Dessutom har vi 30 spelare vid Fotbollsgymnasiet på Katrinelundsgymnasiet Utöver det här så har vi en alltmer omfattande extern verksamhet. Vi har Öppna extraträningar, Vinterakademi, Fotbollscamper på skolloven och inbjudningsträningar. Totalt deltog nästan tusen unga fotbollsspelare i dessa aktiviteter under Vi genomför även utbildning för tränare enligt vårt utbildningsprogram S2S Fotbollens hemligheter. Dels våra egna interna kurser samt kurser för hundratals tränare från andra klubbar runt om i landet. Resultat av vår Akademiverksamhet Enligt det nya certifieringssystem som framtagits för elitklubbarnas akademier i Sverige så bedöms vår akademi 2013 återigen som en så kallad femstjärnig akademi i skalan 1-5 stjärnor. Akademin har ju som mål att utveckla spelare till A-truppen och det glädjer oss därför mycket att tre akademispelare fick göra allsvensk debut Gustav Engvall, Hampus Zackrisson och Karl Bohm. Att alla våra så kallade unga elitlag i U21- allsvenskan, Juniorallsvenskan och U17-all - svenskan gick till slutspel om SM var givetvis också glädjande med extra plus för SM-guldet i junior SM. 6 9

10 Friidrott 2013 Året 2013 har genomsyrats av både etablering av befintlig verksamhet men även utökning med en del nytt. Träningsgruppernas indelning och den organisation som tidigare grundats har visat sig bra. Alla aktiva har deltagit mer på tävlingar, viss ökning av äldre aktiva har vi sett och Friidrottsskolan har satt nya deltagarrekord. Göteborgsvarvsstafetten var ett nytt arrangemang där IFK tog en stor del av funktionärskakan. I den nya Lindåshallen har ett rekryteringsprojekt genomförts och lagt grunden för nya grupper när hallen togs i bruk Ett Running Team startades efter sommaren och erbjöd kvinnliga löpare gemensam träning. Blåvit-kampen genomfördes för första gången. Göteborgsvarvet Årets nyhet var Varvsstafetten som genomfördes på onsdagen i varvsveckan. Föreningen stod för ett 60-tal funktionärer som under dagen byggde och förberedde banan och som senare delade ut alltifrån nummerlappar inför starten samt mat och vätska efter genomfört lopp. Under lördagens stora Göteborgsvarv skötte 30st IFKare vår bandel på Övre Husargatan. Massor av barn (och vuxna) passade på att prova på våra friidrottsaktiviteter som vi genomförde i samarbete med Stadsmissionen under söndagens Mellan & Lilla Göteborgsvarv. I närheten av 100 st yngre IFK-are sprang olika sträckor på söndagen med mycket goda resultat. Tynneredsdagen Den 5 maj arrangerade Stadsdelsförvaltningen Västra Göteborg tillsammans med föreningslivet den 33:e upplagan av Tynnereds dagen. I år var IFK Göteborg Friidrott på plats med enkel prova-på verksamhet. Träningsgrupperna Alla grupper har genomfört sin träning i Slottskogshallen och Friidrottens Hus under vinterhalvåret och på Slottskogsvallen under utomhussäsongen. Vid starten av nästkommande säsong i höstas startade den yngsta gruppen, födda 2006, med två grupper i Påvelundsskolan. En helt ny träningsgrupp startades efter sommaren: Running Team Tjejer. Ett större gäng kvinnor i alla åldrar genomför 1 pass/vecka med löpning i/runt Slottskogen med möjlighet att träna ytterligare ett pass/vecka tillsammans med vårt Running Team som vänder sig till både män & kvinnor över 15 år. Antalet aktiva har under året ökat till närmare 300 st vid årets slut. 10 Tävlingar Junior SM Madeleine Björlin-Delmar är vår framgångrika tjej som fortsätter att prestera bra på mästerskapstävlingarna: guld på 400 meter inomhus och silver resp. guld på 400 & 800m utomhus i 17-årsklassen. Finnkamp på Stockholms Stadion Även i år deltog Madde i Juniorlandslaget men IFK har inte bara en deltagare utan landslagsledningen hade även tagit ut Fredrik Rogö som coach i juniorlandslaget. Terräng-SM Falun var värd för svenska mästerskapen i Terräng som avgjordes oktober på Lugnet. Madeleine Björlin-Delmar deltog på 4000 m i klassen F17 och var bara dryga halvminuten från en medaljplats Götalandsmästerskapen för åringar: Inomhus (Växjö) IFK:arna som deltog inomhus var Felix Larsen Nilsson, Todd Hector, Magnus Pedersén och Samuel Lestander. Sammanfattningsvis efter 14 starter: en 1:a, en 4:e, en 5:e och tre 6:e platser. Mycket bra gjort av våra killar och så mycket mersmak detta gav, att de nu kommer de vilja träna ännu mera! Götalandsmästerskapen för åringar: Utomhus (Eksjö) Deltagare från IFK på denna resa var Todd Hector, Felix Larsen Nilsson, Filip Linnér och Linus Bertilsson. Den här gången genomfördes 10 starter med resultaten: en 1:a, en 2:a, en 3:e, en 4:e, en 6:e plats. IFK-arna bidrog starkt till att Göteborg blev bästa distrikt. Ungdomsseriematcher för åringar Ungdomsseriematcher är en lagtävling för åriga pojkar och flickor får prova på att tävla tillsammans i ett lag. Detta är inkörsporten till hur tävlingar går till och tränar både aktiva, ledare och föräldrar i att genomföra en tävling. Matcherna har genomförts både inomoch utomhus. Övriga Arenatävlingar Utöver ovan nämnda tävlingar har IFK Göteborg Friidrott aldrig synts så mycket på olika arenor som De yngsta har tävlat lokalt och ju äldre man är desto längre resor görs för att tävla. Ingen tävling nämnd ingen glömd. Bra gjort under året alla IFK-are! 6 Arrangemang Vi genomförde friidrottskolor under v25, 26, 27, 31 & 32 där totalt drygt 250 deltagare fick prova på vår friidrottsverksamhet och våra ungdomstränare fick möjlighet att utveckla sitt ledarskap. Friidrottsskolorna kombinerat med den kontinuerligt stora efterfrågan som finns på att få börja träna i vår verksamhet skapar ett fantastiskt underlag för flera aktiva och föräldrar som blir hjälptränare. Blåvit-kampen, en lagtävling mellan IFK s & IF Kvilles 13/14 åringar, genomfördes på Slottskogsvallen en vardagkväll i september. Ett stort antal aktiva deltog i flera grenar där Kville drog längsta stråt och vann kampen. Vårläger i Borås Sista helgen i april begav sig ett 40-tal aktiva och ledare till Borås & Ryavallen/hallen för träningsläger i två dagar. Boende i campingstugor, bad på Stadsparksbadet och 5 träningspass gjorde helgen oförglömlig för deltagarna. Utbildningar För att ge alla våra nya hjälptränare och styrelseledamöter en god grund att stå på för sin insats, har alla som behövt genomfört olika kurser, lyssnat på föreläsningar och tagit del av olika informationskvällar arrangerade av SISU, UC Väst eller GFIF. På Idrotten Vill (Stenungsund) deltog 3 IFK-are för att starta en intern process för att vidare utveckla föreningen. Vid två tillfällen har Styrelsen träffats under en hel dag, ihop med ansvariga tränare och diskuterat/jobbat med både kort- och långsiktiga aktiviteter. Konsulter I början av verksamhetsåret lades en budget för att köpa uppdrag av konsulterna Per Skoog och Janne Wanhainen. Syftet med uppdragen var att skapa förutsättningar för föreningen att starta upp nya intäktsbringande arrangemang och öka intäkterna vid bla Friidrottsskolan. En del av uppdraget bestod även i att ge verksamheten stöd med en kanslitjänst på dagtid, vilket har har kunnat ses på hemsidan under våren då flera nya funktioner etablerats och nyhetsflödet hölls uppe. Då vi inte kunde säkerställa nya intäktskällor för resten av året såg vi inte detta som en långsiktig lösning. Lindåsprojektet I Lindås, söder om Göteborg, har en hall för Friidrott och Gymnastik byggts för Lindås skolans räkning. Flera friidrottsföreningar hade ambitionen att starta verksamhet på plats, så IFK tog initiativ och ihop med skolan bedrev ett månadslångt projekt med friidrotts undervisning för samtliga klasser från åk 3 till 9. Detta projekt genomfördes med hjälp av bidrag från Idrottslyftet och GFIF. Hela projektet avslutades med en Friidrottsdag inne i Friidrottens Hus. Ekonomi Årsresultatet bedöms som gott utifrån de satsningar som gjorts under året. Styrelsen 2013: Håkan Linnér, ordförande, Tommy Välkki, sekreterare, Lena Pedersén, kassör, Anna Carlund, Erik Bergeå, Erik Samuelsson, Nina Larsen, ledamöter, Jan-Olof Bertilsson, Mats Lestander och Gerdi Wolfmeier, suppleanter.

11 Orientering 2013 Bästa svenska lag 2013 var IFK Göteborg trea på 10-mila och bästa svenska lag. IFK orientering har löpare av nationell och internationell kvalitet. Vi är alltid med bland topplagen på stafetter. Våra ungdomar blir ständigt fler, vilket borgar för fortsatt framgång. Barn och ungdomar Vår barn- och ungdomsverksamhet har vuxit under flera år och är nu uppe i 60-talet barn och ungdomar som regelbundet deltar i klubbens verksamhet. Ungdomarna är fördelade grupper med namn som Skogsbusar, Skogsvildar och Skogshjältar. För många är Vårserien de första tävlingar man sprungit. De ungdomar som är äldre än 10 år deltar i nationella tävlingar och på O-ringen. Att klubben har så bra tillväxt kan vi tacka alla goda ledare som håller i verksamheten. Varje vår startar vi nybörjarkurser för barn och ungdomar men även vuxna som vill lära sig mer om karta och orientering. Vi har vår verksamhet vid Delsjön och i Göteborg roddklubbs lokaler. Elitverksamhet Årets största och mest prestigefyllda stafett är 10-mila arrangerades den tävlingen i Kungsängen. IFK Göteborg var med och satte färg på tävlingen redan från början och växlade i täten på sträcka 3. Därefter var laget med bland de första lagen tävlingen igenom. Vi kunde inte rå på 2000-talets två giganter i klubbsammanhang Haldens SK och det segrande finska laget Kalevan Rasti. Eskil Kinneberg kunde på sista sträckan hålla undan för alla jagande lag och IFK vann en 3:e plats och var alltså bästa svenska lag. Vi har en andra plats som bästa resultat sedan tidigare, men det är ännu svårare konkurrens är hårdare nu än någonsin. I laget ingick: Søren Schwartz, Erik Engstrand, Vetle Ruud Bråten, Patrik Martner, Jonas Pilblad, Thor Nørskov, Christian Christensen, Marius Thrane Ødum, Francois Gonon och Eskil Kinneberg. I detta lag har vi världsmästare, svenska mästare och alla är eller har varit landslagsmän från Sverige, Danmark, Norge och Frankrike under sin karriär. Fyra av löparna är födda på 90-talet, så laget kan utvecklas ytterligare. Maj är en tuff tävlingsperiod och några av killarna tävlade och tränade för tufft och fick problem med skador och överansträngning. Träning, återhämtning och vila är en balans som är svår att bemästra. Thor Nørskov, vår danske junior vann Silva League sprint och gjorde flera andra fina lopp. Han sprang bra på Junior VM och, men det blev ingen medalj denna gång, kanske 2014? Sören Schwartz sprang VM i Finland och kom till final. Marius Thrane Ødum sprang världscupstävlingar på Nya Zeeland och var redan som första års senior i topp, det var stort. Eskil Kinneberg och Vetle Ruud Bråten deltog i norska landslaget. Francois Gonon deltog i franska landslaget. SM är ett stort mål för många av våra löpare arrangerades alla tävlingar i och kring Göteborg. På våren var det ultralång distans med bra resultat av Jonas Pilblad 6:a och Eskil Kinneberg 8:a. På natt SM var Vetle Ruud Bråten 5:a och Josefine Carlsson 10:a. I april var det också sprint SM med mål vid Chalmers. Då var Vetle Ruud Bråten 6:a och Eskil Kinneberg 15:e man. På lång distans I september var det Jonas Pilblad som var bästa av de blåvita med en 22.a plats följt av Tobias Noborn 26:a. När det var dags för medeldistans hade Jenny Johansson kommit igång efter barnafödande och tog en 11.e plats och det var för övrigt samma placering som Jonas Pilblad fick. SM avslutades med stafett och då var IFK lag 2 bäst med en 14:e plats, lag 1 20:e, lag 3 39:a och lag 4 51:a. Damerna kom på 16:e och 36:e plats. 25-manna är en stafett där ett lag består av 25 löpare i alla åldrar. IFK har utöver elitlöpare nu fler ungdomar som kan springa fort och vi nu ett av de bästa klubblagen. Årets placering är en av den bästa klubben haft, när laget blev 13:e av totalt 400 lag. Den sista stafetten för året var som vanligt Smålandskavlen. Nu var äntligen Kirsi Nurmi med efter skador och vårt damlag tog en fin 7:e plats och det lovar gott för framtiden. De andra tjejerna i laget var Josefine Carlsson, Maria Holmstrand och Jenny Johansson. Herrarna var återigen topp 10 med Sören, Jonas, Eskil, Thor och Vetle på just en 10:e plats och andra laget 30:e. Arrangemang Vi har under året arrangerat ett flertal tävlingar. I mars en helg med två tävlingar vid ridbanan vid Skatås. Vi hade ett stort deltagarantal då det var mycket snö kvar i skogarna i övriga Skandinavien. I juni var vi åter på samma ställe för Salomon Trail Tour, som är en tuff terränglöpning i backarna på Getryggen. Tävlingen har utvecklats bra och vi har fått fler deltagare för varje år. Klubben hade stort ansvar för SM medeldistans med arena i Sandsjöbacka reservatet nära Kungsbacka. Tävlingsledare Sören Nasenius var en av de som planerat arrangemanget under fem år. Vid SM stafett i Kungälv var Christer Westberg tävlingsledare och Hans Carlsson arenachef. Tävlingen fick särskilt fint omdöme för en mycket välplanerad och vacker arena. Vi har också under året varit delaktiga i Göteborgsvarvet, Kom i formloppet och Finalloppet. Vi har byggt upp en god kompetens för att arrangera tävlingar och vi får ofta beröm för gott arbete. Framtiden Vi har under 2013 förstärkt våra trupper med nya löpare. Niclas Jonasson som tidigare är världsmästare kommer att springa för klubben nästa säsong. Han är också en god ledare. På damsidan har vi fyllt på med landslagslöparen Anna Närhi från Finland och Elin Månsson från OK Löftan. Båda med framskjutna placeringar på junior VM. Därtill två unga lovande juniortjejer Erica och Elin Pettersson som är systrar från Sjövalla FK. Vi har en bra träningsmiljö och en god ledarstad som stöttar våra talanger. Vi har även ett utvecklingsprojekt mot VM 2016, där inriktningen att få flera löpare att prestera på VM i Bohuslän Projektledare för detta är Fredrik Löwegren och Kjell Puck. Vi ser framtiden an med några nya talanger tillsammans med flera duktiga tjejer sedan tidigare, blir blåvitt en toppklubb på både damoch herrsidan. Vi ska leva upp till vår devis Sveriges attraktivaste orienteringsklubb. Styrelsen 2013: Anna Gustafsson, Åsa Hellqvist, Jakob Eng, Daniel Robertsson, Lars Johansson, Hans Karlsson och Jan Carlsson. 6 11

12 Bowling 2013 Verksamhetsberättelse 2013 Herrar våren 2013 seriespelet Vårsäsongen har varit väldigt motig för A- laget, som inte har haft marginalerna med sig. Mycket jämna matcher med bra individuella prestationer, som tyvärr inte räckt hela vägen. A-laget kom på en jobbig sista plats i tabellen, men ryckte upp sig i kvalet ner till division 2 och gjorde sin bästa match på mycket länge mot Kungälv. En total slagning på är imponerande i ett sådant pressat läge. Matchbäst blev Michael Borebratt med 993 och Bo Hedén avslutade säsongen med en 300- serie. Flera höga resultat denna vår: Bo Hedén 965, Örjan Johansson 964, Sten Sandberg 909, Marcus Johansson 907, Christian Lundström 906 och Stefan Algeskog 904. Farmarlaget har haft sin bästa säsong hittills och slutade som 4:a i division 2. Laget har visat en stabilitet och en härlig kämparanda som gett resultat i många jämna matcher. Det var inga som helst tvivel mot Hebergs BS i kvalet, utan farmen vann enkelt. Nu ser vi fram emot höstsäsongen och fortsätter med det fina spel som avslutade vårsäsongen. Herrar hösten 2013 seriespelet Det har varit en spännande höst med en hel del tuffa matcher. Tyvärr så förlorade vi för många jämna matcher, men när vi vann så gjorde vi det stort. Detta resulterade i en 3:e plats i tabellen och näst bästa +/ kvot i hela division 1 Västra Götaland vid juluppehållet. Serien är jämn och det ser riktigt spännande ut inför vårsäsongen Vårt mål är att få kvala upp till Allsvenskan. För Farmarlaget så har det varit en riktigt bra höst med många härliga segrar. Detta med en hel del hjälp av våra ungdomar, vilket resulterade i en 2:a plats i tabellen i division 2 Västra Götaland. Det ser ljust ut för vår framtid i klubben och detta tack vare ett enormt engagemang av våra ungdomstränare, ledare samt föräldrar som ser till att vår ungdomssektion fortsätter att imponera när det gäller våra ungdomars utveckling till framtida bowlare i IFK Göteborgs Bowlingssektion. Vi har många bra spelare, men en del har imponerat lite extra: Nils Hallbäck: 3:a i +50 i Strike & Co och 887 på fyra serier i match, Roger Edvardsson: 4:a i GBG Skridsko 2013 Under 2013 åkte våra tävlingsungdomar på fler tävlingar utomlands än tidigare år. Vi hade representanter på Hamarlekene (Norge), Ungdomslandskampen i Norge, Viking Race (Heerenveen, Holland) och i Berlin-Pokal (Tyskland). På Vikingloppet (Eskilstuna), DM och JSM i Trollhättan, USM i Örebro samt Novemberlöpet och Scandinavian Cup på Ruddalen ställde Tour i Kungälv; 865 i match, Stefan Häll 872, Christian Lundqvist 870 och Lars Hagberg 863. Tävlingar DM Individuellt Herrar B: Brons: Roger Edvardsson. 2-manna Herrar B: Silver: Roger Edvardsson och Sam Flodin. Oldboys: Guld: Tommy Björndahl. Brons: Sten Sandberg. 2-manna Oldboys/Veteraner: Guld: Tommy Björndahl och Lennart Karlsson. Brons: Sten Sandberg och Kay Jonsson. 4-manna Oldboys/Veteraner: Guld: Bo Hedén/ Nils-G Hallbäck/T Björndahl och L Karlsson. Silver: S Sandberg/K Jonsson/Claes Montan och Lars Hagberg. Individuella SM: Oldboys: 4:a Sten Sandberg. 2-manna Herrar B: 4:a Lennart Karlsson och Nils-Gunnar Hallbäck. Kamratmästerskapen: 2-manna: Brons: Bengt Hallner och Marcus Johansson. Klubbmästare: Bo Hedén. Ungdom 2013 Ungdomarna har ett lyckat år bakom sig. De flesta deltog i DM i början av året och det resulterade i flera medaljer och bra placeringar (medaljer, se nedan). Laget bärgade också förstaplatsen i Göteborgsdistriktets ungdomsserie. Under våren 2013 var det många spelare som spelade i Göteborgstouren ungdom och flera av dem tog sig till finalspel. I den pågående Göteborgstouren spelar två spelare i ungdomstouren och två spelar i den stora touren. Hösten 2013 stod det klart att det inte skulle bli någon ungdomsserie i Göteborgsdistriktet då det var för få lag som var intresserade. Ungdomarna spelar i stället i Göteborgs lokalserie och eftersom de har haft svårt att få ihop fullt lag har herrlaget stöttat med 1-2 spelare vid varje match. Laget ligger, efter att halva serien är avklarad, på en hedrande tredje plats. Antalet licensierade spelare är i dagsläget 10 de flesta av tävlingsungdomarna upp och alla, även de yngsta kunde delta i de tre Tage Stolpe-cuperna. Ann-Marie Lindqvist blev uttagen till Skridskoakademin (East Scandinavian Development Project), ett samarbete mellan Sverige, Finland och Danmark för att stödja talangfulla ungdomar. Hon åkte på en veckas träningsläger till Berlin. stycken, varav två spelare enbart har hallicens. I samarbete med Mölndalshallen bedrivs Bowlingskolan på fredagar (20 fredagar under säsongen 13/14). Bowlingskolan är uppdelad i två grupper, grupp 1 för de som vill prova på vad bowling är och lära sig grunderna, grupp 2 för de som kan grunderna och har som målsättning att börja träna med en förening. Från den senare gruppen hoppas vi kunna rekrytera fler spelare allteftersom. Tävlingar Junior- och ungdoms-dm: Ungdomar Pojkar: Brons: Joakim Niederhaus. 2-manna Ungdomar Pojkar: Guld: Marcus Hagstedt och Joakim Nieder - haus. Silver: Alexsander Flodin och Robin Skans. 4-manna Ungdomar Pojkar: Guld: Alexsander F / Robin S / Marcus H och Joakim N. Juniorer Flickor: Silver: Jennifer Holm. 2-manna Juniorer Flickor: Guld: Jennifer Holm och Sandra Hellgren. Året 2013 avslutades med spel i Junior och Ungdoms SM där sex av våra medlemmar deltog. Damer våren 2013 seriespelet Många matchvinster under vårsäsongen. A- laget låg med i toppen av Södra Allsvenskan länge. Vi började faktiskt fundera på kval till Elitserien. Vi hade roligt och det var ett härligt go i lagen. I slutet på säsongen tappade vi tyvärr lite fart igen och det blev lite väl spännande. Men vi klarade målet att hålla oss kvar i våra divisioner. Nu ser vi fram emot höstsäsongen och nya utmaningar på bowlingbanorna. Bästa snitt under våren hade Marie Alm med 187,12 sedan kom Sara Fritzell och Kristina Tullock Johansson. Högsta slagning under våren på fyra serier hade Frida Granath med 865 i en bortamatch mot Team X-Calibur BK F i Partille. Andra som slagit över 800 är: Kristina Tullock Johansson 839, Pia Savelius 831, 824 och Marie Alm 818, 802. Båda lagen har gjort sina bästa lagresultat i bortamatcher A-laget i Partille och B- laget i Kinna. I november började IFK:s skridskoskola med 19 barn och vi hoppas på så sätt få fler åkare. Vi fortsatte även under 2013 med det fina samarbetet vi numera har med andra skridskoklubbar i Västsverige, så att vi kan erbjuda våra åkare 3-4 träningspass per vecka. Styrelsen 2013: Christiane Knoke, Ludwik Wallin och Allan Dale. 12 6

13 Damer hösten 2013 seriespelet A-laget fortsätter spela i Södra Allsvenskan och B-laget i division 1 Mellersta Götaland. Serietabellen ser lite annorlunda ut nu för B- laget den är uppdelad i Grupp A, B och C med fyra bowlingklubbar i varje. Det innebär att vi spelar matcher hemma och borta som förut, men det nya är att vi även spelar i en neutral hall ibland. Lite ovant än, men kul. Vi startade upp höstsäsongen med ett träningsläger, med Mats Karlsson som tränare. Känns mycket bra efter sommaruppehållet med lite hårdträning och finslipning inför kommande seriematcher. Det har varit en spännande höst, med ungefär lika många vunna matcher som förlorade. Vi ligger bra med och ser fram emot vårsäsongen Bästa snitt under hösten hade Marie Larsson 179,04 tätt följd av Pia Savelius och Frida Granath. Högsta slagning under hösten på fyra serier hade Pia Savelius med 810 i en bortamatch mot BS Hässle i Hässleholm. Marie Larsson 803 hemma mot BK Tuve Tjejerna. Båda lagen har även under hösten gjort sina bästa lagresultat i bortamatcher A-laget i Åhus och B-laget i Jönköping. Tävlingar Individuella Oldgirls-DM: Silver: Gungerd Westerberg. Junior och Ungdoms-DM: Guld: Frida Granath. Frida tog hem guldet i båda klasserna. Junior och Ungdoms SM i Nässjö: Frida Granath var med i finalspelet Individuella SM Oldgirls: Guld: Gunnel Johansson. Veteraner: 4:a Gungerd Westerberg. Kamratmästerskapen individuellt: Silver: Frida Granath. 2-manna: Guld: Annika Nord och Frida Granath. Silver: Gungerd Westerberg och Gunvor Gustafsson. Brons: Marie Alm och Pia Savelius. 4-manna: Guld: Annika N/Frida G/Desirée Gustafsson och Gunnel Johansson. Silver: Marie A/Pia S/Marie Larsson och Sara Fritzell. Virveln Open 2013 i Lundby StadiumBowl Tävlingen vanns av Anna-Karin Lavefors, IFK Göteborg. Klubbmästarinna: Sara Fritzell. Styrelsen 2013: Torbjörn Eriksson. Skidor 2013 Vintern 2013 var inte optimal när det gällde snötillgången men den var lång. Trots detta så hade vi flera som deltog på Vasaloppet med Johan G Hördegård som bäste IFK:are med tiden tim med klubbkompisen Lars G Johansson 39 sekunder efter sig. På DM-tävlingarna hade vi inga framgångar trots ett bra läger i Norge. Styrelsen 2013: Christer Westberg ordförande, Ingvar Jansson kassör, Roger Hallgren sekreterare, övriga ledamöter Ingvar Jansson, Johan G Hördegård och Lars G Johansson. 6 13

14 R E S U L T A T R Ä K N I N G Koncernen IFK Göteborg Not tkr tkr tkr tkr INTÄKTER 11 Medlemsintäkter Privatmarknad Publik Bingo SEF Företagsförsäljning inkl CSR Merchandise Fotbollsakademin Vinst vid spelarförsäljningar Övriga intäkter KOSTNADER 2, 3, 11 Medlemskostnader Privatmarknad Publik Bingo Företagsförsäljning inkl CSR Merchandise Sportskadekliniken Fotbollens Elittrupp Fotbollsakademin Transferkostnader Admininistration Anläggningar & Fastigheter Övriga sektioner, netto Avskrivningar anläggningstillgångar 4, 6, Avskrivningar externa spelarförvärv 4, VERKSAMHETENS RESULTAT FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER Finansiellt netto BOKSLUTSDISPOSITIONER RESULTAT FÖRE SKATT SKATTER Årets skatt ÅRETS RESULTAT

15 B A L A N S R Ä K N I N G Koncernen IFK Göteborg TILLGÅNGAR Not tkr tkr tkr tkr Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Externa spelarförvärv Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark Maskiner och inventarier Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag Gothenburg Association AB HB Alliansen Fondmedel Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager mm Varulager Kortfristiga fordringar Kundfordringar Fordringar hos koncernbolag Övriga fordringar Förutbetalda kostnader, upplupna intäkter Summa kortfristiga fordringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR

16 EGET KAPITAL OCH SKULDER Not Koncernen IFK Göteborg tkr tkr tkr tkr Eget kapital 10 Bundet eget kapital Balanserat resultat Årets resultat Summa eget kapital Långfristiga skulder Checkräkningskredit, limit 5,0 mkr Banklån Minnesfonder Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Leverantörskulder Skuld till koncernbolag Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL Ställda säkerheter Fastighetsinteckningar Ansvarsförbindelser HB Alliansen IFK Göteborg Fotboll AB Kassaflödesanalys IFK Göteborg - koncernen tkr tkr Den löpande verksamheten Inbetalningar från kunder Utbetalningar till leverantörer och anställda Kassaflöden fr löp verksh f räntor o inkskatt Erhållen ränta Erlagd ränta Betald inkomstskatt Kassaflöden från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Förvärv av dotterföretag Förvärv av imateriella tillgångar Förvärv av materiella anläggningstillgångar Försäljning av inventarier - - Kassaflöden från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Nyemission - - Upptagna lån Amortering av skuld Utbetald utdelning - - Kassaflöden från finansieringsverksamheten Periodens kassaflöde Likvida medel vid periodens början Kursdifferens likvida medel - - Likvida medel vid periodens slut

17 TILLÄGGSUPPLYSNINGAR NOT 1 REDOVISNINGSPRINCIPER M M Årsredovisningen är upprättad i enlighet med Årsredovisningslagen, allmänna råd och rekommendationer från Bokföringsnämnden och Svenska Fotbollförbundet. Uppgifterna om redovisnings- och värderingsprinciper avseende enskilda resultat- och balansposter lämnas i nedanstående noter. Koncernredovisningen är upprättad enligt förvärvsmetoden. NOT 2 MEDELTALET ANSTÄLLDA varav Antal varav Antal män anställda män anställda Föreningen 87% 55 94% 46 Dotterföretag 25% 4 25% 4 Koncernen totalt 81% 59 91% 50 NOT 3 LÖNER, ANDRA ERSÄTTNINGAR OCH SOCIALA KOSTNADER Sociala Löner och Sociala Löner och kostnader andra ersättn. kostnader andra ersättn. [varav pensions- [varav pensionskostnader] kostnader] Föreningen [11 720] [5 906] Dotterföretag [42] [47] Koncernen totalt [11 834] [5 953] Löner och ersättningar Övriga Övriga anställda Klubbdirektör/VD anställda Klubbdirektör/VD Föreningen Dotterföretag Koncernen totalt Av föreningens och koncernens pensionskostnader avser 163 tkr (214 tkr) klubbdirektör/vd. Föreningen betalar och kostnadsför premier och/eller inbetalningar till av föreningen ägda kapitalförsäkringar och/eller pensionsdepåer. I samband härmed utfäster föreningen pension inklusive löneskatt vilken skall vara lika stor som det belopp som föreningen erhåller från kapitalförsäkringen/pensionsdepån. Kapitalförsäkringarna/pensionsdepåerna är pantförskrivna av föreningen till spelare/fotbollspersonal/fd spelare för föreningens fullgörande av sitt pensionsåtagande. Eftersom föreningen inte fritt disponerar över tillgångarna ifråga och åtagandet för pensionsutbetalning samt skatter och avgifter inte kommer att överstiga det belopp som föreningen kan erhålla från depåer och försäkringar har utfästelsen och motsvarande tillgång nettoredovisats i årsredovisningen. NOT 4 AVSKRIVINGAR ENLIGT PLAN Avskrivningar beräknas på de ursprungliga anskaffningsvärdena och sker enligt plan utifrån en bedömning om tillgångarnas ekomiska värde. Koncernen IFK Göteborg % Externa spelarförvärv se nedan Maskiner och inventarier Byggnader och mark Avskrivningarna på övergångsersättningarna för externa spelarförvärv sker linjärt över kontraktstid och värdering av balanserade spelare görs årligen enligt av Svenska Fotbollförbundet utfärdade anvisningar. NOT 5 EXTERNA SPELARFÖRVÄRV Koncernen IFK Göteborg Ingående anskaffningsvärde Inköp Försäljningar/ Utrangeringar Utgående ackumulerat anskaffningsvärde Ingående avskrivningar Årets av- och nedskrivningar Försäljningar/ Utrangeringar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående planenligt restvärde

18 NOT 6 BYGGNADER OCH MARK Koncernen IFK Göteborg Ingående anskaffningsvärde Inköp Uppskrivning Försäljningar / Utrangeringar Utgående ackumulerat anskaffningsvärde Ingående avskrivningar Årets avskrivningar / utrangering Försäljningar / Utrangeringar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående planenligt restvärde NOT 7 MASKINER OCH INVENTARIER Koncernen IFK Göteborg Ingående anskaffningsvärde Inköp Försäljningar / Utrangeringar Utgående ackumulerat anskaffningsvärde Ingående avskrivningar Årets avskrivningar Försäljningar / Utrangeringar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående planenligt restvärde NOT 8 ANDELAR I KONCERNFÖRETAG Moderbolags innehav Röstandel Kapitalandel Bokfört värde Antal andelar IFK Gbg Promotion AB, (Gbg) 100% 100% merchandise, butik profilartiklar Omsättning Resultat Eget Kapital Dotterbolags innehav Röstandel Kapitalandel Bokfört värde Antal andelar IFK Gbg Sportsk.klinik AB, (Gbg) 100% 100% rehab sportskador Omsättning Resultat Eget Kapital NOT 9 ANDELAR I INTRESSEFÖRETAG Moderbolags innehav Röstandel Kapitalandel Bokfört värde HB Alliansen Gamla Ullevi, (Gbg) 33% 33% 337 minoritetsägare i arenabolag Gothenburg Association AB, (Gbg) 10% 10% 100 skolverksamhet NOT 10 KAPITAL Bundet Balanserat Årets Koncernen eget kapital resultat resultat Ingående balans Vinstdisposition IFK Fonden - kapitalökning 26 - Årets resultat Utgående balans Bundet Balanserat Årets IFK Göteborg eget kapital resultat resultat Ingående balans Vinstdisposition IFK IFK Fonden - kapitalökning 26 Årets resultat Utgående balans

19 Not 11 TILLÄGGSUPPLYSNINGAR UEFA Koncernen tkr tkr Intäkter Publikintäkter Sponsor- och reklamintäkter Sändningsrättigheter Övrig nettoomsättning Övriga rörelseintäkter Summa intäkter Kostnader Försäljnings- och materialkostnader Personalkostnader Avskrivningar Nedskrivningar av anläggningstillgångar - - Övriga rörelsekostnader Summa kostnader Finansiella kostnader Skatt Årets resultat Spelarövergångar (kundfordringar) Fordringar per balansdagen Skulder per balansdagen Agentarvoden Utbetalda agentarvoden Checkkredit Limit 5 mkr Transaktioner med närstående Samtliga transaktioner med närstående har skett till marknadsmässiga belopp och villkor. Inköp och försäljning inom koncernen Av koncernens intäkter avser tkr (1 291 tkr) intäkter från intresseföretag. Av föreningens intäkter avser 0 tkr (0 tkr) intäkter från koncernföretag. Av föreningens kostnader avser 215 tkr (232 tkr) kostnader till koncernföretag. Fordringar hos koncernföretag IFK Gbg Promotion AB, IFK Gbg Sportskadekliniken AB, Fordringar hos intresseföretag HB Alliansen Gamla Ullevi, Gothenburg Association AB, Göteborg den 24 februari 2014 Conny Blessner Kaj Thorén Tore B Carlsson Ulf Ivarsson Cecilia Andersson Mikael Kjellström Lars-Rune Bohlin Stefan Albrechtson Vår revisionsberättelse har avgivits 24 februari Berth Hilmersson auktoriserad revisor Jerry Carlsson 6 19

20 Stjärnsponsor Huvudsponsorer

Gefle IF Fotbollsförening

Gefle IF Fotbollsförening Årsredovisning för Gefle IF Fotbollsförening Räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 1(12) Bostadsrättsföreningen Örjansgården Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 - balansräkning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Växjö Golfklubb Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2016 IFK GÖTEBORG BOWLING

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2016 IFK GÖTEBORG BOWLING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2016 IFK GÖTEBORG BOWLING VÅREN 2016 Vilken vår vi haft. Rättare sagt hela säsongen har varit helt fantastisk. Vi stod som segrare i båda våra serier. Vi har nått alla våra mål. Vi

Läs mer

Org nr Årsredovisning. för räkenskapsåret

Org nr Årsredovisning. för räkenskapsåret BYSKE SKIDKLUBB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2001-10-01-2002-09-30 Byske Skidklubb 1 (6) Styrelsen för Byske Skidklubb får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2001-10-01-2002-09-30.

Läs mer

Org nr Årsredovisning. för räkenskapsåret

Org nr Årsredovisning. för räkenskapsåret Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2004-10-01-2005-09-30 Styrelsen för Byske Skidklubb får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004-10-01-2005-09-30. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE VERKSAMHET Byske

Läs mer

Björkliden Bodaholm Golf AB

Björkliden Bodaholm Golf AB Årsredovisning för Björkliden Bodaholm Golf AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för. Brf Kullaberg 1 Org nr 716420-0060. får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för. Brf Kullaberg 1 Org nr 716420-0060. får härmed avge. Årsredovisning Styrelsen och verkställande direktören för Brf Kullaberg 1 Org nr 716420-0060 får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 2014 31 december 2014 Innehåll: Förvaltningsberättelse Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 1(14) Sundsvalls Golfklubb Org nr 889200-5383 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Spelprogram - Allsvenskan, herrar

Spelprogram - Allsvenskan, herrar 1 von 10 07.11.2014 14:09 Spelprogram - Allsvenskan, herrar Spelprogram Tabell och resultat Skytteliga SvFF Sortera spelprogram på: Datum Omgång Omgång 1 2014-03-30 15:00 IF Brommapojkarna - Kalmar FF

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

Org nr Årsredovisning. för räkenskapsåret

Org nr Årsredovisning. för räkenskapsåret Byske Skidklubb Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2003-10-01-2004-09-30 Byske Skidklubb 1(6) Styrelsen för Byske Skidklubb får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2003-10-01-2004-09-30.

Läs mer

Årsredovisning. När Golfklubb

Årsredovisning. När Golfklubb Årsredovisning för När Golfklubb 834001-2106 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för När Golfklubb, med säte i Gotland, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

NYKÖPINGS TENNISKLUBB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015

NYKÖPINGS TENNISKLUBB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015 ÅRSREDOVISNING 2015 Styrelsen för Nyköpings Tennisklubb får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01--2015-12-31. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 4 RESULTATRÄKNINGAR

Läs mer

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874 1(7) Årsredovisning för Fjällbete i Åredalens ek förening 76968-9874 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning Sida

Läs mer

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För.

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För. Årsredovisning för Österåkers Montessori Ek.För. 769602-4020 Räkenskapsåret 2013 2 (11) Styrelsen för Österåkers Montessori Ek.För. får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Årsredovisningen

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2016 (Org nr 802004-7802) Förvaltningsberättelse Verksamheten under 2016 Verksamheten redovisas i separat verksamhetsberättelse.

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Tvätteriförbundets Service AB Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. De olika landslagen, föreningsutveckling och förbättring av tävlingsarrangemangen i landet har varit prioriterade områden.

ÅRSREDOVISNING 2014. De olika landslagen, föreningsutveckling och förbättring av tävlingsarrangemangen i landet har varit prioriterade områden. ÅRSREDOVISNING 2014 Svenska Skidskytteförbundet Styrelsen för Svenska Skidskytteförbundet får härmed avge årsredovisning för förbundets verksamhetsår omfattande perioden 2013.05.01-2014.04.30. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning. FC Djursholm

Årsredovisning. FC Djursholm Årsredovisning för FC Djursholm 802416-2276 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för FC Djursholm, med säte i Djursholm, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Årsredovisningen

Läs mer

Årsredovisning. Järna Ridklubb

Årsredovisning. Järna Ridklubb Årsredovisning för Järna Ridklubb 815600-7505 Räkenskapsåret 2016 1 (7) Styrelsen för Järna Ridklubb, med säte i Järna, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Org nr Årsredovisning. förräkenskapsåret

Org nr Årsredovisning. förräkenskapsåret Org nr Årsredovisning förräkenskapsåret2000-10-01-2001-09-30 Byske Skidklubb Sida 2 (7) Styrelsen för Byske skidklubb får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2000-10-01 2001-09- 30 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning för. SAIK Bandy Räkenskapsåret Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. SAIK Bandy Räkenskapsåret Innehållsförteckning: Årsredovisning för SAIK Bandy Räkenskapsåret 2015-05-01-2016-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning. Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening

Årsredovisning. Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening Årsredovisning för Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening 753300-2189 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening, med säte i Lycke, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet.

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet. 1(13) Styrelsen och verkställande direktören för NPP Holding AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Information om verksamheten

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2014 (Org nr 802004-7802) Förvaltningsberättelse Verksamheten under 2014 Verksamheten redovisas i separat verksamhetsberättelse.

Läs mer

Årsredovisning. Onsjö Golfklubb

Årsredovisning. Onsjö Golfklubb Årsredovisning för Onsjö Golfklubb 862500-5403 Räkenskapsåret 2015 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar 5-8 1 (8) Styrelsen för Onsjö Golfklubb,

Läs mer

ÅRSREDOVISNING Svenska Skidskytteförbundet

ÅRSREDOVISNING Svenska Skidskytteförbundet ÅRSREDOVISNING 2007 Styrelsen för Svenska Skidskytteförbundet får härmed avge årsredovisning för förbundets verksamhetsår omfattande perioden 2006.07.01-2007.06.30. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Förbundet har

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GODTEMPLAREN räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GODTEMPLAREN räkenskapsåret 1 (8) ÅRSREDOVISNING FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GODTEMPLAREN räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Godtemplaren avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31.

Läs mer

SVENSKA FRISBEESPORTFÖRBUNDET

SVENSKA FRISBEESPORTFÖRBUNDET 802008-1587 ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2015-01-01 2015-12-31 Förbundsstyrelsen för Svenska Frisbeesportförbundet avger härmed följande årsredovisning Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2-3 Resultaträkning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hjo Segelsällskap Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01--2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE 1(9) FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17

Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17 Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17 Solrosen Fastighetsförvaltning HB Org nr 916624-1837 SOLROSEN FASTIGHETSFÖRVALTNING HB Org.nr. 916624-1837 Förvaltningsberättelse Styrelsen för

Läs mer

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2005 AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL AKTIEBOLAG Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Brunnsvikens Kanotklubb BKK Styrelsen får härmed avge årsredovisning för Brunnsvikens Kanotklubb BKK avseende räkenskapsåret 2015 Brunnsvikens Kanotklubb BKK (Org nr 802004-7802) Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a.

Årsredovisning. Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a. Årsredovisning för Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a. 769000-0356 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a., med säte i Lidköping, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Org.nr 556383-6856 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Åkarnas Service i Mellansverige AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB ÅRSREDOVISNING 2010 för Effnet AB Årsredovisning omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar 5 Effnet AB Årsredovisning 2010 Sida 2 / 7 Styrelsen och

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Brf Assessorerna Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01--2010-12-31. Innehåll - förvaltningsberättelse - resultaträkning - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för. SAIK Bandy Räkenskapsåret Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. SAIK Bandy Räkenskapsåret Innehållsförteckning: Årsredovisning för SAIK Bandy Räkenskapsåret 2014-05-01-2015-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning för. SAIK Bandy Räkenskapsåret Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. SAIK Bandy Räkenskapsåret Innehållsförteckning: Årsredovisning för SAIK Bandy Räkenskapsåret 2013-05-01-2014-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hålabäcks Värmeförening ek för. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening Årsredovisning för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening 769626-4147 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014.

Läs mer

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2006 AB Stuvaren i Sundsvall Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar fastigheten Stuvaren

Läs mer

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening Årsredovisning för Skottanet Ekonomisk Förening Räkenskapsåret 2009 Skottanet Ekonomisk Förening 1(7) Styrelsen för Skottanet Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009.

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

Styrelsen för. Örkelljunga Golfklubb. Org nr får härmed avge. Årsredovisning. för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2010

Styrelsen för. Örkelljunga Golfklubb. Org nr får härmed avge. Årsredovisning. för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2010 Styrelsen för Örkelljunga Golfklubb får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2010 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Noter med redovisningsprinciper

Läs mer

Styrelsen för Grafikgruppen Visby ekonomisk förening avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 1/1 2009--31/12 2009

Styrelsen för Grafikgruppen Visby ekonomisk förening avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 1/1 2009--31/12 2009 1 ÅRSREDOVISNING Styrelsen för Grafikgruppen Visby ekonomisk förening avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 1/1 2009--31/12 2009 Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har som ändamål att

Läs mer

Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening

Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening Årsredovisning för Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. BRF S:t Olof

Årsredovisning. BRF S:t Olof Årsredovisning för BRF S:t Olof Räkenskapsåret 2011 BRF S:t Olof 1(9) Styrelsen för BRF S:t Olof får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse Verksamhet Brf S:t Olof Organisations

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hålabäcks Värmeförening ek för. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01--2011-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Org nr 894700-4944. Årsredovisning. för räkenskapsåret 2002-10-01-2003-09-30

Org nr 894700-4944. Årsredovisning. för räkenskapsåret 2002-10-01-2003-09-30 Byske Skidklubb Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2002-10-01-2003-09-30 Byske Skidklubb 1(6) Styrelsen för Byske Skidklubb får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2002-10-01-2003-09-30.

Läs mer

Resultat, C Mores spelarenkät, Allsvenskan 2015

Resultat, C Mores spelarenkät, Allsvenskan 2015 Resultat, C Mores spelarenkät, Allsvenskan 2015 I enkäten, som genomfördes 23-27 mars 2015, har tre spelare i varje Allsvensk klubb anonymt fått svara på 20 frågor. Spelarna har inte fått svara sig själv,

Läs mer

Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet 2012-01-01-2012-12-31 Sida 1 av 8 Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Innehåll Sida - Förvaltningsberättelse - Resultaträkning - Balansräkning - Noter 2 3 4 5 Om inte annat

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret ÅRSREDOVISNING för Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Räkenskapsåret 2009 Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Styrelsen för Fridhems Folkhögskola får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF)

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) Årsredovisning för Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) 802417-2812 Räkenskapsåret 2009 11 11 2010 12 31 Org.nr 802417-2812 1 (8) Styrelsen för Stockholms funktionshindrades fiskeförening

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan Räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30 Stiftelsen Sophiaskolan 1(8) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30.

Läs mer

Svensk Biblioteksförening Org.nr

Svensk Biblioteksförening Org.nr Org.nr 845000-2624 Årsredovisning för räkenskapsåret 2002-01-01 2002-12-31 Styrelsen för Svensk Biblioteksförening avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg

Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg Organisationsnummer Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg ÅRSREDOVISNING AVSEENDE RÄKENSKAPSÅRET 2013-01-01-2013-12-31 Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg 1(9) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GodEl Sverige AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll Sida

Läs mer

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 1(7) ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING Org. nr ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2013 ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 2(7) Styrelsen för ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING får härmed

Läs mer

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening Årsredovisning för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening 769622-6120 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013.

Läs mer

Årsredovisning och revisionsberättelse

Årsredovisning och revisionsberättelse Årsredovisning och revisionsberättelse Avseende räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg, Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg 1(9) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sida 1 av 6 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Solbacken 14 lämnar följande årsredovisning för verksamheten under räkenskapsåret. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Föreningens verksamhet består av 9

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2013 (Org nr 802004-7802) Resultaträkning, kr 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 069 593 1 706 453 Summa

Läs mer

Årsredovisning. Svenska Stadskärnor

Årsredovisning. Svenska Stadskärnor Årsredovisning för Svenska Stadskärnor 826001-6756 Räkenskapsåret 2015 1 (6) Styrelsen och verkställande direktören för Svenska Stadskärnor, med säte i Örebro, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Formtoppen Höllvikens Atlet Club Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01--2015-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hålabäcks Värmeförening ek för. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01--2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Gagnef Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

Gagnef Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Gagnef Golf AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Svenska Tecknare Association of Swedish Illustrators and Graphic Designers Hornsgatan 103 SE-117 28 Stockholm, Sweden T: +46 8 556 029 10 info@svenskatecknare.se www.svenskatecknare.se Föreningen Svenska

Läs mer

Årsredovisning. Brf Stenskvättan 15

Årsredovisning. Brf Stenskvättan 15 Årsredovisning för Brf Stenskvättan 15 769630-1485 Räkenskapsåret 2015 05 30 2015 12 31 2 (7) Styrelsen för Brf Stenskvättan 15, med säte i Hägersten, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. Brf Källunden

Årsredovisning. Brf Källunden Årsredovisning för Brf Källunden 715600-0460 Räkenskapsåret 2012 1 (10) Styrelsen för Brf Källunden får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Detta är Brf Källunden

Läs mer

Årsredovisning. Caravan Club R-Sektionen

Årsredovisning. Caravan Club R-Sektionen Årsredovisning för Caravan Club R-Sektionen 866601-1591 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Caravan Club R-Sektionen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand Årsredovisning för Brf Kvarngatan 9 Marstrand 769611-5034 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen för Brf Kvarngatan 9 Marstrand får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (7) Styrelsen för Havs- och Kustfiskarnas Producentorganisation Sverige ek.för får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Tippade rader 2015 Namn Anders Jakobsson Anders Wallin Anton Wulfsberg Bengt Halse 1 Bengt Halse 2 Superetta Supertvåa Dametta

Tippade rader 2015 Namn Anders Jakobsson Anders Wallin Anton Wulfsberg Bengt Halse 1 Bengt Halse 2 Superetta Supertvåa Dametta Namn Anders Jakobsson Anders Wallin Anton Wulfsberg Bengt Halse 1 Bengt Halse 2 1 AIK Malmö FF IFK Göteborg Malmö FF Malmö FF 2 IF Elfsborg IF Elfsborg Malmö FF IFK Göteborg AIK 3 Malmö FF AIK IF Elfsborg

Läs mer

"4" - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880

4 - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880 Org nr 556356-3880 Arsredovisning för räkenskapsåret 2004 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning - koncernens

Läs mer

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 1(7) ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING Org. nr ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2010 ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 2(7) Styrelsen för ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING får härmed

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Målaren 3

Bostadsrättsföreningen Målaren 3 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Målaren 3 Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Kävlinge Golfbana AB (publ) avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550 Årsredovisning för Hillareds Fibernät Ek. För. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 1(8) Innehållsförteckning: Sida Innehållsförteckning 1 Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Kinds Golfklubb

Årsredovisning. Kinds Golfklubb Årsredovisning för Kinds Golfklubb Räkenskapsåret 2009 Kinds Golfklubb 1(9) Styrelsen för Kinds Golfklubb får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. Förvaltningsberättelse Verksamhet Kinds

Läs mer

Antalet anställda har under året i medeltal uppgått till 8 personer. Utbetalda löner har uppgått till 2.314.399:-

Antalet anställda har under året i medeltal uppgått till 8 personer. Utbetalda löner har uppgått till 2.314.399:- ORUST GOLFKLUBB ORG NR 858500-7159 ÅRSREDOVISNING 2011 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Medlemmar Klubbens medlemsantal uppgår vid utgången av verksamhetsåret till 1.309 personer, fördelat på 505 damer, varav 52

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011a01a01 a 2011a12a31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011a01a01 a 2011a12a31 1 (12) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011a01a01 a 2011a12a31 Styrelsen för Borås Golfklubb avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012. IFK Göteborg. Omslagsbilden hämtad från IFK Göteborgs årliga besök på Drottnings Silvias barn- och ungdomssjukhus.

Verksamhetsberättelse 2012. IFK Göteborg. Omslagsbilden hämtad från IFK Göteborgs årliga besök på Drottnings Silvias barn- och ungdomssjukhus. IFK Göteborg Omslagsbilden hämtad från IFK Göteborgs årliga besök på Drottnings Silvias barn- och ungdomssjukhus. Förvaltningsberättelse Styrelsen för IFK Göteborg, Idrottsföreningen Kamraterna Göteborg

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012/2013

ÅRSREDOVISNING 2012/2013 ÅRSREDOVISNING 2012/2013 Styrelsen för Lions Forskningsfond mot Folksjukdomar får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2012-07-01--2013-06-30. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Bostadsrättsföreningen Stigbygeln i Umeå Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 -

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Ö Vallgatan 6

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Ö Vallgatan 6 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Ö Vallgatan 6 769619-3304 Räkenskapsåret 2015 2 (7) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Ö Vallgatan 6 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015.

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsförening Bydalen 1

Årsredovisning. Bostadsrättsförening Bydalen 1 Årsredovisning för Bostadsrättsförening Bydalen 1 769620-3939 Räkenskapsåret 2014 1 (9) Styrelsen för Bostadsrättsförening Bydalen 1 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen

Läs mer

Föreningen Villaägare i Järfälla

Föreningen Villaägare i Järfälla Årsredovisning för Föreningen Villaägare i Järfälla Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Föreningen Villaägare i Järfälla 1(6) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Föreningen Villaägare i Järfälla, får

Läs mer

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550 Årsredovisning för Hillareds Fibernät Ek. För. Räkenskapsåret 2012-01-01 - Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening

Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening Årsredovisning för Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter

Läs mer