Förslag till föredragningslista vid årsstämma med Centerpartiet i Halland 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förslag till föredragningslista vid årsstämma med Centerpartiet i Halland 2014"

Transkript

1

2 Förslag till föredragningslista vid årsstämma med Centerpartiet i Halland 2014 VALBEREDNINGEN FÖRESLÅR: 1 Stämman öppnas 2 Parentation 3. Val av stämmopresidium a) Stämmoordförande Ove Bengtsson, Laholm b) Vice ordförande Roland Gottfridsson, Laholm c) Sekreterare Lena Olofsdotter, Laholm 3. Val av två protokollsjusterare 4. Fastställande av röstlängd 5. Godkännande av kallelsen 6. Fastställande av föredragningslistan 7. Verksamhetsberättelse Ekonomi 9. Revisorernas berättelse 10. Ansvarsfrihet för styrelsen 11. Rapport från Centerkvinnorna 12. Rapport från CUF 13. Rapport från Studieförbundet Vuxenskolan 14. Beslut om ersättningar a) Arvoden till presidiet: att ordförande skall ersättas med kr att vice ordförande skall ersättas med kr att vid styrelsemötet skall utgå arvoden med 300 kr/styrelsemöte. Utbetalas till presidium, ledamöter och suppleanter. b) Reseersättningar: att till styrelsen och av styrelsen utsedda sektioners och arbetsgruppers ledamöter utbetala reseersättningar med motsvarande den skattefria delen, f.n. 1.85/km. För övriga resor utbetalas enligt andra klass järnväg. Reseersättning utgår från bostadsort. Dock kan det beslutas om avsteg från denna princip om särskilda skäl föreligger. c) Traktamenten: att till ombud vid riksstämmor, förtroenderådsledamöter, deltagare vid centrala och regionala kurser, konferenser och liknande utbetalas i de fall ingen annan betalar kost och logi med 210 kr för dag och natt till anvisat logi. 15. Beslut om antalet ledamöter och att distriktsstyrelsen skall bestå av suppleanter i distriktsstyrelsen 11 ordinarie ledamöter och 8 suppleanter, av de ordinarie är en

3 ordförande och två vice ordförande. Suppleanterna går in i första hand för kommunen och i andra hand i ordningen de står, samma för CUF och Centerkvinnornas suppleanter. Suppleanterna har närvaroplikt. 16. Val av distriktsordförande Harald Lagerstedt, Varberg (omval) 17. Val av vice ordförande Ola Johansson, Kungsbacka (omval) Kerstin Angel, Falkenberg (nyval) 18. Val av övriga ledamöter i distriktsstyrelsen Christofer Bergenblock, Varberg (omval) Jenny Axelsson, Halmstad (omval) Tore Holmefalk, Falkenberg (nyval) Majvor Persson, Laholm (omval) Ingemar Steneteg, Hylte (omval) Heinrich Kaufmann, Kungsbacka (omval) Lorenz Pusher, Laholm (nyval) Erik Nilsson Nordahl, Kungsbacka (omval) 19. Val av suppleanter i distriktsstyrelsen 1 Ingemar Johansson, Falkenberg (omval) 2 Karin Åkesson, Hyltebruk (omval) 3 Anna-Karin Gustavsson, Varberg (omval) 4 Karin Green, Kungsbacka (nyval) 5 Gudrun Pettersson, Laholm (nyval) 6 Jenny Håkansson, Halmstad (nyval) 7 Ewy Henriksson, Halmstad (omval) 8 Olle Lindgren, Kungsbacka (nyval) 20. Val av revisorer och suppleanter Kristina Lindberg, Falkenberg (omval) /Christina Ivarsson, Falkenberg/ (omval) Jan Johansson, Falkenberg (omval) /Hans Johansson, Kungsbacka/ (omval) 21. Ledamöter och suppleanter i Förtroenderådet Ordinarie: Suppleanter: Harald Lagerstedt, Varberg (omval) Majvor Persson, Laholm (omval) Erik Nilsson Nordahl, Kungsbacka (nyval) Kerstin Angel, Falkenberg (nyval) Ewy Henriksson, Halmstad (omval) Olle Lindgren, Kungsbacka (nyval) 22. Val av representant i CK distriktsstyrelse: Ingemar Johansson, Falkenberg 23. Val av representant i CUF:s distriktsstyrelse: Jenny Axelsson, Halmstad 24. Fastställande av antal ombud till 2015 års distriktsstämma 25. Val av ombud till Studieförbundet Vuxenskolans avdelningsstämma 2015: Harald Lagerstedt, Varberg

4 Stefan Stenberg, Varberg Heinrich Kaufmann, Kungsbacka Ann-Margret Kristensson, Falkenberg Henrik Andersson, Halmstad Gudrun Pettersson, Laholm Inga Andersson, Hylte Kerstin Angel, Falkenberg Kristina Karlsson, Kungsbacka (CK) Siv Nyman, Falkenberg (CK) Ersättare: Roland Högberg, Hylte John-Arne Larsson, Laholm 26. Val av ledamot till Studieförbundet Vuxenskolans avdelningsstyrelse: 27. Val av ombud och suppleanter till Bygdegårdarnas distriktsstämma 2015: Helén Andersson, Varberg Lennart Erlandsson, Hylte /Pernilla Eriksson, Hylte/ Ann-Marie Andersson, Hylte /Gunnar Schoberg, Hylte 28. Motionsbehandling 29. Redovisning av medlemsinitiativ 30. Val av valberedning 31. Övriga frågor 32. Avtackningar och förtjänstteckenutdelning 33. Stämmoavslutning Följande personer har ingått i Valberedningen: Ordförande: Sven Fritzson, Fjärås Centerkvinnornas repr. Siv Nyman, Falkenberg /Gunnel Bengtsson, Eldsberga/ CUF:s repr. Per Johansson, Falkenberg /Ulrika Rylin, Varberg/ Kungsbackas repr. Christer Samuelsson, Frillesås /Inga-Lill Bengtsson, Kungsbacka/ Varbergs repr. ViviAnne Johansson, Veddige /Lennart Karlsson, Träslöv/ Hyltes repr. Erik Karlsson, Torup /Bo Eriksson, Långaryd/ Laholms repr. Gun-Britt Emilsson, Laholm /Roland Gottfridsson, Laholm/ Falkenbergs repr. Stig Agnåker, Falkenberg /Eva Johansson, Ullared/ Halmstads repr. Lennart Eriksson, Kvibille /Jimmie Tschander, Halmstad /

5 VERKSAMHETSBERÄTTELSE - Centerpartiet i Halland får härmed avge följande berättelse för verksamhetsåret STYRELSENS SAMMANSÄTTNING Distriktsordförande: Harald Lagerstedt, Varberg v. ordförande: Ola Johansson, Kungsbacka v. ordförande: Lena Olofsdotter, Laholm Christofer Bergenblock, Varberg Jenny Axelsson, Simlångsdalen Stigert Pettersson, Falkenberg Jenny Håkansson, Halmstad Ingemar Steneteg, Hyltebruk Heinrich Kaufmann, Fjärås Centerkvinnornas representant: CUF:s representant: Suppleanter: Sekreterare: Kassör: Adjungerade ledamöter: Majvor Persson, Laholm Stina Wernersson, Falkenberg/ Erik Nilsson Nordahl, Kungsbacka 1. Ingemar Johansson, Okome 2. Anna-Karin Gustavsson, Sibbarp 3. Annika Hedman, Kungsbacka 4. Karin Åkesson, Långaryd 5. Camilla Widepalm Heúren, Harpling 6. Lorenz Pucher, Knäred 7. Ewy Henriksson, Kvibille 8. Astrid Martinsson, Halmstad Ann-Margret Kristensson, Falkenberg Birgit Numell, Getinge Stefan Bengtsson, Skällinge Mari-Louise Wernersson, Falkenberg Barbro Ericsson, Harplinge Revisorer: Kristina Lindberg, Ullared /Christina Ivarsson, Vessigebro/ Jan Johansson, Falkenberg /Hans Johansson, Frillesås/ Styrelsens Arbetsutskott Ordförande: Harald Lagerstedt, Varberg v. ordförande: Ola Johansson, Kungsbacka v. ordförande: Lena Olofsdotter, Laholm Centerkvinnornas representant: Majvor Persson, Laholm CUF:s representant: Stina Wernersson, Falkenberg REPRESENTATION Riksdagsledamot Ersättare: Centerpartiets förtroenderåd: Ola Johansson, Kungsbacka Helén Andersson, Varberg Harald Lagerstedt, Varberg

6 Majvor Persson, Laholm Stina Wernersson, Falkenberg Ersättare: Centerpartiets partistyrelse och verkställande utskottet 1. Lena Olofsdotter, Laholm 2. Ewy Henriksson, Kvibille 3. Astrid Martinsson, Halmstad Marie-Louise Wernersson, Falkenberg Valberedning Centerpartiet ordf. Sven Fritzson, Fjärås Centerkvinnorna Siv Nyman, Falkenberg /Gunnel Bengtsson, Eldsberga/ CUF Per Johansson, Falkenberg /Ulrika Rylin, Varberg/ Kungsbacka Christer Samuelsson, Frillesås /Inga-Lill Bengtsson, Kungsbacka/ Varberg ViviAnne Johansson, Veddige /Lennart Karlsson, Grimeton/ Falkenberg Stig Agnåker, Falkenberg /Eva Johansson, Ullared/ Hylte Erik Karlsson, Torup /Bo Eriksson, Långaryd/ Halmstad Lennart Eriksson, Kvibille /Jimmie Tschander, Halmstad/ Laholm Gun-Britt Emilsson, Laholm /Roland Gottfridsson, Laholm / Representanter i Centerkvinnornas styrelse: Ingemar Johansson, Ullared Representanter i CUF:s styrelse: Jenny Axelsson, Simlångsdalen Representant i Studieförbundet Vuxenskolans avdelningsstyrelse: Helen Andersson, Grimmared STÄMMOR, SAMMANTRÄDEN OCH ÖVRIGA KONFERENSER Årsstämman På årsstämman arbetade alla ombuden processinriktat med frågeställningar inom områdena, Jämställdhet, Skola, Landsbygd, Näringsliv/regional utveckling, Bygg/bostäder, Infrastruktur/trafik, Kultur/föreningsliv, Vård/omsorg, Miljö/energi. Svaren från processarbetet skall ligga till underlag för regionhandlingsprogrammet. Ola Johansson, vår riksdagsman från Halland och partiets talesman för bostadspolitik och fysisk planering, höll ett uppskattat anförande om Centerpartiets arbete i riksdagen och ställningstaganden i aktuella frågor. Han underströk särskilt Centerpartiets politik för en utveckling i hela landet och de gröna näringarnas betydelse. Partiet kommer att driva frågan om att Sverige ska använda minskningen av sin EU-medlemsavgift till att förstärka lantbruks- och landsbygdsutvecklingen, vilken fått kraftigt neddraget EU-stöd. Stämman behandlade 20 inkomna motioner. Förtjänsttecken utdelades till: Gudrun Andersson, Fjärås, Göran Karlsson, Väröbacka och Gunnel Bengtsson, Eldsberga. Distriktsordförande Harald Lagerstedt avtackade Karl-Anders Thorsson, Fredrik Hansson, Christian Henriksson, Ulla Öhman, Emil Obroucka Lilja som slutar i distriktsstyrelsen.

7 Nomineringsstämma Lördagen den 23 november genomförde Centerpartiet i Halland sin nomineringsstämma på Katrinebergs fhs, Föreläsare var riksdagsledamot Ulrika Carlsson som pratade under rubriken Framtidens skola med kunskap och kreativitet. Stämman fastställde listan till riksdagen, regionhandlingsprogram, valplan och riktlinjer till personval. 70 ombud var närvarande. Distriktsstyrelsesammanträden Styrelsen har under verksamhetsåret 2013 haft 8 protokollförda sammanträden. AU-sammanträden Arbetsutskottet har haft 7 protokollförda sammanträden under verksamhetsåret. Nyårsträff Lördagen den 12 januari genomfördes vår traditionella Nyårsträff i Vinbergs församlingshem. Medverkande gjorde riksdagsledamot Johan Hedin som pratade under rubriken Migration, liberalism och myten om Stureplan. Dagen ägnades till stora delar att diskutera förslaget till idéprogram. 92 deltagare Valstrategidag Den 2 mars bjöd distriktet in till en dag med valstrategiplanering inför valen Föreläsare var Bosse Svensson som pratade kommunikation och Vart är partiet på väg. Lena Johansson, Veddige höll i processarbetet kring: NULÄGE Så här uppfattas Centerpartiet i Halland nu. ÖNSKAT LÄGE Hur vill vi att Centerpartiet i Halland ska uppfattas vid valet? 30 deltagare Europadagar i Halmstad Europadagarna genomfördes på teatern i Halmstad den april. Det var ett samarrangemang mellan riksorganisationen och hallandsdistriktet. Syftet med Europadagarna är att lyfta fram och tydliggöra Centerpartiets Europapolitik. Arrangemanget gav kunskap och inspiration inför valet till Europaparlamentet. Konferensen blev avstampet för en aktiv och politisk debatt inför valet Alla medlemmar var välkomna men varje distrikt hade möjlighet att skicka två deltagare utan kostnad. Uppstart inför supervalåret 2014 Den 18 och 19 oktober bjöd distriktet in till en träff för att starta upp supervalåret personer hade mött upp på Ugglarps camping för att diskutera Kommunikation, Sociala medier, Kreativt kampanjande, Personligt samtal och Integration. UTÅTRIKTADE AKTIVITETER Besök av miljöminister Lena Ek Den 6 maj besökte miljöminister Lena Ek Campus i Varberg. Lena höll ett föredrag om Klimatfärdsplan för en hållbar framtid med efterföljande diskussioner tillsammans med inbjudna hallänningar. Direkt efter Lena Eks framträdande hölls ett Avfallsseminariet där det belystes vilka insatser som behövs om Halland ska vara utan nettoutsläpp av växthusgaser. Magnus Kindbom besöker Skårs gård Stadssekreterare Magnus Kindbom gjorde ett gårdsbesök på Högens gård den 27 november. Därefter besöktes Skårs gård där han träffade inbjudna lantbrukare från hela Halland för att diskutera landsbygdsprogrammet. Magnus hann även med att hålla ett anförande på Kungsbackas nomineringsstämma samma dag. Landsbygdsdebatt

8 Centerpartiet och Ola Johansson bjöd in till landsbygdsdebatt den 13 december i Sibbarps bygdegård. Miljöpartiets riksdagsledamot Agneta Börjesson tackade ja till debatten. Rubrik på debatten var Hur skall landsbygden utvecklas?. Moderator var Helene Andersson regionchef på LRF. Gäster var Svenskt näringslivsgruppen Team 16. HALLANDSBYGDEN Vår medlemstidning Hallandsbygden har som vanligt kommit ut 4 gånger under Centerkvinnorna har två sidor, kretsarna tre sidor var och distriktet 11 sidor. Vi har annonserat om aktiviteter och informerat våra medlemmar om vad som har hänt och vad som är på gång i distriktet. Under 2014 kommer Hallandsbygden att få en ny layout och redaktionsansvarig. ORGANISATIONEN Medlemsantalet i kretsar och distrikt C CK CUF C CK CUF Kungsbacka Varberg Falkenberg Hylte Halmstad Laholm Distriktet nya medlemmar har skrivits in i Halland under 2013 Distriktets expedition Den 1 november 2012 flyttade distriktsexpeditionen in i Studieförbundet Vuxenskolan lokaler på Möllegatan 11 i Falkenberg. Birgit Numell är timanställd med ansvar för ekonomin och medlemsregistret. Ann-Margret Kristensson arbetar 20 % för Falkenbergskretsen och 80 % för Centerkvinnorna och Centerpartiet i Halland. Regionhandlingsprogram Under 2013 tillsattes en arbetsgrupp för att ta fram ett förslag till regionhandlingsprogram. Gruppen bestod av: Lennart Eriksson, Kvibille, sammankallande, Karin Green, Fjärås, Agneta Åkerberg, Heberg, Henrik Erlingson, Torup, Stefan Bengtsson, Skällinge, Majvor Persson, Laholm, Astrid Martinsson, Halmstad. Programmet antogs på nomineringsstämman den 23 november. Nomineringskommittén Distriktsstämman gav distriktsstyrelsen i uppdrag att tillsätta en nomineringskommitté som skall ta fram ett förslag till riksdagslista. Kommittén bestod av: Kristin Oretorp, Getinge, sammankallande, Karl-Anders Thorsson, Långaryd, Kent-Arne Andersson, Laholm, Niclas Selander, Falkenberg, Maria Andersson, Kungsbacka, Maria Bengtsson, Varberg, Ove Karlsson, Halmstad, Monica Hansson, Falkenberg (CK), Pontus Eriksson, Falkenberg (CUF) Förslag till riktlinjer för nomineringskommittén antogs på distriktsstyrelsen den 14 augusti 2013.

9 DELTAGARE VID CENTRALA OCH REGIONALA KONFERENSER Distriktets ombud på Framtidsstämman mars: Harald Lagerstedt, Varberg Fredrik Hansson, Kungsbacka Kristina Karlsson, Fjärås Anna-Karin Gustavsson, Tvååker Ingemar Johansson, Ullared Monica Hansson, Heberg Henrik Oretorp, Getinge Karin Åkesson, Långaryd Lena Olofsdotter, Laholm Gudrun Pettersson, Våxtorp Majvor Persson, Laholm Ewy Henriksson, Kvibille Stina Wernersson, Falkenberg Distriktets ombud på partistämman i Karlstad: Kommundagarna, Örebro den 1-2 februari (från distriktet) Harald Lagerstedt, Varberg Marie Andersson, Frillesås Inga-Lill Bengtsson, Kungsbacka Tore Holmefalk, Glommen Christofer Bergenblock, Träslövsläge Agneta Åkerberg, Heberg Henrik Oretorp, Getinge Christian Henriksson, Halmstad Karin Åkesson, Långaryd Henrik Erlingson, Torup Lena Olofsdotter, Laholm Eva Pehrsson-Karlsson, Väröbacka Erik Nilsson Nordahl, Kungsbacka Harald Lagerstedt, Varberg Landsbygdsnätverkets ambassadörsdag Fredagen den 12 april i Stockholm Distriktsledarkonferens 31 maj-1 juni Stockholm Lena Olofsdotter, Laholm Harald Lagerstedt, Varberg Ann-Margret Kristensson, Falkenberg Ombud till Studieförbundet Vuxenskolan avdelningsstämma 2013: Majvor Persson, Laholm CK Pontus Eriksson, CUF Gudrun Pettersson, Laholm Marie Andersson, Frillesås Ragnhild Gustavsson, Ullared Margareta Andersson, Åled Marianne Nygren, Skeppshult Heinrich Kaufmann, Fjärås Stefan Stenberg, Stråvalla Ann-Margret Kristensson, Falkenberg REGIONGRUPPEN Ordinarie: Kristina Karlsson, Fjärås Stefan Bengtsson, Skällinge Gun Svensson, Veddige

10 Ingemar Johansson, Ullared Ann-Charlotte Johansson, Vessigebro Gunnel Bengtsson, Eldsberga Anna-Lena Emilsson, Laholm Regiongruppen har haft 8 gruppmöten under året. I mars gjordes en studieresa till Malmö och Region Skåne där regionrådet Katarina Erlingson tillsammans med personal informerade om Skånes arbete med regional utveckling, mat, kollektivtrafik och Malmös barnahus. Gruppmötena har varit på SV i Falkenberg, på Regionens Hus i Halmstad och på Campus Varberg. Under året har gruppen fått information från Region Hallands kulturchef Eva Nyhammar, regiondirektör Catarina Dahlöf, områdeschef inom Hallands Sjukhus Carina Forsberg, förvaltningschef Hälsa och Funktionsstöd Cristine Karlsson samt Regionservice chef Erik Möller. Centerpartiet i Region Halland har under året agerat medialt kring fortsatt behov av två akutsjukhus i Halland, palliativ vård i Falkenberg, betydelsen av att få ordning på Hallands sjukhus ekonomi och användningen av stallarna på Plönninge samt en del insändare och debattartiklar. Enskilda ledamöter i gruppen har också gjort besök i verksamheterna och representerat gruppen på olika möten. UTVECKLINGSSEKTIONEN Sammankallande: Tore Holmefalk, Falkenberg Henrik Andersson, Halmstad Sven-Anders Svensson, Tvååker Heinrich Kaufmann. Kungsbacka Emil Obroucka Lilja, Halmstad Lena Johansson, Veddige (SV) t o m nov. Utvecklingssektionen inom Centerpartiet i Halland har under 2013 arbetat med att skapa en struktur för utbildningar inför valet 2014 och leda samarbetet med Studieförbundet Vuxenskolan. För partiets utbildningar har Vuxenskolan erbjudit stöd i form av en 20% tjänst särskilt dedikerad för oss. Inledningsvis besattes tjänsten av Lena Johansson Hjörne. Senare har Lena ersatts av Gunvor Abrahamsson. Efter en del inkörningsproblem har vi under den senare delen av årets lyckats organisera och samordna utbildningsutbudet i distriktet och kretsarna. Centerpartiets basutbildningar finns nu tillgängliga för partiets kandidater och medlemmar i distriktet. Alla kretsar ordnar utbildningar som Politikerskolan (1 och 2), Påverka genom samtal, Bilda opinion via media och andra utbildningar. KYRKOPOLITISKA SEKTIONEN Ordförande: Ulla Rickardsson Per-Lennart Persson, Falkenberg Anna-Lena Emilsson, Laholm Bertil Gustavsson, Knäred Camilla Widepalm Heurén, Harplinge Ewy Henriksson, Kvibille Lars-Erik Karlsson, Väröbacka Helene Andersson, Tvååker Gudrun Andersson, Fjärås Per-Olof Cristenson, Onsala År 2013 präglades naturligtvis av kyrkovalet den 15 sept. Arbetsgrupp på stiftsnivå och i Halland ordnade nomineringsstämma, utbildningsdag och en mängd andra möten för att ta sig an kyrkovalet.

11 En gemensam lista för hela stiftet till kyrkomötet gav 3 mandat. Till stiftsfullmäktigevalet hade vi 2 listor. En för Halland, Kind och Mark, en för Bohuslän, Göteborg och n:a Älvsborg. Hallandslistorna tog 5 mandat och Bohuslänlistan 2 mandat. 4 lokala centerlistor fanns i Halland. De kandidater som stod på listorna gjorde stora insatser i valet och ek stöd gavs av distrikt och kommunkretsar. Många utskick, personliga möten, insändare annonser mm la grunden för vårt resultat. I kyrkomötet har Centerpartiet 12 % av mandaten i stiftsfullmäktige ca 11 % SENIORGRUPPEN Ordförande: Barbro Ericsson, Harplinge Rolf Kenneryd, Unnaryd Ulla Ericsson, Falkenberg ViviAnne Johansson, Veddige Inger Larsson, Laholm Marita Arvidsson, Vallda Seniorsektionen har haft 2 två möten under året samt studiebesök på ambulansen i Falkenberg. Gruppen fick en bra genomgång av ambulansverksamheten. Ambulansverksamheten omsätter 160 milj. kr. och har c.a 200 medarbetare. I Halland gjorde man sittande sjukresor/år och liggande. Målet är att 80% avutryckningarna skall nå målet inom 10 min. Uppdragen har ökat 25 % senaste 5 åren. Sydafrikaprojektets verksamhetsberättelse finns som egen bilaga. SLUTORD 2013 har varit ett händelserikt och förberedande år inför supervalåret Det blev en häftig inledning på året med idéprogamsdiskussionen som samlade många diskussionslystna medlemmar på möten runt om i distriktet. Det visade vilken kraft det finns i ett folkrörelseparti som Centerpartiet! Resultatet blev ett bra idéprogram som togs på extra stämman i mars för att sedan följas upp av den ordinarie stämman i Karlstad där den politiska grunden lades inför valåret. Den grunden är stabil och det går att göra mycket konkret politik av den, som ska beröra väljarna. I distriktsstyrelsen jobbades det under året i arbetsgrupper med olika politikområden som sedan låg till grund för det regionala handlingsprogrammet. Vi medverkade till lyckade Europadagar i Halmstad, ett seminarium ihop med EMC kring avfallsfrågor i samband med att Lena Ek besökte Campus Varberg och pratade om "klimatfärdplan för en hållbar framtid". Ett minne från 2013 är och landsbygdsdebatten mellan vår riksdagsman Ola Johansson och Agneta Börjesson (MP). Styrelsen vill tacka alla som engagerat sig för Centerpartiet på olika sätt under året och vill uppmana alla att hjälpa till utifrån sina förutsättningar under 2014 så att vi på valnätterna kan stå som vinnare! Harald Lagerstedt Ola Johansson Lena Olofsdotter Jenny Axelsson Christofer Bergenblock Jenny Håkansson Stigert Pettersson Majvor Persson Ingemar Steneteg Heinrich Kaufmann Stina Wernersson / Erik Nilsson Nordahl

12

13

14

15 Motion 1 Ang. Odlingsbar åkermark som riksintresse Motion till Veddige-Sällstorps Centerkvinnors årsmöte den 13 februari samt till Hallands Centerkvinnor-, Varbergs Centerkrets-, Centerpartiet i Hallands årsstämma, Centerkvinnornas förbundsstämma och Centerpartiets partistämma Sveriges åkermarker är bland de bästa i världen, trots detta ha den inget reellt skydd mot bebyggelse och annan exploatering. Därför anser jag att centerpartiet skall arbeta för att åkermarken i Sverige blir klassad som ett riksintresse som inte får exploateras hur lätt som helst. Världens ökande befolkning och minskade odlingsbar mark kräver att all god åkermark får ett bättre skydd. Hjörne Veddige den 10 februari Anna-Lisa Johansson Veddige-Sällstorps Centerkvinnor har behandlat motionen på sitt årsmöte med bifall och vill understryka vikten av Att Centerpartiet verkar för att odlingsbar åkermark skall skyddas som riksintresse. Veddige-Sällstorps Centerkvinnors årsmöte den 13 februari 2014 Gunilla Edvardsson, ordförande Yttrande ang. Odlingsbar åkermark som riksintresse Precis som motionären beskriver behöver god åkermark i Sverige skyddas för att kunna användas för livsmedelsproduktion även i framtiden. Att ensidigt skydda all åkermark från exploatering genom att göra den till ett riksintresse är dock ingen lösning på problemet. Centerpartiet värnar om såväl äganderätten som det kommunala självstyret. Vi ser också utveckling i samhället som något positivt. Centerpartiet ska dock arbeta aktivt för att god åkermark skyddas från exploatering. Idag är det alldeles för enkelt att exploatera god åkermark istället för att använda sämre marker. Framför allt kommunerna måste ta stort ansvar för det men det behövs även en ökad lagreglering för att skydda god åkermark. På partistämman i Karlstad 2013 beslutades att Centerpartiet tar tydlig ställning för att jordbruksmarken är en viktig resurs som måste skyddas bättre än idag, att det starka skydd som jordbruksmarken har idag i miljöbalken tillämpas på ett sätt som likställer den med andra viktiga områden som kan tas i anspråk för exploatering och att Centerpartiet i alla beslutsorgan ska verka att åkermarkens värde ska uppgraderas och att kapitel 3 4 i miljöbalken följs. Distriktsstyrelsen föreslår stämman besluta Att anse motionen besvarad Att skicka motionen vidare till partistämman 2015

16 Motion nr 2 Ang. Krav på obligatorisk ursprungsmärkning av livsmedel på restauranger, personalmatsalar och offentliga kök. Vi föreslår att Centerpartiets distriktsstämma i Halland bifaller krav på obligatorisk ursprungsmärkning av livsmedel på restauranger, personalmatsalar och offentliga kök. att motionen översändes till Centerpartiets partistyrelse. I dag äter många dagligen på restauranger, personalmatsalar och mat från offentliga kök utan att veta var maten kommer ifrån. Eftersom vi redan har infört ursprungsmärkning avseende kött, fisk och andra livsmedel när vi handlar i butik är det rimligt att detta även gäller när vi går på restaurang, äter i personalmatsalen eller serveras mat från något offentligt kök. I dag är denna ursprungsmärkning i det närmaste obefintlig. Falkenberg Stig Agnåker Agneta Åkerberg