Förslag till föredragningslista vid årsstämma med Centerpartiet i Halland 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förslag till föredragningslista vid årsstämma med Centerpartiet i Halland 2014"

Transkript

1

2 Förslag till föredragningslista vid årsstämma med Centerpartiet i Halland 2014 VALBEREDNINGEN FÖRESLÅR: 1 Stämman öppnas 2 Parentation 3. Val av stämmopresidium a) Stämmoordförande Ove Bengtsson, Laholm b) Vice ordförande Roland Gottfridsson, Laholm c) Sekreterare Lena Olofsdotter, Laholm 3. Val av två protokollsjusterare 4. Fastställande av röstlängd 5. Godkännande av kallelsen 6. Fastställande av föredragningslistan 7. Verksamhetsberättelse Ekonomi 9. Revisorernas berättelse 10. Ansvarsfrihet för styrelsen 11. Rapport från Centerkvinnorna 12. Rapport från CUF 13. Rapport från Studieförbundet Vuxenskolan 14. Beslut om ersättningar a) Arvoden till presidiet: att ordförande skall ersättas med kr att vice ordförande skall ersättas med kr att vid styrelsemötet skall utgå arvoden med 300 kr/styrelsemöte. Utbetalas till presidium, ledamöter och suppleanter. b) Reseersättningar: att till styrelsen och av styrelsen utsedda sektioners och arbetsgruppers ledamöter utbetala reseersättningar med motsvarande den skattefria delen, f.n. 1.85/km. För övriga resor utbetalas enligt andra klass järnväg. Reseersättning utgår från bostadsort. Dock kan det beslutas om avsteg från denna princip om särskilda skäl föreligger. c) Traktamenten: att till ombud vid riksstämmor, förtroenderådsledamöter, deltagare vid centrala och regionala kurser, konferenser och liknande utbetalas i de fall ingen annan betalar kost och logi med 210 kr för dag och natt till anvisat logi. 15. Beslut om antalet ledamöter och att distriktsstyrelsen skall bestå av suppleanter i distriktsstyrelsen 11 ordinarie ledamöter och 8 suppleanter, av de ordinarie är en

3 ordförande och två vice ordförande. Suppleanterna går in i första hand för kommunen och i andra hand i ordningen de står, samma för CUF och Centerkvinnornas suppleanter. Suppleanterna har närvaroplikt. 16. Val av distriktsordförande Harald Lagerstedt, Varberg (omval) 17. Val av vice ordförande Ola Johansson, Kungsbacka (omval) Kerstin Angel, Falkenberg (nyval) 18. Val av övriga ledamöter i distriktsstyrelsen Christofer Bergenblock, Varberg (omval) Jenny Axelsson, Halmstad (omval) Tore Holmefalk, Falkenberg (nyval) Majvor Persson, Laholm (omval) Ingemar Steneteg, Hylte (omval) Heinrich Kaufmann, Kungsbacka (omval) Lorenz Pusher, Laholm (nyval) Erik Nilsson Nordahl, Kungsbacka (omval) 19. Val av suppleanter i distriktsstyrelsen 1 Ingemar Johansson, Falkenberg (omval) 2 Karin Åkesson, Hyltebruk (omval) 3 Anna-Karin Gustavsson, Varberg (omval) 4 Karin Green, Kungsbacka (nyval) 5 Gudrun Pettersson, Laholm (nyval) 6 Jenny Håkansson, Halmstad (nyval) 7 Ewy Henriksson, Halmstad (omval) 8 Olle Lindgren, Kungsbacka (nyval) 20. Val av revisorer och suppleanter Kristina Lindberg, Falkenberg (omval) /Christina Ivarsson, Falkenberg/ (omval) Jan Johansson, Falkenberg (omval) /Hans Johansson, Kungsbacka/ (omval) 21. Ledamöter och suppleanter i Förtroenderådet Ordinarie: Suppleanter: Harald Lagerstedt, Varberg (omval) Majvor Persson, Laholm (omval) Erik Nilsson Nordahl, Kungsbacka (nyval) Kerstin Angel, Falkenberg (nyval) Ewy Henriksson, Halmstad (omval) Olle Lindgren, Kungsbacka (nyval) 22. Val av representant i CK distriktsstyrelse: Ingemar Johansson, Falkenberg 23. Val av representant i CUF:s distriktsstyrelse: Jenny Axelsson, Halmstad 24. Fastställande av antal ombud till 2015 års distriktsstämma 25. Val av ombud till Studieförbundet Vuxenskolans avdelningsstämma 2015: Harald Lagerstedt, Varberg

4 Stefan Stenberg, Varberg Heinrich Kaufmann, Kungsbacka Ann-Margret Kristensson, Falkenberg Henrik Andersson, Halmstad Gudrun Pettersson, Laholm Inga Andersson, Hylte Kerstin Angel, Falkenberg Kristina Karlsson, Kungsbacka (CK) Siv Nyman, Falkenberg (CK) Ersättare: Roland Högberg, Hylte John-Arne Larsson, Laholm 26. Val av ledamot till Studieförbundet Vuxenskolans avdelningsstyrelse: 27. Val av ombud och suppleanter till Bygdegårdarnas distriktsstämma 2015: Helén Andersson, Varberg Lennart Erlandsson, Hylte /Pernilla Eriksson, Hylte/ Ann-Marie Andersson, Hylte /Gunnar Schoberg, Hylte 28. Motionsbehandling 29. Redovisning av medlemsinitiativ 30. Val av valberedning 31. Övriga frågor 32. Avtackningar och förtjänstteckenutdelning 33. Stämmoavslutning Följande personer har ingått i Valberedningen: Ordförande: Sven Fritzson, Fjärås Centerkvinnornas repr. Siv Nyman, Falkenberg /Gunnel Bengtsson, Eldsberga/ CUF:s repr. Per Johansson, Falkenberg /Ulrika Rylin, Varberg/ Kungsbackas repr. Christer Samuelsson, Frillesås /Inga-Lill Bengtsson, Kungsbacka/ Varbergs repr. ViviAnne Johansson, Veddige /Lennart Karlsson, Träslöv/ Hyltes repr. Erik Karlsson, Torup /Bo Eriksson, Långaryd/ Laholms repr. Gun-Britt Emilsson, Laholm /Roland Gottfridsson, Laholm/ Falkenbergs repr. Stig Agnåker, Falkenberg /Eva Johansson, Ullared/ Halmstads repr. Lennart Eriksson, Kvibille /Jimmie Tschander, Halmstad /

5 VERKSAMHETSBERÄTTELSE - Centerpartiet i Halland får härmed avge följande berättelse för verksamhetsåret STYRELSENS SAMMANSÄTTNING Distriktsordförande: Harald Lagerstedt, Varberg v. ordförande: Ola Johansson, Kungsbacka v. ordförande: Lena Olofsdotter, Laholm Christofer Bergenblock, Varberg Jenny Axelsson, Simlångsdalen Stigert Pettersson, Falkenberg Jenny Håkansson, Halmstad Ingemar Steneteg, Hyltebruk Heinrich Kaufmann, Fjärås Centerkvinnornas representant: CUF:s representant: Suppleanter: Sekreterare: Kassör: Adjungerade ledamöter: Majvor Persson, Laholm Stina Wernersson, Falkenberg/ Erik Nilsson Nordahl, Kungsbacka 1. Ingemar Johansson, Okome 2. Anna-Karin Gustavsson, Sibbarp 3. Annika Hedman, Kungsbacka 4. Karin Åkesson, Långaryd 5. Camilla Widepalm Heúren, Harpling 6. Lorenz Pucher, Knäred 7. Ewy Henriksson, Kvibille 8. Astrid Martinsson, Halmstad Ann-Margret Kristensson, Falkenberg Birgit Numell, Getinge Stefan Bengtsson, Skällinge Mari-Louise Wernersson, Falkenberg Barbro Ericsson, Harplinge Revisorer: Kristina Lindberg, Ullared /Christina Ivarsson, Vessigebro/ Jan Johansson, Falkenberg /Hans Johansson, Frillesås/ Styrelsens Arbetsutskott Ordförande: Harald Lagerstedt, Varberg v. ordförande: Ola Johansson, Kungsbacka v. ordförande: Lena Olofsdotter, Laholm Centerkvinnornas representant: Majvor Persson, Laholm CUF:s representant: Stina Wernersson, Falkenberg REPRESENTATION Riksdagsledamot Ersättare: Centerpartiets förtroenderåd: Ola Johansson, Kungsbacka Helén Andersson, Varberg Harald Lagerstedt, Varberg

6 Majvor Persson, Laholm Stina Wernersson, Falkenberg Ersättare: Centerpartiets partistyrelse och verkställande utskottet 1. Lena Olofsdotter, Laholm 2. Ewy Henriksson, Kvibille 3. Astrid Martinsson, Halmstad Marie-Louise Wernersson, Falkenberg Valberedning Centerpartiet ordf. Sven Fritzson, Fjärås Centerkvinnorna Siv Nyman, Falkenberg /Gunnel Bengtsson, Eldsberga/ CUF Per Johansson, Falkenberg /Ulrika Rylin, Varberg/ Kungsbacka Christer Samuelsson, Frillesås /Inga-Lill Bengtsson, Kungsbacka/ Varberg ViviAnne Johansson, Veddige /Lennart Karlsson, Grimeton/ Falkenberg Stig Agnåker, Falkenberg /Eva Johansson, Ullared/ Hylte Erik Karlsson, Torup /Bo Eriksson, Långaryd/ Halmstad Lennart Eriksson, Kvibille /Jimmie Tschander, Halmstad/ Laholm Gun-Britt Emilsson, Laholm /Roland Gottfridsson, Laholm / Representanter i Centerkvinnornas styrelse: Ingemar Johansson, Ullared Representanter i CUF:s styrelse: Jenny Axelsson, Simlångsdalen Representant i Studieförbundet Vuxenskolans avdelningsstyrelse: Helen Andersson, Grimmared STÄMMOR, SAMMANTRÄDEN OCH ÖVRIGA KONFERENSER Årsstämman På årsstämman arbetade alla ombuden processinriktat med frågeställningar inom områdena, Jämställdhet, Skola, Landsbygd, Näringsliv/regional utveckling, Bygg/bostäder, Infrastruktur/trafik, Kultur/föreningsliv, Vård/omsorg, Miljö/energi. Svaren från processarbetet skall ligga till underlag för regionhandlingsprogrammet. Ola Johansson, vår riksdagsman från Halland och partiets talesman för bostadspolitik och fysisk planering, höll ett uppskattat anförande om Centerpartiets arbete i riksdagen och ställningstaganden i aktuella frågor. Han underströk särskilt Centerpartiets politik för en utveckling i hela landet och de gröna näringarnas betydelse. Partiet kommer att driva frågan om att Sverige ska använda minskningen av sin EU-medlemsavgift till att förstärka lantbruks- och landsbygdsutvecklingen, vilken fått kraftigt neddraget EU-stöd. Stämman behandlade 20 inkomna motioner. Förtjänsttecken utdelades till: Gudrun Andersson, Fjärås, Göran Karlsson, Väröbacka och Gunnel Bengtsson, Eldsberga. Distriktsordförande Harald Lagerstedt avtackade Karl-Anders Thorsson, Fredrik Hansson, Christian Henriksson, Ulla Öhman, Emil Obroucka Lilja som slutar i distriktsstyrelsen.

7 Nomineringsstämma Lördagen den 23 november genomförde Centerpartiet i Halland sin nomineringsstämma på Katrinebergs fhs, Föreläsare var riksdagsledamot Ulrika Carlsson som pratade under rubriken Framtidens skola med kunskap och kreativitet. Stämman fastställde listan till riksdagen, regionhandlingsprogram, valplan och riktlinjer till personval. 70 ombud var närvarande. Distriktsstyrelsesammanträden Styrelsen har under verksamhetsåret 2013 haft 8 protokollförda sammanträden. AU-sammanträden Arbetsutskottet har haft 7 protokollförda sammanträden under verksamhetsåret. Nyårsträff Lördagen den 12 januari genomfördes vår traditionella Nyårsträff i Vinbergs församlingshem. Medverkande gjorde riksdagsledamot Johan Hedin som pratade under rubriken Migration, liberalism och myten om Stureplan. Dagen ägnades till stora delar att diskutera förslaget till idéprogram. 92 deltagare Valstrategidag Den 2 mars bjöd distriktet in till en dag med valstrategiplanering inför valen Föreläsare var Bosse Svensson som pratade kommunikation och Vart är partiet på väg. Lena Johansson, Veddige höll i processarbetet kring: NULÄGE Så här uppfattas Centerpartiet i Halland nu. ÖNSKAT LÄGE Hur vill vi att Centerpartiet i Halland ska uppfattas vid valet? 30 deltagare Europadagar i Halmstad Europadagarna genomfördes på teatern i Halmstad den april. Det var ett samarrangemang mellan riksorganisationen och hallandsdistriktet. Syftet med Europadagarna är att lyfta fram och tydliggöra Centerpartiets Europapolitik. Arrangemanget gav kunskap och inspiration inför valet till Europaparlamentet. Konferensen blev avstampet för en aktiv och politisk debatt inför valet Alla medlemmar var välkomna men varje distrikt hade möjlighet att skicka två deltagare utan kostnad. Uppstart inför supervalåret 2014 Den 18 och 19 oktober bjöd distriktet in till en träff för att starta upp supervalåret personer hade mött upp på Ugglarps camping för att diskutera Kommunikation, Sociala medier, Kreativt kampanjande, Personligt samtal och Integration. UTÅTRIKTADE AKTIVITETER Besök av miljöminister Lena Ek Den 6 maj besökte miljöminister Lena Ek Campus i Varberg. Lena höll ett föredrag om Klimatfärdsplan för en hållbar framtid med efterföljande diskussioner tillsammans med inbjudna hallänningar. Direkt efter Lena Eks framträdande hölls ett Avfallsseminariet där det belystes vilka insatser som behövs om Halland ska vara utan nettoutsläpp av växthusgaser. Magnus Kindbom besöker Skårs gård Stadssekreterare Magnus Kindbom gjorde ett gårdsbesök på Högens gård den 27 november. Därefter besöktes Skårs gård där han träffade inbjudna lantbrukare från hela Halland för att diskutera landsbygdsprogrammet. Magnus hann även med att hålla ett anförande på Kungsbackas nomineringsstämma samma dag. Landsbygdsdebatt

8 Centerpartiet och Ola Johansson bjöd in till landsbygdsdebatt den 13 december i Sibbarps bygdegård. Miljöpartiets riksdagsledamot Agneta Börjesson tackade ja till debatten. Rubrik på debatten var Hur skall landsbygden utvecklas?. Moderator var Helene Andersson regionchef på LRF. Gäster var Svenskt näringslivsgruppen Team 16. HALLANDSBYGDEN Vår medlemstidning Hallandsbygden har som vanligt kommit ut 4 gånger under Centerkvinnorna har två sidor, kretsarna tre sidor var och distriktet 11 sidor. Vi har annonserat om aktiviteter och informerat våra medlemmar om vad som har hänt och vad som är på gång i distriktet. Under 2014 kommer Hallandsbygden att få en ny layout och redaktionsansvarig. ORGANISATIONEN Medlemsantalet i kretsar och distrikt C CK CUF C CK CUF Kungsbacka Varberg Falkenberg Hylte Halmstad Laholm Distriktet nya medlemmar har skrivits in i Halland under 2013 Distriktets expedition Den 1 november 2012 flyttade distriktsexpeditionen in i Studieförbundet Vuxenskolan lokaler på Möllegatan 11 i Falkenberg. Birgit Numell är timanställd med ansvar för ekonomin och medlemsregistret. Ann-Margret Kristensson arbetar 20 % för Falkenbergskretsen och 80 % för Centerkvinnorna och Centerpartiet i Halland. Regionhandlingsprogram Under 2013 tillsattes en arbetsgrupp för att ta fram ett förslag till regionhandlingsprogram. Gruppen bestod av: Lennart Eriksson, Kvibille, sammankallande, Karin Green, Fjärås, Agneta Åkerberg, Heberg, Henrik Erlingson, Torup, Stefan Bengtsson, Skällinge, Majvor Persson, Laholm, Astrid Martinsson, Halmstad. Programmet antogs på nomineringsstämman den 23 november. Nomineringskommittén Distriktsstämman gav distriktsstyrelsen i uppdrag att tillsätta en nomineringskommitté som skall ta fram ett förslag till riksdagslista. Kommittén bestod av: Kristin Oretorp, Getinge, sammankallande, Karl-Anders Thorsson, Långaryd, Kent-Arne Andersson, Laholm, Niclas Selander, Falkenberg, Maria Andersson, Kungsbacka, Maria Bengtsson, Varberg, Ove Karlsson, Halmstad, Monica Hansson, Falkenberg (CK), Pontus Eriksson, Falkenberg (CUF) Förslag till riktlinjer för nomineringskommittén antogs på distriktsstyrelsen den 14 augusti 2013.

9 DELTAGARE VID CENTRALA OCH REGIONALA KONFERENSER Distriktets ombud på Framtidsstämman mars: Harald Lagerstedt, Varberg Fredrik Hansson, Kungsbacka Kristina Karlsson, Fjärås Anna-Karin Gustavsson, Tvååker Ingemar Johansson, Ullared Monica Hansson, Heberg Henrik Oretorp, Getinge Karin Åkesson, Långaryd Lena Olofsdotter, Laholm Gudrun Pettersson, Våxtorp Majvor Persson, Laholm Ewy Henriksson, Kvibille Stina Wernersson, Falkenberg Distriktets ombud på partistämman i Karlstad: Kommundagarna, Örebro den 1-2 februari (från distriktet) Harald Lagerstedt, Varberg Marie Andersson, Frillesås Inga-Lill Bengtsson, Kungsbacka Tore Holmefalk, Glommen Christofer Bergenblock, Träslövsläge Agneta Åkerberg, Heberg Henrik Oretorp, Getinge Christian Henriksson, Halmstad Karin Åkesson, Långaryd Henrik Erlingson, Torup Lena Olofsdotter, Laholm Eva Pehrsson-Karlsson, Väröbacka Erik Nilsson Nordahl, Kungsbacka Harald Lagerstedt, Varberg Landsbygdsnätverkets ambassadörsdag Fredagen den 12 april i Stockholm Distriktsledarkonferens 31 maj-1 juni Stockholm Lena Olofsdotter, Laholm Harald Lagerstedt, Varberg Ann-Margret Kristensson, Falkenberg Ombud till Studieförbundet Vuxenskolan avdelningsstämma 2013: Majvor Persson, Laholm CK Pontus Eriksson, CUF Gudrun Pettersson, Laholm Marie Andersson, Frillesås Ragnhild Gustavsson, Ullared Margareta Andersson, Åled Marianne Nygren, Skeppshult Heinrich Kaufmann, Fjärås Stefan Stenberg, Stråvalla Ann-Margret Kristensson, Falkenberg REGIONGRUPPEN Ordinarie: Kristina Karlsson, Fjärås Stefan Bengtsson, Skällinge Gun Svensson, Veddige

10 Ingemar Johansson, Ullared Ann-Charlotte Johansson, Vessigebro Gunnel Bengtsson, Eldsberga Anna-Lena Emilsson, Laholm Regiongruppen har haft 8 gruppmöten under året. I mars gjordes en studieresa till Malmö och Region Skåne där regionrådet Katarina Erlingson tillsammans med personal informerade om Skånes arbete med regional utveckling, mat, kollektivtrafik och Malmös barnahus. Gruppmötena har varit på SV i Falkenberg, på Regionens Hus i Halmstad och på Campus Varberg. Under året har gruppen fått information från Region Hallands kulturchef Eva Nyhammar, regiondirektör Catarina Dahlöf, områdeschef inom Hallands Sjukhus Carina Forsberg, förvaltningschef Hälsa och Funktionsstöd Cristine Karlsson samt Regionservice chef Erik Möller. Centerpartiet i Region Halland har under året agerat medialt kring fortsatt behov av två akutsjukhus i Halland, palliativ vård i Falkenberg, betydelsen av att få ordning på Hallands sjukhus ekonomi och användningen av stallarna på Plönninge samt en del insändare och debattartiklar. Enskilda ledamöter i gruppen har också gjort besök i verksamheterna och representerat gruppen på olika möten. UTVECKLINGSSEKTIONEN Sammankallande: Tore Holmefalk, Falkenberg Henrik Andersson, Halmstad Sven-Anders Svensson, Tvååker Heinrich Kaufmann. Kungsbacka Emil Obroucka Lilja, Halmstad Lena Johansson, Veddige (SV) t o m nov. Utvecklingssektionen inom Centerpartiet i Halland har under 2013 arbetat med att skapa en struktur för utbildningar inför valet 2014 och leda samarbetet med Studieförbundet Vuxenskolan. För partiets utbildningar har Vuxenskolan erbjudit stöd i form av en 20% tjänst särskilt dedikerad för oss. Inledningsvis besattes tjänsten av Lena Johansson Hjörne. Senare har Lena ersatts av Gunvor Abrahamsson. Efter en del inkörningsproblem har vi under den senare delen av årets lyckats organisera och samordna utbildningsutbudet i distriktet och kretsarna. Centerpartiets basutbildningar finns nu tillgängliga för partiets kandidater och medlemmar i distriktet. Alla kretsar ordnar utbildningar som Politikerskolan (1 och 2), Påverka genom samtal, Bilda opinion via media och andra utbildningar. KYRKOPOLITISKA SEKTIONEN Ordförande: Ulla Rickardsson Per-Lennart Persson, Falkenberg Anna-Lena Emilsson, Laholm Bertil Gustavsson, Knäred Camilla Widepalm Heurén, Harplinge Ewy Henriksson, Kvibille Lars-Erik Karlsson, Väröbacka Helene Andersson, Tvååker Gudrun Andersson, Fjärås Per-Olof Cristenson, Onsala År 2013 präglades naturligtvis av kyrkovalet den 15 sept. Arbetsgrupp på stiftsnivå och i Halland ordnade nomineringsstämma, utbildningsdag och en mängd andra möten för att ta sig an kyrkovalet.

11 En gemensam lista för hela stiftet till kyrkomötet gav 3 mandat. Till stiftsfullmäktigevalet hade vi 2 listor. En för Halland, Kind och Mark, en för Bohuslän, Göteborg och n:a Älvsborg. Hallandslistorna tog 5 mandat och Bohuslänlistan 2 mandat. 4 lokala centerlistor fanns i Halland. De kandidater som stod på listorna gjorde stora insatser i valet och ek stöd gavs av distrikt och kommunkretsar. Många utskick, personliga möten, insändare annonser mm la grunden för vårt resultat. I kyrkomötet har Centerpartiet 12 % av mandaten i stiftsfullmäktige ca 11 % SENIORGRUPPEN Ordförande: Barbro Ericsson, Harplinge Rolf Kenneryd, Unnaryd Ulla Ericsson, Falkenberg ViviAnne Johansson, Veddige Inger Larsson, Laholm Marita Arvidsson, Vallda Seniorsektionen har haft 2 två möten under året samt studiebesök på ambulansen i Falkenberg. Gruppen fick en bra genomgång av ambulansverksamheten. Ambulansverksamheten omsätter 160 milj. kr. och har c.a 200 medarbetare. I Halland gjorde man sittande sjukresor/år och liggande. Målet är att 80% avutryckningarna skall nå målet inom 10 min. Uppdragen har ökat 25 % senaste 5 åren. Sydafrikaprojektets verksamhetsberättelse finns som egen bilaga. SLUTORD 2013 har varit ett händelserikt och förberedande år inför supervalåret Det blev en häftig inledning på året med idéprogamsdiskussionen som samlade många diskussionslystna medlemmar på möten runt om i distriktet. Det visade vilken kraft det finns i ett folkrörelseparti som Centerpartiet! Resultatet blev ett bra idéprogram som togs på extra stämman i mars för att sedan följas upp av den ordinarie stämman i Karlstad där den politiska grunden lades inför valåret. Den grunden är stabil och det går att göra mycket konkret politik av den, som ska beröra väljarna. I distriktsstyrelsen jobbades det under året i arbetsgrupper med olika politikområden som sedan låg till grund för det regionala handlingsprogrammet. Vi medverkade till lyckade Europadagar i Halmstad, ett seminarium ihop med EMC kring avfallsfrågor i samband med att Lena Ek besökte Campus Varberg och pratade om "klimatfärdplan för en hållbar framtid". Ett minne från 2013 är och landsbygdsdebatten mellan vår riksdagsman Ola Johansson och Agneta Börjesson (MP). Styrelsen vill tacka alla som engagerat sig för Centerpartiet på olika sätt under året och vill uppmana alla att hjälpa till utifrån sina förutsättningar under 2014 så att vi på valnätterna kan stå som vinnare! Harald Lagerstedt Ola Johansson Lena Olofsdotter Jenny Axelsson Christofer Bergenblock Jenny Håkansson Stigert Pettersson Majvor Persson Ingemar Steneteg Heinrich Kaufmann Stina Wernersson / Erik Nilsson Nordahl

12

13

14

15 Motion 1 Ang. Odlingsbar åkermark som riksintresse Motion till Veddige-Sällstorps Centerkvinnors årsmöte den 13 februari samt till Hallands Centerkvinnor-, Varbergs Centerkrets-, Centerpartiet i Hallands årsstämma, Centerkvinnornas förbundsstämma och Centerpartiets partistämma Sveriges åkermarker är bland de bästa i världen, trots detta ha den inget reellt skydd mot bebyggelse och annan exploatering. Därför anser jag att centerpartiet skall arbeta för att åkermarken i Sverige blir klassad som ett riksintresse som inte får exploateras hur lätt som helst. Världens ökande befolkning och minskade odlingsbar mark kräver att all god åkermark får ett bättre skydd. Hjörne Veddige den 10 februari Anna-Lisa Johansson Veddige-Sällstorps Centerkvinnor har behandlat motionen på sitt årsmöte med bifall och vill understryka vikten av Att Centerpartiet verkar för att odlingsbar åkermark skall skyddas som riksintresse. Veddige-Sällstorps Centerkvinnors årsmöte den 13 februari 2014 Gunilla Edvardsson, ordförande Yttrande ang. Odlingsbar åkermark som riksintresse Precis som motionären beskriver behöver god åkermark i Sverige skyddas för att kunna användas för livsmedelsproduktion även i framtiden. Att ensidigt skydda all åkermark från exploatering genom att göra den till ett riksintresse är dock ingen lösning på problemet. Centerpartiet värnar om såväl äganderätten som det kommunala självstyret. Vi ser också utveckling i samhället som något positivt. Centerpartiet ska dock arbeta aktivt för att god åkermark skyddas från exploatering. Idag är det alldeles för enkelt att exploatera god åkermark istället för att använda sämre marker. Framför allt kommunerna måste ta stort ansvar för det men det behövs även en ökad lagreglering för att skydda god åkermark. På partistämman i Karlstad 2013 beslutades att Centerpartiet tar tydlig ställning för att jordbruksmarken är en viktig resurs som måste skyddas bättre än idag, att det starka skydd som jordbruksmarken har idag i miljöbalken tillämpas på ett sätt som likställer den med andra viktiga områden som kan tas i anspråk för exploatering och att Centerpartiet i alla beslutsorgan ska verka att åkermarkens värde ska uppgraderas och att kapitel 3 4 i miljöbalken följs. Distriktsstyrelsen föreslår stämman besluta Att anse motionen besvarad Att skicka motionen vidare till partistämman 2015

16 Motion nr 2 Ang. Krav på obligatorisk ursprungsmärkning av livsmedel på restauranger, personalmatsalar och offentliga kök. Vi föreslår att Centerpartiets distriktsstämma i Halland bifaller krav på obligatorisk ursprungsmärkning av livsmedel på restauranger, personalmatsalar och offentliga kök. att motionen översändes till Centerpartiets partistyrelse. I dag äter många dagligen på restauranger, personalmatsalar och mat från offentliga kök utan att veta var maten kommer ifrån. Eftersom vi redan har infört ursprungsmärkning avseende kött, fisk och andra livsmedel när vi handlar i butik är det rimligt att detta även gäller när vi går på restaurang, äter i personalmatsalen eller serveras mat från något offentligt kök. I dag är denna ursprungsmärkning i det närmaste obefintlig. Falkenberg Stig Agnåker Agneta Åkerberg

VERKSAMHETSBERÄTTELSE - Centerpartiet i Halland får härmed avge följande berättelse för verksamhetsåret 2012 -

VERKSAMHETSBERÄTTELSE - Centerpartiet i Halland får härmed avge följande berättelse för verksamhetsåret 2012 - 1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE - Centerpartiet i Halland får härmed avge följande berättelse för verksamhetsåret 2012 - STYRELSENS SAMMANSÄTTNING Distriktsordförande: v. ordförande: Ola Johansson, Kungsbacka

Läs mer

Program: OBS! Vill Du äta lunch måste Du anmäla dig senast den 13 april till halland@centerpartiet.se eller 070-641 06 73

Program: OBS! Vill Du äta lunch måste Du anmäla dig senast den 13 april till halland@centerpartiet.se eller 070-641 06 73 centerpartiet I hallands årsstämma 2015 Centerpartiet i Halland kallar valda ombud till ÅRSSTÄMMA Lördagen den 18 april 2015 Katrinebergs folkhögskola, Vessigebro Program: 9.00 Ombudsanmälan och kaffe

Läs mer

ÅRSSTÄMMA. Centerpartiet i Halland kallar valda ombud. Alla medlemmar i Centerrörelsen hälsas välkomna! till

ÅRSSTÄMMA. Centerpartiet i Halland kallar valda ombud. Alla medlemmar i Centerrörelsen hälsas välkomna! till Centerpartiet i Halland kallar valda ombud till ÅRSSTÄMMA Lördagen den 9 april 2016 Katrinebergs folkhögskola, Vessigebro Program: 09.00 Ombudsanmälan 09.30 Stämmans öppnande 09.45 Dagens gäst: EU parlamentariker

Läs mer

Förslag till föredragningslista vid årsstämma med Centerpartiet i Halland 2017

Förslag till föredragningslista vid årsstämma med Centerpartiet i Halland 2017 Förslag till föredragningslista vid årsstämma med Centerpartiet i Halland 2017 VALBEREDNINGEN FÖRESLÅR: 1. Stämman öppnande 2. Val av stämmopresidium a) Stämmoordförande Harald Lagerstedt, Varberg b) Vice

Läs mer

Ledamöter och ersättare i regionfullmäktige för tiden 15 oktober 2014-14 oktober 2018

Ledamöter och ersättare i regionfullmäktige för tiden 15 oktober 2014-14 oktober 2018 Ledamöter och ersättare i regionfullmäktige för tiden 15 oktober 2014-14 oktober 2018 Ledamöter Ersättare Valkrets 1 Halmstad - Laholm Per Persson (S), Halmstad Carl Fredrik Graf (M), Halmstad Margit Bik

Läs mer

Centerkvinnorna i Halland Verksamhetsplan 2017

Centerkvinnorna i Halland Verksamhetsplan 2017 Centerkvinnorna i Halland Verksamhetsplan 2017 Inledning Genom historien har Centerkvinnornas arbete byggt på starka, drivna kvinnors engagemang för att förändra och förbättra vårt samhälle. Kvinnor som

Läs mer

Adresskalender 2015-2016

Adresskalender 2015-2016 Adresskalender 2015-2016 DISTRIKTSSTYRELSEN Ordf. Kurt Sevehem Tel 0340-65 09 00 kurt@sevehem.com Stråvalla 0708-70 46 51 V. ordf. Anita Gunnarsson Tel 035-560 24 sallevagen1@telia.com Kvibille 0766-45

Läs mer

Jägareförbundet Halland

Jägareförbundet Halland Jägareförbundet Halland Sida l av 5 Protokoll för 2012 års ordinarie länsföreningsstämman Tid: Plats: Närvarande: Torsdagen den 22 mars Medborgarhuset i Tvååker ca. 140 ombud, medlemmar, styrelseledamöter

Läs mer

Förteckning över ledamöter och ersättare i Regionfullmäktige

Förteckning över ledamöter och ersättare i Regionfullmäktige Förteckning över ledamöter och ersättare i Regionfullmäktige Ledamöter och ersättare i regionfullmäktige för tiden 15 oktober 2014-14 oktober 2018 Ledamöter Ersättare Valkrets 1 Halmstad - Laholm Per Stané

Läs mer

SVERIGES PENSIONÄRSFÖRBUND I HALLAND ADRESSKALENDER 2013

SVERIGES PENSIONÄRSFÖRBUND I HALLAND ADRESSKALENDER 2013 SVERIGES PENSIONÄRSFÖRBUND I HALLAND ADRESSKALENDER 2013 O ordförande VO vice ordförande S sekreterare KPR kommunala pens-rådet STA studieansvarig TA trafikansvarig K kassör FHA folkhälsoansvarig MS medlemssekreterare

Läs mer

Protokoll fört vid Hallands Fotbollförbunds årsmöte 2015

Protokoll fört vid Hallands Fotbollförbunds årsmöte 2015 Protokoll fört vid Hallands Fotbollförbunds årsmöte 2015 Ordförande hälsar välkomna Parentation Föredragningslista 1. Upprop, godkännande av fullmakter och fastställande av röstlängd Årsmötet beslutar

Läs mer

Årsstämma Protokoll 2011.03.24

Årsstämma Protokoll 2011.03.24 1 Jägareforbundet Halland Årsstämma Protokoll 2011.03.24 Plats: Närvarande: Medborgarhuset, Tvååker ca 130 ombud, medlemmar, styrelseledamöter och inbjudna 1 Öppnande Ordförande Ulf Carlson hälsade deltagarna

Läs mer

Protokoll fört vid Centerpartiet och Centerkvinnorna i Västmanlands distriktsstämma. Lördagen den 9 april 2016 på IOGT-NTO Forum i Köping.

Protokoll fört vid Centerpartiet och Centerkvinnorna i Västmanlands distriktsstämma. Lördagen den 9 april 2016 på IOGT-NTO Forum i Köping. Protokoll fört vid Centerpartiet och Centerkvinnorna i Västmanlands distriktsstämma. Lördagen den 9 april 2016 på IOGT-NTO Forum i Köping. Lars Isaksson, kommunkretsens ordförande i Köping, hälsade välkommen

Läs mer

Protokoll från ordinarie årsstämma 2015-02 18

Protokoll från ordinarie årsstämma 2015-02 18 Protokoll från ordinarie årsstämma 2015-02 18 Tid: 2015-02-18, Kl. 19.00 Plats: Rydebäcksskolan, Rydebäck 1. Stämmans öppnande. Byalagets ordförande Kent E. Nilsson hälsade deltagarna välkomna och förklarade

Läs mer

Protokoll från ordinarie årsstämma

Protokoll från ordinarie årsstämma Protokoll från ordinarie årsstämma 2017-02-15 Tid: 2017-02-15 kl 18.30 Plats: Rydebäcksskolan, Rydebäck 1. Stämmans öppnande. Byalagets ordförande Ingvar Pettersson hälsade deltagarna välkomna och förklarade

Läs mer

Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 1 Protokoll fört vid årsmöte med PRO Kungshamn Datum 2015-03-17 Tid 15.30 Plats Närvarande Folkets Hus, Kungshamn 125 st. medlemmar Dagens värdpar Margareta och Sven Aronsson Nya medlemmar 1 Mötets öppnande

Läs mer

1 Årsmötets öppnande Distriktsordförande Mattias Henriksson öppnade mötet.

1 Årsmötets öppnande Distriktsordförande Mattias Henriksson öppnade mötet. Kalmar NSF Distrikt Årsmötesprotokoll 2011-03-26 1 Årsmötets öppnande Distriktsordförande Mattias Henriksson öppnade mötet. 2 Fastställande av röstlängd Distriktsordförande Mattias Henriksson ropade upp

Läs mer

Centerpartiet i Vallentuna Årsmöte 2015 02 08. Dagordning

Centerpartiet i Vallentuna Årsmöte 2015 02 08. Dagordning Centerpartiet i Vallentuna Årsmöte 2015 02 08 Dagordning 1. Val av mötesfunktionärer a. mötesordföranden b. sekreterare c. protokolljusterare 2. Godkännande av kallelsen 3. Fastställande av röstlängd 4.

Läs mer

Kommunfullmäktige. Ärendelista. Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige. Ärendelista. Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2014-10-21 Ärendelista 164 Val av ordförande samt förste och andre vice ordförande i kommunfullmäktige 165 Val av kommunfullmäktiges valberedning 166 Kommunfullmäktiges

Läs mer

Protokoll från Hallands Orienteringsförbunds Årsmöte Onsdagen den 24/ i IF Rigors klubbstuga.

Protokoll från Hallands Orienteringsförbunds Årsmöte Onsdagen den 24/ i IF Rigors klubbstuga. Protokoll från Hallands Orienteringsförbunds Årsmöte Onsdagen den 24/2 2016 i IF Rigors klubbstuga. Närvarande: HOF: Sven-Erik Dahlberg Frida Andersson Anders Larsson Fredrik Böregård Peter Badenfelt Tomas

Läs mer

Bondgårdsbesök med klassen? Välkomna till oss!

Bondgårdsbesök med klassen? Välkomna till oss! Bondgårdsbesök med klassen? Välkomna till oss! Vill du ha en aha-upplevelse bland djur, natur och växter och få chansen att smaka, känna och klappa på det moderna svenska lantbruket? Boka in ett bondgårdsbesök!

Läs mer

SPF Seniorerna årsstämma 2015

SPF Seniorerna årsstämma 2015 Uppsala län Org.nr 817 301-2207 SPF Seniorerna årsstämma 2015 Protokoll fört vid SPF Seniorerna Uppsala läns årsstämma på Viktoria Hotell & konferens den 8 april 2015. Distriktsordförande Laila S Eriksson

Läs mer

FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG TILL FÖRBUNDSSTÄMMAN

FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG TILL FÖRBUNDSSTÄMMAN FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG TILL FÖRBUNDSSTÄMMAN Punkt 1 Stämman öppnas Punkt 2 Val av ordförande och vice ordförande vid stämman till ordförande vid stämman utse Christer Persson, Mossebo till vice ordförande

Läs mer

ÅRSMÖTE. Tidpunkt: 19 februari 2017 kl Plats: Seskarö Värdshus. Haparanda

ÅRSMÖTE. Tidpunkt: 19 februari 2017 kl Plats: Seskarö Värdshus. Haparanda ÅRSMÖTE Haparanda 2017 Tidpunkt: 19 februari 2017 kl 13.00 Plats: Seskarö Värdshus Föredragningslista årsmöte 2017 Centerpartiet Haparanda Tidpunkt: 19 februari kl 13.00 Plats: Seskarö Värdshus 1. Årsmötets

Läs mer

Protokoll nr 4 fört vid Länsförsäkringar Blekinges ordinarie bolagsstämma i Slottslängorna Sölvesborg 16 april 2015.

Protokoll nr 4 fört vid Länsförsäkringar Blekinges ordinarie bolagsstämma i Slottslängorna Sölvesborg 16 april 2015. Protokoll nr 4 fört vid Länsförsäkringar Blekinges ordinarie bolagsstämma i Slottslängorna Sölvesborg 16 april 2015. Närvarande: Fullmäktige för kommunerna enligt förteckning, bilaga 1, samt styrelsens

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 20 Härmed lämnas redogörelse för föreningens verksamhet under ovanstående period. Föreningens styrelse har under verksamhetsåret 20 haft följande sammansättning: Ordförande Marinette

Läs mer

Protokoll. Fört vid Jönköpings läns Civilförsvarsförbunds ordinarie distriktsstämma den 3 april 2013.

Protokoll. Fört vid Jönköpings läns Civilförsvarsförbunds ordinarie distriktsstämma den 3 april 2013. Protokoll Fört vid Jönköpings läns Civilförsvarsförbunds ordinarie distriktsstämma den 3 april 2013. Plats: Vrigstad Värdshus, Vrigstad Närvarande: Se bifogad lista. (Bilaga1) 1 Distriktsordförande David

Läs mer

Bernhard o Sol-Britt Gustavssons album. Ingrid o Bernhard Gustavsson Fogeryd Sid 1 av 109

Bernhard o Sol-Britt Gustavssons album. Ingrid o Bernhard Gustavsson Fogeryd Sid 1 av 109 Bernhard o Sol-Britt Gustavssons album Ingrid o Bernhard Gustavsson Fogeryd Sid 1 av 109 Sol-Britt Gustavsson Fogeryd 1 år 2 Leif o Sol-Britt Gustavsson Fogeryd Ingrid o Sol-Britt Gustavsson Fogeryd 3

Läs mer

Ordförande Cecilia Neyman hälsade alla välkomna, tackade Kronobergarna för deras arbete med årsmöteshelgen och öppnade mötet.

Ordförande Cecilia Neyman hälsade alla välkomna, tackade Kronobergarna för deras arbete med årsmöteshelgen och öppnade mötet. Årsmöte med Svenska IFYE-klubben den 4 oktober 2015 Närvarande: Ett 35-tal medlemmar Plats: Everdal, Växjö 1 Årsmötets öppnande Ordförande Cecilia Neyman hälsade alla välkomna, tackade Kronobergarna för

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 17 februari 2013 Kl. 14.30 i Falkenbergs Sparbank.

Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 17 februari 2013 Kl. 14.30 i Falkenbergs Sparbank. Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 17 februari 2013 Kl. 14.30 i Falkenbergs Sparbank. Ordförande Joakim Sjögren hälsade alla välkomna, tackade Falkenbergs Sparbank för att vi

Läs mer

Protokoll. Fört vid årsmöte i SPF Seniorerna Bråviken Kolmården Datum: Plats: Sjövikskyrkan Närvarande: Se bifogad närvarolista

Protokoll. Fört vid årsmöte i SPF Seniorerna Bråviken Kolmården Datum: Plats: Sjövikskyrkan Närvarande: Se bifogad närvarolista Protokoll Fört vid årsmöte i SPF Seniorerna Bråviken Kolmården Datum: 2017-02-13 Plats: Sjövikskyrkan Närvarande: Se bifogad närvarolista 1 Mötets öppnande Ordförande Nils Nilsson hälsade alla välkomna

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank.

Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank. Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank. Ordförande Joakim Sjögren hälsade alla välkomna, tackade Falkenbergs Sparbank för att vi får nyttja

Läs mer

Stadgar för Leader Kustbygd

Stadgar för Leader Kustbygd Stadgar för Leader Kustbygd 1 Föreningens namn Leader Kustbygd ideell förening 2 Föreningens säte Styrelsen har sitt säte i Hyltebruk i Hylte kommun. 3 Verksamhetsområde Föreningens geografiska verksamhetsområde

Läs mer

Protokoll Årsmöte 2016

Protokoll Årsmöte 2016 Protokoll Årsmöte 2016 Tid: 2016-04-15, 9.00-12.00 Plats: Uddevalla Museum, Uddevalla Beslutande Övriga deltagare Ordförande Justerare Sekreterare Elin Ruist (Sportfiskarna), Göran Ohlsson (Öckerö kommun),

Läs mer

ÅRSMÖTESPROTOKOLL. Hallands Ridsportförbunds årsmöte den 16 mars 2016 i Halmstad.

ÅRSMÖTESPROTOKOLL. Hallands Ridsportförbunds årsmöte den 16 mars 2016 i Halmstad. ÅRSMÖTESPROTOKOLL Hallands Ridsportförbunds årsmöte den 16 mars 2016 i Halmstad. Närvarande: Representanter från följande klubbar; Björbäcks Ryttarförening, Caprifolens Volitigeklubb, Eksätra Ryttarsällskap,

Läs mer

PROTOKOLL. Protokoll nr: Datum: Sammanträdeslag: Sidor: Paragraf: 5-01 200-04-07 ÅRSTÄMMA 1 (6) 1-22

PROTOKOLL. Protokoll nr: Datum: Sammanträdeslag: Sidor: Paragraf: 5-01 200-04-07 ÅRSTÄMMA 1 (6) 1-22 VÄSTRA GÖTALANDS DÖVAS LÄNSFÖRBUND PROTOKOLL Protokoll nr: Datum: Sammanträdeslag: Sidor: Paragraf: 5-01 200-04-07 ÅRSTÄMMA 1 (6) 1-22 Sign: Plats: Kommunfullmäktiges sal, Stadshus i Skövde Närvarande:

Läs mer

PROTOKOLL. Ingvar Karlsson hälsar de närvarande välkomna och förklarar årsmötet öppnat.

PROTOKOLL. Ingvar Karlsson hälsar de närvarande välkomna och förklarar årsmötet öppnat. ÅRSMÖTE 2016 1 Sammanträdesdatum: Torsdagen den 28 april 2016 Tid: Klockan 18.30 Plats: Brännö Folkets Park, Hylte Protokollets omfattning: 1-18 Arsmötet föregicks av ett samtal om folkbildningens roll

Läs mer

Årsmötet äger rum Lördagen den 29 mars 2014 kl. 11.30 i Stenungsund, Kristinedalskyrkan

Årsmötet äger rum Lördagen den 29 mars 2014 kl. 11.30 i Stenungsund, Kristinedalskyrkan KALLELSE TILL ÅRSMÖTE FÖR POSK I GÖTEBORGS STIFT Årsmötet äger rum Lördagen den 29 mars 2014 kl. 11.30 i Stenungsund, Kristinedalskyrkan Kaffe och smörgås till självkostnadspris serveras kl. 11.30 12.00.

Läs mer

Protokoll fört vid Göteborgs och Bohus läns Biodlardistrikts Årsmöte 2015-02-14

Protokoll fört vid Göteborgs och Bohus läns Biodlardistrikts Årsmöte 2015-02-14 Protokoll fört vid Göteborgs och Bohus läns Biodlardistrikts Årsmöte 2015-02-14 Plats: Jörlanda Församlingshem Program: Bilagor: 10:00-12:00 årsmötesförhandlingar 12:00-13:00 Lunch Frivilligt deltagande:

Läs mer

Kronobergs läns biodlareförbunds årsmöte. Söndagen den 8 februari 2015. Plats: Naturbruksgymnasiet, Ingelstad. Närvarande: 60 medlemmar

Kronobergs läns biodlareförbunds årsmöte. Söndagen den 8 februari 2015. Plats: Naturbruksgymnasiet, Ingelstad. Närvarande: 60 medlemmar Kronobergs läns biodlareförbunds årsmöte Söndagen den 8 februari 2015 Plats: Naturbruksgymnasiet, Ingelstad Närvarande: 60 medlemmar 1 Mötets öppnande och fastställande av dagordningen 2 Godkännande av

Läs mer

Henric Brinte, ordförande Ramon Persson Hans Cedergren Lars Gustafsson Helén Rosengren, protokollsekreterare

Henric Brinte, ordförande Ramon Persson Hans Cedergren Lars Gustafsson Helén Rosengren, protokollsekreterare LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND LRF SKÅNE PROTOKOLL Nr 1/2016 Valberedningen LRF Skåne Datum Tid 09.30-12.00 Plats Närvarande LRF-kontoret Höör Henric Brinte, ordförande Ramon Persson Hans Cedergren Lars Gustafsson

Läs mer

FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG TILL FÖRBUNDSSTÄMMAN

FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG TILL FÖRBUNDSSTÄMMAN FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG TILL FÖRBUNDSSTÄMMAN Punkt 1 Stämman öppnas Punkt 2 Val av ordförande och vice ordförande vid stämman till ordförande vid stämman utse PerÅke Svensson, Vimmerby till vice ordförande

Läs mer

Henric Brinte, ordförande Ramon Persson Camilla Hansson Hans Cedergren Lars Gustafsson Sara Thunell Helén Rosengren, sekreterare.

Henric Brinte, ordförande Ramon Persson Camilla Hansson Hans Cedergren Lars Gustafsson Sara Thunell Helén Rosengren, sekreterare. LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND LRF SKÅNE PROTOKOLL Nr 1/2015 Valberedningen LRF Skåne Datum Tid 09.00-11.00 Plats Närvarande Förhinder LRF-kontoret Höör Henric Brinte, ordförande Ramon Persson Camilla Hansson

Läs mer

Protokoll fört vid Göteborgs och Bohus läns Biodlardistrikts årsmöte 2013-02-09

Protokoll fört vid Göteborgs och Bohus läns Biodlardistrikts årsmöte 2013-02-09 Protokoll fört vid Göteborgs och Bohus läns Biodlardistrikts årsmöte 2013-02-09 Plats: Hensbacka Herrgård, Munkedal Datum: 2013-02-09 Program: 09.30 10.00 Kaffe och smörgås serveras 10:00 12.00 Årsmötesförhandlingar

Läs mer

Ett djupt förundersökningsschakt i kvarteret Våghals, Halmstad

Ett djupt förundersökningsschakt i kvarteret Våghals, Halmstad f ö r e n k l a d r a p p o r t Lena Bjuggner Ett djupt förundersökningsschakt i kvarteret Våghals, Halmstad Halland, Halmstad, kvarteret Våghals 2, RAÄ 44:1 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING 2015 1 ÄLVSÅKER

Läs mer

3. Val av mötessekreterare Till sekreterare för mötet valdes Gunilla Carlson

3. Val av mötessekreterare Till sekreterare för mötet valdes Gunilla Carlson Protokoll fört vid årsmöte med Gothems sockenförening den 8 mars 2015 i Gothems Bygdegård Närvarande: Ca 40 medlemmar 1. Mötets öppnande Ordförande Christina Näslund hälsade alla välkomna och inledde med

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015 NEUROFÖBUNDET KUNGSBACKA LOKALFÖRENING

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015 NEUROFÖBUNDET KUNGSBACKA LOKALFÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015 NEUROFÖBUNDET KUNGSBACKA LOKALFÖRENING Styrelsen för Neuroförbundet Kungsbacka lokalförening får härmed avge följande årsberättelse för verksamhetsåret 2015. MEDLEMSANTALET Föreningens

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 2 mars 2014 Kl. 15.00 i Falkenbergs Sparbank.

Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 2 mars 2014 Kl. 15.00 i Falkenbergs Sparbank. Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 2 mars 2014 Kl. 15.00 i Falkenbergs Sparbank. Ordförande Joakim Sjögren hälsade alla välkomna, tackade Falkenbergs Sparbank för att vi får nyttja

Läs mer

Protokoll fört vid Hyresgästföreningen Syd-Ost s årsmöte på Folkets Hus Bagarmossen lördagen den 15 mars 2008 klockan 10,00 14.00

Protokoll fört vid Hyresgästföreningen Syd-Ost s årsmöte på Folkets Hus Bagarmossen lördagen den 15 mars 2008 klockan 10,00 14.00 Protokoll fört vid Hyresgästföreningen Syd-Ost s årsmöte på Folkets Hus Bagarmossen lördagen den 15 mars 2008 klockan 10,00 14.00 Närvarande: Enligt fastställd förteckning över närvarande medlemmar. 1.

Läs mer

SENIORER I TIDEN LIVSKVALITET - INFLYTANDE - VALFRIHET SPF Uppsala läns distrikt

SENIORER I TIDEN LIVSKVALITET - INFLYTANDE - VALFRIHET SPF Uppsala läns distrikt SENIORER I TIDEN LIVSKVALITET - INFLYTANDE - VALFRIHET SPF Uppsala läns distrikt SPF s Årsstämma 2013 Protokoll fört vid Uppsala läns distrikts årsstämma på Viktoria Hotell & Konferens onsdagen den 3 april

Läs mer

Protokoll från Distriktsstämman 2012-03-17

Protokoll från Distriktsstämman 2012-03-17 Protokoll från Distriktsstämman 2012-03-17 A B Stämmans öppnande Björn Falk hälsade alla välkomna till distriktsstämman i Oxelösunds Folkets hus Cupan. Därefter förklarade distriktsordföranden stämman

Läs mer

Arkeologisk utredning inför anläggande av trafikplats

Arkeologisk utredning inför anläggande av trafikplats a r k e o l o g i s k u t r e d n i n g Patrik Hallberg Arkeologisk utredning inför anläggande av trafikplats Halland, Halmstad stad, Halmstad 4:22, 4:23, 4:24 och 4:30 1 ÄLVSÅKER SLÄP TÖLÖ KUNGSBACKA

Läs mer

Två mindre schakt i Klostergatan och Bankgatan, Halmstad

Två mindre schakt i Klostergatan och Bankgatan, Halmstad a n t i k v a r i s k k o n t r o l l Lena Bjuggner Två mindre schakt i Klostergatan och Bankgatan, Halmstad Halland, Halmstad, Bankgatan och Klostergatan, RAÄ 44:1 Undersökningsår: 2015 1 ÄLVSÅKER SLÄP

Läs mer

Sydsvensk regionbildning ideell förening

Sydsvensk regionbildning ideell förening Sydsvensk regionbildning ideell förening Anteckningar från styrelsemöte fredagen den 21 februari 2014 Mötet ägde rum i Konsthallen, Borgmästaregatan 17 i Karlskrona klockan 10-14.30. Närvarande: Landstinget

Läs mer

Protokoll fört vid Aneby PRO årsmöte den 12 februari 2013 i Allianskyrkan, Aneby

Protokoll fört vid Aneby PRO årsmöte den 12 februari 2013 i Allianskyrkan, Aneby Protokoll fört vid Aneby PRO årsmöte den 12 februari 2013 i Allianskyrkan, Aneby 1 Årsmötet öppnas Ordförande Roland förklarade årsmötet öppnat och hälsade ett 90-tal medlemmar samt kyrkoherde Peter Andreasson

Läs mer

Närvarande: 42 st enligt närvarolista. (*) Referens avser distriktsstadga fastställd av FS 2009-05-08. Årsmöte SBK Skaraborgsdistriktet, 2014-03-08

Närvarande: 42 st enligt närvarolista. (*) Referens avser distriktsstadga fastställd av FS 2009-05-08. Årsmöte SBK Skaraborgsdistriktet, 2014-03-08 Datum: 2014-03-08 Tid: Klockan 14.30 Plats: Restaurang Galejan, Lidköping Närvarande: 42 st enligt närvarolista. Dagordning 1. Mötets öppnande 2. Fastställande av röstlängd 3. Val av mötesordförande 4.

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte med Centerpartiet Falkenberg Södra avdelning den 23 januari 2017 i Årstad Församlingshem kl 19

Protokoll fört vid årsmöte med Centerpartiet Falkenberg Södra avdelning den 23 januari 2017 i Årstad Församlingshem kl 19 Protokoll fört vid årsmöte med Centerpartiet Falkenberg Södra avdelning den 23 januari 2017 i Årstad Församlingshem kl 19 1 Ordförande Shlomo Gavie förklarade mötet för öppnat. 2 Till mötesordförande valdes

Läs mer

Härjedalens Socialdemokratiska Arbetarekommun

Härjedalens Socialdemokratiska Arbetarekommun Härjedalen Protokoll fört vid årsmöte med Sida1 av (5) Härjedalens Socialdemokratiska Arbetarekommun Den 28 mars 2015 på Svegs Folkets Hus. Närvarande var följande medlemmar: Abbas Khanahmadi Sören Backlund

Läs mer

Moderata Samlingspartiet i Lunds kommun. Handlingar till kretsårsmötet den 10:e april 2016

Moderata Samlingspartiet i Lunds kommun. Handlingar till kretsårsmötet den 10:e april 2016 Moderata Samlingspartiet i Lunds kommun Handlingar till kretsårsmötet den 10:e april 2016 Verksamhetsberättelse för Moderaterna i Lunds kommunskrets Verksamhetsåret 2015 Styrelsen På Lundakretsens årsmöte

Läs mer

Protokoll från årsmötet den 6 mars 2010 i IOGT- lokalen, Strömtorp, Degerfors med Letälvsgillet som arrangör.

Protokoll från årsmötet den 6 mars 2010 i IOGT- lokalen, Strömtorp, Degerfors med Letälvsgillet som arrangör. Folkdansringen i Örebro län Protokoll från årsmötet den 6 mars 2010 i IOGT- lokalen, Strömtorp, Degerfors med Letälvsgillet som arrangör. 1 Mötets öppnande Ordförande Rolf Östman hälsar välkommen och förklarar

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie årsmöte i SPF Svartbäcken torsdagen den 12 februari 2015 på Träffpunkten 86:an Svartbäcksgatan 86, Uppsala.

Protokoll fört vid ordinarie årsmöte i SPF Svartbäcken torsdagen den 12 februari 2015 på Träffpunkten 86:an Svartbäcksgatan 86, Uppsala. Sida 1 av 5 SPF Seniorerna Svartbäcken Uppsala Protokoll fört vid ordinarie årsmöte i SPF Svartbäcken torsdagen den 12 februari 2015 på Träffpunkten 86:an Svartbäcksgatan 86, Uppsala. Närvarande 55 medlemmar.

Läs mer

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare PROTOKOLL Årsmötet Sammanträdesdatum 2011-05- 14 Tid: Plats: 10.00-11.45 Cefalushuset i Riksdagen Närvarande: 15 medlemmar enligt förteckning 1 Öppnande IFFKs ordförande, Ulla Y Gustafsson, hälsade välkommen

Läs mer

Protokoll för lokalavdelnings årsmöte den / 2017 kl. i:

Protokoll för lokalavdelnings årsmöte den / 2017 kl. i: 1 ex sparas av lokalavdelningen. 1 ex skickas tillsammans med valrapporten till Carin Svensson LRF Sydost, Kronobergsgatan 9, 352 33 Växjö. Senast inkommen 1 mars. Protokoll för lokalavdelnings årsmöte

Läs mer

Kallelse till distriktets årsmöte 2015-03-26

Kallelse till distriktets årsmöte 2015-03-26 Till PRO - Föreningar och Samorganisationer/Samrådsgrupper Malmö 2014-12-17 Kallelse till distriktets årsmöte 2015-03-26 Välkomna till årsmöte torsdagen den 26 mars 2015 med början kl. 09.30 på Sommarlust

Läs mer

6 Föredragningslista Föreslagen föredragningslista godkändes, med tillägg punkt 27 Avtackningar och punkt 28 Avslutning.

6 Föredragningslista Föreslagen föredragningslista godkändes, med tillägg punkt 27 Avtackningar och punkt 28 Avslutning. Protokoll fört vid Gotlandsdistriktet av Sveriges Pensionärsförbunds, SPF:s, årsstämma torsdagen den 9 april 2015 kl. 11.00, i Västerhejde bygdegård. Närvarande: 51 (av 52) valda ombud samt 8 (av 9) ordinarie

Läs mer

FÖRENINGEN SVERIGES STADSTRÄDGÅRDSMÄSTARE

FÖRENINGEN SVERIGES STADSTRÄDGÅRDSMÄSTARE FÖRENINGEN SVERIGES STADSTRÄDGÅRDSMÄSTARE ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2011-08-25 TID Torsdagen den 25 augusti kl. 16.30 PLATS OMFATTNING 1 23 HANDLINGAR Västrastation Västra stationstorget 10, Lund Dagordning, verksamhetsberättelse

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN PRISMA

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN PRISMA BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN PRISMA ÄRENDE: PLATS: Ordinarie föreningsstämma Gothia Arena Högsbo Basket, Västra Frölunda DATUM: 2015-04-20 kl. 18.00 NÄRVARANDE: från styrelsen: Karl-Erik Edvardsson Bengt Allan

Läs mer

LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND LRF Värmland

LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND LRF Värmland LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND LRF Värmland PROTOKOLL Nr 1/2014 Styrelsesammanträde Tid Kl 09.30 16.00 Plats Närvarande Länsförsäkringar, Karlstad Dag Rogne, ordförande Karl-Axel Ström, vice ordförande Britt

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014

Verksamhetsberättelse 2014 Verksamhetsberättelse 2014 Arbetet för Centerkvinnorna Dalarna har under året präglats av utåtriktade aktiviteter, för att stärka och synliggöra Centerkvinnornas position. Under ledning av distriktsordförande

Läs mer

Kulturlager i fem av sex borrhål

Kulturlager i fem av sex borrhål F Ö R E N K L A D R A P P O R T Lena Bjuggner Kulturlager i fem av sex borrhål Halland, Halmstad, Kvarteret Sankt Nicolaus 17, RAÄ 44:1 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING 2015 1 ÄLVSÅKER SLÄP TÖLÖ KUNGSBACKA

Läs mer

Sara Thunell Camilla Hansson

Sara Thunell Camilla Hansson LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND LRF SKÅNE PROTOKOLL Nr 1/2017 Valberedningen LRF Skåne Datum Tid 13.00-14.00 Plats Närvarande Förhinder LRF-kontoret Höör Henric Brinte, ordförande Hans Cedergren Stefan Olsson

Läs mer

SPF 526, Vinslöv Verksamhetsberättelse för år 2015

SPF 526, Vinslöv Verksamhetsberättelse för år 2015 SPF 526, Vinslöv Verksamhetsberättelse för år 2015 Föreningens medlemsantal 2015-12-31 185 st., Män 66 st., Kvinnor 119 st. Verksamheten har letts av en styrelse och funktionärer enligt nedan: Styrelse

Läs mer

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Ärendelista. 84 Försäljning av aktier i Laholms Biogas AB

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Ärendelista. 84 Försäljning av aktier i Laholms Biogas AB Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2011-06-28 Ärendelista 84 Försäljning av aktier i Laholms Biogas AB SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum Sid Kommunfullmäktige 2011-06-28 1 (3) Plats

Läs mer

Västra Regionen av Koloniträdgårdsförbundet

Västra Regionen av Koloniträdgårdsförbundet Västra Regionen av Koloniträdgårdsförbundet www.koloni-vastreg.se Till Västra Regionens medlemsföreningar, regionstyrelsen, revisorerna och valberedning samt styrelsen för värdföreningen Eklundshovs Koloniträdgårdsförening

Läs mer

FULLMÄKTIGE PROTOKOLL 1(5)

FULLMÄKTIGE PROTOKOLL 1(5) FULLMÄKTIGE PROTOKOLL 1(5) Årsmöte Datum: 24 februari 2015 Tid: 19.00 20.30 Plats: Brf Vårvindens festlokal, Vårvädersvägen 6 B Närvarande: 16 områden, 23 röstberättigade 1 Mötets öppnande Ordföranden

Läs mer

Protokoll från Distriktsstämman 2014-03-15

Protokoll från Distriktsstämman 2014-03-15 Protokoll från Distriktsstämman 2014-03-15 A B Stämmans öppnande Björn Falk hälsade alla välkomna till distriktsstämman på Åsa folkhögskola. Därefter förklarade distriktsordföranden stämman öppnad. Fråga

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie årsmöte 2017 NÄTVERKET - Idéburen sektor Skåne Ideell förening

Protokoll fört vid ordinarie årsmöte 2017 NÄTVERKET - Idéburen sektor Skåne Ideell förening 1 (12) Protokoll fört vid ordinarie årsmöte 2017 NÄTVERKET - Idéburen sektor Skåne Ideell förening Tid: Torsdagen, den 23 mars 2017, kl. 17.30 19.30 Plats: KompetensCenter idéburna Malmö, Nobelvägen 21,

Läs mer

Tid och plats: Onsdagen den 23 maj 2012 i Banslättsskolans matsal i Tullinge

Tid och plats: Onsdagen den 23 maj 2012 i Banslättsskolans matsal i Tullinge 2012-05-23 1 Tid och plats: Onsdagen den 23 maj 2012 i Banslättsskolans matsal i Tullinge Deltagare: Se bilaga 1 : Bengt Karlsson Kevin Kuru Paragrafer: 1 19 Sidor: 1 5. Bilagor: 1 Röstlängd 2 Dagordning

Läs mer

Skoghalls Båtsällskap SBS

Skoghalls Båtsällskap SBS Sidan 1 av 6 Skoghalls Båtsällskap SBS 051123 Tid Närvarande Protokoll Årsmöte Onsdagen den 23 november 2005, kl.19:00 SBS Klubblokal, Sörvikshamnen, Skoghall Ca 50 medlemmar närvarade vid årsmötet. 1

Läs mer

Årsmötet äger rum Lördagen den 23 mars 2013 kl. 13.00 Glöstorpskyrkans samlingssal Tuve torg 1 A, 417 45 Göteborg

Årsmötet äger rum Lördagen den 23 mars 2013 kl. 13.00 Glöstorpskyrkans samlingssal Tuve torg 1 A, 417 45 Göteborg KALLELSE TILL ÅRSMÖTE FÖR POSK I Årsmötet äger rum Lördagen den 23 mars 2013 kl. 13.00 Glöstorpskyrkans samlingssal Tuve torg 1 A, 417 45 Göteborg Kaffe och smörgås till självkostnadspris serveras kl.

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID JÄGAREFÖRBUNDET NORRBOTTENS ORDINARIE ÅRSSTÄMMA LÖRDAGEN DEN 21 mars 2015 KL I LULEÅ.

PROTOKOLL FÖRT VID JÄGAREFÖRBUNDET NORRBOTTENS ORDINARIE ÅRSSTÄMMA LÖRDAGEN DEN 21 mars 2015 KL I LULEÅ. PROTOKOLL FÖRT VID JÄGAREFÖRBUNDET NORRBOTTENS ORDINARIE ÅRSSTÄMMA LÖRDAGEN DEN 21 mars 2015 KL 13.00 I LULEÅ. Inledning Ordföranden Mikael Samuelsson hälsade ombuden välkomna och förklarade stämman öppnad.

Läs mer

Protokoll fört vid Göteborgs och Bohus läns Biodlardistrikts årsmöte 2011-02-05. Södertullskyrkan, Asplundsgatan 36 Uddevalla

Protokoll fört vid Göteborgs och Bohus läns Biodlardistrikts årsmöte 2011-02-05. Södertullskyrkan, Asplundsgatan 36 Uddevalla Landvetter 2011-02-06 Närvarande: se bifogad närvarolista Protokoll fört vid Göteborgs och Bohus läns Biodlardistrikts årsmöte 2011-02-05 Plats: Södertullskyrkan, Asplundsgatan 36 Uddevalla Datum: 2011-02-05

Läs mer

Årsstämma - Brf Bergakungen

Årsstämma - Brf Bergakungen HSB Brf Bergakungen Sida 1 (5) Årsstämma - Brf Bergakungen Datum 21 februari 2008 Klockan 19:00 Plats Föreningslokalen Becksjudarvägen 33-35 Dagordning Stämman öppnas 1. Stämman öppnas 2. Val av ordförande

Läs mer

BK Allians Årsmöteshandlingar 2008

BK Allians Årsmöteshandlingar 2008 BK Allians Årsmöteshandlingar 2008 VERKSAMHETSBERÄTTELSE Styrelsen Styrelsen för BK Allians får härmed redogöra för verksamheten under verksamhetsåret 2007/08. Styrelsen har haft 9 protokollförda styrelsemöten.

Läs mer

ST inom Arbetsförmedlingen Sektion Södra Götaland

ST inom Arbetsförmedlingen Sektion Södra Götaland ST inom Arbetsförmedlingen Sektion Södra Götaland Protokoll fört vid Sektion Södra Götalands representantskap 21 mars 2013 på Af Lund Antal deltagare: 37 närvarande medlemmar varav 23 som valda ombud med

Läs mer

SKÅNE LÄNS KANINFÖRENINGS ÅRSSTÄMMA

SKÅNE LÄNS KANINFÖRENINGS ÅRSSTÄMMA SKÅNE LÄNS KANINFÖRENINGS ÅRSSTÄMMA Söndagen den 6 april kl 11.00 2008 På Östergatan 30 i Hässleholm 1. STÄMMANS ÖPPNANDE Ordförande Berth Andersson hälsar alla välkomna till årets stämma. Vi gläds åt

Läs mer

Svenska Folkdansringen

Svenska Folkdansringen Svenska Folkdansringen Stadgar för Östergötland Holavedens Folkdansring. 1 ÄNDAMÅL Östergötland-Holavedens Folkdansring i fortsättningen kallad ÖHF är en distriktsorganisation verksam för barn, ungdomar

Läs mer

Skogsflicksmatchen_2012, Klassresultatlista

Skogsflicksmatchen_2012, Klassresultatlista Page 1 of 6 Skogsflicksmatchen_2012, Klassresultatlista 2012-05-26 D85 2350 meter 2 anmälda 1 Anna Hermansson Skåne 48:33 0:00 2 Lena Nordahl Skåne 54:36 6:03 D80 2350 meter 10 anmälda 1 Lisa Hedström

Läs mer

Mötets öppnande. Distriktets ordförande Peter Jakob hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat.

Mötets öppnande. Distriktets ordförande Peter Jakob hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. Mötets öppnande. Distriktets ordförande Peter Jakob hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. 1. Fastställande av röstlängd. Efter genomförd närvarokontroll fastställde årsmötet

Läs mer

Solberga Hålta Organisationsnummer Protokoll fört vid årsmöte den 27 januari 2017

Solberga Hålta Organisationsnummer Protokoll fört vid årsmöte den 27 januari 2017 Antal närvarande medlemmar: 55 1. Mötets öppnande Ordförande Gunnar Gustafsson hälsade alla välkomna och öppnade mötet. 2. Parentation Parentation genomfördes för våra avlidna medlemmar under året: Genadi

Läs mer

STÄMMOPROTOKOLL nr 1 ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA. Hemerycksalen, Louis De Geer, Norrköping Tid: Tisdagen den 18 februari år 2014 kl. 18.

STÄMMOPROTOKOLL nr 1 ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA. Hemerycksalen, Louis De Geer, Norrköping Tid: Tisdagen den 18 februari år 2014 kl. 18. Bostadsrättsförening Vilbergen i Norrköping Sidan 1 av 6 STÄMMOPROTOKOLL nr 1 ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA Plats: Hemerycksalen, Louis De Geer, Norrköping Tid: Tisdagen den 18 februari år 2014 kl. 18.30 1

Läs mer

Föreningen för datorhjälp i släktforskningen (DIS)

Föreningen för datorhjälp i släktforskningen (DIS) Föreningen för datorhjälp i släktforskningen (DIS) Org.nr: 822001-6052 36:e ordinarie årsmötet Lördagen den 12 mars 2016 kl. 16.00 på Hotell Höga Kusten i Kramfors kommun. 1 Årsmötet öppnas Årsmötet öppnades

Läs mer

Stefan Hedin, förklarade stämman öppnad. De närvarande hälsades välkomna.

Stefan Hedin, förklarade stämman öppnad. De närvarande hälsades välkomna. Ideella föreningen Protokoll Sambruk Föreningsstämma 2007-04-23 Plats och tid: Ordenssällskapet W:6, Klara Östra Kyrkogata 8, Stockholm 2007-04-23, kl. 10.00-12.00 Närvarande: Borlänge kommun Botkyrka

Läs mer

SYDSVENSKT MÄSTERSKAP MALMÖ 1978

SYDSVENSKT MÄSTERSKAP MALMÖ 1978 SYDSVENSKT MÄSTERSKAP MALMÖ 1978 Senior 1 Leif Nilsson Eslöv 93 94 95 97 379 2 Tore Bengtsson Tvååker 95 93 98 93 379 3 Anders Andersson Morup 97 98 93 91 379 4 Terho Visuri Eslöv 98 89 93 96 376 5 Bertil

Läs mer

Protokoll fört vid distriktsstämma på Segra gymnasiet i Östra Ljungby den 11/10-14

Protokoll fört vid distriktsstämma på Segra gymnasiet i Östra Ljungby den 11/10-14 Protokoll fört vid distriktsstämma på Segra gymnasiet i Östra Ljungby den 11/10-14 1 Distriktsstämman öppnas av kårordförande Kenneth Andersson 2 Val av ordförande och vice ordförande vid stämman DST beslutar

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2015 Dalarnas Centerkvinnor

Verksamhetsberättelse 2015 Dalarnas Centerkvinnor Verksamhetsberättelse 2015 Dalarnas Centerkvinnor Arbetet för Centerkvinnorna Dalarna har under året präglats av utåtriktade aktiviteter, för att stärka och synliggöra Centerkvinnornas position. Under

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte med Koloniföreningen Steffens Minne.

Protokoll fört vid årsmöte med Koloniföreningen Steffens Minne. Protokoll fört vid årsmöte med Koloniföreningen Steffens Minne. Plats: Föreningshuset Steffens Minne Tid: 2016-04-24 Närvarande: 44 röstberättiga medlemmar 1 Föreningens ordförande Maria Ahlén öppnade

Läs mer

Förbundet ska stödja ett aktivt deltagande i samhällslivet på demokratisk grund och främja jämlikhet mellan olika ungdomsgrupper.

Förbundet ska stödja ett aktivt deltagande i samhällslivet på demokratisk grund och främja jämlikhet mellan olika ungdomsgrupper. FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR Antagna vid förbundsstämman 1995-11-26, reviderade vid förbundsstämman i april 2003, förbundsstämman i maj 2004, förbundsstämman 14 april 2007 samt vid förbundsstämman

Läs mer

Protokoll Sammanträdesdatum 2011-03-14. Inbjudna Kerstin Larsson Strokeföreningen i Hallands län, 31 Barbro Thorin Strokeföreningen i Hallands län, 31

Protokoll Sammanträdesdatum 2011-03-14. Inbjudna Kerstin Larsson Strokeföreningen i Hallands län, 31 Barbro Thorin Strokeföreningen i Hallands län, 31 Protokoll Sammanträdesdatum 2011-03-14 Laholmsnämnden 25 33 Tid: Måndag 14 mars 2011, kl. 13:00 16:30 Plats: Sammanträdesrummet Svanen, stadshuset, Humlegången 6, Laholm Ledamöter Margareta Bengtsson (M)

Läs mer

PIF:s Vinterfestival Luleå 2015 Skidskytte

PIF:s Vinterfestival Luleå 2015 Skidskytte PIF:s Vinterfestival Luleå 2015 Skidskytte Sträcka Namn Klubb Tid Placering Lag 17 35:50 1 1 Mikael Jiremyr Falköping PIF 2 Mikael Jiremyr Falköping PIF 3 Ing-Marie Öst-Påhlsson Göteborg PIF 4 Christian

Läs mer