HAL L A N D S H A N D I K A P P I D R O T T S F Ö R B U N D V E R K S A M H E T S B E R Ä T T E L S E

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HAL L A N D S H A N D I K A P P I D R O T T S F Ö R B U N D V E R K S A M H E T S B E R Ä T T E L S E 2 0 1 4. 0 1. 0 1 2 0 1 4. 1 2."

Transkript

1

2 HAL L A N D S H A N D I K A P P I D R O T T S F Ö R B U N D V E R K S A M H E T S B E R Ä T T E L S E S T Y R E L S E N Styrelsen har under verksamhetsåret bestått av följande: Ordförande Vice ordförande Ledamöter Suppleanter Sekreterare(adjungerad) Leif Anderson Anja Malming Alf Hallgren Jenni Ek Tore Nilsson Gerd Wikström Anders Agerström Lennart Orreus Staffan Eriksson Peter Malmberg/Alexandra Velegi A R B E T S U T S K O T T Arbetsutskottet har under verksamhetsåret bestått av följande: Ordförande Vice ordförande Adjungerad Leif Anderson Anja Malming Peter Malmberg/Alexandra Velegi V E R K S A M H E T S A N S V A R I G A Idrott/Arrangemang: Rekrytering/Inkludering: Marknadsföring/Information: Utbildning: Intern kommunikation: Tore Nilsson/ Anja Malming Jenni Ek Kansliet Anders Agerström Gerd Wikström/Alf Hallgren V A L B E R E D N I N G Valberedningen har under verksamhetsåret bestått av följande: Leif Andersson/sammankallande Kirsten Tjell Lars-Göran Tjell R E V I S O R E R Revisor Revisorsuppleant Leif Andersson Lennart Benjaminsson 1

3 M Ö T E N Styrelsen har under verksamhetsåret haft tolv och arbetsutskottet har haft elva protokollförda möten. Årsmöte avhölls den 26 mars 2014 på Husknuten i Halmstad. Höstträff genomfördes den 16 november 2014 på Quality Hotel i Halmstad. K A N S L I O C H A N S T Ä L L D P E R S O N A L Konsulent Kontorist Peter Malmberg Alexandra Velegi A N S L U T N A F Ö R E N I N G A R Capricorn IC Falkenbergs Handikappsimssällskap Falkenbergs Innebandyklubb Handikappidrott Falkenberg Halmstads Bågskytteförening, handikappsektion Halmstads BK Idrottsföreningen Kamraterna IV HGIF Tre Hjärtan Katrinebergs Folkhögskolas Idrottsförening SK Laxen Snöstorps/Halmstad Skytteförening Kungsbacka HIK Kungsbacka IF/Nybygget Höks Handikappidrott Laholmscyklisten CK Laholms Innebandyklubb Varbergs Handikappidrott Varberg Falkenberg Falkenberg Falkenberg Halmstad Halmstad Halmstad Halmstad Vessigebro Halmstad Halmstad Kungsbacka Kungsbacka Laholm Laholm Laholm Varberg 2

4 A R R A N G E M A N G / I D R O T T Medlemmarna i föreningarna har kunnat välja på ett brett utbud med upp till 13 olika idrotter i Halland. Dessa idrotter är fördelade på 17 föreningar runt om i Halland. Malmö Open Malmö Open som är en tävling för idrottare med olika funktionshinder arrangerades första gången 1977 med bordtennis som enda sport med endast 25 deltagare. Kurt Linde, Robert Johansson, Sven Hansson och Göran Wilson var initiativtagare till första Malmö Open tävlingen. För varje år har arrangemanget växt och i år genomfördes tretton idrotter som förlades på sju olika arenor. Numera är Malmö Open väldens största tävling efter Paralympics. Arrangör är FIFH Malmö. Drygt 2000 tävlande, varav cirka 75 från följande Halländska klubbar: Varbergs HI, Falkenbergs IBK, Falkenbergs HSS, Halmstads/Snöstorp och HGIF Tre Hjärtan (Handikappades Gymnastik och IF Tre Hjärtan). Några deltog i idrotter som länets tävlande har som: bowling, innebandy, luftvapen, elektronskytte, mattcurling och simning. I samband med tävlingen tilldelades Varbergs HI Jerringspriset. Motiveringen löd: Varbergs Handikappidrott, som bildades 1971, har som syfte att skapa en aktiv, positiv och meningsfull fritidssysselsättning samt ge möjlighet till social gemenskap för personer med olika funktionsnedsättningar. Föreningen har arrangerat många mästerskapstävlingar och har de senaste åren utvecklats mycket både vad gäller antal medlemmar och lyckats bredda idrottsutbudet". Därefter överlämnades tre stipendier. Ett till föreningen och till två unga och duktiga idrottsungdomar från Varbergs HI: Lukas Antonsson och Linnea Winblad. 3

5 Nordiska Mästerskap i boccia Den maj 2014 stod Varbergs HI (VHI) som arrangör för 2014 års Nordiska Mästerskap (NM) i Inomhusboccia i Sparbanken Wictory Center i Varberg. Stig Carlsson från SHIF styrelse var på plats för att bevaka tävlingen. Föreningens (VHI) första ordförande Märta Antonsson, förrättade prisutdelningen. Distriktsmästerskap under året DM i boccia inomhus Den 22 februari samlades deltagare från Varbergs HI, Falkenbergs HI och HGIF Tre Hjärtan till distriktsmästerskap i boccia. Platsen var Alehallen i Halmstad. DM i boccia utomhus Den 14 juni arrangerade HGIF Tre Hjärtan ett DM i utomhusboccia på idrottsplatsen vid Sannarps gymnasium i Halmstad. Tillsammans med tävlande lag från Varbergs HI och HI Falkenberg blev det en underbar tävlingsdag med många goda prestationer. DM i sportskytte Varbergs HI anordnade DM i skytte den13 september 2014 i Veddige ungdomsskytteförenings skyttelokal. DM i mattcurling Utöver dessa tävlingar arrangerades under hösten en DM i curling av HGIF Tre Hjärtan och HI Falkenberg. Halländsk deltagande i Paralympics i Sochi Linnéa Ottoson-Eide var Hallands enda representant vid de Paralympiska spelen i Sochi. 4

6 I N K L U D E R I N G / R E K R Y T E R I N G Friluftsdagen Som ett led i förbundets satsning med att arrangera skolidrottsdagar genomfördes i slutet av april en friluftsdag. Dagen arrangarades i samarbete med idrottsledarlinjen på Katrinebergs Folkhögskola. Fyra skolor från Falkenberg, Laholm och Varberg hade anmält sig. Totalt drygt 60 elever. Platsen för friluftdagen var de vackra utemiljöerna kring Katrinebergs Folkhögskola. Dagen hade tre övergripande syfte, nämligen glädje, gemenskap och att alla skulle få prova och lyckas. Detta var alla rörande överens om att man hade lyckats med. Totalt besökte eleverna nio olika stationer. Dessa var: Boule, Militärtält, Stormkök, Fresbee, Skattjakt, Kartvandring, Göra upp eld/grilla, Täljstation och Pysselstation. Dagen avslutades med en kort återsamling och diplomutdelning. Halländska Ungdomsspelen i friidrott Halländska ungdomsspelen i friidrott arrangerades för tionde gången i mitten av maj på Falkenbergs IP. Cirka 120 mellan- och högstadieelever från särskolor runt om i Halland tampades om medaljerna. Eleverna kunde välja att tävla i 60m, 100m, 400m, höjdhopp, längdhopp, kula eller trekamp. Funktionärsstaben bestod som vanligt av elever från idrottsledarlinjen på Katrinbergs Folkhögskola utanför Falkenberg. Detta var ett led i deras handikappidrottsutbildning. De hade tidigare under läsåret genomgått en utbildning i handikappidrott och handikapplära och de var även funktionärer på en fotbollsturnering och friluftsdagen. Efter en hel dags tävlande med många fina prestationer av samtliga deltagare vanns den totala skolkampen av Mariedalsskolan från Varberg. 5

7 Halländska Ungdomsspelen i fotboll I slutet av september avgjordes andra upplagan av halländska ungdomsspelen i fotboll. Deltagande lag kom särskolor i Halmstad och Kungsbacka kommun. Tävlingen är ett led i förbundet projekt Ökad fysisk aktivitet för barn och ungdomar med en funktionsnedsättning genom skolidrottsdagar, som stöttas av Region Halland. Målsättningen är att förbundet, när projektet har avslutats, ska ha tre-fyra årligt återkommande skolidrottsdagar för särskolorna i Halland. Förhoppningen är att eleverna ska bli mer fysiskt aktiva samt att det kommer underlätta rekryteringen av nya medlemmar till våra föreningar. Samtliga inblandade var supernöjda med arrangemanget. När turneringen var färdigspelad stod Kattegattgymnasiet från Halmstad som segrare. Arrangemanget genomfördes i samarbete med Katrinebergs Folkhögskola. U T B I L D N I N G S V E R K S A M H E T Förbundets utbildningar bestäms efter våra anslutna föreningars önskemål. Vi har som mål att tillgodose ett brett fält inom handikappidrotten där man kan urskilja: Funktionärsutbildning Ledarutbildning Kansliutbildning Skolinformationer Domarutbildning i boccia Under november arrangerade Hallands Handikappidrottsförbund i samarbete med SISU Idrottsutbildarna en enklare domarutbildning i boccia. Ett 25-tal deltagare från tre föreningar deltog (HGIF Halmstad, HI Falkenberg och Varbergs HI). Utbildningen hölls på Tångaskolan i Falkenberg. Bengt Johansson, HI Falkenberg och Emil Wernersson från Varbergs HI var utbildningsledare. Vid det första tillfället gick man igenom halva regelverket. Vid det andra tillfället fortsatte man med att gå igenom regelverket och dessutom hade man en praktisk del, då deltagarana hade möjlighet att fråga om olika situationer som kan uppstå i samband med en match. Regelutbildning i mattcurling Hallands Handikappidrottsförbund i samarbete med SISU Idrottsutbildarna arrangerade en enklare regelutbildning i mattcurling. Sexton deltagare från våra två mattcurlingföreningar, HGIF tre Hjärtan och HI Falkenberg, deltog. Utbildningen var endast av teoretisk art och bestod i att man läste reglerna gemensamt och tog upp sådana saker som var oklara. 6

8 Handikapplära I mitten av februari genomförde Hallands Handikappidrottsförbund i samarbete med SISU Idrottsutbildarna en utbildning i handikapplära. Nästan 20 personer hade anmält sitt intresse. Utbildningen hölls på habiliteringen i Halmstad och föreläsare var idrottspedagogen på habiliteringen, Christina Holm. Christina delgav olika tips om hur man på bästa sätt lägger upp en träningen beroende på vilket funktionsnedsättning utövarna har. Under utbildningen diskuterades utifrån fiktiva exempel olika funktionsnedsättningar och vad som är viktigt att tänka på som tränare/ledare. Samarbete mellan förbundet och Katrinebergs Folkhögskola ett uppsving för handikappidrotten. Sedan många år tillbaka har Hallands Handikappidrottförbund och Katrinebergs Folkhögskola ett nära samarbete. Detta har på senare år intensifierats ytterligare. Elever från Katrinebergs folkhögskolas idrottsledarlinje har sedan många år tillbaka genomgått en utbildning i handikappidrott som förbundet arrangerat. Utbildning har bestått av handikapplära, utbildning i handikappidrottens historik och organisation samt att de fått prova på olika idrotter som man kan utöva om man har en funktionsnedsättning. På senare år har utbildningen utökats genom att eleverna varit funktionärer vid olika arrangemang som förbundet arrangerar. Skolinformation Jämte tävlingsverksamheten är skolinformationen en av förbundets viktigaste uppgifter. Att runt om i Halland berätta om handikappidrott och praktiskt visa och låta elever pröva på olika idrotter är en betydelsefull uppgift. Vi har under året varit ute på ett antal skolor runt om i Halland. Lärare och annan skolpersonal deltar även som ledare under dessa dagar. Konferenser Konsulent och SDF-ordförandekonferens i Stockholm Den maj genomfördes en konferens med SHIF/SPK:s styrelse, distriktsordföranden, konsulenter och idrottskommitteerna. Nästan alla distrikt deltog. Deltagare diskuterade bland annat om hur idrottskommitteerna på förbundet skall kunna samarbeta med distrikten och föreningarna på ett bra sätt. Ordförande Leif Andersson och viceordförande Anja Malming representerade förbundet. 7

9 I N T E R N K O M M U N I K A T I O N Extra Förbundsmöte I slutet av augusti avhöll Svenska Handikappidrottsförbundet/SPK ett extra förbundsmöte. Vid mötet avgick ordföranden Anna-Stina Nordmark Nilsson och till ny ordförande fram till ordinarie förbundsmöte 2015 valdes Margareta Israelsson. Han var tidigare vice ordförande i förbundet. Övriga styrelsen hade också ställt sina platser till förfogande. Samtliga valdes dock om fram till det ordinarie förbundsmötet Eftersom Margareta Israelsson övertog rollen som ordförande och med anledning av att en ordinarie ledamot inte ställde upp för omval, valdes Helena Hagberg och Åsa Linares Norlin in i styrelsen. Ombud för Hallands Handikappidrottsförbund vid mötet var ordförande Leif Andersson och viceordförande Anja Malming. Peter Malmberg var med som observatör. Höstträffen Drygt 30 personer från förbundets anslutna föreningar var under en dag i november samlade på Quality Eurostop hotell i Halmstad. Höstträffen innehöll, förutom den sedvanliga genomgången och beslutet av nästa års målsättning, verksamhet och budget för förbundet även en presentation från RBU Halland. Förhoppningen är att vi i framtiden kan få till lite mer samarbete. På plats fanns även representanter från det nystartade Halmstads idrotts- och testcenter för att informera om sin verksamhet. Ordförandeträff I början av året genomförde Hallands Handikappidrottsförbund i samarbete med SISU Idrottsutbildarna en träff för föreningarnas ordförande. Sedan förra året arrangerar förbundet så kallade ordförandeträffar. Detta har ersatt de tidigare föreningsbesöken. Fördelen med ordförandeträffarna är att föreningarna får möjlighet att träffa och diskutera angelägna frågor med andra föreningar, och inte som tidigare, enbart träffa representanter från förbundet. Sex föreningar hade nappat på erbjudandet. Till vår hjälp hade i Roeine Engdahl från SISU Idrottsutbildarna. Stor del av kvällen ägnades åt att diskutera hur föreningarna kan bli bättre på att samarbeta i olika frågor. En annan punkt var förbundets framtidsdagar och hur vi ska gå vidare med dem. 8

10 P R O J E K T V E R K S A M H E T Ökad fysisk aktivitet för barn och ungdomar med funktionsnedsättning genom skolidrottsdagar. Att idrotta är viktigt för hälsan och det är extra viktigt om du har en funktionsnedsättning. Studier har visat att samhället kan spara stora summor pengar på att få denna grupp fysiskt aktiva, samtidigt som dessa individer mår bättre, både psykiskt och fysiskt. Vi har under några år provat att arbeta med rekrytering genom habiliteringar och handikapporganisationer. Vi har inte varit helt nöjda med resultatet och vill därför prova en ny kanal för rekrytering. Många får sin första kontakt med idrotten genom skolidrotten. För elever utan funktionsnedsättning finns det förutom skolidrotten också ett antal skolidrottstävlingar där eleverna får mäta sina krafter mot andra elever från andra skolor. Detta blir givetvis en extra morot. För personer med funktionsnedsättning fungerar inte detta. Man ses som ett problem och man blir inte allt för sällan befriad från idrottsämnet. Detta leder till att dessa individer blir avigt inställda till idrott för all framtid. Dessutom finns det idag inga skolidrottstävlingar för dessa elever. Genom att starta upp sådana tävlingar hoppas vi kunna nå unga personer med funktionsnedsättning lättare och samtidigt underlätta för skolorna att hitta en meningsfull aktivitet för dessa elever under idrottslektionerna, då dessa kan använda idrottslektionerna till att träna inför tävlingarna. Under året genomfördes år tre av projektet. Två skolidrottstävlingar för särskolorna i länet arrangerades, dels en friidrottstävling och dels en fotbollsturnering. Tävlingarna har präglats av gemenskap och glädje och iden mån det går har vi försökt att tona ner tävlingsinslaget. T.ex. så hade vi i samband med fotbollsturneringen en rad olika kringaktiviteter såsom tipspromenad, för de elever som inte ville vara med och spela fotboll. Dessutom arrangerade förbundet en mycket uppskattad friluftsdag som ett led i projektet. Idrottslyftet mer och fler "Idrottslyftet - mer och fler" är namnet på regeringens satsning på barn- och ungdomsidrottsverksamhet. Riksidrottsförbundet får medel av regeringen till satsningen, som ska fortgå under mandatperioden med ett lika stort stöd alla åren. Huvudinriktningen är att öppna dörrarna till idrotten för fler barn- och ungdomar och utveckla verksamheten så de väljer att idrotta längre upp i åldrarna genom att: Utveckla förbund och föreningar Öka tillgängligheten till anläggningar och idrottsmiljöer Rekrytera och utveckla ledare Samverka med skolan För föreningarna i Halland har detta varit en möjlighet till att rekrytera nya medlemmar och att utveckla sin förening. 9

11 M E D I A O C H I N F O R M A T I O N Utskottet har verkat för att sprida handikappidrottens betydelse. Detta har gjorts genom skolinformation, tidningen Time Out, hemsidan mm. Time Out trycks i cirka 2500 exemplar och kommer ut fyra gånger per år. Prenumeranter är medlemmar i förbundets anslutna föreningar, myndigheter, gruppbostäder, dagcenter, sjukhem, vårdcentraler etc. Tidningen bevakar händelser kring idrott och handikapp och lyfter fram goda exempel som förhoppningsvis lockar fler utövare. En redaktion planerar arbetet. Tidningens avtal med ett tryckeri och reklambyrå genererar stor möjlighet till utveckling av HHIF:s arbete. Utmärkelser I samband med årsmöte 2014 delade Hallands HIF ut ett antal stipendier. HGIF Tre Hjärtan fick ta emot priset för årets förening. Priset för årets ledare gick till Erik Bergh från Capricorn IC. Utmärkelsen som årets aktive gick till Adam Nielsen från Varbergs HI. 10

12 Slutord Hallands Handikappidrottsförbund har under året genomfört en gedigen och väl planerad verksamhet till gagn för länet i sin helhet. Ett självstyrande arbete på förbundets kansli där de anställda själva kan planera och styra sitt eget arbete borgar för en god anda i det dagliga arbetet. Personalkonferenser och personalmöten medför ett bra arbete mellan arbetsgivare och arbetstagare. Vi tackar anställd personal för ett målmedvetet arbete samt alla övriga som har medverkat till en bra idrottsverksamhet för personer med funktionsnedsättning under Styrelsen tackar för visat förtroende. Halmstad i mars 2015 Leif Andersson Anja Malming Anders Agerström Jenni Ek Tore Nilsson Gerd Wikström Alf Hallgren 11