Förslag Småbåtshamnarna inklusive Gästhamnarna 2014 Uppdaterade REGLER Uppdaterade TAXOR

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förslag Småbåtshamnarna inklusive Gästhamnarna 2014 Uppdaterade REGLER Uppdaterade TAXOR"

Transkript

1 TJÄNSTESKRIVELSE Småbåtsavdelningen Datum: Förvaltn/enhet:Samhällsbyggnadsförvaltningen/Småbåtsavdelningen. Handläggare: Huvudansvarig Tor Carlsen ( ) med assistans av Per-Gunnar Ahlström för regler och Hans Gunnarsson för taxor ( ) Telefon: E-post: Dnr: Förslag Småbåtshamnarna inklusive Gästhamnarna 2014 Uppdaterade REGLER Uppdaterade TAXOR Regler För 2013 beslutade KF om stora förändringar av reglerna. Målet med det nya regelverket var att få ordning och reda och att det skall bli tydligt för kunderna. Detta mål har i huvudsak uppnåtts. För 2014 föreslår vi därför marginella förändringar för att korrigera de brister som vi har upptäckt. Taxor - Hemmahamnar Taxor inklusive moms Eftersom taxorna, med få undantag, vänder sig till privatpersoner har samtliga priser angivits inklusive moms. Marknadssituationen Till grund för taxorna ligger en omvärldsanalys som grundar sig på villkoren i närliggande hamnar. Vi kan konstatera att Lysekils taxor är rimliga. Vi föreslår en ökning av taxorna på 2,5 % för huvudparten av avgifterna. Det variera något mellan olika tjänster. Det är mindre än vad flertalet närliggande kommuner har beslutat eller ligger som förslag till beslut. Motivet är att arbetet med underhåll och säkerhet av hamnarna måste ha en fortsatt hög prioritet. Vi fortsätter det systematiska arbetet med genomförandet av underhållsplanen som i sin tur bygger på statusutredning som gjordes

2 Vintertaxa En vintertaxa föreslås bli införd. Med nuvarande system kan man ligga kvar under vintern utan kostnad för båtägaren. När båtarna ligger i på vintern så ökar slitaget på anläggningarna. Under vintern är det dessutom oftare hårt väder vilket gör att det blir ytterligare påfrestningar på bryggor, bommar och övrig utrustning i hamnarna. Detta leder i sin tur till ökade underhållskostnader. El Samtliga taxor för båtplatser, gästplatser och båtupplag är satta exklusive el eftersom kommunen inte har möjlighet att leverera el till samtliga platser. Det är dock många kunder som har önskemål om elanslutning. Vi planerar därför en utbyggnad i takt med vad ekonomin tillåter. El är således en tilläggstjänst som kan beställas genom avtal med Småbåtsavdelningen. Eftersom det inte finns elmätare, utom i undantagsfall, så tillämpas fasta avgifter. Spolplattor för en bättre havsmiljö Upphandlingen av två spolplattor är genomförd och arbetet med att bygga dessa kommer att påbörjas inom kort. Varje spolplatta beräknas kosta ca kr i investering. 50 % av investeringen finansieras med det s.k. LOVA-bidraget. Driftkostnader tillkommer. From har Lysekils kommun kr på sitt konto som LOVA-bidrag. Ännu finns ingen lag om obligatorisk användning av spolplattor, men det är rimligt att anta att det kommer en sådan lag inom de närmaste åren. När väl spolplattor eller motsvarande reningsutrustning finns på plats har kommunen möjlighet att ställa krav på rening av fritidsbåtar. Det finns kommuner som redan har infört sådana krav. Exempel på en spolplatta Lova-bidragets syfte är att genom kostnadseffektiva åtgärder på lokal nivå minska belastningen av fosfor och kväve men även miljögifter till havet för att förbättra havsmiljön. Stora mängder näringsämnen transporteras till havet från exempelvis skogs- och jordbruksområden och dåligt renade avlopp. Näringstillförseln till havet har sedan början av 1900-talet mångdubblats. LOVAstödet har ett uttalat fokus på havet men stöd beviljas även för åtgärder på land där utsläpp hamnar i vattendragen som mynnar i havet. 2

3 Miljövänliga småbåtshamnar Länsstyrelsen har 2013 gett ut en handbok med checklista, för planering och utveckling av miljövänliga småbåtshamnar. På sidan 15 tar man upp spolplatta. Närliggande kommuner satsar mycket I Orust kommun finns idag 8 hamnar med spolplattor och fler står på tur. I Tanums kommun är det lika många när man räknar in dem som blir färdiga Miljöavgift - Spolplatta Vi föreslår en solidarisk finansiering av investering och drift genom att varje båtplats får en miljöavgift på 30 kr per år. Spolavgift - Miljöavgift för externa kunder För dessa kunder föreslår vi en separat taxa. Gästhamnstaxa för mellansäsong tas bort 2013 infördes en taxa för mellansäsong. Vi har funnit att den inte förbättrat resultatet och föreslår därför att den slopas, vilket även medför lägre administrationskostnader. Det blir således en för- och eftersäsong samt högsäsong. Gästhamnarna är mycket konkurrensutsatta och det råder stor priskänslighet. De föreslagna priserna har vi därför anpassat till konkurrenssituationen Ekonomi RESULTATOMRÅDEN Under 2013 har bokföringen i så hög grad som möjligt gjorts enligt de av KF beslutade resultatområdena: Hemmahamnar Gästhamnar Upplag Förråd Budgeten för 2014 är gjord med dessa resultatområden. KOMMUNLEDNINGSKONTORET Tor Carlsen Hamnchef 3

4 BÅTPLATSER Taxa Småbåtshamnarna 2014 Förtöjningsområde Längd Bredd Båtstorlek Hyra utan akterförtöjning Hyra med akterförtöjning t.ex påle,linor Hyra med y-bom ägda av kommunen 6 2 (4,5x1,8) (5,0x1,8) ,5 (6,0x2,1) ( - ) (6,0x2,6) ,5 (6,0x3,0) ,5 (7,0x2,1) (7,0x2,5, 2,6) ,5 (7,0x3,0) (8,0x2,6) ,5 (8,0x3,0) (9,0x2,6) ,5 (9,0x3,0) ,5 (10,0x3,0) (10,0x3,5) (11,0x3,5) (12,0x3,5) (11,0x4,5) ,5 (15,0x4,5) ,5 (12,0x4,0) ,5 (14,0x4,0) (14,0x4,5) (16,0x4,5) Värbyfjordens Marina, Södra Grundsund 875 Tillägg - för icke kommunmedlem tillkommer per säsong 1000 kr Nedsättning av hyran görs - för platserna 1-31 vid E-bryggans utsida i Rinkenäs med 50 % - för plats med påtagligt lägre standard än genomsnittet med 450 kr - eller undantagsvis med högre belopp För båtar med stor längd eller bredd och som kräver större förtöjningsområde än enligt förteckning ovan, utgår avgift enligt särskild överenskommelse med Småbåtsavdelningen. 1

5 Uppställningsplats på land vid sjösättningsramp (jolleplatser) i Havsbadshamnen - för Optimister och liknande om högst 2,5x1,2 m 509 kr - för övriga jollar och liknande om högst 4,5x1,7 m 834 kr TAXA FÖR BÅTPLATSER(forts) Alla priser inklusive moms Vinterhamn 1/11-31/3 Vintersäsongstaxa gäller dem som har fast kommunal båtplats under sommarsäsong (gäller ej låneplatser) Ev. elanslutning tillkommer. Båtens totallängd X Bredd x 20 kr/m 2 Exempel 8,2 x 2,4 x 20 =393,60 kr Vintergästhamn De som ej har fast kommunal båtplats får betala kaj hyra enl. taxa Fast avgift 250 kr/mån +25 kr/m och månad 2

6 BÅTUPPLAG Taxa Småbåtshamnarna 2014 Vinterupplagshyra Utgår för en uppläggningstid om 2 veckor eller mera mellan 15 september och 15 juni nästpåföljande år. Hyra utgår med en fast avgift om 336 kr inkl. moms vartill kommer 92 kr per kvm inkl. moms. Upplagsytan beräknas genom att båtens längd- resp. breddmått ökas med 60 cm (för täckning och pallning disponeras 30 cm utanför båtens båda sidor resp. för och akter). Har större utrymme upplåtits, utgår hyra efter faktisk areal. I avgiften ingår spolningsavgift Exempel nedan, alla priser inkl. moms. BREDD LÄNGD 2,4 2,6 2,8 3,0 3,2 3,4 3,6 3,8 4,0 5,0 Plats (Båt) (1,8) (2,0) (2,2) (2,4) (2,6) (2,8) (3,0) (3,2) (3,4) (4,4) 5,1 (4,5) ,6 (5,0) ,1 (5,5) ,6 (6,0) ,1 (6,5) ,6 (7,0) ,1 (7,5) ,6 (8,0) ,1 (8,5) ,6 (9,0) ,1 (9,5) ,6 (10,0) ,1 (10,5) ,6 (11,0) ,1 (11,5) 5847 Öppna båtar, dingar etc. i särskilt anvisat upplag längd 2,0-2,9 m 607 kr - - längd 3,0-3,9 m 641 kr Förvaring av mast i mastskjul 363 kr För icke kommunmedlem tillämpas ovanstående upplagsavgifter multiplicerat med 2. Omkostnadstillägg utgår för båtar som tagits upp för vinteruppläggning, utan att hamnens kranar använts och då uppläggning ej inom en vecka meddelats till hamnkontoret med 520 kr 3

7 GÄSTHAMNSTAXA Per dygn För och eftersäsong Vid betalning i automat eller på gästhamnskontor 25/4-4/6 samt 18/8-30/9 Båtar mindre än 10 m 150 kr Båtar m 200 kr Båtar m 250 kr Båtar m 350 kr Båtar större än 18 m 500 kr Tillägg för manuell betalning vid båt 50 kr Per dygn Högsäsong Vid betalning i automat eller på gästhamnskontor 5/6-17/8 Båtar mindre än 10 m 200 kr Båtar m 250 kr Båtar m 300 kr Båtar m 450 kr Båtar större än 18 m 750 kr Tillägg för manuell betalning vid båt 50 kr 3-dagarsavgift Vid betalning vid ankomst 25 % på ordinarie taxa SKUTAVGIFT Skolfartyg eller liknade avgift 400 kr/dygn exkl. el I Lysekil under hela Gästhamnsäsongen södra hamnen I Grundsund endast mellan 25/4-4/6 samt 18/8-30/9 4

8 TAXA FÖR FÖRRÅD Alla priser exklusive moms. (Hyra=momsfritt) Bodar om ca 2 kvm Bodar om ca 4 kvm 700 kr/år 1400 kr/år TAXA FÖR BÅTLYFT PÅ KOMMUNENS BÅTUPPLAG (Valbodalen och Gullmarskajen) Upptagning/Förbokningar på bestämda dagar, i 30 minuters intervaller Båtar under 4 ton 815 kr/båt Tyngdlyftstillägg för båtar > 4 ton 445 kr/båt Sjösättning/ Förbokningar på bestämda dagar i 20minuters intervaller (Gullmarskajen I 30-minutersintervaller) Båtar under 4 ton 545 kr/båt Tyngdlyftstillägg för båtar > 4 ton 445 kr/båt TAXA FÖR MILJÖAVGIFT/SPOLAVGIFT Miljöavgift 30 kr/båtplats Spolavgift för kunder som ej nyttjar kommunens båtupplag Båtar upp till 6m 6,1-8m 8,1-10m 10,1-12m Över 12,1m 120 kr 170 kr 220 kr 270 kr 320 kr TAXA FÖR BÅTPLATSKÖ Nyregistreringsavgift Årsavgift 350 kr 250 kr 5

9 EL Inkoppling avtal med Småbåtsavdelningen Inkoppling på kommunens hamnelnät får ske efter det att man träffat avtal med Småbåtsavdelningen. Inkoppling utan tillstånd/avtal Om inkoppling görs utan att man tecknat avtal med Småbåtsavdelningen debiteras en månadsavgift enligt nedanstående taxor. Olika alternativ Dygnsavgift. Korttidsavgift för hyra av eluttag 240 volt 1 - fas 50 kr/dygn Korttidsavgift för hyra av eluttag 400 volt 3 fas 220 kr/dygn Förbrukningsavgift per kwh. Kunden bekostar och installerar själv en elmätare. Småbåtsavdelningen har rätt att besiktiga installationen. Förbrukningsavgift 1,60 kr/kwh Fast årsavgift med förbrukning enligt kommunens elmätare och avgift per kwh. Fast kostnad för hyra av elmätare Förbrukningsavgift 100 kr/mån 1,60 kr/kwh Månadsavgift utan mätare Kvartal 1 och 4 (Jan-Mars & Okt-Dec) 240 volt, 1-fas Watt 840 kr/månad Kvartal 1 och 4 (Jan-Mars & Okt-Dec) 240 volt, 1-fas Watt kr/månad Kvartal 2 och 3 (April-Juni & Juli-Sep) 240 volt, 1-fas Watt 520 kr/månad Kvartal 2 och 3 (April-Juni & Juli-Sep) 240 volt, 1-fas Watt 840 kr/månad Separat elavtal kan tecknas med Småbåtsavdelningen. Ansvar för elsäkerhet Kunden ansvarar för att kablar, kontaktdon och apparater är i fullgott skick och används enligt gällande föreskrifter från Elsäkerhetsverket. 6

10 Servicetaxa Småbåtshamnarna 2014 Exkl moms Inkl moms Vatten Grundavgift för varje inkoppling av vattenmätare Leveransavgift per påbörjad kbm Kajhyra (Taxan tillämpas för fartyg och båtar som utnyttjar kajer, och för vilka småbåtshamnstaxorna och fiskeritaxan inte är tillämpligt.) Om särskilda skäl föreligger får småbåtsavdelningen göra avsteg fån denna taxa. Kajhyra, per längdmeter och månad 75 93,75 Fiskeritaxa Taxan tillämpas för licensierade fiskar. Om särskilda skäl föreligger får hamnförvaltingen göra avsteg från denna taxa. Fiskefartyg vid hamnens kajer och bryggor, per längdmeter och år ,25 Lossad fångst, per ton 27 33,75 Övrigt Arbetsbåt inkl. 1 man, per timma Extra man, per timma ,25 Övertidstillägg, per timma enl Lysekils Hamn AB taxa När särskilda omständigheter föreligger, kan överenskommelse träffas, om annan prissättning. 7