Nu är vårkänslorna extra starka.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nu är vårkänslorna extra starka."

Transkript

1 SKVALPETNR LERKILS BÅTSÄLLSKAPS MEDLEMSTIDNING Nu är vårkänslorna extra starka. Foto: Mathias Lidmer Rekordfiske på Confidence sid 4-5 Verksamhetsberättelse 2009 sid 6-7 Kallelse till Årsmöte sid 8 Driftsbudget 2010 förslag sid 10-11

2 HAMNCHEFEN INFORMERAR Äntligen står ett nytt klubbhus på plats som så många av oss hade önskat i tidigare 5-årsplan. Hamn kontoret blev det första utrym met som stod klart för infl yttning. Vintern håller hamn en i ett isgrepp runt bryggor och Y-bommar. Isen har gjort det enklare för mig att besiktiga bom marnas roststatus. Ca 25st. Y-bommar har underkänts pga rostskador. Det kommer att behövas hjälpinnsatser från hamn - sek tion och medlemmar att få färdigt båtplatserna till 15 april. Hamnchef: Per Hildingh Uppriktningen av L-pir, utbyte av O-brygga, reparationer av defekta Y-bommar skall utföras. Likaså får man räkna med att byta några kranar och slangar som kan ha frusit sönder under denna hårda vinter. Snart ska vi kunna presentera sjösättningslistorna på hemsidan håll utkik. Första sjösättningshelgen blir lördag och söndag april. Andra sjösättningshelgen blir lördag och söndag 8-9 maj. Nu ser vi fram emot issmältning, vårsol och glada tillrop! Med vänlig hälsning Per Hildingh Vårens sjösättningar blir april samt 8-9 maj. Innan du sjösätter hämtar du din faktura på kontoret, ditt kvitto på att vi lyfter i din båt. Boka hamnvärdstid vid den tidpunkt som passar dig senast den 31/3 på vår hemsida Efter detta datum kommer LBS boka in obokade medlemmar på tomma tider under sommaren/hösten. Behöver du inte din båtplats 2010? Vi har många som står i kö för att hyra en båtplats! Meddela Styrelsen om du vill hyra ut din båtplats i 2:a hand. Anmälan görs enklast via mail till: el. telefon , säkrast fm Lämna båtplatsen för uthyrning, innan fastställt datum för ordinarie Årsstämma i LBS dvs. senast 18 mars i år! Om anmälan kommer in efter stämman debiteras 20 % av båtplatshyran. (All uthyrning måste gå via LBS Styrelse.) Lerkils Båtsällskap är en ideell förening och i en sådan, behövs Ditt arbete emellanåt. Dina frivilliga insatser behövs, för att vi skall få en bättre och trevligare hamn. Har du en förmiddag, eftermiddag eller kanske en hel dag som du kan vika åt LBS, så hör av dig till Per Hildingh och tala om att/när du är villig att ge honom ett handtag. SKVALPET Ansvarig utgivare: Lerkils Båtsällskaps styrelse Redaktörer: Karin Sund & Lena Lindholm Tryck & Form: Contact Tryck & Reklam 2

3 Foto: Mathias Lidmer Båtsnack På lördagar vid 12-tiden under hela året träffas go a gla a båtentusiaster i klubbstugan för att ta sig en öl (till självkostnadspris) och snacka båt samt lösa världsproblem i Lerkil. Alla är hjärtligt välkomna, så titta gärna in DU också. VÄL MÖTT! 3

4 Djuplodande rekordfiske ombord på Confidence - del 2 Håkan Wing med vitrocka på 10,205 kilo. Nytt svenskt rekord! Forts. från Skvalpet nr Vitrockor och havsmus Så kommer den första vitrockan upp i båten. Det är en liten fisk på bara 2 kilo. Djupet är 407 meter och botten en förmodad blandning av sten, grus, sand, korall och lera. Här nedanför branten på denna typ av botten kan allt hända! Ytterligare en mindre vitrocka runt 5 kilo hamnar i båten. Denna fisk har Ola av misstag lyckats kroka i vingen. Kanske är det ett bevis på att det är många rockor som tävlar om agnet där nere på botten? Kort därefter krokar Håkan en fin fisk, som efter en stunds ihärdigt pumpande kommer upp bakom båten. En fin vitrocka ropar alla i mun på varandra! Oscar som håller på att laga middag, tar snabbt på sig ett par arbetshandskar, lutar sig över relingen och tar tag i fisken. Åtta kilo utbrister undertecknad när fisken ligger på durken. Inte mer är sju säger någon annan. Vågen avslöjar sanningen. Runt 10 kilo och sannolikt en rejäl höjning av gällande Svenska rekordet! Jubel i båten! Efter ett avbrott i form av en utsökt middag med fläskfilé och en bra flaska rödvin att dela på, fortsätter vi fisket långt in på natten. I skymningen är Roger på väg att returnera en Blåkäxa i rekordformat, innan Ola hinner stoppa honom. Vikten fastställs senare i land till 724 gram, vilket bara är 16 gram från Svenska rekordet. Oscar som också har kommit igång med fisket igen efter matlagningen, har också krokat en mindre fisk som snart är uppe vid båten. I fullmånens sken ser han en långsmal och blank fisk och hinner bara tänka skoläst innan han svingar in den över båtrelingen. Att använda en håv hinner han tydligen inte ens fundera över När fisken ligger på däck vrålar alla; Havsmus, en havsmus, det är bara för bra för att vara sant! Men det är sant, och Sveriges första spöfångade havsmus är ett faktum! Att Oscar tidigare under kvällen flera gånger pratat om sitt oemotståndliga havsmus tackel gör inte saken sämre. Alla är övertygade det var ett äkta havsmus tackel han använde! Vi är alla djupt fascinerade över den vackra fisken. Silverblank, stora djuphavsögon och ett par väl tilltagna bröstfenor. Den har också en stor spetsig tagg precis framför ryggfenan och ytterligare ett taggigt tentakel på huvudet. Eftersom det rör sig om en hanfisk, är teorin den att denna tentakel har en funktion vid parningen på något sätt. Vi hinner fira även denna fisk med en liten stänkare, innan kvällen över- Roger Thilander med resans största blåkäxa, bara 16 gram under gällande rekord. 4

5 Oscar Bergstrand med Sveriges första spöfångade havsmus. Vikt 1,132 kilo och 77 cm. Dessutom dagens andra svenska rekordfisk ombord! gått i natt. Det enda som kommer upp i båten är ytterligare några blåkexor och mindre lubbar, så Håkan, Roger och undertecknad beslutar sig för att krypa till sängs efter en lång och händelserik fiskedag. Oscar och Ola fortsätter fisket och landar ytterligare 3 vitrockor under natten. Ola står för bedriften att fånga alla 3, med en fantastisk fisk på 9,9 kilo som nappar nästan direkt på nedsläpp. Oturligt nog är också denna fisk krokad i vingen. Kort efter får han dock kompensation i form av en på 9,45 kilo som gapat över agnet och sitter krokad på rätt sätt. Torsdag 6 augusti Frukosten avnjuts ombord på ett, om möjligt, ännu mer stilla hav. Efter ettkort rådslag beslutar vi oss för att göra en ny ankring på en närliggande position med hårdbotten, denna gång med målsättningen att fånga en blålånga. Ankaret åker upp i vanlig ordning med hjälp av en stor boj, Oscar s fantastiska ankarhjul och båtens motorkraft. När ankaret och kättingen har åkt upp till bojen, är det bara att hämta hem ankarlinan som ligger och flyter på ytan. Ola som fiskat hela natten passar nu på att vila lite medan vi förbereder nästa ankring. Det blir en ofrivilligt lång vila för honom eftersom vi lägger hela förmiddagen på tre misslyckade ankringsförsök. Strömmen, som har ökat i styrka, gör att vi inte får fäste ute på leran på 478 meters djup, trots att vi har ute hela vår ankarlina. 700 meter ankarlina räcker inte till, utan nu skulle vi behöva ytterligare meter för att få fäste. Vi inser att vi måste ge upp försöket att fiska på denna brant som tidigare gett oss blålånga, men lita på att vi nästa gång har tillräckligt med ankarlina ombord! Vi gör en ny ankring, denna gång ett par hundra meter norr om vår tidigare vitrocka position. Här på hårdbotten får vi fäste, och kan börja vårt fiske igen nedanför kanten på runt 400 meters djup. Efter några lubbar och blåkexor av mindre storlek, är det så min tur att kroka en hygglig fisk. Till att börja med är fisken ganska beskedlig, men efter en stunds vevande kommer så den karakteristiska rockakänslan. Inga knyckar, bara ihållande tungt. Strax under båten trasslar jag ihop min lina med Håkans, men allt går vägen och upp i båten lyfts ytterligare en stor vitrocka. Efter en snabb fotografering, vägning och mätning returnerar vi den Micael med nytt personbästa på vitrocka! vackra fisken. Vikten fastställs till fina 9,52 kilo och längden till 118 centimeter. Text och foto av Micael Karlsson Detta var andra delen av fiskeexpeditionen ombord på Confidence. Följ den spännande fortsättningen i nästa nummer av Skvalpet. 5

6 Lerkils Båtsällskap Verksamhetsberättelse 2009 Foto: José Jorfors Styrelse Ordförande Alf Andersson, vice ordförande Lena N Lindholm, kassör Lars Kolsäter, ordinarie ledamöter Meg Sjöstedt, Bengt Andersson, Johan Holmqvist, Mathias Lidmer. Suppleanter Karin Sundh, Kari Huseth, Roy Ericsson, Ove Olsson. Styrelsen har sedan årsstämman haft 9 protokollförda sammanträden samt flera arbetssammankomster. Sällskapet hade , 793 fullbetalande medlemmar 3 hedersmedlemmar. Sällskapets ekonomi samt revisorernas berättelse redovisas i separata handlingar bifogade denna verksamhetsberättelse. 6 Hamn och fastigheter. Före sjösättning skedde utbyte och förlängning av P bryggan. Under våren har årlig dykbesiktning av bryggornas förtöjningar utförts. Fiskebryggan har försetts med nya förtöjningar. Pålning för förstärkning och uppriktning av brygga utmed L piren utfördes i december. Två nya sjöbodslängor, vardera innehållande 6 sjöbodar har uppförts under året. Nytt staket uppsatt framför Skabbegården. En begagnad toalettbod har inköpts innehållande toaletter inkl. handikapptoalett. Avfalls- och miljöhanteringen har flyttats och finns nu i anslutning till mastskjulen där denna hantering kommer att permanentas. I nya mastskjulet har ställarna kompletterats med fler konsoler. Klubbhus Husgruppen har bestått av Alf Andersson, sammankallande, Lars Kolsäter, Bengt Andersson, Roy Eriksson och Ove Olsson. Adjungerad till gruppen har varit Helmut Junkers. Verksamheten i hamnen har under sista halvåret varit helt koncentrerad med tillkomsten av det nya klubbhuset. Sista veckan i juli demonterades gamla klubbhuset för avflyttning till annan ort. Med början i september skedde schakt-, dränerings- och grundarbeten. Nya klubbhuset levererades i början av oktober. Efter detta inleddes ett intensivt arbete av våra frivilliga och ett antal anlitade entreprenörer varav samtliga har verksamhet inom kommunen. Någon vecka in i december kunde hamnchefen flytta in på sin nya arbetsplats.

7 Vid årsskiftet var klubbhuset i det närmaste klart helt enligt planerad tidsplan. Styrelsen riktar ett stort tack till alla som hjälpt till att skapa detta. Styrelsen vill rikta ett speciellt tack till Lars Henriksson, Paun Trifun, Lars Ögren, Arne Änghede och Helmut Junkers, medlemmar som helt ideellt utfört en betydande arbetsinsats. Seglings- o. ungdoms verksamhet Ansvariga har varit Johan Holmqvist och Mathias Lidmer. Sektionen har arrangerat seglarskola vid två tillfällen. Kvällsseglingar på onsdagskvällar i en vår- och höstserie. Klubbmästerskap i slutet av september. Styrelsen för Lerkils Båtsällskap Kurser Ansvarig Kari Huseth. En kurs i motorkunskap med Sture Sjöstedt som kursledare. Skvalpet Ansvariga för vår klubbtidning har varit Lena N Lindholm och Karin Sundh. Tidningen har under året utkommit med fyra nummer. Hamnvärdsystem (Vakthållning) Ansvariga Lena N Lindholm, Kari Huseth och Johan Holmqvist. Nytt bokningssystem via IT har införts under året. Hemsida / IT Ansvarig Johan Holmqvist. skvalpet nr Festkommitté Ansvariga Kari Huseth, Jörgen Dackner, Bo Wikström och Sven-Erik Rademalm. Kommittén har anordnat grillkvällar och uppskattad förtäring i samband med sjösättning och upptagning. I övrigt har styrelsemedlemmarna innehaft ett antal enskilda uppdrag såsom: ansvar följebåtar Mathias Lidmer, media Alf Andersson, kontakt yrkesfiskarna Lars Kolsäter. Alf Andersson Lena N Lindholm Lars Kolsäter ordförande vice ordförande kassör Johan Holmqvist Meg Sjöstedt Bengt Andersson ledamot ledamot ledamot Mathias Lidmer Karin Sundh Kari Huseth ledamot suppleant suppleant Ove Olsson Roy Eriksson suppleant suppleant 7

8 Kallelse till Årsmöte Torsdag 18 mars kl i Klubbhuset, Lerkils Hamn Dagordning: 1. Årsmötet öppnas 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet 3. Val av protokolljusterare och rösträknare 4. Fastställande av röstlängd för mötet 5. Fråga om mötet är behörigen utlyst 6. Fastställande av dagordning 7. Föredragning av styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse för senaste verksamhetsåret, härunder redovisning av klubbhusprojekt. 8. Revisorernas berättelse 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 10. Propositioner och motioner 11. Fastställande av verksamhetsplan och budget för det nya verksamhetsåret 12. Redovisning av medlemsenkät Val av styrelse 14. Val av revisorer 15. Val av valberedning 16. Övrig information från styrelsen 17. Övriga frågor 18. Mötet avslutas Välkomna! Följande styrelseposter skall tillsättas 2010 Post Innehas idag av Kassör Lars Kolsäter Ledamot Bengt Andersson Ledamot Johan Holmqvist Suppleant Roy Ericsson Suppleant Ove Olsson Suppleant Kari Huseth Suppleant Karin Sundh Revisor/Akt. Revisor Revisor/Suppleant Valberedning/Sammankall. Valberedning Valberedning/Suppleant Patrik Löwenadler Anders Forsberg Bo Wikström Jörgen Jernberg Marianne Erlandsson Roger Fahlström 8

9 Lerkils Båtsällskap org.nr MEMO Motion till LBS årsmöte ang. sjösättning av vattenskotrar i Lerkils Hamn från Rickard Wanderydz. Diskussionen kring vattenskotrar i Lerkil började, som motionären noterar, med buskörning i samband med seglarskolan på våren. Dåvarande styrelse fann då anledning att undersöka vilka regler som gällde. Det visade sig då att Länsstyrelsen i Hallands Län, utan att höra Lerkils Båtsällskap, ensidigt beslutat utfärda en kungörelse som säger att all sjösättning av vattenskotrar i Kungsbacka kommun skall ske i Lerkils Hamn. LBS styrelse påtalade detta förhållande för Länsstyrelsen och meddelade att beslut fattats om att inte tillåta sjösättning av skotrar i hamnen. Länsstyrelsen lät då efter en tid meddela att de inte fann några skäl att ändra sitt ursprungliga beslut. Ärendet har ånyo varit uppe till behandling i LBS styrelse under hösten 2009, efter begäran från motionären. Styrelsen har då föreslagit motionären att han tar upp frågan med Länsstyrelsen om möjlighet till sjösättning av skotrar i andra hamnar i kommunen (förslagsvis i de hamnar kommunen fortfarande äger). Styrelsen fann för övrigt att inget ändrats i sakfrågan och att det därmed inte fanns anledning att ändra tidigare beslut från Styrelsen LBS 9

10 LBS Driftsbudget 2010 förslag Intäkter Utf.2009 BU2010 Konto 3010 Båtplatshyror Medlemsavgifter Köavgifter Sjöbodar Utfakturerade elavgifter Trucklyft, rampavgifter, sjösättn Uppställn. Vagnar o. Vaggor P-automatsintäkter Landhyror båtar,vagnar/vaggor Masthyror Övriga intäkter Summa intäkter: Aktivering av reparationsfond 283 Summa intäkter: Kostnader Konto 4010 Inköp varor och material Legoarbeten underentrepr Dyk / bryggarbeten El-arbeten Elektricitet Sophämtning / renhållning Övr. Lokalkostnader Vatten och avlopp Reparation o. Underhåll anl Fastighetsskatt Fastighetsskötsel, larm Hyra / leasing inventarier Förbrukningsinventarier Ungdomssektionen Segelsektionen Förbrukningsmaterial Möteskostnader Arbetskläder Reparation o. Underhåll Båtar Reparation o. Underhåll truckar Drivmedel / diesel Gåva SSRS Kontorsmaterial Medlemstidning Trycksaker Telefon Porto IT-kostnader Företagsförsäkringar Revisionsarvoden Rådgivning Redovisningstjänster Bank o PG-kostnader

11 6970 Tidningar och facklitteratur Föreningsavgifter Div. Övriga kostnader Delsumma: Löner Skattefri bilers Pension Lagstadgade soc. Avgifter Försäkringar Gruppolycksfall / sjukvårdsförs Utbildning Övrigt personal 1 5 Delsumma: Summa: Avskrivningar Förlust vid avyttring byggn. 5.4 Rörelseresultat: Finansintäkter 19.7 Räntekostnader (-) Resultat efter finans 8 14 Beräknat resultat 8 14 LKR Lerkils båtsällskap Lerkils Båtsällskap, Lerkils Hamn, Vallda tel / fax: mobil: Artiklar och insändare välkomnas till redaktionen. Dela med dig av dina semesterminnen, dina foton med mera. 11

12 FÖRENINGSBREV Lerkils Båtsällskap Lerkils Hamn Vallda Foto: José Jorfors