Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning"

Transkript

1 Utbildningens namn: Service Manager - for future tourism Ansvarig utbildningsanordnare: Utbildningsförvaltningen Malmö stad Utbildningens omfattning: 400 Yh-poäng Studieort: Malmö Studieform: Bunden Diarienummer: YH 2011/1374 Ansökningsnummer:

2 Faktauppgifter Utbildningens namn Service Manager - for future tourism Utbildningsområde Hotell, restaurang och turism Ansvarig utbildningsanordnare Utbildningsförvaltningen Malmö stad Organisationsnummer Organisationsform Primärkommuner Postadress och besöksadress Postadress Organisation: Utbildningsförvaltningen Malmö stad Adress: Box Postnr/ort Malmö Besöksadress Organisation: Service Manager Adress: Östra Kanalgatan 5 Postnr/ort Malmö Webbadress och telefonnummer Telefon Hemsida Uppgifter om eventuella övriga utbildningsanordnare {Uppgift saknas} Utbildningens omfattning i yrkeshögskolepoäng Utbildningen omfattar 400 YH-poäng. Sida 1 (18)

3 Utbildningsort Malmö, Malmö kommun, Skåne län. Utbildningens studieform Bunden Utbildningsplan Utbildningen Avgifter Anordnaren kommer inte att ta ut avgifter från de studerande Undervisning på engelska Denna utbildning kommer inte att bedrivas på engelska Examen och examenskrav För att en studerande ska kunna begära ut ett examensbevis måste hon/han ha lägst betyget Godkänt på alla kurser som ingår i utbildningen.för att utbildningen ska kunna leda till en examen måste den omfatta minst 200 yrkeshögskolepoäng. Om utbildningen omfattar minst 400 yrkeshögskolepoäng, varav minst 25 procent utgörs av Lärande i arbete (LIA) och om det dessutom ingår ett självständigt arbete (examensarbete) så kan utbildningen ge en kvalificerad yrkeshögskoleexamen. Examensbeteckning Examenskrav Utbildningen ger kvalificerad yrkeshögskoleexamen För att en studerande ska kunna begära ut ett examensbevis måste hon/han ha lägst betyget Godkänt på alla kurser som ingår i dennes utbildning. Examensbenämning Kvalificerad yrkeshögskoleexamen Service Manager - for future tourism Sida 2 (18)

4 Utbildningens mål och inriktning Yrkesroller Yrkesroll 1: Yrkesroll 2: Yrkesroll 3: Yrkesroll 4: Yrkesroll 5: Service Manager Hotellchef, mindre företag Eventarrangör Resebyråchef, mindre företag Projektledare, festival, konsert, utställning, temadag Efter avslutad utbildning ska den studerande ha kunskaper om att producera service på ett för kunden och den egna organisationen företagsekonomiskt ändamålsenligt sätt att tillämpa olika team-building metoder för att maximera individers och arbetsgruppens kapacitet att kunna förebygga och hantera stress, konflikter och kriser samt vidta nödvändiga åtgärder för krishantering - kunna tillämpa ändamålsenlig projektledning för att nå uppställda mål inom verksamheter i turismnäringen. att kunna hantera olika kundkategorier och bemöta kunder på ett personligt sätt, så att både kund och företag blir nöjda - kunna situationsanpassa sitt ledarskap för att uppnå verksamhetens mål att kunna förstå interkulturella miljöer samt jämställdhetens och mångfaldens betydelse för turismnäringen Efter avslutad utbildning ska den studerande ha färdigheter i att producera service på ett för kunden och den egna organisationen företagsekonomiskt ändamålsenligt sätt att fungera som arbetsledare för en projekt-/arbetsgrupp eller avdelning inom turismnäringen att tillämpa olika team-building metoder för att maximera individers och arbetsgruppens kapacitet att hantera olika kundkategorier och bemöta kunder på ett personligt sätt, så att både kund och företag blir nöjda - kunna situationsanpassa sitt ledarskap för att uppnå verksamhetens mål att kritiskt granska och tillämpa ett vetenskapligt och strukturerat förhållningssätt i sin roll som ledare inom turismnäringen. att tillämpa praktisk företagsekonomi och marknadsföring i en arbetssituation inom turismnäringen. Sida 3 (18)

5 att förstå interkulturella miljöer samt jämställdhetens och mångfaldens betydelse för turismnäringen Efter avslutad utbildning ska den studerande ha kompetenser för att Kursöversikt med ovanstående kunskaper och färdigheter kunna verka som mellanchef och/eller projektledare inom turismnäringen och självständigt ta ansvar för sin yrkesroll för att nu upp till verksamhetens ställda förväntningar och mål. använda begrepp, teorier och metoder för framgångsrikt situationsanpassat ledarskap i tjänsteproducerande områden med anknytning till turism ur ett företagsekonomiskt perspektiv. självständigt och i samarbete med andra kunna utföra projektledningsuppgifter och fungera som projektledare Obligatoriska kurser Kurs Poäng Examensarbete 10 Företagsekonomi 60 Ledarskap 60 LIA 1 30 LIA 2 35 LIA 3 35 LIA 4 40 Marknadsföring 40 Projektledning 25 Service Management 40 Tourism Management 25 Summa: 400 Valbara kurser {Det finns inga valbara kurser i utbildningen} Kurser Utbildningen har 11 huvudmoment/delkurs(er). Kurs: Examensarbete Kurstyp: Examensarbete YH-poäng: 10 Beskrivning: Under ramen för service management kursen skall ett examensarbete kopplat till ett verkligt företag genomföras, där alla de teoretiska kurserna kopplas samman. Studerande ansvarar själv för att hitta lämpligt företag att genomföra sitt examensarbete på. Detta skall dock godkännas av ansvariga lärare. Examensarbetet ska redovisas i en skriftlig rapport & muntligt vid ett Sida 4 (18)

6 seminarium under service managementkursen. Huvudlärarna i service management kursen är examinatorer. Efter genomgången kurs ska den studerande kunna: -utföra sitt arbete inom turismnäringen på ett ur branschen sett professionellt sätt -förstå värdet av att knyta värdefulla kontakter & bygga nätverk inför sin yrkeskarriär -förstå vikten av att arbetet skall uppfattas som roligt & stimulerande -bemöta utmaningar & höga krav från både utbildningen & uppdragsgivaren -skapa goda förutsättningar för att lyckas som service manager -skapa en helhetssyn över utbildningen genom att anknyta till de olika kurserna Kurs: Företagsekonomi Kurstyp: Standard YH-poäng: 60 Beskrivning: Innehåll: Företagsekonomi, Ekonomiska grundbegrepp, Ekonomistyrning, Produktkalkylering, Investeringsbedömning, Finansiering, Budgetering, Bokföring och bokslut, Finansiell analys samt redovisning i projekt Efter genomgången utbildning skall den studerande ha: - Kunskaper och färdigheter i grundläggande företagsekonomi avseende metoder för ekonomistyrning och affärsredovisning. - Kunskaper om centrala begrepp och samband inom ämnesområdet för att kunna visa hur intäkter och kostnader skall sammanställas i olika beslutssituationer. - Färdighet i att beskriva grunderna i hur man kalkylerar pris för en vara eller en tjänst. - Kunskap och färdighet i att använda metoder för yield- och revenue management. - Färdighet alt göra en lönsamhetsbedömning för ett projekt - Färdighet i att göra en enkel investeringsbedömning. Kurs: Ledarskap Kurstyp: Standard YH-poäng: 60 Beskrivning: Efter genomgången utbildning skall den studerande ha kunskap och färdighet i att: Använda begrepp, teorier och metoder för framgångsrikt ledarskap i tjänsteproducerande områden med anknytning till turism. Tillämpa situations anpassat ledarskap. Se betydelsen av lärande organisationer och behärska metoder för introduktion, genomförande och säkerställande av denna organisationsform. Använda begrepp, teorier och metoder för gruppdynamiska processer och inom organisationsteori. Använda begrepp, teorier och praktiska metoder i organisations-, grupp- och individpsykologi. Utveckla och använda sin sociala kompetens och flexibilitet för att skapa och hantera långsiktiga relationer samt tillämpa tekniker för personlig och gruppvis stresshantering samt konflikthantering. Samarbeta med, motivera och uppmuntra medarbetare och inse mångfaldens betydelse i arbetslivet i Sida 5 (18)

7 allmänhet och turismnäringen i synnerhet. Kurs: LIA 1 Kurstyp: LIA YH-poäng: 30 Beskrivning: Kursen ska ge den studerande verklighetsförankrad förståelse för ledarskapets villkor inom turismföretag med valfri inriktning. Kursen ska ge den studerande tillfälle att integrera förvärvade kunskaper och teoretiska modeller i verklig arbetsmiljö, samt erbjuda meningsfulla och utvecklande arbetsuppgifter. Det huvudsakliga målet med den första praktikperioden är att studerande ska erhålla en första introduktion till vald branschinriktning. Studerande ska få en grundläggande förståelse för de krav som finns i branschen och också veta mer om vilka olika yrkesroller som förekommer, samt deras respektive ansvarsområde. Den studerande får också möjlighet att knyta egna kontakter i branschen. Kurs: LIA 2 Kurstyp: LIA YH-poäng: 35 Beskrivning: Kursen ska ge den studerande verklighetsförankrad förståelse för ledarskapets villkor inom turismföretag med valfri inriktning. Kursen ska ge den studerande tillfälle att integrera förvärvade kunskaper och teoretiska modeller i verklig arbetsmiljö, samt erbjuda meningsfulla och utvecklande arbetsuppgifter. Det huvudsakliga målet med den andra praktikperioden är att studerande ska börja utföra relevanta arbetsuppgifter under handledning. Den studerande ska få en grundläggande förståelse kring den egna arbetsrollen och hur den förhåller sig till andra yrkesroller i branschen. Den studerande får också möjlighet att knyta viktiga kontakter inför framtiden. Kurs: LIA 3 Kurstyp: LIA YH-poäng: 35 Beskrivning: Kursen ska ge den studerande verklighetsförankrad förståelse för ledarskapets villkor inom turismföretag med valfri inriktning. Kursen ska ge den studerande tillfälle att integrera förvärvade kunskaper och teoretiska modeller i verklig arbetsmiljö, samt erbjuda meningsfulla och utvecklande arbetsuppgifter. Under denna tredje LIA -period ska den studerande studera ledarskapets karaktär och effekter på det aktuella företaget samt arbeta och utveckla sin egen ledarförmåga inom LlA-företagets verksamhet t. ex som projektledare, gruppledare eller liknande.den studerande ska nu fortsätta att gå vid sidan av managers/arbetsledare och ha mera fokus på ledarskapet i verksamheten. Ev. arbeta med eget projekt. Sida 6 (18)

8 Kurs: LIA 4 Kurstyp: LIA YH-poäng: 40 Beskrivning: Kursen ska ge den studerande verklighetsförankrad förståelse för ledarskapets villkor inom turismföretag med valfri inriktning. Kursen ska ge den studerande tillfälle att integrera förvärvade kunskaper och teoretiska modeller i verklig arbetsmiljö, samt erbjuda meningsfulla och utvecklande arbetsuppgifter. Fortsatt utbildning och insikt i ledarskapsfrågor med möjlighet att delta i möten och arbete på denna nivå. Under denna fjärde LIA -period ska den studerande genomföra ett eget projektarbete kopplat till erfarenheter och kompetens erhållna från tidigare LlA-perioder med fokus på LlA-företaget. Studerande skall ges möjlighet att presentera sitt arbete i seminarieform för en lite större församling, antingen inom avdelningen eller centralt inom företaget. Det innebär att den studerande redovisar sitt arbete under 10 till 15 minuter. Därefter följer en diskussion kring frågor om arbetet. Handledaren är examinator. Detta skall vara klart innan LlA-periodens slut. Kurs: Marknadsföring Kurstyp: Standard YH-poäng: 40 Beskrivning: Innehåll: Marknadsföring med interkulturell kommunikation.varumärkes förståelse. Marknads- & kampanjplanering inom turismnäringen.säljarbete i företag & nätverk. Marknadsanalys & uppföljning. Genomförande av skarpt marknadsföringsprojekt Mål Kunskap om att använda begrepp och teorier som praktiska metoder för interkulturell kommunikation och hur man effektivt kan kommunicera budskap till olika grupper för att uppnå olika organisationers mål. Kunskap om att i marknadsuppföljning i säljfrämjande syften samt att använda begrepp och teorier för praktiskt säljarbete, upprätta marknadsföringsplaner och genomföra behovsanpassad marknadsföring Färdighet i att använda begrepp och teorier om nätverk för att praktiskt etablera och upprätthålla dessa, utföra marknadsanalys, marknadsuppföljning och kartlägga besökare/kunder/gäster Färdighet i att använda olika metoder för marknadsföring och målstyrning samt för att attrahera och tillfredsställa besökare/kunder/gäster Kurs: Projektledning Kurstyp: Standard YH-poäng: 25 Beskrivning: Efter genomgången utbildning skall den studerande ha färdighet och kunskap i att: Självständigt och i samarbete kunna utföra projektledningsuppgifter och fungera som projektledare Skapa fördjupad insikt i, och ett kritiskt förhållningssätt till, hur projekt och projektledning fungerar i praktiken. Utveckla praktiska kunskaper i att använda olika projektverktyg, samt träning Sida 7 (18)

9 i olika projektroller. Ta ansvar för projekt och vara koordinator i projekt. Göra riskanalys och att positionera ett projekt i helheten. Skaffa sig branschkunskap och gå utanför boxen (lateralt tänkande). Känna till de på marknaden vanligaste projektverktygen. Kurs: Service Management Kurstyp: Standard YH-poäng: 40 Beskrivning: Innehåll: Kompetenser och färdigheter vid serviceproduktion inom turismnäringen. Kvalitetsarbete och kvalitetssäkring. Benchmarking. Konceptutveckling - profilering, visningar, kreativitet, gränsöverskridande samverkan. Affärsplanering och organisation. Service Management och tjänstemarknadsföring i ett relationsperspektiv.värdskap turism Efter genomgången utbildning skall den studerande ha kunskaper och färdigheter i att: Tillämpa metoder för kvalitetssäkring och benchmarking inom turismnäringen och för utveckling av relationen mellan service management, serviceproduktion och kvalitetsarbete ur ett företags perspektiv. Producera, lägga upp strategier för och kvalitetssäkra service och tjänster inom turismnäringen. Tillämpa metoder för kris- och mediahantering. Tillämpa Service Management och tjänstemarknadsföring i ett relationsperspektiv. Utveckla affärskoncept och profilera verksamheten inom turismnäringen.redovisa egna reflektioner kring service och serviceproduktion. Kurs: Tourism Management Kurstyp: Standard YH-poäng: 25 Beskrivning: Kursen har ett brett branschperspektiv. Kursen har även ett brett managementperspektiv för att belysa dessa karaktäristika och innehåller management frågeställningar inom såväl verksamheter som inom hela turism systemet. Kursen ger en introduktion till turismbranschen och till såväl efterfråge- som utbuds- sidan inom turism. Den innehåller även huvudfrågorna inom tourism management, marknadsföring och det offentligas roll inom turismen. Visa kunskaper om besöksnäring inom området MICE (Meetings, Incentives, Conference and Events) samt paketering av produkter inom mötesindustrin. Mål Kunna beskriva turismmarknaden och dess funktion och relationer med avseende på efterfrågan, utbud och förmedlare. Visa kunskaper inom marknadsföring av turism. Kommunicera betydelsen av den offentliga sektorn inom turismnäringen. Visa kunskap inom ledarskap generellt och specifikt inom turismbranschen. Visa kunskap om destinationsutvecklingens och produktutvecklingens betydelse för hållbar turism. Sida 8 (18)

10 Tillgodoräknande Rutiner vid tillgodoräknande Tillgodoräknande görs vid starten av utbildningen för att avkorta studiegången för en enskild. Tillgodoräknande görs även för att underlätta för en individ för att få ett arbete inom turismnäringen. En studerande ska för en del av utbildningen kunna få tillgodoräkna sig annan genomgången utbildning, om de kunskaper, färdigheter och kompetenser som den studerande åberopar är av sådan beskaffenhet och har en sådan omfattning att de i huvudsak svarar mot den aktuella utbildningen. En studerande ska även kunna få tillgodoräkna sig motsvarande kunskaper, färdigheter och kompetenser som har förvärvats i yrkesverksamhet eller på annat sätt. Max 20% av de studerande får dock tas in på reell kompetens. Uppgifterna om tidigare studier skall lämnas på heder och samvete och om möjligt styrkas av någon som känner till förhållandena. Den metod som används är en analys av de dokument den sökande åberopar. Detta kan kompletteras med samtal med den sökande, tester eller med annat som bidrar till att klargöra personens kompetens. En samlad bedömning görs sedan av personens bakgrund. Praktisk erfarenhet och kunskap, som inte kan styrkas genom dokumentation, tas med i bedömningen så långt det är möjligt. Grundregeln är att det är huvudläraren för resp kurs som avgör i vilken grad den studerandes tidigare studier och erfarenheter kan tillgodoräknas. Härvid ligger kursmålen i utbildningsplanen som grund för denna bedömning. Vid behov används även en studie- och yrkesvägledare för att klargöra innehållet och därmed kvalitén i processen och bedömningen. Undervisning i svenska med yrkesinriktning Vid behov biträds/kompletteras undervisande personal med yrkes/ämneslärare för särkild undervisning i svenska med yrkesinriktning. Malmö stad har god erfarenhet av pedagogiska insatser i svenskundervisning anpassad i olika skolformer för olika yrkeskategorier.muntliga och skriftliga kommunikationsfärdigheter är en viktig aspekt av yrkeskompetens för personer i turismnäringen. Färdigheter krävs bland annat för ett gott bemötande samt för dokumentation och rapportering. Bristande språkförståelse och bristande färdigheter i skriftlig kommunikation är idag ett växande problem, både nationellt i Sverige och internationellt. Svårigheterna att uttrycka sig strukturerat i skrift och tal kan ha sin grund i annat modersmål än svenska och/eller att man kommer från studieovana miljöer. Tillträde till utbildning Sida 9 (18)

11 Tillträde till utbildning Behörighet till yrkeshögskolan 1 /Upphör att gälla U: / Behörig att antas till utbildningen är den som 1. fått slutbetyg från ett fullständigt nationellt eller specialutformat program i gymnasieskolan och har lägst betyget Godkänt i minst gymnasiepoäng, 2. fått slutbetyg från gymnasial vuxenutbildning och har lägst betyget Godkänt i minst gymnasiepoäng, 3. har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i 1 eller 2, 4. är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning, eller 5. genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. 1 /Träder i kraft I: / Behörig att antas till utbildningen är den som 1. avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning, 2. har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i 1, 3. är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning, eller 4. genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. Övergångsbestämmelser Bestämmelserna i 3 kap. 1 i sin nya lydelse ska tillämpas första gången vid antagning till utbildning som börjar efter utgången av maj De äldre bestämmelserna om behörighet ska fortsätta att gälla för den som före den 1 juli 2015 har fått slutbetyg från ett fullständigt nationellt eller specialutformat program i gymnasieskolan eller från gymnasial vuxenutbildning. Utöver vad som anges i stycket ovan, gäller att den som före den 1 januari 2013 uppfyller kraven på behörighet för tillträde till utbildning enligt 3 kap. 1 även därefter ska anses vara behörig enligt den bestämmelsen. Sida 10 (18)

12 Särskilda förkunskaper Kunskaper från en eller flera kurser i gymnasieskolans nationella program eller motsvarande kunskaper förvärvad i arbetslivet. Hotell & turismprogram på gymnasiet Yrkeserfarenhet som kan vara av betydelse för utbildningens speciella inriktning eller det yrkesområde som utbildningen förbereder för. Två års arbetslivserfarenhet från servicenäringen, varav minst ett år ska vara sammanhängande. Motivering Service Manager - for future tourism skall bygga vidare antingen på gymnasiekompetens från området eller arbetslivserfarenhet inom det aktuella området då utbildningen är på en högre nivå och skall förbereda för tjänster i ledande befattningar. Grunden måste finnas där att bygga vidare på. Utbildningen blir annars på en alltför grundläggande nivå och ingen vidareutbildning vilket är det näringslivet har behov av. Fastställande av behörighet Den grundläggande och särskilda behörigheten säkerställs av utbildningsledaren i samråd med studie-/yrkesvägledare. Eventuella kompletteringar begärs in skriftligt. Urvalsgrunder och urvalsprocess Urvalsgrunder Särskilt prov Särskilt muntligt prov genomförs för att pröva kunskaper och färdigheter som är av betydelse för individens förmåga att tillgodogöra sig utbildningen. Vid de muntliga proven medverkar representanter för utbildningsledningen, näringslivet samt befintliga studenter. Då utbildningen bygger till stora delar på grupparbeten, projektledning, skarpa projekt mot företag, högt arbetstempo krävs vissa kunskaper/färdigheter för att kunna tillgodogöra sig utbildningen. Följande kunskaper/färdigheter bedöms utifrån en skala: - personliga egenskaper som social kompetens, stresstålighet, ledaregenskaper, initiativförmåga och ansvarstagande - förståelse för struktur och planering, för mål- och resultatstyrning samt service i ett helhetsperspektiv - förväntad förmåga att kunna informera och presentera, att vara representativ, att kunna kommunicera samt att arbeta i grupp Sida 11 (18)

13 Genomförande och dokumentation av urvalsprocessen Urvalsprocessen utgörs av följande steg. 1. Särskilt muntligt prov genomförs för att pröva kunskaper och färdigheter som är av betydelse för individens förmåga att tillgodogöra sig utbildningen. Vid de muntliga proven medverkar representanter för utbildningsledningen, näringslivet samt befintliga studenter. Följande kunskaper/färdigheter bedöms utifrån en skala 1-6: -personliga egenskaper som social kompetens, stresstålighet, ledaregenskaper, initiativförmåga och ansvarstagande. -förståelse för struktur och planering, för mål- och resultatstyrning samt service i ett helhetsperspektiv. -förväntad förmåga att kunna informera och presentera, att vara representativ, att kunna kommunicera samt att arbeta i grupp. 2. Antagningsnämnden (utsedd av ledningsgruppen) granskar ansökningarna och sammanställer ett beslutsunderlag till ledningsgruppen som slutligen beslutar om vilka som ska antas till utbildningen. Om flera sökande bedöms som likvärdiga och samtliga inte kan beredas plats, beslutar ledningsgruppen med sin mångåriga branscherfarenhet vem som ska antas. Övriga placeras på reservlista. Utbildningens huvudsakliga upplägg och organisation Utbildningens huvudsakliga upplägg och organisation Utbildningen syftar till att ge ledarskapskompetens för turismnäringens framtida behov, därför läggs stor vikt vid studerandens eget ansvar och inflytande. Utbildningens pedagogiska grundsyn utgår från konstruktivistisk teori. Denna anger att den enskilde individen själv konstruerar sina kunskaper och att det sker i samspel med omgivningen. Individen är därvid inte en passiv mottagare av impulser, utan väljer tvärtom vilka av omgivningens alla "erbjudanden" han/hon ska ta emot och bearbeta. En konsekvens av en sådan syn på lärande är att det alltid är studerande som gör själva arbetet med lärandet - det är faktiskt ingen annan som lär henne/honom någonting. Studerandes förståelse för vad lärandet handlar om och hur det går till, blir då en avgörande faktor för kvaliteten i själva lärandet. Studerande ges förutsättning att utveckla sin förmåga att arbeta självständigt samt att lösa problem. Studerande skall kunna orientera sig i en komplex verklighet med stort informationsflöde och en snabb förändringstakt. Detta uppnår man bl.a. genom att låta henne/honom, såväl i grupp som enskilt, ta ansvar för sin egen utveckling. Studerandes lärande blir effektivt genom att han/hon själv söker kunskap. Lärarens arbete blir coachande för att motivera till egna initiativ och ansvarstagande. Det är därför av stor vikt att både lärare och studerande uppmuntras och ges utrymme att reflektera över sitt eget lärande. För att ge studerande stöd i processen finns en utbildningsledare med uppgift att leda studerande genom utbildningen. I utbildningsledarens uppgifter ingår bl a: -att sköta den pedagogiska ledningen av utbildningen -att följa upp och vägleda studerande genom utbildningen Sida 12 (18)

14 -att följa upp studerandes individuella studieresultat -att kvalitetssäkra verksamhetsmålen och studerandes resultat Studerande skall utveckla sina personliga kompetenser och egenskaper för att bli bättre på: -att kommunicera, samarbeta och lösa problem -att ta ansvar och initiativ -att vara kreativ och ha ett kritiskt förhållningssätt till sin yrkesroll -att tåla stress samt bearbeta konflikter och kriser -att utveckla ett situationsanpassat ledarskap för att möta och bemästra nya och föränderliga situationer i arbetslivet Utbildningen bedrivs huvudsakligen enligt metoder för problembaserat lärande (PBL) för att i möjligaste mån efterlikna arbetslivet med dess regler och förhållanden, bl. a. vad gäller punktlighet och närvaro. Närvaro är obligatorisk på schemalagd tid samt på tider som grupperna bestämmer gemensamt. Ett varierat utbud av projektarbeten, föreläsningar, seminarier, tillämpningsövningar, workshops, casestudies, e-learning och arbetslivsbesök används. l undervisningen tillämpas olika metoder som stimulerar personlig kompetensutveckling, såsom projektarbete, gruppdynamiska övningar, värderingsövningar och rollspel. Delar av undervisningen genomförs med personal från arbetslivet. Arbetslivsanknutet lärande i samtliga kurser förutom LIA Genom hela utbildningen finns en tydlig koppling till arbetslivet och ett samarbete som visar sig genom; - att man i de olika teoretiska kurserna använder exempel ur turismnäringen för att åskådliga olika teoretiska resonemang - att det regelbundet kommer in föreläsare från olika delar av näringen - att det regelbundet genomförs studiebesök på relevanta företag i näringen - att man i samtliga kurser arbetar med skarpa uppgifter och projekt för företag i näringen Arbetslivsanknutet lärande under LIA För att de studerande skall vara väl förberedda då de ger sig ut på sina olika LIA lägger vi in schemalagd tid för att; - gå igenom & tydliggöra kursmålen inför varje LIA - gå igenom & klargöra vikten av att tillsammans med handledaren formulera en plan för LIAn innehållande arbetsuppgifter, förväntningar etc. - gå igenom & tydliggöra variationerna på de olika arbetsplatserna vad gäller exempelvis dresscode, hygien & arbetstider - gå igenom vilka teoretiska kurser man genomfört på utbildningen och koppla den/dem till den LIA de nu står inför - gå igenom & klargöra vikten av att ta ansvar, initiativ & att vara kreativ - gå igenom & klargöra vikten av att ha ett kritiskt förhållningssätt till yrkesrollen - gå igenom & tydliggöra bedömningsmallen och betygskriterierna inför varje LIA Till handledarna skickas ett brev ut inför varje LIA med aktuell info. Besök görs på LIAplatserna & utvärderingar görs efteråt. Vi räknar med 2 h handledning i snitt per dag under LIA-n. Sida 13 (18)

15 Förberedelse av de studerande inför LIA-perioden/perioderna Vid antagning, redan i juni, genomförs ett LIA-möte där de studerande förses med diverse verktyg för att underlätta sökandet av den första LIA-platsen i oktober/november. Verktygen består av; säljbrev med info om utbildningen, datum för perioderna, tanken med LIA, tänkbart upplägg etc., lista över tidigare LIA-företag (ca 350 st) med kontaktuppgifter, kontaktlistor till f.d. stud för referenser och hjälp, mall för avtal,mall för LIA-plan samt mall för LIA-omdöme. Vid mötes ges också konkreta råd kring hur man förbereder sig för att ta kontakt, hur man faktiskt tar kontakt, vad man ska tänka på inför en ev. intervju o.s.v. Vid mötet gås även kort igenom vad som är viktigt att tänka på då man söker en LIA-plats avseende CV med foto samt personligt brev. I utb.lokalen finns även ett antal pärmar med utvärderingar gjorda av f.d. stud tillgängliga att läsa i. Vid utb.start genomförs coachande samtal där uppföljning görs och dessa upprepas tills dess att samtliga studenter har en LIA-plats Metoder för kunskapskontroll Formerna för kunskapskontroll består av skriftliga eller muntliga tentamina, projektarbeten och examensarbete. Vid val och framtagande av form för kunskapskontroll är huvudsyftet att säkerställa huruvida utbildningens mål och syfte uppfylls. Den arbetsplatsförlagda utbildningens kunskapskontroll består av att handledare pch studerande efter varje LIA-period, tillsammans sammanställer det omdöme som utbildningen tillhandahåller. Under LIA-period 4 genomför dessutom den studerande ett enskilt projekt kopplat till LIA-företagets verksamhet, vilket ska godkännas av handledaren enligt de kriterier som utbildningen tillhandahåller. Betygskriterier och betygskrav Faktakunskaper: Faktakunskaper hämtade från arbetslivet eller litteraturen redovisas genom muntligt framträdande, tester & projektarbeten. Undervisande personal bedömer när studerande har uppnått målet Godkänd. Väl Godkänd måste kunna styrkas på ett mätbart sätt & dokumenteras, lämpligtvis genom enskild tentamen. Grundkriterierna för bedömning av enskilt resultat är 5O% för betyget godkänt respektive 75% för väl godkänd. Färdigheter: Målet Godkänd är uppfyllt när studerande genom praktiska övningar & genomförda arbetspass visar att hon/han förstår uppgiften & klarar av att utföra den. I de fall tentamen används som examination gäller att för varje kurs erbjuds normalt en tentamen & två omtentamen. Tentamens resultat erhålls normalt cirka två veckor efter tentamenstillfället. Genomgång av tentamensfrågorna sker endast efter första tentamenstillfället. Första omtentamen sker i samråd med berörda studenter. En andra omtentamen sker i samband med terminsslut el i samråd med berörda studenter. Om en tredje omtentamen skulle behövas kan den studerande erbjudas att göra denna tillsammans med ny årskurs OM motsvarande utbildning ges då. Betygsskalor som används i utbildningen: Icke Godkänd, Godkänd, Väl Godkänd Det kommer att finnas en exakt spårbarhet mellan kursmålen och betygskriterierna/betygskraven. Ledarskap, Projektledning, Företagsekonomi, Marknadsföring, Tourism Management samt Service Management Betyg godkänd: Godkänd på alla tentamen Godkänd på alla projektarbeten Sida 14 (18)

16 Betyg Väl Godkänd: Väl Godkänd på alla tentamen Godkänd på alla projektarbeten Examensarbete Betyg Godkänd: Godkänd på arbetet Betyg Väl Godkänd: Väl Godkänd på arbetet Lärande i arbete Betyg godkänd: Godkänd på alla LIA-perioder Betyg Väl Godkänd: Väl Godkänd på alla LIA-perioder Entreprenörskap i utbildningen Mycket av det som utmärker en bra entreprenör förmågan att lösa problem, tänka nytt, se möjligheter, att ta initiativ och att omsätta idéer till handling, planera sitt arbete, ta ansvar och samarbeta med andra är sådant vi arbetar mycket med på Service Manager. Vi strävar efter att alltid utgå från arbetsmarknadens behov och de krav som ställs där. Utbildningen främjar kreativitet och entreprenörskap inom de olika yrkesområden som utbildningen är inriktad mot för att stärka den studerandes självkänsla, engagemang och ansvarstagande i arbetslivet. Ett varierat utbud av projektarbeten, föreläsningar, seminarier, tillämpningsövningar, workshops, casestudies, e-learning och arbetslivsbesök används. I undervisningen tillämpas olika metoder som stimulerar personlig kompetensutveckling, såsom projektarbete, gruppdynamiska övningar, värderingsövningar och rollspel. Fokus ligger på resultat snarare än medel samt att ha ett stort mått av flexibilitet för att kunna tillgodose en föränderlig efterfrågan på yrkeskompetenser. Detta vill vi speciellt understryka. Turismnäringen är en stor och växande bransch och det är viktigt att hela tiden vara uppdaterade på de omvärldsanalyser som görs av bl.a. SCB, Svenskt Näringsliv, Tillväxtverket, Visit Sweden, Malmö Turism med flera. På Service Manager erbjuds man specifika kunskaper som krävs för att starta och driva ett företag, t.ex. genom kurserna i företagsekonomi. Vi anordnar också starta-eget-dagar där representanter för olika organisationer och företag är representerade och informerar. Utbildningen innehåller också mer generella kompetenser, som är användbara även utanför företagsvärlden, t.ex. projektledning och riskhantering. Som ett led i utbildningen ansvarar studenterna själva för att hitta sina LIA-platser. Utbildningsledningen har dock det yttersta ansvaret. Studenterna arbetar även med skarpa projekt för "verkliga" företag i resp utb.block för att just utveckla sina entreprenöriella kompetenser. Lärarledd verksamhet som utbildningen omfattar tim / vecka 16 Sida 15 (18)

17 Handledarledd verksamhet som utbildningen omfattar Kvalitetsarbete tim / vecka 10 Kvalitetssäkring av utbildningen Utvärdering/bedömningsfasen Utvärdering och uppföljning av helheten -Klassmöte genomförs varje vecka med bl.a. en punkt som handlar om veckoutvärdering av genomförd utbildningsinsats och dess föreläsare. Detta för att kontinuerligt hålla en öppen dialog för att säkerställa en jämn och hög kvalité på utbildningen. Denna dokumenteras digitalt, samt i arkivet. -Medarbetarna genomför schemalagda utvärderingar av sitt eget lärande inom en vecka efter varje utbildningsblock. -En övergripande utvärdering görs i form av en nulägesanalys/terminsutvärdering av utbildningen var 6:e månad för varje årskurs. Denna mynnar ut i en åtgärdsplan som klargör åtgärder som behöver vidtagas för att öka kvalitén i utbildningen. -Arbetslivets värdering av yrkesrelevansen i den teoretiska delen av utbildningen görs i samband med nulägesanalysen var 6: e månad. Medverkar gör representanter för arbetslivet, handledare, medarbetare, ledningsgruppen och utbildare. Arbetsgruppen förbereder ärendet. -En kvalitetsredovisning görs vid slutet av verksamhetsåret. Denna innehåller beskrivning av verksamheten, LIA-platserna, utbildningens yrkesrelevans, resultat av utvärderingar, uppnådda resultat i förhållande till uppsatta mål, brister, utvecklingstendenser och förslag på åtgärder. - Varje termin genomförs flera styrmöten med båda årskurserna för att ytterligare säkerställa att nivå på arbetsmiljö, värderingar och riktlinjer följer en struktur som säkerställer att utbildningsplanens mål uppfylls. - Varje termin genomförs individuella samtal med varje studerande för att säkerställa den enskilde studentens syn på utbildningens kvalité. - Efter varje LIA-periods slut görs en uppföljning mot uppställda mål i LIA-planen. Skriftliga omdömen efter varje LIA period görs av LIA-handledarna i samråd med de studerande. De studerande skriver LIA rapport efter varje period, där lärandet relateras till utbildningens mål. LIA-rapporten bedöms och godkänns av utbildningsledaren. Allt kvalitetsarbete dokumenteras på utbildningen. Översyn/revideringsfasen Ledningsgruppen är ansvarig för att utvärdera verksamheten enligt kvalitetsplanen. Allt kvalitets arbete, enligt nedanstående riktlinjer, skall dokumenteras och arkiveras digitalt samt i pärm hos utbildningskoordinatorn. Kvalitetsplanen är upprättad efter de krav som utbildningsplanen ställer på kvalitetssäkring. Allt kvalitetsarbete delges ledningsgruppen som regelbundet diskuterar utbildningens relevans i förhållande till arbetsmarknadens behov. Ledningsgruppen tar fram och följer upp de åtgärder som eventuellt behövs för att ytterligare höja utbildningens kvalité. Allt åtgärdsarbete delges studenterna och ytterligare förbättringsförslag diskuteras med dem. Arbetet dokumenteras i ledningsgruppsmötets protokoll, vilket diskuteras på varje ledningsgruppsmöte. Sida 16 (18)

18 Eftersom studenterna har representanter med i ledningsgruppen säkerställs att åtgärderna ligger i paritet med deras önskemål och krav. Den veckovisa utvärderingen med studenterna följs upp regelbundet och åtgärdas så snart som möjligt för att säkerställa ett jämnt flöde på kvalitén. Allt kvalitetsarbete dokumenteras av utbildningskoordinatorn och arkiveras både digitalt och analogt. Det delges även till ledningsgrupp, huvudman, personal samt studenter. Utbildningsorganisation och ansvarsfördelning Utbildningens organisation och ledning består av: Utbildningsanordnare (Huvudman) Utbildningsledare Ulbildningskoordinator Ledningsgrupp Inhyrda pedagoger och föreläsare Handledare på de olika företagen för studenterna under UA perioderna Studerande Utbildningsförvaltningen i Malmö Stad är huvudman för utbildningen och ytterst ansvarig för densamma. Resurstilldelningen kommer att organiseras och administreras av Utbildningsförvaltningen, Malmö Stad som är huvudman för utbildningen och ansvarig för de ekonomiska transaktionerna. Ledningsgruppens uppgift är att se till: -att utbildningen genomförs enligt gällande lagar och förordningar -att utbildningsplanen följs -att utbildningsplanen är ett levande dokument som omarbetas allt eftersom behoven i näringslivet förändras -att utbildningen når upp till uppsatta mål -att kvalitet och relevans säkerställs -att vara en kanal för LIA och arbetsgivarkontakter -att beslut om antagning, tillgodoräknande och utfärdande av examen fattas på ett korrekt sätt För att ge studerande stöd i processen finns en utbildningsledare med uppgift att leda studerande genom utbildningen. I utbildningsledarens uppgifter ingår bl a: - att sköta den pedagogiska ledningen av utbildningen - att följa upp och vägleda studerande genom utbildningen - att följa upp studerandes individuella studieresultat - att kvalitetssäkra verksamhetsmålen och studerandes resultat Utbildningsledaren har en viktig roll när det gäller att säkerställa kvaliteten på utbildningen. Han/hon skall ha yrkeserfarenhet från turismnäringen samt goda pedagogiska meriter. Sida 17 (18)

19 Studerandeinflytande All utbildning är målstyrd och uppbyggd kring ämnesövergripande block som är anpassade till arbetslivets villkor. Studerande påverkar till stor del själva innehållet i sin utbildning i en process där de övergripande ramarna utgörs av utbildningens mål. Studerande har inflytande på vilka pedagogiska metoder som tillämpas i utbildningen. Detta sker på schemalagd tid varje vecka för att kontinuerligt hålla hög kvalité på studerandeinflytandet och därmed på kvalitén på utbildningen. Tillsammans med utbildningsledningen bildas en styrgrupp bestående av representanter för de olika årskurserna. Här ges fullständigt utrymme att på demokratiskt vis påverka riktlinjer och policys för utbildningen. De studerandes ges även insikt i utbildningens budget för att bättre förstå helheten i utbildningens genomförande och resultat. På ledningsgruppens möten deltar också två representanter för de studerande varav den ena har rollen som vice ordförande. Studeranderepresentanterna ingår som ordinarie ledningsgruppmedlemmar. Som ett led i utbildningen ansvarar studenterna själva för att hitta sina LlA-platser. Utbildningsledningen har dock det yttersta ansvaret. Studenterna söker även upp företag där de kan få skarpa projekt som de sedan arbetar med i respektive utbildningsblock. En del av utbildningens administration integreras i utbildningen. Studerande får ta ansvar för en del av de dagliga rutinerna i utbildningen som t.ex. med; - genomförande av konferensbokningar - bokning och hantering av externa föreläsare - bokning av studiebesök - närvarokontroll och rapportering - distribution av klassrådsprotokoll inkl. veckoutvärdering till utbildningsledaren och utbildningskoordinatorn digitalt - förberedelsearbete inför möte i arbets- och ledningsgruppen - protokollförande vid möten med styrelse och ledning - genomförande av diverse marknadsföringsprojekt Sida 18 (18)